Archív

Bol jej súčasťou…

“Bol tak ďaleko… takmer neúnosne ďaleko. A predsa, bol všade. Bol jej súčasťou.
Vpísaný do každej bunky jej tela. Cítila ho neustále.
Mala ho pod kožou, vnímala ho vo svojich vlasoch, v každom kroku, pohybe, ktorý urobila, v záhyboch svojho tela; pri pohľade do svojich vlastných očí…
Každá jej krivka odrážala chvíle, kedy kreslil mapu jej podstaty do svojho vedomia…
Do svojho srdca.”

~ K. H.

Reklamy

“Daj ľuďom čas. Daj ľuďom priestor.
Nikoho nepros, aby ostal. Nechaj, nech sa potulujú.
Čo má byť tvoje, vždy tvojím bude.”
~ Reyna Biddy

Výklad kariet na MÁJ

LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA…

Na máj vyšla karta z veľkej arkány Zamilovaní – láska vo všetkých jej významoch a podobách.

Tento mesiac teda budeme preskúmávať oblasť vzťahov a lásky, učiť sa prostredníctvom našich prepojení s ostatnými a poznávať protiklady, prijímať ich, dávať ich do rovnováhy.

Každý náš vzťah odráža určité časti nás samotných, či už o nich vieme alebo sme ich ešte nerozpoznali a podľa toho, čo sa potrebujeme o sebe dozvedieť, zažívame radosti, bolesti, súlad, prepady, konflikty alebo porozumenie.

Budeme spoznávať nových ľudí, do života nám (často nečakane) vstúpi bytosť, ktorá sa nás dotkne hlboko vo vnútri – a nezáleží, či to bude na pár hodín, niekoľko dní alebo ostane dlhšie. Budeme zažívať pocit hlbokého prepojenia, až osudovosti…
Pripomenú sa nám tiež minulé vzťahy, to, čo nemáme úplne doriešené, nemusí to byť na fyzickej úrovni, ale prídu situácie, pri ktorých sa bude zdať, že sa opakuje minulosť alebo náhle pochopíme, odhalíme ďalšiu rovinu seba a spôsob, akým sa prejavujeme vo vzťahoch.
Rovnako aj vzťahy, ktoré už máme, nám prinesú nové poznanie, iný pohľad, hlbšie pochopenie.

Vzťahy sú naším najlepším zrkadlom. Ukážu nám naše rany, bloky, naučené vzorce z detstva alebo minulých vzťahov, pripomenú nespracované emócie, presvedčenia a povedomie o svojej hodnote, ktorým sme uverili.
Ide len o to, do akej miery sme schopní a ochotní sa otvoriť, byť voči nim vnímaví, dovoliť si byť zraniteľní. Čím zraniteľnejšími totiž sme, tým viac sa posúvame sami k sebe, k tomu, kým sme, k jednote so sebou – a teda aj s tými druhými.

Táto karta symbolizuje spojenie, zjednotenie mužského a ženského princípu, svetla a temnoty, jin a jang.
Niekedy nevieme, prečo sme až magicky priťahovaní k niektorým ľuďom, kým k iným vôbec, prečo niektoré vzťahy vyvolávajú pocit súznenia a iné zase kontroly, vlastnenia, prečo sme v jednom vzťahu slobodní, radostní a v ďalšom zase naša nálada závisí od toho, ako vychádzame s tým druhým – no všetky vzťahy nás vedú k hlbšiemu poznaniu, k vnútornej múdrosti. K porozumeniu ďalších častí, ktoré sú našou súčasťou, aby sme sa mohli prijímať a milovať na hlbšej úrovni, než kedykoľvek predtým.

Celý mesiac bude teda o vzťahoch. V rozličných podobách… Budeme sa učiť vyjadrovať svoje city otvorenejšie alebo iným spôsobom, dovoliť si byť viac zraniteľní, nechávať padnúť svoje ochranné múry, byť spontánnejší, jednať sami za seba, podľa svojho vnútra, otvárať svoje srdce alebo spracovávať svoje pocity osamelosti, zrady, odmietnutia alebo premárnených šancí, aby naše vzťahy mohli vyvierať z lásky a nie potreby.

Buďme teda vnímaví a počúvajme svoje srdce… Je máj, mesiac lásky! Dovoľme si milovať a byť milovaní bez zábran 

S láskou,
Katka

Nežiadaš príliš veľa

“Nakoniec stretneš svojho vedomého muža a budeš tak neskutočne vďačná, že si zvýšila svoje nároky, trpezlivo čakala (dobre, niekedy nie tak trpezlivo) a že si si sľúbila, že sa neuspokojíš s ničím iným…

Nestrácaj nádej, vedomá žena. Tvoja intuícia vie, čo je možné.

Nežiadaš príliš veľa.
Nie si pochabá.
Nie si náročná.
Nie si vyberavá.
Nemusíš znížiť svoje nároky.

Zaslúžiš si ohromujúcu, srdce rozbuchávajúcu, harmonickú, dôveryhodnú, úžasnú, vedomú lásku.

Neuspokoj sa s niečím iným.”

(Art: Robyn Chance)

Poznaj svoju hodnotu

“Poznáš, že je pre teba ten vzťah správny, pretože bude tvoj život zlepšovať, namiesto aby ho komplikoval. Jasné, žiadny vzťah nie je dokonalý, ale ak zistíš, že to tvoju dušu skôr vyčerpáva, než aby ju to napĺňalo, je pravdepodobne čas prehodnotiť miesto tej osoby v tvojom živote.

Poznaj svoju hodnotu.”

~ Austin Blood

 

(Art by Erica Wexler)