Tag Archive | oslobodenie

Změny a my – odkaz od Zlatej dušičky

Mnozí chápete, že váš svět se mění. Dosud jste si však nedokázali přestavit, že spolu s ním se musí změnit i vaše životy. Víme, že mnohé změny nesnášíte dobře. Některé změny vás děsí, jiné naplňují. Ať tak, či tak, změny ve vašich životech jsou potřebné a posouvají vás na vaší cestě. Zároveň však také pracují s vaším uvědoměním a rozmetají na prach některé vaše iluze. Toto je potřeba. Mnohé stálé se bortí jako domeček z karet proto, aby byl vystaven nový život. Ale i nový svět. Zhroucení je všudypřítomné. Je to čas náhlých přeměn a velkých emocí. Rozpuštění emocí však je pro mnohé těžké, neboť se nedokáží odpojit od prožívání do té míry, aby pochopili, že to, co je potkává, je hybnou silou pro to, aby se dokázali posunout.

Tento čas je také časem bouří a časem otřesů. Jak uvnitř, tak vně. Ti, kteří se dokáží přizpůsobit, se také rychle osvobozují od mnohých zátěží. Nový věk je zde. Je toho však velmi mnoho, co je potřeba napravit a spravit. Jste k tomu vedeni. Jste vedeni, abyste nalezli ty pravé hodnoty, abyste se osvobodili. Jste vedeni sami k sobě. Snažte se nepodléhat negativním vlivům, neboť vaše psychika velmi kolísá. Může se stát, že vaše životy budou ohroženy, že budete napadáni. Stále však je zde rovnováha a je tu také spravedlnost. I když někteří pochybují. Tak, jako existuje ve vašem světě černá a bílá, je zde i mnoho bytostí, které se snaží pomoci a proti nim stojí ti, kteří se snaží využít svého vlivu, využít vašich strachů a vést vás do temnoty. Vše eskaluje a krize vrcholí. Toto období potrvá ještě mnoho měsíců. A i přesto, že se cítíte bez energie a mnohdy zcela oslabeni, je potřeba zaměřovat se na to, abyste tyto stavy rychle opouštěli.

Energie, které proudí k Zemi, jsou velice silné a velice očistné. Otevírají ve vás to nejhlubší, abyste byli ozdraveni do té hloubky, do které se vám to i za mnoho inkarnací nepodařilo. Potřebujete získat více síly sami za sebe. Pracujte na sobě a nevzdávejte se. Čeká vás mnoho nepochopení a v některých oblastech vám budou náhle strženy klapky z očí. Avšak dokud nevyvinete aktivitu, dokud nepochopíte, že si musíte pomoci sami, budete se potácet od jednoho k druhému a nebudete se cítit naplnění. Transformace jede v plném proudu a na každého z vás působí jinak. Každý z vás má svého kostlivce ve skříni a každý z vás také má jiná témata ke zpracování. Je potřeba, abyste otevřeli oči. Stále ještě je vás málo. Těch, kteří chápou, oč tu běží. Ale přijdou další. Přijdou bojovníci, kteří si dokáží zjednat úctu. Ti, kteří chtějí změnit své životy a život zde na této planetě. Projdete si obdobím, které je však důležitou dobou pro to, aby mohlo dojít k osvobození vás všech. Žádejte o pomoc a vězte, že jsme s vámi na vaší cestě. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Co se děje právě nyní? – odkaz od Zlatej dušičky

Celý svět se otřásá v základech, neboť se hroutí stabilita budovaná tolik let. Zdá se těžké pochopit, že tento zlom přináší naplnění tajných přání mnoha zasvěcenců, neboť i přesto, že navenek vypadá vše zcela jinak, situace poukazuje na ozdravení a konečnou fázi posunu. Člověk, jako bytost třetího rozměru může tuto situaci přijmout anebo nemusí. Součástí tohoto světa ale není jen člověk třetí dimenze. Dochází k prolínání světů a událostí, cesta za minulostí se uzavírá. Avšak události dosud nejsou kompletní, aby se vše mohlo plně rozběhnout kupředu.

