Archív

Kryon – Vyléči své čakry

Nepodceňuj sílu svých energetických kotoučů!
Tvůj fyzický, emocionální, mentální i spirituální stav Ti napovídá o jejich energii. Jsi tvořen energií a propojení Tvého energetického systému čaker je nezbytné pro Tvé přežití na Zemi.
Sám pak rozhoduješ, v jaké kvalitě vedeš svůj život na Zemi. Pomůckou a nápovědou Ti k tomu může být právě nerovnováha ve Tvých energetických polích. Jsou daleko širší, než se domníváš. Dokáží daleko víc než znáš z knih. Jejich harmonické propojení Tě přivádí ke hvězdám. Jejich záře vypráví o Tvých přednostech, o Tvém určení. Jejich nerovnováha hovoří o Tvých rezervách. O tématech, která žiješ, aby Tě jejich pochopení přivedlo k větší vnitřní harmonii. Tvé čakry jsou nejsnadnější cesta k tomu, jak vyběhnout vpřed a vrátit se ke svému vnitřnímu míru bez kotrmelců a pádů. Když uvedeš své čakry do harmonie, vrátí se harmonie do Tvého života. Nebudeš o ní snít, ale budeš ní žít.

S láskou Kryon.

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana 18.04.2016 pro www.zemeandelu.cz

chakras

Advertisement

Rovnováha medzi mužom a ženou

Skrze tantru se každý jedinec může uvnitř sebe spojit se svým mužským a ženským principem. Muži a ženy mohou zakoušet orgasmus společně v každém páru čaker a nakonec také ve všech čakrách zároveň. Takto je tvořena rovnováha muže a ženy, která může proměnit zemi v ráj. Jak vlastně lze dosáhnout této absolutní jednoty? Odpověď je jednoduchá. Buďme pravdiví ke své přirozenosti.

Bohužel důsledkem naší podmíněnosti jsme ztratili směr pravé přirozenosti a nevíme, jak ji znovu najít. Mnozí z nás byli naprogramováni, aby věřili, že sex je hříšný, a to nás odřezává od naší životní síly a umožňuje ostatním, aby nás snadno ovládal. Byli jsme vedeni špatnou cestou stovky let, a tak cesta zarostla plevelem různých přesvědčení a strachu z naší vlastní božskosti.

Je běžné, že pár má překroucený čakrový systém. Například žena může být jang ve svém sexuálním centru a muž jin, což mezi nimi vede k sexuální frustraci, nebo mohou být oba ve svých třetích čakrách jang a pak mezi nimi probíhá neustálý boj o moc.
Velká tragédie je, že se ženy během dospívání neučí o svých vlastních kladných pólech. Vyrůstají s přesvědčení, že mají sexuálně vystupovat stejně jako muži. Z hlediska energií to znamená, že ignorují svoje centrum dělohy, které je sídlem jejich schopnosti zažívat orgasmus celého těla, a namísto toho se zaměřují na klitoris a zkoušejí se násilně přivést k orgasmu tak rychle jako muži. Přinese to nanejvýš povrchní potěšení umístěné do jednoho bodu, ale rozhodně ne hluboké naplnění pro ně a pro jejich partnera. Naplnění obou partnerů přichází, když je žena probuzená ve svých pozitivních centrech, což jí dovoluje, aby naplno přijala mužskou sílu a pronikání, a když muž je energeticky probuzen ve svých pozitivních centrech. To mu umožňuje, aby přijal ženské kvality lásky a intuice.

Je zajímavé pozorovat, jak móda v různých dobách odráží nastavení mysli, a dokonce inspiruje fyzické změny v celých generacích. Například dnes převládá názor, že žena vyvolává touhu, pokud má ploché bříško. Druhá čakra, která je u ženy pozitivní je sídlem dělohy, je stvořená tak, aby byla kulatá. Ženy samy sebe týrají tím, že chtějí mít ploché břicho, přestože je to odděluje od jejich orgasmického potenciálu.

Když se žena stane úplně přijímající ve svém sexuálním centru, posílí to muže a pomůže mu to stát se opravdovou pochodní světla ve svém pohlaví. Způsob, jak lze ženě pomoci, aby se stala přijímající, je probudit její kladné póly, zejména srdeční centrum a druhou čakru neboli čakru dělohy, a přivést je do plného probuzení předtím, než vstoupí do fyzického probuzení. Její přijímající centra potom fungují jako silný magnet, který zve kladná centra muže, aby fungovala na maximum. Když je mužská energie v plném rozkvětu, způsobí, že se ženská přirozenost otevře donekonečna, což přináší ženě mnohonásobný orgasmus jejích snů. Muž zažívá skutečné naplnění pouze se ženou, která je schopna ho přijmout ve své plné orgasmické kapacitě, pak pro něj akt již není unikáním jeho životní energie. Když jsou oba partneři naplno živí a proudící ve svých jin a jang aspektech, vytvoří se kruh energie, v kterém se oba znovu nabíjejí a regenerují.

rovnovaha

OTEVŘENÍ ČAKER

Je důležité, aby byly probuzeny činné čakry nejen ženy, ale také muže. Ženy si neustále stěžují, že muži jim nedokážou otevřít svá srdce. To může být vyléčeno, jestliže žena dokáže uctít mužovi činné čakry, které se pak mohou volně projevit. Když muž cítí, že jeho síla je uznaná a milovaná, automatický otevře své přijímající čakry. Stává se více milujících, romantickým, jemným a intuitivním. Může při milování plakat, smát se a bude uctívat svou ženu jako posvátnou bohyni.

Háček je v tom, že lidé v sobě nesou psychická zranění a udělají cokoliv, aby se vyhnuli otevření, jak činných, tak přijímacích čaker. Našli jsme velmi jemné a účinné způsoby, abychom mohli procesu, který otvírá jak čakry, tak energetická těla. Když budete následovat tyto metody a potom se milovat, můžete ve vašem spojení objevit velmi odlišnou kvalitu. Tímto způsobem začínají duch a hmota splývat. Pokud se rozhodnete a dáte tantrickým setkáním nejvyšší prioritu, objevíte transformaci. Pokud setkání odložíte, je to většinou proto, že máte nevědomý strach z transformace.

Říká se, že mnoho milenců se vzájemně dotýká, jen když se chtějí vzájemně nažhavit a milovat. Tento druh vzrušujícího dotyku je občas krásný, ale ruce nesou napětí zaměřené na cíl. Jsou propojené s myslí jako větve a za dotykem nesou záměr. Žena se při tomto dotyku může cítit pod tlakem, protože v něm cítí skrytou zprávu. Když k aktu dojde, žena se nemůže uvolnit a rozšířit a obvykle to skončí její frustrací, ať již měla nebo neměla genitální orgasmus. Milenci by se měli učit, jak se vzájemně dotýkat jiným způsobem. Používat jenom jeden druh dotyku není dostatečně bohaté. Zkoušejte se dotýkat prostě jen z čisté radosti z dotyku. Když se naučíte uctívat tyto kladné póly, připraví vás to oba na ponor hlouběji do milování.

Tantrická láska – cesta sexuální a duchovní extáze: Ma Ananda Sarita a Swami Anand Geho

Zdroj: ॐ Léčivá síla Lásky ॐ

Farby podľa jednotlivých čakier

Červená – barva první kořenové čakry. Dodává velké množství energie, aktivuje, zahřívá, probouzí životní energii. Pro vzletné povahy působí jako pevná půda pod nohama a podporuje, aby byly zrealizovány naše nápady a ideje. Podporuje imunitní systém.

Oranžová – barva druhé sexuální čakry. Dodává životní radost a sílu, pohlcuje negativní energie. Je dobrá proti strachům, tiší pláč duše. Léčí pocity nedůvěry a sebeúcty. Pomůže překonávat depresi a těžké životní okamžiky. Je to barva moudrosti.

Žlutá – barva třetí čakry slunečního pleteně (solar). Je veselá, živá, pronikavá a projasňující. Učí nás zdravému sebeprosazení, asertivitě, umět vyjádřit svůj vlastní názor a nemít výčitky svědomí. Léčí orgány trávicího traktu. Podporuje intuici a tvořivost.

Zelená – barva čtvrté srdeční čakry. Uklidňuje a harmonizuje nervovou soustavu. Jako barva srdeční čakry napomáhá k tvoření, proto taky platí, že umění je zhmotněná láska. Povzbuzuje přátelství, lásku a sounáležitost k okolí. Učí nás umět se odevzdat.

Modrá – barva páté komunikační čakry. Je to hlavní barva sebevyjádření ve všech oblastech. Je výborné ji používat při problémech v komunikaci a sdělování. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít intuici, propojuje srdce a rozum. Uklidňuje, uvolňuje a čistí.

Fialová – barva sedmé korunní čakry. Je duchovní barvou. Přináší inspiraci, pokoru a napomáhá meditacím. Zklidňuje hyperaktivní děti.

Hnědá – zemitá barva, dodává klidnou, stálou energii. Pomáhá k dokončování věcí a úkolů. Je barvou zdravého rozumu a schopnosti stát nohama pevně na zemi.

Černá – barva ochranná, ale jen do určité míry. Pohlcuje energii. Její přílišné použití uzavírá čakry, odebírá energii z těla, kterou se pak snažíme získat někde jinde, vede ke stavům sklíčenosti. V kombinaci s bílou tvoří celek složený z protikladů (jin a jang).

Bílá – působí také ochranně, ale na rozdíl od černé jako zrcadlo – odráží energii. Je barvou čistoty a nevinnosti, ale také symbolizuje konec. Stabilizuje a posiluje, očisťuje celou energetickou soustavu, neboť vzniká smícháním všech barev spektra. Umocňuje působení barvy, s níž je používána.

Obecně pro všechny barvy platí, že pokud se některé vyhýbáte, nebo ji přímo nemáte rádi, ukazuje to na problém v dané čakře a oblasti, kterou tato čakra vyjadřuje. A je to přesně ta barva, kterou nejvíce potřebujete. Barvy nám tímto způsobem mohou do určité míry pomoci identifikovat a řešit některé problémy, které máme.

Zdroj

Rukopis Márie Magdalény

(..) Evangelia o mě píší jako o děvce, neboť všichni zasvěcení mého řádu nosili zlatý náramek tvaru hada, a vědělo se, že se zabýváme sexuální magií. V očích Hebrejců jsme tím byly děvky.

Jakmile jsem spatřila Jesuha a naše oči se setkaly, věděla jsem, že jsme si určeni. To, co nyní budu vyprávět, vědí pouze Ti okolo mě. Existuje mnoho legend o tom, co se stalo. Pro mne je to příběh nejhlubší lásky.

Mnoho lidí následovalo Jeshua a bylo málo příležitostí, abychom byli sami. Není to v evangeliích, neboť kromě nejbližších o tom nikdo nevěděl. Než šel Jeshua do zahrady v Gethsemane, počali jsme dítě, a její jméno mělo být Sar’h. (..)

Byla jsem u toho, když byl Jeshua ukřižován. Viděla jsem jej v hrobě, a jeho matka a já jsme jej obvazovaly do pruhů látky. (..) Jeshua se mi zjevil ve svém zářícím světle. Nevěřila jsem svým očím a proto jsem se dotkla jeho ran. Apoštolové žárlili, protože nejprve přišel ke mně.

Začnu vyprávění u studny, neboť z vícero hledisek tam skutečně začal můj život. Všechny ty roky před tím byly přípravou na to. Toho rána jsem věděla, že je něco ve vzduchu. Pociťovala jsem určitý druh vzrušení ještě než jsem ho potkala. Byla jsem již u studny, když přišel. Mé vědro bylo uvnitř a on mi pomohl ho vytáhnout. Někteří z apoštolů uviděli můj náramek a předpokládali, že jsem asi děvka. Byli znechuceni, že Mistr pomáhá “takové”. To se mě však nedotklo. Jeshuovy oči mne přenesly do jiného světa. Když se naše pohledy setkaly, zdálo se mi že hledím do věčnosti, a věděla jsem, že on je tím, pro kterého jsem byla připravována – a on to věděl také. Mezi těmi, kteří šli s ním jsem se držela spíše v pozadí. Večer jsme se společně vzdálili. Ne každý večer, neboť ho stále potřebovali. (..) Avšak v těch mnoha nocích, kdy jsme byli sami, přicházel k mé studnici, aby ze mne čerpal sílu Isis, aby se zregeneroval a posílil.

Při pohledu zpět vidím to vše jako sen, ale přece tak živě a jasně. Mé srdce se při vzpomínce zachvěje, jakoby to bylo včera. První noc s Jeshua je pevně vyryta v mé paměti. Poté, co jsem se propracovala svojí touhou ženy a vstoupila na cestu spirituální alchymie, které jsem byla naučena, mohla jsem rozpoznat spirituální podobu Jeshua – již zářící světlem.

Nad jeho hlavou se vznášela jedna holubice a z něj vyzařovaly paprsky zlatého světla. Jeho duchovní podoba v sobě nesla pečeť Šalamouna, Hathora, Isis, Anubia a Osiria, jako znamení, že prošel těmito iniciacemi. Byly tam také jiné symboly, o kterých jsem nic nevěděla, nebyla jsem o nich poučena. Avšak iniciací smrtí ještě neprošel a já jsem ve svém chvějícím se srdci věděla, že jsem k němu byla z tohoto důvodu v tuto dobu přivedena – abych jeho duši posílila mocí Isis a kosmické Matky.

V těch nocích, poté co jsme se milovali a spojili naše duchovní těla, začala alchymie mezi námi. Jeshua usnul. Držela jsem ho v mých pažích a toužila ho ochraňovat, toužila být stále s ním, a přitom věděla, že budeme rozděleni silami mnohem většími, než je moje touha.

Církev tvrdí, že jsem byla prostitutka, že jsou ženy zkažené a že sexuální vášeň mezi mužem a ženou je špatná. Avšak přesně zde, v magické přitažlivosti, vzniká základ pro nanebevzetí. Toto nejvyšší ze všech tajemství bylo známo všem zasvěceným bohyni Isis, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych byla tou, která by to ve sjednocení s Jeshua přivedla k jeho nejvyšší formě vyjádření. Pro mne je toto cesta ducha a srdce. (..)

Okamžik, když ke mně Jeshua po zmrtvýchvstání poprvé přišel, zůstane vždy v mé paměti. Byl přibývající měsíc a jasná obloha. Viděla jsem, jak se blíží vinutou cestou k mému domku. Byla to náhoda, že jsem šla zrovna ven pro vodu. Vypadal jako vždy, ale obklopovala ho nepřehlédnutelná záře. Mé oči se zaplnily slzami a mé srdce se chvělo. Běžela jsem k němu a pak jsem se prudce zastavila, protože mě napadla jeho slova, která mi řekl těsně po zmrtvýchvstání. “Nedotýkej se mě”, řekl tenkrát, “neboť jsem ještě nevystoupil k Otci.”

Ó, jak moc jsem já, zasvěcená bohyni Isis, celé roky toužila po tom, opravit tuto interpretaci! Co znamenala jeho slova? Křesťané převzali pouze část pravdy. Větší část pravdy leží ukrytá v mystériích Velké Matky, a protože církev chtěla ženy a vše ženské utlumit, skryla tuto pravdu. Pravda se týká těla Ka, které jsme my zasvěcení nazývali éterický dabl neboli spirituální dvojče, protože tělo Ka, pokud je dostatečně nabito energií a vitalitou, vypadá stejně jako fyzické tělo. Na rozdíl od fyzického těla však není z masa a krve, ale z energie – energie a světla.

Jakmile se mi tedy Jeshua po zmrtvýchvstání zjevil, nacházel se ve svém těle Ka, avšak ještě nebyl stabilní, neboť zatím nebyl u Otce – to znamená, že ještě nebyl ve velkém Duchu své vlastní duše. Dřív než to mohl učinit, musel projít bránou smrti a cestovat skrze své vlastní podsvětí. Tak, jak to chápu já, to dělal ze dvou důvodů. Za prvé byl Mistrovskou duší a něco takového propůjčí Ka enormně mnoho síly. Za druhé vytvořil cestu skrze smrt, na které by jej mohli jiní následovat a jednodušeji projít temným světem, protože by následovali stopu jeho světla.

V tu noc, když jsme se poprvé opět sjednotili – cítím to stále ještě jasně a výrazně – bylo mé srdce plné radosti, že jsme spolu. Přišel krátce před půlnocí a odešel před svítáním. V těchto hodinách jsme leželi u sebe, naše těla Ka byla sjednocena, a nebylo co říct. Komunikovali jsme telepaticky, a bez fyzické sexuality se sjednotila hadí síla v něm s hadí silou ve mně a lezla posvátnou cestou podél naší páteře nahoru, ke trůnu koruny v našich hlavách a uvedla mne do extáze a blaženosti. Tak to šlo mnoho let. Vícekrát v roce mě takto navštívil. Někdy jsme spolu hovořili. Většinu času jsme strávili ve sjednocení.

Ptala jsem se ho, kam chodívá, když není se mnou. Řekl, že navštívil mnoho posvátných míst na Zemi a potkával různé lidi. Řekl, že by chtěl zanechat stopu světla. Při jedné z návštěv jsem ho prosila, aby mi tento pozoruhodný koncept vysvětlil. Namaloval na zemi kruh a pak dva protínající se trojúhelníky, Šalamounovu pečeť, která se stala Davidovou hvězdou. Řekl, že existuje mnoho zemí, o kterých zde v naší části světa nic nevíme. V mnoha těchto zemích jsou body, které odpovídají vrcholům této Šalamounovy pečeti. Tím, že tyto oblasti navštívil, zajistil, aby byla jeho práce zakořeněna hlouběji v Zemi. (..)

Když jsem Jeshua poprvé potkala u studny, blízkost k němu jednoduše aktivovala mé vnitřní alchymické procesy. Hadí síla stoupala v mé páteři, jako bych právě prováděla cvičení, která jsem se naučila. První noc, kterou jsme byli sami, jsme ležíc paže u paže vedle sebe praktikovali sexuální magii Isis. Tato speciální forma magie nabíjí tělo Ka prostřednictvím fyzického orgasmu obrovskou magnetickou silou, neboť při orgasmu se v buňkách uvolňuje velmi velké množství magnetické energie. Zatímco se tato energie šíří, uvolní se magnetický potenciál, který může být využit. Chtěla bych to objasnit blíže, avšak k tomu musím objasnit více i o základním vědění o sexualitě a spirituálním poznání, neboť toto tajemství bylo ukradeno církví.

Když jsem se jako zasvěcená Isis spojila s Jeshua, měla jsem v sobě otevřít zcela určité kanály. K mému překvapení jsem však vnímala, že se mnoho těchto kanálů v jeho přítomnosti spontánně otevřelo. Na začátku tohoto vyprávění jsem se zmínila, jak jsem se jako žena chvěla, jak jsem bojovala s mojí vlastní vášní a touhou. Cesta zasvěcené totiž používá energie vášně vysoce specifickým způsobem a ona se nesmí nechat jednoduše strhnout. Pro alchymický proces musí být energie nashromážděna, aby pak mohla být transformována.

Ve velmi krátké době jsme s Jeshua dosáhli stavu, který je nazýván “čtyři hadi”. Ten nastupuje, když oba partneři již tak dalece zvládli vnitřní alchymii boha Hora, že mohou aktivovat jak solárního tak i lunárního hada ve svých páteřích. Jasnovidní mohou vidět centrální kanál, který probíhá páteří. Vlevo od ní je lunární koloběh a vpravo solární. Jogíni je nazývají Ida a Pingala. Při alchymických praktikách Hora jsou oba tyto proudy aktivovány hadu podobnými magnetickými poli.

Lunární had na levé straně je černý, barva prázdnoty; je to ztělesnění prázdnoty a obsahuje jako stvořitelka potenciál všech věcí. Solární had je zlatý. Zasvěcený nebo zasvěcená nechávají tyto oba hady stoupat nahoru, přičemž se v čakrách kříží a střídají strany. Při alchymických praktikách Hora se oba hadi kříží v páté pečeti, v hrdelní čakře, a všech pod ní ležících pečetích. Pak se na sebe dívají, asi v oblasti šišinky (epifýzy), ve středu hlavy. Zde je vizualizován kalich tak, že se šišinka nachází u jeho základny.

Oba hadi jsou živí. Nejsou statičtí, ale jiskří a vibrují energií, a hadí pohyby jejich těl v Ka aktivují nárůst magnetického potenciálu. (..) Když jsme se s Jeshua milovali, přiměli jsme naše hady stoupat podél naší páteře, našich djeds (?). Činili jsme to synchronně a v tom okamžiku, kdy jsme měli současně orgasmus, byl poslán náboj z prvních pečetí v oblasti pánve nahoru k trůnu, který se nachází v horní oblasti hlavy, a stimuloval tam vyšší centra mozku.

V tomto okamžiku sexuální extáze jsme zcela soustředili naši pozornost na naše těla Ka, neboť Ka je extází posilováno. Extatické stavy jsou vyživující a posilující pro tělo Ka, a jak už jsem řekla, činí to Ka magnetičtějším a posiluje přitažlivost osoby pro vše, po čem touží. Sexuální magie Isis se vztahuje na uvnitř bytosti ženy přebývající schopnost, použít magnetické energie k otevření hlubších úrovní vědomí tím, že se oddá sexuálním energiím a otevření kanálů.

Když je žena, tak jako já od Jeshua, hluboce milována a uznávána, tak se něco v jejím nejhlubším bytí uvolní a v okamžiku orgasmu může nastat nekontrolovatelné chvění. Když se cítí bezpečně a může se tomuto chvění a cukání zcela oddat, otevře se obrovský magnetický štrúdl, jehož střed leží v jejím klíně. Dva zasvěcení, kteří se věnují sexuální magii Isis, se mohou silou tohoto magnetického pole posílit a rozšířit své vědomí.

V pokročilých cvičeních sexuální magie Isis přivede muž své oba hady k tomu, aby stoupali skrze tělo Ka ženy a žena přiměje své oba hady, aby stoupali Ka tělem muže. Explozivní síla tohoto cvičení se vyrovná atomové bombě. Magnetické záplavové vlny mohou Ka nepředstavitelným způsobem posílit – nebo ho zničit, když není cvik praktikován správně.

Jeshua prováděl tuto pokročilou praxi té noci, než šel do zahrady Gethsemane. Enormní nárůst magnetického potenciálu v jeho Ka jej posílilo pro těžké úkoly, které jej v jeho závěrečné iniciaci skrze bránu smrti čekaly. Jakmile se jeho fyzické tělo rozplynulo na elementy, mohlo se to stát za doprovodu záření světla a horka – církev to pak nazvala vzkříšení. Byl to však jednoduše důsledek procesu, který se udál hlouběji v něm a který byl vyvolán magnetismem jeho těla Ka, neboť to bylo jeho nabité Ka tělo, kterým procházel svým podsvětím a skrze samotnou smrt.

Když jsme s Jeshua prováděli sexuální magii Isis, věděli jsme oba, že sloužila tomuto účelu. Pro něj bylo každé sjednocení se mnou prostředkem k posílení svého Ka. Proto jsem řekla, že přišel k mé studni, neboť studnice, kterou muži nabídne zasvěcená, je nevyčerpatelným zdrojem magnetického potenciálu. Otevírá se však jen pokud se žena cítí bezpečně a milována. Jen pak cviky působí. Bez vyživujícího prazákladu lásky jsou cviky pouze technikami, které by nevedly k očekávanému výsledku. Roky jsem byla vzdělávána a vyznala jsem se v kanálech a cestách, avšak k mému překvapení jsem se cítila jako žena zcela dojata. Nemohla jsem se dočkat jeho pohledu nebo dotyku. Čas, kdy jsme byli spolu, byl pro mě tím nejcennějším, co jsem kdy zažila. Jeho dotyky, jeho pohled, jednoduše jak jsem ho vnímala, přimělo něco ve mně k otevření a já se někdy musela sama sobě smát.

Já, která jsem byla vzdělána v tajných technikách Isis – mé učitelky byly toho názoru, že jsem pokročila velmi daleko – přesto tato zasvěcená měla pocit, že je jako žena začátečnicí. Neboť v srdci, v rozumu a tělesné moudrosti ženy spočívají některá z největších tajemství a sil, které čekají na to, aby byly objeveny. A všechny se otevírají vzájemným dotykem! Když hovořím o Jeshua, jsem pokaždé přemožena svými pocity a svojí láskou, které k němu po celou dobu cítím.

Sexuální magie Isis se zakládá na poznání, že ženský princip ze své podstaty, zvláště jako sexuální bytí, obsahuje alchymický klíč. Tento klíč se projevuje tím, co nazýváte pohlavní láskou. Pokud je dostatečně silně aktivován, spontánně nastoupí alchymické procesy Hora. (..)

Z mého nynějšího pohledu považuji za mimořádně tragické, že tajemství a posvátnost naší sexuality byla církví a církevními otci zatracena. Téměř 2000 let byla jedna z nejsilnějších a nejrychlejších cest k poznání boha označena za špatnou. A zdá se mi ironií, že z toho církev udělala hřích – k zastrašení všech těch, kteří by na to možná náhodou přišli. (..)

(..) Zázraky byly pro Mistra Jeshua formátu přirozené a z hlediska zasvěcené leží takové zázraky pro každého, který nacvičí vše k tomu potřebné, v oblasti možného. (..)

Na jedné straně Jeshua někdy říkal: “Já a Otec jsme jedno” a jindy zase: “bez mého Otce nic nezmohu”. To jsou oba póly, které se vyvinou procesem zasvěcení. Jeden stav je vnímán jako všemocný, druhý naopak jako bezmocný. Zasvěcený se musí pohybovat mezi oběma stavy. Jako spoluzasvěcená jsem na slovech Jeshua poznala, že se nachází uprostřed tohoto paradoxu. Žil s vědomím tohoto paradoxu až do večera v zahradě Gethsemane. Neboť před jeho dobou v zahradě, o které evangelíci vyprávějí, přišel ke mně a praktikovali jsme naposled čtyři hady. Naše setkání bylo velmi intenzivní, protože jsme oba věděli, že se čas blíží.

Jeshuovo tělo jiskřilo energií a přesvědčivostí díky explosivním silám, které se při praktikování uvolnily. Tak posílen šel do posledních hodin svého života a nastoupil svou cestu skrze smrt. Několik setkání před tím jsme však často strávili – jak bych to řekla – sebedotazováním. Jeshuaovi následovníci, kteří nazývají křesťané, si rádi představují, že si byl vždy jist svou věcí, v jasném vědomí své mise, a že nikdy neváhal. To, že někdo již dosáhl určitého mistrovství, ještě neznamená, že je ochráněn před nejistotou. (..)

Jeshua cítil tlak své nebeské duše, avšak být zasvěceným je pozoruhodná věc. Jste člověkem se vším, co k tomu patří, a jste stále více zavázáni své nebeské duši a její částí. Je to Ba, nebeská duše, hlas boha. Vyšší zasvěcenec jedná jako reflex na hlas boha, ale i když je pro nebeskou duši vše jasné, člověk to tak vnímat nemusí.

Jeshua viděl potenciál k poznání boha i v druhých a vícekrát o tom hovořil. V evangeliích stojí, že řekl: “Budete dělat větší věci než já”. Bylo mu jasné, že jsou zázraky přirozeným vyjádřením vědomí a že tím, že se vědomí lidí bude rozšiřovat, také zázraky budou stále častější. (..)

Bylo to zvláštní být současně zasvěcenou a ženou. Jako zasvěcená jsem stála během ukřižování při Jeshuovi a udržovala mé Ka ve vroucí motlitbě, to znamená, že jsem se neochvějně držela svého úmyslu být tu pro něj, když přecházel do smrti, což vyžadovalo určitý vnitřní odstup. Pro dobře vyškolenou zasvěcenou to není těžké, avšak jako žena, která Jeshua milovala, trhalo mi to srdce. Stála jsem tam tedy a kolísala mezi silou zasvěcené a milující ženou, jejíž nejmilejší trpí.

Jednu chvíli mi byla ta zasvěcená jedno. I to, že Jeshua zanechává světelnou stopu skrze říši mrtvých, aby jej mohli jiní následovat. Dokonce jsem křičela na Isis “Jak jen můžeš?”. V okamžiku mého největšího utrpení ke mně Marie natáhla ruku. Byla jsem se svým trápením sama a jejího jsem si ani nevšimla. Naše pohledy se setkaly, se slzami v očích jsme si vzlykajíc padly do náručí. Plakala o svého syna, já o svého milého. (..)

Stát se majestátným, povzneseným bohem Horem znamená z pohledu zasvěcených, že někdo aktivoval nejvyšší potenciál vědomí, který je v lidské formě možný. Tradičně se tak činilo pouze pro sebe sama. Jeshua to udělal pro celé lidstvo. To je jeho odkaz. Avšak – to nemá nic společného s náboženstvím. Má to do činění s fyzikou a alchymií. Jeshuovým jednoduchým učením bylo, že my všichni jsme bůh, že my všichni v sobě máme sílu milovat a léčit, a on to tak dobře jak mohl ukázal. (..)

Na počátku církve – tím myslím společenství, která se vytvořila kolem Jeshuova života – vznikl nádherný zvyk. Ti, kteří chtěli nadále zůstat v jeho energii a přítomnosti, se spolu podělili o chléb a víno. Někdy tento rituál prováděli muži, někdy ženy. Toto jednoduché společné podělení se bylo zcela ve smyslu Jeshuy, avšak v průběhu let se jednoduchost vytratila, a jen církví určení směli dávat přijímání, což by Jeshua považoval za příšerné. Pravdivost a síla Jeshuova učení byla církví překroucena. Tajemství zvyšování vědomí pomocí posvátné sexuality, tak jak jsme ji Jeshua a já praktikovali, byla církví zadržena.

Chtěla bych nyní odhalit několik tajemství sexuální magie Isis. (..) Jako první bych chtěla objasnit, že v okamžiku orgasmu vznikají magnetická pole. Vlastně tato pole vznikají tím, co nazýváte předehra: stimulací smyslů dotyky, což uvede do chodu proces vytváření magnetických polí a má rozhodující význam pro alchymistickou sexuální magii. Zasvěceným jsou k dispozici různé metody a já několik z nich vysvětlím. Základní význam má však vědění o střídavém účinku obou alchymistických elementů v muži a v ženě.

Na běžné úrovni obsahuje sperma muže informaci genetické linie původu, kterou předává na dítě. Když se jeho sperma spojí s vajíčkem ženy, vznikne život, a život je komplexním spojením magnetických polí, vznikne nový vzorec magnetického pole. Dítě vzniká v děloze, vyvíjí orgány a systémy, avšak na magnetické úrovni to můžeme vnímat jako přesahující se komplexní vibrační a magnetická pole. (..)

Zasvěcenci používají sexuální energii, aby vytvořili komplexní magnetická pole, avšak z těchto polí nevzniká dítě, pole se vloží do těla Ka obou zasvěcených, aby je posílila a pozvedla jejich vibrace. Toto je potřeba pochopit jako první, kolem toho se točí vše. V systému, ve kterém jsme byli vzděláni – Jeshua a já, je úlohou zasvěceného posílit tělo Ka až za hranice fyzického těla (Khat).

U dalšího bodu, který je potřeba pochopit, jde o emocionální naladění zasvěcené ženy, neboť její vnímavost závisí na jejím emocionálním stavu. Je to část jejího bytí a nesmí to být vynecháno, pokud mají techniky fungovat. Pro zasvěcenou má autentický pocit bezpečí a lásky, nebo alespoň uznání, ohodnocení, esenciální (zásadní) význam. Je-li to dáno, může se něco v její bytosti uvolnit a alchymie může nastat.

Alchymie vzniká sjednocením Ka ženy a Ka muže. Když se milují, spojí se jejich těla Ka a to přiměje ženu k otevření své magnetické půdy, země. Je to pozoruhodný výraz. Pochází z jazyka, který byl užíván v chrámech Isis. Půda, zem je základ, na kterém se stojí. Chceme-li něco bezpečně odložit, položíme to na zem. V chrámech označovali něco podstatného jako “zem”. Když tedy hovořím o magnetické zemi ženy, myslím tím základ, který se musí uskutečnit. Když se dva zasvěcení dále milují a stupňuje se vášnivost jejich spojení, v jejich mozcích a tělech se uvolní silné chemické substance, které je uvedou do změněného stavu. Toto otevírá ještě více magnetická pole a zesiluje je.

Pro mužského partnera existují v okamžiku orgasmu dvě možnosti. Může ejakulovat anebo zadržet své sperma. Když ejakuluje a ostatní podmínky souhlasí, vzniká v děloze ženy bezprostřední reakce. Když se energetická esence spermatu dotkne stěn jejího nejsvatějšího místa, vzniká exploze magnetické energie – světy ve světech, vše se točí. V té míře, jak (stejně) vysokého stavu vědomí muž i žena dosáhli, mohou být kontaktem sexuálních sekretů uvolněné magnetické síly enormně velké. Je třeba bezpodmínečně vědět, že toto vytváří komplexní magnetická pole, která si mohou oba partneři natáhnout do svých těl.

Tento druhý fenomén se stane, když se žena začne nekontrolovatelně chvět. Přitom je děloha zpravidla středem, odkud chvění vychází a uvede pánev do vlnitého pohybu. Tím také vznikají komplexní magnetická pole, která oba partneři mohou natáhnout do svých těl Ka. To je základ. Oba partneři mohou také v průběhu sexuálního aktu nechat stoupat oba hady páteří a kdekoli se oba hadi setkají, bude odpovídající čakra magnetizována a jí odpovídající schopnosti nebo síly zesíleny. (..)

Jak ve vzdělávání sexuální magie Isis tak v alchymistických praktikách Hora byli zasvěcenci seznámeni se základním cvičením Dva hadi. V tomto cviku vytváří zasvěcený/á sám/a energii skrze sílu Ra (vnitřní oheň), aby dosáhl/a zvýšení energie, aby vytvořil/a komplexní magnetická pole ve svém těle – a tyto pak předá Ka. Tuto metodu bych chtěla ráda sdělit. Je základem jak pro ty, kteří tuto práci chtějí provádět sami, jakož i pro ty, kteří to chtějí zkusit s partnerem. Pro základní cvik je nutné, aby osoba seděla zpříma a klidně a rytmicky dýchala. Pak si uvědomí dolní konec páteře a s dechem vytahuje nahoru černého hada na levé straně a zlatého hada na pravé straně páteře. V každé čakře se oba hadi překříží a pohybují se tak směrem ke korunní čakře. Avšak v tomto cviku jsou oba hadi přivedeni do středu hlavy, do blízkosti šišinky.

Silou dechu posílá zasvěcenec energii nádechu do hada a s výdechem posílá tuto energii ještě hlouběji do těl hadů, čímž “ožijí”. Silou dechu a úmyslem zasvěcené/ho dojde po chvíli k tomu, že se začnou hadovitě vlnit a hýbat. V tomto bodě je třeba si v hlavě představit kalich, u jehož okraje na sebe obě hadí hlavy nehybně hledí, a v jehož základně spočívá šišinka.

V dalším kroku je tažena energie Ra nahoru. Cvičící si představí ohnivý balón na svém soláru plexu, jako slunce, a s každým výdechem opakovaně zpívá potichu nebo nahlas slabiku “Ra”. Toto aktivuje světlo, oheň vnitřního Ra, a to začne spontánně stoupat. Při stoupání se pohybuje toto světlo a horko středem kalichu mezi oběma hady a ke koruně hlavy. Zde se stane zvláště pozoruhodný fenomén. Z levé strany koruny stéká energie, která působí skoro jako tekutina. Tato tekutina se nazývá “rudá hadí kapka, krůpěj”. Z pravé strany stéká do kalichu jiná jakoby tekutá energie, která se nazývá “bílá hadí kapka”.

Horkem a světlem vnitřního Ra oddělí koruna tyto substance. Červená hadí kapka stojí ve spojení s biologickou matkou zasvěcence, bílá hadí kapka s biologickým otcem. Když se obě smísí, mohou se stát různé věci. Může se v zadní oblasti patra vytvořit sladká příchuť – jogíni ji nazývají “Amrita” – my od kultu Isis to nazýváme pramen vody, neboť se zdá, že pochází z pramene v hlavě. Tak se někdy nejprve ukáže a když se zasvěcenec na vnímání pramene vody soustředí, vznikne určitá extáze. Někteří zasvěcenci vnímají ve své hlavě světlo. Také zde: když se na vnímání soustředíte, vzniká extáze. Někdy vznikne při smíchání rudé a bílé hadí kapky spontánní extáze. Ať už je vyvolána jakkoli: extáze je nezbytná pro tento druh alchymie, neboť extáze je výživou pro Ka.

Existuje tendence, aby extáze zůstala ve vyšších centrech, protože tady byla při praxi vyvolána. Avšak při tomto cvičení musí zasvěcenec u prvního objevení se extáze zaměřit svoji pozornost na celé tělo Ka. Tím se extáze rozdělí na celé fyzické tělo Khat a bude absorbována tělem Ka. To posiluje a oživuje Ka. (..)

Ve velmi reálném smyslu jsou na muže v sexuální magii kladeny vyšší nároky, neboť se musí zdánlivě chovat proti své přirozenosti. Mužství je z alchymického pohledu ve své podstatě elektrické a ženství magnetické. Elektricita se chce hýbat, jednat, zatímco magnetismus se chce zahnízdit, zahalit. V praxi se soustředíme na posílení těla Ka tím, že do něj přijmeme při sexuálním aktu uvolněná magnetická pole. Hned po orgasmu pokračují ženou vytvořená magnetická pole v navíjení se a kroužení. To je čas ke klidu a k vnímání magnetismu, avšak muži mají tendenci buď vstát a něco dělat, nebo usnout.

Muž zasvěcenec se musí tedy naučit „se zahnízdit“ a dovolit vzniklým magnetickým polím se vtočit do svého Ka a do svého těla. To je odlišné od toho, co se děje normálně, neboť v muži se orgasmus omezuje na oblast pánve a někdy se rozšíří. Avšak u ženy, především u té, která se zkušenosti oddá, se orgasmus šíří celým tělem a může trvat v různé intenzitě i více hodin.

Někteří muži se mohou obávat, že pokud se změní a tzv. „se zahnízdí“, stanou se tak méně mužnými, ale já Vám zaručuji, že opak je pravdou. Ve skutečnosti bude tělo Ka zasvěcence silnější, když se zahnízdí do magnetických polí, a jeho sexuální energie bude takto znásobena. Úkolem pro zasvěceného muže je otevřít se novým rovinám vnímavosti, aby mohl přijímat sexem uvolněná magnetická pole do svého těla a do svého Ka. „Zahnízdění“ nutně neznamená, že úd muže zůstane v ženě. Znamená to, že se muž a žena dotýkají a hladí, zůstávají zcela u svých tělesných emocí a pocitů, které následují orgasmu. „Zahnízděním“ muž může najít přístup k hlubokému tajemství ženské tvořivosti.

Dalším aspektem, kterého si zasvěcený muž musí být vědom, je dvoření se a uctívání milované. Když se zesílí alchymie sexuální magie, objeví se určité znaky. Jedním z nich je uctívání nebo obdivování milované/ho. To platí pro zasvěcené muže i ženy. Pokud je uctívání milenců vzájemné, mnohonásobně se tím zesílí alchymie sexuální magie, neboť harmonie a magnetické síly, které jsou tímto citem vyvolány, tuto magii velice podporují.

(..) Zasvěcený muž se musí v tomto procesu postavit dalšímu aspektu, který jsme v chrámech nazývali “překážky letu”, avšak ve Vaší řeči byste to spíše nazvali “psychologickými problémy”. Výraz “překážky letu” se vztahuje na překážky při zažívání vlastní přirozenosti Hora, zvláště tu její část, která může navibrovat k vyšším stavům vědomí. Existují postoje, přesvědčení a emocionální zvyky, které “let”, tedy zvýšení stavu vědomí brání. Toto je nejkomplikovanější pasáž pro zasvěceného muže a vyžaduje vysoce vyvinuté schopnosti.

Jako dítě byl muž nošen v těle své matky a poté jí byl ochraňován a vyživován, až byl dostatečně nezávislý a mohl samostatně jednat. Pak chlapec matku tzv. odsune na stranu, aby se postavil světu. Je možné, že se v této fázi svého vývoje cítí být matkou omezován a tak dochází k výměnám názorů. Jako muž možná pak stále ještě nosí tyto emocionální zvyklosti s sebou. V tomto případě pro něj bude těžké se uvolněně zahnízdit do magnetických polí, což na psychologické úrovni vnímá jako oddání se ženskosti. Pokud měl muž problémy s matkou v průběhu dětství, prožívá je pak možná dál vědomě nebo nevědomě se svou partnerkou.

Je důležité, aby si oba partneři, kteří se sexuální magii Isis věnují, uvědomili, že je to dlouhá cesta a že se při ní koneckonců jedná o alchymický proces. Alchymie slouží k přetransformování jedné substance do druhé. To se děje procesem spalování negativních a spotřebovaných substancí, tak aby zůstala pouze čistá substance anebo aby byla vyrobena nová. V sexuální magii Isis se při transformaci jedná o tyto substance: sexuální sekrety, hormony, neurotransmitery a jiné substance, které Vaši vědci ještě neobjevili. Avšak patří k tomu také transformace vlastní psychiky. Sexuální magie Isis takzvaně podněcuje alchymický proces tak, aby se vyčistilo vše spotřebované a to, co má být očištěno a odstraněno, aby bolestně vstoupilo do vědomí.

Kdo toto nepochopí jako vedlejší efekt alchymie, bude možná s objevením se psychických problémů zmaten. Je to však skutečně jeden z výsledků, který způsobuje sexuální magie Isis, neboť vnitřní tlak takto vyvolaný nutí tělo Ka, aby “vypotilo” všechny nečistoty a osvobodilo se od všech překážek letu. (..)

Centrálním klíčem na této cestě je posílení Ka extatickými stavy vědomí. Jestli jsou vyvolány sebou samotným nebo sexem, vlastně není důležité. Ka je extatickými stavy vyživováno a posilováno, ať už je vyvolalo cokoliv. V protikladu k tomu je stud jedem pro tělo Ka. Stud odbourává jeho vitalitu a sílu. Jako zasvěcená Isis považuji za mimořádně tragické, že církev tak velmi zatížila sexualitu mužů a žen studem, a tím uzavřela jednu z nejpřímějších cest k bohu. Ať už na této cestě činíte cokoliv, radím Vám: osvoboďte se od všeho studu. Pusťte se do katakomb svého rozumu a svého srdce a najděte v sobě tmavá místa, v kterých žije stud, a odstraňte je. Využijte každé příležitosti, abyste vyvolali extázi, neboť Vás to posílí a vyživí Vaše Ka. Kéž by bylo na Vašem letu málo překážek a mnoho požehnání na Vaší cestě.

Ještě bych chtěla udělat pár poznámek ke cvičení alchymie Hora a sexuální magie Isis. Zasvěcení muži musí porozumět, že magnetická pole vznikají nejprve dotyky a hlazením milované, a že z toho vznikají vlny magnetických polí, které se navýší až k orgasmu. Je důležité, aby muž cvičil zahnízdění se do magnetických polí. Je mimořádně důležité, aby se oba partneři během extatických stavů vědomí soustředili na tělo Ka, neboť to jej posílí a je to při tomto druhu alchymie, jak jsme ji s Jeshua prováděli, rozhodující.

V okamžiku orgasmu dochází buď k tendenci, že magnetický impuls napětí stoupá vzhůru, vrcholem lebky, bez toho, aby proudil dolů anebo že prochází dolů nohami – v obou případech magnetické pole opouští tělo a rozpouští se. Je důležité, v okamžiku orgasmu toto magnetické pole nebo napětí udržet. V ideálním případě se zasvěcenec soustředí na korunní čakru nebo vyšší mozková centra. Tím stoupá napětí orgasmu do hlavy a jeho energie vtéká do mozku a do těla Ka. (..)

Chtěla bych své vyprávění zakončit myšlenkami o mém milovaném Jeshua. (..) Pochopila jsem učení, které mi předtím bylo nesrozumitelné. Porozuměla jsem nejhlubším tajemstvím Isis, a ta mi je neodhalila prostřednictvím svatého písma, ale živoucí přítomností lásky k Jeshua. Tím, jak se alchymie mezi námi stávala stále intenzivnější, zbožňovala jsem ho a on mě. Bylo pro něj velmi těžké mě opustit. Něco v něm chtělo raději zůstat u mě, než se podrobit Horově zkoušce smrtí, avšak přišel jako mistrovská duše, aby vyznačil světelnou cestu skrze temnou říši smrti. Učinil tak pro sebe sama a pro celé lidstvo. Mnozí špatně pochopili, co udělal a proč to udělal.

Někteří si myslí, že stačí pouze na něj pomyslet a věřit a není třeba aby se sami snažili. To ale nikdy nebylo jeho myšlenkou nebo přesvědčením. Přišel jako hojnost světla, jako paprsek lásky v době, kdy svět ještě žil ve stínu žárlivého boha. Jeshua, mistrovská duše, demonstroval enormní odvahu a sílu, že v takové době učil lásce. (..) Jako zasvěcená jsem si byla vědomá svého úkolu, a určitým způsobem jsem rozuměla Jeshuově vizi. Avšak jako milující ženu mě zaplavovaly city k mému milovanému. Pohled zpět na náš společný čas tak zanechává sladce nahořklou příchuť. Sladkost jeho přítomnosti mě bude navždy naplňovat a vyživovat, avšak hořkost našeho odloučení tu také navždy zůstane.

Když se můj život chýlil ke konci, přišel opět Jeshua ve svém Ka těle ke mně, tak jak to dělal mnoho let. Byl při mně u mého posledního výdechu a provedl mé Ka říší smrti, na té světelné cestě, kterou tam zanechal silou svého úmyslu, a zavedl mě na ono místo, které byste nazvali nebe, avšak je to místo v duši. Tam spočívám v jeho přítomnosti mimo/skrze čas a prostor.

Byla jsem s tím spokojena, že jsem zde zůstala, s mojí esencí, kterou nosím ve svém srdci a v mé mysli, avšak sama Isis ke mně přišla a řekla, že nyní musím svůj příběh vyprávět, že by lži posledních 2000 let měly skončit; že ženskost najde rovnováhu s mužstvím; že se kosmická matka na začátku konce časů sama odhalí.

Tak dochází k tomu, že odhaluji jedno ze zapomenutých tajemství starých časů – že duch, mužský princip, potřebuje podporu ženského principu, inteligenci materie (hmoty), aby se prostřednictvím své cesty skrze hmotu navrátil sám k sobě. Avšak z perspektivy mužského principu prozářeného slunečním světlem v sobě nese ženský princip tmavou, vlhkou, nebezpečnou propast. Solární princip se cítí být ohrožen temnotou lunárního principu. Avšak sjednocením Slunce a Měsíce, sjednocením mužského a ženského principu, v rovnováze a energetické vyrovnanosti může být dosaženo opravdového osvícení. (..)

V té míře, ve které se zasvěcený muž může zahnízdit do magnetických polí své milované a může do sebe přijímat vibrace těchto magnetických sil – do té míry je v kontaktu s Isis samotnou, kosmickou Matkou, stvořitelkou času a prostoru. V té míře, v jaké se může zasvěcená žena oddat a uvolnit se dovnitř své vlastní bytosti, stane se samotnou Isis. Když se tyto dvě události uskuteční na kosmické úrovni, naladí se zasvěcený muž na Osiria a žena na Isis. Ze sjednocení jejich magnetických polí se narodí Horus, jenže v tomto případě nevezme podobu dítěte. Vytvoří se v samotných tělech Ka zasvěcených a bude se vznášet. Oba dva tak budou velmi reálným způsobem povzneseni. A mohou se navibrovat na nebeské říše svého vlastního bytí.

(..) Zasvěcený muž se svojí elektrickou přirozeností si myslí, že by to mohl zvládnout sám, avšak nemůže. Isis čeká na to, že to zjistí, ale on na to nepřichází. Tisíce let čekala a nyní stojíme na začátku konce času a tlak se zvyšuje. Toto je jeden z důvodů, proč jsem se objevila.

Vy zasvěcení muži, kteří jste v sobě našli cestu oddání se silám Isis v bytosti své milované, nebo Vy kteří jste našli cestu ve své vlastní bytosti a jdete touto cestou sami: Vězte, že to neděláte pro sebe sama, ale pro celé lidstvo. Ten, kdo se zabývá sexuální magií Isis, nemůže tak konat jen a pouze pro sebe, neboť zasvěcený se tímto cvičením rychle pozvedne na úroveň živoucího mýtu. (..)

Dala jsem Vám svůj příběh a mně svěřené učení v hluboké víře, pokud byste chtěli najít svou vlastní cestu ke své vlastní velikosti, protože to svět potřebuje více než kdy jindy. Doufám, že Vás moje poznatky obohatí a že se necháte inspirovat, tak jako já, zázračnou bytostí, kterou nazýváte Jeshua, a já svým milým.

Dávám požehnání těm, kteří mají odvahu provádět alchymické praktiky Hora, a těm kteří se rozhodnou žít posvátný vztah, je jedno zda se stejným anebo opačným pohlavím. Nechť Vás na Vaší cestě k Vám samotným doprovází požehnání Kosmické Matky. Nechť se Vám otevře cesta mezi Sluncem a Lunou. Duch všeho života nechť je mým svědkem.

Amen.

***********

Knihy v češtině:

Trilogie EVANGELIUM od Katrin Taillefer, zvláště Evangelium III. Spasitelka světa

Posvátná prostitutka od Nancy Qualls-Corbettové
Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše od de Rosa Sar
Převzato ze serveru channeling.wbs.cz/Rukopis_Magdaleny.doc

Zdroj: http://www.caduceus.cz/

Korunná čakra

Sedmá čakra, Sahasrára, se označuje také jako korunní čakra, čakra temene hlavy nebo lotos s tisíci okvětními lístky. Nachází se nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem naší hlavy. Otevírá se nahoru. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje fialovou, bílou a zlatou barvu. Základní principem sedmé čakry je čisté bytí. Typickým symbolem šesté čakry je lotos s tisíci okvětními lístky. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je velký mozek. Z tělesných žláz byla k sedmé čakře přiřazena šišinka mozková (epifýza).

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých starých spisech je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má devět set šedesát lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým a zlatavým světlem.

Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem, v němž se projevují energie ostatních čaker. Sedmou čakrou jsme spojeni s Božským bytím. Je to místo, kde je náš domov. Odtud začala naše cesta životem a sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe sama v Bohu a ztotožňujeme se s Boží podstatou, z níž jsme vzešli. Naše osobní pole splývá s energetickým polem vesmíru.

To, co jsme nejdříve chápali pouze intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Poznání, jehož se nám dostává prostřednictvím korunní čakry, jde ještě dále než vědění, zprostředkované šestou čakrou, neboť zde již nejsme odděleni od objektu vnímání. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, k nimž kromě jiného patří i naše tělo.

Cestu vývoje nejvyšší čakry symbolizuje fialové záření. Fialová barva je barvou meditace a odevzdanosti. Na aktivaci prvních šesti čaker jsme mohli sami působit, sedmou čakru můžeme jen otevřít a stát se jakousi nádobou. Rozvíjením sedmé čakry se rovněž uvolňují blokády v ostatních čakrách a jejich energie kmitají na nejvyšších frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem Božského bytí ve speciální úrovni, a tímto způsobem projevuje nejvyšší potenciál, který je jí přístupný. Jestliže je korunní čakra dokonale otevřena, je její úkol spočívající v přijímání kosmické energie ukončen. Nyní sama vyzařuje energie. její květ vyklene ven a nad hlavou vytvoří korunu čistého světla.

V sedmé čakře nedochází k blokádám jako takovým, ale jedná se o to, že tato čakra může být více nebo méně vyvinuta. Jakmile se sedmá čakra začne otevírat, zažíváme velmi často okamžiky, kdy zmizí rozdělení našeho vnitřního bytí a vnějšího života. Naše vědomí se zklidní a ztiší a vlastní podstatu budeme prožívat jako všudypřítomné čisté bytí, v němž je obsaženo úplně všechno.

Postupným rozvíjením korunní čakry se tyto okamžiky budou opakovat stále častěji, stanou se jasnějšími, až se nakonec změní v trvalou skutečnost. Jestliže budeme dobře připraveni, konečné osvícení může nastat velmi rychle, přičemž návrat již není možný. Získáme pocit, že jsme se probudili z dlouhého snu a že teprve nyní začínáme žít skutečný život. Během naší dosavadní životní cesty jsme byli pouze prázdnou nádobou, kterou nyní zaplnilo Božské bytí. Poznali jsme, že toto je naše vlastní podstata a jediná trvalá realita. Naše individuální Já se stane vesmírným Já. Vlastním chováním a jednáním realizujeme záměr Stvořitele, a světlo, které vyzařujeme, otevírá srdce všech bytostí, schopných vnímat Boží přítomnost. Jestliže potřebujeme nyní něco vědět, postačí, když se na určitý problém soustředíme, neboť všechno je v nás, v Božském bytí, s nímž tvoříme jeden celek.

Poznáváme, že pevná hmota není nic jiného než jedna myšlenková forma Božského vědomí, a tedy ve vlastním slova smyslu neexistuje. Všechno, co jsme považovali za realitu, se stává iluzí. Prožíváme hlubokou prázdnotu, ale tato prázdnota představuje hluboké naplnění, neboť se jedná o život v jeho čisté podstatě. Tato čistá podstata je průzračná blaženost.

V době, kdy se v souladu se životními cykly nejvíce otevírá korunní čakra, můžeme dosáhnout takové hloubky poznání, o níž jsme dříve neměli ani tušení. Meditace a oddanost Bohu nám umožní nahlédnout do naší Božské podstaty a vyvolat pocity jednoty. Měli bychom využít této příležitosti a co nejvíce se zaměřit na pohled do našeho nitra.

Bez otevření sedmé čakry budeme neustále prožívat pocit oddělení od plnohodnotného bytí a mít pocit strachu. Strach zůstane hlavní příčinou zablokování energie v ostatních čakrách. Jestliže se v době, kdy dochází k otevírání sedmé čakry, neotevřeme duchovním pravdám, budeme zažívat pocity nejistoty a ztráty cíle. Takovéto pocity by měly být pro nás výzvou k tomu, abychom se více podívali do našeho nitra. Dostaví se i určitá nesmyslnost našeho dosavadního života a výrazný strach ze smrti.

Nepříjemné pocity se budeme snažit potlačovat útěkem k různým aktivitám, kdy nám půjde především o prosazení naší nepostradatelnosti. Může dojít i k tomu, že onemocníme a teprve nemoc nás přinutí ke klidu. Jestliže těmto výzvám nebudeme věnovat dostatek pozornosti, zůstaneme připoutáni pouze k vnějším věcem.

Silke Bader – Ptej se andělů

Zdroj: Svět zázraků

Čakra tretieho oka

Šestá čakra, Adžňa, se označuje také jako čelní čakra, třetí oko, oko moudrosti, vnitřní oko nebo příkazová čakra. Nachází se uprostřed čela asi jeden prst nad kořenem nosu. Otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje indigově modrou, také žlutou a fialovou barvu. Je spojena se všemi smysly a rovněž s nadsmyslovým vnímáním. Typickým symbolem šesté čakry je lotos s devadesáti šesti okvětními lístky (dvě řady po čtyřiceti osmi lístcích). Základním principem je poznání bytí. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je obličej, oči, nos, dutiny, malý mozek a centrální nervový systém. Z tělesných žláz byl k šesté čakře přiřazen podvěsek mozkový (hypofýza).

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle. Na tělesné úrovni je to nejvyšší řídicí centrum centrálního nervového systému. Základní barvou šesté čakry je indigově modrá, dají se však rozeznat žluté nebo fialové barevné odstíny. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení způsobuje většinou žluté záření. Jasně tmavá modrá barva poukazuje na intuici a ucelenost poznávacího procesu. Nadsmyslové vnímání se projevuje fialovým barevným odstínem.

Každému reálnému činu v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorců nebo se stávají zdrojem při poznání skutečnosti. Prostřednictvím třetího oka jsme silou myšlenky propojeni s průběhem jakéhokoli projevu. Veškeré vědění, vyjádřené ve Stvoření, nemá v čisté formě bytí svůj projev. Příměrem mohou být semena, v nichž jsou obsaženy všechny informace, potřebné k tomu, aby z nich jednou vyrostly rostliny.

Proces tvoření začíná v okamžiku, kdy skutečné bytí pochopí svoji vlastní existenci. Vzniká první vztah mezi subjektem a objektem, vzniká tedy první dualita. Bytí je dále formováno určitými vibracemi. Na základě těchto pravibrací vznikají další procesy uvědomování a další nejrůznější vibrační podoby.

V lidech jsou uloženy všechny úrovně Stvoření, to znamená od čistého bytí až k pevné hmotě, a jsou reprezentovány různými úrovněmi jednotlivých čaker. Tímto způsobem probíhá proces projevování se v nás a skrze nás.

Protože šestá čakra je sídlem všech procesů uvědomování, dochází k manifestaci, která může dosáhnout materializace nebo dematerializace. Na fyzické úrovni můžeme vytvářet nové reality a staré zrušit. Tento proces probíhá většinou automaticky, bez našeho vědomí. Většina myšlenek, určující náš život, je ovládána pevně zakotvenými emočními reakcemi a je naprogramována našimi i cizími názory a předsudky. Velmi často se stává, že duch není mistrem, ale spíše sluhou myšlenek plných emocí, které částečně mohou s námi manipulovat.

Takovéto myšlenky jsou však součástí našeho života, neboť co kolem sebe vnímáme a prožíváme, je nakonec projevem naší subjektivní reality.

Vývojem našeho vědomí a postupným otevíráním šesté čakry můžeme tento proces vědomě ovládat. Síla naší představivosti vytváří energii k naplnění určité myšlenky nebo přání. Ve spojení s otevřenou srdeční čakrou můžeme vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku. Zároveň získáme přístup ke všem úrovním Stvoření, které se nacházejí za fyzickou realitou. Potřebné poznatky dostáváme prostřednictvím intuice, jasnovidectví, jemnohmotného slyšení a cítění. Co jsme dříve jen nejasně tušili, se nyní stává skutečným, jasným a zřetelným.

Není mnoho lidí, jejichž třetí oko je dokonale otevřené, neboť jeho otevírání je úzce spojeno s neustálým vývojem vědomí.  

Správně fungující šestá čakra se projevuje bystrostí rozumu a nejrůznějšími duševními schopnostmi. Znakem částečně otevřené a harmonicky fungující šesté čakry může být jak komplexní přehled při určitém vědeckém bádání, tak například poznání hlubokých filozofických pravd. Jestliže je naše šestá čakra otevřená, máme vysoce vyvinutou schopnost vizualizace a mnohé souvislosti chápeme intuitivně. Náš duch je soustředěný a zároveň otevřený mystickým pravdám. Stále více poznáváme, že vnější formy věcí jsou jen obrazem, symbolem, v němž se duchovní princip manifestuje na materiální úrovni. Naše myšlení je postaveno na fantazii a idealismu. Můžeme rovněž pozorovat, že se naše myšlenky a představy spontánně uskutečňují.

Čím více je naše šestá čakra vyvinuta, tím více se naše myšlení spojuje s přímým, vnitřním poznáním skutečnosti. Může dojít i k vývoji dílčích schopností šesté čakry, jako je například jasnovidectví nebo můžeme získat dočasný vhled do jiných dimenzí skutečnosti, zejména při meditaci nebo ve snu.

Popsat celou oblast schopností a vnímání, které umožňuje otevřená šestá čakra, není prakticky možné. Podívejme se alespoň na některé otázky. Při otevřené šesté čakře začneme vnímat svět úplně jiným způsobem. Můžeme překonat hranice našeho racionálního rozumu. Naše myšlení je holografické, spontánně přijímáme informace, které k nám přicházejí z různých oblastí Stvoření. Zprůhlední se materiální svět. Je zrcadlem energií, které vibrují v jemnějších rovinách Stvoření, stejně jako je naše vědomí zrcadlem, v němž poznáváme Božské bytí. Mimosmyslové vnímání je tak jasné, že můžeme vnímat síly, působící pod povrchem vnějších forem, tyto síly jsme schopni vědomě ovládat a nechat vznikat nové formy jejich projevu.

Naše intuice a vnitřní vidění nám otevírá cestu ke všem jemnějším rovinám skutečnosti. Poznáváme, že mezi rovinou fyzickou a rovinou čistého bytí existuje nekonečně mnoho světů, obydlených nejrůznějšími bytostmi. Před naším vnitřním zrakem se odehrává proces Stvoření, který je nekonečný neustálým vznikem nových forem. Naplní nás hluboká úcta při pohledu na velikost tohoto Božského procesu.

Nejčastějším projevem disharmonické funkce této čakry je zatížení hlavy. Žijeme většinou na základě vlastního intelektu a rozumu. Proto uznáváme pouze to, co lze pochopit rozumem a co lze ověřit a dokázat vědeckými metodami. Vnitřní duchovní poznání při špatném fungování šesté čakry považujeme za nevědecké a nerealistické. Projevem disharmonické funkce šesté čakry jsou pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci a dokázat tak vlastní moc nebo uspokojení osobních potřeb. V takovémto případě bývá narušená i čakra solaru plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy. Při špatném fungování šesté čakry prožíváme izolaci.

Silke Bader – Ptej se andělů

Zdroj: Svět zázraků

Krčná čakra

Pátá čakra, Višuddhi, je nazývána krční čakra nebo komunikační centrum. Nachází se mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojená s krční páteří a otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje světle modrou, stříbrnou a modrozelenou barvu. Je spojena se živlem Éter. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazen sluch. Typickým symbolem krční čakry je lotos se šestnácti okvětními lístky. Základním principem je souznění s bytím. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je oblast krku (šíje), týlu a spodní čelisti, uši, hlasivky, hrtan, horní část plic, průdušky a paže. Z tělesných žláz byla k páté čakře přiřazena štítná žláza.

V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která sídlo ve vazu a otevírá se dozadu. Také tyto dvě čakry bývají spojovány a považovány za jedinou čakru. Svou funkcí je čakra týlu velmi úzce spojena s krční čakrou, že ji lze opravdu ve výkladu připojit k páté čakře.

Pátá čakra vytváří také důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje zároveň čakry s vnějším světem. Prostřednictvím krční čakry vyjadřujeme velmi mnoho různých projevů, například smích, pláč, pocity radosti a lásky, strachu a hněvu, naše úmysly, přání, myšlenky, názory a vnímání vnitřního světa.

Živel, který patří ke krční páteři, je éter. V učení jógy je éter základní látkou, z níž se zhuštěním vytvářejí ostatní živly, to znamená Země, Voda, Oheň a Vzduch. Éter je také nositelem zvuku a mluveného slova. Je to tedy zprostředkovatel na všech úrovních. Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem se odehrává převážně mluveným slovem, ale i gesty, mimikou a uměleckými projevy (hudba, malířství nebo tanec). Kreativita, jejíž sídlo je ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi ostatních čaker, kde jí éterická síla dává určitý výraz, který pak předáváme do vnějšího světa. Můžeme však vyjádřit pouze to, co máme v sobě. Prostřednictvím páté čakry dostáváme především schopnost sebereflexe. Jejím předpokladem je určitý vnitřní odstup. S vývojem krční čakry si uvědomujeme stále více naše mentální vibrační pole a jsme schopni jeho projevy odlišit nejen od projevů emočního i éterického pole, ale také od projevů fyzického těla. To znamená, že naše myšlenky už nejsou obrazem našich pocitů a fyzických stavů, a to nám umožňuje objektivní poznání.

Éter je pojímán také jako prostor (takzvaná Akáša), v němž hustší živly mají silnější účinky. K nejhlubšímu poznání dospějeme pouze tehdy, jestliže budeme otevření jako nekonečný prostor, jako širé nebe, jehož světle modrá barva je barvou krční čakry, jestliže se ztišíme a budeme naslouchat našemu nitru i vnějšímu světu. Páté čakře je přiřazen sluch. Jejím prostřednictvím tedy nasloucháme vnitřním i vnějším hlasům Stvoření. S její pomocí vnímáme i naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s duchem v našem nitru a přijímáme jeho inspiraci. Hluboce důvěřujeme našemu osobnímu vyššímu vedení. Snadněji pochopíme vlastní životní poslání. Přesvědčíme se, že naše vnitřní světy i vibrační úrovně života jsou právě tak skutečné jako vnější fyzický svět a budeme schopni přijímat a dále předávat informace z těchto oblastí. Je to Božská inspirace, která se stane nosným pilířem našeho sebevyjádření. V páté čakře nalezneme individuální výraz dokonalosti na všech úrovních.

Jestliže je pátá čakra správně otevřená, prožíváme naplno své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Na jedné straně jsme schopni uznat svoje slabé stránky, ale na druhé straně dokážeme ukázat i vlastní sílu. Vnitřní upřímnost vůči nám samým i ostatním lidem se projevuje v přímosti našeho jednání. Tvůrčím způsobem můžeme vyjádřit sebe sama se všemi individuálními vlastnostmi.

Pokud tato čakra správně funguje, umíme srdcem a s vnitřním porozuměním naslouchat ostatním. Hovoříme jasně, přesto je naše řeč plná fantazie. Náš hlas zní velmi příjemně. Často se setkáme s obtížemi a musíme překonávat řadu překážek, ale zůstáváme věrni sami sobě a dokážeme i odmítnout. Nenecháváme se ovlivnit nebo měnit jinými lidmi, zachováváme si vlastní nezávislost, svobodu a jasný směr života. Nemáme předsudky a hluboké nitro nám umožňuje vejít do jemnohmotných dimenzí. Odtud čerpáme mnoho informací, které nám pomáhají na cestě životem, po níž kráčíme s naprostou důvěrou.

Poznáváme, že každá bytost má své určité poslání. Vyprávějí nám o vlastním životě a o svých touhých po celistvosti a světle. Můžeme komunikovat s bytostmi z jiných existenčních sfér a předávat získané poznatky, aniž bychom se museli bát jejich soudu. Radujeme se z naší vnitřní nezávislosti a svodobného projevu a prožíváme zvláštní naplnění.

Jestliže dojde k zablokování energie krční čakry, dojde k narušení průchodnosti mezi hlavou a tělem. To se projevuje dvojím způsobem. Za prvé, přestaneme vnímat své pocity a vlastní emoce vyjadřujeme nepromyšleně, za druhé, můžeme se uzavřít ve svém intelektu a racionálním uvažování, potlačíme své emoce a jejich projev, čímž umožníme, aby nás zahltily špatné a negativní pocity. Nevědomé pocity strachu a provinění nám brání vidět svět takový, jaký opravdu je. Hledáme různá slova a gesta, za nimiž skrýváme naši skutečnou podstatu.

Hovoříme nesoustředěně nebo jen věcně, celkový verbální projev je chladný. Hlas může být často silný, ale pronášená slova nemají hlubší význam. Nesneseme, abychom působili v roli slabocha a za každou cenu chceme být silní. Svými požadavky vyvíjíme na sebe velký tlak. Může se stát, že si na svá bedra naložíme více, než jsme schopni unést. Potom se většinou schováme do krunýře, vystrčíme ramena, sklopíme hlavu mezi ně, abychom se takovýmto způsobem ochránili před další zátěží nebo novým útokem.

Disharmonická funkce páté čakry se projevuje také u lidí, kteří svými slovy a vyjadřovacími schopnostmi manipulují s ostatními lidmi nebo na sebe upozorňují přílišnou výřečností. Lidé, kteří mají zablokovanou energii krční čakry, nemají přístup k jemnohmotným dimenzím, protože jim chybí otevřenost, vnitřní prostor a nezávislost, což jsou předpoklady k vnímání těchto sfér.

Může se stát, že dokážeme hlouběji vnímat, ale máme strach se před ostatními lidmi projevit. Takovéto vnitřní poznání je často velmi silné a potřebuje své vyjádření, proto lidé s těmito pocity píší básně, malují obrazy a tvoří jiná umělecká díla, které však neradi prezentují na veřejnosti. Je zcela přirozené, že může dojít k zablokování duchovní energie. Síla takovéto energie nemá přístup k našim emocím a naopak energie spodních čaker nezásobuje horní čakry potřebnou silou k prosazení a k vytvoření stability, čímž se spiritualita nemůže v našem životě projevit.

Silke Bader – Ptej se andělů

Srdcová čakra

Čtvrtá čakra, Anaháta, je nazývaná také srdeční čakra nebo srdeční centrum. Je umístěna uprostřed prsou ve výši srdce. Otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje zelenou, ale také růžovou a zlatou barvu. Je spojena se živlem Vzduch. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazen hmat. Typickým symbolem čakry srdce je lotos s dvanácti okvětními lístky. Základním principem je odevzdanost. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, dále krev a celkový krevní oběh a kůže. Z tělesných žláz byl ke čtvrté čakře přiřazen brzlík.

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzická a emoční centra se třemi horními duchovními centry. Jejím symbolem je šestiúhelník, který velmi názorně ukazuje, jak energie tří horních a tří spodních čaker je navzájem propojena. Souvisejícím živlem je vzduch a smyslem hmat. To naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání doteků, existenci v doteku s věcmi. Čakra srdce nám umožňuje vcítit se, soucítit, naladit se na vibrace jiných lidí a prožívat je. Touto čakrou vnímáme krásu přírody, harmonii hudby, výtvarného umění a poezie. Obrazy, slova a tóny se v této čakře mění na pocity.

Úlohou srdečního centra je sjednocování, spojování prostřednictvím lásky. Touha po hlubokém kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje pomocí čtvrté čakry, a to i tehdy, jestliže prožíváme smutek, bolest, strach z odloučení, ze ztráty lásky a podobných pocitů. Jestliže je tato čakra čistá a správně otevřená, stává se centrem ničím nepodmíněné lásky, která skutečně existuje a kterou není možné sobecky vlastnit nebo ztratit.

Ve spojení s vyššími čakrami se energie čtvrté čakry stává Boží láskou a vede k poznání Boží přítomnosti  v celém stvoření, směřuje ke splynutí s neniternějším jádrem, to znamená srdcem vesmíru. Cesta srdce k tomuto cíli vede přes láskyplné a chápající porozumění sebe sama, což je předpokladem největšího porozumění ve vztahu k ostatním a celému životu.

Jestliže jsme došli prostřednictvím třetí čakry k poznání, že všechny životní zkušenosti, přání a pocity mají hlubší smysl a že nás mají přes úkoly, které je třeba splnit, přivést k všezahrnujícímu životu, zjistíme ve čtvrté čakře přímo srdcem, že všechny pocity a životní projevy vycházejí z touhy po lásce a sjednocení, a jsou tedy vlastně projevem lásky.

Když nás něco bolí nebo jsme nemocní, můžeme pozorovat, že láskyplnou péčí k postiženému místu nebo nemocnému orgánu či části těla se jeho uzdravení může značně urychlit. Prostřednictvím čakry srdce disponujeme velkým transformačním a uzdravujícím potenciálem, nezbytným pro nás samotné, ale i pro ostatní lidi. Láska k sobě samému, pochopení a přijetí celé naší podstaty z hloubi srdce, nás může od základů změnit a uzdravit. Je předpokladem k naplňující lásce k ostatním lidem, pro vyjádření soucitu, je to projev porozumění a hluboké radosti ze života.

Čakra srdce je centrum, jehož vycházející energie je velmi silná. Otevřená čakra srdce působí na ostatní spontánními uzdravujícími účinky. Jak již bylo uvedeno, čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy také zlaté barvě. Zelená je barva uzdravení, je to barva harmonie a sympatie. Jestliže člověk, který je schopen vidět auru, spatří u jiného člověka v oblasti čakry srdce jasně zelenou barvu, znamená to, že tento člověk má vynikající léčitelské schopnosti. Zlatá a narůžovělá aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k Božství.

Srdeční čakra se nazývá také branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a oživujících pocitů lásky, ale jejím prostřednictvím se můžeme napojit na univerzální části naší duše, na Božskou jiskru  v nás samých. Čtvrtá čakra zjemňuje různé vjemy, související s otevřením čakry čela, to znamená třetího oka, protože to je odevzdanost, která nám umožňuje vnímat jemnější části Stvoření. S rozvojem čakry srdce se současně rozvíjejí i vyšší schopnosti čelní čakry.

Jestli je naše srdeční čakra dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváme se prostředníky Božské lásky. Vibrace našeho srdce mohou přeměnit náš svět a sjednocovat, smiřovat a uzdravovat lidi v našem okolí. Vyzařujeme přirozené teplo, jsme srdeční, veselí, což otevírá srdce ostatním lidem, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota pomoci jsou pro nás samozřejmostí.

Naše pocity jsou osvobozeny od vnitřního chaosu a konfliktů, od pochybností a nejistoty. Žijeme kvůli lásce, z radosti z dávání, aniž bychom za to něco očekávali. Cítíme se všude bezpečně a máme pocit, že všude jsme doma. Do všeho, co děláme, vkládáme srdce.

Láska v našem srdci zjemňuje vnímání a s moudrostí srdce pozorujeme dění ve světě a v našem životě v novém světle. Láska v našem srdci spontánně podporuje všechny snahy, prohlubující lásku k Bohu a jeho Stvoření. Poznáváme, že veškerý život Stvoření žije v našem srdci. Nepozorujeme život jako něco odděleného, vnějšího, nýbrž jako součást nás samotných.

Pocit živosti  je v nás tak významný, že teprve nyní víme, co život ve své nezfalšované původní podobě znamená, že je to stále trvající projev Božské lásky  a blaženosti.

Nesprávná funkce srdeční čakry se projevuje různým způsobem. Rádi bychom například dávali a byli zde vždy pro druhé, ale nejsme spokojeni se zdrojem lásky. V našem nitru, aniž bychom si to uvědomili, očekáváme za takovouto lásku uznání a jsme zklamaní, jestliže naše snažení není dostatečně ohodnoceno.

Při disharmonické funkci této čakry se můžeme cítit také mocní a silní a tuto sílu dáváme najevo ostatním. Přitom nejsme schopni přijímat lásku, otevřít se, abychom ji mohli pojmout. Něžnost nás přivádí do rozpaků. Říkáme si, že lásku možná ani nepotřebujeme. Tento postoj je velmi často spojen s nadutým  hrudníkem, což je projev vnitřní obrany proti bolesti a útoku.

Silke Bader – Ptej se andělů

Zdroj: Svět zázraků

Čakra solar plexu

Třetí čakra, Manipura, se také nazývá čakra solaru plexu, čakra pupku, čakra sleziny, žaludku nebo jater. Je umístěna přibližně dva prsty nad pupkem. Otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje žlutou až zlatožlutou barvu. Je spojena s živlem Ohně. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazen zrak. Typickým symbolem třetí čakry je lotos s deseti okvětními lístky. Základním principem je utváření bytí. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je spodní část zad, dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, žlučník a vegetativní nervový systém. Z tělesných žláz byla k třetí čakře přiřazena slinivka břišní.

Třetí čakra má mnoho různých názvů, proto i její umístění je různé. Jedná se však o důležitou čakru s větším počtem vedlejších čaker, které mají natolik podobné funkce, že mohou být všechny přiřazeny k hlavní čakře. Rozsah funkcí této čakry je proto větší. Je přiřazena k živlu Oheň, který přináší světlo, teplo, energii, aktivitu, a z duchovního pohled také očišťuje.

Čakra solaru plexu představuje naše slunce a naše centrum síly. Jejím prostřednictvím přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu a stabilitu fyzickému tělu. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu se světskými věcmi a s ostatními lidmi. Je to oblast, z níž vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie a také schopnost udržet si trvalé citové vazby.

Třetí čakra je sídlem naší osobnosti člověka. Je místem, kde nalézáme naši společenskou identitu a hledáme její potvrzení vlastní silou, vůlí k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobením se společenským normám.

Důležitým úkolem této čakry je očista první a druhé čakry, vědomé využívání jejich sil a tvůrčí energie, dále manifestace kvality vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění života.

Čakra solaru plexu je přímo spojena s astrálním vibračním polem, nazývaným také polem přání nebo žádostí, které je nositelem našich emocí. V této čakře jsou analyzovány vitální hnací síly, přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány a transformovány do vyšších energií, aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomému formování našeho života.

Odpovídající funkci nalezneme na tělesné úrovni u jater. Játra ve spolupráci s trávicím systémem analyzují přijatou potravu, nepoužitelné oddělují a z použitelného získávají užitečné látky, které pak posílají na příslušná místa do celého těla.

Pozitivní postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře, čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět.

Naše celková nálada je závislá na tom, kolik je v nás světla. Jestliže je třetí čakra otevřená, je nám dobře, máme radost a cítíme vnitřní naplnění. Při narušení činnosti třetí čakry jsme nevyrovnaní a máme pochmurnou náladu. Tyto pocity promítáme také do okolního světa, takže celý náš život je buď pozitivní nebo negativní. Množství světla v nás také určuje, jak kvalitní je naše práce.

S přibývající integrací a vnitřní zralostí se žluté světlo intelektuálního porozumění proměňuje v této čakře na zlaté světlo moudrosti a hloubky. Čakrou solaru plexu vnímáme vibrace ostatních lidí a příslušným způsobem na ně reagujeme. Jestliže na nás působí negativní vibrace, cítíme v místě třetí čakry nebezpečí, projevující se svíravým pocitem. To je přechodný obranný mechanismus. Vliv negativních vibrací můžeme přerušit tím, že světlo v nás bude dostatečně intenzivní a jeho zářením se kolem našeho těla vytvoří ochranný obal.

Jestliže je třetí čakra otevřená a harmonická, vnímáme pocit míru, vnitřní harmonie sama se sebou, s naším životem a se svým postavením v něm. Prožíváme pocity vyrovnanosti a respektujeme pocity a individualitu ostatních lidí. Chováme se přirozeně, a to nám umožňuje přijímat pocity, přání a životní prožitky, poznat jejich význam pro náš život, poznat je v pravé světle a integrovat je do sebe.

Při správném fungování třetí čakry je naše jednání a chování v souladu s přírodními zákony, které platí v celém vesmíru i v nitru každého člověka. Přispívá tak nám samým a našim bližním k vnitřnímu i vnějšímu obohacení a naplnění. Jsme plní síly a světla, které obklopuje i naše tělo a chrání nás svým zářením před negativními vibracemi. Jestliže správně funguje a je otevřená i šestá a sedmá čakra, poznáváme, že všechno, co vidíme, je složeno z různých vibrací světla. Plní se nám naše přání, neboť jsme tak úzce spjati se silou světla, že to, co si přejeme, přitahujeme k sobě jako magnet. Tímto způsobem dosáhneme poznání, že naplnění je naším právem od narození a že je to naše božské dědictví.

Při jednostranné činnosti nebo chybné funkci třetí čakry se snažíme všechno ovlivňovat jen podle našeho názoru, toužíme ovládat náš vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Cítíme, že jsme k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Příčinou těchto negativních pocitů je projev malého uznání v dětství a během dospívání.

Nedošlo k vývoji skutečné sebeúcty a uvědomění si sebe sama. To nyní hledáme ve vnějším životě. Vyvíjíme při tom nadměrnou aktivitu, jíž se snažíme zakrýt zničující pocit nedostatečnosti. Chybí nám vnitřní uvolnění, připadá nám obtížné vypřáhnout a celkově se uvolnit. Jestliže často přemýšlíme o tom, jak získat uznání a bohatství, jsme s největší pravděpodobností velmi úspěšní. Často však dochází k nahromadění emocí, které se nám nedaří správně usměrnit. To znamená, že snadno vybouchneme, jsme podráždění, čímž projevujeme veškerý hněv, který jsme v sobě potlačovali. Sami si však musíme uvědomit, že samotné úsilí po vnějším bohatství a uznání nám nemůže poskytnout trvalou spokojenost.

Silke Bader – Ptej se andělů

Zdroj: Svět zázraků

Sakrálna čakra

Druhá čakra, Svadhisthana, se nazývá sakrální nebo sexuální čakra, popřípadě centrum kříže. Nachází se nad pohlavními orgány. Je spojena s křížovou kostí (latinsky os sacrum) a otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje oranžovou barvu. Je spojena se živlem Voda. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazena chuť. Typickým symbolem sakrální čakry je lotos se šesti okvětními lístky. Základním principem je tvořivé rozmnožování bytí. Odpovídajícími částmi těla k této čakře jsou hýždě, pohlavní orgány, ledviny, močový měchýř, tělesné tekutiny, to znamená krev, míza, trávicí šťávy, sperma. Z tělesných žláz byly k druhé čakře přiřazeny varlata, vaječníky a prostata.

Druhá čakra představuje centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvůrčích sil. Je přiřazena živlu Vodě, z níž pochází všechno živé. Z astrologického hlediska je spojena s emocemi.

Voda je základem nového života, a proto jsme v kontaktu se všemi důležitými energiemi proudícími v přírodě. Sami jsme součástí tvořivého procesu v přírodě, který se v nás a skrze nás projevuje ve formě pocitů a tvůrčího jednání. Tato čakra je považována za sídlo Šakti, ženského principu Boha v podobě tvořivé rodicí síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls ke stvoření nového života.

Protože druhá čakra je spojena s vodou, její funkcí je očista. Odplavuje vše, co je překážkou životadárného procesu. Na tělesné úrovni se to projevuje detoxikační činností ledvin a močového měchýře. V duševní oblasti prožíváme uvolnění a odplavení  negativních pocitů, což nám umožňuje žít kvalitnějším životem.

Tato čakra ovlivňuje i mezilidské vztahy, zejména vztah k opačnému pohlaví. Jestliže se druhá čakra nachází v harmonii, pociťujeme přirozené splývání s proudem života a vlastními pocity. Ve vztahu k ostatním lidem jsme otevření a přirození. Dokážeme hluboce prožívat okamžik stvoření.

Příčinou špatně fungující druhé čakry jsou negativní pocity z období dospívání. Probouzející se sexuální síly vyvolávají nejistotu, a pokud rodiče nejsou schopni vysvětlit mladému člověku, jak s nimi zacházet, vznikají závažné problémy. To je důsledek nedostatku něhy a tělesné blízkosti v raném dětství. Může docházet k odmítání a popírání sexuality, čímž dochází ke ztrátě přirozeného projevu. Narušením činnosti druhé čakry jsme nejistí a plni napětí, zejména pak vůči opačnému pohlaví. Naše chování může být velmi hrubé, kdy se snažíme upřednostňovat pouze vlastní sexuální potřeby.

Silke Bader – Ptej se andělů

Zdroj: Svět zázraků