Jsem divoká žena

Jsem divoká žena,
navzdory sobě i tomu, co mi říkali,
vím, že krása kvete v každém věku,
na počtu let nezáleží.
Jsem divoká žena,
naučila jsem se, co je to být nositelkou života,
rodit děti,
tvořit umění,
zasévat semena lásky.
Jsem divoká žena,
od hlubin špíny, kterou mám za nehty
až do výšin své duše
já a Země jsme jedno,
skrze mou kůži ševelí větry čtyř světových stran.
Jsem divoká žena,
a duch každé divoké ženy se mnou splývá,
protože divoké ženy jsme všechny
a všechny jsme dohromady jeden divoký duch.
Půjdu za hlasem svého srdce,
jsem divoká žena,
zpívám ze srdce,
tančím s hvězdami,
vyji na měsíc,
miluji nespoutaně.
Jsem divoká žena,
do nejhlubší, nejtemější a nejposvátnější součásti sebe sama,
jsem beze strachu,
v pláči je moje síla,
otevírám náruč nebesům a vítám déšť.
Jem divoká žena,
vyživuji, miluji a ochraňuji,
stojím silná, tichá, něžná za svými bratry
kráčím odhodlaně, s pokorou a radostí po matce Zemi
a nic mne nezastaví,
jsem divoká žena.

~ Melissa Clary

Kryon – Odpojit vagóny s nákladem

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Sydney, Austrálii, 13. října 2016

Toto poselství je posledním poselstvím ze série tří poselství s nimiž  vytváří určitý celek. A i proto Kryon v jeho závěru doporučuje všem tato poselství si znovu přečíst a vše si tak lépe spojit v celek, který předává potřebnou informaci. O která poselství šlo? Jsou to poselství nedávno námi zveřejněná: “Vyšší pravda – Nová dualita” a pak “Léčení Akášických zranění“.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner opět ustupuje stranou, aby sem mohla proudit čistá energie z druhé strany závoje. Není to to, co očekáváte. Očekáváte poselství ve vaší řeči, které pochopíte nebo třeba ne, které si později rozeberete nebo dokonce přepíšete. To, co sem však skutečně proudí, je něco fenomenálního. Vaše svolení k tomuto procesu umožňuje proudění obrovského množství něčeho, co považujete za energii. Slovo „energie“ je ošemetné, protože pro mnoho lidí může mít odlišný význam. Skutečně to není energie – je to pravda, láska, soucit, vděčnost, díky… je toho tolik. Je to rodina. Tohle je skutečně nové a vzácné. Představte si, že tohle všechno k vám právě teď proudí skrz závoj. A člověk je vyzýván, aby viděl to, co dokáže, aby rozpoznával a vnímal, ať je to cokoli, i když je to třeba něco zvláštního.

Stará duše je jedinečná, má svou jedinečnou cestu, jedinečnou budoucnost a minulost. V galaxii neexistuje žádná duše, která by byla stejná jako vy. Každý z vás je tedy na jiné cestě a každý z vás se učí něco jiného. Ani já, ani jiný channel ve vaší řeči vám nemůže předávat taková slova, která by se hodila pro každého z vás. Místo toho přichází láska a soucit prostřednictvím třetího jazyka – obklopují vás, vedou vás, milují vás a drží vás za ruku, každého z vás jedinečným způsobem. A šeptají vám:V tomto větru změn znám tvé jméno. Vím, kdo jsi, proč jsi tady a s čím jsi přišel. Vím o tvých problémech a těžkostech, ale i o tvých radostech.“ Je to jedinečné pro každého jednotlivce, včetně mého partnera. Každý z vás je jedinečný, jiný, mimořádný. Neexistuje žádný člověk na této planetě, který by to nedostával, avšak staré duše to zaregistrují jako první.

Tolik životů jste investovali do duchovní práce a tak často se probouzeli. A tak k vám začíná tento zvláštní třetí jazyk promlouvat a vy začínáte chápat, že to je skutečná komunikace s vámi. Bude to stále jasnější a vy to budete stále víc rozpoznávat a chápat, staré duše, takže se na to budete moct spolehnout i bez channelera. Začnete tomu rozumět sami, při meditaci nebo i bez meditování, a na určité ezoterické úrovni to začnete stále lépe slyšet a vnímat. Bude vám to pomáhat směrovat vaše životy do budoucnosti. Bude to nakonec ten nejlepší channeling. A jak se lidé budou rozvíjet a spoléhat na svou vlastní intuici, nebudete už potřebovat žádné prostředníky, kteří by vám tlumočili informace tak, jak to slyšíte teď. Dojde k tomu. Staré duše budou příkladem, budou ukazovat cestu, avšak s tím rozdílem, že nyní budou v nové energii považovány za učitele. Budou ctěny a respektovány jako vyrovnaní lidé, jako mistři – ne jako vzestoupení mistři, ale jako žijící mistři, kteří budou znát odpovědi a vyzařovat mír, klid a duševní harmonii.

Drazí, oba předchozí channelingy a tento poslední spolu vzájemně souvisejí. Když jsem vám sdělil, že by měla přijít trilogie informací, nebylo to úplně správné, protože každý channeling může být sám za sebe. Přesto všechny tři společně doplní informace těch ostatních channelingů. A je to vaše svobodná volba: můžete si poslechnout (přečíst) všechny tři nebo jen jeden. Když si však poslechnete (přečtete) všechny tři, budete mít celý obraz jasnější. Toto je tedy třetí ze třech channelingů.

Pro ty, kdo první dva channelingy neslyšeli (nebo nečetli – pozn.překl.): Jde o současné energie, o temnotu a světlo, o dualitu a Akášu.V prvním channelingu jsem vám vyprávěl o vaší pravdě. Dualita bude stále víc protikladná. Pokud si vezmete fotoaparát a nastavíte vyšší kontrast, bude temnota temnější a světlo světlejší. Černá bude černější, bílá bělejší. To se nyní děje i s dualitou a pro mnohé z vás to je velmi obtížné a únavné. Pro každého pracovníka světla, staré duše nebo ty, kteří mají povolání čtenáře energií, channelera nebo léčitele, kteří nechápou, co se na planetě děje, to může být frustrující. Už jsme vám o tom říkali. I zde v místnosti jsou lidé, kteří tu jen sedí a jsou frustrovaní, zaseklí, nechápou, co se to děje – dlouho to zkoušeli, ale nic se nestalo. Za chvíli se k tomu vrátím.

Dualita se stává kontrastnější, negativní negativnější, pozitivní pozitivnější, avšak lidská přirozenost vnímá nejprve to negativní. A z toho vzniká strach, který se pak rozvíjí v ještě větší strach a větší boj. Je to situace plná nestability a emocí, která člověka trápí a sama od sebe se šíří dál. Tak to probíhá a proto se to nezlepšuje, přestože je světlo silnější. Nevidíte to, protože to není zjevné, a tak jste frustrovaní. Hned vám povím, proč to tak je.

V prvním channelingu jsem se vás ptal: Kde je vaše pravda o vás? Kdo jste, když nemeditujete? Ukončíte meditaci a stanete se někým jiným? Je pro vás spiritualita něco, z čeho čerpáte informace a kvůli čemu se svátečněji oblékáte? Je to v nějaké krabici? Nebo je to každý bdělý okamžik vašeho života? Dualita se bude projevovat důrazněji. Dalo by se říct, že je to boj – boj mezi temnotou a světlem v samotné vaší duši. K jaké vibraci se přikloníte? Budete vyrovnaní a klidní, nebo budete pro zbytek svého života žít ve strachu?

Ve druhém channelingu jsme začali zkoumat, proč se to děje. Jste uprostřed posunu a my jsme vám říkali: Jste staré duše a staré duše už toho tolik prošli, kdy museli bojovat proti negativnímu. A pokaždé, když jste ukázali světlo, byli jste zničeni, zahnáni do rohu nebo vykázáni pryč. Život za životem jste se probouzeli a říkali: „Tak jsem tady zase a možná bude lepší, když tentokrát nenechám své světlo svítit.“ Ale nemohli jste si pomoct – taková je už pravda, takové je vědomí. Když jsou všichni v temnotě a vy máte řešení, chcete jim ho sdělit. Ale oni se na vás podívali a řekli: „Kdo vlastně jsi, čarodějníku/čarodějnice?“ A vytvořili z vašeho světla temnotu kvůli svému vlastnímu nepochopení a strachu. Nehrálo tedy žádnou roli, jak duchovní jste byli, vždy vás vyobcovali, dali do klatby a někdy vás kvůli vaší magii, vašim schopnostem, i zabili. Popisovali jsme vám to proto, že jste do současného života přišli po tisíci minulých životech, ve kterých jste opakovaně bojovali s touto energií, proti které jste se nikdy neprosadili. Teď však přece přichází posun a vy už jste vytrénovaní. Jenže vaše Akáša si stále ještě nese starý strach. A to vede k nízkému pocitu sebehodnoty a proto také přede mnou sedí, poslouchají (a čtou) pracovníci světla a staré duše, kteří téměř všichni pochybují o své hodnotě. Začali jsme vám vyprávět, že se do toho zapojila samotná planeta, aby vám s tím pomáhala. Neboť bylo známo, že k posunu dojde, staří to předpověděli a teď je to tady. Říkali jsme vám, že Plejáďané to věděli, že po precesi rovnodennosti se otevřou uzly a nuly a časové kapsle přispějí k tomu, aby se energie vaší Akáši změnila. Planeta sama a krystalická mřížka ji začaly doslova vstřebávat, pohlcovat… to je dobrá metafora: pohlcují tuto energii, aby vám pomohly vymanit se ze strachu, z tohoto stavu duality, která se mění, a z Akáši, která vás tíží.

Teď tu jste tedy jako staré duše uprostřed posunu – a někteří se stále ještě obáváte. Nejste si jistí, možná nedokážete důvěřovat světlu, nevíte, co máte udělat a ani channelingy, ani knihy vám přitom nepomáhají se z toho dostat. Stále ještě zůstáváte uvízlí v záležitostech, které byste chtěli změnit. Například co se týká faktoru radosti – nebylo by pěkné ráno vstávat s radostí, bez ohledu na to, co se děje? Protože přece už víte, že dualita se převažuje na pozitivní stranu. Jistě, budete mít špatné dny, ale vaše rovnováha se ustálí tak, že budete vnímat soucit, budete se hodně usmívat a vidět Boha ve všech lidech. Jak jste na tom? Někteří z vás odpovědí: Nijak, tak daleko ještě nejsem.A proto vám teď předám třetí channeling.

V posledních 20 letech jsme hodně mluvili o tzv. čistém záměru – o tom, že je to to nejsilnější, co člověk má. Je to ezoterické, fyzikální a my jsme to definovali různými způsoby. Čistý záměr se liší od pouhého záměru. Při pouhém záměru řeknete: Mám v úmyslu skočit do jezera. Popřemýšlím o tom. Mám v úmyslu, mám v úmyslu… Avšak při čistém záměru do toho jezera prostě skočíte s vědomím toho, že působí gravitace a že vás dovede přímo tam, kam chcete. To je čistý záměr. Lze to vyjádřit i tak, že v něco tak silně věříte, že se to stane vámi, vaším životem.

Záměr je tak mocný a proto tohle třetí téma navazuje na dva předchozí channelingy. V kombinaci s informacemi ze dvou předchozích channelingů vzniká tato trilogie. Záměr jako katalyzátor pro všechno, o co žádáte. Je pro to ještě jiné pojmenování „release“ – propustit, uvolnit se, osvobodit se, vymanit se, zbavit. Poskytnu vám teď jeden obraz – obraz vlaku.

Lze si jej snadno představit: vlak, který jede po kolejích. Vlak je symbolem vaší duše nebo vaší skupiny duší během všech věků. A stále míří vpřed v čase se stejnou lokomotivou. Lokomotiva je tím, co nazýváte svým vyšším já nebo to nazveme skupinou vyšších já. A je to vždy stejné vyšší já – váš nejlepší přítel, protože s vámi byl v každé jednotlivé inkarnaci a táhl vlak po celé věky. Ten vlak nikdy nezastaví, ani při vaší smrti. Čas pokračuje dál a při vašem návratu do dalšího života přicházíte s více zkušenostmi. Váš poslední život se prostě připojí za vlak jako nově připojený vagón. A každý vagón veze náklad. Po celé věky měl tento náklad určitou energii. Je to temný náklad, protože jste vedli stálý boj… a při každém novém životě jste připojili další vagón s nákladem. Vaše vyšší já, vaše lokomotiva odvádí dobrou práci: táhne všechny ty vagóny bez ohledu na to, kolik jich je. Přesto jsou vibrace vlaku zatíženy vibracemi připojeného vagónu. Život za životem jste jej plnili černým uhlím a vlak je čím dál delší a těžší.

Teď jste přišli do tohoto života se stejným vlakem. Tentokrát se však s vlakem dějí nové věci: začíná měnit své vnímání černé a bílé, světla a temnoty, vysokých a nízkých vibrací. A vlak je zmaten, protože něco takového dosud nikdy nezažil. Ani neví, co to znamená vyváženost, rovnováha, harmonie. Ve druhém channelingu jsme vám řekli, že samotné koleje na něj volají: „Dovol nám ti pomoct, dovol nám ti pomoct.“ To je Gaia. Energie, pole kolem vlaku, volá stejně tak: „Dovol nám pomoct ti.“ Ale všechno, co můžete vidět, jsou tisíce vagónů, naplněných temnou energií. A pak tady sedíte a říkáte: „Nevím, co mám dělat. Nikam se nemohu pohnout, připadám si uvízlý. Jsem z toho všeho tak zmatený. Drahý Duchu, pomoz mi.“

Odpojit vagóny

A teď vám říkám: rád bych, abyste se podívali na tuto nádhernou lokomotivu vyššího já, pak přehodili páku a všechny ty vagóny odpojili. Všechny! Rád bych, abyste sami provedli nový začátek tak, že je s čistým úmyslem propustíte a pochopíte, že veškerá pomoc, o kterou jste prosili, k vám nyní může začít plynout.Avšak pokud to neuděláte s tímto záměrem, bude to i nadále těžké. Nepohnete se dál, protože je tu příliš mnoho vagónů. Pokud se věci ve vašem životě nehýbají, pak je to proto, že sebou vezete příliš mnoho vagónů, naložených vaší Akášou, která byla pořád tak temná a těžká. Ale teď už to takové není – máte vítr v zádech a přichází světlo a barvy do černobílého světa. Jste schopni se ve správném čase přesunout na správné místo, ale ne se všemi těmi připojenými vagóny. Možná se teď zeptáte: když to udělám, kam všechny ty vagóny přijdou? Zmizí pryč, už se na vás nenapojí. Nebude to žádné přechodné odpojení. To vy se zbavíte všeho toho haraburdí, které jste nashromáždili za eony let a které už nepotřebujete. To je ten katalyzátor, číslo tři.Rád bych, abyste si tento a oba předchozí channelingy ještě jednou poslechli nebo přečetli. Dejte si je dohromady, propojte si ty body a osvoboďte se. Osvoboďte se od minulé Akáši a temného světa. Staré duše, složili jste závěrečnou zkoušku a už není žádný důvod, abyste s sebou tahali všechny ty knihy, ze kterých jste se učili. Odhoďte je pryč. Slunce vychází a lokomotiva je čerstvá a nová, bez připojených vagónů. A vagóny, které od teď vytvoříte, už nebudou temné – protože všechno bude jiné. Jasněji to nedokážu říct. Je to prostě další metafora.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva… do každého z vás. Jsem propojen s Centrálním Zdrojem, který miluje každého člověka. Nehraje žádnou roli, kdo jste nebo co jste udělali, jakou máte víru nebo postoje. Tato láska k vám je absolutní, čistá a stoprocentní – bez ohledu na to, kdo jste. Závoj toho před vámi tolik skrývá… kdybyste jen věděli, co za ním je. Má ruka je velmi velká, chce vás vzít a dovést na velkolepé místo. Rád bych vymazal strach, abyste ráno při vstávání s úsměvem mohli říct: Díky, Bože, za další krásný den. To pro dnešek stačí.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – Releasing the train, 22:23 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Děti – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, probuďte lásku, která ve vás dřímá. Myslíte si, že milujete. Často však je to jen sobecká láska, která uspokojuje vaše vlastní potřeby, nezahrnuje toho druhého. Láska je cit posvátný a v tomto čase budete vedeni, abyste poznali lásku vyšší, nepodmíněnou. Vaše vztahy založené na sobectví a závislostech, na vašich vlastních zájmech, budou rozpuštěny. Budete se učit vztahům, kdy zde je již vyšší forma lásky. Je to vzájemné sdílení a změna hodnot. Rozchody však pro vás budou velice bolestné, neboť ztráta vždy bolí, ať už je zde zvyk nebo vyplnění samoty.

Tento čas ve vás probouzí vyšší vlastnosti, které budou postupně aktivovány vašimi vyššími zkušenostmi a prožitky. Obrazem takové lásky jsou vám vaše děti, ty nejmenší, které v tomto čase přicházejí na Zemi. Jsou velice citlivé a vy, lidé Země musíte změnit vztah a chování k těmto dětem. Neboť oni jsou moudřejší, nežli vy za celý svůj život. Tyto děti si pamatují na své prožitky, mají zkušenost, která zůstává uvnitř nich samých, nebude zapomenuta, ale bude se probouzet a dále rozvíjet. Tyto děti vás budou učit novým hodnotám, vztahům k ostatním, ke zvířatům, Zemi. Jsou mezi nimi mnozí učitelé, kteří s trpělivostí budou učit nejen své rodiče, ale i svou společnost. Lidé Země, nepochybujte o nich a snažte se jim naslouchat. Ony se nebudou chtít formovat podle toho, jak chcete vy. Dopřejte jim sluchu a vnímejte je srdcem, ne rozumem. I když jste byli vychováni jinak, i když vaše společnost ve vás probouzela něco jiného. Je potřeba respektovat nejen děti, ale všechny ostatní bytosti jako svobodné, s vlastním názorem a s vlastním vyjádřením. Buďte připraveni, že se dozvíte mnohé moudrosti, které nelze odmítat, neboť tyto děti jsou spojeny se svou duší, avšak nezapomněly.

Lidé Země, zbavte se svých strachů a čiňte změny v sobě samých. To, čemu jste se naučili, může být změněno, může být nahrazeno, obnoveno. Jsou zde jiné priority, nežli jste měli dříve. Netočte se do minulosti, ale užívejte přítomnost. Budete i nadále vedeni, abyste byli schopni naplnit cestu své duše, abyste se pozvedli a došli domů. Do místa, po kterém toužíte celý život i přesto, že je neumíte pojmenovat. Ví to ale vaše srdce, vaše duše. Projevte snahu a spojte se ve svých srdcích, ve svých myslích, ve svých duších. Neboť na vyšších úrovních jste jeden. Jsme jeden. My jsme vámi a vy jste námi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě, lidé Země, lidé velkého potenciálu.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Horoskop na obdobie 28. 3. – 2. 4. 2017

Síla vůle 

V tomto týdnu doznívá konjunkce Slunce a Venuše, v trigonu na Černou lunu. Důležité jsou hodnoty a rozhodnutí a jejich zviditelnění v realitě. Silně zasáhne energie změny, chaosu a nesoustředěnosti. Člověk je nucen se rychle rozhodnout na základě změn zvenčí. Je potřeba být pružný a připravený na vše, protože v okamžiku může být vše jinak. Merkur se dostává do harmonického aspektu se Saturnem 28. 3. – 2. 4. Zmíněný chaos proto vede ku prospěchu, a především k větší stabilitě a pochopení. Můžete získat nový pohled na starou situaci. Můžete v té situaci dojít k porozumění.

28. 3. nastává novoluní v Beranu, které přinese silné impulsy nutnosti rozhodování, konání, rychlosti a prosazení. Novoluní nastává na sabiánském symbolu: „Velký dámský klobouk se stuhami, které povlávají ve východním větru. “ Klíčová myšlenka: Ochrana a duchovní vedení při vývoji vědomí.

Ten, kdo je vnímavý k duchovním silám, je veden a je pod ochrannou. Přesto je důležitá samostatnost a schopnost být si vědom sám sebe, sebeuvědomění. Během nového cyklu měsíce, procházíme vývojem vědomí sebe sama, proto budeme postaveni do situací, kde se budeme muset rozhodovat a zviditelňovat své Já, svou individualitu. Opatrně na sobectví, sebestřednost, tvrdohlavost a soupeření, to je známkou skrývání malého sebevědomí. Ten, kdo trpí komplexy, se buď musí předvádět a dokazovat nebo se skrývá a bojí se projevit.

(Image by Florian Smit)

Mars se dostává do harmonického aspektu s Plutem 30. 3. – 13. 4. kdy toto postavení symbolizuje velkou sílu vůle. Odhodlání je velké a schopnost zhmotňovat je citelné. Bude nás obklopovat tak silná a mocná energie, že když se správně uchopí, pohne se vše, co stagnovalo. Pokud se podlehne egu, můžete bezohledně jít si za svým hlava nehlava bez ohledu na druhé.

Retrográdní Venuše se o víkendu již pomalu dostává do kvadratury se Saturnem, což přinese tlak ke zralosti, zodpovědnosti a moudrosti v lásce, v hodnotách, v harmonii (1. 4. – 30. 4.). Venuše se ještě 3. 4. – 27. 4. přesune zpět do znamení Ryb. Proces navrácení se od sebeuvědomění do hloubky svého niterného prožívání lásky, vztahů, hodnot, harmonií, zacházení s penězi, bude procházet léčením. Uvědomění si vztahu k sám sobě, ke své schopnosti milovat a být milován, jaké máte hodnoty, protože podle toho žijete a konáte. Tím, že se Venuše vrátí do Ryb, můžete nové poznání a sebeuvědomění nechat projít tou nejhlubší energií zvěrokruhu. Nechat rozpustit hluboké vnitřní rány spojené právě s Venuší. Kvadratura se Saturnem přinese ochlazení vztahů, vynesení nedorozumění a slabých míst.
Merkur 31. 3. vstupuje do znamení Býka, což přinese větší rozvahu a praktičnost. Mysl se dostane do větší stability a schopnosti vše promyslet. Být schopný rozeznat, co je života schopné a čemu již není rozumné se věnovat.

Poklidný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

20.3. – 19.4. dřevěný DRAK – DUBEN

Od 20. Března usedá na pomyslný trůn nejsilnější a nejmocnější zvíře čínského zvěrokruhu DRAK, který s sebou přináší vznešenost, schopnost vidět do dálky, velkorysost, ale také naivitu. Drak je znamením důstojnosti a síly a také je neustále v pohybu. Silnou stránkou Draka je vidět věci z velké výšky, mít velké plány, vize, dělat velkolepé věci, úspěšné projekty. Je to velký inovátor a vizionář, dokáže vidět věci daleko dopředu a v celkovém vhledu. V tomto období dojde opět k přívalu silné energie. Měli bychom se opět rozjet a využít tuto energii a toto období na maximum a vše dělat ve velkém. Zaměřte se na svoje cíle a plány, podpořte expanzi a rozvoj.

Nastává tak silné období pro velkorysé, neotřelé, inovativní a odvážné projekty a plány. Sněte a mějte velké cíle. Drak dodává vždy obrovský příval nové a silné energie, nadšení, elán, optimismus a také dobré zdraví. Toto období Vás bude tlačit neustále kupředu. Většinou to bývá šťastné a štědré období, jen doporučuji si hlídat, aby Vás vaše velkorysost a naivita, kterou s sebou Drak nese, nestála zbytečně moc peněz :-).

Drak se velmi rád vzdělává, často ale lítá s hlavou v oblacích a vytváří si svůj imaginární svět. Toto období určitě využijte pro vzdělávání, četbu knih, odborných článků, časopisů, práci na sobě. Drak má silně vyvinutou intuici, věnujte tedy pozornost svým pocitům a vnitřnímu vedení, a řiďte se svým srdcem. Využijte tento čas na oddělení toho, co je pro Vás v životě či práci dobré, co Vám slouží, co Vás posouvá k Vašim cílům a co Vám neslouží a odebírá Vám energii, to ze svého života vyjměte. Nyní je nejlepší čas zbavit se toho, co nám už neslouží.

Toto období je ideální čas na využití či vyzkoušení nějaké nové kreativní činnosti. Drak vždy míří vysoko a za své ideály, názory a plány umí také patřičně bojovat, je opravdu silný protivník. V tomto období by obchody a práce měly jít lehce a také peníze by se měly vydělávat snadněji. Toto období je velmi vhodné pro jakékoli nové začátky, nový projekt, obchod, uzavírání sňatků, které mají dobrou perspektivu.

Slabší stránkou Draka je to, že nevidí a nevnímá detaily, což ve spojení s letošní silnou energii ohně, bude v tomto období ještě zesíleno. Bude tedy potřeba si tento měsíc detaily více hlídat, ať nepřehlédnete něco důležitého. Drakovi je také vlastní tvořivost, intelekt a úspěch. Nemá z ničeho strach, proto si občas zariskuje a často vyhrává. Pozor na případné citové projevy v tomto období – v lásce Drak neumí moc chodit, jde rovnou na věc, bez okolků, jeho projev může být hrubšího kalibru. Drak také rád říká, co si myslí bez jakýchkoli příkras, pozor tedy, ať nechtěně neraníte něčí city. Draka se dokáže hodně rozzuřit i kvůli maličkosti, mohou tedy nastat velmi bouřlivé situace, pohromy a neštěstí a to nejen mezi lidmi, ale také v přírodě. Nalaďte se proto raději na jeho nadšení, sílu a pozitivní náhled na svět. Využijte nové příležitosti a vyhýbejte se bojům a sporům.

Vládne nám stále období energie dřeva – tedy velmi aktivní energie plná tvořivosti, kreativity, nápadů, růstu a nových začátků. Choďte často do přírody, hodně větrejte, věnujte velkou pozornost květinám, rostlinám, stromům. Mějte doma hodně květin, hlavně těch čerstvých, kvetoucích. Je také čas na přesazení stávajících květin. Buďte také hodně s dětmi, hrajte si s nimi, věnujte jim svou pozornost. Využijte potenciál této kreativní, originální a aktivní energie ke svému růstu a expanzi v osobním i pracovním životě.

Zdroj: http://www.zivotvesvychrukou.cz/