Kryon – Kryon v Portu – 2

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu, Portugalsko, 16. září 2017

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. A tak to je, že toto je poslední poselství pro Portugalsko, protože můj partner brzy toto místo opustí. Rád bych trochu pohovořil o této oblasti a kultuře. Za malý moment. Nejprve bych chtěl znovu-oživit energii, kterou jsme měli před několika okamžiky, abychom se naladili na způsob „porozumění”, přijetí, dovolení si, tak, abyste si vyslechli tyto informace s laskavostí a srdcem. Jsou to „dobré” informace.

Drazí, v minulosti ve staré energii, nemělo lidské vědomí „fakta”, která má dnes. Také zde byl atribut zapomnění v rámci Akáši. A tím myslím to, že dříve ještě nebyl takový vývoj vědomí, kdy by došlo k rozpomenutí se na to, čím si vědomí prošlo. A opravdu, to tajemství moudrosti je v zapamatování si zkušeností. Ale pokud máte celou kulturu nebo společnost, která si nepamatuje svoji zkušenost, je to téměř jako u dětí, jež začínají znovu a znovu a znovu. Můžete tak vidět, kam to může lidstvo vést, když se skutečně neučilo ze svých “instinktů”. A tak to může pokračovat z generace na generaci a tak dále, a pokračovat v tom, že lidé opakují pořád dokola stále tytéž chyby.

Co vám tedy přináší nová energie? Bude představovat větší evoluci toho atributu. Jinými slovy, začnete si pomalu vzpomínat. Už jsme vám toto “učení” dříve předali a poprosil jsem mého partnera, aby jej vyučoval. Co to opravdu může znamenat, když budete konečně mít „Akášu” své kultury, která se začne rozpomínat, čím vším si prošla? Aby vytvořila stabilitu a eleganci moudrosti, jež lidstvo dosud nemělo. Když se podíváte do historie, je to válka za válkou. Až tak daleko, kam můžete dojít, se lidstvo rozhodlo válčit jeden proti druhému a to i přesto, že tím nikdy nic nevyřešilo. Ani jedinkrát. Jen to jednoduše nastartovalo další války. A drazí, to vše proto, že jste si nepamatovali svoji Akášu.

Je velmi zajímavé, co nyní věda začíná vidět, protože nyní postupně vědci objevují, že lidské vědomí doslova představuje fyziku. Začínají ji měřit. Ne tak na jednotlivých lidech, ale na hromadných událostech, kdy miliony lidí zažívají stejnou věc, přičemž bylo zaznamenáno, že dokonce dochází k posunu v magnetickém poli Země. Toto není ezoterika, ale věda.

A nyní vám toto předávám, abyste byli připraveni a věděli, o čem hovořím. Protože v nové energii konečně máte vědomí, jež má fyzikální účinky. Doslova je to součást fyziky. Není to zajímavé? To je to, co ezoteričtí učitelé říkali po generace, že tak svým myšlením měníte vše okolo vás. Dovolte mi říci, jak to funguje. Když začnu hovořit o atributech jednotlivých zemí, nebude vám to tolik dávat smysl, protože země se mění, jejich hranice se mění i jejich jména. Takže to pojďme trochu rozšířit. Rád bych tak hovořil o kulturách různých oblastí. A to nás vrací tisíc a více let zpátky a vypovídá to o něčem, o čem jsem dříve opravdu ještě nehovořil.

Určité kultury ovlivňují spiritualitu oblastí, kde žijí, včetně jejich “sousedů”. A tyto atributy jsou specifické vůči kontinentu a také vůči polokouli. Takže kultury severní polokoule převážně ovlivní své sousedy na severní polokouli. Na jižní polokouli je to stejné. Už jste si všimli těch ohromných rozdílů mezi systémem víry na severní a jižní polokouli? Jsou v jiné magnetické polaritě, a to má vliv na lidské vědomí. Tak to pojďme trochu na moment oddělit. Severní hemisféra a skupina nazvaná Portugalci. Každá kultura má svoji roli, kterou hraje, a to se děje právě kvůli Akáše. Jde to stále dokola, dokola a dokola, kdy začíná Akáša „tvořit”. A dokonce, i když si to nemusíte pamatovat, stále podle toho koná. Jinými slovy, Akáša Portugalců je odlišná od ostatních. Dalším atributem je čas. Pokud máte „prastarou” Akášu a měli jste ji pokaždé a stále dokola s ostatními, bude to mít určitý vliv. Větší vliv na planetu. Jak dlouho jste tohle dělali, drazí? Hovořím teď k těm zde v této skupině, jež jsou z této oblasti, protože se vám chystám říci něco o vaší úloze. Za malou chvíli. Už jsme to udělali jinde s ostatními a ti vůbec nejsou stejní jako vy. Může to být hluboké, ale podobné.

Nyní mě můj partner žádá o odpověď, jaký že je duchovní atribut jeho země. Na severní polokouli, v části, kterou nazýváte Spojené státy. A chystám se právě teď říci, že žádný takový není. Nebo? Není toho dost na atribut. Nezažil dostatečnou moudrost “být stejný”. Ale zde je zajímavý atribut. Mnoho, mnoho channelerů planety pochází z jeho země! Takže možná tato země má určitý duchovní atribut. Ano má, ale jiný, než byste mohli očekávat. Je to proto, že je tak mladá a nemá žádnou kolektivní Akášu, a je zde větší svoboda napojení se na Ducha způsobem, jaký vidíte nyní. Protože, čím déle se nacházíte v určité kultuře, a zvláště když je to déle než tisíc let, utváří se „vrstvy” toho, co budete a nebudete dělat z důvodů, které si ezotericky „pamatujete”. A v zemi mého partnera toto neexistuje. Nejsou tam žádné „vrstvy” a proto se tam channeling stává snazším. Protože v Akáše není nic, co by tomu bránilo, anebo co by způsobilo, že se to v jeho kultuře odnaučí. Ale to, co se stalo zde, se utvořilo samo od sebe. A je to výjimečné.

A abychom to udělali ještě komplexnějším, je zde ještě polarita, kterou vůči ostatním zemím máte. Takže se vám nyní chystám říci, kdo je „vašim partnerem”. Nemyslím si, že budete tolik překvapeni. Je to partner, který pomáhá v tom, co děláte vy, ale vy jste nikdy nemuseli žádného z nich ani potkat. Takže nyní je zde další atribut, o kterém jsme nikdy nehovořili, a tím jsou partnerské země ve spiritualitě, jež pomáhají planetě. Nedávno jsme takto hovořili k Italům a řekli jsme vám, jaká je jejich Akáša. Není náhodou, že největší duchovní systém na planetě se nachází v jejich kultuře. Říká vám to, že jsou proaktivní a duchovně myslící kultura, která vždycky přináší nové duchovní záležitosti, téměř jakoby byli v centru duchovní činnosti, dokonce i pro Evropu.

Ale Portugalci? Jak bych to jen měl říci. Ti přináší stabilitu „něhy” a světla pro celou severní polokouli. Stabilitu něhy a světla. Zaznamenali jste, že Lucia (o níž bylo hovořeno v předchozích poselstvích; myslí Luciu, která spatřila Pannu Marii ve Fatimě – pozn. překl.) byla Portugalka, přičemž představovala systém, který patří tak trochu Itálii. A přesto se anděl zjevil v její vesnici na místě plném něhy a světla, místě stability něhy a světla, a objevil se, aby ona mohla tyto věci dělat. V takové malé vesnici, v níž žila Fatima. Lucia a další děti viděly anděla, kterého Lucia identifikovala jako Matku. Zde v Portugalsku. A nebyla to náhoda, protože to kultura dovolila. Mírumilovní, pokojní a plní světla, s Akášou, která “zvoní” pravdou portálů této planety – to je to, kdo jste.

A to, co nastane dále, je, že vám bude předáno něco jako “astrologie dne”. Co astrologie říká o této zemi? Máte svobodnou volbu, drazí, ale kdybyste měli následovat to, co vám říká energie astrologie, pak tato hovoří o stabilitě, vůdcovství, něze. To je to, kdo jste. A vaše partnerská země? Jsou to Maďaři. Nyní ale hovoříme o kultuře Maďarska, ne o jejich zemi. Protože se hranice posunuly, jsou to nyní více než dvě, tři země. Hovoříme tak o Maďarsku před více než sto lety, Maďarsku před více než dvě stě lety, tedy o mnohem větší oblasti. A také tam je něha, která “zapadá” k té vaší. V určitém jiném smyslu jste si partnery na této planetě, kteří drží “vlídnou” energii pro zbytek severní polokoule.

Poslouchejte. Musí být kultury, které udržují stabilitu. Které se „neotočí zády” a kteří mají za sebou mnoho a mnoho let stejného druhu zralosti. Portugalsko, rybářský národ, ti, kteří chápou, jak tyto věci fungují. Proto mohla Lucia spatřit anděla. Jaký je to pro vás nyní pocit, drazí? Vědět, že ve vaší oblasti a části Evropy jste to vy a jedna další země, které drží světlo. Včera jsme o světle hovořili. O světle, které zde bylo o mnoho, mnoho dříve, než církev. O světle, které doslova přichází ze země (z půdy), protože Gaia byla vždy vaším partnerem. Některé kultury pociťovaly větší vliv Gaii. Hovoříme o oblasti zvané Irsko a o tom, co dává této polokouli. Ale tato oblast je stabilní a mřížka je stabilní. A čím více je mřížka stabilní, tím více vytváří energie a silových míst. A v průběhu času, je někdy více světla než dříve. Takže drazí, vaše Akáša se v této nové energii začíná probouzet.

Poslouchejte. Jestliže jste z této oblasti a nazýváte sami sebe Portugalci, a světlo se začíná ve vaší Akáše probouzet, ovlivňuje to vše kolem. Začnete si vzpomínat na silová místa, na světlo, na to, co jste dříve zažili, a jaké to bylo, když jste vyřešili problémy, předkládáte to pak „nové” generaci, která si také začíná vzpomínat na světlo. A to, co vám říkali vědci je, že lidské vědomí má energii a sílu, stejně jako fyzika. Znamená to, že tak, jak si vy začínáte vzpomínat skrze vaši Akášu, lidské vědomí je jako kniha. Je to kniha, kterou mohou ostatní vidět a číst v ní a tato kniha obsahuje něhu a stabilitu světla.

A zbytek Evropy může sledovat, jak představujete dospělost a stabilitu světla. Vašimi partnery jsou Maďaři, původní Maďaři, s nimiž jste si v mnohém podobní. Jsou trošku jiní, protože jejich oblast má jiné atributy, které potřebuje. Západní Evropa? To jste vy. A tak, když se sami sebe zeptáte, kdo je Portugalec, je to stabilita světla na této polokouli. Jak bohatou historii ohledně „světla” máte? Můžete jít zpátky vaší historií a vidět ji a cítit, ale najednou si na tuto historii začínáte vzpomínat. A předáváte jí dál svým dětem a i oni se začínají rozpomínat, protože i oni jsou staré duše a protože je to důležité v této energii. Dokonce kriticky důležité. Bude mnoho změn, opravdu mnoho a všechny napříč Evropou a touto polokoulí a to bude vyžadovat stabilitu něhy, kterou představujete vy. To, kým jste, takové bylo vždy. Mnoho z vás, co nyní poslouchá, není vůbec překvapeno. Držíte „kotvu” a tato kotva přichází rovnou od Stvořitele v partnerství se zemí (půdou) a s portály, které cítíte, silovými poli, které máte a krásnými věcmi, které se zde udály, klidem a něhou, které vždy byly vaše a které jsou odlišné od jakékoli jiné kultury. Kotva, to je to, kým jste.

Drazí, doufám, že jste na to pyšní, protože tento svět bude kotvu potřebovat. Kvůli tomu, co přichází. Změny budou potřebovat kotvu, která zde byla ještě dřív, než církev, a která ví (kotva), jak vysvětlit “Boha uvnitř”, vztah k planetě a věci, jež se zdají být ezoterické, ale které se nakonec stanou „hlavním proudem” ve společnosti. Portugalci (smích Kryona). Nebuďte překvapeni, že sem lidé budou jezdit, aby našli kotvu. Myslím, že mnoho z vás ví, co tím myslím. Jen zde stráví dovolenou, kdy ani nebudou vědět proč a pak najednou, ááá, se budou cítit osvěženi a uzemněni a v míru, a to díky vaší Akáše, díky tomu, čím jste si prošli a tomu, co víte.

A když navštívíte vaše partnery, Maďary, chtěl bych, abyste sledovali některé stejné atributy, které máte i vy. Oni je budou sdílet s východní Evropou. Ale vy je snadno sdílíte se západní Evropou. Jsou zde oblasti, které také potřebují kotvu.

Za malý moment poselství ukončím. Hovořím o kulturách. O kulturách, které jsou tvořeny lidskými bytostmi, jež jsou krásné, velkolepé. Cítíte se klidně a uzemněni? Jestliže ne, neexistují pro to žádné omluvy (smích Kryona), protože toto je váš „rodokmen”. Možná byste měli trochu trénovat způsob, o němž jsme předtím hovořili.

Minulou noc byla tato místnost tmavá. Je nás zde mnoho, mnoho bytostí, andělských průvodců, tak mnoho, čekajíc na to vám pomoci, abyste se stali uzemněnými, stabilními. A bude mnoho těch, kteří k vám přijdou a jimž můžete pomoci, protože to je to, kým jste vždy rozhodně byli. Ti milí a uzemnění. Tato planeta vás potřebuje, potřebuje vás všechny. Potřebuje i jiné kultury, které se na tom všem podílejí. Ne všechny to dělají, opravdu je jich jen několik. A vy? (Povzdech Kryona) Rozumíte důležitosti toho, kým jste, každý jeden, a také tomu, jak můžete této planetě pomoci a jak se zbavit strachu, zbavit se strachu. Toto jsou vaše instrukce, drazí, milí a uzemnění na této polokouli. Vaše vyspělost vycházející z toho, co jste zažili, začne vystupovat z vaší Akáši. Rád bych, abyste to cítili. Důležitost Portugalska.

Můj partner neříká sbohem. Já také nikdy neříkám sbohem. Já jsem na druhé straně závoje, myslíte si. Ale je to člověk, který se rozhodl, že existuje závoj. Jestliže je ve vás světlo, tak, jak jsme o tom rozmlouvali, a vy objevíte, jak zvyšovat jeho množství, kde je pak Bůh? Existuje opravdu závoj? Nebo je to jen něco, co jste stvořili, takže se podle toho můžete rozhodnout, kde se nacházíte vy? Kryon je andělská bytost. Můj partner mě zná jako anděla a jedná se mnou jako s andělem. Ale já bych vám rád řekl, kdo skutečně jsem. Jsem v každém z vás, protože Bůh je všude. A já představuji Tvořivý Zdroj a krásu všeho. To je to, kdo jsem. Necestuji s mým partnerem po světě. (Smích Kryona) Jsem zde v Portugalsku a vždy jsem byl, a část laskavosti, kterou vy představujete, vychází z Boha.

Měli byste být pyšní a to velmi kladným způsobem, na svou rodovou historii a na úkoly, které stojí před vámi.

Děkuji Portugalsko, za to, že jsi kotvou.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 Porto Channeling 2 – 29:07

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Co se děje, děje se pro vaše dobro – odkaz od Zlatej dušičky

Je čas, lidé Země. Jste neseni na vlně vzestupu, to však sebou přináší mnohá omezení a také bolestné procesy, neboť je odstraňováno vše, co na této cestě již nepotřebujete. A přiznejte sami sobě, že mnozí z vás sebou vlečou opravdu velkou zátěž. Proces vám však přináší ztrátu nejen emoční, ale také ztrátu iluzí a u mnohých dokonce i ztrátu víry. Víry, která je důležitá k tomu, abyste procesem ozdravení prošli se “zdravým rozumem”. Neboť některé situace, které prožíváte, nechápete. Nedokážete spojit to, co je předcházelo a to, co následuje. A proto ztrácíte důvěru, trápíte se a často obviňujete Boha z toho, že vás k tomuto dovedl. Avšak opak je pravdou, to vy jste ti, kteří si toto vybrali a vede vás vaše duše, která touží po splynutí, touží po růstu. A není možné stoupat, aniž by byla odhozena zátěž. A jelikož ego tuto zátěž bere jako součást vás samých, této ztrátě se brání. Avšak vaše duše se osvobozuje a jásá. Pochopte tento proces a vždy, pokud ucítíte nedůvěru, zlost a nepochopení, obracejte se ke své duši pro odpovědi, abyste porozuměli.

Vaše fyzická těla jsou plná bolestí z neprojevených emocí a proto často strádají, vede vás to do prožívání mnohých fyzických obtíží. Čím více budete schopni nalézt svůj vnitřní klid, tím spíše budete schopni čelit nemoci, ale také jí úspěšně eliminovat. Čím více se však bráníte vnitřní změně, tím větší bolest pociťujete. Neboť pouze bolest vás donutí zamyslet se nad tím, jak žijete a co vás trápí a bolest vás povede k tomu, že už se nebudete chtít trápit a proto na malou chvíli rezignujete, povolíte a necháte vše běžet tak, jak je potřeba. Přestanete se bránit, přestanete lpět, přijmete stav věcí takový, jaký je. A to vás uzdraví a to vás osvobodí. Každý však si k tomuhle dojde skrze své vlastní prožitky, podle toho, ke které životní oblasti je nejvíce připoutaný. Vězte, že vše, co se děje, je pro vaše dobro, i přesto, že toto nyní ještě nejste schopni vidět. Učte se přestat bát toho, co neznáte a chápat, že pokrok a růst nelze zastavit. Ten, kdo již je na cestě, ten nemůže být zastaven.

Lidé Země, procesy, kterými procházíte, jsou velice náročné, ale také vzájemně provázané tak, aby skrze vás došlo k uzdravení také těch dalších. V tomto procesu můžete pochopit, že jste všichni spojeni, že jsme všichni jedno. Božský proces odstartoval a je potřeba, abyste byli připraveni, že vše, se může změnit. Proto je důležité to, co jste pochopili. Nic víc si odnést nemůžete. Toto mějte na paměti vždy, když se budete rozhodovat, čemu dáte přednost. Vaše prožitky a zkušenosti jsou důležité stejně tak, jako láska. A i té se mnohdy bráníte, neboť nedokážete přiznat sami sobě to, co cítíte. Odmítáte vidět pravdu nebo nechcete cítit bolest, pokud byste byli odmítnuti. Avšak láska nebolí. Právě odmítnutí vyhodnocuje ego jako bolestné. Lidé Země, spějete do času, kdy jediné, co je důležité, je vaše spojení s bližními, vaše láska k sobě samým a k ostatním a vaše víra, že život vás vede tím správným směrem, tam, kde máte být. Naslouchejte a mějte oči otevřené. Stejně tak, jako svá srdce. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Lekcie pre dušu

Duše sedeli okolo guľatého stolu a vyberali si budúce úlohy. Jedna z nich – silná a odvážna, vstala a opýtala sa:

“Tentokrát idem na Zem naučiť sa odpúšťať. Pomôžete mi s tým niekto?”

Duše súcitne a snáď aj s malým strachom, povedali:

“To je jedna z najťažších úloh. Niekedy na to nestačí ani jeden celý život. Budeš tak veľmi trpieť. Je nám ťa ľúto. Ale môžeš to dokázať, pomôžeme ti.”

Jedna z duší povedala: ”Budem tvojim manželom a budeme mať spolu veľa problémov. Väčšinou mojou vinou….a ty sa budeš učiť odpúšťať mi.”

Iná z duší si povzdychla: “Ja sa stanem jedným z tvojich rodičov. Zariadim ti ťažké detstvo, potom sa ti budem pliesť do života a brániť ti v rôznych veciach a ty sa mi budeš učiť odpúšťať.

Tretia z duší povedala: “Budem na Zemi jedným z tvojich šéfov. Budem k tebe často nespravodlivý a arogantný, aby si sa mohla naučiť prežiť si pocit odpustenia.”

Ešte niekoľko duší dalo najavo ochotu sa s ňou v niektorých momentoch v budúcnosti stretnúť, aby jej umožnili pevne si vštiepiť schopnosť odpúšťať. Nakoniec si teda každá duša zobrala svoju plánovanú úlohu, prebrali ešte spoločne prepojený životný plán, v ktorom jedna druhú bude učiť a viesť k osvojeniu si novej schopnosti. Potom sa vydali k stelesneniu na Zem. Je však vrodenou zvláštnosťou náuky duší, že narodením sa ich pamäť väčšinou všetkého zbaví. Len málo z nich sa dovtípi, že náhody nie sú tak celkom náhody a že akýkoľvek človek sa v našom živote objavuje práve vo chvíli, keď  potrebujeme lekciu, ktorú so sebou prináša.

Zdroj: https://tichemiesto.wordpress.com

Částečné zatmění Slunce – novoluní 11. 8. 2018 – Veronika Navrátilová

V sobotu 11. 8. 2018 nastane novoluní, které je zároveň částečným zatměním Slunce, na 18. stupni znamení Lva.Tím končí letní období tří zatmění.

Tento čas je pro mnohé z nás náročný, většina planet je retrográdních, Mars zůstává v kvadratuře na Uran velmi blízko naší Zemi. Převažuje jangová, mužská energie a hlavně ohnivý živel. Vždyť novoluní se odehrává ve Lvu, v kvadratuře na Jupiter, což posiluje ohnivý charakter.

Všichni tuto energii určitě vnímáte. Máme extrémní horké počasí, požáry u nás i ve světě, a zrovna tak to působí i uvnitř nás samých. Vzhledem k astrologickým konstelacím můžeme být častěji vychýleni z rovnováhy, iritováni, frustrováni, v nás nebo kolem sebe vnímáme zvýšené napětí a výbuchy hněvu, díky rozsáhlé retrograditě planet se věci nehýbou. Může docházet k náhlým událostem, které potřebují okamžité řešení, ale díky dovoleným musíme čekat, hledat alternativní a frustrující řešení.

Zatmění ve Lvu je energie hodně spalující a stravující, je potřeba ji v sobě nedusit, nepotlačit, ale pokud možno volně vypustit. A tam může být v těchto týdnech problém. Ve vědomém ovládnutí tohoto živlu. Pokud se sebou pracujete, měli byste se v těchto dnech snažit maximálně krotit a nahromaděnou energii pouštět rozumně, pomalu, vždy s upřímným motivem nezranit a neublížit, i když máme pocit, že nám druzí ubližují. Nenechte se zatáhnout do této hry naší mysli.

Ohnivý živel má za úkol spálit veškeré toxiny v naší mysli, vyplavuje je a my bychom je měli vědomě nahradit. Jakékoli hry ega, kdo zvítězí, jsou neléčivé a tvoří jen další nános toxicity. Mysleme na to. Pokud máte v sobě nenávist, zášť, časem nahromaděné problémy v individuálních oblastech, zatmění je vynese na povrch a bude vás s nimi konfrontovat. Akutnost a naléhavost postavit se i k vážnějším problémům správně a bez afektu je na pořadu příštích dní.

Měli bychom přestat uplatňovat ve svých životech oheň k výbuchům nekontrolované egoistické pýchy, kde vnímáme život jako jeviště se sebou samým v hlavní roli. Přestaňte lpět na své pravdě, je jen částí celé pravdy. Zkuste stále vyzařovat vřelost, která přitahuje jiné. Tak získáváte vy i druzí.

Lví novoluní uprostřed léta nás láká k nejrůznějším hrám a zábavám. Ty by se však měly přenést do našich celoročních aktivit, protože k celistvosti osobnosti musíme do života začlenit všechny potenciály zvěrokruhu. A Lev chce zábavu a radostnou aktivitu. Žijeme v době, kdy není čas na nic jiného, než na práci a povinnosti. Většina z nás, když slyší otázku: “Tak copak jsi dnes dělal/a?“ má hned v rukávu odpovědi, které dokazují, že jsme nemarnili svůj čas. Odrecitujeme seznam úkolů, které jsme splnili a zařídili, protože přiznat otevřeně, že jsme se celé odpoledne dívali na film nebo poslouchali oblíbenou hudbu je pro rodinu ve většině případů nepřijatelné. Navykli jsme si zábavu odepsat jako ztrátu času. A i takto potlačovaná „nedůležitá“ potřeba hrát si a bavit se musí zákonitě vyrazit na povrch nevhodným způsobem. Jednou je to nutkavé nakupování, podruhé nevěra a potřetí třeba syndrom vyhoření.

A když se lidé rozcházejí nebo na konci svého života vedou rozhovory se svými blízkými, mají pro ně největší váhu okamžiky, které společně trávili ve chvílích volna, v čase vyhraněném pro zábavu a radost. Nepřemýšlí, jak pracovali, uklízeli a dělali všední povinnosti. Přemýšlí o tom, jak brávali děti na výlety a podobné zážitky.

Abychom si mohli „něco dovolit“, často právě opomíjíme a zanedbáváme své blízké. Jsme přesvědčeni, že to děláme pro ně, ale oni nejvíc stojí o nás.

Proto nezapomeňte i ve zbytku roku na lví oheň, na prázdninové naladění. Zábava je jednou z prvních věcí, které se v životě naučíme už jako děti. Je naprosto přirozená. Je zdravým projevením znamení Lva. K tomu vyplavuje endorfiny, které se svým složením podobají morfinu a fungují jako přirozená analgetika. Cítíme se potom dobře.

Navíc lidé, kteří si málo hrají a berou se příliš vážně, jsou z velké většiny ve vleku ega a lpění na sobě samém.

Krásné a hlavně hravé novoluní, milí přátelé.

Zdroj: http://ctuhoroskopy.cz/