Kryon – Kdo jste

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Longmontu, Colorado
14. ledna 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté v Longmontu.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Opět můj partner ustupuje stranou a to, co následuje je nová informace. Toto poselství bude zkombinováno s informacemi, které vám předávám více než dvě desetiletí, ale nyní to je naprosto nová fáze poznání.

Rok 2018 je podle tibetské numerologie mistrovské číslo. Po sečtení dává dohromady jedenáctku, a významem tohoto čísla je OSVÍCENÍ. Takže to je jako umožnit tomuto roku stát se tím, kdy se v mnoha myslích udělá jasno v tom, co se skutečně děje s planetou. Dnes vám předám velmi ezoterickou, ale hlubokou informaci, která hovoří o vás a o tom, kdo jste. Mluví o novém paradigmatu lidské bytosti.

Studium dnešního víkendu bylo jak vědecké tak i ezoterické. Ti, kdo jsou v tomto publiku, obdrželi něco, co většina ne – kombinaci energií. Je to kombinace vědy a toho, čemu říkáte duchovnost, což potom zastře celé studium takovým způsobem, že se někteří musí ptát: „Jaký je mezi nimi skutečný rozdíl?“ Takže to řeknu ještě jednou: Jestliže věříte, že Bůh nebo Tvořivý Zdroj stvořili planetu, potom ten Tvořivý Zdroj musí logicky být mistrem fyziky. Vše, na co se díváte a co studujete, je dílem  nějakého inteligentního vnějšího zdroje a tudíž vaše věda je studiem toho, co udělal tento Tvořivý Zdroj.

Musíte začít chápat, že mezi vědou a duchovností je víc než jen překrytí. Je to vlastně stejné studium. Je to jakési znamení této doby, že v rámci vaší reality, dokonce i ti nejracionálnější lidé často říkají: „Vidíme nějaký druh inteligence ve vesmíru, který nás všechny ovlivňuje. Nerozumíme tomu, jak funguje, a nevíme proč, ale musí tam být, kvůli logice toho, co teď pozorujeme.“ Toto prohlášení odkazuje ke starší představě, že všechno stvořila nahodilost a náhoda, a přece se dnes zdá, že něco takového není možné. Také to dává novou naléhavost otázce: Kdo ve skutečnosti jste?

Nakonec, dokonce i ti s nejvíce uzavřenou myslí, kteří studují vědu, budou muset dojít k závěru, že věci nejsou takové, jak si mysleli, nebo jak jim říkali. Přijde na řadu pravé studium lidské evoluce. Převládající názory o tom, jak jste se sem dostali, a jak dlouho to trvalo, jsou chybné. Teď, po roce 2012, začnou být velmi jasné známky naprosto jiného příběhu.

Dokonce i s tím vám vaše učebnice stále předávají jakousi mytologii linie lidského vývoje. To se bude muset změnit a já vám povím proč, moji drazí. Je to proto, že pokud by se to nestalo, nastala by vzpoura mezi mladými lidmi, kteří se dívají kolem sebe a vidí jinou skutečnost. To se nakonec stane silou pro přepsání historie, která je v současnosti zkreslena starým myšlením a starými představami. Ale o tom mluvit nechci.

Příběh Stvoření revidován

Chci vám vyprávět zbytek toho příběhu. To, co následuje, je naprosto ezoterické, pouze s občasným dotykem vědy. Ale to je logické. Chci vám vyprávět příběh, který jsem už vyprávěl, ale teď bude obohacený. Je to příběh Stvoření. Je to jeden z největších milostných příběhů, který byste mohli na této planetě mít, a vypráví o těch v jiné části galaxie, kteří mají duchovní vývoj o miliony let delší než je ten váš – o miliony. Jak si myslíte, že by to mohlo vypadat? Jestliže se vědomí rozvíjí v lidech, a protože jak se ukazuje, tak vědomí ovlivňuje fyzické věci, je to příliš namáhavé, představit si, že by vaše vědomí mohlo dokázat nakonec kontrolovat fyziku?

Ti, kteří vás „oseli“ (svou DNA), mohou kontrolovat svým vědomím mnoho částí fyziky. Není to technologie, ale duchovně rozvinuté, milující vědomí. Přišli na tuto planetu před 200 000 lety a změnili vás. My jim říkáme osévači, vy je nazýváte Plejáďany. Mnozí jim dokonce říkají andělé, protože když jsou spatřeni, připadá vám, že „nejsou z tohoto světa“. Zdá se vám to absurdní? Dovolte mi, abych se vás zeptal: Měli jste kdy mistry na této planetě, kteří vypadali, že kontrolují fyziku a realitu? Odpověď zní, že tomu tak bylo u většiny z nich. Přemýšlejte o tom. Co když mistrovství vašeho duchovního já vytváří schopnost měnit systémy, které jste ještě neobjevili? Vidíte to a podali jste o tom zprávu ve vašich starých písmech!

To, co tito osévači udělali, mělo změnit vaše vědomí skrze biologický vzestup. Doslova změnili magnetické vzorce, které existují uvnitř každé DNA moderního člověka. Z duchovního hlediska jste obdrželi schopnost rozpoznat Boha uvnitř, a pocítit nebo rozpoznat práci laskavého Stvořitele. Dostali jste schopnost svobodné volby, abyste poznali rozdíl mezi světlem a tmou, dobrým a špatným, a cítili Boží lásku. Stalo se tak úmyslně, tak jak to bylo navrženo Tvořivým Zdrojem, a nebyla to náhoda ani experiment. Jste zde z určitého důvodu, moji drazí. Toto je energetická zkouška pro vaši civilizaci.

Ale tím to neskončilo, protože to má v sobě i časový rámec. Je to časový rámec, o kterém jsme nikdy dřív detailně nemluvili, ale stále se vztahuje ke vnímání hvězd, které pozorujete. Tyto hvězdy se pomalu pohybují ve velmi logických vzorcích, které odpovídají pomalému kolébání vaší planety, když obíhá kolem Slunce. Toto kolébání planety, jak jste je změřili, trvá od začátku do konce 26 000 let. Časový rámec [trvání] této zkoušky lidské svobodné volby světlého a temného vědomí činí 2 cykly tohoto 26 000 let trvajícího kolébání. Poslouchejte. Mnozí si myslí, že to byl jeden cyklus. Ale byly dva.

Lidé jsou zde velmi dlouhou dobu

Pro ty, kteří se už v této diskusi ztratili, shrneme objevy a myšlenky předků, kteří říkají, že existuje velký kus historie před tou vaší. Vy máte své vlastní představy o tom, jak dlouho jste zde, a ty nejdou moc dlouho před 9 000 let. Ale teď existuje důkaz, že před vaší civilizací byly takové, které dokonce znaly astronomii! Dokonce jsme vám v Turecku předali channeling právě s tímto tématem. Převládající představa této teorie vás měla na Zemi s pěti civilizacemi – všechny v jednom cyklu toho 26 000 let trvajícího kolébání. Mnozí věří, že vstupem do roku 2012 jste začali šestý cyklus [21. 12. 2012 – nastal střed tohoto kolébání]. A navíc je mayský kalendář „dlouhého počtu“ skoro přesně jednou pětinou tohoto 26 000letého cyklu – ukazuje na to, že to byl kalendář pro VAŠI civilizaci.

Ale teď jsme vám sdělili, že skutečný časový rámec tohoto celého lidského testu energie [světla a tmy] byl dva cykly – 52 000 let, ne jeden cyklus 26 000 let. To znamená, že lidé jako vy, myslící jako vy, a rozvinutí stejně jako vy, jsou zde 52 000 let. Takže, opravdu si myslíte, že lidstvo má na vaší planetě historii mnohem delší než 50 000 let? Co vás učili ve škole? Připravte se na odhalení.

To je ale náhoda! [Kryon žertuje.] Ta nejstarší potvrzená civilizace, kterou jste zjistili na základě DNA a archeologických důkazů je opravdu asi 52 000 let stará! Je to v Austrálii. Zde je důkaz, že lidé jako vy jsou tady opravdu tak dlouho. Proč 52 000 let? Protože existovalo přibližně 10 lidských civilizací, ne pět. Říkáme přibližně, protože vzájemně splývaly, ale stále byly oddělené. Takže pokud to je pravda, co si teď myslíte o výuce, kterou jste dostali ve škole o délce vývoje civilizace. Budete se řídit knihami nebo novými důkazy?

Těchto prvních pět cyklů nemělo čísla (počet lidí), která by vám dala to, co je dnes měřitelné jako „civilizace“, ale, moji drazí, tyto skupiny se samy zničily nebo byly na místě, které zničilo je. V menších počtech, v kmenech, to bylo určitě možné. Můžete stále válčit, dokud vás nezůstane jen několik, bez ohledu na to, jak málo vás je. Můžete stále mít temnou lidskou povahu, stále dokola. Podívejte se na vlastní známou historii. To je přesně to, co jste dělali také. Cykly počasí k tomu také přispěly, protože když začnete chápat, že vaše současná změna počasí zahrnuje cykly, pak také uvidíte, že přispívají k tomu kolébání. Není to zajímavé, že ten současný cyklus a je začátkem nového cyklu kolébání?

