Kryon – Žádné tlačítko “delete”

Tento 1. channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci akce Emotional Tools for Our Time (Emoční nástroje pro naši dobu).

27. září 2020

Na pomoc čtenářům byl tento channeling upraven Leem a Kryonem (některé informace byly doplněny nebo zhuštěny), aby poskytl jasnější porozumění. Často se stává, že živý channeling má v sobě energii nesoucí druh komunikace, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešní krátké poselství je na uvítanou pro všechny účastníky tohoto setkání. Mnozí z vás se ptají: „Jaké to vlastně je, co skutečně vidí druhá strana závoje, když se dívá na lidstvo? Co vlastně vidí, když se dívá na jednotlivce?“ Drazí, je to, jako kdybyste se dívali na nádherné dítě. Vidíme uvnitř vás krásné dítě, vidíme čistotu. Ale také vidíme, že jste zaneseni věcmi, včetně těch temných, které si sami vytváříte. Jsou to věci, které jste vytvořili a které vás brzdí. A proto vám v těchto dnech předáváme toto konkrétní poselství.

Než však budu pokračovat, rád bych vám teď něco odhalil. Jste hluboce milováni, mnohem více, než si myslíte, Stvořitelem, který pro vás cítí jen lásku a soucit s vaší duší. Opatruje vás, váží si vás a za nic vás nesoudí. Drazí, chci vám v tomto poselství sdělit toto: Zasloužíte si být tady. Není náhoda, že jste na této planetě. Není to ani náhoda, že posloucháte (a čtete) toto poselství. Rád bych, abyste si vizualizovali a vnímali kolem sebe objímající ruce milujícího Boha, který vám šeptá do ucha: „Je čas zjistit větší pravdu. Proto jsi tady.“

Větší pravda

Existuje mnohem větší pravda o vás a vašem vztahu k tomu, čemu říkáte Stvořitel. Tato větší pravda to má velmi těžké, aby prolomila to, co jste si sami pro sebe vytvořili. Protože vaše přežití závisí na určitých druzích jednání, které v životě děláte, vytváříte v procesu svého bytí na této planetě mnoho falešných realit. Chci vám ukázat, jak to funguje, a dát vám vizualizaci „místnosti vašeho vědomí“ a toho, co se s vámi a většinou lidstva bude dít dál.

Jak tady kráčíte ve svém 3D těle, jste lineární, avšak vaše vědomí není. Vaše vědomí je velkolepé a mocné a NENÍ LINEÁRNÍ. To vytváří problém pro mnohé, kteří s ním zacházejí lineárně.

Místnost vědomí

Pojďte si se mnou, drazí, vizualizovat místnost, jedinou místnost, která bude představovat celý váš život. Celý svůj život žijete v této místnosti, která reprezentuje všechny vaše myšlenky, skutečnosti, školení, nápady a představy. V lineární existenci byste tuto místnost čistili od různých věcí. Když žijete v jedné místnosti, vzniká pochopitelně odpad, jak ve svém každodenním životě používáte různé věci. Pokud by tato místnost byla lineární (a to není), pravidelně byste místnost uklízeli a čistili. Věci se hromadí. Když žijete v této místnosti, vzniká různý odpad. Věci, které už nepotřebujete, vytřídíte a vyhazujete. Ale v místnosti vědomí neexistuje žádný odpadkový koš. Čtěte mezi řádky: Neexistuje žádné tlačítko delete jako je na počítači nebo v lineární situaci, kdy můžete jednoduše stisknout klávesu, a věci se odstraní. Místo toho zůstávají v místnosti.

Co tedy s těmi věcmi uděláte? Obvykle je odložíte někam do kouta své podvědomé mysli (kde se věci hromadí a často se stávají nebezpečnými). A co ty věci, které vám v dětství říkali? Co se s těmi věcmi stalo? Někteří možná řeknete: „No, to bylo v době, kdy jsem ještě byl dítě, teď to vím lépe. Odhodil jsem je pryč.“ Opravdu? Kam jste je dali?

V lineární místnosti byste otevřeli dveře a vymetli je ven jako smetí. Řekli byste: „To bylo, když jsem byl ještě dítě, ale teď mohu myslet sám za sebe.“ To si možná myslíte, drazí, avšak s vědomím to udělat nemůžete, všechno v něm zůstává, protože ve vašem mozku neexistuje žádné tlačítko delete.

Otec: „Nejsi chytrý a ničím se nestaneš, pokud nebudeš zodpovědný a neuklidíš si pokoj. Tví bratři jsou mnohem chytřejší než ty!“ Pokud jste to slyšeli, uvědomujete si, že to tam stále je?

„Nejsi nejhezčí dívka v téhle čtvrti, víš. Kdo by se o tebe zajímal?“ Pokud jste to jako mladá dívka slyšela, uvědomujete si, že to tam pořád je? Nejen, že to tam stále je, ale tyto věci jsou víc než slova. Jsou permanentním emočním otiskem ve vaší mysli.

Co je důležité a reálné, a co ne

Takže přemýšlejte se mnou. Musí přece existovat systém, kde můžete uložit věci na správné místo a rozpoznat, co je smysluplné, a co není – co je skutečné, a co není – co je přesné a pravdivé a co není. Ano, takový systém existuje.

Kolik z vás je členem nějaké politické strany, protože váš otec a matka v ní byli? Rozumíte tomu, i když si můžete myslet, že všechny ty myšlenky pocházejí z vás samotných, ve skutečnosti byly vštípeny (vtištěny) do vašeho vědomí ve vašem raném věku. Kolik z toho, čemu věříte, že je pravda, pochází z vaší absolutní svobodné volby a kolik z toho, že jste vyrůstali doma s rodiči? Většina z vás si nevzpomíná, že by se skutečně rozhodla sama. A co vaše vnímání Boha? Všechno je to ještě tady, všechno společně v jedné „hromadě od autorit“, protože ve vašem mozku neexistuje tlačítko delete. V zásadě jste to všechno mohli prostě vstřebat a přijmout jako „svou pravdu“.

V našich channelinzích jsme opakovaně mluvili o „loupání cibule“. Tato fráze je metaforou pro odloupávání věcí, které jste se naučili, které nebyly přesné, ale pevně ulpěly v mozku kvůli tomu všemu, co bylo kolem nich. Viděli jste někdy skupinu dospělých dělat určité věci a měli jste pocit, že když v tom byli zapojeni a byli dospělí, že to musí být v pořádku? Možná jste si kvůli tomu osvojili špatné zdravotní návyky? Sledováním svých rodičů jste zachytili fráze a způsoby jednání s ostatními? Uvědomujete si, že to tady stále je?

Popišme si tu cibuli. Je zářivě bílá (jak by měla být), avšak věci, které jste po cestě nashromáždili a které vás ovlivňují a poznamenávají, které nejsou ve skutečnosti z vašeho vědomí, jsou zbarvené do tmava. „Cibule života“ se tak často začíná špinit, stává se ošklivou a dokonce může zčernat. Pokud byste začali tuto cibuli loupat, vrstvu po vrstvě, mohli byste si začít uvědomovat, co jste opravdu vy a co je jen to, co vám bylo řečeno.   

Velká lidská lež

Co vám bylo řečeno o vás samotných z duchovního hlediska? Jste hodni nebo ne? Co vám bylo řečeno o Tvořivém zdroji, o tom nádherném Tvořivém zdroji, který stvořil vaši duši v soucitu, lásce a kráse? Bylo vám řečeno, že Bůh, milující Tvořivý zdroj, vás vidí jako nečisté? Bylo vám řečeno, že jste se „narodili špinaví, hříšní“ a že si nic nezasloužíte? Bylo vám řečeno, že nemůžete mluvit s Bohem přímo, protože si to nezasloužíte? Analyzovali jste si to někdy, nebo jste prostě následovali všechny ty dospělé ve zvláštních úborech pro určité příležitosti, kteří měli velké tlusté knihy, jež napsali jiní lidé v historii a které vyprávěly stejný příběh?

Co vám bylo řečeno o tom, jak to na planetě funguje? Když se rozhlížíte v režimu přežití, jak se můžete prosadit nebo uspět? Bylo vám řečeno, že čím rozhodnější, tvrdší a silnější budete v různých situacích, tím více lidí se přikrčí strachem a vy budete moct postupovat kupředu? Bylo vám řečeno, že je to nutné a že se musíte snažit se prosadit, abyste mohli existovat v „lidské džungli“ života na Zemi?

Cibule stále víc černá a černá, jak negativní strašné věci začínají plnit vaše podvědomí, a vaše místnost se začíná plnit věcmi, které zatemňují a zakrývají světlo. Vaše místnost se brzy zaplní smetím, tím vším, co jste se naučili v dětství nebo instrukcemi pro přežití od vašich učitelů a přátel během dospívání. To všechno s nízkou dysfunkční energií bez soucitu. A stále tam ještě zůstává jako frustrace, i když se začnete probouzet k pravdě tohoto poselství, drazí. Možná teď právě říkáte: „Drahý Duchu, tolik chci, abych se nebál. Tolik chci, abych neměl kolem sebe ty věci, které ve mně vyvolávají strach. Chci se od toho osvobodit. Chci ve svém životě zázrak a chci být schopen nahlas zpívat, i když mám problémy. Dívám se však do budoucnosti a obávám se jí, protože jí nerozumím, a nevím, co přijde dál.“

Drazí, tohle právě teď prohlašuje mnoho pracovníků světla, kteří to teď poslouchají (nebo čtou). Je to, jako byste seděli na židli v té místnosti a v ní by světlo osvětlovalo židli. Takže víte, že je tu přítomen Bůh, ale nevíte, co udělat, abyste ty ošklivé věci odklidili. Víte, ve vašem mozku neexistuje žádné tlačítko delete.

Loupání cibule vědomí

Už jsme vám řekli, že jste multidimenzionální, a to opravdu jste. Vaše duše je multidimenzionální, láska je multidimenzionální a dokonce i vaše biologie je multidimenzionální. Myslíte si, že je to jen fantazírování? Pokud ano, tak proč existují „kvantoví biologové“? POSLOUCHEJTE: Lidský duch není lineární, a to je klíč, protože když začnete vystupovat z toho, co vám bylo řečeno, do multidimenzionální realizace, nikoli víry, pak začnete používat celou sadu duchovních nástrojů, které vám umožní odloupnout nepravdivé věci a spatřit nerealizované potenciály. Začnete si uvědomovat: „Aha, mohu to odloupat, mohu se dostat k jádru!“ A začnete si klást zásadní otázky: „Co kdybych mohl oloupat tu cibuli do té míry, že bych se mohl vrátit ke svému vlastnímu začátku, bez jakékoli agendy z mé historie? Co kdybych ji mohl oloupat tak, abych byl tak čistý, že by mě neovlivňovalo nic z toho, co mi kdy bylo řečeno? Co kdybych mohl vytvořit život, kde sice zůstávají tyto podvědomé věci, ale jejich význam by byl něčím, co bych mohl zkoumat a porovnávat? Co kdybych teď dokázal jasně vycítit, co je důležité a co ne – co je pravda a co se jen jako pravda předává?“ Ano, můžete.

Velké probuzení

Nemyslíte, že by vám k tomu byly tyto nástroje dány? Ve veškeré lásce od Tvořivého zdroje, který čeká, až to uvidíte, tady je pravda: Tyto nástroje lze vidět pouze ve světle. Abyste je mohli začít používat, stačí, abyste se probudili k větší pravdě a možnosti, že jste vždy stáli ve světle své velkoleposti a že ti všichni kolem vás pozvolna definovali vaši duši a říkali vám, kým máte být, a ta čistá cibule, kterou jste byli, ztemněla a znehodnotila se dezinformacemi a negativní energií.

V této vizualizaci je zajímavé, jak začnete se sebezkoumáním, že se nepravdivé věci začnou stále víc zmenšovat a místnost se naopak začne stále víc zvětšovat, světlo začne jasněji svítit a ozáří celou místnost.  Co se děje? V této metafoře se vaše místnost zvětšuje, protože skryté pravdy o tom, kým skutečně jste, se začnou rozšiřovat.

Je tu ještě další „pravidlo“, o kterém jsem se zmínil už dříve. Jakmile odhalíte, jak světlo funguje, stane se výrazně větším, než kolik jste ho sami vytvořili ve svém hledání (pátrání).    

Je to skoro jako by samotné buňky vašeho těla čekaly, až vaše vědomí „rozsvítí světlo“. Pak vám začne přicházet pomoc, kterou jste nikdy předtím neměli, než jste se rozhodli oloupat cibuli. Toto je multidimenzionální tajná odpověď na to, proč ve vašem mozku není „žádné tlačítko delete“. Máte totiž něco lepšího.

Všechny tyto věci jsou možné, drazí. Věděli jste, že když se rozsvítí světlo, strach zmizí? Věděli jste, že pravda bude vyzařovat tak jasné světlo, že v porovnání s ním vyblednou všechny věci, kterých jste se báli? Je to proto, že pravda ukáže, že jsou nepravdivé.

Dnes vám proto říkám: Ať pravda zazáří tak jasně, abyste ji mohli hned vidět. Nechte nepravdivé věci, ať se scvrkávají a mizí z vašich myšlenek. Nechte svou místnost rozšířit se za hranice, o kterých jste si mysleli, že jste „vy“. Spatřete svou velkolepost, jak ji vidíme my.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – No Delete Key – MP3 – 11:45 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Současnost, čas, který má mnoho přívlastků.. – odkaz od Zlatej dušičky

Svět obestírá temná energie, která je však nabourávána energií odpuštění a lásky. Převaha síly pozitivní dokáže posunout vědomí lidí o hodně výš. Odklon od reality manipulace je zřejmý. Odklon byl zaznamenán během léta 19, kdy se změnila časová linie vedoucí do budoucnosti. Mnozí si zoufají, avšak tato změna je velmi významná. Tak, jak dochází k probouzení mas, uvolňuje se potenciál lásky a dochází k průlomu ve vztazích mezi lidmi. Vztahy se stávají volnější a svobodnější. Probíhá velké přesměrování, kdy se mění partneři, kdy je opouštěna instituce manželství, neboť nesoulad mezi páry je již neudržitelný. Není to nic, co by vás mělo zatěžovat. Je to přirozený proces růstu jednotlivých účastníků. Duše, které k sobě patří, jsou vedeny na společnou cestu. Jsou prožívána neobyčejná setkání. Jedná se o spojení srdcí, kdy je spojení aktivováno skrze srdeční a komunikační čakru. Nově vzniklé páry pak tvoří energetické spojení, bod v čase a prostoru, který vyzařuje nad ostatní a jehož síla dokáže ovlivnit mnohá vědomí ve svém okolí. Nyní je jakýkoli posun velmi důležitý, neboť síla párů dokáže ovlivnit také masový růst vědomí dalších párů.

Párová očista je jedním z významných projevů změny vědomí. Předchází jí však proces odpouštění a odpoutávání se, kdy se uvolňuje velké množství bolesti a negativních emocí, které jsou však pohlcovány a energeticky spalovány bytostmi, které asistují při transformaci jedinců. Každá bytost Země má právo na změnu plánu v průběhu života. Mnohé toto však nevyužívají, neboť se chtějí sladit s pozitivní časovou osou. Vědomé bytosti zůstávají také jako strážci párů, které mají funkci majáků. Energie lásky je nejsilnějším činitelem probuzení. Očekává se, že probuzení lidstva se ještě prohloubí průchodem zimním slunovratem.

Proces transformace doprovází též odtajnění mnohých věcí skrytých, včetně technologií. Člověk transformuje velmi rychle, pokud zde není překážka ze strany duše skrze nedokončené učení. Nové objevy posunou člověka v jeho materiálním světě. Musí však být připraven a být v určitém stupni vývoje, aby opět nedošlo ke zneužití těchto informací a znovu objevených zařízení. Nacházíte se v další fázi krize, kdy si však již uvědomujete, že věci nejsou takové, jaké se zdají být. A to je dalším krokem vedoucím k osvobození. Kritickou hranicí pro masivní změnu je pak probuzení 61 % bytostí. V této chvíli se toto číslo pohybuje kolem 39 %. Toto vás může doprovázet: můžete se potýkat s narůstající nedůvěrou v autority, začínáte více věřit sobě samým, blízcí lidé kolem vás vám mohou přijít zcela cizí nebo naopak cizí lidé jsou pro vás velmi blízcí, jakoby byli součástí vás samých. Můžete se potýkat s mnohými fyzickými projevy, můžete silněji vnímat energie míst, můžete pociťovat tlaky v oblasti hlavy, bolesti nebo šum v uších. Může se vám zdát, že máte mžitky před očima, můžete být zmatení. Začnete se více dívat do očí ostatních a skrze oči poznáte, kdo je s vámi spojený. Také budete stále tlačeni do rozhodnutí, budete nuceni prověřovat ostatní, neboť budete cítit vnitřní pochybnosti. Mnohé projevy této krize vás oslabí, avšak budete posilováni ze strany svých strážců, abyste došli naplnění plánů svých duší. Zvláštní čas. Plný náhlých a nečekaných změn. Zajímavý čas a také bouřlivý. Čas, kdy se v jedné chvíli vzdáváte a v další vyhráváte boj. Přesto čas, který přináší vnitřní naplnění, neboť dokazujete sami sobě, že jste těmi, kdo tvoří nový život, těmi, kteří nalezli cestu domů. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Světlo v srdci i na nebi – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, v této realitě jste sami za sebe a také, abyste naplnili svůj osud. Vaše cesta je náročná a často propadáte skepsi, přesto se nevzdáváte a opět se zvedáte, abyste následovali hlas své duše. V tento čas probíhají velmi výrazné očistné procesy, kdy můžete mít pocit, že již nejste schopni vstát. Také je tu silné energetické období, kdy probíhá velká aktivita skrytých sil nejen zemských, ale také společenských. Vaše společnost se stále více rozděluje, rozdíly jsou velmi velké. Dochází také k výraznému odsuzování a posuzování. Místo toho, abyste sami v sobě přijali to, že jste všichni na jedné lodi, stáváte se jeden pro druhého nepřítelem, z čehož se radují ti, kteří vás řídí a ovlivňují.

Celosvětová situace vrcholí a tlak, který je vyvíjen, se ještě zesílí. Vše potrvá tak dlouho, dokud nepochopíte, že nepřijde nikdo, kdo vás osvobodí. To vy sami musíte stát za sebou. Dokázat, že jste hodni být odrazem tvůrce v materii. Člověk se umí přizpůsobit a podléhá tak dlouho, až již není schopen vstát. Právě proto je zde kolem Země mnoho vašich přátel, spolupracovníků, bytostí, které pomáhají ze všech sil, zejména tehdy, pokud jsou o pomoc žádáni, neboť pak se vše děje v souladu se svobodnou vůlí člověka.

Čas kvapí a to, co se zhroutilo, může také pohřbít některé naděje. Na druhou stranu vzniká volný prostor na postavení nového. A stavět budoucnost je potřeba neustále. Pokud se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte to, co čeká vaše děti. Jak se vám líbí tento pohled? Přesto však stačí jediné rozhodnutí, které zcela promění vaše budoucí dny. Vaši souputníci časem sledují vaše konání, cítí vaše emoce a jsou připraveni pomoci vám s řešením vašich problémů. Dveře do vyšších dimenzí mohou zůstat otevřené, avšak kolik z vás jimi dokáže projít? Kdo z vás dokáže sám v sobě zcela přenastavit vnímání toho všeho? Hledejte to, co vás spojuje, ne to, co vás rozděluje. Pak budete silnější a mocnější.

