Archív

Andělské poselství pro setkání spřízněných duší

Žijete v období, které poskytuje nádherné příležitosti pro setkávání spřízněných duší. Tento svět potřebuje lásku – čím více lásky a radosti ze sdíleného štěstí mezi partnery bude ve světě, tím větší mír na něm bude vládnout – a to je přímou součástí vašeho i našeho poslání. Celý Vesmír vám pomáhá ke štěstí, které si tolik přejete! Důvodem, proč tolik z vás stále pouze zklamaně čeká na svého vytouženého partnera, jsou vaše vlastní omezení a bloky, kterých se odmítáte vzdát.

Vesmír-Bůh-Nejvyšší Moudrost udělá všechno proto, aby vám pomohla se zbavit toho, co vám v cestě ke štěstí překáží. Sesílá vám proto všechny možné pomůcky a pomocníky, které by vás přiměly učinit to, co je třeba, abyste mohli být šťastní. Rozhodnout se ke změnám však můžete pouze vy sami – na základě Zákona svobodné vůle, do níž nesmí zasahovat ani Bůh. Žel, mnozí z vás, místo aby využili příležitostí ke změně, se vystrašeně stáhne a uzavře a postaví se do pozice ukřivděných obětí, jimž se “nějaká zlá změna” snaží ublížit. Strach ze změn, k nimž vás vede sám život, je přitom absurdní, protože nic není ve větším zájmu samotného Vesmíru, než pomoci vám k lásce a štěstí, které svět tolik potřebuje. Nikdy byste nebyli vedeni ke změnám, které by nevedly k lásce a štěstí!

V momentě, kdy jste vedeni k nějaké změně v životě a vy jí z jakéhokoli důvodu odporujete, stavíte si sami do cesty ke štěstí zátaras. Každá změna, k níž jste životem vedeni, má za úkol zbavit vás toho, kým nejste, toho, co vám ubližuje, co není v souladu s vaším pravým, skutečným, autentickým já, kterým jste a jímž máte být. Ve světě čeká člověk, který touží po takové duši, jíž jste právě vy; po duši, jíž hluboko pod povrchem doopravdy jste. Avšak pokud se schováváte pod vrstvy falešných masek, předstírání, snahy se zalíbit a mnohého dalšího, čím nejste, pak vás tento člověk prostě nemůže vidět. Nemůže vás najít, protože vás nevidí. Vaše masky; to, kým opravdu nejste, ale kým se přesto tolik snažíte být, se možná bude líbit – ale jiným lidem než tomu, kdo by miloval skutečně vás – tu pravou osobu, jíž jste doopravdy pod tím vším. Ano, možná se zalíbíte, možná navážete vztahy, ale nikdy nebudou šťastné, protože jste je získali jako někdo jiný – ten, jímž jste předstírali, že jste. A lidé, kteří milují vaši masku – byť upřímně – nikdy nebudou milovat vás. Je nesmysl snažit se být někým jiným, abyste našli šťastný vztah, protože v takto založeném vztahu bude vždy milován ten někdo jiný.

Spousta změn ve vašem životě vás vede právě k rozbití falešných masek a marných snah se zalíbit a zavděčovat, protože právě ty skrývají vaši tvář člověku, který by vás mohl milovat. Vaše ego a mysl s naučeným omezením vás však straší scénáři osamělosti, namlouvá vám, že nikdo pravý neexistuje a že věříte neskutečným pohádkám nebo že krásné vztahy mohou mít druzí, ale vy ne, snaží se vás přimět, abyste se spokojili s málem, někdy dokonce se zlým vztahem plným utrpení, a ponižuje vás řečmi o tom, jak nejste dost dobří a hodni lásky, když jste sami sebou. Chyby a nedostatky v rovině osobnosti mají všichni lidé. Jistě nečekáte, že váš partner či partnerka budou bezchybní. Již umíte tolerovat nedostatky druhých, odpouštět jim a soucítit s nimi, někdy dokonce až do nezdravé míry. Ale proč to tedy nedokážete i vůči sobě? Proč druhým odpouštíte a sobě ne? Proč byste měli být tak strašně špatní, že byste si neměli zasloužit stejnou lásku, která právem náleží každé bytosti ve světě – protože už samotná existence každé bytosti má sloužit lásce? Proč byste se měli tyranizovat a ponižovat jen proto, že máte stránky osobnosti, na nichž je třeba zapracovat, tak jako každý jiný? Změny, které vám do života přicházejí, vás vedou k odpuštění si a přijetí svého skutečného já se všemi jeho stránkami – abyste se jím přestali bát být. Neboť odpuštění z lásky k sobě je ta jediná cesta, jak probourat zatvrzelé zdi ega, které dělá všechno proto, aby vás od lásky odvedlo a zabránilo vám skutečně zářit – být svým skutečným já. Avšak když to dokážete – a vy to dokážete! – stanete se konečně těmi nádhernými svobodnými a krásnými majáky lásky, které svět tolik potřebuje… a jejichž světlo je tolik přitažlivé pro ty, kteří právě takové světlo hledají.

 

 

Proto v momentě, kdy odmítáte změnu, která by vám pomohla být více sami sebou a vyzařovat to, kým skutečně jste – a co by k vám tudíž přitáhlo člověka, který by miloval právě toho, kým skutečně jste -, sami zabraňujete tomu, aby k vám mohl přijít, najít vás, poznat vás nebo si vás vůbec všimnout. Není to chyba Vesmíru, není to nepřejícnost osudu, ani to není něco, čím byste si měli omlouvat a podkládat své pochybnosti o lásce a možnosti existence skutečně krásného vztahu. Jde o vás a vaše nešťastné rozhodnutí neměnit se. Nechcete se měnit, nechcete se vzdát svých masek, nechcete se pustit svých pohodlných omezení, na které jste si tolik zvykli a které vám dávají falešný pocit jistoty. V tom je ten problém. Nejste-li sami sebou, skrýváte-li své skutečné pocity, říkáte-li něco jiného, než co si skutečně myslíte či cítíte, nasazujete-li si masky ve snaze se zalíbit či zapadnout, děláte-li ze sebe někoho jiného a předstíráte, že se vám líbí něco, co se vám nelíbí, nebo když si jakkoli bráníte v naprosto čistém a jasném vyzařování a projevování svého skutečného já, partner, jehož by přitahovalo právě to, vás neuvidí.
Nevšimne si vás. Nepozná vás. Nemůže vás najít. Jak by také mohl, když se schováváte za vrstvy strachu, obav, omezených přesvědčení, sebepodceňování nebo energií vzteku, ukřivděnosti, nepřejícnosti, závisti a frustrace?
Jak byste mohli přitáhnout partnera, jenž by přesně zrcadlil a miloval vaše skutečné já, když nejste svým skutečným já? A jak byste mohli být svým skutečným já, když zarputile odmítáte všechno, co vám přichází na pomoc, abyste se zbavili toho, co vám brání být svým skutečným já?

Jste to jen a jen vy, kdo má v rukou potřebné nástroje k tomu, abyste si svého milujícího partnera přitáhli. Abyste však mohli přitáhnout toho, s kým budete skutečně v souladu, tedy toho, kdo bude přitahován vaším skutečným já, musíte nejprve být svým skutečným já a toto já do světa vyzařovat a ukazovat ho. Znamená to přestat se přizpůsobovat názorům druhých, přestat poslouchat jejich diktáty o tom, jací byste měli být nebo co byste měli dělat, přestat se podřizovat lidem, kteří vás straší odmítáním, opuštěním nebo odsouzením, přestat poslouchat pesimistické názory o tom, jak něco tak krásného jako milující naplněný vztah není možné, otevřít se novým myšlenkám, vizím a způsobům vnímání, a přestat se bát, že by vám kdokoli jiný mohl nějak bránit v tom, abyste byli šťastní.
Vaše vlastní pochybnosti a víra v omezení jsou čistě vaše volba a nikdo jiný za ni nemůže. Nemůžete obviňovat jiné lidi za to, že vás omezují, když jim to vy sami dovolujete a když jste se vy sami rozhodli, že jejich názory jsou pro vás prioritnější než vaše vlastní. Nemůžete ukazovat prstem na druhé lidi nebo okolnosti a hněvat se, že vás ovládají, když vy sami jste se rozhodli, že jim to dovolíte a že na jejich postoji bude záviset vaše sebejistota nebo že jejich názory rozhodují o tom, jaká je vaše hodnota, co můžete či nemůžete mít nebo co si zasloužíte či nezasloužíte. Sami máte v rukou moc nad svým životem i ohromné množství energie, kterou můžete využít k přitáhnutí spřízněných duší, avšak dokud tuto energii budete marnit na zhmotňování omezení a frustrace, na vztekání se a obviňování ostatních lidí či osudu, těžko budete přitažliví pro někoho, kdo v sobě nosí štěstí a je přitahován štěstím. Neznamená to, že byste nesměli být smutní, když se vám něco nedaří nebo když zrovna nemáte to, co byste si přáli – jen je důležité, abyste i přitom pamatovali na lásku a na to, že Vesmír dělá, co může, aby vám pomohl. Spolupracujte s ním, plyňte s proudem změn, ať už se cítíte jakkoli, noste lásku a štěstí ve svých myšlenkách i srdci už teď a uvidíte, že bez ohledu na vaše ostatní pocity či naladění budete vibracemi lásky a touhy po ní stále přitažliví.

My všichni vaši andělé si vroucně přejeme, abyste své milující partnery a partnerky našli! Vždyť mír na tomto světě, který vytváří láska, je podstatou naší i vaší existence! Proto vás prosíme, přestaňte si bránit v tom, co vás vede k vašemu štěstí! Přestaňte dovolovat svému egu nebo egu jiných lidí, aby rozhodovalo o tom, co máte dělat nebo kým máte být, a už vůbec ne ze strachu, že byste jinak nebyli milováni! Vaše srdce přesně ví, co potřebuje, a také přesně cítí, kudy je třeba jít, abyste to našli. Přestaňte se tedy prosím nechávat omezovat strachem a rozhodněte se ponechat srdci volnou ruku bez ohledu na to, k čemu vás povede nebo co si o tom bude myslet někdo jiný.

Učiňte ze své touhy po lásce a s ní spojených důležitých změn naprostou prioritu! Je to ušlechtilé přání! Rozhodněte se, že chcete být šťastní a milovaní a že TO je pro vás prioritní! Ne to, co na vaše změny kdo řekne, ne to, jestli se to někomu líbí nebo jestli s vámi souhlasí – je to jen a jen VAŠE věc! Nikdo jiný není vámi! Každý z vás je unikátní a proto může jedině sám vědět, jaký má být a jak je mu nejlépe. Nejste-li ve své kůži, pak tu svou pravou kůži běžte oprášit a s úctou si ji oblečte. Je úplně jedno, co si o tom kdo pomyslí. Je-li vaší prioritou přitáhnout k sobě partnera, jenž bude milovat vaše skutečné já, pak MUSÍTE být skutečným já, neomezeným a nepodřizujícím se názorům druhých nebo strachu a podrývajícím pochybnostem svého ega.

Nemějte strach, že byste jednali špatně, budete-li následovat lásku. Láska nikdy neubližuje. Bez ohledu na to, kolik lidí může proti vašim změnám protestovat, kolik lidí vás může nemít rádo a kolik lidí se na vás bude dívat skrz prsty svého nízkého ega, láska se nikdy nemýlí! A kdykoli vycházíte z lásky, pak vše, co děláte, podporuje a šíří lásku! Netrapte se, pokud se někdo odmítá dívat na krásu lásky ze stejné perspektivy. Nejste zodpovědní za to, jak se kdo rozhodne dívat na vaše změny. Cítíte-li, že je to to pravé, co potřebujete udělat, je úplně jedno, kdo si co myslí, protože samotný Bůh – ta nejvyšší a nejmoudřejší autorita, která existuje a která všechny vede výhradně k nejvyšší a nejhlubší lásce – vám to odsouhlasil. Bůh je láska a nikdy vás nevede k ničemu jinému než k ještě větší lásce. Bránit si v lásce a ve štěstí znamená upírat ho sobě i světu, který ji tolik potřebuje! Jste tady, abyste lásku prožívali, vyzařovali, a tím ji vysílali do světa coby hojivou energii, která pomáhá všem bez rozdílu a která je tou jedinou skutečnou silou, která dokáže konat zázraky. Nebraňte si prosím ve své svobodě a nepřistupujte na omezení, která se vám druzí lidé ovládaní strachem a pochybnostmi snaží vnutit. Váš cíl – upřímná láska – je mnohem důležitější než všechno ostatní. Právě láska totiž může všechno to ostatní uzdravit, neboť tam, kde nejsou lidé šťastní, chybí právě láska. Svým rozhodnutím nepodlehnout nátlaku a omezujícím představám a jít za láskou pomůžete nejen sami sobě ke štěstí ve své osobní rovině, ale zároveň napomůžete i všem ostatním, protože na světě bude hned více lásky.

Pokud si upřímně přejete najít svého partnera či partnerku, není nic jednoduššího, než se upřímně rozhodnout, že každou změnu, která je k tomu nutná, přijmete a uskutečníte. Jen tak můžete rozbít to matné sklo, jímž jste se zakryli a skrze které vás vaše spřízněná duše nemůže vidět. Podnikejte změny, které přirozeně toužíte udělat – a které jsou tedy v souladu s vaším srdcem a tudíž i s tou Nejvyšší Moudrostí a Láskou -, a my vám slibujeme, že toto vaše nové, svobodné a krásné vyzařování sebe samých, svých skutečných já, k vám přitáhne v ten nejlepší čas duše, které vás dokonale doplní a které vás v tomto nádherném vyzařování a sdílení krás lásky šťastně podpoří, protože samy budou takové.

* * *

(Poselství andělů, M.T.)

 

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/2016/01/andelske-poselstvi-pro-setkani.html

Reklamy

Rok 2018 – Spojení spřízněných duší

Tak jako každý rok docházelo k čištění a zpracování různých bloků, strachů, omezení a starých programů, ovšem v rychlejším tempu než dříve.

Lidé se více a více začali spojovat se svou duší, srdcem, svými talenty…

Byl to i rok zázraků, ale to i tak trochu jinak než jak jsme si možná představovali.

Zázrak je něco co probíhá za zrakem a tudíž něco, co běžným viděním nevidíme. Mohli jsme tak vidět za, dále, hlouběji a to i tak, že se mnohým rozpustily iluze, které o sobě či jiných měli. Mohli jste zjistit kde bylo skutečné přátelství a kde ne. Jak se říká v nouzi poznáš přítele, a tak mnohdy tam kde se vše tvářilo jako hluboké přátelství s pevnými základy se ukázalo, že zas tak pevné nebylo. Jindy jste si uvědomili, že tam kde to lidé nedávali tak najevo, v situacích kdy jste to potřebovali při vás stáli.

V následujícím roce bude opět vše tak jako vždy o srdci, lásce, vděčnosti. Stále bude co si zpracovávat, stále bude třeba vystupovat ze začarovaného kruhu. 

To co jelo tento rok na energetické úrovni se začíná pomalu ukazovat ve hmotě.

Začínají se poznávat spřízněné duše, které spolu někdy tvořily. Navazují na vše a pokračují v tom dále. Tady se totiž ukazuje největší potenciál, největší síla a možnost pozvednout planetu. 

Tito lidé si kdysi “vyměnili své krystaly”. Jakmile pročistí své srdce, závoje, bolesti a zranění, které si tam za mnoho životů vytvořili, tak se uvidí. Záře v srdcích bude nepřehlédnutelná. Poté se propojí skrz krystaly v diamantové pyramidě, v chrámu Isis, prostřednictvím očí, duší, plamenů v srdcích, svítivých páteří. Navýší tím energii v krystalech, které zažehnou “tryskové motory” a pozvednou planetu i s jejími obyvateli do velmi vysokých láskyplných vibrací.

V roce 2018 se tito lidé začnou spojovat a společně tvořit. Dělo se to samozřejmě i dříve, ale nyní tyto spřízněné duše dostanou zelenou více než kdy jindy. Bude docházet k rychlým, mnohdy pro okolí nepochopitelným rozchodům, a určitým prozřením toho, jak se věci mají. Bude také docházet k nečekaným spojením mezi lidmi, kteří se dříve rozešli, mezi lidmi, kteří se např. v zaměstnání potkávali dnes a denně, ale až nyní se jiskry v krystalech jejich srdcích zažehnou, spojí a oni se uvidí.

Jakmile se takto propojí i malá hrstka lidí, tak se vše začne šířit obrovskou rychlostí a již to nepůjde zastavit. Roky předešlé byla snaha tyto páry zničit, rozpojit. Nyní přichází velká podpora a jejich propojení se nedá zastavit. Tato láska se začne šířit ze srdce do srdce a bude vytvářet novou mřížku Země.

To je klíč k “raketovému vzestupu”. Je tak docela možné, že jak se říká rok 2018 bude rokem klíčovým. :-)

Přeji nám všem, abychom jednali ze srdce, abychom dělali to co cítíme, abychom více procítili lásku k sobě i všemu živému, abychom se propojovali a společně tvořili.

Přeji nám láskyplný rok 2018 a nejen ten. ;-)

S láskou – Antalii

Ivona Antalii
http://www.kliceksrdci.cz

MODLITBA DVOJPLAMENŮ A ENERGETICKÁ AKTIVACE

Být na Cestě Duchovního Dvojčete je hluboký závazek k osobnímu duševnímu růstu.

Pokud vás váš duch vede ke slovům, modlitbám, činům, lidem, symbolům, praktikám nebo rituálům které invokují léčivou energii cesty duchovních dvojčat – uctívejte toto vedení.

Uctívejte ho bez myšlenky toho, co to znamená pro život vašich vztahů. Uctívejte ho bez očekávání jak vaše dvojče vypadá, jak se chová, kým je, kde je, kdy přijde a jestli vůbec někdy přijde.

Ctěte vedení, které zaplavuje vaši psychiku související s cestou sjednocení s vaším dvojčetem.

Není to o uspokojování mysli, která potřebuje vědět. Není to o vysvobození, ochraně nebo pozvednutí vašich momentálních okolností, vzorců nebo problémů.

Je to hloubková cesta do hlubin vaší vlastní síly a spirituální přítomnosti. Je to uznání, že jste jedinečná, oceňovaná, úžasná a neomezená bytost, která se inkarnovala přesně v tento moment, aby předala světu něco velkého významu.

To vám ukazuje, že můžete potřebovat léčení nebo očistu od životních zranění, pronásledování a traumat – protože vaše dvojče spustí tuto potřebu léčení. Spustí ji, protože jste nejpravděpodobněji spoluprožili silné životy jako spirituální velitelé a praktikanti. Oba budete mít vzpomínky na perzekuci a pošpinění Božských Ženských a rozvinutých Mužských Léčitelů. Zakusíte velkou bolest z odloučení od svého Dvojčete v rukou negativních sil, které chtěly potlačit světlo, sílu a pravdu Posvátného Boha a Bohyně.

Cesta Duchovních Dvojčat vám ukazuje, že jste chytřejší, větší, silnější, trpělivější a více vděční, více zasvěcení Sobě a svému Duchu, než jste kdy věděli.

Toto je modlitba, kterou lze uplatnit denně jako mantru. Paradigma Duchovních Dvojčat existuje a je aktivní spirituální silou pozitivního rozvoje naší planety.

Odříkání této modlitby přináší vibrace (a mnoho průvodců vysokých úrovní) do vašeho energetického pole. Ukotvuje vaši vibraci ve vědomí zázraků. Přenáší váš celý čakerní systém do přesných procesů nezbytných pro vrcholný spirituální růst.

Drahý Bože a Bohyně,

Dovolávám se nejvyšší ochrany a zaštítění z Vesmíru. Volám všechny posvátné průvodce na mé cestě Duchovního Dvojčete.

Povolávám Kristovské Světlo do mé aury k požehnání a vedení na mé cestě – k znovuzískání Vysoké Moudrosti mé Duše a mého sjednocení , v božském načasování – pokud je to Boží Vůle – s mým Duchovním Dvojčetem.

Volám Fialový Plamen přeměny a karmického rozřešení do mé aury. Žádám toto světlo aby šlo tam, kde je ho třeba a pohltí veškerou negativní karmu a zábrany, které mohou omezovat plné vyjádření mého vztahu s Duchovním Dvojčetem.

Žádám nyní tento Fialový Plamen aby nás oba vymanil ze všech karmických a svazujících závazků, které musí být nyní rozpuštěny – ve jménu Svatého Ducha – k naprostému splnění našeho posvátného plánu na Zemi.

Žádám, aby naše mise pro lidstvo k nám byla přivedena v dokonalém načasování a dokonalým způsobem.

Žádám, abychom sloužili Vesmíru v posvátné službě, přinášejíce Světlo naší Spojené Duše do fyzické formy.

Požaduji Božské Právo být se svým Duchovním Dvojčetem a uvědomuji si, že se jedná o vztah, který nejhlouběji slouží této planetě a vesmíru neomezenými způsoby.

Žádám Ducha aby na mně pracoval, skrze mě a pro mě tak jak musí pro Nejvyšší Záměr Sjednocení Dvojplamenů.

Vidím a cítím Plameny Božské Lásky hořet skrze veškeré a nízké odmítání naprostého sjednocení našich srdcí.

Amen.

 

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Mistr Kuthumi – Učení o dvouplamenech

Vy víte, že v každém muži a každé žene, vtělených na Zemi, je přítomna jak mužská, tak i ženská podstata. Ve skutečnosti, ve vašem vyšším aspektu, ve vašich Vyšších tělech nemáte pohlaví, jste androgynní. A jedině podle míry diferenciace, zhuštěním hmoty získáte zpočátku fyzické tělo a pak rysy mužského nebo ženského pohlaví. Chyba předchozích představ pozůstávala v tom, že máte mimo sebe tu část vás samých, která byla na určité etapě vývoje oddělena od vás.

