Archív

My sme les

Reklamy

Abraham Hicks – Jak moc jste ve stavu umožňování? (A co ho blokuje)

Dobré ráno. Máme velkou radost, že jste tady. Je dobré se shromažďovat za účelem spolutvoření, souhlasíte? Ano. Víte, co chcete? Ano. Cítíme to z vás. Hned se k tomu dostaneme. Posloucháte nás už chvíli? Ano. Takže víte vše, co víme? Klidně můžete. Museli jste se ve škole učit o gravitaci? Nebo jste ji znali už předtím? Je to stejné se zákonem přitažlivosti. Jak to vychází? Dost dobře. Je to zřejmé, že?

Dostáváte, na co myslíte. Víte, že dostáváte, na co myslíte? Jelikož to víte, pomáhá vám to si myšlenky vybírat záměrněji? Moc ne… To je naše výhoda nad vámi. Můžeme vám pomoct přijít na to, jaké máte myšlenkové návyky, a jaké ty myšlenkové návyky… přesvědčení je jen opakovaná myšlenka… je to myšlenkový návyk… a je to návyk, protože zákon přitažlivosti na něj reaguje. Zákon přitažlivosti ho tedy posiluje.

Zákon přitažlivosti a hybná síla je ta stejná věc. Protože to, na co se zaměřujete, si přitahujete více, i když je to více stejné myšlenky, nebo více podobné myšlenky. Jakmile získáte myšlenku, na kterou jste si tak navykli, že ji myslíte téměř bez toho, aniž byste to zamýšleli… jen ji myslíte… je to taková automatická myšlenka.

montain_sea-wallpaper-1366x768

To je hybná síla, to je přesvědčení. To je v mnoha případech nekontrolovatelná nebo neúmyslná vibrace. Říkáme tomu automatické tvoření. Většina lidí nabízí většinu své vibrace v reakci na to, co pozorují. Jelikož jste navyklí být tak objektivní, což znamená, že chcete věci hodnotit, nechcete být zaskočeni, chcete znát své možnosti, chcete zvážit pro a proti, a tak… máme vás moc rádi… ale hodnotíte vše možné ve snaze být objektivní, a tak si narušujete svůj bod přitažlivosti. Například když chcete více peněz a jednoduše a čistě chcete více peněz, to je čistá vibrace jasnosti, která by vám přinesla příležitosti pro více peněz.

Ale když chcete více peněz a pozorujete, kde se nacházíte ve vztahu k penězům, které máte, nebo které chcete, způsobí to, že chcete více peněz, všimnete si, že nemáte dost, chcete více peněz, všimnete si, že nemáte dost, a vaše vibrace je chaotická… jinými slovy vaše touha je ohrožena vaším negativním přesvědčením. Zní to logicky… jen myslete na svou touhu a nemyslete na své přesvědčení. Ale vaše přesvědčení je tak často úzce spjaté s tím, co se děje. Někteří z vás jste vycvičeni k tomu, abyste mluvili pravdu o tom, co vidíte… jinými slovy chcete říkat, jaké to je.

Chcete čelit realitě, nechcete být jako ti snílci, kteří mají hlavu v oblacích a jsou nerealističtí. Ale problém s tím je, že pokud hodně pozorujete to, co se ve vašem životě manifestovalo, moc tomu neumožňujete se změnit. Protože většina vašeho vibračního výstupu, na který vesmír odpovídá, je jen o tom, co je. Tak vám chodí více toho stejného. Odlišné fáze a odlišná místa a někdy i odlišné prožitky, které všechny vedou ke stejné zkušenosti.

Důvod, proč jsme tady… vibračně jste nás pozvali, abychom s vámi mluvili o vesmírných zákonech… důvod je ten, že pokud pochopíte, jak to funguje, a jak si budete všímat, jak na vás vesmír reaguje, pokud to, jak na vás vesmír reaguje, vás úplně netěší, můžete to změnit. Ale musíte být záměrní a musíte dělat více, než jen nabízet slova. Musíte najít způsob, jak nabídnout vibraci, která se shoduje s tím, co chcete, namísto vibrace, která se shoduje s tím, co máte. Uznáváme, že to není úplně jednoduché, protože jste přišli ze zdrojové energie… víte to? Vaše větší část je stále nefyzicky zaměřená, ale jste tady ve svém krásném těle a máte tyto prožitky.

To, co chceme zdůraznit… tohle je klíč k tomu, abyste s tím mohli něco udělat, a byli se svým životem záměrnější. Musíte pochopit tuto jednu věc. Ve svém fyzickém těle, tady a teď… tohle se nám moc líbí… a rádi vám to říkáme tak, abyste to pochopili. Tento okamžik, který všichni sdílíme, je manifestací ve své nejplnější formě. To, co vnímáte svými smysly… tohle je manifestace. Nejen je to manifestace, je to nejpřednější manifestace, kde vše, co je, což zahrnuje nás všechny a to, čemu říkáte Bůh, vše, co je, se zaměřuje dopředu s vámi tady v tomto okamžiku.

Tato manifestace je o vrcholu tvoření a je o tom, kolik energie, která proudí… a je jí více, než si myslíte… kolik té energie umožňujete, aby se ukázala nebo manifestovala způsoby. které vás těší. Tady to začne být pro vás trochu ošidné. Překládáte vibraci do reality. Překládáte vibraci do reality. Shromáždili jste se kolektivně a mluvíte mezi sebou, a tak jako skupina lidí tvoříte pevnou realitu, která je podle vás to, co je, a tudíž ne moc měnitelné, ale ona se mění neustále. A mohla by se měnit více k lepšímu… více k uspokojivému pro vás.

Ale protože lidstvo převážně pozoruje to, co je, tohle neustále měnění se převážně mění jen k tomu stejnému. Ale nemusí. Může se to změnit k tomu, že více lidí bude šťastných, že více lidí bude zdravější. Může se změnit k tomu, že více lidí cítí jasnost, že zde bude větší mír a štěstí a harmonie. Může se změnit k tomu všemu, ale nemůže se k tomu změnit, když tolik lidí se zaměřuje opačným směrem.

Protože to, co se v této manifestaci zrcadlí, odpovídá tomu, co lidé vysílají. Chápete, jak to funguje? Vyšlete to, vrátí se vám to. To, co vysíláte, se vám vrací. Zákon přitažlivosti je stálý, a to ho dělá vaším nejlepším přítelem. Protože vás nikdy nepodvede, nikdy není nestálý. Esther našla slova, která popisují to, co tím myslíme. Vibrační integrita znamená skutečnost vibrace. To, jakou vibraci vysíláte, se vám zpětně zrcadlí. Manifestuje se to tak, abyste to vnímali svými smysly.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/

Abraham Hicks – 16 sekund k nastartování hybné síly

Když si uvědomíte, že to, jak myslíte a jak se cítíte, a co se manifestuje, se vždy shoduje, a nyní záměrně myslíte a tudíž záměrně vyvoláváte pocit, a pak záměrně pozorujete výsledek, budete neustále lepší v promítání svých myšlenek tak, abyste získali výsledek, který chcete. Je možné být všude možně, myslet cokoliv, co chcete myslet, reagovat na kola, která nejhlasitěji vržou, a myslet ledabyle a získávat něco z tohoto a tohoto, což je způsob, jakým žije většina lidí. Většina lidí svou vibraci nabízí v reakci na to, co pozorují.

Pozorují širokou škálu věcí, tak nabízí širokou škálu vibrací a tak získávají širokou škálu výsledků, ale necítí v tom žádnou kontrolu. Dokud nepochopíte, že zákon přitažlivosti reaguje na vaše myšlenky a vaše myšlenky jsou vibrační, a že když myslíte myšlenku a udržíte ji jen 17, 16, 17, 16… spíše 16 než 17 sekund, sotva něco málo přes 16 sekund, přidá se k ní podobná myšlenka, a nastartuje to hybnou sílu. Pokud tu myšlenku udržíte dalších 16 sekund, přidá se k ní další podobná, a jakmile ty myšlenky udržíte 16, 16, 16, 16 sekund a překročíte hranici minuty, nastartujete dostatek hybné síly, že soudný člověk dokáže jasně cítit, co jim jeho vedení nabízí.

Nejen je tento kontrast důležitý pro expanzi, pro pokračování… bez expanze by nic nepokračovalo, takže samotná věčnost, o které mluvíme, závisí na kontrastu, který vyvolává soudnost, který vyvolává volby, které vedou k proudu energie, což vede k zaměření, což vede k tomu, že zákon přitažlivosti dodá manifestaci.

Bez kontrastu a rozeznání kontrastu by vše přestalo být. Na uspokojení velmi záleží… na to lidé nemyslí. Říkáme vám: Existuje trojice záměrů – svoboda, růst a radost. Musíte najít způsob, jak být ve větším souladu s vortexem a menším souladu s tím, co je, což znamená, že více pozornosti musíte věnovat tomu, jak se cítíte, a méně tomu, na co se díváte. Chceme, abyste našli způsob, jak nepotřebovat manifestaci nyní. Protože pokud ji potřebujete nyní… pokud řeknete: “Nedokážu to už dále vystát. Chci to tak dlouho. Musí to přijít nyní!” Jelikož to nyní nepřijde, tak kvůli tomu, že si všímáte, že to nepřichází, bude ve vaší vibraci hrát velkou roli.

Můžete dosáhnout místa, a mnozí z vás tam už jste, kde máte takové vědění a důvěru v existenci této vibrační reality, že jste uspokojení s vědomím, že existuje. A protože jste uspokojeni, ve vaší vibraci není odpor, a nyní se tyto vibrace začnou měnit na myšlenky, které budou uspokojující. Jak nahromadí hybnou sílu, jedna myšlenka se změní do další a ta do další a ta do další, dokud vaše další manifestace nebude impuls… nebudete schopni se zastavit… jak se tyto myšlenky mění na věci, vaše schopnost je vnímat bude větší a větší.

Chceme, abyste si odtud odnesli, jak je úžasné, když se myšlenky mění na věci, a vy jste uspokojení… a pak zákon přitažlivosti vám přináší víc a vy jste uspokojenější, a pak přináší víc… stále se to ještě nemanifestovalo. Slyšíte, co tím říkáme? Stále se to nemanifestovalo. Protože se připravujete být připraveni být připraveni, jste za chodu uspokojení… přátelé, chceme, abyste pochopili, že tohle znamená šťastný život. Nepotřebujte, aby se to manifestovalo, abyste byli uspokojeni.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/16-sekund-k-nastartovani-hybne-sily/

Abraham Hicks – Vesmír je schopný vám poskytnout vše, co chcete

Host: Děkuji Abrahame, že zde mohu být. Mám otázku… všude je tolik vortexu, vortexu, vortexu. Můžete mi vysvětlit, proč se vytvořila situace, kde můžete být mimo vortex? Proč to bylo nezbytné?

Abraham: To je dobrá otázka. Protože expanze vyžaduje dostatek rozmanitosti, abyste si z ní vybírali. V rozmanitosti voleb toho, co je nechtěné a chtěné… bez světla a jeho absence byste nic neviděli. Kontrast je nezbytný, i jen abyste viděli. Bez rozmanitosti ve vibraci zvuku byste neslyšeli. Kontrast je pro vše nezbytný. Kontrast vám pomáhá s vybíráním si toho, co chcete. V poznání toho, co nechcete, zjistíte, co chcete.

Tomu říkáme první krok tohoto věčného procesu nekonečného tvoření. Žádání se rodí z rozmanitosti. Jakmile požádáte a vypustíte raketu, vortex přichází na řadu v tom, že vaše vnitřní bytí, ta vaše část, která existuje věčně, která stále udržuje svou nefyzickou perspektivu, nyní přijme žádost a okamžitě se jí stane. Proto říkáme, že když požádáte, je vám dáno. To, o co žádáte, se okamžitě stává součástí rovnice. Vaše vyšší Já se tím stává a udržuje ten standard, udržuje to vibrační místo skrze zaměření, skrze vědomosti, skrze chápání, skrze naprostou schopnost vidět úplnost toho, co jste si tam umístili. Třetí krok je, že musíte najít způsob, jak se s tím vibračně sladit.

Někteří lidé říkají: Abrahame, můžete říkat, že to jsou tři kroky k záměrnému tvoření, ale byl bych rád, aby byl jen jeden krok – chci to a ono to je. My na to: Takto to ve skutečnosti je, ale nějak… jinými slovy, expanze je závislá na nové myšlence. Pokud žijete v jednotvárnosti a máte stejné konverzace se stejnými lidmi, a žijete ve stejném prostředí, vaše schopnost žádat je dramaticky omezena. Odpovědi přináší vaše schopnost žádat. Řešení přináší vaše schopnost pochopit problém. Vše je součástí procesu.

Kdykoliv někdo položí takovou otázku, chápeme, že se na ni ptají, protože jsou v nepohodlí toho, že nemají něco, co chtějí, a zdá se, že ne moc vlídná zdrojová energie by někomu umožnila stát mimo to, co chtějí. My vám opakovaně říkáme: Nikdy nejste mimo to, co chcete, protože řešení, které si myslíte, že chcete, a problém, který vytvořil řešení, jsou si vzájemnou nedílnou součástí.

Jakmile to pochopíte, můžete radostně přijmout problém, protože víte, že čím více se budete hrabat v problému, tím výraznější bude řešení. Celý smysl tohoto shromáždění není vás zbavit problémů. To nikdy. Nepřipravili bychom vás o jediný kontrastní moment, i kdybychom mohli. Smysl tohoto shromáždění je pomoct vám pochopit, že řešení existuje, abyste rychleji své zaměření nasměřovali na řešení. Jak se na něj rychleji zaměříte, budete častěji vortexu a častěji budete žít úplnost toho, co chcete. Je velmi zajímavé sledovat spoustu z vás, kteří žijete ve svém civilizovaném prostředí, kde netrpíte hladem a nehledáte přístřeší…

Jinými slovy, spousta toho, co potřebujete, je vám už kompletně poskytováno. Přesto se často ocitáte v nespokojenosti, protože máte pocit, že se vám nedostává něčeho jiného, co chcete. Chceme, abyste pochopili, že jakýkoliv nedostatek, nehledě na to, jak vypadá, si způsobujete sami. Protože s odlišnou vibrací by ten nedostatek nemohl dostatečně dlouho existovat, abyste mu dali nálepku nedostatku. Když jdete do jídelny a vidíte tu rozmanitost jídel, i když je tam několik pokrmů, které byste si nedali na talíř, nežádáte, aby je odstranili z jídelny, protože je nechcete, a necítíte nedostatek toho, co chcete, kvůli přítomnosti toho, co nechcete.

Chápete, že co se týče jídla, můžete si vybrat. Chceme, abyste pochopili, že to platí u všeho. Tohle víme jistě. Pokud tato realita má prostředky k tomu, aby ve vás podnítila touhu, má prostředky k tomu, aby vám ji plně naplnila. Jak si to uvědomíte, život bude zábavný. Nikdy nebudete cítit nedostatek, jen budete cítit chvíle pokroku na cestě k tomu, co chcete. Čím v tom budete lepší, tím platforma, na které stojíte, bude radostnější na cestě k něčemu více.

Bude to neustále lepší a lepší a lepší. Dokud nebudete schopni nabízet skutečnou mantru, kterou bychom rádi, abyste všichni vlastnili, a tou je: Jsem spokojený s tím, kde jsem, a velmi se těším na víc. Namísto mít pocit nedostatku a chtít něco lepšího.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/vesmir-je-schopny-vam-poskytnout-vse-co-chcete/

Vaše štěstí vytváří štěstí ve světě

Peníze jsou ve vašem světě hmotným projevem energie hodnoty. Pokud máte nedostatek peněz, pravděpodobně ve své energii nesete stopy nedostatečné hodnoty. Těžko si přitáhnete hodnotné věci, když vyzařujete přesný opak. Abyste změnili svou energii, je třeba nejprve zjistit, kde přesně se nachází to konkrétní “nemocné” místo.
Ve které oblasti svého života si nedovolujete být sami sebou? Ve které oblasti se podceňujete a nevěříte si? Ve které oblasti dáváte přednost druhým na svůj úkor? Považujete někoho jiného za důležitějšího než sebe samé? Pochybujete v některé oblasti o svých schopnostech? Děláte ve svém životě něco, co podkopává vaši sebeúctu? Ponížili jste sami sebe a svou hodnotu nějakým rozhodnutím? Srovnáváte se s někým jiným a připadáte si horší nebo méně hodnotní?
Existuje mnoho dalších otázek, které si můžete položit, abyste zjistili, zda v některé oblasti svého života nesnižujete svou hodnotu, a tím i energii, kterou vyzařujete.

I tak obyčejné a zažité věci jako je strach nebo pochybnost jsou formou sebePODcenění, a tedy nedostatečné víry ve svou hodnotu. Když máte strach nebo pochybujete, vysíláte energii nedůvěry, nejistoty a nedostatečné víry v sebe samé i v Boha/Vesmír – jinými slovy, sami sebe i Boha/Vesmír PODceňujete. Nebo když máte pocit, že si něco dobrého nezasloužíte, nemáte na to právo, nejste na to připravení, nejste toho hodni, nebo že přijímat je špatné a jen dávat je dobré, apod., pak tím rovněž vysíláte energii nedostatečné vlastní hodnoty, která vám pak následně přitahuje situace, osoby a okolnosti, jež vám vaše přesvědčení potvrdí. Potkáváte pak lidi, kteří vás odsoudí, když o něco žádáte nebo něco přijmete vy sami, zažíváte okolnosti, které vám odráží vaši víru ve svou neschopnost nebo nízkou hodnotu, potkávají vás situace, v nichž je podkopávána vaše sebeúcta… To všechno si přitahujete svým strachem a přesvědčeními o nízké vlastní hodnotě, která se odrážejí ve vaší energii.

Abyste změnili to, co přitahujete, je tedy velmi důležité změnit svou energii. Začněte tím, že odhalíte ony oblasti, v nichž leží skrytý pocit nízké hodnoty. Mohou to být i neodpuštěná stará zranění způsobená jinými lidmi, např. něco ošklivého, co vám někdo řekl nebo udělal, i zranění, která jste si způsobili vy sami svým myšlením nebo jednáním. Uvolněte tyto staré pocity, tuto starou energii, odpusťte si, odpusťte tyto staré zážitky, a umožněte tak jejich vyléčení. Tento akt sebelásky vám velmi pomůže zvýšit energii vlastní hodnoty, a tím i energii, kterou vyzařujete. Když se máte natolik rádi, že se odmítáte trápit, přirozeně se mění také vaše vyzařování na mnohem láskyplnější a hojnější.

Nebojte se být sebevědomí a milovat se. Není to nic špatného. Nemá to nic společného s arogancí, povýšeností, sobeckostí ani agresí. Chtít něco pro sebe a dovolit si být spokojení je naprosto samozřejmé – avšak mnozí tomu nevěříte, protože vás druzí naučili myslet si přesný opak. Pracujte tedy také na změně svého smýšlení o penězích (nebo jiných věcech, které si přejete), o přijímání a o chtění něčeho pro sebe samé. Máte-li strach, že sklouznete k nějakému negativnímu přístupu či chování, požádejte nás, abychom na to dohlédli a pomohli vám ke zdravému přístupu a způsobům, jak se postavit k sobě samým, svému životu a svému dostatku.

Také přestaňte činit rozhodnutí, která vám ubližují a která neberou ohled na vás a vaše štěstí. Přestaňte upřednostňovat všechny a všechno ostatní na svůj úkor. Je v pořádku druhé milovat a pomáhat jim, ale pokud je to na váš úkor, dochází k disharmonii a nejedná se tedy o skutečnou pomoc. Ve skutečnosti tím vytváříte dluh vůči sobě samým, který se nepříznivě odrazí ve vašem vnějším světě, a rovněž tím nepomůžete ani těm ostatním, protože někde uvnitř ponesou skrytý pocit viny. Nesnažte se tedy všem zavděčovat a berte ohled na sebe STEJNĚ tak, jako na druhé. Neznamená to povyšovat se nad ně nebo se považovat za důležitější než jsou oni, ale věnovat sobě samým stejnou péči, jakou věnujete jim. Uvědomte si, kde máte své hranice a pevně si za nimi stůjte. Udržujte si své hranice zdravým a láskyplným způsobem. Nenechte se citově vydírat ani se sebou manipulovat. Na to nikdo nemá právo, ať už je to kdokoli a ať už ho milujete jakkoli. Nikdy nejednejte způsobem, který vám ubližuje, neboť tím se uvádíte do bludného kruhu neustálého a stupňujícího se strádání. A to nikomu, ani druhým, nepomůže.

Pomozte tomuto světu tím, že pomůžete sami sobě. Udělejte svět lepším tím, že uděláte lepším svůj vlastní život. Když změníte sami sebe a svou energii, změníte tím to, čím přispíváte do světové energie. Dokud budete ve své energii nosit strach, pocity nezasloužení si, pochybnosti, víru v neschopnost nebo omezení, pak přesně to budete vysílat do světa a posilovat to v něm.
Na vás a vaší energii záleží! Uvědomte si prosím, že vaše pomoc sobě samým opravdu může ovlivnit pozitivní energii ve světě! Všechno, co děláte, vše, na co myslíte, vše, co cítíte a jak jednáte, to všechno má vliv na vás i na vaše okolí, na jiné lidi, na společnost a na svět. Možná svět nezměníte celý, ale změníte ten podíl, který v něm máte vy. Jste přece jeho přímou součástí! Vy sami napomáháte utvářet tento svět! Dovolte si tedy být šťastní a naplnění už kvůli světu samotnému. Všichni si přejeme, aby tato planeta byla šťastná. A když budete šťastní vy, budete posilovat štěstí i ve světě a pomůžete mu tak růst a rozkvétat. Je to krásné a není na tom nic, čeho byste se měli bát. Ať potřebujete cokoli, pomůžeme vám to získat. Cokoli je pro vaše vyšší dobro, k vám vždy přijde. Je však třeba, abyste tomu uvolnili cestu a otevřeli tomu své dveře. Změňte svou energii a změníte i to, co přitahujete. Pozvěte si dobré věci do svého života. Právě tím můžete nejvíce pomoci sobě, druhým i světu samotnému.

Pamatujte na to prosím. Jste velmi důležití a záleží na vás! Milujeme vás a pomáháme vám, jak jen můžeme. Přestaňte o sobě pochybovat a uvědomte si svou sílu. Věřte si! Milujte se a mějte k sobě a svým potřebám stejnou úctu, jakou máte k druhým a jejich potřebám. Respektujte své hranice, dodržujte je a buďte sami sobě věrní. To všechno se velmi pozitivně odrazí na všem, co v životě zažíváte, a na všem, co vám dosud působilo problémy a těžkosti. Nebojte se a změňte to, co potřebujete změnit. Pomůžeme vám. Když sami sebe milujete a jste naplnění, dělá to šťastnými i všechny ostatní. A to je nejlepší cesta k míru a lásce na celém světě.”

* * *

(Poselství andělů, M.T.) 

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz

Až odpustíte svým rodičům, začnete konečně žít…

Ano. Začnete žít svůj vlastní život.

Ne každý měl radostné dětství. Navíc děti mají spoustu očekávání, chtějí aby rodiče byli podle jejich představ, zahrnovali je láskou, pozorností a péčí. Samozřejmě na to děti mají plné právo, ale také rodiče mají plné právo toto dítěti neposkytnout.

Plán

Každý jsme se zde narodili s určitým plánem. Vybrali jsme si takového rodiče a takové blízké osoby, kteří nám tento plán pomohou splnit.  Pokud v našem plánu bylo a je např. naučit se odpuštění, budeme potkávat takové situace, ve kterých nám nebude dobře a budeme muset dotyčným osobám odpouštět. Pokud mám v plánu duše bezpodmínečnou lásku, mohli bychom si mylně myslet, že náš život bude jen o zažívání bezpodmínečné lásky. Ale prr. Budeme se dostávat do obtížných situací, které jen těžko budeme skousávat a tyto situace nás přivedou samy k sobě a tím bezpodmínečnou lásku zažijeme. Pokud se máme naučit třeba nelpět, budeme stále o něco a o někoho přicházet a ještě se narodíme ve znamení, které bude mít v charakteristice lpění na hmotných statcích. Aby mohl být plán naplněn, musíme si zažít jeho opak.

Obuj si mé boty a pak hodnoť

Rodičům a blízkým se odpouští nelehce. Jsou to totiž osoby, které nás umí říznout rovnou do hnisající rány a ta bolest se nezapomíná. Musíme to však udělat. Nepovede se nám to hlavou. Musí dojít k pochopení na všech úrovních. Mysl, tělo, duch.
A jak takového pochopení dosáhneme? Že si prožijeme to, co oni. Obujeme si jejich boty. Projdeme si jejich cestu.

Váš život

Podívejte se jak žijete. A teď se podívejte jak žili vaši rodiče. Je vám to povědomé? Neděje se vám v životě totéž? Nezažíváte až absurdní podobnosti? Byl váš táta alkoholik a nebýval doma a jediné co uklidní vás po pracovním dni je chlast? Bál se váš táta převzít zodpovědnost za rodinu a vy se bojíte rodinu založit? Opustila vás vaše máma, když jste byli úplně malí a vy máte touhu se pořád vzdalovat od svých dětí a nebýt s nimi? Držela se máma v manželství despotického táty až do smrti a vy nejste schopni odejít z nefunkčního vztahu?
Je příliš mnoho variant, které se shodují.

Žijete jejich život

Uvědomte si jednu zásadní věc a tu si prociťte až na nejhlubší úroveň sebe samých. Nežijete svůj vlastní život. Vaše pocity, programy a vzorce, které vás stále nutí se “nějak” chovat, vaše vnitřní hlasy a vaši vnitřní rádci, kteří varují a popichují nejsou vaši. Kdoví ze kterého kolene jsou a od koho si je váš rodič převzal do vínku, rozhodně je teď máte vy. Dokonce podle podobnosti událostí ve vašem životě, můžete poznat, kterému rodiči jste neodpustili více.

Vesmír je geniální

Pokud totiž v sobě nesete křivdu, či hluboké neodpuštění některému z rodičů, převezmete jejich roli. Právě proto, abyste si prošli jejich cestou a došli k pochopení. Abyste si zažili jejich pocity marnosti, strachu a beznaděje. Abyste byli první v rodu, kdo uvolní karmická pouta. Abyste vy byli ti, kteří udělají krok na svou cestu a netočili se pořád dokola v karmickém kole vašeho rodu.

Nečekejte a ptejte se

Promluvte si se svou rodinou nebo si alespoň začněte vzpomínat. Zjistíte, kolik synchronicit objevíte. Zjistíte, že se vám dějí podobné věci i ve stejném časovém rozmezí. Uvidíte, co všechno má vaše máma společného s vámi. Třeba měla velmi podobné partnery čí milence. Třeba měla ve stejnou dobu potrat jako vy, třeba žil táta ve stejném strachu o peníze, jako vy. Hledejte a nevzdávejte to.

Soucit

Až uvidíte podobnosti a prožijete si je, tak prožijete soucit a přestanete soudit. Budete vědět, že nemohli jinak. Že se chovali tak nejlépe, jak jen dovedli a tak, jak jim cesta ve stopách jejich rodičů dovolila.

Soucit umožní zasunutí programu zpět do šuplíku do latentního stavu a už ho nebude potřeba.

Vykročíte na svou vlastní cestu, bez karmických dluhů a programů, s otevřeným srdcem a láskou. S vděčností, že vám bylo dovoleno pochopit tento jednoduchý proces. A vaše děti pak mohou kráčet po své cestě a né té vaší. Možná právě proto je nemáte nebo jste neplodní. Protože se podvědomě bojíte, že by se situace opakovala.

Autor: Vendula Kociánová
Zdroj: http://www.vendulakocianova.cz