Archív

ŘÍJEN V KOSTCE

Od 27.9. do 18.10. bude retrográdní Merkur a spolu s ním i my budeme opět hledat osobní poslání pro všední dny. Retrográdní Merkur ve znamení Vah bude představovat nové pohledy na vztahová témata a povede nejspíš i k přehodnocování smluv a dohod, zejména a především těch, jež uzavíráme sami se sebou.

Saturn ve Vodnáři se bude dotahovat do kvadratury s Uranem v Býku. Saturn se otočí dopředu 11. 10. a Jupiter (také ve Vodnáři) 18. 10. Pluto v Kozorohu obě planety předběhne o týden a z retrográdního pohybu se otočí 6. 10. V těchto dnech můžeme čekat zásadní obraty v různých důležitých situacích, osobních i společenských tématech spojené s přijetím podmínek, s rozvážením si faktů a nalezením nových parametrů našich životních cest. Nenápadně se tak vrací témata probíhající okolo loňského zimního slunovratu, kdy obě planety vytvořily konjunkci na prvním stupni Vodnáře.

Novoluní ve Vahách v říjnu, konkrétně na 14. stupni bude silné. Sejdou se nejen Slunce a Luna, ale také i Mars a Merkur. Aspekty hovoří o organizaci, plánovitosti, pravidlech, společenskými tématy, která vítězí nad osobními. Zdá se, že určitá participace a nucení se stane normou, již řada z nás vezme za vlastní. Aspekty mluví o manipulaci a především vlivem retro Merkuru sebemanipulaci. Zmíněné čtyři planety budou na vrcholu konfigurace Jod, jejímiž dalšími členy bude Neptun a Uran. Hovoří se tedy o nutnosti změnit myšlení, přístupy a potřebě se zachovat pragmaticky a hledět tak trochu do budoucna. Jelikož bude následovat volební víkend, planety hovoří o novém systému a řádu a o nalezení státníka. To se samozřejmě nemusí stát ihned, ale zde mohou být položeny základy.

Říjnový úplněk v Beranu je na první pohled akčí, aktivní a agresivní. Slunce se setkává s Marsem, ovšem s Marsem ve vyhnanství, v protilehlém znamení k tomu, v němž vládne. Pravděpodobně se vybarví úmysly, vystaví na odiv plány, otevřou se skrýše a z nich vyleze vše, co má být použito. V trigonu se Sluncem a Marsem bude Jupiter ve Vodnáři. Zdá se tak, že dále už nestrpíme osobně a ani společensky nic, co by bylo nepravdivé a pravdě překáželo. Vzdušný živel bude mít velkou sílu, což se může projevit jak v přírodě, tak ve společnosti. Naváže se na neklid na začátku září (Lilit a lunární uzly budou v té době v konjunkci) a tentokrát dostanou procesy racionální náboj. Na osobní rovině zřejmě podchytíme, zpracujeme a pro sebe využijeme poznatky, jež získáme v září se strachy. Čekají nás tedy především výzvy společné, studijní a setkáme se s tématy osobnostního a osobního rozvoje. Lecčeho chceme dosáhnout a nabídnou se nám k tomu možnosti.

Podzim rozhodně nebude klidný, postarají se o to Mars, Jupiter, Uran a Neptun, vesměs planety společenské. A skutečně, řada z nás si uvědomuje to, že nehraje na koletivní rovině ty role, které si zaslouží a také, že se neděje to, co by se nám stoprocentně líbilo. A samozřejmě si leccos už nenecháme líbit. Čas na opravy a úpravy přichází. Přejme si nicméně, ať vše proběhne harmonicky.

Ondřej Habr

Advertisement

Období Panny

Období Panny začíná od půlnoci v pondělí 23.8 a přináší jisté vystřízlivění a zdravé uzemnění. Rovněž, jako každým rokem, máme možnost úspěšně zakončit léto a energii načerpanou v předchozím období Lva uložit do každé buňky těla, a věnovat pozornost svému tělu i okolnímu životnímu prostředí – úklidu, třídění a čištění.

NOVOLUNÍ A ÚPLNĚK
Očista a detoxikace budou obzvláště aktuální v době před novoluním, tj do 7.9.

Samo novoluní v Panně přinese možnost hluboce se uzdravit, prozkoumat příčiny zdravotních a jiných potíží a najít způsoby a cesty k uzdravení. Najděme si čas a prostor pro sebe, zklidněme svou mysl a zaměřme pozornost na ta místa na těle či v naší aktuální životní situaci, která potřebují být uzdravena. Vědomá a hluboká komunikace s fyzickým tělem nám jistě v těchto dnech napomůže rozlišit, co je pro nás opravdu dobré, zdravé, užitečné, abychom de poté podle toho mohli chovat. Energie tohoto novu budou působit od 6.9. v 01.07. do 8.9 v 5.22, sám nov bude přesně 7.9. ve 2.53.

Po novu v Panně až do úplňku (7.-21.9.) přidávejme do svého každodenního života nové zdravé návyky. Můžeme začít s cvičením, otužováním, dietou, celkově čistším, jednodušším, minimalistickým způsobem života. Rozjet můžeme též projekty, činnosti služby související s péčí o zdraví všeho druhu…

Energie hluboce léčivého úplňku s Lunou v Rybách budou působit od 18.9. ve 22.24 do 21.9. v 5.14, sám úplněk bude přesně 21.9 v 01.56. V tomto roce vychází úplněk na období podzimní rovnodennosti, tedy na tu fázi roku, kdy jsme nejvíce a nejintenzivněji vtěleni, kdy jsme konfrontováni s realitou takovou, jaká je. Ve dnech úplňku se navíc můžeme hluboce a meditativně propojit se svým tělem, zabydlet se v něm, prozářit jej, vnímat jej jako chrám naší duše a podle toho se k němu i chovat… Můžeme přímo prosytit a „navibrovat“ vodu v našem těle Láskou! Ve chvílích uvolněného spočinutí si můžeme představit a prožít jaké to je být zcela a na všech úrovních zdraví, milující a milovaní…

MARS V PANNĚ A VE VAHÁCH
Hned zpočátku období Panny, ve dnech kolem 22.8 se můžeme naladit na revoluční aspekt, který dá mnohé věci do pohybu: trigon Marsu v Panně s Uranem v Býku. Mars v Panně už od 29.7 bojuje za skutečné zdraví a přesné konkrétní a pravdivé informace a konání v souladu s nimi. Jeho pozitivní propojení s Uranem může přinést jakési zásadní urychlení tohoto procesu – nashromážděné skutečnosti mohou přivést k osvobozujícímu pochopení a rovněž k posílení boje za svobodu a zásadní změny.

Opozice Marsu s Neptunem v Rybách ve dnech kolem 4.9 pomůže střízlivě a zdravě pohlédnout na všemožný podvod a klam, v horším případě budeme jaksi násilně „vystřízlivováni“. U jednotlivců tato konstelace napomůže jasně vidět své závislosti a iluze, což je ve výsledku vždy užitečné.

Následný, opět zemitý, konkrétní trigon Marsu v Panně a Pluta v Kozorohu (ve dnech kolem novu 7.9) pomůže “boj za zdraví” pevně uchopit – pro jednotlivce to může znamenat vědomý začátek dlouhodobé cesty ke zdraví, období, kdy se opravdu s nadlidskou vůlí vydáme směrem k perfektními zdraví na všech úrovních, vitalitě, a také k převzetí zodpovědnosti za svůj život, zdraví a další oblasti…Budeme moci dělat zásadní rozhodnutí, mocná, spojená se zdravím a s prací či službou a celkově vedoucí k životu v pravdě, zdravé soběstačnosti bez zbytečných kompromisů.TRANZITY MERKURA A ČERNÁ LUNA V BLÍŽENCÍCH
Začátek září přinese rovněž “informační vyrovnání”: ve dnech kolem 3.9. se Merkur ve Vahách se dostane do pozitivního propojení s linií evoluce – sestupným uzlem ve Střelci a vzestupným v Blížencích. Vzestupný uzel se ve dnech kolem 6.9. dostane do konjunkce s Černou lunou: dozvíme se pravděpodobně velmi konkrétní spíše nepříjemné či na strávení náročné informace, které však ve výsledku přinesou větší jasnost a přesnost v našem vidění a porozumění tomu, co se ve světě aktuálně děje…Tento tranzit rezonuje s výše zmíněnou opozicí Mars-Neptun kolem 4.9!

K tomu se přidává vzdušný trigon Merkura ve Vahách se Saturnem ve Vodnáři ve dnech kolem 5.9, který pomůže dané informace konstruktivně využít, povede rovněž ke zdravému nasměrování nás lidí jako žáků v čase, k usebrání se, spolupráci ve společném zájmu – na cestě ke svobodě!

Merkur se rovněž ke konci období Panny, v úplňkových dnech kolem 21.9 dostane do trigonu s Jupiterem ve Vodnáři – žák dostane požehnání učitele! Otevře se nám zcela nové chápání a porozumění tématu svoboda ve vztazích a v dalších oblastech. V tyto dny bude obzvláště blahodárné navazovat spolupráci, tvořit užitečná a harmonická přátelská seskupení lidí s podobnými zájmy, zapojit se správným způsobem do společenského dění.

VENUŠE VE VAHÁCH A VE ŠTÍRU
Trigon Venuše s Jupiterem ve dnech kolem novu 7.9 pomůže v procesu uzdravování nejen partnerských vztahů, na které se budeme moci podívat přímo z kosmické perspektivy… Pod blahodárným vlivem Jupitera ve Vodnáři se budeme moci zdravě osvobodit od všemožných představ a konceptů, předsudků a posuzování, jak by měl či neměl láskyplný partnerský vztah vypadat. Vliv tohoto vzdušného trigonu můžeme posílit taneční meditací, procházkami, dechovými cvičeními apod. Pozornost však mějme ve svém srdci, kde můžeme vždy spočinout a dozvědět se, kudy dále, zdravěji, harmoničtěji, smysluplněji a svobodněji.

Vstup Venuše do znamení Štíra nastane 10.9 nám pomůže ponořit se hlouběji do svého milostného a sexuálního života. Poměrně náročná kvadratura Venuše ve Štíru se Saturnem ve Vodnáři ve dnech kolem 17.9 může přinést napětí mezi potřebou prožívat hluboké city, otevřít se lásce a intimitě a tendencí projevit přísnost, strohost či přímo askezi. Tyto dvě tendence se budou projevovat jakoby dohromady a my se tedy díky tomuto aspektu můžeme naučit co to je skutečná svoboda v lásce a sexualitě…

Milí přátelé, děkuji za pozornost a přeji skutečně hluboké a při tom i pokud možno příjemné uzdravování a střízlivění!

Vaše věrná astrologyně
Alita

www.alitazaurak.cz

ASTROLOGŮV ČERVENEC

Oba letní měsíce jsou každoročně prověrkou našeho ega. Po dlouhé době se uvolňují tlaky, kteými nás svírá doba, čas a úkoly. Dostáváme prostor sami pro sebe a čeká se, že jej využijeme co nejlépe a nejefektivněji pro nás samotné.

A prázdniny nabývají na významu i tam, kde nejsme školáky. Je třeba dát trochu prázdna duchu, duši a tím pádem je možnost objevit, pokud jsme takto uvolněni, i další souvislosti naší existence.

Určitě nás budou zajímat Jupiter a Saturn. Tam, kde je na nebi a v horoskopech najdeme, tam se budou dít důležité věci a odtamtud budou přicházet i důležité úkoly. Saturn bude v celém sledovaném období retrográdní ve znamení Vodnáře. Bude tak spolu s námi symbolicky řešit naše vize, plány a přístup k životu. V první části roku jsme mnoho vymysleli, o leccos se pokusili a nyní je třeba přijmout vyhovující a z našeho života vyhodit to, co nevyhovuje. Protoře Saturn je planeta kolektivní, bude se jednat zejména o ty sféry našeho života, v nichž sobě nebo jiným stanovujeme hranice a nebo dáváme pravidla.

Jupiter bude do konce července retrográdní v Rybách a poté bude dál couvat, ale již znamením Vodnáře. Mělo by nás tak zajímat, že naše vize budou v první polovině července v dobrém i zlém konfrontovány s realitou. Bude třeba se rozmýšlet, rozhodovat, ale i rozmyslet. Rozmyslet, jak dál.

Dále pozorujme Uran, ovlivňuje naše vědění, vědomí a životní ambice, zkrátka to, co bychom chtěli dosáhnout plus cíle prostředky, kterými bychom toto chtěli uskutečnit. Až do polovice srpna půjde Uran dopředu znamením Býka a poté se i on otočí do retrogradity. Stane se to vprostředku znamení Býka na začátku kauzálního těla. Dá se tak čekat, že osobně nás doběhnou plány a představy a budeme se muset projevit. Nebude stačit si jen myslet a chtít.

Vážnější to pravděpodobně bude i v ekonomické sféře jednotlivců i státu, začnou se projevovat první problémy s doposavad spíš ve společenské rovině vnímané aktuální krize.

10.7. nás čeká nov ve znamení Raka, na 19. stupni. Bude samozřejmě důležitý nikoliv jen pro Raky, ale všechny z nás, kteří máme v tomto znamení některou z vlastních planet. Kromě konjunkce Slunce s Lunou najdeme i Mars s Venuší spolu ve Lvu v opozici se Saturnem ve Vodnáři a obě skupiny planet v kvadratuře s Uranem v Býku. Dá se tak čekat vznik nových myšlenek, témat na obecné rovině, ale i úkolů a projektů ryze osobních nebo partnerských. Půjde o to, abychom v nějaké podobě prověřili své hodnoty a představy o tom, jak jsou naplňovány. Nejspíše se bude nutno něčeho vzdát, a to doslova, právě proto, aby jiné a pravděpodobně vhodnější záležitosti dorazily. Může se jednat i o období mezigenerační diskuse, začátek i konec vztahů, dohod, domluv. Leccos se může dít transformačního s technikou a technologiemi a v oblasti majetků se též může objevit poznenáhla něco zlomového. Dá se říci, že tento nov přinese do života úplně nová témata, často taková, kterými jsme se letos ještě nezabývali.

Úplněk 24.7. na druhém stupni Vodnáře bude jistě přelomový. Do našeho života již naplno vtrhnou nová témata spojovaná s novými myšlenkami a přístupy k řešením těch stávajících. Nebude to zase tak fungl nové, to, co se objeví, bude předcházeno různými signály a bude spojeno s tím, čím jsme se v první polovině roku zabývali každý z nás jen v úvahách a představách. Nyní se to konkretizuje. Luna bude v konjunkci se Saturnem, Slunce již ve Lvu a boj se bude dít na styčné linii staré – nové, svoboda a nesvoboda. Tradiční vymezení ve společnostech se pozvolna budou měnit právě pod taktovkou nového pohledu na věcí.

Ondřej Habr

Období Raka

Čas Raka začíná momentem Slunovratu, v pondělí 21.6 kolem páté hodiny ranní a přináší nám jisté uvolnění, které by se však obzvláště v tomto roce nemělo stát jakousi rozbředlou pasivitou či otupělým spánkem nevědomých… Aktivizujme a pročišťujme oblast svého “třetího oka”, sídla naší Duše (která všechno ví :) ) a buďme vnitřně bdělí. Hned v prvních dnech tohoto vodního období (až do úplňku 24.6) se můžeme zaměřit na tvoření budoucnosti zevnitř – představovat si a zachytávat vize, tichá poselství a instrukce kudy se dále v životě vydat…
Své budoucí aktivity bychom si však neměli vymýšlet, pojďme je spíše vyciťovat.
K tomu se potřebujeme řádně a vědomě uvolnit, nejlépe samozřejmě s pomocí koupání, plavání, pobytu v přírodě, spojením s Matkou Zemí, která o nás pečuje a miluje nás, ať si naše ega myslí, co chtějí ;)

VENUŠE A NEPTUN

Blahodárné pozitivní propojení neboli vodní trigon Venuše v Raku s Neptunem v Rybách ve dnech kolem 21.6 (přesně v 15.57) nám pomůže rozpustit mnohé bloky a vztahová nedorozumění, pootevřít více „květinu naší srdeční čakry, otevřít se lásce a prožívat jí na více úrovních, bez závislostí a lpění a všemožných podmiňování.

MERKUR V BLÍŽENCÍCH A V RAKU
Merkur v Blížencích se 22.6 „konečně“ :) otáčí do přímého chodu a pomůže nám tedy rovněž s tvořením budoucnosti a vědomým začínáním a počínáním. Nastala vhodná doba scházet se, domlouvat se, vyjadřovat – ovšem citlivě, uvolněně a nejlépe i poeticky. Umělecké tvoření a vyjadřování (videa, knihy, rozhovory, focení apod.) se nám možná bude obzvláště dařit do 11.7, dokud bude Merkur v Blížencích.

V pondělí 12.7 Merkur vstoupí do znamení Raka a hned naváže pozitivní vztah (vodní trigon) s Jupiterem v Rybách (přesně ve 21.45). Toto propojení a vzájemná podpora žáka (Merkur) a učitele (Jupiter) bude mít krásně uvolněnou podobu a rovněž přispěje k hlubšímu pochopení a zření naší i celospolečenské aktuální situace z nadhledu “himalájských výšin”…Veďme tuto rozpravu učitele a žáka ve svém nitru, ať s očima zavřenýma ve stavu meditace nebo třeba na delší procházce přírodou, na břehu řeky nebo na mořské pláži… Vliv blahodárné konstelace bude trvat cca tři dny.

VLIV ÚPLŇKU A NOVU
Úplněk Slunce v Raku/Luna v Kozorohu nastává přesně ve čtvrtek 24.6, ve 20.41 (jeho energie budou působit od 24.6 15.06 do 26.6 v 16.10) a přinese nám k hlubšímu procítění například téma „skutečný a zdravý pořádek doma a v rodině a v rodu. Tento úplněk také zesílí naše spojení s „vnitřním navigátorem. Abychom se však zorientovali na cestě, po které jdeme, potřebujeme se obvykle zastavit, na chvíli spočinout, tj. vybočit z rutiny běžných starostí a povinností. Moudrá avšak i přísná Luna v Kozorohu nám pak pomůže překonat všemožné překážky a jasně zřít, jaké kroky máme v nejbližší době udělat. Je však třeba jí naslouchat a jejími instrukcemi se též řídit, projevit během celého následujícího roku zdravou trpělivost a vytrvalost.

Po úplňku v období Raka se osvobozujeme od všeho, co jsme po celý dosavadní rok do sebe přijímali, “nasávali” a co jsme doposud nezvládli ve svém nitru bytostně a hluboce pochopit, zpracovat, strávit, rozpustit, odpustit…
Učíme se uvolňovat napětí v těle i v mysli, dovolit tak plynutí svých záležitostí. Učíme se pouštět a odpouštět, nechávat být to, co se nás bytostně netýká anebo to prostě momentálně nemůžeme řešit a nemáme řešit.

Především se rozhlédněme po svém příbytku a vyciťme spíše intuitivně, než rozumově, co je potřeba vyčistit a čeho se zbavit. Věnujme též pozornost očistě energetické, vedoucí k celkovému zlepšení domácí atmosféry. Poté se nám bude mnohem snadněji „uklízet ve svém nitru, k čemuž je samozřejmě v této roční době nejvhodnější meditace v přírodě, koupání a třeba i delší plavání, které pomůže se opravdu hluboce uvolnit.

Novoluní v Raku nastane přesně 10.7. ve 3.18, jeho energie budou působit od 8.7 v 15.52 do 11.7 ve 2.22). V den novu je tentokrát obzvláště důležité hluboké uvolnění a ponoření se do sebe! Jen tak můžeme opravdu jasně zřít co je pro nás v tuto chvíli opravdu důležité a podstatné a případně se dle toho i rozhodnout. Dopřejme si alespoň pár hodin o samotě, abychom mohli komunikovat jen se svou duší a nebyli rušeni všemožnými informačními impulsy, náladami a myšlenkami či názory dalších lidí.

Po novu si představujme a tvořme budoucnost zevnitř, z bodu přítomnosti. Dopřejme si opět dostatek volného času na koupání, relaxaci, abychom ve stavu uvolnění mohli zachytit potřebné vize, a rovněž mohli vizualizované situace prožívat, jakoby se již děly, tady a teď. Vizualizace a představování neboli předem stavění dějů budoucích bude mít obzvláště silný účinek do úplňku 24.7 (Slunce ve Lvu/Luna ve Vodnáři).T-KVADRATURA MARS-SATURN-URAN
Začátkem července, přibližně od 1.-5.7. zažijeme poměrně náročnou konstelaci: Mars ve Lvu se dostane do opozice se Saturnem ve Vodnáři a kvadratury s Uranem v Býku. Vznikne tak tzv. T-kvadratura, konfigurace napjatých aspektů. Hrdý projev Marsu ve Lvu bude Saturn ve Vodnáři jakoby „vypínat“, konkrétně může jít o projevy nespokojenosti, zesílenou potřebu žít radostně a zdravě, která však nebude zcela naplněna či spíše ignorována v jakémsi “vyšším zájmu”.
To může vyprovokovat i tak již nestabilního Urana v Býku a vést k revolučním výbuchům a otřesům. „Třaskavou“ konstelaci posílí též spojení Luny s Uranem 4.7 odpoledne. Celkově v těchto dnech zachovejme klid a pokusme se prostě vědomě kráčet svou cestou a přijmout to, co se děje jako ve výsledku užitečné, přinášející zásadní změny na všech úrovních naší existence. Opatrní však buďme obzvláště při dlouhých cestách, řízení auta, sportu apod.
Sama opozice Mars-Saturn (přesně 1.7 v 15.08) může v životech jedinců přinést potíže se soustředěním se na uskutečnění svých cílů a záměrů, ovšem ve výsledku si můžeme uvědomit, co vlastně opravdu chceme dělat, zda nás naše práce baví, zda jsou naše priority správně poskládány. Neunikejme tedy před povinnostmi, ale zkusme k nim přistoupit více tvořivě s radostí a některé činnosti a zdánlivé povinnosti prostě delegujme či se jich vzdejme…Získaná svoboda a životní energie bude bohatou odměnou!

MARS V KONJUNKCI S VENUŠÍ

V polovině měsíce, ve dnech kolem 13.7 (přesně v 15.32) zažijeme konjunkci Marsu a Venuše ve dvacátém stupni znamení Lva. Toto milostné a žhavé spojení a prolnutí mužského a ženského principu, krásky a bojovníka, může doslova “zažehnout jiskru”, dodat energii a oživení stávajícímu milostnému vztahu či pomůže vědomě se otevřít vztahu novému. Tyto dny jsou rovněž vhodné k vědomému vstupu do partnerství, početí dítěte, případně i započetí tvůrčích projektů apod.

Milí přátelé, přeji krásné a vědomé prožívání a užívání tohoto uvolněného období!
Za podporu, důvěru a přízeň děkuje vaše věrná astrologyně
Alita

www.alitazaurak.cz

ČERVEN V KOSTCE

S blíženeckým Sluncem si všímáme nové kvality. Jedná se o vzdušné znamení a tak budeme bezpochyby my i svět kolem nás v pohybu. Nejdůležitější k čemu bychom měli směřovat, jsou dotyky, kontakty, propojení. V nich by mělo jít o uvědomění si sebe sama jako součásti větší skupiny zahrnující různorodé bytosti i s jejich plány, postoji a názory, rodiny, komunity, občanské společnosti. Tady půjde o to vzládnout a ustát aktuální změny, nutnosti se přizpůsobovat i hledat často v improvizaci společná, někdy i koncenzuální řešení. Ve znamení Vodnáře je letos Saturn a tak všechny blíženecké akce budou letos důležitější, vážnější a budou mít hmatatelnější důsledky.

Po letním Slunovratu nás již čeká račí období a léto. Důležitý pro nás bude ingres (horoskop okamžiku vstupu Slunce do Raka), ten ukáže, o čem léto bude. Letošní léto bude trochu divoké (víc si napíšeme za měsíc). Už nyní lze předpovědět řadu konfliktů, na ně bude ukazovat kvadratura Saturn – Uran a opozice Venuše – Pluto. Zdá se, že společnost bude nadále myšlenkově a ideově rozpolcená, najdeme tu několik táborů lidí, které si nebudou rozumět. Objeví se tu i rozpor mezi technokratickým a přirozeným řešením společenských otázek. Vodní trigon Jupiter – Luna – Slunce bude ale na druhou stranu působit velmi střízlivě a velkoryse a tak se dá čekat, že spory sice nebudou vyřešeny a postoje stoprocentně přijaty, ale zbližování se přece jen v nějaké podobě uskuteční.

(Image by Ans van de Sluis)


Bude pro nás důležitý úplněk 24.6. a rovněž nov 10.6. Úplňky vždy předznamenávají témata dění. Úplněk v červnu ve znamení Kozoroha se bude týkat vztahů, smluv, dohod, zvyklostí. Ale také partnerských vztahů a rodin. Bude ukazovat na zvýšený a důležitý mezigenerační dialog, respektive jeho potřebu. Možná se nějakým způsobem odrazí téma zavřených škol a a plány s nimi do budoucnosti.

Novoluní jsou také důležitá. Většinou ukončují a otevírají témata. Ukazují, vypichují to, co je významné a čeho jsme si třeba nevšimli a co jsme nezpracovali. Červnový nov na 20. stupni Blíženců (s částečným zatměním Slunce) v kvadratuře s Neptunem ukazuje na jasné oddělení se a odříznutí od toho, co jsme doposud prožívali. Jako jedinci a skupiny se vymezíme vůči probíhající korona krizi. Mars v opozici s Plutem tu ukáží na možnost řešení přes sílu. Bude tu i šance pohnout s našimi osobními tématy, procesy a záležitostmi všude tam, kde jsme uvízli a nemůžeme dál. V řadě případů bude nutno se umět rozhodnout mezi dvěma řešeními, jejichž výsledky nemusejí být předpokládatelné.

Celé období nás bude provázet kvadratura Uranu v Býku se Saturnem ve Vodnáři. Uran je v Býku slabý a ačkoli jde dopředu, nemá velkou razanci. Změny, které bychom tak mohli očekávat, se budou dít pomalu a spíš na kolektivní úrovni než tam, kde bychom sami osobně něco řešili. Dalo by se to přiblížit tak, že proměny budou pozvolna prosakovat ze společenské úrovně na tu osobní. O co tu půjde? Zatím (cca do srpna) tu Saturn ve Vodnáři tlačí dopředu různé vize, plány a představy na uspořádání společnosti. Uran setrvačností odolává, nemá se o co opřít, ale na druhou stranu není o nutnosti změn přesvědčen. Tak se děje na společenské rovině, kde probíhá krutá transformace kolektivních pravidel, vesměs těch nepsaných. Na osobní úrovni jsme opatrnější a konzervativnější a tak jen zatím uvažujeme o tom, že mnoho věcí bude jinak.

Ačkoli aspekty mezi planetami nejsou výrazně příznivé, nejsou střízlivě hodnoceno ani špatné. Je v nich možné spatřovat imperativ směřující k osobní a společenské transformaci. A tentokrát ne na rovině proklamací a idejí, ale v oblasti hodnot. Tak věřím, že chytneme ten správný vítr a uděláme to, co bude třeba udělat.

Ondřej Habr

Období Blíženců

Období Blíženců začalo už ve čtvrtek 20.5 kolem deváté hodiny večerní a přináší značné oživení a odlehčení. Vidět věci jasně a čistě, vše potřebné domluvit a vyjádřit však v tomto roce zřejmě nebude tak jednoduché. Při své snaze pochopit aktuální dění a dát si věci do souvislostí se budeme muset ponořit mnohem hlouběji a vědomě se očistit od různých neblahých myšlenkových programů a nánosů.

„CHODBA ZATMĚNÍ“ MEZI ÚPLŇKEM A NOVEM 26.5-10.6

Část období Blíženců budeme totiž prožívat pod vlivem tzv. „koridoru neboli chodby zatmění“, a to od úplňku 26.5 do novu 10.6.
Zatmění Luny v den úplňku 26.5 má vliv na psychické zdraví, na naše pocity a prožitky a přináší tedy možnost podívat se hlouběji do podvědomí, prozářit své strachy, osvobodit se od pocitů viny. Protože půjde o Lunu v pátém stupni znamení Střelce, na úrovni astrálního těla, mohou být neblahé (ovšem navigující nás od vnější povrchnosti spíše do nitra) pocity a nálady souviset s náboženskými přesvědčeními a dogmaty a traumatickými zážitky jak z dětství, tak i z minulých životů. Luna ve Střelci nám každý měsíc tiše radí, jak si s posvátnou úctou, moudře a zdravě užívat daru života a kultivovat svou životní filosofii – naslouchejme jí tedy tentokrát obzvláště pozorně. Jako obvykle pomůže, když si v čase úplňku najdeme více času na sebe, a věnujeme se “nepragmatickým činnostem” jako jsou procházky, meditace, tanec…abychom si mohli jeho vliv náležitě užít! Energie tohoto úplňku budou působit od 26.5(4.40) do 28.5 (4.25), sám úplněk a zatmění Luny bude 26.5 ve 13.20.

Zatmění Slunce v době novu 10.6 může oslabit naší sebedůvěru, imunitu, jakoby na chvíli zatemnit zdravý rozum. O to více však můžeme v takových chvílích prohlédnout léčky a pasti našeho ega, naší mysli. Můžeme se o to více vědomě uklidnit a učit se prostě být, spočinout ve svém středu, v přítomném okamžiku, děj se co děj… Opět nám pomůže když budeme více sami se sebou, dopřejeme si klid a pohodu a třeba i jednodenní “digitální prázdniny” – za odměnu se můžeme opravdu leccos dozvědět a doslova “prozřít” – vidět jasně a čistě sami za sebe vše, co bylo doposud všemožně zamlžené a zkreslené, zmanipulované vlivem okolí… Energie tohoto novu budou působit od 8.6 ve 20.49 do 11.6 ve 9.24, sám moment novu a tedy i zatmění Slunce bude 10.6 ve 12.54.

Během “koridoru zatmění” (26.5-10.6) není vhodné dělat nějaká zásadní rozhodnutí, začínat nové projekty, ženit se či vdávat atd. Spíše se naopak věnujme svému nitru, ukončujme a osvobozujme se od starých způsobů smýšlení a pociťování.
Je to doba určená k tomu, abychom se “pouštěli” všemožných názorů a často i podvědomých přesvědčení, na kterých jsme tak usilovně lpěli a ve svém životě pak zakoušeli konkrétní neblahé výsledky – nemoci, chudobu, toxické vztahy atd.

Projděme si svou knihovnu, soubory v počítači, stejně tak i lidi, či celá duchovní či náboženská společenství, kteří či která na nás mají či měli nějaký vliv. A samozřejmě poprosme svou duši a duchovní svět o pomoc při této očistě…

OBDOBÍ PO NOVU

Po novu 10.6 se takto krásně očištěni můžeme otevřít novým příležitostem, inspirativním setkáním, začít studovat a též vyjadřovat slovy či jinými způsoby svá poselství světu.

MARS V RAKU

Koncem května nás v procesu vnitřní práce podpoří trigon Marsu v Raku a Neptuna v Rybách, který nastane 31.5.
Boží “neptunický” impuls nám pomůže udělat či spíše prožít určitá osvobozující rozhodnutí, pomůže rozpustit naše všemožné závislosti a strachy. Naším “pracovním nástrojem “v těchto dnech může být především představivost a intuice, rovněž bude vhodné pobývat blízko vody, ideálně ve vodě, praktikovat všemožné očistné koupele a rituály.

Opozice Marsu a Pluta nastane ve dnech kolem 6.6 a řádně prověří naší psychickou sílu a odhodlání uskutečnit své dlouhodobé záměry, zároveň intuitivně procítit a jaksi uvolnit se z přílišné zaťatosti a umíněnosti. Vnímejme tento poměrně náročný moment jako takové spočinutí na dlouhé cestě a načerpání psychických sil. To nám pomůže udělat své putování k cíli mnohem příjemnějším a smysluplnějším. Určitě se však nevrhejme do krajností – připomínám, že tato konstelace probíhá v době výše zmíněného “koridoru zatmění”.

Mars v Raku může být statečným rytířem, stejně tak ovšem v nezpracované podobě zbabělcem, manipulátorem, slabochem…Strach a zastrašování je vždy velmi mocnou zbraní temných sil – období Marsu v Raku, které nastává jednou za 2 roky(tentokrát od 23.4 do 11.6) využijme tedy k hluboké práci se svými nejhlubšími obavami a nejistotami , které mohou jakoby zevnitř přitahovat skutečná reálná nebezpečí a náročné situace. Pomůže třeba i řádný pitný režim, detoxikace vody v těle, případně i půst, v každém případě zdržet se alkoholu, přemíry masa a podobných spíše zatemňujících prostředků, obzvlášte ve dnech novu a před ním. Pozornost věnujme svému domovu a upravujme jej tak, aby nám v něm bylo skutečně dobře!TRIGON JUPITERA A VENUŠE
Náročnou situaci vnitřního bojovníka Marsu v Raku zjemní romantický vodní trigon neboli příznivé propojení Venuše v Raku s Jupiterem v Rybách, ve dnech kolem 4.6. Můžeme si užít opravdu hluboké léčení a rozpouštění především v oblasti rodinných vztahů a s tím spojených všemožných traumat. Tento trigon bude také obzvláště blahodárný pro ženy jako požehnání a iniciace na cestě k vědomé a posvátné ženskosti a sexualitě.

KVADRATURA NEPTUN-MERKUR
Do toho ovšem přichází i druhá kvadratura Merkur-Neptun ve dnech kolem 6.6. Je to opravdu mocný souboj víry, bezpodmínečné lásky a odevzdání a intelektu, rozumu, vědy. Výsledkem může být nebezpečný chaos pocitů, informací, vedoucí místy až k fanatismu a fatálním rozhodnutím. Doporučuji oddělit tyto dva projevy: dát si třeba nejprve meditaci, poslechnout hudbu, napojit se, naladit v tichosti a klidu do roviny Jednoty a všeobjímající Lásky (Neptun) a teprve poté vyjádřit a sdílet své prožitky a pocity (Merkur), třeba i nějakým uměleckým, nenásilným způsobem. Stejně tak si po přečtení zpráv z vnějšího světa dopřejme čas a jistý meditativní odstup na jejich procítění a strávení, vyvarujeme se tak přílišného zahlceni a informační otravy a možná i stavu “lehkého šílenství” :)

Tato kvadratura je trojnásobná, její vliv jsme zažili či zažijeme také 23.5, 6.6 a 7.7, v podstatě je takto zabarveno celé toto zhruba 1,5 měsíční období.

Merkur je celkově retrográdní až do 22.6, obzvláště v době koridoru zatmení tedy bude vhodné dořešit situace z minulosti, které mohou někdy až zcela nemístně „ťukat na dveře“. V Blížencích, ve znamení své vlády se Merkur v tomto roce mimořádně dlouho – od 5.5 do 12.7.

Zásadní konstelací měsíce je ovšem druhá kvadratura Urana v Býku a Saturna ve Vodnáři, která nastane přesně 15.6 krátce po půlnoci. Souboj svobody a omezení, který se protáhne až do konce roku 21, se nyní dostává do své vrcholné fáze. Chceme-li přispět k harmonizaci této velmi náročné konstelace planet, ptejme se, co pro nás znamená skutečná svoboda a co jsme či nejsme pro ní ochotni udělat! Nezbytnost změnit zásadně přístup k životu na zemi, v ženském a mužském těle, přístup k tématu obživy a vlastní hodnoty a důstojnosti už můžeme vnímat řadu let. Konkrétní situace započaté v roce 2020 nám ve výsledku mají pomoci tyto změny urychlit a hlavně uskutečnit…
Druhá kvadratura, probíhající po novu v Blížencích na úrovni mentálního těla může také svým tlakem pomoci “otevřít oči” našim doposud nevidomým a nechápajícím spoluobčanům.

MARS VE LVU A VENUŠE V RAKU

Změnu k lepšímu a více životní energie, radosti a odvahy přinese jistě vstup Marsu do znamení Lva, přesně 11.6 v 15.35.
Konečně budeme moci řádně “zařvat” a naplno projevit své schopnosti, talenty, pustit se do toho, co jsme již dlouho odkládali, co nás baví a těší!

Citlivá vodní Venuše v Raku (od 2.6 do 27.6) nám pomůže hluboce prožívat “spřízněnost duší”, celkově tak prohloubit a zlepšit milostné i rodinné vztahy, rozvíjet uměleckou představivost, zaplnit domov a svým způsobem i rodnou zemi láskou a péčí. Ohnivý a zdravě sebevědomý Mars ve Lvu zase posílí náš solar, tedy rovinu třetí čakry, naší hrdost a důstojnost, pomůže nastavit si a udržet své hranice. Tato krásná milostná dvojice Mars ve Lvu Venuše v Raku nás bude provázet a inspirovat též k výletům a obdivování krás naší rodné země! Stejně jako k tvoření domova, zlepšování a prozařování atmosféry v něm. Tato kombinace Marsu a Venuše bude trvat od 11. do 27.6.

LETNÍ SLUNOVRAT

Letní Slunovrat, tedy z astrologického hlediska vstup Slunce do znamení Raka, nastane přesně 21.6 v 5.33. V těchto dnech se zkusme co nejvíce uvolnit a též pobývat v přírodě, uzemňovat se, ideální jsou opět koupele v řekách, jezerech, rybnících… Tato doba je každoročně, ovšem tentokrát obzvláště vhodná i k početí dětí, založení rodiny, obřadnému započetí stavby domu atd.


Přátelé, přeji vám přese všechno krásné prožívání tohoto poněkud nestabilního období! Dýchejme pokud možno zhluboka a udržujme klid mysli, pozorujíce dění zlehka nezaujatě, abychom se mohli v pravou chvíli a na správném místě aktivně projevit a zapojit se do revolučního dění a osvobozujících procesů tím správným způsobem!


Radostně zdraví vaše věrná astrologyně
Alita Zaurak
www.alitazaurak.cz

Po úplňku v období Býka

Po úplňku v období Býka (27.4-11.5. 2021) se osvobozujeme od všeho, co nám doposud bránilo v plnocenném a uspokojivém, láskyplném užívání a prožívání daru života v těle.
Všeho, co nás doslova zatěžovalo, obtěžovalo, blokovalo, činilo smutnými a emocionálně vyprahlými a hladovými.

Za prvé jsou to “věci z minulosti” – předměty, které nám nějakým neblahým způsobem připomínají to, co už bylo, předměty, které nám už dávno nepůsobí radost, či se dokonce někde ukrývají a podvědomě nás zatěžují a blokují.

Prohrábněme řádně své skříně, zásuvky, truhlice s všemožnými i nemožnými “poklady” :) a prociťme si co nás těší a je nám skutečně k užitku, co s radostí používáme a co už dávno ne, a jen jakási nostalgie nám velí takové věci uschovávat, schraňovat pro všechny případy či kvůli tomu, kdo nám je daroval. Osvobození se od těchto věcí se osvobozujeme i na úrovni emocí, zlepšujeme své emocionální zdraví, protože po následujícím novu budeme mít mnohem více prostoru pro vše nové svěží, skutečně užitečné.
Prohlédněme si též svou spižírnu, ledničku a další prostory, spojené s jídlem
Poplaťme též vědomě a s radostí všemožné dluhy a nedoplatky, odevzdejme, abychom mohli přijmout, dovolme energii peněz proudit…

Hlubší, jemněhmotný úklid probíhá především na úrovni tzv. čtvrté srdeční čakry. Za celý uplynulý rok nashromážděné pocity zklamání, ublížení, lítosti můžeme prostě zhluboka vydechnout ze svého srdce s nádechem tento posvátný prostor naplnit vůní, svěžesti, něhou, láskou, bez podmínek a hranic. Tuto jednoduchou techniku je nejlepší provádět v přírodě či v celkově příjemném místě. Můžeme si též lehnout na záda a odevzdat Matce Zemi starosti a tíži, dýchat skrze páteř a uvolňovat všemožné zatuhliny, bloky, překážky, stažení způsobené na jemněhmotné úrovni především dlouhodobě trvajícími materiálními a jinými starostmi, pocity chudoby jak hmotné, tak i emocionální..

Vědomý pobyt v přírodě nám může dát oporu a podporu a péči, kterou často marně hledáme u druhých lidí nebo i skrze často nadměrné konzumování a nakupování.

Neviditelnýma rukama se v těchto dnech můžeme pustit všeho, na čem či na kom jsme lpěli, co či koho jsme za každou cenu chtěli a užijme si skvělý osvobozující pocit hlubokého uvolnění.
Při masážích či různých sebeléčebných procesech či terapiích se můžeme zaměřit na rozpouštění všeho, co se v našem těle nashromáždilo až do hmotné podoby.

Mezi úplňkem a novoluním v čase Býka je také obzvláště vhodné vyřadit ze svého jídelníčku zatěžující a jinak nevhodné potraviny, přestat jíst to, co nám už nedělá dobře, pokud to tak třeba již dlouhodobě pociťujeme.

Vědomé prožití tohoto období může blahodárně přispět i k úpravě tělesné váhy a tak celkově příjemnějšímu prožívání života v mužském či ženském těle…


Alita Zaurak

(ukázka z připravované knihy Ality Zaurak “Rok ve Zvěrokruhu”)

(Image by Grasmaayer)

Období Býka

Období Býka začíná tentokrát již 19.4 ve 23.00 a přináší nám jisté uzemnění a možnost začít zhmotňovat nápady a inspirace, které se zrodily během předchozích měsíců či byly „zasety“ v prvním jarní období Berana…

Znamení Býka je astrology již delší dobu “ostře sledováno”: planeta Uran (2018-2026) a Černá luna (22.10 2020 – 18.7 2021), kteří se zde nalézají, „poněkud“ zneklidňují a destabilizují jinak tolik poměrně harmonickou oporu Zvěrokruhu, spojenou s tématem obživy, majetku apod.

KONJUNKCE URANA S VENUŠÍ, MERKUREM A SLUNCEM
Do konce dubna dojde hned ke třem konjunkcím (spojením) Urana: 23.4 s Venuší, 30.4 se Sluncem a Merkurem. Obzvláště “vychutnat” si můžeme spojení Uran-Venuše, které navíc nastává v době po novu a před úplňkem Býk/Štír a můžeme tedy naplno otevřít květiny svých srdečních čaker intenzivnějšímu a mnohem vědomějšímu a krásnějšímu prožívání lásky, sexuality, krásy světa, moudřejšímu užívání darů hmotné existence! Uran může toto otevírání se značně urychlit a přinést mocné třeba i šokující impulsy, osvobozující nás od všemožných nezdravých programů a tíživých nánosů či přímo tendencí škodit sobě a svému okolí „neekologickým“ chováním všeho druhu. Konjunkce Urana s Venuší nastane přesně 23.4 ve 3.00, její vliv trvá přibližně tři dny a tato konstelace se opakuje každý rok.

Spojení Uran-Slunce ve dnech kolem 30.4 pomůže uvědomit si nezbytnost zásadních změn a posunů blíže ke zdravé sebe-hodnotě, sebelásce a tvoření hojnosti. Merkur dodá tomuto procesu potřebnou svěžest a emoční inteligenci – ptejme se tedy během magického svátku Beltaine na to, co skutečně potřebujeme, jakým co nejzdravějším způsobem naplnit své milostné a sexuální touhy, jaké jsou vůbec naše hmotné potřeby a jak vůbec k tomuto tématu jinak, svobodněji přistoupit. Odpovědi můžeme spíše vycítit, prožít, zažít, než si je přečíst v knihách :) Kromě vědomého spojení se svým mužským či ženským tělem nám pomůže komunikace se stromy, s květinami… Právě v takových chvílích zjišťujeme, že hojnosti je třeba se prostě otevřít, že je to záležitost zdravých a čistých emocí, stejně jako zdravá sexualita vychází ze stavu nevinnosti a přijetí.ÚPLNĚK ŠTÍR/BÝK
Svátek Beltaine bude v tomto roce jemně prozářen Lunou ve Střelci a navíc krásně naváže na magický úplněk Štír/Býk, který nastává přesně 27.4 v 5.31, jeho energie budou působit od 26.4 (18.19) do 28.4 (17.44), dokud bude Luna ve Štíru. Aktivizuje magickou linii sexuality a majetku, vztahu k hmotným statkům. Díky uvolnění se z běžných pragmatických starostí a povinností budeme moci skvěle procítit souvislosti mezi těmito tématy.

MARS V RAKU
Další událostí je vstup Marsu do znamení Raka, 23.4 kolem 14.00. Z pružných a intenzivně zkoumajících svět Blíženců se bojovník Mars stěhuje “do vody” a do sklepa, do místa svého pádu. Tato situace nastává jednou za dva roky, tentokrát od 23.4 do 11.6. Vnější aktivity a boj za pravdivou informovanost se tedy přesunou spíše dovnitř, do nitra, kde si budeme moci řádně zpracovat vše co, se dělo v uplynulých dvou letech a rovněž na intuitivní úrovni procítit, kudy se vydat dále, co dělat, čemu se věnovat nejen z hlediska našeho ega či požadavků okolí, především však z pohledu našich duší! Skvělé bude pracovat se sny, rozvíjet aktivně tvůrčí představivost, vědomě se spojit se svými předky a s místem, kde žijeme či též, odkud pocházíme. Také navštěvovat “místa síly” v přírodě, zúčastnit se rodinných konstelací a dávat si do pořádku svůj život “zevnitř”…

V realitě to znamená, že máme či budeme nějak inspirováni k tomu, abychom přesunuli pozornost do svého domova, rodiny, rodné země. V této době budou posíleny kvality vlastenectví – doufejme, že ve zdravé podobě. Mars v Raku bohužel rovněž posílí všemožné strachy, pravděpodobně též nesmyslnou iracionální agresivitu, manipulaci s lidskými emocemi… Buďme tedy obzvláště bdělí, zvláště v přítomnosti příbuzných, v rodinách, kde si celkově i tak trénujeme psychickou odolnost, schopnost s pomocí intuitivní moudrosti porozumět “divnému” chování často i těch nejbližších lidí. Raci jsou v přírodě vybaveni „tykadélky“, které jim umožňují plavně a elegantně se vzájemně „oťukávat“, naciťovat, udržovat zdravou vzdálenost a žít tak pospolu na poměrně malém území. Učme se tomu od nich! :) Raci navíc mohou žít pouze v čisté vodě – vyčistěme si tedy atmosféru v našich příbytcích a ideálně i v rodné zemi…

NOVOLUNÍ V BÝKU
Významnější astrologické události se soustřeďují kolem novu (11.5), který přinese doslova „dosednutí na zem“, návrat do hmotné reality. Slunce a Luna v Býku jsou v konjunkci s Černou lunou: toto dosednutí nebude tedy pro mnohé lidi úplně příjemné, můžeme jej však vnímat jako bod zlomu, možnost odrazit se ode dna a začít přistupovat k tématu obživy, jídla a finančního zabezpečení jinak a lépe, rozumněji a moudřeji, v souladu s vesmírnými zákonitostmi.
Obzvláště blahodárné je strávit tento nov v přírodě, v kontaktu s matkou Zemí a její moudrostí…
Energie novu budou působit od 10.5 (01.45) do 12.5 (14.43).

MERKUR V BLÍŽENCÍCH
Merkur se od 5.5 (do 12.7) nalézá v Blížencích, ve znamení, kde vládne. Tento „chytrý chlapec” vnese do našich hlav i do lidské společnosti jasnost, svěžest, schopnost srozumitelně pojmenovat probíhající jevy a především spojit se ve společném zájmu, prakticky a konstruktivně komunikovat a najít řešení a východ i ze zdánlivě neřešitelných situací!

Těsně před novem, konkrétně 10.5 se Merkur spojí se vzestupným uzlem v Blížencích – čeká nás značné prozření, jasné a čisté vidění situací. Vědomé umytí oken a řádné vyčištění brýlí či monitorů pomůže posílit tento proces :)

V úterý 13.5 odpoledne se Merkur v Blížencích spojí s Lunou a dostane se do trigonu se Saturnem – tato konstelace nám pomůže opravdu hluboce a jasně uvidět, kudy vede další cesta jednotlivců i celého lidstva. Přesné spojení Slunce s Černou lunou v Býku a sextil Merkura s Uranem naznačuje, že půjde potřebu změny přístupu především k tématu obživy, ekonomiky, ekologie – tedy ekologické ekonomiky :)

PO NOVOLUNÍ V BÝKU
Celkově bude doba mezi květnovým novem a úplňkem (11.5 – 26.5) obzvláště vhodná pro rozjezd nových projektů, spojených především s obchodováním či též vyjadřováním našich talentů a dovedností (psaní knih apod.) Začít můžeme též s novými stravovacími a ekologickými návyky.

VENUŠE V BÝKU A V BLÍŽENCÍCH
V době před novem 11.5 bude Venuše završovat své putování znamením Býka a my budeme moci pročistit svá srdce od starých zranění nedorozumění připoutaností, sebelítosti, zbytečného lpění na minulosti. Pobyt Venuše v Blížencích (9.5 – 2.6) pak přinese osvěžení do našeho milostného života, potřebu otevřít se novým setkání, seznámením… Obzvláště zajímavé budou z tohoto hlediska dny od 16. do 22.5, kdy trigon Venuše se Saturnem ve Vodnáři a spojení Venuše se vzestupným uzlem v Blížencích napomohou svobodnějšímu přístupu k lásce, projasnění a vyjádření, vyslovení svých emocionálních potřeb, pocitů, přání…Trigon Venuše se Saturnem nastane přesně 20.5 ve 3.28 a konjunkce Venuše se vzestupným uzlem 17.5 ve 22.38.

Přeji šťastnou cestu tímto poněkud „třaskavějším“ územím a obdobím a přese všechno nádherné jarní prožitky!

Vaše věrná astrologyně
Alita Zaurak
www.alitazaurak.cz

DUBEN V KOSTCE

Následující nov 12. dubna se Sluncem a Lunou v Beranu budou mít oporu v Marsu v Blížencích a Jupiteru ve Vodnáři. Ten aspekt nás zásadním způsobem rozhýbe. Mars v trigonu s Jupiterem ve vzdušných znameních nám otevřou svět. Bude samozřejmě nutné se vypořádat s komplikacemi Pluta v Kozorohu, to bude v kvadratuře k postavení Luny a Slunce a bude představovat nějaké dosud platné podmínky a pravidla, kterým bude nutné cosi ještě obětovat.

Přijde 27. dubna úplněk ve Štíru a na ten se hvězdy dívají velmi rozpačitě. Slunce s Lunou budou v kvadratuře se Saturnem ve Vodnáři. Tady nám hvězdy napovídají, že společenská kontrola se nějakým způsobem projeví a podváže náš osobní růst, spokojenost a potřebu pracovat na budoucnosti. Zdá se, že bude třeba něco obětovat. My osobně a kolektivně ale budeme natolik silní, že bychom se měli pokusit o nějaký pro nás vhodný druh dohody a trochu (nebo více) smlouvat. Aspekty ukazují i na to, že se vyplatí semknout, stabilizovat a chovat suverénně (však sami těmi suverény ve skutečnosti dávno jsme).

Kromě velkých aspektů jako jsou novy a úplňky se setkáme i s řadou dílčích ukazatelů, které budou lemovat naši cestu a ukazovat směr. Po celý měsíc se bude uvolňovat kvadratura Uranu v Býku se Saturnem ve Vodnáři, do našich horoskopů, protože se jedná o společenské planety, se bude promítat rozporem mezi našimi jistotami a nejistým společenským působením na nás. Nedoporučuje se nic nového začínat, pokud nebudeme mít jasno v tom, jak budou naše akce přijaty.

3. 4. bude Slunce v příznivém aspektu s lunárními uzly a tak se naskytne šance na uskutečnění dlouhodobých plánů, třeba aspekt přispěje i k zjednodušení a zprůchodnění toho, co bylo dosud komplikované,

9. 4. bude den idealistů a snílků, nadšenců a těch, co bojují za svatá práva, Mars v kvadrátu s Neptunem ukáží, kde je hranice mezi představou o tom, co děláme a tím, co skutečně vytváříme ve světě kolem sebe,

12. 4. to bude trochu komplikované, Venuše v kvadrátu s Plutem ukáže na to, kudy dál nejít (a snad i na to, kudy jít dál), prostřednictvím nespokojenosti uvidíme na svá témata, na to, kde něco vehementně prosazujeme a kde taková aktivita už asi není účinná,

16. 4. to bude docela těžké, Slunce bude v kvadratuře s Plutem a tak se setkáme nejen se svými běsy, ale také s tím, co musíme překonat, ať se nám to líbí nebo ne,

17. 4. bude Merkur v kvadratuře s Plutem a na tento den si tak raději neplánujme cesty a ani nic složitého k domlouvání, rovněž bychom neměli dát dost prostoru pomluvám a pokusům k mocenskému ovládnutí, naopak můžeme využít trigon Marse a Jupiteru a bez okolků se pustit do přímé akce,

25. 4. bude Merkur v kvadratuře se Saturnem a tak bude nutno asi několikrát se pokusit něco vysvětlit či obhájit, ten samý den bude i Venuše v kvadratuře se Saturnem a tak se ukáže, co nezralého v nás je a kde je potřeba se počit nebo dospět, ten, kdo má rád oslavy Dne čarodejnic, tomu se bude líbit konjunkce Slunce s Uranem

30. dubna, ten den se dají očekávat výrazné a překvapivé události, proto i my bychom se měli pokusit někoho překvapit!

V souhrnu aspekty působí optimisticky. Uvidíme ale, z jaké hloubky se budeme škrábat na povrch a jakými traumaty budeme zatíženi. Aspekty budou podporovat odvážné a ty, kteří se nebojí komunikovat. Po lednu a únoru se zdá, že dostaneme více prostoru pro pohyb a vlastní realizaci. Věřím, že data, která jsou před námi, nejsou jen vizí, k níž bychom se měli upínat, ale body, jež nás posunou na základě podpory planet k novým životním metám.

Ondřej Habr

BŘEZEN V KOSTCE

První část března patří ještě k zimě a jejím tématům. Poslední zimní měsíc je již přechodový a přivádí nás do jara. Slunce je v tomto období ve znamení Ryb. Ve vlastních životních tématech jdeme hodně do hloubky a do nitra. Hledáme často na pozadí běžného dění sebe sama a smysl vlastní existence. Je tu i klíč k motivům pro naše zásadní činnosti. Přichází tak čas čištění a pročišťování v oblasti těla i ducha. A také ideální čas na dovolenou.

Během března a dubna proběhne několik zajímavých klíčových momentů, ve kterých se bude lámat chléb. Určitě nás zaujme úplněk 28. 3. a novoluní 13. 3. Podívejme se na to, zda se nám bude ukazovat lepší budoucnost než v podobných postaveních Slunce a Luny v předchozích dvou měsících.

Novy jsou většinou momenty, ve kterých lze ukončovat (a také se sama od sebe ukončují) některá osobní témata a rovněž se v nich dá začít cosi nového. Úplňky jsou naopak chvíle, ve kterých se zviditelní to, co bylo trendem, to, co bylo skryto a ukáží nebo napoví se nám další indicie k posunu na naší životní cestě.

Tedy 13. března se sejde Slunce s Lunou s Venuší a Neptunem. Tady čekejme na prahu jara zásadní životní zlom. Dovolím si predikovat na celospolečenské úrovni jednoznačnou změnu v přístupu k aktuální koronavirové kauze. Na rovině osobní pak lze spatřit restart osobních témat. Začneme fungovat o dost jinak. samozřejmě bude to chvíli trvat, než se globální tranzity propojí s naším horoskopem. Nicméně tady čekejme impulz. Z konjunkce planet v Rybách s Plutem v Kozorohu čekám, že to silné a zdravé v nás zvítězí nad pochybnostmi a nejasností v životě. Uvědomíme si, že už nelze dál žít v nejistotě a podnikneme podle toho příslušné kroky. nebudou jednoduché, ale zdravá a přirozená touha po jednoznačnosti a stabilitě se postupně prosadí. I kdyby to trvalo měsíc.

Následovat bude úplněk 28. března. Až mě překvapuje, jak příznivý to může být okamžik. Snad jako bychom si kompenzovali ten blbý čas v lednu a únoru. Slunce v konjunkci s Chirónem a velký vzdušný trigon Luna – Saturn – Mars (v konjunkci se severním uzlem) nejspíš nastartují nové aktivity a asi bude v tu dobu dost jedno, na jakém stupni bude rozvolnění limitované úřady. Ať tak nebo tak, bude se jednat o vyléčení traumat, dostaneme příležitost se zahojit (vliv Chirónu v konjunkci se Sluncem). V konjunkci se Sluncem bude ale i Venuše a tak se dá opravdu čekat razantní a silné (bude to probíhat v Beranu) prosazování vlastních hodnot.

Kromě velkých aspektů jako jsou novy a úplňky se setkáme i s řadou dílčích ukazatelů, které budou lemovat naši cestu a ukazovat směr. Po celý březen bude Uran v Býku držet kvadraturu se Saturnem ve Vodnáři aspekt vyvrcholil v předchozím měsíci a znovu se vrátí ve druhé polovině roku. Symbolizuje konflikt mezi starým a novým, mezi zásadami a svobodou, mezi evolucí a revolucí. Do našich horoskopů, protože se jedná o společenské, kolektivní planety, se bude promítat rozporem mezi našimi jistotami a nejistým společenským působením na nás. Nedoporučuje se nic nového začínat pokud nebudeme mít jasno v tom, jak budou naše akce přijaty.

1. 3. bude Merkur v kvadratuře s Lilith v Býku a tak nebude zcela jasné, co cheme, budeme též těžko argumentovat, 5. 3. bude Slunce v kvadratuře s lunárními uzly, bude nutné překonat podvědomé reakce v chování, bude nutné se přesunout, přemístit, změnit prostředí nebo náhled na věci. 11. 3. se sejde Slunce s Neptunem, což způsobí chaos a zmatek, ale také rozpuštění dosavadních představ o tom, jak bychom se měli realizovat (konec iluzí). Zároveň bychom si den měli vyhradit sami pro sebe a vlastní plány. 16. 3. bude Slunce v sextilu s s Plutem, což by mělo přinést velkou oporu pro to, co potřebujeme uskutečnit, 22. 3. nám napomohou podmínky, Mars bude v trigonu se Saturnem a tak bude vhodné se pustit do něčeho komplikovaného, půjde vyžádat si radu a podporu, 28. 3. bude Mars na severním uzlu a pro nás šance začít něco, co jsme delší dobu odkládali a co je v souladu s našimi osobními procesy, 31. 3. sextil Slunce se Saturnem přináší jistoty a pravidla, která dovedeme dobře nastavit.

V souhrnu březnové aspekty působí optimisticky. Uvidíme ale z jaké hloubky se budeme škrábat na povrch a jakými traumaty budeme zatíženi. Aspekty budou podporovat odvážné a ty, kteří se nebojí komunikovat. Po lednu a únoru se zdá, že dostaneme více prostoru pro pohyb a vlastní realizaci. Věřím, že data, která jsou před námi, nejsou jen vizí, k níž bychom se měli upínat, ale body, jež nás posunou na základě podpory planet k novým životním metám.

Ondřej Habr