Tag Archive | transformácia

Musíme zachránit sami sebe – odkaz od Zlatej dušičky

Na tomto světě je mnoho nešťastných. Jsou to ti, kteří nepochopili svou cestu, neznají sami sebe a odporují zákonům stvoření. Vše v tomto čase se rozlévá jako oceán a vy jste ti, kteří jako ryby brázdíte tímto světem. Zdá se, že bez cíle, bez pochopení svého směru. Mnozí však s pocitem svobody a rozlehlých plání, kde je možné zažít vše, co existuje. Život je rozmanitý stejně tak, jako existují mnohé druhy smrti. Tou nejhorší pak je fyzicky zemřít bez pochopení toho, jaké příležitosti byly zmarněny. Jako ti tažní ptáci se vracíte zpět do nových těl, abyste zakusili život. Neuvědomujete si, že život je tu v mnohých podobách a je nesmrtelný, stejně jako vy. Tápete a zavíráte oči před mnohými pravdami, myslíte si, že víte vše, že jste ti povolaní. Avšak je toho tolik, co nejste schopni obsáhnout.

Na vaší cestě vám mnohdy mohou pomoci některé vaše iluze, kterým věříte. Většinou však právě tyto brání vašemu postupu, vašemu uvědomění a vašemu probuzení. Přesto tento čas ještě přinese mnoho dalších probuzených. Dostanete se do fáze, kdy si budete muset vybrat, stojíte jako lidstvo na rozcestí. Mnozí odejdou do jiných světů. Tento svět bude stažen do hlubin, pokud se vaše vědomí plně neotevře. Vyznáváte různé hodnoty, je tu však čas, kdy se musíte spojit a hledat to, co máte společné, ne to, co vás rozděluje. Vaše priority jsou mnohdy zvrácené a vy nevidíte následky své slepé víry.

Svět se dělí a také hustota v tomto světě změní podobu. Nechtějte vše hned, je potřeba položit pevné základy, neboť v opačném případě bude vše pouze na vodě a v některých místech tohoto světa doslova. Bytosti Země mohou být zachráněny. Musí však zachránit samy sebe. Krize dohání tento svět. Mocní jsou nemocní a zdraví vědí, že je potřeba svět uzdravit. Uzdravit se však musí nejprve každý jednotlivec tohoto světa. Jako invaze kobylek jsou negace, které vás často obklopují. Člověk by měl posilovat své smysly a nejen toto by mělo být součástí vašich školních osnov. Stále je vám opakováno mnoho z toho, co je prioritou. Přesto jsou zde informace, na které ještě nejste připraveni. Nejprve je potřeba růst a zbavit se svých domnělých představ o životě a o stvoření. Uniknout můžete pouze svým vlastním přičiněním a to obnáší pustit se svých připoutaností a otevřít se životu. Přetvořit svůj vnitřní svět a stále hledat nové úhly pohledu, neustrnout.

Člověk se vyvíjí rychlým tempem. Technologie jsou stále propracovanější. Je tu však potřeba zejména vývoj ducha a transformace. Pokud tato slova nedokážete vnitřně procítit, pokud nesouzníte, pak máte před sebou ještě dlouhou cestu. Blíží se však doba Slunovratu. Tento čas je celé věky posvátný. A tyto energie lze využít k tomu, abyste požádali o pomoc mocné svého rodu, abyste se obraceli ke svým ochráncům a prosili přírodu, aby se nad tímto světem slitovala. I přesto, že mnozí z vás dělají vše pro to, aby Země byla zničena. Žádejte o očištění od negací, které vše ovlivňují. Žádejte o mír a šťastné životy. Projdete tímto časem velmi rychle a brzy zesílí mnohé vlivy, které vás mohou uvrhnout do většího chaosu. Vy se však snažte být vnitřně klidní. Naslouchejte rytmům Země a hledejte posvátný klid ve svých srdcích. Jedině tak můžete zvládnout cestu, která vás čeká. Milujeme vás a žehnáme vám. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Advertisement

Vzpomeňte si, kým jste – odkaz od Zlatej dušičky

Prostupuje vámi zvláštní, léčivá energie. Člověk přijímá tuto energii, aniž si často všimne. Jste obklopeni aurou hojnosti, přesto si vybíráte prožít chudobu, neboť skrze chudobu můžete poznat bohatství. Nejen bohatství materiální, nýbrž také bohatství ducha. A tato energie vás vede k naplnění skrze uvědomování si všech aspektů spojených s růstem duše, jimiž jsou vaše prožitky, pohledy na svět, ale také mnohé vnitřní programy, které formují vaše životy.

Tento čas je tu pro to, aby probouzel i ty největší spáče. Je to čas transformační, doba, kdy se vše mění od základu. Vaše prožitky však mnohdy přinášejí i utrpení, bolest, zlost a mnohé podobné emoce, na které pohlížíte s nevolí, neboť kdo z vás touží takové emoce prožívat? Přesto byste bez nich nepoznali opak, tedy radost, lásku a naplnění. Nacházíte se v čase chaosu, převratu a růstu, kdy Země otevírá svá bohatství, kdy obnova je vidět všude kolem, zejména v přírodě. Některé duše si však v tento čas volí odchod zpět ke zdroji, neboť síla energií je mnohonásobně větší, nežli před několika lety. Země stoupá a vše s ní. Avšak ten, kdo jde proti, padá do hlubin. Mnozí z vás si svou cestu vědomě vybrali a někteří velmi toužili odčinit co nejvíce ze své minulosti, očistit se od svých pochybení. Ještě více budete otevírat oči, neboť se vám dostane do zorného pole velké množství informací, které povedou k dalekosáhlým změnám. Toto vše vás podnítí, abyste se o tyto změny zasadili.

Tento čas se může zdát bojovný, avšak mnoho z toho, co do této chvíle nešlo, se může podařit právě nyní. Člověk jako bytost jedinečná dokáže zázraky. Je však potřeba, aby zde byl ten správný záměr a spouštěč, aby zde bylo něco, co posílí rozhodnutí člověka a probudí jeho sílu. Rozhodnutí přichází zevnitř, vnější reakce pak na sebe nenechá dlouho čekat. A proto je možné učinit spoustu změn, neboť jste připraveni.

Mnohé lži jste prokoukli, mnohé pravdy již vidíte. Je možné pociťovat určité rozčarování z tohoto světa. Ale jak jinak byste dospěli? Váš svět je nemocný a je potřeba ho uzdravit. Nemoc je tu již dlouhé věky a uzdravení je již blízko. Vaše duše potřebují žít jiné životy. Životy založené na jiných prioritách. Jste unaveni. Často nemůžete spát. Regenerace je potřeba zejména tam, kde ztrácíte důvod žít, kde necítíte radost. Tak, jako je nemocný svět, jsou nemocní i mnozí lidé. Je tu potřeba lékařů. Jiných lékařů, nežli máte v tomto světě. Je potřeba bytostí, které dokáží milovat, projevovat soucit a pochopení. Takové bytosti pomáhají léčit i ta nejhlubší zranění. Vy jste těmi bytostmi, vzpomeňte si. Věřte si.

Je tu čas, kdy se vše může zatřást a zcela nečekaně zmizet ze světa. A to nejen na planetě, ale také uvnitř vás samých. Můžete se zbavit svých problémů a svých strachů. Je to čas milosti, kdy dostáváte možnost smýt ze sebe všechny nánosy a stát se novým člověkem. Každý máte v životě své výzvy. A my víme, že dokážete tyto výzvy přijmout a že v nich dokážete uspět. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Čas péče o sebe samé – odkaz od Zlatej dušičky

Lidská duše si prochází mnohými zkušenostmi. To proto, aby sama sebe posílila, proto, aby duch zažil sám sebe v rozličných situacích, aby rozpoznal pozitivitu skrze negativitu, aby se poučil a aby prošel celým stvořením, neboť tak je to dáno. Čas duchu napomáhá orientovat se ve svých prožitcích a zkušenostech a duše dokáží posunout sebe samé skrze časové prožitky a díky inkarnacím měnit mnohé své chyby a poklesky. Člověk pak nachází v sobě samém odpovědi na otázky, které v minulosti nenašel.

I tento čas přináší zodpovězení mnohých otázek. Někteří jsou již na odpovědi připraveni, mnozí ještě své odpovědi hledají. Jedni kráčí cestou vyšlapanou druhými, aby dokázali pochopit to, co již bylo rozkryto těmi před nimi. Tak pracují duše, které přišly hrát roli učitelů, vůdců, úlohu těch, kteří pomáhají ostatním v jejich růstu, kteří stojí po jejich boku v čase tápání a zmatení. Zkušeností a prožíváním se však iluze postupně rozplývá a mnohé duše prozřou a naleznou svůj směr. Toto se děje zejména v časech, které jsou extrémně náročné, a tento čas je jedním z nich. Je tu ještě mnoho skrytého, čas přinese osvětlení mnohých problémů a objeví se problémy nové. Jakoby se změnilo společenské prostředí, vnímání lidí se ještě výrazně změní. Společnost začne být ještě více nespokojená, neboť jistoty v životě lidí mizí. Je tu však příležitost k tomu, osvobodit se od závislosti na materii a obrátit se více ke svému duchu, sladit vše do rovnováhy. Změnou způsobu vnímání pak postupně dojde k proměně celé společnosti.

V zajetí obav lidé nejsou schopni plně vychutnávat svůj život. Pociťují mnohá omezení, díky kterým obracejí pozornost na nedostatky, což posiluje jejich strachy a obavy a odvádí je od víry. Přesto je tento čas velmi transformační a změna energie je cítit v každém záblesku naděje, která se šíří jako lavina. Naděje v lepší a spokojenější život, naděje v posílení cesty jednotlivce, v lásku, která zcela naplní srdce. Tento čas přináší mnohé emoce, avšak lidé jsou příjemněji naladěni. Potřebují cítit podporu a radost, která jim může pomoci překlenout čas nepohody. Uzrává vnitřní uvědomění si mnohých souvislostí, které dříve byly skryty. Skládají se mnohé skládanky, které konečně ukáží mnohé situace takové, jaké opravdu jsou.

Je potřeba trpělivost, neboť některé události ještě nejsou zcela rozkryté, ještě se lidé dozví mnoho informací, které je ohromí. Avšak již se nenechají ukolébat natolik, jako dříve. Lidé jsou již silnější, jsou připraveni, aby dosáhli pokroku, aby se zaměřili na svůj růst. Mnoho bytostí bude převedeno na stranu dobra a tato strana posílí. V souvislosti s tím dojde k ukončení sporů, které nyní ohrožují svět. Dojde také k naplnění některých proroctví a voda může spláchnout místa, která se nachází již dlouhý čas v místech s negativními projevy energií. Přesto vše je toto pozitivní a radostný čas. Jakoby probouzející příroda dodala všem lehkost a chuť do života. Chuť realizovat své nové cesty a chuť posunout se v mnohých oblastech lidských životů. Je to čas mnohých přesunů z jednoho místa na druhé, také od jednoho k druhému, z kontinentu na kontinent. Migrace, která přinese mnohé proměny světa. Čas odpouštění sobě i ostatním. Neboť nikdo není bez viny. A proto je potřeba pečovat o sebe samé, pečovat o své bližní a zejména pečovat o lásku, která jediná je prostředkem k odpuštění a tím smývá mnohé pochybnosti o sobě samých, které zbytečně zatěžují ducha. Neboť život člověka je krátký, křehký a zároveň velmi povznášející, pokud je na něj hleděno z pohledu vyššího. Dosáhněte těch nejvyšších met ve svých životech a buďte stále na cestě, která vede vzhůru. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Láska vítězí – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, odpovězte sami sobě na své otázky. Kam směřuje vaše pozornost a co tím pádem posilujete? Zabýváte se ve své mysli mnoha věcmi, ale pochopte, že je potřeba držet odstup od neskutečného množství informací, které se na vás valí. Je důležité, abyste vždy stáli za dobrem. Ke zlu se neotáčejte zády a buďte pozorní, neboť může mít mnohé podoby. Mnohdy cítíte, kdy je vaše vnímání pravdivé, ale často se necháte vtáhnout do manipulací, aniž je prohlédnete. Ano, chápeme, na tato slova můžete mnozí reagovat bouřlivě. Avšak ne vše, co se tváří jako láska, láskou je. Je zde přání části lidí Země, abyste si mysleli něco jiného, nežli jaká je skutečnost. Odvracíte se od jednoho tématu, neboť už splnilo svůj úkol. Nyní jste vedeni k tomu, vkládat svou energii do tématu dalšího. Ztrácíte však cennou pozornost, přestáváte být obezřetní.

Lidé Země, v tomto čase prožíváte bouřlivé období. Události se dějí za scénou a brzy pochopíte, že musíte být neustále bdělí. Obracejte se stále do sebe samých, nedovolte si sklouznout na cestu posuzování tam, kde neznáte všechny informace. Zároveň však nepomíjejte to, co je zřejmé. Hledejte zdroje informací. Sami sebe utvrzujte v pravdě. Každý z vás vnímá svou pravdu odlišným způsobem, mnohé emoce vás dokáží rozdělit. Pravda však je jen jedna. Nedopusťte, abyste byli loutkami v rukách několika lidí. Celý svět se mění a přicházejí další změny. Protesty proti současnému stavu budou pokračovat, neboť tento stav je neudržitelný. Postavte se jeden za druhého a jděte společnou cestou. Budou zde vždy další témata, která budete muset řešit. Společně však dokážete pohnout událostmi.

Lidé Země, je zde čas, kdy jste vedeni k tomu, abyste pochopili, že pokud nezměníte sami sebe, nedokážete změnit běh dějin. Vaše realita je taková, jaký je váš způsob vnímání, na to nezapomínejte. A proto se každého z vás týkají jiné výzvy. Vaše cesty se rozdělují a každý z vás směruje tam, kam ho vede jeho duše. Odděluje se zrno od plev. V tomto čase se stále více lidé spojují do skupin a každá taková skupina obhajuje jiná témata.

Lidé Země, je čas, abyste se více ponořili do světa ducha, neboť právě zde získáte ty nejdůležitější odpovědi na vaše otázky. Svět není ani černý, ani bílý. Záleží na tom, jak ho vidíte vy sami. Stále budeme nabádat k tomu, abyste si drželi svůj vnitřní klid, svou víru. Chaos, který se šíří, má za úkol destabilizaci a snadnou manipulaci. Přerod vždy přináší chaos, strach a beznaděj. Ale také posílí lásku a naději. Skrze chaos v sobě objevíte vnitřní sílu, která vám pomůže překonat i ty nejhorší překážky. Energie boje je cítit v mnoha životních oblastech. Budete se i nadále zabývat vodou, financemi a nakonec opět zdravím, neboť ještě nedošlo k úplnému vyrovnání. Budete však již mít jiné zkušenosti, díky kterým budete reagovat zcela jinak. Pod vlivem krize jste schopni dosáhnout úžasných projevů solidarity a lásky, úžasného rozvoje.

Lidé Země, pamatujte, že každá transformace přináší nepohodlí. Přesto však je tu světlo, které neustále bude doprovázet temnotu, protože existuje rovnováha. Dívejte se kolem sebe a pomáhejte potřebným tak, jako my pomáháme vám. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Potřeba otevřít se duchovnímu světu – odkaz od Zlatej dušičky

Vzbuďte se, lidé Země. Čas přichází. Vaše probuzení posílí postavení planety Země v celém Vesmíru. Část duší, která byla součástí probuzení v devadesátých letech, má nyní naplnit konečný plán svého působení. Mnohé duše odejdou, neboť splnily svou misi. Na jejich místo však nastupují další generace. I přesto, že se zdá tento svět plný extrémů, je to součástí vývoje. Vše, co je v tomto čase potřeba si neustále připomínat je to, na jaké pozici se nacházíte jako bytosti Země, v jaké fázi uvědomění. Transformace probíhá ve všech oblastech. A nyní jde o zrychlenou proměnu. Změní se struktura společnosti. Celý svět bude překvapený další akcí těch, kteří stojí za oponou. Noste v sobě klid i přesto, že budete mnohými událostmi dotčeni. Uvědomujte si, že každá změna je doprovázena opouštěním a nalézáním.

Zatím však stojíte na začátku cesty, v místě, kde otřesy bývají největší. Mnozí členové vesmírné rady usilují o zařazení do mise Země, kdy je potřeba ukotvovat energie, ale také dohlížet na klíčové zdroje, které se na planetě nachází. Poměr sil pozitivních a negativních je stále velmi kolísavý. Vše však je nyní v rukou lidí Země, kteří dokáží svým uvědoměním vytvářet mnohé časové osy. Spojení se aktivují a vy opouštíte své jistoty, lidé Země.

Každý z vás v sobě nosí určité zaměření, to, co mu dává pocity jistoty a svázání s něčím, co je pro něho stabilním bodem. Tyto body stability se však mění. Jistoty se ztrácejí jako kapky deště ve vyprahlé zemi. Jste vedeni, abyste vše nacházeli v sobě samých. Chápeme, že můžete mít pocity frustrace, neboť jste si jisti, že toto v sobě určitě nemůžete nalézt. Ale opak je pravdou. Pouze je potřeba naslouchat sobě samým a vyciťovat. Tento čas to po vás žádá. Nemůžete být závislí na ostatních, musíte se obracet k sobě. Jakákoli forma závislosti je pro vás svázaností, neboť nejste sami sebou, ale podléháte čemusi, co je silnější, nežli vy sami. Ale vaši sílu vám nikdo nemůže vzít. Můžete ji však sami odevzdávat jiným. A to vám pak přináší pocity slabosti a bezmoci.

V tomto čase jsou vyplavovány různé emoce. Můžete pozorovat, jak zvláštně a nepopsatelně se nyní cítíte. Jakoby jste byli někým jiným, jakoby jste se chvílemi ocitali v úplně jiném místě, čase a v jiném vnitřním naladění. Vaše pohledy na svět se mění s tím, jak se probouzíte a jak otevíráte oči, jak se dokážete otevřít novým věcem a novým prožitkům. Tento čas pro vás není lehký. A ještě bude potřeba mnohých událostí, které vám pomohou nalézt sebe samé, pochopit to, čemu nyní nejste schopni se otevřít. Dokončujete jednu etapu, jeden časový úsek a toto přináší mnohé nesrovnalosti a pochybnosti. Spouští se různé vaše strachy. U každého ve spojení s jeho minulostí. Týká se to toho, co jste v minulosti nezvládli a co je již potřeba uvolnit.

Procházíte transformací nejen individuální, ale také společenskou. A v neposlední řadě zde hraje významnou roli cesta duše, zesiluje se působení duchovního světa. Musíte se otevřít hlasu ducha, jinak byste se nepohnuli z místa. Čekají vás mnohé neklidné dny, kdy budete muset čelit výzvám a rozhodovat se, čemu dáte přednost. Pamatujte, že vždy patří na první místo láska a spojení rodinné, partnerské a přátelské, vaše zdraví a to, jak se cítíte.

Lidé Země, očekává se plná podpora sil světla a člověk, jako bytost multidimenzionální, se musí rozhodnout, na kterou stranu se přikloní. V tuto chvíli je ve hře mnoho. Ještě však nějakou dobu potrvá, nežli se svět osvobodí od umělé nemoci, která ho ochromuje. Mezitím přijdou do popředí další témata tohoto času a tím jsou zejména energetické výkyvy a starosti o zdroje. Nabírejte energii a hledejte východiska pro vaše problémy. Budete potřebovat sílu a energii. Užívejte života tak, jak nejlépe umíte a hledejte společnou řeč, hledejte vše, co vás spojuje. Jsme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Vše je v pořádku – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, vytrvejte ve svých vizích, které nosíte uvnitř sebe samých. Čím více světla do vašich vizí proudí, tím je pravděpodobnější, že budou naplněny. Prožíváte zvláštní dny. Z jedné strany jste naplněni strachem z budoucnosti, z toho, co vás čeká. Na straně druhé cítíte zvláštní napojení, pocit, jakoby vše bylo v pořádku. A také vše v pořádku je. Procházíte si lekcemi, které vás učí naslouchat sobě samým a také prosazovat sebe samé. Nepotřebujete vedení z vnějšího světa.

Čas nazrává k tomu, abyste byli všichni, kteří se k tomuto rozhodnete, schopni nalézt to, co hledáte bez jakékoli vnější pomoci. Není již potřeba fyzických bytostí, které vám zprostředkují to, co můžete najít sami. Můžete se rozhodnout sami hledat a sami nalézt, neboť struktura vaší duše je k tomuto uzpůsobena. Procházíte mnohými životními fázemi, kdy se cítíte ztracení a kdy nevíte, kudy kam. Kladete si otázky, na které neznáte odpověď. Jste zmateni. Pochopte, že právě takové stavy vás vedou právě k nalézání svých odpovědí. Čas vám nyní přináší posun, který mnozí zažijete na úrovni duše. Mnohé programy, které jste zpracovali, opouští vaše podvědomí. Ačkoli si toho možná nejste vědomi, měníte se. Transformace prochází všemi oblastmi vašeho života. Právě proto, že se měníte zevnitř sebe samých.

Jsou zde mnohé situace, kdy ještě nedokážete přijmout ostatní takové, jací jsou, i s jejich názory. Toto je záměrně zesilováno. Mnozí si však již uvědomují, že svět není takový, jaký vám je ukazován. V čase jara se probudí mnohé živly, které rozbourají mnohé vaše pohledy na svět. Čas se nachýlí a vy budete stát na rozcestí, před rozhodnutím. Budete si znovu volit, jakou cestou dále půjdete a koho budete následovat. Neboť rozdíly mezi vámi – z vašeho pohledu – se prohlubují. Mnozí, kteří nepochopí pravdu, se budou cítit odpojení. Voda spláchne vše, co neladí s vibracemi tohoto světa.

(Foto- Mars-Hill deviantart)

Máte na vybranou, lidé Země. Naciťujte se sami v sobě na to, jak by svět vypadal, pokud by zde nebylo zlo, pokud byste mohli žít svobodné životy. Tato vize je jednou z budoucích cest, které leží před vámi. Stáhněte se do klidu svých srdcí a hledejte kompromis, hledejte soulad. Vytvořte most, který vás vede ke spojení. Dosud jste měli možnost odpočívat a nabírat síly. Další dny již mohou být plné akce, mohou vás dostihnout nečekané události. Vše se mění, nic není stabilní. Člověk jako bytost by se měl posouvat směrem vzhůru a tím se oprošťovat od některých vlastností. Ta pravá cesta vede vždy vzhůru. A v tomto čase je možné zbavit se těch největších zátěží. Mějte v sobě naději, že máte sílu změnit svůj svět. Mějte v sobě pochopení pro ty ostatní.

Lidé Země, dokažte sami sobě, že jako lidská rasa jste se vyvinuli, že dokážete změnit osud, neboť minulost pro rasu lidí nebyla příznivá. Nyní máte opět šanci. A spolu s vámi další bytosti, které jsou s vámi spojeny. Brzy se ukáže, že nejste sami. A mnozí i přes důkazy neuvěří. Přesto jsme tu s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Jsme ti, kdo přišli pomoci uzdravit svět – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země,  sami v sobě začínáte chápat, že nic, co vás potkává, není náhodné a že vše to, co prožíváte, vám má pomoci uvolnit vaše staré zátěže, vypořádat se se závazky a zavřít dveře za svou minulostí. Je potřeba se neustále zaměřovat na to, žít teď a tady, přítomnost je to, co je potřeba řešit, nic více. Nyní je čas, abyste se začali zabývat svým nitrem, neboť přichází příležitosti, které vám mohou ukázat věci skryté, dostanete se do stavů, kdy můžete být absolutně zmateni z informací, které se všude kolem vynořují. Je pro vás důležité, stále znovu a znovu se vracet k sobě, k tomu, co cítíte a vnímáte. To vám pomůže rozlišovat to, čemu máte věřit, to, co je vaší pravdou.

Stále více se začínají ukazovat rozdíly mezi lidmi. Rozdíly ve vnímání světa, ve vnímání života. Mnozí se vám vzdalují a nakonec zjistíte, že již nejsou součástí vašeho života a dokonce vám ani nechybí. Netrapte se tím. Je to pro vás signálem, že každý máte jiný směr cesty a že vás na vaší cestě tito lidé nedoprovodí. Nemají vám již co nabídnout. A také vy jste splnili to, co jste měli a tak se dostali na jinou cestu. Na cestu do odlišné reality. Tlaky na vás budou sílit. Stabilita se tříští. Tvoří se nová společnost. Tvoří se nový svět. Zde se také ukáže pravda, která bude šokovat. A pro mnohé je právě šok potřebný pro to, aby to vámi zatřáslo, abyste prozřeli. Není však potřeba svou pravdu vnucovat jiným. Neboť ti ostatní vás nepochopí. Proto svou pravdu ukažte těm, kteří vás o to žádají.

Dochází k rozdělování. Rozdělování na úrovni rodin, přátelství, společenských skupin, vztahů na všech úrovních. Často se může zdát při rozhovoru s někým, jako byste nebyli schopni zachytit společnou myšlenku nebo nalézt společnou řeč. Budete mluvit stejným jazykem, ale nebudete si rozumět. Dokažte sami sobě, že se se vším dokážete vypořádat s klidem a nadále si tvořte svou realitu, po které toužíte a nenechte se ovlivnit. Je na vás, zda uvidíte pohár napůl plný nebo napůl prázdný. Vždy vše je otázkou výběru a toho, jak se na věci díváte. Pochybovači nesmí zviklat vaši víru, neboť oni mají úplně jiný směr vývoje, cestu, kterou jste vy možná již prošli. Buďte s těmi ostatními trpěliví. Každý jde svou rychlostí a s jiným načasováním. Společné ale pro vás je, že jste se ocitli v tomto čase na tomto místě a plníte důležitý úkol. Transformujete sami sebe. Musíte hledat nejlepší řešení, musíte hledat vzájemnou domluvu, komunikovat. Je potřeba nepřijímat vše, co je vám sdělováno, nýbrž hledat pravdu.

Lidé Země, je to náročný čas a tento rok znovu bude prověřovat všechny oblasti vašich životů. Tam, kde máte cokoli nezpracovaného, tam musí dojít k očištění. Právě proto, abyste se zbavili všeho, co vás tíží a co vám brání se povznést. Pokud začnete vnímat věci zvláštní, které jste dříve považovali za neskutečné, nemějte obavy a snažte se vždy stát na straně dobra, na straně lásky. Vaše prožitky mohou být i mimosmyslové a v tom případě vše pozorujte a spojujte si sami v sobě to, co znáte, s tím, co prožíváte. Hleďte na sebe jako na bytosti vesmírné, které sem přišly proto, aby pomohly uzdravit svět. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Svoboda závisí na nás – odkaz od Zlatej dušičky

Svět se otřásá v základech. Jsou to otřesy nejen fyzické, jako jsou zemětřesení a mnohé další projevy, jsou to také otřesy ve společnosti a nakonec se otřásá i stabilita lidských životů. Svět lidí se transformuje, stejně tak, jako Země. Tato část vesmíru se probouzí, aby se zbavila všeho, co brání rozvoji, aby se zrodila v nové úrovni. Není zde možnost jít zpět. Mosty byly zbourány. Je tu jen cesta kupředu.

Svět, který znáte, zcela zmizí během několika desetiletí. Další generace budou na toto vzpomínat jako na konec otroctví a počátek svobody, která byla tvrdě vybojována. Nelze se však spoléhat na nehmatatelnou pomoc. Spolehnout se dá pouze na sílu bytostí a jejich potřebu být svobodní a touhu tvořit svět ve zcela jiném nastavení. Na vytvoření vize, kterou je potřeba prosazovat. Svět se musí zcela změnit, jinak bude opět následovat pád, tak, jako již několikrát v průběhu věků. Avšak je zde velká šance. A tu šanci je potřeba využít. Víme, že svoboda závisí na vás.

Stále více bytostí se začíná přiklánět k nové vizi světa. Stále více z vás otevírá oči a hledá pravdu. A s hledáním pravdy je potřeba pomoci i těm ostatním. Žádejte o pomoc, žádejte, abyste byli osvobozeni. I my se pak budeme moci přičinit o to, postavit se vedle vás v bitvě o svobodu světa. Boj, který je však veden lidskostí, spoluprací a uvědoměním si vzájemného spojení. Boj, který se stále nazývá bojem mezi dobrem a zlem. Budete zkoušeni, zda jste dost silní, zda chápete, oč jde. Budete prověřováni, zda jste se zbavili svých předsudků, svých iluzí, zda dokážete projevit lidství, zda se dokážete postavit sami za sebe. A tyto zkoušky budou tím těžší, čím více budete odmítat vidět pravý stav věci, čím více se budete držet svých pravd a jistot z minulosti. Chápeme, že je to pro vás těžké. Ale právě v tomto čase můžete začít plnit úkol, který jste si dali. A tím je pomoci tomuto světu. Hvězdné duše, které vstupují do této reality, aby se znovu postavily za svobodu.

Mnozí začínáte ve svých srdcích cítit neklid. Jste voláni svou duší, abyste nastoupili a začali pracovat. V tomto čase více, než kdy jindy. Probuďte se a vzpomeňte si, k čemu jste se zavázali. Každý má své místo a svůj způsob, jak se může přičinit. Každý svým dílem a přesto všichni společně. Rozetněte svá pouta, abyste mohli vzlétnout. Pokud toto neučiníte, ztratíte svou výhodu a nakonec vše, oč jste bojovali. V nejbližších měsících budete opakovaně přesvědčováni o tom, co je pro vás nejlepší. Věřte však sami sobě a hledejte ve svých srdcích. Tam se skrývá odpověď. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Proces uzdravování má svá pravidla

Samozřejmě, že se nejedná o nějaká dogmata, která se musí striktně dodržovat, ale jsou určitá pravidla, která nám mohou na naší cestě uzdravování, pomoci cestu ulehčit a zjednodušit. Zda s námi budou rezonovat a zda je do procesu zařadíme, je na nás samých.

Za prvé – nemoc přivítejme

Určitě nás v první řadě nemoc donutí – se zastavit. Ukáže nám, že to, že se “prý” nemůžeme zastavit a nemáme čas, není pravda. Cílem nemoci je nás zastavit a zamyslet se. Podívat se na sebe a na svůj život v klidu a v zastavení. Zastavit se můžeme vždy, je jen na nás, nakolik se máme opravdu rádi, a kdy se nakonec zastavíme.

Nikoho nesoudím, jen konstatuji, protože já sama jsem se před lety zastavila až skoro na konci. A pak cesta k uzdravení byla o to delší a náročnější.

Tělo prostřednictvím pocitů, bolesti, nehod apod. nám dává mnohem dříve na srozuměnou, že je čas se zastavit, a to, že neposloucháme, je naše rozhodnutí, za které pak neseme následky. Ani ty však nejsou špatně, je to jen jiná cesta.

Možná to nyní ještě nechápeme, ale nemoc opravdu přivítejme s radostí a vděčností, protože je to dar transformace a změny. Změny vždy k lepšímu.

Za druhé – vyplaví se naše strachy

Strach o kvalitu života, strach o sebe, o druhé, někdy strach o samotný život. Výborně, strachy nás vedou k sebelásce. Najednou se o sebe bojíme, najednou nám začíná být jasné, že jsme sami pro sebe důležití. Skvělé, začínáme přes strach o sebe – chápat svou vlastní hodnotu, hodnotu svého života.

Sledujme tyto strachy, jsou opravdu různé. Někdy je to strach o druhé, kdo se postará o rodinu, kdo za mě udělá mou práci, jak budu moci být prospěšný ostatním a mnoho dalších nesmyslů, kdy se nám mysl a naše staré strachy snaží namluvit, že naše hodnota je v tom, kolik toho děláme, nebo pro kolik lidí jsme tzv. potřební. Houby z octem vážení- to nemá s vlastní hodnotou a sebeláskou nic společného. To je jen iluze vlastní hodnoty.

Přemýšlejme dál. Jděme dál za náš strach. Dostaňme se přes ty vrstvy strachu až na samotnou podstatu toho, že nejdůležitější jsme my sami a naše láska k nám samotným. A celé tohle divadlo pocitů strachu je jen o uvědomění si vlastní hodnoty a lásky sám k sobě.

Nikdo vás nebude nikdy milovat víc než vy, sami sebe. A tento proces sebelásky právě začal.

Za třetí – každá nemoc v těle má svůj důvod

Tento důvod nemoci lze velmi přesně určit. Naše tělo je dokonalý nástroj a je rozděleno na několik částí, vrstev, několik energetických drah a součástí stavu před samotným bytím na Zemi a bytím po narození, tedy i tady a teď. Další vliv má i pět principů (kov, země, oheň, dřevo a voda), ale i meridiány a energie, která v nich koluje. Dobře jsou všechny tyto principy popsány v knize Michela Odoula – Řekni mi, kde tě bolí, a já ti řeknu proč, který se věnuje řeči těla a tělesné harmonii. Podle mě patří k mistrům v této oblasti, a výborně popisuje a shrnuje to, na co jsem sice během vlastního léčení přišla sama, ale delší cestou – tou mou :)

Základní rozdělení lze chápat prostřednictvím jednotlivých částí těla. Rozdělme si je na kostra a kosti, pak na jednotlivé orgány a soustavy a ústrojí. Dále na ostatní části těla a specifické choroby. A v neposlední řadě na tzv. náhody, nehody, kam spadá i přeřeknutí, říznutí, zakopnutí, apod. Dalším z rozdělení, které je důležité při stanovování přesné diagnostiky vnímat, je rozdělení místa na těle nebo v těle, kde nemoc vznikla, a zda na pravé či levé straně těla, a také zda na horní polovině těla či na dolní polovině těla.

Každá nemoc nám přesně odhaluje příčinu, z čeho vznikla, případně i od koho, z čeho a někdy i kdy. Proto když se rozhodneme nemoc řešit vědomou cestou a sami, dokážeme zjistit přičinu. A pokud známe příčinu, víme, co vyléčit a jak. Jsme na správně cestě k uzdravení.

Za čtvrté – když znám přičinu

Jakmile znám příčinu, mohu se pustit do samotného procesu uzdravení. A čím začít? Pokud se jedná o nemoc v tzv. prvním stupni, většinou stačí si uvědomit, proč nemoc vznikla, toto přijmout, případně změnit (již tak nečinit) a nemoc sama odejde. Pokud se jedná o nemoc na stupni dva až tři, zde nám může pomoci i tzv. uzdravovací plán.

Vytvořme si vlastní uzdravovací plán. Pořiďme si blok a napišme si, druh nemoci, její příčinu, a postup procesu. Například: přičina nemoci (popis) – odpuštění rodiči (potřeba změny) – přijetí toho, co jsem dělal špatně (proces) – změna vlastního postoje a chování (samotná změna) – nový vzorec chování (náprava) – strava (náprava) – uzdravení a ukotvení mého nového já (výsledek).

Pak jdeme krok za krokem a zapisujeme si naše úspěchy, zjištění, postupy a vše, co nám pomáhá na této cestě. Je to proces, ale nemusí být ani dlouhý, záleží na tom, jak moc se chceme uzdravit, a také jaký je plán naší duše:)

Za páté – postupně krok za krokem jdeme ke svému vlastnímu bytí ve zdraví a hojnosti

Co je pro nás důležité, jak chceme náš život žít, kým chceme být? Vezměme tento svůj plán jako přiležitost žít nový naplněný a vědomý život. Uvědomíme si, že nemoc nám přišla jako úžasná příležitost stát se lepší verzí sebe sama a vytvořit si svůj vlastní příběh, svůj vlastní život. Zkusme nemoc přijmout. Časem vám ji budou někteří i závidět :)

Neexistuje nevyléčitelná nemoc, jen omezení, které svému životu vytvoříme.

Každá část našeho těla je dokonale vytvořena, aby nám něco zrcadlila, aby nám něco sdělila, a jakmile tuto zkušenost přijmeme, změní se i naše tělo, náš pohled na ně a my sami, a tím i náš život.

Krásný a lehký proces uzdravování přeji všem, kteří se vydají touto cestou vlastní odpovědnosti a moci. Miluji vás a naši sílu.

Zdroj: https://mahulen-tereza-kisir.webnode.cz/l/proces-uzdravovani-ma-sva-pravidla/

AA Michael – 8/8 Lví brána 2019

Dokončete vtělení Duše, když vstupujeme do Tvořivého cyklu 2019/20
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaní, stojíme na bodu přechodu velké změny. Můžete říct, že to tak je po mnoho let, a vážně budete mít pravdu, neboť cesta Transformace/Přeměny a Vzestupu se před vámi odkryla. Ale v tomto okamžiku a v době Portálu Lví Brány 2019 plně vstupujete do zrychleného času přeměny, který vás s sebou vezme do roku 2020 a bude kulminovat v roce 2021. Je to doba kdy uvolňujete poslední zbytky Starého a plně aktivujete proces Vtělení Duše, což je prvotní záměr procesu Vzestupu. Jak se to stane, stanete se ztělesněným světlem, ztělesněným Duchem, žijícím bez strachu cestu Tvořivé lásky, která se stala vaším osudem, když jste si vybrali se inkarnovat v této fyzické formě.

Jak víte, Milovaní, Lví Brána je velmi zvláštní dobou Svatého roku. Je to okamžik, kdy začíná nová Doba Tvoření, a vy můžete začít a ukončit časové linie nebo časové cykly, jak je raději nazýváme. Můžete také ve svém tvořivém požadavku žít svůj nejlepší život (životy) přeskočit časové linie, reality a dokonce i vesmíry, a přitom sloučit všechny zážitky do mocného a vždy přítomného okamžiku NYNÍ.

Svatý rok začíná 26. července s planetárním Novým Rokem, a předchází mu oslavovaný „Den mimo Čas“ 25. července. Vaši dávní předkové věděli, že mají 25. července oslavovat přechod od starého cyklu k novému, s tvořivou radostí a svátkem. 26. byl započat nový cyklus. 26. červenec slavili Májové a staří Egypťané jako okamžik, kdy byl Čas Prostor obnoven Božskou Tvořivou Inteligencí pro další cyklus. Byl to také čas, kdy Královská Hvězda Sirius byla a je spojena s naším Sluncem a stoupá v konjunkci (ve spojení) při východu Slunce na severní polokouli a zvláště nad Egyptem v době stoupání nad řekou Nil, což představuje návrat hojnosti půdě a lidem pro další cyklus života. Lidé Síria a Královské Lví Bytosti byli a zůstali Hvězdnými učiteli – Mistry, kteří pomáhali vést Lidstvo po cestě vzestupu a Vývoje.

Portál Lví Brány je strážen dvěma Královskými Lvy Síria, kteří jsou ve svatých textech známi jako „Lvi včerejška a zítřka“.Jsou to strážci brány, kteří zajišťují, že jen ti, kteří jsou uzemněni v Přítomném okamžiku a jsou vědomě na své cestě, jsou schopni projít bránou a vytvořit vědomě další cyklus. Nejsou to jen strážci, ale také učitelé, kteří pracují s Anděli a Archanděli, aby vedli ty, kteří jsou připraveni na své cestě probuzení a tvoření. Každý z vás, kdo čtete tato slova, má schopnost udělat tento vědomý přechod, protože byste k těmto slovům nebyli přivedeni, kdybyste neměli frekvenci potřebnou k tomu, abyste přitáhli tuto pravdu a byli součástí moci a zmocnění tvoření Lví Brány 2019.

Portál Lví Brány se začíná otvírat 26. a plně se otevře 8. srpna, nebo-li 8/8, pod znamením/konstelací Lva.Pak se začíná zavírat a je dokončen 12. srpna. 13. srpna je oslava dokončení a okamžik posunu vpřed, neboť planety jsou nyní pod vedením Hvězdných Královských Lvích Učitelů Alfa Leonis, Srdce Lva, kteří vedou Zem konstelací Panny k zářijové Rovnodennosti.

Bude to mocná doba a opravdu budete pozváni, abyste vstoupili do své plné síly jako Mistři Světla a Tvoření a Ztělesněné Duše v Andělských Lidských Tělech.

2019 až 2020: Doba Velkého Potenciálu a Moci.

Milovaní, jen bychom něco řekli o frekvenci a moci přicházejícího cyklu a dalších dvou letech. V této době budete „uzavírat“ cyklus duchovního růstu a přeměny, který začal v roce 1999 a kulminuje v roce 2021. Je to Archetypální Cesta Hledajícího, jak byla známa předkům, sledujícím cestu symbolů, které uvolňovaly svou moc a moudrost těm, jejichž srdce a duše byly otevřeny procesu.

V roce 2019 bylo zaměření Cesty na energiiBožského Ženství, jako duchovního vůdce a učitele, protože Božské Ženství je to, co udává tón pro tvoření v tomto Tisíciletí, kterému převládá frekvence čísla 2, což je duchovní frekvence Božského Ženství. Rok 2019 je 3. rok, který má frekvenci Matky Země a Hojnosti. Společně frekvence tohoto čísla slouží k tomu, aby daly moc Božské Ženskosti v její roli Vedení a Tvoření pro Novou Zemi, a přitom také posilovaly vzestup Nového Mužství pro Novou Zemi.

2020 přináší novou energii, která má frekvenci dvojitého mistrovského čísla, dvojité 2, aby dala moc Božské Ženskosti a dvojité 0, která znamená Prázdnotu, Nulu a klíčení nového semene, které protančí ke zhmotnění Božskou Ženskostí v jejím tanci tvoření, jak rodí nové cykly pro Novou Zemi. Zároveň bude do Země plně uzemněno Božské Mužství a bude vyjadřovat své energie jako je dávání moci a zhmotňování tvoření a rození nových společenství světla pro Novou Zemi.

Takže, buďte ujištěni, Milovaní, že tento cyklus vašich životů bude nezměrně mocný a tvořivý. Zrodíte a necháte protančit do tvoření všechny své touhy, pokud vaše zaměření a záměr jsou čisté a pokud se odevzdáte plynutí Božské Tvořivé Inteligence a dovolíte proces klíčení a zrodu na duchovní úrovni.

Dokončete Ztělesnění Duše: Dokončování této fáze Procesu Vzestupu s Oslavou

Zaměření na osobní úrovni pro tento cyklus bude na proces dokončení vtělení Duše, který byl započat v cyklu let 2018/19. V tomto minulém cyklu vám bylo Diamantovými a Zlatými Světelnými Kódy umožněno aktivovat původní vzor DNA pro Andělského Člověka. To vytvořilo prostor pro Duši, aby plně sestoupila do těla a dokončila tuto fázi vzestupu vědomí.

To nebyl nikterak jednoduchý proces, neboť zahrnoval hluboké léčení a uvolňování všech starých vzorců myšlenek a druhů víry, které neodpovídaly frekvenci Duše. Jinými slovy, Ego potřebovalo uvolnit jakýkoli druh chování a víry, které blokovaly duši před vyjádřením jejích energií v této lidské zkušenosti. Tak, Milovaní, jste byli zaměstnáni intenzivním procesem vyhazování a čištění na emocionální, mentální a fyzické úrovni. Tento proces čištění byl tak intenzivní, že mnozí z vás se cítili, jako když už nemohou dál. Ale, buďte ujištěni, Milovaní, že tento proces kulminuje. V tomto nadcházejícím cyklu bude Duše schopna vstoupit plně do Svaté jednoty Těla a Duše, a začnou žít jako Jeden. Nebudou žádné rozdíly mezi Tělem a Duší a Tělo bude čisté, aby vyjadřovalo tvořivou energii Duše. To povede do času velkého vnitřního míru a harmonie, která se postupně začne odrážet ve vnějším světě jak více a více pracovníků světla a těch, kdo ukazují cestu, dokončí proces.

Milovaní, velmi brzy bude všechno, co uděláte, vyjádřením duše a andělského tvoření. Budete schopni cítit uvnitř svého těla, kdy vaše duše tančí ve světle nebo jestli se cítí nepohodlně s vašimi volbami, protože nejsou v harmonii s vaším životním plánem. Pak budete jemně vedeni k tomu, abyste učinili nová rozhodnutí, která jsou harmoničtější, a tak se posunete dopředu na své cestě vytváření jen hojnosti, míru a radosti v realitě Nové Země.

Tento proces aktivace Vzoru Božského Člověka a jeho naplnění Božským Diamantovým Světlem bude také zhmotněn na Kolektivní úrovni Vědomí. Tady uvidíte a ucítíte, jak staré vzorce života společenství a bytí uvolňují cestu novým myšlenkám společenství a novým způsobům bytí a sdílení zdrojů. Jako Společenství také uvolníte staré ego a vzorce, které dominují mysli, abyste uvolnili cestu pro způsoby bytí více naplněné duší a vzájemnou interakcí.

Mnozí z vás budou cítit volání, aby začali nové formy Společenství jako součást svého poslání Duše, aby aktivovali Svaté Energie Země, a někteří budou vedeni k tomu, aby pomáhali v přeměně společenství, která již existují, a naplnili je Světlem Duše Božské Ženskosti a Nového Mužství.

V tomto cyklu budou zvýšené úrovně toho, co nazýváme „Léčením Předků“, na individuální úrovni i na úrovni společenství a dokonce i na národní úrovni, jak vše, co patří mysli, začíná uvolňovat cestu strukturám založeným na Srdci, Duši a Soucitné Lásce. Minulost a Budoucnost se navždy změní, jak se budete zaměřovat na tento cyklus a dělat změny, které budou určovat to, že tato časová linie/ tento časový cyklus 2019/20, bude ta, která změní všechno a vytvoří Zlatou Budoucnost, kterou hledáte a snažíte se ji vytvořit a zažít.

Co to znamená pro vás, jako pro ty, kdo ukazují Cestu Nové Země

Milovaní, nebude to pro vás jednoduchá doba, neboť zmatek a bouře kolem vás budou dál živit ohně přeměny a změny. Ale my víme, že jak vaše Duše začne být víc tím, kdo jste, a je vyjadřována jako ten/ta, kdo jste, budete víc znát svou cestu vpřed a svou schopnost vytvořit to, co si přejete.

Vždy si pamatujte Kdo Jste a co a proč jste přišli na Zem vytvořit a zažít, jako Duše a Bytost Nekonečného Světla a Energie.Nikdy nezapomeňte, jak jste požehnaní, abyste udrželi tuto vědomou pozornost a vědomí, zatímco mnozí žijí ve zmatku a utrpení, pouze s ustrašeným egem, které je vede.

Ať kolem vás vzplanou jakékoli základní a emocionální bouře, udržujte svůj vnitřní mír a zůstaňte uzemnění. Pamatujte, že jako Vtělená Duše a Andělský člověk žijete „zevnitř ven“ a ne „z vnějšku dovnitř“. To jednoduše znamená, žecokoli se stane v dramatu života „vně“ vás, tak víte, že uvnitř vás je místo míru a bezpečí a hojnosti a lásky. Nedávejte svou sílu dramatům strachu a nedostatku, ale zaměřte se jednoduše na svou vášeň a na to, co chcete vytvořit a zažít na Zemi jako Božské Požehnání.

V této době, v tomto cyklu, jsou dvě verze Země, které existují najednou, Multidimenzionální/ Mnohoúrovňová Nová Země a Alternativní Země nižší úrovně, neboť Země 3. dimenze už neexistuje. Částí zmatku, který zažíváte, je posun mezi dimenzemi, který je pro mnoho lidí nevědomý a náhodný. Ale vy, kteří shromažďujete zkušenosti pod vedením své Duše, se učíte pohybovat se mezi dimenzemi a opravdu mezi Světy a Časovými Liniemi s Ladností a Elegancí a bez traumat a dramat.

Toto bude také doba, kdy se budete potřebovat starat o své Tělo. Nyní je Svatým Chrámem vaší Duše a bude mu (tělu) chvíli trvat, než se přizpůsobí vyšším frekvencím a vědomí, které přichází s tím, jak je naplněno vnímáním a pocity duše. Tělo se může cítit vyčerpané, když musí spustit tyto intenzivní frekvence a vyrovnat se s intenzivními zkušenostmi, které jsou daleko mocnější než cokoli, co mohla vytvořit stará mysl ega. Klíčem je vždy odevzdat. Uvolněte se a dovolte duši a vyššímu já být vaší podporou a vytvořit zázraky, které vás posunou vpřed na nové úrovně lásky, zkušenosti a radosti, když vaše tělo akceptuje tyto intenzivní a mocné proudy energie z duše a aklimatizuje se na ně.

Buďte probuzení, buďte vědomí a posílení mocí.

Vy jste Posun v Lidské Formě. To jste přišli zažít.

Přejeme vám Radost, jak procházíte Lví Bránou. Andělské Říše jsou tu, aby vás podporovaly, Galaktičtí učitelé jsou tu, aby vás vedli, a Mistři udržují energii těch, kteří otevřeli cestu.

Potřebujete prostě udělat volbu a zaměřit Záměr, když tvoříte Sen.

Budoucnost je vaše a je Nyní!


Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.