Tag Archive | prijatie

Čas Raka

Čas Raka začíná momentem letního Slunovratu v pátek 21.6 v 18.00. Konečně se můžeme uvolnit, spočinout a věnovat pozornost svým pocitům. Spojme se v tomto uvolněném stavu se svou Duší a ponořme se do blahodárné koupele moudrosti, bezpodmínečné lásky a hlubinného přijetí věcí takových, jaké jsou. Obzvláště od soboty večer do pondělní noci, kdy se Slunce v Raku krásně doplňuje s Lunou v Rybách!

V období mezi úplňkem a novem v Raku (21.6-2.7) se věnujme především hlubokému „vodnímu“ úklidu a očistě všeho druhu. Jedná se jak o zpracování všeho, co se nám dělo v průběhu uplynulého roku, o jakousi sebe-terapii, s níž nám samozřejmě může napomoci i někdo další, tak na fyzické úrovni též o úklid domu či bytu a s tím osvobození od mnohých zátěží a přebytečnosti či přímo závislosti, nashromážděných především uvnitř zásuvek, skříní a dalších úložných prostor jako ve fyzické realitě, tak i v tajemných zákoutích naší psychiky. Díky zbystřené intuici a vnímavosti můžeme nyní snadněji rozlišit, co si ponechat a čeho se zbavit. Úklid fyzický završme úklidem energetickým – vonné tyčinky či vykuřovadla, zvuk tibetských mís, manter či prostě příjemné hudby napomůže vyladit a zharmonizovat náš obytný prostor.

Novoluní v Raku nastává přesně 2.7 ve 21.15. a je to moment naprostého klidu, meditace, relaxace a procítění své životní situace. Blahodárná je „meditace na vnitřní světlo“: přibližně na 20 minut zavřeme oči a díváme se uvolněně do oka třetího, umístěného mezi obočím u kořene nosu. Vyhněme se však alkoholu a masu, což je v den novu celkově lepší…

Po novu v Raku již můžeme do svého života a příbytku přidávat a doplňovat nové věci, zvyklosti, poznatky, aktivněji rozvíjet intuici, posílit své odhodlání opravdu porozumět a jasně zřít svou životní situaci. K tomu budou obzvláště vhodné dny kolem 9.7.! Zde nastává několik blahodárných konstelací. Bílá luna v Panně se ocitá v sextilu, tj. pozitivním aspektu se Sluncem v Raku, což může pomoci porozumět, kromě jiného třeba i příčinám zdravotních problémů. Se Sluncem se také spojuje vzestupný uzel v Raku, přesně 10.7 v 5.16. K tomu se již 8.7 do pozitivního propojení dostává též vzestupný uzel a Slunce s Prozerpinou ve Štíru. Nakonec se přidá i magická a řádně „hustá“ Luna ve Štíru – 10.-12.7… Laďme se tedy na tolik potřebné vize a vhledy, napovídající nám kudy dále kráčet na naší cestě životem. Ideální je nalézat se u vody a ve vodě, protože tento živel je mimořádně posílen a napomůže nám ve vnitřní práci.

Věnovat se zvelebování a zútulňování svého nitra, a stejně tak příbytků a v neposlední řadě i rodinných vztahů napomůže i Venuše, přesouvající se 3.7 z neposedných Blíženců do citlivého někdy však i přecitlivělého Raka, kde se zdrží až do 29.7. Její spojení se vzestupným uzlem a pozitivní propojení s aspektem trigon s Neptunem v Rybách si můžeme užívat v úplňkových dnech kolem 18.7. Tyto nádherné a opět vodní aspekty jistě blahodárně zapůsobí na uzdravení nejen rodinných vztahů.. Může to být též krásný a vhodný moment pro založení rodiny – početí dětí, položení základního kamene stavby domu, návštěvu rodných i energeticky silných míst…

Poněkud radikálnější posuny a možná i zásadní rozhodnutí přinese vstup Marsu do znamení Lva 2.7. v den novu. Během dalších dvou měsíců si budeme moci užívat energii tohoto kultivovaného avšak upřímného a odvážného „Rytíře holí“, který nás bude nadšeně vybízet k cestování a podnikání vzrušujících dobrodružství všeho druhu… Tento ideál mužství utvoří hezkou dvojici s jemnou Venuší v Raku, obzvláště ve dnech kolem 5.7, kdy se tito dva dostanou do pozitivního drobného aspektu polosextil a mohou společně podnikat leccos příjemného :)

Ve dnech kolem 9.7 se Mars znovu spojí s Merkurem ve Lvu (do třetice toto spojení proběhne 3.9 ve znamení Panny, poprvé nastalo 18.6 ve znamení Raka). Nápady a rozhodnutí, která nám přišla intuitivně ve dnech kolem 18.6 či spíše v celém období počínaje cca 13.6 můžeme nyní začít tvořivě a nadšeně uskutečňovat! Ve dnech kolem 3.9 pak doladíme detaily ;)

Úplněk 16.7 nastává cca ve 23.45 a bude mít tedy obzvláštní sílu a hloubku. V tyto dny totiž též zažijeme jakousi mnohonásobnou kolektivní opozici – Slunce, Venuše, vzestupný uzel v Raku versus Luna, Saturn, Pluto v Kozorohu, sestupný uzel v Kozorohu. Snění, vizualizace, jemnohmotné vnímání a naproti tomu tvrdá a drsná realita, nezbytnost řešit konkrétní problémy, plnit své každodenní povinnosti. Je vůbec možné propojit a dostat do souladu tyto zdánlivě naprosté protiklady? Dýchání skrze páteř spojující první a šestou čakru, trpělivost a moudrost, umění klidné mysli jistě napomohou projít vítězně touto zkouškou. Za prvé se vždy uvolněme, spojme se s Duší, abychom opravdu bytostně věděli a vnímali, že jdeme správně…Toto je v tomto roce 2019 jakýmsi zásadním úkolem a to nejen v období Raka…

Přátelé, přeji nádherný a uvolněný vstup či spíše vnor do léta 2019 – nechť Síla proudí a my se můžeme hluboce uzdravit a otevřít se zázrakům, uchopit mysteria vnitřní tvorby na nové úrovni!

S láskou
Alita Zaurak
www.mandalia.cz

Reklamy

Horoskop na obdobie 10. 6. – 16. 6. 2019

Pravda vychází na světlo

V období 10. – 24. 6. probíhá silná konstelace, kterou můžeme nazvat, že je „určující“. Co a v čem? V postavení se k realitě, teď a tady, uznání své minulosti, kdy člověk přijme zodpovědně důsledky svých činů z minulosti. Zrale a moudře je vyřeší. Pokud jste doposud byli drženi nějakým strachem k realizování, je něco, co jste se dříve báli udělat, tak teď vás okolnosti nutí, jít s velkou odvahou vpřed.

Nejzásadnější postavení je Merkur v konjunkci s Marsem na Dračí hlavě (Vzestupném uzlu) v Raku v harmonii na Neptuna, což symbolizuje velkou dávku odvahy k rozhodnutí, projevení, překročení toho, co vás z minulosti drží. To, co Vás drží, ukazuje opozice Saturna, Pluta a Dračího ocasu (Minusový uzel) v Kozorohu, který symbolizuje těžkou energii z minulosti. Tato konstelace značí smrt. Ukončit starý způsob formy svého života. A konstelace Merkura s Marsem ukazuje, že člověk dostává dostatek energie k rozhodnutí, k patřičným krokům, které jsou požehnány vyšším vědomím. V této době se nastoluje boží spravedlnost a projevují se důsledky vlastních činů z minulosti. Pravda vychází na světlo.

Během června se vám vše zhmotní do reality. Ve hmotě se vám ukáže, co tvoříte ve svém životě, aby to bylo viditelné a nepopíratelné.

Opozice Saturna a Pluta k Marsu a Merkuru, značí snahu vyhnout se, obejít, zmanipulovat důsledky svého konání z minulosti. Jestliže se člověk o to pokusí, tak mu to rozhodně neprojde, protože nyní na to dohlíží nejvyšší spravedlnost. Jestliže přistupujete k důsledkům se zodpovědností a zralostí, tak vyšší spravedlnost je velmi nápomocná, aby vám bylo pomoženo k zvládnutí celé situace.

Pokud neustále zneužíváme a překračujeme hranice, kdy nejsme schopni sebe disciplíny a ohleduplnosti vůči druhým, tak narazíme na omezení. Žijete na úkor druhých? Zviditelní se nastavené meze. Nyní je to jasné a nekompromisní. Jsou zde nějaké hranice, které jsou symbolicky zviditelněné Saturnem v Kozorohu v opozici na Marse v Raku. Omezení nedospělého přístupu a schopnost respektovat zákonitosti bytí.

Tato opozice požaduje dospět a jednat v zájmu celku, nejen sebe. Pokud svým jednáním škodím ostatním, budou nastaveny hranice. Tato konstelace ukazuje na rozhodnutí. V již proběhlém čase jsme měli ještě šanci, kdy jsme se mohli sami rozhodnout a jednat, věci změnit ze své vůle. Nyní přišel čas, že již nemáme na vybranou.

Je to stejné, jako když dítě skládá zkoušky. Ukáže se, jak přistupovalo k učení, co se naučilo a jak zodpovědně přistupovalo ke studiu. Ten, kdo se řádně učil, projde. Kdo nepochopil a spoléhal, že to nějak dopadne, tak na něj v plné míře dolehnou důsledky a budou mu přidány další požadavky, které bude muset splnit.

Kdo byl tedy pečlivým žákem, tak tomu se za velkého požehnání podaří projít branou nové úrovně života. Přijdou oslavy a dary za vydané úsilí. Osvobozen a očištěn vstupuje do nové roviny prožívání života.

Naslouchejte intuici, znamením a s důvěrou se nechte vést. Neptun v harmonii s Merkurem, Marsem, Karmickými uzly, Saturnem a Plutem značí projevení boží vůle a zamezení té lidské.

Propojujte se s energií Slunce a nechte ji sestoupit skrze sedmou čakru (čakru nad hlavou) až do první čakry.

„Ať jsem veden/a ve své realitě silou svého Ducha ve spolu tvorbě s tvořivou silou vesmíru.“

S láskou Petra Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na obdobie 3. 6. – 9. 6. 2019

Vyšší vedení

Novoluní nastává v Blížencích 3. 6. ve 12:01 hodin na sabiánském symbolu:

Slavný pianista dává koncert. Klíčová myšlenka: Dosažení individuálního naplnění prováděním společenské funkce, s níž je spojena určitá prestiž.

Téma novoluní je překonat své staré strachy, nedostatky a pochybnosti ve své schopnosti. Jsme vedeni k tomu, abychom v sobě objevili virtuosa, který svou jedinečností obohacuje druhé. Překonat tvrzení o sobě, které se člověku vtisklo do hlubokého nevědomí v souvislosti se společenským prostředím. Vnější svět nás formuje a je otázkou, jak umíme být sami sebou. Nejdříve musíme zjistit, kým nejsme, abychom mohli čelit tvrzením o nás zvenku. Až když v sobě objevíme svou skutečnou podstatu, stáváme se svobodnými vůči strachu z nepřijetí a různým názorům svého okolí na sebe. Tím inspirujeme další lidi.

Novoluní je v Blížencích, jde o počátek, aktivaci nového. Je důležité setkávání a vyměňování si svých názorů. Objeví se příliv energie, odhodlání a radosti z tvoření a plánování. Energie Blíženců zaručuje dostatečné informace, poznatky a pochopení. Snadněji dáme vše do souvislosti. Tento tok informací a pochopení je aktivován na celý cyklus Luny, tedy do dalšího novoluní, které nastává 2. 7. Tehdy nastává úplné zatmění Slunce. Luna zastíní Slunce na 4 minuty a 33 sekundy. Toto zatmění náleží Tichému oceánu a z ČR zatmění nebude viditelné, přesto bude energeticky vnímatelné.

Během června se ukazuje, co je realizovatelné z našich vizí, představ a cílů. Ukáže se, jak jsme na tom ve skutečnosti. Rozpustí se iluze a představy, které vytvořilo ego. K tomu přispívá konstelace Slunce v Blížencích v kvadratuře na Neptuna v Rybách 3. – 15. 6., která ukazuje na rozpouštění iluzí. Neptuna v Rybách můžeme obrazně přirovnat k oceánu, který spláchne, co vytvořilo Já na úrovni mysli. Ukáže se, co si o sobě myslíme a jaká je skutečnost. Zároveň se rozpustí, i co si myslím, že si o mě druzí myslí.

Tato konstelace zvyšuje vnímavost, soucit, dojetí a také přecitlivělost. Naše vědomí je rozostřené. Vše bude tak nějak neuchopitelné, nejasné a v mlze. Chvilku pocítíme ztrátu jasnosti, kým jsme, co chceme a kam směřujeme. Z rozumu vytvořené plány se v této době těžko realizují. Mohou se objevit pocity marnosti, apatie a nespokojenosti. Pozor na postavení se do pozice oběti a chudinky. Ano, tady svým způsobem jste malými pány proti prozřetelnosti a budete se „muset“ přizpůsobit plánům Božského vědomí.

Buďte vnímaví, protože jsou nám naznačovány naše cesty. Chcete něco realizovat a je vám v tom zabráněno? Respektujte to. Nebo se dostáváte k novým příležitostem a nabídkám, které jste neměli v plánu? Věnujte jim pozornost. Jsme teď vedeni vyšší moudrostí k naplnění svého určení. Čím více si trváte a prosazujete své, tím méně vnímáte jiné příležitosti, protože jestli to z vyšší moudrosti – vědomí má být, nemusíte se za to prát, aby se naplnilo. To se týká všeho, jak praktických záležitostí, tak velkých úkolů.

Vždy je potřeba na začátku být aktivní, dát impuls, mít jasný cíl a pak pustit, odevzdat s důvěrou životu. Jestliže je to v souladu s vaší cestou a plány, tak bude, tak jest! Naše životy se skládají s různých maličkostí a povinností, které mohou do sebe zapadat jak tanec v páru. V lehkosti se proplouvá prostorem a vytváří se harmonie pohybu. Stejně tak můžeme tvořit. Když umíme kroky a odevzdáme se hudbě, jsme vedeni prostorem.

Prosazováním svého často přeceňujeme své já, příliš podléháme egu. Jak poznám, že v té dané chvíli jsem v egu? Právě tím, že si chci za každou cenu prosadit své! Tak pozor. Slunce v Blížencích v opozici s Jupiterem ve Střelci 4. – 18. 6. vede právě k přehánění svého vědění a prosazování sebe sama za každou cenu. Vědomý člověk je otevřený a stále v nabídce. Má svůj úhel pohledu a nemá potřebu druhé přesvědčovat o své pravdě. A hlavně ji nevydává za dogmatickou pravdu, protože ví, že je toho ještě hodně, co neví. Tím zůstává v pokoře. Pokud má někdo prožité vědomí sebe sama pouze z hlavy a rozdává svá moudra – zanalyzované „poznání“ bez prožitku, bez zkušenosti a bez služby druhým lidem, tak to zůstává jen „mrtvou informací“, která osloví jen zase hlavu. Srdce ale zůstává nedotknuto. Proto se Stvoření ptá: „Člověče, kde jsi se vzdal sebe, abys podal pomocnou ruku druhému?“

A právě proto, že tato opozice leží na ose znamení Blíženců a Střelce, dávejme pozor na přecenění rozumu, informací bez zkušeností a prožitku. Když máme prožitek vědomí sama sebe ve své celistvosti, tím tedy i božství, ze kterého pocházíme, tak objevujeme svoji schopnost laskavosti, soucitu, pochopení, milosti a bezpodmínečnosti k celému tvoření – k životu a jejich procesů na všech rovinách. Žiji tak a konám.

Jinak se objevuje prázdnota, nespokojenost a touha něčím prázdnotu naplnit. A můžeme mít sklon ji naplnit přejídáním se, užíváním si, extrémními prožitky a stále hledající, co se mi ještě nabízí, čím „můj“ hlad by byl zahnán. Opatrně na plýtvání energie. Říká se: “S jídlem roste chuť.“

Harmonický aspekt Urana s Černou lunou 3. 6. – 24. 7. podporuje možnost nalézt své bohatství ve svém nitru, kdy procítěním vlastní hojnosti sebe sama se rozpouští nevědomé zápisy „chudoby“ a bezcennosti. Nový postoj k sobě skrze odpuštění, milost a laskavost. Nalézání nových způsobů, nových kvalit uvnitř sebe, projevení ryzích a „pravých“ hodnot.  Odkrývají se v nás tajemství, to, co bylo zapomenuto. Rozpomínáme se na to, co jsme v minulosti někde zapomněli, ztratili či na něco zanevřeli. Osvobozují se a probouzejí naše vlastnosti Božství v našem nitru. Můžeme v sobě nalézt ztotožnění se s Archetypem – spasitel, poustevník, poutník, žák, bohém, služebník, oběť, viník a podvodník.

Večer 4. 6. Merkur vstupuje do znamení Raka a vytváří do 9. 6. harmonii s Uranem a Černou lunou. Síla slova, myšlenky, která je vedena přes cit, prožívání, je živá, léčivá, magická. Uvědomování a pochopení vede přes spojení rozumu a citu, hlavy a srdce. Otevřená mysl, která je zaměřena spíše přes pocit, bezpečí a dětskou čistotu. Kreativita vychází z radosti duše do mysli, aby mohlo být tvořeno. A na počátku bylo Slovo! To, co cítíte, prožíváte, dávejte do slov a nebojte se odhalit. „Tak to prožívám já. To je mou skutečností a poznáním.“ Sundáváme naučené masky chování, které nám byly dány výchovou i vlastní potřebou být milováni.

Tak se nakonec dostaneme ke svému virtuosovi ve svém nitru. Máme na to celý cyklus Luny.

S láskou Petra Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

ZPRÁVY Z NEBE: OBDOBÍ BÝKA

Po akčním období Berana jsme již v sobotu 20.4 mohli uvítat vstup Slunce do mnohem klidnějšího, zemitého, a spíše pasivního Býka. Zásadní a klíčové otázky již byly zodpovězeny, mnohé bylo rozhodnuto a vyřešeno a nyní začíná fáze intenzivního rozkvétání a otevírání se – především v oblasti tzv. srdečního lotosu neboli čtvrté čakry… Je to doba, kdy se stáváme přijímajícími, nasloucháme svým pocitům a ptáme se, co je pro nás opravdu příjemné a dobré. Naše pocity jsou jakýmsi navigačním systémem, ukazatelem směru – jak v práci, ve vztazích, obživě a dalších životních oblastech…

První astrologickou událostí tohoto přibližně třiceti denního období je spojení Slunce s Uranem, k němuž dochází přesně 23.4. V těchto dnech si můžeme velmi dobře uvědomit, co pro nás znamená svoboda – svoboda finanční, svoboda milostná, sexuální… a také co přesně máme změnit, abychom se cítili lépe. Naslouchejme, vnímejme, pozorujme a ptejme se, co nám dělá opravdu dobře, protože to můžeme vědět jen my sami!

Vládkyně Býka Venuše vstoupila již 21.4 do znamení Berana, kde je ve vyhnanství, ve stavu jistého potlačení. Proto v našem milostném a emocionálním životě mohou nastat momenty, kdy se budeme nuceni skutečně sami za sebe zeptat, jak nám je a sdělit jasně, co si skutečně přejeme dělat, jak žít… K tomu je potřeba vyvinout více vnitřního úsilí a dělat určitá rozhodnutí – opět na základě svých pocitů, jimiž jsme se bohužel během života částečně odnaučili naslouchat…

Skutečně hluboké prožitky sahající až kamsi do raného dětství může přinést spojení Venuše se “zraněným léčitelem Chironem” v pondělí 22.4. “Přijímám se, přijímám se, přijímám se” – tato léčivá “mantra” může hrát v určitých momentech, kdy se příliš vychylujeme z emocionální rovnováhy, pochybujeme o sobě, o druhých, zásadní roli…

Venuše se zdrží v Beranu až do 16.5. a ve dnech kolem 14.5 se ještě stihne vzájemně podpořit a pozdravit s Marsem v Blížencích neboť se dostanou do příznivého úhlu šedesát stupňů, jemuž v astrologii říkáme sextil neboli “pomoc na poslední chvíli”… Akční Venuše jistě energeticky podpoří, probudí a nadchne přizpůsobivého a v realitě všedního dne někdy až příliš zabydleného mladíka a věčného studenta. Stejně tak však i obráceně: poněkud střízlivější, vzdušný “ekonom” Mars v Blížencích, který se skvěle orientuje v běžném světě může v dobrém smyslu poněkud příjemně ochladit a vrátit do přítomnosti rozpálenou a vpřed se ženoucí Venuši…

Příjemný bude též trigon Venuše v Beranu s Jupiterem ve Střelci ve dnech kolem 8.5. Zde se vzájemně inspiruje mladá žena se zralým, zkušeným mužem, který jí zasvětí do mnohých tajemství a ukáže jí, jak si skutečně moudře užívat života a jeho darů… Málokdo z nás může říci, že si nepotřebuje hlouběji osvojit umění být tady a teď, více v těle, než v hlavě, více ve svých pocitech, než v myšlenkách…

Po tomto posvátném a pozitivním propojení či částečně zároveň s ním však bude probíhat kvadratura Venuše v Beranu se Saturnem a Plutem v Kozorohu, konkrétně 8.5 (Venuše-Saturn) a 10.5 (Venuše-Pluto). Možná se ve svých milostných či jiných podobných potřebách, v touze po zažití něčeho krásného a exotického budeme hnát příliš rychle kupředu- věnujme proto včas pozornost brzdícím signálům ze stroze zemitého území Kozorohova. Je to, za čím se ženeme opravdu tím, co potřebujeme, bude nám to ve výsledku k užitku? Tato bdělá pozornost věnovaná více či méně razantním upozorněním jistě napomůže poněkud zvolnit, více procítit situaci a využít transformační potenciál této astrologické konstelace…

Do stejného napětí se dostává v prvních dnech května (cca od 1.5 do 4.5) též Merkur ve znamení Berana. V hlavě bychom chtěli zažívat nové a nové věci, avšak pokud to přeženeme a nebudeme více prožívat a užívat již to, co se děje, mohou nás v této intenzitě značně zbrzdit – někoho doslova stáhnout dolů na zem – přísní a drsní “pánové” ze znamení Kozoroha – Saturn a Pluto. Než se tedy někam vrhneme, či se přihlásíme na nějaké akce, nejprve se zeptejme, k čemu nám je to vůbec dobré z dalekosáhlejší perspektivy… Tak uspokojíme požadavky Saturna i Pluta a pokud bude schváleno, můžeme se klidně vydat vstříc novým dobrodružstvím…

Merkur v Beranu se 3.5 dostane do trigonu s Jupiterem ve Střelci a my si tedy v těchto dnech budeme moci náležitě užívat toto nádherné harmonické a podpůrné propojení žáka s učitelem. V čem bude spočívat naše vyučování a zasvěcování, někdy i přímo uzdravování? Kdo bude tímto naším učitelem a co se od něj dozvíme? Mnohé nám opět napoví domy horoskopu, v nichž se tyto dvě planety nalézají – společným jmenovatelem však bude prostě umění žít, v souladu se sebou, moudře a intenzivně, ku prospěchu sobě i ostatním…

Vstup Venuše do Býka 16.5. pak přinese kýžené zpomalení a prohloubení milostných vztahů všeho druhu, z nichž bychom však měli upřednostnit především vztah k sobě samým…I zde může dojít k mnohým “bleskovým pochopením” na téma svoboda v lásce – především v úplňkových dnech kolem 18.5, kdy se Venuše spojí s Uranem.

Do Býka vstoupí i neposedný Merkur a to již 6.5, což mu dodá našemu těkavému a hektickému myšlení potřebného klidu, ovšem jen do chvíle, kdy se též spojí s Uranem (8.5), a my dostaneme přímo geniální lekci emoční inteligence…

4.5 nastává novoluní v Býku – doba ideální k hlubšímu spočinutí a uzemnění, třeba pod stromem, v parku, na zahrádce… Obraťme pozornost do srdce, kde najdeme odpověď na mnohé otázky. Po novu můžeme začít s novými skutečně zdravými, ekologickými návyky, pro něž jsme se v předchozím období na základě svých pocitů rozhodli.

Se vstupem Marsu do Raka 16.5 se pak můžeme těšit na celkové uvolnění, které jistě rádi využijeme pro intenzivní vnitřní práci ve dnech kolem magického květnového úplňku. Ten nastane přesně 18.5 ve 22.13.

Slunce již pomalu ukončující svůj pobyt v Býku nás bude inspirovat ke zhmotňování svých bytostných přání do zcela konkrétní podoby, zatímco Luna ve Štíru nás vede od povrchního uspokojování hmotných a smyslových potřeb, od lpění na pevných tvarech a formách do opravdu hlubokých hlubin… Klíčovým tématem tohoto úplňku na linii Býk/Štír je sexualita – opravdu naplněné láskyplné milování, kde jsou uspokojeny jak potřeby emoční, tak i fyzické a energetické, duševní i duchovní.

V době úplňku je skvělé věnovat se tzv. nepragmatickým činnostem. Pokud si klademe otázky spojené s milováním – co je vhodné, co není atd., učme se od přírody, od stromů a květin či zvířat… Delší pobyt v přírodě napomůže hlubšímu a moudrému porozumění a vnímání souvislostí…

V přírodě nevidíme žádné milostné problémy a sexuální bloky, z čehož je patrné, že si je my, lidé, prostě vymýšlíme :) Uvolněme se, dýchejme zhluboka a dovolme sexuální energii proudit. Ideální je též cvičení jógy, čchi-kungu, masáže, taneční meditace a další blahodárné činnosti napomáhající uvolnit všemožné vnitřní bloky a omezení…

Ze zásadnějších tranzitů připomínám spojení Saturna a sestupného lunárního uzlu v Kozorohu, které nastane přesně 30.4 a přinese nám skutečné uzemnění, nezbytnost soustředit se na své základní potřeby a na efektivní využití času a celkového potenciálu. Z jogínského hlediska půjde o intenzivní práci na úrovni první čakry, související s nohama, pro jejíž zdárné fungování je tedy obzvláště blahodárná dlouhodobější chůze. Takže se v těchto dnech prostě postavme pevně a stabilně nohama na zem, dělejme vědomě své kroky či se prostě zastavme uprostřed běhu kamsi a za čímsi, abychom si mohli uvědomit pomíjivost toho, za čím se ženeme a dali svým krokům smysluplný cíl a směr… Záleží na domě horoskopu, kde se tato konjunkce (probíhá jednou za osmnáct let) bude nalézat – tak si pokročilejší znalci astrologie či alespoň své mapy zrození mohou též ujasnit, čeho se toto uzemnění bude týkat.

V období Býka se tedy rozhodně nebudeme nudit, hlavně během emocionálních a jiných turbulencí, které asi během letu v letadle málokdo prožívá s naprostou lhostejností… :)
Důležité je však obracet pozornost do nitra, k sobě samým, ke svým pocitům a tak se může tento měsíc pro mnohé stát vskutku revolučním!

Čistě ženské, hluboce přírodní znamení Býka sebou představuje jedinečné spojení dítěte, anděla a tantrika – umožňuje nám každým rokem znovu a znovu zažívat stavy čisté lásky, nevinnosti, ničím neposkvrněné touhy po objevování a zkoumání toho, co nám přináší bytí v těle ženy či muže… Za prvé je však třeba toto tělo s láskou přijmout bez výhrad a pochyb takové, jaké je, tady a teď!

Ať se daří a mějme se rádi!
Alita Zaurak
www.mandalia.cz

Horoskop na obdobie 25. 2. – 3. 3. 2019

Léčení ztracené lásky

V tomto a příštím týdnu 26. 2. – 10. 3. je zásadní konjunkce Slunce s Neptunem v Rybách. Konjunkce Slunce s Neptunem podpoří, abychom došli k odevzdání se, které pomáhá ke smíření, přijetí a odpuštění. Energie to jsou tak silné, že nás budou prostupovat a zasahovat intenzivně i naše jemnohmotná těla – auru. Mohou se proto objevovat pocity, že nejsme ve svém těle, duchem tak trochu nepřítomní a myšlenkami nesoustředění. Intenzivní a živé sny jsou součástí tohoto procesu, protože z nevědomí se vynášejí zápisy, které již uzrály k uvolnění a rozpuštění. V této době můžete mít proto pocit, že jste si v noci neodpočinuli. A svým způsobem je to pravda, protože vaše vědomí a nevědomí pracuje na plné obrátky, což se samozřejmě může odrazit i na těle. Dochází k zesílení citlivosti, vnímavosti, tím je jasnější a zřetelnější intuice, vnitřní hlas, vědomí a Duch. Na druhé straně je oslabena mysl, logika, fyzická odolnost a rozhodnost.

Podrobnější popis v článku „Náhled na březen“ v členské sekci: https://www.astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/

Venuše se odpoutává od konjunkce s Plutem a do 27. 2. prochází konjunkcí s Minusovým uzlem, což vynese lásky, city a hodnoty z minulosti. Do života se nám může navrátit stará láska, ať fyzicky nebo vzpomínkou. Vede nás to k uznání nějaké lásky z minulosti, kterou jsme prožili, ale odmítli ji nebo ji neuznali. Nebo naše láska byla odmítnuta a neopětována. Zůstal nám tak pocit ztracené lásky, která nás drží v minulosti. Když někomu dáte své srdce a ono zůstane u toho druhého, i když se vaše cesty rozešli, tak energie u něho zůstane. Vezměte si zpátky své srdce, to vždy patří jenom vám. Lásku můžete dávat a rozdávat, srdce však je vždy jen vaše.

Do 5. 3. působí harmonický aspekt Venuše a Merkura, proto je snadné mluvit o svých pocitech, citech a hodnotách. Mysl je spojená s laskavým a ohleduplným myšlením.

Tento aspekt v době konjunkce s Minusovým uzlem může podpořit pochopení, smíření a odpuštění bývalé lásce. Někdy potřebujeme se smířit a odpustit sami sobě, že jsme podlehli zamilování a lásce, které jsme dali všechno. Zlobíte se sami na sebe kvůli lásce z minulosti?

Venuše v harmonii s Chironem v Beranu 27. 2. – 3. 3. ukazuje na léčení lásky. Zraněné city jsou léčeny. Nejprve vyplavou na povrch, aby mohly být vyléčeny. Zároveň se ale do 8. 3. dostává Merkur do konjunkce s Chironem a probíhá zvláštní stav – bytí mezi dvěma světy. Mysl nás drží ve starém světě, odklání nás k minulosti a Chiron nás láká do nového světa bytí, být sám sebou. Ještě je potřeba v mentálním světě (ve svých postojích) dokončit, dopochopit, aby mohlo být rozpuštěno. To se bude dít během měsíců března a dubna. V době Velikonoc budeme moci přejít do nové energie v souladu s Chironem v Beranu.

Chiron vstoupil do znamení Berana 22. 2., kdy začal nový 49-ti letý duchovní cyklus. V členské sekci naleznete video o podrobnějším vysvětlení Chirona a celém duchovním cyklu. https://www.astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/

Venuše vstupuje do znamení Vodnáře 1. 3. – 26. 3., kdy se na potěšení a sladkosti života mohou nejvíce těšit Vodnáři a následně Berani, Blíženci, Váhy a Střelci. Venuše ve Vodnáři je o přátelství, lehkosti a tvořivé originalitě. Dovolit si cítit radost a lásku ve svém životě. Venuše přeje k seznamování, oživení stávajících vztahů, k nákupům a zkrášlování. Na to se mohou těšit všechna znamení, která jsem zmínila.

V minulém týdnu jsem popisovala harmonický aspekt Jupitera ve Střelci a Černé luny ve Vodnáři do 10.4., kdy sbíráme pozitivní karmu, plody dobře odvedené práce. Viz týdenní horoskop 18. 2. – 24. 2. 2019.

Jsme před silným novoluním, které nastane 6. 3. 2019. Slunce v harmonickém aspektu na Marse podporuje vytrvalost a praktické konání, které je vedeno více intuicí a setrvačností již rozhýbaného, aby novoluním mohlo projít přímou a čistou esencí (tvoření) božského. Novoluní podrobněji vysvětlím v příštím horoskopu.

Moji milí příznivci, připravila jsem pro vás speciální členství, kde naleznete podrobné články a videa. Nyní je již uveřejněná i přednáška Co nám přináší rok 2019?

Zde naleznete vše, co najdete v členské sekci – videa, audio přednášky, články, meditace a další. https://www.astrologiepetranel.cz/clenstvi-na-webu-astrologie-petra-nel/

Prožijte s důvěrou klidné plynutí. S láskou Petra Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – http://www.astrologiepetranel.cz