Kryon v Argentině – neděle 2

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina,
v neděli, 29. 10. 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Channeling pokračuje. Dovolte mi říci to znovu, pro vás všechny – z tohoto pódia přichází stále jedna a tatáž zpráva (Kryon poukazuje na to, že se střídá s další bytostí, Alcazarem, ale poselství jejich channelingů je vždy jedno a to samé – pozn. překl.). Posloucháte ji zde ve více jazycích. Začalo to hloubkou meditace, zprávou o jednotě, zprávou o bytí jedním (celkem). Chtěl bych o těchto věcech chvíli mluvit.

Víkend se chýlí ke konci. Pro některé z vás to zde byla tři hluboká setkání. A já povím vám, kteří jste zde a také těm, kteří toto poslouchají (a čtou) o jednom velmi lineárním konceptu. A tím konceptem je rozloučení. Drazí, žádné rozloučení, žádné loučení není. Jak bych vám to mohl ukázat? Mezi těmi, jež jsou zde a také mezi těmi, kteří tohle poslouchají, jsou ti, kdo kráčeli (po Zemi) se svými předky. Dovolte mi se vás zeptat – kdy jste jim řekli sbohem? Kolikrát jste si mysleli, že už přišel konec? Protože vy se vždy vracíte. Duše vidí váš život jako tisíce let starý. Pamatujte, vaše duše má jedno jméno. Je to jméno, které zpíváme ve světle! Jeden život, to je vše, co vidíme. Toť vše, co vidíme.

Vy se na to díváte jako na mnoho životů, protože biologická schránka člověka moc dlouho nevydrží. Systém návratu vás drží při životě. Téhle skupině, právě nyní, tikají lineární hodiny. Následně se vaše těla opotřebují, unaví a pak se zase všichni navrátíte zpět. Inkarnujete se do karmických skupin a nepochybně se zároveň inkarnujete do rodiny, ve které jste nyní. Ne do vaší biologické rodiny, nýbrž do rodiny vaší kultury, vaší země, ať už jste odkudkoli. To proto, abyste mohli pokračovat v tom, s čím jste začali. Příště už budete mnohem vyspělejší, o tom už jsme hovořili. To protože evoluce začíná právě teď! Evoluce, která nebyla možná ve staré energii. Kráčíte se svými vlastními předky. Vy nemáte žádný začátek ani konec. Vy prostě pokračujete, a pokračujete, a pokračujete. Není zde žádné loučení. Mnoho z vás řeklo: „No, ale ty odcházíš. Kryone, ty odcházíš.“ Ach, jak je to od vás lineární! Nechápete to? Vy jste „zaháknutí“ k tomu, co je Tvořivým zdrojem. Dokonce i ti, kteří tomu nevěří! Je to stále tady a čeká na odhalení. A v tom objevení se skrývá ještě něco jiného. Je tam jednota, to, že jste zároveň se všemi ostatními, protože jste součástí Boha. A to znamená, že jste jedním v kruhu, který jsme popsali dříve. Kryon je tu po celý váš život. Kryon tu bude, až se vrátíte. Drazí, já jsem posel, já tady budu vždy. Na určité úrovni jsem tady odjakživa! Na určité úrovni zde vždy byl i Alcazar! To protože s vámi máme uzavřené spojenectví. Známe vaše skutečné jméno. Vidíme velkolepost jednoty ve vás. Jste napojení na každého člověka v této místnosti. Můžete na chvíli jen sedět a cítit to? Už jsme vás o to žádali dříve, v průběhu včerejška. A také o to, abyste mysleli na ty, kdo by mohli být vyléčeni vaší energií. A nyní vás žádáme opět, o něco dalšího. Porozumění jednotě, kterou jste, na nelineární úrovni. Není zde žádné sbohem. Lidé mění energii a následně se vrací.

V dřívějším channelingu jsme vám dali informaci, že vaše duše není jednotná. Kde je vaše vyšší já? Kdybyste museli odpovědět, co byste na to řekli? No, možná částečně existuje na druhé straně závoje. A budete mít pravdu. To znamená, že vaše duše je na dvou místech zároveň. Na druhé straně závoje, jíž říkáte Tvořivý zdroj, a na místě ve vašem těle, jemuž byste mohli říkat epifýza. Kde ta se nachází? Je všude. A to je to vaše vyšší já, kousek vaší duše. Rozumíte tomu? Když se podíváte do zrcadla, je to jeden člověk. Ovšem kdybyste měli možnost podívat se do kvantového zrcadla, byli byste všude. Byli byste všude. Nemůže zde být žádné sbohem. Nemůže zde být žádné rozloučení. A to je ta krása kvantové lidské bytosti.

Na tomhle jevišti je se mnou „stargate“* (jde o specifickou konstrukci, kterou Prageet Haris mívá s sebou na seminářích a v níž se koncentruje energie. Dá se říci, pro určité přiblížení o co jde, že jde o svého druhu podobnou záležitost jako pyramidy a pyramidální energie -poz.překl ). A vy jste dosud tuto hvězdnou bránu nepotkali, protože v energii této hvězdné brány je ten stejný atribut, jaký jsem vám zde předal. Kvantová energie, která ví, kdo jste. Ví, co potřebujete. Může vás pozdravit, když se k ní přiblížíte. Energie, jež zná vaše minulé životy. A také energie, jež zná léčení. A vy byste mohli říct: „No to se mi zdá jako příliš na jednu věc!“ (Kryon se směje) Jenže to není věc jako jste vy (myšleno, jako fyzický lineární člověk – pozn.překl.), tohle je „energie navždy“. Zvykněte si na to. To je to, s čím se potýkáte s Bohem. Jste součástí celku! Jste kouskem v absolutní jednotě všech věcí. Proto je nemožné říci sbohem. Jste v kruhu.

Drazí, až si tohle uvědomíte, budete cítit hluboký mír ohledně toho, kým jste. Budete cítit klid ve spojitosti s těmi, kteří mohou přicházet a odcházet. Někteří z vás by mohli vyzkoušet něco zajímavého. Běžte do nemocnice na porodní oddělení a podívejte se na všechny ty děti, které se právě narodily. Pozdravte je a řekněte: „Vítejte zpět!“ (Kryon se směje) Neříkejte to příliš nahlas, protože ostatní budou okolo vás a nebudou rozumět ničemu z toho, co děláte. Koloběh života jste vy. Je to nádherné. Je to omlazující. Je to naplněné láskou.

Tohle je zpráva pro vás všechny. Pro ty, kteří poslouchají, pro ty, kteří sedí proti mně na židli – jestliže jste součástí jednoty Boha, nikdy nebudete říkat sbohem. A proto vám řekneme to, co vám říkáme vždy. Řekneme, že všechno je úplné. Řekneme namasté. Ale nikdy neřekneme sbohem. Já nikam neodcházím (Kryon se směje).

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – „Kryon channelling – SUNDAY 2 “ – MP3 – 22:04

 

* Stargate – Hvězdná brána Prageeta Harise

 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/kryon-v-argentine-nedele-2/

Reklamy

Bytostné pochopení – odkaz od Zlatej dušičky

Čas vybízí k akci. Brzy budete konfrontováni sami se sebou, se svými temnými stránkami. Neboť duše touží po rozkvětu a ego se vzpouzí. Čas obnovy vás poslední dny provází stále naléhavěji. Obnovy duchovního těla, obnovy smýšlení. Nakonec pochopíte. Ale do té doby ještě musíte ujít hodný kus cesty. Budete zkoušeni, následující měsíce budou vašimi odpověďmi, neboť mnozí pohlédnete až na své dno. Jsou to zejména zarputilci, kteří se brání vystoupit ze svých pohodlných pozic. Dva měsíce jsou velmi rozhodující pro opuštění starých paradigmat, pro ukotvení nových.

Slunce upevňuje svou pozici, začíná nabírat energii. Jste spojeni se Zemí, se Sluncem, s touto galaxií. Všichni projdete změnou, všichni budete přivedeni k sobě samým. Nikdo nemůže utéct. Jste na prahu zkázy, ale také zrození do nového světa. Každý však podle svých zásluh. Nepodléhejte tolik svým egům, vyciťujte. Hledejte v sobě samých, jen tak dokážete rozpoznat to, co se děje za oponou, to, co je vám podsouváno. Naslouchejte si. A učte se reagovat na výzvy. Vystupte z pozice své lenosti a spokojenosti do nepohody, která však přejde v pochopení a uvědomění. Jste varováni a je vám sdělováno také mnoho nepravostí. Jste ze všech stran tlačeni. Tlak však nepoleví, naopak. Přijdete do situací, kdy poznáte sebe sama, kdy poznáte jeden druhého. Rodinné svazky se mohou roztrhat, pokud nestojí na pevných základech. Na druhou stranu to, co pojí láska, bude posíleno. Všechny strachy, které jsou vynášeny na povrch, mohou být ještě zesíleny právě proto, aby došlo k akci, k posunu. Ne odmítání, ale snaha vede k pokroku. Načítejte ne ve svých myslích, ale ve svých duších.

(Art “Seasons Of The Soul” by Freydoon Rassouli)

Mnohé rozpory se vyjasní, často však za cenu ztrát. Nelpěte na něčem, co je mizivé, ale hledejte tam, kde se cítíte plní lásky. Ty pravé hodnoty často teprve naleznete. To, co nyní odmítáte, bude velikou silou tlačeno do vašich životů. To proto, abyste to zažili, neboť tvořivá síla vědomí stále sílí. Uvědomte si, že vy sami tvoříte realitu a v této chvíli toto pociťujete daleko bolestněji, neboť nemáte zpracovány své pochyby a své strachy. Tma se lomí ve světlo tam, kde je odpuštění. Tam, kde není ochoty a projevení soucitu, nastává úpadek a pád do temnoty. I v poslední vteřině je možné udělat obrat správným směrem. Vše je možné, pokud pochopíte bytostně. Cesta je však již vytyčena. A všechny směry, které k ní vedou, jsou též stanoveny. Není již na co čekat. Léto vás ohromí svými událostmi, mnozí však mohou být šokováni. Každému se však dostane dle jeho zásluh. A o tomto budou nejbližší dny a všechny letní měsíce. O zmaru a obnově, o pochopení, přijetí a odmítání. O propojení a cestě vzhůru, ale také odevzdání se bez utrpení osudu, neboť ten je již dávno napsán.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Horoskop na obdobie 18. 6. – 24. 6. 2018

Pohár naplněn

V tomto týdnu se objevují tři zásadní konstelace. Letní slunovrat, Velký trigon a Venuše na Dračí hlavě.

Začneme Venuší na Dračí hlavě. Zde vrcholí konstelace z minulého týdne, podrobně popsána v předešlém horoskopu, nyní jen doplním. Nalezení, naplnění a projevení lásky v sobě. Prožitím lásky se vyrovná, zharmonizuje napětí, které zviditelňuje opozice s Marsem na mínusovém uzlu. Mars – mužský princip si prochází proměnou, aby našel novou cestu, své nové zdravé sebevědomí, díky kterému staré – známé situace bude řešit novým způsobem. Ženský princip – žena má svou láskou podpořit a přijmout muže. Pokud ženský princip v sobě nenajde lásku ve svém srdci, objeví se mezi oběma principy rozpory a vyvolá to potřebu konat, rozhodnout. V partnerství se proto v tomto týdnu mohou objevit rozchody, pokud se vztah naplnil a došel ke konci. Nebo, kde je ještě potenciál, tak vztah se může oživit, dostat nový impulz. Také mohou vzniknout nová partnerství, díky velké přitažlivosti, která vychází z rozdílnosti. Protiklady se přitahují. Vše je stvořeno ze dvou principů – mužského a ženského. Je to podstata stvoření, jsou i v nás. V hmotném projevení si je prožíváme jako partnerství – vztah muže a ženy. Žena má svého vnitřního muže a muž má v sobě svou vnitřní ženu. Žena má v sobě prožít lásku ke svému muži a muž v sobě přiznat, přijmout, projevit svou citlivost, schopnost milovat. Žena má projevit lásku k muži v přijetí toho, jaký je v této chvíli. Dát mu důvěru, že nalezne nový způsob, jak udělat věci jinak. Udělat mu místo, aby se mohl postavit vedle ženy. Muž si má prožít své sebevědomí v sobě, aby se mohl postavit vedle ženy bez potřeby dokazování.

Skrze ženský princip se zhmotňuje a rodí nové. Ženský princip „rozhoduje“, co je života schopné a co ne. Cítí, kde je potenciál života – kde je láska. Potřebuje muže, impulz, aby mohla skrze sebe přivádět nové. Na počátku vždy musí být oba. Pak potřebuje žena prostor a pocit bezpečí, aby mohla přivést na svět plod tvoření mužského a ženské principu.

V rovině kosmické se objevuje vize – kosmická žena je těhotná. Muž má pár měsíců k nalezení svého nového sebevědomí, aby mohl být ženě po boku rovnocenně. Mars na Mínusovém uzlu bude působit do 13. 8. a následně od 11. 9. – 5. 10. 2018.

V životech žen se objevují muži z minulosti. Pro ženu je důležité, aby si uvědomila, že to je již „jiný“ muž, než jak dříve ho znala. Objevují se situace, které jsme již odžili a nyní je máme prožít jinak. Muži se vrací k ženám, kde cítili bohatost ženského principu – Lásku.

Do 21. 6. Velký trigon Jupitera – Neptuna – Merkura ve vodních znameních je optimismem, nadějí, požehnáním. Dokážeme vnímat více emocí a číst mezi řádky. Mysl je ovlivněna prožitky, představivostí, moudrostí a oduševnělostí. Zesiluje intuice, meditace, sny, mimosmyslové vnímání a tušení. Jsme inspirováni, vedeni, obohacováni. Tvoření mezi mužským a ženským principem je plodem hojným, bohatým a požehnaným. Přeje nám v komunikaci, sdílení, skládání zkoušek, dobrým obchodům a novým smlouvám.

V mentální rovině se vytváří nové principy, plány a nápady. Buďte pozorní k novým inspiracím a ke snům i znamením. Sny mohou být inspirativní, vedoucí a léčivé. Snadná řešení při jednáních na úřadech, s právníky, dokážete vykomunikovat a vyřešit, co zůstalo v nedorozumění. Otevřená, a přitom soucitná komunikace.

Slunovrat nastává 21. 6. ve večerních hodinách – Slunce vstupuje do znamení Raka a vytváří harmonický aspekt na Urana. Události se zrychlují, ale vše do sebe zapadá. Šťastné náhody vám pomohou, že mnohé půjde samo od sebe vyřešit.

Slunce v opozici se Saturnem, 22. 6. – 30. 6., ukazuje na potřebu zklidnění, zpomalení, rozjímání, být u sebe, s rodinou. Pokud nezpomalíte a neobrátíte se k sobě, objeví se překážky a komplikace. Budete tak zastaveni a vedeni k sobě. Je důležité dodržovat řád a pravidla. V této době nám neprojde jakýkoliv malý přestupek.

Naše myšlenky jsou intenzivní, opatrně na manipulaci a překrucování informací, 21. 6. – 24. 6. je Merkur v opozici s Plutem. Hluboké pochopení.

Slunovrat je vrcholem největšího, nejvyššího světla, 21. 6. – 24. 6. a značí to možné osvětlení vlastního nevědomého, nepoznaného. Vzhledem ke všem aspektům, které jsou v této době zřejmé, můžete pochopit, prožít, poznat, co je potřeba k vašemu dalšímu vývoji. Bod zlomu. Pohár se naplnil. Může být pochopeno, změněno, člověk může být puštěn dál, Branou…

Požehnaný týden, s láskou Petra Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

AA Michael – Jste vprostřed duchovní revoluce

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny červen 2018
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, na okamžik si představte, že jste si plně vědomi svých počátků a že můžete vstoupit do záznamů své osobní vesmírné minulosti kdykoli si přejete. Představte si, že máte schopnost komunikovat s těmi kolem sebe beze slov, mysl s myslí. Představte si, že máte přirozenou schopnost vidět aurické pole kohokoli, a tudíž můžete číst nebo chápat stav Bytí nějaké osoby v jakémkoli okamžiku. Představte si, že si můžete jasně představit to, co si přejete zhmotnit, zabere to jen málo času a úsilí, aby se vaše vize zhmotnily. Představte si, že máte schopnost komunikovat a vstupovat do vzájemných interakcí s archanděly a rozsáhlými andělskými říšemi, či se vzestoupenými mistry a velkými Bytostmi Světla. Všechny tyto znaky a schopnosti jsou součástí vašeho přirozeného stavu Bytí ve vyšších říších, a vy jste teď v procesu, kdy znovu získáváte tyto bohem vám dané talenty, stejně jako schopnosti pomáhat v procesu vývoje lidstva na Zemi.

Mnohokrát jsme vysvětlovali, mnoha způsoby, jak jste oddělili své Andělské Já do mužské Jiskry Esence s vlastnostmi a kvalitami našeho boha Otce a do ženské jiskry Esence se ctnostmi a znaky naší Bohyně Matky. Od tohoto prvního oddělení se každá Stránka vašeho Já oddělila jako lomené světlo do nesčetných menších Jisker Andělskosti, vy jste skrz naskrz touto vesmírnou zkušeností přijali myriády forem a nesčetně poslání. Na cestě je další velký stupeň, velké jeviště rozkvětu vesmíru a vývoje všech vnímajících Bytostí a každý z vás má hrát svou neoddělitelnou roli jako Hvězdné Semínko nositel Božího Světla.

Proces vzestupu vyžaduje nechat odejít ty věci, které vás držely v dusivé omezující realitě Třetí a Čtvrté Dimenze. To s sebou nese návrat do rovnováhy a harmonie ve všech stránkách vašeho pozemského Bytí. Což vyústí v to, že vaše paměťová banka se vyjasní a vyčistí ode všech nesouladných energií/událostí vaší bohaté a různorodé minulosti. Vše, co zůstane, je údiv, radost a úspěšné snažení, kterého jste jako spolutvůrce hmotných říší dosáhli. Jak jdete stezkou vzestupu, znovu vyvoláváte svou moudrost uloženou ve Vaší Svaté Mysli, a vstoupili jste do rozsáhlého úložiště Světla Stvořitele nazývajícího se Adamantinové Částice. Začínáte demonstrovat a používat mnoho skrytých schopností, které byly držené v záloze, dokud nebudete připraveni je znovu vyvolat.

Byli jste navrženi tak, abyste byli přenašečem Světla do světa iluze a stínů. Jste na Zemi, abyste se stali mistrovským přepravovatelem energie. Váš dech je mechanismem, kterým vytahujete Látku Prvotní Životní Síly Tvoření, při fungování v prostředí třetí/čtvrté dimenze. Nicméně, když otevřete a aktivujete své Svaté Srdce a Svatou Mysl, máte schopnost získat přístup k Plnému Spektru Světla tohoto vesmíru a také vám budou v plné míře k dispozici Andělské alchymistické vlastnosti Fialového Plameme.

Zákon Kruhu zajišťuje, že vibrační vzorce, které vysíláte se k vám vrátí, spolu s nahromaděným množstvím energie podobné kvality (nebo vibrací stejných vibračních vzorců). Vy jste středem energetického víru, který je vytvořen z kruhu/smyčky vibračních vzorců, které jste svým Centrem Solárního Plexu promítali ze sebe. Váš Solární plexus je přiléhavé nazván, neboť tak, jak Země přijímá vesmírnou energii ze Slunce vaší Sluneční soustavy, tak každý z vás vyzařuje energii životní síly ze svého vlastního Solárního Plexu. Na okamžik si sami sebe představte jako ústřední bod zaměření vašeho světa. Vy jste zdrojem síly a vaše myšlenky, akce a záměry od vás vyzařují ve smyčce energie, která se spojuje s podobnou energií. Tato energie se zvětšuje a zhmotňuje ve světě příčiny a následku, a pak se vrací k vám, a posiluje váš obraz reality. Vaše tělo dávku té energie vstřebává, vytváří bolest a utrpení nebo radost a požehnání, což záleží na frekvencích. Zbytek plyne za vás, vytváří další smyčku vašeho vzorce Nekonečna, zatímco zbytky pak postupně plynou do vašeho osobního kola tvoření. Neustále přidáváte buď ke svému osobnímu energetickému vězení nebo do vozu Světla a své osobní reality na Zemi. Neříkali jsme vám, že jste přišli na Zem jako spolutvůrci s Boží silou?

Pro návrat do rovnováhy a harmonie je nezbytným předpokladem zůstat vycentrovaní ve svém Svatém Srdci. Abyste tak učinili musíte neustále hodnotit a vylepšovat svou vědomou Pozornost Svého Já. Vaše emoce jsou ovlivněny tím, čemu věříte, a vaše záměry jsou ovlivněny vašimi emocemi. Naslouchání nutkání své Duše, moudrosti své Svaté Mysli a emocím svého Svatého Srdce vám pomůže jemně naladit své rozlišovací schopnosti, abyste mohli dělat správná rozhodnutí a vždy vybrali nejvyšší cestu. Úcta ke všem věcem a bohem inspirovaným volbám vede k mistrovství Sebe.

Jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat, abyste zahájili proces návratu do rovnováhy a harmonie v realitě, kterou jste vytvořili je použít Zákon odpuštění na všechny mylné výtvory a interakce s ostatními. Když to budete dělat, okamžitě tak zrychlíte proces návratu do středu, neboť vymazává nebo prolamuje energetická vlákna, která jste připojili k Solárnímu plexu ostatních lidí, a také uzavře a oddělí vás od vyzařování do negativního systému víry kolektivního vědomí, který jste přijali za svůj, a z něj. Berete zpátky vibrační vzorce, které jste si vyměnili, přidali nebo kterých jste se účastnili, a tím dovolujete sami sobě, abyste se přesunuli do procesu stavu požehnání. Buďte si vědomi toho, že když tak budete činit, zažijete proces transformačního vyjasnění, vyčištění a také všeho, co z něj plyne; nicméně, nebude to tak traumatické nebo tak zdlouhavé, jako kdybyste nesouhlasili ochotně a z celého srdce s tím, abyste převzali tuto iniciativu.

Zákon Odpuštění zahrnuje sladění vaší vůle s vyšší VŮLÍ našeho Boha Otce / Matky pro nejvyšší a nejlepší výstup pro Všechny. Boží plán pro tento vesmír je v kritické fázi procesu vývoje, a čas je nejdůležitější. Tím, že se člověk stane aktivním členem Sboru Světla, novým Služebníkem Světla, otevře bránu nových možností. Ti z vás, kteří pilně drželi kurz, se dočkají odměn Mistrovství Sebe a adeptství. Jak se přesouváte do říše Mistrovství Sebe, automaticky začínáte vidět svůj život a svět z vyššího úhlu pohledu a s daleko moudřejším vhledem. Začnete objímat svou realitu přes filtr Lásky/Světla a neodsuzování a pochopení se stanou přirozenou součástí vašeho Stavu Bytí.

Dobrá afirmace k zapanmatování je: OBJÍMÁM CELISTVOST SVÉ ANDĚLSKÉ REALITY.Ve skromnosti je síla. V odpuštění je síla. Ve vděčnosti je síla. Láska je síla, která obsahuje všechny ctnosti a kvality Božího Vědomí.

Mnozí z vás si jsou vědomi toho, že v počátečních stádiích iniciačního procesu je krize, neboť probíhá bitva o nadřazenost mezi egem a Duší. Každý se musí snažit vyčistit a vyjasnit svou iluzorní, pokroucenou realitu astrálních rovin. Tělo přání ega je kontrolováno energiemi a impulzy dolních tří čaker a tyto nevyvážené sklony se musejí dostat zpátky pod kontrolu Duše-Já. Toto období je často nazýváno Temnou nocí Duše nebo přechodem údolí stínů. Když jste uprostřed procesu, je důležité, abyste chápali, že nejste trestáni. Poté, co úspěšně přejdete země stínů a triumfálně se vynoříte, budete se dívat zpět s odstupem času a uvidíte, že jste dostali velkou příležitost. Duchovní adept je vědomá lidská Bytost, která hledá o-Svíce/Světlo-ní a mistrovství Sebe. V počátečních stádiích, je stále tak nějak „zaměřený na sebe“ – často náchylný ke vznětlivosti a podrážděnosti, mnozí zažívají návaly pochyb o sobě a depresi. Duchovní adept by se měl snažit rozvinout citlivost a milující chápavou povahu. Účel jeho života se postupně přesouvá od osobních ambic a lásky k síle do přání sloužit lidstvu. Přání sloužit ostatním je instinkt Duše.

Adept postupně začíná nechávat odházet ono „Všechno je to o mě“ a koncepci „Já, moje“, neboť postupně upadá zaměření na vnější. Je zde postupné obrácení dovnitř a hlavním bodem, ohniskem se stává centrum Solárního Plexu, které zahrnuje Solární plexus, srdce, thymus a krk. Jak je tato oblast omývána ve vyšších frekvencích Světla, začíná Trojplamen v oblasti hrudníku plát znovu ven v přípravě na otevření brány ke Svatému Srdci.

Dovolte nám vám dát několik důležitých klíčových bodů, aby vám pomohly vstřebat moudrost nezbytnou k tomu, abyste se stali plně rozvinutým duchovním adeptem na cestě O-Svíce/Světlo-ní:

** Emocionální tělo je reflektor. Odpovídá na vnější stimulace, jako jsou ostatní lidé, události, emocionální spojení a závislosti.

** Šlapejte po cestě života jemně a uctivě. Mluvte měkce s pochopením. Vizte, že vaše akce odrážejí čistotu vašeho božího Já a zanechávají stopy Světla, aby je ostatní mohli následovat.

** V cyklech Duše existuje odliv a příliv, stejně jako v celém Vesmíru.

** Duše vytahuje Esenci života ze své přítomnosti JÁ JSEM v přípravě na nový životní cyklus zkušenosti. Na konci tohoto cyklu životní Esence pomalu ustupuje a vyústí ve fyzickou smrt; nicméně, pravé Vy v Duchovní podobě zůstává, protože jste nesmrtelní.

** Impulzy a vliv Duše jsou daleko silnější u Bytost, která vykročila na cestu vědomé pozornosti, než u neprobuzené osoby, která je stále chycena v iluzi bytí Třetí / Čtvrté dimenze.

** Musíte se snažit udržet stále se rozšiřující stav vědomí Duše, abyste pokračovali po spirále vzestupu vzhůru. Je čas, aby ti, kteří budou mezi novými Služebníky Světa, si byli vzájemně vědomi jeden druhého.

** Kritičnost je schopností ega a nižší mysli. Kritizování a nacházení chyb na sobě nebo ostatních je extrémně škodlivé. Dáváte energii tomu, na co soustředíte svou pozornost, proto je nanejvýš důležité, abyste hledali dobro v každém a ve všem.

** Konstruktivní kritika je občas důležitá. Nicméně by měla být používána jen k tomu, aby pomohla někomu opravit škodlivé chování, podniknout správnou akci a najít správný směr.

** MŮŽETE PROHRÁT JEN KDYŽ SE PŘESTANETE POKOUŠET. Můžete ztrácet čas, ale měli byste s každou prohrou získat nějakou znalost. Růst a vědomí přicházejí se zjištěním, co nedělat, a ze zlepšování schopností, které vám pomohou stát se profesionálem ve vybraném poli vašeho úsilí.

** Nižší vibrační energie vytváří nesouladné frekvence ve vaší písni Duše. Rozladěné vibrace způsobují ve fyzické loďce nepohodlí v oblasti, kde vznikly nebo kam jsou zaměřené. Pokud jsou vzorce negativní energie dostatečně silné, mohou vytvořit nemoc a nakonec zanesou celé tělo.

** Musíte si ochočit a získat kontrolu nad svým emocionálním tělem prostřednictvím svého Vyššího Já, průvodců a andělských pomocníků, abyste začali vnímat zjemnělé a pročištěné frekvence Vesmírné pravdy. Musíte vyjasnit mysl od pokroucených, negativních a poraženeckých myšlenek. Jen jasná loďka může přijímat a vysílat moudrá učení vesmírných knihoven Božího Vědomí.

** Duchovní hledající odmítá věnovat pozornost veřejnému mínění, souzení nebo prohře. Adept se pozná podle vibračních frekvencí nebo-li Kvocientu Světla, ne podle svých znalostí nebo svých skutků.

¨

Pamatujte milovaní, TROUBENÍ POLNICE VAŠEHO JÁ DUŠE SE BUDE DÁL OZÝVAT, DOKUD JE NEUSLYŠÍTE. Mnozí z vás začali nebo jsou připraveni začít své pravé poslání, cokoli to může být, ale nikdy nezapomeňte, že konečným cílem je být dopravcem Stvořitelovy Lásky/Světla. Jsme si vědomi toho, že budoucnost je nejistá a každý zakouší různý stupeň bolesti a nepohodlí. Žádáme vás, abyste se zaměřili na zázraky a pokrok, který děláte a nedovolili strachu mas, aby nakazil vaši mysl, jak se přesouváte za všechny ty ohromné změny, které ve světě probíhají. Vězte, že společně překonáme veškerou nepřízeň osudu. Naším posláním je otevřít cestu jakékoli drahé duši, která vyjádří touhu navrátit se do harmonie a sladění se se svý božím Já.

Drazí, když se cítíte sami nebo v pochybách či zoufalství, vstupte do své Pyramidy Světla a my vám dodáme odvahu, pozvedneme vás a budeme vás inspirovat.Když se cítíte osamělí nebo nemilovaní, přesuňte se do svého srdečního centra, a my tam budeme, budeme čekat, abychom vás naplnili zářící láskou naší Bohyně Matky/Otce.

JÁ JSEM váš stálý společník.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Kryon – Kryon v Argentině – Sobota- 2

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 28. 10. 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Rád bych navázal na emoce tohoto channelingu (Lee channeluje opět až po Prageetovi Harrisovi, opět se tedy jedná o duální channeling – pozn. překl.), na energii, kterou navodil Alcázar (bytost, jíž channeluje Prageet Harris – pozn. překl.) a na hluboké věci, které zde byly řečeny. Znova vám říkám: tohle je jeden channeling. Nejsou to dva channelující lidé. Jeden následuje po druhém jako dvě ruce, jež se propletou jedna do druhé. A důvod je ten, že energie těchto informací je vždy čistá. Posun je za dveřmi. Já vím, kde sedím. Já vím, kde jsem.

Chci vám dnes večer dát nějaké důvody pro to, co se momentálně odehrává s tmou a světlem. Prostřednictvím podobenství vám chci předat informace, kterým třeba budete rozumět. Starodávní s vámi mluvili o posunu, kterým právě teď procházíte. Viděli to ve hvězdách. Nebylo to však něco, co se mělo nutně odehrát. Když se podíváte na to, kdy jsem já přišel na tuhle planetu (ve stejný rok jako Alcázar), dva roky předtím, než se odehrálo to, čemu se dnes říká Harmonická konvergence. Bylo to něco jako potvrzení, že dojde ke změně. Že se něco má odehrát. A také že se odehrálo. Vyhnuli jste se všem těm pochmurným proroctvím zkázy a zániku, které byly ještě aktuální, když jste se narodili. Poslyšte, drazí, stále je zde mnoho proroků. Jsou zde takoví, jež vám řeknou, že se stanou určité věci – tak, jako to říkali vždy. Následně uběhne nějaký čas a tyto věci se nestanou. (Kryon se směje) Všimli jste si toho? Drazí, nacházíte se v době bez jakýchkoliv proroctví! Uvědomujete si to? Není zde žádné staré písmo, které by vám řeklo, co se bude dít dál. Nejsou zde žádní velemoudří proroci, kteří by vám dávali informace o tom, co máte dělat, protože by to oni věděli lépe než vy sami. Tato planeta má nyní kontrolu sama nad sebou a načasování světla je na vás. Řekli jsme vám, že jedním z problémů, které máte, je ten, o němž se dnes hovořilo – paradigma se mění. Nové formy porozumění. Jak se stát multidimenzionálním. A to je těžké pro ty, kteří si prošli celou tu cestu starou energií. Pak se zde odehrává ještě něco dalšího. To, jak se vyšší vědomí začíná vyvíjet, to je stále sotva začátek. Temnější vědomí, nižší formy myšlení a ti, kdo chtějí mít kontrolu nad ostatními, budou bojovat se světlem všemi prostředky, kterými disponují. A to vše proto, jelikož temnota je poprvé v historii lidstva v problémech. To je to, co se děje.

Mám pro vás jedno malé podobenství. Není dlouhé a někteří z vás jeho význam pochopí, někteří naopak ne. Často vám dáváme podobenství o jedinci jménem Wo. Wo není muž nebo žena. V angličtině, tedy v jazyce, kterým mluví můj partner, je Wo „wo-man“ (anglicky „man“ = muž a „woman“ = žena – pozn. překl.). To znamená, že Wo je obojím pohlavím zároveň, reprezentuje vás všechny. Ale pro potřeby tohoto příběhu budeme o Woovi mluvit jako o „něm“.

Wo je stará duše. Je si velmi vědom toho, kým je. Wo s sebou odjakživa nese ohromné množství světla, které ovšem dosud nikdy nebyl schopný ostatním ukázat. Je to skoro jako by byl sám vybroušeným drahokamem, jenž vydával silnou záři, kterou ovšem musel před okolním světem skrývat. Muselo to tak být proto, jelikož ve staré energii vždy byli tací, kteří odmítali světlo a odporovali mu. Jako by okolo Woa byla určitá skupina lidí, která se v blízkosti jeho světla necítila příjemně. A někteří z nich proti tomuto světlu opravdu bojovali. Pro Woa to bylo frustrující. Ostatní v jeho okolí s sebou nenesli stejný druh světla jako on, proto Wo ani neměl mnoho přátel. Ne takové, na něž by se mohl obrátit a ptát se: Co mám dělat? Wo si zvykl na skutečnost, že temnota často vyhrává. A zdálo se, že čím více by svému okolí ukazoval své světlo, tím by to bylo pro něj horší. Vypadalo to, že temná energie zde bude stále zastoupena ve velké míře bez ohledu na to, co by udělal. V přemíře (Kryon se směje).

Wo věděl, že posun přichází. A sám pro sebe si říkal: Až posun přijde a ukáže se, že Starodávní měli pravdu, objeví se na planetě vyšší vědomí. A v tu chvíli budu moci projevit své světlo. Proto jsem tady! Abych se podílel na posunu! Abych nechal svůj drahokam konečně zářit! Nemůžu se toho dočkat. Mezitím minul rok 2012, rok 2013 se také stal minulostí a konečně, v roce 2014, se Wo rozhodl, že nechá své světlo více zářit. Jenže byl šokován a překvapen. Protože když začal ukazovat své světlo, bylo to jako by se proti němu postavila celá armáda temné energie, aby ho zastavila. Zdálo se, jako by oni všichni o drahokamu věděli! Nemohli mu ublížit, ale mohli jeho zář zastavit (drahokamu – pozn. překl.). Chtěli zabránit tomu, aby to světlo mohl kdokoli vidět. Vypadalo to, že jsou všude – bojovali proti krásnému světlu, které Wo nesl. Pomyslel si: Skončí tohle všechno vůbec někdy? Je vůbec možné, abych mohl někdy naplno nést své světlo? A tak se rozhodl udělat něco zajímavého. Otevřel se a ukázal své světlo úplně všem, v plné jeho kráse. Následně, k jeho velkému údivu, viděl temnotu, jak přímo před ním padá na kolena. To byl ten rozdíl mezi starým a novým! (Kryon dojatě) Wo si řekl: Kdybych já to jen byl býval věděl dříve, že mé světlo je to, co dokáže porazit temnotu!

A to je příběh o Woovi. To je příběh… o Argentině, o krásném drahokamu se srdcem ze zlata, o zemi s obrovskými zdroji přírodních krás, se světlem srdce a emocí, která je připravená zářit. A drazí, co se přihodilo? Poslouchejte mě – tenhle drahokam jižní Ameriky je tolik odlišný od ostatních zemí! Někteří lidé si tohle vyslechnou a neporozumí tomu. Která jiná země má písně o své vlastní historii, které zpívá celý svět? (Kryon se směje) Nádherná Argentina. Tolik lidí si přeje přijet do vaší země a užívat si krás, které tady máte. Máte zde plný dům zásob (myšleno metaforicky – pozn. překl.)! Krásné spojení se severní polokoulí. Nicméně tomuto drahokamu nebylo nikdy dovoleno se naplno rozzářit. Protože je až příliš zářivý. Všimli jste si některých věcí, které se odehrály od roku 2012? Některé z nich dokonce ani nedávají smysl. Tohle je čas, kdy se věci začínají lepšit. S vyšším vědomím je zde předpoklad vítězství. A to není to, co se stalo.

Poslouchejte mě a porozumějte tomuto:jestliže zde temná energie vydrží, zabrání tomu, aby vaše světlo svítilo. Pokud dopustíte, aby tady převládala temná energie, drahokam nebude vidět! Přitom je nádherný a může mít vliv na celou jižní Ameriku. To je to, kým je Argentina. Záležitosti, kterým ve svém životě čelíte, jsou zde proto, jelikož vaše světlo září až příliš silně (Kryon dojatě). Světlo, které nesete, je až příliš velké, proto k sobě přitahujete ty, kteří jej chtějí zadržet a kteří si toto nepřejí. Dokud vás budou kontrolovat (tito lidé, tyto energie – pozn. překl.), váš drahokam nebude vidět. A proto se zdá, že zde byly záležitosti, které sem nyní nepatří.

Drazí, něco přichází. A bude se to týkat lidí mladších, než si myslíte. Ve vládách některých zemí mají pocit, že tam musí mít starší lidi nebo ty, kteří již překročili určitou věkovou hranici. A to proto, aby tito jedinci už měli dostatečnou moudrost pro vedení celé země. Ale nenechte se mýlit. Přicházejí mládí. Nenechte se zmást jejich věkem, protože tito mladí reprezentují starou duši, která je připravena odhalit ten drahokam a nechat ho zářit, tak oslnivě! Tento drahokam, který je Argentinou! Je zde naděje, je zde nádherná naděje.

A říkám vám nyní znova to, co jsem vám řekl včera večer. Stará duše, co očekáváš? Nesuď budoucnost podle toho, co se stalo v minulosti! Wo to nevěděl. Neměl ani tušení, proč jeho světlo nemůže zářit. Až do chvíle, kdy ho odhalil (Kryon se směje). A světlo obyvatelstva této země je odpovědí na to, zda tento drahokam opravdu může zářit. Vědomí starých duší, jež jsou zdeto, co ony povolí či nepovolí ve svém vědomí, síla očekávání, síla meditace a modlitby, to vše je silnější než jakákoli vláda, která kdy existovala! Trpělivost, porozumění… Spatřete ten drahokam, je zde! Zářivější, než si myslíte. Ale vy to víte, není-liž pravda? A to je ta frustrace, kterou si mnoho z vás vždy procházelo. Proč ten drahokam nezáří jasněji, proč je zde tolik problémů? To enormní množství světla, jež je zde, k sobě přitáhlo temnotu, všimli jste si? (Kryon se směje) Nyní vám sdělím, nakolik jste vy sami důležití pro tento kontinent. A proč, když svět pomyslí na jižní Ameriku, napadne ho nejdříve Argentina. Je zde něco velmi výjimečného, co vás propojuje se severní polokoulí jako žádnou jinou zemi v jižní Americe.

Chci, abyste odešli z tohoto místa v míru, s úsměvem na tváři – a to díky tomu drahokamu, kterým je Argentina. A také díky konci temného vědomí a postupnému omezení toho, proti čemu jste bojovali a co je temné. Nejste sami, protože tohle se děje po celém světě. Všimli jste si toho? Najednou přijde temnota, zdá se dokonce jako by měla započít další válka. (Kryon se směje) Nízké vědomí se opravdu usilovně snaží udržet věci takové, jaké byly, všimli jste si? Kdybyste se tak mohli navrátit do Studené války, všechno by bylo skvělé. (Kryon se směje) Kontrola je mnohem snadnější, když žijete ve strachu, víte. Můžete to vidět všude, ale temnota nevyhraje. Světlo vyhrává tuhle bitvu. Vůbec poprvé v historii chce většina lidí na této Zemi mír. Jsou sjednocení jako nikdy předtím, ale temnota se to stále snaží otočit ve svůj prospěch. Jsou zde síly, jež se snaží roztrhnout některé organizace, oddělit je od sebe. Některé země se od sebe vzájemně chtějí odtrhnout. To je reakce nízkého vědomí na světlo, které přichází. Dnes je to jiné, co říkáte? Kryone, jak dlouho bude trvat, než se to všechno opraví? Já nevím. Co očekáváte? Ó, mocné uvědomělé lidské bytosti, co očekáváte?

Jestliže vás přijde navštívit soused a začne mluvit o politice, co očekáváte, co mu na to řeknete? Přemýšlejte o těchto věcech. Protože to je to, co předvede světlo. Je těžké, velmi těžké, vymazat své staré zvyky a návyky. Uvědomili jste si, že mladí lidé tyhle návyky nemají? Všimli jste si toho? Pokud je těmto zvykům nenaučíte, oni sami je nemají. Tito lidé mají rozdílnou představu o tom, co je možné. A tak je to po celé planetě. Nejen zde. Posun je před vámi. Vyšší vědomí je vaše, jestliže si to přejete. Vše máte absolutně pod kontrolou. Slyšeli jste to? Jak rychle se to stane, to záleží na vás.

Tohle je zpráva od Kryona. Tohle je zpráva i od Alcázara. Protože tohle je dnešní zpráva z druhé strany závoje pro lidi na této planetě. Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. Přestaňte se dívat na zprávy a hledat v nich pravdu (Kryon se směje), protože oni vám vždy dají frustraci a temnotu. Do toho investují.

Vy jste to světlo, drazí. Vy jste budoucností toho drahokamu. Nechte ho zářit. Namasté.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – „Kryon channelling – SATURDAY 2 “ – MP3 – 24:50

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Opakování – odkaz od Zlatej dušičky

Odchází staré, nové nastává. Období, které je nazýváno nový svět. Toto je však pouze jiné označení pro Novou Zemi, je to označení, které mnohdy vybízí k záměně smyslu. Avšak „stará Země“ zaniká a s ní vše, co již nerezonuje s novým nastavením. Lidé Země, buďte naladění ve svých myslích na to, že ze dne na den můžete změnit svá místa pobytu, mohou se změnit okolnosti ve vašich životech a vy se najednou octnete na jiné cestě. Jste vedeni, abyste se konečně začali dívat kolem sebe, nejen pouze před sebe. Začínáte vidět věci, které jste dříve neviděli. Někteří se stávají více senzitivnějšími a někteří se tomuto snaží utéci, neboť to výrazně mění jejich pohled na svět, nastavení, které si dosud udržovali jako svou jedinou pravdu a prohlédnutí bývá mnohdy velice bolestné.

Lidé Země, jste součástí společnosti, kde v průběhu času budou provedeny výrazné změny. Jste součástí světa, který bude postupně nahrazen světem novým. Vše odchází. A také odchází mnohé duše, které již nechtějí setrvat tam, kde nerezonují. Mnohé odchody budou velice rychlé, nečekané a velice často bude docházet k rychlému probouzení pozůstalých. Jsou zde všichni ti, kteří mají za cíl projít tímto obdobím. Ano, je to doba velice důležitá, je však také velmi náročná emočně. V tomto čase stále probíhají mnohé souboje polarit. Vy, jako nevědomí, jste jen málokdy jako svědci těchto bojů, neuvědomujete si je. Avšak i skryté boje jsou skutečné. Ještě musíte ujít dlouhý kus cesty, abyste obrátili své pohledy do svých srdcí a nakonec vzhůru, abyste pochopili, že jste si stvořili své vlastní světy plné iluzí a strachů a vymanit se můžete pouze tím, že se probudíte, že pochopíte.

Lidé Země, tato slova jsou neustálým opakováním toho, co byste již měli dávno znát, toho, co se vás týká bytostně. Každý prožívá své vlastní osobní tragédie a radosti. Avšak spojíte se jen díky tomu, že toto prožijete ve větším rozsahu. Musí dojít k prolomení blokády ve vašich srdcích, abyste byli osvobozeni. Hledejte stále nové podněty pro to, abyste měnili sami sebe. Je čas. A ten se stále krátí. Věřte, že pokud zmarníte své příležitosti, mohli byste jednou litovat. Je však potřeba, aby toto bylo uskutečněno. Zde je potřeba dojít do bodu, kdy se sami zasadíte o své životy, o svou čistotu. Kdy budete v srdcích dovedeni k lásce. K tomu, umožnit, aby láska proudila, abyste milovali a dokázali být milováni a motivováni. Abyste svou lásku dokázali projevit. I my lásku projevujeme nyní a tímto způsobem. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz