AA Michael – VZTAHY A VAŠE SVATÁ JEDNOTA

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny. červen 2017
RONNA/SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, Zjemnělé vyčištěné frekvence Nového Věku mají významný vliv na to, jak vidíte sami sebe. Jak se učíte brát si zpět svou moc, stanovovat hranice a znovu požadovat a vyjadřovat pocit vlastní hodnoty, budou tím také intenzivně ovlivněny vztahy s ostatními, zvláště pak milostné.

V minulosti jste měli mnoho nevyřešených událostí, které vytvořily něco, co můžeme nazvat „nevyrovnané nebo zranitelné skvrny“ na vašem emocionálním těle a sytému čaker, zvláště od první do čtvrté. Měli jste v sobě mnoho nevyřešených záležitostí ve formě viny, strachu, vzteku a pocitu opuštění a pocitu, že nejste milováni. Všechny tyto myšlenkové formy mají vibrační frekvenci a vy jste tyto frekvence nehodnoty vyzařovali ven do světa. Podívejte se na tyto energie vyzařující ven před vás a všude kolem vás ve znaku Nekonečna, kde jsou zachyceny těmi, kteří resonují na stejné frekvenční úrovni, a tak jsou do vašeho života vtaženy jedním nebo druhým způsobem. Nevědomě jste k sobě přitahovali ty, kteří také přicházeli z úhlu pohledu „potřeby“. Mysleli jste si, že pro vás všechno opraví a učiní vás šťastnými, ale ve skutečnosti všechny vztahy tohoto druhu byly založeny na fyzické přitažlivosti, která obvykle poměrně rychle uvadne, pokud v tom přitahování není větší hloubka.

Byly tam také jiné oslabující prvky, jako je závislost, touha po bezpečí nebo snaha najít potvrzení vlastní hodnoty mimo sebe. Nevyřešené záležitosti a problémy se zvětší, když do vašeho života přijde někdo, kdo vám zrcadlí tyto negativní situace. Tyto záležitosti a problémy neustále vytvářejí tření, které není nezbytně špatné, když ho poznáte a jste ochotni ho uznat a souhlasíte s tím, že vyvinete soustředěné úsilí je změnit k lepšímu.

Důraz je teď na návrat k celistvosti uvnitř sebe, převzetím vlastní zodpovědnosti za své činy a budováním sebehodnocení a pocitu hodnoty něčeho prostřednictvím solárního srdečního centra ve spolupráci s vaším Já Duše a Vyšším Já. Pravda a integrita budou základem každého vztahu budoucnosti. Při tom jak se snažíte stát se nejlepším člověkem jakým snad můžete být, tím že sami prověříte své přístupy, druhy víry, zvyky a slabosti. musíte nejdříve přijmout to, kdo jste v současnosti. Naučíte se, že základem trvalého vztahu s ostatními je mít nejdříve „milostný vztah“ se sebou, čímž se snažíte být více milující a milovaní. Nakonec zjistíte, že „jste zosobněnou láskou a nepotřebujete nikoho jiného, aby vám tuto pravdu potvrdil, protože hluboko v sobě jste to vyjádřili.Vstoupíte do Svatého Srdce a do tohoto pramene studny bezpodmínečné lásky uvnitř vaši vlastní Andělské Boží Jiskry a vzpomenete si, že je tu k dispozici nekonečný zdroj Lásky/Světla prostřednictvím Světelného spojení se Zdrojem. To je vaše Andělské Dědictví, drahá srdce. Proč to nepožadovat a nevyjádřit?

Aby člověk si vypracoval osobní rozdíly a dospěl ke vzájemně výhodným závěrům, které jsou spravedlivé pro všechny zúčastněné, je potřeba silný vzájemný závazek bez obviňování, odsuzování nebo egoistického osočování. V rostoucím a rozvíjejícím se vztahu už nebude kladen důraz na to, kdo má „pravdu“ a kdo ne, ale na kompromis a na touhu uspokojit potřeby všech zúčastněných tím nejlepším nestranným způsobem.

Zvláště pro vás, kteří jste oddaní své duchovní cestě a rozvoji Duše není žádná oblast vašeho života, která by mohla zůstat stagnující. Teď ti, kteří mají nějaký vztah, mohou růst nebo se rozvíjet stejným tempem. Nicméně, pokud jste ustanovili „Svatou jednotu“ uvnitř sebe, je možné se necítit ohrožení, zůstat v podporující roli a nechat ostatní okolo vás se rozvíjet svým vlastním tempem.. Tato „Svatá jednota“ se vrací do rovnováhy a harmonie uvnitř vašeho fyzického, mentálního, emocionálního a duchovního těla, a zároveň vyvolává znaky a ctnosti vaší mužské a ženské povahy. Přísně definované role mužů a žen se postupně změní, čímž se více stane normou míchání sexuálně definovaných rolí. Země a lidstvo jsou opět sprchováni mocným zářením Bohyně. Postavení žen se rychle změní a rovnost mužů a žen se stane normou, kdy muži i ženy budou požadovat a vyjadřovat své skutečné mužské a ženské povahy. Boj pohlaví má původ uvnitř, protože lidstvo se po eóny let snaží sjednotit boha a bohyni uvnitř. Ženy se učí požadovat vyjadřovat svou moc, nicméně vědí, že musí používat tento dar s láskou a soucitem jako jejím závojem.Ti, co jsou v mužském těle,se postupně naučí si povolit, aby bezpodmínečná láska Bohyně „Zažehla uvnitř oheň soucitu a ohleduplnosti a laskavosti“. Učí se, že síla je ve tvoření, intuici a ochotě si dovolit být laskavý a mít otevřené srdce.

Jak se snažíte dosáhnout duchovní dospělosti, změní se mnoho stránek vašeho života. Bude zde silná touha podporovat jeden druhého, a zároveň intenzivní touha růst a expandovat, i když občas vaše cesty mohou nabrat jiný směr. Budete vyjadřovat pravdu, že jste spolu spojeni na úrovni duše a nikdy se opravdu nemůžete od sebe oddělit.

Pravé sexuální spojení je a může být neuvěřitelným duchovním zážitkem, nejen spojením dvou těl. Božská sexualita volá po naprostém otevření srdce, promíchání mentálních, emocionálních a fyzických stránek vaší Bytosti, které vyústí ve významnou trvalou zkušenost. Pokud jste na hluboké úrovni Duše jeden s druhým harmonii, může tento druh sjednocení vyústit v pravý pocit jednoty,

Pokud máte být schopni přijímat a vyzařovat bezpodmínečnou lásku, musíte odstranit éterické bariéry nebo filtry, které jste rozmístili kolem svého srdce a emocí,. Musíte se postavit svým strachům ze ztráty těch, které milujete, a zklamáním a zradám minulosti, které se často zhmotňují jako strach z intimity nebo z přijetí závazku k druhému. Jak se učíte věřit v sebe a důvěřovat si, rozvinete i základní důvěru v ostatní, a druzí budou věřit a důvěřovat vám, protože důvěra přináší důvěru.

Není vhodné obětovat pro někoho jiného své sny a touhy – nebo aby se lidé ve vašem životě obětovali pro vás. Musí existovat společný cíl s každým zúčastněným, s kým jste se shodli na způsobu – a sdílíte přitom břemeno a sklízíte odměny.

Každý z vás patří do velkého komplexu rodiny Duší a po věky jste si zajisté navzájem odehrávali mnoho rozličných rolí. Lidé ve vašem současném životě nebo ti, kteří přijdou do vašeho života, abyste se mohli naučit „životní lekce“, jsou součástí probíhajícího většího vesmírného dramatu. Když odsuzujete ostatní, musíte si být vědomi toho, že po pravdě odsuzujete jen sami sebe. Hráli jste za své cesty tímto vesmírem všechny role. Milence, přátele, matku, otce, sestru, bratra, syna i dceru. Vstřebáváte všechny prvky nesčetných rolí, které hrajete; sílu a moudrost otce; laskavé a ohleduplné postrkování a milující péči matky; vášeň, závazek a společenství milence; stálou věrnost přítele; a radostné a bezstarostné interakce se sestrou, bratrem, synem a dcerou.

Je čas znovu se sjednotit, sejít se – začátek návratu do JEDNOTY. Už se nemůžete skrývat za závojem strachu nebo samoty, milovaní. Je čas udělat vědomý závazek, nejdříve sami sobě a svému Božímu Já, a pak ostatním kolem vás, s nimiž jste si souzeni zažívat společně „tanec života“. Musíte v sobě dát souhlas, učinit vědomou a detailní dohodu o tom, co si přejete a očekáváte od lidí kolem vás, a pak musíte být otevřeni diskuzím o svých touhách a očekáváních se všemi lidmi, se kterými přicházíte do styku. V budoucnu, jak se vztahy odkrývají, vykvetou hlubší a hlubší úrovně porozumění a závazku, neboť každý bude ochoten mluvit ze Srdce a nechat se vést spíš Duchem než egem.

Jak mnozí z vás vědí, měl jsem za ty roky tu čest předat mnoho osobních „galaktických čtení“. Těšilo mě to a musím říct, že to také bylo požehnání a dar od mé milované poslyně, neboť jí stálo mnoho času a energie, aby vám tyto zprávy předala. Za těchto časů velké změny a velkých příležitostí vám všem posílám otevřené galaktické čtení, abyste věděli, jak jste výjimeční a jak divukrásné dary na vás čekají.

Drazí milovaní: Je divukrásné sledovat, jak si vzpomínáte na všechny dary a moudrost, které máte uloženy ve struktuře svého mozku a vynášíte je na světlo světa. Můžete používat tak rozsáhlé zkušenosti, drazí, nejen ze svých pobytů ve vyšších říších, ale také pozemské zkušenosti. Je čas, abyste si vzpomněli, že Země není vaším domovem. Létáte tímto Vesmírem a vždy jste dychtivě vykročili vpřed jako dobrovolníci pro nový úkol, bez ohledu na to, jak byl těžký. Vaše pozemská zkušenost znamená nádhernou různorodost spolutvůrčích snah, a vy děláte pomalý ale stálý pokrok k opravdové identitě Bytosti Světla. Je čas, abyste zjistili, že jste mnohem víc, než jen identita, kterou jste si zvolili pro tento život. Vám a takovým jako vy byla dána příležitost vstřebat a začlenit rozličné Stránky sebe, a tím začít vidět, jak jste opravdu mocní a moudří. Všechny ty testy, zkoušky a zdánlivé prohry z vás udělaly nádhernou Duchovní/ lidskou Bytost, kterou dneska jste. Když učíte, učíte ze zkušenosti A svým příkladem ukazujete, jak je možné překonat nesnáze – že ostatní, jako vy, mohou zvítězit nad jakoukoli nepřízní osudu.

Je to čas, kdy vaše Duše dosáhla nejzazšího bodu Své cesty oddělenosti a je teď připravena začít cestu „Znovusjednocení a začlenění“. Vaše Duše byla postupně naplněna Božskou nespokojeností, která se pomalu filtruje do vaší vědomé mysli a do vašich emocí a vy se začínáte obracet dovnitř, abyste si ochočili ego a znovu se spojili s Duší, s Vaší NadDuší a s mnohačetnými stránkami vašeho Vyššího Já. Nyní máte potenciál se spojit s mnoha Stránkami své rodiny Duše, se svým Vyšším Já, s svými mnoha NadDušemi a nakonec se svým Atomem Božího Semínka (Přítomností JÁ JSEM). Na vesmírné úrovni sesílá nyní nejvyšší Stvořitel dolů záření Sebe Sama prostřednictvím Velkých Centrálních Sluncí. Tato energie je prostřednictvím Slunce vaší Sluneční soustavy filtrována směrem k Zemi ve velkých výbuších Živoucího Plamene Života.

Největším vaším přáním současného života je vstřebat mnoho Stránek vaší Bytostnosti; nicméně musejí být nejdříve vyléčeny a harmonizovány, aby mohly být naplněny Světlem. Tak budete muset nejdříve zažít nepohodlí, výzvy nebo karmické interakce zkušenosti Třetí/Čtvrté Dimenze, protože to je stará cesta. Jak dovolíte svému Božskému Já, aby vás Pokrylo Světlem a vedlo, bude k vám přicházet více a více inspirovaných myšlenek. Existuje mnoho způsobů, jak dovolit Duchu, aby se skrze vás vyjádřil; jen dovolte, aby se to stalo přirozeně, drazí.

Co vám přináší radost a uspokojení? Jak chcete sloužit? Je mnoho způsobů a vy máte mnoho talentů (více než berete na vědomí), ale volba je vaše. Jen si pamatujte, mělo by vám to přinášet radost a rozezpívat vaše srdce, jak nabízíte ostatním dary, které vám byly dány. Vaše odměna bude Světlo v jejich očích; a radost, kterou vyjádří, když také dovolí začlenění Ducha tvořit v jejich životech zázraky.

Je čas nechat odejít bolestivou minulost.Je čas požadovat a vyjadřovat své mistrovství, tvořit svou vlastní verzi ráje, a pak učit ostatní udělat to samé. Pomozte těm, kteří k vám přicházejí uzdravit jejich emocionální rány a jejich fyzická těla, a oni budou připraveni naslouchat nutkání Ducha. Všichni jsme v dobách velké změny, která byla tisíce let předpovídána. Nesete v sobě vyčištěné a zjemnělé frekvence budoucnosti a můžete způsobit ten rozdíl. Vytáhněte Lásku/Světlo Tvoření ze svého Božího Srdce, použijte, co potřebujete,, abyste se uvedli do harmonie a skvělého zdraví, a pak nechte své jemné laskavé srdce vyzařovat nádhernou záři milující energie k ostatním.

Zaměřte se ve svém světě na to, co je správné, hledejte v ostatních kolem sebe to nejlepší, a to je to, co budete posilovat a pomáhat tvořit. Můžete změnit svět kolem sebe myšlenku po myšlence.

Máte nádherné andělské průvodce, kteří čekají na to, aby vám pomohli. Zavolejte je a společně můžete vytvořit zázraky, které můžete s ostatními sdílet. Dovolte nám pomáhat vám naplňovat své poslání a živit vás láskou.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou

Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou.
Nemluvte Vesmíru do jeho práce a odolejte pokušení o něco se snažit a vyvíjet tlak.
Vyberte si oblast života, kde se vám „nedaří“ a zkuste k ní přistoupit jinak.
Přijměte to, co je tak, jak to je.
Žádný spěch, žádná netrpělivost, žádná síla a žádný boj.
Prostě to udělejte jinak, než jste zvyklí.
Jen pozorujte, klidně dýchejte a nesnažte se vyvíjet přehnanou aktivitu.
Nechte se unášet proudem, tak jako plachetnice na vlnách.
Nemáte co ztratit – pokud jste vystříleli všechny náboje a stejně se nic nezměnilo, akorát to držíte křečovitě „pod krkem“.
Nechte prostor Vesmíru – svému Zdroji, aby vše udělal za vás.
Udělá to nejlépe a tak, jak to má být.
Pusťte ruce z volantu a nechte to svému osudu.
Nebojte se – vše se srovná podle toho nejlepšího scénáře, který ani nemusíte znát. Vaše snaha je
kontraproduktivní a Vesmír jen čeká, až se vyčerpáte.
Potom stejně nastolí to, co má být.
Nechte věci proběhnout, uvolněte se a dejte si další kávu.
Udělejte to prostě jednou jinak – vypněte vaši snahu něco změnit a pozorujte jen, co se stane.
Tam, kde obvykle argumentujete, se ztište a nic neříkejte.
Tam, kde obvykle tlačíte, povolte stisk.
Tam, kde kontrolujete, přestaňte s tím a nechte to být.
Tam, kde plánujete, hoďte vaše plány do koše.
Znáte to pořekadlo: Chceš-li Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech“.
Prostě to udělejte jinak.
Vnější sílu nahraďte vnitřní silou, která je mnohokrát větší.
Tak začne pozvolná transformace vašeho života.
Tak získáte zpět radost a chuť žít.
Tak se budete více bavit, protože budete vědět, že to Vesmír za vás zařídí.

J. Dušek

Vztah dvojplamenů

Láska dvojplamenů se neprojevuje automaticky jako romantická láska, ačkoliv nastanou romantické chvíle. Není to ani výhradně silná sexuální přitažlivost, ačkoliv je toho často základní součástí. V zásadě, když potkáte svůj dvojplamen, začnete zažívat obrovský vnitřní otřes, duchovní revoluci, která předchází hlubšímu porozumění sobě samému a významu Božské Jednoty. Je to příležitost zažít a vyjadřovat bezpodmínečnou Lásku. To jsou ty největší dary, které vztah nabízí.

Na lidské úrovni je vztah dvojplamenů jakási kovářská výheň pro aktivitu srdce a pokračuje přes duchovní, emoční, mentální a fyzické zkoušky. Obě strany si vzájemně nabízejí šanci zbavit se starých vzorců a programů, které omezují lásku a posouvají se směrem k lásce mnohem hlubší a to ve všech částech svého života. Může dojít jen k minimální nebo žádné manipulaci, protože ten druhý to velmi silně cítí a okamžitě zastavuje. Vaše dvojče vás zve, abyste pohlédli do křišťálově čistého zrcadla krásy a pravdy, abyste se viděli tací, jací skutečně jste a ve stejném okamžiku tuto vizi pro vás upevňují, bez podmínek, bez pochybností a bez zaváhání.

Tento vztah bude jen vzácně „snadný“ a bude vás neustále překvapovat a mást, vyvolávat strach a pochybnosti a bude se šířit jako virus (což není automaticky špatná věc…) a bude napadat a ovlivňovat všechny ostatní, kteří krouží po oběžných drahách této „dvouhvězdy“. Bude to pro každého a na všech úrovních jedna velká výzva. Bude to popostrkovat každé z dvojčat, aby integrovali mužskou i ženskou součást sebe sama a posunuli se do větší sebelásky, což je schůdek k opravdové bezpodmínečné Lásce. Tento vztah v sobě skrývá potenciál zažít lásku, která překonává prostor i čas. Není vskutku jiná volba. Je to nádherná pravda. Je to kombinace Krásy a Pravdy, vyjádřená Láskou.

Cesta Lásky

O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že zájem o toto téma roste tím víc, čím víc se projevuje v realitě. Muži a ženy z celého světa se ocitají v situacích, kdy potkají své dvojče a nic už pak není jako dřív. Ale co je to vlastně dvojplamen?

Říká se, že dvojplameny, někdy také párové duše, jsou doslova druhou polovinou naší duše. Každé z dvojčat je ‚hotová – kompletní‘ duše sama za sebe; a to natolik, nakolik jsme jen schopni popsat část celku jako ‚kompletní‘. Ale jsou-li pospolu, dohromady oba tvoří ještě něco víc.

Někteří věří, že každý máme jen jeden dvojplamen, od kterého jsme se dobrovolně oddělili a vydali se na vlastní cestu, inkarnovali se mnoho životů, posbírali celé spektrum lidských zkušeností a stále se přibližujeme k tomu, abychom vyzařovali více lásky, zatímco si začínáme vzpomínat, kdo ve skutečnosti jsme.

Říká se, že přijde čas…

View original post 1 549 more words

Kryon – Únik od vlastního já

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boston, Massachusetts,  10. prosince 2016

Zdravím, drazí, JÁ JSEM Kryon z magnetické služby. A tak to je, že toto je ukončení série. Mluvím nyní k lidem v této místnosti. Samozřejmě mnoho dalších toto poslouchá, ale ti v této místnosti pocítili soudržnost energií. Je to součást nádherného, laskavého systému, který v průběhu času propojí srdce se znalostmi a zkušenostmi. A tak skupina jedinců má sklon vytvářet si pouta, sbližovat se s těmi, se kterými mohou sdílet stejný druh zkušeností. Má to co do činění s láskou. S věděním, které jste nabyli. Stali jste se ucelenou skupinou. Možná je to doba, na kterou nikdy nezapomenete; a možná je pro vás jednou z mnoha. Ale jisté je, že v budoucnu nikdy nebude doba přesně stejná jako tato a proto je naprosto jedinečná.

Tento den byl naplněn věděním, informacemi o těle; lidském těle – vašem těle. V minulosti jsme vám toho dali už tolik – nejen o tom, co přichází, ale i o tom, co už je ve vás přítomno, ale zatím jste si to plně neuvědomili. Nemám rád pojem „aktivovali“, protože to je zavádějící, nepoužíváte to správně. Ale v tomto konkrétním případě jsou věci uvnitř vás, které tam leží nečinné a čekají na pochopení a probuzení.

Ale pojďme na okamžik jiným směrem. Protože jsem mluvil k těm v této místnosti i k těm, kteří poslouchají a jsou starými dušemi. Doslova jste přišli ze staré energie – alespoň všichni dospělí. Tato nová energie je skutečně jen několik let stará a je teprve na ZAČÁTKU vývoje.

Doktorovi (pozn. překl. Dr. Todd Ovokaitys – Yawee) byla dnes položena otázka: „Pokud jsou tyto věci známy a lze je dokázat, proč vám svět neleží u nohou?“ (Pozn. překl.: doktor Todd objevil způsob léčby některých tzv. „nevyléčitelných“ nemocí.) A odpověď je stejná, jakou jsem vám dal já. Věci, které teď vědci objevují a pracují na nich, a nakonec dají smysl jako celek, jsou doslova jen čtyři roky staré. Je to skoro jako nově zrozená energie na této planetě. Musí být prostudována, rozvinuta, vyzkoušena v praxi, zdokumentována a publikována. Všechny tyto věci zaberou čas.

A v tomto světle nyní chceme hovořit o vás. Drazí, co si s sebou berete „na večírek“ coby stará duše, je stará, velmi stará předpojatost. A obzvlášť když se jedná o zdraví. Včera jsem vám předal channeling s názvem Velký únik. Mluvili jsme o různých vrstvách úniku před starými energiemi; počínaje precesí rovnodennosti. O úniku před válkou, která se mohla stát. Mluvili jsme o různých vrstvách víry a jedna z nich se týkala zdraví. Ale nikdy jsme nemluvili o tom hlavním: co takhle únik před sebou samým?

Takže teď zkusíme uvést příklad něčeho, o čem jste nikdy nepřemýšleli. Učíte se, že myšlenky a dřívější události se často propojí do něčeho, co vytvoří nerovnováhu v lidském těle. Že některé nejhorší nemoci dnešní doby jsou doslova součástí myšlenkového procesu člověka. Takže to není něco, co byste „chytili“, ale je to vytvořenomyšlením. Je to téměř jako by vaše myšlení dávalo svolení, aby se to objevilo. A tak se vás ptám – jaká to esence je ve vás, která dovolí vašemu myšlenkovému procesu, aby ovlivnil princip vašeho fungování na každodenní bázi? Už jste o tom takhle někdy přemýšleli? Jak byste mohli být tak slabí, řeknete možná, že se tyto věci pravidelně dějí vám, vašim příbuzným a přátelům? A zde je odhalení: Drazí, vítejte ve staré energii, ve starých procesech a starém myšlení, které jste si přitáhli skrze závoj roku 2012 do tohoto místa. Je načase to propustit. Celý myšlenkový proces vytvářející chorobu musí být přepracován tak, abyste pochopili minulost, ale netahali si ji do budoucnosti. Proč si myslíte, že jsme vám dali afirmace na každý den (pozn. překl.: …a které je třeba vyslovovat nahlas – aby je buňky slyšely)? Věci k přemýšlení, včetně vašeho spojenectví s velikostí Ducha, váš vztah k planetě, ten mírový postoj, o kterém jsme vám řekli, že je váš. (Pozn. překl.: tento postoj už je v nás, jen jsme ho „neprobudili“ a často fungujeme reaktivně, starým způsobem.) Umíte si představit mladou začínající generaci, která tomuto na určité úrovni rozumí? Dokážete si představit, že další generace lidí budou umět eliminovat choroby sami? Umíte si představit generaci, která ví, že jak lidé myslí, tak funguje tělo? Bude to uznání pozitivity a afirmací – a jsou tady ti, kteří to potřebují slyšet. Skrze ten závoj roku 2012 si vlečete s sebou všechno to, o čem věříte, že k vám patří.

Poslouchej, drahý, deprese k tobě NEPATŘÍ. Ona tě NEVLASTNÍ. Nepatříš jí. Ale ty si myslíš, že ano. Myslel sis to, věřil jsi, že na ní je tvé jméno – ale není! Máš na sobě jméno Boha (pozn. překl.: neboli máš v sobě část Boha, je ti dostupná jeho tvořivá síla a moc) a můžeš svlékat vrstvu po vrstvě – bez jakékoli medikace! – a být mocně pozitivní a šťastný. Můžeš být vším, čím by ses chtěl stát – neboť toto je nová energie, není stará! Neboj se začít experimentovat s afirmacemi a postupně odlupovat vrstvy tvého starého já; a že je jich mnoho…

Jaké je dnes vaše „staré já“? Jak byste se sami definovali? „Jsem starý,“ – už tady je chyba (Kryonův komentář k prohlášení), „prodělal jsem tuhle operaci a tamtu operaci, chytil jsem toto a tamto…“ Proč byste se definovali takhle? Je na čase přeformulovat i to, kdo jste. JÁ JSEM…,“ a zde doplňte své jméno. Já jsem mocná lidská bytost na této planetě, a každičký den na mne čeká hromada dobrých věcí, na kterých mám pracovat, kterými mám projít a které mám objevit. A probudíte se s myšlenkou: „Dnes budu pracovat na afirmacích, protože jsem zjistil, že to, co řeknu, se stane! Ze stejného důvodu, zopakuji to znovu, ze stejného důvodu funguje i homeopatie. Je to zpráva pro šablonu zdraví ve vašem těle. Šablona, která je navržena tak, abyste žili 900 let. A ta šablona je u většiny lidí rozbitá. Je rozbitá kvůli tomu, jak myslíte; kvůli věcem, které se dějí na planetě a pravidelně vás trápí; je rozbitá, protože nechápete, že to, co myslíte, tím se stanete. A nyní je čas přiložit šablonu krásy boží lásky na váš život tak, že začnete přetvářet to, kým jste.

Nemůžete vléct to staré do novéhoto nefunguje. Představte si to jako potrubí, kterým musíte prolézt a přitom všechno vlečete s sebou. Všechny ty zneklidňující věci, všechny zdravotní problémy a všechny deprese. Prostě si je berete s sebou na cestu A teď si na chvíli zkuste představit, že to potrubí někdo přeřeže; prostě ho přeřízne v půli – a všechno na druhé straně, ta stará energie z doby před 2012 musí zůstat tam, kde je. Poznáváte v tom tu metaforu? Je to Akášická místnost, kam odložíte všechno staré harampádí, zavřete dveře, zamknete je a řeknete: Už nikdy víc! A to je to, co vám teď říkáme.

Na šabloně lidského těla, které čeká na svou rovnováhu, je cosi magického. Ta šablona se dá vyrovnat mnoha způsoby a mnoha postupy; mnoho z nich je přirozených. Avšak ten nejlepší a zároveň nejdostupnější – i pro toho, kdo nemá v kapse ani cent – je milovat sám sebe. A jakmile šablona zapadne na své místo, začne se vyvažovat, zdraví se začne zlepšovat, život se prodlouží. Na základě těchto informací je zřejmé, že pokud vaše tělo přijímá nepřirozené věci, šablona se ničí. Všimli jste si toho? Že to, čemu říkáte farmaceutické výrobky, má vždy vedlejší účinky? Vtlačíte tam jednu věc a „vyvalí“ se jinde. To by vám mělo napovědět, že rovnováha vašeho těla je narušena, že tělo to ve skutečnosti odmítá. Možná máte za to, že vám ty léky zachrání život, ale možná to tak není. Nastal čas pro odhalení: že ta nejpřirozenější věc, kterou můžete udělat, je ta nejvíce přirozená. Nástup multidimenzionálního léčení už není daleko. Neboť tělo je multidimenzionální plavidlo. A bude reagovat a odpovídat na věci, které by vás dosud ani nenapadly. Ale to, co je dostupné už nyní, před objevy a vynálezy, je krásný multidimenzionální proces zvaný uvědomění. To je ten nástroj! Víte, jaké jsou nástroje této nové doby? Jste to VY, schopní předělat, přeformulovat způsob, jak o sobě smýšlíte.

Jaké by to bylo utéct od všeho, co jste si přitáhli do této doby? Snili jste někdy o létání? Nebo o výhře v loterii? A měli při tom takový pocit svobody? Vy, kteří máte problémy s klouby, sníte o tom, že běháte; vy, kteří zápasíte s financemi, sníte o loterii. To jste vy ve své nejlepší podobě – na podvědomé úrovni je tam pocit: „Ano! Tohle chci dělat, od toho se chci osvobodit, chtěl bych uniknout…“ A drazí, nic z toho nejsou jen myšlenky nepravdy; je to jakoby vaše innate říkala – to jsi ty! To jsi ty! Tím můžeš být! Proč pak zabouchnete ty dveře, když se probudíte? Je to jakoby vám tělo dávalo signál: ty můžeš běhat! Můžeš být svobodný! A můžeš si přestat dělat starosti s tím, kolik je ti let, a co přijde dál… To je ta svobodajste to vy osvobození od sebe.

Chtěl bych, abyste odešli z této místnosti s myšlenkou, že můžete změnit samotnou podstatu toho, kým jste. Nestane se to přes noc, protože je to složitý hlavolam. Musíte se nejprve osvobodit od toho, co jste si přivlekli s sebou do této nové energie. A většina z vás o tom ani neví. Staré zvyky jsou tady – a přetrvávají. Kdo jste? JÁ JSEM…,“ dosaďte své jméno, dítě Boha. Jsem na této Zemi za určitým účelem a mám Boha uvnitř. Je to překrásná existence naplněna léčením a krásou. A věci, které si ani neumím představit nebo je nečekám, budou následovat. Tečka. To já jsem. Věříte tomu? Pokud můžete aspoň nepatrně cítit, že to jste vy, drazí, pak je naděje – že dokážete přeřezat to potrubí. Pro mnohé z vás je to tak těžké, protože definujete sami sebe podle toho, co je s vámi špatně! A Duch, který sedí tady, říká: „To je lidská bytost, která si sama vytvořila své problémy, utápí se v nich a definuje se podle nich a je na ně pyšná.“ Možná je načase to vidět a změnit to; a vztyčit se a kráčet s hrdostí, že už nejste nemocní nebo nemáte věci, které vás trápí. Pryč od léků, které vás připravovaly o rovnováhu a nikdy vám až tolik nepomáhaly. Tím jste. Mnozí z vás to teď poslouchají a jsou zmatení. Snad proto, že jste sem přišli, abyste slyšeli úplný balíček informací, ale my říkáme jen to, že máte vždy kontrolu nad tím, kdo jste. A nyní, v nové energii po roce 2012, je to ještě výrazně zesíleno. Nástrojem k vytvoření toho, kým jste, jsou každodenní afirmace. Pozitivita budoucnosti skutečně tvoří energii pro vás. Jaká to dohoda! Můžete takto tvořit svou vlastní realitu!

Něco vám řeknu: v této místnosti je potenciál léčení pro ty, které právě teď slyším (pozn. překl.: Kryon zřejmě „slyší“ (vnímá) ty v sále, kteří žádají o uzdravení). Copak necítíte, že to přichází? A bude to trvalé. Povím vám toto: když má lidské tělo svou šablonu v rovnováze, je to celý váš život. Dokud bude v rovnováze, nebudete mu to muset neustále připomínat. To je rozdíl mezi starou a novou energií. Máte představu o tom, co je pro vás dobré a tak to pořád dokola opakujete. Jedinou věc, kterou chci, abyste opakovali, jsou afirmace, které si dáváte, a velkolepost, ve které se spatřujete každý den.

Jste věční; a jakmile skončíte s tímto životem, vrátíte se zase zpět – způsobem, který bude nový a jiný, neposkvrněný, s uvědoměním, co dělat; s lepším životem, než si vůbec dokážete představit; neboť stará duše spolu s novou energií je absolventem Země. Ví, co dělá, s moudrostí, která přesahuje jeho pozemský život, a ostatní si ho všimnou. Proto to všechno potrvá generace – než se vyvine svět, který nikdy nebude válčit, než vědomí Země pomalu vstoupí do statusu absolventa. S probouzející se Akášou bude už mít vynálezy, které jsou vám pomalu odkrývány a které doslova zruší platnost fyziky a problémů, které vám brání dělat to či ono. Všechno je to tam – to vědění může být vaše. Choroby zmizí.

Je to utopie? Jak definujete utopii? Lidé budou mít vždy různé myšlenky a různé názory; vždy budou nějaké třenice. Není to situace, kdy budete na dokonalé Zemi. Ale něco vám v této chvíli řeknu: dokonalá Země bude ta, kde se nebudete zabíjet, taková, kde budete spojeni s Gaiou a budete rozumět jejím cyklům, očekávat je a spolupracovat s nimi, chápat, jak funguje život a tvoření. A dostanete se až do bodu, kde pochopíte, jak tvořit elektřinu z tepla, které vám dává Země, které leží přímo pod zemskou kůrou a je zdarma. To je jen jedna z mnoha věcí, které zastaví znečišťování. Je tolik věcí, ke kterým dospějete, které nejsou na obrazovce radaru žádného futuristy, protože si je nikdo nedokáže ani představit. Tomu se říká rozvinuté (pokročilé) lidstvo. To, které začíná objevovat věci dosud neviděné… ale začíná to tady – tím, že přežijete, staré duše, abyste vytvořili šablonu, kterou předáte dalším generacím. Vyrovnání šablony – to je to, co můžete udělat.

Je toho tolik, co bych vám mohl říct, ale budoucnost může být mnohem lepší, než si vůbec umíte představit. Narodili jste se ve správný čas na správném místě. Právě teď je tato fáze obtížná, neboť objevujete černou a bílou – už žádné sezení na plotě (pozn. překl.: Kryonova metafora pro nerozhodnost) – to jsme vám řekli už dříve. Můžete se ptát: „Co to vlastně doopravdy znamená? Co funguje a co ne? Co je černé a co bílé? Co je přijatelné a co není? Co má integritu a co ne?“ V obchodě, ve financích, všude kolem, v politice – začínáte vidět, jak jsou všechny ty věci podrobovány zkouškám, testovány na maximum. A to strhne ten plot a ten už tam dál nebude. Změny jsou vskutku na dosah. Pochopitelně. A v tomto procesu můžete mít skvělé zdraví, jakmile rozlousknete tu hádanku, staré duše.

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – “Escape from Self” 25:01 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Jak se dotýkat ženy…

To, že se žena cítí s mužem v bezpečí, nezávisí na tom, KDE se jí muž dotýká, ale JAK se jí dotýká.

To, že se žena muži otevírá není způsobeno tím, JAK se jí muž dotýká, ale PROČ se jí dotýká.

A není to vlastně o tom, PROČ se jí muž dotýká, ale o tom, KÝM je a kým si zvolil být v okamžicích, hodinách a dnech, které tomuto dotyku předcházely.

Není to jeho DOTEK, na kterém závisí, ale na energii jeho ÚMYSLU.

A když se toto všechno spojí, tak už není ani potřeba dotyku, ale pouhé slovo, dech či jeho pohled jí dokáží rozrušit.

Toto není sen, mýtus či nemožná romantická fantazie – je to schopnost vlastní každému muži. Vyžaduje však, aby se muž odvážil vlastnit a žít svůj život ve své plnosti, ukázat světu, že má odvahu dostát si svých závazků, dodržet svá slova, překonávat výzvy a přestat hledat výmluvy.

Neexistuje METODA, která ovládne svět, ale je to VOLBA chtít naplnit svůj potenciál. Neexistuje TECHNIKA, která způsobí, že žena ztratí svůj ostych, ale je to o ENERGII jeho záměru.

Tento druh muže je přitahován k velmi určitému typu ženy – ženy s pevně vymezenými hranicemi, vysokými nároky a ženy, která je rovněž na cestě k naplnění svého nejvyššího potenciálu.

Graham R White
What Evolved Women Want