Dar svého nejhlubšího srdce

“Pokud chce muž vydělávat, musí to dělat s tím, že jde za svým cílem a naplňuje svůj životní úkol a nabízí takto dar svého nejhlubšího srdce (aby byl muž ve své posvátné mužské integritě) – ale žena nejvíce touží po tom, aby ji muž obdivoval a uctíval jako vyzařování lásky, aby ji rozpoznal jako čiré světlo, aby se mohla muži dát jako dar lásky, aby si ji muž vzal, přijal ji takto, uchvátil ji a otevřel ji Bohu, vzal si ji – a aby mu mohla důvěřovat a cítila jeho bytostnou přítomnost a jeho závazek (ne zabezpečit ji a její rodinu) nabízet jí v každé chvíli jeho hloubku vědomí, hlubokou pravdu jeho srdce (pak může být i žena ve své posvátné ženskosti).”
~ David Deida

Reklamy

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – jún – júl – august 2019

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2019

03. 06. 2019

SPOLUTVOŘENÍ

Spolutvoření neprobíhá v komůrce. Zahrnuje pohyb životem, vyjádření záměru a energetickou styčnou plochu s každým, koho se dotknete – s každým, s kým přijdete do kontaktu – s těmi, na které svítíte svým světlem. Jaký druh plánování si myslíte, že to vyžaduje? Je na takové úrovni, že nemá žádný čas a zároveň má veškerý čas. Existuje vaše plánovací část a také stejná část každé další lidské bytosti na Zemi, na druhé straně závoje. Možná jste měli představu, že plánovací setkání probíhalo, než jste se sem dostali. Ne. Jaký z toho máte pocit, lidské bytosti – andělé – vy božští? Na druhé straně závoje existuje vaše část, která spolu s dalšími koordinuje synchronicitu, spolutvoření a váš záměr.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek –

10. 06. 2019

SVĚTOVÁ POLITIKA

Vlády, poslouchejte. Pokud svým lidem nedáte volbu, nebudete existovat dlouho. Nové vědomí všech občanů všech zemí se už začalo měnit s ohledem na to, co očekávají od vedení. Toto není prohlášení k žádné konkrétní vládě, které by říkalo, že přijde o moc. Je to pozvání pro vlády, aby se změnily a uspokojily něco, co se chystá v populaci a co vyžaduje volbu. Požehnaná je vláda této planety, která má integritu vůči každému občanu, kterého řídí, protože je to vláda, která bude zářit vysoko nad ostatními. Požehnaná je vláda na planetě, která chápe, že u jejích občanů probíhá duchovní probuzení, a brání regulaci tohoto atributu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku –

19. 06. 2019

KVANTOVÝ STAV

Před určitým časem jsme vám akademickým způsobem vysvětlili 12 vrstev DNA. Byli jsme pečliví, ale neřekli jsme vám, co která vrstva dělala po celou dobu. Pouze jsme vám popsali účel a jejich energii či jejich paměťové atributy. Uvidíte to za chvíli. Ale při vzájemné spolupráci se všechny postupně mění; to znamená, že se mění v závislosti na tom, co dělají ostatní. Můžete tedy říci, že máte motor, ve kterém se všechny součástky pravidelně mění a přesouvají v závislosti na tom, co motor potřebuje. Je to komplexní. Je to kvantové.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Dvanáct – Dvanáct vrstev DNA –

24. 06. 2019

RODINA

Když přicházíme na místo jako je toto, říkáme vám: Bůh vás zná, každého z vás. Vaše andělská jména na mne křičí ve světle na tomto místě. Když přicházíte a odcházíte zpoza závoje na tuto planetu zvanou Země, v takzvané lidské formě, toto světelné jméno je nám známo. Ten fakt před Bohem nikdy nemůžete skrýt. Ať už si myslíte, že jste kdokoli, a ať se domníváte, že se nacházíte v kterékoli dimenzi. Taková je rodina.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje –

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec 2019

08. 07. 2019

Toto NENÍ test

Nejste tu kvůli testu vaší duše. Nepřišli jste na Zemi, abyste trpěli! Vaše duše je věčná. Náleží Bohu a vždy mu náležet bude – vždy! Láska je zdrojem – jediným zdrojem – a na ní je založené vše. Ve svém životě budete muset přepsat definici toho, co to je Bůh, a konečně uvidět, že se k vám natahuje ruka – v metafoře, která vás zve, abyste spatřili Boha uvnitř.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Čtrnáct – Nový člověk –

 

15. 07. 2019

NA VAŠÍ PŘÍTOMNOSTI ZÁLEŽÍ

Mnozí z vás si všímají, že v této nové energii (roku 2013 a dál) je mnoho důkazů o temnotě na planetě. Kryon říká, že je to konečná bitva mezi světlem a tmou, a není překvapením, že i Gaia je do té bitvy zapojena. Kryon nás nabádá, abychom zůstali beze strachu. Strach a temnota nemohou existovat tam, kde je světlo. Proto, drahé staré duše, záleží na vaší přítomnosti na planetě. Jste mnohem větší, než myslíte. Vše, co děláte, žehná Gaie, a Gaia na oplátku žehná vám!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy od Moniky Muranyi – Lidská duše odhalena –

22. 07. 2019

POHLÉDNĚTE DOVNITŘ

Mnoho duchovních lidí si přeje nečinně přihlížet a nechat Zemi a Boha, aby pro ně „něco dělali“. Přejí si to sledovat s pocitem, že oni jsou koneckonců jen lidé. Tentokrát ne. Ty časy jsou pryč. Chcete sledovat dílo Boží? Budete se muset podívat dovnitř sebe, kde Bůh žije.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání –

 

29. 07. 2019

VAŠE CELISTVOST UZDRAVUJE

Neexistuje žádný vnější zdroj, který by přišel a navštívil vás, když se uzdravujete nebo když se vám dějí zázraky – věděli jste to? Žádný vnější zdroj. Místo toho je zde odhalení skrze rovnováhu a uvědomění – skutečná celistvost, která vás zázračně uzdraví. Veškeré léčení a zázraky přicházejí přímo z vašeho středu!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Sedm – Dopisy z domova –

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – srpen 2019

06. 08. 2019

NEMOC SE DOVNITŘ NEDOSTANE

Nemoci dneška nebudou nemocemi zítřka. Tento potenciál jsme vám dali už dříve a důvody jsou velmi odlišné od toho, co čekáte. Uvědomujete si, co se stane, když buněčné struktury začnou vibrovat výše díky vědomí jednotlivce? Odpověď zní, že nemoci staré energie se nemohou přichytit k výše vibrující tělesné struktuře. Proto některé z nemocí, které vás nyní ničí, zítra nebudou vůbec existovat. To protože se nebudou moci dostat dovnitř. To jsou dobré zprávy.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova živého channelingu – Santa Fe –

13. 08. 2019

VELKÝ FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL

Velký farmaceutický průmysl [výrobci léků v Americe] se bude muset buď změnit, nebo padne. Průmysl, který udržuje lidi nemocné pro finanční profit, nedokáže přežít v novém vědomí. Peníze, které jsou zahrnuty v tomto uzavřeném kruhu, jsou obrovské a nedostatek integrity bude pomalu odhalen. Budou spočítány životy „ztracené kvůli zisku“ a vy uvidíte mnoho zahanbených tváří a i několik sebevražd. Zjištění, že průmysl, který má lidi léčit, ale místo toho je udržuje nemocné, bude velká rána. Povede však k uvědomění si toho, co je správné a humánní.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy od Moniky Muranyi a Dr. Amber Wolf – Ženy Lemurie –

19. 08. 2019

USPOŘÁDANÍ MOUDROSTI

Na planetě se začíná objevovat uspořádání moudrosti. Všichni ti, kteří budou pochybovat sami o sobě nebo o tom, co se tu dnes stalo [Kryonův seminář], nebo přemýšlet, jestli náhodou nebyli zmanipulováni vědomostmi či energií, měli by se podívat do sebe a cítit tu prostou, čistou energii lásky Boha. Pravou a nefiltrovanou lásku. A vnímat ji takovou, jaká je. Ukáže se vhodnost všech věcí – včetně vašeho místa na Zemi a vašeho žití způsobem, jakým žijete s ostatními, se vším, co jste se naučili. Vaše moudrost vám odpoví, že všechno je správné a vhodné a že jste neudělali žádnou chybu. Jste moudřejší, než si myslíte.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Třináct – Rekalibrace lidstva –

26. 08. 2019

JSEM TADY S NĚKÝM JINÝM

Možná si říkáte: „Ach, nevnímám se jako pracovníka světla. Jsem tady s někým jiným.“ Někteří z vás sem přišli s těmi, které ctí a milují, a o tyto duchovní věci se nezajímají. Ale i tak to může být otevření dveří k probuzení na základě volby. Říkáme tím toto: na životě je toho víc než si možná myslíte. Vážíme si vaší přítomnosti zde, ať už věříte, že je toto skutečné, nebo ne. Rozpoznáváme vás bez ohledu na váš postoj či chování. Vážíme si vašeho života stejnou měrou jako života člověka vedle vás. Pracovník světla? Možná si to nemyslíte, ale může přijít den, kdy toto všechno bude dávat mnohem větší smysl než teď, kdy předstíráte, že vás to nezajímá!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Neexistujú neúspešné vzťahy

“Neexistujú neúspešné vzťahy, pretože každý človek v tvojom živote má pre teba nejakú lekciu, ktorú ťa učí. Niekedy jednoducho ľudí prerastieš. Nesnaž sa opraviť neopraviteľné, proste to prijmi a pohni sa ďalej. Keď ťa niekto opustí, je dôležité ho emocionálne prepustiť. A vedieť, že to nie je koniec – je to nový začiatok.
Znamená to len, že ich úloha v tvojom živote skončila.
Tvoj príbeh pokračuje.”

~ Marc and Angel Hack Life

 

Kryon – Vždy na blízku

Tento živý channeling přijal Lee Caroll v Asheville, Severní Karolíně, 23. března 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon magnetické služby.

Pokračujeme v poselství od Adironndy (předtím channelované prostřednictvím Marilyn Harper – pozn. překl). Opravdu je vaše světlo vidět. Skutečně je tu obrovská láska ke každému člověku. Kolik channelerů vám to musí v současné době po posunu stále opakovat, abyste začali chápat, že teď je třeba předávat výuku o novém paradigmatu týkajícím se vašeho vztahu ke Stvořiteli všech věcí, k Bohu nebo Duchu, ať jej nazýváte jakkoli. Je to zcela nové paradigma, kterému někteří začínají zvolna rozumět. A toto porozumění vám přináší mír.

Kdybych vás tak právě teď mohl vzít zpátky, doslova vzít zpátky, a vy byste mohli vidět andělské bytosti, které přišly na tuto planetu a přinesly tehdejším „lidem“ semínka osvícení… Nepovažujete za zajímavé, že se vaše DNA liší od jakéhokoli jiného živočicha na této planetě Zemi? Dokonce i ti, kteří jsou přímo pod vámi, nemají 23 párů chromozomů, jako máte vy. Chápete, že muselo dojít k nějaké změně DNA a to také došlo. Vědci to vidí velmi jasně, chápou fúzi (spojení) telomerů, ale nevědí, proč k tomu došlo. Ale i to odpovídá načasování, které jsme vám předali a které vám ukazuje, jak se tohle všechno stalo.

Drazí, to všechno se stalo v lásce a není to výsledek nějakého rozsudku. Toto je krásný zážitek, kdy Stvořitel řekl: „Chci mít lidskou rodinu na této planetě – v současnosti jedinou určenou pro test s 23 páry chromozomů – aby mohla začít cestu, kterou si budou určovat svým vlastním úsudkem a vlastní svobodnou volbou, kde si lidé budou moct dělat to, co chtějí.“ Když jste se narodili, andělé se radovali a dělají to ještě dnes. Další lidský život, další vědomí tady narozené k obrazu Lásky, k obrazu Stvořitele.

Chci vám to ukázat ve světle, abyste tomu porozuměli. Protože někteří říkají: „Nemohu proniknout (skrz závoj) k Bohu.” Ten závoj, o kterém mluvíte, je skutečný. Ale možná to, co vám o něm řekli, je mylná informace. Závoj tu je, takže vy sami skrz něj nemůžete nic vidět. Ale to neznamená, že jej nemůžete transformovat. Je to závoj bránící vidění, ale všechno ostatní jím může projít. Vy, matky a otcové, můžete si vzpomenout, kdy jste poprvé viděli svého novorozence? Nazvali byste to uzlíčkem štěstí, protože je v tom tolik štěstí. Dítě tomu ještě nerozumí, protože se ještě nedokáže usmát nebo smát, ale časem to dokáže velmi rychle. Ale ten okamžik narození je tak krásný – první nádech, poprvé slyšíte jeho hlásek. Co uděláte jako první? Pokud však věříte v metaforu, že Bůh je jako člověk, pak odpovíte: „První věc, kterou člověk udělá, že dítě prokleje.(Kryon se směje) Protože to je to, co Bůh s vámi udělal. Ale ovšemže to neuděláte. Pláčete radostí, soucitem a štěstím. A pak si vezmete dítě domů. Dáte mu jméno a dítě se stává osobností. Procházíte s ním dětstvím, vychováváte jej a vždy jej milujete. Vždy jej milujete, bez ohledu na to, co dítě udělá! Nesmírně jej milujete. Milujete jej, ať jej potrestáte, nebo ne – nemůžete si pomoct. A stejně ani Bůh si nemůže pomoct, Bůh vás miluje, bez ohledu na to, co děláte!

Existuje rčení, které jste slyšeli během svého života, a většinou přichází od těch, kteří pochybují o Bohu: „Jen se podívejte na tu hrůzu na Zemi! Podívejte, co se tady zase stalo nebo co ti lidé udělali! Neexistuje žádný Bůh, jinak by to nedovolil. Bůh by něco takového nikdy nepřipustil. Proto v Boha nevěřím.“ Drazí, dovolte, abych vám řekl: Nazývá se to  absolutní, maximální svobodná volba lidí, kteří ji mohou uplatnit jak na té nejnižší úrovni, pokud chtějí, tak na té nejvyšší úrovni. To, co vidíte v posledních letech, je lidstvo, které to přivedlo na nejhorší možnou úroveň skrze hrůzu a temnotu. Zapříčinilo to lidstvo. Teď vám ale něco řeknu: Světlo je silnější než tma. Stojíte na rozhraní, kdy můžete pozorovat, že se začíná vytvářet víc světla než kdykoli předtím, díky lidem, kteří se začínají rozvíjet a mají zdravý lidský rozum, kterým nevyvolají válku, ale budou se vzájemně milovat s plným respektem, tak, jak to nikdy předtím neexistovalo. Uvidíte to ve zprávách. Také uvidíte zvýšenou vnímavost u těch, kteří jsou vnímaví na rozdíl od těch, kteří nejsou. Zasahuje vás, když vidíte nízkou energii namísto soucitné, láskyplné, vyvážené, přátelské energie. Takový je nový člověk dneška. Tolik světla může vygenerovat jeden člověk nebo skupina! Zatím to ještě nevidíte, ale přichází to. Můžete vytvořit tolik světla jako tmy, a Bůh vás za to neodsoudí ani vám nepomůže – je to vaše svobodná volba! Ale je tu ještě něco jiného. Zmínil jsem se v channelingu „Bůh naslouchá“, že existuje závoj a že máte svobodnou volbu, ale že vaše svobodná volba také zahrnuje možnost požádat o pomoc.

Vraťme se k vašemu dítěti. Namalujme metaforický příběh jako alegorii pro vás. Vaše dítě roste, stane se teenagerem a dospěje k závěru, že jste hloupí (Kryon se směje). O letech dospívání by se dalo říci, že „koláč ještě není dopečený“. A přesto mají mladí lidé pocit, že jsou dospělí. To je běžné u lidí a dokonce i ve zvířecím světě, jen to pozorujte. Předpokládejme, že v tomto okamžiku existuje ve vašem světě závoj, a váš teenager má svobodnou volbu opustit domov, projít skrz tento závoj a začít svůj vlastní život svým vlastním způsobem – bez vaší podpory, zásahů a posuzování. A tak teenager říká: „Jde o to, mami a tati, že jste ze staré doby, ale my teď máme jiné věci na práci. A tak půjdu s dalšími mladými lidmi na druhou stranu závoje do naší vlastní země.“ A zmizí skrz závoj. Ale předtím mu ještě řeknete: „To je tvoje svobodná volba a můžeš to udělat. Ale pamatuj si a vzpomeň si, že kdykoliv mě budeš potřebovat – jsem tady. Jediné, co musíš udělat, je zavolat a já tě uslyším, vždycky tě uslyším. Pokud zavoláš mé jméno, uslyším tě, protože nikdo nemá takový hlas jako ty, zlatíčko, pokud mě zavoláš jménem.“ A teenager odpoví: „Díky, ale ne, díky, nebudu tě potřebovat.“

Předpokládejme, že trávíte dny u závoje a čekáte na zavolání. Rozpoznáte mužský nebo ženský hlas svého milovaného dítěte. Strávíte tolik času a posloucháte, posloucháte, jak se mu/jí daří. Závoj je neprůhledný a tak ho/ji nemůžete vidět, stejně jako on/ona vás nemůže vidět.  Takže nic nevíte: „Ale slíbila jsem, že když zavolají, uslyším jejich hlas a mohu jim hned nabídnout svou pomoc. Můžeme spolu mluvit oběma směry, takže mi mohou sdělit, co se děje, a pak jim mohu poskytnout radu, třeba i pomoc nebo jiné věci, které mohou proniknout skrz závoj.“ Jednoho dne uslyšíte hlásek, který říká: „Mami, mělas pravdu ohledně pár věcí.  Potřebujï tě, právě teď tě potřebuji, protože jsem v nesnázích.“ Otázka pro vás: Co uděláte? Každý dospělý se zdravým lidským rozumem řekne: „Chtěl bych plakat radostí a dát jim to, co potřebují. Byl bych tady pro ně, mluvil bych s nimi, poskytl jim věci skrz závoj.Každý z vás by to řekl. To je to, na co jste čekali. A přesto vám vaši duchovní vůdci řekli, že kdybyste byli Bohem a slyšeli jste volání o pomoc, řekli byste: „Dítě, jsi ponecháno samo sobě. Já ti teď nepomohu, protože jsi přece odešlo.“ Takový obraz o krásném, laskavém Stvořiteli pro vás namalovali.

A znovu a znovu opakuji: Co člověk vnímá na lásce k dítěti, je jen zlomek lásky, kterou Bůh pro vás má. Kdy jste naposledy poklekli, kdy jste zvedli ruce, nebo jen nahlas řekli: „Drahý Duchu, potřebuji tě. Nevím, co potřebuji, ale mám potíže.“ A může to být emocionální problém nebo něco, co vám sdělil lékař, nebo cokoliv jiného, prostě máte problém. A teď potřebujete to, o čem říkáme, že máte k dispozici. Protože Bůh vám vždy naslouchá! Svobodná volba znamená, že o to můžete požádat! Když se odhodláte, přijde pocit, že jste byli vyslyšeni. Jako první pocítíte mrazení a budete vědět, že jste byli vyslechnuti a vyslyšeni. A pak začíná multidimenzionální proces, kterému nemusíte zrovna rozumět a mít jej rádi, avšak něco se začíná měnit. Někdy musíte počkat na synchronicitu nebo někdy musíte projít věcmi, o kterých jste si nemysleli, že jimi budete muset projít. Když tím vším projdete, víte, že jste se dotkli Boží ruky a dnes jste jiní, než jste byli včera. Víte, že vaše duše odpověděla a že to je možné. A nemůžete se dočkat, až se znovu posadíte, budete milovat Boha a řeknete: „Jsem propojen. Mohu se dostat skrz závoj. Dokážu si tvořit svou vlastní realitu. Dokážu tvořit synchronicitu. Mohu dostat lásku, kdykoliv chci. Mohu se dotknout ruky v srdci těch, které jsem miloval a ztratil, protože vím, jak to udělat!“ Každý člověk ví, jak to udělat, protože zná vzájemné působení se svými blízkými, kdy někdo z jeho milovaných řekl: „Potřebuji tvou pomoc.“

Toto je to poselství. Stvořitel není tím, o kom vám vyprávěli, drazí. Stvořitel vždy naslouchá a je vždy připraven. Jste součástí stvoření. I když Bůh není vaším rodičem, je s vámi určitým způsobem, který vám ani nemohu vysvětlit. Uvnitř vaší DNA je Boží láska, částečka a kousek  tváře Stvořitele. Jste součástí stvoření. Nepobíháte kolem jako nějací malí bohové, jak vám někteří říkali, ale jste součástí jednoho Boha – každý z vás. A to vám dává právo se posadit, natáhnout ruce skrz závoj a říct: „Potřebuji pomoc. Drazí, tímto způsobem dochází ke spontánnímu uzdravení u lidí, kteří by nikdy nepřišli na takové místo, jako je tady, ale mají tak velké problémy, že jejich těla křičí o pomoc, že natahují ruce a žádají o pomoc. A ono to funguje. Tolik věcí je možných a proveditelných!

Co si myslíte? Věříte tomu nebo ne? Co vám dnes vaše krabice víry dovolí? To je největší výzva: vystoupit z předpojatosti všeho, co vám kdy bylo řečeno, a zaujmout postoj zdravého lidského rozumu, lásky, soucitu a péče o sebe. Je toho ještě víc.

A tak to je.

Kryon
Zdroj: http://www.kryon.com – Alway There – MP3 – 12:15 min.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/vzdy-na-blizku/

Následovat cestu duše – odkaz od Zlatej dušičky

Stále znovu a znovu se zapojujete do programu odčištění kódů a programů, které vám byly manipulací vnuceny. Jste pod dohledem, neboť každé odpojení se ihned projeví na energetické úrovni a pro síly temna je toto nežádoucí. Procházíte procesem přeměny. Přeměny duchovních a fyzických těl. Změny vědomí. Přerod do vyšších vibračních pásem. To vám na jedné straně přináší neurčité pocity radosti, které však jsou stále provázeny extrémními emočními propady. Stoupáte a klesáte do té míry, do jaké je vaše vědomá mysl schopna uchopit to, co se kolem děje, s čím se potkáváte. Mnohdy jsou zde věci neznámé, které mysl vyhodnocuje jako hrozbu a toto se poté projeví jako obavy a strachy. Jste vedeni k uvolnění starých programů a to je často bolestivé. Držíte se toho, co znáte. A to, co je nepohodlné, odsouváte.

Kolem vás se stále mění vše, co znáte. I vaše podvědomí se probouzí a začíná vnímat věci skryté. Zapínají se kódy duše, které se aktivují, pokud dosáhnete určité vibrační úrovně. Odbourávají se staré programy, které jsou přepisovány novými. Na úrovni fyzické se toto projevuje jako náhlá změna vnímání, též změna fyzická, kdy se tělo musí přizpůsobit a toto je doprovázeno fyzickými problémy s kostmi, či různými bolestmi pohybového aparátu. Nakonec dochází k uvolňování mnohých informací a k přepisu budoucnosti Země. Planeta se mění, vibruje již na nových nastaveních. Mnozí s ní již dokáží držet krok. Brzy však opustíte starou cestu a ti, kteří po této cestě stále kráčí, budou směrováni k novým cílům. Odpojují se některé uměle vytvořené hologramy, které mátly mnohé bytosti. Dosud nebylo možné toto rozpoznat.

Aktivací nových kódů a vibračním růstem však postupně dojde k otevírání třetího oka a tím k možnosti pochopit rozdíl mezi duší a uměle vytvořenou bytostí. Zde není možné, aby bytosti bez duše rozhodovaly o budoucnosti vysokovibrační planety. Každý proces však má svá pozitiva a negativa. A proto i zde dojde k zesílení odporu ze strany opačné polarity. A úkolem je stále držet rovnováhu a nedopustit vychýlení. Toto je možná pro některé zavádějící vysvětlení, proto ať věnují pozornost spíše energii tohoto sdělení, případně ať se zaměří jen a pouze na osobní růst. U některých  může být zmatení veliké a dojít k zesílení obav. Avšak je potřeba následovat cestu duše a to je prioritou. Je čas přehodnotit svůj život a postupovat vpřed opuštěním starých a nefunkčních situací. Každá změna vnitřní se projeví změnou vnější. To je důkaz toho, že sami tvoříte své životy. Je proto důležité pochopit, že tento proces je potřeba projít, není možné se mu vyhnout. Vše, co je život, přináší též růst anebo zánik. A proto buďte součástí tohoto procesu, ať již vás duše vede kamkoli. Buďte v lásce a naslouchejte svému srdci. Amen.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

AA Michael – Rychlá cesta k mistrovství Sebe

Poselství Archanděla Michaela ** srpen 2019
Prostřednictvím Ronny / Svatý písař

Milovaní vítězové Světla, není čas si nedůvěřovat nebo se bát selhání, a je čas přestat fušovat do spirituality. Mnozí z vás si ve svém úsilí k probuzení se k moudrosti Duše a svého Vyššího Já nevěřili. Je čas nechat své srdce zahořet touhou požadovat a potvrdit mistrovství Sebe , Svého Já, a stát se Hledačem Duše místo Hledačem potěšení. Tajemství toho, jak projít dramatické změny a zmatek transformace se vám neustále odhalují. Nicméně, vy musíte vyvinout úsilí a aktivně se snažit vstřebat a začlenit metody, které vás ochrání před selháním a které vám jsou k dispozici, pokud se máte úspěšně vézt na vrcholu vln změny v turbulentních letech, které máme před sebou. Je čas NECHAT ODEJÍT STARÉ – UDĚLAT CESTU NOVÉMU. Přesun na Vyšší úroveň a zjemnění každé Stránky / Tváře /Jiskry Božího vědomí, jakož i každé dimenze, dosahuje svého momenta s tím, jak vzácné Světlo Nejvyššího Stvořitele sahá svými paprsky paprsky až k samému okraji projeveného stvoření v tomto Podvesmíru.

Je čas, abyste vy a další pracovníci Světla chápali, kam v této velké vesmírné události rozpuku a evoluce patříte. Teď je doba, na kterou jste se připravovali v tomto i mnoha minulých životech. Vy, věrní, kteří se snažíte dosáhnout mistrovství Sebe, abyste se mohli stát Služebníky Světa Světla, jste nyní potřební více než kdy předtím. Teď je čas potvrdit: „Budu se snažit se stát ODVÁŽNÝM NOSITELEM SVĚTLA, abych k sobě mohl přitáhnout a vyzařovat ze sebe co největší množství Světla Stvořitele do světa kolem a celému lidstvu.

Když toto budete dělat, vytvoříte kolem sebe, svého domova i svých milovaných sloup harmonických, vysokodimenzionálních Světelných frekvencí bezpečí. Jak získáte schopnost přitahovat k sobě větší a větší množství Andělské Světelné látky, zvětší se váš okruh vlivu, a bude se dále rozšiřovat na stále se zvětšující oblast. Nakonec, se vaše světlo spojí s frekvenčními vzorci vašich duchovních bratří a sester, kteří jsou také zavázaní k tomu, aby se stali nositeli Světla. Mnozí z vás již dosáhli této Bohem nám dané schopnosti a vytvářejí změnu, rozdíl proti tomu, co bylo.

Na vaší planetě je hojně rozšířený neklid a zmatek, a jak jste si vědomi, žádná země ani lidská rasa vůči nim není imunní. Vnímáme vaše znepokojení a jeho oprávněnost, neboť je pro Zemi a lidstvo a všechny živé bytosti na planetě kritická doba. Proto, znovu, dovolte mi vám připomenout, co pro vás jako mistra spolutvoření, mistra Sebe, je vhodné a co není.

Víme, že vaší největší touhou srdce je pomáhat těm, kteří trpí, jsou ve stresu, a tak by to mělo být. Posláním některých je být přímo angažovaní, ať už je to ochrana, pečování a vychovávání, léčení nebo pomáháním ulevit od bídy a utrpení vyhnancům nebo potřebným. Někteří budou povolání doprostřed vřavy a někteří musí udělat kritická rozhodnutí, jako jaký je nejlepší průběh akce v různých situacích a dramatech, která se dále odehrávají. Jiní budou poskytovat podporu tím, že se budou dělit o své bohatství, a to je také vhodné. Nicméně většina z vás, hlavně ti, kteří potvrdili frekvence vyšších dimenzí jako svou realitu, je poněkud odvedena z těchto stresujících dramat. Proto, je důležitější než kdy předtím, abyste dál ponechali svůj střed ve svém srdci a zůstali zaměření na Duši, abyste mohli šířit co největší množství Světla, naděje a harmonie ze svého CENTRA SLUNEČNÍ MOCI, ven do chaotických astrálních úrovní vědomí a dolů do srdečního jádra vaší Matky Země. Vy, Hvězdná semínka, jste schopna pomoci Zemi uvolnit a propustit od sebe vězení negativity, při jejím snažení Prosvětlitnebo Odlehčit svůj náklad a harmonizovat své aurické pole, aby potvrdila svou určenou pozici ve sluneční soustavě.

Díky vám, odvážné Duše, kteří jste nazýváni Ukazovateli cesty nebo předvojem pracovníků Světla, byla jasně vytvořena a definována zlatá cesta. Jste také v procesu otevírání linií komunikace mezi námi, abychom k vám mohli dopravit všechny informace, které budete potřebovat, abyste rychle prošli procesem vzestupu do dalších úrovní vědomí. Když tak budete činit, necháte za sebou drastické změny, negativitu a zmatek nižších, nevyrovnaných dimenzí, ze kterých se nyní masy snaží vynořit, a nebudete jimi ovlivněni. Přišel čas, kdy je každý z vás žádán, abyste vynesli na světlo světa a sdíleli svou zvláštní moudrost, která je utkána z vašich rozsáhlých zkušeností na Zemi, a tak také vstoupili do Svaté Mysli a čerpali z pokladů moudrosti v ní uložených, které jste si s sebou přinesli z dálek Vesmíru.

Vám, kteří věrně následujete naše učení, je nabízeno něco, co můžeme nazvat rychlou cestou k mistrovství Sebe.Ronna, náš milovaný posel, je jedna z těch odvážných Duší, které vlídně souhlasily s úkolem přinést vám a zpřístupnit vám vhodná rozšířená vesmírná moudrá učení, která byla původně rezervována pouze pro nejpokročilejší zasvěcence na odlehlých místech a v tajných moudrých školách. Všichni jste veprostřed procesu zasvěcení – na tom či onom stupni. Škola učení a zasvěcení probíhá každý jednotlivý den, když procházíte svými každodenními úkoly a setkáváte se se svými každodenními příležitostmi a výzvami. Vše, co bylo v minulosti ukryto, je nyní vynášeno na Světlo vědomé pozornosti, buď proto, aby to bylo opraveno, vyloučeno nebo v některých případech posíleno.

Je také čas, abyste vy, kteří jste pevně na Cestě, začali budovat intimnější vztah se svými strážnými a andělskými učiteli z vyšších říší. Mnohé Stránky/Tváře vašeho Vyššího Já čekají, až vstřebáte a začleníte tato pokročilá učení společně s vyššími frekvencemi Světla, které jsou vám nyní k dispozici. Telepatická komunikace s Bytostmi Světla z Vyšších říší je částí vašich původních fyzických darů vnímání. Je čas znovu potvrdit tyto talenty a dary, milovaní. Žádáme vás, abyste studovali, meditovali o pokročilých moudrých učeních, která nabízíme těm z vás, kteří jsou pevně na Cestě, dokud nebudou vryta do vaší mysli a nestanou se součástí vašeho vyššího vědomí. Nádherné dary a schopnosti, které očekáváte, daleko převáží úsilí, které vložíte do toho, abyste je obdrželi.

Stále více drahých Duší nyní vstupuje na cestu vědomí, jak začínají dávat pozor na nutkání své Duše, Svého Já. Často to spustí intenzivní temnou noc Duše, když čelí pokroucením vědomí, která vytvořili, a plné míře Zákona Kruhu nebo-li Karmy, který musejí unést. Když jste vědomí, není to trest, i když se to tak může na počátku zdát. Je to příležitost pro každého člověka se otočit a odvážně čelit svému Já a napravit a harmonizovat nesouladné frekvenční vzorce, které vytvořil.

Vyšší a vyčištěné a zjemnělé frekvence neustále bombardují vás i Zemi. V důsledku toho jste mnozí veprostřed emocionální intenzity a pokroucenin nižších astrálních úrovní, které se skládají z prvních tří podrovin Čtvrté dimenze.To jsou emocionální roviny vědomí, které se musí dostat pod kontrolu a musí být navráceny do přijatelného spektra polarity a duality. Jsou tu nejtěžší úkoly, které kdy na své cestě vzestupu do Páté dimenze rovnováhy a klidu a míru zažijete. Je čas projasnit hluboké, zbytkové základní energetické vzorce, které musíte uvolnit, abyste v sobě mohli „ubytovat“ vyšší frekvence Světla.

Vězte, Milovaní, je to zlatá příležitost, kdy můžete uvolnit jednou pro vždy ony ovlivněné energie, které jste s sebou nesli jako nadbytečnou přítěž po tisíce let. Postavte se jim, zpracujte je a vizte je, jak se přeměňují na čisté Světlo a během procesu se budete cítit LEHČÍ A ZÁŘIVĚJŠÍ, jak budete přecházet k vyššímu vědomí do říší nádherných možností.

Na každé úrovni duchovního vědomí a pokroku je pro vás spousta informací. Odvážní před vámi jsou nyní schopni dosáhnout vyšších a jemnějších úrovní velkolepých Hal Moudrosti a také obdržet pokročilá učení od Bytostí Světla. Většina vyvolaných informací je nápomocná a naplněná láskou, ale některé z nich jsou matoucí a pokroucené. Proto vás žádáme, abyste používali svůj úsudek, své rozlišování k rozhodnutí o tom, co přijmout a co ne jako svou pravdu. Některé informace rozšiřují představivost a vy se divíte, jak jen dosáhnete mnohačetných (multidimenzionálních) úrovní vědomí, které jsou popisovány.

Po té, co jste byli tak dlouho odděleni od svého Zdroje, jste dychtiví a žádostiví se dozvědět všechno, co máte, abyste mohli dosáhnout výšek osvícení co nejrychleji. Nicméně, pamatujte si prosím, mí drazí přátelé, musíte postupovat po cestě krok za krokem, plně se naučit každou lekci, když uvolňujete všechno, co vám už neslouží. Je také životně důležité, abyste vstřebávali osvícená učení vyšších frekvencí, dokud se nestanou součástí vaší Duchovní/lidské povahy. Budete pak provedeni dalšími otevřenými oslnivě zářícími dveřmi a budou vám nabídnuty stále se rozpínající úrovně Božího vědomí. Je to nekonečná cesta. Vždy budou nové zkoušky, nové příležitosti a nádherná nová dobrodružství, která můžete zažít.

Toto jsou pro Zemi a lidstvo nejkritičtější časy, protože všechno, co už neslouží nejvyššímu dobru, je postupně odstraňováno nebo přeměňováno. Vyjasňujete pokroucení a znovu se spojujete s Duhovým mostem nebo-li Řekou života, která povede k zářivé nové budoucnosti pro vás a pro Zemi, stejně jako pro tuto sluneční soustavu a galaxii. Je na každém z vás, jak jednoduchá nebo těžká vaše cesta bude. Drahá srdce, prosím, mějte na mysli, že váš úspěch je zaručen, nicméně, je na vaší volbě, jak dlouho bude trvat, než dosáhnete dalšího cíle.

Víme, že je lehčí povznést se nad katastrofu nebo negativní situaci, když se objevuje na půl světa daleko. Ale není to lehké, když je ve vaší zemi, ve vašem sousedství nebo když se osobně dotýká vás nebo vaší rodiny nebo vašeho domova. Pak přicházejí opravdové zkoušky mistrovství. Umíte udržet svůj střed, zůstat vycentrovaní, ve svém Svatém Srdci a věřit ve své přátele a vyšší říše, že vám pomohou temnými nocemi zmatku do slunečního světla zářivé, nové budoucnosti, bez ohledu na to, co se stane vám, nebo těm kolem vás?

Mnozí se ptají: „Co můžeme udělat, abychom pomohli?“. Nejdříve se staňte příkladem a vyzařujte své Světlo pro všechny, aby viděli a vyhřívali se v něm. Připojte se ke skupinovým meditacím a také travte tolik času, kolik jen můžete v nebeském Světě Pyramid Páté dimenze, a přidávejte přitom své jedinečné energie a svou Lásku/Světlo, aby byly použity pro nejvyšší dobro. Snažte se k sobě přitáhnout co nejvíce vesmírného Světla, přitom jak se stáváte kotvami Adamantinových částic Andělského Světla v oblasti, kde žijete. Představte si velké křišťálové pyramidy Světla, jak jsou formovány a aktivovány v Páté dimenzi mnoha skupinami pracovníků Světla – kde se všichni spojíte dohromady ve svých meditacích se záměrem vybudovat do největší možné vesmírné vlny Lásky/Světla.Tyto vlny, navržené pro nejvyšší dobro všech, budou časem omývat a zametat každou zemi a probouzet masy – čistit a projasňovat negativní energie, které každou zemi a její lidi utlačují.

Vězte, že každá země a rasa jsou jedinečné, protože byly vytvořeny s odlišnými znaky, touhami, příležitostmi a výzvami. Každý z vás byl strategicky umístěn na území, kde může nejvíc posloužit a udělat nejvíce dobra. Ve svém mozku, ve své DNA a ve své struktuře Duše máte vibrační éterický Křišťálový Atom Paměťového Semínka, který pomůže vám, vaší zemi a mužům a ženám vaší země dostat se ke Světlu Pravdy, Moudrosti a Ochrany.

Mí milovaní, bojovníci Světla, žádáme vás, abyste nechali svá srdeční centra otevřená, abyste se neuzavírali do strachu a pocitu beznaděje. Na Zemi se dějí velké věci, stejně tak ve vyšších říších, věci, které jsou mimo vaše chápání. Pamatujte, jak často jsme vám říkali „ven ze zmatku, nové tvořivé energie?“ Nežádáme vás, abyste zlehčovali velké tragedie, které se dějí, nebo utrpení, které možná mnozí zažívají.Ale nikomu nepomůže, když se necháte lapit do negativity, strachu a rozruchu iluze Třetí/Čtvrté dimenze. Nedovolte svým mocným myšlenkovým formám a energii, aby se přesunuly do nižších vibračních vzorců, které jen přidají více negativní energie mraku temnoty. Místo toho posílejte na křídlech svou mocnou Lásku/Světlo doprostřed zmatku a do srdcí těch, kteří šíří zmatek – a pak sledujte, jak bude temnota pomalu překonána přeměňujícím Světlem.

Slibujeme vám, že vás budeme povznášet a podporovat milující energií a pomáhat vám dokonce i temnotou časů. Světlo a Láska všeho Stvoření, společně s vaším odvážným, stálým úsilím má převážit. Jsem navždy váš milující přítel a ochránce.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

Zdroj: http://transformace.info

Konstelace 8. 9. 2019

Počátkem září se na nebi odehrává velmi silná konstelace, která přináší zajímavé možnosti. Konstelace ukazuje na velký potenciál, ale také na zkoušku. Jde tady o vůli člověka. Můžeme říci, že se dostáváme na rozcestí.

Tato konstelace vrcholí v době 7. – 9. 9. 2019.

V této době se Slunce v Panně nachází v konjunkci s Merkurem, Venuší, Marsem, v harmonii na planety v Kozorohu – na Saturna, Pluta, Karmické uzly a dne 8. 9. se přidává Luna, a toto vše je podporováno Uranem v Býku.

Vytváří se velký Trigon v zemských znameních. Je to energetický sloup, který propojuje Nebe se Zemí v přímém ryzím kanálu, skrze který se vnořuje z nebe do země, tedy do hmoty.

Slunce symbolizuje vědomí sebe sama, které je v jednotě s myslí, intelektem, s citem – srdcem a vůlí člověka. To značí velká konjunkce v Panně, která je podpořena Saturnem – zralostí a pochopením, Plutem – procesem proměny v síle Ducha, Lunou – prohlédnutí paměti své duše – nevědomí a Uranem – impulz k otevření nového vědomí, nového impulzu v člověku, ve hmotě.

Konjunkce v Panně je v opozici na Neptuna s Černou lunou v Rybách, které je projevení Božského vědomí, aby byla nastolena rovnováha, rozpuštěna karma. U každého jedince dle jeho „zásluhy“. Ti, kteří jsou připraveni, otevření a v souladu s Universem, dostávají impulz k projevení se.

Zároveň se zde objevuje nebezpečí – trvání na starém, opakování starých modelů, které člověka drží na místě. To plyne z Ega, strachu a touhy vlastního pocitu potěšení. Je to určitá „lenost“, pohodlnost odmítnout změnu, která přichází z Božského vědomí. Držení se sebe – svého starého příběhu.

Zaktivovaná osa Panna – Ryby je osa naplněné služby, odevzdání sebe ve službě Celku.

Znamení Panny je znamení nevinnosti, čistoty, skromnosti a dokonalosti. Všechny naše části – Vědomí sama sebe, mysli, srdce a vůle prochází možností osvobodit se skrze energii Ryb – jedná se o rozpuštění formy starých zápisů a zkušeností a otevření se vědomí jednoty. V těchto částech se zviditelní naše harmonie.

„Ne vůle má, ale Nejvyšší vůle nechť je naplněna.“

Ano, jde o vědomé používání své vůle a uvědomění si, kdo vůli ve skutečnosti vede. Tak, aby vůle člověka mohla být zrozena ze Světla – Lásky, která tvoří a překročila vůli zrozenou z „pudu sebe záchovy“, která vede k soupeření a k boji.

S láskou a vděčností Petra Nel

Zdroj: https://www.astrologiepetranel.cz/