Věčné světlo Univerza

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

hovořím já, Jeshua. Všechny vás hluboce miluji. Prosím, vnímejte mou energii kolem sebe tak, jak každého z Vás vítám. Hluboce vás ctím. Jak mi otevíráte své srdce, pamatujte, že já jsem uvnitř něj. Když mě rozpoznáte na své nejhlubší úrovni, rozpoznáte svou vlastní esenci, což je to nejčistší světlo. Jste věčným světlem a z něj je vytvořen celý vesmír. Někteří z vás vnímají, jak toto světlo září z mých očí nebo z očí jiného učitele. Jsem tu však, abych vám připomněl, že toto světlo je stejně tak vaše. Je mou nejhlubší touhou, abyste vnímali a zažívali svou vlastní velikost a vnitřní světlo. To je to, co změní svět, který změnu potřebuje. Jste tu, abyste ji udělali, to však můžete učinit jedině, když skutečně důvěřujete, věříte tomu, kdo jste. To může být obtížná věc, pakliže jste vychováváni ideály, které vám říkají, že nejste dost dobří takoví, jací jste. Pro mnohé z vás se váš přirozený život a vědění, vaše intuice, zahalily, jak jste procházeli dětstvím a rostli.

Mnoho dětí má pronikavou intuici. Spontánně ví, když je něco správně nebo špatně. Mnoho dětí má stále blízké spojení se svou duší a s původem, ze kterého pochází, a mají touhu spojit své rodiče s jejich vlastním dětským světlem. Hovořím o mnohých z vás, kteří jako děti chtěli své rodiče uzdravit. V mladém věku jste si byli stále vědomi radosti a přirozeného proudu života a chtěli jste šířit tuto vibraci okolo sebe. To znamená být pracovníkem světla. Je to o skutečném sdílení vibrací radosti a lásky, která je podstatou univerza. Být pracovníkem světla není o učení principů a teorií, je o sdílení energie a o vzpomínání si na to, kým jste.

Když jste dospívali, vaše přirozené světlo a pochopení se začalo stmívat a zahalovat, protože jste zpochybňovali sami sebe. Je téměř nevyhnutelné, aby se tak stalo, a proto si vás tolik vážím. Vyžaduje spoustu odvahy vstoupit do tohoto světa, do tří-dimenzionální říše Země. Víte, že dočasně ztratíte své vedení, své vědění toho, kým jste, a v té nejextrémnější formě se to děje, když se v životě objevuje „temná noc duše“. Paradoxně je to však právě tato „temná noc duše“, která vás může přivést zpět k sobě domů. Důvodem je, že v temnotě existuje jistý druh síly. Zdá se vám, že byste se měli temným emocím jako je strach, hněv nebo smutek vyhnout. Ve své podstatě jsou však tyto emoce součástí vašeho jazyku duše.

Duše k vám hovoří zejména prostřednictvím vašich pocitů a právě tím, že tyto pocity potlačíte, což je vám často společností říkáno, se začnete odpojovat od své duše a jejího jazyku. Snažíte se podřídit pravidlům společnosti, tvrdě pracovat a být „dobrou“ osobou. Když tak však činíte, ztrácíte spojení s tím, kým skutečně jste, a nakonec jste osamělí nebo frustrovaní a vnímáte, že váš život postrádá radost a inspiraci. Myslíte si: „Má duše, proč neslyším její jazyk?“ Můžete pak mít stále temnější a temnější emoce, frustrace a deprese, a když se takto cítíte, je to proto, že vaše duše klepe na vaše zadní vrátka. Tato temnota drží sílu, neboť v temnotě jsou skryté emoce, které jste kdysi potlačili. Proto je tolik důležité čelit temnotě uvnitř sebe a podívat se na negativní emoce, které tam jsou.

change12n

Když nastane „temná noc duše“, jste jistým způsobem nuceni, abyste svým emocím čelili, už od nich nedokážete utéct. Toto střetnutí může nastat i tehdy, když ztratíte něco, co je vám skutečně drahé, když ztratíte někoho milovaného nebo se vám rozpadne vztah. Můžete cítit, že bolest, kterou procházíte, je necitelná, krutá a nesmyslná a já to tuze chápu. Nikdy nebudu podceňovat bolest, kterou máte. Pobízím vás však, abyste, prosím, nevnímali temnotu a bolest jen jako pouhou negativní věc.

Rád bych vás vybídl, abyste nyní prozkoumali tento proces trošku hlouběji. Pohleďte na emoci uvnitř sebe, která vás často zneklidňuje nebo vás uvádí do stavu skleslosti. Možná můžete vnímat, že je uvnitř vás hodně hněvu, nebo můžete vnímat, že se musíte vypořádat se strachem. Žádám vás, abyste nyní energii této emoce, která se před vámi objeví, propustili. Přivítejte ji a požádejte ji, aby ukázala svou tvář ve formě zvířete. Ať vypadá jakkoli, nesuďte ji. Povězte tomuto zvířeti „ahoj“ a podívejte se mu do očí. Vnímejte, kolik uvědomění a síly v tomto zvířeti je. Možná jste měli dlouhý čas myšlenku, že mít strach je špatné a že je špatné se hněvat. Je však důležité naslouchat poselství uvnitř tohoto hněvu, strachu nebo uvnitř jakékoli emoce, protože pak začínáte spolupracovat se svou vlastní přirozenou energií, se svou duší. Zeptejte se tedy tohoto zvířete, co vám chce povědět, co vám chce vyjádřit, a jak vám může pomoci dosáhnout toho, co opravdu chcete. Zvířata jsou od přírody velmi spontánní stvoření, nemají mysl, která vše analyzuje, a tak vám mohou velmi jasnou cestou ukázat, jaké jsou vaše skutečné pocity. Mohou vám také ukázat vaši nevinnost, protože zvířata jsou nevinná stejně jako vaše emoce.

Emoce začnou být temné a nezvladatelné, když je potlačíte a nepřijímáte. Spiritualita je o skutečném přijímání toho, kým jste, právě teď, se všemi emocemi, které nyní máte. Jak vyvíjíte soucit k sobě a vaše nejobtížnější emoce se stávají vašimi nejlepšími přáteli, stáváte se celistvými. Nic se nemusí skrývat za zamknutými dveřmi. Můžete být plně člověkem. Když si dovolíte být člověkem a když si dovolíte být nedokonalí, začínáte se dostávat k druhým lidským bytostem blíž. Vnímáte jejich boj, jejich bolest. Když se přestanete soudit, začnete víc přijímat druhé. To je to, co znamená sdílet své světlo.

Vnímejte jemnost této energie. Neříká vám, abyste se měnili nebo byli „dobrým“ člověkem, říká vám, že jste zázrakem, právě teď tak, jak jste. Vnímejte celou tuto hru a tanec mezi světlem a temnotou uvnitř sebe jako zázrak. Nesuďte temnotu. Prosím, umožněte energii světla, která je tu přítomna, aby vás osvěžila a pozvedla. Dovolte si zklidnit se, nejen fyzicky, ale zklidnit se hluboko uvnitř a dovolte si cítit se dobře. To, co skutečně máte nabídnout tomuto světu přichází spontánně z vašeho srdce jako přirozené světlo, které září ven. Spřátelení se s temnou částí je součástí vašeho poslání.

Temnota byla vašimi tradicemi překroucena, zvláště, co se týká náboženských tradic. Temnota byla ve skutečnosti považována za nelidskou, a tak byla prokletá a vy jste museli žít podle ideálu, který není člověkem. Jsem však zde, abych vás podpořil, abyste se otevřeli své lidskosti, své skutečné velkoleposti, ocenili svoji krásu a těšili se z ní – abyste měli v životě radost.

Děkuji, že jste se mnou sdíleli tuto chvíli.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

Rüdiger Dahlke: Muž, který do vás vidí

S Rüdigerem Dahlkem jsem strávil nejlepší dovolenou svého života. Během jedenadvacetidenního hladovění loni v červenci mi byly jedinou potravou i útěchou čistá voda a jeho Velká kniha půstu. Cesta do zákoutí duše a k pochopení vlastního těla coby jejího „chrámu“ v doprovodu skvělé knihy tohoto slavného německého lékaře, jenž má za sebou i čtyřicetidenní biblický půst, byla neocenitelnou zkušeností. Je jasné, že Dahlke nekáže vodu a nepije víno.

A kromě toho nejí ani maso. Ačkoli do zaplněného konferenčního sálu pražského hotelu Pyramida nakráčí první dubnovou sobotu s drobným zpožděním až kolem půl deváté večerní, neboť toho dne ještě přednášel na kongresu v Linzi, vypadá, jako by se zrovna vyspal do růžova. A to přesto, že takto nabušený diář má až do konce roku 2014. Když pózuje ZENu o den později ve svém hotelovém pokoji během pauzy na jídlo, má za sebou krátkou meditaci a oběd v podobě hrsti semínek a ořechů.

Na svých téměř dvaašedesát je zkrátka ve formě a zcela zdráv. A jeho recept? V Česku zatím krajně nepopulární – nekouřit a přestat jíst ztužené tuky, maso a mléčné produkty, o pití alkoholu ani nemluvě. „I když kouření je ve srovnání se ztuženými tuky neškodné. Nebo jestliže je na cigaretách napsáno, že škodí zdraví, na kelímcích s jogurtem to mělo být už dávno. Moderní studie na velkých vzorcích v tomto ohledu nepřipouštějí ani nejmenší pochybnost,“ říká průkopník psychosomatické medicíny a autor bestsellerů Nemoc jako cesta, Nemoc jako řeč duše a Nemoc jako symbol, jenž už před třiceti roky vyjevené veřejnosti vysvětloval, že nemoc není něco, co se nám jen tak přihodí, nýbrž něco, co si sami vytváříme. Neboli informace, že něco děláme špatně, a projev ztracené rovnováhy: „Lidé znova a znova dostávají takové tělesné problémy, které rezonují s jejich potlačenými či nevyřešenými tématy a konflikty.“

Rüdiger Dahlke jako jeden z prvních klasických lékařů dávno pochopil, že léčit lidi vypnutím varovných světýlek v podobě příznaků, které na tuto nerovnováhu upozorňují, není cesta k uzdravení, ale do hrobu. „To začalo už u Descartesa, Newtona a Galilea Galileiho… Už od začátku to byla chyba, chápat člověka jako stroj. Naštěstí se tento historický omyl dnes postupně začíná přehodnocovat a já se k tomu snažím v rámci svých možností přispět,“ odpovídá na otázku, proč dnešní medicína stále víc léčí, ale stále méně uzdravuje/

Změna jako lék

A protože si to začíná uvědomovat víc a víc lidí, doktor Dahlke s plným nasazením přednáší, věnuje se pacientům ve svém relaxačním a léčebném centru TamanGa nedaleko rakouského Grazu, kde žije, a každou zimu se na dvanáct týdnů odebírá na indonéský ostrov Bali, kde načerpává síly na další sezonu a píše knihy (na kontě jich má už skoro padesát). Krom toho také se svou první ženou vybudoval v Bavorsku Lékařské centrum Dahlke, jež se věnuje psychoterapii, psychosomatice a takzvanému celostnímu léčení, při kterém se neléčí nemoci, ale lidé.

„Nejsme zvyklí dívat se na nemoc jako na něco pozitivního. Ale že to tak je, jsem nezjistil v nemocnici, nýbrž při zacházení s pacienty. A tak vám mohu vyprávět příběh, při kterém jsem se probudil,“ začíná svoji přednášku Nemoc jako cesta duše, na niž dorazilo přes čtyři sta lidí. „Jeden skvělý lékař za mnou kdysi přišel s tím, že má neustálé úrazy a několikrát denně se prostě natáhne. Už při vstupu do ordinace šosem pláště strhl vzorky krve. Jeho život byl jedno velké fiasko. Poslední vztah mu skončil tak, že mu partnerka řekla: Chtěla jsem žít s lékařem, ale ne s takovým trotlem. On po mně nechtěl, abych něco napravil, ale aby se mu už nic nestalo. A mně došlo, že se vůbec nezabýváme prevencí a že mu neumím pomoct,“ vypráví téměř pětatřicet let starou historku.

Proč vypnout mobil

Po této neobvyklé návštěvě svého kolegy se Rüdiger Dahlke, v té době začínající nemocniční lékař, začetl i do homeopatických knih, kde našel mimo jiné informaci, že 80 procent úrazů má na svědomí 20 procent lidí. A také objevil pozoruhodnou studii, podle níž se ve firmách přestaly dít úrazy, jakmile lidé začali cirkulovat a nedělali pouze jedinou, nudně monotónní práci.

Dahlkeho proto napadlo, že jeho pacient potřebuje změnu. A vytáhl z něj, že jeho dávným snem bylo provozovat etnomedicínu, ale nechal se odradit. „Z Afriky, kde našel svou životní lásku, mi potom poslal dopis, který změnil moje chápání medicíny. Děkoval v něm svým úrazům, že ho dovedly až sem. To byla moje první myšlenka ke knize Nemoc jako cesta. Pochopil jsem, že nemoc má opravdu tu moc přivést člověka na správnou cestu.“

Postupně si doktor Dahlke začal všímat souvislostí a učil se porozumět tomu, co nemoc vlastně symbolizuje. V dalším bestselleru Nemoc jako symbol už podává přes 400 klinických obrazů nemocí s více než 1000 příznaky. Na pražské přednášce některé zajímavé zmínil. „Co znamená třeba zvětšené srdce? Křesťané to vítají, ale na tělesné úrovni je to problém. A to je právě ono. Nikdo z těchhle pacientů nemá velké srdce v tom přeneseném smyslu, a tak se to zhmotnilo na tělesné úrovni,“ vysvětluje lékař a pokračuje: „Růst je přirozený. Vždycky jsou ale dvě možnosti růstu – první je ta zdravá, na úrovni vědomí, směrem k rovnováze a porozumění. Pokud tuhle vytrvale odmítáme, růst se přenese dovnitř těla, kde se často projeví třeba nádorem.“

Dahlke mluví tak napřímo, že se o něm běžným lékařům a hlavně farmaceutické lobby a šéfům korporací všeho druhu musí i zdát. „Třetí nejčastější příčinou úmrtí jsou léky. V této souvislosti vám radím vyhledávat lékaře jen v opravdu nejvyšší nouzi.“ Svým posluchačům zcela klidným hlasem prozrazuje i některá jiná „tajemství“, jež se ne a ne dostat k uším veřejnosti. „Například očkování proti rakovině děložního čípku je zcela nesmyslné, přesto je zavedené. Máme rovněž dostatek studií, že mamograf je příčinou rakoviny prsu. Je mi velice trapné, že tohle říkám, protože jsem také lékařem, ale je to tak. Když se na jedné přednášce ptali gynekologů, kdo z nich by poslal svou ženu na mamograf, nepřihlásil se ani jeden.“

Stejným a vzhledem k četnosti užívání ještě rozsáhlejším problémem jsou podle něj také mobily: „Vypněte svůj telefon a už ho nikdy nezapínejte. Snižuje účinnost imunitního systému a způsobuje nádory mozku. To je fakt. Jenže se pravděpodobně probudíte, až když se to stane někomu ve vašem okolí,“ odkazuje na mnoho svých pacientů i na studii provedenou na Örebro Hospital ve Švédsku, podle níž má desetileté užívání mobilu za následek průměrně o 290 % vyšší riziko rozvoje nádoru na mozku.

V rozhovoru, který jsme kvůli lékařově naprosté zaneprázdněnosti z větší části vedli přes e-mail, na otázku, proč stále tolik doktorů nechce nebo nedokáže pochopit, že k uzdravení vede pouze odstranění příčin, nikoli konzumace dalších jedů v podobě prášků, odpovídá: „Byli tak vychováni. Vidět je to i na tom, že nejdříve je školí na mrtvolách. O duši jsem se například v průběhu studia nedozvěděl ani slovo.“

Není naštvaný, jen konstatuje. Stejně tak úplně klidně a s nadhledem mluví o tom, že cílem zdravotnického systému není zdraví lidí, ale jejich léčení. Kdyby totiž byli lidé zdraví, byznys by zkrachoval – jinými slovy „vyléčený pacient je špatný klient“. „Je to zjevné. Jenom přednedávnem doznal objevitel syndromu ADHS – hyperaktivity malých chlapců – na své smrtelné posteli, že neobjevil lék na tento syndrom, ale vymyslel příslušný obraz choroby pro lék Ritalin, který už existoval. To přece hovoří za všechno!“

Jak ale může být tak v klidu? Ta hlavní chyba samozřejmě není na straně lékařů, ale pacientů. Ostatně není žádné „my“ a „oni“ – jsme pouze my. S čímž souvisí druhé, ze všeho nejdůležitější téma, o kterém Rüdiger Dahlke často hovoří a jež plynule navazuje na přednášku – téma stínu neboli našeho podvědomí. Dahlke proti nikomu a ničemu nebojuje, pouze pozoruje. A říká: „V zásadě jsou všechny symptomy – tělesné, psychické i sociální – projevem stínu. Jsou v něm ukryty ty vlastnosti, které bychom u sebe radši neviděli, a tak je potlačujeme.

shadow

Nemoc jako symbol (obrazy některých chorob podle Dahlkeho knihy)

Alergie – konflikt mezi agresí a senzibilitou, válka na tělesné rovině. Řešení: poznejte, že máte nepřátele i v sobě
Obezita – vnější plnost místo vnitřního naplnění, vyhýbání se realitě. Řešení: naučit se chránit jinak než tukovou izolací
Rakovina – nezpracované zranění, problém, který si člověk nepřiznává a který ho ničí. Řešení: vzpomeňte si na to, co v životě doopravdy chcete, a najděte odvahu to uskutečnit

Pokud ale chcete dosáhnout seberealizace, musíte propojit své já se svým stínem. To je klíčem k životu. Lidé si myslí, že když myslí pozitivně, začnou se dít pěkné věci, ale vše probíhá podle zákona polarity a zákona rezonance. Čím víc zdůrazňujete světlo a pozitivně myslíte, tím větší prostor pro stín vytváříte. Jedině když se se svým stínem konfrontujete, můžete se stát opravdovými anděly pro ostatní.“

Během dětství a dospívání vytváříme stín, abychom utvořili svou osobnost a byli schopni přežít. Vytěsňujeme všechny křivdy, traumata, strachy, přizpůsobení a všemožné věci, které odmítáme tolerovat ve svém vědomí. Pokud se ale jako dospělí chceme vyvíjet, nezbývá než Pandořinu skříňku otevřít a potlačené věci opět vytáhnout na světlo. A poslouchat svoji duši, jak píše Rüdiger Dahlke v knize Princip stínu – smíření se svou temnou stránkou a vysvětluje během nedělního stejnojmenného semináře. Prvním krokem je samozřejmě vůbec si to uvědomit. Jakmile cokoli vykážeme z našeho vědomí, protože z toho máme strach, stane se to nevědomým a poklesne do stínu. A naopak – vždycky, když nějaký vytěsněný a odmítaný pól vrátíme do našeho vědomí, posune nás toto sjednocení protikladů blíže k jednotě.

Nebát se stínu

Hlavní otázka tedy podle Dahlkeho zní: „Na nemoci a nepřátele zaútočíme, nebo s nimi začneme pracovat? Budeme válčit, nebo je přijmeme a smíříme se s nimi?“ Stačí se rozhlédnout kolem sebe, aby jednomu bylo jasné, že jsme jako lidstvo prozatím ztroskotali někde u první lekce. Svět je šílený, protože my jsme šílení. Jak říká Dahlke: „Všichni chceme jenom to dobré, ale vytváříme jenom to špatné. Všichni chceme mír, ale pořád válčíme. Všichni chceme lásku, přesto je tak moc nenávisti. Vše má světlo a stín, všechno na tomhle světě. Jeden příklad: Každý inteligentní a vědomý člověk musí být proti jaderné energii. Můžete se zamyslet nad stavem mysli a ducha lidí, kteří jsou pro jadernou energii. Ukázkové potlačení stínu. Lidi jsou nevědomí – a to je stín. Vědomí je světlo.“

A právě tady nastává hlavní problém – uvěznění v egu. Existují jen dvě strategie „nezpracování“ stínů, ať už v podobě potlačování nechtěných vlastností, či informací, které se nám zrovna nehodí, například u zmíněného jaderného nebezpečí. V prvním případě stíny pojmeme dovnitř sebe v podobě alkoholismu, obezity či cukrovky. A druhá možnost? Bojujeme s okolím a hledáme obětní beránky. „Příliš jednostranně jsme se dostali do mužského pólu, čímž pro sebe vytváříme svět hektiky a stresu a stále více se nám z očí ztrácí smysl života. Abychom se znovu dostali do rovnováhy, měli bychom proti tomu něco podniknout.“ Jenže co?

Jelikož si odmítáme své stíny připustit, tak je projikujeme na své okolí a házíme odpovědnost na druhé, třeba na politiky. V knize Čím onemocněl svět Dahlke píše, že abychom uzdravili svět, musíme od společenské hry zvané projekce, kdy hledáme viníky v jiných lidech, ustoupit a přihlásit se k odpovědnosti. Jak za stav světa, tak za své zdraví. Na semináři používá i jeden zajímavý příklad projekce. „Prasata nejsou špinavá, nejšpinavější jsou lidi. To my je nutíme žít ve vlastních výkalech a za pět měsíců je naženeme na jatka. A ještě jim říkáme špinavá prasata. To je projekce. Stínem toho všeho je, že se nám dělá špatně, vepřové nám neprospívá. Zvlášť když tato inteligentní a citlivá zvířata stojí na porážku frontu a vidí, co se jim stane. Když to maso plné hormonů strachu sníte, dostanete, co jste si zasloužili. Od dob, co prasata vraždíme masově, se ten strach přenáší do nás. Spousta prasat zešílí, stejně jako lidí. Mnozí z vás to možná netuší, ale to vás nechrání před důsledky,“ usmívá se Rüdiger Dahlke. A dodává: „Špatné není svůj stín uvidět. Zle vám bude pouze v případě, že ho budete potlačovat.“

Autor: Milan Vidlák
Zdroj: http://zen.e15.cz

Vztahy nové doby

V tom jaký máme vztah k lidem, k přírodě, zvířatům, rostlinám, planetě, vesmíru atd. se odráží to, jaký máme vztah k sobě. Vše je propojeno, jak nahoře tak dole, jak uvnitř, tak vně a naopak. Pokud máte potřebu se vědomě oddělovat, odstřihávat od lidí a rušit s nimi spojení, tak co vlastně rušíte, když ten druhý je vámi a vy jím? Rušíte zároveň spojení sami se sebou, se svým srdcem…

Na lidi, kteří mají spolupracovat a společně tvořit jsou nyní vyvíjeny tlaky, aby se rozdělovali. Nepodléhejte těmto tlakům… Pokud jste pevně ve své duši, svém srdci, tak cítíte lásku k sobě i ke všemu živému. Srdce, láska, nerozděluje, neodděluje, neodstřihává, ale naopak spojuje, propojuje, souzní. V srdci je vždy harmonie se vším, radost, soucítění.

Pokud se na druhého člověka dívám jako sám na sebe, a jsem ve svém srdci, tak i vnímám, že, když něco udělám, tak ten můj bližní se bude tak a onak cítit. A chtěl bych se já cítit, tak jak se cítí můj přítel? Jdu do svého srdce, které miluje, které je laskavé, soucitné a vím, že láska je bezpodmínečná. Tak jako miluji sebe, miluji i svého přítele…

V našem spojení, v našich srdcích, v našem sdílení a společném tvoření je obrovská síla. Než jsme šli na tuto planetu, tak se mnozí z nás domluvili, že se zde potkáme, rozeznáme a budeme pokračovat v naší misi. Srdce vás volá k těmto setkáním, srdce se chvěje radostí a štěstím, když se tyto duše poznají…

214

Čím více těchto lidí vibrujících na podobné vlně se sejde, tím rychleji se tvoří nové energie. Každý z nás má výraznější jiné schopnosti. Někdo dokáže stahovat vysoké vibrace z jiných, barevnějších vesmírů, jiný je dokáže zde na Zemi ukotvovat a propojovat s jádrem, někdo je více jasnovidný, jiný jasnoslyšný, někdo má potřebné informace, kódy, někdo přináší symboly, někdo je více ohnivý, další má silnější spojení s vodou. A když se tito lidé setkají a již jen, když tak vedle sebe jsou, tak se spojí jejich schopnosti a vše se transformuje velmi rychle. Jeden stáhne, druhý dodá informace, třetí symboly, další ukotví. Proto se setkáváme, proto sdílíme a společně tvoříme. Čím více jsme spolu, čím více o sobě víme, čím více se rozeznáváme, spojujeme, propojujeme, tím větší rychlost a sílu vše nabírá.

Pokud cítím spojení se svou duší, svým srdcem, vyšším Já, Zdrojem, Vesmírem, Zemí, poté cítím i spojení s jinými lidmi, lásku k nim, soucit a chuť společně tvořit.

Nepřišli jsme zde na dovolenou, přišli jsme zde pozvednou vibrace, vrátit Zemi do jejich původních kódů. A když se spojíme a budeme tak konat v radosti a lásce, tak více než kdy jindy pocítíme podporu vesmíru, radost a ve své podstatě to pro nás pak ta dovolená je, ale ne odpočinek, kdy ležím a nic nedělám, ale kdy tvořím a zároveň si užívám relax.

V současné době již vše jede tak rychle, že lidé vnímají ve svém srdci s kým se potřebují setkat. Při těchto setkání dochází k obrovskému léčení, aktivaci a k propojení schopností. Stačí jen spolu být, být ve svých energetických polích a už to jede. A tak se stává, že z tohoto setkání odejdete s drakem, se kterým tvoří kolega či se spojíte s jeho vesmírem, spojíte se s rostlinnou či minerální říší. Jeden předá druhému to a jiný ono. Barvy vašich energetických polí se promíchají a předají si informace.

A to jsou vztahy nové doby, ať už mezi kolegy, přáteli, milenci… Setkávají se ty duše, které si mají co předat, které spolu mají tvořit, které jsou na podobné frekvenci a propojují se.

Nikdo a nic není od nikoho odděleno, oddělovat chce jen naše ego, vzájemná láska spojuje…

A tak se spojme, nepalme mosty, neničme základy, nikdy nevíme, kdy nás ten most opět zavolá. Ve skutečnosti mosty mezi našimi srdci se zbořit nedají, ty jsou tam stále, ať chceme nebo ne. Jsou barevné, duhové, diamantové, třpytí se. V srdcích spojení nikdy nekončí…

Jen ve stavu odpojení se chceme odpojovat.

Tak nespalme to krásné v nás…

S láskou – Antalii

Ivona Antalii
http://www.kliceksrdci.cz

Kryon – Léčení Akášických zranění

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Montreal, Kanada 11. října 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Je to taková čest – větší než můžete uvěřit – pro toho, kterého nazýváte Duchem, Stvořitelem všech věcí – je to taková čest. Když se díváme na vás ve vás a na vaše životy, na to, čím jste prošli – je to taková čest, právě teď – cítíme k vám obrovskou úctu. Říkáte si staré duše a těmi také jste. Vy všichni, kteří posloucháte, a vy v této místnosti, máte něco společného a o tom chceme dnes večer mluvit. A chceme o tom mluvit způsobem, který je trochu odlišný. Je těžké vůbec vědět, kde začít.

Posun na planetě se odehrává extrémně reálným způsobem. Není ezoterický. Vidíte to ve zprávách, vidíte to všude kolem sebe. Věci se mění. Týká se to dokonce i počasí a my vám to říkali. Je to cyklus planety, který právě teď reaguje na vás – dříve než bylo plánováno. Všechny tyto věci – to, co vidíte ve zprávách, temná armáda, věci které se dějí vám osobně… všude probíhá posun. Řekli jsme vám, že je to nový normál a že se nelze vrátit zpět k tomu, jak to bylo dříve. Řekli jsme pracovníkům světla, aby hledali novou frekvenci, pokračovali ve své práci a nevzdávali se. Prosili jsme staré duše, aby se vzdaly starého paradigmatu strachu a oběti a viděly svou velkolepost, ale je to těžké. Takže teď chceme odhalit některé věci. Začínáte sestavovat skládačku a spojovat si body (pozn. překl.: vnímáme větší obraz).

Vezmu vás na cestu. Na cestu do vás (myšleno, do naší akáši- pozn. překl.). Dokážete si představit, kolik životů jste se snažili probít temnotou a snažili se udržet svíci lásky? Bez ohledu na to, jak vás nazývali – léčitel, šaman, kouzelník…, bez ohledu na pohlaví, už od malička, staré duše, jste věděly věci lépe. A když se ti kolem vás překotně a namáhavě snažili uvést věci do chodu, vy jste měli odpovědi. Znali jste Gaiu, věděli jste o energiích planety, znali jste sílu barev a čísel… viděli jste to ve hvězdách a měli jste intuici. Pomáhali jste vést tolik lidí… tak často jste za to umírali. Znovu a znovu jste se probouzeli v dalších životech, někteří se strachem, ale stejně jste se k tomu znovu vrátili. Prostě jste si nemohli pomoct. Protože jste byli vědomí. Drazí, pokud si jste vědomi temného místa, nemůžete své uvědomění skrýt. Můžete ho popírat, ale nakonec se světlo nějakým způsobem ukáže. Čím déle jste na planetě, tím víc roste vaše uvědomění.

Ještě stále jste obklopeni těmi v temnotě a my jsme vám řekli proč. Protože planeta sama ve spolupráci s vámi a vaším vědomím vytvořila rovnováhu mezi světlem a temnotou tam, kde temnota mívala převahu. Nevykládejte si to špatně, nedávejte tomu jméno či místo; temnota je totožná s nižším vědomím – to je vše. A tak vaše uvědomění, vaše světlo, vaše vědomí všeho-co-je, uvědomění, že pocházíte od Stvořitele, bylo jen vaše. Tolik z vás prohlásilo, že si s tím vlezete do svého úkrytu a už z něj nevylezete. Doufali jste, že to nikdo nezjistí. Předstírali jste s ostatními, že jste ve tmě, někteří to dělali jeden život za druhým, někteří to dělají ještě dnes, jak tady sedí. Chráníte se před uvědoměním. Nikdy se to nezlepšilo.

Ani v tomto samotném životě to nebylo o nic lepší. Stali jste se otevřenějšími, neboť kultura to dovolovala, ale stejně jste nikomu neřekli, co děláte, nebo ano? Neboť existovala obrovská předpojatost vůči věcem, kterým nebylo snadné porozumět. Stále jste žili v lineárním světě, a stejně tak vidím i dnes – v této místnosti i mezi posluchači – ty, kdo bojovali s temnotou a často prohráli. Až do roku 2012. Všechno, co jsem učil posledních 26 let, začíná nastávat. Proroctví, která jsem dal lidstvu před 26 lety, jsou nyní ve zprávách. Mohl jsem to udělat, neboť ta sněhová koule se valila z kopce dolů (pozn. překl.: metafora pro něco, co jsme rozpohybovali a teď už to nejde zastavit), to nebylo předpovídání budoucnosti… bylo to ujištění o potenciálu toho, kam směřujete. Toho, co jsem řekl předtím, co jsem viděl dříve na jiných planetách. Atributy jsou stejné. Protože světlo a tma, uvědomění a nižší vědomí spolu bojují stejným způsobem všude. Nízké vědomí neví, co neví; a rozhoduje se na základě něčeho, co nezná; dělá stále tytéž chyby – protože se nachází v temnotě. V minulosti to uvědomění mohlo jen s hrůzou sledovat – dělání chyby za chybou, válku za válkou, které staly desítky milionů životů. A vy jste potají plakali, když jste se museli dívat, jak vaše milované vraždí… To jste byli vy – až do roku 2012. Pak se to začalo měnit.

Hvězdy to předpověděly, starodávní to prorokovali, přešli jste do jiné oblasti vesmíru, magnetická mřížka se posouvá; vše, co jsme vám řekli, začíná zvedat kvalitu nové lidské bytosti. Začínáte mít vítr v zádech, víc lidí vám naslouchá, víc lidí vidí světlo, které nesete… ale nevedete si moc dobře. A důvodem je, že dualita, kterou si s sebou nesete, má stále všechny akášické atributy a časové fraktály.

Dovolte, abych to přeložil do srozumitelnějšího jazyka. Máte strach – kvůli tomu, co se vám stalo v minulosti. Vaše Akáša na vás přímo křičí, co všechno jste zažili. Drazí, nosíte v sobě zranění z minulosti. Chtěl bych, aby můj partner pojmenoval tento channeling: Je načase uzdravit rány. Úplně každý z vás, kdo má určitý akášický věk, si nese nedostatek sebeúcty. Každý. Můžete se tvářit tak, že si všichni kolem myslí, že jste sebejistí, ale já to vím lépe a vy taky, protože když si zalezete do své komůrky, vaše Akáša mluví o něčem jiném, že? Dualita je právě teď velmi silná.

Tento channeling jsme vám předali už dřív, jen trochu jinak. Říkali jsme vám, co s tím dělat. A nyní říkáme: je načase uzdravit minulá zranění. To je sebeúcta. Je to možné? Jak se to dá udělat? A já vám říkám, drazí – už se to začíná dít – s vámi a pro vás.

Před lety jsem vám dal informaci, která byla pro mnohé úplně mimo – informaci o semenech stvoření, příběh o Adamovi a Evě. Příběh Stvoření je o Plejáďanech. Nacházím se na kontinentu, kde tomu domorodí obyvatelé věří. Jejich písně o tom vypráví čtyřicet tisíc let. Právě tady. A když Plejáďané přišli, přišli jako rasa, která prošla tím, čím procházíte vy. A nastavili věci pro tento potenciál Precese rovnodennosti, abyste se znovu nezničili. Nastavili to s pomocí tzv. uzlů a nul, časových kapslí, které se otevřou ve správný čas a začnou čistit, zametat a postrkovat… a tím čistit Akášu starých duší. Pokud to dovolíte. Součástí účelu esence krystalické mřížky této planety, která byla mimochodem umístěna Plejáďany, je, vyčistit Akášu starých duší.

Je taková věc možná? „Ach, Kryone, mluvíš o atributech, o kterých jsem nikdy neuvažoval – čištění Akáši? Co to znamená? To znamená, drazí, že věci uvnitř vás, které vytvářejí strach, nedostatek sebeúcty, to kladivo, které vás klepne pokaždé, když něco provedete, když se vyladíte, probudíte nebo uděláte toto nebo tamto… když se stanete šamanem – tehdy na vás dopadne. Jste hlavní duchovní oběť, to víte, že? Jste hlavní duchovní oběť – i Plejáďané tím prošli. A před nimi i jiní. Jak to vyčistíte? Oni věděli, že to lidé nedokážou, ale Gaia ano. Jak se cítíte, když jste uprostřed krásy a klidu této planety, když k vám promlouvají stromy a vítr… alespoň pro tu chvíli – necítíte se svobodní? Osvobozeni od všeho. To není náhoda. Plejáďané a energie Gaii, to, co byste nazvali Matkou Zemí, a všechny věci se spojí, aby to začaly čistit.

Krystalická mřížka zaznamenává emoce lidstva. To ona je zodpovědná za to, že si pamatujete „sebe“ (svá minulá já). A jak se začínáte přelaďovat, totéž udělá i vaše Akáša, drazí. Začněte chápat, že můžete vystoupit z té role oběti. S pomocí afirmací, s pomocí laskavosti a lásky Boha to můžete změnit. A abyste se pohnuli vpřed, tak to musíte změnit a změníte to. Pokud vyšlete záměr, změní se to. Strach se bude zmenšovat; nebudete vědět proč, ale budete se cítit lépe. Na lidech je zvláštní, že když se začnou cítit lépe, hledají někoho, kdo jim řekne proč. Jakoby to byla chyba. (Smích.) Jak lineární! „Pořád se cítím dobře – koho mám navštívit?“

Začnete se cítit lépe ohledně sebe samých, neboť drazí, součástí toho je přeladění lidského ega. Ego je špatné slovo – zeptejte se jakéhokoli spiritualisty. Ale co kdyby určité formy ega byly v pořádku? Co kdyby akášické ego bylo v pořádku? Když se ohlédnete zpět a řeknete: „Tak co, odvedl jsem dobrou práci nebo ne? Jsem na správném místě ve správný čas? To je dobré. Všechno, co se mi stalo, mě dostalo právě sem; a já můžu volněji dýchat. Nemusím trpět kvůli tomu, co se stalo dříve. Už jsem se od toho odpojil.“ Z krystalické mřížky se vynoří obrovské nůžky a vystřihnou jádro vší té hrůzy, kterou nazýváte dualita. Už nemusíte trpět. Existuje systém, který to vyčistí. S vámi. Ale nestane se to automaticky. Musíte se na to podívat a poslechnout si toto poselství několikrát a pochopit, že jste to vy a váš záměr a pak musíte spolupracovat. – Co řeknete svým buňkám? Jaké afirmace použijete? Věříte tomu? Můžete uznat takovou věc?

Partnerství s planetou a Tvořivým Zdrojem a semena vaší biologie – to všechno se spojí, protože vědí o tomto čase a o vašem nedostatku sebeúcty. Nemohli byste projít celými věky hrůzy, smrti, a trápení a vylézt na druhé straně milí a nedotčení. Něco se musí stát. A ono se to děje. Pokud to dovolíte. Vidíte ten systém, laskavost, lásku a soucit, který do toho proudí? Vidíte to? Věříte tomu? Nejste sami. Je toho zde tolik! Ach, je toho zde tolik.

Můžete být nejvyšším čtenářem energií a největším léčitelem v místnosti, ale když jste sami, pochybujete o sobě, že? Chcete vědět, odkud to pochází? Právě jsem vám to řekl. Je načas nechat to odejít. Co se stane s akášickým egem, které není plné ujišťování se či zastrašování a násilí, ale jste to vy stojící ve své pravdě – a lidé to uvidí. Tohle je sebejistý, vyrovnaný člověk. Chci být jako on/ona, řeknou. Ale se zraněnou Akášou se tam nedostanete. Ten systém je na svém místě, začíná nyní, staré duše, jste na seznamu. Začněte přijímat tyto věci, začněte je vnímat, protože jste si je zasloužili.

A pak budou tací, kteří uslyší toto poselství, ale otočí se zády a řeknou: „Ale takhle přece metafyzika nefunguje. Bylo mi to tak řečeno.“ Protože stále chtějí zůstávat ve starém systému, který neměl ponětí o tom, že se toto stane – nebo může se stát. Když spolupracujete s Gaiou a vším, co jste, je systém na místěabyste mohli pozvednout sami sebe z role duchovní oběti, kterou jste. Drazí, bojovali jste v bitvách a utrpěli rány. A nyní je načase sledovat toto překrásné uzdravování. Se soucitem a laskavostí Stvořitele ve vás, usmívajícím se celou cestu, bere vás za ruku a říká: „Nebylo už načase?“

Netřeba říkat víc. Toto jsou dobré zprávy. Pokud tomu věříte. Máte svobodnou volbu. Ale v některých starých duších se dnes večer opravdu silně rozezněly zvony. Je to nádherné, že? To, že vás Bůh tak dobře zná…

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – „Healing the Akashic Wound“, 19:39 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop na obdobie 20. 2. – 26. 2. 2017

Nevědomé síly ve službě Světla

Slunce vstoupilo do Ryb a o víkendu vytvořilo kvadraturu s Černou lunou. Tím se spustilo téma víry. Jak hluboce věříte v sebe, sobě, druhým, neviditelnému … to, co je za hmotou – éter, energie, jemnohmotný svět. Co je vlastně život? Co všechno je život? Jenom to, co vidíme? Nastalo velmi mnoho otázek. Přišlo mnoho darů, když jste již ve vědomém procesu cesty. Není to jen o bolesti a utrpení, ale také o pevnosti, požehnání, hojnosti vědomí sama sebe, když jste již překročili řeku. Řeku zapomnění. Později vysvětlím…

Spouští se silné nevědomé síly v nás a záleží, jak umíme zacházet sami se sebou, se svými nevědomými zápisy, které jsou vytvořené ze starých zkušeností, potlačených a vytěsněných emocí.

Pluto v Kozorohu v kvadratuře na Marse v Beranu 18. – 28. 2., kdy od Marse přichází podnět ke „spuštění“ nevědomé síly Pluta. Záleží nakolik máte či nemáte zvědoměno. V hrubohmotné energii značí Pluto mocenský princip vycházející z pudové, instinktivní části, která podléhá pudu sebezáchovy. Je tedy silně spojena s bojem o přežití. Pokud je člověk ohrožen, spustí se pud sebezáchovy a aktivují se „zvířecí“ instinkty, boj o přežití. Boj, zachránit se, urvat, zvítězit, přežít a k tomu se použije jakýkoliv způsob. Přežívá ten, kdo je silnější. Ke slovu se dostává mocenský princip, potřeba mít vše pod kontrolou a mít navrch. Člověk se tak dostává do pozice ovládajícího, což se děje z pozice strachu. Když z něčeho máme strach, tak to potřebujeme mít pod svou mocí. Pokud je to nevědomé, tak vás to ovládá a je to na vás velmi viditelné. Člověk může být pasivní a projevuje se to postojem oběti, chudinky, přes který se manipuluje s druhými. To je podstatně „zákeřnější“ pozice. Týká se to ale člověka, který o těchto nevědomých silách neví, a proto je ovládám všemi nevědomými strachy, bolestmi a potlačenými emocemi. Co to přinese do chování lidí? Mocenské hry, kdo z koho, nedůvěru, soupeření, brutalitu, nedostatek sebeovládání, silně pudovou sexualitu. Tato energie může zapříčinit porážku, pád, zničení toho dobrého a podlehnutí pokušení.

Ti, kteří mají nějakou moc, budou vystaveni pokušení zneužít ji ku prospěchu sebe. Uvidíme kolem sebe mocenské politické hry, zastrašování, temnotu.

Jak pracovat s nevědomými emocemi, které nás mohou zahltit? V okamžiku, kdy se tak stane, si uvědomte, že se uvolnily záměrně, protože již jste dostatečně silní je přetransformovat. Prvním krokem je vždy uvidět, pak pojmenovat, následně procítit a skrze přijetí – „ano, i toto ke mně patří“, je přijmete. Poté může přijít jiný prožitek. Ptejte se: „Co mě tato “negativní” emoce učí?“ Každá niterná zkušenost pracuje pro světlo, aby vás dostala k většímu, silnějšímu světlu. Můžete se tak dotknout své vnitřní Síly, která je spojena se silou Ducha. A to je jemnohmotná úroveň Pluta – síla transformace – smrti a znovuzrození.

Mars v Beranu se každým dnem bude přibližovat k Uranu do konjunkce (20. 2. – 5. 3.), což je velmi třaskavá kombinace. Velký příliv energie přináší zrychlení, který jde přes změny a chaos. Velký příliv energie ale můžete využít i konstruktivně, můžete udělat hodně práce. Velké vnitřní napětí přinese nervozitu, podrážděnost, nepozornost, nespavost, unáhlenost. Objeví se nepochopení, boje, hádky, netrpělivost a agresivita. Ve hmotě – nehody, úrazy, přírodní katastrofy, možná zemětřesení, technické závady, poruchy přístrojů, internetu, mobilních sítí. To vše zveličuje opozice Jupitera – plýtvání energie, na povrch vyjdou povahové slabosti – lenost, povrchnost a ledabylost. Neochota spolupracovat nebo závislost na druhých, vás povede k oslabení vaší energie. Jak pracovat se svým vnitřním napětím? Přijímat svůj vztek, podrážděnost, agresivitu a vědomě ji uvolňovat. Sport (bezpečný!), tanec, fyzická práce, dynamická meditace. (Podrobněji popsáno na přednášce https://www.youtube.com/watch?v=nVKSqTUODcw.)

let-go-world

Nejsilnější působení této konstelace je 23. – 28. 2., kdy 26. 2. nastává novoluní v Rybách a objevuje se prstencové zatmění Slunce, (viditelné v jižní Americe a Africe). Novoluní je na Mínusovém uzlu (Dračím ocasu), což je spojeno s minulostí. Můžeme sáhnout do své hluboké minulosti z této či předešlých inkarnací. Může se nám zásadně něco propojit, a tím opustit utrpení, které neseme po staletí. A již není potřeba, abychom utrpení či zklamání v sobě nesli dál. Prstencové zatmění Slunce značí, že nevědomí – zápisy duše, vyjdou na povrch. Což může zapříčinit, že pokud by vás emocionální prožitek příliš zahltil, zapomenete na svou cestu, Světlo. Uvidět, procítit, přijmout a opustit. Nechte minulost s poděkováním odejít a již se neotáčejte, jděte za Světlem.

Novoluní nastává na sabiánském symbolu, (ukázka, jak je vesmír vtipný!): „Žokej žene koně, chce co nejvíc předehnat soupeře.“ Klíčová myšlenka: Intenzivní mobilizace energie a umu při nutkání uspět v určité skupinové činnosti, ovlivněné duchem soutěživosti.

Obraz úspěchu, plodí touhu zvítězit v jakémkoliv závodu. Velmi záleží, jaký máte záměr, co je vaším cílem. Vesmírná energie dává velký potenciál energie člověku, vědomí a nevědomí, aby se ukázalo, za čím se nejvíce žene. Během této doby se ukáže, jak jsme na tom jako lidstvo a jak jsme na tom každý sám za sebe. Možná budete ze sebe překvapení, pravda se prostě ukáže, ať to překvapení bude pozitivní či objevíme své slabosti. Obojí povede ke Kristovu vědomí, k rozpuštění se do oceánu vědomí, protože jedno jsme.

Tato silná energie se nedá zastavit či potlačit. Je potřeba ji vědomě využít. Můžete si dát ten nejvyšší cíl, splynout s Kristovým vědomím tady na zemi, aby skrze vás se tady a teď mohla projevit čistota Univerzálního vědomí. To je překročení řeky zapomnění. Z „druhého“ břehu se díváte na sebe, na své temné stránky z pohledu vědomí, a proto ve vás nevyvolávají strach, utrpení, ale pochopení a sílu Kristova vědomí. Pak cítíte, že jste a nejste z tohoto světa. Když se díváte z druhé strany řeky, máte povolení vidět do nevědomí druhých lidí, cítíte to, co druzí teprve budou odhalovat. Můžete to vidět právě díky tomu, že jste překročili zapomnění. A když je dovoleno, můžete pomoci, někdy jen tím, že pojmenujete.

Jupiter zveličuje, i já jsem tak horoskop napsala dramatičtěji, ale při čtení jste již zviditelněné z části prožili a můžete tak tím snadněji projít. Někdy pomůže se podívat na sebe či situaci jako na komedii. To je dar Jupitera – humor. Máme velkou podporu – Jupitera a Saturna v harmonii s Merkurem. Oduševnělost, naděje, optimismus, moudrost a zralost, která bude procházet přes mysl. Mysl si s niterným procesem bude vědět rady a velmi získá.

Procházíme zkouškou víry. Když se oddáme a důvěřujeme vedení, že v každém okamžiku dostáváme spravedlivě, co nám náleží, opustíme pocity křivdy, zoufalství a utrpení. A ušetřená energie se může použít na nalezení ponaučení, své vnitřní sily a udržení si svého Míru v sobě. A to je to nejdůležitější, co v této bouřlivé době potřebujme. Být VE SMÍRU sami se sebou a s druhými.

S láskou, jsem s vámi, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Áriové – Přechod lidí do světelné fáze

Experiment,pro než byla Země stvořena, jako planeta lásky, aby po experimentu se do této role – ale již žité poznané lásky vrátila – tento experiment skončil. Jeho rozsah byl nebývalý až nezměrný – a tomu také odpovídá i celý dopad, v kterém se nácházíme teď. Síly, které po celou dobu vše na Zemi ovládaly, se těžko se ztrátou svých pozic loučí. Zažili jste dobu, kterou lze nazvat hrou na přetahovanou. Samozřejmě, pro vás, bytosti se zavřeným vědomím, je tato doba náročná a těžká. Ale,drazí, věřte, i ona je konečná. Bylo uděláno mnoho kroků k osvobození planety i vás lidí od této nadvlády. Je pravda, že bytosti temna, které vás celým experimentem provázely, mají otevřené vědomí a tudíž před vámi velký náskok. Ale vy máte něco, co nemají ony. SRDCE.

Ponořte se do svého srdce, v něm máte svou prapůvodní energii, s kterou jste se na cestu vydali. Cesta srdce je přímá, bez zákrut a dokáže vás vést s jistotou správným směrem. A dovede vás k vám samým, kde se jako ucelené bytosti propojené se svým otevřeným vědomím a svými tomu odpovídajícími smysly, najdete. Tato cesta je teď, drazí, před vámi. Nenechte se již ničím zastrašit. Bytosti nejvyššího řádu očišťují planetu i její části od temných nánosů. Vše je otázka času, kdy planeta, společnost i lidství, budou od temných schémat očištěny. Vy se věnujte svému srdci, povídejte si s ním, ptejte se ho na cestu, na záležitosti, které máte udělat. Odpoví vám a povede vás. Dojdete drazí, ten čas dojítí do světla je již před vámi. K délce času celého experimentu je cesta, kde se nacházíte poněkud zdlouhavá, ale směr i cíl je jistý.Jako bytosti světla jste do experimentu vstoupily a jako bytosti světla se zase najdete. S moudrostí, kterou jste v průběhu získaly.Vydržte, drazí. Cíl je na dosah.

Vaši Árijové


Drazí, jsou věci, které přicházejí skrze souvislosti. Některé tyto záležitosti dozrály ke svému závěru, jiné k němu velice rychle spějí. Stále více lidí na planetě ve svém podvědomí nachází rozpomenutí se na sebe sama. Je čas, kdy dojde a dochází k rozluštění mnoha hádanek, které vám byly stavěny do cesty, mnohé i jako neotřesitelné skutečnosti. Právě tyto skutečnosti se začínají měnit, a s tím se i rozestupuje prostor pro nové vnímání lidí na planetě a zároveň se uvolňuje prostor do ukončení celého procesu, kdy se uvědomíte jako světelné bytosti. Říkáme uvědomíte – a ono to opravdu takto bude. Vše skrze vaše uvědomění – všeho, co patří k vám, jako bytostem světla. Nemějte žádné obavy, prošli jste úsekem poměrně náročným. Teď, v této fázi dochází k rozvolnění, pochopení a brzy i k uchopení celé této záležitosti za správný konec. Vše příjde v pravou chvíli. Vnímáme, že tento okamžik, který se vám zdá stále odkládán, již prostupuje plně do vaší reality a stane se brzy vaší skutečností, vámi plně uchopenou v podobě zcela přirozené. Odhoďte vše, co vás odvádí od vašich srdcí. V této vaší vnitřní silné energii, energii vašeho srdce uchopíte i svou novou skutečnost, realitu,kterou začnete vnímat uvnitř i vně sebe.

S láskou Árijové


 

Moji milí,

dnes daleko více, než kdykoliv jindy je potřeba se propojovat se svým srdcem a hledat odpovědi na otázky v těchto energiích. Přechod do sv. fáze není otázkou nějakého „otočení vypínače“ a nelze očekávat, že odříkáním nějaké formule se vše najednou změní. Cesta je neustálým uvědomováním si svých postojů a myšlenek a ujasňování si odkud tyto informace pocházejí. Přijetí zodpovědnosti za svoji cestu a své myšlenky Vám bude otevírat cestu k energiím tvůrců. V tuto dobu více, než dříve Vám každému vystupují situace a energie, které Vás nutí se tímto zabývat. Tato energie transformace Vás neochvějně vede k cíli, a pokud jí uvidíte jako možnost změny a ne jako překážku – sama Vám ukáže tu nejlepší cestu. Důvěřujte svému srdci a vlastnímu vedení. Pro každého je cesta trochu jiná a přináší vždy vlastní a originální poznání, ale to neznamená, že cíl nemůže být společný.

Jsme na této cestě s Vámi

vaši Ariové


Přechod do světelného lidství každý člověk uskutečňuje ve svém srdci svým vhledem, postojem a láskou ke všemu, co přichází. Přechod se u vás všech uskutečňuje pouze v Tady a Teď, není odkladu. Každým přítomným okamžikem jste konfrontování ve vašem srdci, v postoji, v přijetí. Vaše skupina lidí s otevřenými srdci je v této době postavena před své vlastní stíny, nezpracované energie a energií transformace. Je dobré se vzájemně podporovat a sdílet své zkušenosti, pokroky i prohry, abyste prožili již ten nejdůležitější pocit lidství – lidské vzájemnosti, soucítění a přátelství. Toto je jedním z kroků ke světelnému lidství. Sdílet a zároveň zůstat ve svém srdci spojen sám se sebou je cestou nejpřímější.

Vaši Áriové


To, co teď prožíváte jsou ještě dočisťovací záležitosti. Hlavní je věřit této cestě a mít neustále otevřené srdce. Vaše energie se bude posilovat. Každý z vás ještě prožíváte individuální zkoušky své víry. Také každý z vás má svou originální cestu a je důležité abyste se dokázali otevřít svému poslání. Pokud máte hlubokou lásku a víru v novou cestu do světelného lidství, pak také nemáte zmatky ani pochyby a cítíte silně opravdovost této cesty. Každý má samozřejmě nárok na pochybnosti, protože tím si více uvědomuje, co nemá ještě zpracované a co je třeba transformovat. Velký potenciál máte ve vaší skupině a toho zatím nevyužíváte. Když opět dokážete skupinu stmelit, tak se vám bude lépe čelit čemukoli. Máte spoustu možností, jak se jako skupina informovat a povzbuzovat, tak to dělejte. Většina z vás má špatné zkušenosti z Atlantidy, kde se neustále šířily zkreslené informace a domněnky. Teď se to částečně děje opět, ale proto, abyste to uchopili jinak a zbytkové strachy z Atlantidy vyčistili a dali tam nové vize. Všichni dychtivě očekávali, že budou spolupracovat na otevření nových vizí a teď jsou velmi zklamáni, že nemohou Evičce a Zdeňkovi pomáhat, že vše řeší pouze sami a nedovolují otevřít se celé skupině.

Bylo by dobré si zadat nějakou společnou hodinu, např. v neděli večer, kde se všichni společně propojíte přes vaše srdce a budete společně zvyšovat vibrace vašeho propojení lásky a pak to společně pošlete Zdroji nejvyššímu, aby pocítil jak silná je vaše touha ukončit definitivně projekt experimentu na zemi a přejít do světelného lidství.

Používejte i podpůrné kódy, které dal Zdroj Evičce a Zdeňkovi na pomoc, dejte je na web a tím se budete ochraňovat, léčit i zvyšovat vibrace.

Vzájemně si důvěřujte a podporujte se láskou a upřímností a spolupracujte, to je jediná možná nová cesta k realizaci přechodu do světelného lidství.

Vaši Áriové

 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Eva P., Zdeněk K., Bohfan K., Lena Z., Míňa N. (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivním odkazem.