Archív

Kryon – Čtyři atributy uvědomění -3

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem, v rámci Healing Wednesday, 19. května 2021

Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby.

Uvědomujeme si přítomnost těch, kteří se k nám nyní přidali. To vám říkáme často. Ale je zde i mnoho těch, kteří nyní přišli, a přitom o nás nikdy předtím neslyšeli. Myslí si, že tato zpráva je pronášena jen tak, že ji někdy někdo uslyší. Stejně jako některé slavné proslovy, které byly proneseny již dávno pro určitý okruh lidí. Ale takto to nefunguje. Tento channeling se odehrává v určitém čase, v určitém týdnu, v určitém roce, ale ve skutečnosti je i pro ty, kteří se s ním setkají v budoucnu, poslechnou si to (nebo přečtou), až nastane jejich čas. Tento vzkaz je jedním ze čtyř, třetí ze čtyř, je stále platný a může být přínosem pro toho, kdo jej potřebuje slyšet.

Co vám nyní chci sdělit, je toto: Na druhé straně závoje, drazí, je zdroj, který s vámi spolupracuje. Objevujete to jako novou pravdu. Vy jste kouskem stvoření. Znamená to, že Tvořivý zdroj, kterému říkáte Bůh, krása, shovívavost, laskavost, láska, se nachází uvnitř vás, jste jím naplněni. Slyšeli jste, že jste byli stvořeni k obrazu Božímu, k obrazu Stvořitele. Být stvořen k obrazu Stvořitele znamená, že on je ve vás. Tímto obrazem Stvořitele je láska. Není to fyzický obraz, fyzická stránka, je to láska. Znamená to, že jste součástí všeho, co existuje, i když si toho možná nejste vědomi. Říkám vám: známe vás… známe vás.

Možná jste narazili na tento channeling několik let poté, co byl předán. Možná mu jen nasloucháte, lehce pročítáte, možná obraz nevidíte, na tom nezáleží. Známe vás a víme, že vaše uši nebo oči toto sledují. A díky svobodné volbě si můžete vybrat, zdali tomu věřit nebo ne. Už mnohokrát jste narazili na tento druh zpráv, a především tuto potřebujete slyšet. Série channelingů tohoto měsíce se týkají rozšíření vědomí, nových obzorů lidstva. Jedná se o nové obzory, protože lidské vědomí se rozšiřuje nečekaným způsobem. Rychleji, než byste čekali. Přináší různé druhy vyjádření, včetně „nového normálu“. Už před několika lety jsme vám říkali o „novém normálu“. Nyní je tento výraz používán hlavními masmédii, možná ho najdete v některých filmech. Možná jednou dokonce vznikne i film s tímto názvem „Nový normál“. Bude to nejspíš komedie.

Věci se mění, a to velice rychle. A tento nový obzor je metaforou. Ve skutečnosti znamená, že máte široce otevřené možnosti pro své vědomí, které čekají na své objevení. Tento nový obzor vědomí, který nikdy předtím neexistoval, přinese nový druh reakcí, činů, perspektiv. A také to nejdůležitější – zvýšené povědomí o větší pravdě, z duchovního hlediska.  

Poslední channeling, který jsme vám předali, mluvil o tom, že se nejedná o nový druh náboženství. Kryon nepřináší evangelická poselství, není se k čemu připojit, k nikomu se přidat. Není to žádná nová skupina, která by vás žádala, abyste se připojili. Nemá to nic společného se starým paradigmatem, které je tak lineární a ve kterém jste tak zvyklí přecházet od jednoho systému víry ke druhému. Místo toho to je, jakoby se otevíraly dveře a máte příležitost vidět záplavu světla a barev, které jste nikdy neviděli, a krásu, kterou jste nečekali. A máte příležitost se podívat nebo se nepodívat. Opravdu, mnozí viděli tyto dveře otevřené. A zabouchli je, protože to bylo děsivé. Zabouchli, protože to bylo děsivé, protože to nebylo to, o čem se učili, že by mělo být za těmito dveřmi.

Je to metafora, drazí, pro ty, kteří měli možnost se kouknout, ale rozhodli se nepodívat. Neodsuzujeme to jako nějaký prohřešek či problém. Je to svobodná volba.  Každý z vás má tuto volbu se podívat či nepodívat. Přesto je milován každý kousek ve vás.  Na konci tohoto channelingu nebude žádné pozvání, abyste se připojili. To neděláme.

Toto je láskyplná informace pro ty, kteří ji chtějí slyšet. Pro ty, kteří nechtějí, nemusejí. To je základní esence láskysvoboda volby. Když posíláte vaše děti do světa, doufáte, že najdou činnost, kterou budou rádi vykonávat, že si s radostí najdou partnery. Přejete jim jen to nejlepší.

Jen velmi málo rodičů na ně naléhá: musíte dělat toto, musíte dělat ono. Svým dětem dáváte svobodnou volbu, neboť rozumíte odlišnosti vašich dětí. Víte, že to, co fungovalo ve vašich životech, nemusí fungovat v jejich. Je to podobné. Milujete je bez ohledu na to, co dělají. Víte to.

Opakovali jsme stále jednu věc – rozšiřující se vědomí. Co to znamená? 

První channeling v tomto měsíci byl úvodní k tomu, co se nyní děje. Podívejte se, co se děje na planetě. Druhá část ve druhém týdnu byla jen mírně odlišná. Vysvětlovali jsme, v čem je to jiné. Použili jsme výraz, že tato planeta přechází z černobílé do barevné. Je to metafora. Ale v této metafoře můžete vidět jen několik odstínů bílé a černé. Byly tam vrstvy reality. Toto jsou vrstvy reality, které právě existují. Když se vydáte do barevnosti, můžete vidět milióny odstínů barev, někdy i miliardy odstínů barev. Znamená to, že vaše realita se enormně rozšiřuje. Přesunujete se od toho, co máte a co očekáváte, do toho, co je neznámé.

Část skupiny Kruhu Dvanácti, který dnes bude následovat, se přesouvá ze známého do neznámého různými způsoby. Způsoby, které už někteří znají a někteří ne. Proto to děláme jednoduše, jemně a bezpečně, takže nikdo z vás nebude mít pocit, že jste do něčeho vtaženi. Svobodná volba, drazí, láska, shovívavost, to je myšlenka, kterou vám dnes předávám. Ve vzkazu, který vám nyní předávám, je velkolepost objevování toho spirituálního. Možná vám to nikdo neukázal, nikdo vám o tom neřekl.

Chci pokračovat v tomto tématu s konkrétním důrazem tohoto třetího channelingu (ze čtyř) na nový obzor vědomí. Říkáme: začněte si zvykat. Když se posunete jinam, do úrovně, která se liší od ostatních, mnohdy následuje to, že se nejednou setkáte s reakcemi, které jsou často politováníhodné, dokonce nedávají smysl. Mluvili jsme o tom předtím. Týká se to věcí, které jsou důležité pro váš život, způsob, jakým žijete, jak vnímáte vaše nejvyšší hodnoty, to, co vám říkali. Když změníte to, co vám říkali, to, co od vás očekávali, že budete mít… – když toto změníte, přesto, že se přesunete do něčeho většího a lepšího, i když se váš život zlepší, uzdravíte se, stanete se jinými, laskavějšími, méně nervózními, méně ustrašenými… i když budete shovívavějšími, bude s vámi snazší vyjít, přesto se najdou přátelé, kteří se k vám otočí zády, budete mít členy rodiny, kteří se k vám otočí zády. Je to proto, že jste opustili to, o čem věřili, že je skutečné. Víte přesně, o čem mluvím. Zvykejte si tedy na to. Jestli jste viděli, jaký je rozdíl mezi černobílým a barevným a vstoupili jste do toho, objevili jste něco, o čem víte, že je opravdové. Opravdové.

Počítejte s tím, že ti kolem vás to možná nevidí. Dokonce i můj partner se bál – měl strach, když uviděl světlo, jaké ještě neviděl nikde okolo, které bylo naplněno laskavostí, shovívavostí, láskou, porozuměním – bylo to něco, co nikdy předtím nepocítil v žádném náboženství. Něco, co bylo naplněno tak velkým ne-souzením, že pochopil, že je součástí většího celku. Trvalo mu léta, než se tam dostal.

A co udělal? Stále se bál. Toto byl jeho strach – že by lidé, se kterými vyrostl, členové jeho rodiny, ti, kteří ho měli rádi, kteří s ním pracovali, že by se k němu otočili zády a řekli: Myslíme, že ses zbláznil. Nevážíme si toho, co děláš, nechceme s tebou být. Toto byl jeho strach. Drazí, každá z těchto věcí se splnila.

Jak se s tím vypořádáte? Odpověď je: jemně, s láskou a porozuměním, protože každý z těchto jednotlivců byl nahrazen jinými jedinci, kteří ho milovali jiným způsobem a přijímali ho. Byli to i lidé, kteří nevěřili tomu, co dělá, ale i přesto ho měli rádi. Přesto ho měli rádi. Očekávali byste toto od členů vaší rodiny? Že vás přesto budou mít rádi? Často tomu tak není. Jednoduše jste překročili hranice. Jak si na to můžete zvyknout? Odpověď je: nikdy si nemůžete zvyknout na to, že budete odvrženi. Ale máte moudrost, abyste tomu všemu porozuměli. Možná, když se vrátíte na svátky, budou se vám vyhýbat, budou se vám vysmívat a všechny tyhle věci.

Jaké budou vaše reakce? Můžete si na to zvyknout? Ne. Ale můžete je milovat způsobem, který přesahuje to, jakým způsobem jsou schopni milovat oni vás. Něco jim ukáže – bez ohledu na to, jak dalece posunou hranice výsměchu nebo neporozumění, možná uvidíte i dysfunkčnost jejich zloby, bez ohledu jak se k vám budou chovat, vy jim ukážete větší pravdu o tom, co jste se naučili.

Lidé se jen obtížně hýbají z místa, které jim bylo přiděleno. Někteří z vás se nechtějí přiblížit nové pravdě, protože se domnívají, že by zradili to, co jim řekli lidé, které milují a kteří milují je.

Říkám vám: je jedno, co vám říkali o Bohu. Dělali to nejlepší, co uměli a o tom, o čem věřili, že je krásný milující Bůh. Neviděli ale všechno. Neviděli to, co jste možná viděli vy. Neviděli, že když se dveře otevřou, je tam toho tolik… tolik, co je větší než cokoliv, co jim bylo řečeno, nebo než jakákoliv doktrína, která jim byla vštěpována. Tak dobré to je, tak krásné to je… Drží se toho, co vědí, protože nemohou jinak. Nechápou, že je tam toho víc. Dávají vám sbohem, někdy velmi neelegantním způsobem.

Zjistíte, že nejtěžší věcí pro člověka je nemít lásku. Může si dokonce myslet, že byl zrazen. Uvidíte, že vás ani nechtějí mít rádi, přestože se snažíte chovat laskavě, i když jim prokazujete lásku. Nezvyknete si na to, ale dostane se vám dostatečné moudrosti lásky, abyste se s tím vyrovnali. Toto není nic nového pro lidstvo, dokonce se s tím setkáváme i ve vědě. Když přijdete s něčím pravdivějším a velkolepějším, co ještě nebylo objeveno, bude to zesměšňováno, bude na to ukazováno prstem a podobně. Kolegové odejdou a pak zjistí: Ach, měl pravdu. A pak to všichni vědí, všichni tomu věří. Něco takového se blíží. Jednou nebudou schopni ignorovat světlo. Mnoho z nich se může dokonce i během vašeho života podívat na vás a říci: „Víš co, možná jsi měl pravdu. Tehdy to znělo divně, nyní to tak divně nezní.“ A vy se jen usmějete a budete vědět, že je to dílo lásky, kterou jste dali předtím těm, kteří se od vás odvrátili.

Toto je olej pravdy. Kola lásky, která se jím promazávají, jsou kola, která vytvoří porozumění i s těmi, kteří vás kdysi odmítli. Je to možné. Dokonce to není jen možné, třeba se to už odehrává právě teď. Je zde více přijímání než kdykoliv předtím, dokonce i nejpodivnějších myšlenek i z tohoto channelingu.

Vrátíme se.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com –  Four Attributes of Awareness – Part 3 – MP3 –  17:23 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana T.  (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Advertisement

Kryon – Bariéry a filtry 2 – Kultura

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v New York City, New York, 6. června 2020


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je druhá část série channelingů, kterou jsme nazvali Bariéry a filtry. Představuje to, co vás odděluje od pravdy. Představuje všechno to, co vám brání, abyste pokročili vpřed a přitáhli si do svého života vše, co vám patří.

V první části jsme zmínili, že lidé se rodí velkolepí. V tom je zahrnuto opravdu všechno. Co jim brání v tom, aby přijali svou nejčistší podobu nebo pokročili vpřed, je temnější energie, která vždy byla na této planetě či až dosud přetrvávala, teď se však začíná rozpouštět.

Temná energie není žádné spiknutí. Je to termín, který používáme pro nižší vibraci vědomí. Existuje spousta věcí, které vám brání v elegantním vyjádření vaší zralosti jako člověka. Pokud byste dokázali „vymést“ všechny ty věci, které jsou nevhodné, pak by skrz vás prozářilo světlo pravdy. Zeptáte se: „Co je pravda?“ Pravdou je, že každý člověk je stejný jako ti ostatní. Že touhy a přání každého jednotlivce jsou ve skutečnosti stejné. A to opravdu jsou.

To, co chcete pro své děti, co chcete pro sebe, mír, po kterém toužíte, dokázat si obstarat jídlo, které potřebujete, snažit se žít správně na této planetě, to chcete všichni. Všichni. Proč to tedy není jasnější? Kam se poděla sounáležitost, jednota, o které mluvíme? Předám vám jednu z největších společných věcí, je to číslo dvě a nazvu ji Kultura.

Jednou z největších překážek pravdy je to, co vás učili ve vaší kultuře. Možná si pomyslíte, že to nemůže být pravda. „Jak by mohla být (kultura překážkou), Kryone? Moje kultura je dobrá,“ můžete namítnout. Jakkoli si myslíte, že to tak je, každá jednotlivá kultura byla vytvořena na základě určitých atributů v historii. Každá kultura. Dokonce i nejnovější kultury na planetě mají nějakou historii. A tato historie není vždy nejlepší, protože je to historie nízké energie. To, co vás učili o vás, o vašich sousedech, o ostatních, to všechno je založené na kultuře. Myslím, že chápete, kam tím mířím.

Právě teď to poslouchá alespoň jeden Izraelec. Pojďme se tedy na chvíli vypravit do Izraele a promluvit si o tom. V duchu vás vezmu do vzdálené země, kterou však všichni znáte a víte, co se děje na Středním východě, co se tam děje už velmi, velmi dlouho. Pojďme si o tom promluvit velmi osobním způsobem. Řekněme, že jste v současné moderní době Izraelcem. Co víte o Palestině? Víte ve skutečnosti jen to, co vás učili. Od vašeho raného věku vám říkali o Palestincích, že je můžete potkat každý den, že jsou ve vaší zemi a žijí vedle vás. A postupně se dozvídáte vše o zbytku příběhu, kdo komu co udělal, kdo měl pravdu, kdo se mýlil, jací jsou a jací nejsou. Pravděpodobně se učíte už roky předtím, než se někdy setkáte s Palestincem, co můžete očekávat. Není to tak?

V okamžiku, kdy se s ním skutečně setkáte, jediná věc, na kterou pomyslíte a která vám proletí hlavou, je to, koho že jste to potkali. Nepomyslíte na něj jako na člověka, kterého jste potkali tváří v tvář, ne jako na člověka s jeho potřebami, s vašimi potřebami, ani nepomyslíte na touhy a přání, které oba máte pro své děti. Proletí vám hlavou jen to, co vás učili. A mimochodem, samozřejmě vás učili, že mu nemáte důvěřovat. Vychází to z vaší kultury, ne z vašeho srdce. Nepochází to z ničeho jiného než z historie a ta už je minulostí.

Palestinci, pravděpodobně právě teď neposloucháte tento program, protože možná ani nemůžete. Možná to uslyšíte později. Co vás od narození učí o Izraelcích? Dlouho předtím, než se s nějakým setkáte tváří v tvář a budete s ním mluvit, dlouho předtím vám budou celé roky vyprávět o rodové linii, kdo komu co udělal, koho byste měli mít rádi a koho ne, komu byste měli důvěřovat a komu ne – to vše na základě vaší historie a agendy. Dávejte si na ně pozor, že?

Jaká je naděje, když se nakonec setkáte tváří v tvář? Jaká je naděje? Jaká může být naděje, když jen dojde k vzájemné výměně toho, co vás učili? Jaká může být naděje, když se navzájem nenávidíte ještě dřív, než se vůbec setkáte? Kam to může vést dál a jak dlouho to už trvá? A odpověď je: Od té doby, co to začalo. Nezlepší se to, pokud se budete předem učit, koho máte mít rádi, kdo jsou, jací jsou. Kultura je bariérou vědomé zralosti a pravdy na této planetě. Opravdu je. Něco vám řeknu a nebude se vám to líbit, Izraelci a Palestinci. V tuto chvíli existují dvě děti, které právě teď zrovna nežijí ve vašem sousedství a které mají absolutní potenciál to všechno vyřešit. Dvě děti, kterým je méně než šest let.

Víte, Palestinci a Izraelci, co vám právě teď brání v tom, abyste to udělali sami, i kdybyste opravdu chtěli? Protože pořád máte vládu staré energie vycházející z minulosti, která stále jen přehrává starou historii, o které jste se učili. Dvě šestileté děti, které se pravděpodobně jednoho dne setkají, potřesou si rukama, obejmou se a ohlásí začátek míru na Středním východě. „Ach, Kryone, opravdu musíme čekat tak dlouho?“ Možná ano. Ale buďte si vědomi toho, že si budete do politických funkcí volit stále více mladých lidí. „Ale to potrvá ještě 20 let, že?“ To se může změnit. Mohlo by se to změnit už teď, protože populace na obou stranách je připravena podívat se na sebe soucitně, vymazat historii a hledat řešení, na která dosud nikdo nepomyslel. Je těžké oprostit se od historie, když vám bylo řečeno to či ono. Je těžké vymazat historii, když vám pořád říkali, koho máte nebo nemáte mít rádi nebo kdo komu co udělal.

Američané, posloucháte? Do jaké kultury patříte? Jste celý kontinent, takže bych se raději zeptal, do kterého státu, do které oblasti, patříte od narození. Co vás učili o ostatních, než jste se s nimi vůbec setkali? Co vám rodiče říkali, na co si máte dávat pozor? To je kulturní bariéra. A není přiměřená míře zralosti, která se právě začíná objevovat s vědomím na planetě. Mluvil jsem o tom ráno. To je ten důvod, proč se dnes projevuje frustrace. Proto v ulicích panují takové nepokoje kvůli všemu, co se děje, protože jste lepší než to a víte to. Mezitím se mělo zvýšit vědomí. U mnoha z vás se zvýšilo. Proto jste tak frustrovaní, protože stále existují oblasti, kde se to nestalo a kde tomu nevěnují pozornost. A už toho máte dost, protože víte, že tato planeta míří k vyspělejší a soucitnější společností. Víte to. Důvodem té frustrace je: „Proč to trvá tak dlouho? Kdy se to konečně zlepší?“

Pojďme spolu konečně vytvořit řešení, drazí. Jasnější myšlení převáží. Zralost a moudrost se spojí a řeknou: „Co můžeme udělat, co už se nebude učit? Co můžeme udělat, aby rodiče automaticky neučili své děti, koho nemají mít rády?“ Tahle kultura se stále staví do cesty veškeré pravdě. Stojí v cestě soucitu a zahání lásku. A možná právě teď je čas na změnu. A tato změna, drazí, bude soucitnější skupinou, která bude nejen vést zemi, ale začne to i prosazovat. Nastal pro to čas a není to zas tak obtížné. Až budete chtít tyto věci jako populace, jako celá populace, nejen jako jednotlivá skupina, pak se věci změní. Dosáhli jste bodu, kdy chcete totéž jako kultura a populace. Tohle se změní. Dejte svým vládám najevo, že to je to, co chcete. Udělejte z toho tu nejdůležitější věc, že to je to, co chcete: zralost, dospělost!

Možná ve stejnou dobu své vládě sdělíte, že chcete, aby trávili víc času tím, že budou dělat víc věcí pro vás, než se dohadovat mezi sebou. Možná je čas některé věci napravit. Možná, jen možná, je to v tuto chvíli důležitější než to, abyste se dostali z pandemie, protože bude spousta rozhovorů, které uslyší spousta lidí, kteří by je normálně neposlouchali, neboť jsou příliš zaneprázdněni. A teď nejsou. Takto se objevuje koherence (soudržnost), když se dostatek lidí v určité kultuře rozhodne pro změnu, pak se to stane. Už jste to dříve viděli.

Jaký je ten filtr, který jsem popsal, že by k tomu napomohl? Pamatujte, že filtr v tomto popisu souvisí s odfiltrováním těch věcí, které stojí v cestě pravdě. Jen si na chvíli představte, že máte schopnost oprostit se od toho, co vás učili. Jinými slovy: filtr, který promlouvá k vaší innate (vrozené moudrosti těla) tak, že ty červené signální praporky mohou přestat vysílat, jakmile si začnete uvědomovat, že to, co vás učili jako kulturně podmíněné, vůbec nemusí takové být.

Myslíte si, že je to možné? Odpověď je, že to je jeden z vašich nových nástrojů, které máte – schopnost rozpoznávat pravdu. Už jsem vám o tom říkal. Můžete stát vedle někoho, koho jste nikdy předtím nepotkali, a rozpoznat, co je jeho záměrem. Můžete se postavit vedle něj a zjistit, zda je to někdo soucitný, jestli vás má nebo nemá rád, bez ohledu na to, jak vypadá nebo jak je starý. Říká se tomu koherence (soudržnost). Můžete být v koherenci se srdcem jiné bytosti na této planetě, ať už je to zvíře nebo člověk. Koherence je taková, je univerzální. Víte to všichni, kdo máte domácí mazlíčky, které milujete, víte to.

Rád bych, abyste o něčem přemýšleli. Co se zvířata učila, když vyrůstala? Odpověď zní: nic. Bezpodmínečně nic. Když jste jim dali najevo svou lásku, neptali se: „Ach, co jsi vlastně za člověka?“ Viděli jen vaše srdce. Víte, že mám pravdu. Tohle je koherence ve své nejčistší podobě. Existuje i mezi lidmi, pokud dokážete odvrhnout to, o čem si myslíte, že víte, nebo co vám říkali rodiče nebo co vás učili ve vašem regionu. Není to pravda.

Používejte filtr následujícím způsobem: „Drahý Duchu, dej mi schopnost rozeznat pravdu od toho, co mě učili. Dej mi znamení, abych to mohl vidět. Nechť ke mně innate začne promlouvat v mém každodenním životě, jak budu potkávat lidi, abych je mohl poznávat podle jejich srdce a ne podle toho, jak vypadají, ne podle toho, co mě o nich učili. Abych se s nimi mohl setkávat a chápat, že jsou stejní jako já, že mají duši, stejně jako já, že chtějí stejné věci jako já. A že žádné informace pocházející z mé kultury už nikdy nebudou stát v cestě lásce, soucitu nebo moudrosti.“

Myslíte si, že je možné odnaučit se, co jste se naučili? Někteří namítnou: „Jelikož v mozku není žádné tlačítko „delete“, zůstává v tom člověk zaseknutý.“  Říkám vám, že v této nové energii už v tom nejste zaseknutí. Jsou tu energie, které se ve vás rozvíjejí, zejména u právě teď narozených dětí, které vám opravdu budou klást otázky, pokud jim budete říkat, koho mohou nebo nemohou mít rády. Nenechte nikoho jiného, aby definoval vás ani ostatní kolem vás. Nenechte nikoho, aby rozhodovat o vás nebo o ostatních. Nechte své srdce, aby rozpoznávalo, kdo je kdo! A nebuďte šokováni ani překvapeni, pokud zjistíte, že ostatní kolem vás jsou stejní jako vy, že chtějí totéž, co chcete vy, a že jste v koherenci s jejich srdcem.

Jaké to je poselství! Až skončím, nechci, abyste si mysleli: „Ach, to je hezké poselství, pojďme teď dělat něco jiného.“ Rád bych, abyste o tom přemýšleli, protože to je pravda dneška, pravda této doby, ve které se dnes nacházíte.  

Jedním z největších bariér míru na Zemi jsou kulturní dezinformace založené na staré a ošklivé historii, jež už nemusí pokračovat jako dřív. Jakmile použijete tento filtr: „Pomoz mi, Duchu, rozeznávat a dívat se za hranice toho, co mi bylo řečeno,“ možná se naučíte něco krásného. Včetně skutečnosti, že Bůh je větší, než vám dřív říkali. Jiné věci zase mohou být mylné a mohou být dokonce ještě větší, než to. To je dnešní poselství. Zítra budeme pokračovat dál.

Požehnaný je člověk, který to poslouchal srdcem a chápe hluboký dopad toho všeho.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Barriers and Filters 2 – Culture – MP3 – 37:12 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Kryon – Systém staré duše

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem a streamován v rámci akce Healing Wednesday 14. října 2020

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Pokaždé, když mě můj partner přivede sem na toto místo, což je místo, které mnozí sledují, je to jiné. Toto je léčebný program a také je to platforma, kde se dá hodně diskutovat o velkoleposti lidské bytosti. Uslyšíte proto řadu témat, ale všechna se soustředí na vás.

Říkali jsme vám o době, ve které se nacházíte, a toto se trochu promítne i do tohoto channelingu.  Protože váš údiv vychází z toho, že všechno zde je náhodné, vaše bytost, vaše existence zde, systémy, které vás sem umístily, minulé životy, jestli na ně věříte.

Přicházíte na tuto planetu v této době, abyste to zažili. Jsou zde mnozí, kteří řeknou: „Ale je to moc špatné, že tu musím teď být,“ aniž by pochopili, že toto je schůzka, na které jste se domluvili, jinak by to nešlo. Toto nás vede k otázce: kolik kontroly máte nad tím, co se vám děje? A tím nemyslím zde, protože o tom už jsme mluvili mnohokrát, drazí. Mluvili jsme o tom, že realita, kterou máte, je realita, kterou si vybíráte, kterou řídíte.

Říkali jsme vám mnohokrát, že jak vaše vědomí vnímá svět, takovým se svět pro vás stane. Toto je velmi těžké pro mnoho lidí, kteří říkají: „Aha, myslíte tím, že nevystoupím a nepřejede mne kamión jako každého jiného?“ Odpověď je: ano, máte pravdu. Nepřejede. Protože vaše vědomí vás do té situace nedostane. Přesně o tom jsme mluvili. Může pole vědomí zachycovat tyto typy záležitostí? A odpověď je: ano, a my říkáme: Zachycujte tyto druhy záležitostí, protože pracujete s něčím, čemu se říká pole. Zachytávat něco znamená pracovat s tím. Pracujete s realitou, abyste byli na správném místě ve správný čas. Vaše vědomí, pokud je dostatečně vysoké, vás tam nasměruje. Jste to vy, kdo ovládá svou vlastní realitu. Ale je to mnohem, mnohem větší než to. To je důvod, proč jste zde.

Možná se ptáte, jestli existují systémy, které by vás poslaly na jiná místa, kde můžete mluvit o ezoterických záležitostech. Můžete se ptát, které věci to vlastně jsou, co je vlastně ezoterické. A odpověď zní: Všechno. Jak ezoterickými se chcete stát? Vy, kteří se díváte, kteří posloucháte channeling, už jste tam.

První systémy víry na této planetě už dávno začaly chápat základ vaší existence, pro vás a vaši duši, a to je to, že přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte. Duše, kterou máte, je věčná. Ale mnoho z vašich dnešních systémů víry, které se považují za moderní, se rozhodly, že duše je tak nějak lineární. Ukáže se, když se narodíte, a odejde jinam, když zemřete. Jde od A k B, a to je vše. Nerozumějí tomu, že vaše duše nemá začátek ani konec. Protože duše je součástí toho, co je jejím tvůrčím zdrojem, je to kreativní část boha. To je ten systém a tento systém jsou minulé životy a budoucí životy. Systém je, pokud to tak chcete nazývat, reinkarnace, kdy se vaše duše rodí znovu a znovu.

Toto byla intuice prvních systémů na planetě. A dokonce i dnes je více lidí, kteří v tento systém věří, než těch, kteří v něj nevěří. Není to tedy něco, co by patřilo jen několika lidem. Dovolte, abych se vás zeptal, pokud věříte v tyto věci, co ještě je v tom systému? Kolik toho o něm můžete říct? A věříte tomu, co vám mnozí říkají, že s tím nemáte nic společného? Je to jako kdyby to řídil král na výšinách. A to je, drazí, lineární. Tato představa pochází od vás a vaší lidské rodiny. Tak by to totiž udělal váš otec nebo král, to by udělala vláda. A takto často vnímáte Boha. Ale tak to vůbec nefunguje.

Slyšeli jste o kolektivním vědomí, ale je to ještě víc než to. Když jste na druhé straně závoje, drazí, jste spojeni se vším, co je. Rozumíte tomu? Možná rozumíte slovnímu vyjádření, ale nemůžete tomu opravdu porozumět. Protože je to spojení, které pro vás tady neexistuje. Jste součástí všeho, i když tu nejste. Proto neexistuje žádná komise, která by rozhodla, jestli se vrátíte, kdy se vrátíte, jaké pohlaví budete mít, co budete dělat, s kým budete, v jaké kultuře budete žít, všechny tyhle věci. Neexistuje žádná komise, která by to rozhodovala. Neexistují žádné pokyny v knize, které by vám pomohly to rozhodnout. Už jsem vám to popisoval mnohokrát. Přesto vám to chci zopakovat. Je to velkolepější než si myslíte. Jste to vy spolu se všemi ostatními bytostmi, kdo dělá okamžitá rozhodnutí, jestli je vůbec chcete nazývat rozhodnutími. Je to znalost o tom, jak se vrátíte, kým budete.

Říkali jsme vám mnohokrát, že systém reinkarnace je ten, který si váží člověka. A to znamená, že se často vracíte do stejné kultury, stejného jazyka, často dokonce i do stejného pohlaví. Roky předtím, než dojde ke změně, toto vše vás respektuje. Což znamená, že když se probudíte s Akášou, rozeznáte ji. Jazyk je rozpoznatelný, kultura je rozpoznatelná, a vy vyrůstáte s určitými rodiči, máte znovu a znovu stejné zkušenosti. Je to pohodlné a zapadnete do vzorce. Celý důvod k reinkarnaci je učení. Můžete to nazvat školou vědomí, která vytváří starou duši. A když prožijete mnoho životů, bez ohledu na to, co vše jste udělali, bez ohledu na to, kde všude jste byli, výsledkem je nakonec zralost. A se svobodnou volbou se probudíte do větší pravdy. Nebo také ne. Vítejte ve větší pravdě.

Chci vám říci, co se tam děje. Jste toho součástí. Chci, abyste porozuměli, jak mnoho je v tom zahrnuto, protože k tomu máte mnoho co říci: „Ach, Kryone, ty mi chceš říct, že jsem si vybral své rodiče? A chceš mi říct, že jsem si vybral věci, které budu dělat? Já ti tedy řeknu, Kryone, že to tedy ne, já bych si ty lidi nikdy nevybral. Ale vidíte, to už znám, lidské bytosti, slyšel jsem to mnohokrát, ale je to tak, že nerozumíte. Nerozumíte systému.

Systém není o osobnostech, je o energii, lásce, soucitu a učení. Nakláníte se do Větru zrození zdánlivě s miliony dalších duší, které činí rozhodnutí ve stejném okamžiku. Díváte se tam a pochopíte, že přijdete sem na tuto planetu a narodíte se snad obtížným rodičům v dysfunkčních rodinách. A jediným důvodem bude, že v ní budete jedinou starou duší. A jak porostete, probudíte v sobě poznání, ale oni nebudou vůbec tušit, o co jde. Vy pochopíte, kam to směřuje, stanete se jejich učiteli. Jak se vám to zatím líbí? Toto je to, co si mnozí z vás vybrali, a musíte to udělat, protože toto je cesta soucitu Boha.

Když říkám, že to musíte udělat, myslím tím, že neexistuje žádná jiná možnost. To je cesta soucitu, to je cesta porozumění a zralosti. A vy tam budete stát a říkat: „To je tak těžké místo! Protože v té rodině budou potřebovat světlo, chci tam jít a udělat toto a tamto.“ A ve stejný okamžik budete tvrdit: a chci být i nadále hudebníkem, chci pokračovat ve svém umění, chci nadále myslet určitým způsobem…“ To vše je respektováno, pokud jste si všimli. A hudebníci se stanou hudebníky. Takže vaše kreativní části, ty šťastné požehnané části mohou pokračovat i v nefunkčních rodinách.

Toto je daleko komplexnější než si myslíte. Existuje myšlenka, že čím více životů žijete, tím vícekrát jste jejich absolventy a tím hezčí život budete mít. Čím více životů žijete, tím více to pro vás bude pohodlné, život za životem. Dovolte mi, abych vás seznámil s opravdovou realitou. Čím zralejší jste a čím více životů máte za sebou, tím více můžete udělat pro tuto planetu, když vás potřebuje zvláště v dysfunkčních místech, jako jsou rodiny, které neví nic o tom nádherném Tvořivém zdroji. A vy to víte.

Mluvím k mnohým, kteří se stali tím, čemu se říká černá ovce rodiny, která není doma vítána. Ale dovolte, abych vám řekl, že jste měli obrovský vliv, že jste je přiměli přemýšlet o věcech, možná jste změnili jejich akášický záznam. Tušili jste, že je to možné? Komunikujete se všemi zde multidimenzionálním způsobem velkolepějším, než si myslíte. Zaséváte semínka všude, kam jdete. Ať už dále s životem, který dále žijí, udělají cokoli, budou mít ve své Akáše vás jako pozoruhodného učitele, na kterého nikdy nezapomenou. Věci, které jste jim řekli, i když s tím nesouhlasí, ale mohou uvidět, kdo jste.

Už jsme vám říkali, že nezáleží na tom, kdo vám co říká – projevujte jim laskavost. Bez ohledu na to, jak vám nadávají, ukažte jim porozumění a laskavost. Nezáleží na tom, co dělají, protože s vámi nesouhlasí. Možná se vás i zřekli nebo vám řekli, abyste odešli a už se nevraceli. Chci, abyste viděli, čím procházejí, a jejich dysfunkci, protože oni nemají lásku jako vy. Podle toho s nimi zacházejte, protože vy máte soucit a lásku, abyste se takto na ně dívali a říkali: Nezáleží na tom, co říkáš, nezáleží na tom, co děláš, miluji tě. A to je změní. Tak to vždycky je, tak to vždycky je.

Ach, máte tolik vlivu na to, kdo jste nyní. Máte schůzku na této Zemi, abyste byli právě zde a procházeli tím vším, staré duše.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The System of The Old Soul.  – MP3 – 13:29 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana B. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Kryon – Změny – Ne to, co očekáváte

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll pro Seattle, Washington, 10. května 2020 – stream pořad

Zdravím, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je zpráva o pozornosti. Pozornost, o které bych chtěl dnes hovořit, se týká budoucnosti.

Kolik z vás si uvědomuje, že věci se co nevidět změní; že jste došli k tečce za větou, jak se říká. A že jste šli k tomuto místu už tak dlouho, že budete netrpěliví, abyste mohli znovu začít. Ale dokonce i v průběhu tohoto netrpělivého očekávání se budou dít změny. Na osobní úrovni, drazí, to budou změny v rozhodnutích – která jste dříve neudělali a nyní je uděláte, protože to se stalo v posledních šesti týdnech. Bude se to týkat i odlišné ekonomiky – dojde k rozhodnutím, která vás možná překvapí – v tom, jak rychle se (ekonomika) vrátí, nebo jak pomalu; nebo co dělat s přebytky, které se objevily. Neboť když zastavíte ekonomiku, je tam vždycky příliv, který proudí z továren a pak se neprodá. Budou to nejrůznější změny, které nastanou, a které nečekáte. Ale to nejzásadnější je ezoterické.

Před nějakým časem jsme vám řekli o tzv. novém normálu. A řekli jsme, že všechny ty věci, které jste se naučili o tom, jak by věci měly fungovat, mohou být klidně zpochybněny. Pokud se nad tím zamyslíte – vy všichni, a obzvláště ti, kteří poslouchají tento channeling – jste se naučili, jak věci fungují, skrze zkušenost v minulosti. Avšak ta minulá zkušenost pocházela ze staré energie, že?

A pak někteří z vás řeknou: „Ano, ano, ano…ale, ale… duchovní věci budou vždy stejné…“  A my vám to budeme říkat znovu a znovu a znovu – ne, nebudou. Komunikace mezi člověkem a Tvořivým zdrojem nebo mezi člověkem a jeho vyšším já, nebo člověkem a andělem…  je ovlivněna vědomím lidské bytosti. Pokud se vědomí změní, je to skoro jakoby se začal zvedat závoj… anebo jakoby se stal průhlednějším. A najednou se komunikace mezi vámi začne vyjasňovat; a vy máte najednou nový vztah, který změní všechno, co jste se kdy naučili; změní se vše, co jste znali – anebo co jste si mysleli, že víte. Odkryje vám to nový náhled na věci, které jste neočekávali, nebo jste si nemysleli, že by se mohly stát.

Zažil jsem všechny možné otázky, které byste mohli položit, drazí – o tom, co se stane, co to znamená, a řeknu vám – všechny jsou pozitivní, všechny. A to záleží na předpojatosti, která se k vám přiblížila a žije skrze vás, na strachu a úzkosti z čehokoli nového, kterou možná máte, a která dosedá obzvlášť tvrdě na starou duši. Neboť staré duše jsou šamani moudrosti, staré duše jsou léčitelé a channeleři zítřka. A já mluvím k těm, kteří jsou léčitelé a channeleři dneška. Mluvím k těm, kteří nyní poslouchají – vím, kdo jste, vy, kteří jste už velmi dlouho ponořeni v této práci, kdy pomáháte lidstvu. Mluvím i k těm, kteří očekávají, že odsud vyjdou a budou pokračovat stejně jako dosud; a říkám vám – můžete, pokud si to zvolíte; ale co kdybych vám řekl, že máte k mání novou sadu nástrojů? A v té sadě jsou věci, které jste nečekali, a některé z nich možná ani nechcete. Co kdybyste byli léčitelem, který je zvyklý dělat určité věci určitým způsobem, a dochází k určitým výsledkům, a najednou se to všechno změní? Jste zvyklí dělat A, a dostat se do B a zničehonic uděláte A, a buď se nedostanete nikam, nebo do C. Je načase, abyste se na to všechno podívali a řekli si: Co mi uniká?

Co když je tady vylepšení v ezoterické energii, které zveřejňuji? Pokud dávám někomu energii jistým způsobem, co když existuje lepší způsob, co když se to posiluje, co když můžu dodávat určité druhy energie a lásky a laskavosti i své rodině – jiným způsobem, místo navracení se k tomu starému? Co když? Co když?

A tak ten nový normál dostává některé nečekané zvraty. Před pár lety jsem svému partnerovi vylíčil malý příběh; a on ho dlouho vyprávěl na jevišti; a pak přestal. Takže tento konkrétní příběh už dlouho nikdo neslyšel. A tak vám ho předám znovu – abyste přesně porozuměli tomu, o čem mluvím. Pokud jste tím, kdo investoval do energie, aby dělal to, co pomůže jiným lidem, ať už po dlouhou dobu nebo jen krátce, je to pro vás. Protože jste stále člověk, stále máte předsudky, učili jste se ve staré energii, a nyní přichází něco, co jste vážně nečekali. Tady je ten příběh – a je roztomilý.

Žena v nové energii přijde domů a zjistí, že její nábytek s ní najednou mluví. (Smích.) Říkal jsem vám, že to bude legrace. A co zjistí od svého nábytku? – Že ji ten nábytek miluje; že miluje, když na něm sedí – protože od toho nábytek je.

Ale zároveň zjistíte, že tím, že nábytek náhle ožil a může s vámi konverzovat, může dělat i jiné věci, například rozhodnout se, že se sám přemístí. No ale poslední věc, o kterou ve svém domě stojíte, je, aby se nábytek sám od sebe přemísťoval!

Však víte, třeba v koberci jsou otisky tam, kde co patří a stálo to tam roky… takže to poslední, co chcete, je, aby nábytek vstal a odešel nebo se přeskupil tak, že se v něm nedá žít… A tak řeknete: No fajn, nábytku, že jsi živý, ale mohl by ses prosím tě vrátit tam, kde jsi byl? A nábytek na to: „Promiň, že jsme se přestěhovali, víme, že se ti to nelíbí, ale prostě jsme si nemohli pomoci. Teď jsme živí a tak se stěhujeme a jsme z toho nadšení.“ (Smích.) A řeknou: „Tak dobrá, zkusíme se už nehýbat, a vrátí se na své místo.“ A žena jde do práce nebo do obchodu nebo na návštěvu k dětem nebo někam jinam, a když se vrátí domů, zjistí, že nábytek je zase jinde. A říká: „Nábytku, vždyť jste řekli, že se už nebudete hýbat!“ A nábytek odpoví jako malé dítě: „Ano, ale nemohli jsme si pomoci, je to taková sranda, a nevěděli jsme, že se vrátíš a….“  Však víte, je to pořád dokola… A tak jak příběh pokračuje, je jedno kdy odešla nebo jak dlouho byla pryč, jestli si jen odskočila do obchodu – když přišla domů, nábytek byl jinde.

Ale tady to nekončí. Jak příběh pokračuje a jak to můj partner vyprávěl, toto ovlivňuje člověka jedním ze dvou způsobů; a jak vám je budu popisovat, zeptám se vás, který z nich jste vy.

Způsob č. 1: Máme tady jedince, který je zapojený do staré energie, způsobu, jakým věci vždy fungovaly, a říká kamarádovi: „Neuvěříš, co se mi stalo – něco strašně divného – můj nábytek se mnou mluví! A kdyby jenom to, ale on se sám přemísťuje – pokaždé, když přijdu domů, musím ho vzít a dát zpět na místo. Je to pro mě břímě a naplňuje mě to úzkostí i ve chvíli, kdy jsem v obchodě a vybírám zboží, už mi běží hlavou, co zas bude přemístěné, až přijdu domů. Je to výzva, je to něco, co nemám zapotřebí a přeju si, aby se nic takového nedělo.

A přítel naslouchá. To je číslo 1.

Číslo 2: Člověk říká příteli – „Představ si, stalo se mi něco zázračného – můj nábytek se mnou mluví! A nejen to; řekl mi, že mu chybím a že mě miluje. A k tomu je tak nadšený, že se sám přemísťuje… To je něco! Když přijdu domů, pokaždé zjistím, že se zas přemístil, ale je mi to jedno – protože je to tak vzrušující mluvit s těmi věcmi, je to nové paradigma – nové paradigma proběhlo v mém domě, a mně to nevadí – prostě dám všechno zas na své místo a dobře si popovídáme. Můj život je požehnaný!“

Mám otázku: Který z nich jste vy? Který jste vy? Říkám vám tyto věci, drazí, abych naznačil, že věci budou jiné. Léčitel, channeler, ať jste kdokoli, jste obklopeni energií v této nové době – jste připraveni na věci, které jste neočekávali? Přijmete je a budete nadšeně fandit té změně, která se objevila ve vašem životě? Anebo vás bude znepokojovat a nahánět vám strach, a vrátíte se k tomu, jak to bylo předtím?

 VráTo jsou věci, na které se nyní musíte podívat, dříve než se tyto věci naplno projeví. …. Neboť věci nebudou tak jako obvykle.tím se.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com  –  The Changes: Not what you expect  – 10:50

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Kryon – Channelingy o uzdravení – 2. část

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v Raleigh, Severní Karolína, 27. června 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Toto je druhý ze čtyř channelingů, které nazýváme Channelingy o uzdravení. Začal jsem dnes ráno identifikací čtyř hlavních aspektů léčení v lidském těle. Je to poprvé, kdy jsem je spojil tímto způsobem. Když to shrnu, prvním aspektem byla chemie těla; to je velmi 3D motor. Druhým atributem bylo dědictví (dědičnost) od fyzických předků. Ten je také 3D. Třetím atributem byla akášická šablona. O tom si promluvíme zítra. A čtvrtým aspektem je prostě vědomí, o kterém budeme též mluvit zítra.

Ještě jednou říkáme těm z vás, kteří možná právě teď narazili na tento druhý channeling, že existuje místo, kde najdete všechny čtyři channelingy zároveň. Toto místo, jak jsme již dříve řekli, je webová stránka Kryona www.kryon.com (v češtině www.kryon.webnode.cz – pozn. překl.)

Rád bych, aby můj partner pokračoval pomalu, abyste plně porozuměli konceptům, informacím, pocitům a energii toho, co vám sdělíme. Nemůžete diskutovat o těchto čtyřech atributech uzdravení, aniž byste nejprve dostali určitou informaci. Je to informace, která se na první pohled bude jevit jako metafyzická, možná dokonce metafyzickým způsobem technická. Bez této pravdy však nemůžete diskutovat o žádném z těchto atributů. Je to základní pravda. Je to pravda, která ještě nebyla prokázána, ale byla mnohokrát pozorována. Pravda, která se zdá nepochopitelná pro ty, kteří studují buněčnou biologii a medicínu. A přesto je to pravda, která bude teprve objevena a která všechno změní.

Ta pravda je následující: Vaše biologie, všechny tyto čtyři atributy jsou usazeny v jednom poli. Toto není pole vytvořené channelingem nebo zde přítomnými léčiteli. Je to pole, které již tělo má. Mluvili jsme o tom mnohokrát a mnoha způsoby. Jste, nebo nejste dokonalá a nádherná Boží stvoření? Pokud nechcete říkat slovo Bůh, mluvte o Tvořivém zdroji. Jste nebo nejste spojeni s božstvím Univerza? Většina z vás řekne: „No, mám duši, to znamená, že pravděpodobně jsem.“ A máte pravdu. Už jsme to říkali dřív. Většina planety věří v život po smrti. To znamená, že existuje silná víra, pocházející z „innate“ (vrozená moudrost těla), že až zemřete a biologická forma zahyne, něco zůstává. A to něco, co můžete třeba nazvat duší, zůstává určitým způsobem vámi, vědomím něčeho, co není v těle. Toto je jasné, konstantní a jednotné myšlení většiny planety. Více než 80% lidí věří v posmrtný život. Těch 80% znamená, že většina Země chápe, že máte duši.

Co to pro vás ve skutečnosti znamená? Když se ohlédnete zpět na starověké národy, jejich učení a výuku, zjistíte, že duše volně sídlí ve vozidle zvaném Merkaba. To je hebrejské slovo, které volně přeloženo znamená „jezdit“. Lidská duše jede v této Merkabě, která je popisována jako energetické pole, bublina, široká asi osm metrů. Toto jsou prastaré informace, které jsou známy velmi, velmi dlouhou dobu, a je to něco, co popisuje toto pole, ve kterém sedíte. Je toto pole opravdu 3D? Je vaše duše 3D? Řekli byste: „Ne, ne. Duše musí být multidimenzionální.“ A to je. Někteří dokonce říkají, že je kvantová. Sledujte mou logiku, drazí, protože toto je jádro všeho, co budu učit o uzdravení v těchto čtyřech lekcích. A to je tohle. Vaše tělo sídlí v poli jednoty, a to znamená, že jedna věc ovlivňuje druhou a ta ovlivňuje další a ta zas ještě další.

CHEMIE

Je možné, že i chemie, atribut číslo jedna, vašeho těla má multidimenzionální vlastnosti? Lidé, kteří tuto otázku položili a odvážili se ji otestovat, to několikrát skutečně prokázali a dokázali. Jedním z prvních, téměř před dvěma desítkami let, byl ruský vědec Vladimir Poponin, který se při experimentu s DNA rozhodl použít fotony, světelné částice. V poli DNA pozoroval, jak tyto fotony dělají věci, které by nikdy dělat neměly. Uvědomil si, že to, co vidí, je světlo, které je multidimenzionální, může být na dvou místech zároveň a interaguje s biologií člověka, jako by biologie byla také interdimenzionální. Viděl to on, viděli to i jiní. My o tom učíme.

Takže první premisa všeho je, že vaše biologie, vaše jednoduchá chemie, samotná vaše DNA, má multidimenzionální aspekty a atributy. Pokud tomu tak je, znamená to, že dokonce i chemická vrstva, dokonce i 3D vrstva číslo jedna, na kterou lékaři vyvíjejí tlak a tah současnou chemií, dnešními léky, že i ta je multidimenzionální. Mohu se vás zeptat, zda používáte nějaké multidimenzionální nástroje, aby reagovaly s touto chemickou vrstvou? Vaše medicína ne. Používá 3D k tlaku na multidimenzionální zdroj a výsledkem, o kterém jsem vám dnes ráno řekl, je to, že u každého jednotlivého tlaku existují vedlejší účinky. Bez ohledu na to, co do těla vložíte, existují vedlejší účinky. S výjimkou něčeho jiného, co jste už objevili. Objevili jste to před stovkami let, a přesto jste z toho nikdy nevyvinuli univerzální pravdu. A tou je homeopatie. Zjistili jste, že můžete dodávat tinkturou sadu instrukcí do vrchní vrstvy chemie bez vedlejších účinků. Sady instrukcí, které jsou předány pouze v malém množství chemie, a přesto je tělo vidí, rozpozná a poslechne je. „Poslechne“ znamená, že dáte tělu instrukci a ono se jí bude řídit. Máte bolesti hlavy. Dáte tělu homeopatickou tinkturu. Tělo ji ve skutečnosti nemůže chápat jako chemii, ale místo toho ji vidí jako instrukci. Rozumíte tomu? Nevidí to jako chemii, ale jako instrukci a bolest hlavy zmizí.

Ve vašem chemickém těle je něco, co se nazývá inteligentní tělo, innate. Innate je i v té chemické části. Je to inteligentní tělo, protože ho často používají i lékaři, kteří rozumí kineziologii, aby otestovali, co o sobě nevíte. Inteligentní tělo pracuje se svaly, které vám poskytují informace, které nemůžete získat žádným jiným způsobem. Najednou otevřete dveře, dokonce k vrstvě číslo jedna, která říká: „Podívejte se, základní 3D chemie není 3D. Musí být multidimenzionální, protože, jak se zdá, nealopatickým způsobem reaguje na sadu signálů, které jsou jí dávány.“ Co si myslíte o celé této myšlence inteligentního těla? Toto inteligentní tělo, drazí, vám bylo dáno, takže mu můžete pokládat otázky, protože ví víc než vy. Dotkli jste se jen povrchu toho, co ví.

Sada číslo jedna s názvem Chemie je mnohem větší a úžasnější než cokoli, co si dokážete představit. Musí být. Vrstva číslo jedna, zvaná chemie, je hnacím motorem těla. Je to hnací motor. Všechno startuje a zastavuje na základě tohoto motoru. Motor vás pohání vpřed, nebo ne, funguje, nebo ne. Nemůže fungovat jen částečně, protože to pak vede k selhání. Váš motor se neustále omlazuje, po celá desetiletí a desetiletí a desetiletí. Je to inteligentní motor. Je ještě chytřejší, než tušíte. Všechno začíná a končí tímto motorem, takže chemická vrstva je rozhodující.

Nyní začnete klást otázky. Co byste mohli udělat, abyste zadali instrukce pro základní chemický hnací pohon, které by to změnily? Tady je otázka pro ty, kteří pracují v homeopatii: Pokud dáte člověku tinkturu, lék, a ten člověk se uzdraví, můžete to vidět v chemii? Můžete mikroskopem odhalit vyléčení? Odpověď zní: Ano, opravdu můžete. Ano, můžete, protože motor je motor. Chemie se musí změnit, aby došlo k uzdravení. Například, pokud byste měli dát tinkturu na posílení imunitního systému, něco, abyste byli méně náchylní k nemoci, pokud byste udělali test, došlo by ke zvýšení počtu bílých krvinek? Odpověď je ano. Vidíte, homeopatie funguje. Mění chemii. Navzdory očekávání je homeopatie klíčem k pochopení sad instrukcí, které fyzicky mění chemii v těle. Takže všechno, o čem budu mluvit, co uzdravuje, by změnilo chemii. Musí. To je ten hnací motor.

Znáte lidi, kteří se uzdravili z nemoci? Znáte lidi, kteří prošli remisí do té míry, že nemoc zmizela? Máte přátele, kteří možná zažili božské uzdravení? A pokud zažili rychlé, božské uzdravení, když se podíváte na jejich chemii pod mikroskopem, došlo k její změně? Odpověď je: ano. Víte, božské uzdravení změnilo motor. Takže chemie, první vrstva, motor těla, bude vždy reagovat, bude se vždy měnit na základě zadaných příkazů. Až do teď, drazí, byly vaší sadou instrukcí pilulky. Ale tyto pilulky nejsou ve skutečnosti sadou instrukcí. Jsou reaktivní. Chemikálie tlačí proti jiné chemikálii, aby pak změnila jinou chemikálii. Mnoho věcí se v tomto procesu mění, protože jak vidíte, existuje jednota pole. Když změníte jednu věc, ostatní věci se pohnou a další věci se změní.

Ale dovolte mi, abych vám sdělil něco jiného. Pokud zadáte správnou sadu instrukcí, které netlačí proti chemii, ale mění reakci, pak neexistují žádné vedlejší účinky! Je to KASKÁDOVÉ LÉČENÍ. Zapamatujte si toto slovo: kaskádové léčení. Pokud zadáte řadu instrukcí (příkazů), aby se tělo určitým způsobem posílilo, posílí se ve všech směrech, protože takto funguje motor, když mu dáte určitý typ chemie. Pokud je to vaše auto, poskytnete mu určitý typ nafty nebo benzínu nebo čehokoli jiného. Nevylepší se jen motor, celé auto běží lépe, lépe funguje, déle vydrží. Nejsou žádné vedlejší účinky. Takže co vám říkám, je toto: Budete vyvíjet sady instrukcí, které vyvolají kaskádové léčení, nikoli chemii, která proti sobě vzájemně tlačí a má vedlejší účinky, ale chemii, která mění svou reakci na sebe samotnou. Chemie, která mění reakci na sebe samotnou.

„Kryone, o čem to mluvíš?“ Zeptejte se osoby, která se vyléčila z rakoviny, co ukázal mikroskop? Odpoví: „Doktor řekl, že jsem bez rakoviny.“ – „Takže tím myslíš, že už tam není a že na ní sedí božský anděl?“ – „To je tak pošetilé, co říkáš!“- „Dobře, tak co jiného se ještě stalo? Samozřejmě, že to změnilo chemii! Nebyl bys naživu, kdyby tomu tak nebylo.“ Chci, abyste to pochopili. Všechno, o čem budeme mluvit, mění chemii, ale mění to také způsob, jakým chemie pohlíží sama na sebe.

DĚDIČNOST

Přejděme k druhé vrstvě, vaší dědičnosti. Pokud přemýšlíte jen ve 3D a nechcete mít s tímto poselstvím nic společného, řeknete: „Geny jsou geny, geny nemůžete jen tak změnit, vždy tu budou. A pokud máte sklon k nemoci, kterou měla vaše sestra, vaše matka nebo váš otec, pak tam stále je. Je tam, mění vaši buněčnou strukturu, vnucuje tendenci k náchylnosti. Náchylnost k nemoci znamená, že ji dostanete. Je pravděpodobné, že tato dispozice povede chemii k nemoci, jako tomu bylo u vašich příbuzných.“ Takže tuto dědičnost, která je velmi 3D, zkoumají lékaři veškerou možnou chemií, aby zjistili, jaký máte sklon chytit určité věci nebo určité věci rozvíjet.

Co jsem vám řekl, když jsme začali? Sedíte v poli, kde všechno reaguje se vším. Už jste zjistili, že homeopatie je sada signálů, které nejsou ve skutečnosti lineární, protože už nepodáváte chemii. Podáváte tinkturu, rozředěnou na tolik milionů dílků, které jsou velmi malé. Nemůže dojít k žádné chemické reakci, to je prokázáno. Proč se tedy chemie mění? Mění se, protože nějakým způsobem získala pokyny ze zdroje, který jste dosud nepochopili, neobjevili nebo opravdu nerozpoznali jeho význam.

Co když vám řeknu následující? Existují sady signálů, které mohou mluvit s tou částí vašeho těla, která souvisí s dědičností. Neodstraní to ten gen, drazí, protože ti, kteří dokáží spočítat geny, ti, kteří je dokážou rozpoznat, vědci, kteří by mohli říci: „Máte gen pro to či ono,“ potvrdí, že se to nezmění. Chemie se v tomto bodě nezmění. Ale co se změní, je reakce těla na ten gen. Právě jste přepsali program! Je možné, že můžete přepsat program ve svém těle, ten program, který vám dává dispozici k nemoci? Kdybyste jen věděli, jak vaše úžasné tělo funguje. Všechno je naprogramováno. Funguje to určitým způsobem, protože to tak je naprogramováno jako část genomu. To, co můžete udělat, je vstoupit do něj a přepsat tento program.

Není to nijak pozoruhodné, drazí, ani záhadně nevysvětlitelné. Jednoduše změníte již existující šablonu programu. „Kryone, nerozumím tomu, co říkáš. Říkáš, že když mám gen pro určitou nemoc, že mohu celou tu záležitost přepsat a pak na to neonemocním?“ Hurá, pochopili jste to. Ano, přesně tohle říkám. Takže dokonce i v prvních dvou vrstvách se dějí zázraky. A to jsem se ještě nedostal k aspektům tři a čtyři, ty přijdou na řadu až zítra. Už ty první dvě vrstvy obsahují zázraky, které čekají, až je objevíte. Ano, můžete to přepsat. Jak to přeprogramuji? Kryone, řekni mi, jak mám postupovat? Čím mám projít? 31 let vám dávám odpovědi na tuto otázku, knihu po knize, channeling po channelingu. Tam to všechno je.

Začíná to vaší vírou, přesvědčením. To, co uznáváte a chápete ve svém mozku, se stává vaší realitou. Adironnda, která channelovala přede mnou, řekla totéž. Co si dokážete představit, to si můžete vytvořit. Co si myslíte, to změní výsledky. Říkali jsme to tolikrát, a nyní se to dokonce stává skutečností. Některé vědní obory si začínají uvědomovat, že ti, kteří si představují, že jsou vždy nemocní, onemocní, a ti, kteří si představují, že jsou vždy zdraví, nikdy onemocní. Proto říkají, že vědomí musí hrát určitou roli ve zdraví. Konečně to začínáte chápat. Ach, nehraje to jen tak nějakou roli, hraje to naprosto zásadní roli. Ale zatím jsme se tak daleko nedostali. To přijde zítra.

Nejprve musíte věřit tomu, že to dokážete. Pokud řeknete: „Dobře, myslím, že to zkusím“, nic se vám nestane. Nezkusíte to. Když vám řeknu, že když skočíte z břehu do vody, že gravitace bude mít převahu, pak řeknete: „Opravdu? Je to pravda? Myslím, že to zkusím.Nezkusíte to, do té vody skočíte, rozumíte? Musíte tu myšlenku úplně zvnitřnit, přijmout, osvojit si ji, pochopit ji. Tu myšlenku si musíte vzít zcela a naprosto za svou. Musíte na sobě pracovat až do bodu, kdy řeknete: Jsem bytost, která je kvantová. Mám ve své duši schopnost sedět v poli a pracovat s vlastní chemií.

Do hry vstupují afirmace, drazí, afirmace, jimiž si neustále říkáte pravdu, která se pak stává pravdou: Jsem silný. Jsem zdravý. Jsem osvobozen od nemocí. Víte, jakou moc to má? O tom budeme mluvit zítra. Ale už chápete, kam tím směřujeme. Motor vašeho těla, fyzikální chemie vašeho těla se změní. A bude moci být testována v laboratořích. „Jak to, pane, paní, slečno, že váš systém je teď mnohem silnější, než když jste tu byl/a naposledy? Jak to děláte? Jaké pilulky teď užíváte?“ Odpovíte: „Je to pilulka víry, přesvědčení. To je ta pilulka, kterou teď beru, abych převzal/a péči o své vlastní tělo a vrátil/a je do formy.“

To je první a druhá vrstva – základ 3D myšlení vzhledem ke kvantové energii, která tam je a které ještě plně nerozumíte. Léčení je mnohem jednodušší, než si myslíte. Není to žádná záhada, žádné tajemství. Ale pokud věříte všemu, co vám bylo řečeno ohledně toho, co můžete a co nemůžete udělat, nic se nestane. Vaše dědičnost je jako program, který naplní svůj osud, pokud jej nezměníte. Pokud jej nezměníte.

Sedíte v poli možností, schopností, o kterých vám opravdu nikdo neřekl. Umožní vám uzdravit vaše tělo s pomocí i bez pomoci, ale zejména tehdy, když vyhledáte léčitele, který vás provede některými z těchto potíží. Léčitelé se teď dívají. Sledují to teď a říkají: „Ano, pokračuj, Kryone, ukaž jim to.“ To jsou ti léčitelé, kteří vás vezmou za ruku a řeknou: „Takto se to udělá.“ A proto také sledují toto vysílání. Proto na této planetě existují jako staré duše, protože je tu tolik těch, kteří ve skutečnosti nechápou, jak věřit.

Co uděláte, lidé, když vám celý život říkali, že se něco děje určitým způsobem a najednou se učíte, že to není pravda, nebo že to nemusí být pravda, nebo že může existovat i jiná cesta? Jaký je váš první dojem? Je to jako vydat se úplně jinou cestou, že? Možná se tohle také změní, protože na této planetě je nová energie, drazí.

Můj čas vypršel. Zítra odhalím vrstvy tři a čtyři, a řeknu vám toho víc a víc o skutečné a opravdové síle schopnosti změnit chemii ve vašem vlastním těle. A čtvrtý channeling? Podíváme se na nové instrukce pro mého partnera, pokyny pro uzdravení.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva – z dobrého důvodu, protože z této lásky vám mohu poskytovat informace. Z této lásky. A tak to je.

Kryon

Zdroj: www. kryon.com – The Healing Channels – 2 –  MP3 –  19:12

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kryon – Boží plán

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v  Miami, Florida, 
22. února 2020

Zdravím Vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří by se nyní mohli naladit a následně se ptát: no dobře, a ve které jsi teď zemi? Jsem v zemi Miami (smích v publiku). Drazí, já vím, kdo je zde. Já jsem milovník duší. Mohli byste se ptát: Kdo je doopravdy Kryon? A my jsme to říkali už dřív. Nemůžete klást tuto otázku, protože ji ani nedokážete správně zformulovat. Máte totiž tak prostý koncept toho Kdo, kde a kdy?To je všechno tak lineární! Když se zeptáte: „Kdo je Bůh?“ očekáváte odpověď. Jako kdyby pro něj existovalo nějaké jméno, jako kdyby měl tvář, nebo dokonce klobouk!

Multidimenzionální energie Ducha přesahuje vše, co si dokážete představit. Je větší, než čemu byste mohli uvěřit. Je zde jedno slovo. Zní „VZNEŠENOST“. Jak si vykládáte tohle slovo? To by byla tvář Boha, kdyby nějaká existovala. To by byla tvář Vesmíru. Ale počkejte, jsou zde mnohá další multiverza, která jste dosud neobjevili. Jak je to možné, když Vesmír je nekonečný? Jak může existovat mnoho dalších, když se zdá, že jeden jediný Vesmír zabírá všechen prostor? A odpověď zní „ano“. Nemůžete to pochopit. Lidská mysl na to není stavěna. Prozatím ne, prozatím ne. Samotné synapse vašeho mozku jsou limitovány. Ale nejsou limitovány po chemické stránce, drazí. Jsou limitovány vědomím.

Začínáte vycházet z temnoty do světla většího, než jaké jste dosud kdy poznali. Kolikrát už jsme tohle řekli? Přicházíte z temnoty, znáte svět pouze v černobílé verzi a náhle spatříte světlo, jež vám ukazuje barvy, které jste dosud nikdy neviděli. Opakuji to stále znovu a znovu. Jak chcete vysvětlit barvy někomu, kdo je nevidomý? On neví ani jaké to je mít zrak, natož aby pochopil barvy! Jak bych vám to mohl vysvětlit? Tu krásu, tu velikost lásky. Mnoho vašich systémů víry bude prohlašovat: Bůh je láska! A mají pravdu. Všimli jste si toho, že téměř všechny posvátné systémy víry na Zemi vyznávají stejného Boha? To zabralo nějaký čas. Ale během doby, kdy zrálo vědomí této planety, jste si konečně uvědomili, že existuje pouze jeden Tvořivý zdroj. Všimli jste si toho, že téměř všechny systémy víry na této planetě vědí, že Bůh je láska? Krásnější než cokoli, co si dovedete představit. To je zajímavé, že? To, že věříte tomu, že tento Bůh může mluvit ke všem najednou. Může simultánně naslouchat miliardám modliteb. Tato láska, tahle krása, nebo ať už je touto energií cokoli, stvořila Vesmír. A všechno, co se v něm nachází. Takhle velká ona je.

Ovšem potom jste začali klást otázky. Jako kdyby byl Bůh jednoduše dalším člověkem. Možná člověk s plánem. Tak jaký je tady tedy plán? Proč jsme tady? Kdo jsi, Bože? A ta odpověď, jež by pro vás Bůh měl, by byla: „Já jsem láska.Ten plán je nacházení lásky. Ten plán je mnohem větší, než si myslíte. Lidé říkají: No, já tak úplně nerozumím celému tomuto konceptu Boha. Možná vás někdy napadlo, že informace, které jste dostávali, nebyly vždy tak úplně přesné. A já už jsem o tom mluvil dříve. Je to Kryonovo velice běžné téma. Říkám vám, abyste si nasadili tu čepici, ten klobouk duchovní logiky.

Tohle je metafora. Představte si na chvíli, že dokonce i vaše omezené lidské vědomí bude předstírat, že jste Bůh. Takže umístíte lidské bytosti sem na tuto planetu a v určité chvíli jim předáte vědomí Boha a toto vědomí nazvete „duše“. Díky tomuto magickému doteku Boha budou mít také možnost absolutní svobodné volby. Jaký je plán? Můžete i s omezeným vědomím najít lásku? Můžete najít pravdu? A krásu? A poté, pokračujíc v této představě, jim dáte svobodnou volbu. Lidé, v jejich stadiu nezralosti a teprve začínajícím vědomím, udělají chybu. Představte si to – lidé udělali chybu! A vy je zničehonic začnete soudit, přestože jste jim dali zcela svobodnou volbu! Někteří by řekli: No, Bůh vzal své slovo zpět. Tenhle prostý omyl z nějakého důvodu přetrvává stovky tisíc let a každá lidská bytost, která se rodí s touto nádhernou duší, má to slovo „omyl“ napsané na čele. Proto musí tu chybu napravit. A jestliže to neudělají, tak ten nádherný a milující Bůh, který stvořil Vesmír a dal na nebe hvězdy, ten krásný Bůh bude soudit a mučit nejen je, nýbrž i jejich děti. Jak se Vám to zatím líbí? To jen ten příběh, drazí. Ten příběh, kterému lidé tolik věří. Z Boha se nějakým způsobem stal špatně fungující otec. Udělali byste to svým dětem? Začali byste je učit o životě, a jakmile by na samém začátku udělali chybu, řekli byste: Stop, končíme. Odteď jste nečistí, hříšní. Něco tady chybí… A to, co chybí, je vaše perspektiva Boha.

Ten plán, na který se lidé ptají, je najít to, čemu se říká láska Boha v sobě samém. Co kdyby žádná z těch věcí nebyla pravdou? Co kdyby byl Bůh větším, mnohem větším? Co kdybych teď byl opravdu kontroverzní a řekl, že Bůh si nepřeje, aby byl jakkoli uctíván? Přišlo by vám vhodné uctívat sebe samé? Řekli byste: samozřejmě, že ne, žádnému člověku by to nepřišlo vhodné. Přišlo by vám v pořádku milovat sebe samé stejně, jako milujete Boha? To je trochu něco jiného, že? A nyní se najednou začíná odhalovat mnohem větší pravda. Na této planetě právě probíhá probouzení. A součástí tohoto probouzení je to, že se černobílá stává barevnou. Součástí tohoto probouzení je mít barevné vidění místo černobílého. Někteří z vás si začínají uvědomovat, kým jsou a také začínáte vidět věci, které vám neříkali – totiž že tu nejste proto, abyste trpěli. Ne, nejste tady proto. „Tak proč tedy trpím?“ A to jsou ty otázky, se kterými jsem sem přišel pracovat. Když jste překročili milník 2012, začaly se dít na této planetě všechny možné věci – včetně probouzení se k základním pravdám. Jestliže jste žili svůj život určitým způsobem z toho důvodu, že vám rodiče říkali určité věci, je obtížné to náhle změnit. Pokud přicházíte z boje a utrpení a vaši rodiče vám řekli: „Tohle je ten způsob, jak to funguje,“ pak je to právě to, co očekáváte. Možná řeknete: „Ne, já to vím lépe.“

Drazí, co vám zde právě teď vyprávím? Je zde velmi jednoduchý způsob. Praktické uvědomění, že můžete odhodit veškeré utrpení svého života. Je to vestavěno, je to zabudováno do vaší buněčné struktury. Nemusíte nic hledat venku a přivazovat si to k sobě. Všechno, co musíte udělat, je vyčistit sami sebe od toho, čím jste byli naprogramováni. A ono je to ve vás opravdu naprogramováno. Jestliže vám sdělí jistý počet lidí určitou věc, definují tím, kdo jste a jaký bude váš život, to už jsme vám řekli dříve. A vy bojujete s tím, abyste se dostali z toho, co vám řekli. Možná je čas to všechno prostě odložit, sednout si na židli a v určitém momentě zvednout ruku a pronést: Drahý Duchu, já jsem stvořen pro ryzí lásku. Dovol, aby to (uvědomění) proudilo každou buňkou mého těla. Narodil jsem se velkolepý. Nejsem zde, abych trpěl. Narodil jsem se proto, abych této planetě ukázal světlo, jsem zde proto, abych to světlo ukázal i ostatním!

Co se stane, když tohle pronese dostatečný počet vás, starých duší? Vaše kultura se začíná měnit. Začínají se dít nemožné věci. Věci, které jste očekávali, o kterých jste si mysleli, že se budou dít, se najednou dít nebudou. Přijde změna. Je před vámi cyklus změn. Viděli jste je v počasí. Viděli jste je v proroctvích starověkých národů. Viděli jste je také ve vaší politice a ve vaší kultuře. Stále vám nedošlo to poselství? Tahle planeta se mění! A vy sedíte na místě, ze kterého můžete vyzařovat světlo na všechno, co se právě děje. Ve vašem okolí se najdou tací (ve vaší kultuře, ve vašem jazyce), kteří se tolika změn děsí. Co kdyby uviděli vás, že se nebojíte? Co kdyby spatřili vaši vyzrálost, co kdybyste jim řekli o tom, co by se nyní možná mohlo dít. Poslyšte, vy nemusíte měnit jejich systém víry, protože všechny systémy víry stejně věří v jednoho Boha. (Kryon se směje.) Ovšem mohli byste jim začít ukazovat, že ten opravdový plán je takový, že má tu lásku každý v sobě samém jako svou součást, a ne nějakým způsobem od sebe oddělenou. Vy si totiž sednete do velkých budov, možná si i kleknete a uctíváte nějaký kult. Už tento samotný akt říká „Jsem oddělen od velikosti Boha“. Ne, nejste. Vy JSTE velkolepostí Boha. A to proto, že každá duše je částí Stvořitele. Není oddělená. Není od Stvořitele oddělená. Je kouskem Stvořitele. Vaše duše je součástí Boha.

A kdo jsi Ty? Ty jsi lidská bytost, která objevuje, že má duši, která je velkolepá. Je uzpůsobená věcem, které jste neočekávali. Začínáte se potkávat s rodinou. Začínáte mít úžasné, úplné porozumění. Všichni ti, které jste milovali a následně ztratili, jsou určitým způsobem stále zde! Všechny systémy víry na planetě hlásí, že když zemřete, vaše duše pokračuje. To je intuitivní. A zároveň dost přesné. (Kryon se směje.) Ale neřekli vám, co se (ve chvíli smrti) stane. V té chvíli jdete zpět přímo do Zdroje, odkud jste také přišli, a to úplně každý z vás. A tam potkáte svou rodinu. Možná dokonce zažijete party (na uvítání). Nejsou pryč! To je intuitivní. Je to větší, než vám říkali. Je to mnohem lepší, než si myslíte. Plán: můžete najít tuto lásku? A pokud můžete, stává se tato Země povýšeným (vyšším) místem a přidá se k rodině povýšených míst v této galaxii. Je to větší, než si myslíte. Nemůžete tomu porozumět skrze lineární myšlení. Místo toho je třeba zapojit víru.

Dovolte mi to opět něčím zakončit. Láska je jedním ze základních prvků multidimenzionálního vědomí lidské bytosti. Každý z vás s ní má nějakou zkušenost. Každý. Říkám multidimenzionální, protože ji nemůžete tak úplně vysvětlit, že? Jakou barvu má láska? Jak je velká? Jaké jsou její rozměry? A vy začnete říkat: Tohle ale nemůžete s emocí dělat (měřit ji). Má to nějakou logiku? Ne. Je to větší, než si myslíte? Všichni ti, kteří někdy opravdu milovali, ví, že je. A nemluvím teď pouze o lásce Boha. Poezie a hudba této planety je jen a pouze o lásce. Člověk od člověka. Vy víte, jaké to je. Je to majestátní. Je to ryzí. Může to být tak ryzí. Je to kousek Boha, který jste dostali. A díky tomuto malému způsobu můžete spatřit, že přichází něco mnohem, mnohem většího. Když se dva lidé zamilují, a jeden řekne druhému při pohledu do jeho očí: „Já Tě tak miluju,“ jaká je reakce toho druhého člověka? Možná se na vás podívá a řekne: „Co tím myslíš?“ (Kryon se směje.) To není ta reakce, že ne? Vy to totiž nemůžete analyzovat, nebo snad ano? A stejně tak nemůžete analyzovat Boha! Lidská mysl nemůže analyzovat to, co je neanalyzovatelné. Tak proč si prostě jen nesednete a nedovolíte si být milováni? A to vše s plným vědomím toho, že je zde plán, který znamená hledat Boha v sobě samém a že začíná zcela novou vibrací buněk na této planetě. A když začnete milovat sebe samé a ty kolem vás, oni se na vás nepodívají a neřeknou: „Co tím myslíš?“ (Kryon se směje.) Místo toho vás prostě jen obejmou a zahrnou láskou. A začne ta cesta, pro kterou jste sem přišli, Lemuřané. Tohle je učení Kryonaže plán lidstva je nalézt Stvořitele uvnitř. A je mnoho takových před vámi, kteří to udělali. Nyní stojí okolo vás, když začínáte svou cestu. A to je nyní vše.

A tak to je.   

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com  – God’s Plan  – 36:20

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Honza H.. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE,

Energetická síť nového věku – odkaz od Zlatej dušičky

Na tomto světě je již mnoho z vás, kteří chtějí změnit společnost, chtějí osvobodit lidstvo z pout manipulace a lží. Mnozí přišli s úmyslem napravit minulost, to, co oni sami pokazili. Osvobodit se z kola karmy a provést svět začátkem nové éry Vodnáře. Tento svět tak, jak ho znáte, již pomíjí. Vynořují se nové časové linie, mění se i cesty duší, které jsou tu v tomto čase jako osvoboditelé. Jejich cesty se přeskládávají podle toho, jak si jednotlivé bytosti vedou, jak jsou schopny plnit svá poslání, své záměry, tak jak se hýbe a přeskupuje kolektivní vědomí.

Je to čas, kdy se vše mění, hmota se přelévá a tvoří nové časové koridory. Nic není stabilní a nic není jisté, pouze původ bytostí Země. Jste nazýváni bytostmi Země, avšak mnozí tudy jen procházíte. Cítíte v sobě touhu po svých domovech, po své rodině a po pravdě a to vás nutí probouzet se. Rodiny duší jsou zde postupně spojovány, aby došlo k zesílení energie nejen jednotlivce, nýbrž celých komunit. Energie těchto spojených bytostí se pak propojuje s ostatními a vytváří energetickou síť nového věku. Jste vedeni, abyste dokázali nalézt jeden druhého. Děje se to podle kvality vnitřního vyzařování. Proto se v tomto čase mnohé vztahy rozpadají a nové vznikají. Přesouváte se na různá místa. Opouštíte ty, kteří vám byli přiděleni karmou.

Kvalita vyzařování se mění tím, jak opouštíte minulost a zbavujete se svých traumat. Pak jsou tu však vaše obavy a strachy, které jsou vám podsouvány, aby otupily vaši mysl a aby odradily vaši duši. Avšak duše je věčná a již si prošla spoustou podobných lekcí. Duše nemůže být zastrašena. V minulosti však byla mnohdy velmi silně traumatizována. A vyléčit se potřebuje právě teď. Zranění jsou odkrývána a propouštěna skrze bolesti duše. Vše však se děje z dobrého důvodu a tím je osvobození se a projevení té pravé, ryzí podstaty duše. Nikdo nemůže být dlouhodobě manipulován někam, kde nechce být. Musí se však postavit síle, která otupuje. A to se děje právě nyní. Buďte silní a svou sílu tvořivosti projevujte každou minutu. Víme, že ta síla je uvnitř vás. My ji vidíme. A vy byste měli taky. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

http://zlata.dusicka.sweb.cz