Tag Archive | porozumenie

Období Panny

Období Panny začíná od půlnoci v pondělí 23.8 a přináší jisté vystřízlivění a zdravé uzemnění. Rovněž, jako každým rokem, máme možnost úspěšně zakončit léto a energii načerpanou v předchozím období Lva uložit do každé buňky těla, a věnovat pozornost svému tělu i okolnímu životnímu prostředí – úklidu, třídění a čištění.

NOVOLUNÍ A ÚPLNĚK
Očista a detoxikace budou obzvláště aktuální v době před novoluním, tj do 7.9.

Samo novoluní v Panně přinese možnost hluboce se uzdravit, prozkoumat příčiny zdravotních a jiných potíží a najít způsoby a cesty k uzdravení. Najděme si čas a prostor pro sebe, zklidněme svou mysl a zaměřme pozornost na ta místa na těle či v naší aktuální životní situaci, která potřebují být uzdravena. Vědomá a hluboká komunikace s fyzickým tělem nám jistě v těchto dnech napomůže rozlišit, co je pro nás opravdu dobré, zdravé, užitečné, abychom de poté podle toho mohli chovat. Energie tohoto novu budou působit od 6.9. v 01.07. do 8.9 v 5.22, sám nov bude přesně 7.9. ve 2.53.

Po novu v Panně až do úplňku (7.-21.9.) přidávejme do svého každodenního života nové zdravé návyky. Můžeme začít s cvičením, otužováním, dietou, celkově čistším, jednodušším, minimalistickým způsobem života. Rozjet můžeme též projekty, činnosti služby související s péčí o zdraví všeho druhu…

Energie hluboce léčivého úplňku s Lunou v Rybách budou působit od 18.9. ve 22.24 do 21.9. v 5.14, sám úplněk bude přesně 21.9 v 01.56. V tomto roce vychází úplněk na období podzimní rovnodennosti, tedy na tu fázi roku, kdy jsme nejvíce a nejintenzivněji vtěleni, kdy jsme konfrontováni s realitou takovou, jaká je. Ve dnech úplňku se navíc můžeme hluboce a meditativně propojit se svým tělem, zabydlet se v něm, prozářit jej, vnímat jej jako chrám naší duše a podle toho se k němu i chovat… Můžeme přímo prosytit a „navibrovat“ vodu v našem těle Láskou! Ve chvílích uvolněného spočinutí si můžeme představit a prožít jaké to je být zcela a na všech úrovních zdraví, milující a milovaní…

MARS V PANNĚ A VE VAHÁCH
Hned zpočátku období Panny, ve dnech kolem 22.8 se můžeme naladit na revoluční aspekt, který dá mnohé věci do pohybu: trigon Marsu v Panně s Uranem v Býku. Mars v Panně už od 29.7 bojuje za skutečné zdraví a přesné konkrétní a pravdivé informace a konání v souladu s nimi. Jeho pozitivní propojení s Uranem může přinést jakési zásadní urychlení tohoto procesu – nashromážděné skutečnosti mohou přivést k osvobozujícímu pochopení a rovněž k posílení boje za svobodu a zásadní změny.

Opozice Marsu s Neptunem v Rybách ve dnech kolem 4.9 pomůže střízlivě a zdravě pohlédnout na všemožný podvod a klam, v horším případě budeme jaksi násilně „vystřízlivováni“. U jednotlivců tato konstelace napomůže jasně vidět své závislosti a iluze, což je ve výsledku vždy užitečné.

Následný, opět zemitý, konkrétní trigon Marsu v Panně a Pluta v Kozorohu (ve dnech kolem novu 7.9) pomůže “boj za zdraví” pevně uchopit – pro jednotlivce to může znamenat vědomý začátek dlouhodobé cesty ke zdraví, období, kdy se opravdu s nadlidskou vůlí vydáme směrem k perfektními zdraví na všech úrovních, vitalitě, a také k převzetí zodpovědnosti za svůj život, zdraví a další oblasti…Budeme moci dělat zásadní rozhodnutí, mocná, spojená se zdravím a s prací či službou a celkově vedoucí k životu v pravdě, zdravé soběstačnosti bez zbytečných kompromisů.TRANZITY MERKURA A ČERNÁ LUNA V BLÍŽENCÍCH
Začátek září přinese rovněž “informační vyrovnání”: ve dnech kolem 3.9. se Merkur ve Vahách se dostane do pozitivního propojení s linií evoluce – sestupným uzlem ve Střelci a vzestupným v Blížencích. Vzestupný uzel se ve dnech kolem 6.9. dostane do konjunkce s Černou lunou: dozvíme se pravděpodobně velmi konkrétní spíše nepříjemné či na strávení náročné informace, které však ve výsledku přinesou větší jasnost a přesnost v našem vidění a porozumění tomu, co se ve světě aktuálně děje…Tento tranzit rezonuje s výše zmíněnou opozicí Mars-Neptun kolem 4.9!

K tomu se přidává vzdušný trigon Merkura ve Vahách se Saturnem ve Vodnáři ve dnech kolem 5.9, který pomůže dané informace konstruktivně využít, povede rovněž ke zdravému nasměrování nás lidí jako žáků v čase, k usebrání se, spolupráci ve společném zájmu – na cestě ke svobodě!

Merkur se rovněž ke konci období Panny, v úplňkových dnech kolem 21.9 dostane do trigonu s Jupiterem ve Vodnáři – žák dostane požehnání učitele! Otevře se nám zcela nové chápání a porozumění tématu svoboda ve vztazích a v dalších oblastech. V tyto dny bude obzvláště blahodárné navazovat spolupráci, tvořit užitečná a harmonická přátelská seskupení lidí s podobnými zájmy, zapojit se správným způsobem do společenského dění.

VENUŠE VE VAHÁCH A VE ŠTÍRU
Trigon Venuše s Jupiterem ve dnech kolem novu 7.9 pomůže v procesu uzdravování nejen partnerských vztahů, na které se budeme moci podívat přímo z kosmické perspektivy… Pod blahodárným vlivem Jupitera ve Vodnáři se budeme moci zdravě osvobodit od všemožných představ a konceptů, předsudků a posuzování, jak by měl či neměl láskyplný partnerský vztah vypadat. Vliv tohoto vzdušného trigonu můžeme posílit taneční meditací, procházkami, dechovými cvičeními apod. Pozornost však mějme ve svém srdci, kde můžeme vždy spočinout a dozvědět se, kudy dále, zdravěji, harmoničtěji, smysluplněji a svobodněji.

Vstup Venuše do znamení Štíra nastane 10.9 nám pomůže ponořit se hlouběji do svého milostného a sexuálního života. Poměrně náročná kvadratura Venuše ve Štíru se Saturnem ve Vodnáři ve dnech kolem 17.9 může přinést napětí mezi potřebou prožívat hluboké city, otevřít se lásce a intimitě a tendencí projevit přísnost, strohost či přímo askezi. Tyto dvě tendence se budou projevovat jakoby dohromady a my se tedy díky tomuto aspektu můžeme naučit co to je skutečná svoboda v lásce a sexualitě…

Milí přátelé, děkuji za pozornost a přeji skutečně hluboké a při tom i pokud možno příjemné uzdravování a střízlivění!

Vaše věrná astrologyně
Alita

www.alitazaurak.cz

Kryon – Pár skutečností o viru, které byste měli vzít v úvahu

Tento živý channeling byl přijat 14. dubna 2020 během celosvětového semináře s channelery ze soukromí

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby

Přicházíme k vám v této době a víme, jaká doba to je. Je polovina dubna 2020 a my víme, čím si právě teď procházíte. Již jsme to řekli mnohokrát, drazí, Duch (spirit) zná vaše jméno, zná vaši situaci, zná vaše pocity, zná vaše úzkosti a vaše obavy. Je to tak, že někdy se držíme opodál a sledujeme vás, jak pláčete, a stojíme tam a čekáme a čekáme. Už jsme o tom často mluvili a pojmenovali jsme to – my čekáme, až nás vezmete za ruku. To je duchovní svobodná volba lidstva – vidět to, či nevidět; cítit to, či necítit.

Jak jsme již mnohokrát řekli – tato planeta uznává jednoho Boha, krásného milujícího Boha; naprosto ho uznává, po celém světě. A přesto se zdá, že zde vždy existuje jakási zeď. Zeď, kterou lidé vystavěli, i si sami vytvořili její projekt. Ta zeď vždy stojí mezi námi, a přitom vůbec neměla být vyprojektována, drazí, nikdy neměla.

Nikdy nejste sami – vaše duše je plná Boží esence. Vaše duše. To znamená, že my nejsme někde jinde. Ten závoj, o kterém mluvíte, máte uvnitř sebe – uvědomujete si to, že? Není někde stranou na obloze. A říkám to hned na úvod, abyste věděli, proč vám poskytnu informace, které dnes ode mě uslyšíte. Ano, chystám se mluvit o tématu, které hýbe světem. Ano, hodlám mluvit o tom viru. Budu hovořit o následcích a budeme mluvit – právě teď budu mluvit – o některých věcech, které byste měli vědět, a které možná některé z vás povzbudí. A udělám něco, co způsobí, že ostatní protočí panenky a řeknou: „No, Kryone, myslím, že toto fakt ne.“ Uvidíte to hned teď, za chvilku, i v budoucnu. Protože se chystám vám poskytnout informace – trochu informací – o tom, čeho jste právě teď svědkem, a co je tak smutné. Nemusí to být smutné. O tomto „mikrobu“, o tomto viru, který dle vašich slov stojí spoustu životů.

Chystám se vám právě teď sdělit nějaké informace, že nejde o něco zas tak moc nového. Je to něco, co už některým na této planetě přišlo na mysl, a momentálně to v sobě zpracovávají. Ale chci jít ještě dál, aby tomu hodně z vás porozumělo a uvědomilo si, že tento virus vás nezabíjí jde o něco jiného, drazí. Ano, dostane vás do bodu, kde jste buď velmi blízko smrti, nebo uzdravení. Ale pak se najednou odehrává něco jiného, a právě o tom něčem jiném chci mluvit, protože chci, aby to věda věděla, a chci, aby medicína věděla. Toto již přišlo na mysl těm, kteří se snaží vše poskládat, a přesto si nejsou úplně jisti, čeho jsou právě svědkem.

Doufám, že to, co vám vzápětí řeknu, drazí, si někteří, kteří snad naslouchají, vezmou k srdci. Ti, kteří naslouchají channelingu, nepatří nezbytně mezi přední vědce planety, a já jsem si toho vědom. Podívejme se tedy na to, co právě teď ukazují fakta. Virus zasáhne imunitní systém někoho, kdo je třeba slabší, na úroveň, která je nebezpečná. A v tomto nebezpečném stavu budou dotyční umístěni do nemocnice a bude jim věnována ta nejlepší péče, kterou dokážete věnovat. Někteří z nich se dostanou na místa, která nazýváte Jednotky intenzivní péče, a jsou obklopeni specialisty na intenzivní péči, lékaři a zdravotními sestrami, kteří se o ně starají a dělají maximum, aby jim zachránili život. Ale místo toho, aby zažili to, co je obvyklé pro oficiální způsoby práce na Jednotkách intenzivní péče, nebo to, co je běžné pro jakýkoli virus – dokonce i pro viry dřívější, místo toho vidí něco úplně jiného. Vidí náhlý propad a okamžitou – téměř okamžitou – smrt tam, kde by neměla být. Mají problém to pochopit a říkají, že se to nemělo stát; že takto by to být nemělo. Existuje zde tedy něco navíc, děje se něco jiného.

Je to skutečné, drazí. A můžete se zeptat lékařů v první linii… a zdravotních sester, které sledovaly a viděly ty, kteří jsou připojeni na plicní ventilátory; ty, kteří se zotavují nebo ty, kteří se zřejmě dostanou do následujícího stadia nemoci, a ztratíte je. Děje se něco jiného a já vám nyní řeknu, o co jde. A není to nic hrozivého – je to jen chemie. A toto snad povede k pochopení, že v budoucnu se nemusí jednat o zabijáckou chřipku – bude to jen chřipka. A to kvůli tomu, co vám teď říkám, co budu dále rozvíjet, a co vám odhalím. A pokud protáčíte oči, promluvte si se mnou za pár let a uvidíte, jestli i tehdy budete protáčet oči nad tím, co vám právě sdělím.

Drazí, váš imunitní systém toto ještě nikdy nezažil. Většina z vás má silný imunitní systém. Ale u těch z vás, kteří ho silný nemají, bude nadměrně reagovat na tento vir. Dalo by se říci, že to, co dnes zabíjí lidské bytosti, je jejich vlastní imunitní systém, ne ten vir.  Ten vir to jen dostane na určitou úroveň, a pak imunitní systém, který se s ničím takovým nikdy předtím nesetkal, začne přehnaně reagovat, a tato přehnaná reakce způsobí smrt. Právě nyní jsem vám poskytl klíč k tomu, jak nahlížet na vědu. Pokud dokážete zapouzdřit tento imunitní systém tak, aby nereagoval nepřiměřeně, tato chřipka již nikdy nezabije žádného dalšího člověka.

Vy víte, že se sezónní chřipka zase vrátí, a ona se vrátí. Ale bude to prostě jen chřipka; už to nebude žádná zabijácká chřipka, protože vy do té doby přijdete na řešení. A já jsem vám právě poskytl něco, na čem byste měli zapracovat a uvědomit si to. A pokud si myslíte, že se mýlím, zeptejte se těch lékařů na JIPce, jestli tento jev viděli, a oni vám řeknou: „Viděli jsme ten jev. Víme, že zde jde o něco jiného, a kéž bychom věděli, co to je.

Nesoustřeďte se na ten vir, ale na imunitní systém a na to, jak ho dostat do bodu, kde můžete kontrolovat jeho reakci, a zabránit mu, aby se dostal na úroveň, která je pro tolik lidí zničující, a zraňuje tolik srdcí. Taková nepatřičná smrt to je!

To by tedy byla jedna věc. A za druhé, rád bych vám poskytl nějaké informace, které se mohou zdát záhadné, ale jsou to informace o následcích. Toto vše by se možná dalo zařadit i do předchozích channelingů, ne tedy to ohledně pandemie, ale ohledně nadcházející změny energie. Pojďme teď opustit otázku zdraví a podívejme se na ekonomiky. Je mnoho lidí, kteří říkají, že tato situace má zničující účinky na ekonomiky. Něco vám řeknu, drazí, není to zničující. Jde tu o redukování nepotřebného. Mnozí vám to již řekli, byly o tom napsány knihy, futuristé to již vyslovili; a to, že samotný akciový trh má systémové problémy, což znamená, že v této formě selže. A jak jsme vám řekli, způsob, jak se tomu vyhnout, je integrace, aby trh neselhal. A mnozí si lámali hlavu nad tím, co to vlastně je ta integrace. Já vám řeknu, co to je. Je to ten vir, protože to, co se stane, až se akciový trh opět vzpamatuje – a on se vzpamatuje – nastane jeho oživení, drazí, není totiž nastaven tak, aby selhal. Sledujte to – na základě dobrých zpráv se odrazí vzhůru, v případě špatných zpráv se tak neděje. Není vyhaslý, ale to, co se s ním a se souvisejícím obchodováním stane, je restart. A tento restart začne opravovat systémové problémy, které trh přirozeně má, a které vyvstaly v průběhu let a způsobily toto selhání. Někteří budou říkat: „Ale co všechny ty provozovny, které jsou zavřené, a které se již údajně znovu neotevřou?“ a podobné věci. Mají pravdu, drazí. Mnohé obchody se již neotevřou. To budou ty, které tam vůbec neměly být – aspoň ne, pokud ekonomika funguje tak, jak má. Restart znamená osekání věcí, které by neměly existovat, takže když se odrazíte vzhůru, tyto věci nebudou pokračovat, chápete? Takže systémy, které nefungovaly, a procesy, které byly téměř zničené, již nebudou mít tyto vlastnosti, až začnou od nuly, a postupně budou růst.

Chápete, jak to funguje? Vyjádřím to ještě jinak. Pokud má nějaká lidská bytost potíže a ta lidská bytost s tím opravdu potřebuje pomoci, a třeba jde k nějakému zdravotníkovi nebo psychiatrovi nebo psychologovi, řeknou jim toto: „Musíte se zastavit, nadechnout se, vynulovat se a překalibrovat se. Překalibrovat se… každý pracovník světla ví, jak to funguje. Jdete na meditační místo. Po celém světě se ví, jak to funguje. Musíte se vším přestat. Přestanete chodit do práce, budete se držet od rodiny, necháte všeho, a budete tam stát nebo sedět, abyste porozuměli, co je pro vás důležité a co není, ať už to bude trvat jakkoli dlouho. Musíte jít na místo, kde se nic nehýbe. A pak se začne zapojovat intuice a řekne:Aha, vidím, co je špatně. Vidím tady ty věci, které mi nepřináší prospěch, ale myslel jsem, že přináší. Byl jsem příliš zaneprázdněn, než abych si toho všiml, víte? Hm, vidím tento vztah tady, o kterém jsem si myslel, že nějak funguje, a teď si uvědomuji, že je to jinak. Možná bych se měl znovu podívat. Byl jsem příliš zaneprázdněn sám sebou; příliš jsem se bál svého okolí; děly se mi různé věci; a nikdy jsem se pořádně nevyspal. Není divu, že jsem tyto věci neviděl… není divu, že jsem tyto věci neviděl.

A tak stejně jako tenhle člověk, a tamten člověk, i další člověk, někdy pochopíte, jaké je řešení; co je ta cílová páska. Co musíte udělat, abyste se napravili, je zastavit se, nadechnout se, uvést se do rovnováhy, dýchat, meditovat, nespěchat, a pak začne intuice proudit dovnitř. A tato intuice bez veškerých povinností; a bez všech věcí, které vás ruší; a bez všech obav; a bez těch, kteří vám říkají tohle a tamto, a rozptylují svými názory – to vše zmizí. A místo toho bude do vás proudit nádherná intuice z vašeho duchovna, z vaší vlastní duše, možná i z druhé strany závoje. A ta intuice vám řekne zaprvé: jste vroucně milováni, zadruhé: dobře se podívejte na věci kolem vás, protože nyní je možnost je odstranit a začít znovu od začátku. A až to uděláte, budete zdravější, budete… budete laskavějším člověkem, protože pochopíte, co funguje a co ne.

Drahé lidské bytosti, planeta se právě teď nachází v režimu restartu. Na planetě ještě nikdy nedošlo k ničemu podobnému, co by vytvořilo takovou sjednocenost, ani světová válka. Toto je něco nového, sledujte to. Dalo by se říci, že je v tom záměr od toho viru, který mimochodem pochází z přírody, ale nedostal se k vám přirozeně. O tom ale budu mluvit někdy jindy. Teď bych vám chtěl říci, že až toto skončí a věci se začnou vracet do normálu, může to chvíli trvat. Ale po návratu budou věci jinak –  vše bude neotřelejší; vrátí se systémy, které se teď právě opravují, protože budou začínat znovu od začátku. Některá odvětví možná zmizí, a ne kvůli tomu viruprotože budou považovány za nepotřebné. Z tohoto důvodu se budou náhle objevovat nové nápady, nová odvětví, nové vynálezy. Říkám vám – ať už si myslíte, že se stane cokoli, budete se mýlit, protože zde jde o restart, o kterém jsme mluvili; o energetický posun, o kterém jsme mluvili. Když kritici všude kolem říkají: „No, tohle se stát nemůže – ne s takovou ekonomikou, jakou máme,“ mají pravdu. „Nemůže k tomu dojít, pokud akciový trh funguje způsobem, kterým funguje.“ Mají pravdu – nebude to tak. Právě teď jste na nule a při svém návratu se odrazíte směrem nahoru odlišně. Proto má tato planeta tolik naděje.

Sděluji vám tyto věci z lásky a soucitu, protože v budoucnu pochopíte, že mám pravdu. Možná máte problém pochopit, proč se toto či tamto muselo stát. Je to spása lidstva. Je to začátek vyššího vědomí, porozumění a pospolitosti lidstva. Nechali jste nějakého mikroba, aby vás dostal na kolena. Co kdyby to místo něho byla příště láska, porozumění či soucit jednoho k druhému? Mohlo by to zaplavit tuto planetu zdravím, láskou, a uskutečnit věci, které se nikdy předtím nestaly. Není to to, co si myslíte. Předávám vám tyto věci v lásce, abych vám řekl, že nejde jen o naději do budoucna. Existuje naděje na jinou budoucnost. Nebudete se vracet ke stejným starým věcem… ke stejným starým věcemA týká se to politiky, a týká se to televizních a rozhlasových zpráv, týká se to všeho, co se později dozvíte o tom, co se skutečně stalo – o tom, co nazýváte Covid 19. Tyto věci se budou dít, protože je potřebujete, a díky nim dojde k opravení. Na této planetě se bude žít mnohem lépe. Věřte mi – už se nikdy nebudete vracet do tohoto starého světa.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a já se vrátím.

A tak to je.

 

Zdroj: http://www.kryon.com  – Some Virus Truths for you to Consider – mp3 15:18

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hana A. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

ROK LUNY 2020

Nový rok Luny nám přináší opravdu fantastické možnosti, především v oblasti vnitřní práce! Hlubší porozumění mnohým dlouhodobě se táhnoucím potížím a uvolnění nejrůznějších vnitřních bloků a překážek může napomoci uskutečnění našich cílů v následujícím roce Saturna 2021. Velkou výzvou bude převzetí zodpovědnosti za svůj život a osamostatnění se, které se blahodárně projeví v profesní, vztahové, zdravotní a dalších životních oblastech…

…Uvolněme se, zavřeme oči a prostě „zírejme“ do prostoru oka třetího, nad kořenem nosu, mezi obočím…Tak dlouho, dokud nepřijde vize či vhled v podobě obrazu, myšlenky, slova, pocitu…
Taková by mohla být hlavní činnost či spíše nečinnost v roce Luny. Spojit se s Duší a naslouchat vnímavě a pozorně jejím sdělením. Porozumět tomu, co se nám doposud dělo, zpracovat si minulost a jasně zřít, kudy a kam se dále vydat, čemu se věnovat, co je pro nás samotné opravdu bytostně podstatné.

Luna je žena, a ve své podstatě tedy pasivní, přijímající, přitahující. Pozornost ženy je obrácená dovnitř, odkud s pomocí snění a vizí utváří vnější realitu…Luna je žena a žena je voda – iracionálno, záhadno a zázračno… Roztékání se bez hranic, noření se do hlubin podvědomí, odhalování skrytých skutečností…

Rok 2020 je tedy rokem ženskosti a dvojakosti neboli duality a tedy i jisté nestability…
Období pohupování se ze strany na stranu a hledání rovnováhy a souladu mezi zdánlivými protiklady. Sama Luna totiž z hlediska numerologie také souvisí s číslem dvě, které se nám hned dvakrát objevuje v názvu roku. Dvě nuly jakožto “číslo Blázna” zesilují a prohlubují už tak silně iracionální a nestabilní dvojky…

Učme se tedy naciťování, ladění se, naslouchání své intuici, svému vnitřnímu hlasu… sdělení Duše, která všechno ví… Učme se hlubokému klidu, přijetí sebe sama a své situace takové, jaká je, tady a teď…Učme se trpělivosti ženy v „požehnaném stavu“ – ženy, která ví, že její čas teprve přijde…

Dvě dvojky, dvě labutě, dvě duše, dva lidé… Zde se nám otevírá fascinující “tajemství”: vše, co zde společně zažíváme – v rodině, v partnerských a dalších vztazích – jsme si předem dohodli!!! Ve své podstatě jsme nevinné čisté duše, ať už někdo hraje roli darebáka a někdo zase jeho trpící oběti. Vnímat druhého člověka více jako duši, než jako osobnost s fyzickým tělem a vyhraněnými vlastnostmi je blahodárné a skutečně bytostně osvobozující. Ukončíme tak život v nevědomosti a temnotě, zbytečných dramatech, přinášejících zbytečné utrpení.

Mnozí z nás, otlučeni a zjizveni v tolika inkarnacích tolika všemožnými zkušenostmi již dobrovolně a vědomě vybíráme spojení s Duší a život v souladu s ní. Život v průzračné nahotě, pravdivosti, bez masek a „komických“ převleků ega… To nám postupně více a více umožňuje s nadhledem, trpělivostí a pochopením, bez zbytečného posuzování a dokonce i úsměvem sledovat sebe sama i druhé lidi na jejich vlastní cestě, někdy jim třeba i poradit, pokud o to ovšem stojí…
Luna jakožto vládkyně vůdčího, do budoucnosti zaměřeného znamení Raka, nám také dává dar představivosti, schopnost „předem stavět“. Věřte či nevěřte: i tento náš život byl jaksi přede-stavěn, jemně hmotně utvářen neboli vysníván ještě před naším narozením. Byl „předem žitý“ podle určitého ovšem velmi jemného “tekoucího” scénáře s více variantami, ovšem zároveň i určitými pevnými obrysy, které můžeme najít třeba v individuálním horoskopu… Rozpomeňme se tedy a probuďme se ve snu! Jak bychom chtěli žít dále, jak se cítíme v této životní situaci, v tomto vztahu, v této práci atd.? Dokážeme si vůbec před-stavit něco jiného?

Vítejme tedy rok Luny ve stavu bdělé pozornosti a zároveň se otevřeme jeho zázračným možnostem v oblasti duševního uzdravování. Je tu možnost rozpouštění a uvolňování nejrůznějších bloků a podvědomých přesvědčení nashromážděných nejen během tohoto života.
Luna je archetypem zralé ženy: královny a matky. Spojení s matkou a uzdravení vztahu s ní je tedy naprosto zásadní – ať už se jedná o naší fyzickou, konkrétní matku, o mateřský, pečující princip v nás či o matku Zemi… Maminčino objetí nám dává pocit bezpečí a uvolnění, naprosté důvěry, vědomí, že jsme milováni, že je o nás postaráno…Nyní, v dospělém věku si tyto pocity můžeme vnitřní prací sami vytvořit. Ať už jsme muži či ženy, staňme se matkami sami sobě, věnujme si dostatek péče a pozornosti. Vyživme se a nasyťme emocionálně natolik, abych měli poté co sdílet s ostatními lidmi, ať už profesionálně, v rodině, v milostných vztazích…
Situace Luny ve znamení Zvěrokruhu a také v astrologickém domě našeho individuálního horoskopu vypovídá o naší matce a jejím vlivu, dále pak o tom, jak se můžeme nejlépe uvolnit a rozvíjet vnímavost, po čem hluboce toužíme, co „řešíme“, o čem pochybujeme, čeho se bojíme, v jaké oblasti máme nashromážděné zkušenosti a s tím i moudrost, kterou můžeme sdílet s ostatními jako rádci, umělci, učitelé, léčitelé…

(Art by Christina DeHoff)

Žena-matka je partnerkou muže-otce. Zatímco matka nám pomůže uvolnit se a zřít vizi, snít sen, otec nám dává konkrétní instrukce, díky nimž můžeme růst, stoupat, dosahovat úspěchu.
Abychom se mohli uvolnit, potřebujeme oporu, pevnost, jistotu… Kde jí najít? V našem fyzickém těle představuje takovou oporu především páteř, skrze níž na jemně hmotné úrovni v tzv. astrálním těle proudí energie průduchem suš-umma… Už pouhých pár minut dýchání „skrze páteř“ a vedení dechu zespoda od kostrče vzhůru nad hlavu, od země k nebi a zpět, nám přinese zklidnění a stav vnitřní opory! A při pravidelnějším opakování a praxi postupně začneme zažívat i spojení s Bohem, s Absolutnem, které je jedinou skutečnou oporou ve světě pomíjivých jevů… Suš-ummu prodýcháváme před každou meditací, stejně jako otevírání srdce a dalších energetických center neboli čaker je součástí většiny duchovních cest, například jógy…

Znamení Kozoroha, které na těle s páteří a kostmi souvisí, je v tomto roce přímo přeplněné planetami a vyrovnává tak vliv Luny. Věnovat se každý den nějaké smysluplné praxi, cvičení atd. bude v tomto roce obzvláště důležité! Stejně tak bude dobré věnovat více se tzv. nepragmatickým činnostem: procházkám v přírodě, tanci, umělecké tvorbě, cestování atd…ale též tradičním ženským záležitostem: péči o domácnost, květiny, zvířata, vaření… Prostě tomu, co dělá dobře našemu duševnímu zdraví, co nás také zdravě uzemňuje a v dnešní pragmatické době je často velmi opomíjeno a odsouváno. Při tom všem však můžeme být zároveň i ve stavu tzv. bdělé pozornosti a zpřítomnění, v poklidné meditativní náladě, což ovšem vyžaduje zpočátku jistou koncentraci.

Rok Luny tedy nebude jen o jakémsi mlhavém, naivním snění – je to rok zásadní pro celé další desetiletí, možná i mnohem delší období. Rok vykročení směrem k sobě, vykročení ze svých omezení, programů a přesvědčení…
S podporou Duše a ve spojení s ní se můžeme konečně vydat na svou vlastní cestu! Možná nebude tak pohodlná a ze začátku se budeme častěji zastavovat a ptát se sami sebe kudy dál… Pocity štěstí a svobody, dobrodružství jaké zažíváme, když objevujeme nová místa venku či uvnitř nám však budou odměnou a jasným impulsem, že jdeme dobře!

Jak se toto mysterium projevuje v klíčových astrologických konstelacích roku?
Až do 5.května 2020 se tzv. linie evoluce, tj. sestupný a vzestupný lunární uzel nalézá ve znamení Kozoroha a Raka. Tato situace nastala znovu po 18 letech již v listopadu 2018 a vede nás k nastolení skutečného vesmírného řádu a pořádku v rodině a domově ve všech smyslech a na mnoha úrovních: ať už jde o uzdravení celé rodové linie, dále vztahu se svými rodiči a dětmi, s čímž souvisí správné chápání sebe sama v roli matky a otce nebo úplně nejkonkrétněji zabydlení se v tom správném domě či bytě, k energetickému i fyzickému úklidu svého nejbližšího okolí neboli zametání si před svým vlastním prahem…

V rodinách, domovech i v našich nitrech by tedy během tohoto období mohla postupně zavládnout pohoda, uvolnění, dobrá nálada a atmosféra vzájemné důvěry, sdílení a hlubšího porozumění namísto extremální a nezdravé přísnosti, neustálé kritiky a deptání, vyhledávání nedostatků, kladení často nesmyslných nároků a požadavků. Tato konstelace může též napomoci lidem trpícím depresemi neboť kladení si sám sobě nároků, úkolů, povinností a nemožnost je všechny splnit je hlavní duchovní příčinou této bohužel v naší zemi v současné době tolik rozšířené choroby. Cítit se dobře by měl být náš hlavní “úkol”!

Kvantové skoky směrem k naprosté a bezvýhradné zdravé sebelásce a usazení se na zemi a rovněž i ve svém mužském či ženském těle nám již třetí rok pomáhá udělat Uran v Býku. Obzvláště Býci narození cca od 25.4 do 2.5 budou mít opravdu napilno :) – Uran jim totiž „jde po Slunci“ a to znamená velké urychlení duchovního vývoje a a více či méně překvapující, od ega osvobozující změny a posuny všeho druhu!

Linie evoluce Kozoroh-Rak se 19.3 dostává do příznivých aspektů s Uranem v Býku: v těchto dnech se můžeme naladit na značné urychlení tohoto zásadního procesu. Mohou přijít opravdu osvobozující záblesky pochopení, tzv. „aha momenty“, které budou předzvěstí reálných změn přibližujících nás ke spokojenějšímu životu v dostatku bez zbytečného úsilí a pachtění! Spolu se vstupem Slunce do Berana (tentokrát již 20.3, ve 4.50) nastává „restart“, znovuzrození, rozpomenutí se na to, proč jsme sem vlastně přišli, co je pro nás samotné to nejdůležitější.
Jarní rovnodennost bude mít v roce 20 tedy opravdu obzvláštní sílu: 22.3 března vstupuje totiž planeta Saturn do znamení Vodnáře, kde setrvá do 1.7 a poté se znovu až do 17.12 bude znovu nalézat ve svém domovském znamení Kozoroha. Po dvou letech (od prosince 2017) každodenního úsilí, soustřeďování se na dokončení, dodělání, uzavření, někdy i celé třicetileté etapy, se nám již začnou pozvolna otevírat nové horizonty. Po šlapání na brzdu a umírňování se a pokud možno dobrovolném omezování se v zájmu vyššího cíle, budeme moci konečně, i když stále ještě velmi umírněně šlápnout na plyn – v našem životě se pomalu začnou ukazovat výsledky v podobě reálných změn a posunů!

Bude to však taková ochutnávka a předzvěst toho, co se naplno rozvine až od prosince 2020 a poté především v roce 2021, který je navíc rokem Saturna. Období Saturna ve Vodnáři nastane stabilně od 17.12 2020 a můžeme ho popsat ve zkratce jednou větou: cesta ke svobodě… Co to pro každého z nás znamená se dozvíme tedy již poměrně brzo :) Nedočkavci se mohou se podívat do domu ve svém horoskopu, kde se začátek znamení Vodnáře nalézá (Saturn se v tomto roce dostane jen do druhého stupně znamení Vodnáře, do „zpětného chodu“ se otáčí 11.5 2020).

V polovině ledna nastává zásadní astrologická konstelace, která předznamená dění celého roku 2020 i let následujících. Konjunkce neboli spojení Pluta a Saturna v Kozorohu nastává znovu po pěti stech letech (!) a proběhne přesně 12.1 v 17.23, navíc i ve spojení se Sluncem a Merkurem. Může jít o jakýsi „radikální řez“. Konečně najdeme sílu opravdu ukončit to, co už nám neprospívá – ať už se nám to ještě v těchto dnech jeví jakkoliv nemožné či nevhodné, ať už o tom jakkoliv pochybujeme či možná dokonce „jakoby“ nevíme. Astrologický dům, kde se toto spojení ve 23.stupni Kozoroha v našem individuálním horoskopu nalézá, nám napoví, v jaké oblasti tento proces probíhá: ve vztazích, financích, práci, zdraví apod…

Pro někoho bude toto rozhodnutí, tento řez, naprosto plynulým, přirozeným pokračováním a výsledkem předchozí dlouhodobé práce na sobě a moudře směrovaných aktivit, pro někoho může být přímo vynucen okolnostmi a vnitřním či vnějším „pnutím“…V každém případě vězme, že dva „drsní pánové“ Pluto se Saturnem (ztělesnění kvalit Štíra a Kozoroha) nám opravdu zdravě a moudře pomáhají a i kdyby se nám (či spíše našemu egu) jejich tlak či nátlak v dané chvíli nelíbil, později jej opravdu oceníme! Hračky, s nimiž si již nepotřebujeme hrát buď odevzdáme dobrovolně nebo nám budou prostě odebrány, abychom se ve svém vývoji opravdu posunuli a postoupili do dalších tříd a úrovní kosmického učiliště :)

Již delší dobu probíhající proces „změny paradigmatu“ se dostává do aktivní fáze. Staré struktury se hroutí, vše nefunkční a zastaralé se bude ještě rychleji rozkládat. Namísto omezujících, začasté rozporuplných zákonů lidských se začínáme soustřeďovat na zákonitosti kosmické a žít v souladu s nimi. Pro nás jednotlivce i celé lidstvo začíná etapa převzetí zodpovědnosti za svůj život, etapa vědomého a moudrého zacházení se zdroji, s časem, se svými talenty a potenciálem.
Ve znamení Kozoroha se již od 3.12 2019 nalézá štědrý dárce, léčitel, učitel a zasvěcovatel Jupiter. Tento archetypální šedesátník, muž v nejlepších letech, užívající si moudře dary života, zde ve znamení Kozoroha poněkud pohubl, zestárl a zpřísněl… Jeho obvykle optimistické a štědré působení je sice pod omezujícím vlivem Saturnovým, přesto jej stále můžeme vnímat jako blahodárné a hluboce užitečné. Pozitivní výsledky však možná rozeznáme a pochopíme mnohem později! Jupiter v Kozorohu nám pomůže dokončit, dotáhnout v praxi uskutečnit ideály, nápady, inspirace získané především během celého dosavadního roku a v podstatě i během uplynulých dvanácti let.

Jednou za 12 let prostě dochází na toto “lámání chleba”. Jakožto poněkud rozmazlení žáci začínáme najednou dostávat přímo od životní reality či v lepším případě od svých konkrétních učitelů jasné a přesné instrukce či více či méně jemné „po-hlavky“, kudy vede cesta ke štěstí, k Bohu, co máme pro to dělat a především co už nedělat!

Jupiter v Kozorohu je totiž jakýmsi naším lékařem-dietologem. Dodržování vhodné diety vede ke konkrétnímu dobrému výsledku – ke zhubnutí či k uzdravení, dle požadovaného cíle. Omezit se ve všem, co už nám nesvědčí je zdánlivě poměrně snadné, pokud si ovšem uvědomujeme svůj pravý cíl a rozlišujeme pravdivé a podstatné. V materialistické společnost jsou však bohužel naše pravé cíle dovedně skryty…

Pokud ještě nevíme, co má opravdu smysl a dělá nám tedy potíže vytrvat v nějaké užitečné dlouhodobé činnosti, může nám pomoci pozitivní aspekt: sextil Jupitera v Kozorohu s Neptunem v Rybách. Tento aspekt, tzv. „Boží pomoc na poslední chvíli“ nastane dokonce třikrát: 20.02, 27.7, 12.10. Obzvláště v těchto dnech se ptejme se tedy Jupitera v Kozorohu na konkrétní kroky, poprosme ho o uvolnění překážek, rozpuštění klecí, které jsme si sami ve své mysli vybudovali. Jeho odpovědi v podobě konkrétních technik a metod a „dietních postupů“ dobře prociťujme v srdci a ve spojení s duší. Jeho odvrácenou stranou je totiž fanatismus, s jehož příznaky už máme ať už v této či předchozích inkarnacích bohaté zkušenosti…Učme se tedy rozlišovat, používat intuici a vlastní rozum aby proces omezování se hubnutí všeho druhu byl opravdu a doslova zdravý!

Jupiter v Kozorohu se také třikrát spojí s Plutem – ve dnech 5.4, 30.6, 12.11 (25 stupeň Kozoroha). Právě tyto dny, tato několikadenní období mohou být obzvláště užitečná: Pluto nám pomůže opravdu hluboce a pravdivě uchopit Jupiterovo poselství, prohloubit jeho léčivý vliv. Opět zde záleží na konkrétním domě horoskopu, kde se spojení bude nalézat. Budeme mít mocnou energii a podporu shůry na uskutečnění svých společensky prospěšných aktivit, na dokončení rozdělaných projektů atd. Samozřejmě to bude fungovat i naopak: ti, kdo jdou proti kosmickým zákonům a obecnému blahu, budou zastaveni neboli „pravda se nakonec ukáže“…
Obzvláštní sílu a význam tedy bude mít celé období od dubna do listopadu! Konjunkce Jupitera s Plutem jaksi ošetří a skvěle doplní předcházející a výše zmíněnou konjunkci Saturna s Plutem (12.1 2020). Projevit se může nejen v našich životech, myslích, nitrech, ale též v politické či náboženské a jiné společenské oblasti!

Spojení Jupitera a Saturna ve Vodnáři nastane v době zimního Slunovratu, přesně 21.12 2020 a bude jakýmsi happy-endem jejich společného výchovného působení uplynulých 20 let. Již na sklonku roku 2020 se nám otevře brána do nové, svobodnější dimenze žití!

Černá luna vstupuje 27.1 do znamení Berana, kde setrvá do 21.10. Je to poměrně citlivé období, hlavně ve své počáteční fázi, kdy budeme možná různými situacemi a vnějšími vnitřními tlaky vedeni k jednoznačnému a stoprocentnímu sebe-přijetí! Černá luna neboli Lilith bude ve znamení Berana vytahovat na povrch a různě zhmotňovat hluboce skryté a polozapomenuté situace a stavy z prenatálního období, z porodu a raného dětství, které pro málokoho z nás bylo naprosto perfektní a idylické. Věnujme tedy těmto situacím a pocitům plnou pozornost, pokud nastanou, abychom je mohli zpracovat a opravdu se znovu-narodit sami sobě. Obzvláště silné budou z tohoto hlediska dny a cca dva týdny kolem 4.3, kdy se Černá luna spojí s Chironem, zraněným léčitelem v 5.stupni Berana. Chiron v Beranu nám již od dubna 19 pomáhá uzdravit a zvědomit právě výše zmíněná témata a obzvláště důležitý a blahodárný je jeho vliv na všechny tzv. nechtěné děti, které se snaží za každou cenu se zavděčit ostatním na svůj úkor… Snad nejvíce tato astrologická konstelace osloví zrozence let 1968-69-70, kteří prožívají tzv. návrat Chirona – velký „restart“ ve vnímání partnerských vztahů (nastává u každého kolem 50 roku života).

Doslova z druhé strany nám už 13.10 v oblasti partnerství a v celkové harmonizaci vztahů pomáhá Bílá luna ve znamení Vah. Po sedmi letech je tedy tato oblast, související na lidském těle s ledvinami, opět řádně pročištěna a prozářena. Bílá luna zde zkrátka dělá vyšší pořádek, odstraňuje všemožné předsudky, masky, falešnou morálku… Až se nám to chvílemi vůbec nemusí líbit! Jakýmsi vyvrcholením této její léčivé aktivity bude období od února až do poloviny května, kdy se Bílá luna neboli Selena postupně „projde po Prozerpině,“ kterou máme v horoskopu všichni (narození do roku 1983) v podobném místě – v poslední dekádě Vah.
Poté, tj. od 13.5, uvítáme Bílou lunu ve znamení Štíra, kde bude stejně tak uzdravovat a prozařovat oblast sexuality, smrti, transformace a vše s tím spojené – opět podle konkrétního domu horoskopu, kde se u jednotlivců bude nalézat. Očistného a léčivého spojení Seleny s Prozerpinou ve svých nativních horoskopech se tak dočkají i další, mladší ročníky v období od května do července 2020.

Vliv Bílé luny ve znamení Štíra pak můžeme všichni společně opravdu hluboce prožít během září. 5.9 se Bílá luna spojí s Prozerpinou, 26.9 si užijeme vodní trigon Selena-Neptun. Dohromady opravdu velká duchovní a duševní detoxikace! Skvělé období pro půsty a osvobození se od závislostí všeho druhu!

Z dalších drobnějších zajímavých astrologických událostí tu mám dvojnásobné spojení Černé luny s Marsem v Beranu: 10.8 a 23.9. V těchto dnech opravdu nebude dobré jít „hlavou proti zdi“! Opatrně! :)

Společným jmenovatelem naprosto všech partnerských potíží a disharmonií je ovšem míra našeho sebepřijetí neboli spojení se Zdrojem, jehož oslabení pak vede k tomu, že nepřijímáme sebe, ale ani ostatní a hlavně své nejbližší takové, jací jsou. Chceme, aby se změnili, klademe podmínky a zaplétáme se myšlenkových sítí, ocitáme se ve svých vlastních pastích a božská hra na oddělené bytosti se mění v únavné pachtění plné nedorozumění, rozčarování a bolesti.. Stopy tedy vedou z Vah opět na samotný počátek Berana, do bodu našeho zrodu a k uzdravení tohoto citlivého místa!

Od 27.1 do 13.5 tedy budou obě luny, černá a bílá, ve volné konjunkci a věřím, že na konci tohoto období a hlavně celého roku budeme už ve svém vnímání vztahů někde (úplně?) jinde! Nakolik to bude bolestné, očistné, nakolik tomuto procesu vyjdeme vstříc, to záleží na naší karmické a duchovní úrovni a rovněž na naší vůli a odhodlání, rozhodnutí něco změnit…
Dvě dvojky, dvě luny, dvě labutě… Zázrak setkání spřízněných duší může nastat ,jsme-li tomu otevřeni ve svém srdci, ve své mysli, dokážeme-li si něco takového vůbec představit! A nemusí jít o setkání s někým jiným, novým, „dokonalým“ a „tím pravým, tou pravou“ v něž tak romanticky otevřeně či tajně často doufáme. Spříznění a soulad můžeme nalézt především tam, kde jsme ho doposud neviděli. Možná to bylo proto, že jsme používali pouze běžný zrak, tj. obě oči, k nimž nyní můžeme přidat OKO TŘETÍ… K tomu však je dobré se nejprve uvolnit ZA-ZRAK… zavřít oči a prostě VIDĚT, JASNĚ ZŘÍT…

Vše dobré a hluboce prožitý nejen rok 2020 vám přeje
vaše „astrologyně“ Alita Zaurak

www.alitazaurak.cz

Čas Raka

Čas Raka začíná momentem letního Slunovratu v pátek 21.6 v 18.00. Konečně se můžeme uvolnit, spočinout a věnovat pozornost svým pocitům. Spojme se v tomto uvolněném stavu se svou Duší a ponořme se do blahodárné koupele moudrosti, bezpodmínečné lásky a hlubinného přijetí věcí takových, jaké jsou. Obzvláště od soboty večer do pondělní noci, kdy se Slunce v Raku krásně doplňuje s Lunou v Rybách!

V období mezi úplňkem a novem v Raku (21.6-2.7) se věnujme především hlubokému „vodnímu“ úklidu a očistě všeho druhu. Jedná se jak o zpracování všeho, co se nám dělo v průběhu uplynulého roku, o jakousi sebe-terapii, s níž nám samozřejmě může napomoci i někdo další, tak na fyzické úrovni též o úklid domu či bytu a s tím osvobození od mnohých zátěží a přebytečnosti či přímo závislosti, nashromážděných především uvnitř zásuvek, skříní a dalších úložných prostor jako ve fyzické realitě, tak i v tajemných zákoutích naší psychiky. Díky zbystřené intuici a vnímavosti můžeme nyní snadněji rozlišit, co si ponechat a čeho se zbavit. Úklid fyzický završme úklidem energetickým – vonné tyčinky či vykuřovadla, zvuk tibetských mís, manter či prostě příjemné hudby napomůže vyladit a zharmonizovat náš obytný prostor.

Novoluní v Raku nastává přesně 2.7 ve 21.15. a je to moment naprostého klidu, meditace, relaxace a procítění své životní situace. Blahodárná je „meditace na vnitřní světlo“: přibližně na 20 minut zavřeme oči a díváme se uvolněně do oka třetího, umístěného mezi obočím u kořene nosu. Vyhněme se však alkoholu a masu, což je v den novu celkově lepší…

Po novu v Raku již můžeme do svého života a příbytku přidávat a doplňovat nové věci, zvyklosti, poznatky, aktivněji rozvíjet intuici, posílit své odhodlání opravdu porozumět a jasně zřít svou životní situaci. K tomu budou obzvláště vhodné dny kolem 9.7.! Zde nastává několik blahodárných konstelací. Bílá luna v Panně se ocitá v sextilu, tj. pozitivním aspektu se Sluncem v Raku, což může pomoci porozumět, kromě jiného třeba i příčinám zdravotních problémů. Se Sluncem se také spojuje vzestupný uzel v Raku, přesně 10.7 v 5.16. K tomu se již 8.7 do pozitivního propojení dostává též vzestupný uzel a Slunce s Prozerpinou ve Štíru. Nakonec se přidá i magická a řádně „hustá“ Luna ve Štíru – 10.-12.7… Laďme se tedy na tolik potřebné vize a vhledy, napovídající nám kudy dále kráčet na naší cestě životem. Ideální je nalézat se u vody a ve vodě, protože tento živel je mimořádně posílen a napomůže nám ve vnitřní práci.

Věnovat se zvelebování a zútulňování svého nitra, a stejně tak příbytků a v neposlední řadě i rodinných vztahů napomůže i Venuše, přesouvající se 3.7 z neposedných Blíženců do citlivého někdy však i přecitlivělého Raka, kde se zdrží až do 29.7. Její spojení se vzestupným uzlem a pozitivní propojení s aspektem trigon s Neptunem v Rybách si můžeme užívat v úplňkových dnech kolem 18.7. Tyto nádherné a opět vodní aspekty jistě blahodárně zapůsobí na uzdravení nejen rodinných vztahů.. Může to být též krásný a vhodný moment pro založení rodiny – početí dětí, položení základního kamene stavby domu, návštěvu rodných i energeticky silných míst…

Poněkud radikálnější posuny a možná i zásadní rozhodnutí přinese vstup Marsu do znamení Lva 2.7. v den novu. Během dalších dvou měsíců si budeme moci užívat energii tohoto kultivovaného avšak upřímného a odvážného „Rytíře holí“, který nás bude nadšeně vybízet k cestování a podnikání vzrušujících dobrodružství všeho druhu… Tento ideál mužství utvoří hezkou dvojici s jemnou Venuší v Raku, obzvláště ve dnech kolem 5.7, kdy se tito dva dostanou do pozitivního drobného aspektu polosextil a mohou společně podnikat leccos příjemného :)

Ve dnech kolem 9.7 se Mars znovu spojí s Merkurem ve Lvu (do třetice toto spojení proběhne 3.9 ve znamení Panny, poprvé nastalo 18.6 ve znamení Raka). Nápady a rozhodnutí, která nám přišla intuitivně ve dnech kolem 18.6 či spíše v celém období počínaje cca 13.6 můžeme nyní začít tvořivě a nadšeně uskutečňovat! Ve dnech kolem 3.9 pak doladíme detaily ;)

Úplněk 16.7 nastává cca ve 23.45 a bude mít tedy obzvláštní sílu a hloubku. V tyto dny totiž též zažijeme jakousi mnohonásobnou kolektivní opozici – Slunce, Venuše, vzestupný uzel v Raku versus Luna, Saturn, Pluto v Kozorohu, sestupný uzel v Kozorohu. Snění, vizualizace, jemnohmotné vnímání a naproti tomu tvrdá a drsná realita, nezbytnost řešit konkrétní problémy, plnit své každodenní povinnosti. Je vůbec možné propojit a dostat do souladu tyto zdánlivě naprosté protiklady? Dýchání skrze páteř spojující první a šestou čakru, trpělivost a moudrost, umění klidné mysli jistě napomohou projít vítězně touto zkouškou. Za prvé se vždy uvolněme, spojme se s Duší, abychom opravdu bytostně věděli a vnímali, že jdeme správně…Toto je v tomto roce 2019 jakýmsi zásadním úkolem a to nejen v období Raka…

Přátelé, přeji nádherný a uvolněný vstup či spíše vnor do léta 2019 – nechť Síla proudí a my se můžeme hluboce uzdravit a otevřít se zázrakům, uchopit mysteria vnitřní tvorby na nové úrovni!

S láskou
Alita Zaurak
www.mandalia.cz

JUPITEROVA OTOČKA

Výhled z okna se mění

Včera navečer se Jupiter na 24. stupni Štíra otočil, bude se vracet až 14. stupeň téhož znamení. Tam se dostane 10. července aby se znova otočil a vydal na cestu dopředu.

Pokud jsme tady dole na Zemi něčím pohlceni do do nějaké práce zabráni, nemusí pro nás toto téma být na první pohled viditelné. Časem ale zjistíme, že na svět nahlížíme trochu jinak, řešení volíme poněkud odlišnější. Víc vzpomínáme, intenzivněji hledáme a rozhodně se zabýváme tím, co nás přitahuje.

Skutečně, retrográdní Jupiter je retrospektivní, introspektivní (jdeme více do nitra), ale také revokační (znovu vyvolává). Jupiter se v horoskopech stará o naše pohledy na svět, názory, vzorce, podle kterých fungujeme, je zodpovědný za naši orientaci a správné nasměrování. A po dobu, po kterou se bude pohybovat zpět, bude mít zájem na tom, abychom opravdu porozuměli sobě a tomu, v čem žijeme, abychom pochopili důvody a důsledky svých aktivit. Abychom se skutečně rozhodli. A do budoucna rozhodovat uměli.

Retrográdní Jupiter na nás kupodivu nespěchá. Nezapomeňme na to, že ten, kdo pracuje s časem, je Saturn. Spíš se ptá Už tomu rozumíš? Neděláš nic zbrkle a kvůli svému egu? Pokud se do něčeho pouštíš, skutečně to tak chceš?

Mnozí z nás (autora textu nevyjímaje, jedeme v tom přece všichni) se v těchto dnech, kdy se směr Jupiteru tam nahoře mění rozhodujeme ve více či méně důležitých životních záležitostech. Ano, rozhodování, argumenty jsou také v gesci Jupiteru. Chceme přeci, aby se nám dařilo dobře a abychom byli dobří i pro ty okolo nás!

Pro další dny, týdny a měsíce – až do toho letního dne, kdy se Jupiter zase vydá na přímou cestu Štírem, Mějme na paměti, že záleží na tom, co si myslíme, čím žijeme, jak se rozhodujeme.

Jupiter tvoří, dělá a žije vše ve velkém. Podporuje růst a expanzi, čehokoliv. Tak i první dny budou momenty nejasností, zmatení, tříbení názorů, pohledů (na sebe i svět), hledání toho, jak jinak v kontextu pokračující doby vyjádřit svoje úkoly. Najít se. A to je spojené s pohyby, vysvětlováním, lavírováním, diskusemi, stěhováním a cestováním. Víc než kdy jindy.

Ondřej Habr

Retrográdní fáze Merkuru ve znamení Panny 30.8. – 22.9. 2016

Právě když se Merkur chystá vstoupit do smířlivého světa znamení Vah, je hned držen zkrátka svou retrográdní fází v posledním stupni Panny, což nám připomíná, že stále existují detaily, které si potřebujeme vyjasnit, fakta, která si potřebujeme ověřit, a je třeba vynaložit soustředěné úsilí, než se hneme dál se svými současnými plány. Tato fáze nastává pouhé dva dny před slunečním zatměním 1.září, což znamená, že se jedná o mocný okamžik, v němž vyvstává mnoho otázek, jež je třeba upřímně zodpovědět: Smiřujeme se raději s těmi nejočividnějšími odpověďmi, které složitou situaci utlumí, místo abychom ji vyřešili? Ztrácíme se v detailech do té míry, že nevidíme dřevo kvůli lesu? Zaslepila nás naše jistota vůči méně zřejmým, ale rozhodně důležitějším pravdám? Myslíme si, že hledáme pravdu, ale přitom se jen snažíme najít důkaz, že jsme v právu? Ať už jsou naše okolnosti jakékoli, velmi nám nyní pomůže strávit čas reflexí a zamyšlením se nad těmito otázkami.

Ve své retrográdní fázi Merkur vytváří stelium (shromáždění 3 a více planet v jednom domě – pozn.překl.) společně s Venuší ve znamení Vah a Jupiterem v Panně. Toto uskupení vypovídá jak o potřebě mluvit, tak i naslouchat; hluboce nahlédnout do života a sdílet to, co vidíme, způsobem, kterému druzí porozumí, i když naše poselství nemusí být zrovna oblíbené. Pokud jsou před námi nějaké nepříjemné rozhovory, následující tři týdny mohou být právě pro ně vhodné, i když se říká, že retrográdní fáze Merkuru je nepříznivá pro komunikaci. Ve skutečnosti, když ji takto vybarvujeme, je zase jen další zjednodušení mnohem větší a složitější krajiny. A tak mějte na paměti, že ať už budete o této retrográdní fázi Merkuru číst cokoli (včetně tohoto článku!), bude rozhodně zásadnější, než se může na první pohled zdát.

Jupiter se momentálně chystá dát Panně polibek na rozloučenou a vstoupit do znamení Vah. V každém znamení tráví jeden rok. Když vstupuje do nového znamení, je to známka povznesení v tom, jak nám náš svět a život v něm dávají smysl. Jeho konjunkce s Merkurem v retrográdní fázi promlouvá o moudrosti, která se musí projevit, ještě než k tomuto povznesu dojde. Dostalo se nám příležitosti hodně se naučit, zatímco Jupiter putoval znamením Panny: šance prohlédnout pod kamení a skaliska ve svém životě, vymést zaprášené kouty a udělat jarní úklid ve svém myšlení, citech i postojích. Připomněl nám, že jsme částí jednoho nekonečného celku. Nikoli osamocenou bytostí v prázdnotě. Tato skutečnost jde ruku v ruce se zodpovědností, které už se nemůžeme dále vyhýbat, jen abychom postupovali rychle a dostávali rychlé výsledky. Každý okamžik našeho života má dopad a následky; každé učiněné rozhodnutí a každé vyslovené slovo; všechno, co děláme, říkáme a jsme, uvnitř i vně.

Zatímco Merkur putuje retrográdně Pannou a Jupiter se přitom posunuje do Vah, jsme vyzváni k hlubokému pohlédnutí do následků našich životů a obměnit určité oblasti, v nichž by byly zapotřebí výsledky lepší. Tato fáze Merkuru je skvělým časem pro přehodnocování svých životů, ústup do ústraní a ohlédnutí se za tím, jak jsme se dostali tam, kde jsme dnes, a co můžeme udělat příště, abychom znásobili požehnání, snížili počet stresů a vydali se na cestu kupředu, která odráží naše nejhlubší a nejvášnivější pravdy.

Během své cesty znamením Panny osvětlil Jupiter náš vztah s Matkou Zemí a rovněž hluboké zrady, kterých se lidstvo vůči ní dopustilo. Požádal nás, abychom se znovu zavázali ctít tuto nádhernou planetu, místo abychom ji vykořisťovali a zanedbávali. Následky našich každodenních rozhodnutí nepocítíme jen ve svých vlastních životech, ale také v našem životním prostředí, jak blízkém, tak vzdáleném. Každá naše volba je jako kamínek hozený do rybníka, vlnící se kolektivní energií, která spojuje vás i mě se vším a všude. Nemůžeme prostě dát ruce pryč od té velké zodpovědnosti, kterou neseme coby strážci této planety a života na ní. Zatímco Merkur retrográdně putuje Pannou, musíme se se Zemí znovu spojit, a to tak hluboce, jak jen to je možné; abychom pochopili, že naše tělo je jejím masem, náš dech je její duší, naše údery srdce jsou jejím prapůvodním rytmem prostupujícím časem i prostorem. Když tak učiníme, Země k nám a skrze nás promluví, vysloví pradávné pravdy, které jsou dnes stejně důležité jako před celými milénii, hlubokou pravdu duše a masa, krve a kostí. Její hlas bude slyšen v každém srdci, které bude otevřeno naslouchání, a my musíme pozorně naslouchat všemu, co nám odhalí.

Jakmile Jupiter vstoupí do znamení Vah 9.září, začne rok napravování vztahů, během kterého můžeme navazovat hlubší a mnohem trvalejší pouta s těmi, které milujeme, i s těmi, které instinktivně nemilujeme! Už si nemůžeme dovolit odmítat všechny ty, kteří u nás “neuspěli”, a cenili si pouze těch, kteří s námi sdílí své náhledy, přesvědčení a priority, zatímco s ostatními válčíme. Taková rozpolcenost v tomto světě jen krmí nekonečnou nenávist a konflikty a my touto cestou nemůžeme pokračovat, aniž bychom viděli zoufalé následky, které jsme si nepřáli!

 

peace-love-joy-universe-world

 

Jupiter ve Vahách nám přinese balzám porozumění a spojení na moři nenávisti a rozdělení, které je v posledních letech tak rozbouřené. Ale jsme to my, každý jeden z nás, kdo musí tento balzám použít ve svém životě, každý den, vyhledávat porozumění, rozvíjet soucit, přijímat těžké pravdy a činit rozhodnutí, která vyústí v mír a rozpustí sváry. Mnozí to neudělají, taková je lidská povaha! Je těžké obrátit se ke svým nepřátelům a uvidět jejich bijící srdce jako jedno se svým vlastním. A je ještě těžší postavit se proti nespravedlnosti, vykořisťování a zneužívání, a přitom si uvědomit, že každý jeden z nás je něčím mnohem víc než jen svým chováním, přesvědčením a pocity. Život sám je posvátný, ať už má jakoukoli formu.

 

Toto jsou velmi těžké časy, které nás tlačí za naše hranice snesitelnosti a chápání a které byly doručeny do tohoto zlámaného světa nenávisti, odmítání a mstění se. Zatímco Merkur retrográdně putuje znamením Panny, jsme vyzýváni k tomu, abychom popřemýšleli nad svým vlastním vztahem k těmto pocitům, postavili se tváří v tvář osobě uvnitř nás, která může mít pocit, že už toho víc nezvládne. Jupiter ve Vahách říká, že zvládne. To, co nám připadá, jako naše hranice, je ve skutečnosti průchozí a vede nás to k novému způsobu náhledu na svět a naše místo v něm. Nyní je velmi důležité mít víru v sebe, v život, ve vše, co se ještě musí odhalit a stát ke zrodu Věku Vodnáře. Víra je naše schopnost povznést se a změnit, když je to potřeba, a vytvořit nový svět z popela toho starého.

Ti, kdo jsou požehnáni bezpečím v tomto světě, kde tolik jiných bojuje o samotné přežití, mají velkou zodpovědnost: přesáhnout sebe samé a začít nový způsob bytí; odmítnout se stát obětí nenávisti k sobě nebo k jiným; představovat svět, který vyživuje život, místo aby ho ničil; a dělat vše proto, aby to uskutečnili. My všichni stojíme v retrográdní fázi Merkuru na kraji, ale spadneme dolů ze srázu a nebo přeskočíme na druhou stranu? Kudy zaměříme svou pozornost, tamtudy také půjdeme, a tak má toto rozhodnutí velkou moc. Retrográdní Merkur v Panně nám připomíná, že je naší svatou povinností volit si dobře.

– Sarah Varcas

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/AstroAwakenings/photos/a.444155599002195.1073741828.441253605959061/1086052814812467/?type=3&theater
překlad: Magda Techetová 

Jen láska je skutečná

Všechno je láska… Všechno je láska. S láskou přichází porozumění. S porozuměním přichází trpělivost. A pak se čas zastaví. A všechno je Teď. Láska je definitivní odpověď. Láska není abstrakcí, nýbrž skutečnou energií nebo spektrem energií, které můžete ‘vytvořit’ a udržovat ve své bytosti. Buďte zkrátka milující. Začínáte se dotýkat Boha uvnitř sebe. Ciťte se milujícími. Vyjádřete svou lásku. Láska rozpouští strach. Nemůžete se bát, když cítíte lásku. Protože všechno je energie a protože láska zahrnuje všechny energie, je všechno láska. Toto je silné vodítko k povaze Boha.
Když jste milující a beze strachu, dokážete odpustit. Dokážete odpustit druhým a dokážete odpustit sobě. Začínáte vidět správným pohledem.

Vina a hněv jsou odrazem téhož strachu.
Vina je subtilní strach namířený dovnitř. Odpuštění vinu a hněv odstraňuje. Jsou to zbytečné, škodlivé emoce. Odpusťte. To je čin lásky.
Pýcha se může bránit odpuštění. Pýcha je jedním z projevů ega. Ego je pomíjivé, nepravé já.

Vy nejste svoje tělo. Nejste svůj mozek. Nejste svoje ego. Jste větší než toto všechno dohromady. Potřebujete, aby vaše ego přežilo v trojrozměrném světě, ale potřebujete jen TU část ega, která zpracovává informace. Zbytek – pýcha, arogance, obrana, strach – je víc, než zbytečný. Zbytek ega vás odděluje do moudrosti, radosti a Boha. Musíte přesáhnout své ego a najít své pravé já. Pravé já je ať vaše stálá, nejhlubší část. Je moudrá, milující, bezpečná a radostná. Intelekt je v trojrozměrném světě důležitý, ale intuice je důležitější.

Zaměnili jste realitu s iluzí. Realita je poznání vaší nesmrtelnosti, božskosti a bezčasovosti. Iluze je váš pomíjivý trojrozměrný svět. Tato záměna vám škodí. Prahnete po iluzi bezpečí místo po bezpečí moudrosti a lásky. Prahnete po tom, být přijati, když ve skutečnosti nemůžete být odmítnuti. Ego vytváří iluzi a skrývá pravdu. Ego musí být odstraněno, aby bylo možno vidět pravdu. 

S láskou a porozuměním přichází vyhlídka na nekonečnou trpělivost. K čemu je vám spěch? Stejně neexistuje čas, to vám jen tak připadá. Když neprožíváte přítomnost, když jste pohrouženi do minulosti nebo si děláte starosti s budoucností, působíte si velkou bolest a smutek. Čas je také iluze. Dokonce i v trojrozměrném světě je budoucnost jen souborem pravděpodobností. Tak proč si kvůli tomu děláte starosti?

3630

Vlastní já může podstoupit terapii. Terapií je porozumění. Láska je ta největší terapie. Terapeuti, učitelé a guru vám mohou také pomoct, ale jen na omezenou dobu. Cesta vede dovnitř a dřív nebo později po té vnitřní stezce musíte šlapat sami. I když ve skutečnosti nejste nikdy sami. Měřte čas, pokud musíte, podle toho, co jste se naučili, NE na minuty, hodiny nebo roky. Můžete se vyléčit během pěti minut, když dojdete k řádnému porozumění. Nebo za padesát let. Obojí je stejné.  

Minulost musí být připomenuta a potom zapomenuta. Nechte ji být. Platí to o traumatech z dětství a traumatech z minulých životů. Totéž ale platí pro postoje, špatné představy, systém víry, který do vás tlučou, pro všechny staré myšlenky. Skutečně pro všechny myšlenky. Jak můžete vidět se všemi těmi myšlenkami čerstvě a jasně? Co když se potřebujete naučit něco nového? S čerstvým pohledem na věc?

Myšlenky vytváří iluzi oddělenosti a rozdílu. Ego tuto iluzi zachovává a ta iluze vytváří strach, úzkost a obrovský smutek. Strach, úzkost a smutek zase vytvářejí strach a násilí. Jak může na světě existovat mír, když převládají tyto chaotické emoce? Jen to rozřešte. Vraťte se ke zdroji problému. Jste zpátky u myšlenek, starých myšlenek. Přestaňte myslet. Místo toho využijte své intuitivní moudrosti k opětovnému prožitku lásky. Meditujte. Přesvědčte se, že všechno je propojeno a závislé na sobě navzájem. Vizte jednotu, NE rozdíly. Vizte své pravé já. Vizte Boha. Meditace a zrakové představy vám pomůžou přestat tolik přemýšlet a pomůžou vám vykročit na cestu zpět. Nastane léčení. Začnete používat svou nevyužitou mysl. Prohlédnete. Pochopíte. A zmoudříte. Pak nastane mír.

Máte vztah sami se sebou I s ostatními. A žili jste v mnoha tělech a v mnoha dobách. Tak se zeptejte svého současného já, proč se tak bojí. Proč se bojíte rozumně riskovat? Bojíte se o svou pověst, bojíte se toho, co si myslí ostatní? Tyto strachy mají kořeny v dětství nebo ještě předtím.
Položte si tyto otázky: Co ztratím? – Co nejhoršího se může stát? – Stačí mně ke spokojenosti prožít zbytek života takhle? Přihlédnu-li ke smrti, je to takový risk?

Nebojte se při svém růstu vyvolávat u ostatních lidí hněv. Hněv je jen projevem jejich nejistoty. Když se budete toho hněvu bát, bude vás to brzdit. Hněv by byl jen hloupost, kdyby nevytvářel tolik smutku. Rozpusťte svůj vlastní hněv v lásce a odpuštění.
Nedovolte, aby vás deprese nebo úzkost brzdila v růstu. Deprese je ztráta perspektivy, zapomínání a považování věcí za samozřejmé. Zaostřete svůj pohled. Znovu si sestavte žebříček hodnot. Pamatujte si to, co by se nemělo pokládat za samozřejmé. Posuňte svůj pohled na věci a pamatujte si, co je důležité a co je méně důležité. Opusťte vyjetou kolej. Nezapomeňte doufat. Úzkost znamená být ztracen v egu. Je to ztráta vlastních hranic. Je tam matně připomenutá ztráta lásky, zraněná pýcha, ztráta trpělivosti a míru.

Pamatujte si, že nikdy nejste sami. Nikdy neztrácejte odvahu riskovat. Jste nesmrtelní. Nikdy vám nikdo nemůže ublížit.

Brian L. Weiss

Zdroj: http://archandele.freepage.cz/jenlaskajeskutecna/