V radosti

“Každý deň alebo aspoň raz, či dvakrát za týždeň, si nájdi pár minút a zameraj sa na to, aby si videl sám seba v radosti. Cíť sa v radosti. Predstav si len radosť pred tebou v živote a ako si ju vychutnávaš. Keď to urobíš, Vesmír pohne všetkých ľudí, všetky okolnosti a udalosti, aby ti tú radosť priniesol. Nemôžeš byť v radosti, ak sa obávaš o peniaze, o zdravie alebo vzťahy s priateľmi alebo rodinou. Tak vkladaj trochu radosti do banky Vesmíru tak často, ako len môžeš. Nie je investícia, ktorá by za to viac stála.”
~ Rhonda Byrne

Kryon – Pět klamů staré energie

Tento živý channeling byl přijat v Salt Lake City, Utah, 21. ledna 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Salt Lake City, Utah.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Láska má mnoho tváří a soucit je novým energetickým slovem, které vidíme pro rozvíjející se Zemi.

Strávil jsem s vámi všemi mnoho času, předával vám poselství o tom, co je možné a co můžete dělat v této nové energii. Téma dnešního večera se týká toho, co BYLO ve staré energii, a pravd, které jste tehdy vlastnili. Nazveme toto poselství „Pět klamů staré energie.“ Popíšeme něco, co bylo, ne to, co stále trvá.

Moji drazí, je velmi obtížné poskytnout vám nějaké základní východisko, aniž by to vyznělo urážlivě, ale lidé začínají růst. Dokonce když sedím před touto skupinou a cítím vaši intuici, mohu vnímat vaše otázky. Mohu cítit, že objem soucitu se sám začíná projevovat, a každý člověk v této místnosti začíná být povznášen za hranice toho, kde byl před čtyřmi roky.

Přicházejí nové otázky, které jsou moudré a neodrážejí nezbytně starou energii, přesto tou největší věcí je snaha všech lidí, kteří toto poslouchají, zbavit se předsudků starého. Poskvrnily vás, zasáhly vás, udělaly z vás něco menšího, než opravdu jste. Proto jsem tady, abych je identifikoval, abyste mohli postoupit za ně. Něco z toho vám bude povědomé.

Ještě nikdy jsem nepředal tyto body v celku, jako je tento. Je to čas oslavy, protože každá jednotlivá věc, kterou vám povím, je starou energií z minulosti. Přesto to musíte slyšet, abyste měli kontrolní seznam, abyste si mohli říci: „Už ne, ne teď.Je to určeno také pro ty z vás, kteří si začínají uvědomovat: „No, já vím, že jsme pokročili za všechny tyto věci, ale stále cítím trochu toho uvnitř.

Moji drazí, nemůžete strávit život v jediném paradigmatu, abyste ho pak zahodili a kompletně se restartovali v několika málo letech. Zbytky těch klamů si nesete sebou a někteří z vás to možná musí slyšet.

Když děti rostou, je v jejich životě tolik nevinnosti a krásy. Existují bajky, metafory, příběhy a nádherná mytologie, které budete často předávat svým dětem, aby se osobně cítily lépe. Předáváte jim k uvěření nádherné věci, naplňujete určitá období vzrušujícími očekáváními, aby byly připravené lepším, pozitivnějším způsobem na život. Potom rostou a postupně mají rozum, aby opustily některé mytologie a příběhy. Vidí hlubší pravdu. Začínají se zaměřovat na to, co je život, a dětinské věci odpadají.

Nechci ta slova říci, ale musím. Stará energie je naplněna dětinskými věcmi. Jsou to věci, na kterých lidstvo záviselo v paradigmatu, které bylo klamem, protože to stará energie maluje mytologické obrazy, a já vám to chci předat jeden po druhém. Každý z těchto bodů je jakousi oslavou, protože už zde tato věc není.

Pět velkých klamů staré energie

Číslo jedna: zde je učení staré energie a to zní: Vše se opakuje, a tudíž neexistuje nic nového pod sluncem. A tedy budoucnost přinese víc minulosti, bez naděje na zlepšení. Dává to pocit beznaděje, když si uvědomíte, že není nic nového. To se týká hlavně lidského vědomí a lidské povahy. Když se díváte dopředu, máte pro porovnání pouze jediný model, a tím je hrůza toho, co se dělo v minulosti.

Moji drazí, tak tomu skutečně bylo. Všechny věci, na které jste se museli dívat dříve, byly založeny na věcech, které odcházely a děly se znovu. Klam staré energie říká, že nikdy nepřekonáte lidskou přirozenost, která vám přinášela jednu válku za druhou. Mnozí řeknou, že teď možná máte nádhernou, osvěžující pauzu, ale potom pochopitelně přijde zase jiná válka. To protože tomu tak dříve vždy bylo. Důvodem pro tento klam je toto: Proč byste měli očekávat něco jiného, než co jste měli? Proč byste měli cítit, že se lidská přirozenost mění? A co odpoví stará energie? Nemůžete očekávat věci, které vystupují z kruhu lidské historie. Všechno je stále stejné. Historie se opakuje.

Ten klam je stále přítomen, dokonce i dnes. Když se rozhlédnete po planetě a slyšíte ty, kteří mluví, co říkají? Očekávají, že se věci z minulosti budou opakovat! Lomí rukama, protože to, co se stalo v minulosti, bude vzorem pro budoucnost a oni to už očekávají.

Moji drazí, otočili jste stránku a překročili milník, který vám předkové předali v podobě proroctví. Začínáte urychlovat to, co je vaší intuicí a moudrostí, a začínáte se rozvíjet do oblastí, kde jste nikdy nebyli. Ta budoucnost před vámi nebyla nikdy popsána. Nejde vůbec ve stopách minulosti. S každým tímto jednotlivým klamem, vás budu žádat, abyste je ve své duši přepsali. Právě teď můžete říci: „Drahý Duchu, já tomu rozumím. Vím, že budoucnost byla přepsána a je naplněna čistotou, krásou a soucitem nové změny. Vím, že mohu kormidlovat svůj život do tohoto nádherného klidného oceánu, který nikdy neexistoval předtím, než vyvolal mou budoucnost.“ To je nová energie, která je zde! Můžete také říci: „Tímto se zbavuji klamu, že budoucnost musí být něčím, co jsem viděl dříve. To, co přichází, je zcela nové.“

Číslo dvě: Nedokážete uspět. Usilujete a usilujete, ale vždy je něco, co vás odvede od vašeho cíle, včetně vás samých. Cítíte, že je zde hladina, kterou dosáhnete, která je skoro zde.  Potom se vždy stane něco, co vás obere o to, co potřebujete. Důvod je ten, že temná energie této planety vás vždy držela v této škatulce. Tudíž je zde uspokojení, které říká: „Je to docela dobré.“

Přátelé vám říkají něco jiného. Ti říkají: „To nebo něco lepšího. Buď ve vztahu k sobě pozitivnější.“ Vy odpovídáte: „No, to je sice dobrá věc pro vás, ale já znám realitu toho paradigmatu, ve kterém jsem. Nedokážu se dostat nad určitou úroveň. Nikdy neuspěju.

Jaký to klam! Je zabudován ve staré energii, aby vás držel v lati, moji drazí. Tento klam je nástrojem staré energie, aby vám zabránila vidět hlubší pravdu. Jestliže lidstvo ucítí, že v ní uvízlo, bude to tak! Víte, jak snadno jste kontrolovatelní ostatními, když nikdy nemyslíte na to, že se můžete dostat nad to, kde právě jste? Snadno.

Není žádným tajemstvím, že bylo mnoho těch, kteří vás celé roky kontrolovali. Kontrolují planetu a celé ekonomiky, a vy pro ně máte i jména. Byli po staletí úspěšní, kvůli staré temné energii, a díky tomu, že jste klamáni, abyste měli pocit, že se nikdy nedostanete za určitý bod. To k tomu úplně postačí rezignace a strach veřejnosti.

Nové paradigma, které se rozvíjí od roku 2012, to kompletně maže a říká, že se začínáte probouzet, doslova, s akášickým rozpomenutím. To, na co si Akáša „vzpomíná“ je, že jste mocní a můžete tvořit jinou realitu. Začíná k vám hovořit. „Existují pro vás talenty, které jste nikdy dříve v tomto životě neměli, které se začínají samy projevovat. Jste na cestě, kterou jste nikdy před tím nespatřili, která vás povede světelné roky kupředu od bodu, kde jste teď. Všechno, čeho si přejete dosáhnout, je v této energii s větrem ve vašich zádech možné.“

Zde je něco, co můžete vyslovit nahlas: „Drahý Duchu, už nikdy nebudu říkat, že něco nemůžu. Drahý Duchu, vím, že existují věci, které přesahují to, co si umím představit. Bez ohledu na to, jak jsem starý, vím, že můžu jít dále, než jsem se kdy dříve dostal. Ve skutečnosti tam již jsem, protože jsem součástí tohoto posunu a ne součástí starých klamů.“

Číslo tři: Jste nehodní. Moji drazí, dokonce i některé z nedávných channelingů, které jsem předal, se důkladně věnovaly tomuto tématu. Jak to přesto udělat znovu, aniž bych urazil to dítě ve vašem nitru? Jak byste kdy mohli někomu uvěřit, že jste se narodili nečistí? Jak byste tomu mohli uvěřit, když je ve vás velikost Stvořitele? Je všude kolem vás – Bůh v nitru!

Jak může někdo říci, že jste nehodni Boha? Řekli byste to svým dětem? Představte si své dítě před sebou a řekněte: „Narodilo ses nečisté, nebudu tě milovat, dokud neuděláš něco, aby sis to zasloužilo.“ Řekli byste to svým dětem? Udělal by vám to Stvořitel lásky? Jak je tento klam dětinský, a přesto je to paradigma planety ve staré energii nevědomosti – v temnotě – kde jste byli.

Lidstvo je tak ochotné uvěřit těmto Bohu nepodobným věcem, a vycházelo s tím po staletí tak velkolepě, že dokonce i když to nemá žádnou duchovní logiku, je to akceptováno. Znovu a znovu vám říkáme, že jste přišli s předsudkem nehodnosti, a pro zdůraznění, vám každý kolem vás, kdo je důležitý, říká, že je to tak v pořádku. Někteří jsou tak předpojatí, že věří, že nejsou hodni, ani pobývat na planetě samotné! Mantra pak začíná: „Bůh vás nemiluje, protože jste nečistí. Celé lidstvo si nezaslouží lásku Boha.“

Moji drazí, to je klam. Je to ta největší lež od staré energie, která se kdy objevila na této planetě. Udržuje vás ve strachu a v temnotě. Děti mohou věřit tomuto klamu, ale ne pokročilá lidská rasa, která se probouzí do pravdy o tom, kdo je Bůh – a skutečnosti, že lidé mají tuto božskost ve svém nitru. To znamená „stvořeni k Jeho obrazu“. Jste hodni toho, abyste tu byli!

Zhluboka se nadechněte a řekněte: Nejen, že jsem toho hoden, ale jsem velmi hoden.Nikdy dříve v historii lidstva jste toho nebyli hodni tak jako teď, abyste řešili problémy této planety a šli do situace bez světové války ve své budoucnosti. Budete civilizací, která může začít soucitnou akci. Ignorujte všechno, co vidíte ve zprávách! Budou vás totiž stahovat dolů. Zprávy jen popisují starou energii, všimli jste si toho? Všechno to, co je ve vysílání, je skoro výhradně vyladěno se starou energií. Je to proto, že pro ně není mrtvé základní (staré) paradigma. Ve skutečnosti vstoupili do manželství se starým paradigmatem vysílání, které pomalu umírá a oni to brzy zjistí.

Staré duše, vy to víte lépe. Vy jste hodny! Posaďte se na okamžik a poznejte, že jste hodny. Každý mistr, který kráčel po planetě, vám to řekl – Bůh v nitru! Ten všemohoucí Bůh, který stvořil tuto galaxii, stvořil vás v nádherné představě sebe sama. Takže byste se mohli na chvíli zastavit, nadechnout se a říci: „Na rozdíl od staré energie a klamu, které jsem měl, už dále neskočím na to, co jsem říkal. Narodil jsem se do velkoleposti, protože mám Boha uvnitř a vše, co vidím, je stvořeno z Boha. Vidím Boha všude, v každém, a uctívám tuto nádhernou pravdu. Jsem hoden ji vidět, a tak to je. Amen.“ To bylo číslo tři.

Číslo čtyři: Tento klam je tak hluboký a zřejmý, že vám o něm říkám více než 26 let. Je tak hluboký a přece je tak nepochopený. Proč byste kdy měli vzít všemohoucí zdroj lásky vesmíru a dávat mu lidské vědomí? Bůh není člověk!

Ve vesmíru není nic čistšího než Boží láska. Nemáte žádný koncept pro to, jak čistá je. Přesahuje vaše logické myšlení, kterým byste to mohli pochopit. Síla lásky je tvořivá energie života samotného. Láska a soucit jsou čisté elementy Boha a nic dalšího není. Takže jak je možné, že „moderní“ myšlení má historii Boha s válkami na nebesích nebo „padlé anděly kvůli nesouladu s Bohem“? Pak vám řeknou: „Bůh není šťastný, protože jsi udělal to nebo ono. Bůh tě navždy potrestá, protože jsi udělal to nebo ono.“ Jak lidského můžete stvořit Boha? Jak disfunkčního můžete stvořit Boha? Rozumíte mytologii a dětinskému vědomí věřícímu, že Bůh jedná jako člověk? Přišlo vám vůbec někdy na mysl, že by to mohl být naprostý podvod?

Bůh je stvořitelem vesmíru. Boží vědomí je světelné roky vzdáleno lidskému myšlení, přesto tolik z toho, čemu věříte nebo vám bylo řečeno, vypovídá o Bohu, který se točí kolem souzení, trestu a hrůz mučivého posmrtného života pro vás a vaše děti. Nic z toho nepochází od Boha. To všechno pochází od nižšího lidského vědomí, je to naroubované na ideu Boha. Moji drazí, je to paradigma staré energie, co vytváří mytologii, že Bůh je jako zlý lidský otec.

Rodíte se velkolepí a hodni, je to tak! Obraz Boží, je to tak! Taková je lidská bytost. Narodili jste se do božského plánu, který vám dává volbu mezi světlem a temnotou, svobodnou volbu vidět Boha uvnitř nebo ne. Přepište, co vám bylo řečeno o tom, kdo je Bůh, a uvidíte jej správně. Od prvního nádechu ve vašem životě, je Bůh laskavým rodičem, který je tak božským, že existuje jen láska, bez ohledu na to, co uděláte. Nepřišli jste sem za trest! Bůh vám poskytuje jen pomoc a laskavost, bez ohledu na to, co uděláte. Se svobodnou volbou můžete dělat cokoliv, ale když máte svobodnou volbu vidět, kdo je Bůh, váš život se začíná měnit a vy začínáte vidět nezměrnou krásu pravého partnerství s Tvořivým zdrojem, která zde vždy byla.

Pro Boha je nemožné vás soudit. Uvědomili jste si, že lidé udělali Boha duchovně dysfunkčního a mnohem horšího než byste byli vy ke svým vlastním dětem? Lidská bytost by nikdy neudělala svým dětem to, co si myslíte, že dělá Bůh vám. Použijte svou moudrost a Bohem danou duchovní logiku a probuďte se k pravdě, která je velkolepá a naplněná soucitem, láskou a krásou. Kdo je Bůh? Je Bůh stvořitelem vesmíru a součástí každé vaší buňky, nebo je to nějaký druh entity, která se na vás dívá způsobem, který navždy vyvolává strach a hrůzy pekelné, jestliže padnete? Je načase, abyste spatřili ten klam a poznali, že pravda je naprosto odlišná a naplněna nádherou milujícího, laskavého a osobního Boha.

Číslo pět: Vládne temnota. Tento klam má vztah k číslu dvě, které ještě rozvíjí. Viděli jste to ve válkách a u diktátorů, kteří zdánlivě měli plnou podporu ďábla. Viděli jste to napříč celým lidstvem, když si nějaký člověk zvolil temnotu místo světla. Nízká energie vždy vládla, a lidská rasa byla manipulována kvůli penězům. Tak vám to říkali celý život.

Dnešní klam spočívá v pocitu, že se to děje stále, že je lidská rasa stále manipulována, tak jako tomu bylo celou její existenci – těmi mocnými, hrabivými a bohatými. Moji drazí, zbytky toho jsou stále přítomné, protože se pomalu probouzíte do vyšší pravdy. Ale měli byste vědět, že světlo vítězí. Temnota už nemá nad touto planetou kontrolu.

Důkaz je zřejmý, a pokud si myslíte, že tomu tak není, co se stalo v 80. letech, když se nedostavila předpovídaná válka? Co se stalo, když jste zabočili za roh a neměli jste Armagedon v roce 2000? Co se stalo v roce 2012 s oslavou překročení milníku? Říkali vám, že to bude konec času! Těžko. Místo toho to byl „začátek nového času“. To už není Země ovládaná temnotou. Je to cesta probuzení, která překračuje veškerá stará proroctví, přesto klam ovládání temnotou je do vás stále vyrytý, že ano? Stále se vyskytují konspirace, dokonce, i když jejich zdroji nyní schází jádro.

Moji drazí, mohli byste věnovat okamžik tomu, abyste z prohlášení této nové energie učinili afirmaci. Jako u všech ostatních minulých klamů byste si mohli udělat chvilku a prohlásit:Drahý Duchu, mám pod kontrolou svůj život. Této planetě vládne Světlo a pomalu ozáří stíny, zažene temnotu tak jako nikdy dřív. V této nové energii vítězí Světlo.“ Už nebudete nikdy myslet na to, že vládne temnota, protože začnete vidět planetu vstupující do nového způsobu myšlení, kde soucit je větším předmětem zájmu než drama.

Někteří uslyší tento channeling a řeknou: „Kryon je takový ten channeling „ve stylu Pollyanny*“. Všechno je jen krásné. Planeta bude slunná a bude zde spousta světla a řešení pro všechno.“ Moji drazí, to nepochází ode mě! To je proroctví předků!

Začínáte cestu ke světlu, což bylo poselstvím proroctví vepsaných do mnoha skalních stěn a pyramid. Je to proroctví Precese rovnodennosti a proroctví o Orlu a Kondoru. Proto jsem zde.

Až vytáhnete nové nástroje, které vám byly dány, oni se začnou obávat temnoty, která vládne. Proti vám budou bojovat instituce, které budou i nadále investovat do chamtivosti a temnoty. Tato bitva začala a pomalu nastává to, že oni ztratí půdu pod nohama a vy pak pochopíte, co vám říkám, až to uvidíte.

Na závěr vám chci sdělit dvě věci: (1) Staré duše mají moudrost to rozjet, (2) ale staré duše se také setkají s výzvou, aby zahodily předpojatost starých klamů. Ti mladí, kteří právě dorazili, nemají tyto předsudky a začne se to ukazovat. Budou se dívat na některé z vás a začnou si říkat: „Co je to s tebou?“ Nikdy nezažili, co to je být nehodným. Oni mají Akášu, která si pamatuje dobré věci. Jejich cíle do budoucna jsou jasné, a vidí pouze to, že mohou vytvořit cokoliv. Mezitím se dívají na vás, jak se krčíte v koutě, všeho se bojíte a očekáváte to nejhorší.

Ti mladí mají vnímání bez zkušeností staré energie, takže, staré duše, je načase, abyste se naučili, jak odložit to staré, abyste mohli vyrazit cestu. To je teď na dosah. Nová energie se mění i teď, zatímco channeluji. Bitva mezi temnotou a světlem je na dosah. Říkali jsme vám, že to přichází, že už není možné vyčkávat (sedět na plotě) a světlo vítězí. Je velice snadné to říci – teď běžte a objevte to, protože je to zde, abyste to viděli!

Je to oslava, že? Všechny klamy, o kterých jsem mluvil, jsou minulostí. Nic z toho, o čem jsem mluvil, není přesné pro paradigma po posunu v roce 2012. Běžte to nalézt, moji drazí, v lásce, a až to uděláte, uvidíte nádhernou ruku Ducha, jak bere tu vaši, a uvědomte si, že mám pravdu. Mám pravdu. Střed vesmíru má vědomí lásky, které je Tvořivým Zdrojem a žije každý den ve vašem nitru. Můžete se usmívat, když to víte?

A tak to je.
KRYON

* princip Pollyanny

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu:
http://www.kryon.com/ –  Five deceptions of the old energy

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Probuďte svou vnitřní sílu – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, v tomto čase se díky energetickému vlivu zvětšují rozdíly mezi polaritami. Ti, kteří se touží dostat vzhůru, budou posilováni. Zároveň však budou posilováni i ti, kteří míří směrem dolů, avšak v negativním směru. Lidé Země, je čas projevit se jako bytosti zdroje, bytosti, které ví, odkud pochází a kam se vracejí. Ukázat a posílit svou pravou podstatu. Proces očišťování je nekonečný a stále znovu je co napravovat a měnit. Už jen tento pozitivní záměr vám však velice pomůže na této cestě. Jakmile je projevena pozitivní vůle, je vám pomáháno ze všech sil.

Buďte připraveni na vše, lidé Země. Dějí se a budou se dít situace, které si ani ve snu nedovedete představit. To proto, aby bylo prověřeno, jak si stojíte. Jak jste ochotni se měnit, jak jste ochotni přijmout vůli Vesmíru, ale také vůli kolektivního vědomí. Neboť jste to vy, kdo tvoří tento svět. Nebojte se projevit sami sebe, to, co cítíte, to, co vnímáte. Plno emocí bude uvolněno během tohoto času. A to je dobré pro osvobození se od připoutanosti. Budete nuceni stále přehodnocovat své názory a rozhodnutí, své vztahy, ať již pracovní nebo partnerské. Není možné žít v závislostech, v utrpení a nepochopení. Čas vás směruje k tomu, abyste byli svobodní a radostní. Nebojte se toho, lidé Země. I když vám to může zpočátku přinést zdánlivě nevyřešitelné problémy. Ty se však později jako zázrakem rozplynou.

(Image by Bahman Farzad)

Lidé Země, hledejte svou sílu uvnitř sebe. Víte, že existuje. Víte, že máte v sobě boží jiskru, díky které dokážete vše, co si zamanete. A očištěním se tato jiskra opět rozhoří, lidé Země. Máte naději a máte tu možnost se osvobodit. Využijte ji a jděte cestou vzhůru. Ať již se vás dotýká cokoli, vždy se můžete uzdravit a opět začít žít v lásce a pokoře. Jsme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Horoskop na obdobie 22. – 28. 5. 2017

Určení priorit

V tomto týdnu nevytváří Slunce dlouhodobé aspekty s jinou planetou a někdy si můžeme připadat tak trochu bezprizorní. Může se objevit energie, kterou neumíme uchopit a využít a někdy můžeme plápolat jak plášť ve větru. Kam vítr, tam plášť. Můžeme pociťovat, že se nám nedaří dostat ke svému středu. Řekněte si: „Mé Já má dovolenou.“ Nebudeme mít potřebu se zviditelňovat a některé věci kolem nás projdou, aniž by se nás dotkly, oslovily. Naše Já nebude rezonovat, reagovat. Možná záměrně, abychom snadněji zvládli aspekt tlaku a stresu. Na ten ukazuje opozice mezi Saturnem a Marsem. Zpomalení, zastavení, dokončení a odpočinek.

Mars v Blížencích v opozici s retrográdním Saturnem ve Střelci 22. 5. – 5. 6. Mars je akce, čin a vůle. To je omezené Saturnem, který symbolizuje překážky a komplikace. Vyvstanou okolnosti, která vás mohou dostat do pochybností, zastavení, a především vzdání se. Saturn je ve Střelci – jsme testováni v našem záměru. Jaký byl můj záměr, když jsem začal? Mám skutečně hluboký zájem? Nebo je to jen povrchnost? Co je dobře? Zůstat a překonávat překážky či to brát jako znamení, že tudy cesta nevede? Tady záleží hlavně na vašem záměru, jak moc čistý váš záměr je. Pro jednoho bude správné opustit svůj „projekt“, pro druhého bude správné zůstat a přijmout omezující danost jako skutečnost. Tím se dané omezení rozplyne a vy projdete potřebným překročením omezení, které by stejně přišlo v další situaci. Máme získat pravost, houževnatost a oddanost k podstatě věci. Naučit se hospodařit se svou energií, vůlí a fyzickými silami. Moudře konat, a k tomu potřebujeme dobře zvážit své záměry. Pozor na strategie, chtít získat to, co chceme za každou cenu, protože tento aspekt v negativní polaritě přinese bezcitnost, tvrdost, krutost, bezohlednost. Jak k sobě, tak k druhým. Budeme chtít naplnit povinnost. Tohle musím „urvat“ bez ohledu na sebe, na druhé. Pak to ale jasně dá najevo tělo, které se snadno vyčerpá, onemocní či zablokuje ohebnost. Snadno se propadne stresu, tlaku a kontrole. Pod velikými tlakem budou zejména muži.

Také se můžete dostat do pocitu, že jste vyčerpali všechny možnosti a už nevíte, co udělat jinak, abyste zrealizovali své záměry. Tato situace vede k prožití si, VZDÁNÍ SE. Pohár se naplnil a vy tak pustíte svou kontrolu. Vzdáte se své kontroly mysli, ega, co neudělat, jak to udělat, … pustíte to. Díky vyčerpání a únavě se prostě vzdáte a odevzdáte se vyššímu záměru. Padne kontrola mysli a ega a začne se dít „samo od sebe“. Dostanete se do neutrálního postoje. Tím se vytvoří na nový prostor, aby se mohlo utvářet bez tlaku vaší mysli či ega. Přesto budete účastni, skrze vás bude tvořeno.

Novoluní nastává v Blížencích 25. 5. při západu Slunce na sabiánském symbolu: Revoluční časopis volá po akci. Klíčová myšlenka: Explozivní tendence potlačených citů a prazákladních emocí. Novoluní nás povede k tomu, abychom se dostali mimo ustálenou formu. Tato forma se nejdříve vytváří v úrovni mysli. Novou formu si proto můžete vytvořit ve své mysli a pak ji naplnit tím, že ji emočně prožijete a spojíte s fyzickým tělem, buňkou, vůlí a záměrem.

V Zasvěcující vědě existuje jedno důležité pravidlo, podle kterého se každá z činností má dotýkat třech světů: světa fyzického, citového a světa myšlení. Každá myšlenka a poté i vyřčené slovo, se stává mocným, když je spojeno s nějakým pohybem, s citem, záměrem a vůlí.

Merkur – mysl je v Býku, má tak schopnost prakticky uvažovat a dávat své myšlenky do hmoty. Od 24. – 31. 5. Merkur vytváří harmonický aspekt s Neptunem. Propojení mysli s prožitkem, citem, emocí a vyšším vědomím. Přichází podpora, inspirace, vytváření nových idejí a nových forem v mysli. Jemnohmotný svět bude „vkládat“ do našich myslí nové nápady, uvědomění, a především rozpouštět staré formy a nahrazovat je novými. Skrze uvědomění si, se změní náhled na dřívější situace a řešení.

Venuše je 22. 5. – 22. 6 v sextilu s Marsem. Venuše opouští opozici s Jupiterem, která symbolizovala nenaplnění a nespokojenost. Harmonický aspekt s Marsem ukazuje, že se objeví harmonie a schopnost spolupráce mezi ženským a mužským principem. Budeme více potřebovat svůj protějšek. Zároveň i v nás se budou tyto dva principy harmonicky doplňovat a snadněji se nám bude tvořit, prožívat radost. V sobě prožívaná harmonie se může projevit větší přitažlivostí pro druhé pohlaví. Doba přeje oživení partnerství, navazování vztahů a tvoření. Budeme více činorodější a snadněji doplníme svou energii. Do 4. 6. je tento sextil mezi Marsem v Blížencích a Venuší v Beranu, což přinese nové podněty, výlety, seznamování, hledání nových inspirací, naplnění svých vlastních potřeb. Potřebu sdílet a komunikovat s druhým. Od 5. 6. se Mars přesouvá do Raka a Venuše do Býka. Tady to bude více o citech, emocích, prožívání, vytváření emočních vazeb a společných prožitků, které mají vyústit ve vztah.

O víkendu pomalu začnou působit aspekty, které přinesou oživení.

Přeji moudrý a požehnaný týden.
S láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Vnitřní odpuštění

Mezi obtížněji odpustitelné činy patří omezení, která vnímáme sami uvnitř sebe, chyby, které jsme udělali, zrady, jichž jsme se dopustili, způsob, jakým jsme zklamali svou vnitřní životní esenci, tedy sami sebe. Takovéto činy se obecně odpouštějí mnohem hůře než jednání druhých, neboť se jedná o (technicky napsáno) shluky tzv. karmických antičástic (miasmů), které jsme si vytvořili sami, či jsme je převzali z DNA našich předků.

Obviňování sebe sama, na rozdíl od obviňování druhých, přežívá obvykle v hlubší části naší psychiky než zlost. Právě proto, že je tolik bolestivé něco cítit, většinou to pohřbíme tak dobře, že tento pocit v rámci pudu sebezáchovy vnímáme spíše jen okrajově, než abychom jej cítili komplexně.

Obviňování sebe sama pochází z něčeho, co vnímáme jako skutečné selhání své snahy žít podle svých  nadějí, snů, ideálů a norem. Často se toto skryté sebe-obviňování objevuje nenápadně, v případech, kdy jsme sami sebe zklamali nebo jsme ztratili naději, že něco změníme. V takových případech uskladňujeme ve svých srdcích, vrstvu za vrstvou, vinu a stud za všechno, co jsme udělali, co jsme nezvládli, co jsme udělat chtěli, ale nemohli – zkrátka za všechny okamžiky, kdy jsme dle mínění jiných či z pohledu našeho astrálního jemně-hmotného pole (tzv. těla touhy) neuspěli.

Obviňování sebe sama a stud jsou úzce spřízněny, přičemž to první bývá specifičtější než to druhé, když se viníme za věci, na něž se dá poukázat jako na konkrétní selhání. I stud může být specifický, ale může také jít o zobecněný pocit týkající se celého našeho Já – o pocit, že jsme celkově špatní či nejednáme správně.

Někdy sebeobviňování pochází ze skutečných činů, jichž jsme se dopustili – činů, které byly naprosto nesprávné a někomu velice ublížily, a o nichž jsme věděli již tenkrát, že správné nejsou. Někdy též sebeobviňování souvisí s pocitem, že jsme v určité situaci měli být opatrnější, rozumnější, chytřejší, ačkoliv vlastně nevíme, jak bychom to byli měli udělat.

Bez ohledu na původ sebeobviňování, při každé příležitosti, kdy se snažíme odpustit sami sobě, bychom měli odpuštění nejprve hledat ve svém vlastním srdci a ve Světle pravdy Nejvyššího Zdroje. Abychom tak mohli učinit, musíme být ochotni pocítit výčitky svědomí a lítost nad minulým chybným jednáním, abychom v hloubi srdce věděli, že byly špatné, a abychom v srdci cítili lítost, že jsme zranili druhé či sebe sama.

Bez výčitek svědomí není odpuštění a ani uzdravení možné. Mistr Jeshua slovy ,,Běž a nehřeš více” provázel léčení, jež poskytl, a myslel tím, že pro to, aby bylo vyléčení trvalé a změna opravdová, musí být motiv pro křivdu do čista setřen či vymazán. Jestliže motiv nebyl vymazán, osoba nebyla schopna udržet  odpuštění a léčení, jež jí byly nabídnuty. A tak je to i dnes s lítostí ve vztahu k minulým činům, jež byly v rozporu s dobrem určité situace. Máme-li sami sobě opravdu odpustit, je zapotřebí vyhladit motivaci k dalšímu konání nedobrých skutků. A odpustit si můžeme pouze tehdy, jestliže lítost a výčitky vymazaly takovéto pohnutky, nicméně též si musíme uvědomit svůj stav vědomí – či spíše nevědomí – v němž jsme nedobrý čin vykonali. Měli bychom si uvědomit a pochopit pohnutky, které nás k onomu činu vedly (např. nedostatek informací – tzn. zúžené vědomí, strach, vztek či jiné nízké emoce).

Je-li přítomna lítost společně s touhou po odpuštění svém i božském, vytváříme situaci ,,čistého” zranění a hojení může započít. Může být zahájeno odpouštění nám samotným. Celý proces začíná lítostí a přáním si odpustit a získat božské odpuštění. Pokračuje to růstem pochopení s ohledem na to, jak lépe milovat sebe sama i ty druhé.

Někdy je nesmírně těžké si odpustit, neboť cítíme, že to, co jsme provedli, je neprominutelné. Někdy jsme schopni odpustit mnohem rychleji někomu dalšímu, kdo udělal naprosto totéž jako my, z podobných důvodů. V takovém případě jsme schopni přijmout jeho omezení, avšak už ne ta svá. Na sebe jsme tvrdí, ale jemu odpustíme.

Pocit viny, který nám někdy vysílá jiný člověk, můžeme též rozpustit silou vnitřního poznání, že vinni vlastně nejsme, jen se chováme rozdílně od přání či touhy onoho člověka. Velmi často (a zejména ženy) tento pocit viny neseme ve svém DNA po svých předcích, kdy společenská pravidla přímo vytvářela stavy, v nichž tyto pocity vznikaly. A ač ony omezené společenské stavy minulých století v dnešní moderní civilizaci již nemají svou živnou půdu, pocit viny je v energetickém poli převeden – aktualizován na současnou dobu.

Učební proces duší je jedním z největších tajemství života, neboť právě život sám a životní zkušenosti jsou našimi učiteli. Mnohdy tyto zkušenosti musely být bolestné, abychom se naučili to, co jsme se potřebovali naučit. Vzhledem k tomu, že stále více světla naplňuje naše vědomí, učení může probíhat se stále menší bolestivostí.

Důvěra v náš vlastní pokrok nám poskytne ochotu občas upadnout, uvědomit si onen pád, ale též nám poskytne i vnitřní sílu vždy znovu vstát, učinit chybu a zkusit to znovu, aniž bychom si dávali vinu, podobni malým dětem, s vědomím toho, že jednoho dne již budeme pevně stát na skále pravdy, podepřeni silou moudrosti, zahaleni láskou ke svému vnitřnímu božství.

„….Já vím, že mé celistvé světelné vědomí  vyslalo do fyzické reality část sebe sama, aby zde vyjádřilo svůj jedinečný aspekt. Vím, že tato část je mým vědomým Já, které má naplnit roli vnitřního světla v mém fyzickém bytí..

Já Jsem zde, abych nechal/-a zářit sílu svého světla lásky, jež nahradí  temnotu nelásky,  pokrývající tento svět. Já Jsem zde, abych byl/-a v ještě větší míře silou moudré lásky  v činnosti.

Já již vím, že mé vědomé Já v daleké minulosti samo začalo lásku zadržovat. Stalo se to kvůli tomu, že jsem byl/-a pokoušen/-a, abych se přizpůsobil/-a těm, kteří milují temnotu více než světlo.  Proto jsem přijal/-a jejich lež, že má láska není zde  vítána a že nemám právo je svým světlem lásky rušit či zneklidňovat.

Já vím, že když jsem přijal/-a fakt, že světlo mé lásky není vítáno, též jsem přijal/-a iluzi, že síla světla mé lásky nemá  žádnou cenu, čímž  jsem uvěřil/-a, že ani já nemám žádnou cenu a nejsem lásky hoden/-na. To způsobilo v mé bytosti rozpor, takže jsem již  nepřijímal/-a lásku, moudrost i světlo  své vlastní vnitřní životní jiskry. Vznikl první pocit viny, že se odděluji, pocit viny, že jsem jiný….“

Zuzana Soukupová

Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Pasce ega

Jestli si myslíš, že je duchovnější jezdit na kole nebo hromadnou dopravou a potom soudíš ty, co jezdí autem… spadl jsi do pasti ega.

Jestli si myslíš, že je duchovnější přestat sledovat televizi, protože to ruší mozek a potom soudíš ty, kteří ji sledují… spadl jsi do pasti ega.

Jestli si myslíš, že je duchovnější nečíst noviny a bulvární časopisy a potom soudíš ty, kteří je čtou… spadl jsi do pasti ega.

Jestli si myslíš, že je duchovnější poslouchat klasickou hudbu, nebo zvuky přírody, ale potom soudíš ty, kteří poslouchají komerční hudbu… spadl jsi do pasti ega.

Jestli si myslíš, že je duchovnější jíst vegetariánskou stravu, kupovat bio potraviny, cvičit jógu nebo meditovat a potom soudíš ty, kteří tyto věci nedělají… spadl jsi do pasti ega.

Ve skutečnost nejdůležitějším vodítkem je pochopit, že jsme neustále vystavováni pasti ega.
Ego se důmyslně skrývá ve vznešených myšlenkách, jako je vegetariánská strava, jóga, používání kola…
A potom se transformuje do pocitu nadřazenosti vůči těm, kteří nenásledují stejnou duchovní cestu.

Mooji