Kryon – Rozšířené dary

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kansas City, Missouri, 26. března 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na konci podobných shromáždění často přichází osobní channeling, určený spíš lidem zde v této místnosti než posluchačům. Avšak i posluchači a čtenáři mohou zakusit energii a získat nové informace. Drazí, vím, kdo je tady. Duch zná posluchače (čtenáře) bez ohledu na to, kdy toto poselství budou poslouchat (a číst). Už teď vám mohu říct o potenciálech posluchačů (čtenářů) během dalších pár let. Je to v budoucnosti, avšak potenciál tu je už teď a Duch ví, že čas existuje v nádherném kruhu. Přesto bych chtěl v tomto okamžiku promluvit k vám zde v místnosti. Jste všichni lidé, zatímco já jsem člověkem nikdy nebyl. Vím však, jak fungujete a co si myslíte. A proto jsem tady, abych zkusil uklidnit duše, které si vymýšlejí různé věci a možná by se chtěly zapojit i do nějakých dramat, která ani neexistují. Jsem tady, abych vám pomáhal v tomto nádherném časovém přechodu ze staré do nové energie.

Když se můj partner úplně otevřel, ptal se, zda po zbytek svého života bude channelovat. Ptal se mě: „Proč se mi to přihodilo teď, proč až v tomto věku?“ Řekl jsem mu, že neexistuje žádný věk. A to byl začátek jeho výuky a studia o jeho vlastním těle – a o něčem, co se ukrývá v jeho nitru – to, co často není chápáno a co je tak často využíváno lidmi jako jste vy tady. Definovali jsme to tolika způsoby, rozebrali jsme to a zas znovu složili a dávali tomu mnoho jmen. Znáte to pod názvem „innate. Definovali jsme, kde se vyskytuje v systému devítky a kde v systému trojky. Innate je pro vás něco tak speciálního a je to něco, co reaguje na vědomí. Začněme od začátku.

Každý jednotlivý člověk má ezoterické tělo zvané „INNATE“. Lze říct, že je biologické? Je s vaší biologií natolik spojeno, že jej také označujete jako „inteligentní tělo“. Je innate spojena s Duchem? Ano, je spojena s vaším vyšším já a stejně tak i s biologickou částí vašeho vyššího já, kterou je šišinka. Je to součást vašeho srdce a rozumu? Absolutně. Řídí innate nějaké určité věci? Ne. Její prací je komunikace. Innate je tedy největším komunikátorem vašeho těla. Předává informace a může je také přijímat. Tělo samotné má svůj vlastní uzdravující mechanismus. Už jsme vám vyprávěli o předloze zdraví a genezi buněk a také jsme vám říkali, že tělo je připravené přijímat informace skrz innate. V důsledku toho komunikuje innate s buňkami a buňky vždy naslouchají. A vědomí má přehled o všem. Proč vám to znovu shrnuji? Protože bych vám rád popsal, co už někteří z vás dělají. Drazí, je to tak nádherné a je to rozšířený a vylepšený nástroj pro tuto dobu. Předám vám informace o rozšířených nástrojích, které skrz innate můžete využívat. Někteří z vás si prostě jen vyslechnete to, co už teď děláte. Ale ostatní to potřebují slyšet.

Co je innate?

Máte tedy toto lidské tělo s nádherným ezoterickým tělem zvaným innate. Někteří se zeptají: Kde je innate? A odpověď zní: Všude. Je to Merkaba těla? Ne, ale je s ní spojeno. Toto inteligentní tělo, innate, je tedy částí mostu – spojení mezi 3D a multiD. Je to část těla, která komunikuje se všemi buňkami hned a zároveň, pokud je to zapotřebí. Je to část těla, která od vás může doslova přijímat hluboké informace a transformovat je do spontánního uzdravení. To je innate. Je v každé části těla, které můžete testovat svalovým testem. Je to ta inteligentní část, která reaguje na poklepávání nebo dotazy jinou osobou. To je innate.

Mám na vás otázku, která je možná ezoterická, ale má velmi, velmi prostou odpověď. Člověk je možná biologicky vyveden z rovnováhy, což podle okolností může vyvolat dokonce i mentální problém. Možná takový člověk podlehne psychóze a je natolik nevyrovnaný, že musí vyhledat léčitele. Otázka zní: Je v takovém případě innate také nevyrovnaná? Odpověď, kterou dobře znáte, zní: Innate je vždy vyrovnaná, protože je spojena se Zdrojem. Nehraje tedy žádnou roli, jak moc člověk vypadl z rovnováhy – jeho innate tím není nijak dotčena, zůstává čistá a stále připravena. Drazí, to je důvod, proč afirmace fungují. Protože i když se nějaká část vašeho těla, vaše duše nebo vaše vědomí ocitne ve stavu nevyrovnanosti, pak tajemství uzdravení vždy souvisí s tím, že v sobě máte něco, co je stále v rovnováze. Jde přitom o „naslouchání“ a já vám tento bod vysvětlím, ať už se jedná o tělesné nebo mentální zdraví, o vědomí nebo strach.

Teď víte, že když začnete meditovat nebo se modlit k Bohu, podílí se na tom jiná vaše část, která je vždy v rovnováze a propojena se Zdrojem, vyšším já a šišinkou. Je to ten nejkrásnější „motor“ lidské bytosti, který ve vás existuje. Protože innate je vždy v rovnováze a vždy připravena.

Dva mosty

Existují dva mosty: most směrem od vás k innate a most od innate k Duchu. Most od innate k Duchu závisí na energii planety. Pochopili jste to? Pokud se planeta nachází ve stavu nízké energie, existuje tu závoj a innate může skrz tento závoj dosáhnout jen takového stupně, jaký vy umožňujete skrz vědomí planety. A to se právě teď mění a posouvá. Sdělím vám také, že innate je schopná přejít mosty skrz šišinku a vyšší já a hovořit s Duchem, aby dostala to, co si zasloužíte. Na základě božské části ve vašem nitru se tento závoj začíná lehce nadzvedávat. Od vás to však vyžaduje, abyste přešli tento most mezi vámi a innate. A to je ta nejobtížnější část. Vyžaduje to od vás, abyste si tento systém osvojili – jednoduše řešeno, abyste v něj věřili. A to je obtížné, protože to jste se nikdy neučili. Jak často jste slyšeli, že musíte trochu trpět, abyste mohli nalézt Boha? Tím jste ty mosty pořád jen ničili. Jak často vám říkali, že je lépe klečet na kolenou, protože Bůh je tam nahoře a vy tady dole a že jste nehodní? Pokud tomu věříte, tak tím most jen ničíte. Tento most od vás očekává, že porozumíte své vlastní velkoleposti, že se napřímíte a budete dostatečně hrdí, abyste řekli:Milá innate…“ a pak vyslovíte, kdo jste a doplníte nějakou afirmaci s vědomím, že si to zasloužíte, že jste toho hodni, protože máte Boha ve svém nitru. Kristovská energie, jak byste to mohli nazvat, je ve vás. Možná jste dnes tady, abyste se dozvěděli a pochopili, že Bůh ve vás sídlí do takové míry, že lze tyto mosty zcela lehce zbudovat. Rád bych se vás ale zeptal na něco jiného: Pokud je nějaký člověk vyveden z rovnováhy, je pak vyvedena z rovnováhy také innate? Ne, innate je dokonalá, nedotčená a čistá. Bod číslo 1 tedy zní: můžete se sami uzdravit prostřednictvím innate.

Innate při léčení ostatních lidí

Přesto se mnoho léčitelů už dlouho zabývá otázkou: Pokud je vaše innate v rovnováze, můžete ji pak také přenést na jiného, nevyrovnaného člověka? Je známo, že je pro každého člověka obtížné, vlastními svaly testovat svalstvo někoho jiného. Můžete se svou innate provádět svalový test jiného člověka? Příčina tkví v tom, že nepokládáte správnou otázku. Dovolte mi, abych vám sdělil něco, co léčitelé vědí. Někteří z vás komunikujete s dušemi, bez ohledu na to, jaké léčitelské povolání vykonáváte. Vstoupíte do místnosti a ještě než začnete mluvit s pacientem, víte, co mu chybí. Intuitivním léčitelům stačí podívat se na člověka a už vědí, co mu chybí – ostatně, mohou vidět i to, co je v pořádku. Protože vidí obraz, který není ve 2D, ani 3D a dokonce ani 4D, ale vnímají to prostřednictvím své innate. Vy to sice už víte, ale teď jsem vám ten proces vysvětlil. Vaše innate dokáže vnímat innate někoho jiného a předat vám informace. Nazývá se to dar, nadání, talent. Co kdyby se tento dar začal ještě víc rozšiřovat? Co kdyby se rozšířil natolik, že by se do toho navíc zapojila i vaše intuice? Pak byste mohli stát před nějakou osobou a vědět, co si myslí, kde není vyrovnaná nebo co jí máte říct, abyste jí uklidnili. Toto je rozšířený dar léčení. Avšak jde to ještě dál a tím míním, že se vaše innate začínají vzájemně prolínat. Umožňujete to svým vyšším vědomím a doba současného posunu vám k tomu začíná poskytovat rozšířené schopnosti.

Teď jsem vám právě předal tajemství rozvinutého a vylepšeného člověka – a proč se jednoho dne už nepovedou války. Protože se budete rozpínat ještě víc do takové míry, že to budou moct vnímat i ostatní lidé. Budete mít soucit pro to, co prodělávají nebo jací jsou… namísto toho, abyste se po starém způsobu nad nimi podivovali, odsuzovali je nebo je obelstili. Co kdyby nastala doba, ve které by celá skupina vnímala soucit pro každého jen proto, že jsou pohromadě? Zeptejte se léčitele v této místnosti: „Je možné, že dokážeš vnímat, co je s pacientem v pořádku a co ne?“ A on by odpověděl: „Ano, tak to dělám vždycky.“ Rozšiřujte to a zesilujte tento pocit. Pokud si myslíte, že toto nadání nemáte, pak vám říkám: „Je tady a čeká na to, až přejdete mosty“. A vy namítnete: Ale já přece nejsem žádný léčitel. Drazí, všechno, co vám říkám, je: „Nebylo by krásné vnímat, oč jde u osoby vedle tebe, předat jí správné informace a pocity, aby se mohlo vytvořit vzájemné propojení?

Svalově netestujete svou innate pro někoho jiného, ale spojujete pole dvou innate, abyste mohli vnímat, prociťovat, co oni prociťují – a aby oni mohli přitom vnímat vaši vyrovnanost. Léčitelům pomáhá vědět, jak si mají počínat, když se mají někoho dotknout nebo co mají říct. Pomáhá to intuitivním léčitelům při diagnóze a léčebných opatřeních. Co kdyby to už nebylo mimořádné nadání, ale úplně normální obecná schopnost? Už se to děje. Léčitelé v této místnosti to teď slyší úplně novým způsobem a získávají zesílený pocit svého daru. Začnete poznávat a chápat věci, o kterých jste dřív nevěděli, protože se do toho vloží nové smysly – třeba jako čich. To je rozšíření člověka, který se začíná dál rozvíjet se vším, co má. Avšak to nejlepší přicházíje to propojování innate více lidí, takže vzniká porozumění, komunikace a soucit mezi dušemi.  

Pomoc v každodenním životě

Myslíte, že by to vám to mohlo pomáhat na vašem pracovišti? (Kryon se směje) Ach, ano. Dokážete si představit, že by vám to pomohlo pochopit vašeho šéfa? Nejen že svého šéfa budete chápat, ale budete k němu pociťovat soucit a poskytnete mu vyrovnanost, porozumění a produktivitu. Myslíte, že by vám to pomohlo při styku s vašimi dětmi? Ach, musím vám něco říct o dětech: ony už tuto schopnost mají. Proto je pro některé dospělé nepříjemné být pohromadě s mladistvými určitého věku, věděli jste to? Protože tito mladí lidé vás hned prokouknou a vědí, co si myslíte – odhalí vás. Někteří z vás jste to zažili – je to nepříjemný pocit, že? Avšak oni vás neprokouknou proto, aby vás odsoudili, ale abyste poznali faktor soucitu. Dokážete si představit, že by tato schopnost byla prospěšná v partnerském vztahu? Vím, kdo je tady. Poslyšte, máte pocit, že máte partnera, od kterého jste se už natolik vzdálili, že už neexistuje žádná naděje? Vím, kdo je tady. Říkám vám, že tato jiskra soucitu tu stále ještě je a vy ji můžete propojit s pochopením, klidem a mírem. Bude to pak takové, jako kdybyste poprvé natáhli ruku a vzali se za ruce. Tak je to čisté a tak je to možné. Je to nové a je to součást lidské evoluce. Už jsem to dřív viděl.

Plejáďané

Drazí, někteří z vás měli otázky, které jste však ve skutečnosti nepoložili: „Kryone, byl jsi u Plejáďanů, když procházeli tímto procesem? Existovaly Kryonovy channelingy pro Plejáďany?“ Ano, ano, ano. Neříkali mi Kryon, protože nemluvili vaší řečí. Vyslovit toto slovo by pro ně bylo obtížné, protože měli jiné hlasivky, které vytvářely zároveň zdvojené tóny a tím odlišnou řeč. Avšak, drazí, byl jsem tam a viděl jsem tehdy to, čím procházíte dnes. „Procházela planeta, která osela Plejáďany, také stejným procesem?“ Ano. „Byl tam také Kryon?“ Ano. Co vám chci říct, je následující. Je nádherné, že tu je precedens, není to nic nového, viděl jsem to. To, co se u vás děje, není nic nového.

Každý z vás má svobodnou volbu a ta prostě jen ukazuje, zda tomuto mostu věříte, zda jej využíváte nebo jak rychle jej pochopíte. Avšak most je tady a je tady proto, abyste jej přešli, stejně jak tomu bylo u všech ostatních ras na jiných planetách. Jaká byla jejich biologie? Trochu jiná než je ta vaše, ale stejně tak humanoidní. Avšak innate, drazí, byla stejná! Protože je spojena s Duchem. Bůh je Bůh! A oni měli stejného Boha jako vy. Proto byla jejich vzestoupená planeta tak nádherná, protože byla příkladem lásky, kterou vy právě teď pociťujete. Vaše plejádské osetí sestává z dvaceti tří 3D párů chromozomů a jednoho multiD páru chromozomů (číslo 24), který je plejádským párem. Je to tentýž Bůh, který stvořil tuto planetu a je stejně tak v nich, jako je ve vás. Už jsem to dřív viděl. A všechno, co vám říkám, je: Pro staré duše je to začátek nové doby.

Otázka: Je to pro vás příliš nové? Překročíte most nebo budete čekat, až se vrátíte (v dalším životě – pozn. překl.) a budete to mít snadnější? Nebo se chopíte výzvy, kterou jsem vám předhodil s otázkou: Co je to stáří? Co je to věk? Máte vůbec představu, jak bylo vaše tělo navrženo? Nebylo navrženo k tomu, aby stárnulo. Víte o tom?Můžete se sami od sebe omlazovat a vaše tělo nemusí stárnout. To jediné, co způsobuje stárnutí, je DNA, která pracuje zhruba na 33 – 34 % a obnovu vašich buněk snižuje, zkracuje telomery, místo aby zachovávala jejich stejnou délku. Avšak to se může změnit – prostřednictvím mostu!Překročíte most, začnete hovořit s innate, dáte ji příkaz: Zastav proces stárnutí! A pak to můžete vidět v zrcadle. A uvidíte, jak vaši přátelé, kteří tuto informaci nemají, budou stárnout rychleji než vy. Předkládám vám tuto výzvu a říkám: Zkoušejte to, dělejte to a zkoumejte, zda mám pravdu. Můžete zpomalit tělesné hodiny? Ano. Vaše tělo bylo stvořeno k tomu, aby vydrželo stovky let. Takový je plán. A když začnete stárnout pomaleji než jiní lidé ve vaší civilizaci, začnou se v různých lékařských časopisech objevovat titulky: „Co se děje s lidstvem? Proč někteří žijí o tolik déle – s tak málo léky?“ Takové titulní strany časopisů se začnou objevovat, ale bude to ještě nějakou dobu trvat.

Vaše tělo je připraveno pro vás a pro vaše vědomí, které se rozšiřuje. Je na čase, abyste předstoupili a oslovili most: „Vím o tobě – nech nás přejít dál.“

Sedím na velkolepém místě, navrženém pro channeling, v kapli, která byla vybudována pro modlitby – a pro dobu, kterou stavitelé viděli přicházet.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – “Enhanced Gifts” 29:27 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Abraham Hicks – Jak moc jste ve stavu umožňování? (A co ho blokuje)

Dobré ráno. Máme velkou radost, že jste tady. Je dobré se shromažďovat za účelem spolutvoření, souhlasíte? Ano. Víte, co chcete? Ano. Cítíme to z vás. Hned se k tomu dostaneme. Posloucháte nás už chvíli? Ano. Takže víte vše, co víme? Klidně můžete. Museli jste se ve škole učit o gravitaci? Nebo jste ji znali už předtím? Je to stejné se zákonem přitažlivosti. Jak to vychází? Dost dobře. Je to zřejmé, že?

Dostáváte, na co myslíte. Víte, že dostáváte, na co myslíte? Jelikož to víte, pomáhá vám to si myšlenky vybírat záměrněji? Moc ne… To je naše výhoda nad vámi. Můžeme vám pomoct přijít na to, jaké máte myšlenkové návyky, a jaké ty myšlenkové návyky… přesvědčení je jen opakovaná myšlenka… je to myšlenkový návyk… a je to návyk, protože zákon přitažlivosti na něj reaguje. Zákon přitažlivosti ho tedy posiluje.

Zákon přitažlivosti a hybná síla je ta stejná věc. Protože to, na co se zaměřujete, si přitahujete více, i když je to více stejné myšlenky, nebo více podobné myšlenky. Jakmile získáte myšlenku, na kterou jste si tak navykli, že ji myslíte téměř bez toho, aniž byste to zamýšleli… jen ji myslíte… je to taková automatická myšlenka.

montain_sea-wallpaper-1366x768

To je hybná síla, to je přesvědčení. To je v mnoha případech nekontrolovatelná nebo neúmyslná vibrace. Říkáme tomu automatické tvoření. Většina lidí nabízí většinu své vibrace v reakci na to, co pozorují. Jelikož jste navyklí být tak objektivní, což znamená, že chcete věci hodnotit, nechcete být zaskočeni, chcete znát své možnosti, chcete zvážit pro a proti, a tak… máme vás moc rádi… ale hodnotíte vše možné ve snaze být objektivní, a tak si narušujete svůj bod přitažlivosti. Například když chcete více peněz a jednoduše a čistě chcete více peněz, to je čistá vibrace jasnosti, která by vám přinesla příležitosti pro více peněz.

Ale když chcete více peněz a pozorujete, kde se nacházíte ve vztahu k penězům, které máte, nebo které chcete, způsobí to, že chcete více peněz, všimnete si, že nemáte dost, chcete více peněz, všimnete si, že nemáte dost, a vaše vibrace je chaotická… jinými slovy vaše touha je ohrožena vaším negativním přesvědčením. Zní to logicky… jen myslete na svou touhu a nemyslete na své přesvědčení. Ale vaše přesvědčení je tak často úzce spjaté s tím, co se děje. Někteří z vás jste vycvičeni k tomu, abyste mluvili pravdu o tom, co vidíte… jinými slovy chcete říkat, jaké to je.

Chcete čelit realitě, nechcete být jako ti snílci, kteří mají hlavu v oblacích a jsou nerealističtí. Ale problém s tím je, že pokud hodně pozorujete to, co se ve vašem životě manifestovalo, moc tomu neumožňujete se změnit. Protože většina vašeho vibračního výstupu, na který vesmír odpovídá, je jen o tom, co je. Tak vám chodí více toho stejného. Odlišné fáze a odlišná místa a někdy i odlišné prožitky, které všechny vedou ke stejné zkušenosti.

Důvod, proč jsme tady… vibračně jste nás pozvali, abychom s vámi mluvili o vesmírných zákonech… důvod je ten, že pokud pochopíte, jak to funguje, a jak si budete všímat, jak na vás vesmír reaguje, pokud to, jak na vás vesmír reaguje, vás úplně netěší, můžete to změnit. Ale musíte být záměrní a musíte dělat více, než jen nabízet slova. Musíte najít způsob, jak nabídnout vibraci, která se shoduje s tím, co chcete, namísto vibrace, která se shoduje s tím, co máte. Uznáváme, že to není úplně jednoduché, protože jste přišli ze zdrojové energie… víte to? Vaše větší část je stále nefyzicky zaměřená, ale jste tady ve svém krásném těle a máte tyto prožitky.

To, co chceme zdůraznit… tohle je klíč k tomu, abyste s tím mohli něco udělat, a byli se svým životem záměrnější. Musíte pochopit tuto jednu věc. Ve svém fyzickém těle, tady a teď… tohle se nám moc líbí… a rádi vám to říkáme tak, abyste to pochopili. Tento okamžik, který všichni sdílíme, je manifestací ve své nejplnější formě. To, co vnímáte svými smysly… tohle je manifestace. Nejen je to manifestace, je to nejpřednější manifestace, kde vše, co je, což zahrnuje nás všechny a to, čemu říkáte Bůh, vše, co je, se zaměřuje dopředu s vámi tady v tomto okamžiku.

Tato manifestace je o vrcholu tvoření a je o tom, kolik energie, která proudí… a je jí více, než si myslíte… kolik té energie umožňujete, aby se ukázala nebo manifestovala způsoby. které vás těší. Tady to začne být pro vás trochu ošidné. Překládáte vibraci do reality. Překládáte vibraci do reality. Shromáždili jste se kolektivně a mluvíte mezi sebou, a tak jako skupina lidí tvoříte pevnou realitu, která je podle vás to, co je, a tudíž ne moc měnitelné, ale ona se mění neustále. A mohla by se měnit více k lepšímu… více k uspokojivému pro vás.

Ale protože lidstvo převážně pozoruje to, co je, tohle neustále měnění se převážně mění jen k tomu stejnému. Ale nemusí. Může se to změnit k tomu, že více lidí bude šťastných, že více lidí bude zdravější. Může se změnit k tomu, že více lidí cítí jasnost, že zde bude větší mír a štěstí a harmonie. Může se změnit k tomu všemu, ale nemůže se k tomu změnit, když tolik lidí se zaměřuje opačným směrem.

Protože to, co se v této manifestaci zrcadlí, odpovídá tomu, co lidé vysílají. Chápete, jak to funguje? Vyšlete to, vrátí se vám to. To, co vysíláte, se vám vrací. Zákon přitažlivosti je stálý, a to ho dělá vaším nejlepším přítelem. Protože vás nikdy nepodvede, nikdy není nestálý. Esther našla slova, která popisují to, co tím myslíme. Vibrační integrita znamená skutečnost vibrace. To, jakou vibraci vysíláte, se vám zpětně zrcadlí. Manifestuje se to tak, abyste to vnímali svými smysly.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/

Horoskop na obdobie 16. 10. – 22. 10. 2017

Turbulence

Slunce v opozici s Uranem v tomto týdnu vrcholí. Zmatek a chaos proto kolem vás graduje. Vnitřní neklid je velký, protože energie Urana je velmi silná. Je to nová kvalita energie, která byla zaktivována v minulém týdnu. Můžeme cítit vnitřní napětí, neklid a rozvibrování. Tato energie má vyšší vibrace, proto na ni můžeme reagovat vnitřním napětím a neklidem. Pocit, že se něco musí stát. Je to, jako když jdete na první rande, první den do školy, do nové práce, prostě nevíte, co vás tam čeká. Jste nervózní. Poprvé prožijete to, co jste nikdy neprožili. Společensky to bude týden velmi bouřlivý. Lidé budou jednat velmi afektovaně, popudlivě a absurdně. V přírodě se také tlak projeví a mohou se objevit další zemětřesení a hurikány.

Merkur 17. 10. přestupuje do Štíra do konjunkce s Jupiterem. Sejdeme více do hlubin sebe sama. Mysl může „ztěžknout“, ale konjunkce s Jupiterem přinese zmoudření a pochopení svých vnitřních temných, negativních procesů. Když jim porozumíme a podíváme se na ně optimisticky, uvědomíme si, že pracují pro naše dobro.  Opatrně na živení a zveličování negativních myšlenek, pesimismu a touhy se pomstít. To by bylo uvíznutí v negativní polaritě Jupitera – zveličování a nesoudnost.

Mars je v opozici na Chirona a v kvadratuře na Saturna a také v kvadratuře na Černou lunu 14. – 22. 10. Ego, vůle, mužský princip, tělo je pod velkým tlakem. Tady opravdu velmi záleží nakolik má člověk zvládnuté ego, sobectví, agresivitu a sexualitu. V nižší formě se to může projevit jako zvýšená kriminální činnost a násilí. Největší krutosti je bohužel schopen právě člověk.

Je důležité umět stát ve své síle, postavit se za sebe, za druhé. Nepropadat mocenskému principu zasahovat do svobodné vůle druhého, ale zároveň si nenechat ubližovat a zasahovat do svého prostoru. Tady je nutné se vymezit! Muži mají nyní o něco těžší pozici, protože budou velmi konfrontováni s Bojovníkem ve svém nitru. Jak správně používat svou mužskou sílu? Co to je mužská síla? Ženy se budou dotýkat svého strachu z mužské fyzické síly, agrese a zneužití.

Opozice Chirona přichází na podporu léčení mužské síly, mužského principu. Síla vůle, kterou je možné doplnit soucitem a ohleduplností. Přepadnutí do příliš velkých emocí by přineslo postoj oběti, která naprosto devastuje mužskou sílu. Hledání hranice bojovníka – ochránce. V ženách probíhá léčení jejich vnitřního muže.

Novoluní ve Vahách nastává 19. 10. kolem 21. hodiny na sabiánském symbolu: Letadlo stoupá vysoko k jasnému nebi. Klíčová myšlenka: Vědomí schopné přesáhnout konflikty a tlaky osobního života.

Toto novoluní je v harmonickém aspektu na Černou lunu a v opozici s Uranem. Tímto se ještě zvýrazní osudové změny, chaos a osvobození. Ať chcete nebo nechcete, udějí se ve vás procesy, které jsou zásadní pro změny vaší budoucnosti. Přijdou zásadní situace, impulzy, nápady a vize, které povedou k rozhodnutí. Harmonický vliv Černé luny ve Střelci povede k prožitkům uvědomění si své pravdy, víry a naděje. Čemu věřím a na čem svůj život stavím. Je to důležitý zlom života. Svobodnou vůli máte pouze v tom, jak reagujete na to, co k vám přichází do života. Vyhněte se soudu, co je dobré nebo špatné! Respektujte různorodost možností, ale vy si volte, co chcete žít, jaká je vaše pravda a podle toho konejte. Když přestanete hodnotit okolí, ale i sebe, začnete být zodpovědní za své rozhodnutí a budete volit, čemu dáváte pozornost a energii, tím přestanete roztáčet kola své karmy negativních situací, které máte ve svém životě stále dokola.

Po celý říjen působí Černá luna v harmonii s Uranem, což znamená, že vše se má dostat do PRAVDY. Tím se dostáváme do osvobození se. Energie Urana je velmi rychlá a radikální, vede k nalezení jiných ještě nepoznaných možností, způsobů, cest. Nové možnosti a řešení se projeví.

Venuše přestoupila již do znamení Vah, kde je ve svém znamení. Venuše (láska, hodnoty, ženský archetyp) je ve své síle, ve svém potenciálu naplnit harmonii a rovnováhu.

Mars 22. 10. vstupuje do znamení Vah, což ukazuje na hledání rovnováhy a oboustranného vítězství. Mars je ve Vahách v pádu – oslabení. Mars – bojovník a znamení Vah – harmonie, mír, jsou v rozporu. Mars se nemůže projevit přirozeně. Hledá správné použití své vůdčí energie v zájmu celku.

Slunce vstupuje do znamení Štíra 23. 10. hned krátce po půlnoci a na toto se podrobněji podíváme příští týden. Slunce se každým dnem přibližuje k planetě Jupiter a vytváří konjunkci, která se v plné síle naplní v příštím týdnu. Přesto již tento týden všechny události vedou k procesu změny, která povede k růstu a k pozitivnímu naplnění.

Přeji vám bdělý a láskyplný týden. S láskou Petra Nel

 

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Smlouva duše

Z pohledu lineárního času jsme kdysi v dávných dobách učinili slib, a to jak sami se sebou, tak s naší duchovní rodinou, že chceme zakusit životy v realitách odlišných od těch, které jsme znali ve vysokých dimenzionálních pásmech. Vlastně jsme do oblastí fyzické reality přišli urychlit jednak svůj vlastní vývoj (a tím i vývoj celé naší monády, skupiny duší), přišli jsme prožít, jaké to vlastně je, když se tvoří ve hmotné dimenzi, jež je nejvíce vzdálená Zdroji. K tomu všemu však bylo nezbytné, abychom zažili obě strany cyklu duality, museli jsme si přivlastnit karmické učební lekce.

Téměř každý z nás zažil v určitých fázích svého života pocity bezcennosti, lítosti, prohry, marnosti, atd. Vězme však, že pokud bychom předem znali onu lekci, jíž se máme naučit zvládnout, ztratili bychom možnost osobního poznání, zažití i schopnosti vydolovat ze svého nejhlubšího nitra tu opravdovost i vůli „jít dále“, přišli bychom o to nejcennější, kvůli čemuž se zde nacházíme, porušili bychom smlouvu sami se sebou, nedodrželi bychom smlouvu své duše.

Smlouvy naší duše předpokládají rozmanité životní lekce, díky nimž poznáváme více sami sebe, své nitro, ale též poznáváme odlesky své vlastní podstaty, její ryzost či též iluzemi vytvořené vzory sebeklamu, neboť v této hmotné realitě (na rozdíl od těch vyšších) lze nosit masky ega, make-up krásy tužeb astrální dimenze, zde se každý může vydávat, za koho chce, a pokud nepotká někoho, kdo oplývá skutečnými jasnovidnými schopnostmi, je mu dovoleno pod maskou anděla ukrývat kožíšek čerta .

Zkoušky našeho života jsou velmi rozmanité povahy, zda jsme je ustáli skutečně, to nám pravdivě napoví naše rozšířené či zúžené vědomí…

Vše v rozsáhlém Stvoření probíhá v cyklech času, téměř nikdy se nestalo, že bychom zcela uvízli v nízkých energiích, vždy bylo na Zemi několik či více osob, které udržovaly spojení s vyššími duchovními sférami, osob, díky nimž se kolektivní vědomí pozvedávalo a díky nimž bylo možné smlouvy duší plnit alespoň částečně.

Buďme hrdí, jak můžeme být moudří, jak naše vědomí je rozšiřováno skrze zkušenosti, jež jsme prožili. Ano, vlastníme svobodnou volbu, žijeme díky životní energii, ale je to naše vlastní vědomí, které nese odpovědnost za stvoření, jimž jsme my sami propůjčili energii, a která nás někdy tak nelítostně ovládla…

Pokud někdy pociťujeme pocity izolace či neštěstí, ve svých niterných meditacích žádejme o objasnění tohoto stavu, většinou pak poznáme, že to vše byly pouhé iluze, neboť spojeni se svými vyššími částmi vědomí, spojení s Nejvyšším Zdrojem máme neustále, jinak by nemohlo naše fyzické srdce tepat, poznáme též, že tohoto pocitu se nám dostává pouze ve chvílích, kdy jsme polapeni v temných a nízkých vibracích. Pomoc z vyšších sfér Bytí k nám neustále proudí, jen vlivem nízkých myšlenkových či emočních energií ji často nevnímáme, přesto však, máme-li čisté úmysly i srdce, pomoci se nám vždy dostane, ač si někdy ani neuvědomíme, že tomu tak skutečně bylo.

Postupujeme-li po cestě osobního duchovního rozvoje, postupně se nám otevírají niterné hvězdné brány skutečné moudrosti, dozvídáme se o hlubších motivech našeho pobytu v tomto časovém cyklu, objasňuje se nám i naše budoucí poslání v jiných dimenzích a sférách Bytí. Již neteskníme po „našem duchovním domově“, neboť nás naplňuje světlo poznání, někdy až nadšení ze zvládnutých lekcí, ale hlavně již zcela víme, že energie našeho duchovního domova nosíme neustále uvnitř sebe, ve svém vnitřním chrámu, oné komůrce nejsvětější a pro ty, kteří jsou na to připraveni, i neustále zářící…

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Dvojplameny – o co tu vlastně jde?

Mnoho lidí si pod pojmem dvojplameny představuje něco úžasného, až nadpozemského, unášející láskyplný vztah, intimní sdílení, milostné splynutí, šíření lásky a světla kolem sebe. Tyto vztahy jsou ale ve skutečnosti od takovéhoto jednostranného pojetí dosti vzdálené, jejich pravý význam a mysl je mnohem prozaičtější. Nejedná se o žádná bájná a vysněná spojení, jejich existence a žití v tomto hmotném světě je naprosto reálná. Důkazem jsou oni sami, jejich životy a úděly, kterými tu procházejí.

Veškeré Vesmírné dění probíhá v neustálém koloběhu zrodu a zániku, spojení a rozpadu. Vše pulzuje, přetváří se a sjednocuje, aby se následně mohlo opět rozpadnout a stvořit něco nového. Je jedno, zda se jedná o měřítko malé, či to největší, zda je časová jednotka hodina, či jsou to miliardy let. Menší díly a časové úseky jsou součástí větších celků a epoch. I lidské bytosti, dvojplameny, dvojice, které kdysi byly jedním, jsou součástí tohoto Vesmírného koloběhu. V okamžiku svého rozdělení, byl jeden jako druhý, stejného vnitřního upořádání, každý samostatný a soběstačný v rámci vyrovnaných principů, připraven projít vlastní cestou poznání.

Absolutní poznání na tomto světě zahrnuje prožití veškeré škály možností, všech možných způsobů bytí prostřednictvím mnoha životů. Tak, jak dvojčata zrozená z jednoho celku, v oddělení tímto procházejí, postupně se sobě vzdalují odlišností svých prožitků. Mohou se tedy během své pouti sama sobě jevit jako navzájem velmi odlišná a nesourodá. Není to však nic jiného než přirozený proces vlastní přeměny od zrodu po završení cyklu. Ke konci své cesty se dvojplameny opět přibližují a rozeznávají ve své podobnosti. Jejich poznání se blíží naplnění, stávají opět samostatnými a soběstačnými osobnostmi s vyrovnanými principy, takovými, jakými byly na počátku. Čím více mají oba odžito, tím více rozpoznávají jeden v druhém sami sebe a jsou více přitahováni k vytvoření jednotného společného celku. Kruh se začíná pomalu uzavírat.

A právě v tomto období se ve větší míře začínají setkávat osoby, které si připadají velmi blízké, jako by jedna v druhé spatřovala sama sebe. Zpočátku většinou ani jeden z nich netuší, oč jde, ale oba cítí, že je k sobě váže nějaké pouto, něco společného. To je počátek rozpomínání na to, co byli kdysi. Dvojice prožije až neuvěřitelné sblížení, pocit návratu domů. Po nějaké době však oba začnou podléhat svým starým, již zvládnutým zkušenostem, jejich spojení nabírá trhliny a zpravidla spěje k rozpadu – jejich rozluce. Odloučení se může opakovat, trvat měsíce, ale i desítky let, tak dlouho, až každý z páru dokončí svoji vlastní cestu poznání, prožije, pochopí a přijme jakoukoli variantu života jako jednu z možností, a to bez odsuzování kterékoli. Završením cesty poznání je vše dorovnáno, jejich svazek se stává jednotným, stabilním a schopným tvořit něco nového.

Takže, o co tu vlastně jde? O život a jeho prožívání ve všech jeho možných polohách a podobách. O pochopení veškerého dění a všemožného konání, jako jedné z možností života. To je poznání veškerého žití a přísluší každému z nás. Bez ohledu na to, zda již kdo svůj dvojplamen rozpoznal či ne, máme tu žít a prožívat až do chvíle naplnění. Dvojplamenné pouto je pouze směrovkou a vodítkem, kdy nám dvojče, zrozené ve stejný okamžik a za shodných okolností, pomáhá rozeznat, která zkušenost nám ještě chybí k nalezení sebe samého, k návratu do prvotního zrodu, kdy kruh se uzavírá. Vše pulzuje, přetváří se a sjednocuje, aby se v okamžiku absolutního stavu mohlo zrodit něco nového…

Ivana „Geri“ Kutnarová

Zdroj: https://dvojplameny.wordpress.com/2017/08/23/dvojplameny-o-co-tu-vlastne-jde/

Kryon – Z temnoty ke světlu

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Buffalu, New York, 24. června 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství


.Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci, abyste rozprostřeli kolem tohoto místa jakousi bublinu, abyste zablokovali všechny ostatní zvuky a koncepty. Zde je pro vás energie, a pro některé z vás dnešní učení představuje jakousi energií “aha!”. Je to energie, která není nová, protože je to připomenutí.

Moji drazí, pro mnohé z vás bude velkou část tvořit opakování, a to je to, co jste v této době očekávali. Začnete si vzpomínat na věci z minulosti, které dávaly smysl. Jsou to věci, které jste se učili a zažili coby šamanské bytosti ve své minulosti. Byli jste svými předky a je na co vzpomínat.

Vzpomenete si na různá proroctví, na kterých jste se i vy, jako předkové, účastnili – a na určité úrovni jste věděli, že jednoho dne budete skutečně v té budoucnosti – a nyní zde jste. Všechny tyto věci začaly dávat smysl v rámci pocitů, které teď začínáte mít. Tento konkrétní channeling vám klade otázku: „Jak budete žít teď, když vstupujete z temnoty do světla?“ Když jste coby staré duše na planetě již tisíce let, od samotného příběhu stvoření, jste doslova prostoupeni poznáním světla a tmy. Na určité úrovni jste naživu civilizaci za civilizací. Byli jste zde i v civilizacích, které ještě historické knihy neznají.

Tak staří jste. Přesto pokaždé, když jste zde byli, vrátili jste se zpět do nízkého vědomí. Na stupnici od jedné do deseti, kdy jedna je startovní vědomí a 10 je nejmoudřejší vědomí, lidská civilizace je stále pouze na přibližné hodnotě tři a půl. Tak dalece se rozvinulo v rámci jakékoliv civilizace na této planetě. Uvědomte si, že někteří začínali s vyšší úrovní, ale spadli na tu, kterou máte nyní. Žili jste tisíce let ve staré energii, a zde jste v měnící se energii, kde světlo začíná ukazovat samo sebe a kde temnota začíná kopat kolem sebe ve své dysfunkci.

Nízké vědomí (temnota) prohrává, protože atributy toho, co ji živilo, už nejsou životaschopné. Systémy, které vykázaly nedostatek integrity a nenasytnost, se začnou rozpadat. Různé části planety budou zasaženy jako první, a ostatní budou následovat. Ale rozpadnou se, protože světlo vítězí. Jak se daří vám osobně? Jaké to bude, kráčet do světla z tisíců let temnoty? Jaké zvyky si ponesete do této nové éry, které vás budou udržovat v temnotě?

V těchto pár okamžicích se chci s vámi podělit o několik atributů. Bude to takzvaná potrava pro myšlení. Vy jste nadějí planety, světlo planety, staré duše. Vy jste těmi zkušenými na planetě, přesto tolik z vás stále skládá skládanku v temnotě. Jak to chcete zvládnout? Vytvořím seznam atributů, tak jak to často dělám, a není dlouhý. Tento seznam bude představovat kroky a vhledy do procesu přechodu z temnoty do světla.

Víra

Jako tolik jiných seznamů, které jsme vám předali, číslo jedna je následující: Věříte tomu? Opravdu tomu věříte? Předali jsme vám channelingy o zdraví a vaší schopnosti dolovat Akášu. Hovořili jsme o vás, o mluvení k vašim buňkám a o práci s vaší innate. V tom všem, je vždy číslem jedna: Věříte tomu? Tento krok je primární a nejdůležitější, protože pokud ho vaše vědomí nepřijme jako pravdu, zbytek vašeho těla nedostane žádnou šanci. Vy jste šéfem svých buněk a vaše vědomí hovoří k tomu, co je vaší innate a vy musíte být s tím vším na jedné lodi. Musíte to přijmout za vlastní. Věříte tomu? Věříte doopravdy tomu, že se odehrává posun?

Když se rozhlížíte po planetě a vidíte to všechno, co se děje v byznysu a vládě, můžete vidět něco divného. Ačkoliv se tyto věci ve staré energii děly pravidelně, v této nové energii váznou, nebo se přinejmenším zdají jako nepatřičné. Nikdy dřív jste tuto energii nespatřili, a ve svém životě ji nevyzkoušeli. Žádný člověk ještě nikdy nespatřil tyto přicházející atributy. Kdybyste vzali mořské ryby a dali je do sladké vody, zemřou, ledaže by existoval nějaký mechanismus, který by vylepšil jejich metabolismus. Jsou to vodní tvorové, ale nejsou zvyklé na tento druh vody. Přesouváte se z temnoty do světla, a ačkoliv jste prožili mnoho životů, jejich paradigmata jsou odlišná. Budete se tomu muset přizpůsobit. Proto číslem jedna je, že tomu musíte věřit.

Opravdu se toto na planetě děje, nebo je to něco, co slyšíte na nějakém semináři během channelingu? Je zde jen přání otcem myšlenky – něco, s čím nejste na jedné lodi – nebo jste toho součástí? Jestliže jste, potom musíte říci: „Vidím to! Páni, opravdu se to děje! Jsem na správném místě ve správný čas a jsem součástí tohoto posunu. Je to jedna z největších věcí, která se na planetě stala. Žiju ve správném čase a přišel jsem kvůli tomu.“

Někteří z vás jsou možná hodně analytičtí a řeknou: „Nemohl jsem přijít kvůli tomuto novému posunu z temnoty do světla, protože jsem příliš starý. Mám ten a onen problém, proto nemůžu pokračovat s něčím tak odlišným, s tak velkou změnou.“ Moji drazí, stvoření světla je něco o co se přičiňujete bez ohledu na to, kdo jste, jak staří jste nebo co se děje ve vašem těle. Vytváření soucitu a světla je vědomí pracující svým nejelegantnějším způsobem, a můžete to dělat vy všichni.

Je vás tolik, kteří říkáte: „Nevrátím se zpátky. Svou práci jsem udělal!“ Ano, je to tak! Znovu to zopakuji. Nezmeškali byste oslavu! Moji drazí, tentokrát už nebudete opakovat staré chyby. Přijdete s čerstvostí a akášickou vzpomínkou, která vytvoří novou moudrost. To je to, co se stane později, ale teď vás potřebujeme, staré duše. Jste tu, abyste vyhráli tuto válku mezi světlem a tmou, zatímco stále žijete, a proto vám nabízíme informace pro prodloužení života, když začínáte rozumět, jak můžete léčit své tělo, hovořit se svými buňkami a tvořit to, o čem medicína říká, že je to nemožné.

Právě teď zde sedí někteří z těch, kteří to již udělali. Já vím, kdo tu je, a vím, kdo sedí přede mnou. Jste plni zázraků a synchronicity jsou zde v publiku. Já vím, co se stalo ve vašem životě. Duch to ví. Jste tak zralí pro tuto informaci! Jakmile jste se jednou rozhodli, že je to skutečnost, a rozhodli jste se mít to pro sebe, potom můžete nastoupit cestu ke světlu. Pak se musíte zeptat: „Jestliže je to skutečné, co mám udělat, abych s tím spolupracoval? Jaké změny v sobě mám provést, když jsem poznal a přijal skutečnost, že zde probíhá posun z temnoty ke světlu?“ Toto je naplnění proroctví věků, a vy se nacházíte v neobvyklém čase, zralém na změnu. Jaký je váš další krok? Co uděláte?

Návyky starého vědomí

Lidé, máte v sobě staré návyky, ale to není nic, za co byste se měli stydět nebo kvůli tomu cítit vinu. Návyky jsou návyky, a vy děláte to, co děláte, abyste přežili, a nyní se struktura toho, na co jste byli zvyklí, začala posouvat. Takže, co kdybyste měli analyzovat své reakce? Jste ti, kteří si stále stěžují? Možná, že si ani neuvědomujete, že jste, protože je to tak snadné připojit se k dalším stěžovatelům, aniž byste o tom přemýšleli. Věděli jste, že je to zvyk? Je to jakýsi kulturní zvyk. Možné, že ani vlastně nevěříte věcem, které říkáte, ale je to zvyk.

Máte pozitivní přístup k budoucnosti? Možná řeknete, že ano, ale když ostatní kolem vás říkají: „Je to osud nás všech a nikdy to nebude lepší. Jde to všechno z kopce!“ tak neříkáte nic a přikyvujete? Je to tak snadné.

Možná, že jste vice proaktivní. Možná, že aniž byste byli v opozici nebo antisociální, místo toho myslíte na negativní prohlášení a řeknete: „No, nejsem si tak jistý. Slyšel jsem něco dobrého. Mám o něco pozitivnější názor.“ Možná, že jste se naučili být pozitivnější, aniž byste prohlásili něco, co by vyvolalo u vašich přátel nesouhlas nebo zlost? Představili jste si diplomacii selského rozumu a rovnováhy? Možná jste si představili, jak jít proti přirozenosti negativních návyků těch kolem vás, a přesto nebýt tím, kdo je mimo, ale spíše tím, kdo myslí dopředu a pozitivně? V tom je ten rozdíl.

S tím, co teď víte o posunu, dokážete se dívat na věci odlišně? Co je teď možné, o čem jste si dříve mysleli, že není? Ve vašem vlastním životě, začnete zvažovat, co by mohlo být, místo toho, o čem jste se již rozhodli, že to být nemůže? Mluvím k některým z těch, kteří popisují planetu a sami sebe, a cítí, že to nic nezmění. To právě není pravda, moji drazí. Nedávno jsem vám předal channeling o Přeludech temnoty a velkých nepravdách a jedna z těch nepravd je tato: Nic se nikdy nezmění. Lidská povaha bude stále stejná, a historie to ukáže. Dokážete (vy, kteří posloucháte nebo čtete toto sdělení – pozn.překl.) vystoupit z omezení minulosti a začít se těšit na něco, co jste nečekali?

Když vám někdo říká: „Podívej, toto jsou fakta. Nedá se to odstranit! Podívej, toto jsou fakta! Toto se v minulosti dělo stále znovu, a tak to i bude pokračovat.“ Potom můžete odpovědět: „Nevím, jak se to stane, ale cítím jistotu, že my nejsme stejní jako v minulosti, a budoucnost není tím, o čem byla řeč. Víš, nevíme všechno. Nevíš, co nevíš a tudíž existuje naděje – ne pouhá naděje, ale přislib. Jste tím, kdo věří v posun? Jak potom změníte staré návyky, abyste to ukázali? To bylo číslo dvě.

Marketing dramatu a neviděná pravda

Číslo tři: ve vaší společnosti a kultuře existují velmi staré energie, které jsou pořád stejné a představují minulou lidskou přirozenost, a vy se musíte rozhodnout, co s nimi uděláte. Možná je nedokážete změnit, ale máte na výběr, co s nimi uděláte.

Jestliže věříte v posun a začínáte pozitivněji myslet, potom mi dovolte, abych vám řekl něco, co vám pomůže. Na této planetě je světlo, které není uváděno. Je to začátek představy vyššího vědomí a nového přemýšlení o budoucnosti lidstva na velmi mocných místech. Jsou to semena nových představ, která začínají růst, a některá z nich dávají tak velký smysl a jsou elegantní, a přece se o nich nikdy nedozvíte. A důvod? Vaše média jsou plná starého vědomí dramatu převládajícím nad vším ostatním a mnozí z vás ochotně tvoříte platformu pro její udržení.

Někteří z vás přijdou domů z práce a mají ten dobrý nápad, že si pustí nějaký sdělovací prostředek a sledují všechny ty hrozné věci, které se toho dne na planetě staly. Možná, že ty zprávy nechcete, proto se jdete místo toho bavit. Takže zapnete program, kde můžete sledovat rodinná dramata, hádky a problémy. To, co vám říkám, moji drazí, je, že vaše média jsou zkažená, ale vy je stejně sledujete.

Právě teď to pokračuje ve staré energii a management, který to má na starosti si myslí, že ví nejlépe, co vy a vaši sousedé chcete. Takže vám začne pravidelně dodávat temnotu a když nic temného nebude, tak to pro vás vytvoří. S tím jste konfrontováni. Tady je moje rada. Vybírejte si sdělovací prostředky pečlivě a jen ty, kterým věříte, že jsou pravdivé a přesné. Nechtěli byste se raději při sledování bavit? Možná byste chtěli vidět roztomilé mazlíčky nebo zvířata, dělající legrační věci? Co takhle děti, které dělají úžasné a veselé kousky, nebo příběhy o velkém hrdinství s povznášejícím koncem? A co úžasná příroda nebo komedie, které jsou tak zábavné? Právě teď s novými zařízeními, můžete vidět toho všeho tolik, kolik jen chcete, bez reklam. To je ten nejnovější trend a evoluce ve výběru vašich sdělovacích prostředků – osobní kontrola nad programem u vás doma, bez přerušování reklamami. Viděli jste, že se to děje a ptáte se proč teď?

Takže řešení na dramatu založených médií je prosté: nesledujte ani neposlouchejte standardní vysílání! Místo toho pátrejte po alternativě a vybírejte si. Vybírejte si zprávy, které jsou méně založené na neustálém přinášení dramatu. Samozřejmě, že musíte zůstat ve spojení s tím, co se děje, ale nesmíte přijmout program, který je předurčen k tomu, aby stupňoval a povyšoval každodenní drama a dělal je horším – nebo neposkytoval vůbec žádné zprávy o dobrých věcech, které se dějí.

Říkám to proto, že současné mainstreamové vysílání je nejen zkažené, ale je i nebezpečné, protože dává falešné představy o celkovém pohledu na planetu. Uvízli ve staré energii a ještě nezachytili celkový pohled toho, co by se mohlo doopravdy na planetě dít. Ještě ne. Dokonce i kanály, u kterých se předpokládá, že vám poskytují dobré vzdělání a historii, jsou založeny způsobem, který byste vůbec nečekali. Pokračují ve víře ve  zkreslování historických a dokumentárních příběhů na hororové a temné. Věří, že to je to, co lidé opravdu chtějí.

Co by se stalo, kdyby tyto společnosti začaly programovat věci, které chtějí lidé opravdu vidět? Přesně to, co chtějí – jejich zisky by stoupaly! Doufám, že to slyší. Nadejde den, moji drazí, kdy bude víc než jeden kanál dobrých zpráv a vy si budete moci naladit poslech těch nejhrdinnějších a nejsrdceryvnějších příběhů, které se toho dne na planetě staly. Bude to vyrovnané možná některými dalšími věcmi, které se staly také, ale bude to v rovnováze, kterou zatím nikde nevidíte.

Odstoupení od dramatu

Dovolte mi dát vám další: moji drazí, někteří z vás máte přátele, rodinu a kolegy v práci, se kterými je obtížné vyjít. Pokaždé, když se objevíte, nastane drama. To zraňuje vaše srdce. Občas máte strach tam být, a vždycky vás to unaví. Není to nic, co byste mohli změnit. Je to přirozenost temnoty.

Chci vám říci něco, co jsem nikdy dříve neřekl. Existují dva druhy situací a dva druhy odpovědí na tyto druhy problémů. Jedno je neustálé drama. Jestliže je to něco, co se děje tam, kde teď žijete, poslouží vám, staré duše, když najdete cestu ven z dramatu, ať už je jím pro vás cokoli. Vysvoboďte se z dramatu a až to uděláte, zjistíte, že budete žít déle, vstoupí do vás světlo a budete se více smát.

Pracovníci světla, poslouchejte. Staré duše, poslouchejte mě. Vystupte z dramatu. Nedovolte žádné situaci, aby stále znovu vstupovala na místo dramatu, zatímco tam budete sedět a dovolíte jí to. Jestliže ji nedokážete kontrolovat, jestliže nedokážete být součástí její změny, potom se přestěhujte. Proč byste měli setrvávat v otravujícím prostředí? Proč bystě měli pokračovat v přijímání věcí, které vás zabíjejí? Proč potom zůstáváte s dramatem?

Dvojka je dočasné drama. To nejtěžší? Drama často víří a víří v rodinách a to je důvod, proč tolik z vás v této místnosti, a těch co poslouchají, se odpoutává od nejbližší rodiny. Stáváte se černou ovcí. Ale vlastně jste bílou ovcí a to, co je černé, je drama, ve kterém rodina víří! Proto jsou pro vás takovým problémem svátky. Je to doba, kdy máte povinnost návštěv a v jejím průběhu musíte naskočit zpátky do rodinného dramatu na jeden nebo dva dny a to je velmi nepříjemné, často konfrontační a obtížné.

Když odejdete, nedovolte jim, aby stiskli vaše tlačítko hněvu a strachu. Zůstaňte vyrovnaní a připraveni na možné rodinné drama. Když se budou snažit vás přinutit, abyste zůstali zapojeni do jejich procesu dramatu, zůstaňte v rovnováze a ukažte jim, co jste se naučilijak být pozitivní a neovlivnění jejich procesem.

Je to obtížné, ale když to dokážete, tak si toho všimnou. Všimnou si, že vás nemůžou rozčílit ani otrávit nebo zastrašit něčím, co je velmi staré, karmicky to už není na vás naladěno, nebo nepatřičné. Bez ohledu na to, jak moc se snaží, vy to odbývejte smíchem a nechtějte mít poslední slovo. Nemáte tušení, jak je to pro vás posilující a kolik světla to vytváří na temných místech. Vy jen prostě s nimi nehrajete jejich drama. A v tom spočívá mistrovství.

Role vnitřního dítěte

Chci, abyste pozvali zpátky do svého života vnitřní dítě. Dokážete si vzpomenout, moji drazí, na dobu, kdy jste se neměli čeho obávat? Dokážete si vzpomenout na to, když vaším největším problémem bylo, jak dlouho si můžete hrát a kdy se musíte vrátit zpátky domů? Tento nádherný pocit osvobození od životních problémů je stále uvnitř. Není to nějaké pozvání k nezodpovědnosti, ale spíše to je pozvánka k nalezení radosti dítěte a jejího zabudování zpátky do běžného života, když to potřebujete.

To vytváří uvolněnějšího člověka a laskavost a vyrovnanost, jaké může vytvořit pouze rozpomenutí se na dětskou nevinnost. Toto je rozhodující krok k tomu, abyste zůstali vyrovnaní a nedovolili světu dospělých diktovat vám depresi nebo vaše klinické pocity vůči životu.

Toto může opravdu být ten nejtěžší krok, kvůli tomu, co je kolem vás, a situacím, kterým jste vystaveni a zesilujícímu se boji světla s tmou. Já vás žádám, abyste v tom všem nalezli radost. Abyste to mohli udělat, přiveďte zpět vzpomínky na ty nejradostnější věci, které se vám kdy přihodily. Ty mají často něco společného s vaším dětstvím. Vytvořte si pocity dne před Vánocemi, nebo před vašimi narozeninami nebo dne před nějakou událostí, na kterou jste se dlouho těšili. To vzrušení, které cítíte, vás nutí poskakovat a smát se. Život je dobrý.

Tyto věci jsou všechny součástí vnitřního dítěte ve vašem nitru. Moji drazí, rozvinutá lidská bytost má příležitost toto mít jako součást každodenního života až do svého posledního dechu. Nepatří to jen dětem. Patří to k rozvinuté lidské bytosti. To vytváří rozdíl mezi starým a novým.

Přirozeně zde bude hrát svou roli soucit. Přichází automaticky a samozřejmě. Přirozeně bude hrát svou roli láska. Také zdravý rozum. Rovnováha zvítězí se zdravým rozumem. Nemusíte se snažit milovat; nemusíte se snažit být soucitnými. Jde jen o to, kým jste.

Dokážete to rozpoznat? Opravdu se to děje? Děje se posun? Konečně máte vítr v zádech. Řekli jsme to už dříve. Toto je nová energie. Vítejte na nové Zemi!

Odejděte z tohoto místa proměněni. Budou někteří, kteří to poslouchají a řeknou, že Kryon je blázen. „Žádný pokrok neexistuje a ani nepřichází žádné světlo.“ Není to to, co vidí ve zprávách. Mají pravdu! Tak proč je sledovat? Na této planetě existují věci, které jsou nádherné a dějí se teď, které nejsou viditelné. Chci, abyste to poznali a věděli to, věřili tomu a pochopili to. Světlo vítězí.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.