Čím je vaše Akáša opravdu zaplněna? Kolik let jste skládali tuto skládačku, staré duše? Právě jsem vám to řekl! Někteří z vás pocházejí z doby před 52 000 lety. Když se podíváte na časovou osu Lemurie, kterou jsme vám předali, začne dávat smysl také. [Historie Lemurie byla předána na konferenci.] Lemurie se datuje 50 000 let zpátky. Předali jsme vám tuto informaci před více než deseti lety.

Archeologové toho mnoho nenaleznou z posledních pěti civilizací [26 000 let]. Vlastně je obtížné nalézt i věci, které jsou starší než 14 000 let [před skupinou údolí Indu]. Příroda dělá dobrou práci a ukrývá skoro vše, co lidé vytvoří.

V těchto prvních menších civilizacích bylo několik struktur, ale ty nebyly velké. Některé z nich neměly vůbec žádnou strukturu, a stejně tak jako historie původních obyvatel Austrálie, se stěhovali se změnou počasí a potravy. Nikdy nezůstávali na jednom místě po dlouhou dobu a zemědělství ještě nebylo rozvinuté. I když jich bylo jen několik, bylo jich dost, aby nesouhlasili s tím, s kým by měli sdílet zdroje. Zní vám to povědomě? Bylo jich dost na to, aby se obávali jeden druhého, protože se setkávali s ostatními, které neznali, když cestovali. Bylo jich dost na to, aby šli do války jeden s druhým. Bylo jich dost na to, aby jeden druhého zranili a dovolili infekcím, nemocem a nákazám, aby smetly těch málo, kteří zůstali.

Hloubka posunu DNA

Další odhalení je něco, o čem jsme již mluvili, ale Twist Mistr (tímto pojmem odkazuje na na významná koncová zakroucení DNA – pozn.překl.) to potřebuje slyšet znovu. Je zde v publiku a jeho lemurijské jméno je Yaw´ee [odkazuje na Dr. Todda Ovokaityse, výzkumníka DNA, který byl v publiku během této události].

Ano, vaše lidská DNA se změnila. My jsme to channelovali od té doby, co mě [Kryona] můj partner před 28 lety akceptoval. Řekli jsme vám, že když byla vyseta na tuto nádhernou Zemi Plejádská semena, [ta, která vám dala znalost světla a tmy], stalo se tak prostřednictvím změny vaší DNA. To vám dalo přímo část DNA, kterou v sobě měli Plejáďané. Tou největší věcí, kterou vám předali, byl jeden pár chromozomů, který byl dlouhou dobu skryt.

Za okamžik vám o nich povím. Ale tento pár chromozomů umožňuje specifickou paměť moudrosti – intuici a rozvinutou schopnost vytáhnout vás z toho, čemu říkáte současná „lidská přirozenost“. Dává vám schopnost myslet zcela mimo kategorii války. Moji drazí, toto byl vždy test svobodné volby, bez ovlivňování z jakéhokoliv vnějšího zdroje, abyste viděli, zda jste schopní to objevit. Jste.

Teď sedíte ve správný čas, právě na konci 10. civilizace a na začátku té 11. a pochopili jste to. Energie na Zemi se pro vás mění! Existuje více možností, abyste pokročili ve světle právě teď, než tomu bylo kdy dříve. Teď je možnost, abyste (připraveni?) se stali multidimenzionálními.

Další krok – stát se multidimenzionálně bdělými

O tomto jsem vám channeloval několik minulých let. Je to vlastně obsahem poslední Kryonovy publikace [Kryonova kniha 14]. Jaké to je pro lidskou bytost vystoupit z linearity a stát se multidimenzionální? Jak by to vypadalo? Ovlivní to vaše vědomí. Vědomí, o kterém mluvíme, rozvíjí myšlení a uvědomění multidimenzionálního člověka. Je to vědomí, které je vyšší; je empatické, soucitné, pečující, laskavé a představuje vyšší moudrost. Je to vědomí, kde si „vzpomínáte“, co způsobuje, že věci fungují, což jste v 10 civilizacích vůbec nevěděli! Z hvězd je to pochopení, že válka nefunguje! Základem je ocenění nádhery života a lidstva. Vytváří pohon, prvotní příkaz v nitru každého nově narozeného dítěte na planetě – uctívejte život! A moji drazí, vychází to z něčeho, co se stalo ve vaší DNA.

Dnes jste studovali něco pozoruhodného, vědeckého, nádherného a kontroverzního. Studovali jste do hloubky, co se stalo, když se jeden pár chromozomů [označený číslem dva] najednou před 200 000 lety změnil. Nějakým způsobem jste ztratili chromozomový pár 24 a také nějak došlo k uspání dalšího páru, a pár číslo dva doznal úžasnou změnu. Skončili jste s 23 páry, na rozdíl od kteréhokoliv jiného savce, o kterém se předpokládá, že je v evolučním řetězci pod vámi. Najednou zde byl důležitý „chybějící článek“, ve kterém vám bylo řečeno o lidském vývoji a od té doby to zůstalo hádankou. Stalo se to, že se radikálně změnila vaše DNA. Změnila se, aby odrážela rodičovské osévače, Plejáďany.

Ti, kteří to poslouchají, jsou velmi duchovní a mají přísné předpisy [vytvořené lidmi], budou obracet oči v sloup a říkat: „Já jsem to věděl. Ten New-age channeling říká, že pocházíme z E. T.!“

Moji drazí, to vám neříkám. Naopak, říkám vám, že ti takzvaní E.T., ti Plejáďané, znali Boha v nitru. Věděli o Tvořivém Zdroji daleko lépe než vy a znají všechno, co souvisí s druhou stranou závoje, protože tím žili. O tom je evoluce vědomí. Přivádí vás do rovnováhy s tím, co je ukryto na druhé straně závoje. Odhaluje nakonec spojení s vnějškem – Tvořivým Zdrojem. Bůh uvnitř je předpokladem Kryonova poselství po 28 let. Je to pro vás opravdu příliš přehnané, myslet si, že ostatní v galaxii znali „jednoho Boha“, kterého znáte vy na Zemi?

DNA – scházející 24. pár chromozomů

Zpátky k vaší DNA – sledujete, že máte 23 párů chromozomů a začínáte studovat nádherné, velké, biologické změny z minulosti – splynutí některých vašich částí DNA a vzestup, ke kterému při tom dochází. No, něco vám uniklo. Je to nevysvětlitelné, ale existuje něco dalšího.

Věda odhalila před několika lety určitou možnost. Pokusy ukázaly, že vaše DNA by mohla možná být trochu multidimenzionální. Říkají tím, že přítomnost DNA v kvantovém poli mění rotaci elektronů v tomto poli. Když je potom DNA odstraněna, změny, které nastaly kvůli DNA, zůstanou. Sledujte tu logiku. Jestliže přítomnost DNA změnila atomární strukturu v nějakém multidimenzionálním poli, pak by mohla mít multidimenzionální složku. *

Dovolte mi, abych vás uvedl do něčeho, co jsme už jednou před časem sdělili: Stále máte 24 párů chromozomů. Pohybovaly se, kombinovaly a nový 24. pár je multidimenzionální. Tento neviditelný pár (neviditelný ve 3D) byl nevyužitý v průběhu 10 civilizací, a teď se začíná probouzet díky posunu. Je ovlivněn i radiací, která je nově přítomná ve vašem magnetickém poli, byla pomalu vytvořena novou oblastí ve vesmíru, kterou začíná procházet váš solární systém. **

Chápete ten předpoklad? Stále máte 24 párů, ale jeden z nich je neviditelný, stejně tak jako gravitace nebo samotné magnetické pole. Tento velmi zvláštní 24. pár je plně multidimenzionální a proto vaše DNA může ovlivňovat rotaci elektronu v kvantovém poli.

Takže, co to pro vás znamená? Znamená to, že máte schopnost se sami dostat z lineárního myšlení, z toho, které vás vždy vedlo do války a nefunkčnosti! Chápete to? Nikdy jste nebyli dost moudří, abyste pochopili, kdo opravdu jste. To se teď mění.

Ti, kdo si to uvědomují a začínají se probouzet do této nové představy, jsou staré duše, které zde jsou po tisíce životů a které zažívaly hrůzy války a čekají právě na ni. Oni jsou těmi, kteří chápou, že souběh synchronicity není náhodný. Je plánovaný. Také se učí, že k soudržnosti více pozitivních lidských vědomí začíná docházet všude. Je to soudržnost spojení s druhou stranou závoje. Je to spojení, které jste nečekali a které nakonec ovlivní všechno, co je součástí vaší reality od politiky po korporace. Je to soudržnost, která bude působit problémy, protože je tolik lidí, kteří si přejí udržet starou energii takovou, jaká byla.

Moji drazí, ať je to jak chce překvapivé, uvidíte, že se to skutečně děje. Jak se 24. pár začíná rozsvěcet, jednoho dne byste mohli potkat ty, kteří jej sem přinesli. Ptám se znovu: Je to pro vaši mysl tak bizarní, představit si, že ve vaší ohromné galaxii jsou zde s vámi jiní, kteří jsou mnohem starší a pokročilejší, a kteří nalezli krásu Boha? Přemýšlejte o tom.

Toto je milostný příběh. Země není nějaké simulace, jak to definují někteří velcí myslitelé, ale spíše tak může vypadat, protože to, co se na ní stalo, je naprosto umělé. Jinými slovy, život byl stvořen a rozvinul se na Zemi příliš rychle na to, aby to byla náhoda. Bylo to na základě plánu. Lidská bytost, která se zde před 200 000 lety změnila, byla podle plánu. Ve vývoji tohoto nádherného navrženého systému jménem Gaia, ve kterém žijete, není žádná nahodilost. Procházíte důkladnou zkouškou temnoty a světla, tak jak to říkáme už dlouhou dobu.

Toto je konec tohoto channelingu, ale začátek něčeho pozoruhodného. Až se tato informace, kterou jsem vám předal, začne sama projevovat, lidstvo si začne uvědomovat, že má naprosto pod kontrolou to, co se stane příště. Přijde nová naděje pro tuto planetu, která je založena na některých věcech, které věda teprve začíná vidět – zatím je nepřipouští, ale začíná je vidět.

Nacházíte se v době, kdy nové informace mohou plynout planetou během sekund. Tyto nové a nečekané věci, které lze spatřit skrze nové objevy, nikdy nebude možno v tomto novém paradigmatu udržet v tajnosti. Poslouchejte, bez ohledu na to, jaká byla paradigmata nebo protokoly minulosti, nemůžete mít něco viditelné a prezentované desítkám milionů lidí, kteří se „smějí a zdraví“ a potom mít malou skupinu vůdců nebo pedagogů, kteří říkají, že se to nestalo. Chápete tu metaforu? Už nemůžete skrýt nebo potlačit světlo. Dívá se příliš mnoho lidí.

Bude to frustrace, která přichází z tolika oblastí. Přijde velký konflikt mezi tím, co vidíte a tím, co vám říkají. Staré duše, vy, kteří posloucháte zde v této místnosti, toto je svobodná volba současnosti. Připravte se na ni. Opravdu, učitel Gregg má pravdu [vědec Gregg Braden, který přednášel na semináři] – toto bude nakonec definovat to, kdo jste a jaké je vaše místo ve vesmíru a zvláště ve vaší galaxii.

Já vím, kdo jste, drahé andělské bytosti s Bohem v nitru. Já vím, kdo jste. Přišel čas, abyste to poznali také.

A tak to je.

KRYON

* www.kryon.com/81-5

** www.kryon.com/79-1

Zdroj: http://www.kryon.com – „Kryon channellings –  Who you are – 2018

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/kdo-jste1/

Reklamy

Horoskop na obdobie 3. 12. – 9. 12. 2018

Poselství

Moji milí,

v tento týden horoskop napíši trochu jinak. Proč? Není mi dovoleno napsat stejnou formou. Včerejší pokus popsání aspektů prostě nešel a vysvětlování aspektů ztrácelo smysl. A vše je provázané, takže tomuto i hvězdné konstelace nasvědčují, a i mé prožitky za poslední dny tomu přispívají.

Po 25 hodinové meditaci se mi změnil svět. Takto nadneseně bych to mohla napsat. Být v přítomnosti mého Mistra a dalších 90 meditujících lidí, kteří jsou v hlubokém ponoření do Ticha, byl silný zážitek. Síla Ticha a vnitřního míru je opravdu velká a ráda bych tuto sílu vnitřního míru a ticha přenesla i na Vás. Abyste se dotkli své vnitřní síly, svého míru, který dokáže změnit váš osud, váš příběh a váš okolní svět. Dotknutí se své božské bytosti v sobě, která tvoří svůj život a svůj svět prostřednictvím svého prožívání. To, že je možné v okamžiku vystoupit „z osudu“ a opustit bolestivé situace ega. Vnímala jsem, jak se otevřel světelný portál k lidem, kteří se otevírají a ztišují své myšlenky. Otevírají se možnosti nalézt v sobě smíření, mír a plně se mu odevzdat. Tam může vstoupit Milost. Milost rozpouští karmu – zápisy příčiny a důsledku. Působením energie, kterou si můžete představit jako proudící pomoc od Božské Matky či maminky, která miluje své dítě bez podmínek. Když vidí své dítě po narození, ten čistý božský zázrak stvoření. Tak veliká láska je k nám lidem cítěna. Jsme milováni v této chvíli takoví, jací jsme, a tak velmi podporováni a hýčkáni. Jen stačí se této milosti a lásce otevřít. V tomto čase a čase následujícím máme možnost jako lidstvo překliknout do jiné roviny vědomí a odpojit se od formy závislostí a strachu. Stará forma světa končí.

(Image “Secret Place” by Yuriy Tatarenko)

Novoluní, která nastává 7. 12. je na sabiánském symbolu: Mořští rackové poletují kolem lodí, čekají potravu.

Zviditelní se nám, kde žijeme v závislosti, v iluzi, v sebeklamu a nejasnostech. Závoj je sundáván, abychom odhalili tajemství, na která jsme již připraveni. Skrze silné a živé sny, které pomohou léčit, rozpouštět a zvědomovat. Postačí poděkovat a požádat o pochopení. Ať pochopení přijde, pokud má přijít. Jinak postačí – „Děkuji“. Objeví se mystické zážitky, znamení a omyly, které jsou vedeny vyšší vůlí. V této době je vůle silně spojena s vyšší vůlí a ego, mysl, mají omezenou moc. Můžete mít pocit, že je vám něco zamezeno. Nemůžete to udělat, i když byste chtěli. Bude vypínána mysl, paměť a občas i tělo. Je potřeba hodně odpočívat. Vyvarujte se domněnek. Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se přímo.

Udržujte se v jasnosti a přímosti. Kéž jste k sobě milostiví, kéž jste milostiví i ke všemu, co prožíváte. Prožijte milost a odpuštění sami sobě.

Děkuji všem, kteří se připojili k meditaci. Cítila a vnímala jsem vás. Nejvíce vás bylo připojeno o půlnoci a moc mě vaše přítomnost potěšila. Vnímala jsem sílu propojení, i když jsme se třeba nikdy osobně nesetkali. Jsme jeden život, součást všeho.

Ať vás provází váš vnitřní mír, vaše vnitřní síla, která dokáže tvořit laskavý svět.

S hlubokou úctou, vděčností a s Láskou Petra Nel, moji milovaní.

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Co se děje kolem nás? – odkaz od Zlatej dušičky

Situace se zdá nyní velmi rozporná. Na straně jedné je zde patrný pohyb vpřed, na straně druhé je zde velmi silná opozice, která se nechce vzdát své moci. Země je neustále pod kontrolou, neboť jsou tu skupiny, které by mohly docílit odhalení manipulací a nejen to, ale také ty, které patří druhé straně. Energie, která se dostává v těchto dnech na planetu, tvoří plazmové shluky, které pomáhají rozpouštět temné energie. Vyvolávají silné světelné efekty nebo také energetická seskupení, která jsou viditelná ve formě oblaků. Částečně toto krytí slouží k otevírání vstupů, kde probíhá velice silný provoz. Vstupují tudy, mimo jiné, také galaktické síly, které hlídají Zemi. Je zde velmi mnoho žádostí o vstup, či výstup z planety.

Brzy se projeví velká energetická změna, která může způsobit časové odchylky, výrazné změny klimatu a v neposlední řadě také pohyb zemských ker. Energetické částice nabité vysokou frekvencí vstupují do aury každé bytosti Země. Dokáží vynutit změny fyzických a mentálních těl, stabilizují procesy změn jako nevratné. Pokusy o zastavení či zastrašení jsou posledními výkřiky bezmoci o udržení pozic nadvlády. Probíhá propojení na všech úrovních a stabilizace nových časových realit. Vše toto vyzývá k ještě usilovnější práci pomocí meditace, či odhmotňování fyzických těl během spánku. Prostup dimenzemi způsobuje poruchy spánku, či absence paměti. Toto se však postupně ustaluje.

Každodenní kontakt s ostatními vede ke spojování matric, které vytváří pozitivní budoucnost, založenou na vzájemné spolupráci, komunitní spojení a spojení ne přes ego, ale přes úroveň duše. Tato spojení jsou posilována a vzniká tím nová forma vyšší energie, která dokáže rozpoznat výrazné emocionální a mentální bloky a také je spravit. Okruhy lidí blízkých vibračně se uzavírají, dochází k napojení na vyšší zdroj a ladění do úrovně páté dimenze. Až se toto přeskládá, budou již vedle sebe lidé, kteří jsou si důležití pro budoucí události. Nové světové uspořádání se formuje a v tuto chvíli se jeví jako vysoce pravděpodobné, že k němu dojde během následujících dvou let. Chraňte sami sebe a své duše před tmou, která vás ještě v poslední chvíli může uchopit.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Otevřená mysl – odkaz od Zlatej dušičky

Celý svět pohlédne vzhůru. To, co dosud nebylo vidět, se zviditelní. Ve vašich očích bude údiv, který však přejde ve zlost. Zlost nad tím, co vám bylo úmyslně skryto. Věčné téma manipulací se otevře pod vlivem silných prožitků, které tu musí být, abyste otevřeli oči. Zdá se vám, že je to téma sci-fi filmů? Tohle je však vaše realita a brzy ji prožijete v tomto světě. Stále znovu a znovu jste ostřelováni vesmírnými paprsky, aby se konečně aktivovaly výběžky vaší duše v těchto tělech, v této realitě. Člověk jako trojrozměrná bytost postupně mizí. Vše se přestavuje, přetavuje, zaniká a probouzí se v nové formě. Nové technologie jsou na světě. A jste vybízeni, abyste je používali. Nebude to dlouho trvat a váš současný svět odplyne do minulosti. Vaším pohonem je láska. Jediné, co máte pochopit, abyste přežili.

Staré struktury se rozpadávají, i čas se hroutí a každému je ukazována jeho cesta. Ve snech, v informacích, v prožitcích. Všude můžete vidět odpovědi. Až se dokážete dívat vnitřním zrakem, nebudete již potřebovat nic. Zemské úkazy probouzí vaše smysly. Vždy hledáte vysvětlení, hledáte jistoty tam, kde žádné nejsou. To, co vídáte, není to, co si myslíte nebo to, co vám bylo sděleno. Nad vámi je mrak, který hrozí spadnout a zakrýt ještě více z toho, co si přejete vidět. Otevřená mysl je to, co potřebujete aktivovat. Stále ještě jste jako malé děti, které se snaží mít vše hned. Události jsou však tvořeny vaší myslí, a pokud do vašich myslí nahlédnete, co vidíte? Zmatek, nepochopení a spoustu, spoustu strachu.

Silné události ale budou mít vliv na to, abyste konečně přijali to, co odmítáte. Abyste se dokázali zorientovat ve svých životech. Rozpad starých struktur může přinést osvobození, ale může také vyvolat paniku a ztrátu víry. Je tu však možnost být připraveni již nyní. Tím, že dokážete probudit sebe sama, dokážete rozpoznat pravdu od lži, pravé od nepravého. Musíte se změnit, nemáte jinou volbu. Musíte zachránit sami sebe.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

PROSINEC V KOSTCE /MĚSÍČNÍ PŘEDPOVĚĎ/

Do konce roku si zbývá projít časem Střelce, je tu doba manifestace zájmů, hledání cílů, plánování, chystání se. Nastávají momenty spojené s oslavami života a pomalu se navracejícího Slunce, které neznajíce širších souvislostí slavíme jako vánoční večírky. Jsou to střelecké radosti na prahu zimy, manifestace našeho já, prožitky družnosti, chvíle, ve kterých hledáme širší porozumění pro své já. Ego expanduje a hledá na jedné straně hranice, na druhé straně ty, kteří by s námi chtěli sdílet společný osud.

Podívejme se na nejdůležitější okamžiky daného období. Okolo 5. prosince nás jistě setkání Marsu s Neptunem ve znamení Ryb a jejich kvadrát se Sluncem ve Střelci. Jedná se o významný aspekt, pochopíme jeho působení až se zpožděním. Přijdou nová životní témata, pohledy na svět a náměty jak fungovat. Nastoupí na jedné straně deziluze, zklamání z nenaplněného a nedosaženého. Dostaví se i nová inspirace, objeví se poslové, kteří přinesou překvapivé a nadějeplné zprávy. O hloubce chvíle svědčí i to, že Luna bude ve Štíru v konjunkci s Merkurem a obě tělesa se ocitnou v trigonu s Chironem v Rybách. Nebude to tedy jen tak.

9. prosince se ve znamení Ryb otočí Cheiron, půjde po několika měsících retrográdního pohybu vpřed. Uvolní se tak některá sevření, strachy a bezdůvodné obavy.

17. prosinec přinese dva sextily. Mezi Marsem v Rybách a Plutem v Kozorohu, mezi Venuší ve Štíru a Saturnem v Kozorohu. Zdá se, že se rozhýbe množství do té doby stabilních situací a že přijde i partnerské sblížení skrzevá hlubší poznání významu vztahu, který je spojuje.

20. prosinec bude zcela nevánoční, na poslední chvíli se před koncem roku stihne uskutečnit či se o to aspoň pokusí mnoho událostí. Slunce ve Střelci bude v trigonu s Uranem v Beranu a tak nezbyde než překvapovat, překvapit, realizovat a poprat se s tím, co zdánlivě nejde.

Hned následující den ale může být leccos jinak, předchozí aktivní aspekt vystřídá poklidný, do nitra směřující a do duchovní sféry nás obracející trigon mezi Venuší ve Štíru a Neptunem ve znamení Ryb. Že by láska nebeská? Merkur v konjunkci s Jupiterem ve Střelci v opozici s Lunou v Blížencích ukazují na to, že přijdou chvíle na to, abychom si leccos vyříkali.

Slunovrat přinese vyjasnění mnohých témat a záležitostí. Měl by vnést do života klid a stabilitu Kozoroha, tedy znamení, které aktuálně nastoupí. Přijde nejvážnější znamení roku, ale radost je přítomna také, jen je tichá a ukazuje se snad jen v jiskřivých hvězdičkách poletujících vloček nebo vánočních prskavek.

A 23. prosince přijde kvadrát Venuše ve Štíru a Lilit ve Vodnáři. Zdá se, že leckdo bude chtít uplatnit svá možná i nereálná přání. Každopádně bude dobré je vyslechnout. Bude se o nich mluvit i den poté (24. 12.), až bude Merkur ve Štíru v kvadrátu s Lilit.

Na samý konec roku přijde konjunkce 28. prosince mezi Marsem a Chironem v Beranu. Zřejmě nás čekají okamžiky sebereflexe. Probereme si svá očekávání, plány, představy a to, kterak se plní či neplní. Nejspíš z toho leccos vyvodíme a něco málo uskutečníme. tady se budou už formovat konkrétní plány na příští rok.

Jak vidíme, konec roku, speciálně poslední dekáda prosince bude zajímavá. Neminou nás momenty, ve kterých budeme muset ukázat postoje a projevit se. Nepůjde zůstat v závětří, nebude možné nereagovat. Témata nejsou těžká, nejsou fatální, ale rozhodnutí, jež uděláme (a nebo neuděláme), budou předznamenávat to, s čím se budeme už v dramatičtějších formách setkávat v následujících měsících.

Ondřej Habr

Meditace a modlitba

Monika Muranyi,
dodatek ke knize Lidská duše odhalena

Vyrůstala jsem v římskokatolické rodině, a tak bylo pro mne obvyklé chodit o nedělích do kostela, následovat učení Bible a odříkávat před spaním modlitby. Nepamatuji si konkrétní věk, ale v určitém bodě jsem do kostela přestala chodit a modlila jsem se jen tehdy, když jsem od Boha skutečně něco potřebovala. Často tyto „vyžadující modlitby“ byly doplněny příslibem, že udělám něco, co ukáže mou vroucí touhu i to, že si zasloužím odpověď na své modlitby. Tato metoda často nefungovala a zanechala ve mně určité pochyby, zda vůbec Bůh existuje.

V průběhu času otázky o Bohu ustoupily do pozadí a  pro můj každodenní život se staly nedůležitými. Život mne volal a já jsem se skvěle bavila tím, jak jsem žila! Užívala jsem si čtyři roky na univerzitě a zanedlouho jsem zapadla do správné koleje, když jsem pracovala jako ranger v národním parku. Vdala jsem se za svého kolegu a společně jsme si užívali pobyt v přírodě. Mé dny byly velmi rušné a naplněné. Cítila jsem, že je můj život úplný a že v něm není žádný prostor (ani touha) pro modlitby a meditace. Koneckonců jsem si myslela, že mám vše, co jsem kdy chtěla a potřebovala.

To vše se změnilo, když mé manželství náhle skončilo. Druhý šok nastal, když má matka a nevlastní otec krátce nato zemřeli. Měla jsem pocit, jako by nejdrahocennější a nejposvátnější část mne byla rozervána a zbyla jen prázdná skořápka. Nyní pochopitelně vidím, jak nádherný dar mi tím byl dán – nakopnutí a příležitost, abych objevila duchovní pravdy.

Mé hledání duchovního osvícení bylo pomalé, převážně protože jsem byla paličatá, nicméně jakmile jsem otevřela dveře svým záměrem, netrvalo dlouho a objevila jsem Kryonovo učení, které channeloval Lee Carroll. Nikdy jsem o channelingu neslyšela, ale číst Kryonova slova bylo jako vstoupit do prostoru bez času. Každá buňka mého těla bzučela rozpomenutím se na něco tak velkolepého, že ani nebylo možné to vysvětlit. Prostě jsem věděla, že si vzpomínám na věci, které jsem věděla vždy předtím. Toto nové uvědomění mi umožnilo slyšet a přijímat odpovědi. Modlitby a meditace dostaly nový význam.

Úplně každý člověk má svou vlastní představu, co modlitby a meditace jsou, a je to tedy pro každého z nás jedinečné. Jen se podívejte na všechny organizované systémy víry na planetě a na to, jak se modlí ke svému Bohu. Modlitby a meditace se konají každý den tolika různými způsoby… Bez ohledu na to, co považujete za vhodné, jsem si jistá, že vaše pochopení této nádherné formy komunikace ještě výrazně zlepší následující Kryonovo poselství:

Proces meditace a modlitby

Chci s vámi dnes mluvit o něčem zvláštním. O meditaci. I dnes jste ji prováděli, ale já o ní ještě nikdy nemluvil tak jasně, jako to udělám v těchto příštích několika okamžicích. Někteří tomu říkají modlitba, jiní meditace. V minulosti byla modlitba vnímána jako „mluvení k Bohu“ a meditace jako „naslouchání“. Ve skutečnosti je to obojí komunikace. Dnes večer se vám pokusíme dát konkrétnější informace o tom, jak to funguje. Navíc bychom vám chtěli povědět o některých atributech, kterých jste si nebyli vědomi.

Nejlepší způsob předání této informace je odpovídání na otázky, které jste nám o tomto tématu položili. Někteří říkali: „Víš, Kryone, já vážně nemám moc času na meditace.“ Jak jsme říkali dříve, v této nové energii na tom nezáleží. Pokud vyjádříte záměr komunikovat s rodinou, pak meditujete prostřednictvím „třetího jazyka“, zatímco kráčíte z místa na místo. Nicméně nyní chceme mluvit o „soustředěné meditaci“. To je proces, kdy nejen komunikujete, ale také manifestujete energii.

Soustředěná meditace a modlitba není nahodilá. Nejsou to ty druhy komunikace s příležitostným objetím od Ducha či kosmické mrknutí, když na hodinách vidíte 11:11. Ne. Tento druh meditace probíhá mezi lidským já a duchovním já. Je to energie, která se odehrává pravidelně, pokud to umožníte, při vašich nejsilnějších okamžicích s Bohem.

Při nedávném channelingu jsme vám popsali, s kým hovoříte, když meditujete. Chtěli jsme, abyste pochopili, že když hovoříte k Bohu, nezvedáte své oči k nebesům a nečekáte, že dolů sestoupí něco velkého a navštíví vás to. Je to naopak – snažíte se oslovit božství, které žije ve vás. Boží jiskra je v úplně každém člověku v místnosti. Nemusíte tomu věřit, protože je to v rozporu se vším, co vám ukazuje dualita. Fakt, že máte tento úžasný atribut v sobě, je ve vás velmi dobře skryt, ale mnozí z vás ho v této nové energii objevují.

 

Vrstvy meditace

Meditace má tři různé části. První nazveme záměr. Mimochodem, zde stráví celou dobu meditace více než 80 procent lidstva, když se rozhodne mluvit s Bohem. Duch to vnímá velmi dobře, ale v celém tom procesu je to pouze „pozdrav“.

Druhá a třetí vrstva tohoto procesu vlastně nemají jméno ani koncept, který by vám mohl můj partner předat, ale i tak se o to pokusí. Druhá část je to, co nazve postoj. Třetí pojmenuje jednoduše příjem a dodání. To jsou jeho dnešní pojmenování, protože koncepty toho, o co se skutečně jedná, vám ve vašem jazyce nejsou na žádné úrovni známy. Tyto vrstvy meditace nejsou tak snadné, jak to podle jejich názvů vypadá. Vy, kteří jste měli velmi silné zážitky s vizemi, víte, o čem mluvím. Na vysvětlování vize není nic jednoduchého.

 

Vrstva jedna – záměr

Pojďme hovořit o záměru. Chtěl bych odpovědět na tři dotazy ohledně první vrstvy meditace a modlitby. Představte si, že se připravujete na komunikaci. Jste sami. (1) „Drahý Kryone, drahý Duchu, je nezbytný obřad, abych mohl vstoupit do meditace a modlitby?“ Naše odpověď zní: Duch miluje ceremonie. To protože je to lidský způsob, jak z toho udělat mimořádnou událost. Je to uctění rodiny. Takže říkáme: vytvářejte rituály, pokud se díky tomu cítíte dobře. Nám na tom nezáleží. Často od nás uslyšíte toto prohlášení: budeme trpělivě čekat, dokud nebudete připravení! Pokud do toho zahrnete obřad, vážíme si toho. Pokud vytvoříte oltář, budeme tam. Pokud ne, budeme tam. My jsme připravení, bez ohledu na to, co si přejete udělat, o čem si myslíte, že je to pro danou situaci vhodné.

„Kryone, je vhodné se postit – očistit tělo pro toto setkání?“ Ovšemže je to vhodné. Ale není to pravidlo. Až připravíte tělo, budeme tam. „A jak dlouho bychom se tedy měli postit?“ Jak dlouho chcete. Jakkoli dlouhý čas si vyberete, budeme tam, až skončíte. Nikam nejdeme. Jen vás pozorujeme. Ale pochopte, že si ten obřad užíváme! Důležití jste vy a vaše uctění té situace.

„No, myslím, že se ptám na toto: pomůže to, nebo ne, když očistím své tělo před modlitbou a meditací?“ To záleží na cestě, na které jste. Někteří mohou otevřít dialog a přejít rovnou k poslední a nejvyšší vrstvě. Jiní otevřou dialog a musí kousek ujít, než se tam dostanou. Každá cesta je jiná. Někteří si užívají, když chvíli trvá, jiní se chtějí dostat přímo k ní. Pochopte, že se radujeme, když otevřete dialog s Duchem, i kdyby měl být jen na úrovni povrchu, i kdyby to byla jen první vrstva, což je z naší perspektivy jen pozdrav. Můžete se tři dny postit, abyste se připravili na otevření tohoto rozhovoru. My během těchto tří dní shromažďujeme doprovod, aby vám naslouchal. To jste nevěděli, že? Vidíte, takovou roli hraje váš záměr. Ale stane se zajímavá věc: pokud se nedostanete k další vrstvě, kterou popíšeme za chvíli, a zůstanete pouze ve vrstvě záměru, je to, jako by tisíce lidí přišly na film, který se nikdy nebude hrát. Vidíte? Po projevení záměru se musí něco stát.

Tady je další otázka: „A co protokol? Zdá se, že každé náboženství má určitý druh protokolu a všechny se velmi liší. Máme stát, nebo sedět? Máme být natočeni určitým směrem, nebo ne? Je lepší den, nebo noc? Co bychom měli mít na sobě? Jak se máme připravit na Boha?“ Ach, drazí, proč si prostě nesednete a neprovedete to? My jsme trpěliví, víte? Počkáme. „Ale Kryone, na této planetě jsou některé kultury, v nichž lidé stoupají mnoho dní po schodech a modlí se. Když skončí, jsou vyčerpaní… někdy padají na kolena – poškrábaní a potlučení. V jiných kulturách se lidé probodávají hřeby, až krvácejí, aby trpěli a mohli pak přistoupit k oltáři a hovořit s Duchem. Co ty na to?“

Opět říkám, že počkáme. Cokoli je pro vás vhodné, abyste se cítili připravení, je vhodné i pro nás. Projděte tím, čím si myslíte, že projít musíte. Nijak to nesoudíme. Jsme velmi připravení komunikovat s vámi jakkoli si přejete. Ale rádi bychom vám něco navrhli: proč se prostě neposadíte a neprovedete to? Dovolte, abych se vás zeptal na toto: pokud jste kouskem Boha, proč byste měli procházet těmito věcmi? Bičujete se, než zavoláte svému bratrovi? Stoupáte na horu, abyste si promluvili se svým partnerem? Přesto vás nesoudíme, pokud to uděláte, a čekáme na vás.

„Kryone, vždy byla otázka, kolikrát bychom měli o něco požádat nebo jak můžeme nejlépe vysvětlit věci, které potřebujeme. Mnozí věří, že aby Duch plně pochopil lidskou prosbu, musíme ve své žádosti pokračovat. Jiní cítí, že pro modlitbu jakéhokoli druhu je opakování potřebné. Víš, mám komplikovaný život a trvá mi dlouho, než to Bohu vysvětlím, když se modlím. Obvykle při tom usnu. Pak se vzbudím a uvědomím si, že jsem svou modlitbu nedokončil, protože je příliš komplikovaná. Děje se mi to a ono, a jestli se brzy nestane jedna věc, pak se místo toho stane jiná. Pokud k tomu dojde, budu mít potíže tady a objeví se starosti tam a drama s ostatními, kteří to nechápou, se vymkne kontrole. Žiju složitý život!“

Chci vám dát vizi: chystám se vás požádat, abyste na okamžik předstírali, že máte přítele na celý život, který je k vám magicky interdimenzionálně připoután. Vše, co uděláte, a čím projdete, sdílíte s tímto přítelem. Ať je to váš bratr nebo sestra – je to někdo velmi blízký. Je to imaginární osoba, ale i tak jí můžete dát jméno, jestli chcete. Ať tato osoba vypadá jako vy, jestli chcete, ale je interdimenzionální, takže nemusí mít žádnou váhu ani ústa, která by bylo třeba krmit. Ve skutečnosti je to vaše část. Ať má jakékoli pohlaví a cokoli, co vás učiní šťastnými, ale je k vám připevněna. Když se smějete, směje se i ona. Když jste smutní, je smutná i ona. Když jste frustrovaní, ona je také frustrovaná. Vše, co znáte, to zná v tu samou chvíli i tato osoba – tento váš partner. Bok po boku kráčíte životem.

To je jen metafora… nebo snad ne? Dovolte, abych vám tohoto partnera představil. Říká se mu vyšší já. Také se mu říká „spojení s Bohem.“ Žije ve vaší DNA. Abych to řekl jasně: ví vše, co víte vy. Dovolte, abych vám odpověděl na to, kolikrát musíte opakovat nebo jak často musíte říkat Bohu, jak komplikované to máte. Proč si nesednete a neuděláte to?

Tady je výzva: příště, až si sednete k meditaci, neříkejte nic! Chápete to? Proč si prostě nesednete a nenecháte se milovat? To je nejužitečnější v rámci této vrstvy záměru. Vězte, že Bůh je doslova ve vás. Kdo jste, čím jste prošli – to všechno Duch ví. Nikdy není potřeba žádné vysvětlení. Není potřeba žádné vybavení. [Smích.]

Mohlo by vás překvapit, kdybyste věděli, kdo je ke komu více připravený hovořit. Víte, co chceme udělat? Co opravdu chceme udělat? Právě teď mluvím z pozice těch „partnerů“ kolem, kteří sedí vedle vás, kteří vás tisknou a milují a kteří jsou připraveni poslouchat, když se dostanete za první stádium záměru. Chceme vstoupit a pomoci vám vyřešit problémy! Chceme s vámi vytvořit energetický sňatek. Chceme vám pomoci vytvořit vaše mistrovství. Chceme nadzvednout závoj, abyste mohli zhmotňovat věci svýma vlastníma rukama. Chceme to udělat, abyste se mohli zvednout ze židle a říci: „Je to nádherný život. Někdy je těžký, ale je to neobyčejný čas, být na planetě!“ O tom je Bůh. Bůh je vševědoucí životní partner připravený a ochotný být vám po boku. Jste skutečně součástí Boha, ale opakuji, že tento fakt je před vámi zcela skryt.

Požehnaná je lidská bytost, která křičí na elementy: „Jsem šťastná sama se sebou. Jsem ráda, že tu jsem. Možná mám ve svém životě výzvy, protože jsem si zvolila, že zatímco tu jsem, odvedu těžkou duchovní práci, ale tyto věci ve skutečnosti napomohou k tomu, abych posunula a změnila planetu. Budu zpívat, protože jsem šťastná, že tu jsem.“ To je moudrá lidská bytost, drazí, která dokáže prohlásit, že ať se děje cokoli, je to dobré pro její duši. Je to moudrost mistra, který zpívá během zkoušek. A tyto bytosti sedí přede mnou – poslouchají a čtou. Mluvím k Lemuřanům ve velmi veliké místnosti, kde se nenachází čas. Myslím, že víte, kdo jste.

 

Druhá vrstva

Než se dostanu k druhé úrovni, druhé ze tří, chci vám připomenout proces, na který neustále zapomínáte. Jak procházíte lekcemi této planety, o kterých si myslíte, že jsou mezi vámi a jinou osobou, myslíte na to, jak vaše práce a frustrace pomůže Zemi? Nebo si jen přejete, aby takové věci zmizely? Myslíte, že jste v „režimu trestu“ a tato věc zvaná Země je vězením?

Chci vám opět připomenout tento velmi duchovní a velkolepý proces: jste pracovníci světla a mistři řešení. Když procházíte těmito problémy, když odpouštíte, když na sebe energeticky berete plášť jemnosti při dramatu, když už nemáte svá tlačítka, která jsou emočně mačkána určitými atributy z minulosti, když se osvobozujete, když měníte svou karmu – Země to ví. Kamkoli jdete, Země se posouvá a mění díky tomu, kdo jste. Kráčíte z místa na místo a myslíte si, že jste obyčejní, ale nejste. Jste obrovský pracující dílek skládanky, kterou sami vytváříte. Děláte to, že (1) si uvědomujete, že jste tuto skládanku sami vytvořili; (2) zkoumáte hráče; (3) nacházíte řešení pomocí změny pravidel. Pravidla můžete změnit pouze tehdy, když jste tu skládanku vytvořili. Přemýšlejte o tom. Ale pochopte, že tu nejste proto, abyste trpěli!

O druhé vrstvě se špatně hovoří, ale ne tak špatně jako o třetí. Tato vrstva je stav bytí. Přesouváte se od záměru k místu, které lze těžko popsat. Neexistují pro to slova. Někteří z vás budou mít pocit, že jsou velmi blízko spánku. V této místnosti v Renu jsou ti, kteří si myslí, že spí, ale nespí. Je jim předávána stejná informace, ale jiným způsobem – ne sluchově. Stejným způsobem předávám toto poselství mému partnerovi.

Je to okraj mezi sněním a vědomím reality – místo, kde se potkává vědomí a nevědomí – místo, které ukazuje realitu, na kterou jste zvyklí, a další, která je podivná – kterou si nemůžete pamatovat, ale která se k vám i tak hlásí. Vy, kteří provádíte meditace, víte, jak se udržet na tomto rozhraní, které nelze definovat pomocí ničeho v  běžném lidském vnímání.

Je to interdimenzionální vstupní brána mezi vaším já ve 4D a vaším interdimenzionálním já. Je to výskok do místa, kde se vznášíte ve vrstvách DNA, abyste s nimi mohli pracovat a mluvit. Zde si představujete tvary, o kterých vám bylo řečeno, že jsou ve vašem životě důležité [posvátná geometrie]. Zde uplatňujete pyramidu a praktikujete starodávné pravdy. Je to místo, kde se věci začínají dít. Je to prostor pro tvoření. Je to nádherné místo – husté láskou Boha.

Můžete cítit, že vaše tělo ve skutečnosti váží víc, než by mělo. Fyzicky to mění vaši buněčnou strukturu a vaše vnímání se posouvá. Vědci to viděli a vědí o tom, jak se při meditaci mění vaše mozkové vlny. Vaše vnímání se stává lehce interdimenzionálním. Zdá se, že vaše tělo váží víc, protože „víte“, že jste mnohem větší, než se zdá. Mění se i vztah hmotnosti ke gravitaci. Vy, kteří meditujete v této vrstvě, víte, co tím myslím.

Cítíte tlak. Máte problém se hnout. Někteří začínají za očními víčky vidět barvy. Někteří vidí světelnou show v kombinaci s tím, co se skutečně děje na nervových zakončeních vaší sítnice. Všechny hluboce tělesné funkce se začínají měnit. Je to vrstva, ve které byli největší mistři Země schopni na chvíli zpomalit a dokonce i zastavit své tělesné funkce. Tak mocná je.

Postoj je nejlepší slovo, které může můj partner použít. Je to energie, která se připravuje na přechod do třetí vrstvy. Záměr je na místě. Víte, co děláte. Postoj vás teprve začíná fyzicky ovlivňovat a nyní jste připraveni na kouzlo.

Jen velmi málo lidí je schopno dostat se do třetího stádia. Budete sedět v této druhé vrstvě a přát si, abyste mohli jít dál, ale stavíte most, takže na tom stále „pracujete“. Jak se dostanete do třetího stádia? To je něco, co se stane, když přijde čas. Je to něco, co ve vás doslova leží a co bude umožněno, až bude vše ostatní ve správné pozici. Není to proces. Je to dovolení se svolením vaší vlastní inteligentní buněčné struktury.

 

Třetí vrstva

Úspěšné dosažení třetí vrstvy je možné, až když jste v úplné a naprosté komunikaci s interdimenzionálními vrstvami DNA. Není náhoda, že jsme vám v těchto měsících předali metaforickou strukturu DNA, abyste si ji mohli vizualizovat ve své mysli. Také jsme vám dali jména alespoň pěti vrstev, abyste mohli pochopit, o jaké vrstvy se jedná a co dělají.

Je to ezoterická informace, kterou nikdy nevyužijete, s výjimkou vizualizace toho, co se naučíte o svém mistrovství. Dovolte, abych vám pověděl, co se stane, až začnete meditovat a dosáhnete tohoto třetího stádia: zde je svrchované svolení, abyste objevili, co ostatní nazývají „kouzlem“. Slovo kouzlo používáme se stejným nádechem jako u slova spolutvoření. Jsou to věci, které jdou proti fyzice a proti tomu, co vám říkali při lekcích biologie. Ale je zapsáno, že i mistři této planety tyto věci dělali.

Říkali jsme vám, že základní vrstva je ta, kterou vidíte ve 4D. Říkali jsme vám, že je to vrstva jedna, a dali jsme jí jméno [Keter Etz Chayim]. To je jméno Boží. Říkali jsme vám, že spolupůsobí s vrstvami dvě a tři. Také jsme vám řekli, že vrstva tři je vrstva vzestupu a že jedna, dvě a tři jsou první skupinou ze čtyř. Z celkem 12 vrstev jsme identifikovali 5 a naznačili jsme číslo 6.

Řekli jsme vám, že vrstva jedna není první, ale je spíš uprostřed. A nyní se vám chystám říct, že vrstva šest je také uprostřed! Můžete říci: „Kryone, jak mohou být obě uprostřed?“ A má odpověď zní: ano. [Smích.] Víte, co se stane ve 4D? Dvě věci nemohou zabírat stejné místo zároveň. Takže to, co jsem vám řekl, byste mohli nazvat fyzicky nemožným. Interdimenzionálně však věci neustále zabírají stejné místo. DNA vrstvy jedna a šest jsou určitým způsobem propojeny, takže sedí jedna na druhé. Musejí. Vrstvě jedna se říká lidský genom a je to 4D chemie. Zde jsou skládanky. I když je příliš brzy, abych vám to řekl, stejně to udělám. Čísla 1, 6 a 12 zabírají stejné místo.

Lidský genom je velmi zajímavý. Vaši vědci se mohou ptát, proč je toho ve vaší DNA tolik, co nic nedělá. Dívají se na geny a sekvence částí. Dívají se na téměř tři miliardy kousků a částí! To je jen jedna vrstva. A mate je, že je toho hodně, u čeho se zdá, že to nic nedělá!

Než se dostanu k další myšlence, dovolte, abych se vás zeptal, kdy jste viděli proces evoluce vytvářející systém, ve kterém by bylo mnoho odpadu. Nikdy. Příroda tak nefunguje. Biologie je velmi efektivní, jestli jste to nepostřehli. Tady je něco, co jsme dříve nezmínili: v této oblasti, které se často říká odpadní DNA, je samozřejmě vzor. Má to co dělat s komunikací s vrstvou šest… s magickou vrstvou.

Když jste ve třetí vrstvě meditace – ve které kráčeli mistři této Země – jste neustále v kontaktu s šestou vrstvou DNA. Je to nejposvátnější vrstva DNA ze všech dvanácti. Její jméno je Ehyeh Asher Ehyeh, je to jméno Boha. V jiném jazyce to znamená: Já jsem to já jsem. To je jméno vrstvy šest. Takže třetí vrstva meditace je skutečnou komunikací. Když se tam dostanete, aktivuje se tím také „odpadní DNA“, protože 4D musí reagovat na interdimenzionální instrukce. Dovolte, abych vám pověděl, co se stane, když jste v kontaktu s touto vrstvou: buďte připraveni na posun a změnu. Jakmile pochopíte, že je to možné, interdimenzionální části DNA uslyší vaši zprávu. Mají svolení se změnit mimo rámec toho, co je ve 4D. Věděli jste, že je vhodné změnit energii, se kterou jste sem přišli? Co takhle predispozice, které říkají, že budete mít nemoc, jakou měli vaši rodiče? Dovolte, abych se vás zeptal, kde to je ve vaší DNA. Povím vám to. Je to ve vrstvě jedna – čeká to a čeká, až to bude změněno komunikací mezi vrstvou jedna [odpad] a interdimenzionální vrstvou šest!

Tyto 4D chemické atributy vrstvy jedna budou i nadále „hrát stejnou melodii“, dokud nezměníte písničku! Pro lidstvo je těžké pochopit, že most, který stavíte a kterému říkáte meditace a modlitba, je komunikačním mostem s vrstvou jedna vaší DNA a že až ten most postavíte, informuje zbytek vrstev DNA, že jste připraveni na posun. Jak by se vám líbilo přepsat svou vlastní písničku? Mistři to udělali a jejich DNA ji zpívala!

Ach, lidské bytosti, kouzlo je blízko. Co byste chtěli, aby se stalo ve vašem životě? Řekněme na okamžik, že se to nestane. Je tu velká otázka. Dokážete to i tak oslavit? Už dříve jsme vám říkali, že věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. Častokrát vaše duchovní práce vyžaduje zcela jinou perspektivu ohledně toho, co si myslíte, že se děje. A čím více jste interdimenzionální, tím více se balíte do svých lemurijských myšlenek.

Shrnutí: proč jste přišli? Přišli jste, abyste pracovali s energií Země a abyste vytvořili mír na této planetě. Nezapomínejte, že někteří z vás možná mají zůstat na místech, o kterých si myslí, že si je nezaslouží nebo tam být nechtějí, aby mohli na této skládance pracovat o něco déle. Možná jde právě teď ve vaší DNA přesně o to. Možná jde právě o to ve vašem životě. Možná jde právě o to ve vaší rodině. Možná proto se cítíte tak zaseklí!

Požehnaný je člověk, který je zaseknutý, protože ten pracuje pro planetu. Kráčí z místa na místo a planeta si ho váží. Průvodci omývají jeho nohy, a přesto si stěžuje: „Jsem zaseknutý. Drahý Bože, jsem zaseknutý. Dostaň mne odtud!“ Tolikrát jsme vám říkali: tomu se říká práce! Vy tomu říkáte „zaseknutí“. Ach, nebude to vždy takové. Požehnaný je člověk, který je zaseknutý.

Tuto stránku čte mnoho Lemuřanů a ti oslavují váš život, když tu sedíte přede mnou. To jsme vám chtěli dnes večer říci. Nakonec budeme ještě konkrétnější a povíme vám o zbytku DNA. Věděli jste, že akášické záznamy všech vašich životů, které jste kdy žili, včetně toho prvního, jsou ve vrstvě DNA? Věděli jste, že jsou tam všechny frustrace, které jste kdy vyřešili? Věděli jste, že jsou tam i všechny otázky ohledně božství, které jste kdy položili a zodpověděli… během všech vašich minulých inkarnací? Dovolte, abych vám pověděl něco o Lemuřanech (nebude se vám to líbit): Lemuřané se vracejí zpět! Ach, já vím. Myslíte si, že jste zde naposledy, že? I to je atribut Lemuřana… vždy si myslí, že už skončil. I vy jste si mysleli, že jste tu naposled, a mysleli jste si to i v minulém životě a v tom předtím a předtím…

Přemýšlejte o tom. To, co děláte, je radostné! To, co děláte, přesahuje to, co můžete vidět. Když skončí váš život a vy jste na druhé straně závoje, máte vědomí Boha. Víte vše. A první, co uděláte, je to, že začnete plánovat, jak se vrátit zpět! Milujete Zemi a toto Lemuřané dělají. Milují rodinu a milují Zemi. Jakkoli se to nyní zdá obtížné, vy víte, že vaše moudrost je založená na akášických záznamech, které jste vyvinuli ve své DNA. Ovlivňujete planetu pokaždé, když na ni přijdete. Zde je duchovní zákon: lidská bytost, která je v kontaktu s vrstvou šest, je schopná změnit mnohem větší obraz, než tuší. Samotná hlína Země na ni reaguje a může se změnit i čas kolem ní.

Tím skončíme. Toto je veliká místnost. Chystám se ji ještě zvětšit. Chci, abyste odebrali střechu. Ach, je to jen metafora, nechci nikoho zranit. Ale toto je skupina, která by mohla střechu skutečně odstranit. Střecha je tedy pryč a nad ní je zástup. Mohou vás nyní jasně vidět desítky tisíc entit. Neciťte se špatně. Nestyďte se. Nejsou tu, aby vás soudily nebo vás sledovaly, zatímco vy pracujete. Místo toho se chtějí postavit a tleskat. Proto přišly. Vyjádřili jste záměr tu dnes být. Čtenář ho vyjádřil tím, že se podíval na tyto stránky… a my to věděli.

Jsou zde desítky tisíc bytostí. Některé z nich jsou k vám připojené způsobem, kterému nemůžete rozumět, některé s vámi kráčejí každičký okamžik vašeho života – některé coby podpora, další jiným způsobem. Ti všichni jsou nyní na velkém stadionu, jehož sedačky jsou nad touto budovou. Nyní mohou všichni vidět místnost a židle, kde sedíte. Jsou připraveni. A vy?

Dávám jim svolení postavit se a tleskat této skupině posluchačů a čtenářů. Chci, abyste cítili vyznamenání – právě teď, právě tady, v tuto chvíli. Nezáleží na tom, kolik si myslíte, že je hodin nebo který je rok. Připomínám vám, že toto je chvíle, o které jste si při svém narození mysleli, že nikdy nenastane. Protože podle proroctví jste měli být nyní mrtví, zabití hroznou smrtí nebo jste měli projít utrpením, které by pro vás znamenalo strádání a ještě více strádání. Místo toho sedíte pohodlně na setkání, kde cítíte oslavu Boží lásky. A pokud vám to neříká, že proto omýváme vaše nohy, pak jste nepochopili to zásadní!

Tyto bytosti stojí a tleskají. Ale přemýšlejte. Stále toho máte mnoho na práci. Zrušili jste jednu realitu, ale nyní musíte vytvořit jinou. S energií, kterou zde máte, čtenáři a posluchači, je načase vytvořit něco, o čem kritici říkali, že je to nemožné. Lidská přirozenost nikdy nedovolí mír na Zemi. Jen se rozhlédněte kolem sebe! To, co zde vidíte, je v rozporu s intuicí, že?

Než skončíme, dám vám metaforu: co se stane, když rozsvítíte světlo na místě, kde byla po tisíce let tma? Věci, které byly vždy ve tmě, jsou ošklivé, když náhle rozsvítíte! A nyní sedíte uprostřed vašich zpráv. Co s tím uděláte? Proč neoslavíte fakt, že jste nadzvedli tuto oponu a rozsvítili jste světlo? Proč neoslavíte fakt, že se Armagedon neodehraje? Proč nezačnete používat duchovní logiku a neřeknete: „Jak je možné, že byla proroctví zrušena? A pokud opravdu zrušena byla, co je tedy dál? Možná je přesné vše, co čtu a slyším. Možná skutečně můžeme mluvit s naší buněčnou strukturou. Možná můžeme dokonce vytvořit mír na Zemi!“

Duch chce, abyste zde zůstali dlouho. Je velmi neefektivní umírat a vracet se zpět. Víte to? Trvá 20 let, než dospějete. Proč tu prostě nezůstanete a nepracujete s touto planetou? Někteří v této místnosti netuší, co se jim stalo. Jsou zde dva, kteří sedí tam [Kryon ukazuje na dva lidi v publiku], kteří měli zemřít při autonehodě! Věděli jste to? [Jemněji.] Věděli jste to? Nevíte, co jste pro sebe udělali, když jste vyjádřili záměr zůstat a když určité věci prošly vaším životem tak blízko nárazu a ztrátě. Často říkáte: „To bylo těsné!“ Ale nechápete, že ve staré energii byste už byli pod zemí! A v této energii, díky vašemu svolení, zde nadále kráčíte. To je síla, že? Není to snad spolutvoření? Není to práce Boží lásky ve vašem životě? Není to skutečný posun? A kdo ho skutečně vytvořil?

Někteří z tohoto metaforického stadionu požádali o svolení jít s vámi domů. Je to na vás. Pokud řeknete ano, nejspíš se dnes večer moc nevyspíte. [Smích.] Vyjdou ze dveří s vámi. Je to na vás. Je zde obrovský podpůrný tým, který k vám patří. Chce vás jen podporovat v tom, o čem se rozhodnete, že je možné, drazí lidé.

A tak to je, že opět uzavíráme další poselství. Je to chvíle, kdy dáváme střechu zpět a vracíme se k realitě, na kterou jste zvyklí. Je to chvíle, kdy říkáme sbohem. Přesto odsud někteří odejdou jiní, než sem přišli – a vy víte, kdo jste. Možná budete jiní, až vstanete od čtení. Možná to cítíte právě teď. Přemýšlejte: co když to tak je? Co když je toto skutečně pravda? Pokud ano, máte práci. Proto jste přišli. Vy to víte a my také. Základem je být šťastný při vaší práci a zůstat na této planetě dlouho… dlouho na této planetě… dlouho na této planetě.

A tak to je.

Kryonův živý channeling „Meditace a modlitba“ předaný v Renu v Nevadě 20. března 2004

 

Otázka pro Kryona:

Mnozí léčitelé a pracovníci světla často meditují a modlí se, když je ve fyzické nepohodě nebo nevyrovnanosti někdo, koho znají. Někdy se příjemce této modlitby a meditace uzdraví. Častokrát se stalo, že se skupina modlila za něčí uzdravení a ona osoba se skutečně uzdravila. Můžeš nám o tomto procesu říci více? Jaké atributy způsobují, že je tento druh kolektivního lidského vědomí tak mocný?

Odpověď:

Skutečná síla spočívá ve „fyzice vědomí“, o které jsme mluvili stále dokola. Tohle to dokazuje více než cokoli jiného… jak funguje fyzika laskavého myšlení.

Modlitba s ostatními je „projektovaný a zhmotněný záměr skupiny“. Je zde vytvořena energie, která je velmi skutečná… velmi skutečná. Jednoho dne ji budete dokonce schopni změřit! Když je někdo naštvaný, „cítíte to“? Pak si často přejete od toho člověka odejít, protože je to nepříjemné, že? Podobné je to s někým, kdo je „nadmíru“ šťastný. Ta energie je nakažlivá! Smích vytváří smích! Vědomí má energii!

Počkejte na věci, které zatím nemůžete pochopit. V základní fyzice se všechno děje ve vyrovnaných párech a nic není zničeno. V multidimenzionální fyzice je to trochu složitější – existuje dvojčinný systém tahu a tlaku, kdy jedna energie tlačí na membránu potenciálu a je buď zpozorována tahajícím recipročním potenciálem, nebo ne. Pokud není využita jedním, přesune se k něčemu jinému, co je ochotné to přijmout. Nikdy to není promrháno… vždy je to v rovnováze. Pokud skutečně chcete být techničtí, takto je vytvářen také magnetismus. Jde o nadbytečné elektrony, které hledají vyrovnaný „domov“ s ostatními atomy, které je potřebují pro rovnováhu. Je to všude ve fyzice.

Když mnoho lidí společně vyjádří čistý záměr, energie se znásobí faktory, se kterými ve 3D nepočítáte. Vědomí fyziky má svá vlastní pravidla a vy zjistíte, která to jsou. Ale v závislosti na energii modlící se skupiny je to velmi mocné „zatlačení“ na přijímač. Vědomí je také naplněno proměnnými a některé z nich zahrnují slova jako „pravda, víra, vnímání a ochota“. Všechny tyto koncepty zmírňují fyziku, o které hovoříme, a také membránu potenciálního naplnění.

Poslyšte, drazí – všechny tyto řeči o fyzice jednoduše spějí k tomuto: ten, kdo je cílem léčení, musí odpovídat vzoru vysílajících. Nazveme to „shodou“ energií. Někdo se uzdraví a někdo ne. U někoho se odehrají zázraky a u jiných se nestane nic. Vidíte, jaký to dává smysl? Je to skutečně základ myšlenky „svůj k svému“ a vysvětluje to, proč se často zdá, že modlitby selžou. Ale jejich energie není nikdy promrhána.

Pokud příjemce nemůže vytvořenou energii laskavosti přijmout, z kteréhokoli z myriády důvodů, ta energie se nerozpustí v éteru. Místo toho se zesílí a vrátí se zpět těm, kdo ji vyslali, vyrovnaným způsobem. Účastnili jste se někdy shromáždění meditujících nebo těch, kdo se modlí, a cítili jste se mnohem lépe, když jste odcházeli? Tohle je ten důvod.

 

*Autorčina poznámka: Poté, co Kryon odpověděl na tuto otázku, Lee řekl, že Kryon chce předat při příštím semináři channelované poselství na toto téma. Příští seminář se odehrál v Baltimoru, Kryon onen silný channeling nazval Jak funguje modlitba a vy si jej můžete přečíst na Kryonově českém webu.