Význam čísel hodín, ktoré sa opakujú

Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe jakoby upozornil. Může to být pravidelné noční probouzení v jistou dobu. První, co člověk udělá, je pohled na hodiny. Pokud se čas opakuje, začíná se o tom více přemýšlet.
Jenže nikdo neví, co časové hlášení znamená…

Začala jsem tedy zkoumat význam konkrétního času, kdy jsou číslice totožné nebo sestupné, prostě kdy mluví. Nikomu nic nevnucuji. Berte to opět třeba jako hru. Otevřít oči není pevně daná povinnost.

Čas Význam
00:00 Volání z jiných sfér, informace, kterou byste se měli dozvědět,

ale asi ji ještě nejste schopni porozumět.

Přijdou další pokusy o kontakt.

01:00 Máte přejít do středu svého vnímání, o vás nyní jde.

Ostatní teď nejsou důležití.

Někde tady se stala chyba, trochu jste se ztratili.

01:01 Pohlazení ochránce, strážného anděla,

uvědomění si, že je s vámi.

Je vždy na vaší straně, je to přítel, kamarád.

01:02 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

01:10 Krize, kterou nyní prožíváte,

není tak hrozná, jak si myslíte.

Je to jen zkouška, zastavte se, jiste jí porozumíte.

01:11 Zbytečně vzdáváte boj, ještě není konec.

Máte spoustu sil, jen si nevěříte.

Zkuste to ještě.

01:22 To, o čem pochybujete, má smysl.

Nesnažte se vkládat příliš sami sebe do věcí,

které se stejně stanou.

01:23 Všechno se děje, jak má,

jste na správné vlně, tady a teď.

Mějte oči otevřené, tak to má být.

02:01 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

02:02 Ochrana, kterou byste měli přijmout.

Duchovní rozměr kolem tady není proto, aby vám ubližoval.

Ale naopak.

02:04 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

02:20 Mezi vámi a partnerem je podivné prázdno.

Oba se sice díváte jedním směrem, ale to nestačí.

Občas byste měli spolu promluvit.

02:22 Pohlazení shůry, nebraňte se pořád,

zatím si ještě nepřipouštíte žádný jiný svět.

Změní se to již brzy.

02:34 Všechno se děje, jak má,

jste na správné vlně, tady a teď.

Mějte oči otevřené, tak to má být.

02:36 Vnímejte vazbu na partnera.

Jsou tady nepřehlédnutelné vaše budoucí společné projekty.

Ty potvrzují, že patříte k sobě.

02:46 Klíč k partnerství hledejte přes společné projekty.

Nedělejte v tomto směru nic násilného.

Podejte partnerovi pomocnou ruku.

02:55 Poháry lásky nejsou úplné, něco tady chybí.

Pravděpodobně se snažíte o něco, co nemůže vyjít.

Láska není soutěž ani boj.

03:03 Zpytujte svědomí nad vašimi skutky, dojde k účtování.

Je to varování,

ještě je čas zastavit se a změnit směr dráhy.

03:06 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

03:25 To, co se vás nyní dotýká, nesmíte brát jako trest.

Přestože vám není nejlépe, poděkujte a těšte se na další lekce.

03:33 Procházíte důležitou životní zkouškou, je nutná.

Nesnažte se jí vyhnout, nebo budete posunuti o stupínek níž.

03:56 Komplikace, které nyní vnímáte, nejsou komplikacemi.

Všechno je v pořádku.

Jste v důležitém okamžiku, zbývá poslední krok do cíle.

04:02 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

04:04 To, co si vytváříte jako vlastní obraz, není správné.

Revize, zbavit se špatných návyků.

Jinak dojde z osudové ráně.

04:08 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

04:44 Informace z minulosti.

Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami.

Přijde ocenění, žádný strach.

04:56 Všechno se děje, jak má,

jste na správné vlně, tady a teď.

Mějte oči otevřené, tak to má být.

05:05 Příliš se vzdalujete životu, stáváte se součástí technického světa.

Zbrzděte. Čas není.

Je to vážné varování před blížící se nemocí.

05:10 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

05:55 Jste příliš na zemi, budete svědky události,

která vás z této iluze vyvede.

Příliš se nedivte.

06:03 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

06:06 Ve vztahových věcech je problém,

neberte druhého jako majetek.

Každý potřebuje svobodu, což se týká nejen partnerů, ale i dětí.

06:12 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

06:16 Pozor, něco zásadního ve vašem životě se němí.

Stereotypy padají, připravte se na změnu.

Nebude z nejpříjemnějších, ale je nutná pro další posun.

06:36 Uvědomujete si vazbu mezi vámi a partnerem.

Není o čem pochybovat, nehledejte zde žádné problémy.

Společná budoucnost, společné projekty.

07:07 Partner není upřímný, hraje si, má více tváří, opatrně s ním.

Zrada ve vzduchu.

Krok proti proudu, nemůže to vyjít.

07:14 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

08:04 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

08:08 Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami,

co se má dnes stát, podaří se.

Přijde ocenění, žádný strach.

08:16 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

09:09 Nezapomínejte na období, kdy jsme byli dětmi.

Tam je totiž největší tajemství,

stát se dospělým je jako zatáhnout navždy černou oponu.

09:18 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

10:00 Měli byste už otevřít své srdce lásce.

Je ve vás nějaký problém, proto nemůže jít dál.

10:01 Všechno důležité je zapsáno jinde, než myslíte.

Mějte srdce otevřená, cesta z toho pralesa se vám brzy ukáže.

10:05 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

10:10 Příjemné události, vyjasnění problémů,

odstranění překážek z cesty,

strach není na místě, posun do budoucnosti, pochopení.

10:20 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

11:01 Nechtějte posouvat čas.

Všechno bude tak, jak má být.

Zpráva, kterou už delší dobu očekáváte, přijde.

11:11 Ideální směr, po kterém jdeme,

všechno je v nejlepším pořádku,

mějme otevřené oči, přichází láska, cit, srdce.

11:21 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,

nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.

Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

11:22 To, pro se v tuto chvíli rozhodujete, není správné.

Zvažte, jestli tudy opravdu musíte jít.

Brzy byste byli hodně zklamaní.

11:33 Dostali jste se do podivného víru,

všechno se točí, ale nějak jinak, proti vám.

Pokuste se vystoupit na břeh, dokud je čas.

11:44 Máte-li pocit, že se něco nevyvíjí, jak byste chtěli,

nedělejte hned závěry.

Všechno má svůj čas, dočkáte se.

11:55 Neotáčejte se do minulosti, tam je skončený příběh.
Konečně jste se vydali na lepší cestu, tohle je správný směr.
I druzí vám dají najevo, že právě sem patříte. .
12:06 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

12:12 Informace z minulosti,

potřebujete dostat impuls, abyste pochopili cestu.

Žijete příliš materiálně, prací, je nutný obrat.

12:21 Připadáte si jako cizinec mezi vašimi blízkými, nerozumíte jim.

Nemáte to nyní nejjednodušší.

Je třeba začít uvažovat jinak a jednat jinak.

12:22 Krizi ve vztahu byste chtěli řešit, ale nemáte na to.

Nechte vše plynout.

Partnera vidíte nereálně, jako v pokřiveném zrcadle.

12:24 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

12:34 Všechno se děje, jak má,

jste na správné vlně, tady a teď.

Mějte oči otevřené, tak to má být.

13:13 Dochází k urychlení vývoje,

konec stagnace, jízda z kopce.

Odměna, potlesk, pochopení tam, kde vás dlouho nechápali.

13:26 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

13:31 Jste kontaktováni bytostmi z jiného světa,

ale nepřikládáte tomu význam.

Měli byste už začít uvažovat jinak.

13:33 Příliš se vzdalujete dětskému světu.

Je to varování:

Vraťte se, dokud je čas.

14:07 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

14:14 Láska by chtěla k vám,

ale přes nasazenou masku to nejde.

Jste jakoby jiní, neupřímnost, bariéra, odstup, skleněná zeď.

14:24 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,

nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.

Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

14:28 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

14:41 Sešli jste ze správné cesty, ještě je čas se vrátit.

Však dobře víte, kde jste udělali chybu.

Nebude to složité.

14:44 Ve vztahu došlo k problému, který vás trápí.

Nechtějte řešit, co řešit nejde.

Časem bude lépe.

15:15 Zpomalit, všechno je zbytečně rychlé,

hrajte si s dětmi, zpívejte,

nejste klon modelek ani supermanů, buďte sví.

15:30 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

15:51 Přestáváte si věřit.

Upadáte do zbytečných depresí.

Vaše cesta byla jen na chvíli zastavena, není to definitivní konec.

15:55 Láska vám připadá stereotypní a nudná.

To ale ještě není pokyn k tomu, abyste se rozhlíželi jinde.

Pracujte na sobě.

16:06 Pozor, něco zásadního ve vašem životě se němí.

Stereotypy padají, připravte se na změnu.

Nebude z nejpříjemnějších, ale je nutná pro další posun.

16:08 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

16:16 Partner není upřímný, hraje si, má více tváří, opatrně s ním.

Zrada ve vzduchu.

Krok proti proudu, nemůže to vyjít.

16:26 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,

nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.

Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

16:32 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

17:17 Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami,

co se má dnes stát, podaří se.

Přijde ocenění, žádný strach.

17:34 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

18:09 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

18:18 Nezapomínejme na období, kdy jsme byli ještě dětmi.

Tam je totiž největší tajemství,

stát se dospělým je jako zatáhnout navždy černou oponu.

18:36 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

18:48 Jste až příliš pohlceni prací.

Měli byste zase najít tu hezčí stránku života.

Myslete víc na lásku, víc na přírodu.

19:19 Příjemné události, vyjasnění problémů,

odstranění překážek z cesty,

strach není na místě, posud do budoucnosti, pochopení.

19:29 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,

nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.

Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

19:38 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

20:02 Jste pod vyšší ochranou, jen tomu nevěříte.

Není to ale otázka dneška,

dostanete důkaz a pochybovat přestanete.

20:10 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

20:20 Varování v oblasti přátelství, zřejmě máte přílišné nároky,

které druhá strana nedokáže splnit.

Zbytečná traumata, zmírněte.

20:40 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

21:12 Život není o penězích.

Ale někdy trvá dlouho, než si to člověk uvědomí.

Je to varování, zamyslet se nad tím, jak žijete.

21:21 Zpytujte svědomí nad vašimi skutky, dojde k účtování.

Je to varování, ještě je čas zastavit se a změnit směr dráhy.

21:22 Na partnerské vlně není všechno úplně v pořádku.

Někde se stala chyba, zamyslete se.

Ještě není úplně pozdě.

21:31 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,

nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.

Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

21:42 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

21:43 Jste zamotáni v nějakém uzlíku,

ale dostanete návod, jak z toho ven.

Ta chvíle přijde brzy, nebojte.

22:11 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

22:22 Nejintimnější spojení s jemnohmotným světem, který je všude kolem vás. Přicházejí důležité informace, vize a sny,

které přesahují rámec všedního dne.

22:33 Všechno, co se vám děje, je součástí vyšších plánů.

Nemějte strach.

Jde jen o to, abyste se s tím nějak vyrovnali, sladili.

22:44 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

22:55  Obraz dvou pohárů.

Absolutní propojení, jedna duše ve dvou tělech.

O ničem nepochybujte, tohle je opravdová láska.

23:23 Příliš se vzdalujete životu, stáváte se součástí technického světa.

Zbrzděte. Čas není.

Je to vážné varování před blížící se nemocí.

23:32 Postupně sundáváte nasazené růžové brýle, není to jednoduchý proces.

Zvládnete to. Vyšší síly vám fandí.

Nejvíc pochopíte mimo svůj dům.

23:45 Všechno se děje, jak má,

jste na správné vlně, tady a teď.

Mějte oči otevřené, tak to má být.

23:46 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

© Wahlgrenis, 12.9.2005
Zdroj: http://www.wahlgrenis.cz/, prevziate od: http://www.moje-pravdy.cz/

Advertisement

319 thoughts on “Význam čísel hodín, ktoré sa opakujú

 1. Zdravím, mám prosbu. Nevíte co by to mohlo znamenat? Každý den se kouknu na hodiny a je 9.11

  • Honzi,

   z toho, čo som našla, 9 a 1 v kombinácii znamená vnútorný rozvoj.
   9 je tvorenie, splnenie plánov, dosiahnutie úspechu, znak rozvíjajúcej sa budúcnosti, 11 je rovnováha medzi kladom a záporom, môže znamenať neistotu…
   Otvárajú sa pred vami nové dvere, len treba prepustiť to staré – aby to mohlo byť nahradené tým, čo je viac v súlade s vami a vašimi prianiami.

   9:11 tu síce nie je, no viac o význame čísel hodín, ktoré sa opakujú, nájdete tu:
   https://cestaduse.wordpress.com/2013/04/16/vyznam-cisel-hodin/

   Prajem krásny dník :)
   Katka

    • Zmena, tvorivosť, úspech
     Niekedy musia nastať vhodné okolnosti; ak vytrváte, vaše prianie sa naplní, záleží to od vašej viery a myšlienok, najspoľahlivejšieho vodcu máte v sebe
     Prehodnotenie doterajších zvykov, ilúzií, sebapoznanie :)

   • ahoj narodil som sa 1.9.1991. a 11.11.2012 som po dlhej dobe pozorovania oblohy uvidel trojuholniky preletiet nadomnou … v ten moment ked som sa nad seba pozrel som si prial aby konecne nam prisla pomoct neaka ina vyspela inteligencia ci civlizacia .. na vlastnej kozi som zazil skutocny vyznam konca mayslekho cyklu …

    • V poslednom case vidim.velmi intenzivne cislo 16 den mojho narodenia ale neviem si to nejak dat do suvislosti o co ide a co to znamena dakujem za pomoc

  • Zdravim, i já bych měla prosbu..už asi 5. rok vídám na hodinách 15:26..opravdu jen výjimečně 15:25 nebo 15:27..minulý měsíc jsem si to nechala vytetovat na záda, páč jsem se toho začala snad i bát..předem moc děkuji za odpověď

  • ahooj,já se mrknu na hodiny párkrát za den ale vždycky je 13:13,15:15,18:18,20:20,21:21,22:22 prostě vždycky takhle,už je to nějákou dobu a vidím to pořád,co to může znamenat?

    • Vidieť opakujúce sa čísla je znakom vášho vzostupu, vývoja, prepojenia, synchronizácie… Začínate byť viac v súlade so svojím vyšším ja, so svojím stredom.

     Môžu vás upozorňovať, navádzať určitým smerom, poukazovať na niečo, môžu byť uistením, podporou, potvrdením alebo vás jednoducho vracajú do prítomnosti…

     13 má zvláštny význam, v tarote napríklad toto číslo predstavuje Smrť – symbolickú, kedy niečo prepúšťame (veci, vzťahy, udalosti, ľudí vo svojom živote), aby mohlo prísť niečo nové – niečo, čo je s nami v súlade omnoho viac.
     13 tiež predstavuje ženstvo, intuíciu, urýchlenie vývoja

     Prajem krásny víkend :)

  • Neuvěřitelné, já to mám taky tak. Buď 9:11 nebo teď dva dny za sebou 7:11 a dneska 8:11. Už mi to nepřijde jako náhoda. Jen nevím, co to znamená.

 2. Dost často se mi stává, že kouknu na hodiny doma, na mobilu, v autě, a ukazuje se mi 17:08, což je moje datum narození..Co to může znamenat ?

  • Môže to znamenať, že vás Vesmír vyzýva, aby ste zamerali pozornosť na seba. Ak máte nejaký problém, čokoľvek vám neprináša šťastie, nebojte sa a zmeňte to, čo je potrebné zmeniť, aj keď si tým nie ste istý alebo to znamená opustiť to staré a vstúpiť do neznáma.
   Ste to najmä Vy, o koho tu ide a jedine Vy môžete zmeniť svoj život tak, aby ste žili v radosti a láske :) Nebojte sa vstúpiť do toho procesu, tieto čísla znamenajú, že ste pod ochranou a máte plnú podporu… A úžasnú vnímavosť voči znameniam, ktoré okolo seba neustále máme, no málokedy ich dokážeme vnímať. Čisla vášho narodenia odkazujú na vás. Ide tu o vás. Nebojte sa zmien a nechajte, nech vás srdce povedie… k životu, aký chcete žiť ♥
   Prajem krásny dník :)

    • Pustite všetky pochybnosti alebo obavy, ktoré máte a nebojte sa vyjsť zo zóny pohodlia alebo naučených návykov – každá zmena v živote vám prináša to, čo potrebujete… Zároveň je to príležitosť zbaviť sa vecí, ktoré vám už neslúžia. Niečo končí, dokonca niečo môže byť úplne inak, než ste doteraz predpokladali, no otvárajú sa nové možnosti. Je čas byť praktickým, vyvinúť snahu, tvoriť, položiť základy, pomaly, ale iste.

     Stále tam skáče tá ženská stránka, ženskosť, bohyňa, intuícia – niečo v súvislosti s tým :) Má to pre vás zrejme nejaký zvláštny význam.

     Organizácia seba, vlastných záležitostí, svojho života. Presun od teórie k praxi.

     Užite si víkend, Nera :) ♥

  • kombinace čísel 2 a 7 (00:27 a 2:07) znamená – Ucházeli jste se v nedávné době o novou práci, přijetí do školy nebo o půjčku? Tato čísla signalizují dobré zprávy. Žádají vás, abyste nepolevovali a nekolísali ve své víře.
   kombinace čísel 1 a 3 (0:31 a 3:01) znamená – Nanebevzatí mistři s vámi spolupracují na vašich myšlenkových procesech. Učí vás dávné moudrosti zhmotňování. Posílají vám energii, která vás zachrání před pocity zmaru, a dodávají vám odvahu soustředit se na skutečné cíle vaší duše. Navíc vám mohou nanebevzatí mistři nabídnout rady, vedení a návrhy k vašemu životnímu poslání. Hlavně vás ale utvrzují v tom, že každé dílo začíná na úrovni myšlenky nebo nápadu. Požádejte je, aby vám pomohli moudře zvolit to, co opravdu chcete.

 3. Tak to je fakt neuveritelny, ja porad vidim na hodinach 11:11. 14:44 nebo 14:49. Mimo to, cislo 11 vidim vsude a to fakt vsude, trva to od cervna. Taky cislo 144 je dost caste. Rikala jsem si, ze jednou se dozvim, co to ma znamenat. Prosim o napovedu :)

  • Podla vyššie uvedeného 11:11 znamena “Ideální směr, po kterém jdeme, všechno je v nejlepším pořádku, mějme otevřené oči, přichází láska, cit, srdce.”

   Vaše vyššie Ja s vami komunikuje, len sa započúvať… Spojenie so Zdrojom.

   11:11 môže znamenať pre každého niečo iné – uistenie, správne rozhodnutie, potvrdenie, že ste na správnej ceste… významov je mnoho – všimnite si, kedy sa tieto čísla opakujú.

   11 vyjadruje Silu – ušľachtilú vnútornú energiu. Sila vo vás, je vlastne trpezlivosťou a vytrvalosťou znášať bolesť a práve táto sila Vás robí neporaziteľnými. Spája sa zároveň s odvahou a zobrazuje to, čo človek môže dosiahnuť vďaka svojmu presvedčeniu a neúnavnej snahe. Zamerajte sa na to, čo chcete, nie na to, čo nechcete…

   Číslo 14 znamená vzostup, pohyb smerom hore, prostredníctvom prekážok sa veľa naučíme… Treba sa vyvarovať extrémov, zlatá stredná cesta.

   14:44 je aj v tomto článku…

   Číslo 49 – niečo musíme nechať ísť… nie vždy (vlastne málokedy) je to príjemné, často sú tieto zmeny spojené s bolestnými a ťažkými pocitmi. No vždy, keď niečo odchádza, zároveň prichádza niečo nové…

  • Hmotné veci alebo pôžitky, ku ktorým ste prišli a možno ste ich ani nečakali… No teraz ich prehodnocujete. Má pre vás naozaj taký význam to, čo ste získali?
   Je na vás, aby ste zmenili to, čo vám nesedí. Tiež je dôležité nechať minulosť za sebou, to minulé splnilo svoj účel a aby mohlo do vášho života vstúpiť to nové, to, čo na vás čaká, musíte to staré nechať odísť…

 4. Mám 21.6 narozeniny a snad každý den na hodinách zastihnu 21:06, má to souvislost? A jakou?

  • Pokoj, vyrovnanosť, cez všetky prekážky ste sa dostali k svojej ceste. Vaše priania sa naplňujú. Môže to tiež znamenať voľbu medzi dvoma smermi – treba sa započúvať, kam vás to ťahá, čo vám vraví srdce, pri ktorej voľbe sa cítite dobre a pri ktorej nie… Veľmi pomáha vďačnosť za to, čo je a otvorenosť voči novým veciam.
   Zodpovednosť za svoj život a svet okolo nás; jednota človeka, prírody, vesmíru.

   Ak sú to čísla vášho narodenia, ide tu predovšetkým o vás, zamerajte sa na seba, nechajte sa viesť svojím srdcom ♥

 5. Dobrý den, už dlouho pátrám po významu čísel. Často, když se podívám na hodiny je 8:29, poradíte mi, prosím, co to může znamenat? Děkuji moc :))

  • Realitu si vytvára každý sám – silou svojich myšlienok a presvedčení môžete zmeniť celý svoj život… Niekedy to môže trvať dlhšie, no ak vytrváte, dosiahnete, po čom túžite.
   Určitá etapa končí (možno niečo z vášho života doslova odišlo) a energie okolo vás sa menia, no netreba sa obávať, prichádza niečo nové…
   8 je číslo rovnováhy, spravodlivosti – bolo by lepšie sa snažiť druhých pochopiť,než ich odsúdime.

 6. Dobrý den,
  já vím, že se zde píše hlavně o čase, ale i přesto se zkusím zeptat. Často potkávám poslední dobou číslo 23, téměř několikrát denně, nevíte, co to může znamenat?:) našla jsem, že číslo 23 značí věčnost, ale nedokážu si tím moc vysvětlit, co to chce říci mě? jediné, k čemu se může vázat slovo věčnost, je můj vztah, který teď sice není jednoduchý, ale věřím v jeho věčnost :) myslíte, že to může odpověď nebo je to naprosto jiný význam?:) děkuji :))

  • Je to symbol večnosti, no značí aj věcnost, v zmysle pragmatizmu, striedmosti :) Tiež je to čislo priemernosti…
   Je nejaká oblasť vo vašom živote, kde si nedopriavate? Alebo kde sa neotvárate tak úplne (srdcom)?

   Môže ukazovať aj na komunikáciu vo vzťahu… Vzťah má pre nás (ako všetko v našom svete) taký význam, aký mu chceme dať. Jednoduché to nie je, záleží na vás oboch, ako ho beriete, či sa chcete posúvať a vyvíjať spolu…
   Prajem krásny dník, veľa dobrej energie a radosti ♥

   • Katko, jste úžasná, děkuji :) řekla bych, že jste to trefila s tou komunikací, dle vesmírného vedení v těchto dnech ;) Děkuji za odpověď a přeju krásný den, s Láskou Lens

 7. Dobry den,
  ja zase vsude vidim 53, uz to trva nekolik tydnu a setkavam se s tim nekolikrat za den.

  Diky za radu
  I.

  • Pohyb, posun; niečo sa mení (možno vo vašom prejave, v tom, ako ste sa vyjadrovali doteraz).
   Možno niekde “ulietavate”… bez racionálneho základu, bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti, jednoducho s hlavou v oblakoch :)
   Možno ste stratili nadhľad a schopnosť veciam rozumieť v nejakej oblasti (alebo ochotu).

   Zmeny sa dejú neustále a majú svoj zmysel – je lepšie sa im nebrániť, nevzdorovať… Potom nás to navedie prirodzene, s ľahkosťou a po prúde. K tomu, čo je s nami v súlade viac.
   No ako vždy, vy viete najlepšie, aký to má pre vás význam, čo sedí, čo s vami rezonuje a čo nie…
   Krásny dník, plný lásky ♥

 8. Zdravíčko, chtěla jsem se zeptat, co značí, že už 4x po sobě co jsem se koukla na hodiny bylo 10:06 (je to i mé datum narození) a když jsem dnes hrála s babičkou karty :-) měla jsem hodně karet 6 a 10 a dokonce jsem díky ním i vyhrála….náhoda??? Děkuji za odpověď

  • Neskôr, ale predsa…

   10 je znakom šťastia. Je to spojenie jednotky (cieľavedomosť, úspech) a nuly (nula sa vzťahuje k zdroju, základnej podstate, esencii). Rozhodnosť, ktorú má jednička, vyváži starosť, ktorú prináša nula, a tak sa utvorí most cez všetky priepasti a iné prekážky, ktoré stoja v ceste a povedie k cieľu. To, čo je nebezpečné, neisté, sa teda zmení na záchranu.
   Aby ste prekonali výkyvy do jedného alebo druhého extrému, je potrebné vstúpiť do svojho stredu. A odtiaľ všetko pozorovať z nadhľadu… Veci prichádzajú a odchádzajú, no vy ostávate v strede, zachovávate si nadhľad.

   Desiatka je úplnosť, vyjadruje celý cyklus. Je tiež číslom úspechov a možností.
   1 značí jednotu – všetci sme jedno, všetci sme prepojení, aj vedomím. Pozorujte svoje myšlienky a zamerajte sa na to, čo chcete, nie na to, čoho sa bojíte alebo čo vo svojom živote nechcete. Sústreďte sa na to, po čom naozaj zo srdca túžite, buďte otvorená voči tomu, k čomu vás inšpiruje intuícia, náhle myšlienky, nápady, vhľady.

   6 – Symbolizuje splnené túžby, vyrovnanosť, harmóniu, spokojnosť a pokoj. Niečo, čo sa dokončilo a nech je výsledok akýkoľvek, je čas pokoja, zaslúženého odpočinku. (Možno je čas zamerať sa trochu na seba, svoje zdravie).
   Vo vývoji môžete poskočiť, ak spojíte protiklady, rozporuplné túžby, hmotu a duchovno, to, čo sa prejavuje navonok i vo vnútri. Šesťcípa hviezda vyjadruje naplnenie.

   Užite si dník a ďakujem za trpezlivosť :) ♥ S láskou, Katka

 9. Zdravim Kati,
  mne sa pernamentne uz x rokov dozadu zjavuje 8:11, ci uz na digitalkach, na hodinach na pocitaci, na mikrovlnke, auta s SPZ…je to zvlastne, niekedy aj tri krat za den :) co to moze znamenat ? Vdaka :)

  • 8 – je to kladné číslo, aj keď sa skladá z dvoch núl.
   Možno by ste radi niečo dosiahli, objavili (pravdepodobne v duchovnej oblasti) a keď vytrváte, sústredíte sa, dosiahnete to.
   Vaše myšlienky a idey sú veľmi silné, takisto vaša vôľa, môžete ich použiť na premenu svojej reality kedykoľvek. Skúste venovať pozornosť nápadom, ktoré sa opakujú…

   Tiež úprimnosť (a vášnivosť, prejavovanie citov otvorene) – je fajn, no netreba si ju mýliť s bezohľadnosťou.
   Predtým, než niekoho odsúdime alebo vydáme akékoľvek hodnotenie, možno by bolo dobré sa snažiť toho druhého pochopiť. Za každého hovoria jeho činy (aj za nás samotných), no my nevieme, aké je pozadie, aké sú dôvody a príčiny konania ostatných, čo ich k tomu viedlo… Ak otvoríme svoje srdce a pokúsime sa skôr porozumieť, než jednoducho odsúdiť, výsledok môže byť úplne odlišný, zmení sa tým celá situácia, aj so všetkými zúčastnenými.
   Príliš samostatnosti alebo snahy ovládať prináša tiež viac zodpovednosti, ktorej na nás môže byť veľa…

   Veľká kreativita, schopnosť pochopiť veci v súvislostiach, logické postupy a schopnosť presvedčiť… Trpezlivosť, vytrvalosť, odvaha. Na druhej strane sklon skĺznuť do negatívneho myslenia alebo určitej závislosti (neistota) – treba vytvárať harmóniu, rovnováhu, nezabúdať na silu pozitívneho myslenia.

   Alebo ste možno niečo zvažovali na poslednú chvíľu a nebolo ešte neskoro rozhodnúť sa inak….

   Prajem krásny dník ♥

 10. Dobrý den :) Prosím Vás chtěla bych se zeptat na kombinaci čísel 123, často vidím částku 123 kč, 1123, 1230, na hodinách 11:23…Děkuji Jana

  • Zmätok, neistota v tvorení… Máte tú silu, aj odvahu a odhodlanie splniť si, po čom túžite
   Všetko je záležitosťou presvedčení… Nie je neskoro zmeniť alebo poupraviť svoje rozhodnutia tak, aby boli s vami v súlade viac, aby odzrkadľovali to, čo chcete naozaj vyjadriť.

   Možno je nejaká oblasť, nejaká vec, na ktorú ste príliš viazaná… V tvorení ide všetko ľahšie, ak to necháme prúdiť, bez boja a bez priľnutia, nemusíme sa niečoho držať za každú cenu…
   Mnohé okolnosti, ktoré by mohli nastať (alebo lepšie ktorých sa obávate, že by mohli nastať), sa môžu kedykoľvek zmeniť, len to nechať viac voľne prúdiť a sústrediť sa na to, čo chcete, nie čo nechcete :) To, čo sa už udialo – skúsiť akceptovať, naučiť sa s tým žiť, jednoducho prijať, ako to je – pretože všetko sa deje pre naše najvyššie dobro, aj keď zmysel často pochopíme až neskôr…

   Objímam, majte krásnu nedeľu, Janka ♥

 11. Krásný den, chtěla bych se zeptat na čísla 22, 23 ,32, 33.. kombinace 2 a 3
  Děkuji

  • Nevyrovnanosť, buď je niečoho priveľa alebo naopak, nie je to v rovnováhe, pravdepodobne ide o nejaký spôsob vyjadrovania, tvorenia, sklon prehnane reagovať na to, čo sa deje.

   Niekedy môžeme byť o niečom presvedčení, no skutočnosť je iná (neznamená to horšia).
   Máte veľa podpory… a tiež nových príležitostí. Úspech, splnenie sna, prekonanie prekážok. Zázraky sa dejú, len nestrácajte vieru :)

   Prajem krásny týždeň, plný lásky ♥

  • Akýkoľvek nedostatok je len ilúziou… záleží na tom, aké vibrácie vyžarujeme, ako vidíme sami seba. Ak máme akékoľvek presvedčenie O SEBE, ktoré nám vraví, že nie sme dosť (dobrí, pekní, úspešní, láskaví, akýkoľvek) – tým, že si ho uvedomíme, precítime, prinášame ho na svetlo a môžeme ho premeniť.

   Môžete mať dojem, že sa veci nehýbu, že stoja alebo nejdú tak, ako by ste si želali – no je to ako ticho pred búrkou…. Určité obdobie vo vašom živote končí a aby ste sa mohli zosúladiť s novými energiami, potrebujete nejaký čas.

   Ak premýšľate nad financiami, menej obáv a viac zamerania na to, čo chcete… Môžete mať čokoľvek, len si to musíte pripustiť, dovoliť…

   Posielam veľa lásky a dobrej energie, Sabinka ♥
   A ako vždy, berte si len to, čo s vami rezonuje, čo môžete prijať ako svoju pravdu, ostatné nechajte tak. Vy viete sama najlepšie, čo je s vami v súlade a čo už nie :)

  • Narušenie rovnováhy (čo nemusí byť pre človeka dvakrát príjemné, preto môže reagovať mrzutejšie než obvykle).

   Veľké ciele a ideály, inšpirácia, vynikanie
   Múdrosť (ktorú si okolie môže vykladať ako bláznovstvo)
   Hlboké presvedčenie, ponorenie sa do svojho diela, tvorenia – nekompromisné odmietanie všetkého, čo sa s tým nezlučuje.
   Nové možnosti, niekedy až zázraky…

   Prajem pekný dník :)

 12. Dobry vecer
  Ja vidim kazdy den na hodinach ruzne kombinace cisel 0123
  Treba pred chvilinkou 2103 nebo take obcas 2222
  Co to muze byt?

  • Určitý zmätok, neistota… Môžete slobodne tvoriť, no treba odhodiť obavy, aby ste boli viac v súlade, v spojení so sebou.
   Nechať to voľne prúdiť, prijať, čo sa deje, aj keď celkom zatiaľ nechápete presný význam, ktorý to pre vás má… Zhmotňuje sa niečo, čo ste si priali, len sa nevzdávajte :)
   Prajem krásny dník ♥

 13. Dobry den. Nakukuji casto a rada, nicmene temer denne vidam cas 15:10. Byla byste tak moc laskava a napovedela, co mohou cisla znacit? 15. 10. mam svatek. Take casto vidam 21.21 a 23.23, poradila byste s interpretaci uvedeneho? Dekuji a preji krasne dny. :)

  • 15:10 – Prebiehanie z extrému do extrému (zrejme v niečom hmotnom), treba sa trošku uzemniť, zastaviť, naladiť na svoj stred… získať určitý nadhľad. Venujte pozornosť posolstvám, náhlym nápadom, znameniam okolo seba.
   Možno ste začali niečo nové a teraz prišli pochybnosti… Je to len hra mysle, tie prekážky si vytvárame sami, stačí trochu zmeniť svoje myslenie a všetko sa naladí na iné vibrácie. Nie je nič, čo by ste nezvládli :)

   21:21 a 23:23 sú uvedené aj v článku, 21 ale napríklad v tarote predstavuje SVET, konečné naplnenie – jednota človeka a vesmíru, prírody… Sme spolutvorcami svojho života, ako aj celého sveta.

   A 23:23 ja osobne považujem za veľmi priaznivé, všetko je dobré, otvára sa cesta k niečomu lepšiemu, šťastie

   Prajem krásny dník, pakobylka :) ♥

 14. Chcem sa opytat kazdy vecer ked sa pozriem na hodiny je tam 22:11 nechapem co mi naznacuju vtedy sa nieco stane??

  • 22:11 je uvedené aj vyššie v článku…
   Možno existuje nejaké napätie medzi tým, čo by ste chceli uskutočniť a ako na to reaguje okolie… alebo ako si myslíte, že by zareagovalo, keby ste sa prejavili. Všetko je záležitosť presvedčenia. Máte príležitosti, aj vnútornú silu, dávajte pozornosť nápadom a myšlienkam, ktoré sa opakujú… Krásny dník ♥

 15. Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda má nějaký větší význam když jsem na 13.12.2014 chytla hodiny při 13:13 .. číslo 13 je mým oblíbeným a neznamená pro mě jako pro ostatní smůlu, nýbrž štěstí, navíc jsem 13.12. měla svátek – Lucie.
  Také bych se chtěla zeptat co znamená když v jeden den chytám snad každou hodinu čas př. 8:08, 9:09, 10:10, 12:12, 13:33, 14:14 a poslední 20:14 kdy hned pod ním jsem na mobilu měla napsaný i letošní rok 2014. (dnešní den je opravdu výjimečný na čísla)
  Děkuji za odpovědi.
  S pozdravem
  Lucie:))

  • Lucka,
   ak sa opakujú tie isté čísla, je to znakom synchronicity.
   13teho – Jednalo sa o zrejme komunikáciu, vyjadrenie citov. Viac odvahy, menej obáv, zameranie sa na svoje záujmy.
   Tiež asi niečo skončilo, treba pustiť, čo vám už neslúži, nebrániť sa…

   Ak vidíte zhodné čísla, všímajte si myšlienky, ktoré vtedy máte, môže to byť upozornenie, potvrdenie, navedenie určitým smerom, rozšírenie svojho poľa pôsobenia, svojich schopností. Pre každého to môže mať osobitný význam, no v každom prípade vás to vedie do prítomnosti, uvedomenia si prítomného okamihu, ste viac v súlade…

   Užite si dník, s láskou ♥

 16. Dobry den. Prave som si pozeral a cital moje cisla a podla toho co som precital tak to nie je moc stastne cislo :)….moj cas, ktory stale vidim na hodinach je 21:34. Mozete mi prosim povedat ako to vidite ? Dakujem. S pozdravom Filip.

  • Možno ste vykročili nejakým novým smerom alebo do oblasti, ktorú ešte nepoznáte a začali mať pochybnosti… Netreba, len verte, a vnímajte – odpovede máte všade naokolo – tiež sa vám núka pomoc… Možno by stálo za to zvážiť spoluprácu v praktických záležitostiach :)
   Schopnosť vcítiť sa, viac kontaktu s ľuďmi.
   Prajem krásny deň, Filip ♥

 17. ahoj, prosím o vysvětlení a porozumění…….již od roku 2005 vídám denně při náhodném pohledu na hodiny pokaždé čas.22,22. náhody neexistují , to vím , v posledním roce se přidalo 23.23 a 16.16. moc děkuji za pomoc

 18. Sú to znamenia, aby si človek dával pozor čo robí, čo sa okolo človeka deje, dobré alebo zlé. Preto treba v tom zhone spomaliť a sústrediť sa na tieto znamenia. Ja to mám tiež takto dosť často pred očami, či už v aute na pristrojovke, alebo aj doma prípadne v meste.

  • pane Jánošík, děkuji za Vaše vyjádření, ale prosím o více detailní vysvětlení-numerologické, nikoli vemli obšírné. děkuji

   • Sarah,
    všetky kombinácie sú uvedené v článku vyššie…

    22 – schopnosť zvládnuť zložité situácie, inšpirácia, zhmotňovanie, ctižiadostivosť, prílišná dôležitosť.
    23 – striedmosť, zmena k lepšiemu, otvoriť srdce
    16 – tvorenie reality, dôležité pozitívne myšlienky, treba mať pevné základy, naučiť sa pokore,
    nerozhodovať sa na základe názorov druhých, ale podľa toho, čo cítite

    A dodala by som, že nie som numerologička, ani nerobím numerologické rozbory. Tieto odpovede sú čisto intuitívne. Vychádzam z toho, čo som sa ku mne doteraz o číslach dostalo a tiež z toho, čo ku mne prichádza, keď odpovedám danej osobe. Je na každom, čo si z toho zoberie, čo s ním rezonuje. Ak máte záujem o numerologický výklad, bude lepšie, ak sa obrátite na ľudí, ktorí sa tým zaoberajú profesionálne a detailnejšie :)
    Prajem krásny dník ♥
    s láskou, Katka

    • Katko,
     moc děkuji za Váš názor , čekala jsem na něj, vážím si Vás a kontakt s Vámi-jen byt písemný je velmi -jako-jako pohlazení, či objetí , které zahřeje duši . V úctě SARAH

     • Sarah, veľmi ďakujem, naozaj robím, čo môžem, aby som odpovedala na všetky otázky, komentáre a emaily – čo najskôr :)
      K vám mi tam ešte ide, že tie situácie, ktorými ste musela prejsť, boli náročné, no všetko vás vedie smerom, ktorý je s vami v súlade viac… omnoho viac.. že je to pre vaše najvyššie dobro. A tie nápady, čo sa týka tvorenia, ktoré máte… len otvorte srdce, počúvajte samu seba – privedú vás tam, kde ste vždy chceli byť, nech to vyzerá navonok akokoľvek zvláštne, “bláznivo” :)
      Užite si víkend ♥
      S láskou, Katka

 19. Dobrý den, často potkávám kombinaci čísel 11, jak na hodinách 11:11, 12:11, 15:11 (minutově 11 v podstatě při jakékoliv hodině); občas narazím na minutu 10, nebo 12… 11 potkávám i na různých místech ať to jsou SPZ aut, kódy, ceny v obchodě a podobně. Jsem po rozchodu s člověkem, který mi moc chybí, byť jeho rozchod musím respektovat… (rozchod z jeho strany). Co to znamená? Velké množství 11 mám tak cca 3 měsíce. Děkuji

  • Sara,
   znamená to určité rozhodnutie… ktoré momentálne môže navonok vyzerať ako bolestivé a náročné, ale otvárajú sa vám nové príležitosti, možnosti tvorenia. Je to zmena k lepšiemu, inšpirácia… skúste sa zbaviť snahy kontrolovať a ísť viac s prúdom… Tiež sa viac venujte sama sebe, svojim pocitom, svojim snom, svojmu vnútornému rozpoloženiu – buďte na seba skrátka dobrá, zaslúžite si to.
   Toto sú všetko znamenia synchronicity, všímajte si, čo vám ukazujú :) Prijímajte život, ako ide a najmä seba – máte pred sebou úžasné tvorivé možnosti, len sa im otvoriť…
   Objímam, s láskou ♥

 20. dobry den, opakovane po par tyzdnoch sa mi stava ze denne aj 7-8x vidim rovnake cisla na hodinach (11:11. 16:16 atd…), od rana az do neskorej noci… nepozeram na hodiny cielene, len bezne cistou nahodou niekedy vidim aj 4 rovnake hodiny po sebe, potom par hodin nic lebo ani nepozeram na hodinky a vecer ked po dlhsej dobe pozriem zas su tam rovnake cisla. pride mi to uz velmi divne, keby sa to stalo 1-2x poviem si nahoda ale toto ma uz znervoznuje ozaj sa to deje kazdy den takmer vzdy ked sa pozriem na hodinky… co si o tom myslite?

  • Katka,
   rovnaké čísla sú znakom naladenia, synchronicity…. môžu vás upozorňovať, naviesť určitým smerom, poukázať na niečo alebo vás jednoducho vrátia do prítomnosti – všímajte si myšlienky, ktoré vtedy máte, ako sa cítite, čo vnímate.
   Všímať si zhodné čísla tiež znamená určitý duchovný vývoj :)
   Majte krásny dník ♥

 21. Dobrý den, již několik měsíců se při pohledu na hodiny skoro každý den trefím do času 11:35. Mam z toho zvláštní pocit. Něco to znamená? Děkuji za odpověď, s pozdravem Hofman Jaroslav

  • Jaroslav,
   je nejaké rozhodnutie, nejaká voľba, ktorú ste urobili a cítite, že vás to odvádza ďalej od vášho skutočného ja, že to skrátka nie je “ono”? Ešte to môžete zmeniť, poupraviť, aj keď je o 5 minút 12 (v tomto prípade 25 :))
   Môže to aj znamenať, že dávate zo seba iným veľa, no zabúdate na seba.
   Tiež možno viac trpezlivosti, nejednať zbrklo, trochu spomaliť, “zakotviť”…
   Prajem krásny dník ♥

 22. dobrý den,,,,často se mi stane,,,že otevřu ráno oči a na hodinách je vždy 7.50 dříve to bylo 5.57,,,,jako by mě něco v tu stejnou chvíli donutilo se vzbudit,,,Děkuji za vysvětlení,pokud to je možné…Jarsulomi@seznam.cz

  • 5 je číslom transformácie, zmeny, duchovných vedomostí
   7 predstavuje vzostup, cestu, pokoj

   Mne z toho vychádza, že ste hľadali zmysel (ľudskú skúsenosť), cestu, ako sa spojiť s Bohom, so svojím vyšším ja, napojiť sa na svoje vnútro, ako tvoriť… a situácia sa zlepšovala, aj keď ešte nebolo vidieť výsledok (5:57)
   Teraz ste na tej ceste, kráčate vpred, nahor, niečo pre vás stratilo zmysel (z toho predtým)… ak máte protichodné myšlienky, pocity, treba ich zosúladiť, dať do rovnováhy, no máte veľkú podporu, ak premýšľate nad nejakou zmenou, do toho :)

   Prajem krásny dník ♥

 23. Dobrý den,
  poslední dobou mě neustále pronásledují jedničky. Chytám časy jako 1:11, 10:01, 11:01, 11:11.. Co to může znamenat prosím?:)
  Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem a přáním pěkného dne,
  Lucie:)

  • Lucka, jednotka predstavuje jednotu… Spojenie, poznanie. V týchto kombináciách – spájate sa so svojím stredom, ste viac v súlade…
   Začiatok, tvorivosť, premena. Choďte vlastnou cestou, vy viete najlepšie, kam vás to ťahá… a máte silu zvládnuť všetko. Sledujte svoj cieľ a všímajte si opakované nápady, myšlienky.
   Prajem krásny dník :) ♥

 24. Dobrý den, tento týden 3 dny za sebou se budím ve 3.40..maximálně 3.41 ..vím, že mi andělé chtějí něco říct, ale neumím to rozklíčovat. Můžete mi prosím poradit? Děkuji moc. Jarka N.

  • Jarka – podpora, pomoc (aj nečakaná), zamerajte pozornosť na podnety, ktoré dostávate… Je tu určitá aktivita, práca s energiami (dar), máte možnosť vzlietnuť… Úplnosť, nádej, vnímavosť :)
   Užite si dník ♥

 25. prosim vas, vysvetlite mi kombinacie cisel: 852, 258, 528, atd. som nimi priam posadnuta, priamo, ci nepriamo.

  velmi pekne dakujem!

  renata

  • Renátka, ak je to v poslednom čase – zmeny, aj náhle, niečo sa ukončilo… čo znamená, že niečo nové začína :)
   Nasledujte intuíciu, svoje inštinkty, máte veľa energie, aj sily – len ju nenechávajte prevládnuť (netlačte za každú cenu), niekedy spolupráca prinesie viac, než keď je človek sám za seba. Náladovosť, impulzívnosť… A niečo z minulosti vám nosí šťastie ešte teraz :)
   Prajem krásny deň ♥

   • dakujem p. KATKA, ze ste si nasli cas. mate pravdu, udiali sa v mojom zivote dost dramaticke zmeny. pripadam si casto len v role statistu, vsetko sa proste len deje..som vdacna najvyssiemu, ze na mna dava pozor.

    ja sama cisla milujem, vidim rozne suvislosti, asociacie, nestacim sa casto divit, ako vsetko do seba zapada. skoda, ze nedokazem rozsifrovat veci este pred udalostou, len analyzovat ex post. je to fascinujuce.

    dakujem este raz, prajem pekny vecer

    • Renatka, skúste si to zapisovať, aj ex post, aké čísla ste videli, pri akých udalostiach, postupne sa naučíte vidieť súvislosti a vnímať tie prepojenia sama… a budete najlepšie vedieť, čo znamenajú aké čísla konkrétne pre vás :)
     Nádherný týždeň prajem, veľa krásnych chvíľ a podnetov ♥

 26. dobrý den..už asi 5. rok vídám 15:26..abych se toho přestala bát, nechala sem si to dokonce vytetovat na záda..jen vyjímečně se seknu a vidím 15:25 nebo 15:27..nemohla byste mi k tomu prosím říct víc? děkuji předem moc za odpověď

  • Spojenie protikladov, osudové udalosti… Možno ste skúšaná hmotou, pôžitkami, no vy to zvládnete.
   Všetko sa mení, k lepšiemu, je to na dobrej ceste.
   Pamätajte, že všetko existuje len teraz, v prítomnom okamihu… netreba sa obávať, realitu tvoríme… teraz. Tým, čím sme (v danej chvíli) :)
   Prajem krásny dník, nikka ♥

  • Máte určitý dar, poslanie – pomáhať druhým. Ak máte trápenie, len majte vieru… Ste pripravená :) Krásny dník, yva ♥

 27. Dobrý večer, mohli by ste aj mne, prosím, povedať, čo si myslíte o tom, keď pri náhodnom pozretí na hodiny už dlhé roky vidím čas 18.12? Je to aj môj dátum narodenia. Ďakujem pekne :) Eva

  • Zamerajte pozornosť na myšlienky, či sú pozitívne alebo negatívne – rýchla manifestácia. Tiež venujte pozornosť nápadom, ktoré dostávate.
   Niekedy to, čo si prajeme, vlastne tak úplne nevyjadruje to, čo by sme naozaj chceli… Radšej, než sa bezhlavo vrhnúť do niečoho, je lepšie si to premyslieť.

   12 – kompletnosť, úplnosť
   18 – podvedomie, skryté stránky, ktoré sú vašou súčasťou

   V prípade, že sa cítite stratená, má to aj druhú stránku – umožňuje vám to ponárať sa do svojho vnútra, spojiť sa s fantáziou, inšpiráciou, hlbokými citmi, svojím stredom… slúži vám to k poznaniu samej seba.

   A ešte – ak je to dátum vášho narodenia, ide tu najmä o vás. Všímajte si svoje pocity, nechajte sa viesť srdcom ♥

   Prajem krásny týždeň, posielam objatie :)

 28. Dobrý večer, chcem sa opýtať keď sa pozriem na hodiny v ktorúkoľvek hodinu, vždy vidím 13 minút, proste 4:13, 5:13, 6:13, 14:13, 18:13, 22:13, trvá to už dva roky a začalo to potom, ako zomrel blízky človek; zomrel 23. v roku 2013 narodil sa 13.3. občas vidím aj 23:13 Čo to môže znamenať?

  • 13 má zvláštny význam, v tarote napríklad toto číslo predstavuje Smrť – symbolickú, kedy niečo prepúšťame (veci, vzťahy, udalosti, ľudí vo svojom živote), aby mohlo prísť niečo nové.

   Zmeny sú nevyhnutné, čím skôr sa s tým zmierime, tým viac a ľahšie plávame s prúdom života – a pre naše najvyššie dobro. Všetko sa mení, neustále… Je dôležité nebáť sa vyjsť zo svojej pohodlnej zóny, možno sa nám to nezdá veľmi pohodlné a príjemné na prvý pohľad, no aby k nám mohlo prísť niečo nové, lepšie, niečo, čo je s nami v súlade omnoho viac, musíme niečo prepusiť, vytvoriť priestor.

   13 tiež predstavuje ženstvo, intuíciu, urýchlenie vývoja

   Ak si toto číslo spájate s blízkym človekom, možno má pre vás nejaký odkaz, posolstvo – je nejaká oblasť, v ktorej by vám mohol poradiť? Na čo by vás chcel upozorniť? Nejaká vec, vlastnosť, ktorú si s ním spájate?

   Skúste vysledovať, na čo myslíte, v akých situáciách sa nachádzate, čo si vo vnútri práve riešite, keď vidíte tieto čísla…
   Počúvajte svoje srdce, vy budete vedieť najlepšie sám/sama, vezmite si z tohto to, čo s vami rezonuje, s čím vnútorne súhlasíte a ostatné nechajte tak… Len vnímajte svoje pocity :)
   Prajem krásny dník ♥

 29. zdravim…posledne dva roky si vsimam ze sa tak 4-5, niekedy aj 6 krát v tyzdni pozrem na nejaky pristroj ukazujuci cas tak je 18:10..nebolo by na tom nic zvlastne, keby to zhodou okolnosti nebol aj moj datum narodenia 18.oktobra.,deje sa to viacmenej nahodne..nepozeram sa casto na cas, navyse nenosim naramkove hodinky a tie cisla sa objavuju rozne, nielen na pristrojoch vyslovene urcenych na meranie a zobrazenie casu.. niekedy sa to deje tak, ze ma to pri niecom vyrusi napr. pri písani nejakeho textu..alebo mi pride sms, ako napr. dnes..

  • Niečo sa ukončuje alebo blíži ku koncu – niečo lepšie prichádza. Potrebujete veľa odvahy, ale tú už máte, tono, len si viac verte… Máte viac sily a dobra v sebe, než si myslíte.

   Pravdepodobne si niečo riešite vo svojom vnútri, možno nejaké tienisté stránky, skryté návyky, hlboké city…

   Realita nám odráža naše myšlienky, ako vnímame seba, taký vidíme svet… Ak si ho prajete vidieť inak, sústreďte sa na to, čo chcete, nie na to, čo nechcete. Tiež venujte pozornosť situáciám, kedy tie čísla vidíte… nápadom, pocitom, myšlienkam, okolnostiam v danej chvíli.

   Ak je to aj váš dátum narodenia, je to osobné… Odkaz priamo pre vás. Poznávajte sám seba. Skúste sa zladiť so svojím vnútrom, počúvať svoje túžby, priania, byť na seba dobrý, dopriať si… čo už dávno chcete, ale odkladáte to (“až raz..”)

   Krásny týždeň prajem :)

 30. Dobrý den,

  hodně často vidím čas 11:03. Je to i mé datum narozenin. Nebo jedenáctku samotnou. Co by to prosím mohlo znamenat?

  Děkuji moc

  • 11 – tvorivosť (skvelé nápady), vnútorná sila (vytrvalosť), odvaha – môžete dosiahnuť veľa, pomocou snahy a presvedčenia

   Môžete doslova vzlietnuť, k úspechom, ak zapojíte svoju inšpiráciu, ženskú stránku, vnímavosť. Tiež je dôležitá disciplína, samostatnosť…

   Talent, riadenie, komunikácia

   A keďže tu ide priamo o vás (váš dátum narodenia), je tiež potrebné si nájsť čas na seba, aby to nebolo na úkor osobného života. Skrátka byť láskavá aj k sebe, nielen k ostatným.
   Na druhej strane nejde len o to, aby ľudia priniesli niečo vám (otvorte sa tomu, čo k vám prichádza, aj keď v inej podobe, než ste možno čakali), ale aj vy im… aby to vychádzalo priamo z vás, zo srdca ♥
   Prajem krásny týždeň, Petra :)

 31. A co když potkávám stále dokola stejná čísla a je jedno, která? 11:11, 12:12, 13:13, 14:14, 18:18..atd?

  • Rovnake cislice znamenaju synchronizaciu, zjednocovanie, zacinate byt viac prepojeny so sebou, svojim stredom, vyssim ja…

   Pre kazdeho tieto cisla mozu znamenat nieco ine – pozdrav, prepojenie, uistenie, podporu, potvrdenie – ak ich zbadate, skuste sa na chvilu zastavit a vnimat svoje pocity, svoj momentalny stav, vy budete najlepsie vediet sam, co to znamena konkretne pre vas…

   Je to znak vzostupu, vyvoja, duchovnej realizacie.
   Prajem pekny tyzden :)

   • Moje číslo je 19:44 , alebo aj 9:44….. Rovnako stále vídavam rôzne hodiny končiace na :44, alebo :55, znamená to niečo ?
    Ďakujem :)

    • Krásny deň, Astron :)
     Je to pozitívne číslo, naskýta sa riešenie, rozuzlenie, vyriešenie… ak je to 55 tak aj náhle, nečakane – skrátka zmena v živote, kedy sa nahrádza to, čo už neslúži, niečím, čo s vami ladí viac.

     Pomoc sebe, aj druhým, nejaké poslanie, priateľské vzťahy, pozitívne myslenie.

     Netreba brať všetko, niekedy je menej viac…

     Ak máte určité nadanie, vášeň, záujmy – tam je cesta :) Tvorenie, oddanosť, úspech

     Užite si týždeň ♥
     S láskou

 32. Dobrý deň

  Už asi mesiac vidím na hodinách 9.59, 11.59, 14.59 proste stále jednu minútu pred celou hodinou väčšinou je to v denných hodinách. Môže to niečo znamenať?

  Ďakujem pekne prajem pekný večer

  • Vaše predstavy a vízie dostávajú konkrétny tvar, no niekde chýba rovnováha (v nejakej oblasti vo vašom živote).
   Ak vás niečo ťahá do minulosti, možno je čas nechať to ísť… Čaká na vás niečo nové, no musíte tej príležitosti trošku pomôcť :) Vyrovnať sa s niečím, so sebou, v sebe (odpustiť, prijať, ako to je).
   Krásny týždeň, miky ♥

 33. Dobrý večer, mohla by som sa pripojiť? ja sa neustále pozriem na čas a je 19:27, skoro každý deň ak nie 19 tak iný čas cez deň..som zvedavá čo to znamená. Prosím a zaroveň veľmi pekne ďakujem za objasnenie. Vďaka :)

  • Dobrý deň Zuzka,
   v niečom zrejme nemáte úplne jasno, niečo vo vašom živote je zatiaľ skryté, utajené… skúste sa na svoj život pozrieť z nadhľadu (akoby to bol život vášho priateľa alebo niekoho, kto chce od vás radu).
   Zamerajte sa na seba a na prítomnosť.
   Svetlo na ďalšej ceste, možno vo vnútri už viete, len si to uvedomiť, prijať…. Netreba tiež brať všetko, čo sa k vám dostáva, len to, čo s vami vnútorne rezonuje, pri čom máte dobrý pocit ♥
   Prajem krásny dník :)

 34. Dobrý den, velice často vidím na hodinách 22:21. Prosím o radu, jak mám tato čísla chápat. Děkuji.

  • Prichádzajú nové energie, poznanie, prebudenie v určitej oblasti, možno sa to týka vášho poslania…
   Máte veľa inšpirácie a nápadov, nečakajte, kým budú príležitosti budú dokonalé.
   Všímajte si znamenia, sú všade naokolo. A udržujte si pozitívne myšlienky :)
   Krásny deň, Ivetka ♥

 35. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jaký význam může mít časté vidění čísla 43, přičemž nejsilněji vnímám čas 13.43. Také nejčastěji toto číslo vídám kolem sebe v kombinacích 343 a 543. Děkuji za odpověd.

  • Dobrý deň Ver,

   toto číslo znamená upevňujúcu silu. Akoukoľvek zmenou alebo premenou prechádzate (niečo skončilo, zároveň niečo začína), máte podporu a ste v bezpečí, milovaná.
   Nič sa nedeje náhodou a stúpať smerom nahor môžete kedykoľvek, kedykoľvek…
   Pokrok, smerovanie vpred
   Ak máte nejaké sny alebo priania, nasledujte ich, máte podporu :)
   Krásny dník ♥

 36. Dobry deň!:-D Chcel by som Vas porosit o cisa 23 7 24 11 a spojenie tychto cisiel obaja stale vidime tieto nase dátumy narodenia alebo len cisla 237 732 723 …dakujem Vam vopred:-)

  • Dobrý deň, Stanley :)
   Niečo vo vašom živote začína, má dobrý smer, môžete ísť bez obáv…
   Ak vnímate niečo, čo s vami nie je až tak úplne v súlade, stále to môžete pozmeniť.
   Odvaha, tvorivosť…
   Máte veľkú silu. Vaše presvedčenia a snaha dokážu zázraky, pokojne vykročte vpred.

   Skúste si všímať nápady, myšlienky, pocity, ktoré máte v danej chvíli, keď tieto čísla vidíte – a prípadne ich vzájomne zdieľajte, spolu k vám tie odpovede prídu (stále mi tam skáče to “spolu”).
   Máte výbornú intuíciu, vy budete najlepšie vedieť, aký konkrétny význam pre vás tieto čísla majú a čo vám ukazujú :)
   Užite si dník ♥

 37. dobrý večer, mam na vás prosbu :) stale vídam čisla 6 a 9 a je to naozaj čudné lebo je to naozaj všade vačšinou hned za sebou 69 napríklad čislo autobusu, cenovku, percentá na mobile, hodiny(06:09, 16:09) a podobne :) neviete čo by to mohlo znamenať ? dakujem

  • Dobrý deň Bibiana,

   6 – je číslom rovnováhy, harmónie, vyrovnanosti. Nebo a Zem vo vzájomnej jednote.
   Naplnenie, tvorenie, príležitosti…

   9 – je magické číslo, duchovno, spiritualita, vyjadrenie tvorivej sily. Úspech, tiež oddanosť.
   V tarote predstavuje Pustovníka – ktorý hľadá hlbšie pochopenie, putuje osamote…

   Ak zvažujete niečo ohľadne hmotných záležitostí, udržte si nadhľad. Venujte sa svojim záujmom, vášniam, tomu, čo vás baví. Ak sa rozhodujete medzi viacerými možnosťami, budete napredovať, ak spojíte protiklady, vnesiete tam súlad, porozumenie…

   Prajem krásny deň :) ♥

 38. Prajem pekný deň, opakujúce čísla 11:11, 12:21, 15:15, 15:51 som sledovala už aspoň pol roka dozadu a tešila som sa z týchto milých náhod. Až neskôr som začala hľadať,či to má nejaký hlbší význam.A asi mesiac dozadu som našla túto stánku. Dokonca ,keď som si to čítala bolo 16:16 a zazvonil manželov mobil a tam bolo mne známe číslo ženy. Vraj má partner dve tváre???,teraz už druhý večer som pred spaním pozrela na mobil a tam 23,00 je to pre mňa nejaký odkaz. Vopred ďakujem za vysvetlenie . Idka

  • Ida,
   vidieť opakujúce sa čísla je znakom vášho vzostupu, vývoja, prepojenia, synchronizácie. Môžu vás upozorňovať, navádzať určitým smerom, poukazovať na niečo alebo vás vracajú do prítomnosti… Začínate byť viac v súlade so svojím vyšším ja, so svojím stredom.
   Počúvajte samu seba, svoje pocity, tie vás povedú… A plávajte s prúdom. Čím viac prijímate všetko, čo prichádza, také, aké to je – bez rozmýšľania, aké by to malo byť alebo námahy to meniť – tým jednoduchšie a lepšie sa všetko odvinie – k životu, ktorý je s vami v súlade omnoho viac :)

   23 znamená tiež zmenu k lepšiemu, vecnosť, striedmosť… otvoriť svoje srdce.

   Prajem krásny týždeň ♥

   • Katka ďakujem za Vašu odpoveď. Prajem Vám pohodu ,radosť a veľa lásky do Vašeho života.Pekný deň .

    • Ďakujem, Ida ♥
     Posielam veľa lásky a dobrých energií,
     užite si dník, prajem veľa krásnych momentov :)

 39. Dobrý den, moje oblíbeného číslo je 13 a to od roku 2013…vždyť mi nosi štěstí. Tak nějak od toho roku jsem toužila po jednom klukovi…3.1.2015 jsme se dali dohromady…ale pote došlo par nedorozuměním a 1.3.2015 jsme si dali od sebe chvíli klid …tou chvílí byl o necekane 13dni …pote jsem zjistila že jeho oblíbeného číslo je také 13 a také od roku 2013 od te doby se mi neustále den co den ukazují časy 6:13 7:1 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 většinou když jsme spolu a myslíme na sebe tak se jeden z nás podiva na hodiny tak je 13:13 pote ttaké 20:13 23:13 0:13 1:13 2:13 atd. Dekuji♡

  • mel. inka, krásny deň :)

   13 ma zvláštny význam, je to číslo intuície a ženskej energie

   V tarote toto číslo predstavuje Smrť – nevyhnutná zmena, niečo skončilo a zároveň prichádza niečo nové, nová etapa, nový úsek života.
   Často máme strach opustiť to, čo poznáme, pretože nevieme, čo bude nasledovať.
   Pravdepodobne ste si obaja prešli (alebo prechádzate) významnými zmenami…
   Nič sa nedeje náhodou, odovzdajte obavy a pochybnosti a vykročte vpred, aj keď do neznáma, je tu výborná príležitosť na uzdravenie a premenu, transformáciu, urýchlenie vývoja.
   Čím menej sa branime zmenám a dokážeme pustiť, čo nám už neslúži, tým skôr vytvoríme priestor pre to nové v našich životoch.

   Pekný týždeň želám, plný lásky a krásnych momentov ♥

  • Dobrý deň, Šárka :)

   35 – Zmena, sila, obnova, spontánnosť, nenaplnené túžby
   Zmien sa netreba báť, posúvajú nás k niečomu lepšiemu :) A privádzajú nás k poznaniu, sile. Čím menej vzdorujeme, tým ľahšie prebieha…
   Užite si víkend ♥

   • Děkuji :)

    Dneska v noci jsem se podívala na světelný kužel našeho budíku, který ukazuje i teplotu. Bylo na něm v tomto pořadí:
    22,2 °C
    02:21
    Když jsem se podívala na význam čísel 02.22 trochu jsem se lekla. Mám se opravdu bát, že zanedlouho zjistím, jak vypadá další svět? :-(

    • Šárka, pre mňa osobne sú tieto čísla takým povzbudením, teším sa, keď ich zbadám :) Niečo je na dobrej ceste a spravidla čoskoro sa to prejaví. Takže žiadny strach :) Ďalší svet môže byť totiž omnoho, omnoho lepším…
     Prajem krásny dník ♥

 40. Dobrý den
  Má kamarádka mne požádala o to abych ji pomohla zjistit vyznam čísla 20:30. Říkala že ho vidí už snad měsíc každý den. Děkuji

  • Velmi dobra intuicia, vynaliezavost…

   Ked sa snazime vo vztahu mat kontrolu, znamena to, ze si sami nie sme isti, mame strach – a laska nemoze volne prudit… Aby sme ho mohli premenit, musime si ho uvedomit, prijat – a na to je dobre stravit nejaky cas osamote, aj ked to nie je jednoduche…
   V skutocnosti, cim viac sa poznavame, tym viac sa dokazeme otvorit, a cim sme zranitelnejsi, tym sme silnejsi.
   Krasny dnik ♥

 41. Dobry den,

  dlhsiu dobu (rok aj viac) vidim stale tie ista cisla 96. Neviem ci to ma nejaku spojitost ale moj datum narodenia je 09.06. a pravidelne ked sa pozriem na hodiny rano ci vecer je presne tolko.(09:06, 19:06) Ani o minutu menej viac ale tieto cisla, ktore vidim aj inde..

  Ma to prosim nejaky vyznam? Ak ano, aky?
  Velmi pekne dakujem za spravu.

  Prajem pekny den

  • Uvazlivost, harmonia (najma vo vztahoch – ste oddany a obetavy, niekedy na vlastny ukor)

   Ctiziadostivost, zodpovednost, organizacne schopnosti, hladanie hlbsieho zmyslu zivota.
   Mozno netreba brat veci prilis vazne alebo riesit vsetko hned, okamzite v danom momente, niekedy je lepsie trochu pockat :)

   Venujte sa tomu, co vas bavi, udrzte si nadhlad – dokazete tvrdo pracovat, aj celit prekazkam, aby ste dosiahli svoj ciel.

   Ak ste nieco zanechali, vytvorili ste priestor, aby prislo nieco lepsie…

   Prajem krasny den ♥

 42. Dobrý deň,
  Chcel by som sa opýtať ci mi viete povedať význam môjho dátumu narodenia. 5.8.1985 Ďakujem.

  • Dobrý deň keepee,
   nie som numerologička, je to pre mňa veľmi okrajová záležitosť, takže pri rozbore dátumu narodenia by bolo lepšie obrátiť sa na niekoho, kto sa číslami zaoberá profesionálnejšie a detailnejšie… Prajem vám krásny dník ♥

 43. Dobry den…chcela by dom sa spytat na vyznam cisiel datumu 2.11 1965 a 15.8 1979 a casto ked sa pozriem na hodinky vidim 21:21.Dalej c.6.Jeden znamy z onoho sveta mi prisiel do sna,kde ma upozornil,ze kazdy kto pride na “druhy svet”..dostand svoje cislo.To jeho je 6.ale aj sme ho tak nasli…kde bol pochovany…kedze sme mu neboli na pohrebe.No odvtedy to cislo vidim uplne vsade.zo supky z jablka,z vlasu,vonku slaby konar stoceny do 6…kabel,a dala som si fokopy ze cislo 21:21 co zvyknem vidavat ked dcitam je 6.Veddla by std mi vysvetlit vyznam a suvislost aj s tymito datumami?.Dakujem vdlmi,velmi pekne.

  • 21 – udrzte si vieru a pozitivny nadhlad, vsimajte si znamenia, vnuknutia, nahle napady
   21 v tarote predstavuje Svet – dokoncenie, zavrsenie, konecne naplnenie

   6 – je cislom rovnovahy, harmonie, vyrovnanosti
   laskyplne vztahy, lieciva sila lasky
   naplnenie, nebo a zem vo vzajomnej jednote
   spojenie protikladov – co prinasa posun vo vyvoji
   tvorenie, prilezitosti
   rodina, sulad, porozumenie

   Prajem nadherny den ♥

 44. Dobry den, chcem sa opytat, co znamenaju stale sa opakujuce cisla, ktore sa zobrazuju vsade mojmu bratovi 242 aj viac krat za den a mne sem tam uz niekolko rokov 328 dakujem za odpoved, majte sa Katka

  • 242
   neistota, nerozhodnost, ktorou cestou sa vydat… kde vas to bude bavit viac.
   mate urcity napad, zamer – a mate plnu podporu

   328
   sila, energia, viera, hojnost

   Prajem krasny dnik ♥

  • Nieco sa blizi ku koncu, smerujete k niecomu novemu, co bude s vami v sulade omnoho viac…
   Netreba si robit zbytocne starosti, mate silu zvladnut cokolvek :)
   rovnovaha, tvorivost

   Krasny dnik prajem ♥

 45. Dobrý den ,chci se zeptat,zda musím vidět nějaký čas vícekrát jak popisujete anebo má význam i tak, že když zrovna na něco myslím,nebo se třeba se něco děje a já se v tu dobu úmyslně kouknu na hodiny,zda to můžu brát jako nějakou “navigaci”? Předem děkuju za odpověď.

  • Olii, urcite… A nemusia to byt len hodiny, moze to byt cislo, ktore zrazu zbadate, vsimnete si, jednoducho vam pride do zorneho pola, do vedomia v danu chvilu.
   Moze znamenat podporu, uistenie, potvrdenie, navigaciu, poukazanie na nieco, upozornenie, navedenie urcitym smerom…
   Kazdy ma tieto odpovede v sebe, staci vnimat, ake mame pocity, na co v tej situacii prave myslime, ci sme uvolneni alebo napati, v akom stave sa nachadzame…
   Prajem krasny den :) ♥

 46. Stale sa mi objavuje cislo 18:18 ale nerozumiem tomu ako to mam lepsie pochopit vie mi niekto pomoct ?

  • 18 – podvedomie, skryte stranky, ktore su vasou sucastou, hojnost

   V tarote cislo 18 predstavuje Lunu – nevedomie, vsetko nezname, tajomne, skryte
   Mozeme jednat na zaklade vzorcov alebo programov, ktorych si nemusime byt vedomi.
   Tiez sa to moze tykat situacii, ktore sa nedaju rozumovo, logicky vysvetlit a my sa musime naucit to prijat. Zmysel casto pochopime az neskor, pri pohlade spat…

   Nieco vo vasom zivote konci a vstupujete do neznama… aby ste vsak nieco nove pochopili, treba vstupit na uzemie, ktore este nepoznate

   Tiez si vsimajte svoje myslienky – tie su klucom k zhmotnovaniu… ♥

 47. A 18:06? Mimochodem je to aj datum mojho narodenia ale kazdy den sa pozrem v ten cas tak ci tak. Celkovoislp 18 sa mi Do zivota dostava. Tak i6 9 a 8.

  • Krasny den, Petra :)

   Aby ste mohli zit v rovnovahe, potrebujete spojit protiklady, integrovat vsetky svoje sucasti – svetle, aj temne stranky, dat ich do suladu…
   Tiez sa to moze tykat rodiny, vztahov
   Lieciva sila lasky dokaze premenit vsetko, co vam brani, aby ste zili s radostou a naplno.
   Tvorenie, prilezitosti, inspiracia, fantazia, hojnost

   Budte k sebe laskava… a sucitna. Zasluzite si to ♥

 48. Kdyz se podim na hodiny vsude vzdy vidim 20:12 a moje kamaradka 6:34 prosim o vysvetleni

  • 20:12
   Mozno ste nieco prehliadali, ale uz viac nie… Mozno zvazujete, ako dalej.
   Kompletnost – nieco konci a zaroven zacina nieco nove.
   Transformacia, znovuzrodenie
   Nieco uz jednoducho nefunguje a vy ste sa rozhodli to riesit…

   6:34
   Tvorivy potencial, jeho vyjadrenie… Ak mate pochybnosti, nemajte :) Uspech, len si treba spracovat vnutornu neistotu.
   Prijimajte svoje pocity (a seba – so vsetkym, co k vam patri) s laskou, to vam pomoze byt viac v rovnovahe, harmonii, vo svojom strede ♥

  • 11 – tvorivosť (nápady), vnútorná sila (vytrvalosť), odvaha

   Talent, riadenie, komunikácia
   disciplína, samostatnosť

   Nasledujte svoje srdce, tvorte, vyjadrujte seba, zapojte svoju zensku stranku, vnimavost – uspech :)

   Prajem krasny den ♥

 49. Ahoj. Chcela by som sa opýtať čo to znamená, zakaždým keď sa pozriem na hodiny je nejaký čas ale vždy 59 minút. Prvý krát som to považovala za náhodu, potom no dobre ale keď sa mi to stáva min. 5 krát za deň a každý deň začína to byť čudné. Prosím vás čo znamená tých neustále sa opakujúcich 59 minút ? Ďakujem.

  • Amaris,
   aby mohlo nieco nove vojst do vasho zivota, treba tej zmene vytvorit priestor – zanechat minulost, odlozit to, co vam uz nesluzi, svoj ucel to splnilo.
   Je nejaka oblast vo vasom zivote, kde nie ste v rovnovahe?
   Prajem krasny vikend, pokojny a plny lasky ♥

  • Zrejme ste vkrocili na novu, dosial nepoznanu cestu, mozno vam vela veci nedava zmysel alebo spoznavate nove sucasti samej seba, ktore boli doteraz skryte – a treba ich vnutorne prijat. Vsetko vam to bude davat zmysel, pri pohlade spat. Mate velku podporu ♥

 50. mne sa už nejakých 10 rokov opakuje 22:33 , ešte aj kamarat ked sa ma opakovane na čas pýtal ked sme vonku boli a ja 22:33 on že “už zase?” “furt maš 22:33” nejaky čas bol klud a už zase sa mi to začalo diať….

  • 22 – inspiracia, intuicia, idealy (v tarote predstavuje kartu Blazna, mudreho, spontanneho, blazniveho, ktory prehliada nastrahy, no ma na svojej ceste stastie)

   Ak mate nejaku predstavu, ako by veci a situacie mali prebiehat, mozno by neuskodilo ich prepustit, odovzdat, castokrat sa moze udiat nieco, co je daleko lepsie, nez cokolvek si dokazeme predstavit.
   Tieto cisla su pozitivnym znakom :) Neustale k vam chodia nove prilezitosti, no je potrebne, aby ste pocuvali seba, naladili sa na svoje vnutro, nechali sa viest srdcom, intuiciou.
   Prajem krasny tyzden ♥

  • Zhodou okolností som tie čísla práve videla sama :) A bol to odkaz k oddychu – v pokoji a láske… k počúvaniu seba, robeniu, čo ma baví, teší.
   Možno to zarezonuje aj s vami :)
   Užite si noc (keďže sú to čísla po desiatej večer) :) ♥

  • Postup dobrym smerom, nieco sa zacina formovat, dostava konkretnejsiu podobu
   pomaly, ale iste
   moc, sila, stabilita, vedomie
   nejst do extremov, nieco dat do rovnovahy, vyrovnat ♥

 51. zdravím prosím o číslo 13:37 už ale mesiac každy druhý den sa pozriem na hodiny o tomto čase

  • Začiatok, čas na niečo nové

   13 má zvláštny význam, v tarote toto číslo predstavuje Smrť – symbolickú, kedy niečo prepúšťame (veci, vzťahy, udalosti, ľudí vo svojom živote), aby mohlo prísť niečo nové.

   Všetko sa mení, neustále… Zmeny sú nevyhnutné, čím skôr sa s tým zmierime, tým je ten prechod ľahší a jednoduchší

   Tvorenie, tvoriosť… Ak ste niečo nové začali, bude sa vám dariť :)

   Tiež to súvisí so ženskou stránkou..
   Veľa emócií… skúsenosti na vlastnej koži
   Treba sa naladiť na svoj stred, svoje vnútro – tak budete jasnejšie vedieť, ako a kadiaľ, počúvajte intuíciu ♥

  • 9 – magicke cislo, duchovna moc, ludskost, sucit, idealy, naplnenie
   vyjadrenie tvorivej sily, uspech
   Pustovnik – hlada hlbsie pochopenie, osamotenie
   19 – vitazstvo, splnenie tuzob (aj v osobnom zivote)
   Slnko v tarote, dava energiu a svetlo na dlasej ceste

   Venujte sa svojim zaujmom a snom… tomu, co radi robite vo volnych chvilach, osamote, co vas tesi, naplna radostou, zivotom ♥

  • Je cas pozriet sa na svoje vlastne vzorce chovania, navyky, presvedcenia… pripustit si vsetky svoje stranky – a prijat ich.
   Zbavit sa iluzii, prehodnotit (pravdepodobne prechadzate nejakou zmenou v zivote, kedy ste pobadana obratit sa dovnutra, poznat samu seba na hlbsej urovni)
   Sebapoznanie, odpovede najdete vo svojom vnutri – viac si verte, svojej intuicii ♥

 52. Dobrý den. Již dlouhé měsíce vídávám čísla, jejichž význam nemůžu nikde najít . Jsou různá, ale vždy vypadají takto 07.17, 08.18 atd….a odpolední hodiny zase např. 14.04, 16.06, 17.07 atd. Prostě všechny čísla takto poskládané. Andělé mají se mnou velkou trpělivost, když stále nechápu a oni mi posílají další a další znamení. Předem děkuji za případnou odpověď. Zdenka.

  • Stále čekám kdy mi bude odpovězeno na můj dotaz z 2.listopadu 2015. Netuším proč jsem byla přeskočená a je možné, že dělám nějakou chybu. Cítila jsem zde na těchto stránkách, že mám šanci na odpověď. S pozdravem Zdenka.

  • Zdenka, každé z tých čísiel má iný význam… dokonca sa ten význam môže líšiť aj pre každého jednotlivca. Môžu vás upozorňovať, navádzať určitým smerom, poukazovať na niečo, môžu byť uistením, podporou, pozdravom alebo vás jednoducho vracajú do prítomnosti…

   Ak vídavate opakujúce sa čísla, znamená to vzostup, vývoj, synchronizáciu, ste viac prepojená so svojím stredom, vyšším ja…
   Skúste sa vtedy zastaviť a uvedomiť si, na čo ste mysleli, čo ste cítili, v akom stave ste boli – načúvať sebe, postupne sa naučíte naladiť na tieto energie a začnete vnímať sama, čo znamenajú konkrétne pre vás.

   A Zdeni, ja odpovedám podľa toho, ako to cítim – a nespočetne veľakrát sa mi potvrdilo, že odpoveď príde presne vtedy, keď má – a je jedno, či vzápätí, o dva dni alebo o 5 rokov. (Niektorí sa totiž medzitým dozvedia niečo dôležité a dáva im zmysel to, čo by im predtým nedávalo, niektorí sa učia trpezlivosti, niektorí na odpoveď ešte nie su pripravení, atď…)
   Ak by ste si tiež pozreli odpovede predtým, zistili by ste, že párkrát som na podobnú otázku už odpovedala…

   Robím to vo svojom voľnom čase a verte, že pri všetkých odpovediach, komentároch, emailoch a správach od ľudí, ktorí mi píšu, ho veľa nie je. Mnoho ľudí sa domnieva, že tieto stránky spolu s tou na facebooku spravuje tím viacerých ľudí – no nie, spravujem ich sama. A robím, čo môžem. S láskou.
   Tiež sa nejako musím živiť a toto nie je moja profesia, nie som numerologička, vychádzam z toho, k čomu som doteraz dospela a čo ku mne intuitívne prichádza…. A než by som mechanicky kopírovala význam čísiel, radšej si počkám… a robím to vtedy, keď to vnímam v danú chvíľu.
   Denne prispievam na túto stránku a niekoľko ďalších, odpisujem, podporujem, milujem a robím to najlepšie, čo viem. Ak odpoviem neskôr, je to z nejakého dôvodu.

   Prajem vám krásny týždeň a veľa lásky ♥

   • Děkuji Katy za odpověď.
    Chápu všechno co píšete a dokonce jsem si i myslela, že tušíte kdo jsem a proto mi neodepisujete, jelikož bych měla znát odpověď sama :-). Pomáhám celý život stejně jako Vy lidem, kteří to potřebují a stojí o to. Bez intuice bych vlastně ani nemohla existovat. a tím spíš, když čerpám ze záznamů Akáši. Všechno co se děje má svůj význam a účel a skutečně ne vždy je dobré znát na všechno odpověď. Vzkazy Andělů prostřednictvím čísel znám dlouhá léta a mám je dokonce i mých web.stránkách. Na takto poskládané čísla, jak je vídávám, jsem ale dosud odpověď nikde nedostala a podotýkám ani z Akáši.
    Ještě jednou děkuji za dlouhou odpověď. S láskou a úctou, Zdenka Výklad Karet <3.

  • Vzostup, napriek prekazkam dobry smer
   Vyzvy, zmeny, ktore su prospesne
   Mate silu dosiahnut, co si prajete, len netreba chodit do extremov, rovnovaha je klucom… vytrvalost, trpezlivost
   venujte pozornost myslienkam, verte svojej intuicii

 53. Ahoj, chci se zeptat na takovou věc. Každý den při pohledu na digitálni hodiny nebo telefon se trefím do 35minut a je jedno kolikátá je to hodina. je to zvláštní, nečekám na ty minuty, vždy je to spontálně. Co to může znamenat? tak před rokem jsem Vám psal, že můj pohled se většinou trefil do času 11:35, teď je to už jen 35, ale častěji. Díky za odpověď, ať se Vám daří.
  Jarda

  • vzostup, dobry smer, upevnenie
   akakolvek vyzva to je – do toho :)
   z extremov do rovnovahy
   verte svojej intuicii

   krasny dnik ♥

 54. Ahoj, pokud mám často na hodinách 24 nebo 42, co to znamená? Některé dny je to třeba i 8× za den. Díky moc. :)

  • Dobry den, Honzi :)
   Mozno ste zazili v poslednej dobe nejake narocnejsie chvile alebo sklamanie, no nestracajte vieru, ani odvahu. Mate velku podporu… ak budete mat pocit, ze je toho moc alebo si s niecim neviete rady, kludne poziadajte o pomoc – pride ♥

  • Ak ste uprostred zmatku alebo nejasnosti, nemajte obavy… Vsetko sa deje pre vase najvyssie a najlepsie dobro :) Ak sa prave niecim intenzivne zaoberate, vyjde to.
   Tiez mate nablizku podporu a pomoc – staci poziadat ♥

 55. Prosím o význam času 13:07 , 13:37 .. pronásleduje mě to už dlouhá léta a nevidím v tom smysl.. Občas mě to opravdu děsí..

  • 13 má zvláštny význam, v tarote toto číslo predstavuje Smrť – symbolickú, kedy niečo prepúšťame (veci, vzťahy, udalosti, ľudí vo svojom živote), aby mohlo prísť niečo nové.

   Všetko sa mení, neustále… Zmeny sú nevyhnutné, čím skôr sa s tým zmierime, tým je ten prechod ľahší a jednoduchší,

   Tvorenie, tvoriosť… Ak ste niečo nové začali, bude sa vám dariť

   Tiež to súvisí so ženskou stránkou..
   Veľa emócií… skúsenosti “na vlastnej koži”
   Treba sa naladiť na svoj stred, svoje vnútro – tak budete jasnejšie vedieť, ako a kadiaľ, počúvajte intuíciu ♥

   Prajem krásny dník :)

   • Moc děkuji za odpověď,až mě z toho mrazí,skutečně mi to dává smysl..dokonce jste použila jeden obrat,který jsem před nějakou dobou “slyšela” ve snu a nevím proč to ve mně zanechalo obrovský otisk (“vše plyne”).Zajímavé,jak člověk čím méně hledá,tím více nalézá..nebo spíš je naleznut..:-).Ještě Vás poprosím o Váš názor-už od raného dětství mám až abnormální vztah k číslům 3,7.Jako dítě jsem se snažila vybrat si pouze jedno z nich,ale nedokážu to,odjakživa musí být společně.Naprosto nejdokonalejší čísla v celém vesmíru..a to matematice v žádném případě neholduji..Postupem času se k nim přidalo číslo 13,ale to je takové jakoby zbytné,pokud bych měla vybírat,zvolím vždy 3a7,ale jedině společně,nedokážu se mezi nimi rozhodnout.Má tato moje”úchylka” nějaký smysl:-)?Děkuji ❤💜💙

    • Zmysel to ma urcite, Janka :) Tie informacie si v sebe nesiete, su vasou sucastou… vsetko, co s vami rezonuje, ma nejaky zmysel. A odhali sa vam, ked pride cas…
     Tiez nie je nahoda, ze sa obe tieto cisla vyskytuju v mnohych pribehoch, rozpravkach, legendach – povazuju sa za magicke cisla :)

     3 – komunikacia, vnimavost, kontakt s ludmi
     V tarote predstavuje Cisarovnu – zrely zensky archetyp, materska laska, sucit (k sebe – z neho vychadza aj sucit voci ostatnym), prijatie

     7 – intuicia, intelekt, pozorovacie schopnosti, tvorenie
     V tarote je to karta Voz: moc, sila – nie vsak v podobe ovladania, ale rovnovahy (medzi zenskou a muzskou strankou v cloveku), schopnost riadit, realizovat svoj zamer, svoje tuzby, no zaroven byt otvoreny, vnimavy, naladeny na prud zivota – prepojenie

     Prajem nadherny vikend ♥

 56. Dobrý den, jsem narozená 21.11.1997 a velmi často vidím čas 21:11 nebo 21:21. Můžete mi prosím vysvětlit jaký to má význam? Děkuji J.

  • Janka, cislo 21 v tarote predstavuje Svet – dokoncenie, zavrsenie, konecne naplnenie; znamena tiez nadej na uspech, ocenenie – majte doveru a udrzujte si myslienky, zamerane na to, co chcete.
   S 11 sa pripaja vnutorna sila, odvaha, presvedcenie, rovnovaha.
   Kedze su to cisla vasho datumu narodenia, je to akoby osobny odkaz pre vas – zrejme pozitivne znamenie, ze to ide dobrym smerom. Skuste pozorovat, co sa vam deje v zivote, ked zbadate tie cisla, na co myslite, ako sa citite a podobne… Coskoro sa vam to prepoji a budete vam jasnejsie, co to pre vas znamena.
   Prajem krasny vikend ♥

 57. Dobrý deň. Ja by som chcela vedieť, čo znamená čas 20:50. Stáva sa mi,že ho vidím dosť často. Ďakujem za odpoveď :)

  • Nieco sa vo vasom zivote meni – pravdepodobne ste presli nejakym posunom a zanechali urcite presvedcenia a zmena myslenia sa prejavila navonok. Mozno ste nieco prehodnotili, prepustili nieco, co vam uz nesluzi – a to otvara dvere k dalsim zmenam, skvelym prilezitostiam.
   Ak premyslate nad nejakou zmenou, tak bez obav, mate podporu (tvorenie, prejav, vyjadrenie, verte svojim schopnostiam).
   Krasny dnik, Vanesa ♥

 58. Dobrý den, vidim čím dál častěji již delší čas 9:09, 10:10, 11:01, 14:04, 16:06, 17:07, 19:09 atd…Děkuji předem za odpověď.

  • Leno, ukazují se mi naprosto stejné čísla jako Vám, ale dosud mi nebyl můj dotaz zodpovězen, přestože jsem ho psala již 2.11.2015. Do dnes na tato čísla neznám vysvětlení.

  • Anonym – odpoveď vyššie…

   Lenka, ak vidite opakujuce sa cisla, zacinate byt viac naladena na seba, na svoj stred, pocuvat samu seba, svoju intuiciu, vyssie ja. Je to znakom vzostupu, prepojenia, synchronizacie.
   Pre kazdeho maju tie cisla iny vyznam – mozu byt znamenim podpory, inspiracie, pripomenutia, uistenia, navedenia, upozornenia, pomoci…
   Skuste pozorovat, na co ste v danej chvili mysleli, ako ste sa cititli, v akom ste boli stave, co vam napadlo… Postupne zacnete dostavat svoje vlastne odpovede a budete vediet, co znamenaju konkretne cisla prave pre vas – a zacnete si tiez viac a viac verit :)
   Prajem nadherny tyzden ♥

 59. Přeji příjemný den. Stala se mi zvlastni vec. V pokoji (loznici) se mi zastavili hodiny,ulozila jsem je do skrine a za tyden koupila nove. V noci mi vsak vadil jejich hlasity tikot,vyndala jsem tedy baterie. Dopoledne jsem je chtela vymenit za hodiny v kuchyni. Kdyz jsem chtela preridit cas, vubec jsem nemusela,cas byl na minutu stejny. Kdyz jsem se sla podivat na hodiny ve skriny,zjistila jsem,ze se zastavily take na minutu stejne..cas 9:19..snad je to srozumitelne..nevíte prosím,co by to mohlo znamenat?dekuji,Hanka:-))

  • Zaujimave, Hanka :)

   9 – magicke cislo, duchovna moc, ludskost, sucit, idealy, naplnenie
   vyjadrenie tvorivej sily, uspech
   Pustovnik – hlada hlbsie pochopenie, osamotenie
   19 – vitazstvo, splnenie tuzob (aj v osobnom zivote)
   Slnko v tarote, dava energiu a svetlo na dlasej ceste

   Vy ste prvorada, Hani, na seba musite brat ohlad v prvom rade, uz neodkladajte, venujte sa svojim zaujmom a snom… krok za krokom vas to navedie k svetlu, ktore hreje. Vitazstvo, uspech, naplnenie :)

   Uzite si vikend ♥

 60. Přeji Vám pěkný den, chtěla bych se prosím zeptat na často se opakující číslo na hodinách 11.02, je to zároveň datum mého narození. Také se mně a mému partnerovi často ukazuje kombinace 69, mně i 16:09, 16:19. Děkuji Vám moc předem za vysvětlení. Kamila.

  • Pomocou intuicie sa pohnete v tvoreni vpred, len pocuvajte samu seba, svoje srdce a pocity. Mate moc a odvahu dosiahnut, co si prajete, len sa na to zamerajte – a jednoducho verte. Presvedcenie a snaha su velmi dolezite.
   Ak je to zaroven vas datum narodenia, ten odkaz sa tyka priamo vas – vtedy si vsimajte, na co prave myslite, ake mate napady, co citite v danej chvili…

   Ak to bude mat pevne zaklady (a tie najdete len v sebe, na ceste sebapoznania) a budete pocuvat svoj vnutorny hlas, vnutorne vedenie, pride uspech. Suvisi to s vasim poslanim…
   Cesta k zjednoteniu, potreba naucit sa pokore.

   69 – spojenie protikladov, rovnovaha hmotnych a duchovnych zalezitosti, svet vonku aj ten vnutorny su prepojene (tiez si vsimajte, ci venujete rovnaky cas ludom a svetu okolo, ako sebe, ci je to vyvazene, ci si najdete cas na seba)

   Prajem krasny tyzden :) ♥

   • Děkuji Vám za odpověď :-). Chci se ještě prosím zeptat, zda se nějaká symbolika dá najít i v tom, že se kombinace 69 ukazuje zároveň i (možná i častěji než mně) mému partnerovi? A toho jsme si začali všímat od chvíle, kdy jsme se seznámili. Děkuji předem za odpověď.

    • Kamilka, urcite sa v tom da najst symbolika :)
     Je to Yin a Yang – prepojenie protikladov, vzajomne sa doplnujucich zloziek, ktore spolupracuju v ramci celku. Vsetko ma svoju opacnu stranu… a kazda z nich v sebe nesie stopy tej druhej. Navzajom sa podporuju, doplnaju.
     Moze to byt symbolom prepojenia na fyzickej, aj duchovnej urovni.
     Mozno ste sa stretli, spojili, aby ste sa mohli vyvazit, dat do rovnovahy, zjednotit – skuste si vsimat (aj vas partner), v akom stave ste, ked vidite tie cisla, co vnimate, nad cim prave premyslate – ci vas nejako neodkazuju na rovnovahu alebo miesta, kde v rovnovahe nie ste…

     Aby som este nadviazala na tu predchadzajucu odpoved (ze sa vam ukazuju aj 16:09,19) – vy ako zena mate moc otvorit svojho partnera k vacsej vnimavosti… Len sa neriadte myslou, naucenymi vzorcami, ale pocuvajte svoje srdce, pocity, intuiciu.
     A cely cas mi tu do toho skace “dvojplamene”, tak skuste pozriet sem, mozno s vami bude nieco rezonovat alebo vas nieco zaujme, posunie :)
     https://cestaduse.wordpress.com/category/laska-vztahy/twin-flame/

     Prajem krasny tyzden ♥

  • Ak prepustite, co vam uz nesluzi, co vas taha dolu alebo vam brani zit s laskou a v radosti, mate sancu na velky uspech, Jani. Je jednoduchsie plavat s prudom a nebranit sa zmenam, vedu nas k niecomu lepsiemu. Nechajte sa viest pocitmi, intuiciou, srdcom.
   Krasny vikend ♥

  • 45 – uskutocnenie svojich planov a snov, snaha sa vyplati; nebranit sa zmene, sluzi pre nase najlepsie dobro
   54 – mate podporu, len o nu poziadajte
   13 – zmena, oslobodenie, novy smer
   37 – doraz na lasku, vztahy, potreba harmonie; pocuvajte vedenie, vsimajte si znamenia

 61. Ahoj, často sa mi stáva že vidím číslo 21, na hodinách hocijakú hodinu ale 21 minút, 21. som sa aj narodila kedy mám aj meniny, aj iné aj kalendárové udalosti ohľadom mňa ale aj všade ho vidím. Tiež 21. som bola raz aj na súťaži, vyhral náš tým 1. miesto, proste všade keď sa niečo aj dobré udeje je číslo 21

  • Môže to byť teda pre vás kladným znamením, takým potvrdením, že je to dobré :)
   V tarote 21 predstavuje Svet – konečné naplnenie, jednota, prepojenie so všetkým
   Inak to číslo znamená splnenie prianí, nádej na úspech, ocenenie… akokoľvek to navonok vyzerá, nestrácajte vieru a pozitívne myšlienky ♥

 62. Dobrý deň, chcela by som sa tiež opýtať na jednu vec. Vždy, keď sa pozriem na hodiny zobrazujú sa mi totožné čísla. Je jedno aká je hodina ale stále to isté.. napr( 11:11, 15:15, 13:13, 21:21 atď..) Čo to môže znamenať?

 63. Ahoj, už som sa pýtala na číslo 21, teraz sa mi pre zmenu pridalo aj číslo 31 v minútach a tiež 42.. aj rovnaké čísla, ale tá 21 zostáva stále.. čo to znamená?

  • 21 – dokoncenie, zavrsenie, konecne naplnenie; nadej, ocenenie; vsimajte si znamenia
   31 – dovera, snaha, vyjadrenie napadov, citov; uzavretost, zauzivane zvyky, tvrdohlavost
   42 – nieco prijemne, intuitivna praca, uspech
   23 – stastne cislo, odmena, podpora, pomoc nablizku

   Krasny den :)

 64. Dobry den chcem sa opytat co znamena ked vidim kazdy den datum narodenia 19.6. dakujem

  • 6 – je cislom rovnovahy, harmonie, vyrovnanosti
   laskyplne vztahy, lieciva sila lasky
   naplnenie, nebo a zem vo vzajomnej jednote
   spojenie protikladov – co prinasa posun vo vyvoji
   tvorenie, prilezitosti
   rodina, sulad, porozumenie

   19 – vitazstvo, splnenie tuzob (aj v osobnom zivote), pritomnost
   V tarote predstavuje Slnko – vztahy a schopnost udrzat si v nich svoju integritu

   Prostrednictvom vztahov sa ucime poznavat a prijimat vsetky svoje casti… vynasaju na povrch vzorce chovania, obmedzenia, naucene presvedcenia, zrkadlia nam, co potrebujeme pochopit.
   Kazdy vztah odraza urcite aspekty nas samotnych.

   Proces davania sa do rovnovahy, vyjadrovania seba – prostrednictvom vztahov.
   Skuste sa zamerat na svoje vzorce chovania, ktore vas drzia v nejakej roli, nakolko ste autenticky, pravdivy a uprimny… ci mate dost priestoru vyjadrovat seba.
   Protiklady (svetle a temne stranky), ktore sa zjednocuju v laske.

   Krasny dnik :) ♥

  • Nieco sa otaca, nieco, co predtym pre vas mozno nic neznamenalo, zacina naberat na vyzname…

   20 predstavuje v tarote Sud – clovek sa obhliada, hodnoti, zamysla… a prebudza. Prehodnocujete nieco zasadne vo svojom zivote, zvyky, minule ciny, vzorce chovania, prehliadate iluzie.
   Ste skratka na ceste sebapoznania :) A cim hlbsie idete, tym viac ste si vedomi svojich presvedceni, programov a iluzii

   8 znamena Vyrovnanie – spravodlivost, rovnovaha, priroda a jej zakonitosti, bozske principy.
   Usudky vas vyvadzaju z rovnovahy (a znovu to suvisi so Sudom – sudenim, hodnotenim – nez niekoho odsudime alebo nejako ohodnotime, pripustite, ze vlastne neviete, ze ste nesli cestu toho druheho, neviete, co ho motivuje… a radsej sa zamerajte na to, co vam odraza, co to vo vas vyvolava, co vas to uci, co vam to ukazuje..)
   Jasnejsie vnimanie, pozorovanie, odstup (akoby ste boli trochu stranou, neangazovali sa uplne)

   Vola, energia, ambicie, schopnosti, plany

   Otvara sa vam nova cesta (po nejakych zasadnych zmenach) – alebo ste nastupili na nejaku novu cestu, vykrocili novym smerom (dobrym smerom)… vase myslienky su velmi dolezite. Tie ju utvaraju.
   Mozno mate pocit, ze to nevychadza uplne najlepsie, no v skutocnosti idete skvele. Aj ked tam mozu byt nejake prekazky, verte svojim schopnostiam.
   Ach, a trpezlivost :)

   Prajem krasny den ♥

 65. Zdravím, s tymi casami to úplne sedí, tie vyznamy. Je to zaujímavé, jeden čas sa mi stalo pár nocí po sebe že som sa zobudila na čas 2:02, potom 3:03, 4:04, 5:05 a 6:06… Bolo to zvláštne a vtedy pre mňa nepochopiteľné :) teraz poslednu dobu vidim často všade číslo 108, neviete o čo by mohlo ísť? Ďakujem ;)

  • Krasny den, Julka :)
   Zrejme si cim dalej, tym viac uvedomujete, akou uzasnou bytostou ste… kolko dobra, lasky a hojnosti v sebe mate – a to uplne staci, aby ste ukazovali cestu inym. Staci byt sebou… Co vysielate, sa vam vrati spat. Vase myslienky (a to, na co sa zameriavate) su dolezite.
   Uzite si dnik ♥

 66. Dobrý den, velmi často když se podívám na hodinky vidím číslice 1 a 9. Dále se mi často stává, že vidím čísla – postupku např. 11:12 atd. Nevíte prosím co to znamená? Děkuji
  S úctou

  • 1 – zaciatok, uplatnenie schopnosti, jednota
   9 – tvorenie, uspech, hlbsie (seba)pochopenie, duchovno

   vnutorne posilnenie
   posun, postup vpred (pri postupkach si vsimajte, na co prave myslite, v akom stave ste, co vnimate)
   Prajem krasny vikend ♥

 67. Dobrý den, poslední měsíc/dva vidím často na hodinách číslo 17:11 a ráda bych se Vás zeptala na význam – je to zároveň i datum mých narozenin. Také vidím často 11:11. Moc děkuji!

  • Pozitivne cisla, ste na spravnej ceste, nieco vsak treba dat vo vasom zivote do rovnovahy.
   Nieco skoncilo a to nove, co prichadza, je omnoho lepsie, nieco, s cim ste v sulade omnoho viac (co prinasa spokojnost, mier).
   Tvorivost – venujte pozornost myslienkam, napadom (sustredte sa na to, co chcete, co vam robi radost, co vas tesi).
   Prajem krasny dnik ♥

 68. Pekny den.
  Chcel by som sa informovat / zaujimam sa co znamenaju cisla 13:10 . Nahodne ,v ktorykolvek den v tyzdni sa pozriem a je cas 13:10 hod. Nezali kde som,co robim…je to uplne jedno. Dakujem. M.

  • Pekny den.
   Chcel by som sa informovat / zaujimam sa co znamenaju cisla 13:10 . Nahodne ,v ktorykolvek den v tyzdni sa pozriem a je cas 13:10 hod. Nezalezi kde som,co robim…je to uplne jedno. Dakujem. Michal

  • Zmena, ktora vam prinasa oslobodenie… V zivote sa neustale nieco meni, je lahsie plavat s prudom, ako vzdorovat, plavat proti nemu. Cim skor zmeny prijmeme, tym rychlejsie prebehnu. Mate podporu :)
   Silne emocie… Dajte na svoju intuiciu (zmena k lepsiemu, uzdravenie) ♥

 69. Krásny deň. Stáva sa mi že vidím čas 7:07, 7:27, 7:37, 7:47. V tejto poslednej dobe ich vidím každý deň a neviem čo by to mohlo byť. Viem, že číslo 7 je dobrým znamením ale nerozumiem čo mi chcú anjeli naznačiť. Ďakujem za odpoveď a pomoc :)

  • Zabudla som,že ešte 7:17 :) a 17 a 27 sa mi ukazujú aj v inú hodinu napr. 15:27 alebo 10:17

  • Kracate vpred, ste na dobrej ceste… majte odvahu uskutocnovat svoje sny (aj napriek inym nazorom v okoli alebo prekazkam)… prepojte viac vnutorny svet s tym vonkajsim.
   V skuskach a lekciach sa zvonku vracajte spat k sebe – to, co druhi hovoria alebo robia, len ukazuje nieco o nas samotnych. Spolupraca, timova praca…

   17 – nieco nove, zmena myslenia, presvedcenia; pozitivne cislo, stastie, harmonia
   27 – nieco zatial skryte, poznavanie seba, hlbsie pochopenie

  • Nepochybujte o svojich schopnostiach, mate velku silu a tiez vela inspiracie…no jednajte zodpovedne. Niekedy sa clovek prilis zamota do svojich pribehov a zabudne, ze je to iluzia. Dajte sancu inym nazorom, nemusite s nimi suhlasit, no aspon si ich vypocujte :)
   Uzite si dnik ♥

  • Ak vam v poslednej dobe opakovane prichadza nejaky napad, inspiracia, myslienka – nie je to nahoda (skuste si vsimat, na co myslite, co citite, vnimate, co sa deje, ked vidite prave tie cisla). Mozno ste tiez nieco prehodnotili, nieco spoznali (o sebe), prisli na nieco nove… Alebo mate prehodnotit sposob, akym vyjadrujete seba, akym tvorite.
   Je cas pustit sa do prace, co sa tvorenia tyka, mate plnu podporu. Chce to trochu trpezlivosti a vytrvalosti, no stojte si za svojim.. a pocuvajte svoje instinkty :)
   Prajem krasny vikend ♥

 70. Dobry den,
  Muzu se zeptat,jaky vyznam muze mit caste videni ciselne kombinace 11:53? V posledni dobe stale vidavam i souvisejici cislo 153. Dekuji

  • Zrejme prichadza do vasho zivota nejaka zmena – ktora pre vas predstavuje vacsiu rovnovahu, moznosti tvorenia…
   Cas na naplnenie svojich tuzob, zameranie sa na seba, svoje myslienky a smerovanie.
   Ver, venujte sa sebe, s laskou a pozornostou – zasluzite si to ♥
   Krasny den prajem :)

  • Nieco konci, mozno vas nieco inspirovalo alebo jednate na zaklade nahleho popudu, kedy ste si uvedomili nieco vo vnutri a rozhodli sa v zivote nieco zmenit (mozno nejaky zvyk, navyk, nieco, co bolo rutinne, pohodlne… alebo nejaky vzorec chovania).
   Ta zmena nemusi prebiehat prijemne, no speje k niecomu, co je s vami v sulade omnoho viac. Cim menej vzdoru, tym lahsi priebeh… Doverujte si.
   Vnutorna premena, duchovny rast.

   Prajem krasny dnik ♥

 71. Dobrý deň! :) Chcela by som sa spýtať, čo znamená čas 0:18, vidievam ho už dlhšiu dobu.
  Ďakujem za odpoveď. :)

  • Moze tu byt nejaka nerovnovaha v rovine hmota (peniaze)/duchovno (dusa)
   Mozno zacinate odznova (co zaroven znamena, ze nieco konci) – aby sme presli do novej fazy svojho zivota alebo nieco pochopili, musime vkrocit do neznama, uvedomit si svoje vzorce chovania, skryte programy, motivacie – ak sme si ich totiz vedomi, nemaju nad nami moc, neovladaju nas…

   Prajem krasnu nedelu :)

 72. Dobrý deň, už nejakú dobu vidím stále na hodinách alebo hocikde inde, trebárs keď náhodne zastavím video alebo aj na hodinách v hre, klasických hodinách, všade vidím číslo 19.11. Raz sa mi to stalo aj týždeň po sebe. Každý deň som sa pozrela náhodne na čas na hodiny 19.11 vždy, keď na to nemyslím tak sa to stane. Niekedy z toho dostávam až zimomriavky. Ani by ma to možno tak neudivovalo, ale ja som dokonca 19.11. aj narodená…Nevedeli by ste mi trochu priblížiť, čoho to môže byť symbolom? ďakujem

  • 19 byva vacsinou priaznive cislo – vitazstvo, uspech, naplnenie tuzob

   V tarote tieto karty predstavuju Slnko a Silu (Chtic).
   Byt tym, kym naozaj sme… vyjadrovat seba prostrednictvom vztahov.
   Prostrednictvom vztahov sa ucime poznavat seba… ked sa spojime s niekym (zjednotime dalsie casti nas samotnych, uvedomime si obmedzenia, zabrany, vzorce chovania), rozsiri sa nase vedomie a zvysi sa nasa kreativita… celistvost, vnutorna jednota.

   Odvaha zit zivot naplno, bez obmedzeni; odovzdanie, autentickost, byt sam sebou

   Ak je to zaroven vas datum narodenia, ten odkaz sa tyka priamo vas – skuste si vsimat, na co prave myslite, ked zbadate tieto cisla, ake mate napady, myslienky, co citite v danej chvili…

   Uzite si vikend ♥

  • Jakub, uz som odpovedala vyssie :)

   vzostup, dobry smer, upevnenie
   akakolvek vyzva to je – do toho :)
   z extremov do rovnovahy
   verte svojej intuicii

   krasny dnik ♥

 73. Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, čo znamená, keď vidím často opakujúce sa čísla na hodinách všetkých možných kombinácií (11:11, 12:21……… to bol len príklad). Často sa mi aj stáva, že keď sa pozriem na ručičkové hodiny, vidím ich prekryté alebo presne oproti sebe. Taktiež som si všimol, že sa mi to stáva pri pohľade alebo pomyslení na nejakú osobu alebo predstavu. Deje sa to už tri roky od roku 2013 odkedy som začal mať zdravotné problémy, ktoré sa už časom vyriešili. Ak niekde idem alebo sa pozriem na niečo, viem že som to už niekedy videl alebo počul. Takisto je to pri pohľade na hodiny. Niekedy mám dokonca aj nahraný skoro celý deň, čo sa v tom momente stane. Za odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem. Dávid.

  • David, znamena to, ze ste viac prepojeny, v sulade… so sebou, so svojim stredom, vyssim ja.
   Je to znak vzostupu, vyvoja, duchovnej realizacie.
   Postupne davate do rovnovahy vsetky svoje casti, synchronizacia :)
   Prajem nadherny vikend ♥

  • Prichadza zmena
   Veci sa menia k lepsiemu, zamerajte sa pozitivnym smerom – na to, co chcete, po com tuzite
   Velky potencial, pokrok
   Krasny vikend, Janka ♥

 74. Dobrý den, mám dotaz: mně i partnerovi se už pár měsíců skoro denně ukazuje na hodinách číslo 21:11. Aniž bychom na něj mysleli, prostě se podíváme na hodiny a vidíme ho. Ke všemu 21.11 je datum narození mého partnera. Prosím, víte, jaký by to mohlo mít význam? Děkuji za odpověď. Květa

  • Nieco sa dokoncilo, zavrsilo… Veci uz nebudu ako doteraz, zmena je nevyhnutna. Treba to prijat, nebranit sa, nechat udalostiam volny priebeh.
   Nastupuje nova faza, ktora vas v zivote viac podpori, kde mozete zit naplno, vyjadrovat svoj potencial.
   Nadsenie, vitalita, vasen, radost

   Ak je to zaroven datum narodenia, je to osobne, tyka sa to priamo vas. Skúste sa zladiť so svojím vnútrom, počúvať svoje túžby, priania, nasledovat svoje vasne… Vsimat si, ake napady v danej chvili mate, myslienky, pocity, predstavy.
   Co vas otvara zivotu? Co vas nadchyna? Co chcete uz davno urobit, ale odkladate (“az raz…”)? Nacuvajte samemu sebe. Ak do toho vlozite svoje nadsenie, dosiahnete cokolvek :)

   Prajem krasny den ♥

   • Mockrát děkuji za odpověď:-) Ať se Vám daří a pěkný zbytek víkendu! :-)

 75. Dobrý deň,ja často pozriem na hodjnky keď je 17.07 alebo 17.17,a 17.07. Som sa narodila,mohli by ste mi,prosím povedať či to niečo znamená? Ďakujem,pekný deň

  • Stastie, harmonia, sebadovera
   Ste na spravnej ceste
   Mate silu a schopnosti realizovat svoje sny

   Ak je to vas datum narodenia, je to odkaz pre vas – verte si, spojte sa so svojim stredom, so svojim vnutrom, doverujte sebe i svojej ceste
   Vsetko, co sa deje, sa deje pre vase najlepsie dobro :)

   Uzite si dnik, Jarka ♥

 76. Ahoj, skoro každý den, když se podívám na hodiny na telefonu vídám 19:06. Shodou okolností jsem se 19.06 1996 narodila. Poradíte prosím, co ta čísla znamenají? :)

  • Kazdy vztah nam odraza urcite aspekty nas samotnych, je nacase sa pozriet na naucene vzorce chovania, ktore vas drzia v nejakej roli, ktore vas obmedzuju alebo drzia spat. Tym, ze si ich uvedomite, prinesiete ich na svetlo a mozu sa transformovat… To poznanie vas dava viac do suladu s vasim stredom, posuva k celistvosti, jednote, aby ste mohli viac otvorit svoje srdce a vyjadrovat lasku, ktorou ste ♥

 77. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kamarádka se už delší dobu kouká na hodiny když je např. 16:20 ale je to u každé hodiny takže i 9:20, 10:20, 11:20 a tak dále opravdu nezáleží na první cifře vždycky je v minutách 20.
  Předem děkuji za odpověď

  • Cislo 20 v tarote predstavuje Sud – novy uhol pohladu, hladanie novej cesty.
   Skuste sa na vec pozriet s vacsim nadhladom, menej subjektivne ♥
   Prajem krasny dnik :)

 78. Dobrý den, chtěla bych se zeptat co znamenají čísla 11:41 + 14:44, které vídám denně. předem děkuji za odpověď.

  • vztahy, komunikacia, vnutorna sila
   verte svojej intuicii, stojte si za svojim
   dve sily, ktore stoja proti sebe – treba ich zjednotit, dat do rovnovahy
   dolezite su myslienky; to, na co sa zameriavate

   Krasny den, Evka :)

 79. Dobrý deň, už je to naozaj dosť divné no za posledné 3 roky sa mi stáva a v poslednom čase fakt dosť často , za deň aj viackrát že vídam rovnaké časy hodín,napr najcastejsie 11:11, 14:14, 15:15,20:20 atd atd, nekonečne veľa a nekonečne často. Kedsi prečítam časy čo je k nim písané aj by to sedelo lebo je to skoro stále podobné,no ja tomu zrejme nerozumiem, neviem čo s tým robiť a čo to znamená viete mi na toto odpovedať? je to už fakt dosť divné a neviem či si to už len sama nenamyšlam a nevyhladávam to :),predtým to boli často kombinácie 2jky, potom 1dnotky , no a teraz je to už mix:)

  • Ika, vidieť opakujúce sa čísla je znakom vášho vzostupu, vývoja, prepojenia, synchronizácie. Začínate byť viac v súlade so sebou, so svojím stredom, svojím vyšším ja.
   Skúste si všímať myšlienky, ktoré vtedy máte, ako sa cítite, čo vnímate… postupne sa naladíte stále viac na svoje vnútro a naučíte sa vnímať svoje vlastné odpovede ♥
   Prajem krásny víkend :)

 80. Krásný den Katko, už několik let se mi několikrát týdně objevuje na hodinách číslo 17:02. Bohužel se mi stále nedaří zjistit význam. Poradíte mi? Děkuji Martina

  • Je to urcity prislub, dosiahnutie spokojnosti, aj ked je prave nutne prekonat nejake prekazky alebo tazkosti.
   Zmena k lepsiemu, harmonia, intuicia.
   Ste na dobrej ceste… len verte v samu seba svoje myslienky – niekedy je vdacnost vsetko, co potrebujete :) Netreba sutazit, ani vyhravat, ci prehravat, len sa udrzat v sulade so sebou, so svojim vnutrom, udrziavat rovnovahu (alebo davat veci do rovnovahy).
   Prajem nadherny tyzden ♥

 81. Ahoj prosim te uz delsi cas vzdy kdyz se koukam na hodiny vzdy je to kombinace z vysse uvedenych pokazde jina nevim jak to mam chapat neco mi ovlada ze se vzdy trefim uz se tomu musim smat ale vrta mi to hlavou co to prosim pro me znamena hlidaji me andele ?

 82. Prosím, chcem sa spýtať,
  Ako dlho respektíve často sa mi tie časy musia opakovať, aby som si to mohla pozriet v popise vyššie?
  A či sa mi musia nejaké konkrétne časy opakovať denne alebo môžu byť aj časy s rovnakými číslicami počas celého dňa?napr. 14:14, 18:18, 22:22 atď. Co v takomto prípade?
  Ďakujem

  • Mati, mozu to byt aj casy s rovnakymi cislicami… Tie opakujuce sa cisla sa nemusia opakovat dlho, staci to uvedomenie – aha, toto sa mi nejako opakuje… uz to tu bolo, tieto cisla vidavam casto… Jednoducho vam to pride do vedomia. Budete vediet…
   Skuste si pozriet niektore odpovede vyssie, podla mna si tam pre seba nieco najdete :)
   Krasny dnik, plny lasky a pohody ♥

 83. Ahoj. V tabuľke mi vždy Vychádza tento PoPiS:
  Nezapomínejme na období, kdy jsme byli ještě dětmi.
  Tam je totiž největší tajemství,

  stát se dospělým je jako zatáhnout navždy černou oponu.
  …??co to ,prosí.m,Vlastne znamená..?!..
  ĎAKUJEM

  • Znamena to otvorit svoju mysel, pozerat sa na svet znovu nevinnymi ocami, bez vsetkych presvedceni, nazorov, ocakavani a vzorcov, ktore sme sa naucili… Byt opat hravi, vidiet tie nekonecne moznosti a zazraky sveta :)
   Prajem krasny tyzden, Martinka ♥

 84. Dobrý den, stále mne pronásleduje číslo 23..
  Jakoby jsem furt dělal ty stejné věci a ztrácím se v tom..
  Resp. Topím se v čase a mám pocit, že je to pořád dokola.
  Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.

  • Nemate jasno v tom, co tvorit… No mate podporu, aj pomoc. Skuste si ujasnit, co naozaj, vo vnutri chcete a zamerajte sa na to, nie na to, co nechcete.
   Co sa casu tyka a jeho rychlosti – je to sposobene nasim vnimam – mozeme ho zrychlit alebo spomalit, kedy chceme. Ak sa topite v case, jednoducho zastavte. Uvedomte si pritomny okamih, svoj dych, spev vtakov, cokolvek… a odtial pomaly vykrocte, krok za krokom :)
   23 je tiez cislom odmeny, uspechu.
   Pre mna osobne je to stastne cislo, tesim sa, ked ho vidim.
   Skuste pozorovat, ake mate v danej chvili myslienky, pocity, vnemy, kde sa nachadzate, co prave robite – na ten vyznam pridete najlepsie sam…
   Prajem pekny den, Petre ♥

  • V urcitom zmysle varovanie, nechcite nieco za kazdu cenu, skor plavajte s prudom..
   opatrnost
   Skuste viac pocuvat svoj vnutorny hlas, vedenie, svoje srdce…

   Treba sa venovat aj sebe (najma sebe), nielen druhym…
   Ak vam v danej chvili pride nejaka myslienka alebo napad, moze to byt riesenie nejakej zlozitej situacie.
   Prajem krasny tyzden, Jiri :)

 85. Dobry den chtela jsem se zeptat, neustale vidim 13:03,15:05,17:07 a 19:09vzdy co to znamena dekuji za odov09Misa

  • Miska, kazde cislo znamena nieco ine – zalezi na tom, v akej situacii prave ste, co vnimate, citite, ake mate myslienky, v akom ste stave… Skuste si to vsimat, ked vidite opakujuce sa cisla.

   Ak su nejake cisla, ktore sa vam opakuju pravidelne a casto, napiste :)
   Tieto cisla vsak znamenaju zmenu, tvorivost, vyjadrenie tvorivej sily, radost, dobry smer – a prepojenie so Zdrojom, s vyssou silou.
   Zamerat sa na pozitivne myslienky a pritomny okamih…
   Uzite si dnik ♥

   • Děkuji za odpověď většinou myslím na přítele a co hodně často a to skoro pořad vidím 33 , 19:33 a to se tyče i jiného času,ale vždy to druhé dvojčíslí je 33 a ty časy vídám proste pořad o kterých jsem vám psala děkuji Misa

    • Dobry den, ja mam toto iste posledny pol rok vidim 33 v minutach. okrem ineho vidim (uz roky) 07:07, 08:08, 09:09, 10:10 , 10:01, 11:11, 14:44, 13:13,16:16, … 20:20, 21:21 , 21:12.. ale ta 33 od isteho casu v suvislosti s piatelom to zacalo, no uz je ex-priatel…co to znamena ?

 86. Ahoj narodil som sa 1.9.1991 … 11.11.2012 som postoval na FB kruhy v obili ako obvykle a pisal som ze nikoho nezujimaju taketo veci ktore su pre nas dolezite … potom o hodinu nato som bol na balkone daval som si cigaretu a sucitil som ludmi ktorych nezujimaju vyspele civlizacie ktore sa snazia o kontakt .. potom som sa pozrel nad seba a videl som cca V V V V V V trojuholnikov svietacich silno cerveno do pismena V priamo nadomnou bez zvuku … cakal som kedy konecne nieco take uvidim … potom v rokoch 2015 a 2016 som zistoval co znamena cislo 11 11 bolo to uzasne vazne mam pocit ako keby som sa prebudzal … neviete mi nahodou napisat aky ma hlbsi vyznam moje cisla narodenia … tak v kratkosti … a stale si zacinam davat budik na cas 11.11. a 23.23 ..este pre zaujimavost 2012 rok mal byt koniec a bol mayskeho kalendara cize cyklus spolocnosti .. potom sa v drazdanskom kodexe pise o roku 1991 ako o zaciatku stretnutia z vladcami hviezd …po roku 2012 som prisiel na pravy vyznam zverokuhu ci svatej trojice …

  • S tvojim datumom narodenia to nema nic lebo ak ho vypocitam vychadza ti 3ka (cize 1+9+1+9+9+1=30 =3) jedine ze v tvojom mene ako dusevne alebo osobne cislo je 11ka, to moze byt vysvetlenie co sa ti vtedy stalo. ale datum tej udalosti sa rovna 9 a 9tka znamena poznanie.

 87. Pekný večer prajem… stále sa mi ukazuje čas 11:11 .. keď ukoncim s partnerom hovor aj keď trvá dlhšie na displeyi mi zasvieti trvanie hovoru 01.11 alebo Teraz sa mi začalo ukazovať číslo 23:11.
  Prosím o vyznam týchto čísel 😊

 88. dobrý večer,už to trvá zhruba dva roky..ked vidím či na mobile,na rure,na pc v aute a stále častejšie číslo 1004. napr.10:04 hod…alebo nafta stála 1,004 eur …zloženie niečoho čo som kupila nahodou som pozrela a tam 10,4g …a často denno denne.Je to moj dátum narodenia.Narodila som sa 10.apríla. A začala som výdavať aj 0705 . čiže siedmy máj,je to dátum narodenia mojho syna…čo to všetko može znamenať? dakujem za odpoved

 89. Dobrý den, v posledních měsících vidím několikrát denně na minutách 11, 22, 33, 44, 55 a ráda bych se Vás zeptala na význam. Také vídám vícekrát denně stejné číslo u hodin a minut například 10:10, 13:13, 15:15, 17:17, 19:19, 22:22. Jednotlivé významy jsem si přečetla, avšak znamená-li něco, že ta čísla jsou “dvojitá” (=např.dvě sedmnáctky). Moc děkuji! Přeji Vám krásný den ♥

 90. Dobrý večer přeji. Nedávno jsem se dopídila na tento web. A to z důvodu,že pokaždé,když se podívám na telefon,ať už z jakéhokoli důvodu,čísla hodin jsou dvojice,trojice,či stejná. Toto mám již odjakživa. Jen poslední rok se to vymaximalizovalo. O astrologii,numerologii se aktivně zajímám,studuji,již od dvanácti let. Vše v mém,rodiny se týkajíc životě,vše se točí kol čísla tři. Jako-by,po generace,byla kletba,nejspíše z matky strany. Všichni jsme si prošli úrazy neslučitelnymi s životem,jenž každý přežil. Narodila se mi dcera, a to dne 31.3.2013. Veškerá má snaha toto pochopit,vyřešit,přetrhnout to,,čistý zásah čeho-si,jenž mi v tom jasně,hmatatelně zabránilo. Je těžké s tím žít,ikdyž jsem to přijala a svým způsobem do jistě míry pochopila. Čeho se obávám,přenesení této energie,prokletí,na mou dceru,další generace. Chci toto vyřešit,zlomit kletbu,tedy je-li to kletba. Jmenuji se Soňa,narozena 28.4.1981. Děkuji za pochopení a pomůžete-li,či jen rada,budu velice vděčná. Děkuji Soňa

 91. prosím co znamena ked mi dnes mobil zamrzol po polnoci a stale ukazoval cas 0.33 . dakujem

 92. Dobry den, rada by som vedela co znamena cas 13:10, opakuje sa mi neustale uz vyse pol roka. Co je zaujimave, ze som sa narodila v datume 13.10. Vdaka za odpoved
  Katka

 93. Dobry vecer, chcela by som sa spytat na cislo 22, ktore sa mi ukazuje viac krat za den posledne 2 mesiace. Ci ide o cas, o pocet niecoho, caste videnie na roznych miestach, od ludi pocuvam toto cislo casto,… Dakujem pekne

 94. Prosim o radu 🙂 Kdyz mrknu na hodiny, vidim 15:05, stale. Posledni dobou myslim na sveho byvaleho pritele, vim, ze mysli i na me. SPZ jeho auta mela 1505. Je mozna spojitost? Chteji mi Andilci neco sdelit? Dekuji.

  • Diana, autorka jednoducho začala pozorovať konkrétne časy a aký význam pre ňu mali a postupne z toho vznikla táto tabuľka. Je tam uvedený zdroj (http://www.wahlgrenis.cz).

   Čo sa týka týchto komentárov pod článkom – už som to písala viackrát – nie som numerologička, ani nerobím numerologické rozbory, tieto odpovede sú čisto intuitívne. Vychádzam z toho, čo som sa ku mne doteraz o číslach dostalo a tiež z toho, čo ku mne prichádza, keď odpovedám danej osobe. Je na každom, čo si z toho zoberie, čo s ním rezonuje.

   Prajem krásny dník :) ♥

 95. Dobrý den, už nějakou dobu vídám stále na hodinách minutu po celé, např. 7:01, 8:01, 9:01 a tak to jde až do večera…co to prosím znamená? Děkuji.

 96. Dobrý deň, pravidelne každý deň vidím na hodinkách časové údaje, ktoré sa opakujú, sú rôzne, ale vždy rovnaká dvojica, napr: 09:09, 11:11, 13:13, 17:17, 19:19, 20:20… Hľadala som to tu vo význame čísel, ale nenašla. Ďakujem vopred za odpoveď

Komentáre sú uzavreté.