Tag Archive | vnútro

Šťastie…

Reklamy

Předvánoční… – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, nebojte se projevit sami sebe. Vaše zoufalství nemůže a nesmí trvat moc dlouho. Jsou zde opět láskyplné dny, kdy se budete více obracet ke svému Otci, ke Stvořiteli a budete se snažit prožívat alespoň na chvíli lásku. Ale hleďte, v tomto čase je potřeba daleko více. Je potřeba zaměřit svou pozornost také sami do sebe. Je důležité udělat si pořádek ve svém nitru. Je potřeba nalézt mnohé odpovědi, neboť vás čeká náročný rok plný změn a mnohé situace budou pro vás neznámé a nové.

prevan

Budete postaveni před mnohá rozhodnutí. Nenechte se ovlivnit svým okolím, ale pouze tím, co pocítíte ve svých srdcích. Mnozí se setkáte se svými protějšky, posílí se pouta lásky. Mnozí se potřebují vyléčit ze svých zklamání a dostanou novou naději. A též se ukončí mnohá partnerství. Neboť život i partnerství jsou o svobodě těla i ducha, o svobodě mysli a srdce. Nebojte se za tímto jít. Setrvávat tam, kde je bolest a utrpení je sebetrýznění a zbytečná oběť. Zachovávejte však rodiny a držte při sobě. Vaše děti potřebují lásku, potřebují zázemí. Zároveň však se budete od vašich dětí mnohé učit. Neboť některé děti sem přišly právě z tohoto důvodu. Přináší nové informace, moudrost, učí novému přístupu k životu. Jsou vašimi učiteli a zároveň žáky. Předejte jim ze sebe to nejlepší a učte se dívat jejich očima.

V tomto čase se zesilují vlivy energií, čas bude však milosrdný pro to, abyste vše dokázali zpracovat. Sledujte vše, co je pro vás důležité, buďte bdělí a šiřte kolem sebe lásku a radost. On přichází, aby k vám promluvil… Má lásku pro všechny, kteří se považují za jeho děti. Má náruč pro všechny, kteří mu otevřou svá srdce. Má bezpodmínečnou a všeobsahující lásku pro své děti. A jeho syn je vaším strážcem v tomto světě a v tomto čase. On, váš Otec, žehná vám i vašim dětem. Cítí lítost nad vším, co způsobujete sami sobě. Avšak nesoudí vás, neboť jste jeho děti. Stále vás bude milovat. Je s vámi na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

Rozpínanie energie nášho vnútra – odkaz od Féwy

Keby sme mali celkom jednoducho, ľudským spôsobom vysvetliť …opísať, čo sa aktuálne deje /lepšie povedané začína diať/, pomohlo by nám vizualizovať si predmet v tvare valčeka, na ktorom je navinutý obrázok /elektromagnetická cievka/. Keď sa naň pozeráme z miesta, kde začína – netušíme…nevieme si predstaviť celý obrázok….nevieme, čo všetko je na ňom namaľované. To zistíme v momente, keď valček celý otočíme. Od začiatku do konca. To sa udialo v momente, kedy padla magnetická krivka Zeme.
Alebo – predstavme si, že držíme v rukách tubu /tubus/….napríklad na diplomy….Otvoríme ho, vyberieme obsah a rozvinieme. Čiže v tej chvíli vnímame všetko, čo sa vnútri tubusu nachádza. Nielen povrch “krabice”, ale i vnútro. Týmto vnútrom je i Zdroj.

Čo cítim od rána:
Telo rozbité na franforce :) ……bolí ma celý človek. A niet sa čomu čudovať. Keď si uvedomíme, že sme spojenou nádobou so Zemou /čo sa výrazne týka žien….ženská energia Zeme/….netreba vysvetľovať, že i Zem je fyzicky ubolená. Napojením na božský kvadrant /kvadrant/…..potenciál….. sa nepredstaviteľnou rýchlosťou začína rozpínať skalárna energia nášho vnútra /božský Zdroj/. Je to energia, ktorá funguje mimo elektromagneticitu. Mimo fyzikálno, na ktoré sme zvyknutí…mimo fyzicky vnímaný čas a priestor. Rozpína sa z nášho i planetárneho vnútra. Je tokom životnej sily. Môžete mať pocit, ako keby sa Vám “nafukovalo”, čiže rozpínalo vnútro. Opäť preložené do ľudskej reči :) – i keď padáte únavou, cítite sa nesmierne slabí, vyčerpaní ako odšťavený pomaranč….v prípade, že by nastal moment, kedy Vám chce akýmkoľvek spôsobom ublížiť niekto, koho zámerom nie je dobro, ale zlo….”odpálite” ho touto nadfyzickou silou /potenciál/ zo svojej blízkosti /priestoru, v ktorom sa v danej chvíli nachádzate/ a – jednoducho ho napríklad touto nepredstaviteľnou silou prilepíte na stenu. Keď si uvedomíme, že sa to deje každému, kto s dobrom prichádza …..podľa intenzity osobne navýšených vibrácií, čo sa týka i vibrácií myšlienok /frekvencia/, to znamená každému, koho zámer je čistý….koho zámerom je láska…. je logické, že sa dianie týka nielen jednotlivca, ale i národa. Je to aj rozpínajúca sa, narastajúca zemská energia…..

Ilona – Féwa (16. 11. 2015)

fewa