Archív

Země klíče k živoucí knihovně – BOHYNĚ I.

“Byli jste zaplaveni negativní, kontrolující, rádoby boží energií a nastal čas aby byla Bohyně poznána. Je potřebná rovnováha, bez uctívání jakékoliv nadřazující vibrace. Muži se ve své úctě k Bohyni budou učit ctít život. Ženy se budou učit jak znovu přinášet život do existence. Život může přicházet na svět doprovázený jediným orgazmickým vzdechem, při narození dítěte. Toto je oblast ve které budete měnit své víry a zkušenosti.

Až budete prozkoumávat Bohyni, začnete si vážit života. Když si vážíte života, nepřelidňujete Zemi a nezabíjíte. To co musí přijít do popředí světových paradigmat je pochopení toho co je život, co je smrt, co jsou všechny části Vědomí a fakt, že všechno je vzájemně propojené – že všechno je připojeno ke stejnému zdroji.

Bohyně je velmi důležitá. V tomto boji patriarchů zůstává za scénou protože ví, že je tvořící silou ve všech věcech a že tyto věci ji musí nakonec najít.

….Rádi bychom aby každý z Vás došel k poznání Bohyně. Pátrejte po Bohyni, volejte ji nějakým způsobem k sobě. Pozvěte ji aby Vás učila o životě. Začne s Vámi pak pracovat způsoby, které jsou opravdu hluboké.

Věci se musí změnit. Bohyně je potřebná k řízení událostí, jako část jejich řešení. Energie Bohyně pracuje na otevírání vašeho srdce. Žádáme Vás, aby jste měli svá srdce otevřena nejen pro sebe, ale pro ty, kteří v této době velkých lekcí budou křížit vaše cesty. Jestliže ctíte ženský princip uvnitř sebe a na planetě, toto poznání bude sloužit jako nová základna pro vaše společenství a civilizace.

Chceme aby jste hledali tuto životní sílu. Hledejte ZA tím co jste se učili. Najdete část Bohyně, ženskou energii, která je v mužích i ženách stejná, která čeká až se ve Vás narodí. S hravostí pozorujte jak můžete působit na ostatní a jak budou mluvit o věcech které jste odhalili. Všechno co se učíte je zvětšeno a vyzařováno zcela volně k těm, kteří jsou na stejné cestě jako vy.

Matka Bohyně reprezentuje princip lásky. Zmínili jsme se o frekvenci světla – světlo jsou informace – a o frekvenci lásky, která je podstatou tvoření. Nejhlubším podtextem informací Plejáďanů je citovost a sexualita – které jsou tvořeny vibrací lásky s Bohyní. Práce s energií Bohyně vyžaduje hlubší zkoumání ženského principu.

Nastal čas aby bylo ženské vědění řečeno, ukázáno a sdíleno magickou, mystickou cestou. Je čas aby ženy odhalily více o svých vlastních tajemstvích – jejich procesech menstruace a rození a o cyklech jejich emocí. Je čas aby to sdílely s muži. Mnoho žen řekne: “Co mám sdělovat? Já tomu sama nerozumím.” Dobře, je čas aby jste se do toho pustily se slovy: “Co jsou zač tyto mé pocity? Jestliže mám někomu vysvětlovat, co to je být ženou, co bych měla vysvětlovat? Co mám udělat abych se více stala bohyní v ženském těle?” Bohyně ve Vás je ten jediný, kdo ví – kdo přenáší informace z jednoho systému do druhého.”

Cesta Lásky

GALVANIZACE BOHYNĚ

Přijetí Bohyně Vám otevře živou knihovnu a bude Vás učit tajemství držená hluboko v prsou Matky Země, neboť kdo je Matka Země, když to není Bohyně sama?

Když přemýšlíte o Prvotním Stvořiteli co, nebo koho si představujete? Ve vaší společnosti jste se učili, že boží energie reprezentuje zdroj a ženská energie reprezentuje její použití nebo její aktivitu. Říkáme, že je to naopak – ženská energie reprezentuje zdroj a mužská, to jak tohoto zdroje použít. Je pravdou, že Bůh je ženská vibrace. Zdroj, tak jak jej znáte, je ženská vibrace. Manžel ženského principu, mužská vibrace se v soutěži o lásku Bohyně začala před miliony let při zneužívání energie tříštit. Dva plejádští synové prostředního boha, který měl dohled nad Zemí mezi sebou začali bojovat a vytvořili dilema dnešního dne. Z širšího pohledu to byla jen menší rodinná hádka. Božská Matka Bohyně se rozdrobila a stvořila se do mnoha forem…

View original post 2 578 more words

Reklamy

Temná noc duše

“Když prožíváte depresi, uvnitř vás je kombinace hlubokého odporu a zároveň extrémní zranitelnosti. Deprese je způsob obrany proti enormní síle emocí, jež hrozí, že vás pohltí. Myslíte si, že vás zničí, a tak ve své bezmoci kolem sebe stavíte ulitu. Zamotáváte se do kukly, neboť nechcete nebo nejste schopni cokoli cítit. Nechcete tu už déle být stejně jako pověstný pštros s jeho hlavou v písku. Dusíte se v písku, a přesto se to zdá jako jediná možná cesta ven. Po nějaké době již nejste schopni vytáhnout svou hlavu z písku, z deprese. Tolik jste se před životem a před jakýmkoli pocitem uzavřeli, že již nejste schopni obrátit věci a udělat změnu. Volba říci „ano“ svým emocím, zdá se, leží za vaší kapacitou. Deprese nyní dosáhla vrcholu.

Nemůžete na jedné straně přijmout své emoce strachu, zoufalství, smutku a osamělosti nebo se o ně dělit s ostatními, pokud na straně druhé víte a cítíte, že je mučivě bolestné žít bez emocí. Že je to forma smrti, naprosté popření svého živoucího jádra. Po čase chcete znovu cítit. Bolest necítění je větší než bolest pociťovaných emocí. To je vaše záchrana a bod zlomu. Odmítnout cítit a říkat: „Ne, já nemůžu, nechci to, chci být mrtvý/á, chci zmizet“, z vás dělá duté a prázdné uvnitř, že to již déle nechcete snášet. Co se děje z perspektivy duše je to, že život se nyní stává silnější. Nemůže být zadržován natrvalo. Tam, kde je životní síla po dlouhou dobu silně zadržována, vytváří protikladnou sílu, která nakonec vybouchne. Síla přílivové vlny, která chce rozválcovat břeh, nemůže být držena věčně. V jistém momentu se zevnitř vás vynoří „ano“, i když si toho nejste vědomi. V životě není nic statické. Touha po životě je nezadržitelná. Když je dosaženo vrcholu, vytváříte ve svém životě události, které poskytují změnu. Které vytváří průlom.

Nezáleží na tom, jak se zapletete či zahnete, život je mnohem silnější než jakékoli přání smrti. Život vždy navazuje na své právo být, nemůžete ho zabít. Proto naděje existuje vždy. Vytrvejte kvůli sobě, ale také kvůli ostatním, které vidíte trpět. Věci se mohou občas zdát beznadějné, existuje však vždy jiný náhled, i když si nedokážete představit svou myslí, jak k tomu může dojít a jak může změna nastat. Život je vždy silnější než smrt, Světlo silnější než temnota. Voda nakonec prorazí přehradu, neboť voda má sílu se pohybovat: tlačí, je živá! Síla vody je silnější než vzdorující síla, která ji chce držet zpátky.”

Cesta Lásky

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, jsem vaše sestra, Marie Magdaléna. Jsem přímo vedle vás jako vaše blízká přítelkyně. Nejsem nad vámi vyvýšena, ale jsem tou, kterou znáte zevnitř. Pociťte na chvíli naše hluboké spojení – jsme jedním, jsme částí jedné rodiny.

Taktéž jsem na Zemi prošla cestu lidského bytí. Poznala jsem a prozkoumala jeho hloubky a byla dotčena jasným a svěžím Světlem, které mě inspirovalo, zmocnilo se mne a připomnělo mi snění a touhu po krásnějším a lepším světě na Zemi. Poznala jsem oba extrémy, Světlo stejně jako temnotu. Tyto extrémy jsou póly patřící k sobě. Dalo by se říci, že jsou vzájemnou hnací silou. Život se zdá být o protikladech: Světlo a temnota. Pocity, které vyvolávají se zdají být protiklady, a přesto je mezi nimi skryto spojení. Nemohou jeden bez druhého fungovat. Zkušenost Světla je možná pouze zažitím nedostatku Světla…

View original post 1 966 more words

Výklad kariet na APRÍL

KROK DO NEZNÁMA…

Na apríl vyšla karta Smrť – opustenie, koniec niečoho, prepustenie, oslobodenie

Táto karta symbolizuje schopnosť vzdať sa toho, čo už nefunguje, čo odumrelo a vzlietnuť, znovuzrodiť sa do vyššej formy. Predstavuje transformáciu, rozšírenie vedomia.

Všetko sa mení, nič neostáva rovnaké, je to neustály proces, kolobeh prírody, života… Oslobodením sa od starého umožňujeme vznik nového.
Častokrát sa bojíme opustiť to, čo poznáme, pretože nevieme, čo bude nasledovať. Radšej ostávame tam, kde to poznáme, aj keď nám to vôbec nevyhovuje alebo tam už dlho pre nás nič naplňujúce nie je. Obávame sa vykročiť po ceste, ktorou sme ešte nešli, no s každým krokom do neznáma sa učíme, rastieme, poznávame viac a viac… A vždy nás to vedie k niečomu, čo je s nami v súlade omnoho viac.

V apríli teda budeme prepúšťať, oslobodzovať sa. V akej oblasti, to bude vedieť každý sám.
Možno treba opustiť nejaký spôsob chovania sa k ostatným a naučiť sa pozerať na veci inak alebo necháme prácu, ktorá nás nenapĺňa, návyk, ktorý nám neprospieva alebo vzťah, v ktorom to už jednoducho necítime… Možno zanecháme spôsob, ako vnímame sami seba a svoju hodnotu vo svete alebo čo si vlastne zaslúžime… Každý už vo svojom vnútri vie, akej časti sa to týka.
Niečo skrátka končí a je čas to prepustiť, aby mohlo prísť niečo nové.

Tieto zmeny väčšinou sprevádzajú pocity prázdnoty, osamelosti, izolovania, smútku – pretože to, čo sme poznali, končí a to nové ešte nemá konkrétnu podobu v našom živote – no aj v tomto je prítomný veľký potenciál k rastu. Všetko, čo si zažívame a čo sa pri tom učíme, nás posúva, aj keď zmysel obvykle pochopíme až neskôr.

Ako doplnkovú kartu som vytiahla 4 poháre (Nadbytok) – bezpečie, pohodlie, pohoda… ktorá veľmi dobre dopĺňa prvú kartu.
Takže ak budeme ochotní pripustiť zmeny a opustiť to, čo už v našom živote nefunguje, vykročiť do neznáma, povedie to paradoxne k väčšej istote, stabilite…

Netreba sa báť vyjsť zo svojej komfortnej zóny a opustiť to, čo nás udržuje v bezpečí… Práve v tej neistote spočíva náš rast – naučiť sa cítiť dobre a v pohode vo chvíľach, kedy nevieme, nepoznáme výsledok, netušíme, kam nás to zavedie…
Len tak dospejeme k istote a bezpečí vo svojom vnútri, k dôvere, k pokoju, ktorý vychádza z nás samotných a nemá nič spoločné s inou osobou, vecou alebo okolnosťami.

Poslednou kartou je Univerzum – ktorá predstavuje zavŕšenie, rozpustenie v jednote, takže áno, zmena je nevyhnutná, veci dozreli do tohto štádia a nebudú už ako predtým.

A netreba pre to niečo špeciálne urobiť, stačí si byť vedomý tej zmeny vo vnútri, uvedomiť si ju v sebe a proste to dovoliť… Nechať tomu voľný priebeh, bez strachu a obáv. Proste to prijať.
Je to prirodzený dôsledok toho, čo sa dialo doteraz, inak sa veci vyvinúť ani nemohli.

Tak prepúšťajme… je čas znovu vzlietnuť, vytvoriť si život, v ktorom sa cítime dobre a spokojne. Opustiť to, čo nám už neslúži, pretože tá cena, ktorú platíme za to, udržať sa v istote a pohodlí, je niekedy príliš vysoká. A my máme toho v sebe omnoho viac, čo môžeme ponúknuť svetu a ako prejaviť seba, svoje schopnosti a dary… vyjadriť úžasnú krásu a silu nášho bytia.

Užite si apríl :)
S láskou,
Katka