Ve skutečnosti, pokud se dotkneme historie vývoje vašich duší, vaše bílo ohňové jádro, neboli vaše JÁ JSEM Přítomnost, nesmrtelná Boží částice uvnitř vás, nikdy nebyla rozdělena do dvou částí, představující mužskou a ženskou podstatu. Tato mylná představa, kterou jsme připouštěli, vám byla odhalena na určité etapě vašeho vývoje. Nyní nastala nová etapa a my vám můžeme přinést trochu jiný lepší pohled na rozvoj vaší duše.

Takže vaše Nejvyšší tělo nikdy nebylo rozděleno na mužskou a ženskou polaritu. Odkud přišla myšlenka dvouplamene a o všech těchto krásných legendách spojených s hledáním druhé poloviny a získáním jednoty prostřednictvím legitimního manželství mezi dvouplameny?

Dovolte mi, abych to vysvětlil. Vaše duše a vaše Vyšší těla nemají pohlaví. Jsou bez pohlaví. Pohlaví má jenom vaše fyzické tělo a ono získalo pohlavní znaky jenom v relativně nedávné etapě evolučního rozvoje, před několika milióny let.

Do rozdělení podle pohlavních znaků byl proces rození dětí docela jiný. Ale nyní se nebudeme tímto zaobírat.

Takže, odkud pochází myšlenka o vaší druhé polovině a štěstím s tímto spjatým?

V určité fázi evoluce jste získali Vyšší tělo, které má v různých náboženských systémech různé názvy. Je to vaše JÁ JSEM Krista, neboli Vyšší JÁ, neboli Vyšší Manas.

Snad jste si z těchto poselství uvědomili, že vaše Vyšší JÁ vám bylo dáno jako emanace vyšších duchovních bytostí, které vám darovaly částici sebe sama. A to bylo nevyhnutelné v určitém stádiu lidské evoluce. Člověk musel získat v sobě průvodce a následováním jeho pokynů mohl tak najít chybějící pocit jednoty s Bohem a s celým stvořením.

Milovaný Ježíš, když byl v inkarnaci, přinášel učení o jednotě duše. Pamatujete si podobenství o ženichovi, a pamatujete si zmínku o nevěstě, která se připravovala na příchod ženicha. To je učení o dvouplamenech, vysvětlované Ježíšem, které má druhý, ale správnější význam. Jednota s vaším dvouplamenem je vaše jednota s Vyšší částí vás samých.

Nastupuje nová etapa kosmické evoluce a tato fáze není již daleko, kdy každý z vás bude muset nalézt jednotu se svým dvouplamenem, JÁ Krista ve vás. Jednota dvouplamenů je rituál, ve kterém vaše nižší těla neboli duše podle svých vibrací jsou sladěny s vaším Vyšším tělem, JÁ Krista ve vás.

Jelikož do této doby úplně očišťujete svá nižší těla, pak může energie volně cirkulovat skrze vaše těla, aby je omývala. A tato extáze jednoty, kterou vy prožíváte při sjednocení s Vyšší částí vás samých, vyzvedává vás na vrchol transcendentální blaženosti, se kterou se nemůže porovnat žádná jednota mezi mužem a ženou na fyzické rovině.

Ó, milovaní, Bůh má ještě mnoho tajemství a záhad, které ve svůj čas vám budou odhaleny. A možná dnes jsem zničil ve vaší mysli překrásnou legendu o dvouplameni, která byla od srdce každému, kdo by schopen seznámit se s tímto učením, přineseným skrze předchozího posla. Ale dříve či později se každý bude muset rozloučit s dětskými pohádkami a stát se dospělým.

A je vždy příjemné, když se v dospělém stavu vědomí, setkáte v životě se zázraky, se kterými jste se nesetkali ani v těch nejlepších pohádkách. Protože Boží Skutečnost, chápání Božské Skutečnosti nelze srovnávat s nejsmělejší fantazií vypravěčů, kteří se snaží odrážet Boží Pravdy prostřednictvím svého lidského vědomí.

A teď, milovaní, se zaměřím ještě na jeden okamžik, který vás může velice překvapit. Vzhledem k tomu, že každá Bytost Světla v těch vzdálených dobách obdarovala častí sebe sama mnoho jedinců, pak mnozí z vás mají JÁ Krista, které má stejný původ, patřící ke stejné Bytosti Světla, která vám darovala sebe sama.

A když dosahujete stavu jednoty s Vyšší části vás samých, a i jiní lidé dosahují stavu jednoty s Vyšší části sebe, pak se stáváte jednotou mezi sebou. Cítíte svoji jednotu s každým. A namísto jediného dvouplamene pociťujete svou jednotu s miliony dvouplamenů, kteří mají společnou podstatu JÁ Krista s vámi.

Však existuje jiný aspekt legendy dvouplamenů, a tento aspekt je spjatý ještě s dřívější etapou kosmického vývoje. Kdysi, na počátku stvoření tohoto Vesmíru došlo k rozdělení na mužskou a ženskou polaritu a toto rozdělení posloužilo jako bod, ve kterém se začal projevovat Vesmír. Bod, od kterého se celé stvoření projevilo. Takže když se ve svém evolučním vývoji spolu s Vesmírem opět obrátíte k bodu, pak zmizí mužská a ženská polarita v tomto Vesmíru. Ale to se uskuteční podle lidského měření v nekonečně vzdálených dobách.

A teď vaše vědomí nemůže pojmout mnoho kosmických Pravd. Ano, nedávám si za úkol vysvětlit vám všechny Pravdy, i když je vidím z mého vzestoupeného stavu. Zatím stačí to, co se vám řekl.

Pro útěchu vám můžu říci, že ti jednotlivci, kteří mají JÁ Krista stejné podstaty, jako je mé JÁ Krista, v něčem jsou mými dvouplameny. A proto, kromě vašeho JÁ Krista, který je právem váš dvouplamen, máte ještě několika milionů dvouplamenů, nacházejících se ve vtělení, mající společnou podstatu s vámi na úrovni JÁ Krista.

A někdo může být tímto potěšen, někdo zklamán.

Avšak nelze zastavit proces dosahování Boží Pravdy. Tento proces bude pokračovat, nepřetržité odhalení bude pokračovat. Chcete-li, nebo ne, proces evoluce vašeho vědomí se nedá zastavit, a pokud budete bránit procesu, pak popřemýšlejte, zdali bude konat v souladu s Božím Zákonem.

V dnešním rozhovoru jsem vám zdůraznil váš dvouplamen, který je vždy s vámi a který trpělivě čeká na to, když přestanete být unášeni iluzí tohoto světa a upřímite svůj pohled na něj. Váš dvouplamen chce s vámi komunikovat, čeká na vás. A neexistuje ani jedna osoba v tomto světě, která by byla blíže k vám a s kým si můžete sdílet všechna vaše tajemství a získat spolehlivé rady.

Utišuji se, abych vám umožnil seznámit se s nečekanými informacemi obsaženými v dnešním rozhovoru.

JÁ JSEM Kuthumi.

A JÁ JSEM mající stejnou podstatu na úrovni JÁ Krista s mnohými z vás.

Zdroj: http://www.sirius-cz.net/news/uceni-o-dvouplamenech/

Dvojplameny – o co tu vlastně jde?

Mnoho lidí si pod pojmem dvojplameny představuje něco úžasného, až nadpozemského, unášející láskyplný vztah, intimní sdílení, milostné splynutí, šíření lásky a světla kolem sebe. Tyto vztahy jsou ale ve skutečnosti od takovéhoto jednostranného pojetí dosti vzdálené, jejich pravý význam a mysl je mnohem prozaičtější. Nejedná se o žádná bájná a vysněná spojení, jejich existence a žití v tomto hmotném světě je naprosto reálná. Důkazem jsou oni sami, jejich životy a úděly, kterými tu procházejí.

Veškeré Vesmírné dění probíhá v neustálém koloběhu zrodu a zániku, spojení a rozpadu. Vše pulzuje, přetváří se a sjednocuje, aby se následně mohlo opět rozpadnout a stvořit něco nového. Je jedno, zda se jedná o měřítko malé, či to největší, zda je časová jednotka hodina, či jsou to miliardy let. Menší díly a časové úseky jsou součástí větších celků a epoch. I lidské bytosti, dvojplameny, dvojice, které kdysi byly jedním, jsou součástí tohoto Vesmírného koloběhu. V okamžiku svého rozdělení, byl jeden jako druhý, stejného vnitřního upořádání, každý samostatný a soběstačný v rámci vyrovnaných principů, připraven projít vlastní cestou poznání.

Absolutní poznání na tomto světě zahrnuje prožití veškeré škály možností, všech možných způsobů bytí prostřednictvím mnoha životů. Tak, jak dvojčata zrozená z jednoho celku, v oddělení tímto procházejí, postupně se sobě vzdalují odlišností svých prožitků. Mohou se tedy během své pouti sama sobě jevit jako navzájem velmi odlišná a nesourodá. Není to však nic jiného než přirozený proces vlastní přeměny od zrodu po završení cyklu. Ke konci své cesty se dvojplameny opět přibližují a rozeznávají ve své podobnosti. Jejich poznání se blíží naplnění, stávají opět samostatnými a soběstačnými osobnostmi s vyrovnanými principy, takovými, jakými byly na počátku. Čím více mají oba odžito, tím více rozpoznávají jeden v druhém sami sebe a jsou více přitahováni k vytvoření jednotného společného celku. Kruh se začíná pomalu uzavírat.

A právě v tomto období se ve větší míře začínají setkávat osoby, které si připadají velmi blízké, jako by jedna v druhé spatřovala sama sebe. Zpočátku většinou ani jeden z nich netuší, oč jde, ale oba cítí, že je k sobě váže nějaké pouto, něco společného. To je počátek rozpomínání na to, co byli kdysi. Dvojice prožije až neuvěřitelné sblížení, pocit návratu domů. Po nějaké době však oba začnou podléhat svým starým, již zvládnutým zkušenostem, jejich spojení nabírá trhliny a zpravidla spěje k rozpadu – jejich rozluce. Odloučení se může opakovat, trvat měsíce, ale i desítky let, tak dlouho, až každý z páru dokončí svoji vlastní cestu poznání, prožije, pochopí a přijme jakoukoli variantu života jako jednu z možností, a to bez odsuzování kterékoli. Završením cesty poznání je vše dorovnáno, jejich svazek se stává jednotným, stabilním a schopným tvořit něco nového.

Takže, o co tu vlastně jde? O život a jeho prožívání ve všech jeho možných polohách a podobách. O pochopení veškerého dění a všemožného konání, jako jedné z možností života. To je poznání veškerého žití a přísluší každému z nás. Bez ohledu na to, zda již kdo svůj dvojplamen rozpoznal či ne, máme tu žít a prožívat až do chvíle naplnění. Dvojplamenné pouto je pouze směrovkou a vodítkem, kdy nám dvojče, zrozené ve stejný okamžik a za shodných okolností, pomáhá rozeznat, která zkušenost nám ještě chybí k nalezení sebe samého, k návratu do prvotního zrodu, kdy kruh se uzavírá. Vše pulzuje, přetváří se a sjednocuje, aby se v okamžiku absolutního stavu mohlo zrodit něco nového…

Ivana „Geri“ Kutnarová

Zdroj: https://dvojplameny.wordpress.com/2017/08/23/dvojplameny-o-co-tu-vlastne-jde/

Varovné signály, že se nejedná o dvojplamen

Není všechno zlato, co se třpytí…

S rostoucím povědomím o dvojplamenech přibývá lidí, kteří věří, že právě jejich vztah je ten dvojplamenný. Ačkoliv počet dvojplamenných setkání přibývá, pořád je to jev velmi vzácný a ne všichni jsme předurčeni svůj dvojplamen potkat v tomto životě. Říkám schválně ‘předurčeni’, protože jsme si to před příchodem na tento svět naplánovali. Setkání s dvojplamenem se nikdy neděje pro nic za nic. Nejen že je naplánované, ale má i svůj důvod – svou misi.

Mnoho z těch, kdo touží po dvojplameni, ve skutečnosti touží spíše po vášnivém či romantickém vztahu, neobyčejném sexu nebo pseudo-duchovním partnerství, protože duchovno je tak nějak v módě a mít za partnera dvojplamen musí být cool, když se o tom na mnoha duchovních webech poslední dobou tolik mluví.

Pokud pochopíme skutečnou podstatu dvojplamenného vztahu a budeme podle toho žít, je jedno, zda jsme svůj dvojplamen potkali, nebo zda žijeme sami či s jiným partnerem. Čistá láska a duchovní osvícení je vždy pozitivní věc a nemůžeme nic ztratit, jen získat.

Problém ale nastává, když podstatu dvojplamenného vztahu nechápeme a místo hodnot, na kterých je dvojplamenný vztah založen se za každou cenu držíme vztahu, který je nefunkční, jen proto, že věříme, že je to náš dvojplamen. Takový omyl může být doslova osudový a místo slibovaného duchovního probouzení přijde jen kolotoč manipulace a sebedestruktivního chování.

Někteří autoři používají termín falešný dvojplamen. V zásadě ale nic takového neexistuje, ne ve smyslu, že bylo božím plánem vytvořit nějaká falešná dvojčata. Jde prostě o omyl v rámci naší svobodné vůle, kdy pod tíhou toho, co jsme kde četli a ve víru zamilovanosti odmítáme vidět pravou stránku vztahu, a roubujeme termín „dvojplamen“ na někoho, kdo je ve skutečnosti někdo úplně jiný, nejčastěji karmický vztah.

Přiznat si, že člověk naletěl své vlastní naivitě nebo intrikám partnera není vůbec snadné a chce to notnou dávku odvahy. Obzvlášť, když jste zamilovaní. Odhoďte na chvíli růžové brýle a buďte k sobě maximálně upřímní. Může vám to ušetřit mnoho starostí.

Po ovoci poznáte je…

1. Energie

Jedním z hlavních rozpoznávacích znamení je vzrůstající či klesající energie. Dvojplameny jsou jako dynamo – generují energii. Není to tak, že si vzájemně dávají svou energii, oni jeden v druhém podněcují jeho vlastní plamen a společně přímo srší energií. Stačí strávit s dvojplamenem několik minut, nebo s ním prohodit pár slov a vyzařujete radost a energii ještě několik dní. A to nemluvím o milostném spojení, tam je výsledek ještě markantnější, je to doslova omlazující kúra.

Nutno dodat, že každá zamilovanost funguje podobně prvních několik týdnů, možná měsíců. Dvojplamenná energie je taková ale pořád, i v době krize a po ní ještě roste.

Naopak pokud po období té největší zamilovanosti začnete energii ztrácet a za nějaký čas jste úplně na dně, neschopni si sebe vážit a mít své vlastní plány, aniž by vás partner “dobil” svou přízní, je to jeden velký červený vykřičník. Tím víc, pokud to trvá dlouhodobě. Zavání to vzájemnou nebo jednostrannou závislostí. Pokud nemáte sílu na nic jiného, než dokazovat mu svou lásku, a to dokazování vás ještě více vysiluje – toto není dvojplamenný vztah.

2. Bolest

Jedním z důvodů, proč si lidé pletou dvojplamenný vztah s karmickým, je ten, že oba vedou trním. Jak dvojplamen, tak karmický partner ve vás dříve nebo později uvolní negativní vzorce chování a poukáže na to, co nemáte vědomě zpracované. Mindráky z dětství, z předchozích vztahů, minulých životů…bolí to, spouští to kolotoč obviňování a sebelítosti.

Přesto je mezi těmito vztahy velký rozdíl. Dvojplamen vám nikdy neubližuje záměrně. A i když k němu můžete dočasně cítit vztek nebo výčitky, nikdy byste mu vědomě neublížili. Vaše duše vás vždycky včas zabrzdí, někde hluboko v sobě cítíte i přes ten vztek hlubokou lásku a úctu. Víte, že je to silnější, než váš vztek. Intuitivně vždy raději pohladíte, než bodnete. A hlavně – nakonec z toho máte dobrý pocit. Dvojplamenná bolest není nikdy samoúčelná, vede k osvobození se od starých vzorců a strachů. Časem je to zcela zřetelné.

Pokud ale dlouhodobě převažuje bolest nad radostí, a hlavně pokud z vašeho nitra (nikoliv z mysli) přímo tryská otázka, zda máte takové utrpení zapotřebí… pak ho nemáte zapotřebí – a velmi pravděpodobně se nejedná o dvojplamenný vztah a zasloužíte si něco lepšího.

3. Podpora

Další z velmi snadno viditelných znaků vztahu je způsob, jakým vás váš partner podporuje. Dvojplameny si pomáhají jen výjimečně – jen tehdy, když si ten druhý nedokáže pomoci sám a jen do té míry, aby si od okamžiku pomoci už dokázal pomoci sám – a to vše absolutně nezištně. Dvojplameny mají radost, když je ten druhý silný, soběstačný a dělá pokroky. Vítězství jednoho je radostí druhého.

Pokud vám váš partner pomáhá zejména tehdy, když jste na dně a nemáte jinou možnost než jeho pomoc přijmout, je silnější a udržuje vás v pozici slabšího, aby vám mohl pomáhat dál, a zajišťuje si tím vaši vděčnost a lásku, je to velký varovný signál! Obzvláště tehdy, když dává najevo, že ho vaše pokroky dráždí a nesnese, abyste byli silnější než on, nedej bože nezávislí na něm. A platí to samozřejmě i opačně – pokud tohle děláte jemu a vyhovuje vám, že mu pořád pomáháte a že je vám za to zavázán. Nebo se dobrovolně udržujete slabí, aby vás mohl zachraňovat jako nějaký princ. Takový vzorec vztahu je zcela nekompatibilní s dvojplamenem. Můžete si tím dočasně projít a vyměňovat si role, než se vaše energie ustálí, ale dlouhodobě nastavený vztah tímto způsobem bude jen těžko dvojplamenný.

4. Synchronicity

Synchronicity doprovázející dvojplamenný vztah jsou doslova šťastné náhody. Jako by se celý vesmír skláněl k vašim nohám, aby vám umetl cestičku k co nejlepšímu výsledku dané situace. Ne všechno je růžové, ale nelze si nevšimnout velmi neobvyklých „zásahů“ osudu, kdy se něco přihodí ve správný čas na správném místě a mnohem lépe, než byste čekali.

Naopak pokud svůj vztah udržujeme „dvojplamenný“ jen svou vírou, celý svět jako by se nám snažil otevřít oči. Bohužel to dost často nevidíme. Všímejte si proto, jaké synchronicity se kolem vás dějí. A to hlavně v souvislosti s vaším partnerem. Stávají se vám místo šťastných náhod spíše nehody? Všechno, co se týká vašeho partnera vám přináší smůlu? Špatné načasování, nedorozumění, zásahy vyšší moci, že nic nevyjde tak, jak má? Vysiluje vás to? Možná váš vztah neladí s vesmírným řádem. To ještě neznamená, že není dvojplamenný, může jít jen o dočasné zbloudění z pravé cesty. Ale rozhodně je to důvod k zamyšlení a k analýze ostatních varovných signálů. Obzvlášť pokud takové nehody provázejí váš vztah od začátku!

5. Duchovní pokrok

Dvojplameny přirozeně a bez námahy směřují k osvícení. Skrze bolest a nelehké situace – ale vede vás to samo. Nepotřebujete žádného guru, ani kouče a pokud jeho rady vyhledáte, pak většinou na začátku vztahu a brzy vám všechno začne docházet samo. Vaše vnitřní moudrost sílí, není to arogance, je to zdravá sebejistota a sebeláska. Informace se dostavují ve správnou chvíli ve správném množství.

Varovným znamením pak je – žádný, nebo minimální duchovní pokrok. Ať čtete, co čtete, chodíte na přednášky, meditujete, nemáte ze sebe pocit posunu, radosti, lehkosti a vlastní síly. Naopak, pořád hledáte více a více duchovna, ale realita je čím dál bolestnější a nepříjemnější. Váš vztah drží pohromadě jen jako vzdušný zámek, je vzpomínkou na dávnou Atlantidu nebo růžovým snem o budoucnosti, ale v realitě nejste schopni nic z vašich duchovních rovin vztahu realizovat. Sáhněte si do svědomí a zeptejte se sami sebe, jestli váš zájem o duchovno není jen únikem před realitou. Jestli nehledáte duchovní opium pro v realitě zcela nefunkční vztah. Pokud to drhne tady a teď, je problém tady a teď a lze vyřešit tady a teď. Myslím tím v realitě v tomto životě. Buď dvojplamennost vztahu cítíte nejen duchovně, ale i fyzicky, nebo dvojplamenný není.

Zní to absurdně, ale čím bude vaše láska opravdovější a skutečně „dvojplamenná“ tím méně „duchovna“ budete potřebovat. Váš duchovní pokrok se bude projevovat schopností žít ve hmotě, nikoliv z ní unikat.

Duchovní realita dvojplamenů splývá s jejich fyzickou realitou. Je totožná. Fyzicky žijí duchovní pravdu a duchovně prožívají fyzično. Je to jedno a totéž. A zdroj jejich duchovna je v jejich nitru, v srdci, v žádném konkrétním duchovním učení.

Váš vztah je tím, čím je, ať ho nazýváte jakkoliv: buď generuje radost a lásku, nebo bolest a závislost. Poznáte ho po ovoci…

Autor: Eidheann
Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz/

Článek je možné svobodně šířit pro nekomerční účely, se jménem autora a aktivním odkazem. Děkuji.