Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 23.10. – 30.10. 2016

Milovaní,

systémy, které fungovaly na této planetě, se mění. Ti, kdo je vytvořili, nemají jinou volbu, než provést změny, které budou reflektovat nejvyšší dobro všech.Energie, které teď zaplavují planetu, nedovolí nic jiného, než toto. Když k těm změnám dochází, buďte v klidu – udržujte rovnováhu a vyváženost – udržujte své světlo. Je to ta nejvíce vzrušující jízda, když vzestup Země, vaší planety, pokračuje na své neodvratné cestě. Vy jste ti, na koho se my, říše vzestoupených mistrů a říše andělů, spoléháme. Vy jste světly, pochodněmi, body léčení na vaší planetě, s nimiž se spojujeme, abychom přes vás přinesli vedení, léčení, osvícení, aktivaci a ladění.

My, kteří jsme známí jako vzestoupení mistři z vyšších realit, jsme ti, kdo kdysi kráčeli po cestě, po níž jdete dneska vy. Samozřejmě, to všechno jsme dělali před zrozením internetu. Teď tato úžasná univerzální informační síť dělá to, co přes ni od nás přichází, snadněji dostupným. Je to ten nejúžasnější nástroj! Mnozí z vás, když sledujete programy ve vašich zpravodajských médiích, jste prohlédli vytvořené iluze. Je mnoho těch, kteří iluze okamžitě prohlédnou a odpojí se od nich a to je velmi pozitivní vývoj díky celosvětové síti.

Přes internet proudí informace, které jsou pravdivé; i ty, které jsou klamavé. Je na vás, pracovnících světla, abyste se obrátili dovnitř, do jádra vaší bytosti, kde se můžete přesvědčit, abyste si byli jisti, že to, co čtete nebo slyšíte, má nejvyšší vibrace a je pravdivé. Touto dálnicí proudí mnoho lží. Žádáme vás, abyste byli vědomí a vnitřně prověřovali, abyste se ujistili, že se nenecháte ošálit žádnými klamy, které na tomto celosvětovém webu bují. Když nastane příležitost, pracujte společně jako jeden. Pracujte v malých či větších skupinách, abyste přinesli osobní léčení, abyste přinesli čištění, které si vyžaduje pomoc, aby se vše uvolnilo v aurických polích těch, kdo tuto aktivitu potřebují.

V mnoha lidech běží různé vnitřní programy, které jsou pevně zabudovány do DNA. To si vyžaduje pomoc, skupinovou pomoc a soustředění skupiny, aby se tito lidé osvobodili od těch starých energií. Vězte, že tomu slouží dokonce i energie, kterými je teď prodchnuta atmosféra kolem Země. Pokud je někdo schopen zajít do ticha svého pravého bytí, do svého vnitřního jádra, může se na ty kosmické energie naladit, aby mu přinesly rovnováhu a léčení tam, kde je to vyžadováno.

Já, Hilarion, zdůrazňuji, že si budu považovat všechny žádosti o léčení od těch, kdo mne o tuto službu požádají. Je velmi důležité, aby se naši světlonoši osvobodili od starého matrixu. Je velmi důležité, abychom se pro příští dny na sebe naladili. Vy, z fyzických úrovní života a my, z vyšších říší víme, že pracujeme společně. Udělejte si z toho vědomý záměr vašeho každodenního života, abychom zůstali propojeni jako jeden, abychom byli všichni na stejné cestě. Vězte, že vy všichni jste vnitřně informováni, ve spaní, o tom, co v této době potřebujete vědět. Tam jsou vám předány pravdivé informace, pravda, božská pravda.

V této době mnohé věci nemohou být zveřejněny na celosvětovém webu, proto je důležité, abyste si stanovili záměr, že budete vždy v aktuálním obraze ohledně všech záležitostí vnitřní úrovně, o plánech a instrukcích, které budou vydány. Je mnoho těch, kteří se zrovna chystají probudit. Je to velmi pozitivní potenciál, který se v této chvíli odvíjí, a my vás žádáme, abyste pokračovali ve svých úkolech. Víte, jak to dělat; jste na to experti a mistři. Mnozí z vás se cítí unaveni a přetíženi našimi neustálými žádostmi, abyste udržovali světlo. Cítíte, že byste se chtěli pohnout dál do vzestupu, ale my vám říkáme, milovaní, že úkolem, který jste si zvolili, je pokračovat v udržování světla tak, aby právě v této době bylo na planetě více stability!

Jak sami víte, je toho mnoho, co vypadá chaoticky, mnoho, co je děsivé, mnoho, co je neuvěřitelné, mnoho, co je vypovídající ve svém přínosu, takže je důležité, abyste pokračovali. Spoléháme na vás, pozemští členové týmu. My uděláme, co je v našich silách, abychom vás v této době podpořili. Vždy budeme reagovat na vaše volání o pomoc a vysvětlení. Je pro nás důležité, abychom vám řekli, že prostřednictvím planetární světelné rodiny, říše vzestoupených mistrů, se uskutečňují všechny implementace a změny. Bratři a sestry z hvězdných národů si jsou toho vědomi, že se musí zeptat u planetární světelné rodiny, než se nějaká akce či pomoc uskuteční.

Neexistují žádné mimozemské bytosti, které by mohly cokoliv udělat, aniž by se nejdříve nezeptali nás. Říše vzestoupených mistrů je zodpovědná za všechny příchody a odchody, které se na planetě dějí. Nejsou za to zodpovědné žádné mimozemské bytosti. Pracují s námi a naším prostřednictvím. Proto je tak důležité, aby se každý z vás naladil na říši vzestoupených mistrů, na vědomí vzestoupených mistrů. Je to velmi, velmi důležité.

Vězte, že vás velmi milujeme, podporujeme a dáváme vám vše, co potřebujete, abyste pokračovali v udržování a podporování stability na Zemi.

Do příštího týdne…

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Horoskop na obdobie 24. – 30. 10. 2016

Shůry dáno

Tento týden se objevuje několik zásadních aspektů, které symbolizují bohatost možností a velkého požehnání.

Slunce ve Štíru v konjunkci s Merkurem ukazuje na silné působení mysli, hledání nových forem zpracovávání informací, komunikace a nových možností správně předávat informace. Štír vede ke schopnosti vidět hluboko do sebe či druhých. Potřeba odhalovat vše, co je skryté, neviditelné a dostat se ke kořenu podstaty. Uvidíme to, co jsme doposud nemohli vidět. Je snadné se dostat až na dno své duše.

Konjunkce Slunce a Merkura ve Štíru se dostává do harmonického aspektu (trigon) s Neptunem 26. 10. – 6. 11.

Slunce – vědomí Já a mysl jsou spojeny s vyšším vědomím. Dostáváme se k mystické, požehnané době, když si dovolíte, se otevřít. Doba silného působení božského vědomí, aby mohlo vstoupit, zesílit v člověku, v jeho srdci a mysli. Vyšší vědomí ve vás, chce prostoupit vaši duši. Každý z nás má své vyšší vědomí uvnitř sebe, které se snaží k němu promlouvat. Abychom ho slyšeli, je zapotřebí zklidnit mysl. Toto naše vyšší vědomí je spojeno „on-line“ s božským vědomím. V této době je pro člověka více zřetelné ho ucítit, vnímat. Vhodná doba pro meditace, léčení, terapie, duchovní a umělecké činnosti. Stáváme se citlivější a vnímavější k jemným energiím, intuici a vnitřnímu hlasu.

Působení tohoto aspektu je o zázracích, požehnání, odpuštění a oddání se. Zázraky se dějí tomu, kdo na ně věří. Objeví se zásahy shůry, aby bylo umožněno naplnit to, co je ve vyšším záměru člověka. Někdy je v rozporu, co chce mysl a co duše. Duše je spojena s pamětí svých zkušeností ze všech reinkarnací. Pokud neprošla očistou od traumat, může být v rozporu s vyšším vědomím, které je „nezatížené“. Je to čisté Světlo – Láska. Proto důvěřujte a odevzdejte se toku života. Mohou se dít opravdu zvláštní události. Můžete se cítit zvláštně, neuchopitelně, kdy si nebudete vědomi svého ohraničení. Vše budete prožívat intenzivněji a hlouběji. Často se dostanete do pocitu dojetí, což je známka propojenosti se svou nejhlubší podstatou.

divine

Mars opustil Pluta a dostal se do dynamického aspektu s Uranem 24. 10. – 3. 11. Fyzická síla, vůle a ego prochází velkými zvraty. Velké vnitřní napětí se může objevit skrze vztek či lítost. Musí nastat změna v hmotném světě, v těle, v egu. Záměrně píši, MUSÍ. Není jiné cesty. Uran jde přímočaře, pravdivě i za cenu, že nastane naprostý chaos či kolaps. Ví, že nelze jinak. Čím více bude člověk otevřený ke změnám, k opuštění zajetých kolejí a bude hledat nové možnosti a cesty, tak projde cestou sice hekticky, ale volně a svobodně. Bude mu a je napomáháno. Pokud se člověk brání změnám, nechce a není ochoten něco v sobě změnit, cesta bude turbulentní, vypjatá a náročná.

V této době se objeví dopravní kolaps, více nehod, úrazů a technických závad.

