Tag Archive | sebaláska

Kryon – Cesta Lásky 3

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 10. listopadu 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je třetí channeling ze série nazvané Cesta lásky, kterou předávám v Mexico City. Nyní to bude osobní. Budou přicházet informace, které se budou týkat osobně vás všech.

Stručně shrnu předchozí channelingy. První channeling představil krásu a velikost Boha. Mluvil jsem o tom, kolik z vás má jinou představu o Bohu, že má určitý způsob lidského vědomí a že je to rozzlobený, soudící Bůh, který vás týrá a trápí. Není to vůbec skvělá verze a navíc ani nedává duchovní smysl, že by Stvořitel vesmíru měl mít některou z těchto vlastností. Řekli jsme, že tohle musíte úplně pochopit, než se pustíme do druhého channelingu. A v tom druhém poselství jsem mluvil o velkoleposti vaší duše. Připomněl jsem vám, že vaše duše je částí Stvořitele. Každý člověk má ve svém nitru božství a na základě svobodné volby máte možnost je nalézt, nebo ne.

Nyní se dostáváme ke třetímu poselství. Číslo 3 v tibetské numerologii znamená katalyzátor. Podněcuje a urychluje energii. Je to dobré číslo pro toto poselství, protože dnes je trochu odlišné, než dřív. To je důvod, proč je Kryon tady. Přišel jsem před 30 lety z jediného důvodu – abych vám pomohl projít touto transformací. Včera a dnes se v Berlíně koná oslava, neboť k tomuto datu padla před 30 lety berlínská zeď, krátce po rozpadu Sovětského svazu. Byl to začátek doby, která nebyla předpovězena, kdy jste nakonec překročili milník 2012. A proto nyní potřebujete toto poselství.

Člověk, zejména stará duše, je nyní zapojen do velmi velkého plánu. Začínáte se měnit a je to krásné, protože se jedná o potvrzení proroctví vaší země (USA) – proroctví Orla a kondora,  týkající se milníku 2012. Toto proroctví říkalo, že když překročíte milník 2012, lidstvo se začne vyvíjet. Teď vám sdělím něco praktického, co byste měli vědět. Ti, kteří do vás zaseli semena, už o milníku 2012 věděli. Tyto bytosti z hvězd vás sledují věky. Můžete se zeptat: Co se musí stát, aby vzniklo rozvinuté lidské vědomí? Nebo se to prostě stane jen tak? Drazí, tady je odpověď: Máte podporu. Po celá ta léta od prosince 2012 po dnešní channeling v roce 2019 se postupně otevíraly časové kapsle, uzly a nuly. Pokud jste o tom nikdy neslyšeli, povím vám, že je to systém, který byl pro vás uložen pro případ, že byste na základě své svobodné volby překročili milník roku 2012. Proto v něm končil mayský kalendář, protože to byl konec starého věku. Najednou se začínají na planetě dít věci jakoby samy od sebe. Mají však nádherný důvod, proč se dějí. Tyto časové kapsle se otevírají ve správný čas a do mřížek planety se vlévá světlo. To je metafora pro vzestupnou energii poznání, soucitu a všech těchto věcí, které jsou nyní v mřížce a které můžete vnímat. Zveme vás proto, abyste to vnímali a využívali.

Pojďme si o tom promluvit, o několika změnách paradigmatu a věcech, které neočekáváte. Mluvím zde ke starým duším, které tady sedí na židlích, i k těm, které to teď poslouchají (a čtou). Udělali jste zkušenosti a vaše minulé životy byly jako kurzy ve škole. Každý život vám přináší více zkušeností a moudrosti pro vaši duši. A přede mnou sedí staré duše této krásné země, Mexika, země s velkým něžným srdcem.

Možná jste nepochopili, že na tom nemusíte pracovat tak tvrdě, jak si myslíte. Do krystalické mřížky proudí světlo a poskytuje nástroje, které si můžete vyzvednout a použít. A to je mnohem jasnější pro staré duše, protože tyto věci vnímají. Jeden ze spouštěčů je spojen s prvními dvěma channelingy. Když plně pochopíte, kdo jste, začnete se uvolňovat. To znamená, že musíte pochopit téma sebehodnoty. Včera vás Alcazar (Alcazar je průvodce Hvězdné brány channelovaný Prageetem Harrisem – pozn. překl.) na tomto pódiu vyzýval: „Milujte sami sebe! Sledujte, co se začne dít, když budete milovat sami sebe.“ To je naprosto správné. Když si začnete uzdravovat nedostatek sebehodnoty a začnete se uvolňovat s tím, kdo jste, začne se dít něco, co se dosud nikdy nestalo. Toto speciální světlo, které proudí do mřížek, začíná protékat vaší šišinkou a začne vám poskytovat informace o vás a vašem životě.

Mnozí zde sedíte a ptáte se: „Co mám teď udělat? Jsem v takové situaci, mám takový problém…“ Řeknu vám něco, co je nové. Pokud dokážete sedět v klidu a míru sami se sebou, vyřešíte si své problémy ve své mysli. Tím se vytvoří prostor, kde můžete začít milovat sami sebe. Toto je spouštěč pro informace, které pak do vás začnou proudit a sdělí vám, co máte udělat dál nebo jaká jsou řešení vašich 3D problémů ve vašem životě. „Kryone, chceš tím říct, že když tady budeme jen tak sedět a milovat sami sebe, že pak dostaneme informace?“ Ano!

V minulosti takové paradigma neexistovalo, avšak zkoušeli jste najít řešení čtením knih, zašli jste za spirituálním lektorem nebo procházeli nějakým procesem sebezkoumání, abyste zkusili vyřešit problémy ve svém životě. Nyní však máme rozvíjející se vědomí, které začíná „vyživovat“ samo sebe. Rád bych, abyste očekávali intuitivní nápady. Čím více dokážete milovat sami sebe, tím více odpovědí dostanete. Ale pokud se budete točit v obavách, dramatech nebo frustracích, nic se nestane. Odpovědi se objeví, až se ztišíte – a jsou to nové odpovědi.

Můžete říci: „Nemám moc dobrou intuici.“ To se teď mění. Jedna věc, kterou byste pravděpodobně měli udělat, je podívat se na sebe do zrcadla a prohlásit: „Moje posvátná intuice zesiluje. Jsem na cestě lásky a miluji sebe sama.“ Toto je pro vás potvrzení, že dostanete řešení bez vnější pomoci. Vnější pomoc je dobrá věc, protože ne každý je stará duše. Někteří z vás jsou učitelé, léčitelé a channeleři, protože nyní je váš čas. Ale většina lidí na Zemi nejsou staré duše a budou potřebovat moudrost, kterou si nyní začínáte vyzvedávat díky zvětšujícímu se světlu z mřížek.

Nyní bych vám rád představil jeden velký posun paradigmatu, který souvisí s tím, co lidé očekávají a který je založen na všem, co jste v minulosti zažili.

Někteří lidé cítí, že je zapotřebí něco udělat. „Kryone, máme novou energii a nové nástroje. Vezmu si nástroj a něco udělám.“ Ostatní jsou frustrovaní a nevědí, co dělat. „Co bude dál?“ Dovolte mi vyprávět příběh – příběh majáku. Už jsem ten příběh dlouho nevyprávěl, ale teď je zapotřebí, abyste jej pochopili. Na skále stojí maják, který vyzařuje své světlo každou noc – den co den, týden po týdnu. Svým světlem nedělá nic jiného než že září. V tomto malém podobenství říká vědomí majáku: „Kdo jsem? Jsme v nové energii, a tak musím něco udělat. Ale jsem ukotven ve skále. Kdybych se jen mohl z této skály vzdálit, mohl bych něco udělat. Mohl bych jít na jiná místa a ukázat své světlo. Jsem frustrovaný, jen tu sedím ve tmě, po celá léta na stejné skále. A teď přichází nová energie a já pořád sedím na skále a svítím každou noc – a to je vše, co dělám.“

Nyní opustíme frustrovaný maják a trochu se vzdálíme, abychom viděli větší obraz. Tento maják noc co noc naviguje lodě, které jsou na moři nebo oceánu, do bezpečného přístavu Země. Maják zachraňuje životy tím, že hodinu za hodinou vyzařuje světlo. Majáky, rozumíte tomu podobenství? Možná spočívá vaše bytí v tom, že jako staré duše v této nové energii prostě jen tady jste a chápete, co vás učím. Lidé si vás začínají všímat, protože se jinak vypořádáváte s dramaty a frustrací. Nemusíte nikam chodit a nemusíte nic dělat. Být majákem v této nové energii znamená, že ukazujete světlo ostatním lidem. Ve skutečnosti zachraňujete životy, věděli jste o tom?

Toto jsou nová paradigmata. Jste skutečně připraveni přijímat to světlo, které je nově k dispozici v mřížkách? Jsou to nové nástroje, které tady máte k dispozici. To je metafora. Věci, o které jste dříve žádali, jsou nyní k dispozici. Možná se ptáte sami sebe: „Jak poznám, jaké jsou tyto nástroje?“ Vraťme se zpět k prvnímu bodu, pokud jste dávali pozor: prostřednictvím vaší šišinky bude přicházet intuice o věcech, o kterých jste možná nevěděli.

Ti z vás, kteří vnímají, že tu jste za určitým účelem a už jste se něco pokusili vytvořit, jste lidé činutvůrčí lidé. Máte potřebu něco dělat. Pak jsou majáky, které prostě jen stojí a ukazují své světlo. Každý člověk je jiný. Tohle je však určeno těm tvůrčím lidem: Kolik z vás se pokusilo udělat to, o čem jste ve svém nitru věděli, že jste sem kvůli tomu přišli? Napsat knihu, vybudovat léčitelské centrum nebo další věci, které byste chtěli udělat. Někteří z vás to zkoušeli ve staré energii a neuspěli. Nebyl na to správný čas. Jste tvůrčí lidé, ale nebyl na to ten správný čas. Ale teď, říkám vám, ten správný čas nastal.

Ale ještě něco jiného, co lidé dělají, je zajímavé. Pokud něco zkusí a nefunguje to, rozhodnou se: „A je to, nechám to být.“ Někdo se vás zeptá: „A co ta kniha?“„No, nejde mi to. Zkoušel jsem to, ale nefungovalo to. Co se dá dělat.“ 

Předpokládáte tedy, že stačí jeden pokus! Poslouchejte mě, poslouchejte, tvůrci: Teď je ten správný čas pro věci, o nichž víte, že jste sem kvůli nim přišli – ach, teď je ten správný čas! Zasejte semena! Využijte svou intuici a zasejte semena! Očekávejte synchronicitu, která vám přijde do života, kterou jste neočekávali, ale kterou chcete. To znamená, že to, co víte, intuitivně přichází do pole, kde jsou jiní, kteří to dokážou rozpoznat a poté vám synchronně zkříží cestu. Jsou to lidé, které jste kdysi potřebovali a nikdy se neobjevili – například pro vybudování léčebného centra nebo zahájení jiného projektu.

Teď zas hovořím k vám, majáky. Nenechte se frustrovat, že nejste tvůrčí lidé. „Kryone, jak mám vědět, zda jsem maják nebo tvůrčí člověk?“ Vy lidé příliš přemýšlíte a příliš analyzujete. Víte velmi dobře, kdo jste. Budete to vědět.

Nakonec bych rád řekl něco naprosto zásadního. Staré duše, bez ohledu na to, z jaké kultury pocházíte, je čas oživit lásku Pachamamy – znovu se spojit se Zemí. Země by měla být součástí vaší meditace. Domorodí lidé uctívali Zemi. Můžete namítnout: „Pro ně to bylo snazší, protože když se ráno probudili, bylo to všechno, co měli. Tehdy neexistovalo žádné jiné rozptýlení, takže uctívali Zemi, která byla kolem nich, ovlivňovala je a dávala jim obživu.“

Ale to Země stále dělá. Vidíte, že Země nese ty mřížky, o nichž jsme mluvili. Gaia je tu pro vás, věděli jste to? Je tu pro vás kvůli určitým (životním) podmínkám jako je vzduch, který dýcháte a jídlo, které konzumujete. Gaia má vědomí. Někteří z vás říkají, že je to Matka příroda. To je klíč – Pachamama, je to matka. Rád bych, abyste začali uctívat Zemi bez ohledu na to, kde žijete. Rád bych, abyste ve svých meditacích pochopili, že by bylo nádherné, kdybyste dělali to, co prastaří vždy dělali: zahajujte svou meditaci uctěním planety. Uvědomujete si, že žádný z vašich moderních systémů víry to nedělá? Co říkají vaše moderní spisy o planetě, co říkají o vědomí planety? To vše bylo z toho odstraněno, úplně to chybí. A teď nastal čas, abyste to vrátili zpět. Domorodí lidé na této planetě vás toho mohou tolik naučit o tom, jak věci fungují! A součástí tohoto posunu, drahé staré duše, je návrat k tomu, co funguje. Uctívejte Gaiu!

V dalším dnešním channelingu se zaměříme na vás osobněji. Nazvu to: Vyhrát boj.

Ach, jste tak velkolepí a je tu pro vás tolik věcí, abyste lépe porozuměli sami sobě! A čím více o sobě budete vědět, tím snazší to pro vás bude na cestě lásky.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Path of Love 3 – MP3 –  30:03 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Advertisement

Období Vodnáře

Období Vodnáře začalo 20.1 kolem čtvrté hodiny odpolední. Můžeme se tedy můžeme konečně zhluboka nadechnout a vydechnout… Energie začíná proudit mnohem rychleji, věci se dávají do pohybu, nastává osvobozující fáze myšlenkového uvolnění, setkávání, sdílení… i tzv. zázraků a „náhod“, podivuhodných synchronicit a neuvěřitelných, běžný intelekt řádně provokujících událostí!

S osvobozením mysli nám pomůže i Merkur ve Vodnáři již pár dní zabydlený – díky němu se mohou naše po celý rok shromažďované myšlenky, nápady, otázky a odpovědi poskládat do jednoho smysluplného celku. Třeba zrovna v sobotu 25.1, kdy se dostává do podpůrného aspektu s Marsem ve Střelci. Myšlení a konání se vzájemně podporuje, což pojďme využít k učinění rozhodnutí, započetí společensky prospěšných aktivit atd.

Tento pozitivní aspekt se krásně propojuje s novoluním v pátek 24.1, které proběhne přesně ve 22.43. Sobota tedy bude prvním dnem po revolučním novu ve Vodnáři a zároveň prvním dnem nového roku Krysy, přímo předurčený k úspěchům a novým začátkům! Napojme se tedy na energii oslavování, intenzivně probíhajícího v asijském světě a naskočme si tak rovnou na vlnu radostnějšího a svobodnějšího, zdravějšího způsobu života! Co to pro každého z nás znamená se dozvíme třeba právě během soboty 25.1, kdy bude až do pozdních večerních hodin Slunce i Luna ve znamení Vodnáře…

Venuše v Rybách ve dnech kolem 27.1 prolne v konjunkci s Neptunem – můžeme tak zažívat a užívat lásku v celé široké a pestré škále jejích projevů. Soucítění se všemi bytostmi a hluboký pocit sounáležitosti je tím nejkrásnějším a nejsvobodnějším…Ovšem nezapomeňme do tohoto soucítění a všeobjímajícna zahrnout též sebe a dopřejme si též něco krásného a příjemného dle svých nejniternějších bytostných potřeb. V úterý 28.1 dopoledne nám v hlubším uvolnění a možná až mystickém prožitku Lásky a Jednoty pomůže i Luna ve spojení s Neptunem. Potřebujeme-li někomu odpustit či obráceně, je tento okamžik jeden z nejvhodnějších!

Protože 27.1 vstupuje též Černá luna do znamení Berana, budou sebeláska, sebepřijetí, zaměření se do nitra a intenzivní práce v oblasti srdeční čakry obzvláště důležité! Zaměřme se na stav sebe-přijetí, spojení se Zdrojem, na stav, kdy se cítíme být stoprocentně ok, i když nám naše myšlenky a tedy někdy i druzí lidé říkají něco jiného! Kdybychom mohli věci dělat lépe, dělali bychom to tak…
Ve středu 29.1 se k dvojici Černá luna a Chiron přidá i Luna a my tedy budeme moci během odpoledne a večera opravdu hluboce procítit tuto ve svém výsledku velmi léčivou a užitečnou konstelaci!
Ze stavu spojení se Zdrojem můžeme skutečně zjistit proč jsme tady a co a jak chceme dělat sami za sebe, což je jeden z nejdůležitějších úkolů roku 2020!

Kolem 30.1 se Venuše dostává do kvadratury s Marsem ve Střelci – možná se budeme chtít nořit do sebe a zároveň vyvíjet různé spásné aktivity a projekty, což může být chvílemi náročné. Zkusme se tedy chvíli zasnít, zameditovat si, projít se, poslechnout si hudbu, odpoutat se a pak se teprve pustit do díla a do práce ve vnějším světě a ještě si jí náležitě užít…

Venuše vstoupí 7.2 do Berana a spojí se postupně s Černou lunou a Chironem- konkrétně 9. a 10.2. Potřeba v sebepřijetí a jakémsi emocionálním znovuzrození bude velmi silná – vyjděme tomuto aspektu vstříc a věnujme pozornost malému dítěti v sobě. Co si přeje, jak mu je? Obzvláště pro tzv. nechtěné děti a navíc i pro generaci lidí narozených v roce 1970, částečně i 68 a 69, kteří mají na samém počátku znamení Berana planetu Chiron ve svém nativním horoskopu.

Úplněk nastává 9.2 v 8.34 a jeho vliv bude trvat do večera, kdy Luna opustí znamení Lva. Opozice Slunce ve Vodnáři a Luny ve Lvu nám umožní hlouběji a vědomě prožít toto téma: jak být sám či sama sebou s přáteli, jak společně tvořit, smysluplně sdílet své talenty a dovednosti? Jak svou tvorbu a to, co baví nás samé udělat užitečným a zajímavým i pro ostatní lidi? Co to je skutečně svobodný projev sebe sama?

Po dobu přibližně 14 dní po úplňku ve Vodnáři se osvobozujeme od všemožných zátěží a omezení. S pomocí hlubokého nádechu a výdechu necháváme ze své mysli, svého těla odcházet staré vzorce, strach, stres, křivdy a zranění, nashromážděné za celý uplynulý rok.
S nádechem přijímáme a přitahujeme novou energii “živou vodu” – vše obnovující, léčivé a láskyplné. Necháváme též s vděčností odejít ze svého života lidi z minulosti, s nimiž již nesouzníme, uvolňujeme se z nezdravých vztahových vazeb, abychom udělali prostor novým, více souladným, přátelským, harmonickým..Vhodný je též úklid v mysli, čemuž napomůže vytřídění a lepší uspořádání souborů v počítači atd…Ve výsledku se nám mohou harmoničtěji poskládat i naše vlastní záležitosti! Možná díky tomu objevíme něco, co už jsme dlouho hledali či jsme na to dokonce zapomněli…Nebo třeba též někoho :)

V pondělí 16.2 vstoupí Mars do znamení Kozoroha a započne tak poměrně krátké, avšak důležité období roku (do konce března). Postupné spojení Marsu se sestupným uzlem Jupiterem, Plutem, Saturnem napomůže dodělat, dořešit mnohé dlouhodobě se táhnoucí záležitosti, v závislosti na konkrétním domě či domech horoskopu, v nichž se znamení Kozoroha nalézá.

Doba Vodnáře je tedy v tomto roce Luny obzvláště osvobozující! Mějme se rádi, dýchejme krásně plynule a zhluboka…Nechť Síla proudí!

Radostně zdraví vaše astrologyně
Alita Zaurak
www.alitazaurak.cz

Dovoľ niekomu, aby ťa miloval práve takého, aký si

“Dovoľ niekomu, aby ťa miloval práve takého, aký si.
Takého nedostatočného, akým možno si, takého nepríťažlivého, akým sa možno cítiš byť, takého nezrelého, akým si možno myslíš, že si; nechaj niekoho milovať ťa práve takého, aký si.
A nechaj, nech ten niekto si TY.”

~ Sandra Kring

ROK LUNY 2020

Nový rok Luny nám přináší opravdu fantastické možnosti, především v oblasti vnitřní práce! Hlubší porozumění mnohým dlouhodobě se táhnoucím potížím a uvolnění nejrůznějších vnitřních bloků a překážek může napomoci uskutečnění našich cílů v následujícím roce Saturna 2021. Velkou výzvou bude převzetí zodpovědnosti za svůj život a osamostatnění se, které se blahodárně projeví v profesní, vztahové, zdravotní a dalších životních oblastech…

…Uvolněme se, zavřeme oči a prostě „zírejme“ do prostoru oka třetího, nad kořenem nosu, mezi obočím…Tak dlouho, dokud nepřijde vize či vhled v podobě obrazu, myšlenky, slova, pocitu…
Taková by mohla být hlavní činnost či spíše nečinnost v roce Luny. Spojit se s Duší a naslouchat vnímavě a pozorně jejím sdělením. Porozumět tomu, co se nám doposud dělo, zpracovat si minulost a jasně zřít, kudy a kam se dále vydat, čemu se věnovat, co je pro nás samotné opravdu bytostně podstatné.

Luna je žena, a ve své podstatě tedy pasivní, přijímající, přitahující. Pozornost ženy je obrácená dovnitř, odkud s pomocí snění a vizí utváří vnější realitu…Luna je žena a žena je voda – iracionálno, záhadno a zázračno… Roztékání se bez hranic, noření se do hlubin podvědomí, odhalování skrytých skutečností…

Rok 2020 je tedy rokem ženskosti a dvojakosti neboli duality a tedy i jisté nestability…
Období pohupování se ze strany na stranu a hledání rovnováhy a souladu mezi zdánlivými protiklady. Sama Luna totiž z hlediska numerologie také souvisí s číslem dvě, které se nám hned dvakrát objevuje v názvu roku. Dvě nuly jakožto “číslo Blázna” zesilují a prohlubují už tak silně iracionální a nestabilní dvojky…

Učme se tedy naciťování, ladění se, naslouchání své intuici, svému vnitřnímu hlasu… sdělení Duše, která všechno ví… Učme se hlubokému klidu, přijetí sebe sama a své situace takové, jaká je, tady a teď…Učme se trpělivosti ženy v „požehnaném stavu“ – ženy, která ví, že její čas teprve přijde…

Dvě dvojky, dvě labutě, dvě duše, dva lidé… Zde se nám otevírá fascinující “tajemství”: vše, co zde společně zažíváme – v rodině, v partnerských a dalších vztazích – jsme si předem dohodli!!! Ve své podstatě jsme nevinné čisté duše, ať už někdo hraje roli darebáka a někdo zase jeho trpící oběti. Vnímat druhého člověka více jako duši, než jako osobnost s fyzickým tělem a vyhraněnými vlastnostmi je blahodárné a skutečně bytostně osvobozující. Ukončíme tak život v nevědomosti a temnotě, zbytečných dramatech, přinášejících zbytečné utrpení.

Mnozí z nás, otlučeni a zjizveni v tolika inkarnacích tolika všemožnými zkušenostmi již dobrovolně a vědomě vybíráme spojení s Duší a život v souladu s ní. Život v průzračné nahotě, pravdivosti, bez masek a „komických“ převleků ega… To nám postupně více a více umožňuje s nadhledem, trpělivostí a pochopením, bez zbytečného posuzování a dokonce i úsměvem sledovat sebe sama i druhé lidi na jejich vlastní cestě, někdy jim třeba i poradit, pokud o to ovšem stojí…
Luna jakožto vládkyně vůdčího, do budoucnosti zaměřeného znamení Raka, nám také dává dar představivosti, schopnost „předem stavět“. Věřte či nevěřte: i tento náš život byl jaksi přede-stavěn, jemně hmotně utvářen neboli vysníván ještě před naším narozením. Byl „předem žitý“ podle určitého ovšem velmi jemného “tekoucího” scénáře s více variantami, ovšem zároveň i určitými pevnými obrysy, které můžeme najít třeba v individuálním horoskopu… Rozpomeňme se tedy a probuďme se ve snu! Jak bychom chtěli žít dále, jak se cítíme v této životní situaci, v tomto vztahu, v této práci atd.? Dokážeme si vůbec před-stavit něco jiného?

Vítejme tedy rok Luny ve stavu bdělé pozornosti a zároveň se otevřeme jeho zázračným možnostem v oblasti duševního uzdravování. Je tu možnost rozpouštění a uvolňování nejrůznějších bloků a podvědomých přesvědčení nashromážděných nejen během tohoto života.
Luna je archetypem zralé ženy: královny a matky. Spojení s matkou a uzdravení vztahu s ní je tedy naprosto zásadní – ať už se jedná o naší fyzickou, konkrétní matku, o mateřský, pečující princip v nás či o matku Zemi… Maminčino objetí nám dává pocit bezpečí a uvolnění, naprosté důvěry, vědomí, že jsme milováni, že je o nás postaráno…Nyní, v dospělém věku si tyto pocity můžeme vnitřní prací sami vytvořit. Ať už jsme muži či ženy, staňme se matkami sami sobě, věnujme si dostatek péče a pozornosti. Vyživme se a nasyťme emocionálně natolik, abych měli poté co sdílet s ostatními lidmi, ať už profesionálně, v rodině, v milostných vztazích…
Situace Luny ve znamení Zvěrokruhu a také v astrologickém domě našeho individuálního horoskopu vypovídá o naší matce a jejím vlivu, dále pak o tom, jak se můžeme nejlépe uvolnit a rozvíjet vnímavost, po čem hluboce toužíme, co „řešíme“, o čem pochybujeme, čeho se bojíme, v jaké oblasti máme nashromážděné zkušenosti a s tím i moudrost, kterou můžeme sdílet s ostatními jako rádci, umělci, učitelé, léčitelé…

(Art by Christina DeHoff)

Žena-matka je partnerkou muže-otce. Zatímco matka nám pomůže uvolnit se a zřít vizi, snít sen, otec nám dává konkrétní instrukce, díky nimž můžeme růst, stoupat, dosahovat úspěchu.
Abychom se mohli uvolnit, potřebujeme oporu, pevnost, jistotu… Kde jí najít? V našem fyzickém těle představuje takovou oporu především páteř, skrze níž na jemně hmotné úrovni v tzv. astrálním těle proudí energie průduchem suš-umma… Už pouhých pár minut dýchání „skrze páteř“ a vedení dechu zespoda od kostrče vzhůru nad hlavu, od země k nebi a zpět, nám přinese zklidnění a stav vnitřní opory! A při pravidelnějším opakování a praxi postupně začneme zažívat i spojení s Bohem, s Absolutnem, které je jedinou skutečnou oporou ve světě pomíjivých jevů… Suš-ummu prodýcháváme před každou meditací, stejně jako otevírání srdce a dalších energetických center neboli čaker je součástí většiny duchovních cest, například jógy…

Znamení Kozoroha, které na těle s páteří a kostmi souvisí, je v tomto roce přímo přeplněné planetami a vyrovnává tak vliv Luny. Věnovat se každý den nějaké smysluplné praxi, cvičení atd. bude v tomto roce obzvláště důležité! Stejně tak bude dobré věnovat více se tzv. nepragmatickým činnostem: procházkám v přírodě, tanci, umělecké tvorbě, cestování atd…ale též tradičním ženským záležitostem: péči o domácnost, květiny, zvířata, vaření… Prostě tomu, co dělá dobře našemu duševnímu zdraví, co nás také zdravě uzemňuje a v dnešní pragmatické době je často velmi opomíjeno a odsouváno. Při tom všem však můžeme být zároveň i ve stavu tzv. bdělé pozornosti a zpřítomnění, v poklidné meditativní náladě, což ovšem vyžaduje zpočátku jistou koncentraci.

Rok Luny tedy nebude jen o jakémsi mlhavém, naivním snění – je to rok zásadní pro celé další desetiletí, možná i mnohem delší období. Rok vykročení směrem k sobě, vykročení ze svých omezení, programů a přesvědčení…
S podporou Duše a ve spojení s ní se můžeme konečně vydat na svou vlastní cestu! Možná nebude tak pohodlná a ze začátku se budeme častěji zastavovat a ptát se sami sebe kudy dál… Pocity štěstí a svobody, dobrodružství jaké zažíváme, když objevujeme nová místa venku či uvnitř nám však budou odměnou a jasným impulsem, že jdeme dobře!

Jak se toto mysterium projevuje v klíčových astrologických konstelacích roku?
Až do 5.května 2020 se tzv. linie evoluce, tj. sestupný a vzestupný lunární uzel nalézá ve znamení Kozoroha a Raka. Tato situace nastala znovu po 18 letech již v listopadu 2018 a vede nás k nastolení skutečného vesmírného řádu a pořádku v rodině a domově ve všech smyslech a na mnoha úrovních: ať už jde o uzdravení celé rodové linie, dále vztahu se svými rodiči a dětmi, s čímž souvisí správné chápání sebe sama v roli matky a otce nebo úplně nejkonkrétněji zabydlení se v tom správném domě či bytě, k energetickému i fyzickému úklidu svého nejbližšího okolí neboli zametání si před svým vlastním prahem…

V rodinách, domovech i v našich nitrech by tedy během tohoto období mohla postupně zavládnout pohoda, uvolnění, dobrá nálada a atmosféra vzájemné důvěry, sdílení a hlubšího porozumění namísto extremální a nezdravé přísnosti, neustálé kritiky a deptání, vyhledávání nedostatků, kladení často nesmyslných nároků a požadavků. Tato konstelace může též napomoci lidem trpícím depresemi neboť kladení si sám sobě nároků, úkolů, povinností a nemožnost je všechny splnit je hlavní duchovní příčinou této bohužel v naší zemi v současné době tolik rozšířené choroby. Cítit se dobře by měl být náš hlavní “úkol”!

Kvantové skoky směrem k naprosté a bezvýhradné zdravé sebelásce a usazení se na zemi a rovněž i ve svém mužském či ženském těle nám již třetí rok pomáhá udělat Uran v Býku. Obzvláště Býci narození cca od 25.4 do 2.5 budou mít opravdu napilno :) – Uran jim totiž „jde po Slunci“ a to znamená velké urychlení duchovního vývoje a a více či méně překvapující, od ega osvobozující změny a posuny všeho druhu!

Linie evoluce Kozoroh-Rak se 19.3 dostává do příznivých aspektů s Uranem v Býku: v těchto dnech se můžeme naladit na značné urychlení tohoto zásadního procesu. Mohou přijít opravdu osvobozující záblesky pochopení, tzv. „aha momenty“, které budou předzvěstí reálných změn přibližujících nás ke spokojenějšímu životu v dostatku bez zbytečného úsilí a pachtění! Spolu se vstupem Slunce do Berana (tentokrát již 20.3, ve 4.50) nastává „restart“, znovuzrození, rozpomenutí se na to, proč jsme sem vlastně přišli, co je pro nás samotné to nejdůležitější.
Jarní rovnodennost bude mít v roce 20 tedy opravdu obzvláštní sílu: 22.3 března vstupuje totiž planeta Saturn do znamení Vodnáře, kde setrvá do 1.7 a poté se znovu až do 17.12 bude znovu nalézat ve svém domovském znamení Kozoroha. Po dvou letech (od prosince 2017) každodenního úsilí, soustřeďování se na dokončení, dodělání, uzavření, někdy i celé třicetileté etapy, se nám již začnou pozvolna otevírat nové horizonty. Po šlapání na brzdu a umírňování se a pokud možno dobrovolném omezování se v zájmu vyššího cíle, budeme moci konečně, i když stále ještě velmi umírněně šlápnout na plyn – v našem životě se pomalu začnou ukazovat výsledky v podobě reálných změn a posunů!

Bude to však taková ochutnávka a předzvěst toho, co se naplno rozvine až od prosince 2020 a poté především v roce 2021, který je navíc rokem Saturna. Období Saturna ve Vodnáři nastane stabilně od 17.12 2020 a můžeme ho popsat ve zkratce jednou větou: cesta ke svobodě… Co to pro každého z nás znamená se dozvíme tedy již poměrně brzo :) Nedočkavci se mohou se podívat do domu ve svém horoskopu, kde se začátek znamení Vodnáře nalézá (Saturn se v tomto roce dostane jen do druhého stupně znamení Vodnáře, do „zpětného chodu“ se otáčí 11.5 2020).

V polovině ledna nastává zásadní astrologická konstelace, která předznamená dění celého roku 2020 i let následujících. Konjunkce neboli spojení Pluta a Saturna v Kozorohu nastává znovu po pěti stech letech (!) a proběhne přesně 12.1 v 17.23, navíc i ve spojení se Sluncem a Merkurem. Může jít o jakýsi „radikální řez“. Konečně najdeme sílu opravdu ukončit to, co už nám neprospívá – ať už se nám to ještě v těchto dnech jeví jakkoliv nemožné či nevhodné, ať už o tom jakkoliv pochybujeme či možná dokonce „jakoby“ nevíme. Astrologický dům, kde se toto spojení ve 23.stupni Kozoroha v našem individuálním horoskopu nalézá, nám napoví, v jaké oblasti tento proces probíhá: ve vztazích, financích, práci, zdraví apod…

Pro někoho bude toto rozhodnutí, tento řez, naprosto plynulým, přirozeným pokračováním a výsledkem předchozí dlouhodobé práce na sobě a moudře směrovaných aktivit, pro někoho může být přímo vynucen okolnostmi a vnitřním či vnějším „pnutím“…V každém případě vězme, že dva „drsní pánové“ Pluto se Saturnem (ztělesnění kvalit Štíra a Kozoroha) nám opravdu zdravě a moudře pomáhají a i kdyby se nám (či spíše našemu egu) jejich tlak či nátlak v dané chvíli nelíbil, později jej opravdu oceníme! Hračky, s nimiž si již nepotřebujeme hrát buď odevzdáme dobrovolně nebo nám budou prostě odebrány, abychom se ve svém vývoji opravdu posunuli a postoupili do dalších tříd a úrovní kosmického učiliště :)

Již delší dobu probíhající proces „změny paradigmatu“ se dostává do aktivní fáze. Staré struktury se hroutí, vše nefunkční a zastaralé se bude ještě rychleji rozkládat. Namísto omezujících, začasté rozporuplných zákonů lidských se začínáme soustřeďovat na zákonitosti kosmické a žít v souladu s nimi. Pro nás jednotlivce i celé lidstvo začíná etapa převzetí zodpovědnosti za svůj život, etapa vědomého a moudrého zacházení se zdroji, s časem, se svými talenty a potenciálem.
Ve znamení Kozoroha se již od 3.12 2019 nalézá štědrý dárce, léčitel, učitel a zasvěcovatel Jupiter. Tento archetypální šedesátník, muž v nejlepších letech, užívající si moudře dary života, zde ve znamení Kozoroha poněkud pohubl, zestárl a zpřísněl… Jeho obvykle optimistické a štědré působení je sice pod omezujícím vlivem Saturnovým, přesto jej stále můžeme vnímat jako blahodárné a hluboce užitečné. Pozitivní výsledky však možná rozeznáme a pochopíme mnohem později! Jupiter v Kozorohu nám pomůže dokončit, dotáhnout v praxi uskutečnit ideály, nápady, inspirace získané především během celého dosavadního roku a v podstatě i během uplynulých dvanácti let.

Jednou za 12 let prostě dochází na toto “lámání chleba”. Jakožto poněkud rozmazlení žáci začínáme najednou dostávat přímo od životní reality či v lepším případě od svých konkrétních učitelů jasné a přesné instrukce či více či méně jemné „po-hlavky“, kudy vede cesta ke štěstí, k Bohu, co máme pro to dělat a především co už nedělat!

Jupiter v Kozorohu je totiž jakýmsi naším lékařem-dietologem. Dodržování vhodné diety vede ke konkrétnímu dobrému výsledku – ke zhubnutí či k uzdravení, dle požadovaného cíle. Omezit se ve všem, co už nám nesvědčí je zdánlivě poměrně snadné, pokud si ovšem uvědomujeme svůj pravý cíl a rozlišujeme pravdivé a podstatné. V materialistické společnost jsou však bohužel naše pravé cíle dovedně skryty…

Pokud ještě nevíme, co má opravdu smysl a dělá nám tedy potíže vytrvat v nějaké užitečné dlouhodobé činnosti, může nám pomoci pozitivní aspekt: sextil Jupitera v Kozorohu s Neptunem v Rybách. Tento aspekt, tzv. „Boží pomoc na poslední chvíli“ nastane dokonce třikrát: 20.02, 27.7, 12.10. Obzvláště v těchto dnech se ptejme se tedy Jupitera v Kozorohu na konkrétní kroky, poprosme ho o uvolnění překážek, rozpuštění klecí, které jsme si sami ve své mysli vybudovali. Jeho odpovědi v podobě konkrétních technik a metod a „dietních postupů“ dobře prociťujme v srdci a ve spojení s duší. Jeho odvrácenou stranou je totiž fanatismus, s jehož příznaky už máme ať už v této či předchozích inkarnacích bohaté zkušenosti…Učme se tedy rozlišovat, používat intuici a vlastní rozum aby proces omezování se hubnutí všeho druhu byl opravdu a doslova zdravý!

Jupiter v Kozorohu se také třikrát spojí s Plutem – ve dnech 5.4, 30.6, 12.11 (25 stupeň Kozoroha). Právě tyto dny, tato několikadenní období mohou být obzvláště užitečná: Pluto nám pomůže opravdu hluboce a pravdivě uchopit Jupiterovo poselství, prohloubit jeho léčivý vliv. Opět zde záleží na konkrétním domě horoskopu, kde se spojení bude nalézat. Budeme mít mocnou energii a podporu shůry na uskutečnění svých společensky prospěšných aktivit, na dokončení rozdělaných projektů atd. Samozřejmě to bude fungovat i naopak: ti, kdo jdou proti kosmickým zákonům a obecnému blahu, budou zastaveni neboli „pravda se nakonec ukáže“…
Obzvláštní sílu a význam tedy bude mít celé období od dubna do listopadu! Konjunkce Jupitera s Plutem jaksi ošetří a skvěle doplní předcházející a výše zmíněnou konjunkci Saturna s Plutem (12.1 2020). Projevit se může nejen v našich životech, myslích, nitrech, ale též v politické či náboženské a jiné společenské oblasti!

Spojení Jupitera a Saturna ve Vodnáři nastane v době zimního Slunovratu, přesně 21.12 2020 a bude jakýmsi happy-endem jejich společného výchovného působení uplynulých 20 let. Již na sklonku roku 2020 se nám otevře brána do nové, svobodnější dimenze žití!

Černá luna vstupuje 27.1 do znamení Berana, kde setrvá do 21.10. Je to poměrně citlivé období, hlavně ve své počáteční fázi, kdy budeme možná různými situacemi a vnějšími vnitřními tlaky vedeni k jednoznačnému a stoprocentnímu sebe-přijetí! Černá luna neboli Lilith bude ve znamení Berana vytahovat na povrch a různě zhmotňovat hluboce skryté a polozapomenuté situace a stavy z prenatálního období, z porodu a raného dětství, které pro málokoho z nás bylo naprosto perfektní a idylické. Věnujme tedy těmto situacím a pocitům plnou pozornost, pokud nastanou, abychom je mohli zpracovat a opravdu se znovu-narodit sami sobě. Obzvláště silné budou z tohoto hlediska dny a cca dva týdny kolem 4.3, kdy se Černá luna spojí s Chironem, zraněným léčitelem v 5.stupni Berana. Chiron v Beranu nám již od dubna 19 pomáhá uzdravit a zvědomit právě výše zmíněná témata a obzvláště důležitý a blahodárný je jeho vliv na všechny tzv. nechtěné děti, které se snaží za každou cenu se zavděčit ostatním na svůj úkor… Snad nejvíce tato astrologická konstelace osloví zrozence let 1968-69-70, kteří prožívají tzv. návrat Chirona – velký „restart“ ve vnímání partnerských vztahů (nastává u každého kolem 50 roku života).

Doslova z druhé strany nám už 13.10 v oblasti partnerství a v celkové harmonizaci vztahů pomáhá Bílá luna ve znamení Vah. Po sedmi letech je tedy tato oblast, související na lidském těle s ledvinami, opět řádně pročištěna a prozářena. Bílá luna zde zkrátka dělá vyšší pořádek, odstraňuje všemožné předsudky, masky, falešnou morálku… Až se nám to chvílemi vůbec nemusí líbit! Jakýmsi vyvrcholením této její léčivé aktivity bude období od února až do poloviny května, kdy se Bílá luna neboli Selena postupně „projde po Prozerpině,“ kterou máme v horoskopu všichni (narození do roku 1983) v podobném místě – v poslední dekádě Vah.
Poté, tj. od 13.5, uvítáme Bílou lunu ve znamení Štíra, kde bude stejně tak uzdravovat a prozařovat oblast sexuality, smrti, transformace a vše s tím spojené – opět podle konkrétního domu horoskopu, kde se u jednotlivců bude nalézat. Očistného a léčivého spojení Seleny s Prozerpinou ve svých nativních horoskopech se tak dočkají i další, mladší ročníky v období od května do července 2020.

Vliv Bílé luny ve znamení Štíra pak můžeme všichni společně opravdu hluboce prožít během září. 5.9 se Bílá luna spojí s Prozerpinou, 26.9 si užijeme vodní trigon Selena-Neptun. Dohromady opravdu velká duchovní a duševní detoxikace! Skvělé období pro půsty a osvobození se od závislostí všeho druhu!

Z dalších drobnějších zajímavých astrologických událostí tu mám dvojnásobné spojení Černé luny s Marsem v Beranu: 10.8 a 23.9. V těchto dnech opravdu nebude dobré jít „hlavou proti zdi“! Opatrně! :)

Společným jmenovatelem naprosto všech partnerských potíží a disharmonií je ovšem míra našeho sebepřijetí neboli spojení se Zdrojem, jehož oslabení pak vede k tomu, že nepřijímáme sebe, ale ani ostatní a hlavně své nejbližší takové, jací jsou. Chceme, aby se změnili, klademe podmínky a zaplétáme se myšlenkových sítí, ocitáme se ve svých vlastních pastích a božská hra na oddělené bytosti se mění v únavné pachtění plné nedorozumění, rozčarování a bolesti.. Stopy tedy vedou z Vah opět na samotný počátek Berana, do bodu našeho zrodu a k uzdravení tohoto citlivého místa!

Od 27.1 do 13.5 tedy budou obě luny, černá a bílá, ve volné konjunkci a věřím, že na konci tohoto období a hlavně celého roku budeme už ve svém vnímání vztahů někde (úplně?) jinde! Nakolik to bude bolestné, očistné, nakolik tomuto procesu vyjdeme vstříc, to záleží na naší karmické a duchovní úrovni a rovněž na naší vůli a odhodlání, rozhodnutí něco změnit…
Dvě dvojky, dvě luny, dvě labutě… Zázrak setkání spřízněných duší může nastat ,jsme-li tomu otevřeni ve svém srdci, ve své mysli, dokážeme-li si něco takového vůbec představit! A nemusí jít o setkání s někým jiným, novým, „dokonalým“ a „tím pravým, tou pravou“ v něž tak romanticky otevřeně či tajně často doufáme. Spříznění a soulad můžeme nalézt především tam, kde jsme ho doposud neviděli. Možná to bylo proto, že jsme používali pouze běžný zrak, tj. obě oči, k nimž nyní můžeme přidat OKO TŘETÍ… K tomu však je dobré se nejprve uvolnit ZA-ZRAK… zavřít oči a prostě VIDĚT, JASNĚ ZŘÍT…

Vše dobré a hluboce prožitý nejen rok 2020 vám přeje
vaše „astrologyně“ Alita Zaurak

www.alitazaurak.cz

Proces uzdravování má svá pravidla

Samozřejmě, že se nejedná o nějaká dogmata, která se musí striktně dodržovat, ale jsou určitá pravidla, která nám mohou na naší cestě uzdravování, pomoci cestu ulehčit a zjednodušit. Zda s námi budou rezonovat a zda je do procesu zařadíme, je na nás samých.

Za prvé – nemoc přivítejme

Určitě nás v první řadě nemoc donutí – se zastavit. Ukáže nám, že to, že se “prý” nemůžeme zastavit a nemáme čas, není pravda. Cílem nemoci je nás zastavit a zamyslet se. Podívat se na sebe a na svůj život v klidu a v zastavení. Zastavit se můžeme vždy, je jen na nás, nakolik se máme opravdu rádi, a kdy se nakonec zastavíme.

Nikoho nesoudím, jen konstatuji, protože já sama jsem se před lety zastavila až skoro na konci. A pak cesta k uzdravení byla o to delší a náročnější.

Tělo prostřednictvím pocitů, bolesti, nehod apod. nám dává mnohem dříve na srozuměnou, že je čas se zastavit, a to, že neposloucháme, je naše rozhodnutí, za které pak neseme následky. Ani ty však nejsou špatně, je to jen jiná cesta.

Možná to nyní ještě nechápeme, ale nemoc opravdu přivítejme s radostí a vděčností, protože je to dar transformace a změny. Změny vždy k lepšímu.

Za druhé – vyplaví se naše strachy

Strach o kvalitu života, strach o sebe, o druhé, někdy strach o samotný život. Výborně, strachy nás vedou k sebelásce. Najednou se o sebe bojíme, najednou nám začíná být jasné, že jsme sami pro sebe důležití. Skvělé, začínáme přes strach o sebe – chápat svou vlastní hodnotu, hodnotu svého života.

Sledujme tyto strachy, jsou opravdu různé. Někdy je to strach o druhé, kdo se postará o rodinu, kdo za mě udělá mou práci, jak budu moci být prospěšný ostatním a mnoho dalších nesmyslů, kdy se nám mysl a naše staré strachy snaží namluvit, že naše hodnota je v tom, kolik toho děláme, nebo pro kolik lidí jsme tzv. potřební. Houby z octem vážení- to nemá s vlastní hodnotou a sebeláskou nic společného. To je jen iluze vlastní hodnoty.

Přemýšlejme dál. Jděme dál za náš strach. Dostaňme se přes ty vrstvy strachu až na samotnou podstatu toho, že nejdůležitější jsme my sami a naše láska k nám samotným. A celé tohle divadlo pocitů strachu je jen o uvědomění si vlastní hodnoty a lásky sám k sobě.

Nikdo vás nebude nikdy milovat víc než vy, sami sebe. A tento proces sebelásky právě začal.

Za třetí – každá nemoc v těle má svůj důvod

Tento důvod nemoci lze velmi přesně určit. Naše tělo je dokonalý nástroj a je rozděleno na několik částí, vrstev, několik energetických drah a součástí stavu před samotným bytím na Zemi a bytím po narození, tedy i tady a teď. Další vliv má i pět principů (kov, země, oheň, dřevo a voda), ale i meridiány a energie, která v nich koluje. Dobře jsou všechny tyto principy popsány v knize Michela Odoula – Řekni mi, kde tě bolí, a já ti řeknu proč, který se věnuje řeči těla a tělesné harmonii. Podle mě patří k mistrům v této oblasti, a výborně popisuje a shrnuje to, na co jsem sice během vlastního léčení přišla sama, ale delší cestou – tou mou :)

Základní rozdělení lze chápat prostřednictvím jednotlivých částí těla. Rozdělme si je na kostra a kosti, pak na jednotlivé orgány a soustavy a ústrojí. Dále na ostatní části těla a specifické choroby. A v neposlední řadě na tzv. náhody, nehody, kam spadá i přeřeknutí, říznutí, zakopnutí, apod. Dalším z rozdělení, které je důležité při stanovování přesné diagnostiky vnímat, je rozdělení místa na těle nebo v těle, kde nemoc vznikla, a zda na pravé či levé straně těla, a také zda na horní polovině těla či na dolní polovině těla.

Každá nemoc nám přesně odhaluje příčinu, z čeho vznikla, případně i od koho, z čeho a někdy i kdy. Proto když se rozhodneme nemoc řešit vědomou cestou a sami, dokážeme zjistit přičinu. A pokud známe příčinu, víme, co vyléčit a jak. Jsme na správně cestě k uzdravení.

Za čtvrté – když znám přičinu

Jakmile znám příčinu, mohu se pustit do samotného procesu uzdravení. A čím začít? Pokud se jedná o nemoc v tzv. prvním stupni, většinou stačí si uvědomit, proč nemoc vznikla, toto přijmout, případně změnit (již tak nečinit) a nemoc sama odejde. Pokud se jedná o nemoc na stupni dva až tři, zde nám může pomoci i tzv. uzdravovací plán.

Vytvořme si vlastní uzdravovací plán. Pořiďme si blok a napišme si, druh nemoci, její příčinu, a postup procesu. Například: přičina nemoci (popis) – odpuštění rodiči (potřeba změny) – přijetí toho, co jsem dělal špatně (proces) – změna vlastního postoje a chování (samotná změna) – nový vzorec chování (náprava) – strava (náprava) – uzdravení a ukotvení mého nového já (výsledek).

Pak jdeme krok za krokem a zapisujeme si naše úspěchy, zjištění, postupy a vše, co nám pomáhá na této cestě. Je to proces, ale nemusí být ani dlouhý, záleží na tom, jak moc se chceme uzdravit, a také jaký je plán naší duše:)

Za páté – postupně krok za krokem jdeme ke svému vlastnímu bytí ve zdraví a hojnosti

Co je pro nás důležité, jak chceme náš život žít, kým chceme být? Vezměme tento svůj plán jako přiležitost žít nový naplněný a vědomý život. Uvědomíme si, že nemoc nám přišla jako úžasná příležitost stát se lepší verzí sebe sama a vytvořit si svůj vlastní příběh, svůj vlastní život. Zkusme nemoc přijmout. Časem vám ji budou někteří i závidět :)

Neexistuje nevyléčitelná nemoc, jen omezení, které svému životu vytvoříme.

Každá část našeho těla je dokonale vytvořena, aby nám něco zrcadlila, aby nám něco sdělila, a jakmile tuto zkušenost přijmeme, změní se i naše tělo, náš pohled na ně a my sami, a tím i náš život.

Krásný a lehký proces uzdravování přeji všem, kteří se vydají touto cestou vlastní odpovědnosti a moci. Miluji vás a naši sílu.

Zdroj: https://mahulen-tereza-kisir.webnode.cz/l/proces-uzdravovani-ma-sva-pravidla/

Láska… k sebe

Jestliže se naučíš milovat sám sebe, můžeš být vždy milován.
Nejsi nikdy sám – jsi vždy sám se sebou.
Protože jsi ve své podstatě LÁSKOU, je ti láska vždy a všude k dispozici.
Pokud se miluješ za všechno vytrvale a radikálně, potom potřeba něco nacházet a dosahovat zmizí navždy.
Změna ve „tvém“ životě nastane až tehdy, pokud se smíříš a budeš milovat svůj momentální stav.
Pokud máš rád sám sebe, může se nejistota stát kořením života.
Čím více miluješ sám sebe, tím více přitahuješ ostatní lidi.
Žádoucími partnery jsou ti, co našli lásku a štěstí sami v sobě.
Láska k sobě je navenek ostrá a nesmlouvavá, jako samurajský meč.
Jakmile se rozhodneš pro sebelásku, přestaneš se automaticky podřizovat, nechat se ovládat od druhých a být ve společnosti, která ti nevyhovuje.
Zkrátka se staneš přirozeným.Je to jako návrat domů.
Staneš se možná poprvé v životě svým nejlepším přítelem.
Pokud se trápíš, překonáš trápení láskou.
Pokud jsi smutný, rozpustíš smutek v nepřetržité lásce.
Pokud jsi zklamaný nebo osamělý,
láska tě okamžitě vyléčí – s ní nejsi nikdy sám.
Láska k sobě ti napoví, že všechna snaha dosahovat cílů je zbytečná a necháš věci, ať probíhají svým přirozeným tempem a způsobem.
Nespěcháš, protože ti je s láskou dobře.
Neškemráš o pozornost a za nikým nedolézáš.
Nemáš už chuť nikoho pomlouvat a kritizovat.
Je ti prostě dobře se svým vnitřním pocitem sebelásky.
Necháš ostatním volnost a víš, že to, co k tobě má přijít, přijde.
A tak si uvědomíš, jak jednoduše a šťastně se dát s láskou žít.

Karel Spilko

Párové duše – odkaz od Zlatej dušičky

Mnoho již bylo řečeno o duších, které jsou spojeny energií tvoření. Energie se spojuje na úrovni duše právě proto, aby došlo k co nejhlubšímu očištění, až do úplného počátku, až úplně na dřeň. Ti, kteří neprošli fází odpojení a opětovného setkávání, fází rozdělení, které trvá celé věky, nejsou povoláni toto hodnotit, neboť nemají tuto zkušenost. Avšak párové duše, které jsou v současné době v inkarnacích, jsou velmi testovány. Zrcadlení probíhá na všech úrovních duše, nejen ve fyzické rovině. Musí dojít k úplnému pochopení tohoto spojení.

Je zde mnoho mužské energie, která v této hmotné úrovni dosud nechápe tento typ spojení, tento proces. Ego se brání. Na úrovni duše je vše jasné. Podvědomí má spousty svých programů, které byly posilovány celé věky, a docházelo k neustálému násilnému roztrhávání a narušování energií těchto duší. Neboť manipulace vítězila. Párové duše jsou velmi mocné, pokud jsou si vědomy tohoto procesu, pokud jsou si vědomy jedna druhé. Avšak každá informace je neustále potlačována, bylo zabraňováno těmto duším, aby došly spojení, aby došly společného cíle.

V tento čas se vše postupně mění. Mnohé duše jsou již osvobozeny od mnoha zátěží. Manipulace, která v dávných dobách byla projevována skrze magické rituály, slábne. Dojde k probuzení. Nejprve však musí být nastolena rovnováha. Ženská energie byla potlačována, mužská dominovala. V párových vztazích je toto naopak. Ženská energie se probouzí dříve. Pulzuje energií stvoření. Ženská energie dodává impuls. Vše se děje v souladu s plánem duší. Je potřeba trpělivost. Síla spojení každým dnem roste. I zde nastane řetězová reakce. Jakmile se ženská energie osvobodí, pozvedne všechny zúčastněné. Takový je plán. Je zapotřebí mnohé trpělivosti a lásky. Ženská energie musí posílit svou sebelásku ve všech svých energetických tělech. Tento proces se zhodnotí, a posílí mužskou energii směrem dovnitř, otevře srdce, která jsou dosud zavřena. Tento proces se již děje. To, co bylo rozpojeno, se opět setká.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz