Tag Archive | zdravie

Tvoříme nekonečné množství realit – odkaz od Zlatej dušičky

Tento svět, lidé Země, je plný rozporů stejně tak, jako vaše nitro. Víme, že byste rádi znali svou budoucnost, cestu, kam vás život vede. Ti, kteří se zde necítí šťastní a spokojení, upínají svou mysl k tomu, že se vše změní, či bude změněno. Tento svět je odrazem vás samých, tedy toho, jak svět vnímáte. Je to váš vnitřní obraz, projektovaný ven. Tedy proto musíte chápat, že i veškeré změny, na které čekáte, se musí nejprve uskutečnit ve vás samých. Toto si však mnozí neuvědomují a někteří toto dokonce popírají. Ať však je váš názor na toto jakýkoli, pravda je jen jedna, ať již jí věříte, či ne. Tento svět klouže nahoru a dolů tak, jak kolektivní vědomí vysílá energetické impulsy. Tedy tento svět pulzuje nadějí anebo skepsí, propadá se a znovu zvedá stejně tak, jako vy. Přesto je zde po dlouhé době naděje, že svět tohoto času může být zcela jiný. Tedy každý z vás je zde proto, aby nasměroval nejen sám sebe, ale i ty ostatní do lepší budoucnosti. Provází vás však velmi silné aspekty, které vás mohou odvracet od vašich záměrů a podkopávat vaše odhodlání. Každý z vás se musí postarat sám o sebe, o své duševní zdraví, o to, aby se cítil vnitřně dobře a naplněný.

Tento čas vám posílá naproti mnohé zkoušky. Je to proto, abyste prokázali svou sílu, ale také proto, abyste se oprostili od mnohých svých iluzí a prohlédli. Je tu čas, kdy již nelze udržet realitu takovou, jakou jste znali. Každý z vás svým nazíráním na svět vytváří svou budoucnost a svou cestu, tedy svou časovou linii. Okem jasnozřivého pozorovatele byste potom viděli vaše cesty jako světelné paprsky, mířící mnoha směry. Pokud jsou tyto paprsky více nahuštěny, pak vytváří koridor, který se bude s dalšími rozšiřovat a dokáže pojmout stále více těchto paprsků, přičemž každý jeden paprsek je cestou jedné duše. Zastabilizované koridory pak určují cestu budoucnosti a tedy vytvářejí životaschopnou realitu, která se začíná dále rozšiřovat, rozvíjet a pulsy do sebe vtahovat další a další stejně vibrující duše.

Mnozí se můžete cítit unaveni, neboť tvoření těchto cest je velmi náročné a prvním tvořitelům přináší cosi neznámého, co je nejprve potřeba uchopit a vnitřně prozářit, navibrovat se a sladit se s vibrací této cesty. Toto jen pro ilustraci, abyste si dokázali představit některé z těchto procesů. Skutečnost je však daleko složitější a daleko náročnější, nežli je zde ukázáno. Proto chápejte, že nelze nikdy přesně říci, jaká realita se vytvoří a kdy k tomu, či onomu dojde. Vše je proměnlivé, stejně tak, jako vy vnímáte vaše počasí. Tyto náročné dny jsou doprovázeny mnohými nesrovnalostmi, jakoby se některé časové linky propadaly a hroutily a zároveň je možné se ladit na vyšší světy. Je zde však velmi mnoho pokušení a je potřeba, abyste stále naslouchali sobě samým, abyste zbytečně nepokoušeli opačnou stranu, neboť hranice mezi oběma polaritami se velmi ztenčila. Vaše světelná těla jsou jasnější a to znamená více světla, ale také více záře, která je vidět z dálky a tím pádem je toto světlo také ve větším ohrožení. Není však potřeba vyvolávat strachy, neboť vždy je tu možnost přiklonění se na stranu světla a lásky. Toto čiňte každou minutu vašeho času a nezapomínejte, kým jste. Jsme s vámi a milujeme vás. Žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz

Advertisement

Kryon – Čtyři katalyzátory pro léčení – 4

Tento Kryonův živý channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 24. března 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu pro všechny opakuji, že je tu přítomna rodina. To, co vám můj partner právě sdělil v sérii otázek a odpovědí, přišlo ode mne. Tímto způsobem si jednoho dne začal uvědomovat, že nad jeho známou realitou stále existuje rodina. A tak začal shromažďovat podobně smýšlející lidi, které předtím neznal a kteří se zabývali studiem soucitu. Viděl, jak tito lidé, navzdory svým vlastním problémům, měli také soucit, porozumění a touhu dozvědět se více o své duši. A tak se postupem času stali jeho rodinou. Tato zkušenost mu změnila život. Je to zkušenost, kterou nabízíme i vám, abyste zjistili, kdo je tato rodina ve skutečnosti, kdo jsou ti, kteří vás bezpodmínečně milují. 

Po celá léta jsme vám často říkali, že to není vaše biologická rodina. Někteří z vás se ptali: „Proč je to tak? Co je to za plán? Nemáte žádnou šanci, pokud se narodíte do dysfunkční rodiny, kde vás bijí a říkají vám špatné věci. Vy si tím musíte projít a později to pak řešit pomocí terapie. Co je to za plán?“ Drazí, pokud jste na to ještě nepřišli, říkám vám znovu, že je to velkolepý plán pro staré duše, protože železo ostří železo. A stará duše, kterou jste, prochází těmito věcmi, aby se s nimi dokázala sama vypořádat, porozumět jim a radit druhým lidem, jak se s nimi vypořádat, jak být soucitní a jak najít porozumění a odpuštění. Tohle všechno jsou vlastnosti mistra. Rozumíte tomu už trochu lépe, pochopili jste to?

Někteří z vás řeknete: „Vůbec se mi ten plán nelíbí.“ (Kryon se směje) A máte pravdu, protože tyto věci jsou obtížné. Avšak mnozí z vás, kteří to teď sledují, to překročili. Tím mám na mysli, že věci, které vás až dosud ničily a vyvolávaly ve vás hněv, obavy nebo strach, jsou nyní za vámi. Možná ti, kteří ve vás podněcovali tyto věci, jsou stále s vámi, jsou naživu a možná se s nimi vidíte během každé dovolené, kdy se vám posmívají nebo ještě něco horšího. To je však plán a mnozí z vás dosáhli toho bodu, kdy dokonale odpustili. Pak zavítáte na Vánoce domů, abyste se jen dívali na ten „cirkus“ (Kryon se směje). Víte, o čem mluvím. Odejdete však s klidem a mírem. To je důvod těchto věcí a říká se tomu práce. Pokud jste pracovník světla, procházíte tréninkem. A často je tím tréninkem život sám. Mnozí z vás proto prošli „aha“ zkušenostmi, které vás dovedly tak daleko, abyste právě teď poslouchali (nebo četli) tento channeling, který je určen pro všechny, nejen pro členy Kruhu dvanácti. 

Toto je čtvrtá část série o katalyzátorech pro léčení. Už jsme řekli, že z našeho pohledu je katalyzátor zážitek, který otevírá cestu něčemu jinému. Takže pokud máte zkušenost, která vás vede nebo dokonce nutí k další akci, stane se katalyzátorem. Dosud jsme vám předali tři katalyzátory a toto je čtvrtý, který otevírá cestu k uzdravení.

Zopakujme si, že první částí série bylo pochopit, že chemie vašeho těla reaguje na vědomí. Že tím, jak mluvíte sami se sebou, se vytvoří spojenectví, které umožňuje uzdravení, jaké tu nikdy předtím nebylo. Jinými slovy navazujete komunikaci. Také jsme v prvním channelingu zmínili, že lidstvo tomu často nerozumí. Lidé prostě žijí ve svých hlavách, dívají se na své tělo a říkají: „No, doufám, že funguje.“ A ponechávají tělu kormidlo bez jakýchkoli pokynů, zda má směřovat na sever nebo na jih, takže tělo se samo pohybuje kolem v kruzích a chytá různé nemoci nebo cokoli jiného. Ve výchozím nastavení se zdá, že funguje náhodně nebo nefunguje. Ale říkali jsme vám tak často, že zodpovědnost je na vás! Předali jsme vám jedno podobenství za druhým a také mnoho různých modalit, metod a návrhů, jak se můžete zkontaktovat se svou innate a mluvit se svými buňkami

To bylo číslo 1: Navažte komunikaci! Je to katalyzátor. Protože pak, a v některých případech pouze tehdy, můžete opravdu začít rozpouštět a zahánět to, co brzdí váš život, nebo dokonce zkracuje délku vašeho života, jako je strach, obavy, úzkosti, nemoci, všechny tyto věci. To byl katalyzátor číslo 1. Pak jsme vám předali další katalyzátory. Víte, které to jsou, a můžete se na ně znovu podívat. Všechny souvisejí se změnou něčeho ve vás, co vás dovede na cestu k mnohem snadnějšímu uzdravení. Mluvili jsme o vnitřním dítěti, mluvili jsme o tom, abyste se vydali na místo, které si dobře pamatujete, kde neexistují žádné starosti, a tyto zážitky si odtud přinést. Mluvili jsme o smíchu a dali vám příklady. Psychologové, vědci a dokonce i lidé zabývající se komerčními produkty vědí, že když se smějete, všechny strachy, obavy a úzkosti mizí – ocitnete se na naprosto odlišném místě. I to je katalyzátor uzdravení.

Poslední katalyzátor se může zdát nejjednodušší, ale není. Ten poslední, jedno slovo, které slýcháte celý život a které vám za chvíli sdělím, rozhodně není nejjednodušší. Možná je dokonce nejtěžší jej dosáhnout. Rád bych, abyste se všichni se mnou na chvíli vydali na nějaké místo, na kterém si můžete představit svého nejoblíbenějšího Mistra na této planetě, ať je to kdokoli – historického člověka, v něhož věříte jako v duchovního velikána a se kterým byste rádi strávili čas, kdybyste mohli. Když si ve své mysli představíte tento obraz, že byste mohli být s tímto Mistrem, jaký je výsledek? Když byste se posadili u nohou tohoto Mistra a Mistr by buď začal mluvit, nebo s vámi jen chvíli potichu poseděl, jaký by byl výsledek? Jak byste se cítili? Jaké by bylo to jedno slovo, které by popisovala, co se děje? Co kdybyste skutečně seděli v síle, intenzitě vědomí Mistra na této planetě, o kterém jste četli, nebo jste jej možná nějakým způsobem, v nějaké vizi potkali, co byste vnímali? Co by to bylo, co by vám předal jako první věc a co by vám nejvíc pomohlo?

MÍR

Odpověď zní: Mír. KLID A MÍR! Dokážete stát uprostřed vřavy, kde se vše kolem vás hroutí a rozpadá a stále máte v sobě klid a mír? Odpověď každého Mistra, který kdy žil na této planetě, zní ano. A možná by vám dokonce řekli, že proto sem přišli. Přišli proto, abyste mohli být mírumilovní s vědomím, že existuje větší plán a že věci, které vás trápí, jsou jen přechodné. A to opravdu jsou, i když máte smrtelnou nemoc. To neznamená, že vám nevezme život, ale pouze to, že to možná není všechno. Drazí, musíte opustit svou krabici a přemýšlet o velkoleposti své duše. A musíte sedět a být klidní.

Pilot nad mraky

Už jsme mluvili o jedné vlastnosti pilota, proč chce létat za všech okolností. Důvod je, že když se dostanete nad mraky, je to tam velmi klidné. A piloti říkají: „Nad mraky je vždy krásný, slunečný den.“ A to je pravda. Tohle je metafora, ale zeptejte se jakéhokoli pilota, protože to je místo, kde chtějí být. Protože když letíte, pod mraky a dole na zemi zanecháte všechny starosti a problémy, dokonce i nemoc, kterou v sobě můžete mít. Nad mraky se zdá, jakoby to všechno utichlo a zmizelo v pozadí.

Už jsme řekli: Mír je největší katalytickou energií pro uzdravení. Uzdravení se pak stává vedlejším produktem míru! Když máte všechno to, co jsme zmínili, když porozumíte komunikaci se svým tělem, když dokážete v sobě kontaktovat nevinné vnitřní dítě a pochopíte, o čem je smích, pak můžete najít tento mír, který přesahuje běžné pochopení. Jinými slovy, není divu, když se vás lidé ptají: „Proč jsi tak klidný a pokojný, když se kolem tebe vše hroutí?“ Pak se můžete jen usmát a říct: „Protože to je to, kým jsem. Prostě vím, že můj mírumilovný postoj mi přinese odpovědi a uzdravení.“

Je to tak zajímavé. Řekl jsem vám, že uzdravení je vedlejším produktem a probíhá téměř automaticky. Věděli jste to, že? Není to o tom, že byste si přečetli nějakou knihu, nebo sledovali nějaké video, ale začíná se to dít, protože jste v klidu a míru. Pochopili jste to?

Tato čtyři témata nejsou jen katalyzátory. Uhlazují cestu tam, kde dřív byla kamenitá. A víc než to. Věci, které se vám nedostávají, k vám začnou přicházet automaticky, včetně hlubokého uzdravení, spontánní remise, lepšího pocitu ze sebe sama a pocitu klidu a míru se vším, co děláte. Přinášejí mír, uzdravení, osvobození od strachu. Zvednete ruce a řeknete: Děkuji, Duchu, nyní chápu, že jsem součástí velmi, velmi velkého obrazu. A Mistři jsou všude kolem mě. A teď jsem se vším v klidu a míru.“

To je důvod, proč tu jsem. Toto je Kryonovo učení. Všechno, co se stalo za posledních 31 let, se soustřeďuje do tohoto dne, do tohoto okamžiku a my znovu říkáme: Milujeme lidstvo za to, co udělalo a co udělá pro vzestup světla, které se děje právě teď, pro každého, kdo to chce vidět.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 4 – MP3 – 14:54 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Objednávat knihy můžete na adrese: Knihy-kryon@knihy-kryon.cz

Kryon – Čtyři katalyzátory pro léčení – 3

Tento Kryonův živý channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 17. března 2021


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Mnohokrát jsem vám už říkal, že pokud je tohle poprvé, kdy se účastníte channelingu, může vás překvapit, že my, energie z druhé strany závoje, jež k vám nyní hovoří, si vás plně uvědomujeme. Každou duši, která sleduje tento program, Bůh zná a miluje. Je to předpoklad všech channelingů od počátku channelování. Ke každému channelingu přistupujeme s myšlenkou, že jej možná posloucháte (nebo čtete) poprvé, a tak často nejprve rekapitulujeme.

Tato série channelingů, kterou teď v Léčivém kruhu předáváme, se zaměřuje na atributy katalytické energie pro léčení (uzdravení). Jinými slovy, jde o energii, která má schopnost zatlačit na léčivý potenciál, aby se například mohlo přihodit něco, co otevře dveře k uzdravení, které tu předtím nebyly. Uzdravení, o kterém mluvíme, má mnoho aspektů. Když máte strach nebo se něčeho možná už dlouho obáváte, a že existuje mnoho věcí, kterých se můžete obávat, pak by došlo k vyléčení, pokud byste našli způsob, jak se ze strachu vymanit a už si nedělat obavy. Pak by došlo k vyléčení. Pokud pociťujete obavy a úzkost z mnoha věcí ve vaší kultuře, ve vašem světě, ve vaší rodině, pokud jste neustále plní úzkosti a máte problémy se spaním a pokud najdete způsob, jak se těchto obav a úzkostí zbavit, jak to hodně zlepšit a zklidnit se, pak dojde k vyléčení, uzdravení. Vraťme se k tomu, co obvykle považujete za vyléčení. Pokud máte nějakou nemoc, bolesti, nebo máte něco, co by být nemělo, ať už je to cokoli, i kdyby to třeba ani nemělo žádné pojmenování, kdybyste to mohli odstranit, pak by to bylo vyléčení, uzdravení. A to je téma, o kterém mluvíme v této sérii. 

Existují věci, které mohou připravit cestu nebo otevřít dveře pro takové druhy uzdravení? Odpověď je ANO. Už jsme vám předali dvě poselství. Vrátím se k první části, protože tato třetí část na to navazuje. Tu třetí část identifikuji za chvíli. Pojďme si zopakovat, že vaše 4D tělo sestává převážně z chemických reakcí. Tyto chemické reakce mohou být vyvolány elektrickými signály z vašeho mozku. O čem však mluvím, je to, že v podstatě fungujete na chemické bázi. Mluvili jsme o tom v první části této série. Pokud jste si ji neposlechli (nebo nepřečetli), můžete si vyhledat celou sérii na webových stránkách zdarma. První část byla o něčem, co pro mnohé z vás může být matoucí. Týkala se toho, že dochází k pochopení a víře, že tato chemie je součástí něčeho, co může způsobovat mnoho různých věcí, včetně strachu, obav a úzkostí. Může také ovlivňovat délku vašeho života. A také jsme vám řekli, že všechno to, co můžete udělat pro změnu chemie vašeho 4D těla, ne ezoterického těla, ale prostě jen 4D těla, mluvili jsme také o realitě, kterou zažíváte chemicky, a že pak všechno to, co můžete udělat pro zlepšení chemie, připravuje cestu k uzdravení.

Zamyslím se nad historií vaší medicíny. Když si (vědci v medicíně) uvědomili všechny ty chemické reakce nutné pro fungování vašeho těla, když si to uvědomili, první cestou k léčení byly alopatické léky – že by mohli změnit chemii tím, aby určité chemické látky tlačili na tyto chemické reakce a směrovaly je určitým směrem, aby možná dělaly to, či ono, což by pak mohlo být určitým druhem léčení. A tak se to dosud stále dělá ve všeobecném lékařství. Alopatické reakce, ke kterým dochází, jsou způsob léčení, na němž jste vyrostli a jste na něj zvyklí. V minulosti jsme také už mnohokrát mluvili o homeopatii, jejíž podstatou je tinktura, která je také chemickou látkou, vyšle signál, a místo toho, aby došlo k chemické reakci, tento signál obsahující pokyny pro uzdravení přijme innate. Přesto to stále zůstává na chemické úrovni, že?

Vraťme se tedy k naší premise: pokud byste mohli změnit chemii svého těla, pak byste nevytvářeli chemii strachu, úzkosti nebo něčeho horšího. Neměli byste chemii, která by vám zkracovala život, protože strach a úzkost vám život zkracují. Je tu však něco, co mění chemii, a bylo to prokázáno. V první části série jsme předali podobenství o Woovi, který zjistil, že může převzít zodpovědnost za svou vlastní buněčnou strukturu a řídit svou loď na bezpečná místa. Souvisí to s řízením a ovládáním něčeho, o čem mnozí z vás ani netuší, že máte. V této třetí části jde také o vás, že ovládáte svou chemii, avšak prostřednictvím úplně jiného vnímání. Teď to pojmenuji a pak vám povím o jednom průzkumu.

SMÍCH

A to slovo je „smích“. SMÍCH. Kolik z vás už zažilo nějakou stresující situaci, již jste rozpustili smíchem, i když třeba jen na chvíli? Možná to byl i nečekaný smích, kdy jste se naladili na nějaký hodně zábavný program a jen na těch pár okamžiků jste se hodně smáli. Uvědomujete si, že vaše tělo se při tomto zajímavém vnímání chemicky změnilo? Zatímco jste se smáli, během té chvíle strach a úzkost zmizely. Uvědomili jste si to? Myslím, že většina z vás si uvědomuje, že smích, jak se zdá, potlačuje strach a úzkost. A tak mnoho lidí přepne na zábavný program, aby se mohli zasmát a uniknout strachu. A ono to funguje. Nechcete však jen dočasnou léčbu, že?

Existuje kvalitní výzkum, jenž ukazuje, že chemie těla se smíchem mění. A vyplynula z toho zábavná součást. Už jste někdy slyšeli o józe smíchu? Existuje cvičení, při kterém se scházejí skupiny lidí, jako jste vy, kteří rozumí tomu, o čem teď mluvím, a společně se smějí. Teď se zeptáte: „Co je stimuluje ke smíchu? Co je rozesměje? Vyprávějí si nějaké vtipy nebo legrační situace, aby se smáli?“  Ale odpověď zní: Ne, není to nutné. Je tu však jiný objev, když se prostě z ničeho nic začnou smát. Namítnete: „To nemůže fungovat.“ Ale ano, může. Můžete smích předstírat. Pokud se začnete smát, i když kolem vás není nic legračního, nebo zábavného, ​​pak se něco stane. Vaše tělo začne vytvářet novou chemii „zábavy“ a pak se začnou další lidé kolem vás taky smát. A bez vtipu nebo legrační situace se najednou můžete společně smát po velmi dlouhou dobu. Vaše chemie se začne měnit, to je fakt. Co se pak děje, není nutně omezeno jen na jógu smíchu, ale objevil to už i mainstream. Existuje řada videí, která začala být produkována už před desetiletím na stejné téma a tím tématem je muž, který se směje ve vlaku, nebo jogín, který se začne pro sebe smát v metru a tím rozesměje během několika minut všechny ostatní ve vlaku. No, kolik z vás jezdí metrem, kolik legrace tam zažíváte? (Kryon se směje) Kolik lidí se tam směje? Nevíte. Odpověď zní, můžete tem vidět různé druhy lidí s různými druhy problémů. Dokážete si představit, jak se uprostřed vagónu začne jeden člověk smát a během pár minut se směje celý vagón? A čím víc lidí se směje, tím víc se smějí. A celé metro nebo vlak končí hysterickým smíchem. Je to dokázáno a můžete to najít na médiu YouTube. Můžete studovat různé typy produkce, třeba i komerční. Jeden producent se rozhodl, že se mu hodí, aby to dělal, a prezentuje to jako komerční záležitost. Je to známá věc, že je smích nakažlivý.

Když se smějete, vaše chemie se začne měnit. Pokud se budete často smát a najdete si pro to důvod, budete se možná smát s radostí ze své velkoleposti. Dokážete to? Můžete se smát s láskou? Když se začnete smát pravidelně, drazí, smích a radost změní vaši chemii a připraví vám cestu, na které uvidíte světlo, jež jste nikdy předtím neviděli. Pomůže vám to přejít most, až se tam vydáme v Kruhu dvanácti. Smích je číslem tři. Je to skutečné, je to ve 4D, není to těžké a funguje to. To je dnešní poselství. Je to aktuální, vědecky prokázaný fakt, že smích mění vaši chemii. A vy to víte a cítíte to. Když to budete dělat, zmírní to a osvobodí vás to od strachu a úzkostí. Tak proč byste to nemohli dělat pravidelně? Proč to nespojit s něčím, co děláte každý den? Proč byste nemohli být někým, kdo je svým smíchem proslulý? Tyto věci, které vám předávám, jsou velmi skutečné. Pokud se chcete uzdravit, začněte se smíchem.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 3 – MP3 – 15:51 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách naleznete ZDE

Objednávat knihy můžete na adrese: Knihy-kryon@knihy-kryon.cz

Kryon – Čtyři katalyzátory pro léčení – 2

Tento živý Kryonův channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 10. března 2021


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu vám chci zopakovat, že na druhé straně závoje existuje všeobjímající a všezahrnující vědomí Ducha, Tvořivého zdroje, Boha nebo ať už to nazvete jakkoli – úplné vědomí tohoto okamžiku, kdy to posloucháte (nebo čtete) a možná doufáte, že tohle poselství bude naplněné energií, která k vám bude směřovat. To tak skutečně může být a také bude, pokud pochopíte, že se jedná o osobní poselství. Vždy je osobní, není určeno pro masy, ale je osobní. Přišli jste sem se záměrem, že si to poslechnete (nebo přečtete), a na tom záleží. Je to od vás natažená ruka, váš záměr něco slyšet, něco cítit nebo se něco naučit.

Čtyři poselství, která tento měsíc předávám, nazývám Katalyzátory pro léčení. Tohle je druhý channeling. Pojďme se podívat na slovo „katalyzátor“. Můžete jej definovat vědecky nebo chemicky, jak budete chtít. Já bych jej definoval tak, že je to energie, která pomáhá něco změnit. Je to koncept, který pomáhá něco pochopit a změnit v něco jiného. V tomto smyslu toto slovo používáme. Takže katalytické energie pro léčení jsou věci, o kterých říkáme, že pokud je máte a používáte, pomáhají při léčení, které pro vás může být velmi jedinečné, ať už jde o uzdravení nemoci, uzdravení postoje, uzdravení konceptu nebo uzdravení strachu. Proto je tato druhá část tak důležitá.

První channeling byl o tom, abyste si uvědomili, jakou sílu a moc mají vaše slova. Pokud se někdo zeptá, co to má společného s léčením, dostatečně jsem to vysvětlil, a sice že vaše slova mohou změnit chemii vašeho těla a tím začíná léčení prostřednictví chemie, které pak přinese změny jako je delší život a mnoho dalších věcí. Nyní v této druhé části přicházíme k něčemu, co je trochu jiné. Souvisí to s vaším postojem. Protože tento postoj, o kterém budeme hovořit, je velmi, velmi důležitý. Mnozí z vás jste jej však ztratili. Toto je ten druhý katalyzátor: Najděte své vnitřní dítě!

NAJDĚTE SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ

Někteří řeknou: „Ach, už zas mluví o vnitřním dítěti. Víš, Kryone, nikdy jsem nepochopil, proč je to důležité, proč bych jej měl hledat. Četl jsem dokonce v bibli verše, které říkají, že když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě, ale teď jako dospělý už jsem se s dětinskými věcmi rozloučil.“ Mimochodem, tento verš ve skutečnosti znamená něco naprosto jiného, než co vám teď povím. 

Říkám vám, abyste si znovu oživili a získali zpět něco, co téměř všichni z vás máte. Mluvil jsem s lidmi z mnoha kultur a většina z nich měla krásné dětství. Možná později jste mohli mít se svými rodiči problémy, ale doba, kdy jste byli opravdu malí, se liší od jakéhokoli jiného období vašeho života. Někteří z vás namítnou: „Měl jsem opravdu hrozné dětství.“ Ale měli jste přátele, kteří hrozné dětství neměli, že? Představte si tedy se mnou na chvíli, jaké to pro ně bylo, nebo co jste u nich viděli. Většina z vás měla krásné dětství a teď přicházím k tomu, kam tím mířím. Byl to pro vás bezstarostný čas, neměli jste žádné starosti, mohli jste si hrát. I když vaši rodiče mohli být problematičtí, mohli jste se dostat z jejich dosahu a hrát si s kamarády. Nezažívali jste stres, jaký zažíváte dnes. Stres způsobený možná starostmi, co se bude dít dál: „Co bude dál s mou prací? Co budu dělat během období lockdownu? Co se bude dít dál? Co mě teď ovlivní nebo neovlivní?“

Strach, který někteří z vás pociťují, je strach ze života samotného. Jsou to obavy z toho, co se bude dít dál, co se stane s tím či oním. Ať už se to týká společnosti nebo vlády, planety, temnoty nebo světla – máte obavy. Ale jako dítě jste je neměli, ne doopravdy. Vaší největší starostí bylo, jak dlouho si můžete hrát. (Kryon se usmívá.) Pamatujete si to? Je v tom pocit nevinnosti a radosti. Nevěděli jste o věcech, které přicházely, nevěděli jste nic. Možná jste něco mohli pozorovat na tváři svých rodičů, ale neprožívali jste to. Byla to doba radosti, smíchu a nevinnosti, kdy jste si nedělali žádné starosti.

Proč vám tedy říkám, abyste probudili a oživili své vnitřní dítě? Pokud se dokážete s radostí vrátit do tohoto stavu, převzít, co jste již (v dětství) zažili, a uvést to do popředí své pozornosti, stane se to katalyzátorem, díky němuž získáte větší klid, budete si dělat méně starostí a méně se budete strachovat, protože se dokážete rozpomenout na tento stav bytí. Přesto existují lidé, kteří říkají: „Nechci to dělat, nechci se chovat jako dítě a vypadat hloupě.“ Drazí, berete to až příliš doslovně. Neříkali jsme, abyste se chovali jako dítě, ale spíše abyste přemýšleli o tom, jaké to bylo žít v tomto stavu nevinnosti, těch prvních pár let, možná šest, sedm nebo i osm let, kdy jste objevovali zábavné věci, krásné věci, mohli si hrát s kamarády nebo jste si vytvářeli své malé fantazijní světy. Žádný ze světových problémů se vás nedotýkal, ne tak, jako dnes. Když se dokážete vrátit do dětství a znovu získat třeba i jen část toho, začnou se dít zajímavé věci. Ta nejzajímavější věc je, že vaše tělo, nebo spíše vaše innate chce, abyste se uzdravili. Samozřejmě, že ano! Innate, o které jsme předtím mluvili jako o vašem inteligentním těle, začíná chápat, o co se vaše vědomí snaží. A začíná vám pomáhat a podporovat vás. Podpora nepřichází zvenčí, ani od andělů a průvodců, ale přichází zevnitř.

Vaše innate, inteligentní tělo, která nechce nic jiného, ​​než vám vytvořit zdraví, pak začíná vytvářet způsoby, cesty, přístupy, jimiž můžete víc přitahovat (přilákávat) své vnitřní dítě, včetně vzpomínek. Není to zvláštní pomyšlení, že vlastníte část systému svého vlastního těla, jenž čeká a chce vám pomoct s různými věcmi, zatímco jste si mysleli, že jste za všechno zodpovědní? Jste zodpovědní za otevření dveří! Ve vaší chemii doslova existují portály, které čekají, až se ozve šéf. Vaše innate je jedním z nich. Vaše innate, inteligentní tělo, vidí, co děláte, a pak řekne: „Pojďme pomoct. Vidím, co dělá, pojďme to zlepšit.“ Protože innate ví, jak na to. Čím více se dokážete uvolnit do vnitřního dítěte a zbavovat se strachů, které máte, čím víc si to budete připomínat, tím zdravější budete. Něco vám řeknu. Čím více si dokážete získat své vnitřní dítě, které tu je, tím zdravější budete a tím jasnější budete mít přístup pro řešení obtížnějších věcí.

Přesto však někteří lidé namítnou: „Nejsem si tím jistý, Kryone, nevíš nic o mém dětství a výchově. Nevzpomínám si na žádné dobré věci.“ Vím o tom, drazí, protože vím, kdo to poslouchá (nebo čte). Dovolte mi, abych vám předal něco, co je pro vás mnohem ezoteričtější, než byste chtěli slyšet. Nesledovali byste tento program, kdybyste nebyli alespoň trochu ezoteričtí nebo dokonce členy Léčivého kruhu. Takže se vás zeptám: Věříte, že jste žili v předchozích životech? Většina z vás řekne: „Ano, věřím.“ A tak chci, abyste se vrátili k tomu životu, který je ve vás, který si pamatujete a který je ve vaší innate, ve vašem vědomí – minulé životy tam stále jsou – chci, abyste se vrátili k takovému dětství, které bylo dokonalé a krásné, nebo abyste se aspoň podívali na dětství nějakého svého kamaráda a řekli si, že byste takové dětství chtěli mít. Chci, abyste se do něj ponořili a zjistili, jaké to bylo, protože jste to v nějakém minulém životě zažili. Vytáhněte si to, vydolujte si to jako horník. Jděte do své Akáši, dolujte ji a vytáhněte si to pro sebe. Je to příliš zvláštní? Cokoli potřebujete vidět, ať už je to nevinnost, krása, radost nebo smích dítěte, čím jste byli v nějakém svém minulém životě nebo v tomto životě, vaše innate to ocení a vy si to můžete přitáhnout přímo pro sebe.

„Kam tím míříš, Kryone, jak mi to může pomoct, čeho se tím skutečně dosáhne?“ Říkám vám: Když jste byli dětmi, v každém životě byly chvíle, kdy jste byli plní klidu a míru. A to je to, o co usilujete. Chcete se vrátit ke svému chichotání, nebo ne? Uvnitř sebe! Pánové, nebojte se, nebudete se muset chichotat nahlas. (Kryon se směje.) Děje se to uvnitř, takže se na všechno díváte s radostí, stejně jako dítě: „Co to je? Ach, to chci!“ Někteří z vás ale namítnou: „Kryone, neznáš naši kulturu. Nedokážu probudit své vnitřní dítě, když sleduji naše zprávy.“ Jak často jste jako dítě sledovali zprávy? A odpověď zní: „Nevybavuji si, že bych je někdy sledoval.“ No, tak, vypněte zprávy a buďte dítětem! Nesledujte zprávy. Pokud vás zprávy deprimují, proč je sledujete? Pomáháte si nějak tím, že se na ně díváte? A vy odpovíte: „Ve skutečnosti ne. Jen chci být informován.“ Možná si na chvíli můžete vyhledat určité informace, se svou vlastní radostí a vlastními dětskými postoji – věci, které jsou plné míru, štěstí a navozují smích.

To je vnitřní dítě, o němž vám říkáme, že o něj můžete usilovat a dosáhnout. Je to katalyzátor pro veškerá uzdravení, která chcete, bez ohledu na to, o jaký typ uzdravení se jedná. Vaše pokojnost snižuje všechny vaše obavy a vytváří hrací pole, kde může začít uzdravování, které jen těžko může začít ve vašem životě plném stresu, strachu a obav. Probuďte a získejte své vnitřní dítě, drazí, a uvidíte, zda mám pravdu.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 2 – MP3 – 14:27 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách naleznete ZDE

Objednávat knihy můžete na adrese: Knihy-kryon@knihy-kryon.cz

Kryon – Čtyři katalyzátory pro léčení – 1

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 3. března 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět vám říkáme, že tu neexistuje žádné tajemství. Víme, kdo tento channeling poslouchá právě teď, nebo jej bude poslouchat (a číst) kdykoli později. Víme, kdo to poslouchá, víme, kdo tento program sleduje, a je to proto, že existuje velkolepé multidimenzionální vědomí Boha. Jak jinak byste mohli mít energii, která dokáže vyslyšet 10 milionů modliteb najednou a vědět o každé z nich? Taková je multidimenzionalita Tvořivého zdroje. Jste její součástí a my to stále opakujeme. Toto je poselství pro vás

Někdy představujeme celou sérii poselství a tak to také uděláme tento měsíc. Tématem čtyř následujících channelingů budou katalyzátory pro léčení. Nebudou to všechny, ale čtyři hlavní katalyzátory pro léčení. Tento channeling a další tři týkající se tohoto tématu, jsou a budou k dispozici zdarma. Tento channeling, který teď slyšíte (nebo čtete) je zdarma, protože mluvíme ke komukoli. Ty tři další pozdější channelingy budou zdarma v audioverzi , kterou si všichni můžete poslechnout (nebo přečíst v překladu). Pojďme si promluvit, co je ten první katalyzátor a kam tím směřuji.

MOC A SÍLA VAŠICH SLOV

Ten první možná nebude pro vás moc jasný. První katalyzátor pro léčení je MOC A SÍLA VAŠICH SLOV. Začněme od začátku. Vaše tělo funguje a pracuje prostřednictvím chemie. Mohli byste říct: „Je do toho však zapojeno ještě víc, elektřina, nervová soustava, signály, které jsou vysílány, aby se děly určité věci.“ A tak to je. Když se však podíváte, jak tělo převážně funguje, je to prostřednictvím chemie. A zajímavá věc na této chemii je, že je jí tam mnohem víc, než si vůbec uvědomujete.

Lékaři studují mnoho, mnoho let lidské tělo a součástí tohoto studia je chemie. Chci se jich zeptat na něco, co se většinou učí během prvních let studia. Jedna z otázek může být: Kolik chemických reakcí je třeba k tomu, abyste pohnuli rukou poté, co váš mozek vydá elektrický signál „pohni svou rukou“? A odpověď zní: „Mnohem víc, než kolik jich znáte nebo kolik jste si jich zapamatovali.“ Dějí se většinou okamžitě a to nikoliv prostřednictvím elektřiny, ale chemie. Jedna chemická látka něco udělá, druhá chemická látka reaguje a něco udělá, další chemická látka zareaguje a něco udělá. A to jen pro to, abyste pohnuli rukou. Kolik chemických látek a jejich reakcí vyžaduje dokonalé trávení? Popřemýšlejte o tom. Od okamžiku, kdy vstoupí potrava do vašeho těla a vyjde v jiné formě, co myslíte, že je do toho zapojeno? A vy řeknete: „Je do toho zapojeno hodně a opravdu toho o tom moc nevíme.“ Nevíte. Nejste k tomu navrženi, protože tyto věci se zdánlivě dějí bez jakéhokoli myšlení.

Když si to analyzujete, chemické reakce, způsob jak tělo funguje se všemi svými orgány, od dne, kdy jste se narodili, do vašeho posledního vydechnutí, všechny ty procesy jsou stejné a stále se opakují. A kvůli tomu vnímáte své tělo následovně: Člověk roste, trochu se něco o těle naučí a uvědomí si, že s tím skutečně nemůže nic moc dělat – že prostě buď funguje, nebo ne. A tak hodně z vás se podívá na své tělo a řekne: „Doufám, že zůstaneš zdravé.“ Je to jako když jediná věc, kterou člověk má, je hlava a všechno to ostatní, co je spojené s hlavou, je něco jiného, o čem doufáte, že to funguje. (Kryon se směje)

Je to chemie, která vám pomáhá vyrůst, a pak se začíná něco dít. Před mnoha a mnoha lety se objevil poznatek, že chemie, o které mluvím, může být pozitivně ovlivněna tím, jak přemýšlíte – vašimi myšlenkami. A pak jste začali slýchat věty jako „Můžete sami myslet na své zdraví“, a to proto, že psychologové a všichni ti, kdo studovali mysl, přišli na to, že stres je zabiják. Tím důvodem je, že tento zabiják mění chemii a chemie se pak dostává do nerovnováhy. A věci, na kterých jste závislí, jako je trávení, reprodukce, ale i imunita, všechno to, co vypadá, že funguje automaticky, se zdá být ovlivněno tím, jak myslíte. Strach, stres, všechno tyto věci vám způsobují rychlejší stárnutí. (Vědci) zadávají studie o činnostech a povoláních, jež jsou extrémně stresující a říkají, že očekávaná délka života se zkracuje. Přišli na to, že chemie vašeho těla nefunguje prostě jen sama od sebe. Ach, ano, můžete ji ovlivnit. Druhým objevem, na který přišli, je, že vědomí je energie. A v určitých kruzích začali chápat, že skutečně můžete mluvit ke svému tělu, k jeho chemii, protože jste šéfem svého těla. A experimenty to ukázaly. Můžete se zeptat těch, kdo to studovali a kdo na tom pracovali, těch, kdo mluví o chemii synapsí ve vašem mozku, což mohli měřit a vidět současnými nástroji, jak si můžete sami pro sebe vytvořit klid, mír a koherenci a uvolnit tak celé tělo. Pak se začíná měnit chemie. Uvědomili si, že můžete žít déle, pokud sami mluvíte ke svým buňkám. To je premisa, kterou tolik lidí nechápe. Stále se dívají na své tělo a jen doufají, že bude fungovat. Mám pro vás podobenství.

Wo námořník

Wo je námořník. Pamatujte, že je to podobenství, není to realita, podobenství znamenají něco jiného. Wo je námořník a pobývá na lodi tak dlouho, jak se dokáže rozpomenout, a pracuje v podpalubí. Wo spolu s posádkou dělá to nejlepší, co umí, stará se o tu část lodi, kterou má na starosti. Vyživuje buněčnou strukturou, vybírá jídlo, vaří, dělá cokoliv, aby udržel dům svého života a všechno to, co je v podpalubí. To je jeho práce, dělá ji už celá léta a vnímá houpání lodě, někdy to vrže a skřípe, a někdy ne, ale to je jeho práce. Je dobrý námořník a na moři pobývá už hodně dlouhou dobu. Je to podobenství.

Jednoho dne si Wo uvědomí, že vnímá loď jinak. Něco se děje, není to bouře, ale něco se děje. Pomyslí si však, že kapitán se o to postará, jak to vždy dělá. Loď se celou dobu zdá být v pořádku, takže se o to kapitán jistě postará. A pak ta loď začne mluvit k Woovi. To ho pochopitelně vyleká, přesto však jasně rozumí, co mu loď říká: „Wo, jdi na horní palubu.“ A on odpoví: „Nikdy jsem tam nebyl. Lodi, to mluvíš se mnou?“ A loď říká: „Máme problém, nastal čas, abys šel na palubu.“ A Wo se má právě teď rozhodnout, zda si má myslet, že se zbláznil, a tak řekne: Ne, budu dělat všechno to, co jsem vždy dělal. Prostě proto, že to tak vždy dělám, protože to je to, co znám, to je to, jak to má být. Jen si představuji, že se mnou loď mluví. Lodi, nech toho, zmiz, nechci nic vědět, nechci slyšet hlasy. (Kryon se směje.) Chci se starat jen o svou práci. Jedna část ve Woovi však říká: Ale to dává smysl, možná bych měl jít nahoru na horní palubu, možná bych to poprvé měl udělat.

Dokonce i žebřík, který vede na horní palubu, nebyl pro Woa dosud k dispozici. Teď tu však je, protože se Wo rozhodl, že se vydá na horní palubu. Objeví se žebřík, je tam vidět palubní průlez. Wo se toho trochu bojí, protože neví, co může očekávat. Předtím se vždy poradil s kapitánem. Vyleze tedy po žebříku, otevře poklop v palubě a poprvé vidí otevřené moře, vidí lodní kormidlo, a uvědomí si, že u něj nestojí nikdo, kdo by kormidloval. Rozhlíží se kolem, kde je kapitán, ale žádný kapitán tam není. Rozhlíží se po posádce, po lodníkovi, není tam však žádná posádka, nikdo, kdo by vytáhnul plachty, protože to je plachetnice, drazí. Znovu se zadívá na kormidlo, u kterého nikdo nestojí. Pak se opět rozhlédne a vidí, že loď míří na skály.

A to byl ten důvod, proč k němu loď promluvila. Wo běží ke kormidlu a poprvé jím otočí. A loď se otočí, hned se otočí, okamžitě, jakmile se dotknul kormidla. A jako by si loď oddechla, řekne:  „Konečně je někdo u kormidla.“ Wo se zeptá lodi: „Chceš tím říct, že celou tu dobu tu nikdo nestál u kormidla?“ A loď odpoví: „Ano, je to tak. Jsme na otevřeném oceánu, plujeme v kruzích už dlouhá léta. Celou dobu to bylo v pohodě, ale najednou už ne, protože jsme mířili přímo na skály. Wo, chop se řízení a kormidluj nás do bezpečí. Wo, už nikdy se nevracej do podpalubí, protože teď už víš něco, co jsi nikdy nevěděl a už to nemůžeš nevědět. Máš tuhle loď na starosti, řídíš tuto loď a budeš ji kormidlovat do bezpečných vod.

Rozumíte tomu podobenství? Ta loď je vaše tělo, vaše chemie. Vaše tělo vás vždy žádá, abyste se chopili řízení. Když to neuděláte a když neexistuje komunikace, ta loď popluje kamkoli podle výchozího nastavení. Když však vaše vědomí k němu začne mluvit, bude mluvit k buněčné struktuře těla a převezme kormidlo lodi, drazí, budete žít mnohem déle. Už vás nebudou napadat nemoci kvůli tomu, že ta loď popluje nahodile do odlišných míst a bude dělat odlišné věci. A tohle je dokonce prokázané vědecky. Ujměte se vedení, přeberte zodpovědnost. Vaše slova jsou tak důležitá, protože teď bude loď poslouchat vás a vaše vědomí. Řekněte: Přebírám vedení, udělej tohle, nasměruj se tímto směrem. Dělejte to každý den, protože vy jste kapitánem.

Pochopili jste to poselství? Pokud to budete dělat, léčení nastane automaticky. Protože teď se ujímáte vedení všeho, teď za všechno přebíráte zodpovědnost. Přemýšlejte o tom. Je to skutečné.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 1 – MP3 – 15:39 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách naleznete ZDE

Objednávat knihy můžete na adrese: Knihy-kryon@knihy-kryon.cz

Lidství se probouzí a majáky září – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, oprostěte se od svých pochybností a strachů. Svět se mění a vy máte tu moc ho změnit. Rozhlédněte se kolem sebe, kolik jste toho již dosáhli. Otevřete se novým možnostem. Tak, jak půjdete životem, vždy budete stát před rozhodnutími, která mohou zcela změnit vaše životy. V tomto čase se otevírá možnost osvobodit se z některých svázaností, kterým jste dosud čelili. Je zde otevřena otázka změny na všech úrovních.

Lidé Země, jsou zde hranice, které nyní můžete zbořit. Každý z vás ozdravuje některé své životní oblasti. Témata, která toto zahrnují, jsou zejména vztahy, svoboda a zdraví. Toto je základní kámen, který je potřeba upevnit. Každým dnem narůstá síla energií, které vstupují do hry. Odpočívejte, lidé Země a hleďte si svého fyzického těla. Zajímejte se o vše, co pozvedá ducha. Oprostěte se od všeho, co vám přináší nesoulad. Řád ve vašich životech je nabouráván. S každým dnem toto cítíte silněji. Probouzíte se do života a stále více otevíráte oči. Začínáte vidět souvislosti i pravdu. Čas vás vede právě k tomu, oprostit se od lží a najít takový úhel pohledu, který vám ukáže váš život ze zcela jiné stránky. Zdravý a naplněný život. Docházíte k pochopení toho, co se děje kolem vás. Máte v sobě vztek a mnohé vaše strachy jsou přetransformovány. Přesto lidé Země ještě potřebujete projít mnohými lekcemi, aby byla vaše síla dostatečně projevena ve hmotě.

Posilují se vztahy mezi lidmi, zejména v rodinách. A tato tendence bude pokračovat. Lidství se probouzí. Láska mění význam v životě společenství. Odpouštění je také jedním z velmi uzdravujících procesů a proto se na toto zaměřujte.

Lidé Země, celý Vesmír sleduje vaše úsilí, boj o duši člověka. Světlo prostupuje temnotou. Je však potřeba mnohých majáků, které budou i nadále svítit do dáli a ukazovat cestu. Těmito majáky jsou vysoké energie, které vstupují do této reality a vedou ty, kteří se na ně dokáží naladit. Síť takových majáků obestírá celý svět. A přesto, že je mnohdy toto světlo uměle zamlžováno, nemůže se tak dít donekonečna. I vy jste jeden pro druhého majákem. Hledáte východisko z neutěšených situací. A je správné, že nepřestáváte hledat, že se nevzdáváte. Máte nezdolného ducha. Posilujte své odhodlání. Pokud se spojíte, vaše světlo zesílí. Důkazy tohoto propojení můžete vidět kolem sebe.

Jaro se otevírá mnohým příležitostem, které přijdou do společnosti. I do životů jednotlivců. Brána Země se otevře a na povrch vstoupí potlačené energie. A spolu s tím také u mnohých z vás. Čas změní vaše životní postoje, lidé Země. Posílí se duch a otevřou se proudy, které vás ponesou do oblastí dosud nepoznaných a neprobádaných. Člověk má opět možnost posunout se do vyšší úrovně bytí spolu s celou Zemí. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Svět je takový, jaký ho vidíte – odkaz od Zlatej dušičky

V novém roce se toho mnoho nezmění, ačkoli po tomto toužíte, lidé Země. Ne pokud se o toto sami nepřičiníte. Svět je takový, jaký ho vidíte, odráží váš vnitřní svět. Zároveň vnější svět formuje spojení všech vědomí, nacházejících se v daném časoprostoru. Ptáte se, jak změnit to, kde a jak žijete? Musíte každý začít sám u sebe, i přesto, že se vám toto může zdát nejen namáhavé, nýbrž i zbytečné. Avšak každá snaha se jednou zúročí. Tento čas vás vede k pochopení toho, že vaše vnímání je hybnou silou tvoření toho, co budete prožívat. Žádáte o pomoc a ve velké míře se vám jí dostává. Nelze však na nic čekat, nýbrž vy sami musíte rozhýbat své životy. Jste však na pokraji vstupu do nové éry a tyto bouřlivé časy budou později vnímány jako základní krok, který byl učiněn k významné změně.

Máte před sebou dlouhé dny, kdy probíhá boj o člověka a jeho duši, o svobodu a o vyjádření sebe samých. Mnohé bytosti jsou připraveny opustit tuto realitu. Nedokáží již přijímat vibraci, která je zcela rozdílná od jejich. Jarní měsíce jsou v tomto velmi silné. Láska musí být rozdmýchána v srdcích vás všech. Jinak budete stát na opačné straně barikády se svými blízkými, s lidmi, kteří jsou součástí vašich životů. Je důležité, že zde je a bude podpora z vyšších světů a také je podporováno probuzení dalších duší.

Otevírají se mnohé dveře, které vedou k rozvoji techniky, lékařských metod a uvolní se mnohé technologie, které vás obohatí. Je však potřeba se stále obracet do sebe samých a věnovat se svým fyzickým tělům. Zdraví je stále tématem číslo 1. Stále je vševidoucí oko upíráno tímto směrem. Avšak díky tomu unikají pozornosti mnohé další události. V tomto čase je potřeba především hledat společnou řeč a vnímat každého takového, jaký je. Každý jste jedinečný. Každý však máte v tomto světě jiný úkol. Zároveň také hrajete různé životní role. Existují mnohé smlouvy a domluvy duší. Proto si vždy ze všeho berte ponaučení, avšak nesuďte ty druhé. Mnohé bitvy probíhají nejen zde, ale také mimo tuto realitu. Válečný stav je součástí mnohých vašich životů. Vedou se boje skryté i otevřené. Nejsou takové, jaké je můžete znát. Jsou zcela jiné a o to nebezpečnější. Probuzení duší je proto žádoucí. Zejména proto, aby se mnohá srdce otevřela vyšším pravdám a aby oči prohlédly za oponu. Ve světě protikladů jsou vždy polarity zdůrazněny. To proto, aby bylo vidno, že bez černého není bílé a naopak. To proto, abyste dokázali rozlišit dobro a zlo. Posiluje se vaše citlivost a vy budete schopni více soucítit. To pak vede k potřebě pomoci ostatním a tím pádem také sobě samým.

Odpočívejte a nabírejte energii, kdykoli to půjde. Otevřou se mnohá témata, která budou vyžadovat veškerou vaši pozornost. Člověk jako bytost Země se nutně musí oprostit od toho, kým býval. Zrodí se nový člověk. Jaký bude, to záleží pouze na vás. Budoucnost odhaluje více cest a některé vás mohou odvést od vaší skutečné podstaty do větších propadů anebo dokonce do skutečného zatracení. Jsou zde však cesty, které vedou do lepších časů, do reality plné lásky a pochopení. Rozdělení duší pokračuje. Nyní se projevuje skutečná povaha každého z vás. Padají masky a vy uvidíte, koho máte vedle sebe. Může se stát, že tam, kde jste vzájemně neladili, se náhle otevře komunikační most a naopak se mohou mnohá spojení přerušit. Zažijete náhlá překvapení a náhlé zvraty. Tento rok může být velice výbušný, neboť nahromaděná energie se potřebuje vybít. Vy však se nesmíte poddat. Zaměřujte svůj zrak do sebe, na život sám a na jeho pozitivní projevy, na rodinu. Odpouštějte. A vnímejte vodu, neboť voda může léčit, ale také bořit. Vše bude dobré, pokud tomu uvěříte. Nepoutejte se jen na materii a věnujte se své duši. Je zde vysoká ochrana pro toto území. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Jsme bytosti hodné lásky – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, proces vzestupu, který zažíváte, vám otevírá dveře do jiných dimenzí. Vaše fyzická těla se mění, stáváte se lehčí ve smyslu toho, že tělo mění své složení. Toto může být pozorováno nejen vámi, ale také se mohou začít objevovat informace, které toto tvrzení podloží. Mysl však, ať chcete nebo ne, velice zásadně ovlivňuje vaše životy. Někteří se řídíte tím, co si myslíte a to je zásadní problém, neboť nastává zkreslení. Prvotní je vždy vnitřní naciťování a spojení se svou duší. Tento čas vás v tomto velice prověřuje, neboť se k vám dostává mnoho informací, které vás však svou podstatou mohou odchylovat od směru vaší cesty. Podléháte svodům života a věříte tam, kde byste měli pochybovat.

Lidé Země, otočte svůj zrak do sebe samých. Co tam vidíte? Jste šťastní a spokojení? Dokážete si stát sami za sebou anebo svůj život odevzdáváte jiným? Máte před sebou náročné dny a týdny. Je tu změna, která vás některé může zastihnout zcela nepřipravené, může být změnou zásadní a dá nahlédnout pod pokličku současného dění. Sami mnohdy nedokážete rozpoznat, kudy vede vaše cesta. Občas jen tušíte, často tápete. Dokážete se všichni spojit, dokážete však také mnohdy zcela nesmyslně trvat na své pravdě. A neochota připustit si svou omylnost může vést k zásadním rozporům mezi vámi. Dávejte pozor, co se kolem vás děje, neboť čím více se strachujete sami o sebe, tím více toto projektujete do svého okolí. Některé maličkosti vás dokáží totálně rozhodit. A proto se zaměřujte se na ty, které vás dokáží naplnit až po okraj.

Lidé Země, jste spoutáni svými touhami, nezměrná síla vás dokáže dovést k tomu, abyste jich dosáhli. Je však na místě tuto sílu spojit a zaměřit jiným směrem. Vy všichni, kteří toto uděláte, můžete pohnout světem. Máte před sebou čas, kdy se hroutí jistoty a domnělí vůdcové vás chtějí nasměrovat do světa, který nemá budoucnost. Záleží však jen na vás, zda dokážete prohlédnout a zda dokážete obrátit kartu ve světě, který míří ke zkáze.

Lidé Země, je čas, abyste splnili svou misi. Duše se vracejí rychleji, než je obvyklé. Ti, co odchází, již směřují do jiných světů. A frekvence odchodů se ještě zvýší. Plány některých duší se hroutí, neboť nezbývá energie a proto přibývá těch, kteří odcházejí svou vlastní rukou. Duše odstaví tělo a přichází tak o možnost dokončit svou cestu. Vy však potřebujete svá těla a potřebujete je zdravá, nikoli uměle pěstovaná. Dbejte na své zdraví, lidé Země. Dbejte také na to, abyste dokázali sami sobě, že jste bytosti hodné lásky. A tu lásku si navzájem dávejte. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Období Raka

Čas Raka začíná momentem Slunovratu, v pondělí 21.6 kolem páté hodiny ranní a přináší nám jisté uvolnění, které by se však obzvláště v tomto roce nemělo stát jakousi rozbředlou pasivitou či otupělým spánkem nevědomých… Aktivizujme a pročišťujme oblast svého “třetího oka”, sídla naší Duše (která všechno ví :) ) a buďme vnitřně bdělí. Hned v prvních dnech tohoto vodního období (až do úplňku 24.6) se můžeme zaměřit na tvoření budoucnosti zevnitř – představovat si a zachytávat vize, tichá poselství a instrukce kudy se dále v životě vydat…
Své budoucí aktivity bychom si však neměli vymýšlet, pojďme je spíše vyciťovat.
K tomu se potřebujeme řádně a vědomě uvolnit, nejlépe samozřejmě s pomocí koupání, plavání, pobytu v přírodě, spojením s Matkou Zemí, která o nás pečuje a miluje nás, ať si naše ega myslí, co chtějí ;)

VENUŠE A NEPTUN

Blahodárné pozitivní propojení neboli vodní trigon Venuše v Raku s Neptunem v Rybách ve dnech kolem 21.6 (přesně v 15.57) nám pomůže rozpustit mnohé bloky a vztahová nedorozumění, pootevřít více „květinu naší srdeční čakry, otevřít se lásce a prožívat jí na více úrovních, bez závislostí a lpění a všemožných podmiňování.

MERKUR V BLÍŽENCÍCH A V RAKU
Merkur v Blížencích se 22.6 „konečně“ :) otáčí do přímého chodu a pomůže nám tedy rovněž s tvořením budoucnosti a vědomým začínáním a počínáním. Nastala vhodná doba scházet se, domlouvat se, vyjadřovat – ovšem citlivě, uvolněně a nejlépe i poeticky. Umělecké tvoření a vyjadřování (videa, knihy, rozhovory, focení apod.) se nám možná bude obzvláště dařit do 11.7, dokud bude Merkur v Blížencích.

V pondělí 12.7 Merkur vstoupí do znamení Raka a hned naváže pozitivní vztah (vodní trigon) s Jupiterem v Rybách (přesně ve 21.45). Toto propojení a vzájemná podpora žáka (Merkur) a učitele (Jupiter) bude mít krásně uvolněnou podobu a rovněž přispěje k hlubšímu pochopení a zření naší i celospolečenské aktuální situace z nadhledu “himalájských výšin”…Veďme tuto rozpravu učitele a žáka ve svém nitru, ať s očima zavřenýma ve stavu meditace nebo třeba na delší procházce přírodou, na břehu řeky nebo na mořské pláži… Vliv blahodárné konstelace bude trvat cca tři dny.

VLIV ÚPLŇKU A NOVU
Úplněk Slunce v Raku/Luna v Kozorohu nastává přesně ve čtvrtek 24.6, ve 20.41 (jeho energie budou působit od 24.6 15.06 do 26.6 v 16.10) a přinese nám k hlubšímu procítění například téma „skutečný a zdravý pořádek doma a v rodině a v rodu. Tento úplněk také zesílí naše spojení s „vnitřním navigátorem. Abychom se však zorientovali na cestě, po které jdeme, potřebujeme se obvykle zastavit, na chvíli spočinout, tj. vybočit z rutiny běžných starostí a povinností. Moudrá avšak i přísná Luna v Kozorohu nám pak pomůže překonat všemožné překážky a jasně zřít, jaké kroky máme v nejbližší době udělat. Je však třeba jí naslouchat a jejími instrukcemi se též řídit, projevit během celého následujícího roku zdravou trpělivost a vytrvalost.

Po úplňku v období Raka se osvobozujeme od všeho, co jsme po celý dosavadní rok do sebe přijímali, “nasávali” a co jsme doposud nezvládli ve svém nitru bytostně a hluboce pochopit, zpracovat, strávit, rozpustit, odpustit…
Učíme se uvolňovat napětí v těle i v mysli, dovolit tak plynutí svých záležitostí. Učíme se pouštět a odpouštět, nechávat být to, co se nás bytostně netýká anebo to prostě momentálně nemůžeme řešit a nemáme řešit.

Především se rozhlédněme po svém příbytku a vyciťme spíše intuitivně, než rozumově, co je potřeba vyčistit a čeho se zbavit. Věnujme též pozornost očistě energetické, vedoucí k celkovému zlepšení domácí atmosféry. Poté se nám bude mnohem snadněji „uklízet ve svém nitru, k čemuž je samozřejmě v této roční době nejvhodnější meditace v přírodě, koupání a třeba i delší plavání, které pomůže se opravdu hluboce uvolnit.

Novoluní v Raku nastane přesně 10.7. ve 3.18, jeho energie budou působit od 8.7 v 15.52 do 11.7 ve 2.22). V den novu je tentokrát obzvláště důležité hluboké uvolnění a ponoření se do sebe! Jen tak můžeme opravdu jasně zřít co je pro nás v tuto chvíli opravdu důležité a podstatné a případně se dle toho i rozhodnout. Dopřejme si alespoň pár hodin o samotě, abychom mohli komunikovat jen se svou duší a nebyli rušeni všemožnými informačními impulsy, náladami a myšlenkami či názory dalších lidí.

Po novu si představujme a tvořme budoucnost zevnitř, z bodu přítomnosti. Dopřejme si opět dostatek volného času na koupání, relaxaci, abychom ve stavu uvolnění mohli zachytit potřebné vize, a rovněž mohli vizualizované situace prožívat, jakoby se již děly, tady a teď. Vizualizace a představování neboli předem stavění dějů budoucích bude mít obzvláště silný účinek do úplňku 24.7 (Slunce ve Lvu/Luna ve Vodnáři).T-KVADRATURA MARS-SATURN-URAN
Začátkem července, přibližně od 1.-5.7. zažijeme poměrně náročnou konstelaci: Mars ve Lvu se dostane do opozice se Saturnem ve Vodnáři a kvadratury s Uranem v Býku. Vznikne tak tzv. T-kvadratura, konfigurace napjatých aspektů. Hrdý projev Marsu ve Lvu bude Saturn ve Vodnáři jakoby „vypínat“, konkrétně může jít o projevy nespokojenosti, zesílenou potřebu žít radostně a zdravě, která však nebude zcela naplněna či spíše ignorována v jakémsi “vyšším zájmu”.
To může vyprovokovat i tak již nestabilního Urana v Býku a vést k revolučním výbuchům a otřesům. „Třaskavou“ konstelaci posílí též spojení Luny s Uranem 4.7 odpoledne. Celkově v těchto dnech zachovejme klid a pokusme se prostě vědomě kráčet svou cestou a přijmout to, co se děje jako ve výsledku užitečné, přinášející zásadní změny na všech úrovních naší existence. Opatrní však buďme obzvláště při dlouhých cestách, řízení auta, sportu apod.
Sama opozice Mars-Saturn (přesně 1.7 v 15.08) může v životech jedinců přinést potíže se soustředěním se na uskutečnění svých cílů a záměrů, ovšem ve výsledku si můžeme uvědomit, co vlastně opravdu chceme dělat, zda nás naše práce baví, zda jsou naše priority správně poskládány. Neunikejme tedy před povinnostmi, ale zkusme k nim přistoupit více tvořivě s radostí a některé činnosti a zdánlivé povinnosti prostě delegujme či se jich vzdejme…Získaná svoboda a životní energie bude bohatou odměnou!

MARS V KONJUNKCI S VENUŠÍ

V polovině měsíce, ve dnech kolem 13.7 (přesně v 15.32) zažijeme konjunkci Marsu a Venuše ve dvacátém stupni znamení Lva. Toto milostné a žhavé spojení a prolnutí mužského a ženského principu, krásky a bojovníka, může doslova “zažehnout jiskru”, dodat energii a oživení stávajícímu milostnému vztahu či pomůže vědomě se otevřít vztahu novému. Tyto dny jsou rovněž vhodné k vědomému vstupu do partnerství, početí dítěte, případně i započetí tvůrčích projektů apod.

Milí přátelé, přeji krásné a vědomé prožívání a užívání tohoto uvolněného období!
Za podporu, důvěru a přízeň děkuje vaše věrná astrologyně
Alita

www.alitazaurak.cz

Kryon – Krása systému Boha

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem při vysílání pro Českou a Slovenskou republiku, 20. 09. 2020
(Tento channeling si můžete poslechnout i v audiopodobě: https://youtu.be/xHb8x_qu2y4)

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Díky tomuto druhu setkání jsou mnozí, kteří toto nyní budou poslouchat. Mnozí, kteří by možná nešli na setkání, které v sobě má channeling. Já si to uvědomuji. A nejprve vám chci říct toto – to, co zde vidíte, je rozšíření lásky Boha. Nesoutěží to s ničím, co vám bylo řečeno o lásce, soucitu a velkoleposti nádherného Stvořitele. Zprávy, které přináším pro tuto planetu po 31 let, jsou snadné. Jsou snadné, protože jsou prosté. První zpráva, kterou jsem vám předal, byla tato: Drazí, Tvořivý Zdroj, který vás stvořil, je větší, než vám bylo řečeno. A tento Zdroj ví, kdo jste, a miluje vás jako byste byli jeho dětmi. Mnohé z věcí, které vám byly řečeny, by zlepšily tuto pravdu. Máte výraz: „Stvořeni k jeho obrazu“. Je to výraz z Písma. A znamená to, že vy jste obrazem Boha. Že vaše duše nese tuto lásku a tento soucit. Dovolte, abych se vás zeptal – řekli vám, že když zemřete, vaše duše pokračuje? A odpověď zní ano. Téměř všechny víry na Zemi to odrážejí. Jinými slovy – věří tomu. Duše je navždy. To by vám mělo ukázat, kdo jste. Ta lidská část je dočasná, ale duše je navždy. Přesto je nemůžete oddělit. Právě teď jste naživu. Žijete ve své duši, zatímco kráčíte po této planetě – vaše duše kráčí s vámi. Proto je extrémně těžké pochopit duši, protože je mnohem větší, mimo 3D realitu, kterou vnímáte. Vaše duše je plavidlem, ve kterém se duchovně pohybujete. A v této duši jsou kousky a části Tvořivého Zdroje, vesmíru. Představte si to. Nejste jednoduše jen biologií této planety. Jste pochopitelně mnohem, mnohem víc. A tato část je to, o čem vás učíme už 31 let. Máte láskyplného Stvořitele. Tak jak jste se to učili. Ale rozdíl je v tom, že tohle není soudící Bůh. Je to Bůh lásky.

Četli jste někdy v Písmu podobenství o marnotratném synovi? Je o dvou dětech jednoho otce. Jedno z dětí dělá všechny ty úžasné věci a dodržuje všechna ta pravidla, a to druhé dělá pravý opak. Jak ten příběh pokračuje, oba chlapci se vrátí domů na návštěvu. A podobenství říká, že pro oba je nachystána stejná nádherná oslava. Pro oba. Přesně tak to je. To je má zpráva pro lidstvo už 31 let. Totiž že Bůh vás nesoudí. Přicházíte na tuto planetu a máte svobodnou volbu. Můžete věci dělat tak, jak chcete. Avšak pokud začnete dělat ty božské věci, váš život se začne měnit. Proto jste byli stvořeni. K tomu je stvořena vaše duše. A čím blíže se dostanete Tvořivému zdroji, tím lépe se budou odehrávat věci ve vašem životě. Poslouchejte, hovořím o změnách ve vás, které nastanou, když se více přiblížíte Zdroji lásky, ze kterého pocházíte, který je ve vaší duši – je vaší rodovou linií, kterou si zasloužíte. Uvědomujete si, že tato konkrétní informace byla před vámi, vaší kulturou a několika dalšími zadržována? Uvědomujete si, že vám nebylo řečeno všechno? Chci vám říci toto – tato planeta se začíná měnit – všimli jste si toho? A celá pravda začíná být spatřována. Je to jako by se začalo ukazovat světlo jako nikdy dřív. Dovolte ale, abych se vrátil k tomu, co vám říkám už 31 let.

Poslouchejte. Jak by se vám líbilo žít déle? Jak by se vám líbilo nebát se a mít méně úzkosti? Jak by se vám líbilo udržet nemoc mimo tělo? Já vám povím, jak na to – začněte chápat, že všechny atributy, o kterých jsem právě hovořil, jsou založené na svobodné volbě. Protože když začnete chápat, že je ve vás část Stvořitele, část Zdroje, Boha, vaše tělo se začne měnit.

První otázka, kterou bych položil ohledně vztahu mezi tělem a duchem, je tato: Věříte, že vaše vědomí a to, jak se cítíte ohledně různých věcí… čemu věříte… – věříte, že vaše vědomí skutečně dokáže měnit věci? Někteří tomu věří a jiní ne. A přesto když se rozhlédnete kolem sebe, tak to vidíte všude. Muži i ženy, kteří se celý svůj život bojí nemoci, ji skutečně vnesou do svého těla a vy víte, že mám pravdu. Máte přátele, kteří se vždy bojí, že něco chytí – a chytí úplně všechno. Když je vidíte, jsou vždycky nemocní. Pomyslíte si: „To je lidská bytost, která nemá silný imunitní systém,“ a máte pravdu. Protože síla imunitního systému je přímo spojená s vaší vírou, vaším přesvědčením. Věříte, že posvátnost, se kterou Mistři kráčeli po Zemi, je ve vás? JE. Pokud ji hledáte. Pokud tomu věříte. Pokud skutečně začnete říkat: „Drahý Duchu, drahý Bože, je toto pravda?“

Mnozí z vás používají homeopatii jako lék na mnoho nemocí a výzev, které se týkají vašeho těla. Homeopatie funguje, přestože věda říká, že by neměla. Protože posílá jemný signál té vaší části vašeho těla, které se říká innate – a ta spustí procesy, které posílí imunitní systém. Drazí, vítejte u homeopatie, kterou je vědomí v těle. Je to vědomí vašeho těla, co začne léčit, protože mu pošlete signál. V této nové energii je tím signálem, který začnete posílat svému tělu, vaše vlastní přesvědčení, víra. Může být pravda, že je ve vás tato obrovská schopnost uzdravit své tělo od strachu, úzkosti, nemoci, takže můžete posílit svůj imunitní systém přesně tak, jako to udělali Mistři? Jak víte, oni nikdy nic nechytili. Neměli nemoci, jak víte. Teď je řada na vás – tohle je vaše rodová linie. Vaše rodová linie, o které hovoříme, je duchovní. Pochází od Stvořitele. Zdroj, kterému říkáte Bůh, je ve vás. A Písmo vždy říkalo, že tomu tak je.

Channeling, to jsou informace přímo od Zdroje, který je nádherný, soucitný a laskavý. A všechny ty roky jsem vám předával tyto zprávy. Druhá zpráva, kterou vám předávám už 31 let, začala první knihou, kterou napsal můj partner na základě mého pokynu. A ta zpráva zní: Přichází posun – a bude to posun, změna v lidském vědomí. Bude to větší posun, než jaký kdy na této planetě nastal – jak lidé přemýšlí, jak se k sobě chovají, co chtějí a co dovolí. Jako když rozsvěcíte světla – začnou se rozsvěcovat vyšší vědomí. Tento posun nastal. Nastal v roce 2012. Po celé planetě. Starodávní/ Domorodci to předpovídali. Pro tento nadcházející posun existuje mnoho výrazů. Byl spojován s hvězdami, s takzvanou precesí rovnodennosti. To je pochopitelně pravda. Představuje 26.000leté kolébání Země. A konec jednoho a začátek druhého cyklu kolébání nastal právě v prosinci roku 2012. Pokud by lidstvo skutečně překročilo tento milník, měly se začít dít věci… No, překročili jste ho…

Kolik z vás, co toto posloucháte, jste senioři? Pamatujete si, že se v Písmu říká, že nepřekročíte rok 2000? Mělo se něco stát – možná 3. světová válka, možná nukleární holokaust… Mnozí vám říkali mnoho věcí – včetně channelerů! Včetně toho, kterému se říká Nostradamus. Je to i ve vašem Písmu… „Dávejte si pozor na problémy kolem roku 2000,“ říkali. Když jsem dorazil v roce 1989, má první slova byla, že nebude žádný holokaust. Nebude žádná 3. světová válka. Protože se lidstvo začalo posouvat a měnit. To je má druhá zpráva.

Tento milník jste překročili před osmi lety a teď jste uprostřed přepisování vědomí.

Kolik už jste tu mohli mít celosvětových pandemií? Odpověď zní, že mnoho! Létali jste po celém světě celé roky. Pokud zde byla třeba i okrajově jedna infekce, mohla se kdykoli rozšířit stejnou měrou. Kdykoli! A teď je to tu s vámi – a není to mor. Je to jednoduše chřipka. Přesto způsobila takové uzavření. A toto uzavření je to, o čem mluvíme. Je to čas obnovy, omlazení. Čas změny. Můžete to vidět všude. Někteří se toho bojí. Někteří se toho budou vždy bát. Drazí, toto je to, o čem jsme mluvili už před mnoha lety! Ten posun nebude postupný, drazí. Bude to velký tlak na kultury kolem vás. Bude to tlak na politiku. Bude to tlak na události či situace, které vycházejí na povrch a které zde vždy byly. Bude se to týkat otázek (ne)rovnosti, které zde vždy byly. Ať už se to týká (ne)rovnosti mezi muži a ženami, různými částmi společnosti či různými rasami. To teď začíná. To všechno vychází na povrch a nezmizí to, dokud to nebude vyřešeno nebo dokud řešení alespoň nezačnou. Tohle je nové – všimli jste si? Nikdy dřív tu nebyl podobný čas v celé lidské historii.

Monika řekla, že zde (na planetě) máte atributy války, ale bez války. To je pravda. Pokud se podíváte na planetu, je to téměř, jako by tu byla 3. světová válka, ale bez války. Na mnoha místech jsou zavřené továrny. Mnoho lidí přišlo o práci. Ale infrastruktura tu pořád je a čeká, až se vrátíte zpátky. A já už vám dříve řekl, že se to stane. Vrátíte se rychleji, než čekáte, ale jiným způsobem. Uvidíte změny, které byly zapotřebí po celá desetiletí. Nyní se konečně začnou odehrávat. Můžete říci, že je tohle urychlovač – slovo, které znamená zrychlení něčeho, co se mělo odehrát. A vy jste právě uprostřed tohoto urychlení. To jsou nejspíš ty nejlepší zprávy, které jsem vám kdy mohl dát.

Vy jste velkolepí, drazí – pro Boha. Máte v sobě kousky a části Stvořitele. Světlo se rozsvěcí ve vás, ve vaší zemi a ve vaší kultuře. A prosba z druhé strany závoje zní: Najděte ho. Pochopte ho. Mohla by to být skutečně pravda?

Znovu se vrátím – s dalším channelingem, který bude oslavovat velkolepost vaší kultury. Toto je Kryonovo poselství. Jste přesně tam, kam patříte v novém druhu světa, kam přicházejí barvy do černobílé společnosti. Přicházejí barvy do černobílé společnosti.

Já se vrátím.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Beauty of the System of GOD  – MP3 – 18:16 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.