Honba za fenoménem Dvojplamen

V posledním období se do povědomí lidí dostávají informace o partnerství dvojplamenů. Zájem o tento fenomén stále narůstá. Avšak představa o tom, jaký tento vztah je, o romantické lásce, unášejících čarokrásných pocitech, splynutí ve společném láskyplném objetí, však bývá velmi zkreslená a zavádějící. Skutečnost, opravdové prožívání a smysl těchto vztahů, je úplně jiná.

Zda se v aktuálním životě vůbec se svým dvojplamenem setkáme, nemůže ovlivnit naše vlastní přání či neutuchající touha vedle něj spočinout. Shledání bývá předem daná událost a stává se tak až na závěru vlastní cesty poznávání, rozvoje a růstu, po mnoha inkarnacích. Se svým dvojplamenem se potkáme až poté, co jsme na této Zemi prošli vším a zakusili už téměř vše, co vůbec bylo možné zažít.

O romantickém vztahu a vůbec o fungujícím vztahu dvojplamenů, se nedá hovořit v jeho fázích předcházejících dorovnání na všech úrovních, s výjimkou počáteční nedlouhé fáze setkání a „nahlédnutí do ráje“. Další, následující stádia, jsou více méně utrpením, jelikož vyplouvá na povrch vše, co je potřeba transformovat, dorovnat a doladit. Je to velice náročné, neboť mnohdy až opravdu nesnesitelná bolest dokáže jedince přimět ke změně, vlastní práci na sobě. Čím více se však oba blíží osobní rovnováze a tím tedy i rovnováze společné, vše se ustaluje a obnovuje se společné sdílení, cítění a harmonické prožitky. U naprosto dorovnaného dvojplamenného páru, po překročení hranice rovnováhy, se však nejedná o tradiční romantický zamilovaný vztah. Zamilovanost a romantika nejsou na místě. Jedná se o vyzrálé ustálené uvědomění a vnímání. Nevyznačuje se citovými výkyvy v úžasných výšinách při vzájemném sdílení a souhře, a zároveň ve strmých propadech při odloučení či neshodě. Jedná se o ustálenou rovinu vyzrálých postojů bez kolísání, je to naprosté sladění a sounáležitost. Někdo by zde mohl postrádat dynamiku, ovšem ta by pár odváděla od jeho pravé podstaty, společného, vyrovnaného, stálého a cíleného konání a tvoření.

Mnoho, zvláště velmi romanticky založených lidí, se zhlédlo v tomto fenoménu, a toužíc prožít úžasnou lásku, dosud nepoznané city, splynutí s milovanou osobou, směřují téměř veškerou svoji pozornost a energii k hledání a nalezení „své druhé poloviny“. Upínají se na hledání a sblížení se svým dvojčetem a zapomínají žít. Hledají někoho, bez koho se necítí úplní a nemohou zažít pocity absolutního štěstí. Touha po nalezení a splynutí se svým dvojplamenem se může proměnit až v chorobnou posedlost, která však pouze naznačuje neschopnost plného žití a prožívání svého vlastního života.

I mnohé ženské dvojplameny se velmi upínají na svého párového partnera, a to obzvláště tehdy, kdy po setkání a počátečním nádherném prožitém období, jejich vztah z důvodu neutichajících a stále se stupňujících rozporů ztroskotal. Povědomí a informace o konceptu dvojplamenů jim mohou sice jisté věci pomoci vysvětlit, ale také je mohou svést k tomu, že veškeré své úsilí a pozornost budou směrovat na sblížení se svým partnerem, avšak zapomenou žít svůj vlastní život. Utrpení způsobené marným stíháním svého dvojčete je stejně nakonec donutí vrátit se k sobě, ke svému životu a nalezení všeho, co hledaly u svého dvojplamene, uvnitř sebe samého. Jsou donuceni naučit se žít, prožívat, být šťastní a naplnění sami se sebou. Dvojplamenný vztah nedovoluje závislost a potřebu někoho doplňovat, či být někým doplňován.

twin4n

Je důležité si uvědomit, že člověk jako osobnost je sám celek. K tomu, aby fungoval, nepotřebuje nikoho jiného, nikoho vně sebe. Je však třeba, aby se naučil být šťastný a naplněný jen sám se sebou bez závislosti na komkoli jiném. Štěstí, spokojenost a naplnění musí vycházet z jeho vlastního nitra. Šťastný, vyrovnaný a naplněný člověk již pak vedle sebe nepotřebuje nikoho, kdo by ho doplňoval, vyrovnával nějakou jeho slabinu či nedokonalost, cokoli mu dával. S obdobně založeným partnerem může vytvořit vztah, který není stavěn na potřebě či závislosti, ale na harmonickém sdílení. V případě, že v tomto vztahu dojde k jakkoli dlouhému odloučení, nedochází ke krizi z nedostatku či závislosti, neboť druhý z partnerů je schopen zabezpečit sám sebe ve všech oblastech života, a to citových i materiálních.

Každý partnerský vztah, který je nám dán, je pro nás důležitý a přínosný, má nás něco naučit, máme jeho prostřednictvím něco pochopit, umožňuje nám žít a prožívat. Pokud bychom se upnuli pouze na hledání dokonalého partnera ve ztělesnění našeho dvojčete, a žili život v naší vlastní vytvořené samotě a izolaci, sami bychom blokovali vlastní vývoj, ochuzovali se o vlastní prožitky, nové zkušenosti. Úmyslně bychom bránili našemu osobnímu růstu a mrhali drahocenným časem vlastního života. Svůj dvojplamen potkáme až v okamžiku, kdy budeme již dostatečně připraveni, budeme mít potřebné množství zkušeností a prožitků. K tomu nám právě mají dopomoci i předcházející partnerské vztahy.

Konceptem dvojplamenů je smysluplné a účelné se obšírněji zabývat až ve chvíli, kdy tato situace člověka skutečně potká a přímo se ho dotkne, kdy je zažehnut proces sbližování. Od této chvíle zpravidla nebývá cesty zpět, není možné proces zastavit či pouto přetrhnout. Nezbývá nic jiného než se situaci postavit čelem a začít postupně zdolávat všechny zkoušky doprovázející proces vlastní transformace. Toto období bývá velmi náročné a bolestné, mnohdy doslova utrpením. Nemálo dvojplamenů upřímně přiznalo, že by bylo raději, kdyby své dvojče nikdy nepotkalo. Přestože jsou dvojplameny vnitřně vedeny ke sladění se svým partnerem a k závěrečnému vytvoření vyrovnaného stabilního svazku s jistým posláním, nesmí se nezdravě upínat na vzájemné přibližování, a tedy přímo na svého partnera. Musí žít svůj vlastní plný život. Proces sbližování je o jejich vlastní totální přeměně a závěrečné společné „splynutí“ – ujednocení je pouze důsledkem jejich vlastního růstu a transformace.

Pravým smyslem života na Zemi je naučit se žít. Žít, užívat si, radovat se, být naplněni a šťastni. Tomu nás paradoxně učí i zkušenosti a prožitky, které nám nejsou zrovna příjemné. Je tedy třeba přijímat do života a zpracovávat vše, co nám vstupuje do cesty. Žít teď, v tomto okamžiku, na plno, a nemrhat svým životem a časem vlastním ustrnutím, hledáním své ztracené „druhé poloviny“ či čekáním na vysněnou dokonalou lásku.

Ivana „Geri“ Kutnarová

Zdroj: https://dvojplameny.wordpress.com

Když budete mít štěstí

Když budete mít štěstí, zůstanete sami. Docela sami, vedle vás nebude nikdo a opírat se budete muset jen o zem a sami o sebe.

Když budete mít štěstí a přijde správná chvíle, život vás udeří, aby vás rozbil jako ořech a dostal ven jádro.

Když budete mít štěstí a bude to ta správná chvíle, budete mít bolest. Takovou bolest, že z ní málem zemřete. A pak vám pomůže vnitřně se přerodit.

Když budete mít štěstí, budete plakat. Budou to slzy, které nebude možné nijak zastavit. A s nimi přijde vysvobození a pak i skutečný život.

Když budete mít štěstí, budete pro druhé snadno zranitelní. A nedokážete to skrývat. Tehdy pochopíte, kdo je s vámi a kdo ne.

Budete-li mít štěstí, nebudete znát odpovědi na otázky. Tehdy se budete muset domýšlet sami.

Budete-li mít štěstí, zklamete se v lidech, idejích, učitelích a hodných čarodějích. A až to všechno přežijete, uvidíte skutečný svět.

Budete-li mít štěstí a bude to ten správný čas, nebudete se mít koho zeptat na radu. Vůbec nikoho. Budete muset najít svůj vlastní vnitřní kompas.

Budete-li mít štěstí a bude to ten správný čas, budete se cítit nesnesitelně. Tak nesnesitelně, že s tím budete muset něco udělat; nebo se nevzpírat a nechat svět, aby s vámi něco udělal sám.

Budete-li mít štěstí, utrpíte ztráty, budete podvedeni, zrazeni a téměř zničeni. A ono „téměř“ zanechá na vaší tváři vrásky moudrosti. Zkušenost vám zůstane na celý život.

Jestliže budete mít štěstí, nebudete mít žádné peníze. A budete muset navázat vztahy s lidmi, jimž dříve stačilo pouze zaplatit.

Jestliže budete mít štěstí, budete mít peněz velice mnoho a dosáhnete hlubin zoufalství až se rozptýlí iluze, že štěstí je právě v nich.

Jestliže budete mít štěstí, zdaleka ne všichni vás budou milovat. Budete si muset vytvořit svůj vnitřní hodnotový systém. Pak touha zalíbit se všem vám přestane svírat hrdlo.

Jestliže budete mít štěstí, někdo blízký se od vás odvrátí. Tehdy poznáte cenu šťastných chvil.

Jestliže budete mít štěstí, narazíte na sebe s těmi, koho milujete, tváří v tvář. Čelo proti čelu. Budou tu dvě pravdy. Jejich a vaše. A vy pocítíte zvonící prostor mezi jednotlivými vesmíry, které se navzájem sotva dotýkají.

Když budete mít štěstí, dokážete to všechno vydržet. A najít způsob, jak sami sebe změnit. Vyzkoušíte tu vnitřní alchymii, která z bolesti tvoří krásu. Ze zloby smíření. Ze strachu činy. A z radosti strhující příklad. Vinu a stud vymetá z duše jako se vymetá staré smetí. A jizvy proměňuje v brány.
Když budete mít štěstí a bude to ten správný čas…

A. Dateshidze

beauty-shine

AA Michael – VIZE PRO BUDOUCNOST

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, leden 2017

Milovaní mistři, našimi minulými sděleními jsme se vám snažili pomoci si vzpomenout na svou divukrásnou minulost a přijmout pravdu, že všechno, co je potřeba k vytvoření velkého nového světa, máte uvnitř sebe. Nemluvili jsme jen o vašich minulých životech na Zemi, ale snažili jsme se vám poskytnout určitý vhled do toho, jak jste úžasní. Prosím, přijměte fakt, že jste opustili rozsáhlejší část své Bytostnosti ve vyšších říších, a nyní je čas začít proces, při němž znovu uplatníte nárok na tu spoustu Stránek vyjádření Boha, které tvoří celek vašeho opravdového JÁ.

Říkali jsme vám, že toto je Vesmír velkých rozdílů a že, jako součást svého tréninku, jste zažili mnoho divukrásných dobrodružství na velmi zvláštních a dokonalých místech. Nyní chápete, proč je Země tak důležitá, protože vaše planeta je místem, kde se všechna rozdílnost tohoto Vesmíru setkává. Užili jste si hru duality a polarity, když jste vytvářeli hojnost a pak zase bolestný nedostatek. V jiných životech jste vynesli na světlo světa divukrásné talenty a dosáhli velkých udatných činů, a stejně tak jste zažili mnoho jednoduchých úzce zaměřených životů. Všichni jste zažili jakoukoli situaci, kterou si jen dokážete představit, od nejnižších po nejvyšší, v každé Říši sebevyjádření.

Nyní je čas překročit závoj iluze a znovu požadovat své Božství. Jak se přesouváte hlouběji do vědomí Boha, a vstupujete do vyšších dimenzí Stvoření (Tvoření) a čerpáte z nich, začínáte napínat své duchovní svaly, jste užaslí z toho, jak rychle dokážete zhmotnit to, co jste si představili. Malé zázraky se mění ve velké a komplexní zázraky, přitom jak se stáváte profesionálnějšími, a my vám říkáme, že se nic nedá srovnat s tím, co je pro vás připraveno do budoucnosti.

Jelikož kolem vás víří multidimenzionální vyjádření změny a čas se zhušťuje a rozpíná stále rychleji, musíte se naučit jít s proudem, abyste existovali, byli, ve stavu mírnosti a milosti. Jak všichni z vás do toho či onoho stupně zažili, život na Zemi se za posledních 50 let drasticky změnil. Co bylo normou v prostředí Třetí/Čtvrté dimenze, neplatí, jakmile se přesunete do jemnějších, čistších úrovní Světla Stvořitele. Odvoláme se na několik hlavních událostí doby, abyste lépe porozuměli porovnání nově se vynořujícího kolektivního vědomí lidstva se starým vědomím mas, které převažovalo v minulosti tisíce let.

Vaším Andělským Rodným právem je žít v hojnosti: Proces přerozdělování bohatství na Zemi je nyní v plném proudu. Uvidíte, že mnoho společností a organizací upadne v nemilost a zapomnění. Všechno, co má své základy položené na strachu, chamtivosti a ovládání druhých se rozpadá. V minulosti často trvalo několik životů, než bylo napraveno špatné, a vy jste nemohli vědět, kdy a jak bude dosaženo spravedlnosti. Nyní se těm, kteří jsou zaseknuti v iluzi hry příčin a následků, špatné činy vracejí téměř okamžitě jako bumerang. Ti, kdo se starají jen o svůj prospěch, zneužívají důvěru a moc, které jim byly svěřeny, už nebudou schopní skrýt své prohřešky. Ať už jde o náboženské organizace, společnosti nebo firmy či vlády, přišel čas zúčtování.

Světlo proniká do nejtemnějších stínů, jak Země vstřebává víc a víc vibrací vyšších frekvencí Ducha. Mysl a Duch jsou staviteli a vy jste spolutvůrci nového ráje na Zemi. Vše, co kdy budete potřebovat, vám bude dáno, ale musíte se pevně držet své vize, pro nejvyšší dobro všech, a pak vstoupit do úložiště čistých Adamantinových Částic Světla Stvořitele ve Vesmírných Pyramidách a vytvarovat je v cokoli, co si dokážete představit. Milovaní, hledejte hojnost lásky, radostné láskyplné a milující vztahy, dobré zdraví, mladistvou vitalitu a tvořivost, při tom jak poznáváte, že nejen věci vám přinášejí štěstí a spokojenost, ale hlavně „Stav Bytí a kvalita života.

Pozemské změny a posun vzorců počasí: Země prochází procesem čištění a katarze, zbavování se strachu, omezení, utrpení, atd., v zemích, které byly zneužívány kultivací, země napuštěné hluboce zasetými bolestnými vzpomínkami na války a násilí, a země, kde lidstvo po staletí trpělo různými zvěrstvy, očividně náhodnými, sužované potopami, požáry, posunem země a ničivými větry. Není všechno tak, jak se zdá, drahá srdce, neboť tento proces je důležitý, aby se vyčistil vzduch, země a vody, které lidstvo tak bezohledně znečistilo.

Během těchto dob radikálních změn mnoho sladkých Duší, které bojovaly o přežití, po celém světě opouští Zemi, a my vás žádáme, abyste tento proces přesunu viděli v novém Světle. Nevidíte, že opouštějí trpící a beznadějné bytí ze své vlastní volby, a vstupují přitom branou do světa lásky, míru, radosti a hojnosti – kde se budou připravovat na návrat do čistšího pozemského bytí? Nebude existovat žádné široké spektrum nerovnováhy Hustoty Třetí Dimenze, ke kterému by se mohly vrátit, protože, až se rozhodnou se vrátit, bude to svět, kde dostanou příležitost se učit, rozpínat své vědomí a rychle projít své pozemské lekce. To pro ně připravujete vy, kteří ukazujete cestu. Brzy přijde doba, kdy se žádná Duše nenarodí do prostředí bolesti a iluze, které nyní jsou v mnoha oblastech světa, kde jsou rozladěné frekvence.

Mnozí z vás jsou vedeni k tomu, aby se přesunuli do jiných částí světa – nejste si jistí proč, ale existuje hluboko zasetá touha cestovat do neprobádaných území. Jste voláni k tomu místu na Zemi, kde můžete být nejvíc užiteční – kam budou vedeni ti, co mají podobné vibrace a poslání, aby se k vám připojili. Je čas „Spojit se do týmů“ nebo se sjednotit se svými rodinami Duší a se společníky, kteří mají stejné úkoly. Jak čerpáte z inspirované myšlenky z říše všech možností, stáváte se více intuitivní. Jak se vaše instinktivní povaha minulosti připojuje k vašemu multistránkovému Já budoucnosti, tak se čistí a zjemňuje.

Jemné ladění vaší fyzické loďky:Když do své fyzické loďky vstřebáte víc Světla, změní se vaše potřeby a touhy.Smrtelně nebezpečné nemoci a viry se nebudou moci ve vašich rozvíjejících se, odolnějších Světelných tělech zabydlet. Momentálně nevidíte velké změny ve fyzické tělesné struktuře, ale vnitřní i vnější změny probíhají velmi rychle. Jak se postupně rozpouštějí membrány Světla kolem vaší DNA a vy máte přístup ke stále většímu množství moudrosti uložené ve strukturách vašeho mozku, vaše fyzická loďka začíná být silnější a zdravější.

Nastanou divukrásné nové průlomy v léčení a objeví se nové techniky léčení, přírodní produkty a léčiva nahradí většinu vašich syntetických drog, které mají velké množství vedlejších účinků. Množí z vás již zjišťují, že vaše tělo nebude tolerovat velké množství oblíbených předepisovaných látek, kterým dělají reklamu farmaceutické společnosti soustředěné jen na svůj zisk. Vše bude zaměřené spíš na preventivní péči, celoživotní péči, dobrou kondici a pohodu, stejně jako na přirozené kúry, a na to, jak jsou důležité vaše pozitivní, milující myšlenky pro to, abyste zůstali zdraví.Už nebudete ignorovat signály, které vám posílá váš Tělesný Elementál, když se snaží upoutat vaši pozornost. Bolest je způsob, kterým vám vaše tělo dává na vědomí, že něco chybí. V minulosti jste si brali prášky proti bolesti, abyste zamaskovali symptomy, až dokud nebylo pozdě a musely se podniknout radikální opatření k nápravě nerovnováhy.

Jak se naladíte na mnohačetné úrovně vědomí uvnitř a vně svého těla, naučíte se věnovat pozornost signálům, které dostáváte. Pak provedete nezbytná opatření (přizpůsobení) tak rychle, jak je jen možné, abyste zakusili co nejmenší nepohodlí, a rychle se tedy navrátíte do harmonie a k pocitu, že se cítíte dobře.

Nakonec se také smíříte se svou jedinečnou tělesnou strukturou, znaky, talenty a způsoby vyjádření a tvoření. Vybrali jste si své rodiče a genetickou strukturu vaší linie předků z určitého důvodu. Vaše jedinečnost vás činí tak speciálními – nikdo jiný na Zemi není přesně stejný jako vy – ani Duše, které se narodily jako tzv. „identická dvojčata“.

Jednou z hlavních překážek, kterým čelíte během těchto několika posledních let, je přijmout se takoví, jací jste, a zjistit, že jste krásní a drahocenní, a nezáleží to na vnější muskulatuře, kterou jste si vybrali, abyste zažili tento nejdůležitější život ze všech životů. Jsou to vaše zářící Duše a velká vřelá srdce, která vidíme vyzařovat, milovaní, nevěnujeme žádnou pozornost maskování svalů, které nosíte.

Váš Svatý vztah s vaší NadDuší/Vyšším Já: V minulosti ovládalo vaše každodenní bytí tělo přání ega, a vaše Já Duše bylo malým hláskem vědomí, které jste většinou ignorovali. V raném věku vám vštípili tradice, náboženské víry, povinnosti a nutnosti, a učili vás věřit, že je důležitější to, co si o vás myslí ostatní, než to, co si o sobě myslíte vy. Vždycky jste se obraceli ven, abyste se ujistili o své ceně. Neustále jste hledali někoho, něco nebo nějakou událost, která by vám přinesla štěstí, ale obvykle to bylo pomíjivé, často to přineslo rozčarování a zanechalo vás to hledající něco, co vás převyšuje, co by vám přineslo nějaké měřítko sebeuspokojení.

Teď jste se naučili se obracet pro ocenění, inspiraci a vedení dovnitř, protože máte tzv. Duševní vhled, a spojujete se s mnohačetnými stránkami svého Vyššího Já. V tomto procesu vstřebáváte větší dávky čistého Vědomí Vesmírného Světla, které vám pomáhá bez viny uvolnit všechny zastaralé koncepty, když vstřebáváte nové vyšší pravdy, které k vám v ohromující míře přicházejí.

Nyní zjišťujete, že Bůh netahá za nitky někde na vysokém místě, ve vzdáleném Království Nebeském, a neurčuje odměny a tresty. Přijímáte skutečnost, že VŠECHNO, co je potřeba, máte uvnitř sebe, jako součást svého Božského Rodného práva, abyste zhmotnili milující, radostné, poklidné bytí v hojnosti. Staré tradice a zvyky se vás přestávají držet, jak hledáte svobodu vyjádření: vytváříte nové způsoby oslavování svatých dní a zvláštních událostí; a také uctívání našeho Boha Otce/Matku a Nejvyššího Stvořitele.

Modlitba není určena na jeden den, protože žijete duchovně každý jednotlivý okamžik každého dne. Každý den žijete jako mistr tím, že sledujete své myšlenky a akce. Víte, že vaše záměry musí týt čisté, protožejste zodpovědní za každý jednotlivý nejmenší Atom energie, kterou vysíláte. Praktikujete rozlišování a neustále sledujete, čemu věříte, čemu z toho dovolíte se usídlit ve vaší Bytosti. Již víte, že vždy musíte provádět nejvyšší volby, abyste se, jak kráčíte po střední cestě v míru a harmonii, postupně přesunuli za zákony Karmy do stavu milosti.

Váš vztah s ostatními: Učíte se, že jak získáváte smysl Sebelásky a sebeúcty uvnitř, vytahujete více a více Lásky/Světla od Stvořitele – je to nekonečný zdroj duchovní podpory. Když naplníte sebe až po okraj, září z vás tento divukrásný elixír ven v kole Světla, které se neustále rozpíná. Začínáte hledat vztahy, které přinášejí uspokojení na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duchovní.Ve vztazích budoucnosti nebude žádný pocit sebeobětování; bude v nich základní důvěra a budete hledat podporu plného vyjádření osobních zájmů, talentů a duchovní pravdy. Oddaní partneři budou vzájemně doplňovat své sílné stránky, a bez odsuzování (s neposuzováním) a s trpělivostí si budou vzájemně pomáhat zpracovat své slabostí a strachy. Je důležité, abyste se svými blízkými sdíleli společnou vizi, není zde místa pro moc nebo ovládací hry. Začínáte intuitivně poznávat členy své rodiny Duše a ty, se kterými máte hluboké duchovní vazby. Proto ve svých vztazích naleznete víc pohodlí a lásky, než jste si kdy mysleli, že je možné. Už nebudete vyhledávat vztahy založené na „potřebě“, ale na touze sdílet společně svou cestu a znalosti, jak kráčíte vpřed do nového a vzrušujícího Věku.

Jak si představujete budoucnost? To, jak budete prožívat následující roky velké změny, je vaše volba. Můžete se posunout ve vědomí výš, do bodu, odkud nazírá mistr, a vědět, že vše se odhaluje a že vše je naplánováno. Bez ohledu na to, jak bezútěšně svět vypadá, Světlo Stvořitele existuje a svítí dolů a proniká nejtemnějšími stíny – skrytými místy na Zemi – a do srdcí lidstva. Většina lidských bytostí na Zemi jen chce žít v míru, pohodlí, dostatku, aby vyjádřili svou božskost svým vlastním jedinečným způsobem, a jsou ochotny umožnit ostatním totéž (právo). I když to tak nemusí vypadat, těch, kteří chtějí dominovat, dobývat a vládnout, je menšina, a jejich škrtící sevření Země a lidstva mocí každým dnem slábne.Jak vás více vstupuje do mistrovství, požadujete své Božské Rodné právo, tím slabší a méně účinní budou.

Na nějakou dobu nastanou potyčky a válečné vřavy na mnohých místech Země. Ale ti, kteří bojují majíce temnotu ignorace uvnitř, prohrají – nemohou zničit to, co je správné a ze Světla. Armageddon již Zemi navštívil, milovaní, a to nejhorší je již za námi (přišlo to, aby to přešlo). Od nynějška se každý násilný a destruktivní čin čelně setká se silami Ráje, neboť vy, Bojovníci Míru, vyhráváte bitvu svými Světelnými zbraněmi, soucitem a odpuštěním.

Každý jednotlivý okamžik tvarujete budoucnost, každou myšlenkou a akcí, a tak vás to učí zaměřovat se na to, co je správné, místo na to, co je špatné. Praktikujte vidět v lidech okolo vás dobro a ujistěte se, že nabízíte slova povzbuzení a láskyplné podpory jakýmkoli možným způsobem. Jste ti, kteří povedou lidstvo do zářivého nového světa zítřka.Přestáli jste nejdivočejší bouře a prošli jste mnoha temnými nocemi Duše, a vítězoslavně jste se vynořili. Neztrácejte odvahu nebo nepodléhejte slabostí srdce v tuto pozdní bobu, mí odvážní přátelé. Vyřčením slov: „Ať se stane pro nejvyšší dobro všech,“ nám dáváte svolení zasáhnout za vás a pomoci vám projít tyto bouřlivé časy nejvyšší změny.

Vysíláme k vám lásku našeho Boha Otce/Matky a vzácnou dávku Světla ze srdce Nejvyššího Stvořitele. Jste nadmíru milovaní a vroucně střeženi.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Mužská a ženská energie

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely
(překlad video channelingu)

Já jsem Marie Magdaléna. Jsem tu s velkou radostí v srdci. Spojovat se s vámi touhle cestou je pro mě jako zázrak, neboť to značí, že energie na Zemi se mění a závoj mezi tímto světem a tím vaším se ztenčil. Stali jste se vůči nám přístupnější, jako my jsme se stali přístupnější Vám.

Most byl uzavřený a my jsme toužili po této chvíli velmi dlouho, neboť nás bolí vidět Vás osamělé a opuštěné v prostředí Země. Nebylo to tak zamýšleno. Máte mít spojení s jiným světem, zatímco žijete své životy na Zemi.

Je tak těžké být odpojen od nebes, od své duše, od míst, ze kterých pocházíte. To je skutečně náročné, víc než všechny fyzické nesnáze, které máte. Je to bolest odpojení se od domova, které vás zraňuje nejhlouběji a proto je mi takovou radostí, spojit se s vámi  a připomenout vám, že my všichni jsme v tom společně.

Vaši průvodci, andělé a učitelé z druhé strany jsou hluboce zapojeni do života na Zemi. Spojení s vámi a sdílení jejich energie pro ně není obětováním. Jde o hlubokou vnitřní touhu zůstat součástí pozemského dobrodružství, být a stát vedle vás a držet vás za ruku. Je to jako dohoda, kterou jsme učinili předtím, než jste toto dobrodružství započali. Měli jste spojení s námi vnímat, a neměli jste se cítit tolik osamocení a ztracení v energii Země a lidské společnosti.

Mnoho z vás se stále cítí osamoceno. Je pro vás těžké cítit spojení s mou říší. Je pro vás těžké spojit se se svými nejhlubšími a nejpravdivějšími pocity, protože lidské prostředí je stále velmi ovlivněné strachy a hodnoceními z minulosti.

Věci se nyní rozhodně mění. Na Zemi je však stále spousta hustoty a tíhy, na kterou jste si zvykli. Myslíte si, že je to přirozené, že takový je život na Zemi. Chci Vám povědět, že to přirozené není. Není přirozené cítit se ztraceni a neustále bojovat, abyste našli odpovědi na své životní otázky.

Ráda bych, abyste se napřímili, abyste skutečně vnímali, kdo jste. Jste božští. To, co vidíte ve mě nebo v Ješuovi je jen zrcadlový obraz. Vy jste úplně jako my. Existovaly tu však síly, energie, které vás udržovaly od tohoto uvědomění.

Tyto energie útisku a strachu byly na Zemi po mnoho, mnoho staletí, a tak, když jste se znovu inkarnovali v lidském těle, znovu jste se spojili s těmito energiemi a byli jste zmateni. Často, když jste se inkarnovali, jste uvnitř sebe nesli traumata z minulých životů. Tato traumata potřebují být rozpuštěná. Předtím, než je rozpustíte, je nejdříve znovu částečně žijete. Jste znovu ustrašení a zmatení. tentokrát je to však jinak. Nyní jsou vám dostupné zdroje, které vám mohou pomoci povznést se nad tyto staré dusivé energie, energie strachu, útisku a násilí.

Jeden z nejzákladnějších zvyků, kvůli kterému se oddělíte od sebe sama, kdy se odcizujete od své skutečné podstaty, je ten, kdy mužská a ženská energie vstoupí do vzájemného konfliktu. Tento boj mezi mužským a ženským, boj mezi pohlavími, poznačil všechny z vás, jak muže tak ženy. Je to jako by byla část vás odebrána.

Vy jste ve své podstatě božskou duší s rozmanitými způsoby vyjádření. Jste jak muž, tak žena. A když si vybíráte svůj život na Zemi, přijímáte, že žijete buďto uvnitř mužského nebo ženského těla a přijímáte, že vaše osobnost bude ovlivněna mužskostí nebo ženskostí. Avšak mužská strana, když jste ženou nebo vaše ženská strana, pakliže jste mužem, existuje stále na pozadí a chce se účastnit, chce být součástí vašeho života.

Když jste ženou, máte uvnitř sebe mužskou energii , která vám pomáhá rozvinout vaši ženskost, rozvinout vaše ženské dary a talenty. Mužská energie je přítomna, aby vás nesla, aby vás podporovala a ochraňovala vás. Pokud je vám však řečeno, že jako žena byste se měla zaměřit pouze na své ženské kvality, které jsou tím, kým skutečně jsme – matka, milenka, opatrovatelka… když se příliš silně jako žena identifikujete s ženskou energií, zeslábnete. Je to jako byste žila jen napolovic.

A to stejné je i s muži. Učí se, aby se identifikovali se svou mužskou energií, která je příliš definovaná silou, agresí, převzetím vedení, neukazováním svých pocitů a emocionální chladností a rezervovaností. Tato jednostranně orientovaná definice mužské energie po staletí muže trýzní, zvláště ty vnímavé.

Obě pohlaví se tak rozdělují a jedno druhému odporuje. Tohle je jedna z největších tragédií života na Zemi. Protože, když si muži a ženy uvědomí, že jsou jim k dispozici obě energie, může mezi těmito energiemi, mezi muži a ženami započít skutečný rozbřesk – a může být tak krásný, až je to nepředstavitelné.

heart-leaf-together

Když jste v kontaktu se svou duší, můžete oslavovat svoji ženskost, když jste ženou nebo svoji mužskost, pakliže jste mužem. Je to však bez toho, aniž byste zoufale hledali druhou stranu, aby vás doplnila.

Víte, že uvnitř jste JEDNO. Jste silní, schopní a v souladu se svým vlastním pohlavím – se svou ženskostí nebo mužskostí. A i přesto, že jste JEDNO, stále si hluboce užíváte přitažlivosti , která může mezi mužem a ženou být. Sexuální přitažlivost, která může mezi dvěma lidmi být, je jako cesta vzájemného  objevování svých duší. Tato přitažlivost může mimochodem taktéž nastat mezi dvěma muži nebo dvěma ženami. Je to tatáž dynamika. Mezi milenci existuje vždy jakýsi druh kontrastu, který je pozvedá a vede k cestě objevování svých vlastních duší.

Oblast lásky, vztahů a sexuality má být v podstatě oblastí zkoumání, tvořivosti a života, který nachází nespočet způsobů vyjádření. Tato radost vám do velké míry byla odebrána, protože tradiční náboženství položilo na sexualitu a sexuální touhu tolik odsouzení a opovržení.

Tento čas je časem probouzení.  Je to čas znovuspojení a zharmonizování mužské a ženské energie uvnitř vás. Vztahy se mění. Lidé hledají vyšší formy spojení ze srdce. A vy se změníte.

Jsme tu, abychom vás podpořili a poskytli vám informace, které vám připomínají vaši podstatu.

Scházíte nám tolik, jako my scházíme vám. Proto se chopíme každé příležitosti být vám nablízku. Milujeme Vás. Přijměte naši lásku. Děkujeme.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Tlak

Je na nás tlačené… a veľmi.
Mnohí z nás zažívajú taký enormný tlak, že sa to takmer nedá zvládnuť. Častokrát až na fyzickej úrovni, ide to na dreň.
 
Každému sa pripomína tá oblasť, ktorú si v sebe možno už dlho rieši, ale ešte tam niečo nemá spracované. A ide sa doslova na doraz. No zvládneme to… Je to len príbeh, ktorému sme uverili a ktorý sa nám pripomína v plnej sile, aby sme to už konečne nechali ísť.
 
Prosím, nezabúdajte, že vy ste pánom svojej mysle a svojich postojov, že to môžete kedykoľvek otočiť. Máte omnoho väčšiu silu, než myslíte. Ste mocnejší, než akékoľvek príbehy, veškeré ilúzie, predstavy a pocity, ktoré sa vynoria.
Väčšinou stačí to úplne pustiť, nebojovať, proste to celé pustiť. Tým, že sa prestaneme zameriavať na ten problém samotný, objavia sa možnosti, ktoré sme predtým nevideli… A možno sa dostaví aj zázrak :)
 
Nikdy nie ste sami. A tá pomoc príde, ak o ňu požiadate.
Keď to bude príliš, jednoducho si pripomeňte, že to prejde… Aj toto prejde. Len vydržať.
Nemusíte to vyriešiť celé naraz. Jeden malý krok za druhým. Sústreďte sa na to, čo môžete urobiť teraz – aj keď je to “len” byť práve k sebe láskavý – a ostatné príde.
 
S láskou,
Katka
tree5z

Kryon – 24/7 a další nástroje, které přicházejí

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Birminghamu, Anglie, 8. května 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří stále tvrdí, že přípravný proces (pro channeling) by měl trvat déle, aby člověk mohl natolik ustoupit stranou a Duch do něj mohl úplně vplynout. Buněčná struktura člověka přece není stvořena k tomu, aby dokázala tak rychle přijmout tolik energie. Přesto bychom vám chtěli znovu zopakovat, že každý z vás se na buněčné úrovni mění, zvlášť v této (nové) energii –pokud si to ovšem přejete. Dnes jste viděli dva channelingy, při kterých Duch bezprostředně vklouzl do (lidského) těla bez jakékoli přípravy. Ve staré energii byste se museli probojovat skrz bílou pokrývku, která vás zahalovala. Teď už ne, teď už to není nutné.

Dovolte mi, abych právě vás osobně o něco požádal. Sedíte v tomto shromáždění, ve správný čas na správném místě, abyste si poslechli toto poselství. Pak toto místo opustíte, svým rozumem to pojmete jako jednu 3D zkušenost, po které bude následovat další – přijdete domů a možná si dáte něco k snědku. Rozdělujete život na jednotlivé úseky podle hodin a prožitek spolu se zakoušenou energií pro vás splyne v jednu událost. Já vás však žádám, abyste byli víc a víc multidimenzionální, abyste mysleli mimo čas udávaný vašimi hodinami. Rád bych, abyste překonali a přesáhli toto rozdělování, které aplikujete na něco, co je tak intuitivní. Kráčet společně s Bohem ve svém nitru je pro člověka intuitivní plán. Působí stále: ráno se probudíte a je tady. Lidé oddělují to, co souvisí s posvátností a uctíváním – ve všech systémech víry to máte oddělené. Někde něco proklamujete, někde něco uctíváte, někde se modlíte, klečíte … a pak to ukončíte a věnujete se zas něčemu jinému. Ptám se vás – zdá se vám to tak správné? Skutečně chcete ve svém životě Boha oddělovat, rozčleňovat a rozvrhovat tak, aby byl dosažitelný jen tehdy, když se rozhodnete v určitou dobu meditovat?

24/7

Co kdybych vám řekl, že pozvání platí nepřetržitě, 24 hodin, 7 dní v týdnu (24/7)? Rád bych, abyste se nad tím zamysleli. Co kdybyste stále setrvávali ve stavu vděčnosti a laskavosti? Právě teď posloucháte skutečné poselství z druhé strany závoje. Ale vlastně vůbec není na druhé straně, ale ve vašem nitru. Proč nezačnete nově pojmenovávat to, co je 3D? Odděluje vás to od Boha. Tohle není žádné poselství z druhé strany – žádná druhá strana neexistuje, existuje jen jedna strana.A touto stranou jste vy ve vztahu 24/7, který zesiluje a pozvedá intuitivní téma, o kterém budeme dál hovořit.

Staré duše, tohle je další krok. Věříte tomu, právě teď, že toto je skutečný channeling nebo je to jen muž sedící na židli? Vám, kteří víte a vnímáte, že to je skutečné – vám říkám, že tohle je další krok: zkušenost 24/7. Nemyslete, že jde o to, abyste se sešli v určité dny nebo při nějaké meditaci nebo abyste se chovali nějakým zvláštním způsobem. Jde o to, co s sebou vnášíte do práce, školy nebo rodiny.A když večer zavřete oči a druhý den ráno se probudíte, pořád je to přítomné. Zůstává to s vámi během noci. Někteří z vás se často budí kolem 3. hodiny nebo ve 3:30 – vím, kdo tady je. A já se vás ptám – jak se s tím vypořádáváte? Cítíte lehkou podrážděnost a namítáte: „Ach, ale já teď potřebuji spát. Co to děláš, Duchu?“ Už jsem to říkal dřív a znovu to opakuji: Vyzývám vás, abyste se v takovém momentě zasmáli. Podívejte se na hodinky a zasmějte se: „Zas už jsem vzhůru.“(Kryon se usmívá) Rád bych, abyste věděli, že tohle je náš způsob, jak vám poklepat na rameno a sdělit vám: Víš, že tu jsme, viď? A pak zas usnete. To je všechno. Jsme tu pořád s vámi.

Nevyhledávejte si pro to určitá místa ani určitou dobu, ale dělejte to pořád, bez ohledu na čas. „Kryone, kdy máme meditovat?“ Odpověď zní: Ano. (Kryon se směje)„Kryone, jednou jsi řekl, že už nemusíme meditovat.“ To souhlasí. Pokud jste ve (zkušenosti) 24/7, jste vždy ve stavu podobném meditaci, ve stavu uctívání Boha. „Kryone, myslíš to tedy tak, abychom prostě žili, dělali svou normální práci, mluvili s ostatními lidmi a přitom stále byli v tomto stavu?“ Ano!

Říká se tomu duchovní realita a k tomu vás teď vyzýváme. Někteří z vás řeknou: „Nejsem si jistý, zda to dokážu dělat.“ Říkáte to, protože jste to dosud vždy oddělovali a odkládali do zvláštních krabic. Teď byste však měli pochopit, že s těmi krabicemi je konec, nastal čas pro (zkušenost) 24/7.

Nové nástroje

Drazí, existují nástroje – pokud jim tak chcete říkat – které budete v této energii pozvolna dostávat. Pro ty, kdo by chtěli zakusit duchovní evoluci, existuje nyní pár nových nástrojů. Avšak duchovní evoluce neznamená stávat se ještě spirituálnějšími. Je to vývoj, evoluce! Co kdybych vám řekl, že osobu, která je velmi duchovní, už nebudete moct označovat za spirituální? Je to někdo, kdo prostě kráčí vyrovnaně a ví, kdo je. Ví, že Bůh je v jeho nitru a nepotřebuje to vytrubovat do světa. Dokáže kráčet z místa na místo, ať je to kdekoli, a přitom zůstávat klidný a necítit strach. Je stále v pohodě a ví, kde je. Je vždy v rovnováze a vždy soucitný. Téměř nezná strach a rozčilení, protože dokáže skutečně naslouchat Bohu ve svém nitru. To je evoluce spirituality, to vás čeká.

Jeden systém víry ve starší energii plně pochopil reinkarnační proces a duchovní úroveň, která byla potřeba na cestu k osvícení: Na té pak jednou došlo k osvícení člověka – stal se natolik osvícený, že se jej nikdo nemohl ani dotknout. Ve staré energii to byla absolutní pravda a stalo se to při jedné spirituální evoluci, na kterou ještě tehdejší doba nebyla připravena. Mniši, kteří toužili dosáhnout nirvány, se museli stáhnout do ústraní, kde s nikým neměli žádný kontakt. Tam zůstali v osamění a tvořili světlo po celý život.

Tohle vše se teď mění a začíná být přístupné každému člověku. Je to jiné, drazí, je to jiné. Není to žádný návrat k tomu starému. Energie, ve které se teď nacházíte, podporuje věci, které jste nečekali, ani neznali. Teď tomu všemu ještě nasadím korunu a promluvím o věcech, které se budou dít vám a vašim dětem v příštích letech a dalších životech a které budou souviset s probuzeným Duchem a blízkostí Tvořivého Zdroje. Jde o osvícení, rovnováhu, soucit, mírumilovnost a lásku. Je to definice Světla. To tu ještě nebylo, že? Přesto to tu může být, staré duše, a začíná to se (zkušeností) 24/7 k tomu, co je ve vašem nitru, v každé částici DNA a v každé molekule.

Budou k vám přicházet nové nástroje a nemusí být zrovna takové, jaké očekáváte… některé možná ano, ale ty ostatní ne. A teď vám představím nové koncepty, které jste dosud neviděli, a zatímco je budu channelovat, pochopte, že bude těžké je správně popsat. Neboť jak jsme řekli, drazí, je velmi těžké popsat vám něco, co neznáte, nikdy jste neviděli a ani nečekáte.

Nové nástroje – co to znamená? Znamená to, že jak se budete rozvíjet ve svém životě, v dalších generacích, jak budete rozšiřovat a zlepšovat lidské vědomí, budete moct dělat věci, které jste dosud dělat nemohli. Mělo by vám to dávat smysl. Pokud je pravda, že vaše DNA bude pracovat s mnohem vyšší účinností v multidimenzionální oblasti, pak můžete očekávat stále víc a víc věcí, které budete moct dělat a které jste dosud dělat nedokázali. A které potřebujete.

Jasnost akášického vnímání

Pojďme si popovídat o bodu číslo jedna – akášickém vnímání. To znamená, že se vytvoří spojení mezi vámi a vaším akášickým záznamem. V současné době věříte, že akášický záznam je něco jako sada knih, jako knihovna o tom, kým jste byli a co jste dělali. Ale tak to vůbec není. Je to energetický nástroj, spojující všechny doby života každého z vás do jednoho moudrého poznání, do jedné zkušenosti. Je to energetický nástroj. A z něj čerpáte – ne z jednotlivé osoby, kterou jste kdysi byli nebo jejíž jméno jste kdysi nesli nebo z toho, co se vám před dlouhou dobou přihodilo, jaké problémy jste měli – drazí, to je lineární pojetí. Vaše DNA se pomalu začíná stávat kvantovou – hned vám to vysvětlím víc.

V těžkém režimu přežití, v tisíciletích před posunem, se od vás nevyžadovalo nic jiného, než abyste byli zcela přítomni ve 3D. Dokážete vnímat jen svou existenci a přežíváte jediným, pro vás možným způsobem… mluvili jsme o tom dnes ráno: měli jste buď vítěze, nebo poražené. A jak se postupně rozvíjíte a věci se rozjasňují, začnou se vynořovat nové nástroje. Akášické vnímání je jedním z nich. Budete do svého života dolovat moudrost z minulosti. A druh této moudrosti, o kterém jsme mluvili, se stane kolektivním vědomím, protože jste na Zemi byli už mnohokrát. Nebudete čerpat moudrost jen z jednoho života, ale ze všech. Dokážete si představit, že byste si společně sedli s  mistrem, který by žil tisíce let a načerpal nespočetné množství zkušeností. Sedíte u nohou tohoto mistra – téměř superčlověka, který by byl tisíce let starý a který by začal vyprávět. Chtěl by vám předat všechno, co vychází z jeho tisícileté životní zkušenosti a krásy a vy začnete jeho slova zapisovat. V lineárním způsobu by jeho přednáška zabrala možná jeden rok.

Teď se na tuto metaforu podívejme blíž, protože je to nástroj, který vás čeká. Představte si, jak do vás proudí moudrost vědění z tisíce životů, všechno najednou. A vy se vrátíte na tuto planetu nejen jako nějaká duše, ale jako moudrá, velmi moudrá stará duše. Bude to rozdíl. Lidé kolem vás, kteří to mít nebudou, se na vás budou dívat jinak, protože si budou uvědomovat, že máte něco, co jim chybí, co potřebují. Mnohé z nich budete přitahovat svou moudrostí a svou vyvážeností. Akášické vnímání je novým nástrojem pro staré duše. Ne všichni jej budou mít… musíte pochopit, že ze všech, kdo kdy na planetě žili, je jen zlomek těch, kdo prožili všechny životy od začátku. Zde v této místnosti jsou někteří, kteří při tom od začátku byli. To znamená, že v budoucnosti budou existovat lidé, kteří budou moudřejší než ostatní. Budou známí, budou uznávaní a velmi žádaní. To je nové. Nakonec budou rozpoznány a uctěny šamanské energie, které máte na základě vaší moudrosti, a vy budete povoláni na místo, kde je budete moct vyučovat.

To je budoucnost, zcela nové paradigma duchovního uznání. Ti, kteří budou schopni akášického vnímání, nebudou žít v nějakém uzavřeném společenství, nebudou to slavní kněží, ale normální lidé. Myslíte si, že je možné, že se lidstvo dostane do bodu, kdy bude schopné takto vnímat? Říkám vám, že se to stalo už dřív. „Kolik generací to potrvá, Kryone?“ Odpověď zní: Ano. Vždycky zní: Ano. Potrvá to tak dlouho nebo tak rychle, jak dlouho budete chtít. Avšak drazí, mohlo by se to dít rychleji než myslíte. Už to začínáte vidět u dětí, které jsou moudřejší, než jste byli vy ve stejném věku. Už to přichází a vy se tomu díváte přímo do tváře. Není to tedy tak úplně cizí, jak si myslíte.

Zpomalená intuice

Dalším bodem, o kterém budeme mluvit, je intuice. Bude pro člověka dostupnější a tím i pomalejší. V současné době je intuice jako náhodný záblesk. Probleskne mozkem do vašeho vědomí tak rychle, že často nemáte ani ponětí, co se to vlastně stalo. Řeknete si pak: „Co to vlastně bylo? Byl to nějaký záblesk intuice? Kéž by to bylo pomalejší, abych se na to mohl podívat a zanalyzovat si to.“ A to budete umět. Intuice zaujme stejně důležitou pozici, jakou má dnes intelekt a logika.Ukáže se vám a dá vám možnost volby. A bude dokonce v barvách… nemáte vůbec představu, o čem mluvím. Představte si, že budete mít intuitivní vědomí stejně jasné jako je logika a intelekt. Cožpak to nedává smysl? Vždyť intuice je multidimenzionální proces. Nedává snad smysl, že jak se budete stávat multidimenzionálními, intuice se zpomalí, ukáže se vám a bude vám k dispozici?

Můj partner vás dnes učil, co můžete dělat s intuicí: jak můžete vnímat její potenciály vycházející jen z vaší intuice a ne z logiky – zda máte jít vlevo nebo vpravo – a nazval to plánovanou synchronicitou. Novému člověku to bude zcela jasné. Bude to tak mít každý? Ne, ne tak jasné jako to budou mít staré duše. Staré duše tedy získají nástroje pro rozvoj jako první, protože jste na vyšším stupni. Drazí, budete to mít… Cožpak nedává smysl, že ti, kteří přijdou na planetu poprvé, nebudou vybaveni stejnými nástroji jako ti, kteří už tu byli tisíckrát? K nim patříte vy. Někteří z vás to odmítnou, ale to je vaše svobodná volba – bez posuzování. Odmítnete to proto, že prostě na to ještě nebudete připraveni nebo zůstáváte uvízlí v nějaké krabici a máte z toho strach. Strach z osvícení je u všech starých duší velkým tématem.

Všichni znáte skvělé lidi, kteří by do této místnosti nikdy nevstoupili. Mohou to být vaše děti, váš partner, vaši sourozenci. Jsou skvělí a mají mnoho vlastností, o kterých mluvíme. Ale nikdy se tu neobjeví, protože to prostě nechtějí – ne tentokrát (ne v tomto životě). Ale vždy bude nějaké příště a my jsme vám už dřív říkali, že někteří lidé se reinkarnují a udělají si pauzu – jsou tu na prázdninách a na shromáždění jako je tady nepřijdou. Nechodí do práce, ne do té světelné práce jakou děláte vy, ne pro tentokrát. Ale později to udělají. A není na vás, abyste je k tomu přemlouvali, drazí. Rád bych, abyste v nich viděli Boha stejně tak jako ve všech ostatních kolem vás. Bez posuzování!

Inflační energie (rozpínavá, rozšiřující se energie)

O bodu tři jsme se ještě nikdy nezmínili: nazveme to inflační energie. Jde o energii, která se rozšiřuje, rozpíná, protože ji pozorujete. Rozpíná se, protože ji vnímáte. Má vědomí. Jak ve svém životě přitahujete určité energie – možná to je porozumění, možná soucit, možná léčení nebo jiné… v každém případě jsou to energie člověka – a vy začínáte pracovat například jako léčitel nebo čtenář (energií) v jedné energetické oblasti, na kterou jste připraveni… pak se to začne samo od sebe rozrůstat. Jste zvyklí na lineární proces, kdy si vezmete lopatu, vyhrabáváte zemi a přitom máte pořád tolik země, kolik jste ji vyhrabali – je tu hromada hlíny a stejně velká díra. Teď dávejte pozor, protože to, co přichází, není lineární: vezmete lopatu, hrábnete do země a hlína začne sama od sebe vzlétat nahoru. A najednou máte vysokou hromadu hlíny a úplně malou díru. Není to lineární. Je to uctění vědomého záměru. Inflační energie je energie, která se vytváří téměř sama od sebe, protože ji pozorujete, protože s ní pracujete, protože chcete, protože je to vhodné, protože je to součástí vašeho růstu. Energie „ví“, že vám patří. To je část nové sady nástrojů, které jste nečekali. A to jsem vám ještě nepověděl celý příběh.

Vyšší účinnost DNA

Poslední bod vlastně není poslední. Možná ho dokonce nazvete prvním. A teď to bude složité a je to něco, co jsme vám dosud nikdy nepopsali. Drazí, rád bych, aby teď můj partner byl pozorný. Lidská buněčná struktura je částečně kvantová, tedy multidimenzionální. Lidská buněčná struktura je částečně multidimenzionální. Kdyby to tak nebylo, neměli byste vědecký obor kvantové biologie. Je tady na planetě uznávanou vědou. Mělo by vám to ukázat, že lidská buněčná struktura je částečně multidimenzionální. Kvantoví biologové zjistili na základě experimentálních studií, že přítomnost DNA ovlivňuje rotaci elektronu v kvantovém poli. A když se DNA opět oddálí, rotace se zastaví. DNA vykazuje tento efekt, protože lidská buněčná struktura je částečně multidimenzionální.

Co se teď bude dít, co se nyní stane? V procesu duchovní evoluce, ve kterém DNA zvýší svou účinnost na 44 % a víc, se tato zatím neúplná multidimenzionalita začne stávat úplnou. Co se stane s lidskými bytostmi, jejichž buněčná struktura se začne stávat kvantovější? Co jste viděli u mistrů této planety? Mistři na této planetě dokázali svým duchem, svým vědomím kontrolovat fyzické věci a manipulovat jimi. Neskončilo to před 2000 lety, někteří z nich jsou tady i teď, v různých zemích a s jinými jmény. U nich byste mohli vidět mistrovský proces, při kterém člověk s účinností DNA větší než 44 % ovlivňuje svým vědomím hmotu kolem sebe a dokáže ji možná i měnit – pohybovat jí je snadné, měnit už trochu složitější.

Označujeme to jako propojení s matérií, s hmotou. Pokud se určitá hmota stane multidimenzionální, pak se propojí s veškerou hmotou kolem sebe. Nečekám, že tomu porozumíte. Pokud si vezmete člověka a přidáte k němu energii čistého vědomí, pak máte člověka, jenž dokáže tvořit věci z ničeho nebo s nimi pohybovat. Možná řeknete: „To zní jako supersíla.“ A já vám odpovím: Ano, to je. Je to božská supersíla, ve které jste s hmotou tak hluboce propojeni, že sama mění paradigma života.

Co se bude dít s člověkem v budoucnosti, až to všichni dokáží dělat? Jaké to bude? Říká se tomu vzestoupená planeta. Namítnete: „To nemůže nikdy fungovat. Kdybychom to dokázali dělat, zneužívali by toho kriminálníci a pak by se dělo to či ono.“ Drazí, vystupte na chvíli ze své krabice přežití. Ve vyšším vědomí nebudou už existovat žádní kriminálníci. Ach, jistě budou existovat různé variace světla, ale to je všechno. Je možné, že bude existovat jen planeta světla? Co kdybych vám sdělil, že k ní směřujete? Ach, ne v této generaci, drazí, a ani ne v těch příštích a přespříštích generacích… nějakou dobu to potrvá. Ale už jsme to viděli dřív. V této galaxii existují planety, které prošly precesí rovnodennosti a podobným druhem dění. Samozřejmě byla jiná pravidla, protože na nebi existují různé scénáře, ale mělo to stejný průběh. Existoval milník, který překonaly, a pak se začalo jejich vědomí zvyšovat.A nakonec se z toho vyvinula planeta samotného světla.

Jste mladí

Chtěl bych vám ještě něco připomenout: Uvědomujete si, jak jste mladí? Staré duše, víte, jak jste mladé? Tato planeta je stará miliardy let a teprve v poslední sekundě tu vznikl život. A vy tu teď sedíte a chlubíte se nějakými 100 tisíci lety, ba možná dokonce 200 tisíciletími, kdy existují humanoidi, zatímco se díváte na jiné planety v galaxii, které jsou staré 13 miliard let. Co byste řekli na civilizaci, která je stará 2 miliony let? Že je mladá. Uvědomujete si, jak čerstvé a nové to všechno je? Existují jiní, kteří tu jsou mnohem déle a znají vás.Někteří pomáhali s vaším osetím a předali vám 23 chromozomů místo 24. Jsou to ti, kteří tu pořád ještě jsou, kteří různě pomáhali prastarým na této planetě, jsou přívětiví, laskaví a moudří. Vy však máte svobodnou vůli je vidět nebo ne. Nakonec s nimi splynete. To je to, co jsme už dřív viděli.

Posun od roku 2012 je ještě velmi, velmi mladý,přičemž rok 2013 se nepočítá. Jste tedy teprve 3 roky staří, teprve 3 roky! V novém vědomí, v nové energii, v novém posunu jste tříletí – to je nic. A přesto tu sedíte, protože to začínáte vnímat a uvědomovat si, že se něco změnilo. A já vám nepředávám jen krásný obraz budoucnosti, ale říkám vám také, co vás čeká dál. Propojení s hmotou – ach, to přijde, přes akášické vnímání a intuici. Leží to skutečně přímo před vámi. Moudrost přijde jako první.

Předáváme vám tyto informace jako naději pro tuto planetu, protože jsme to viděli už dřív, avšak především vám tím chceme sdělit, co se děje ve vaší DNA. Je to (zkušenost) 24/7 a už to nebude nic oddělujícího. To je teď jediný úkol pro vás. Až opustíte tento prostor, tento channeling neskončí, ale bude pokračovat ve vaší duši v každém okamžiku dne. Vyšší já ve vás vám stále channeluje, už velmi brzy bude vaší součástí a vy budete vnímat věci jinak – uvidíte jinak lidi, budoucnost i smrt. To je 24/7 a k tomu směřujete.

Ostatně, i když stojíte teprve na začátkupropojování se s hmotou, pak už jistě chápete, že tohle také odstraní nemoci. Člověk, jehož DNA pracuje s vyšší účinností, dokáže plně kontrolovat, zda se v jeho těle neděje něco nepřiměřeného, nevhodného. Už jsme o tom mluvili, opakovaně se to projevuje a vy to považujete za zázrak, který nazýváte spontánní uzdravení. Ale děje se to. Tělo se samo vyčistí během chvíle a nemoc je pryč – vše samo od sebe. A vy zvednete ruce a říkáte: „Díky Bohu,“ místo abyste možná řekli: „Díky, člověče, za to, že ses začal rozvíjet a všem ostatním ukazuješ, co je pro každého možné.“Vše, co jsem vám dnes řekl, dělá teď kdosi na této planetě jako příklad toho, kam tento vývoj směřuje. Vzpomeňte si, všichni staří mistři byli příkladem, že je to možné. Pokud hledáte důkazy a logiku, pak přijměte fakt, že se tyto věci mohou stát reálné a pravdivé.

Tohle je poselství hodiny, dne, roku – pro všechny, kteří chtějí vědět, jaký je další krok ke zlepšení a prodloužení života: 24/7, kdy budete kráčet společně s vyšším já v energii, která je nádherná.Přestaňte všechno oddělovat.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – MP3 – 24/7 & The Coming Tools, 37:35 minut

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.