KRYON – VELKÝ ÚNIK

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bostonu, USA, 11. března 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Každý z vás je naprosto unikátní. Pokud by se vám podařilo nějak “umřít” a porovnávat různé lidi, pak byste zjistili, že každý z vás se liší od ostatních. Biologii máte samozřejmě stejnou, ale tady v těch filtrech, s nimiž jste přišli na toto setkání, do tohoto života — je hluboký rozdíl.

Už jsme o tom mluvili dříve, ale znovu opakujeme, že ten “ochranný plášť”, s kterým jste přišli, aby vás “chránil“, vás chrání před vším – před negativním i pozitivním – přinesete si s sebou jakési přednastavení toho, jak podle vašeho názoru věci fungují. A proto, pokud vám někdo nabídne jiný úhel pohledu, pak z vašeho přednastavení následuje odsouzení, nepřipustíte, že by mohlo být přijatelné něco jiného než vaše přednastavení… A největší ze všech přednastavení u většiny lidí jsou jejich domněnky ohledně toho, co se bude dít dál. Budoucnost, jak jsme již dříve říkali, je pro ně téměř vždy určena jen tím, co už viděli a věděli v minulosti, co je jim známo z jejich historie. Jinými slovy, oni opravdu nevidí nic jiného! A to je důvod, proč zažijete tak velký šok, když uvidíte něco opravdu nového [Kryon se usmívá].

Lidé nežijí tak dlouho…

Vážení, tento channeling je nazván  “Velký únik“. A začneme s informací, o které jste mluvili už na semináři, čtenáři a posluchači ji ještě neznají. Mluvíme o planetě, která  doslova prošla obrovskou tmou, hrůzou, potížemi a frustrací. A tak to bylo znovu a znovu, a dokonce i víc, než je vám známo… Drazí, řeknu to znovu: Lidé nežijí tak dlouho, aby si alespoň něco z tohoto pamatovali.

Mohli byste se na to zeptat svých pradědů a prapradědů. A říkali jsme, že kdybyste je  přenesli do současnosti, pak by vám ukázali to, co vy máte, ale co oni neměli: dobré vyhlídky a svobodu, což jim bylo odepřeno; radost z těch věcí, které můžete udělat jeden pro druhého, což oni nemohli — kvůli válce a kvůli těm, kdo byli tehdy u moci. Ale vy nežijete  tak dlouho, abyste to mohli znát… a proto opakujete to, co nebylo nutné opakovat. Proto přicházela další válka. A tak se pro lidstvo vědomí z jeho Minulosti stává vědomím Budoucnosti… ve vašich myšlenkách.

To vše se změnilo po roce 2012, po astronomickém jevu předpovězeném starodávnými této planety. To je vyrovnávání kolébání osy Země s cyklem 26 000 let. Prošli jste dvěma takovými cykly coby lidstvo, které má 23 chromozomů. O čem jsem právě mluvil? O tom, že lidstvo mající 23 chromozomů,  nemá nic společného s žádnou jinou formou života na této planetě! Ti, kteří zaujímají předchozí příčku na stupnici evoluce, mají 24 chromozomů, nikoli 23. A již jsme řekli, že 24. chromozom skrytě prochází přes všechny ostatní interdimenzionálním způsobem a to je plejádská vrstva!

Dvakrát  26 000 let, o něco více než 50 000 let. Tak dlouho pracujete s tímto hlavolamem! A někteří z vás  tady byli celou tu dobu… Je to ezoterická informace. I když pro pochybovače v tomto sále  to není vůbec žádná informace, pro ně je to jen zábavný fakt. Ale já se obracím k těm, kteří rezonují s touto informací, kteří vědí o tom, že tu byli dříve. Tma, kterou jste viděli, a potíže, které jste měli [Kryon s hlubokým soucitem], by mohly naplnit celé knihovny. Každý z vás byl zástupcem každého pohlaví, a to znamená, že každý z vás měl děti… a každý z vás dítě ztratil, všichni jste byli na bitevních polích a každý byl kdysi zabit jiným člověkem. A to všechno je ve vaší Akáše.

Co se nedá opakovat znovu? Věda tvrdí, že čas “chodí v kruhu”, že všechno odchází a znovu se vrací. Takže jste opět zde, a to je předmět diskuse dnešního dne, že? V 80. letech nastal začátek posunu. V dobách studené války jste neměli jistotu, zda přežijete po další válce. Všechno spělo ke zhroucení, jak v proroctví o “konci světa”, v některých duchovních proroctvích, v nichž se začalo mluvit o tom, že se stane to, či ono. Přišel 2000 rok a bezpečně je pryč. Pak r. 2012 a došlo k zarovnání precese rovnodennosti na planetě. Oslavili jste konec jednoho cyklu a začátek nového. A to je ta cesta, kterou nikdo nečekal.

Drazí, NEOČEKÁVALI jste, že se sem dostanete! A právě o těchto vašich očekáváních chci mluvit. Tato očekávání jsou vytvořena vědomím “ze starých proroctví a pokud byste se ptali lidské bytostí: “Co dál?”, pak ona by  řekla: „No, konec všech konců, válka…“ A o tom chceme také mluvit.

Paralelní reality

Někteří tvrdí, že lidstvo existuje v různých úrovních, v různých dimenzích multidimenzionální reality. Tvrdí, že Země ve staré energii, která se chystala projít válkou a hrůzou jaderného šílenství, ta je stále tam někde, v nějaké dimenzi. A že jste překročili do jiné dimenze, do jiné z existujících úrovní reality. Jinými slovy, že tam někde, v jiné dimenzi, Země dosud pokračuje stále cestou, kterou dosud šla! [Kryon předvádí náš úžas:] “Kryone, je to pravda? Je to opravdu tak?” Nemohu vám odpovědět ano nebo ne, protože nevíte, na co se ptáte. V jistém smyslu ano a v jiném ne.

Pojďme si na okamžik představit, že je to pravda – že v nějaké dimenzi, velmi podobné vaší, Země přestala existovat v důsledku jaderné války, v důsledku této noční můry, a všech těch hrozných věci, které jste očekávali. A řekněme, že je to někde velmi blízko k této úrovni, na které jste nyní: s tou krásnou úrovní, kterou máte díky tomu, že jste šli svou cestou, a není tedy žádná válka, jen budování takové budoucnosti, jakou jste ještě neviděli, s nečekanými „divokými kartami“ a kde se dostáváte ze starého vědomí a začínáte se rozvíjet a vyvíjet se k něčemu vyššímu.

A tyto úrovně, tyto dimenze koexistují spolu… představme si na chvíli, že to tak je. Pak byste se mohli ptát: “Mohli bychom cítit přítomnost jiné úrovně?” A odpověď zní: [Kryon, vážně a hluboce:] Většina z vás cítí [povzdech Kryona] únik do jiné reality.

Únik, o kterém hovoříme, je multidimenzionální. Tento velký únik, největší únik spočívá v tom, že vaše úroveň, vaše Země,  nešla po té cestě, která jí byla předpovídána… „unikli” jste jaderné noční můře, a místo toho jste si zvolili tuto cestu, [Kryon s nadšením] o které starodávní říkali, že ta existuje. Tento potenciál byl: to není nástup nové éry, je to příchod očekávané éry. A pokud se podíváte na to, o čem mluvily  domorodé národy, o čem mluví Mayové, Toltékové, Aztékové nebo Navahové [jeden z největších z mnoha indiánských národů, s bydlištěm na území USA a Kanady], a seznam může pokračovat…, pak zjistíte, že oni mluvili o tom, co by se vám stalo při zarovnání planety, za předpokladu, že byste toto “udělali“! A to bylo určeno na 12. rok po předpovězeném zániku lidstva v jaderné válce v roce 2000. Vy jste se však k tomu ani nepřiblížili.

Já jsem přišel v roce 1989 a začal předávat channeling  přes mého partnera, a totéž udělali ostatní. To se shodovalo s pádem Sovětského svazu, se začátkem takové energie, kterou zajisté nikdo nečekal. A pak došlo k Harmonické Konvergenci, pokud je vám to známo! Byl to  skok do jiné dimenze, pokud to tak chcete nazvat, když se Realita změnila – pro VÁS. Ale v té jiné dimenzi, co se stalo tam? Přesně to,co vám bylo předpovězeno.

