Tag Archive | uzdravenie

Vzpomeňte si, kým jste – odkaz od Zlatej dušičky

Prostupuje vámi zvláštní, léčivá energie. Člověk přijímá tuto energii, aniž si často všimne. Jste obklopeni aurou hojnosti, přesto si vybíráte prožít chudobu, neboť skrze chudobu můžete poznat bohatství. Nejen bohatství materiální, nýbrž také bohatství ducha. A tato energie vás vede k naplnění skrze uvědomování si všech aspektů spojených s růstem duše, jimiž jsou vaše prožitky, pohledy na svět, ale také mnohé vnitřní programy, které formují vaše životy.

Tento čas je tu pro to, aby probouzel i ty největší spáče. Je to čas transformační, doba, kdy se vše mění od základu. Vaše prožitky však mnohdy přinášejí i utrpení, bolest, zlost a mnohé podobné emoce, na které pohlížíte s nevolí, neboť kdo z vás touží takové emoce prožívat? Přesto byste bez nich nepoznali opak, tedy radost, lásku a naplnění. Nacházíte se v čase chaosu, převratu a růstu, kdy Země otevírá svá bohatství, kdy obnova je vidět všude kolem, zejména v přírodě. Některé duše si však v tento čas volí odchod zpět ke zdroji, neboť síla energií je mnohonásobně větší, nežli před několika lety. Země stoupá a vše s ní. Avšak ten, kdo jde proti, padá do hlubin. Mnozí z vás si svou cestu vědomě vybrali a někteří velmi toužili odčinit co nejvíce ze své minulosti, očistit se od svých pochybení. Ještě více budete otevírat oči, neboť se vám dostane do zorného pole velké množství informací, které povedou k dalekosáhlým změnám. Toto vše vás podnítí, abyste se o tyto změny zasadili.

Tento čas se může zdát bojovný, avšak mnoho z toho, co do této chvíle nešlo, se může podařit právě nyní. Člověk jako bytost jedinečná dokáže zázraky. Je však potřeba, aby zde byl ten správný záměr a spouštěč, aby zde bylo něco, co posílí rozhodnutí člověka a probudí jeho sílu. Rozhodnutí přichází zevnitř, vnější reakce pak na sebe nenechá dlouho čekat. A proto je možné učinit spoustu změn, neboť jste připraveni.

Mnohé lži jste prokoukli, mnohé pravdy již vidíte. Je možné pociťovat určité rozčarování z tohoto světa. Ale jak jinak byste dospěli? Váš svět je nemocný a je potřeba ho uzdravit. Nemoc je tu již dlouhé věky a uzdravení je již blízko. Vaše duše potřebují žít jiné životy. Životy založené na jiných prioritách. Jste unaveni. Často nemůžete spát. Regenerace je potřeba zejména tam, kde ztrácíte důvod žít, kde necítíte radost. Tak, jako je nemocný svět, jsou nemocní i mnozí lidé. Je tu potřeba lékařů. Jiných lékařů, nežli máte v tomto světě. Je potřeba bytostí, které dokáží milovat, projevovat soucit a pochopení. Takové bytosti pomáhají léčit i ta nejhlubší zranění. Vy jste těmi bytostmi, vzpomeňte si. Věřte si.

Je tu čas, kdy se vše může zatřást a zcela nečekaně zmizet ze světa. A to nejen na planetě, ale také uvnitř vás samých. Můžete se zbavit svých problémů a svých strachů. Je to čas milosti, kdy dostáváte možnost smýt ze sebe všechny nánosy a stát se novým člověkem. Každý máte v životě své výzvy. A my víme, že dokážete tyto výzvy přijmout a že v nich dokážete uspět. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Kryon – Čtyři katalyzátory pro léčení – 4

Tento Kryonův živý channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 24. března 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu pro všechny opakuji, že je tu přítomna rodina. To, co vám můj partner právě sdělil v sérii otázek a odpovědí, přišlo ode mne. Tímto způsobem si jednoho dne začal uvědomovat, že nad jeho známou realitou stále existuje rodina. A tak začal shromažďovat podobně smýšlející lidi, které předtím neznal a kteří se zabývali studiem soucitu. Viděl, jak tito lidé, navzdory svým vlastním problémům, měli také soucit, porozumění a touhu dozvědět se více o své duši. A tak se postupem času stali jeho rodinou. Tato zkušenost mu změnila život. Je to zkušenost, kterou nabízíme i vám, abyste zjistili, kdo je tato rodina ve skutečnosti, kdo jsou ti, kteří vás bezpodmínečně milují. 

Po celá léta jsme vám často říkali, že to není vaše biologická rodina. Někteří z vás se ptali: „Proč je to tak? Co je to za plán? Nemáte žádnou šanci, pokud se narodíte do dysfunkční rodiny, kde vás bijí a říkají vám špatné věci. Vy si tím musíte projít a později to pak řešit pomocí terapie. Co je to za plán?“ Drazí, pokud jste na to ještě nepřišli, říkám vám znovu, že je to velkolepý plán pro staré duše, protože železo ostří železo. A stará duše, kterou jste, prochází těmito věcmi, aby se s nimi dokázala sama vypořádat, porozumět jim a radit druhým lidem, jak se s nimi vypořádat, jak být soucitní a jak najít porozumění a odpuštění. Tohle všechno jsou vlastnosti mistra. Rozumíte tomu už trochu lépe, pochopili jste to?

Někteří z vás řeknete: „Vůbec se mi ten plán nelíbí.“ (Kryon se směje) A máte pravdu, protože tyto věci jsou obtížné. Avšak mnozí z vás, kteří to teď sledují, to překročili. Tím mám na mysli, že věci, které vás až dosud ničily a vyvolávaly ve vás hněv, obavy nebo strach, jsou nyní za vámi. Možná ti, kteří ve vás podněcovali tyto věci, jsou stále s vámi, jsou naživu a možná se s nimi vidíte během každé dovolené, kdy se vám posmívají nebo ještě něco horšího. To je však plán a mnozí z vás dosáhli toho bodu, kdy dokonale odpustili. Pak zavítáte na Vánoce domů, abyste se jen dívali na ten „cirkus“ (Kryon se směje). Víte, o čem mluvím. Odejdete však s klidem a mírem. To je důvod těchto věcí a říká se tomu práce. Pokud jste pracovník světla, procházíte tréninkem. A často je tím tréninkem život sám. Mnozí z vás proto prošli „aha“ zkušenostmi, které vás dovedly tak daleko, abyste právě teď poslouchali (nebo četli) tento channeling, který je určen pro všechny, nejen pro členy Kruhu dvanácti. 

Toto je čtvrtá část série o katalyzátorech pro léčení. Už jsme řekli, že z našeho pohledu je katalyzátor zážitek, který otevírá cestu něčemu jinému. Takže pokud máte zkušenost, která vás vede nebo dokonce nutí k další akci, stane se katalyzátorem. Dosud jsme vám předali tři katalyzátory a toto je čtvrtý, který otevírá cestu k uzdravení.

Zopakujme si, že první částí série bylo pochopit, že chemie vašeho těla reaguje na vědomí. Že tím, jak mluvíte sami se sebou, se vytvoří spojenectví, které umožňuje uzdravení, jaké tu nikdy předtím nebylo. Jinými slovy navazujete komunikaci. Také jsme v prvním channelingu zmínili, že lidstvo tomu často nerozumí. Lidé prostě žijí ve svých hlavách, dívají se na své tělo a říkají: „No, doufám, že funguje.“ A ponechávají tělu kormidlo bez jakýchkoli pokynů, zda má směřovat na sever nebo na jih, takže tělo se samo pohybuje kolem v kruzích a chytá různé nemoci nebo cokoli jiného. Ve výchozím nastavení se zdá, že funguje náhodně nebo nefunguje. Ale říkali jsme vám tak často, že zodpovědnost je na vás! Předali jsme vám jedno podobenství za druhým a také mnoho různých modalit, metod a návrhů, jak se můžete zkontaktovat se svou innate a mluvit se svými buňkami

To bylo číslo 1: Navažte komunikaci! Je to katalyzátor. Protože pak, a v některých případech pouze tehdy, můžete opravdu začít rozpouštět a zahánět to, co brzdí váš život, nebo dokonce zkracuje délku vašeho života, jako je strach, obavy, úzkosti, nemoci, všechny tyto věci. To byl katalyzátor číslo 1. Pak jsme vám předali další katalyzátory. Víte, které to jsou, a můžete se na ně znovu podívat. Všechny souvisejí se změnou něčeho ve vás, co vás dovede na cestu k mnohem snadnějšímu uzdravení. Mluvili jsme o vnitřním dítěti, mluvili jsme o tom, abyste se vydali na místo, které si dobře pamatujete, kde neexistují žádné starosti, a tyto zážitky si odtud přinést. Mluvili jsme o smíchu a dali vám příklady. Psychologové, vědci a dokonce i lidé zabývající se komerčními produkty vědí, že když se smějete, všechny strachy, obavy a úzkosti mizí – ocitnete se na naprosto odlišném místě. I to je katalyzátor uzdravení.

Poslední katalyzátor se může zdát nejjednodušší, ale není. Ten poslední, jedno slovo, které slýcháte celý život a které vám za chvíli sdělím, rozhodně není nejjednodušší. Možná je dokonce nejtěžší jej dosáhnout. Rád bych, abyste se všichni se mnou na chvíli vydali na nějaké místo, na kterém si můžete představit svého nejoblíbenějšího Mistra na této planetě, ať je to kdokoli – historického člověka, v něhož věříte jako v duchovního velikána a se kterým byste rádi strávili čas, kdybyste mohli. Když si ve své mysli představíte tento obraz, že byste mohli být s tímto Mistrem, jaký je výsledek? Když byste se posadili u nohou tohoto Mistra a Mistr by buď začal mluvit, nebo s vámi jen chvíli potichu poseděl, jaký by byl výsledek? Jak byste se cítili? Jaké by bylo to jedno slovo, které by popisovala, co se děje? Co kdybyste skutečně seděli v síle, intenzitě vědomí Mistra na této planetě, o kterém jste četli, nebo jste jej možná nějakým způsobem, v nějaké vizi potkali, co byste vnímali? Co by to bylo, co by vám předal jako první věc a co by vám nejvíc pomohlo?

MÍR

Odpověď zní: Mír. KLID A MÍR! Dokážete stát uprostřed vřavy, kde se vše kolem vás hroutí a rozpadá a stále máte v sobě klid a mír? Odpověď každého Mistra, který kdy žil na této planetě, zní ano. A možná by vám dokonce řekli, že proto sem přišli. Přišli proto, abyste mohli být mírumilovní s vědomím, že existuje větší plán a že věci, které vás trápí, jsou jen přechodné. A to opravdu jsou, i když máte smrtelnou nemoc. To neznamená, že vám nevezme život, ale pouze to, že to možná není všechno. Drazí, musíte opustit svou krabici a přemýšlet o velkoleposti své duše. A musíte sedět a být klidní.

Pilot nad mraky

Už jsme mluvili o jedné vlastnosti pilota, proč chce létat za všech okolností. Důvod je, že když se dostanete nad mraky, je to tam velmi klidné. A piloti říkají: „Nad mraky je vždy krásný, slunečný den.“ A to je pravda. Tohle je metafora, ale zeptejte se jakéhokoli pilota, protože to je místo, kde chtějí být. Protože když letíte, pod mraky a dole na zemi zanecháte všechny starosti a problémy, dokonce i nemoc, kterou v sobě můžete mít. Nad mraky se zdá, jakoby to všechno utichlo a zmizelo v pozadí.

Už jsme řekli: Mír je největší katalytickou energií pro uzdravení. Uzdravení se pak stává vedlejším produktem míru! Když máte všechno to, co jsme zmínili, když porozumíte komunikaci se svým tělem, když dokážete v sobě kontaktovat nevinné vnitřní dítě a pochopíte, o čem je smích, pak můžete najít tento mír, který přesahuje běžné pochopení. Jinými slovy, není divu, když se vás lidé ptají: „Proč jsi tak klidný a pokojný, když se kolem tebe vše hroutí?“ Pak se můžete jen usmát a říct: „Protože to je to, kým jsem. Prostě vím, že můj mírumilovný postoj mi přinese odpovědi a uzdravení.“

Je to tak zajímavé. Řekl jsem vám, že uzdravení je vedlejším produktem a probíhá téměř automaticky. Věděli jste to, že? Není to o tom, že byste si přečetli nějakou knihu, nebo sledovali nějaké video, ale začíná se to dít, protože jste v klidu a míru. Pochopili jste to?

Tato čtyři témata nejsou jen katalyzátory. Uhlazují cestu tam, kde dřív byla kamenitá. A víc než to. Věci, které se vám nedostávají, k vám začnou přicházet automaticky, včetně hlubokého uzdravení, spontánní remise, lepšího pocitu ze sebe sama a pocitu klidu a míru se vším, co děláte. Přinášejí mír, uzdravení, osvobození od strachu. Zvednete ruce a řeknete: Děkuji, Duchu, nyní chápu, že jsem součástí velmi, velmi velkého obrazu. A Mistři jsou všude kolem mě. A teď jsem se vším v klidu a míru.“

To je důvod, proč tu jsem. Toto je Kryonovo učení. Všechno, co se stalo za posledních 31 let, se soustřeďuje do tohoto dne, do tohoto okamžiku a my znovu říkáme: Milujeme lidstvo za to, co udělalo a co udělá pro vzestup světla, které se děje právě teď, pro každého, kdo to chce vidět.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 4 – MP3 – 14:54 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Objednávat knihy můžete na adrese: Knihy-kryon@knihy-kryon.cz

Kryon – Čtyři katalyzátory pro léčení – 3

Tento Kryonův živý channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 17. března 2021


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Mnohokrát jsem vám už říkal, že pokud je tohle poprvé, kdy se účastníte channelingu, může vás překvapit, že my, energie z druhé strany závoje, jež k vám nyní hovoří, si vás plně uvědomujeme. Každou duši, která sleduje tento program, Bůh zná a miluje. Je to předpoklad všech channelingů od počátku channelování. Ke každému channelingu přistupujeme s myšlenkou, že jej možná posloucháte (nebo čtete) poprvé, a tak často nejprve rekapitulujeme.

Tato série channelingů, kterou teď v Léčivém kruhu předáváme, se zaměřuje na atributy katalytické energie pro léčení (uzdravení). Jinými slovy, jde o energii, která má schopnost zatlačit na léčivý potenciál, aby se například mohlo přihodit něco, co otevře dveře k uzdravení, které tu předtím nebyly. Uzdravení, o kterém mluvíme, má mnoho aspektů. Když máte strach nebo se něčeho možná už dlouho obáváte, a že existuje mnoho věcí, kterých se můžete obávat, pak by došlo k vyléčení, pokud byste našli způsob, jak se ze strachu vymanit a už si nedělat obavy. Pak by došlo k vyléčení. Pokud pociťujete obavy a úzkost z mnoha věcí ve vaší kultuře, ve vašem světě, ve vaší rodině, pokud jste neustále plní úzkosti a máte problémy se spaním a pokud najdete způsob, jak se těchto obav a úzkostí zbavit, jak to hodně zlepšit a zklidnit se, pak dojde k vyléčení, uzdravení. Vraťme se k tomu, co obvykle považujete za vyléčení. Pokud máte nějakou nemoc, bolesti, nebo máte něco, co by být nemělo, ať už je to cokoli, i kdyby to třeba ani nemělo žádné pojmenování, kdybyste to mohli odstranit, pak by to bylo vyléčení, uzdravení. A to je téma, o kterém mluvíme v této sérii. 

Existují věci, které mohou připravit cestu nebo otevřít dveře pro takové druhy uzdravení? Odpověď je ANO. Už jsme vám předali dvě poselství. Vrátím se k první části, protože tato třetí část na to navazuje. Tu třetí část identifikuji za chvíli. Pojďme si zopakovat, že vaše 4D tělo sestává převážně z chemických reakcí. Tyto chemické reakce mohou být vyvolány elektrickými signály z vašeho mozku. O čem však mluvím, je to, že v podstatě fungujete na chemické bázi. Mluvili jsme o tom v první části této série. Pokud jste si ji neposlechli (nebo nepřečetli), můžete si vyhledat celou sérii na webových stránkách zdarma. První část byla o něčem, co pro mnohé z vás může být matoucí. Týkala se toho, že dochází k pochopení a víře, že tato chemie je součástí něčeho, co může způsobovat mnoho různých věcí, včetně strachu, obav a úzkostí. Může také ovlivňovat délku vašeho života. A také jsme vám řekli, že všechno to, co můžete udělat pro změnu chemie vašeho 4D těla, ne ezoterického těla, ale prostě jen 4D těla, mluvili jsme také o realitě, kterou zažíváte chemicky, a že pak všechno to, co můžete udělat pro zlepšení chemie, připravuje cestu k uzdravení.

Zamyslím se nad historií vaší medicíny. Když si (vědci v medicíně) uvědomili všechny ty chemické reakce nutné pro fungování vašeho těla, když si to uvědomili, první cestou k léčení byly alopatické léky – že by mohli změnit chemii tím, aby určité chemické látky tlačili na tyto chemické reakce a směrovaly je určitým směrem, aby možná dělaly to, či ono, což by pak mohlo být určitým druhem léčení. A tak se to dosud stále dělá ve všeobecném lékařství. Alopatické reakce, ke kterým dochází, jsou způsob léčení, na němž jste vyrostli a jste na něj zvyklí. V minulosti jsme také už mnohokrát mluvili o homeopatii, jejíž podstatou je tinktura, která je také chemickou látkou, vyšle signál, a místo toho, aby došlo k chemické reakci, tento signál obsahující pokyny pro uzdravení přijme innate. Přesto to stále zůstává na chemické úrovni, že?

Vraťme se tedy k naší premise: pokud byste mohli změnit chemii svého těla, pak byste nevytvářeli chemii strachu, úzkosti nebo něčeho horšího. Neměli byste chemii, která by vám zkracovala život, protože strach a úzkost vám život zkracují. Je tu však něco, co mění chemii, a bylo to prokázáno. V první části série jsme předali podobenství o Woovi, který zjistil, že může převzít zodpovědnost za svou vlastní buněčnou strukturu a řídit svou loď na bezpečná místa. Souvisí to s řízením a ovládáním něčeho, o čem mnozí z vás ani netuší, že máte. V této třetí části jde také o vás, že ovládáte svou chemii, avšak prostřednictvím úplně jiného vnímání. Teď to pojmenuji a pak vám povím o jednom průzkumu.

SMÍCH

A to slovo je „smích“. SMÍCH. Kolik z vás už zažilo nějakou stresující situaci, již jste rozpustili smíchem, i když třeba jen na chvíli? Možná to byl i nečekaný smích, kdy jste se naladili na nějaký hodně zábavný program a jen na těch pár okamžiků jste se hodně smáli. Uvědomujete si, že vaše tělo se při tomto zajímavém vnímání chemicky změnilo? Zatímco jste se smáli, během té chvíle strach a úzkost zmizely. Uvědomili jste si to? Myslím, že většina z vás si uvědomuje, že smích, jak se zdá, potlačuje strach a úzkost. A tak mnoho lidí přepne na zábavný program, aby se mohli zasmát a uniknout strachu. A ono to funguje. Nechcete však jen dočasnou léčbu, že?

Existuje kvalitní výzkum, jenž ukazuje, že chemie těla se smíchem mění. A vyplynula z toho zábavná součást. Už jste někdy slyšeli o józe smíchu? Existuje cvičení, při kterém se scházejí skupiny lidí, jako jste vy, kteří rozumí tomu, o čem teď mluvím, a společně se smějí. Teď se zeptáte: „Co je stimuluje ke smíchu? Co je rozesměje? Vyprávějí si nějaké vtipy nebo legrační situace, aby se smáli?“  Ale odpověď zní: Ne, není to nutné. Je tu však jiný objev, když se prostě z ničeho nic začnou smát. Namítnete: „To nemůže fungovat.“ Ale ano, může. Můžete smích předstírat. Pokud se začnete smát, i když kolem vás není nic legračního, nebo zábavného, ​​pak se něco stane. Vaše tělo začne vytvářet novou chemii „zábavy“ a pak se začnou další lidé kolem vás taky smát. A bez vtipu nebo legrační situace se najednou můžete společně smát po velmi dlouhou dobu. Vaše chemie se začne měnit, to je fakt. Co se pak děje, není nutně omezeno jen na jógu smíchu, ale objevil to už i mainstream. Existuje řada videí, která začala být produkována už před desetiletím na stejné téma a tím tématem je muž, který se směje ve vlaku, nebo jogín, který se začne pro sebe smát v metru a tím rozesměje během několika minut všechny ostatní ve vlaku. No, kolik z vás jezdí metrem, kolik legrace tam zažíváte? (Kryon se směje) Kolik lidí se tam směje? Nevíte. Odpověď zní, můžete tem vidět různé druhy lidí s různými druhy problémů. Dokážete si představit, jak se uprostřed vagónu začne jeden člověk smát a během pár minut se směje celý vagón? A čím víc lidí se směje, tím víc se smějí. A celé metro nebo vlak končí hysterickým smíchem. Je to dokázáno a můžete to najít na médiu YouTube. Můžete studovat různé typy produkce, třeba i komerční. Jeden producent se rozhodl, že se mu hodí, aby to dělal, a prezentuje to jako komerční záležitost. Je to známá věc, že je smích nakažlivý.

Když se smějete, vaše chemie se začne měnit. Pokud se budete často smát a najdete si pro to důvod, budete se možná smát s radostí ze své velkoleposti. Dokážete to? Můžete se smát s láskou? Když se začnete smát pravidelně, drazí, smích a radost změní vaši chemii a připraví vám cestu, na které uvidíte světlo, jež jste nikdy předtím neviděli. Pomůže vám to přejít most, až se tam vydáme v Kruhu dvanácti. Smích je číslem tři. Je to skutečné, je to ve 4D, není to těžké a funguje to. To je dnešní poselství. Je to aktuální, vědecky prokázaný fakt, že smích mění vaši chemii. A vy to víte a cítíte to. Když to budete dělat, zmírní to a osvobodí vás to od strachu a úzkostí. Tak proč byste to nemohli dělat pravidelně? Proč to nespojit s něčím, co děláte každý den? Proč byste nemohli být někým, kdo je svým smíchem proslulý? Tyto věci, které vám předávám, jsou velmi skutečné. Pokud se chcete uzdravit, začněte se smíchem.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 3 – MP3 – 15:51 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách naleznete ZDE

Objednávat knihy můžete na adrese: Knihy-kryon@knihy-kryon.cz

Co se děje právě nyní? – odkaz od Zlatej dušičky

Celý svět se otřásá v základech, neboť se hroutí stabilita budovaná tolik let. Zdá se těžké pochopit, že tento zlom přináší naplnění tajných přání mnoha zasvěcenců, neboť i přesto, že navenek vypadá vše zcela jinak, situace poukazuje na ozdravení a konečnou fázi posunu. Člověk, jako bytost třetího rozměru může tuto situaci přijmout anebo nemusí. Součástí tohoto světa ale není jen člověk třetí dimenze. Dochází k prolínání světů a událostí, cesta za minulostí se uzavírá. Avšak události dosud nejsou kompletní, aby se vše mohlo plně rozběhnout kupředu.

Osud přináší změny do života jedinců, tento svět však již vstoupil do závěrečné fáze procesu změn. Ze Země se uvolňují síly, které představují emoční naladění jejích obyvatel. Vše je propojeno, a proto dochází k otevírání ran, aby došlo k uzdravení. Jak na vnitřní, tak na vnější úrovni. Vítr se prožene nejen Zemí, ale i společností. Je to však jedna z posledních fází, kdy ještě někteří nejsou zcela rozhodnuti. Skrze blízké události dojde k probuzení dalších mas. Ať tak nebo tak, situace, kterými procházíte, jsou ozdravné. Záměr tvůrců reality je takový, aby došlo k otevření oblastí, které byly dosud uzamčeny pečetí vyšších dimenzí. Tedy dojde k odkrytí vysoko vibračních míst, ztracených věky. Vrací se minulost, která však bude uzdravena. Některé informace ohledně budoucnosti, jsou uzamčeny v časové schránce, aby nedošlo ke kontaminaci a mohl pokračovat vzestup tak, jak bylo v plánu.

(Image “Dreamy Autumn Morning” by James Sherwood)

Mnohé duše se vzdávají svých životních plánů a opouští svá těla. Je zde veliký přetlak, který se uvolní nejen ze Země, ale také v situacích ve společnosti. Tvůrci radí zůstávat stále spojení se svou duchovní rodinou a napojení na svůj zdroj, na vyšší já. Některá spojení mohou být záměrně přerušována, aby došlo k odklonění na nepravou cestu. Je potřeba se vždy pocitově přesvědčit a žádat o sladění s osobní vibrací. Toto sdělení též podporuje osobní naladění každého jednotlivce, který se s tímto ztotožní. Záležitosti Země jsou plně v rukou odvážných duší, které se uvolily vstoupit na tuto cestu osvobození a těmi jste vy všichni. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Období Panny

Období Panny začíná od půlnoci v pondělí 23.8 a přináší jisté vystřízlivění a zdravé uzemnění. Rovněž, jako každým rokem, máme možnost úspěšně zakončit léto a energii načerpanou v předchozím období Lva uložit do každé buňky těla, a věnovat pozornost svému tělu i okolnímu životnímu prostředí – úklidu, třídění a čištění.

NOVOLUNÍ A ÚPLNĚK
Očista a detoxikace budou obzvláště aktuální v době před novoluním, tj do 7.9.

Samo novoluní v Panně přinese možnost hluboce se uzdravit, prozkoumat příčiny zdravotních a jiných potíží a najít způsoby a cesty k uzdravení. Najděme si čas a prostor pro sebe, zklidněme svou mysl a zaměřme pozornost na ta místa na těle či v naší aktuální životní situaci, která potřebují být uzdravena. Vědomá a hluboká komunikace s fyzickým tělem nám jistě v těchto dnech napomůže rozlišit, co je pro nás opravdu dobré, zdravé, užitečné, abychom de poté podle toho mohli chovat. Energie tohoto novu budou působit od 6.9. v 01.07. do 8.9 v 5.22, sám nov bude přesně 7.9. ve 2.53.

Po novu v Panně až do úplňku (7.-21.9.) přidávejme do svého každodenního života nové zdravé návyky. Můžeme začít s cvičením, otužováním, dietou, celkově čistším, jednodušším, minimalistickým způsobem života. Rozjet můžeme též projekty, činnosti služby související s péčí o zdraví všeho druhu…

Energie hluboce léčivého úplňku s Lunou v Rybách budou působit od 18.9. ve 22.24 do 21.9. v 5.14, sám úplněk bude přesně 21.9 v 01.56. V tomto roce vychází úplněk na období podzimní rovnodennosti, tedy na tu fázi roku, kdy jsme nejvíce a nejintenzivněji vtěleni, kdy jsme konfrontováni s realitou takovou, jaká je. Ve dnech úplňku se navíc můžeme hluboce a meditativně propojit se svým tělem, zabydlet se v něm, prozářit jej, vnímat jej jako chrám naší duše a podle toho se k němu i chovat… Můžeme přímo prosytit a „navibrovat“ vodu v našem těle Láskou! Ve chvílích uvolněného spočinutí si můžeme představit a prožít jaké to je být zcela a na všech úrovních zdraví, milující a milovaní…

MARS V PANNĚ A VE VAHÁCH
Hned zpočátku období Panny, ve dnech kolem 22.8 se můžeme naladit na revoluční aspekt, který dá mnohé věci do pohybu: trigon Marsu v Panně s Uranem v Býku. Mars v Panně už od 29.7 bojuje za skutečné zdraví a přesné konkrétní a pravdivé informace a konání v souladu s nimi. Jeho pozitivní propojení s Uranem může přinést jakési zásadní urychlení tohoto procesu – nashromážděné skutečnosti mohou přivést k osvobozujícímu pochopení a rovněž k posílení boje za svobodu a zásadní změny.

Opozice Marsu s Neptunem v Rybách ve dnech kolem 4.9 pomůže střízlivě a zdravě pohlédnout na všemožný podvod a klam, v horším případě budeme jaksi násilně „vystřízlivováni“. U jednotlivců tato konstelace napomůže jasně vidět své závislosti a iluze, což je ve výsledku vždy užitečné.

Následný, opět zemitý, konkrétní trigon Marsu v Panně a Pluta v Kozorohu (ve dnech kolem novu 7.9) pomůže “boj za zdraví” pevně uchopit – pro jednotlivce to může znamenat vědomý začátek dlouhodobé cesty ke zdraví, období, kdy se opravdu s nadlidskou vůlí vydáme směrem k perfektními zdraví na všech úrovních, vitalitě, a také k převzetí zodpovědnosti za svůj život, zdraví a další oblasti…Budeme moci dělat zásadní rozhodnutí, mocná, spojená se zdravím a s prací či službou a celkově vedoucí k životu v pravdě, zdravé soběstačnosti bez zbytečných kompromisů.TRANZITY MERKURA A ČERNÁ LUNA V BLÍŽENCÍCH
Začátek září přinese rovněž “informační vyrovnání”: ve dnech kolem 3.9. se Merkur ve Vahách se dostane do pozitivního propojení s linií evoluce – sestupným uzlem ve Střelci a vzestupným v Blížencích. Vzestupný uzel se ve dnech kolem 6.9. dostane do konjunkce s Černou lunou: dozvíme se pravděpodobně velmi konkrétní spíše nepříjemné či na strávení náročné informace, které však ve výsledku přinesou větší jasnost a přesnost v našem vidění a porozumění tomu, co se ve světě aktuálně děje…Tento tranzit rezonuje s výše zmíněnou opozicí Mars-Neptun kolem 4.9!

K tomu se přidává vzdušný trigon Merkura ve Vahách se Saturnem ve Vodnáři ve dnech kolem 5.9, který pomůže dané informace konstruktivně využít, povede rovněž ke zdravému nasměrování nás lidí jako žáků v čase, k usebrání se, spolupráci ve společném zájmu – na cestě ke svobodě!

Merkur se rovněž ke konci období Panny, v úplňkových dnech kolem 21.9 dostane do trigonu s Jupiterem ve Vodnáři – žák dostane požehnání učitele! Otevře se nám zcela nové chápání a porozumění tématu svoboda ve vztazích a v dalších oblastech. V tyto dny bude obzvláště blahodárné navazovat spolupráci, tvořit užitečná a harmonická přátelská seskupení lidí s podobnými zájmy, zapojit se správným způsobem do společenského dění.

VENUŠE VE VAHÁCH A VE ŠTÍRU
Trigon Venuše s Jupiterem ve dnech kolem novu 7.9 pomůže v procesu uzdravování nejen partnerských vztahů, na které se budeme moci podívat přímo z kosmické perspektivy… Pod blahodárným vlivem Jupitera ve Vodnáři se budeme moci zdravě osvobodit od všemožných představ a konceptů, předsudků a posuzování, jak by měl či neměl láskyplný partnerský vztah vypadat. Vliv tohoto vzdušného trigonu můžeme posílit taneční meditací, procházkami, dechovými cvičeními apod. Pozornost však mějme ve svém srdci, kde můžeme vždy spočinout a dozvědět se, kudy dále, zdravěji, harmoničtěji, smysluplněji a svobodněji.

Vstup Venuše do znamení Štíra nastane 10.9 nám pomůže ponořit se hlouběji do svého milostného a sexuálního života. Poměrně náročná kvadratura Venuše ve Štíru se Saturnem ve Vodnáři ve dnech kolem 17.9 může přinést napětí mezi potřebou prožívat hluboké city, otevřít se lásce a intimitě a tendencí projevit přísnost, strohost či přímo askezi. Tyto dvě tendence se budou projevovat jakoby dohromady a my se tedy díky tomuto aspektu můžeme naučit co to je skutečná svoboda v lásce a sexualitě…

Milí přátelé, děkuji za pozornost a přeji skutečně hluboké a při tom i pokud možno příjemné uzdravování a střízlivění!

Vaše věrná astrologyně
Alita

www.alitazaurak.cz

Shrnutí toho, jak si vedeme a výzva k akci – odkaz od Zlatej dušičky

Na konci této éry se ukazují pravé povahy a láska jakoby usychala ve prospěch chtění, místo, aby byla ještě více zalévána. Ať se snažíte, jak chcete, nedaří se vám změnit svůj svět tak, jak byste chtěli. To, co dovolujete, to se vám děje. Neuvědomujete si, že tato cesta není tou pravou. Žijete zvyk a jakákoli změna vás vykolejí. Zvykli jste si a přijímáte vše. Přijímat vnitřně je správné, avšak není to o pasivitě. Není to jen o vás, ale také o světě jako takovém. Budete muset ještě získat mnohé zkušenosti, abyste dokázali plně stát sami za sebou. Chápejte, všichni jste si rovni. Není zde nikdo, kdo je míň či víc. Není zde však také nikdo, kdo by vám mohl ulevit. Ani to není žádoucí, neboť byste se nepoučili. Vy sami jste strůjci svého osudu a také života, který vás čeká.

Ano, trápí vás mnohé věci, co se všude kolem dějí. Ale kdo z vás dokáže nalézt v tomto čase ty správné odpovědi na otázky, které vás sužují? Je zde velké množství informací, duch boje je však stále přítomen. Obracíte se na nesprávného nepřítele. Učíte se být lidmi a uvěřili jste tomu, že patříte do tohoto času. A jelikož je vaše chápání z určitých důvodů přirozeně omezené, plně to chápeme. Obětujete svoje vize tomu, abyste získali veškeré výhody, které je zde možné obdržet. Jsou to ale falešné výhody. Obraťte se konečně ke světlu. Nyní stojíte zády, proto vnímáte pouze iluzorní zář, nikoli tu pravou, která vyvěrá zevnitř. Otevřete se plně přívalu mocných energií a otevřete svá srdce. Mnohým dojde dech, jakmile si uvědomí, kým jsou, jakmile si vzpomenou, kam patří. Tento čas je ozdravným pobytem pro duše v lidských tělech.

Ozdravení však zahrnuje vše, co je a proto probíhá nejen v pozitivních prožitcích, ale také v těch negativních. Důležitý je však smysl a cíl. Nakonec ale dojde k postupnému zplošťování křivky výkyvů a vše se stabilizuje. Teprve pak budete schopni plout na klidných vlnkách života, ne dříve. A proto se těšte ze života, z toho, co je nyní. V opačném případě budete celý život pouze hledat a nikdy nebudete spokojeni. Žijte aktivní životy a budete se cítit naplnění. Přesto však nedopusťte, abyste byli zahnáni do kouta, abyste byli dovedeni tam, kam nepatříte, kde nechcete být. Můžete být uzamčeni do vězení, kterého se už nezbavíte. Vše je na vás a to je ta výzva. Plně se zapojte a změňte život nejen svůj, ale i celého národa. Teprve poté dosáhnete naplnění na všech úrovních. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Jsme ti, kdo přišli pomoci uzdravit svět – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země,  sami v sobě začínáte chápat, že nic, co vás potkává, není náhodné a že vše to, co prožíváte, vám má pomoci uvolnit vaše staré zátěže, vypořádat se se závazky a zavřít dveře za svou minulostí. Je potřeba se neustále zaměřovat na to, žít teď a tady, přítomnost je to, co je potřeba řešit, nic více. Nyní je čas, abyste se začali zabývat svým nitrem, neboť přichází příležitosti, které vám mohou ukázat věci skryté, dostanete se do stavů, kdy můžete být absolutně zmateni z informací, které se všude kolem vynořují. Je pro vás důležité, stále znovu a znovu se vracet k sobě, k tomu, co cítíte a vnímáte. To vám pomůže rozlišovat to, čemu máte věřit, to, co je vaší pravdou.

Stále více se začínají ukazovat rozdíly mezi lidmi. Rozdíly ve vnímání světa, ve vnímání života. Mnozí se vám vzdalují a nakonec zjistíte, že již nejsou součástí vašeho života a dokonce vám ani nechybí. Netrapte se tím. Je to pro vás signálem, že každý máte jiný směr cesty a že vás na vaší cestě tito lidé nedoprovodí. Nemají vám již co nabídnout. A také vy jste splnili to, co jste měli a tak se dostali na jinou cestu. Na cestu do odlišné reality. Tlaky na vás budou sílit. Stabilita se tříští. Tvoří se nová společnost. Tvoří se nový svět. Zde se také ukáže pravda, která bude šokovat. A pro mnohé je právě šok potřebný pro to, aby to vámi zatřáslo, abyste prozřeli. Není však potřeba svou pravdu vnucovat jiným. Neboť ti ostatní vás nepochopí. Proto svou pravdu ukažte těm, kteří vás o to žádají.

Dochází k rozdělování. Rozdělování na úrovni rodin, přátelství, společenských skupin, vztahů na všech úrovních. Často se může zdát při rozhovoru s někým, jako byste nebyli schopni zachytit společnou myšlenku nebo nalézt společnou řeč. Budete mluvit stejným jazykem, ale nebudete si rozumět. Dokažte sami sobě, že se se vším dokážete vypořádat s klidem a nadále si tvořte svou realitu, po které toužíte a nenechte se ovlivnit. Je na vás, zda uvidíte pohár napůl plný nebo napůl prázdný. Vždy vše je otázkou výběru a toho, jak se na věci díváte. Pochybovači nesmí zviklat vaši víru, neboť oni mají úplně jiný směr vývoje, cestu, kterou jste vy možná již prošli. Buďte s těmi ostatními trpěliví. Každý jde svou rychlostí a s jiným načasováním. Společné ale pro vás je, že jste se ocitli v tomto čase na tomto místě a plníte důležitý úkol. Transformujete sami sebe. Musíte hledat nejlepší řešení, musíte hledat vzájemnou domluvu, komunikovat. Je potřeba nepřijímat vše, co je vám sdělováno, nýbrž hledat pravdu.

Lidé Země, je to náročný čas a tento rok znovu bude prověřovat všechny oblasti vašich životů. Tam, kde máte cokoli nezpracovaného, tam musí dojít k očištění. Právě proto, abyste se zbavili všeho, co vás tíží a co vám brání se povznést. Pokud začnete vnímat věci zvláštní, které jste dříve považovali za neskutečné, nemějte obavy a snažte se vždy stát na straně dobra, na straně lásky. Vaše prožitky mohou být i mimosmyslové a v tom případě vše pozorujte a spojujte si sami v sobě to, co znáte, s tím, co prožíváte. Hleďte na sebe jako na bytosti vesmírné, které sem přišly proto, aby pomohly uzdravit svět. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

O veliké řepě – odkaz od Zlatej dušičky

Hledejte ve svých srdcích to, co hledáte vně. To je důležitá a neustále opakovaná věta pro všechny a pro všechno. Nikdo vám nemůže dát radu, co si počít sami se sebou. Zejména ne v tento čas. Neboť je zde mnoho vlivů, které určují vývoj situace. Přecházíte z jedné cesty na druhou, z minuty na minutu si své cesty vybíráte. Tak, jako vlak, kterému se přehodí výhybka. Nasáváte nové, bojíte se však pustit to staré. Nelze ale sedět na dvou místech. Lpění není to pravé, co byste nyní měli dělat. Potřebujete jedno místo uvolnit, pustit se, rozhodnout se. Potřebujete se uzdravit. Stejně jako společnost. Nečekejte však, že přijde něco, co vás osvobodí, co vám ulehčí vaše úsilí. Musíte si vším projít, abyste zesílili, abyste bytostně pochopili.

Každé začátky jsou těžké. Z bolesti se rodí nový život. Vy všichni jste přišli jako průkopníci. Jako ti, kteří prošlapávají cestu. A ta cesta je plná kopřiv, bodláků, napadaných větví a všeho možného haraburdí. Není zde ale žádná vize, jakým způsobem toto vše překonat. A tak v průběhu cesty hledáte řešení pro každou překážku zvlášť. Nejste však na zdolávání překážek sami. Prohlédněte a podívejte se kolem sebe. Uvidíte další, kteří jsou také na cestě a perou se s překážkami stejně jako vy. Co se po vás vlastně chce? Jen si toto uvědomit. Prohlédnout a postavit se čelem k tomu, co vidíte. Pochopit, že je čas na změnu. Vidíme rozpolcenost, která mezi vámi panuje. Na jakou stranu se máte přiklonit? Vidíme ty, kteří věří tam, kde důkazy v opak bijí do očí. Vidíme ty, kteří naslouchají, ale neslyší. S těmi všemi se pak musí zatřást, aby se probudili. Proto stále apelujeme. Spojte se s těmi, se kterými rezonujete. Všechny oblasti života je potřeba změnit. Zejména však váš přístup ke všem bytostem. K lidem, ale i ke zvířatům a k přírodě.

Vyvíjíte různé aktivity. Můžete mít dobré úmysly. Je však potřeba přestat o všem neustále mluvit a začít konat, uvést to vše do materie. Kam až chcete být zatlačeni? Pohled, který máme my, je totožný s tím vaším, pokud se díváte na pokusná zvířata zavíraná do klecí. Toto není čas, aby se vše, v obměněné podobě opakovalo po celá tisíciletí. Je tu příležitost změnit svůj svět, svou budoucnost. Mnoho společností již tuto příležitost mělo a nevyužilo ji. Změňte svůj status v tomto světě. Ještě mnohé situace přijdou do konce tohoto roku. A i v dalším roce.  Budete v šoku, budete znechuceni, vyděšeni. Je a bude vámi třeseno tak dlouho, dokud se opravdu nevzbudíte. Nehrajte si jen na svém písečku. Pochopte, že vše, co se na tomto světě děje, má na vás vliv. I přesto, že se to děje vašemu sousedovi, či na druhém konci planety. Vy všichni, kteří chápete, táhněte za jeden provaz, netříštěte svou sílu. Tak, jako v pohádce O veliké řepě. Pokud se všichni spojíte, vaše síla roste a jen tak můžete učinit změnu. Díky vašemu úsilí a díky připravenosti vidět pravdu. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Pár skutečností o viru, které byste měli vzít v úvahu

Tento živý channeling byl přijat 14. dubna 2020 během celosvětového semináře s channelery ze soukromí

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby

Přicházíme k vám v této době a víme, jaká doba to je. Je polovina dubna 2020 a my víme, čím si právě teď procházíte. Již jsme to řekli mnohokrát, drazí, Duch (spirit) zná vaše jméno, zná vaši situaci, zná vaše pocity, zná vaše úzkosti a vaše obavy. Je to tak, že někdy se držíme opodál a sledujeme vás, jak pláčete, a stojíme tam a čekáme a čekáme. Už jsme o tom často mluvili a pojmenovali jsme to – my čekáme, až nás vezmete za ruku. To je duchovní svobodná volba lidstva – vidět to, či nevidět; cítit to, či necítit.

Jak jsme již mnohokrát řekli – tato planeta uznává jednoho Boha, krásného milujícího Boha; naprosto ho uznává, po celém světě. A přesto se zdá, že zde vždy existuje jakási zeď. Zeď, kterou lidé vystavěli, i si sami vytvořili její projekt. Ta zeď vždy stojí mezi námi, a přitom vůbec neměla být vyprojektována, drazí, nikdy neměla.

Nikdy nejste sami – vaše duše je plná Boží esence. Vaše duše. To znamená, že my nejsme někde jinde. Ten závoj, o kterém mluvíte, máte uvnitř sebe – uvědomujete si to, že? Není někde stranou na obloze. A říkám to hned na úvod, abyste věděli, proč vám poskytnu informace, které dnes ode mě uslyšíte. Ano, chystám se mluvit o tématu, které hýbe světem. Ano, hodlám mluvit o tom viru. Budu hovořit o následcích a budeme mluvit – právě teď budu mluvit – o některých věcech, které byste měli vědět, a které možná některé z vás povzbudí. A udělám něco, co způsobí, že ostatní protočí panenky a řeknou: „No, Kryone, myslím, že toto fakt ne.“ Uvidíte to hned teď, za chvilku, i v budoucnu. Protože se chystám vám poskytnout informace – trochu informací – o tom, čeho jste právě teď svědkem, a co je tak smutné. Nemusí to být smutné. O tomto „mikrobu“, o tomto viru, který dle vašich slov stojí spoustu životů.

Chystám se vám právě teď sdělit nějaké informace, že nejde o něco zas tak moc nového. Je to něco, co už některým na této planetě přišlo na mysl, a momentálně to v sobě zpracovávají. Ale chci jít ještě dál, aby tomu hodně z vás porozumělo a uvědomilo si, že tento virus vás nezabíjí jde o něco jiného, drazí. Ano, dostane vás do bodu, kde jste buď velmi blízko smrti, nebo uzdravení. Ale pak se najednou odehrává něco jiného, a právě o tom něčem jiném chci mluvit, protože chci, aby to věda věděla, a chci, aby medicína věděla. Toto již přišlo na mysl těm, kteří se snaží vše poskládat, a přesto si nejsou úplně jisti, čeho jsou právě svědkem.

Doufám, že to, co vám vzápětí řeknu, drazí, si někteří, kteří snad naslouchají, vezmou k srdci. Ti, kteří naslouchají channelingu, nepatří nezbytně mezi přední vědce planety, a já jsem si toho vědom. Podívejme se tedy na to, co právě teď ukazují fakta. Virus zasáhne imunitní systém někoho, kdo je třeba slabší, na úroveň, která je nebezpečná. A v tomto nebezpečném stavu budou dotyční umístěni do nemocnice a bude jim věnována ta nejlepší péče, kterou dokážete věnovat. Někteří z nich se dostanou na místa, která nazýváte Jednotky intenzivní péče, a jsou obklopeni specialisty na intenzivní péči, lékaři a zdravotními sestrami, kteří se o ně starají a dělají maximum, aby jim zachránili život. Ale místo toho, aby zažili to, co je obvyklé pro oficiální způsoby práce na Jednotkách intenzivní péče, nebo to, co je běžné pro jakýkoli virus – dokonce i pro viry dřívější, místo toho vidí něco úplně jiného. Vidí náhlý propad a okamžitou – téměř okamžitou – smrt tam, kde by neměla být. Mají problém to pochopit a říkají, že se to nemělo stát; že takto by to být nemělo. Existuje zde tedy něco navíc, děje se něco jiného.

Je to skutečné, drazí. A můžete se zeptat lékařů v první linii… a zdravotních sester, které sledovaly a viděly ty, kteří jsou připojeni na plicní ventilátory; ty, kteří se zotavují nebo ty, kteří se zřejmě dostanou do následujícího stadia nemoci, a ztratíte je. Děje se něco jiného a já vám nyní řeknu, o co jde. A není to nic hrozivého – je to jen chemie. A toto snad povede k pochopení, že v budoucnu se nemusí jednat o zabijáckou chřipku – bude to jen chřipka. A to kvůli tomu, co vám teď říkám, co budu dále rozvíjet, a co vám odhalím. A pokud protáčíte oči, promluvte si se mnou za pár let a uvidíte, jestli i tehdy budete protáčet oči nad tím, co vám právě sdělím.

Drazí, váš imunitní systém toto ještě nikdy nezažil. Většina z vás má silný imunitní systém. Ale u těch z vás, kteří ho silný nemají, bude nadměrně reagovat na tento vir. Dalo by se říci, že to, co dnes zabíjí lidské bytosti, je jejich vlastní imunitní systém, ne ten vir.  Ten vir to jen dostane na určitou úroveň, a pak imunitní systém, který se s ničím takovým nikdy předtím nesetkal, začne přehnaně reagovat, a tato přehnaná reakce způsobí smrt. Právě nyní jsem vám poskytl klíč k tomu, jak nahlížet na vědu. Pokud dokážete zapouzdřit tento imunitní systém tak, aby nereagoval nepřiměřeně, tato chřipka již nikdy nezabije žádného dalšího člověka.

Vy víte, že se sezónní chřipka zase vrátí, a ona se vrátí. Ale bude to prostě jen chřipka; už to nebude žádná zabijácká chřipka, protože vy do té doby přijdete na řešení. A já jsem vám právě poskytl něco, na čem byste měli zapracovat a uvědomit si to. A pokud si myslíte, že se mýlím, zeptejte se těch lékařů na JIPce, jestli tento jev viděli, a oni vám řeknou: „Viděli jsme ten jev. Víme, že zde jde o něco jiného, a kéž bychom věděli, co to je.

Nesoustřeďte se na ten vir, ale na imunitní systém a na to, jak ho dostat do bodu, kde můžete kontrolovat jeho reakci, a zabránit mu, aby se dostal na úroveň, která je pro tolik lidí zničující, a zraňuje tolik srdcí. Taková nepatřičná smrt to je!

To by tedy byla jedna věc. A za druhé, rád bych vám poskytl nějaké informace, které se mohou zdát záhadné, ale jsou to informace o následcích. Toto vše by se možná dalo zařadit i do předchozích channelingů, ne tedy to ohledně pandemie, ale ohledně nadcházející změny energie. Pojďme teď opustit otázku zdraví a podívejme se na ekonomiky. Je mnoho lidí, kteří říkají, že tato situace má zničující účinky na ekonomiky. Něco vám řeknu, drazí, není to zničující. Jde tu o redukování nepotřebného. Mnozí vám to již řekli, byly o tom napsány knihy, futuristé to již vyslovili; a to, že samotný akciový trh má systémové problémy, což znamená, že v této formě selže. A jak jsme vám řekli, způsob, jak se tomu vyhnout, je integrace, aby trh neselhal. A mnozí si lámali hlavu nad tím, co to vlastně je ta integrace. Já vám řeknu, co to je. Je to ten vir, protože to, co se stane, až se akciový trh opět vzpamatuje – a on se vzpamatuje – nastane jeho oživení, drazí, není totiž nastaven tak, aby selhal. Sledujte to – na základě dobrých zpráv se odrazí vzhůru, v případě špatných zpráv se tak neděje. Není vyhaslý, ale to, co se s ním a se souvisejícím obchodováním stane, je restart. A tento restart začne opravovat systémové problémy, které trh přirozeně má, a které vyvstaly v průběhu let a způsobily toto selhání. Někteří budou říkat: „Ale co všechny ty provozovny, které jsou zavřené, a které se již údajně znovu neotevřou?“ a podobné věci. Mají pravdu, drazí. Mnohé obchody se již neotevřou. To budou ty, které tam vůbec neměly být – aspoň ne, pokud ekonomika funguje tak, jak má. Restart znamená osekání věcí, které by neměly existovat, takže když se odrazíte vzhůru, tyto věci nebudou pokračovat, chápete? Takže systémy, které nefungovaly, a procesy, které byly téměř zničené, již nebudou mít tyto vlastnosti, až začnou od nuly, a postupně budou růst.

Chápete, jak to funguje? Vyjádřím to ještě jinak. Pokud má nějaká lidská bytost potíže a ta lidská bytost s tím opravdu potřebuje pomoci, a třeba jde k nějakému zdravotníkovi nebo psychiatrovi nebo psychologovi, řeknou jim toto: „Musíte se zastavit, nadechnout se, vynulovat se a překalibrovat se. Překalibrovat se… každý pracovník světla ví, jak to funguje. Jdete na meditační místo. Po celém světě se ví, jak to funguje. Musíte se vším přestat. Přestanete chodit do práce, budete se držet od rodiny, necháte všeho, a budete tam stát nebo sedět, abyste porozuměli, co je pro vás důležité a co není, ať už to bude trvat jakkoli dlouho. Musíte jít na místo, kde se nic nehýbe. A pak se začne zapojovat intuice a řekne:Aha, vidím, co je špatně. Vidím tady ty věci, které mi nepřináší prospěch, ale myslel jsem, že přináší. Byl jsem příliš zaneprázdněn, než abych si toho všiml, víte? Hm, vidím tento vztah tady, o kterém jsem si myslel, že nějak funguje, a teď si uvědomuji, že je to jinak. Možná bych se měl znovu podívat. Byl jsem příliš zaneprázdněn sám sebou; příliš jsem se bál svého okolí; děly se mi různé věci; a nikdy jsem se pořádně nevyspal. Není divu, že jsem tyto věci neviděl… není divu, že jsem tyto věci neviděl.

A tak stejně jako tenhle člověk, a tamten člověk, i další člověk, někdy pochopíte, jaké je řešení; co je ta cílová páska. Co musíte udělat, abyste se napravili, je zastavit se, nadechnout se, uvést se do rovnováhy, dýchat, meditovat, nespěchat, a pak začne intuice proudit dovnitř. A tato intuice bez veškerých povinností; a bez všech věcí, které vás ruší; a bez všech obav; a bez těch, kteří vám říkají tohle a tamto, a rozptylují svými názory – to vše zmizí. A místo toho bude do vás proudit nádherná intuice z vašeho duchovna, z vaší vlastní duše, možná i z druhé strany závoje. A ta intuice vám řekne zaprvé: jste vroucně milováni, zadruhé: dobře se podívejte na věci kolem vás, protože nyní je možnost je odstranit a začít znovu od začátku. A až to uděláte, budete zdravější, budete… budete laskavějším člověkem, protože pochopíte, co funguje a co ne.

Drahé lidské bytosti, planeta se právě teď nachází v režimu restartu. Na planetě ještě nikdy nedošlo k ničemu podobnému, co by vytvořilo takovou sjednocenost, ani světová válka. Toto je něco nového, sledujte to. Dalo by se říci, že je v tom záměr od toho viru, který mimochodem pochází z přírody, ale nedostal se k vám přirozeně. O tom ale budu mluvit někdy jindy. Teď bych vám chtěl říci, že až toto skončí a věci se začnou vracet do normálu, může to chvíli trvat. Ale po návratu budou věci jinak –  vše bude neotřelejší; vrátí se systémy, které se teď právě opravují, protože budou začínat znovu od začátku. Některá odvětví možná zmizí, a ne kvůli tomu viruprotože budou považovány za nepotřebné. Z tohoto důvodu se budou náhle objevovat nové nápady, nová odvětví, nové vynálezy. Říkám vám – ať už si myslíte, že se stane cokoli, budete se mýlit, protože zde jde o restart, o kterém jsme mluvili; o energetický posun, o kterém jsme mluvili. Když kritici všude kolem říkají: „No, tohle se stát nemůže – ne s takovou ekonomikou, jakou máme,“ mají pravdu. „Nemůže k tomu dojít, pokud akciový trh funguje způsobem, kterým funguje.“ Mají pravdu – nebude to tak. Právě teď jste na nule a při svém návratu se odrazíte směrem nahoru odlišně. Proto má tato planeta tolik naděje.

Sděluji vám tyto věci z lásky a soucitu, protože v budoucnu pochopíte, že mám pravdu. Možná máte problém pochopit, proč se toto či tamto muselo stát. Je to spása lidstva. Je to začátek vyššího vědomí, porozumění a pospolitosti lidstva. Nechali jste nějakého mikroba, aby vás dostal na kolena. Co kdyby to místo něho byla příště láska, porozumění či soucit jednoho k druhému? Mohlo by to zaplavit tuto planetu zdravím, láskou, a uskutečnit věci, které se nikdy předtím nestaly. Není to to, co si myslíte. Předávám vám tyto věci v lásce, abych vám řekl, že nejde jen o naději do budoucna. Existuje naděje na jinou budoucnost. Nebudete se vracet ke stejným starým věcem… ke stejným starým věcemA týká se to politiky, a týká se to televizních a rozhlasových zpráv, týká se to všeho, co se později dozvíte o tom, co se skutečně stalo – o tom, co nazýváte Covid 19. Tyto věci se budou dít, protože je potřebujete, a díky nim dojde k opravení. Na této planetě se bude žít mnohem lépe. Věřte mi – už se nikdy nebudete vracet do tohoto starého světa.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a já se vrátím.

A tak to je.

 

Zdroj: http://www.kryon.com  – Some Virus Truths for you to Consider – mp3 15:18

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hana A. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Důležitý úkol – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, přijměte vaše strachy jako součást sebe samých, snažte se ale s nimi také pracovat. Je zde mnoho negativních myšlenek, které se mezi vámi šíří. Pochopte, že vaše jednotlivé mysli jsou propojeny a vytváří kolektivní mysl, soubor všeho. Nedokážete uvidět, co se v kolektivní mysli děje, je zde však neustálé víření, propady energie, přelévání tu nahoru, tu dolu. Dochází k oslabování víry. Toto je však rozpoutáno proto, abyste byli oslabeni vy. Abyste odevzdali svou sílu a víru jiným. Neustále je potřeba zdůrazňovat, abyste zůstávali věrní sobě samým, tomu, co cítíte a co vnímáte. Je zde kolem vás spoustu sporných informací, které vás mají uvést do zmatku, k znejistění. Vše však se dá zvládnout, pokud si budete jisti svou životní cestou, svým směrováním a svým vedením. Proč si vytváříte myšlenkové vzorce, které vás stahují k zemi místo toho, aby vás povznášely k výšinám?

Lidé Země, svět se mění. To však sebou napřed přináší změny vnitřní, které předchází těm vnějším. Nejste těmi, kterými jste byli včera. Dospíváte a probouzíte se, měníte pohled na věci a stále častěji se snažíte nalézt pravdu. Chcete znát odpovědi na své otázky. Avšak bojíte se naslouchat tomu, co vám sděluje vaše duše. Často to totiž znamená to, že byste měli opustit své jistoty a své „bezpečné“ situace, které však již nic nepřinášejí. Pochopte lidé Země, že nelze být na dvou místech současně. Rozhodli jste se přijít na tuto Zemi, abyste prospěli sobě samým, abyste prospěli Zemi a celému Vesmíru. Tak důležitý máte úkol. Ale tehdy jste zapomněli své smlouvy a dohody.

Zapomněli proto, abyste se sami znovu zrodili v novém světě a vše to, co bylo zapomenuto, bylo opět odkryto. Proto se v tomto čase mnohým probouzí vnitřní paměť, která dává nahlédnout do minulosti, vynořují se traumata, která přežila až do dnešních dní, aby právě nyní mohla být konečně natrvalo uzdravena. Toto je pro vás požehnání. I přesto, že tyto stavy vnímáte negativně, neboť se projevují mnohé bolesti a emoční vypětí. Dochází k uzdravení ženské a mužské polarity, dochází k propojování se na vyšších úrovních. Uzdravování všech vztahů. To vše je pro vás postupným vysvobozováním se z otroctví, které vy nevnímáte. Avšak pochopte, že jakmile se uzdravíte, bude tu stát silná bytost, plná světla a lásky, připravená pracovat pro dobro celku. V tomto čase ještě většina z vás pracuje pouze pro sebe. A proto je zde rozpor v tom, co je potřeba žít a tvořit a v tom, co je zde odžíváno.

Soustřeďte se na své životy a dejte do pořádku vše, co je potřeba. Každý jedinec je jedním dílkem celku a proto čím více z vás toto pochopí, tím dříve bude složen celkový obraz. Máte sílu a máte možnosti se otevřít zázrakům tvoření a tak vytvořit nebe na Zemi. Musíte se však k tomuto rozhodnout a neodevzdávat svou sílu jiným. Vy to však zvládnete, věříme ve vás. Musíte, neboť jiné cesty není. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.