Požehnaní sú tí…

“Požehnaní sú tí, ktorí vedia nájsť neobyčajné v tom obyčajnom,
zázračné v tom bežnom a krásu v jednoduchosti.”

~ Ronald Goode

(Foto: Gator 5)

Reklamy

Kryon – Heavy Lifting

Tento Kryonův channeling byl přijat 24. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

                                                      Úvodní mini poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes vám chci během těchto krátkých okamžiků předat detaily o procesu, který si možná neuvědomujete a který zahrnuje úplně každého z vás. Ti v místnosti a ti, kteří toto poslouchají – mají něco společného. Pokud jste zde záměrně, to znamená, že byl váš nápad sem přijít, pak jste staré duše. Není to také žádná náhoda, pokud jste tu proto, že vás o to někdo požádal. V tom případě jste stará duše „z komůrky“ (smích) – (metafora pro to, že se před tím snažíme schovat – pozn.překl.). Na určité úrovni víte, jak věci fungují. Ve skutečnosti znalost fungování věcí, je přesně to, co některým brání sem přijít, protože se ve své mysli rozhodli, že tohle nepotřebují – a mnozí z nich to skutečně nepotřebují. Jsou plně vybaveni k tomu, aby prošli posunem. Ale jsou určité atributy, o kterých byste měli vědět a my jsme o nich dosud nehovořili.

Jste ve správném čase na správném místě ve správné době a říká se vám stará duše – ať už jste muž či žena, toto je pro vás dokonalý čas. Připravili jste tento posun. Přišli jste sem – jste připraveni na ten výraz? – abyste odvedli heavy lifting –náročné pozvedání– (zde jako metaforické vyjádření náročnosti života v procesu transformace vědomí, posunu do vyšších úrovní života – pozn. překl.). O tom budeme hovořit později, v následujícím channelingu. Ale právě teď bych vám chtěl předat určitý atribut, princip posunu pulzujícího energií, který jste dosud neviděli. Právě teď děláte věci, které v minulosti dokázaly pouze vybrané divoké karty. Otázka, kterou vám budu klást po celou dobu zní:Věříte, že vaše činy a vaše vědomí mění věci v jiných oblastech?“ Pokud jste studovali to, co je takzvaně „za fyzikou“, tzn. metafyziku, je toto podstatou víry, že vědomí je měřitelná energie a mění věci nejen u vás, ale i na jiných místech, po celé planetě – to je síla a moc staré duše, která byla na planetě dost možná už tisíckrát. Naučila se, co ji planeta mohla naučit a co ji Mistři mohli naučit. Říkali jsme vám stále dokola, že jelikož vaše DNA při vašem narození fungovala či byla aktivní na méně než 50%, tak si to nepamatujete. Nepamatujete si své minulé životy. Mnozí lidé v ně dokonce ani nevěří. Nepamatujete si, co jste se naučili, ale všechno to máte v sobě. Ale jak žijete v této nové energii, často se to začne probouzet. A probuzení toho, čím jste prošli a co jste se naučili, často přichází za určitou cenu… To je to, co se učíte – jak tím projít. A co heavy lifting, kterým někteří z vás procházejí, skutečně znamená pro planetu? Představte si to – vy všichni jste staré duše této planety, které hrály roli divoké karty. To znamená, že to, čím procházíte teď, po posunu, začíná měnit samotnou planetu a vy jste byli katalyzátory pro tuto změnu.

Mnozí z vás si v průběhu posunu v letech 2012, 2013 a dál pomysleli: Konečně je na planetě světlo! a nechápali, že temnota vyleze, aby s vámi začala bojovat. To je to, co se dělo. Temnota začala prohrávat a vy jste se stali jejím terčem, protože vy to víte lépe, protože vy jste ti zkušení, protože vy máte vybavení a nástroje, vy jste bojovníci… a také jste staré duše a tak jste také terčem. Od roku 2012 jste zažili těžké časy – mnozí z vás si mysleli, že to bude nejlepší doba, ale byla tou nejhorší. A teď začínáte chápat, že máte kapacitu pro to, abyste zcela vyhráli tuto bitvu, ale vy jste ti, kteří byli v této době vyvolení pro to, aby to spatřili, uvědomili si to a bojovali s tím. Ale bojovali s tím nikoli s pomocí nástrojů, které jste měli dříve, ale s novými – soucitným činem, pozitivním myšlením, afirmacemi a cestou, kterou dláždíte světlem bez ohledu na to, co na vás kdo hází! A ono to bude fungovat. Temnota po vás půjde se vším, co v sobě má temné atributy – říká si: „Když je vyděsíme, pak jsme vyhráli!“ Ach, vážně? Ne, pokud budete vědět, že se vás snaží vyděsit. „Pokud toho na ně naložíme příliš, pak to vzdají.“ Ach, vážně? Ne, pokud uvidíte tento atribut a budete očekávat, že to přijde – kolik z vás sedělo uprostřed vřavy a otřesů a usmívalo se a říkalo: Sem s tím, protože nic temného nemůže proniknout světlem, které nesu – to protože JÁ dělám heavy lifting.“

Chci vám povědět něco, co nevíte. Doopravdy to nevíte. Chci mluvit o divoké kartě a staré duši ve staré energii – o Nikolu Teslovi. Chci mluvit o tomto tématu, protože je tu někdo, kdo k němu má vztah – vidíte, já vím, kdo tu je. Tesla byl divokou kartou a vy nyní vidíte, jak ho svět vnímá – jako úžasného, brilantního vynálezce, který vám dal systém, který dosud není zcela pochopen ani těmi, kdo studují elektřinu. Složitý vztah mezi fázemi, které vytvářejí střídavý proud. A to je jen jediný z mnoha, skutečně mnoha vynálezů, které Tesla měl a znal a mohl je představit planetě, ale bylo mu v tom zabráněno – to protože sem přišel proto, aby předal pouze jedinou věc. Přesto byla jeho mysl připravena na mnohem víc… O tom už jsme hovořili. Pracoval ještě na třech dalších věcech, které by navždy změnily svět, ale bylo by to příliš brzo. Skrze vztah fází magnetismu, o kterém hovoříme už 29 let, je možné změnit to, čemu budeme říkat hustota či nehustota hmoty. Můžete navrhnout i přetvářet hmotu, vytvářet hmotnost i nehmotnost, kterou můžete kontrolovat. Vy tomu říkáte antigravitace, ale nic takového neexistuje. Nehmotné předměty jsou jednoduše předměty s řízenou hmotností. Na tom Tesla pracoval. Pracoval také na způsobu komunikace, který dosud nemáte, a na bezdrátovém přenosu elektřiny skrze zemi. V žádné z těchto věcí jste nesměli pokročit, a proto byly v té době zablokovány.

Tesla byl zklamaný. Rychle si uvědomil, že jsou určité technologie, o kterých ví, ale nemohl je řídit, protože dosud nebyly vynalezeny počítače. Představte si, jak by to pro vás bylo stresující, kdybyste věděli, jak věci fungují, ale nemohli byste to použít, protože by dosud neexistoval způsob, jak to řídit. Představte si, že byste věděli, jak věci fungují a byly by proveditelné, ale potřebovali byste, aby vám někdo uvěřil a jakmile byste se blížili sklizni plodů své práce, ten někdo by přišel a zastavil vás. Představte si to! Představte si, že ležíte na smrtelné posteli, ohlížíte se po svém životě a říkáte si: „To byla katastrofa!“ Představte si, že tam ležíte a v kapse máte jen 5 dolarů. Po tom všem, co jste dokázali… Tento muž provedl heavy lifting a v době, kdy to prováděl, to byl pro něj chaos. A nyní se ohlížíme zpátky. Můžete stát u jeho sochy, která mu byla postavena na americké straně Niagarských vodopádů – u něčeho, co vybudoval a předpověděl s upřímností a elegancí vědy…

Teď vám chci něco povědět. Všechno, co právě teď děláte, zanechává otisk na této planetě, který zůstává. Každé vaše řešení problémů, se kterými se nyní setkáváte, mění skrze krystalickou mřížku něco jiného na planetě – něco, co nevidíte a o čem nemůžete vědět. Úplně každý kousek heavy lifting, všechen ten chaos, veškerý stres, veškerý pláč, všechno to zoufání si… to vše se otiskuje do této planety nádherným soucitným způsobem a vyzývá vás to, abyste to, na rozdíl od Tesly, v první řadě přežili a zadruhé, abyste tomu začali rozumět, zatímco jste tady, abyste s tím mohli bojovat. Můžete s tím bojovat za pomocí světla. Můžete vyhrát bitvu s pomocí světla, místo abyste se trápili. Všechny tyto věci – malé či velké – se otiskují do planety, zatímco se někde jinde děje něco, co na sobě díky tomu nese vaše jméno a říká to: „Tohle dokázali oni.“

Chci se na chvíli posunout vpřed. Přechod (smrt) biologie je nevyhnutelný, ale vrátíte se zpátky – vrátíte se zpátky na Zemi, která ponese vaše jméno, protože jste odvedli heavy lifting. Vrátíte se na Zemi, která vás rozpozná a vytvoří pro vás „gauč“, na kterém budete moci být – bude na ní více světla, bude vyvinutější než když jste odešli. Bude na něm vaše jméno. Je to jako vrátit se zpátky a vidět horu, kterou jste postavili, nebo budovu, kterou jste vybudovali – skrze heavy lifting, kterým právě teď procházíte, staré duše. To všechno má svůj účel. Nezoufejte. Pochopte, že Stvořitel zná vaše jméno.

Proč jste tady, je zřejmé – to protože vy tohle dokážete. Dokonce jste to možná dělali i na jiných planetách. To je to, o čem jsou právě teď staré duše. Někteří z vás řeknou: „Já ve svém životě ale nemám žádné nesnáze! Možná Kryon nemluví o mně.“ Drazí, vy jste bojovníci světla, kteří nesou kotvy pro ostatní – dozvídáte se o nich, pomáháte jim, podporujete je, jste spolu s nimi ve stejné jednotce, ve stejném zákopu – různými způsoby. Vy jste ti, kteří nesou světlo, aby ho oni mohli posílat. Každý má při heavy lifting jiný úkol, ale tohle je to, co právě teď probíhá.

Kryone, jak dlouho to potrvá?“ A odpověď zní ANO. (Smích.) Už jsme vám to říkali. Proběhne to rychleji, pokud vás víc pochopí, o čem tohle všechno je. Proběhne to rychle, pokud pochopíte, že temnota tuhle bitvu nevyhraje. Bez ohledu na to, co je vám ukazováno, vy projdete na druhou stranu a vydechnete si úlevou. Slyšíte mě? Dostanete se na druhou stranu, vydechnete úlevou a řeknete: „Páni, nevěřil bych, že zvládnu projít něčím takovým!“ Andělé vám právě teď vyzařují uvědomění, že skutečně nastane ten den. „Porazil jsem to,“ můžete říkat. „Je to pryč, vyhrál jsem,“ můžete si říkat a ach, budete mít pravdu. Tohle je dnes stará duše.

Je toho víc. Předám vám některá pravidla heavy lifting. O něco později.

A tak to je.

Kryon

 

                                                          Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.  Drazí, ještě než začnu – model těch, kteří naslouchají hlasu toho, kdo předává zprávy od Kryona, je extrémně 3dimenzionální. Je to paradigma, na které jste zvyklí už od školy – učitel/ka přijde, vy posloucháte a děláte si poznámky. Přál bych si, abych zde bylo něco, co bych teď mohl vytvořit a co tento model překoná do té míry, že pochopíte, že jsme jedním. Někteří z vás tato slova slyší a zároveň je vyslovují, protože opravdu jsme jedním. To, co vychází z úst toho, kdo vám toto poselství předává, už víte a očekáváte – jsme jedním. Zdálo by se to jako scénář učení, ale je toho tu mnohem víc. Mnohem víc. Slova narazí do zdi, pokud neposloucháte. Já ale myslím, že toto byste mohli uslyšet.

Předám vám něco těžkého, heavy lifters (vy, kdo provádíte to těžké pozvedání – pozn. překl). Mohlo by to být dokonce až příliš těžké. A dám vám také ke zvážení několik cvičení založených na channelingu, který můj partner předal v Anchorage na Aljašce. Pokud jste to poselství četli nebo dokonce slyšeli, pak je to ten příběh o muži v budoucnosti. Je v něm popsán den staré duše za několik generací. Ten příběh vypráví o tom, co by mohl ten člověk zažít a jak by na to mohl reagovat. Jak bude řešit určité záležitosti a problémy od chvíle, kdy ráno vstane, až do chvíle, než půjde spát. Řekl jsem svému partnerovi, aby tento příběh přepsal a doplnil, abyste si ho mohli snadno a v klidu přečíst (překládá se – pozn.překl.). Toto je rozšíření toho příběhu. Ten příběh vám totiž ukazuje paradigma, kterému nebudete moci uvěřit – popisuje, jaké bude elegantní povznesené vědomí. Každodenní situace a potíže, pokud nastanou, budou vyřešeny úplně jinak.

Znovu se vás ptám na totéž, na co jsem se vás ptal dnes ráno. Věříte, že vědomí může skutečně fyzicky měnit věci? Můj partner vám dnes předával určité učení, které tuto možnost může ještě zlepšit. Protože věda přesně to vidí. Studium koherence je toho nedílnou součástí. Pokud je to pravda, pak byste mohli pochopit, že to, jak o věcech přemýšlíte a co s nimi děláte, nejen změní věci i na jiné části planety, ale navíc to bude neuvěřitelným palivem pro to, aby se věci měnily skutečně dramaticky – okamžitě. Díky tomu, co začínáte měnit s pomocí slov, vědomí a záměru. Někteří z vás ten channeling z Anchorage slyšeli a říkali si: „Jak se tam dostaneme? Jak by to bylo možné? Kde začít?“ A tak vám to ukážu. Začíná to tady a teď.

Kdo bude provádět vyučování? A odpověď z ní – to vy. Nebudete mít kolem sebe zástupy, ale budete učit svým příkladem. Co uděláte vy a co udělají vaše děti jako další krok v každodenním životě, to má v sobě energii – energii Mistrů, a ti kolem vás uvidí výsledky, všimnou si toho a pak to budou sami procvičovat, budou následovat váš příklad. Protože praktičnost všeho, co vám ukážu, je tak moc zřejmá…! Láska a soucit toho, co vám ukážu, je velmi zřejmá. Vytvoří nový světový řád soucitných lidí. To je to, co vytváří evoluce vědomí. Takže se vám chystám předat několik příkladů věcí, které můžete dělat. Každý z nich je heavy lifting, ale začíná to zlehka a končí to něčím velmi těžkým. Někteří si to vyslechnou do konce, ale někteří to zastaví, až to začne být příliš těžké. Někdo řekne: „Rád bych to udělal, možná si to poslechnu později, ale prostě nedokážu překročit své možnosti toho, co dokážu.“

Bojujete se starou energií – ta vám přináší zvyky, předpojatosti, podmínky a někdy je příliš náročné odpoutat se od toho, co jste dělali celý svůj život. Nechť ale toto odpoutávání započne. Je to o tom, jak právě teď přistupujete ke každodenním záležitostem na planetě. Můžete mít zcela nový přístup a můžete jej začít procvičovat. Je to jiné než cokoli, co vám bylo v tomto směru kdy řečeno. Je to praktické, ezoterické, obtížné… je to paradigma vědomí a něco, co se musíte naučit. Staré duše mezi posluchači i zde na židli, začněme se sérií cvičení.

Číslo jedna – ráno položte nohy na podlahu a na chvíli se zastavte. Tohle cvičení je snadné, a přesto tolika z vás uniká. Chci, abyste vytvořili svůj den plný radosti, řešení a laskavých řešení, místo abyste se probudili a přemýšleli, jaké vás dnes čeká překvapení, které vás nakopne. Tohle je zvyk, drazí. Je to zvyk, bát se změn a nečekat laskavost. Je to zvyk. A tak místo zvyku neznáma, které se k vám blíží a snaží se vás dostat, co kdybyste kolem sebe vytvořili bublinu s pomocí svých slov a soucitu, s pomocí rozpoznání vaší schopnosti to udělat? Učiňte pro sebe prohlášení:

Tohle je laskavý den, protože takový jej tvořím. Se všemi věcmi, se kterými se setkám, a nebudou odrazem mé velkoleposti, si poradím a vyřeším je s pomocí soucitu. A mohou vypadat obtížně. Mohou vypadat jako věci, na které jsem narážel den co den, ale už tomu tak nebude, protože je obklopuji řešením. Možná to neuvidím hned, ale budu to takto dělat každý den, protože když to denně opakuji, je to obklopení stále silnější a silnější a řešení započnou. Temnota mne neporazí!“

To všechno si můžete myslet, zatímco sázíte semena na této nádherné Gaie, která vás zná. A zná vás i Stvořitel a naslouchá vašim slovům, která ráno pronášíte jako první. „Vytvářím ve svém životě laskavost.“ Pro některé z vás je i tohle těžké. (Kryonovo pousmání.) To protože vaše zvyky nejsou takové. Nechť je toto tím nejsnazším, co uděláme, protože od teď to bude těžké.

Číslo dvě – procvičování laskavosti, která změní vás i okolnosti a situace kolem vás a na planetě – to je to, co tu dnes děláme. Procvičujeme laskavost a soucit, které budou odrazem evoluce, která přichází na tuto planetu. Číslo dvě – já to nazvu „pasti“. Mnozí z vás procházejí životem a vidí stejné situace a stejné jednotlivce. Ať už jste student nebo zaměstnanec, ať už jde o vaše společenské styky nebo vaši rodinu – setkáte se s tzv. „pastmi“ a to jsou ti, kteří nemají vaše vědomí a činí věci těžkými. Jsou to lidé, se kterými se setkáváte každý den a snažíte se jim vyhnout, abyste nemuseli poslouchat jejich neustálé stížnosti. Nechcete jim čelit, abyste od nich nedostávali negativní věci nebo věci, které by vás pravděpodobně zranily. Nebo jsou to možná ti, kteří vás nemají rádi – možná lidé z vašeho zaměstnání. Ale potkáváte je den co den. Těm říkáme „pasti“, protože je snadné spadnout do té díry, že? Přicházejí vám naproti každý den a kopnou vás zpátky, i kdyby jen trošičku. Zde je vaše výzva: nedovolte, aby se to stalo. Když je vidíte přicházet, řekněte si pro sebe: Je zde laskavost a soucit. Vidím Boha v jejich nitru. Možná jsou ve stresu, mají potíže, jsou nevyrovnaní. Nevědí, co vím já.Požehnejte jim v jednotě všech věcí a pak je nechte, ať si dělají své věci. Vy si tam zatím seďte v lásce a soucitu. Vaše bublina tím nebude ovlivněna, nebude ovlivněna, nebude ovlivněna. Nechte je dělat, co dělají vždycky. Někdy se stane, že s vámi zase budou chtít hovořit a znovu vám říkat věci, které už jste slyšeli. Je to jako byste museli slyšet jejich nahrávku úplně každý den, abyste se mohli dostat na místo, kde budete dělat, co jste sem přišli vykonat.

Vidíte, já vím, kdo tu je. A vím, jak to funguje. Někdy jsou to ti u moci (vaši nadřízení) a vy prostě musíte sedět a poslouchat. Takže až se do té situace dostanete příště, tak chci, abyste si to vyslechli a pochopili, že když tomuto člověku vyšlete soucit, on to nakonec ucítí. Nerovnováha, která každý den vyvolávala stížnosti, bude potlačena vaší energií prostého soucitu a lásky, zatímco zde sedíte, posloucháte a nestěžujete si. Nechť je vaše laskavost nástrojem, který oni uvidí. Ne to, že byste souhlasili s tím, co říkají, ale jako Mistři této planety zde sedíte a posloucháte, a oni to ucítí. Jste někdo, s kým mohou hovořit a nakonec se vás zeptají, co to máte, že to oni nemají. Protože si jim nebudete stěžovat na oplátku. Nebudete jim souhlasně přikyvovat, zatímco si budou stěžovat. Místo toho uvidí, že se na ně díváte novým způsobem. Nechť se změní úplně každá tato „past“, tedy ti, kteří by se s vámi normálně setkali a které vídáte den co den. Úplně každý z nich. Představujte si, co byste mohli udělat a jak byste to mohli udělat. Jinak než abyste utekli opačným směrem nebo se jim jinak vyhnuli. Něco, co oni uvidí a díky tomu se změní s pomocí vašeho soucitu. Je toto skutečně možné? Časem ano. Povede se vám to zítra? Ne. Pozítří? Ne. Jak budete tyto věci procvičovat, uvidíte, jak fungují. Začnete v malém a dostanete se k větším věcem. To bylo číslo dvě. Ach, to bylo pořád ještě snadné, protože dál to bude jen těžší.

Chci, abyste si právě teď představili člena rodiny, který vás irituje ze všech nejvíc. Třeba i toho, kterého tak moc často nevídáte. Toho, který jde po vás kvůli vaší víře. Toho, který si z vás dělá legraci. Toho, který vás nikdy neměl tak moc rád. Toho, se kterým jste měli potíže o vánocích. (Kryon se směje.) Vy moc dobře víte, o kom mluvím. Ne o přátelích, o rodině – krev a takové ty věci. Chci, abyste si je právě teď představili a postavili se úplně před každého z nich a neviděli jste tu zeď, která mezi vámi byla v minulosti – zklamání, strach, odmítání kontroverze, obavy z toho, co vyvedete příště… Chci, abyste se uvolnili v náručí rodiny Boha. A chci, abyste přepsali a překoncipovali vše, co byste jim mohli říci, v lásce. Chci, abyste odpojili spouštěče, které vás dříve rozčilovaly. Chci, abyste viděli Boha v nich, když oni prostě jen nechápou Boha v sobě.. Chci, abyste sami sebe viděli coby katalyzátor, který, když tímto stráví dostatek času, dokáže stát zpříma bez ohledu na to, co budou oni říkat, jak vás budou nazývat, co udělají, jaká zde bude iritace, kterou jste zažívali stále dokola – nyní už tomu tak náhle nebude. Může to změnit to, co udělají, když nedostanou reakci, kterou od vás měli dříve, uvědomujete si to? Nahráváte (starými reakcemi) na smeč dramatu kvůli svým zvykům a svému strachu. Co když dělají to samé – stále dokola? Ale tentokrát jste přítomní a nehádáte se, ale nemáte postoj odvetné palby či sebeobrany. Nenastavujete jim druhou tvář, prostě jen je milujete. Posíláte jim soucit za každičké slovo, které vás ranilo. Oplácíte jim soucitnými slovy. A víte, co se za nějakou dobu stane? Osvobodí se od toho, protože od vás nedostávají stejné reakce jako dřív, drazí. A pak se může stát ještě něco jiného. Přitom osvobozování mohou spatřit sami sebe a mohou se vás v okamžiku něhy zeptat, co se to s vámi stalo. A vy se jim pak můžete podívat do očí a říct jim: „Vlastně jsem se do tebe znovu zamiloval/a. Mami, tati, sestro, bratře, jsi nádherná bytost.“ Co si myslíte, že na to řeknou? (Kryon se směje.) Odpověď zní, že jen velmi málo. V oku se jim může zalesknout slza. Uvědomí si, co se zde skutečně děje. Dramaticky jste se změnili a už vás nic neovlivňuje. Tohle je těžké. Číslo tři je skutečně těžké. Ale je toho ještě víc… Jak se vám to zatím líbí? Jste tu se mnou?

Číslo čtyři – pro člověka je jednou z nejtěžších věcí zapomenout a odložit zradu. Úplně každý z vás v místnosti něco takového zažil. Někdy se to týká financí, někdy je to osobní, někdy je to záležitost vztahů a někdy záležitostí srdce. Někdy tou zradou bylo, že vám někdo zemřel až příliš brzy – to je zrada! Neměl ještě odejít. Je to zrada od Boha, od Tvořivého zdroje! Je to zrada od těch, kteří vám ublížili tolika způsoby. Nemusím to příliš rozvádět, protože vy všichni víte, o čem mluvím. Všichni posluchači, všichni zde na židlích, staré duše – pokud jste to nezažili v tomto životě, pak jste to zažili v tom minulém. Přichází to ze všech stran, včetně vaší rodiny. Zrada. Tohle je doopravdy těžké, protože to do vás vyryje takový zármutek, že ho nedokážete zapomenout, jako když se spálíte o kamna. Když o tom přemýšlíte, pak to vyhraje. Nechcete tam jít, nechcete si o tom nechat zdát, nechcete o tom mluvit, nechcete se k tomu vracet, protože je to až příliš bolestivé. A já vás teď požádám, ať to vykopete, pohlédnete tomu do očí a odpustíte! Uvědomte si, že je tam určitá nerovnováha – oni nevědí, co víte vy. A tenhle čin vyřeší to, co je pro vás nezdravé. Tímto činem to vyřešíte ve svém mozku a ve svém srdci. Mohou už být pryč, a přesto tento čin změní věci, u kterých tomu ani nebudete chtít věřit. Můžete změnit JE v jejich příštím životě! To protože jste jim odpustili v tomto životě. A to vyšle energii tak hlubokou a zásadní… Co kdybych vám řekl, že díky tomu budete žít déle? Co kdybych vám řekl, že budete vypadat mladší? Tak hluboké je toto heavy lifting. Podívejte se jim do očí, ať už vás zradil nebo i nadále zrazuje kdokoli, však vy víte. Pohlédněte jim do očí – jen ve své představě! – a řekněte jim:

Miluji tě. Jsem stvořen ze stejného přediva. Chápu nerovnováhu a strach, který vytvořil tuto zradu. My oba máme v sobě Boha, ty si jen neuvědomuješ krásu a soucit, které jsem objevil já. Mohl bys a jednoho dne je objevíš, ale do té doby tě miluji a odpouštím ti.“

TOHLE je těžké. Víc než těžké. Někteří z vás to prostě nedokáží. Je to mimo vaše možnosti, protože se do vás ta zrada vryla tak hluboko a vy už jste řekli tolika lidem, jaké zklamání to pro vás bylo. Dokážete to v sobě zvrátit? Nikdy nezměníte, co se stalo, ale můžete změnit svou reakci na to. Tohle je vznešené cvičení pokročilého vědomí, které přichází na tuto planetu. Musí to někde začít. To je číslo čtyři.

Číslo pět jsem si rezervoval pro oblast, kde se nacházím. A tohle je pro mnoho z vás skutečně těžké. „Kryone, je divné, že sis tohle nechal na konec, protože se to netýká mé rodiny ani zrady.“ (Kryon se směje.) Ne, netýká. Týká se to nenávisti. Drazí, v zemi, kde se nyní nacházím, nikdy nebyla doba takové politické polarizace, jako je tomu nyní. Nikdy tu nebyla doba takového zaslepujícího zklamání a nenávisti vůči vašemu vedení. Záleží na tom, na které straně se nacházíte. Někteří z vás nenávidí vašeho vůdce. A pokaždé, když se objeví v televizi, chcete se k ní rozběhnout a okamžitě jí vypnout. Nemůžete se na něj ani podívat!!! Tak moc ho nesnášíte. Vykreslím vám obraz dnešní Ameriky, která je natolik polarizovaná, že dokonce i ti, kteří s tím nesouhlasí, se vzájemně nesnášejí kvůli tomu nesouhlasu! Tady je to, co chci, abyste udělali. Už jste to uhodli. Dokážete se s tím poprat a oprostit se od toho? Tak to možná není to, co jste chtěli pro svou zemi, ale ta nenávist vás požírá. Všechno jenom zhoršuje. Vás, kteří se nacházíte v této situaci, což je více než polovina této země… vás žádám o toto: Chci, abyste kolem tohoto vůdce vytvořili bublinu světla. To aby, kamkoli přijde, díky tomu spatřil více světla, než by ho viděl bez vaší pomoci. Chápete to? Pokud se to rozhodnete udělat, musíte odhodit svou nenávist. Budete se muset zhluboka nadechnout a říct:

Ať tento člověk, ať tito lidé, ať tato strana udělala cokoli, obklopím je ezoterickou bublinou soucitu a lásky, aby měli k dispozici světlo, až ho budou potřebovat,protože oni ho opravdu potřebují.

Tohle je těžké. Musíte se přenést přes politiku a přes to, o čem věříte, že je pro vaši zemi správné. Musíte vstoupit do středu pokročilého vědomí, které říká: „Tohle není můj kandidát, ale přesto mu mohu poslat světlo a lásku.“

A pro tu polovinu, která tvrdí: „Všechno je skvělé!“ – tady jsou vaše instrukce: Chci, abyste milovali ty, kteří říkají, že to skvělé není. Tak abyste mohli sedět vedle nich, dokonce si s nimi i povídat a říct:

Není zajímavé, jak věci fungují? Můžeš se ke mně připojit a poslat lásku a světlo vedení tohoto národa? Nesouhlasím s tebou, ale nebudu ti vysvětlovat proč. Chtěl bych jen, abys se mnou poslal světlo a lásku tomuto vedení, abychom tak byli během toho spolu spojeni. Společně vytvoříme soucit a energii, které budou daleko větší než jakákoli nenávist, argumenty nebo neuvážená slova.“

Toto, mé drahé lidské bytosti, je evoluce vědomí. Dokážete to udělat, staré duše? Jste na to připraveni, jste na to dostatečně zkušení. Tohle dokáží jen staří, mladí nikoli. Ale nemluvím o lidském věku. Mluvím o stáří duše. Nováčci na planetě tohle nedokáží. Nedokáží se povznést nad nenávist. Prostě to nemohou udělat, ale vy ano, protože vy rozumíte multidimenzionálním vrstvám, rozumíte spojení s Tvořivým zdrojem. Pokud to dokážete, pak to budete vy, kdo povede tuto nádhernou zemi. Bez ohledu na to, co si myslíte, že se děje, posílání světla do Oválné pracovny je odpovědí. Bez ohledu na to, kdo tam sedí. Někteří z vás tuto zprávu pochopí naprosto jasně, zatímco jiní budou psát dopisy (Kryon se směje): „Jsem z tebe tak zklamaný, Kryone. Nemyslel jsem si, že jsi takhle politický.“ (Směje se i publikum.) Nikdy nepochopí ani slovo z toho, co jsem řekl. Všechno, co slyšeli, bylo „oválná pracovna“. Takhle to funguje, drazí. Tohle je předpojatost, kterou nesete – energie, kterou si do současnosti přinášíte z velmi staré doby.

My vás žádáme, abyste překonali všechny tyto věci. Je jich pět. PĚT. Nejsou v páru. Je jich pět – stále hledají rovnováhu. Pětka znamená změnu. To není podobenství. Není to ani číslo, protože je to stále v přechodu, stále to hledá rovnováhu… a ona nastane.

Toto jsou věci pro dnešní den. Sedím před starými dušemi během heavy lifting. Možná si toto budete chtít znovu přehrát, abyste viděli, kolik z těchto věcí je pro vás uskutečnitelných už teď a na kolika budete muset ještě pracovat. Ale staré duše, vy jste jediní, kdo to může udělat. Bude to počátek evolučního procesu, který dalece přesáhne to, co si myslíte, protože to položí základy pro ty, kdo přijdou a budou praktikovat přesně tyto prvky.

To je pro tuto chvíli vše. Já vím, kdo tu je. Vím, co se děje a kdo jste.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 minichanneling + Heavy Lifting

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz)Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop na obdobie 16. 4. – 22. 4. 2018

Přerození boje

Konjunkce Slunce a Urana vrcholí za další důležité a velmi silné konstelace konjunkce v Kozorohu Marse, Pluta a Černé luny 13. – 24. 4., která je symbolem agresivity, touhy po moci a velké síle, vycházející z velmi nízkých pudových energií. Můžeme je přirovnat zvířecí energii predátora. Záleží na vědomí člověka, kultivaci, jak člověk umí zacházet se svou pudovou složkou sebezáchovy, sexuality a touhou mít nadvládu. Vzhledem k tomu, že retrográdní Jupiter je ve Štíru, je zde zesíleno téma kultivace té nejnižší energie v nás.

Budu mluvit obrazně – Štír v té nejnižší energii je temnota, podsvětí, kanály, odpad, fekálie, pudovost. Jupiter vždy požaduje vývoj a růst skrze pochopení a zmoudření. Retrogradita Jupitera ve Štíru symbolizuje proces otevření svých tajemství, své žumpy, svých nejnižších energií, abychom je s pochopením přijali a uměli je ovládat, pracovat s nimi. V těle nám ovládají střeva, pohlavní orgány a schopnost oddělovat výživné složky od toho, co má projít střevy jako odpad. Je to přirozený proces těla, který zpracuje potravu ve střevech a zbytek je vyloučen. Objeví se proto slabé místo v trávení, ve fungování střev, zadržování toxinů v těle, nadměrné zadržování vody, přesycenost škodlivými látkami a zároveň stálý pocit hladu.

Je potřeba detox těla, emocí a mysli.

Konjunkce Černá luna s Marsem zvyšuje vztek, podrážděnost, bojovnost a útok. Bohužel se tato síla projevila jako vojenský útok Ameriky na Sýrii. Je to zviditelněná energie, která symbolizuje válečný konflikt. Touha po moci, ovládání a chtění zisku je tak silná, že vše ostatní jde stranou. Týká se to nás všech, protože naše vnitřní prožívání ovlivňuje kolektivní vědomí. Pokud se ve vás objeví vztek, agresivita a chtění ovládat, přiznejte si to, přijměte to. Pokud budeme neteční, jak ke své nižší složce či vůči agresi jiných, bude se „násilí“ zvětšovat, aby tato složka nakonec byla uznána a respektována, přijata, a především začleněna do jednoty. Tak se promění na sílu vůle, odhodlání, které je směřováno od destrukce k ochraně a budování. Přestaňte soudit, odmítat sebe, být destruktivní k sobě. Sebereflexe je důležitá, ale aby byla konstruktivní a vedle vás k pozitivnímu vývoji, potřebujete mít k sobě pochopení. Přijetím zodpovědnosti za svůj život, vystoupíte z viníka či oběti.

(Image: “The little dancer in the light” by Claudia Müller)

Přichází sem tak veliká síla, že dle přirozeného nastavení člověka se projeví síla Ducha či síla negativity. Je to stejné, jako když máte žárovku na 100 wattů a je připojena ke 200 wattům, praskne. Kdo ještě není na takovou sílu zvyklý, tak v něm způsobí zkrat. Je to prvotní setkání se sílou, se kterou se bude postupně učit zacházet.

Retrográdní Jupiter je v harmonii s konjunkcí v Kozorohu ukazuje na opakování, navrátila se minulost, která již několikrát proběhla. Je to v milosti, aby v nás, v lidském vědomí došlo k přehodnocení postoje k boji, k násilí, k válkám, ohrožení, obětem, bolesti, ke zradě, ale také k netečnosti. Uznat závažnost jakékoliv války a boje, kde umírají a trpí lidé. Je potřeba změnit postoj. Neexistuje vítěz, protože násilník je navždy spojen s obětí. Agresor neexistuje bez napadaného a napadaný nemůže být bez útočníka. Proto nikdo nezvítězí a nikdo neprohraje. Poraženo je vždy lidství a jednota.

Každý z nás tvoří podmínky, které nás obklopují. Jak řešíte konfliktní situace? Jste v konfliktu sami se sebou? Odmítáte své negativní složky? Energie se promění, když přijmete své negativní vlastnosti, pak již není potřeba, aby se zviditelňovaly.

Velmi silným procesem procházejí zejména muži.

Merkur je v kvadratuře na Saturna – naše mysl snadno podléhá smutku, pesimismu, trudomyslnosti a především informace jsou nám předkládány se záměrem vyvolat strach a bezmocnost. To, co se předkládá v médiích jako informace o současném dění je velmi zmanipulováno. Velmi často jsou to lži, aby byl u lidí vytvořen strach a určité podvědomí, které se pak snadno manipuluje.

Udržujte si čistou mysl.

Konjunkce Slunce a Urana vrcholí 17. – 19. 4., kdy chaos, rychlost změn a událostí může vést ke kolapsu. Občas se proto zastavte a zaměřte pozornost na něco krásného, na něco, co ve vás vzbudí mír a laskavost. Na druhé straně se může rozlousknout – rozhodnout se to, co dlouho stálo na místě. Máme obrovský potenciál energie, která může „skály lámat.“

V tomto týdnu se v nás objeví spousta protichůdných pocitů, emocí, síly, touhy a chtění. Nechte vše projít a udržujte si v sobě uvědomění: „Jsem láskyplným člověkem. Jsem Světlo“. Stačí zaměřit pozornost na Slunce. Víte, co se stane, když v sobě řeknete – miluji, miluji, miluji ….? Vaše buňky se rozvibrují, cítíte to po celém těle …., postačí to vyzkoušet.

Slunce vstupuje do znamení Býka 20. 4. a každým dnem ucítíte vetší stabilitu a pevnost.

Přeji vám klidný a laskavý týden. S láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Rovnováha

Jdi do svého srdce, do svého středu…

Vnímej svou vnitřní ženu. Jak se cítí, jak vypadá? Naslouchej a dej ji vše, co potřebuje, aby se cítila dobře.

Vnímej svého vnitřního muže. Jak se cítí, jak vypadá? Naslouchej a dej mu vše, co potřebuje, aby se cítil dobře.

Vnímej svůj vnitřní pár. Jak se cítí, jak vypadá? Naslouchej a dej jim vše, co potřebují, aby se spolu cítili dobře.

Vnímej své vnitřní dítě. Jak se cítí, jak vypadá? Naslouchej a dej mu vše, co potřebuje, aby se cítilo dobře.

Vnímej svou vnitřní rodinu. Jak se cítí, jak vypadá? Naslouchej a dej jim vše, co potřebují, aby se cítili dobře.

Vnímej vyrovnanou ženu, muže, dítě, pár, rodinu…

Cítíš tu rovnováhu? Cítíš ten střed? Cítíš ten klid?

Můžeš si představit sebe rozděleného na mužskou a ženskou část, jak sedíš na houpačce. Pokud bude chtít silou vést žena přehoupne houpačku či váhy na svou stranu. Pokud bude chtít silou vést muž přehoupne ji také k sobě.

A tak se můžete neustále houpat, dostávat do výkyvů, být rozladění.

Pokud se ženská i mužská část dostane do rovnováhy, do klidu, tak se houpačka ustálí a zůstane vodorovně. Nyní se můžete oba stejným tempem, v klidu, posunout do středu, kde sedíte a jste tichým pozorovatelem všeho.

Konce houpačky se mohou sice kývat vlivem větru, ale tyto výkyvy jsou daleko od vašeho středu a vy je jen pozorujete. Vy jste středem, kde nejsou…

Zde je harmonie, klid, láska, vyrovnanost, spolupráce.

Nyní si podáváte ruce, nyní se objímáte, nyní jste jedním.

Můžete zůstat ve středu, ale můžete si jít i občas sednout na houpačku.

Nyní již v radosti a spolupráci…

Hodí se nyní více použít svoji ženskou část? Mužská část Tebe se uvolní, povolí a s radostí nechá v této situaci vést ženu.

Hodí se nyní mužská část? Tak ji použij…

Pamatuj ovšem na rovnováhu. Nezůstávej dlouho v jedné své části, v jednom myšlení, uvažování, cítění. Vyvažuj…

Můžeš i jednat z pozice svého vnitřního páru. Pozvi i své vnitřní dítě, pozvi do života hravost, lehkost, radost. Jednej z pozice rodiny…

Ve společné spolupráci, vnitřním klidu, v radosti, lásce tvořte.

Tvořte skrz všechny své čakry…

Nechte energii volně proudit nahoru, dolů a naopak a také do všech stran.

Lehce, přirozeně…

Ivona Antalii
https://www.kliceksrdci.cz/l/rovnovaha/

Kryon – Jak funguje strach

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Philadelphii, Pensylvánie, 18. listopadu 2017

                                                       Úvodní channeling

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Pokračujeme v channelingu (úvodní duální channeling zahájila channelerka Marilyn Harper channelující skupinu Adironnda a Lee Caroll na ni navázal – pozn. překl.) a jak jsem vám už řekl předtím, nejsou to dva channelingy, ale jeden. Během té krátké doby, kdy jste naslouchali Adironndě, se energie v tomto prostoru změnila. Je vaší svobodnou volbou, zda to vnímáte, drazí, ale děje se toho tady hodně. Mluvím teď k vám, kdo jste na toto setkání přišli z určitého důvodu. Nepřišli jste si pro update energie, ani kvůli numerologii, o které právě mluvila Adironnda, ani kvůli tomu, co přichází, ale kvůli něčemu, co potřebujete vyřešit. A to něco může být nějaký problém, který může být psychologického nebo zdravotního rázu, mohou to být palčivé otázky, a kvůli tomu jste tady.

A tak pro vás pokračuji v channelingu. Zazněla otázka: Kým myslíte, že jste? Obrátíme to a místo vás odpoví na otázku Stvořitel a ta otázka se stane prohlášením. Kdo jste? A teď z mé strany závoje bych chtěl předat zásadní informace právě vám, kdo jste přišli kvůli něčemu speciálnímu. Jste tomu široce otevření a jste připraveni. V této místnosti jsou entity, průvodci a pomocníci, kteří jsou neviditelní. Někdo z vás (posluchačů) se možná nikdy předtím nezúčastnil takového setkání, aby přemýšlel o věcech, které mají energii a jsou neviditelné, jako třeba gravitace nebo vzduch. Vím, je to za hranicemi vašeho chápání. Ve světě za závojem existují pro všechno multidimenzionální atributy. Není to svět 3D, není to svět, ve kterém jste vyrostli. Je tam toho mnohem víc. Zeptejte se kvantových fyziků, zda tam jsou neviditelné věci, které jsou nevysvětlitelné, ale na kterých se snaží pracovat. A oni odpovědí: Ano, každý den. Tak si o tom pojďme popovídat z duchovního hlediska. Je tu energie, která mění fyziku a vaší chemii, pokud to co chcete. A nejen to, ale mění i to, kým jste.

Kým jste pro mou stranu závoje? Jste milováni Bohem, který vás zná. To je zásadní informace. Ať si myslíte cokoli o tom, kým jste, jste milováni Bohem, který vás zná. Zná vás, protože jste kouskem multidimenzionální celistvosti, která vám předala semínko Stvořitele. Nejste úplně člověkem, je ve vás část, skrytá v těch zdánlivých 23 párech chromozomů, která se naprosto odlišuje od všeho ostatního na této planetě. A tato odlišnost, kterou v sobě máte, je částí Stvořitele. Ať už to nazýváte duší nebo vyšším já nebo jakkoli jinak, přišli jste na to, jak popsat něco, čemu nerozumíte. Zatímco my tomu rozumíme, protože víme, kdo jste.

Možná nastal čas, abyste pochopili, že tato znalost je obsažena ve všech vašich buňkách, v každé částečce DNA. Žijete své životy 3D způsobem, podíváte se na sebe do zrcadla a řeknete si: „To je to, kdo jsem,“ a to není správné. Je to zcela a naprosto chybné. Vaše neviditelná část, duše, vaše božská část tu byla ještě dřív, než vznikl vesmír. Jste starodávní mimo své chápání. Víc než to, nemáte žádný začátek a nebudete mít nikdy konec. Tohle vše je ve vás a Bůh vás samozřejmě zná, protože jste kouskem božské celistvosti. V této nové energii se to začíná objevovat, odhalovat a využívat. Víc než kdykoli předtím se začíná objevovat světlo. Nehledejte ho však na Zemi, ani ho nehledejte u vašich čelních představitelů, hledejte ho v sobě. Tam je. Možná se přetransformuje do světa čelních představitelů, do čehokoliv, ale začíná u vás.

Chci vám předat kus logiky. Cožpak dává smysl, že nastal posun, že začala evoluce, že potřebujeme majáky a pracovníky světla víc, než kdykoli předtím, a vy máte problémy a starosti? Dává smysl, že by vaším údělem mělo být utrpení, starosti, velké obavy? Odpověď zní NE, je tu pro vás něco jiného, protože já vím, kdo jste. Právě teď jste kompletně pod vládou své fyziky, své chemie, a poprvé se vám dostane pomoci. Tato pomoc spočívá v tom, že když se zapojíte do něčeho, co funguje, pak dostanete tolik pomoci, že už nebudete muset zápasit se svými problémy. Začnete vidět náznaky zlepšování, ať už jde o vztahy, zdraví, práci nebo cokoli jiného. To, že vás Bůh zná, znamená, že všechno, co se vám děje, co vás stresuje, vnímá i váš doprovod, který je připraven zasáhnout a pracovat s vámi – stačí se jen chytit Ducha za ruku, pokud to sami nedokážete rozpoznat, pokud to nechcete promarnit, nebo si jen nepomyslíte: „Dobrá, to je jen něco, co říká tam ten channeler na židli.“ Je to velké AHA od rozvinuté lidské bytosti, že nejste tím, kým myslíte, že jste. Kým jste? Jste milováni Bohem, který vás zná, jste multidimenzionální bytosti, které chtějí pokračovat na této planetě pořád dál a dál. Avšak ne v trápení a zápasech, jak tomu dosud bylo, ale ve vzestoupené moudrosti a slávě. To je to, co se pomalu začíná dít.

Viděli jste poslední dobou nějakou změnu na planetě? To všechno je připraveno pro vás. Někdo řekne: „Tohle je to nejhorší období od té doby, kterou moji prarodiče popisovali jako válku. Vždyť se kolem sebe rozhlédněte, jak se všechno hroutí, chybí integrita, nevíme, co se bude dít, v některých zemích se bojuje, běda mi.“ A jiný se na to podívá a řekne: „Podívej, začínáme vidět posun, který byl předpovězen, temnota a světlo začínají spolu zápasit způsoby, jaké tu dosud neexistovaly. To je přesně to, co bylo předpovězeno. Díky, Duchu, že tu mohu být a ukazovat v této době své světlo.“ Kterým z těch dvou jste? Kterým z nich jste? Vím, kdo jste. Ten, který oslavuje, i když možná v bolesti, utrpení a nejistotě, je majákem, který začíná svítit. Někdy musíte projít takovou změnou, že se dostanete až na dno, než zas můžete začít růst. Někdy dojde k buněčnému omlazení, jež otřese vším. Kolik z vás má odvahu, právě teď, říct: Děkuji za to, čím jsem musel projít, zdolal jsem to a zvládl jsem to. Jsem v pohodě, budu tu ještě nějaký čas.

Tohle je učení dnešního dne, od obou channelerů, kteří sedí na židli a kteří strávili nějakou dobu na druhé straně závoje. Lidé, kteří tu jsou právě přítomni, se dostali na určitou úroveň, aby viděli a pochopili, kým jsou. Tohle je často hlavním sdělením poselství o lidech s božstvím ve svém nitru, o nových nástrojích, o novém vědomí, o nových způsobech myšlení, které se nenechá ovládnout strachem. Je toho víc. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

Zdroj:www.kryon.com – „Kryon & Adironnda – dual channeling“ – MP3 19:24

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

                                                         Hlavní channeling

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Rád bych pokračoval poselstvím z dnešního rána. Vysvětlili jsme otázku: Co myslíte, kým jste?, která se zároveň stala prohlášením „To je to, kým jste“. A slyšeli jste to z pohledu Stvořitele, z pohledu, jaký vám téměř nikdo nemůže předat. Někteří lidé vám říkali, kdo by mohl být Stvořitel a co můžete dělat, abyste se mu zalíbili. A pak přijdu já a říkám vám, co si Stvořitel myslí: Pokud jste součástí všeho, co je, a pokud jste tak staří jako Bůh, pak ve svém nitru máte moudrost všech časů. Osvojit si tuto moudrost a začít ji využívat je součástí evoluce lidské přirozenosti. Můj partner vám o tom předal nějaké informace, aby ukázal pár věcí o vaší budoucnosti. Ale drazí, tam ještě nejste. A tak chci promluvit o pár nepříjemných věcech, o zápasech, odhaleních a změnách, které se dějí právě teď.

Je to aktuální poselství, které se netýká minulosti ani budoucnosti. Týká se aktuálních okolností, jaké skutečně jsou, a my vám v tomto poselství předáme nějaké vhledy a věci, které neočekáváte. To vše vám předáme v lásce. Můžeme si zopakovat několik bodů, které jsem vám předal před časem, abyste si je mohli porovnat s dnešními událostmi. Rád bych tyto věci propojil, aby to, co bylo tehdy předpovídáno, potvrdilo platnost současných událostí. Pochopíte, že může být pravda v tom, o čem říkám, že vám může přinést budoucnost.

Boj mezi světlem a temnotou

Říkali jsme vám, že boj mezi temnotou a světlem na planetě zesílí. Když na nějakém tmavém místě rozsvítíte světlo, začnou se odhalovat všechny možné věci, které jste nikdy předtím neviděli, zvlášť když tam tma vládla hodně dlouho. Drazí, použili jsme metaforu tmy a světla pro nízké a vyšší vědomí.Vyšší vědomí má nad věcmi nadhled, zatímco nízké vědomí se v nich utápí nebo si v nich libuje. Vyšší vědomí obsahuje vysokou integritu a cíl je mnohem vyšší než cokoliv, co existovalo předtím: laskavost, soucit, řešení, harmonie. Takové je vysoké vědomí a reprezentuje vědomí člověka, jenž to rozpoznává v každém aspektu svého života: Neubližuj, buď laskavý, což znamená, že řešení musí být prospěšné pro všechny. To se zatím neděje, ale směřujete k tomu. A abyste se k tomu dostali, musí se určité věci změnit.

Když došlo k posunu, říkali jsme vám, že nejprve celý rok bude probíhat rekalibrace, než se většina z vás z toho vymaní a začne pracovat na skládance. A tou skládankou je, že máte víc světla, než si myslíte. Je to skládanka proto, že si s sebou do světla nesete návyky, které jste se naučili v temnotě, v nízkém vědomí, ve kterém jste žili a přežívali. A to vám také přinášelo problémy s uvědoměním vlastní hodnoty, protože jste věděli, že jste vysoce vědomými bytostmi, žijícími ve světě nízkého vědomí. A najednou jsme vám sdělili, že se svět začíná měnit a vyšší vědomí nakonec vyhraje – ale že během tohoto procesu nastane boj. Ten zápas se nemusí týkat nutně vás, ale všech ostatních, kteří stále setrvávají v temnotě a nemají tušení, že se světlo rozsvítilo.

Řekli jsme vám, abyste byli ostražití a uvědomovali si, že tma nebo nízké vědomí velmi dobře vnímá, že tu je víc světla, a proto se spolu spojují, aby vás zastrašovaly. Vyprávěli jsme vám o armádě takového druhu, jakou jste nikdy neměli: o fyzické armádě temnoty bez hranic. Představte si, že to jediné, co tuto armádu dalo dohromady, byla propaganda rozšiřující strach, aby vše zůstalo při starém, boj ve starém stylu. Tato armáda se objevila – varovali jsme vás před tím – aniž by měla společnou řeč nebo společnou zemi s hranicemi. Berou si, co si mohou vzít, existují a expandují. Ale také jsme vám říkali, že budou poraženi. Když se dnes díváte na zprávy, řekli byste: “No, skoro se nám to už podařilo, už jsme je skoro porazili.” To si myslíte ve 3D, protože temnota se potýká s obtížemi, ale jen tak snadno se nevzdá. Jen se vydají jinou cestou a půjdou na jiná místa, aby udělali to, co chtějí udělat. Boj je pořád ještě tady. Sledujte události, které se objeví a za kterými zjevně bude stát temná armáda, jen v jiné formě.Chtějí vrátit tuto planetu zpět do nízkého vědomí, bez prosazujícího se světla, bez evoluce, bez harmonie a laskavosti. Chtějí vás udržet ve staré energii, aby vás mohli ovládat prostřednictvím bohatství, chamtivosti a kontroly, což vše také souvisí s nízkým vědomím. Už to začínáte vidět.

Co se stane, když na tmavém místě rozsvítíte světlo? Použili jsme jeden slovní obrat: Nemůžete už sedět na plotě! A přidali jsme ještě jeden: Když mohou všichni komunikovat se všemi, nemůže už existovat žádné tajemství. Tohle jsme vám předali před více než deseti lety. A co se děje dnes? Zaprvé rozčarování z klubu starých mužů (old boy’s club: myšleno spojení těch, kteří vládnou světovým financím a byznysu – pozn. překl.), kteří střeží tajemství. Zaregistrovali jste to? Bez svých tajemství budou tito lidé, kteří nebudou jednat s integritou, odhaleni v pravém světle. A to se děje všude, nejen v šoubyznysu nebo v politice, ale všude, po celém světě. Tito hrdinové a komedianti začnou padat.Ti, které jste obdivovali kvůli zábavě a legraci nebo kvůli jejich moudrosti a zákonodárství, začnou odhalovat svou pravou tvář. Měli byste vědět, že takoví byli vždycky. Proč je tedy vidět tolik těch, kteří se začínají odhalovat, právě teď? Drazí, to je důkaz, že na této planetě je světlo, že se rozvíjí a bere vítr z plachet tajným spiknutím. Ti, kteří o tom dosud mlčeli, už mlčet nebudou. A kdo bude mít sílu tyto věci odhalovat, budou ženy – navzdory všem očekáváním. To je to nové, v tom je ten rozdíl, protože ve starém vědomí by to žena nikdy neudělala. Nebyla za to zodpovědná, nebyla dostatečně silná, neměla prostředky, aby byla vyslyšena, a i kdyby to všechno měla, byla obklopena muži (z klubu elit), kteří by jí říkali: „Dnes ne, miláčku, dnes ne.“ Ale dnes jste tady, a nastal k tomu čas. Vnímáte účinky světla? Rozpoznáváte, jak integrita nabírá na významu a vede ke změnám? Říkáte: „Ano, ale všude nedochází ke změnám.“ Ach, jste tak netrpěliví! Až se to stane, budete to vědět… až ti nejtvrdošíjnější padnou. Drazí, říkali jsme vám o těchto věcech a teď jsou tady.

Strach

Je toho tu víc. Rád bych vás naučil něco o strachu. Je to zbraň temného vědomí. Pokud vás chce někdo na planetě ovládat, ať už je to vůdce nebo váš soused od vedle, pracovníci světla, musí prostě něco udělat: nahnat vám strach. Strach je zajímavý –říkáte, že je to emoce, ale není. Je to stav mysli. Tento zvláštní stav mysli zahrnuje a obklopuje vše a výsledkem je, že všechno ostatní se vypne a ustoupí strachu. Logika zmizí, všechny ostatní emoce zmizí, všechno zmizí a jen strach se dostane do popředí. Dám vám pár příkladů, pokud tomu nevěříte, protože tohle je zbraň temné stránky života. Když vás uvedou do stavu strachu, ovládnou vás.

Nějaké matce zazvoní uprostřed noci telefon. Její teenager nepřišel domů a ona si dělá starosti. Hlas na druhém konci říká: „Tady policie,“ a ona si od toho okamžiku nedokáže na nic vzpomenout. Vnímá to jako úder do žaludku: „Co bude dál? Co mi sdělí? Co to bude?“ Noční můra každé matky! „Jakou zprávu mi sdělí?“ A pokud není opatrná, rozšíří se tento pocit z žaludku během tří vteřin do mozku a ona nebude schopná říct policistovi svou adresu, číslo telefonu a dokonce ani své jméno, protože ji přemohl strach. A pak uslyší následující slova: „Šli jsme kolem baru a váš syn vypil příliš mnoho piva. Nemůžeme ho nechat řídit a tak jsme se rozhodli vzít ho domů, budeme u vás tak do deseti minut.“ Chápete, co tím myslím? Máte tři vteřiny mezi prvním okamžikem zprávy a okamžikem, kdy strach získá převahu.

Strach v letadle

Dám vám další scénář, který dnes není neobvyklý. Letíte letadlem a najednou se dostanete do neobvyklých turbulencí. Letadlo se najednou propadne o 300 metrů do vzduchové kapsy, všechno letí ke stropu, někteří lidé křičí, někteří se strachem počurají do kalhot. „Právě se děje něco hrozného a všichni zemřeme!“ to je to, co si myslíte. Nezpracovaný strach, čirý strach ve své nejsyrovější podobě. V nižší nadmořské výšce se však všechno vyrovná, postaráte se o zraněné, posbíráte věci a letadlo přistane tak brzo, jak to jen bude možné. Tohle se opakovaně stává a vy to přežijete. Dovolte mi, abych vám něco sdělil. Pokud bych se během toho propadu o 300 metrů, během té sekundy, chtěl někoho na něco zeptat, třeba Sally, co bude vařit k večeři, nebo Joea, jaký je jeho oblíbený film, bylo by pro ně absolutně nemožné mi odpovědět, protože by byli pohlceni strachem, syrovým pohlcujícím strachem. A všechno ostatní z jejich života jakoby odvál vítr: jejich záliby, kým jsou, co se stane dál, to všechno je najednou pryč a úplně odpojené.

V jedné své knize vypráví můj partner následující příhodu. Nebyla to náhoda, že právě seděl v letadle, ve kterém existoval potenciál, že by mohl vypadnout jeden z motorů, a to se také stalo. On (Lee) seděl se svým otevřeným notebookem na klíně a pracoval na jednom channelingu, když v noci začal hořet jeden motor na pravé straně. Velmi rychle došlo k požáru, který se tak rozšířil, že byl čtyřikrát delší než letadlo. Lidé na pravé straně byli bledí jako stěna, když si uvědomili, že motor může explodovat. Co se stalo dál? Můj partner se nenechal pohltit strachem – byla to pro něj zkouška. Intuitivně věděl, že pro něj ještě nenadešel čas smrti. Pilot okamžitě uhasil oheň a motor se ochladil. A protože teď už běžel jen jeden motor, letadlo muselo hned přistát, což pilot také udělal. V těch chvílích hrůzy v letadle sledoval můj partner, co se kolem něj děje. Viděl, že většina lidí byla bez sebe strachy. Aby si během těchto náročných okamžiků udržel rovnováhu, začal o tom psát. Měl otevřený notebook a zapisoval, co viděl. Zažil, co může strach udělat s lidmi. V jednom okamžiku se cítili v pohodě a v dalším okamžiku byli přesvědčeni, že umírají. Je to způsob, v jakém by vás temné vědomí této planety rádo udržovalo. Pokud by vám takoví lidé dokázali nahnat dostatek strachu, nezajímali byste se už o nic duchovního. Nechtěli byste mluvit sami se sebou ani hledat Boha ve svém nitru. Jediné, co byste chtěli dělat, by bylo přežít. Strach je pro to skvělým nástrojem.

Dítě u jídelního stolu

Existuje mnoho způsobů, jak zacházet se strachem, správných a špatných, zejména v boji s nízkým vědomím. Dovolte další příklad. Netýká se to vás, je to jen příklad. Rodina sedí u stolu, kolem kterého je mnoho sourozenců. Malý, asi devítiletý chlapec Johny je nezvladatelný. Je to problémové dítě, dělá vše, co může, aby byl mimo krabici. U stolu před svými rodiči a sourozenci teď dělá něco, co je hodně daleko za hranicemi krabice a co vůbec není vhodné pro jeho věk, což on dobře ví, ale přesto to dělá.

První scénář: Všichni mlčí, u stolu je ticho. Každý ví, že má Johny problémy. Jeho otec vzhlédne od svého talíře, pomalu odloží vidličku a upřeně se podívá na Johnyho. Neřekne ani slovo a Johny opouští stůl a jde do svého pokoje, protože ví, co přijde dál.

Druhý scénář: Malý Johny zlobí, u stolu je ticho a jeho otec najednou exploduje. Křičí, sprostě nadává, dokonce vyleze na svou židli a hází kolem sebe jídlo. Už se nedokáže ovládat. „Běž do svého pokoje!“ A malý Johny odchází do svého pokoje a celou cestu se směje, protože dosáhl přesně toho, co chtěl. O několik let později, když se všichni sourozenci setkají a společně se baví, řeknou: „Vzpomínáš si na tu dobu, jak jsi tak moc vyprovokoval tátu, že házel jídlo kolem sebe?“ a všichni se tomu budou smát.

Severokorejský vůdce

Důvod, proč vám to říkám, je to, co se právě děje v Severní Koreji. Drazí, toto není proroctví, ale lekce o strachu. Vůdce Severní Koreje potřebuje dělat dojem – to je všechno, o co mu jde. Jeho lidé ho musí milovat a vidět, jak se prosazuje vůči svému “otci”, což se právě děje vůči Americe. A tak vyhrožuje, staví se proti němu a dělá vše pro to, aby získal nějakou reakci. A tu získá. Ve skutečnosti existují v Americe lidé, kteří při jeho prohlášeních dokážou kolem sebe házet i to jídlo. Dosahuje toho, co chce. Pokaždé, když provádí raketový test, dosáhne toho, co chce. Pokaždé, když se nebojácně postaví obrovi, autoritě, volá jeho lid: „Páni, to je opravdový vůdce!“ Ale on současně ví – a v tom se nemylte – že pokud zajde příliš daleko a někdy opravdu vypustí něco, co by mohlo vést k válce, okamžitě zemře. Všechno pak skončí, celý jeho režim. Jeho dynastie, jeho země, jeho vůdcovství skončí a on by už na nikoho nemohl dělat dojem. To je důvod, proč nevyvolá válku, ale možná jen nějakou událost, která potrvá 15 minut. Takže musí být opatrný. Něčím se však vyznačuje: je mistrem strachu a reakce. Pokud to bude dělat dost dlouho a dál bude rozvíjet své zbraně, pokud u toho zůstane, bude to stupňovat a dál vyhrožovat, Amerika pokaždé vyskočí vysoko a začne kolem sebe „házet jídlo“ – to je metafora. Když bude takhle pokračovat dál a dokazovat, že jeho zbraně jsou dost dobré, získá časem ústupky, což Amerika už jednou udělala. Bude-li dostatečně silný, získá určité výsady. A pak jeho lidé vykřiknou: „Pokořil jsi obra, dostal jsi ho na kolena a dává ti věci. Jaký jsi vůdce!“

Mimochodem, právě o to mu jde. Pokud byste chtěli vědět, co skutečně cítí krásné duše v Severní Koreji, pak je to strach. Možná nevědí, kdo jste, ale vědí, co můžete udělat (Lee v tomto poselství mluví k Američanům – pozn. překl.). A vědí stejně dobře jako jejich vůdce, že pokud by něco udělal špatně, bude je od smrti dělit jen pár okamžiků. Bojí se ho, není v tom moc lásky. On však ze svého pohledu dělá všechno naprosto dokonale. Jeho plánované reakce jsou děsivé. Zastrašuje miliony lidí, kteří pak lomí rukama a naplněni strachem a šílenstvím obvolávají všechny své známé. Je to všechno účinné? Ach ano. To je nástroj strachu. Může jej využívat vůdce země, otec nebo přítel, šéf v práci nebo dokonce lékař, který se vám podívá do očí a řekne: „Už vám nezbývá žádná naděje.“

Drazí, už si nebudete muset dělat dlouho starosti kvůli tomuto nástroji strachu, protože přijde den, kdy už nikdo nebude chtít druhého stresovat – den, kdy se laskavost stane základní směrnicí, ať už mezi vůdci této planety nebo mezi členy rodiny, mezi otcem a synem. Reakcí už nebude “výbuch papiňáku”, ale laskavost, řešení, pochopení. Vytvoří to dobrou disciplínu v láskyplné rodině. Nebude chybět ani na úrovni vůdců, i tam bude základní směrnicí harmonie. Budou existovat různé kultury, různé způsoby, jak něco udělat, velmi odlišné přístupy a postupy, pro všechny však bude platit jedna základní směrnice: společný smysl pro humanismus. Už se nebudete navzájem zabíjet, i když se bude vždy vyskytovat určitá nerovnováha a výjimky. Ale už to nebude to, co je teď normou.

Všechno, co jsem vám dnes názorně předal, je prosbou, abyste se už nenechávali pohltit strachem. Pokud máte problém se současnou situací na této planetě, pak ji přestaňte sledovat. Zeptáte se: „Proč? Říká nám tím snad Kryon, že bychom se neměli zajímat o naše vlastní záležitosti na této planetě?“ Odpovím vám následovně: Drazí, pokud vás to děsí, přestaňte s tím. Pokud vnímáte potenciály, ano, jsou tu potenciály, jaké jste ještě neviděli: Co když například (severokorejský vůdce) udělá chybu? Co když překročí své hranice? Co když, co když, co když… Pokud vám to nahání strach, pak se tím nezabývejte. Pokud však dokážete přijímat informace beze strachu, pak to ukazuje určitou zralost, jakou v sobě máte.

Chápete ten rozdíl? Pokud je na vašem pracovišti někdo, kdo se vás pokouší zastrašit, abyste se ho báli, pak se naučte pravidlo 3 sekund. Začíná to v žaludku, ve vnitřnostech, a trvá to 3 sekundy, než se to dostane do mozku, který vyplodí myšlenku: Přijdu o práci. Místo toho zaujměte laskavý přístup a myslete takto: „Tady je někdo, kdo má špatný den. Tady je muž nebo žena, kdo je nevyrovnaný, a na tom se já nebudu podílet. Ukážu jim svou laskavost. Nenechám se vyvést z míry a nebudu se na ně dívat pohledem zbitého psa. Nebudu reagovat způsobem, jaký očekávají. Zachovám si lásku a laskavý přístup. Nedočkají se žádné reakce, nebudu kolem sebe ´házet jídlo´. (Kryon se směje) – to je metafora.

Chápete, kam tím mířím? Pracovníci světla, poučte se o nástroji strachu, a jak proti němu můžete bojovat! A pokud musíte v nějaké situaci ihned zapojit vyšší já, tak to udělejte! Pokud se musíte v mžiku dostat na úroveň duše nebo přepnout do meditačního stavu nebo ať už se děje cokoli, platí pravidlo 3 sekund. Uslyšíte něco, co vyvolá strach u ostatních, sedíte mezi nimi a řeknete si: „Ne teď! Ne mně!“ Tohle jsem sdělil svému partnerovi, když se vznítil motor letadla: „Já ne, dnes ne!“ A on uvažoval takto: „Pokud přistaneme a při přistání nastanou problémy, musím to popsat stručně, protože sedím v řadě u exitu“. (Kryon se směje) Můj partner je jedním z mála, kdo skutečně naslouchá těm, kteří mu radí, co by měl dělat. Kdyby se začal bát, nic by si nepamatoval a nemohl by nikomu pomoct při výstupu. Takto přemýšlel a kvůli té zodpovědnosti rozpustil strach.

Osvojte si znalosti o strachu

Jaká je vaše zodpovědnost vůči světlu? Říkám vám, co to je: Poznejte všechno, co se týká strachu. Uvědomte si, jak funguje! Až to bude nutné, vciťte se znovu do toho, abyste věděli, jak se jej můžete vyvarovat. Možná si ve skupině vystrašených lidí zachováte jako jediní rozum. A to bude nakažlivé, protože pokud se člověk, který se bojí, může držet za ruku někoho jiného, kdo se nebojí, strach zmizí. A tím někým jiným budete vy a řeknete: „Bude to jinak, než si myslíte. Všechno bude v pořádku. Budeme v pohodě. Dostaneme se z toho. Nevíte, co nevíte.“

Pracovníci světla, je jeden z nástrojů, který se musíte naučit ovládat. A abyste jej poznali a mohli využívat, musíte pochopit strach – jak vámi manipuluje, jak funguje, o co mu jde a co zdánlivě chce uskutečnit. Temnota nad vámi nezvítězí, pokud s tím budete počítat a budete znát pravidlo 3 sekund.

Toto poselství vám bylo předáno v lásce, protože jste tím už prošli. Ve své minulosti jste se báli, ale teď nastal čas, abyste dostali instrukce, co je strach zač a jak jej zvládnout. Místo abyste si mysleli, že postačí jen vyslovit afirmaci a budete v pohodě. Je třeba, abyste jej procítili a znali pravidlo 3 sekund. Musíte vědět, jak strach zvládnout. Musíte mít takový nástroj, který máte ve své innate, který možná zanechá bolest ve vašem žaludku, ale ne ve vašem rozumu nebo vědomí. Vaše vědomí zůstane pevně spojeno se světlem Boží lásky.

To pro tento okamžik stačí. Rád bych, abyste toto místo opustili jiní, než jste sem přišli. Chci, abyste věděli, že jste bojovníci světla. Světlo vás vede a chce být s vámi. Laskavost a harmonie je s vámi. Pokud jste to ještě nepocítili, pak je možná na čase, abyste zbořili bariéry, chytli se za ruku svého vyššího já a řekli: „Ukaž mi to, jsem připraven.“

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – „The way Fear works“ – MP3 32:55

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.