Archív

Horoskop na obdobie 17. 9. – 23. 9. 2018

Ze ztráty udělat zisk 

Slunce v konjunkci s Merkurem v Panně do 22. 9. ukazuje na silný vliv analýzy a schopnosti vidět střízlivě a zároveň kriticky okolnosti života. Schopnost rychlého úsudku, potřeby komunikace a diskuze. Snadno se nám budou vyjadřovat myšlenky a postoje. Využijte tento týden možnosti k otevřené komunikaci, protože konjunkce se každým dnem přibližuje do disharmonického aspektu se Saturnem. Jakmile přestoupí Slunce a Merkur do Vah, tak ze strachu se možnost otevřené komunikace zablokuje. Nebo spíše budete muset v sobě aktivovat hodně odvahy, abyste svůj strach překročili. Panna je schopna vidět velmi nepatrné detaily a pokud jste schopni konstruktivnosti, můžete odhalit zajímavé poznání v sobě či souvislostí, které jste do této doby nebyli schopni vidět.

Stále působí aspekty z minulého týdne. Sice se Velký kříž posunem Venuše zrušil, ale stále působí disharmonické aspekty Venuše – Mars a Mars – Uran. Stálé napětí se v tomto týdnu ještě zintenzivní přiblížením Marse k Černé luně a vyvrcholí v dalších dvou týdnech.

Mars vytváří konjunkci s Mínusový uzlem. Mínusový uzel symbolizuje energii, která z pohledu zemského přichází z minulosti. Z pohledu vesmíru, se ale vše děje v jednom okamžiku. Je to tedy energie, kterou člověk může čerpat z minulých zkušeností. Pokud se nepoučil, bude se zde objevovat únik energie a plýtvání. Navracení se do minulosti. Je potřeba si dávat pozor na Vodnářskou energii Marse, která by se mohla honit za ideou z minulosti, chtít opakovat něco, co se již stalo. Je potřeba si ale uvědomit, že je to příběh a nelze se vrátit. Znamenalo by to opakovat, co jste již jednou prošli. Objeví se ztráty – přes hmotu, tělo, pocity, iluze. A pochopení. To, na čem jsme tak moc lpěli, chtěli získat, naplnit své představy a očekávání, že to nás vehnalo do slepé uličky. Chyceni chtěním, jsme tomu věnovali tolik energie, že se nám to teď zviditelňuje přes ztráty, a to i ve hmotě. Špatná investice. Jsme na konci ulice a zjišťujeme, že je to slepá ulice. Naše idea, chtění, očekávání, způsob chování, směřování se ukazuje jako plané. Proč? Protože na začátku byla nevědomá vypočítavost, chtění získat něco zvenku. Vychází to z programu, z hry, nevědomého chování, které chtělo zaplnit prázdné místo zvenku. To, co jsme udělali nebylo z lásky, ale ze strachu. A nyní vlastně získáváme dar, i když ve hmotě a energeticky pocítíme ztrátu. Dostáváme DAR zkušenosti a poznání. DAR ODHALENÍ.

Představte si, že někdo, na kom vám záleží, potřebuje pomoci. Vy mu pomůžete tak, jak on potřebuje. Jenže se to obrátí proti vám, vaše pomoc je „zneužita“. Proč? Protože vaše pomoc vycházela z touhy, aby vás druhý miloval, respektoval, vážil si vás, uznal, ocenil, abyste nebyli sami…. Nevycházela z lásky, vycházela ze strachu. „Druhý mě nebude milovat takového, jaký jsem, já si tu lásku musím zasloužit.“ Touha po zisku. Když se na to vše budete dívat, že získáváte důležitou zkušenost, poznání, můžete zmírnit pocit ztráty.

Ženám se může objevit nějaký muž z minulosti. Opatrně na návraty, protože minulost může být zidealizovaná. Jedna z možností je, že se připomíná jen proto, aby si žena uvědomila, co k muži cítí. Pokud je tam stále láska a není odžitá, přiznaná, tak se jednou muž vrátí znova, v tomto nebo dalším životě. ;-). Pokud ženy cítíte lásku-touhu být s nějakým mužem a dokážete ji rozpustit, nemusíte se do vztahu s ním vracet.

Druhá strana Marse ve Vodnáři je nechtít se zamotat a polapit životem, prožitkem, emocemi. Hlavně zůstat nezávislí. Člověk pak působí nezúčastněně, chladně, neosobně až arogantně, ale přitom za tím vším jsou potlačené emoce. Strach přiznat své emoce, aby člověk nebyl za špatného, selhávajícího a bezcenného.

Vzhledem k tomu, že Mars je mužská energie, zviditelňuje se to přes příběhy mužů.

Je potřeba umět využít svou sílu, být ve své síle. Jsme vedeni k přijímání se takoví, jací jsme. Být v této chvíli tím, čím jsem. Plně být zodpovědný za sebe, za svá rozhodnutí, za svá slova, za své činy. Být si vědom sám sebe v plnosti přijmutí svého příběhu.

K tomu přispívá i opozice Slunce a Merkura s Chironem 20. – 25. 9. Zviditelňování bolesti vlastního Já, vědomí sebe sama. Nalezení příčiny bolesti, zranění, aby mohlo dojít k vyléčení přes pochopení a přijetí sebe sama.

Podzimní rovnodennost nastává 23. 9. v 3: 55 hodin, Slunce vstupuje do znamení Vah – rovnováha, harmonie. Od já směřujeme k ty. Nebezpečím je, že se v druhém ztratíme. Tématem Vah je rovnováha mezi zavděčováním se a lhostejností.

Procházíme dobou plnou nejistot a změn.

Neznáme celý svůj příběh a možná ztráta je vyrovnání. Pokud nemusíte již „splácet“ a přesto jste o něco přišli, důvěřujte, že ve správný čas vám to bude navráceno i s úroky. Vesmírný zákon je spravedlivý, i přestože u lidských zákonů to ne tak vždy vypadá. Hluboké pochopení univerzálního zákona vám pomůže udržet v sobě důvěru, naději a klid. Dokážete se dívat na svůj život jako na příběh. Spojení s univerzálními zákony vám pomáhá zůstat si vědom své božské podstaty a příběh se stává lehčím.

Ať láska a důvěra panují ve vaší mysli a srdci. S láskou Petra Nel.

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – http://www.astrologiepetranel.cz

Reklamy

Horoskop na obdobie 11. 9. – 16. 9. 2018

Vůle a představivost

Slunce v harmonii s Plutem a Jupiterem ukazuje na týden pod vládou růstu, expanze, vývoje a zmoudření. Planeta štěstěny Jupiter podporuje příznivé okolnosti k možnosti se posunout. Důvěra a víra je základním prvkem projevení štěstěny a požehnaných okolností. Pokud nevěříte, nemůžete si všimnout pozitivních podmínek. Pluto ve spojení se Sluncem nabízí být v souladu s osudem. Ne vůle má, ale vůle Tvá se staň, Pane. Když jste v souladu se svým osudem, jste v důvěře, beze strachu, ve spojení se svým vyšším já. A vaše vyšší já je spojeno s božským vědomím, které vás vede a ochraňuje. Tvoří vše pro vaše dobro a váš vývoj.

Silné novoluní, které nastalo 9. 9. po 20. hodině, ukázalo pravou podstatu věcí. Je zbytečné nad tím spekulovat a analyzovat, je potřeba jen přijmout věci takové jaké jsou. Být tady a teď, tím můžete být pravdiví, autentičtí, svobodní, protože reagujete na přítomnost. Jen tak vaše reakce může být pravdivá, ať už je pozitivní či negativní, což hodnotí pouze mysl. Žádná emoce není špatná.

Toto je téma zářijového novoluní až k novému novoluní, které nastane 9. 10. 2018.

V době novoluní již působil Velký kříž, kdy Venuše přestoupila do Štíra. Můžete si to představit jako čtverec, který má čtyři hroty, základnu pyramidy. Velký kříž je složený z planet Venuše, Uran, Mars a Karmických bodů.

Celá konfigurace ukazuje, že se můžete dostat do situace, kde jste postaveni před hotovou věc. Je to situace, které se nemůžete vyhnout, nelze ji obejít, odložit ji na jindy, ale musíte jí projít, odžít, zažít. Především záleží, s jakou reakcí tu situaci projdete a jaký výstup uděláte. K jakému pochopení dojdete.

Čeho se to týká? Kvadratura mezi Marsem a Venuší je disharmonický aspekt mezi mužským a ženským principem, který je základem celého stvoření Světa. Tyto dva principy jsou základem všeho. I v nás jsou oba dva principy. Jeden je projevený a druhý neprojevený. Nejvíce se tato kvadratura, tento rozpor projeví ve vztazích mezi mužem a ženou.

Další disharmonické aspekty jsou od Urana, což znamená změnu, prozření, ale i nebezpečí zbrklých rozhodnutí. A karmické uzly ukazují, že je to zásadní a zlomová doba pro budoucnost, pro to, co budeme žít ve vztazích. Každý se dostane do nějaké situace podle toho, jak žije vztah a lásku jako takovou. Na čem své vztahy staví. Pokud je základ dobrý a vychází ze skutečné lásky, tak vztah projde potřebným oživením a toto vše ustojí. Pokud základem lásky je klam a iluze, tak vše bude rozbořeno. Situace mohou být velmi různé. Pokud je například člověk závislý na něčí lásce, tak prohlédne svou závislost a odpoutá se.

Venuše ve Štíru odhalí ryzost neboli hloubku citu, lásky či povrchnost. Mars je během září v konjunkci s Mínusovým uzlem (karmický bod) a Černou lunou. Mužský princip, vůle, rozhodnost, vykonavatel, ego, agrese, hněv, si projde osudovou dobou, kde hrozí nebezpečí udělat osudovou chybu. Mars vstupuje 11. 9. do Vodnáře a zůstane tam do 15. 11. Během září má mužský princip najít nový způsob svého projevu. Pokud zůstane jen v hlavě bez prožití srdcem, bude mužský princip bojovat, dokazovat, ničit a sobecky prosazovat své. Nestane se ochráncem, rytířem, který umí ovládat a plně využívat svou sílu. Být ve své síle a pevnosti srdce, odvahy a odhodlání nalézt to vyšší. Mystici to nazývají „vzít Býka za rohy.“ K tomu je potřeba znát svou sílu a schopnost ovládat svou představivost.

Jak se to dělá? Muži mají „problém“ ovládat svou představivost, ženy mají „problém“ se svou vůlí. Jak umět zacházet se svou představivostí a svou vůlí, které jsou dvěma základními principy vědomého tvoření? Protože pokud neumím tyto dva principy používat, tak ani nevím, co si ve svém životě tvořím. (Více se tímto zabývá seminář Alchymie života, který se koná 13. – 15. 10. 2018,  https://www.astrologiepetranel.cz/akce/alchymie-zivota-2/.) A právě téma vůle, směřování bude ústředním tématem v září. Nejvíce se bude zviditelňovat přes muže. Kam muž směřuje? Čím je veden? Umí ovládat svou představivost, aby ho nevláčela sem tam? Umí mužský princip propojit svou vůli s Božským vědomím? Jak se to dělá a jak se to pozná? Kolektivně nás čeká doba nejistot a zbrklých reakcí, což ukazuje Mars v kvadratuře s Uranem. Zbrklost, podrážděnost, zvýšený stres a napětí, zkratovitost. Zrychlení času a událostí.  Technické poruchy, větší počet nehod a kolabování sítí.

Mars je v kvadratuře s Uranem do 7. 10. a v kvadratuře s Venuší do 21. 10. Venuše je v opozici s Uranem do 23. 9. V tomto období ženy silně reagují na muže, jsou velmi emotivní a poukazují na nespokojenost. Pokud se žena váže pouze na muže a spoléhá jen na něho, o to horší dopady to bude mít. Ženy jsou vedeny k tomu, aby byla pravdivé a nepotlačovaly své emoce. Často si ženy stěžují, že muži je milují jen, když jsou v pohodě. Když projeví nespokojenost, tak muži je odmítají nebo i zdrhají. Jen opravdový muž dokáže obejmout a milovat emotivní ženu, i když v té chvíli působí velmi nebezpečně. Když muž je ve své síle, nechá ženu, aby projevila své emoce, která to velmi často dělá i za potlačené emoce muže. Žena je Luna a muž Slunce, Luna – žena odráží Světlo či tmu Slunce – muže. Když se žena miluje s mužem, on ji odevzdává vše – vědomé i nevědomé, potlačené i projevené energie a žena to skrze sebe transformuje. Pokud je ve vztahu láska, je pro ženu snadnější vyrovnat se se všemi přijímanými energiemi. Ale toto téma je na další seminář Lásky a sexuality :-) . V tomto čase ženy mají náročnější dobu na zpracovávání jak svých emocí, tak i partnera. Kde to je na hraně únosnosti, tak tam přijdou rozchody.

Venuše v kvadratuře na Černou lunu 12. – 24. 9. ukazuje na odmítání – závislost. Je to karmické vyrovnání pro ženský princip, ženy, emoce, lásku. Ženský princip vstoupí do „podsvětí“, aby tam odhalil své city, svou hloubku, svá zranění, svá požehnání. Černá luna ve Vodnáři vede k uvědomění si a osvobození, ale disharmonický aspekt může vyvolat napěťovou situaci, která se objeví z ničeho nic. To může ženský princip zranit, ublížit, pokud tam není láska k sobě. Jakákoliv potřeba či chtění, závislost, bude zviditelněna. Jedinou lásku, kterou máme, je ta naše vlastní. Pokud naši lásku spojujeme s něčím nízkým, tak vždy přijde zklamání, rozčarování a ztráty. Pokud svou láskou spojujeme s božským, jsme obdarováni a požehnáni. Láska má několik úrovní a také ona je prožívána dle našeho vědomí.

Venuše je v kvadratuře na Karmické uzly do 23. 9. – aby naše mysl byla propojena se srdcem, tak můžeme vnímat harmonii lásky.

Toto všechno jsou čtyři body základu pyramidy. Když jsme na okraji jednoho, tak jsme pod velkým tlakem. Když se dostaneme do středu, na špičku pyramidy, jsme v nadhledu a vidíme celý program, vidíme hru Matrixu.

Do toho všeho se přidá Merkur, který vytvoří konjunkci se Sluncem. Merkur je v Alchymii symbolem pro plod – pochopení, spojení vůle a představivosti. Jaký z něčeho máme výsledek, je podle pochopení, co v tom vidíme. Bude tedy vůbec mysl schopna zpracovat všechny impulzy a vnímání tohoto období?

Mysl bude zastřena. Merkur je v opozici na Neptuna 12. – 15. 9., objeví se zapomínání a omyly, než vytvoří harmonický aspekt s Plutem 14. -18. 9., což je síla myšlenky a projevení. Tady můžeme dojít k důležitému prozření, které povede ke změně postojů.

Nevažte se na lidskou lásku, která je pomíjivá a velmi nestálá, protože je spojena s projekcemi. Pamatujte, že máte v sobě Chrám lásky, kde je ukryto tajemství lásky. Tam panuje láska, tam se obracejte a spojujte se s láskou uvnitř sebe. Tak rozpustíte strach a budete vždy vycházet z lásky. Láska má krásné fluidum, přitahuje lásku. Když si zavřete oči a naladíte se na svůj Chrám lásky a řeknete na hlas „Miluji, miluji vás, miluji Tě živote, miluji vás světelné bytosti“, vaše buňky se začnou tetelit, začne se rozlévat příjemný pocit po celém těle, začne se harmonizovat celé vaše tělo, duše, mysl a Duch přebírá „velení“.

Přeji s láskou prožitý týden, s láskou Petra Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na obdobie 3. 9. – 10. 9. 2018

Časová smyčka

Procházíme velmi hektickou dobou, která je vytočená na maximální obrátky a má tak odstředivou silou zbavit od všeho nepodstatného a nepotřebného. Kvadratura s Černou lunou ukazuje na „přecvaknutí“, tedy schopnost z ničeho nic změnit svou reakci. Právě pod tlakem otevíráme své rezervní sily, které jsme schopni využít. Přesto napětí, které má největší dopad na nervový systém přináší podrážděnost, vyčerpanost, nespavost a sklon ke kolapsu. K tomu se pojí projevy emocí ega, arogance, odpojení se od pocitů, což vede k bezcitnosti, cynismu a ironii.

Do toho zesilující aspekt Marse v kvadratuře s Uranem ukazuje na zvýšenou aktivitu, spěch. Kam spěcháme a vlastně za čím?

Vnitřně jsme napnutí jako struna a snadno se stane, že praskne. A i když chceme odpočívat, ono to nejde. Jsme tak rozvibrovaní, že se nemůžeme dostat do klidu, do odpočinku. Nejde nám to, jen tak se pustit napětí. Je to stejné, jako byste se drželi elektrického drátu, který je pod proudem. Také se nemůžete pustit. Musí přijít někdo, kdo ten proud vypne, protože na to jsme krátcí, nebo vás praští přes ruce, aby vás odpojil. Přicházejí proto nečekané situace, překvapení a šoky, abyste byli „vyhozeni“ ze stereotypu a starých naučených zvyklostí. Teď a tady. Naučte se být jen v přítomnosti, jinak je to neúnosné.

Také mě chodilo velmi mnoho informací o následném týdnu, když jsem připravovala tento horoskop. Byla to velká záplava informací a vhledů. V kolektivním vědomí je rozbouřená hladina informací, díky novým impulzům z vyšších rovin. Přichází nová vlna energie, která tady na zemi ještě nebyla. Lidské vědomí, informační pole, tělo a emoce nemá žádnou zkušenost s touto novou energií. Může vám proto někdy připadat, že celému světu kolem sebe nerozumíte a nerozumíte ani sobě.

Černá luna je v konjunkci s Mínusovým uzlem a ukazuje na energie, která vede k tomu, abychom mohli projít branou. Co jsem viděla, popíši obrazně. Minulost, která nás nějakým způsobem drží, se zopakuje, nastane podobná situace. Vy v té chvíli máte udělat jinou reakci než dříve a tím se osvobodíte od své minulosti. Dojde k nějakému pochopení, prozření, o co jde. Je tady potřeba být v bdělosti, protože se můžeme zachovat stejně a tím v držení minulosti zůstaneme. Přirovnám to k technice regresní terapie, kde stále jedno trauma procházíte znova a znova do kola, až to vaše ego přestane bavit a emočně přecvakne do jiného postoje. Hezky je to zviditelněné ve filmu Doctor Strange.

Může se objevit stará bolest, zranění, člověk, místo, kde je potřeby něco přepsat. Lidé, kteří mají otevřené vědomí, mohou prožívat nový stav vědomí, který prochází přes pocit prázdnoty – nic. Ta může být až děsivá, ale v prázdnotě – v nic se vše zrozuje a vše obsahuje. A právě tato energie se dotýká lidského vědomí. Možnost dotknout se stavu nic – absolutního klidu, který odpojí rozvířený chaos kolem vás. Dostanete se do centra, středu víru, kde panuje absolutní klid. Pak situace, a i sebe vidíte jasně. Pozorujete manifestaci nekonečných možností božství v lidském projevení.

Ano, teď si řeknete: „Jak to poznám, co mám udělat? Vždyť si nepamatuji, co bylo v minulých životech, v dětství, co mám v podvědomí.“

Není potřeba vědět a je možno se dopředu na to připravit. Požádejte, aby v dané pro vás důležité a zlomové chvíli, která přijde, jste byli ve spojení s jemnohmotným Bílým Mistrem, který vás touto situací provede. Představte si, jak vnímáte a cítíte skrze své tělo, intuici, emoce vedení Bílého Mistra. Odevzdejte se jeho Moudrosti.

Svět Bílých Mistrů nad námi bdí a pomáhá, aby lidstvo došlo k pochopení, prozření a k naplnění svého poslání. Lze s nimi navázat kontakt. Pak nechte s důvěrou život běžet.

Slunce, které je v opozici s Neptunem do 13. 9., je odraz potřeby odevzdat se a při „nevím“, jen důvěřovat. Harmonický aspekt od Jupitera 2. – 20. 9. přináší naději, optimismus a štěstí. Jsme pod ochranou a vše, co se děje, vede k vývoji. Štěstěna stojí při nás. Slunce v harmonii na Pluta 3. – 19. 9. ukazuje na projevení transformační síly, odvahy, silné vůle a projevení síly svého Ducha. Být v souladu s osudem a s Bohem.

Merkur – mysl vytváří velký trigon s Uranem a Saturnem. Jak Merkur přejde 6. 9. do znamení Panny, zesílí tento trigon a přinese nové pochopení, moudrost. Jsme silně spojeni se zemitou energií, která pomáhá uzemnit, aby bylo snáze usazeno do hmoty a těla. Můžeme mít prožitek jasnosti! Je důležité, aby lidé praktikovali. Použili své poznání, uvědomění do každodennosti. Vědět prostě nestačí! Žij to!

Je zde krásný potenciál k otevření nových cest. Opusťte hodnocení, co máte či nemáte, co je nebo není spravedlivé, jestli je někdo dobrý či zlí, vědomý či nevědomý. Dejte se do služby životu, ať skrze vás je projevené božství. A možná prvním krokem je se rozhodnout, konat a jednat stejně jako božství.

9. 9. ve 20: 01 hodin nastává novoluní v Panně na sabiánském symbolu: „Tabulka Ouija“. Klíčová myšlenka: Schopnost kontaktovat hlubší, nepřístupná místa nevědomé psyché a vnímavost vůči okultním náznakům a znamením. Jedná se o symbol, který předznamenává stav přechodu, který klade důraz na pasivní otevření se neznámému a novému. Rozpoznat, vnímat a následovat vnitřní vedení.

Novoluní je posíleno harmonickým aspektem Jupitera a Pluta v opozici na Neptuna. Mocné a velmi požehnané novoluní k prožitku nového prožívání sebe sama a uvědomění si svých plodů života. Obrazec horoskopu vypadá jako diamant.

Vystoupení z domněnek a prožití srdcem kým skutečně jsem v tomto světě. Jsem a nejsem z tohoto světa. Vzestupný uzel ve Lvu ukazuje, že je velmi důležité prožití srdcem, jít cestou lásky. Je třeba aktivovat v sobě srdečnost, šlechetnost a prožít pozemské bytí v radosti a síle tvoření.

S Láskou, Petra Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

ZÁŘÍ V KOSTCE

Září bude mobilizující, aktivizující. Aspekty budou obecně lehké, nicméně bude dobré se moc neodchylovat od jejich doporučení.

Planety nám svými pohyby po obloze naznačují, co se paralelně děje dole mezi námi. Sledujeme-li jejich pozice a vzájemná propojení, můžeme odvodit, které procesy budou probíhat na Zemi, mezi námi i uvnitř nás.

Začátkem září se Sluncem v Panně se vracíme zpět. Dost nás rozptyloval Rak i Lev, znamení vrcholícího léta, kdy podmínky vnější i vnitřní směrovaly k aktivnímu prožívání života na základě potřeb a zájmů. Byla to oslava i prověrka života, nakolik se máme rádi a nakolik to umíme dát pořádně najevo.

Panna tedy provádí úklid po oslavách, návrat k sobě. Ale také, protože je posledním letním znamením, tak i přípravu na podzim v podobě rovnání, čištění a zpracování všeho co jsme byli prožili.

Září hned přichází s příznivým trigonem Saturnu v Kozorohu a Uranu ve znamení Býka. Je tu šance mnohé na sobě a v sobě změnit k lepšímu, progresivnějšímu, novějšímu, lépe se hodícímu do současné doby. Nejedná se o překotné odhazování nepotřebných balastů, ale o náhradu, generační výměnu.

7. září se Saturn v Kozorohu po několika měsících retrográdního pohybu otáčí a vydává se na přímou cestu. Věřme, že jsme porozuměli tomu, co se po nás aktuálně v životě chce. Od dubnového otočení do retrogradity k tomu bylo dost času. Opět začínají platit pravidla, znovu rozumíme zákonům i zákonitostem, zase máme šanci pomalu a evolučně rozvíjet a postupovat vpřed po vytčených cestách.

Současně se staví do opozice Slunce v Panně a Neptun v Rybách. Je tu čas vyjasnit si na konkrétních případech osobní, ale hlavně skupinové motivace a poněkud se zamyslet na funkčností pravidel ve společnosti.

Rovněž jižní uzel ve Vodnáři je v konjunkci s Lilit. Dá se tedy čekat, že celá zkouška neproběhne jen na akademické rovině, ale pravděpodobně jako důsledek porušení některých nejspíš nepsaných úmluv nebo hodnot zvláště výrazným způsobem.

11. září přichází s trigonem Slunce v Panně a Pluta v Kozorohu. Tady jde o silný a zřejmě i konstruktivní podnět, kdy se spojí mohutné síly k realizaci prospěšných projektů. Pravděpodobně bude šance vyjasnit postoje a postupy, které v životě momentálně zastáváme a používáme.

Tentýž den se Mars po několika týdnech vrací zpátky do Vodnáře, znamení, ze kterého vycouval do Kozoroha. Děje se tam nejspíš proto, aby nás dovedl k doplnění některých záležitostí, k ujištění se, že jdeme po té cestě, kterou jsme chtěli jít a k nalezení konsenzu s plány ze začátku léta. Ty se konečně začnou uskutečňovat.

12. 9. vrcholí sextil mezi Jupiterem ve Štíru a Plutem v Kozorohu. Je to třetí v řadě setkání obou planet v tomto podporujícím aspektu. První proběhlo ještě na sklonku loňského roku, druhé na jaře. Jedná se tu o koncentraci na důležité úkoly, na to, co je třeba uskutečnit, na co je vhodné se tím pádem zaměřit, orientovat. Aspekt vede k tomu, abychom opustili neperspektivní témata. Doporučuje se přijmout realitu takovou, jaká je. Dávno ji známe, jen jsme si ji nepustili k sobě blíž.

O zhruba 10 dní později se Mars opět v konjunkci spojuje s jižním uzlem ve Vodnáři. V poslední době potřetí a naposledy. Právě proto, abychom si uvědomili vlastní postavení a z něj vyplývající možnosti. Jedinečnost existence a od ní odvozené potřeby, možnosti, ale také činnosti které konáme a aktivitu, kterou bychom měli v dostatečné míře projevovat. Uzavře se (Mars byl retrográdní téměř celé léto) delší období zkoušek, zkoumání a experimentování. Dál už nebudeme tolik váhat a půjdeme najisto. A protože se tak děje v kvadrátu s Uranem ve znamení Býka, čekejme malé i střední revoluce ve změně fungování, směřování. leccos nás dovede ke změně směru.

27. září vytváří Slunce trigon s Marsem. Je tu doba vzniku i zániku vztahů, svazků, propojení, dohod a smluv. Nefungující se vytrácí a nové spontánně a možná trochu překotně vzniká. O dva dny později je tu i trigon Slunce a Lilit ve Vodnáři. Tady očekávejme, že vše bude probíhat zcela spontánně a zakázané uvolnění se bude dít jako kompenzace všech tlaků a komplikujících pravidel aspektujících naše životy.

Revoluce a revolty proti stávajícímu stavu věcí pokračují! Mars se ve Vodnáři setkává s Lilit a všechny překvapí, jaké síly v nás dřímou a čeho jsme schopní. Zjistí se, jaké je pozadí zcela banálních situací. Zároveň čekejme inspiraci týkající se společenského dění. je třeba se osvobodit od nudných i nutných stereotypů.

Na první pohled snadné aspekty mohou zamíchat životy, zejména tam, kde si nejsme přesně jistit, co dělat. Naopak připraveným bude jako vždy Fortuna přát!

Ondřej Habr

Horoskop na obdobie 27. 8. – 2. 9. 2018

Přítomnost vychází z minulosti

Po hektickém čase plném zvratů a nejistot nám Slunce přešlo do znamení Panny a vytvořilo krásný trigon se Saturnem v Kozorohu a Uranem v Býku. Slunce v Panně má v sobě schopnost vidět detaily, které jiné znamení nevidí. Umí dobře rozlišit, co se má uskladnit, co je potřeba okamžitě zpracovat a co vyhodit. Panna je často popisována jako neplodná, ale opak je pravdou. Panna je plodnost, hojnost a zralost v té největší kvalitě. Panna je královnou noci, která se objeví ve správný čas na správném místě, aby mohla sklidit plody ve všech rovinách mysli, emocí, hmoty a ducha.

V podstatě záměru znamení Panny je udělat pořádek. Přichází proto doba úklidu, rozlišování a naplnění. Jak přejdeme do 9. měsíce, který je symbolem celistvosti, naplnění, završení – konce a počátku nového, je naplněno. Během září zjistíme, kde jsme v celistvosti, moudrosti a pravdě. Okolnosti nás vedou, že již nemůžeme dělat kompromisy a popírat svou jasnost, pravdu a přesvědčení. Dáme proto i přednost samotě před společností, která již s námi není v souladu.

Trigon Slunce, Saturna a Urana dává sílu být otevřený k novým možnostem, přichází intuice, vize a nové směry. Saturn dává trpělivost a střízlivost, vše moudrým a zralým způsobem prozkoumat. Vytváří se v nás nové struktury, které vycházejí ze staré zkušenosti, z poznání skrze odžité situace, ze kterých se máme poučit. Máme opustit to, co nás brzdí, strach, že se zopakuje něco nepříjemného, co jsme v minulosti odžili. To je potřeba jen pochopit, ale nenechat se tím uvěznit v minulosti.

Stávající vychází vždy z předešlého.

Dřívější zkušenost ovlivní vždy rozhodnutí v přítomnosti a toto rozhodnutí určuje budoucnost. Pokud rozumíme své minulosti a dopadu zkušeností na sebe, které nás utvářejí, tak tím si utváříme vědomě svou přítomnost a budoucnost. Víme, z čeho vycházíme a je nám jasné, co bude následovat, pokud bychom jednali jen instinktivně. Mysl, emoce, ego mají jasné zákonitosti reakcí na příčinu. Člověk tak jedná automaticky, aniž by si to uvědomil. Pokud člověk uvidí tyto zákonitosti, může reagovat vědomě. Kdo je nevyrovnaný se svou minulostí, nemůže být ani šťastný v přítomnosti, nemůže měnit svoji přítomnost. Je stále v kruhu příčiny a následku, který nepochopil. S vyrovnáním a pochopením minulosti, může nalézt nové struktury ve svém životě. To se týká jak jedince, tak celé společnosti.

V tomto týdnu nám okolnosti jsou nápomocny, abychom pochopili a smířili se se svou minulostí, poučili jsme se z ní a tím udělali rozhodnutí, které nám změní naši budoucnost.

V úterý 28. 8. přestává být Mars v Kozorohu retrográdní (zdánlivý zpětný chod) a do 10. 9. prochází tímto znamením, které přináší vytrvalost, houževnatost, cílevědomost a systematičnost. Retrogradita nás právě vracela do minulosti a některé situace jsme si museli prožít znovu již s jiným poznáním. Přehodnocení a nové vidění situace, ke kterému jste došli, může být tou zásadní změnou. Mars je symbolem mužského principu a vůle. Již jsem psala v minulých horoskopech o důležitosti retrogradity ve Vodnáři a Kozorohu pro vývoj vědomí člověka a kolektivního vědomí. Mužský princip nalézá novou cestu v uchopení své vůle v propojenosti s vyšším záměrem. U mužského principu dochází k léčení a zasvěcení do 22. 9.

Čím víc se blížíme k září, tím také více zesiluje kvadratura Marse s Uranem. Tou jsme si již prošli v květnu, následně v retrograditě v několika měsíčním působení v červenci a v srpnu a nyní do třetice v září. Možná se budete až divit, jak některé situace jsou stejné, jen vy je vnímáte jinak a vaše reakce jsou odlišné.

Ano, přijde zrychlení, napětí, neklid, nespavost, podrážděnost, stres, změny. Toto vše nás vede k přítomnosti a odhazování zbytečností z minulosti. Vede nás to k odvaze a rychlosti se rozhodnout, protože člověk vidí podstatu věci. Člověk již nemá sílu hrát nějaké hry, naplňovat něčí očekávání a přizpůsobovat se, jen aby byl přijímán či milován. Jsem takový, jaký jsem a buď mě tak přijímáš nebo ne, ale není čas si něco dokazovat. Zviditelní se nám, pokud máme nevyřešenou minulost, že nevidíme skutečnou realitu, ale jen projekci. Pokud je na vás dělána nějaká projekce, tak vy ucítíte, že ten druhý vás nevidí, jací skutečně jste, ale řeší si jen svůj vlastní obraz v mysli, který je utvořen nevyřešenými zkušenostmi. Jedinou cestou je být pravdivý, i když můžete druhého ztratit. Pokud vás ten druhý ve skutečnosti nevidí, vnímá jen projekci, nejde tedy vůbec o vás. Tento aspekt bývá velmi radikální a někdy zbrklý. Tak pozor, abyste si nepodřízli větev, na které sedíte. Velký trigon Slunce, Saturna a Urana v zemských znamení by měl být velmi dobrou podpůrnou energií, abyste byli ve střízlivosti a moudrosti. Pamatujte, že každý extrém se musí vyrovnat druhým protilehlým extrémem. Proto méně je někdy více.

Venuše ve Vahách v kvadratuře s Plutem ukazuje na přehodnocení hodnot, ale také snadného spadnutí do žárlivosti, majetnictví a lpění. Strach o lásku. Nebezpečím je, že ztratím sebe, abych neztratil lásku druhého. Ve vztazích se vynesou potlačené emoce. Ženy budou projevovat svou nespokojenost. Je dobré, aby ženy mluvily o tom, jak se cítí, co jim chybí, aby mluvily o svých pocitech. Bez manipulace a obviňování partnera.

Ženský princip ucítí, co je života schopné a co již v ženském principu zemřelo.

Jupiter v harmonii s Neptunem ukazuje na stálé působení léčivých snů, otevřenost našeho jemnohmotného vědomí, podvědomí a schopnosti propojovat se se svou vyšší bytostí (božskou přirozeností) v sobě. Lidské vědomí má v této době větší schopnost propojit se s vysokými vibracemi a prožívat „mystické prožitky“.

Jak jsem již psala, byla jsem v horách na posvátných místech, kde tekl horský léčivý pramen křišťálové vody. Nemohu vám dát ochutnat, ale krásné poselství, které je u tohoto pramene vám mohu předat.

„Matky a otcové,

služebníci a učitelé,

otevřete svá srdce dělat dobro,

buďte jako tento pramen.“

Přeji vám krásný a požehnaný týden, s láskou Petra Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Částečné zatmění Slunce – novoluní 11. 8. 2018 – Veronika Navrátilová

V sobotu 11. 8. 2018 nastane novoluní, které je zároveň částečným zatměním Slunce, na 18. stupni znamení Lva.Tím končí letní období tří zatmění.

Tento čas je pro mnohé z nás náročný, většina planet je retrográdních, Mars zůstává v kvadratuře na Uran velmi blízko naší Zemi. Převažuje jangová, mužská energie a hlavně ohnivý živel. Vždyť novoluní se odehrává ve Lvu, v kvadratuře na Jupiter, což posiluje ohnivý charakter.

Všichni tuto energii určitě vnímáte. Máme extrémní horké počasí, požáry u nás i ve světě, a zrovna tak to působí i uvnitř nás samých. Vzhledem k astrologickým konstelacím můžeme být častěji vychýleni z rovnováhy, iritováni, frustrováni, v nás nebo kolem sebe vnímáme zvýšené napětí a výbuchy hněvu, díky rozsáhlé retrograditě planet se věci nehýbou. Může docházet k náhlým událostem, které potřebují okamžité řešení, ale díky dovoleným musíme čekat, hledat alternativní a frustrující řešení.

Zatmění ve Lvu je energie hodně spalující a stravující, je potřeba ji v sobě nedusit, nepotlačit, ale pokud možno volně vypustit. A tam může být v těchto týdnech problém. Ve vědomém ovládnutí tohoto živlu. Pokud se sebou pracujete, měli byste se v těchto dnech snažit maximálně krotit a nahromaděnou energii pouštět rozumně, pomalu, vždy s upřímným motivem nezranit a neublížit, i když máme pocit, že nám druzí ubližují. Nenechte se zatáhnout do této hry naší mysli.

Ohnivý živel má za úkol spálit veškeré toxiny v naší mysli, vyplavuje je a my bychom je měli vědomě nahradit. Jakékoli hry ega, kdo zvítězí, jsou neléčivé a tvoří jen další nános toxicity. Mysleme na to. Pokud máte v sobě nenávist, zášť, časem nahromaděné problémy v individuálních oblastech, zatmění je vynese na povrch a bude vás s nimi konfrontovat. Akutnost a naléhavost postavit se i k vážnějším problémům správně a bez afektu je na pořadu příštích dní.

Měli bychom přestat uplatňovat ve svých životech oheň k výbuchům nekontrolované egoistické pýchy, kde vnímáme život jako jeviště se sebou samým v hlavní roli. Přestaňte lpět na své pravdě, je jen částí celé pravdy. Zkuste stále vyzařovat vřelost, která přitahuje jiné. Tak získáváte vy i druzí.

Lví novoluní uprostřed léta nás láká k nejrůznějším hrám a zábavám. Ty by se však měly přenést do našich celoročních aktivit, protože k celistvosti osobnosti musíme do života začlenit všechny potenciály zvěrokruhu. A Lev chce zábavu a radostnou aktivitu. Žijeme v době, kdy není čas na nic jiného, než na práci a povinnosti. Většina z nás, když slyší otázku: “Tak copak jsi dnes dělal/a?“ má hned v rukávu odpovědi, které dokazují, že jsme nemarnili svůj čas. Odrecitujeme seznam úkolů, které jsme splnili a zařídili, protože přiznat otevřeně, že jsme se celé odpoledne dívali na film nebo poslouchali oblíbenou hudbu je pro rodinu ve většině případů nepřijatelné. Navykli jsme si zábavu odepsat jako ztrátu času. A i takto potlačovaná „nedůležitá“ potřeba hrát si a bavit se musí zákonitě vyrazit na povrch nevhodným způsobem. Jednou je to nutkavé nakupování, podruhé nevěra a potřetí třeba syndrom vyhoření.

A když se lidé rozcházejí nebo na konci svého života vedou rozhovory se svými blízkými, mají pro ně největší váhu okamžiky, které společně trávili ve chvílích volna, v čase vyhraněném pro zábavu a radost. Nepřemýšlí, jak pracovali, uklízeli a dělali všední povinnosti. Přemýšlí o tom, jak brávali děti na výlety a podobné zážitky.

Abychom si mohli „něco dovolit“, často právě opomíjíme a zanedbáváme své blízké. Jsme přesvědčeni, že to děláme pro ně, ale oni nejvíc stojí o nás.

Proto nezapomeňte i ve zbytku roku na lví oheň, na prázdninové naladění. Zábava je jednou z prvních věcí, které se v životě naučíme už jako děti. Je naprosto přirozená. Je zdravým projevením znamení Lva. K tomu vyplavuje endorfiny, které se svým složením podobají morfinu a fungují jako přirozená analgetika. Cítíme se potom dobře.

Navíc lidé, kteří si málo hrají a berou se příliš vážně, jsou z velké většiny ve vleku ega a lpění na sobě samém.

Krásné a hlavně hravé novoluní, milí přátelé.

Zdroj: http://ctuhoroskopy.cz/

Lilith ve Vodnáři – Povýšená výjimečnost

Lilith opouští znamení Kozoroha a vstupuje do Vodnáře. Pokud se vám Lilith v Kozorohu zdála tvrdá a studená, ta vodnářská ji hravě strčí do kapsy! Chlad kamene vystřídá chlad ocelové břitvy, tvrdost srdce vrostlého do skály nahradí argumentační tvrdost intelektu používaného jako štít i jako meč. A není to plamenný meč archanděla Uriela, spíš světelný meč rytířů řádu Jedi.

Bude to znamenat pro Vodnáře něco nebo nic, ptají se Vodnáři? Ale no tak, přátelé, zapojte mozek a odpovězte si sami. Konec konců, velmi dobře znáte odpověď a nehrajte si na blbečky v naivní snaze vyškemrat si jalové uchlácholení. Samozřejmě, že to bude znamenat NĚCO, kdyby to znamenalo NIC, nemusím se namáhat a vy ztrácet čas s tímhle textem. Lilith se prožene Vodnářským sektorem našeho horoskopu a nebude se s námi párat. Témata podrobně probereme v následujících odstavcích, prostor, v němž se rozehrají, si najděte podle příslušného domu případně podle planet obsazených ve znamení Vodnáře.

A jestli se vám zdá tón tohoto článku arogantní a intelektově povýšený, máte dobrý postřeh. Navíc jste právě trefili hlavičkou o hřebík: toto je jeden ze základních rysů Lilith pro příštích devět měsíců!

Lilith ve Vodnáři operuje v mentálním prostoru a inteligenci si cení nade vše, tu svou samozřejmě nejvýš, a o vaší se přesvědčí jednoduchým testem během prvních pár vět společného rozhovoru. Pokud dokážete dostatečně rychle, bystře, vtipně a břitce odrážet míčky jejích nečekaných verbálních přihrávek, pokud vyberete prudký smeč s lehkostí a vyzývavým úsměvem, oplatí vám uznalým pokývnutím a můžete se bavit jako rovný s rovným. V opačném případě si neslyšně odfrkne a nadále se vámi bude mluvit formálně bezchybně, přesto však s neurčitým nádechem pohrdání. Ve vás pak poroste pocit, že jste tu za idiota, a v jejích očích tomu tak vskutku je. Neznám mnoho lidí, kteří by si v tomto pocitu libovali. Lilith ve Vodnáři nám dává pocit neomylnosti, povýšené přesvědčení o své absolutní a neměnné pravdě a dojem, že jsme byli povoláni zpřístupnit ji těm tupým davům kolem.

 

Lilith ve Vodnáři ráda prezentuje svou originalitu a nonkonformitu, pyšná a hrdá na to, že pro ni neexistují žádná tabu. A je to tak, neexistují! Roboti a kyborgové přece netrpí pocitem nedotknutelnosti libovolného tématu. Umělá inteligence je dokonalá, krystalicky čistá logika neposkvrněná emočními výkyvy, citovými zmatky, pokrevními vazbami, milostnými pouty, morálními dilematy, tělesnými vášněmi a vším tím ubohým člověčím balastem, stejně tak jako Lilith ve Vodnáři – jak prosté, milý Watsone! Ale ne, vy mě litujete? Je vidět, že jste vůbec nepochopil, o čem je řeč.

Lilith ve Vodnáři bojuje za svou nezávislost bez ohledu na cokoliv, co jí stojí v cestě. Pokud se cítíme svázáni ve svém projevu, omezeni ve svých touhách, připoutáni k povinnostem a ujařmeni situací, s vysokou pravděpodobností nám Lilith ve Vodnáři dodá energii rozbít všechny zdi, které nás drží v (pomyslném) vězení. Lilith nemá v okamžiku akutní ataky sebemenší náhled situace, kope kolem sebe hlava nehlava. Proto je dobré připravit se předem. Vězení si často neseme v hlavě, ve svých přesvědčeních. V záchvatu rebelie pak zdemolujeme svůj životní prostor, abychom vzápětí zjistili, že domnělí nepřátelé jsou pobiti, zdi padly a my stále necítíme onu vytouženou volnost. Než tedy pozurážíme a popliveme manžela, děti, šéfa, matku, sousedy, chlapy, kolegyně nebo kohokoliv jiného, kdo může za naši nesvobodu, zvažme, zda si náhodou své omezené soukromé peklo neděláme sami. A ano, máte pravdu, když Lilith chytne rapl, je tahle rada naprosto na prd!

Lilith ve Vodnáři potřebuje prezentovat svou jedinečnost a výjimečnost. Ona teda rozhodně nechápe, jak se s ní kdokoliv může srovnávat. Máme dvě ruce a dvě nohy, což je bohužel trestuhodný výsměch přírody, ale jinak ji s lidmi okolo nespojuje nic. Skutečnost, že ostatní jí nesahají ani po kotníky, je zřejmá na první dobrou, a musí, prostě musí ji vnímat i ti chudáci kolem. Lilith ve Vodnáři je bytostně předurčena k čemusi vyššímu, principiálnímu, abstraktnímu a bohužel se tu musí brodit vším tím ubohým lidským pachtěním a upoceným hmožděním, těmi přízemními vztahy, city, hádkami, slzami, křikem, potem, sexem a nedej bože láskou … fuj, to je k nežití!

To, co spojuje Lilith a znamení Vodnáře, je záliba v hraničních polohách, provokace, testování společenských pravidel a boření všech limitů. V době svého průchodu Vodnářem nás Lilith konfrontuje s nanejvýš extrémními, výstředními, utopickými, perverzními anebo (hodnoceno současnou úrovní kolektivního vědomí) až zvrhlými názory a návrhy řešení situací týkajících se otázek osobní svobody, lidských práv, rovnosti jedinců či skupin, společenského uspořádání, technologického pokroku, experimentální sexuality. Veškeré předložené důvody budou dokonale logické a racionálně nenapadnutelné, přesto nám zvednou tlak anebo žaludek a nenechají nás v klidu. Akorát si nebudeme jisti, zda se mám právě vnitřnosti sevřely fascinací nad přímočarou odvahou, argumentační brilancí a genialitou navrhovaného řešení nebo zkroutily odporem a úžasem k Lilithině schopnosti abstrahovat od čehokoliv krom intelektu, včetně tradice, etiky, sociálních zvyklostí, emocí, mravních a charakterových hodnot. Nejspíš obojím.

S Lilith ve Vodnáři nabudeme odvahy přijmout svou jinakost, vystoupit z davu, být černou ovcí nebo bílou vránou. To je skvělé. Zejména pokud jsme s tím dosud měli problém a brzdili se v projevu, umenšovali, umravňovali, srovnávali se do latě a snažili se zapadnout, být akceptovatelní a oblíbení, neprovokovat, nedrnkat na nervy, raději mlčet než dostat na budku nebo se stát terčem výsměchu. Tohle vše vezme v průběhu příštích devíti měsíců za své, ale mějme na paměti, že Lilith nám dodá kuráž, ale nezná správnou míru, velmi snadno přeletíme z jednoho extrému do druhého a v té rychlosti si nabijeme hubu o protější zeď. Lilith je sebedestruktivní psychopatka a naším úkolem je s její pomocí prolomit tradiční omezující bloky, ale udržet ji na uzdě, než nás s sebou strhne do propasti. Je dobré být sám sebou ve své originální individualitě, je tristní vyčnívat za každou cenu. Je úžasné vyvázat se ze svazujících okovů, je bolestné zničit přitom vše, na čem záleží.

A pro snazší představu toho, jak v minulosti úřadovala Lilith ve Vodnáři, zkuste si vzpomenout na události těchto časových úseků: říjen 2009 – červen 2010, prosinec 2000 – srpen 2001, únor 1992 – říjen 1992, a tak pořád pryč, po zhruba devítiletých cyklech hlouběji do minulostí … myslím, že při srovnání těchto etap snadno uvidíte obecný vzorec jejího působení ve vašem životě.

Zdroj: http://www.astropsychologie.cz/