Kryon – Atributy Mistrovství

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem, v rámci  Boulder Colorado Retreat, Colorado – 8. ledna 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Ty, kteří channeling ještě nezažili, vyzývám, aby nyní zapomněli na vše, co by mohlo přerušit myšlenku, kterou vám sdělím. Jste velkolepí – všichni, úplně každý z vás. Odhoďte všechny myšlenky, které vás neuvedou do stavu, v němž byste mohli toto poselství přijmout. Vždycky se najdou tací, kteří se přijdou podívat, jak to vypadá, a budou to analyzovat a rozhlížet se a přehlédnou tu nádheru, která je tu pro vás.

Zveme vás, abyste se zcela obklopili soucitem a láskou, která je zde (a v tomto channelovaném sdělení – pozn. překl.), a která je ve vaší rodové linii. To je to, kým jste. Kolik z těch v náboženských kruzích nebo v budovách, kam chodíte a uctíváte Boha, by vám řeklo, že jste tak hodni, abyste  mohli pohlédnout do očí Ducha a říci: „Znám tě.“? Jste tak hodni toho, abyste byli součástí většího obrazu, o kterém vám nikdo pořádně neřekl, ale tolik mladých lidí se nyní začíná probouzet. Co když existuje něco většího, než jim kdy bylo o Stvořiteli řečeno? Co kdybyste mohli smazat všechna pravidla a všechny doktríny? Začít znovu a pochopit, že jste se narodili velkolepí a z toho vycházet?

Drazí, právě teď, na této planetě, v každé zemi, ale zejména v této zemi, dokonce i v této místnosti, jde o to, abyste si uvědomili, kdo jste, a začali loupat cibuli duality a nechali ze sebe pomalu odpadávat všechny ostatní věci… tak dlouho, dokud opravdu nepochopíte, že existuje větší realita. Taková, kterou jste nečekali.

Tolikrát nám to připomíná podobenství, které jsem uvedl a které jste už slyšeli, o mistru umělci, jenž se dívá na žulový blok a rozhoduje se, co odstranit, aby vzniklo mistrovské dílo. A právě takoví jste vy. Říkali jsme to, zejména v těchto posledních dvou letech, stále dokola, že nyní máte nové nástroje, i když jste možná byli součástí toho, čemu jste po celé roky říkali New Age. Jsou zde nástroje, které jste nečekali a které posilují to, co jste si mysleli, že existuje. A někteří z vás to ani nejsou ochotni vidět, protože jste se zasekli v tom, co znáte. A to je část toho, o čem dnes bude hovořit můj partner.

Rád bych krátce pohovořil o čtyřech atributech mistrovství. Jeden z nich byl dnes dokonce uveden. Vím, že tento konkrétní channeling budu opakovat. Jsou to nové věci. Teprve nedávno jsem tyto myšlenky předal svému partnerovi. Tyto atributy jsou velmi významné.

Číslo jedna: Mistrovství přináší uprostřed zmatku klid, moudrost a porozumění. Atribut mistrovství, který říká, že bez ohledu na to, co se kolem vás děje, máte schopnost nebýt toho součástí. Jste tam jako součást toho, protože žijete ve 3D. Jste tam s rodinou, která je možná nefunkční nebo se rozpadá. Jste tam s komunitou, která se vzpamatovává ze všech těch strašlivých hrůzných věcí, které možná viděla a nečekala. A dokonce i mezi nimi jsou tací, kteří opravdu chápou, co je to klid a mír a mohou se ponořit do svého srdce a uprostřed zmatku a všeho, co je kolem nich, pocítit Boží lásku. Lásku, která je jim vlastní, protože jsou její součástínepochází od Stvořitele, ale vychází z jejich nitra.

Drazí, Bůh přebývá ve vás stejně jako obloha, která se klene nad vámi. Je to součást plánu. Vaše duše je Božím výtvorem a vy jste v ní. Jste to vy. Nejste odděleni od Boha. A to znamená, že prvky a atributy mistrovství jsou vaše. Jsou vaše, abyste je vytvářeli, chápali a rozvíjeli. Nechte vše spojené s  dualitou odplynout, abyste mohli spatřit mistrovství ve svém nitru a byli schopni některé z těchto věcí dělat. A když je začnete dělat, začnete být zdravější. Prodlouží se vám život. Začnete chápat elixír mládí. Pochopíte elixír radosti a všechno to, co vám možná celý život unikalo, bude mnohem jednodušší dosáhnout, protože budete vědět, kdo jste.

To bylo číslo jedna, schopnost stát klidně a mírumilovně uprostřed všeho obklopujícího zmatku.

Číslo dvě již bylo zmíněno. Mistrovství nereaguje. Mistrovství pozoruje. A při pozorování toho, co se děje, hledá soucitný čin. To je těžké. Když před vámi někdo stojí a je naštvaný nebo říká, že se mýlíte, nebo požaduje, abyste se změnili, nebo se domáhá něčeho, co může vypadat jako kritika vás a vašeho života nebo toho, jaký máte pohled na danou věc, jaká je vaše reakce?

Drazí, lidská bytost je na elementární úrovni stvořena k přežití. A v kultuře nejde ani tak o přežití a útěk před bengálským tygrem, jako o zachování toho, kým jste, a když se na vás někdo vrhne a zpochybňuje to, čemu věříte, nebo ještě hůř, nadává vám, okamžitou reakcí je obrana. Mistrovství nereaguje. Mistrovství pozoruje.

Představte si, že k vám někdo přijde a udělá něco podobného, a vy vůbec nezareagujete. A místo toho spatříte někoho, kdo se možná trápí, a hned si uvědomíte, že má potíže nebo je rozrušený a že to s vámi nemá nic společného. Ale slova vycházející z jeho úst jsou zaměřena na vás, protože je to to nejlepší, co může udělat, aby uvolnil to, co se s ním děje. A při tomto pozorování se obrátíte k soucitu a nebudete se bránit, ale místo toho mu řeknete:Miluji tě a respektuji tě za to, jaký jsi.” A pak se vrátíte k tomu, co říkáte. Neomlouváte se za to, že nedosahujete jeho standardů. Prostě ho milujete. Kolik z vás je toho schopno? To je mistrovství.

Číslo tři: Mistrovství se neustále obklopuje světlem, ať se děje cokoli. Obklopte se světlem, než půjdete spát. Po probuzení se obklopte světlem, takže kamkoli jdete, tlačíte toto světlo před sebou. A nereagujete na věci, které jsou pak nefunkční. Obklopení se světlem je klíčem k dalším dvěma, k těm prvním dvěma.

Když jste vždy obklopeni tímto světlem Stvořitele, které máte k dispozici, abyste se jím obklopili,  nemusíte pak reagovat. A jste klidní ve zmatku s představou, že jste v bublině a jste obklopeni. A to vám pak umožní vytvářet věci, které k vám přicházejí, a v této tvorbě uvidíte, zda skutečně vytváříte svou vlastní realitu, nebo je to jen iluze? A poté, co k vám začnou přicházet mnohé věci, které jste nečekali, si uvědomíte, že si řeknete: „Já to vytvářím.” A máte pravdu, protože světlo tyto věci přitahuje. To je mistrovství.

Číslo čtyři: Poslední. Je třeba o něm popřemýšlet a nechal jsem si ho na konec. Mistrovství odmítá, zcela odmítá cokoli, co by ponižovalo jiného člověka, jakákoli slůvka, jakékoli myšlenky, které by ponižovaly jiného člověka. To znamená, že ve skupině, ve které jste, by pak mistrovství nespolupracovalo s pomluvami. Necítili by se posíleni, kdyby řekli, že jiný člověk je méně než oni. Mistrovství odmítá myšlenku snižování vznešenosti a velkoleposti jakékoli jiné lidské bytosti na této planetě. A o tom je třeba přemýšlet, drazí, protože jsou lidé, kteří se celý život zaměřují na ponižování druhých. Vy to víte a víte, o čem mluvím.

Možná budete na rodinném setkání, kde se to stává. A pak se to začne dít a vy se nepřipojíte. Je zřejmé, že se nepřipojíte. A oni se na vás podívají a zeptají se: „Co si o tom myslíš?” V tu chvíli pečlivě volíte slova. A řeknete: „No, mě to netrápí tolik jako vás. A chci ve všem vidět to dobré, a proto mlčím.“. Neznamená to, že jste lepší než oni. Jen máte jinou představu a oni ji mohou, ale nemusí přijmout, ale vaše prohlášení jim říká přesně toto: „Já to nehodlám udělat.

Světlo je k tomu přitahováno. Najdou se tací, kteří za vámi přijdou a řeknou: „Chci to, co máš ty. Viděl jsem tě pracovat. Viděl jsem tě s ostatními. Viděl jsem tě pracovat třeba s klienty v práci. Co máš, co já nemám?“. A tehdy se můžete podělit o to, co jste zjistili. A to, co sdílíte, není doktrína. Není to evangelijní pravda, kterou jste se naučili a nastudovali a máte o ní knihu. Je to vzor vašeho života, na který se dívají. A oni vidí lásku. Vidí soucit. A možná na to ještě nenarazili ani u člověka, ani v nějaké knize.

A proto jste tady. Uprostřed všeho, co tu je, a zmatku, který tu je, jste se rozhodli sedět na těchto židlích, protože víte, že je tu něco víc, abyste pochopili, že existuje světlo, abyste možná začali chápat, jak ho dosáhnout a jak najít tu krásnou velkolepou sochu uvnitř žulového bloku. Možná je to začátek zbytku vašeho života.

Jsem Kryon milující lidstvo. Ještě se vrátím.

A tak to také je. ~ Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com –  Attributes of mastery- MP3 –  min. 13:27

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE a na našem webu  ZDE

Advertisement

Doba, která se neopakuje – odkaz od Zlatej dušičky

Život lidský jakoby se zdál plný utrpení, přesto, že původní záměr duše neodpovídá tomu, jak duše prožívají své životy. Došlo k mnohému zkreslení a nyní je čas, aby bylo vše napraveno, tedy aby lidský svět dosáhl ne-li dokonalosti, potom alespoň pozvednutí. Doba, která se neopakuje. Skrze své mnohé životy jste se zapletli do kola karmy a je velmi zatěžující se stále znovu a znovu vracet. Je zde možnost, že vaše vývojová větev již povede do zcela nových proudů, napojujících se těsněji na vyšší zdroje. Kráčíte k tomuto krůček po krůčku. Přesto však sebou stále nesete mnohé zátěže, kterých se jen neradi zbavujete v domnění, že byste mohli o cosi přijít. Nacházíte se v čase, kdy výrazný přelom ovlivňuje vše kolem, včetně vesmírných sousedů, kteří s vámi často sdílejí mnohé okamžiky, aniž toto můžete registrovat.

Země má nastavený svůj postup a lidé Země, vy, jako bytosti tohoto času a tohoto světa jste se Zemí pevně spjati, a proto i pro vás je zde nastaven posun. Často však duše ještě nedokáží postoupit, a proto volí raději odchod, aby měly možnost dokončit své lekce v jiných časoprostorech. Vy však, kteří obýváte tuto dimenzi, máte nelehký úkol, a tím je zejména naučit se rozpoznat pravdu a manipulaci, abyste se poté dokázali beze strachu otevřít svým novým já, svým úkolům a svému naplněnému životu. Neboť mnozí nežijí, nýbrž přežívají. Jste stále svázáni nejen ve svých životech, ale také ve svých myslích a svých srdcích. Přesto se zde probouzí duch akce, duch popření toho, co není v souladu s cestou duše a duch ohně, který dokáže rozhýbat mnoho z toho, co zůstávalo pevně přikované, tedy uvolnit to, co bylo věky nehybné. Můžete mít obavy ze své budoucnosti, ale vězte, že je možné v každou vteřinu tohoto času změnit cokoli, co změnit chcete. Musíte však začít uvnitř sebe samých.

V tomto čase se zesilují mnohé emoce, mnoho z vás má pocit, že je na pokraji svých sil. Pozorujte, co se děje kolem. Zároveň však si musíte uvědomovat, že ať se děje, co se děje, každý má svou cestu, kterou si musí projít, a proto není potřeba trápit se starostmi těch druhých. Procházíte si temnější část doby, kdy se vše rozpadá pod tlakem, mnohdy vyvolaným uměle, přesto tlakem, který může být i ozdravný. Buďte ve svých srdcích stále bdělí a buďte si též stále vědomi toho, že každý z vás má to své ke zpracování, a proto je potřeba si vzájemně pomoci. Mnohé spory jsou zcela zbytečné, pokud připustíte i pravdu toho druhého a podíváte se jeho očima. Zároveň však také stůjte sami za sebou a nepropadejte skepsi, neboť nic netrvá věčně a vše má někde své řešení. I když to možná v tuto chvíli nevnímáte, život je krásný i přes mnohé nesnáze a překážky, které si často stavíte vy sami svými pochybnostmi. Tento čas je časem společně strávených chvil, společných prožitků a lásky. Užívejte ho plnými doušky a nezapomínejte na své blízké, na ty, kteří potřebují vaši pozornost, na ty, kteří se cítí osamocení. V tomto čase zázraků učiňte zázraky pro všechny potřebné. I my činíme zázraky pro vás. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz

Kryon – Skryté všem na očích – 4

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem, v rámci Healing Wednesday, 26. ledna 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Děje se toho s vámi tolik, drazí. Máte pochybnosti o snech, přehodnocování věcí a reorganizaci těla. To vše je skutečně pravda. Chci k tomu jen dodat, drazí, že v této nové energii Duch velmi dobře ví, co se s vámi děje, čím procházíte. Duch spolupracuje tolika způsoby, aby vám pomohl. Sny jsou jedním z těchto způsobů. Pokud jste si toho nevšimli, sny se zdají být multidimenzionální, a tím chci říct, že nikdy nejsou lineární. Ocitáte se na místech, kde jste pobývali a setkáváte se s lidmi, kteří by tam neměli být nebo kteří už dokonce zemřeli. Takže sny znamenají něco jiného. Někdy vás rozptylují, zatímco pracujete na něčem jiném, a někdy přímo souvisejí s tím, co se jako Pracovník Světla učíte. Kolik z vás má barevné sny nebo v nich létáte? Drazí, toto jsou sny, které vám ukazují, že jste na správné cestě. Možná si takové sny přejete. Dovolte mi říct, že než se uložíte ke spánku, můžete vyjádřit záměr, jaké sny byste si přáli. A pak sledujte, co se stane. Pro ty z vás, kteří mají sny, jež se vám nelíbí – ty můžete také ovládat. Například, než půjdete spát, můžete říci: „Drahý Duchu, nechť mé sny v dnešní noci vylepší mou velkolepost, ať se ráno probudím svěží a s úsměvem na rtech nad těmi krásnými věcmi, které se mi v noci ukázaly.“ Můžete ovládat tolik věcí, o kterých si možná myslíte, že je ovládat nemůžete. Nikdo z vás není otrokem zlých snů. Můžete je mít zcela pod kontrolou, stejně jako všechny ostatní věci, o kterých jsme si řekli, že jste za ně zodpovědní.

Můžete ovládat svou vlastní realitu

Toto je čtvrtý channeling ze série pod názvem Skryté všem na očích. Předali jsme vám už tři jiné věci, které jsou skryté na pohled. Někteří si sice jste těchto věcí vědomi, ale možná si neuvědomujete, jak jsou zásadní, co s nimi dělat a jak je používat. Tu nejpraktičtější věc jsem si nechal na konec. Není to nic ezoterického, i když někteří z vás řeknete, že je, protože možná nechápete, jak byste ji mohli používat. Ale opravdu to není nic ezoterického. Souvisí to s vámi a s něčím, o čem vám žádná duchovní organizace na této planetě nikdy neřekla, že můžete dělat. A je to tohle: Každý z vás, jak jste teď tady a žijete svůj každodenní život, můžete ovládat svou vlastní realitu. Kdykoli o tom mluvíme, dostaneme se do problémů, protože někteří hned začnou pochybovat a řeknou: „Podívej, náhoda je náhoda. Když vykročím z okraje chodníku na ulici, zrovna přijede náklaďák. To je prostě náhoda. Jak můžeš řídit takové věci? Jak můžeš vytvořit realitu, abys náhodou nevkročil přímo pod náklaďák, aby to dopadlo dobře?“

Dovolte mi něco vám ukázat. Pokud nemáte žádné vědomí o své cestě nebo jinak řečeno, pokud prostě necháte náhody, aby se děly a byly takové, jak říkáte, pak si představte, že před vámi je cesta plná výmolů a vy do mnoha z nich budete šlapat a padat. A tomu se pak říká náhoda. A teď si na chvíli představte, že nasměrujete své vědomí na tuto cestu. Když to uděláte, drazí, ocitnete se na cestě, na které buď nebudou žádné výmoly, nebo se jim díky načasování a synchronicitám můžete vyhýbat a obcházet je. Neocitnete se na té křižovatce, kde se objeví náklaďák, protože jste požádali, aby tam nebyl. Tak to funguje. Napojíte se na pole, které obsahuje potenciál veškerého vědomí a všech věcí, které se mohou nebo nemusí stát. Pak se začnete skrz toto vědomí směrovat do pole bez výmolů, protože teď už máte kontrolu nad svou cestou. Drazí, říkám vám, že máte schopnost neprocházet náhodami, nahodilými možnosti budoucnosti. Jde také o vědomí toho, co očekáváte. A takto to funguje. Pak se vlastně vědomě směrujete se svým záměrem a svými afirmacemi pro svůj život na místa, kam chcete kráčet.  

Jaké je vaše vnímání toho, co můžete dělat? Myslíte si, že je možné, aby vás vaše vlastní tělo a vaše mysl vysílala na bezpečná místa? Myslíte si, že je možné, abyste se svým záměrem dostali k větším věcem, než máte, nebo abyste se ocitli ve správný čas na správném místě?

Co si myslíte o tom, kdybyste řekli: „Drahý Duchu, dovol mi zítra potkat ty správné lidi, vhodným způsobem mě směruj na správná místa. Budu si tato místa uvědomovat prostřednictvím své intuice. Přines mi to, nebo něco lepšího.“ To je modlitba a je jednoduchá. Ale pokud to budete dělat denně a dostatečně často, uvidíte, že budete mít náhody pod kontrolou a neocitnete se před náklaďákem. Místo toho budete potkávat lidi, které potřebujete potkat, abyste se dostali na další úroveň, kterou jste si pro sebe vytvořili.

Neříkal bych vám nic z toho, pokud si toho nevšimli a nezaznamenali ostatní. Tolik starých duší a pracovníků světla se toho účastní. Váš záměr a vaše slovní vyjádření toho, co chcete, je klíčem. Tolikrát jsme vám už dřív říkali, že jste zodpovědní za svou realitu tím, co říkáte a co očekáváte, že se bude dít dál. Vysvětluje to i opak. Kolikrát jsme vám říkali, že nejste obětí této planety. Jsou lidé, a já doufám, že sledují tento program, kteří se jako oběti cítí. Chci vám sdělit, pokud máte pocit, že jste obětí této planety, protože se vám opakovaně dějí špatné věci, pak se vás ptám: „Co očekáváte dál?“ Odpověď často zní: „Znovu to samé.“ Vy, kteří se cítíte být obětí, pokud si analyzujete své myšlenky a slova, která vyslovujete, drazí, pak si uvědomíte, že neustále druhým lidem vyprávíte, jak se vám vede špatně. Zjistíte, že vyjadřujete své obavy a jen doufáte, že se něco nestane. Ale už jen pouhým slovním vyjadřováním a neustálým opakováním si to vybíráte, přitahujete, aby se to stalo. Ovládáte svůj vlastní život a sami se směrujete do problémů. Je to skoro – už jsem to říkal – jako kdybyste byli v restauraci a objednali si menu, a přitom si objednáváte věci, které pak ve vás vytvářejí pocit, že jste oběť. Ty nejhorší věci, které si dokážete představit, vycházejí z vašich rtů a vy si to ani neuvědomujete. Když změníte svůj záměr a začnete očekávat dobré věci – i věci, které jste nikdy předtím neviděli – začnete tu realitu měnit.

Tak to funguje. Je to lidský nástroj, který se děje prostřednictvím vědomí a byl vždy k dispozici. Někteří tomu dokonce říkají zákon – zákon přitažlivosti. Protože když si takové věci vybíráte, přitahujete si je k sobě. Vybíráte si z nabídky věci, které očekáváte, že se stanou – dobré věci, synchronicity nebo věci, které ostatní považují za nemožné. Až se pak začnou ve vašem životě dít, budete vědět, že to funguje. Můj partner to zažil ve svém životě, učí o tom ostatní. Je to velmi reálné pro mnoho lidí, včetně mého partnera, který si svůj život navrhuje tak, že očekává věci, které ještě nenastaly. A když se pak stanou, usměje se a ví, že to funguje. Není jediný. Je mnoho těch, kteří začínají chápat proces uvědomění a záměru potkat ty správné lidi na správném místě. A plánují to do takové míry, že si myslíte, že dokážou číst i budoucnost. Tak mocný je tento nástroj.

Rád bych vás všechny zapojil do tohoto druhu projekce. Možná si právě teď se mnou uděláte chvilku, abyste společně využili tento dar a následovali tento příklad:

„Drahý Duchu, rozumím tomuto daru.

Drahý Duchu, nejsem obětí náhody.

Drahý Duchu, moje velkolepost mi může pomoci vytvořit takovou realitu, která bude zdravá a bude mě směrovat na správná místa – nikoli náhodou.

Drahý Duchu, zamýšlím pro sebe to nejlepší.

Drahý Duchu, dovol mi být ve správný čas na správném místě.

Drahý Duchu, rád bych promítl svou velkolepost do budoucnosti a vidět řešení pro všechny nevhodné věci v mém současném životě.

Drahý Duchu, to je moje dědictví.

Jsem si vědom nové energie a žádám si ji pro sebe, protože vím, že na mě svítí světlo. Je to světlo mé vlastní duše, světlo, se kterým jsem sem přišel. Je to světlo, které od teď změní všechno.

A pokud chcete dát na konec „amen“, udělejte to. Je to tradice, ale je to vlastně afirmace, modlitba a změní vaši realitu. Tyhle věci jsou skutečné, drazí, znovu a znovu prokázané a někdy i měřitelné. Jsou to věci, které jsou na pohled skryté a s nimiž si můžete změnit váš život. Vy všichni, sami.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Hidden in Plain Sight – Part 4 – MP3 –  min. 16:00

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE a na našem webu  ZDE

Kryon – Skryté všem na očích – 3

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem, v rámci Healing Wednesday, 19. ledna 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Bublina míru – jak vhodné přirovnání k tomu, co bylo nadneseno. Toto je další část série čtyř channelingů, kterou jsme nazvali Věci skryté na pohled. Když se podíváte na člověka, takového, jakým jste dnes, jste stejní jako dřív a stejní jako ještě dřív. Je to způsob, jakým existovali prastaří. To se moc nezměnilo. Co se ale změnilo, je vědomí, vaše schopnost možná pochopit a rozvíjet systémy víry, které obsahují velmi složité myšlenky přesahující 3D. Nemáte žádný problém s nádherným milujícím Bohem, který může vyslyšet miliardy modliteb všechny najednou. Není to lineární. Ani se neptáte, jak to Bůh dělá. 

Máte schopnost být nelineární

Co když ta realita, kterou považujete za Boha, se vylévá do lidské duše a dále proudí do designu multidimenzionálních částí člověka? Drazí, vaše buněčná struktura, vaše DNA, obsahuje multidimenzionální kousky a části. Pokud tomu nevěříte, zeptejte se, co studuje kvantový biolog. Studuje multidimenzionální části lidských bytostí, kvantové části, jak by řekl. Pojem „kvantové“, jak ho užíváme my, je možná nekorektní pro fyzika, pro nás však definuje, že je něco multidimenzionální. Pokud je to pravda, pak to znamená, že i vy v sobě máte schopnost být nelineární.

„Kryone, o čem to vůbec mluvíš? Co je na tom vědeckého?” Jedna z věcí, která je na pohled skrytá, je vaše duše. Nikdy předtím jsme to tak neříkali. Mluvili jsme o některých dalších věcech, které jsou skryté na pohled, avšak ne tímto způsobem. To je nové. To je důvod, proč byl vytvořen Kruh dvanácti. Je to nový koncept, který můžete identifikovat a vstoupit do části své duše. Tato část vaší duše je zázračná. Tato část vaší duše je také součástí Tvořivého zdroje samotného. Takže když se v ní ocitnete, drazí, je to úžasný zážitek, protože je možné všechno. Tady se můžete setkat a pracovat s minulými životy. Když vstoupíte do energie vaší duše – vidíte to v Kruhu dvanácti – právě zde, zažíváte to pokaždé znovu, což znamená, že neexistují žádná omezení toho, co byste mohli udělat.

Přemýšlejte o tom. Co byste možná mohli udělat, kdybyste mohli vstoupit do své duše? S kým byste se potkali? Chci, abyste se na chvíli zastavili a vzpomněli si, co vám dal Kruh dvanácti ohledně toho aspektu, kdo vlastně byl v divadle a jaká hra se hrála? To všechno jsou metafory toho, co byste mohli pro sebe udělat, kdybyste se mohli setkat se svou duší. Právě teď je tolik lidí, kteří by řekli: „Neposlouchej ty nesmysly! Takové věci dělat nemůžeš.“ Místo toho vám řeknou, že vaše duše existuje zcela a naprosto odděleně od vás, že existuje na druhé straně závoje, a že „mechanismus“ duše záleží jen na Bohu. A že zatímco jste tady na Zemi, nemáte s tím vůbec nic společného. Nyní se vás ptám: Dává vám to smysl? Navrhli byste to takhle?

Opakovaně mluvím o duchovní logice: Jak byste navrhli sami sebe, s čistým soucitem a láskou z druhé strany závoje? A také jsme už dřív mluvili o tomhle: Vytvořili byste systém, který vás odděluje od Boha? Přitom učí tolik lidí, dokonce ještě dnes, o systému, kdy se musíte plazit po zemi, lézt po žebřících – to je metafora – po schodech a žebřících, abyste získali to, co vám Bůh dává? Který se na vás dívá svrchu, takže ani nemáte šanci spatřit Boží tvář, protože toho nejste hodni? Zní vám to povědomé? Navrhli byste to tak? Navrhnul by to takto rodič pro své děti? Odpověď je ne. Soucit a láska musí zvítězit. Světlo vítězí. Takže použijte trochu duchovní logiky a pochopte, že tyto věci začínají dávat smysl.

Vaše duše vás spojuje s Bohem

Vaše duše je úžasná ve všech směrech. Je to centrální zdroj vašeho spojení se Stvořitelem. Je to centrální zdroj spojení mezi vámi a Stvořitelem, spojuje vás s Bohem. Je možné, že byste mohli pohlédnout do Boží tváře? A odpověď je ano, protože když to uděláte, podíváte se do své vlastní tváře. Jste součástí všeho. Duše je věčná, nemá začátek a nikdy neskončí, stejně jako Stvořitel. Není v tom žádný rozdíl. Představte si, že Bůh vždy, vždy měl v sobě duše, připravené udělat to, co děláte vy. To znamená, že jste součástí Tvořivého zdroje. A poprvé vám říkáme, že se můžete dotknout Boží tváře. Máte k tomu povolení a vždy tu bylo, avšak nyní, v nové energii, je to proveditelné.

Skrytá na pohled je pro vás schopnost přejít tento most, jak to děláme každý den. Můžete se setkat se starými Mistry minulosti a klást jim otázky. Můžete se setkat se sebou samým, se svými minulými životy a klást otázky. Můžete se setkat s esencí svých milovaných a ptát se jich na cokoli, co byste chtěli vědět. Můžete dostávat dary. Můžete zažívat uzdravení. A ještě něco. Můžete tam potkat někoho, někoho, kdo je velmi, velmi důležitý, a toho „někoho“ prozradím později v Kruhu dvanácti. Říkám to teď pro ty, kdo nejsou členy Kruhu dvanácti, a tohle teď poslouchají (nebo čtou), že můžete dělat cokoli. V této energii duše je čisté léčení, uzdravení. V této energii duše je všechno, čím jste kdy byli nebo kdy budete. A můžete se toho dotknout. Můžete sedět přímo uprostřed této energie, jako v bublině míru, kterou jsme zmínili na začátku.

Drazí, chci, abyste pochopili, že zázraky, ve které věříte, nemusí být zázraky. Mohou být pouze tím, co jste vždy byli schopni dělat. Pro jiné se to může zdát jako zázraky jen proto, že vás učili, že něco takového není možné. Ale je. Chci, abyste pochopili, že tuto energii duše lze využít i jinými způsoby. Nemusíte přejít přes most, nemusíte si něco vizualizovat. Můžete se jen ponořit do svého srdce a v okamžiku se ocitnete v tomto nádherném divadle, které všichni znáte. A můžete tam jen sedět a nechat se milovat. Protože přenášíte své vědomí do pole vaší duše. A najednou jste uprostřed této nádherné bubliny. Znáte ji a můžete v ní setrvat tak dlouho, jak budete chtít, podobně jako guruové v Indii během svých hlubokých meditací. A může to trvat tak dlouho, jak budete chtít, a někdy v tomto prostoru zmizí čas.   

Můžete to dělat každý den: ponořte se do svého srdce, pociťte v sobě tu bublinu míru a vězte, že jste v energii své duše. Nemusíte nic dělat, nemusíte se s nikým setkávat. Ale uklidní vás to a vy v tu chvíli budete v kontaktu s energií své podstaty a pocítíte klid, mír, soucit a lásku v dobách, kdy to opravdu potřebujete. Toto je pro mnohé lidi těžká a náročná doba a naše informace jsou pořád stejné – že nemusíte být toho všeho součástí, že se do toho nemusíte zapojovat, drazí, ale můžete se tomu vzdálit do takové míry, že to pro vás nebude frustrující a vy můžete zůstat klidní a procházet touto dobou se světlem, které ve vás ostatní uvidí a možná se vás zeptají, co to máte. To je pravda dneška, skrytá na pohled. Je to nádherná, přenádherná schopnost, jak můžete o sebe pečovat, postarat způsobem, které je pro vás možná nový.

Já jsem Kryon, zamilovaný do vás všech, miluji vás všechny, vás všechny.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Hidden in Plain Sight – Part 3 – MP3 –  min. 13:33

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

IInformace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE a na našem webu  ZDE

Končí se svět, který se utápěl v temnotě – odkaz od Zlatej dušičky

Zdá se, že život v tomto čase přináší mnoho dobrého, i když pohled proživatele ukazuje, že je velice náročný. Střídání nálad jak uvnitř, tak vně, bude i nadále pokračovat. Změní se intenzita, avšak pro mnohé tento čas přinese spíše nemožnost se rozhodnout, kam v životě směřovat. Musí dojít se smíření s událostmi tohoto času a teprve poté bude možné opětovně zaměřit tvorbu životních událostí vpřed, tedy tvořit novou budoucnost. Jsou zde ještě mnohé zmatky, kdy některé bytosti nedokáží určit směr své cesty, jsou zmateny a jsou také klamány, aby se nedokázaly nadále spojovat se svou vyšší podstatou.

Zlomek vteřiny je nyní pro vás čas, kdy se může udát mnohé. Kdy je tu nekonečné množství možností a také velký potenciál k náhlým změnám, náhlým kolapsům, ale také náhlému růstu, či otevření příležitostí, které mohou zcela proměnit život právě ve zlomku vteřiny. Končí se svět, který se utápěl v temnotě. Musí. Jinak by nikdo nepřežil. Avšak toto ještě potrvá, než se Země přehoupne z času konce do času stabilního a pevného začátku. Jsou zde mnohé scénáře, které ukazují novou cestu a mnoho z nich nebude nikdy naplněno. Pod tlakem živlů se může mnohé stát a mnoho z tohoto pak dovede některé k uvědomění si nových skutečností. Svět bolesti a nepochopení již existuje vedle světa naděje a uvědomění a začínají se vzdalovat. Člověk je uzavřený v bublině, která mu nedovolí uvolnit se a dojít k pravdě. K pravdě, která by mu otevřela oči. Cesta k pravdě v tomto čase vede skrze marast, který nepropouští ani bublinku naděje. Tím spíše pak působí na bytosti, které ve svém zoufalství a pod tlakem událostí dospějí k novému pohledu na svět i na život. Mnohé bytosti se musí zbavit svých závislostí, neboť pokud toto neučiní, jako kámen je budou stahovat dolů.

Člověk si neuvědomuje, že mnohé projekce, které prožívá, jsou nastaveny, jsou vytvářeny proto, aby došel k závěru, že nic nedokáže změnit a vzdal se. Na straně druhé je zde kolona těch, kteří utváří běh času svým světlem a v časech temnoty svítí jako lucerny. Černá a bílá, dobro a zlo. Je možné toto nazvat jakkoli. Pokud je zde cosi, co může pomoci otevřít oči, pak je to zkušenost, která zanechá výrazné otisky v duši člověka. Takovými zkušenostmi právě procházíte, avšak není to nic, čeho byste se měli bát. Neboť dostáváte příležitost zbavit se všeho, co s vámi neladí. Někteří, kteří se dokázali pozvednout, nachází se nad energiemi hustoty. Pouze tehdy, pokud poleví, mohou se opět ponořit. Jejich vůle je však natolik silná, že se opět dokáží nadechnout a odpojit se od špíny, která zachvacuje temné kouty tohoto světa.

Čas slunovratu je zde jako světlo ve tmě, neboť v tento čas je možné s pomocí světlušek odevzdat své zátěže a připojit se k proudu duší, které směřují k sobě samým, které směřují domů. Ten pocit domova může být pro někoho tak silný, že si ho zapamatují po celý svůj život a bude jejich hnacím motorem. Čas, kdy se otevřou dveře a bude možné zahlédnout záři a prožít zázrak ve světě materie. Držte v sobě stále vize toho, co si přejete, neboť čas Vánoc vám pomůže uvést v chod materializaci těchto přání. Nezapomínejte na lásku a nezapomínejte na sebe samé. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz

Vždy je tu více možností – odkaz od Zlatej dušičky

Z lásky se stává nenávist, pokud nejsou naplněna očekávání, která si člověk klade vůči druhému člověku. A láska je hybatelem všech vztahů, je hybatelem Vesmíru. A jen láska může pomoci dívat se na svět nezaujatě. Dívat se bez iluzí a bez projekcí, které zkreslují celkový obraz nazírání. Koloběh života sestává z mnohých nenaplněných možností, které nebyly využity a z příběhů, které si duše prožila. Svět se nyní jeví jako konec, a přesto započal novou etapu.

Čas se však mění, neboť hmota vibruje rychleji a to má vliv na vše, co je. Oblasti, které se vibračně zvedají a ještě budou zvedat, budou však stabilní až mnohem později, neboť vyzdvižení půjde ruku v ruce s okamžitou změnou toků energie. Země se otevírá přílivu sluneční energie a přitom nasává sílu, která buduje na planetě zcela jiný svět. Odcházející se pak odcizuje a opouští tento svět. Mizí do nízkých míst, kde se vše znovu opakuje. Není nic, co by zůstalo skryto a nepodléhalo proměně, neboť i ti nejzavilejší budou muset otevřít svá srdce, pokud chtějí zůstat součástí tohoto světa.

Lidská mysl hledá mnohé berličky, jak uchopit život a vše, co život přináší. Mysl však nemůže poskytnout to, co nabízí srdce. Hledáte pochopení a hledíte do budoucnosti s očekáváním, že budete osvobozeni od těžkostí, které prožíváte. Záleží však jen na vás, jak vše uchopíte, jakou energii vydáte na to, abyste se osvobodili, abyste změnili svůj život. Záleží na tom, zda se rozhodnete pro život anebo pro pomalé umírání. Vždy je tu více možností a vždy se můžete spojit se sebou samými, abyste poznali, co je pro vás to nejlepší. Odpovědi, které hledáte, jsou stále tady.

Není potřeba si zoufat, neboť vše, co potřebujete pro sebe samé, máte k dispozici. Obnovte svou víru v to dobré a nepropadejte panice. I když to nevidíte, to, co prožíváte, je pro vás a vaše pochopení to pravé. Nedávejte sílu ostatním, ale nejprve pohleďte na sebe samé. Život je krásný a plný překvapení. Oddejte se mu zcela, neboť jste dostali příležitost a vaše duše ji využila. Tato škola života je tu proto, abyste dospěli. Abyste se probudili a došli k poznání, kým jste. Vždy budete v tomto světě muset reagovat, vždy se budete muset rozhodovat. Využijte tento čas k širšímu pochopení a uvolněte své strachy. V tomto čase je vše možné. Včetně zázraků. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz

Kryon – Skryté všem na očích – 2

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem, v rámci Healing Wednesday, 12. ledna 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vždycky říkám, že vím, kdo poslouchá. Duch toho chápe mnohem víc, než si myslíte. Uvažovali jste někdy o své duši jako o součásti rozsáhlého systému duší? Uvažovali jste někdy o své multidimenzionalitě a své duši jako o součásti Tvořivého zdroje, Boha? A to je. Tímto způsobem víme o vědomí těch, kdo se připojili k tomuto programu, kdo to sledují živě nebo poslouchají (čtou) později. I když toto poselství budete poslouchat (nebo číst) o měsíce nebo roky později, bude stále živé s tou největší pravdou ve vesmíru. Tohle je druhý channeling ze série čtyř channelingů nazvané Věci skryté na pohled. Minulý týden jsme vám předali první část, tu největší ze všech. Tato druhá část se může zdát jako něco dobře známého, protože ji stále opakuji. Takže to trochu přizpůsobím vaší aktuální době.

Jste léčitelé

Jedna z největších věcí, která je před vámi všemi na pohled skrytá, je, že jste léčitelé, že můžete léčit sebe a změnit cokoli, co považujete ve svém těle za nevhodné nebo špatné. Můžete to změnit, protože tu sedíte. Skrytá je před vámi schopnost změnit svou chemii. Nejen, že můžete změnit svou vlastní chemii pro své vlastní léčení, ale můžete ji také změnit na základní úrovni, ve své DNA. Můžete změnit sady instrukcí vaší DNA, tak jste mocní!

Někteří z vás teď řeknou: „Nechápu, co to znamená.“ Drazí, váš život a chemie vašeho těla je zapsána – dalo by se říct – v komplexní „chemické příručce“ ve vaší DNA. Nejen já, ale i ostatní (přednášející) v tomto programu vám říkali: Máte schopnost přepsat tyto sady instrukcí. Pokud tedy v sobě máte dědičnou nemoc, nepřenesete ji na své potomky, protože ji můžete vymazat ze svých sad instrukcí a nemusíte si už víc dělat starosti, že by ji dostaly i vaše děti.

Směřuje to ještě dál, nad rámec toho, čemu říkáte metafyzika nebo ezoterika, takže možná řeknete: „Nerozumím tomu, protože to se nemůže stát.“ A v tom se mýlíte. Vyrostli jste s instrukcemi, s naprogramováním mimo vaše tělo, které vám říká, co můžete a nemůžete dělat. A proto, když vás něco bolí, nejdete dovnitř, ale jdete ven, abyste našli někoho, kdo by vám mohl pomoci. A to často mohou a mnozí pomáhají. Ale je váš první impuls obrátit se dovnitř, nebo na vnější pomoc? Uvnitř vás se skrývá majestát, vznešenost.

Rád bych, abyste se zamysleli nad pár věcmi, a pak budu víc osobní. Řekněme, že ve vás roste nádor. Ať už je benigní, nebo ne, je tam. Odkud pochází? Uvědomujete si, že nepřišel z vesmíru, ani z jiné dimenze? Pochází – jste připraveni? – z vaší vlastní chemie myšlenek a vědomí. Odtud se objevil. Tohle se vám nebude líbit. A vy, kteří sedíte a posloucháte mě a máte problém s tím, že uvnitř vás něco roste, řeknete: „O tohle jsem nežádal, nevytvořil jsem to, nechtěl jsem to. Prostě se to objevilo.“

Něco vám řeknu, drazí: Všechny důkazy jsou ve vašem vědomí a ve vašem těle. Nepřišlo to z vesmíru. Vyrostlo to kvůli chemii. A buď jste to vytvořili vy, vaše myšlenky, nebo jste to umožnili kvůli svým návykům. Vytvořili jste si to. Když tohle pochopíte, pak také pochopíte, že to můžete „odtvořit.  Chemie, která to vytvořila, je chemií,  která to může také „odtvořit“, odstranit. Je to proveditelné! Tolikrát, tolikrát jsme vám dali tuto větu: Mluvte se svými buňkami, poslouchají! Mnozí z vás říkají: „No, moc tomu nerozumím, ale budu mluvit nahlas ke svým buňkám.“ Říkám vám, že jen vypouštíte slova do vzduchu, mluvíte naprázdno. Nechápete to. Musí to být vnitřní proces záměru, kdy se posadíte na určitou dobu a vizualizujte si všechny příslušné buňky, se kterými chcete mluvit. A pak jim začněte předávat záměr a pokyny, co mají dělat. Chci, abyste pochopili, že tu je jeden šéf těla a tím jste vy!

Vaše kultura vás však nevidí jako šéfa. Žijete ve své hlavě a vše, co je pod ní, snad naštěstí funguje a dělá to, co má dělat. A pak máte štěstí, když přežijete. Tak vás to učili. Nemáte to pod kontrolou, můžete jen doufat, že vše funguje, jak má. Ale takto to nefunguje. Skrytá na pohled je schopnost měnit chemii a odstranit věci, které jsou ve vašem těle nepatřičné. Pochopili jste to? Můžete vyléčit cokoli, co existuje. Můžete urychlit léčení, ať už je to cokoli. Můžete to odstranit právě tak, jak to přišlo. Je to prokazatelné, protože se to stalo mnoha lidem. S tímto procesem počítáte v homeopatii, která tělu vyšle nepatrný signál. A funguje to. Spontánní remise – funguje to a viděli jste to. Viděli jste, že funguje placebo efekt. Věříte tomu, že to bude fungovat, vezmete si cukrem obalenou pilulku a najednou to funguje. Co vám to říká? Na pohled skrytý je Mistr léčitel ve vás, ve vaší chemii, ve vaší DNA. Vaše tělo naslouchá.

Očkování

Dobře, nyní vám poskytnu stejné informace, které jsem uvedl dříve a které můj partner také uváděl, když odpovídal na otázky. Týká se to očkování a nezáleží na tom, jakého. Povím vám něco, co byste měli vědět. Jsou lidé, kteří lomí rukama, protože se nechtějí nechat očkovat vakcínou, která se nabízí po celé planetě. Můžete se bát její chemie nebo ji prostě odmítat. Tohle není politické prohlášení a nejde o to, jestli to máte udělat nebo ne! Toto je prohlášení, pokud jste se nechali očkovat a měli jste pocit, že jste museli a teď jste zoufalí, protože jste si vzali něco, co jste nechtěli, a teď máte strach z vedlejších účinků. Nejprve vám řeknu, že byste jej měli mít. Toto očkování, zejména jedno z nich, se později ukáže jako nevhodné pro reprodukci. Uvidíte to. Někteří ale říkají, že by se měl nechat očkovat každý a mnozí tak učinili.

A co vy? Něco vám řeknu. Pokud se necháte očkovat, jste odpovědní za jeho chemii. Nyní mě poslouchejte, poslouchejte mě pozorně: I když je očkování založeno na RNA, můžete sami vlastními silami změnit účinky! Můžete jakékoli nevhodné a nepatřičné věci odmítnout a budete v pořádku! Pokud můžete změnit chemii svých předků, můžete tohle udělat také. Jen chci, abyste věděli, a rád bych, abyste si to pozorně poslechli, že pokud se vakcíny bojíte – mnozí ne, mnozí se domnívají, že je to správná věc – ale pokud z vakcíny máte obavy a přesto se musíte nechat očkovat, nebo čelit přízraku, že se budete muset nechat naočkovat, a vy nechcete, nelomte rukama a nezoufejte, drazí. Neboť vy jste Mistrem léčitelem své vlastní chemie a dokážete zrušit a odstranit cokoli nevhodného ze svého těla! To je zázračné a je to skryté na pohled. Proč bychom si teď všichni neudělali chvíli, včetně mého partnera, a neuctili to. Uctěte to a řekněte: „Děkuji ti, Duchu! V těchto časech zmatků, úzkosti, obav a strachu  z chemie, které nerozumíme, lámeme si nad ní hlavu a bojíme se jí, si za prvé pamatujme, že to neviditelné v nás, skryté na pohled, je především naše božské Já, naše Mistrovství! Za druhé, to skryté na pohled je Mistr léčitel všeho, co je v chemii našeho těla! My jsme za to zodpovědní!“ To je to, co chci, abyste věděli. To chci, abyste to věděli! To, co je ve vás skryté na pohled, je odpovědí na vaše úzkosti, strachy a obavy. Nechte, ať se to stane. Jste tak velkolepé bytosti!

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon
 

Zdroj: http://www.kryon.com – Hidden in Plain Sight – Part 2 – MP3 –  min. 12:25

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE a na našem webu  ZDE

Kryon – Skryté všem na očích – 1

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem, v rámci Healing Wednesday, 5. ledna 2022

Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby. Tohle je teď úžasná, neuvěřitelná doba, kterou jste možná nečekali. Veškerá naše „tažná síla“ tohoto programu, pro minulý rok, pro tento rok, příští rok a další roky, spočívá v tom, abychom vám pomohli projít tímto obdobím. Nejlepší způsob, jak to udělat, je to, co jsem již vyvinul se svým partnerem a tím je Kruh dvanácti. Je to metafora pro strukturu všech věcí, dvanáctky krásy a velkoleposti toho všeho. Ale nejdůležitějším krokem je vstoupit do té oblasti svého vlastního života, do které nejsou ani staré duše zvyklé vstupovat, a tou je velkolepost vaší vlastní duše

Tento měsíc vám opět přinášíme čtyři channelingy. Toto je první z nich. Tyto čtyři channelingy nazveme Věci, které jsou skryté na pohled. Takže název (série) bude Skryté na pohled a odhalí skutečnou velkolepost každé lidské bytosti. Skutečnost, že se tyto atributy skrývají, znamená, že o nich většina lidí stále neví. Když je něco skryté, obvykle to také znamená, že je v tom určitý záměr. A to také je. Od začátku jsme vám říkali, že vám byla dána svobodná vůle, abyste hledali a nacházeli věci, jež jsou skryté. Protože kdybyste jen tak kráčeli po planetě a sledovali, co vám ostatní říkají, nebo co tu je a co se vám prezentuje ve 4D, pak byste tyto věci neviděli.

Ti, kdo dokázali nejlépe odhalovat tyto věci před vámi skryté, byli domorodci. Stejně tak si uvědomovali, že je toho víc, než jen lidstvo samotné, než jen to, co viděli. A to je vedlo k tolika věcem, které dnes začínáte znovu objevovat. Objevili tyto věci skryté na pohled včetně spojení se Zemí a spojení s předky. Měli znalosti o astronomii dřív než astronomové. Pochopili také, že to, co se děje na obloze a jak se tam všechno pohybuje, ovlivňuje jejich životy. Stejně jako dnešní astrologové. Existuje tedy spousta věcí, které se před vámi skrývají, a pro tento měsíc jsme vybrali čtyři nejdůležitější z nich. Čtyři hlavní, které už možná znáte, nebo si myslíte, že je znáte, a tak to může být pro staré duše opakování. Ale právě teď to poslouchá (a čte) mnoho dalších, kteří to potřebují slyšet.

Jak vám mám začít vyprávět o té první věci, která je také největší? Nechceme si to nechat na konec, ale odhalit ji už teď v tomto programu v celé její kráse a slávě. Neboť tohle jsou věci, které vám nebyly řečeny, drazí. Dnes neexistuje ani jediný hlavní systém víry, který by vám poskytoval informace, které se vám chystám předat. A bude to kontroverzní. Co když vám to nebylo interpretováno správně? Co když všechny tyto tisíciletí staré systémy víry se všemi svými charakteristickými znaky a pravidly byly vyvinuty ve staré energii, protože tyto věci byly skryté a ony je neznaly? Co když dezinterpretovaly ty největší věci na planetě, které jim byly dány a dnes se odhalují? Co když jste mnohem velkolepější, než vám kdo kdy řekl?

Jste částí Boha

A tady je premisa. Existuje větší pravda, drazí. Největší tvrzení skryté na pohled, které vám chceme předat, je, že jste částí Boha. Pro některé z vás by to bylo rouhání, protože základem vaší víry je, že vy lidé nemáte žádnou hodnotu, že jste se narodili nečistí a že si dokonce ani nezasloužíte vidět Boží tvář, protože Boží tvář je tak krásná, zatímco vy ne! A pokud vám tohle říkali, pak je těžké tento příběh přepsat. Ale říkám vám, že je to přesně naopak. Máte duši, víte, že máte duši. Myslíte si, že by vám Bůh dal nečistou duši? Protože duše je součástí Boha a vy máte duši. Co vám to říká o tom, kdo jste? Drazí, máte v sobě schopnost dělat to, co dělali Mistři na této planetě. Je to nádherné, víc než nádherné, je to velkolepé. Přichází totiž se slibem, že můžete dělat totéž, co dělali Mistři.

A pak vám začneme vysvětlovat, že tohle přichází s vědomím, záměrem a praktikováním, a že to umožňuje energie Země, která se posouvá a mění. O tom je Kruh dvanácti.

Mistr Ježíš

Byl jeden Mistr jménem Ježíš, kterého dnes následují miliardy lidí. Bylo to pečlivě připraveno.  Přišel na tuto planetu jako člověk, ne jako anděl jménem Ježíš, ale jako člověk. A během krátkého života tohoto muže, zvláště ke konci, ukazoval každému, kdo tam byl, co může dělat. A to bylo zázračné a je to i dodnes. Probouzel mrtvé, vytvářel věci z ničeho, poskytl lidem ryby a bochníky chleba, chodil po vodě. Dělal tolik věcí, že jeho následovníci říkali: „Podívejte se, vidíte to? Proto ho uctíváme.“ On však nepřišel proto, aby byl uctíván. Drazí, tento muž přišel na planetu, aby vám ukázal, co můžete dělat i vy. Byl nazýván Synem Božím, ale sám sděloval mnoha způsoby, třeba i skrytě, v různých metaforách: „Všichni jste synové Boží.“ A to byl ten důvod, proč přišel na Zem – aby vám ukázal, co můžete dělat. Ale ve staré energii byl uctíván a pak byl samozřejmě sprovozen ze světa, protože tak jste to s tehdejšími proroky ve staré energii dělali. Ježíš nebyl jediný. A tady je to, co vám chci říct: Téměř vše, co dělal, dnes dělají někteří lidé v některých zemích. Ale západní svět si to ani neuvědomuje nebo to nechce uznat, protože je to prostě příliš zvláštní. Vytvářet věci z ničehoano, děje se toProbouzení mrtvýchano, děje se to. Dotýkat se lidí a přimět je, aby se spontánně uzdraviliano, děje se toVytvářet změny ve fyzice, abyste mohli dělat i takové podivné věci jako je chůze po vodě, ano, děje se to. V této moderní době to můžete objevit i vy. Protože to bylo Mistrovo poselství: „Dokážete dělat tyto věci stejně, jako jsem je dělal já.“ Protože uvnitř sebe máte Tvořivý zdroj. To je vaše dědictví, se kterým přicházíte, staré duše.

Celou dobu od r. 2012 dodnes se dějí změny v magnetické mřížce. Ta se od r. 1989, kdy jsem sem přišel, změnila natolik, aby se také mohlo začít měnit a posouvat vědomí. Projevil se vztah mezi vědomím a magnetismem a byl vědecky prokázán. Proto je vědomí energie. A nyní víte, že vědomí může hrát důležitou roli ve fyzice. A vědci to zkoumají a odhalují. Už začali pracovat s koherencí – s tím, co může jeden člověk dělat s druhým člověkem nebo se skupinou. Všechny tyto věci přepíšou vaše přesvědčení o tom, čeho jste schopni. A někteří hosté, kteří se připojují k tomuto programu, začnou používat stejná slova, jaká jsem používal v průběhu let. Podívejte se na ta slova: jste velkolepí, to je to, co jsteJe těžké přepsat ten narativ, který vás provází od narození a který vám říká, že nejste schopni dělat určité věci, že nejste hodni je dělat. Když lidé ve vysoce respektovaných pozicích, možná i ti, které milujete, stojí před vámi a dívají se vám do očí a tvrdí: „Víš přece, že nejsi hoden“, pak jim věříte. A není to konspirace, aby vás učinili nehodnými, ale je to prostě jejich víra a to nejlepší, co mají, drazí. Je to prostě jejich víra.

Ale co když se to prostě změnilo? Co když teď odhalení větší pravdy, nádherné pravdy, může být vaše? Co když začalo svítit slunce, v duchovním slova smyslu, a poskytlo vám schopnost rozhlédnout se kolem sebe a říct si: „No, možná to špatně pochopili. Není to jejich chyba, jen to špatně pochopili. A stále to ještě špatně chápou, ale není to jejich chyba. Je to jejich příběh, jaký jim byl vyprávěn, a oni mu věří. Ale co když je toho mnohem víc?“

A co když už v tom všem nepotřebujete mít nějaký systém, kterého byste se měli držet? Možná, že vše, co potřebujete, je láska a soucit. Vzít Ducha za ruku a říct: „Ano, teď chápu, že jsem součástí božského plánu, že jsem tady z určitého důvodu, který je mnohem, mnohem větší, než mi kdokoli říkal. A tím důvodem je pomoci planetě soucitem a láskou. A mohu to dělat tak, jak to dělali Mistři. A mohu kolem sebe shromáždit lidi, kteří o tom chtějí vědět, protože je tak moc miluji, že to poznají a sednou si k mým nohám a já jim povím o lásce. A někteří z vás to uděláte.

A to je důvod, proč někteří z vás tady jste, abyste následovali příkladu Mistrů této planety, kteří sem přišli z jediného důvodu – aby vám pověděli o lásce Boží a ukázali vám, co můžete dělat. Neviditelně skryta je velkolepost, kterou jste nečekali – Mistrovství, vzestup vědomí a začátek nové energie planety. Proto jste tady.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Zamilovaný do lidstva kvůli všemu, co je před vámi a co děláte.

A tak to je.

Kryon
 

Zdroj: http://www.kryon.com – Hidden in Plain Sight – Part 1 – MP3 –  min. 15:43

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE a na našem webu  ZDE

Tvoříme nekonečné množství realit – odkaz od Zlatej dušičky

Tento svět, lidé Země, je plný rozporů stejně tak, jako vaše nitro. Víme, že byste rádi znali svou budoucnost, cestu, kam vás život vede. Ti, kteří se zde necítí šťastní a spokojení, upínají svou mysl k tomu, že se vše změní, či bude změněno. Tento svět je odrazem vás samých, tedy toho, jak svět vnímáte. Je to váš vnitřní obraz, projektovaný ven. Tedy proto musíte chápat, že i veškeré změny, na které čekáte, se musí nejprve uskutečnit ve vás samých. Toto si však mnozí neuvědomují a někteří toto dokonce popírají. Ať však je váš názor na toto jakýkoli, pravda je jen jedna, ať již jí věříte, či ne. Tento svět klouže nahoru a dolů tak, jak kolektivní vědomí vysílá energetické impulsy. Tedy tento svět pulzuje nadějí anebo skepsí, propadá se a znovu zvedá stejně tak, jako vy. Přesto je zde po dlouhé době naděje, že svět tohoto času může být zcela jiný. Tedy každý z vás je zde proto, aby nasměroval nejen sám sebe, ale i ty ostatní do lepší budoucnosti. Provází vás však velmi silné aspekty, které vás mohou odvracet od vašich záměrů a podkopávat vaše odhodlání. Každý z vás se musí postarat sám o sebe, o své duševní zdraví, o to, aby se cítil vnitřně dobře a naplněný.

Tento čas vám posílá naproti mnohé zkoušky. Je to proto, abyste prokázali svou sílu, ale také proto, abyste se oprostili od mnohých svých iluzí a prohlédli. Je tu čas, kdy již nelze udržet realitu takovou, jakou jste znali. Každý z vás svým nazíráním na svět vytváří svou budoucnost a svou cestu, tedy svou časovou linii. Okem jasnozřivého pozorovatele byste potom viděli vaše cesty jako světelné paprsky, mířící mnoha směry. Pokud jsou tyto paprsky více nahuštěny, pak vytváří koridor, který se bude s dalšími rozšiřovat a dokáže pojmout stále více těchto paprsků, přičemž každý jeden paprsek je cestou jedné duše. Zastabilizované koridory pak určují cestu budoucnosti a tedy vytvářejí životaschopnou realitu, která se začíná dále rozšiřovat, rozvíjet a pulsy do sebe vtahovat další a další stejně vibrující duše.

Mnozí se můžete cítit unaveni, neboť tvoření těchto cest je velmi náročné a prvním tvořitelům přináší cosi neznámého, co je nejprve potřeba uchopit a vnitřně prozářit, navibrovat se a sladit se s vibrací této cesty. Toto jen pro ilustraci, abyste si dokázali představit některé z těchto procesů. Skutečnost je však daleko složitější a daleko náročnější, nežli je zde ukázáno. Proto chápejte, že nelze nikdy přesně říci, jaká realita se vytvoří a kdy k tomu, či onomu dojde. Vše je proměnlivé, stejně tak, jako vy vnímáte vaše počasí. Tyto náročné dny jsou doprovázeny mnohými nesrovnalostmi, jakoby se některé časové linky propadaly a hroutily a zároveň je možné se ladit na vyšší světy. Je zde však velmi mnoho pokušení a je potřeba, abyste stále naslouchali sobě samým, abyste zbytečně nepokoušeli opačnou stranu, neboť hranice mezi oběma polaritami se velmi ztenčila. Vaše světelná těla jsou jasnější a to znamená více světla, ale také více záře, která je vidět z dálky a tím pádem je toto světlo také ve větším ohrožení. Není však potřeba vyvolávat strachy, neboť vždy je tu možnost přiklonění se na stranu světla a lásky. Toto čiňte každou minutu vašeho času a nezapomínejte, kým jste. Jsme s vámi a milujeme vás. Žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz

Vše se zesiluje – odkaz od Zlatej dušičky

Není zde nic, lidé Země, co byste ještě potřebovali vědět, abyste dokázali chápat, že svět jako tento se již nedá dlouhodobě udržet. Struktury tohoto světa se hroutí stejně tak, jako i struktury vašich životů. Působením stále silnějších energií sílí vaše podstata, to ale obnáší velmi silné procesy očisty ve všech tělech, které jsou součástí této reality. Uvolňování starých struktur přináší nejen kolaps reality, ale také opouštění minulosti a s tím se pojí vztahy, místa pobytu, pracovní procesy. Máte pocit, že se vám rozpadají životy a vy již nemáte nic pod kontrolou. To, co můžete kontrolovat, jsou vaše emoce, vaše reakce na okolní dění, víceméně i to, jak se cítíte, neboť z části je působení na vaši psychiku dílem některých útoků, či manipulací. Ovládání se zesiluje, protože těm, kteří ovládají, se otevírá půda pod nohama.

Vlivem toho, co se kolem vás děje, si začínáte uvědomovat, že je důležité milovat, že je důležité změnit své nazírání na některé věci. Světlo odkrývá temnotu, která je uvnitř, dochází k osvětlení mnohých bloků. Dochází k nečekaným průlomům a zvratům v životech všech na Zemi. Mnohé věci se již nedají skrývat. Velký tlak na vás pak způsobuje, že se přestáváte bát, že začínáte chápat, že za chvíli již nebude kam vás zatlačit, že už nemáte kam ustoupit. Je tu čas, kdy svou sílu konečně užíváte k vytvoření si toho, co chcete. Užíváte jí také k tomu, abyste přivodili změnu.

Vaše nespokojenost je ohromná, lidé Země. Ještě však nedosáhla takové hranice, aby pohnula realitou. To vše však již brzy nastane. Svět se hroutí do sebe samého. Zároveň však se začínají rýsovat nové cesty. Jsou tu začátky, které tyto nové cesty zpevní, aby po nich mohli kráčet i ti další. Světlo ozařuje vše skryté. Ukazuje se, že věci jsou jinak, nežli vám bylo prezentováno. Stále však jsou zde bytosti, které jsou zarputilé a nechtějí nic vidět. Je to, jakoby se snažili kráčet po cestě, která se pod nohama rozpadá v prach. Člověk jako bytost Země má být zejména tím, kdo kráčí cestou růstu, cestou obnovy a ne záhuby.

Poslední měsíce tohoto roku přinášejí výrazné napětí a náhlé šokové situace. Přinášejí nebezpečí, ale také další posun ve vědomí. Energie sílí a brzy nastane dočasná tma, která může probudit vnitřní sílu Země. Člověk si bude muset vybrat a bude se muset postavit pouze na jednu stranu. Skrývání totožnosti těch za oponou končí. Starý svět hoří jako suchá tráva a v době krize se vytváří svět nový, svět vystavěný na zcela jiných principech. Duchovní semínka čekají na tento čas již velmi dlouho. A mnohé bytosti Země podvědomě vnímají, že nový svět je záchranou před trvalým propadem do temnoty. Vše se formuje zejména přičiněním lidských myslí, a proto mnohé procesy není možné urychlit. Je potřeba posilovat vaše vize toho, jak má nový svět vypadat. V této době krize je potřeba udržet si vnitřní světlo a nepodléhat pocitům zmaru a beznaděje. Právě v tomto čase, kdy je působení negativních sil velmi výrazné. Naplněním duše musí být láska a soucítění. Držte si v sobě i nadále zažehnutá světýlka naděje, která můžete kdykoli ještě více rozsvítit. Spojte se, ať dosáhnete toho, po čem toužíte. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz