Archív

Si milovaný

“Si statočnejší, než veríš,
silnejší, než sa zdáš,
múdrejší, než si myslíš
a milovaný viac, než vieš.”

~ A.A. Milne

Reklamy

Zvyšování vibrací

Cesta Lásky

Láska léčí

Nemoc je způsobená stažením energie, k němuž dochází, když nemilujete sebe sama. Dostanete-li, řekněme, chřipku, může to být znamení, že se v něčem zanedbáváte. Až ucítíte, že na vás jde nemoc, zeptejte se, co byste pro sebe udělali, kdybyste ji už měli. Možná byste více odpočívali? Nebo byste se zbavili něja­kého tlaku, který vás zatěžuje? Slibte si, že to uděláte i bez trápení se s chřipkou a uvidíte, že i její předběžné náznaky často rychle zmizí. Pak samozřejmě nezapomeňte udělat, co jste slíbili.

Možná jste si všimli, že i v případě dlouhodobější nemoci vám začalo být lépe, jakmile jste nějak změnili své myšlení nebo cítění. Nemoc si vytváříte proto, aby vám poskytla příležitost uvolnit staré energie a posunout se na novou úroveň sebelásky.

Až se budete více milovat a vážit si sebe sama, zvýšíte své vibrace i průběh jakékoliv vaší nemoci se změní.

Léčitelé často vyléčí…

View original post 237 more words

Bol jej súčasťou…

“Bol tak ďaleko… takmer neúnosne ďaleko. A predsa, bol všade. Bol jej súčasťou.
Vpísaný do každej bunky jej tela. Cítila ho neustále.
Mala ho pod kožou, vnímala ho vo svojich vlasoch, v každom kroku, pohybe, ktorý urobila, v záhyboch svojho tela; pri pohľade do svojich vlastných očí…
Každá jej krivka odrážala chvíle, kedy kreslil mapu jej podstaty do svojho vedomia…
Do svojho srdca.”

~ K. H.

Jak se dotýkat ženy…

Cesta Lásky

To, že se žena cítí s mužem v bezpečí, nezávisí na tom, KDE se jí muž dotýká, ale JAK se jí dotýká.

To, že se žena muži otevírá není způsobeno tím, JAK se jí muž dotýká, ale PROČ se jí dotýká.

A není to vlastně o tom, PROČ se jí muž dotýká, ale o tom, KÝM je a kým si zvolil být v okamžicích, hodinách a dnech, které tomuto dotyku předcházely.

Není to jeho DOTEK, na kterém závisí, ale na energii jeho ÚMYSLU.

A když se toto všechno spojí, tak už není ani potřeba dotyku, ale pouhé slovo, dech či jeho pohled jí dokáží rozrušit.

Toto není sen, mýtus či nemožná romantická fantazie – je to schopnost vlastní každému muži. Vyžaduje však, aby se muž odvážil vlastnit a žít svůj život ve své plnosti, ukázat světu, že má odvahu dostát si svých závazků, dodržet svá slova, překonávat výzvy a přestat…

View original post 68 more words

Muž poznává pravdu prostřednictvím ženy

“Žena je skutečná stabilita, kterou v ní nachází muž, ten je potom vnější stabilitou, o kterou se následně ve vnějším světě opírá žena. Uvnitř je žena spojená s Bohem, venku je spojená s mužem a muž skrze ženu poznává pravdu.

Muži jsou skvělí učitelé a učitelé jsou velmi důležití, ale pravda leží mimo učení. Učení je ruka ukazující na Měsíc a žena je tímto Měsícem. Je Sluncem, zdrojem toho světla. Ona to světlo nese. Ukazuje, kterým směrem se dát.

Rozdíl mezi bytostí ženy a muže je ten, že žena je spojená s Bohem a zná pravdu. Muž je sám, a rozhoduje se sám. To je velmi důležitá pravda, která by měla být předávána v rámci mužského zasvěcení.

Muž nefunguje v mužských kruzích a nevyužívá ženskou energii k nalezení sebe sama. Muž se rozhoduje sám. To dělá muže mužem a je oddělený od Boha, spojuje se s ním prostřednictvím vědomé ženy.

…………………

– Mužský způsob jde přes informace, přes poznání. Je to cesta, kterou v současné době této společnosti doporučuji, protože je v principu mužská. Mužský element, mužský strach v tom hraje velkou roli.
– Žena to řeší prostřednictvím cítění, ona cítí jak to ve skutečnosti je. Ona nemusí vědět jak nebo proč, to nebo ono, odkud kam…

Ona to cítí a co cítí, to je správné.
Muž tuto schopnost nemá. Když vedle sebe nemá vědomou ženu, tak je to s jeho pravdivostí velmi pochybné. Nemá se přes koho stabilizovat a vytváří se v něm strach. Ten následně plodí agresivitu. Toto můžeme vidět u mužů, kteří jsou bez lásky. A v kulturách, kde láska po celé generace chybí.

Žena je velmi důležitý, řekl bych i nejdůležitější prvek stvoření. Co se týče tvorby stability. Svobodná a vědomá žena je základním stavebním kamenem, skálou na které vše ostatní stojí. Na to, aby žena tou skálou mohla být, potřebuje vedle sebe muže, který nemá strach.

Znamená to, že rozum muže tvoří víra a ne pochybnost.
Toto je funkční spojení: Vědomá žena s osvíceným mužem. Mužem, který je osvícený ženou a oba společně tvoří frekvenci víry, která dále tvoří.
Žena tvoří vnitřní stabilitu, muž tvoří vnější stabilitu.”

Cesta Lásky

V listopadovém čísle časopisu Vitalita opět pokračujeme v rozhovoru s Tomášem Keltnerem. Položili jsme mu otázku, na kterou už delší dobu hledáme odpověď.

Proč nám tak moc záleží na přijetí a požehnání od našich rodičů?

Je to potvrzení správnosti. Souvisí to se sebevědomím a sebejistotou. Mluvili jsme o tom, že sebevědomí souvisí s tělem a sebejistota s duší. Naši rodiče jsou první autorita, se kterou se tu na zemi potkáváme. A proto od nich potřebujeme potvrzení naší správnosti, což nám dodává sebejistotu. Ale neděje se to způsobem, že oni řeknou ,,Jsi tu správně“. K tomuto mentálnímu přenosu dochází až o hodně později.
Úplně na začátku od nich potřebujeme cítit správnost. Správnost je bez pochybností, ale bohužel systém je nastavený právě skrz pochybnosti. Nemáme víru, ale pochybnosti. Vymezujeme se konfliktem, určujeme se přes pochybnost a ne přes víru.

Pochybnost je už v početí. Jestli partner se kterým jsme, je ten pravý…

View original post 1 996 more words

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2018

04. 06. 2018

LOUPÁNÍ CIBULE

Drazí, když se probudíte a začnete loupat cibuli starých pravidel a staré reality, uvidíte úžasnou moc, kterou v sobě máte. Ta moc doslova pochází z hvězd. A jaká je to moc? Poslouchejte: Když si uvědomíte, co vaše vědomí dokáže, pak si uvědomíte, že nemoc nemůže přežít v osvíceném těle. Cože? Myslíš tím, že vědomí může změnit chemii našeho těla? Ano a to vás učíme už téměř 30 let.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova živého channelingu předaného v Longmontonu v r. 2018 –

11. 06. 2018

VYTVÁŘENÍ SVĚTLA

Drazí, vytváření světla je něco, co děláte nejlépe – bez ohledu na to, kdo jste, kolik je vám let nebo co se děje ve vašem těle. Vytváření soucitu a světla je vědomá práce ve své nejelegantnější podobě a vy všichni to dokážete.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova živého channelingu „Přechod z temnoty do světla“ –

18. 06. 2018

SKUTEČNÝ ROZDÍL

Nyní budou některé věci fungovat, ačkoli nikdy dřív nefungovaly, protože je světlo odkrylo. Budou zde nové myšlenky, nové nápady, nové způsoby, které nikdy dřív nefungovaly. To je skutečný rozdíl – vnímání věcí, které ve staré energii nebyly životaschopné. To způsobuje odkrytí pravdy a skutečnosti.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova živého channelingu „Nové světlo“ –

25. 06. 2018

LÁSKYPLNÉ POLE

Pole je láskyplnou, harmonickou vibrací, a pokud se na něj vyladíte a vaše vědomí s ním rezonuje, aktivujete svou buněčnou strukturu a žijete déle. Věděli jste, že když je vaše vlastní vědomí v harmonii a rezonanci s polem, může to ve správnou chvíli a na správném místě způsobit spontánní uzdravení?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova živého channelingu „Shrnutí“ –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/cerven-20181/

Čas uvést vše v pravdu – odkaz od Zlatej dušičky

V tomto čase se bouří živly. Země vstupuje do nové fáze posunu a to se projevuje klimatickými změnami, které jsou pozorovány ze všech koutů planety. Nové a nové zprávy budou přicházet, aby potvrzovaly tyto projevy přírodního působení, ale také změny klimatu a převráceného počasí. Tam, kde bývala zima, bude teplota stoupat, kde je sucho, bude padat déšť. Korona slunečního záření bude postupně narůstat, sluneční výboje budou zasahovat stále více okolních objektů v této galaxii. Energie slunce zažehne více masivních projevů zemských klimatických změn. Pro mnohé to bude důkazem toho, že přichází smrt, avšak takto to nelze brát. Ti, kteří jsou připraveni, chápou, že každý si projde tím, na co ho připravuje jeho duše. Musí však být odděleno vše a směrováno tam, kam patří. Tato slova zde nejsou proto, aby ve vás aktivovala strachy. Jsou spíše motivací pro to, abyste své strachy transformovali na přijetí a důvěru ve vyšší vedení.

Vše, co jste schopni přijmout do svých životů, přijde v pravý čas. Vaším úkolem je dostat se z působení negativního smýšlení a vytvořit realitu zcela novou, takovou, která vám přinese vše, po čem toužíte. Navyšování frekvence se děje velkým skokem a v tomto čase je to přímo vyžadováno. Jste pod vlivem energetického vyzařování, které způsobuje opouštění všeho nefunkčního ve vašich životech. Emoční projevy jsou mnohdy velice extrémní a mnozí se obávají o svůj zdravý rozum. Toto období je pouze přechodné, nežli dojde k vytvoření časové linie, která vás odkloní od současného světa třetí hustoty. Dočasná z pohledu vesmírných průvodců, těch, kteří se vracejí zpět, aby vás provázeli tímto procesem. Je zde otevřena zástěna mezi tímto a vyššími světy. Stále tenčí hranice pomáhá k uvědomování si vyšších energetických hladin a k nárůstu setkání, která byla dříve nemožná. Setkáním, která mohou nahánět strach, ale také mohou probudit v lidských srdcích lásku a pochopení. Přichází duše, které nenašly bránu, která je vede do jejich původních domovů. Může zde být mnoho zmatku, neboť vědomí duší budou toužit po návratu a budou kontaktovat ty, kteří jim mohou pomoci. To, co se děje kolem vás, vytváří zmatek. Jde však pouze o spouštěcí proces a začátek příchodu nové doby, probuzení a prolomení posledních zbytků odporu negativních sil, které se za všech okolností nechtějí vzdát.

Pokud však budete plni lásky, nemáte se čeho bát. Ukažte svou vnitřní sílu, vykažte za své hranice všechny, kteří překračují své pravomoci. Postavte se sami za sebe. Hledejte a nalézejte svou ztracenou víru, realizujte své touhy. Nebraňte se však přijímat. Učiňte sami sebe tvůrci, neboť dosud jste se této síly obávali. Dosud jste o všem pouze snili. Nyní je čas uvést v pravdu vše, co nosíte ve svých srdcích. Navzdory nepohodě a pocitům zmaru. Čím větší odvahu projevíte, tím dříve budete osvobození. Rozevřete svou náruč a přijměte do svého srdce ty, jejichž záře vás povznáší. Dívejte se za věci, neboť často je potřeba hledat, aby pravda byla vyjevena. Nakonec pochopíte, že vše, co jste překonali, jste dělali sami pro sebe. A vyšli jste posíleni a připraveni být těmi, kdo ukazují cestu těm méně odhodlaným. Svou cestu každý určuje sám. Ale několik cest můžete mít společných. Odpovědi máte v sobě samých.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz