Archív

Abraham Hicks – Jak moc jste ve stavu umožňování? (A co ho blokuje)

Dobré ráno. Máme velkou radost, že jste tady. Je dobré se shromažďovat za účelem spolutvoření, souhlasíte? Ano. Víte, co chcete? Ano. Cítíme to z vás. Hned se k tomu dostaneme. Posloucháte nás už chvíli? Ano. Takže víte vše, co víme? Klidně můžete. Museli jste se ve škole učit o gravitaci? Nebo jste ji znali už předtím? Je to stejné se zákonem přitažlivosti. Jak to vychází? Dost dobře. Je to zřejmé, že?

Dostáváte, na co myslíte. Víte, že dostáváte, na co myslíte? Jelikož to víte, pomáhá vám to si myšlenky vybírat záměrněji? Moc ne… To je naše výhoda nad vámi. Můžeme vám pomoct přijít na to, jaké máte myšlenkové návyky, a jaké ty myšlenkové návyky… přesvědčení je jen opakovaná myšlenka… je to myšlenkový návyk… a je to návyk, protože zákon přitažlivosti na něj reaguje. Zákon přitažlivosti ho tedy posiluje.

Zákon přitažlivosti a hybná síla je ta stejná věc. Protože to, na co se zaměřujete, si přitahujete více, i když je to více stejné myšlenky, nebo více podobné myšlenky. Jakmile získáte myšlenku, na kterou jste si tak navykli, že ji myslíte téměř bez toho, aniž byste to zamýšleli… jen ji myslíte… je to taková automatická myšlenka.

montain_sea-wallpaper-1366x768

To je hybná síla, to je přesvědčení. To je v mnoha případech nekontrolovatelná nebo neúmyslná vibrace. Říkáme tomu automatické tvoření. Většina lidí nabízí většinu své vibrace v reakci na to, co pozorují. Jelikož jste navyklí být tak objektivní, což znamená, že chcete věci hodnotit, nechcete být zaskočeni, chcete znát své možnosti, chcete zvážit pro a proti, a tak… máme vás moc rádi… ale hodnotíte vše možné ve snaze být objektivní, a tak si narušujete svůj bod přitažlivosti. Například když chcete více peněz a jednoduše a čistě chcete více peněz, to je čistá vibrace jasnosti, která by vám přinesla příležitosti pro více peněz.

Ale když chcete více peněz a pozorujete, kde se nacházíte ve vztahu k penězům, které máte, nebo které chcete, způsobí to, že chcete více peněz, všimnete si, že nemáte dost, chcete více peněz, všimnete si, že nemáte dost, a vaše vibrace je chaotická… jinými slovy vaše touha je ohrožena vaším negativním přesvědčením. Zní to logicky… jen myslete na svou touhu a nemyslete na své přesvědčení. Ale vaše přesvědčení je tak často úzce spjaté s tím, co se děje. Někteří z vás jste vycvičeni k tomu, abyste mluvili pravdu o tom, co vidíte… jinými slovy chcete říkat, jaké to je.

Chcete čelit realitě, nechcete být jako ti snílci, kteří mají hlavu v oblacích a jsou nerealističtí. Ale problém s tím je, že pokud hodně pozorujete to, co se ve vašem životě manifestovalo, moc tomu neumožňujete se změnit. Protože většina vašeho vibračního výstupu, na který vesmír odpovídá, je jen o tom, co je. Tak vám chodí více toho stejného. Odlišné fáze a odlišná místa a někdy i odlišné prožitky, které všechny vedou ke stejné zkušenosti.

Důvod, proč jsme tady… vibračně jste nás pozvali, abychom s vámi mluvili o vesmírných zákonech… důvod je ten, že pokud pochopíte, jak to funguje, a jak si budete všímat, jak na vás vesmír reaguje, pokud to, jak na vás vesmír reaguje, vás úplně netěší, můžete to změnit. Ale musíte být záměrní a musíte dělat více, než jen nabízet slova. Musíte najít způsob, jak nabídnout vibraci, která se shoduje s tím, co chcete, namísto vibrace, která se shoduje s tím, co máte. Uznáváme, že to není úplně jednoduché, protože jste přišli ze zdrojové energie… víte to? Vaše větší část je stále nefyzicky zaměřená, ale jste tady ve svém krásném těle a máte tyto prožitky.

To, co chceme zdůraznit… tohle je klíč k tomu, abyste s tím mohli něco udělat, a byli se svým životem záměrnější. Musíte pochopit tuto jednu věc. Ve svém fyzickém těle, tady a teď… tohle se nám moc líbí… a rádi vám to říkáme tak, abyste to pochopili. Tento okamžik, který všichni sdílíme, je manifestací ve své nejplnější formě. To, co vnímáte svými smysly… tohle je manifestace. Nejen je to manifestace, je to nejpřednější manifestace, kde vše, co je, což zahrnuje nás všechny a to, čemu říkáte Bůh, vše, co je, se zaměřuje dopředu s vámi tady v tomto okamžiku.

Tato manifestace je o vrcholu tvoření a je o tom, kolik energie, která proudí… a je jí více, než si myslíte… kolik té energie umožňujete, aby se ukázala nebo manifestovala způsoby. které vás těší. Tady to začne být pro vás trochu ošidné. Překládáte vibraci do reality. Překládáte vibraci do reality. Shromáždili jste se kolektivně a mluvíte mezi sebou, a tak jako skupina lidí tvoříte pevnou realitu, která je podle vás to, co je, a tudíž ne moc měnitelné, ale ona se mění neustále. A mohla by se měnit více k lepšímu… více k uspokojivému pro vás.

Ale protože lidstvo převážně pozoruje to, co je, tohle neustále měnění se převážně mění jen k tomu stejnému. Ale nemusí. Může se to změnit k tomu, že více lidí bude šťastných, že více lidí bude zdravější. Může se změnit k tomu, že více lidí cítí jasnost, že zde bude větší mír a štěstí a harmonie. Může se změnit k tomu všemu, ale nemůže se k tomu změnit, když tolik lidí se zaměřuje opačným směrem.

Protože to, co se v této manifestaci zrcadlí, odpovídá tomu, co lidé vysílají. Chápete, jak to funguje? Vyšlete to, vrátí se vám to. To, co vysíláte, se vám vrací. Zákon přitažlivosti je stálý, a to ho dělá vaším nejlepším přítelem. Protože vás nikdy nepodvede, nikdy není nestálý. Esther našla slova, která popisují to, co tím myslíme. Vibrační integrita znamená skutečnost vibrace. To, jakou vibraci vysíláte, se vám zpětně zrcadlí. Manifestuje se to tak, abyste to vnímali svými smysly.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/

Reklamy

Abraham Hicks – 16 sekund k nastartování hybné síly

Když si uvědomíte, že to, jak myslíte a jak se cítíte, a co se manifestuje, se vždy shoduje, a nyní záměrně myslíte a tudíž záměrně vyvoláváte pocit, a pak záměrně pozorujete výsledek, budete neustále lepší v promítání svých myšlenek tak, abyste získali výsledek, který chcete. Je možné být všude možně, myslet cokoliv, co chcete myslet, reagovat na kola, která nejhlasitěji vržou, a myslet ledabyle a získávat něco z tohoto a tohoto, což je způsob, jakým žije většina lidí. Většina lidí svou vibraci nabízí v reakci na to, co pozorují.

Pozorují širokou škálu věcí, tak nabízí širokou škálu vibrací a tak získávají širokou škálu výsledků, ale necítí v tom žádnou kontrolu. Dokud nepochopíte, že zákon přitažlivosti reaguje na vaše myšlenky a vaše myšlenky jsou vibrační, a že když myslíte myšlenku a udržíte ji jen 17, 16, 17, 16… spíše 16 než 17 sekund, sotva něco málo přes 16 sekund, přidá se k ní podobná myšlenka, a nastartuje to hybnou sílu. Pokud tu myšlenku udržíte dalších 16 sekund, přidá se k ní další podobná, a jakmile ty myšlenky udržíte 16, 16, 16, 16 sekund a překročíte hranici minuty, nastartujete dostatek hybné síly, že soudný člověk dokáže jasně cítit, co jim jeho vedení nabízí.

Nejen je tento kontrast důležitý pro expanzi, pro pokračování… bez expanze by nic nepokračovalo, takže samotná věčnost, o které mluvíme, závisí na kontrastu, který vyvolává soudnost, který vyvolává volby, které vedou k proudu energie, což vede k zaměření, což vede k tomu, že zákon přitažlivosti dodá manifestaci.

Bez kontrastu a rozeznání kontrastu by vše přestalo být. Na uspokojení velmi záleží… na to lidé nemyslí. Říkáme vám: Existuje trojice záměrů – svoboda, růst a radost. Musíte najít způsob, jak být ve větším souladu s vortexem a menším souladu s tím, co je, což znamená, že více pozornosti musíte věnovat tomu, jak se cítíte, a méně tomu, na co se díváte. Chceme, abyste našli způsob, jak nepotřebovat manifestaci nyní. Protože pokud ji potřebujete nyní… pokud řeknete: “Nedokážu to už dále vystát. Chci to tak dlouho. Musí to přijít nyní!” Jelikož to nyní nepřijde, tak kvůli tomu, že si všímáte, že to nepřichází, bude ve vaší vibraci hrát velkou roli.

Můžete dosáhnout místa, a mnozí z vás tam už jste, kde máte takové vědění a důvěru v existenci této vibrační reality, že jste uspokojení s vědomím, že existuje. A protože jste uspokojeni, ve vaší vibraci není odpor, a nyní se tyto vibrace začnou měnit na myšlenky, které budou uspokojující. Jak nahromadí hybnou sílu, jedna myšlenka se změní do další a ta do další a ta do další, dokud vaše další manifestace nebude impuls… nebudete schopni se zastavit… jak se tyto myšlenky mění na věci, vaše schopnost je vnímat bude větší a větší.

Chceme, abyste si odtud odnesli, jak je úžasné, když se myšlenky mění na věci, a vy jste uspokojení… a pak zákon přitažlivosti vám přináší víc a vy jste uspokojenější, a pak přináší víc… stále se to ještě nemanifestovalo. Slyšíte, co tím říkáme? Stále se to nemanifestovalo. Protože se připravujete být připraveni být připraveni, jste za chodu uspokojení… přátelé, chceme, abyste pochopili, že tohle znamená šťastný život. Nepotřebujte, aby se to manifestovalo, abyste byli uspokojeni.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/16-sekund-k-nastartovani-hybne-sily/

Uzdrav svoje telo

Cesta Lásky

Všechny tzv. NEMOCI si v těle vytváříme sami. Tělo, stejně jako všechno ostatní, zrcadlí naše myšlenky a přesvědčení. Neustále k nám promlouvá, musíme si však udělat čas a naslouchat mu. Každá buňka v těle reaguje na každou myšlenku, která nám proběhne hlavou, a na každé slovo, které vyslovíme.

HLAVA nás reprezentuje. Je tím, co ukazujeme světu. Podle ní nás svět poznává. Potíže v oblasti hlavy většinou signalizují nějaký zásadní problém. Bolestí hlavy trpí lidé, kteří sami sobě ubližují. Až vás bude příště bolet hlava, zamyslete se, kdy jak jste si ublížili. Odpusťte si a bolest hlavy se rozplyne v nicotu, ze které přišla. Migrény si způsobují lidé, kteří chtějí být za každou cenu dokonalí a vyvíjejí na sebe silný tlak. Příčinou je i silný, nahromaděný a potlačovaný hněv. Je zajímavé, že tuto bolest může téměř vždy zmírnit masturbace, jestliže začnete hned, když ucítíte, že na vás jde migréna. Sexuální uvolnění zmírňuje napětí a bolest.

VLASY

View original post 2 803 more words