Kryon – Bariéry a filtry 3 – Radost

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v New York City, New York, 7. června 2020


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsem si dobře vědom, co se právě děje. Jsem si vědom těch, kteří to právě poslouchají, sledují (nebo čtou). Zejména jsem si vědom těch, kteří to sledují „v reálném čase“, jak byste to nazvali. Právě před sebou vidíte médium, které se otevírá pro mnoho dalších. Někteří to možná sledují poprvé a takového setkání by se fyzicky nikdy nezúčastnili. To byl ostatně plán těchto setkání (prostřednictvím YouTube – pozn. překl.) obecně, když začala. Publikum je tedy odlišné, často větší. A někteří poprvé sledují channeling. Je velmi zajímavé, jak vnímají to, co vlastně sledují.

Co se vlastně během takového channelingu skutečně děje? Někteří lidé vidí takovýto channeling poprvé. Možná byli jen požádáni, aby se na něj podívali. Teď kroutí očima, odcházejí z místnosti a říkají: „Tohle opravdu není nic pro mě. Je to docela hloupé.“ Vůbec si neuvědomují, že channelingy existovaly a existují jako způsob sdělování duchovních poselství od počátku lidstva. Přemýšleli jste někdy o tom, jak mohlo být napsáno tolik skutečně hlubokých, krásných a soucitných písem v tolika systémech víry po celém světě? Možná odpovíte: „No, sepsali je nějací muži nebo ženy.“ Opravdu? Když vezmete Písmo svaté, budete se ho držet a myslet si, že to je slovo Boží a budete podle něj dělat to, či ono, budete jej pročítat a zjišťovat, že jsou v něm hluboké myšlenky, krása, že je v něm pravda. Myslíte si tedy, že možná, jen možná, by to mohlo přijít z nějakého vyššího zdroje prostřednictvím jednotlivce, který to zapsal?

Poselství vám předáváme už tolik let. Do posvátných spisů, které v této zemi (USA) tak dobře znáte, zapisovali apoštolové, možná sedící ve vězení, nádherné věci při světle svíčky. A skrz ně, z vnějšku, mimo cokoliv, co by sami mohli napsat, přichází skutečné poselství Ducha – poselství lásky, moudrosti, soucitu –  a proudí přímo na papír před nimi. To je channeling, drazí, to je způsob, jakým se poselství předává. Nemusí to být nutně anděl, který se objeví a předá vám nějaká slova. Děje se to prostřednictvím lidí a vždy to tak bylo. Problém je, že tolik lidí řekne: „No, to bylo tehdy a teď je dnes. Nemáš povolení být apoštolem, nemůžeš to dělat.“ Odpovíme: „V jakém okamžiku, drazí, vás Bůh přestal milovat a předávat vám zprávy a slova? Kdy nastal ten okamžik, že vás „odříznul“?“ Co vám říkali, kdy došlo k tomu meznímu bodu, že už o vás Bůh nemá zájem? Nebo to nějak pokračuje, možná jiným způsobem, ne ve starodávné knize, ale možná den za dnem, nyní, protože Boží láska stále trvá, radost stále trvá.

Jsou tu jiní, kteří se na to podívají a řeknou: „Přicházíš jako autorita, už z tvého hlasu to poznám. Vždy to tak je, že je to autoritativní postava. Raději bych se ti měl posadit k nohám a poslouchat.“ Ale ne. Drazí, tohle vás učili, že cokoli, co přichází z druhé strany závoje, musí být důležité, důležitější než vy, možná dokonce jako otcovská postava. Raději se chovejte lépe, sedněte si a dobře poslouchejte. To však není pravda. Rád bych, abyste právě teď použili své srdce. Kdo právě teď mluví? Právě teď, kdo to mluví? Dám vám odpověď, ať už tomu budete věřit, nebo ne: Je to člen rodiny, jenž zná vaši duši. Když nejste tady (na Zemi), drazí, bavíme se spolu šťastně v nebi. Je to metafora. Když nejste tady (na Zemi), jako celá rodina společně tančíme. Je to metafora. Jsem členem vaší rodiny. Nyní jste ve své 3D podobě, účastníte se vyjádření na planetě, procházíte mnoha problémy a těžkostmi. Přišel jsem vám pomoct jako průvodce. To je to, co děláme v každém jednotlivém channelingu – jako průvodce, člen rodiny. Jako někdo, kdo vám položí ruce na ramena, na chvíli vás obejme a říká vám: „Miluji tě, miluji tě. Víš to? Miluji tě, miluji tě.V nebi není žádná autoritativní postava. Nikdo, před kým byste se měli klanět. To jsem já, zatímco s vámi mluvím prostřednictvím tohoto člověka tady.

Toto je třetí channeling série Bariéry a filtry. Dnešní poselství je velmi jednoduché, ale pro mnohé z vás nejvíc nepochopitelné. Vezmu vás na místo, které si možná pamatujete, možná ne. Dětství je zajímavé. Pokud jste prožili dobré a krásné dětství, pamatujete si je, rádi se tam vracíte a říkáte: „Kéž bych je mohl znovu prožít. Nebylo by to skvělé?“ Pokud jste měli špatné dětství, vše je zablokováno. Dokonce na ně nechcete ani pomyslet. Postoupili jste dál a nechcete se tam vracet. Avšak způsob, jak to má fungovat – a pro většinu z vás je to tak, že když jste byli dítětem, přemýšleli jste jako dítě, dělali jste „dětské“ věci; mezi tyto dětské věci patřil například tanec, kdykoli jste měli chuť tancovat, smích, kdykoli jste měli chuť se smát, a chichotat se, když nikdo nebyl poblížtomu se říká RADOST.

Vidíte děti, jak si spolu hrají a ani trochu se nestarají o to, co se děje ve světě. A když je sledujete, můžete si pomyslet, jak jste rádi, že jste dospělí, že nesete břemena a nebudete je s nimi sdílet, na to jsou ještě příliš malí, jen ať si hrají. A pokud opravdu tímto způsobem přemýšlíte – a možná máte pravdu v tom, že s nimi nesdílíte své břemeno – kdo vám však řekl, že až dospějete, budete muset nést břímě světa? Můžete odpovědět: „To přichází se zodpovědností. (Děti) nemají hypotéky, nemají práci. Nedělají si starosti o věci, které mě trápí. Je fajn, že si mohou hrát.“ Něco vám teď řeknu, drazí, to dítě stále existuje. Dítě, které si může hrát i v dobách nepokojů. Nazývá se to vnitřní dítě. Vnitřní dítě buď je, nebo není. Je to docela zřejmé – ve vás, ve vašich přátelích, ve vašich kolezích z práce. Je to zřejmé. Je vás mnoho, kteří jste se učili od svých rodičů a z toho, co jste viděli kolem sebe, že když dospějete, musíte odložit všechny své dětské stránky. Samozřejmě už nemyslíte jako dítě. Proto přestanete tančit nebo se chichotat, když není nikdo poblíž.

Ve skutečnosti si dáváte pozor a děláte všechno pro to, abyste nevypadali jako blázen. Musíte zachovávat vážný obličej, usmíváte se jen příležitostně, pokud je to vhodné. Když někoho potkáte, usmějete se, ale dáváte si pozor, abyste se moc nehihňali. Dáváte si pozor, abyste netancovali, víte, že by to bylo sotva přijatelné, jste přece dospělí. Takže hodně dospělých pořád pobíhá po světě s vážným výrazem, ať se děje cokoliv. Mohou se smát, když uvidí film, nebo něco jiného, co jim připadá zábavné a vyvede je z konceptu jejich osobnosti, ale pak hned zas nasadí vážný výraz. Tato bariéra, o které vám chci povídat, je absence radosti. Blokem je absence radosti.

Člověk byl stvořen, aby uvnitř sebe nesl Boha a veškerou radost, která s tím přichází. Být dítětem je přípravou na dospělost. Přebíráte zodpovědnost a to, co vás zjemňuje a udržuje v rovnováze, to, co dává vašemu životu smysl, to, na co se můžete spolehnout, když musíte přemýšlet o svých záležitostech, je vyrovnanost vnitřního dítěte. Ta vaše část, která bude tancovat, když se vám bude chtít, třeba i během pandemie. Ti, kteří se dokážou zasmát sami sobě, nebo dokonce se alespoň trochu chichotat a říct: „Vím, že to teď nevypadá dobře, ale mám v sobě něco jiného, co si mohu vyžádat. Je to radost, kterou jsem se naučil jako dítě a která tam stále je.“

A teď vám znovu něco řeknu, drazí, ať už tomu budete věřit nebo ne, o čem jsem už mluvil. Poslouchejte mě pozorně: Ti, kdo mají svou vnitřní radost, budou žít mnohem déle, než ti s vážným výrazem. Tak to je. Ti s vážnou tváří se budou přesně řídit pokyny. Podívají se na tabulky, jak dlouho mají žít, a přesně tak dlouho pak budou žít. Uvěří ve všechny věci, v které by dítě nikdy nevěřilo. Vaše vnitřní dítě mění vaši chemii. Vaše vnitřní dítě mění vaši rovnováhu, způsob myšlení, mění vaše vědomí a pomáhá vám dostat se z problémů planety, například z těch, které právě teď máte.

Kam mezi ty dva typy lidí zařadíte sebe? Jste tím s vážným výrazem? Patříte k lidem, kteří se moc nesmějí? Mohu vám říci, že si toho lidé kolem vás velmi dobře všimli. Vsadím se, že ani vaši přátelé se moc nesmějí. Protože ti s vážnou tváří přitahují ty, kteří mají vážnou tvář. A ti s vnitřním dítětem přitahují ty s vnitřním dítětem. Brzy si všimnete, jak se sdružují. Ti, kteří tančí a baví se, užívají si života, a ti, kteří jen stojí stranou, s vážným výrazem, a ptají se sami sebe: „Co se to s nimi děje, že se chovají jako děti?“ A ti, kteří se chovají jako děti a mají svou vnitřní radost, zůstanou tady na Zemi mnohem déle.

Je to blok. Možná jste o tom takhle ještě nikdy nepřemýšleli. Ale je to blok. A existuje filtr, který můžete použít i dnes, přestože jste jedním z těch, kteří nikdy nedovolili, aby jejich vnitřní dítě bylo součástí jejich životů, když dospěli. Máte k dispozici filtr. Existují dokonce i lidé, kteří jsou hrdí na to, že nemají své vnitřní dítě. Můj partner se setkal s někým, kdo se nikdy neusmál, a můj partner se ho zeptal: „Kde je vaše vnitřní dítě?“ A on odpověděl: „Je tam, kam patří. Venku, pohřbeno na zadním dvorku.“ To byl člověk, který si myslel, že vždy všechno dává na správné místo, protože už byl dospělý.

Existuje na to filtr. Opět platí, že filtr je to, co brání vstupu nevhodných věcí. Tento filtr je jako bublina kolem vás, kterou si můžete začít pro sebe definovat. Sami si ji pro sebe můžete definovat. Tato bublina je něco nového a je to nástroj, jímž můžete změnit to, co k vám přichází a zároveň rozpoznávat, jak to odfiltrovat. 

„Nedovolím, aby věci v tomto světě definovaly (vymezovaly) mé vnitřní dítě. Nebudu podléhat strachu, můj filtr odfiltruje všechny nevhodné věci a umožní, aby se skrz mě projevila radost a mé vnitřní dítě. Když budu chtít, budu se chichotat v nevhodnou dobu a nebudu muset nic vysvětlovat těm, kteří se na mě zlostně podívají. Protože můžu být šťastný člověk. Tento filtr je můj a budu vnímat věci, které mi přicházejí do cesty a které mohu změnit. Poprvé v životě uvidím sám sebe jako někoho, kdo by se měl možná více usmívat nebo víc smát. Uvolním se v náručí Boží s vědomím, že všechny ty zneklidňující věci v mém životě pominou. A čím víc se mé vědomí bude zvyšovat a čím radostnější budu, tím více mé světlo přiláká řešení všeho, co by mi mohlo způsobovat vážné starosti.“

Jste v energii, kdy to, co jste a co děláte, přitahuje světlo. Už jsme vám to říkali tolikrát, Adironnda vám často říkala, že pokud očekáváte potíže, určitě zaklepou na vaše dveře. Pokud očekáváte světlo, světlo zaklepe na vaše dveře! Vy řídíte a ovládáte energie, o kterých jste si mysleli, že je nikdy nemůžete ovládat. To je třetí channeling. Je velmi obtížné vysvětlit to těm, kteří to nemají, a tak bych si to přál.

Podívejte se ještě jednou na své vnitřní dítě. Vzpomeňte si, pokud to dokážete, jaké to bylo. Jaké to bylo, nemít žádné starosti. A převezměte si to a přidejte do svého života, alespoň na krátkou dobu, a budete žít déle, drazí, a pak do svého života přitáhnete ty, kteří chtějí to, co máte.

Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Barriers and Filters 3 – Joy – MP3 – 30:22 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Probuzení duše – odkaz od Zlatej dušičky

Podstata člověka pochází z Božství, nazývaném různými jmény. Přesto toto Božství je jen jedno. Jednota, odkud každý vzešel. A z této Jednoty se odpojily mnohé fragmenty, které v mnoha variacích zakoušejí sebe samé. Tato hra probíhá proto, aby došlo k vědomému rozpoznání sebe sama a svého Božství. Mnozí však v této hře opouštějí vědomí sebe sama a klesají do hloubek, které jim dovolují zapomenout a nevzpomenout si, že jsou součástí Jednoty. To je úkol každého fragmentu. Tedy poznat sebe sama skrze procitnutí. Tento svět však dosud neprošel tak zásadní změnou, aby jednotlivé fragmenty rozpoznaly samy sebe. Je zde stále temnota, která halí mnohé duše, aby si nevzpomněly. Avšak i tyto budou postupně vedeny k tomu, aby se osvobodily.

Tento čas přináší mnohé zkušenosti, které mohou nabourat hradbu zapomnění. Děje se to proto, aby došlo k výraznému pokroku ve vývoji. Neboť mnohé civilizace toto nezvládly a jejich éra skončila. Budují se základy nové Země, přesto jsou to teprve první krůčky. Základem však je opustit závislost na hmotě a vpustit do svého života ducha, tedy otevřít se možnosti toho, že i když se světy rodí a zanikají, duše jako součást jednoho celku je nesmrtelná. V současnosti je toto z velké části popíráno. To se však začíná měnit. Ta změna může být velmi rychlá, avšak přináší sebou kompletní převrácení životních hodnot, přináší sebou plné odevzdání se životu v souladu s přírodou, v souladu se sebou samým. Mnohé děje, které probíhají, však mají za úkol posílit strachy, sobectví a lpění, posilují připoutanost a agresi. Je to opak toho, co je potřeba k růstu v lásce. Zároveň je to však důležitým momentem, neboť skrze toto vše lze nalézt právě to opačné, tedy respekt, soucítění, lásku. S láskou, která je podstatou duše a hybatelem života, je potřeba hledět na vše, co se projevuje jako život sám.

Koloběh života je věčný a mnohé duše vstupují do světů v naději, že se jim podaří uspět v hledání. Ačkoli se velmi snaží, pokrok není vždy příliš patrný. Tato slova zde jsou pouhým shrnutím toho, čeho je potřeba se dovtípit a co je potřeba chápat, aby se probuzení duše spustilo. Neboť duše v lidských tělech mají potřebu za své selhání vinit kohokoli jiného. Avšak každý zde má vždy možnost volby. Proto nelpěte na něčem, co se může stát zátěží a vězením. Budujte své rodiny a láskyplné vztahy. Budujte svůj život v lásce a nevzdávejte se. Hledejte odpovědi tam, kde byste nehledali, neboť se často nachází přímo před očima. Hleďte na ostatní tak, jakoby jste se dívali sami na sebe. Všichni jste duše v lidských tělech a každý z vás přišel do této reality z určitého důvodu. Přesto je váš zájem společný. A společně také můžete mnohé překonat a mnohé změnit. Proto se spojte a ukončete utrpení, které způsobujete jeden druhému. Pro všechny je tu láska, je zdarma, nemusíte za ni ničím platit. Stačí ji jen pozvat do života, stačí v ní jednat a žít. Toto je nyní váš svět. A vy chcete být milováni, každá duše po tomto touží, neboť si neuvědomuje, že ona je tou láskou. A přesto, že máte pocit, že milováni nejste, musíme říci, že se pletete. Neboť opak je pravdou. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Bariéry a filtry 2 – Kultura

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v New York City, New York, 6. června 2020


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je druhá část série channelingů, kterou jsme nazvali Bariéry a filtry. Představuje to, co vás odděluje od pravdy. Představuje všechno to, co vám brání, abyste pokročili vpřed a přitáhli si do svého života vše, co vám patří.

V první části jsme zmínili, že lidé se rodí velkolepí. V tom je zahrnuto opravdu všechno. Co jim brání v tom, aby přijali svou nejčistší podobu nebo pokročili vpřed, je temnější energie, která vždy byla na této planetě či až dosud přetrvávala, teď se však začíná rozpouštět.

Temná energie není žádné spiknutí. Je to termín, který používáme pro nižší vibraci vědomí. Existuje spousta věcí, které vám brání v elegantním vyjádření vaší zralosti jako člověka. Pokud byste dokázali „vymést“ všechny ty věci, které jsou nevhodné, pak by skrz vás prozářilo světlo pravdy. Zeptáte se: „Co je pravda?“ Pravdou je, že každý člověk je stejný jako ti ostatní. Že touhy a přání každého jednotlivce jsou ve skutečnosti stejné. A to opravdu jsou.

To, co chcete pro své děti, co chcete pro sebe, mír, po kterém toužíte, dokázat si obstarat jídlo, které potřebujete, snažit se žít správně na této planetě, to chcete všichni. Všichni. Proč to tedy není jasnější? Kam se poděla sounáležitost, jednota, o které mluvíme? Předám vám jednu z největších společných věcí, je to číslo dvě a nazvu ji Kultura.

Jednou z největších překážek pravdy je to, co vás učili ve vaší kultuře. Možná si pomyslíte, že to nemůže být pravda. „Jak by mohla být (kultura překážkou), Kryone? Moje kultura je dobrá,“ můžete namítnout. Jakkoli si myslíte, že to tak je, každá jednotlivá kultura byla vytvořena na základě určitých atributů v historii. Každá kultura. Dokonce i nejnovější kultury na planetě mají nějakou historii. A tato historie není vždy nejlepší, protože je to historie nízké energie. To, co vás učili o vás, o vašich sousedech, o ostatních, to všechno je založené na kultuře. Myslím, že chápete, kam tím mířím.

Právě teď to poslouchá alespoň jeden Izraelec. Pojďme se tedy na chvíli vypravit do Izraele a promluvit si o tom. V duchu vás vezmu do vzdálené země, kterou však všichni znáte a víte, co se děje na Středním východě, co se tam děje už velmi, velmi dlouho. Pojďme si o tom promluvit velmi osobním způsobem. Řekněme, že jste v současné moderní době Izraelcem. Co víte o Palestině? Víte ve skutečnosti jen to, co vás učili. Od vašeho raného věku vám říkali o Palestincích, že je můžete potkat každý den, že jsou ve vaší zemi a žijí vedle vás. A postupně se dozvídáte vše o zbytku příběhu, kdo komu co udělal, kdo měl pravdu, kdo se mýlil, jací jsou a jací nejsou. Pravděpodobně se učíte už roky předtím, než se někdy setkáte s Palestincem, co můžete očekávat. Není to tak?

V okamžiku, kdy se s ním skutečně setkáte, jediná věc, na kterou pomyslíte a která vám proletí hlavou, je to, koho že jste to potkali. Nepomyslíte na něj jako na člověka, kterého jste potkali tváří v tvář, ne jako na člověka s jeho potřebami, s vašimi potřebami, ani nepomyslíte na touhy a přání, které oba máte pro své děti. Proletí vám hlavou jen to, co vás učili. A mimochodem, samozřejmě vás učili, že mu nemáte důvěřovat. Vychází to z vaší kultury, ne z vašeho srdce. Nepochází to z ničeho jiného než z historie a ta už je minulostí.

Palestinci, pravděpodobně právě teď neposloucháte tento program, protože možná ani nemůžete. Možná to uslyšíte později. Co vás od narození učí o Izraelcích? Dlouho předtím, než se s nějakým setkáte tváří v tvář a budete s ním mluvit, dlouho předtím vám budou celé roky vyprávět o rodové linii, kdo komu co udělal, koho byste měli mít rádi a koho ne, komu byste měli důvěřovat a komu ne – to vše na základě vaší historie a agendy. Dávejte si na ně pozor, že?

Jaká je naděje, když se nakonec setkáte tváří v tvář? Jaká je naděje? Jaká může být naděje, když jen dojde k vzájemné výměně toho, co vás učili? Jaká může být naděje, když se navzájem nenávidíte ještě dřív, než se vůbec setkáte? Kam to může vést dál a jak dlouho to už trvá? A odpověď je: Od té doby, co to začalo. Nezlepší se to, pokud se budete předem učit, koho máte mít rádi, kdo jsou, jací jsou. Kultura je bariérou vědomé zralosti a pravdy na této planetě. Opravdu je. Něco vám řeknu a nebude se vám to líbit, Izraelci a Palestinci. V tuto chvíli existují dvě děti, které právě teď zrovna nežijí ve vašem sousedství a které mají absolutní potenciál to všechno vyřešit. Dvě děti, kterým je méně než šest let.

Víte, Palestinci a Izraelci, co vám právě teď brání v tom, abyste to udělali sami, i kdybyste opravdu chtěli? Protože pořád máte vládu staré energie vycházející z minulosti, která stále jen přehrává starou historii, o které jste se učili. Dvě šestileté děti, které se pravděpodobně jednoho dne setkají, potřesou si rukama, obejmou se a ohlásí začátek míru na Středním východě. „Ach, Kryone, opravdu musíme čekat tak dlouho?“ Možná ano. Ale buďte si vědomi toho, že si budete do politických funkcí volit stále více mladých lidí. „Ale to potrvá ještě 20 let, že?“ To se může změnit. Mohlo by se to změnit už teď, protože populace na obou stranách je připravena podívat se na sebe soucitně, vymazat historii a hledat řešení, na která dosud nikdo nepomyslel. Je těžké oprostit se od historie, když vám bylo řečeno to či ono. Je těžké vymazat historii, když vám pořád říkali, koho máte nebo nemáte mít rádi nebo kdo komu co udělal.

Američané, posloucháte? Do jaké kultury patříte? Jste celý kontinent, takže bych se raději zeptal, do kterého státu, do které oblasti, patříte od narození. Co vás učili o ostatních, než jste se s nimi vůbec setkali? Co vám rodiče říkali, na co si máte dávat pozor? To je kulturní bariéra. A není přiměřená míře zralosti, která se právě začíná objevovat s vědomím na planetě. Mluvil jsem o tom ráno. To je ten důvod, proč se dnes projevuje frustrace. Proto v ulicích panují takové nepokoje kvůli všemu, co se děje, protože jste lepší než to a víte to. Mezitím se mělo zvýšit vědomí. U mnoha z vás se zvýšilo. Proto jste tak frustrovaní, protože stále existují oblasti, kde se to nestalo a kde tomu nevěnují pozornost. A už toho máte dost, protože víte, že tato planeta míří k vyspělejší a soucitnější společností. Víte to. Důvodem té frustrace je: „Proč to trvá tak dlouho? Kdy se to konečně zlepší?“

Pojďme spolu konečně vytvořit řešení, drazí. Jasnější myšlení převáží. Zralost a moudrost se spojí a řeknou: „Co můžeme udělat, co už se nebude učit? Co můžeme udělat, aby rodiče automaticky neučili své děti, koho nemají mít rády?“ Tahle kultura se stále staví do cesty veškeré pravdě. Stojí v cestě soucitu a zahání lásku. A možná právě teď je čas na změnu. A tato změna, drazí, bude soucitnější skupinou, která bude nejen vést zemi, ale začne to i prosazovat. Nastal pro to čas a není to zas tak obtížné. Až budete chtít tyto věci jako populace, jako celá populace, nejen jako jednotlivá skupina, pak se věci změní. Dosáhli jste bodu, kdy chcete totéž jako kultura a populace. Tohle se změní. Dejte svým vládám najevo, že to je to, co chcete. Udělejte z toho tu nejdůležitější věc, že to je to, co chcete: zralost, dospělost!

Možná ve stejnou dobu své vládě sdělíte, že chcete, aby trávili víc času tím, že budou dělat víc věcí pro vás, než se dohadovat mezi sebou. Možná je čas některé věci napravit. Možná, jen možná, je to v tuto chvíli důležitější než to, abyste se dostali z pandemie, protože bude spousta rozhovorů, které uslyší spousta lidí, kteří by je normálně neposlouchali, neboť jsou příliš zaneprázdněni. A teď nejsou. Takto se objevuje koherence (soudržnost), když se dostatek lidí v určité kultuře rozhodne pro změnu, pak se to stane. Už jste to dříve viděli.

Jaký je ten filtr, který jsem popsal, že by k tomu napomohl? Pamatujte, že filtr v tomto popisu souvisí s odfiltrováním těch věcí, které stojí v cestě pravdě. Jen si na chvíli představte, že máte schopnost oprostit se od toho, co vás učili. Jinými slovy: filtr, který promlouvá k vaší innate (vrozené moudrosti těla) tak, že ty červené signální praporky mohou přestat vysílat, jakmile si začnete uvědomovat, že to, co vás učili jako kulturně podmíněné, vůbec nemusí takové být.

Myslíte si, že je to možné? Odpověď je, že to je jeden z vašich nových nástrojů, které máte – schopnost rozpoznávat pravdu. Už jsem vám o tom říkal. Můžete stát vedle někoho, koho jste nikdy předtím nepotkali, a rozpoznat, co je jeho záměrem. Můžete se postavit vedle něj a zjistit, zda je to někdo soucitný, jestli vás má nebo nemá rád, bez ohledu na to, jak vypadá nebo jak je starý. Říká se tomu koherence (soudržnost). Můžete být v koherenci se srdcem jiné bytosti na této planetě, ať už je to zvíře nebo člověk. Koherence je taková, je univerzální. Víte to všichni, kdo máte domácí mazlíčky, které milujete, víte to.

Rád bych, abyste o něčem přemýšleli. Co se zvířata učila, když vyrůstala? Odpověď zní: nic. Bezpodmínečně nic. Když jste jim dali najevo svou lásku, neptali se: „Ach, co jsi vlastně za člověka?“ Viděli jen vaše srdce. Víte, že mám pravdu. Tohle je koherence ve své nejčistší podobě. Existuje i mezi lidmi, pokud dokážete odvrhnout to, o čem si myslíte, že víte, nebo co vám říkali rodiče nebo co vás učili ve vašem regionu. Není to pravda.

Používejte filtr následujícím způsobem: „Drahý Duchu, dej mi schopnost rozeznat pravdu od toho, co mě učili. Dej mi znamení, abych to mohl vidět. Nechť ke mně innate začne promlouvat v mém každodenním životě, jak budu potkávat lidi, abych je mohl poznávat podle jejich srdce a ne podle toho, jak vypadají, ne podle toho, co mě o nich učili. Abych se s nimi mohl setkávat a chápat, že jsou stejní jako já, že mají duši, stejně jako já, že chtějí stejné věci jako já. A že žádné informace pocházející z mé kultury už nikdy nebudou stát v cestě lásce, soucitu nebo moudrosti.“

Myslíte si, že je možné odnaučit se, co jste se naučili? Někteří namítnou: „Jelikož v mozku není žádné tlačítko „delete“, zůstává v tom člověk zaseknutý.“  Říkám vám, že v této nové energii už v tom nejste zaseknutí. Jsou tu energie, které se ve vás rozvíjejí, zejména u právě teď narozených dětí, které vám opravdu budou klást otázky, pokud jim budete říkat, koho mohou nebo nemohou mít rády. Nenechte nikoho jiného, aby definoval vás ani ostatní kolem vás. Nenechte nikoho, aby rozhodovat o vás nebo o ostatních. Nechte své srdce, aby rozpoznávalo, kdo je kdo! A nebuďte šokováni ani překvapeni, pokud zjistíte, že ostatní kolem vás jsou stejní jako vy, že chtějí totéž, co chcete vy, a že jste v koherenci s jejich srdcem.

Jaké to je poselství! Až skončím, nechci, abyste si mysleli: „Ach, to je hezké poselství, pojďme teď dělat něco jiného.“ Rád bych, abyste o tom přemýšleli, protože to je pravda dneška, pravda této doby, ve které se dnes nacházíte.  

Jedním z největších bariér míru na Zemi jsou kulturní dezinformace založené na staré a ošklivé historii, jež už nemusí pokračovat jako dřív. Jakmile použijete tento filtr: „Pomoz mi, Duchu, rozeznávat a dívat se za hranice toho, co mi bylo řečeno,“ možná se naučíte něco krásného. Včetně skutečnosti, že Bůh je větší, než vám dřív říkali. Jiné věci zase mohou být mylné a mohou být dokonce ještě větší, než to. To je dnešní poselství. Zítra budeme pokračovat dál.

Požehnaný je člověk, který to poslouchal srdcem a chápe hluboký dopad toho všeho.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Barriers and Filters 2 – Culture – MP3 – 37:12 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Cesta duše a cesta člověka – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, žijete ve velice významném období pro růst duše a zároveň v období chaosu, kdy každý sám v sobě musí nalézt řád. Udržujte se i nadále bdělí, neboť čas vám přinese nové situace, se kterými si budete muset poradit. Cítíte, že žijete ve velice proměnlivém období, kdy mysl neví, kam se upnout, na co zaměřit. Tím cílem zaměření však není nic, co pochází z mysli. Je to vaše duše, vaše srdce, váš vnitřní svět. Zde naleznete klid a domov. Doufáte, že vše, co prožíváte, pomine. Tak to však není. Vždy tu bude něco, co bude potřeba zpracovat. Nic nepomine samo od sebe. Vše se děje z nějakého důvodu. Jedním z těch důvodů je růst duše, růst kolektivního vědomí skrze vaše prožitky a uvědomění. Dále pak se materializují mnohé situace díky úrovni vašich vědomí, díky tomu, jak vnímáte svět kolem vás. Často se váš vnitřní svět zrcadlí ve světě vnějším a naopak. Proto je potřeba vystoupit z tohoto kola.

Víme, že se vás velmi dotýkají veškeré události. Věci však nejsou černé, ani bílé. Věci prostě jsou a je potřeba hledat skryté pravdy, rozlišovat. Je potřeba věřit v pozitivní vývoj. Stojíte na rozcestí a vybíráte si, kudy půjdete jako jednotlivci, i jako lidstvo. Chápeme, jste unaveni, toužíte po spočinutí v náruči klidu a lásky. Duše touží schoulit se a být v objetí svého otce a matky. Každá duše však kráčí po cestě sebepoznání skrze prožívání a zde není možné uniknout. Možnost úniku z této reality je buď fyzická smrt anebo zvýšení osobních vibrací. 

Lidé Země, přijde chvíle, kdy se opět změní nálada celé společnosti. Vše se přelévá ve vlnách. V jednu chvíli cítíte soucit, v další chvíli zlost, pak vztek. Je to velmi emotivní období. Váš svět opouští minulost a otevírá se budoucnost. Časová osa se přesouvá jiným směrem. Buďte vědomi sebe samých a toho, kým jste. Člověčenství je jen jedním aspektem, prioritní je pro vás to, že jste bytosti nesmrtelné, láskyplné. Jakmile projdete tímto časem, otevře se před vámi zcela jiná budoucnost. Je však zapotřebí mnoho práce, mnoho z vás toto může na úrovni duše vzdát. Stále stůjte sami za sebou, stůjte za partnerstvím, za lidstvím. Nalezněte si své priority. A změna priorit se nyní děje ve velkém. Přehodnocujete. To, co vás v životě zajímalo, je dávno něco jiného, nežli dříve.

Lidé Země, čerpejte sílu z přírody a z lásky a neodchylujte se od své podstaty. Buďte stále božské bytosti, neboť zlo kolem vás může sílit. Věříme, že se dokážete osvobodit. Stojíme s vámi na cestě a jsme připraveni pomoci kdykoli požádáte. Milujeme vás a žehnáme vám. Žijte v míru sami se sebou a s v míru s ostatními. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Bariéry a filtry 1 – Strach

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v New York City, New York, 6. června 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tomuto shromáždění zde v New Yorku předáme sérii čtyř channelingů, a toto je první z nich. V této době, v těchto chvílích budeme mluvit o něčem, co vám bude připadat, že jsme se o tom už zmínili dříve, ale ne tak detailně, jak to uděláme nyní. Budeme mluvit o bariérách a filtrech.

Nejprve bych ale rád řekl něco k aktuálním událostem. Vzhledem k tomu, že tyto channelingy bude možné poslouchat a seznámit se s nimi v mnoha dalších letech, mohli byste teď říct, že poselství o aktuálních věcech pak už nebudou aktuální. Avšak tyto současné události, drazí, nebudou zastaralé, protože jsou revoluční. Mnoho lidí sleduje bouře nepokojů a nespokojenosti ve vaší zemi (USA) a ve vašich městech, od západu napříč k východnímu pobřeží a dokonce i v ostatních zemích světa. Vidíte něco, co se už stalo i dřív, a můžete říci: „Tady to znovu přichází, pořád ten stejný starý příběh, stejné téma, stejný problém.“ A někteří řeknou: „No, však se to zas uklidní a vrátí zpátky k tomu, co bylo předtím.Ach ne, drazí, už se to nevrátí!

Co vám chci dnes za chvíli, ukázat a sdělit je téma, které je tomuto velmi podobné. O co vlastně jde u těchto demonstrací? Předám vám něco, o čem můžete přemýšlet. Miliony lidí viděly nevhodnou smrt jednoho muže (Afroameričana George Floyda 25. května 2020 při policejním zákroku – pozn. překl.). A říkají: „Už je to tady zas. Nikdy to nepřestane. Kdy se z toho konečně něco naučíme?“ Jsou tu demonstrace a někteří lidé říkají: „No, zdá se, že to je přehnaná reakce. Najednou je tolik demonstrací a konají se po celém světě. Co je tentokrát jiné?Chci vám říct, že ti lidé nedemonstrují kvůli jednomu muži. Vyjadřují frustraci lidstva z toho, že ještě nedospělo. Je to frustrace lidí, kteří říkají: „Opravdu jsme ještě nedospěli natolik, abychom překonali tento bod?“ Je to zklamání spojené s intuitivním pocitem, že tato planeta začíná růst a dospívat skrz tento druh věcí, které jste schopni vidět, dělat a pracovat s nimi a zlepšovat se. Je to skutečně demonstrace proti hlouposti těch, kteří s vámi nerostou a nedospívají. Frustrace vyjadřuje: „Jako lidská rasa bychom měli být lepší.“ Existuje však také semeno, které tu nikdy předtím nebylo a říká: „Jsme lepší než to, co v současné době vidíme. Jsme lepší jako lidstvo, jako země.“ Frustrace zní:„ Proč tu pořád přetrvává problém rasismu? Co bychom mohli udělat?

Co je třeba udělat, abyste zajistili vývoj v mnoha oblastech, které někteří z vás vidí a cítí, zejména v oblasti bezpráví vůči ženám? Říkáte: „Můžeme to dokázat, zvládnout. Už to začínáme vidět.“ To je to, co se právě děje. Nejde o jednoho muže v jednom městě, nejde o jednu konkrétní událost, ale o celý obraz frustrace.

Jak se to tedy bude odvíjet do budoucna, jak to bude vypadat za deset nebo patnáct let? Řeknu vám to, protože někteří z vás se nad tím později usmějí a řeknou: „Podívejte se, co se stalo. Podívejte se, co se poté stalo. Nikdy předtím se to nestalo. Nevrátilo se to do původního normálního stavu, protože se věci začaly měnit.“ Ano, budou se měnit. Tato planeta začíná růst, dospívat. Jste uprostřed pandemie a to znamená, že se všichni po celém světě díváte a sledujete jeden druhého. To není něco, co by se dělo jen na jednom místě, děje se to po celém světě. Naposledy se takto na sebe všichni dívali za války. Uvědomujete si, že tentokrát jste schopni urovnávat a řešit věci, dívat se na sebe a spolupracovat bez války? To samo o sobě by vám mělo napovědět, že tu je nový normál. Tato série channelingů se bude zabývat novým normálem, střetávajícím se se starým normálem. Existují bariéry a my probereme čtyři z nich s jejich atributy a scénáři. Začínám nejznámějším tématem, které všichni znají a o kterém hodně mluvíme.

Budeme mluvit o bariérách a filtrech a já vyslovím premisu, o které jste možná nikdy předtím neslyšeli: Ta bytost, kterou jste, ta duše, kterou jste, přichází na tuto planetu už jako dítě plně aktivovaná. To znamená, že budete mít úžasné dovednosti, schopnosti, aniž byste v nich byli vyučeni. Dokonce i to místo, kde hledáte intuitivně Boha, je vloženo do vašeho nitra. A to je pravý opak toho, co vám bylo řečeno, kvůli čemu máte pocit, že jste se narodili na velmi nízké úrovni. A pokud se chcete dostat výš, musíte se posouvat krok za krokem, učit se to či ono, stát se tím nebo oním. Pokud jste duchovně zaměřeni, možná vám říkali, že musíte vystoupat po schodech nahoru, aby se na vás Bůh podíval a poznal vás.

Co když vám řeknu něco, co neočekáváte. Jste na to připraveni? Přicházíte na tuto planetu plně aktivováni. Všechno už v sobě máte a je jen potřeba odhalit, co v sobě nesete, projít závojem, který to skrývá, abyste si to všechno aktivovali. Člověk je navržen tak, aby žil téměř 200 let, možná 300 let. Omlazujete se, každá tkáň ve vás se do určité míry omlazuje. Kdybyste měli systém, ve kterém by se vaše telomery pravidelně nezkracovaly, nestárli byste. Pokud byste nestárli, nebo kdybyste mohli zpomalit proces stárnutí na zlomek toho, co je dnes – jak dlouho byste tady mohli být? 200 let, 300 let? Odpověď zní Ano. Zeptejte se vědce nebo lékaře: Pokud se telomery nebudou zkracovat, jak dlouho budeme žít? Zkracování telomerů, drazí, je něco, co jste vytvořili. Vytvořili jste to energií, kterou jste vyvinuli. Věděli jste to? Souvisí to s vědomím. Nebuďte překvapeni, pokud v budoucnu budete žít déle. A věda řekne: „Nevíme, co způsobuje ten rozdíl. Nezdá se, že by to bylo jídlo nebo tak něco, ale najednou máme určité lidi, kteří žijí mnohem déle, než jsme si kdy mysleli. Podívejte se, jak vypadají – nestárnou. Něco v tom musí být.“ A začnou to hledat a najdou to: „Páni, omlazují se!“ Stane se to, uvidíte to a objeví se to ve zprávách. A stane se to proto, že se vědomí začíná zvyšovat.

Avšak nemůže se zvýšit, dokud budete mít hlavní překážku – strach. Můžete se zeptat: „Strach z čeho?“ A odpověď zní: Ze všeho! Od té doby, co jste se narodili, co jste se dozvěděli o pravidlech, jak se chovat, jak být a jak žít svůj život, aby se nic špatného nestalo. I dítě, které je povzbuzováno, aby bylo vším, čím může být, stále vidí strachy dané kultury, strachy vašich šéfů, vaší vlády, vašich partnerů, ať už je to cokoli. Tak daleko jste zašli.

Tento strach souvisí také s dalším problémems nedostatkem sebehodnoty. Představte si, že dítě vyrůstá ve vaší kultuře a je uvedeno do vaší spirituality. Navštíví určitou budovu, bohoslužbu, a první věc, kterou slyší: „Narodil ses hříšný. Nejsi nic, dokud neuděláš něco, abys byl hodnotný. Bůh se na tebe ani nepodívá – nejsi toho hoden.“ A dítě jde domů a vidí, že tomu věří i jeho rodiče. To je strach z Boha, který ve vás vycvičili. Nedostatek vlastní hodnoty je společný celé planetě. Ale říkám vám, že s rostoucím vědomím zvítězí pravdaže vás milující Bůh stvořil a dal vám duši, která obsahuje radost, moudrost, soucit, péči a poznání vesmíru a nese vaše jméno. A tento Bůh vás nebude trestat. Udělali byste to svým dětem? Pravda vždy byla a je: Jste oprávněni, zmocněni, každý z vás! A jakmile si uvědomíte tuto úžasnou pravdu, vaše sebehodnota se začne zvyšovat a zvyšovat – protože je to hodnota vyššího já, drazí, není naplněná vaším já, ale je naplněná velkolepostí slávy Stvořitele. A tato sláva Stvořitele vám dává všechny atributy moudrosti a chování, které v tomto světě chybí, které nevidíte, ale víte, že existují. Představte si frustrace, které zažívaly a zažívají civilizace na této planetě, když to začnou poznávat, a říkají: „Jsme lepší, než tohle.“  Nyní cítí a vědí to: „Jsme lepší.“ Nemusíte věřit dětským báchorkám a nemusíte nutně souhlasit se vším, co vám bylo řečeno ve starší energii. Vaši rodiče pravděpodobně udělali to nejlepší, co mohli. Ale teď jste v jiné energii.

Filtry

Představím vám něco úplně nového, o čem jsem dřív nemluvil. Filtry jsou nyní jiné. Vezměme si jako příklad různé filtry, které používáte v každodenním životě, k odfiltrování věcí, které nechcete. Například máte ve svých ventilačních systémech filtry, které zachycují věci, které byste neměli dýchat. Při vaření jsou k dispozici filtry, které také shromažďují vše, co ve svém jídle nechcete. Takže existují různé typy filtrů. Jedním z nejlepších filtrů v životě, který nikdo z vás skutečně nechápe, jak jej používat, je vyšší vědomí. Kdybyste pochopili jeho sílu a moc, pravděpodobně byste byli schopni postupovat rychleji vpřed s tím, co se právě teď snažíte udělat. Kolik z vás se stále bojí? Nezvedejte ruce. Je to doba, kdy se objevují nové druhy strachu a obav.

Žádám vás všechny, abyste zvážili, zda si chcete nainstalovat filtr. Tohle je jeden z filtrů, o kterých budu v této sérii mluvit. Jedním ze strachů je strach z věcí, které nejsou pravdivé, které jsou negativní a které vzbuzují strach. Mohli byste říct: „Drahý Duchu, chci ve své velkoleposti rozpoznat věci, které pro mě nejsou dobré. A pokud se objeví, chci, aby se žádná z nich nedostala přes filtr do mého života. Drahý Duchu, odfiltruj je nebo mi umožni vidět, jakmile se začnou objevovat negativní věci nebo mi je budou ostatní lidé říkat, včetně mé rodiny, kolegů z práce nebo skrz média. Kéž jsem schopen je jasně vidět a prohlašuji, že nenechám teď nic z těchto věcí ve své mysli.“ Je to filtr proti všem negativním věcem, které jsou nepravdivé nebo které obsahují předsudky či nějakou agendu a které by chtěly proniknout do vašeho života a změnit vaši velkolepost, jíž jste. Představte si to fyzicky, pokud chcete, jak jsou tyto věci zachyceny a vyřazeny filtrem, abyste mohli stát zpříma a vidět krásné věci, aniž byste byli zavaleni negativitou jiných lidí – a to ani v rozhovoru, kdyby vám ze zvyku chtěli říkat: „Ach, to se nikdy se nestane, nikdy to tak nebude. Však uvidíš, co se bude dít dál.”

Pak je k dispozici filtr oběti. Nejste obětí této planety, ale tvůrci! Tento filtr odfiltruje všechny tyto negativity, takže budete moct v noci dobře spát, relaxovat, nadechnout se a prohlásit: „Jsem stvoření Boží. Nejsem tu proto, abych přijímal, toleroval nebo vytvářel negativní věci. Místo toho jsem tady kvůli laskavosti, protože kamkoli půjdu, tam bude radost, porozumění, moudrost a zralost. A aby to tak bylo, nedovolím, aby se do mě tyto negativní věci dostaly. Poprvé je od teď začínám rozpoznávat.Uvidíte to. Věci se ve vás najednou začnou odhalovat vědomým způsobem, že nejsou správné, a vy pak můžete někomu říct: „Odkud jsi to vzal? Tohle není pro mě. V tuto chvíli jsem se rozhodl, že nechci takové věci slyšet. Právě teď zaujímám svou vlastní pozici. Promiň, miluji tě, ale teď o tom nechci mluvit.“ Existuje mnoho způsobů, jak něco odmítnout, nebrat v úvahu, a ostatní se to z toho poučí. Možná nechcete slyšet nejnovější klepy, pomluvy, které jsou vždy negativní, které mohou být naplněné strachem nebo možná i něčím horším.  

Toto je filtrjste připraveni jej nainstalovat? Protože jakmile dáte svolení, všechno se začne měnit. Je to nový nástroj v kombinaci s vaší innate, který dokáže rozpoznat během několika sekund: Je to pro vás to pravé nebo ne? Je to úměrné vaší velkoleposti, nebo ne? Je to dobrý filtr. A ta bariéra, která vám brání v aktivování všeho, čím jste, se rozpustí. Tohle je první téma, vrátím se.

Učíme tyto věci, protože je pro ně vhodná doba. Kryonova poselství začínají být aktuální, protože jste nyní v posunu, který jsme předpověděli.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Barriers & Filters 1 – Fear – MP3 –  32:23 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Kryon – Systém staré duše

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem a streamován v rámci akce Healing Wednesday 14. října 2020

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Pokaždé, když mě můj partner přivede sem na toto místo, což je místo, které mnozí sledují, je to jiné. Toto je léčebný program a také je to platforma, kde se dá hodně diskutovat o velkoleposti lidské bytosti. Uslyšíte proto řadu témat, ale všechna se soustředí na vás.

Říkali jsme vám o době, ve které se nacházíte, a toto se trochu promítne i do tohoto channelingu.  Protože váš údiv vychází z toho, že všechno zde je náhodné, vaše bytost, vaše existence zde, systémy, které vás sem umístily, minulé životy, jestli na ně věříte.

Přicházíte na tuto planetu v této době, abyste to zažili. Jsou zde mnozí, kteří řeknou: „Ale je to moc špatné, že tu musím teď být,“ aniž by pochopili, že toto je schůzka, na které jste se domluvili, jinak by to nešlo. Toto nás vede k otázce: kolik kontroly máte nad tím, co se vám děje? A tím nemyslím zde, protože o tom už jsme mluvili mnohokrát, drazí. Mluvili jsme o tom, že realita, kterou máte, je realita, kterou si vybíráte, kterou řídíte.

Říkali jsme vám mnohokrát, že jak vaše vědomí vnímá svět, takovým se svět pro vás stane. Toto je velmi těžké pro mnoho lidí, kteří říkají: „Aha, myslíte tím, že nevystoupím a nepřejede mne kamión jako každého jiného?“ Odpověď je: ano, máte pravdu. Nepřejede. Protože vaše vědomí vás do té situace nedostane. Přesně o tom jsme mluvili. Může pole vědomí zachycovat tyto typy záležitostí? A odpověď je: ano, a my říkáme: Zachycujte tyto druhy záležitostí, protože pracujete s něčím, čemu se říká pole. Zachytávat něco znamená pracovat s tím. Pracujete s realitou, abyste byli na správném místě ve správný čas. Vaše vědomí, pokud je dostatečně vysoké, vás tam nasměruje. Jste to vy, kdo ovládá svou vlastní realitu. Ale je to mnohem, mnohem větší než to. To je důvod, proč jste zde.

Možná se ptáte, jestli existují systémy, které by vás poslaly na jiná místa, kde můžete mluvit o ezoterických záležitostech. Můžete se ptát, které věci to vlastně jsou, co je vlastně ezoterické. A odpověď zní: Všechno. Jak ezoterickými se chcete stát? Vy, kteří se díváte, kteří posloucháte channeling, už jste tam.

První systémy víry na této planetě už dávno začaly chápat základ vaší existence, pro vás a vaši duši, a to je to, že přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte. Duše, kterou máte, je věčná. Ale mnoho z vašich dnešních systémů víry, které se považují za moderní, se rozhodly, že duše je tak nějak lineární. Ukáže se, když se narodíte, a odejde jinam, když zemřete. Jde od A k B, a to je vše. Nerozumějí tomu, že vaše duše nemá začátek ani konec. Protože duše je součástí toho, co je jejím tvůrčím zdrojem, je to kreativní část boha. To je ten systém a tento systém jsou minulé životy a budoucí životy. Systém je, pokud to tak chcete nazývat, reinkarnace, kdy se vaše duše rodí znovu a znovu.

Toto byla intuice prvních systémů na planetě. A dokonce i dnes je více lidí, kteří v tento systém věří, než těch, kteří v něj nevěří. Není to tedy něco, co by patřilo jen několika lidem. Dovolte, abych se vás zeptal, pokud věříte v tyto věci, co ještě je v tom systému? Kolik toho o něm můžete říct? A věříte tomu, co vám mnozí říkají, že s tím nemáte nic společného? Je to jako kdyby to řídil král na výšinách. A to je, drazí, lineární. Tato představa pochází od vás a vaší lidské rodiny. Tak by to totiž udělal váš otec nebo král, to by udělala vláda. A takto často vnímáte Boha. Ale tak to vůbec nefunguje.

Slyšeli jste o kolektivním vědomí, ale je to ještě víc než to. Když jste na druhé straně závoje, drazí, jste spojeni se vším, co je. Rozumíte tomu? Možná rozumíte slovnímu vyjádření, ale nemůžete tomu opravdu porozumět. Protože je to spojení, které pro vás tady neexistuje. Jste součástí všeho, i když tu nejste. Proto neexistuje žádná komise, která by rozhodla, jestli se vrátíte, kdy se vrátíte, jaké pohlaví budete mít, co budete dělat, s kým budete, v jaké kultuře budete žít, všechny tyhle věci. Neexistuje žádná komise, která by to rozhodovala. Neexistují žádné pokyny v knize, které by vám pomohly to rozhodnout. Už jsem vám to popisoval mnohokrát. Přesto vám to chci zopakovat. Je to velkolepější než si myslíte. Jste to vy spolu se všemi ostatními bytostmi, kdo dělá okamžitá rozhodnutí, jestli je vůbec chcete nazývat rozhodnutími. Je to znalost o tom, jak se vrátíte, kým budete.

Říkali jsme vám mnohokrát, že systém reinkarnace je ten, který si váží člověka. A to znamená, že se často vracíte do stejné kultury, stejného jazyka, často dokonce i do stejného pohlaví. Roky předtím, než dojde ke změně, toto vše vás respektuje. Což znamená, že když se probudíte s Akášou, rozeznáte ji. Jazyk je rozpoznatelný, kultura je rozpoznatelná, a vy vyrůstáte s určitými rodiči, máte znovu a znovu stejné zkušenosti. Je to pohodlné a zapadnete do vzorce. Celý důvod k reinkarnaci je učení. Můžete to nazvat školou vědomí, která vytváří starou duši. A když prožijete mnoho životů, bez ohledu na to, co vše jste udělali, bez ohledu na to, kde všude jste byli, výsledkem je nakonec zralost. A se svobodnou volbou se probudíte do větší pravdy. Nebo také ne. Vítejte ve větší pravdě.

Chci vám říci, co se tam děje. Jste toho součástí. Chci, abyste porozuměli, jak mnoho je v tom zahrnuto, protože k tomu máte mnoho co říci: „Ach, Kryone, ty mi chceš říct, že jsem si vybral své rodiče? A chceš mi říct, že jsem si vybral věci, které budu dělat? Já ti tedy řeknu, Kryone, že to tedy ne, já bych si ty lidi nikdy nevybral. Ale vidíte, to už znám, lidské bytosti, slyšel jsem to mnohokrát, ale je to tak, že nerozumíte. Nerozumíte systému.

Systém není o osobnostech, je o energii, lásce, soucitu a učení. Nakláníte se do Větru zrození zdánlivě s miliony dalších duší, které činí rozhodnutí ve stejném okamžiku. Díváte se tam a pochopíte, že přijdete sem na tuto planetu a narodíte se snad obtížným rodičům v dysfunkčních rodinách. A jediným důvodem bude, že v ní budete jedinou starou duší. A jak porostete, probudíte v sobě poznání, ale oni nebudou vůbec tušit, o co jde. Vy pochopíte, kam to směřuje, stanete se jejich učiteli. Jak se vám to zatím líbí? Toto je to, co si mnozí z vás vybrali, a musíte to udělat, protože toto je cesta soucitu Boha.

Když říkám, že to musíte udělat, myslím tím, že neexistuje žádná jiná možnost. To je cesta soucitu, to je cesta porozumění a zralosti. A vy tam budete stát a říkat: „To je tak těžké místo! Protože v té rodině budou potřebovat světlo, chci tam jít a udělat toto a tamto.“ A ve stejný okamžik budete tvrdit: a chci být i nadále hudebníkem, chci pokračovat ve svém umění, chci nadále myslet určitým způsobem…“ To vše je respektováno, pokud jste si všimli. A hudebníci se stanou hudebníky. Takže vaše kreativní části, ty šťastné požehnané části mohou pokračovat i v nefunkčních rodinách.

Toto je daleko komplexnější než si myslíte. Existuje myšlenka, že čím více životů žijete, tím vícekrát jste jejich absolventy a tím hezčí život budete mít. Čím více životů žijete, tím více to pro vás bude pohodlné, život za životem. Dovolte mi, abych vás seznámil s opravdovou realitou. Čím zralejší jste a čím více životů máte za sebou, tím více můžete udělat pro tuto planetu, když vás potřebuje zvláště v dysfunkčních místech, jako jsou rodiny, které neví nic o tom nádherném Tvořivém zdroji. A vy to víte.

Mluvím k mnohým, kteří se stali tím, čemu se říká černá ovce rodiny, která není doma vítána. Ale dovolte, abych vám řekl, že jste měli obrovský vliv, že jste je přiměli přemýšlet o věcech, možná jste změnili jejich akášický záznam. Tušili jste, že je to možné? Komunikujete se všemi zde multidimenzionálním způsobem velkolepějším, než si myslíte. Zaséváte semínka všude, kam jdete. Ať už dále s životem, který dále žijí, udělají cokoli, budou mít ve své Akáše vás jako pozoruhodného učitele, na kterého nikdy nezapomenou. Věci, které jste jim řekli, i když s tím nesouhlasí, ale mohou uvidět, kdo jste.

Už jsme vám říkali, že nezáleží na tom, kdo vám co říká – projevujte jim laskavost. Bez ohledu na to, jak vám nadávají, ukažte jim porozumění a laskavost. Nezáleží na tom, co dělají, protože s vámi nesouhlasí. Možná se vás i zřekli nebo vám řekli, abyste odešli a už se nevraceli. Chci, abyste viděli, čím procházejí, a jejich dysfunkci, protože oni nemají lásku jako vy. Podle toho s nimi zacházejte, protože vy máte soucit a lásku, abyste se takto na ně dívali a říkali: Nezáleží na tom, co říkáš, nezáleží na tom, co děláš, miluji tě. A to je změní. Tak to vždycky je, tak to vždycky je.

Ach, máte tolik vlivu na to, kdo jste nyní. Máte schůzku na této Zemi, abyste byli právě zde a procházeli tím vším, staré duše.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The System of The Old Soul.  – MP3 – 13:29 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana B. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Láska vítězí – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, odpovězte sami sobě na své otázky. Kam směřuje vaše pozornost a co tím pádem posilujete? Zabýváte se ve své mysli mnoha věcmi, ale pochopte, že je potřeba držet odstup od neskutečného množství informací, které se na vás valí. Je důležité, abyste vždy stáli za dobrem. Ke zlu se neotáčejte zády a buďte pozorní, neboť může mít mnohé podoby. Mnohdy cítíte, kdy je vaše vnímání pravdivé, ale často se necháte vtáhnout do manipulací, aniž je prohlédnete. Ano, chápeme, na tato slova můžete mnozí reagovat bouřlivě. Avšak ne vše, co se tváří jako láska, láskou je. Je zde přání části lidí Země, abyste si mysleli něco jiného, nežli jaká je skutečnost. Odvracíte se od jednoho tématu, neboť už splnilo svůj úkol. Nyní jste vedeni k tomu, vkládat svou energii do tématu dalšího. Ztrácíte však cennou pozornost, přestáváte být obezřetní.

Lidé Země, v tomto čase prožíváte bouřlivé období. Události se dějí za scénou a brzy pochopíte, že musíte být neustále bdělí. Obracejte se stále do sebe samých, nedovolte si sklouznout na cestu posuzování tam, kde neznáte všechny informace. Zároveň však nepomíjejte to, co je zřejmé. Hledejte zdroje informací. Sami sebe utvrzujte v pravdě. Každý z vás vnímá svou pravdu odlišným způsobem, mnohé emoce vás dokáží rozdělit. Pravda však je jen jedna. Nedopusťte, abyste byli loutkami v rukách několika lidí. Celý svět se mění a přicházejí další změny. Protesty proti současnému stavu budou pokračovat, neboť tento stav je neudržitelný. Postavte se jeden za druhého a jděte společnou cestou. Budou zde vždy další témata, která budete muset řešit. Společně však dokážete pohnout událostmi.

Lidé Země, je zde čas, kdy jste vedeni k tomu, abyste pochopili, že pokud nezměníte sami sebe, nedokážete změnit běh dějin. Vaše realita je taková, jaký je váš způsob vnímání, na to nezapomínejte. A proto se každého z vás týkají jiné výzvy. Vaše cesty se rozdělují a každý z vás směruje tam, kam ho vede jeho duše. Odděluje se zrno od plev. V tomto čase se stále více lidé spojují do skupin a každá taková skupina obhajuje jiná témata.

Lidé Země, je čas, abyste se více ponořili do světa ducha, neboť právě zde získáte ty nejdůležitější odpovědi na vaše otázky. Svět není ani černý, ani bílý. Záleží na tom, jak ho vidíte vy sami. Stále budeme nabádat k tomu, abyste si drželi svůj vnitřní klid, svou víru. Chaos, který se šíří, má za úkol destabilizaci a snadnou manipulaci. Přerod vždy přináší chaos, strach a beznaděj. Ale také posílí lásku a naději. Skrze chaos v sobě objevíte vnitřní sílu, která vám pomůže překonat i ty nejhorší překážky. Energie boje je cítit v mnoha životních oblastech. Budete se i nadále zabývat vodou, financemi a nakonec opět zdravím, neboť ještě nedošlo k úplnému vyrovnání. Budete však již mít jiné zkušenosti, díky kterým budete reagovat zcela jinak. Pod vlivem krize jste schopni dosáhnout úžasných projevů solidarity a lásky, úžasného rozvoje.

Lidé Země, pamatujte, že každá transformace přináší nepohodlí. Přesto však je tu světlo, které neustále bude doprovázet temnotu, protože existuje rovnováha. Dívejte se kolem sebe a pomáhejte potřebným tak, jako my pomáháme vám. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Tvé inteligentní já

Tento Kryonův živý channeling byl přijat Leem Carrollem a streamován v rámci akce Healing Wednesday 2. října 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Požehnaný je člověk, jenž sám sebe vnímá tak, jako ho vnímáme my na druhé straně závoje: že je hoden slyšet pravdu, že si zaslouží mít to, co pro něj vždy bylo možné. Požehnaný je člověk, jenž uznává velkolepost své duše, stvořenou tím, koho byste nazvali Bohem. Tvořivý zdroj má v mnoha kulturách mnoho jmen. Někdy nechcete používat slovo Bůh kvůli stigmatu toho, co vám bylo o tomto slově řečeno. Není to nutné. Bůh má tolik jmen… Bůh je jen jedno z nich. Některá z nich jsou pro některé lidi tak vzácná, že je ani nevyslovují. Tento Tvořivý zdroj je vnímám tolika lidmi jako dokonalý zdroj lásky vesmíru, tvůrce všech věcí.

Nejkrásnější „věcí“ tohoto Stvořitele jste však vy. Hrajete nejdůležitější roli na této planetě. Už dlouho vám říkáme, že díky tomu vás moudrost domorodého obyvatelstva vyzývá, abyste se spojili s přírodou, s Gaiou. To je však jen jedna z mnoha věcí, které vám byly řečeny.

Existuje tolik věcí, které jsou skryty kvůli vaší kultuře – věci, které vaše kultura nepřenesla z minulosti do dneška, věci, ve které vaše kultura nevěří, a které vám ještě nebyly sděleny. A přesto jsou základem pro ty, kteří na této planetě žijí tak dlouho. Část toho – channeling, léčení, všechno to, co je vám předáváno – se snaží znovu spojit, ne s tím, co jste ztratili, ale s tím, co vám prostě nebylo řečeno či předáno. Je to tady, drazí, všechno je to tady.

Rád bych teď znovu promluvil ke skupině, která to poslouchá a možná o tom nikdy neslyšela. Víte, co je to innate? Věděli byste, o čem mluvím, když budu něco říkat o vaší innate? Chtěl bych povědět o něčem ve vašem těle, co je klíčovým hráčem, pokud byste to tak chtěli nazvat, v Léčivém kruhu dvanácti“. O něčem, o čem jste dříve nevěděli a teď to možná budete vědět. Můžete se dokonce škrábat na hlavě, pokud to pro vás bude úplně nové. Je tolik lidí, kteří přesně vědí, o co jde a co je to innate. Rád bych vám to teď přiblížil.

Ve vaší buněčné struktuře je inteligence, která se nemusí nutně nacházet ve vašem mozku. Váš mozek je hlavní počítač a paměť. Je v něm část vašeho vědomí, ale ne celé vědomí. Ve skutečnosti je vaše vědomí součástí triády, skládající se z vaší šišinky (epifýzy), reprezentující spojení vaší duše, vašeho srdce a vašeho mozku. Váš mozek není vše, co existuje. I když ovládá mnoho funkcí vašeho těla, stále je ve vás něco, čemu se říká innate. A tato innate je inteligentnější než vy. Ví mnohem lépe o tom, co se děje ve vašem těle, než vy. Po celá léta jste možná slyšeli, že existují určité procesy, které využívají innate, ale pravděpodobně jste nechápali, jak fungují. Jedna z těchto metod se nazývá kineziologie.

Kineziologie má jiný název: „svalový test“. Svalový test nebo kineziologie se dokonce používají ve vědě i běžnými lékaři. Je to něco zcela srozumitelného a známého, že to funguje. Proč to funguje, asi není tak jasné, ale funguje to. Svalové testy se někdy používají k tomu, aby se zjistilo, jakou dávku vaše tělo potřebuje v dávkování léků nebo doplňků. Svalový test se zeptá: ano nebo ne, ano nebo ne? Je tělo na to připraveno?

Innate stojí za jednou z největších léčebných metod, které na planetě existují: homeopatií.

Jak je možné, že můžete vzít tinkturu jako léčivý signál, který je tak malý, že jeho části jsou měřeny v miliontinách – příliš malý na to, aby spustil jakoukoli chemickou reakci v těle? Vložíte si homeopatikum do úst, pod jazyk, a tělo provede to, kvůli čemu byl lék zhotoven. Homeopatie se používá a funguje po staletí. Pokud si v určitých zemích chcete koupit nějaký lék, nabídnou vám pouze homeopatika, protože přesně vědí, že vyšlou pod vaším jazykem mocný signál, který váš mozek vnímá. Toto je innate, drazí. Innate je nejen zodpovědná za věci tohoto druhu, ale také přebírá mnoho dalších úkolů. Pracuje také s vědomím. A tady se dostávám se tomu, co byste měli vědět.

Slyšeli jste někdy o afirmacích a přemýšleli jste, proč mohou fungovat? Někdo říká: „Jsem zdravý. Jsem dokonalý. Jsem čistý.“ A ten, kdo vyslovuje tato slova, může být nemocný a ležet v posteli. Pomyslíte si, jak zvláštní je, že říká pravý opak (dichotomní tvrzení), totiž že se mu daří dobře, i když je nemocný. V tomto okamžiku začíná působit innate. Jinými slovy, začíná to fungovat, protože v innate je část vědomí, která poslouchá, co říkáte, protože vy jste šéf. Vědomím vašeho těla jste vy. Vy jste šéfem svých buněk. Když prohlašujete určité věci, vaše innate to slyší a stejně jako homeopatie začíná provádět a uskutečňovat všechny ty věci, které vyslovuje. Slyšeli jste to?

Tak mocné a silné je vaše vědomí, spouští proces, který tu vždy byl. Mluvili jsme také o opaku, že pokud se rozhodnete říkat svému tělu, že je nemožné, k ničemu, vaše innate to provede, jinými slovy zahájí proces nemoci, ne-zdraví. Pokud jste k ničemu, nezasloužíte si tady být. To je to, co signalizujete svému tělu. Proto jsme vám vždy říkali, abyste dávali pozor na to, co říkáte. Protože innate, vaše „inteligentní tělo“, poslouchá. A když slyší, co šéf prohlašuje, pak udělá vše, co je v jejích silách, aby to zrealizovala – stejně jako kdybyste měli pod jazykem homeopatikum, které signalizuje: „Ochoř, onemocni.“ Pak se o to také postará. Tak je to mocné, drazí. Říká se tomu innate.

Můj partner už mluvil o hypochondrech. Měl kamaráda ze střední školy, který se bál, že by mohl chytit jakoukoli nemoc a umřít na rakovinu. Celý život byl nemocný a celý život ho můj partner slyšel říkat: Ach, mám tohle, mám tamto, nebudu dlouho žít. A opravdu dlouho nežil. Celý život říkal svému tělu, čeho se bojí. A tělo se o to všechno postaralo. Chytil všechno, čeho se bál, a zemřel na rakovinu. Důvod byl ten, že se neustále programoval na dysfunkčnost. Funguje to tedy oběma způsoby, drazí. Co kdybyste se naprogramovali na velkolepost?

V tomto léčivém kruhu, Kruhu dvanácti, je innate rozhodující. Protože když začnete pracovat s vizemi, které jsem vám dal a kterými vás budu provázet, jak jste už se mnou někteří zažili v premiéře, když začnete s těmito vizemi, představami, pak vaše inteligentní tělo, vaše innate řekne: „Tohle je skutečné, tímto směrem se ubírá vědomí. Podívej, tady jsme právě teď. Podívej se, co se právě děje! Podívej, tady se umývají nohy! Podívej, tady dochází k léčení! Podívej se na ty afirmace!A poslouchá, co vaše vědomí prohlašuje o tom, kdo jste a co se bude dít dál. Vaše innate, drazí, je součástí tohoto uzdravovacího procesu.

Nazývá se vaším „inteligentním tělem“ z velmi dobrého důvodu. Je chytřejší než vy. A někdy, drazí, dokonce obejde i to, kdo si myslíte, že jste. (Kryon se usmívá) Tím mám na mysli, že když se dostanete do určitého bodu, zejména v těchto vizualizacích, dokonce i když máte pochybnosti, vaše innate řekne: „Jsem inteligentnější, než je tohle. Co kdybychom se dnes věnovali léčení namísto toho pochybování?“ Tohle je „inteligentní tělo“, drazí. To je přesně to, s čím budeme pracovat v každém Léčivém kruhu.

Vědomá homeopatie a spojení s duší, jaké jste nikdy dřív neměli, vás přenese na úplně nové místo. Je to nové spojení na úrovni duše, jaké jsme vám nikdy předtím tímto způsobem nepředali. Tento typ léčení není nový. Je to stejné jako spontánní uzdravení. Díváte se na procesy zázraků, které jste již viděli, aniž byste pochopili, že to byly vlastně procesy, které jsou zabudovány do těla a byly tak hluboké, že mohou kdykoli vést k okamžitému uzdravení. Právě s touto energií budeme pracovat, dokonce i dnes, později. A budeme s ní pracovat každý týden. Přemýšlejte o hlubokém významu toho, co jste vždy měli, vždy v sobě měli, a to se nyní nějakým způsobem probouzí, co si nějakým způsobem uvědomujete a vnímáte.

Kryone, pokud to tak ale je, nestačí to udělat jen jednou? Přál bych si, aby to tak fungovalo, ale takto to nefunguje. Protože na základě své svobodné vůle, drazí, jste se toho „naučili“ tolik, co se staví proti způsobu, jak to funguje. Byli tací, kteří vám říkali, že nejste nic a že se to nikdy nezmění. Byli tací, kteří vám říkali, že vás Tvořivý zdroj miluje „natolik“, že vás navždy potrestá a vaše duše bude zatracena.

Jak to zapadá do velkoleposti vaší duše, vaší lidskosti, do toho, že jste stvoření k jeho obrazu a do všeho toho ostatního, co vám bylo řečeno? Je tolik věcí, které se musíte odnaučit, pokud chcete pobývat v přítomnosti skutečné energie Tvořivého zdroje, jenž vás tolik miluje. Toto je učení a pravda. Modlitba, jakkoli je úžasná, funguje mnohem lépe, když se začnete spojovat se Zdrojem, místo abyste ho prosili na kolenou. Spojení se Zdrojem je dalším krokem ke spiritualitě, kterou všichni hledáte, bez ohledu na vaši víru a přesvědčení. Všichni Mistři, které uctíváte, jsou přímo ve vaší duši a vy je uvidíte, budete vnímat a oni vás mohou milovat. Skutečně se zdá, že k vám napřahují ruce, aby uchopili vaše ruce.

Tímto směrem se ubíráte, to je to nové. Není to doktrína, není to náboženství, není to systém víry, drazí. Jste to jen vy sami se sebou. Buď to vnímáte, nebo ne. A až to poznáte, jak budeme postupovat tímto Kruhem dvanácti, budete pracovat na mnohem víc věcech, některé věci se odnaučovat a objevovat ve svém nitru skutečnou majestátnost Ducha, Boha. Bude toho víc.

Tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Smart You – MP3 – 15:22 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Poznámka ke kopírování:

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Kryon – Kanál modlitby

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem, v rámci Léčivé středy / Healing Wednesday, 9. září 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vždy budou tací, kteří řeknou: „Tohle je zpráva z druhé strany závoje; a na takových místech na druhé straně závoje mají samozřejmě svou vlastní realitu, která není ale lidskou realitou – takže nemají představu o tom, co se může na planetě dít.“ Drazí, tohle je velmi stará a lineární myšlenka, a dá se vystopovat až ke starověkým civilizacím, které nahlížely na Boha jako odděleného od lidí; a lidé jsou tudíž nízcí a mají svou vlastní realitu, o které bohové nemají ponětí.  To však nemůže být více vzdálené skutečnosti.

Na něco se vás zeptám: Kdybyste měli scénář, ve kterém porodíte dítě, a ono by se vydalo na nějakou cestu, kde byste se s ním nemohli setkat, a někdo jiný by ho vychovával, ale vy je vidíte, sledujete každý jeho krok a z celého srdce ho milujete… jak byste se cítili? A odpověď zní – byli byste mimo hru, ale povzbuzovali byste je, plakali s nimi, snažili se natáhnout se k nim skrze závoj a říct: „Podívej, já jsem tady, jsem tady! Nejsem od tebe oddělená, jsem tady!

A takhle to je. Tvořivý zdroj je skutečně vaším domovem; je to metafora pro to, jak Duch, Bůh pracuje; a pracuje skrze vaši duši. Už jsme to řekli předtím, a zvláště při těchto léčivých středách. Protože spojení s vaší duší je dalším krokem na cestě k úžasnému léčení, klidu, delšímu životu. A kvůli tomu, co jsem řekl, řeknou někteří: „Ano, ale co stalo s modlitbou?

Řekli jsme vám, zejména při těchto léčivých středách, že existují vrstvy cibule lidské bytosti – metafora, která znamená vrstvy a vrstvy víry a učení, věcí, které vám říkali a učili vás, a které jste zažili. A ty se teď mění díky rozvoji/evoluci vědomí. Začínáte dospívat k odhalením, která přesahují vše, co vám kdy bylo řečeno.

A někteří řeknou: „Ne, to není správné, my se budeme držet všeho duchovního, co nás učili; a Kryone, teď vyřazuješ modlitbu.“

Dovolte, abych vám řekl pravdu; vždycky to byla pravda: ta modlitba, kterou máte teď, je tak prostá, ve srovnání s tím, jaká by mohla být. Nyní je to lineární myšlenka, kterou říkáte Duchu; a doufáte, že Duch naslouchá… Víte, že to funguje. Modlitba funguje, vždy tomu tak bylo. A modlitby jsou po celé planetě; takže když vstoupíte do léčivého kruhu, co se stane? Řeknu vám to – najednou je ta modlitba o tolik silnější, ale nejen silnější, najednou sedíte v kruhu s Duchem – a místo toho, abyste úpěnlivě prosili zdroj, o kterém jen věříte, že tam je, náhle se nacházíte u samotné jeho podstaty… A proč? Protože duše je součástí Stvořitele.

Chápete to? Vy nejste od Boha odděleni – o nic víc, než jste odděleni od svých dětí. Uvědomujete si, že nesou část vašeho otisku kamkoli jdou? Dalo by se říct, že vaše děti jsou vaším obrazem. A stejně tak je to s vaším Stvořitelem; vaše duše je částí Tvořivého zdroje, a je částí vás, člověka.

Co se zde snažíme říci – když vstoupíte do kruhu dvanácti, drazí, zveme vás k modlitbě; jakýmkoli způsobem – a zjistíte, že modlitba není tím, čím bývala.

Najednou budete uprostřed té energie, o které mluvíme. Krásná je – ta vaše duše. Snažíme se vám sdělit, že na planetě probíhá evoluce energie, která je spirituální, a není jen pro ty, kteří věří určitým způsobem… je pro každého.

Budou zde vyspělá, pokročilá odhalení pro kohokoli, obzvláště pro staré duše – ty, které zde byly znovu a znovu. Tato odhalení vám budou k dispozici. Cokoli co chcete, co si přejete, co můžete nebo nemůžete dostat – je to tak lineární, takto to lidé dělají – nacpou Boha do krabic a řeknou – to můžete mít, to nemůžete mít, tohle děláte správně, tohle špatně… Řeknu vám – jakmile vstoupíte na to místo, do této energie, vy všichni jste si rovni. Každý z vás; neexistuje žádná doktrína, která říká: to nemůžete, protože vaše duše je jen vaše, vy vstupujete do té skříňky, nikdo vám vaši duši nevezme, dokonce ani ve smrti vám nevezmou duši. Schováte se do skříně a předstíráte, že jste sami, ale nejste. Máte kruh dvanácti, máte to všechno, co vám patří – vaši Akášu a své milované na druhé straně závoje, kteří vás znají a říkají vám: vidíme tě v té skříni! (Kryon se směje.)

Říkáme to už léta – nevíte, co nevíte.

A stejně zas někteří řeknou: „No, víš, měníš věci trochu moc ve srovnání s tím, co nás učili.

Pozvání zní takto: dovolte, aby se cibule oloupalaať se zbaví toho, co vás učili, co si myslíte, že víte, energie, které jste zažilia dostanete se k něčemu mnohem většímu, krásnějšímu a čistšímu. Láska se rozpíná, modlitba se stává silnější.

Všechny ty věci, které milujete na Bohu, všechny ty věci, na které jste si zvykli v tomto lineárním světě, se začínají měnit, a vy se stáváte silnějšími, lepšími, čistými, více milujícími, soucitnějšími A to všechno díky tomu, čím jste prošli – tou změnou, tím posunem, který se udál v roce 2012. Planeta se začíná vyvíjet a stává se vyspělejší. A toto uvědomění obdrží jako první ti, kteří budou sledovat programy jako je tento – staré duše.

Podívejme se na to, kdo si předplatil tento konkrétní program – budou to samozřejmě ti, které to zajímá, a ti ucítí tah, trhnutí; a řeknou: „Chci místo, kam bych šel – každý týden – jen si tak sednout a být v bezpečí, a být milován…“ To je jádro toho, co jsme vytvořili, co jsem řekl svému partnerovi, aby udělal.

Channelingy, kruh, budou tam záměrně podobnosti každou středu, kdy vás pozveme, abyste přišli a na chvíli se posadili… a v tom se zvedne štít, který ucítíte, pokud se vám podaří vypnout všechny ty věci, které by vás mohly rušit – všechny ty telefony a věci, které se dožadují vaší pozornosti. Je tam štít, který se zvedne s vaším záměrem – Chci být na bezpečném místě, chci jít na chvilku na multidimenzionální místo, a jen sedět a být milován, s tím, co vím, že je uvnitř mé duše – tvořivý zdroj vesmíru.

Takže to řeknu znovu – to, co si myslíte, že prochází nežádoucí změnou, je jen loupající se cibule – dostali jste první verzi, dětský příběh… A jakkoli to bylo dobré, nyní postupujete na vyšší úroveň, do mnohem většího prostoru vědomostí, lásky, laskavosti, opravdového pochopení toho, co máte uvnitř… což je skutečně silné propojení pro modlitbu, které jste nikdy předtím neměli.

Tyto středy jsou pro vás. A budou pokračovat v podobném duchu – abyste se mohli posadit pokaždé na stejné místo, a možná se setkat s novými entitami, energiemi… neboť jakmile se vaše cibule začne odlupovat… pokaždé, když se objevíte, objeví se nové věci, nová odhalení, nové věci k učení, nové Aha-momenty vašeho života… A proto tady jsme.

To je dnešní channeling. Je to vždy o vás – o vašem posílení, abyste se mohli spojit se Stvořitelem takovým způsobem, o které jste nikdy netušili, že je možný.

A tak to je.

KRYON

Zdroj: http://www.kryon.com – The Conduit of Prayer – MP3 – 10:08 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Poznámka ke kopírování:

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Potřeba otevřít se duchovnímu světu – odkaz od Zlatej dušičky

Vzbuďte se, lidé Země. Čas přichází. Vaše probuzení posílí postavení planety Země v celém Vesmíru. Část duší, která byla součástí probuzení v devadesátých letech, má nyní naplnit konečný plán svého působení. Mnohé duše odejdou, neboť splnily svou misi. Na jejich místo však nastupují další generace. I přesto, že se zdá tento svět plný extrémů, je to součástí vývoje. Vše, co je v tomto čase potřeba si neustále připomínat je to, na jaké pozici se nacházíte jako bytosti Země, v jaké fázi uvědomění. Transformace probíhá ve všech oblastech. A nyní jde o zrychlenou proměnu. Změní se struktura společnosti. Celý svět bude překvapený další akcí těch, kteří stojí za oponou. Noste v sobě klid i přesto, že budete mnohými událostmi dotčeni. Uvědomujte si, že každá změna je doprovázena opouštěním a nalézáním.

Zatím však stojíte na začátku cesty, v místě, kde otřesy bývají největší. Mnozí členové vesmírné rady usilují o zařazení do mise Země, kdy je potřeba ukotvovat energie, ale také dohlížet na klíčové zdroje, které se na planetě nachází. Poměr sil pozitivních a negativních je stále velmi kolísavý. Vše však je nyní v rukou lidí Země, kteří dokáží svým uvědoměním vytvářet mnohé časové osy. Spojení se aktivují a vy opouštíte své jistoty, lidé Země.

Každý z vás v sobě nosí určité zaměření, to, co mu dává pocity jistoty a svázání s něčím, co je pro něho stabilním bodem. Tyto body stability se však mění. Jistoty se ztrácejí jako kapky deště ve vyprahlé zemi. Jste vedeni, abyste vše nacházeli v sobě samých. Chápeme, že můžete mít pocity frustrace, neboť jste si jisti, že toto v sobě určitě nemůžete nalézt. Ale opak je pravdou. Pouze je potřeba naslouchat sobě samým a vyciťovat. Tento čas to po vás žádá. Nemůžete být závislí na ostatních, musíte se obracet k sobě. Jakákoli forma závislosti je pro vás svázaností, neboť nejste sami sebou, ale podléháte čemusi, co je silnější, nežli vy sami. Ale vaši sílu vám nikdo nemůže vzít. Můžete ji však sami odevzdávat jiným. A to vám pak přináší pocity slabosti a bezmoci.

V tomto čase jsou vyplavovány různé emoce. Můžete pozorovat, jak zvláštně a nepopsatelně se nyní cítíte. Jakoby jste byli někým jiným, jakoby jste se chvílemi ocitali v úplně jiném místě, čase a v jiném vnitřním naladění. Vaše pohledy na svět se mění s tím, jak se probouzíte a jak otevíráte oči, jak se dokážete otevřít novým věcem a novým prožitkům. Tento čas pro vás není lehký. A ještě bude potřeba mnohých událostí, které vám pomohou nalézt sebe samé, pochopit to, čemu nyní nejste schopni se otevřít. Dokončujete jednu etapu, jeden časový úsek a toto přináší mnohé nesrovnalosti a pochybnosti. Spouští se různé vaše strachy. U každého ve spojení s jeho minulostí. Týká se to toho, co jste v minulosti nezvládli a co je již potřeba uvolnit.

Procházíte transformací nejen individuální, ale také společenskou. A v neposlední řadě zde hraje významnou roli cesta duše, zesiluje se působení duchovního světa. Musíte se otevřít hlasu ducha, jinak byste se nepohnuli z místa. Čekají vás mnohé neklidné dny, kdy budete muset čelit výzvám a rozhodovat se, čemu dáte přednost. Pamatujte, že vždy patří na první místo láska a spojení rodinné, partnerské a přátelské, vaše zdraví a to, jak se cítíte.

Lidé Země, očekává se plná podpora sil světla a člověk, jako bytost multidimenzionální, se musí rozhodnout, na kterou stranu se přikloní. V tuto chvíli je ve hře mnoho. Ještě však nějakou dobu potrvá, nežli se svět osvobodí od umělé nemoci, která ho ochromuje. Mezitím přijdou do popředí další témata tohoto času a tím jsou zejména energetické výkyvy a starosti o zdroje. Nabírejte energii a hledejte východiska pro vaše problémy. Budete potřebovat sílu a energii. Užívejte života tak, jak nejlépe umíte a hledejte společnou řeč, hledejte vše, co vás spojuje. Jsme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz