Archív

Ho´oponopono

Cesta Lásky

Ho´oponopono učenie už asi všetci poznáte… Proces uvoľňovania, čistenia a odpúšťania, učenia prijať zodpovednosť za všetko, čo sa nám deje. Štyri krátke vetičky, ktorými dávame najavo, že si uvedomujeme a odpúšťame, že milujeme.

Milujem Ťa
Ospravedlňujem sa
Prosím, odpusť mi
Ďakujem Ti

Tieto slovká, prenášané s citom, rozprúdia každú zablokovanú energiu, uzdravujú, čo si v sebe nosíme. Osobne si nespomínam na jedinú situáciu, kedy by to nezafungovalo. Taký malý zázrak. Alebo veľký :)
Používajte to v akejkoľvek situácii, kde sa cítite nepríjemne alebo v nerovnováhe. Nech sú to kľudne vaše prvé slová po zobudení. Ak si okrem nich nepoviete nič iné, už týmto pre seba robíte veľa. Hovorte si ich podľa seba, počúvajte svoj vnútorný hlas a používajte slová, ktorým veríte, pri ktorých vyslovení sa cítite dobre. Naučíte sa veriť svojej vnútornej sile a byť zodpovedný za život, ktorý si tvoríte. To, čo dávame von, prichádza späť. ♥

Viac o…

View original post 14 more words

Reklamy

Výklad kariet na MÁJ

LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA…

Na máj vyšla karta z veľkej arkány Zamilovaní – láska vo všetkých jej významoch a podobách.

Tento mesiac teda budeme preskúmávať oblasť vzťahov a lásky, učiť sa prostredníctvom našich prepojení s ostatnými a poznávať protiklady, prijímať ich, dávať ich do rovnováhy.

Každý náš vzťah odráža určité časti nás samotných, či už o nich vieme alebo sme ich ešte nerozpoznali a podľa toho, čo sa potrebujeme o sebe dozvedieť, zažívame radosti, bolesti, súlad, prepady, konflikty alebo porozumenie.

Budeme spoznávať nových ľudí, do života nám (často nečakane) vstúpi bytosť, ktorá sa nás dotkne hlboko vo vnútri – a nezáleží, či to bude na pár hodín, niekoľko dní alebo ostane dlhšie. Budeme zažívať pocit hlbokého prepojenia, až osudovosti…
Pripomenú sa nám tiež minulé vzťahy, to, čo nemáme úplne doriešené, nemusí to byť na fyzickej úrovni, ale prídu situácie, pri ktorých sa bude zdať, že sa opakuje minulosť alebo náhle pochopíme, odhalíme ďalšiu rovinu seba a spôsob, akým sa prejavujeme vo vzťahoch.
Rovnako aj vzťahy, ktoré už máme, nám prinesú nové poznanie, iný pohľad, hlbšie pochopenie.

Vzťahy sú naším najlepším zrkadlom. Ukážu nám naše rany, bloky, naučené vzorce z detstva alebo minulých vzťahov, pripomenú nespracované emócie, presvedčenia a povedomie o svojej hodnote, ktorým sme uverili.
Ide len o to, do akej miery sme schopní a ochotní sa otvoriť, byť voči nim vnímaví, dovoliť si byť zraniteľní. Čím zraniteľnejšími totiž sme, tým viac sa posúvame sami k sebe, k tomu, kým sme, k jednote so sebou – a teda aj s tými druhými.

Táto karta symbolizuje spojenie, zjednotenie mužského a ženského princípu, svetla a temnoty, jin a jang.
Niekedy nevieme, prečo sme až magicky priťahovaní k niektorým ľuďom, kým k iným vôbec, prečo niektoré vzťahy vyvolávajú pocit súznenia a iné zase kontroly, vlastnenia, prečo sme v jednom vzťahu slobodní, radostní a v ďalšom zase naša nálada závisí od toho, ako vychádzame s tým druhým – no všetky vzťahy nás vedú k hlbšiemu poznaniu, k vnútornej múdrosti. K porozumeniu ďalších častí, ktoré sú našou súčasťou, aby sme sa mohli prijímať a milovať na hlbšej úrovni, než kedykoľvek predtým.

Celý mesiac bude teda o vzťahoch. V rozličných podobách… Budeme sa učiť vyjadrovať svoje city otvorenejšie alebo iným spôsobom, dovoliť si byť viac zraniteľní, nechávať padnúť svoje ochranné múry, byť spontánnejší, jednať sami za seba, podľa svojho vnútra, otvárať svoje srdce alebo spracovávať svoje pocity osamelosti, zrady, odmietnutia alebo premárnených šancí, aby naše vzťahy mohli vyvierať z lásky a nie potreby.

Buďme teda vnímaví a počúvajme svoje srdce… Je máj, mesiac lásky! Dovoľme si milovať a byť milovaní bez zábran 

S láskou,
Katka

Keď nevieme…

Niekedy sme v situácii, kedy proste nevieme… Jednoducho ostaneme bez odpovede, bez riešenia, bez odozvy, v neistote.
Niečo sa malo udiať a neudialo, niečo sa udialo naprosto inak, než sme čakali, niekto, kto sa mal ozvať, sa neozval, namiesto odpovede sme skončili len s hlavou plnou otázok – tých situácií môže byť nespočetne…
A začneme si v hlave tvoriť príbehy – aké, záleží na našich skúsenostiach, čo sme si zažili, čo nemáme v sebe spracované…
 
Jednou z najťažších vecí je prijať to, že nevieme… a možno ani nebudeme vedieť.
Nemá však zmysel utápať sa v predstavách a rôznych “čo ak”… Ak to totiž dovolíme, naša myseľ je schopná vytvoriť tie najneuveriteľnejšie scenáre. A my namiesto, aby sme vnímali, len reagujeme. Ponorení v emóciách, ktoré nás celkom rozdrásajú. Pritom pravda môže byť, a častokrát aj je, kdesi úplne inde.
 
Držte sa teda faktov. Toho, čo zatiaľ viete. A kým nebudete vedieť viac, zamerajte sa na to, čo sa deje vo vás samotných. Namiesto vytvárania rozličných príbehov jednoducho skúste ostať vedomí, pozorujte, čoho sa to vo vás dotýka, spracujte si to, čo sa vynorí – svoje strachy, pochybnosti, povedomie o svojej hodnote. Tieto situácie neprichádzajú len tak, náhodou. Využite to na lepšie spoznanie seba. Až budete vedieť viac, potom sa s tým môžete vysporiadať, zaoberať sa tým ďalej, hlbšie, podrobnejšie. Urobiť rozhodnutia. Alebo zaujať postoj. No zatiaľ je tu príležitosť uvedomiť si, ako vidíme ostatných, kde máme zábrany, čo sa nám tu ukazuje, kde sa môžeme posunúť a predovšetkým – ako vnímame samých seba.
 
Tie odpovede prídu. A my pochopíme, prečo sa to udialo tak, ako sa udialo. Medzitým však máme šancu dozvedieť sa viac o sebe, prijať ďalšie svoje stránky a naučiť sa milovať, seba, aj ostatných na hlbšej úrovni, než kedykoľvek predtým.
 
Užite si dník :)
S láskou,
Katka

Horoskop na obdobie 30. 4. – 13. 5. 2018

“Příznivě působí a velkou podporou je do 12. 5. Slunce v Býku v harmonii na Neptuna. Dejte více na pocit, intuici a ohleduplnost. Vypočítavá mysl bude vymýšlet, jak něco získat, ale srdce cítí, co je důležitější a hodnotnější. Čisté svědomí.

Slunce v Býku v harmonii na Černou lunu, Pluto 5. – 16. 5., přináší sílu vědomí, odhodlání a osudovost. Naplní se schopnost proměnit a realizovat dlouho připravované. Tento aspekt symbolizuje tak velkou sílu moci, své vůle, abyste mohli použít sílu svého Ducha. Tato síla je vedena k harmonickému projevení, k odhodlání projevit sebe sama v plné síle.

Mars v Kozorohu v kvadratuře s Uranem v Beranu 3. – 15. 5. je aspekt rychlosti, dynamičnosti, blesku nebo zkratu. Tato energie roztočí kola událostí do velké rychlosti změn, které přinesou chaos, napětí a zmatek. Když se příliš dlouho držíme starého a nemáme sílu něco změnit, je nám pomoženo. Bude změněno. Velký tlak – výbuch, třesk, zemětřesení, úraz je projevení přetlaku.

Velké napětí, které v sobě držíme, už bude neudržitelné a snadno se může projevit zkrat, hysterie, vztek a násilí. Na cestách velmi opatrně, protože toto je aspekt autonehod, úrazů a řezných ran, technických poruch, zkratů elektriky, mobilních sítí. A právě síla našeho vědomí sebe sama projeví, jak tuto dynamickou energii využijeme. Jestli destruktivně nebo k zásadním změnám či k budování ve svém životě. Je správné energii využít. Když ucítíte napětí a podráždění, využijte ho k fyzické práci či posilování. Energii je potřeba někam nasměrovat.

Stále zůstává retrográdní Jupiter v harmonii s Černou lunou, Plutem a Neptunem. Jste pod ochranou a ten, kdo má v sobě silnou víru a naději, vidí zázraky a milosti kolem sebe.”

Cesta Lásky

Působení skrytých sil

Úplněk v pondělí 30. 4. nad ránem zviditelnil téma novoluní: „Díky představivosti je znovu nabyto ztracené příležitosti.“ Klíčová myšlenka: Revize postoje a vnitřní přehodnocení. Co se k vám vrátilo, aby bylo přehodnoceno a lépe využito?

Dnešní noc, z 30. 4. na 1. 5., je tajemná a zároveň požehnána. Můžete objevovat svá bohatství, překonat své strachy a oslavovat život.

Slunce v harmonii se Saturnem je na vrcholu působení harmonického aspektu. Přináší stabilitu, houževnatost, pracovitost a trvalost. Vše, co se koná, má střízlivý základ, praktičnost a odolnost. Co se vybuduje ve hmotě, bude mít dlouhověké působení. Do 6. 5. můžete toto působení využívat.

Mars se pomalu vzdaluje od Pluta a můžeme ucítit úlevu, především v zatížení na těle, které se projevovalo ve zdraví. Do 6. 5. je dobré mít na paměti vliv této konjunkce z minulého týdne, i když je ve fázi uvolnění. Zejména proto, že se do kvadratury…

View original post 1 010 more words

Prebudenie v spiacom svete

” Některá Indiga se domnívají, že by měla být hlasitě vyzvánějícím budíkem, jiným vyhovuje být něčím jako knoflík ,,zdřímnutí” na budíku. Někteří křišťáloví čekají, až se svět probudí, než něco podniknou, jiní se ztratí ve svém zoufalství ze světa, jenž potřebuje lásku, ale není jí otevřen. Výzva, jíž oni a všichni, kteří jsou probuzení, musí čelit, spočívá v tom, být jiní, být ztělesněním onoho rozdílu ve světě, jenž potřebuje nejprve vidět novou stezku dříve, než bude ochoten zvážit ji jako alternativu k těm existujícím. Stav probuzenosti způsobuje, že si uvědomujeme, co je třeba ve světě změnit. Učíme se pravdě (což nás někdy vede domněnce, že naše snahy nejsou oceňovány), že lidé se probudí až tehdy, když se cítí připraveni, ne dříve. Pokud jsme ztělesněním onoho rozdílu mezi spícími a probuzenými, právě to svět probudí k jeho vlastnímu potenciálu.

Je na nás, abychom světu ukázali možnosti, které jsou k dispozici, nikoliv tím, že bychom mu říkali, že spí, nýbrž tím, že ukážeme, jaké je být vzhůru. Jestliže ostatním předvedeme alternativu tak přesvědčivou a o tolik více naplňující než stav spánku, svět se probudí, neboť k tomu bude mít důvod (což je cosi, co nechápeme, když jsme už probuzení).

To, že jsme se probuzení již narodili, ještě neznamená, že musíme světu sdělovat, že spí, dokud se sám nerozhodne ze své dřímoty vzbudit. Namísto toho to lze vidět jako schopnost, stav mysli, jako porozumění a vlohy k tomu, abychom byli schopni světu ukázat, proč je mnohem více radostné a naplňující, jsme-li probuzení, namísto toho, že bychom spali… a svět se rozhodne se probudit.”

Cesta Lásky

Jako dítěti se mi stále opakoval sen, v němž jsem byla jediným živým člověkem na světě. Procházela jsem tichými ulicemi, hledala nějaké lidi, ale nikdo tam nebyl. Byl to strašidelný sen, protože jsem byla úplně sama a neměla jsem nikoho, s kým bych si mohla popovídat, nebo kdo by se o mne staral. Nyní jako dospělá vím, že ten sen se vztahoval k tomu, co zažívají mnohé zdejší indigové a křišťálové bytosti, když jsou probuzené ve světě, jenž částečně nebo úplně spí.

Toto vědění je zažíváno jako pocit, že jsme velmi osamělí, nedostává se nám podpory, nikdo nás nechápe a chybí nám silná a hluboká pouta k lidem podobného ducha.Díky tomu, že jsme se probuzení už narodili, intenzivně si uvědomujeme, že ti druzí spí, a protože nejsme schopni s nimi navázat spojení, cítíme se sami. To však může být způsobeno naším chybným vnímáním, protože my tu nejsme nutně proto…

View original post 447 more words

Temná noc duše

“Když prožíváte depresi, uvnitř vás je kombinace hlubokého odporu a zároveň extrémní zranitelnosti. Deprese je způsob obrany proti enormní síle emocí, jež hrozí, že vás pohltí. Myslíte si, že vás zničí, a tak ve své bezmoci kolem sebe stavíte ulitu. Zamotáváte se do kukly, neboť nechcete nebo nejste schopni cokoli cítit. Nechcete tu už déle být stejně jako pověstný pštros s jeho hlavou v písku. Dusíte se v písku, a přesto se to zdá jako jediná možná cesta ven. Po nějaké době již nejste schopni vytáhnout svou hlavu z písku, z deprese. Tolik jste se před životem a před jakýmkoli pocitem uzavřeli, že již nejste schopni obrátit věci a udělat změnu. Volba říci „ano“ svým emocím, zdá se, leží za vaší kapacitou. Deprese nyní dosáhla vrcholu.

Nemůžete na jedné straně přijmout své emoce strachu, zoufalství, smutku a osamělosti nebo se o ně dělit s ostatními, pokud na straně druhé víte a cítíte, že je mučivě bolestné žít bez emocí. Že je to forma smrti, naprosté popření svého živoucího jádra. Po čase chcete znovu cítit. Bolest necítění je větší než bolest pociťovaných emocí. To je vaše záchrana a bod zlomu. Odmítnout cítit a říkat: „Ne, já nemůžu, nechci to, chci být mrtvý/á, chci zmizet“, z vás dělá duté a prázdné uvnitř, že to již déle nechcete snášet. Co se děje z perspektivy duše je to, že život se nyní stává silnější. Nemůže být zadržován natrvalo. Tam, kde je životní síla po dlouhou dobu silně zadržována, vytváří protikladnou sílu, která nakonec vybouchne. Síla přílivové vlny, která chce rozválcovat břeh, nemůže být držena věčně. V jistém momentu se zevnitř vás vynoří „ano“, i když si toho nejste vědomi. V životě není nic statické. Touha po životě je nezadržitelná. Když je dosaženo vrcholu, vytváříte ve svém životě události, které poskytují změnu. Které vytváří průlom.

Nezáleží na tom, jak se zapletete či zahnete, život je mnohem silnější než jakékoli přání smrti. Život vždy navazuje na své právo být, nemůžete ho zabít. Proto naděje existuje vždy. Vytrvejte kvůli sobě, ale také kvůli ostatním, které vidíte trpět. Věci se mohou občas zdát beznadějné, existuje však vždy jiný náhled, i když si nedokážete představit svou myslí, jak k tomu může dojít a jak může změna nastat. Život je vždy silnější než smrt, Světlo silnější než temnota. Voda nakonec prorazí přehradu, neboť voda má sílu se pohybovat: tlačí, je živá! Síla vody je silnější než vzdorující síla, která ji chce držet zpátky.”

Cesta Lásky

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, jsem vaše sestra, Marie Magdaléna. Jsem přímo vedle vás jako vaše blízká přítelkyně. Nejsem nad vámi vyvýšena, ale jsem tou, kterou znáte zevnitř. Pociťte na chvíli naše hluboké spojení – jsme jedním, jsme částí jedné rodiny.

Taktéž jsem na Zemi prošla cestu lidského bytí. Poznala jsem a prozkoumala jeho hloubky a byla dotčena jasným a svěžím Světlem, které mě inspirovalo, zmocnilo se mne a připomnělo mi snění a touhu po krásnějším a lepším světě na Zemi. Poznala jsem oba extrémy, Světlo stejně jako temnotu. Tyto extrémy jsou póly patřící k sobě. Dalo by se říci, že jsou vzájemnou hnací silou. Život se zdá být o protikladech: Světlo a temnota. Pocity, které vyvolávají se zdají být protiklady, a přesto je mezi nimi skryto spojení. Nemohou jeden bez druhého fungovat. Zkušenost Světla je možná pouze zažitím nedostatku Světla…

View original post 1 966 more words