Tento únik do reality, ve které jste teď – živí a zdraví – má co do činění s hlavolamem, o kterém nikdo ani netušil, protože jste si nepředstavovali,žese dostanete sem. 4 civilizace, které vám předcházely, zničily samy sebe. Mayský dlouhý počet byl v souladu s průměrnou dobou života civilizace cca 5125 let. Už jste začali nové kolo: 5 – 6 – 7 – 8. Budete muset učinit objevy, které to potvrdí. A až je objevíte, pak budete vědět, že mám pravdu, stejně jako ostatní, kteří vyprávějí o tom, že jste tu mnohem déle, než si myslíte, ale po celou dobu jste pokračovali v sebe-ničení. A měli jste v úmyslu to udělat znovu, ale “unikli” jste tomu.

Vrstvy strachu brání ÚNIKU

Hlavolam, kvůli kterému jsem tady, tkví v současné nové energii: Co očekávat? Jak pokračovat? V čem spočívá její krása? Pomoc, která přichází, nové nástroje… – to je má práce. Dostanete informace přímo od Zdroje. Vždy přicházejí s láskou, harmonií, pochopením. Projdou skrze lidské filtry, jako u toho, který sedí před vámi v křesle, i když tyto filtry nejsou tak transparentní. V tom smyslu, že byste byli prostě ohromeni tím, co je vám dáno, pokud byste to mohli dostat úplně přímo… To znamená, že největší únik je současná civilizace. Vy tak dlouho nežijete, abyste si pamatovali, jaké to je: projít válkou a ztratit všechno, co máte, a zažít všechnu tu hrůzu. Tam už nejste a aniuž tam nebudete! Neboť jste tomu už unikli!

Ale drazí, TAKTO je to jen v podstatě, v ZÁKLADNÍ vrstvě reality. Ale jsou tu další vrstvy, u některých z vás může – možná ne v tomto sále, ale mezi posluchači nebo čtenáři, nebo „tam venku“.  Doposud většina lidí na této planetěNEUSKUTEČNILAtento únik od “očekávaných potenciálů“! A přestože “se to nestalo“, jejich vědomí to navzdory všemu stále očekává. Proto jste ještě neunikli tomu, čeho se lidé bojí v souvislosti s budoucností.

Nemusí se bát Budoucnosti

A tak další vrstva, o které budeme hovořit, je strach z budoucnosti. Jak se může projevit realita, když budete i nadále očekávat to, o čem vám bylo řečeno, a co se nestalo? A odpověď:  To je  zvyk! Je to zvyk, vznikající po několik civilizací, které samy sebe zničily a proto ho ani nepřekonaly. Proto v sobě máte „semena destrukce“, kterou stále očekáváte. Někteří v sobě nesou tuto možnostkterou nesly všechny předchozí civilizace a život sám ji do vás vložil  jako součást toho, co by se dalo nazvat: “tak to dopadlo” – a možná proto i nadále očekáváte jen to nejhorší.

A jak  vnímáte svou budoucnost,svou osobní budoucnost? Je to jeden z klíčových momentů! Vidíte budoucnost plnou splněných nadějí, prosperity a nádhery? Nebo [Kryon  beznadějně v hlase:] stále dokola to samé, to samé, to samé… a nakonec vše “půjde na smetiště”? Buďte k sobě upřímní, neboť i mnozí tady  z vás očekávají, že půjdou na stejné místo, na jaké  vždy směrovali, a to ze stejných důvodů jako vždy. A takto vy jste přesně ti, o kterých jsem mluvil, kteří soudí budoucnost podle minulosti, a to bezpodmínečně, dokonce bez snahy plánovat něco takového, co nečekáte, možná i něco lepšího, než by se dalo očekávat,  než máte teď.

Nežijete tak dlouho. Jinak byste se dozvěděli některé z těchto věcí, v tom minulém čase, kdybyste žili alespoň 200 let.  A to je koneckonců jen malá část toho, na kolik je připravená vaše DNA, je to jen 200 let. Mohli byste vidět opakující se vzorce, které by byly “v kurzu” a již byopakovaly to, co “očekáváte”. Ale vy jste tady, v klidném, pokojném místě — ale únik  ještě není dokončen.

Předpokládejme, že byste se nasměrovali  na to,  že nastupující  budoucnost bude obdivuhodná! A bude to tak! Uděláte dva kroky vpřed, pak budete nuceni udělat jeden krok zpět. Musí to projít generacemi. Drazí, musíte uvidět organizace, které změní svůj přístup k tomu, co dělají. Už tam nebude “sezení na plotě” bez integrity. Uvidíte, jak nakonec zastaralé vedení a staré paradigma odejdou a budou nahrazeny novým vedením s velkým soucitem a větší integritou. To přichází!

Abyste se dostali do této budoucnosti,měli byste se dostat z toho, co se točí celou dobu jen v “černo-bílém”, jak jsme o tom mluvili. Proto jste tady: chcete-li pomoci těm, kteří jsou kolem vás, kteří nevědí, že je třeba uniknout, i když k jaderné válce nedošlo, ale podle nich všechno ostatní ještě nastane…

Řekněme, že s vaší budoucností bude  všechno v pořádku. “No, Kryone, dokázali jsme to. U mě je s budoucností všechno skvělé. Jsem jedním z těch, kteří říkají: ´Toto nebo něco lepšího.´ Já v sobě už nenesu ten pocit, že ´všechno směřuje k válce. Já už to mám srovnané!” A co další vrstvy? [Kryonův povzdech.] Budete se ptát: “Co tím myslíš?”

Reformování Akáši

Vnitřně, chemií svého těla, prostřednictvím innate, vašeho vědomí, jste celé věky viděli vždy jen jednu skutečnost: “Toto, nebo něco horšího…“ Potýkali jste se s velkými problémy, s neustálými výzvami… A jsou dnes někteří channeleři, ale nebudou channelovat. Jsou to channeleři, ale nebudou channelovat, kvůli tomu, že když to dělali minule (pozn.překl.: v minulých životech), ve staré energii, nedopadlo to s nimi dobře. Jsou to „skříňoví“ pracovníci světla (pozn.překl.: myšleno tak, že svůj plášť pracovníka světla, své dary, zabouchli do skříně na sedm západů a mají strach to odemknout – použít, ukázat). Někteří z vás si je vzali (pozm.překl.: jako své životní partnery). To je důvod, proč jste si je vzali… Oni prostě nevystoupili ze své „komůrky“, ale jsou to překrásní a dobří lidé. A vy je máte rádi. Prostě se do toho nepustí, protože mají na určité úrovni strach z osvícení! O tom už jsme také mluvili.

Existují různé věci, které vám nedovolují být tím, čím můžete být. Co vám říká vaše Akáša? Unikli jste vy tomu, co obsahovala vaše Akáša? Akáša, to jsou záznamy životů v podobě energií, které jsou v každém z vás. Proto vaše vědomí může prohlašovat:“Skvělé! Budoucnost je překrásná!”a vaše Akáša na to odpoví:“Ty ses snad úplně zbláznil.“Protože vše, co si vaše Akáša pamatuje, je hrůza, zklamání, válka, smutek…

Drazí, musíte  předělat, reformovat svou Akášu!A to jde ruku v ruce s vědomím, které začne instruovat svou buněčnou strukturu o tom, že jste schopni změnit svou minulost díky tomu, co je obsaženo ve vaší Budoucnosti!Slyšíte to? Nyní  už víte, co tato věta znamená. Už jsme vám to dnes říkali. Retrokauzalita! [Zpětná příčinná souvislost: když “důvod” v budoucnosti vyvolává jako “následek” změnu minulostí]. To znamená, že  věci, které nastanou v budoucnu, mohou  změnit  minulost. A teď to víte.

Drazí,  to znamená vědomí, které očekává dobrou budoucnost, podpoří změnu energie vaší Akáši… a smaže nebo reformuje to, co přichází z vaší Akáši a co vám říká: “Jsi cvok, to všechno se bude opakovat znovu a znovu, stále dokola, protože tak to vždy bylo.”  Pracujete s tímto? Jaké jsou vaše sny? Kolik z vás má takové sny, které odhalují vaši nejistotu? To je výsledek práce vaší Akáši, hlásající celou dobu: “Lepší už to nebude.”

Možná by stálo za to promluvit si se svou Akášou jinak. Víte vůbec, že to můžete udělat? S pomocí svého vyššího já, které máte uvnitř po celou dobu – po celou dobu (!) – můžete sami začít měnit chemickou úroveň své DNA, ve které jsou uloženy vaše akášické záznamy, a začít je reformovat!

Řekni jim třeba toto: “Tohle je historie, která se nebude opakovat. Patří do jiného oddělení. Pojďme, uložíme všechny tyto staré knížky v jiné místnosti a umístíme na její dveře cedulku: ´Tady jsou staré věci, které už jsou pryč´… a pak ty dveře zavřeme!” A jen těm věcem, které jsou pozitivní a  vedou ke světlé budoucnosti, jen těm bude umožněno vyjít z Akáši! Totéž platí i pro vaše sny.

Věděli jste, že to můžete udělat? Můžete to udělat s pomocí vizualizace. Je možné, že to budete muset opakovat a opakovat, znovu a znovu… protože Akáša  je tvrdohlavá a nepoddajná. Ale nakonec zvítězíte! Protože vaše vyšší já mluví s vaším “nižším já”. Ale jak to je s dalšími vrstvami? Jak to? To ještě není všechno?” [Kryon se směje.]

Neznámé je překrásné

Vaše innate je zodpovědná za “chytré tělo”. Pravě ona ví o vašem stavu, z hlediska zdraví. Je také zodpovědná za laskavost a vytváří spontánní uzdravení. I ona však reaguje na jiný způsob myšlení… a také se může stát nevyrovnanou. Tak přemýšlíte. Co by se stalo, kdyby vaše innate neočekávala nic, kromě toho, co už měla? A co by se stalo, kdybyste se zeptali své buněčné struktury, která neví ani o vašich akášických záznamech, o velkém úniku, ani o dávných proroctvích, a která říká: “Já vím jen o tvé biologii“… co kdybyste se jí zeptali: “Co bude dál? Co bude dál?” Dostali byste odpověď: “No, zdá se, že ´pořád to staré, pořád to stejné´…“ [Kryon, s nelibostí, s důrazem na tu absurditu.] To znamená, že pořád stejně budou vznikat onemocnění,  stále stejná délka života, s ohledem na to, jak jste umírali mnohokrát předtím.  Říkáte si, že je to tak již integrováno do vaší chemie, nebo ne? Poslouchali jste můj channeling o šabloně mládnutí, v němž jsem mluvil o designu určeném pro život trvající déle než 900 let?! Tak odkud tohle všechno máte? Řeknu vám to – z minulosti!

Není načase to změnit? Vědomí je králem a to, co říkáte nahlas, co si myslíte, to vše je “pokyn” pro chemii vašeho těla! Tolikrát jsme to říkali. A důkazem, který  znovu uvádíme, je homeopatie, kterou však vaše věda neuznává. Ředění v poměru “několik dílů k milionu”, které zdánlivě nemá žádný vliv ani na chemii nebo systém vašeho těla! Ale funguje to! To díky záměru, který je do něj vložen a úmyslům toho, kdo to dá pod jazyk – jsou to pro innate informace o tom, co to má udělat.

Po celé planetě se ukazuje, že chemii vašeho těla lze instruovat. Můžete jí dávat pokyny a ona je vnímá. Tak v čem je problém? Mnozí  z vás již začali dávat pokyny chemii svého těla o tom, že je budoucnost překrásná! Že tam je zdraví! Reformujte minulost, odstraňte z ní to, co jste očekávali – převeďte ji v něco neznámého!“Ale Kryone, jak můžeme cítit, jak dobré je to, co je pro nás neznámé?!” [Kryon se směje].

Proč je to tak velký problém? Proč všechno potřebujete analyzovat? Proč  nad tím rozjímat?  NEZNÁMÉ JE DOBRÉ! Hledíte do prázdna a říkáte: “Já jsem tak šťastný, že o tom nic nevím! Protože mi budou dány věci, zcela neočekávané! Nebude to něco z minulosti, budou to úplně NOVÉ VĚCI, které jsem nikdy neviděl! Sem s nimi!” Ale místo toho všeho hledíte do prázdna a říkáte: “Tolik se bojím. Nelíbí se mi tu být.” A to všechno kvůli předpojatosti lidské bytosti, která chce vědět, kam směřuje. To je předpojatost

Všimli jste si někdy, jak s vámi Duch pracuje? Když vyjádříte záměr, když se modlíte, když vstupujete do neznámé situace: “Drahý Duchu, co se stane? Drahý Duchu, co se stane? Drahý Duchu, co se stane?” a: “Nic tam není. Nic tam není. Nic tam není.“ Až to konečně vzdáte a pak dostanete odpověď, ale není taková, jakou jste očekávali.

Pochopili jste již, že téměř vždy se to děje v poslední okamžik? Má to svůj důvod. Protože je potřeba vzít v úvahu interakci s celým lidstvem. Dokonce ani Duch  neví přesnějak se to odehraje, protože nezná svobodnou volbu těch, kteří jsou kolem vás, nebo vaši. Ale je v tom zabudována  laskavost a máte kolem sebe pole, ve kterém naleznete odpověď. Ani načasování není takové, jaké čekáte, ale to už víte. Někdo z vás stále ještě čeká na některé věci, a vy o tom víte.

Vyzývám vás, abyste učinili  krok do prázdna ve všech těchto vrstvách a řekli: “Já jsem v neprobádaném. Akášo (pozn.překl.: myšleno, ty části, které obsahují obvyklá očekávání a nasměrování nižšího typu), posaď se na zadní sedadlo, jdi do jiné místnosti! Akášo, vydej se do té místnosti se zavřenými dveřmi s nápisem “Zde jsou staré věci”. Povolené jsou jen nové věci… A já ani nevím, co představují, ale vnímám je jako dobré. Biologie,  pochoduj na zadní sedadlo! Přestaň mi dávat informace, že chytím nějakou nemoc, že se mám vyhýbat tomu či onomu, že se musím obávat, že zemřu v určitém věku, protože moji rodiče tak zemřeli… nebo že onemocním,  protože moji rodiče to tak měli…“ To všechno máte v sobě zabudováno, víte? Není už čas na velký únik od toho všeho?

Bůh s vámi…

A konečně – jaké jsou vaše předsudky vůči Bohu? Řeknu vám, co to jsou za předsudky: “To, co slyšíte, je nemožné: to, co slyšíte od toho muže v  křesle, mluvicího přes andělský Zdroj na druhé straně závoje… – to je směšné, to je hloupé.” Tady to je, to jsou ty předsudky! A vždy budou ti, kteří z této místnosti odejdou se slovy: “To bylo hloupé. Ale bylo to i zábavné. Ten chlap se mi líbí, i přes to, že není zcela normální.”

Musíte pochopit – já vím, kdo tu je. A znovu říkám, že vás nijak nesoudíme. Odejdete se stejným počtem andělů jako všichni ostatní… se stejnou láskou Boha… a máte svobodnou volbu pracovat s tím nebo ne. Žádné souzení, absolutně nic se vám kvůli  těmto věcem nestane. Ale pokud je vidíte, nebo se pokusíte je uvidět či pochopit, že existuje mnohem velkolepější obraz, pak může dojít k takovému zlepšení svého života, jaké byste nečekali. Grandiózní.

A co si myslíte o prodloužení svého života? Co se stane, když se vaše buňky začnou měnit, protože se zharmonizují? Co se stane, když dojde k  plynutí energie, která poprvé věci vyladí? Jak jsme již uvedli, dokonce i dnes ráno – přesně to jsou ty věci, které vytvářejí zdraví, dlouhý život, štěstí a rovnováhu…

Váš vnitřní stav, to jste vy s vámi! Už jsme říkali, že je to objevení toho, že uvnitř vás je síla, která pochází z doby zasetého stvoření – toho, které vám dalo 23 chromozomů, drazí. Vy se lišíte. Velmi se lišíte. Kdybyste jen dokázali vyladit všechny tyto vrstvy na velký únik…

Jak chápete Boha? A dám vám tip: Pokud byste dokázali „uniknout” tomu, co vám řekli ostatní, a místo toho udělat krok do prázdna plného lásky, kde nejsou žádná pravidla a žádný skrytý program, byl by to největší únik ze všech!

Žádné souzení. Bůh vás miluje bez jakýchkoliv podmínek. Čeká na vás Doma, když opouštíte tuto planetu. Ví o každém vašem vzdechu, miluje vás v každé situaci, bez ohledu na to, jaká může být… vezme vás za ruku, pokud  to dovolíte… To je nejlepší únik ze všech! Může to být první věc, kterou byste měli zkusit opravitA to vám pomůže vyvážit všechny ostatní vrstvy – vrstvu za vrstvou, jak se zbavujete předsudků, filtrů a historie – to je něco, čím musíte projít, abyste se dostali na místo, kde si konečně budete moci oddechnout. Nadechněte se a řekněte si: “Jak dobré je  žít! Kráčím na místo, kde jsem nikdy předtím nebyl, bez ohledu na to, co mi lidé říkají. Protože já znám ´toho uvnitř´… konečně.”

Potenciály již existují

Co je třeba udělat, abyste se tam dostali? Končím tam, kde jsem začal: Každý člověk se liší od ostatních – tím, co jste zažili a co jste se učili; tím, odkud jste přišli a proč jste zde. Cesty každého z vás jsou jedinečné a odlišné. A neexistují žádná jednotná pravidla, jediný lék, jediné řešení, jednotné společné doktríny – které by fungovaly pro celé lidstvo. Místo toho existují miliardy pravd, ale všechny vedou k jednomu řešení: k rozhodnutí uniknout předsudkům o tom, kdo jste!

Tomu, kdo má to veliké štěstí, že má děti – zde jsou instrukce pro staré duše, které mají ve svém životě děti nebo vnoučata, jež začínají klást otázky – to je vaše šance změnit jejich filtry: “Co se s nimi bude dít? Jak dlouho budou žít? Kdo je Bůh?” Vidíte, jak se ty dveře otevírají? Víte, co můžete říct mladé mysli, která to “už ví”, ale chce to slyšet od vás? Přichází ta nejlepší generace! Ještě nikdy tu nebyla tak zdravá generace. Všechny nemoci nakonec odejdou. Nebude žádný vzorec, který byste měli následovat. Láska Boha – to je to, co máte, rozšiřujte ji všude.

Dokážete si představit mladou mysl, která přijímá tyto pokyny a ne ty instrukce, které jste dostali od svých rodičů a organizací, kterými jste prošli? To je nová budoucnost, to je nové paradigma.

Staré duše, až zemřete, až budete hotovy a naposledy se nadechnete, povím vám, co se stane pak: velmi brzy se vrátíte. Ani za nic si nebudete chtít nechat ujít tu party! Protože teď už přijdete do nové energie a ne do staré energie – ta bude v místnosti za zavřenými dveřmi s cedulkou. Probudíte se s novým druhem Akáši, budete si pamatovat, co jste dělali špatně, a nebudete již opakovat staré chyby. Budete nový člověk… A planeta ještě nikdy neviděla nic podobného. Nikdy. To je ve vaší budoucnosti, ve vašem budoucím životě!

Jste připraveni k úniku nebo ne? Stojí to za přemýšlení. Ale nejlepší zpráva, jakou jsem vám kdy dal je, že potenciál velkého úniku existuje v každém člověku! Ty potenciály již existují a už se začínají projevovat…

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – The Great Escape – 37:11 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Nina V. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Až odpustíte svým rodičům, začnete konečně žít…

Ano. Začnete žít svůj vlastní život.

Ne každý měl radostné dětství. Navíc děti mají spoustu očekávání, chtějí aby rodiče byli podle jejich představ, zahrnovali je láskou, pozorností a péčí. Samozřejmě na to děti mají plné právo, ale také rodiče mají plné právo toto dítěti neposkytnout.

Plán

Každý jsme se zde narodili s určitým plánem. Vybrali jsme si takového rodiče a takové blízké osoby, kteří nám tento plán pomohou splnit.  Pokud v našem plánu bylo a je např. naučit se odpuštění, budeme potkávat takové situace, ve kterých nám nebude dobře a budeme muset dotyčným osobám odpouštět. Pokud mám v plánu duše bezpodmínečnou lásku, mohli bychom si mylně myslet, že náš život bude jen o zažívání bezpodmínečné lásky. Ale prr. Budeme se dostávat do obtížných situací, které jen těžko budeme skousávat a tyto situace nás přivedou samy k sobě a tím bezpodmínečnou lásku zažijeme. Pokud se máme naučit třeba nelpět, budeme stále o něco a o někoho přicházet a ještě se narodíme ve znamení, které bude mít v charakteristice lpění na hmotných statcích. Aby mohl být plán naplněn, musíme si zažít jeho opak.

Obuj si mé boty a pak hodnoť

Rodičům a blízkým se odpouští nelehce. Jsou to totiž osoby, které nás umí říznout rovnou do hnisající rány a ta bolest se nezapomíná. Musíme to však udělat. Nepovede se nám to hlavou. Musí dojít k pochopení na všech úrovních. Mysl, tělo, duch.
A jak takového pochopení dosáhneme? Že si prožijeme to, co oni. Obujeme si jejich boty. Projdeme si jejich cestu.

Váš život

Podívejte se jak žijete. A teď se podívejte jak žili vaši rodiče. Je vám to povědomé? Neděje se vám v životě totéž? Nezažíváte až absurdní podobnosti? Byl váš táta alkoholik a nebýval doma a jediné co uklidní vás po pracovním dni je chlast? Bál se váš táta převzít zodpovědnost za rodinu a vy se bojíte rodinu založit? Opustila vás vaše máma, když jste byli úplně malí a vy máte touhu se pořád vzdalovat od svých dětí a nebýt s nimi? Držela se máma v manželství despotického táty až do smrti a vy nejste schopni odejít z nefunkčního vztahu?
Je příliš mnoho variant, které se shodují.

Žijete jejich život

Uvědomte si jednu zásadní věc a tu si prociťte až na nejhlubší úroveň sebe samých. Nežijete svůj vlastní život. Vaše pocity, programy a vzorce, které vás stále nutí se “nějak” chovat, vaše vnitřní hlasy a vaši vnitřní rádci, kteří varují a popichují nejsou vaši. Kdoví ze kterého kolene jsou a od koho si je váš rodič převzal do vínku, rozhodně je teď máte vy. Dokonce podle podobnosti událostí ve vašem životě, můžete poznat, kterému rodiči jste neodpustili více.

Vesmír je geniální

Pokud totiž v sobě nesete křivdu, či hluboké neodpuštění některému z rodičů, převezmete jejich roli. Právě proto, abyste si prošli jejich cestou a došli k pochopení. Abyste si zažili jejich pocity marnosti, strachu a beznaděje. Abyste byli první v rodu, kdo uvolní karmická pouta. Abyste vy byli ti, kteří udělají krok na svou cestu a netočili se pořád dokola v karmickém kole vašeho rodu.

Nečekejte a ptejte se

Promluvte si se svou rodinou nebo si alespoň začněte vzpomínat. Zjistíte, kolik synchronicit objevíte. Zjistíte, že se vám dějí podobné věci i ve stejném časovém rozmezí. Uvidíte, co všechno má vaše máma společného s vámi. Třeba měla velmi podobné partnery čí milence. Třeba měla ve stejnou dobu potrat jako vy, třeba žil táta ve stejném strachu o peníze, jako vy. Hledejte a nevzdávejte to.

Soucit

Až uvidíte podobnosti a prožijete si je, tak prožijete soucit a přestanete soudit. Budete vědět, že nemohli jinak. Že se chovali tak nejlépe, jak jen dovedli a tak, jak jim cesta ve stopách jejich rodičů dovolila.

Soucit umožní zasunutí programu zpět do šuplíku do latentního stavu a už ho nebude potřeba.

Vykročíte na svou vlastní cestu, bez karmických dluhů a programů, s otevřeným srdcem a láskou. S vděčností, že vám bylo dovoleno pochopit tento jednoduchý proces. A vaše děti pak mohou kráčet po své cestě a né té vaší. Možná právě proto je nemáte nebo jste neplodní. Protože se podvědomě bojíte, že by se situace opakovala.

Autor: Vendula Kociánová
Zdroj: http://www.vendulakocianova.cz

Horoskop na obdobie 17. 8. – 27. 8. 2017

Moji milí,
podíváme se podrobněji na energie, které nyní pracují. Nastal nám čas, kdy se Merkur (mysl) v Panně stal retrográdním. V této chvíli máme retrográdní planety Merkur, Saturn, Uran, Pluto, Neptun a Chiron, to vše vede k velmi hlubinnému – niternému působení. Vzhledem k tomu, že Merkur je osobní planeta a symbolizuje mysl, informace, posel mezi nebem a zemí. Merkur zpracovává veškeré informace, vjemy ať vědomé či nevědomé. Merkur je v Panně, a to je je jasná a přesná analýza. Panna potřebuje mít jasno a má udělat pořádek. Nalézt dokonalost. Dokonalost je v zákonu Lásky.

Nebudu popisovat tranzit od tranzitu, protože je jich opravdu velmi mnoho a je potřeba i říci, že převažují pozitivní. Ale proč je to nyní tak těžký čas? Popíši to z několika rovin. Je velmi mnoho informací, které jsou velmi protichůdné. Proč?

Je záměrně vytvářen informační chaos, můžeme to přirovnat ke zvednuté usazenině na dně rybníka, moře… je zviditelňována odvrácená tvář. Na jedné straně je zde velmi silná energie, která vede k osvobození, uvědomění a poznání. Tím je ale vytlačováno, co je hluboko v nás usazeno a dostává se to do pozornosti mysli a pocitů. Proto můžete mít pocit, že se k vám vrací, co jste mysleli, že už dávno máte za sebou. Máte pocit, že jste se nijak neposunuli, protože jste konfrontováni se svým starým strachem, problémy. Což vás může vést, aby jste zahodili a popřeli vše, čím jste vším prošli.

Když se to neděje ve vás, přichází to skrze druhého, který se chová bezohledně, sobecky, krutě a bezcitně a veškerou zodpovědnost hází na druhé. Můžete být tak překvapeni, že je to vůbec možné, že se někdo tak může chovat, aniž by si to uvědomoval.

Procházíme tříděním, můžeme říci, že dochází k oddělování zrna od plev. Procházíme zkouškou zralosti, zodpovědnosti, trpělivosti a moudrosti. Saturn, který symbolizuje formu, řád a systém se dostává do světla pravdy, díky konjunkci Černé luny. Jak máme v sobě přijatou zodpovědnost za své konání, za svou minulost. Pokud jste se někdy vzdali své zodpovědnosti, nyní se to k vám vrací, aby jste ji přijali. Pokud přebíráte zodpovědnost za něco, co vám nepatří, dostanete přes prsty. Děje se to na všech úrovních, objeví se vám vaše achillova pata, v jaké úrovni nepřijímáte zodpovědnost.

Zároveň je zviditelňována pravda o formách, systému, řádu, na čem stojí Stát, politika, firmy, vztahy, smlouvy. Pokud je v základu faleš, podvod, nezodpovědnost atd., vyjde to napovrch a je to zřejmé. Proto je důležité nemlčet a požadovat zodpovědnost od těch, kteří to tvoří. Je potřeba pojmenovat systém, na kterém to funguje. Proto se nyní můžete dostávat do absurdních situací, kde chybí čest, spravedlnost, zodpovědnost, morálka a především svědomí. Ukazuje se nám vše v pravdě. To, co se děje kolem nás, se děje i uvnitř nás a odhaluje se ta část našeho nevědomí, kde sídlí strach, bolest, nespravedlnost a všechny tyto pocity se derou nekompromisně ven. Procházíme smrtí, smrtí starých forem, struktur, nepravd, víry, pocitů. Něco ve vnějším světě a uvnitř nás má zemřít, jak bolestný proces umírání to bude, záleží na tom, jak moc jsme zkostnatělí. Je potřeba se něčeho vzdát a právě ta bolest vás upozorňuje, čeho je potřeba se vzdát. Je zajímavé, že nejvíce právě lpíme na hmotě, tělu, formě a zvycích. A dokud se nepřesytíme prožíváním dané formy, nejsme ochotni ji opustit. Veškerý tlak a těžkosti nás vedou k opuštění a ke změně. K hledání a nalézání něčeho hlubšího, pravdivějšího, co nás zase naplní spokojeností. Jsme na konci jednoho příběhu, jednoho tématu. Těžkosti tady pracují pro vás, aby to bylo tak neúnosné, že se vaše vědomí prolomí do blaženosti, jak pustíte snahu to zvládat a řešit a ztotožňovat se s příběhem. Pak můžete zažít jiný stav a začnete jednat jinak v dané situaci. Nastane jiná reakce. Tím ukončíte starý příběh.

Objevuje se velká únava, vyčerpanost, bezmocnost, strach a tíha bytí. K čemu nás to vše učí. Postavit se v tváří tvář své zodpovědnosti. Proto se objevuje samota, pocit osamělosti a odmítnutí pomoci, protože tímhle si musí projít každý sám za sebe. Nikdo za vás maturitu neudělá, nehledejte venku, ale uvnitř sebe. Najděte svou zodpovědnost a přiznejte si, v jaké oblasti ji nežijete? Kdy se ji vyhýbáte a proč? Postavte se svému strachu a pojmenujte ho a přiznejte ho. Zkontaktujte se se svým svědomím. Vede nás to vše k ryzosti, pevnosti sami v sobě.

Čeká nás novoluní a zatmění slunce 21. 8., které je v harmonickém aspektu na Urana – svoboda, změna, pravda, osvícení. Objevují se velmi negativní zprávy, co vše zatmění přinese. Přinese pouze to, jak se zatmí kolektivní vědomí.

A je tady záměrně vedeno k tomu, aby se kolektivní vědomí zatemnilo skrze manipulaci, skrze informace a implantování spousta nepravd do vašich myslí, skrze strach. Aby se lidské vědomí nevyvíjelo. Proto čerpejte a hledejte u skutečných Mistrů, zůstávejte ve spojení s pra-zdrojem (teď nemyslím pivo ;-) ). Astrální svět, který právě my tvoříme svými myšlenkami a prožitky, je velmi aktivní. Vrací se k nám jen to, co jsme stvořili. Proto se můžete cítit být v hodně těžkých energiích, kdy vám není dovoleno jít do napojení do vyšších sfér, co jste již uměli. Jsme tak trochu „odpojení“, aby se dokončila forma příběhu, tématu, který máme opustit. A vstoupí do nové svobodnější formy. Skrze Mistry se můžete dostat lépe zpátky ke Světlu, ke zdroji podstaty čistoty.

Nic nečistého neprojde prahem, který je mezi nižším přirozeností – světem a mohlo by znečistit vyšší – božskou přirozenost – svět. Proto se nám jako bumerang vše vrátí zpátky, tak dlouho dokud to nepřetvoříme do čisté Lásky, aby se tato energie mohla spojit s božským světem.

Novoluní nastává 21. 8. a ještě posilní toto období. Je to druhé novoluní ve Lvu a je v harmonickém aspektu na Urana, který podporuje potřebný vývoj. Sabiánský symbol je více než výmluvný: „Mořská Panna se vynořuje z vln, připravena zrodit se v lidské podobě.“ Klíčová myšlenka: Stupeň, na němž intenzivní intuitivní pocit stoupající z nevědomí dostává formu vědomé myšlenky.

Mořská panna symbolizuje stav bdělosti, stále ještě částečně v kolektivním Nevědomí. Archetyp nevědomé energie dosahuje vědomé úrovně skrze tvůrce, kosmická Láska hledá hmatatelné projevení skrze lidské milence (mužský a ženský archetyp uvnitř nás). Je to nadšené hrnutí se do stupně vývoje čistého a pevného vědomí. Je to evoluční nutkání – Touha po vědomé formě a pevnosti.

Psala jsem, že procházíme oddělováním zrno od plev. Proč?

Když se dostanete do určité fáze svého poznání, stáváte se vnímavější. Chiron, který v horoskopu symbolizuje našeho vnitřního duchovního učitele, který léčí příčinu v duši. Má schopnost z paměti duše – nevědomí vynést zranění,bolest, která řídí nevědomě váš život. Jednáte, rozhodujete se, aby jste se vyhnuli znova prožití zranění, bolesti, kterou jste již jednou zažili a která zůstala ve vás. Chiron vede náš spirituální vývoj, abychom dosáhli celistvosti. Navrací nás tam, kde jsme se emočně „zasekli“ , abychom tyto emoce vyléčily. Přijali, odpustili, milovali. Chiron léčí ve stavu alfa, ve spánku, meditaci návratem k příčině.

Chiron projde celým zvěrokruhem za 49 let. Tedy každý člověk by měl být ve 49 letech celiství. Jaká je skutečnost, stačí se kolem sebe podívat.

V této chvíli v kolektivním vědomím ukončujeme právě jeden duchovní cyklus 1968 – 2018. Chiron stojí na konci znamení Ryb a stal se 2. 7. retrográdním (do 4. 12. 17), tehdy začala kontrola našeho vnitřního učitele-léčitele nakolik jsme již v sobě celiství. Lidé, kteří jdou cestou sebepoznání jsou tím pádem pod velkým energetickým tlakem jemnohmotného světa a duchovních bytostí. Je nám zde velmi pomáháno, aby lidé, kteří se již otevřeli svému podvědomí, vědomí, spiritualitě, svému božství uvnitř sebe, aby došli k celistvosti. Proto procházejí bolestným procesem, protože skrze ně je vynášeno vše bolestné a zraněné a tím pracují i o pročištění kolektivního vědomí. Chiron v Rybách je o navrácení se do blaženosti, Lásky a naplnění bezpodmínečného přijetí. Tak jak jsme vytvořili určité formy příběhu, reakci nyní se naše kolektivní vědomí navrací zpátky po časové stopě všech těchto formách a má je přetvořit. Je potřeba, aby tím daným tématem naprosto čistým způsobem prošlo 144 000 lidí. Nyní se ukončuje příběh Keina a Ábela. Oběť a viník. A navracíme se do příběhu Adama a Evy. Když daný počet lidí ve svém nitru opustí a prožije absolutní Lásku k oběti a přijme v sobě viníka, tím si prožije odpuštění, rozlije se toto vědomí i mezi ostatní a časem se v pozemském světě stane přirozeností, že opustíme nutnost soupeření.

Rozpuštění polarity. Pokud máte nějakou planetu na konci Ryb, Panny, Blíženců či Střelce, tento proces můžete vnímat silněji, osobněji. Nakonec tato energie musí projít přes fyzické tělo, hmotu, proto se objevuje tak velká únava, nemoci nebo se to projeví skrze majetek.

23. 8. Slunce vstupuje do Panny a vytváří konjunkci s retrográdním Merkurem. Přehodnocování, analyzování a především zahlcení mysli. Mars v konjunkci se Vzestupným uzlem, v harmonii s Černou lunou a Saturnem 15. – 27. 8., vede k rozhodnutí srdcem, ke konání srdcem. Obrovská síla k projevení se. Projevení vůle. Tady záleží s čím je vaše vůle spojena s Láskou či strachem.

25. 8. Saturn přestává být retrográdní. Můžeme jít v před. 26. 8. Venuše vstoupí do znamení Lva, což přinese život, radost, tvořivost a lásku.

Projeví se vůle Boží.

Je to mnoho informací a také i naše mysl potřebuje být přehlcena, aby mohla být opuštěna.

Dostali jste již odpověď, jak zacházet se vším, co vás potká uvnitř vás či venku?

Ano, je to Láskou. Když cítíte Lásku, nic jiného již není. Láska má své zákonitosti. Ta „romantická“ láska, která má v základu získávání lásky zvenku, přináší nakonec zklamání a utrpení. Být milován a obdivován od druhého, milujete na základě vnějšího projevu. To není láska v pravé podstatě. Milujte, i když nebudete milováni. Takové situace vás učí milovat bez podmínek, bez zisku. Když se u toho trápíte a toužíte, tak je to spojené i s vašimi zraněními z minulosti. Podstatné na tom je, že vaše Láska vychází z vás bez podnětu zvenku. Milujete a to je podstatné, milujete tak, že tomu druhému přejete vše, co si přeje a jeho štěstí je stejně důležité jako vaše a přesto vy zůstáváte svobodní. Tak nás miluje božství, každý z vás je milovaný. Tvoje Láska má vycházet ze života, který je uvnitř Tebe, a ne aby byla vytvářena podněty zvenčí.

Až potkáte člověka, který má ve svém nitru lásku bez vnějšího a vaše vnímání lásky bude stejné, tyto Lásky se prolnou. Stanete se dvakrát tak bohatí.

Představte si svou Lásku a že stojíte v tváří tvář své lásce, jste naplněni Láskou, cítí Te se milovaní. Jste si vědomi své lásky, vidíte ji. Jen jednou odvrátíte svou tvář od lásky a začnete cítit prázdnotu, začnete přemýšlet, jsem milovaný a miluji já. A jak mysl začne zkoumat, hledat, vytvářet strategie, principy jak poznat, kdy je to láska a kdy není, a jestli je to pravá láska nebo není. Ztrácíte kontakt z podstatou života. A Tak jsme se vydali hledat lásku, abychom si uvědomili po cestě utrpení a zklamání, pouze ji nalezneme pouze sami v sobě. Že vy, každý sám za sebe jsme Láskou. A když vidím, že ke mně přichází „problém, těžkost“ můžu procítit v sobě Lásku, a tím rozpouštím utrpení, bolest a vnímám, že je to projev Lásky ke mně. Zbav se té bolesti, miluj mě. Jsem Láskou, jsem v Lásce. A tím ponechte celý proces skrze sebe projít s uvědoměním, že jedinou zodpovědnost máte za svůj život, za své konání a za svou mysl.

Ten, kdo zná lidi, je moudrý, ten kdo zná sebe, je osvícený.

Ať vás Láska provází. S Láskou Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Kryon – Prastaré město Petra a Nemožná budoucnost

Tento živý channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 14. února 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Opět se nacházíme venku, v zemi zvané Jordánsko, v ruinách starověkého chrámu Petra. Je v něm mnoho historie a někteří z vás to zde velmi zvláštním způsobem cítí. Ne však těmi způsoby, o nichž obvykle hovoříme. Opět to musím zmínit. Je možné, že je historie živá? A pokud hovoříme o těch, kteří zde žili, budovali tento chrám a využívali ho po celé věky, je možné, že je tu určitý druh “života”, který se díky jejich vědomí zachoval? Někteří z vás ho cítí. Ale o tom dnes nechceme hovořit.

Rádi bychom mluvili o historii – o VAŠÍ historii a o tom, co se děje právě v této době. A abych mohl pro tuto diskuzi takzvaně “přichystat scénu”, vezmu vás znovu na určité místo, které je odtud velmi daleko, ale které bylo v průběhu historie velice významné. Mayský kalendář hovořil o všech těchto záležitostech mnohem víc, než jste si vědomi. Drazí, mayský kalendář sdílely tři kultury a to Mayové, Toltékové a Aztékové. Všichni šířili stejné poselství prostřednictvím stejného kalendáře. Existovaly o tom rozšířené informace v jejich vlastních chrámech, či na zdech jejich pyramid velmi daleko odtud. Jejich kalendář byl “dlouhý”. Dnešní vědci nazývají jejich kalendář a jeho trvání tzv. “dlouhým počtem”. Dlouhý počet představuje přibližně 5 125 let. Někteří tvrdí, že je to 5 128 let (pousmání Kryona).

Drazí, s tím souvisí i tato kultura, tato civilizace a časový rámec všeho, co studujete na této cestě. “Velký počet” tedy představuje aktuální historii, kterou znáte. Ne tedy historii před historií, o níž jsme hovořili dříve. Mayové řekli, že na konci “dlouhého počtu”, jež představuje střed precese rovnodennosti, se něco stane. A to “něco” bude záviset na vědomí lidstva v té době. Mayové přitom s tímto proroctvím nebyli sami. Informace najdete mezi předky po celé planetě, kteří se dívali na nebe a vyřešili to. Opět, i oni znali “kolébání” zemské osy.

To vše jsou informace, které jsem vám předal již dříve. Nyní bych rád ale hovořil více o tom, co tito předkové řekli. Jakmile překročíte tento bod dne 21. prosince 2012 (myšleno bod precese rovnodennosti), po celé planetě započne nová energie. Toto proroctví se šířilo od těch civilizací, které to “nezvládly” a samy se zničily.Zdá se tedy, že po určitém čase civilizace umírají.Nezvládnou to.Obrátí se proti sobě, obvykle v důsledku války či nízké energie. A pak začne další civilizace. Jak jsem vám řekl již mnohokrát, a hovořilo o tom i mnoho písem, i vy jste tomu v minulosti čelili. Přesto jste to dokázali. Prošli jste těmi časy, kdy nutnost války pominula. A nyní Země začíná s novou energií.

Tato nová energie je to, o čemž chci znovu hovořit pro ty, kteří zde sedí naproti mě. Je to převážně pro ty, kteří “ochutnávají” zdejší historii. Protože historie obsahuje “poctu”, která je živá. Ti, kteří to nejvíce vnímají, nemusí být nutně ti, kteří se účastní této cesty. Mohou to být ti, kdo ji studují. Určitými způsoby se pro ně stává živou, více než tuší. Vědomí obsahuje způsob “stání na zemi”, na tom, co nazýváme krystalovou mřížkou. Mřížka má totiž tendenci spouštět určité věci (informace) u starých duší. Rád bych o tom více pohovořil.

O jednom z atributů, jenž se objevil po roce 2012 u vyvíjející se lidské rasy, jsme již mnohokrát diskutovali. Nazýváme ho “konec sezení na plotě”. Jinými slovy, ty záležitosti, které budou mimo integritu, které dříve vždy fungovaly, se začnou ukazovat. A staré duše, přijde doba, kdy již nebudete moci sedět obkročmo na tomto plotě. Nemůžete mít jednu nohu na jedné straně, tedy mluvit o jedné věci, a druhou na druhé straně, to znamená dělat něco jiného. Nemůžete být spirituální jeden den v týdnu a zbytek týdne být mimo spiritualitu! Nemůžete mít v sobě dvě stránky a být v rovnováze! A proto jsou věci, které začnete pociťovat.

Na této konkrétní cestě mnoho z vás hovořilo o pocitech, které se začínají objevovat. Někdy se to děje, když jste bdělí, jindy zase, když spíte. Někteří dokonce “na hodinu nebo dvě” onemocněli a pak se zdálo, že se vše obrátilo zpět a jsou zase plně zdraví. Pak jsou zde ti, kteří si prošli “temnou nocí duše”, po dobu jednoho či dvou dnů, a vůbec neměli ponětí o tom, co se děje. Můžete to svádět na (špatnou) vodu, můžete vinit znečištění, můžete to svádět na půdu. Ale, drazí, toto jsou reakce starých duší na historii, která se zde nachází. Začínáte rozeznívat vlastní Akášické záznamy. Je možné si to prožít, a tolik na tom nezáleží. Záleží však na tom, co se kvůli tomu nyní odehrává. Toto vše začíná objasňovat, proč někteří z vás pociťují nepohodlí. Někteří dnes nejsou na této cestě právě proto, že cítili určité nepohodlí. A to vše z důvodů, o kterých jsem hovořil a o nichž vám Mayové řekli pravdu. Nacházíte se v energii, která je velmi odlišná od jakékoli jiné dřívější energie. Někteří doslova procházejí tím, co nazývám “restart”, kdy musíte jít až do “nulového bodu”, abyste se z něj pak mohli znovu vyšplhat a vidět, co je vhodné a nevhodné ve vašem životě.

Představuje to situaci, kdy musíte rozbalit vše, co jste zabalili a na dlouhá léta schovali “do skříně”, prozkoumali to a vyhodili všechno, co už vám více “nesedí”. Jestliže se vás to netýká dnes, přijde to později. Zvlášť se to týká těch, kteří si říkají staré duše – těch, kteří byli na této planetě po mnoho životů, mnoho inkarnací a toto si pamatují. Myšlenka, že je možné žít (narodit se) znovu, je součástí celé historie. Ve skutečnosti, čím víc jdete do minulosti, tím větší je víra v reinkarnaci. Myšlenka o duši, která přijde pouze jednou, pouze na pár let a odejde, je legrační. Duše prochází svou cestou časem, a vy jste součástí historie planety. Není žádným překvapením, že se ladíte (harmonizujete), s tím, k čemu máte vztah a co se nachází zde. Díváte se na fasády chrámu a cítíte, že jste jejich součástí. Jste to VY. Ale to je “stará” energie a vy se posouváte pryč od ní.

Toto krátké poselství vás tedy ještě jednou bere zpět k Mayům, k proroctví, které měl i kmen Hopiů. Po celé planetě věděli, že tento čas přijde. Vy to nyní začínáte cítit a historie, kterou zde vidíte a která je jednou z nejstarších na planetě, ve vás “spouští” právě ty pocity, kterým říkáme “konec sezení na plotě”.

Budete součástí minulosti nebo budoucnosti? Opět říkáme: Nedovolte minulosti, aby se stala budoucností. Namalujte čáru do písku a řekněte: To je staré a to, co přichází, už toho není součástí. Můžete se s tím ztotožnit? Můžete to “aplikovat” na sebe a vidět krásu toho, že začínáte znovu?

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – “Ancient city of Petra ” 12:48 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

                                                              Nemožná budoucnost
                            Tento živý channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 15. února 2017

                                                              Večerní shromáždění

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon u magnetické služby. Kdybych to náhodou později neřekl, řeknu tu znovu nyní. Láska Ducha k lidstvu nezná hranic. V této místnosti je vaše jméno známé, vaše cesta je známá, i problémy, které jste si sem přinesli, jsou nám známé. Nejste oddělení (izolovaní) od lásky Boha. Ve staré energii se zdálo, že mezi námi byla zeď a lidé se obecně snažili přijít na to, jak se přes tuto zeď dostat, nebo jak projít skrze ni, či kolem ní, a to proto, aby mohli komunikovat s Duchem. Pro lidstvo je to nikdy nekončící úkol.

Hovořili jsme o rozdílech mezi starou energií a tou, kterou můžeme vnímat nyní. Byly o tom napsány knihy a i já o tom hovořím neustáleco je nebo začíná být tak odlišné od toho, co bylo, a co přichází. Téma poselství zde v Petře je následující: Nedovolte minulosti, aby psala budoucnost. A v rámci těchto informací jsme vám dali mnoho konceptů. Ale v tento moment bych vám rád předal více než to. Koncepty o lidech, jež společně lépe spolupracují, o míru na Zemi, o kulturních změnách, o podnikání a politice – již byly všechny zmíněny. Nyní bych ale rád hovořil o VÁS, o vašem opravdovém já. O vás, kteří posloucháte, i o vás, kteří zde sedíte na židlích.

V souvislosti s přicházející generací se u vás objevuje určitý pocit. A tento pocit bych nazval předpojatost. Už jsme to mnohokrát zmínili, nemůžete myslet nad rámec toho, co jste viděli, nebo toho, co víte. Máte pouze koncept podle toho, co jste viděli v minulosti a proto vše, co si myslíte, když hovoříme o evoluci “života na lepším místě” (myšleno, že se Země stane lepším místem pro život), jsou pouze minulé činy, které se stávají lepšími. Takže přemýšlíte o problému ve staré energii, a myslíte si:No, je to jasné a tak to bude v nové energii a takový bude nový člověk“. A v tom se přesně mýlíte! Drazí, díváte se na nové paradigma existence. Co se stane, když vědomí obecně začne být více vědomé? Koncepty reality se začnou posouvat. Už jsme to řekli dříve: “Nevíte, co nevíte”. A proto bych vám rád dnes řekl něco o vás.

Toto poselství nazvu “Nemožná budoucnost”. Bude to limitováno pouze na několik málo atributů, ale všechny budou o vás, o vašem osobním já. Už jsme dříve zmínili, že vaše DNA pracuje pouze z méně než poloviny, oproti tomu, k čemu je stvořená Tvořivým Zdrojem. Vše ve vaší DNA, co “zvoní” životem, Bohem, přírodou, pracuje pouze z méně než poloviny své účinnosti. A staré duše v této nové energii započínají proces, kde se DNA začíná vyvíjet tak, že se dostává lehce nad úroveň čtyřiceti procent namísto třiceti. Ti nově narození na tuto planetu pozvednou tuto novou energii, nové vědomí i nové atributy jakmile přijdou, ale nepodaří se jim to, dokud nebudou vychováni těmi, kteří jsou již zde. A to je váš úkol. Samotná nová energie pak povede nově narozené k tomu, že budou přijímat věci, které vy jste nikdy neměli. A přesto – elegance toho, jak se sami dnes měníte, zítra změní planetu. Pojďme to více prodiskutovat.

Tím největším, co má mnoho atributů, je člověk, který má téměř kompletní kontrolu nad vlastní “chemií” a tělem, nad vlastní Akášou a vlastními emocemi. To znamená, drazí, že poprvé v lidské historii začínáte vidět to, čeho byli schopní pouze Mistři. Viděli jste příklady a máte o tom příběhy. Nyní je řada na vás. Jen si představte, jak ovládáte vlastní chemii, představte si situaci, kdy můžete hovořit ke všem buňkám ve vašem těle, “skupině” DNA, Merkabě (světelnému tělu) kolem vás, kdy poprvé cítíte, že všechno kontrolujete. Co kdybych vám řekl, že můžete absolutně kontrolovat svůj imunitní systém, takže už nikdy neonemocníte, nebo se možná jen jednou či dvakrát do roka nachladíte (což vlastně obecně představuje rekalibraci vaší chemie), ale nic víc. Co kdybych vám řekl, že si VY, poprvé, sami svým vlastním vědomím, můžete vizualizovat své tělo, které má úžasný ohromný imunitní systém? Takový, který “nechytí” nemoc, sám se “spustí” (kdy je potřeba) a z žádného důvodu se nedostane mimo rovnováhu. Dokážete si představit život, kdy se cítíte zdraví po celou dobu? Drazí, je to “nemožná” budoucnost? Ne, není. Je to vaše dědictví. Je to příslib, protože jste přišli znovu, v této nové energii.

Hovoříte o léčení, o schopnosti (se) léčit, nástrojích léčení, o bytí léčitelem. Co kdybyste měli kontrolu nad svou chemií do té míry, kdy byste mohli vymýtit vše, co nebylo ve vašem těle v rovnováze? Není snad zajímavé, co jste viděli u Mistrů této planety? Mnoho z nich mohlo mezi vámi chodit, dotýkat se někoho a způsobit v ten moment léčení. A vy si sami pomyslíte, že by bylo úžasné mít tuto léčivou moc, kdy se můžete jen někoho dotknout a on se může uzdravit. Vyvíjející se DNA začne mít schopnosti, kdy budete moci okamžitě vyléčit sami sebe, dokonce ještě dříve, než nemoc propukne. Ale jestliže už ji v těle máte, budete mít schopnost ji doslova “vyprovodit” pryč s pomocí instrukcí, které dáte chemii uvnitř vás. Toto není něco, co by bylo jen zbožným přáním, není to o pozitivních věcech/informacích, které vstupují do vašeho systému. Je to o VÁS kontrolujících svoji chemii.

Jak by se vám líbilo mít kompletně pod kontrolou své strachy? Drazí, to je také chemie. Je to součást emocionální bytostí, jste to VY s VÁMI, je to Akáša uvnitř vás, která vás postupně krmí věcmi, kterých se bojíte po mnoho svých životů. A toto zde končí! Řekl jsem to již dříve, ale je to součást většího obrazu – VÁS majících kontrolu. Jak by se vám líbilo, ještě předtím než jdete v noci spát, instruovat svůj mozek pro čas, kdy se mísí ve vašem mozku neurony, čemuž říkáte “sen”, a dávat svému tělu instrukce, které říkají: “Dnes v noci to budou pouze dobré věci”. Právě jste dali tělu instrukce, aby odstranilo noční můry. Bez ohledu na to, čím se vás snaží vaše Akáša “krmit”, nehledě na to, co se stalo v minulosti, nic takového se nestane ve vašich snech. Někteří z vás se cítí jako oběti snů, které máte, protože nemůžete kontrolovat, co se děje, když spíte. Ó, ale můžete! Je toto nemožná budoucnost nebo je to součást vás, kdy se stáváte Mistrem více, než jste si mysleli, že je možné?

Přemýšlejte o dalších věcech, například o tom, že chemie vašeho těla pracuje buď PRO vás, nebo PROTI vám. Co když řeknete sami sobě: “Milé buňky, rozumím, že jsem lidská bytost, zestárnu, ale nyní vám dávám instrukce, tomu malému “přístroji” uvnitř. Dávám vám instrukce o fungování procesu stárnutí – ať se počítá jen každý druhý den a ne každý den, ať se zastaví zkracování telomerů a zůstávají nedotčené a mladé. Je to VAŠE chemie. Drazí, můžete zásadně zpomalit své stárnutí, jestliže tomu věříte, jestliže to začnete praktikovat! K tomu jsou staré duše předurčeny v tomto časovém rámci a v této nové energii. V minulosti byl problém s dualitou světla a temnoty a s tím, jak pracovalo jedno proti druhému, a toto všechno udržovalo vaši DNA na třiceti procentech efektivity, nebo jen lehce nad. To vše se začíná posouvat a dramaticky měnit, umožňuje vám to dělat tyto věci a začít se vyvíjet.

Jste jedním z těch, kteří nemají moc energie? Proč to nepřepíšete? Ve vaší DNA jsou vzorce (šablony), které vás definují. Přepište vzorec!Je to jen chemie. Někteří řeknou: “No, Kryone, zní to dobře, ale já mám v tomto životě smlouvu s Bohem a tato smlouva říká toto a tohle a tamto.“ A jiná část říká: “Využívám hodně energie, a proto se rychleji dost unavím.” Drazí, právě jste to vytvořili! Řeknu vám, že vaše smlouva je napsána neviditelným inkoustem. Smlouva může být skutečná, když se sem dostanete (myšleno na planetu). Ale jste to VY, kdo kompletně ovládá všechny detaily smlouvy. Musíte, protože se posouváte a měníte. Toto je součást vyvíjejícího se lidského ducha, která rozumí, že se bude vyvíjet dokonce i váš vztah k Bohu. Nemusíte čekat, až projdete “závojem” a vrátíte se zpět, abyste implementovali tyto věci. Je to úplné ovládání sebe sama.

Začíná to pomalu. Je to přesně jako když cvičíte svaly. Začíná to pomalu a pak to narůstá. A nyní je zde něco, co nečekáte. Co se vám děje, když máte nějakou myšlenku? “Půjdu tam a udělám tohle,”… a někdy to funguje a jindy ne. Vlastně někteří řeknou, že to obvykle moc dobře nefunguje, když uděláte tohle nebo tamto. Drazí, právě jste si pro sebe vámi samými napsali smlouvu ve 3D. Jaký je to pocit? Nemá to vůbec co do činění s Duchem. Ale má to co do činění se sebe-hodnotou. Nastal čas přepsat chemii vlastní sebe-hodnoty! A také vše, co děláte a o čem si myslíte, že to souvisí s náhodou, tedy když jste “čirou náhodou” na správném místě, ve správném čase! Jak by se vám líbilo přepsat synchronicitu? Toho je možné dosáhnout pomocí vyšší intuice, protože je to právě intuice, která říká:Jdi sem, jdi tam, udělej tohle, udělej tamto.” Pryč jsou dny, kdy jste pro sebe psali smlouvu, která říká: “Jsi dobrý v tomhle, ale špatný v něčem jiném.Změňte to, dosáhněte vývoje nového systému, který říká: Má intuice mě vždy povede k nejlepšímu řešení (scénáři), k nejvíce velkorysému výsledku. Nárokuji si to! Je to mé. A jakmile se vydáte do světa, očekávejte, že věci budou fungovat! A ony budou. Přepisujete starý program svého já. Je čas. Jak to opravdu v sobě, pro sebe, právě teď cítíte? Cítíte, že se to začíná měnit? Cítíte velkolepost své duše, která začíná spalovat starou “fasádu” temné části vašeho já a začíná zářit, jako nikdy předtím?

Toto není učení Kryona. Je to učení všech andělských bytostí a channelerů v nové energii na této planetě. Právě jsem vám předal tajemství poznání, zda je channeling v této energii přesný či nikoliv. Jestliže slyšíte channelované informace, které vám říkají, že jste méně než toto, okamžitě utečte jinam. Pochází to ze starého zdroje a nezobrazuje to velkolepost nového člověka na Zemi. Tak to můžete poznat, a to jsem vlastně ještě ani nedostal k soucitu. Soucit je nástroj, jakým můžete přepsat to, jak vidíte Zemi, ostatní lidi a zvířata.To už je ale na jiné poselství.

Je to ohromný, ohromný koncept o VÁS, kdy začínáte kráčet po cestě, o které jste si ani nemysleli, že po ní v tomto životě můžete jít. Láska Boha začíná vyzařovat mnohem víc, než kdy dřív. Cítíte to? Na závěr řeknu toto: Každý člověk, který toto poslouchá, má svobodnou volbu prásknout dveřmi a udržet vše stejné jako dosud. A mnoho lidí to tak udělá. Uvědomte si, co je zvyk. Stará energie bude utvářet rutinu, v níž se budete cítit pohodlně a která vám bude říkat, že se přes ni nikdy nedostanete, že jste vždy obětí a nic u vás nebude fungovat. Ta rutina je velmi pohodlná a vy jste v ní usazení tak dlouho, že bude velmi těžké otevřít ty dveře. Je to na vás. Svobodná volba vždy byla králem.

Já jsem Kryon, jenž miluje lidstvo.

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – mp3 – “Evening meeting ” 21:06 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.