Horoskop na obdobie 22. 10. – 28. 10. 2018

Léčení zraněné sebe hodnoty

Slunce v opozici s Uranem 18. – 29. 10. přináší nové podněty. Můžete vnímat zvláštní energii. Příslib. Tato konstelace je o zrychlení událostí a častých změnách. Učíme se být bdělí a reagovat na přítomnost. Můžeme počítat pouze s přítomným okamžikem, protože jakékoliv plány a očekávání se mohou změnit. Člověk míní a Bůh mění. Připravte se na projevení vyšší prozřetelnosti a pokud vám budou zrušeny vaše plány, nebylo to ve vašem plánu vyššího zájmu. Objeví se nespavost, neklid a nesoustředěnost. Zesiluje intuice a poznání, pochopení nových souvislostí. Jsme vedeni k osvobození, které se děje přes pravdu. Uranská energie je přímá, nebude tolerovat nějaké hry a falešnosti. Rozbíjí všechny přetvářky a nedá pokoj, dokud nedosáhne svého. Vašeho probuzení! Co to je, probuzení? Přijmout sám sebe v dobrém a zlém, sebereflexe a přijmutí zodpovědnosti za svůj život. Uvědomit si své stíny a přiznat si ty nejnižší pudy, bez sebe odsouzení. To je probuzení do plnosti sebe sama, do lidské a božské přirozenosti, ze které se skládáme. Budete se proto dostávat do extrémů, které vás mají dostat na hranici své lidské a božské přirozenosti, světla a tmy. Uranská energie je jako elektrický proud, chodí v impulzech. Budeme jak na horské dráze.

Objeví se technické poruchy, problémy s mobilními sítěmi. Velmi opatrně na cestách, bude zvýšený výskyt nehod z nepozornosti a rychlé jízdy. Řidiči mohou být velmi nepředvídatelní a dělat absurdní chyby z nepozornosti.

Slunce 23. 10. ve 13: 23 hodin vstupuje do znamení Štíra a vytváří přesnou opozici s Uranem, k tomu se přidává Venuše a úplněk – Luna v Býku v konjunkci s Uranem, který nastává 24. 10. v 18:45 hodin. Můžeme říci, že 23. – 25. 10. jsou velmi silné dny, kdy může dojít k průlomu. Je to počátek, proto je potřeba brát vše s rezervou. Vše, co se děje v konstelacích s Uranem, je vždy „dočasné“. Je to impulz k osvobození a projevení ryzích pravd.

Slunce jde naproti navracející se Venuši 21. 10. – 31. 10., která je retrográdní ve Štíru. „Venuše projde Sluncem a Slunce projde Venuší.“ Konjunkce ve Štíru vede do hlubokého prožívání. Slunce symbolizuje mužskou energii – krále, vědomí sám sebe, být ve svém středu a být Králem sebe sama. Venuše je láska, harmonie, hodnoty, naplnění. Slunce může rozzářit Venuši, Venuše se může otevřít a nechat Slunce projít svou láskou. Ženský princip – Venuše, když otevře srdce, kde leží napojení na měsíc a mléčnou dráhu, tak dá pocítit mužskému principu jiný svět. Mužský princip může prožít světelnou bránu a za ním jiný – nový svět. Když Slunce – vědomí sebe sama není připraveno – probuzeno, tak mužského principu, se toto otevření ženského principu, nedotkne. Neprozáří se a nezviditelní se láska ženského principu. Tento mužský princip není schopen prožitku, láska se ho nedotkne a nezmění. Venuše tak ztratí zájem, protože Slunce není vědomo samo sebe, tedy nezáří a tím Venuši nepřitahuje.

Říká se, že ženský princip neví, co chce a nedá pokoj, dokud toho dosáhne. Ženský princip je proto stále nespokojený, protože je stále v proměně. Retrográdní Venuše ve Štíru se chce dotknout a prožít Kristovu lásku. Proč? Venuše – láska, hodnota je zraněná tak, že ztratila cenu, víru. Jako každý hříšník, když se setkal s Kristem, zažil Kristovu lásku – bezpodmínečnost, tak i my máme v sobě touhu zažít bezpodmínečnou lásku. Hledáme Kristovu lásku, abychom tím vyléčili své hluboké poranění. Žena u muže hledá, aby byla milována bez podmínek. Pak žena muži odevzdá veškeré bohatství, které má. Ale muž, mužský princip – světlo, musí projít zkouškou, jestli ženský princip dokáže milovat i v temnotě ženského principu. Miluje Slunce – světlo, muž, zraněnou a nedokonalou ženu? Toto se nyní děje mezi mužským a ženským principem, ať vědomě či nevědomě.

Slunce má být světlem a má mít jasný směr. Ženský princip – Venuše potřebuje cítit, že je vyvolená. To znamená, aby Láska byla vyvolená!

Oba dva principy máme v sobě – Slunce i Venuši. Tento proces může procházet v našem prožívání a zrání. Možnost dotknutí se ve svém nitru Kristovy lásky. Nečekejme ji zvenku, pokud ji nedokážeme prožít uvnitř sebe k sobě či k druhému. Mohou být vyléčena hluboká zranění. Mohou být rozpouštěny touhy a vazby s druhým principem, které pocházejí z minulých reinkarnací a již nejsou v tomto životě aktuální – přínosné. Mohou se rozpustit vazby duší ke staré lásce (ke staré formě lásky), kde tato láska uvízla – zůstala. Nyní udělaly rozdílný vývojový posun a již nemají společnou cestu. Na druhé straně přichází naplnění vztahů duší. Těch, které se mají potkat a naplnit svou partnerskou cestu. Mají možnost nalézt novou cestu, nový způsob. Záleží, čemu se láska zasvětí.

Procházíme oceněním sebe sama skrze odpuštění a zapomenutí. Odpuštění není možné bez zapomenutí – opuštění toho starého.

Opatrně na růžové brýle a chtít vidět jen to krásné. U toho, kdo moc vykřikuje, jak moc miluje, se ukáže, jak jeho láska je povrchní. Láska, když je, tak nepotřebuje dokazování. Ona prostě bytostně JE. Zamilovanost potřebuje okázalosti a vykřikování lásky, protože ta si na lásku jen hraje.

Na konjunkci Slunce a Venuše je harmonický aspekt od Saturna, který ukazuje na zrání v oblasti lásky a vědomí sebe sama. Pokud si tedy tento proces prožijeme uvnitř sebe sama, tak je to nejhlubší možné zrání, které je jako stavební kámen. Základ pro nové, které teprve přijde. Následně se to projeví ve hmotě, ve vztazích, v hodnotách a hojnosti.

Úplněk 24. 10. je velmi dynamický, hektický a překvapující. Dostaneme se do situace, které jsme se chtěli vyhnout. Nyní budeme před tuto situaci postaveni a jediná cesta je jí projít, prožít. Vede nás to k projevení ryzího, ničím nezkaleného a spontánního projevu vlastní přirozenosti.

Merkur v konjunkci s Jupiterem ve Štíru ukazuje na optimistickou mysl, která je plná naděje a víry. Dobré obchody, smlouvy, otevřená komunikace, nové podněty a plány.

Ve sváteční neděli 28. 10. se retrográdní Venuše dostává do konjunkce se Sluncem při vzniku nezávislého státu Československa. Důležitá doba, která nám umožňuje uvědomit si lásku ke své vlasti. Uvědomit si, jakou má pro nás hodnotu. Máme možnost přehodnotit, jaký máme vztah k české zemi, k naší historii. Pokud sami nedáme hodnotu a ocenění našemu národu, nemůžeme ji očekávat ani zvenku. Pokud my sami si nevážíme, že patříme k českému národu, nemohou si nás vážit ani druzí, národy jiných zemí. Je pro nás důležité, abychom projevili svou víru, pravdu a lásku ke své zemi. Jasně a zřetelně projevili, kým je český národ. Procítit vlastenectví v sobě.

Věřme tomu, že pravda a láska vždy vítězí.

S Láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Reklamy

Horoskop na obdobie 15. 10. – 21. 10. 2018

Láska hory přenáší

V tomto týdnu je nejaktuálnější téma Venuše v kvadratuře na Černou lunu.

Nebylo mi dovoleno psát dříve, než bylo vše potřebné odhaleno událostmi a okolnostmi v realitě. Ano, téma je láska. Hodnota lásky pro nás. Venuše je retrográdní ve Štíru a to ukazuje, že se vracíme někam velmi hluboko do svých pocitů. Někam, kde jsme možná zapomněli, vzdali či popřeli svou lásku. Proč? Možná jsme někoho milovali, ale okolnosti nepřály, aby se láska naplnila. Nebo byl někdo pro nás nedosažitelný, nedostupný. Anebo forma lásky nenaplňovala představu, jak měl vztah vypadat? V tomto případě nám tedy nešlo o druhého člověka, ale o formu a naplnění své představy. Tím vším jsme popřeli svou lásku. Vše, co v hloubce našeho nitra zůstalo, se nyní zviditelňuje skrze připomenutí staré lásky, formou snů a okolností, které vám tyto staré situace připomenou. Téma je láska a pravdivost svých citů. Jestli milujeme, milujeme člověka. Je podstatný člověk, ne forma vztahu. Dostáváme se do situací, kdy poslechneme svou lásku a projevíme ji, i přes riziko odmítnutí. Strach z odmítnutí a zjištění, že nás ten druhý nemiluje, je to, co nám brání být pravdiví v lásce. Když je vám upřímně projevena láska, ucítíte, jaké city k tomu druhému vy sami pociťujete. Když vy projevíte lásku, ten druhý si díky tomu může uvědomit své city k vám.

Dochází k nedorozumění a kde se necítíme být milovaní, tam se cítíme být právě odmítnutí. Tím si říkáme o více pozornosti a lásky, i když bohužel negativním způsobem. Někde vnitřně člověk strádá.

Když nám nejde o naplnění formy, ale druhého opravdu milujeme, dokážeme krizi a nepochopení překonat právě díky lásce. Cítíme, že s tím druhým chceme být a on s námi. To nám pomáhá nalézt řešení, rozpustit negativní pocity a pokračovat v lásce.

Saturn v harmonii s Venuší ukazuje na zrání v oblasti lásky. Proměny v prožívání a pochopení lásky jsou trvalé a hluboké. Povrchní vztahy skončí. City, které se vydávaly za lásku, se ukáží v pravdivosti. Ano, můžeme si i uvědomit, že toho druhého nemilujeme.

Merkur se dostává do harmonického aspektu s Neptunem do 22. 10., což přináší jemnost, citlivost v komunikaci a schopnost sdělit ty nejcitlivější a nejhlubší myšlenky. Člověk dostává inspiraci, zesiluje intuice a vedení vyššího Já, které člověka směřuje, aby byl naplněn vyšší záměr. Objeví se silné a živé sny, které pomohou k prožitku harmonizování a naplnění pochopení lásky.

Opatrně na potřebu mít poslední slovo a druhého přesvědčit o své pravdě. Merkur se dostává do disharmonie s Marsem ve Vodnáři 14. – 24. 10., což je aspekt hádavosti. Jak skončí spojení mezi Merkurem a Neptunem, tak se tento disharmonický aspekt zvýrazní.

Jupiter v trigonu s Chironem ukazuje na léčení příběhu. Víra Tvá tě uzdraví, a to platí v každé situaci. Každá situace má řešení, když je tam víra, naděje a láska. Procházíme dobou, kdy dokončujeme důležitá pochopení a může dojít k procitnutí.

Slunce se dostává 18. – 29. 10. do opozice s Uranem. Připravte se, že především v lásce bude vše jinak. Zrychlí se události, zesílí intuice, tvoření, inspirace a nové možnosti. Nastane více uspěchanosti a chaosu. Je to velmi podnětný čas, kdy velká rychlost střídání událostí tak trochu rozvíří staré formy, které budeme muset opustit. Více budeme cestovat a rychle měnit místa. Bude se po nás chtít autentičnost, pravdivost a upřímnost. Schopnost se přizpůsobit a reagovat na nové příležitosti. Bude se tvořit nové.

To více rozepíši v horoskopu na další týden, než se vydám na cesty.

Těším se na další objevování s vámi.

S láskou Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Dosažení vyšších cílů – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, jste vedeni k sobě samým, jste vedeni do nitra. Čas vás zastavuje, abyste byli schopni pozměnit své zažité sklony. Čas vám přináší otevření mnoha důležitých témat, aby byla zpracována a dokončena. Mnozí se oprošťujete od závislostí. Mnozí jste však stále zaměřeni na své materiální životy a nechcete toto uvolnit, držíte se a posilujete své strachy. Proto bude muset být do těchto neladících napojení zasaženo. Neboť duše již nechtějí stále dokola opakovat, duše jsou vzrušené z toho, že by mohly dosáhnout vyšších cílů. A k tomu vás také povedou, lidé Země. Pokud se nebudete chtít pustit, budete odtrženi. Pokud se uvolníte, bude vám pomáháno. Mnohé duše se stále ještě rozhodují, že opustí tuto realitu. Jsou velice frustrované a vyčerpané. Je zde velký tlak na vyléčení minulosti, k návratu k sobě samým, na cestu do nitra. Neboť pouze tak si můžete uvědomit, kudy vede cesta.

Lidé Země, toto již není hra. Ze hry se stává vážná věc. Negativní strana hraje o každého a proto je zde snadná možnost přehoupnout se tam, odkud není cesty zpět. Je to velice tenká hranice a pak již stačí jen malý krok a budete ztraceni. Je čas, abyste pochopili, kdo jste a jaká je vaše vnitřní podstata, pouze tak budete chráněni a budete moci být také zachráněni. Všímejte si maličkostí, projevů a reakcí sebe samých na věci okolní, buďte bdělí. Mnozí jsou pod vlivem některých entit a riskují sami sebe, své životy a své duše, žijí extrémně. Pak ale také extrémně skončí v této realitě. Věnujte pozornost svým snům. Nyní více, nežli jindy dostáváte varování, odpovědi a také rady. I přesto, že sen může být pouze obyčejným a nezajímavým příběhem. I přesto je v něm schováno něco, co si zasluhuje pozornost.

Věci skryté a tajné se začínají vynořovat na světlo. Uvědomte si, kam vás táhne vaše vnitřní naladění a následujte tento hlas. I přes to, že mnohdy toto logicky nechápete. Je čas velice silných emocí. Proto se snažte chápat ostatní a reagujte teprve po nějaké době, nebuďte zbrklí. Zabráníte tím zbytečným hádkám. Je to boj o energii. Lidé Země, věci se dějí a budou dít. A je pouze na vás, jak k tomuto budete přistupovat, jak nazírat a jak reagovat. Pobývejte v přírodě a učte se od ní. Propojujte se s matkou Zemí, choďte bosí a dívejte se do Slunce. Čas se chýlí a otevírá se vám rajská zahrada. Ale také jáma lvová. Máte na výběr. A vy přesně víte, co máte dělat. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Kryon v Berkeley Springs – 4. část – Scénáře budoucnosti

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs, Západní Virginie, 15. dubna 2018

Úvodní channeling Marilyn Harper – ADIRONNDA

Takže se říká: „Mějte dobrý den, hm?“ To je tak pěkné, že vás vidíme, vaše světlo, váš jas. Objevuje se teď v mnoha různých barvách. Věříme, že ukazují schopnosti vaší innate. Hahaha (Adironnda se směje radostí nad vědomím našich schopností – které si lidstvo zatím ne příliš uvědomuje – pozn. překl.). Ano, nahlížíte do svého srdce. Prosím, udržujte tu energii vycházející z vašeho srdce, zatímco se rozšiřuje a přesahuje všechno, o čem jste si mysleli, že jste. Přesahuje všechno, o čem jste si mysleli, že je to možné. Uvědomte si a přijměte tuto energii, tuto lásku, tuto harmonii, toto spojení se všemi ostatními bytostmi na planetě. Jste světlo světa. Světlo už nemůžete skrývat pod košíkem. Nemůžete je skrývat, protože je tak jasné, že bude zářit skrz škvíry v pletivu košíku. Chci, abyste zhluboka dýchali a ukotvili energii, kterou tady tento víkend zažíváte, energii lásky, světla a spojení, do fyzické části vašeho těla. Pak stačí jen lehce zaťukat a znovu se k této energii můžete vrátit.

Všechno je energie, že? Záměr je vším. Stejně jako jsme mluvili o té nádherné bytosti, která má snubní prsten, a která se přesunula do jiné dimenze, vnímejte ji ve svém emočním těle a vězte, že emocionální tělo vrátí tuto energii zpátky k vám. Protože tím propojovacím článkem je vaše srdce. Vaše srdce stimuluje všechny ostatní aktivity ve vašem těle. Takže, když vdechujete toto srdce do svého urychlení, vězte, že v tento okamžik jste víc „vámi“ (svým skutečným Já) než jste kdy mohli být. Jste „vámi“ s vašimi dary, talenty, schopnostmi, radostí, svými úžasnými schopnostmi; to je to, co jste. Potřebujeme se ujistit, že to chápete.

Prošli jsme numerologii, zatímco jsme vytvářeli spojení. Naučili jsme se tolik věcí, nové aspekty, které ovlivňují srdce a které nyní věda podporuje. Věda potvrzuje skutečnost, že záměr vytváří všechny věci. Vdechněte to do sebe. Tak jaký je váš záměr? A pokud máte problém s tím vdechnout to do sebe, vraťte se do svého světa a prožijte, jak vás tento svět tlačí zpátky, což? Už jste to někdy zažili. To je protiklad (antiteze), jak řekl náš drahý Kryon, nebo Lee. Jeden z nich řekl, že když světlo začne tak jasně zářit, může se objevit protiklad tohoto světla a trochu jej stlačit. A přesto to způsobí, že vaše světlo se rozšiřuje. Využívejte teď silnou pozici světla. Udržujte tuto energii, protože jste novými lidskými bytostmi. Tuto energii nemůžete propást, promeškat. Nemůžete si myslet: „No, jsou tu noví lidé, ale já to opravdu nejsem.“ No, myslet si to můžete, je to vaše volba. Ale tohle byste si vybrali? Tomu nevěříme.

Vidíte, měli jste tento víkend mnoho, mnoho zážitků. Někteří z vás se několikrát dostali do své Akáši. Pokud zde sedíte v této místnosti, v jiné místnosti nebo ve své ložnici, ve svém hotelovém pokoji, možná ve svém domě, víte, že Akáša je nástrojem pro váš vlastní vývoj. Nejde jen o plánování her. Ach, byli jste už jednou kloboučníky. Ano, jak tuto dovednost teď využíváte? Jak teď otevíráte lidem korunní čakru, když jste dřív byli kloboučníky? Jak rozumíte tomu, že Akáša je nástroj vašeho evolučního bytí? Akáša jste vy. Je v každé buňce vašeho těla. Nemůžete do ní vniknout, i když je všude bílá, kdybyste do ní vstoupili. Vězte, že byste se jen mohli dívat na vánici. Vyndejte si sluneční brýle a nasaďte si je.

Víte, všechno souvisí se vším, všechno. Neexistují žádné náhody. Každý detail vašeho života je pro vás důležitý, abyste jej vzali na vědomí a zapamatovali si jej. Máte příležitost integrovat některé z těchto detailů tak, aby již neovlivňovaly vaše další rozhodování. To je to, co jsme právě udělali. Vdechněte tento záměr: „Jsem ochoten odpustit vše, především sobě. Já jsem to já jsem, jsem dar pro všechny, s nimiž se setkávám.“ Vdechněte to.

Já jsem to já jsem, jsem dar pro všechny, se kterými se setkávám, a nesu svou innate, kamkoli kráčím.“  Vdechněte to. „Nesu s sebou svou innate, kamkoli jdu, protože nemůžeme být odděleni. Jsme jedním ve všech věcech, na všech místech, jsme jedním v radosti a lásce, v míru, v pravdě, ve vaší pravdě.

Vidíte, drahé bytosti světla, vy jste tou pravdou. Známe všechny staré příběhy, které jste sami sobě vyprávěli. Jen se nad nimi zasmějte. Haha. Pamatujete si, kdy se to stalo? Nebylo to legrační, když jste spadli do studny a nemohli se odsud dostat? Hahaha. V příštím životě se můžete naučit plavat. (Publikum se směje.) Rozumíte, neexistuje žádná smrt. Prostě pokračujete dál. A když jste chytřejší, co se pak stane? Všechno! Důvěřujte sami sobě, drazí, své lásce, svému světlu, své vizi, svému míru.  Ale především věřte sobě a budete vědět, jak žít.

Namasté.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

(Tohle bude) jiný způsob channelingu, ne nutně poselství, ale tři potenciály. Toto setkání zorganizoval a pořádá jeden z těch, kterým se říká futuristé. Futurista využívá svůj život nebo energii k tomu, aby předpovídal, co přijde, a podle svých předpovědí připravuje laskavý způsob uspořádání věcí tak, aby byly sladěné s tím, co lze očekávat. To je futurista. A na počest toho chci namalovat obraz tří věcí, které můžete ve své budoucnosti očekávat. Vytvořím jej na základě dotazů, které jste dnes položili mému partnerovi.

Jedna z otázek se týkala elektroniky, strojů, budoucnosti toho, co se nazývá „umělá inteligence“. Kam to celé vede? Vzniká tím nějaké nebezpečí pro lidi? Propadne se lidstvo do temné díry vlastního stvoření, protože zkonstruovalo stroje, které se proti němu obrátí? Budou (stroje) dělat věci, které předpověděly a vyprávěly vaše filmy? A tady je odpověď: Nevíte, co nevíte. A tím myslím, že to, co přijde v budoucnu, nemůžete předvídat na základě čehokoli, co jste zažili v minulosti. Vývoj systému obvodů, umělé inteligence a vývoj technologie za posledních 50 let nelze aplikovat na dalších 50 let. A důvodem je systémový posun paradigmatu. A to se může stát pouze s vědomím, které mění své očekávání ohledně toho, co chcete.

Co se děje teď? Tři scénáře. Dám vám scénáře v časové ose, která není definovaná roky, ale pozicemi. Jedna, dvě, tři, znamená první, druhý, třetí scénář budoucnosti. To, co vám řeknu, je reálné. Není to předpověď Kryona. Je to to, co jste vy i Kryon už viděli na jiných místech v jiných dobách. „Jak je to možné? Mluvíš o Zemi?“ Ne. Vzpomeňte si, staré duše, že jste velmi staré duše. Před časem jsme vám předali channeling „Jak jste staří“ (7. dubna 2018 – pozn. překl.). A ten vás přemístil na jiné planety svobodné volby, které prošly tímto posunem v jiné době. Mnozí z vás se probouzí a rozpomínají se na to, co přichází a co je třeba udělat. Začne to zmírňovat váš strach z toho, co vidíte, protože se na určité úrovni rozpomínáte, kam by to mohlo vést. Budoucnost zcela závisí na svobodné volbě. To jste vy. Jak rychle to uskutečníte, je věcí svobodné volby. To jste vy. Pokud bych tedy řekl padesát nebo sto let, což neřeknu, bylo by to mylné. Zda to proběhne rychleji nebo pomaleji, závisí na vás. Objeví se nějaká překvapení a ta překvapení v technologii budou taková, že by na ně nikdo nepomyslel. Nikdo je ještě nevynalezl.

Scénář 1

Číslo jedna. Není to nutně vzdálená budoucnost, ale je to číslo jedna. Bude to první krok. To, co vám teď předám na třech příkladech, má co do činění s vámi, s laskavou léčivou technologií lidí. Zjistíte, že v budoucnu se elektronika zaměří na zdraví. Zaměří se dovnitř na schopnost člověka vyvinout technologii, která je laskavá a pomáhá léčit. V současné době se elektronika nezaměřuje dovnitř, ale směrem ven. Něco používáte, něco to udělá, v tomto konkrétním případě jde o vnější vývoj. Ale tohle je vnitřní evoluce. Elektronika, stroje, všechny tyto věci směřují dovnitř a obracejí se k lepšímu pochopení lidského těla. Předám vám první scénář. Zahrnuje vynálezy, které se dosud neobjevily, procesy, kterým zatím nerozumíte, ale už jsou na cestě.

Pacient s rakovinou se ohlásí v nemocnici, ulehne, ale místo operace se stane něco jiného. Jedna nepatrná, malá injekce předá do těla něco, co byste nečekali. Někdo by to ve vaší starší energii mohl nazvat mikrorobotikou. Ale ta to není. Ach, je to něco nového. A pokud byste mohli prozkoumat miliony těch malých věcí, které se dostanou do krevního oběhu, byli byste překvapeni a řekli byste: „Nejsem si jist, zda je to opravdu možné, Kryone, protože jsou stejně velké jako malé buňky, ne větší než buňka, kterou sotva můžeme vidět pouhým okem.“ Stovky tisíc, ne-li miliony, všechny postupují (krevním oběhem), ale nejsou to roboti.

Není to nic takového jako umělá inteligence, protože se to stalo něčím jiným. Stalo se to inteligencí člověka, který se podílí na léčbě. Představte si to takto. Co kdybyste mohli vzít část kmenové buňky, kterou jste vy, která má vaše vědomí, vaši laskavost, která by vám nikdy neublížila, která není umělá, a vy byste ji vložili do mikroskopického stroje. Buňka, kterou řídí vaše vědomí, vede zbytek této části – částečně elektronicky, částečně mechanicky – krevním oběhem na místo, kde je nádor. A doslova za méně než 15 minut se všechny shromáždí kolem nádoru. Není to robot. Není to umělá inteligence. Jste to vy, kdo si je vkládá prostřednictvím objevů, které tu ještě nejsou, zázračným způsobem do svého vlastního těla. Část je biologie, část stroj, část elektronika, všechno dohromady v laskavém scénáři, který se shromáždí kolem nádoru a zničí ho procesem, o němž nic nevíte. Zničí! Malý náznak: Co zničí onemocnění? Skalpel ne, o tom nemluvím. Co může zničit nemoci? Je to první vlna pochopení, kterou vložíte do vědomí do bezprostřední blízkosti nádoru (Kryon se směje) a ten začne mizet. Rozplyne se. Nemá na výběr, protože má kolem sebe milióny vašich malých „já“. Je to možné? Je něco takového vůbec uskutečnitelné? Právě jsem vám předal realitu, která nastane.

Scénář 2

No, tento (scénář) je archaický ve srovnání s dalším příkladem. O kolik let skočíme do budoucnosti? Záleží na vás, o kolik let. Pacient s rakovinou se ohlásí v budově a ta budova může mít ceduli, na kterém stojí Skupina V – Kompletní a úplné uzdravení – vše z jedné ruky pro odstranění nemocí. A pacient s rakovinou vejde do budovy. Neexistuje žádná injekce. Toto je vrchol a evoluce virtuální reality. Dnes stojíte teprve na jejím začátku. Nasadíte si brýle, rozhlédnete se a uvidíte program. Můžete se rozhlížet kolem dokola, přemístit do krásné přírody, poslouchat zvuky přírody. A přitom vnímáte, že tato virtuální realita je všude kolem vás. Drazí, to je jen hračka ve srovnání s tím, co vám předám!

Půjdete na určité místo a posadíte se. Nebudu popisovat přístroj, to by jej prozradilo. Přijde, bude vynalezen, už je v mysli a Akáše těch, kteří jej vynaleznou. A za okamžik nebo dva se ocitnete na jiném místě, ve virtuální realitě, ve které můžete vstát, jít a být. Je tak reálná, že se můžete spojit s ostatními, ne s programem, ale s ostatními inteligencemi, které jsou lidské. Jsou tam, aby vám pomohly. Nic není umělé, kromě věcí, které vidíte. A co vidíte, je léčebné centrum a v tomto léčebném centru příběh v příběhu. Vejdete do budovy a lehnete si. Nad hlavou je obrazovka a na obrazovce je váš nádor. Lehnete si z určitého důvodu, abyste se cítili uvolnění a šťastní, plní pochopení. Nejde o žádnou distribuci jedním nebo druhým způsobem do krve, ani směrem k vaší hlavě, ani k nohám. Takhle je to normální, jste v pozici neutrality. Obrazovka je nad vámi a vy začnete rozpoznávat svůj nádor. Dají vám něco, co se nazývá pádla. Nebudu to popisovat, tím by se to prozradilo. A tím budete manipulovat léčení vlastního nádoru, ale to není vše, budete také používat některé zvuky. Budete trochu zpívat, a budou tam také nějaké afirmativní druhy melodií a zvuků, které budete vyluzovat, během určitého časového plánu, který jste si nacvičili a který znáte. Je to tak skutečné. Jste v jiném světě, a přesto budete současně sedět na židli nebo možná ležet na lehátku, ale budete mít pocit, jako byste mohli stát, být, něco dělat v reálném světě. Ale v něm nejste, jste ve virtuálním světě. A pak se to stane. V tom virtuálním světě uvidíte, jak léčíte svůj vlastní nádor. Vidíte, jak se začne zmenšovat až do úplného uzdravení, dostaví se pocit radosti. Začínáte vidět své vlastní uzdravení tak hlubokým způsobem a uvědomujete si: „To je skvělé, to je úžasné. Podívej, co dělám!“ Virtuální zážitek trvá jeden den nebo více. Je to tak skutečné, že během této doby jíte a jste živeni ve virtuální situaci, tak je to skutečné. Vstanete, až svůj nádor rozpustíte, až mu zazpíváte a bude pryč. Nejste však ještě hotovi. Projdete ještě vyšetřením. A tak sedíte a lékaři začínají testovat, zda je nádor pryč. A to taky je. Vidíte výsledky. Vidíte chemii, vidíte záznamy. A lékaři vám potřesou rukou a řeknou: „Blahopřejeme, je pryč.“ To vše ve virtuálním světě. A až nastane čas, abyste se vrátili do reálného světa, pomalu vás vrátí zpátky. Nenasadili jste si žádné ochranné brýle, drazí. Neřeknu vám, co jste udělali, ale bylo to kompletní, obklopovalo vás to. Neexistuje nic srovnatelného s tímto virtuálním světem, je to téměř takové, jako kdybyste se vydali do jiné dimenze. Nechceme to však prozradit.  A když se vrátíte, nikdo nebude provádět žádné testy, aby se zjistilo, jak to dopadlo, protože budou vědět, že došlo k úplnému uzdravení. Pochopíte, že jste svým vlastním vědomím realizovali úplné a kompletní vyléčení, které jste provedli sami pomocí virtuálního léčebného vzorce. A odejdete bez rakoviny. To je síla budoucnosti, protože budoucnost si uvědomí, čeho je vědomí schopné a čím může být. Toto je druhý scénář.

Scénář 3

Jeden z dotazů mířil na multidimenzionálního člověka. Abych vám to předal: k tomu směřujete sami, bez přístrojů, bez čehokoli virtuálního, bez jakékoli chemie. To je evoluce. Nechci vám říkat, jak dlouho to může trvat. Záleží to na vás. Ale dovolte mi, abych vám představil něco, co nefunguje ve vašem těle. Dokonce ani nevíte, že to existuje. Je to prostě tak, jak to je, a vy jste to přijali. Říká se tomu innate. Jak vnímáte to, že jste nejvýš vyvinuté stvoření na planetě, s intelektem, kterým můžete zkoumat svou vlastní bytost, proč existujete, proč jste tady, abyste říkali slova „Já jsem to Já jsem“, a přesto existuje ve vašem těle jiný proces, který je chytřejší než vy? Potřebujete testování svalů, kineziologii, abyste zjistili něco, co byste měli vědět, ale nevíte to, protože jste odděleni od své vlastní chemie. Dovolte mi logickou otázku, zda to dává smysl, abyste byli takovým způsobem vytvořeni? A odpověď je, ne. Není to logické a ani to nepomáhá přežití. Chytne se vás nějaká nemoc a vy o ní nevíte, dokud to nezačne bolet. Musíte získat přístup k innate, která je zcela a úplně oddělená, prostřednictvím archaických procesů. Opravdu? Skutečně s vámi nemůže mluvit. Může vám dát signály. Nemůže s vámi mluvit, ne doopravdy. Jen znamení tady, znamení tam.

Innate, inteligentní tělo. Multidimenzionální člověk bude používat tento dvacátý čtvrtý pár chromozomů, o kterém si myslíte, že ho nemáte. Ach, lidé s 23 páry chromozomů, ten dvacátý čtvrtý je multidimenzionální. Není ještě pochopen, rozeznán ani rozpoznán. To je to, co vám Plejáďané dali pro současnost. Začne ve vás působit, generace po generaci, až se začne vědomí rozšiřovat a začnete vidět věci, začnete vidět kvantové věci, se tato dvojitá šroubovice odhalí. A vy s překvapením zjistíte: „Páni, je tam toho víc, než jsme si mysleli!” A co to udělá? První věc, kterou uvidíte, budou děti, které se budou rodit ve spojení sami se sebou, se svým vědomím a se svou innate. Budou svými vlastními léčiteli. Budou vědět všechno o své chemii v krvi i bez testu. Budou okamžitě vědět, jestli se nějaká nemoc nepokouší na ně přichytit, okamžitě v té chvíli, kdy se to stane, místo aby čekali, až něco začne růst a začnou mít bolesti. Budou mít svou vlastní medicínskou intuici, a lidé uvidí toto první stadium a řeknou: „To je neuvěřitelné, to není normální…Nejprve je budou pokládat za zvláštní a neobvyklé a budou je izolovat, protože nejsou normální. (Kryon se směje) Vítejte na Zemi. To je to, co děláte, že? To děláte autistům, ne? Protože to nevidíte přicházet. Nevidíte mudrce budoucnosti. Vidíte jen neobvyklou skupinu dětí, které mají podivnou komunikaci, která je ve staré energii obtížná, protože dál jste se ještě nedostali a nevíte, co přichází. Vy se v nich nevidíte, že? Nelineární myslitelé, to jsou oni. Začíná se to projevovat mnoha způsoby. Podívejte se na to, co dokáží dělat, co vy nedokážete, a to vám dá důkaz o tom, kdo jsou. Přichází to. Tento multidimenzionální kousek vaší DNA, kterou ještě nedokážete ani vidět, spojí vaše vědomí s vaší innate.

Teď to uzavřu takto. To, s čím je vaše innate spojena, je také záhada, kterou jen tak lehko nevyřešíte. Nazývá se Akáša člověka. Začínáte se spojovat se svou Akášou. Co víte o Akáše? Je to něco, co tě často obtěžuje, protože se rozpomíná jen na špatné věci. To jsou věci, se kterými stále ještě pracujete, a to celkem úspěšně. Ale pracujete s nimi, přestože nejsou zřejmé. Zatím ještě nejsou vloženy do vašeho vědomí, ale budou, což vám umožní plný přístup k moudrosti minulosti, plný přístup k propuštění všech negativních věcí. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších evolučních kroků lidstva, sňatek Akáši, innate a vědomí. To bude multidimenzionální člověk. A až se to stane, pak budete zkoumat skutečnost, že možná pocházíte od Plejáďanů a budete vědět, kdo jsou. Pochopíte, že to je všechno součástí scénáře spojení, soudržnosti s vašimi bratry a sestrami z hvězd. To je budoucnost.

Už brzy, Kryone? (Kryon se směje) Ne dost brzy. Ne dost brzy, ale budete při tom. Každý z vás, na základě svobodné volby, se bude vracet a zlepšovat, zlepšovat ve světě, který nabízí tolik příslibů. Proč, Kryone, proč to všechno? Co když vám řeknu následující? Přijde čas, drazí, kdy bude vaším úkolem osít jinou civilizaci na jiném vzdáleném místě a dát vzniknout soucitnému jednání jinde v galaxii. Rozumíte tomu? Jak důležití jste v tomto klíčovém okamžiku? Je tolik tajemství, dalo by se říct, která musí být všechna odhalena. A vy budete při tom. Neobávejte se těchto věcí, protože pocházejí od vás. To je dnešní poselství.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com –  Future scenarios – New human – MP3 – 30:39

 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop na obdobie 8. 10. – 14. 10. 2018

Molo, které po bouři potřebuje opravu

Novoluní ve Vahách nastalo 9. 10. v 5: 47 hodin na sabiánském symbolu: „Molo, které po bouři potřebuje opravu.“ Klíčová myšlenka: Potřeba udržovat v činnosti pevná spojení mezi širým Nevědomím a vědomím ega.

Slunce a Luna je v disharmonickém aspektu na Pluta, což znamená, že co člověk vybudoval na falešné iluzi harmonie, bude vyššími silami rozbořeno. Ukáže se pravda harmonie. V době bouře se projeví síla a slabost člověka. To, co je zbořeno, bylo postaveno bez pilířů, které nebyly ukotveny v nevědomí. Jinak řečeno, neprozkoumaly se nevědomé hloubky, aby bylo vyneseno a přijato. Když poznám a přijmu své emoce z nevědomí, mohu stabilně postavit pilíře pro molo. Uvidění sám sebe v pravdě a to, co nevidím, mi zviditelňují druzí. Když něco vidíte na druhém a vás to provokuje nebo to odmítáte, že vy rozhodněte takoví nejste, tak si lžete. Hledejte proto tyto vlastnosti u sebe, hledejte, kde je žijete. Žijete je nevědomě. Člověk vědomý neznamená, že je bez emocí a již neprojevuje negativní emoce. Ale plně je přijímá, uvědomuje si, jaká emoce skrze něho prochází a proč. Přijímá své autentické projevení, protože přes ego má projít přirozený projev, který je spojený s procesem těla. Když člověk zná tyto procesy, neodmítá prožití bolesti, vzteku, lítosti, a protože s tím umí následně pracovat, snadněji a rychleji z nich vystoupí.

Představte si vědomou ženu, které zemře dítě. Myslíte, že tato žena nebude cítit nic, protože je vědomá? Žena prožije tuto situaci z několika rovin a zároveň si je uvědomuje. Z roviny pochopení a přijetí boží vůle, plánu duše dítě a jejího, tedy poznání a obohacení z tohoto prožitku, které využije pro lidské projevení ve hmotě. Přesto také prožije bolest lidské matky, když ztratí dítě. Projeví pláč, upadne do zoufalství, do zloby na osud, na Boha, do apatie. Toto všechno přirozeně projde ženou, která přijde o dítě. Vědomá žena ví, že je v pořádku tyto emoce skrze sebe nechat projít, aby se mohla znova postavit do své síly. Pokud by nějakou emoci potlačila, už by nebyla ve své síle, protože potlačenou bolest by celou dobu sebou nesla.

Novoluní zaktivovalo projevení skrytých sil, které nám mají pomoci k větší pravdivosti k sobě samým. Merkur v opozici na Urana do 12. 10. ukazuje na neklidnou mysl, které se těžko soustředí, ale přes chaos se mohou objevit nová pochopení. Efekty aha, takhle je to. Buďte opatrní na cestách a stále platí, spěchejte pomalu. V tomto týdnu můžete dostat nové informace, uvědomění a nové pohledy na sebe, na minulost, která ovlivní budoucnost.

Kvadratura mezi Plutem v Kozorohu nedovolí Slunci ve Vahách manipulovat. Váhy na to často nevypadají, ale zájem dostat to, co chtějí, lze i přes manipulaci pasivitou, nerozhodností a tak zvanou harmonií. Váhy jsou kardinální znamení, což dává energii dosáhnout svého. Neřekne se nic na přímo, vždy je to za něčím schované. A Pluto nyní tyto hry Vah zviditelní.

V politice se rozehrají hledání kompromisů. Myslíte, že kompromis je správně? Lepší je hledat oboustranné vítězství. Jaký je cíl, o co nám jde? O osobní prospěch nebo o naplnění vyššího zájmu? Je to jedno, jestli jde o politiku či osobní život. Pravou tvář člověka poznáte z různých situací. Jak člověk řídí, jak přistupuje k vaření, jak se stará o domácnost, jak přistupuje k práci. Být ohleduplný je zájem o toho druhého. Co má rád, co mu prospívá, co mu škodí, kdy potřebuje podpořit. Když si lidé řeknou, o co jim jde, dokáží tam oboustranně směřovat, už není potřeba prosazovat si svou vůli. Pokud se ale nebere ohled na druhého, musí proběhnout nastavení hranic.

V tomto týdnu jsou důležité hranice a uvědomování si, kde manipuluji a kde je třeba nastavit hranici. S kým dokáži naplnit vyšší záměr, kdo mě inspiruje a kdo mě stahuje dolů.

Merkur se dostává do konjunkce s retrográdní Venuší 13. – 18. 10., kdy téma lásky z minulosti se navrátí do přítomnosti. Proces Venuše, který jsem popisovala v minulém týdnu, se nyní dostane více do myšlenek. Objeví se potřeba minulosti porozumět, pochopit a vykomunikovat. Ženy budou potřebovat mluvit o svých bolestech, zraněních a pochybnostech. Muži by měli ženě dát prostor a vyslechnout je, aniž by si „stížnosti“ brali osobně, protože se tam promítají usazené emoce z minulosti a jiných reinkarnací. Aktivují se emoční zápisy v paměti duše. Nejsou to jen negativní emoce, ale i možné emoční prožití pravé lásky, kterou někde ztratily. Je to volání lásky, sjednocení, harmonie.

Stále ještě ale působí disharmonický aspekt mezi Venuší a Marsem, což ukazuje, že to k harmonickému partnerství moc nevede. Ženy mohou mít pocit, že jsou na to samy a chybí jim mužská náruč, která je nehodnotí, ale jen miluje. Možná může dojít i k rozhodnutí, že taková neharmonie ve vztahu je k nežití. Když se vedle někoho cítíme špatně, proč zůstáváme ve vztahu? Pro ženu můžete muži udělat jen jednu věc, milovat ji. Když žena spadne do emocí, ve kterých se začne topit, potřebuje jen cítit vaši lásku a nejlépe vaše objetí.

Příznivý aspekt mezi Saturnem a Merkurem podporuje střízlivost, zralost a moudrost.

Merkur ve Štíru je v kvadratuře na Černou lunu ve Vodnáři 12. – 17. 10. a v této době buďte velmi pozorní na své myšlenky, na svá slova. Myšlenky jsou energetické vlny, které v této době jsou těžké, negativní, manipulativní. Pokud vaše mysl začne utvářet negativní myšlenky, přitáhnete si negativní okolnosti a lidi. Je proto potřeba udržovat klid a světlo v myšlenkách, být pozorní na svá slova. Je tady možnost záměrného ublížení přes slovo. Hra ega je silná a používá se přes vloženou informaci. Ve veřejnosti se objeví hodně negativních zpráv a lživých informací. Tím, že Merkur je spojený s Venuší, tak cesta je přes lásku a naději. Již v neděli se ale Venuše dostane přímo do kvadratury s Černou lunou 14. – 21. 10. a popsáním této konstelace bych jen více tuto energii podpořila.

Pravdou je, že tam, kde je skutečná láska, tak každou bolest, nepochopení či rozepři láska rozpustí. Necítíte nic, co by vám bránilo, toho druhého milovat. A na konci je láska, ta zůstává. Když opravdu milujete, vše se rozpouští a vy cítíte nejsilněji Lásku.

Láska i hory přenáší.

S láskou Petra Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Sebaláska

“Myslím, že najdôležitejšou vecou v živote je sebaláska, pretože keď nemáš sebalásku, úctu ku všetkému na tvojom vlastnom tele, tvojej vlastnej duši, tvojej vlastnej schránke, ako potom môžeš mať naozajstný vzťah s kýmkoľvek iným?”
~ Shailene Woodley

A womans’s hands crossed over her chest. Photo based illustration.