Archív

Magie stromů I. – Jak komunikovat se stromy

Někomu to přijde divné – komunikovat se stromem? Copak to jde? Ano, jde. Strom sice nemluví jako my, ale je to živá bytost, která dokáže přemýšlet, žít a růst. A za svůj život, který je často mnohonásobně delší než život člověka, získá velkou moudrost. Strom samotný – tedy dřevo, kořeny a listí – je jen tělo. Tak jako nohy a ruce nemohou samy existovat a projevovat se, tak ani strom tak, jak si jej představíme, není inteligentní bytostí. Ale zatímco naše tělo obývá duše, která mu dává osobnost a život, tělo stromu obývá tzv. déva.

Déva je něco jako duše stromu, jeho osobnost. Dévové přicházejí z Jednoty do níž se po smrti stromu zase navrací. Ale pozor – když utrhnete větévku, ta ihned neodumře, ale žije dál a v ní přežívá i malý kousek dévy, který s větví putuje dál. Proto má dřevěný nábytek „duši“ a je příjemnější než plastový. A proto je pohled na vykácený les nebo les napadený chorobou tak smutný. Pařez má kořeny a stále žije, takže zbytky nešťastných zbytků duše stromů, dévů, zůstávají na tom místě další roky, osamělé a nešťastné, dokud pařez neodumře. Netrhejte proto nikdy zbytečně větve ze stromů a je-li to možné, po pokácení stromu vyrvěte ze země i pařez, ať déva může v pokoji odejít.

Jaké jsou dévy? Nebo dévové?

Déva může být jak v ženském rodě, ta déva. Nebo v rodě mužském, ten déva. I dévy a dévové se tak odlišují dle vyzařování na mužské a ženské. Nikoli však v lidském slova smyslu.

Je to spíše tak, že v každém stromu žije specifický druh dévy podle druhu stromu. V bříze jsou to dévové s jemnějšími, až ženskými energiemi. V dubu zase majestátní, silní, hromotlučtí dévové. Každý strom má ale i své individuální vlastnosti – podle toho, kde roste a jak často přichází do kontaktu s lidmi. Některé stromy v hlubokém lese může být těžké zkontaktovat, někdy se těší na lidskou společnost. Naopak zase stromy v parcích jsou někdy na lidi naštvaní a nesnáší je, jindy se s nimi rádi baví.

Inu, každý strom je individuální bytostí a záleží jen na vás, s kterým se dáte do řeči jako první. Důležité je, aby vám byl strom na první pohled sympatický, něčím vás zaujal. Stromy, které rostou v krajině osamoceně bývají sdílnější a hlavně silnější než stromy, které rostou v lese. Možná je to dostatkem živin a slunce. A nebo tím, že stromy v lese jsou navzájem propojené a komunikují mezi sebou. Nepotřebují tak navazovat kontakt s nikým jiným.

Jak komunikovat se stromy

Se stromem mluvte jako s člověkem – déva slyší vaše myšlenky a rozumí vám. Když ke stromu přijdete, položte na něj dlaň, jako byste mu podávali ruku, a pozdravte jej. Pokud ucítíte příjemný pocit, strom vás také zdraví a je ochoten se svámi bavit. Pokud vám po zádech přejede mráz nebo vám bude nepříjemně, strom komunikovat nechce. Pak se s ním rozlučte a najděte si nějaký jiný.

Jakmile najdete ochotný, přátelský strom, můžete se o něj opřít dlaněmi nebo si k němu sednout. Hlavně se ho stále dotýkejte, komunikace s dévou je tak snažší. Můžete nechat strom, ať vám vypráví nebo se ho zeptat na nějakou otázku. Až ji vyslovíte (nebo až se rozhodnete, že vás zajímá příběh stromu), sedněte si, dotýkejte se kmene a na nic nemyslete. Prostě vyprázdněte hlavu a nechejte dévu, ať ji naplní obrazy. Možná jim zpočátku nebudete rozumět, protože stromy vnímají a myslí jinak, než lidé. Nechejte to plynout a déva se vám pŕizpůsobí, abyste to chápali. Hlavně trpělivě naslouchejte a nepřerušujte strom. Oni žijí dlouho a mluví často pomalu, na všechno mají čas. Nejsou jako my lidé, uspěchaní a maličcí. Jsou velcí a majestátní a žijí velice pomalu. Pomalu rostou a pomalu se i rozmnožují. To se od stromů můžete naučit jako první – nespěchat, jen nechávat čas plynout kolem sebe a všechno vnímat, nic nesoudit, jen růst a žít.

Vnímat myšlenky stromu se vám nemusí podařit napoprvé. Co byste ale určitě ucítit měli, je pocit. Příjemný, nepříjemný, hladivý nebo nazlobený. Prostě to, jak se strom cítí. Vy sami pak můžete stromu povědět vše, co vás trápí – stydíte-li se, tak i v duchu. Strom vám pomůže s uzemněním a odplavením starostí skrze jeho kořeny k Matce Zemi, která si s nimi již poradí. Nezapomeňte se vždy se stromem rozloučit a poděkovat mu.