Osud přináší změny do života jedinců, tento svět však již vstoupil do závěrečné fáze procesu změn. Ze Země se uvolňují síly, které představují emoční naladění jejích obyvatel. Vše je propojeno, a proto dochází k otevírání ran, aby došlo k uzdravení. Jak na vnitřní, tak na vnější úrovni. Vítr se prožene nejen Zemí, ale i společností. Je to však jedna z posledních fází, kdy ještě někteří nejsou zcela rozhodnuti. Skrze blízké události dojde k probuzení dalších mas. Ať tak nebo tak, situace, kterými procházíte, jsou ozdravné. Záměr tvůrců reality je takový, aby došlo k otevření oblastí, které byly dosud uzamčeny pečetí vyšších dimenzí. Tedy dojde k odkrytí vysoko vibračních míst, ztracených věky. Vrací se minulost, která však bude uzdravena. Některé informace ohledně budoucnosti, jsou uzamčeny v časové schránce, aby nedošlo ke kontaminaci a mohl pokračovat vzestup tak, jak bylo v plánu.

(Image “Dreamy Autumn Morning” by James Sherwood)

Mnohé duše se vzdávají svých životních plánů a opouští svá těla. Je zde veliký přetlak, který se uvolní nejen ze Země, ale také v situacích ve společnosti. Tvůrci radí zůstávat stále spojení se svou duchovní rodinou a napojení na svůj zdroj, na vyšší já. Některá spojení mohou být záměrně přerušována, aby došlo k odklonění na nepravou cestu. Je potřeba se vždy pocitově přesvědčit a žádat o sladění s osobní vibrací. Toto sdělení též podporuje osobní naladění každého jednotlivce, který se s tímto ztotožní. Záležitosti Země jsou plně v rukou odvážných duší, které se uvolily vstoupit na tuto cestu osvobození a těmi jste vy všichni. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Po úplňku v období Býka

Po úplňku v období Býka (27.4-11.5. 2021) se osvobozujeme od všeho, co nám doposud bránilo v plnocenném a uspokojivém, láskyplném užívání a prožívání daru života v těle.
Všeho, co nás doslova zatěžovalo, obtěžovalo, blokovalo, činilo smutnými a emocionálně vyprahlými a hladovými.

Za prvé jsou to “věci z minulosti” – předměty, které nám nějakým neblahým způsobem připomínají to, co už bylo, předměty, které nám už dávno nepůsobí radost, či se dokonce někde ukrývají a podvědomě nás zatěžují a blokují.

Prohrábněme řádně své skříně, zásuvky, truhlice s všemožnými i nemožnými “poklady” :) a prociťme si co nás těší a je nám skutečně k užitku, co s radostí používáme a co už dávno ne, a jen jakási nostalgie nám velí takové věci uschovávat, schraňovat pro všechny případy či kvůli tomu, kdo nám je daroval. Osvobození se od těchto věcí se osvobozujeme i na úrovni emocí, zlepšujeme své emocionální zdraví, protože po následujícím novu budeme mít mnohem více prostoru pro vše nové svěží, skutečně užitečné.
Prohlédněme si též svou spižírnu, ledničku a další prostory, spojené s jídlem
Poplaťme též vědomě a s radostí všemožné dluhy a nedoplatky, odevzdejme, abychom mohli přijmout, dovolme energii peněz proudit…

Hlubší, jemněhmotný úklid probíhá především na úrovni tzv. čtvrté srdeční čakry. Za celý uplynulý rok nashromážděné pocity zklamání, ublížení, lítosti můžeme prostě zhluboka vydechnout ze svého srdce s nádechem tento posvátný prostor naplnit vůní, svěžesti, něhou, láskou, bez podmínek a hranic. Tuto jednoduchou techniku je nejlepší provádět v přírodě či v celkově příjemném místě. Můžeme si též lehnout na záda a odevzdat Matce Zemi starosti a tíži, dýchat skrze páteř a uvolňovat všemožné zatuhliny, bloky, překážky, stažení způsobené na jemněhmotné úrovni především dlouhodobě trvajícími materiálními a jinými starostmi, pocity chudoby jak hmotné, tak i emocionální..

Vědomý pobyt v přírodě nám může dát oporu a podporu a péči, kterou často marně hledáme u druhých lidí nebo i skrze často nadměrné konzumování a nakupování.

Neviditelnýma rukama se v těchto dnech můžeme pustit všeho, na čem či na kom jsme lpěli, co či koho jsme za každou cenu chtěli a užijme si skvělý osvobozující pocit hlubokého uvolnění.
Při masážích či různých sebeléčebných procesech či terapiích se můžeme zaměřit na rozpouštění všeho, co se v našem těle nashromáždilo až do hmotné podoby.

Mezi úplňkem a novoluním v čase Býka je také obzvláště vhodné vyřadit ze svého jídelníčku zatěžující a jinak nevhodné potraviny, přestat jíst to, co nám už nedělá dobře, pokud to tak třeba již dlouhodobě pociťujeme.

Vědomé prožití tohoto období může blahodárně přispět i k úpravě tělesné váhy a tak celkově příjemnějšímu prožívání života v mužském či ženském těle…


Alita Zaurak

(ukázka z připravované knihy Ality Zaurak “Rok ve Zvěrokruhu”)

(Image by Grasmaayer)

Vzkříšení víry a naděje – odkaz od Zlatej dušičky

Sami cítíte lidé Země, že jste na rozhraní mezi dvěma světy. Toto je vnější projev. Vnitřní projev pak je též na vážkách. Stojíte na rozcestí. Rozcestí, které se projektuje ve fyzickém světě v životech nejen jednotlivců, ale celého kolektivu. Rozpolcenost v tomto čase je projevem ztráty jistot a zastření budoucnosti. Vy sami však, lidé Země, dokážete plout s proudem a mnohé situace dokážete využít ve svůj prospěch. Potřebujete více jistoty v sobě samých. Potřebujete znát cíl, za kterým se vydat a pak vás zcela jistě již nic nezadrží. Tento čas přináší osvobození od mnohých traumat z minulosti. Objevují se mnohé emoce jako jsou pocity nemohoucnosti, ztráty svobody, pocity nenaplněnosti, či ochromení. Zároveň však vzrůstá naděje, která plyne zevnitř vás samých. Nic netrvá věčně a proto každá situace, i když zpočátku může vypadat neřešitelně, s časem roste, mění se a nakonec se i zde otevře řešení, které do určité doby zůstávalo skryté.

Lidé Země, chvíle klidu a návratu k sobě samým, je pro vás velmi důležitá pro to, abyste vzkřísili víru a naději. V této chvíli to možná nevidíte. Avšak postupně nastane uvědomění, kdy se otevře zdroj, který nyní zastírá vědomí a vy spatříte plný obraz toho, co jste žili a co žijete. A v budoucím čase přesně poznáte důvod, proč se věci děly tak, jak se nyní dějí. Připravují vás na něco velkého. Na velký skok, kterému nepůjde zabránit. Dostáváte se do proudu událostí, které vás mohou zaskočit svou silou, ale také svou rychlostí. Pokud si myslíte, že se toto musí udát v jeden okamžik, pak je potřeba říci, že čas plyne zcela jinak, než jak to chápete vy. A mnohdy věci, které prožíváte, jsou již jen opakováním některých dějů minulých, avšak s určitou obměnou.

Lidé Země, pochopte, že jste vedeni k tomu, abyste se rozhodli. Jak již bylo řečeno, stále ještě jste na vážkách. Toto však si již nemůžete dovolit. Je potřeba učinit rozhodnutí a vybrat si směr své cesty. Mnohé duše se chtějí zbavit odpovědnosti rozhodování. Proto odcházejí. A jsou mnohé, které odcházejí zcela neplánovaně. Vždy je potřeba v každou sekundu vašeho života vědět, co chcete a kam chcete jít. Za jakých podmínek pak ukáže nejen váš osud a vaše směrování jako jednotlivce. I podmínky toho, co vaši cestu bude doprovázet, si vytváříte vy sami. Každý je podporován, neboť je zde svobodná vůle. Často je však síla některých jednotlivců daleko větší, neboť si jí jsou vědomi a to jejich vnitřní sílu zesiluje. Pochopte, že procesy, které se dějí, mají skryté mechanismy, avšak společné je to, že je zde vždy možnost volby. Proto se celý svět chvěje v základech. Protože vnitřní síla některých lidí vzrůstá a to pak podporuje ty další bytosti tak, aby došlo ke spojování.

Vnitřní síla vzrůstá tím víc, čím víc se odpoutáváte od své minulosti a jak dokážete své zkušenosti a prožitky implementovat do vašich životů. Člověk je bytost velmi schopná ve své síle tvořit, ale i bořit. Naplno je potřeba podpořit právě tvořivost a manifestovat si to, co chcete, ne to, co nechcete, což podkopávají opakovaně umocňované strachy. Je potřeba prokouknout tuto hru a v tomto boji kdo z koho použít stejnou taktiku, jako je používána na vás. Hledejte v sobě lidé Země, stále jste k tomu vedeni. Často jste již na tuto větu alergičtí. Avšak je potřeba stále opakovat pravdy, které jsou zřejmé a pravdivé v celém stvoření. Budete hledat tak dlouho, dokud si nebudete jistí svou vnitřní silou. A pak budete mít odpovědi na své otázky. Ale to se opět dostáváme na začátek. Buďte těmi, kdo rozhodnou ve svůj prospěch. Jsme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Pouta a okovy

Pouta a okovy nasazené tebou samým musí jednou prasknout. Až už nebudeš vědět, kudy kam. Až budeš cítit, že už dál nemůžeš, že tě tvá cesta ochromuje. Pak se podvolíš, pak necháš vše za sebou. Už se nebudeš chtít dále nechávat spoutat čímkoli. A až se svých omezení zbavíš, budeš se sám sobě divit, jak dlouho jsi takto mohl být živ. Jak dlouho jsi toto byl ochoten snášet. Zbav se všeho, co ti brání a jdi životem šťastný a nespoutaný.

zlata.dusicka

Pomoci může jen pochopení toho, co se děje – odkaz od Zlatej dušičky

Láska je prvotní zdroj všeho na tomto světě. Skrze lásku přichází pochopení a tento svět je skrze lásku tvořen. Materiálním projevem lásky je síla tvoření. Zde, v tomto čase, je však lásky pomálu. Každý se více či méně stává sobcem a ukazuje tvář nepochopení tehdy, pokud se ho dotýká cokoli, co považuje za negativní nebo za útok, prostě tehdy, pokud se ho nějaké stavy bezmezně dotýkají. V tomto čase dochází k projevení pravého zaměření bytosti. Jak se říká, svůj k svému nebo oddělování zrna od plev. Je zde potřeba velice silného zaměření se na pochopení toho, co se nyní děje. Slepá důvěra musí být nahrazena vírou v lásku, kdy láska je zdrojem pravdy a energií tvoření toho, oč žádáte.

Jsou zde velmi silné modlitby o změnu současného stavu a prosby o pevné zdraví. Přesto však mysl upevňuje strach a proto dochází k rozkolu a nesouladu ve směru další cesty. Na jedné straně myšlenka, přání a touha, na straně druhé posílení strachu, což je opakem lásky. Zde nemůže dojít ke spojení a konkrétnímu výsledku. Zde dochází doslova k souboji. K boji dobra se zlem, či k souboji o prosazení určité polarity. Avšak vše je obsaženo ve všem a tam, kde je dobro, tam musí být i zlo, aby došlo k uvědomění. Proto to, co hledáte, je pochopení toho, co se děje. To, co přijde pak jako následek, je změna vnitřních postojů a nazírání nejen na lidi a situace, ale také na sebe samé. A s tím jde ruku v ruce projektování vnitřního světa jedince do toho vnějšího v podobě tvorby prožívaných situací. To je to, oč jde a co se děje.

Na vás je, abyste vše správně pochopili a vnitřně přijali. Tím se vše změní. Stará realita se zřítí a nové se začne stavět. A toto vše je nyní v procesu. V procesu stavby nového světa. A to, co nyní považujete za špatné, vám umožní projít do světa nových příležitostí a získat nový pohled na svět. Uvědomění, které muselo přijít. Toto se děje po celé věky. V této míře však již může dojít k osvobození, viděno pohledem shora. Z pohledu vás lidí to však je ještě dlouhá cesta, nežli uvidíte výrazné změny. A proto je zde opět připomenutí toho, že jen láska vám může pomoci projít tmou. A tu lásku najdete ve svém srdci, v sobě samých a v posílení víry v ní. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Energetická síť nového věku – odkaz od Zlatej dušičky

Na tomto světě je již mnoho z vás, kteří chtějí změnit společnost, chtějí osvobodit lidstvo z pout manipulace a lží. Mnozí přišli s úmyslem napravit minulost, to, co oni sami pokazili. Osvobodit se z kola karmy a provést svět začátkem nové éry Vodnáře. Tento svět tak, jak ho znáte, již pomíjí. Vynořují se nové časové linie, mění se i cesty duší, které jsou tu v tomto čase jako osvoboditelé. Jejich cesty se přeskládávají podle toho, jak si jednotlivé bytosti vedou, jak jsou schopny plnit svá poslání, své záměry, tak jak se hýbe a přeskupuje kolektivní vědomí.

Je to čas, kdy se vše mění, hmota se přelévá a tvoří nové časové koridory. Nic není stabilní a nic není jisté, pouze původ bytostí Země. Jste nazýváni bytostmi Země, avšak mnozí tudy jen procházíte. Cítíte v sobě touhu po svých domovech, po své rodině a po pravdě a to vás nutí probouzet se. Rodiny duší jsou zde postupně spojovány, aby došlo k zesílení energie nejen jednotlivce, nýbrž celých komunit. Energie těchto spojených bytostí se pak propojuje s ostatními a vytváří energetickou síť nového věku. Jste vedeni, abyste dokázali nalézt jeden druhého. Děje se to podle kvality vnitřního vyzařování. Proto se v tomto čase mnohé vztahy rozpadají a nové vznikají. Přesouváte se na různá místa. Opouštíte ty, kteří vám byli přiděleni karmou.

Kvalita vyzařování se mění tím, jak opouštíte minulost a zbavujete se svých traumat. Pak jsou tu však vaše obavy a strachy, které jsou vám podsouvány, aby otupily vaši mysl a aby odradily vaši duši. Avšak duše je věčná a již si prošla spoustou podobných lekcí. Duše nemůže být zastrašena. V minulosti však byla mnohdy velmi silně traumatizována. A vyléčit se potřebuje právě teď. Zranění jsou odkrývána a propouštěna skrze bolesti duše. Vše však se děje z dobrého důvodu a tím je osvobození se a projevení té pravé, ryzí podstaty duše. Nikdo nemůže být dlouhodobě manipulován někam, kde nechce být. Musí se však postavit síle, která otupuje. A to se děje právě nyní. Buďte silní a svou sílu tvořivosti projevujte každou minutu. Víme, že ta síla je uvnitř vás. My ji vidíme. A vy byste měli taky. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

Období Lva

Ohnivé období Lva přináší konečně jistou, i když spíše vnitřní stabilitu a celkové zklidnění. Najděme si prostě čas na sebe a na svůj odpočinek, věnujme se tomu, co nás baví a spočiňme uprostřed pomyslného „slunečního kruhu“, jehož hranice by neměl nikdo narušit! Tak můžeme posílit svou odolnost a imunitu, načerpat životní sílu na celý následující rok, připravit se na výzvy, které nás čekají. Sluneční symbolem je bod v kruhu – harmonické spojení ducha a těla…

Období Lva začíná tentokrát ve fázi přibývajícího měsíce, po novu v Raku 20.7. Hned od prvních dní tedy můžeme aktivně a vědomě tvořit svůj život, začít třeba psát knihu, malovat obraz či uskutečňovat jiné tvůrčí záměry a též přidávat do svého každodenního života zdravé a užitečné návyky. Obzvláště dny Luny v Panně a ve Vahách (od 23.7 do 27.7) nás povedou k hluboké sebeléčbě a harmonizaci, tvoření svého zdraví a vztahů. Možná nás poněkud “potrápí” Luna ve Štíru (27.7.-29.7), která bude připomínat pocity a obavy skryté pod povrchem – pokud se na ní ovšem vědomě naladíme, může nám opravdu pomoci pomoci odvážně a vědomě pohlédnout na naše aktuální či dokonce i dlouhodobé potíže. Vstup Luny do znamení Střelce dopoledne 29.7 pak přinese skutečný vzlet vzhůru, obrácení se ke světlu a její harmonické propojení, tedy trigon se Sluncem ve Lvu (přesně 29.7 ve 21.46) může pozdvihnout a nasměrovat naší energii, umožnit náležitý božský nadhled a náhled na náš život a aktuální společenskou situaci…

Ve dnech kolem 30.7 (přesně ve 20.45) si budeme moci taktéž užít pozitivní aspekt mezi Neptunem v Rybách a Merkurem v Raku. V těchto chvílích si při patřičném meditativním naladění a uvolnění můžeme popovídat s Bohem či zažívat blahodárné stavy Jednoty a spojení s veškerenstvem. Může to být též skvělý moment k započetí pravidelné meditační či jiné podobné praxe! V prvních dnech srpna, přesně se pak Merkur po dlouhé době přesune z Raka do Lva a dá našemu smýšlení ohnivou sílu, stabilitu, hravost a schopnost tvořivě vyjádřit od srdce to, co chceme, za čím si stojíme.

Po úplňku 3.8 (přesně v 18.00) začíná osvobozování se od všeho, co se nám mylně zdálo tak zásadní a důležité a ve výsledku jsme tím ubližovali sobě i svému okolí. Dvanáct znamení představuje též dvanáct projevů ega – ať je to touha ovládat a připoutávat pozornost u ohnivých znamení, majetnictví u země, manipulace u vody, chytračení a lhaní u vzduchu, důležité je tyto nešvary pozorovat u sebe samých nikoliv jen u druhých lidí. V sebereflexi, tj. vědomém pozorování svých projevů tendencí ega nám v úplňkových dnech pomůže Luna ve Vodnáři (2.8, 20.12- 5.8, 4.29).

Jedním z klíčových momentů období Lva bude trigon mezi Marsem v Beranu a Sluncem i Merkurem ve Lvu ve dnech kolem 17.8. Odhodlaný a statečný rytíř se dostane do pozitivního propojení s králem-tvořitelem Sluncem a jeho „mluvčím“ Merkurem my si budeme moci opravdu bytostně zažít, co chceme či případně už nechceme dělat, jak dále žít tak, aby nás to bavilo, naplňovalo… Během novoluní 19.8 (přesně ve 4.41) pak můžeme učinit zásadní a bytostná rozhodnutí a poté k nim začít dělat první kroky…

Poněkud náročnější budou srpnové tranzity Marsu v Beranu: ve dnech kolem 10.8 nastává jeho první spojení (konjunkce) s Černou lunou a 5.8 pak první z několikanásobné, až do prosince se táhnoucí série napjatých aspektů-kvadratur s planetami v Kozorohu. Po kvadrátu mezi Marsem a Jupiterem 5.8 bude následovat kvadratura mezi Marsem a Plutem ve dnech kolem 15.8.

V tyto dny buďme obzvláště opatrní a pozorní při sportu a podobných aktivitách, rovněž se nenechme sebou samými či někým jiným “vyhecovat” k přehnaným výkonům. Celkově můžeme pociťovat jisté napětí mezi tendencí jít dále, rozběhnout se vpřed k objevování nových míst, prožívání a naopak držet se starých osvědčených i když již dávno překonaných přístupů k životu, práci, ke vztahům atd. Také nás ze snahy směřovat vpřed mohou strhávat zpět různé polozapomenuté povinnosti, nesplacené dluhy atd. Každý den se věnujme chvíli dodělávaní rozdělaného a poté si dopřejme čas pro sebe a rozvíjení svého potenciálu a nových možností a schopností, které se naplno projeví v zářné budoucnosti :)

Spojení Marsu s Černou lunou nastane přesně 10.8 ve 3.20 a bude se až do ledna 2021 ještě dvakrát opakovat (23.9 2020 a 29.1 2021). U lidí se sklonem k násilí může tato konstelace přivést k zesílení této tendence, u jiných lidí může zesílit strach o život, o zdraví atd. Blahodárné může být pro ty z nás, kteří si své strachy a nejistoty, začasté pramenící v raném dětství, již uvědomují a chtějí se od nich osvobodit. Dům horoskopu, kde se konkrétně tato konjunkce ve 22.stupni Berana bude nalézat, nám může napovědět, o jakou konkrétní životní oblast se jedná (peníze, zdraví, vztahy…atd).

Obzvláště bdělou pozornost věnujme v těchto dnech a klidně i v celém období Lva oblasti třetí čakry, kde se často dlouhodobě ukrývá potlačená zloba a všemožné frustrace, především z mezilidských vztahů. Ošetřujme tuto oblast, případně se podívejme ve vhodné literatuře na hlubší příčiny trávicích potíží (žlučník, játra, slinivka atd.) Rozsviťme v meditaci a s pomocí tvůrčí představivosti toto malé „vnitřní slunce“ a prozařme a spalme všechny možné strachy a bloky. Staňme se tak ještě mocnějšími tvořiteli svého života, své reality…

OM SURYA NAMAHA!
Krásné léto přeje vaše astrologyně
Alita
www.alitazaurak.cz

Vše je v procesu růstu – odkaz od Zlatej dušičky

Věk Vodnáře je velmi specifický svými změnami. Nacházíte se uprostřed ničeho a všeho. Jedni zažívají lásku a harmonii, druzí psychické propady, fyzické změny. Vše toto není potřeba popisovat, neboť se to stalo součástí vašich životů. Země zastává roli vaší matky stejně tak, jako vy jejích dětí. V tomto čase patříte jí a ona vám. I přesto, že jako hvězdná semínka jste přišli na tuto planetu za určitými zkušenostmi.

Zůstali jste však lapeni v koloběhu zrozování a smrti a nyní nastává čas, abyste se postupně vymaňovali, neboť vaše duše touží po růstu, po návratu ke svým, ke své rodině. Vše je však proces a do té doby budete s rodinou své duše propojováni zde na Zemi, v tomto období. Členové rodiny duší jsou v procesu inkarnací a ti, kteří k vám patří, budou k vám v tomto čase také ve velké míře přiváděni z toho důvodu, aby vám pomohli v procesu růstu, aby vás podpořili a nakonec, aby vám pomohli vyrovnat energetickou hladinu a odčistit poslední energetické bloky, které vám brání projít časovou rekalibrací a projevit se jako vědomí také ve vyšších vibračních pásmech. Vše to, co prožíváte, vás ve velké míře osvobozuje od minulosti. Mnoho duší se však rozhodlo vzdát další účasti v tomto procesu a přemísťují se do prostor mimo 3D Zemi, aby byly léčeny z traumat v bezčasovosti.

(Image “And then it happened…” by Alan Shapiro)

Velké změny stojí před vámi všemi, kteří se aktivně účastníte. Vše půjde ráz na ráz a nezůstane kámen na kameni. Mnozí se však mohou začít vydávat za vaše zachránce a osvoboditele, avšak budou skrývat jinou pravdu, než jakou vy uvidíte. Věřte své intuici a sami sobě. Každý má však svou pravdu a boj za tu svou pravdu proti pravdě toho druhého tu již věky probíhá v oblasti víry a náboženství. Vyvarujte se tohoto a buďte tolerantní. Zároveň však braňte sami sebe. Ne zbraní, ale změnou vědomí. Každý má právo vidět svět svým pohledem a tvořit si svou realitu. Není nutné křížit při tom zbraně.

S časem si začnete uvědomovat, že existují další věci skryté. Budete vnímat podprahově a budete mít možnost proniknout hlouběji do svého podvědomí, kde se vám budou zobrazovat mnohé vize. Jak budoucnosti, tak toho, co je potřeba odstranit, či co je potřeba získat. Nepochybujte, neboť je vám i takto pomáháno. Jste vedeni, abyste se spojili a změnili svět kolem vás. Začít však musí každý sám u sebe, i když si můžete myslet, že sami jako jedinci jste slabí. Opak je pravdou. Stačí jen, abyste své síle uvěřili. Abyste uvěřili ve svou jedinečnost. Jste poháněni silou Vesmíru, vašeho otce. Silou, která je nezměnitelná. Silou lásky. Buďte připraveni, vše je již na cestě a vy po ní kráčíte. Jsme s vámi, milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Věřte ve své JÁ – odkaz od Zlatej dušičky

Není toho mnoho, co lze nyní sdělit. Vše běží tak, jak má. Čas se bortí, každý z vás své vnímání času cítí jinak. Není zde již čas, tak, jak jste ho znávali. Je plastický. Vše se mění. Plasticita se projevuje také na všech dimenzích. Mnohé se prolínají, mnohé cesty vznikají a jiné zanikají. Kolektivní vědomí zažívá posun, avšak oběma směry. I zde je vlna, která se mění z minuty na minutu. Vše je nejisté a nelze popsat všechny procesy, které tento čas doprovázejí. Jste unášeni proudem nejen času a osudu, ale též vědomím, které se posouvá směrem vzhůru, rozšiřuje se do prostoru. Vaše duše se osvobozuje od mnohých pout. Jsou to mnohdy velice těžké procesy, mnohé energie přinášejí změny psychických stavů, pocity frustrace a nenaplnění v životě. Někteří však mohou již vnímat záblesky čistoty a jasných světelných částic, které formují cestu podle úrovně vědomí daných jedinců.

Každý vidí svou cestu jiným pohledem. K tomu, abyste se posouvali na vaší cestě, pomáhají některé uměle navozené stavy. Jakoby jste byli v trenažéru. Je to proto, aby byl urychlen vývoj duše. V tomto čase jste testováni, jak zvládáte určité životní lekce, zda jste připraveni zakončit jednu životní etapu a postoupit ve spirále, začít znovu, ale na vyšší úrovni. Tento čas je pro vás zárukou, že vaše cesta je již nasměrována. Nakonec pochopíte a přijmete to, že vše je pro vaše dobro, pro vaše obohacení. Předtím však budete cítit mnohé propady a neutěšenost. Tak, jako úsvitu předchází tma. Neztotožňujte se však s vašimi myšlenkami, které reagují na to, co vidíte kolem sebe. Neboť mnohé iluze budou rozbořeny, mnohé hradby shozeny, klapky z očí odstraněny. Proto je potřeba otevřít se zázrakům, uvěřit v ně.

Je potřeba otevřít svá srdce dobrotě, je potřeba se v tomto čase co nejvíce smát a radovat, objímat, vyjadřovat lásku a soucítit s druhými. Jen tak překonáte temnotu, jen tak dokážete projít přes překážky, zvládnout zkoušky, které před vás mnohdy temnota staví. Máte před sebou mnohé zátěžové situace, avšak spolu s nimi je zde spoustu pomocníků, kteří budou stát vedle vás. A proto se nenechte svázat svými strachy, ale věřte ve své vítězství. Věřte ve své JÁ. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz