Archív

Živé duše rastlín

“Již v dávné minulosti si lidé všimli, že každá rostlina má vědomí a duši, stejně jako člověk a zvíře. Existují tom i záznamy v mnoha starých kronikách. Přitom se jejich autoři odvolávají na ještě starší svědectví a texty. O tom, že rostliny mají duši, si můžeme přečíst i v apokryfické Knize tajemství Enocha. Mnohé národy v minulosti také věřily, že ve stromech může žít i lidská duše, a to před svým zrozením a po smrti.

Může ještě někdo pochybovat o pravdivosti toho, co tvrdili naši předci, kteří považovali vše, co se na Zemi vyskytovalo, za živé? Jak trávu, tak i stromy, hmyz i zvířata, to všechno je jednotný, velký a vzájemně na sobě závislý organismus. Když se sekera zakousne do stromu, bolí to všechny.

Takže když pálíte trávu, necháte kytku v květináči přemrznout, lámete stébla nebo trháte listí, pak vězte, že rostliny to všechno cítí a pamatují si to!

Rostliny se velmi silně liší od živočišných organismů, ale to neznamená, že nemohou mít vědomí. Jejich nervová soustava jednoduše není taková, jako zvířecí. Nicméně, mají své nervy a reagují jejich prostřednictvím na to, co se děje kolem nich a s nimi. Bojí se smrti stejně jako jakákoliv živá bytost. Cítí všechno. Když je kácejí, ořezávají nebo lámou větvě, dokonce když trhají nebo jí jejich listy, květy apod.

……………….

Bylo mnohokrát dokázáno, že rostliny jsou schopné vnímat slova, která jsou jim určená. Již v minulém století si známý americký botanik Luther Burbank při vytváření nového druhu rostliny s kytkou jednoduše dlouho povídal. Například proto, aby vznikl nový druh kaktusu bez ostnů, mnohokrát výhonkům opakoval, že ostny nepotřebují, že se nemají čeho bát, že je ochrání. To byla jeho jediná metoda. Není nutné tomu věřit a lze to považovat za zázrak, ale druh, který byl do té doby známý svými trny, začal růst bez nich a předal tuto vlastnost i svému potomstvu. Touto samou metodou Burbank vytvořil i nový druh mrkve, ranou odrůdu švestek, různé druhy květin, ovocné stromy, z nichž mnohé nesou jeho jméno dodnes… A tohoto všeho dosáhl díky tomu, že si povídal s výhonky stejně, jako by to byly vědomé a inteligentní bytosti. Tento fakt může někdo považovat za fantazii, ale proto nepřestane být faktem.”

Celý článok nájdete tu: http://www.suenee.cz/zive-duse-rostlin/

Advertisement

Dúhové deti

Duhové děti jsou třetím pokolením zvláštních dětí, které se objevilo na Zemi, aby pomohlo lidstvu k uzdravení a pokračování ve zdárném vývoji.

Duhové děti se začaly objevovat někdy kolem roku 2000, i když se některé z nich mohly narodit i dříve a být svého druhu průzkumníky. Většina z nich je tedy nyní ve věku dospívání a začínají silně ovlivňovat svět.

V čem je rozdíl mezi duhovými, křišťálovými a indigovými dětmi?

Děti „indigo“ přicházely na svět převážně v 70. a počátkem 80. let. Přicházely jako duchovní bojovníci, likvidující nefunkční systémy, aby vyčistily cestu dalšímu pokolení Služebníků Světla.

Duch indigových dětí je duchem bojovníka; jejich kolektivním cílem je odstranění starých struktur – vlád, byznysu, vzdělávacích a právních systémů – masivně zasažených deficitem poctivosti.

Jedním z nejušlechtilejších rysů indigových dětí je jejich zcela nekompromisní čestnost. Žijí podle velmi pevného kodexu morálních hodnot, instinktivně vycítí lež a manipulaci.

Oproti nim křišťálové děti jsou laskavé a klidné. Výjimečně mohou projevit hysterii, v drtivé většině jsou však mírumilovné a umějí odpouštět. Jsou milující, citlivé, vnímavé a tvůrčí. Pro svou vysokou citlivost je mnoho křišťálových dětí vegetariány. Jsou velmi vnímavé k přírodě, často sbírají kameny a krystaly. Křišťálovost jejich citlivého založení bohužel často znamená také sklon k alergiím a vyrážkám. Další výraznou osobitostí jsou jejich vzpomínky na minulé životy a skutečnost, že začínají pozdě mluvit.

Duhové děti jsou zpravidla potomky křišťálových dospělých. Přišly, aby pokračovaly v díle započatém indigovými a křišťálovými dětmi.

Přívlastky „indigové“, „křišťálové“ a „duhové“ vycházejí z barev a energetických obrazců aury těchto dětí.

Duhové děti

Duhové děti milují barvy, mají kolem sebe rády věci výrazných barev a stejně tak rády nosí barevné oblečení. Jsou přeplněny energií a elánem a jsou tvůrčího založení. Duhové děti jsou velmi citlivé a dokážou číst lidské city. Od přírody jsou jim dány léčitelské schopnosti. Jsou nadány uměním přesně formulovat svá přání.

Svým velkým srdcem, dobrosrdečnou a laskavou povahou přinášejí tyto děti do rodiny radost a harmonii. Nikdy se neurazí a po jakékoli nepříjemnosti se rychle vracejí do svého slunečného naladění.

Už v mládí jsou duhové děti schopny pevně vyjadřovat své potřeby a přání. Mají silnou vůli a pevnou povahu. Mohou být vnímány jako tvrdohlavé a netrpělivé.

Skutečná příčina jejich chování však spočívá v tom, že velmi přesně vědí, co potřebují, a odmítají proto přijmout cokoli jiného.

Duhové děti si užívají svou první inkarnaci. Nemají dosud žádnou karmu, a životem na Zemi se mohou proto těšit bez jakékoli vazby na svoji minulost. To také vysvětluje, proč mají tak vysokou energii – nejsou zatíženy žádným karmickým balastem minulosti. Protože ke svému zrození nepotřebují žádný chaos ani problémy, aby mohly vyvážit svou karmu, vybírají si pro příchod na svět rodiny mírumilovné a domácky založené. Často volí život ve společnosti indigových nebo křišťálových dospělých.

Povahové rysy duhových dětí:

• všechny mají rády a nikoho se nebojí;

• mají silnou vůli a charakter, což může být pokládáno za tvrdohlavost;

• jsou velmi energické;

• se zvýšenou citlivostí vnímají barvy;

• jsou tvůrčího založení;

• s velkým nadšením přijímají každou novou životní událost;

• bez otálení dají najevo, když něco potřebují;

• mají léčitelské schopnosti projevující se už od nejútlejšího věku;

• jsou nadány telepatickými schopnostmi;

• často se rodí křišťálovým rodičům;

• nikdy dříve se neztělesnily;

• nemají karmu;

• nerodí se v neúspěšných rodinách.


Zdroj: http://www.pronaladu.cz

Energie – Jak ji získáváme a jak ji ztrácíme?

Energii ztrácíme, když:

 • Říkáme „ano“, když se nám chce říci „ne“.
 • Usmíváme se, místo abychom plakali.
 • Neodpočíváme.
 • Přemlouváme sami sebe, abychom ještě chvilku vydrželi, místo abychom dali najevo, že není jasné „kvůli jakému zářivému cíli bychom měli trpět“.
 • Urážíme se, místo abychom někoho požádali o to, co potřebujeme.
 • Nezabýváme se svými věcmi.
 • Někdo je naprosto nezajímavý, ale my se s ním z jakýchsi vymyšlených důvodů stále stýkáme.
 • Lidé blízko nás většinu času hovoří o něčem negativním.
 • Bavíme se příliš mnoho o politice, vysokých cenách, zácpách na silnicích apod.
 • Intrikujeme.
 • Často a emotivně vyprávíme o tom, jak žijí jiní.
 • Děláme nezajímavou práci, která nás omrzela.
 • Bojíme se.
 • Čekáme, že někdo přijde (Ježíšek, princ, nová vláda) a náš život se změní.
 • Nadáváme si, pokládáme se za nehodné, nešikovné, za smolaře.

926


Energii získáváme, když:

 • Se seznamujeme s novými lidmi.
 • Získáváme nové vědomosti.
 • Cestujeme.
 • Překonáváme své strachy.
 • Zkoušíme něco nového.
 • Procházíme se (nepleťte si s „utíkáme do práce“ nebo „jdeme na nákup“) bez jakéhokoli určitého cíle.
 • Zabýváme se tvorbou.
 • Stýkáme se s příjemnými lidmi.
 • Stýkáme se s lidmi, kteří nás podporují a věří v nás.
 • Zabýváme se svým tělem (vhodná jsou jakákoli tělesná cvičení, tanec, sauna, plavání).
 • Uvolňujeme nějaký materiální prostor (vzpomeňte si, jak jinak se cítíte v nově zařízeném pokoji).
 • Uvolňujeme emocionální prostor (vzpomeňte si, jak jinak se cítíte, když dokážete odpustit a s někým se smířit).
 • Říkáme „ne“, když se nám chce říci „ne“ a říkáme „ano“, když se nám chce říci právě „ano“.
 • Začínáme dělat to, co si srdce žádá.

Zdroj: http://astroplus.cz/energie-jak-ji-ziskavame-a-jak-ji-ztracime/

December 2016 – vodní KRYSA

22. listopadu se ujímá vlády rychlá, aktivní, přátelská, společenská, upovídaná, ale také manipulativní Krysa. Toto období bude zaměřené na rychlost, aktivitu, obchody, informace a komunikaci. Tento měsíc bude přát především obchodním, finančním a investičním záležitostem.

Využijte toto období a choďte do společnosti, za zábavou, krysa miluje lidi a velmi ráda s nimi komunikuje a povídá. V tomto období můžete přijít k velkému bohatství, jen pozor, ať nejste příliš ukvapení a vše si patřičně promyslíte. Je to také ideální období na uzavírání obchodů a obchodování – Krysa je výborná obchodnice. Umí však také s kýmkoli nebo čímkoli manipulovat, tak buďte raději ve střehu. Pozor také na to, že Krysa velmi ráda nakupuje a tedy i ráda utrácí, ale většinou si umí peníze zase velmi rychle sehnat. Může také docházet k více hádkám, nedorozuměním či neshodám, nemělo by to však být nijak dramatické.

rat-2016

Krysa se ráda vzdělává, takže čtěte, navštivte nějaký kurz či seminář. Miluje rodinu, pro tu by se rozdala, bude tedy dobré trávit hodně času se svými blízkými a užívat si pohodu a jejich přítomnost. Navíc nás čeká období Vánoc, kdy bychom měli hodně času trávit se svou rodinou a svými blízkými.

Krysa si umí vždy prosadit svou, je velmi cílevědomá. Vše ji musí plynout, nemá ráda překážky, či zastávky na cestě, to pak bývá nepříjemná a netrpělivá – fronty, zácpy, kolony jsou její velkým nepřítelem. Ráda si dělá zásoby, tak nezapomeňte nakoupit, ať máte všeho dostatek. V tomto období se snažte co nejvíce, zařídit, zjistit, vyhledat, našetřit, mělo by Vám to jít velmi lehce a snadno, v tomto je totiž Krysa opravdu jedinečná. Využijte její energii na nakupování a shánění dárků pro své blízké.

Užijte si toto krásné předvánoční období.

Křišťálové děti

Zprávy o jedinečné generaci známé jako indigové děti pronikají do našeho kolektivního povědomí už od 80. let 20. století. Nyní, když tyto děti dospívají, k nám přichází zcela nová vlna bytostí známých jako křišťálové děti.

Tyto bytosti se mezi námi začaly ve velkém objevovat v 90. letech, první jedinci však náš svět začali prozkoumávat už o deset let dříve. Jejich temperament je v porovnání s jejich spirituálně staršími protějšky zcela svěží, ale přesto má jejich unikátní životní cesta a dopad na náš svět hluboký význam. Zatímco indigové děti si svou cestu utvořily tím, že se postavily tradičnímu zavedení společnosti, křišťálové děti zenové a blažené povahy zde přišly ve vznešené harmonii, aby se ucházely o milující společnost Gaii.

A právě křišťálové děti uvedou lidstvo do nové fáze, která bude ctít přirozený svět, chránit Zemi a něžně ozáří novou cestu, po které budeme kráčet.

V tom jak generace Y (kterou z velké části tvoří křišťálové děti) přetváří korporátní svět, zpochybňuje zažité morální struktury a zcela se distancuje od ideálu úspěchu postaveném na materiálnu, můžeme vidět rané známky jejich dopadu na lidstvo.

Křišťálové děti za všech okolností následují svá srdce; boj s idealismem pro ně není pouhým vznešeným pojmem, ve skutečnosti jej uvádějí do praxe. Nenachází uspokojení v tvrdé práci za účelem osobního úspěchu, jejich srdce a duše pohání snaha zlepšit svět po všech stránkách.

Diagnostikovaná porucha

Protože mají tak blízko ke spirituálním světům, naučí se pro potřeby komunikace s okolím mluvit až později, kolem třetího až čtvrtého roku. A přestože to může některé rodiče vyděsit, je to známka jejich božské intimnosti s ostatními světy.

Mnoho rodičů však místo paniky pomáhá rozvíjet jejich telepatii a kreativitu, a nabízí jim tak širší formy spojení. Písně a jazyk se však stanou normou, protože nabízí smysluplnější způsoby komunikace. Jejich médii se staly zpěv, dotek a telepatie, a právě tato média podnítila nadpřirozený dar u dětí, stejně jako u jejich rodičů.

Jejich zdrženlivost a neobvyklé způsoby daly vzniknout řadě označení – pojmy autistické spektrum a Aspergerův syndrom se zrodily právě z této generace. Rodiče by se neměli nechat zastrašit těmito diagnózami nebo se snažit své děti vyléčit! Jde totiž o skutečné anděly, kteří vstoupili na Zemi a do našeho genofondu a křišťálové děti jsou zde proto, aby osvítily vnitřního ducha lidstva.

Pravý autismus znamená, že doslova nedokáží navázat kontakt s ostatními. Při jakémkoliv kontaktu s těmito lidmi však zjistíte, že to vůbec není pravda. Jejich spojení probíhá ve vyšších dimenzích, než u předchozích generací. Nejsou ani zdaleka odříznutí od ostatních a jsou zde proto, aby přinesli tyto nebeské frekvence do lidské podoby. Díky laskavosti, soucitu a hluboké lásce matky Země jsou si všechny její děti rovné.

Roky jsem předčítala dětem s poruchou autistického spektra a mohu vám říct, že jejich telepatické schopnosti jsou neporušené. A jsou to právě ti, kdo nemluví, kteří toho mají nejvíce na jazyku a jsou vděční pokaždé, když jim někdo naslouchá. Vášnivě se procházejí mezi světy a jsou zde proto, aby nám předali své znalosti a moudrost, které navždy změní naše chápání vesmíru, jehož jsme součástí.

Citlivosti všeho druhu – alergie na jídla, netolerance vnějších stimulů, reakce na předepsanou léčbu – to jsou jen některé ze způsobů, jak tyto bytosti poukazují na neduhy moderního světa. Díky jejich reakcím jsou GMO potraviny odstraňovány z mainstreamových pokrmů, více si všímáme znečišťujících látek ve vzduchu a vodě. Jejich reakce na náš svět nám umožňuje změnit směr a vydat se na cestu přirozenějšího života na této planetě bez nebezpečných toxinů a jejich účinků.

Ne z tohoto světa

Nejpozoruhodnějším rysem křišťálových dětí jsou jejich oči – hluboké, široké a pronikající – z těchto bytostí vyzařuje „stará duše“. Nejvíce zarážející je jejich moudrost, protože se zdá, že někdy dokáží vidět přímo do našeho nitra, ve kterém naleznou milující soucit a pochopení. Jejich oči vyzařují vlny božského světla. Někdy je toto světlo velmi intenzivní, takže ne každý dokáže snést jejich pohled a neupřímní lidé mohou v jejich přítomnosti být nervózní.

Má dcerka navštěvuje Waldorf School v Coloradu. Když ve školce kreslila většina dětí obrázky slunce, domácích mazlíčků a své spokojené rodiny, moje dcera kreslila obrázky hvězdné noční oblohy. Její učitelka mě upozornila, že je to znamení staré duše, která není z tohoto světa, a je tak více propojená se svými minulými životy a mimozemským původem. Vzhledem k tomu, že jde o dceru šamanky, mě to nepřekvapilo. Co však na mě udělalo dojem, bylo to, že škola dokázala rozpoznat a uznat její jedinečnost. Neodsuzovali ji, neříkali jí, co má kreslit, podpořili ji v tom, aby kreslila místa, kde se cítí jako doma.

indigo10

Cesta křišťálových dětí

Částečně díky horlivému zápalu Indigů přišly křišťálové děti do této nestabilní společnosti s odvahou kráčet v harmonii a něžně ukazovat ostatním nové způsoby bytí. Protože konají podle svého srdce, jsou přijímány snadněji než indigová generace a pomohou vytvořit bezpečnější, krásnější a otevřenější svět pro nás všechny.

Konají ne silou, ale z čirého účelu, jako majáky možností a míru. Právě tato generace založila školní recyklační programy či sbírky oblečení a jídel pro chudé a otevřeně mluví o hrozbách zániku naší civilizace. Protože jsou nesmírně silně propojeni s přírodou, obnovují styl života mimo zavedený systém, používají krystaly jako nástroje pro uzdravení a způsob léčby hledají mimo běžná lékařská paradigmata.

Křišťálové děti vyzařují čistou energii lásky. Jsou zde proto, aby povznesly lidstvo a otevřeli cestu k soucitu, společenství a způsobu života, který nás všechny pozvedne. Ony jsou naše budoucnost, ukazující na pravou jednotu vědomí oproštěného od chamtivosti a egoistických pohnutek.

23 vlastností křišťálových dětí

 • velké, jasné oči, které vypadají, jako by do vás viděly;
 • okamžitě si je zamilujete, jsou to bytosti čiré lásky a lidé jsou k nim přitahováni;
 • hluboce láskyplné, jejich objetí působí upřímně a smysluplně;
 • začínají mluvit později v batolecím věku;
 • energické bytosti, které mohou mít hudební a pěvecký talent;
 • vysoce vyvinuté psychické schopnosti, které nepotřebují dále rozvíjet;
 • komunikují telepaticky – pocítíte je dříve, než je uslyšíte;
 • může u nich být diagnostikována porucha autistického spektra nebo Aspergerův syndrom;
 • jsou mírumilovné a mají každého rády;
 • chrání planetu;
 • soucitné a odpouštějící;
 • jejich zářivá energičnost transformuje lidi v jejich přítomnosti;
 • velmi citlivé jak emocionálně, tak environmentálně. Křišťálové děti mohou být ovlivněny hlasitými zvuky, matoucím prostředím, vůněmi a texturami;
 • alergie a potravinové intolerance – jejich zvýšená citlivost se projevuje alergiemi na potraviny a nesnášejí chemikálie a geneticky modifikované potraviny;
 • milují zvířata;
 • vegetariáni od útlého věku – cítí bolest ostatních a netouží přispívat k utrpení;
 • empatické – vnímají vše kolem sebe, nemusí umět rozeznat mezi svými emocemi a těmi, které vnímají u ostatních;
 • milují krystaly, kameny, drahokamy – přitahuje je všechno zemské (i hlína!), dokáží vyvolat léčivé schopnosti skrz propojení s krystaly;
 • jsou přímo propojeny s duchovnem – mají blíže k andělům, předkům a mnoho z nich má nedotčenou paměť z minulých životů;
 • tvůrčí a kreativní – spolu s jejich citlivou a milující povahou se na svět dívají růžovými brýlemi a říkají nám, abychom i my byli soucitnější;
 • nebojácné – díky jejich intuitivnímu spojení s planetou znají své hranice lépe, než by nám rodičům vyhovovalo. Jsou vášniví lezci a průzkumníci, avšak ne vždy berou ohled na omezení svých drobných fyzických těl;
 • rodiče jsou často Indigové;
 • vnitřní vládnoucí síly – má dcera mi jednoho dne myšlenkami sdělila: „Musí to být, těžké, vychovávat zcela povznesenou bytost!“ A jakou měla pravdu! Tyto děti jsou starověké duše, které nemají trpělivost s omezeními, která pro ně jejich mladá těla představují. Jsou dychtivé dospět a často lépe než my sami ví, co je pro ně lepší. Se spánkovým režimem, volbou jídel a svévolně stanovenými pravidly u nich nepochodíte, protože přirozeně vědí, co je pro ne lepší, ač jsou naše rodičovské pudy přesvědčeny o opaku.

Díky požehnání, které tyto bytosti světla představují, je náš svět snadnějším, laskavějším a něžnějším místem k žití. Jakmile uznáme jejich učení a nové způsoby, snadněji se přesuneme do nového stupně vědomí. A právě tyto statečné a nádherné duše nám ukáží cestu k nové Zemi a uvedou nás do zlatého věku míru a pokoje.

Zdroj: http://www.energiezivota.com/skryte-moudrosti/812-23-zpusobu-jak-rozpoznat-kristalove-deti

A ti, kteří neslyšeli hudbu, si mysleli, že ti, kdo tančí, jsou blázni

Byl královský dvůr. Tomuto dvoru vládl král, který věděl vše. Měl spousty poddaných, kteří věděli méně, ještě méně, nejméně až téměř nic. Král měl kapelu složenou z mnoha hudebníků. Každý hrál na jiný nástroj. Byly to kouzelné nástroje, které je možné slyšet pouze, když se člověk naučí rozpoznávat jejich tóny. A to pouze tak, že hudbu bude hledat. Že bude naslouchat zvukům života a rozpoznávat mezi nimi tóny, které jsou jinak skryté a neslyšné. Hledání je pohybem kupředu, je pohybem života. Ustrnutí je stagnací, nehybnost je smrt.

Někteří hudbu nehledali, protože nevěřili, že nástroje dokáží vyluzovat vůbec nějaké tóny.
Někteří hudbu nehledali, protože věřili, že nástroje vyluzují zvuky, které budou tak děsivé, že je nebudou moci snést.
Někteří hudbu nehledali, protože nevěřili, že vůbec nějaká hudba existuje.
Někteří hudbu nehledali, protože nikdy neviděli kapelu či krále.
Někteří hudbu nehledali, protože jim někdo napovídal, že hudba neexistuje.
Někteří hudbu hledali, protože zaslechli zlomek tónu či dokonce akordu.
Někteří hudbu hledali, protože věřili, že hudba existuje.
Někteří hudbu hledali, protože nevěřili, že kapela hraje na nástroje bez hlubšího smyslu.
Někteří hudbu hledali, protože potřebovali věřit, že existuje něco tak krásného jako královská hudba.
Někteří hudbu hledali, protože znali někoho, kdo ji slyšel.

dance

 

Ten, kdo ji slyšel, tančil. Někdo slyšel pouze buben. A tak tančil podle rytmu bubnu. Někdo slyšel harfu, a tak tančil podle tónů harfy. Někdo slyšel klavír. Někdo kytaru. Nástrojů hrála spousta. Všechny druhy co kdy existovaly a ještě mnoho dalších, které dosud nikdo nepoznal.

Někdo slyšel jeden tón.
Někdo celý akord.
Někdo slyšel jeden nástroj.
Někdo jich slyšel víc.
Někdo slyšel jeden tón slaběji, a tak tančil opatrně, aby nenadělal příliš mnoho hluku.
Někdo slyšel jeden tón a hned si myslel, že zná celou hudbu a tak tančil prostorově velmi náročně a nutil ostatní tančit podle sebe. Někteří na tento nátlak přistoupili a tančili podle něj. Přestali však slyšet hudbu vlastníma ušima.
A byli tací, kteří rozpoznali jeden tón a s tím se spokojili na celý zbytek života.
A byli tací, kteří rozpoznali jeden tón a potřebovali slyšet další, potřebovali poznat akordy a harmonie a této touze zasvětili celý život.
A ten, kdo už tančil se rychle přibližoval možnosti uslyšet další tón, nový akord, další nástroj.

Každý tančil jinak. Protože každý slyšel něco jiného. Někdo více, někdo méně. Někdo neslyšel nic a tak netančil.

Ten, kdo netančil si myslel, že ti, kdo tančí, jsou blázni. Nedokázal pochopit, proč dělají to co dělají. Unikal mu smysl. Posmíval se tančícím. Nevěřil, že mohou slyšet něco, co on neslyší. Někdy jim i podrážel nohy a smál se jejich pádům.

Byly časy, kdy netančících bylo mnoho a tančící byli vytlačováni na okraj královského dvora. Sjednocující hudba jakoby neexistovala. Dvůr byl paralyzován, statický, smutný, šedý… Ale aby král zachránil svůj dvůr před úpadkem, nařídil hudebníkům, aby začali hrát hlasitěji.

A mnohem víc poddaných náhle začalo tančit.

A ti, kteří neslyšeli hudbu, si mysleli, že ti, kdo tančí, jsou blázni.

Ale král věděl, že hudba bude hrát tak dlouho, dokud nebude tančit celý dvůr.

 

Lencher Falprea

BÍLÝ RYTÍŘ

… Jak se mé smysly vracely a zaostřovaly se, opět jsem slyšela jeho hlas volající mne zpět do povědomí o jeho přítomnosti. Nyní stála přede mnou, nádherná bytost se třpytem bílých plamenů kolem jeho hlavy. Když jsem se na něj dívala, jeho modré brnění se pomalu měnilo na bílý oblek, jenž se zdál být integrální částí jeho samého. Jeho chodidla byla okřídlená s licími kruhy modrého ohně. Kolem jeho krku visel zlatý Ankh s krystalem uprostřed, jenž svítil něžnou září bílého světla.

Jak se mé zmatení vyjasňovalo, pohnula jsem se dopředu a chtěla pokleknout před jeho nádherou, ale jeho natažené ruce tomu zabránily. Držel mne pevně a na jediný krátký okamžik zašeptal: „Čekáme tě, abychom tě přivítali v božském chrámu nahoře – nebeské sídlo duše.“ Váhala jsem a on pokračoval:

„Dlouhá léta tvého hledání vědění je tvým pasem přes tyto vyšší portály. Tvé neustálé dosahování světla neprošlo nepovšimnuté Vševidoucím Okem, jenž se zde dívá  – Oko, které nikdy nespí.“

I v tomto okamžiku sladkého znovu-spojení, zůstával stále mým Učitelem, mým průvodcem.

Jeho silná ruka pevně uchopila mou, aby mne vedla kupředu a vzhůru, ohlédla jsem se zpět na mé tělo klidně ležící v sarkofágu – ubohý obal mé bytosti. Mezi mnou a stinným fyzickým tělem dole v sarkofágu byl natažena tenká, stříbrně fosforeskující nit éterického světla.

Mé očištěné vnímání, ještě oslněné oslepující září Čistého Světla a naplněné úctou blízkostí Bílého Rytíře, rozpoznalo skrytou lásku, trůn, k němuž jsme se nyní blížili. Já, ne jako cizinec, ale jako princezna vracející se k nejvyšším poctě božského dvora. A zde před trůnem, v celé její slávě a záři, stála nesrovnatelná Královna – čekající…

Nás obklopující nezměrný prostor byl náhle naplněn řadou po řadě očištěných duší, vyzývající mě přiblížit se zářící bohyni Isis. Její dlaně se natáhly dopředu, aby mne přivítaly do vyšších rovin. „Já Jsem Pravda,“ říkala svá slova přivítání. Když se její božské prsty dotýkaly mého čela, hlubiny mystérií odhalily největší tajemné hloubky.

Kolem její majestátní postavy, jakoby se vznášela mávající průsvitná zlatá křídla, pulzující kolem její hlavy a ramen. Uvědomila jsem si, že to vůbec nebyla křídla, ale vyzařující vlny éterické energie, mocné generátory síly. Ze špiček „křídel“ právě vypadalo, že lítaly záblesky Bílého Světla. Její celá forma vyzařovala zlatý odstín.

Bylo zde ještě jedno tajemství, jemuž se musím naučit, řekla, před tím než se mohu stát Mistrem nejvyššího mystéria. Smrt a soud nebyly jedinými mystérii, jež měla být odhaleny, když se oko víry stalo Okem pravého vidění. Ještě další tajemství musí být naučeno před tím, než může Melchisedech projít Bránou Věčného Úsvitu.

Dáma Světla pak rozvinula Svitek, z něhož jsem si měla osvojit modlitbu a heslo „pro jídlo a pití sídlících v Domě.“ Toto byl „spis, jenž prokazuje dokonalost“, na kterou se můžou dívat jen Melchizedekové. Její božský dotyk mne posilnil a připravil na cestu přede mnou – neboť ještě jednou musí Hlubiny zaznít a musí se projít Svatými Místy, předtím, než nový Melchizedek může dosáhnout Mistrovství a navždy vlastnit heslo k Bráně Věčného Světla…

úryvek z knihy „ZASVĚCENÍ VE VELKÉ PYRAMIDĚ“  Earlyne Chaney, přeložila: Mgr. Miroslava Šáchová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové  a autorky překladu knihy ZASVĚCENÍ VE VELKÉ PYRAMIDĚ, Mgr. Miroslavy Soukupové,  je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Malé změny ve velké společnosti

Všimli jste si jedné věci?
Že se v naší společnosti začínají objevovat indigoví a zlatí lidé, které spojuje jedna věc – energie Nové doby? Jsou to lidé velice úspěšní a přesto skromní. S ryzí energií srdce a otevřeností. Tito lidé se většinou snaží o lepší svět a to způsobem, který je jim blízký. Nevyvyšují se, nežijí v pýše ani egu, tiše podporují ostatní, nezajímají je pozlátka hmotného světa a jejich jména častokrát ani neznáme. Známé jsou nám jen finální produkty, které za jejich snahou stojí. Jejich vlastní sláva pro ně není důležitá. Důležité pro ně je poselství, které přináší světu.
Tito lidé se snaží žít v souladu s přírodou a tvořit v souladu s přírodou. Mnohdy ještě nejsou plně probuzeni a přesto již dávno konají to, pro co se na Zemi narodili.

Většinou je vpřed žene neustálá touha poznání, a tak když mohou cestují a poznávají krajiny, které jsou jim energeticky blízké. Tím se zároveň podílí na veliké energetické změně na Zemi, neboť s sebou zpět domů přiváží střípky energie, kterou jinde “neviditelně” načerpali. Tuto energii propojují se svou životní silou a to jim pak umožňuje nevzdávat se a tvořit dál.
V silně dualitních krajinách, jako je ČR a SR je velmi těžké oddat se svobodné energii, pokud člověk není ve své touze velice vytrvalý a s podporou okolí. A tak je cestování pro tyto lidi balzámem a zároveň léčbou a právě na cestách se setkávají se svou největší inspirací. A tu pak snadno přenáší i do míst ve své vlasti, kde je energie ještě hustá.
O to větší dík jim patří, protože bez nich by byly tyto země stále zeměmi trvajícími na svém utrpení minulosti.
Tito lidé jsou větrem v plachtách vnitřních států Evropy do Nové energie.

Jsou to praví poslové světla, ačkoli třebas ani neví, že světlo šíří.
Poznáte je podle stále dobré nálady, entuziasmu, veselých očí a otevřeného srdce.
Jejich posláním je často zdravý životní styl, harmonie člověka a všeho živého, hudba, návrat ke zdraví prostřednictvím přírodních směrů léčby, ochrana bytostí, které neumí hovořit lidskou řečí a tudíž obhajovat svá práva na život (nejen zvířata, ale i bytosti jiných říší), ochrana krajiny, objevy chránící planetu Zemi proti znečišťování.

indigo16

Nejsou to žádní fanatici ve svém oboru působnosti, ale chápou, že každý má svůj bod rozvoje a svůj vlastní směr. Nikomu svůj směr nenutí, ani ho nepřesvědčují, že jejich směr je ten nejlepší. Dávají svobodu všem kolem sebe. Neuznávají autority. Neb největší autoritou jsou pro sebe oni sami. A žijí v přesvědčení, že všichni jsou si rovni. Svou modrost neprezentují jako něco mimořádného, ale něco, co má k dispozici každý.

Zkrátka jsou to lidé, kteří vám do života mohou vnést mnoho inspirace a navést vás na cestu svého osobního růstu. Stačí jen sledovat odvahu, kterou kráčí vpřed a inspirovat se jejich vnitřní silou. Neboť každý přišel na Zemi se svým vlastním dědictvím a potenciálem, jen ho častokráte takový člověk hledá ve stínu jiných a tam ho nikdy nemůže naleznout.

Určitě máš i nositele pochodně Nové doby ve svém okolí.
Spousta podnikání mladých lidí je vedena právě touto vnitřní touhou a pak je v krátkém čase nadmíru úspěšná. Protože když člověk skutečně z hloubky duše koná to, co konat má a ne to, co chce konat ego, pak to vždy v poměrně krátkém čase přináší rozsáhlé výsledky. A takových projektů se v současné době objevuje čím dál víc. Jsem za ně vděčná. Sleduji veřejně známé i neznámé tváře a fandím všem, kteří se rozhodli jít cestou “vnitřního bojovníka” a ukázat i v dualitě své vlastní světlo navenek a zazářit. Bez boje, ale v míru a harmonii všech bytostí na Zemi.

S láskou a přáním nádherných lednových dnů
Marketa Selinijana
www.zemeandelu.cz, www.arantia.cz

Rok 2016 z pohledu numerologie – Vibrace čísla devět je “all inclusive”

Nový rok je tu! Řekla bych, že není člověka, který by aspoň jednou nepomyslel na to, co mu ten další rok jeho života přinese, s čím jej bude konfrontovat, jaké změny přijdou do jeho života, zda přijdou dny veselé či smutné. Ovšemže již mnozí víme, že na tom, jaké ty dny budou, máme svůj lví podíl; že jsme to my, kdo si tvoříme svou vlastní realitu svými myšlenkami a následnými činy. Přesto je někdy vhodné a ceněné, když se někdo na náš život a to, co do něho přichází, podívá zvenku, jako nezúčastněný pozorovatel. Máme potom možnost vše vnímat i z jiného úhlu pohledu a to mnohdy opravdu pomůže.

Nadcházející rok nese devítkovou vibraci. Pro mne je 9 něco jako all-inclusive, neboť v sobě nese kvality všech předchozích vibrací, takže je zřejmé, že s sebou tento rok přinese řadu rozličných životních událostí. 9 je také číslo našich nejhlubších přání a nejtajnějších snů, které se v právě v tomto roce mohou stát realitou. Pokud jsme se v uplynulých letech věnovali osobnímu růstu a čištění, může nám rok 2016 přinést obrovské naplnění. Pokud jsme s vnitřní očistou ještě nezačali, je nadcházející rok s devítkovou energií tím nejlepším k rozpoznání nezralých emocí, negativního myšlení a dalších omezujících vzorců chování a k vyklizení starých trosek.

Rok 2016 se může stát rokem průlomu, neboť v sobě má ukrytou i vibraci 16, která je v Tarotu symbolizována obrazem hroutící se Věže po té, co ji zasáhl blesk. Věž je symbolem lidské touhy být blízko moci Boží, ale i snahy povyšovat se nad Boha. Blesk jakožto pradávný symbol sestupu božské energie do fyzického světa, značí potom božskou spravedlnost, která boří papírové věže postavené z pýchy, nejistoty a nerealistických snů. A tak i my budeme vedeni k tomu, abychom sestoupili z věže své ctižádostivosti, svých iluzí a obav. Pokud jsme tak již neučinili, dostaneme příležitost zbavit se minulosti, jistot a starých vzorů.

Vibrace roku 2016 nás povede směrem k velkému vnitřnímu osvobození, pokud k tomu sebereme potřebnou odvahu. Tam, kde se upínáme na nějaké své utkvělé představy nebo lpíme na zvyklostech, bude naprosto nutná změna myšlení a postoje. 16 je totiž symbolem překonání sebe sama, vymanění se z temnoty. Naznačuje potřebu postavit se tváří v tvář svým stinným stránkám i starým ranám a pročistit je.

Symbol Věže zakódovaný v energii nadcházejícího roku nás nabádá také k tomu, abychom přijímali co největší odpovědnost za to, co říkáme. Nezapomínejme na to, že každé vyřčené slovo má obrovskou moc (energie následuje myšlenku) – slova mohou pohladit, ale i velmi ublížit. V neposlední řadě poukazuje vibrace 16 i na možnost náhlého vyřešení dlouho nepřekonatelného problému, něco ve smyslu „Heuréka“ – našel jsem!

Ještě než naplno vstoupíme do nového roku, zkusme si udělat chvilku na tiché rozjímání a položme si následující otázky a dopřejme si dost času na to, aby se odpověď sama mohla vynořit z hloubi našeho srdce.
„Kde stále trvám na svém?“
„Jaký krunýř musím roztříštit?
A jaká potlačovaná část mé duše bude touto cestou osvobozena?

V roce 2016 budeme vedeni k tomu, abychom dokončili to, co je potřeba. Abychom odložili vše, co nám již neslouží (pokud jsme tak již neučinili v minulém roce s karmickou 8). Abychom maximálně vstoupili do kontaktu se svými city a nechali se vést klidnou moudrostí svého srdce.

Devátý rok je rokem završení a jakéhosi tichého usebrání, které vede k moudrosti – je to čas poohlédnout se zpátky a pochopit, že všechny cykly končí… a potom znovu začínají. A že pevné připoutání k věcem a lidem není nikdy nic platné, jelikož všechno pomíjí. V roce vlády devítky je vždy potřeba něco rozhodnout, vybrat si nějakou novou cestu a k ní napřít všechny své síly. Ale nejprve je důležité s láskou dokončit a uzavřít minulost. Síla devítky „odděluje zrno od plev“ a Vesmír nám nikdy nevezme nic, aniž by pro nás měl již připraveno něco nového.

novy

Devítka je tak trochu magickým číslem a jako taková má schopnost vnášet do života zážitky a zkušenosti, které zpočátku můžeme vnímat jako pěkný chaos. Jedinou cestou jak se pocitům chaosu a zmatku vyhnout je obrácení pozornosti dovnitř sebe samých, do svého vlastního světa nebo spíš nitra a hledat odpovědi na problémy, které nás trápí, tam.

Rok pod vlivem 9 je rokem odpovědnosti k sobě samým i vůči jiným. Je také vhodným rokem k rozhodnutí zasvětit život službě druhým; k rozvíjení většího soucitu a tolerantnosti. Mnohým z nás prospěje, když si budeme častěji připomínat, že jsme všichni propojeni. Vypěstujme si větší shovívavost, cvičme se v umění odpouštět.

Jestli se chceme vydat za světlem, prozkoumejme nejprve svoji temnotu.
Odložme svoji kritickou mysl bokem a zdokonalujme se v poslouchání hlasu svojí duše.
Naučme se dívat se na sebe a svůj život pokaždé novýma očima.
A nakonec to nejdůležitější… zůstaňme věrni sami sobě. Nenechme se svést k něčemu, co s námi nesouzní; dělejme jen to, co opravdu chceme.

Vyzývám vás k tomu, abyste našli odvahu jít vlastní cestou; abyste nehledali pomoc venku, ale v sobě. Abyste se vypořádali se sebou samými. Abyste dokázali ustoupit a zpracovat vše, co se stalo. Abyste v sobě našli světlo. A abyste jej rozdávali skrze svůj úsměv, slovo či pohlazení. Náš život má v souladu s vesmírnými energiemi a cykly svou zákonitou cestu a povahu, a tak by pro vás třeba mohlo být užitečné ohlédnout se do minulosti na předchozí léta nesoucí energii 9 – jedná se o roky 2007, 1998, 1989, 1980, 1971, 1962, 1953 … atd. Až budete mít chvíli času sami pro sebe, sedněte si, zavřete oči a vraťte se po časové ose, kterou si můžete představit jako světelnou přímku, do roku 2007. Jste tam? Ok, otevřete dveře a vstupte. Kolik je vám let? Co se děje ve vašem životě v tomto roce? Co je stěžejním tématem tohoto období? Jaké máte sny, jak se cítíte? S jakými výzvami jste konfrontováni a jak je zvládáte? Jaké hlavní téma se prolíná celým tímto rokem? Zachyťte náladu, která se prolínala tímto vašim životním obdobím i téma, které pro vás bylo klíčové – byly to vztahy, zdraví nebo práce? Všímejte si svých pocitů – je tam spokojenost, radost, naplnění nebo snad nějaký strach, úzkost? Pokud ano, z čeho? Udělejte si o tom pár poznámek. Potom se po časové ose posuňte dál do roku 1998 a vykonejte stejnou vnitřní práci. Zmapujte všechny devítkové roky, které máte za sebou. Tohle jednoduché mentální cvičení, respektive imaginace vám odhalí červenou niť, která se vine vašimi roky pod vlivem 9. Dříve nebo později se vám vynoří, o čem pro vás může nadcházející devítkový rok být, jaké téma pro vás bude nejaktuálnější. Vývoj jde po spirále – to, co jste nezvládli zpracovat v předchozích devítkových letech, se nyní vynoří a budete mít opět šanci se s tím vypořádat.

Symbolem pro 9 je hořící pochodeň. Uchopme ji pevně do svých rukou a pojďme vstříc novému roku, který bude pod vládou planety Mars. Mars je archetypem našeho vnitřního Bojovníka. Opřeme se o jeho odvahu a sílu, uchopme svůj život jinak, pokusme se o něco nového a buďme si jisti, že to dokážeme!

A tak se staň!
S láskou a úctou k vám všem,

Sofie Zdeňka Natarani
www.novoucestou.cz

Podzimní rovnodennost

V den Podzimní rovnodennosti je na celé naší planetě den a noc stejně dlouhý. Světlo a tma je naprosto vyvážené, vnější svět je v harmonii se světem vnitřním. Dny Rovnodennosti vždy předznamenávají změny období – Jarní rovnodennost je příslibem nadcházejícího léta a Podzimní rovnodennost ukazuje na blížící se zimu. Nové přicházející období svým způsobem ovlivní celý náš život – způsobí jednak změny uvnitř nás samotných i venku, jakož i uvolnění nových energetických vzorců. Je to doba, kdy máme transformovat a uvolňovat minulost, posunout se dopředu. A tak neváhejme, milí přátelé, a využijme vyvážené a silné energie tohoto dne k tomu, abychom si ujasnili nový směr, kterým chceme jít.

Slunce vstupuje do znamení Vah a přináší líbeznost, rovnováhu a novou energii potřebnou k nastolení harmonie mezi vnějším a vnitřním.  Oslavme Zemi a její dary, rodinu,  přátelství – to, co jsme vytvořili a obdrželi, co jsme sklidili, žehnejme hmotným, psychickým a duchovním darům, které jsme dostali.

Podzimní rovnodennost je vstupní branou k nadcházejícímu dalšímu období –  Zimě. Léto je za námi a nová fáze začíná. Je to čas, kdybychom měli sdílet s ostatními vše, co jsme získali a dokončili v období od jara do léta a zároveň kdybychom již do svého vědomí měli nechat vstoupit záměr své duše pro blížící se zimní období. Síla Slunce rychle slábne. Ode dneška budou všechny další dny nápadně kratší a chladnější. Přišel čas dozrávání plodů a sklizně. (Máme co dělat, pokud chceme mít všechno bohatství ze svých zahrádek dobře uskladněné na zimu).

Podzimní rovnodennost nám dává příležitost k sladění a vyrovnání protikladů a k tomu, abychom se naučili je vidět a vnímat jako součást celku.  V našem (zatím) duálním světě to jinak nejde – potřebujeme  poznat obě strany, abychom je mohly vyvážit a sjednotit – jsme konfrontováni s viditelným i neviditelným světem, setkáváme se kreativitou i destrukcí, narozením a smrtí, materialismem a spiritualitou. Nyní v čase Podzimní rovnodennosti ale oslavujme sebe samé jako celek, své mužské i ženské aspekty, své vědomí i nevědomí, dávání i přijímání, své světlo i svůj stín, všechna požehnání i výzvy.  Oslavme vše – to dobré i to zlé. Vzdejme čest měnícímu se období, které nám přináší šanci začít znovu.

V některých tradicích se ve dnech rovnodennosti  slaví  „Dragon Day“ – Dračí den. Drak  se na zimu schovává do úkrytu v podzemí. Než tak učiní, vzývá se jeho energie, aby zažehl Oheň v našem srdci,  aby se jeho síla a jas mohly posléze projevit i ve světě vnějším.

Drak je prastará energie symbolizující mimo jiné energii Matky Země – Zemskou Kundalini, její dynamiku, Oheň, vůli a odvahu. A to jsou právě kvality, které nyní v sobě potřebujeme probudit. V době, kdy se vydáváme na cestu do svého nitra abychom čelili svým temným stránkám, pochopili je a s láskou přijali. Naše nitro není místem, kde bychom měli živit strach, ale jakýmsi výchozím nebo spíše průchozím bodem, vstupní branou do prostoru, kde se můžeme znovu setkat se svou vnitřní moudrostí a silou a napojit se na bezpodmínečnou lásku, kterou Jsme.

Den rovnodennosti nás tedy připravuje na změny v zemské energii. Je to přechod, na který musíme všichni nějak zareagovat. Dny se krátí a postupné ochlazování nám připomíná, že se blíží zima. Listí mění barvu a padá ze stromů, ovoce dozrává a potřebuje být sklizeno. Venkovní práce musí být dokončeny. Míza stromů a rostlin se nyní pohybuje směrem dolů, ke kořenům. V přírodě pomalu přichází doba spánku, odpočinku a obnovy. Všichni máme příležitost napojit se na tuto energii a znovuvstoupit do lůna spirituálního světa a v něm se obrodit.

autum

Respektujme přirozený čas – žijme naplno,  když je k tomu vhodné období a odpočívejme, když se tak děje v celé přírodě – tím vytvoříme rovnováhu, která se stane solidním základem v našem životě.

Podzimní rovnodennost zahajuje čas vhodný pro dlouhodobé plánování. Semena nápadů, která nyní zasijeme, vyraší v čase Jarní rovnodennosti, přeměněna a posílena díky času stráveném v plodném podhoubí našeho podvědomí.

Většina z nás je  stále ještě odpojena od zdroje svého vnitřního vědění. Využijme tedy Podzimní rovnodennosti k znovuobnovení tohoto spojení. Naslouchejme pozorně moudrosti a intuici přicházející z našeho nitra, důvěřujme svému vedení, své vnitřní cestě a její hodnotě stejně tak jako hodnotě toho, co již známe a víme a co žijeme.

Moji milí, vzdejte dík za vše, co jste sklidili, čím jste byli obdarováni. Opravdová vděčnost otevře vaše srdce a posílí proud lásky a hojnosti ve vašem životě. Poděkujte za vnitřní dary, které začínáte dostávat a hledejte cesty, jak je v budoucnu využít pro dobro své i všech. Podržte si svůj záměr najít opravdovou vnitřní moudrost a následovat svou pravou spirituální cestu. Přivítejte probuzení vašich intuitivních a tvůrčích schopností –  budou pomáhat uzdravit náš nevyvážený racionální svět. Sdílejte  s ostatními moudrost a sílu, kterou vám tato služba světu přinese. Projevujte laskavost svého Ducha ve všem, co děláte.

Právě v tomto období, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme bohatství, které nám poskytuje Matka Země, je dobré položit si otázku, čím chceme a můžeme obdarovat Matku Zemi my, abychom pomohli v jejím léčení.  Může to být naše láska, inspirující vize a naše duchovní probuzení či soucit, která přitáhne ty, jenž na to mají slyšet a pomůže tak vnést do světa potřebné změny.

Symbolem Podzimní rovnodennosti je dvojitá spirála představující přírodní rytmy, vzestup a pokles, nádech a výdech, střídavý rytmus evoluce a involuce, ale i vyváženost mezi světy a naši vnitřní a vnější cestu. Nekonečný cyklus změn přináší všemu stvořenému obnovu a nám lidem nové příležitosti k porozumění sobě samým. Výchozím bodem k tomuto porozumění je to, co jsme dosud „sklidili“ – co máme v sobě.

spirala

A tak se ohlédněte zpět a poděkujte… žehnejte všemu, čeho se vám od letošního jara dostalo. Vzdejte dík mocné síle Univerzální Lásky. Napojte se na ni (stačí záměr – energie následuje myšlenku!) – není nikde venku, je ve vašem srdci, prociťte ji a uvědomte si sounáležitost se vším, co existuje zde na Zemi a ve Vesmíru.

Přivítejte změnu a uvědomte si jemný posun v toku energie, ke kterému nyní v přírodě dochází  – energie jakoby se vracela do lůna, ze kterého vyšla. Uvědomte si její sílu.

Odpočívejte, obnovujte síly, hledejte Zdroj, ze kterého vše pochází, hledejte sami sebe. Propojte se se svou duší a proste ji, ať vám je ukázána vaše spirituální cesta.  Nyní je vhodná doba pro uvolnění všech myšlenek, které narušují vaši vnitřní rovnováhu. Měnící se období nám také připomíná, co je v naší přírodě konstantní. Se zanikajícím vnějším životem, procitá život vnitřní. Využijte tento čas k přemítání o věčné povaze Ducha. Vyklouzněte z času, dostaňte se svým vědomím mimo čas i prostor. Sněte nový sen. Svou vizi pro příští období si můžete poznamenat na ozdobný kousek papíru a umístit jej na posvátné místo ve svém domově.

Podle tradice má každé roční období svého archanděla. Existuje tedy něco jako vládci ročních dob. Během Podzimní rovnodennosti vrcholí vláda Archanděla Michaela.

Michael znamená po hebrejsky „ten, kdo je jako Bůh“, je vládcem čtvrtého andělského chóru a přichází ze sluneční sféry. Dohlíží na život Pracovníků světla, neboť on sám představuje hlavního bojovníka světla proti temným silám. Jeho meč propichuje temnotu světlem pravdy a jeho kobaltově modrý plášť ochraňuje před jakoukoli negativní energií. Pomáhá všem, kteří jej o to požádají, zbavit se starého naprogramování a nežádoucích rysů tím, že přetne svým světelným mečem všechny destruktivní energetické vzorce a spojení, která nám brání v cestě vpřed a v prožívání sebe samých jako Světla, kterým Jsme!

V době, kdy den a noc jsou v naprosté rovnováze, nás archanděl Michael žádá, abychom i my vnesli harmonii a pořádek do svých životů a začali žít v souladu s nejvyššími principy. Pokud totiž v našem životě stále ještě převládá nesoulad, chaos a zmatek, pokud nejsme pevně ukotveni v Já Jsem, jsme stále ještě lehkou kořistí pro Matrix.

Nabízím vám krátkou modlitbu k archandělovi Michaelovi vhodnou pro dnešní den :

Milovaný Archanděli Michaeli, pomoz nám, prosím, pročistit naše podvědomí od všech negativních a iluzorních postojů, které zasťiňují naše zářící světlo. Dej nám sílu překonat vnější změny, které s sebou přináší čas rovnodennosti a přenes nás na místo klidu a míru, kde jsme opravdově spojeni sami se sebou a se Zdrojem bezpodmínečné Lásky. Amen.

S příchodem podzimu se naší duše občas zmocňuje smutek, ale zároveň se i rozechvívá nad pestrou paletou barev, kterou nám příroda právě v tomto období nabízí. Všechen život postupně odumírá, příroda se vrací k sobě samé, stahuje se do nitra. I my bychom tak měli v souladu s ní učinit.

Přeji vám, ať se vám to daří a ať jsou vaše cesty do nitra obohacující a povznášející. Ať se tam potkáte sami se sebou.

S láskou,

Sofie

Prameny : Sacred Celebrations, Glennie Kindred

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Hanáková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.