Tag Archive | sebaláska

Keď nevieme…

Niekedy sme v situácii, kedy proste nevieme… Jednoducho ostaneme bez odpovede, bez riešenia, bez odozvy, v neistote.
Niečo sa malo udiať a neudialo, niečo sa udialo naprosto inak, než sme čakali, niekto, kto sa mal ozvať, sa neozval, namiesto odpovede sme skončili len s hlavou plnou otázok – tých situácií môže byť nespočetne…
A začneme si v hlave tvoriť príbehy – aké, záleží na našich skúsenostiach, čo sme si zažili, čo nemáme v sebe spracované…
 
Jednou z najťažších vecí je prijať to, že nevieme… a možno ani nebudeme vedieť.
Nemá však zmysel utápať sa v predstavách a rôznych “čo ak”… Ak to totiž dovolíme, naša myseľ je schopná vytvoriť tie najneuveriteľnejšie scenáre. A my namiesto, aby sme vnímali, len reagujeme. Ponorení v emóciách, ktoré nás celkom rozdrásajú. Pritom pravda môže byť, a častokrát aj je, kdesi úplne inde.
 
Držte sa teda faktov. Toho, čo zatiaľ viete. A kým nebudete vedieť viac, zamerajte sa na to, čo sa deje vo vás samotných. Namiesto vytvárania rozličných príbehov jednoducho skúste ostať vedomí, pozorujte, čoho sa to vo vás dotýka, spracujte si to, čo sa vynorí – svoje strachy, pochybnosti, povedomie o svojej hodnote. Tieto situácie neprichádzajú len tak, náhodou. Využite to na lepšie spoznanie seba. Až budete vedieť viac, potom sa s tým môžete vysporiadať, zaoberať sa tým ďalej, hlbšie, podrobnejšie. Urobiť rozhodnutia. Alebo zaujať postoj. No zatiaľ je tu príležitosť uvedomiť si, ako vidíme ostatných, kde máme zábrany, čo sa nám tu ukazuje, kde sa môžeme posunúť a predovšetkým – ako vnímame samých seba.
 
Tie odpovede prídu. A my pochopíme, prečo sa to udialo tak, ako sa udialo. Medzitým však máme šancu dozvedieť sa viac o sebe, prijať ďalšie svoje stránky a naučiť sa milovať, seba, aj ostatných na hlbšej úrovni, než kedykoľvek predtým.
 
Užite si dník :)
S láskou,
Katka
Reklamy

Sebe-vědomí a sebe-láska – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, podvědomě cítíte mnohé změny, a protože jsou to pro vás neznámé pocity, cítíte také obavy a hledáte různá vysvětlení, což vás vede více do sebe samých. Toužíte zbavit se tlaku a to vás nutí nepřestávat a najít odpovědi, abyste mohli pomoci sami sobě. Sami také vidíte, že jste mnohdy schopni odstranit příčiny svých problémů už jen tím, že se jimi začnete zaobírat do větší hloubky. Cítíte neklid, ale také zvláštní radostné stavy. To proto, že duše cítí, že se blíží osvobození. Osvobození se od stavu nevědomosti, zlom, který je očekáván.

Lidé Země, víme, že pochybujete o sobě samých více, nežli je zdrávo. Musíte nalézt sebe-vědomí, sebe-lásku. Často slýcháte o lásce k sobě samým, avšak málokdo je schopen se takto projevovat. Vytvořte si sami k sobě láskyplný postoj a uvidíte, jaké změny se začnou dít. Je nutné, abyste si toto zpracovali, neboť stále častěji jste oslabováni negativními myšlenkovými procesy, různými útoky a manipulacemi. Vaše budoucnost bude vámi změněna, pokud toto dokážete. Čeká vás náročné období. Budete i nadále procházet změnami, zejména vnitřními, kdy některé životní otřesy mohou měnit vaše náhledy na vše ostatní.

Lidé Země, máte v sobě sílu bojovníků, sílu, která dokáže tvořit. Pouze jste to stále plně nepochopili. Nebraňte se tomu být bytostmi, které půjdou příkladem ostatním. Je vás všech potřeba. Jste důležití, copak to stále nevidíte? Toužíte znát nové informace, chcete vědět, co vás čeká. Čas se však mění a mění se i směr, kterým se ubíráte. Jen vy sami rozhodnete, jaká ta budoucnost bude. Každý přechod do vyššího stavu však sebou přináší oproštění se od nežádoucích zátěží, uzdravení se a oproštění se od stavů, které nejsou ve vyšších vibracích podporovány. Máte odpovědi, máte informace, které vám pomáhají. Nyní musíte vy sami. V letních měsících budete zkoušeni, jak jste pochopili některé své lekce a jak rychle jste schopni se rozhodovat. Nakonec však budete dovedeni ke svému cíli. A to je důležité. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz