Tag Archive | liečenie

Vzpomeňte si, kým jste – odkaz od Zlatej dušičky

Prostupuje vámi zvláštní, léčivá energie. Člověk přijímá tuto energii, aniž si často všimne. Jste obklopeni aurou hojnosti, přesto si vybíráte prožít chudobu, neboť skrze chudobu můžete poznat bohatství. Nejen bohatství materiální, nýbrž také bohatství ducha. A tato energie vás vede k naplnění skrze uvědomování si všech aspektů spojených s růstem duše, jimiž jsou vaše prožitky, pohledy na svět, ale také mnohé vnitřní programy, které formují vaše životy.

Tento čas je tu pro to, aby probouzel i ty největší spáče. Je to čas transformační, doba, kdy se vše mění od základu. Vaše prožitky však mnohdy přinášejí i utrpení, bolest, zlost a mnohé podobné emoce, na které pohlížíte s nevolí, neboť kdo z vás touží takové emoce prožívat? Přesto byste bez nich nepoznali opak, tedy radost, lásku a naplnění. Nacházíte se v čase chaosu, převratu a růstu, kdy Země otevírá svá bohatství, kdy obnova je vidět všude kolem, zejména v přírodě. Některé duše si však v tento čas volí odchod zpět ke zdroji, neboť síla energií je mnohonásobně větší, nežli před několika lety. Země stoupá a vše s ní. Avšak ten, kdo jde proti, padá do hlubin. Mnozí z vás si svou cestu vědomě vybrali a někteří velmi toužili odčinit co nejvíce ze své minulosti, očistit se od svých pochybení. Ještě více budete otevírat oči, neboť se vám dostane do zorného pole velké množství informací, které povedou k dalekosáhlým změnám. Toto vše vás podnítí, abyste se o tyto změny zasadili.

Tento čas se může zdát bojovný, avšak mnoho z toho, co do této chvíle nešlo, se může podařit právě nyní. Člověk jako bytost jedinečná dokáže zázraky. Je však potřeba, aby zde byl ten správný záměr a spouštěč, aby zde bylo něco, co posílí rozhodnutí člověka a probudí jeho sílu. Rozhodnutí přichází zevnitř, vnější reakce pak na sebe nenechá dlouho čekat. A proto je možné učinit spoustu změn, neboť jste připraveni.

Mnohé lži jste prokoukli, mnohé pravdy již vidíte. Je možné pociťovat určité rozčarování z tohoto světa. Ale jak jinak byste dospěli? Váš svět je nemocný a je potřeba ho uzdravit. Nemoc je tu již dlouhé věky a uzdravení je již blízko. Vaše duše potřebují žít jiné životy. Životy založené na jiných prioritách. Jste unaveni. Často nemůžete spát. Regenerace je potřeba zejména tam, kde ztrácíte důvod žít, kde necítíte radost. Tak, jako je nemocný svět, jsou nemocní i mnozí lidé. Je tu potřeba lékařů. Jiných lékařů, nežli máte v tomto světě. Je potřeba bytostí, které dokáží milovat, projevovat soucit a pochopení. Takové bytosti pomáhají léčit i ta nejhlubší zranění. Vy jste těmi bytostmi, vzpomeňte si. Věřte si.

Je tu čas, kdy se vše může zatřást a zcela nečekaně zmizet ze světa. A to nejen na planetě, ale také uvnitř vás samých. Můžete se zbavit svých problémů a svých strachů. Je to čas milosti, kdy dostáváte možnost smýt ze sebe všechny nánosy a stát se novým člověkem. Každý máte v životě své výzvy. A my víme, že dokážete tyto výzvy přijmout a že v nich dokážete uspět. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Kryon – Čtyři katalyzátory pro léčení – 3

Tento Kryonův živý channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 17. března 2021


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Mnohokrát jsem vám už říkal, že pokud je tohle poprvé, kdy se účastníte channelingu, může vás překvapit, že my, energie z druhé strany závoje, jež k vám nyní hovoří, si vás plně uvědomujeme. Každou duši, která sleduje tento program, Bůh zná a miluje. Je to předpoklad všech channelingů od počátku channelování. Ke každému channelingu přistupujeme s myšlenkou, že jej možná posloucháte (nebo čtete) poprvé, a tak často nejprve rekapitulujeme.

Tato série channelingů, kterou teď v Léčivém kruhu předáváme, se zaměřuje na atributy katalytické energie pro léčení (uzdravení). Jinými slovy, jde o energii, která má schopnost zatlačit na léčivý potenciál, aby se například mohlo přihodit něco, co otevře dveře k uzdravení, které tu předtím nebyly. Uzdravení, o kterém mluvíme, má mnoho aspektů. Když máte strach nebo se něčeho možná už dlouho obáváte, a že existuje mnoho věcí, kterých se můžete obávat, pak by došlo k vyléčení, pokud byste našli způsob, jak se ze strachu vymanit a už si nedělat obavy. Pak by došlo k vyléčení. Pokud pociťujete obavy a úzkost z mnoha věcí ve vaší kultuře, ve vašem světě, ve vaší rodině, pokud jste neustále plní úzkosti a máte problémy se spaním a pokud najdete způsob, jak se těchto obav a úzkostí zbavit, jak to hodně zlepšit a zklidnit se, pak dojde k vyléčení, uzdravení. Vraťme se k tomu, co obvykle považujete za vyléčení. Pokud máte nějakou nemoc, bolesti, nebo máte něco, co by být nemělo, ať už je to cokoli, i kdyby to třeba ani nemělo žádné pojmenování, kdybyste to mohli odstranit, pak by to bylo vyléčení, uzdravení. A to je téma, o kterém mluvíme v této sérii. 

Existují věci, které mohou připravit cestu nebo otevřít dveře pro takové druhy uzdravení? Odpověď je ANO. Už jsme vám předali dvě poselství. Vrátím se k první části, protože tato třetí část na to navazuje. Tu třetí část identifikuji za chvíli. Pojďme si zopakovat, že vaše 4D tělo sestává převážně z chemických reakcí. Tyto chemické reakce mohou být vyvolány elektrickými signály z vašeho mozku. O čem však mluvím, je to, že v podstatě fungujete na chemické bázi. Mluvili jsme o tom v první části této série. Pokud jste si ji neposlechli (nebo nepřečetli), můžete si vyhledat celou sérii na webových stránkách zdarma. První část byla o něčem, co pro mnohé z vás může být matoucí. Týkala se toho, že dochází k pochopení a víře, že tato chemie je součástí něčeho, co může způsobovat mnoho různých věcí, včetně strachu, obav a úzkostí. Může také ovlivňovat délku vašeho života. A také jsme vám řekli, že všechno to, co můžete udělat pro změnu chemie vašeho 4D těla, ne ezoterického těla, ale prostě jen 4D těla, mluvili jsme také o realitě, kterou zažíváte chemicky, a že pak všechno to, co můžete udělat pro zlepšení chemie, připravuje cestu k uzdravení.

Zamyslím se nad historií vaší medicíny. Když si (vědci v medicíně) uvědomili všechny ty chemické reakce nutné pro fungování vašeho těla, když si to uvědomili, první cestou k léčení byly alopatické léky – že by mohli změnit chemii tím, aby určité chemické látky tlačili na tyto chemické reakce a směrovaly je určitým směrem, aby možná dělaly to, či ono, což by pak mohlo být určitým druhem léčení. A tak se to dosud stále dělá ve všeobecném lékařství. Alopatické reakce, ke kterým dochází, jsou způsob léčení, na němž jste vyrostli a jste na něj zvyklí. V minulosti jsme také už mnohokrát mluvili o homeopatii, jejíž podstatou je tinktura, která je také chemickou látkou, vyšle signál, a místo toho, aby došlo k chemické reakci, tento signál obsahující pokyny pro uzdravení přijme innate. Přesto to stále zůstává na chemické úrovni, že?

Vraťme se tedy k naší premise: pokud byste mohli změnit chemii svého těla, pak byste nevytvářeli chemii strachu, úzkosti nebo něčeho horšího. Neměli byste chemii, která by vám zkracovala život, protože strach a úzkost vám život zkracují. Je tu však něco, co mění chemii, a bylo to prokázáno. V první části série jsme předali podobenství o Woovi, který zjistil, že může převzít zodpovědnost za svou vlastní buněčnou strukturu a řídit svou loď na bezpečná místa. Souvisí to s řízením a ovládáním něčeho, o čem mnozí z vás ani netuší, že máte. V této třetí části jde také o vás, že ovládáte svou chemii, avšak prostřednictvím úplně jiného vnímání. Teď to pojmenuji a pak vám povím o jednom průzkumu.

SMÍCH

A to slovo je „smích“. SMÍCH. Kolik z vás už zažilo nějakou stresující situaci, již jste rozpustili smíchem, i když třeba jen na chvíli? Možná to byl i nečekaný smích, kdy jste se naladili na nějaký hodně zábavný program a jen na těch pár okamžiků jste se hodně smáli. Uvědomujete si, že vaše tělo se při tomto zajímavém vnímání chemicky změnilo? Zatímco jste se smáli, během té chvíle strach a úzkost zmizely. Uvědomili jste si to? Myslím, že většina z vás si uvědomuje, že smích, jak se zdá, potlačuje strach a úzkost. A tak mnoho lidí přepne na zábavný program, aby se mohli zasmát a uniknout strachu. A ono to funguje. Nechcete však jen dočasnou léčbu, že?

Existuje kvalitní výzkum, jenž ukazuje, že chemie těla se smíchem mění. A vyplynula z toho zábavná součást. Už jste někdy slyšeli o józe smíchu? Existuje cvičení, při kterém se scházejí skupiny lidí, jako jste vy, kteří rozumí tomu, o čem teď mluvím, a společně se smějí. Teď se zeptáte: „Co je stimuluje ke smíchu? Co je rozesměje? Vyprávějí si nějaké vtipy nebo legrační situace, aby se smáli?“  Ale odpověď zní: Ne, není to nutné. Je tu však jiný objev, když se prostě z ničeho nic začnou smát. Namítnete: „To nemůže fungovat.“ Ale ano, může. Můžete smích předstírat. Pokud se začnete smát, i když kolem vás není nic legračního, nebo zábavného, ​​pak se něco stane. Vaše tělo začne vytvářet novou chemii „zábavy“ a pak se začnou další lidé kolem vás taky smát. A bez vtipu nebo legrační situace se najednou můžete společně smát po velmi dlouhou dobu. Vaše chemie se začne měnit, to je fakt. Co se pak děje, není nutně omezeno jen na jógu smíchu, ale objevil to už i mainstream. Existuje řada videí, která začala být produkována už před desetiletím na stejné téma a tím tématem je muž, který se směje ve vlaku, nebo jogín, který se začne pro sebe smát v metru a tím rozesměje během několika minut všechny ostatní ve vlaku. No, kolik z vás jezdí metrem, kolik legrace tam zažíváte? (Kryon se směje) Kolik lidí se tam směje? Nevíte. Odpověď zní, můžete tem vidět různé druhy lidí s různými druhy problémů. Dokážete si představit, jak se uprostřed vagónu začne jeden člověk smát a během pár minut se směje celý vagón? A čím víc lidí se směje, tím víc se smějí. A celé metro nebo vlak končí hysterickým smíchem. Je to dokázáno a můžete to najít na médiu YouTube. Můžete studovat různé typy produkce, třeba i komerční. Jeden producent se rozhodl, že se mu hodí, aby to dělal, a prezentuje to jako komerční záležitost. Je to známá věc, že je smích nakažlivý.

Když se smějete, vaše chemie se začne měnit. Pokud se budete často smát a najdete si pro to důvod, budete se možná smát s radostí ze své velkoleposti. Dokážete to? Můžete se smát s láskou? Když se začnete smát pravidelně, drazí, smích a radost změní vaši chemii a připraví vám cestu, na které uvidíte světlo, jež jste nikdy předtím neviděli. Pomůže vám to přejít most, až se tam vydáme v Kruhu dvanácti. Smích je číslem tři. Je to skutečné, je to ve 4D, není to těžké a funguje to. To je dnešní poselství. Je to aktuální, vědecky prokázaný fakt, že smích mění vaši chemii. A vy to víte a cítíte to. Když to budete dělat, zmírní to a osvobodí vás to od strachu a úzkostí. Tak proč byste to nemohli dělat pravidelně? Proč to nespojit s něčím, co děláte každý den? Proč byste nemohli být někým, kdo je svým smíchem proslulý? Tyto věci, které vám předávám, jsou velmi skutečné. Pokud se chcete uzdravit, začněte se smíchem.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 3 – MP3 – 15:51 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách naleznete ZDE

Objednávat knihy můžete na adrese: Knihy-kryon@knihy-kryon.cz

Kryon – Čtyři katalyzátory pro léčení – 2

Tento živý Kryonův channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 10. března 2021


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu vám chci zopakovat, že na druhé straně závoje existuje všeobjímající a všezahrnující vědomí Ducha, Tvořivého zdroje, Boha nebo ať už to nazvete jakkoli – úplné vědomí tohoto okamžiku, kdy to posloucháte (nebo čtete) a možná doufáte, že tohle poselství bude naplněné energií, která k vám bude směřovat. To tak skutečně může být a také bude, pokud pochopíte, že se jedná o osobní poselství. Vždy je osobní, není určeno pro masy, ale je osobní. Přišli jste sem se záměrem, že si to poslechnete (nebo přečtete), a na tom záleží. Je to od vás natažená ruka, váš záměr něco slyšet, něco cítit nebo se něco naučit.

Čtyři poselství, která tento měsíc předávám, nazývám Katalyzátory pro léčení. Tohle je druhý channeling. Pojďme se podívat na slovo „katalyzátor“. Můžete jej definovat vědecky nebo chemicky, jak budete chtít. Já bych jej definoval tak, že je to energie, která pomáhá něco změnit. Je to koncept, který pomáhá něco pochopit a změnit v něco jiného. V tomto smyslu toto slovo používáme. Takže katalytické energie pro léčení jsou věci, o kterých říkáme, že pokud je máte a používáte, pomáhají při léčení, které pro vás může být velmi jedinečné, ať už jde o uzdravení nemoci, uzdravení postoje, uzdravení konceptu nebo uzdravení strachu. Proto je tato druhá část tak důležitá.

První channeling byl o tom, abyste si uvědomili, jakou sílu a moc mají vaše slova. Pokud se někdo zeptá, co to má společného s léčením, dostatečně jsem to vysvětlil, a sice že vaše slova mohou změnit chemii vašeho těla a tím začíná léčení prostřednictví chemie, které pak přinese změny jako je delší život a mnoho dalších věcí. Nyní v této druhé části přicházíme k něčemu, co je trochu jiné. Souvisí to s vaším postojem. Protože tento postoj, o kterém budeme hovořit, je velmi, velmi důležitý. Mnozí z vás jste jej však ztratili. Toto je ten druhý katalyzátor: Najděte své vnitřní dítě!

NAJDĚTE SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ

Někteří řeknou: „Ach, už zas mluví o vnitřním dítěti. Víš, Kryone, nikdy jsem nepochopil, proč je to důležité, proč bych jej měl hledat. Četl jsem dokonce v bibli verše, které říkají, že když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě, ale teď jako dospělý už jsem se s dětinskými věcmi rozloučil.“ Mimochodem, tento verš ve skutečnosti znamená něco naprosto jiného, než co vám teď povím. 

Říkám vám, abyste si znovu oživili a získali zpět něco, co téměř všichni z vás máte. Mluvil jsem s lidmi z mnoha kultur a většina z nich měla krásné dětství. Možná později jste mohli mít se svými rodiči problémy, ale doba, kdy jste byli opravdu malí, se liší od jakéhokoli jiného období vašeho života. Někteří z vás namítnou: „Měl jsem opravdu hrozné dětství.“ Ale měli jste přátele, kteří hrozné dětství neměli, že? Představte si tedy se mnou na chvíli, jaké to pro ně bylo, nebo co jste u nich viděli. Většina z vás měla krásné dětství a teď přicházím k tomu, kam tím mířím. Byl to pro vás bezstarostný čas, neměli jste žádné starosti, mohli jste si hrát. I když vaši rodiče mohli být problematičtí, mohli jste se dostat z jejich dosahu a hrát si s kamarády. Nezažívali jste stres, jaký zažíváte dnes. Stres způsobený možná starostmi, co se bude dít dál: „Co bude dál s mou prací? Co budu dělat během období lockdownu? Co se bude dít dál? Co mě teď ovlivní nebo neovlivní?“

Strach, který někteří z vás pociťují, je strach ze života samotného. Jsou to obavy z toho, co se bude dít dál, co se stane s tím či oním. Ať už se to týká společnosti nebo vlády, planety, temnoty nebo světla – máte obavy. Ale jako dítě jste je neměli, ne doopravdy. Vaší největší starostí bylo, jak dlouho si můžete hrát. (Kryon se usmívá.) Pamatujete si to? Je v tom pocit nevinnosti a radosti. Nevěděli jste o věcech, které přicházely, nevěděli jste nic. Možná jste něco mohli pozorovat na tváři svých rodičů, ale neprožívali jste to. Byla to doba radosti, smíchu a nevinnosti, kdy jste si nedělali žádné starosti.

Proč vám tedy říkám, abyste probudili a oživili své vnitřní dítě? Pokud se dokážete s radostí vrátit do tohoto stavu, převzít, co jste již (v dětství) zažili, a uvést to do popředí své pozornosti, stane se to katalyzátorem, díky němuž získáte větší klid, budete si dělat méně starostí a méně se budete strachovat, protože se dokážete rozpomenout na tento stav bytí. Přesto existují lidé, kteří říkají: „Nechci to dělat, nechci se chovat jako dítě a vypadat hloupě.“ Drazí, berete to až příliš doslovně. Neříkali jsme, abyste se chovali jako dítě, ale spíše abyste přemýšleli o tom, jaké to bylo žít v tomto stavu nevinnosti, těch prvních pár let, možná šest, sedm nebo i osm let, kdy jste objevovali zábavné věci, krásné věci, mohli si hrát s kamarády nebo jste si vytvářeli své malé fantazijní světy. Žádný ze světových problémů se vás nedotýkal, ne tak, jako dnes. Když se dokážete vrátit do dětství a znovu získat třeba i jen část toho, začnou se dít zajímavé věci. Ta nejzajímavější věc je, že vaše tělo, nebo spíše vaše innate chce, abyste se uzdravili. Samozřejmě, že ano! Innate, o které jsme předtím mluvili jako o vašem inteligentním těle, začíná chápat, o co se vaše vědomí snaží. A začíná vám pomáhat a podporovat vás. Podpora nepřichází zvenčí, ani od andělů a průvodců, ale přichází zevnitř.

Vaše innate, inteligentní tělo, která nechce nic jiného, ​​než vám vytvořit zdraví, pak začíná vytvářet způsoby, cesty, přístupy, jimiž můžete víc přitahovat (přilákávat) své vnitřní dítě, včetně vzpomínek. Není to zvláštní pomyšlení, že vlastníte část systému svého vlastního těla, jenž čeká a chce vám pomoct s různými věcmi, zatímco jste si mysleli, že jste za všechno zodpovědní? Jste zodpovědní za otevření dveří! Ve vaší chemii doslova existují portály, které čekají, až se ozve šéf. Vaše innate je jedním z nich. Vaše innate, inteligentní tělo, vidí, co děláte, a pak řekne: „Pojďme pomoct. Vidím, co dělá, pojďme to zlepšit.“ Protože innate ví, jak na to. Čím více se dokážete uvolnit do vnitřního dítěte a zbavovat se strachů, které máte, čím víc si to budete připomínat, tím zdravější budete. Něco vám řeknu. Čím více si dokážete získat své vnitřní dítě, které tu je, tím zdravější budete a tím jasnější budete mít přístup pro řešení obtížnějších věcí.

Přesto však někteří lidé namítnou: „Nejsem si tím jistý, Kryone, nevíš nic o mém dětství a výchově. Nevzpomínám si na žádné dobré věci.“ Vím o tom, drazí, protože vím, kdo to poslouchá (nebo čte). Dovolte mi, abych vám předal něco, co je pro vás mnohem ezoteričtější, než byste chtěli slyšet. Nesledovali byste tento program, kdybyste nebyli alespoň trochu ezoteričtí nebo dokonce členy Léčivého kruhu. Takže se vás zeptám: Věříte, že jste žili v předchozích životech? Většina z vás řekne: „Ano, věřím.“ A tak chci, abyste se vrátili k tomu životu, který je ve vás, který si pamatujete a který je ve vaší innate, ve vašem vědomí – minulé životy tam stále jsou – chci, abyste se vrátili k takovému dětství, které bylo dokonalé a krásné, nebo abyste se aspoň podívali na dětství nějakého svého kamaráda a řekli si, že byste takové dětství chtěli mít. Chci, abyste se do něj ponořili a zjistili, jaké to bylo, protože jste to v nějakém minulém životě zažili. Vytáhněte si to, vydolujte si to jako horník. Jděte do své Akáši, dolujte ji a vytáhněte si to pro sebe. Je to příliš zvláštní? Cokoli potřebujete vidět, ať už je to nevinnost, krása, radost nebo smích dítěte, čím jste byli v nějakém svém minulém životě nebo v tomto životě, vaše innate to ocení a vy si to můžete přitáhnout přímo pro sebe.

„Kam tím míříš, Kryone, jak mi to může pomoct, čeho se tím skutečně dosáhne?“ Říkám vám: Když jste byli dětmi, v každém životě byly chvíle, kdy jste byli plní klidu a míru. A to je to, o co usilujete. Chcete se vrátit ke svému chichotání, nebo ne? Uvnitř sebe! Pánové, nebojte se, nebudete se muset chichotat nahlas. (Kryon se směje.) Děje se to uvnitř, takže se na všechno díváte s radostí, stejně jako dítě: „Co to je? Ach, to chci!“ Někteří z vás ale namítnou: „Kryone, neznáš naši kulturu. Nedokážu probudit své vnitřní dítě, když sleduji naše zprávy.“ Jak často jste jako dítě sledovali zprávy? A odpověď zní: „Nevybavuji si, že bych je někdy sledoval.“ No, tak, vypněte zprávy a buďte dítětem! Nesledujte zprávy. Pokud vás zprávy deprimují, proč je sledujete? Pomáháte si nějak tím, že se na ně díváte? A vy odpovíte: „Ve skutečnosti ne. Jen chci být informován.“ Možná si na chvíli můžete vyhledat určité informace, se svou vlastní radostí a vlastními dětskými postoji – věci, které jsou plné míru, štěstí a navozují smích.

To je vnitřní dítě, o němž vám říkáme, že o něj můžete usilovat a dosáhnout. Je to katalyzátor pro veškerá uzdravení, která chcete, bez ohledu na to, o jaký typ uzdravení se jedná. Vaše pokojnost snižuje všechny vaše obavy a vytváří hrací pole, kde může začít uzdravování, které jen těžko může začít ve vašem životě plném stresu, strachu a obav. Probuďte a získejte své vnitřní dítě, drazí, a uvidíte, zda mám pravdu.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 2 – MP3 – 14:27 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách naleznete ZDE

Objednávat knihy můžete na adrese: Knihy-kryon@knihy-kryon.cz

Kryon – Čtyři katalyzátory pro léčení – 1

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 3. března 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět vám říkáme, že tu neexistuje žádné tajemství. Víme, kdo tento channeling poslouchá právě teď, nebo jej bude poslouchat (a číst) kdykoli později. Víme, kdo to poslouchá, víme, kdo tento program sleduje, a je to proto, že existuje velkolepé multidimenzionální vědomí Boha. Jak jinak byste mohli mít energii, která dokáže vyslyšet 10 milionů modliteb najednou a vědět o každé z nich? Taková je multidimenzionalita Tvořivého zdroje. Jste její součástí a my to stále opakujeme. Toto je poselství pro vás

Někdy představujeme celou sérii poselství a tak to také uděláme tento měsíc. Tématem čtyř následujících channelingů budou katalyzátory pro léčení. Nebudou to všechny, ale čtyři hlavní katalyzátory pro léčení. Tento channeling a další tři týkající se tohoto tématu, jsou a budou k dispozici zdarma. Tento channeling, který teď slyšíte (nebo čtete) je zdarma, protože mluvíme ke komukoli. Ty tři další pozdější channelingy budou zdarma v audioverzi , kterou si všichni můžete poslechnout (nebo přečíst v překladu). Pojďme si promluvit, co je ten první katalyzátor a kam tím směřuji.

MOC A SÍLA VAŠICH SLOV

Ten první možná nebude pro vás moc jasný. První katalyzátor pro léčení je MOC A SÍLA VAŠICH SLOV. Začněme od začátku. Vaše tělo funguje a pracuje prostřednictvím chemie. Mohli byste říct: „Je do toho však zapojeno ještě víc, elektřina, nervová soustava, signály, které jsou vysílány, aby se děly určité věci.“ A tak to je. Když se však podíváte, jak tělo převážně funguje, je to prostřednictvím chemie. A zajímavá věc na této chemii je, že je jí tam mnohem víc, než si vůbec uvědomujete.

Lékaři studují mnoho, mnoho let lidské tělo a součástí tohoto studia je chemie. Chci se jich zeptat na něco, co se většinou učí během prvních let studia. Jedna z otázek může být: Kolik chemických reakcí je třeba k tomu, abyste pohnuli rukou poté, co váš mozek vydá elektrický signál „pohni svou rukou“? A odpověď zní: „Mnohem víc, než kolik jich znáte nebo kolik jste si jich zapamatovali.“ Dějí se většinou okamžitě a to nikoliv prostřednictvím elektřiny, ale chemie. Jedna chemická látka něco udělá, druhá chemická látka reaguje a něco udělá, další chemická látka zareaguje a něco udělá. A to jen pro to, abyste pohnuli rukou. Kolik chemických látek a jejich reakcí vyžaduje dokonalé trávení? Popřemýšlejte o tom. Od okamžiku, kdy vstoupí potrava do vašeho těla a vyjde v jiné formě, co myslíte, že je do toho zapojeno? A vy řeknete: „Je do toho zapojeno hodně a opravdu toho o tom moc nevíme.“ Nevíte. Nejste k tomu navrženi, protože tyto věci se zdánlivě dějí bez jakéhokoli myšlení.

Když si to analyzujete, chemické reakce, způsob jak tělo funguje se všemi svými orgány, od dne, kdy jste se narodili, do vašeho posledního vydechnutí, všechny ty procesy jsou stejné a stále se opakují. A kvůli tomu vnímáte své tělo následovně: Člověk roste, trochu se něco o těle naučí a uvědomí si, že s tím skutečně nemůže nic moc dělat – že prostě buď funguje, nebo ne. A tak hodně z vás se podívá na své tělo a řekne: „Doufám, že zůstaneš zdravé.“ Je to jako když jediná věc, kterou člověk má, je hlava a všechno to ostatní, co je spojené s hlavou, je něco jiného, o čem doufáte, že to funguje. (Kryon se směje)

Je to chemie, která vám pomáhá vyrůst, a pak se začíná něco dít. Před mnoha a mnoha lety se objevil poznatek, že chemie, o které mluvím, může být pozitivně ovlivněna tím, jak přemýšlíte – vašimi myšlenkami. A pak jste začali slýchat věty jako „Můžete sami myslet na své zdraví“, a to proto, že psychologové a všichni ti, kdo studovali mysl, přišli na to, že stres je zabiják. Tím důvodem je, že tento zabiják mění chemii a chemie se pak dostává do nerovnováhy. A věci, na kterých jste závislí, jako je trávení, reprodukce, ale i imunita, všechno to, co vypadá, že funguje automaticky, se zdá být ovlivněno tím, jak myslíte. Strach, stres, všechno tyto věci vám způsobují rychlejší stárnutí. (Vědci) zadávají studie o činnostech a povoláních, jež jsou extrémně stresující a říkají, že očekávaná délka života se zkracuje. Přišli na to, že chemie vašeho těla nefunguje prostě jen sama od sebe. Ach, ano, můžete ji ovlivnit. Druhým objevem, na který přišli, je, že vědomí je energie. A v určitých kruzích začali chápat, že skutečně můžete mluvit ke svému tělu, k jeho chemii, protože jste šéfem svého těla. A experimenty to ukázaly. Můžete se zeptat těch, kdo to studovali a kdo na tom pracovali, těch, kdo mluví o chemii synapsí ve vašem mozku, což mohli měřit a vidět současnými nástroji, jak si můžete sami pro sebe vytvořit klid, mír a koherenci a uvolnit tak celé tělo. Pak se začíná měnit chemie. Uvědomili si, že můžete žít déle, pokud sami mluvíte ke svým buňkám. To je premisa, kterou tolik lidí nechápe. Stále se dívají na své tělo a jen doufají, že bude fungovat. Mám pro vás podobenství.

Wo námořník

Wo je námořník. Pamatujte, že je to podobenství, není to realita, podobenství znamenají něco jiného. Wo je námořník a pobývá na lodi tak dlouho, jak se dokáže rozpomenout, a pracuje v podpalubí. Wo spolu s posádkou dělá to nejlepší, co umí, stará se o tu část lodi, kterou má na starosti. Vyživuje buněčnou strukturou, vybírá jídlo, vaří, dělá cokoliv, aby udržel dům svého života a všechno to, co je v podpalubí. To je jeho práce, dělá ji už celá léta a vnímá houpání lodě, někdy to vrže a skřípe, a někdy ne, ale to je jeho práce. Je dobrý námořník a na moři pobývá už hodně dlouhou dobu. Je to podobenství.

Jednoho dne si Wo uvědomí, že vnímá loď jinak. Něco se děje, není to bouře, ale něco se děje. Pomyslí si však, že kapitán se o to postará, jak to vždy dělá. Loď se celou dobu zdá být v pořádku, takže se o to kapitán jistě postará. A pak ta loď začne mluvit k Woovi. To ho pochopitelně vyleká, přesto však jasně rozumí, co mu loď říká: „Wo, jdi na horní palubu.“ A on odpoví: „Nikdy jsem tam nebyl. Lodi, to mluvíš se mnou?“ A loď říká: „Máme problém, nastal čas, abys šel na palubu.“ A Wo se má právě teď rozhodnout, zda si má myslet, že se zbláznil, a tak řekne: Ne, budu dělat všechno to, co jsem vždy dělal. Prostě proto, že to tak vždy dělám, protože to je to, co znám, to je to, jak to má být. Jen si představuji, že se mnou loď mluví. Lodi, nech toho, zmiz, nechci nic vědět, nechci slyšet hlasy. (Kryon se směje.) Chci se starat jen o svou práci. Jedna část ve Woovi však říká: Ale to dává smysl, možná bych měl jít nahoru na horní palubu, možná bych to poprvé měl udělat.

Dokonce i žebřík, který vede na horní palubu, nebyl pro Woa dosud k dispozici. Teď tu však je, protože se Wo rozhodl, že se vydá na horní palubu. Objeví se žebřík, je tam vidět palubní průlez. Wo se toho trochu bojí, protože neví, co může očekávat. Předtím se vždy poradil s kapitánem. Vyleze tedy po žebříku, otevře poklop v palubě a poprvé vidí otevřené moře, vidí lodní kormidlo, a uvědomí si, že u něj nestojí nikdo, kdo by kormidloval. Rozhlíží se kolem, kde je kapitán, ale žádný kapitán tam není. Rozhlíží se po posádce, po lodníkovi, není tam však žádná posádka, nikdo, kdo by vytáhnul plachty, protože to je plachetnice, drazí. Znovu se zadívá na kormidlo, u kterého nikdo nestojí. Pak se opět rozhlédne a vidí, že loď míří na skály.

A to byl ten důvod, proč k němu loď promluvila. Wo běží ke kormidlu a poprvé jím otočí. A loď se otočí, hned se otočí, okamžitě, jakmile se dotknul kormidla. A jako by si loď oddechla, řekne:  „Konečně je někdo u kormidla.“ Wo se zeptá lodi: „Chceš tím říct, že celou tu dobu tu nikdo nestál u kormidla?“ A loď odpoví: „Ano, je to tak. Jsme na otevřeném oceánu, plujeme v kruzích už dlouhá léta. Celou dobu to bylo v pohodě, ale najednou už ne, protože jsme mířili přímo na skály. Wo, chop se řízení a kormidluj nás do bezpečí. Wo, už nikdy se nevracej do podpalubí, protože teď už víš něco, co jsi nikdy nevěděl a už to nemůžeš nevědět. Máš tuhle loď na starosti, řídíš tuto loď a budeš ji kormidlovat do bezpečných vod.

Rozumíte tomu podobenství? Ta loď je vaše tělo, vaše chemie. Vaše tělo vás vždy žádá, abyste se chopili řízení. Když to neuděláte a když neexistuje komunikace, ta loď popluje kamkoli podle výchozího nastavení. Když však vaše vědomí k němu začne mluvit, bude mluvit k buněčné struktuře těla a převezme kormidlo lodi, drazí, budete žít mnohem déle. Už vás nebudou napadat nemoci kvůli tomu, že ta loď popluje nahodile do odlišných míst a bude dělat odlišné věci. A tohle je dokonce prokázané vědecky. Ujměte se vedení, přeberte zodpovědnost. Vaše slova jsou tak důležitá, protože teď bude loď poslouchat vás a vaše vědomí. Řekněte: Přebírám vedení, udělej tohle, nasměruj se tímto směrem. Dělejte to každý den, protože vy jste kapitánem.

Pochopili jste to poselství? Pokud to budete dělat, léčení nastane automaticky. Protože teď se ujímáte vedení všeho, teď za všechno přebíráte zodpovědnost. Přemýšlejte o tom. Je to skutečné.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 1 – MP3 – 15:39 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách naleznete ZDE

Objednávat knihy můžete na adrese: Knihy-kryon@knihy-kryon.cz

ŘÍJEN V KOSTCE

Pokud hledáme silné momenty, jistě bychom měli vyhledat času úplňků. První úplněk nastane 1. října před půlnocí. Luna bude tentokrát v Beranu a tak hlavním tématem budou starty, začátky, rozběhy. Ale také uvědomění si sebe sama, svých rolí ve vlastním životě a ve světě vůbec. Beraní Luna bude v konjunkci s Chironem a tak procesy toho dne budou terapeutické, pomáhající a léčící stará zranění, často ta způsobená (ne)aktivitou. Nebude se ale jednat vůbec o klidný den, kvadratura retrográdního Marsu v Beranu se Saturnem a potažmo i Plutem bude vytvářet tlaky, nátlaky. Objeví se tendence k manipulaci na jedné straně a k agresi na straně druhé. Bude důležité umět zvládnout konflikty v sobě a potlačit tak nevhodné jednání navenek.

A jako bonus druhý úplněk! Ne vždy se povedou dva úplňky v měsíci, tentokrát ale ano. Býčí úplněk s Lunou na 9. stupni Býka 31. října bude mít ambice zamávat našimi hodnotami. Osobními i kolektivními. Luna bude navíc v konjunkci s Uranem a Lilit (ta v mezičase již vejde do Býka) a tak se zdá, že proběhnou události, jež námi zatřesou právě proto, abychom si uvědomili, o co by nám v aktuálním životním období mělo jít. U řady z nás dojde na to, abychom se konečně rozhodnuli v tématech, která necháváme viset bez toho aniž bychom je řešili.

Kromě silných spojení Luny a Slunce nás čeká ale řada dnů s důležitými planetárními aspekty a konstelacemi, tak se na ně podívejme.

Je čas, ve kterém se velké planety otáčejí po horkém létě do dopředného pohybu. 5. října tak učiní Pluto na 23. stupni Kozoroha a hodně osobních i společenských procesů to vyjasní a už budeme vědět, s kým a čím máme tu čest.

10. 10. bude na obloze velká kvadratura Slunce, Luny, Marsu, Jupiteru s Plutem a Saturnem v kardinálních znameních. Zdá se, že okolnosti v tuhle dobu zastaví řadu probíhajícího dění. Což samozřejmě není řešením, úkolem je hledat jak jít dál, nelze podlehnout prvoplánovým obavám a nedělat nic. Aspekty se vlivem pomalého Marsu potáhnou minimálně do 13. 10., to už ale z konfigurace vypadne Luna. Dá se tak čekat tuhý odpor vůči omezením, jak vnějším, tak vnitřním a možnost domluvit koncenzy pokud budeme schopni najít partnery, spojence a sympatizanty.

21. října vstupuje Lilit na 9 měsíců do znamení Býka a my začneme řešit témata hodnoty, hmoty, majetku, jistot a zabezpečení. Uvědomme si, že v Býku je poblíž i Uran, který v konjunkci s Černou Lunou způsobuje strachy ze ztráty sebehodnoty a zajištění. Téměř sučasně současně vstoupí do Štíra i Slunce a tak s Lilit vytvoří i opozici, která bude tlačit na to, abychom se na základě poměrně iracionálních faktorů rozhodli o vlastních materiálních aspektech a hodnotách.

Milí čtenáři, planety nás budou na začátku podzimu pěkně prohánět. Ale tak to chodí, někdy přijdou i složitější chvíle. Nicméně i v nich je třeba si uvědomit, kdo jsme, jaké jsou hodnoty, které zastáváme a cíle, k nimž směřujeme. Nenechme procesy a události jen tak být a plynout. Pak se nám v důsledku bude dít to, co nechceme a ne to, co potřebujeme. Ale my to jistě vše zvládneme nakonec pro nás dobře.

Ondřej Habr

Období Panny

Čas Panny začíná 22.8 v 17.46 a přináší nám každoročně jisté uzemnění a v dobrém smyslu i vystřízlivění a rovněž možnosti léčení a uzdravování, ať už fyzických či psychických chorob či jiných potíží. Ohnivé nápady, ideje, inspirace z předchozího období Lva můžeme začít postupně uvádět do praxe. Protože období Panny začíná po novu, můžeme hned od prvních dní začínat s novými zdravými a našemu tělu a životnímu prostředí užitečnými návyky! Ať už jde například o přechod na bezlepkovou stravu, bezobalovou domácnost, každodenní cvičení apod. To, s čím nyní začneme (ideálně hned 22.) by nám mělo vydržet po celý rok či i dlouhodoběji.

Doba po novu a před úplňkem v tomto období (22.8-17.9) je též blahodárná pro začátek léčby, nákup potřebných bylin či jiných podobných prostředků, stejně jako i léčivých a prospěšných přístrojů a zařízení.

Po úplňku 2.9 (7.23) až do novoluní 17.9 (13.01) se budeme moci pustit do intenzivní detoxikace, což znamená především řádnou očistu trávicího traktu. Ať už se pustíme do jakékoliv z dostupných metod, mějme na vědomí, že potřebujeme i na mentální a psychické úrovni řádně strávit vše, co jsme zažívali během celého uplynulého roku!

Potřebné léčivé a celkově užitečné praktické informace nám jistě rád poskytne Merkur, nalézající se ve znamení Panny ve své nejlepší situaci od 20.8. do 5.9.
Obzvláště ve dnech kolem 25.8, kdy se ocitne v trigonu s Uranem v Býku budeme zažívat přímo kvantové skoky a aha-momenty v oblasti zdraví a životního stylu. Pokud například řešíme nějaký zdravotní problém či bychom rádi byli celkově krásnější a vitálnější, poprosme Vesmír o potřebné informace a kontakty :)

Tyto informační impulsy pak budeme moci dotáhnout a prakticky uskutečnit během následují série pozitivních aspektů-trigonů Merkura s planetami v Kozorohu: 29.8 s Jupiterem (učitel a žák), 1.9 s Plutem (síla mysli), 3.9 se Saturnem (mentální soustředění na dosažení cíle).
Trigon Slunce Uran začátkem září ve dnech kolem 2.9 vše krásně zvědomí a zakotví. Naše tělo a realita se krásně uzdraví a pročistí – užívejme si tyto dny!

Vstup Merkura do Vah 5.9 přinese projasnění do oblasti vztahů umožní nám začít nové projekty, podepsat smlouvy atd.

Blahodárným požehnáním v posledním srpnovém týdnu bude též trigon Venuše v Raku s Neptunem v Rybách ve dnech kolem 27.8. Čas odpouštění a rozpouštění všemožných emocionálních bolestí a křivd, souvisejících především s naším dětstvím a rodinnými vztahy.

Mars putující dlouhodobě znamením Berana se dostává do prvního kvadrátu se Saturnem ve dnech kolem 27.8. Tuto konstelaci, která se bude v nejbližších měsících ještě dvakrát opakovat, můžeme nejlépe přirovnat ke konfliktu syna a otce – mladistvá rebelující ohnivá energie Marsu bude jakoby strhávána zpět někým zkušeným, starším, moudřejším, ovšem poněkud strnulejším… Obě planety jsou ve své vládě, obě mají svým způsobem pravdu, jde jen o to, aby se tyto vlivy v nás nepraly a aby výsledek našeho konání nebyl pak jakýsi polovičatý. Proto je dobré věnovat se chvíli dynamické, k zářné budoucnosti směřující aktivitě a pak zase záležitostem, které vyžadují trpělivost, pokoru i jisté sebezapření, směřování k mnohem vzdálenějším cílům.

Ve dnech kolem 4.9 budeme moci navíc pocítit a bděle pozorovat vliv napjaté neboli negativní konfigurace aspektů zvané T-kvadratura mezi Venuší v Raku, Saturnem v Kozorohu a Marsem v Beranu. K napětí mezi otcem a synem se přidá stejný typ konfliktu mezi akčním mužem a velmi citlivou ženou. Opozice Venuše-Saturn nám pomůže vědoměji a trpělivěji směřovat k naplnění svých snů a emocionálních tužeb a potřeb. Možné napětí především v milostných a rodinných vztazích bude možné zmírnit tím, že se dokážeme včas ze situace poodstoupit, nenecháme se vtáhnout do zbytečných emocionálních dramat…

Značnou úlevu jistě přinese vstup Venuše do Lva 6.9. Mars i Venuše, muž i žena se tak ocitnou ve stejném ohnivém živlu, což jistě přispěje k větší radosti a kreativitě nejen v milostném životě.
Mars se 9.9 otáčí do zpětného chodu, čímž se naše tendence k hektickým vnějším aktivitám poněkud zbrzdí a otočí dovnitř, případně budeme moci dodělat mnohé věci, k nimž jsme se nadšeně rozhodli v předchozím dvouměsíčním období “Velkého rozjezdu”.
Období Panny končí vstupem Slunce do znamení Vah, v tomto roce přesně 22.9 v 15.32 a již týden před tím si tedy můžeme náležité začít užívat celkově harmonizující, uzdravující blahodárné období podzimní rovnodennosti…

Alita
www.alitazaurak.cz

Období Lva

Ohnivé období Lva přináší konečně jistou, i když spíše vnitřní stabilitu a celkové zklidnění. Najděme si prostě čas na sebe a na svůj odpočinek, věnujme se tomu, co nás baví a spočiňme uprostřed pomyslného „slunečního kruhu“, jehož hranice by neměl nikdo narušit! Tak můžeme posílit svou odolnost a imunitu, načerpat životní sílu na celý následující rok, připravit se na výzvy, které nás čekají. Sluneční symbolem je bod v kruhu – harmonické spojení ducha a těla…

Období Lva začíná tentokrát ve fázi přibývajícího měsíce, po novu v Raku 20.7. Hned od prvních dní tedy můžeme aktivně a vědomě tvořit svůj život, začít třeba psát knihu, malovat obraz či uskutečňovat jiné tvůrčí záměry a též přidávat do svého každodenního života zdravé a užitečné návyky. Obzvláště dny Luny v Panně a ve Vahách (od 23.7 do 27.7) nás povedou k hluboké sebeléčbě a harmonizaci, tvoření svého zdraví a vztahů. Možná nás poněkud “potrápí” Luna ve Štíru (27.7.-29.7), která bude připomínat pocity a obavy skryté pod povrchem – pokud se na ní ovšem vědomě naladíme, může nám opravdu pomoci pomoci odvážně a vědomě pohlédnout na naše aktuální či dokonce i dlouhodobé potíže. Vstup Luny do znamení Střelce dopoledne 29.7 pak přinese skutečný vzlet vzhůru, obrácení se ke světlu a její harmonické propojení, tedy trigon se Sluncem ve Lvu (přesně 29.7 ve 21.46) může pozdvihnout a nasměrovat naší energii, umožnit náležitý božský nadhled a náhled na náš život a aktuální společenskou situaci…

Ve dnech kolem 30.7 (přesně ve 20.45) si budeme moci taktéž užít pozitivní aspekt mezi Neptunem v Rybách a Merkurem v Raku. V těchto chvílích si při patřičném meditativním naladění a uvolnění můžeme popovídat s Bohem či zažívat blahodárné stavy Jednoty a spojení s veškerenstvem. Může to být též skvělý moment k započetí pravidelné meditační či jiné podobné praxe! V prvních dnech srpna, přesně se pak Merkur po dlouhé době přesune z Raka do Lva a dá našemu smýšlení ohnivou sílu, stabilitu, hravost a schopnost tvořivě vyjádřit od srdce to, co chceme, za čím si stojíme.

Po úplňku 3.8 (přesně v 18.00) začíná osvobozování se od všeho, co se nám mylně zdálo tak zásadní a důležité a ve výsledku jsme tím ubližovali sobě i svému okolí. Dvanáct znamení představuje též dvanáct projevů ega – ať je to touha ovládat a připoutávat pozornost u ohnivých znamení, majetnictví u země, manipulace u vody, chytračení a lhaní u vzduchu, důležité je tyto nešvary pozorovat u sebe samých nikoliv jen u druhých lidí. V sebereflexi, tj. vědomém pozorování svých projevů tendencí ega nám v úplňkových dnech pomůže Luna ve Vodnáři (2.8, 20.12- 5.8, 4.29).

Jedním z klíčových momentů období Lva bude trigon mezi Marsem v Beranu a Sluncem i Merkurem ve Lvu ve dnech kolem 17.8. Odhodlaný a statečný rytíř se dostane do pozitivního propojení s králem-tvořitelem Sluncem a jeho „mluvčím“ Merkurem my si budeme moci opravdu bytostně zažít, co chceme či případně už nechceme dělat, jak dále žít tak, aby nás to bavilo, naplňovalo… Během novoluní 19.8 (přesně ve 4.41) pak můžeme učinit zásadní a bytostná rozhodnutí a poté k nim začít dělat první kroky…

Poněkud náročnější budou srpnové tranzity Marsu v Beranu: ve dnech kolem 10.8 nastává jeho první spojení (konjunkce) s Černou lunou a 5.8 pak první z několikanásobné, až do prosince se táhnoucí série napjatých aspektů-kvadratur s planetami v Kozorohu. Po kvadrátu mezi Marsem a Jupiterem 5.8 bude následovat kvadratura mezi Marsem a Plutem ve dnech kolem 15.8.

V tyto dny buďme obzvláště opatrní a pozorní při sportu a podobných aktivitách, rovněž se nenechme sebou samými či někým jiným “vyhecovat” k přehnaným výkonům. Celkově můžeme pociťovat jisté napětí mezi tendencí jít dále, rozběhnout se vpřed k objevování nových míst, prožívání a naopak držet se starých osvědčených i když již dávno překonaných přístupů k životu, práci, ke vztahům atd. Také nás ze snahy směřovat vpřed mohou strhávat zpět různé polozapomenuté povinnosti, nesplacené dluhy atd. Každý den se věnujme chvíli dodělávaní rozdělaného a poté si dopřejme čas pro sebe a rozvíjení svého potenciálu a nových možností a schopností, které se naplno projeví v zářné budoucnosti :)

Spojení Marsu s Černou lunou nastane přesně 10.8 ve 3.20 a bude se až do ledna 2021 ještě dvakrát opakovat (23.9 2020 a 29.1 2021). U lidí se sklonem k násilí může tato konstelace přivést k zesílení této tendence, u jiných lidí může zesílit strach o život, o zdraví atd. Blahodárné může být pro ty z nás, kteří si své strachy a nejistoty, začasté pramenící v raném dětství, již uvědomují a chtějí se od nich osvobodit. Dům horoskopu, kde se konkrétně tato konjunkce ve 22.stupni Berana bude nalézat, nám může napovědět, o jakou konkrétní životní oblast se jedná (peníze, zdraví, vztahy…atd).

Obzvláště bdělou pozornost věnujme v těchto dnech a klidně i v celém období Lva oblasti třetí čakry, kde se často dlouhodobě ukrývá potlačená zloba a všemožné frustrace, především z mezilidských vztahů. Ošetřujme tuto oblast, případně se podívejme ve vhodné literatuře na hlubší příčiny trávicích potíží (žlučník, játra, slinivka atd.) Rozsviťme v meditaci a s pomocí tvůrčí představivosti toto malé „vnitřní slunce“ a prozařme a spalme všechny možné strachy a bloky. Staňme se tak ještě mocnějšími tvořiteli svého života, své reality…

OM SURYA NAMAHA!
Krásné léto přeje vaše astrologyně
Alita
www.alitazaurak.cz

Období Vodnáře

Období Vodnáře začalo 20.1 kolem čtvrté hodiny odpolední. Můžeme se tedy můžeme konečně zhluboka nadechnout a vydechnout… Energie začíná proudit mnohem rychleji, věci se dávají do pohybu, nastává osvobozující fáze myšlenkového uvolnění, setkávání, sdílení… i tzv. zázraků a „náhod“, podivuhodných synchronicit a neuvěřitelných, běžný intelekt řádně provokujících událostí!

S osvobozením mysli nám pomůže i Merkur ve Vodnáři již pár dní zabydlený – díky němu se mohou naše po celý rok shromažďované myšlenky, nápady, otázky a odpovědi poskládat do jednoho smysluplného celku. Třeba zrovna v sobotu 25.1, kdy se dostává do podpůrného aspektu s Marsem ve Střelci. Myšlení a konání se vzájemně podporuje, což pojďme využít k učinění rozhodnutí, započetí společensky prospěšných aktivit atd.

Tento pozitivní aspekt se krásně propojuje s novoluním v pátek 24.1, které proběhne přesně ve 22.43. Sobota tedy bude prvním dnem po revolučním novu ve Vodnáři a zároveň prvním dnem nového roku Krysy, přímo předurčený k úspěchům a novým začátkům! Napojme se tedy na energii oslavování, intenzivně probíhajícího v asijském světě a naskočme si tak rovnou na vlnu radostnějšího a svobodnějšího, zdravějšího způsobu života! Co to pro každého z nás znamená se dozvíme třeba právě během soboty 25.1, kdy bude až do pozdních večerních hodin Slunce i Luna ve znamení Vodnáře…

Venuše v Rybách ve dnech kolem 27.1 prolne v konjunkci s Neptunem – můžeme tak zažívat a užívat lásku v celé široké a pestré škále jejích projevů. Soucítění se všemi bytostmi a hluboký pocit sounáležitosti je tím nejkrásnějším a nejsvobodnějším…Ovšem nezapomeňme do tohoto soucítění a všeobjímajícna zahrnout též sebe a dopřejme si též něco krásného a příjemného dle svých nejniternějších bytostných potřeb. V úterý 28.1 dopoledne nám v hlubším uvolnění a možná až mystickém prožitku Lásky a Jednoty pomůže i Luna ve spojení s Neptunem. Potřebujeme-li někomu odpustit či obráceně, je tento okamžik jeden z nejvhodnějších!

Protože 27.1 vstupuje též Černá luna do znamení Berana, budou sebeláska, sebepřijetí, zaměření se do nitra a intenzivní práce v oblasti srdeční čakry obzvláště důležité! Zaměřme se na stav sebe-přijetí, spojení se Zdrojem, na stav, kdy se cítíme být stoprocentně ok, i když nám naše myšlenky a tedy někdy i druzí lidé říkají něco jiného! Kdybychom mohli věci dělat lépe, dělali bychom to tak…
Ve středu 29.1 se k dvojici Černá luna a Chiron přidá i Luna a my tedy budeme moci během odpoledne a večera opravdu hluboce procítit tuto ve svém výsledku velmi léčivou a užitečnou konstelaci!
Ze stavu spojení se Zdrojem můžeme skutečně zjistit proč jsme tady a co a jak chceme dělat sami za sebe, což je jeden z nejdůležitějších úkolů roku 2020!

Kolem 30.1 se Venuše dostává do kvadratury s Marsem ve Střelci – možná se budeme chtít nořit do sebe a zároveň vyvíjet různé spásné aktivity a projekty, což může být chvílemi náročné. Zkusme se tedy chvíli zasnít, zameditovat si, projít se, poslechnout si hudbu, odpoutat se a pak se teprve pustit do díla a do práce ve vnějším světě a ještě si jí náležitě užít…

Venuše vstoupí 7.2 do Berana a spojí se postupně s Černou lunou a Chironem- konkrétně 9. a 10.2. Potřeba v sebepřijetí a jakémsi emocionálním znovuzrození bude velmi silná – vyjděme tomuto aspektu vstříc a věnujme pozornost malému dítěti v sobě. Co si přeje, jak mu je? Obzvláště pro tzv. nechtěné děti a navíc i pro generaci lidí narozených v roce 1970, částečně i 68 a 69, kteří mají na samém počátku znamení Berana planetu Chiron ve svém nativním horoskopu.

Úplněk nastává 9.2 v 8.34 a jeho vliv bude trvat do večera, kdy Luna opustí znamení Lva. Opozice Slunce ve Vodnáři a Luny ve Lvu nám umožní hlouběji a vědomě prožít toto téma: jak být sám či sama sebou s přáteli, jak společně tvořit, smysluplně sdílet své talenty a dovednosti? Jak svou tvorbu a to, co baví nás samé udělat užitečným a zajímavým i pro ostatní lidi? Co to je skutečně svobodný projev sebe sama?

Po dobu přibližně 14 dní po úplňku ve Vodnáři se osvobozujeme od všemožných zátěží a omezení. S pomocí hlubokého nádechu a výdechu necháváme ze své mysli, svého těla odcházet staré vzorce, strach, stres, křivdy a zranění, nashromážděné za celý uplynulý rok.
S nádechem přijímáme a přitahujeme novou energii “živou vodu” – vše obnovující, léčivé a láskyplné. Necháváme též s vděčností odejít ze svého života lidi z minulosti, s nimiž již nesouzníme, uvolňujeme se z nezdravých vztahových vazeb, abychom udělali prostor novým, více souladným, přátelským, harmonickým..Vhodný je též úklid v mysli, čemuž napomůže vytřídění a lepší uspořádání souborů v počítači atd…Ve výsledku se nám mohou harmoničtěji poskládat i naše vlastní záležitosti! Možná díky tomu objevíme něco, co už jsme dlouho hledali či jsme na to dokonce zapomněli…Nebo třeba též někoho :)

V pondělí 16.2 vstoupí Mars do znamení Kozoroha a započne tak poměrně krátké, avšak důležité období roku (do konce března). Postupné spojení Marsu se sestupným uzlem Jupiterem, Plutem, Saturnem napomůže dodělat, dořešit mnohé dlouhodobě se táhnoucí záležitosti, v závislosti na konkrétním domě či domech horoskopu, v nichž se znamení Kozoroha nalézá.

Doba Vodnáře je tedy v tomto roce Luny obzvláště osvobozující! Mějme se rádi, dýchejme krásně plynule a zhluboka…Nechť Síla proudí!

Radostně zdraví vaše astrologyně
Alita Zaurak
www.alitazaurak.cz

ROK LUNY 2020

Nový rok Luny nám přináší opravdu fantastické možnosti, především v oblasti vnitřní práce! Hlubší porozumění mnohým dlouhodobě se táhnoucím potížím a uvolnění nejrůznějších vnitřních bloků a překážek může napomoci uskutečnění našich cílů v následujícím roce Saturna 2021. Velkou výzvou bude převzetí zodpovědnosti za svůj život a osamostatnění se, které se blahodárně projeví v profesní, vztahové, zdravotní a dalších životních oblastech…

…Uvolněme se, zavřeme oči a prostě „zírejme“ do prostoru oka třetího, nad kořenem nosu, mezi obočím…Tak dlouho, dokud nepřijde vize či vhled v podobě obrazu, myšlenky, slova, pocitu…
Taková by mohla být hlavní činnost či spíše nečinnost v roce Luny. Spojit se s Duší a naslouchat vnímavě a pozorně jejím sdělením. Porozumět tomu, co se nám doposud dělo, zpracovat si minulost a jasně zřít, kudy a kam se dále vydat, čemu se věnovat, co je pro nás samotné opravdu bytostně podstatné.

Luna je žena, a ve své podstatě tedy pasivní, přijímající, přitahující. Pozornost ženy je obrácená dovnitř, odkud s pomocí snění a vizí utváří vnější realitu…Luna je žena a žena je voda – iracionálno, záhadno a zázračno… Roztékání se bez hranic, noření se do hlubin podvědomí, odhalování skrytých skutečností…

Rok 2020 je tedy rokem ženskosti a dvojakosti neboli duality a tedy i jisté nestability…
Období pohupování se ze strany na stranu a hledání rovnováhy a souladu mezi zdánlivými protiklady. Sama Luna totiž z hlediska numerologie také souvisí s číslem dvě, které se nám hned dvakrát objevuje v názvu roku. Dvě nuly jakožto “číslo Blázna” zesilují a prohlubují už tak silně iracionální a nestabilní dvojky…

Učme se tedy naciťování, ladění se, naslouchání své intuici, svému vnitřnímu hlasu… sdělení Duše, která všechno ví… Učme se hlubokému klidu, přijetí sebe sama a své situace takové, jaká je, tady a teď…Učme se trpělivosti ženy v „požehnaném stavu“ – ženy, která ví, že její čas teprve přijde…

Dvě dvojky, dvě labutě, dvě duše, dva lidé… Zde se nám otevírá fascinující “tajemství”: vše, co zde společně zažíváme – v rodině, v partnerských a dalších vztazích – jsme si předem dohodli!!! Ve své podstatě jsme nevinné čisté duše, ať už někdo hraje roli darebáka a někdo zase jeho trpící oběti. Vnímat druhého člověka více jako duši, než jako osobnost s fyzickým tělem a vyhraněnými vlastnostmi je blahodárné a skutečně bytostně osvobozující. Ukončíme tak život v nevědomosti a temnotě, zbytečných dramatech, přinášejících zbytečné utrpení.

Mnozí z nás, otlučeni a zjizveni v tolika inkarnacích tolika všemožnými zkušenostmi již dobrovolně a vědomě vybíráme spojení s Duší a život v souladu s ní. Život v průzračné nahotě, pravdivosti, bez masek a „komických“ převleků ega… To nám postupně více a více umožňuje s nadhledem, trpělivostí a pochopením, bez zbytečného posuzování a dokonce i úsměvem sledovat sebe sama i druhé lidi na jejich vlastní cestě, někdy jim třeba i poradit, pokud o to ovšem stojí…
Luna jakožto vládkyně vůdčího, do budoucnosti zaměřeného znamení Raka, nám také dává dar představivosti, schopnost „předem stavět“. Věřte či nevěřte: i tento náš život byl jaksi přede-stavěn, jemně hmotně utvářen neboli vysníván ještě před naším narozením. Byl „předem žitý“ podle určitého ovšem velmi jemného “tekoucího” scénáře s více variantami, ovšem zároveň i určitými pevnými obrysy, které můžeme najít třeba v individuálním horoskopu… Rozpomeňme se tedy a probuďme se ve snu! Jak bychom chtěli žít dále, jak se cítíme v této životní situaci, v tomto vztahu, v této práci atd.? Dokážeme si vůbec před-stavit něco jiného?

Vítejme tedy rok Luny ve stavu bdělé pozornosti a zároveň se otevřeme jeho zázračným možnostem v oblasti duševního uzdravování. Je tu možnost rozpouštění a uvolňování nejrůznějších bloků a podvědomých přesvědčení nashromážděných nejen během tohoto života.
Luna je archetypem zralé ženy: královny a matky. Spojení s matkou a uzdravení vztahu s ní je tedy naprosto zásadní – ať už se jedná o naší fyzickou, konkrétní matku, o mateřský, pečující princip v nás či o matku Zemi… Maminčino objetí nám dává pocit bezpečí a uvolnění, naprosté důvěry, vědomí, že jsme milováni, že je o nás postaráno…Nyní, v dospělém věku si tyto pocity můžeme vnitřní prací sami vytvořit. Ať už jsme muži či ženy, staňme se matkami sami sobě, věnujme si dostatek péče a pozornosti. Vyživme se a nasyťme emocionálně natolik, abych měli poté co sdílet s ostatními lidmi, ať už profesionálně, v rodině, v milostných vztazích…
Situace Luny ve znamení Zvěrokruhu a také v astrologickém domě našeho individuálního horoskopu vypovídá o naší matce a jejím vlivu, dále pak o tom, jak se můžeme nejlépe uvolnit a rozvíjet vnímavost, po čem hluboce toužíme, co „řešíme“, o čem pochybujeme, čeho se bojíme, v jaké oblasti máme nashromážděné zkušenosti a s tím i moudrost, kterou můžeme sdílet s ostatními jako rádci, umělci, učitelé, léčitelé…

(Art by Christina DeHoff)

Žena-matka je partnerkou muže-otce. Zatímco matka nám pomůže uvolnit se a zřít vizi, snít sen, otec nám dává konkrétní instrukce, díky nimž můžeme růst, stoupat, dosahovat úspěchu.
Abychom se mohli uvolnit, potřebujeme oporu, pevnost, jistotu… Kde jí najít? V našem fyzickém těle představuje takovou oporu především páteř, skrze níž na jemně hmotné úrovni v tzv. astrálním těle proudí energie průduchem suš-umma… Už pouhých pár minut dýchání „skrze páteř“ a vedení dechu zespoda od kostrče vzhůru nad hlavu, od země k nebi a zpět, nám přinese zklidnění a stav vnitřní opory! A při pravidelnějším opakování a praxi postupně začneme zažívat i spojení s Bohem, s Absolutnem, které je jedinou skutečnou oporou ve světě pomíjivých jevů… Suš-ummu prodýcháváme před každou meditací, stejně jako otevírání srdce a dalších energetických center neboli čaker je součástí většiny duchovních cest, například jógy…

Znamení Kozoroha, které na těle s páteří a kostmi souvisí, je v tomto roce přímo přeplněné planetami a vyrovnává tak vliv Luny. Věnovat se každý den nějaké smysluplné praxi, cvičení atd. bude v tomto roce obzvláště důležité! Stejně tak bude dobré věnovat více se tzv. nepragmatickým činnostem: procházkám v přírodě, tanci, umělecké tvorbě, cestování atd…ale též tradičním ženským záležitostem: péči o domácnost, květiny, zvířata, vaření… Prostě tomu, co dělá dobře našemu duševnímu zdraví, co nás také zdravě uzemňuje a v dnešní pragmatické době je často velmi opomíjeno a odsouváno. Při tom všem však můžeme být zároveň i ve stavu tzv. bdělé pozornosti a zpřítomnění, v poklidné meditativní náladě, což ovšem vyžaduje zpočátku jistou koncentraci.

Rok Luny tedy nebude jen o jakémsi mlhavém, naivním snění – je to rok zásadní pro celé další desetiletí, možná i mnohem delší období. Rok vykročení směrem k sobě, vykročení ze svých omezení, programů a přesvědčení…
S podporou Duše a ve spojení s ní se můžeme konečně vydat na svou vlastní cestu! Možná nebude tak pohodlná a ze začátku se budeme častěji zastavovat a ptát se sami sebe kudy dál… Pocity štěstí a svobody, dobrodružství jaké zažíváme, když objevujeme nová místa venku či uvnitř nám však budou odměnou a jasným impulsem, že jdeme dobře!

Jak se toto mysterium projevuje v klíčových astrologických konstelacích roku?
Až do 5.května 2020 se tzv. linie evoluce, tj. sestupný a vzestupný lunární uzel nalézá ve znamení Kozoroha a Raka. Tato situace nastala znovu po 18 letech již v listopadu 2018 a vede nás k nastolení skutečného vesmírného řádu a pořádku v rodině a domově ve všech smyslech a na mnoha úrovních: ať už jde o uzdravení celé rodové linie, dále vztahu se svými rodiči a dětmi, s čímž souvisí správné chápání sebe sama v roli matky a otce nebo úplně nejkonkrétněji zabydlení se v tom správném domě či bytě, k energetickému i fyzickému úklidu svého nejbližšího okolí neboli zametání si před svým vlastním prahem…

V rodinách, domovech i v našich nitrech by tedy během tohoto období mohla postupně zavládnout pohoda, uvolnění, dobrá nálada a atmosféra vzájemné důvěry, sdílení a hlubšího porozumění namísto extremální a nezdravé přísnosti, neustálé kritiky a deptání, vyhledávání nedostatků, kladení často nesmyslných nároků a požadavků. Tato konstelace může též napomoci lidem trpícím depresemi neboť kladení si sám sobě nároků, úkolů, povinností a nemožnost je všechny splnit je hlavní duchovní příčinou této bohužel v naší zemi v současné době tolik rozšířené choroby. Cítit se dobře by měl být náš hlavní “úkol”!

Kvantové skoky směrem k naprosté a bezvýhradné zdravé sebelásce a usazení se na zemi a rovněž i ve svém mužském či ženském těle nám již třetí rok pomáhá udělat Uran v Býku. Obzvláště Býci narození cca od 25.4 do 2.5 budou mít opravdu napilno :) – Uran jim totiž „jde po Slunci“ a to znamená velké urychlení duchovního vývoje a a více či méně překvapující, od ega osvobozující změny a posuny všeho druhu!

Linie evoluce Kozoroh-Rak se 19.3 dostává do příznivých aspektů s Uranem v Býku: v těchto dnech se můžeme naladit na značné urychlení tohoto zásadního procesu. Mohou přijít opravdu osvobozující záblesky pochopení, tzv. „aha momenty“, které budou předzvěstí reálných změn přibližujících nás ke spokojenějšímu životu v dostatku bez zbytečného úsilí a pachtění! Spolu se vstupem Slunce do Berana (tentokrát již 20.3, ve 4.50) nastává „restart“, znovuzrození, rozpomenutí se na to, proč jsme sem vlastně přišli, co je pro nás samotné to nejdůležitější.
Jarní rovnodennost bude mít v roce 20 tedy opravdu obzvláštní sílu: 22.3 března vstupuje totiž planeta Saturn do znamení Vodnáře, kde setrvá do 1.7 a poté se znovu až do 17.12 bude znovu nalézat ve svém domovském znamení Kozoroha. Po dvou letech (od prosince 2017) každodenního úsilí, soustřeďování se na dokončení, dodělání, uzavření, někdy i celé třicetileté etapy, se nám již začnou pozvolna otevírat nové horizonty. Po šlapání na brzdu a umírňování se a pokud možno dobrovolném omezování se v zájmu vyššího cíle, budeme moci konečně, i když stále ještě velmi umírněně šlápnout na plyn – v našem životě se pomalu začnou ukazovat výsledky v podobě reálných změn a posunů!

Bude to však taková ochutnávka a předzvěst toho, co se naplno rozvine až od prosince 2020 a poté především v roce 2021, který je navíc rokem Saturna. Období Saturna ve Vodnáři nastane stabilně od 17.12 2020 a můžeme ho popsat ve zkratce jednou větou: cesta ke svobodě… Co to pro každého z nás znamená se dozvíme tedy již poměrně brzo :) Nedočkavci se mohou se podívat do domu ve svém horoskopu, kde se začátek znamení Vodnáře nalézá (Saturn se v tomto roce dostane jen do druhého stupně znamení Vodnáře, do „zpětného chodu“ se otáčí 11.5 2020).

V polovině ledna nastává zásadní astrologická konstelace, která předznamená dění celého roku 2020 i let následujících. Konjunkce neboli spojení Pluta a Saturna v Kozorohu nastává znovu po pěti stech letech (!) a proběhne přesně 12.1 v 17.23, navíc i ve spojení se Sluncem a Merkurem. Může jít o jakýsi „radikální řez“. Konečně najdeme sílu opravdu ukončit to, co už nám neprospívá – ať už se nám to ještě v těchto dnech jeví jakkoliv nemožné či nevhodné, ať už o tom jakkoliv pochybujeme či možná dokonce „jakoby“ nevíme. Astrologický dům, kde se toto spojení ve 23.stupni Kozoroha v našem individuálním horoskopu nalézá, nám napoví, v jaké oblasti tento proces probíhá: ve vztazích, financích, práci, zdraví apod…

Pro někoho bude toto rozhodnutí, tento řez, naprosto plynulým, přirozeným pokračováním a výsledkem předchozí dlouhodobé práce na sobě a moudře směrovaných aktivit, pro někoho může být přímo vynucen okolnostmi a vnitřním či vnějším „pnutím“…V každém případě vězme, že dva „drsní pánové“ Pluto se Saturnem (ztělesnění kvalit Štíra a Kozoroha) nám opravdu zdravě a moudře pomáhají a i kdyby se nám (či spíše našemu egu) jejich tlak či nátlak v dané chvíli nelíbil, později jej opravdu oceníme! Hračky, s nimiž si již nepotřebujeme hrát buď odevzdáme dobrovolně nebo nám budou prostě odebrány, abychom se ve svém vývoji opravdu posunuli a postoupili do dalších tříd a úrovní kosmického učiliště :)

Již delší dobu probíhající proces „změny paradigmatu“ se dostává do aktivní fáze. Staré struktury se hroutí, vše nefunkční a zastaralé se bude ještě rychleji rozkládat. Namísto omezujících, začasté rozporuplných zákonů lidských se začínáme soustřeďovat na zákonitosti kosmické a žít v souladu s nimi. Pro nás jednotlivce i celé lidstvo začíná etapa převzetí zodpovědnosti za svůj život, etapa vědomého a moudrého zacházení se zdroji, s časem, se svými talenty a potenciálem.
Ve znamení Kozoroha se již od 3.12 2019 nalézá štědrý dárce, léčitel, učitel a zasvěcovatel Jupiter. Tento archetypální šedesátník, muž v nejlepších letech, užívající si moudře dary života, zde ve znamení Kozoroha poněkud pohubl, zestárl a zpřísněl… Jeho obvykle optimistické a štědré působení je sice pod omezujícím vlivem Saturnovým, přesto jej stále můžeme vnímat jako blahodárné a hluboce užitečné. Pozitivní výsledky však možná rozeznáme a pochopíme mnohem později! Jupiter v Kozorohu nám pomůže dokončit, dotáhnout v praxi uskutečnit ideály, nápady, inspirace získané především během celého dosavadního roku a v podstatě i během uplynulých dvanácti let.

Jednou za 12 let prostě dochází na toto “lámání chleba”. Jakožto poněkud rozmazlení žáci začínáme najednou dostávat přímo od životní reality či v lepším případě od svých konkrétních učitelů jasné a přesné instrukce či více či méně jemné „po-hlavky“, kudy vede cesta ke štěstí, k Bohu, co máme pro to dělat a především co už nedělat!

Jupiter v Kozorohu je totiž jakýmsi naším lékařem-dietologem. Dodržování vhodné diety vede ke konkrétnímu dobrému výsledku – ke zhubnutí či k uzdravení, dle požadovaného cíle. Omezit se ve všem, co už nám nesvědčí je zdánlivě poměrně snadné, pokud si ovšem uvědomujeme svůj pravý cíl a rozlišujeme pravdivé a podstatné. V materialistické společnost jsou však bohužel naše pravé cíle dovedně skryty…

Pokud ještě nevíme, co má opravdu smysl a dělá nám tedy potíže vytrvat v nějaké užitečné dlouhodobé činnosti, může nám pomoci pozitivní aspekt: sextil Jupitera v Kozorohu s Neptunem v Rybách. Tento aspekt, tzv. „Boží pomoc na poslední chvíli“ nastane dokonce třikrát: 20.02, 27.7, 12.10. Obzvláště v těchto dnech se ptejme se tedy Jupitera v Kozorohu na konkrétní kroky, poprosme ho o uvolnění překážek, rozpuštění klecí, které jsme si sami ve své mysli vybudovali. Jeho odpovědi v podobě konkrétních technik a metod a „dietních postupů“ dobře prociťujme v srdci a ve spojení s duší. Jeho odvrácenou stranou je totiž fanatismus, s jehož příznaky už máme ať už v této či předchozích inkarnacích bohaté zkušenosti…Učme se tedy rozlišovat, používat intuici a vlastní rozum aby proces omezování se hubnutí všeho druhu byl opravdu a doslova zdravý!

Jupiter v Kozorohu se také třikrát spojí s Plutem – ve dnech 5.4, 30.6, 12.11 (25 stupeň Kozoroha). Právě tyto dny, tato několikadenní období mohou být obzvláště užitečná: Pluto nám pomůže opravdu hluboce a pravdivě uchopit Jupiterovo poselství, prohloubit jeho léčivý vliv. Opět zde záleží na konkrétním domě horoskopu, kde se spojení bude nalézat. Budeme mít mocnou energii a podporu shůry na uskutečnění svých společensky prospěšných aktivit, na dokončení rozdělaných projektů atd. Samozřejmě to bude fungovat i naopak: ti, kdo jdou proti kosmickým zákonům a obecnému blahu, budou zastaveni neboli „pravda se nakonec ukáže“…
Obzvláštní sílu a význam tedy bude mít celé období od dubna do listopadu! Konjunkce Jupitera s Plutem jaksi ošetří a skvěle doplní předcházející a výše zmíněnou konjunkci Saturna s Plutem (12.1 2020). Projevit se může nejen v našich životech, myslích, nitrech, ale též v politické či náboženské a jiné společenské oblasti!

Spojení Jupitera a Saturna ve Vodnáři nastane v době zimního Slunovratu, přesně 21.12 2020 a bude jakýmsi happy-endem jejich společného výchovného působení uplynulých 20 let. Již na sklonku roku 2020 se nám otevře brána do nové, svobodnější dimenze žití!

Černá luna vstupuje 27.1 do znamení Berana, kde setrvá do 21.10. Je to poměrně citlivé období, hlavně ve své počáteční fázi, kdy budeme možná různými situacemi a vnějšími vnitřními tlaky vedeni k jednoznačnému a stoprocentnímu sebe-přijetí! Černá luna neboli Lilith bude ve znamení Berana vytahovat na povrch a různě zhmotňovat hluboce skryté a polozapomenuté situace a stavy z prenatálního období, z porodu a raného dětství, které pro málokoho z nás bylo naprosto perfektní a idylické. Věnujme tedy těmto situacím a pocitům plnou pozornost, pokud nastanou, abychom je mohli zpracovat a opravdu se znovu-narodit sami sobě. Obzvláště silné budou z tohoto hlediska dny a cca dva týdny kolem 4.3, kdy se Černá luna spojí s Chironem, zraněným léčitelem v 5.stupni Berana. Chiron v Beranu nám již od dubna 19 pomáhá uzdravit a zvědomit právě výše zmíněná témata a obzvláště důležitý a blahodárný je jeho vliv na všechny tzv. nechtěné děti, které se snaží za každou cenu se zavděčit ostatním na svůj úkor… Snad nejvíce tato astrologická konstelace osloví zrozence let 1968-69-70, kteří prožívají tzv. návrat Chirona – velký „restart“ ve vnímání partnerských vztahů (nastává u každého kolem 50 roku života).

Doslova z druhé strany nám už 13.10 v oblasti partnerství a v celkové harmonizaci vztahů pomáhá Bílá luna ve znamení Vah. Po sedmi letech je tedy tato oblast, související na lidském těle s ledvinami, opět řádně pročištěna a prozářena. Bílá luna zde zkrátka dělá vyšší pořádek, odstraňuje všemožné předsudky, masky, falešnou morálku… Až se nám to chvílemi vůbec nemusí líbit! Jakýmsi vyvrcholením této její léčivé aktivity bude období od února až do poloviny května, kdy se Bílá luna neboli Selena postupně „projde po Prozerpině,“ kterou máme v horoskopu všichni (narození do roku 1983) v podobném místě – v poslední dekádě Vah.
Poté, tj. od 13.5, uvítáme Bílou lunu ve znamení Štíra, kde bude stejně tak uzdravovat a prozařovat oblast sexuality, smrti, transformace a vše s tím spojené – opět podle konkrétního domu horoskopu, kde se u jednotlivců bude nalézat. Očistného a léčivého spojení Seleny s Prozerpinou ve svých nativních horoskopech se tak dočkají i další, mladší ročníky v období od května do července 2020.

Vliv Bílé luny ve znamení Štíra pak můžeme všichni společně opravdu hluboce prožít během září. 5.9 se Bílá luna spojí s Prozerpinou, 26.9 si užijeme vodní trigon Selena-Neptun. Dohromady opravdu velká duchovní a duševní detoxikace! Skvělé období pro půsty a osvobození se od závislostí všeho druhu!

Z dalších drobnějších zajímavých astrologických událostí tu mám dvojnásobné spojení Černé luny s Marsem v Beranu: 10.8 a 23.9. V těchto dnech opravdu nebude dobré jít „hlavou proti zdi“! Opatrně! :)

Společným jmenovatelem naprosto všech partnerských potíží a disharmonií je ovšem míra našeho sebepřijetí neboli spojení se Zdrojem, jehož oslabení pak vede k tomu, že nepřijímáme sebe, ale ani ostatní a hlavně své nejbližší takové, jací jsou. Chceme, aby se změnili, klademe podmínky a zaplétáme se myšlenkových sítí, ocitáme se ve svých vlastních pastích a božská hra na oddělené bytosti se mění v únavné pachtění plné nedorozumění, rozčarování a bolesti.. Stopy tedy vedou z Vah opět na samotný počátek Berana, do bodu našeho zrodu a k uzdravení tohoto citlivého místa!

Od 27.1 do 13.5 tedy budou obě luny, černá a bílá, ve volné konjunkci a věřím, že na konci tohoto období a hlavně celého roku budeme už ve svém vnímání vztahů někde (úplně?) jinde! Nakolik to bude bolestné, očistné, nakolik tomuto procesu vyjdeme vstříc, to záleží na naší karmické a duchovní úrovni a rovněž na naší vůli a odhodlání, rozhodnutí něco změnit…
Dvě dvojky, dvě luny, dvě labutě… Zázrak setkání spřízněných duší může nastat ,jsme-li tomu otevřeni ve svém srdci, ve své mysli, dokážeme-li si něco takového vůbec představit! A nemusí jít o setkání s někým jiným, novým, „dokonalým“ a „tím pravým, tou pravou“ v něž tak romanticky otevřeně či tajně často doufáme. Spříznění a soulad můžeme nalézt především tam, kde jsme ho doposud neviděli. Možná to bylo proto, že jsme používali pouze běžný zrak, tj. obě oči, k nimž nyní můžeme přidat OKO TŘETÍ… K tomu však je dobré se nejprve uvolnit ZA-ZRAK… zavřít oči a prostě VIDĚT, JASNĚ ZŘÍT…

Vše dobré a hluboce prožitý nejen rok 2020 vám přeje
vaše „astrologyně“ Alita Zaurak

www.alitazaurak.cz