Archív

Boření iluzí – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, každý z vás byl postaven před volbu. Potýkáte se se svými osobními problémy a nedíváte se mnohdy kolem sebe. Pochopte, že nejsou jen vaše soukromé životy, ale že jste součástí rodiny, společnosti, ale též součástí společenství a nakonec také obyvateli Země. Mnozí z vás jsou tak zabráni do svých světů, že nejsou ochotni z nich „vystrčit nos“ a podívat se, co se kolem vlastně děje. Stále si tvoříte své iluze o tom, jaký je váš život, jací jsou lidé v něm. Je však čas začít vidět pravdu, to, jaký svět doopravdy je, jaké je vaše postavení zde a kdo vlastně jste vy. Neboť toto je otázka věčného hledání bytostí. Proč podstupují koloběh života a smrti, inkarnací, hledání sebe sama, probuzení a uvědomění. Je čas, abyste pochopili, že musíte stále s větším úsilím hledat odpovědi na tyto otázky, lidé Země. Máte před sebou úkoly, které musíte splnit. Těšte se na to, je to vaše výzva.

Pro mnohé z vás budou události budoucí osvobozující, další je budou chtít projít bez povšimnutí. Avšak sami se musíte zasadit o to, kam budete směřovat. Hledejte v sobě, učte se odpoutat od svých závislostí, zbavte se svých slabostí. Čas odbourávání iluzí vám přináší mnohá prozření, lidé Země. A pro mnohé z vás nemusí být radostné. To však závisí na vnitřním nastavení a úrovni vědomí. Znovu. Hledejte v sobě, lidé Země. Toto je potřeba neustále si opakovat. Poznejte sebe sama. Naslouchejte si a učte se rozlišovat, odkud vlastně přichází vaše odpovědi. Žijte v přítomnosti a v rovnováze. Všichni máte před sebou velké změny. A všichni potřebujete na sobě ještě velmi pracovat, abyste se dokázali odpojit od světa nefunkčnosti, od světa, který jste znali a který již také nastupuje svou novou cestu. Lidé Země, měňte svá vnitřní nastavení, rušte programy, které vám byly implantovány. Musíte toto činit. Není nic důležitějšího. Budete za to vděční, až se všeho zbavíte. Pak konečně uvidíte tu pravdu. Máte ještě mnoho práce, ale nejste v tom sami. I my vám pomáháme na vaší cestě. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Reklamy

Kryon – Praktická stará duše

Tento živý channeling byl předán v Anchorage na Aljašce, 27. ledna 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Stojíte tváří v tvář nádherné, překrásné energii a přece si to možná neuvědomujete. Abyste se dostali z temnoty do světla, jsou zde výrazné přechody. Ze života na této planetě víte, že změna může být obtížná, zvláště když přecházíte z temnější energie k té světlejšíV temnotě jsou tací, kteří budou bojovat na život a na smrt, aby odvrátili změnu. Je to jejich způsob života a jejich způsob kontroly. Ale, moji drazí, tento přechod se na Zemi skutečně děje. Jeho rychlost bude pouze taková, jak se sami rozhodnete. Svobodná volba na této planetě určí načasování. Dnes jste v procesu změny, a právě ji začínáte vidět.

Přijde čas, kdy budete moci říci: „Slunce vyšlo; světlo zvítězilo.“ Nebude to znamenat, že se celá planeta stala osvícenou. Naopak, to, co budete mít, bude planeta, která myslí jinak. Bude zde jakési paradigma existence, která je více založena na základní pravdě toho, co by staré duše měly vědět jako opak tomu, co by měli znát začátečníci na planetě. Je to nové paradigma založené na konceptech měnící se lidské přirozenosti – dospívajícího a znovu se nastavujícího vědomí – a bude to vypadat trochu jinak.

Jak si myslíte, že bude vypadat každodenní praktický život staré duše? Jak se bude lišit od toho, jaké je to teď, aspoň jediný den? Chci vám dát malý příklad.

Jeden den v životě nového člověka

V podobenstvích a příbězích často používáme postavu Woa a uděláme to i teď. Wo není ani muž ani žena. V tomto příběhu může být Wo obojím, ačkoliv ho budeme oslovovat jako on, je to vlastně wo – man (man-muž, woman – žena, pozn. překl.). Bude to příběh jednoho dne v praktickém životě staré duše v budoucnosti, která ještě nenastala. Ukáže nové paradigma od okamžiku, kdy tento nový člověk vstane, až do doby, kdy půjde spát.

Věrohodnost

Tento příběh musí začít, moji drazí, pochopením, že toto individuum, tento člověk, tato stará duše v budoucnosti, má naprosto odlišné paradigma existence než máte vy dnes. Je to paradigma, kde člověk doslova změnil vztah ke všemu, co jej obklopuje. Změnil svůj vztah k Bohu, k těm okolo sebe, i k Zemi. Takže pro vás může být obtížné uvěřit všemu, co vám chci teď ukázat, ale chci, abyste si jen na okamžik ten příběh poslechli. Při tom vyprávění pokaždé na chvíli řeknu „stop“. Potom odhalím srovnání mezi starou energií a tím, co vám je odhalováno. Bude to odhalení jako noc a den ve způsobu, jakým se chová Wo v nadcházející budoucnosti a jak je tomu dnes.

V tomto novém paradigmatu se Wo, tato stará duše, narodil do civilizace, která si už hodně dlouho nemyslí, že všechna jejich pomoc přichází zvenčí. Není to civilizace, která věří, že jsou v očích Boha nehodní. Necítí, že musí žádat nějaký větší zdroj, aby dosáhli každodenních životních řešení. Proto přímo v tomto odhalení uvidíte velký rozdíl oproti civilizaci, ve které žijete. Jejich paradigma existence se změnilo, a Wo věří, že všechny záležitosti duchovna a krásy jsou přineseny do nitra lidské bytosti. „Bůh uvnitř“ je poznané poselství od Mistrů a je novou lidskou přirozeností.  Je teď používáno prakticky v každodenním životě. Takže zde není žádný „úprk za nalezením pomoci“ jako to vidíte dnes, nebo ve starší energii, kde velká část civilizace věří, že jsou nehodní, a že všechny dobré věci přicházejí shora. Proto chci, abyste se nad tím na chvíli zamysleli, protože tímto způsobem Wo přistupuje ke svému dni.

Stop.

Opravdu věříte, že to někdy nastane? Myslíte si, že se lidstvo někdy dostane do bodu, kde ucítí, že nemusí dostávat pomoc z vnějšího zdroje? Myslíte si, že někdy přijde den, kdy domy uctívání budou prostě jen starobylými budovami? Zdá se to jako nadsázka, dokud o tom nepřemýšlíte. Co pro vás znamená evoluce vědomí? Nebude to něco, co je lidstvu vnuceno. Spíše je to něco, co lidstvo pro sebe spatří v průběhu času. Bude to logické a může to dávat smysl skrze pomalu se rozvíjející vědomí. V průběhu času začne lidstvo chápat, co Mistři opravdu znamenají, a začne praktikovat, co říkali. Po celé věky nebylo lidem řečeno, co je tou neposvátnější věcí, která existuje v nitru každé lidské bytosti. „Stvořeni k jeho obrazu“ znamená „stvořeni k obrazu lásky“, a tím si lidstvo mohlo začít uvědomovat, že obraz Boha Stvořitele byl vždy uvnitř. Lidé tedy mají okamžitý přístup k Bohu, Duchu, předkům – okamžitě, skrze procesy, které jsou ve vás zabudované. A tady začínáme náš příběh.

————–
Wo se probouzí jako každé ráno a chystá se do práce. Pokládá obě chodidla na podlahu, provádí afirmační cvičení a očekává dobré věci. To je tou první věcí, kterou dělá. Tlačí vědomí laskavosti svým dnem hned od samého začátku. Jeho afirmace by byla tato: „Toto je dobrý den a já hodlám mít vědomí, které překoná všechny výzvy dnešního dne. Přede mnou jsou dobré věci.“

Stop.

Proč by to dělal? Kolik lidí to dělá ve staré energii? Dovolte mi, abych vám předal populární způsob: Vy položíte chodidla na podlahu, chystáte se vstát a řeknete: Ach jo, už je to zase tady, další namáhavý den. Doufám, že věci půjdou lépe než včera. Všechny moje včerejší problémy jsou stále v mé mysli a moc dobře jsem nespal. Nevím, co se mi stane dnes. Doufám, že přežiju!“ Vidíte ten rozdíl? Ten největší spočívá v očekávání laskavosti, ale je toho vícWo vlastně říká: Tento den je pod mou kontrolou!“ Toto je praktická úvaha. On, s chodidly na podlaze, ze všeho nejdříve oslavuje skutečnost, že projde všemi problémy, které nastanou. VYTVÁŘÍ svou realitu pro ten den.

Pamatujte si toto: Lidé budou vždy pracovat s dualitouVždy bude existovat volba mezi temnotou a světlem, dramatem a láskouMyšlenka, že jednoho dne budete mít skvělou planetu, kde nic nedopadne špatně, je umělá představa, kterou má hodně lidí díky vašemu lineárnímu – černobílému – myšlení. Stejně jako myšlenka, že každý bude myslet stejně a každý bude andělský. Vždy budete mít svobodnou volbu, a vždy budete mít jedinečnou minulost a akášický záznam, který s vámi pracuje pozitivním způsobem. To vytváří různé představy a názory. Stále budete mít nějakou formu politiky, ale bude vypadat úplně jinak a bude mnohem elegantnější.

Takže, co Wo vlastně v tu chvíli dělá? Vytváří, skrze své vědomí, něco fyzického – dalo by se říci bublinu, která potom jde před ním, kamkoliv se vydá. Stává se tak praktickou, jako je praktické obout si boty na cestu po náročném povrchu. Je to příliš, myslet si, že by jednoho dne mohl člověk začínat svůj den tímto způsobem?

Wo si čistí zuby a dělá všechny ty věci, které děláte dnes vy, abyste se připravili a opustili dům. Wo stále jezdí do práce autem, ačkoliv se to netýká všech jeho sousedů. Věci se během času hodně změnily. Woův automobil může vypadat trochu jinak, ale nasedá do něj, aby se dopravil po silnici do práce.

Cestou do práce Wo vidí něco, co by mohlo navždy změnit jeho život, kdyby to dovolil. Jiné vozidlo mělo nějaký druh nehody. V jeho době se to nestává moc často, ale lidské reakce, chyby v úsudku a nepozornost, jsou stále přítomné a přímo před jeho očima došlo k hrozné události. Na obrubníku teď sedí plačící žena, matka. Okolo ní jsou další lidé, kteří se ji snaží utišit. Nedaleko od ní vidí Wo sanitku, která nakládá přikrytá těla jejích dvou malých, mrtvých dětí.

Pro tuto ženu to znamená strašlivou ránu. Potenciálně to vytvoří celoživotní strast, která překoná všechno, co si lze představit. Pro ni začal ten den dobře, ale v okamžiku jsou pryč její děti. Ponese si tento den až do hrobu. Může pro nějakou matku existovat větší tragédie?

Woa přemůže smutek a začne plakat. Víte, na této nové Zemi, velmi praktickým způsobem, je soucit králem emocí. Wo to vše vidí a najednou se u něj objeví víc než empatie. Naopak, cítí vše to, co ona. Zastaví auto a pokračuje v pláči na svém sedadle řidiče. A potom udělá něco velice zvláštního, moji drazí. Vzchopí se, a započne proces, který dobře zná a dělal jej mnohokrát předtím. Začne si představovat tuto ženu v její budoucnosti, jak se zotaví, pochopí, přežije a získá klid v souvislosti s touto událostí takovým způsobem, který je možná v dnešní psychologii nepochopitelný.

Vidí její zotavení tak výrazně, že si ji dokáže představit, jak se zase směje. Toto je vizualizace, kterou potom posílá přímo na obrubník, kde je ona v okamžiku tragédie a zármutku, a ví, že právě zasel velmi reálné semínko. Je to reálné a Wo právě provedl něco, čemu se říká soucitný čin.

Stop.

Kdyby se to stalo dnes, byli by také někteří velmi soucitní. Ale mohlo by je to navždy zranit. Nikdy by nevydrželi ten pohled. Zasáhlo by to jejich vnitřní dítě a jejich faktor radostiV dnešní civilizaci je tolik věcí jako je tato, tolik tragédií, které se denně dějí, že se mnozí senzitivní lidé do nich vcítí až do takové míry, která ničí jejich životyDokážou si jen pomyslet, jak je to nespravedlivé a jak to chtějí změnit. Budou denně naříkat kvůli tomu, co se děje někde jinde, a v tom procesu, moji drazí, nepomohou nikomu! Naopak, stáhnou při tom sami sebe dolů do energie nižší empatie, trápení a strachuZemřou kvůli tomu mladší než by bylo normální. A to vše kvůli tomu, že jejich soucit si z nich vzal to nejlepší.

Ale Wo by nedopustil, aby k tomu došlo, protože ví, že to je starý způsob a je nebezpečný. Takže jedním z atributů této nové energie, které odhalujeme, v rámci praktické přirozenosti obyčejného člověka, je vidět situace jako je tato a přejít přímo k soucitnému činuWo okamžitě přemýšlel o řešení a přestoupil k soucitnému činu, protože vědomí může věci měnit. Stejně jako dnes, kdy byste se mohli za nějakou osobu modlit. Wo dělá víc než to. Do její budoucnosti promítá radost. Tvoří pro tuto ženu porozumění a zotavení, a začíná to toho dne.

Pak Wo nastartuje auto a pokračuje. Přestává plakat a místo toho se začíná usmívat, protože vidí, jak se to v jeho mysli opravdu uskutečňuje. Přijde den, kdy se ta žena bude zase smát. Přijde den, kdy se zotaví. Ne dnes, ne zítra, ne příští měsíc, ne příští rok, ale v okamžiku, kdy se v ní všechny tyto věci usadí takovým způsobem, že bude moci pochopit. Wo se podílí na tomto jejím zotavení, dokonce už když ona zůstává na tom obrubníku, když on odjíždí.

Wo přichází do práce a brzy má pěkný den. Dělá svou práci a potom je zavolán do kanceláře jednoho z nadřízených. To, co se děje dál, není nic konkrétního. Zobecním to. Děje se to v mnoha scénářích, z nichž všechny znáte. Je konfrontován se svým nadřízeným. Mohl by to být jeden z těchto scénářů: „Wo, už jste zase přišel pozdě. Wo, máme problém s jedním z vašich klientů. Wo, budete muset pracovat o víkendu, protože to nedopadlo dobře. Wo, tentokrát vás nepovýšíme, tak jako minule.“ Wo tohle a Wo tamto. „Wo, máme v úmyslu zrušit vaši pozici nebo vás nahradit.“

Wo odchází z kanceláře a na okamžik – jen na malý okamžik – jej zaplaví stará energie nazývaná „obavy“ a „strach“. Co by si počal bez této práce? Jak by řekl své ženě, co se právě stalo? Co to pro něj znamená? Je to jen tak jednoduché jako muset pracovat přesčas, se kterým nepočítal, nebo je to víc než to? Potom se Wo uklidní a zhluboka nadechne. Za okamžik si znovu uspořádá všechno, co se stalo, a uvědomí si, že toto je začátek nějakého posunu, nějaké změny. Bude to laskavá změna, dokonce, i když dosud nerozumí tomu, jak se vyvine. Wo nezná načasování ničeho z toho, ale začíná se usmívat, protože je to začátek posunu, o kterém ví, že bude pro něj dobrý a laskavý.

Stop.

Kdyby se to stalo dnes, jaká by byla typická reakce? Byla by takováto: Starosti celý den; starosti celou noc; starosti celý příští měsíc; řeknete to všem svým přátelům, aby mohli mít starosti spolu s vámi. Tomu se říká „drama“. Cokoliv se stane, stane se, ale drama pokračuje a pokračuje. Také by to vybudovalo most temnoty mezi zaměstnavatelem a pracovníkem. Potom další starosti: „Co přijde dál? Co se může stát? Oni si mě neváží. Nejsem dobrý.“

Nic z toho nebylo ve Woově mysli, ale musel přepnout možnosti za asi tři vteřiny ze staré energie reakce strachu na myšlenku, která je vysoko nad vědomím dnešního dne: Automaticky přepnul energii na scénář, který říká: „Možná sem nepatřím. Možná je to znamení. Možná se má něco krásného stát. Už se nemůžu dočkat. Udělám, co se mi říká. Budu pracovat přesčas. Přijmu dokonce i vyhazov, protože přichází něco lepšího.“

Potom to pokračuje, Neuplynula ani půlhodina, když slyší nějaký povyk. Jeden z jeho přátel v jedné z dalších kójí v jeho kanceláři byl povýšen na pozici, kterou si sám přál. Přechází, aby se zúčastnil oslavy – a myslí to vážně. Má takovou radost, že jeden z jeho přátel má úspěch, a je tak potěšen, že jeho přítel získal povýšení – tak potěšen! Neviděl to jako nepříznivý odraz, který by měl cokoliv společného s ním. Nedovolil, aby předchozí zprávy ovlivnily štěstí jeho přítele.

Stop

Musím to říkat? Ve starší energii je tak mnoho já a tak mnoho projekcí ega„Proč ne já? Co má on, co nemám já? Vzal mi mou práci. Už ho nemám rád. Už s ním nepromluvím. Půjdu domů a budu se tím užírat.“ Je to jako by někdo v tomto bodě dělal cokoliv, jen aby zůstal v depresi. Pokračuje. „To je hrozné! Nejdřív mi naznačili, že už nemusím být zaměstnán, a potom najdu někoho jiného, kdo je povýšen místo mě.“

Ale taková reakce to vůbec nebyla, protože vidíte, že Wo už věděl – „toto nebo něco lepšího“ a měl víru, že „laskavost přichází“. Nevěděl, kdy nebo jak, ale zde před ním byl přítel, kterému se stalo něco nádherného – něco, co bylo dobré a mohlo to tomu člověku změnit jeho způsob života. Věděl, že ten přítel to brzy oznámí své rodině a budou mít báječnou večeři a při tom si zazpívají. To je dobrá chvíle oslavit radost přítele!

Stop.

Je to vůbec možné? Může nějaký člověk opravdu odložit pocity zranění nebo obav až do té míry, kdy jeho první myšlenkou je oslavit někoho vedle sebe, kdo vám možná sebral vaši práci? Toto, moji drazí, je evoluce vědomí. Víte, stejně jako Wo cítil empatii k té ženě, cítí také radost svého přítele. Zabudovalo se to během generací vývoje. Mohlo by se vám zdát, že je to za hranicí toho, co může nějaký člověk normálně udělat, ale přesně tam to směřuje.

Pro Woa nastal čas jít domů. Wo, jako tolik lidí všude jinde, toho měl v mysli hodně, ale dostal intuitivní myšlenku, která mu sdělila: „Na něco jsi zapomněl.“ Wo tomu tzv. nedokázal přijít na kloub, jak říkáte, a byla to pořád jen taková prchavá myšlenka bez podstaty. Odjel tedy domů.

Woův domov byl malý, ale krásný. Měl krásnou rodinu, která myslela hodně podobně jako on. Ale bylo tam pár věcí, o kterých Wo věděl, že musí probíhat určitým způsobem. Jeho žena byla skvělá kuchařka a večeře byla podávána každý večer v určitý čas. Musel tam proto být a nepřijít pozdě. Brzy po tom, co se vzali, udělal tu chybu, že přišel pozdě – a dopustil se toho pouze jednou. Reakce byla taková, že se žena cítila nedoceněná. Opravdu, Woova partnerka si zasloužila, aby tam byl včas, aby si užil, co připravila – vždyť to musela připravovat nejméně hodinu a půl předtím, než se dostal domů. Rodina čekala. A opravdu, Wo přijel včas, tak jako vždy, a právě zajížděl k domu – a tehdy mu jeho intuice předala zprávu: Wo, dnes je tvé výročí svatby.“ Zalapal po dechu.

Okamžitě se rozhodl, co udělá. Zajedu do květinářství, koupím kytici, vezmu kartu, vrátím se a přijedu pozdě na večeři? Co je lepší, opozdit se na večeři nebo nemít květiny (hrozná věc)? Jeho intuice mu posloužila dobře. Wo udělal krátkou zastávku, ne v květinářství, ale u stánku, o kterém věděl, že je na rohu, ne moc daleko. Bylo tam mnoho květin, pěkných, dražších, ale hodně takových, jaké si zasloužila. Wo rychle koupil květiny a vracel se zpátky tak rychle, jak jen dokázal, ale zabralo to 15 minut. A teď měl 15minutové zpoždění.

Nevěděl, co se stane, ale nakonec měl ty květiny. Teď mohl vstoupit a říci: „Všechno nejlepší k výročí! Miláčku, omlouvám se, mám zpoždění.  Takže to udělal.

Ale stalo se i něco jiného. Víte, když vstoupil do dveří, byli tam všichni jeho přátelé! Bylo to překvapení, večírek k oslavě výročí, a on měl ve své ruce kytici květin. (Děkuji ti, intuice!) Nepřijel pozdě na večeři, protože žádná večeře nebyla! Místo ní se konala oslava. Wo ženu nezklamal, a MĚL KVĚTINY! Pochopili jste? Co se to právě stalo?

Stop.

Wo se na chvíli pozastavil a naslouchal své intuici, své vyšší části, která věděla víc než on, co se děje doma. Jeho intuice věděla, co by měl udělat, a on jí naslouchal a důvěřoval, a okamžitě jel koupit květiny.

Ve starší energii, moji drazí, byste měli bezradného člověka, s 50% šancí na správné nebo špatné rozhodnutí, který nechápe, že existuje nějaká vyšší, vrozená část jeho já, která ví mnohem lépe, co dělat. Nad vámi je vyšší já, a pokud jde o Woa, tak ta část věděla, že v domě je večírek. Pro Woa bylo běžné naslouchat své intuici. Každý den ji používal jako základ, ne jako něco, co bezobsažně vyprchá. Říkala mu, komu zavolat a jak sdělovat informace klientům, se kterými potřeboval mluvit. Byl to jeho způsob života a Wo věděl, že to funguje. Měl už zkušenosti a tady to zafungovalo znovu.

Když byla oslava u konce, jeho žena řekla: „Moc ti děkuji za ty nádherné, čerstvě natrhané květiny! Wo, nádherně jsme si to užili!“ Wo souhlasil a další, co ho napadlo, bylo, že jí poví, co se stalo v práci. Pak se ale zamyslel a usmál: „Povím jí tu dobrou zprávu později.“

Wo se chystal jít spát. Jeho chodila byla na podlaze, a předtím, než je zvedl do postele, řekl, „Děkuji ti Duchu. Děkuji ti, Stvořiteli. Děkuji ti za to, že jsi mi dovolil být tam pro tuto ženu. Děkuji ti, že jsi mi dovolil pomoci mému příteli s oslavou. Děkuji všem buňkám mého těla, že dnes omládly. Děkuji ti za nemoc, která byla dnes zahnána, protože jsem neupadl do obav ani strachu nebo dramatu. Děkuji ti vnitřní dítě a innate, že se teď můžu usmívat. Nebojím se o svou práci. Vy vidíte „toto nebo něco lepšího“.“ Wo se otočil a podíval na svou životní partnerku. „Dobrou noc, zlato.“

————-
Tento příběh je skutečný. Celý. Toto se stalo na planetách, o kterých nevíte. Je to pro vás možnost, abyste mysleli vysoko nad všechno, co se děje teď ve vašem životě a co se zdá být nereálným nebo nemožnýmToto paradigma definuje osvícení. Věk soucitu přichází. Bude přepsáno a přerámováno všechno, o čem lidé přemýšlejí a na co reagují.

Právě jsem vám předal momentku, ne něco mimo dosah reality, ale něco, co patří k vám a je to ve vaší zasloužené a budoucí linii. To proto, že jste překročili milník roku 2012. Mnozí by mohli říci, „Páni, rád bych tam byl, abych to viděl. [Kryon se spokojeně usmívá.] Budete. Vy všichni, vy všichni.

A tak to je.

KRYON
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ –  The practical old soul

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/prakticka-stara-duse1/

Nebe a Země patří k sobě

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé, jsem hlas Země.

Všechny vás zdravím z místa spojení a jednoduchosti. Spojte se se mnou: se zemí pod vašimi chodidly, se stromy a trávou, s kameny a celou přírodou kolem vás. Je kolem vás jako energie, kterou přijímáte a která vyživuje vaše buňky. Je to místo, kde může původní zemská energie existovat, kde je pro ni místo.

V lidské společnosti existuje mnoho energií, které jdou proti původní energii Země. Ty, které jdou proti, vyvstávají z procesů myšlení a pokouší se na Zemi život krotit. Tyto mentální energie se staly pro všechny z vás tak všední, že se staly téměř vaší druhou přirozeností. Jen jako malé dítě jste měli přímé spojení s tím, co bylo nejpřirozenější.

Žádám vás, abyste si nyní připomněli toto přímé, přirozené spojení se svým tělem, nikoli se svojí hlavou. Sestupte svou pozorností hluboko do svého těla, ze své hlavy a běžte dolů ke svému srdci a břichu. Představte si svou pozornost jako lehké bílé pírko, které se pomalu dotýká všech částí vašeho těla: vašeho srdce, paží a rukou, vašeho břicha, nohou a chodidel. Uloženo ve vašem těle je připomínkou jednoduchosti a čistoty. Tělo si pamatuje, ukládá stará zranění a traumata do buněčné paměti, ukládá však také primární vzpomínky jednoty, spontaneity a přirozenosti.

Žádám vás, abyste se nyní spojili se svou primární pamětí. Vnímejte před sebou dítě, dítě, kterým jste kdysi byli, nebo jen vzhled dítěte, které je šťastné, bezstarostné a v harmonii s přírodou. Když se cítíte šťastní a bezstarostní, neuvažujete neustále o tom, zda máte něco udělat, zda to, co cítíte, je správné, jaké budou konečné důsledky, nebo co by se mohlo stát nebo pokazit. Mentální síla ve vás neustále zasahuje a omezuje spontaneitu, která je tam taktéž a chce vycházet z primárního zdroje k vaši ztělesněné duši.

V každém z vás existuje spontánní proud. Vaše tělo nese tento proud v každé své buňce a obsahuje mou energii – energii přírody. Energie vaší duše a energie přírody se spojují v buňkách vašeho těla. Jsou však zahaleny vrstvami naučených způsobů myšlení, jež jsou poháněné strachem.

Představte si, že buňky vašeho těla byly původně plné tvořivého světla, které je spojené jak se Zemí, tak s vaší duší. Dvě energie Nebe a Země nemají žádný problém vzájemně se nalézt, jsou k sobě přitahovány a patří k sobě. Jsou to lidé, kteří vytvořili umělé rozdělení. Tyto dvě energie se vám mohou jevit jako vyšší a nižší, avšak ve vaší původní povaze toto rozdělení neexistuje. Tančí spolu, energie vaší duše a energie Země. Pokuste se vnímat toto spojení ve svém těle ještě jednou. Vnímejte tekutost světla, které je živé ve všech vašich buňkách a je plné informací z energie, která vám pomůže najít cestu.

Dítě, které jsem vás požádala přivolat svou představivostí je Poslem sjednocených energií světla Nebe a Země. Nyní se tohoto dítěte zeptejte, zda má pro vás nějakou zprávu. Nechť k vám tato zpráva přijde způsobem, který dítěti příšluší. Zpráva nemusí být ve slovech. Není to mentální energie, kterou vám chce dítě uvnitř vás poslat. Energie dítěte je velmi živoucí a říká vám, kde jste zůstali lapeni ve starých zvycích a myšlenkách.

Nechejte toto dítě s jeho energií jít na místo ve vašem těle, které potřebuje tuto energii nejvíc, místo, kde se vaše energie zablokovala tím, že vás dočasně přemohl strach. Strach způsobuje převzetí mentálních procesů, které se pak budou snažit řídit a kontrolovat mechanismus života, aby vás ochránily a přežily. Tato reakce však nikdy nesytí vnitřní dítě, nevyživuje proud života, kterým ve své podstatě jste. Vede k potížím ve vašem fyzickém těle nebo k nespokojenosti a bolestem ve vašem emocionálním těle.

Rozpoznejte závoj, který jste na sebe hodili: závoj strachu, přílišného přemýšlení, nedůvěry a možná nedostatku víry. Vnímejte, zda dokážete pozorovat tento závoj ve svém těle: nějaká šedá nebo tmavá místa, která ovládají vaši energii a ta nemůže svobodně proudit. Dívejte se na toto temné místo a uvědomte si, kdo jste. Nejste svým vnitřním dítětem, ačkoli vaše vnitřní dítě žije uvnitř vás. Jste vědomím, které toto dítě podporuje a které činí volby, zatímco dítě uvnitř vás je pocitovou částí. Je to ta část vašeho života, která proudí a touží po seberealizaci, ta část, která vás potřebuje – vaše Já, tvořitel uvnitř vás, vědomí uvnitř vás – aby se skutečně plně projevila.

Dítě ve vás je jako jemná, krásná květina, která potřebuje, abyste ji milovali a pečovali o ní, potřebuje, abyste ji chápali. Jste pečovateli a strážci svého vnitřního dítěte. Život vám dal toto dítě – vaši spontaneitu, touhy, tvořivost – a vy jste tvořitel, který má na výběr. Můžete nechat své vnitřní dítě zahalené závojem a být utlačeni strachem ze společnosti, která vás přemohla, když jste se narodili. Máte však také sílu tyto strachy a přílišné přemýšlení prolomit.

Chopte se své hluboké síly vědomí. Vědomí není o přemýšlení, je však ochotou být zcela přítomné a nevzdalovat se od své bolesti, od svého vnitřního dítěte – vidět jak dary tak bolest, která v dítěti je. Žádám vás, abyste své dítě vnímali čistě, a když tak činíte, částečně mizí závoj, který vás obklopuje. Vnímání toto dítě oživuje a probouzí, toto dítě pak cítí, že tu může být.

Vnímejte velmi jasně zprávu tohoto dítěte a vnímejte svou vlastní ochranou sílu. Jste schopni rozlišit mezi strachem a láskou, mezi dusivým útiskem a skutečnou svobodou a spontaneitou. Povolte svou vlastní dětskost, svou vlastní spontánnost a nevinnost a vše, co z toho pochází.

Může to však ve vás vyvolat úzkost, protože jste se ještě nenaučili tomuto procesu důvěřovat. Bylo vám říkáno, že musíte směřovat k budoucnosti, že máte předvídat, co špatného by se mohlo stát, že nemůžete jen tak jít dopředu a být sami sebou, že existují nebezpečná ohrožení.

V tomto způsobu myšlení je však mnohem větší hrozba. Potlačuje vaši původní tvořivost a způsobuje, že máte o sebe strach tím, že způsobíte svůj rozpad. To je pro lidi největší nebezpečí, protože tento rozpad může způsobit destruktivní chování. Vytváří skutečný chaos, protože uvnitř lidí už neexistuje jednota, není zde střed.

Přemýšlení vám nikdy nepomůže být ve středu. Váš skutečný střed je ve vašem břiše, kde jste spojen se mnou, se Zemí. Vnímejte energii Země, která tam proudí. Pusťte se a odvažte si důvěřovat. Život je dobrý a chce vás přivést k sobě – k důvěře k životu.

Děkuji mnohokrát za vaši přítomnost a pozornost.

© Pamela Kribbe
http://www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Kryon – Reakce na neznámou budoucnost

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Philadelphii, Pensylvánie,
19. listopadu 2017

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Už více než dvě desetiletí předstupuji před svého partnera. Jsou tací, kteří cítí, že o čem mluvím, je opravdové. A jsou tací, kteří to mohou zpochybňovat. To je právo svobodné volby. Dnes jste kladli otázky týkající se závoje, vašeho účelu, kým a proč jste. Skutečně existuje něco, co zahaluje vyšší pravdu. Něco, co znáte velmi dobře, pokud tu nejste (myšleno na planetě). Vy všichni znáte vyšší pravdu. Existuje něco krásného a mocného v tomto vesmíru, v této galaxii. A pokud tu právě nejste, jste toho součástí. Není to nic zlověstného. A když tu nejste, uslyšíte to, co nazýváme hudbou krásy Boha. Nemůžete ji slyšet svými smysly, protože nebudete mít uši a sluch. Zbaveni fyzického těla můžete slyšet, vidět a vnímat všechny jednotlivé frekvence, které existují. Jste součástí všeho, co existuje předtím, než se vrátíte na tuto planetu do velmi limitující reality. Proto vás tak milujeme. Tato planeta je zapojena do něčeho mnohem většího, než si myslíte, mnohem krásnějšího než si myslíte, co vyžaduje, abyste byli odtrženi od lásky tvořivého zdroje

Závoj se ztenčuje v těchto nových energiích, moji drazí. Někteří to cítí. Nedojde k odhalení vyšší pravdy, ale k odhalení něčeho jiného. Toho, že je o vás postaráno, že jste milování a že můžete důvěřovat neznámému.A že kousek Boha, který je uvnitř vás a září a vibruje s druhou stranou závoje, začíná růstTen kousek začíná důvěřovat synchronicitě místo logiky. Začíná být trochu víc multidimenzionální, což znamená, že se stáváte v realitě většími. Pouštíte to, co je lineární a 3D a uvědomujete si, že můžete být na více místech ve stejný čas. Můžete být s Bohem a zároveň můžete být v kuchyni. Můžete řídit auto a být zároveň s Bohem. Můžete být na pochůzce a zároveň být s někým soucitným způsobem, cítit ho, vnímat ho.  Toto je součástí nové energie a pro některé z vás to je něco jako skok do temnoty. Protože energii, která se nám ukazuje, jste ještě nikdy neviděli. A protože ji nemáte s čím porovnat a nikdy jste v ní ještě nebyli, může lidské bytosti vystrašit.

Budu vám vyprávět malý příběh. Představím vás šestiletému chlapci Johnnymu, kterému jeho matka říká: „Johnny, dnes půjdeš na místo, kde jsi nikdy nebyl, kam jsem tě nikdy nevzala.“ Jeho šestileté mysli se to nelíbí. „Mami, řekni mi, kam půjdu, abych věděl, co se tam stane. Už se bojím.“ Maminka řekne: „Budu tě držet  za ruku. Budeš v pořádku. Nic špatného se nestane.“ Johnny řekne: „Ano, mami to jsi mi říkala i před první návštěvou doktora, a pak mi dal injekci.„Tentokrát žádné injekce. Vím, že jsi na tom místě nikdy nebyl, ale jsou tam lidi, které chci, abys potkal.“ Johny řekne: „Ne, já tam nepůjdu, mami,“ uteče a zabouchne dveře svého pokoje. „Nepůjdu na neznámé místo, kde mám potkat neznámé lidi, to není správné. Nech mne jen hrát si, dělat něco, co již znám. Mami, prosím, neber mne tam.“  Maminka vejde do pokoje a říká: „Podívej se Johnny, rosteš, bude ti sedm let, to už jsi velký kluk. Tak se tak také chovej – půjdeš na místo, kde jsi nikdy nebyl a potkáš nové lidi. Bude to v pořádku, Johnny.“ Naloží Johnnyho do auta a on se bojí. „Mami, co se stane?“ „Vše bude v pořádku, chci, aby ses choval jako sedmiletý, už ti není šest. Budu tě držet za ruku skoro až do konce.“ „Skoro až do konce? Něco se stane na konci?“ „Ano, ale neboj se, bude to v pořádku. Myslím, že se ti to bude líbit.“ „Myslíš? Mami, řekni mi, kam jedeme? Proč mi to nemůžeš říct?“ „Je to součástí života, Johnny. Bude to v pořádku.

Dojeli na místo určení – Johnny netušil, co se tu stane, protože tu ještě nikdy nebyl. Nemůže přečíst jména, nezná ta slova. Maminka ho vezme dovnitř a než projdou dveřmi, tak mu říká: „Podívej, toto bude těžké. Musím tě na chvilku opustit. Ale opravdu budu hned zpátky.“ „Mami, říkala jsi, že to bude v pořádku.“ „Ono to bude v pořádku.Johnny, ale musíme na chvilku zhasnout světla.“ „Ale mami! Proč? Co se stane?“ „Johnny, jen na minutku zhasni světlo.“ „No tak, mami, toto se mi nelíbí, není to potřeba. Co se stane?“ „Johnny, zhasni prosím světla na minutu, otevřeme dveře.Nemohu být s tebou. Jen na 35 sekund!Bude to v pořádku.“ „Mami,Proč je to nutné? Proč tu musím být sám? Je to snad nějaký druh zasvěcení?“ No, to je asi trochu příliš silné slovo, než aby ho Johnny znal. (Smích publika.)

Maminka zhasne světlo, dveře se otevřou. Johnny vejde. „Jsi velký chlapec, je ti sedm.“ Johnny zkameněl. Maminka ho vzala do neznámé budovy, kde nikdy nebyl, má vejít dveřmi do tmy, aniž by ho držela za ruku. Ale Johnny přemýšlí: „Je mi sedm, jak porostu, budu se učit novým věcem. Vím, že to bude těžké. Opravdu nechci být dospělým, až příliš dobře se bavím ve svých šesti letech. Vlastně už je mi skoro sedm. Je to OK. Maminka bude přímo za mnou. Cítím ji,“ pak vkročil do tmy s obavami, co se stane – jestli tam nebude doktor s injekcí a všechno možné, co si může malé dítě vymyslet… A pak se najednou rozsvítí světlo a dav volá: Šťastné narozeniny, Johnny!“ Jsou tam kamarádi, jejich rodiče, balónky, dárky. Byl to večírek s překvapením a on to netušil. Johnny o tom neměl ponětí, prošel svým strachem.

Tato metafora, jak jste možná uhodli, není o smrti, je o nové energii. Duch vám říká: Vezmu vás na místo, kde jste nikdy nebyli. Nemohu vám o tom říct, musíte to zažít jako lidská bytost. V této nové energii jsou věci, které jste nikdy dřív nezažili. Maminka záměrně nepopsala Johnnymu ty dobré věci, ta překvapení. Držela ho za ruku a byla mu nápomocná. Ale Johnny tím musel projít sám. A on to dokázal. I vy to zvládnete. Přijde možná chvíle, kdy zhasnou světla, a přijde překvapení, které jste nečekali ve svém strachu a nejistotě. Přijde překvapení, o které jste žádali, které potřebujete,  které jste chtěli. Vy, co jste si sem přišli pro léčení – dochází vám to? Vím, kdo jste. My víme, kdo jste. Bůh ví, kdo jste. A vy nyní vstupujete do tmy. A je zde strach a nejistota. Přicházejí však krásné věci… 

Každý člověk je jiný – ve svých reakcích, v potížích, které má. Ale právě teď máte všichni něco společného. V tuto chvíli vstupujete do energie, ve které jste nikdy nebyli. A je to nepohodlné, někdy trochu děsivé. Mnozí z vás se ptají, jaký je nejlepší způsob, jak dělat to či ono, co je před vámi a co bude dál. A my vám můžeme říct jen to, že co přijde, je něco, co zažijete s námi za zády. Budeme vás držet za ruku většinu cesty, kromě míst svobodné volby, kde se vy musíte rozhodnout, zda udělat ten krok či ne. Důvěřovat nebo ne. Mít víru nebo ne. A ta místa se zdají být temná. Zdá se, že vás nedržíme za ruku, ale drazí, my jsme stále s vámi.Ale planeta svobodné volby vyžaduje chvíle, kdy budete muset učinit svobodnou volbu. Neovlivňujeme vás, nedržíme vás za ruku, říkáme: „Učiň volbu, o které cítíš, že je pro tebe správná.“ A z tohoto prohlášení vidíte, že lidstvo se začne rozhodovat s větší integritou, s větším množstvím světla. Je to pomalé, ale nakonec dospějete. A až se rozsvítí světlo, uvědomíte si, že to, čím jste prošli, nebyl test, ale jen něco, co jste prostě nevěděli. Nemůže to vědět, dokud neuděláte první krok do budovy zvané pokročilé vědomí Země

Nemáte zkušenost s tím, jaké to je, věřit něčemu, čemu jste nikdy před tím nevěřili. Důvěřovat systému, který nikdy předtím nefungoval. Přijít s projekty, které nikdy předtím nevyšly. Jste v novém městě energie. A takto to mnozí z vás vnímají.

Něco vám teď řeknu. Tohle je pro vás nové, ale není to nové pro nás. Sledovali jsme další planety před tou vaší, jak prošly těmito kroky. Sledovali jsme, co lidské bytosti dělají zde i na jiných místech, a tak víme, co očekávat. Proto nabízíme naše ruce, abyste nás za ně mohli uchopit. Tohle pro nás není nové. Pamatujte si, máte v sobě kousek toho, čemu říkáte Bůh. Což znamená, že máte v sobě kousek vás, který také není vůbec nový. Ten kousek „ví“ – tvoří energii tvořivého zdroje ve vás. Kolik z vás to dokáže využít a vykročit do nových míst, do nových energií, nových zkušeností a být přitom OK? Na určité úrovni vnímáte, co se již událo. Cítíte, kdo jsme, co víme, a vnímáte kousek sebe, který představuje tvořivý zdroj. Toto je odpověď. Jak ale můžete přejít do nových energií bez porozumění? Máte eleganci dospělosti, staré duše, abyste překročili hranici lineárního strachu a objali jste tu svou část, která to všechno ví a zná, je krásná a září jako Slunce? A pokud ano, pak jste právě udělali první krok k evoluci na planetě Zemi. První krok k tomu, aby vaše DNA začala fungovat na víc, než jen 33% či na 35% a postupující k 44%.

Už dříve jste se ptali, jak přimět vaši DNA fungovat lépe. A já jsem již odpověděl. Propojte se s částí, která ví vše, která je součástí všeho, která nemá žádný limit ve znalostech o tom, jak věci fungují. Kde cítíte, že nejste nikdy sami, alespoň ne doopravdy. Kde můžete vidět pošetilost strachu. Kde můžete udělat krok do tmy a zpívat si celou cestu.To je to, kým se stáváte. A to vám zvýší účinnost DNA na mnohem vyšší procento. A pak tu budou další, kteří vás budou následovat, protože jste jim ukázali cestu. Pak tu bude oslava. Překračujete sami sebe. Překračujete své starosti, pochyby a obavy až k další křižovatce, kdy se otevřou dveře, kde jste také ještě nikdy nebyli. A vy řeknete: „Pojďme na to,“a nebudete se bát, protože jste si na to zvykli a začali jste rozumět, co důvěra v neznámé opravdu znamená.  Začnete rozumět, co opravdu znamená nebýt sám, kdy cítíte, že jste součástí vyšší moci. A kdy světlo, které nesete všude, kam vstoupíte, patří vám. A pak bude růst a růst ještě dále. 

To je planeta, která se pozvedá do vyššího vědomí, kde není žádná válka, kde je porozumění tomu, co studujete dokonce i dnes – spojování místo oddělování, vyhledávání koherence (propojenosti, soudržnosti) ve všem. Použití pole pro sladění harmonizujících nápadů pro nové druhy vlád a léčení. Kde jsou nové věci bez korupce, chamtivosti, sebestřednosti. Kde populace začíná spolupracovat ve smyslu všestranného vítězství. Kde si všichni ponechávají své jazyky, kulturu, způsoby a jídlo, a kde budou rozumět tomu, že mezi národy mohou být rozdíly, ale když dojde na lásku mezi nimi a uznání Boha uvnitř, pak budou v jednotě se vším. Tam to směřuje. A jak rychlé to bude, záleží na tom, jak rychle jste schopní vstoupit do místnosti, ke které jste přišli s obavami. Vždy vám budeme pomáhat, vy to víte. Můžete se schovat, ale vždy za vámi s láskou přijdeme, budeme mluvit skrz dveře, řekneme: „Milujeme tě, bude to v pořádku.“ Chytněte se nás za ruku, vyjděte ven a vstupte do světla.

To všechno jsou metafory. A všechny jsou tak krásné, praktické a srozumitelné pro starou duši, která tu je za určitým účelem – a to jste vy. Není náhoda, že jste tady. Není náhoda, že posloucháte tento vzkaz. A tak se můžete postavit a říci: „To je to, proč jsem tady.Ne v této místnosti, ale na této planetě. Někteří mohou říct: „Jsem moc starý, toto se mělo stát, když jsem byl mladý, proč až teď?“ To je jen trik. Odpověď je, moji drazí, že jste v dokonalém věku. Protože máte vrstevníky, kteří jsou stejně staří a cítí se být také příliš staří. Chápete, jak to myslím? Je to jen vaše vnímání. A ti, kteří jsou stejně staří, se na vás budou dívat a ptát se: „Co máš, co já ne?“ Když budou sedět a obávat se nemocí a umírání, vy si budete prozpěvovat. A můžete říci: Něco jsem objevil a chci vám o tom říct. Objevil jsem, že je něco většího, než jsem já. Necítíte to? Pojďme si o tom popovídat. Pojďme tam spolu a pojďme být společně optimističtí. V jakémkoli věku máte vrstevníky. Mladí lidé, kteří máte děti, existují další matky s dětmi, které si nedokázaly složit tu pomyslnou skládanku – spínají ruce a bojí se pokaždé, když jejich dítě vyjde ze dveří. Nikdy si na to nezvykly. A nyní přicházejí nové energie, kdy děti říkají a dělají věci, které ještě nikdy předtím děti nedělaly. A to jim také dělá starosti. Co se to děje? A vy tam budete sedět a prozpěvovat si: „Já vím, co se děje a je to tak pozitivní a krásné. Dovol, ať ti o tom povím.“ Nyní už tušíte, proč jste tady, proč jste tady v tomto věku, a co máte dělat.

Chci, abyste z tohoto místa odešli se zpěvem v srdci. Abyste věděli, že nejste sami a byli připravení zpívat před ostatními, ne jim kázat, ale zpívat svou vlastní píseň lásky. A dovolte, ať ji uslyší. To je metafora. Milujete sami sebe dost na to, abyste se cítili pohodlně a vyrovnaně, až budete zpívat svou vlastní píseň o lásce k sobě a k Bohu uvnitř vás? Budete šťastní sami se sebou. A oni se na vás budou dívat. „Co jen se ti to stalo? To jsi úplně mimo? Nevíš, že svět má potíže?A to je to, s čím budete muset bojovat. To je temnota. Pokud se ptáte, co je to tma a světlo, je to vědomí těch, kteří jsou ve strachu a těch, kteří nejsou. A oni budou jedno velké ucho, aby slyšeli, co máte.  Chci, abyste byli připravení jim to říci krásným způsobem, nevyvolávajícím strach, tak abyste je to také lákalo, aniž byste jim říkali: „…to bys měl udělat taky…“ To nikdy neříkejte! Jen řekněte: „Něco jsem pro sebe objevil, chceš se podívat. Možná, jen možná, to bude pro tebe zajímavé. Láska je tak přitažlivá. A budete chtít víc a víc lásky, stejně jako vaši přátelé a vaši sousedé. Dokonce možná i vaše rodina, kterou vídáte o Vánocích. (Kryon se směje – vidí naši každoroční „výzvu“ v podobě setkávání se s biologickou rodinou o vánocích.) Víte, jak to myslím, že?

Toto jsou výzvy, kterou jsou před vámi. Stát se více vyrovnanými, než jste kdy byli, tváří v tvář všemu ve vašem životě. To je to, co může stará duše udělat.

Odejděte z tohoto místa a zpívejte svou vlastní milostnou píseň o lásce, kterou cítíte k sobě a k Bohu ve vás, navzdory všemu. To je vyspělost. To je soucit. To je to, co stará duše umí.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – “Reactions to an Unknown Future” – MP3 27:13

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Kamila S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Plně člověkem a plně božský (Atlantida – Egypt – Nyní)

Jeshua prostřednictvím Pamely (Egypt, Prosinec 2017)

Drazí přátelé, já jsem Jeshua, jsem Váš přítel a bratr. Prosím, vnímejte nyní své spojení jako skupina. Jste tu spolu z nějakého důvodu. Jak zde navštěvujete staré chrámy a hrobky, staré vzpomínky se probouzejí. Některé z těchto vzpomínek jsou bolestné a znepokojující. Bolestné vzpomínky jsou energie, které jsou stále součástí vaší duše a hledají rozřešení, osvobození. Můžete být jejich osvoboditelé. Když jste společně se stejně smýšlejícími dušemi, pomáhá to. Neexistuje nic více uklidňujícího, než vnímat uznání a pochopení druhou lidskou bytostí, která je s vámi v této pozemské realitě. Ani andělé nebo průvodci vám nemohou poskytnout takový druh útěchy, který cítíte v přítomnosti stejně naladěných přátel. Je to velmi drahocenné, když se setkáte na Zemi se svou rodinou duše. Můžete se vzájemně podporovat, a když tak činíte, přinášíte na Zemi novou, osvěžující energii. Vnímejte, jak skrze vaše srdce proudí energie, jste spojení. Když cítíte tuto sdílenou energii, připojte ji k Zemi, umožněte Zemi, aby se připojila k vašemu znovusjednocení.

Rozvinuli jste od dnů pradávného Egypta mnohé. V té době vstupoval na tuto zemi vesmírný impuls a, jak jsem řekl dříve, vy jste byli uvnitř tohoto impulzu. Nejvyšší část vás, nejzasvěcenější a nejvyvinutější část k tomu přispěla z úrovně duše. Tato vaše část miluje Zemi a lidstvo chová v lásce. Jste pro lidstvo a Zemi téměř jako rodič. Lidstvo v té době přesto nemohlo plně integrovat či obsáhnout vaše poselství, energii. Proto jste se rozhodli přijít dolů na Zemi, znovu se inkarnovat a pochopit zevnitř nesnáze, hustotu a dualitu Země.

Část vás do té doby již svoji cestu dokončila. Před pradávnou civilizací Egypta existovala jiná civilizace zvaná Atlantida a vy jste v ní byli hluboce zapojení, abyste v ní vyjádřili své vědění. Uvnitř vás existovala velká ctižádost, ale také nepochopení lidského života a lidských emocí. Lidské srdce uvnitř vás nebylo ještě probuzené. Ke konci Atlantidy, když se věci vymkly z rovnováhy a byly katastrofy a zkáza, se však vaše srdce otevřela. Byla to chvíle hluboké krize, ale umožnila vám sestoupit, sestoupit dolů do oblasti vašeho srdce. Zatímco předtím jste byli více zaměření na mentální síly, mysl a korunní čakru, na konci Atlantidy se energie vaší duše probudila na mnohem hlubší a více inkarnované úrovni. Ve vašem srdci se zrodila energie lásky a také energie pokory. Uvědomili jste si, že jste věci příliš nutili, tlačili a že musíte vskutku kleknout na kolena a uctít skutečnost být člověkem. Chtěli jste pak (po zániku Atlantidy) poslat do Egypta energii lásky, soucitu a moudrosti. A jak jsem již pravil, začali jste zde žít své lidské životy. Bylo však velmi těžké sloučit svou vyšší a rozvinutou část s velmi hrubou a hustou povahou reality.

Vnímejte tyto útrapy, tuto bolest, kterou jste z těchto starých časů utrpěli. Byli jste průkopníky vědomí a často jste se cítili jiní a osamělí. Vnímejte tuto osamělost, tento pocit odpojení. Vnímejte svou odvahu a pokoru, kterou jste potřebovali, abyste to vzali na svá bedra. Žádám vás, abyste tyto staré vzpomínky oslovili, neboť chtějí být uzdraveny.

Jste opět tu a jste nyní pohromadě. Představte si, že uprostřed tohoto kruhu je kámen, velký kámen. Kámen je chladný a těžký. Obsahuje bolest vaší osamělosti a temnotu, pocit oddělení, který jste cítili v předešlých životech. Vnímejte také, kolik je uvnitř tohoto kamene lásky, která nemohla být vyjádřena a pocítěna v minulosti.

Žádám vás, abyste nyní poslali lásku ze svého srdce do tohoto kamene uprostřed. Můžete vnímat zlaté paprsky světla, které do kamene vstupují a zahřívají ho zvenčí. Tato bolest chce být vyléčena, je připravena na to, aby byla vyléčena.

Uprostřed tohoto kamene je dítě. Je to vaše dítě. Je to část vás, která chce žít a svobodně se vyjádřit, neučinila tak však velmi dlouhou dobu. Nyní cítí zlaté paprsky vašeho srdce – probouzí se.

Prosím, vnímejte, jak se toto dítě probouzí a kámen se proměňuje v drahokam s mnoha, mnoha zářivými barvami uvnitř. Je jako duha. To je váš dar Zemi. Země vám ho chce dát zpět: přijměte její energii. Vnímejte dítě uvnitř tohoto kamene, je to část vás všech. Vnímejte, jak k vám přichází. Konečně našla svého rodiče. Vaše vyšší já může nyní sestoupit na Zemi.

Dovolte tomuto dítěti, aby do vás vstoupilo a umožnilo vám se s ním spojit. Vnímejte, co od vás potřebuje. Jakou energii potřebujete v této chvíli ve vašem životě ze všeho nejvíce?

Když toto dítě uvnitř vás ctíte, znamená to, že ctíte život a ctíte to, že jste člověkem. Jste připraveni pohnout se za tento cyklus životů, ve kterém jste byli rozděleni mezi vyšší a vaši nižší, lidskou část. Žijte jako dítě. Žijte spontánně s otevřeným srdcem. Můžete skutečně důvěřovat svým instinktům. Nemusíte je neustále posuzovat a srovnávat je ze duchovního hlediska. Vaše spiritualita sestoupila, vstoupila do vašeho srdce a nyní se chce plně zrodit a integrovat se v oblasti vašeho břicha, nižších čaker. Tohle je poslední krok.

Tolik váháte a máte tolik výhrad, abyste nechali svoji energii zcela sestoupit. A tak ji nyní vnímejte. Dovolte jí sestoupit, dovolte sestoupit energii vaší duše do svého břicha, kořenové čakry a přes celé nohy až do vašich chodidel. Spojte se se Zemí. Důvěřujte svým emocím, své představivosti. Jste tu, abyste nyní zažívali radost a lehkost. To je léčivá energie, kterou hledáte. Stali jste se tak citlivými, a když spodní čakry nejsou plně ukotveny, když tu nejste zcela přítomni, vaše citlivost vás může ponořit do vnějších energií. Vaše srdce může být příliš otevřené, vnímat příliš zodpovědnosti, vstřebávat příliš energií od druhých lidí. To není nyní vaše poslaní. Je o návratu do svého dokonalého já. Nebýt již oddělenými, ale být lidskými bytostmi, respektovat se, respektovat své hranice a z toho respektu k sobě a z vědomí hranic můžete skutečně jednat ze srdce.

Vnímejte se nyní na chvíli silně ve své kořenové čakře, základně vaší páteře. Propusťte všechna energetická lana a připojení k vnějším věcem či energiím. Buďte se sebou.

Představte si kolem sebe posvátné místo. Je to váš domov. Je to to, kým jste a kým jste se skrze tuto dlouhou cestu stali. Dýchejte do tohoto místa. Vnímejte se chráněni vaší vlastní energií. Zůstaňte v tomto místě kdekoli jste, kamkoli jdete. Uvnitř tohoto místa, jste božští a také plně člověkem. Jste dokonalí.

Děkuji, že jste tu se mnou byli. Jsem s Vámi.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Nový svět – odkaz od Zlatej dušičky

Země se nachází v procesu mezi čtvrtou a pátou sférou vibrační. Slabé otřesy se zesilují. Končí doba, kdy vše probíhalo líně, poklidně, tah energií se zesiluje den ze dne. Požadavky na postup se s časem mění. Dochází k postupnému odlivu bytostí, které se rozhodly opustit tuto sféru bytí anebo k tomu byly donuceny. Ti, kteří zůstávají, se ukotvují ve vyšších energiích jen velice pozvolna. Musí dojít k souběhu starého a nového, aby došlo ke splynutí a integraci. Musí dojít k otevření srdcí. Procesy, které doprovázejí postup, jsou ty nejemotivnější, které dosud byly zaznamenány. Spoustu starých zranění je uzdraveno, karmické vztahy se velmi efektivně čistí tak, aby došlo k pochopení a bytostnému uvědomění si své vlastní ceny a své vlastní síly a potažmo své vlastní identity.

(Artwork By Christian Schloe)

Bytostná proměna fyzických těl na buněčné úrovni se postupně realizuje. Vede k načítání změn ve fyzickém vzhledu, ke změnám na úrovni DNA. Vlákna DNA se prodlužují, fyzická těla nabývají plnějších tvarů, či tvarů, které jsou totožné s energetickou matricí duše. Mění se energetická těla. Světlo je více viditelné tam, kde je rozhodnutí směrem k posunu vzhůru. Toto světlo však láká opačnou stranu a dochází k odčerpávání síly, která je potřeba k procesu přechodu. Nové technologie brzy spatří světlo světa. Záleží však také na záměru všech, aby tyto byly uvolněny pro veřejnost. Je zde velký posun ve zdravotnictví v následujících letech. Oceány jsou nyní na mnohých místech domovem skrytých projektů, které brzy též budou vypuštěny na světlo. Země se oprošťuje od zátěží, mnoho nemocných lidí odejde. Nemocných ve smyslu pokřiveného jednání a nesnášenlivosti, neslučitelnosti s vyššími vibracemi. Stále hrozí nebezpečí ustrnutí, ale stále je však možnost vytvořit nový svět.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Kryon v Argentině – Pátek

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 27. 10. 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Mohlo by se zdát, že na této židli sedí dva channeleři (Lee začal channelovat až po dalším channelerovi Prageetovi Harrisovi, jedná se o duální channeling – pozn. překl.). Ale zpráva je pouze jedna. Alcázar (bytost, kterou channeluje Prageet Harris – pozn. překl.) vás vybízí, abyste dnes viděli ty rozdíly, které vám budou předneseny. Vyzývá vás, abyste šli na místa, na která jste ještě možná se svým vědomím nikdy nevkročili. A to je zpráva od Kryona. Energie této planety se posouvá.Tolik z vás, jež jsou zde, to může pociťovat a pak jsou zde další, kteří se kvůli tomu cítí frustrovaní. Nejen tahle zpráva, nýbrž všechny dnešní zprávy, jsou o tomhle. Snaží se vysvětlit, co se momentálně děje a zároveň vás žádá, abyste si během toho všeho udrželi vnitřní klid a mír. Drazí, nacházíte se v nové energii, v jaké jste dříve ještě nikdy nebyli. A o tom chci mluvit.

Rád bych mluvil o některých praktických věcech, které jsou zároveň velmi krásné, jakmile poznáte, jak fungují. Všichni channeleři žádají totéž: přijměte změnu a pochopte, že je to pro vás; pochopte, že je to možná důvod, proč jste tady. Ovšem během procesu, kdy se tyto změny postupně uskutečňují, existují věci, o kterých jsme vám říkali. A tyto věci souvisejí s návyky a závislostmi na energii.

Drazí, zastavme na moment tento channeling. Prostě ten proud informací na chvíli zadržme. Chci, abyste pochopili, kdo je zde. Někteří z vás možná nikdy předtím tímto způsobem channelingu nenaslouchali. Někteří z vás by mohli pocítit určité věci. V této místnosti je s vámi doprovod. Je to doprovod, který je za hranicí čehokoli, co by vás kdy mohlo doprovázet ve staré energii. Od roku 2012 se na všech místech (po celém světě) otevíraly dveře. Multidimenzionalita je zde, což znamená, že jsou zde umožněny určité procesy. Jestliže si myslíte, že tohle je stejné jako stará energie, tak jste nedávali doopravdy pozor. Doprovod, který je zde, není jen z druhé strany závoje. Myslím, že už jsem vám tyhle věci předával dříve. Právě nyní je zde energie těch, které jste milovali a následně ztratili. Jsou v této místnosti, protože od roku 2012 je zde svolení, které to umožňuje. Někteří z vás jsou si toho vědomi. Někteří z vás je mohou cítit. A to vše vám pomáhá vnímat, že nejsou v žádném případě pryč. Jsou zde coby vaše podpůrná skupina, zatímco se snažíte přijít na to, co se děje. Někteří z vás je mohou doopravdy cítit a tím pádem skutečně vědět, že jsou tady. Tohle je nové. Před rokem 2012 to nebylo možné. Máte dnes od Rodiny více pomoci a podpory, než jste měli kdy předtím. Ti, o nichž jste si mysleli, že odešli, jsou stále zde. Ano, jejich těla už možná na planetě nejsou, ale jejich vědomí zůstává s těmi, kteří je milují (Kryon dojatě). A tohle je nové. A je to tady jen z jediného důvodu. Aby vám to dodalo klid ohledně věcí, které se právě dějí.

Celý svůj život jste žili ve starém vědomí. Jeden z našich posledních channelingů pojednával o závislosti na staré energii. Hodlám v tom nyní postoupit ještě dále. Máte určité špatné návyky. A máte je jen proto, poněvadž jste je „praktikovali“ celý svůj život. Někteří se ptali: „Co se právě teď děje v Argentině? Zdá se, jako bychom zde měli určitý cyklus, který se sám opakuje. Zdá se také, že se věci nikdy opravdu nezlepší. Když si to prohlédnete, zjistíte, že ty cykly, které se odehrávají právě teď, se odvíjely i v minulosti. Předám vám určité atributy na procvičení, staré duše, a také vám předám nějaké informace.

Rozdíl mezi starou a novou energií je ten, že vědomí má sílu, kdežto v minulosti ji nemělo. Ne takovou, jakou má teď. Ve skutečnosti je tato síla nyní dvojnásobná, či dokonce ještě větší. Pojďme si tedy definovat vědomí. Během této lekce, to, co si myslíte, to také dokážete vytvořit. Co si myslíte, to vytvoříte. Co si představíte, to vytvoříte. Co očekáváte, to vytvoříte.

Sedím zde před skupinou starých duší. Dovolte mi definovat starou duši. Znamená to, že už jste zde byli mnohokrát (myšleno na planetě Zemi – pozn. překl.). Lidem v jiných kulturách už jsme řekli tu pravdu – mnozí z vás jsou svými vlastními předky. Neustále se vracíte zpátky do této své rodiny v Argentině. Mluvím k těm, kteří zde žijí. A vy máte za sebou tolik praxe s pobýváním zde na tomto místě (v této zemi – Argentině – pozn. překl.). Stará duše, máš tolik zkušeností. To však také někdy vytvoří něco podivného – staré návyky. Nadále vidíte určité cykly, nemám pravdu? Konkrétně ten týkající se vedení vaší země. A někteří z vás říkají: „Už se to děje zase.“ A někteří zase říkají: „Doufám, že ne!“ (Kryon se směje). Pojďme si tedy nyní promluvit o vaší síle. Před chvílí mluvila ta z Lemurie, jíž říkáte Kalei´iliahi a nechala vás opakovat nádherné věci. Použila příklad „světelné koule“ a nebyla v tom žádná náhoda, že to udělala před tímto channelingem. Protože jste mocní. Malá skupina starých duší v tomto městě to může změnit. Ale ne v takovém případě, pokud byste opět očekávali stejný cyklus jako dřív.

Číslo jedna: co očekáváte? Buďte upřímní. Očekáváte nesnáze? Očekáváte nepoctivost nebo podvod? Díváte se na jednotlivé situace a říkáte si: „No, stalo se to dříve, očekávám, že se to stane zase.“? Nebo uchopíte vědomí velmi, velmi moudré Argentiny a řeknete: „Dnes, v nové energii, očekávám, že se to změní.“ Může to nějakou dobu trvat, ale existují věci, které jsou nyní velmi rozdílné. Nechť se cyklus v tuto chvíli zastaví. Co by se stalo? Jestliže by všechny staré duše v tomto městě očekávaly jen dobré věci… Drazí, není to jen o vedení (myslí vedení města/ země – pozn. překl.). Co když je to o vás? Co očekáváte, že se má stát ve vašich životech? Ó, mocní. Sedíte ve tmě a říkáte: „No, moc toho neočekávám.“? (Kryon se směje) Chci, abyste teď se mnou něco trénovali. Protože já jsem vždy s vámi. Jsem s vámi z toho důvodu, že reprezentuji Tvořivý zdroj ve vašem nitru. Předtím, než dnes večer půjdete spát, můžete zvednout ruku a říct: „Já ve svém životě očekávám dobré věci. Laskavost mi přichází naproti.“ Pociťte ten mír Boha ve vašem nitru. Něco vám povím. Když to uděláte, tvoříte věci. Poslouchejte mě, vy si ty věci nepřejete, vy v ty věci nedoufáte, vy je přímo tvoříte.

Co kdyby se všechny staré duše sešly dohromady a uspořádaly politické shromáždění? (Kryon se směje) Argentinci by to udělali moc rádi – sešikovali by se do nějaké skupiny a nesli transparenty, ale tentokrát tu není žádný kandidát. Slavíte poctivost v politice! (Kryon se směje) A to je to, co ten transparent říká. Lidé budou přicházet a ptát se: „Co to tady oslavujete? Koho zastupujete?“ A vy řeknete: Není to „kdo“, je to „co“. Je to nový cyklus Argentiny! To přichází.“ A oni se na vás podívají a prohlásí: „Jste velmi podivní.“ A vy můžete odpovědět: Ano, protože my víme, co tady vytváříme. Víte, my, protože zde žijeme už dost dlouho a máme za sebou celou věčnost zde na této planetě, rozeznáváme cyklus. A právě nyní ho zastavujeme!“ Co očekáváte?

Je toho víc. Někteří z vás měli ve zvyku vidět staré věci a následně mít pocit, že oni sami nemají (proti těmto věcem – pozn. překl.) žádnou moc. A říkáte: „No, je to tady zase.“ Dokonce i ve vašem osobním životě se to děje znova. Drazí, tohle je prostě a jednoduše návyk patřící do staré energie. Vidíte něco, co spustí reakci staré energie. Zde je to, co můžete udělat: vy to můžete všechno přepsat. Rozeznáváte ty situace, když k nim dojde? Někteří z vás měli ten návyk prohlašovat: „Ó, já věděl, že se to stane.“ (Kryon se směje). To je návyk. To je návyk staré energie. To není Nový člověk. Jestliže se přistihnete říkajíc tyto věci, přepište je – tak, aby vaše tělo slyšelo jiný příběh. Přepište je. „Všechny dobré věci ke mně nakonec přijdou. Jsem trpělivý a Vesmír je se mnou.“ I když se pak ve vašem životě vyskytne něco náročného, nějaká výzva, tak pokud jste začali dělat to, co vám říkám, drazí, vaše nové vědomí zvítězí. Světlo na této planetě vítězí. Ovšem abyste ten cyklus mohli přepsat, drazí, budete si ještě muset projít nějakými zkouškami. Zastavíte ten cyklus. Jedině vědomí starých duší je schopno to udělat.

Nabídnu vám ještě jednu myšlenku. Chci, abyste o něčem přemýšleli. Jste v tom sami? A odpověď je ne. Ale vypadá to tak, že jste. A to proto, že jste sami sobě nedali příležitost si tiše sednout a položit si velkou otázku: „Jsi tam? Duchu, jsi tam? Duchu mých předků, jsi tam?“ Pokud to dovolíte, ucítíte je. Jsou všude okolo vás, drazí. Tato změna na planetě je hluboká a silná. A vy máte k dispozici tolik pomoci. Více než kdy předtím.

Poslyšte, když jsem poprvé přišel na tuto planetu, byli jste tak sami! Cítili jste se sami. Před 28 lety jsem řekl: Nikdy nejste sami! To bylo to první, co jsem lidské bytosti sdělil. Protože vy jste měli vždy pocit, že nemáte k dispozici žádnou pomoc. Ale nyní ji máte. Ovšem váš návyk je takový, že si myslíte, že ji nemáte. Ale máte zde mnoho pomocníků. Vyzývám vás, abyste je právě teď cítili… Je jich tak mnoho, právě vás cítí. A kdyby pro vás měli mít jednu jedinou zprávu, řekli by: „Jsme tady, abychom vám pomohli ukončit cyklus.“ Musí to přijít od vás. Zkušení. Argentinci jsou jediní, kdo může ten cyklus zastavit – s vědomím, které je silné a má schopnost věci zde změnit. Průběžně se měníte. Postupně se všechny věci, jež zde dnes byly řečeny, začnou opravdu dít. Tomu se říká Nový člověk.

Dám vám o tomhle víc informací, ale toto je pro vás a tahle ohromná kultura je ve vašich rukou, aby zastavila cyklus. V nastávajících dnech, týdnech a letech spatříte věci, které jste neočekávali. A to proto, že se objeví další, jež budou také chtít ten cyklus zastavit! A přijdou z neobvyklých míst. Ale poprvé to budete moci vidět! Odlišný typ vedení přicházející z jiné oblasti vědomí. A vy se na to podíváte a budete se ptát: „Mohlo by to být skutečné?“ A bude. Protože to budete vy, kdo zastaví cyklus.

Doufám, že tahle zpráva není až příliš záhadná. Protože všechno je možné. Máte vítr Ducha v zádech. Nikdy zde nebylo tolik lásky jako je jí zde dnes – pro ty, kdo tady sedí a říkají si Argentinci.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – „Kryon channelling – FRIDAY 1 “ – MP3 – 23:04

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.