Kryon – Rovnováha polarity muže a ženy

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 19.10.2016

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a dnes bych rád pohovořil o tématu, které pro vás může být inspirací a vést vás k určitému pochopení. Každého tak, jak bude chtít.
Země se opět přehoupla do fáze každoročního blížícího se vyvrcholení a někteří z vás jsou ve stavu stagnace. Je klid, který zdá se, nikde nekončí. Dovolujete si zažívat podzim plný tiché euforie a neplánovat, co bude dál. Přítomnost vstupuje stále víc do vašich životů. A je radostné tomu přihlížet. Zvlášť u některých z vás jsou pokroky za poslední období velice markantní. Jiní rádi stále dokola opakujete své staré vzorce chování a neradi měníte sami sebe. Avšak jen ve změně je síla. Ve změně je vše v pohybu a ve změně neexistuje stagnace.

Změna přináší i ono vysněné ticho, po kterém duše touží, a které teď zažívají mnozí z vás. Je to ticho určené k ukotvení nasbíraných sil a umožnění nového nádechu v energii, která vás následujícím obdobím provede. Bude se týkat osobních změn a energie vycentrování. Je to důležitý krok a ovlivní vše kolem vás. Energie, které přichází, budou klást velký důraz na vyrovnání vnitřních polarit. Osobnostní složky vnitřních aspektů duše si přejí být vyrovnány a uvnitř některých z vás přímo křičí a volají po změně.

Touhou snad každé duše na Zemi je mít vyvážený, stabilní partnerský vztah. Mnoho z vás touží po odměně ve formě opětované lásky. A když nepřichází, propadáte beznaději a ztrácíte víru v radostnější bytí. Přesto kde je k tomu všemu klíč? Ve vnitřním vyrovnání.
Váš vnitřní muž a vnitřní žena potřebují požehnat ve smyslu obdarování vibracemi, po nichž touží, a které jim chybí.

Jakmile váš vnitřní muž začne milovat vaši vnitřní ženu a bude tomu i naopak, pak dochází k zázraku, který se projektuje do celého vašeho života. Okamžitě měníte své zažité vzorce chování. Okamžitě vystupujete ze zajetí vnějších vztahů a začínáte svobodněji žít. Své partnerství začínáte vnímat jinak než doposud a s partnerem utváříte mocný proud energie. Takové partnerství má váhu vyrovnaných vah a je stabilní kotvou v dobách, kdy každý hledá sám sebe a karmická partnerství ukončují svůj život. Je inspirací ostatním. Neuhasíná a jeho žár stále a jasněji plane jiskřivým plamenem. Je vášní, je naplněnou touhou, je tím, co nazýváte naplněním podstaty života na Zemi. Překonává hranice, překonává Zemi a překonává také celý vesmír. Tomuto vztahu není nic cizí, neboť splývá se vším kolem sebe. Svou láskou pozvedává široké okolí.

kryon

Avšak jak dojít k tomuto naplnění? Jak začít žít v rovině vyrovnání? Je to vše o vyrovnání tvých osobnostních polarit. Je to hluboká cesta do nitra tebe samotného a naleznutí lásky ve všech aspektech tvého Já. Propojením této lásky uvnitř tebe pak vzniká světelná síť, cesta. A tato cesta míří k lásce tvého života. K té, která nikdy neumírá a fyzické tělo je pro ni jen jednou etapou v existenci jejího života.
Přitahuješ pak do života muže / ženu svých snů. Osobu, která žije v podobné úrovni vyrovnání. Vztah nové doby není o tahání jednoho partnera stále výš. To jsou karmické svazky, ze kterých se, v okamžiku svého prozření, snažíš vymanit. Tato cesta byla únavná a plná energie vyčerpání. Možná tuto cestu znáš.
Vyrovnaný vztah je o spolupráci cesty. Je to radost s okamžiky oboustranného osobního růstu. Je to oslava každého dne života. A je jedno, že je pár dní jeden z vás vibračně výš, ten vibrační rozdíl se vždy brzy vyrovná. Cesta každého z vás toho druhého posouvá. Někdy se může jednat o kvantový skok. Někdy sotva patrný krůček. Cesta vede stále dál a nikde neustává. Rozvoj obou duší vede k blaženosti celku. Nitro každého z těchto lidí je skrápěno energií vykoupení a ta jako vodopád tryská z jejich srdcí dál. Tím se léčí vztahy v širokém okolí.

Když vnitřní aspekty tvého Já dojdou k vyrovnání, pak tvé nitro zaplní obrovská touha lásky. Tato touha je magnetickou energií a přitahuje k tobě přesně to, co je tvým vibracím v danou chvíli podobné. Mizí vnitřní boj, mizí chtíče a záchvaty zuřivosti ega. Mizí beznaděj a přichází pocit naplnění. V tomto bodu je snadné dosáhnout všech cílů, které duše má. Srdeční čakra zpívá a raduje se ze svého vyléčení. Není nic krásnějšího než rovnováha polarity muže a ženy. Energie lásky je automaticky bezpodmínečná. A netřeba se k tomu nic učit, ani se v tom nějak dál vzdělávat. Vše nosíš uvnitř sebe a tato láska přichází sama, když překročíš svůj vnitřní stín. A dovolíš si být tím, kým jsi, bez masek, které sis dal sám, abys zapadnul do společnosti, ve které žiješ.

Ve vesmíru existuje kouzlo přitažlivosti mezi všemi bytostmi. Neexistuje tam rozdílnost pohlaví a přesto tam jistá rozdílnost energií existuje. Vždy se tak přitahuje určitá forma vibrací. Z lidského úhlu pohledu se může zdát, že muž přitahuje ženu a je tomu tak i naopak. V energii vnitřního vyrovnání opravdu dochází k propojení s bytostí, která nese znaky opačného pohlaví.
V dualitě došlo k poškození mnohých znaků muže a ženy. Někdy se muž snaží být ženou, jindy žena mužem, někdy se přitahují stejná pohlaví. Pokud u těchto osob dojde k vnitřnímu vyrovnání, pak mění svůj směr a jejich přitažlivost začíná vyzařovat pole, na které reagují osoby opačného pohlaví. Je to jako zámek a klíč. Jen společně dokáží dveře ke svobodě otevřít. U těchto osob však existuje obrovský vnitřní strach a potřebují uvnitř sebe zpracovat mnoho traumat z minulosti. Odpojili se od svých znaků pohlaví a jako náhražku je hledají u ostatních. Je to výzva, kterou si s sebou přinesli na tento svět. Lidé, kteří tento úkol zvládnou, významně mění kolektivní myšlení a přepisují chybové vzorce v obrazci lidstva, jež byl ve své prapůvodní struktuře poškozen. Provádí hlubokou léčivou práci uvnitř sebe a zároveň umožňují všem lidem na Zemi svobodněji žít a propojit se se svým určením. Čistí tažná kola světelného vozu, kterým lidstvo směřuje ke vzestupu. Svou očistou pracují na merkabě Země.

Každý jednotlivec přispívá svou prací uvnitř sebe k mnohým změnám na Zemi. Jsou to vzácné chvíle, kdy jsi sám se sebou. Možná si nepřipadáš na Zemi důležitý, možná stále hledáš svůj směr, možná tápeš v tom, co uvnitř sebe změnit, avšak vždy věz, že jsi to právě ty, na koho Lady Gaia spoléhá a komu důvěřuje. Vždyť právě proto jsi byl pozván na Zemi a pozvání jsi přijal. Země se tak stala tvým domovem. A i když změny nevidíš, není to nic, čím by ses měl trápit.
Nauč se být v harmonii se sebou a to povede k harmonii i s tvým okolím.
Nauč se číst ze svých vlastních pocitů. Tu zkušenost nevyčteš z knih.
Nauč se porozumět svému vlastnímu světlu a podle něj žít.
Tvé světlo tě povede a stejně jako rozkvete láska uvnitř tebe, najdeš ji i vně sebe.

To, v jakém vztahu nyní žiješ, to jen zrcadlí tvůj vlastní vztah k tobě samotnému. Vždy máš to nejdůležitější přímo na dosah. Jen mít odvahu se na to podívat a prohlédnout skrze růžové brýle, které si dáváš, když nechceš měnit nic uvnitř sebe.
Tvá cesta do nitra je vždy otevřená, když o to sám sebe požádáš.

S přáním magnetické milosti pro vše, co ti už neslouží a s úctou ke tvé jedinečnosti.
Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Celý channeling je energetizován magnetickou láskou Kryona.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 16.10. – 22.10. 2016

Milovaní,

mnozí z vás pociťujete dopady změny. Uvnitř sebe víte, že jste se změnili. Uvnitř sebe víte, že se stalo něco velkého a to je úžasná příležitost k oslavě! Když tu změnu přijímáte, zažíváte chvilky, kdy se vám chce velmi spát, a my vás žádáme, abyste poslechli pokyny svého těla a odpočívali, protože je to důležité, abyste se mohli přizpůsobit dávkám obdržených energií a přijali je. Když se vzbudíte a zjistíte, že máte křehkou páteř, znamená to, že jste dostali velkou dávku energií, které aktivují vlákna vaší DNA, a když se to stane, je to další signál, abyste byli na sebe hodní a dovolili si odpočívat, regenerovat a přizpůsobit se.

Ponořte se do sebe a vyhledávejte klid, velmi to pomáhá. Když to děláte, velmi se doporučuje pít víc vody. Važte si sami sebe, vždy se k sobě chovejte, jak byste chtěli, aby se k vám choval vás nejlepší přítel. Zasloužíte si takové úsilí a takovou úctu. Mnozí z vás nalézají energii k tomu, aby se soustředili na dokončení projektů, které uvízly, a dlouho se nedařilo je dokončit. Teď vidíte, že se to děje rekordní rychlostí. Když se to děje, vězte, milovaní, že to, co děláte, je správně načasované, aby se to dostalo do světa. Přijímejte s klidem vše, co se kolem vás děje. Vězte, že bez ohledu na to, co se kolem vás odehrává, jste vždy milování, podporováni a ochraňováni. Vždy jste obklopeni ochrannými anděly.

Po planetě se pohybují velmi turbulentní energie. Jsou to energie kolektivního vědomí, chaosu, strachu, utrpení, starosti – energie těch, kdo prohráli, těch, co zažili náhlou změnu počasí, které jim vzalo vše, co jim bylo drahé. V zemích sužovaných válkou je mnoho lidí, kteří se stále modlí za to, aby do jejich života a do jejich země přišel mír. Do toho přichází víření výronu kosmické energie a tak jste vy, pracovníci světla, žádáni, abyste, jako vždy, udržovali své světlo, udržovali svůj klid v bouři. Vězte, že vaše umístění na planetě je předurčeno osudem, takže jste v oblasti, kde je zapotřebí, abyste byli, aby vaše světlo přineslo do těch míst stabilitu.

Každý z vás je jako klíček – bod, na který se můžeme podívat, aktivovat ho a propojit s ostatními, aby se na planetě a v ní vytvořila stabilita. Tak vidíte, milovaní, sloužíte vyššímu záměru, než jste si kdy mohli představit. Vy jste našimi strategickým místy, jste našimi majáky v temnotách, které se prodírají atmosférou. Vězte, že ty temné a děsivé energie jsou po staletí čištěny, odstraňovány omračujícím a zvýšeným tempem a to je nakonec dobré pro každého. Tak vězte, že toto je přechodná situace, že je to zapotřebí, aby se ty energie vynořily na povrch, aby mohly být přeměněny na velké světlo, které bude použito pro nejvyšší dobro všech.

Jsme tak vděční, že se to děje a je to kvůli vám, milovaní. Když se z vyšší perspektivy díváme na vaše aurická pole, vidíme, že se vaše světlo stalo krystalické, že barvy, které vás obklopují, jsou jasné a čisté. Když tak jasně záříte, mnozí jste hodně barevní, duhově barevní, a to Zemi opravdu pomáhá v jejím všeobecném obrázku, protože my, z vyšších dimenzí, můžeme přijít a zacílit to světlo a upravit barvu paprsků, které jsou zapotřebí, aby přinesly do jistých oblastí světa urychlené a klidnější změny. Jsme velmi vděční, že na planetě jste.

V každém člověku se odehrává hodně léčení. Spojuje se mnoho věcí, sjednocuje se mnoho aspektů vaší bytosti a to ve vás vytváří větší mír. Když máte v sobě mír a požádáte o pomoc, pomůže to celý proces zvýraznit. Každého z vás obklopuje mnoho andělů a léčebných týmů, pomáhají vám ve všech oblastech vašeho života: fyzicky, mentálně, emocionálně, spirituálně a ano, finančně. Věci se lepší – vězte to a nikdy neztrácejte naději.

Žádáme vás, pracovníky světla, abyste posílali růžový paprsek Boží lásky do zemské mřížky, do zemského jádra, aby energie Boží lásky pronikla přes povrch planety, aby pronikla do krystalického, diamantového jádra Země, což umožní, aby torus – rotační plocha, obklopující Zemi, ten paprsek lásky distribuovala. Vše je dobré, láska prýští. Když se to, co vychází ze Země za pomoci vašeho úsilí, spojí s vesmírnými paprsky lásky, bude to pro ty, co se zrovna probouzejí, mnohem snadnější, budou zažívat mnohem víc klidu. Mír se rozhostí na mnoha místech světa a bude růst a šířit se, dokud nebude na této planetě mír! Děje se to, udržujte tuto vizi!

Do příštího týdne…

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Horoskop na obdobie 17. – 23. 10. 2016

Odpojení Matrixu

V tomto týdnu nám do 21. 10. doznívá opozice Slunce a Urana, která přináší zrychlení, chaotické situace, překvapení, možnost změny a osvobození se. Ke Slunci se přidává Merkur a též vytvoří opozici s Uranem. Potřebujeme více všemu porozumět, pochopit a komunikovat. Vliv Urana je v napětí, je to o nepozornosti, nesoustředěnosti. Toto se projeví, když se budete snažit vše uchopit myslí, logikou a „dotlačit“ to do harmonie. V mysli se tím vytvoří rozpor a chaos. Pokud se podaří otevřít mysl nové inspiraci a důvěřovat, že dokážeme vnímat i to, co je za slovy a informacemi, přinese to pozitivní změnu v odrazu naší projekce na svět. My vše filtrujeme skrze svou mysl a ta vytváří odraz toho, co vidíme. Není to skutečná realita. V tomto týdnu je možnost osvobodit svou mysl od svých projekcí a uvidět, jak a čím si tvořím vlastní odraz ve svém životě. Jak si tvořím svou realitu. Realitou to nazývám a vnímám do té doby, než prohlédnu, že je to vytvořená projekce mysli. Tím můžete vystoupit z her mysli – Matrixu a udělat změnu.

Objeví se mnoho prozření, rozuzlení, projasnění, které povedou k pravdivosti. Nejdříve je potřeba být pravdivý sám k sobě a pak lze být k druhým. Často potřebujeme pohled někoho jiného, aby nám pomohl nahlédnout za náš odraz. Naslouchejte proto druhým a nechte se inspirovat.

Na hmotné úrovni se objeví nehody, úrazy a technické závady. Elektronika a internet budou poruchové. Mohou se objevit velké bolesti hlavy, což značí o uzavření a odmítání, nechat skrze sebe projít novou energii. Když se za každou cenu budete snažit vše pochopit, též se objeví bolesti hlavy, nervozita, nespavost a podrážděnost.

Přichází velký přísun informací. Přinese to zmatek a chaos, který způsobí, že najednou můžete zůstat bez názoru a ve stavu NEVÍM. Dovolte si NEVÍM. Je to důležitá část procesu změny mentálního nastavení. Je to odpojení Matrixu.

Jinak zůstanete v neustálé analýze, na vše budete mít názor a ten budete mít potřebu stále prezentovat. Tím k vám nic nového nepřijde a vy zůstanete ve svých starých mentálních vzorcích.

not-knowing7

Mars v konjunkci s Plutem v Kozorohu v harmonii s Černou lunou přináší proces transformace marsovské síly – vůle, ego, rozhodnost, čin. Mars symbolizuje pud sebezáchovy, vztek, agresivitu, sexualitu, sílu, odvahu a vůli přežít. V archetypech je to vnitřní zvíře, bojovník, lovec a ochránce.

Muži jsou nyní vystavováni transformaci ve využívání marsovské síly. V mužích něco starého z mužské síly zemře, aby to mohla nahradit zralejší – vyspělejší formu využívání své mužské síly. Důležitý je proces v oblasti muži mezi sebou. Je to vnější svět, kde se muži realizují. Soupeření či respektování. Druhá oblast je, jak se muž cítí mužem vedle ženy. Ženy mohou mužům zrcadlit jejich vnímání mužské síly, co přijímají či odmítají.

Také ženy mají v sobě svého vnitřního muže, proto je to důležitý proces i pro ženy. Transformace vnímání a postoje k mužské síle. Ženy si mají vytvořit nový postoj k mužům, ale nejdříve se potřebují podívat na své staré zkušenosti, které je potřeba opustit.

Zároveň se objevuje to, jak využíváme, používáme svou vůli k získání moci. Když se propadne touze po moci, síla se využívá manipulativně, účelově, kdy je člověk zahlcen svým egem a chce získat moc nad druhými. Proces probíhá 12. – 27. 10., může se objevovat prosazování svých egoistických zájmů, sobectví, bezohlednost a bezcitnost.  Je to projevený strach z neznámého.

Pluto je síla Ducha, která pracuje z pozemským “materiálem”. Je to proces smrti a znovu zrození ve hmotě, v těle DNA, ega, v paměti duše a mysli.

Vzhledem k tomu, že jsme po úplňku, jsme vedeni k dokončování započatého. Do nového novoluní, které nastává 30. 10., by mělo být hotovo.

Slunce vstupuje do znamení Štíra 23. 10. v 1:50 hodin. Dle alegorie Martina Schulmana, když Bůh předstoupil před svých dvanáct dětí a do každého vložil sémě lidského života:

,,Tobě, Štíre, dávám velmi obtížný úkol. Budeš mít schopnost vidět do lidských myslí, ale nedovoluji ti mluvit o svých objevech. Často tě bude to, co uvidíš bolet a ve své bolesti se ode Mne odvrátíš. Zapomeneš, že to nejsem já, ale pokřivení Mé ideje, co ti způsobuje bolest. Budeš tak vidět do lidí, že v nich poznáš zvířata a budeš tak bojovat se zvířecími instinkty ve svém nitru, že sejdeš z cesty. Až se však ke mně nakonec vrátíš, Štíre, budu pro tebe mít velký dar Cílevědomosti.“

Všichni máme v sobě všechna znamení, některá prožíváme intenzivněji, některá méně, ale všechna znamení jsou naší součástí.

Když Slunce prochází určitým znamením, ozáří v našem nitru určitou energii aktuálního znamení a my si můžeme uvědomit, jak prožíváme a využíváme danou energii znamení.

Přeji vám klidný týden. Nel

 

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Čím som staršia, tým žijem jednoduchšie

Neviem, či je to tým vekom. Alebo možno iba skúsenosťami a prežitými momentmi. No čím som staršia, mám pocit, že sa snažím žiť jednoduchší život. Ľúbim ho intenzívne a vrúcne. Ľúbim moju rodinu a priateľov a uvedomujem si viac svoju vlastnú osobu. Kedysi som sledovala, ktorá hviezda v bulváre opäť urobila trapas či ktorú opäť zbalil Ryan Gosling.

Dnes sa tomu už vyhýbam. Televízor som už nezapla vyše roka a ruksak, denník a priatelia sú mojim najlepším spoločníkom na cestách do neznáma. Keď som uvidela iné kultúry, pochopila som, že niečo robíme zle. My Slováci, my ženy. My ľudia. Že náš život nie je len o pseudocelebritách, o Smotánke, o peniazoch a nových veciach. Je v tom niečo viac. Stránim sa bulvárnym novinám, i keď asi ako každú ženu ma to občas tiahne prečítať si pikošky. Avšak omnoho viac ma napĺňa ranná prechádzka, výhľad na mesto či pozorovanie hviezd s priateľmi. Chcem si len užívať chvíle a žiť. Pretože o tom to celé je. Nie sadnúť si na zadok a celý deň sledovať reality show, či chodiť po nákupných centrách deň čo deň a pridávať fotky na instagram, ktoré nákupné centrum som opäť objavila. Možno je to naozaj tým, že čím sme staršie, prichádzame na hodnoty. Nepotrebujeme už toľko veľa, čo sme hľadali ako 15-ročné. Stačí nám naozaj málo a my žiarime a sme jednoducho spokojné.

hap

Médiá ma dennodenne kŕmili nezmyslami, divnými ilúziami a predovšetkým míňali môj čas a energiu, čo je dnes na nezaplatenie. Dnes dám radšej prednosť dobrej knižke, či človeku, ako televízií. Je u mňa zvykom pri varení počúvať dobrú hudbu, namiesto bezduchého zapnutia televízie na ľubovoľný kanál, len aby som niečo počúvala. Je to o mne. O tom, že som si vybrala život o niečo jednoduchší a krajší. Že chcem vnímať život naplno a neriešiť hlúposti, ktoré sa ma netýkajú. Len si vychutnávať rannú šálku čaju, pozhovárať sa s priateľkou v milej kaviarni a robiť niečo kreatívne a zároveň oslobodzujúce. Pre mňa je každý deň slobodný a jedinečný, rodinné chvíle oveľa krajšie a radostnejšie a samozrejme sama sebe som si pánom. Mám sa oveľa radšej a vnímam seba ako naozaj potrebnú bytosť pre dnešný svet. Pre svet, kde môžem niečo dokázať. Som krásna, mladá a možno nie vždy viem čo chcem, ale jedno Vám poviem isto: Žijem jednoduchý život, kde si uvedomujem, že je krásny. Postupne som si vybudovala život plný harmónie a šťastia, ktorý mi nemôže nikto zobrať. Je len môj. Už sa nebúrim životu, pretože je to len slepá ulička. Dostala som svoj život ako dar. Mám ho len jeden a už nepremrhám ani sekundu, pretože ho milujem. So všetkými krásami i chybami, aký je.

Čo som sa naučila za posledné roky:
Nik nežije iba pre seba.
Jediná vec na svete stojí za to: tvorivosť. A vrchol tvorivosti je sebautváranie.
Na dôležité veci nie je nikdy neskoro, v mojom prípade príliš skoro. Byť tým, kým chcete byť. Neexistuje žiadne časové obmedzenie, môžeš začať žiť kedy chceš. Môžeš sa zmeniť alebo ostať rovnaká, neexistujú pre to žiadne pravidlá. Môžeš z toho vyťažiť to najlepšie alebo najhoršie. Dúfam, že ty si získala to najlepšie. Dúfam, že vidíš vecí, ktoré ťa prekvapia. Dúfam že cítiš veci, ktoré si necítila. Dúfam, že spoznávaš ľudí s rôznymi názormi. Dúfam, že žiješ život, na ktorý si hrdá. A pokiaľ zistíš, že nie, tak dúfam, že máš silu začať odznova.

(Podivuhodný prípad Benjamina Buttona, Film)

Zdroj: https://www.odzadu.sk/cim-som-starsia-tym-zijem-jednoduchsie/

AA Michael – STÁT SE POSLEM (MISIONÁŘEM) SVĚTLA

Archaděl Michael prostřednictvím Ronny, říjen 2016

Milovaní mistři, tak jistě, jako dýcháte, tak pomáháte vytvořit Ráj nebo peklo na Zemi – nebo také mnoho z vás asi cítí, že kolísá někde mezi těmito dvěma stavy. Nezáleží na tom, čemu věříte nebo jak vykládáte svá dávná učení, Ráj je stav mysli/vědomí, a ne někde „tam venku“ ve vyšších dimenzích. Není to konečný cíl nebo místo, kam byste dostali oprávnění vstoupit, když přeměníte nebo opustíte svou fyzickou loďku. Je to stav vědomí, který tvoříte, a existuje nezávisle na tom, kde jste byli, kde jste teď nebo kam směřujete v budoucnu. Přišli jste z nebeského místa, z místa ráje a přinesli jste si s sebou Lásku/Světlo, společně se schopností tvořit nebeské prostředí, prostředí ráje, nezávisle na tom, jakou dimenzi, svět nebo realitu jste si vybrali prožívat.

Peklo na Zemi je to, co mnozí z vás zažíváte po mnoho tisíc let, od té doby, co lidstvo upadlo do polovědomého stavu. Žili jste a žijete v nereálném světě, čímž jste nabiti strachem, pověrami, pocity studu, viny a toho, že nejste hodni lásky nebo hojnosti. Dovolili jste ostatním, aby vám říkali, jak máte myslet a jednat, a dovolili jste těm, o kterých jste si mysleli, že jsou moudřejší než vy, aby vám vzali vaši sílu a ovládali vaše životy. Špatný proud negativních myšlenkových forem vytvořený masami lidí vás udržoval uvězněné ve světě iluze.

Váš pravý svět byl navržen tak, aby byl křehký, jasný, aby volně plynul a byl harmonický, čímž byste prošli střední cestu s velmi málo potížemi a výzvami, které by vám stály v cestě: krásný svět míru a dostatku, kde byste mohli svobodně ve spolupráci se svými bratry a sestrami na cestě spolutvořit; místo, kde byste byli napojeni na všechny úrovně vědomí, a přitom sladěni se všemi Stránkami Stvoření v rámci prvních úrovní Čtvrté dimenze; místo které bylo navrženo, aby poskytlo nebeské bytí, bytí v Ráji, na hmotné rovině. Vzpomeňte si, vaším posláním bylo zažít říši hmoty, aby Stvořitel také mohl tuto divukrásnou Stránku Svého tvořivého procesu zažít.

Zázrak této doby je, že každým dnem se probouzejí ve větším množství masy lidí. Vy, předvoj, jste otevřeli cestu a postavili pódium pro velkolepý proces přeměny, který se šíří světem. Svým neúnavným úsilím jste nad Zemí a v ní ukotvili vyšší frekvence Světla, čímž jste je zpřístupnili všem, kteří jsou připraveni otevřít svá srdce a vstoupit na stezku zvýšené vědomé pozornosti a mistrovství Sebe.Každý člověk má schopnost vytvořit svůj vlastní jedinečný Ráj na Zemi. To je zázrak těchto časů, ve kterých žijete a které nemají obdoby.

Natahujete své duchovní svaly, vstupujete do rozsáhlých zdrojů, které na vás čekaly po mnoho věků. Začínáte žádat prvky a vlastnosti svého pravého světa – světa, který jste všichni na počátku pomáhali vytvořit. Cestou dolů nesčetnými Dimenzemi si každý z vás s sebou přinesl, uložené ve své Boží Buňce Diamantového Jádra, všechny znaky, ctnosti a kvality dvanácti Paprsků, drahocenný dar našeho Boha Otce/Matky.

Na počátku jste svoje schopnosti používali k tomu, abyste vytvářeli mnoho velkolepých a divukrásných věcí, dokud se, postupem času, vaše schopnosti nezmenšily, nepokřivily a nezačaly být nedokonalé kvůli vašemu pádu do iluze negativního prostředí nižších dimenzí.Tak jste začali tvořit a žít v nereálném světě, v pekelném místě svých vlastních výtvorů.

Nejvyšší Stvořitel zná jen dokonalost, a naši Boží rodiče, náš Bůh Otec/Matka, chce pro celé Stvoření jen to nejlepší. Netrestají. Nestraní nikomu. Neznají vztek nebo strach.Jsou naplněni jen Láskou/Světlem a vyzařují je, což představuje soucit, radost a harmonii, stejně jako všechny dobré a správné věci. Nezáleží na vašem náboženství. Nezáleží na tom, jestli jste ateista, agnostik nebo říkáte, že nenávidíte nebo popíráte Boha. Nikdy doopravdy nezemřete; jen změníte formu. Jste nesmrtelní. Pamatujte, jste lomené Světlo/Jiskry Stvořitele. Vidíte přes čočky vytvořené z vibračních frekvencí, které se skládají z myšlenkových forem, záměrů a akcí, vyúsťující v jedinečný obrázek reality, kterou jste vytvářeli po mnoho tisíc životů. Jste v procesu opětovného požadování své vyšší pravdy, čištění svých myšlenek a projasňování své vize. Když tak činíte, závoje iluze se pomalu rozpouštějí, zatímco vy postupně stavíte svou novou podobu ráje/ Nebe na Zemi, která se postupně bude mísit a propojovat s vizemi vašich bratrů a sester, kteří jsou na cestě s vámi.

Po staletí zde byly předpovědi a proroctví, že nastane Nový Věk evoluce na Zemi a evoluce lidstva, který byl označen jako přechod od instinktivních, fyzických/lidských Bytostí na INTUITIVNÍ DUCHOVNÍ/LIDSKÉ BYTOSTI, nebo jako návrat k vaší pravé povaze Andělských Jisker Stvořitele.

Jeden galaktický cyklus trvá přibližně 26 000 let, a Země společně se všemi vnímavými Bytostmi obdařenými smysly je ovlivněna tím, jak se lidstvo vynořuje z temnoty Světla do nového!Vesmírného Dne. Bylo to prohlášeno za Zlatý Věk, a opravdu to tak je, neboť bude vytvořena nádherná nová Zlatá Galaxie, ztělesňující vibrace/frekvence vašich zážitků/úspěchů a moudrosti posbíraných za mnoha pobytů na pozemské pláni, společně s novým Andělským Plánem vyslaným ze Srdce/Mysli Nejvyššího Stvořitele k našemu Bohu Otci/Matce tohoto Vesmíru.

Během noci nebo-li temného cyklu minulých Věků jste klesli do hustoty, a vaše Životní/Světelné Linie k vašemu Vyššímu Já a našemu Bohu Otci/Matce byly velmi ztenčené. Byli jste necháni svým vlastním prostředkům v naději, že se probudíte ke svému Vnitřnímu Zdroji (zdrojům) duchovní síly. Boží Plán po vás nechtěl, abyste zažívali nedostatek, omezení a strach; nicméně měli jste trpět následky činů, které jste činili ze svobodné vůle – nesouladnými energiemi, které jste promítli do svého světa.

Mnohokrát jsme mluvili o zákonech příčiny a následku, nebo-li o tom, že „každá akce vyvolá nějakou reakci“, což vyústí do toho, co je známo jako negativní Karma. Po mnoho věků jste jako osvícení jedinci poctivě pracovali na tom, abyste přivedli do rovnováhy svou osobní karmu, karmu předků a karmické vlivy rasy. To bylo hlavní částí hry duality a polarity, návrat do rovnováhy a harmonie ve všech stránkách své Bytostnosti. Zápasili jste s křížem hmoty po mnoho věků, a je obdivuhodné sledovat, jak jste pomalu navrátili do harmonických frekvencí nesouladné energie, které vás oddělovaly tak dlouho od rovnováhy. Jak léčíte a přetváříte myšlenkové formy, které vás držely chycené v pekelném prostředí minulosti, najednou se stáváte Pilířem Světla, a kříž, který nesete je Křížem Světla, který září ze Solárního centra Síly přední a zadní branou vašeho Svatého Srdce. Tak vytváříte sloup Světla, čímž začínáte zažívat „plody své práce“, tak jak znovu požadujete své nebeské dědictví, dědictví ráje, jako Posel Světla.

Mnoho z vás se diví, co se stane teď, když kolem Země krouží větry válek, konfliktů a destrukce a jako temný, těžký mrak, dotýká se všeho a všech a ovlivňuje je.Záleží na tom, co cítíte a co si myslíte, drazí, co je ve vaší mysli a ve vašem srdci, na tom záleží. Jestli budete pevně stát ve Světle nebo pomáhat negativním karmickým myšlenkovým formám, které jsou vytvářeny v každém jednotlivém okamžiku. Znovu se vás ptáme, přispíváte k osvobozujícím vibracím Ráje nebo k nesouladným frekvencím pekla? Žádáme vás, abyste už déle neseděli pasivně na kraji cesty a nic nedělali. Jste žádáni, abyste vstali a aby se s vámi počítalo, neboť vaše dynamická energie Životní Síly je nyní potřeba jako nikdy dříve. Jste daleko mocnější, než si dokážete představit, mí odvážní přáteléhrajete důležitou roli v tom, aby bylo dosaženo mírového řešení velmi neklidné světové situace.

Energie, kterou vyzařujete ze svého srdečního centra, má tolik vlivu na výsledek ničivých sporů ve světě, jako těch, kteří jsou v „předních řadách“. Vy sami jste také, tak říkajíce, v předních řadách, neboť máte schopnost vstoupit do čistých, neprojevených Adamantinových Částic Andělského Světla a vytvarovat z nich mocné myšlenkové formy a akce, které mohou překonat jakoukoli nepřízeň osudu. Jak jsme řekli: „Odvážné duše, které byly povolány do bitvy, nezáleží na tom, na které straně bojují, pokud tak činí s přáním pravé spravedlnosti pro všechny a soucitem Ducha pro lidské bytosti, které jsou s námi, místo nenávisti a touhy po odplatě, zotročení nebo ovládání ostatních, pak fungují jako spravedliví válečníci a Nebeské síly Ráje jsou s nimi.“

Mnoho lidí po celém světě se ptá: „Proč nemůžeme mít vůdce s integritou, kteří jsou inspirovaní Duchem, místo těch, kteří slouží sami sobě, jdou po moci a jejich prvotním cílem není nejlepší výsledek a zájem mas?“ Je to také znamení doby, milovaní. Velké změny, které pomalu probíhají, musejí začít v srdcích lidí. Jak se mění to, čemu věříte, a získává to moc a sílu, budete budovat nové myšlenkové formy a budete trvat na tom, aby vaši vůdci byli zodpovědní, měli integritu a byli pravými statečnými hrdiny a šampióny lidí.Vaši vůdci odrážejí nastavení mysli mas a důležitou částí vašeho životního poslání je vyzařovat bezpodmínečnou lásku VEŠKERÉMU lidstvu a Zemi. Pamatujte, říkali jsme vám, že když tak učiníte, je vaše milující energie přidána ke kolektivnímu celku, a pak je použita pro nejvyšší a největší dobro VŠECH. Když tak činíte, jste v souladu s Božím Plánem Stvořitele a stojíte společně s mými Legiemi Světla jako bojovníci míru.

Když říkáme, že byste měli hledat to, co je vaší vášní a co vám přináší největší uspokojení, mnozí z vás nemají nejmenší zdání, co to je. Žádáme vás, abyste začali vyčleňovat věci, které jsou ve vašem životě stresující, které vám přinášejí bolest a ze kterých máte hrůzu. Nestanete se tím čím jste za den, týden nebo rok, ale můžete se přeměnit zpátky na své mocné já plné mistrovství daleko rychleji, než si umíte představit. Nabídli jsme vám za těchto několik posledních let mnoho nástrojů, technik a informací, ale vy musíte učinit závazek a dokázat si, že to, co vám nabízíme, jsou „kouzelné nástroje“, které hledáte a které jste hledali.

Mnohokrát jsme řekli, že musíte znalost přeměnit v moudrost, a musíte dojít k poznání, že něco je pravdivé a dosažitelné.Realizace je, když se něco ve vaší mysli stane krystalicky jasným a vy „víte“, že je to pravda – pak musíte pravdu uvést do pohybu, do akce. Znalost/moudrost, obalené láskou/soucitem, a zacílený záměr/akce vytvářejí sílu, která má klíče k vesmírnému úložišti neprojeveného potenciálu – potenciálu, který jen čeká na vás, abyste ho vytvarovali a vytvořili, cokoli si umíte představit. To je to, co na vás čeká v novém nebeském světě (ráji) zítřka.

Je čas integrace a návratu zpátky do harmonie u všech věcí. Rozhodující důležitost má znovusjednocení a vyvážení Sil Boha Otce/Matky na Zemi a v každém z vás. Tento sjednocující proces urychlí váš osobní návrat k vyrovnanosti a harmonii uvnitř vás samých. Znovu budete ztělesňovat jak mužské tak ženské znaky, kvality a ctnosti našeho Boha Otce/Matky. Už nebudete rozlámaní na kousky a nebudete v sobě bojovat, ale vaše moc se posílí kombinováním sil vašeho Andělského Já.

Nebeské větry změny vanou tímto PodVesmírem a po mnoho let bombardují Zemi. Už nemůžete ignorovat fakt, že se váš svět okamžik za okamžikem mění. Cítíte, že čas se zrychluje, ale to vaše Země letí prostorem rychleji. Přecházíte do reality, kde čas je tekutý a prostor je kujný, tvárný poddajný.

Velké Bytosti Světla přišly z daleka ze VšeVesmíru, aby tyto epochální časy rozhodující změny sledovali a pomáhali vám. Můžeme vás inspirovat, řídit a pomáhat vám, ale jen vy a vy sami můžete podniknout akci, která vyústí v projevení se Ráje na Zemi. Sledujte znamení na obloze; všimněte si krásných mraků a západů slunce, které pro vás vykreslují andělé; buďte citliví k nutkání a šeptání, které vám posíláme vaším způsobem; a dávejte pozor na všechny zázraky, velké nebo malé, které pro vás zařizujeme. My nejsme „tady venku“. Jsme od vás vzdáleni jen na myšlenku nebo úder srdce daleko. Obklopuji vás a zahaluji vás svým aurickým polem lásky a ochrany. Jste nezměrně milováni .

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy