Kryon – Cesta lidské duše – část 2.5

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll v Sarasotě, Florida,18. ledna 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Upřímné zprávy od Adironndy pokračují a vlévají se do toho, o čem tak rád mluvím. Můj partner sedí na židli a jasně si uvědomuje lásku, která je tady v místnosti a obklopuje každého z vás – pokud si přejete ji přijmout. Svobodná volba je taková a my jsme už o tom mnohokrát mluvili, že v této místnosti možná prolétávají nápady, vynálezy a další potenciály pole. Když na ně však člověk není naladěn, aby je přijal, zůstávají prostě tam, kde jsou. Svobodná volba znamená, že láska se vám nevnucuje. 

Avšak, drazí, rád bych promluvil o několika věcech. Nazveme toto poselství Část 2.5 Cesty lidské duše, protože budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Popsali jsme krásu lidské duše a všechny ty věci, které jsou do ní vloženy dříve, než vůbec přijde na tuto Zemi. Mluvili jsme o všech možných věcech – o Akáše, o smlouvách, o přesahu, o karmě, o celé té přípravě na vítr zrození, na ten okamžik, než sem vstoupíte. V onen okamžik se téměř ocitáte v pozemském čase Teď. A pak dochází k dalším rozhodnutím, o kterých jsme v posledním channelingu také hovořili.

Většina z vás si myslí, že některá z těchto rozhodnutí jsou učiněna v předstihu, například výběr vaší rodiny, s kým a jak přijdete, s jakými nápady a energiemi. Ale tak to není, děje se to téměř vždy až v okamžiku vašeho příchodu (na svět). I během devíti měsíců těhotenství se předtím dějí jiné věci. A pak samozřejmě existuje otázka: „Kdy se duše stává duší?“ a na to už jsme odpověděli dřív. Jen pro vyjasnění, nemá to nic společného s biologií ani s jinými vašimi definicemi života. Stáváte se částí planety s prvním nádechem. Nadechnete se toho, co vám Gaia poskytuje, a pak jste spojeni s civilizací. Vítr zrození je první nadechnutí, ne doba těhotenství. S tímto prvním nadechnutím dorazíte (na Zem) a ocitnete se na cestě. A s ním do vás proudí všechny ty věci, o kterých jsme už mluvili, krása, majestát, komplexnost tvořící vaši duši.

A pak je třeba zodpovědět několik otázek, které se týkají dalších věcí, jakmile se tady objevíte. Budu se zabývat jen několika z nich, protože existují pracovníci světla, kteří neustále pokládají otázky a chtějí vědět detaily, jak vše funguje, co se děje a „co by bylo, kdyby“. O těchto věcech diskutovat nebudeme, protože je nemožné je rozčlenit na jednotlivé části – nepatří do žádných přihrádek. To jen lidská mysl chce pracovat určitým způsobem, aby se cítila v pohodě. Dějí se však esoterické věci, které se mohou zdát nelogické, ale pocházejí z vyššího záměru

Řekli jsme vám, že máte svobodnou volbu a předem se rozhodujete o mnoha věcech. Pak přijdete na Zem a začnete řešit skládanku. Také jsme vám řekli, že řešení skládanky umožňuje značný rozsah svobodné volby, že můžete zrušit smlouvy, zapomenout na svou karmu a rozpomenout se na věci, nebo také ne. Řekli jsme, že vědomí a DNA souvisí s vašimi vzpomínkami na civilizace, ve kterých jste v minulosti žili. Už dříve jsme zmínili, že vaše DNA pracuje pravděpodobně jen na 30 – 35 % ze 100 % potenciálu vědomí. To je to, kde se dnes nacházíte. Avšak zmínili jsme také, že tento podíl se začíná zvyšovat a to má zas vliv na vaše vzpomínky, zejména na ty věci, které byly vloženy do vaší duše, než jste se narodili, a které vám teď začínají být k dispozici. Ale dovolte mi, abych vám řekl věci, které jsme vám ještě nikdy nesdělili, věci, na které se často ptáte.

Člověk má svobodnou volbu, a přesto může existovat určitý přesah něco, co vás tlačí k nějakému cíli, něco udělat. Nemusíte to udělat, ale hodně to vnímáte, protože vás to nutí, abyste se něčím stali, nebo něco udělali. Liší se to značně od karmy nebo smlouvy, ale vy to vnímáte. Ale co kdyby probíhal vývoj vědomí nebo se na planetě dělo něco jiného, co by vás pak vedlo jinou cestou? Otázka zní: Bude Duch někdy zasahovat do svobodné volby? Kvůli tomu, co jsme vám už řekli, si možná myslíte: „Samozřejmě, že ne. Máme úplnou a svobodnou volbu.“ Dovolte mi, abych vám sdělil následující: Duch vás někdy tlačí určitými směry nebo vás někdy zastaví, když jdete jinými směry. Máte svobodnou volbu si vybrat, znovu se vydat původním směrem, nebo ne. Ale občas se objeví nádherná ruka Ducha, který vás tolik miluje a chce něco změnit. V tomto hracím poli svobodné volby máte stále tuto volbu, avšak kolem vás se možná stávají věci, které mohou vaši cestu změnit. Mnozí z vás vědí, že to tak je. Dalo by se tedy říct, že svobodná volba, o které mluvíme, přichází také s Boží láskou, zvláště když si rozvíjíte vyšší vědomí, rozhlížíte se kolem sebe a začínáte se ptát: „Kdo jsem já? Co mám udělat? Co se děje?“

Jako příklad opět použiji svého partnera, kterého vidíte tady sedět na židli a channelovat. Na základě všech věcí, s nimiž se narodil, měl uvnitř silnou touhu udělat něco konkrétního. Umělci, hudebníci to mají také tak, zdá se, že se s tím narodili. Ale můj partner nebyl ani umělec, ani hudebník, nýbrž měl z minulých životů vojenské zkušenosti. Všechno, co tedy chtěl udělat, bylo vrátit se do vojenské služby. Ještě před vysokou školou absolvoval tři roky vojenské školy pro mladé muže. Pak šel na vysokou školu pro výcvikový sbor pro přípravu důstojníků ROTC (Reserve Officer Training Corps), aby se stal důstojníkem. Dělal všechno pro to, aby mohl znovu nosit uniformu. Bylo to během války ve Vietnamu; začali povolávat vojáky a on to považoval za správný čas, aby se zapojil do plánu dělat to, co v sobě vnímal jako své povolání. Přihlásil se do služby. Jeho krevní obraz však nebyl v pořádku a tak se musel nechat zrentgenovat. Tam mu objevili, že má jen jednu ledvinu. Právě jsem zamrkal na svého partnera, protože právě kvůli tomu nebyl přijat do armády. Určitou dobu si myslel, že nic z toho, co chtěl, nebude fungovat. Pak se obrátil k jiným věcem a zbytek je už jiný příběh. Ale byla to intervence. Do té doby netušil, že má pouze jednu ledvinu. Místo toho mohl dělat jiné věci, které souvisejí s armádou, ale on to neudělal. Někteří z jeho přátel se z té války už nevrátili. On však zůstal živý.

O mnoho let později jsem k němu přišel a on tuto historku už mnohokrát vyprávěl. Jednou, když byl zrovna ve sprše a mluvil se mnou, se mě zeptal: „Kdybych to neudělal a neřekl ano k channelování, byl by dnes Kryon?“ Nejsem si jistý, zda se mu moje odpověď líbila, protože jsem řekl: „Pokud bys to neudělal, bylo by mnoho dalších, kteří by souhlasili. Mnoho lidí je připraveno channelovat a převzít tento úkol. Stojí ve frontě, milý příteli.Toto je příklad intervence, která nezrušila svobodnou volbu tohoto muže, ale změnila jeho budoucnost. Mnohým z vás se to děje, když začnete se záměrem: „Drahý duchu, ukaž mi, co je to, co bych měl udělat.“ Ptám se vás: Jste připraveni na změnu? Jste připraveni, že se na vaší cestě objeví něco, co jste si pro sebe vymysleli? Jste připraveni na něco, co vás možná zastaví, nebo vás dovede k něčemu jinému, co jste vlastně nechtěli? To vše přichází se svobodnou volbou vašeho záměru: „Ukaž mi to, ukaž mi to, ukaž mi to!“ Můj partner nic z toho neudělal, a přesto to obdržel. Je to komplexní, protože musíte pochopit, že můj partner se nachází ve scénáři pro vícero životů. A to je další bod, o kterém chci mluvit.

Myšlenka, že přicházíte s touto duší na tuto planetu něco dokončit, že sem přicházíte se svobodnou volbou a kráčíte tímto směrem, je něco, co jsme vás až dosud vždy učili. Mnozí z vás, kteří mě posloucháte, kteří jste sem přišli na základě své svobodné vůle, abyste si poslechli tato slova, pochopte, že se probouzíte do pravdy, nádherné posvátné pravdy, která by nikdy neublížila ničemu, co vás pravděpodobně učili o lásce, soucitu nebo integritě.

Avšak co kdybyste měli časový plán nejen na jeden život, ale pro vícero životů, na jehož základě byste se věnovali stejnému tématu? Dosud jsem o tom nemluvil a ani můj partner o tom nic neslyšel. Nyní začíná chápat, proč jsem mu několikrát vysvětloval, jaký bude jeho příští život. Na začátku si myslel, že to je plán Ducha, ale není tomu tak. Je to jeho plán, který je však plánem na víc životů. Co když teď neudělá určité věci? Pak je tu stále ještě plán na víc životů. Sdělil jsem svému partnerovi, že až přijde příště, změní se jeho karmická skupina, ponechá si své pohlaví a bude pracovat v jiné části světa. Je tohle všechno, co existuje, nebo jsou tu ještě jiná taková ujednání? Ano, a teď vám předám ještě zbytek příběhu.

Láska je nádherná a lidé ji mají. Máte ji pro sebe vzájemně, máte ji pro své děti, dokonce i zvířata na ni reagují. Láska je hmatatelná a je jednou z nejkrásnějších energií. Láska není emoce, ale energie, kterou nelze vysvětlit, která přesahuje jakoukoli chemii, kterou můžete mít. Láska se tak stává jedním z nejdůležitějších katalyzátorů pro účinnost na této planetě. Lidé, kteří něco nebo někoho milují a pociťují soucit, mají mnohem lepší schopnost být vyrovnaní, výkonnější a schopnější zvládat věci. A to zahrnuje také ty, kteří milují Boha natolik, že je jejich hlavním centrem zájmu.

Už jste někdy slyšeli o spřízněných duších? Je možné, že máte právě teď dohody se spřízněnými dušemi? Mohou to být partneři nebo někdy sourozenci. Nebývá to však často, ale mohou to být i lidé stejného pohlaví. Láska je láska, ale v tomto případě máte dohodu. A vy to víte, cítíte to tak silně, že strávíte s takovou osobou celý život nebo přinejmenším část svého života.  Otázka: Můžete pokračovat v tomto vztahu v příštím životě? Setkáte se znovu s touto osobou? Ano! Plánujete to společně ve větru zrození: „Nastal opět čas. Bude to opět fungovat, stejně jako minule, a společně vykonáme skvělé věci.“ Toto je příběh lásky, protože Bůh vás miluje a uznává tyto věci za správné a vhodné. To vše můžete udělat mimo normu, která vám říká, že přicházíte a procházíte testem energií, světlem a tmou, přičemž děláte to nejlepší, co můžete. Co když je toho tady ještě víc? Můžete začít dávat věcem záměry a nově uspořádávat všechno, co jste dosud definovali jako „mít štěstí“. Vytváříte synchronicity, potkáváte správné lidi a postupujete kupředu. Děláte to, co je mimo rámec toho, co by si ostatní lidé dokázali představit, že byste mohli dělat. Je takový scénář pro víc životů možný, ve kterém můžete pokračovat se stejným partnerem, bratrem nebo sestrou nebo s kýmkoli, koho milujete, co bylo teď tak krásné? Odpověď zní Ano. Ano, a děje se to pořád.

Těm, kteří řeknou: „To jsou dobré zprávy. Jsem napnutý, jak to bude u mě vypadat,“ chci sdělit: Pro některé z vás se to již děje a vy jste spolu s osobou z minulého života. Nepoznáváte to? Neuvědomujete si, že jste se svým bratrem nebo svou sestrou z minulého života? Existuje tu pouto. Odkud to pochází a jak může být tak silné? Obvykle existuje mezi dvěma osobami, bez ohledu na věk. Ale toto pouto pochází z minulého života a vy pokračujete v plánu pro víc životů. Tím jsem vám chtěl ukázat, že je to jiné, než jste si mysleli. A to ukazuje, jak jste velkolepí. V této nové energii se připravuje více plánů než kdykoli předtím, protože budete chtít mít ve svém životě lásku.

Je toho mnohem víc, co bych vám mohl říct, například o těch lidech, které jste milovali a ztratili. Na krátkou dobu. Toto je komplexní doba, abych vám o takových věcech vyprávěl, protože u vás vyvolávají tolik otázek typu: „Co když? Jak to funguje? Co když se stane to nebo ono?“ Odpověď zní vždy Ano. Tato odpověď znamená, že existuje multidimenzionální nádherný scénář aktivit. Není to žádná náhoda, protože láska a soucit Tvořivého Boha je součástí vaší duše. Jak postupujete dál, vytváříte a vyvíjíte tyto krásné věci, o kterých často ani nevíte, že jste je vytvořili. Nakonec však začnou ve vašem nitru kvést ty květiny, o kterých jste věděli, že tam vždy byly, ale až dosud byly potlačené. V této nové energii je na čase nechat tuto zahradu rozkvést. To je prozatím všechno.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: http://www.kryon.com  – The Journey of the Human Soul – Part 2.5 – 19:35

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kryon – Cesta lidské duše – část 2.

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll v Sarasotě, Florida, 18. ledna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je 2. část série, kterou jsme nazvali Cesta lidské duše. V 1. části jsme mluvili o přípravě duše a zejména o kráse duše. Duše je stvořena podle Jeho obrazu jako část Boha, ne však jako nějaká část Boha, ale jako část Božího celku. To je to, kým jste na duchovní úrovni. Když přicházíte na Zemi ve fyzické formě a žijete tady ve 4D, tohle vše zůstává před vámi dobře skryté. Mluvili jsme také o věcech, zvlášť přidělených těmto krásným duším, a zvlášť potřebných pro staré duše, jako jsou vzpomínky nebo vlastní schopnosti z minulého života, které jsou vtištěny do DNA. Tyto věci jsou uloženy v určitých částech DNA ve vašem těle. Musíte pro ně mít fyzické (tělesné) paměťové médium, dokonce i pro esoterické věci, protože nemohou jen tak jednoduše obývat prostor vědomí, který nemůžete identifikovat. Je to všechno v DNA. V DNA je místo pro spoustu věcí: kromě předlohy (plánu) pro vaše lidské tělo je tam také váš akášický záznam.

A je toho víc. Říkám tomu „překryvné vrstvy“, které nemají nic společného s uložením schopností nebo minulých životů nebo vzpomínek. Ale než si o tom promluvíme, chci vám říct toto: Všechno, co jste zažili ve všech vašich životech, je tam stále k dispozici, dokonce i pozoruhodně nudné věci. Někteří z vás si vybavují tyto zkušenosti ve snech, zejména v opakujících se snech: nacházíte se na místě, kde jste nikdy nebyli a děláte něco, co jste nikdy nedělali, a to opakovaně, znovu a znovu. To jsou klasické vzpomínky na malé detaily, které v některém minulém životě byly nějakým způsobem významné. To vše tam je. Lidé, kteří čtou minulé životy, vám sdělí, že tyto informace nejsou spojené s časem, což znamená, že se nemůžete vrátit a zjistit, před kolika životy to bylo. Možná můžete analyzovat, kde se to přibližně historicky událo, například proto, že vnímáte, jaké máte na sobě oblečení. Ale to je vše. Akášické záznamy, nazvané záznamy minulých životů, nejsou tedy řazené jako v knihovně, nejsou číslované. Pamatujete si energie. A objevují se ty energie, které jsou pro vás teď nejvýznamnější. A já vám říkám, že v nové energii se starým duším vracejí především šamanské vzpomínky. Začínáte se rozpomínat na moudrost. Celý základ Lemurijského Sesterstva, jak je znáte, vychází z toho, že od roku 2012 se mnoho žen začíná rozpomínat, že šamany bývaly ženy. (Šamanství) začalo u žen, disponovaly vybavením počínaje intuicí, přes soucit, porod a péči o dítě – měly všechno, co byste požadovali u matky, aby vás mohla vést životem a na vaší duchovní cestě. To, že se nyní tyto vzpomínky ve velké míře vracejí a organizace (Lemurijského) Sesterstva vůbec existuje, je novinka. Vaše Akáša se začíná probouzet. Ale v tomto poselství chceme mluvit o něčem jiném. Rád bych vám vyprávěl o překryvných vrstvách. Než duše vstoupí na planetu, začneme ji navrhovat a uspořádávat. Tento design přicházející duše je váš design. Obsahuje všechny nezbytné věci z vašich minulých lidských životů. Pojďme k těm překryvným vrstvám. Jednou z nich je to, co označujete jako karmu.

Karmu definujeme jako „nedokončené záležitosti. Jsou to věci, které se možná udály v minulých životech, které buď potřebujete dokončit, nebo je v některých kulturách musíte sami na sobě zažít. V obou případech se jedná o karmické překryvné vrstvy, které při vstupu na planetu vnímáte. Je to něco, co máte udělat nebo něco, co máte dokončit. Často je tento pocit zcela oddělen od všech vašich akášických vzpomínek ve vás. To je karma.

Drazí, když jsem přišel v roce 1989, první věc, kterou jsem svému partnerovi řekl, bylo, že by měl propustit svou karmu, protože přichází energie, která nebude karmu podporovat. Aby se mohl posunout dopředu, musel svou karmu propustit. Nevěděl, co to znamená, protože se nikdy karmou nezabýval, což mu usnadnilo se jí zbavit. Ale pro některé lidi je mnohem obtížnější karmu propustit, protože se učili, že v jejich životě jde právě o karmu.

V první Kryonově knize jsme řekli: Nechte svou karmu odejít. Karma je energetickým pohonem staré doby a v nové době bude starým duším stát v cestě. Možná ti, kteří to poslouchají právě teď nebo později, si to vše pečlivě promysli a řeknou: „No, ale tohle je moje karma a já bych ji měl naplnit.“  Říkám vám, že karma už ve vašem životě nehraje žádnou roli. Musíte se jí zbavit, protože je to starý systém dovršení a vy už ho nepotřebujete. Existují další věci, které v současné době potřebujete mnohem více než karmu. Protože se probouzíte k vyššímu účelu a karma není vyšší účel. Sloužila v minulosti svému účelu, který byl potřebný a správný. Dnes už však ne.

Dalším tématem jsou smlouvy, které jsou nádherným způsobem zabudovány do duše ještě předtím, než přijdete na tuto planetu. Smlouva by neměla být zaměňována s větrem zrození, o kterém budu za chvíli mluvit. Smlouva je něco, co někteří z vás vnímají: „Přišel jsem na tuto planetu se smlouvou, že vybuduji léčebné centrum, nebo napíšu knihu, nebo budu dělat to či ono. Přišel jsem sem se svými talenty, abych je dále rozvíjel nebo něco uskutečnil, vnímám to tak.“ To vše je správné. Ale chci vám povědět něco o vašem pochopení smlouvy. Není to dobře zvolené slovo. Protože smlouva znamená ve vaší kultuře závaznou dohodu, úmluvu. Je to něco, co musíte udělat, protože jste to podepsali.

Chtěl bych se vás zeptat: Jak to jde dohromady se svobodnou volbou? Odpověď zní: Nejde.  Smlouva vzniká, když sem přicházíte, a je napsána neviditelným inkoustem. Můžete ji přepsat a změnit kdykoli, když objevíte nové věci nebo dosáhnete vyššího vědomí, jehož si chcete užívat. Smlouvy jsou výchozím bodem, startovní pozicí. To je všechno, čím jsou. Nejste jimi svázáni po celý život bez ohledu na to, co se stane. Je tu tolik pracovníků světla, kteří mají příležitost rozvinout se k něčemu vyššímu, jenže se zastaví a řeknou si: „Ano, ale to neodpovídá mé smlouvě. Moje smlouva je…“ a pak se dál snaží ji splnit, ale nedaří se jim to. Smlouva je jen startovní značkou, která vám pomůže zaujmout směr, který vás vede ke kontaktu s dobrými věcmi nebo s dalšími lidmi, kteří mají podobné představy o smlouvě. Ale přesto vám znovu říkám: Přepište ji, kdykoli budete chtít.

Nedává to smysl, že když narazíte na podmínky a situace, které jsou velkolepější a výše rozvinuté než jaké jste zažili v minulých životech, že pak vystupujete po nových schodech nahoru a ocitáte se v situacích, které už neobsahují žádnou smlouvu, protože jste se v nich dosud nikdy neocitli? To je okamžik, kdy si pak můžete říci: „Bůh požehnej té smlouvě, která mě zavedla k těmto schodům.“ Požehnáte ji a pošlete pryč. Pak budete stoupat po schodech nahoru do vyššího vědomí, do nové fáze života s novými lidmi, novými přáteli, novými místy, všemi těmito věcmi, které nemají nic společného s energií vašeho zrození.

Doufám, že nyní chápete rozdíl mezi tím, co jste považovali za smlouvu a skutečným významem smlouvy. Staré duše, máte svobodnou volbu! Máte svobodnou volbu posunout se do vyšších úrovní vědomí. Máte svobodnou volbu změnit své představy o tom, co tato planeta potřebuje a kam se můžete vhodně zařadit. Nemusíte zůstat a být otrokem něčeho, co jste ve staré energii vnímali jako svůj osud. Protože to, co jste, si můžete sami kdykoli úplně nově definovat, kdykoli si to zvolíte.

Nedávno jsme k tomu předvedli působivou demonstrací a řekli jsme vám, že jste od narození definováni samolepícími poznámkami. Jste definování podle pohlaví a kultury, kdo jste, čím jste, dokonce i tím, čemu byste měli věřit, co vám řekli vaši rodiče a učitelé. Jedna nálepka za druhou, to je to, čím jste. Kráčíte životem se všemi těmi nálepkami a každý si je přečte. To je to, kým jste. Ale jakou roli v tom hrajete vy? Žádnou! Řekli jsme vám, že je teď možná čas udělat to, co udělá pes po koupeli: mocně se otřepat, aby z vás všechny ty pevně nalepené poznámky spadly. Pak si vezmete nový poznámkový lístek a poprvé se definujete sami, kdo jste. Napíšete na něj: JÁ JSEM BOŽÍ DÍTĚ, nalepíte si to na sebe a kráčíte dál. Už neexistuje žádná samolepící poznámka s vaší smlouvou, protože odpadla se všemi těmi ostatními. Nyní máte svobodnou volbu podívat se na věci z vyšší úrovně než kdykoli předtím.

Tohle je tedy těch pár věcí, které jsou do vás zasazeny při přípravě na každou jednotlivou inkarnaci na této planetě. Myslíte si, že se to děje automaticky, v určitém druhu systému, který vás chrlí ve velkém množství z onoho místa na druhé straně závoje. Představujete si, že je to tam jako tady na Zemi, ale tak to není. Děje se to pečlivě, s láskou, nádherným způsobem a v určitém časovém rámci. Tento časový rámec však není rámcem, je mimo čas. Dalo by se říct, že je pro to vymezen určitý prostor, který je nad rámcem vašeho času. Děje se to s velkou péčí a nádherou. A protože jste člověk, možná byste se teď zeptali: „Jakou mám v tom všem volbu?“ Odpověď je velmi hluboká: Neexistuje nikdo jiný, kdo by navrhoval váš design, jste to vy sami! Zaznamenáváte všechny jednotlivé části a zasazujete je tam, kam patří. Sestavujete sami sebe, jak by se dalo říct, a všechno pečlivě skládáte dohromady: duši, paměť DNA, akášické záznamy, překryvné vrstvy … všechno, co tam je, pečlivě skládáte novým způsobem dohromady. Děláte to proto, že na druhé straně závoje disponujete myslí Boha, jste součástí celku. Sami si vytváříte svůj design, dokud nejste připraveni se sem vrátit.

A teď se to komplikuje a je to velkolepé. Vyprávěli jsme vám o „větru zrození“, nemůžeme vám jej však definovat. Zkusili jsme to několikrát, ale neexistují pro to žádná slova. Představte si, že stojíte na druhé straně závoje a zdá se, že fouká vítr. A vítr vás odfoukne otvorem, který vede na tuto planetu. Protože skrz něj se sem dostanete, a proto tam cítíte všechny ty energie, které tam existují. Ale teď to začíná být složitější.

Řekli jsme vám, že se inkarnujete s určitým záměrem, s určitými vlastnostmi, v určitých skupinách a s lidmi, o kterých byste teď možná řekli, že je to nemožné a které byste si nikdy nezvolili za rodinu. Ale ano, zvolili! (Kryon se směje) Je to komplikované. Pro vyšší dobro vědomí, pro sebe samé nebo pro svou rodinu se někdy inkarnujete jako učitel a někdy jako ten, kdo je vyučován. Někdy se inkarnujete jako lekce pro ostatní lidi. Rád bych, abyste krátce popřemýšleli o tom, co by to mohlo být. Nezapomeňte, že nejste sami. Kolik lidí se podle statistik narodí každý den na této planetě? Vezměte si toto číslo a představte si ten den, kde všichni stojíte společně ve větru zrození. Předpokládejme, že je to stadion plný duší, které se všechny vzájemně znají. A skvělá věc na tom je, že všichni víte, kam jdete a co tam budete dělat. Kdyby to bylo shromáždění na Zemi, došlo by na slzy, slzy uznání a radosti z toho, co budete dělat. A pak vidíte duši za duší v tomto větru zrození, jak na druhé straně vcházejí do biologického těla. A zatímco se tam setkáte jako skupina a díváte se, jak se jeden po druhém, někdy také dva a dva společně vracejí, pak znáte jejich příběhy – znáte všechno. Protože na druhé straně závoje je všechno známé. Existují další duše, stejně jako vy, které se vracejí a které znáte. Některé z nich poznáte, protože patří do vaší skupiny a vy se s nimi potkáte. Ostatní se vracejí ke svým vlastním skupinám.

Vyskytují se přitom také velmi hluboko zasahující inkarnace: Požehnaná je každá duše, která se rozhodla narodit se na Zemi, aby tam žila tři měsíce a poté se vrátila. Rozumíte tomu? Byla to volba té duše narodit se a brzo zemřít, aby tím něco sdělila rodičům. Tato duše byla svazkem lásky nebo ne, podle toho, jak se rodiče rozhodli to vidět, a ona přišla na Zem, aby udělala něco, co v tom okamžiku působí neuvěřitelně smutně. A přesto to změnilo život rodičů navždy. To je to, co tato duše chtěla udělat. Další duše se rozhodnou přijít a žít do věku  dospívání nebo o pár let déle, do 24 let. Až do toho okamžiku znají potenciály v poli, znají rodinu a všechny ty věci kolem sebe, a na základě svobodné volby se rozhodnou pro smrt, kterou nazýváte „ostudnou sebevraždou“. Drazí, přišli s tímto potenciálem a na tom nebylo nic ostudného – byl to plán, jak „nakopnout“ rodiče a přimět je k rozhodnutí, které by jinak neudělali, nebo je přivést k bodu, aby se rozhlédli kolem sebe, začali hledat Boha a našli ho. Přemýšleli jste o tom někdy takovým způsobem? Je to oběť a to není ostudné, ale úžasné. Pomyslete na někoho, kdo to vzal na sebe a přemýšlel následovně: „To změní život mých rodičů. Na krátkou dobu to pro ně bude něco ostudného, ale možná jednoho dne budou oslavovat můj život a poděkují mi. Protože teď jsou to staré duše, které se probouzejí a pomáhají planetě, což by předtím nikdy neudělali. A to je můj záměr.

No, tohle je jiný druh smlouvy, že? Tohle je smlouva, která se může projevit, ale nemusí. To záleží na tom, co se děje při příchodu na planetě ve větru zrození. Je to plán, který často tvoříte poté, co sem přijdete a vyberete si své rodiče. Mnoho lidí v současné době volí stejnou rodičovskou DNA a vrací se do stejné rodiny jako nová generace. Proto někteří z vás, maminky a tatínkové, mlčíte o tom, o čem máte jisté tušení, totiž že vaši rodiče jsou teď vašimi dětmi. Můžete to vidět v jejich očích, a když jsou ještě dětmi a tu a tam se na vás určitým způsobem podívají a něco řeknou, pak víte, že je to tak. (Kryon se směje.) Protože říkají věci, které by vlastně neměli vědět. Tak hluboký je rozdíl mezi současnými inkarnacemi a těmi, když ještě existovala karma a určitý druh energie tahu a tlaku, která vás tlačila a opět vytahovala – energie dokončení. O tom to už dnes není.

Vidíte, jak ostatní procházejí větrem zrození ke svým rodinám, své kultuře, svým skupinám, které si vybraly. Pozorujete těch pár lidí, kteří vědí, že pro příští život změní své pohlaví a jaké to pro ně bude. Bude to na krátkou dobu těžký život, ale oni vědí, co to znamená, protože už to udělali dřív – vy všichni jste to už udělali dřív. Při vstupu do větru zrození tam často dochází k poplácání po ramenou. Nemohu vám lépe popsat, jak to vnímáte, když duše přichází (na Zem), a vědět, že během příštího okamžiku všechny ty velkolepé věci a všechny tyto znalosti zmizí. Ve větru zrození spadnete k tomu elementárnímu. Drazí, na vašem biologickém těle není nic špatného, ale nízké vědomí je velmi temné ve srovnání s tím, odkud pocházíte.

Právě teď se na planetě děje mnoho věcí, které mění energii větru zrození. Toto téma ještě neuzavřu, protože s ním nejsem ještě úplně hotový. Budeme v něm pokračovat zítra. Zítra budu taky mluvit o tom, jaké to je probudit se z této temnoty a jaké jsou některé z vlastností, které spouštějí a povzbuzují probuzení. Přicházíte sem s plným vybavením vaší duše, řekněme s tunou věcí, s knihovnou plnou věcí a přesto vám říkám, že se nacházíte teprve v první knize na str. 3. To je to, kým jste a kde je v tuto chvíli lidstvo.

Ale v této nové energii se knihovna najednou začne otevírat. A tomu se usmívají všichni ti, kteří právě teď stojí ve větru zrození a slyší to. Protože vědí, že až dorazí na tuto planetu a porostou, začnou se rozpomínat na věci, které si nikdy předtím nepamatovali. Protože začal vývoj vědomí. Někteří z nich začnou velmi brzo chodit, někteří se naučí sami číst. Začnou se rozpomínat na věci, které dělali v minulých životech a pak budou rychle postupovat kupředu. Ale většina z nich se rozpomene na moudrost. Budou vědět, kdo jsou, na určité úrovni budou vědět, že jsou staré duše a začnou se zajímat o esoterické věci hned od začátku, místo aby čekali do svých čtyřiceti let. Už jste potkali pár mladých lidí, kteří jsou nyní na planetě a velmi se zajímají o to, kým jsou. Pohybují se v běžných kruzích mladých lidí, poslouchají svou vlastní hudbu, mají své vlastní zvyky a oblečení. Ale říkám vám, že se velmi zajímají o esoterické věci. Například se rozhodnou, že nebudou chodit do kostela nebo tentokrát nebudou mít děti. Dívají se na věci tak, jak jste to vy nebo vaše děti nikdy neudělali. To jsou noví lidé, kteří jednají novým způsobem, nově se socializují a nově přicházejí na akce, jako je tato. To už se děje a bude to stejně dít s vámi. Staré duše budou pokračovat tam, kde skončily. Nebudete se muset všechno učit znovu. A to znamená, že už nikdy nebudete dělat všechny ty chyby, které jste dosud udělali. Drazí, až se vrátíte jako noví, mladí, připravení a moudří, budete mít jiný život. A to by mělo být důležité pro všechny z vás, kteří tvrdíte, že se už nikdy nevrátíte. Ale ano, vrátíte se, vrátíte se.

Ale právě teď, staré duše, jste unavení. Už vás nebaví bojovat se starou energií ve všech těchto letech, kdy jste překročili milník 2012. A teď přicházíte ještě do nové formy boje, totiž změny. Jste unavení. Žijete svá léta, ale až se vrátíte a budete opět stát ve větru zrození, rád bych, abyste se rozpomněli na má slova. A vy se rozpomenete, protože vám říkám, že se budete usmívat a ptát se: „Je už řada na mně, je už řada na mně?“ Budete se chtít vrátit, protože budete vědět: Tentokrát to bude zábava! Vaše znalosti jsou velkolepé a vy jste se dosud nikdy nenarodili s takovým vědomím a takovými vzpomínkami, dosud nikdy. Hned se přikloníte k tomu, co je soucitné a smysluplné. Budete definovat a ztělesňovat novou lidskou přirozenost. To je to, kým jste. To je vítr zrození. Ale je tu toho ještě víc, jsou tu všechny ty věci, které jste tušili nebo jste se nad nimi vždy podivovali. Ve větru zrození se rozhodujete v čase Teď o rodině, skupinách nebo pohlaví, ne jindy. Nemůžete dnes říct: „Vrátím se jako muž nebo žena.“ Jediný rozdíl je tehdy, pokud je to něco, co změní planetu, pak to víte předem. Existuje několik lidí, kteří vědí, co udělají nebo kam půjdou, protože je to část rozšíření Teď, jejich současného konání a oni jsou takříkajíc v praktickém výcviku pro to, co má přijít. To se netýká všech, ale jen několika.

Je to složité, že? Všechno, co se děje v realitě, kterou si ani nedokážete představit, protože vaše mysl se nemůže natolik rozšířit, aby tomu uvěřila. Proto vám dáváme všechny tyto metafory, abyste to mohli začít vidět svým vnitřním zrakem. Nechci, aby to někdo promeškal. Je to velkolepý systém, prostoupený Boží láskou. Všichni víte v době větru zrození, že tuto velkolepost ve své paměti ztratíte a musíte přijít na Zem, abyste ji znovu objevili.

Říkám vám tyto věci, ať už tomu věříte, nebo ne, protože bych rád zdůraznil, jak jste velkolepí a co do každého z vás jednotlivě proudí, když přicházíte na planetu. Rád bych, abyste pochopili, jak se díváte na věci, když jste tady, a možná vás udivuje, jak se dějí nebo proč se dějí a kdy se dějí, abyste si začali uvědomovat, že za vším je záměr. Moudrost starých duší se rozhlédne kolem sebe a pochopí, že na této planetě se dějí věci, které patří k většímu obrazu a jsou přípravou na váš návrat. Některé věci se v tuto chvíli zdají neobvykle dysfunkční, ale stávají se záměrně. Někdy je třeba dysfunkčnosti, aby se zjistilo, co skutečně funguje, zvlášť, kdy se nové fungování stane novým paradigmatem. Nedokážete jen tak lehce prolomit paradigma a hned nechat do každého proudit nové paradigma, zejména pokud jde o chování. Ať už je to společnost nebo politika, výchova nebo vzdělávání – nová paradigmata se chystají pro každého.

Některá se zhroutí, než se znovu utvoří, u jiných to naopak nebude nutné. Mluvili jsme o integraci starého paradigmatu do nového paradigmatu, takže je možné, že změny budou probíhat pomalu. To budou, ale ne všechny. To by vám mělo vysvětlit těch pár věcí, které se právě teď ději a které vás znepokojují. Díváte se na ně a říkáte: „Nemůžu uvěřit tomu, co se děje, to nemůže být dobré.“ Ach ano, může. Když se podíváte z pohledu staré duše, která tady už byla mnohokrát a ještě mnohokrát bude, pak se vše děje podle plánu. Protože nová paradigmata, která vyplynou ze současné dysfunkčnosti, jsou pro novou Zemi nezbytná.

Staré duše, proto jste tady, proto posloucháte toto poselství. Tohle je nový člověk. Říkám vám všechny tyto věci, abyste si byli vědomi péče, která tu pro vás existuje a která do vás proudí.  Doufám, že to trochu posílí vaši sebeúctu, vědomí vlastní hodnoty, že začnete poznávat klid a mír Boha ve svém nitru, že začnete poznávat, že jste částí Celku. Vězte, co Bůh vidí, když se na vás dívá: Bůh vidí Boha. Jste víc než Boží děti, jste součástí Boha. To je to, čím jste. Vrátím se a budu v tom pokračovat.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: http://www.kryon.com  – The Journey of the Human Soul – Part 2 – 34:18

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kryon – Cesta lidské duše – část 1.

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Sarasotě, Florida, 18.1.2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vedle mě sedí Adironnda a pokaždé, když slyšíme tu, kterou Adironnda nazývá učitelka Marilyn, mluvit jejím úžasným ženským hlasem, hovoří o lásce, soucitu a jednotě, stále znovu a znovu, rok za rokem. Hovoří o tom, kdo ve skutečnosti je lidská bytost, vyzývá k tomu, aby byla objevena. Aby bylo objeveno to, o čem jste možná netušili, že máte. A o tom bychom dneska rádi mluvili. Rád bych, aby se toto poselství stalo součástí série channelingů, jedná se o první část a nazveme ji Cesta lidské duše.

Rád bych vám dal vhled do toho, kým jste. Budu hovořit o tom, že předtím, než jste se dostali na tuto planetu, udály se různé věci mnoha různými způsobykteré si nedokážete představit, protože nejste na místě, na kterém byste mohli fungovat multidimenzionálními způsoby nebo mohli znát způsob toho, jak funguje Duch. Jste zkrátka v dimenzi, která je mladičká, je jako dítě. Takže tyto věci vám nemusí dávat tak úplně smysl – jakým způsobem jsou provedeny, kdy jsou provedeny… zkrátka se tak staly. A já bych vám rád předal určitý způsob mechanismu, který vám umožní pochopit nebo nalézt smysl toho, kdo jste.

Každá duše se zde na tuto planetu dostane jednou poprvé, a jakmile sem přijdete, drazí, začíná koloběh života, jeden za druhým a za dalším. Toto je váš domov. Někteří řeknou: „Dobrá, občas se ale objeví někdo, kdo v dalším životě přejde na jiné místo a pak se zase vrátí sem.“ Je to jen způsob, jakým se na to celé dívají, ale není tomu tak. Není to realita, ta se nachází mimo časový prostor, jim to tak ale nepřipadá, protože to, co si pamatujete ezotericky, nemá časový otisk. Takže někdy se vše smíchá a vy si myslíte, že to, co bylo včera, se stalo před třemi životy. To je způsob, jak tyto věci na první pohled vypadají a fungují.

První věc, kterou bych vám rád sdělil je, že když přijdete na tuto planetu, stanete se lidskou bytostí na celou dobu, dokud není čas odejít. Když ten čas nastane a když se přestanete inkarnovat, už se sem nevrátíte. Takže každý, kdo toto slyší nebo mě poslouchá, tady byl znovu a znovu a nikde jinde. Dalo by se říct, že jde o „školu Země“. Doba trvání vašich životů, kolikrát jste tady byli, všichni individuálně. Dali jsme vám informace, které zní záhadně… že jste se společně inkarnovali po tolik životů, a potom jste se posunuli k dalším skupinám po tolik životů. Vždy tady existuje něco, co nazýváme plánováním. A toto plánování je velmi ohleduplné. Ohleduplné k lidskému bytí.

Už jsme vám říkali o systému výměny pohlaví, a jak respektuje to, co je pro vás pohodlné. Že jste po mnoho životů byli ženami. A pak došlo k výměně a byli jste zase po mnoho životů muži. Tak, aby se nemohlo stát, že byste přišli a nedokázali rozpoznat, kým jste. Vždy existuje doba pro adaptaci, kdy se vrátíte na planetu a znovu si uvědomíte, že máte stejné pohlaví. Cítíte se tak spokojeněji, což vám umožňuje existovat ve větším klidu. Je to tak učiněno čistě pro vás. Dává to smysl. Je to srozumitelné všem, všechny tyto systémy. A používáme výraz systémy, protože to je slovo nejbližší tomu, co však doopravdy systémem není. Je to zkrátka pouze způsob fungování. Pokud to chcete nazývat fungováním. Fungování Ducha nebo Boha, chcete-li to tak nazývat, pro přípravu lidské duše, která se má dostat na planetu, způsob, jak se s ní nakládáno, jak se na ní díváte, velkolepost toho, kdo jste, jak je na vás pohlíženo.

Je toho mnohem víc, než si dokážete představit, než víte. Nemůžeme to nazvat systémem, nejedná se ani o plán. Je to spíš jako party. Když tady zrovna nejste, drazí, všechno, co si dokážete představit, že tady není, k vám přichází. Opěvujeme vaše jméno, které prochází světlem, jste součástí vesmíru, který je Bůh, který je Stvořitel, který je Duch. Duše nejsou spokojené a vy se můžete zeptat: „Jak se v nich vyznáte?“ A odpověď zní: „Ano“. Neexistuje žádné vyznávání se. Je to tak lidská představa, že musíte vše rozdělit, označit, rozčlenit a uložit na správné místo. Když tady duše není a tato duše je s Duchem, je součástí Boha. Toho Boha, který je schopen poslouchat miliardy modliteb najednou, který představuje shovívavost, lásku, krásu, světlo. To je místo, kde se duše nachází.

Jak potom můžete být identifikováni vy? Jak zapadáte do toho shluku, do té polévky, která je Bohem? A odpovědí je: „Velmi dobře. Děkuji.“ Nemusíte to chápat. Ta polévka je ohromná, Bůh, o kterém si myslíte, že ho sotva znáte, který je tak laskavý a krásný, kterého jste součástí, rozdělil něco tak, že se z toho stala vaše duše. Když se dostanete na tuto planetu, o čemž budeme hovořit v druhé části, každý dílek vaší duše je skrytýA je objevitelný na základě svobodné vůle. Přicházíte v neutralitě, drazí. A to je ta zkouška. To je ten plán. Můžete na to sami přijít, život za životem, a začít klást otázky, na základě kterých objevíte, jaká je pravda. Já vám řeknu, jaká je pravda.

Předtím, než duše přijde na tuto planetu, poprvé nebo po sté nebo po tisící, je připravena. Existuje určitý druh přípravy. Jste připraveni na to vstoupit do tohoto těla, do této tělesné podoby. Pojďme mluvit o duši, která se vrací znovu. Je jednodušší začít tímto, protože jste na to více zvyklí. Duše jste vy. A bez toho, co bude následovat, byste ani nepoznali to, kým vlastně jste, protože to, kým jste, je tak čisté, andělské, nenese vaše jméno. A já bych vám rád řekl něco, co jste si před tím nedokázali představit. Vaše Země je velice, velice mladá a velice nová. A před touto vaší Zemí existovalo tolik jiných Zemí, v této Galaxii. A vy jste toho byli součástí. Tato zkouška, kterou právě procházíte, se vám bude zdát povědomá, protože jí tolik z vás už prošloA to vás dostane ke zdroji vaší jiskry. Když si vzpomenete na to, že jste jí už prošli a co se stalo, budete rázem klidnější, protože to nebude neznámá oblast. Dostanu se k tomu, budu o tom hovořit v druhé části.

První věcí, která se stane této nádherné duši, je ta, že je znovu „implantována“ a opět se stane vrstvami a vrstvami a vrstvami zemské paměti. Vy to budete nazývat akášickými záznamy. Akáša potom bude reprezentovat životní zkušenosti, ale je to více než toto. Nejedná se pouze o životní zkušenosti, ale způsob, jak vysvětlíte, že někdo, kdo byl umělcem v minulosti, se stal umělcem i v tomto životě. To je více než jen paměť. Toto už je funkce, která se stane tím, co můžeme nazývat vrozenou pamětí. Má to co do činění se zrcadlovými neurony, má to co do činění se svalyJedná se o to, že si jedno tělo vzpomíná na to druhé. Přesahuje to samotné akášické záznamy. Ty jsou implantovány také.

O co se zajímáte? Co děláte? Ne pouze to, co jste udělali nebo co jste cítili. K tomu se dostaneme později. Vrstvy a vrstvy toho, kdo jste, začínají být implantovány do duše, dlouho předtím, než přijde na planetu. „Kryone, kdy přesně k tomu dochází? Dochází k tomu, zatímco jsem tady? Jak dlouho všechny tyto věci trvají?“ To byste, drazí, nepochopili. Nyní se můžete reinkarnovat rychle, přičemž dříve, ve starší energii, trvalo dlouho, než jste se mohli vrátit zpět, nyní se zpět dostanete o rok později (zřejmě myšleno o rok později po předchozím odchodu z planety – pozn. překl.). O rok později. Někdy se dokonce vrátíte do stejné rodiny, jako vnouče. Říkal jsem to už tolikrát, všechno se změnilo. A navíc, na druhé straně závoje čas neexistuje. Roky ve vašem čase mohou proběhnout v jednom měsíci. Tak vidíte… nemůžete se zeptat na to, jak dlouho to trvá. Někteří z vás mohou tvrdit – je to okamžik, všechno se to odehrává v mysli Boha a je to pouze okamžik, někdo jiný bude tvrdit, že to jsou staletí a oba budou mít pravdu. Záleží na tom, kdo se na čas dívá. Protože čas nereaguje tak, jak si myslíte. Čas funguje zcela a naprosto jinak, než jak jej vnímáte z tohoto místa.

Je to tak v pořádku a příprava je tímto ukončena. Takže schopnosti a věci, o které se zajímáte, vaše vědomí toho, co vám dělá radost, co máte rádi, je uvnitř. A můžete to začít pozorovat už u svých dětí, protože si můžete všimnout, že žádné dítě se nerodí jako nepopsaný list papíru. Všichni jsou něčím naplnění, pokud to tak chcete nazývat. A když se začnou vyvíjet, můžete pozorovat, co je přitahuje a zajímá. Zjistíte, že to je u každého dítěte něco jiného. Není to něco, co se naučili ve škole nebo čemu byli nezbytně vystaveni. Jsou k tomu sami motivováni. Můžete se zeptat: „Odkud se to bere?“ Tento zájem začíná v okamžiku, co měli rádi tehdy, když tady byli naposledy. Někteří v tomto zájmu mohou pokračovat a někteří se na něj podívají a řeknou: „Už jsem to dokončil,“ ale nejprve jsou k němu přitáhnuti. Je to vrozené. Důvodem, proč je to vrozené, je ten, aby se lidská bytost cítila dobře, že sem nepřichází jako nepopsaný list papíru a nemusí pokaždé začínat znovu, ale do jisté míry mu innate pomáhá rozpoznat: toto mě zajímá, toto mě přitahuje.

Možná jste si všimli, že ti, kteří mají talent v oblasti umění, poezie, skládání hudby… jej mají tak silný, že někdy prostě musí pokračovat v tom, co dělali v minulém životě. To by vám mělo říct něco o relativních silách zkušenosti. Hraní a zpívání převáží touhu být účetním… je to legrační. Dokážete tedy pochopit to, že určité atributy Ducha mohou být až andělské. Kreativita je to první, co můžeme pozorovat. A potom přichází na řadu vzpomínky a mnoho z těchto vzpomínek jsou z těch, které nazýváme „závislé na Zemi“, jinými slovy neukážou se ve vašem životě, pokud neexistuje spojení s Gaiou. Zeptejte se jakéhokoli domorodce, jak funguje vztah Gaii a lidské duše a oni vám řeknou, že je součástí jejich kosmologie. Musí existovat spojení se Zemí, abyste mohli porozumět moudrosti vašich předků. To je jejich výrok. A pokud takové spojení nemáte, a není součástí vašeho systému víry, možná byste jej měli mít, protože jinak přicházíte o mnoho. Co kdybyste měli předky, kteří by s vámi chtěli mluvit? Co je tím prostředkem? Řeknu vám to, je to Gaia. Je to tam, tam je uložen onen mechanismus. Po tisíce let tady byli domorodci, kteří vám to říkali, a tak mnoho lidí tato slova zavrhla s tím, že zní otřepaně. Zeptáte se objímače stromů, a nemusí mít žádný spirituální systém, kromě Země samotné: „Jak přesné to je?“ a on řekne: „Země je všechno, mluví ke mně, volá mě, živí mě, zpívá mi…,“ a bude mít pravdu. To je vrozené každé duši, která je ve spojení s planetou.

Potom přichází na řadu vzpomínky na to, co jste dělali, to, co vyčnívá a vyčníváním mám na mysli to, co si pamatuje více než to ostatní, protože se jednalo o dosažení radosti a krásy a někdy vaší smrti„Kryone, říkáš, že všechny ty překrásné věci, které jsme kdy udělali, jsou v naší Akáši a můžeme si na ně vzpomenout?“ a odpovědí je Ano. „Jak je tedy možné, že o tom všem čteme a pustíme to z hlavy? Věci, které nás trápí, jako když někdo utone, jako jsou vraždy a všechny věci, které se nám staly, které se opakují znovu a znovu stále za sebou a v minulých životech nám braly spánek a bránily v dosažení cílů?“ a odpovědí na to všechno je v nízké energii, přesně tam vás vaše vědomí navádí.

Jak se vám to zatím líbí? Všechny dobré věci jsou tamty nejkrásnější chvíle ženy, kdy porodí dítě a podívá se poprvé do jeho očí, ta euforie milostného vztahu, všechny tyto věci… jsou tam. Cítit se dobře je něco, co je velmi, velmi spirituální. Drazí, je to přirozené, je to požehnané, proč se tak necítíte? A odpověď zní: Protože jste si vybrali nižší vědomí.“ To se ale, mí drazí, měníNěkteří z vás si začnou rozpomínat na to dobré. Je to zajímavé a legrační… budou zde tací, kteří si vzpomenou na to dobré a budou samou radostí poskakovat, plakat štěstím a ptát se: „Co se to se mnou děje? Budu muset zajít k doktorovi…“ Pak tady budou muset být „doktoři štěstí“, kam půjdete, když budete přespříliš šťastní.

To jsou věci, které lidi dělají, protože si myslíte, že se něco děje špatně, když se začnete dostávat do rovnováhy, protože jste v rovnováze nikdy nebyli. Vždycky jste směřovali k tomu negativnímu, a to je povaha toho, o čem začínáme mluvit, co se začíná měnit, co se začíná posouvat. Už to začalo, ale stará duše to očekává a stará duše se začíná učit, jak s tím nakládat. Vytvořit a vzít si z toho to dobré a potlačit věci, které nechcete, aby se vynořily. Je to vaše Akáša. Už vám někdo řekl, že máte moc nad svou vlastní Akášou? Máte ji! Existuje tolik lidí, kteří vám budou tvrdit, že nemáte moc nad ničím. Nejhorší je, když je vám namlouváno, že vaše tělo prostě dělá to, co dělá, a vy se na to můžete jen dívat. Máte pod svou kontrolou absolutně všechno. To je získávání zkušeností, které si procvičuje vyšší vědomí – všechno je tam, přišli jste vybaveni. Všechny tyto informace, veškerá tato mechanika, pokud to tak chcete nazývat, jsou implantovány právě teď, v tomto příběhu vaší duše.

Ty nejlepší věci, které se dějí, ty největší výzvy, které přicházejí, jsou zde proto, abyste byli uvedeni do rovnováhy. Moudrost. Moudrost, kterou jste viděli a zažili, dokonce i moudrost, kterou jste zavrhli, je tam. Veškerá. Nic nechybí. Existují takoví, kteří řeknou: „Víte, v akášických záznamech zůstanou pouze některé věci, které přežijí systém smrti a znovuzrození“, ale není tomu tak. Všechno je tam a hromadí se a hromadí se takovým způsobem, kdy se vše samo třídí tak, aby bylo dosaženo velkoleposti. To samotný člověk přichází a rozhodne se, že to přetřídí a přemění na utrpení. Již jsem vám řekl, že jedním klíčem k dosažení štěstí je zbavit se toho třídícího systému, o kterém jste si mysleli, že je pro vás dobrý. Je to svobodná volba. Ten třídicí systém se nazývá vyšší vědomí. Začínáte odkládat věci, které vás obtěžují, na základě kterých stárnete, které vám přináší starosti, které vás činí nicotnými a začnete je vidět z větší perspektivy, začnete rozumět tomu, že když přijdou do vašeho života, máte úplnou kontrolu nad tím, co si myslíte, čemu věříte, jak spíte, a pak je v pořádku, že se probudíte šťastní. Je v pořádku probudit se, dát si nohy na zem a říct: „Děkuji Bože, tento den bude dobrý, stejně jako ten předešlý. A pokud mě potkají výzvy, ať jim porozumím a dokážu použít svou moudrost, abych je vyřešil. Ať tuto výzvu zvládnu tak, že si ji nebudu muset pamatovat jako bolest nebo problém. Tak, ať zůstanu v míru se všemi věcmi.“

To je ta rovnováha, která k vám přichází z toho, co je implantováno do vaší duše. Vaše duše, drazí, přichází vybavena, aby byla v rovnováze. Ach… a je toho více. Teď ještě jedno velké téma a potom skončíme. Ještě předtím, než se dostanu ke karmě, o které budeme hovořit v druhé části nebo dohodách, o kterých budeme hovořit v druhé části, věnujme se teď velkému tématu: Jak můžete porozumět tomu, že vaší podstatou je Bůh? Ve všech vašich posvátných knihách se píše, že jste byli „stvořeni k obrazu Boha“. Jedná se o metaforu. Bohu jste přiřadili pohlaví, což vždy děláte, protože člověk vždy všechno rozděluje podle pohlaví. Říkáte, že jste obrazem Boha. Stvořeni k Jeho obrazu znamená vytvořeni v lásce a vy jste část toho, kým je Bůh. Protože vaše celá duše je spojena s celkem, kterým je Bůh. A když začnete s vyšším vědomím vést debatu a zeptáte se: „Kolik si z něho mohu vzít do fyzické, čtyřdimenzionální bytosti?“ vaše vyšší vědomí se na vás usměje a řekneUž jsem si myslelo, že se nikdy nezeptáš.“ A do vás začnou proudit síly, ze kterých se bude radovat každá buňka vašeho těla. Pustíte k sobě hojnost, štěstí, mír, soudržnost. Všechno to, co je božské. Je to pro vás, abyste si to vzali a naplnili se tím, v jakémkoli množství jen chcete, V jakékoli rychlosti to dokážete nebo chcete vstřebat. Stane se to tím, kým jste vy. To je ta krása. Každý z vás je andělem, každý. V přípravě, dalo by se říct. Začínáte vstřebávat něco, čím jste vždy byli. Vrátím se a budeme pokračovat.

Je to příběh o velkolepé lidské bytosti.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – The Journey of the Human Soul – P1  – MP3 – 23:08 min.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

SRPEN V KOSTCE

Úplněk ve znamení Lva 3. 8. přišel s radikálními událostmi. Uran byl v kvadratuře se Sluncem ve Lvu i Lunou ve Vodnáři a v opozici s Bílou Lunou ve Štíru. Tato konstelace říká jasně Takhle raději ne. Ukázalo se, že v dobré víře jednáme neharmonicky, nemístně a pravděpodobně škodlivě. Některé procesy vyžadují revizi. Klíč k řešení najdeme v opozici Merkuru v Raku se Saturnem. Tedy více respektu sobě, více pochopení a možná i samostatnosti pro naše protějšky. Více společného času a více komunikace o zásadních věcech. Nelze čekat pochopení tam, kde nebyla formulována přání.

Současně (4. 8.) probíhající kvadratura mezi Jupiterem v Kozorohu a Marsem v Beranu zadělává na problémy a otevírá cestu k průšvihům všude tam, kde přeceníme minulost a zkušenosti, kde dáme přednost konzervativnímu vyhodnocení situace, kde nedáme dost prostoru samostatnosti a kde se uzavřeme do věže tvořené zásadami.

Novoluní ve Lvu nás zastihne 19. srpna, Slunce s Lunou a Merkurem na 28. stupni Lva jasně vyzývají k novým činnostem, k osobní odpovědnosti, společenské angažovanosti. Vyzdvihují komunikaci a zájem o své bližní. Velký ohnivý trigon je spojuje s jižním uzlem ve Střelci, měli bychom tedy objevit tento potenciál v sobě. Zároveň je tu propojení i s Marsem v konjunkci s Lilit v Beranu. Celá konfigurace přímo nemluví o revoluci, nicméně je tu mnoho indicií o tom, že řada událostí, jež se nás mohou dotýkat, nám rozhodně není jedno a máme chuť a možnosti prosadit vlastní pohled na věci. Že procesy nedopadnou tak, jak si je plánujeme, je jasné, nicméně výsledek by neměl být zklamáním a naše pokusy marné. Pokud se něco neuskuteční tak jak si přejeme, problémy budou víc na naší straně. Nebudeme se snažit, nedovedeme mobilizovat síly a neuvědomíme si, že když o něco jde, tak události vyžadují plné nasazení. Budiž čest výjimkám.

Kromě hrátek Luny se Sluncem tu budou i další silné momenty vyzývající nás k akcím. Například 4. srpna se dostane beraní Mars (a proto velmi silný) do kvadratury s Jupiterem v Kozorohu a my do sporů mezi životem a jeho (dosavadními) pravidly se záměrem změny.

Ještě 6. srpna se Venuše v Blížencích dostaví do konjunkce se severním uzlem a my do šancí něco v životě posunout na novou kvalitativní úroveň.

9. 8. Mars s Lilit v Beranu v konjunkci s Lunou budou puštěni z řetězu a jednat na vlastní pěst, my také.

15. srpna se potom Mars dostane do kvadrátu s Plutem v Kozorohu, tentokrát vyplavou ze spodních hladin různé aktivity, vyjedou žraloci a zkusíme něco, co jindy neděláme. Hlavní zpráva dne je ale uranská otočka do retrogradity, méně pozornosti expanzi a více sledování a pozorování procesů, ochota se adaptovat.

25. 8. se Mars dostává do kvadratury se Saturnem, pokračuje rebelská sezóna, dopředu a nebo zpátky? Mars má v zádech Lilit a tak ne všechny akce budou korektní.

26. srpen a Merkur v Panně v sesquikvadratuře s Marsem, Lilit v Beranu a Saturnem v Kozorohu a téma Já musím něco říct!

27. srpna zajímavý Drak (konfigurace), na jeho hlavní ose Venuše v Raku a Jupiter v Kozorohu. A téma? City a jejich projevení, rodina a její citová pouta.

30. 8. si ještě odbydeme nepříjemnou opozici Venuše s Plutem v Kozorohu, moment, ve kterém city a emoce rozhodně nebudou pod kontrolou a mohou být i motivací pro jednání. S ohledem na opozici Merkur – Neptun se moc jednat bez předchozí orientace nedoporučuje.

Sledujme ke konci velkých prázdnin Mars a Lilit. Poběží společně znamením Berana. Mars výrazně zpomaluje a proto mohou jít společně. V září pak bude v Beranu Mars retrográdní a zdá se tak, že události zejména druhé poloviny srpna budou předzvěstí těch zářijových. Kvadratura mezi Marsem (a Lilit) a postupně všemi důležitými planetami v Kozorohu (Pluto, Saturn, Jupiter) není příjemná a ukazuje na iracionální střety a spontánní ostřelování. Vnímejme to také jako spor mezi novým a starým, ve kterém jde o aktivitu, spontánnost, ale koneckonců i svobodu projevu.

Planety nám přinášejí na jedné straně důležité momenty, které nám jasně ukáží jak co je a funguje. Na druhé straně je důležité vlastní pochopení a poznání hned umět použít v osobním i veřejném životě. Velký význam bude mít velkorysost, samostatnost a pravdivost. Kompromisy tentokrát budou cestou do pekel.

Ondřej Habr

Kryon – Posun 2020 – 2. část

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem ve Phoenixu, Arizona, 11. ledna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhá část channelingu, který se skládá ze dvou částí. Dnes ráno jsem mluvil o změně klimatu, která se dříve či později bude nazývat „cyklem“, přesněji „klimatickým cyklem“, protože to je přesně to, čím je. Připomněli jsme vám, že to předpovídáme již více než deset let. Vysvětlili jsme, že změna klimatu se skládá z několika částí a má různé aspekty, včetně některých změn v mikroklimatu.

V podstatě planeta míří do chladného období. Ochlazení nebude pro vás nebezpečné, pokud si uvědomíte, že přichází. Pokud budete vědět, co dělat, nebude lidský život na této planetě zničen. To je poselství pro dnešek. Planeta, Gaia, milující lidstvo, to dělá tak, jak to už dělala dříve, ještě předtím, než jste sem přišli. Moře začala být bez života, drazí, a proto Gaia mění život v oceánu. Naplňuje moře spoustou nového života.

Změnu klimatu jste nezpůsobili, drazí. Sice jste zapříčinili hodně znečištění, ale nezpůsobili jste změnu klimatu. Znečištění Země bylo způsobeno velmi nízkým vědomím lidstva po velmi dlouhou dobu. To se teď změní. Jak se zvyšuje vědomí, přestanete pokračovat ve znečišťování Země stejným způsobem. Proto jsem se příliš nezabýval otázkami znečištění životního prostředí, protože vyšší vědomí to prosadí. Postaráte se o plastový odpad v oceánech. Lidstvo je schopno udělat hodně pro to, aby uvedlo do rovnováhy mnoho let trvající znečištění.

Mluvím o změně klimatu. Řekl jsem, že v této druhé části začnu mluvit o tom, co se děje v Austrálii. Pokud jste nesledovali zprávy letos v lednu 2020, nemáte představu o rozsahu katastrofy pro tuto zemi. Bude těžké se vzpamatovat z toho, co se tam stalo. Požáry v podstatě úplně zničily veškeré lesy, které se tam nazývají buší. V obrovské koncentraci žáru zmizelo přes 12 milionů hektarů, více, než byste vlastně chtěli vědět. Miliony zvířat zahynuly.

Podíváte se na to a řeknete: „Kryone, musíš se k tomu vyjádřit, musíš něco říct, protože je to tak strašné.“ Mám k tomu hodně co říct. Zaprvé, z meditace, kterou jste dnes slyšeli, vyplývá, že to nemusí nutně znamenat tragédii těch několika ztracených životů, ale strach, neklid a obavy, které nyní prožívá většina lidí na tomto kontinentu. Ve svém životě jste nikdy nic takového nezažili. Právě jsem ve Phoenixu, tady znáte taková horka. Jsou součástí toho, čím je tato oblast legendární. Představte si, že v Austrálii je horko kolem 55 °C a k tomu zuří požáry společně s větrem, který se jako tornádo řítí krajinou. Nic zde nemůže přežít. Požár přeskakuje větší rychlostí, než dokáže jet auto, a zachvacuje lesy. To je změna klimatu.

Pokud se podíváte na mnohaleté záznamy o požárech a ohních, které australská vláda před lety zadala na objednávku, nenajdete v nich nic podobného. Toto není ani začátek ani konec cyklu, který by mohl být rozpoznán. Nemůžete říct: „No, to je událost století, něco, co se děje jen každých 100 let.“ Mimochodem, to bylo ostatně také řečeno o polárním víru, který se však brzy vrátí. Tento požár není událost století, a myslím si, že to Australané vědí. Ale oni to nechtějí slyšet. Požáry se příští rok vrátí. Vrátí se i napřesrok a pak další rok. Je to jen část toho, co je pro tento region typické. Je to jedna z nejvíc horkých oblastí na této planetě.

Než začne ochlazování na této planetě, bude docházet k převratným událostem, při kterých bude horko ještě větší a zima ještě chladnější, než planeta odhalí, co opravdu bude dělat. Toto bude začátek očekávané malé doby ledové. Nemusí to být vůbec děsivá věc, protože můžete vidět, jak přichází. Bude trvat desetiletí, než k vám dorazí. Ale mezitím ji už můžete vidět, jak přichází.

Co je třeba teď udělat, Australané? Co můžete udělat? Nemůžete změnit, co se děje. Nemůžete vyslovit žádnou zaklínací formuli, aby to zmizelo. To nejlepší, co můžete udělat, je zjistit, jak přežít, a nepropadat strachu a zděšení pokaždé, když to nastane. Musíte vědět, že se to bude vracet a být co nejvíc připraveni. Ale je toho ještě víc. Mohl bych vám říct, co má Pole pro Austrálii přichystané, ale Australané to nebudou chtít slyšet. Někdy se však budou muset posadit a zeptat se sami sebe: „Kdo jsme? Co je nám známo, ale co je možná zapotřebí změnit? Co uděláme v oblasti zemědělství, co je možná nutné změnit? Co děláme s chovem skotu ve slavných chovných stanicích skotu, o kterých slyšíme? Co uděláme s ovcemi? Všechno, co je australské, to, co je známé jako australské a existovalo už několik set let. Ale v určitém okamžiku se to bude muset změnit.“ A budete muset říct: „Budeme muset změnit svou identitu a naše činy kvůli těmto událostem i následným situacím, protože nebude možné pokračovat stejně jako předtím.”

Bude muset dojít ke změně, Australané. Ve vaší kultuře nastane změna, změna v tom, čemu věříte, co si myslíte, že musíte udělat pro planetu a dokonce i sami pro sebe. Změní se způsob pochopení vás samotných. Mnoho lidí se přestěhuje do jiných oblastí, kde najdou ochranu, jakou mohou mít. Ale to bude daleko od buše. To se však nestane okamžitě, ještě dlouho ne, protože Australané jsou tvrdohlaví. Vědí, kdo jsou, a řeknou: „Jen kvůli požárům se to nezmění.“

Pojďme to zanalyzovat. Měli bychom se podívat na některé věci, které by v mezidobí mohly pomoci, dokud (Australané) nezačnou vidět větší obraz. Mluvím dnes na tomto místě s lidmi, kteří nejsou Australané. Takže nevíte, jaké to tam musí být nebo co se tam děje. Ve vaší zemi, ve Spojených státech, když projdete takovou tragédií, tak řeknete: „Ztratil jsem všechno. Dobrá zpráva však je, že jsem byl pojištěn.“ V Austrálii se to nestane. Běžný farmář nemá infrastrukturu, financování ani prostředky pro něco takového. Ale i kdyby to udělal, byl by to poslední rok možného pojištění proti požáru, to vám garantuji.

Ti lidé tam ztratili všechno. Zbývá jim pouze listina o vlastnictví půdy, která je nyní spálená, o vlastnictví budov, skotu, který zahynul, a ovcí, které zmizely a zahynuly. Není už možné hospodařit, jak to dělali se svou rodinou na půdě, kterou vlastní možná přes půl století. Ale oni přesto řeknou, že to možné je. Chci, abyste to sledovali. Vrátí se zpátky a všechno znovu vybudují.

Pravděpodobně řeknete: „To je tak pošetilé,“ ale oni to udělají, protože je to všechno, co mají. To je vše, co znají. Začnou znovu budovat svá stáda, další rok, a budou dělat to, co dělají, protože to je to, co dělají. Je to jiné, drazí, než co byste udělali vy. V tuto chvíli byste mohli říci: „Proč při tom všem nezasáhne vláda?“ To se také nestane. „Co lze od vlády očekávat?“ zeptáte se. Co očekávají Australané od vlády? Velmi málo. Co může vláda udělat?

Proto nyní poskytnu pár návrhů všem těm tvrdohlavcům, kteří se vracejí zpátky do buše, k tomu, co z ní zbylo, aby přestavěli dům, farmu, znovu postavili ploty a odvážili se začít znovu. Teď budou někteří z vás kroutit očima. Zaručuji totiž následující: Až to vyzkoušíte, dokonce i jen několik z vás, kteří do toho budou chtít vložit své úsilí, poslouchejte, co teď řeknu. Uvidíte něco úplně jiného, než jste čekali.

Buš je jako les. Jsou to stromy, eukalypty a gumovníky, nejvíce hořlavé stromy na světě. První věc, kterou bych řekl farmáři, je, že by měl udělat něco velmi obtížného, s čím mu vláda nepomůže. Chci, farmáři, abys nechal vykácet les kolem sebe na 1,6 km. Ano, ve vašem jazyce, Američané, to je jedna míle! Vykácejte všechno a zaorejte to tak, aby na tom shora zůstala ještě hlína, protože hlína není palivem pro oheň. Pokud se na to podíváte ze vzduchu, bude to skoro vypadat jako kruh v obilí. Kruh bude prázdný, jednu míli kolem ranče. Pokud to uděláte, stane se celá řada věcí. První bude reakce těch, kdo znají požáry, že řeknou: „To nebude fungovat.“ Pojďme tedy mluvit o zbytku příběhu, co by mohlo fungovat. Popíšu to krok za krokem a hned uvidíte proč, protože v tomto příběhu jde o víc než jen o odklizení paliva. Oheň potřebuje palivo, a když požár dosáhne okraje kruhu, nebude palivo. Avšak ohnivá bouře je velmi odlišná, a to je přesně to, co v Austrálii měli, ohnivé bouře tak velké jako je Manhattan v New Yorku.

Tento druh požáru se sice zastaví, když mu dojde palivo, ale ohnivá bouře vyprodukuje různé trosky a žhavé uhlíky. To vše dopadne do středu. Co s tím můžete dělat? Hasiči nyní přicházejí do hry s novým druhem protokolu. Říkám tomu „boj s uhlíky a troskami“. To je vše, co dělají. Nebojují s ohněm, protože oheň nemá palivo. Bez ohledu na to, jak silný je nebo jak silná může být ohnivá bouře, nemá palivo. V zóně jedné míle kolem ranče nemůže hořet. Ale pošle vám posly, a to budou trosky, hořící větve a žhavé uhlíky, které by opět mohly zničit všechno, kdyby se nedostaly pod kontrolu. Hasiči jsou proto odpovědní za ochranu těchto kruhových zón, nikoli nutně za hašení ohně na okraji buše.

A pak je tu ještě něco, něco, co ještě nebylo vynalezeno. Nemilujete Kryona za to, že říká takové věci? (Kryon se usmívá.) Bude se tomu říkat „požární síť“. Je to druh nehořlavého, neroztavitelného materiálu, který budete mít uložen a připraven a v případě potřeby jím překryjete budovu. A tato protipožární síť zachytí trosky.

„Ach Kryone, to je příliš jednoduchý návrh! To nebude fungovat.“ Dobře, promluvíme si o tom znovu o pár let později. Bude to fungovat, protože trosky, uhlíky, větve, všechny tyto věci padnou na síť a ne na dům, farmu nebo další stavby. Na každou stavbu budete moct umístit požární síť.

Ale to není všechno. To je pro ty, kteří nevěří, že to je možné pro nové paradigma v buši. Co si myslíte, že se stane, až bude tato oblast vyklizena? Nedělejte si iluze, že vám vláda pomůže při vymýcení buše. Australané si to udělají sami a udělají to ručně. Pokud to bude nutné, vyvezou ven své buldozery. Jsou tím známí. Vyřeší to tvrdou prací a nepřestanou, dokud nebude hotovo. Co myslíte? Co byste měli ještě mít kromě ochranného území na své farmě? Říkám vám jednu věc: divoká zvířata nejsou hloupá. Když začnou lesní požáry, a to začnou, opět budou prudce hořet, a zvířata budou o tom ochranném kruhu vědět. Přijdou do toho kruhu. Kruh tak nebude jen místem, na kterém pomůžete sami sobě. Ještě jsem nedošel k té nejlepší části. Tento kruh bude také útočištěm pro zvířata. Budete pro ně stavět ubytování. Budou to přístřešky, které nebudou vyrobeny ze dřeva. Budou postaveny z hliněného valu, aby se zvířata mohla dostat do výkopů, s cestami směrem do středu, které budou moct vyhledat ke své záchraně. A zároveň jim poskytnete vodu.

„Dobře, Kryone, teď ses opravdu zbláznil. Podívej, tam není žádná voda. To je součást problému. Voda. Odkud chceš tu vodu přivést?“ Jste připraveni na to, že opět budete obracet oči v sloup? Co kdybych vám řekl, že pod zemí australského kontinentu je oceán, obrovská vodní nádrž? Je tam více vody, než byste kdy mohli použít nebo nechat odtéci. Část je pod tlakem. Nemusíte ani vrtat. Musíte to jen uvolnit. Tohle ještě není zcela odhaleno. O tom dosud vědělo jen pár lidí. Farmáři o tom vědí. Využívají to jako studny. Někdy nemohou vodu najít, takže se chopí virgule, dokud vodu nenajdou. Ale vodu najdou vždy.

Oceán leží pod nohama jedné z nejvyprahlejších a nejžhavějších oblastí na Zemi. Ta voda však není nejlepší kvality, není pitná. Někdy je to nevysvětlitelně horká voda. Zjistíte tedy, že ji budete muset trochu zpracovat, aby byla pro zvířata poživatelná. Hasiči, říkal jsem vám, že vaším úkolem je chránit střed a ne požár kilometry daleko od žhavých uhlíků. Nemusíte se starat o vodu, máte jí dostatek. Takže začněte vrtat v oblasti kruhových ochranných pásem. Nevrtejte blízko okraje. Vyvrtejte dostatek otvorů, abyste mohli vodu používat kdekoli, kde postavíte své vozy. Už nikdy nebudete muset přivážet vodu z vnějšku. Voda tam je. Můžete tam zůstat, bojovat s následky ohně a zachránit volně žijící zvířata. Vaše rodina je v bezpečí. Vaše stavby jsou bezpečné. Vaše farma je v bezpečí, zatímco ohnivá bouře bude zuřit ve všech směrech jen jednu míli odtud.

Je to k nevíře? Ano. Vláda, hasičský sbor a dokonce i farmáři nad tím budou nějakou chvíli kroutit hlavou, než začnou analyzovat to, co jsem řekl. Myslíte si, že by to mohlo fungovat? Co je to požární síť? Existuje něco, co bychom mohli rozestavit, aby to zachycovalo žhavé uhlíky, co nehoří a netaví se? Ano. Je to těžké? Ne. To je součástí vynalézavosti Australanů. Takže než se rozhodnete změnit svou kulturu a přestat provozovat farmy, tohle by bylo řešení.

Pro ty, kteří se chtějí vrátit a zůstat, to znamená spoustu práce, hodně zkoumání, hodně kroucení hlavou, zda mám pravdu s tímto zásobníkem podzemní vody, touto nádrží zaplněnou mořskou vodou. „Kryone, proč to už dřív nepoužili?“ Nepotřebovali to, drazí, ne tímto způsobem. Musí existovat zařízení a možná čerpadla. „A odkud by měli brát elektřinu?“ Ach, drazí, už jsem myslel, že se na to nezeptáte. (Kryon se směje.) To jste slyšeli a četli v první části tohoto channelingu. Ale ještě předtím, než tyto magnetické motory vyrobí veškerou elektřinu, mohou stávající konvenční zařízení poskytnout dostatek elektřiny pro čerpadla a všechno ostatní. Musí být řádně zakryty a zásoby paliva musí být samozřejmě chytře zakopány pod zemí.

Připravte se napříště, drazí, a potom budete bojovat proti požáru jiným, zcela novým způsobem, na který jste dosud nepomysleli. Nechte oheň hořet, s výjimkou oblasti, kde se nacházíte. To je první fáze a já říkám, že přijde i druhá a třetí, protože je zřejmé, že se požáry budou vracet. Teď se objeví lidé, kteří řeknou: „No, a co s tím faktem, že toho bylo již tolik spáleno? Už toho moc nezbude.“ Řeknu vám následující, bude to pokračovat dál. I bez deště to doroste. Z eukalyptového lesa bude vždy palivo, dokonce i po ohnivých bouřích, které vytvářejí druh požáru, jaký jste nikdy předtím nezažili. Uhasit je bude trvat měsíce.

Australská vláda se bude zabývat tím, co může udělat, nebude toho však moc. Ale právě jsem poskytnul individuální návod, instrukce pro tvrdohlavé, kteří se chtějí hned vrátit a znovu pokračovat v oblasti, o které vědí, že bude znovu hořet. Takto byste mohli přežít a vaše zvířata by mohla přežít, a zároveň zvířata v lese budou vědět, že tu jste a že tu je ochrana. Budete je chránit, tolik z nich, kolik jich přijde, jak jen budete moct.

Je to prozatímní řešení, drazí, dokud se australské obyvatelstvo nebude nově definovat a nezmění se kultura, dokud neřeknou: No, možná je na čase, aby farmy zmizely.“ Bude to ještě chvíli trvat, než se to stane. V mezidobí jde o záchranu životů a zvířat. Tvrdohlaví zvítězí, pokud budou dostatečně tvrdohlaví. (Kryon se usmívá.)

Podržte Australany právě teď ve svých myšlenkách a modlitbách, ne kvůli nebezpečí, ve kterém jsou, ale kvůli strachu, ve kterém se nacházejí. Austrálie je kontinent, který je právě velmi silně spálen požáry až k moři, kdy byla často nutná evakuace lodí a někdy se stalo něco, co jste nikdy nepovažovali za možné. Představujte si, že to pochopí a že zvládnou lépe to, co přijde. Představujte si, jak jsou na to připraveni.

Říkám tyto věci v lásce a ne proto, abych urážel někoho, kdo zakroutí hlavou a řekne: „No, Kryone, myslel jsem, že jsi měl dosud docela dobré věci na skladě, dosud.“ Jen počkejte a uvidíte, zda mám pravdu. Předávám vám všechny tyto věci z lásky k lidstvu kvůli tomu, čím někteří z vás budou procházet a projdou tím, nejen proto, že se mění klima, ale protože se vědomí této planety začíná posouvat do nových oblastí. Někteří se při tom budou cítit nepříjemně. „Vždycky jsem to dělal určitým způsobem. To je to, co jsem. To je to, co jsme.“ Zatím nechápou, že před vámi je nové paradigma, které se však nakonec stane paradigmatem, které tam bude patřit. Proto jste tady.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

 

Poznámka Leeho Carrolla k channelingu Posun 2020 – 2. část

Návrhy pro požáry v Austrálii

Když channeluji Kryona, je tu mnoho věcí, které se mi představují ezotericky, které nejsou verbalizovány, a někdy to činí poselství neúplným. To se děje zejména tehdy, když existují podrobnosti, které mají formu spíše vjemů než slov. Už jsem častokrát zažil, když Kryon mluví o detailech věcí v poli nebo podrobnostech o nadcházejících vynálezech.

Tento channeling hovoří zejména o tom, že by měla být dosažena ochrana v oblastech Austrálie, kam se masivní požáry budou rok co rok vracet. Je určen především těm zemím, které mají vysoké příjmy z chovných stanic skotu a ovcí (Kryon je nazývá „farmy“). Je určen také těm, kdo provozují zemědělské a drůbeží farmy. Kryonova slova byla určena těm, kteří se vrátí a znovu postaví své farmy, i když jsou požáry pravděpodobnou každoroční událostí. Je velmi australské čelit obtížným situacím a řešit složité hádanky.

Zmínka o „vodní nádrži“ byla známkou toho, že v Novém Jižní Walesu je toho víc, než je v současnosti objeveno. Voda je v Queenslandu zřejmá, ale Kryon říká, že je toho víc, než vědí. Také jsem ve své vizi viděl obrovské potrubí, když jsem channeloval. Projekce budoucnosti pro spálené oblasti v Novém Jižním Walesu je „víceméně stejná“. To pochází od Kryona, který říká, že toto vše je součástí změny klimatu, která nezmizí. Možná je tedy čas na nějaké posuny paradigmat, včetně „oceánu pod zemí“, na místa, kde se dá použít? Kryon říká: „Je tam více vody, než si kdokoli dokáže představit.“

Děkuji, že jste si tuto poznámku přečetli.

Milujeme a oceňujeme Australany a vidíme, jak řeší tuto hádanku tak, aby se každý rok objevovalo méně strachu a přibývalo řešení na základě velkolepých myšlenek a nápadů, které k nám přicházejí.

Lee

 

Zdroj: http://www.kryon.com – The Shift 2020 – Part 2 – MP3 –  36:47 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kryon – Posun 2020 – 1. část

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem ve Phoenixu, Arizona, 11. ledna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří se k tomuto poselství dostanou později, se nacházíme v lednu 2020. Rád bych se s vámi ohlédl na některé věci, o kterých jsem mluvil dříve, a předal vám zprávu o stavu planety z hlediska posunu. Tento posun se týká geologie a počasí. Takže vám vysvětlím, co se v těchto oblastech děje. Porovnáme to s tím, co jsem řekl před 15 lety, když jsem vám začal předávat informace o těchto věcech, protože to je to, co dnes zažíváte. Tato zpráva je první částí ze dvou. Druhá část bude následovat později během dne.

Pro ty z vás, kteří tento channeling teď poslouchají (nebo čtou) a říkají: „Nevím, jak mohu najít první část nebo druhou část“, bych znovu rád zopakoval. Existuje snadná cesta k místu, kde jsou nabízeny všechny channelingy. Najděte si je. (Pro čtenáře jsou webové stránky vždy uvedeny na konci přeložených channelingů – pozn. překl.)

Nemohu začít tento channeling, aniž bych cítil pocit úžasné vděčnosti. Je to slovo, které máte jen vy. Vděčnost je lidské slovo. Na druhé straně závoje neexistuje. Je tam pouze čistá, dokonalá láska, ale vděčnost je slovo, kterému porozumíte. Cítím vděčnost za to, čím jste prošli, abyste se dostali na toto místo, drazí, vděčnost za to, co se stane na planetě v příštích desetiletích. Hodně věcí se změní a vy všichni tady budete.

Vždy se však najdou posluchači, kteří řeknou: „Ale v tom se mýlíš, protože nebudu žít další tři desetiletí, Kryone.“ První věc, kterou bych k tomu poznamenal, je: „Proč ne?“ Druhá je: „I kdybyste tak dlouho nežili, budete tady. Přemýšlejte o tom.“

Staré duše jsou ty, které to poslouchají. A staré duše se nejrychleji vrací se zvýšeným vědomím. Jsou to ti, kteří nebudou dělat stejné chyby, které nyní udělali. Jsou to ti, kteří budou mít mnohem lepší představu o řešení problémů, které se dnes zdají být neřešitelné. To je to, co leží před vámi. Víte, co se stane, když přijde nějaký nováček s radikální změnou systému? Odpověď zní, že o něm normálně hodně dlouho neuslyšíte, protože lidé na této planetě se obvykle velmi rádi drží dosavadního paradigmatu, ve kterém žijí. Ale to se změní. V budoucnu se ale vyskytnou lidé (a bude jich hodně), kteří budou věnovat pozornost i těm, kteří mají nápady, které nikdy předtím nebyly předloženy způsobem, jenž způsobí změnu paradigmatu.

Kdyby někdo z vás žil už před 50 lety a já bych se ho zeptal – před 50 lety – „Pověz mi o Googlu.“ Pak by řekl: „Nevím, co to je. To je nějaká kreslená postavička?“ A kdybych potom začal Google vysvětlovat, nevěděl by, co to je, protože neexistovala žádná technologie, která by mu umožnila tomu porozumět. Nepochopil by počítač, internet nebo Wi-Fi, natož software nebo Google. Jinými slovy – a už jsme to říkali dříve – existují kroky mezi jednotlivými kroky, kterými musíte projít, abyste se konečně dostali na místo, kde to dává smysl.

Jedním z těchto kroků je změna vědomí. Před patnácti lety jsme vám začali říkat, že tato planeta se nachází v cyklu a že tento cyklus je cyklem počasí. V průběhu let jsme vám poskytli mnoho informací o tom, jak bude tento cyklus vypadat a jak ho budete vnímat. Jediný důvod, proč to děláme, drazí, je včas vás varovat, abyste se tomu mohli vyhnout. Nechtěli jsme vám předávat poselství „zkázy a beznaděje“. Nikdy! Naše poselství je jako dopravní značka, která říká: „Pozor! Pozor! Odbočte doleva. Odbočte doprava.“ Někteří tuto značku vzali na vědomí, jiní ne.

Nyní se tento cyklus už začíná doopravdy projevovat na mnoha místech a mnoha různými způsoby. To, o čem jsme vám v průběhu let říkali, je tady. Planeta je v cyklu, ve kterém se už ocitla dříve. V těchto cyklech existuje už velmi dlouho. Cykly byly Gaie známy a byly Gaiou provedeny tak, jak to vidíte dnes, ještě předtím, než lidstvo bylo lidstvem. Je to něco, co Země dělá! Důvody pro to nejsou vůbec zřejmé, protože v současnosti to vědci ani nevidí jako cyklus. Ale až to udělají, dojde v budoucnu k „aha“ efektu, proč planeta dělá to, co dělá. Souvisí to s teplotou, s počasím. Souvisí to se změnou klimatu, která je nezbytná a nutná pro to, aby tato planeta obnovila sama sebe i život v oceánech. Všechny věci, které jste vždy pokládali za samozřejmé a stálé, se mění. Drazí, stagnují stejně jako vaše akvárium a je třeba je obnovit. Jediným způsobem, jak to může Gaia udělat, je změna teploty.

Takže jsem vám řekl, že míříte k řadě událostí, místních i globálních, které souvisejí s měnícími se teplotami na planetě. Ve skutečnosti směřujete k ochlazení. Někteří to nazývají „malou dobou ledovou“. To zní děsivě, protože když řeknete doba ledová, myslíte na tu určitou dobu ledovou. Ale to nebude ono. Země prošla podobnými mikroklimatickými změnami, i když jste tu už žili. Víte, že změna nyní přichází, protože má dokonce svůj název. Když to začalo, nazývalo se to „globální oteplování“. Dnes se  to nazývá „změna klimatu“. Jednoho dne se to bude nazývat „klimatický cyklus“.

Ale již existují lidé, kteří začínají chápat, že vy jste tuto změnu nezpůsobili. Nezpůsobili jste ji. Řekl jsem vám, že je to velmi zřejmé a očividné. Pokud se vrátíte do minulosti a studujete ledová jádra, pokud geolog pozoruje vrstvy ve skále, pokud se botanik dívá na letokruhy na stromech, pak mu vyprávějí příběh o klimatických cyklech. Ten příběh vám sdělí, že Země prošla cykly ochlazení, cykly oteplení, cykly ochlazení, cykly oteplení dlouho před příchodem lidstva a někdy sebou na některých místech planety přinesla spoustu ledu. To je to, čemu čelíte. Také jsme vám řekli (můžete se k tomu vrátit a poslechnout si to), že než se cyklus ochladí, bude Země procházet výkyvy extrémního počasí s nejteplejšími a nejchladnějšími teplotami, jaké jste kdy viděli. Teprve poté se planeta konečně na několik desetiletí usadí na chladnější úrovni. To už jsme vám říkali.

„Kryone, budeš mluvit o Austrálii?“ Budu, ale ne teď. To, co právě vidíte na této planetě, co se stalo před rokem velmi zřejmým, je to, že se klima začalo měnit a to s nejistým cílem. Nyní jsme vám začali povídat o ochlazování, protože nečekaný mráz může s velkou pravděpodobností vést k ukončení života. Můžete uhnout z cesty plamenům. Když hoří oheň, můžete evakuovat lidi a pak můžete odejít. Někteří to nestihnou, ale obecně se může obyvatelstvo z ohrožené oblasti odstěhovat. Pokud však dojde k náhlému rychlému mrznutí, mohou stovky lidí, ne-li tisíce, najednou zahynout, protože se infrastruktura zhroutí a neexistují žádné možnosti dopravy. Z tohoto důvodu jsme předali mnoho našich přednášek a varování týkajících se ochlazování a budeme v tom pokračovat.

Chci vám předat aktualizované údaje. Změna klimatu nepřijde, už tady je. Pamatujete si ten polární vír (polární vortex)? Vítejte na začátku změny klimatu! Nebyla to jednorázová událost a stane se to znovu, až vortex z Kanady vpadne do této země zvané Amerika. Teploty budou tak chladné, že je budete moct měřit pouze na povrchu Země. Objeví se neuvěřitelné mrazivé teploty, jaké jste nikdy předtím nezažili. Nejenže k vám už doputovaly, byly zde naměřeny. Mohli jste vidět a prožívat zimu tak, jak jsem předpověděl. A pak se najednou chlad stáhnul zpět. Zeptáte se meteorologů: „Vrátí se ten polární vír?“ A oni budou jen nerozhodně krčit rameny, protože to nebudou vědět. Podle obecného mínění sdělí: „Ne, to se prostě jen stalo“, ale budou o tom vědět víc, protože změna klimatu se začíná představovat velmi dramatickým způsobem. Místa, kde je nejvíc horko, budou zaznamenávat ještě víc horka. Nejchladnější místa se budou ještě víc ochlazovat. Mezi tím budou velké rozdíly mezi místy, kde prší a kde neprší a také jak dlouho prší. Všechno podle časového plánu, drazí.

Chtěl bych vám vyprávět o některých věcech, které jsem vám již řekl dříve. Jsou to věci, které pro některé budou dávat smysl, ale pro jiné třeba ne. Pokud se dnes podíváte ven, tady ve Phoenixu, v poušti, pak je o něco chladněji, než jste čekali. Nyní tomu tak bude pravidelně. A v létě (jste připraveni?) bude trochu tepleji, než jste čekali. Je to země, která je v oscilaci a začíná se připravovat na nový cyklus.

Na Zemi existují některé mikroklimatické zóny, které procházejí těmito cykly. Domorodí lidé mají tak dlouho, co tu existují, něco, čemu se říká oralita – ústní podání. Oralita je studium a existence jedné komunikační metody, kterou domorodí lidé využívali prostřednictvím zpěvu, tance a poezie. Vypráví, co se stalo v jejich historii po tisíce let. Pozoruhodně vypráví o předcích a ano, dokonce i o vzorcích počasí. Na této planetě jsou domorodci, kteří budou mluvit o ledovcích, které dnes ustupují. Je to ve zprávách. Všichni jsou zděšení. Je to podobné jako v bajce o Chicken Licken – o kuřeti Licken a padajícím nebi, pokud si vzpomínáte na ten příběh*), kdy ledovce ustupují, a vy říkáte: „O jé, o jé, globální oteplování je tady.“ Domorodec vás vezme stranou a řekne: „Promiňte, ledovec tohle už udělal třikrát našim předkům. Pak se ledovec znovu vrátil, pak opět ustoupil a pak se znovu vrátil.“ Jinými slovy, oni rozpoznávají ten cyklus.

V některých částech světa jsou určité mikroklimatické podmínky, v nichž cyklus ze stejných důvodů probíhá mnohem rychleji než v jiných částech světa. Život v oceánu musí být obnoven a jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je změna teploty. Takže vám říkám, že existuje mnoho důkazů, že tato planeta prošla těmito cykly dříve, a můžete si je najít. Požádali jsme vědce, aby se na to znovu podívali a zjistili, že to je podle plánu a nebylo to způsobeno člověkem.

Pak jsme vám řekli pár věcí, na které se máte připravit. Tam, kde je dnes zima, bude v budoucnu ještě chladněji. Budou existovat města (i to jsme už řekli), která budou mít sníh po celý rok, města, která v současnosti nejsou sněhem pokryta. To je zima! Jde o to získat jiné pochopení pro to, co počasí udělá. Je to spojeno s něčím, co je nebezpečné. O tom jsme už také jednou mluvili. Nebezpečí tkví v tom, že na to nejste připraveni, pokud jde o vaši infrastrukturu, zejména o elektřinu. Právě teď většina společností poskytujících zásobování na této planetě dosáhne stropu. Začnou se obracet k větru, ke sluneční energii. Na tom vlastně nezáleží, protože síťová infrastruktura je ve špatném stavu, může docházet k výpadkům elektrické sítě a to ještě nikdy ani jednou nezamrzla. Co se stane s velkoměstem, když náhle a rychle přijde velký mráz, například když se vytvoří polární vír? Teploty byly tak chladné, že elektrická vedení zatuhla, stožáry padaly a převracely stromy. Nic se nemohlo pohnout. Co se stane s kulturou, společností, městem, když náhle přijde mrazivý déšť? Odpověď zní, že zanikne. To je to, co se děje. To je to varování.

Řekli jsme, že se blíží něco, co bude užitečné. Znovu jsem to zopakoval krátce před tímto rokem. Řekl jsem, že to, co byste měli očekávat, se skutečně děje! Myšlenka nového způsobu výroby elektřiny už není fantazií. Už to není nic, co by existovalo pouze v mysli vynálezce. Říkám vám, že magnetický motor už je tady. Je vyvíjen mnoha různými aktéry. Už nějakou chvíli existuje. Už byl vynalezen a už je tady. Existují dokonce i lidé, kteří vyvíjejí druhou generaci. Najednou se všichni dívají na magnetický motor. Co je tento magnetický motor? Nejjednodušší způsob – kdokoli z vás to může pochopit – je to, že v magnetech je neuvěřitelná moc. Tlačí a táhnou proti sobě a jejich životnost je navždy! Nikdy jste nepovažovali magnety za zdroj energie, která by mohla pohybovat koly, vyrábět elektřinu nebo takového. Rozhodli jste se, že by bylo lepší, kdybyste měli malé výbuchy paliva (exploze na základě pohonných látek). Všechna vaše auta a všechny vaše stroje mají motory s vnitřním spalováním. Nikdo nepoužíval magnety, přesto je to největší a nejtrvalejší hnací energie, která vám byla dána. Nyní je najednou všude. Už jsou tady magnetické motory, které budou dodávat elektřinu do veřejných budov, domů, pro různá zařízení a jednoho dne také do automobilů. Magnetický motor je tady!

Ve vašem starém způsobu myšlení to znamená: „No, Kryone, nevíš, jak Země funguje. Magnetický motor dlouho nepřežije, protože pokud se o tom dodavatelské společnosti dozvědí, učiní tomu přítrž, víš. Chtějí prodat svou elektřinu.“ Ale říkám vám, že tyto společnosti vydechnou úlevou a některé z nich se rozhodnou vstoupit do byznysu s magnetickými motory. Přijmou magnetický motor s otevřenou náručí, protože to je odpověď. Představte si, že přijde ta studená vlna. Vůbec se nebudete muset starat o infrastrukturu. Nebude vás zajímat ani elektrické vedení, protože žádné nebude existovat! Protože bude existovat magnetický motor – možná nebude umístěn na střeše, ale zahrabán v zemi – který pro vás bude vyrábět elektřinu, bez ohledu na to, co se stane, bez ohledu na to, jak moc se ochladí. Poběží pořád, poběží pořád a opravit jej bude zapotřebí jen v případě, pokud se opotřebují kuličková ložiska. To je ta odpověď. Magnetický motor se blíží. Přichází na výrobu chladu a tepla a pro mnoho dalšího.

Řekli jsme vám, že přijde den, kdy už nebudou existovat žádné baterie. Skladování elektřiny nebude probíhat stejným způsobem jako dnes. Všechny tyto věci už tady jsou. Existuje nová technologie s názvem „supercap“ (velkokapacitní kondenzátory). To vše se děje záměrně, abyste mohli tyto věci přežít, drazí. Za mnoho let se možná znovu vrátíte, poslechnete si to a uvědomíte si znovu otázku, kterou teď položím: „Nezdá se vám zajímavé, že se zdá, jakoby Země dostávala všechny věci najednou, i když tady vždy existovaly, aby vyřešily problémy, které jste dosud ani jako takové skutečně nerozpoznali?“ Existuje mnoho věcí, které nemusí v tuto chvíli dávat žádný smysl, ale brzy budou mít smysl, pokud jde o tyto změny počasí, současné vynálezy, důvody pro ně a města, která do toho budou zapojena. Je toho víc, co bych vám mohl říct, ale to by v tuto chvíli nemělo smysl, i když je to krásné. Vynálezy. Představte si, že vám jsou teď dávány k dispozici vynálezy, protože vědomí se začíná pohybovat na vyšší úrovni. Uvidíte tyto věci, poznáte je a dokážete přežít i ty nejchladnější zimy. Budete moci přežít a nebudete se muset stěhovat. Představují se velmi chytré věci samy od sebe.

„Kryone, co s těmi požáry? Co se to děje s Austrálií? Můžeš se k tomu vyjádřit?“ Mohu. Udělám to, říkám vám, že to udělám. V následujícím channelingu budu o těchto požárech hovořit a nabídnu řešení, nad kterými budete kroutit očima. Mohu vám prozradit, že Australané, kteří to uslyší, řeknou: „To je úplně praštěné. Nikdy to nebude fungovat.“ Ale za deset let budu s vámi mluvit o tom, jak jste vyřešili hádanku, kterou jsem dnes představil. Existují věci, které mohou pomoci, ale které jdou mimo krabici běžného myšlení, převládajících myšlenkových vzorců. Drazí, se změnou počasí nemůžete nic dělat. Je to, čím je. Přichází a bude se opakovat. Australané se ptají: „Bude to tak každý rok?“ Odpověď zní: Ano. Takže chci, abyste se na to připravili. Je toho ještě víc, než jen toto. Pro Austrálii existuje několik možností, protože je to součást změny klimatu a cyklu – nejprve bude tepleji, než se ochladí. To je dokumentováno v jádrech ledovců, letokruzích stromů a v geologii.

Přináším vám tohle všechno, drazí, protože lidstvo na této planetě všechny tyto události velmi dobře přežije. Nejen vynálezy, ale také vědomí, které používáte, konečně pochopí, že magnetická technologie je způsob, jak udělat mnohem více věcí než jen motory. Před lety jsem vám řekl, že s magnetickou technologií máte před sebou neomezenou sílu, bez pohonných látek, bez toho, že byste z této planety odčerpávali zdroje. Dostali jste věci, které byste teď měli udělat – musím zde být opatrný – vše, co byste měli udělat, je uspořádat magnety tak, aby pořád proti sobě tlačily a vzájemně táhly v takovém uspořádání, které má pro tuto situaci smysl. Musíte věnovat pozornost fázovým vztahům mezi součástmi. Nebudu pokračovat dál, protože by to narušilo průběh současného vývoje. Ale dnes jste ve stavu první fáze a druhá fáze vás překvapí. Pokud sledujete svou historii, zjistíte, že poté, co jste přestali používat velrybí olej k osvětlení vašich měst, přešli jste se na elektřinu. Byl to stejnosměrný proud, než přišel Tesla. Tesla objevil něco velmi, velmi zajímavého. Pro generování střídavého proudu použil něco, co se nazývá fázový posun, a to se používá dodnes. Odpověď byla vždy fázový posun. U toho teď skončím. Magnetické motory jsou tady, drazí, brzy začne výroba elektrického proudu a elektřiny bez kabelů, bez pohonných látek, bez využití přírodních zdrojů, bez ropy, bez plynu. Přesně podle plánu, právě včas.

To byla aktualizace ke změně klimatu. Příště budu mluvit o Austrálii.

A tak to je.

Kryon

*) Příběh Chicken Licken ve zkratce: Kuře Licken se bojí všeho. Jednoho dne sedí pod stromem a spadne na něj žalud. Kuře nevidí žalud a myslí si, že to musí padat obloha. Rozhodne se varovat krále. Na cestě do paláce potká slepici, kohouta, kachnu, husu a krůtu. Postupně každému z nich vypráví, že padá obloha, a všichni souhlasí, že s ním půjdou do paláce. V lese se setkají s liškou, která předstírá, že jim ukáže nejkratší cestu do paláce. Zkratka však končí u její nory. Když se liška chystá je všechny sežrat, spadne na její hlavu žalud. Pomyslí se, že nebe musí skutečně padat a vyděšeně utíká pryč. V tomto okamžiku vidí ostatní zvířata, že to byl jen žalud, a uvědomí si mylnou interpretaci kuřete Licken. Ženou ho celou cestu zpátky až na dvůr statku.

Slovní spojení „Padá nebe“ je v angličtině idiom označují hysterické nebo mylné přesvědčení, že katastrofa je na spadnutí (pozn. překl.).

Zdroj: http://www.kryon.com – The Shift 2020 – Part 1 – MP3 –  38:58 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Období Lva

Ohnivé období Lva přináší konečně jistou, i když spíše vnitřní stabilitu a celkové zklidnění. Najděme si prostě čas na sebe a na svůj odpočinek, věnujme se tomu, co nás baví a spočiňme uprostřed pomyslného „slunečního kruhu“, jehož hranice by neměl nikdo narušit! Tak můžeme posílit svou odolnost a imunitu, načerpat životní sílu na celý následující rok, připravit se na výzvy, které nás čekají. Sluneční symbolem je bod v kruhu – harmonické spojení ducha a těla…

Období Lva začíná tentokrát ve fázi přibývajícího měsíce, po novu v Raku 20.7. Hned od prvních dní tedy můžeme aktivně a vědomě tvořit svůj život, začít třeba psát knihu, malovat obraz či uskutečňovat jiné tvůrčí záměry a též přidávat do svého každodenního života zdravé a užitečné návyky. Obzvláště dny Luny v Panně a ve Vahách (od 23.7 do 27.7) nás povedou k hluboké sebeléčbě a harmonizaci, tvoření svého zdraví a vztahů. Možná nás poněkud “potrápí” Luna ve Štíru (27.7.-29.7), která bude připomínat pocity a obavy skryté pod povrchem – pokud se na ní ovšem vědomě naladíme, může nám opravdu pomoci pomoci odvážně a vědomě pohlédnout na naše aktuální či dokonce i dlouhodobé potíže. Vstup Luny do znamení Střelce dopoledne 29.7 pak přinese skutečný vzlet vzhůru, obrácení se ke světlu a její harmonické propojení, tedy trigon se Sluncem ve Lvu (přesně 29.7 ve 21.46) může pozdvihnout a nasměrovat naší energii, umožnit náležitý božský nadhled a náhled na náš život a aktuální společenskou situaci…

Ve dnech kolem 30.7 (přesně ve 20.45) si budeme moci taktéž užít pozitivní aspekt mezi Neptunem v Rybách a Merkurem v Raku. V těchto chvílích si při patřičném meditativním naladění a uvolnění můžeme popovídat s Bohem či zažívat blahodárné stavy Jednoty a spojení s veškerenstvem. Může to být též skvělý moment k započetí pravidelné meditační či jiné podobné praxe! V prvních dnech srpna, přesně se pak Merkur po dlouhé době přesune z Raka do Lva a dá našemu smýšlení ohnivou sílu, stabilitu, hravost a schopnost tvořivě vyjádřit od srdce to, co chceme, za čím si stojíme.

Po úplňku 3.8 (přesně v 18.00) začíná osvobozování se od všeho, co se nám mylně zdálo tak zásadní a důležité a ve výsledku jsme tím ubližovali sobě i svému okolí. Dvanáct znamení představuje též dvanáct projevů ega – ať je to touha ovládat a připoutávat pozornost u ohnivých znamení, majetnictví u země, manipulace u vody, chytračení a lhaní u vzduchu, důležité je tyto nešvary pozorovat u sebe samých nikoliv jen u druhých lidí. V sebereflexi, tj. vědomém pozorování svých projevů tendencí ega nám v úplňkových dnech pomůže Luna ve Vodnáři (2.8, 20.12- 5.8, 4.29).

Jedním z klíčových momentů období Lva bude trigon mezi Marsem v Beranu a Sluncem i Merkurem ve Lvu ve dnech kolem 17.8. Odhodlaný a statečný rytíř se dostane do pozitivního propojení s králem-tvořitelem Sluncem a jeho „mluvčím“ Merkurem my si budeme moci opravdu bytostně zažít, co chceme či případně už nechceme dělat, jak dále žít tak, aby nás to bavilo, naplňovalo… Během novoluní 19.8 (přesně ve 4.41) pak můžeme učinit zásadní a bytostná rozhodnutí a poté k nim začít dělat první kroky…

Poněkud náročnější budou srpnové tranzity Marsu v Beranu: ve dnech kolem 10.8 nastává jeho první spojení (konjunkce) s Černou lunou a 5.8 pak první z několikanásobné, až do prosince se táhnoucí série napjatých aspektů-kvadratur s planetami v Kozorohu. Po kvadrátu mezi Marsem a Jupiterem 5.8 bude následovat kvadratura mezi Marsem a Plutem ve dnech kolem 15.8.

V tyto dny buďme obzvláště opatrní a pozorní při sportu a podobných aktivitách, rovněž se nenechme sebou samými či někým jiným “vyhecovat” k přehnaným výkonům. Celkově můžeme pociťovat jisté napětí mezi tendencí jít dále, rozběhnout se vpřed k objevování nových míst, prožívání a naopak držet se starých osvědčených i když již dávno překonaných přístupů k životu, práci, ke vztahům atd. Také nás ze snahy směřovat vpřed mohou strhávat zpět různé polozapomenuté povinnosti, nesplacené dluhy atd. Každý den se věnujme chvíli dodělávaní rozdělaného a poté si dopřejme čas pro sebe a rozvíjení svého potenciálu a nových možností a schopností, které se naplno projeví v zářné budoucnosti :)

Spojení Marsu s Černou lunou nastane přesně 10.8 ve 3.20 a bude se až do ledna 2021 ještě dvakrát opakovat (23.9 2020 a 29.1 2021). U lidí se sklonem k násilí může tato konstelace přivést k zesílení této tendence, u jiných lidí může zesílit strach o život, o zdraví atd. Blahodárné může být pro ty z nás, kteří si své strachy a nejistoty, začasté pramenící v raném dětství, již uvědomují a chtějí se od nich osvobodit. Dům horoskopu, kde se konkrétně tato konjunkce ve 22.stupni Berana bude nalézat, nám může napovědět, o jakou konkrétní životní oblast se jedná (peníze, zdraví, vztahy…atd).

Obzvláště bdělou pozornost věnujme v těchto dnech a klidně i v celém období Lva oblasti třetí čakry, kde se často dlouhodobě ukrývá potlačená zloba a všemožné frustrace, především z mezilidských vztahů. Ošetřujme tuto oblast, případně se podívejme ve vhodné literatuře na hlubší příčiny trávicích potíží (žlučník, játra, slinivka atd.) Rozsviťme v meditaci a s pomocí tvůrčí představivosti toto malé „vnitřní slunce“ a prozařme a spalme všechny možné strachy a bloky. Staňme se tak ještě mocnějšími tvořiteli svého života, své reality…

OM SURYA NAMAHA!
Krásné léto přeje vaše astrologyně
Alita
www.alitazaurak.cz

Vše je v procesu růstu – odkaz od Zlatej dušičky

Věk Vodnáře je velmi specifický svými změnami. Nacházíte se uprostřed ničeho a všeho. Jedni zažívají lásku a harmonii, druzí psychické propady, fyzické změny. Vše toto není potřeba popisovat, neboť se to stalo součástí vašich životů. Země zastává roli vaší matky stejně tak, jako vy jejích dětí. V tomto čase patříte jí a ona vám. I přesto, že jako hvězdná semínka jste přišli na tuto planetu za určitými zkušenostmi.

Zůstali jste však lapeni v koloběhu zrozování a smrti a nyní nastává čas, abyste se postupně vymaňovali, neboť vaše duše touží po růstu, po návratu ke svým, ke své rodině. Vše je však proces a do té doby budete s rodinou své duše propojováni zde na Zemi, v tomto období. Členové rodiny duší jsou v procesu inkarnací a ti, kteří k vám patří, budou k vám v tomto čase také ve velké míře přiváděni z toho důvodu, aby vám pomohli v procesu růstu, aby vás podpořili a nakonec, aby vám pomohli vyrovnat energetickou hladinu a odčistit poslední energetické bloky, které vám brání projít časovou rekalibrací a projevit se jako vědomí také ve vyšších vibračních pásmech. Vše to, co prožíváte, vás ve velké míře osvobozuje od minulosti. Mnoho duší se však rozhodlo vzdát další účasti v tomto procesu a přemísťují se do prostor mimo 3D Zemi, aby byly léčeny z traumat v bezčasovosti.

(Image “And then it happened…” by Alan Shapiro)

Velké změny stojí před vámi všemi, kteří se aktivně účastníte. Vše půjde ráz na ráz a nezůstane kámen na kameni. Mnozí se však mohou začít vydávat za vaše zachránce a osvoboditele, avšak budou skrývat jinou pravdu, než jakou vy uvidíte. Věřte své intuici a sami sobě. Každý má však svou pravdu a boj za tu svou pravdu proti pravdě toho druhého tu již věky probíhá v oblasti víry a náboženství. Vyvarujte se tohoto a buďte tolerantní. Zároveň však braňte sami sebe. Ne zbraní, ale změnou vědomí. Každý má právo vidět svět svým pohledem a tvořit si svou realitu. Není nutné křížit při tom zbraně.

S časem si začnete uvědomovat, že existují další věci skryté. Budete vnímat podprahově a budete mít možnost proniknout hlouběji do svého podvědomí, kde se vám budou zobrazovat mnohé vize. Jak budoucnosti, tak toho, co je potřeba odstranit, či co je potřeba získat. Nepochybujte, neboť je vám i takto pomáháno. Jste vedeni, abyste se spojili a změnili svět kolem vás. Začít však musí každý sám u sebe, i když si můžete myslet, že sami jako jedinci jste slabí. Opak je pravdou. Stačí jen, abyste své síle uvěřili. Abyste uvěřili ve svou jedinečnost. Jste poháněni silou Vesmíru, vašeho otce. Silou, která je nezměnitelná. Silou lásky. Buďte připraveni, vše je již na cestě a vy po ní kráčíte. Jsme s vámi, milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz