Horoskop na obdobie 16. 1. – 22. 1. 2017

Alfa a Omega  

Slunce prochází posledními stupni Kozoroha, kdy jsme vedeni a konfrontováni se svou zralostí, moudrostí a zodpovědností. Slunce opustilo kvadraturu s Uranem a vytvořilo harmonický aspekt s Černou lunou, která podporuje vědomí sama sebe. Projevená síla vědomí, proto se odehrají určité okolnosti, aby pohár se naplnil a přetekl. Díky těmto okolnostem máme dojít ke zralosti a moudrosti. V počátku týdne se naplňuje aspekt – Mars v konjunkci s Chironem, zmiňovaný již v minulém týdnu. Léčení mužské energie, ega, vůle a činu. Chiron symbolizuje naši Achillovu patu (zranitelné místo) a když ji odhalíme, můžeme zažívat léčení, které vede až k mystickým poznáním. Přestat zraňovat sám sebe, a tím přestaneme zraňovat druhé. To vše probíhá v posledních dnech Slunce Kozoroha, moudrého učitele, který dohlíží, jestli bylo vše pochopeno. Pokud ne, tak si dáme učební lekci znova.

Slunce 19. 1. před půlnocí vstoupí do znamení Vodnáře. Můžeme ucítit osvobození a odlehčení. V prvních dnech Slunce ve Vodnáři nevytváří žádný aspekt, kromě Luny na pár hodin. Lehce se proto vzlétne do svých představ a vizí, co by mohlo být, a jak. Stavění si vzdušných zámků, které nemají pevnou půdu pod nohama. Snadno se tento vzdušný zámek záhy může rozplynout.

Naštěstí je Saturn v harmonickém aspektu na Jupitera. To symbolizuje, že bude dohlíženo, aby se realizovalo pouze to, co má ve své podstatě schopnost růstu, vývoje a obohacení.

Saturn v kvadratuře na Marse (16. – 25. 1.), blokuje realizaci. Rozpor mezi zastavením a akcí, objevuje se ztráta síly, která vede k vyčerpání a malé odolnosti těla proti stresu a nemocem. Mars symbolizuje mužskou energie, která je vedena akcí, činem, postupem vpřed, ale je zde blokován strachem, pochybnostmi, a především ztrátou smyslu proč konat. Nezbyde nám tedy nic jiného než snít. Realizace nám nebude dovolena, je potřeba se zastavit, odpočinout si a opečovat tělo. Právě tělo ponese kvadraturu nejzřetelněji. Bude velká potřebovat spánku a odpočinku. Objeví se bolesti hlavy a nohou.

Merkur v Kozorohu v harmonickém aspektu na Dračí hlavu v Panně a Ocas v Rybách (17. – 22. 1.) symbolizuje pochopení. Dračí hlava ukazuje, co se má naplnit a Ocas, co se má s respektem a úctou opustit. Dračí hlava (Vzestupný uzel) v Panně ukazuje na vyrovnání v schopnosti analytického rozlišování. Je potřeba pochopit, že soucit neznamená spolu trpění. Je potřeba se naučit říkat NE. Panna umí brát velice vážně maličkosti, které poukazují na nepřesnosti, které brání jasnosti a čistotě. Být přítomný v okamžiku a umět být nohama na zemi. Být, žít, tady a teď. Příliv energie z Dračího ocasu v Rybách, která je spojena s nejasností z minulosti, tajemstvím a iluzí je Merkur v Kozorohu schopen zpracovat díky svému zralému rozumu a moudrosti. Rozuzlení blokací, které brání realizaci naplnit svůj obyčejný život, naplnit své každodenní a pracovní povinnosti. Tento aspekt může být Alfou a Omegou dalšího kroku propojení mysli a hmoty, Nebe ze Zemí. Objeví se jasné, konstruktivní a praktické kroky, které jsou potřeba udělat v realitě. Proto nebude dovoleno konat, než se pochopí, o co tady jde z vyššího záměru.

S láskou Petra Nel

Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz

Nový deň

“Tento nový deň je príliš vzácny, so všetkými nádejami a možnostiami,
aby sa mrhal čo len okamihom nad minulosťou.”
~ Ralph Waldo Emerson

cl2

(Image: The Morning Light – Kari Liimatainen)

Být otevření – odkaz od Zlatej dušičky

Mnohé události byly předvídány, lidé Země. A také byly uskutečněny. Avšak některé události byly podmíněny, neboť vy, vaše vědomí, jste rozhodli jinak. Není nutné, aby se vše událo tak, jak bylo stanoveno. Je to však pouze na vás, co budete chtít prožívat. V tomto čase je zde připravena událost, která poznamená celý svět. Nebude se týkat přírodních katastrof, přijde to, čemu se nemůžete vyhnout. Budete udiveni, neboť tato událost bude pro mnohé nečekaná. Netýká se však této země, ale země za mořem. Nebojte se však ničeho, neboť zde je silná ochrana. Vy, lidé Země, se budete ještě mnoho učit, abyste učinili Zemi zdravou. Nemáte se však cítit zničeni, pouze je potřeba, abyste stále pokračovali v hledání odpovědí, abyste se zaměřili sami na sebe, na své nitro. Toto je váš současný úkol.

Lidé Země, na tomto světě již není místo pro manipulaci a zastírání pravdy. Systémy víry tak, jak je znáte, se zhroutí. Zbortí se také ochranné valy, které vás udržovaly stranou od pravdy, od informací, týkajících se vašeho původu, lidé Země. I přesto, že potlačování tohoto odhalení dále úspěšně probíhá, přesto přichází zlom. Musíte být připraveni, lidé Země. Připraveni pohlédnout pravdě do očí, změnit úhel pohledu a hlavně být otevření. Být otevření přijmout nečekané, překvapující a snad i neuvěřitelné. Bude také nadále konfrontováni se sebou samými. Se svými strachy, které jste dosud potlačovali. Vše vystoupí na povrch a bude vás stát mnoho sil, abyste toto zpracovali. Avšak jakmile toto zvládnete, pocítíte klid na duši. Klid, který hledáte celý život. Pocítíte spočinutí ve svém středu a budete schopni procházet životem nedotčeni tím, co se kolem vás děje, neboť poznáte, že jste chráněni.

1703

Lidé Země, noste v srdcích naději a víru. Posilujte své vize šťastného života, plného lásky a radosti. Neboť toto se také stane pravdou. A vězte, že takto změníte životy nejen své, ale i svých bližních. Mějte pevnou víru ve svou sílu, v sílu tvoření. Vzpomeňte si, kdo jste. Mnozí již máte krůček k tomu, abyste se plně probudili. Nehledejte pochybnosti, věřte v sebe sama. Lidé Země, víme, že jste unaveni, že jste oslabováni, vaše trápení mnohdy způsobují mnohé zdravotní problémy. Přesto musíte zůstat pevní a neztrácet naději. Můžete být šťastní, pokud si toto dovolíte. Hledejte smysl života v jednoduchých věcech, v maličkostech, které vás učiní šťastnými. Neboť svět dozná výrazné změny díky vám. Toto sdělení vám pomůže vidět směr, kudy se máte ubírat. Nehledejte složitosti v jednoduchosti. Jsme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Pocházíš z hvězd

Tvůj pobyt na Zemi není náhodný. Tvé nitro stále zní vibrací vesmíru a vibrací hvězd. I Ty jsi jednou z nich. Díky tomu přinášíš nebe na Zemi. Jsi jako hvězda putující po krajině, která je sama o sobě vesmírem. Tou krajinou nyní myslím Tvou zvolenou planetu Zem.

Jak putuješ a rozvíjí se Tvá čistota, zažeháváš i hvězdy jiné. Setkáváš se v uskupeních, která z vesmíru znáš a přitom jejich energii na Zemi prožíváš. S přáteli tvoříš hvězdokupy, vícečetné hvězdy a v propojení s jinými vytváříš souhvězdí. Jsi putujícím vesmírným cestovatelem. Jsi světlem své vlastní hvězdy. Radostí, která se z vesmíru zrodila na Zemi. Zažehni svou vlastní galaktickou zář a s radostí přijímej vše, co prožíváš. Ze všeho vzniká a zaniká to, co vesmír tvoří. Žádná energie se neztratí. Všechno je energie tvořivá. A Ty sám jsi vůdčí hvězdou všeho, co ve Tvém hvězdném poli probíhá.

S láskou Kryon.

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana
13.01.2017 pro www.zemeandelu.cz

kryon

Rok 2017 – ROK SLUNCE, ROK PROBUZENÍ

Rok 2017 přeje a žehná novým začátkům!

Vybízí k plnému soustředění se na sebe sama a na svou vlastní jedinečnou cestu.
Inspiruje k tvořivosti a svobodnému rozvíjení svých talentů a dovedností. Vede nás k rozpomenutí se na to, kdo jsme a co si opravdu bytostně přejeme. Vědomé spojení se Zdrojem energie v nás napomůže celkovému ozdravění našich těl, vztahů a dalších oblastí života…

V uplynulém roce Marsu jsme více či méně dobrovolně ukončili staré záležitosti, rozloučili se s tím, co již nepotřebujeme, co nás trápí a zbytečně zatěžuje. Tím se osvobodil vnitřní i vnější prostor a my se můžeme otevřít novým možnostem a příležitostem… A také novému vnímání a chápání života a sebe sama.

alt

 

Stejně tak po tarotové kartě číslo XVI Věž následuje číslo XVII Hvězda, často nazývaná „kartou vodnářského věku“. Nahá žena lije vodu ze dvou džbánů do jezírka a na zemi. Odevzdává tak svou nashromážděnou zkušenost do kolektivního pole a modlitbou a meditací pročišťuje zemi, tedy každodennost a stereotypní reakce na situace, které se dějí. Jde vlastně o vyobrazení procesu obrody, kterým nyní stále intenzivněji a vědoměji procházíme jako jedinci i jako celé lidstvo…

alt

Jedna plus sedm rovná se osm. Osmička svým tvarem připomíná rovnováhu mezi nebem a zemí: „Jak nahoře tak dole“ a vede nás k tomu, abychom se řídili kosmickými zákony, sladili se s vesmírnými rytmy a cykly, abychom správně ohodnotili a vyhodnotili své talenty a schopnosti.

Před tím, než cokoliv nového začneme, se potřebujeme zastavit, zklidnit svou mysl i emoce, rozpomenout se na svůj božský původ, naladit se v meditaci či v modlitbě na svou Hvězdu, tj. na své vyšší Já tak, aby naše konání bylo skutečně nové, obrozené, ze srdce jdoucí, přinášející radost a užitek nám samým a stejně tak i okolnímu světu. Abychom podobně jako nahá žena, tj. čistá duše nemuseli nic skrývat…

Svým umístěním v horoskopu zrození Slunce vypovídá o našem já, o vztahu k sobě samým, o našem sebe-vědomí a s tím spojeném fyzickém zdraví a imunitě. Dnem Slunce je neděle, která je též prvním dnem, tj. energetickým začátkem týdne. Od toho, jak neděli prožijeme se pak odvíjejí další dny. Nakolik dokážeme nedělat, nedělit, odpočívat, být sami se sebou a zabývat se jen tím, co nás těší a baví? Umíme si udělat čas pro sebe, být sami se sebou? Rok Slunce je tedy takovou jednou velkou nedělí a neděle v něm prožívejme obzvláště vědomě..

 

Součet 2017 dává číslo jedna, které je z numerologického hlediska i číslem Slunce. Jednička nám připomíná naší jedinečnost a stejně tak i skutečnost, že vše je ve skutečnosti jedním, vše je jediné vědomí, jediné Absolutno…

sun-symbol

Symbolem Slunce v astrologii je kruh s bodem uprostřed. Duch je umístěn v těle, tj. paprsek nesmrtelného Ducha proniká do roviny hmoty. Bod je mystickým středem, zdrojem, z něhož vše vyvěrá, z něhož se vše tvoří… Takto je zevnitř utvářeno i naše tělo, do něhož jsme jakoby oblečeni, jímž jsme obklopeni. Tělo, které je zdánlivou hranicí mezi námi a světem jako kruh kolem bodu, potvrzující naše rozhodnutí narodit se v hmotném těle a částečně tak usnout, polo-zapomenout na svůj božský původ a spojení se Zdrojem. Tímto „polo-zapomenutím“ jsou pak způsobeny mnohé trampoty, ovšem i mnohá potěšení, které nazýváme dohromady hmotnou existencí. Z nadhledu a perspektivy sedmé čakry na temeni hlavy je pak vnímáme jako BOŽSKOU ČI KOSMICKOU HRU. Z úrovně čakry první, umístěné na kostrči a spojené symbolicky s přísným Saturnem, vnímáme život velmi vážně, jako těžký, plný nebezpečenství, před kterými se musíme ochránit a problémů, které musíme řešit. To vše střídáno krátkými okamžiky pomíjivých radostí, kvůli kterým to vše snad stojí za to :)

Rok Slunce tedy prozáří shůry naše těla, naše mysli, naše pocity. Pozdvihne nás výše, rozšíří naše vědomí a pomůže nám příjemným způsobem uvolnit nejrůznější stažení, blokace, omezující vlivy z minulosti, které můžeme jako Hvězdná žena prostě s úlevou odevzdat, opustit, rozpustit… Tvořivost, hravost, spontánnost a s nimi i dětská čistá radost přicházejí právě tehdy, když přestaneme sami sebe a tím i své životní okolnosti brát tak vážně, vnímat je jako tuhé, neměnné, pevně dané a tím i omezující. Takové omezené chápání a vnímání se obvykle projevuje v naší páteři jako určité stažení, jako blokace jednotlivých energetických center, bránící životní síle proudit. Prodýchávání a pročišťování páteře zevnitř je jednou z nejjednodušších a zároveň těch nejdůležitějších technik jógy. Naše záda se tak zákonitě narovnají, přirozeně se rozvine květina srdeční čakry, posílí se oblast sluneční pleteně (solar plexus), stáváme se vyrovnanějšími, sebevědomějšími, tyto kvality vyzařujeme do okolí a dle zákona podobnosti si přitahujeme do svého života nové příležitosti, inspirativní setkání a další mnohé dobré věci, které si vzájemně tak rádi přejeme.

Strachy ega spojené se zachováním hmotné existence a lpění na své osobní důležitosti vedou také k nejrůznějším disharmoniím v našem energetickém poli, které se v podobě kruhu rozestírá kolem našeho hmotného těla ve vzdálenosti předpažené ruky. Zde jsou naše hranice, které by měly být okolím respektovány. Hradby, které jsme si ze strachu a ze stavu nevědomí kolem sebe dříve budovali, se v těchto osvícených letech již rozpouštějí či náhle boří a místo nich objevujeme a zevnitř vědomě utváříme své hranice přirozené, utváříme svou celistvost a dobrou imunitu, stáváme se bytostně zdravými, rozsvícenými jedinci, radujícími se jen z toho, že jsou a obdarovávají tak sebe i své okolí. Masky padají, iluze končí… Přichází ráno a my se probouzíme z dlouhého snu!

Jak tvořit, s čím tvořit a jak tímto tvořením obdarovat a prozářit sebe i své okolí, jsme si vědomě vybrali již tím, že jsme se narodili do jednoho z dvanácti znamení Zvěrokruhu. Tím jsme na herní desce Božské hry umístili své figurky, svá malá slunce do určitých pozic, zvolili jsme si a vymezili oblast sebepoznání: Například Býk tvoří a poznává sebe sama v oblasti jídla a peněz, Váhy ve vztazích, Panna ve zdraví a službě atd… Z jednoho se vyděluje zdánlivá mnohost: naše malá slunce vycházejí jako paprsky z jediného Slunce-Zdroje uprostřed Zvěrokruhu, jsou s ním nerozlučně spojena, z něho čerpají podporu a k též směřují. Pokud zpracujeme, propojíme, scelíme všechny kvality Dvanácti, stáváme se Třináctým znamením Zvěrokruhu a tato úroveň Božské hry končí…

Nový rok vítáme několik dní po novoluní v Kozorohu, v období, kdy se soustřeďujeme na sebe, ptáme se, co je pro nás skutečně podstatné a důležité. Jak si vlastně přejeme žít, co nás baví a naplňuje radostí, co potřebuje naše tělo, aby nám v něm bylo dobře?

A co vlastně znamená soustředit se na sebe? Nejde náhodou o tolik zavrhovaný egocentrismus či sobectví? V roce Slunce se, kromě jiného, učíme rozlišit mezi egem a Já. Egocentrický člověk vyjadřuje svými myšlenkami, pocity a činy heslo: „Po mně potopa!“, tj. nedbá na následky svého konání. V dnešní době je takovým projevem především konzumentský přístup k životu, sklon obklopit se a zahltit vším možným i nemožným…

Slunce nám sděluje, že toho ve skutečnosti zdaleka tolik nepotřebujeme. Snad proto kvůli svému rozvoji tak rádi cestujeme do tzv. rozvojových zemí, níže na jih a necháváme se inspirovat a obohatit tzv. chudými lidmi, kteří jsou často mnohem radostnější a šťastnější. Radost bez příčiny je další jogínskou technikou, kterou můžeme denně, ze začátku alespoň pár minut praktikovat… Při mnohem hlubším soustředění se, které už je vlastně meditací a duchovní praxí, se spojujeme se svým bytostným či vyšším Já a tím i absolutnem, celým nekonečným vesmírem. Zpočátku se můžeme jednoduše naladit do srdce, kde vždy bezpečně zjistíme, jak se věci mají. Zjistíme, že bez lásky k sobě a bytostného sebe-přijetí se opravdu daleko nedostaneme…

Ano, ať už se v našem životě, v našich vztazích, v práci, se zdravím stalo cokoliv, v roce 17 můžeme vstát a jít za svou Hvězdou! Pokud během roku pocítíme únavu a nejistotu, pak si díky tomu budeme moci uvědomit, že jsme se zřejmě od svého spojení s Hvězdou poněkud odchýlili a řešíme problémy ostatních či vycházíme vstříc jejich požadavkům více, než je. často doslova, zdrávo :) V takové chvíli se zastavme, zklidněme, jděme do sebe, abychom obnažili skryté motivy, které nás k takovému chování vedou…

V meditaci na spojení s Hvězdou výrazně napomůže Luna ve Vodnáři, která se na začátku roku, přesně o půlnoci z 31.12 na 1.1 nalézá v drobném pozitivním aspektu (vztahu) polosextil se Sluncem v Kozorohu. Naše hluboká touha po skutečné vnitřní svobodě bude tedy s pomocí velmi konkrétních psychických projevů a intuitivních sdělení usměrňovat naší rozumovou a vědomou část, Slunce v Kozorohu, naše já, případně i ego se svými často pomíjivými cíli…

Podporu v podobě pozitivního aspektu sextil má Slunce od spojení neboli konjunkce Marsu s Neptunem v Rybách, která nastala 1.1 2017 jako jakýsi prvotní energetický impuls roku. Toto spojení můžeme nazvat třeba Boží bojovník či Šiva Ničitel. Umíněné Slunce v Kozorohu může představovat náš sklon naložit si na záda pořádný náklad úkolů, povinností a s tím i zbytečných problémů. Na poslední chvíli může být občas poněkud iracionálně připomenuto, že tudy cesta nevede, že máme dělat jen to, co je smysluplné, co vyvěrá z nás, co je skutečně dílem Božím…

V roce 2017 budeme dále ve své práci na sobě podporováni především vskutku blahodárnou konstelací planet: Uran v Beranu se ještě dvakrát ocitne v pozitivním aspektu-vztahu trigon se Saturnem ve Střelci. Poprvé tato situace nastala přesně 25.12 2016, dále pak nastane 19.5 a 11.11 2017. Její vliv však můžeme využívat během celého tohoto téměř ročního období.

Uran se ve znamení Berana nalézá již sedmým, posledním rokem a završuje tak své revoluční, mocné a probouzející působení. Přímo kvantovými skoky urychluje náš vývoj, naše rozpomínání se na to, kdo jsme a co doopravdy chceme. Jakožto kosmický programátor nás osvobozuje od omezujících nastavení daných výchovou a společenskou situací. Svým hlubokým, meditativním dechem rozdmychává oheň čistého nadšení z existence. Skrze temena našich hlav vysílá energetické žehnající impulsy do všech oblastí života i těla. Vždyť znamení Berana souvisí s raným dětstvím, s prvními sedmi lety, kdy jsme si většinou hráli, tj. opravdu jsme dělali, co jsme chtěli a díky tomu jsme se tak intenzivně vyvíjeli. Stejně tak dychtivě jsme přijímali impulsy z okolí, především od rodičů či prarodičů a více či méně se nechali ovlivnit jejich osudy, názory, chováním a vytvořili jsme si žebříček hodnot, podle kterých jsme se doposud chovali.

Období Urana v Beranu je tak obrovskou rebelií celého lidstva a projevuje se na mnoha různých úrovních. U jednotlivců jde především o intenzivní kladení si otázky: co vlastně opravdu chci dělat, jak chci žít? Otázky, kterou jsme si během života pod tlakem okolností často klást přestali. Otázky, která by se také měla stát klíčovou a zásadní nejen pro sluneční rok 2017…
Trojitý trigon se Saturnem ve Střelci pak pomůže celé toto sedmileté období završit, sklidit plody velké uranské revoluce, nasměrovat naše osvobozování a sebeobjevování. Ukázat konkrétní směr a cíl a v dobrém smyslu nás i donutit dělat konkrétní každodenní kroky k němu. Zatímco Uran urychluje, Saturn naopak brzdí. Jejich dobrý a harmonický vztah v tomto období by se dal přirovnat k jízdě autem, kde rovněž musíme ve správnou chvíli šlápnout na plyn a přidat na rychlosti a poté zase přibrzdit…

Saturn se ve Střelci se nalézá přibližně od roku 2015 do konce roku 17 a jeho působení můžeme shrnout do jediné věty:Člověče, soustřeď se, rozpomeň se na své nashromážděné poznání a zkušenosti a použij je v praxi tak, abys mohl opravdu moudře užívat života a byl prospěšný i ostatním!“ Nebo též obráceně: „Den za dnem se postupně očišťuj a zbavuj názorů a přesvědčení, které ti vůbec neprospívají a naopak škodí, dělají tě ne-mocným…
Astrologický dům horoskopu, kde se aktuálně Saturn ve Střelci u každého z nás nalézá, pak vypovídá o konkrétních životních oblastech a situacích, v nichž Saturnovy přísné zkoušky skládáme…

Trigon Urana se Saturnem si můžeme představit jako jakýsi „Vůz změn“, který vyjel z garáže již v roce 2016, v tomto roce nabírá rychlost a díky našim řidičským zkušenostem se nám jej podaří uřídit a koncem roku dojet zdárně k cíli. Tento trigon je ohnivý: změny tedy proběhnou v nás samých jako celkové prozáření, odvaha, bytostné ozdravění, energetické osamostatnění a vyvázání se z nejrůznějších závislostí, slibů, fiktivních povinností. Konkrétnější výsledky se pak projeví až se vstupem Urana a Saturna do zemských znamení Býka a Kozoroha.

Vstup Saturna do Kozoroha před třiceti lety přinesl výsledky velmi konkrétní: pád komunistických režimů v Evropě. Předchozí umírání a poslední křeče tzv. starého režimu v procesu a jakousi „perestrojku“, tj. přestavbu nebo též přenastavení, přeladění našeho pohledu na svět (Saturn ve Střelci byl naposledy v letech 1986-88) nyní v jiné podobě zažíváme znovu… Rok Slunce je tedy ještě poměrně divokou jízdou, jen s tím rozdílem, že jí (možná) nebudeme vnímat tak dramaticky jako v roce Marsu, možná se chvílemi budeme i bavit :)

Další významnou astrologickou událostí je vstup vzestupného lunárního uzlu (Rahu) do znamení Lva, kde Slunce vládne. Ze znamení Panny se do Lva přestěhuje přesně 10.5 2017 (bude zde do 7.11 2018). Od listopadu 2015 zažíváme díky vzestupnému uzlu v Panně tzv. Velké vystřízlivění, uvědomujeme si nezbytnost udělat si pořádek v těle, v příbytku, v životě… Se vstupem vzestupného uzlu do Lva si díky předchozí očistě začněme skutečně užívat radostí života v těle. Jak nám to půjde, co si pod tímto pojmem představit? Zde si můžeme opět připomenout součet Sedmnáctky, tj. Osmičku a s ní i tarotovou kartu VIII SÍLA.

Žena, která láskyplně rozevírá tlamu lva je výjev, který by nás v reálném životě jistě překvapil. Přesto se něčím podobným zabýváme téměř denně když se pokoušíme „zkrotit“ své závislosti, chutě a touhy, často však násilím či s pomocí zrádného intelektu. Slibujeme si, že budeme jíst zdravěji, cvičit častěji, potlačujeme své sexuální tužby, které se pak “utrhnou ze řetězu” v ten nejméně vhodný moment… :) Žena na kartě Síla má však toto téma zvládnuté a inspiruje nás třeba jen tím, že svého lva (tužby, chutě vášně) prostě miluje a přijímá a se zjevnou rozkoší si je vědomě užívá, tudíž jí rozhodně nepřerostou přes hlavu! Tato karta by mohla zdobit mnohé motivační nástěnky nejen v roce 17 :) Vždyť vzestupný uzel ve Lvu nám po osmnácti letech opět říká: „Užívej si, oslavuj dar života v těle, dělej, co ti činí potěšení, rozvíjej svou individualitu a sdílej s druhými své jedinečné dary a talenty“.

Sestupný uzel (Ketu) ve Vodnáři z druhé strany Zvěrokruhu však toto užívání vyrovnává či zakotvuje po svém: svobodou. Ano, dopřejme si potěšení i úspěch, ovšem neulpívejme na něm, nenechme se jím omezit, spoutat. Uvědomujme si, co děláme, co svým jednáním vytváříme, jaké výsledky přinese. Osvícený stařec Vodnář a mladý „pařmen“ Lev se budou muset mezi sebou domluvit a vytvořit něco nového, kvalitativně jiný způsob oslavování a užívání života v těle.
Je vůbec možné tyto dva protipóly sloučit, propojit? Pokud se rozhodneme, že ano, půjde to…! Podobně se mnozí z nás ptali v době stejné konstelace uzlů v roce 1998-9. Tehdy se odpovědí stala Tantra… Jak vnímáme toto prastaré moudré učení dnes? Nuž, ať už jsme zažili v uplynulých osmnácti letech na toto téma cokoliv, linie evoluce Vodnář-Lev nám přináší možnost pokračovat v tomto objevném dobrodružství na zcela nové úrovni.

Tato konstelace podpoří také naší tvořivost a rozvoj originálních alternativních aktivit, například projektů v oblasti práce s dětmi, uměleckých činností, tvořivého trávení volného času, ekologické péče o vzhled, léčivé sexuality, práce s tělem…

7.6. se vzestupný uzel ve Lvu a sestupný ve Vodnáři dostanou do dobrých aspektů s Uranem v Beranu a toto přibližně čtrnáctidenní období může přinést opravdu osvícené přesné zásahy do našeho tvoření! Dostaneme geniální nápady a jasné pochopení, jak propojit různé oblasti, lidi, poznatky, zkušenosti do nového prospěšného a životaschopného celku… Přesně 11.9 pak nastanou podobně dobré vztahy celé linie s Jupiterem ve Vahách. Toto období bude vhodné k tomu, abychom své projekty, a tvůrčí aktivity dovedli k dokonalosti, dali jim formu a tvar, ve které je nabídneme světu. Plné dotažení a potvrzení správnosti našich aktivit dostaneme až ve dnech kolem 9.10, kdy se do pozitivních aspektů s linií evoluce dostane Saturn ve Střelci.

Jak nás v roce 2017 učí, léčí, zasvěcuje, podporuje „hodný strýček“ Jupiter? Až do 10.10 2017 se tento štědrý dárce bude nalézat ve znamení Vah (od 9.9 2016). Po dvanácti letech tedy opět blahodárně působí na oblast partnerských vztahů. Podoben taoistickému mistru nám pomáhá rozvíjet umění vyrovnat se a narovnat, zprůchodnit energetické dráhy v sobě a umožnit energii proudit i mezi námi a světem…

Co nám v tom brání? Jaká zranění, jaké situace, s nimiž jsme se doposud nevyrovnali stále nedobře ovlivňují naše vztahy, počínaje vztahem k sobě? Zraněný léčitel Chiron, vládce Vah právě o těchto hlubších příčinách vztahových disharmonií vypovídá. Generace tzv. „nechtěných dětí“ s Chironem ve znamení Berana (přibližně 1968-1977) zažívá léčivé působení Jupitera ve Vahách obzvláště intenzivně. Hluboká zranění z dětství se více či méně projevují i v dospělosti a záleží na každém, jak je ochoten si je přiznat a terapeuticky zpracovat…

Aktuálně se Chiron nalézá již několik let v Rybách a jeho několikanásobný pozitivní aspekt kvinkunx (150 stupňů) s Jupiterem ve Vahách, nabízí příležitost k odpuštění, které může opravdu ukončit bolestné opakující se vztahové situace. Odpustit můžeme všem ženám a mužům, kteří nám (nejen v tomto životě) ublížili a samozřejmě též naopak: poprosit o odpuštění všechny muže a ženy, jimž jsme ublížili my…Tento aspekt nastává přesně 31.12 2016, dále 14.2 a 23.9 2017 a jeho působení můžeme využívat po celé toto několikaměsíční období.

Dlouhodobá opozice Jupitera ve Vahách s Uranem v Beranu patří k nejnáročnějším astrologickým konstelacím roku. Poprvé nastala 26.12 2016, dále nastane 3.3 a 28.9 2017.
Z jedné strany tu máme snahu o zachování rovnováhy ve vztazích, kvůli níž jdeme často do nezdravých kompromisů a přetvářky, z druhé strany jednoznačné extremní projevy svobody jedince, svobody za každou cenu… Jupiter též představuje tradici, určitý konzervatismus, Uran oproti tomu vše nové, vymykající se stávajícím pořádkům.

Tendenci těchto dvou polarit rozjíždět se a vzdalovat může dobře držet „na uzdě“ již zmíněný Saturn ve Střelci, který tu hraje roli moudrého prostředníka a napovídá, že cesta může vést středem a domluva je možná. V době trigonu Saturna s Uranem (viz. výše) se soustřeďme na vlastní vývoj a nové příležitosti v sebepoznání, v době sextilu Saturna s Jupiterem (kolem 27.8) spíše na na léčení a kultivaci vztahů, rozšíření harmonie.

Ano, obě planety v opozici potřebují naší pozornost, důležité však je, abychom je nevnímali jako protikladné, ale naopak jako souladné, spolupracující. K tomu však potřebujeme vyvinout jisté vnitřní úsilí. Ve vztazích zákonitě potřebujeme svobodu, jinak ustrnou, stávají se zátěží a omezením. Po mnoho let jsme si s pomocí Urana v Beranu uvědomovali, že problematické situace ve vztazích vycházejí z nás, z nedostatečného sebe-přijetí a sebe-lásky. Tak dlouho a umíněně jsme marně hledali lásku a přijetí u těch druhých, až jsme došli do bodu pochopení a osvobodili jsme se tak z mnohých závislostí a omylů. Na konci tohoto osvíceného období jsme opozicí Uran-Jupiter (Beran-Váhy) vlastně obdarováni, neboť můžeme vytvořit skutečně nové pojetí vztahu nového věku: vztah jako přátelství, vztah jako příležitost ke společnému vývoji…

Vstup Jupitera do Štíra (10.10 2017 – 8.11 2018) přinese poněkud razantnější výuku a léčení. Budeme-li naslouchat radám Jupitera ve Vahách, pak se ve stavu skutečné rovnováhy hladce a elegantně ponoříme do hlubokých temných vod sexuality a iracionálna, abychom prozkoumali své možnosti či pořešili ty nejhlubší příčiny svých stávajících potíží. Sexualita Štíra je jiná – zralá, transformační, léčivá, zázračná… Pokud si tak přejeme a jsme připraveni, naše pohlaví (zóna Štíra) se stanou chrámem a místem bohoslužby, Jupiter pak naším skutečným tantrickým učitelem…

Černá luna neboli Lilit přejde ze znamení Štíra do Střelce 14.2, a tím skončí mnohaměsíční období (od 27.5 2016) „šťourání“ v citlivé oblasti sexuality a hlubokých traumat, kdy nám bylo „pomáháno“ odhalit pravdu o sobě, odpuštěním uzdravit prohřešky minulosti, prožít a přijmout temnotu a stín v sobě samých

Ve znamení Střelce bude až do 10.11 Černá luna vydatně napomáhat Saturnu v očistě našich názorů a přesvědčení a tím i očistě jater, sídla Jupitera, vládce Střelce. Ke spojení Černé luny se Saturnem dojde 22.8, kdy tlak na naší názorovou detoxikaci bude zřejmě maximální. Podle naší reakce na to, co se děje, dobře poznáme, jak jsme využili celé období Saturna ve Střelci, období Velké názorové obrody a zasvěcení do skutečné zdravé pozitivity, období osvobození se od vlivů společenských či náboženských a dalších manipulací…

Bílá luna neboli Selena se po sedmi letech od 12.11 2016 nalézá ve znamení Býka, kde nám pomáhá spojit se vědomě se svým ženským či mužským tělem, prohlubuje sebelásku, vědomí vlastní hodnoty a otevřenost skutečné hojnosti. Pomáhá nám udělat svůj život hluboce ekologickým, zdravě a příjemně jednoduchým. Harmonický aspekt trigon Bílé luny v Býku s Plutem v Kozorohu nastane 28.3. a je možné, že napomůže odblokovat, uvolnit mnohá emoční sevření, projevující se například potížemi s krční páteří, která se nalézá na tělesném Zvěrokruhu právě v zóně Býka. Projevy tohoto zemitého trigonu budou poměrně konkrétní, v těchto dnech můžeme učinit mnohá rozhodnutí spojená s naší obživou, bydlením, jídlem či dalšími podobnými záležitostmi. Společným jmenovatelem je určitě hlubší spojení s přírodou a přirozeností, samostatnost a zodpovědnost, vycházející ovšem ze skutečné sebelásky…

13.6 přejde Bílá luna do znamení Blíženců (do 12.1 2018) a nabídne nám ty nejlepší, opravdu čisté zdroje informací a příležitosti učit se a studovat tím nejlepším pro nás způsobem, opět konkrétně podle astrologického domu, který se v Blížencích u každého z nás nalézá.

Přátelé, s nadějí očekávaný rok Slunce už je tady, nezbývá než narovnat záda a vypnout hruď, vzpřímeně a hrdě jako Lev, jako král se nechat inspirovat shůry, začít opravdu vládnout svému životu a udělat první vědomé kroky po zlaté cestě Středem…

Nechť se naše přirozené energetické koruny na temeni hlavy podobny květinám otevřou slunci už tady, už teď!

S láskou a přáním všeho dobrého všem nám, dětem z hvězd

Alita Zaurak

www.mandalia.cz

Kryon – POLE, část II.

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Anchorage, na Aljašce, 7.srpna 2016

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Anchorage, na Aljašce, 7. srpna 2016.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner doslova ustupuje stranou a jeho vědomí se rozdělilo. Ačkoliv to udělal už tolikrát, je to pokaždé nové. Ví, co má čekat, ale pokaždé je to trochu jiné. Drazí, toto je channeling tak, jak jej dělá on, a jak jsme řekli dříve, neexistuje žádný obecně použitelný způsob channelingu. Nějaká lidská bytost se otevře a channeling může proudit v podobě písně nebo v nejlepší malbě, jakou jste kdy spatřili. Některá z těch největších děl minulých staletí, která jste zažili a těšili se z nich, byla channelována. Ty nejlepší melodie planety – byly channelovány. Nádherné sochy, které vidíte, které k vám hovoří, byly channelovány. Takže toto spojení se Stvořitelem přichází mnoha rozdílnými způsoby, ale dokonce i ti, kteří komunikují pomocí slov, tak jako to dělá můj partner, mají mnoho různých způsobů, jak to dělat.

Někteří lidé musí být doslova vytrženi ze svého vlastního vědomí, a tudíž si na nic nevzpomínají. Potom je zde můj partner, který požádal, aby zůstal přítomný. Dělal tímto způsobem, i když mu to trvalo déle, to aby pochopil, co se říká, poznal to a zkontroloval zprávu z hlediska integrity.

Moji drazí, dnes ráno jsem předal poselství, a později bych je chtěl v tomto channelingu shrnout pro ty, kteří je poslouchají a čtou. Toto poselství mluvilo o konceptu, který chceme přezkoumat. Je to koncept, o kterém mnozí neslyšeli, a já vám chci o něm povědět a také k němu něco přidat. To bude následovat za okamžik, ale předtím, než se dostanu dále, tak vám chci povědět, že není náhoda, že sedíte v křeslech, kde posloucháte a čtete. Ještě dlouho poté, co svá křesla opustíte (nebo přestanete číst – pozn. překl.), toto poselství bude pokračovat. Pro ty, kteří jsou fyzicky zde, je často velmi lineární myšlení, které ví, jak takové setkání probíhá. Toto myšlení říká, že jste přišli na nějakou událost, a když skončí, tak prostě skončí. Zvednete se a jdete domů. Channeler odchází také a je konec. Rád bych vám ale řekl, že to není vůbec přesné. Spojení, které se vytvořilo, přetrvává. Jestliže jste dnes navázali nějaké spojení a cítili jste něco odlišného, co vám bylo příjemné, co vás dojalo, kdy jste se cítili jako doma, navázali jste spojení s Duchem. Když channeler odejde, spojení přetrvává ještě dlouho poté.

Říkáme to velmi často, ale vy to potřebujete slyšet stále znovu a znovu, a v této místnosti: Nikdy nejste sami – NIKDY! Stále je s vámi doprovod, a to doslova. Je to ta stejná skupina, která zde vždy byla, ale jestliže navážete spojení, cítíte je silněji. Ve skutečnosti jste dali svolení k „otevření dveří“ a dovolili mnohým z nich vstoupit. Povím vám více o tom, co jsem řekl dnes ráno za okamžik, protože je to součástí lekce o Poli.

Pole, druhá část

Před malou chvíli jsme začali mluvit o něčem ve fyzice, co je velmi podivné a zdánlivě nové. Mluvili jsme o něčem, čemu se říká Pole. Tento fenomén je ve fyzice znám pod mnoha názvy a my vám znovu řekneme, že ti, kteří by pro něj použili slovo zapojení nebo dokonce propletení (entanglement) mají jen jeden kousek nebo část příběhu. Toto pole je něco, co je velmi reálné a hraje větší roli než kdy dříve v nové energii na planetě. Pole je to, čemu v žertu říkáme „fyzika s postojem“.

Čekali byste, že ve fyzice bude platit rovnováha, že? Odpověď zní ano. Čekali byste, že fyzikové a biologové spolupracují v harmonii, aby vždy vytvořili věci, které dobře fungují, že? A zase, odpověď zní ano. Také víte, že existuje určitý druh harmonie, která se děje, jakási symbióza mezi základními prvky přírody a fyziky. Když zkusíte narušit jeden atribut, naruší to všechny. Pro lidstvo je velmi obtížné jen vyrovnávat něco, co vypadlo z rovnováhy ve fyzice nebo v přírodě, protože je lidé změnili. Takže už víte, že příroda vyžaduje jistý druh rovnováhy, a dosáhne jí, ať už tady lidé budou nebo ne. Proto věda uznává, že je v tom systém. Vy také osobně víte, že existuje systém i v metafyzice. Ale Pole je něco, co je nad vším a mimo to všechno, a kvůli posunu se začíná na této planetě projevovat výraznějším způsobem.

Byl překročen milník

Když jste provedli v roce 2012 tento posun, drahé lidstvo, bylo to skoro jako byste udělali významné prohlášení „zůstávám.“ Je to evoluční proces, který se startuje, a my o tom diskutujeme stále znovu a znovu. Ale v tomto procesu jsou i katalyzátory, ke kterým začíná docházet. Je to katalyzátor, který ovlivňuje samotnou podstatu fyziky reality, která je kolem vás, a ta skutečně spolupracuje s harmonickými projevy, na kterých pracujete. Řekli jsme už mnohokrát dříve: “V této nové energii máte vítr v zádech.“ Je to víc než to.

Toto Pole, jak bylo dříve definováno, je jakási laskavá energie kolem vás, která si přeje vytvářet harmonii. Žene věci k sobě, aby vytvořila harmonii. Právě teď byste mohli říci: „Počkej na okamžik, o fyzice se předpokládá, že je něčím absolutním a statickým. Je to jakási sada pravidel, která definuje, jak věci fungují. Není to něco, co má vědomí.“ Vskutku, tak vás to učili; ale, já vám říkám, že existuje jeden fyzikální zákon, který má atribut, který se snaží spojovat věci. Může to tak být? Moji drazí, to není nic, co by bylo v rozporu s Matkou přírodou nebo Gaiou. Opravdu ne. Je to prostě jen jiný druh symbiotického vztahu, je pouze spojením nebo vztahem lidských bytostí s Tvořivým Zdrojem. Je to něco, co spojuje věci dohromady, způsobuje, že fungují jinak a otevírá dveře a přístup harmonii. Nazývá se to Polem. Budeme o tom mluvit mnohem více, ale právě teď se Pole stává patrným a více zřejmým, a začíná tvořit odlišné druhy věcí, než byste čekali.

Dříve dnešního rána

Vraťme se k poselství z dnešního rána. Začal jsem vám vyprávět, že existují důvody, proč lidské bytosti žijí v oblastech této planety, které nikdy neviděly válku. Když se podíváte, odkud pochází v uplynulých 25 letech nejvíce channelerů, bude to ze zemí, které nepoznaly válku. Je to proto, že krystalická mřížka této planety si pamatuje, co lidé dělali v průběhu staletí a představuje je v reálném čase těm, kteří tam teď žijí. Takže ti, kteří nalezli po celé planetě místa k životu, která jsou svěží, která nemají žádné vrstvy dramatu a války a smrti a utrpení, doslova sedí na zemi s panenským vědomím – nedotčené temnotou masového zabíjení lidí.

Propojení starých duší

Tento druh země také vytváří něco, co nyní vice využívá Pole. Mnozí jsou zváni do určitých oblastí po celé planetě a diví se, proč jsou tam zavoláni, proč tam žijí. Nezdá se, že by na to měla vliv teplota (smích – tento channeling byl na Aljašce). Přicházíte na nějaké místo a cítíte, že je to vaše místo, a že tam máte být. Dokonce i když odjedete, jste neustále přitahováni zpátky. Existuje určitý druh vědomí, které prostupuje místa s takovou povahou po celé planetě. O tom vám chci vyprávět.

Můj partner byl nedávno na místě zvaném Patagonie – nádherném, odlehlém, nedotčeném. Žije tam velmi málo lidí, ale ti, kdo tam jsou, vám řeknou, že tam budou bydlet. Pro ně neexistuje žádné jiné místo na planetě jako je toto. Možná, že cítí, že jsou tam dokonce přivoláni. Dokonce tam někteří z nich žijí sami. Existují i jiná místa přesně jako toto, kde nebyly žádné velké války, žádné masivní destrukce, a které mají vrstvy a vrstvy historie, která je čistá. Ti, kdo tam žijí, to cítí. Tato místa jsou také více spojená s Gaiou a přírodou než většina dalších míst na planetě.

A teď, toto vysvětlení by mělo pomoci vám, kteří to posloucháte a čtete, žijete na některém z těchto míst a divíte se proč. Mluvili jsme o tom, když jsme byli na pouštích, v divočině, na ostrovech a na vrcholcích hor. Mluvili jsme o tom po celé planetě, kde existují taková místa. Něco se vám děje. Jestliže žijete na jednom z takových míst, tak vám říkám, že v této nové energii, je tam díky Poli silnější spojení mezi vámi a celým lidstvem! A vy jste si připadali jako poustevník, že?

Vy z vás, kteří jste staré duše, jste spojení s ostatními starými dušemi. Věděli jste to? To spojení je ezoterické, ne fyzické. Je to vaše ezoterická rodina. Poslouchejte, existuje mnoho starých duší na místech, která nejsou čistá, a která nejsou vůbec svěží. Přemýšlejte o těch na Blízkém východě na opačné straně situace. Sedí na území plném konfliktů. Žijí na vrstvě za vrstvou hororu. Ať kopou jak chtějí hluboko, nalézají jiná města, která byla dobyta a zachvácena utrpením a smrtí. Jakou mají šanci, když vstoupí do stavu meditace? Jak se mohou dostat na nějaké místo neutrality vědomí? Jak mohou začít tvořit mírumilovnou rovnováhu, která přichází s čistou energií? Nějaká odpověď? Řeknu vám to poprvé: Pole je společně harmonizuje.

Mohou vstoupit do meditativního stavu a být spřízněni s tím, co je ve vaší oblasti, protože jste tam vy, kteří to nesete. Mohou pociťovat absolutní krásu, čerstvost a panenskost té země. Mohou využít spojení s Gaiou, které je na takových místech, a ani tam nemusí být! Je to proto, že ti, kdo jsou na takových místech, jim to přenášejí a ani o tom nevědí. Toto je součást toho, co dělají staré duše, co je nové a velmi ezoterické. Takže jestliže žijete na jednom z takových míst kdekoliv na planetě, a jste si vědomi těchto věcí, jste tím, co nazývám majákemvysílačem toho, co máte vy a co oni nemají, ale nezbytně to potřebují. To je důležité, abyste věděli. Na problematických místech po celé planetě jim je pomáháno, protože vy žijete v jedné z těch oblastí a přenecháváte jim tuto energii.

Je to úplně nová informace, protože Pole existovalo vždy, ale v této nové energii, po roce 2012, to je jeden z fyzických atributů Gaii, který se začíná měnit a posouvat. Tato změna v Poli se neděje jen kvůli posunu, ale je spouštěna uzly a nulami ⃰, o kterých jsme mluvili už před dlouhou dobou. To je spouštěčem pro něco, co se má stát na krystalické mřížce. Protože jak je těchto 12 párů uzlů a nul zaměstnáno v průběhu času, tak potom zarovnají krystalickou mřížku do mnohem lepší pozice, která bude spolupracovat s vyšším lidským vědomím. Gaia je v tom zde zapojena mnohem víc než kdy dřív, takže toto je dobrá zpráva pro ty, kdo chtějí sedět a cítit čistotu a nádheru Gaii na místě, které ji nemá.

Mnoho starých duší je na velmi obtížných místech. Možná jsou v centru nějakého velkoměsta, nepropojeni. Kolem nich mohou být mechanické věci, magnetická pole, která interferují se životem. Jak a kdy by mohli cítit nádheru a divy Gaii? Jim povím – jen se nalaďte, protože existují vysílače a majáky po celé této planetě v těch čistých oblastech, které jsou nádherné a propojené s Matkou přírodou způsobem, který je pevný a navždy. Zvu je, aby to pocítili. Je zde jen jedna nová věc. Staré duše začínají vysílat jedna k druhé. Nyní byste neměli být překvapeni, že se dějí takové věci.

Interakce s ostatními

Existuje také další atribut. Je obtížné o tom hovořit, protože to má co dělat s lidskou přirozeností, osobností, starými špatnými zvyky a strachy. Je to osobní, ale je nezbytné to vynést na světlo. Dovolte mi, abych se vás zeptal: Pro každého, kdo právě poslouchá nebo čte, jak mluvíte s ostatními? Co je tím přirozeným, neutrálním bodem? Teď se obracím k publiku, které poslouchá a čte. Možná byste odpověděli: „No, musím být trochu důrazný, abych dostal to, co potřebuji, protože žiju v obtížném místě. Proto přistupuji k těmto věcem možná s trochu větší agresivitou než většina lidí.“ Rád bych vám položil otázku: „Znamená to, že jste k nim nelaskavý?“ Odpověď: „No, nemyslím, ale oni občas říkají, že ano. Ale toto je jediný způsob, jak mohu dostat to, co potřebuji.“ A já říkám: „Opravdu?“

Díky Poli se brzy něco stane, a já vám chci sdělit, co to je. Drazí, už mnoho let vám říkám, že v této nové energii nemůže být žádná další nerozhodnost (sezení na plotě). Tím myslím, že nemůžete prohlašovat, že jste něco a potom jít a být něčím jiným. Toto má mnoho jmen, ale váhavec – ten, který sedí na plotě, je tím nejlepším. Například máte rádi má poselství, ale nechcete se nutně zavazovat k těmto ezoterickým věcem, když channeling skončí.

Jak se chováte k obsluze, která přijde k vašemu stolu, když večeříte? Je to jen někdo z personálu nebo rodina? Jak se chováte k těm na ulici, kteří vás zastaví? Co říkáte o druhých, když nejsou přítomni? Teď byste mohli říci: „No, to je dobrá rada. Děkuji Kryone. Budu laskavější.“ O tom ale nemluvím. Chtěl bych vám sdělit, že zde něco probíhá. Víte, Pole vyžaduje harmonii. Snaží se spojovat věci a začíná zvyšovat jejich účinek. „Cože?“ můžete se ptát, „jak může fyzika něco ´chtít“? Voda teče dolů z kopce. Chce to fyzika? Ne na vědomé úrovni. Dělá to kvůli zákonu přitažlivosti. Co když existují další dodatečně zákony harmonie? Co když drsnost vede k nechtěným výsledkům? Sledujte mě i nadále.

Pole je všude kolem vás. Vy možná posloucháte Kryona, a možná jste byli na ezoterických setkáních. Slyšeli jste vše, co jsem říkal o kráse soucitu a jak se přesunujete do věku soucitnosti. Slyšeli jste někdy, co znamená soucitné jednání? Vy posloucháte a posloucháte, pokyvujete hlavou, potom odcházíte a děláte všechno, co chcete.

Když vám někdo není po chuti, jste k němu nelaskaví. A důvod? Zvyk. Je to jediný způsob, jakým jste dříve žili. Možná urážíte lidi a být hrubý vám přináší výsledky, a to vám funguje? Pro vás je to jediný způsob. Potom se vrátíte zpět na naše setkání, poslechnete si Kryona a cítíte se velmi dobře. Jste velmi duchovní, dokud to setkání neopustíte. Potom ten návyk pokračuje. Takto už to dál fungovat nebude. Dovolte, abych vám řekl proč.

Drazí, Pole chce vytvářet harmonii a spojovat věci dohromady. Jestliže Pole nemůže věci spojovat, pak se stávají méně vyrovnanými než kdy dříve. Když voda nemůže téci dolů z kopce v korytu, rozlije se do prostoru a způsobí záplavu a destrukci. Jak by se vám líbilo stárnout rychleji a rychleji? Pokud toto chcete, pak pokračujte, váhavci, protože samotná vaše buněčná struktura bude Polem tlačena směrem k harmonii, kterou odmítáte kvůli svým návykům. Takové chování způsobuje nerovnováhu ve vaší chemii. Ta bude mít za následek nerovnováhu ve vaší osobnosti. Existuje ještě další atribut pro tuto nerovnováhu, a někteří z vás jej pocítí a budou se ptát, proč jsou celou dobu tak unavení. Nejste v některém ohledu nerozhodnutí (pozn. překl.: nezvolili jste si stranu)?

Toto je tak základní, a přece mnoho z vás ani neví, že se to děje. Povím vám, že ti, kteří se naučili soucitu, budou žít mnohem déle. Právě teď se dějí věci, o kterých jsme vám říkali, že se mohou dít, až překročíte milník. Když jsem sem před 26 lety přišel, řekl jsem vám, abyste očekávali některé z těchto věcí, a teď jsou tady. Jednou z nich je toto – nemůžete sedět na dvou židlích současně. Buď jste spojeni nějakým způsobem s Duchem na základě záměru, nebo nejste. Nemůžete nic předstírat, protože vaše tělo to pozná.

Drazí, toto není nějaký trest, ale spíše jakási rovnováha fyzikálního systému. Je to systém krásy. Chce harmonizovat to, co děláte, a je to velmi laskavý systém. Někteří říkají: „No dobrá Kryone, slyším tě. Rád bych to tak dělal; rád bych harmonizoval více, ale tenhle návyk mám celý život. Je to prostě způsob, jakým funguji. Co můžu dělat?“ A já vám chci povědět: S touto novou energií přichází mnohem vyšší reakce na určité vědomí. Váš záměr a afirmace změnit se v soucitnějšího člověka, mohou způsobit zázraky. Dovolte svému tělu, aby to slyšelo, a Pole to uslyší také. Váš záměr je energie. Pole je energie. Toto je fyzika a Pole vám s tímto procesem pomůže. Bude větrem ve vašich zádech a vy se přistihnete, že o věcech přemýšlíte jinak, díváte se na ostatní jinak, používáte jiná slova a měníte své návyky.

Mnozí dokonce hlásí, že mají vice energie, a to díky této osvěžující změně. Pocítíte, jak se vaše buněčná struktura léčí, i když to nikdy dřív nedělala. Bolesti ve vašem těle se budou léčit rychleji, věděli jste to? To je realita. Vlasy a nehty vám porostou rychleji. A důvod? Protože je zde harmonie, která zde velmi dlouho nebyla. Vy tvoříte koryto pro vodu, které tam nikdy nebylo. Chtěli byste vzít všechno, co jsem v průběhu mnoha let řekl, a konečně to aplikovat na sebe, abyste se stali soucitnějším člověkem a méně se rozčilovali? To všechno je možné, protože Pole je na vaší straně. Přemýšlejte o něm jako o velkolepé andělské přítomnosti, která je připravena vám pomoci se vším, o co požádáte, abyste se tím stali – abyste byli soucitnější, víc jako mistři.

Už jsem vám sdělil výsledky, a není to v tom, že budete žít déle. Lidé si všimnou vašeho posunu, lidé přímo ve vašem okolí. Jste-li dostatečně mladí, všimnou si toho vaše děti. A všimnou si toho i vaše zvířata! Přijdou k vám, když k vám dříve nepřicházela, protože teď vyzařujete klid ze vzoru své Merkaby, multidimenzionálního vzoru, který se naprosto liší od toho dřívějšího. Zvířata to dovedou cítit. Žádný hněv, velmi málo dramatu, pohodová rovnováha – právě jste pozvali soucit!

Drazí, nedával bych vám tyto informace, kdyby tomu tak nebylo. Chci, abyste se připravili na více věcí. Začíná se to dít všude na planetě, ale mluvím zvláště ke starým duším, které jsou váhavé (sedí na plotě) a chtějí to změnit. Přijďte a užijte si tu energii! Zjistíte, že výsledky nového soucitu k druhým jsou mnohem velkolepější než výsledky toho, co byly schopné dělat vaše staré návyky.

Je načase, abyste se vyladili s Tvořivým Zdrojem, který je energií probuzení skrze celé vaše tělo. Je to zde pro vás a vždy bylo. Tou nejsnazší věcí, kterou můžete udělat, je uvolnit se a nalézt soucit, který zde vždy byl. Toto jsou informace, které jsem vám chtěl dnes sdělit. Toto jsou informace, které bylo potřeba sdělit. Toto se děje v rámci posunu. Uvidíte to mnoha způsoby, protože i ti na planetě, kteří se nevěnují spiritualitě, budou mít podobné výsledky při používání soucitu.

Poslouchejte, drazí, stará energie a temné způsoby s vámi budou dlouhou dobu, budou se snažit obnovit. Někteří vám budou dokonce říkat, že byste NEMĚLI být laskaví. Budou vám říkat, že laskavost je slabost a budou se ptát: „Chceš být slabý?“ je to stará hra jak vás obelstít, abyste se vrátili nazpět na cesty minulosti, a mnozí na to skočíte. Jaké jsou výsledky?

Ti, kdo jsou nelaskaví, přinesou nelaskavost; přinesou nerovnováhu; a způsobí svůj vlastní zánik. Ti, kdo jsou laskaví a soucitní, budou přitahovat to, co je krásné, a co funguje. Sledujte to. A také sledujte ty podvodníky, protože stále probíhá bitva. Kdysi bylo vaše jednání pro planetu neutrální. Dnes ne. Někteří se budou ptát:Jak je možné, že existují lidé, kteří jsou tak oškliví k druhým? Jak jen můžou v noci spát?Už jste to slyšeli dříve. Chci vám něco sdělit. Ty dny jsou pryč a oni nemohou spát. Vytvoří svůj vlastní zánik. Přicházejí situace, které vám právě toto ukážou.

Zde je odměna: Na planetě je více světla, než kdy dřív. To vytváří několik věcí, a to už jsme říkali. Sledujte temnotu, jak s vámi bojuje jako nikdy dřív, a sledujte Pole harmonie, jak vším proniká. Je to skoro jako by krása Matky přírody začínala ovlivňovat i lidstvo. Pole se bude snažit vytvářet symbiotický systém, který funguje společně se soucitem a krásou. To změní lidskou povahu, a i to jsme již řekli. Nevzdávejte to, staré duše, a očekávejte to dobré, bez ohledu na to, co jste viděli nebo očekávali v minulosti.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a blahopřeji vám k vaší roli v posunu.

A tak to je.

KRYON
* www.kryon.com/nodes

V češtině naleznete informace k nulám a uzlům ve dvou textech od Lee Carrolla a Moniky Muranyi

UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ – Lee Carroll nebo ZDE a UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ, část 2 – Monika Muranyi nebo ZDE

Související poselství Kryona k časovým kapslím bylo poselství přijaté Lee Carrollem 9. 2. 2013 s názvem „Časová kapsle Gaii“ nebo ZDE.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – The Field – part two

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Energie – Jak ji získáváme a jak ji ztrácíme?

Energii ztrácíme, když:

 • Říkáme „ano“, když se nám chce říci „ne“.
 • Usmíváme se, místo abychom plakali.
 • Neodpočíváme.
 • Přemlouváme sami sebe, abychom ještě chvilku vydrželi, místo abychom dali najevo, že není jasné „kvůli jakému zářivému cíli bychom měli trpět“.
 • Urážíme se, místo abychom někoho požádali o to, co potřebujeme.
 • Nezabýváme se svými věcmi.
 • Někdo je naprosto nezajímavý, ale my se s ním z jakýchsi vymyšlených důvodů stále stýkáme.
 • Lidé blízko nás většinu času hovoří o něčem negativním.
 • Bavíme se příliš mnoho o politice, vysokých cenách, zácpách na silnicích apod.
 • Intrikujeme.
 • Často a emotivně vyprávíme o tom, jak žijí jiní.
 • Děláme nezajímavou práci, která nás omrzela.
 • Bojíme se.
 • Čekáme, že někdo přijde (Ježíšek, princ, nová vláda) a náš život se změní.
 • Nadáváme si, pokládáme se za nehodné, nešikovné, za smolaře.

926


Energii získáváme, když:

 • Se seznamujeme s novými lidmi.
 • Získáváme nové vědomosti.
 • Cestujeme.
 • Překonáváme své strachy.
 • Zkoušíme něco nového.
 • Procházíme se (nepleťte si s „utíkáme do práce“ nebo „jdeme na nákup“) bez jakéhokoli určitého cíle.
 • Zabýváme se tvorbou.
 • Stýkáme se s příjemnými lidmi.
 • Stýkáme se s lidmi, kteří nás podporují a věří v nás.
 • Zabýváme se svým tělem (vhodná jsou jakákoli tělesná cvičení, tanec, sauna, plavání).
 • Uvolňujeme nějaký materiální prostor (vzpomeňte si, jak jinak se cítíte v nově zařízeném pokoji).
 • Uvolňujeme emocionální prostor (vzpomeňte si, jak jinak se cítíte, když dokážete odpustit a s někým se smířit).
 • Říkáme „ne“, když se nám chce říci „ne“ a říkáme „ano“, když se nám chce říci právě „ano“.
 • Začínáme dělat to, co si srdce žádá.

Zdroj: http://astroplus.cz/energie-jak-ji-ziskavame-a-jak-ji-ztracime/