Tento čas vás může uvěznit v nehybnosti, neboť vaše strachy ovlivňují vaše rozhodování a brzdí vaše konání. Nelze na nic čekat, vždy zde je potřeba být aktivní a následovat své srdce. Člověk jako bytost třetího rozměru se odmítá zabývat tím, co je pro něj nepříjemné. Avšak toho příjemného je tu stále méně. Láska však zůstává. Hledejte světlo ve svých srdcích a hledejte ho i na nebi. V čase podzimu můžete pozorovat projevy života i mimo Zemi. Každý z vás, který po tom touží, může navázat spojení, neboť jak již bylo uvedeno, i zde zůstávají dveře otevřené. Uvolněte nahromaděné emoce, které v sobě nosíte. Nezapomeňte však, že největší bitvy se vyhrávají bez boje, skrze lásku, úctu a toleranci. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Kryon – Svolení pro uzdravení

 Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Léčivé středy / Healing Wednesday, 23. září 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu to říkám a pořád to budu opakovat: Duch není ve vakuu. Toto je pravděpodobně ta nejlepší zpráva, kterou vám kdy mohu sdělit, vám všem, kteří jste tady. Protože vám to často říkali jinak, například že Bůh je na piedestalu nebo že Bůh opravdu neví detailně, co se ve vašem životě děje. Drazí, opak je pravdou. Na druhé straně závoje vás Tvořivý zdroj zná, zná vaše jméno a v některých písmech se dokonce říká, že Duch ví o každém vlásku na vaší hlavě. Je to metafora, která prostě říká, že Bůh vás zná, a to nejen vaše jméno, ale zná vás takovým způsobem, jakým znáte své děti. Jste děti Boží, jak někteří říkají, a je to tak. To je láska, která tu je pro vás. Krátce vstoupíme do Kruhu dvanácti a provedeme vás meditací a metaforami do jiného druhu reality. Toto je naše učení a je na čase pochopit blízkost, již máte k Duchu, je na čase pochopit, že je blíže, než jste si mysleli. Tématem je „uzdravení“ a my jsme vám řekli, že uzdravení může znamenat mnoho věcí. Ve skutečnosti nemusíte být nemocní, abyste mohli sedět na tomto bezpečném místě a žádat o uzdravení. Druhy uzdravování, o kterých mluvíme, dalece přesahují i to, co je fyzické uzdravení. Existuje uzdravení vzpomínek, uzdravení strachu a obav – všechny tyto věci jsou dysfunkce, které můžete mít, když přijdete na toto bezpečné místo a chcete s námi jen chvíli posedět. Opravdu vás vidíme.

Když vám řeknu, že vím, co se právě děje, pak je to pro vás lidi zajímavá hádanka, protože jde o multidimenzionální energetické oblasti, které ve 3D nemáte. Nezáleží na vzdálenosti a čase. Nyní mluvím současně k těm, kteří to mohou poslouchat (a číst) později, a mohu jim říct, že není žádný rozdíl mezi teď a později. Protože vím, kdo to poslouchá (a čte) později. To je krása Boha, který může vidět a znát všechno, a já jsem součástí kolektivu na druhé straně závoje, drazí. Nikdy jsem nebyl člověk. Můj partner to ví, a dokonce i při channelování, kdy k němu mluvím, vidí věci, které vy nevidíte. Někdy vnímá vznešenost, kterou nedokáže ani popsat. Láska, kterou pro vás máme, překračuje časovou dimenzi. Když to právě teď posloucháte živě, můžete si vy nebo ostatní tuto nahrávku znovu poslechnout později, třeba až za rok, na jiném místě, avšak já k vám vždy mluvím v „teď“. „Teď“ je tedy definováno jako „já a ty se na sebe vzájemně díváme“ – nyní, bez ohledu na to, co ukazují vaše hodinky. Rozumíte tomu? To je nádhera multidimenzionálního Tvořivého zdroje. Bůh vás zná bez ohledu na čas ve vašem životě, kdy uslyšíte toto poselství. Uzdravování, drazí, je tomu velmi podobné. Je to prostě ta nejméně snadná věc, jakou si dokážete představit! Je to komplexní, příliš složité i pro tuto diskusi. Naznačím však, co vám tím chci sdělit. Kolem uzdravování je spousta hádanek, že? Dovolte mi promluvit k léčitelům mezi vámi. Není to zajímavé, že můžete vyvíjet, používat a zažívat velmi silné uzdravovací procesy?

Už jste zažili zázraky ve svém křesle, na gauči nebo dokonce na velké vzdálenosti, že? Viděli jste přicházet lidi, kteří od vás chtěli přijmout určité věci, a vy jste jim je dali prostřednictvím své intuice a modalit, které používáte. Takhle funguje léčení. A není zajímavé, že přestože jste používali stejné věci, stejné postupy, někteří se uzdravili okamžitě a jiní nikdy? Víte, že v tom mám pravdu. Není zajímavé, že i mezi vašimi pacienty existují tak velké rozdíly, tak velká rozmanitost? Jak to funguje? No, každý léčitel to zná, protože se s tím opakovaně setkával. Moudří léčitelé se nejprve zeptají svých pacientů nebo klientů, zda s tím souhlasí, zda dávají svolení k uzdravení, ke kterému má dojít. Jinými slovy, existuje něco, co vyžaduje, abyste vyjádřili buď svůj záměr, nebo své uvědomění pro uzdravení, které má nastat. Proto se můžete za určitou osobu nebo skupinu modlit, modlit a modlit, drazí, a nic se nezmění. Pokud však tato osoba nebo skupina vědí, že se za ně modlíte, nebo pokud věří, že modlitby budou vyslyšeny, nebo pokud jsou přesvědčeni, že tento druh uzdravení skutečně funguje, pak dali svolení a ztotožnili se s tím, co se může stát. Pak začíná uzdravování a někdy to uzdravení probíhá na nízké úrovni a lidé se stále více a více vracejí, a někdy dochází ke spontánnímu uzdravení. Aby však mohlo dojít k dokonalému uzdravení, potřebujete alespoň jejich uvědomění si, že to děláte společně s nimi. To také vysvětluje, proč se vás někteří ptají: „Můj bratr má problémy, ale nevěří na modlitby ani na nic podobného. Mohu ho vyléčit? “A odpověď často zní:„ Můžeš to zkusit, pokud chceš, ale musíš pro sebe získat uvědomění svého bratra, abys měl potřebné spojení.

Dalo by se říct, a bylo by to přesné, že je to jako klíč a otvor v zámku. Klíč je třeba zasunout a otočit jím. Klíčem je člověk, který chce své uzdravení a ví, že se o to opravdu snažíte. I když nechápe, jak pracujete, vyžaduje to jeho víru. Modlitba funguje také dobře, zejména u lidí, za které se někdo modlí. Zastavte se na chvíli a řekněte: „Přijímám modlitby za sebe a věřím v jejich sílu. Jsem připraven na uzdravení.“ A to se může stát po celém světě, může to být po telefonu nebo při fyzickém sezení. Stačí se dohodnout na určitém okamžiku, kdy řeknete: „Jsem si vědom, že teď se za mě lidé modlí, a já budu sedět a přijímat tyto modlitby.“ Chápete to propojení? Je to víc než jen prosté uvědomění si – jde o skutečné uvědomění si a přijetí, že můžete získat uzdravení. V tom je ten rozdíl.

Nyní zpět k léčiteli, který ve své praxi nedosáhne žádného léčebného úspěchu. Ačkoli se zdá, že jeho pacienti dali svolení, neudělali to doopravdy. Na určité úrovni mají pochybnosti, což brání uzdravení. Klíč ve skutečnosti nikdy není vložen do zámku. I když mohou vyslovovat slova, klíč nesedí. Kvůli tomu je to tak složité. Jak to můžete překonat? Jak na to můžete opravdu říct „ano“? Jak je možné, že můžete oloupat cibuli pochybností a být na místě, kde jste tak otevření, že modlitby mohou fungovat okamžitě? A co „vy sami spolu se sebou“? Co vaše schopnost dostat se na místo, kde není žádný léčitel, a získat stejnou energii, která vás uzdraví? Vítejte v „Kruhu dvanácti“. To je to, co tady děláme. Klíč se zasune do zámku, jakmile překročíte most. Je to složité, ale uzdravení je takové. Čím více o tom uslyšíte a budete s tím pracovat, tím snazší bude pro vás přijmout a vzít za své, že můžete udělat cokoli – cokoli!

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Permission to Heal – MP3 – 13:09 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – Potenciál vaší duše

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Banffu, AB, Kanada, 31. srpna 2020


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsem si vědom všech posluchačů, kteří tu jsou právě přede mnou i těch, kteří si tento channeling poslechnou (nebo přečtou) později, třeba i opakovaně. Mluvíme znovu a znovu o věcech, opakujeme slova jako multidimenzionalita nebo vyšší vědomí, a to vše odráží paradigma, které si prostě neuvědomujete do té míry, jak byste mohli. Například jsme často hovořili o tom, že čas a „nyní“ jsou skutečně irelevantní. Opravdu nezáleží na tom, kdy ode mě tyto informace získáte, protože jsou vždy stejně osobní, jako jsou právě teď. Stále jsem s vámi, Duch je stále s vámi a sděluje vám tato slova ve „vašem“ čase.

Od roku 2005 říkám svému partnerovi, že by všechny channelingy měly být nahrávány a všem zpřístupněny na takovém místě, aby se k nim každý mohl zdarma dostat, poslechnout si je (nebo přečíst), kdykoli bude chtít. Existuje tolik lidí na této planetě, kteří se právě teď probouzejí k vyššímu záměru a najednou se poprvé dostanou k některým z těchto poselství, předávaných s láskou – někdy jako informace, někdy jako sada instrukcí a někdy prostě jen jako setkání, kdy sedíte a necháte se milovat. Od r. 2005 uplynulo mnoho let, a přesto tyto lidi zasáhne stále stejná energie mých poselství na správném místě v jejich srdci. Uvědomí si, kam kráčejí na své cestě: „Ach, tohle se mi líbí, je to tak jiné.“ A začínají se probouzet. Drazí, jak to, že poselství, která byla předána tak dávno, mohou být stále aktuální? Odpověď je, že na multidimenzionálním místě, pokud to tak chcete nazvat, nebo v multidimenzionálním paradigmatu na čase skutečně nezáleží. Načasování poselství je vždy individuální (jeden na jednoho), stejně jako právě teď, a vždy osobní, stejně jako právě teď. A vždy to tak bude.

Co je vědomí

Vědomí je zvláštní. Lidé se ptají: „Co je to ve skutečnosti vědomí?“ U většiny lidí vědomí kolísá, jsou chvíle, kdy je vysoké, a chvíle, kdy je nízké. Ale obecně se vědomí vyvíjí v průběhu let – říkáte tomu „lidská přirozenost“ – a určuje způsob, jakým lidé myslí a reagují, zejména ve vztahu k ostatním lidem. Normální člověk, i v nízké energii, může zažívat chvíle vysokého vědomí – to jsou pak okamžiky vědomí lásky nebo soucitu. A když vás situace přemůže, že byste plakali radostí, dotýkáte se tváře své duše a na chvíli ji ucítíte. Ocitnete se ve vyšším stavu vědomí, možná ve vyšším vědomí sebe sama. Pak zas existují chvíle, kdy propadnete strachu nebo hněvu nebo máte myšlenky, o kterých nechcete mluvit. Kolísá to mezi oběma stavy, vysokým a nízkým myšlením. To je vědomí. Někteří z vás se zeptáte: „Kryone, co myslíš tím slovem vědomí?“ Právě jsem vám to řekl: je to způsob, jakým přemýšlíte o tom, co je kolem vás.

Kolísání stavu vědomí

Je možné, že byste mohli udržet některé z těchto okamžiků, když zažíváte vyšší vědomí mysli? Ty okamžiky, kdy jste možná zamilovaní do jiné osoby, cítíte lásku ke zvířeti nebo dokonce k určité situaci – víte, co tím myslím. Není to euforie, je to stav vědomí, kdy je na chvíli všechno v pořádku. Víte, kde jinde to také najdete? Lidé vždy hledali tuto nirvánu, tento pocit lásky, který k nim přichází od Stvořitele. Po celé planetě a ve všech systémech víry, jste v určitém čase – nebo možná kdykoli – zváni do určitých budov, abyste v nich poseděli a pocítili lásku, která přichází od Tvořivého zdroje. Takže spousta lidí chodí na takové místo, cítí tuto lásku, ale když odcházejí, říkají: „Je to taková škoda, že musíme odejít domů a nemůžeme zůstat tady a zažívat pořád tento pocit.“ Protože jste pocítili vyšší vědomí – nejen vyšší vědomí, ale i jeho Zdroj. Mluví k vám a oslovuje vás. Jsou lidé, kteří to tak milují, že na takových místech tráví mnoho hodin a meditují nebo se tam modlí. Vytvářejí způsob, jak se do tohoto stavu na pár chvil dostat.

Ale dopadá to tak, jako když si občas pochutnáte na dobrém jídle a pak se ten pocit vytratí, jakmile se vrátíte do práce nebo domů, nebo když se musíte dokonce vrátit i do nesnesitelné situace, kdy převládá strach, starosti, hádky a obavy. Tehdy se nízké vědomí znovu vrátí. Na planetě je tedy velmi mnoho lidí, kteří se pohybují sem a tam mezi tímto vysokým a nízkým stavem vědomí.

Nyní se můžete zeptat: „Kde je to místo odpočinku, kde je to vědomí, pokud se zrovna neocitá v těch výškách?“ Kde ve vás sídlí nebo u vašich přátel nebo obecně v lidstvu jako takovém?

Pokud uvidíte jiného člověka, kterého neznáte, jak ho ve svém vědomí bezprostředně ohodnotíte? Jak se vůči němu cítíte? Nemluvím o setkání s dítětem nebo zvířetem, ale jen s jiným člověkem. Někdo zaklepe na vaše dveře, pustíte ho dovnitř a on vám vypráví příběh, chce vám něco prodat, nebo něco jiného. Jaké je vaše hodnocení, nikoli posouzení, jaké jsou vaše pocity vůči tomuto neznámému člověku, který v tuto chvíli stojí před vámi? To může být právě náznak toho, kde se nachází vědomí ve vašem životě nebo možná v jiných životech. Když se na toho člověka podíváte a okamžitě si pomyslíte: „Je jako já. Má stejné touhy jako já. Je to stvoření Boží. Je krásný v tolika ohledech,“ bez ohledu na to, co ten člověk říká. Takhle to dělali Mistři, drazí. Podívali se skrz vás a uviděli ve vás Boha. Bez ohledu na to, kým jste na této planetě, drazí, kráčíte v potenciálu vysokého vědomí. Vaše duše je naplněna tímto potenciálem. A já vám znovu a znovu opakuji, že na planetě se nyní děje něco, co se tlačí ze tmy do světla, co tlačí vědomí do uvědomění, jaké jste doposud neměli. Je to uvědomění, že když se díváte na jiné lidi, vede vás to k tomu, abyste upustili od svého stěžování a posuzování a začali vidět ostatní lidi, i ty, kteří se od vás naprosto liší, jako na lidské bytosti s Bohem uvnitř.

Největší zkouškou pro vás je, že lidstvo je tak politicky a nábožensky polarizované. Dokážete si považovat někoho, kdo nevěří v to, co vy, a nejprve v něm vidět Boha uvnitř, a odhodit všechny ostatní věci, na které byste si mohli stěžovat? Dokážete si představit planetu, kde se to stává stále více jednotlivcům? Pokračovali byste v neshodách, třeba v půtkách politických stran, které se velmi liší ve víře, co je to nejlepší pro vaši zemi? Představte si však, že se na sebe mohou podívat a říct si: „Jak se mají vaše děti? Pojďme spolu na oběd a promluvme si o tom. Pojďme si promluvit o životě a poblahopřát si vzájemně k úspěchům ve svých životech. Nemluvme o věcech, na nichž se neshodneme, nedržme se jich a nedávejme jim velký význam.“ Dokážete si něco takového představit? Dokázali byste takto jednat s někým, s kým nesouhlasíte? Můžete mi odpovědět: „No, já ano, ale ten dotyčný ne.“ Ach, to už jsme tolikrát slyšeli, drazí. „Ano, jsem ochoten takhle jednat, ale víš, ti ostatní ochotni nebudou.“ Zkusili jste to?

A tady vám chci něco sdělit. Postoj s vysokým vědomím je nakažlivý, přesně tak, jako je smích nakažlivý. Když se začnete dívat na ostatní lidi tímto způsobem a zbavíte se svých úsudků o nich a o tom, čemu věří nebo co vám dokonce udělali, začnete v nich vidět stejného Boha, jako máte vy uvnitř sebe. Pochopíte, že jsou vám velmi podobni v tom, po čem touží ve svém životě. Možná ani nemají pocit, že by měli velkou hodnotu, i když to nedávají najevo. A pak jim začnete dodávat energii pro větší životní sílu a štěstí. Bude to vaše první myšlenka, a ne to, co pro vás znamenají ve vztahu nebo možná v politickém scénáři. A až to začnete dělat, sledujte, jak sundávají „ochrannou masku“, možná se trochu otevřou a řeknou vám spíše o sobě, než o své víře nebo politickém přesvědčení. Možná vám dokonce řeknou něco, o čem nikdy nemluvili, jakmile si uvědomí, že od vás přichází skutečná ryzí a nefalšovaná láska – postoj s vyšším vědomím.

Cílem je, drazí, být vždy v situaci, kdy můžete pořád „jíst to nejlepší jídlo ve městě“ – to je metafora. Místo abyste šli na určité místo, abyste se modlili nebo meditovali a cítili tento krásný povznášející pocit ve svém těle, budete jej pociťovat nezávisle na určitém místě, určité budově. Budete jej zažívat každý den.

Samozřejmě budou stále existovat výzvy, negativita a nejrůznější věci, které je třeba řešit. Zjistíte však, že s těmito věcmi budete zacházet odlišně a že až si s nimi poradíte, nebudete se už kvůli hádce třást rozčilením celé hodiny. Rozumíte, co tím myslím?

Postoj s vyšším vědomím a vyšším myšlením vytvoří koherenci (soudržnost) se Stvořitelem, s vaší duší, takže negativita se už ve vás nezasekne a nebude přetrvávat. Problémy a obavy začnou ustupovat a v noci budete lépe spát. A lidé se na vás podívají a řeknou: „Stále máte kolem sebe stejné situace a výzvy, a přesto je zvládáte lépe a působíte klidně a pokojně.“ A pak můžete odpovědět: „Ano, je to tak, protože jsem zjistil, jak na to.“ Přišli jste totiž na to, že všichni jste sami o sobě velkolepí a že můžete začít přecházet z nižšího do vyššího vědomí a uvědomovat si, že je tady toho mnohem víc. Je tu pro vás mnohem více lásky – je toho mnohem víc, čeho jste se ještě ve skutečnosti nedotkli.

To je základ pro „Kruh dvanácti“, který pořádáme každý týden, abychom lidi znovu a znovu přiváděli na laskavé a bezpečné místo, kde mohou posedět a vnímat, kým jsou – a odejít, aniž by se změnilo to, kým jsou. Zvyknou si na to natolik, že až tato mimořádná uzdravovací sezení skončí, nebude na tom záležet. Protože si v sobě ponesou vše, co viděli, naučili se a aplikovali ve svém srdci, životě a vědomí.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Claiming Your Soul Potential – MP3 – 19:47 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Co se děje právě nyní? – odkaz od Zlatej dušičky

Celý svět se otřásá v základech, neboť se hroutí stabilita budovaná tolik let. Zdá se těžké pochopit, že tento zlom přináší naplnění tajných přání mnoha zasvěcenců, neboť i přesto, že navenek vypadá vše zcela jinak, situace poukazuje na ozdravení a konečnou fázi posunu. Člověk, jako bytost třetího rozměru může tuto situaci přijmout anebo nemusí. Součástí tohoto světa ale není jen člověk třetí dimenze. Dochází k prolínání světů a událostí, cesta za minulostí se uzavírá. Avšak události dosud nejsou kompletní, aby se vše mohlo plně rozběhnout kupředu.

Osud přináší změny do života jedinců, tento svět však již vstoupil do závěrečné fáze procesu změn. Ze Země se uvolňují síly, které představují emoční naladění jejích obyvatel. Vše je propojeno, a proto dochází k otevírání ran, aby došlo k uzdravení. Jak na vnitřní, tak na vnější úrovni. Vítr se prožene nejen Zemí, ale i společností. Je to však jedna z posledních fází, kdy ještě někteří nejsou zcela rozhodnuti. Skrze blízké události dojde k probuzení dalších mas. Ať tak nebo tak, situace, kterými procházíte, jsou ozdravné. Záměr tvůrců reality je takový, aby došlo k otevření oblastí, které byly dosud uzamčeny pečetí vyšších dimenzí. Tedy dojde k odkrytí vysoko vibračních míst, ztracených věky. Vrací se minulost, která však bude uzdravena. Některé informace ohledně budoucnosti, jsou uzamčeny v časové schránce, aby nedošlo ke kontaminaci a mohl pokračovat vzestup tak, jak bylo v plánu.

(Image “Dreamy Autumn Morning” by James Sherwood)

Mnohé duše se vzdávají svých životních plánů a opouští svá těla. Je zde veliký přetlak, který se uvolní nejen ze Země, ale také v situacích ve společnosti. Tvůrci radí zůstávat stále spojení se svou duchovní rodinou a napojení na svůj zdroj, na vyšší já. Některá spojení mohou být záměrně přerušována, aby došlo k odklonění na nepravou cestu. Je potřeba se vždy pocitově přesvědčit a žádat o sladění s osobní vibrací. Toto sdělení též podporuje osobní naladění každého jednotlivce, který se s tímto ztotožní. Záležitosti Země jsou plně v rukou odvážných duší, které se uvolily vstoupit na tuto cestu osvobození a těmi jste vy všichni. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Spojenectví s Gaiou

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Banffu, AB, Kanada, 28. srpna 2020


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu vám řekneme věci, které musíte opakovaně slyšet – opravdu to potřebujete. Bůh nebo to, co nazýváme Tvořivým zdrojem všech věcí, není ve vakuu. Představte si Zdroj stvoření, který od vás není oddělen. Představte si Zdroj, který zahrnuje lidské bytosti jako součást aktivní lásky a soucitu, které neustále proudí do veškerého stvoření. Představte si Tvořivý zdroj, který ví, kdo jste. Existují lidé, kteří se dívají na rozlehlost vesmíru a říkají: „Jak je možné, že Stvořitel vesmíru ví, kdo jsem?“ Odpověď zní: Systém vás zahrnuje jako součást Tvořivého zdroje.

Máte duši a lidstvo ji pojímá velmi zajímavým způsobem. Téměř celá planeta mluví o duši, například v námořnickém výrazu: „Kolik duší je na palubě?“ Duše je „vozidlo“, které se zdá být součástí člověka a žije i po jeho smrti. Existuje totiž intuitivní myšlenka, znalost, že každý člověk má něco, co je o něco větší než jeho tělo. Je to tak velké, že to nikdy nezemře. Na tomhle se shodují téměř všechna náboženství a systémy víry na planetě, drazí. Je to monoteistická planeta, která uznává Boha a lásku Boha a ví, že duše existuje navždy a žije dál i po vaší smrti.

A přesto neexistuje skutečné ověření toho, co je v té duši. Rád bych vám řekl o něčem, co v duši je a na co jste možná nepomysleli. Myslíte si, že duše je zcela jako vy božská, že je to vaše vyšší já – všechny tyto věci, které v ní mohou nebo nemusí být, v závislosti na vašem systému víry. Ale je tu ještě něco jiného, na co jste nikdy nepomysleli a co je skutečně součástí vaší duše. Na této planetě existuje partnerství – partnerství, o kterém jsme tolikrát mluvili, protože je tak zásadní a potřebné. A přesto o něm opravdu nevíte. Když říkám, že o něm opravdu nevíte, mluvím hlavně k posluchačům (a čtenářům tohoto channelingu) západního světa. O planetě Zemi přemýšlíte jako o (tvrdé) zemi, po které chodíte. A někteří z vás nepřemýšlejí víc než jen o tom, co právě je, co se právě děje. Například se podíváte, jaké je počasí a to se právě děje – je to něco, co si můžete užít, nebo se tomu vyhnout. Ale je toho mnohem víc.

Tím „chybějícím partnerem“, jak bych to nazval, je Gaia. Není to planeta – je to Gaia! Gaia je jméno toho, čemu říkáme Matka příroda – teď už to víte. Má Matka příroda nějaký postoj? Má Matka příroda osobnost? Téměř každý, kdo se zajímá o planetu, by řekl: „Samozřejmě, tohle Matka příroda má.“ Je možné, že tato Gaia, tato Matka příroda je ve skutečnosti možná aktivní součástí vašeho božství? Je možné, že Matka příroda je nějakým způsobem zastoupena v duši člověka? Teď vám sdělím: Ano, je. A to se také ukazuje v systému mřížek, o kterém si teď znovu promluvíme. Ale dovolte mi předat vám něco, o čem většina z vás nepřemýšlí.

Jako děti jste se ve škole začali učit o planetě. A učili jste se, že stromy dýchají to, co vydechujete, a vy zase dýcháte to, co vydechují stromy. Není to úžasné? Už jste si to někdy uvědomili a žasli: „Jaká náhoda! V lese, v jezerech, na vřesovištích a na všech dalších místech jsou stromy a rostliny a rostou a prospívají z toho, co vydechujeme každým dechem.“ A když se podíváte na to, co potřebujete a co příroda potřebuje, pak to do sebe přesně zapadá. Jaká náhoda! Nebo jste se to jen naučili, uložili do paměti a řekli si: „Dobře, takhle to funguje.“

Představte si, že člověk potřebuje vodu. Bez vody nemůže existovat a vy sami jste tvořeni velkým množstvím vody. Nemůžete pít vodu z oceánu, protože je příliš slaná. Jaká situace a řešení se však objevilo? Sladká voda padá z nebe! A nespadne jen na vás, naplní potoky a řeky pitnou vodou. Mohli byste říct, že je to náhoda. Ale pokračuje to dál. Odkud berete jídlo? Nezáleží na tom, zda jste pro konzumaci zvířat nebo ne, protože v minulosti lidé jedli zvířata. A sázeli svou potravu a nechali ji růst, všechno, co poskytovala Matka Země. Mohli byste říct, jaká je to náhoda, že příroda a člověk jsou spolu tak silně propojeni, že vás příroda živí, dává vám vodu, poskytuje vám potravu, dává vám vzduch a mnohem víc. Přesto je to všechno prostě bráno jako fakt, že?

Můžeme pokračovat dál. Obnovitelné zdroje. Zjistili jste, že můžete stavět domy ze stromů, a pokud to budete dělat šetrně, stromy zas dorostou. A za pár desetiletí budou vaše děti stavět domy ze stromů ze stejného lesa. Představte si to, máte stavební materiál, který se neustále obnovuje a dorůstá, dorůstá a dorůstá. Napadlo vás někdy, že to nemusí být náhoda? Co když to všechno pro vás bylo pečlivě připraveno? Přemýšleli jste o tom?

Existuje mnoho lidí, kteří věří, že lidská přirozenost způsobila situaci, kdy dochází doslova k boji mezi Zemí a lidmi a že už k sobě nepatří. Pojďme tedy k domorodcům a zeptejme se jich, co se stalo. Budou první, kdo vám řekne, že planetu vnímají jako osobnost a že se mohou s planetou harmonizovat a vyvažovat tak, aby jim poskytovala dostupné zdroje a zachovávala je na stejném místě po stovky let. A pokud někdy museli opustit jedno místo, přišli na nová místa, kde mohli žít tisíce let. Vnímají planetu jako partnera pro svou existenci.

Dnes ode mě uslyšíte prohlášení, které jsem sdělil už dříve, v protikladu k tomu, co si myslíte. Domorodé obyvatelstvo se nemodlilo za déšť. Provozovali dešťové tance, ale nepohybovali se v kruhu, aby jim nějaké božstvo na nebi poskytlo déšť. Takhle to nefunguje. Ale pro vás to tak vypadá, protože to tak děláte. Ale to, co domorodí obyvatelé dělali, je vytvoření rovnováhy a harmonie se svým okolím, s přírodou a oblohou. Rychle si uvědomili, že pozorováním hvězd mohou číst roční období. Všechno, co domorodci viděli a dělali, posilovalo myšlenku, že Země je živá bytost, že je živá, má osobnost a je jejich partnerem. A měli pravdu.

Později, drazí, jste však vyrůstali v moderní společnosti. Je zajímavé, když se dnes dítěte zeptáte, odkud pochází jeho jídlo, odpoví: Pochází z krabice, z nákupní tašky, z obchodu, kam matka došla nakoupit. Opravdu si neuvědomují symbiotický vztah, který skutečně existuje mezi Zemí a lidmi.

Řekl jsem vám, že v tom je zahrnut i vztah s lidskou duší. A je to velký vztah. Věděli jste, že vaše Akáša, záznam vašich životů, je také uložena na planetě? Neříká vám to, jaké by to mohlo být skvělé spojenectví? Věděli jste, že existují dokonce i zvířata, která nesou část tohoto záznamu? Už jsme o tom mluvili dřív. Co vám to říká o planetě? Věděli jste, že na této planetě existují systémy mřížek, které uchovávají lidské emoce? Myslíte si, že je to příliš ezoterické? Dovolte mi, abych vám znovu položil následující otázku – a těm citlivým mezi vámi se tato část bude obzvlášť líbit. Vstoupíte na nějaké místo, které zjevně sestává pouze z hlíny, pole, aniž byste věděli, že by na tomto poli mohlo dojít k nějaké bitvě. K nějaké starodávné bitvě, která ani nebyla zaznamenána. A najednou se vám sevře srdce, pocítíte smutek a hrůzu ze smrti a z toho všeho, co se tam stalo. Někteří z vás na to reagují. Dovolte mi, abych se vás zeptal: Odkud se to vzalo? Mohli byste odpovědět: „No, jednou tu došlo k bitvě.“ Na to jsem se ale neptal, ptal jsem se na to, co je to za mechanismus, proces, který vám a vaší senzitivitě sděluje, že se tu něco stalo před stovkami let? Odpověď zní: Je to krystalická mřížka Země. Tento partner, tento chybějící partner s vámi mluví. Na této planetě existují věci, které chtějí být sděleny lidstvu a které obsahují moudrost přesahující všechno, co víte.

A teď k tomu velkému vztahu (Gaii s lidskou duší). Původní obyvatelé měli při pohledu na planetu určitou představu – něco, co jste již slyšeli: prach se obrátí v prach, popel v popel. Věřili, že hlína planety obsahuje moudrost jejich předků. To znamená, že když seberete kousek zeminy, podíváte se na ni nebo ji můžete pozvednout ke svým rtům, pak komunikujete se všemi svými předky a jejich moudrostí. Protože Země je partnerem vaší duše. Nejsmutnější ve vaší moderní společnosti není to, že jste na to všechno zapomněli, ale že jste o tom nebyli poučeni ani trénováni. Můžete mi uvést počet moderních západních systémů víry, které zahrnují planetu jako součást vaší duše? Neexistuje prakticky žádný. Lidé to odhodili, drazí, protože tomu nerozuměli a nevnímali to, nebo se v doktrínách zaměřených na trest zdály důležitější jiné věci. Bylo to zavrženo.

Na této planetě by bylo mnohem lépe, kdyby se lidstvo vrátilo k myšlence, že by mohl existovat partnerský vztah, který by fungoval obousměrně, jeden pro druhého, a že by se od planety dalo naučit tolik věcí. To neznamená jen dívat se na přírodu, užívat si její krásy nebo studovat, co se v ní děje. Je to o tom, co by vám pověděl jakýkoli člověk, který objímá stromy. Sedíte v lese u kmene obrovského krásného stromu. A pak začnete cítit, jak k vám promlouvá a říká: „Drazí, stojím tady už stovky let a říkám vám, že tato planeta vás miluje. Děkuji, že jste dnes se mnou poseděli.“ To je partner. Zeptejte se jakéhokoli objímače stromů, proto to dělá. Protože tu existuje komunikace, drazí.

Je to dobré poselství, že? Něco, o čem můžete přemýšlet. Je to poselství, které vám přináším již 31 let.

A tak to je.

Kryon

zdroj: www. kryon.com – The Gaia Connection –  MP3 –  15:21

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

ŘÍJEN V KOSTCE

Od 27.9. do 18.10. bude retrográdní Merkur a spolu s ním i my budeme opět hledat osobní poslání pro všední dny. Retrográdní Merkur ve znamení Vah bude představovat nové pohledy na vztahová témata a povede nejspíš i k přehodnocování smluv a dohod, zejména a především těch, jež uzavíráme sami se sebou.

Saturn ve Vodnáři se bude dotahovat do kvadratury s Uranem v Býku. Saturn se otočí dopředu 11. 10. a Jupiter (také ve Vodnáři) 18. 10. Pluto v Kozorohu obě planety předběhne o týden a z retrográdního pohybu se otočí 6. 10. V těchto dnech můžeme čekat zásadní obraty v různých důležitých situacích, osobních i společenských tématech spojené s přijetím podmínek, s rozvážením si faktů a nalezením nových parametrů našich životních cest. Nenápadně se tak vrací témata probíhající okolo loňského zimního slunovratu, kdy obě planety vytvořily konjunkci na prvním stupni Vodnáře.

Novoluní ve Vahách v říjnu, konkrétně na 14. stupni bude silné. Sejdou se nejen Slunce a Luna, ale také i Mars a Merkur. Aspekty hovoří o organizaci, plánovitosti, pravidlech, společenskými tématy, která vítězí nad osobními. Zdá se, že určitá participace a nucení se stane normou, již řada z nás vezme za vlastní. Aspekty mluví o manipulaci a především vlivem retro Merkuru sebemanipulaci. Zmíněné čtyři planety budou na vrcholu konfigurace Jod, jejímiž dalšími členy bude Neptun a Uran. Hovoří se tedy o nutnosti změnit myšlení, přístupy a potřebě se zachovat pragmaticky a hledět tak trochu do budoucna. Jelikož bude následovat volební víkend, planety hovoří o novém systému a řádu a o nalezení státníka. To se samozřejmě nemusí stát ihned, ale zde mohou být položeny základy.

Říjnový úplněk v Beranu je na první pohled akčí, aktivní a agresivní. Slunce se setkává s Marsem, ovšem s Marsem ve vyhnanství, v protilehlém znamení k tomu, v němž vládne. Pravděpodobně se vybarví úmysly, vystaví na odiv plány, otevřou se skrýše a z nich vyleze vše, co má být použito. V trigonu se Sluncem a Marsem bude Jupiter ve Vodnáři. Zdá se tak, že dále už nestrpíme osobně a ani společensky nic, co by bylo nepravdivé a pravdě překáželo. Vzdušný živel bude mít velkou sílu, což se může projevit jak v přírodě, tak ve společnosti. Naváže se na neklid na začátku září (Lilit a lunární uzly budou v té době v konjunkci) a tentokrát dostanou procesy racionální náboj. Na osobní rovině zřejmě podchytíme, zpracujeme a pro sebe využijeme poznatky, jež získáme v září se strachy. Čekají nás tedy především výzvy společné, studijní a setkáme se s tématy osobnostního a osobního rozvoje. Lecčeho chceme dosáhnout a nabídnou se nám k tomu možnosti.

Podzim rozhodně nebude klidný, postarají se o to Mars, Jupiter, Uran a Neptun, vesměs planety společenské. A skutečně, řada z nás si uvědomuje to, že nehraje na koletivní rovině ty role, které si zaslouží a také, že se neděje to, co by se nám stoprocentně líbilo. A samozřejmě si leccos už nenecháme líbit. Čas na opravy a úpravy přichází. Přejme si nicméně, ať vše proběhne harmonicky.

Ondřej Habr

Kryon – Zkoušky a strasti staré duše

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem a streamován v rámci akce Kryon Intensive Retreat v Banffu, AB, Kanada,  29. srpna 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro mnohé je těžké opravdu pochopit, o čem skutečně je channeling. Přijdou a řeknou: „No, channeling je něco zvláštního, možná tajemného, nebo dokonce okultního.“ Jiní lidé ho uznávají kvůli tomu, čím je, protože se to na této planetě děje po celé věky tolika různými způsoby. Někdy je to prostě jen intuitivní (channeling) od šamana. Šaman vycítí věci a poselství, odebírá se na určitá místa a vyučuje. Chápe, že se s ním dokonce komunikují předkové. To všechno je channelované. Když se však na něj dívají lidé, aby získali poselství z druhé strany závoje, které přichází s láskou a úctou, stává se to všechno nějak podezřelým, protože to nepochází z toho, čemu říkáte autorizovaný zdroj“.

Dovolte mi, abych vám něco sdělil o autorizovaných zdrojích. Máte jednotlivce na planetě, některé dokonce i ve vaší západní kultuře, některé ve východní kultuře, kteří jsou možná dokonce i velmi normální a jsou zasaženi láskou Boha. A najednou se kolem nich objeví andělé, kteří jim předávají poselství a oni to začnou co možná nejdřív zapisovat. Někteří při tom, když přijímají channeling, mohou být ve vězeňské cele, někteří zas ne, avšak (channelovaná) slova jsou natolik významná, že se z nich nakonec může stát Písmo svaté. Většina toho, co čtete ve svém oblíbeném Písmu od vašich oblíbených Mistrů a jejich následovníků, bylo channelováno, drazí. Je to autorizováno, samozřejmě, dnes ano, avšak v tehdejší době nebylo. Co je tedy skutečně autorizováno? Poselství, která vám právě teď předávám, jsou pro vás z andělského zdroje, který vás nezměrně miluje a chce, abyste toho tolik věděli o tom, kým jste. Je tu systém, který mnozí z vás zcela nechápou, nebo vás možná učili něco jiného o tom, čemu říkáme Akáša. Tento pojem má tolik definic, může působit jako energie, ale je to energetický systém vyváženosti (rovnováhy). Jsou tací, kteří si myslí, že Akáša reprezentuje vaši lidskost, duši, lidskost v nitru vaší duše, která vás vede skrz mnohé životy na planetě. Jak to právě říkáme, mnozí potřásají hlavou a říkají: „Dobře, líbilo se mi to, dokud jsi nedošel k minulým životům, protože v této moderní zemi, ve které můj partner channeluje, nevěříme na minulé životy.“ A máte pravdu.  

Drazí, sdělím vám pravdu. Tento systém je intuitivní. Tento systém vlastní tolik domorodých národů po tisíce let a podávají o něm svědectví tolika různými způsoby. Věří, že se vrátí, dokonce jako sví vlastní předkové. Co bylo prvním organizovaným náboženským duchovním systémem na planetě? Pokud se vrátíte zpátky a najdete, co to bylo – mnozí řeknou, že to je hinduismus – základní součástí byla Akáša – něco, co ve skutečnosti může být energie karmy. To, co děláte na planetě, vytváří energii, s kterou se pak vypořádáváte, když se vrátíte zpátky. Buddhisté to vnímají stejně. Ve skutečnosti je Akáša u buddhistů velmi živá. Někteří z nich si vybírají své vůdce tak, že zkoumají jejich Akášu v jejich dětském věku. Jinými slovy – mniši chodí od vesnice k vesnici a hledají nového vůdce. Prostě se dívají na děti mladší 8 let, aby poznali, které to je. U nich je to takhle běžné.

Drazí, na této planetě je víc lidí, kteří věří na minulé životy, než těch, kdo nevěří. Jste v menšině. Odvrhli jste tento systém, abyste zavedli jiný. Ale já vám řeknu toto: „To neznamená, že by přestal existovat jen proto, že jste jej odvrhli. Je to jeden z nejvýznamnějších hnacích motorů lidské energie, děje se každý den vašeho života.“ Akáša souvisí s tématem tohoto channelingu – vědomí vlastní hodnoty, sebeúcty. Nejprve bych chtěl, abyste se na chvíli zamysleli a nadechli jste se. Drahé staré duše, ať si myslíte cokoli, byli jste tu předtím. A nebyli jste tu jen předtím. Žili jste na této planetě a prožívali jak ty nejúžasnější věci, tak i ty děsivé, byli jste smutní i šťastní. Představte si, že jste žili život za životem, život za životem, v bouřlivých dobách, avšak s jedním atributem, o kterém chci mluvit.

Zaprvétato planeta se po celé věky doslova mořila s temnou energií na základě svobodné volby, kterou jste si vybrali – ne abyste se probudili, ale abyste válčili, válku za válkou. Vybrali jste si existenci v temné energii, která přetrvávala, pevně se držela, a nezdálo se, že by se to mohlo zlepšit. Proto jsem tady, drazí, protože je před námi posun.

Tento posun ovlivní realitu, vědomí, a změní všechny ty věci, o kterých jste si mysleli, že jsou stálé a dané, včetně lidské přirozenosti. Ale tohle není tím tématem. Tématem jste vy a stará energie. Tady je jeden atribut, o kterém bych rád, abyste věděli. Pokaždé, když jste byli na planetě, je to jako škola, výuka. A to, co se učíte, je o vás, lidské přirozenosti, co funguje a co ne. Ale čím častěji tu jste, tím víc se stáváte osvícenější, co se týká výuky. A to znamená, že když se vrátíte, máte pocit, že už jste tu byli. I když to není přítomné ve vašem vědomí, vaše innate to ví, vaše šišinka to ví, že jste tu už dřív byli. Víte, jak věci fungují – ale když jste tu potřetí, počtvrté, popáté, pošesté, posedmé, přicházíte a odcházíte, už s tím máte zkušenosti. A začíná růst něco jiného – vaše vědomí Stvořitele. I když planeta může být v chaosu, co se týká zralosti vědomí, i když mohou převládat nejnižší energie, jaké si dokážete představit, na určité úrovni ve vás existuje jiskra, která nezapomíná.

Každý jednotlivý život je vrstva, vrstva zkušenosti, která vás, staré duše, vede k tomu, že nakonec pochopíte, že nejste sami. Že tu je Tvořivý zdroj, že tu je láska v tomto vesmíru a víc než to, že tu jsou věci, které můžete udělat – vyvolat uzdravení, změnit svou realitu. Do mysli začnou vstupovat modlitby různými způsoby – například meditace je formou modlitby, být v tichu a nic neříkat je formou modlitby, prostě jen sedět a nechat se milovat je formou modlitby. Víte, že přitahujete vnější zdroj. Jak prožíváte jeden život za druhým, dostanete se na místo, kde si absolutně uvědomujete, že jste se s tímto věděním narodili. Stále však čelíte velmi ošklivé Zemi, že? Kolikrát si myslíte, že jste tu byli? Pokud jste Lemuřané, pak jste tu byli tisíckrát. Dokonce i stará duše, která tu byla méně než stokrát, má i přesto tento atribut – máte lepší znalosti o různých věcech a víte, že to, co vidíte kolem sebe, neodráží velkolepost, o které víte, že je Bohem. Takže co se vám pravděpodobně stane? Představte si na okamžik, že jste přišli na tuto planetu v poloprobuzeném stavu a to znamená, že máte určité tušení, že něco existuje na druhé straně závoje, nebo se dokonce možná vrátíte s plným probuzením a víte, že tu něco je, víte o modlitbách a víte, že tu je velkolepost Boha. Vnímáte, že tu jsou andělské vlastnosti ve věcech, možná se dokonce začnete spojovat s Gaiou. Co se vám stane, až se tohle začne dít? Řeknu vám to: „Když se o tom jen zmíníte (lidem) v nízké energii, požádají vás, abyste opustili vesnici, protože jste nekonformní.“ A vy řeknete: „Nekonformní vůči čemu?“ Nekonformní vůči nízké energii vědomí.

Není to tak dlouho, řekněme, že jste se zúčastnili velmi sváteční události, při které bude určitý počet lidí na pódiu popraven setnutím hlavy. Nezapomeňte přivést (na tu podívanou) své děti! (Kryon se směje.) Není to tak vzdálené od dneška, drazí. To se stávalo. A řekněme, že přijdete, uvidíte to a jste zděšeni, protože vaše vědomí je laskavé, neboť jste staré duše. Co s tím uděláte? A odpověď zní: Naučíte se nic neříkat, protože když řeknete:S tím nesouhlasím, protože to není správné, je tu něco, co jsme možná přehlédli, co nechápeme,“ ukážou na vás a řeknou: „Jsi příští na řadě, komu setneme hlavu.“ Protože budete vypadat, jako byste měli nějaké kouzlo, magii, protože se vynoříte z oblasti, jíž oni nemohou rozumět. Jeden život za druhým jste se probouzeli a naučili se nemluvit o tom, co víte.

Drazí, řeknu vám, co to způsobuje. Poté, kdy se narodíte do této doby, do této civilizace, do této kultury, cítíte se poraženi, cítíte, že je lepší nic neříkat, pamatujete si, co se stalo naposledy, předtím a ještě předtím … Někteří z vás možná byli kvůli tomu zabiti, někteří z vás byli vyhnáni na podivná místa, hodně z vás bylo ostrakizováno. Někteří z vás byli skutečně šamany, někteří z vás měli kouzlo, někteří z vás dokázali léčit, ale nikomu jste to neříkali, protože by si o vás mysleli, že jste čarodějové nebo čarodějnice. Tak nízká byla energie na této planetě. A proto, když se probudíte tentokrát, vaše Akáša vám předá zprávu: „Buď zticha, nic nedělej, jen tady seď.“ Způsobuje to pocit velmi nízké sebehodnoty, protože nemůžete dělat nic, kvůli čemu jste sem přišli. Nikdo vás nezná, nikdo vám nevěří. A tak tady jste a jen kráčíte po planetě, kde je toho o tolik víc, jak víte – můžete vidět jiné dimenze a ti kolem vás chtějí prostě zůstat v té (dimenzi), ve které jsou. Můžete vidět barvy, zatímco všichni kolem vás vidí černou a bílou. To vás teď vede přímo k tomu, že dochází k posunu, drazí. Přicházejí barvy, váš čas nastává. To všechno, čím jste prošli, vás dovedlo na toto místo, a jediná věc, kterou vám musíme říct, že tento nedostatek sebehodnoty kvůli minulosti je třeba propustit. A není to tak těžké, protože najednou se objeví ti, kteří vám budou věřit, najednou budou kolem vás ti, kteří budou chtít a potřebovat to, co máte vy. Pokud jste léčitelem, budou chtít to, co máte. Pokud jste tím, kdo dokáže trochu víc vidět úžasnější věci než ostatní a máte lepší intuici, která vás vede tam či onam, budou to chtít. V této době už vám nesetnou hlavu, nepošlou vás už nikam do vyhnanství. Zeptají se, co to máte, protože to budou chtít.

Světlo začíná být přitažlivé, světlo začíná přicházet na tuto planetu mnohem, mnohem lépe, než kdykoli předtím. Je k tomu povolen posun. Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být, drazí. Teď jste tady s určitým záměrem. Pokud sedíte a myslíte si, že vás tato planeta k něčemu tlačí a že jste obětí, pak jste to ještě nepochopili. Tato planeta na vás čeká, abyste se postavili, přivítali to a řekli: Jsem tady, prošel jsem tou školou a teď jsem ji absolvoval. Teď mi věnujte pozornost, protože mám věci, které chcete a potřebujete, včetně laskavosti, vlídnosti, soucitu.

Kvůli tomu tady jste, a ne abyste seděli, plazili se a měli pocit, že si nic nezasloužíte. To je ta změna. Proto jste starou duší  a to je to, co se máte naučit, drazí.

Toto je dnešní Kryonovo poselství o vědomí vlastní hodnoty.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Trials of Old Soul – MP3 – 19:43 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Kryon – Setkejte se se svou moudrostí

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem a streamován v rámci akce Kryon Intensive Retreat v Banffu, AB, Kanada, 29. srpna 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Možná si myslíte, že na nějakém místě by mohlo existovat nějaké setkání entit, které pro vás channelují, jak jste to právě slyšeli od Alcazara. Tohle je rozšíření toho, co Alcazar prezentuje. Tohle je doba, kdy se skutečně přesouváte z nevědomí do vědomí. Je to doba, kdy metafora věcí, které vibrují výše, jsou na dosah. Také se zmínil, že s sebou nesete hvězdná semena. Opravdu nepocházíte odsud, drazí, nevyvinuli jste se ze zvířat, jak vám bylo řečeno. Ne tak úplně. U DNA, o které Alcazar mluvil, došlo k záměrné změně, úpravě, abyste se stali lidmi, kteří nesou hvězdná semena, což nesete. Nad všemi těmito věcmi mohou mnozí lidé „obracet oči v sloup“. Ačkoli vaši vědci zkoumají atributy, o kterých předpokládáte, že jste se z nich vyvinuli, přicházejí s prázdnou, nenacházejí důkazy. Říkají, že vaše evoluce byla příliš rychlá oproti tomu, co se skutečně stalo, že vaše DNA se liší od čehokoliv, o čem vás učili, že z toho pocházíte. A tak začíná odhalení, které se jednou skutečně stane všeobecně přijímanou znalostí. Ale je tu velký problém.

Právě teď, drazí, na této planetě, tu pro mnohé existuje schopnost posunout se dimenzionálně, a to i pro běžné staré duše, ne jen nutně pro channelery, nebo pro ty, kteří léta meditovali, aby získali vyšší vibrace. Energie, která se nachází na této planetě, umožňuje každému, kdo si to přeje, probuzení, které může probíhat po mnoho životů, možná i v těch nových. Energie, která uctívá staré duše, protože ony budou první, kdo se zúčastní dimenzionální posunu. Avšak i ti ostatní mají schopnost (se posunout), kterou vždy měli. To je hvězdná záležitost, drazí. Dochází tu ke skutečnému zmocnění vědomí. Je to srovnatelné s posunem. Je to všechno, co jsme vám říkali, o čem může být posun. Musí to někde začít, začíná to právě teď, ale ve skutečnosti už to začalo před nějakou dobou. Lidé si začali uvědomovat a chápat věci, které nikdy předtím nechápali. První, kdo si to začali uvědomovat, jsou možná ti, kteří tento channeling poslouchají živě (nebo čtou později). Alcazar zmínil, že neexistuje „později“. To znamená, že ať můj partner na židli učí a vnímá jakoukoli energii, která je a bude stejně silná i za týden, pět nebo deset let – na uplynuté době nezáleží – protože takhle funguje multidimenzionalita. Nezhoršuje se časem, je jako teď, i v budoucnosti bude stejná, jako je teď v této sekundě. Takže pokud to teď posloucháte (nebo čtete) ve svém současném „teď“, je to také moje „teď. Těžko se to vysvětluje, ale takhle to prostě funguje. Začínáte otevírat portál uvědomění, který je doslova schopen přemístit vás dimenzionálně.

Kryone, co to znamená? Znamená to, že někam budu cestovat, na nějaké místo? Už cestujete na nějaké místo, pokud si to vyberete, a tím je vědomí. Alcazar to nazývá „supervědomí“. Je to vědomí, které je nad tím, o čem se domníváte, že je vším. Dostáváte se do vyššího dimenzionálního vědomí, které vám umožní vidět věci, které jste nikdy předtím neviděli. Třeba spojenectví s nejvyšší a nejbožštější multidimenzionální věcí – s vaší duší, vaší Akášou, s vaší buněčnou strukturou, se samotnou DNA.                      

Před několika měsíci jsem sdělil svému partnerovi, že od Kryona dostane nové pokyny. Seděl na této židli, právě živě streamoval a mnozí z vás se dívali. Udělal jsem to schválně, aby neměl na výběr, ale aby reagoval vhodným způsobem, protože kdybych mu to sdělil soukromě, odložil by to k ledu, jak se říká, na neurčito. On je takový a my to víme. A tak jsem mu před mnoha z vás řekl, že teď bude asistovat lidstvu v přesunu do jiné dimenze, ať už se toho zúčastní jakkoli velká skupina. Tato zvláštní dimenze jim odhalí jejich vlastní velkolepost. Tato další dimenze jim umožní vstoupit do míst v energii jejich vlastní duše, do které nikdy předtím nevstoupili. Jak to budou dělat, odhalí jim to velikost toho, kým jsou. Odhalí jim to systém, jak mohou přistupovat k tomu, aby utlumili svůj strach, jak mohou odstranit nepatřičné věci ve svých akášických záznamech, jak mohou mluvit se svou buněčnou strukturou a možná i dosáhnout spontánní remise (uzdravení) – všechny ty věci, které dělali Mistři. Tímto směrem se ubíráte. Už vám o tom říkáme dlouho a teď je to tady. Řekl jsem svému partnerovi, aby pořádal každý týden setkání, přičemž jedno z nich jednou za měsíc bude zdarma pro celou planetu, aby vás vzal na to místo, pokud si to zvolíte, a aby pravidelně odhaloval, jak přejít ten most, jak říkám, na to místo, kde se pak můžeme posadit a pozorovat, jak se vyjevují velkolepé věci a uvědomovat si, že jste to vy.

Teď chci udělat něco podobného, během dvou dnů vám poskytnu ukázku, jak to vypadá, když se přechází ten most. Právě teď vás požádám, abyste zavřeli oči. Vezmu vás na určité místo a něco vám odhalím. Možná se vám bude zdát, že to, co se bude dít, je nemožné, avšak dovolte mi, abych vám pověděl příběh. Můžete se na něj dívat jako na film, pokud budete chtít. Tohle je film o tom, co přichází, co bude k dispozici a jak zásadní to může být. Rád bych, abyste se na chvíli uvolnili. Pojďte blíž, pojďte blíž. Chci, abyste se cítili klidně, pokojně. Vnímejte ten pocit, drazí.

Pokud jste se dostali tam, co jste si vybrali, odeberte se se mnou na magické místo. Je to velmi prostorná místnost, drazí, a jak vstupujete do té místnosti, vnímáte její sílu a majestátnost. Někteří to můžete vnímat jako muzeum, ale muzeum to není. Je to tam poměrně dobře osvětlené a hodně barevné, avšak naplněné sochami. Všechny jsou umístěné na podstavci. Je to metafora a za chvíli uvidíte, co to je. Vstoupili jste do supervědomí. Vstoupili jste na místo, na kterém jste skutečně nikdy dřív nebyli, ne na takovémto místě.

Mám na vás otázku, než budeme pokračovat dál. Jste připraveni? Pokud sebou všude nosíte svůj akášický záznam o svých minulých životech, jak reálně se může sám manifestovat? Jak reálně se může sám manifestovat? Nebo je před vámi skryt v dimenzi, do které nemáte přístup? Nebo máte?

Jste v té magické místnosti, nádherné, klidem a mírem naplněné místnosti, vidíte mnoho soch a doopravdy nechápete, kým jsou, dokud se jedna z nich nepohne. Téměř jakoby se na tu sochu zaměřil reflektor, ta socha se pohne a celá se změní do živé formy. Ať už je tato socha muž nebo žena, doslova sestoupí z podstavce a promění se do plných barev. Nemáte vůbec strach, protože nějakým způsobem rozpoznáte, že k ní máte blízký vztah. Natáhne ruku a nabídne vám ji ke stisknutí. Stisknete ji, protože nevnímáte žádné nebezpečí, je to tu naprosto bezpečné a velmi příjemné. Podíváte se do očí toho jedince, muže nebo ženy, a on/ona sdělí své jméno. Řekne: „Já jsem ty, ty jsi já. A začne vám vyprávět o skutečnosti, že reprezentuje vás ve vašem minulém životě. Právě jste se setkali se svým minulým životem. Vaše duše je naplněna tím nádherným, mladým jedincem, drazí. Každá jednotlivá socha je ztělesněním mládí, síly a krásy. A začne vám vyprávět, čím jste prošli, ale víc než to, začne vám dávat rady: Tady je to, co ses naučil v tamtom životě a o čem ti chci povědět. A vy pozorně nasloucháte. Chci ti říct tohle, chci ti říct tohle a předám ti moudrost týkající se tamtoho života. A pak se vrátí na podstavec. A vy se vydáte k další soše, ozáří ji světlo a promění se do barev, sestoupí z podstavce a podá vám ruku, podívá se vám do očí a řekne: „Pojď blíž, chci ti říct, co jsme se naučili z tamtoho života, já jsem ty, ty jsi já. Učili jsme se to společně, ty jsi v mé duši, já jsem v tvé duši.“ A tak to pokračuje u dalších soch, jedna socha po druhé – nezáleží na tom, jak dlouho to bude trvat – začíná vás to naplňovat a vy si začínáte uvědomovat, jak velcí jste (Kryon dojatě), jak dlouho jste žili na Zemi, celý ten plán, který tady je a vy jste v něm zahrnuti. Jste v dimenzi, která vám patří, o které jste nikdy dřív nevěděli. Ach, jaké místo to je, ten váš akášický záznam! Dokážete si něco takového představit? To jste vy, rozšiřujete se, abyste viděli ten systém, abyste věděli, jak to funguje, aby vám to začalo dávat smysl. Abyste uviděli růst, vývoj, kdy vám každý (ten jedinec) povídá, co se naučil a předává svou moudrost a vy můžete vidět, čím jste prošli, abyste se dnes stali tím, kým jste.

Teď tu vizi na chvíli zastavte. Chtěl bych, aby se teď všechno ztemnilo. Nechte si zavřené oči a nadechněte se. Vizualizujte si znovu tu místnost. A představte si, že jste jednou z těch soch. Ano, už jste zemřeli, prošli jste smrtí a teď jste tady v této místnosti. Dveře se otevírají a dovnitř vchází nádherná duše – na pohlaví nezáleží, není genderově rozlišená, je to mladá a silná duše. Jste první sochou, ke které přijde, ke které rovnou zamíří a podívá se na vás. Slezete z toho podstavce a teď to jste vy, kdo je připraven vyprávět svému příštímu životu, kdo jste, čím jste prošli, o moudrosti, kterou jste nabyli a tak to pokračuje dál, dál a dál. Nacházíte se v místě supervědomí, které je nádherné a naplněné pravdou, protože to je způsob, jak to funguje. A vy se stáváte moudřejším a moudřejším s každou inkarnací díky tomu procesu, který tu vždy existoval, ne však tak skutečný, jak jsem vám jej teď právě předal. Je to reálné, nebo je to vize? Multidimenzionalita je pro vás tou cestou, možností, protože žijete ve 4D a dimenzí existují stovky. Co je skutečné, a co ne? Žijete v jednoduché dimenzi, ale, drazí, zároveň jste ve všech z nich. Je vaší volbou, zda se přesunete do dimenze, která je nad tou, již znáte.

Já vám jen předávám reálný scénář, který může nastat dokonce tento den. Někteří z vás budou mít v noci sny, protože jsme právě pošimrali tu část vašeho vědomí, které říká: „Podívej se na to, podívej se na to, je to skutečné!“ Může se to stát i na nižší úrovni, kde jsou ti, kteří vám mohou sdělit, kým jste na této planetě, dát vám informace a odstranit myšlenku, že jste ničím nebo že tu jste jen náhodou. Nejste tady náhodou. Každý z vás je velkolepý v každém ohledu. Hodně z vás tu je s určitým záměrem. Je vás hodně, staré duše, je vás hodně. Vrátím se.

A tak to je.             

Kryon     

Zdroj: www. kryon.com – Meet your Wisdom –  MP3 – 15:35

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE