Archív

Kryon – Rozšířené dary

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kansas City, Missouri, 26. března 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na konci podobných shromáždění často přichází osobní channeling, určený spíš lidem zde v této místnosti než posluchačům. Avšak i posluchači a čtenáři mohou zakusit energii a získat nové informace. Drazí, vím, kdo je tady. Duch zná posluchače (čtenáře) bez ohledu na to, kdy toto poselství budou poslouchat (a číst). Už teď vám mohu říct o potenciálech posluchačů (čtenářů) během dalších pár let. Je to v budoucnosti, avšak potenciál tu je už teď a Duch ví, že čas existuje v nádherném kruhu. Přesto bych chtěl v tomto okamžiku promluvit k vám zde v místnosti. Jste všichni lidé, zatímco já jsem člověkem nikdy nebyl. Vím však, jak fungujete a co si myslíte. A proto jsem tady, abych zkusil uklidnit duše, které si vymýšlejí různé věci a možná by se chtěly zapojit i do nějakých dramat, která ani neexistují. Jsem tady, abych vám pomáhal v tomto nádherném časovém přechodu ze staré do nové energie.

Když se můj partner úplně otevřel, ptal se, zda po zbytek svého života bude channelovat. Ptal se mě: „Proč se mi to přihodilo teď, proč až v tomto věku?“ Řekl jsem mu, že neexistuje žádný věk. A to byl začátek jeho výuky a studia o jeho vlastním těle – a o něčem, co se ukrývá v jeho nitru – to, co často není chápáno a co je tak často využíváno lidmi jako jste vy tady. Definovali jsme to tolika způsoby, rozebrali jsme to a zas znovu složili a dávali tomu mnoho jmen. Znáte to pod názvem „innate. Definovali jsme, kde se vyskytuje v systému devítky a kde v systému trojky. Innate je pro vás něco tak speciálního a je to něco, co reaguje na vědomí. Začněme od začátku.

Každý jednotlivý člověk má ezoterické tělo zvané „INNATE“. Lze říct, že je biologické? Je s vaší biologií natolik spojeno, že jej také označujete jako „inteligentní tělo“. Je innate spojena s Duchem? Ano, je spojena s vaším vyšším já a stejně tak i s biologickou částí vašeho vyššího já, kterou je šišinka. Je to součást vašeho srdce a rozumu? Absolutně. Řídí innate nějaké určité věci? Ne. Její prací je komunikace. Innate je tedy největším komunikátorem vašeho těla. Předává informace a může je také přijímat. Tělo samotné má svůj vlastní uzdravující mechanismus. Už jsme vám vyprávěli o předloze zdraví a genezi buněk a také jsme vám říkali, že tělo je připravené přijímat informace skrz innate. V důsledku toho komunikuje innate s buňkami a buňky vždy naslouchají. A vědomí má přehled o všem. Proč vám to znovu shrnuji? Protože bych vám rád popsal, co už někteří z vás dělají. Drazí, je to tak nádherné a je to rozšířený a vylepšený nástroj pro tuto dobu. Předám vám informace o rozšířených nástrojích, které skrz innate můžete využívat. Někteří z vás si prostě jen vyslechnete to, co už teď děláte. Ale ostatní to potřebují slyšet.

Co je innate?

Máte tedy toto lidské tělo s nádherným ezoterickým tělem zvaným innate. Někteří se zeptají: Kde je innate? A odpověď zní: Všude. Je to Merkaba těla? Ne, ale je s ní spojeno. Toto inteligentní tělo, innate, je tedy částí mostu – spojení mezi 3D a multiD. Je to část těla, která komunikuje se všemi buňkami hned a zároveň, pokud je to zapotřebí. Je to část těla, která od vás může doslova přijímat hluboké informace a transformovat je do spontánního uzdravení. To je innate. Je v každé části těla, které můžete testovat svalovým testem. Je to ta inteligentní část, která reaguje na poklepávání nebo dotazy jinou osobou. To je innate.

Mám na vás otázku, která je možná ezoterická, ale má velmi, velmi prostou odpověď. Člověk je možná biologicky vyveden z rovnováhy, což podle okolností může vyvolat dokonce i mentální problém. Možná takový člověk podlehne psychóze a je natolik nevyrovnaný, že musí vyhledat léčitele. Otázka zní: Je v takovém případě innate také nevyrovnaná? Odpověď, kterou dobře znáte, zní: Innate je vždy vyrovnaná, protože je spojena se Zdrojem. Nehraje tedy žádnou roli, jak moc člověk vypadl z rovnováhy – jeho innate tím není nijak dotčena, zůstává čistá a stále připravena. Drazí, to je důvod, proč afirmace fungují. Protože i když se nějaká část vašeho těla, vaše duše nebo vaše vědomí ocitne ve stavu nevyrovnanosti, pak tajemství uzdravení vždy souvisí s tím, že v sobě máte něco, co je stále v rovnováze. Jde přitom o „naslouchání“ a já vám tento bod vysvětlím, ať už se jedná o tělesné nebo mentální zdraví, o vědomí nebo strach.

Teď víte, že když začnete meditovat nebo se modlit k Bohu, podílí se na tom jiná vaše část, která je vždy v rovnováze a propojena se Zdrojem, vyšším já a šišinkou. Je to ten nejkrásnější „motor“ lidské bytosti, který ve vás existuje. Protože innate je vždy v rovnováze a vždy připravena.

Dva mosty

Existují dva mosty: most směrem od vás k innate a most od innate k Duchu. Most od innate k Duchu závisí na energii planety. Pochopili jste to? Pokud se planeta nachází ve stavu nízké energie, existuje tu závoj a innate může skrz tento závoj dosáhnout jen takového stupně, jaký vy umožňujete skrz vědomí planety. A to se právě teď mění a posouvá. Sdělím vám také, že innate je schopná přejít mosty skrz šišinku a vyšší já a hovořit s Duchem, aby dostala to, co si zasloužíte. Na základě božské části ve vašem nitru se tento závoj začíná lehce nadzvedávat. Od vás to však vyžaduje, abyste přešli tento most mezi vámi a innate. A to je ta nejobtížnější část. Vyžaduje to od vás, abyste si tento systém osvojili – jednoduše řešeno, abyste v něj věřili. A to je obtížné, protože to jste se nikdy neučili. Jak často jste slyšeli, že musíte trochu trpět, abyste mohli nalézt Boha? Tím jste ty mosty pořád jen ničili. Jak často vám říkali, že je lépe klečet na kolenou, protože Bůh je tam nahoře a vy tady dole a že jste nehodní? Pokud tomu věříte, tak tím most jen ničíte. Tento most od vás očekává, že porozumíte své vlastní velkoleposti, že se napřímíte a budete dostatečně hrdí, abyste řekli:Milá innate…“ a pak vyslovíte, kdo jste a doplníte nějakou afirmaci s vědomím, že si to zasloužíte, že jste toho hodni, protože máte Boha ve svém nitru. Kristovská energie, jak byste to mohli nazvat, je ve vás. Možná jste dnes tady, abyste se dozvěděli a pochopili, že Bůh ve vás sídlí do takové míry, že lze tyto mosty zcela lehce zbudovat. Rád bych se vás ale zeptal na něco jiného: Pokud je nějaký člověk vyveden z rovnováhy, je pak vyvedena z rovnováhy také innate? Ne, innate je dokonalá, nedotčená a čistá. Bod číslo 1 tedy zní: můžete se sami uzdravit prostřednictvím innate.

Innate při léčení ostatních lidí

Přesto se mnoho léčitelů už dlouho zabývá otázkou: Pokud je vaše innate v rovnováze, můžete ji pak také přenést na jiného, nevyrovnaného člověka? Je známo, že je pro každého člověka obtížné, vlastními svaly testovat svalstvo někoho jiného. Můžete se svou innate provádět svalový test jiného člověka? Příčina tkví v tom, že nepokládáte správnou otázku. Dovolte mi, abych vám sdělil něco, co léčitelé vědí. Někteří z vás komunikujete s dušemi, bez ohledu na to, jaké léčitelské povolání vykonáváte. Vstoupíte do místnosti a ještě než začnete mluvit s pacientem, víte, co mu chybí. Intuitivním léčitelům stačí podívat se na člověka a už vědí, co mu chybí – ostatně, mohou vidět i to, co je v pořádku. Protože vidí obraz, který není ve 2D, ani 3D a dokonce ani 4D, ale vnímají to prostřednictvím své innate. Vy to sice už víte, ale teď jsem vám ten proces vysvětlil. Vaše innate dokáže vnímat innate někoho jiného a předat vám informace. Nazývá se to dar, nadání, talent. Co kdyby se tento dar začal ještě víc rozšiřovat? Co kdyby se rozšířil natolik, že by se do toho navíc zapojila i vaše intuice? Pak byste mohli stát před nějakou osobou a vědět, co si myslí, kde není vyrovnaná nebo co jí máte říct, abyste jí uklidnili. Toto je rozšířený dar léčení. Avšak jde to ještě dál a tím míním, že se vaše innate začínají vzájemně prolínat. Umožňujete to svým vyšším vědomím a doba současného posunu vám k tomu začíná poskytovat rozšířené schopnosti.

Teď jsem vám právě předal tajemství rozvinutého a vylepšeného člověka – a proč se jednoho dne už nepovedou války. Protože se budete rozpínat ještě víc do takové míry, že to budou moct vnímat i ostatní lidé. Budete mít soucit pro to, co prodělávají nebo jací jsou… namísto toho, abyste se po starém způsobu nad nimi podivovali, odsuzovali je nebo je obelstili. Co kdyby nastala doba, ve které by celá skupina vnímala soucit pro každého jen proto, že jsou pohromadě? Zeptejte se léčitele v této místnosti: „Je možné, že dokážeš vnímat, co je s pacientem v pořádku a co ne?“ A on by odpověděl: „Ano, tak to dělám vždycky.“ Rozšiřujte to a zesilujte tento pocit. Pokud si myslíte, že toto nadání nemáte, pak vám říkám: „Je tady a čeká na to, až přejdete mosty“. A vy namítnete: Ale já přece nejsem žádný léčitel. Drazí, všechno, co vám říkám, je: „Nebylo by krásné vnímat, oč jde u osoby vedle tebe, předat jí správné informace a pocity, aby se mohlo vytvořit vzájemné propojení?

Svalově netestujete svou innate pro někoho jiného, ale spojujete pole dvou innate, abyste mohli vnímat, prociťovat, co oni prociťují – a aby oni mohli přitom vnímat vaši vyrovnanost. Léčitelům pomáhá vědět, jak si mají počínat, když se mají někoho dotknout nebo co mají říct. Pomáhá to intuitivním léčitelům při diagnóze a léčebných opatřeních. Co kdyby to už nebylo mimořádné nadání, ale úplně normální obecná schopnost? Už se to děje. Léčitelé v této místnosti to teď slyší úplně novým způsobem a získávají zesílený pocit svého daru. Začnete poznávat a chápat věci, o kterých jste dřív nevěděli, protože se do toho vloží nové smysly – třeba jako čich. To je rozšíření člověka, který se začíná dál rozvíjet se vším, co má. Avšak to nejlepší přicházíje to propojování innate více lidí, takže vzniká porozumění, komunikace a soucit mezi dušemi.  

Pomoc v každodenním životě

Myslíte, že by to vám to mohlo pomáhat na vašem pracovišti? (Kryon se směje) Ach, ano. Dokážete si představit, že by vám to pomohlo pochopit vašeho šéfa? Nejen že svého šéfa budete chápat, ale budete k němu pociťovat soucit a poskytnete mu vyrovnanost, porozumění a produktivitu. Myslíte, že by vám to pomohlo při styku s vašimi dětmi? Ach, musím vám něco říct o dětech: ony už tuto schopnost mají. Proto je pro některé dospělé nepříjemné být pohromadě s mladistvými určitého věku, věděli jste to? Protože tito mladí lidé vás hned prokouknou a vědí, co si myslíte – odhalí vás. Někteří z vás jste to zažili – je to nepříjemný pocit, že? Avšak oni vás neprokouknou proto, aby vás odsoudili, ale abyste poznali faktor soucitu. Dokážete si představit, že by tato schopnost byla prospěšná v partnerském vztahu? Vím, kdo je tady. Poslyšte, máte pocit, že máte partnera, od kterého jste se už natolik vzdálili, že už neexistuje žádná naděje? Vím, kdo je tady. Říkám vám, že tato jiskra soucitu tu stále ještě je a vy ji můžete propojit s pochopením, klidem a mírem. Bude to pak takové, jako kdybyste poprvé natáhli ruku a vzali se za ruce. Tak je to čisté a tak je to možné. Je to nové a je to součást lidské evoluce. Už jsem to dřív viděl.

Plejáďané

Drazí, někteří z vás měli otázky, které jste však ve skutečnosti nepoložili: „Kryone, byl jsi u Plejáďanů, když procházeli tímto procesem? Existovaly Kryonovy channelingy pro Plejáďany?“ Ano, ano, ano. Neříkali mi Kryon, protože nemluvili vaší řečí. Vyslovit toto slovo by pro ně bylo obtížné, protože měli jiné hlasivky, které vytvářely zároveň zdvojené tóny a tím odlišnou řeč. Avšak, drazí, byl jsem tam a viděl jsem tehdy to, čím procházíte dnes. „Procházela planeta, která osela Plejáďany, také stejným procesem?“ Ano. „Byl tam také Kryon?“ Ano. Co vám chci říct, je následující. Je nádherné, že tu je precedens, není to nic nového, viděl jsem to. To, co se u vás děje, není nic nového.

Každý z vás má svobodnou volbu a ta prostě jen ukazuje, zda tomuto mostu věříte, zda jej využíváte nebo jak rychle jej pochopíte. Avšak most je tady a je tady proto, abyste jej přešli, stejně jak tomu bylo u všech ostatních ras na jiných planetách. Jaká byla jejich biologie? Trochu jiná než je ta vaše, ale stejně tak humanoidní. Avšak innate, drazí, byla stejná! Protože je spojena s Duchem. Bůh je Bůh! A oni měli stejného Boha jako vy. Proto byla jejich vzestoupená planeta tak nádherná, protože byla příkladem lásky, kterou vy právě teď pociťujete. Vaše plejádské osetí sestává z dvaceti tří 3D párů chromozomů a jednoho multiD páru chromozomů (číslo 24), který je plejádským párem. Je to tentýž Bůh, který stvořil tuto planetu a je stejně tak v nich, jako je ve vás. Už jsem to dřív viděl. A všechno, co vám říkám, je: Pro staré duše je to začátek nové doby.

Otázka: Je to pro vás příliš nové? Překročíte most nebo budete čekat, až se vrátíte (v dalším životě – pozn. překl.) a budete to mít snadnější? Nebo se chopíte výzvy, kterou jsem vám předhodil s otázkou: Co je to stáří? Co je to věk? Máte vůbec představu, jak bylo vaše tělo navrženo? Nebylo navrženo k tomu, aby stárnulo. Víte o tom?Můžete se sami od sebe omlazovat a vaše tělo nemusí stárnout. To jediné, co způsobuje stárnutí, je DNA, která pracuje zhruba na 33 – 34 % a obnovu vašich buněk snižuje, zkracuje telomery, místo aby zachovávala jejich stejnou délku. Avšak to se může změnit – prostřednictvím mostu!Překročíte most, začnete hovořit s innate, dáte ji příkaz: Zastav proces stárnutí! A pak to můžete vidět v zrcadle. A uvidíte, jak vaši přátelé, kteří tuto informaci nemají, budou stárnout rychleji než vy. Předkládám vám tuto výzvu a říkám: Zkoušejte to, dělejte to a zkoumejte, zda mám pravdu. Můžete zpomalit tělesné hodiny? Ano. Vaše tělo bylo stvořeno k tomu, aby vydrželo stovky let. Takový je plán. A když začnete stárnout pomaleji než jiní lidé ve vaší civilizaci, začnou se v různých lékařských časopisech objevovat titulky: „Co se děje s lidstvem? Proč někteří žijí o tolik déle – s tak málo léky?“ Takové titulní strany časopisů se začnou objevovat, ale bude to ještě nějakou dobu trvat.

Vaše tělo je připraveno pro vás a pro vaše vědomí, které se rozšiřuje. Je na čase, abyste předstoupili a oslovili most: „Vím o tobě – nech nás přejít dál.“

Sedím na velkolepém místě, navrženém pro channeling, v kapli, která byla vybudována pro modlitby – a pro dobu, kterou stavitelé viděli přicházet.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – “Enhanced Gifts” 29:27 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Smlouva duše

Z pohledu lineárního času jsme kdysi v dávných dobách učinili slib, a to jak sami se sebou, tak s naší duchovní rodinou, že chceme zakusit životy v realitách odlišných od těch, které jsme znali ve vysokých dimenzionálních pásmech. Vlastně jsme do oblastí fyzické reality přišli urychlit jednak svůj vlastní vývoj (a tím i vývoj celé naší monády, skupiny duší), přišli jsme prožít, jaké to vlastně je, když se tvoří ve hmotné dimenzi, jež je nejvíce vzdálená Zdroji. K tomu všemu však bylo nezbytné, abychom zažili obě strany cyklu duality, museli jsme si přivlastnit karmické učební lekce.

Téměř každý z nás zažil v určitých fázích svého života pocity bezcennosti, lítosti, prohry, marnosti, atd. Vězme však, že pokud bychom předem znali onu lekci, jíž se máme naučit zvládnout, ztratili bychom možnost osobního poznání, zažití i schopnosti vydolovat ze svého nejhlubšího nitra tu opravdovost i vůli „jít dále“, přišli bychom o to nejcennější, kvůli čemuž se zde nacházíme, porušili bychom smlouvu sami se sebou, nedodrželi bychom smlouvu své duše.

Smlouvy naší duše předpokládají rozmanité životní lekce, díky nimž poznáváme více sami sebe, své nitro, ale též poznáváme odlesky své vlastní podstaty, její ryzost či též iluzemi vytvořené vzory sebeklamu, neboť v této hmotné realitě (na rozdíl od těch vyšších) lze nosit masky ega, make-up krásy tužeb astrální dimenze, zde se každý může vydávat, za koho chce, a pokud nepotká někoho, kdo oplývá skutečnými jasnovidnými schopnostmi, je mu dovoleno pod maskou anděla ukrývat kožíšek čerta .

Zkoušky našeho života jsou velmi rozmanité povahy, zda jsme je ustáli skutečně, to nám pravdivě napoví naše rozšířené či zúžené vědomí…

Vše v rozsáhlém Stvoření probíhá v cyklech času, téměř nikdy se nestalo, že bychom zcela uvízli v nízkých energiích, vždy bylo na Zemi několik či více osob, které udržovaly spojení s vyššími duchovními sférami, osob, díky nimž se kolektivní vědomí pozvedávalo a díky nimž bylo možné smlouvy duší plnit alespoň částečně.

Buďme hrdí, jak můžeme být moudří, jak naše vědomí je rozšiřováno skrze zkušenosti, jež jsme prožili. Ano, vlastníme svobodnou volbu, žijeme díky životní energii, ale je to naše vlastní vědomí, které nese odpovědnost za stvoření, jimž jsme my sami propůjčili energii, a která nás někdy tak nelítostně ovládla…

Pokud někdy pociťujeme pocity izolace či neštěstí, ve svých niterných meditacích žádejme o objasnění tohoto stavu, většinou pak poznáme, že to vše byly pouhé iluze, neboť spojeni se svými vyššími částmi vědomí, spojení s Nejvyšším Zdrojem máme neustále, jinak by nemohlo naše fyzické srdce tepat, poznáme též, že tohoto pocitu se nám dostává pouze ve chvílích, kdy jsme polapeni v temných a nízkých vibracích. Pomoc z vyšších sfér Bytí k nám neustále proudí, jen vlivem nízkých myšlenkových či emočních energií ji často nevnímáme, přesto však, máme-li čisté úmysly i srdce, pomoci se nám vždy dostane, ač si někdy ani neuvědomíme, že tomu tak skutečně bylo.

Postupujeme-li po cestě osobního duchovního rozvoje, postupně se nám otevírají niterné hvězdné brány skutečné moudrosti, dozvídáme se o hlubších motivech našeho pobytu v tomto časovém cyklu, objasňuje se nám i naše budoucí poslání v jiných dimenzích a sférách Bytí. Již neteskníme po „našem duchovním domově“, neboť nás naplňuje světlo poznání, někdy až nadšení ze zvládnutých lekcí, ale hlavně již zcela víme, že energie našeho duchovního domova nosíme neustále uvnitř sebe, ve svém vnitřním chrámu, oné komůrce nejsvětější a pro ty, kteří jsou na to připraveni, i neustále zářící…

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Kryon – Z temnoty ke světlu

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Buffalu, New York, 24. června 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství


.Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci, abyste rozprostřeli kolem tohoto místa jakousi bublinu, abyste zablokovali všechny ostatní zvuky a koncepty. Zde je pro vás energie, a pro některé z vás dnešní učení představuje jakousi energií “aha!”. Je to energie, která není nová, protože je to připomenutí.

Moji drazí, pro mnohé z vás bude velkou část tvořit opakování, a to je to, co jste v této době očekávali. Začnete si vzpomínat na věci z minulosti, které dávaly smysl. Jsou to věci, které jste se učili a zažili coby šamanské bytosti ve své minulosti. Byli jste svými předky a je na co vzpomínat.

Vzpomenete si na různá proroctví, na kterých jste se i vy, jako předkové, účastnili – a na určité úrovni jste věděli, že jednoho dne budete skutečně v té budoucnosti – a nyní zde jste. Všechny tyto věci začaly dávat smysl v rámci pocitů, které teď začínáte mít. Tento konkrétní channeling vám klade otázku: „Jak budete žít teď, když vstupujete z temnoty do světla?“ Když jste coby staré duše na planetě již tisíce let, od samotného příběhu stvoření, jste doslova prostoupeni poznáním světla a tmy. Na určité úrovni jste naživu civilizaci za civilizací. Byli jste zde i v civilizacích, které ještě historické knihy neznají.

Tak staří jste. Přesto pokaždé, když jste zde byli, vrátili jste se zpět do nízkého vědomí. Na stupnici od jedné do deseti, kdy jedna je startovní vědomí a 10 je nejmoudřejší vědomí, lidská civilizace je stále pouze na přibližné hodnotě tři a půl. Tak dalece se rozvinulo v rámci jakékoliv civilizace na této planetě. Uvědomte si, že někteří začínali s vyšší úrovní, ale spadli na tu, kterou máte nyní. Žili jste tisíce let ve staré energii, a zde jste v měnící se energii, kde světlo začíná ukazovat samo sebe a kde temnota začíná kopat kolem sebe ve své dysfunkci.

Nízké vědomí (temnota) prohrává, protože atributy toho, co ji živilo, už nejsou životaschopné. Systémy, které vykázaly nedostatek integrity a nenasytnost, se začnou rozpadat. Různé části planety budou zasaženy jako první, a ostatní budou následovat. Ale rozpadnou se, protože světlo vítězí. Jak se daří vám osobně? Jaké to bude, kráčet do světla z tisíců let temnoty? Jaké zvyky si ponesete do této nové éry, které vás budou udržovat v temnotě?

V těchto pár okamžicích se chci s vámi podělit o několik atributů. Bude to takzvaná potrava pro myšlení. Vy jste nadějí planety, světlo planety, staré duše. Vy jste těmi zkušenými na planetě, přesto tolik z vás stále skládá skládanku v temnotě. Jak to chcete zvládnout? Vytvořím seznam atributů, tak jak to často dělám, a není dlouhý. Tento seznam bude představovat kroky a vhledy do procesu přechodu z temnoty do světla.

Víra

Jako tolik jiných seznamů, které jsme vám předali, číslo jedna je následující: Věříte tomu? Opravdu tomu věříte? Předali jsme vám channelingy o zdraví a vaší schopnosti dolovat Akášu. Hovořili jsme o vás, o mluvení k vašim buňkám a o práci s vaší innate. V tom všem, je vždy číslem jedna: Věříte tomu? Tento krok je primární a nejdůležitější, protože pokud ho vaše vědomí nepřijme jako pravdu, zbytek vašeho těla nedostane žádnou šanci. Vy jste šéfem svých buněk a vaše vědomí hovoří k tomu, co je vaší innate a vy musíte být s tím vším na jedné lodi. Musíte to přijmout za vlastní. Věříte tomu? Věříte doopravdy tomu, že se odehrává posun?

Když se rozhlížíte po planetě a vidíte to všechno, co se děje v byznysu a vládě, můžete vidět něco divného. Ačkoliv se tyto věci ve staré energii děly pravidelně, v této nové energii váznou, nebo se přinejmenším zdají jako nepatřičné. Nikdy dřív jste tuto energii nespatřili, a ve svém životě ji nevyzkoušeli. Žádný člověk ještě nikdy nespatřil tyto přicházející atributy. Kdybyste vzali mořské ryby a dali je do sladké vody, zemřou, ledaže by existoval nějaký mechanismus, který by vylepšil jejich metabolismus. Jsou to vodní tvorové, ale nejsou zvyklé na tento druh vody. Přesouváte se z temnoty do světla, a ačkoliv jste prožili mnoho životů, jejich paradigmata jsou odlišná. Budete se tomu muset přizpůsobit. Proto číslem jedna je, že tomu musíte věřit.

Opravdu se toto na planetě děje, nebo je to něco, co slyšíte na nějakém semináři během channelingu? Je zde jen přání otcem myšlenky – něco, s čím nejste na jedné lodi – nebo jste toho součástí? Jestliže jste, potom musíte říci: „Vidím to! Páni, opravdu se to děje! Jsem na správném místě ve správný čas a jsem součástí tohoto posunu. Je to jedna z největších věcí, která se na planetě stala. Žiju ve správném čase a přišel jsem kvůli tomu.“

Někteří z vás jsou možná hodně analytičtí a řeknou: „Nemohl jsem přijít kvůli tomuto novému posunu z temnoty do světla, protože jsem příliš starý. Mám ten a onen problém, proto nemůžu pokračovat s něčím tak odlišným, s tak velkou změnou.“ Moji drazí, stvoření světla je něco o co se přičiňujete bez ohledu na to, kdo jste, jak staří jste nebo co se děje ve vašem těle. Vytváření soucitu a světla je vědomí pracující svým nejelegantnějším způsobem, a můžete to dělat vy všichni.

Je vás tolik, kteří říkáte: „Nevrátím se zpátky. Svou práci jsem udělal!“ Ano, je to tak! Znovu to zopakuji. Nezmeškali byste oslavu! Moji drazí, tentokrát už nebudete opakovat staré chyby. Přijdete s čerstvostí a akášickou vzpomínkou, která vytvoří novou moudrost. To je to, co se stane později, ale teď vás potřebujeme, staré duše. Jste tu, abyste vyhráli tuto válku mezi světlem a tmou, zatímco stále žijete, a proto vám nabízíme informace pro prodloužení života, když začínáte rozumět, jak můžete léčit své tělo, hovořit se svými buňkami a tvořit to, o čem medicína říká, že je to nemožné.

Právě teď zde sedí někteří z těch, kteří to již udělali. Já vím, kdo tu je, a vím, kdo sedí přede mnou. Jste plni zázraků a synchronicity jsou zde v publiku. Já vím, co se stalo ve vašem životě. Duch to ví. Jste tak zralí pro tuto informaci! Jakmile jste se jednou rozhodli, že je to skutečnost, a rozhodli jste se mít to pro sebe, potom můžete nastoupit cestu ke světlu. Pak se musíte zeptat: „Jestliže je to skutečné, co mám udělat, abych s tím spolupracoval? Jaké změny v sobě mám provést, když jsem poznal a přijal skutečnost, že zde probíhá posun z temnoty ke světlu?“ Toto je naplnění proroctví věků, a vy se nacházíte v neobvyklém čase, zralém na změnu. Jaký je váš další krok? Co uděláte?

Návyky starého vědomí

Lidé, máte v sobě staré návyky, ale to není nic, za co byste se měli stydět nebo kvůli tomu cítit vinu. Návyky jsou návyky, a vy děláte to, co děláte, abyste přežili, a nyní se struktura toho, na co jste byli zvyklí, začala posouvat. Takže, co kdybyste měli analyzovat své reakce? Jste ti, kteří si stále stěžují? Možná, že si ani neuvědomujete, že jste, protože je to tak snadné připojit se k dalším stěžovatelům, aniž byste o tom přemýšleli. Věděli jste, že je to zvyk? Je to jakýsi kulturní zvyk. Možné, že ani vlastně nevěříte věcem, které říkáte, ale je to zvyk.

Máte pozitivní přístup k budoucnosti? Možná řeknete, že ano, ale když ostatní kolem vás říkají: „Je to osud nás všech a nikdy to nebude lepší. Jde to všechno z kopce!“ tak neříkáte nic a přikyvujete? Je to tak snadné.

Možná, že jste vice proaktivní. Možná, že aniž byste byli v opozici nebo antisociální, místo toho myslíte na negativní prohlášení a řeknete: „No, nejsem si tak jistý. Slyšel jsem něco dobrého. Mám o něco pozitivnější názor.“ Možná, že jste se naučili být pozitivnější, aniž byste prohlásili něco, co by vyvolalo u vašich přátel nesouhlas nebo zlost? Představili jste si diplomacii selského rozumu a rovnováhy? Možná jste si představili, jak jít proti přirozenosti negativních návyků těch kolem vás, a přesto nebýt tím, kdo je mimo, ale spíše tím, kdo myslí dopředu a pozitivně? V tom je ten rozdíl.

S tím, co teď víte o posunu, dokážete se dívat na věci odlišně? Co je teď možné, o čem jste si dříve mysleli, že není? Ve vašem vlastním životě, začnete zvažovat, co by mohlo být, místo toho, o čem jste se již rozhodli, že to být nemůže? Mluvím k některým z těch, kteří popisují planetu a sami sebe, a cítí, že to nic nezmění. To právě není pravda, moji drazí. Nedávno jsem vám předal channeling o Přeludech temnoty a velkých nepravdách a jedna z těch nepravd je tato: Nic se nikdy nezmění. Lidská povaha bude stále stejná, a historie to ukáže. Dokážete (vy, kteří posloucháte nebo čtete toto sdělení – pozn.překl.) vystoupit z omezení minulosti a začít se těšit na něco, co jste nečekali?

Když vám někdo říká: „Podívej, toto jsou fakta. Nedá se to odstranit! Podívej, toto jsou fakta! Toto se v minulosti dělo stále znovu, a tak to i bude pokračovat.“ Potom můžete odpovědět: „Nevím, jak se to stane, ale cítím jistotu, že my nejsme stejní jako v minulosti, a budoucnost není tím, o čem byla řeč. Víš, nevíme všechno. Nevíš, co nevíš a tudíž existuje naděje – ne pouhá naděje, ale přislib. Jste tím, kdo věří v posun? Jak potom změníte staré návyky, abyste to ukázali? To bylo číslo dvě.

Marketing dramatu a neviděná pravda

Číslo tři: ve vaší společnosti a kultuře existují velmi staré energie, které jsou pořád stejné a představují minulou lidskou přirozenost, a vy se musíte rozhodnout, co s nimi uděláte. Možná je nedokážete změnit, ale máte na výběr, co s nimi uděláte.

Jestliže věříte v posun a začínáte pozitivněji myslet, potom mi dovolte, abych vám řekl něco, co vám pomůže. Na této planetě je světlo, které není uváděno. Je to začátek představy vyššího vědomí a nového přemýšlení o budoucnosti lidstva na velmi mocných místech. Jsou to semena nových představ, která začínají růst, a některá z nich dávají tak velký smysl a jsou elegantní, a přece se o nich nikdy nedozvíte. A důvod? Vaše média jsou plná starého vědomí dramatu převládajícím nad vším ostatním a mnozí z vás ochotně tvoříte platformu pro její udržení.

Někteří z vás přijdou domů z práce a mají ten dobrý nápad, že si pustí nějaký sdělovací prostředek a sledují všechny ty hrozné věci, které se toho dne na planetě staly. Možná, že ty zprávy nechcete, proto se jdete místo toho bavit. Takže zapnete program, kde můžete sledovat rodinná dramata, hádky a problémy. To, co vám říkám, moji drazí, je, že vaše média jsou zkažená, ale vy je stejně sledujete.

Právě teď to pokračuje ve staré energii a management, který to má na starosti si myslí, že ví nejlépe, co vy a vaši sousedé chcete. Takže vám začne pravidelně dodávat temnotu a když nic temného nebude, tak to pro vás vytvoří. S tím jste konfrontováni. Tady je moje rada. Vybírejte si sdělovací prostředky pečlivě a jen ty, kterým věříte, že jsou pravdivé a přesné. Nechtěli byste se raději při sledování bavit? Možná byste chtěli vidět roztomilé mazlíčky nebo zvířata, dělající legrační věci? Co takhle děti, které dělají úžasné a veselé kousky, nebo příběhy o velkém hrdinství s povznášejícím koncem? A co úžasná příroda nebo komedie, které jsou tak zábavné? Právě teď s novými zařízeními, můžete vidět toho všeho tolik, kolik jen chcete, bez reklam. To je ten nejnovější trend a evoluce ve výběru vašich sdělovacích prostředků – osobní kontrola nad programem u vás doma, bez přerušování reklamami. Viděli jste, že se to děje a ptáte se proč teď?

Takže řešení na dramatu založených médií je prosté: nesledujte ani neposlouchejte standardní vysílání! Místo toho pátrejte po alternativě a vybírejte si. Vybírejte si zprávy, které jsou méně založené na neustálém přinášení dramatu. Samozřejmě, že musíte zůstat ve spojení s tím, co se děje, ale nesmíte přijmout program, který je předurčen k tomu, aby stupňoval a povyšoval každodenní drama a dělal je horším – nebo neposkytoval vůbec žádné zprávy o dobrých věcech, které se dějí.

Říkám to proto, že současné mainstreamové vysílání je nejen zkažené, ale je i nebezpečné, protože dává falešné představy o celkovém pohledu na planetu. Uvízli ve staré energii a ještě nezachytili celkový pohled toho, co by se mohlo doopravdy na planetě dít. Ještě ne. Dokonce i kanály, u kterých se předpokládá, že vám poskytují dobré vzdělání a historii, jsou založeny způsobem, který byste vůbec nečekali. Pokračují ve víře ve  zkreslování historických a dokumentárních příběhů na hororové a temné. Věří, že to je to, co lidé opravdu chtějí.

Co by se stalo, kdyby tyto společnosti začaly programovat věci, které chtějí lidé opravdu vidět? Přesně to, co chtějí – jejich zisky by stoupaly! Doufám, že to slyší. Nadejde den, moji drazí, kdy bude víc než jeden kanál dobrých zpráv a vy si budete moci naladit poslech těch nejhrdinnějších a nejsrdceryvnějších příběhů, které se toho dne na planetě staly. Bude to vyrovnané možná některými dalšími věcmi, které se staly také, ale bude to v rovnováze, kterou zatím nikde nevidíte.

Odstoupení od dramatu

Dovolte mi dát vám další: moji drazí, někteří z vás máte přátele, rodinu a kolegy v práci, se kterými je obtížné vyjít. Pokaždé, když se objevíte, nastane drama. To zraňuje vaše srdce. Občas máte strach tam být, a vždycky vás to unaví. Není to nic, co byste mohli změnit. Je to přirozenost temnoty.

Chci vám říci něco, co jsem nikdy dříve neřekl. Existují dva druhy situací a dva druhy odpovědí na tyto druhy problémů. Jedno je neustálé drama. Jestliže je to něco, co se děje tam, kde teď žijete, poslouží vám, staré duše, když najdete cestu ven z dramatu, ať už je jím pro vás cokoli. Vysvoboďte se z dramatu a až to uděláte, zjistíte, že budete žít déle, vstoupí do vás světlo a budete se více smát.

Pracovníci světla, poslouchejte. Staré duše, poslouchejte mě. Vystupte z dramatu. Nedovolte žádné situaci, aby stále znovu vstupovala na místo dramatu, zatímco tam budete sedět a dovolíte jí to. Jestliže ji nedokážete kontrolovat, jestliže nedokážete být součástí její změny, potom se přestěhujte. Proč byste měli setrvávat v otravujícím prostředí? Proč bystě měli pokračovat v přijímání věcí, které vás zabíjejí? Proč potom zůstáváte s dramatem?

Dvojka je dočasné drama. To nejtěžší? Drama často víří a víří v rodinách a to je důvod, proč tolik z vás v této místnosti, a těch co poslouchají, se odpoutává od nejbližší rodiny. Stáváte se černou ovcí. Ale vlastně jste bílou ovcí a to, co je černé, je drama, ve kterém rodina víří! Proto jsou pro vás takovým problémem svátky. Je to doba, kdy máte povinnost návštěv a v jejím průběhu musíte naskočit zpátky do rodinného dramatu na jeden nebo dva dny a to je velmi nepříjemné, často konfrontační a obtížné.

Když odejdete, nedovolte jim, aby stiskli vaše tlačítko hněvu a strachu. Zůstaňte vyrovnaní a připraveni na možné rodinné drama. Když se budou snažit vás přinutit, abyste zůstali zapojeni do jejich procesu dramatu, zůstaňte v rovnováze a ukažte jim, co jste se naučilijak být pozitivní a neovlivnění jejich procesem.

Je to obtížné, ale když to dokážete, tak si toho všimnou. Všimnou si, že vás nemůžou rozčílit ani otrávit nebo zastrašit něčím, co je velmi staré, karmicky to už není na vás naladěno, nebo nepatřičné. Bez ohledu na to, jak moc se snaží, vy to odbývejte smíchem a nechtějte mít poslední slovo. Nemáte tušení, jak je to pro vás posilující a kolik světla to vytváří na temných místech. Vy jen prostě s nimi nehrajete jejich drama. A v tom spočívá mistrovství.

Role vnitřního dítěte

Chci, abyste pozvali zpátky do svého života vnitřní dítě. Dokážete si vzpomenout, moji drazí, na dobu, kdy jste se neměli čeho obávat? Dokážete si vzpomenout na to, když vaším největším problémem bylo, jak dlouho si můžete hrát a kdy se musíte vrátit zpátky domů? Tento nádherný pocit osvobození od životních problémů je stále uvnitř. Není to nějaké pozvání k nezodpovědnosti, ale spíše to je pozvánka k nalezení radosti dítěte a jejího zabudování zpátky do běžného života, když to potřebujete.

To vytváří uvolněnějšího člověka a laskavost a vyrovnanost, jaké může vytvořit pouze rozpomenutí se na dětskou nevinnost. Toto je rozhodující krok k tomu, abyste zůstali vyrovnaní a nedovolili světu dospělých diktovat vám depresi nebo vaše klinické pocity vůči životu.

Toto může opravdu být ten nejtěžší krok, kvůli tomu, co je kolem vás, a situacím, kterým jste vystaveni a zesilujícímu se boji světla s tmou. Já vás žádám, abyste v tom všem nalezli radost. Abyste to mohli udělat, přiveďte zpět vzpomínky na ty nejradostnější věci, které se vám kdy přihodily. Ty mají často něco společného s vaším dětstvím. Vytvořte si pocity dne před Vánocemi, nebo před vašimi narozeninami nebo dne před nějakou událostí, na kterou jste se dlouho těšili. To vzrušení, které cítíte, vás nutí poskakovat a smát se. Život je dobrý.

Tyto věci jsou všechny součástí vnitřního dítěte ve vašem nitru. Moji drazí, rozvinutá lidská bytost má příležitost toto mít jako součást každodenního života až do svého posledního dechu. Nepatří to jen dětem. Patří to k rozvinuté lidské bytosti. To vytváří rozdíl mezi starým a novým.

Přirozeně zde bude hrát svou roli soucit. Přichází automaticky a samozřejmě. Přirozeně bude hrát svou roli láska. Také zdravý rozum. Rovnováha zvítězí se zdravým rozumem. Nemusíte se snažit milovat; nemusíte se snažit být soucitnými. Jde jen o to, kým jste.

Dokážete to rozpoznat? Opravdu se to děje? Děje se posun? Konečně máte vítr v zádech. Řekli jsme to už dříve. Toto je nová energie. Vítejte na nové Zemi!

Odejděte z tohoto místa proměněni. Budou někteří, kteří to poslouchají a řeknou, že Kryon je blázen. „Žádný pokrok neexistuje a ani nepřichází žádné světlo.“ Není to to, co vidí ve zprávách. Mají pravdu! Tak proč je sledovat? Na této planetě existují věci, které jsou nádherné a dějí se teď, které nejsou viditelné. Chci, abyste to poznali a věděli to, věřili tomu a pochopili to. Světlo vítězí.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vracejte se k sobě samým – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, buďte připraveni na změny, které vás čekají. Mnohé duše již prožívají svá rozhodnutí, vše se začíná směrovat tam, kde to má být. Všichni jste součástí kolektivního vědomí a každou svou myšlenkou tvoříte svou budoucnost. Mnozí mají pocit, že již je vyhráno. Avšak ještě stále máte před sebou mnoho práce, abyste se mohli posunout tam, kam patříte. Všechny duše jsou si v této chvíli vědomé své cesty a vy, jako jejich součásti, jste směrováni do své časové osy, do svého vibračního pásma. Neznamená to, že ztratíte vše, co jste znali. Pouze se vše přeskupí, vše změní formu. Směr vaší cesty je známý již od vašeho zrození na tuto planetu.

Nepochybujte lidé Země sami o sobě, neboť uvnitř nosíte odpovědi na všechny vaše otázky. Vracejte se k sobě samým co nejčastěji. V tento čas je to velice potřebné, neboť přijdou také mnohé bolestné chvíle, kdy se můžete cítit naprosto vyčerpáni. Stále znovu a znovu nalézejte světlo na své cestě. Nepřestaňte čelit svým pochybnostem, neboť jste rozptylováni právě proto, abyste svou mysl zaměřili jiným směrem.

Lidé Země, spouští se mnohé projekty, reality se oddělují a také vše, co vám bylo známé, se mění. Zároveň však můžete vnímat, jakoby jste si již některé situace prožívali, jakoby se vám vracely do života. Také můžete vnímat spousty neobvyklých jevů. Zesilují se vaše pochybnosti, vaše sklony. Nejen pozitivním směrem, ale i tím negativním, neboť vývoj se děje nahoru i dolu. Neberte na sebe více, nežli unesete, lidé Země. Mohli byste být zlomeni a uvrženi do temnoty, spíše se snažte po malých krůčcích kráčet tím správným směrem. Nakonec pochopíte to, co vám dosud zůstávalo skryté. Musíte však probudit svou touhu porozumět. Nepřestávejte hledat své odpovědi. I když někteří možná netuší, kdy přijde rozhřešení. S koncem roku se probudí mnohá místa na zemské ose, místa, kde nastane velká aktivita. Energie se bude drát ven. Země se může otřásat i nadále. Vy však zůstaňte ve svém středu, v klidu, tam, kde jste doma. Láska vás provázej.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Věci, které v noci nahánějí strach

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tucsonu, Arizoně, 25. února 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někteří se ptají, jaké to je, když Duch sestoupí a navštíví vás a zda se můžete setkávat se Stvořitelem, aniž byste se v tom procesu „rozpustili, zrušili“. Jeden na jednoho, jen ty a Bůh, jaké by to bylo? A odpověď zní: „Bylo by to takové, jak vás to učíme – je to vaše právo a privilegium.Právě teď je na této planetě energie, kterou mnozí očekávali a skrz kterou můžete ve svém nitru přijímat větší část Boha než kdykoli předtím.A zatímco jej přijímáte, začíná se váš život měnit.

Drazí, vědomí, které pracuje na sobě, je nakažlivé. Když se vydáte na cestu, při které se začnete víc učit o tom, co máte ve svém nitru – jak můžete žít s radostí a bez strachu – když se na ni vydáte, pak je to jako trénování svalů. Máte z toho dobrý pocit a chcete pokračovat, protože se dostavují výsledky. Ti, kteří začínají ve svém nitru nacházet Boha a víc se o něm dozvídat, začínají hned získávat výsledky. Neboť to je důvod, proč jste tady. Nejde o „změnu boje“, ale je to doslova to, kvůli čemu tady jste. Je to připraveno a čeká na to, abyste si to prozkoumali. Někteří řekli: „Kryone, mluvíš metafyzicky, ezotericky… jak to vypadá prakticky, co mám dělat?“ Drazí, nemohu to nijak definovat, protože jste všichni tak jedineční. Proto nemohu říct, jak bude toto setkání „tebe se sebou samým“ pro každého z vás vypadat a jak bude tento proces sebepoznávání probíhat. A chci vám také sdělit pravdu, že někteří z vás o tom nemají ani ponětí a nikdy to nedělali. Právě teď se učíte, že je to možné. A o tom bych rád mluvil.

Boj se obrací dovnitř (do nitra)

Probíhá boj a pokračuje dál. Boj mezi temnotou a světlem na této planetě vždy existoval. Nyní se však začíná měnit a posouvat ve prospěch světla. Proto se mohou objevovat divoké karty, proto se děje tolik matoucích a neočekávaných věcí. Je to boj mezi světlem a temnotou, ve kterém se nakonec pomalu projeví světlo. Avšak zatímco temnota na planetě prohrává, vidí přesto ještě jednu možnost: obrací se k vám. Drazí, jste staré duše, a jak jsme vám už říkali, trpíte pocitem, že máte nízkou hodnotu. Jste právě tak zralí na to, aby k vám temnota mohla přijít a říct: „Nejsi nic, jsi nula“. A to takovým způsobem, jakému věříte. Tato bitva na planetě se začíná obracet dovnitř (do nitra.) Přestože temnota prohrává, není tak hloupá a ví, ževždycky pochybujete. Jednoho dne už stará duše taková nebude, ale teď je právě v této bitvě, která se časem vyřeší.

Někteří z vás zaznamenali, že cyklus dobrých a špatných pocitů z různých věcí se rozšiřuje a trvá déle. Budete zažívat víc euforie a budete mít i období, kdy budete depresivnější než dřív. Cyklus duality se začíná srovnávat a bude pokračovat tak dlouho, až dojdete do středu, který vám bude nejlépe vyhovovat. V minulosti jste tu prostě byli, jen jste existovali a nebylo příliš možností volby, protože jste tolik nevnímali pocity „nahoře nebo dole“. Ale teď se to probouzí a je to znepokojující, protože si musíte volit. Mluvili jsme o „sezení na plotě“, že už nemůžete něco říkat a něco jiného dělat. Pokud to zkusíte a sami sebe popřete, vyvolá to dysfunkci a nemoc a vy tu nebudete moct dlouho zůstat. Už jsme říkali, že si nemůžete s těmito duchovními energiemi pohrávat – nemůžete říkat jedno a dělat druhé. Nebude to v souladu se spirituální částí DNA vašeho těla. Říkal jsem, že bych chtěl mluvit o věcech, které vám v noci nahánějí strach. Nuže, pokud se nějakého člověka v této kultuře zeptáte, co to znamená, odpoví: „Kryon bude mluvit o strašidlech.“ Ne, nebudu. Budu mluvit o jiném druhu přízraků. Rád bych promluvil o noci, a co to v této souvislosti znamená.

Noc je metaforou pro temnotu. Noční doba, kdy nesvítí světlo, působí, že člověk je vystrašen nebo prožívá úzkost, že? Příběhy, které vás i ještě dnes vystraší, se odehrávají v noci. Noc je metaforou místa bez světla, místo, kam se někdy odebíráte, když usnete, nebo místo, kde nemůžete nic rozeznat, protože tam není žádné světlo. Je to místo, kde žije strach. Někteří z vás si noc hodně uvědomujete. Staré duše, poslouchejte: Měli jste svůj podíl na noci. Byli jste tam, kde nebylo žádné světlo, žádná naděje. Někteří z vás jste slyšeli pláč těch, které jste milovali, zatímco opouštěli planetu. Někteří z vás čekali na to, kdy na ně dojde příště řada, aby také zemřeli. Víte vše o temnotě a strachu v noci – je to uloženo ve vaší Akáše. A teď se to děje častěji, neboť když vás „noc“ jako metafora přepadne, vaše Akáša reaguje příliš aktivně a naplní vás strachem. Noční doba jako metafora neobsahuje žádné vykoupení. Když je temno, nemůžete nikam jít a nalézt světlo. Slunce tam není. Uprostřed pouště nejtemnější noci máte jen světlo hvězd, a když je zakryjí mraky, nevidíte ani svou vlastní ruku. Noc, temnota, žádné vykoupení, žádné světlo, nic – to vše vzbuzuje strach. A co vám působí nejvíc strach?

Drazí, jediná aktivita, kterou v „noci“ prožíváte, přichází z vás samotných. Strach vyvolává strach. Začnete se obávat některých věcí a tím vytváříte seznam, nalézající se ve vaší Akáše, který stále rozšiřujete. Noc je prostě neutrální tma bez světla – a vy jsou tou aktivní částív ní a tvoříte něco, co označujeme jako „přízrak“. Tento strach vzbuzující přízrak, který v temnotě tvoříte, je to, čeho se obáváte. Jaká situace ve vašem životě, kterou si teď sami můžete doplnit, je tak temná, že vás znepokojuje a ve vašem duchu se jeví temně (bezvýchodně), protože je v Akáše staré duše předpojatost? Nahlédněte do své Akáši, nikdy se od toho neodpoutala, není tam žádné vysvobození, žádné světlo… pořád a pořád se to nedařilo. A to je to, co tvoříte v temnotě.

Tak teď jste tady, možná ležíte bdělí v posteli, ve tmě. A pak se objeví Akáša a řekne: „Víš, ta situace asi dobře neskončí.A pak si začnete budovat dům temnoty. Okna a dveře jsou zhotovené ze strachu a dům naplníte špatnými výsledky a tím, co by to pro vás mohlo znamenat. To všechno pak začne přitahovat chemii strachu ve vašem těle a vy pak nemůžete znovu usnout. Vím, kdo tu je.

Drazí, tohle je součást rekalibračního testu. Avšak tím nejsme ještě u konce. Vy tvoříte přízrak strachu – jen vy sami, to nemá s temnotou nic společného, to jen vy jste si to ze tmy sami stvořili. Ráno pak zas vyjde slunce a místo abyste se cítili báječně a zvolali: „Ach, svítí slunce, jsem tak šťastný, že už je to za mnou“, zjišťujete, že přízrak strachu tu pořád ještě je – a to proto, že jste si jej vytvořili. Nepochází od ďábelských duchů, démonů ani nějakých pozemských vlivů, ale vy sami jste si jej stvořili. A pak jej vezmete a nesete sebou do práce, do školy nebo kamkoli jinam a dál se strachujete. Drazí, temnota na této planetě se spoléhá na to, že si své vlastní přízraky strachu tvoříte sami a nosíte sebou, takže nemůžete směřovat ke světlu, nemůžete se přenést přes vaše strachy a nemůžete vidět Boha ve svém nitru. Máte například nějaký zdravotní problém? Jak to dáváte najevo? Řekněte mi o svých přízracích strachu, mohu je už vidět ve vašich myšlenkách.

Věci, které vám v noci nahánějí strach a obavy. Říkám vám, že staré duše si vytvářejí své přízraky strachu víc než kdokoli jiný. Proto vám radím: Zbavte se jich, oprostěte se od nich! Je na čase, abyste pochopili, že je jedno, jak moc temně vnímáte nějakou situaci ve svém životě, je jedno, jak velký je ten přízrak strachu, který jste si stvořili a nesli na svých ramenou – je jedno, jak velké to všechno je. Bůh je větší! A toho ve svém životě máte v bohaté míře! Přesto není nijak snadné vzít takový přízrak strachu a zbavit se jej, protože ve všech svých životech jste do těchto přízraků hodně investovali. Potřebujete tedy pomoc a také ji dostanete. Vědomí, které tu je v této energii a laskavém poli a které je součástí vašeho nového Já, tyto strachy přemůže světlem, které teď máte k dispozici.

Přesto, drazí, někteří z vás stále ještě investují do svých přízraků strachu. Milujete je a nebyli byste bez nich tím, kým jste. Vyprávíte svým přátelům o svých přízracích strachu a říkáte: „Mám takový problém a takto se projevuje.Verbalizujete to, a proto to zůstává. Jste na to hrdí a vyprávíte sousedovi, co s vámi není v pořádku, v jaké nemocnici jste byli a co vám říkali lékaři. Vím, kdo tu je. Už jste někdy pomysleli na to, že tato slova jsou vašimi vlastními větami? A že tato slova, která tak lehce vyslovujete, jsou jako objednávka v restauraci: „Dám si toto, vezmu si tamto, děkuji.A tak to také dostanete, přesně podle plánu. „Tady je vaše objednávka, pane/paní.“ Nastal čas, abyste odhalili velkolepost Boha ve svém nitru a osvobodili se od svých přízraků strachu. A nebude to ani dlouho trvat, pokud začnete zadávat příkazy a objednávky, například týkající se vašeho zdraví nebo laskavého vyřešení nějaké situace. Začněte druhým lidem pozitivním způsobem vykládat, co se stane. Propustil jsem ten problém. Nevím sice, jak se to stane, ale řešení je na dohled a já se od něj osvobodím.“ Každému, koho potkáte, vykládejte o svém životě pozitivně. Strachy se pak začnou rozpouštět, dokonce i v těch nejtemnějších momentech, dokonce i v noci. Světlo se začne ukazovat, protože to je váš přirozený stav. Nesete si s sebou svou vlastní kapesní svítilnu, to znamená, že tam, kde jste, není nikdy tma. Tam, kde jste, nikdy není noc. Nemůžete potlačit světlo Boha, nemůžete zastavit věčnost, která je ve vašem nitru. Vždy jste existovali a vždy existovat budete. Vaše duše nemá ani začátek, ani konec, a v této energii je naplněna světlem. Už žádná noc. Tvořili jste si své přízraky strachu ze špatných návyků a nechápali jste, že světlo je za vámi a volá na vás, že současná doba stojí na vaší straně. Drazí, prakticky to znamená: Formulujte všechno, co někomu říkáte, jako kdybyste si zadávali objednávku. Čím víc to budete dělat a s čím více lidmi o tom budete mluvit, tím rychleji přízraky strachu zmizí.

Stále jsou tu ještě ti, kteří jsou v tom tak pevně ukotveni, žebudou muset dojít k rozhodnutí, zda to vůbec chtějí dělat nebo ne. To je vaše svobodná volba a takovou také zůstane. Drazí, pokud chcete, můžete si své přízraky strachu nosit sebou napořád – je to vaše svobodná volba. Avšak rozdíl vypadá takto: Ti, kteří si chtějí i nadále utápět v problémech a strachu, nebudou žít tak dlouho jako ti druzí, kteří s tím přestanou. Protože se něco začíná dít s procesem omlazení v lidském těle – hledá a očekává radost, laskavost a vyrovnanost. Touží po soudržnosti, která nebojuje se strachem. A když tuto soudržnost najdete, budete žít déle. Začnete se omlazovat, telomery se rok od roku budou méně zkracovat a vy to můžete sledovat v zrcadle a rozpoznávat, jak to funguje. Jak často se smějete? Jak často se usmíváte na sebe, když ve vašem okolí nikdo není? Pokud to neděláte, měli byste se nad tím zamyslet, protože vám to může přinášet skutečnou zábavu. Radostný člověk se na sebe v zrcadle usměje a řekne:Vidím Boha v sobě.“

Tak vzniká laskavost, která přesahuje vaši lidskou přirozenost. Psychiatři s tím stále pracují a celá jejich práce tkví v tom, že uvádějí lidi do rovnováhy. A já vám říkám, že tohle přesně máte ve svém nitru, a to v té nejvyšší míře. To se právě teď v nové energii rozšiřuje, bez ohledu na to, jak jste staří, bez ohledu na to, co si myslíte, že jste nebo co byste mohli dělat. Je to nové a je to tady, protože rovnováha temnoty a světla je teď jiná, než byla před čtyřmi roky. Zve k uzdravení. Vím, kdo tu je a kdo potřebuje uzdravit. Nebude to frustrující a nemusí to proběhnout tak, jak si myslíte. Zažeňte strach. Všechny nemoci jsou ve vědomí lidí. Myslíte si, že se to týká buněk, avšak buňky jen odpovídají na vědomí člověka. Myslíte, že to je někdy zapsáno jako smlouva v Akáše, že musíte být nemocní – ale tak to není. Smlouvy jsou napsány neviditelným inkoustem a je na čase je všechny změnit. Nová smlouva zní: „Jsem tady, abych si užil života bez nemocí. Jsem tady, abych byl vyrovnaný, radostný a žil dlouhý život, protože si to zasloužím a mám ve svém nitru Boha. To je ta nová energie a já jsem její součástí.

Taková je dnešní pravda. Je to poselství Kryona a mnoha dalších v této nové energii, že staré duše se musí probudit a vystoupit ze starého paradigmatu přízraků strachu. Nepřipusťte, abyste se s těmito nočními strachy ztotožnili. Je na čase to změnit. Když se vzbudíte a nějaký hlásek ve vás řekne: „S čím si dnes budeme dělat starosti?“, pak vás vyzývám, abyste si vytvořili nějakou pozitivní afirmaci, která rozpustí jakoukoli negativitu. Vyslovte hned teď: „Jsem dokonalá božská bytost, stvořená Stvořitelem k jeho obrazu dokonalosti a pod jeho ochranou – to já jsem.“ Negativní myšlenky nebudou mít žádnou šanci. Vizualizujte si světlo ve svém těle, od hlavy až k patě. Vnímejte pocit mrazení, který doprovodí vaše vítězství nad přízrakem strachu. Může být ještě jasnější, o čem tady hovořím?

Vy staré duše všude na světě máte svobodnou volbu. Ale jakou volbu máte, jakou velikost, jakou sílu, jaké světlo! Odhalte to, využívejte to, rozpoznávejte to a sdílejte to.

Pro dnešek to stačí. Vím, kdo tudy je a kdo to poslouchá (a čte) a pro koho je toto poselství určeno.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – Things, that go BUMP in the night – 27:04 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Solara – FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ZÁŘÍ 2017 – ČERVENÉ SVĚTLO –RESET/NOVÉ NASTAVENÍ – ZNOVUZROZENÍ

Srpnové extrémně mocné Úplné zatmění Slunce přineslo mocné zrychlení. Mnozí z nás zažili mohutný příliv Pravé Čisté Lásky a Jednoty a v tu samou dobu byly aktivovány kódy Nové Reality, které otevřely dveře rozsáhlému Novému Prostoru, o kterém jsme nikdy netušili, že existuje.

Jak se Slunce a Měsíc sladily, postavily do jedné linie, energie AN zesílila a my jsme byli rozšířeni a přenastaveni. Nýty, které nás dlouho držely připnuté k dualitě, jeden po druhém odpadly, dokud jsme nezažili nový pocit rozšířené celistvosti. S tímto uvolněním přišlo i hlubší probuzení.

Po srpnovém Zatmění jsme opravdu doufali, že září bude klidný měsíc s tolik potřebným vstřebáváním a začleňováním. Místo toho se mnozí z nás setkali v různých oblastech svého života se sérií silných Červených Světel. Tato Červená Světla nás přivedla do stavu naprosté a úplně nečekané nečinnosti.

Červená Světla, která zažíváme, nejsou brzdou. Umožňují nám úplně předělat své vzorce a cesty svých životů na tu Nejpravdivější možnou cestu. Když jsme zastaveni Červenými Světly můžeme cítit, že jsem někde v Meziprostoru, což není ani TADY ani TAM. To způsobuje, že se cítíme výrazně rozšíření a bez formy. Cítíme se jako ryba bez vody, nejsme si jistí, kde jsme nebo jak v tomto neobvyklém prostředí dýchat. Některé oblasti našich životů, o kterých víme, jak je dělat dobře, mohou najednou zmizet. Věci, na které se normálně můžeme spolehnout, najednou nefungují.

Někteří z nás jsou velmi zkoušeni a procházejí velkými výzvami. Jako mnoho hurikánů, potop, zemětřesení a požárů po celém světě, můžeme i my být uprostřed Mega DOKONALÉ BOUŘE. Červená Světla nenastávají proto, že děláme něco „špatně“. Není to neštěstí. Často se může zdát, že procházíme nekonečným kurzem potíží, ale z nějakého důvodu to necítíme beznadějně. Je to jen součást masívního RESETU/NOVÉHO NASTAVENÍ, které zažíváme. Proto prostě potřebujeme tato Červená Světla přijmou jako to, co potřebujeme a neodporovat jim.

Naštěstí ne každý v této době Červená Světla zažívá. Vždy musí být ti, kteří udržují Paprsek pro ty, kteří procházejí výzvami. Hlubokou vděčnost těm, kteří dělají tuto velmi potřebnou službu!

To, co se teď děje, je rozpouštění našich umělých stropů a omezení. Umělé stropy byly vytvořeny omezujícími druhy víry, věcmi, o kterých nám řekli, že jsou pravdivé a o nichž se ukázalo, že jsou falešné, „Fakta“ nebo „historie“, které nás učili ve škole, nebo mylné informace, které nám předkládají média. Umělé stropy nám poskytují omezený a falešný pohled na to, o co doopravdy jde. Udržují nás malé a připnuté k dualitě.

S těmito umělými stropy jsme se nenarodili, ale vytvořily se, jak jsme vyrůstali v realitě založené na dualitě. Drogy a alkohol jsou velmi účinné ve vytváření umělých stropů tam, kde předtím žádné nebyly. Pokaždé, když si vezmeme drogu nebo když pijeme alkohol, tak nás to vezme jen do určité vzdálenosti, pak se vrátíme tam, kde jsme začali. Po opakovaném užití umělý strop sílí a zdá se reálnější. Myslíme si, že je to tak daleko, jak jen můžeme dojít, ale není to tak. Stejné věci se dějí pokaždé, když nám někdo říká, že něco nemůžeme udělat, nebo že nejsme dostatečně dobří nebo že něco je nedosažitelné. Falešná hranice zesílí.

To, co je nyní krásné, nádherné, je, že umělé hranice, které nás zadržovaly od toho, abychom byli svobodnými Pravdivými Bytostmi s nekonečnými možnostmi, se otřásají a rozpouštějí. Často to ani nevyžaduje z naší strany nějaké úsilí; prostě to zmizí, protože tak zesílila rezonance Opravdovosti/Pravdivosti. To je pro nás ohromné osvobození, protože najednou zjišťujeme, že už nás nedrží falešná omezení. Jsme mocnými bytostmi, a když se sjednotíme s naší Jednou Pravou Bytostí, jsme ještě silnějšími. Všechno je možné!

Více a více lidí zjišťuje, že existuje nekonečná moc naší Jedné Pravé Bytosti. Když se spojíme jako JEDNO v Čisté Pravé Lásce, je možné dosáhnout čehokoli. Máme spojení, které je více než telepatické – jde přímo do Esence JEDNOHO a cítí ho všichni. To je úroveň, na které potřebujeme, v dobách, které mají přijít, pracovat

Září je cítit, jako bychom stoupali po spirále Černou Dírou a mnoho starých částí nás samých odstředivou silou odpadávalo. Vlastně je to velmi osvobozující být prostrčeni černou Dírou bez mentálního plánu co dělat dál nebo termínů, které máme dodržet. Tento stav bytí mezi světy nám dává čas dále vstřebávat a začleňovat, abychom byli připraveni jít dál na další úroveň naší cesty vývoje. Někteří z nás jsou již v čekárně se sbalenými batohy, lístkem v ruce a čekají, až přijede další Expres (vlak).

Konečné dny systému reality nejsou nikdy jednoduchou dobou. Jsou zmatečné, plné nepořádku a často nejsou zábavné. Přinášejí nám výzvu, která jde až k jádru, znovu a znovu. Přesto, to je to, proč jsme tady. Nejsme tu proto, aby nás tu bavili, abychom byli nepozorní nebo se vyhýbali problémům. Ani tu nejsme proto, abychom vydělávali hromady peněz a byli úspěšní ve své kariéře. Nejsme tu, abychom nekonečně usilovali o přežití. Nejsme tu proto, abychom jen plnili své osobní rozmary a přechodné touhy.

Jsme tu proto, abychom vystoupili ze všech iluzí, abychom se od nich osvobodili, a vzpomněli si, KÝM OPRAVDU JSME. Jsme tu proto, abychom znovu ukotvili Opravdovost. Jsme tu proto, abychom ztělesňovali Lásku a Soucit. Jsme tu proto, abychom přeskočili dualitu a zrodili Novou Realitu! A pokud se na to budeme zaměřovat, spíše než na ohlušující zmatek hroutícího se systému reality, bude nám dobře.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – Stav Země

Tento živý channeling byl přijat v Big Sky, v Montaně, 4. června 2017

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes vám chci vyprávět jeden příběh. Je to milostný příběh, a také náhodou zahrnuje historii planety, současnost a budoucnost. Toto jsou věci, které vám chci povědět a věci, které vám chci představit. Nazvěme to, „Stav Země v červnu 2017“.

Je to milostný příběh kvůli tomu, kde začíná a jak začíná. Kdybyste se vrátili o 24 let zpátky, Kryonovy veřejné channelingy začaly v Kryonově Knize Jedna. Informace byly hlavně úvodem k posunu, o kterém jsme vám já i mnozí další začali vyprávět, že přichází. Nebyla to ode mě ezoterická informace, ale spíše něco, o čem věděli všichni předkové. Pozorovali hvězdy na obloze po tisíce let. Uvědomili si, že se hvězdy od dekády k dekádě lehce mění, a začali chápat mechanismy solárního systému a zemského oběhu kolem Slunce dlouho před moderními teleskopy.

Objevili, že Země obíhá kolem Slunce a že musí existovat lehké kolébání planety samotné, aby to donutilo oblohu měnit se tak, jak se to dělo. Dokonce spočítali tu nejnižší dobu kolébání a v průběhu času se kolem toho vytvořila proroctví. Avšak ta proroctví byla mezi těmito předky tak podobná, že ti, kteří je studují, dokonce i dnes žasnou. Jak si mohly být tyto příběhy tak podobné, když se ti předkové vzájemně neznali? Jak si mohly být ty informace tak podobné i přes velké vzdálenosti a propast několika staletí?

Kalendáře předků, které tak dobře znáte, začaly svůj dlouhý počet (vice než 5 000 let dlouhý) a začalo vyprávění o možnosti posunu vědomí. Konec kalendářů byl nastaven na rok 2012 – střed kolébání.

Můj partner za mne začal hovořit v roce 1989, dva roky po Harmonické konvergenci. Do roku 1993 můj partner obdržel a vydal Kryonovu Knihu Tři. Bylo to odhalení toho, co přicházelo:Teď, kdy se stalo mnoho věcí, aby eliminovaly možnost světové války, může posun nastat. Řekl jsem vám, proč je zde Kryonova skupina, co se děje, co by se mohlo stát a některá z proroctví týkajících se toho, co očekávat. Byla to mystická kniha – malá, protože můj partner se právě učil jak se totálně propojit s centrálním zdrojem (channeling). Channeling je zvýšená intuice a most k druhé straně závoje. Tato kniha odhalila pocit naprosté lásky a soucitu s celým lidstvem.

V první Kryonově knize jsem vám předal informace o změnách v magnetismu planety a další věci. Také jsem předal několik výroků, které obsahovaly narážky na přicházející změnu počasí. Můj partner to přeložil takto: řekl, že nadejde čas, kdy bude pršet tam, kde nikdy dříve nepršelo a přestane pršet tam, kde dříve vždy pršelo. Jinými slovy, v běhu byla masivní změna klimatu – a to bylo v roce 1993.

To byla předzvěst toho, co nyní zažíváte na planetě. Není to příběh zkázy! Je to příběh lásky, moji drazí, je to příběh o Boží lásce, lásce centrálního zdroje, lásce všeho, co je – i samotné Gaii – k lidským bytostem. Titul knihy zněl Konec času, protože to byl konec staré energie.

Vše, co se teď děje, se týká vás, moji drazí. Staré duše jsou zde na planetě z určitého důvodu a v pravý čas. Není to chyba, že teď sedíte na svých sedadlech. Někteří z vás se právě učí o těchto věcech a někteří z vás si tyto věci velmi uvědomují. Každý z vás má svou vlastní stezku a každý člověk má jedinečné rozhodnutí čemu věřit a nevěřit. Ale jste zde z určitého důvodu!

Jsem zde dnes večer, abych vám vyprávěl ohromný milostný příběh, že v roce 1993 přicházel posun a že Země samotná se na něj připravovala. Aktuální fyzika planety se nastavovala pro nového člověka – tak, abyste dokázali sami dělat pokroky, dozvědět se o soudržnosti s planetou, se svým vlastním já. Všechny informace mluvily o čase, kdy lidstvo začne vystupovat ze staré energie, které říkáte lidská přirozenost. Tento pojem odkazuje na to, jak se lidé chovají. Nikdy se neposunuli a nikdy nezměnili, ale teď se to mělo stát.

Ta proroctví se ani tak netýkala událostí, jako spíše posunu ve vědomí. Nezáleží na tom, zda byla zapsána v mayském kalendáři nebo na prorocké skále kmene Hopi, je to stejné. Všechna mluvila o rozdílných cestách, které lidé budou nuceni přijmout kvůli posunu, ale vyžadovalo to rozvrat mezi světlem a tmou. Svým způsobem ta proroctví vyprávěla o planetě, která byla ve velkém přechodu a o tom, že jestliže lidstvo nezničí samo sebe uprostřed kolébání (21. prosince 2012, střed precese rovnodennosti), že začne něco úžasného – evoluce lidstva takovým způsobem, jaký jste nikdy dříve neviděli. Začalo by to zlepšením a moudřejším vědomím a vše ostatní by následovalo. Řekli jsme vám v roce 1993, že musíte mít Zemi, která je na to připravena, proto se posune magnetická mřížka, změní se počasí a změní se i vaše místo ve vesmíru. To vše jste zažili. Ale pojďme si nejprve promluvit o počasí.

Předpovězený posun počasí

Mnoho let vám říkám, co se děje s počasím. Když jsem začal, moje informace byly velice kontroverzní, protože nebyly v souladu s tím, co vám říkala média. Stejnou dobu jste viděli něco, čemu se říká „oteplování“. Řekl jsem vám, že to byl vlastně začátek „ochlazování“. Udělal jsem to proto, abych odvrátil to, co se vždy stane s hlasateli katastrof. Chtěl jsem vás nasměrovat jinam předtím, než přijdou druzí a vybudují jiný katastrofický scénář v rozporu s posunem počasí, což je u lidstva velmi běžné. Strach je přítelem staré energie a změna vždy vyvolává strach.

Chci učinit prohlášení: Katastrofický scénář lidstva je ve vás tak zakořeněn, že se stal jakýmsi zvykem. Kdykoliv vidíte něco neobvyklého, první věcí, na kterou pomyslíte, je katastrofa! Moji drazí, byli jste cvičeni, abyste takto přemýšleli! Ve staré energii to přicházelo z historie, ze svaté knihy, od vašich rodičů, od všech těch, kteří by se sociálně připojili, a z konspiračních teorií – podle těch všech mělo lidstvo dospět ke strašnému konci – a zdálo se, že se z toho radují! Katastrofický scénář je zvyk, moji drazí. Vaše současné filmy nepomáhají, některé z nich ukazují katastrofické scénáře týkající se počasí a zemských změn. Ještě jste se z toho nedostali. Ten zvyk je stále živý.

Nicméně toto je milostný příběh. Chci vám vyprávět o počasí.

Kdybyste chtěli vědecky vystopovat, co se děje, jednoduše se podívejte na sluneční aktivitu. To je ta příčina, a vždy byla. Kryon to lidstvu nepřinesl. Na planetě můžete sledovat cykly počasí, které souvisejí s cykly sluneční aktivity, je to zaznamenáno v historii. Tyto jevy souvisejí a dělo se to i dříve. To, co vidíte dnes, není přicházející katastrofa. Není to nějaká chyba, že přichází nový cyklus, o kterém jsme vám řekli už před 14 lety. Poslouchejte, cyklus přichází bez ohledu na to, jestli zde jsou nebo nejsou lidé. Máme to ještě jednou zopakovat? Cyklus přichází, ať už tady lidé jsou nebo nejsou.

Toto je kontroverzní. Záznamy z vrtů do ledovců a z letokruhů ukazují, že tento cyklus je velmi konzistentní. Začíná oteplováním a vysokou hladinou oxidu uhličitého a časem nastoupí ochlazení. Tento cyklus je pozorován stále znovu napříč staletími v různých stádiích intenzity.

Teď, přesně podle rozvrhu, začíná malá doba ledová. Lidé se ptají: „Kdy?“ Kdybyste dávali pozor, nepotřebovali byste žádného proroka. Naopak, podívejte se na cyklus z pohledu časového grafu a chování Slunce. Existuje načasování, ale já vám to stejně povím. Začnete vidět studenou fázi během 15 let (2032).

Někteří z vás si ještě stále užívají fázi oteplení. Ta se začne pomalu stěhovat. Musí přijít před ochlazováním, a tento scénář je znám těm, kteří studují planetární dynamiku. Problém je, že jste až do teď od této skupiny odborníků ještě moc neslyšeli, protože jsou často zaměstnáni vládou nebo mají univerzitní granty. Takže to, co by vám možná chtěli sdělit, je zatím stále v rozporu s běžně známými teoriemi, kterým si „někteří jiní“ přejí, abyste věřili.

Přichází malá doba ledová. „Kryone, není to pro planetu katastrofa?“ Mnozí viděli umělecké ztvárnění hlavních světových měst pod ledem a všechny další věci, které se velmi hodí k vědeckofantastickým filmům. Je to prostě jen něčí ztvárnění katastrofického scénáře, ne skutečnost založená na historii cyklu. Kdybyste chtěli vědět, jak vypadá malá doba ledová, zalistujte zpět do historie a prostudujte si, co se dělo kolem roku 1650. To byla jedna malá doba ledová. Kvůli změnám v Golfském proudu (oceánu) v Londýně zamrzla řeka Temže. Moji drazí, byla zima, ale nezahubilo to planetu. To je malá doba ledová.

To vás čeká, a řeknu to znovu. Jestliže žijete v chladném podnebí, věnujte pozornost této radě: Začne se ochlazovat. Zbavte se rozvodných sítí! Během příštích 15 let hledejte nezávisle nebo v menších skupinách způsob výroby elektřiny. To se dá udělat v rámci sousedství nebo samostatně doma. Budete to potřebovat, moji drazí, protože rozvodné sítě, tak jak teď existují po celém světě, nejsou připraveny na tento nastupující chlad a sítě zkolabují. To není katastrofa, je to jen praktická, obecně známá informace. Vaše elektrická infrastruktura je choulostivá, příliš choulostivá. Připravte se na studené období, které může trvat několik desetiletí. To je vše. Technologie pádí kupředu, aby to umožnila. Nedovolte vašim politikům, aby se stavěli do cesty vašemu přežití.

Proč je to milostný příběh? Poslouchejte: Proč to Gaia dělá? Jaký je pro to důvod? Řeknu vám to ještě jednou – je to kontroverzní, dokonce pro mnohé neuvěřitelné. Kolik z vás, co tady jste, má doma akvárium s rybami? Pro ty, kteří poslouchají a čtou: kolik z vás mělo nebo má akvárium? Těm, kdo ano, povím něco, co už víte: Můžete s vodou v průběhu času dělat, co potřebujete, abyste ji upravili tak, aby vydržela. Můžete měnit hodnotu pH, měnit teplotu, a můžete ji okysličovat. Ale nakonec přijde doba, kdy budete muset vyměnit vodu! A tak působí na planetu změny teploty.

To je kontroverzní. Planeta nemůže jen tak „vyměnit vodu“. Místo toho provádí „restart života v oceánech“ s využitím vodního cyklu. Sledujte pro to důkaz, když se objeví, a potom si vzpomeňte na tento channeling. Tento vodní cyklus má osvěžit život v oceánech, aby každý na planetě měl potřebné jídlo z oceánu. Gaia to dělá sama, dělala to dříve a dělá to z určitého důvodu – takže to nebude váznout.

Moji drazí, opravdu jste do vzduchu a vody vypustili kompromitující věci, ale to nezpůsobilo tento cyklus. Říkáme to velmi dlouho, zastavte zabíjení životního prostředí!A důvod? Zabíjí to vás, ne Gaiu. Gaia je podivuhodně odolná a přežije všechno, co děláte. Ale jste to vy, kdo nemusí přežít, jestliže budete pokračovat ve znečišťování. To všechno se začíná s vaším uvědoměním měnit, začínáte to vidět a něco s tím děláte. Ale lidé nejsou příčinou současného posunu počasí. Nakonec to bude známo.

To co se děje, se dělo už dříve, a je to skoro jako restart pro oceány a nese to sebou mnoho dvojznačných událostí. Uvidíte zprávy o umírajících oceánech, ale současně spatříte neobvyklé zprávy o příliš mnoha rybách a dalším mořském životě na místech, kde se předpokládalo, že jich ubylo. Uvidíte, jak se samotný životní cyklus oceánu začíná měnit a restartovat.

Hlavním hráčem v této obnově je místo, od kterého byste to nečekali: Antarktida. Chci, abyste v Antarktidě vyhlíželi kouzlo. Vždy byla středem obnovy mikrobů a jiných druhů života ve vašich oceánech a je obzvlášť aktivní během těchto malých dob ledových. Tento proces způsobí, že se podmořské proudy zaplní novým životem, a doručí jej na obě polokoule skoro jako nějaký podvodní dopravník.

Takže jak tento posun počasí ovlivní lidstvo v tomto milostném příběhu? Jak to přesně funguje? Znamená to, že vy, stejně tak jako hlavní životní cyklus Země, budete mít dostatek jídla! Oceán je dárce života, jídla pro planetu, pro životní cyklus Gaii samotné. Země to pro vás musí dělat a to vše je velmi spojeno se sluneční aktivitou a mnohem víc.

Příběh lásky pokračuje, že? Podívejte se na načasování. Oceán se sám obnovuje hned po posunu. Co to je ten posun? Je to obnova, absolutní obnova civilizace, tak jak ji znáte. Překročili jste milník, kdy se očekávala destrukce a konec. Vypršel termín pro možnost války a vy to víte. Sociologové si drbou hlavu. A vědci také. To je u lidstva velmi neobvyklé. Zde na tomto semináři je tým lidí, kteří vás učí pravdu o tom, co se děje a jsou to vědci! Zázraky, které jsou před vámi, a co popisují, moji drazí, je ten milostný příběh. Země se připravuje, abyste měli dostatek jídla. Posun je vaše rozhodnutí, oproti všem vyhlídkám z vašich proroctví, zůstat na této planetě a nezničit sami sebe. Zamířili jste k vyššímu vědomí, a ta myšlenka, která k vám začíná přicházet, bude nakonec akceptována a ne odmítnuta. Bude to poprvé ve vaší civilizaci, že tyto myšlenky začnou být přijímány.

Pokud jde o vyšší vědomí – nakonec přijde doba, kdy se nebudete navzájem zabíjet. Řekl jsem to už dříve, moji drazí. Poslouchejte mě – konec války na Zemi není konečným cílem. Je to začátek, protože když není válka, budou vám předány vynálezy a fyzika – nová fyzika, kterou nepoužijete pro výrobu zbraní. A tam to opravdu začíná. Budou nová paradigmata jak se nasytit, zahřát, a vytvořit daleko lepší zdraví pro všechny. Vyšší smysl integrity a soucitu vytvoří konec utrpení pro planetu a začátek politiky, která dává smysl – počátek vlád, které spolu vycházejí a všeobecného sblížení civilizací. Ani se nepřemnožíte, jak vám to říkají hlasatelé katastrof. Pro populační explozi existuje důvod, a není to matematika. Je to ignorance. Jak vím o tom, co přichází? Já to vidím. Já to vidím! Vy ne, proto si vezmete tuto informaci, běžíte ven, kroutíte očima a říkáte: “No, nejspíš ne. Nejspíš ne. Je to jen fantazie, která se nemůže uskutečnit.“

Na společenské úrovni to začíná teď. Všimli jste si toho? Nic nebude stejné. Když tyto změny začnou, častou reakcí bude strach. Když uvidíte ekonomii, která se začíná posouvat a měnit a začíná nové paradigma, přijde strach. Nová paradigmata jsou zde, aby zachránila staré systémy, které jsou systematicky přerušeny. Ale až to začne, mnohým se to nebude líbit. Lidé chtějí, aby bylo všechno stejné, a když nastanou změny, někteří vyskočí a řeknou: „Vidíte? To je planetární katastrofa! Tady to přichází! My jsme vám to říkali.“ A už to i dělají.

Už jste 5 let v posunu. Matky, jak dlouho trvá vychovat dítě? Z obecenstva slyším, že 40 let, ale to není vždy pravda [smích]. Řekněme, že 20 let. Během této doby, je mezi vámi a dítětem stále ten příběh lásky, bez ohledu na to, co se děje. Ať je jim 3, 5, 11 nebo 17, ten příběh lásky zůstává, bez ohledu na to, jestli kopou nebo křičí, nadávají vám nebo jsou otráveni životem. Ten milostný příběh pokračuje, i když procházejí problémy se sebehodnocením, nebo depresí. Vy tam jste, a děláte, co můžete, protože rodičovská láska je nepřekonatelná.

Dáváte život nové energii a novému paradigmatu na planetě a je vám 5 let [čas od doby, kdy začal posun]. Začínáte se probouzet a kladete otázky: „Děje se to opravdu? Je toto opravdu posun, nebo je to konec světa, jak nám před lety řekli?“ To je lidská přirozenostzačít se bát, ať se děje cokoliv.

Vraťte se se mnou o tisíce let zpátky v čase. Vraťte se na chvíli a předstírejte, že jste v malé skupině zvané Izraelité. Jste připraveni udělat něco důležitého – odejít z Egypta. Mnoho let jste zažívali horor jako otroci. Vaši lidé nežili moc dlouho a vy víte proč. Generace za generací jste byli zotročováni, ale najednou se to změnilo. Vy jste to spatřili na vlastní oči, Izraelité. Vy jste viděli, jak se konají ty zázraky jeden za druhým, což změnilo faraonův názor. Vy jste je viděli všechny. To nebylo nic ezoterického. To byl skutečný život.

Nastal čas uniknout, a vy jste si sebrali své věci a stěhovali jste se jako malá skupina přes poušť, a přitom jste se pořád ohlíželi dozadu za svými problémy. Přešli jste přes Rudé moře (tehdy zvané Rákosové moře) a prošli jste přes něj a faraon vás nemohl následovat. To je zázrak zázraků! Dokázali jste to! Jste volní! Viděli jste to na vlastní oči, a to vrylo vzpomínku do vašeho mozku. Vy jste to poznali a bylo to skutečné.

Potom jste odešli do pouště směrem k zemi zaslíbené – vaší nové zemi. Ale ta zdánlivě nikdy nepřišla. Začali jste chodit pouští v kruhu a naříkali jste: „Tady to přichází! Zaslíbená země se blíží.“ A přece jste tam nedošli dost rychle, že? Během pěti let jste ztratili některé z vašich nejmoudřejších starců, kteří byli duší tohoto odchodu. Ti, kteří zůstali, se vám snažili předat pro uklidnění nějaké rady, ale ty dopadaly do hluchých uší. Mladí lidé si začali stěžovat na vedení. Ta hlubokomyslná civilizace, která na vlastní oči spatřila zázraky Jediného Boha, začala pochybovat a stvořila si další bohy. Jednoduše se to nedělo pro nikoho dost rychle a skupina byla frustrovaná. Uvědomujete si ten vzorec? Buďte opatrní, moji drazí, abyste rozpoznali pomalý růst, když je to potřeba, a cestu moudrosti. Nebuďte netrpěliví, že jste ztratili směr toho, co se děje.

Před nedávnem jsem seděl na pódiu v Izraeli, a vyprávěl jsem dnešním Izraelcům něco, co nechtěli slyšet. Řekl jsem jim, že chodí stále v kruzích a že zaslíbenou zemí je Nový Jeruzalém. Chodili v kruzích se starým paradigmatem od svých rodičů: nenávistí, strachem, válkou a očekáváním toho samého od druhé strany. Řekl jsem jim, že budou chodit v kruzích i nadále, dokud neztratí staré cesty. Bývalí nepřátelé z doby před 70 lety opustili staré vědomí, ale oni to neudělali nikdy – dokonce ani po více než tisíci letech. Přišel čas, aby ukazovali cestu k míru na Zemi.

Chystám se vám právě teď předat hlubokou pravdu, moji drazí. Láska Boha neusmrtí tuto planetu, když je vám pouze pět. Vše, co se děje, je souladu s vaší svobodnou volbou. Precese rovnodennosti má určitý časový rámec, když se stěhuje pruhem na obloze [Mléčná dráha]. Trvalo to 18 let dostat se do středu [posun 21. 12. 2012] a zabere 18 let z něj vystoupit. Připojí se ke spojeným 36 letům – dokončení devítky.

Jste pouhých 5 let v 18letém okně posunu. Řekli jsme vám, že toto je čas, kdy můžete provést změnu. Poslouchejte, co se dnes předkládá, a nebojte se toho, o čem vám druzí říkají, že byste se toho měli bát. Malá doba ledová přichází vyčistit oceán a nakrmit planetu, a přece někteří říkají, že Země je odsouzena k zániku a vy že umrznete. Myslíte, že to je způsob, jakým vás Bůh miluje?

Dovedete si představit, že tím vším projdete – posunem – začnete mít dostupné všechny tyto informace, začnete mít všechnu tu vědu, která přichází, úspěšně bojujete s armádou temnoty – a potom vás Bůh a Gaia sfouknou? Jak se až do teď cítíte? Moji drazí, to je katastrofická fantazie, která je pozůstatkem velmi staré energie.

Chci, abyste oslavili Boží lásku a přítomné cykly. Jsou pro vás nové, proto musíte poznat, co znamenají. Budete muset přepsat katastrofický scénář, se kterým jste vyrůstali a pokračovali v jeho poslouchání.

Minulý večer jste viděli film, jiný druh science fiction [mluví o filmu Arrival*Příchozí, který viděli účastníci]. Je jeden z prvních tohoto druhu za mnoho let, o cizincích, kteří navštíví Zemi, a stejně jako vy mají vědomí. Potřebují vaši pomoc. V tomto příběhu vás nepřišli zničit; nepřivezli si velké zbraně; nepřišli, aby vám ukradli vaše zlato a oceány. To je ale koncept!

Ve Vesmíru je život, moji drazí, který je mnohem pokročilejší, než jste vy. Je to proto, že existuje mnohem, mnohem déle než vy. Je mnohem vyvinutější. Tím neříkám, že mají větší mozek. Mluvím o skutečnosti, že mají touhu, moudrost a inteligenci mnohem vyvinutější než je vaše. Vyřešili svou vlastní mírovou problematiku tisíce let před vámi. Dívají se na vás, ale mají politiku nevměšování, protože máte svobodnou volbu. Vždy vás sledovali. Přicházejí a odcházejí a nikdy se „neohlašují“. Po celá staletí jste mnohé z nich viděli, ale oni se drželi v pozadí, protože ještě nejste připraveni.

Musíte ještě projít mnoha změnami. Dnes ráno jsme vám řekli, že temnota se usmívá, když máte strach. Je na vás, jak moc se bude smát. Řekli jsme, že temnotu nelze zabít, a že jediným způsobem, jak ji zničit, je vytvořit více světla. Čím více světla bude, tím budete mít na planetě méně temnoty. Právě teď jste na vrcholu hlavního sociálního objevu. Slyšeli jste, co bylo dnes prezentováno na tomto pódiu? Věda začíná chápat soucit, soudržnost a význam a účel srdce. Zjišťuje, že tato soudržnost způsobuje vyléčení, velký posun v myšlení, a je zodpovědná za přinesení soucitu těm, kteří si nemysleli, že by to bylo možné. Moji drazí, toto je začátek hlavní laskavé změny, ne začátek katastrofy. Chci, abyste si to zapamatovali.

Až opustíte toto místo a budete naslouchat ostatním, vždy budou tací, kteří vám řeknou, že „konec se blíží“, Když byl můj partner dítě, tou první věcí, kterou se ve své církvi naučil, bylo: „Konec se blíží.“ Celá léta poslouchal toto téma od druhých. „Konec se blíží.“ Vypadá to, že je pořád blízko. To vaše společnost očekává celá desetiletí tolika různými způsoby. Proto hranice reality, ve kterých jste vyrůstali, téměř vyžadují, abyste se báli. My vás žádáme, abyste ty hranice rozbili. Možná je čas vytvořit nové paradigma víry, která říká, že jsou zrušeny i všechna ostatní stará omezení.

Staré duše, jste posly všeho, co přichází. Tento posun je důvodem, proč sedíte v této místnosti nebo proč posloucháte/čtete tento channeling. Staré duše, berte to vážně. Když vám někdo řekne, že „to je konec světa“, chci, abyste se usmáli a řekli, proč tomu tak není. Řekněte jim, že na to je Bůh až příliš miluje. Že to je staré poselství, které pochází od lidí a ne od Boha.

To, co se teď děje, je tím největším příběhem lásky ze všech – jak moc vás Bůh miluje. Zvládli jste to při posunu a začali jste stoupat na horu změny. Bojíte se? Možná. Děsíte se? Snad. Obtížné? To bude. Kdo to zvládne lépe než ten, kdo prožil stovky životů a má moudrost Akáši, aby šel dál? Kdo lépe pomůže planetě v průběhu toho všeho? Odpověď zní, že jen „vy“.

Toto je největší milostný příběh ze všech. Je mezi vámi a Duchem. Cítíte to? Cítíte dnes propojení mezi vámi a mnou, když vám sděluji pravdu? Je to zpráva, která je dobrá, čerstvá a slibná. Uvidíte. Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být.

Odejděte odsud jiní, než jste přišli. Pochopte, že v tom nejste sami. Že takové je poselství Kryona. Dovolte, ať tomu tak je.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.