Tag Archive | uvoľnenie

PROSINEC V KOSTCE /MĚSÍČNÍ PŘEDPOVĚĎ/

Do konce roku si zbývá projít časem Střelce, je tu doba manifestace zájmů, hledání cílů, plánování, chystání se. Nastávají momenty spojené s oslavami života a pomalu se navracejícího Slunce, které neznajíce širších souvislostí slavíme jako vánoční večírky. Jsou to střelecké radosti na prahu zimy, manifestace našeho já, prožitky družnosti, chvíle, ve kterých hledáme širší porozumění pro své já. Ego expanduje a hledá na jedné straně hranice, na druhé straně ty, kteří by s námi chtěli sdílet společný osud.

Podívejme se na nejdůležitější okamžiky daného období. Okolo 5. prosince nás jistě setkání Marsu s Neptunem ve znamení Ryb a jejich kvadrát se Sluncem ve Střelci. Jedná se o významný aspekt, pochopíme jeho působení až se zpožděním. Přijdou nová životní témata, pohledy na svět a náměty jak fungovat. Nastoupí na jedné straně deziluze, zklamání z nenaplněného a nedosaženého. Dostaví se i nová inspirace, objeví se poslové, kteří přinesou překvapivé a nadějeplné zprávy. O hloubce chvíle svědčí i to, že Luna bude ve Štíru v konjunkci s Merkurem a obě tělesa se ocitnou v trigonu s Chironem v Rybách. Nebude to tedy jen tak.

9. prosince se ve znamení Ryb otočí Cheiron, půjde po několika měsících retrográdního pohybu vpřed. Uvolní se tak některá sevření, strachy a bezdůvodné obavy.

17. prosinec přinese dva sextily. Mezi Marsem v Rybách a Plutem v Kozorohu, mezi Venuší ve Štíru a Saturnem v Kozorohu. Zdá se, že se rozhýbe množství do té doby stabilních situací a že přijde i partnerské sblížení skrzevá hlubší poznání významu vztahu, který je spojuje.

20. prosinec bude zcela nevánoční, na poslední chvíli se před koncem roku stihne uskutečnit či se o to aspoň pokusí mnoho událostí. Slunce ve Střelci bude v trigonu s Uranem v Beranu a tak nezbyde než překvapovat, překvapit, realizovat a poprat se s tím, co zdánlivě nejde.

Hned následující den ale může být leccos jinak, předchozí aktivní aspekt vystřídá poklidný, do nitra směřující a do duchovní sféry nás obracející trigon mezi Venuší ve Štíru a Neptunem ve znamení Ryb. Že by láska nebeská? Merkur v konjunkci s Jupiterem ve Střelci v opozici s Lunou v Blížencích ukazují na to, že přijdou chvíle na to, abychom si leccos vyříkali.

Slunovrat přinese vyjasnění mnohých témat a záležitostí. Měl by vnést do života klid a stabilitu Kozoroha, tedy znamení, které aktuálně nastoupí. Přijde nejvážnější znamení roku, ale radost je přítomna také, jen je tichá a ukazuje se snad jen v jiskřivých hvězdičkách poletujících vloček nebo vánočních prskavek.

A 23. prosince přijde kvadrát Venuše ve Štíru a Lilit ve Vodnáři. Zdá se, že leckdo bude chtít uplatnit svá možná i nereálná přání. Každopádně bude dobré je vyslechnout. Bude se o nich mluvit i den poté (24. 12.), až bude Merkur ve Štíru v kvadrátu s Lilit.

Na samý konec roku přijde konjunkce 28. prosince mezi Marsem a Chironem v Beranu. Zřejmě nás čekají okamžiky sebereflexe. Probereme si svá očekávání, plány, představy a to, kterak se plní či neplní. Nejspíš z toho leccos vyvodíme a něco málo uskutečníme. tady se budou už formovat konkrétní plány na příští rok.

Jak vidíme, konec roku, speciálně poslední dekáda prosince bude zajímavá. Neminou nás momenty, ve kterých budeme muset ukázat postoje a projevit se. Nepůjde zůstat v závětří, nebude možné nereagovat. Témata nejsou těžká, nejsou fatální, ale rozhodnutí, jež uděláme (a nebo neuděláme), budou předznamenávat to, s čím se budeme už v dramatičtějších formách setkávat v následujících měsících.

Ondřej Habr

Rytmus Země

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua. Všechny vás zdravím. Jste mi drazí. Vážím si vás a respektuji vás za vaši odvahu a vytrvalost. Jste ve své lidskosti zranitelní: v tom, že nevíte, ve hledání, ve vstupu na neznámé cesty. Vnímám váš strach, toužení, stesk po světle, jistotě a svobodě. Stále hledáte a občas se ztratíte na cestách, které byly vyznačeny společností, hlasy strachu, které vám říkají, že nejste dostateční nebo že nemáte dost a že potřebujete ochranu. Tyto hlasy byly v minulosti tak hlasité, že do vás hluboce pronikly a zesílily víc než hlas vašeho srdce, váš vnitřní hlas. Vy všichni bojujete proti hlasům strachu, hlasům minulosti.

Vážím si vás, neboť jste podnikli toto úsilí, tento zápas, tuto výpravu. Učinili jste skok důvěry a to vyžaduje odvahu a odevzdání. Važte si za to sami sebe a uvědomte si, že to, co tu ve svém životě na Zemi děláte, je součástí většího celku. To, co činíte, má vliv na druhé, na celou síť životů a duší, se kterými jste spojeni. Tento vliv je větší, než si dokážete představit. Vyzařujete do jiných částí světa, k jiným žijícím bytostem, aniž byste to věděli. Jste větší než si myslíte.

Velkou část času je vaše vědomí ponořeno do strachů, problémů a obav, které vás ve vašem každodenním životě zaměstnávají. Energie vaší duše je však mnohem větší, mnohem rozsáhlejší a širší, než osobní záležitosti, kterými jste zaujati a se kterými se identifikujete.

Žádám vás, abyste si dnes uvědomili nekonečnou bytost, kterou jste. Vaše duše si vybrala tohle tělo, ve kterém se v tomto životě projevuje. Vybrali jste si tohle tělo a taktéž jste si vybrali jisté rodiče a rodinu, do které jste se narodili, životní podmínky, ve kterých jste vyrůstali. Duše se odevzdává dobrovolně a dovoluje si být sevřená a chycená v síti, která je utkána jak ze strachu, tak z lásky. Prostřednictvím svých rodičů a později skrze svět kolem sebe, skrze vztahy a vaše pracovní prostředí, se setkáváte se strachem, omezením a temnotou.

Přesto je tu vždy přítomna láska, kterou můžete nalézt jedině tehdy, když si ji zvolíte. Když jste si velmi vědomi svého vlastního středu, dokážete vidět skrze své strachy, masky a iluze světa, který vás obklopuje. Namísto zaměření se na své starosti a takzvané zkratky, si můžete být vědomi světla, které je stále přítomné a září zevnitř, světla, které pochází z velmi odlišného světa, které není omezeno strachem, hodnocením nebo nedostatkem. Váš nejdůležitější úkol na Zemi je nalézt toto světlo uvnitř sebe a pečovat o něj, dát mu pozemské ruce a nohy, skutečně mu dovolit proudit do a na Zemi. To je váš skutečný smysl, vše ostatní je druhotné.

Nyní se spojte se svými chodidly, vnímejte je na zemi a vnímejte, jak jste zrozeni z Matky Země. Země jako živoucí bytost je vašim spojencem. Její vibrace, ticho přírody, prchavá lehkost, ve které se rozvíjí procesy života. Vnímejte esenci Matky Země ve svých chodidlech a pod nimi. Země vás vítá a miluje vás jako své dítě. Chce, abyste měli vše, o co žádáte, a především vám chce pomoci objevit své vlastní světlo, neboť vaše světlo potřebuje. Inspiruje se vašim vědomím a činí ji plodnou. Vy jste stvořitelem a Země vám chce sloužit. Vnímejte, jak vás Země miluje. Vnímejte její mateřský proud, který vystupuje nahoru vašimi chodidly a lýtky, naplňuje vaše kolena a stehna a vnímejte, jak esence Země a její vědomí naplňuje váš podbřišek a vaši pánev.

Staňte se znovu dítětem, které ví, že se zrodilo a nemusí se bát o to, jestli je v bezpečí. A tak tomu ve skutečnosti i je: vy jste v bezpečí v náruči Matky Země. Když jí to dovolíte, postará se o vás od vašeho narození až do vaší smrti. Když jste na ni naladěni, jste sjednoceni s rytmem, který je pro vás správný. Všechny životní procesy a vnitřní procesy růstu mají jistý rytmus, tempo. Váš rytmus klopýtá jen kvůli vašim strachům nebo proto, že mu nedůvěřujete a tomuto rytmu nenasloucháte. Jsou to energie hlavy, které zasahují do přirozeného proudu vašeho života. Osvoboďte se tedy od těchto představ, které jsou mentálními hodnoceními. Sestupte svým vědomím do pánevní kolébky a vnímejte jemný hlas Matky Země: zpomal a spočiň zde!

Představte si, že vaše pánevní kolébka je sama o sobě lůnem Matky Země a vy se v ní houpete jako v houpací síti, která se pohybuje tam a zpátky. Je zamýšleno, abyste se na Zemi cítili v bezpečí, jedině pak můžete rozvinout svou vlastní cestu. Vyvinout sebe sama je jako pomalé rozvíjení, rozkvétání jemné květiny, která nese energii jiného světa. Tato květina potřebuje čas, řádnou výživu, ochranu a stabilitu.

Nyní si představte, že jste těmito energiemi obklopeni a dáváte sami sobě prostor růst způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. Potřebujete právě nyní především odpočinek? Vnímejte to na chvíli. Odpočinek neznamená nic nedělat. Nejčastěji znamená, že dáváte pozornost sami sobě, svým skutečným potřebám. Je také možné, že byste rádi dělali něco, po čem toužíte a co jste si dlouho odpírali. Možná je právě nyní čas vyživit svou duši. Položte tuto otázku Matce Zemi.

Představte si, že se v houpací síti jemně houpete tam a zpět. Je bezpečná a vy jste uvolnění. Nyní k vám přichází zvíře z přírody, které vám přináší zprávu a tou zprávou je energie, léčivá energie. Přijměte ji a pohleďte tomuto zvířeti do očí – přijměte ho jako průvodce od Matky Země.

Jste tu na Zemi, abyste dali formu své energii duše pozemským způsobem, a to je možné jedině tehdy, když se cítíte na Zemi doma. Všichni nesete náklad z minulosti, který to ztěžuje, a vy se cítíte mezi lidmi ve svém těle a dokonce sami se sebou a svými emocemi nejistí – vidím to.

Je tu boj způsobený trhlinou mezi světlem, teplem a bezpečím na straně jedné a strachem a chladem, který zažíváte, na straně druhé. Přesto vás vyzývám, vaše nejhlubší vědomí uvnitř vás, že toto světlo, teplo a bezpečí je mnohem silnější než strach a chlad. Můžete to vnímat ve svém každodenním životě spojováním se se Zemí, přírodou a svým vlastním podbřiškem a pánví.

Tam je bezpečí, tam je láska a naleznete tam odpovědi na otázky, které hledáte – přichází z odpočinku a uvolnění. Nikdy se nespojujte s odpověďmi, které pochází z vaší hlavy. Je to spojení s vašim pozemským bytím a pozemskou povahou, ze které můžete skutečně pochopit, utěšit a povzbudit sami sebe. Odevzdejte se Zemi! To je první krok, jak se stát celistvými.

Když prožíváte základní bezpečí, můžete slyšet vnitřní hlas svého srdce, jasně slyšitelný jako by to byla píseň ptáka. Můžete také oživit trpělivost, aby se věci odkryly a rozvinuly svou vlastní cestou. Následujte rytmus Země a mějte pro ni soucit. I když se někdy cítíte ztraceni ve strachu, chladu, ignoraci, máte uvnitř sebe ohromné světlo a Země vaše světlo vítá a vítá vás.

Nyní vnímejte toto zářivé světlo ve svém srdci: čisté a živé vědomí. Vnímejte, odkud pocházíte, místa, ve kterých jste ve vesmíru byli – máte bohatou minulost. Máte mnoho vědění a zkušeností, které nyní můžete sdílet se Zemí a lidmi kolem vás. Nebojte se. Jste nositeli světla a těmi máte i být. Vnímejte toto světlo uvnitř svého srdce. Vnímejte, jak vás toto světlo spojuje s dalšími žijícími bytostmi: lidmi, zvířaty, přírodou.

Pokloňte se tomuto světlu uvnitř sebe. Vnímejte, že je větší, než vaše osobnost a vaše starosti, které mají právo existovat. Vnímejte však zároveň nevyčerpatelný zdroj světla uvnitř sebe. Nechejte toto světlo, aby vás umylo a očistilo vaše energetické pole jako fontána z vašeho srdce. Vnímejte světelný proud, který proudí přes vaši hlavu a ramena dolů vašim tělem, pánví, nohama a chodidly, dolů do Země.

Mnohokrát děkuji za vaši pozornost.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Otvorte sa možnostiam…

Dnes je taký zvláštny deň… Mám pocit, že nič nevychádza, ako by malo, všetko celé inak, a predsa celé dobre :)

Otvorte sa možnostiam… Niekedy to, čo si prajeme, príde úplne inou cestou alebo sa udeje úplne iným spôsobom, častokrát omnoho lepším :) A čím menej vzdorujeme alebo trváme na svojom, tým ľahší a priaznivejší priebeh.
Stačí sa len uvoľniť. Popozerať sa po iných možnostiach. Sú tam, len ich uvidieť…
Otvorte sa… a užite si dník :)

S láskou,
Katka