Tag Archive | intuícia

Kryon – Cesta Lásky 3

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 10. listopadu 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je třetí channeling ze série nazvané Cesta lásky, kterou předávám v Mexico City. Nyní to bude osobní. Budou přicházet informace, které se budou týkat osobně vás všech.

Stručně shrnu předchozí channelingy. První channeling představil krásu a velikost Boha. Mluvil jsem o tom, kolik z vás má jinou představu o Bohu, že má určitý způsob lidského vědomí a že je to rozzlobený, soudící Bůh, který vás týrá a trápí. Není to vůbec skvělá verze a navíc ani nedává duchovní smysl, že by Stvořitel vesmíru měl mít některou z těchto vlastností. Řekli jsme, že tohle musíte úplně pochopit, než se pustíme do druhého channelingu. A v tom druhém poselství jsem mluvil o velkoleposti vaší duše. Připomněl jsem vám, že vaše duše je částí Stvořitele. Každý člověk má ve svém nitru božství a na základě svobodné volby máte možnost je nalézt, nebo ne.

Nyní se dostáváme ke třetímu poselství. Číslo 3 v tibetské numerologii znamená katalyzátor. Podněcuje a urychluje energii. Je to dobré číslo pro toto poselství, protože dnes je trochu odlišné, než dřív. To je důvod, proč je Kryon tady. Přišel jsem před 30 lety z jediného důvodu – abych vám pomohl projít touto transformací. Včera a dnes se v Berlíně koná oslava, neboť k tomuto datu padla před 30 lety berlínská zeď, krátce po rozpadu Sovětského svazu. Byl to začátek doby, která nebyla předpovězena, kdy jste nakonec překročili milník 2012. A proto nyní potřebujete toto poselství.

Člověk, zejména stará duše, je nyní zapojen do velmi velkého plánu. Začínáte se měnit a je to krásné, protože se jedná o potvrzení proroctví vaší země (USA) – proroctví Orla a kondora,  týkající se milníku 2012. Toto proroctví říkalo, že když překročíte milník 2012, lidstvo se začne vyvíjet. Teď vám sdělím něco praktického, co byste měli vědět. Ti, kteří do vás zaseli semena, už o milníku 2012 věděli. Tyto bytosti z hvězd vás sledují věky. Můžete se zeptat: Co se musí stát, aby vzniklo rozvinuté lidské vědomí? Nebo se to prostě stane jen tak? Drazí, tady je odpověď: Máte podporu. Po celá ta léta od prosince 2012 po dnešní channeling v roce 2019 se postupně otevíraly časové kapsle, uzly a nuly. Pokud jste o tom nikdy neslyšeli, povím vám, že je to systém, který byl pro vás uložen pro případ, že byste na základě své svobodné volby překročili milník roku 2012. Proto v něm končil mayský kalendář, protože to byl konec starého věku. Najednou se začínají na planetě dít věci jakoby samy od sebe. Mají však nádherný důvod, proč se dějí. Tyto časové kapsle se otevírají ve správný čas a do mřížek planety se vlévá světlo. To je metafora pro vzestupnou energii poznání, soucitu a všech těchto věcí, které jsou nyní v mřížce a které můžete vnímat. Zveme vás proto, abyste to vnímali a využívali.

Pojďme si o tom promluvit, o několika změnách paradigmatu a věcech, které neočekáváte. Mluvím zde ke starým duším, které tady sedí na židlích, i k těm, které to teď poslouchají (a čtou). Udělali jste zkušenosti a vaše minulé životy byly jako kurzy ve škole. Každý život vám přináší více zkušeností a moudrosti pro vaši duši. A přede mnou sedí staré duše této krásné země, Mexika, země s velkým něžným srdcem.

Možná jste nepochopili, že na tom nemusíte pracovat tak tvrdě, jak si myslíte. Do krystalické mřížky proudí světlo a poskytuje nástroje, které si můžete vyzvednout a použít. A to je mnohem jasnější pro staré duše, protože tyto věci vnímají. Jeden ze spouštěčů je spojen s prvními dvěma channelingy. Když plně pochopíte, kdo jste, začnete se uvolňovat. To znamená, že musíte pochopit téma sebehodnoty. Včera vás Alcazar (Alcazar je průvodce Hvězdné brány channelovaný Prageetem Harrisem – pozn. překl.) na tomto pódiu vyzýval: „Milujte sami sebe! Sledujte, co se začne dít, když budete milovat sami sebe.“ To je naprosto správné. Když si začnete uzdravovat nedostatek sebehodnoty a začnete se uvolňovat s tím, kdo jste, začne se dít něco, co se dosud nikdy nestalo. Toto speciální světlo, které proudí do mřížek, začíná protékat vaší šišinkou a začne vám poskytovat informace o vás a vašem životě.

Mnozí zde sedíte a ptáte se: „Co mám teď udělat? Jsem v takové situaci, mám takový problém…“ Řeknu vám něco, co je nové. Pokud dokážete sedět v klidu a míru sami se sebou, vyřešíte si své problémy ve své mysli. Tím se vytvoří prostor, kde můžete začít milovat sami sebe. Toto je spouštěč pro informace, které pak do vás začnou proudit a sdělí vám, co máte udělat dál nebo jaká jsou řešení vašich 3D problémů ve vašem životě. „Kryone, chceš tím říct, že když tady budeme jen tak sedět a milovat sami sebe, že pak dostaneme informace?“ Ano!

V minulosti takové paradigma neexistovalo, avšak zkoušeli jste najít řešení čtením knih, zašli jste za spirituálním lektorem nebo procházeli nějakým procesem sebezkoumání, abyste zkusili vyřešit problémy ve svém životě. Nyní však máme rozvíjející se vědomí, které začíná „vyživovat“ samo sebe. Rád bych, abyste očekávali intuitivní nápady. Čím více dokážete milovat sami sebe, tím více odpovědí dostanete. Ale pokud se budete točit v obavách, dramatech nebo frustracích, nic se nestane. Odpovědi se objeví, až se ztišíte – a jsou to nové odpovědi.

Můžete říci: „Nemám moc dobrou intuici.“ To se teď mění. Jedna věc, kterou byste pravděpodobně měli udělat, je podívat se na sebe do zrcadla a prohlásit: „Moje posvátná intuice zesiluje. Jsem na cestě lásky a miluji sebe sama.“ Toto je pro vás potvrzení, že dostanete řešení bez vnější pomoci. Vnější pomoc je dobrá věc, protože ne každý je stará duše. Někteří z vás jsou učitelé, léčitelé a channeleři, protože nyní je váš čas. Ale většina lidí na Zemi nejsou staré duše a budou potřebovat moudrost, kterou si nyní začínáte vyzvedávat díky zvětšujícímu se světlu z mřížek.

Nyní bych vám rád představil jeden velký posun paradigmatu, který souvisí s tím, co lidé očekávají a který je založen na všem, co jste v minulosti zažili.

Někteří lidé cítí, že je zapotřebí něco udělat. „Kryone, máme novou energii a nové nástroje. Vezmu si nástroj a něco udělám.“ Ostatní jsou frustrovaní a nevědí, co dělat. „Co bude dál?“ Dovolte mi vyprávět příběh – příběh majáku. Už jsem ten příběh dlouho nevyprávěl, ale teď je zapotřebí, abyste jej pochopili. Na skále stojí maják, který vyzařuje své světlo každou noc – den co den, týden po týdnu. Svým světlem nedělá nic jiného než že září. V tomto malém podobenství říká vědomí majáku: „Kdo jsem? Jsme v nové energii, a tak musím něco udělat. Ale jsem ukotven ve skále. Kdybych se jen mohl z této skály vzdálit, mohl bych něco udělat. Mohl bych jít na jiná místa a ukázat své světlo. Jsem frustrovaný, jen tu sedím ve tmě, po celá léta na stejné skále. A teď přichází nová energie a já pořád sedím na skále a svítím každou noc – a to je vše, co dělám.“

Nyní opustíme frustrovaný maják a trochu se vzdálíme, abychom viděli větší obraz. Tento maják noc co noc naviguje lodě, které jsou na moři nebo oceánu, do bezpečného přístavu Země. Maják zachraňuje životy tím, že hodinu za hodinou vyzařuje světlo. Majáky, rozumíte tomu podobenství? Možná spočívá vaše bytí v tom, že jako staré duše v této nové energii prostě jen tady jste a chápete, co vás učím. Lidé si vás začínají všímat, protože se jinak vypořádáváte s dramaty a frustrací. Nemusíte nikam chodit a nemusíte nic dělat. Být majákem v této nové energii znamená, že ukazujete světlo ostatním lidem. Ve skutečnosti zachraňujete životy, věděli jste o tom?

Toto jsou nová paradigmata. Jste skutečně připraveni přijímat to světlo, které je nově k dispozici v mřížkách? Jsou to nové nástroje, které tady máte k dispozici. To je metafora. Věci, o které jste dříve žádali, jsou nyní k dispozici. Možná se ptáte sami sebe: „Jak poznám, jaké jsou tyto nástroje?“ Vraťme se zpět k prvnímu bodu, pokud jste dávali pozor: prostřednictvím vaší šišinky bude přicházet intuice o věcech, o kterých jste možná nevěděli.

Ti z vás, kteří vnímají, že tu jste za určitým účelem a už jste se něco pokusili vytvořit, jste lidé činutvůrčí lidé. Máte potřebu něco dělat. Pak jsou majáky, které prostě jen stojí a ukazují své světlo. Každý člověk je jiný. Tohle je však určeno těm tvůrčím lidem: Kolik z vás se pokusilo udělat to, o čem jste ve svém nitru věděli, že jste sem kvůli tomu přišli? Napsat knihu, vybudovat léčitelské centrum nebo další věci, které byste chtěli udělat. Někteří z vás to zkoušeli ve staré energii a neuspěli. Nebyl na to správný čas. Jste tvůrčí lidé, ale nebyl na to ten správný čas. Ale teď, říkám vám, ten správný čas nastal.

Ale ještě něco jiného, co lidé dělají, je zajímavé. Pokud něco zkusí a nefunguje to, rozhodnou se: „A je to, nechám to být.“ Někdo se vás zeptá: „A co ta kniha?“„No, nejde mi to. Zkoušel jsem to, ale nefungovalo to. Co se dá dělat.“ 

Předpokládáte tedy, že stačí jeden pokus! Poslouchejte mě, poslouchejte, tvůrci: Teď je ten správný čas pro věci, o nichž víte, že jste sem kvůli nim přišli – ach, teď je ten správný čas! Zasejte semena! Využijte svou intuici a zasejte semena! Očekávejte synchronicitu, která vám přijde do života, kterou jste neočekávali, ale kterou chcete. To znamená, že to, co víte, intuitivně přichází do pole, kde jsou jiní, kteří to dokážou rozpoznat a poté vám synchronně zkříží cestu. Jsou to lidé, které jste kdysi potřebovali a nikdy se neobjevili – například pro vybudování léčebného centra nebo zahájení jiného projektu.

Teď zas hovořím k vám, majáky. Nenechte se frustrovat, že nejste tvůrčí lidé. „Kryone, jak mám vědět, zda jsem maják nebo tvůrčí člověk?“ Vy lidé příliš přemýšlíte a příliš analyzujete. Víte velmi dobře, kdo jste. Budete to vědět.

Nakonec bych rád řekl něco naprosto zásadního. Staré duše, bez ohledu na to, z jaké kultury pocházíte, je čas oživit lásku Pachamamy – znovu se spojit se Zemí. Země by měla být součástí vaší meditace. Domorodí lidé uctívali Zemi. Můžete namítnout: „Pro ně to bylo snazší, protože když se ráno probudili, bylo to všechno, co měli. Tehdy neexistovalo žádné jiné rozptýlení, takže uctívali Zemi, která byla kolem nich, ovlivňovala je a dávala jim obživu.“

Ale to Země stále dělá. Vidíte, že Země nese ty mřížky, o nichž jsme mluvili. Gaia je tu pro vás, věděli jste to? Je tu pro vás kvůli určitým (životním) podmínkám jako je vzduch, který dýcháte a jídlo, které konzumujete. Gaia má vědomí. Někteří z vás říkají, že je to Matka příroda. To je klíč – Pachamama, je to matka. Rád bych, abyste začali uctívat Zemi bez ohledu na to, kde žijete. Rád bych, abyste ve svých meditacích pochopili, že by bylo nádherné, kdybyste dělali to, co prastaří vždy dělali: zahajujte svou meditaci uctěním planety. Uvědomujete si, že žádný z vašich moderních systémů víry to nedělá? Co říkají vaše moderní spisy o planetě, co říkají o vědomí planety? To vše bylo z toho odstraněno, úplně to chybí. A teď nastal čas, abyste to vrátili zpět. Domorodí lidé na této planetě vás toho mohou tolik naučit o tom, jak věci fungují! A součástí tohoto posunu, drahé staré duše, je návrat k tomu, co funguje. Uctívejte Gaiu!

V dalším dnešním channelingu se zaměříme na vás osobněji. Nazvu to: Vyhrát boj.

Ach, jste tak velkolepí a je tu pro vás tolik věcí, abyste lépe porozuměli sami sobě! A čím více o sobě budete vědět, tím snazší to pro vás bude na cestě lásky.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Path of Love 3 – MP3 –  30:03 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Advertisement

Kryon – Pár skutečností o viru, které byste měli vzít v úvahu

Tento živý channeling byl přijat 14. dubna 2020 během celosvětového semináře s channelery ze soukromí

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby

Přicházíme k vám v této době a víme, jaká doba to je. Je polovina dubna 2020 a my víme, čím si právě teď procházíte. Již jsme to řekli mnohokrát, drazí, Duch (spirit) zná vaše jméno, zná vaši situaci, zná vaše pocity, zná vaše úzkosti a vaše obavy. Je to tak, že někdy se držíme opodál a sledujeme vás, jak pláčete, a stojíme tam a čekáme a čekáme. Už jsme o tom často mluvili a pojmenovali jsme to – my čekáme, až nás vezmete za ruku. To je duchovní svobodná volba lidstva – vidět to, či nevidět; cítit to, či necítit.

Jak jsme již mnohokrát řekli – tato planeta uznává jednoho Boha, krásného milujícího Boha; naprosto ho uznává, po celém světě. A přesto se zdá, že zde vždy existuje jakási zeď. Zeď, kterou lidé vystavěli, i si sami vytvořili její projekt. Ta zeď vždy stojí mezi námi, a přitom vůbec neměla být vyprojektována, drazí, nikdy neměla.

Nikdy nejste sami – vaše duše je plná Boží esence. Vaše duše. To znamená, že my nejsme někde jinde. Ten závoj, o kterém mluvíte, máte uvnitř sebe – uvědomujete si to, že? Není někde stranou na obloze. A říkám to hned na úvod, abyste věděli, proč vám poskytnu informace, které dnes ode mě uslyšíte. Ano, chystám se mluvit o tématu, které hýbe světem. Ano, hodlám mluvit o tom viru. Budu hovořit o následcích a budeme mluvit – právě teď budu mluvit – o některých věcech, které byste měli vědět, a které možná některé z vás povzbudí. A udělám něco, co způsobí, že ostatní protočí panenky a řeknou: „No, Kryone, myslím, že toto fakt ne.“ Uvidíte to hned teď, za chvilku, i v budoucnu. Protože se chystám vám poskytnout informace – trochu informací – o tom, čeho jste právě teď svědkem, a co je tak smutné. Nemusí to být smutné. O tomto „mikrobu“, o tomto viru, který dle vašich slov stojí spoustu životů.

Chystám se vám právě teď sdělit nějaké informace, že nejde o něco zas tak moc nového. Je to něco, co už některým na této planetě přišlo na mysl, a momentálně to v sobě zpracovávají. Ale chci jít ještě dál, aby tomu hodně z vás porozumělo a uvědomilo si, že tento virus vás nezabíjí jde o něco jiného, drazí. Ano, dostane vás do bodu, kde jste buď velmi blízko smrti, nebo uzdravení. Ale pak se najednou odehrává něco jiného, a právě o tom něčem jiném chci mluvit, protože chci, aby to věda věděla, a chci, aby medicína věděla. Toto již přišlo na mysl těm, kteří se snaží vše poskládat, a přesto si nejsou úplně jisti, čeho jsou právě svědkem.

Doufám, že to, co vám vzápětí řeknu, drazí, si někteří, kteří snad naslouchají, vezmou k srdci. Ti, kteří naslouchají channelingu, nepatří nezbytně mezi přední vědce planety, a já jsem si toho vědom. Podívejme se tedy na to, co právě teď ukazují fakta. Virus zasáhne imunitní systém někoho, kdo je třeba slabší, na úroveň, která je nebezpečná. A v tomto nebezpečném stavu budou dotyční umístěni do nemocnice a bude jim věnována ta nejlepší péče, kterou dokážete věnovat. Někteří z nich se dostanou na místa, která nazýváte Jednotky intenzivní péče, a jsou obklopeni specialisty na intenzivní péči, lékaři a zdravotními sestrami, kteří se o ně starají a dělají maximum, aby jim zachránili život. Ale místo toho, aby zažili to, co je obvyklé pro oficiální způsoby práce na Jednotkách intenzivní péče, nebo to, co je běžné pro jakýkoli virus – dokonce i pro viry dřívější, místo toho vidí něco úplně jiného. Vidí náhlý propad a okamžitou – téměř okamžitou – smrt tam, kde by neměla být. Mají problém to pochopit a říkají, že se to nemělo stát; že takto by to být nemělo. Existuje zde tedy něco navíc, děje se něco jiného.

Je to skutečné, drazí. A můžete se zeptat lékařů v první linii… a zdravotních sester, které sledovaly a viděly ty, kteří jsou připojeni na plicní ventilátory; ty, kteří se zotavují nebo ty, kteří se zřejmě dostanou do následujícího stadia nemoci, a ztratíte je. Děje se něco jiného a já vám nyní řeknu, o co jde. A není to nic hrozivého – je to jen chemie. A toto snad povede k pochopení, že v budoucnu se nemusí jednat o zabijáckou chřipku – bude to jen chřipka. A to kvůli tomu, co vám teď říkám, co budu dále rozvíjet, a co vám odhalím. A pokud protáčíte oči, promluvte si se mnou za pár let a uvidíte, jestli i tehdy budete protáčet oči nad tím, co vám právě sdělím.

Drazí, váš imunitní systém toto ještě nikdy nezažil. Většina z vás má silný imunitní systém. Ale u těch z vás, kteří ho silný nemají, bude nadměrně reagovat na tento vir. Dalo by se říci, že to, co dnes zabíjí lidské bytosti, je jejich vlastní imunitní systém, ne ten vir.  Ten vir to jen dostane na určitou úroveň, a pak imunitní systém, který se s ničím takovým nikdy předtím nesetkal, začne přehnaně reagovat, a tato přehnaná reakce způsobí smrt. Právě nyní jsem vám poskytl klíč k tomu, jak nahlížet na vědu. Pokud dokážete zapouzdřit tento imunitní systém tak, aby nereagoval nepřiměřeně, tato chřipka již nikdy nezabije žádného dalšího člověka.

Vy víte, že se sezónní chřipka zase vrátí, a ona se vrátí. Ale bude to prostě jen chřipka; už to nebude žádná zabijácká chřipka, protože vy do té doby přijdete na řešení. A já jsem vám právě poskytl něco, na čem byste měli zapracovat a uvědomit si to. A pokud si myslíte, že se mýlím, zeptejte se těch lékařů na JIPce, jestli tento jev viděli, a oni vám řeknou: „Viděli jsme ten jev. Víme, že zde jde o něco jiného, a kéž bychom věděli, co to je.

Nesoustřeďte se na ten vir, ale na imunitní systém a na to, jak ho dostat do bodu, kde můžete kontrolovat jeho reakci, a zabránit mu, aby se dostal na úroveň, která je pro tolik lidí zničující, a zraňuje tolik srdcí. Taková nepatřičná smrt to je!

To by tedy byla jedna věc. A za druhé, rád bych vám poskytl nějaké informace, které se mohou zdát záhadné, ale jsou to informace o následcích. Toto vše by se možná dalo zařadit i do předchozích channelingů, ne tedy to ohledně pandemie, ale ohledně nadcházející změny energie. Pojďme teď opustit otázku zdraví a podívejme se na ekonomiky. Je mnoho lidí, kteří říkají, že tato situace má zničující účinky na ekonomiky. Něco vám řeknu, drazí, není to zničující. Jde tu o redukování nepotřebného. Mnozí vám to již řekli, byly o tom napsány knihy, futuristé to již vyslovili; a to, že samotný akciový trh má systémové problémy, což znamená, že v této formě selže. A jak jsme vám řekli, způsob, jak se tomu vyhnout, je integrace, aby trh neselhal. A mnozí si lámali hlavu nad tím, co to vlastně je ta integrace. Já vám řeknu, co to je. Je to ten vir, protože to, co se stane, až se akciový trh opět vzpamatuje – a on se vzpamatuje – nastane jeho oživení, drazí, není totiž nastaven tak, aby selhal. Sledujte to – na základě dobrých zpráv se odrazí vzhůru, v případě špatných zpráv se tak neděje. Není vyhaslý, ale to, co se s ním a se souvisejícím obchodováním stane, je restart. A tento restart začne opravovat systémové problémy, které trh přirozeně má, a které vyvstaly v průběhu let a způsobily toto selhání. Někteří budou říkat: „Ale co všechny ty provozovny, které jsou zavřené, a které se již údajně znovu neotevřou?“ a podobné věci. Mají pravdu, drazí. Mnohé obchody se již neotevřou. To budou ty, které tam vůbec neměly být – aspoň ne, pokud ekonomika funguje tak, jak má. Restart znamená osekání věcí, které by neměly existovat, takže když se odrazíte vzhůru, tyto věci nebudou pokračovat, chápete? Takže systémy, které nefungovaly, a procesy, které byly téměř zničené, již nebudou mít tyto vlastnosti, až začnou od nuly, a postupně budou růst.

Chápete, jak to funguje? Vyjádřím to ještě jinak. Pokud má nějaká lidská bytost potíže a ta lidská bytost s tím opravdu potřebuje pomoci, a třeba jde k nějakému zdravotníkovi nebo psychiatrovi nebo psychologovi, řeknou jim toto: „Musíte se zastavit, nadechnout se, vynulovat se a překalibrovat se. Překalibrovat se… každý pracovník světla ví, jak to funguje. Jdete na meditační místo. Po celém světě se ví, jak to funguje. Musíte se vším přestat. Přestanete chodit do práce, budete se držet od rodiny, necháte všeho, a budete tam stát nebo sedět, abyste porozuměli, co je pro vás důležité a co není, ať už to bude trvat jakkoli dlouho. Musíte jít na místo, kde se nic nehýbe. A pak se začne zapojovat intuice a řekne:Aha, vidím, co je špatně. Vidím tady ty věci, které mi nepřináší prospěch, ale myslel jsem, že přináší. Byl jsem příliš zaneprázdněn, než abych si toho všiml, víte? Hm, vidím tento vztah tady, o kterém jsem si myslel, že nějak funguje, a teď si uvědomuji, že je to jinak. Možná bych se měl znovu podívat. Byl jsem příliš zaneprázdněn sám sebou; příliš jsem se bál svého okolí; děly se mi různé věci; a nikdy jsem se pořádně nevyspal. Není divu, že jsem tyto věci neviděl… není divu, že jsem tyto věci neviděl.

A tak stejně jako tenhle člověk, a tamten člověk, i další člověk, někdy pochopíte, jaké je řešení; co je ta cílová páska. Co musíte udělat, abyste se napravili, je zastavit se, nadechnout se, uvést se do rovnováhy, dýchat, meditovat, nespěchat, a pak začne intuice proudit dovnitř. A tato intuice bez veškerých povinností; a bez všech věcí, které vás ruší; a bez všech obav; a bez těch, kteří vám říkají tohle a tamto, a rozptylují svými názory – to vše zmizí. A místo toho bude do vás proudit nádherná intuice z vašeho duchovna, z vaší vlastní duše, možná i z druhé strany závoje. A ta intuice vám řekne zaprvé: jste vroucně milováni, zadruhé: dobře se podívejte na věci kolem vás, protože nyní je možnost je odstranit a začít znovu od začátku. A až to uděláte, budete zdravější, budete… budete laskavějším člověkem, protože pochopíte, co funguje a co ne.

Drahé lidské bytosti, planeta se právě teď nachází v režimu restartu. Na planetě ještě nikdy nedošlo k ničemu podobnému, co by vytvořilo takovou sjednocenost, ani světová válka. Toto je něco nového, sledujte to. Dalo by se říci, že je v tom záměr od toho viru, který mimochodem pochází z přírody, ale nedostal se k vám přirozeně. O tom ale budu mluvit někdy jindy. Teď bych vám chtěl říci, že až toto skončí a věci se začnou vracet do normálu, může to chvíli trvat. Ale po návratu budou věci jinak –  vše bude neotřelejší; vrátí se systémy, které se teď právě opravují, protože budou začínat znovu od začátku. Některá odvětví možná zmizí, a ne kvůli tomu viruprotože budou považovány za nepotřebné. Z tohoto důvodu se budou náhle objevovat nové nápady, nová odvětví, nové vynálezy. Říkám vám – ať už si myslíte, že se stane cokoli, budete se mýlit, protože zde jde o restart, o kterém jsme mluvili; o energetický posun, o kterém jsme mluvili. Když kritici všude kolem říkají: „No, tohle se stát nemůže – ne s takovou ekonomikou, jakou máme,“ mají pravdu. „Nemůže k tomu dojít, pokud akciový trh funguje způsobem, kterým funguje.“ Mají pravdu – nebude to tak. Právě teď jste na nule a při svém návratu se odrazíte směrem nahoru odlišně. Proto má tato planeta tolik naděje.

Sděluji vám tyto věci z lásky a soucitu, protože v budoucnu pochopíte, že mám pravdu. Možná máte problém pochopit, proč se toto či tamto muselo stát. Je to spása lidstva. Je to začátek vyššího vědomí, porozumění a pospolitosti lidstva. Nechali jste nějakého mikroba, aby vás dostal na kolena. Co kdyby to místo něho byla příště láska, porozumění či soucit jednoho k druhému? Mohlo by to zaplavit tuto planetu zdravím, láskou, a uskutečnit věci, které se nikdy předtím nestaly. Není to to, co si myslíte. Předávám vám tyto věci v lásce, abych vám řekl, že nejde jen o naději do budoucna. Existuje naděje na jinou budoucnost. Nebudete se vracet ke stejným starým věcem… ke stejným starým věcemA týká se to politiky, a týká se to televizních a rozhlasových zpráv, týká se to všeho, co se později dozvíte o tom, co se skutečně stalo – o tom, co nazýváte Covid 19. Tyto věci se budou dít, protože je potřebujete, a díky nim dojde k opravení. Na této planetě se bude žít mnohem lépe. Věřte mi – už se nikdy nebudete vracet do tohoto starého světa.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a já se vrátím.

A tak to je.

 

Zdroj: http://www.kryon.com  – Some Virus Truths for you to Consider – mp3 15:18

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hana A. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Jak a proč měnit zejména sami sebe? – odkaz od Zlatej dušičky

Budujete novou zemi, novou společnost. Už je potřeba změna. Současné nastavení je neudržitelné, neboť tato cesta vede ke konci. Současným způsobem života by budoucnost byla mrtvá. Naštěstí mnozí začínají vědomě měnit svůj směr. Začínají chápat, že život je dar a je důvod žít a radovat se. Je důvod přestat podléhat manipulacím a začít se spoléhat sami na sebe. A někteří toto již úspěšně činí. Kdyby bylo možné trvale vnímat pocit domova a klidu, který nosíte uvnitř, ve svém srdci, v tu chvíli by nastal mír po celém světě. Honíte se mnohdy za pomíjejícím, za tím, co si nemůžete z tohoto života odnést. Postupem času ale začínáte chápat, že musíte zabrat, pokud se chcete osvobodit. Musíte překonat lenost, nepohodlí, přestat se litovat. Toto vše musí být nahrazeno novým přístupem. Sjednocením. Spoluprací. Návratem k přírodě a k hodnotám. A k tomu jste postupně vedeni.

Často máte pocit, že tápete, že nevíte, kam máte směřovat. V tomto bodě však toto pokojně přijměte a nechte se vést. To, co k vám patří, to k vám bude dovedeno. Žijte své dny tak, jak přichází. Nechtějte vymyslet něco, co mysl nikdy vymyslet nedokáže. To zachytí pouze srdce, intuice a to je ten pravý směr. To, co je zkušenost a pravda jednoho, nemusí být pravdou toho druhého. A je to logické, protože každý si tvoří svou realitu svým vlastním, individuálním pohledem. Proto respektujte názory druhých, ale neztotožňujte se s nimi, pokud vše vnímáte jinak. Ani je neodsuzujte. Naslouchejte ostatním, ale neprožívejte jejich emoce, nejsou vaše. Sami máte svého dost. A tak se věnujte tomu, co chcete, co vás těší. Souciťte, ale nelitujte.

Nebojte se být pravdiví ve svém konání, ve svém rozhodování. Nebojte se udělat krok dopředu. V nejhorším případě to, co se nepovede, napravíte příště. Chápejte, že vše je o vašem vnitřku. Vnějšek odráží pouze to, co se děje uvnitř. A dokud neuzdravíte svůj vnitřek, ani to vnější nebude zdravé. A pokud zrovna nemáte sílu, nedělejte nic. Počkejte, až sílu mít budete. Jednou to přijde. Pouze přijměte tento stav věci. Přijetí je jedním ze způsobů léčení situací. Někteří již toto chápete a snažíte se o to. Další k tomuto teprve dojdou.

Každý má svou cestu a každý je na ní různě daleko. Ale nejste na ní sami. Jdou s vámi další. A také před vámi už touto cestou mnozí prošli a proto není potřeba se znepokojovat. Když to zvládli oni, zvládnete to také. Vždy to tak bylo a vždy to tak bude. Milujte sami sebe a jeden druhého. Nebojte se vystoupit z toxického. Žijte a vnímejte život. Nebo jím bez pozornosti projdete a až bude u konce, budete litovat. Jste tady a teď. Nepromeškejte tuto jedinečnou příležitost. Každý z vás je jedním dílkem, který zapadá do celkového obrazu. Každý z vás je jedinečný. Nikdo není lepší, ani horší. Milujeme vás všechny a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Čas Blíženců

Čas Blíženců nastává 21.5 v 10.00 a přináší nám jisté oživení, rozproudění energií a „čerstvý vítr do plachet“ na naší plavbě každodenním životem. Věci se dávají do pohybu, máme konečně příležitost vyjádřit a konstruktivně pospojovat dohromady své pocity, myšlenky, nápady – zkrátka vše, co jsme spíše sami v sobě prociťovali v předchozím období Býka…

Tomu napomůže i vstup Merkura do Blíženců, rovněž 21.5. Ve znamení své vlády neboli “u sebe doma” bude tento „posel bohů“ až do 5.6 a napomůže nám především v ukončování a do-pochopení situací, které jsme zažívali v průběhu celého uplynulého roku. Budeme-li opravdu chtít vidět a vědět, mnohé nejasnosti se projasní, vysvětlí, osvětlí…

Merkur ve znamení Raka od 5. do 28.6 pak prohloubí naší intuici a vnímavost, napomůže “jasně zřít”, kudy vede naše další cesta. Obzvláštní sílu bude mít spojení Merkura se vzestupným uzlem v Raku ve dnech kolem 15.6. – ideální doba k tomu, abychom se naladili na svou vizi a v ústraní, v uvolněném spočinutí se “dívali dovnitř“, do sebe a dostali moudré rady a instrukce od své duše, která nejlépe ví, co máme dělat… Toto spojení posílí Mars v Raku, který mu dodá patřičnou sílu a rozhodnost. Se vzestupným uzlem se spojuje 13.6, s Merkurem pak 18.6. Dopřejme si tedy v těchto dnech (12.-20.6) opravdu klid a psychickou péči, namísto hektického a chaotického pobíhání sem a tam. Nechme věci plynout a výsledek může být vskutku podivuhodný!

V těchto silných dnech v polovině června je však důležité též patřičné uzemnění, protože Mars i Merkur se dostávají též do opozice se Saturnem a Plutem v Kozorohu. Obzvláště citelná bude opozice Marsu v Raku a Saturna v Kozorohu, přesně 14.6. Naše představy potřebují být též uskutečněny, aby nezůstaly pouhými sny… Omezení daná prostorem a časem nemusejí být vnímána jako stísňující, naopak nám napomáhají. Jen to chce trpělivost a umění rozložit si síly. Saturn nám bude více méně razantně naznačovat, že se jedná o běh na delší trať, což by nám však nemělo nijak ubrat na nadšení. Tendence dělat příliš mnoho věcí najednou a „ujíždět“ všemožným způsobem do jiných realit může být v jednu chvíli prostě vypnuta. V těchto dnech buďme tedy obzvláště bděle soustředěni na to, co děláme, vnímejme své pocity hned od začátku a buďme v souladu též s potřebami těla.

Venuše bude až do 9.6 ve znamení Býka, také u „sebe doma“, v místě své vlády. Merkur v Blížencích bude vyjadřovat a tedy i přinášet, co si Venuše přeje, co cítí – až do 5.6. tu máme skvělé období pro práci s vědomým a tvořivým zhmotňováním našich přání a tužeb.
Zemský trigon Venuše v Býku se Saturnem v Kozorohu ve dnech kolem 31.5 nám přinese možnost soustředit se na své skutečné potřeby a emocionální samostatnost – doslova se starejme o sebe, namísto o druhé, věnujme si čas a prostor, opečujme se, abychom k tomu nemuseli být přinuceni :)

Rovněž zemský trigon Venuše s Plutem ve stejných znameních nastane přesně 3.6, v den novu. Nastane harmonické propojení mezi láskyplnou ženskostí a mocnou transformační sílou nadlidské vůle, odstraňující všemožné překážky a bloky. Tuto situaci nejlépe charakterizuje tarotová karta SÍLA – žena objímající a ovládající láskyplně lva… S láskou a elegancí můžeme v těchto dnech zvládnout zdánlivě nezvládnutelné úkoly. Důležité je otevřít srdce, tedy aktivizovat srdeční čakru, čemuž v józe napomáhají záklony a samozřejmě vědomé dýchání a především rozhodnutí vystoupit ze stagnací a omezení všeho druhu – především vztahových a finančních.

Mezí úplňkem a novoluním v Blížencích (18.5.-3.6.) se osvobozujeme od přebytečných, za celý uplynulý rok nashromážděných informací. Může se jednat o radikální úklid knihovny, počítače, telefonu a dalších podobných míst. Již nepotřebné informace, které se nalézají je třeba odstranit, ty zbylé pak uspořádat. Projděme si seznam svých kontaktů a odstraňme ty, které už opravdu nepotřebujeme. Je to též skvělá příležitost, pořešit si hlouběji vztahy s lidmi, které “nemusíme” či nás dokonce vyloženě štvou a přesto se s nimi z nějakých důvodů denně či občas setkáváme. Může jít o spolupracovníky, spolužáky, sousedy atd. Vlastnosti, které nám na nich vadí, máme obvykle též sami, jen si je odmítáme uvědomit, proto nám je ostatní lidé musí zrcadlit. Přijetím a uvědoměním si této skutečnosti napomůžeme změně – tito lidé prostě zmizí z našeho okolí nebo nám přestanou vadit a škodit…Hluboký vědomý dech nám obzvláště v tomto období pomůže pročistit plíce, kde se ukrývají různé strachy a pochyby.

V den novu v Blížencích (přesně 3.6. ve 12.00) je dobré ukončit úklid a spočinout – uklidnit se, jak fyzicky, tak i mentálně. V tu chvíli můžeme porozumět tomu, co se nám děje a pochopit, co se z toho máme a můžeme naučit. Ptejme se, co nás opravdu zajímá, v čem bychom se chtěli zdokonalit, co studovat a zkoumat.

V období mezi novem a úplňkem v Blížencích (3.-17.6.) je obzvláště vhodné začít nějakou studijní aktivitu pořídit si vhodnou literaturu či se napojit na jiné informační zdroje. Také nám mohou do života vstoupit noví zajímaví lidé. Otevíráme se novým příležitostem a možnostem. O tom, co hodláme uskutečnit v budoucnu můžeme už začít správným způsobem mluvit či psát. Dáváme světu najevo, že tu jsme a sdělujeme o tom, co nabízíme.

Úplněk nastává přesně 17.6 v 10.30 a jeho hlavním tématem Úplňku s Lunou ve Střelci a Sluncem v Blížencích je náš vztah k lidské společnosti, ke světu. Slunce v Blížencích nás vede ke střízlivosti do každodenní reality a realistickému a povrchnímu vidění světa, zatímco Luna ve Střelci láká k intenzivnímu užívání a prožívání, vnímání věcí, situací z patřičného nadhledu…Dovolme tedy, aby se tyto dva zdánlivé protiklady v nás propojily, abychom mohli více prožívat a vnímat to, co se děje, abychom si dokázali v udržet patřičný nadhled a lépe chápali lekce, které zažíváme a mohli se tak nadále učit mnohem příjemnějším způsobem. Správně porozumět tomu, co se nám děje, je velmi důležité. V úplňkových dnech se tedy opravdu upřímně ptejme a naslouchejme odpovědím, k čemuž napomůže meditativní klid. Vnitřní rozpory a konflikty pomůže zharmonizovat třeba delší procházka, vědomé dýchání, meditace, výklad andělských karet apod…

Přátelé, přeji krásný celý tento měsíc, dýchejme zhluboka, obzvláště v přírodě :) Nechť síla proudí!

Radostně
Alita Zaurak
www.mandalia.cz

Horoskop na obdobie 27. 8. – 2. 9. 2018

Přítomnost vychází z minulosti

Po hektickém čase plném zvratů a nejistot nám Slunce přešlo do znamení Panny a vytvořilo krásný trigon se Saturnem v Kozorohu a Uranem v Býku. Slunce v Panně má v sobě schopnost vidět detaily, které jiné znamení nevidí. Umí dobře rozlišit, co se má uskladnit, co je potřeba okamžitě zpracovat a co vyhodit. Panna je často popisována jako neplodná, ale opak je pravdou. Panna je plodnost, hojnost a zralost v té největší kvalitě. Panna je královnou noci, která se objeví ve správný čas na správném místě, aby mohla sklidit plody ve všech rovinách mysli, emocí, hmoty a ducha.

V podstatě záměru znamení Panny je udělat pořádek. Přichází proto doba úklidu, rozlišování a naplnění. Jak přejdeme do 9. měsíce, který je symbolem celistvosti, naplnění, završení – konce a počátku nového, je naplněno. Během září zjistíme, kde jsme v celistvosti, moudrosti a pravdě. Okolnosti nás vedou, že již nemůžeme dělat kompromisy a popírat svou jasnost, pravdu a přesvědčení. Dáme proto i přednost samotě před společností, která již s námi není v souladu.

Trigon Slunce, Saturna a Urana dává sílu být otevřený k novým možnostem, přichází intuice, vize a nové směry. Saturn dává trpělivost a střízlivost, vše moudrým a zralým způsobem prozkoumat. Vytváří se v nás nové struktury, které vycházejí ze staré zkušenosti, z poznání skrze odžité situace, ze kterých se máme poučit. Máme opustit to, co nás brzdí, strach, že se zopakuje něco nepříjemného, co jsme v minulosti odžili. To je potřeba jen pochopit, ale nenechat se tím uvěznit v minulosti.

Stávající vychází vždy z předešlého.

Dřívější zkušenost ovlivní vždy rozhodnutí v přítomnosti a toto rozhodnutí určuje budoucnost. Pokud rozumíme své minulosti a dopadu zkušeností na sebe, které nás utvářejí, tak tím si utváříme vědomě svou přítomnost a budoucnost. Víme, z čeho vycházíme a je nám jasné, co bude následovat, pokud bychom jednali jen instinktivně. Mysl, emoce, ego mají jasné zákonitosti reakcí na příčinu. Člověk tak jedná automaticky, aniž by si to uvědomil. Pokud člověk uvidí tyto zákonitosti, může reagovat vědomě. Kdo je nevyrovnaný se svou minulostí, nemůže být ani šťastný v přítomnosti, nemůže měnit svoji přítomnost. Je stále v kruhu příčiny a následku, který nepochopil. S vyrovnáním a pochopením minulosti, může nalézt nové struktury ve svém životě. To se týká jak jedince, tak celé společnosti.

V tomto týdnu nám okolnosti jsou nápomocny, abychom pochopili a smířili se se svou minulostí, poučili jsme se z ní a tím udělali rozhodnutí, které nám změní naši budoucnost.

V úterý 28. 8. přestává být Mars v Kozorohu retrográdní (zdánlivý zpětný chod) a do 10. 9. prochází tímto znamením, které přináší vytrvalost, houževnatost, cílevědomost a systematičnost. Retrogradita nás právě vracela do minulosti a některé situace jsme si museli prožít znovu již s jiným poznáním. Přehodnocení a nové vidění situace, ke kterému jste došli, může být tou zásadní změnou. Mars je symbolem mužského principu a vůle. Již jsem psala v minulých horoskopech o důležitosti retrogradity ve Vodnáři a Kozorohu pro vývoj vědomí člověka a kolektivního vědomí. Mužský princip nalézá novou cestu v uchopení své vůle v propojenosti s vyšším záměrem. U mužského principu dochází k léčení a zasvěcení do 22. 9.

Čím víc se blížíme k září, tím také více zesiluje kvadratura Marse s Uranem. Tou jsme si již prošli v květnu, následně v retrograditě v několika měsíčním působení v červenci a v srpnu a nyní do třetice v září. Možná se budete až divit, jak některé situace jsou stejné, jen vy je vnímáte jinak a vaše reakce jsou odlišné.

Ano, přijde zrychlení, napětí, neklid, nespavost, podrážděnost, stres, změny. Toto vše nás vede k přítomnosti a odhazování zbytečností z minulosti. Vede nás to k odvaze a rychlosti se rozhodnout, protože člověk vidí podstatu věci. Člověk již nemá sílu hrát nějaké hry, naplňovat něčí očekávání a přizpůsobovat se, jen aby byl přijímán či milován. Jsem takový, jaký jsem a buď mě tak přijímáš nebo ne, ale není čas si něco dokazovat. Zviditelní se nám, pokud máme nevyřešenou minulost, že nevidíme skutečnou realitu, ale jen projekci. Pokud je na vás dělána nějaká projekce, tak vy ucítíte, že ten druhý vás nevidí, jací skutečně jste, ale řeší si jen svůj vlastní obraz v mysli, který je utvořen nevyřešenými zkušenostmi. Jedinou cestou je být pravdivý, i když můžete druhého ztratit. Pokud vás ten druhý ve skutečnosti nevidí, vnímá jen projekci, nejde tedy vůbec o vás. Tento aspekt bývá velmi radikální a někdy zbrklý. Tak pozor, abyste si nepodřízli větev, na které sedíte. Velký trigon Slunce, Saturna a Urana v zemských znamení by měl být velmi dobrou podpůrnou energií, abyste byli ve střízlivosti a moudrosti. Pamatujte, že každý extrém se musí vyrovnat druhým protilehlým extrémem. Proto méně je někdy více.

Venuše ve Vahách v kvadratuře s Plutem ukazuje na přehodnocení hodnot, ale také snadného spadnutí do žárlivosti, majetnictví a lpění. Strach o lásku. Nebezpečím je, že ztratím sebe, abych neztratil lásku druhého. Ve vztazích se vynesou potlačené emoce. Ženy budou projevovat svou nespokojenost. Je dobré, aby ženy mluvily o tom, jak se cítí, co jim chybí, aby mluvily o svých pocitech. Bez manipulace a obviňování partnera.

Ženský princip ucítí, co je života schopné a co již v ženském principu zemřelo.

Jupiter v harmonii s Neptunem ukazuje na stálé působení léčivých snů, otevřenost našeho jemnohmotného vědomí, podvědomí a schopnosti propojovat se se svou vyšší bytostí (božskou přirozeností) v sobě. Lidské vědomí má v této době větší schopnost propojit se s vysokými vibracemi a prožívat „mystické prožitky“.

Jak jsem již psala, byla jsem v horách na posvátných místech, kde tekl horský léčivý pramen křišťálové vody. Nemohu vám dát ochutnat, ale krásné poselství, které je u tohoto pramene vám mohu předat.

„Matky a otcové,

služebníci a učitelé,

otevřete svá srdce dělat dobro,

buďte jako tento pramen.“

Přeji vám krásný a požehnaný týden, s láskou Petra Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Začíná sled devítkových úplňků!

V sobotu, 31. března 2018, začíná pro životy nás všech něco téměř NEUVĚŘITELNÉHO – sled „devítkových“ úplňků. Ano, čtete správně. O Bílé sobotě, která je spojena s oslavou vzkříšení Ježíše Krista, odstartuje zcela mimořádná a veskrze mystická doba pro každého z nás! Ptáte se, co se bude odehrávat?

Završení. Zakončení. Zpřetrhání nepatřičného, nepotřebného. Dokončení… Všechno tohle se odstartuje právě v sobotu 31. března, kdy začíná poměrně neuvěřitelná záležitost – sled devítkových úplňků. Dříve, než si vysvětlíme, co konkrétně úplněk ve vibraci čísla devět znamená, je třeba si říct, že ve sledu událostí a změn, které nám s těmito energiemi začínají vstupovat do života, že není náhoda, že právě o Bílé sobotě začíná tato mimořádná a dlouhotrvající fáze, která ovlivní život KAŽDÉHO!

Bílá sobota (taktéž: SVATÁ, VELKÁ, SVĚTLÁ nebo SVĚTELNÁ) nastupuje po Velkém pátku a přináší zlom! Končí postní doba, probíhá tzv. Bdění u Božího hrobu, tmu a ticho v katolických kostelích střídá světlo svící, zvonění a zvuk varhan ožívají, aby myšlenka Kristova kříže a smrti vrcholila znamením jeho zmrtvýchvstání. Proto též oslava vzkříšení Ježíše, který se obětoval za nás za všechny! Ať už si o výše popsaném myslí každý, co uzná za vhodné, jedno je jisté: Energetické vibrace tohoto dne ve spojení s úplňkem v čísle devět budou natolik silné, že se možná bude divit i pěkná řádka tzv. nevěřících Tomášů.

ČÍSLICE DEVĚT je posledním, konečným číslem v numerologické řadě. Není vyššího čísla, protože všechny za ním následující jsou už pouze složené. Devítka je číslem DOKONČENÍ, završením předchozích osmi číselných cyklů, v jejichž průběhu se odehrává také řada změn v našich životech, ale jednoduše řečeno, stále je to tak trošku na nás samotných, zda v daném období poslechneme svou intuici, či nikoli. Ne tak u čísla DEVĚT, kdy se můžeme tzv. stavět na hlavu, ale pokud má cokoli z našeho života skončit, odejíttak se také stane! No a ve spojitosti s Bílou sobotou je tedy právě první devítkový úplněk dvojnásobně silný: KONEC jak v symbolice čísla devět, tak v symbolice Kristovy smrti.

Nač se musíme připravit? Ti, jejichž víra je neochvějná a dobře vědí, že tento svět nikdy neřídila žádná lidská bytost, ale Nejvyšší, jejichž srdce i duše jsou naplněny Láskou a Světlem, které bez sebemenších postranních úmyslů rozdávají dál (svým nejbližším, cizím lidem, celému světu), se de facto nemusejí připravovat vůbec na nic, protože vědí, že „stačí“ poslouchat své vnitřní JÁ, vlastní intuici, která nejvíce souzní s jejich silou a jedinečností. Složitější to ovšem budou mít jedinci, kteří tzv. urputně stojí nohama na zemi a stále ještě si nepřipouštějí, že tady (na pozemském světě) nejsou náhodou a i oni – stejně jako my všichni! – jsou v neustálém propojení s Nejvyšším. To ON jim vdechl život (nekonečnost jejich duše), avšak k tomuto si musí dojít (chcete-li dospět, či prožít) každý sám za sebe. Každopádně právě těmto jedincům se veškeré nezvratné změny, které jim nyní začnou do jejich pozemské cesty přicházet, budou brát z lidského (tedy nedokonalého) úhlu pohledu, budou se cítit jako oběti, lamentovat nad osudem, pomyslně tlouct hlavou do zdi – a to tak dlouho, dokud konečně neotevřou oči a neprocítí, že „tohle“ NENÍ NÁHODA, že „tohle“ NENÍ TRAGÉDIE v jejich životě, ale VELKÉ POŽEHNÁNÍ!

Buďte tedy připraveni na ZMĚNY – jakékoli, jakkoli silné, protože jen díky nim se posouváme DÁL a VÝŠ, nikoli zpátky! Ať už se odehrává a bude odehrávat ve Vašem životě cokoli, pamatujte, že je to JEN A POUZE PRO VAŠE DOBRO, nikoli proto, že by Vás snad Bůh neměl rád – naopak! Právě PROTO, ŽE VÁS TAK MILUJE a jen ON v tuto chvíli VÍ, CO JE PRO VÁS TÍM ABSOLUTNĚ NEJLEPŠÍM. Myslete si o tom, co chcete, ale následně uznáte sami, že jde opravdu o požehnání a „to, co se Vám přihodilo,“ bylo pro Vás v daný moment tím nejskvělejším, co Vás mohlo potkat!

A PRÁVĚ Z TOHO DŮVODU a ne náhodou právě v tomto roce (Když se pozorně podíváte na čtyřčíslí 2018 – po sečtení posledních dvou číslic dostanete DEVĚT a dvojka na začátku sílu devítky v jistých momentech zdvojnásobuje!) přichází na řadu sled úplňků v numerologické síle čísla DEVĚT. Od 31. března až do prosince proběhne každý měsíc úplněk a pokud si sečtete všechna čísla z data, na který tento silný nebeský úkaz vychází, dojdete opět k devítce. A s ní přichází vše, co bylo výše popsáno, včetně: PROBUZENÍ, OTEVŘENÍ MYSLI, OTEVŘENÍ OČÍ, OTEVŘENÍ SRDCE.  

Přejeme Vám všem, aby byl pro Vás každý z těchto úplňků nejen magický a mystický svým významem, ale zároveň POŽEHNÁNÍM podporujícím Váš růst a Vaše čistě individuální PROCITNUTÍ v tom, že ŽIVOT je o RADOSTI, LÁSCE, SVĚTLE, ŠTĚSTÍ, ROZDÁVÁNÍ, OBJÍMÁNÍ a všem, co je veskrze pozitivní a krásné!

SLED ÚPLŇKŮ, které budou probíhat V DEVÍTKOVÝCH VIBRACÍCH:

  1. 31. března (ve znamení Vah)
  2. 30. dubna (ve znamení Štíra)
  3. 29. května (ve znamení Střelce)
  4. 28. června (ve znamení Kozoroha)
  5. 27. července (ve znamení Vodnáře)
  6. 26. srpen (ve znamení Ryb)
  7. 25. září (ve znamení Berana)
  8. 24. října (ve znamení Býka)
  9. 23. listopadu (ve znamení Blíženců)
  10. 22. prosince (ve znamení Raka)

Zdroj: http://www.stylenew.cz/zacina-sled-devitkovych-uplnku/

Výklad kariet na MAREC

ŽIVOT JE TAJOMSTVO, KTORÉ SA NERIEŠI, ALE ŽIJE, ZAŽÍVA

Na marec vyšla karta – 8 mečov, ktorá predstavuje zmätok, nerozhodnosť, neistotu. Môžeme sa ocitnúť v stave, kedy nevieme, čo urobiť, ako sa rozhodnúť, ktorým smerom sa vydať, ktorú z možností si vybrať. Myseľ nám bude predkladať rôzne pre a proti, myšlienky nám môžu lietať z jednej možnosti do druhej, až si nebudeme vedieť rady a čím viac budeme hľadať riešenie, tým zmätenejší budeme.

Celá táto situácia nám však slúži k tomu, aby sme prijali fakt, že niekedy proste “nevieme”… Namiesto snahy všetko vyriešiť je častokrát lepšie nechať to celé tak, ako to je, uvoľniť sa a prijať skutočnosť, že nevieme – a že to neznamená niečo strašné alebo negatívne.
Veci skrátka nie sú len čierne a biele, dobré alebo zlé…

Často sa skrývame v bezpečí, chránime si svoje istoty, snažíme sa chovať a rozhodovať tak, ako si myslíme, že je to “správne” alebo ako sa to od nás očakáva… až stratíme prehľad a vnímanie toho, čo vlastne naozaj cítime. Alebo podľahneme obavám, že keby sme počúvali svoje srdce, mohli by sme sa zmýliť. No srdce vie…
A tranformácia k nám prichádza práve cez pocity, cez srdce. Preto je dobré niekedy úplne vypnúť a ponoriť sa do svojich pocitov, prežívať ich, nemyslieť a jednoducho zažívať, čo sa objavuje.

Keď si priznáme, že nevieme, vytvárame tým tiež priestor pre svoju intuíciu a vhľady, sme schopní viac vnímať skutočnú energiu, začať si uvedomovať svoje telo a to, čo naozaj potrebuje, poznávať svoje skutočné pocity v sebe i vo vzťahoch a dospieť k väčšej hĺbke a vedeniu, ktoré presahuje myseľ.

Tento mesiac sa teda presunieme z mysle viac do svojho vnútra a keď začneme znovu hlbšie vnímať seba a svoje pocity, povedie nás to práve k tomu, čo naozaj chceme alebo niečomu lepšiemu.

Krásny marec :)
Katka