Venuše se přibližuje k Saturnu a vytváří konjunkci 25. 10. – 2. 11. Hodnoty, láska, city, radost se dostává do větší zralosti a moudrosti, po době určitých nejasností, zklamání a iluzí. Jsou prověřovány naše hodnoty, stabilita a hojnost. Je potřeba ke vztahům přistupovat s moudrostí a trpělivostí. Jak zralé jsou vaše city a hodnoty? Máte pocit bezpečí a naplnění? Máte pocit, že jsou vaše potřeby naplněny? A jaké jsou vaše potřeby? Jsme vedeni k nalézání skutečných hodnot.

Novoluní nastává 30. 10. po 19 hodině. S novoluním je spojen Merkur – mysl, a to vše v harmonickém aspektu s Neptunem. To zesiluje působení propojení božského vědomí, aby mohlo skrze vaše vyšší vědomí prostoupit duši a očistit zápisy z minulosti. Rozpustit dluhy, bolesti, strachy, zranění a vše, co je připraveno k odpuštění, propuštění. Duše a mysl má být „vykoupána“ v čistotě, v božském Světle.

Novoluní nastává na sabiánském symbolu: „Klidná jezerní hladina zalitá svitem Měsíce.“                                 Klíčová myšlenka: Pokorně se otevřít vyšší inspiraci.

„Na úrovni milostného vztahu jde o to, že se ega dvou lidí odevzdají inspiraci transcendentních citů, které jsou v podstatě neosobní. Láska se projevuje skrze milence, protože pravá Láska je kosmický, nediferencovaný princip či aktivní síla, která se prostě sama soustřeďuje v „duších“ lidských bytostí, jež odrážejí její světlo. Totéž platí o mystické lásce k Bohu, Univerzu. Člověk těžce zápasí a riskuje, aby dosáhl velkých věcí; přichází však chvíle, kdy jediné, na čem záleží, je zklidnit duši, aby se v ní mohlo zrcadlit nadzemské světlo. Říká se nám, že v pozadí veškerého úsilí leží potřeba klidu a míru, potřeba připravit se na přijetí „osvícení shůry.“ Klíčovým slovem je KLID.“  Citace: Astrologická mandala – Dane Rudhyar

Novoluní je počátek, které otevírá a aktivuje téma do následujícího novoluní 29. 11. Tento proces bude proto probíhat po celou dobu, kdy úplňkem 14. 11. se téma zviditelní, naplní, vyjasní.

Jakým způsobem se toto působení projeví lidem v životě? Každému dle jeho připravenosti a zralosti jeho vědomí. Můžeme pociťovat přesah, že se něco děje, ale je to neviditelné, neuchopitelné. Člověk se jen tomu má s důvěrou odevzdat. Respektovat své pocity, city, upřímně a pravdivě je pojmenovat jak sobě, tak i druhým. Zároveň může být „vypnuta“ vaše vůle, aby mohlo být konáno shůry. Pokud budete dělat z vašeho pohledu omyly, je to ve skutečnosti uskutečnění, jak věci mají být.

Objeví se léčivé sny, které vynesou z nevědomí to, co již může být uvolněno. Stačí jen ráno říci, děkuji. Spirituální a terapeutická práce má hluboké osvobozující dopady. Setkávají se spřízněné duše.

Nelze slovy popsat to, co se projeví. To lze jen prožít.

Přeji vám prožité zázraky. S láskou Petra Nel

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Nedostatek peněz, uznání nebo lásky

To, jak se na sebe díváte, úzce souvisí s tím, jak si myslíte, že se k vám chovají ostatní.

Většina lidí si občas postěžuje, že se k nim ostatní nezachovali hezky: „Nemám žádný respekt, pozornost, uznání atd.“ nebo „Jenom mě využívají.“

A když jsou k nim ostatní milí, vidí v tom zase postranní úmysly: „Zas mě chtějí do něčeho natlačit a využít. Nikdo mě nemá rád.“ Tito lidé si o sobě myslí toto: „Jsem ubohé, malinké já, které nedostává to, co potřebuje.“

Tento základní omyl nepříznivě ovlivňuje všechny jejich vztahy.

Myslí si, že nemají světu co nabídnout a že od ostatních nedostávají to, co potřebují. Tato základní iluze pak tvoří celou jejich realitu. Podkopává jejich snahy a ničí mezilidské vztahy.

Pokud dojem nedostatku – ať už peněz, uznání nebo lásky – přijmete za svůj, pokud se stane součástí vašeho já, budete vždy pociťovat nedostatek. Místo abyste ocenili to dobré, co vás v životě potkalo, vidíte jen to špatné.

Ocenění toho, co máte, je pro pocit hojnosti a spokojenosti základním předpokladem.

Pravdou je, že to, o čem si myslíte, že vám to svět nedopřává, ve skutečnosti nedopřáváte vy jemu. Nedopřáváte to ostatním, protože hluboko uvnitř si o sobě myslíte, že jste bezvýznamní a že nemáte co nabídnout. Zkuste se několik týdnů řídit následující radou a uvidíte, jak se váš život změní:

Kdykoliv budete mít pocit, že se vám něčeho nedostává, že vám lidé něco odpírají – chválu, ocenění, pomoc, láskyplnou péči atd. – dejte to vy jim. Dostáváte to, co dáváte!

life-giving

Že to nemáte? Zkuste se chovat, jako byste to v sobě měli, a ono to přijde samo. Brzy po tom, co začnete dávat, začnete i přijímat. Nemůžete přijímat, dokud nedáváte. Odliv podmiňuje příliv. To, o čem si myslíte, že vám svět odpírá, máte už dávno v sobě, ale dokud tomu nedovolíte proudit ven, neucítíte to. Platí to i o hojnosti. Zákon odlivu a přílivu vyjádřil už Ježíš těmito slovy: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“

Pravý zdroj hojnosti nenajdete nikde jinde než sami v sobě.

Je součástí vašeho pravého já. Zkuste začít tím, že oceníte hojnost kolem sebe.

Všímejte si pestrosti a dokonalosti života kolem sebe. Užívejte si hřejivé teplo slunce na své pokožce, nádheru květin vystavených před květinářstvím, sousto šťavnatého ovoce nebo osvěžující kapky letního deště.

Dokonalost života na vás čeká na každém kroku. Tím, že oceníte hojnost, která je všude kolem, probudíte hojnost skrytou ve svém nitru. Až se tak stane, nechte ji proudit ven, třeba tím, že se usmějete na náhodného kolemjdoucího. Stanete se tak dárcem. Ptejte se sami sebe: Co teď mohu udělat? Jak mohu být tomuto člověku, této situaci prospěšný? K tomu, abyste se cítili bohatí, nepotřebujete žádný majetek, ačkoliv když se budete považovat za bohaté, věci k vám budou přicházet samy.

Hojnost přichází jen k těm, kteří už jsou „bohatí“. Možná vám to bude připadat nespravedlivé, ale tak to vůbec není. Je to obecný zákon. Bohatství i chudoba jsou vnitřní stavy, jež se projevují ve vnějším světě jako vaše realita. Ježíš to vyjádřil takto: „Kdo má, tomu bude dáno; a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“

Eckhart Tolle – Nová země

Zdroj: http://www.seberizeni.cz

Kryon – Kde je Bůh?

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Vancouver, Kanada, 6. září 2015

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je okamžik, kdy můj partner ustupuje stranou… a on to právě teď dělá. Někteří posluchači mají stále ještě problém pochopit tento proces, který se odehrává v mžiku. Dříve, ve staré energii, se člověk musel na channeling připravit prostřednictvím určitých procesů a procedur a tato propojení vyžadovala určitý čas. Dnes je to jinak. Tady v této místnosti jsou léčitelé, kteří vědí, o čem mluvím, protože dříve, ve staré energii, jste něco dělali a dnes to děláte jinak. Dříve jste možná prováděli určitou energetickou přípravu, než jste ošetřili nějakého člověka, ať už jste se ho dotýkali nebo ne. Dnes je to jiné, vše se posunulo a změnilo. Ve staré energii jste se pravděpodobně museli chránit, zatímco dnes v nové energii pracujete s lidmi s láskou. Vyžádáte si dovolení a propojujete se s nimi způsobem, jakým jste to dříve nikdy nedělali. O tom bych rád pohovořil.

Lineární lidské vztahy

Rád bych promluvil opět o jednom nepochopení, totiž tom, kde se nachází Bůh. Existuje lidská předpojatost, která si představuje vztah jako lineární, oddělený a singulární. Když s někým mluvíte, v tichosti vám naslouchá; pak jste naopak tiše vy a druhý odpovídá. Je to tak lineární, jak to jen může být. Ale je to váš život a je to společensky korektní, že nemluvíte najednou, ale jeden naslouchá, zatímco druhý mluví. Mohla by být konverzace ještě víc lidská a smysluplná? A co s tímto paradigmatem děláte? Obracíte se na Ducha, vy mluvíte a Duch naslouchá. Pak jste zticha a doufáte, že něco uslyšíte, i když nic nepřichází. A to ještě není všechno – na základě učení vaší společnosti a vaší kultury vám bylo řečeno, kde je Bůh a kde jste vy: vy jste dole a Bůh je nahoře. Nyní máte dvě krabice a jedna krabice musí mluvit k té druhé. A existují dvě reality: ta jedna je silná v tvoření a ta druhá je malá jako vy. Nyní se ptáte, zda vám Bůh vůbec naslouchá. Během staletí jste zkoušeli používat nejrůznější způsoby a pozice, aby vás Bůh slyšel. Pak přišla pravidla, že musíte dělat to nebo ono. A protože vás Bůh nikdy neslyšel, museli jste promluvit s někým, kdo byl s Bohem schopen hovořit. Tak jste za ním šli, aby s Bohem promluvil. „Krabice Boha“ byla jeho krabicí.

To vše jen kvůli rozpitvávání na individuální části. Já vám však říkám: To není Bůh, to není Duch, to není Tvořivý zdroj, ale je to představa lidí o Bohu.

Poselství lásky

Rád bych vám sdělil, jak to skutečně je. A opět bych rád odhalil vlídný, laskavý postoj. Channeling na konci tohoto dnešního workshopu je jiný, drazí. Neobsahuje ten druh poselství jako včera (Návrat zpět, abyste dosáhli budoucnosti z 5. září 2015 – pozn. překl.). Toto je poselství lásky, výlučně poselství lásky. A tady je: Já jsem Kryon, reprezentuji Tvořivý zdroj a nikdy jsem nebyl člověkem. Mohu vám vyprávět všechno o Tvořivém zdroji a o tom, co k vám cítí, protože jste jeho součástí.

Kolikrát vám to mistři na této planetě museli říkat, že máte ve svém nitru kousek Boha? Ať už to pro vás znamená cokoli, co si o tom myslíte? Kde je ten kousek? Je v každé jednotlivé části, v každé jednotlivé buňce, kterou máte. Jsme s vámi pořád… pořád… pořád. Jsme s vámi, když spíte a čekáme, až určitá část vašeho spánku umožní „download“ (stahování) a další věci, o které jste prosili. Jsme ti, kteří vás ve 3 hodiny v noci vzbudí… a vy se pak zlobíte: „Proč se v noci budím ve 3 hodiny?“ Zlobíte se nad skutečností, že ve vaší ložnici je andělská bytost, která vás tolik miluje, že vás vzbudí a říká vám: „Miluji tě.“ Pomysleli jste na to někdy? Příště, až zas ve 3 hodiny otevřete oči, byl bych rád, kdybyste z postele vztáhli ruce a řekli: Děkuji ti Bože, že mě tolik miluješ, abys mě vzbudil.

Jsme pořád s vámi

Ve vašem životě nastávají situace, týkající se zdravotního či vztahového tématu nebo otázky, na kterém místě byste měli být… nejrůznější témata, že? Hádejte, kdo s vámi je. Všechno o tom víme. Nejsme někde v temnotě, nejsme v jiné místnosti a nejsme ani v krabici, jsme u vás, pořád. Podívejte se tedy, co na základě vaší předpojatosti děláte. Dám vám metaforu.

Jste matkou… nu, k tomu nepotřebujete žádnou zvláštní představivost, protože některé z vás matkami jsou. A teď přijdou vaše děti a jedno z nich by si s vámi chtělo o něčem promluvit. To první, co udělá, je, že si klekne a podívá se směrem na západ. A pak k vám promluví: „Milá maminko, děkuji, že jsi tady. Mám opravdu hlad a doufám, že někdy z tvé milosti dostanu nějaké jídlo.“ (Kryon se směje) Nevím, zda mi nasloucháte nebo ne, ale teď jste tou matkou, která u toho stojí a říká: „Halo, já jsem tady, slyším tě a zrovna vedle vařím – copak to necítíš?“ A pak se to celé znovu opakuje a dítě volá: „Milá maminko, nevím, zda jsi mě slyšela. Víš, mám trochu hlad.“ Pak to zkusí jinak a obrátí se směrem na jih, protože člověk neví, kdy to bude fungovat … (smích v publiku).

Říkám vám, přesně takhle to vnímáme. Jsem vaší rodinou – jsme vaší rodinou, Tvořivý zdroj ve vás je vaší rodinou, Bůh je vaší rodinou. Víte, co se děje, když tu nejste? Uvědomujete si, že lidské bytí je jen dočasné? Uvědomujete si, že Stvořitel, jehož jste součástí, tu vždy byl? Že není žádný začátek ani konec? Jste součástí Stvoření všeho, co jetím jste.

Když meditujete, je nám všechno známo ještě než to vyslovíte. Proč prosíte o věci, když tu jsme – pomysleli jste na to někdy? Říkáte například: „Milý Bože, díky, že mi nasloucháš. Neuvěříš, co mi dnes Sally řekla. Je to tak zvláštní situace v mém životě a já bych ti o ní chtěl všechno vyprávět.“ A pak z toho uděláte „dlouhý nákupní seznam“, jak tomu říkáme. Andělé jsou trpěliví a naslouchají, neboť vás milují. Ale my jsme tu byli a jsme pořád… pořád.

Laskavost Tvořivého zdroje

Ve vašem životě existuje laskavost, která je vám nakloněna, a je to laskavost Tvořivého zdroje. Když otevřete dveře, pronikne světlo. Možná vám v nějaké duchovně organizované krabici řekli, že když něco uděláte špatně, nebudou pro vás věci fungovat. Nuže, maminko, ty nyní vaříš a dítě vedle klečí. Dívá se na sever, protože jak se zdá, jih nefunguje – očividně jídlo ještě nedostalo a tak se obrátí jiným směrem a doufá, že tentokrát to už bude fungovat. Neboť mu bylo přece sděleno, že když se dívá špatným směrem, maminka ho neuslyší. Jak je to pošetilé!

Nemůžete nic dělat špatně

Nemůžete dělat nic špatně, když mluvíte k rodině, která je vždy při vás. Vždycky vás slyšíme, jsme tu pořád. Odpověď možná nepřichází tak lineárně, jak byste očekávali. Ale jídlo je hotovo. Dokážete jej cítit… dokážete jej cítit?

Vlídnost, laskavost je s vámi a vy nemůžete udělat žádnou chybu. Nemůžete se na nás obrátit špatným způsobem nebo se odebrat na místo, které by nebylo správné. Nemůžete se od Boha a rodiny odizolovat. Zkuste se schovat do komůrky… jsme tam. Zhasněte světlo… jsme tady. Udělejte něco nevhodného, zlořečte nám… jsme tam s vámi, s láskou. Nemůžete se nás zbavit. Ale jsme u vás s laskavým, vlídným postojem. Možná je na čase, abyste o některých věcech popřemýšleli jinak. „Ach, možná to nedělám správně.“ Žádný strach, poradíme si s tím, jak to děláte. Když se vám vaše dítě podívá do očí a řekne: „Maminko, tatínku, díky, mám vás rádo,“ může při tom udělat něco nesprávně? Odpověď zní: Ne. Nehraje žádnou roli, zda to řekne po telefonu, sdělí e-mailem nebo napíše na list papíru, neboť vaše srdce ihned roztaje, jakmile to uslyšíte. A neodvrhnete je za to, že možná udělalo při psaní gramatickou chybu. Slyšíte, co vám říkám, slyšíte to? To je to poselství lásky Tvořivého zdroje.

Staré duše, potřebujeme vás jako rodinu. Nepotřebujeme vás jako intelektuály. A nikdy nekritizujeme, zda jste něco udělali správně nebo špatně, zda jste stáli vlevo nebo vpravo, zda jste se obrátili k severu nebo jihu, zda jste klečeli nebo ne. Byli bychom jen rádi, abyste se uvolnili a věděli, že tato komunikace je vždy otevřená je vždy otevřená. A když nedostanete žádnou odpověď nebo ji nevnímáte, buďte pak natolik odvážní a moudří, abyste pochopili, že není vždy nutné získat odpověď nebo pocit, abyste věděli, že tu jsme. Máte ve své moudrosti dostatek pochopení ohledně rodiny, abyste tyto názory propustili a uvědomili si, že jste vždy a kdykoli slyšeni?

Toto poselství je pro všechny. Je o vztahu, jaký s vámi máme, který je vždy otevřený. Není lineární. Když s námi mluvíte, pak my mluvíme zároveň s vámi. Neděje se to lineárně tak, abychom čekali, až domluvíte do konce, ale mluvíme současně. Když právě teď nasloucháte tomuto channelingu, jste si vědomi, že i my vám nasloucháme? Víme, kdo k nám hovoří v této místnosti. Nejsme lineární, můžeme mluvit tady a tam a zároveň vás obejmout.

Takové je poselství. Je snadné, prosté. Vystupte z vaší krabice, nastal k tomu čas. Je skutečně už na čase, abyste přestali s analyzováním a prostě jen byli. Pokud se oprostíte od strachu anebo intelektuální zvídavosti a necháte věci, aby se prostě jen děly, protože důvěřujete laskavosti Ducha, který je vždy s vámi – když to dokážete udělat, pak se rozpustí mnoho věcí, které vám blokovaly vaši cestu. Víte, co vás na vaší osobní cestě blokuje? Pokoušíte se přehnaně analyzovat a kritizovat, co Bůh s vámi dělá, když vás něco trápí. Ale teď se rozhodněte, že budete zodpovědní za to, co pro vás Bůh zamýšlí.

Ano, existuje závoj. Ano, je to s tou komunikací těžké, protože s vámi osobně nehovoříme lineárním způsobem. Ale je lehké, velmi snadné, projít závojem s láskou a pochopit elegantní moudrost – tuto nesmrtelnou a neustávající laskavost vůči vám. Nekonečnou a neutuchající laskavost vůči vám. Je jedno v jaké situaci se právě v této vteřině nacházíte – Bůh vás zná, je tady a řeší ten rébus společně s vámi… společně s vámi.

Pokud jste nikdy nemeditovali a žijete jen s představou, že rukama obejmete Tvořivý zdroj – pokud je to všechno, co uděláte, pak je to všechno, co je k tomu zapotřebí. Nemusíme o vás slyšet, jsme pořád tady a držíme vás za ruku. Stačí, když ji k nám vztáhnete.

Myslíš tím, že nemusíme dělat to nebo ono, že nemusíme hledět určitým směrem nebo určitou dobu dlouze meditovat nebo říkat určité věci?“ Ne, nemusíte. Ne v komunikaci s Duchem – ne, nemusíte!

Ale pokud to děláte a chcete říkat určité věci, zejména láskyplné věci, pak něco budete vnímat. Když se budete cítit na dně a budete mít odvahu vztáhnout obě ruce a říct: „Milý Duchu, cítím se hrozně, ale přesto tě miluji,“ pak budete v celém těle vnímat mravenčení, jak bude Bůh oslavovat vaši odvahu, že dokážete zároveň mít problém a vyjádřit lásku. Taková je stará duše… taková je stará duše.

A takové je dnešní poselství: Buďte tiší a vězte, že jste Bohem…

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – “Where is God” , 20:14 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – Rovnováha polarity muže a ženy

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 19.10.2016

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a dnes bych rád pohovořil o tématu, které pro vás může být inspirací a vést vás k určitému pochopení. Každého tak, jak bude chtít.
Země se opět přehoupla do fáze každoročního blížícího se vyvrcholení a někteří z vás jsou ve stavu stagnace. Je klid, který zdá se, nikde nekončí. Dovolujete si zažívat podzim plný tiché euforie a neplánovat, co bude dál. Přítomnost vstupuje stále víc do vašich životů. A je radostné tomu přihlížet. Zvlášť u některých z vás jsou pokroky za poslední období velice markantní. Jiní rádi stále dokola opakujete své staré vzorce chování a neradi měníte sami sebe. Avšak jen ve změně je síla. Ve změně je vše v pohybu a ve změně neexistuje stagnace.

Změna přináší i ono vysněné ticho, po kterém duše touží, a které teď zažívají mnozí z vás. Je to ticho určené k ukotvení nasbíraných sil a umožnění nového nádechu v energii, která vás následujícím obdobím provede. Bude se týkat osobních změn a energie vycentrování. Je to důležitý krok a ovlivní vše kolem vás. Energie, které přichází, budou klást velký důraz na vyrovnání vnitřních polarit. Osobnostní složky vnitřních aspektů duše si přejí být vyrovnány a uvnitř některých z vás přímo křičí a volají po změně.

Touhou snad každé duše na Zemi je mít vyvážený, stabilní partnerský vztah. Mnoho z vás touží po odměně ve formě opětované lásky. A když nepřichází, propadáte beznaději a ztrácíte víru v radostnější bytí. Přesto kde je k tomu všemu klíč? Ve vnitřním vyrovnání.
Váš vnitřní muž a vnitřní žena potřebují požehnat ve smyslu obdarování vibracemi, po nichž touží, a které jim chybí.

Jakmile váš vnitřní muž začne milovat vaši vnitřní ženu a bude tomu i naopak, pak dochází k zázraku, který se projektuje do celého vašeho života. Okamžitě měníte své zažité vzorce chování. Okamžitě vystupujete ze zajetí vnějších vztahů a začínáte svobodněji žít. Své partnerství začínáte vnímat jinak než doposud a s partnerem utváříte mocný proud energie. Takové partnerství má váhu vyrovnaných vah a je stabilní kotvou v dobách, kdy každý hledá sám sebe a karmická partnerství ukončují svůj život. Je inspirací ostatním. Neuhasíná a jeho žár stále a jasněji plane jiskřivým plamenem. Je vášní, je naplněnou touhou, je tím, co nazýváte naplněním podstaty života na Zemi. Překonává hranice, překonává Zemi a překonává také celý vesmír. Tomuto vztahu není nic cizí, neboť splývá se vším kolem sebe. Svou láskou pozvedává široké okolí.

kryon

Avšak jak dojít k tomuto naplnění? Jak začít žít v rovině vyrovnání? Je to vše o vyrovnání tvých osobnostních polarit. Je to hluboká cesta do nitra tebe samotného a naleznutí lásky ve všech aspektech tvého Já. Propojením této lásky uvnitř tebe pak vzniká světelná síť, cesta. A tato cesta míří k lásce tvého života. K té, která nikdy neumírá a fyzické tělo je pro ni jen jednou etapou v existenci jejího života.
Přitahuješ pak do života muže / ženu svých snů. Osobu, která žije v podobné úrovni vyrovnání. Vztah nové doby není o tahání jednoho partnera stále výš. To jsou karmické svazky, ze kterých se, v okamžiku svého prozření, snažíš vymanit. Tato cesta byla únavná a plná energie vyčerpání. Možná tuto cestu znáš.
Vyrovnaný vztah je o spolupráci cesty. Je to radost s okamžiky oboustranného osobního růstu. Je to oslava každého dne života. A je jedno, že je pár dní jeden z vás vibračně výš, ten vibrační rozdíl se vždy brzy vyrovná. Cesta každého z vás toho druhého posouvá. Někdy se může jednat o kvantový skok. Někdy sotva patrný krůček. Cesta vede stále dál a nikde neustává. Rozvoj obou duší vede k blaženosti celku. Nitro každého z těchto lidí je skrápěno energií vykoupení a ta jako vodopád tryská z jejich srdcí dál. Tím se léčí vztahy v širokém okolí.

Když vnitřní aspekty tvého Já dojdou k vyrovnání, pak tvé nitro zaplní obrovská touha lásky. Tato touha je magnetickou energií a přitahuje k tobě přesně to, co je tvým vibracím v danou chvíli podobné. Mizí vnitřní boj, mizí chtíče a záchvaty zuřivosti ega. Mizí beznaděj a přichází pocit naplnění. V tomto bodu je snadné dosáhnout všech cílů, které duše má. Srdeční čakra zpívá a raduje se ze svého vyléčení. Není nic krásnějšího než rovnováha polarity muže a ženy. Energie lásky je automaticky bezpodmínečná. A netřeba se k tomu nic učit, ani se v tom nějak dál vzdělávat. Vše nosíš uvnitř sebe a tato láska přichází sama, když překročíš svůj vnitřní stín. A dovolíš si být tím, kým jsi, bez masek, které sis dal sám, abys zapadnul do společnosti, ve které žiješ.

Ve vesmíru existuje kouzlo přitažlivosti mezi všemi bytostmi. Neexistuje tam rozdílnost pohlaví a přesto tam jistá rozdílnost energií existuje. Vždy se tak přitahuje určitá forma vibrací. Z lidského úhlu pohledu se může zdát, že muž přitahuje ženu a je tomu tak i naopak. V energii vnitřního vyrovnání opravdu dochází k propojení s bytostí, která nese znaky opačného pohlaví.
V dualitě došlo k poškození mnohých znaků muže a ženy. Někdy se muž snaží být ženou, jindy žena mužem, někdy se přitahují stejná pohlaví. Pokud u těchto osob dojde k vnitřnímu vyrovnání, pak mění svůj směr a jejich přitažlivost začíná vyzařovat pole, na které reagují osoby opačného pohlaví. Je to jako zámek a klíč. Jen společně dokáží dveře ke svobodě otevřít. U těchto osob však existuje obrovský vnitřní strach a potřebují uvnitř sebe zpracovat mnoho traumat z minulosti. Odpojili se od svých znaků pohlaví a jako náhražku je hledají u ostatních. Je to výzva, kterou si s sebou přinesli na tento svět. Lidé, kteří tento úkol zvládnou, významně mění kolektivní myšlení a přepisují chybové vzorce v obrazci lidstva, jež byl ve své prapůvodní struktuře poškozen. Provádí hlubokou léčivou práci uvnitř sebe a zároveň umožňují všem lidem na Zemi svobodněji žít a propojit se se svým určením. Čistí tažná kola světelného vozu, kterým lidstvo směřuje ke vzestupu. Svou očistou pracují na merkabě Země.

Každý jednotlivec přispívá svou prací uvnitř sebe k mnohým změnám na Zemi. Jsou to vzácné chvíle, kdy jsi sám se sebou. Možná si nepřipadáš na Zemi důležitý, možná stále hledáš svůj směr, možná tápeš v tom, co uvnitř sebe změnit, avšak vždy věz, že jsi to právě ty, na koho Lady Gaia spoléhá a komu důvěřuje. Vždyť právě proto jsi byl pozván na Zemi a pozvání jsi přijal. Země se tak stala tvým domovem. A i když změny nevidíš, není to nic, čím by ses měl trápit.
Nauč se být v harmonii se sebou a to povede k harmonii i s tvým okolím.
Nauč se číst ze svých vlastních pocitů. Tu zkušenost nevyčteš z knih.
Nauč se porozumět svému vlastnímu světlu a podle něj žít.
Tvé světlo tě povede a stejně jako rozkvete láska uvnitř tebe, najdeš ji i vně sebe.

To, v jakém vztahu nyní žiješ, to jen zrcadlí tvůj vlastní vztah k tobě samotnému. Vždy máš to nejdůležitější přímo na dosah. Jen mít odvahu se na to podívat a prohlédnout skrze růžové brýle, které si dáváš, když nechceš měnit nic uvnitř sebe.
Tvá cesta do nitra je vždy otevřená, když o to sám sebe požádáš.

S přáním magnetické milosti pro vše, co ti už neslouží a s úctou ke tvé jedinečnosti.
Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Celý channeling je energetizován magnetickou láskou Kryona.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz