Jak urychlit manifestaci toho, co chceme?

Mluvíme o něčem, co je pro většinu z vás smysluplné, nebo možná není. Vaše těla jsou pro vás důležitá… ne tak důležitá jako mnoho jiných věcí, ale tohle je jen příklad řady věcí, které každý den vypouštíte. Vypustili jste vibrační raketu, a zdroj uvnitř vás tu vibraci drží, a nejen ji drží, ale stal se jí… před lety jsme napsali knihu “Požádej a je ti dáno”. Nejlepší název nejlepší knihy, která kdy byla napsaná.

Požádej a je ti dáno… to znamená, když požádáte, stane se to vibrační realitou. Ale vy se musíte sladit s vibrační realitou, kterou jste vypustili, aby se manifestovala. Víme, že tohle od nás slýcháváte déle, než i chcete přiznat. Tady je část, kterou chceme, abyste pochopili. Protože jak tu raketu vypustíte a vaše větší část ji přijme a stane se jí, vznikl nyní nový vibrační stav vašeho vnitřního bytí, který můžete cítit skrze své emoce. Když vám říkáme, že si můžete manifestovat pocit prosperity, v příkladu s autem… můžete si manifestovat pocit pohodlí svého nového auta i předtím, než to auto získáte. Můžete si manifestovat pocit prosperity, ohledně schopnosti si nové auto koupit, i předtím, než si ho koupíte.

I předtím, než budete mít práci, která vám vydělá peníze, které vám pomohou to auto získat. Jinými slovy… je to vše pro vás k dispozici. Emoční manifestace je pro vás k dispozici… můžete ji získat dnes. Dnes. Jen chceme poukázat na to, co je podle nás důležité, abyste věděli… chcete to auto, protože se stejně chcete cítit lépe. Chcete se cítit bezpečněji, chcete cítit větší prosperitu, chcete být třeba ekologičtěji vnímavější, chcete zapadnout do svého sousedství. Chcete to z emočních důvodů… pokud si uvědomíte, že ten emoční důvod můžete najít nyní, tak není žádná mezera mezi rozhodnutím, že to chcete, a tím, že se vám to auto ukáže v garáži.

Ale pokud neuděláte ten emoční… nové auto možná není nejlepší příklad, protože někteří z vás si možná myslíte: “Můžu si prostě jít pro nové auto. Co je na tom? Nepotřebuji seminář o vibracích, abych si do garáže pořídil auto, Abrahame. Jsou fyzické prostředky, jak toho dosáhnout. Vydělávám tolik peněz, auto stojí tolik peněz… pokud udělám tolik práce, získám tolik peněz, auta jsou k dispozici všude… půjdu si ho koupit. Co je na tom, si manifestovat auto?” My na to: Nemluvíme o tom, co je na tom, si manifestovat auto, impérium nebo nejlépe prodávající knihu, nebo nejdokonalejší vztah na světě, nebo vysněné tělo, nebo uzdravení z něčeho fyzicky nechtěného. Mluvíme o vaší schopnosti si manifestovat emoci, kterou získáte z toho poté, co tu manifestaci dostanete, NYNÍ.

Nemusíte čekat, až se manifestace ukáže, abyste získali manifestaci emoce, což je stejně důvod, proč tu manifestaci chcete. To tím chceme říct. Slyšeli jste to? Přiznáte, že to stejně chcete kvůli té emoční odměně? Věříte, že tu emoční odměnu můžete získat předtím, než získáte manifestaci, která ji podpoří? To je otázka. Pokud tomu věříte, jste svobodní. Pokud jako první potřebujete manifestaci, na kterou budete mít pozitivní reakci, tak to velmi zpomalujete. Nyní k tomu přistupujete opačně. Manifestace vždy následuje po vibraci.

Vibraci souvisí se zaměřením. Pokud vás přimějeme se rozhodnout… kdyby se někdo zeptal: “Jaké máš v životě cíle?” a vy byste řekli: “Můj cíl je cítit se šťastný v co nejvíce momentech,” my bychom řekli – teď, jak jste radost stanovili jako svůj cíl, jste za vodou. Přišli jste na to. Ale pokud řeknete: “Mé cíle jsou – do 30 let chci mít tento titul, mít tento finanční status, a chci mít takový vztah, a chci mít do té doby 2,5 dětí,”… Jak své cíle uděláte ohledně manifestací a zapomenete na manifestaci, která je skutečným důvodem, proč si děláte své cíle, pak vše velmi zpomalíte. Pokud byste si nastavili emoční cíle, pokud se rozhodnete, že to, jak se cítíte, je to nejdůležitější, vše do sebe rychle zapadne.

Zdroj: https://abraham-hicks.cz/jak-urychlit-manifestaci-toho-co-chceme/

Reklamy

Horoskop na obdobie 19. 2. – 25. 2. 2018

Navracení se

Slunce vstoupilo do Ryb a posílilo působení, kdy v Rybách stojí Neptun, Venuše, Merkur, Chiron a nyní tedy i Slunce. Co přinese tak silné postavení posledního znamení zvěrokruhu? Dostáváme se do energií hlubokého ponoření, do prožívání, které pramení až z hlubin naší psyché. Nevědomé se vynořuje do vědomí, aby mohlo být propojeno a rozpuštěno, navráceno do jednoty. Různé formy, které tady prožíváme, máme možnost prohlédnout, přijmout a vystoupit z nich. Vše se má navrátit do jednoty, aby se mohlo zase vynořit do nového vědomí. Každý z nás přináší své prožitky do kolektivního vědomí a naše poznání, uvědomování, poučení se přenáší do poznání nás všech, aby prožité se odevzdalo všem a zároveň bylo možné obohacení od druhých. Zanecháváme stopy.

Představte si, že jste z jednoho rodu, ze kterého každý se vydal na svou pouť, aby se jednou vrátil a přinesl své poznání, uvědomění, zkušenosti a dary. Jednoho dne se všichni ve stejný čas vrací a vypráví své příběhy z cest. Nyní je čas návratu ke svému rodu, středu, proto i více budete voláni svým nitrem k sobě.

Slunce v Rybách je do 20. 3. a Venuše s Merkurem opustí znamení Ryb 6. 3., do této doby je prožívání silné. Je to velmi výživná doba pro pochopení, odevzdání se a vystoupení z forem. Ryby jsou neuchopitelné a těžko se mluví o tom, co se v člověku děje. Mysl je zde ovlivněna city, nebudete schopni vysvětlit proč a jak, ale budete vědět, že tak to je. Intuice dostává sílu zhmotnění, živé sny a intenzivní meditace.

V minulém týdnu jsme zažili novoluní ve Vodnáři na sabiánském symbolu: ,,Pokácený a ořezaný strom, zásoba dřeva na zimu.“ Klíčová myšlenka: Poznatky a dovednosti použité v přirozených podmínkách k uspokojení základních životních potřeb. Novoluní nám říká, že lidskou schopností je příprava na budoucnost. Je k tomu potřeba využívat jak fyzické síly, tak mentální vynalézavost. K vypořádávání se s těžkými úkoly existence je potřeba síla, výkonnost a inteligence, které se využívají harmonicky a s vědomím hlubokého významu v každodennosti. Potřeba se naučit inteligentnímu předvídání. Do nového novoluní, které nastane 17. 3. je možnost se učit schopnosti předvídání a využívání své síly, výkonnosti a inteligence.

Slunce v konjunkci s Merkurem v Rybách dává dobrou schopnost komunikace, sdílení, písemností a podepisování smluv a obchodních jednání. Je zde působení spíše nevědomých informací, a proto dejte na svůj pocit, než na logiku a rozum. Pokud budete příliš vypočítaví nebo podlehnete jen rozumu, přinese to bolestné ponaučení.

Příznivý aspekt od Saturna na Slunce a Merkura podporuje získání zralosti, moudrosti, pokory, stability a trpělivosti.

Venuše se dostává do konjunkce s Neptunem v kvadratuře na Marse ve Střelci. Vůle je hnána touhou po svobodě, zážitcích a především chtění. Stále je zde ohýbání reality a je zde spousta nejasnosti, klamů, lží a závojů a nyní přecházejí do vztahů.

Venuše v Rybách s Neptunem přináší velmi mystické spojení vyšší oktávy lásky, bezpodmínečné lásky, odevzdání se, milosti a odpuštění. Bude tomu ale chtít bránit ego, vůle – Mars je v dynamickém aspektu na konjunkci. Rozpor mezi mužským a ženským principem, je jak uvnitř nás, tak se projeví venku. Partnerské rozpory, cesty mužů a žen jsou v této chvíli odlišné. Mužský princip odmítá city, prožívání a bojuje se svou vnitřní ženou. S její citlivostí, ale především zranitelností. Pokud by mužský princip – v realitě muž, přijal svou zranitelnost a schopnost hluboce milovat, ze svého úhlu pohledu má pocit, že by se stal slabý a ohrožený. Nebyl by pevný, jistý si sám sebou. Neví tak kým je a lže sám sobě, sám sobě zamezuje vidět pravdu (Mars kvadratura Neptun).

Ženský princip – u ženy jsou pocity, emoce přirozené a v této době se dostává do nejsilnějšího působení ženské energie za celý rok. Schopnost hluboce milovat, odevzdat se a přiznat svou jemnost a zranitelnost ji ve skutečnosti činní velmi silnou. Ženy mohou vnímat energie Bohyní, Božské matky a bezpodmínečné lásky.

Toto samozřejmě mohou vnímat i muži, pokud jsou v kontaktu se svou vnitřní ženou – s pocity. A zároveň i ženy v sobě mohou pocítit rozpor, protože jejich vnitřní muž – vůle, ego se může bránit, aby se oddaly jen pocitům. Realita bude ukazovat bezcitnost a neohleduplnost vůči ženám a mohou se tak začít bránit mužským způsobem.

Vše je hra dvou základních principů polarity, plus – mínus, ženský – mužský. A v této době je tato hra dynamická, jiskřivá a plná rozporů a iluzí. Objeví se proto nedorozumění, hádky, nepochopení, rozchody a nevěry. Nevěry se dějí tam, kde si ještě člověk myslí, že něco získá skrze jiného muže či ženu. Vnější svět odráží váš vnitřní a pokud v sobě nemáte v této chvíli žádný rozpor mezi mužským a ženským principem, odrazí se vám v životě harmonie. Být pravdivý – pravdivá je cestou, kdy se vyhnete zamotání se do iluzí.

Merkur se v druhé polovině týdne přibližuje k Neptunu a Venuši. Začne vytvářet harmonický aspekt s Černou lunou 23. – 25. 2., což přinese důležité pochopení, poznání, uvědomění a prohlédnutí nějaké iluze, závoje. V tomto týdnu a týdnech následujících intenzivně působí: „Ne vůle má, ale vůle Tvá se staň Pane.“ Zasahuje vyšší moc, prozřetelnost tam, kde to není v souladu člověk a jeho cesta vyššího vědomí.

Mohou se dít zázraky a také zamezování. Plně proto důvěřujte okolnostem života, konejte a buďte bdělí na znamení. Vše se děje pro vaše dobro.

S láskou, Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

HLUBOKÁ ŽENA

Hluboká žena je v napojení na čistou zdrojovou energii. Hluboká žena sem přišla změnit struktury existujících forem. Přišla, aby přivedla zemi zpět do vědomí kreativní a spirituální síly zvané ženské světlo. Hluboká žena je silou přirozené záře, která nemůže být zastavena.

Hluboká žena se přesunula za materiální chtění a vnější nápravy pro vlastní bezpečí nebo naplnění. Hluboká žena zjistila, přes nespočitatelné roky svobodného dechu, že byla pozvána Životem, aby sáhla do hloubek jeho existence.

Hluboká žena musí konfrontovat, potkat se a čelit tomu, co je na této planetě prezentováno jako iluze. Musí se naučit opustit prostor mysli a vrátit se do svého těla. Musí pokračovat ve vstupu hlouběji, hlouběji a hlouběji do svého posvátného středu, dokud zde není obnovena čistota.
Musí vytáhnout veškerá stará tajemství, která byla zapomenuta a nepoužívána. Musí kráčet po kamenité cestě než vstoupí do své svěží zahrady. Musí připomínat svému sklíčenému srdci, že moudrost leží v jejím těle, v jejím cítění a jejích nekonečných, proudících energetických cyklech.

Musí se opakovaně pozvedat nad svou únavu, znovu a znovu. Musí vytrvat, zůstat a žít, přestože chce odejít. Musí pokračovat. Každý den, každou hodinu, s každým nádechem.

Musí stále dýchat, protože její hluboká přirozenost jí říká, že země potřebuje její dech, aby se mohla točit. Její dech jí sděluje, že je spojená s anděly, zářivými, osvícenými, vzestoupenými a také Velkou Bohyní.
Hluboká žena ve svém životě dosáhne bodu, kdy se musí očistit na velmi hluboké úrovni.

Musí odmítnout spolupracovat se spícím davem, televizí a médii nadopovaným, emočně zablokovaným a ztvrdlým, egem vedeným světem. Odchází z umělých, materiálních, vnějších forem falše, třpytící se výživy. Svléká se z vnější výzbroje a sestupuje k obnaženým kostem. Začíná zase žít s vlky, měsícem, stromy, hlínou, oceánem a hvězdami. Osidluje své vnitřní chrámy, láskyplně o ně pečuje, je okouzlena jejich Světlem a vroucně slibuje už nikdy neopustit samu sebe.

Hluboká žena nalézá samu sebe pravidelně ponořenou v tichu, jakoby to byl její věčný domov.

Hluboká žena odhaluje svou bolestnou touhu pro nehlídanou intimitu s veškerým životem.

Hluboká žena hledá pouze pravdu, protože ona JE ve své podstatě pravdou.

Hluboká žena zřídka promlouvá ve spěchu a vyhýbá se pomluvám. Rozvinula bohaté spirituální uvědomění a přítomnost. Velmi opatrně vybírá slova a způsoby komunikace, protože ví, že být hluboce autentickou je největší dar, jaký může žena dát.

Hluboká žena si nyní na této planetě vykrajuje široký prostor pro sebe samu.

Zahnízďuje se v zemi, propojuje své čakry s mřížkovými body Světla a otevírá své pradávné lůno Bohyni.

Umožňuje veškerým božským informacím, aby byly uloženy v jejích buňkách, zářily a udávaly směr.

Spojuje se se svým lůnem a svou vzácnou krví.

Dívání se do očí druhých vnímá jako posvátnou praktiku.

Dotýká se druhých a dává jim vědět, že jsou v bezpečí.

Miluje se se svými strachy – rozpouští se v nich, vstupuje do nich plně a dovoluje jim prostoupit celé její tělo.

Upřednostňuje kouzlo ukryté ve Třetím Oku.

Hluboká žena překračuje hranice, které rozvíjí vědomí. Pohyb jejího života vytváří ohromnou transformaci.

Ona představuje evoluci Duše.

Hluboká žena viděla vše, byla svědkem všeho, a zmírala tím znovu a znovu.

Vše zrodila.

V našem komerčně vedeném, duše-umrtveném světě vnějších náprav a materiálního zisku je hluboká žena zřídka kdy rozpoznána nebo pojmenována.

Hluboká žena je osvícený sen pravdy v uspávající, otupělé, srdce – zatvrdlé, adrenalinem poháněné, odpojené, strachem vyvolané noční můře, která se tváří jako Život.

Ona je láska, rozpuštěná a plápolající ve všech svých tvarech. Je léčivá, trpělivá a stálá. Je transformací – divoce statečná a opětovně znovuzrozená – znovu a znovu.

Je celistvostí přírody vtělené v kůži, kostech, svalech a krvi.

Pohybuje svým tělem účelně, mluví zvučně, vkládá své vědomí do nejvyšších dimenzí a promlouvá s Mysterií.

Hluboké ženy strávily věky kráčejíce v lesích, skrývaly se v horách, plavaly v mořích a modlily se v chrámech.

Nemusí mluvit o těchto věcech přímo, ale vězte, že všechny jejich zkušenosti jsou uloženy v úžasném pohledu jejich očí.

Mohou vás naučit jednu nebo dvě věci o životě, o lásce, o tom jak tu trávit váš čas ale hlavně – o darech vaší Duše.

Hluboké ženy kráčí mezi námi a díky Bohu za ně. Seslala je sem Bohyně k znovuzískání hloubky života pro všechny.

Země je nyní nasává a odmítá je pustit, protože jejich vibrační jedinečnost a posvátná hloubka je tak nezbytná k zachování Života na této planetě jako kyslík.

Tyto ženy jsou zakořeněny v zemi. Kosmos se o ně pevně stará. Jsou ceněnými drahokamy vesmíru.

Hluboké ženy ovlivní každého, kdo s nimi přijde do kontaktu.

Hluboké ženy jsou tu k obnově otevření se přítomnosti, moudrosti srdce, dechu, krve, tajemství a naslouchání duše naší planety.

Hluboké ženy jsou manou z ráje.

Hluboké ženy jsou pradávné, voňavé tóny písně Země.

Hluboké ženy jsou povolány k vyzařování frekvencí svého bytí, bez výhrad nebo rozpaků zamíchat pohasnutými vzpomínkami oslepeného lidstva, které ztratilo svou cestu.

Vezměte hlubokou ženu za ruku a uzavíráte slib sami se sebou.

Připomínáte sami sobě, že toto je život, na který si vzpomínáte a je to ten, na kterém nyní nejvíce záleží. Až budete připraveni, vše se ve vašem životě spikne a budete přivedeni do její aury.

O intuitivním životě hluboké ženy se mluví jen zřídka, ale posvátné denní činy těchto žen udržují zemi otevřenou pro možnost nového života.

Hluboké Ženy drží budoucnost naší planety ve svých zemi pokrývajících, soucitných a světlem vyplněných rukou.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

Kryon – Cesta kolem Aljašky

Tyto živé channelingy byly přijaty Lee Carrollem během okružní cesty lodí kolem Aljašky, červenec/srpen 2017

 

                                                             1. živel OHEŇ

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Budeme diskutovat o metaforách čtyř živlů. Každý den pohovoříme o jednom živlu a pak k tomu bude následovat komentář, možná krátký channeling nebo další informace. Živly, které znáte a které tento týden zkoumáte, jsou oheň, vzduch, voda a země. Každý z živlů budeme také zkoumat jako metaforu.

Tím prvním živlem, který budeme zkoumat neobvyklým způsobem, je oheň. Dělali jste k tomu cvičení a zkoumali potenciály, jak můžete oheň využít pro čištění. Zabývali jste se také tím, co je oheň sám o sobě a to bych teď chtěl s vámi prodiskutovat, neboť tento živel se liší od těch ostatních. Budeme také oheň zkoumat jako metaforu v nitru člověka, to znamená, že mu přiřadíme energii.

Oheň se odlišuje od těch ostatních tří živlů tím, že je na Zemi jediným živlem, který se kolem ní jen tak prostě nerozkládá. Dalo by se říct, že vzniká různými způsoby. Je téměř pořád k dispozici, často se však zvláštním způsobem rozdmýchává. Blesk není oheň, blesk je elektřina a ta vytváří oheň. Magma planety není oheň, ale magma, láva však vytváří oheň. Oheň je aktivní, zatímco ty tři ostatní živly jsou pasivní. Můžete udělat malý ohníček nebo velký oheň, ale nemůžete udělat malý nebo velký vzduch, malou nebo velkou vodu, malou nebo velkou zemi. Ostatní živly jsou, co jsou, využívají se, jsou tady a mají energii a vy se jejím prostřednictvím o nich učíte. Avšak u ohně je to jinak, máte volbu s ním navázat kontakt nebo ne. Oheň pro vás existuje nejen proto, abyste jej zvedli a přenášeli, jak to můžete udělat s vodou nebo zemí. Není pořád k dispozici jako je vzduch. Ve starých dobách měli domorodci strážce ohně, který byl zodpovědný za to, aby udržoval řeřavé uhlíky, když cestovali a zvlášť když bylo deštivo. Pro ně oheň znamenal teplo, život, vaření pokrmu. Potřebovali jej, ale museli udělat něco pro to, aby jej získali. Museli jej živit, starat se o něj, přenášet jej nebo jej třením znovu rozdělat, když nebyl zrovna k dispozici. Vidíte tedy, že oheň je mezi čtyřmi živly odlišný.

Pojďme si teď oheň přiřadit k něčemu v nitru člověka. Metafory jsou zábavné, protože si z nich pak můžete vyvozovat různé věci, na které byste předtím pravděpodobně nepomysleli. Dovolte nám zažehnout ve vaší duši oheň a v tomto speciálním případě máte neuhasínající oheň, který nikdy nezhasne, přesto jej však můžete skrýt. Ne abyste mě špatně pochopili: oheň může být ostatními třemi živly doslova udušen. Můžete jej uhasit vodou, můžete mu odejmout kyslík, zasypat zemí. Máte tedy na výběr, jak velký chcete mít svůj oheň. Avšak vaše duše je věčná. Zatímco se nacházíte ve 3D, drazí, může být oheň ve vaší duši zatlačen do pozadí a natolik zkrocen, že sotva živoří a vy můžete žít tak, že si to ani nikdy neuvědomíte.

Na druhé straně ale můžete oheň také živit, dávat mu lásku a soucit a nechat ho rozhořet do té míry, do jaké chcete. Můžete svůj oheň přeměnit do intuice nebo léčení, do vědění a moudrosti. Můžete vytvořit velký žhnoucí oheň a vyrovnaně se s ním procházet kolem tak, aby lidé mohli doslova vidět jeho světlo. Nebo jej můžete zhasnout jinými živly nebo něčím jiným, čím jej můžete zakrýt a udusit. To je svobodná volba lidí. Když oheň zhasnete, už nevyzařuje žádné světlo. Oheň je aktivní, oproti těm ostatním živlům, a proto dělá to, co dělá: vysílá sám sebe, vysílá energii, kterou lze nazvat teplem, žárem nebo světlem. V této metafoře tedy můžete vidět oheň, jaký máte, a můžete jej pozorovat dvěma způsoby. Co všechno může oheň pohltit, strávit, spálit? Je to nebezpečné? Může to být to, co chcete.

Drazí, uzavřu to následujícím. Nechte oheň, který je soucitem Stvořitele ve vás, zářit tak jasně, že pohltí všechno, co není velkolepé. Nechte ohněm spálit každou myšlenku, která už k vám nepatří. Ať spálí všechno to, co zpochybňuje vaši velkolepost. Ať zlikviduje to, co už není přiměřené tomu, kým jste. Ať spálí jakoukoli nepravdu, kterou vás kdy učili, aniž byste je kvůli tomu odsuzovali. Ve všem a v každém postoji víry existuje určitá vhodnost a pak existuje ještě pravda Světla. Ať oheň vytváří toto Světlo, které zahrnuje čistotu toho, kým jste, a kterým může pronikat pravda Tvůrce. Ať vyžene nemoci z vašeho těla, znovunastolí rovnováhu a radost. Ať oheň natolik rozzáří vnitřní dítě, že se ráno budete probouzet šťastní a nikoli naopak. Ať je oheň takovým živlem, který můžete ovládat a pracovat s ním – a dělat ho tak velkým, jak si přejete. Tolik k ohni.

A tak to je
Kryon


      2. živel ZEMĚ

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Ti, kteří ještě nikdy neviděli proces channelingu, se možná zeptají. „Jak je to možné, že lze tak rychle a snadno projít závojem?Ve staré energii to nešlo a to samotné ukazuje rozdíl mezi minulostí a současností. Závoj, kterým můj partner prochází, je mnohem tenčí než dřív, ale on se to také učil a zná postup. Dříve ve staré energii museli lidé provádět různé přípravy, aby mohli přenášet informace skrz hustý závoj. Tehdy dokonce reagovaly i buňky těla, dnes už to nedělají. Stále víc channelerů dokáže ihned vstoupit do tohoto stavu a stejně tak jej zas opustit. Drazí, mělo by vám to naznačit, že to můžete dokázat sami. Meditace, které vás učili, už nejsou stejné jako dřív, a stejně tak i jiné věci, které jste provozovali jako čištění a přípravy pro channelování v určité energii, už nejsou stejné. To vše jsou dobré zprávy, které mluví o novém člověku a jeho vztahu k Zemi.

Dnes se budeme zabývat živlem země. Nepůjde o hlínu Země, ale o Gaiu. Zatímco oheň je tolik odlišný od ostatních živlů, země se odlišuje uvnitř sebe samé. Vnímá vás, má vědomí, je vaším partnerem. A tak se vás ptáme: „Jste vy sami naladěni na Gaiu a jste v souladu s tímto živlem?“ Kdybychom vzali nějakou metaforu pro lidské tělo, řekli bychom, že oheň reprezentuje duši, protože můžete ovládat jeho sílu podle toho, jak vytváříte větší oheň a jste si víc vědomi své duchovní Akáši, nebo jak oheň ztlumíte, což znamená, že si jí budete méně vědomi. Je to vaše svobodná volba. Pro živel země, zvaný také Gaia, je metaforou vaše vědomí. Takže vědomí lidské bytosti je metaforou živlu země. Začínáte se nyní učit, že lidské vědomí je skutečně propojeno s vědomím planety. Nemůžete to oddělit, stejně tak jako se nemůžete oddělit od své duše. A čím víc to chápete, tím víc si uvědomujete, že nikdy nejste sami.

Pokud jste spojeni s planetou, nikdy nejste sami se všemi těmi tématy, která v sobě chcete změnit. Vidíte, kolik toho můžete udělat, kolik toho tady je? Věděli jste, jak moc se léčení, o které jste žádali a kvůli kterému jste sem přišli – vím, kdo tu je – vztahuje k tomu, co je kolem vás, k životnímu prostředí a celé planetě? Planeta vám poskytuje potravu a je zodpovědná za mnoho vašich myšlenek. Tato propojenost mezi vámi, zemí a Gaiou je jedním z tajemství dlouhého života. Drazí lidé, neexistujete jako ostrovy obklopené věcmi, které by k vám nepatřily. Místo toho jste obklopení věcmi, jimiž jste vy sami. Půda, po které chodíte, rostliny, které vám dávají kyslík – to vše je nutné pro všechno, co jste si vyžádali: pro změnu vědomí, pro mír, léčení a delší život. Gaia do toho musí být zapojena. Gaia se od vás sama neoddělí a to partnerství je tak dokonalé, že ho musíte přijmout, věřit v něj, uznat ho a ocenit. To spojení je pro vás nezbytné, abyste mohli žít.

To je dnešní poselství. Ty čtyři živly Země dalece přesahují jednotlivé čtyři živly. Přicházejí společně, zasahují dokonce do procesu života samotného. A proto, když tyto čtyři živly studujete, oslavujete a ctíte, pak také oslavujete i sebe samé a váš vztah ke všem čtyřem živlům. Dalo by se říct, že existuje vlastně pět živlů a tím pátým živlem by bylo vědomí člověka.

A tak to je.
Kryon


         3. živel VODA

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Živel, který dnes budeme studovat, je voda. Chtěl bych vám sdělit, že voda znamená život. A pokud existuje nějaká metafora tohoto živlu ve vztahu k lidem, pak je to život sám. Život. Máte duše, máte vědomí, ale život – jak uvažujete o významu tohoto živlu?

Drazí, už jste odhalili, že voda v krystalické formě vykazuje účinek lásky, soucitu a vědomí. To už víte. Někteří v této místnosti vědí o jemnohmotných energiích lidí. Tyto znalosti byly známé už prastarým a procesy, které se dnes využívají k užitku lidí, začíná odhalovat i západní medicína. Znáte tedy už sílu vědomí a víte, že může měnit energie. A víte, že energie mohou měnit způsob, jak lidé smýšlejí sami o sobě. Někteří děláte energetickou práci, kterou jste objevili před dlouhou dobou, a občas se setkáte s pacienty, kteří prostě jen sedí, přetrpí to a nevnímají žádné změny, zatímco jiní tento proces akceptují, vítají jej a dovolují, aby se uzdravili. Co to vypovídá o meridiánech? Jsou tu jen tak a dělají svou práci, nebo pracují jako antény, které přijímají záměr a vědomí lidí, umocňují je, odvádějí na odpovídající místa a na buněčné úrovni přímo ovlivňují život samotný, vodu? Zdá se, jako by každý proces, který jste vy terapeuti provedli, věděl, kdo jste, když jej provádíte. Vypadá to, jako by se naladil na člověka, který je částí všeho.

Až odtud odejdete, i kdybyste si sebou nevzali nic z této série channelingů, rád bych, abyste si vzpomněli jen na jedno jediné: Jste silní, mocní! Víc než jen silní, ale také selektivně silní, to znamená, že můžete navrhnout, vyprojektovat, naplánovat, kým jste. Můžete si navrhnout nemoci, které si přivodíte, a pak je vyléčit. A to, jak o nich smýšlíte a uvědomujete si je, bude přes vás ležet jako kniha, kterou lze otevřít a číst si v ní, kdo jste: „Mám strach z toho a toho. Chytil jsem tamtu nemoc. V každém případě přežiji, protože nebudu nemocný, nic nechytnu, nebudu dělat to či tamto, nic mě nebude ohrožovat. Jsem zdravá osoba. Všechny mé buňky souhlasí a spolupracují. Vím, kdo jsem a ony také vědí, kdo jsem.“ Jakou knihu máte vy? V žádném okamžiku historie to nebylo víc významné a vzrušující jako dnes.

Děje se toho víc, než tušíte. Posun, kterým jste v r. 2012 prošli, uvedl do pohybu tolik věcí a bude jich dál přibývat. Děje se to však pomalu, takže možná ani nerozpoznáváte, že to je v pohybu. Objeví se nové procesy a metody, jak je měřit. A uvidíte energie těla, začnete spolupracovat s energiemi vědomí člověka, který je využívá. Přitom zaregistrujete určitý ústup od alopatie, už to nebude léčba užíváním tabletek, které mění chemii a zároveň mohou způsobovat vedlejší účinky, ale uzdravování a změny, jak si je navrhnete. Bude existovat čistota vědomí, která prodchne veškeré přístroje a zařízení, pokud ještě takové budete vůbec potřebovat. Léčba bude probíhat ezotericky, prostřednictvím vědomí nebo jinými formami, a tělo to rozpozná. Co pro vás znamená homeopatie? Je to pilulka? Ne, je to signál a rozdíl je zřejmý. Homeopatie není žádný lék, ale signál, který byl vytvořen k tomu, aby mluvil s vaší innate. Vaše tělo zná plán, celé poselství, a může začít s uzdravováním. Co v sobě obsahuje homeopatická tinktura, že je to tak pozoruhodné? A jak by mohl signál přimět tělo k tomu, aby něco dělalo? Odpověď zní, že spolu se signálem, který tělu říká, co má dělat, přichází instrukce šéfa a tím jste vy. Protože vy jste si vložili tinkturu pod jazyk a naplnili ji svým záměrem. Jste šéfem, který hovoří s buňkami možná takovým způsobem, jaký už znali prastaří.

Když provádíte akupunkturu, co vlastně děláte? Je to energie v meridiánech, v jehlách, v jemnohmotné energii? Nebo je to signál, využívající energie? Tím signálem jsou instrukce: „Vím, že tu je meridián se svou specifickou funkcí a instrukce přicházejí na základě záměru osoby, která ví, co pro své tělo chce.“ Všechna tato poselství budou v lidském těle předávána přímo zdroji života, vodě.

Co víte o vodě? Můžete ji svým vědomím restrukturalizovat. Co víte o spojení vody se životem samotným? Můžete ji svým vědomím změnit. Co už jste odhalili prostřednictvím procesů prastarých, o kterých jsme se zmínili? Léčení a instrukce pro tělo. Rád bych, abyste začali rozpoznávat, že v tom je ještě mnohem víc, než víte. Afirmace, které hlasitě vyslovujete, jsou zásadní. Vyslovíte je, projdou sluchem k vědomí a ovlivní to, kým jste. Také meditace jsou velmi silné, protože člověk svým závěrem dává instrukce, nejsou to jen energie nebo modlitby. Vidíte ten rozdíl mezi „modlit se za něco“ a „dávat instrukce“? Je možné, že byste mohli dávat planetě instrukce? Je možné, že byste mohli dávat instrukce svým buňkám? Věříte, že tím vším si dokonce můžete prodloužit život a zastavit proces stárnutí? Tělo stárne proto, že nedostává žádné instrukce! Slyšeli jste dobře. Tělo stárne, protože nedostává žádné instrukce. Možná namítnete: „To je nesmysl, tělo stárne zcela přirozeným způsobem, na základě zkracování telomerů nebo na základě toho či onoho.“ Říkám vám však, drazí, že tělo bude dělat, co teď dělá, tak dlouho, dokud budete jen sedět a přihlížet. Takové je standardní nastavení, když tělo pracuje bez dalších instrukcí. Pokud mu však dáte pokyny, pak mu předáváte podklady pro to, jak se má reprodukovat, regenerovat a vyhýbat nevhodným věcem. Tím vám říkám, že nad tím máte kontrolu, můžete to řídit. Nikdy v historii jste neměli takovou kontrolu nad svým tělem jako nyní. Je to velkolepější cesta, než byste si mysleli.

Ještě o tom uslyšíte víc, avšak říkám vám: Rád bych, abyste zkoumali prastaré a jejich předky. Vlastnili věci a schopnosti, které jste zahodili. Vlastnili moudrost, o které se nechcete informovat nebo o ní číst – například metody, jak postupovat v životě, nebo stará, hluboce moudrá přísloví a rčení, která jste nechali upadnout v zapomenutí, nebo ceremoniály, které fungovaly, protože ti, kdo je prováděli, byli stejného smýšlení a chápali, co dělají. „Kryone, tím myslíš, že bychom měli pořádat ceremoniály?“ Ano, měli byste je pořádat svým vlastním způsobem, moderním způsobem, dokonce třeba i v kanceláři. Myslíte si, že je něco takového možné? Ano, je, neboť když lidé odhalí něco, co funguje, pak to také dělají a otázky si kladou až později. To je to, co se teď děje a co se bude dít, například soucit na pracovišti. Na tolika místech světa se dějí věci, o kterých vám nikdo nedává zprávy a vy o nich nevíte. Uplynou léta, než se zpravodajství začne věnovat těmto příběhům. „Neobsahují dostatečné drama,“ řekli byste možná, a přesto je to to nejdramatičtější dění, které se teď na této planetě odehrává. Nakonec dojde k vytvoření soucitu a míru tam, kde předtím žádný mír nebyl, a mezi zeměmi dojde k jednání, která budou vypadat úplně jinak, než předtím. To přichází.

A teď vám říkáme, drazí, že je zapotřebí, abyste zachovali klid při tom všem, co uvidíte. Máte vědomí a lepší znalosti o věcech, které ostatním lidem budou nahánět strach. Pak řeknete: „Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.“ Buďte klidní, protože vaše vyrovnanost bude působit na lidi kolem vás. Nakonec přijdou a řeknou: „Měl jsi pravdu. Možná jsem měl víc naslouchat. Možná jsem měl víc vědět o svých předcích a víc jim naslouchat. Možná jsem měl prozkoumat, čemu věřili a víc se tomu věnovat. “

Pro dnešek to stačí.

A tak to je.
Kryon


  4. živel VZDUCH

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Budeme se zabývat čtvrtým živlem, vzduchem. Je to další živel, který se zdá být neviditelný. Přesto můžete vzduch jasně vidět, nese jej vítr, je větrem. Ale všeobecně je pro vás vzduch něco velmi vzácného, protože jej potřebujete k životu, dokonce ještě víc než vodu. Potřebujete jej stále, v každém okamžiku. A existuje vztah mezi vzduchem a Gaiou. Kdybyste k tomu chtěli najít ezoterickou metaforu v lidském těle, čím by pro vás vzduch byl? Dovolte, abychom to vyjádřili takto: Je to váš tichý životní přítel. Něco, co je neviditelné, něco, co dostáváte zdarma, co potřebujete každý den v každém okamžiku. A když dojde, poznáte to a nemůžete přežít.

Můj partner dnes mluvil o věcech, které jsou skryté v historii. A čím víc se o tom učíte, tím víc víte o své vlastní velkoleposti, ale také o velkoleposti vašich předků. Říkali jsme vám, že na této planetě jsou dnes staří strážci moudrosti prastarých. Mají to, co chybí západnímu světu. Nesou si sebou moudrost z minulosti. Domorodci ji znají, a proto také uctívají své předky, naslouchají jim a předávají jejich učení dál svým dětem. Je to moudrá kultura, která zahrnuje předky jako součást výchovy a vzdělávání malých dětí. To jste nedělali.

Co kdybych zašel dál a zeptal se: Kdo byli předkové těch starých? To je pak studium hvězd v galaxiích, které tu byly před vámi. Je možné, že jejich moudrost je také ve vás? A pak byste si museli položit otázku: „Odkud skutečně pocházíme?“ Je možné, že jste jako lidská duše rozšířením toho, co tu bylo ještě před vznikem Země a života na ní? A pokud to platí, máte pak moudrost, která přesahuje tuto planetu a kterou si můžete přivolat jako pomoc pro to, co se tady teď děje? Tento neviditelný přítel, který nazýváme vzduchem, je stará moudrost, kterou v sobě nesete. Co kdybyste si ji právě teď mohli vyzvednout? Něco vám řeknu, drazí. Mnozí v této místnosti to udělali a mnozí posluchači v budoucnu s tím začnou. Tato moudrost, o které mluvím, tento neviditelný přítel, jste vy sami ve své vlastní Akáše. V jejím spojení s Tvořivým zdrojem tkví tajemství pro mír na Zemi. Začínáte odhalovat určitou energii, která přesahuje energii, kterou potřebujete pro život. Je to energie uvnitř vašeho lidského těla. Jsou to specifické energie, které tu vždy byly, jak pro vaše lidství teď, tak pro biologii, kterou jste měli, než jste sem přišli. Co kdybych vám sdělil, že energie Tvořivého zdroje a energie vašeho těla byly týmiž energiemi pro jiné životní formy všude v této galaxii? Pochybovali byste o tom? Řekli byste: „Nu, ale ty jiné životní formy pravděpodobně nebyly humanoidní.“ Ale ano, byly. „Ale nebyli takoví, jací jsme my?“ Ale ano, byli. A opakujeme vám ještě jednou: Až se s nimi jednoho dne setkáte, budou vypadat hodně podobně jako vy.

Co jste se naučili, co nepochází ze Země a co právě teď máte ve své Akáše, něco, k čemu se intuitivně probouzíte a co pochází z hvězd? Jak to může vypadat? Říkám vám, že astrologové se probouzejí ke kvantové astrologii. Homeopati se probouzejí k ezoterické multidimenzionální homeopatii, k energiím, které jsou hodně vzdálené jejich tušením. Některé z nejstarších a nejznámějších léčebných procesů budou mít stále víc multidimenzionálních vlastností. To je probouzení, které pochází z hvězd. Dosud jste to neměli, ale teď se to začíná objevovat ve vaší Akáše. Je to vás nejlepší přítel.

Živel vzduchu je tak zajímavý. Věděli jste, že tohle místo tady je jedno z nejčistších míst s nejčistším vzduchem na planetě? A že to má důvod? Ve škole jste se učili o fotosyntéze a rozumíte výměně kyslíku a kysličníku uhličitého. Víte, že Gaia, stromy, vám poskytují kyslík k životu a že jim za to zas dáváte něco, co potřebují. Zdalipak vám už někdy někdo řekl, na kterém místě se vyrábí nejvíc kyslíku na planetě? Pokud teď řeknete: „To musí být les“, pak je to špatně. Protože to jsou ty nejmenší rostlinky, jako jsou lišejníky a různé druhy mechu v deštných pralesích, které produkují víc kyslíku než stromy. Proto jste tady ve správném čase na správném místě, abyste se mohli jít projít ven a nadýchat se toho nejčistšího vzduchu, který pro vás produkuje vaše nejlepší přítelkyně Gaia.

V této metafoře máte ještě druhého nejlepšího přítele a tím je vaše Akáša. Dodává vám životní sílu, která má na této planetě vytvořit něco speciálního. Poskytuje vám nové informace o novém zdraví tak, že budete víc využívat energie meridiánů těla a ještě mnoho dalšího, mnoho dalšího. Energie lidského těla jsou tajemstvím dlouhého mládí a uzdravení. Bude toho ještě mnohem víc, než máte teď. Drazí, ve vašich buňkách je toho mnohem víc, než dokážete rozpoznat a o čem jste se nikdy neučili.

Rád bych, abyste o tom přemýšleli, až opustíte toto místo. Jste teď obklopeni pestrobarevným vesmírem energií, které nesou vaše jména, kráčejí s vámi a kolují ve vaší Merkabě. Nesete si je částečně v sobě, ve své biologii, DNA a dokonce ve své duši – vše smíšené do něčeho božského a vzdáleného realitě, kterou chápete. Je to absolutní tajemství zdraví a života.

A proto, až tyto věci v budoucnu odhalíte, nebude už docházet k přelidnění, protože budete dostatečně moudří, abyste věděli, co funguje a co ne, a bude existovat úplně jiný druh výroby potravin, elektřiny a vody. Nové paradigma života na planetě zažene všechny strachy, které teď momentálně ve 3D máte. Nevíte, co nevíte. (Kryon se směje.) Pokud si budete tuto vizi udržovat a pozitivně myslet, přenesete si tento pozitivní pocit i do příštího života. A až se pak znovu narodíte, budete mít v paměti své Akáši, že existuje naděje, že tu jste z určitého důvodu a že nemusíte trpět. Nová generace na planetě je klíčem ke všemu, co se bude dít. A postupem času vy budete tou novou generací. Přemýšlejte o tom.

A tak to je.
Kryon


        Závěrečný channeling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Existuje tolik krásných, laskavých a probouzejících lekcí, které se lidé mohou naučit. A pro každého z vás jsou jedinečné a každý z vás se je učí způsobem, který je právě pro něj vhodný. Není to žádná velká lekce, ke které by se všichni shromáždili a společně se ji učili. Místo toho se setkávají skupiny lidí v energiích, které si začínají uvědomovat. Neučíte se při tom žádná fakta ani si nesepisujete žádné seznamy. Co vnímáte a co vás přivádí do soudržné jednoty, jsou vlastnosti lásky. Cítíte se v bezpečí a také si to uvědomujete. To je komunikace mezi pracovníky světla – není to to, co nazýváte systém víry.

Rád bych řekl, že byste to měli přestat označovat jako systém. Je láska systém? Není. Je soucit systém? Není. Ani žádný další vztah ke Stvořiteli není systém, prostě jen JE. Také ostatní lidé si začnou tyto energie uvědomovat, a to ne v nějakém systému, ale v této soucitné energii, která vás všechny obklopuje a která z vás dělá lepší lidi, protože jste soucitní a laskaví k sobě samým a následně pak i k ostatním lidem.

Mění to všechny atributy vašich očekávání, musí to však začít doma, u vás samotných. Vždycky jste slýchali: „Odpusťte sami sobě“, ale nejde ani tak o odpuštění jako mnohem víc o uvědomění si toho, kdo jste a toho, že možná ani nemusíte odpouštět. Je to uznání, že jste se narodili velkolepí. A nezáleží na tom, co si myslíte, kým jste byli – byli jste tím, čím jste byli jako děti a co jste si jako dítě mysleli, než jste dospěli a naučili se všechno chápat se soucitem a láskou. Že Bohem, který vás stvořil, jste vy sami. Znovu opakuji, že fráze „stvořeni k Jeho obrazu“, která se v minulosti tak často používala, aby popsala božství v lidech, není obraz (podoba) nějakého proroka nebo obraz božské tváře, ale obraz soucitu. Je to láska. „Stvořeni k Jeho obrazu“ znamená, že jste částí Stvořitele. Obraz Stvořitele je ve vašem nitru – to je to velkolepé!

To je motor, který teď začínáte využívat, abyste si vytvořili to, co právě potřebujete. Potřebujete řešení pro své problémy, se kterými jste sem dnes přišli, nebo řešení svých zdravotních problémů – tady máte motor. Naposledy jsme vám říkali, drazí, jak můžete ten motor instruovat, aby se rozjel a zbavil vás všech těch věcí, které už nepotřebujete, nebo už jsou nevhodné ve vašem současném životě. Máte pocit, že váš život je ohraničený nebo brzo skončí? Říkám vám, že všechny tyto myšlenky pocházejí ze staré energie a 3D a dosud jste jim nějak věřili a nechápali, co znamená „stvořeni k Jeho obrazu“ – dnes už máte kontrolu nad délkou svého života a nic, co se právě teď děje ve vašem životě, není napořád. Můžete to dnes nebo zítra odstranit. Nevíte, co nevíte. A co nevíte, je to, jak jste silní. Síla je tu pro vás, aby vás změnila.

Drazí, nacházíte se na vodě (channeling je předáván při okružní jízdě na lodi – pozn. překl.) a tohle je okamžik, kdy bych vám rád předal pár věcí, o kterých jste opravdu dosud nikdy neuvažovali. Před pár desetiletími existovalo pár astronautů, kteří létali na Měsíc a úplně opustili gravitaci zemského pole. Bylo jich jen pár. Nehraje žádnou roli, zda přistáli nebo ne, ale pár týdnů nebyli nijak spojeni se zemským povrchem planety. Ten fakt, že byli zcela mimo pozemské magnetické pole, je významný. Vůbec nebyli uzemněni. Rád bych, abyste si trochu prostudovali, co se s těmi muži stalo. Jeden z nich se stal výtvarníkem, druhý básníkem. Další se stal vysoce spirituálním a chtěl mluvit jen o tom. Další zas vůbec nemluvili o tom, co se s nimi stalo, protože to bylo velice osobní. Tak velice osobní, že nechtěli mluvit ani o té cestě. Neboť každý z nich zažil zjevení, božský zážitek, jaký nečekali. Byli to vědci, piloti a astronauti, vybraní z těch nejinteligentnějších a nejvíc logicky uvažujících mužů – a na všechny to zapůsobilo.

Řeknu vám, že po pár dnů jste tu nebyli uzemněni a energie na tomto místě dozrála pro změny, objevy, rozhodnutí a řešení. Znovu zopakuji – dozrála pro změny, objevy, řešení. Zda to využijete nebo ne, to je vaše svobodná volba. Mluvím teď k této malé skupině. A pro pozdější posluchače (a čtenáře) dodávám následující: vězte, že kdybyste se vydali na delší cestu po vodě, pak by to vytvořilo nádhernou kreativní dobu. Každý, kdo byste chtěli napsat knihu nebo báseň, vydejte se na okružní jízdu po moři. Každý, kdo potřebujete ve svém životě učinit rozhodnutí, ale nevidíte řešení, vydejte se na okružní jízdu po moři. Je to pro vás pozvání, abyste mysleli jinak nebo dokončili věci, které byste jinak asi nedovedli do konce. A až pak zas vystoupíte na pevninu, všechno začne mít smysl. Ohlédnete se na ten jeden nebo dva týdny zpátky a řeknete: „To bych si nikdy nepomyslel. Cítím se teď úplně jinak.“ A důvodem není to, že jste měli prázdniny, drazí, ostatně astronauté také neměli žádné prázdniny. Ten důvod je jiný: Vy s vámi – jeden z nejvelkolepějších nástrojů, které můžete mít.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – „Alaska Tour“ – MP3 46:44

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.