Tag Archive | život

Vždy je tu více možností – odkaz od Zlatej dušičky

Z lásky se stává nenávist, pokud nejsou naplněna očekávání, která si člověk klade vůči druhému člověku. A láska je hybatelem všech vztahů, je hybatelem Vesmíru. A jen láska může pomoci dívat se na svět nezaujatě. Dívat se bez iluzí a bez projekcí, které zkreslují celkový obraz nazírání. Koloběh života sestává z mnohých nenaplněných možností, které nebyly využity a z příběhů, které si duše prožila. Svět se nyní jeví jako konec, a přesto započal novou etapu.

Čas se však mění, neboť hmota vibruje rychleji a to má vliv na vše, co je. Oblasti, které se vibračně zvedají a ještě budou zvedat, budou však stabilní až mnohem později, neboť vyzdvižení půjde ruku v ruce s okamžitou změnou toků energie. Země se otevírá přílivu sluneční energie a přitom nasává sílu, která buduje na planetě zcela jiný svět. Odcházející se pak odcizuje a opouští tento svět. Mizí do nízkých míst, kde se vše znovu opakuje. Není nic, co by zůstalo skryto a nepodléhalo proměně, neboť i ti nejzavilejší budou muset otevřít svá srdce, pokud chtějí zůstat součástí tohoto světa.

Lidská mysl hledá mnohé berličky, jak uchopit život a vše, co život přináší. Mysl však nemůže poskytnout to, co nabízí srdce. Hledáte pochopení a hledíte do budoucnosti s očekáváním, že budete osvobozeni od těžkostí, které prožíváte. Záleží však jen na vás, jak vše uchopíte, jakou energii vydáte na to, abyste se osvobodili, abyste změnili svůj život. Záleží na tom, zda se rozhodnete pro život anebo pro pomalé umírání. Vždy je tu více možností a vždy se můžete spojit se sebou samými, abyste poznali, co je pro vás to nejlepší. Odpovědi, které hledáte, jsou stále tady.

Není potřeba si zoufat, neboť vše, co potřebujete pro sebe samé, máte k dispozici. Obnovte svou víru v to dobré a nepropadejte panice. I když to nevidíte, to, co prožíváte, je pro vás a vaše pochopení to pravé. Nedávejte sílu ostatním, ale nejprve pohleďte na sebe samé. Život je krásný a plný překvapení. Oddejte se mu zcela, neboť jste dostali příležitost a vaše duše ji využila. Tato škola života je tu proto, abyste dospěli. Abyste se probudili a došli k poznání, kým jste. Vždy budete v tomto světě muset reagovat, vždy se budete muset rozhodovat. Využijte tento čas k širšímu pochopení a uvolněte své strachy. V tomto čase je vše možné. Včetně zázraků. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz

Advertisement

Přání – odkaz od Zlatej dušičky

Pohleďte vzhůru, lidé Země. Naleznete nad svými hlavami světlo, které vás vede do lepších časů. To světlo přichází, aby vás napojilo na pozitivní realitu času. Všichni, kdo dokáží sami v sobě přijmout vánoční světlo, ti, kteří otočí své vědomí do sebe samých, dostanou dar. Dar, který ohromí svou silou. Dar, díky kterému budete moci znovu uchopit své životy do svých rukou. Dar uvědomění a pochopení. Světlo, které zazáří nad vašimi hlavami, je znamením nové cesty, která se rýsuje ve vaší budoucnosti. Čas vám ještě přinese mnohé situace, kdy budete muset podstoupit některé učební lekce. Avšak světlo uvnitř vás samých vám pomůže nalézt ten správný směr.

Lidé Země, jste v čase, kdy je opět útočeno na vaši svobodu. Přesto pozvedněte číše a oslavte svátky s těmi, které milujete. Navzdory tomu, co se děje kolem vás. S láskou se obraťte na své bližní a předejte objetí, které rozpustí veškeré vaše obavy. Předejte úsměv, který zahřeje vaše srdce. Oprostěte se od těžkostí, které prožíváte a vytvořte ve svých srdcích zcela jinou realitu. Vytvořte záměr žít spokojený a naplněný život. Pak tento záměr jako světelnou bublinu věnujte Vesmíru. Věřte na zázraky a ty se stanou vaší novou realitou. Odpoutejte svá vědomí od negativních zpráv, prociťte klid ve svých srdcích a my vám požehnáme. Milujeme vás. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Informační bouře – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, neobávejte se vašeho osudu. Osud je jen souhrn toho, čím jste vy sami přispěli do svých životů. A proto dostáváte to, co je vám určené. Nemůžete nikdy dostat méně nebo více než to, co unesete. Nebojte se tedy ničeho, co nyní ve svých životech máte. Váš osud je upředený a na vás je, abyste žili tak, abyste svůj život obohatili. Vždy si můžete vybrat, jak budete reagovat. Zda pozitivně nebo negativně, vždy máte volbu. A toto se vztahuje i na současnou situaci, na svět kolem vás. Pohled každého z vás je zcela jiný, je to vaše osobní realita. Dalším pohledem je to, jak se dívá celá společnost a to je kolektivní realita. Aby se změnil pohled kolektivní reality, je potřeba změnit pohled jednotlivých účastníků a proto je zde neustále apelováno, abyste začali sami u sebe, abyste se spojovali do větších skupin, jen tak se vaše síla násobí. Je zde důležité měnit nazírání, otevírat své vědomí a hledat pravdu. Pravdu, kterou vám neřeknou vaše média, pravdu, kterou nepoznáte, dokud se neponoříte sami do sebe, dokud si nevyslechnete více zdrojů. Probíhá zde informační bouře, kdy pravda je vědomě odstraňována. Právě proto je potřeba, abyste vše analyzovali a slepě nevěřili.

Lidé Země, musíte pochopit, že tento čas vás učí nalaďovat se na Zdroj, učí vás návratu k zemi, k sobě samým, k přírodě a k hodnotám. Ale také k lásce k sobě samým, učí vás nebýt obětí a stát se (sebe)vědomými bytostmi. Je zde plno nepochopení, plno zmatení. Je zde mnoho nepokojů ve vašich srdcích. Cítíme frustrace, zmatky, cítíme bolest, která se rozlévá ve vašich srdcích. Mnohé emoce se tak dostávají na povrch a odcházejí. Žádejte o pomoc, žádejte. Neboť vám může být dáno, ale také odebráno to, co již nechcete nést nebo nejste schopni nést. Vaše budoucnost je ve vašich myslích nejistá. Je však důležité si uvnitř sebe udržet pevnou víru a klid, je důležité být přítomní. Čas teprve ukáže, kam vás zavede vaše cesta. Každého však podle jeho vnitřního naladění. Je zde velká šance, že nakonec dokážete vše obrátit v dobro pro všechny, v dobro pro celý svět. Nezapomínejte také na Zemi. Neboť i ta se bouří a extrémy, které vidíte ve společnosti, se projevují také na Zemi.

Lidé Země, spějete do času, který je začátkem nového věku. A to přináší těžkosti, které je potřeba překonat. Jste však již připraveni. Jen ještě potřebujete dojít do bodu, kdy pochopíte, že řešením jste vy sami. Vy sami se musíte rozhodnout a změnit to, co vám neslouží. Ještě však jste nepadli na úplné dno. Až se toto stane, pak teprve se probudí vaše velká tvořivá síla a nezůstane kámen na kameni. Žijte však v míru, lidé Země a milujte sebe samé a jeden druhého. I my vás milujeme a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Zmena…

“Je dôležité si pamätať, že keď v našom živote prebieha nejaká veľká zmena, znamená to, že prichádza niečo lepšie. Vo Vesmíre nemôže byť vákuum, a tak ak niečo odíde, niečo musí prísť, aby sa to nahradilo. Keď nastane zmena, uvoľni sa, maj vieru a vedz, že zmena je DOBRÁ. Niečo úžasné k tebe prichádza.”