Archív

KRYON – VELKÝ ÚNIK

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bostonu, USA, 11. března 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Každý z vás je naprosto unikátní. Pokud by se vám podařilo nějak “umřít” a porovnávat různé lidi, pak byste zjistili, že každý z vás se liší od ostatních. Biologii máte samozřejmě stejnou, ale tady v těch filtrech, s nimiž jste přišli na toto setkání, do tohoto života — je hluboký rozdíl.

Už jsme o tom mluvili dříve, ale znovu opakujeme, že ten “ochranný plášť”, s kterým jste přišli, aby vás “chránil“, vás chrání před vším – před negativním i pozitivním – přinesete si s sebou jakési přednastavení toho, jak podle vašeho názoru věci fungují. A proto, pokud vám někdo nabídne jiný úhel pohledu, pak z vašeho přednastavení následuje odsouzení, nepřipustíte, že by mohlo být přijatelné něco jiného než vaše přednastavení… A největší ze všech přednastavení u většiny lidí jsou jejich domněnky ohledně toho, co se bude dít dál. Budoucnost, jak jsme již dříve říkali, je pro ně téměř vždy určena jen tím, co už viděli a věděli v minulosti, co je jim známo z jejich historie. Jinými slovy, oni opravdu nevidí nic jiného! A to je důvod, proč zažijete tak velký šok, když uvidíte něco opravdu nového [Kryon se usmívá].

Lidé nežijí tak dlouho…

Vážení, tento channeling je nazván  “Velký únik“. A začneme s informací, o které jste mluvili už na semináři, čtenáři a posluchači ji ještě neznají. Mluvíme o planetě, která  doslova prošla obrovskou tmou, hrůzou, potížemi a frustrací. A tak to bylo znovu a znovu, a dokonce i víc, než je vám známo… Drazí, řeknu to znovu: Lidé nežijí tak dlouho, aby si alespoň něco z tohoto pamatovali.

Mohli byste se na to zeptat svých pradědů a prapradědů. A říkali jsme, že kdybyste je  přenesli do současnosti, pak by vám ukázali to, co vy máte, ale co oni neměli: dobré vyhlídky a svobodu, což jim bylo odepřeno; radost z těch věcí, které můžete udělat jeden pro druhého, což oni nemohli — kvůli válce a kvůli těm, kdo byli tehdy u moci. Ale vy nežijete  tak dlouho, abyste to mohli znát… a proto opakujete to, co nebylo nutné opakovat. Proto přicházela další válka. A tak se pro lidstvo vědomí z jeho Minulosti stává vědomím Budoucnosti… ve vašich myšlenkách.

To vše se změnilo po roce 2012, po astronomickém jevu předpovězeném starodávnými této planety. To je vyrovnávání kolébání osy Země s cyklem 26 000 let. Prošli jste dvěma takovými cykly coby lidstvo, které má 23 chromozomů. O čem jsem právě mluvil? O tom, že lidstvo mající 23 chromozomů,  nemá nic společného s žádnou jinou formou života na této planetě! Ti, kteří zaujímají předchozí příčku na stupnici evoluce, mají 24 chromozomů, nikoli 23. A již jsme řekli, že 24. chromozom skrytě prochází přes všechny ostatní interdimenzionálním způsobem a to je plejádská vrstva!

Dvakrát  26 000 let, o něco více než 50 000 let. Tak dlouho pracujete s tímto hlavolamem! A někteří z vás  tady byli celou tu dobu… Je to ezoterická informace. I když pro pochybovače v tomto sále  to není vůbec žádná informace, pro ně je to jen zábavný fakt. Ale já se obracím k těm, kteří rezonují s touto informací, kteří vědí o tom, že tu byli dříve. Tma, kterou jste viděli, a potíže, které jste měli [Kryon s hlubokým soucitem], by mohly naplnit celé knihovny. Každý z vás byl zástupcem každého pohlaví, a to znamená, že každý z vás měl děti… a každý z vás dítě ztratil, všichni jste byli na bitevních polích a každý byl kdysi zabit jiným člověkem. A to všechno je ve vaší Akáše.

Co se nedá opakovat znovu? Věda tvrdí, že čas “chodí v kruhu”, že všechno odchází a znovu se vrací. Takže jste opět zde, a to je předmět diskuse dnešního dne, že? V 80. letech nastal začátek posunu. V dobách studené války jste neměli jistotu, zda přežijete po další válce. Všechno spělo ke zhroucení, jak v proroctví o “konci světa”, v některých duchovních proroctvích, v nichž se začalo mluvit o tom, že se stane to, či ono. Přišel 2000 rok a bezpečně je pryč. Pak r. 2012 a došlo k zarovnání precese rovnodennosti na planetě. Oslavili jste konec jednoho cyklu a začátek nového. A to je ta cesta, kterou nikdo nečekal.

Drazí, NEOČEKÁVALI jste, že se sem dostanete! A právě o těchto vašich očekáváních chci mluvit. Tato očekávání jsou vytvořena vědomím “ze starých proroctví a pokud byste se ptali lidské bytostí: “Co dál?”, pak ona by  řekla: „No, konec všech konců, válka…“ A o tom chceme také mluvit.

Paralelní reality

Někteří tvrdí, že lidstvo existuje v různých úrovních, v různých dimenzích multidimenzionální reality. Tvrdí, že Země ve staré energii, která se chystala projít válkou a hrůzou jaderného šílenství, ta je stále tam někde, v nějaké dimenzi. A že jste překročili do jiné dimenze, do jiné z existujících úrovní reality. Jinými slovy, že tam někde, v jiné dimenzi, Země dosud pokračuje stále cestou, kterou dosud šla! [Kryon předvádí náš úžas:] “Kryone, je to pravda? Je to opravdu tak?” Nemohu vám odpovědět ano nebo ne, protože nevíte, na co se ptáte. V jistém smyslu ano a v jiném ne.

Pojďme si na okamžik představit, že je to pravda – že v nějaké dimenzi, velmi podobné vaší, Země přestala existovat v důsledku jaderné války, v důsledku této noční můry, a všech těch hrozných věci, které jste očekávali. A řekněme, že je to někde velmi blízko k této úrovni, na které jste nyní: s tou krásnou úrovní, kterou máte díky tomu, že jste šli svou cestou, a není tedy žádná válka, jen budování takové budoucnosti, jakou jste ještě neviděli, s nečekanými „divokými kartami“ a kde se dostáváte ze starého vědomí a začínáte se rozvíjet a vyvíjet se k něčemu vyššímu.

A tyto úrovně, tyto dimenze koexistují spolu… představme si na chvíli, že to tak je. Pak byste se mohli ptát: “Mohli bychom cítit přítomnost jiné úrovně?” A odpověď zní: [Kryon, vážně a hluboce:] Většina z vás cítí [povzdech Kryona] únik do jiné reality.

Únik, o kterém hovoříme, je multidimenzionální. Tento velký únik, největší únik spočívá v tom, že vaše úroveň, vaše Země,  nešla po té cestě, která jí byla předpovídána… „unikli” jste jaderné noční můře, a místo toho jste si zvolili tuto cestu, [Kryon s nadšením] o které starodávní říkali, že ta existuje. Tento potenciál byl: to není nástup nové éry, je to příchod očekávané éry. A pokud se podíváte na to, o čem mluvily  domorodé národy, o čem mluví Mayové, Toltékové, Aztékové nebo Navahové [jeden z největších z mnoha indiánských národů, s bydlištěm na území USA a Kanady], a seznam může pokračovat…, pak zjistíte, že oni mluvili o tom, co by se vám stalo při zarovnání planety, za předpokladu, že byste toto “udělali“! A to bylo určeno na 12. rok po předpovězeném zániku lidstva v jaderné válce v roce 2000. Vy jste se však k tomu ani nepřiblížili.

Já jsem přišel v roce 1989 a začal předávat channeling  přes mého partnera, a totéž udělali ostatní. To se shodovalo s pádem Sovětského svazu, se začátkem takové energie, kterou zajisté nikdo nečekal. A pak došlo k Harmonické Konvergenci, pokud je vám to známo! Byl to  skok do jiné dimenze, pokud to tak chcete nazvat, když se Realita změnila – pro VÁS. Ale v té jiné dimenzi, co se stalo tam? Přesně to,co vám bylo předpovězeno.

Tento únik do reality, ve které jste teď – živí a zdraví – má co do činění s hlavolamem, o kterém nikdo ani netušil, protože jste si nepředstavovali,žese dostanete sem. 4 civilizace, které vám předcházely, zničily samy sebe. Mayský dlouhý počet byl v souladu s průměrnou dobou života civilizace cca 5125 let. Už jste začali nové kolo: 5 – 6 – 7 – 8. Budete muset učinit objevy, které to potvrdí. A až je objevíte, pak budete vědět, že mám pravdu, stejně jako ostatní, kteří vyprávějí o tom, že jste tu mnohem déle, než si myslíte, ale po celou dobu jste pokračovali v sebe-ničení. A měli jste v úmyslu to udělat znovu, ale “unikli” jste tomu.

Vrstvy strachu brání ÚNIKU

Hlavolam, kvůli kterému jsem tady, tkví v současné nové energii: Co očekávat? Jak pokračovat? V čem spočívá její krása? Pomoc, která přichází, nové nástroje… – to je má práce. Dostanete informace přímo od Zdroje. Vždy přicházejí s láskou, harmonií, pochopením. Projdou skrze lidské filtry, jako u toho, který sedí před vámi v křesle, i když tyto filtry nejsou tak transparentní. V tom smyslu, že byste byli prostě ohromeni tím, co je vám dáno, pokud byste to mohli dostat úplně přímo… To znamená, že největší únik je současná civilizace. Vy tak dlouho nežijete, abyste si pamatovali, jaké to je: projít válkou a ztratit všechno, co máte, a zažít všechnu tu hrůzu. Tam už nejste a aniuž tam nebudete! Neboť jste tomu už unikli!

Ale drazí, TAKTO je to jen v podstatě, v ZÁKLADNÍ vrstvě reality. Ale jsou tu další vrstvy, u některých z vás může – možná ne v tomto sále, ale mezi posluchači nebo čtenáři, nebo „tam venku“.  Doposud většina lidí na této planetěNEUSKUTEČNILAtento únik od “očekávaných potenciálů“! A přestože “se to nestalo“, jejich vědomí to navzdory všemu stále očekává. Proto jste ještě neunikli tomu, čeho se lidé bojí v souvislosti s budoucností.

Nemusí se bát Budoucnosti

A tak další vrstva, o které budeme hovořit, je strach z budoucnosti. Jak se může projevit realita, když budete i nadále očekávat to, o čem vám bylo řečeno, a co se nestalo? A odpověď:  To je  zvyk! Je to zvyk, vznikající po několik civilizací, které samy sebe zničily a proto ho ani nepřekonaly. Proto v sobě máte „semena destrukce“, kterou stále očekáváte. Někteří v sobě nesou tuto možnostkterou nesly všechny předchozí civilizace a život sám ji do vás vložil  jako součást toho, co by se dalo nazvat: “tak to dopadlo” – a možná proto i nadále očekáváte jen to nejhorší.

A jak  vnímáte svou budoucnost,svou osobní budoucnost? Je to jeden z klíčových momentů! Vidíte budoucnost plnou splněných nadějí, prosperity a nádhery? Nebo [Kryon  beznadějně v hlase:] stále dokola to samé, to samé, to samé… a nakonec vše “půjde na smetiště”? Buďte k sobě upřímní, neboť i mnozí tady  z vás očekávají, že půjdou na stejné místo, na jaké  vždy směrovali, a to ze stejných důvodů jako vždy. A takto vy jste přesně ti, o kterých jsem mluvil, kteří soudí budoucnost podle minulosti, a to bezpodmínečně, dokonce bez snahy plánovat něco takového, co nečekáte, možná i něco lepšího, než by se dalo očekávat,  než máte teď.

Nežijete tak dlouho. Jinak byste se dozvěděli některé z těchto věcí, v tom minulém čase, kdybyste žili alespoň 200 let.  A to je koneckonců jen malá část toho, na kolik je připravená vaše DNA, je to jen 200 let. Mohli byste vidět opakující se vzorce, které by byly “v kurzu” a již byopakovaly to, co “očekáváte”. Ale vy jste tady, v klidném, pokojném místě — ale únik  ještě není dokončen.

Předpokládejme, že byste se nasměrovali  na to,  že nastupující  budoucnost bude obdivuhodná! A bude to tak! Uděláte dva kroky vpřed, pak budete nuceni udělat jeden krok zpět. Musí to projít generacemi. Drazí, musíte uvidět organizace, které změní svůj přístup k tomu, co dělají. Už tam nebude “sezení na plotě” bez integrity. Uvidíte, jak nakonec zastaralé vedení a staré paradigma odejdou a budou nahrazeny novým vedením s velkým soucitem a větší integritou. To přichází!

Abyste se dostali do této budoucnosti,měli byste se dostat z toho, co se točí celou dobu jen v “černo-bílém”, jak jsme o tom mluvili. Proto jste tady: chcete-li pomoci těm, kteří jsou kolem vás, kteří nevědí, že je třeba uniknout, i když k jaderné válce nedošlo, ale podle nich všechno ostatní ještě nastane…

Řekněme, že s vaší budoucností bude  všechno v pořádku. “No, Kryone, dokázali jsme to. U mě je s budoucností všechno skvělé. Jsem jedním z těch, kteří říkají: ´Toto nebo něco lepšího.´ Já v sobě už nenesu ten pocit, že ´všechno směřuje k válce. Já už to mám srovnané!” A co další vrstvy? [Kryonův povzdech.] Budete se ptát: “Co tím myslíš?”

Reformování Akáši

Vnitřně, chemií svého těla, prostřednictvím innate, vašeho vědomí, jste celé věky viděli vždy jen jednu skutečnost: “Toto, nebo něco horšího…“ Potýkali jste se s velkými problémy, s neustálými výzvami… A jsou dnes někteří channeleři, ale nebudou channelovat. Jsou to channeleři, ale nebudou channelovat, kvůli tomu, že když to dělali minule (pozn.překl.: v minulých životech), ve staré energii, nedopadlo to s nimi dobře. Jsou to „skříňoví“ pracovníci světla (pozn.překl.: myšleno tak, že svůj plášť pracovníka světla, své dary, zabouchli do skříně na sedm západů a mají strach to odemknout – použít, ukázat). Někteří z vás si je vzali (pozm.překl.: jako své životní partnery). To je důvod, proč jste si je vzali… Oni prostě nevystoupili ze své „komůrky“, ale jsou to překrásní a dobří lidé. A vy je máte rádi. Prostě se do toho nepustí, protože mají na určité úrovni strach z osvícení! O tom už jsme také mluvili.

Existují různé věci, které vám nedovolují být tím, čím můžete být. Co vám říká vaše Akáša? Unikli jste vy tomu, co obsahovala vaše Akáša? Akáša, to jsou záznamy životů v podobě energií, které jsou v každém z vás. Proto vaše vědomí může prohlašovat:“Skvělé! Budoucnost je překrásná!”a vaše Akáša na to odpoví:“Ty ses snad úplně zbláznil.“Protože vše, co si vaše Akáša pamatuje, je hrůza, zklamání, válka, smutek…

Drazí, musíte  předělat, reformovat svou Akášu!A to jde ruku v ruce s vědomím, které začne instruovat svou buněčnou strukturu o tom, že jste schopni změnit svou minulost díky tomu, co je obsaženo ve vaší Budoucnosti!Slyšíte to? Nyní  už víte, co tato věta znamená. Už jsme vám to dnes říkali. Retrokauzalita! [Zpětná příčinná souvislost: když “důvod” v budoucnosti vyvolává jako “následek” změnu minulostí]. To znamená, že  věci, které nastanou v budoucnu, mohou  změnit  minulost. A teď to víte.

Drazí,  to znamená vědomí, které očekává dobrou budoucnost, podpoří změnu energie vaší Akáši… a smaže nebo reformuje to, co přichází z vaší Akáši a co vám říká: “Jsi cvok, to všechno se bude opakovat znovu a znovu, stále dokola, protože tak to vždy bylo.”  Pracujete s tímto? Jaké jsou vaše sny? Kolik z vás má takové sny, které odhalují vaši nejistotu? To je výsledek práce vaší Akáši, hlásající celou dobu: “Lepší už to nebude.”

Možná by stálo za to promluvit si se svou Akášou jinak. Víte vůbec, že to můžete udělat? S pomocí svého vyššího já, které máte uvnitř po celou dobu – po celou dobu (!) – můžete sami začít měnit chemickou úroveň své DNA, ve které jsou uloženy vaše akášické záznamy, a začít je reformovat!

Řekni jim třeba toto: “Tohle je historie, která se nebude opakovat. Patří do jiného oddělení. Pojďme, uložíme všechny tyto staré knížky v jiné místnosti a umístíme na její dveře cedulku: ´Tady jsou staré věci, které už jsou pryč´… a pak ty dveře zavřeme!” A jen těm věcem, které jsou pozitivní a  vedou ke světlé budoucnosti, jen těm bude umožněno vyjít z Akáši! Totéž platí i pro vaše sny.

Věděli jste, že to můžete udělat? Můžete to udělat s pomocí vizualizace. Je možné, že to budete muset opakovat a opakovat, znovu a znovu… protože Akáša  je tvrdohlavá a nepoddajná. Ale nakonec zvítězíte! Protože vaše vyšší já mluví s vaším “nižším já”. Ale jak to je s dalšími vrstvami? Jak to? To ještě není všechno?” [Kryon se směje.]

Neznámé je překrásné

Vaše innate je zodpovědná za “chytré tělo”. Pravě ona ví o vašem stavu, z hlediska zdraví. Je také zodpovědná za laskavost a vytváří spontánní uzdravení. I ona však reaguje na jiný způsob myšlení… a také se může stát nevyrovnanou. Tak přemýšlíte. Co by se stalo, kdyby vaše innate neočekávala nic, kromě toho, co už měla? A co by se stalo, kdybyste se zeptali své buněčné struktury, která neví ani o vašich akášických záznamech, o velkém úniku, ani o dávných proroctvích, a která říká: “Já vím jen o tvé biologii“… co kdybyste se jí zeptali: “Co bude dál? Co bude dál?” Dostali byste odpověď: “No, zdá se, že ´pořád to staré, pořád to stejné´…“ [Kryon, s nelibostí, s důrazem na tu absurditu.] To znamená, že pořád stejně budou vznikat onemocnění,  stále stejná délka života, s ohledem na to, jak jste umírali mnohokrát předtím.  Říkáte si, že je to tak již integrováno do vaší chemie, nebo ne? Poslouchali jste můj channeling o šabloně mládnutí, v němž jsem mluvil o designu určeném pro život trvající déle než 900 let?! Tak odkud tohle všechno máte? Řeknu vám to – z minulosti!

Není načase to změnit? Vědomí je králem a to, co říkáte nahlas, co si myslíte, to vše je “pokyn” pro chemii vašeho těla! Tolikrát jsme to říkali. A důkazem, který  znovu uvádíme, je homeopatie, kterou však vaše věda neuznává. Ředění v poměru “několik dílů k milionu”, které zdánlivě nemá žádný vliv ani na chemii nebo systém vašeho těla! Ale funguje to! To díky záměru, který je do něj vložen a úmyslům toho, kdo to dá pod jazyk – jsou to pro innate informace o tom, co to má udělat.

Po celé planetě se ukazuje, že chemii vašeho těla lze instruovat. Můžete jí dávat pokyny a ona je vnímá. Tak v čem je problém? Mnozí  z vás již začali dávat pokyny chemii svého těla o tom, že je budoucnost překrásná! Že tam je zdraví! Reformujte minulost, odstraňte z ní to, co jste očekávali – převeďte ji v něco neznámého!“Ale Kryone, jak můžeme cítit, jak dobré je to, co je pro nás neznámé?!” [Kryon se směje].

Proč je to tak velký problém? Proč všechno potřebujete analyzovat? Proč  nad tím rozjímat?  NEZNÁMÉ JE DOBRÉ! Hledíte do prázdna a říkáte: “Já jsem tak šťastný, že o tom nic nevím! Protože mi budou dány věci, zcela neočekávané! Nebude to něco z minulosti, budou to úplně NOVÉ VĚCI, které jsem nikdy neviděl! Sem s nimi!” Ale místo toho všeho hledíte do prázdna a říkáte: “Tolik se bojím. Nelíbí se mi tu být.” A to všechno kvůli předpojatosti lidské bytosti, která chce vědět, kam směřuje. To je předpojatost

Všimli jste si někdy, jak s vámi Duch pracuje? Když vyjádříte záměr, když se modlíte, když vstupujete do neznámé situace: “Drahý Duchu, co se stane? Drahý Duchu, co se stane? Drahý Duchu, co se stane?” a: “Nic tam není. Nic tam není. Nic tam není.“ Až to konečně vzdáte a pak dostanete odpověď, ale není taková, jakou jste očekávali.

Pochopili jste již, že téměř vždy se to děje v poslední okamžik? Má to svůj důvod. Protože je potřeba vzít v úvahu interakci s celým lidstvem. Dokonce ani Duch  neví přesnějak se to odehraje, protože nezná svobodnou volbu těch, kteří jsou kolem vás, nebo vaši. Ale je v tom zabudována  laskavost a máte kolem sebe pole, ve kterém naleznete odpověď. Ani načasování není takové, jaké čekáte, ale to už víte. Někdo z vás stále ještě čeká na některé věci, a vy o tom víte.

Vyzývám vás, abyste učinili  krok do prázdna ve všech těchto vrstvách a řekli: “Já jsem v neprobádaném. Akášo (pozn.překl.: myšleno, ty části, které obsahují obvyklá očekávání a nasměrování nižšího typu), posaď se na zadní sedadlo, jdi do jiné místnosti! Akášo, vydej se do té místnosti se zavřenými dveřmi s nápisem “Zde jsou staré věci”. Povolené jsou jen nové věci… A já ani nevím, co představují, ale vnímám je jako dobré. Biologie,  pochoduj na zadní sedadlo! Přestaň mi dávat informace, že chytím nějakou nemoc, že se mám vyhýbat tomu či onomu, že se musím obávat, že zemřu v určitém věku, protože moji rodiče tak zemřeli… nebo že onemocním,  protože moji rodiče to tak měli…“ To všechno máte v sobě zabudováno, víte? Není už čas na velký únik od toho všeho?

Bůh s vámi…

A konečně – jaké jsou vaše předsudky vůči Bohu? Řeknu vám, co to jsou za předsudky: “To, co slyšíte, je nemožné: to, co slyšíte od toho muže v  křesle, mluvicího přes andělský Zdroj na druhé straně závoje… – to je směšné, to je hloupé.” Tady to je, to jsou ty předsudky! A vždy budou ti, kteří z této místnosti odejdou se slovy: “To bylo hloupé. Ale bylo to i zábavné. Ten chlap se mi líbí, i přes to, že není zcela normální.”

Musíte pochopit – já vím, kdo tu je. A znovu říkám, že vás nijak nesoudíme. Odejdete se stejným počtem andělů jako všichni ostatní… se stejnou láskou Boha… a máte svobodnou volbu pracovat s tím nebo ne. Žádné souzení, absolutně nic se vám kvůli  těmto věcem nestane. Ale pokud je vidíte, nebo se pokusíte je uvidět či pochopit, že existuje mnohem velkolepější obraz, pak může dojít k takovému zlepšení svého života, jaké byste nečekali. Grandiózní.

A co si myslíte o prodloužení svého života? Co se stane, když se vaše buňky začnou měnit, protože se zharmonizují? Co se stane, když dojde k  plynutí energie, která poprvé věci vyladí? Jak jsme již uvedli, dokonce i dnes ráno – přesně to jsou ty věci, které vytvářejí zdraví, dlouhý život, štěstí a rovnováhu…

Váš vnitřní stav, to jste vy s vámi! Už jsme říkali, že je to objevení toho, že uvnitř vás je síla, která pochází z doby zasetého stvoření – toho, které vám dalo 23 chromozomů, drazí. Vy se lišíte. Velmi se lišíte. Kdybyste jen dokázali vyladit všechny tyto vrstvy na velký únik…

Jak chápete Boha? A dám vám tip: Pokud byste dokázali „uniknout” tomu, co vám řekli ostatní, a místo toho udělat krok do prázdna plného lásky, kde nejsou žádná pravidla a žádný skrytý program, byl by to největší únik ze všech!

Žádné souzení. Bůh vás miluje bez jakýchkoliv podmínek. Čeká na vás Doma, když opouštíte tuto planetu. Ví o každém vašem vzdechu, miluje vás v každé situaci, bez ohledu na to, jaká může být… vezme vás za ruku, pokud  to dovolíte… To je nejlepší únik ze všech! Může to být první věc, kterou byste měli zkusit opravitA to vám pomůže vyvážit všechny ostatní vrstvy – vrstvu za vrstvou, jak se zbavujete předsudků, filtrů a historie – to je něco, čím musíte projít, abyste se dostali na místo, kde si konečně budete moci oddechnout. Nadechněte se a řekněte si: “Jak dobré je  žít! Kráčím na místo, kde jsem nikdy předtím nebyl, bez ohledu na to, co mi lidé říkají. Protože já znám ´toho uvnitř´… konečně.”

Potenciály již existují

Co je třeba udělat, abyste se tam dostali? Končím tam, kde jsem začal: Každý člověk se liší od ostatních – tím, co jste zažili a co jste se učili; tím, odkud jste přišli a proč jste zde. Cesty každého z vás jsou jedinečné a odlišné. A neexistují žádná jednotná pravidla, jediný lék, jediné řešení, jednotné společné doktríny – které by fungovaly pro celé lidstvo. Místo toho existují miliardy pravd, ale všechny vedou k jednomu řešení: k rozhodnutí uniknout předsudkům o tom, kdo jste!

Tomu, kdo má to veliké štěstí, že má děti – zde jsou instrukce pro staré duše, které mají ve svém životě děti nebo vnoučata, jež začínají klást otázky – to je vaše šance změnit jejich filtry: “Co se s nimi bude dít? Jak dlouho budou žít? Kdo je Bůh?” Vidíte, jak se ty dveře otevírají? Víte, co můžete říct mladé mysli, která to “už ví”, ale chce to slyšet od vás? Přichází ta nejlepší generace! Ještě nikdy tu nebyla tak zdravá generace. Všechny nemoci nakonec odejdou. Nebude žádný vzorec, který byste měli následovat. Láska Boha – to je to, co máte, rozšiřujte ji všude.

Dokážete si představit mladou mysl, která přijímá tyto pokyny a ne ty instrukce, které jste dostali od svých rodičů a organizací, kterými jste prošli? To je nová budoucnost, to je nové paradigma.

Staré duše, až zemřete, až budete hotovy a naposledy se nadechnete, povím vám, co se stane pak: velmi brzy se vrátíte. Ani za nic si nebudete chtít nechat ujít tu party! Protože teď už přijdete do nové energie a ne do staré energie – ta bude v místnosti za zavřenými dveřmi s cedulkou. Probudíte se s novým druhem Akáši, budete si pamatovat, co jste dělali špatně, a nebudete již opakovat staré chyby. Budete nový člověk… A planeta ještě nikdy neviděla nic podobného. Nikdy. To je ve vaší budoucnosti, ve vašem budoucím životě!

Jste připraveni k úniku nebo ne? Stojí to za přemýšlení. Ale nejlepší zpráva, jakou jsem vám kdy dal je, že potenciál velkého úniku existuje v každém člověku! Ty potenciály již existují a už se začínají projevovat…

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – The Great Escape – 37:11 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Nina V. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – Prastaré město Petra a Nemožná budoucnost

Tento živý channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 14. února 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Opět se nacházíme venku, v zemi zvané Jordánsko, v ruinách starověkého chrámu Petra. Je v něm mnoho historie a někteří z vás to zde velmi zvláštním způsobem cítí. Ne však těmi způsoby, o nichž obvykle hovoříme. Opět to musím zmínit. Je možné, že je historie živá? A pokud hovoříme o těch, kteří zde žili, budovali tento chrám a využívali ho po celé věky, je možné, že je tu určitý druh “života”, který se díky jejich vědomí zachoval? Někteří z vás ho cítí. Ale o tom dnes nechceme hovořit.

Rádi bychom mluvili o historii – o VAŠÍ historii a o tom, co se děje právě v této době. A abych mohl pro tuto diskuzi takzvaně “přichystat scénu”, vezmu vás znovu na určité místo, které je odtud velmi daleko, ale které bylo v průběhu historie velice významné. Mayský kalendář hovořil o všech těchto záležitostech mnohem víc, než jste si vědomi. Drazí, mayský kalendář sdílely tři kultury a to Mayové, Toltékové a Aztékové. Všichni šířili stejné poselství prostřednictvím stejného kalendáře. Existovaly o tom rozšířené informace v jejich vlastních chrámech, či na zdech jejich pyramid velmi daleko odtud. Jejich kalendář byl “dlouhý”. Dnešní vědci nazývají jejich kalendář a jeho trvání tzv. “dlouhým počtem”. Dlouhý počet představuje přibližně 5 125 let. Někteří tvrdí, že je to 5 128 let (pousmání Kryona).

Drazí, s tím souvisí i tato kultura, tato civilizace a časový rámec všeho, co studujete na této cestě. “Velký počet” tedy představuje aktuální historii, kterou znáte. Ne tedy historii před historií, o níž jsme hovořili dříve. Mayové řekli, že na konci “dlouhého počtu”, jež představuje střed precese rovnodennosti, se něco stane. A to “něco” bude záviset na vědomí lidstva v té době. Mayové přitom s tímto proroctvím nebyli sami. Informace najdete mezi předky po celé planetě, kteří se dívali na nebe a vyřešili to. Opět, i oni znali “kolébání” zemské osy.

To vše jsou informace, které jsem vám předal již dříve. Nyní bych rád ale hovořil více o tom, co tito předkové řekli. Jakmile překročíte tento bod dne 21. prosince 2012 (myšleno bod precese rovnodennosti), po celé planetě započne nová energie. Toto proroctví se šířilo od těch civilizací, které to “nezvládly” a samy se zničily.Zdá se tedy, že po určitém čase civilizace umírají.Nezvládnou to.Obrátí se proti sobě, obvykle v důsledku války či nízké energie. A pak začne další civilizace. Jak jsem vám řekl již mnohokrát, a hovořilo o tom i mnoho písem, i vy jste tomu v minulosti čelili. Přesto jste to dokázali. Prošli jste těmi časy, kdy nutnost války pominula. A nyní Země začíná s novou energií.

Tato nová energie je to, o čemž chci znovu hovořit pro ty, kteří zde sedí naproti mě. Je to převážně pro ty, kteří “ochutnávají” zdejší historii. Protože historie obsahuje “poctu”, která je živá. Ti, kteří to nejvíce vnímají, nemusí být nutně ti, kteří se účastní této cesty. Mohou to být ti, kdo ji studují. Určitými způsoby se pro ně stává živou, více než tuší. Vědomí obsahuje způsob “stání na zemi”, na tom, co nazýváme krystalovou mřížkou. Mřížka má totiž tendenci spouštět určité věci (informace) u starých duší. Rád bych o tom více pohovořil.

O jednom z atributů, jenž se objevil po roce 2012 u vyvíjející se lidské rasy, jsme již mnohokrát diskutovali. Nazýváme ho “konec sezení na plotě”. Jinými slovy, ty záležitosti, které budou mimo integritu, které dříve vždy fungovaly, se začnou ukazovat. A staré duše, přijde doba, kdy již nebudete moci sedět obkročmo na tomto plotě. Nemůžete mít jednu nohu na jedné straně, tedy mluvit o jedné věci, a druhou na druhé straně, to znamená dělat něco jiného. Nemůžete být spirituální jeden den v týdnu a zbytek týdne být mimo spiritualitu! Nemůžete mít v sobě dvě stránky a být v rovnováze! A proto jsou věci, které začnete pociťovat.

Na této konkrétní cestě mnoho z vás hovořilo o pocitech, které se začínají objevovat. Někdy se to děje, když jste bdělí, jindy zase, když spíte. Někteří dokonce “na hodinu nebo dvě” onemocněli a pak se zdálo, že se vše obrátilo zpět a jsou zase plně zdraví. Pak jsou zde ti, kteří si prošli “temnou nocí duše”, po dobu jednoho či dvou dnů, a vůbec neměli ponětí o tom, co se děje. Můžete to svádět na (špatnou) vodu, můžete vinit znečištění, můžete to svádět na půdu. Ale, drazí, toto jsou reakce starých duší na historii, která se zde nachází. Začínáte rozeznívat vlastní Akášické záznamy. Je možné si to prožít, a tolik na tom nezáleží. Záleží však na tom, co se kvůli tomu nyní odehrává. Toto vše začíná objasňovat, proč někteří z vás pociťují nepohodlí. Někteří dnes nejsou na této cestě právě proto, že cítili určité nepohodlí. A to vše z důvodů, o kterých jsem hovořil a o nichž vám Mayové řekli pravdu. Nacházíte se v energii, která je velmi odlišná od jakékoli jiné dřívější energie. Někteří doslova procházejí tím, co nazývám “restart”, kdy musíte jít až do “nulového bodu”, abyste se z něj pak mohli znovu vyšplhat a vidět, co je vhodné a nevhodné ve vašem životě.

Představuje to situaci, kdy musíte rozbalit vše, co jste zabalili a na dlouhá léta schovali “do skříně”, prozkoumali to a vyhodili všechno, co už vám více “nesedí”. Jestliže se vás to netýká dnes, přijde to později. Zvlášť se to týká těch, kteří si říkají staré duše – těch, kteří byli na této planetě po mnoho životů, mnoho inkarnací a toto si pamatují. Myšlenka, že je možné žít (narodit se) znovu, je součástí celé historie. Ve skutečnosti, čím víc jdete do minulosti, tím větší je víra v reinkarnaci. Myšlenka o duši, která přijde pouze jednou, pouze na pár let a odejde, je legrační. Duše prochází svou cestou časem, a vy jste součástí historie planety. Není žádným překvapením, že se ladíte (harmonizujete), s tím, k čemu máte vztah a co se nachází zde. Díváte se na fasády chrámu a cítíte, že jste jejich součástí. Jste to VY. Ale to je “stará” energie a vy se posouváte pryč od ní.

Toto krátké poselství vás tedy ještě jednou bere zpět k Mayům, k proroctví, které měl i kmen Hopiů. Po celé planetě věděli, že tento čas přijde. Vy to nyní začínáte cítit a historie, kterou zde vidíte a která je jednou z nejstarších na planetě, ve vás “spouští” právě ty pocity, kterým říkáme “konec sezení na plotě”.

Budete součástí minulosti nebo budoucnosti? Opět říkáme: Nedovolte minulosti, aby se stala budoucností. Namalujte čáru do písku a řekněte: To je staré a to, co přichází, už toho není součástí. Můžete se s tím ztotožnit? Můžete to “aplikovat” na sebe a vidět krásu toho, že začínáte znovu?

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – “Ancient city of Petra ” 12:48 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

                                                              Nemožná budoucnost
                            Tento živý channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 15. února 2017

                                                              Večerní shromáždění

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon u magnetické služby. Kdybych to náhodou později neřekl, řeknu tu znovu nyní. Láska Ducha k lidstvu nezná hranic. V této místnosti je vaše jméno známé, vaše cesta je známá, i problémy, které jste si sem přinesli, jsou nám známé. Nejste oddělení (izolovaní) od lásky Boha. Ve staré energii se zdálo, že mezi námi byla zeď a lidé se obecně snažili přijít na to, jak se přes tuto zeď dostat, nebo jak projít skrze ni, či kolem ní, a to proto, aby mohli komunikovat s Duchem. Pro lidstvo je to nikdy nekončící úkol.

Hovořili jsme o rozdílech mezi starou energií a tou, kterou můžeme vnímat nyní. Byly o tom napsány knihy a i já o tom hovořím neustáleco je nebo začíná být tak odlišné od toho, co bylo, a co přichází. Téma poselství zde v Petře je následující: Nedovolte minulosti, aby psala budoucnost. A v rámci těchto informací jsme vám dali mnoho konceptů. Ale v tento moment bych vám rád předal více než to. Koncepty o lidech, jež společně lépe spolupracují, o míru na Zemi, o kulturních změnách, o podnikání a politice – již byly všechny zmíněny. Nyní bych ale rád hovořil o VÁS, o vašem opravdovém já. O vás, kteří posloucháte, i o vás, kteří zde sedíte na židlích.

V souvislosti s přicházející generací se u vás objevuje určitý pocit. A tento pocit bych nazval předpojatost. Už jsme to mnohokrát zmínili, nemůžete myslet nad rámec toho, co jste viděli, nebo toho, co víte. Máte pouze koncept podle toho, co jste viděli v minulosti a proto vše, co si myslíte, když hovoříme o evoluci “života na lepším místě” (myšleno, že se Země stane lepším místem pro život), jsou pouze minulé činy, které se stávají lepšími. Takže přemýšlíte o problému ve staré energii, a myslíte si:No, je to jasné a tak to bude v nové energii a takový bude nový člověk“. A v tom se přesně mýlíte! Drazí, díváte se na nové paradigma existence. Co se stane, když vědomí obecně začne být více vědomé? Koncepty reality se začnou posouvat. Už jsme to řekli dříve: “Nevíte, co nevíte”. A proto bych vám rád dnes řekl něco o vás.

Toto poselství nazvu “Nemožná budoucnost”. Bude to limitováno pouze na několik málo atributů, ale všechny budou o vás, o vašem osobním já. Už jsme dříve zmínili, že vaše DNA pracuje pouze z méně než poloviny, oproti tomu, k čemu je stvořená Tvořivým Zdrojem. Vše ve vaší DNA, co “zvoní” životem, Bohem, přírodou, pracuje pouze z méně než poloviny své účinnosti. A staré duše v této nové energii započínají proces, kde se DNA začíná vyvíjet tak, že se dostává lehce nad úroveň čtyřiceti procent namísto třiceti. Ti nově narození na tuto planetu pozvednou tuto novou energii, nové vědomí i nové atributy jakmile přijdou, ale nepodaří se jim to, dokud nebudou vychováni těmi, kteří jsou již zde. A to je váš úkol. Samotná nová energie pak povede nově narozené k tomu, že budou přijímat věci, které vy jste nikdy neměli. A přesto – elegance toho, jak se sami dnes měníte, zítra změní planetu. Pojďme to více prodiskutovat.

Tím největším, co má mnoho atributů, je člověk, který má téměř kompletní kontrolu nad vlastní “chemií” a tělem, nad vlastní Akášou a vlastními emocemi. To znamená, drazí, že poprvé v lidské historii začínáte vidět to, čeho byli schopní pouze Mistři. Viděli jste příklady a máte o tom příběhy. Nyní je řada na vás. Jen si představte, jak ovládáte vlastní chemii, představte si situaci, kdy můžete hovořit ke všem buňkám ve vašem těle, “skupině” DNA, Merkabě (světelnému tělu) kolem vás, kdy poprvé cítíte, že všechno kontrolujete. Co kdybych vám řekl, že můžete absolutně kontrolovat svůj imunitní systém, takže už nikdy neonemocníte, nebo se možná jen jednou či dvakrát do roka nachladíte (což vlastně obecně představuje rekalibraci vaší chemie), ale nic víc. Co kdybych vám řekl, že si VY, poprvé, sami svým vlastním vědomím, můžete vizualizovat své tělo, které má úžasný ohromný imunitní systém? Takový, který “nechytí” nemoc, sám se “spustí” (kdy je potřeba) a z žádného důvodu se nedostane mimo rovnováhu. Dokážete si představit život, kdy se cítíte zdraví po celou dobu? Drazí, je to “nemožná” budoucnost? Ne, není. Je to vaše dědictví. Je to příslib, protože jste přišli znovu, v této nové energii.

Hovoříte o léčení, o schopnosti (se) léčit, nástrojích léčení, o bytí léčitelem. Co kdybyste měli kontrolu nad svou chemií do té míry, kdy byste mohli vymýtit vše, co nebylo ve vašem těle v rovnováze? Není snad zajímavé, co jste viděli u Mistrů této planety? Mnoho z nich mohlo mezi vámi chodit, dotýkat se někoho a způsobit v ten moment léčení. A vy si sami pomyslíte, že by bylo úžasné mít tuto léčivou moc, kdy se můžete jen někoho dotknout a on se může uzdravit. Vyvíjející se DNA začne mít schopnosti, kdy budete moci okamžitě vyléčit sami sebe, dokonce ještě dříve, než nemoc propukne. Ale jestliže už ji v těle máte, budete mít schopnost ji doslova “vyprovodit” pryč s pomocí instrukcí, které dáte chemii uvnitř vás. Toto není něco, co by bylo jen zbožným přáním, není to o pozitivních věcech/informacích, které vstupují do vašeho systému. Je to o VÁS kontrolujících svoji chemii.

Jak by se vám líbilo mít kompletně pod kontrolou své strachy? Drazí, to je také chemie. Je to součást emocionální bytostí, jste to VY s VÁMI, je to Akáša uvnitř vás, která vás postupně krmí věcmi, kterých se bojíte po mnoho svých životů. A toto zde končí! Řekl jsem to již dříve, ale je to součást většího obrazu – VÁS majících kontrolu. Jak by se vám líbilo, ještě předtím než jdete v noci spát, instruovat svůj mozek pro čas, kdy se mísí ve vašem mozku neurony, čemuž říkáte “sen”, a dávat svému tělu instrukce, které říkají: “Dnes v noci to budou pouze dobré věci”. Právě jste dali tělu instrukce, aby odstranilo noční můry. Bez ohledu na to, čím se vás snaží vaše Akáša “krmit”, nehledě na to, co se stalo v minulosti, nic takového se nestane ve vašich snech. Někteří z vás se cítí jako oběti snů, které máte, protože nemůžete kontrolovat, co se děje, když spíte. Ó, ale můžete! Je toto nemožná budoucnost nebo je to součást vás, kdy se stáváte Mistrem více, než jste si mysleli, že je možné?

Přemýšlejte o dalších věcech, například o tom, že chemie vašeho těla pracuje buď PRO vás, nebo PROTI vám. Co když řeknete sami sobě: “Milé buňky, rozumím, že jsem lidská bytost, zestárnu, ale nyní vám dávám instrukce, tomu malému “přístroji” uvnitř. Dávám vám instrukce o fungování procesu stárnutí – ať se počítá jen každý druhý den a ne každý den, ať se zastaví zkracování telomerů a zůstávají nedotčené a mladé. Je to VAŠE chemie. Drazí, můžete zásadně zpomalit své stárnutí, jestliže tomu věříte, jestliže to začnete praktikovat! K tomu jsou staré duše předurčeny v tomto časovém rámci a v této nové energii. V minulosti byl problém s dualitou světla a temnoty a s tím, jak pracovalo jedno proti druhému, a toto všechno udržovalo vaši DNA na třiceti procentech efektivity, nebo jen lehce nad. To vše se začíná posouvat a dramaticky měnit, umožňuje vám to dělat tyto věci a začít se vyvíjet.

Jste jedním z těch, kteří nemají moc energie? Proč to nepřepíšete? Ve vaší DNA jsou vzorce (šablony), které vás definují. Přepište vzorec!Je to jen chemie. Někteří řeknou: “No, Kryone, zní to dobře, ale já mám v tomto životě smlouvu s Bohem a tato smlouva říká toto a tohle a tamto.“ A jiná část říká: “Využívám hodně energie, a proto se rychleji dost unavím.” Drazí, právě jste to vytvořili! Řeknu vám, že vaše smlouva je napsána neviditelným inkoustem. Smlouva může být skutečná, když se sem dostanete (myšleno na planetu). Ale jste to VY, kdo kompletně ovládá všechny detaily smlouvy. Musíte, protože se posouváte a měníte. Toto je součást vyvíjejícího se lidského ducha, která rozumí, že se bude vyvíjet dokonce i váš vztah k Bohu. Nemusíte čekat, až projdete “závojem” a vrátíte se zpět, abyste implementovali tyto věci. Je to úplné ovládání sebe sama.

Začíná to pomalu. Je to přesně jako když cvičíte svaly. Začíná to pomalu a pak to narůstá. A nyní je zde něco, co nečekáte. Co se vám děje, když máte nějakou myšlenku? “Půjdu tam a udělám tohle,”… a někdy to funguje a jindy ne. Vlastně někteří řeknou, že to obvykle moc dobře nefunguje, když uděláte tohle nebo tamto. Drazí, právě jste si pro sebe vámi samými napsali smlouvu ve 3D. Jaký je to pocit? Nemá to vůbec co do činění s Duchem. Ale má to co do činění se sebe-hodnotou. Nastal čas přepsat chemii vlastní sebe-hodnoty! A také vše, co děláte a o čem si myslíte, že to souvisí s náhodou, tedy když jste “čirou náhodou” na správném místě, ve správném čase! Jak by se vám líbilo přepsat synchronicitu? Toho je možné dosáhnout pomocí vyšší intuice, protože je to právě intuice, která říká:Jdi sem, jdi tam, udělej tohle, udělej tamto.” Pryč jsou dny, kdy jste pro sebe psali smlouvu, která říká: “Jsi dobrý v tomhle, ale špatný v něčem jiném.Změňte to, dosáhněte vývoje nového systému, který říká: Má intuice mě vždy povede k nejlepšímu řešení (scénáři), k nejvíce velkorysému výsledku. Nárokuji si to! Je to mé. A jakmile se vydáte do světa, očekávejte, že věci budou fungovat! A ony budou. Přepisujete starý program svého já. Je čas. Jak to opravdu v sobě, pro sebe, právě teď cítíte? Cítíte, že se to začíná měnit? Cítíte velkolepost své duše, která začíná spalovat starou “fasádu” temné části vašeho já a začíná zářit, jako nikdy předtím?

Toto není učení Kryona. Je to učení všech andělských bytostí a channelerů v nové energii na této planetě. Právě jsem vám předal tajemství poznání, zda je channeling v této energii přesný či nikoliv. Jestliže slyšíte channelované informace, které vám říkají, že jste méně než toto, okamžitě utečte jinam. Pochází to ze starého zdroje a nezobrazuje to velkolepost nového člověka na Zemi. Tak to můžete poznat, a to jsem vlastně ještě ani nedostal k soucitu. Soucit je nástroj, jakým můžete přepsat to, jak vidíte Zemi, ostatní lidi a zvířata.To už je ale na jiné poselství.

Je to ohromný, ohromný koncept o VÁS, kdy začínáte kráčet po cestě, o které jste si ani nemysleli, že po ní v tomto životě můžete jít. Láska Boha začíná vyzařovat mnohem víc, než kdy dřív. Cítíte to? Na závěr řeknu toto: Každý člověk, který toto poslouchá, má svobodnou volbu prásknout dveřmi a udržet vše stejné jako dosud. A mnoho lidí to tak udělá. Uvědomte si, co je zvyk. Stará energie bude utvářet rutinu, v níž se budete cítit pohodlně a která vám bude říkat, že se přes ni nikdy nedostanete, že jste vždy obětí a nic u vás nebude fungovat. Ta rutina je velmi pohodlná a vy jste v ní usazení tak dlouho, že bude velmi těžké otevřít ty dveře. Je to na vás. Svobodná volba vždy byla králem.

Já jsem Kryon, jenž miluje lidstvo.

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – mp3 – “Evening meeting ” 21:06 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – Velký příběh lásky

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Regině, Saskatchewan, Kanada, 24. května 2015

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dělám krátkou pauzu, zatímco můj partner ustupuje stranou. Proces channelování se musí natrénovat, aby umožnil maximální jasnost, aby poselství procházelo bez filtru, bez předpojatosti a beze změn. Říkal jsem svému partnerovi, aby nečetl žádné jiné channelingy a aby se nepodílel na žádných jiných metafyzických knihách, aby se do jeho přenosu nedostaly jiné myšlenky, které by možná mohly zpochybnit, ovlivnit nebo odfiltrovat božskou integritu. Musíte dostat jen to nejlepší. A rád bych, aby dnešní poselství bylo co nejlepší.

Posledních pár channelingů z celého světa bylo plných informací: jak věci fungují, jak to bude pokračovat, mé rady a uznání vám, posluchačům (a čtenářům). Dnešní mimořádný channeling bude kratší, než obvykle bývá. Ale doufám, že pro vás bude jedním z nejhlubších, jaký jste kdy slyšeli.

Chtěl bych vám vyprávět příběh lásky – příběh lásky, která navždy změní váš život. Informace, které vám předáme, vás uchvátí svým nejhlubším významem, proměnou či proroctvím. Chci vám sdělit, kdo je Bůh. Někomu se bude zdát, že je to opakování, ale není. Je to posílení, rozšíření našeho vztahu k vám lidem. Nejprve: já jsem Kryon a toto jméno je určené pro vás v těchto letech (Kryon se usmívá). Měl jsem mnoho jmen na mnoha planetách a všechna jména byla andělská. Nikdy jsem nebyl lidskou bytostí. Jsem součástí procesu. Soucit Boha se projevuje skrz mne v emocích těla mého partnera. Přináším vám informace a pravdu. A dnes večer vám přináším pravdu o lásce k vám. Nejste pro nás, ani pro mě, neznámí, a dělal jsem to celé věky, kdy to bylo součástí systému; je to má práce. A když nějaká civilizace definitivně překročila milník, z kterého už nebylo návratu, začala se láska Boha zesilovat, víc se projevovat a ukazovat.

Před lety jsme vám řekli – až se to stalo téměř sloganem – že nikdy nejste sami. Zkoušeli jsme vás posílit, pozvednout, opakovali jsme to a mluvili o tom v metaforách. Provokovali jsme vás výrokem, že když se odeberete do své komůrky, zamknete dveře – my tam pořád jsme. Museli jsme vám to zdůrazňovat, protože singularita vaší lidské předpojatosti působila a vy jste nevnímali: společnost, partnerství, objetí od někoho, kdo vás má rád a kdo se o vás stará, možná pocit otce-matky. Stará energie vám bránila, abyste nás vnímali, ale teď se začínáte měnit. Pracovníci světla, největším tématem a největší vaší výzvou je chybějící pocit vlastní hodnoty. Předávali jsme vám o tom poselství, proč tomu tak je, jaké jsou pro to důvody, jak je zvláštní, že nejstarší duše na planetě se necítí být hodnotní. To se teď však začíná měnit. Dám vám důkaz: rád bych, abyste pozorovali děti a pak mi řekli, zda trpí pocitem chybějící sebehodnoty. Jednou z vlastností nových dětí je totiž skutečně přílišné sebevědomí. Jsou umíněné, svéhlavé, protože jsou probuzené a vědí, že nejsou nikdy samy. Došlo vám to?

Láska, kterou k vám cítíme, začíná měnit předlohu lidstva. A chtěl bych vám, staré duše, sdělit, že tu můžete pobýt dlouhou dobu a nemusíte se znovu narodit, abyste vnímali to, co cítí děti. Až budete připraveni, až to pochopíte a metaforicky k nám natáhnete svou ruku, pak můžeme vaši předlohu změnit. A chybějící sebehodnota, kterou jste měli ve svém akášické záznamu po tisíce životů ve staré energii, se začne měnit.

Jak se začne v člověku měnit sebehodnota, tak se začne měnit i jeho zdraví. Věděli jste, že to spolu souvisí? Čím lépe se budete cítit sami se sebou, se svým místem na planetě a v galaxii, tím vzpřímeněji budete stát a tím déle budete žít. Neboť buňky vašeho těla to vědí a naslouchají vašemu vědomí, které říká: Zasloužím si tu být. Já jsem to, co jsem dosud nikdy nebyl. Duchovně důvěřuji svému místu tady a těším se na nové světlo, které se pustí do boje se starou energií a zvítězí. Takový je vroucí, láskyplný vztah, který k vám mám já, který k vám má Duch – je to dar století.

Trvalo dlouhou dobu, než tady na planetě mohl začít život. Naše láska se doslova projevovala ve fyzice Stvoření. Evoluce byla zcela pod kontrolou a přesunuta až na poslední moment, aby se lidé mohli vyvíjet a existovat na této jediné planetě se svobodnou vůlí v galaxii – kde se shromáždily duše odevšad, aby zahájily nádherný test. Taková je láska.

Naposledy jsme mluvili o systému reinkarnace, který se začíná měnit. Aktuální vlastnosti lidské duše se rozvíjejí – zdůrazňuji „lidské duše, nikoliduše“ jako takové. Mění se lidská část duše a to znamená, že se mění vztah člověka k Duchu. Začíná se rozvíjet a měnit v něco, co je komplexní, a my jsme to opakovaně viděli. Tato transformace a komplexnost vás povedou na krásnější místo, kde budete vědět, kým jste, protože Bůh vás miluje natolik, aby rodině předal věci takového druhu, jaké jste dosud nikdy neviděli. Budete to vnímat a vědět, že jsme tady.

Nadejde čas, kdy už nebudu muset říkat: Nikdy nejste sami – protože to budete vědět. A půjdete do své komůrky a budete volat naše jména, protože je budete znát. A něco takového jako chybějící sebehodnota (pocit, že si něco nezasloužíte) už nebude existovat, staré duše, protože to budete vědět. To je lidská evoluce a stará duše se nachází v přední linii. Jak ezotericky pracujete, skutečně měníte systém a tím se začíná měnit hluboký význam Akáši. Začnete se spojovat s takovými věcmi, jak to v energii přežívání nebylo možné. Drazí, když utíkáte před bengálským tygrem, nemůžeme vám vyprávět o zacházení, vztahu s vaší Akášou – dává vám to smysl? Vědomí musí dosáhnout určité úrovně a dojít k bodu, kdy se začínáte ptát:Kdo jsem? Co mám vědět? Co bude dál? Co mám udělat?“ A my přijdeme, protože nikdy nejste sami. Nikdy nejste sami. Karmický systém planety byl nastaven na nízké vědomí. Představte si tak nízké vědomí, že když jste přišli na planetu, museli jste se podřídit určité energii, která vás postrkávala k nevyřízeným věcem. Nemohli jste to cítit, vnímat, ani skrze Akášu protože tam byla zeď – nazvali jste jí „závojem“, ale byla to zeď. Až nyní je to závoj, tenký závoj, pokud chcete.

Tohle je příběh lásky mezi Tvořivým zdrojem a člověkem. Probudíte se a odhalíte, že vaši spirituální rodiče u vás vždycky byli ve formě Tvořivého zdroje. Někteří z vás řeknou: „Přál bych si být milován, vroucně milován a objímán – a to budete. Zatímco žijete své životy, budete doslova v rukou Boha přenášeni z jednoho místa na druhé, a andělé vám budou šeptat do ucha, jak jste milováni. Díky tomu si nebudete dělat žádné starosti. A když uvidíte události ve zprávách, budete vědět, že je za tím vyšší cíl a nebudete se kvůli tomu trápit a dělat si starosti. Možná nějak zareagujete ve svém vědomí, ale nebudete si dělat starosti. To je ten rozdíl. Možná budete zneklidněni v soucitu, když uvidíte ty, kteří trpí v jiné části světa. A budete vědět, že váš soucit může určitým způsobem působit. To je stará duše, která se nestrachuje, ale jedná soucitně.

Soucitné chování mění tuto planetu. Staré duše, vaší reakcí na určité věci kolem vás už nebude strach. Už nebudete vnímat to, co by vás vracelo zpět, protože celé vaše vědomí bude vnímat události a bude reagovat soucitným chováním. Na vás zůstane jen rozhodnout se, jaký druh soucitného jednání zvolíte. Nebudou pak už žádné problémy, protože pokaždé, když budete takové věci pozorovat, najdete správné řešení. Protože taková je moudrá, stará duše.

Drahé lidské bytosti, zopakuji to ještě jednou: Neexistuje nic, co byste už neviděli, nezažili během těch tisíce životů jako lidské bytosti. Znovu to zopakuji: prožili jste všechno, od toho nejhoršího, co si dokážete představit, až po to nejlepší. A každá jednotlivá zkušenost je pro vás připravena ve vaší Akáše jako zdroj moudrosti, vědění a zkušeností, který můžete využít, bez ohledu na to, co se právě děje ve vašem životě. A to vytvoří vyrovnaného člověka, který vnímá lásku Boha v každém okamžiku. To je příběh lásky.

Vše, co vám k tomuto bodu řeknu, je: Jste na to připraveni? Dovolíte to? Protože tu existuje hradba myšlenek ze staré energie, která kolem vás vytváří bublinu a říká: „Když to nevidím, pak to neexistuje.“ A já vás vyzývám, abyste tento názor změnili. Připravte se na věci, které neznáte nebo na které nevěříte. Neomezujte lásku, která k vám bude proudit z nejvelkolepějšího zdroje lásky do vašeho života. Neomezujte ji kvůli svým pochybám, co se může stát.

Někdo dnes přišel, aby zažil uzdravení. Slyšel jsi to? Protože můžeš odtud odejít, potřásat hlavou a říkat: „Nu, já jsem nic nevnímal. Nevím, zda je to správné. Co mám ještě zkusit?“ Nepochopil jsi to nejdůležitější, když kolem tebe byli andělé a ptali se: Jsi připraven na to, kvůli čemu jsi sem přišel? Teď nastal čas se tím obklopit. A ty se neobklopíš Bohem, ale myšlením staré energie v sobě, které tě vzdaluje od tvé velkoleposti.

To je ten nejkrásnější příběh lásky, který jsem vám kdy mohl předat. Tak to je, nemůže už to být lepší. A kvůli tomu jste tady, staré duše. To všechno přichází. Je to evoluce lidí.

Já jsem Kryon, milovník lidstva – a to z dobrých důvodů.

A tak to je.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – The great Love story, Regina, Saskatchewan, Kanada, 24.05.2015 – 20:13 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Žijte v lásce – odkaz od Zlatej dušičky

Buďte silní, lidé Země. Blíží se čas vyúčtování, čas silných změn. Rovnodennost je pro vás klíčová, neboť od tohoto období se začíná měřit čas, kdy budete procházet branou uvědomění, branou, která míří pro některé vzhůru a pro mnohé je počátkem cesty, kterou si vybrala duše a která však je dalším, i když cenným opakováním lekcí. Avšak vy, jako duše, opakujete mnohé lekce. Často jste slabí, abyste provedli potřebné změny. Sice toužíte po lepší budoucnosti, ale vaše vůle je oslabována. Je čas, aby se naplno rozjel boj proti ovládání a manipulaci, aby všem bylo ukázáno, že věci nejsou tak, jak se zdají být. I ti největší a nejsilnější nedůvěřivci budou moci být přesvědčeni pádnými důkazy. Změna je na spadnutí.

Nečekejte na nic, nedokládejte. Snažte se žít vaše životy, jakoby jste prožívali poslední den svého života. Využijte čas vám daný pro to, abyste napravili křivdy, abyste odpustili. Abyste žili v souladu s ostatními, ale také sami se sebou. Neboť vše se počítá a vše se ukládá do paměti duše a určí vaši další cestu. A vězte, že cesta dolů může opravdu někdy připomínat peklo, neboť jste oběťmi sami sebe, svých iluzí, nepochopení a domněnek, založených na nepravdě, na chybné interpretaci situací života. Cesta vzhůru je pro vás tou jedinou a správnou. Musíte však být připraveni. Neboť pokud byste dokázali tvořit myšlenkou, co byste si asi do života přivolali, když neustále máte myšlenky zaměřené na pochybnosti, máte v sobě strachy, neodpuštění a nepřejícnost? Chápejte, že vše na co pomyslíte, může výrazně změnit váš život. Naučte se vnímat své myšlenky, to, kam vaše mysl zabloudila. Pak dostanete odpověď na to, proč se vám děje to, co se vám děje. Hledejte odpovědi ve svém nitru. Jste napojení na své duše, na zdroj. Dokážete mnohé. A až si toto uvědomíte, až pochopíte, nikdy se již nedát nikým manipulovat, nikdy již nebudete pochybovat sami o sobě. Mějte v sobě víru a žijte v lásce. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Určit, jak padnou kostky

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Sydney, Austrálie, 14. března 2015

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Proces channelování vypadá, že je snadný. Můj partner se na něj nepřipravuje, protože jsem mu před určitou dobou řekl, že ve své buněčné struktuře může být, kdykoli v každodenním životě vždy připraven. To, co nazýváme channelingem a co představuje spojení s vyšším já, se pro něj může dít 24 hodin 7 dní v týdnu. Existují lidé, kteří tento proces vidí a říkají: „Nemůže to být pravdivé, protože channeler se nepřipravuje. Nedívá se správným směrem, nedýchá správně a nevěnuje čas tomu, aby se zbavil negativních energií.“ Říkám vám, že všechny tyto věci byly v určitou dobu správné a vhodné, ale dnes už ne. Mění se paradigma energie, mění se vztah mezi vámi a Stvořitelem. A je to možné jen díky tomu, co lidstvo dokázalo. Rád bych udělal krátké shrnutí pro ty, kteří to teď možná poslouchají poprvé. Můj partner to nechápe, ale já vidím ty, kteří to budou poprvé poslouchat později – v jiném čase. Drazí, v energii, ze které a se kterou přicházíme, neexistuje žádný čas. Vidíme potenciály a ty, kteří tohle poslouchají poprvé. Pro vás je to později, pro mě je to teď – vidím vás, drazí.

Energie této planety se během posledního desetiletí hodně změnila. Energie se mění pomalu. Lidstvo má pořád ještě absolutní svobodnou volbu. Rychlost, s jakou se věcijak ty světlé, tak ty temnédějí, zcela závisí na svobodné vůli jednotlivce. Jeden z atributů, o kterém jsme vám vyprávěli, je, že když staré duše propadnou strachu a pochybnostem, všechno bude trvat mnohem déle. Avšak nakonec se to přece jen obrátí. Za třicet, čtyřicet let budou možná lidé poslouchat toto poselství, protože zůstane zachováno způsobem, jakému byste teď neporozuměli. Některá poselství si uchováte ve svém nitru a já vám nemohu ani popsat, jak se to bude dít. Až pak uslyšíte tato slova, budete vědět, že mám pravdu a že věci se dějí pomalu, ale dějí.

Začíná se rozvíjet vědomí. Už jsme vám říkali, že vědomí se začíná rozštěpovat, to znamená, že temnota se stává temnější a světlo jasnější. Linie označující, na které straně se kdo nachází, se začíná ztrácet v „písku“ vědomí této civilizace. Na obou stranách to způsobilo rozruch mezi těmi, kteří existují v temnotě a vždy neviditelně kontrolovali věci. Věděli jste o nich a dávali jste jim mnoho jmen jako např. „Ilumináti“. Všechno tohle skončí, protože na planetě se děje mnohem víc světelného, než kdykoli předtím. Vědomé rozhodnutí pro integritu začíná doslova vyhánět z mocenských pozic ty, kteří je staletí zaujímali. Nyní bojují o život a vy to vidíte ve vašich zprávách. Tolik ke shrnutí.

Souvisí to s energií. Zatímco vám dnes předávám toto poselství, rád bych, abyste si pospojovali jednotlivé body, protože budeme postupovat metodicky. Ukážeme vám pár věcí, o kterých jste dosud možná nic nevěděli. Otázka zní: Má vědomí energii? Mají myšlenky energii? Už jsme vám říkali, že ano. Existuje pro to mnoho důkazů, na které byste nikdy nepomysleli. Vaše nejchytřejší hlavy vědí, že to tak je, ale nedokáží to změřit. Energie vědomí zůstává tedy tajuplnou myšlenkou místo fyzikálně měřitelnou veličinou. Už jsme vám však říkali, že jednoho dne ji dokážete změřit matematicky a fyzikálně. Až budete schopni vidět kvantová pole, uvědomíte si věci, které jsou pro vás dnes ještě neviditelné. Nevíte, co nevíte. Vědomí obsahuje fyziku. Obsahuje energii, kterou můžete využívat a měřit. Avšak v tomto okamžiku je vám ještě nejasné, jak na to. Proto bych rád, abyste si pospojovali body a naslouchali.

Drazí, prožíváte to celou dobu, pořád. Posadíte se v kině vedle někoho, něco začnete vnímat a změníte místo. A váš doprovod se zeptá: „Právě jsme se posadili, všechno bylo v pořádku a ty chceš změnit místo?“ A vy odpovíte: „Ano, protože ta osoba vedle mě není vyvážená a možná je i nemocná. Nedokážu to pojmenovat, prostě to vnímám jako divné“. To se děje mnohým z vás, kteří jste senzitivní. A já se vás ptám: Co to je? Je to energie, která byla vyslána vaší innate a sdělila: Změň místo. A vy jste to udělali. To je energie. Není to nic tajuplného, o čem tady mluvíme – odsedli jste si, protože jste cosi vnímali. Je to velmi 3D. A pak jste se dívali na film z jiné perspektivy.

V této místnosti jsou lidé, kteří vyřadili z funkce svůj počítač, protože měli špatný den. Víte, co mám na mysli. Teď se zeptám: Jak se to může stát? Vytvořilo vědomí hněvu, frustrace, zklamání a strachu energii tak velikou a dramatickou, že skutečně dokázala narušit funkčnost elektroniky? A ještě se to zhorší – počítač znovu zapnete a opět se to přihodí. Někteří z vás si toho jsou již natolik vědomi, že se musíte nejprve vzdálit a pak se opět vrátit. Existují tací, nebudu je jmenovat, kteří naslouchají tomuto channelingu a vědí, že na základě svých myšlenek dokáží vysílat světelné koule, které neexplodují, ale prostě něco zastaví. A jsou v této místnosti i tací, včetně muže na židli před vámi, kteří mají schopnost jen svou přítomností vybít baterie. Co to je? Rád bych, abyste si pospojovali body. Je to vítězství vědomí nad hmotou. Je reálné, můžete to vidět, ale nevíte, co to je a nemůžete to ani změřit, ani jiným způsobem dokázat, protože se to děje jen příležitostně a když to neočekáváte. Je to však skutečnost, drazí, a vy jste to opakovaně viděli – vědomí mění fyziku. Zapamatujte si to.

Ještě jednou bych se chtěl zmínit o innate a prohloubit to, co jsem již řekl. Innate je inteligence lidského těla. Každý člověk má více vrstev vědomí těla. U člověka s DNA, která má účinnost 33 %, chybí spojení (most) mezi lidským vědomím a innate. Chtěli bychom vám to připomenout a sdělit následující. Innate je zodpovědná za všechno, co je ve vás zdravé. Je zodpovědná za duchovní vývoj ve vás. Využíváte možná poklepávání, dekódování nebo svalové testy, abyste něco zjistili nebo mohli něco změnit, a všechny tyto tři metody jsou k tomu vhodné, avšak, drazí, chybí vám to spojení. Teď ještě chybí. Zatím jsme vám ještě neřekli, co to znamená: innate je uzavřený vnitřní systém, který nemá ponětí o vnějšku. Zná jen nitro. Innate neví, kdo jsou vaši přátelé, neví, jak si vyděláváte na živobytí, neví, zda jste zamilovaní nebo ne, co se děje s vaší chemií, prostě jen reaguje a pomáhá. Innate je laskavá – měl bych to třikrát zopakovat, abyste to věděli s naprostou jistotou. Je připravena vám pomáhat. Ať jí zadáte jakýkoli příkaz, innate je připravena. Ale setrvává v temnotě a neví, co se děje venku. Takový je člověk, jehož účinnost DNA není ještě dobrá. Ale takoví momentálně jste. Proto jsme vám už na začátku říkali: Mluvte ke svým buňkám. Už v prvním Kryonově poselství jsme vám říkali: Mluvte ke svým buňkám. Protože innate naslouchá tomu, co jí říkáte. Poradili jsme vám, abyste to vyslovovali nahlas, protože v tom je energie. To je ten most, o kterém jste nevěděli. Most je v tom, že když to vyslovíte nahlas do vzduchu, uši to slyší. Vibrace vzduchu, které vytvoříte svými hlasivkami a které vycházejí z vašeho vědomí, vstupují spolu s vaší afirmací do vašeho mozku. Tak se ocitnete ve svém nitru, protože jste slyšeli svá vlastní slova. Uvnitř mozku proudí krev a tam se nachází innate, slyší to a chápe. Konečně dochází ke komunikaci! Mluvte tedy ke svým buňkám. Nuže, všechno, co jsem dosud sdělil, už jsme jednou řekli. Spojte si body s tím, co bude následovat.

Drazí, v této energii všechno zesiluje. Stará duše je zralá pro změnu. Stále vám opakujeme poselství o změně a říkáme vám o novém normálu. Teď vám chceme předat informace, jak si můžete vytvářet vlastní realitu. Je zajímavé, co lidé dělají – jste přesvědčeni, že vaše myšlenky mohou něco způsobit, a přesto to nevyužíváte. Inu, při určitých příležitostech to děláte. Dovolte mi, abych vám ukázal vaše názory. Sejdete se a meditujete. Často meditujete o věcech, které se týkají planety, a vytváříte lásku tam, kde žádná není. Někteří z vás navštěvují modlitební skupiny a modlí se za ty, kteří mají méně štěstí. Rád bych vám položil otázku: Co přesně děláte? A vy odpovíte: „No, vyhledáváme Boha a prosíme ho, aby zasáhl. Milý Bože, potřebujeme déšť, prosím, pošli nám jej. Milý Bože, tamti lidé potřebují pomoc, prosím, pomoz jim.“ Drazí, to je energie, která je špatně nasměrována, neboť Bůh je ve vašem nitru. V této situaci se skutečně obracíte na svou vlastní tvořivou sílu, o které nevíte, že ji máte, aby vytvořila synchronicity na místech, na kterých jste pravděpodobně nebyli a nebudete. A to je ta krása toho, kým jste. Stará duše má tolik síly a moci – a já tu záměrně volím slova „síla a moc“. Když dva nebo víc lidí spojí tuto sílu, můžete správnými slovy křivku reality skutečně zaměřovat do oblastí, do kterých nahlížíte a kde máte otázky. Dám vám výzvu: zajděte na nějaké modlitební shromáždění a vyslovujte společně pozitivní afirmace. A pak sledujte, co se bude dít. Nemodlíte se, nedoufáte, nepřejete si a neprosíte. Místo toho jen jste a je to JÁ JSEM, kdo mluví. Afirmace musí být pozitivní, formulované a vyslovené tak, jako by se již uskutečnily.

Sejdete se a meditujete za změnu počasí, protože potřebujete, aby pršelo. Povím vám, jak to dělali předkové. Určitě jste už slyšeli o dešťovém tanci. Možná si pomyslíte, že se přece nebudete modlit k bohu deště, ať už je to kdokoli, který by vám měl přinést déšť. Když se podíváte na to, co dělali, pak jsou to vlastně metafory, ve kterých už prší. Ostatně, odtud také pocházejí dešťové hole, které vytvářejí zvuk deště. A tehdy lidé věděli, že jej mohou vytvořit, protože byli spojeni se Zemí, stejně jako jejich předkové. Byli součástí systému, a proto byli oprávněni přivolat déšť. Neprosili o to bohy. Věděli jste to?

Nastala pro vás vhodná doba, abyste znovuobjevili pár informací o svých předcích, a já vám je teď poskytnu. Je to ten třetí bod, který můj partner dnes ukazoval na obrazovce, když jsem mu říkal, že by měl pár informací vynechat, abychom vám je mohli předat úplněji. Mimo tuto místnost poslouchá (a čte) mnoho posluchačů (čtenářů), kteří ještě nikdy nebyli na prezentaci mého partnera a nevědí, o čem teď budeme mluvit. Ti, kteří jsou zde v místnosti, už mají ponětí o tom, co označíme jako „rozbití průměru“.

Drazí, žijete a umíráte podle Gaussovy křivky*. Ve fyzice se učíte, že existují způsoby, které vytvářejí průměr. Když házíte kostkou, dostanete průměrnou hodnotu. Lidé tvoří průměrné hodnoty. Pokud pozorujete lidstvo podle Gaussovy křivky, pak jsou někteří lidé chytří, někteří ne a pár jich je průměrných… využívám terminologii, kterou používá můj partner. Pokud máte křivku lidí, kteří dostali určitou nemoc, pak tato křivka vykazuje průměrné hodnoty těch, kteří tuto nemoc dostanou vždy, kteří nikdy a zbytek s určitou pravděpodobností. Takto vás to učili a vaše myšlení je tím dennodenně ovlivňováno.

Říkal jsem vám také, že vám teď innate naslouchá víc než kdykoli předtím. Také jsem vám řekl, že innate je uzavřený systém a neví, kde jste a co děláte. Ví jen to, co je v nitru a poslouchá příkazy. A tady chybí ještě něco, co byste měli vědět. Innate je velmi specifickým způsobem spojena s vyšším já, ale ne úplně, jinak by věděla, co je kolem vás. Ale laskavý Tvořivý zdroj je v lidském těle spojen s innate. Stejně tak je spojen s vaším vědomím a to takovým způsobem, jaký vám poskytuje intuice. Proto také to, co říkáte innate, ovládá i intuitivní myšlenky.

Nyní dobře poslouchejte, protože vám to dá větší smysl. Ať děláte ve světě cokoli, ať kráčíte kamkoli, vytváříte strukturu toho, co očekáváte. A lidé očekávají průměrnost. Kolik z vás už tolikrát řeklo: „Věděl jsem, že se to stane.“ Tím jste vlastně své innate sdělili: „Nemáš žádnou šanci. Jsi průměrná.“ Věděli jste dopředu, že to nedokážete nebo že se něco nestane. „Věděli jste, že se to stane,“ je afirmací, která se přímo obrací (apeluje) na vaše tělo a pak se trilionkrát opakuje ve vaší DNA: „Věděl/a, že se to stane.

Co můžete udělat, aby to takhle už nadále neprobíhalo? Innate není spojena s tím, co se děje ve vnějším světě. Pomůže vám jen v tom, co sami vyslovíte. Máte zájem o nějakou práci a je o ni mnoho uchazečů, až příliš mnoho. Pokud máte problém se sebehodnotou, řeknete si nahlas: „Nemám žádnou šanci, ale zkusím to.“ Milionkrát se to vrátí ozvěnou: „Nemá žádnou šanci, ale zkusí to.“ A vy to zkusíte a nevyjde to. „Věděl jsem, že to tak dopadne.“

Dovolte mi, abych vám něco ukázal: S energií vědomí můžete odstranit průměr z Gaussovy křivky. Ostatní vám pak budou říkat: „Ty jsi dítě štěstěny.“ Když si vytvoříte afirmaci: „Dostanu tu práci. Už se tam vidím. Já jsem ta práce. Díky, Duchu, za tu práci,“ pak to innate uslyší a začne pracovat s vaší intuicí. A intuice vytvoří synchronicity, abyste byli ve správný čas na správném místě a něco se mohlo stát. Možná nedostanete zrovna tuhle práci, ale nějakou ještě lepší, o jejíž existenci jste ani netušili. Drazí, to je synchronicita mimo Gaussovu křivku, mimo průměrnost, mimo pravděpodobnost. Ostatní řeknou: „Ty máš fakt velké štěstí.“ Právě jsem vám vysvětlil, jak si můžete tvořit svou realitu. A souvisí to s tím, co vyslovíte nahlas.

Někteří z vás mají zvyk sebepodceňování, snižování vlastní hodnoty. Když vám někdo dá dárek, říkáte: „Ale to jsem si nezasloužil. Ach, děkuji, ale to opravdu nebylo nutné.“ A už to pro vaši innate vyzní: „Nezaslouží si to. Nikdo nemusí nic dělat. Nikdo ji nemusí nic dávat. Pojďme to ještě podpořit a zesílit. Nezaslouží si to. OK, není toho hodna, tak ještě umenšíme její hodnotu, protože tak to má ráda.(Kryon se směje.) Myslíte si, že je to legrační, že? Můj partner vám ukazoval příklad hypochondrů, kteří chytnou všechno, kvůli čemu si dělají starosti. Taková je innate, pracuje, jak nejlépe umí, aby vytvořila to, na co se člověk soustřeďuje. Pokud se soustředíte na nějakou nemoc, ať už ze strachu nebo z jiných důvodů, innate to chápe jako vaše přání a udělá všechno pro to, aby vám poskytla to, na co se koncentrujete.

Když sledujete zprávy, co při tom pociťujete? Strach, obavy, starosti kvůli tomu, co se na planetě děje? Drazí, rád bych vám nabídl možnost volby. Pokud se tohle s vámi děje, pokud vás to všechno emocionálně zasahuje a vy opakovaně říkáte, jak si kvůli tomu děláte starosti, pak uděláte lépe, když zprávy sledovat nebudete. Vypněte televizi. Teď namítnete: „Ale Kryone, pak nebudu dobře informován.“ Ne tak docela. Drazí, nesete světlo pro tuto planetu a jednoho dne toto světlo začne ovlivňovat i zprávy. Nemusíte se nechat současným děním vtahovat, nemusíte si dělat starosti, prožívat strach a tím si zkracovat život. Nemusíte sdělovat innate, co všechno vidíte a čtete.

Innate vám pomáhá vytvářet synchronicity. Například tady v místnosti je teď pár lidí, kteří ještě včera neměli vůbec v úmyslu sem přijít – vím, kdo tu je. A teď jste tady a možná je toto poselství právě pro vás. Respektovali jste synchronicitu a přišli jste. Jsou tu i tací, kteří se rozhodli přijít sem až na poslední chvíli – a jste tady. Napojujete se na systém, který jsme před chvílí popsali a který není ani lineární, ani logický, ale založený jen na intuici, která vám říká, zda máte odbočit vlevo nebo vpravo. Když začnete pracovat s afirmacemi a vyjadřovat je pomocí „JÁ JSEM“, například „Já jsem zdravý“, lidé, kteří vás uslyší, možná namítnou: „Počkej, vždyť ty nejsi zdravý, jsi nemocný. Jak tedy můžeš říct, že jsi zdravý?“ Vy však svou afirmací potvrzujete budoucnost. A innate to slyší a začíná na tom pracovat. Procesy jako poklepávání, dekódování, kineziologie nebo hovor s tělem jsou cesty, jak komunikovat s innate, kým jste, ne tím, že něco chcete nebo si něco přejete, ale tím, co nebo kdo jste. A pak se tyto věci začnou pomalu prosazovat, chemie vašeho těla se začne měnit a intuice vám začne předávat to, oč jste žádali. Tohle všechno, co můžete dělat, je to naprosto neomezené.

Drazí, jak vám to mám vysvětlit – nejste otroky Gaussovy křivky. Například hrajete v kostky, házíte jimi a toužíte po štěstí, čekáte na těch několik málo případů, kdy padnou správně. Pokud tuto situaci převedeme na náš systém, pak chápejte, že vy jste těmi kostkami. Máte kontrolu nad kostkami, protože patří vám a nikomu jinému. Vy máte právo a schopnost své kostky změnit. Jděte tedy a programujte kostky tak, aby vždy padaly správně. To je to, o čem tady mluvíme.

Jak to uděláte? Vědomými myšlenkami, afirmacemi, doslovným mluvením se sebou samým a pozorným sledováním toho, co říkáte. Když například hledáte nové bydliště a vidíte, že si navzdory očekáváním to nebo ono prostě nemůžete dovolit, co vám prochází hlavou? To, co vás učili. „Nikdy se mi to nepodaří, nemůžu tam jít, nemohu si to dovolit.“ Všechno to innate slyší. A už nevytvoří žádnou synchronicitu, protože jste to vzdali dřív, než jste začali. Zůstanete v průměrnosti.

Drazí, rád bych vám sdělil, že staré duše mají jednu výhodu. Všechno jste už prožili a udělali a jste teď dostatečně vyvážení, abyste pochopili, co tu říkám. Rád bych, abyste to začali uvádět do praxe. Uvidíte, že to bude fungovat. Zkoušejte afirmace, zejména ty hlasitě vyslovené, kdy říkáte, kdo jstene to, co chcete, co si přejete, ale to, co jste: „Dostanu tu práci. Já jsem ta práce. Patří mi.“ Vaše innate to slyší a intuice začne pracovat. Abych to ještě víc objasnil: intuice je částí vyššího já a má větší obraz (přehled). Ví, co je kolem vás a vede vás na správné místo. Innate tento obsáhlý obraz nemá, zatímco vyšší já ano, a vzájemně jsou propojené. Je těžké to pochopit, protože se pokoušíte vždy všechno přiřadit mentálně. A vyvstanou otázky: „Ano, ale když tohle půjde tak, jak se to dozví to druhé?“ Musíte to propustit, drazí. Tyto věci fungují mimo lidskou lineární logiku.

Uzavřu to následovně: Bůh vás miluje. Myslím, že to víte. Ale máte svobodnou volbu. Máte svobodnou volbu, Bohu lásku neopětovat. Máte svobodnou volbu zůstat ve své krabici a Boha milovat jen skrz brčko tak, že vytvoříte (ve své krabici) malý otvor a necháte jím prosáknout trochu lásky, zatímco zůstanete jako praktický člověk ve své krabici. Nebo můžete svou krabici úplně rozbít a vpustit Boha do svého života. A pokud to uděláte, klid a mír Boha, který je a byl vždy vaším, toto vnitřní mistrovství se probudí k životu a váš život se začne sám od sebe úplně měnit. Už jsme o tom hodně mluvili, možná až příliš často, avšak takto to funguje.

Můžete kontrolovat svou realitu tím, co říkáte a jak myslíte. A když to budete dělat, drazí, pak vám slibuji, že ostatní si toho všimnou. Oni zůstanou uvízlí v průměru a vy ne. Budete dětmi štěstěny, budete nalézat volná místa k parkování, nebudete nemocní, dostanete dobrou práci… budou se vám dařit samé dobré věci. Rád bych všem, kteří to poslouchají (a čtou), ujasnil, že každý jednotlivý člověk na planetě má tuto schopnost. Nemusíte jako lidstvo skončit v (průměru) Gaussovy křivky. Nová křivka pak bude možná vypadat zvláštně, avšak všichni z vás mohou dosáhnout 80%, dokonce až 90 %. To je vaše dědictví. V době, kdy vám sdělujeme informace a vy je posloucháte (čtete) a pak můžete jednat, jste schopni změnit sami sebe stejně jako všichni lidé. Nepřipusťte, abyste zůstali průměrní. Nepřipusťte, aby věci nenastaly jen proto, že jste je neočekávali… že jste předpokládali, že nemohou nastat.

To je nový způsob myšlení – nové paradigma. Pospojujte si všechny body. Ukázali jsme vám, že vědomí a jeho energie mají moc a sílu. Využívejte je tedy. Jděte a využívejte je! Neopouštějte tento prostor jako „průměrní“. Protože vy můžete mít kontrolu nad tím, kým jste. Je to nejen vaše dědictví, je to vaše právo. V energii, která naslouchá tomu, co říkáte, mnohem víc, než kdykoli dřív. Dávejte si pozor na to, co říkáte. Nesnižujte nechtěně ostatní lidí. Když jste někdy frustrovaní, stěžujete si? Všechny tyto věci innate slyší a stanou se tím, kým jste. A vy jste pak menší než mistrovství ve vašem nitru.

Drazí, to je dnešní poselství, nádherné poselství. Umocňuje schopnosti a velkolepost lidské bytosti, jejíž vývoj sledujeme. Je v tom naděje překračující celý horizont. Nepočítejte dny, protože to není v plánu. Buďte každý den 100% přítomni ve svém životě. To je to světlo, které tato planeta teď potřebuje.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a to plným právem.

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – “Loading The Dice” 31:51 min.

* Gaussova křivka a normální rozdělení – viz ZDE

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – Nové světlo

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tel Avivu, Izrael, 14. května 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Tel Avivu, Izrael.


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je zde energie, které se můžete dotknout a cítit ji – je zde podle plánu. Staré duše přišly na konci dne, ke konci učení, a začínají přemýšlet o tom, co bylo řečeno [odvolává se na seminář, který proběhl během dne]. Spojeni v písni, v lásce, jsou zde bohyně, je zde laskavost, harmonie a děje se tak často, když se setkají staré duše s dalšími podobně smýšlejícími. Doprovod, o kterém jsem mluvil dříve, se změnil. Mění se s vámi a s přístupem, pochopením a moudrostí, kterou jste zde nabyli. Chci vám předat channeling o něčem, čemu se říká nové světlo a tento channeling vyplývá z toho všeho, o čem dnes mluvil můj partner.

Moji drazí, všechno, co vám říkám, jsou dobré zprávy. Chci, abyste pochopili důvod tohoto channelingu. A tím je to, že je zde něco, co je třeba sdělit v tomto bodě v čase, který je jiný než jakýkoli jiný. Mluvili jsme o tom dříve, ale toto poselství je jiné a já sedím na místě, které to potřebuje slyšet, aby srdce začala relaxovat a poznala, že opravdu existuje nějaký plán.

Nové světlo. Co to je? Světlo je metafora a fráze „světlo a tma“ jsou metafory pro různé druhy vědomí na planetě. Lidem to nemusím vysvětlovat. V průběhu času jste spatřili to nejtemnější z tmy a viděli jste to nejsvětlejší ze světla. Moji drazí, když přemýšlíte o tom, co je nádherné a podobné Bohu, a když přemýšlíte o nevinnosti dítěte, vaše srdce se prosvětluje. Je to nádherné světlo! Vysoké vědomí laskavosti, nádhery a harmonie je tím světlem, o kterém mluvíme, a tma je jeho protikladem. Co se stane v tmavé místnosti, když zapálíte svíčku? Tma zmizí. Proto světlo vždy vítězí nad tmou, pokud je ho dostatekpokud je ho dostatek.

Tma je nízké vědomí – otroctví, smrt, zabíjení a další postoje, které nemají laskavost nebo pochopení pro cennost života. Tma je v těch, kteří ještě nezačali rozumět základním elementům lásky. Vy jste to všechno viděli, moji drazí, a lidstvo ví, co je tma a světlo.

Před lety se tato planeta začala připravovat na posun. Moji drazí, máte svobodnou volbu, ale když se v 80. letech začala vynořovat jedna divoká karta a jedna z vašich významných vlád přestala existovat, lidstvo zahnulo za roh. Tehdy jste začali ten posun a tehdy jste vyřadili to, co se mohlo stát Armagedonem. Kdyby nebylo této divoké karty [pád Sovětského svazu], vaše historie dnes mohla být velmi jiná, proto se tehdy začala planeta posouvat.

Chci vám připomenout to, co se stalo skoro ve stejnou dobu. Před 28 lety jsem přišel ke svému partnerovi a první zprávy, které jsem mu předal, si stále můžete přečíst v první komunikaci [Kryonova Kniha jedna]. Řekl jsem mu, že žádný Armagedon nenastane. V těch letech to směřovalo proti běžnému proroctví a pro mnohé bylo těžké tomu věřit. Ale přesně to se stalo. Potom jsem začal mluvit o magnetické službě. Mnozí se vždy ptají: „Proč je Kryon z magnetické služby?“ Protože jsem s sebou přivedl to, čemu říkám skupina mřížky. Je to metafora, a je to lineární představa, abyste tomu porozuměli. Jde o „skupinu“, která doslova fyzicky posunula magnetickou mřížku planety. V channelingu jsme vám řekli, že magnetický sever se posunul – to, co jste četli na kompase, se posunulo – protože magnetismus planety se musel přenastavit pro vytvoření hmoty, která by upravila pole nového vědomí. Před 21lety nikdo neviděl spojení mezi hmotou a vědomím, a ti, kteří ten channeling slyšeli, si z něj dělali legraci. Nechápali to. Dnes existuje kompletní studie hmoty měnící se s vědomím a vědomí měnícího se s hmotou. Není to jen spojení, ale partnerství, kde jedno ovlivňuje druhé.

Už dříve jsme vám řekli, že „pocházíte z hvězdného materiálu.“ Všechno co jste, je součástí všeho, co je, takže nejste izolované bytosti, které kráčejí po Zemi zcela a naprosto od ní oddělení. Naopak, jste součástí chemie Země, fyziky vesmíru, a vaše planeta má zvláštní atributy, které jsou jen pro vás. Jste součástí ohromného plánovaného systému.

Magnetická mřížka se musela fyzicky posunout kvůli posunu ve vědomí, které jste měli vytvořit. Stalo se tak. V roce 2002 mřížková skupina odešla a zformoval se nový doprovod. Od doby, kdy dokážete měřit magnetickou mřížku za pomoci kompasu, můžete toto vše potvrdit. Vraťte se zpět a prověřte to. Posunula se mřížka nebo ne? Samozřejmě, že ano – možná rychleji než to kdo očekával. To vysvětluje věci, které si lidé dodnes neuvědomují.

Pamatujete si na dobu, kdy se kytovci [velryby] sami pravidelně vyplavovali na pláže po celé planetě? Stovky z nich i s celou rodinou byli zdánlivě vyplaveni na pláž bez zřejmého důvodu. Lidé s dobrým úmyslem se často sešli a s velkým úsilím tahali tato obří stvoření zpět do moře, jen aby viděli, jak tyto velryby plují v kruhu, vyberou si místo a míří rovnou zpátky na pláž! To protože velryby určují směr podle magnetismu – s pomocí jakéhosi zabudovaného kompasu ve svém mozku. Mřížka se posunula tak moc, že některé z migračních tras, které velryby používaly po desetiletí, se v jejich hlavách tak změnily, že je posílaly na pláže místo toho, aby je bezpečně vedly podél pobřeží, skoro jako GPS systém, který udával spatný směr.

Všimli jste si, že tato celá epizoda na břeh se vyplavujících velryb před časem skončila? Dnes už to nedělají tak často, protože mají migrační trasy přenastavené na nový magnetismus. Magnetický posun skončil a celá generace velryb se znovu naučila stezky s novým směřováním. Říkám vám to proto, abych vám ukázal, že to o čem mluvím, je důvěryhodné.

Ten posun se uskutečnil kvůli vám, moji drazí. Fyzika planety se musela posunout, aby začalo nové vědomí. Mluvili jsme o poli, a můj partner o tom mluvil dnes. Je to začátek vzestupu. Toto pole je fyzika, která propojuje harmonické energie, a jedna z nich je atributem vysokého vědomí. Možná jste viděli fyzikální vysvětlení a zobrazení pole v minulosti, ale já jsem vám řekl, že jste spojeni s celou touto fyzikou. To znamená, že tato fyzika se stane vaším spojencem mnohem silněji než kdy dříve. Jsou to dvě věci, ale je toho vlastně víc.

Pokud jde o posvátné věci, některé začínají být patrnější. Lidé po celém světě začínají daleko víc přijímat nové myšlenky, týkající se toho, kdo jsou, a zbavují se starých paradigmat, které je učili. Děje se to po celé planetě.

Moji drazí, tyto věci neuvidíte ve zprávách, protože se o nich nikde nemluví. Tento pomalý růst v přijímání a posunu paradigmatu představuje ne-událost, není to typická zaznamenání hodná zpráva dramatu a smrti. Sociologové si toho nakonec všimnou a zaznamenají to, stejně tak jako historie. Toto jsou věci, které se, pokud se týká lidí, pomalu mění.

Sedím v divadle v Izraeli se starými dušemi, které si přišly poslechnout tyto informace, vědí, kdo jsou, a věří ezoterickému učení, které říká: „Bůh je v nitru každého člověka.“. Je to jakýsi duchovní axiom, který říká, že nauka o chování je uvnitř, proroci současnosti a minulosti jsou uvnitř a že všechny informace o návratu velkých proroků se již uskutečnily! Moji drazí, všichni jsou v mřížce, a jsou součástí nového vědomí.

Už jste si to spojili dohromady? Návrat vašeho vlastního proroka je v poli! Co s tím? Nevrací se do nějakého prázdného křesla, ale je přítomen ve fyzice „pole“. Oč je to lepší způsob pomoci celému lidstvu, nejen jedné jeho části. To je myšlení s dalekým dosahem, že? To vše je součástí posunu, návrat. Je toho víc.

Nové světlo.

Metafora nového světla. Tento termín odkazuje na světlo, které zde nikdy dřív nebylo. Dovolte nám vysvětlit toto: Dnes je světlo mnohem silnější, než bylo kdy dřív. Dnes, jestliže zapálíte zápalku v temné místnosti, zápalka ví, kdo jste, staré duše, a stane se ohromným světlem. Vyplní celý prostor. Dřív, ve starší energii, to byla jedna malinká zápalka v obrovské, temné místnosti, kde si toho nikdo nevšiml. Mnozí z vás prošli tímto posunem. Světlo a tma v minulosti nebyly rovnocenné. Opravdu, na této planetě vládla temnota. Této skupině to nemusím vysvětlovat, že?

Vy jste si tím razili cestu, a teď je tady nové světlo. Vy tomu ještě nevěříte, ještě jste to nezakusili, ale začíná se to objevovat. Světlo je dnes mnohem silnější než kdy dřív. Jestliže budete pokračovat po této stezce, světlo zvítězí. Ale vaše potíž je v tom, že mnozí tomu nevěří, protože po celé generace byla situace stále stejná. Dovolíte minulosti, aby předurčovala budoucnost?

Zde je další atribut: Světlo začíná ukazovat cestu. Když škrtnete zápalkou, jednoduše vytvoříte trochu světla tam, kde jste, ale když rozsvítíte reflektor nebo maják, ozáří vše kolem vás. Můžete vidět, kam jdete, protože máte nové světlo. Je to opravdu velice nové. „Co to znamená v běžném jazyce, Kryone?“ Znamená to, že vaše intuice je dnes lepší než kdy dřív. Vaše intuice je to, co vám dovoluje kráčet kupředu v tom, o čem si myslíte, že je tma. Vy se stále ptáte: „Je to správně, je to špatně? Je to dobré, je to špatné? Je to pro mě nebo ne?“ Představte si intuici, která osvětluje cestu, takže už nejsou žádné otázky! Kolik z vás to poslední dobou vyzkoušelo? Vyzkoušeli jste poslední dobou svou intuici?

Podívejme se na další atribut: Světlo pomáhá rozvoji lidského vědomí. Metaforicky toto nové světlo odhaluje věci, které jste nikdy dřív nespatřili. Kdybyste měli jen jednu zápalku, chodili byste kolem a padali přes věci a zakopávali. Avšak kdybyste měli jasné světlo, viděli byste věci, které bývaly ve tmě a pohybovali byste se rychle a s jistotou. Budete mít nové myšlenky, které nebyly nikdy vyzkoušené. Budou existovat procesy, o kterých nikdy nikdo nepřemýšlel. Budou se dít věci, které jsou zcela nové, a vy se na ně budete dívat a říkat: „Proč o tom nepřemýšlel už někdo jiný dřív?“

Dnes budou fungovat věci, které nefungovaly nikdy dřív, protože světlo je odhalí. Přijde nové myšlení, nové nápady, nové způsoby, jak dělat funkčními věci, které nikdy nefungovaly. To je skutečný rozdíl – vnímavost k věcem, které nebyly realizovatelné ve staré energii. To dělá vystavení se pravdě a realitě.

Magnetická mřížka a pole se budou tlačit k sobě, aby vytvořili harmonii mezi lidskými bytostmi, ale vy jste těmi, kdo drží zápalku, staré duše. Dovolíte té zápalce, aby se stala majákem, nebo budete zakopávat o stará paradigmata historie – matné světlo, které jste nechtěli nikdy použít, protože vám neukazovalo nic nového?

Jste připraveni na nové informace? Je zde něco, co jsem předtím nezmínil. Když to uslyšíte, možná řeknete: „Kryone, v tomto nemůžeš mít pravdu.“. Nové světlo vytváří víc sebe sama. Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o sobě jako o reflektoru, a najednou budete mít dvě světla! Neřekl jsem, že to přichází z jiného člověka, že ne? Světlo tvoří světlo. Může víc vidět, a najednou místnost, ve které jste, je světlejší než cokoliv, co byste mohli udělat vy sami. Mohli byste říci, že ho přinesl nějaký anděl? Jak může světlo tvořit samo sebe? Jak se může vysoké vědomí množit? Je to díky nové fyzice. Moji drazí, chci, abyste to pochopili. Věděli jsme, že to přichází a proto vidíte to, co vidíte. Světlo může vytvořit víc sebe, když lidé, kteří je tvoří, vědí o „Bohu uvnitř“.

Viděli jste někdy nějakého člověka, který se tak smál, že se začali smát všichni kolem něj? Brzy se směje celá místnost. Jak to přesně funguje? Možná je to tím, že se smích násobí skrze radostnou energii? Přemýšlejte o tom. Člověk, který se smál první, potom může opustit místnost a všichni ostatní se budou dál smát. Bylo to sdílenou energii, nebo to byla energie, která vytvořila víc sebe? Světlo se může nyní násobit, protože je neseno těmi, kteří si uvědomují svůj velký posun i co to přináší planetě.

Předám vám závěrečné, číslo pět.

Světlo umožňuje, aby vás ostatní viděli! Nemůžete se nikam schovat. Jestliže jste vyrovnaná lidská bytost s dostatkem lásky ve svém srdci, nemůžete to skrýt. Nejprve se budou ostatní ptát: „Vidím, že jsi jiný. Nejsi takový, jaký jsi býval. Jsi trochu uvolněnější než dřív. Co se stalo?“ Lidé se budou zajímat o to, kdo jste nebo co jste dělali, abyste ve svém životě vytvořili novou rovnováhu. Co odpovíte? Je to snadné. Řekněte pravdu: Cítím se jinak, mám nový vztah ke Stvořiteli a k tomu, kdo jsem. Není to náboženství; je to osobní uvědomění si toho, kdo jsem. Bůh je větší než jsem si myslel. Cítím se tak mírumilovně, cítím lásku mistrů, kteří přišli dolů a jsou zde ve mně. Už si nedělám starosti a nejsem plný úzkosti. Učím se řešit problémy, které jsem nikdy dřív neřešil.“

Jestliže to řeknete příteli nebo sousedovi v této nové energii, nezačnou utíkat opačným směrem.Kdybyste jim řekli: „Ále, mám nové náboženství nebo nového proroka,“ pak by určitě utekli. Je to proto, že to, co máte, je osobní a není to systém. Není nic, k čemu se připojit a nejsou žádná pravidla – pouze nový a nádherný vnitřní kompas.

Světlo vítězí, a proto říkáme to, co říkáme, zde v Izraeli. V této zemi, v tomto státě, tak malém s tolika kulturami a jazyky, spatříte posun v situacích, u kterých jste to nečekali. Někteří přijdou s myšlenkami, jaké jste nikdy dřív neslyšeli. Na obou stranách se objeví přístupy, které budou mnohem odlišnější než ty dřívější. Cestou si uvědomíte: „Odkud to přišlo? Proč jsme to neměli dřív? Proč v minulosti nebyl nikdo tak moudrý, aby si to dokázal představit? Proč je znovu-přijetí tak odlišné pro věci, které byly dříve odmítané? Až se to stane, budete vědět, že mám pravdu, protože jsem to viděl dřív v jiných situacích, které byly stejně tak obtížné. S vyšším vědomím přichází větší světlo a toto nové světlo vám slouží dokonce i teď na samém počátku.

Teď mi dovolte vám sdělit, co je katalyzátorem – jste to vy! Věříte tomu nebo ne? „Kryone, chci tomu věřit. Chci tomu věřit.“ Dobře! Tak proč to neukážete? Mnozí z vás se chystají odsud odejít stejní, ale jiní chtějí mít jasnější světlo. V tom je ten problém. Jak moc vám vyhovuje současný stav a představa, že se to nikdy nezmění?

To je Kryonovo poselství. Bude toho víc, ale pro tuto chvíli, moji drazí – nebojte se Boží lásky. Jste starobylá kultura, která planetě odhalila jediného Boha. Teď ukažte, co tento jediný Bůh může udělat v této nové energii! Staré duše na celé planetě toto poslouchají. Stejné poselství je i pro ně. Říkám jim – proto jste tady. Proto jste tady. Viděl jsem to už dřív. Kolektivně řídíte rychlost tohoto posunu. Velmi málo z vás může způsobit velikou změnu už tím, co děláte osobně se sebou právě teď.

Jaké je to nádherné poselství! Necítíte to, jako by to přišlo od jediného Boha? Se vším, co víte, a se vším, co vám říká vaše rodová linie, prociťte to! Právě teď Bůh ozařuje lidstvo světlem, které tady nikdy dřív nebylo, protože jste připraveni a zasloužíte si jít kupředu do míru.

Přemýšlejte o tom.

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – New Light

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVENEC 2017 – ZŮSTAT PRAVDIVÍ A OPRAVDOVÍ ZA JAKÝCHKOLI OKOLNOSTÍ!

Vstupujeme do druhé poloviny tohoto divokého, divokého měsíce, kde kolem dokola celé duality odletují připínáčky, které ji drží. To se stane, když Ony šroubky buď dál svazují lidstvo a my ztrácíme více našich svobod nebo se rozhodneme je odšroubovat a uvolnit držení duality. Výsledek záleží na nás…

Červenec přináší zrychlenou změnu, situace plné výzev a ještě víc šokujících událostí s mnoha srážkami a přizpůsobeními. Také nám dává nespočet příležitostí se hodně naučit – jak co dělat, tak co NEdělat.

Červenec a srpen jsou jako pár. Něco velkého se stane v červenci a něco ještě většího se stane v srpnu, co přinese šokující vlny po celé planetě. Konečné pololetí roku bude samé kvantové skoky. Mimo Mapu, jak si opravdu vybíráme realitu, ve které chceme žít. Dualita se bude dál hroutit do sebe a bude se zdát stále vzdálenější a více surrealistická, nereálná, zvláštně poskládaná.

Červenec není měsíc, ve kterém se věci dějí posloupně, logicky a lineárně. Místo toho je napěchovaný vířícími, spirálovitě stočenými energiemi s nákladem nečekaného. Kdybych měla červenec nakreslit, naplnila bych papír nepořádkem nesčetných kruhů všech velikostí a barev. Tyto kruhy by neměly žádný řád; byly by všude, v chaotické hojnosti jeden přes druhý. Okamžitě bychom se divili, „Jak TÍM mám sakra proplout?“

Když se budeme snažit hýbat podle lineárního času, všechno bude chaotické a únavné, ale pokud se spojíme se Zelenými Světly a Rychlou Stezkou Nové Reality, kupodivu nebudeme cítit tolik tlaku a stresu. Když budeme dělat všechno s Láskou a Opravdovostí, sladí nás to s něčím o hodně větším.

Červenec je plný masivních změn s mnoha vrcholy a pády, kapsami plnými zmatku a vzrůstajícího strachu. Kvůli tomu je životně důležité, abychom vstoupili do Bezčasovosti Pravých Světů a postavili se do středu Rozšířeného TADY a TEĎ, což je ZA tou vřavou. Neboť tam budeme nejen v bezpečí, ale je to také místo, kde můžeme nejúčiněji sloužit.

Prolnutí Bezčasových Opravdových Světů s Novou Realitou, které začalo během Aktivace Věže Světla AN v květnu, bylo naprosto nečekané, ale životně důležité. Neboť Bezčasové Opravdové Světy jsou místem, kde sídlíme v našem původním pravém stavu bytí, abychom plně sílili v AN.

Když vstupujeme do Bezčasových Opravdových Světů, Čas se rozpíná do Bez-času. Naše tělo se začíná pohybovat pomaleji a vědoměji. Nalaďujeme se do hluboké svatosti všech věcí. Stáváme se Jedním se vším, co je kolem nás. Nasloucháme. Pozorně sledujeme. Cítíme hluboké cítění klidu. Jsme naplněni láskou a vděčností. Naše myšlenky se přirozeně pohybují k rozsáhlejší nové úrovni. Cítíme se vpleteni do JEDNOHO. Možná se cítíme jako Pravý Král nebo Pravá královna prozkoumávající svou říši se soustředěním na udržení míru a pohody pro všechny, kteří tam žijí. Pravý Král nebo Pravá Královna, kteří pracují v souladu s ostatními Pravými Králi a Pravými Královnami rozesetými po světě.

V červenci děláme a začleňujeme hlavní rozhodnutí, která velmi ovlivní náš budoucí směr. Už se nebojíme tato rozhodnutí udělat, protože jsou dělána z Pravého Vědění Srdce. Protože naše opravdová rozhodnutí jsou prodchnuta silným pocitem správnosti, potřebovali jsme odvahu, abychom se pohnuli kupředu – bez potřeby mít viditelnou záchrannou síť. Tato pravá rozhodnutí zahájí průlom za průlomem. Ženou nás hlouběji naším Pravým Směrem v Nové Realitě.

Nakonec jsme připraveni přijmout úplnou zodpovědnost za vytvoření života, který opravdu chceme žít, stejně jako mít jasno ohledně života, který nechceme. Potom podnikáme potřebné kroky, aby se to stalo, a přitom dáváme Lásku a Opravdovost do všeho, co děláme.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.