Archív

Je to na žene, do akej miery otvorí svojmu mužovi srdce…

“Muži byli od mala učení, že přeci nebrečí, neprojevují navenek své city a nechovají se jako holky… jsou silní a nebojácní… Ale jejich srdce se tak nemohla dokořán otevřít, jejich přirozenost byla potlačena a utlumena, muži byli nuceni si vše potlačit a schovat dovnitř a jejich srdce se tak určitým způsobem uzavřela před světem a před ženami, aniž by se stihla otevřít a získat důvěru v život a druhé pohlaví…

Věřte, že každý muž je uvnitř takové malé schoulené děťátko, které čeká, až ho někdo obejme a pohladí… Ale ani sám sobě si to muž často nepřizná a neuvědomuje. Proto je to právě na nás, aby my jsme byly svou Láskou a láskyplností muži příkladem a navedly ho postupně na tu cestu do svého nitra. Žena má ten velký dar mateřské lásky, která je zcela bezpodmínečná. Žena snáze projevuje své city, je otevřenější, psychicky odolnější, snadněji odpouští a má také většinou o něco menší egíčko, než muž a jeho pověstná mužská ješitnost :) Záleží to tedy na ženě, do jaké míry má ona zpracované své ego a následně tak ona sama svou osobností a Láskou svému muži srdce otevře…

Výčitkami, křikem, hádkami, scénami, hysterií a trucováním nikam nedojdeme a naopak muž se o to více uvnitř stáhne a od ženy oddálí. Jeho duše je citlivá, stejně jako ta naše. Pouze čistá Láska, láskyplná slova a činy mají tu kouzelnou moc vše vyléčit a otevřít tak muži cestu do jeho vlastního nitra… A hlavně také odpuštění… neřešit minulost, minulost už byla, teď je teď a tady, a jaký bude zítřek, záleží čistě na obou dvou a dá se říci, že na ženě více… Moudrá žena muže láskyplně a trpělivě vede. Muž musí jít sám, aby si zachoval svou mužskou energii, ale žena by mu měla věrně kráčet po boku a ukazovat muži cestu a směr cesty svou Láskou a láskyplnou ženskou energií.”

Cesta Lásky

Ano, milé dámy, my tady máme tento velký úkol a dar zároveň. Muži byli od mala učení, že přeci nebrečí, neprojevují navenek své city a nechovají se jako holky… jsou silní a nebojácní… Ale jejich srdce se tak nemohla dokořán otevřít, jejich přirozenost byla potlačena a utlumena, muži byli nuceni si vše potlačit a schovat dovnitř a jejich srdce se tak určitým způsobem uzavřela před světem a před ženami, aniž by se stihla otevřít a získat důvěru v život a druhé pohlaví…

Věřte, že každý muž je uvnitř takové malé schoulené děťátko, které čeká, až ho někdo obejme a pohladí… Ale ani sám sobě si to muž často nepřizná a neuvědomuje. Proto je to právě na nás, aby my jsme byly svou Láskou a láskyplností muži příkladem a navedly ho postupně na tu cestu do svého nitra. Žena má ten velký dar mateřské lásky, která je zcela bezpodmínečná. Žena snáze…

View original post 288 more words

Reklamy

Krásné Svátky

“Zas a znovu jsem si uvědomila, jak nás jakékoli naše přesvědčení blokuje a vytváří v nás konflikt a boj. Jak sebelíp míněné a v našich očích „správné“ přesvědčení omezuje nás samé a naše vnímání druhých. Jak snadno pak máme tendenci rozdělovat věci na ty dobré a špatné, na ty nižší nebo vyšší. Místo skutečného a opravdového klidu a míru, pak vytváříme boj. I když bojujeme za sebelepší věc, stále je to jen boj… A tento boj pramení z našeho vnitřního boje a konfliktu, který s každým našim přesvědčením nastává.

Čím radikálnější naše přesvědčení jsou, tím tenčí hranice do zóny nelítostného boje, který pak může vést i k válkám a smrti miliónů lidí, zvířat a rostlin a všeho živého v nás i mimo nás. Stačí se podívat na tisíce let stará přesvědčení týkající se víry, společnosti, atd. Čím silnější tato přesvědčení jsou, čím silnější mají kořeny, tím těžší je pak udělat v životě nějakou změnu, zvlášť tu, která by mohla naše přesvědčení i s těmito silnými a leta pěstovanými kořeny vyvrátit. Je pak třeba větší síly, silnější energie a těžších „nenadálých“ životních událostí, aby se tak stalo a my jsme přišli na to, že lpění na čemkoli, nás umrtvuje a odmítá proudící život, jehož základním předpokladem je změna a její přijetí.

Zjistila jsem, že cesta, alespoň pro mě, je právě v úplném přijetí, v zanechání hodnocení a posuzování a spíš ve spojování než v rozdělování. Je to cesta, kdy plně přijmu obě polarity v celé jejich síle a škále. Kdy jedno nepovyšuji ani neponižuji nad druhé. Kdy PROŽIJU obě tyto strany a přijmu je skutečně a opravdově – ne hlavou, ale srdcem, celou svou bytostí.

Když se pak takovýmto prožíváním dostanu do pomyslné rovnováhy, bodu 0, neznamená to, že zůstanu žít v tomto bodě nikoho…. tento bod je zároveň zrozením nekonečných možností… v tomto bodě mohu vytvořit NOVÉ, TŘETÍ, jehož základem je hluboký smír a klid obou polarit v jedno… Toto nově vytvořené, toto třetí má zcela jinou kvalitu a překračuje dualitu a místo rozdělování sjednocuje, spojuje a s hlubokým pochopením a prožitím vytváří to, co tu ještě nebylo. Pod tímto já vnímám Kristovství… to dělá energie našeho srdce, která je tou nejsilnější energií na tomto světě.”

Cesta Lásky

Milí Přátelé,

myslela jsem si, že tento rok vyšlu jen tiché přání Krásných Vánoc ze svého srdce pro nás všechny i naši Matku Zem. Volání mého srdce však bylo silnější a jeho přání šířit na mě doléhalo tak dlouho, dokud právě neusedám v brzké ráno v čase Zimního Slunovratu do koupelny s listy papíru a píšu….

Počátek této inspirace přišel už včera večer, kdy jsem zahlédla na facebooku příspěvek od přítele, kde byla fotka kádě s kapry a komentář, jaké je to zvěrstvo, jak o svátcích klidu a míru toto zvěrstvo podporujeme každým nákupem kapra. Krátce jsem si přečetla pár komentářů, které postupně narůstaly. Vzájemné přitakávání, obhajovaní, hodnocení a souzení nebraly konce. Každý obhajoval svá přesvědčení a vše ostatní bylo zlé a špatné. Jedni hájili jedení masa, druzí naopak, dalším se nelíbil způsob zacházení se zvířaty atd. atd.

Věnovala jsem tomu svoji pozornost a tak mě to lapilo…. někde uvnitř mě se to něčeho…

View original post 937 more words

VY VÍTE!

Drazí, pamatujte, že v této době intenzivních změn na naší planetě máte poslání, které má své určené místo od prvního úsvitu.

Můžete mít často pocit, že jste nebyli pro takovou intenzitu stvořeni, pro tyto posuvné vlny a přílivy, tyto vrcholy a pády, tyto spirály a vpády do srdce zázraku.

Můžete také často cítit, že nevíte co děláte, proč to děláte a jestli dokážete nadále zvládat co je před vás postaveno.

Až se věci rozmotají, a to se v jistém bodě stane, budete si lámat hlavu a křičet do tmy – proč já? Zeptáte se Vesmíru co si jako myslí že dělá, že vás postavil do předních linií nesouce pochodeň pro druhé, ukazujíce cestu, vytvářejíce vlny, odhalujíce vaši Duši, otevírajíce vaše srdce dovolujíce aby byla viděna vaše nejcitlivější Pravda.

Můžete se dovolávat, že nejste připraveni. “Nemohu to dělat, pusť mě do normálního života“, můžete žebrat. “Nech to vše odejít ,už toho mám dost. Vrať mi zase obyčejný život. Najdi mi místo, kde se mohu schovat. Zastav ty nepřetržité přílivy, bouře, pohyby a posuny.“

“Udělej mě opět chromým. Nech mě znovu usnout. Dovol mi opět nezajímat se. Nech mě předstírat, že se spokojím s tím být jedním z mnoha zdrogovaných, následujících propagandu, umrtvených televizí a médii, závislý na cukru a chemikáliích, přeplněn negativitou a toxickým odpadem, uzavřen a bez kontaktu se svým tělem a emocemi.“

“Nech mě předstírat, že mě nezajímá co se stane se Zemí. Nech mě přesvědčit sám sebe, že mě nezajímají lidé kteří nejsou bílí, muži, bohatí, společensky vládnoucí, jsou utlačovaní a ušlápnutí.“

“Nech mě nyní přiznat se, že toto vše byla velká chyba – nezamýšlel jsem vrátit se sem zpět a vyjmenovat veškeré tyto předsudky, lži, veškerý tento útlak a veškerou tuto chytře uschovanou kontrolu a ovládání.“

A tak víte, že to nedokážete udělat. Víte, že váš Duch je připravený na změnu. Víte, že jste sem přišli s posvátnou misí urychlit ohromný růst a vývoj. Víte, že jste se sem přišli probudit a vyvolat probuzení druhých.

Víte, že vaše emoce musí být osvobozeny, přijaty a uctěny jako talismany ke zpracování reality. Víte, že jste nyní probuzeni – a je nemožné jít zase spát.

Nyní když jste probuzeni, vaše poslání se vám odhaluje každý den. Ne ve formě logického konečného jednání a akčního plánu – ale jako série intuitivních zásahů, naléhání, impulzů, touhy, synchronicit, zázraků, emočních přílivových vln a nepotlačitelných vášní.

Potkáváte lidi, kteří jsou okamžitě rozpoznatelní jako “rodina duše“. Nemůžete se od těchto lidí vzdálit a budou velmi přispívat a pomáhat vašemu poslání. Máte naléhavou potřebu setrvávat ve stejném energetickém poli jako váš nově-nalezený duchovní kmen, protože vaše intuitivní srdce ví, že potřebujete výměnu spirituálních “kódů“: částečky Materiálu Duše, které obsahují živé kousky božských informací.

Každý den vám Bůh posílá vzkazy, znamení a signály kterými vás ujišťuje, že jste nyní na “správné cestě“. Navzdory tomu jak realita na povrchu může vypadat, důvěřujte těmto znamením jako ukazatelům kouzelného a zázračného vesmírného řádu, který tvoří dokonalé výsledky stylem, který stojí proti logice a racionálnímu chápání.

Víte, že není cesty zpět.

Víte, že vaše přítomnost zde má důvod, který se vám možná zrovna představuje.

Jste na této cestě a pojedete na vlnách.

Vězte, že jste podporováni více než si ve své mysli dokážete kdy představit.

Vězte, že vše je vám odhalováno, kousek po kousku, krok za krokem, chviličku po chviličce.

Vězte, že tu Je Vyšší Plán pro vaši existenci.

Věci se zázračně a kouzelně uskutečňují.

Jste probuzeni, jste Nositelé Světla jste tu abyste dělali dobrou práci.

Poslouchejte, co vám Vesmír dnes říká.

Vše bude mnohem lepší než jen dobré.

Toto je proč jste byli zrozeni.

 

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Zvyšování vibrací

Cesta Lásky

Láska léčí

Nemoc je způsobená stažením energie, k němuž dochází, když nemilujete sebe sama. Dostanete-li, řekněme, chřipku, může to být znamení, že se v něčem zanedbáváte. Až ucítíte, že na vás jde nemoc, zeptejte se, co byste pro sebe udělali, kdybyste ji už měli. Možná byste více odpočívali? Nebo byste se zbavili něja­kého tlaku, který vás zatěžuje? Slibte si, že to uděláte i bez trápení se s chřipkou a uvidíte, že i její předběžné náznaky často rychle zmizí. Pak samozřejmě nezapomeňte udělat, co jste slíbili.

Možná jste si všimli, že i v případě dlouhodobější nemoci vám začalo být lépe, jakmile jste nějak změnili své myšlení nebo cítění. Nemoc si vytváříte proto, aby vám poskytla příležitost uvolnit staré energie a posunout se na novou úroveň sebelásky.

Až se budete více milovat a vážit si sebe sama, zvýšíte své vibrace i průběh jakékoliv vaší nemoci se změní.

Léčitelé často vyléčí…

View original post 237 more words