 

Advertisement

Abraham Hicks – Jak se zaměřovat, abyste necítili nedostatek?

Cítíte, že vaše vyšší Já je v přítomnosti všeho, čemu říkáte budoucí čas? Tohle je důležité uznat. Vaše vyšší Já je v přítomném čase toho, čemu říkáte budoucí čas. Vaše vyšší Já žije to, co přijmete a umožníte si zažít. Takže vaše vyšší Já tam už je. Cítíte, jak řízení své vibrace, což je o cítění se tak, jak se cítí vaše vyšší Já, o naladění se na jeho vibrační frekvenci. Pokud se ladíte na frekvenci svého vyššího Já, které už žije to, co chcete žít, cítíte nyní to uspokojení, které byste žili? Pokud ale stojíte ve svém nyní a saháte po uvědomění věcí, než jste připraveni přijmout jejich vibraci, tak si v sobě vytváříte nedostatek a nyní cítíte nespokojenost namísto radostného očekávání.

Cítíte to? Co s tím dělat? Cokoliv chcete, abyste se nyní cítili dobře. Můžete se cítit dobře už nyní. Je něco, co chci, co nemám. My na to: Takto se tam nedostanete. Dobře, zeptám se znovu: Jak se dostanu z místa, kde nechci být, někde, kde chci být? Takto se tam nedostanete. Zeptám se jinak: Jak se mohu dostat tam, protože tady se mi to moc nelíbí. Takto se tam nedostanete. Jak si mohu vynahradit to, co mi nešlo dobře? Nemůžete, protože vaše uvědomění, že to nešlo dobře, to bude udržovat, že to nepůjde dobře. Jak se mohu dostat tam, kde chci? Tím, že budete šťastní z toho, kde jste.

Jak mohu být šťastný, kde jsem? Jak mohu být šťastný, kde jsem, když tady tolik věcí chybí? Tím, že budete šťastní z věcí, které už jsou tam, kde jste. Tím, že budete cítit moc své přítomnosti. Používáním své přítomnosti jedině tak, jak můžete. Ta jediná tvůrčí moc, kterou máte, jediná schopnost, kterou máte k záměrnému tvoření, jediná efektivní věc, kterou můžete dělat, je sladit se se zdrojem.

zakona-na-privlichaneto

 

To je vše, co můžete udělat. Sladit se, sladit se, sladit se. Vše ostatní je zařízené. Sladit se. Poté se řiďte impulsem. Tečka. Často se ptáte, jak se dostanete někam jinam. My na to: Vážně? Jak se dostanu někam jinam od tohoto požehnaného místa, kde jsem, kde jsem sladěný se zdrojovou energií? Víte, jak moc jste chtěli tento okamžik v čase? Tohle tělo? Tohle uvědomění? Tyto fyzické smysly? Tento mechanismus zaměřování? Tuto schopnost myslet? Tuto schopnost komunikovat s ostatními? Tohle a tohle a tohle?

Všude, kam jdete, vše, co děláte…  každý moment, co jste v tomto těle, uvědomujete si, jak je to cenné a jak moc jste to chtěli? Jaký to má skutečný potenciál? Být někde jinde? Odůvodňovat si to, že jste tady, mluvením o kilometrech a mokasínech, ve kterých jste už chodili? Ptáme se vás, jaký má život smysl kromě tohoto momentu? Uspokojení je o čem? Co je uspokojení? Soulad… je to soulad. Je to soulad s tím vaším širším já.

Takže jsem to já naživu a nechávám svou úplnost vědomě být naživu. Já jsem si vědom, co můj vnitřní zdroj nyní prožívá. Pokud jste v místnosti sám, co podle vás zdroj dělá? Co podle vás zdroj dělá  v tom okamžiku s vámi? Myslíte si, že zdroj je na jiném večírku. Vaše vyšší Já není na jiném večírku. Nemá žádný strach, že něco promešká. Vaše vyšší Já zná potenciál uspokojení. Řekněme, že jste v místnosti sám.

Co podle vás dělá vaše vyšší Já? Libuje si, oceňuje, užívá si vaši fyzičnost, zaměřené ve vašem těle, cítí se ve vašem těle dobře, vždy je schopné najít pozitivní aspekty. To dělá vaše vyšší Já a to chcete dělat vy, pokud chcete být v tento a tento a tento moment radostní. Někdy chcete jet na dovolenou a v době směřující k dovolené se nebavíte. Někdy jste na dovolené a i tak se nebavíte, protože vám dovolená před očima utíká.

Někdy jste tady a něco děláte a přejete si být jinde, a někdy tam jinde jste, a pak si přejete být zase jinde. Sotva kdo z vás je plně zapojen do tohoto okamžiku tady a teď a umožňuje spojení fyzična a nefyzična… Chápete, jak důležité je pro nás to spojení? Jak moc se nám líbí nehledě na to, co děláte? Jak moc rádi proudíme s vámi, nehledě na to, co děláte? Pokud byste se oddali vědění, že s vámi proudíme, tak vše, co se snažíte dělat, nebo odůvodňovat, cítili byste cestu… myslíte si, že ji ucítíte, kdybyste ty všechny věci zatlačili na místo.

Je jedno, jak se dostanu někam jinam, protože jsem tady. Je jedno, co jiného je na cestě, protože tohle je dobré. Nyní jsem šťastný tam, kde jsem, a očekávám nekonečný nadbytek radostných zážitků. Jsem spokojený tam, kde jsem. Jsem zamilovaný do života tam, kde jsem. Miluji sebe… hodnotné, požehnané já.

Napojen na zdrojovou energii, která miluje každou chvíli, co jsem tady zaměřený. Prožívá tuto časoprostorovou realitu skrze mě a přesto ví, co je dalšího, dalšího, dalšího a dalšího, ale bez nedostatku v očekávání. Jen ví, že je více a více. Žádné vědomí nedostatku. Žádné spotřebování zdrojů. Obnovený, naplněný, doplněný…

Zdroj: https://abraham-hicks.cz/

Abraham Hicks – Je to hotové!

Téma: Vztah. Téma: Muž, kterého si přitahuji. Téma: Moje životní zkušenost s touto osobou a jak se dáme dohromady, budeme nadále růst. Téma: Je to hotové. Začněte tady a mluvte o tom. Když říkáte “Je to možné,” ve skutečnosti říkáte: “Vím, že to může být, ale není to,” to je vibrace, která za tím tvrzením stojí. Chceme, abyste se k tomu postavila s tím, že je to hotové. Je v pořádku říct, že je to hotové, i když se to ještě nematerializovalo, ale není v pořádku říct: “Je to hotové a nemůžu to najít.” Když říkáte: “Chci si to přitáhnout,” to zní, že je to někde jinde, než kde se nacházím.

Když říkáte: Moje vyšší já se už stalo tímto vztahem, a mně stačí se jen sladit s tou vibrací… cítíte, jak je to odlišné, než říct: Někde tam venku je partner a nemohu ho najít. Potřebuji ho někde najít. Jakou seznamku mám použít? Vím, že ten člověk je někde venku, ale nemohu… Když pochopíte, že je to už hotové… udělala jste veškerou práci. Je to tam, je to hotové, je to kompletní. Jak si to uvědomíte, tak to k vám přijde rychle, ale dokud to vnímáte jako ztracené nebo nekompletní, tak máte jiné očekávání a nedovolíte si to přijmout.

Pokud se zaměříte na přítomnost svého partnera namísto jeho absenci, zaměřte se na přítomnost peněz, o které jste požádala namísto na absenci peněz. Přijměte, že je to hotové, a pak dělejte, co můžete, abyste se s tím sladila. Vnímejte, jak je to mnohem snazší. Je to hotové. Práci jsem udělala. Žiji život, potkala jsem lidi, dala jsem vzniku touhám, zažila jsem dost věcí, abych věděla, co nechci, tak vím, co chci, více jsem se sladila s tím, kým jsem, vím, kdo jsem, jako bytost energie Zdroje. Jsem připravená být příjemcem této věci, kterou jsem si už vytvořila. Moji prací je dovolit si přijmout to, co je už hotové. Je to už hotové.

Přistupujte k tomu takto… je to hotové. Pokud je něco hotové, nemáte k tomu jiný přístup, než když to není hotové? Když to není hotové… “Kam mám jít? S kým mám mluvit? Co mám dělat? Jak se mám cítit? Co mám říkat?” Když je to hotové, je to hotové. Je to hotové, je to hotové… co to znamená? Když je to hotové, nemusíte se více snažit. Jen s očekáváním sledujete, jak se to ve vašem životě odvine. Je to hotové. Když se vy lidi setkáte, většina z vás je na jiném místě v odlišný čas, a tak většina vašich vztahů je o tom, co to je, ne o tom, čím je v tuto danou chvíli. Cítíte to? Je to hotové. Je to hotové. Jak se ti daří v tom vztahu? – Skvěle. Jaký je? Báječný. Jaký je to pocit? Zdraví. Humor. Naplnění. Uspokojení. Jakmile začnete rezonovat v tom, jaký je to pocit, mít skutečně dobrý vztah, ukáže se v plné manifestaci. Dokud to neuděláte, nemanifestuje se. Musíte si stabilně udržet vibraci toho, co chcete.

Neděláme si srandu… je to hotové. Shromáždili jste data, stanovili si záměr, a je to lahodné a báječné. Jen se s tím musíte vibračně sladit. Věnujte pozornost tomu, jak se cítíte, jak jste v tom vztahu. Jaký je to pocit, v něm být? Když se ho snažíte vidět, a nevidíte ho, vibrujete na frekvenci nedostatku. Zaměřte se na to, co víte. Jaký z tohoto vztahu máte pocit? Co je v něm pro vás? Proč si chcete plně manifestovat tuto vibrační věc, kterou jste si už vytvořila? Proč chcete, aby rozkvetla do něčeho, co dokážete vnímat svými smysly?

Konverzace je báječná s někým, kdo je na stejné vlně. I když jsme žili odlišné životy, je to, jako bychom dospěli stejných závěrů. Cítím, jak vesmír zorganizoval naše setkání. Jsme pro sebe dokonalí. Je báječné, být v tomto vztahu s vědomím své síly, a jak vesmírné síly nás daly dohromady. Miluji to. Miluji tuto konverzaci… miluji být s tebou v místnosti. Miluji být s tebou v místnosti… miluji vědění, že později budeme spolu. Miluji vědění, že nesejde na tom, když nejsme… miluji pocit úplnosti. Musíte najít takovou rezonanci, že o tom budete myslet, že to budete předstírat, představovat si to, vyžívat si tu lahodnost toho, cítit hotovost toho, tím, že budete mluvit o dobré práci, kterou jste udělala. Dovolte si být příjemcem své dobré práce.

Zdroj: https://abraham-hicks.cz/je-to-hotove-hotove

Jak urychlit manifestaci toho, co chceme?

Mluvíme o něčem, co je pro většinu z vás smysluplné, nebo možná není. Vaše těla jsou pro vás důležitá… ne tak důležitá jako mnoho jiných věcí, ale tohle je jen příklad řady věcí, které každý den vypouštíte. Vypustili jste vibrační raketu, a zdroj uvnitř vás tu vibraci drží, a nejen ji drží, ale stal se jí… před lety jsme napsali knihu “Požádej a je ti dáno”. Nejlepší název nejlepší knihy, která kdy byla napsaná.

Požádej a je ti dáno… to znamená, když požádáte, stane se to vibrační realitou. Ale vy se musíte sladit s vibrační realitou, kterou jste vypustili, aby se manifestovala. Víme, že tohle od nás slýcháváte déle, než i chcete přiznat. Tady je část, kterou chceme, abyste pochopili. Protože jak tu raketu vypustíte a vaše větší část ji přijme a stane se jí, vznikl nyní nový vibrační stav vašeho vnitřního bytí, který můžete cítit skrze své emoce. Když vám říkáme, že si můžete manifestovat pocit prosperity, v příkladu s autem… můžete si manifestovat pocit pohodlí svého nového auta i předtím, než to auto získáte. Můžete si manifestovat pocit prosperity, ohledně schopnosti si nové auto koupit, i předtím, než si ho koupíte.

I předtím, než budete mít práci, která vám vydělá peníze, které vám pomohou to auto získat. Jinými slovy… je to vše pro vás k dispozici. Emoční manifestace je pro vás k dispozici… můžete ji získat dnes. Dnes. Jen chceme poukázat na to, co je podle nás důležité, abyste věděli… chcete to auto, protože se stejně chcete cítit lépe. Chcete se cítit bezpečněji, chcete cítit větší prosperitu, chcete být třeba ekologičtěji vnímavější, chcete zapadnout do svého sousedství. Chcete to z emočních důvodů… pokud si uvědomíte, že ten emoční důvod můžete najít nyní, tak není žádná mezera mezi rozhodnutím, že to chcete, a tím, že se vám to auto ukáže v garáži.

Ale pokud neuděláte ten emoční… nové auto možná není nejlepší příklad, protože někteří z vás si možná myslíte: “Můžu si prostě jít pro nové auto. Co je na tom? Nepotřebuji seminář o vibracích, abych si do garáže pořídil auto, Abrahame. Jsou fyzické prostředky, jak toho dosáhnout. Vydělávám tolik peněz, auto stojí tolik peněz… pokud udělám tolik práce, získám tolik peněz, auta jsou k dispozici všude… půjdu si ho koupit. Co je na tom, si manifestovat auto?” My na to: Nemluvíme o tom, co je na tom, si manifestovat auto, impérium nebo nejlépe prodávající knihu, nebo nejdokonalejší vztah na světě, nebo vysněné tělo, nebo uzdravení z něčeho fyzicky nechtěného. Mluvíme o vaší schopnosti si manifestovat emoci, kterou získáte z toho poté, co tu manifestaci dostanete, NYNÍ.

Nemusíte čekat, až se manifestace ukáže, abyste získali manifestaci emoce, což je stejně důvod, proč tu manifestaci chcete. To tím chceme říct. Slyšeli jste to? Přiznáte, že to stejně chcete kvůli té emoční odměně? Věříte, že tu emoční odměnu můžete získat předtím, než získáte manifestaci, která ji podpoří? To je otázka. Pokud tomu věříte, jste svobodní. Pokud jako první potřebujete manifestaci, na kterou budete mít pozitivní reakci, tak to velmi zpomalujete. Nyní k tomu přistupujete opačně. Manifestace vždy následuje po vibraci.

Vibraci souvisí se zaměřením. Pokud vás přimějeme se rozhodnout… kdyby se někdo zeptal: “Jaké máš v životě cíle?” a vy byste řekli: “Můj cíl je cítit se šťastný v co nejvíce momentech,” my bychom řekli – teď, jak jste radost stanovili jako svůj cíl, jste za vodou. Přišli jste na to. Ale pokud řeknete: “Mé cíle jsou – do 30 let chci mít tento titul, mít tento finanční status, a chci mít takový vztah, a chci mít do té doby 2,5 dětí,”… Jak své cíle uděláte ohledně manifestací a zapomenete na manifestaci, která je skutečným důvodem, proč si děláte své cíle, pak vše velmi zpomalíte. Pokud byste si nastavili emoční cíle, pokud se rozhodnete, že to, jak se cítíte, je to nejdůležitější, vše do sebe rychle zapadne.

Zdroj: https://abraham-hicks.cz/jak-urychlit-manifestaci-toho-co-chceme/

Abraham-Hicks: Umění umožňování & Nejdůležitější manifestace

Chceme mluvit o tom, čemu roky říkáme umění umožňování. Umění umožňování svého plného pohledu. Umění umožňování své plné moci. Umění umožňování své emoci se vylepšit, než vám manifestace dá odůvodnění pro tu emoci. To je nejlepší verze záměrného tvoření. Je to nalezení pocitového místa předtím, než to vaši sousedé budou moct vidět. Je to nalezení pocitu předtím, než ten pocit podporují nějaké důkazy. Je to nalezení pocitu a pochopení, že ten pocit je důkaz, který hledáte.

Že pocit nebo emoce je manifestací, kterou hledáte. Pokud nás nějakou dobu posloucháte, slyšeli jste nás říkat… možná to říkáme nejčastěji. Že vše, co každý chce, ať je to cokoliv… ať je to kupa peněz, materiální předmět, vztah nebo zdravější tělo nebo vybudování impéria, nebo podnikání… nehledě na to, co si kdo myslí, že v jakoukoliv chvíli chce, tak důvod, proč to chce, je ten, že je přesvědčen, že jak to bude mít, bude se cítit lépe.

Když si ukážete, že máte schopnost se cítit lépe, že to je ta hlavní manifestace, po které toužíte, Není to něco, co jsme právě řekli? “Chci to auto, protože bych se s ním cítil lépe, bezpečněji, úspěšnější… cítil bych větší ocenění od své rodiny nebo svých sousedů.” “Cítil bych se, cítil bych se…” “Chci jít na ten večírek, protože si myslím, že se budu bavit. Chci si přečíst tu knihu, protože podle mě bude zajímavá.

Chci se setkat s touto osobou, protože si myslím, že si to užiju.” Každou věc, jakou jste kdy chtěli, nebo kdy budete chtít, chcete, protože hledáte hlavní manifestaci na konci té duhy, což je emoční reakce na tu věc. Když si ukážete, že máte schopnost svou mysl zaměřit tak, že se dokážete nyní sladit se svým vnitřním Zdrojem, který je už v plném vědění přijetí toho, o co žádáte, pak ucítíte tu vítěznou emoci… tu uspokojivou emoci.

Dosáhnete hlavní manifestace. Někdy říkáte… někteří z vás si to teď i myslí: “To se mi moc nelíbí, protože si myslím, že Abraham se snaží, abych ignoroval to, co mi v životě chybí, a měl z nich i tak dobrý pocit.” My na to: Ano. To přesně vás pobízíme, abyste dělali. A vy: Takže… nové auto ve své garáží nevidím, ale i tak jsem šťastný. To se mi moc nelíbí, Abrahame. Můj partner ke mně ještě nepřišel, má postel je stále prázdná, ale i tak jsem šťastná. Na této filozofii je něco vážně praštěného. Nechci být šťastná bez svého auta… nechci být šťastná bez peněz a bez partnera. Chci být šťastná díky těm všem věcem.

My na to: Ne, nechcete. Chcete být šťastná. Pokud přestanete spojovat štěstí s věcmi, které si myslíte, že se musí manifestovat, abyste mohli být šťastní, a jen zjistili, že se i tak můžete dostat do pocitu štěstí, pak… skoro vám tohle nechceme říkat, protože je to jako dát vám, co chcete… pak ta manifestace musí přijít. Pak manifestace musí přijít. A vy na to: Já to věděl! Věděl jsem, že je to o manifestaci.

A my říkáme: Jste ve fyzickém těle… samozřejmě, že je to manifestacích. Samozřejmě, že je to o tom být ve fyzičnu a o tom, jak se cítíte, a o tom, jak interagujete se svým prostředím… je to o tom všem. Ale pokud se vám podaří uděat tento posun… podle nás jste to slyšeli… řekli jsme to dnes velmi dobře… pokud se vám podaří udělat posun, kde to, co je tady a teď, bude méně důležité, než to, jak se cítíte, mnohem méně důležité, že jste ochotní ignorovat, co je tady a teď, a zaměřit se na cokoliv, z čeho se cítíte lépe, dokud se nesladíte s frekvencí, ze které se cítíte lépe, pak, jak budete uvnitř vortexu, vortex vám dodá manifestaci, kterou hledáte. Jak je to možné?

Co tím myslíš, Abrahame? Že můj vortex je teď mým tvůrcem? Myslíme tím to, že když si umožníte se sladit s frekvencí vortexu, a v té nepřítomnosti odporu budete jedna ze spolupracujících složek, a jak se stanete jednou z těch složek, manifestace se vám pak odhalí. Pak se ty manifestace začnou ukazovat. Ale když říkáte: “Ukaž se a pak se budu cítit lépe,” takto to fungovat nebude. Někdy si říkáte: Tak trochu to funguje. Většinu těchto věcí jsem nevěděl a můj život je poměrně dobrý. Většina z nás žije dost dobře, většina z nás dobře jí, většina z nás má klimatizaci… i když je venku 42 stupňů. Většina z nás si žije dost dobře.

My na to: To protože většina z vás je většinu času zaměřená více v souladu se Zdrojem, než není. Souhlasíme… takto to funguje. Jakmile dosáhnete vibračního souladu, ten soulad vyvolá manifestace, které pak můžete pozorovat, což posiluje ten váš pocit… samozřejmě, že pomáhá se zaměřovat na skvělé věci ve vašem životě, abyste je posilovali.

Jen chceme, abyste věděli, že když se nacházíte v situaci, kdy něco není tak skvělé, když sledujete Novu a jste si vědomi něčeho, co se děje na nějakém místě na světě, nebo když se něco děje ve vaší rodině, nebo někomu, koho znáte, tak když budete mít prostředky, když budete mít pochopení, že se můžete zaměřit do souladu nehledě na okolnosti a podmínky, a že podmínky se pak změní… poté se stanete vědomým a záměrným tvůrcem. Do té doby jen tak pobíháte, daří se vám poměrně dobře, a tvoříte nevědomky. Jen pozorujete dostatek dobrých věcí, abyste je převážně udrželi v chodu.

Zdroj: https://abraham-hicks.cz/

 

Abraham Hicks – Nechte, aby to stačilo

Abraham: Ať jde o vztahy, peníze, kariéru nebo spoustu jiných věcí, spousta lidí má svou mysl zaměřenou na manifestaci…. peníze v bance, partnera v posteli, atd. a tudíž nalézají nespokojenost, pokud ta manifestaci ještě nepřišla.

K čemu dochází… jste ve stavu přijímání, cítíte impuls, zareagujete na něj a dorazíte na velmi uspokojivé setkání. Nechte to být setkáním, které je velmi uspokojivé, nechte to být uspokojivým setkáním. Něco vám řekneme. Tohle jsme takto jasně ještě neřekli. Každý moment v této časoprostorové realitě je manifestace. Je to manifestace toho, co vidíte, slyšíte, cítíte, chutnáte, dotýkáte se… tohle je manifestace.

V této manifestaci se neděje vše, co byste mohli chtít. Nemilujete se nyní, nejste nyní na obědě… je spousta věcí, které máte v životě rádi, které nejsou přítomné v této chvíli, v této manifestaci. Ale tato manifestace má spoustu hodnoty, na kterou se zaměřit a uvědomit si a užít si. Chceme vás pobídnout, abyste nechali každou manifestaci se zaplnit co nejvíce, jak dokážete, a nechte, aby to stačilo.

Ano? Nechte, aby to stačilo. Víte proč? Musí to stačit. Protože je to vše, co to může být. V každou chvíli vaše manifestace je vše, co si umožňujete zažívat. Pokud trváte na tom, aby to bylo jiné, než jaké je, ve skutečnosti trváte na tom, abyste přijímali více, než co přijímáte, ale nyní se zaměřujete na nedostatek, čímž to blokujete. Víme, to se zdá nefér. Chci více, všímám si, že nedostávám více, a když si toho nyní všímám, nemohu více získat. Zatraceně!

Ale pokud říkáte: Chci více a tohle jsem si umožnil přijmout, a tohle je tak dobré, tohle se mi moc líbí. Miluji, co tady vidím. Miluji zkušenost, kterou tady zažívám. Jak se naladíte na větší rozhodnost nebo odhodlání být uspokojeni v této chvíli… pokud se vám podaří mít ten faktor uspokojení, což znamená, že v uspokojení jste v souladu se svým zdrojem, a když jste v souladu se zdrojem, vaše manifestační dveře jsou otevřené a přijímají dovnitř toho více a více.

Proudí to od jednoho uspokojivého momentu k dalšímu. K momentům, které jsou tak plné toho, co milujete a zbožňujete, že s jistotou víte, že jste v souladu. a že jste na správné cestě a život se vám skvěle odvíjí a že se řídíte podle svého plánu…

Zdroj: https://abraham-hicks.cz/je-to-jen-nahoda/

Abraham Hicks – Jste jen 1 % daleko od své manifestace

To, co vám brání v tom, být tam, kde chcete být, je vaše pozornost na to, kde jste. Co podle vás tvoří většinu vašich přesvědčení? To, co je. Vidíte to všude kolem, tak tomu věříte, vidíte to, tak tomu věříte. Vidíte svůj bankovní účet, a věříte mu. Vidíte svůj úvěrový limit, a věříte tomu. Vidíte, jak se hromadí účty, a věříte tomu. Realita je tak uvěřitelná. Protože ji interpretujete skrze své fyzické smysly. Většina lidí by to vnímali jako naprosto nelogické, abyste věřili něčemu, co se ještě nemanifestovalo. Říkali by, že jste zešíleli. Říkali by: Musíš čelit realitě. Nechápou, když vy na to: Nečelím realitě, já realitu tvořím.

Protože většina lidí opětovně tvoří realitu, které čelí. Jinými slovy… jen realitě čelíte, znovu ji tvoříte, a pak zase čelíte, dokud si nevytvoříte tolik přesvědčení, která jsou tak silná, že i když něco máte přímo před očima, stále to nevidíte. Protože vibračně nejste schopni vidět něco, co protiřečí vaší převládající vibraci. Co je tedy odpovědí? Jak můžete změnit to, co je, do něčeho, co byste preferovali?

Nejprve se musíte přestat dívat tolik na to, co je, protože kdykoliv tak děláte, posilujete to. Když se ptáte: “Jak jsem daleko od toho, co chci?”, odpovídáme: Není to otázka vzdálenosti, a není to ani otázka času. Je to otázka vibrace. Pokud je to otázka vibrace, tak jediný způsob, jak ji můžete převést do něčeho relativního, je skrze emoce. To, jak jste daleko od čehokoliv, znamená, jak dobře nebo nedobře se z toho cítíte. Tečka. Pokud říkáte: “Cítím v tom radost,” jste přímo na prahu té manifestace.

Pokud říkáte: “Dělám si z toho starosti. Cítím z toho vinu. Jsem z toho zklamaný,” pak jste daleko. Ale ne z hlediska vzdálenosti nebo času, ale z hlediska vibrace. A pochopení, že jste od toho jen vibračně daleko, jen emočně daleko… večer můžete jít spát a… tohle si vyslechněte… když večer chodíte spát, veškeré motory také usínají. Veškerá hybná síla se zastavuje. Jak se ráno probouzíte, jste na neutrální cestě, kde se můžete rozhodnout, jak budete daleko od toho, co chcete.

Po probuzení chcete mít myšlenku: “Jak daleko jsem od dobré myšlenky?” Protože si když po probuzení ihned začnete stěžovat na to, co se včera nepovedlo, pak jste znovu daleko. Ale pokud se probudíte a budete hledat důvody se cítit dobře, pak jste blíže. Když budete hledat další důvod, tak budete ještě blíže, a pak další důvod, což už nastartuje hybnou sílu, a pak nebude žádná vzdálenost, a poté vám začnou chodit dobré nápady… ten převod vibrace do myšlenky a myšlenky do věci… tohle je proces, jak se to odvíjí.

Víte, jak moc se toho už stalo předtím, než dojde k manifestaci? Téměř vše. Když kdykoliv z vás má touhu, kterou si chcete zmanifestovat, a říkáte: Jak jsem blízko k této manifestaci? My na to: No… je to z 99,99 % hotové. Takto jste blízko. “Páni!” Takto jste blízko je všemu, co chcete. Jen vám zbývá tento malinkatý, mrňavý kousek, na který se musíte napojit. Ale v té “nehotovosti” se můžete udržovat napořád.

Musíte sladit tento malý kousek. Jen se musíte dostat do stavu přijímání, což znamená, že musíte si přestat stěžovat, dělat si starosti a zaměřovat se na to, co nefunguje. Musíte přestat aktivovat motory, které vás tahají opačným směrem, kvůli kterým nejste schopni být ve stavu přijímání, abyste přijali další a další vodítko. Není to tedy otázka vzdálenosti. Věříte tomu? A není to otázka času. Věříte tomu?

Je to otázka vibrace. Věříte tomu? Pokud je to otázka vibrace, tak je to o emocích. Pokud dokážete své emoce nasměřovat k radosti u jakéhokoliv tématu, pak… ten poslední kousek zapadne, a zapadne nyní. Právě nyní. Teď. Nyní. Ve vašem vortexu jsou miliony dolarů, které jste si ještě neumožnili vidět. Jsou tam setkání s lidmi, které jste si ještě neumožnili vidět.

Ne protože nejsou vysílány, a ne protože vás od toho něco udržuje, ale jen protože jste ještě neudělali tu poslední malou věc, kterou musíte udělat, což je uvolnit se, deaktivovat protichůdné motory a umožnit přirozené hybné síle, aby vás zanesla k tomu, co jste si už vytvořili, co si rozhodně zasloužíte.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz

Posilovat lidi znamená pomáhat jim uskutečňovat pozitivní změny v jejich vlastním životě

Posun vědomí je důležitým aspektem vaší služby světu. Vědomí lidí posouváte, když je posilujete. Lidé se mění, dojdou-li k novým vhledům a způsobům vnímání. Mění se, když někdo uvidí nejhlubší část jejich bytosti a s láskou se jich dotkne.
Opravdová služba přichází ve chvílích otevřenosti, lásky a překonání hranic mezi vámi a druhým člověkem. Přichází, když cítíte vzájemnou rovnocennost, rozpoznáte božství druhého člo­věka a jednáte způsobem, který ho nebo ji posiluje. Přichází, když se spojíte s vyšší silou a umožníte, aby k vám oběma vstoupilo skrze vaše spojení vyšší dobro. Spojíte se s vyšším já druhého člo­věka a oba dva z toho vycházíte obohaceni. V takových chvílích se stáváte učitelem i žákem.

Posilování se liší od dělání věcí za druhé. Jsou-li lidé hladoví, můžete je nakrmit a dočasně jim tak pomoci. Posílení však jsou, když je naučíte opatřit si jídlo, aby mohli jíst každý den. Jako léči­telé můžete lidi buď zbavit problémů, a nebo je můžete naučit, jak si své vlastní problémy mohou vyřešit sami. Posilovat zna­mená učit lidi dovednostem, které mohou využít, aby převzali vlastní život do svých rukou, a nezachraňovat je před jejich stále se opakujícími problémy. Posilovat druhé znamená spíše je milo­vat, než je zachraňovat. Ptejte se: „Jak to, co dělám, slouží dru­hému člověku, aby mohl být soběstačnější a nezávislejší?”

Když pomáháte lidem, třeba při hledání řešení jejich problémů, můžete dosáhnout různých výsledků. Někteří zůstanou i po vyřešení konkrétního problému stejní, jako byli, někteří pro­jdou ve svém životě celkovými pozitivními změnami. Pokud se změní, posunuli jste jejich vědomí a opravdově jim prospěli. Budou mít více možností a vyšší vizi sebe sama, čehož mohou využít a vytvořit si lepší život.
Abyste mohli posunout vědomí, musíte umět poznat, co a kde můžete opravdově měnit. Jde o umění poznat, jestli jsou lidé růstu otevření, a poskytnout jim pomoc, jen když jsou na ni připravení. Touto cestou získáte z vašeho kontaktu spoustu energie a čas strá­vený s daným člověkem přispěje k vašemu duchovnímu růstu.
Asi nechcete být neustále na křižáckém tažení a přesvědčovat lidi, že se musí změnit dřív, než jsou na to připravení. Křižácká výprava s cílem reformovat lidi nebo společnost povede pouze k rozdělování a zbytečně plýtvá vaší drahocennou energií. Raději lidem opravdově pomáhejte posunout jejich vědomí a prospějte jim v jejich životě trvale.

Možná si lámete hlavu, jak pomoci s akutními sociálními a ekologickými problémy světa. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžete udělat, je pomoci lidem posunout se do vyššího vědomí. Na vyšších úrovních převezmou více zodpovědnosti za sebe sama, společnost i za životní prostředí. Až bude vyšší vědomí existovat u dostatečného množství lidí, budou nalezena i řešení vašich potíží.

Vědomí lze posunout jednoduše. Když jste s dětmi nebo s přá­teli, soustřeďte se na to, co můžete pro jejich posun vědomí vy­tvořit. Když potkáte lidi, myslete na to, jak jim můžete prospět, a nikoliv na to, co od nich můžete dostat. Scházíte-li se s přáteli, ptejte se, co můžete společně udělat pro uvolnění a expanzi kaž­dého z vás. Ptejte se: „Jak jim mohu svými slovy a činy posloužit?” Kdykoliv vycházíte ze svého srdce, mluvíte s lidmi s láskou a po­máháte jim rozpoznat jejich božství, posouváte jejich vědomí.

I když se setkáte s obchodním partnerem, ptejte se: „Co je vyšším smyslem tohoto jednání nebo telefonátu? Jak mohu při­spět k životu tohoto člověka? Jak může má práce, výrobek, rada nebo služba tohoto člověka posílit?” Pokud to budete dělat pravi­delně, posunete svá přátelství na vyšší úroveň a budete se vyvíjet rychleji. Začnete-li se soustředit na službu ostatním lidem, můžete se dočkat i mnoha báječných překvapení a dokonce obchodních úspěchů.

Jedna žena vymyslela k posílení svých přátel hry, které hráli, když se sešli. Chtěla, aby předstírali, že jsou o jeden rok starší a mluvili o všech úspěších, jichž za uplynulý rok dosáhli. Využila každé příležitosti, aby dostala z lidí jejich vyšší vizi, pomohla jim vyjádřit ji slovy a povzbuzovala je, aby ji zrealizovali. Její vlastní firma začala najednou také lépe prosperovat, aniž by se o to přímo snažila.

Vědomí malých dětí můžete posunout, spojíte-li se s jejich vyšším já, i kdyby to mělo být jen na moment. Představte si, jak vaše vyšší já kontaktuje to jejich a mentálně jim řekněte: „Vidím v tobě krásu a světlo. Uznávám tě, jako nádhernou bytost, kterou opravdu jsi.” Děti obvykle na vaši tichou zprávu zareagují a vy jim pomůžete v jejich duchovním probouzení.

Můžete pomoci zvyšovat vibrační tón všech lidí, když si před­stavíte, jak vše, co děláte pro posílení nějakého člověka, jde dál, ke všem ostatním, kteří takovou pomoc potřebují. Když napří­klad pomáháte jednomu člověku, představte si, že pomáháte všem, kteří mají stejný problém. Když pomáháte svým dětem a milujete je, představte si, jak se vaše láska šíří dál, ke každému dítěti, které ji právě může potřebovat.

z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz