Archív

ZPRÁVY Z NEBE: OBDOBÍ BÝKA

Po akčním období Berana jsme již v sobotu 20.4 mohli uvítat vstup Slunce do mnohem klidnějšího, zemitého, a spíše pasivního Býka. Zásadní a klíčové otázky již byly zodpovězeny, mnohé bylo rozhodnuto a vyřešeno a nyní začíná fáze intenzivního rozkvétání a otevírání se – především v oblasti tzv. srdečního lotosu neboli čtvrté čakry… Je to doba, kdy se stáváme přijímajícími, nasloucháme svým pocitům a ptáme se, co je pro nás opravdu příjemné a dobré. Naše pocity jsou jakýmsi navigačním systémem, ukazatelem směru – jak v práci, ve vztazích, obživě a dalších životních oblastech…

První astrologickou událostí tohoto přibližně třiceti denního období je spojení Slunce s Uranem, k němuž dochází přesně 23.4. V těchto dnech si můžeme velmi dobře uvědomit, co pro nás znamená svoboda – svoboda finanční, svoboda milostná, sexuální… a také co přesně máme změnit, abychom se cítili lépe. Naslouchejme, vnímejme, pozorujme a ptejme se, co nám dělá opravdu dobře, protože to můžeme vědět jen my sami!

Vládkyně Býka Venuše vstoupila již 21.4 do znamení Berana, kde je ve vyhnanství, ve stavu jistého potlačení. Proto v našem milostném a emocionálním životě mohou nastat momenty, kdy se budeme nuceni skutečně sami za sebe zeptat, jak nám je a sdělit jasně, co si skutečně přejeme dělat, jak žít… K tomu je potřeba vyvinout více vnitřního úsilí a dělat určitá rozhodnutí – opět na základě svých pocitů, jimiž jsme se bohužel během života částečně odnaučili naslouchat…

Skutečně hluboké prožitky sahající až kamsi do raného dětství může přinést spojení Venuše se “zraněným léčitelem Chironem” v pondělí 22.4. “Přijímám se, přijímám se, přijímám se” – tato léčivá “mantra” může hrát v určitých momentech, kdy se příliš vychylujeme z emocionální rovnováhy, pochybujeme o sobě, o druhých, zásadní roli…

Venuše se zdrží v Beranu až do 16.5. a ve dnech kolem 14.5 se ještě stihne vzájemně podpořit a pozdravit s Marsem v Blížencích neboť se dostanou do příznivého úhlu šedesát stupňů, jemuž v astrologii říkáme sextil neboli “pomoc na poslední chvíli”… Akční Venuše jistě energeticky podpoří, probudí a nadchne přizpůsobivého a v realitě všedního dne někdy až příliš zabydleného mladíka a věčného studenta. Stejně tak však i obráceně: poněkud střízlivější, vzdušný “ekonom” Mars v Blížencích, který se skvěle orientuje v běžném světě může v dobrém smyslu poněkud příjemně ochladit a vrátit do přítomnosti rozpálenou a vpřed se ženoucí Venuši…

Příjemný bude též trigon Venuše v Beranu s Jupiterem ve Střelci ve dnech kolem 8.5. Zde se vzájemně inspiruje mladá žena se zralým, zkušeným mužem, který jí zasvětí do mnohých tajemství a ukáže jí, jak si skutečně moudře užívat života a jeho darů… Málokdo z nás může říci, že si nepotřebuje hlouběji osvojit umění být tady a teď, více v těle, než v hlavě, více ve svých pocitech, než v myšlenkách…

Po tomto posvátném a pozitivním propojení či částečně zároveň s ním však bude probíhat kvadratura Venuše v Beranu se Saturnem a Plutem v Kozorohu, konkrétně 8.5 (Venuše-Saturn) a 10.5 (Venuše-Pluto). Možná se ve svých milostných či jiných podobných potřebách, v touze po zažití něčeho krásného a exotického budeme hnát příliš rychle kupředu- věnujme proto včas pozornost brzdícím signálům ze stroze zemitého území Kozorohova. Je to, za čím se ženeme opravdu tím, co potřebujeme, bude nám to ve výsledku k užitku? Tato bdělá pozornost věnovaná více či méně razantním upozorněním jistě napomůže poněkud zvolnit, více procítit situaci a využít transformační potenciál této astrologické konstelace…

Do stejného napětí se dostává v prvních dnech května (cca od 1.5 do 4.5) též Merkur ve znamení Berana. V hlavě bychom chtěli zažívat nové a nové věci, avšak pokud to přeženeme a nebudeme více prožívat a užívat již to, co se děje, mohou nás v této intenzitě značně zbrzdit – někoho doslova stáhnout dolů na zem – přísní a drsní “pánové” ze znamení Kozoroha – Saturn a Pluto. Než se tedy někam vrhneme, či se přihlásíme na nějaké akce, nejprve se zeptejme, k čemu nám je to vůbec dobré z dalekosáhlejší perspektivy… Tak uspokojíme požadavky Saturna i Pluta a pokud bude schváleno, můžeme se klidně vydat vstříc novým dobrodružstvím…

Merkur v Beranu se 3.5 dostane do trigonu s Jupiterem ve Střelci a my si tedy v těchto dnech budeme moci náležitě užívat toto nádherné harmonické a podpůrné propojení žáka s učitelem. V čem bude spočívat naše vyučování a zasvěcování, někdy i přímo uzdravování? Kdo bude tímto naším učitelem a co se od něj dozvíme? Mnohé nám opět napoví domy horoskopu, v nichž se tyto dvě planety nalézají – společným jmenovatelem však bude prostě umění žít, v souladu se sebou, moudře a intenzivně, ku prospěchu sobě i ostatním…

Vstup Venuše do Býka 16.5. pak přinese kýžené zpomalení a prohloubení milostných vztahů všeho druhu, z nichž bychom však měli upřednostnit především vztah k sobě samým…I zde může dojít k mnohým “bleskovým pochopením” na téma svoboda v lásce – především v úplňkových dnech kolem 18.5, kdy se Venuše spojí s Uranem.

Do Býka vstoupí i neposedný Merkur a to již 6.5, což mu dodá našemu těkavému a hektickému myšlení potřebného klidu, ovšem jen do chvíle, kdy se též spojí s Uranem (8.5), a my dostaneme přímo geniální lekci emoční inteligence…

4.5 nastává novoluní v Býku – doba ideální k hlubšímu spočinutí a uzemnění, třeba pod stromem, v parku, na zahrádce… Obraťme pozornost do srdce, kde najdeme odpověď na mnohé otázky. Po novu můžeme začít s novými skutečně zdravými, ekologickými návyky, pro něž jsme se v předchozím období na základě svých pocitů rozhodli.

Se vstupem Marsu do Raka 16.5 se pak můžeme těšit na celkové uvolnění, které jistě rádi využijeme pro intenzivní vnitřní práci ve dnech kolem magického květnového úplňku. Ten nastane přesně 18.5 ve 22.13.

Slunce již pomalu ukončující svůj pobyt v Býku nás bude inspirovat ke zhmotňování svých bytostných přání do zcela konkrétní podoby, zatímco Luna ve Štíru nás vede od povrchního uspokojování hmotných a smyslových potřeb, od lpění na pevných tvarech a formách do opravdu hlubokých hlubin… Klíčovým tématem tohoto úplňku na linii Býk/Štír je sexualita – opravdu naplněné láskyplné milování, kde jsou uspokojeny jak potřeby emoční, tak i fyzické a energetické, duševní i duchovní.

V době úplňku je skvělé věnovat se tzv. nepragmatickým činnostem. Pokud si klademe otázky spojené s milováním – co je vhodné, co není atd., učme se od přírody, od stromů a květin či zvířat… Delší pobyt v přírodě napomůže hlubšímu a moudrému porozumění a vnímání souvislostí…

V přírodě nevidíme žádné milostné problémy a sexuální bloky, z čehož je patrné, že si je my, lidé, prostě vymýšlíme :) Uvolněme se, dýchejme zhluboka a dovolme sexuální energii proudit. Ideální je též cvičení jógy, čchi-kungu, masáže, taneční meditace a další blahodárné činnosti napomáhající uvolnit všemožné vnitřní bloky a omezení…

Ze zásadnějších tranzitů připomínám spojení Saturna a sestupného lunárního uzlu v Kozorohu, které nastane přesně 30.4 a přinese nám skutečné uzemnění, nezbytnost soustředit se na své základní potřeby a na efektivní využití času a celkového potenciálu. Z jogínského hlediska půjde o intenzivní práci na úrovni první čakry, související s nohama, pro jejíž zdárné fungování je tedy obzvláště blahodárná dlouhodobější chůze. Takže se v těchto dnech prostě postavme pevně a stabilně nohama na zem, dělejme vědomě své kroky či se prostě zastavme uprostřed běhu kamsi a za čímsi, abychom si mohli uvědomit pomíjivost toho, za čím se ženeme a dali svým krokům smysluplný cíl a směr… Záleží na domě horoskopu, kde se tato konjunkce (probíhá jednou za osmnáct let) bude nalézat – tak si pokročilejší znalci astrologie či alespoň své mapy zrození mohou též ujasnit, čeho se toto uzemnění bude týkat.

V období Býka se tedy rozhodně nebudeme nudit, hlavně během emocionálních a jiných turbulencí, které asi během letu v letadle málokdo prožívá s naprostou lhostejností… :)
Důležité je však obracet pozornost do nitra, k sobě samým, ke svým pocitům a tak se může tento měsíc pro mnohé stát vskutku revolučním!

Čistě ženské, hluboce přírodní znamení Býka sebou představuje jedinečné spojení dítěte, anděla a tantrika – umožňuje nám každým rokem znovu a znovu zažívat stavy čisté lásky, nevinnosti, ničím neposkvrněné touhy po objevování a zkoumání toho, co nám přináší bytí v těle ženy či muže… Za prvé je však třeba toto tělo s láskou přijmout bez výhrad a pochyb takové, jaké je, tady a teď!

Ať se daří a mějme se rádi!
Alita Zaurak
www.mandalia.cz

Reklamy

Úplněk na Velký pátek 19. dubna 2019

Na Velký pátek 19. 4. máme i úplněk na posledním stupni Vah. Přesný bude ve 13:12. 30. stupeň je brán v astrologii jako kritický a projevuje negativní energii toho kterého znamení, v našem případě Vah. Váhy jsou především o vztazích, rovnováze a spravedlnosti v nich. Na kritickém stupni Vah si uvědomujeme, že jsme někde příliš upřednostnili druhého před sebou, naše vstřícnost a kompromis byly nad zdravou střední linií.

Úplněk je v opozici na Uran v Býku (Slunce konjunkce Uran). To je úplně odlišná energie. Je v ní třaskavost a radikalismus. Jedinou věc má Uran s Váhami společnou a tou je láska k rovnoprávnosti a férovosti. Cesta, kterou každý archetyp používá, je však rozdílná. Kompromis a diplomacie Vah je v rozporu s radikálním a egoistickým Uranem, který nezachovává status quo, chce řešit všechno hned, nečekat na vhodnou příležitost.

Pokračuje revoluční nálada ve společnosti, která se potkává s represemi. Uran je během úplňku napojen na obě světla. Pokud zahrneme lunární uzly navázány na stelium v Kozorohu, máme tu silnou kardinální energii, dynamickou a viditelnou. Od 24. 4. je Pluto stacionární, zastavuje se a od 30.4. se zastavuje Saturn. Obě planety jdou poté zdánlivě zpět. To je zdůraznění archetypu Kozoroha a spolu s uzly a úplňkem je to silné karmické vypořádávání během druhé poloviny dubna.

Tématem je dát sobě samému svobodu. Ale abychom unikli z vězení, musíme nejdřív zjistit, že v tom vězení jsme. Všechny struktury během celého vývoje slábnou a zanikají. Vidíme to v historii jako úpadek všech velkých říší. Všechny struktury jsou nahrazovány novými. Na nejvyšším bodu tohoto procesu se lidstvo nachází. Staré struktury upadají, hroutí se a nové se na jejich prachu utváří. Krásně to ukazují planetární konfigurace.

Úplněk je o potřebě změny. U každého z nás to může být na jiné úrovni. Pokud chceme udělat výraznější změny v našich životech, musíme se naučit nebýt otrokem vlastních pocitů. Protože kdybychom se jimi řídili, nechali bychom osud, aby jednal za nás a to nechceme. Chceme být svobodní a život tvořit. Zkuste se řídit těmito dvěma návody, nebo o nich během těchto energií nad našimi hlavami přemýšlet.

  1. Ukončovat věci, přestože v nich chci pokračovat, nicméně neprospělo by mi to.
  2. Pouštět se do věcí, i když na ně nemám chuť, a i když se jich bojím.

Nejde o cíl nebo o výsledek, ale o kvalitu, o níž se snažíme v jakékoliv přítomnosti. V každém okamžiku máme spoustu možností volby. Svého chování, prožívání, myšlenek, postojů, jednání k druhým. Změny nedosáhneme útěkem před přítomností, ale jejím co nejlepším žitím. Změna je způsob a odvaha, jakou žijeme svou přítomnost jinak. Není možné, že vlastně nic neuděláme a jednoho dne se kolem nás všechno změní. To je zázrak a ne změna.

Naše současná situace se často stává výmluvou a ospravedlněním útěku před strachem, který jde často ruku v ruce se změnou. Pro různé lidi to může znamenat rozejít se, dělat kompromisy, do kterých se nám nechce, jít znovu do školy nebo se rekvalifikovat, prodat dům, na který už nestačíme a koupit byt nebo naopak, cvičit a meditovat každý večer místo pohodlí u televize, připravovat si zdravé jídlo místo rychlých polotovarů a přispívat tím ke zmírnění zdravotních problémů, to všechno je těžké, ale bez naší účasti to bohudík nejde. Musíme životu ukázat, že si to zasloužíme.

Někdo může udělat změnu postupnou a je to i správné. Obvykle jde o plnění si přání. Je to třeba případ, kdy klient má pocit, že vlastnit kavárnu nebo být terapeut je to nejlepší pro něj. Tento pocit mají neověřený, ale protože jim přináší pozitivní naladění, jsou přesvědčeni o tom, že do toho půjdou, a že se to podaří i v realitě. Vždy však záleží na horoskopu každého jednotlivce a na jeho současné situaci. Obecně však je lepší v těchto situacích udělat pár kroků a nedělat změny radikální.

Pak jsou stavy už patologické, kdy je třeba udělat změnu radikální, kdy víme, že nám v nějakém aspektu není dobře. Třeba nás partner bije, nebo jsme závislí na alkoholu, v práci nás šikanují. Tam je nutná radikální změna bez deseti mezikroků.

Ke změnám je nutno někdy postojů, které se nemusí všem líbit. Cesta k životu, jaký potřebuji žít, není cestou oblíbenosti. Vymanit se ze sociálního tlaku a z tlaku emocí je obtížné, ale pokud to dokážeme (tam, kde je to třeba), čeká nás odměna stonásobná.

Přeji nám všem co nejvíce odvahy i k nepatrným změnám, protože jejich volání kolem úplňku někteří z nás budou cítit s velkou naléhavostí. Krásný úplněk a pokojné svátky.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz, tel – 603 572 667, email – vikti@centrum.cz , youtube – https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

Horoskop na obdobie 15. 4. – 22. 4. 2019

Pohár se naplnil

Slunce prochází posledními stupni v Beranu v krásném aspektu na Jupitera, planetu štěstí a hojnosti. Podpora k úspěchu, projevení štěstěny a zviditelnění bohatosti osobnosti. Vše, co stihneme udělat za těchto aspektů, má v sobě potenciál podpory a rozvinutí dobrých podmínek a výsledků. Každým dnem, jak se Slunce bude přibližovat k Uranu v Býku, se budou zrychlovat události, které přicházejí s překvapením a častými změnami. Slunce vstoupí do Býka 20. 4. v 10:56 hodin a 22. 4. vytvoří přesnou konjunkci s Uranem. Velikonoce budou hektické, neklidné a možná i bouřlivé. Chaos. Moc klidu si neužijeme. Objeví se hodně překvapení, nečekaných pozvání a neohlášených návštěv.

Je potřeba být velmi, velmi opatrní na silnicích, protože tato konjunkce ukazuje na nesoustředěnost a zbytečné riskování, které povede ke zvýšeným nehodám. Zároveň se objeví větší výskyt technických poruch a vypadávání mobilních sítí. Společensky se projeví něco, co nás překvapí a možná až šokuje.

Velký příliv energie od 15. 4. – 30. 4., který vrcholí o Velikonocích, přinese nespavost, vnitřní neklid a velkou touhu po změně. Něco se v nás rozhodne. Konjunkce Slunce a Urana přináší svobodu, změnu, gejzír síly jít za svou inspirací a vizí. Tato konjunkce je v Býku po 84 letech. To znamená, že každý, komu je méně než 84 let, si konjunkci Slunce a Urana v Býku zažívá poprvé. Býk je spojený s hmotou, hodnotami, vztahy a uměním.

Tato zásadní nová energie se v našich životech projeví průlomem, rozhodnutím a změnou, která vstoupila právě do hmoty. Energie má v sobě potenciál vyššího vědomí, osvobození, pravdy, odvahy a vizionářství. Jen těžko se dá slovy vysvětlit, jak se projevuje vstup nové energie do hmoty. Najednou v sobě ucítíte novou kvalitu, vlastnost, kterou jste do této doby nemohli projevit či jste si ji vůbec nebyli vědomi. Čeká nás po dobu 7 let jednou za rok spojení Urana se Sluncem v konjunkci, tak abychom mohli dělat změny ve hmotě, v každodenním životě a bylo to viditelné až hmatatelné. Po dobu 7 let nás čekají změny v hodnotách, které se zásadně projeví ve hmotě, ve stravě, v přírodě, hospodaření s financemi, v celém nastavení společnosti. Tak, abychom naplnili starost a péči o bezpečí člověka a zemi. Před 84 lety, kdy začala příprava na 2. světovou válku, nebyl život ctěn. Nyní je potřeba udělat opačnou věc. Naše vědomí, DNA, má v sobě tuto zkušenost zapsanou skrze své předky. Nyní jsme v době, kdy máme udělat pravý opak. Ctili vše živé, vybudovali správné hodnoty lidství a překročili konzum. Naplnili jsme hojnost a dostali se až k přebytku. A nyní můžeme hojnost a bohatství používat pro klid a mír, pečování o Matku zemi a společenství, které spolupracuje v zájmu celku.

Tato konjunkce, která se nyní po dlouhé době objevuje poprvé a právě o Velikonocích, symbolizuje jejich významnost. Velikonoce symbolizují znovuzrození a vzkříšení, nyní nastává znovuzrození a vzkříšení ve hmotě.

Úplněk nastává 19. 4. ve 13:12 hod., kdy je Slunce v Beranu a Luna ve Vahách harmonicky na Černou lunu. Úplněk zviditelňuje a projevuje téma novoluní.

„Ve světle západu slunce je vidět duchy přírody a jejich působení.” Klíčová myšlenka: Sladění s vnitřním nábojem neviditelných sil přírody.

Novoluním začal nový cyklus, který ukazuje, jak umíme překonávat překážky, jak podléháme strachu a omezení. Co nás dostává do bezmocnosti a kdy se snažíme mít nad druhými moc. Zviditelňuje se téma, kde potřebujeme opustit staré, nechat v sobě zemřít starý způsob chování. Pokud nejsme ochotni sami, bude nám okolnosti dopomoženo.

Sbíráme požehnání, sílu sebe sama a důvěru ve svou intuici, která je propojena s jemnohmotným světem. Nechávám odejít, vzdávám se osobních požadavků, aby mohlo být naplněno skrze mého Ducha, můj skutečný potenciál. „Sebe se vzdám a Tobě se dávám, má prozřetelnosti.“

Poznej v sobě Království nebeské a vše ostatní Ti bude přidáno. Jak moc dokážete být v důvěře a otevřenosti? To neznamená pasivní čekání a alibistické tvrzení, „tak se to mělo stát“. Jaké je Tvé konání?

Úplněk je požehnaný a karmické odměny jsou připraveny. Venuše na předposledním stupni Ryb ve spojení s Lunou podporuje prožití bezpodmínečnosti, schopnosti odpuštění a nekonečné lásky v den Velkého pátku. Venuše – Láska završuje svou pouť, aby mohla vstoupit 20. 4. do projevení skrze Já. Jedinou lásku máme, a to je ta naše!

Mars v Blížencích v kvadratuře s Neptunem ukazuje na rozpuštění nějaké iluze, které přinese zklamání. Zklamání je jen důsledek, že jsme si vytvořili pokřivený obraz, domněnku o něčem či o někom. Důležitá je upřímnost. Buďte bdělí a dbejte na pravdivost, vyhněte se svým polopravdám a lžím. Na to, co je Vám tvrzeno, se snažte dívat „skrz“. Jedna věc je, co člověk říká a druhá, co člověk dělá.

V této době se objeví hodně podvodníků a zlodějů. Dávejte si pozor na své věci.

Tento aspekt bude vrcholit až po Velikonocích 26. – 28. 4., přesto již od 20. 4. můžete vnímat nejasnosti a zastřenost. Objeví se únava a určitá nechuť fyzicky konat, což může vypadat jako lenost. V této době nás fyzická aktivita více unavuje a vyčerpává. Mars – vůle v Blížencích, který má tendenci dělat vše rychle a trochu povrchně, jde „proti proudu“ božského vědomí – Neptuna v Rybách. Dobře proto zvažte, kam investujete svou energii.

Konjunkce Slunce a Urana podporuje odvahu, rychlost, prozření, přímost a pravdu. Podpoří nás k odhalení, co již nepotřebujeme, k překročení komfortní zóny a zbavení se iluzí. Během této doby buďte otevření a udělejte každý den něco jinak. Může vám do života vstoupit nová kvalita. Jako setkání s novým člověkem, který přichází z daleké země či z jiné oblasti, které se vy věnujete. Přináší vám nové podněty, pohledy a poznatky. Buďte naslouchající a nechte se inspirovat. “Setkáváš se s novým člověkem, vaše pohledy se střetnout a ty v jeho očích uvidíš novou schopnost, která je ve skutečnosti tvoje vlastní. On Ti ji přišel připomenout.”

Přeji Vám moji milí krásné, radostné a požehnané Velikonoční svátky, prožité v lásce a sjednocení.

Ať svět je Království nebeské na zemi.

Ať Světlo a Láska v nás se znovuzrodí.

S láskou a vděčností, Petra Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na obdobie 1. 4. – 14. 4. 2019

Zvolíš si důvěru nebo strach?

V první tři dny měsíce dubna jsou energie velmi podpůrné ke zdárnému konání. Pokud potřebujete něco vyřešit, využijte tyto první dny, protože od 4. 4. začíná působit disharmonický aspekt mezi Sluncem a Saturnem. Objeví se překážky, komplikace, hodně povinností a práce. Nic nepůjde úplně hladce a jednoduše. Následně nás čeká disharmonický aspekt s Plutem a karmickým bodem v Kozorohu. Slunce ozáří naše strachy, blokace, touhu po moci, ego a naši bezmocnost. Objeví se rozpor mezi „Já chci“ a tím, co je nám dovolené okolnostmi. Objeví se naše mantinely, omezení a povinnosti. Zviditelní se konec, symbolická smrt starých struktur, jak v nás, tak ve společnosti. V politické oblasti se mohou objevit další požadavky na sebrání svobody člověka. Zároveň se objeví informace, které budou vzbuzovat hodně strachu a pocitu bezmocnosti. Opatrně na informace, které jsou vám předkládány. Mohou být falešné a účelově vytvořené, aby způsobily ovzduší strachu a sebrání energie lidí skrze bezmocnost a ohrožení.

Je jedno, co se děje, důležité je, jak na to reagujete. Můžete na vše reagovat se soucitem, pochopením a láskou. Pak nemusíte řešit, co je či není pravda, kdy musíte být obezřetní. Když zůstáváte v lásce a soucitu za každých okolností, míjí vás jakékoliv negativní myšlenky, situace a nikdo vám nebere energii.

Dá se říci, že do Velikonoc vygraduje obraz lidského bytí, jak je těžký, náročný, nebezpečný a plný ohrožení ze všech stran. Tlak na nás bude gradovat a požadavky se zvětšovat.

Pomoc zviditelňuje harmonický aspekt s Jupiterem, který je o víře, o naději a ochraně skrze důvěru a optimistický pohled na svět. “Vše, co mi do života přichází, posiluje mou schopnost milovat, soucítit a odpouštět.”

Stále působí Merkur v konjunkci s Neptunem – popsáno v horoskopu minulého týdne. Od 6. 4. se do 14. 4. ke konjunkci připojí Venuše. Mysl, myšlenky se propojí s láskou, laskavostí, větší vnímavostí. Projeví se větší potřeba lásky a romantiky. Snadněji projevíme své city a dokážeme o své lásce mluvit. Naše mysl bude naplněna laskavým pohledem.

Novoluní v Beranu nastává 5. 4. v 10: 52 hodin na Sabiánském symbolu:

Ve světle západu slunce je vidět duchy přírody a jejich působení

Klíčová myšlenka: Sladění s vnitřním nábojem neviditelných sil přírody.

Novoluním začíná nový cyklus, který ukáže, jak umíme překonávat překážky a jak podléháme strachu a omezení. Co nás dostává do bezmocnosti a kdy se snažíme mít nad druhými moc. Zviditelní se téma, kde potřebujeme opustit staré, nechat v sobě zemřít starý způsob chování. Pokud nejsme ochotni to udělat sami, bude nám okolnostmi dopomoženo.

Pokud žijeme v hluboké důvěře v Život, v lásku, v dobro, v Boha, snadno projdeme okolnostmi, které nyní mají člověka potkat. Vždy si z toho vezmeme zkušenost a obohacení. S lehkostí a moudrostí dokážeme překonat starý řád, který tím nad námi ztrácí moc.

Mars vstoupil do Blíženců, kdy schopnost nadhledu a rychlost rozhodnutí podporuje odvážný přístup. „Vidím vše z ptačí perspektivy a díky tomu umím nalézt správné cesty a řešení.“

Přeji dny plné moudrosti a lehkosti.

S Láskou Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

DUBEN V KOSTCE

Duben bude na obloze, ve světě i v našich duších vcelku zásadním měsícem. I když se situace budou tvářit zprvu nevinně, zdá se, že půjde v důsledku o dost. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější a jistě i nejzajímavější momenty.

4. dubna bude poměrně náročný den. Asi bod zlomu některých procesů a vyvrcholení událostí. Řada z nás dostane příležitost se dobře rozhodnout, jiní budou do volby natlačeni. Pluto se v Kozorohu sejde s jižním uzlem.

Hned o den později se na nebi uskuteční nov ve znamení Berana. Velký začátek všeho nového. Od začátku roku až do teď jsme ještě jeli ve starých energiích, od teď už bude všechno nové. Je to šance začít po novu.

Opozice Jupiter ve Střelci – Juno v Blížencích 8. dubna přijde s diskusemi o partnerství, vztazích a také přijde s nutností v tomto ohledu si něco vybrat, správně se zachovat a zvolit lepší variantu řešení.

10. duben bude opět náročný, Slunce v Beranu bude v kvadrátu se Saturnem v Kozorohu (tady hledejme ty nároky) a přinese přehodnocení dosavadních postupů. Bude potřeba se zachovat konzervativně, ale na druhé straně neztratit sebevědomí. Současně bude v sextilu Merkur v Rybách a Pluto v Kozorohu, což ukazuje na to, že ve hře budou slova, informace, způsoby projevu, ale také to, co děláme pod tlakem nebo na základě (sebe)manipulace.

Od 10. dubna bude retrográdní Jupiter, bude postupovat Střelcem zpět až do srpna. Po celé toto období nás bude navigovat místo navenek do nitra. K lepšímu poznání toho, co děláme, čím se zabýváme a co je pro nás opravdu důležité.

(Image by Darjeeling Days)

12. duben nebude lehký, Slunce v Beranu se postaví do kvadratury k oběma lunárním uzlům. Ten severní bude v Raku v konjunkci s Lunou, jižní v Kozorohu v konjunkci s Plutem a Saturnem. V tomto momentě se nejspíš projeví jak na osobní, tak na společenské rovině všechny oblasti, kde se nedějí věci správně. Tlak bude vysoký a řadu věcí budeme muset asi přehodnotit a začít dělat jinak. Bude-li tato šance. Procesy povedou v důsledku k tomu, abychom si jinak uspořádali priority.

V následujících dnech se ale Slunce v Beranu dostane do trigonu s Jupiterem ve Střelci a Merkur v Rybách do příznivých aspektů s lunárními uzly a tak se dá očekávat, že všechno nebude tak horké, jak se na první pohled zdálo a leccos půjde vyřešit jinak a mnohé se podaří domluvit nebo improvizací zvládnout. Asi si oddychneme.

22. dubna bude Slunce v Býku v konjunkci s Uranem. Bude šance opustit to, co nejde a podívat se na problematiku jinak. Lehčeji se bude začínat, objevíme v sobě originalitu.

30. dubna se stanou dvě záležitosti, Saturn v Kozorohu se otočí, stane se retrográdním až do září a současně vytvoří konjunkci s jižním lunárním uzlem. Přijde tak mírně konzervativní období, ve kterém se vyplatí posilovat základy, vytvářet rezervy, neriskovat tolik. Setkání Saturnu s uzly přinese i nutnost srovnat se s realitou, od níž se v řadě činností někteří z nás poněkud odchylujeme.

Zdá se, že čtvrtý měsíc roku přichází s náročnými úkoly reprezentovanými aspekty Pluta a Saturnu. Nejspíš je to pravda. Ale uvědomme si, že o většině bolavých témat, která budou dozajista nakousnuta, víme a že také známe téměř všechny způsoby, jak je vyřešit.

Ondřej Habr

Horoskop na obdobie 25. 3. – 31. 3. 2019

Světelné myšlenky

Slunce se odpoutává od Chirona, kdy se snadněji můžeme nadechnout a opustit přemítání nad tím, kdo jsem a kam směřuji a jestli život má smysl. Bylo nutné zůstat v důvěře v sám sebe, ať se děje, co se děje! Tlak na tuto schopnost odeznívá.

V tomto týdnu přebírá silnější vliv konjunkce Merkura s Neptunem v Rybách. Merkur je retrográdní do 28. 3. 14:59 hod. a do té doby stále přemítáme o starých záležitostech, těžko se nám komunikuje a vysvětlují naše myšlenkové pochody, které jsou svým způsobem zastřené a nejasné. Rozpouštíme staré mentální formy a děje se v nás něco neuchopitelného. Stále je zvýšená zapomnětlivost a sklon k omylům.

Jak přestane být Merkur retrográdní, uvolní se schopnost komunikace. Snadněji se vyjádříme. Vzhledem k tomu, že přesná konjunkce s Neptunem způsobuje stále zastření, nesoustředěnost a neuchopitelnost svých myšlenek, je potřeba počítat s tím, že čas podporuje spíše uvnitřnění, ticho, meditaci, tvůrčí práci o samotě. Neptun je božské vědomí, milost, blaženost a nyní dochází k rozpuštění starých mentálních vzorců. Tak, jak jsme si měli možnost prožít milost a požehnání na úrovni Já, nyní toto prochází přes mysl, kde jsou uloženy matrixové programy, které jsou spojeny se strachem, vypočítavostí a egem. Tyto programy, které máte ve své mysli, procházejí v určité míře vymazáváním, což může způsobovat pocit zmatku, pochybností a ztracenosti. Snadněji vás dostane dojetí, pocit nevím a nové reakce, kterým nebudete rozumět. Dovolte se otevřít novým možnostem. Celý týden působí přesná konjunkce, což je nejsilnější působení, kdy je možné projít branou laskavosti, odpuštění ve své mysli a přepsat své mentální vzorce a postoje. Nyní můžete pochopit, procítit lásku a změnit svůj postoj k sobě, ke své minulosti a všem událostem svého života, https://www.youtube.com/watch?v=acmjxZ18IrM&t=4s. Konjunkce působí do 13. 4. 2019.

Stále působí napětí mezi mužským a ženským principem. Venuše změní znamení, přejde do Ryb a Mars též změní svou pozici, přejde do Blíženců. Tím kvadratura zůstává a jiskřivost mezi principy pokračuje. Jen rozpor mezi ideou a realitou se promění na rozpor citu a mysli. Venuše vstupuje do Ryb 26. 3. před 21. hodinou. Ponořuje se tak do hloubky citů, prožívání hlubokých pocitů, touhy po romantice a odevzdání se v touze po splynutí. U Marse ale v tomto týdnu doznívá kvadratura s Černou lunou a přecitlivělost Venuše je ohrožující a nebezpečná. Mars vstupuje 31. 3. po 8. hodině do znamení Blíženců a o to více se zde objevuje touha po nezávislosti, svobodě i povrchnosti. Napětí bude působit do 6. 4., pak se Venuše více ponoří do svých hloubek a Mars si půjde více do světa. Již to nebude vytvářet napětí, každý si prostě bude dělat co potřebuje a druhý princip to přestane dráždit.

Významně přerodová a dlouho trvající konjunkce Saturnu, Pluta a Karmického uzlu v Kozorohu, která pomalu zesiluje a ukazuje na smrt a znovuzrození řádu a systému, se po celé Zemi projevuje osudovými událostmi, přírodními katastrofami a projevy negativního nastavení. Naše reakce na to všechno je velmi důležitá. Místo strachů a negativních emocí, vyšlete soucit, pochopení a podporu. Věnujte pozornost mírumilovnému řešení, lásce a soucitu, tím podpoříte mírné projevení této dlouho trvající konjunkce. Tak, aby ve vás zvítězil mír, láska a lidskost.

Ať se projeví v nás naše božská přirozenost a plně nás prostoupí.

Krásný a klidný týden. S láskou a vděčností Petra Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na obdobie 18. 3. – 24. 3. 2019

Intenzita

Tento týden má několik zásadních konstelací, které ukazují na týden plný událostí a proměn.
Připravme se na silné energie, které nás „vyhodí“ ze starých kolejí a projeví se takzvaně karmický vítr. Tok událostí, aby byla uvolněna karma. Jak v dobrém, tak i ve splácení dluhů.

Slunce v kvadratuře s Jupiterem přináší nespokojenost a podrážděnost. Stav nevděčnosti a sklonu si stěžovat podporuje ještě úbytek. Důležité je dojít k prožitku vděčnosti k životu. Univerzální zákon je spravedlivý a dokonce milostivý, pokud je člověk pokorný, má snahu k dobrému životu. Vždy přijde pomoc a podpora. Pokud člověk je neuznalý a se vším nespokojený, tak tady není možné projevení milosti. Musí se počkat, až tento člověk se svými činy dostane do pochopení, kdy si uvědomí svou zodpovědnost za vše, co v životě má. Tato doba nepřeje smlouvám, dohodám a právním úkonům. Pokud někdo na vás parazituje a překračuje vaše meze, je potřeba se postavit za svá práva. Objevuje se to, co není ve spravedlnosti.

Slunce se dostává do konjunkce s Chironem 18. – 26. 3., kdy procházíme léčením svého Já. Naše vnímání sebe sama a jeho žití. Ukáže se zranění našeho ega, jak přijímáme sebe a jak žijeme v souladu s pravým Já. Zviditelní se nám, kde nejsme upřímní sami k sobě, kde sebe zraňujeme, odmítáme a jak věříme sami sobě. Jak jsme pevní ve své individualitě. Lidé vědomí si mohou prožívat silné mystické prožitky zasvěcení.

Venuše ve Vodnáři je v kvadratuře s Marsem v Býku, a to ukazuje na střet a nedorozumění mezi mužským a ženským principem. Tady vládne boj a nepochopení. Aspekt ještě zesiluje postavení Černé luny, což způsobuje osudovou dobu pro partnerství a vztahy mezi muži a ženami, vnitřní harmonii člověka. Vyvalí se potlačované emoce a nespravedlnosti.

Venuše v konjunkci s Lilith – Černou lunou 18. 3. – 26. 3. zviditelní postoje k ženskému principu. Zde jsou narušovány ideály lásky. Venuše ve Vodnáři má idealistické představy o lásce, vztazích, harmonii a hodnotách, které jsou v rozporu s majetnickým Býkem. Černá luna s Venuší zviditelní, kde je člověk „ulítlý“ nebo zavřený, kdy neprožívá žádné emoce. Nejcitlivější téma této konjunkce je odmítnutí a zviditelnění hodnot, podle kterých žiji. Zesiluje se touha být milován, milovaná se sklonem k závislosti na přijetí od druhého.

Mars je s Lilith – Černou lunou 20. 3. – 30. 3. v kvadratuře. Mužský princip si tedy bude prožívat v disharmonickém aspektu. Vynese se potlačený vztek, zloba, potřeba se bránit a prosadit si své ego. Zviditelňuje se tady sobectví a bezohlednost vůči ženskému principu, harmonii, emocím a hodnotám. Chránění si svého – to je moje, i za cenu obětování druhých.

Společensky se objeví více násilných činů. Vyleze na povrch více „zvířecí“ část v člověku. Boj mezi mužským a ženským principem vede k tomu, že je potřeba si určit nové pozice, které jsou více v souladu s pravdivostí a bezpečím. Uvědomte si, co s druhým tvoříte a tomu věnujte pozornost.

O mužském a ženském principu, o mužském a ženském úhlu pohledu je i přednáška Odhalení tajemství síly a moudrosti muže, https://www.astrologiepetranel.cz/kalendar-akci/, která se koná 2. 4. v Plzni a 10. 4. v Olomouci.

Jarní rovnodennost nastává 20. 3. 2019 v 22: 43 hodin. Slunce vstupuje do Berana a začíná nový astrologický rok. Ve spojení s Chironem ukazuje na uvědomění si, kým jsem a co žiji.

Úplněk nastává 21. 3. ve 2: 43 hodin, kdy Slunce stojí v Beranu a Luna ve Vahách. Zviditelňuje téma novoluní z 6. 3.: „V tichu své pracovny prožívá tvůrčí jedinec příliv inspirace“.

Novoluní se projevilo v trojjedinosti, kdy Slunce a Luna – novoluní prošlo Neptunem. Podle kabaly je Neptun korunou bytí, které je propojeno s božstvím, blažeností. Při úplňku se projeví možnost projít touto energií. Odevzdání se, ponoření do Neptuna – bezpodmínečné lásky, očištění se a smytí špatných pocitů. Procházíme branou odpuštění, milosti a zázraků. Dovolíme si je? Věříme v odpuštění? Odevzdám se a přijmu milost?

Konjunkce retrográdního Merkura a Neptuna ukazuje nato, že naše mysl prochází „vymazáváním“ a rozpouštěním starých vzorců, minulosti a bolestivých vzpomínek. Dochází k omylům a zapomínání, je náročné se na něco soustředit a být bdělý. Mysl je zastřena a neuchopitelná, komunikaci tím je nejasná a nepochopitelná. Dochází k nepochopením a k nedorozuměním. Mysl je více intuitivní a citlivá ke znamením, díky kterým může dojít k pochopení, k uvědomění a tím k rozpuštění postojů.

Konjunkce Saturn, Pluto, Minusový uzel v harmonickém aspektu na Marse podporuje konstruktivnost a odolnost. Je potřeba ukončit, uzavřít co již není potřeba sebou dále nést. Vede nás to k pocitu, že tohle už mít ve svém životě nechci. A právě Mars k tomu dodává odvahu a rozhodnost, aby tak člověk učinil. Může se projevit síla Ducha.

Celý týden je velmi intenzivní a zásadní, který vede k přehodnocení a k důležitým událostem.

S láskou Petra Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz