Horoskop na obdobie 5. 12. – 11. 12. 2016

Projděte branou

Hlavním tématem tohoto týdne je konjunkce Slunce se Saturnem ve Střelci, která je o zodpovědnosti, zralosti a moudrosti. Svobodné Slunce ve Střelci začne podléhat Saturnu, který požaduje zralost a zpomalí události nebo je spíše povede do větší systematičnosti a řádu. Budeme mít tendence dodělat započatou práci, abychom naplnili své povinnosti a zodpovědnost. Dbejte na respektování pravidel, řádu a zákona, protože porušení v této době nebude prominuto. Stačí malé překročení hranic a pravidel, okamžitě budete „chyceni“ a ponesete si důsledky. Jsme vedeni k prohloubení své moudrosti a zralosti na základě přijmutí zákonitostí bytí, společnosti a vyšších zákonitostí. Můžeme proto očekávat zkoušku charakteru a schopnosti přijmout zodpovědnost za svou budoucnost. Pokud vám leží na srdci vaše budoucnost, „musíte“ objevovat nový způsob života a zdravější prostředí. Jestli budete čekat, že se něco stane, promarníte šanci. Je potřeba se rozhodnout a konat. Harmonický aspekt od Urana na konjunkci Slunce a Saturna podporuje správné rozhodnutí a možnost projít branou. K tomu potřebujete vědomí sama sebe a velkou odvahu. Poučit se z minulosti a překročit omezení, které jste si v minulosti vytvořili a jít kupředu. Tento aspekt je působení reformy. Nové počátky mají vyhlídky na uskutečnění. Objeví se krystalizace. Jakákoliv povrchnost, lehkovážnost projde procesem zrání. To, co nemá potenciál hloubky, pevného a trvalého zhmotnění, skončí. To, co má předpoklady k zakořenění, se prohloubí.
Konjunkce přesně nastane 10. 12. 2016, ale působí v období 5. – 16. 12. V dalším týdnu se Slunce bude od Saturna odpoutávat a působení bude slábnout.

Merkur v Kozorohu v harmonickém aspektu na Neptuna v Rybách dává schopnost komunikovat konstruktivně, svědomitě, a přesto s citem a určitým přesahem. Něco nás nutí mluvit o tom, co vychází z nitra a je potřeba k tomu přistoupit prakticky, moudře. Je to důležité pro každodennost, týká se to obyčejného života. Skrze slovo tvoříme novou formu. Vzhledem k výše popsané energii (konjunkce Slunce a Saturna, který je vládcem znamení Kozoroha), nám právě Merkur (mysl a komunikace) v Kozorohu pomáhá prakticky a srozumitelně uchopit vnitřní prožívání, které může být odlišné než dříve a je silně propojeno s krystalizací nové formy. Niterně se v lidech děje velmi mnoho vnitřních procesů, které jsou těžko uchopitelné, protože jsou z nové úrovně prožívání duše. A právě mysl zpracovává tyto vjemy a vyhodnocuje „výstupy“ a případná řešení. Kozoroh – zemské znamení potřebuje srozumitelnou metodologii. Co s tím, kam to vede a především, aby to bylo uchopitelné v každodennosti. Potřebujeme pochopit, co se to vlastně děje a proč. Jsme proto nuceni hledat konkrétní, jednoduché a jasné pojmenování. Dobře vést vás může tělo, kdy jste schopni konkrétně říct, popsat, co vám je. Soustředění se na teď a tady. Abstrakce je v této chvíli naprosto neuchopitelná.
Může se zviditelnit strach. V té chvíli si uvědomte, že nejste v přítomnosti, protože strach cítíte z minulých zkušeností. Jste v tu chvíli tedy ponořeni v minulosti a propadáte obavám, že přijde stejná bolest a promítáte ji do budoucnosti. Tím vám ale utíká přítomnost, nejsilnější moment, kde ve skutečnosti tvoříte.

Požehnaný týden, Petra Nel

27

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Kryon – Vroucně milovat sám sebe

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, listopad 2016

Milí přátelé,

podzimní semináře, které pořádám, mi jasně naznačují, jak je důležité, abychom milovali sami sebe a přijímali se takoví, jací jsme. O víkendovém semináři v Mnichově mluvil Rafael o léčení a jeho různých fasetách a zdůraznil jeden důležitý bod: Přijímejte sami sebe takové, jací jste. Léčení může nastat jen tehdy, když přijímáte „teď“, pak může dojít k uzdravení“. Znamená to tedy přijmout i nemoc, mentální nebo emocionální otisky a nebojovat proti nim, ale akceptovat je, že existují, věnovat jim respekt a lásku. I různým bolístkám a urputně se držícím mentálním životním nastavením. Teprve až je dokážete přijmout s láskou a vyrovnat se s nimi, pak může začít léčení. Zkuste se nad tím zamyslet, jak nám doporučují naši duchovní přátelé. Stejně tak je třeba přijmout i symptomy závažných onemocnění jako je rakovina, aby se dalo nahlédnout, proč vznikla a co chce člověku sdělit. Podle Rafaela je to první krok k uzdravení. S touto moudrostí hluboce rezonuji. Přeji vám hodně radosti při čtení následujícího Kryonova poselství.

Srdečně

Barbara Bessen

Buďte co nejsrdečněji pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Můj pozdrav zní poněkud staromódně, že? Jsem jedním z těch, kdo tu už hodně dlouho pobývají, starají se o Zemi a její obyvatele a poskytují jim sílu, lásku a doprovod. Mám mnoho jmen, jimiž jsem oslovován, identifikován a zařazován. Jméno Kryon jsem přijal po Harmonické konvergenci, protože bylo vhodné pro tuto dobu. Ladilo vibračně, výrazem i kvalitou. Toto jméno pořád platí, na svých vibracích nic neztratilo. Ve fyzické realitě však poněkud utrpělo kvůli zařazování a hodnocení několika lidí. Objevili se i tací, kteří se pokoušeli mé jméno poškodit, popisovali jej jako podvodné, falešné. Inu, to se tak někdy se jmény stává. Pokud se někdo objevuje před lidmi už třicet let se stále stejným pozdravem, někteří lidé to vnímají jako pocit propojenosti, zatímco v jiných to vzbuzuje pocit nudy a potřeby něčeho nového. Je to, jak to je. Síla, kterou s sebou přináším, nijak neoslabila. Jsem takový, jaký jsem. Jsem ten, který jsem, a zůstanu tu, dokud se Zemi nepodaří vzestup, cesta do zářivějších úrovní. Ať už budu mít jakékoli jméno …

Kdo to teď čte, může se na chvíli pohodlně opřít, uvolnit se a užívat si to, co předávám. Co předávám? Lásku, přirozeně. Lásku, božskou tvořivou energii, která vše obsahuje, která dává k dispozici „polévku“ pro tvoření a zhmotňování. Energii všeho, co je. Pojďme si teď o tom trochu popovídat.

V tomto čase velké transformace jde vždy o spojení s božským. Rozhlédni se kolem sebe. Co se to děje se Zemí? Stále ještě vězí ve velké transformaci. Někteří z vás se domnívají, že tohle nemůže nikdy skončit. To je správné, protože dokud budete na cestě domů, půjde stále o propouštění, o růst. Přičemž růst je zároveň transformací a integrací. Jde o propouštění vlastních zkušeností i zkušeností Země. Nejde o to je vymazat, zničit, musí zůstat, aby je Vyšší já integrovalo jako trofeje. Někteří z vás vnímají, jak ještě víc zesiluje „zlatá vlna“, synchronizační paprsek z centra galaxie. Působí ještě intenzivněji v obou směrech duality. Bere sebou to staré, respektive odnáší to nahoru a dává tím božské energii možnost pozvednout život lidí do kvality srdce.

Hodně se mluví o uzdravování, léčení. Když se pohroužíš do hloubi svého nitra, víš, že léčení se děje jen skrz tebe samého. Jiní tě mohou trochu popostrčit, respektive podat ti ruku. Ale léčitelem svého bytí jsi ty sám. Co se děje, když začneš s procesem léčení, sebeuzdravování? Začneš brát sebe sama takového, jaký jsi. Říká se tomu také sebeláska. Láska, jakou mám na mysli, nijak nehodnotí, neposuzuje a nesoudí. Nevychází z toho, že je potřeba něco udělat, aby sis lásku zasloužil. Už jsi hoden lásky. Zasloužíš si milovat sám sebe a být milován. Není na tobě nic špatného. Jen jsi podnikal a právě podnikáš cestu v dualitě. V této dualitě to může být občas hodně divoké, valí se na tebe, pošlapává, pere se, líbá, hladí a miluje. Často se to děje rychle za sebou nebo zároveň. Člověk pak tyto zkušenosti zakládá do šuplíku hodnocení. To je látka, kterou dualita nabízí jako lekce. Dělalo ti radost si takto hrát? Musíš se tomu smát? Pak je to dobře. Smích ti pomůže vyrovnat se se svými zkušenostmi tak, abys s nimi už nerezonoval, aby se tě nedotýkaly. Směj se svým starostem a směj se sám sobě. Směj se a bude se ti dařit dobře. Máš nějaké problémy? Jaké? Nemáš peníze, jsi nemocný nebo máš pocit, že nejsi milován? Vidím to. Ale co kdybys zkusil vzít sám sebe do náruče a uklidnit se tím, že na všechno existuje řešení. A že tyto pozemské záležitosti souvisejí jen s tvým životem tady na Zemi. Je to energie příčiny a následku, nic víc a nic míň. Jsi multidimenzionální, tvé skutečné bytí to nemůže nijak ovlivnit, poškodit ani otrávit.

Tvé skutečné bytí, tvé vyšší já je jen pozorovatelem, nehodnotí a nesoudí. ON, ONA, ONO jen přihlíží, jak jeho fragmenty tady na Zemi žijí a těší se z jejich zkušeností. To je život tady na Zemi a je podobný i životům na jiných troj- a čtyřdimenzionálním planetách.

Bylo by krásné, kdybys na sebe pohlížel jako na takového, kým skutečně jsi: vysokou božskou tvůrčí bytost, která získává pozemské zkušenosti. Jsi duch v lidském těle. Hm, jak to na tebe působí?

Polož si na chvíli ruku na srdce a vnímej spojení se sebou samotným. Položím na tvou ruku ještě i tu svou. Předávám ti cíleně božskou energii jako paprsek lásky do tvého bytí. Setrvej tak chvíli. Vnímej, jak všechny tvé myšlenky ustupují do ústraní, už tě nerozrušují. Jsi celý ponořen v poli lásky. Skrz tuto lásku se projasňuje tvá tělesná soustava, staré zakořeněné postoje a názory ztrácejí rezonanci. Tím ti chci sdělit, že právě teď v tomto okamžiku dochází k léčení. Co se léčí? Všechno to, co bys v tomto okamžiku – ať vědomě nebo nevědomě – chtěl propustit a transformovat. Říkáme tomu také „projasnění“. Tvá vnitřní moudrost ví, co se za tím skrývá. Sebeláska je přijetí vlastního bytí takového, jaké teď je. Se všemi těmi věcmi a chybami, jak tomu říkáš, které jsi prožil ve svém životě jako zkušenosti. To vše není nic špatného. Prostě to jen je. Zasloužíš si lásku takový, jaký právě teď jsi, se vším všudy a se všemi zážitky, na které se nechceš dívat, se všemi symptomy nemocí nebo životními zkušenostmi. Dokážeš to přijmout? Pak je to skvělé. Božská láska v tobě přebývá a rozšiřuje se stále víc. Dokážeš to vnímat? Dopřej si častěji možnost pobývat v této kvalitě. Třeba tak, že si toto poselství budeš opakovaně číst. Vlastně nás z druhé strany závoje nepotřebuješ, protože jsi sám sobě léčitelem a andělem ochráncem. Ale čas od času je dobré mít po boku přítele, který ti položí na srdce ochrannou a láskyplnou ruku.

Milovat sám sebe znamená přijímat se bez podmínek. Pak bude život snazší a vír života pomalejší, lehčí a nebude tě už tak snadno ovládat, strhovat. Nastal čas užívat si vlastní život ve svobodě, s radostí a široce otevřeným srdcem. A často je pak také plný zázraků. Nebo jsou to „jen“ synchronicity, které se dějí proto, že miluješ sám sebe?

Chtěl bych ještě doplnit pro všechny, kteří by rádi změnili svět svým rozumem: Do svého života si přivoláváš vždy to, čemu věnuješ svou pozornost. Napadlo tě už, že určité zkušenosti se už ve tvém životě nevyskytují, že už se tě nedotýkají? A napadlo tě, že určité věci se ve tvém životě dějí pořád znovu a znovu? V čem to může tkvít? Máš ve svém repertoáru zkušeností něco, co ještě není vyřešené. Co můžeš udělat? Milovat sám sebe, umožnit svému vyššímu já, aby tě projasnilo.

Mnozí z vás se zaobírají vším, co se děje na Zemi. Jak vnímáš zapojování do pole dění, událostí? Jako napínavé, vzrušující? Může to ale být i pobuřující, vyvolávající vztek, zlost a špatnou náladu, že? Co se s tebou děje, když například pozoruješ volby v Americe? Dokážeš se jim zasmát, protože působí jako fraška? To je určitě ta nejlepší reakce. Neboť výsledek nebude takový, jaký se jeví. Dojde k odhalení, odkrytí mnoha věcí bez ohledu na to, kdo volby vyhraje. To je důvod, proč je to takové, jaké to je. Jde tedy také o to – stejně jako všude na Zemi – o propouštění a transformování. Jak to bude dál pokračovat v Sýrii? Podobně, jde o to rozpoznat, kdo co skutečně chce. O co tam vlastně jde? To je v současné době zřejmé jen těm, kteří se rádi zaobírají teoriemi spiknutí. Samozřejmě jde o jiné věci, které jsou chtěné, zamýšlené. A ne vždy je dobrodincem ten, který se za něj vydává. V tomto okamžiku nikdo dost dobře neví, kdo hraje jakou roli. Často sami strůjci mění frontu. A pochopitelně jsou do toho zapleteny všechny země a vlády na všech místech, i když navenek není zřejmé, kdo je jak s kým spojen a jaké tanečky kolem moci provádí.

Ještě bych měl zmínit, že jsi právě v tuto dobu přišel na Zem proto, abys dál projevoval, posiloval, propojoval zlatou vlnu, božskou energii. A pak má smysl ptát se sám sebe, co je teď tvým úkolem. V každém případě je to úkol transformovat sám sebe a stále víc pobývat v poli lásky. Z toho pak vyplyne, co je důležité dělat, abys podpořil transformaci tady na Zemi. Strach nebo dokonce pocity nenávisti či rezignace ničemu nepomohou. Možná právě teď neexistuje pro různé vnější problémy žádné originální řešení. Ale buď si jistý, že řešení se objeví, až nastane vhodný čas. Možná právě odněkud, odkud by to nikdo nečekal. Co umožňuje tyto zdánlivé zázraky? Láska.

Já jsem přítelem lidstva. S hlubokou láskou a sounáležitostí

Kryon

Poselství přijala Barbara Bessen v listopadu 2016. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu

http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2016/11/internet-channeling-november-2016.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

O čem vypovídá bolest různých částí těla

Hlava

Nejrozšířenější názor říká, že jakákoli bolest hlavy je určitě spojena s přetížením a stresem. Pokud jste prožili den přeplněný prací nebo jste byli vystaveni emocionálním tlakům, může být bolest hlavy důsledkem některého z těchto faktorů.

Šíje

Na šíji leží tíha pocitu viny a sebeponížení. Pokud vás trápí bolesti šíje, jste k sobě možná příliš kritičtí, nemůžete si odpustit nějaký skutek nebo jednání. Když sami sobě odpustíte a dokážete požádat o prominutí toho, před kým se cítíte vinni, bude to možná ten nejúčinnější lék.

Bolest v rameni (ramenou)

Tíha starostí a životních břemen leží na ramenou. Bolet začínají, když se přetěžujeme starostmi a prací. Bolest v rameni signalizuje, že je nejvyšší čas podělit se odpovědnost a starosti s někým blízkým.

Horní polovina zad

Odpovídá za lásku, za její získávání a dávání. Pokud máte bolesti v této časti zad, vypadá to, že někomu nedáváte dost lásky, nebo naopak se jí nedostává vám. Možná tyto symptomy napovídají, že byste se měli zamyslet nad vztahy se svými blízkými.

Spodní část zad (bedra)

Tato část zad je přímo spojena s finanční stránkou života. Pokud jste se svou finanční situací nespokojeni, máte za to že vás v práci špatně platí, nebo se bojíte, že nepřiměřeně utrácíte a tyto myšlenky vám nedají pokoj, může se to projevit v bederní oblasti a spodní části zad.

Lokty

Lokty vyjadřují naši tvrdost ve vztahu k lidem. Když vás tahle část těla trápí, je možné, že jste příliš nekompromisní ve vztazích s okolím. Zkuste přehodnotit svá tvrdá kritéria, možná se vám uleví.

Paže

Paže představují spojení s vnějším světem. Máte-li problémy s pažemi, bolí vás, nebo v nich máte nepříjemné pocity, je docela možné, že jste prostě příliš sami. Zkuste pozvat kolegy na večeři, nebo se seznámit s novými sousedy. Problém se může vyřešit sám o sobě.

Stehna

Stehna jsou ztělesněním pohybu vpřed. Potíže se stehny, bolest v nich, slabost a nepříjemné pocity, to vše může být vyjádřením vašeho odporu k pohybu vpřed. Abyste se nepříjemností zbavili, zkuste směle vstoupit do toho, co vás záhy očekává, nebojte se změn a pohybu, nevyhýbejte se změnám ve způsobu života.

Kolena

Kolena jsou naše ego. Pokud o sobě smýšlíte moc zvysoka, můžete mít problémy s koleny. Abyste se zbavili bolesti v kolenou, věnujte nejprve pozornost tomu, jak sami sebe hodnotíte, co si o sobě myslíte. Možná se hodnotíte příliš vysoko a přeceňujete vlastní úspěchy. Nebo naopak – v něčem sami sebe neumíte pochválit, podceňujete sebe i své schopnosti.

Lýtkový sval

Také tento sval je emocionálním indikátorem. Koncentrují se tu urážky a závist. Pro odstranění bolesti v lýtkách se nejprve zamyslete sami nad sebou. Neubližujte, nezáviďte.

Kotníky

Odpovídají za naši schopnost radosti. Může to být názorný příklad, jak spokojenost dokáže zlikvidovat bolest. Jste-li příliš asketičtí a nedopřejete si patřičnou odměnu a potěšení, můžete mít problémy s kotníky.

Chodidla

Příliš mnoho negativity v životě, událostech a myšlenkách může vést k problémům s chodidly. Pokud takový problém máte, naučte se pomíjet negativa a radovat se z maličkostí. Vždyť život je ve skutečnosti krásný!

Zdroj: http://www.prokondici.cz

detox

PŘÍBĚH ČLOVĚKA A JEHO ŽIVOTA NA ZEMI

Povím vám příběh, který mnou koluje dlouhou dobu a do slov se manifestoval v dubnu tohoto roku. Možná právě teď v době adventu velmi vnímám, že ho mám pustit do světa. Při psaní mnou proudila ohromná energie, plakala jsem a zároveň jsem vnímala silnou podporu a lásku… „Piš, jen klidně piš, dovol, aby se skrze tebe tento příběh napsal.“

Byť byl tento příběh napsán za veškeré podpory, přišla ke mně pochybnost. Je nutné ho vůbec zveřejňovat? Odpověď byla jasná, tak jako vždy. To jen má mysl, mé ego, vymýšlelo, proč tak neučinit a vyhnout se dalšímu možnému „ukamenování“ v podobě zloby, nenávistných komentářů a hodnocení.

Možná to zná řada z vás, kdy se otevřete, kdy velmi upřímně, s tou největší možnou láskou sdílíte sami sebe a narazíte na odpor a odmítnutí. Tohle jsme si každý jeden z nás prožívali už nesčetněkrát nejen v tomto životě, ale i v životech dávných a minulých, kdy jsme byli všemi dostupnými prostředky umlčeni. V našich tělech, v našich buňkách je tato vzpomínka zapsána a ve chvíli, kdy se tohoto pole dotýkáme, vyvstává na povrch, chce být přijata a propuštěna.

Několik dní mám dusivý kašel – kolikrát a jak moc byl náš hlas umlčen, hlas naší duše, hlas našeho Ducha.

Dnes jsem se vzbudila a řekla Filipovi – „Dnes je čas na Příběh….“

Je to příběh každého z nás. Je to příběh člověka a jeho života na Zemi. Je to příběh o světlu i temnotě, o probuzení i ignorantství, o egu i o srdci. Především je to však příběh o lásce, o lásce k sobě a k druhým, o lásce k životu a o lásce k Matce Zemi….

Většinou nepíšu ke „svým“ textům nic, tady však napíšu z vlastní zkušenosti toto: Vnímejte tento příběh a vnímejte při čtení sami sebe, své tělo, své pocity a emoce v něm. Jen je vnímejte a uznejte se stejnou láskou, jako přistupujete ke svému milovanému dítěti. Tento text dojemně otevírá to, co bylo velmi dlouhou dobu potlačováno. Otevírá bránu k vám samotným, pakliže si to umožníte. A otevírá ji dokonce i tehdy, kdy ke mě cítíte nenávist a zlost.

Tento příběh boří to, co nejsme My, boří to, co není opravdové a co je vzdálené tomu, kým ve skutečnosti jsme. Zároveň však překračuje dualitu a oddělenost pochopením, přijetím a sjednocením obou.

S láskou k nám, přátelé, tady je:

Představte si, že žijete v době, kdy světem vládne mnoho temnoty. Lidé jsou zajati svými strachy, které plodí jejich mysl. Představte si, že žijete v zemi, kde právě ustrašení lidé, kterým velí jejich ego, této zemi vládnou. Nevládnou jen v této zemi, ale ve většině dalších zemí na světě. Osvojili si svůj řád a pořádek, osvojili si řadu přesvědčení a názorů, které bytosti, kterým vládnou, musí následovat. Celá země tak žije dobrovolně, neboť věří, že autorita nad nimi zná a má návod na to, jak žít. Lidé se řídí všemi pravidly a nařízeními, které jsou po generace hlásány. Věří, že ti, co vládnou vědí, že mají větší spojení s Bohem, že u něj mají lepší místo a privilegium, a tak je třeba je poslouchat a následovat. Lidé dobrovolně odevzdávají svou sílu a moc do rukou vládnoucích, kteří vystupují jako zprostředkovatelé božího slova. Lidé odevzdávají také svůj majetek a hmotné statky, aby si zajistili stálou přízeň autority a také proto, že se údajně jedná o akt pokory. A právě takto pokorní a skromní lidé budou mít u Boha lepší pozici. Tato vládnoucí autorita je velmi chytrá, vystupuje pod rouškou čistoty, skromnosti, čestnosti, spravedlivosti, a tak je velmi snadné pro ty, kteří bloudí životem odevzdat jí svou sílu. Je to velmi zapeklitá hra, protože i v řadách autority je nespočet těch, kteří jí bezmezně a v dobré víře důvěřují a odevzdali ji celý svůj život v čistě nesobecký prospěch. Jakmile prohlédnou, bývá už pozdě, nebo jsou v tichosti umístěni bokem.

Doba je taková, že lidé jsou ustrašení, neboť každé nevhodné chování, které je v rozporu s nařízeními, morálkou a etikou hlásaného, se nemilosrdně trestá. Lidé dokonce uvěřili, že ti, co mají údajně blíž k Bohu a nechali si k tomu postavit i domy směřující do výšin, mají právo trestat, mučit a zabíjet. Není k tomu třeba moc, stačí jen, že se člověk neřídí podle psaných či nepsaných generace zakořeněných pravidel – jejich pravidel.

Lidé uvěřili, že jsou ovečkami, kde každá je stejná jako druhá. Uvěřili, že když se objeví nějaká, co vyčnívá a nejde se stádem, je třeba se jí zbavit, aby nenarušila pořádek a iluzorní bezpečí, které tu panuje. Lidé se v této víře a s těmito přesvědčeními začali navzájem zabíjet, kamenovat, mučit, pálit a křižovat.

Ti, co poslouchali a následovali autoritu, měli relativně bezpečný život a byli přesvědčeni o tom, že jim to pomůže k tomu, aby se po smrti dostali k Bohu, který je daleko v nebi a je silným a vládnoucím mužem, který soudí, kárá nebo dává pochvaly a privilegia. Ti, co jsou s ním na Zemi zadobře tak, že plní všechna pravidla a nařízení vydané jeho služebníky, si u něj zajistí po smrti lepší místo. Ti, co tak nečiní, půjdou do pekla a služebníci boží v nejlepší možné víře, jim k tomu dopomohou už nyní, aby se na světě tolik netrápili… upálí je ohněm, který snad očistí jejich duši a Bůh se přece jen na poslední chvíli smiluje a otevře jim nebeskou bránu.

Představte si, že v takové době žijete, představte si, že jakákoli jinakost se trestá, jakýkoli jiný názor, jakýkoli způsob života, který není v souladu s tím, co je nařízeno, je nemilosrdně trestán. Lidé se přestali ze života radovat a těšit. Ti, co v srdci cítí touhu a volání, se snaží být co nejvíc nenápadní, aby jim nebyl sebrán život. Opatrují své děti, své blízké tak, jak dokážou bez přílišného upozorňování. Chtějí jen žít svůj život v lásce a úctě k Matce Zemi bez násilí a bojů. Chtějí umožnit svým dětem, aby žily v míru a lásce ke všemu živému i neživému.

Zemí také prochází Zloba, Zloba, která zavrhuje vše, co jí nevyhovuje. Pronásleduje a nahání ty, kteří jsou „jiní“, ty, kterým jejich srdce a duše nedovolí zařadit se do stáda oveček a dávat tak souhlas s tím, co se na Zemi děje. Tato Zloba je tak silná, že často vyplení celé rody, od nejstarších až po ty nejmenší, nevinná stvoření – děti. Ona Zloba dělá vše v zájmu autority a věří, že je to tak správně, že je to oprávněné. Ona sama má strach, protože se zdá, že takoví lidé by mohli narušit zajeté pořádky a zdánlivé jistoty, ve kterých žije. Zloba si nenechá nic vzít, zato dokáže vzít všechno.

I v takové době je však stále světlo světa živé. Možná je často zahalené a ještě neví, o své síle, ale stále tu dřímá v každičkém člověku, ať se nyní projevuje navenek jakkoli. Bez něj by totiž nebyl život možný. Právě ono světlo – ona čistá esence samotného Stvoření je podstatou veškerého života na Zemi i mimo něj.

Na Zem se narodí člověk, který nese tak silné světlo, že je vidět na stovky metrů. Tento člověk se už nedokáže skrývat, protože jeho světlo ho vždy prozradí. Je to člověk, který pouhou svou přítomností začíná lidi probouzet. Jen samotné setkání s ním lidem připomíná jejich božskou podstatu. Tento člověk je velmi veselý a kolem něj se vždy seběhnou všechny děti v okolí. Má k nim tak blízko. Ví, že ony jsou bránou do Nové Země. Když se na vás tento člověk dívá, cítíte to až v hloubi své duše. Víte, že o vás ví všechno, a ať už jste kdy vykonali cokoli, vždy je tento pohled bez souzení. Z jeho očí tryská samotná podstata nás všech – bezpodmínečná láska, která je tu pro všechny. Jeho pohled se nezmění ani k těm, kteří ho nenávidí.

Jak tento člověk prochází světem, lidé se začínají probouzet. Lidé si začínají vzpomínat na to, kým skutečně jsou. Začínají znovu pociťovat záblesky své skutečné síly – vnitřní síly, začínají si vzpomínat na svou podstatu. Lidé se v přítomnosti tohoto nádherného člověka uzdravují. Uzdravují se ti, kteří se jeho energii, která je zároveň i v nich samotných, otevřou, kteří povolí a odhalí svá srdce. Ti, kteří cítí nenávist a tohoto člověka odmítají, jsou i tak na úrovni duše dotknuti. Možná se tomu dokáží bránit celý svůj další život, možná i několik životů poté, tento dotyk se však jednoho dne i v takových lidech probudí a i oni si vzpomenou a otevřou bránu k svému světlu, které tak dlouho drželi v zajetí. Každý svým tempem, každý ve svém čase.

Tento člověk je ztělesněním světla na Zemi, je ztělesněním a projevením celé velikosti našeho ducha, který se manifestuje v lidském těle. Je příslibem Nové Země, je průkopníkem a ukazuje všem lidem cestu k odhalení a žití jejich velkolepé podstaty v lidských tělech. Ukazuje, jak se ukotvení tohoto světla na Zemi odehrává právě skrze a prostřednictvím těla – hmoty.

On sám zažívá ve svém těle všechny emoce a pocity, zná všechny jeho projevy a potřeby a ví, že tělo a hmota je právě to, co sem jeho duch přišel zažívat a co přišel oživit a prozářit, nikoli něco, co přišel potlačit a popřít. Nebylo pro něj vždy jednoduché setkávat se s hustotou na Zemi, prožil všechny možné emoce od smutku k radosti, od zoufalství k euforii, od strachu přes naprosté odevzdání a důvěru. Byl nám tak blízko, jak jen opravdový přítel může být. Byl nám tak blízko právě tím, že byl jako my. Byl jako my a přitom umožnil svému duchu manifestovat se ve svém lidském těle. Být velkolepým projevem samotné existence. Nečinil tak proto, aby nás ohromil, činil tak proto, aby nám posvítil na cestu, která je tu pro každého z nás. Přišel proto, aby vnesl světlo do temnoty, která tu panovala. Činil tak, aby podal důkaz o spojení hmoty a ducha. Činil tak on a nespočet dalších před ním i po něm. On byl však ten, který se v onom čase odevzdal projevit to vše otevřeně.

Když se na vás díval, dívalo se na vás celé Stvoření, Matka-Otec Bůh. Nebyl to Bůh trestající a soudící. Nebyl to Bůh mužského pohlaví. Bylo to TO ohromné, nekonečné a velkolepé, jehož jsme všichni součástí a tím, že to lidé mohli zahlédnout a pocítit ve svém srdci a těle, začali si vzpomínat.

Mnoho lidí se začalo probouzet a země starého pořádku cítila ohrožení. Vnímala, že se jim hroutí pod rukama to, co po staletí a tisíciletí na Zemi hlásají. Viděla, že se lidé začínají osvobozovat a to by mohlo znamenat zánik jakékoli autority, kontroly a manipulace. Dokonce by se mohlo stát, že lidé by nakonec učinili jim samotným to, co oni činili ve jménu Boha po celou historii nevinným bytostem. Takto totiž uvažuje ego plné strachu. Nepřipouští odpuštění a rozpuštění v lásce, vidí jen to, čeho je schopné ono samo a předpokládá jen ty cesty a způsoby, které samo zná.

Tato autorita byla velmi zběhlá v manipulaci lidských bytostí a jejich myslí. Potřebovala tedy dobrý důvod na to, aby se mohla zbavit takové bytosti jakou byl ON. Bylo třeba lidi zastrašit a překroutit to, co nesl, co projevoval, čím byl.

Této autoritě se nakonec podařilo tohoto člověka zatknout. Očekávali z jeho strany boj a vzpouru, ta však nepřicházela. Snažili se vyprovokovat jakoukoli reakci zloby a nenávisti, aby mohli ukázat lidem – „Vidíte, my jsme vám to říkali!“… jenže nic takového se nedělo….

Umučili jeho tělo a pověsili na kříž. On však stále vysílal do posledního dechu lásku ke všem bez rozdílu. Jeho blízcí se zmítali v ohromné bolesti a smutku, když vše na vlastní oči sledovali. Cítili každou ránu jako by dopadala na jejich vlastní těla, i když dobře věděli, kam tato cesta vede.

Jeho světlo však zářilo stále, i potom, co jeho tělo dokonalo. Tento akt paradoxně probudil další ohromné množství lidí. Vydal se do těch nejtemnějších zákoutí, aby prošlapal pro nás všechny cestu k Nové Zemi. K Zemi, kde jsou lidé svobodní…

Autoritě se to vymklo z rukou, nečekala, že jeho fyzickou smrtí mnohé teprve započalo, a že se toto ohromné světlo ukotvilo v Zemi natolik, že ho nelze nijak uhasit. Viděli a věděli, že je dostupné každému bez rozdílu. Každému, kdo se probudí ze spánku a iluzí, že je k dispozici kdykoli. Není třeba ho ani hledat venku, stačí mu jen uvolnit cestu a přirozeně začne zářit zevnitř skrze tělo ven.

Zmrtvýchvstání tohoto ohromného muže bylo důkazem, že duch člověka je věčný a nesmrtelný… co teď? Autorita byla velmi zběhlá v manipulaci ustrašených, lidských myslí. Svedla tedy vinu na někoho jiného a prohlásila tohoto člověka za svatého, za mučedníka, který vytrpěl pro lidstvo mnohé a lidstvo teď musí za své činy pykat. Celou jeho cestu a život překroutili a vymazali všechny zmínky o jeho skutečném, opravdovém životě. Ti, co věděli, byli opět přinuceni mlčet a přinejlepším se stáhnout do pozadí.

Jen si představte, kdybyste byli touto vládnoucí autoritou a najednou by se dostalo na světlo světa něco, co může učinit lidstvo svobodné, lidstvo přebírající zodpovědnost za svůj život a lidstvo vědomé si své velkoleposti ducha. Lidstvo, které nepotřebuje nikoho, aby mu říkalo, jak žít. Lidstvo, s otevřenou myslí a srdcem natolik, že by ho ani nenapadlo ubližovat druhým, protože by vědělo, že tím ubližují jen sami sobě, že vše je propojené a všichni jsme součástí jednoho celku.

Jak byste tomu na jejím místě zabránili?

Tato autorita převlékla svůj plášť. Z tohoto člověka učinila modlu a začala hlásat svou verzi o celé události. Věděla, že se jí nepodaří zneškodnit to, co bylo zaseto a tak učinila to, že s naprostou dokonalostí zametla všechny stopy, které by mohli usnadnit probuzení lidstva. Na tuto prošlapanou cestu dala nespočet pastí, výhybek a bludných kruhů. Překroutila fakta a vše opakovala s takovým přesvědčením a urputností, až se znovu do myslí lidí vryla jako svatá pravda hodná následování.

Tato autorita opět lidi rozdělila. Vyvolené vychvalovala a ty, co nevyhovovali zatratila. Vše, co by mohlo vést k jakémukoli sebemenšímu procitnutí a probuzení zahalila lží a manipulací. Například zcela popřela tělo a označila ho za nástroj pokušení. Hlásala, že vše, co cítíme v těle, je pokušením ďábla a je třeba nad ním zvítězit– potlačit vše přirozené a pudové. Moc dobře věděla, že na Zemi je možné k probuzení – někteří tomu říkají k osvícení – dojít právě a jedině skrze tělo. Zcela popřela tělesnost a lidství onoho člověka, kterého ukřižovala, a který tuto cestu prošlapal, aby lidem nedala možnost „sblížit“ se s ním a vidět ho v sobě. Vyzdvihla jen jeho ducha, označila ho za vyvoleného a jediného. Označila ho za nadčlověka, ke kterému je třeba vzhlížet a pokorně líbat nohy bez jakékoli myšlenky být jím, natož vnímat ho jako toho nejvěrnějšího a nejmilovanějšího přítele a bratra… Vymazala jakoukoli jeho lidskou podobnost s lidmi na Zemi… Vymezila ho do takových míst a výšin, kam podle nich nelze jako malá a nicotná lidská bytost ani zavítat… Učinila z celého příběhu opět skvělou hru, jak udržet lidstvo v ignoraci, nevědomí, boji a nesvobodě. Od těch dob by totiž podle nich mělo lidstvo jít cestou utrpení a pykat za své hříchy. Hříchem se měly na mysli všechny ty pasti, které tato autorita na tuto cestu k probuzení položila. Všechna přesvědčení a přikázání, které byly porušené nebo se nenásledovaly byly hříchem, který je třeba odpykat tak, jak autorita velí pod maskou cnosti, pokory a lásky. A tak i po tomto ohromném aktu ukotvení Světla na Zemi a možnosti probuzení každého z nás, nastaly znovu časy, kdy zemí vládlo ego a strach.

Tato hra se na Zemi hraje v různých podobách a obměnách dodnes. Pravdou však je, že po více jak dvou tisících letech nastává doba, kdy lidé uvnitř sebe začínají silně cítit záchvěvy svého ohromného ducha. Začínají si vzpomínat na to, kým skutečně jsou. Začínají naslouchat hlasu své duše – která k nim hovoří prostřednictvím jejich těla. Začínají cítit úctu a lásku ke všemu živému, protože tuto lásku začínají vnímat a cítit především v sobě a sami k sobě. Začínají se probouzet a chápat, že láska nedokáže zabíjet, trestat, mučit a vykořisťovat. Začínají chápat, že skutečná láska nesoudí a nevymezuje a že opravdová láska se nedokáže obrátit v nenávist.

Lidé začínají prohlížet tuto pozemskou hru jednoho velkého kolektivního ega, které touží po moci a snaží se vkrást do jejich myslí. Začínají naslouchat tomu, co cítí a důvěřovat živoucímu proudu samotného Života.

Na Zemi se začíná šířit světlo a začíná se tvořit Nová Zem, začíná se v tichosti a lásce tvořit v každém z nás. Na Zemi přichází nové děti, které toto světlo nesou stále silněji… už ho není tak snadné umlčet, uhasit a učinit ho neviditelným.

Toto světlo tu bylo, je a stále bude… bude v každém jednom člověku, v každé buňce, v každém kousku všeho živého i neživého, co na Zemi existuje. Toto světlo nelze uhasit, toto světlo je věčné…

….A tak se příběh toho ohromného člověka začíná dotýkat každého z nás. Začíná proudit našim tělem, začíná znovuožívat v každém jednom člověku a skrze něj se šíří do světa. To je její nový příchod, její návrat.

To, co bylo zaseto, to, co prošlapal, začíná být skutečně žito. Tato cesta už je viditelnější a jasnější, neb jí prošla už spousta lidských bytostí. Tato cesta začíná ožívat a tento život nelze zastavit žádnou silou světa.

Cesta k tvé velkoleposti, cesta k tvé svobodě a kráse je tu. Je tu právě teď. Je v tvé přítomnosti, je v tvé opravdovosti, je v tvém srdci, je v tvém těle, je v TOBĚ.

Je to cesta lásky, lásky, která je vším a ve všem, co JEST.

Jsi to TY…

S láskou,

Denisa
www.bytvsrdci.org, www.jeshua.cz

people12

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 27.11. – 3.12. 2016

Milovaní,

přicházím na křídlech lásky. Mnozí z vás jsou unaveni zažíváním silných energií polarity, které v těchto časech bouřily. Nebylo snadné zůstat nad věcí, abyste mohli stále udržovat světlo, které jste na tento svět přinesli, abyste udržovali na planetě stabilitu. Každá vaše snaha je ve vyšších královstvích světla velmi oceňována. Vy jste ti, na koho se v tomto čase spoléháme, že budete pevně udržovat Světlo.

Mnozí pracovníci světla jsou odklánění od toho, co si předsevzali dělat. Je povinností každého, aby pamatoval na vyšší perspektivu důvodu, proč sem přišel.Mnozí z vás se odvracejí od říše Vzestoupených mistrů a snaží se nalézat odpovědi jiným způsobem a to je, samozřejmě, rozhodnutí učiněné na základě svobodné vůle. Jako vždy, jsme připraveni pracovat s každým z vás. Někteří jste na to zapomněli a tak vám to jemně připomínáme, že nejste nikdy sami, že jsme vždy s vámi.

Pracujeme společně – společně jsme zašli až tak daleko; prosím, teď to nevzdávejte!Pokračujte v práci se světlem, pokračujte v tom, BÝT světlem, udržovat světlo.Je to velmi, velmi důležité. Neexistují snadné odpovědi na otázky, které se vám objevily. Je jenom přijetí a hledání lepší cesty, cesty, o které jste možná předtím neuvažovali. Buďte jako řeka, která přijde k hoře či k útesu, bez odporu jenom obteče překážku, a brzy znovu naleznete svou cestu.

V příštích dnech se toho opět mnoho rozvine. Odehraje se mnoho změn ve vědomí lidstva a v systémech, které fungovaly po velmi dlouhou dobu. Vše je v procesu transformace, vše se mění. Bude odstraněno mnoho systémů a procedur, z potřeby pracovat novými způsoby, které vzniknou a které budou pro každého na planetě rozhodně lepší.

V této chvíli je vše nestabilní a je těžké znát cestu vpřed a je tady zvýšený pocit obav a strachu ohledně toho, co se v blízké budoucnosti objeví.Tyto obavy a tento strach je pociťován na vyšších úrovních bytí a ti z nás, kdo s vámi pracovali, mají velké starosti. Komplikuje to věci, pokud se jedná o spolupráci, jak tomu bylo dříve. Pokud bude tento vliv přetrvávat, budeme více méně nuceni uzavřít tyto vyšší říše, závoje, jež se ztenčovaly, možná budeme nuceni je uzavřít před energiemi, které teď na planetě bují.

Bude to přechodné opatření, ale znamená to, že lidé na planetě nebudou mít výhodu našeho poradenství.Budeme to muset udělat, jestli budou pokračovat energie nenávisti, oddělenosti, vysmívání, cynismu, rasismu, hlasité dožadování se spravedlnosti a pocity hněvu. Vzájemné partnerství, které jsme rozvinuli společnou prací, bude muset být odloženo kvůli hustotě, jaká se vytvořila. Lidstvo je na křižovatce a každý člověk na planetě si musí vybrat: strach nebo lásku – tak se dá nejjednodušeji ta volba vyjádřit.

Radíme vám, aby každý z vás šel po své jedinečné cestě; dělejte, co se vám osvědčilo, ve smyslu: dělejte, co je pro vás nejlepší. Položili jste základy a chce to, abyste pokračovali ve všem, co jste si ověřili, že vám jde nejlíp. Kráčejte svou vlastní cestou, kráčejte svým vlastním tempem. Buďte sami se sebou a s jinými v míru. Umožněte, aby se to, co se odvíjí na světové scéně, odvíjelo svým přirozeným způsobem; nezůstávejte zabředlí v těch energiích.

Věříme, že toto poselství ve vás probudí potřebu zůstat soustředěni, potřebu pokračovat na cestě, kterou jste si již vytvořili a kterou kráčíte. Ano, přichází k vám změna, změna přichází k veškerému lidstvu a k Zemi. Všude, kam se podíváte, je změna, ale ve vás, kdo jste se propracovávali k vašemu mistrovství života, je stále tady: podstatná esence vaší bytosti je stále zde. Pokud to dovolíte, bude se rozvíjet a rozšiřovat.

Protože je to ta vaše součást, která se nikdy nezmění a je to vaše součást, která – když bude přidána do kolektivního vědomí, pomůže v této době udržet stabilitu energií. Vše se rozvíjí, mění a obnovuje. Neznamená to nezbytně, že se nejedná o nejvyšší výsledek. Jednoduše to znamená, že je čas s tím plout. Nástroje máte, máte zkušenost, máte znalostijenom si to připomeňte.

Jsme vždy s vámi, nikdy nejste sami. Na to nezapomínejte.

Do příštího týdne…

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.