Archív

Věčné světlo Univerza

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

hovořím já, Jeshua. Všechny vás hluboce miluji. Prosím, vnímejte mou energii kolem sebe tak, jak každého z Vás vítám. Hluboce vás ctím. Jak mi otevíráte své srdce, pamatujte, že já jsem uvnitř něj. Když mě rozpoznáte na své nejhlubší úrovni, rozpoznáte svou vlastní esenci, což je to nejčistší světlo. Jste věčným světlem a z něj je vytvořen celý vesmír. Někteří z vás vnímají, jak toto světlo září z mých očí nebo z očí jiného učitele. Jsem tu však, abych vám připomněl, že toto světlo je stejně tak vaše. Je mou nejhlubší touhou, abyste vnímali a zažívali svou vlastní velikost a vnitřní světlo. To je to, co změní svět, který změnu potřebuje. Jste tu, abyste ji udělali, to však můžete učinit jedině, když skutečně důvěřujete, věříte tomu, kdo jste. To může být obtížná věc, pakliže jste vychováváni ideály, které vám říkají, že nejste dost dobří takoví, jací jste. Pro mnohé z vás se váš přirozený život a vědění, vaše intuice, zahalily, jak jste procházeli dětstvím a rostli.

Mnoho dětí má pronikavou intuici. Spontánně ví, když je něco správně nebo špatně. Mnoho dětí má stále blízké spojení se svou duší a s původem, ze kterého pochází, a mají touhu spojit své rodiče s jejich vlastním dětským světlem. Hovořím o mnohých z vás, kteří jako děti chtěli své rodiče uzdravit. V mladém věku jste si byli stále vědomi radosti a přirozeného proudu života a chtěli jste šířit tuto vibraci okolo sebe. To znamená být pracovníkem světla. Je to o skutečném sdílení vibrací radosti a lásky, která je podstatou univerza. Být pracovníkem světla není o učení principů a teorií, je o sdílení energie a o vzpomínání si na to, kým jste.

Když jste dospívali, vaše přirozené světlo a pochopení se začalo stmívat a zahalovat, protože jste zpochybňovali sami sebe. Je téměř nevyhnutelné, aby se tak stalo, a proto si vás tolik vážím. Vyžaduje spoustu odvahy vstoupit do tohoto světa, do tří-dimenzionální říše Země. Víte, že dočasně ztratíte své vedení, své vědění toho, kým jste, a v té nejextrémnější formě se to děje, když se v životě objevuje „temná noc duše“. Paradoxně je to však právě tato „temná noc duše“, která vás může přivést zpět k sobě domů. Důvodem je, že v temnotě existuje jistý druh síly. Zdá se vám, že byste se měli temným emocím jako je strach, hněv nebo smutek vyhnout. Ve své podstatě jsou však tyto emoce součástí vašeho jazyku duše.

Duše k vám hovoří zejména prostřednictvím vašich pocitů a právě tím, že tyto pocity potlačíte, což je vám často společností říkáno, se začnete odpojovat od své duše a jejího jazyku. Snažíte se podřídit pravidlům společnosti, tvrdě pracovat a být „dobrou“ osobou. Když tak však činíte, ztrácíte spojení s tím, kým skutečně jste, a nakonec jste osamělí nebo frustrovaní a vnímáte, že váš život postrádá radost a inspiraci. Myslíte si: „Má duše, proč neslyším její jazyk?“ Můžete pak mít stále temnější a temnější emoce, frustrace a deprese, a když se takto cítíte, je to proto, že vaše duše klepe na vaše zadní vrátka. Tato temnota drží sílu, neboť v temnotě jsou skryté emoce, které jste kdysi potlačili. Proto je tolik důležité čelit temnotě uvnitř sebe a podívat se na negativní emoce, které tam jsou.

change12n

Když nastane „temná noc duše“, jste jistým způsobem nuceni, abyste svým emocím čelili, už od nich nedokážete utéct. Toto střetnutí může nastat i tehdy, když ztratíte něco, co je vám skutečně drahé, když ztratíte někoho milovaného nebo se vám rozpadne vztah. Můžete cítit, že bolest, kterou procházíte, je necitelná, krutá a nesmyslná a já to tuze chápu. Nikdy nebudu podceňovat bolest, kterou máte. Pobízím vás však, abyste, prosím, nevnímali temnotu a bolest jen jako pouhou negativní věc.

Rád bych vás vybídl, abyste nyní prozkoumali tento proces trošku hlouběji. Pohleďte na emoci uvnitř sebe, která vás často zneklidňuje nebo vás uvádí do stavu skleslosti. Možná můžete vnímat, že je uvnitř vás hodně hněvu, nebo můžete vnímat, že se musíte vypořádat se strachem. Žádám vás, abyste nyní energii této emoce, která se před vámi objeví, propustili. Přivítejte ji a požádejte ji, aby ukázala svou tvář ve formě zvířete. Ať vypadá jakkoli, nesuďte ji. Povězte tomuto zvířeti „ahoj“ a podívejte se mu do očí. Vnímejte, kolik uvědomění a síly v tomto zvířeti je. Možná jste měli dlouhý čas myšlenku, že mít strach je špatné a že je špatné se hněvat. Je však důležité naslouchat poselství uvnitř tohoto hněvu, strachu nebo uvnitř jakékoli emoce, protože pak začínáte spolupracovat se svou vlastní přirozenou energií, se svou duší. Zeptejte se tedy tohoto zvířete, co vám chce povědět, co vám chce vyjádřit, a jak vám může pomoci dosáhnout toho, co opravdu chcete. Zvířata jsou od přírody velmi spontánní stvoření, nemají mysl, která vše analyzuje, a tak vám mohou velmi jasnou cestou ukázat, jaké jsou vaše skutečné pocity. Mohou vám také ukázat vaši nevinnost, protože zvířata jsou nevinná stejně jako vaše emoce.

Emoce začnou být temné a nezvladatelné, když je potlačíte a nepřijímáte. Spiritualita je o skutečném přijímání toho, kým jste, právě teď, se všemi emocemi, které nyní máte. Jak vyvíjíte soucit k sobě a vaše nejobtížnější emoce se stávají vašimi nejlepšími přáteli, stáváte se celistvými. Nic se nemusí skrývat za zamknutými dveřmi. Můžete být plně člověkem. Když si dovolíte být člověkem a když si dovolíte být nedokonalí, začínáte se dostávat k druhým lidským bytostem blíž. Vnímáte jejich boj, jejich bolest. Když se přestanete soudit, začnete víc přijímat druhé. To je to, co znamená sdílet své světlo.

Vnímejte jemnost této energie. Neříká vám, abyste se měnili nebo byli „dobrým“ člověkem, říká vám, že jste zázrakem, právě teď tak, jak jste. Vnímejte celou tuto hru a tanec mezi světlem a temnotou uvnitř sebe jako zázrak. Nesuďte temnotu. Prosím, umožněte energii světla, která je tu přítomna, aby vás osvěžila a pozvedla. Dovolte si zklidnit se, nejen fyzicky, ale zklidnit se hluboko uvnitř a dovolte si cítit se dobře. To, co skutečně máte nabídnout tomuto světu přichází spontánně z vašeho srdce jako přirozené světlo, které září ven. Spřátelení se s temnou částí je součástí vašeho poslání.

Temnota byla vašimi tradicemi překroucena, zvláště, co se týká náboženských tradic. Temnota byla ve skutečnosti považována za nelidskou, a tak byla prokletá a vy jste museli žít podle ideálu, který není člověkem. Jsem však zde, abych vás podpořil, abyste se otevřeli své lidskosti, své skutečné velkoleposti, ocenili svoji krásu a těšili se z ní – abyste měli v životě radost.

Děkuji, že jste se mnou sdíleli tuto chvíli.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

Kryon – Léčení Akášických zranění

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Montreal, Kanada 11. října 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Je to taková čest – větší než můžete uvěřit – pro toho, kterého nazýváte Duchem, Stvořitelem všech věcí – je to taková čest. Když se díváme na vás ve vás a na vaše životy, na to, čím jste prošli – je to taková čest, právě teď – cítíme k vám obrovskou úctu. Říkáte si staré duše a těmi také jste. Vy všichni, kteří posloucháte, a vy v této místnosti, máte něco společného a o tom chceme dnes večer mluvit. A chceme o tom mluvit způsobem, který je trochu odlišný. Je těžké vůbec vědět, kde začít.

Posun na planetě se odehrává extrémně reálným způsobem. Není ezoterický. Vidíte to ve zprávách, vidíte to všude kolem sebe. Věci se mění. Týká se to dokonce i počasí a my vám to říkali. Je to cyklus planety, který právě teď reaguje na vás – dříve než bylo plánováno. Všechny tyto věci – to, co vidíte ve zprávách, temná armáda, věci které se dějí vám osobně… všude probíhá posun. Řekli jsme vám, že je to nový normál a že se nelze vrátit zpět k tomu, jak to bylo dříve. Řekli jsme pracovníkům světla, aby hledali novou frekvenci, pokračovali ve své práci a nevzdávali se. Prosili jsme staré duše, aby se vzdaly starého paradigmatu strachu a oběti a viděly svou velkolepost, ale je to těžké. Takže teď chceme odhalit některé věci. Začínáte sestavovat skládačku a spojovat si body (pozn. překl.: vnímáme větší obraz).

Vezmu vás na cestu. Na cestu do vás (myšleno, do naší akáši- pozn. překl.). Dokážete si představit, kolik životů jste se snažili probít temnotou a snažili se udržet svíci lásky? Bez ohledu na to, jak vás nazývali – léčitel, šaman, kouzelník…, bez ohledu na pohlaví, už od malička, staré duše, jste věděly věci lépe. A když se ti kolem vás překotně a namáhavě snažili uvést věci do chodu, vy jste měli odpovědi. Znali jste Gaiu, věděli jste o energiích planety, znali jste sílu barev a čísel… viděli jste to ve hvězdách a měli jste intuici. Pomáhali jste vést tolik lidí… tak často jste za to umírali. Znovu a znovu jste se probouzeli v dalších životech, někteří se strachem, ale stejně jste se k tomu znovu vrátili. Prostě jste si nemohli pomoct. Protože jste byli vědomí. Drazí, pokud si jste vědomi temného místa, nemůžete své uvědomění skrýt. Můžete ho popírat, ale nakonec se světlo nějakým způsobem ukáže. Čím déle jste na planetě, tím víc roste vaše uvědomění.

Ještě stále jste obklopeni těmi v temnotě a my jsme vám řekli proč. Protože planeta sama ve spolupráci s vámi a vaším vědomím vytvořila rovnováhu mezi světlem a temnotou tam, kde temnota mívala převahu. Nevykládejte si to špatně, nedávejte tomu jméno či místo; temnota je totožná s nižším vědomím – to je vše. A tak vaše uvědomění, vaše světlo, vaše vědomí všeho-co-je, uvědomění, že pocházíte od Stvořitele, bylo jen vaše. Tolik z vás prohlásilo, že si s tím vlezete do svého úkrytu a už z něj nevylezete. Doufali jste, že to nikdo nezjistí. Předstírali jste s ostatními, že jste ve tmě, někteří to dělali jeden život za druhým, někteří to dělají ještě dnes, jak tady sedí. Chráníte se před uvědoměním. Nikdy se to nezlepšilo.

Ani v tomto samotném životě to nebylo o nic lepší. Stali jste se otevřenějšími, neboť kultura to dovolovala, ale stejně jste nikomu neřekli, co děláte, nebo ano? Neboť existovala obrovská předpojatost vůči věcem, kterým nebylo snadné porozumět. Stále jste žili v lineárním světě, a stejně tak vidím i dnes – v této místnosti i mezi posluchači – ty, kdo bojovali s temnotou a často prohráli. Až do roku 2012. Všechno, co jsem učil posledních 26 let, začíná nastávat. Proroctví, která jsem dal lidstvu před 26 lety, jsou nyní ve zprávách. Mohl jsem to udělat, neboť ta sněhová koule se valila z kopce dolů (pozn. překl.: metafora pro něco, co jsme rozpohybovali a teď už to nejde zastavit), to nebylo předpovídání budoucnosti… bylo to ujištění o potenciálu toho, kam směřujete. Toho, co jsem řekl předtím, co jsem viděl dříve na jiných planetách. Atributy jsou stejné. Protože světlo a tma, uvědomění a nižší vědomí spolu bojují stejným způsobem všude. Nízké vědomí neví, co neví; a rozhoduje se na základě něčeho, co nezná; dělá stále tytéž chyby – protože se nachází v temnotě. V minulosti to uvědomění mohlo jen s hrůzou sledovat – dělání chyby za chybou, válku za válkou, které staly desítky milionů životů. A vy jste potají plakali, když jste se museli dívat, jak vaše milované vraždí… To jste byli vy – až do roku 2012. Pak se to začalo měnit.

Hvězdy to předpověděly, starodávní to prorokovali, přešli jste do jiné oblasti vesmíru, magnetická mřížka se posouvá; vše, co jsme vám řekli, začíná zvedat kvalitu nové lidské bytosti. Začínáte mít vítr v zádech, víc lidí vám naslouchá, víc lidí vidí světlo, které nesete… ale nevedete si moc dobře. A důvodem je, že dualita, kterou si s sebou nesete, má stále všechny akášické atributy a časové fraktály.

Dovolte, abych to přeložil do srozumitelnějšího jazyka. Máte strach – kvůli tomu, co se vám stalo v minulosti. Vaše Akáša na vás přímo křičí, co všechno jste zažili. Drazí, nosíte v sobě zranění z minulosti. Chtěl bych, aby můj partner pojmenoval tento channeling: Je načase uzdravit rány. Úplně každý z vás, kdo má určitý akášický věk, si nese nedostatek sebeúcty. Každý. Můžete se tvářit tak, že si všichni kolem myslí, že jste sebejistí, ale já to vím lépe a vy taky, protože když si zalezete do své komůrky, vaše Akáša mluví o něčem jiném, že? Dualita je právě teď velmi silná.

Tento channeling jsme vám předali už dřív, jen trochu jinak. Říkali jsme vám, co s tím dělat. A nyní říkáme: je načase uzdravit minulá zranění. To je sebeúcta. Je to možné? Jak se to dá udělat? A já vám říkám, drazí – už se to začíná dít – s vámi a pro vás.

Před lety jsem vám dal informaci, která byla pro mnohé úplně mimo – informaci o semenech stvoření, příběh o Adamovi a Evě. Příběh Stvoření je o Plejáďanech. Nacházím se na kontinentu, kde tomu domorodí obyvatelé věří. Jejich písně o tom vypráví čtyřicet tisíc let. Právě tady. A když Plejáďané přišli, přišli jako rasa, která prošla tím, čím procházíte vy. A nastavili věci pro tento potenciál Precese rovnodennosti, abyste se znovu nezničili. Nastavili to s pomocí tzv. uzlů a nul, časových kapslí, které se otevřou ve správný čas a začnou čistit, zametat a postrkovat… a tím čistit Akášu starých duší. Pokud to dovolíte. Součástí účelu esence krystalické mřížky této planety, která byla mimochodem umístěna Plejáďany, je, vyčistit Akášu starých duší.

Je taková věc možná? „Ach, Kryone, mluvíš o atributech, o kterých jsem nikdy neuvažoval – čištění Akáši? Co to znamená? To znamená, drazí, že věci uvnitř vás, které vytvářejí strach, nedostatek sebeúcty, to kladivo, které vás klepne pokaždé, když něco provedete, když se vyladíte, probudíte nebo uděláte toto nebo tamto… když se stanete šamanem – tehdy na vás dopadne. Jste hlavní duchovní oběť, to víte, že? Jste hlavní duchovní oběť – i Plejáďané tím prošli. A před nimi i jiní. Jak to vyčistíte? Oni věděli, že to lidé nedokážou, ale Gaia ano. Jak se cítíte, když jste uprostřed krásy a klidu této planety, když k vám promlouvají stromy a vítr… alespoň pro tu chvíli – necítíte se svobodní? Osvobozeni od všeho. To není náhoda. Plejáďané a energie Gaii, to, co byste nazvali Matkou Zemí, a všechny věci se spojí, aby to začaly čistit.

Krystalická mřížka zaznamenává emoce lidstva. To ona je zodpovědná za to, že si pamatujete „sebe“ (svá minulá já). A jak se začínáte přelaďovat, totéž udělá i vaše Akáša, drazí. Začněte chápat, že můžete vystoupit z té role oběti. S pomocí afirmací, s pomocí laskavosti a lásky Boha to můžete změnit. A abyste se pohnuli vpřed, tak to musíte změnit a změníte to. Pokud vyšlete záměr, změní se to. Strach se bude zmenšovat; nebudete vědět proč, ale budete se cítit lépe. Na lidech je zvláštní, že když se začnou cítit lépe, hledají někoho, kdo jim řekne proč. Jakoby to byla chyba. (Smích.) Jak lineární! „Pořád se cítím dobře – koho mám navštívit?“

Začnete se cítit lépe ohledně sebe samých, neboť drazí, součástí toho je přeladění lidského ega. Ego je špatné slovo – zeptejte se jakéhokoli spiritualisty. Ale co kdyby určité formy ega byly v pořádku? Co kdyby akášické ego bylo v pořádku? Když se ohlédnete zpět a řeknete: „Tak co, odvedl jsem dobrou práci nebo ne? Jsem na správném místě ve správný čas? To je dobré. Všechno, co se mi stalo, mě dostalo právě sem; a já můžu volněji dýchat. Nemusím trpět kvůli tomu, co se stalo dříve. Už jsem se od toho odpojil.“ Z krystalické mřížky se vynoří obrovské nůžky a vystřihnou jádro vší té hrůzy, kterou nazýváte dualita. Už nemusíte trpět. Existuje systém, který to vyčistí. S vámi. Ale nestane se to automaticky. Musíte se na to podívat a poslechnout si toto poselství několikrát a pochopit, že jste to vy a váš záměr a pak musíte spolupracovat. – Co řeknete svým buňkám? Jaké afirmace použijete? Věříte tomu? Můžete uznat takovou věc?

Partnerství s planetou a Tvořivým Zdrojem a semena vaší biologie – to všechno se spojí, protože vědí o tomto čase a o vašem nedostatku sebeúcty. Nemohli byste projít celými věky hrůzy, smrti, a trápení a vylézt na druhé straně milí a nedotčení. Něco se musí stát. A ono se to děje. Pokud to dovolíte. Vidíte ten systém, laskavost, lásku a soucit, který do toho proudí? Vidíte to? Věříte tomu? Nejste sami. Je toho zde tolik! Ach, je toho zde tolik.

Můžete být nejvyšším čtenářem energií a největším léčitelem v místnosti, ale když jste sami, pochybujete o sobě, že? Chcete vědět, odkud to pochází? Právě jsem vám to řekl. Je načas nechat to odejít. Co se stane s akášickým egem, které není plné ujišťování se či zastrašování a násilí, ale jste to vy stojící ve své pravdě – a lidé to uvidí. Tohle je sebejistý, vyrovnaný člověk. Chci být jako on/ona, řeknou. Ale se zraněnou Akášou se tam nedostanete. Ten systém je na svém místě, začíná nyní, staré duše, jste na seznamu. Začněte přijímat tyto věci, začněte je vnímat, protože jste si je zasloužili.

A pak budou tací, kteří uslyší toto poselství, ale otočí se zády a řeknou: „Ale takhle přece metafyzika nefunguje. Bylo mi to tak řečeno.“ Protože stále chtějí zůstávat ve starém systému, který neměl ponětí o tom, že se toto stane – nebo může se stát. Když spolupracujete s Gaiou a vším, co jste, je systém na místěabyste mohli pozvednout sami sebe z role duchovní oběti, kterou jste. Drazí, bojovali jste v bitvách a utrpěli rány. A nyní je načase sledovat toto překrásné uzdravování. Se soucitem a laskavostí Stvořitele ve vás, usmívajícím se celou cestu, bere vás za ruku a říká: „Nebylo už načase?“

Netřeba říkat víc. Toto jsou dobré zprávy. Pokud tomu věříte. Máte svobodnou volbu. Ale v některých starých duších se dnes večer opravdu silně rozezněly zvony. Je to nádherné, že? To, že vás Bůh tak dobře zná…

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – „Healing the Akashic Wound“, 19:39 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Áriové – Přechod lidí do světelné fáze

Experiment,pro než byla Země stvořena, jako planeta lásky, aby po experimentu se do této role – ale již žité poznané lásky vrátila – tento experiment skončil. Jeho rozsah byl nebývalý až nezměrný – a tomu také odpovídá i celý dopad, v kterém se nácházíme teď. Síly, které po celou dobu vše na Zemi ovládaly, se těžko se ztrátou svých pozic loučí. Zažili jste dobu, kterou lze nazvat hrou na přetahovanou. Samozřejmě, pro vás, bytosti se zavřeným vědomím, je tato doba náročná a těžká. Ale,drazí, věřte, i ona je konečná. Bylo uděláno mnoho kroků k osvobození planety i vás lidí od této nadvlády. Je pravda, že bytosti temna, které vás celým experimentem provázely, mají otevřené vědomí a tudíž před vámi velký náskok. Ale vy máte něco, co nemají ony. SRDCE.

Ponořte se do svého srdce, v něm máte svou prapůvodní energii, s kterou jste se na cestu vydali. Cesta srdce je přímá, bez zákrut a dokáže vás vést s jistotou správným směrem. A dovede vás k vám samým, kde se jako ucelené bytosti propojené se svým otevřeným vědomím a svými tomu odpovídajícími smysly, najdete. Tato cesta je teď, drazí, před vámi. Nenechte se již ničím zastrašit. Bytosti nejvyššího řádu očišťují planetu i její části od temných nánosů. Vše je otázka času, kdy planeta, společnost i lidství, budou od temných schémat očištěny. Vy se věnujte svému srdci, povídejte si s ním, ptejte se ho na cestu, na záležitosti, které máte udělat. Odpoví vám a povede vás. Dojdete drazí, ten čas dojítí do světla je již před vámi. K délce času celého experimentu je cesta, kde se nacházíte poněkud zdlouhavá, ale směr i cíl je jistý.Jako bytosti světla jste do experimentu vstoupily a jako bytosti světla se zase najdete. S moudrostí, kterou jste v průběhu získaly.Vydržte, drazí. Cíl je na dosah.

Vaši Árijové


Drazí, jsou věci, které přicházejí skrze souvislosti. Některé tyto záležitosti dozrály ke svému závěru, jiné k němu velice rychle spějí. Stále více lidí na planetě ve svém podvědomí nachází rozpomenutí se na sebe sama. Je čas, kdy dojde a dochází k rozluštění mnoha hádanek, které vám byly stavěny do cesty, mnohé i jako neotřesitelné skutečnosti. Právě tyto skutečnosti se začínají měnit, a s tím se i rozestupuje prostor pro nové vnímání lidí na planetě a zároveň se uvolňuje prostor do ukončení celého procesu, kdy se uvědomíte jako světelné bytosti. Říkáme uvědomíte – a ono to opravdu takto bude. Vše skrze vaše uvědomění – všeho, co patří k vám, jako bytostem světla. Nemějte žádné obavy, prošli jste úsekem poměrně náročným. Teď, v této fázi dochází k rozvolnění, pochopení a brzy i k uchopení celé této záležitosti za správný konec. Vše příjde v pravou chvíli. Vnímáme, že tento okamžik, který se vám zdá stále odkládán, již prostupuje plně do vaší reality a stane se brzy vaší skutečností, vámi plně uchopenou v podobě zcela přirozené. Odhoďte vše, co vás odvádí od vašich srdcí. V této vaší vnitřní silné energii, energii vašeho srdce uchopíte i svou novou skutečnost, realitu,kterou začnete vnímat uvnitř i vně sebe.

S láskou Árijové


 

Moji milí,

dnes daleko více, než kdykoliv jindy je potřeba se propojovat se svým srdcem a hledat odpovědi na otázky v těchto energiích. Přechod do sv. fáze není otázkou nějakého „otočení vypínače“ a nelze očekávat, že odříkáním nějaké formule se vše najednou změní. Cesta je neustálým uvědomováním si svých postojů a myšlenek a ujasňování si odkud tyto informace pocházejí. Přijetí zodpovědnosti za svoji cestu a své myšlenky Vám bude otevírat cestu k energiím tvůrců. V tuto dobu více, než dříve Vám každému vystupují situace a energie, které Vás nutí se tímto zabývat. Tato energie transformace Vás neochvějně vede k cíli, a pokud jí uvidíte jako možnost změny a ne jako překážku – sama Vám ukáže tu nejlepší cestu. Důvěřujte svému srdci a vlastnímu vedení. Pro každého je cesta trochu jiná a přináší vždy vlastní a originální poznání, ale to neznamená, že cíl nemůže být společný.

Jsme na této cestě s Vámi

vaši Ariové


Přechod do světelného lidství každý člověk uskutečňuje ve svém srdci svým vhledem, postojem a láskou ke všemu, co přichází. Přechod se u vás všech uskutečňuje pouze v Tady a Teď, není odkladu. Každým přítomným okamžikem jste konfrontování ve vašem srdci, v postoji, v přijetí. Vaše skupina lidí s otevřenými srdci je v této době postavena před své vlastní stíny, nezpracované energie a energií transformace. Je dobré se vzájemně podporovat a sdílet své zkušenosti, pokroky i prohry, abyste prožili již ten nejdůležitější pocit lidství – lidské vzájemnosti, soucítění a přátelství. Toto je jedním z kroků ke světelnému lidství. Sdílet a zároveň zůstat ve svém srdci spojen sám se sebou je cestou nejpřímější.

Vaši Áriové


To, co teď prožíváte jsou ještě dočisťovací záležitosti. Hlavní je věřit této cestě a mít neustále otevřené srdce. Vaše energie se bude posilovat. Každý z vás ještě prožíváte individuální zkoušky své víry. Také každý z vás má svou originální cestu a je důležité abyste se dokázali otevřít svému poslání. Pokud máte hlubokou lásku a víru v novou cestu do světelného lidství, pak také nemáte zmatky ani pochyby a cítíte silně opravdovost této cesty. Každý má samozřejmě nárok na pochybnosti, protože tím si více uvědomuje, co nemá ještě zpracované a co je třeba transformovat. Velký potenciál máte ve vaší skupině a toho zatím nevyužíváte. Když opět dokážete skupinu stmelit, tak se vám bude lépe čelit čemukoli. Máte spoustu možností, jak se jako skupina informovat a povzbuzovat, tak to dělejte. Většina z vás má špatné zkušenosti z Atlantidy, kde se neustále šířily zkreslené informace a domněnky. Teď se to částečně děje opět, ale proto, abyste to uchopili jinak a zbytkové strachy z Atlantidy vyčistili a dali tam nové vize. Všichni dychtivě očekávali, že budou spolupracovat na otevření nových vizí a teď jsou velmi zklamáni, že nemohou Evičce a Zdeňkovi pomáhat, že vše řeší pouze sami a nedovolují otevřít se celé skupině.

Bylo by dobré si zadat nějakou společnou hodinu, např. v neděli večer, kde se všichni společně propojíte přes vaše srdce a budete společně zvyšovat vibrace vašeho propojení lásky a pak to společně pošlete Zdroji nejvyššímu, aby pocítil jak silná je vaše touha ukončit definitivně projekt experimentu na zemi a přejít do světelného lidství.

Používejte i podpůrné kódy, které dal Zdroj Evičce a Zdeňkovi na pomoc, dejte je na web a tím se budete ochraňovat, léčit i zvyšovat vibrace.

Vzájemně si důvěřujte a podporujte se láskou a upřímností a spolupracujte, to je jediná možná nová cesta k realizaci přechodu do světelného lidství.

Vaši Áriové

 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Eva P., Zdeněk K., Bohfan K., Lena Z., Míňa N. (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivním odkazem.

Kryon – Syndrom jediného místa původu

Tento živý channeling byl přijat v Grand Rapids, Michigan, 16. července 2016

                                                                 Úvodní miniposelství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Stojím nyní před skupinou krásných duší, z nichž mnohé toto dosud neviděly naživo. A tak vám možná zopakuji některé z věcí, které vždy říkám. Už jste si všimli, že prostor mezi úvodem a hlavním poselstvím je krátký. Neexistuje totiž už žádné připravování buněčné struktury na to, aby mohla přijmout své vyšší já a mně, jako to bývalo v minulosti. A přesto jsou zde tací, kteří by tvrdili, že to musí být tím stejným (starým) způsobem, aniž by pochopili, co se stalo s mým partnerem. Zopakuji to znovu: není třeba rozlišovat, co je jin a co jang co je lidské a co duchovní, dochází k propojení. Toto spojení vzniká z toho, že Duch touží být blíže vašemu vědomí, vaše vyšší já chce postavit most k vaší innate – to vše, abyste v sobě měli schopnost se okamžitě přesunout do stavu probuzeného vědomí tam i zpět. Vaše vlastní buněčná struktura sebou nesla dříve starou energii, která byla mnohem nižší, než je současný potenciál. V té době bylo pro lidské bytosti nezbytné, aby se velmi pečlivě připravovali na přijetí toho, na co nyní hledíte.

Je třeba, abyste dokázali poznat platnost channelingu. Pokud jste přišli s tím, že tomu vůbec nevěříte, pak zde sedíte se zkříženýma rukama, díváte se na to, co se teď děje, a říkáte si: „Nic se nezměnilo, vidím jenom člověka na židli.Pokud ale dokážete rozpoznat energie a díváte se na události kvantovým zrakem, což většina starých duší umí, budete vědět, že se energie změnila a uslyšíte v tom pravdu, protože je to (toto poselství) soucitné a laskavé, protože po vás nikdy nebude chtít něco, co byste sami nikdy neudělaliprotože ve vás vyvolává pocit rodiny. Pravda je, že vaše buněčná struktura je nyní mnohem víc schopná nést vyšší vibraci než kdykoliv dřív. Po celá desetiletí, eóny času jste velmi tvrdě pracovali, a to v podmínkách, kdy byl (poměr) tmy a světla na této planetě jiný než dnes. Doslovně jste s sebou „nesli“ očekávání neúspěchu, že to nedokážete, protože jste už tu tolikrát byli, zabývali se tím a bylo to tak těžké. A proto je součástí procesu nového normálu, o kterém učíme, změna očekávání. Proto jsou na místě afirmace. Nyní jsou afirmace mnohem důležitější než kdy dřív, ve staré energii. Protože ukotvují to, co je možné, místo očekávání toho, o čem si myslíte, že možné není. A jak vaše buňky slyší, že hovoříte o nádherných věcech, o kterých vaše buněčná struktura ví, že jimi můžete být, tak pak spolupracují.

Předali jsme vám detailní informace o tom, jak to funguje. I v posledních týdnech jsme vám dali další podrobnosti o tom, jak to pracuje. Požádali jsme vás, abyste prozkoumali homeopatii, kde máte tinkturu z takřka ničeho. Lék, kde je účinná látka v poměru 1 k miliónu – tak malé množství, že to přístroji nelze téměř změřit. Přesto si tento lék vložíte pod jazyk a tím dáte svému tělu znamení a afirmaci k vyléčení. A tělo se vyléčí. Již jsme vám sdělili, že jsou na této planetě miliony těch, kteří závisí na tomto způsobu léčení daleko víc než je tomu ve vaší kultuře, a oni tomuto systému věří. Drazí, tohle je příklad přesně toho, o čem mluvím. Přemýšlejte o homeopatické léčbě, léku, tinktuře jako o afirmacích pro své tělo. Je chemická, zatímco ta vaše je slovnízačíná ukazovat a sdělovat buňkám vašeho těla, že už jste jinde (na jiné úrovni) než jste bývali. A součástí toho bytí „jinde“ je splynutí s Duchem, což znamená, že máte k dispozici ty nejhlubší duchovními informace vašeho života. Ve správnou chvíli se okamžitě objeví intuice, takže budete říkat a vědět správné věci, budete vědět, kam zahnout a kam ne. Budete vědět, co bude dál, kdy máte být tiší a kdy nedělat žádná rozhodnutí. Bude to velmi intuitivní! Drazí, není žádný důvod, abyste o to nějak těžce usilovali, lomili nad tím rukama, abyste volali ostatním a ptali se jich na radu, když již máte mistra v sobě…

O tom je dnešní učení a já nejsem jediný, kdo tohle učí. Domorodé národy této planety již předpověděli vyšší vědomí po precesi rovnodennosti. Dokonce vám sdělili, jak dlouho potrvá, než se vědomí zvýší. Toto vše vás nyní učím, proto tu jsem – abych vám řekl nejen o planetě, která se změnila, ale i o lidské bytosti, která je opravdu velmi odlišná.

Jsou zde ještě jiné záležitosti, které bychom rádi pospojovali. Víte, co je „Merkaba“ lidské bytosti? “Merkabav hebrejském názvosloví znamenájet“ a takto to bylo pojmenováno při vzestoupení Eliáše. Je to popis ohromného pole, které je posvátné, neviditelné a kolem každého z vás – je naplněné informacemi, krásou a energií. Její vzory i posvátná geometrie byly v minulosti studovány a ti, kteří ji umí vidět a popsat, vědí, co zahrnuje. Je 8 metrů (26 stop) širokáto znamená, že každý z vás sedí v Merkabě lidí okolo. – Pokud je to pravda, existuje tedy styčná plocha (vzájemný vztah) každého s každým v této místnosti. Je to fyzické (a také fyzikální jev – pozn.překl.), jste propojeni. Můžete si v lineárním měřítku představit spojnici, která vede od vás k jakékoliv lidské bytosti v místnosti, včetně muže před vámi (Leeho). Pokud je to tak, potom dovolte, abych se vás zeptal: „Už chápete, jak může fungovat synchronicita?“To díky tomu, že je zde každý propojený s každým, kdo tu je. Pokud tomuto věříte a není to pro vás příliš, můžete to začít rozšiřovat na úroveň duše. Vyšší já každého jednotlivce je částečně ve vás a částečně na druhé straně závoje. Tato vyšší část vibruje, je to mír Boha uvnitř vás. A pokud je pravda, že část vyššího já je na druhé straně závoje, znamená to, že rezonuje v každé lidské bytosti na této planetě. Spojnice, které jste si sestavili mezi sebou (v této místnosti), si nyní představte i mezi sebou a jakoukoli další osobou na této planetě.

Když se tedy stane něco krásného, můžete to společně oslavovat po celé planetě. Přihodí-li se něco smutného, soucítíte s tím a vnímáte to i na druhé straně planety. Empatie při pozitivních i negativních událostech na této planetě se začíná zvětšovat geometrickou řadou. Proto jednou přijde doba, kdy už nikde úmyslně neusmrtíte žádnou lidskou bytost. Proto říkáme, že to ukončí války, jež představují starou energii vnímání, založeném pouze na režimu přežití ze starých dob. Tak se to stane – díky vzájemnému propojení. A ono se to opravdu stane, jelikož se toto propojení neustále zlepšuje. Přesto někteří na této planetě dlí ve velmi nízké energii, stále ještě v režimu přežití, stále ještě se snaží prosadit si své a nemají vůbec představu o tomto soucitu. A právě soucit nakonec porazí ty, kteří ho nechápou, nebo ho vůbec nemají. Jinými slovy – láska převládne. Začínáte to teď zrovna vidět, je to počátkem nové éry. Astrologie, kterou jste dnes slyšeli (přednáška o aktuální astrologii před channelingem), to zcela potvrzuje. Dovolte mi další frázi: už žádné „sezení na plotě (váhání – obrat z Kryonovy knihy 8 a několika dalších channelingů)! Buď jste s nimi, nebo proti nim – a teď mluvíme o světle planety. Staré duše, nebyli byste teď v místnosti, nebo byste toto neposlouchali, kdybyste nebyli s nimi. Pochopte, že tato „armáda světla“, chcete-li to tak nazvat, roste taktéž geometrickou řadou a nemusí to být pouze ti, kteří věří přesně v to, čemu věříte vy. Mluvíme o zdravém rozumu, slušnosti, mluvíme o lásce. A nemusíte být osvícení, abyste znali lásku.

To se nyní děje. Vaše světlo na této planetě to právě teď vytváří. Je motorem pro ostatní. Proto tu nyní sedíte, proto posloucháte toto poselství – protože to cítíte. To je příčinou, proč možná zmírníte svá slova, aby byla trochu jiná než dřív, aby už nezraňovala. A pochopíte, že kdokoliv stojí před vámi, a nezáleží na tom, v čem spolu souhlasíte nebo nesouhlasíteje to stejná bytost jako vy, s duší, jež je stvořená z lásky. Mohli byste o tom promlouvat se starodávnými a ptát se jich, jak to dělali oni? A oni řeknou: „Nejdřív ze všeho hledej v každém Boha.“ Přijde k vám váš protivník a vy se nejdřív ze všeho zeptáte: „Kde je Bůh uvnitř?“ A to zmírní vše, co a jakým způsobem řeknete. A já vám něco povím: Nezáleží na tom, kdo k vám přichází – bude tím proměněn.

Drazí, tohle je učení po roce 2012. Když se na to pořádně podíváte, naleznete toto učení již dávno před rokem 2012, ale nikdo to neposlouchal tak jako teď. V tom je rozdíl. Uši a vědomí planety jsou, obrazně řečeno, mnohem větší než kdykoli předtím. Vidíte teď věci, které se dějí po celém světě, a pláčete pro ně, cítíte s nimi. Zároveň zvyšujete soucit planety a pochopení toho, co už nikdy v budoucnu nechcete. Nastavují se tím řešení, mění vlády, dávají se do pohybu záležitosti jako nikdy dřív. Události, které se teď právě teď odehrávají v Turecku, jsou doslova způsobeny tím, co se stalo v Turecku chvíli předtím. Lidé se rozhodují, že „slezou z plotu“ – už to nechtějí tak, jak to bývalo. Už nechtějí to staré. A vy, staré duše této planety se svým klidným přístupem a láskou, i když u toho jste jen jako pozorovatelé, měníte realitu.

Shrnu to takto: prohlášení, které jsem právě pronesl, je nanejvýš metafyzickéi pouze jako pozorovatel měníte realitu. Až budete mít chvilku volného času, jděte a promluvte si s fyzikem o tomto sdělení. A uvidíte, jestli je v tom nějaká fyzika. A on vám poví o zákonech kvantové fyziky. Zákony kvantové fyziky říkají: pozorovatel nese stejné množství energie jako realita toho, co pozoruje.

Jen tím, že něco pozorujete, to můžete změnit. Vítejte ve způsobu, jak věci fungují, drahé lidské bytosti, protože se přibližujete k mistrovství, kde nad tím budete mít kontrolu. To je pro teď vše.

A tak to je.

Kryon

 
Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje zcela stranou a neví, co se bude dít. Avšak cítí, že je to vždy, VŽDY, naplněno milující láskou Boha. Pokud byste chtěli shrnout Kryonovy zprávy – minulé, budoucí i současné – dalo by se říci, že jsou všechny kruhem lásky. Přicházím k vám z druhé strany závoje a je to záhada – co to je, kde to je, jaké to je. Řekl jsem vám, že jsem nikdy nebyl člověkem. Mluvím k vám skrze lidskou bytost, jako to dělají všechny bytosti předávající poselství. To proto, že jen lidská bytost je jediná, která může předat tyto zprávy dalším lidem. Toto dnešní setkání je také naplněné láskou a žádáme vás, prosíme, abyste se na vše dívali uceleněji (viděli jste větší obraz). Prosím vás, abyste používali duchovní logiku – a tento výraz používáme neustále.

Drazí, bude mnohem složitější uvidět tento kruh krásy, nekonečný kruh lásky, pokud zůstáváte v singularitě vaší historie, ve kterém se právě teď nacházíte. Posun bude vytvářet paradigmata nového myšlení. A tato paradigmata nového myšlení neznamenají v duchovní oblasti konec náboženství, ale ještě rozšíří všechny ty pravdy, které jsou v nich obsažené.

Systémy, které jsou zde, a již jsme to říkali dřív, nemusí zaniknout, aby lidstvo mohlo dojít do bodu, kde již války neexistují. Všechny hlavní duchovní systémy planety učí lásku. Nemluvíme o těch, kteří se rozcházejí s hlavním poselstvím, my hovoříme o tomto hlavním poselství! A já vám povím, že to nakonec nebude tak složité, aby se tyto systémy mezi sebou tolerovaly, protože mají stejné cíle.Musí se však změnit pohled na to, kdo a co je Bůh, na starobylost galaxie a vesmíru v porovnání se Zemí. A je třeba vidět tuto Zemi takovou jaká je, ne tak, jaká jste si mysleli, že je.

Bůh je mnohem velkolepější než toto vše dohromady. To, co byste nazvali Tvořivým Zdrojem a vnímáte, že je Bůh, je také v tobě, lidská bytosti, a díky tomu k vám můžeme promlouvat takovým způsobem jako teď. Neboť samotná vaše duše, jestli to tak chcete nazvat, je součástí druhé strany závoje, ze které k vám právě teď hovořím. Je velmi těžké si představit, že Tvořivý Zdroj nemá žádný začátek a konec. Je kruhem sám o sobě.Čas neexistuje. Když něco vnímáte jako starodávné, jestliže je to v kruhu, pak se to znovu vrátí. Není to tak ale, že by byl čas v kruhu a stále dokola se opakoval, ale je v TEĎ (pozn.: složitější koncept detailně vysvětlený v Kryonových knihách, zejména Knize 8). Je věčný. Vy ho stále sledujete, my ne. Pokud je něco “věčné“, nemá to žádnou minulost. Pokud něco stále existuje, pak není nic, co by mělo „nastat”, prostě to JE.

A přesto vaše „jedinečnost“, vše, co se událo ve vaší historii, vaše objevy toho, o čem je Země, to vše by vám mělo říkat o Bohu, ale neříká a také nic neřeklo. Žádáme vás, abyste použili zdravý rozum. Drazí, v minulosti jste objevovali věci, vykopávali věci, žasli jste nad starodávnými. Teprve nedávno jsme vám předali informaci o tom, že zde byla ještě (jiná) historie, před vaší historií. A vy jste to začali zkoumat a opět žasnete nad tou důmyslností, možná i techničností těchto starodávných civilizací, o kterých vám nikdy nic nebylo řečeno. Ale stále je zde běžná otázka ohledně toho všeho, dokonce i dnes, a zdá se vám to záhadné, což ale tak není. Je to pro vás záhada, protože svou mysl upíráte jedním směrem, pokud jde o čas. Už jste si všimli, že všude na planetě se nacházejí (úplně) stejné symboly? (Kryon se směje.) A to přináší otázku: „Odkud pocházejí? Jak je možné, že měly staré civilizace žijící na různých územích i v jiných dobách úplně stejné symboly?“ A to s čím přišly lidské bytosti, je velmi zvláštní. (Kryonův smích.)

Protože očekáváte jedinečnost, pokud jde o evoluci, vývoj a stvoření, dohadujete se o tom, kde je počátek života. A ať už byl kdekoliv, vy na to řeknete: „A to je důkaz, že to bylo odsud přeneseno sem a odtud zase jinam a pak až sem. Jak jinak by mohla většina planety mít stejné symboly?“ A antropologové pak argumentují: „To tedy znamená, že tato určitá rasa opravdu vznikla zde, protože nyní byl tento (jejich) symbol nalezen na tomto místě, a to ještě předtím než rasa vůbec vznikla.” Vidíte, kam tím mířím? Ta debata je pořád stejná: „Kdo měl ten konkrétní symbol jako první a roznesl ho dále po celé Zemi?“ A vy na to: „Vzhledem k tomu, že tato rasa (žijící) na tomto kontinentě měla (podobný) symbol, musel zde existovat most, který kontinenty spojoval tak, aby původní rasa mohla tento most překročit a tento symbol jim předat.“

V žádné z těchto vašich úvah není pravda.Příběh Stvoření, drazí, nebyl singulární. Máte rajskou zahradu, která představuje Zemi. Máte Adama a Evu, kteří zosobňují mužské a ženské pohlaví všude po celé Zemi. Máte andělskou bytost, která dává muži a ženě pravdu o světle a tmě, vysokém a nízkém, vědomí a nevědomí a to po celém světě! Nejenom někde v jedné malé zahradě. Jak je to od vás singulární!

Když dorazili Plejáďané, přivezli s sebou nádhernou podporu spočívající v osetí Země. Plejáďané zosobňují téměř andělskou energii. Drazí, toho dosáhnete po milionech let vývoje. Máte planety, které se přibližují ke statutu absolventa a ti, kdo byli dříve lidskými bytostmi jako vy, se stávají osvícenými, ovládají fyziku, jsou velmi blízko svému vyššímu já a dostávají se do bodu, ve kterém už ani nelze rozlišit tělesnou formu od duchovní, dokáží se pohybovat z místa na místo i bez použití těla a žít velmi dlouhou dobu, po staletí! Shledáváte to příliš “přitažené za vlasy”? Jste zde pouze krátkou chvilku. Pokud jde stav osvícení, jste zatím ještě miminka a znáte jen singularitu, která vám říká, že se všechno událo pouze na jednom místě. Nuže tedy, tak to není. Všechno to proběhlo najednou, a to po celé planetě. A drazí, ty symboly, které vidíte po celé této planetě, jsou plejádské, protože Plejáďané byli vašimi rodiči! Přišli z lásky a zanechali vám takto informaci, že to oni zde zaseli semínka a bylo to tak po celé planetě.

A vy se tak těžce snažíte dokázat, kdo byl první a z jakého původního zdroje to přišlo? Ani na chvilku jste neuvažovali nad tím, že to vše mohlo proběhnout současně. Naleznete to všude. Najdete to i nyní, a bez ohledu na to, co objevíte v budoucnosti, dojdete k tomu. Můžete kopat a nalézt dvacet až třicet tisíc let staré předměty – bude to tam. Tento hlavolam pro antropology nebude vyřešen, pokud budete i nadále vycházet z předpokladu jediného místa původu.

Je to tak nádherné. Jak jsme vám již říkali, jedinou opravdovou výjimkou byla Lemurie. To protože byla obklopená vodou. Byl to malý kontinentještě předtím než se potopil a vytvořil tak Havajské ostrovy s nejvyšší horou na Zemi, která byla vytlačena nahoru ohniskem, jež bylo pod ní. Geologicky, a nejen při použití zdravého rozumu, se to tak stalo i na dalších místech planety. Toto místo bylo ovšem obklopeno vodou a tudíž po tisíce let nedošlo k žádnému ovlivnění. Proto tedy vše zůstalo ve své čisté podobě. A ti, co odešli z Lemurie a objevili další místa, o kterých hovoříme a kde se k nim také starodávní hlásí, jako je Nový Zéland, Velikonoční ostrovy a další – ti zůstali v čistotě, jejich způsoby jsou čisté. Protože zde nedošlo k žádnému ovlivnění, vše bylo obklopeno vodou. Mohli byste to nazvat „tlakový hrnec stejnosti“, ve kterém učení zůstávala přesně taková, jaká měla být a ne taková, jak je lidé přetvořili.

A tak zde, v posledních padesáti tisíci letech, existovala mimořádná místa v tomto příběhu Stvoření. Ale všechno se to stalo současně. Máte příliš singulární myšlení – představu o jednom místě původu. To je způsob pozemského uvažování – že jste pouze jediní. A jestliže jste jediní, tak Bůh patří pouze vám.

Dovolte mi, abych vám něco ukázal. Vraťme se zpět v čase. Nebylo tak dávno, kdy byla Země považována za střed všeho. Pokud byste četli vaše knihy o historii a hovořili s těmi, kteří nejsou pouze vědečtí, ale i duchovní, spatřili byste to. Ty knihy obsahují to, čemu věřili. A proč ne? Vždyť když se podíváte na oblohu, všechno se točí okolo Země. (Kryon se směje.) Slunce, Měsíc i hvězdy se otáčí okolo. Tak je to z perspektivy, kdy stojíte na Zemi a pozorujete to, co se pohybuje. Proto to bylo běžné, aby každý prohlásil: Země je tedy středem všeho.“ Opravdu se to tak dá říct, protože to vypadá, jakoby samotný vesmír, galaxie a všechny ty hvězdy obíhaly kolem Země. Země tedy musela být středem vesmíru. Není to zase tak „přitažené za vlasy“. Pokud neznáte nic lepšího a nevíte, jak jsou všechny věci spolu propojeny, pak to dává smysl. Zdálo se, že se všechno točí kolem vás.

A pak se to změnilo.Když se vylepšil teleskop, zdokonalila se matematika a lidské bytosti si začaly uvědomovat fyziku jinak. Pochopili jste, že to takhle vůbec není, jenom to tak vypadá. Poprvé, když se přišlo s tvrzením, že to Země se ve skutečnosti otáčí okolo Slunce, objevily se největší námitky ze strany duchovních věřících. Ti řekli: „Ne takhle to nemůže být. Bůh stvořil Zemi jako střed. My jsme ve středu, podívejte se kolem, my jsme středem.“ Astronomové byli tedy odsouzeni a honem rychle vrženi do žaláře – „museli se mýlit! A později jste zjistili, že se nemýlili. Objevili jste, že Slunce je vlastně součástí dalšího systému, který se nazývá „Sluneční soustava“. To vysvětluje, proč některé planety, tyto větší světelné body na obloze, mají nepravidelný pohyb. Nemusí nezbytně obíhat kolem Země. Objeví se a zase vzdálí. A tak vznikl dojem, že jiná tělesa obíhají kolem Slunce. A tak i když to bylo prokázáno, duchovně jste byli středem toho všeho.

Velmi brzy jste zjistili, že Sluneční soustava obíhá také kolem ještě něčeho většího. Poměrně brzo jste si uvědomili, že zde existují miliardy dalších slunečních soustav a ty obíhají opět ve středu něčeho dalšího a to něco, co nazýváte galaxie, se nakonec rozrostlo na miliardu (dalších) galaxií. Země se stala jedním zrnkem písku na milionech pláží. A všechny tyto miliony pláží mají své rodiče, kteří kolem nich obíhají a kolem nich milióny dalších… A přesto, i s těmito znalostmi, s krásou a elegancí toho, kam ve vesmíru patříte, někteří stále tvrdí:Ovšem ten střed je zde. Drazí, není tomu tak. Tvořivý Zdroj Vesmíru není vůbec středem. Střed je v tom, co nazýváte prázdnota. Místo, o němž byste nikdy nepochopili, že je větší než všechna multiverza dohromady.

Kruh, o kterém hovoříme, je kruhem lásky. Je o stvoření a zdroji stvoření, kráse a eleganci duše, kterou v sobě máte. Všechno fyzické je dočasné. Vše, co považujete za velkolepé a velmi, velmi staré, pomine. VY ale nikdy nepominete. Jste starší než staří a novější než noví. Nádhera toho by měla zvonit pravdou mých slov.

A i přesto, drazí, někteří tvrdí: „Ale my jsme středem!“ Velmi rád by se zeptal některých duchovních organizací – opravdu si myslíte, že jste v galaxii jediní? Jste úplnými nováčky. Což znamená, že existují civilizace, které jsou o miliardu let starší než vy, dávno předtím než jste se stali lidmi na této planetě, a já se vás chci na něco zeptat – myslíte, že oni znali vašeho proroka? A odpověď zní – NE. Váš prorok přišel mnohem později. Je prorokem pouze pro tento svět, nebo pro celý vesmír? Tyto otázky jsou fackou do tváře vašich doktrín.Existuje univerzální (vesmírná) pravda, která přesahuje proroky, lidstvo i starodávné a tato pravda je, žeBŮH JE VE VŠECH LIDSKÝCH BYTOSTECH ROVNOCENNĚ. A že ten systém se netočí kolem Země, existuje pro všechna stvoření a těch je mnoho.

Drazí, hovořili jsme s vámi o Plejáďanech, kteří jsou vašimi duchovními rodiči. Pořád zde sídlí, stále ještě existují a tato galaxie je jich plná. Nejsou to žádní E. T., nýbrž vaši duchovní rodiče. Oni sami měli své vlastní duchovní rodiče. A miliony let předtím, i ti měli své vlastní duchovní rodiče. Tato galaxie je zde již miliardy let a Země není středem! A tím důvodem, proč si to tak myslíte, je, že za tím vším cítíte lásku. Protože když se stanete vědomými, pak cítíte, že jste vším! Protože pro Boha jste vším. Proto vás žádáme, abyste použili zdravý rozum a vnímali Boha jako obrovského, a nejen pozemského. A podíváte-li se na ty některé ideologie, k nimž třeba patří i ta, kdy jste si mysleli, že se Země netočí, ale všechno obíhá kolem vás, (pochopíte, že) to tak není. Je to úplně jinak, než se domníváte.

Když se tak podíváte na galaxii, na vše co v ní je, a na další galaxie okolo vás, a vidíte tu velkolepost Stvoření, nevypovídá to o tom, jak je Bůh veliký? Velkolepější než jakákoliv lidská bytost a než jakýkoliv prorok. Láska přesahuje jakákoli pravidla, která vás možná učili. Bůh by tedy nikdy nesoudil žádnou lidskou bytost, a neposlal by je pak nikam za trest, protože z pozemského hlediska na Zemi udělali něco nesprávného. Chápete, co říkám? Bůh je větší než planeta Země. A vy také.

A protože jste starší než starodávní (Kryon se směje), už jste někdy uvažovali nad tím, kde jste byli předtím, než jste přišli na Zem? Již jsme o tom hovořili dřív, drazí, pojďte použít trochu duchovní logiky. Co dělá duše? Přijde na chvíli na Zem a pak se zase vrací domů do nebe, aby tam ty celé dny odpočívala? Předtím, než jste sem dorazili, co jste dělali? Co bylo vaším záměrem? Kdo jste byli, než jste na sebe vzali lidskou podobu? Vaše duše byla a bude napořád, je součástí Tvořivého Zdroje. Je možné necítit tu nádheru? Řekli jsme vám, že v okamžiku smrti se navrátíte ke skupině. Sdělili jsme vám, že existuje třídenní návrat. Hovořili jsme o tom, že většina duchovních systémů planety hovoří o třech dnech, protože to je pravda. Po třech dnech rekalibrace znovu uslyšíte hudbu, začnete se vracet do Světla, kterým jste, a tak se navrátíte do tohoto Tvořivého Zdroje, který je vaším domovem. Tohle zde není domov, je to práce! Co jste dělali, než jste sem dorazili?

Budete chtít hovořit o větším obraze. Řeknu vám, co jste dělali. Dělali jste přesně to, co děláte tady.A dělali jste to i na jiných místech, v jiném tvaru, ale vždy v humanoidní podobě. Drazí, fyzika biologie je stejná, protože zásady fyziky jsou kdekoliv v této galaxii úplně stejné. Proč jste očekávali a vytvořili si obraz takových prapodivných, strašlivých věcí? Je to stejné. Gravitace je rozdílná, horko a chlad se liší, ale o tom to je. Existují lidé vyšší, lidé menší… drazí, humanoidní forma je to, kdo jste a vždy jste byli. Chcete vědět, jak vypadají Orioňané a Arkturiáni? Vypadají jako vy! Není to nic prapodivného nebo cizího, protože fyzika je fyzikou a biologie je biologií, funguje všude stejně. DNA je DNA a ta také funguje shodně. Až konečně objevíte život, i kdyby jen ten mikrobiologický, bude v něm DNA. Bude vás to šokovat?

A již jsme o tom hovořili dřív – jako když dítě sedí na pláži, hledí na ni a říká: „No to je úžasné, ale já tu vidím jen jednu pláž a proto je tohle jediná pláž na Zemi.“ Ale když objeví jiné pláže, řekne: „Vypadají úplně stejně jako ta moje pláž!“Jaký to šok! Je to vše úplně stejné.

Co jste dělali předtím, než jste sem dorazili? Existují místa, a nejmenují se Země, která si prošla posunem, kterým teď procházíte vy.Někteří z vás, někteří, mají meziplanetární Akášu a vy víte, že to, o čem mluvím, je naprosto pravdivé. Někteří z vás ji stále cítí a vědí to. Nejste odsud. Všechno vypadá odlišně a vy tu nejste. Většina z vás to tak nemá, není to totiž pro vás zaznamenané v Jeskyni stvoření. Je to ovšem ve vaší duši a vy to cítíte. Ne všichni, ale někteří z vás ano. Starší než starodávní, podíleli jste se na tomto systému po celou dobu existence této galaxie. Ach, ale co bylo ještě předtím? „Kryone, to existoval ještě jiný vesmír, než byl vytvořený tento?“ Na to vám odpovím – no samozřejmě, jak myslíte, že Bůh stvořil tento?

Existují multiverza a jedno vytváří další pomocí systému, který věda právě teď začíná chápat. Je to multidimenzionální systém, kde jedno vytváří to druhé. Je to součástí příběhu Stvoření hmoty. Vysvětluje to to, co nazýváteVelký Třesk“, což vůbec žádný velký třesk nebyl.Ale změna dimenzionálního statusu skrze membrány, jaké jste ještě nikdy neviděli. Existuje mnoho vesmírů.

Jaký tedy byl původní vesmír?“ Tak tohle je legrační. Žádný původní totiž nebyl. Víte, vždy to tak bylo. Tohle je také složité pochopit, že? Pokud to vždy existovalo, byli jste tam také? A co jste dělali? Drazí, duše lidské bytosti má za úkol dělat to, co teď děláte. Činili jste tak po celé eóny. A dělali jste to dobře. A jste opět zde, děláte totéž a myslíte si, že Země je středem? (Kryon se směje.) Ach, není.

Jednou, na vaší časové ose je to ještě daleko, bude tato Země schopná, a už se objevují první záchvěvy, dojít k tomu, co nazývám statut vzestupu, ve kterém budete mít kontrolu nad fyzikou a vaše vyšší já bude vibrovat na stejném stupni jako vaše biologie. Stanete se (v tom stádiu) téměř andělskými. Nebudete už mít problémy s přelidněním, nebo s tím, co budete jíst, všechno se přetvoří na něco dalšího. Nádherné. Mohu vám říct, že je to esence Lásky a Světla, ale nerozuměli byste tomu. Přesahuje to totiž vaše chápání, jelikož jste stále v „režimu přežití“ a v tom, co nazvu „divošský stav Země“. Teprve jste překročili milník, který se časem stane něčím jiným. Potenciály té sněhové koule, která se valí dolů z kopce směrem ke statutu vzestupu, jsou už na svém místě. Vy jste nyní v tranzitu. Vědomí se začíná pomalu zvyšovat. Generace za generací to začne vnímat. A tohle je to, co vás učíme, jelikož už jsme to viděli dřív. Ale drazí, až to bude hotové, půjdete na další místo a pečlivě vyberete další Rajskou zahradu a zasejete semínka dalšího světa v nádheře Boží lásky. Je to systém, který nikdy neskončí. A vy jste teď přesně uprostřed přechodu k tomu. (Kryon je dojatý.)

A vy si stále myslíte, že střed je zde. (Kryon se směje.)

Někteří z vás toto poselství pochopí a rozšíří své myšlení tak, aby do něj zahrnuli bilióny a bilióny duší, které ví, kdo jste. Přemýšlejte o tom. Jste součástí toho navždy.

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – mini channeling 14:40 min
“Point Source Syndrome” 48 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzana Š. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Marie Magdalena – Pravda o cestě Marie Magdaleny řečeno Marií Magdalenou a Natalií Glasson, srpen 2016

Natalie: Nedávno jsem měla možnost navštívit Grotte de la Sainte Baume. Je to jeskyně na jihu Francie a říká se, že Marie Magdalena tam, po ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevzetí Ježíše, strávila většinu svého života. Jeskyně je v horách a je 45 min. ostré chůze překrásnou přírodou. Před vstupem do jeskyně jsem začala komunikovat s Marií Magdalenou a odhalila tak účel mé návštěvy a důvod proč jsem byla vedena k návštěvě Grotte. Níže najdete co jsem přijala. Jsou to informace, o které se Marie Magdalena chtěla podělit nejen se mnou, ale s každým z vás.

Marie Magdalena: Je mi ctí spojit se s Tebou. Spouštím na Tebe vibrace Dokonalé Bohyně a Bohyně Isis. Už jako dítě jsem nosila symbol Zlatých loken. Symbol, který znamenal zasvěcení do učení Božské ženskosti a Bohyně Isis. Byla jsem a zůstala jsem vysokou Kněžkou Bohyně Isis, oddaná síle, magii a lásce v té nejčistší formě posvátné Bohyně. To byla má průprava, která mi pomohla na cestě ke spojení s Ježíšem a také mě připravila na pokračování k předávání učení nás obou, zvláště po Ježíšově nanebevzetí. Ježíšovo učení obsahovalo – zrození z lásky a odevzdání se lásce.Reprezentovalo harmonické spojení mužské a ženské energie Stvořitele v Jednotě.Probuzení všeho najednou. V době, kdy Ježíš šířil své učení, i já jsem obdržela stejné energie a inspiraci. Coby představitelka ženského božství jsem hrála roli ukotvení, uzemnění těchto posvátných energií na Zemi a v lidském vědomí.

Po Ježíšově nanebevstoupení jsem byla dále vedena, abych pokračovala v šíření podrobností učení a léčebných praktik, mezi ostatní. Jeden z mých největších cílů v té době, bylo sdílet mou moudrost s těmi, kdo byli oddanými bohyni, aby navrátili čistotu tohoto učení pro následující generace. Božské vedení a úkol, který jsem dostala, vypadal v té době nekonečně. Měla jsem v mnoha lidech vyvolat přítomnost Bohyně, tak aby tato energie mohla pokračovat v zásobování světa a Ježíšova učení. Ale také uzdravení některých destruktivních energií mezi lidmi, které vznikly v době, kdy, Ježíš opustil Zemi. Měla jsem šířit energetické kódy, vzorce a léčení, stejně tak jako fyzické poznámky, předměty, nástroje a krystaly duchovní hodnoty v daných posvátných místech. Můj záměr byl podpořit ochranu a pokračovat v uzdravení a probuzení, které začal Ježíš.

Měla jsem další nádhernou úlohu. Úlohu, která denně uzdravovala mé zraněné srdce, ke kterému došlo fyzickou ztrátou Ježíše a to, i když jsem pochopila podstatu této situace. Tato role mě dovedla k rozhodnutí dokončit tento božský úkol, stejně tak, jako naplnit mé dny radostí, láskou a smíchem. Byla jsem obdařena být matkou Sary. Podle mého názoru, nejposvátnější rolí ženy, je dar být matkou. Sara byla stvořena božským Stvořitelem, coby představitelka energií Marie Magdaleny a posvátných energií Ježíše. Byla skutečným obrazem spojením nás obou, ve více ohledech, než se zdá být možné. Byl to posvátný dar pro Zemi i mně. Měla mnoho jmen, pro příklad uvádím – the Golden Chalice, the Golden Serpent and the Union of the Divine in Manifestation (Zlatý kalich, Zlaté lokny a Spojení Božství v manifestaci).

Naším cílem, Sáry a mne, spolu s dalšími světelnými sestrami, byla Francie. Naším smyslem tam bylo začít proces šíření mnoha posvátných energetických a fyzických vzorců, nástrojů, které byly umístěny do našeho vlastnictví. Z důvodů ochrany byly předány vybraným lidem a uchovány na speciálních místech. Byly jsme přijaty a podporovány členkami chrámu Bohyně Issis, které jsou oddány Božské ženskosti. Tyto ženy s hlubokou vnitřní krásou, podpořily naši misi a později nás zavedly do prostoru svatyně blízko chrámu. Naším útočištěm, na jihu Francie, byla jeskyně, nyní známa pod jménem Grotte de la St. Baume. V době kdy jsme přišly do našeho nového domova, což bylo tajné místo, jsem mohla pokračovat ve výuce. V té době byly Sáře tři roky

Natalie: V době, kdy jsem byla v jeskyni, přítomnost Marie Magdaleny byla velmi silná a i přesto na tuto oblast po celou dobu dohlíží mniši, jako kdyby to byl kostel. Božské energie ženství tam zůstaly. Když se v mém třetím oku přede mnou zjevila Marie Magdalena, jakoby ke mně tlačila Saru. Tu jsem v těch chvílích, kdy mi ji Marie Magdalena přinášela do vědomí, vnímala jako dvanáctiletou. Marie Magdalena chtěla, aby se Sara podělila o některé vhledy do jejího života v jeskyni. Byla to pro mě nová zkušenost, nikdy předtím jsem vědomě Sáru nepotkala.

Sara se se mnou podělila o některé své vize. První průvod žen oblečených do bílého se znamením zlaté spirály přicházel z lesa do jeskyně. Sara mi řekla, že navštěvovaly jeskyni každý den, aby přinesly jídlo a cokoliv co potřebovaly. Řekla, že jejich návštěvu prožívala podobně jako aktivaci chrámu Bohyně Issis. Zasvěcené členky byly přibližně stejně staré, nebo možná mladší, měla čas s nimi mluvit a hrát si před každodenní ceremonií vedenou Marií Magdalenou. Řekla mi jak moc milovala běhání lesem se svými přáteli. Stejně tak jako ona, ani ony neznaly vnější svět, a proto si užívaly, když se mohly podělit o zkušenosti ze svého vnitřního světa. Sara také vyprávěla jak měla ráda denní ceremonie v jeskyni, což ji umožnilo vidět svou matku pracovat a vyzařovat sílu, půvab, milosrdností.

Druhou vizí, o kterou se Sára se mou podělila byla o ní. V noční jeskyni se ocitla v náručí své matky a poslouchala její vzpomínky o Ježíšovi. Požádala matku, aby jí řekla vše co o jejím otci věděla, od narození až po nanebevztetí. Byla to Sářina nejoblíbenější doba a v těchto chvílích se občas v jeskyni zjevil i její otec v energetické formě, aby mohli být společně. Sára měla ke svému životu v jeskyni vše, co potřebovala a proto to tam měla ráda. Věřím tomu, že vyprávění Marie Magdaleny o Ježíšově životě, byl způsob jak vést Sáru k její vlastní aktivaci a připravit ji na její dospělý život.

Marie Magdalena: Po patnácti letech, kdy Sáře bylo osmnáct, bylo třeba Sáru připravit na její další období života. Od chvíle, kdy jsme přijely do jeskyně, jsem věděla, že za patnáct let Sára i já opustíme bezpečí jeskyně a přemístíme se na posvátné místo komunity Druidů v Anglii. Náš cíl je nyní znám pod jménem Glastonbury. Věděla jsem, že jejím posláním bylo uzavřít sňatek a zůstat s Druidy. Cesta do Anglie byla pro nás obě vzrušující. Věděla jsem, že na Sáru čeká nový život a zároveň bylo zničující, že jsem věděla, že zpáteční cestu do Francie podniknu bez ní.

Netrvalo dlouho a Sára se zamilovala a uzavřela sňatek s duší, která jí byla hluboce blízká a s kterou prožila mnoho minulých životů. Měli mnoho dětí a překrásný život.Sára se ujala své role a učila šířit lásku, kterou dostala od svého otce i mě. Její uzdravovací schopnosti byly dech-beroucí a krásné. Sára prožila v Glastenbury padesát let. Ve věku šedesáti osmi se přemístila do Skotska, kde žila po zbytek života a zemřela kolem osmdesáteho roku života.

Já, Maří Magdalena jsem se vrátila na jih Francie a prožila život v Chrámu Bohyně Isis se ženou, která se starala o Sáru i mně po dobu patnácti let. Už jsem dále nepotřebovala žít v jeskyni, abych uchránila svou dceru a zajistila její bezpečí. Jeskyni jsem navštěvovala v době, kdy jsem cítila, že se mi chce zjevit Ježíš a prožít se mnou nějaký čas. Cestovala jsem trochu po Francii. Splnila jsem svůj úkol, který jsem dostala od Stvořitele a tak jsem mohla svůj čas trávit v klidu a osamotě. Někdy jsem vzpomínala a někdy jsem byla v hlubokém napojení se Stvořitelem. Své tělo jsem opustila jako nanebevstoupená, když mi bylo kolem sta let.

Chtěla jsem, aby jste znali skutečnost mého příběhu, který se odehrál po nanebevstoupení Ježíše, tak abychom se mohli spojit na hlubší úrovni a měli jste přístup k pravdě o mé bytosti a duši.

Jsem Maří Magdalena

Děkuji

Zdroj:https://www.omna.org

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata H. pro www.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – VĚDOMÍ VAŠÍ DNA

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Basileji, Švýcarsko, 14. 5. 2016

                                                    ÚVODNÍ MINI POSELSTVÍ

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chtěl bych vám předat poselství o světle takovým způsobem, jak jsme o světle dosud nemluvili. Nastal čas podívat se hlubším způsobem na to, jak to všechno funguje. Můj partner ustupuje stranou.

Kolik let už slyšíte, že pracujete se světlem? Někdy jste nazýváni pracovníky světla. Tolikrát jsme už použili metaforu světla a temnoty, opakovali jsme vám, že světlo je aktivní energie a temnota pasivní energie, a že dokonce stačí i trocha světla k vymizení hodně velké temnoty.

A teď to bude trochu komplikovanější. Na této planetě je nová energie a celá představa toho, co jsme nazývali světlem, se mění. Aby to pro vás bylo srozumitelnější, použiji metaforu. Začalo to, když jsme byli v Izraeli – proto můj partner teď ukazuje ten obrázek. Přirovnali jsme osvícení či probuzení planety k rozdílu mezi černo-bílým a barevným viděním, a v tomto osobním poselství to zopakujeme, abychom vám ukázali, jak to funguje.

Představte si muže, jehož celý život je černobílý – a pro něj je takový život úplný. Je to metafora  pro dimenzionalitu, pro tu nižší dimenzi, chcete-li, pro 4D, která je černobílá. Co se stane, když tento muž na základě své svobodné volby dovolí, aby se jeho život prozářil a všechno, co ho obklopuje, se projasnilo? V tu chvíli se díky tomuto prozáření či osvícení stane něco, co nečekal. Poprvé v životě uvidí barvy a pak je třeba, aby odhalil, co to znamená, aby pochopil, co vidí. A to nepřijde automaticky. Osvícení může někdy vyvolat strach. Jen si zkuste představit, že poprvé uvidíte barvy, které jste nikdy předtím neviděli. Dokonce si s tím ani nemusíte vědět rady. Mám pro vás zajímavou otázku, která popisuje mnohé lidské bytosti: Byla tady ta barva stále nebo ji vytvořil svým záměrem nalézt osvícení? Všichni víte, že tam stále byla, ale kdybychom mu o ní v jeho černobílém životě pověděli, popřel by ji. Zeptám se každé lidské bytosti, která mě slyší (nebo čte): Myslíte si, že je toho mnohem víc mimo rámec toho, co znáte? Existuje toho mnohem víc mimo to, co se domníváte? Mohou být věci větší, než vám říkali? To je skutečná otázka. Víte vše? Většina lidských bytostí řekne, že pravděpodobně ne. Pak se vás musím zeptat: Proč se tak bojíte prohlédnout? Mnozí řeknou, že se vůbec nebojí a zajímají se o vše nové ve vědě. Ale co třeba posun vědomí? Co třeba nové duchovní věci? Vždycky bude existovat jedna část mozku, která odpoví: „Nepotřebuji nové věci, vím všechno, co potřebuji vědět.“

Takže ten muž objevil barvy a akceptoval je. Ale tím to ještě nekončí. Co uděláte s barvami, když jste je nikdy předtím neviděli? Začnete zkoušet barvy kombinovat, uvidíte věci, které jste nikdy předtím neviděli, vzniknou překrásné obrazy. Co kdyby ten muž, myšleno metaforicky, také slyšel jen černobíle, ve svém životě by byl schopen vnímat jen určité tóny? Co kdyby jeho objev zahrnoval všechny frekvence, které dokážete vnímat a které by mu umožnily slyšet hudbu? Posunulo by ho to za hranice jeho víry. Teď to začíná být zajímavé. Drazí, ve 4D světě si tyto věci plánujete sami – něco si projasníte, něco objevíte – a můžete s tím přestat a pak zas začít dle libosti. Je to zcela jednoduché. Objevy vás opravdu přivádějí k barvám a tak si tu sedíte a hrajete si s nimi. Tolik lidí si myslí, že s Bohem to funguje tak, že když se o tom chcete víc dozvědět víc, když toužíte vést osvícený život, Bůh od vás chce, abyste udělali to, tamto nebo ono – a možná by ještě pomohlo, kdybyste u toho trochu trpěli. A že až vystoupáte po těch správných schodech, Bůh vám věnuje svůj pohled. Takový je přístup ve 4D.

Rád bych vám v tomto krátkém čase popsal jednu z nejsilnějších věcí v nové energii. Potřebujete to slyšet, už jsme o tom mluvili dřív – budeme tomu říkat inflační (umocňující, rozšiřující se, zvětšující se – pozn. překl.) energie. Čím víc ji pozorujete, tím víc se zvětšuje. Čím víc ji objevujete, tím větší pomoc dostanete při každém dalším kroku. V této nové energii jsou někteří posluchači, kteří se potřebují dozvědět, co se děje, protože pociťují ztrátu nějakého daru – daru čtení (energií), vnímání, lásky. Řeknu vám, co jste ztratili – ztratili jste ale jen to, co bylo černobílé. Rád bych, abyste se zhluboka nadechli a uvědomili si, že rekalibrace, kterou procházíte, vám vrátí vaše dary, jen budou v barvách. Bude se to rozpínat, rozšiřovat, bude to vyrůstat a růst samo ze sebe, nevrátí se to jen v barvách (Kryon se směje), vrátí se to dynamické, ne statické. Můžete sledovat, jak budete růst každý rok po celý zbytek svého života. Máte tak 3D statickou představu o svém vztahu s Bohem. Řeknete: „Jsem tak vděčný, že se dary vracejí v barvách, to znamená, že budu moct něco vykonávat na nové úrovni.“ (Kryon se směje.) Ne, tak to nebude. Budete mít žebřík, po kterém budete po zbytek života stoupat, bude se to stále měnit a stále zlepšovat. Pokud nejste léčitel a žijete prostě svůj život, žijete černobíle. Objev „barev“ pro vás bude stejný, povede k novým energiím, které se budou rozrůstat, rozšiřovat a umocňovat. Je to multidimenzionální proces. To znamená, že když začnete s procesem osvícení, buďte si vědomi, že nikdy už nebudete sami. Každý den vám budou předávány věci, které vás budou obohacovat. Neříkal bych vám to, kdyby to tak nebylo.

Drazí, takhle to funguje, je to nové. Duch převezme váš záměr, a jak budete postupovat, bude ho umocňovat, posilovat. Nikdy dřív to tak nebylo. Dosud nikdy nedošlo k soustavnému narůstání energie – víc osvícení, víc světla, víc odhalení, vnitřního objevování, jak si prodloužit život, jak uzdravit své tělo. Tohle je to, co přichází. A pro staré duše to přichází právě teď. Pro některé z vás, kteří právě teď nasloucháte mému poselství, to bude velmi přínosné. Odejdete jiní, než jste přišli. Je to nový proces a ještě nikdy jste jej na této planetě neviděli. A je toho mnohem víc, co bych vám mohl povědět o tom, jak to funguje, jak to budete vnímat…

Skončím tímto – nebojte se Boží lásky, neptejte se, jestli něco děláte špatně, neptejte se, jestli je bezpečné něco zkusit, protože tím vyjadřujete: „Bojím se Lásky“. Skutečně nastal čas na nové životní paradigma, na spiritualitu, která říká: „Jsem se vším v pohodě. Dej mi to. Už jsem dost dlouho žil ve staré energii.“ Nejste už na to připraveni, necítíte to? Nejste na to připraveni? Uvolněte se a nechte to přijít. Někdy může vaše biologie vzdorovat, tolik životů jste žili v režimu přežití; teď je však čas na mistrovství. Přišla nová energie, o tom je a vždy bude toto poselství.

A tak to je.

Kryon

 

                                                         HLAVNÍ POSELSTVÍ
VĚDOMÍ VAŠÍ DNA

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou, což je výraz, který stále znovu a znovu používáme – znamená to, že se jeho vědomí vzdálí. Je to něco, co dlouho cvičil, aby to, co uslyšíte, bylo čisté. Čisté tak, jak je to jen možné v procesu, který nazýváme channelingem.

Dnes si promluvíme víc o spojení, které ve vašem těle existuje, o spojení, které jsme častokrát zmiňovali. Stále mluvíme o vědomí, snažíme se ho definovat jako něco fyzického, co byste mohli vidět a měřit. Existuje propojení mezi vaším vědomím a vaší DNA. A k tomu je třeba připojit to, čemu říkáme trojice. Mluvili jsme o tom, že tato trojice – tvořená srdcem, šišinkou a mozkem – je způsob, jak lidé myslí. A přesto tohle všechno selže, jakmile začnete hovořit o prostých citech – o čisté soucitné lásce. Každá lidská bytost zažila v určitém věku soucitnou lásku vůči rodiči, dítěti, sourozencům, vůči jinému člověku. A vy víte, že tento mimořádný atribut zvaný soucitná láska je zkušeností celého těla. Je to jen záležitost vašeho mozku? Ve skutečnosti soucitná láska způsobuje, že váš mozek nefunguje tak, jako běžně. Je to záležitost vašeho srdce, toho, co nazýváte svým srdcem? Musí to zahrnovat něco mnohem většího. Ovlivňuje to vaše dýchání, přijímání potravy, přivádí vás k bezdůvodnému pláči, protože pociťujete štěstí. Je tím zasažena celá fyziologie celého člověka, že?

Tomuto projevu lásky se věnujeme neustále. Někteří namítnou, že je to jen emoce, která je u lidí běžná a která je zcela a naprosto kontrolovaná mozkem. Avšak ti, kteří to zažili, to vědí lépe. Když se pak posunete k dalšímu kroku, k lásce ke Stvořiteli, k partnerství s Duchem, k onomu spojení, které máte, pak ve všem, co prožíváte, se k soucitné lásce přidává něco navíc. To je metafyzika, o které hovoříme. Jde to mimo emoce. Začnete si vytvářet vlastní druh určitých pocitů – pocity klidu a míru tam, kde by vlastně ani neměly být, pocity pohody tam, kde se zdají být nedosažitelné.

Jakou roli v tom hraje vědomí? Rád bych vám sdělil, že vědomí se točí kolem toho. Pro člověka s nízkým vědomím je těžké vnímat plnou soucitnou lásku Boha. Mezi vzorováním vědomí, fyzikou vědomí a láskou existuje spojení. Říkám vám to proto, že jsme právě diskutovali o DNA. DNA pracuje se vším ostatním, o čem si myslíte, že to řídí vaše tělo. Pokud je DNA vlastně detailním plánem, modrotiskem (blueprintem) všeho, co máte, pak ji nemůžete oddělit od myšlení, lásky, logiky nebo intelektualismu. Takto to bylo navrženo, naplánováno.

Je možné, že DNA je nějak zapojena do toho, co děláte, co si myslíte a kým jste? Vědci vám řeknou, že pro to neexistuje skutečný důkaz. DNA byla degradována na mechanickou záležitost: produkuje geny, je manuálem pro život. Co kdyby v tom bylo víc – mnohem víc? Co kdyby DNA reagovala na vědomí? Co kdyby stále existoval most mezi vaším myšlením a vaším zdravím? Každý léčitel tady v místnosti to ví. Nemůžete oddělit mozek a chemii těla, oddělit trojici od toho, jak dlouho budete žít. Existuje jiskra, o které jsme zatím moc nehovořili. Ta jiskra je způsob, jak o věcech uvažujete. Vaše DNA je všude. Všude. Ve vašem těle jsou miliardy molekul. Rád bych, abyste o něčem pouvažovali: Co kdyby ty molekuly byly rovnocenným hráčem ve všem, co je pro vás důležité? Pole, které vytvářejí, se nazývá Merkaba a vykazuje krásné a posvátné vzorování. Existují lidé, kteří to studovali a věnovali tomu celoživotní úsilí, přišli na to, že když toto vzorování pochopíte, úplně to změní váš myšlenkový proces. Je to nádherné propojení mezi DNA a trojicívaším srdcem, šišinkou a mozkem. Dovolte, abych k tomuto propojení něco dodal: o tom, jak působí. Drazí, začínáte stavět most a ten most sestává z lidského vědomí, fyziky a biologie, které jste dosud úplně nespojili. Co kdybych vám řekl, že vaše vědomí může ve skutečnosti mluvit k vaší DNA a vaše aktivní DNA stojí za tím, jak vaše tělo reaguje na různé věci? Slyšeli jste o spontánním uzdravení, víte, co to je? Je to úplná spolupráce mezi vědomím a DNA.

Dnešní den je dnem uzdravování! Mluvíme o atributech uzdravování, uvidíte jeho důkazy. Má snad uzdravování samo nějaký vzor? Má. A nedokážete ho odlišit od lásky a soucitu. Co kdyby vás vaše vědomí mohlo nějak přesvědčit, abyste milovali sami sebe? Ne v egoistickém smyslu, ale ve smyslu uznání, úcty k sobě samému. Co kdybyste vzali ten soucit a lásku, které cítíte vůči druhému člověku nebo dítěti, a vložili je do svého nitra? Jaká by byla reakce? Já vám povím, jaká by byla – spontánní uzdravení. Tělo se samo začne čistit a zbaví se všeho, co není vhodné nebo přiměřené. Protože se konečně dostane do styku se soucitem lidského vědomí. Dostane se do kontaktu s druhou stranou závoje. Znovu to zopakuji – lidské bytosti, jste spojeni s druhou stranou závoje! Je načase začít toto spojení využívat, to je ten chybějící kousek. Pomůže vám to s vědomím, vaše DNA to cítí a vidí, nemusíte mít moc problémů s láskou sobě samým, když dokážete milovat Boha, Stvořitele vás samých. Láska je tajemstvím k uzdravení, k úplnému uzdravení. Každý léčitel to ví, léčitel neuzdravuje, on vyrovnává. Snaží se uvést člověka do rovnováhy tak, aby se člověk mohl zamilovat sám do sebe. Pak se můžete postavit a být v míru se vším kolem vás. Vím, kdo tu je, vím, kdo naslouchá (a čte), vím, s jakými problémy jste přišli. Vím, co se právě teď děje – některé záležitosti jsou víc než jen depresivní – některé vyvolávají strach, frustraci. Co kdybyste se dokázali zabývat všemi těmi problémy a zároveň si vůči nim zachovali klid a mír? Co kdybyste se při jejich řešení zhluboka nadechli a současně prociťovali lásku k sobě? Pokud je to pro vás obtížné, řeknu vám proč. Protože na určité úrovni nevěříte, že si to zasloužíte. Kdo vám to řekl? Která lidská bytost vám řekla, že jste odděleni od lásky Boha? Pokud chcete, můžete to ze sebe vykřičet: „Jsem částí Boha a jsem toho hoden! Budete vnímat, jak ti okolo vás souhlasí – doprovod je připraven vstoupit do vašeho života na základě vaší svobodné volby. Musí to být ve shodě s duchovním zdravým rozumem. Jestli věříte, že existuje Bůh, a že tento Bůh vás stvořil, že mezi vámi existuje vědomí, jak tomu většina lidí na Zemi věří, pak víte, že už existuje dálnice, po které se můžete vydat. Nemusíte ji stavět, stačí jen otevřít bránu, bránu lásky k sobě, bránu k sebeuzdravení a k harmonickému prožívání života.

Toto je to poselství, které vám předáváme po celá ta léta. Začíná to být dokonce jasnější, protože chemie DNA je kvantová a stejně tak i Tvořivý Zdroj. Přemýšlejte o tom, že existuje spojení mezi DNA a Tvořivým Zdrojem. Drazí, toto je tajemstvím řešení jakékoli záhady nebo jakéhokoli problému, který jste si s sebou přinesli. Je řešením životních potíží.

Na závěr to shrnu takto – co byste si přáli pro ty, které nejvíc milujete? Pokud byste mohli namalovat ten nejdokonalejší obraz toho, co by se mohlo stát s vašimi dětmi, dokud jste tady i tehdy, až odejdete? A co s vaším partnerem, kterého milujete? Jakou realitu byste si pro přáli? Odpovědí je, že byste pro ně vytvořili ten nejlepší možný scénář podle své představivosti – takový, který jim přinese úsměv na tvář, dlouhý život, štěstí, minimum frustrace a lásku. A tak se ještě jednou zeptám – myslíte si, že by v tomhle byl Stvořitel skoupější? Co myslíte, jakou vizi má Bůh pro vás? Přemýšlejte o tom, až budete uvažovat o odpovědi na otázku, co si přejete pro své děti nebo svého partnera – a pak to tisíckrát znásobte. Takto vás vidí Bůh. A vy tu jen tak sedíte se svobodnou volbou a lámete si hlavu nad tím, zda Bůh vůbec existuje. (Kryon se směje.)

Možná je načase položit si otázku: „Je možné, že nejsem sám?“ A až se začnete tázat, pak začnete dávat svolení a vyjadřovat záměr, aby se váš život stal lepší, větší a významnější. Někdo v publiku potřeboval slyšet tato slova. Dovolte, aby teď začalo uzdravování. Kvůli tomu jste sem přišli, vím, kdo tu je. Nadechněte se, uvolněte se, prociťte, jak léčení právě začíná, a odejděte odsud jiní, než jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – Mini channeling mp3 záznam – 15:23 min.
DNA-Consiousness, mp3 záznam – 20:32 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Rok 2017 bude rokem SPOJOVÁNÍ a ODDĚLOVÁNÍ

Rok 2016 byl mnohem úžasnější, než jsme si dokázali na jeho začátku představit. Otevřely se nečekané možnosti a odkryly se netušené pravdy. Rychlost vývoje byla sice ještě větší než v roce 2015, ale energie, které ho podporovaly, už přestaly tlačit plošně na všechny. Česká společnost se začala více energeticky rozvrstvovat. Pro ty, kteří byli připraveni, se otevřela energetická rychlodráha. Mnohé duše velmi vibračně vyrostly a rozvinuly se u nich nové možnosti tvoření. Ti, kteří by rychlé tempo vývoje nezvládli, mohli (prozatím) zpomalit. V extrémních případech docházelo i k výměnám duší, kdy duše, které nebyly v souladu nebo z různých důvodů nebyly schopny projevit svůj potenciál v těle, byly nahrazeny jinými dušemi, aby nedocházelo zbytečně k utrpení.

Od dubna 2016 docházelo k výraznému rozpouštění iluzí. Jakoby se rozplývaly vrstvy energetické mlhy, které dosud znemožňovaly vidět skutečnou pravdu o jednotlivých duších, o tocích energií, o struktuře stvoření i o vývoji na Zemi. Tento proces bude pokračovat i v roce 2017. Ještě je toho stále dost, co nás dělí od PRAVDY. Na energetické úrovni je ale již mnohé vyčištěno, vytříděno, vyladěno. Nastává čas otištění těchto změn do hmoty, čas hlubšího propojování těl a duší.

Rok 2017 je rokem spojování a propojování na všech úrovních. Aby však mohlo dojít ke spojení toho, co se od sebe v minulosti oddělilo, musí být v pravdě uviděno, pochopeno to, co způsobilo rozdělení, odtržení a protikladnost. Mnozí z nás se v minulosti v touze po lásce a jednotě pokoušeli spojit nespojitelné a velmi nesourodé kvality. To ale mělo za následek vyčerpání energie a stagnaci. Nutnou součástí vývoje směrem k jednotě je proto proces poznání, že nejsme všichni stejní, nevycházíme všichni ze stejného základu a v tuto chvíli ani nejsme schopni stejného tempa vývoje a stejné kvality tvoření. Je to často bolestivé poznání, kdy jsme vedeni k tomu, abychom některé osoby, věci, postoje, kvality ze svého života propustili. Zároveň je ale tento proces velmi osvobozující, protože nám umožňuje uvědomit si, co je v našich životech opravdu nosné, životadárné, co přináší nové možnosti a co umožňuje násobení energie. Uvolnění toho, co je neschopno dalšího vývoje, otevírá cestu ke spojení s tím, co přináší nové, vyšší možnosti. Jinými slovy, aby se tato realita mohla opět spojit s Bohem (“neviditelnými” duchovními světy), aby se naše tělo mohlo skutečně spojit s duší a obnovit vědomí své božskosti, je potřeba opustit vše, co je iluzorní, nepravdivé, brzdící, co je spojeno v nepravdivých vztazích a neschopné tvořit v čistých božských kvalitách.

V řádu stvoření existují všechny možnosti, ale některé kvality nemohou existovat najednou ve stejné úrovni. Vede to k paralýze, oslabení, k narušení harmonie. Čas, ve kterém žijeme, je proto časem třídění, oddělování a rozvrstvování. Každá bytost a každá kvalita může mít ve vesmíru možnost existence, ale jen pokud je ve správných vztazích a na správném místě. Možná to někomu připomíná apokalyptické výjevy a podobnost není ani trochu náhodná, nicméně způsob, jakým je toto třídění realizováno, je mnohem jemnější a láskyplnější, než by si kdokoliv dokázal představit.

Tato realita jako by se natahovala. Naše těla tu sice žijí spolu, ale už teď neplatí pro všechny stejné energetické zákonitosti. A během roku 2017 bude tento proces dále pokračovat. Proto už nelze ani napsat jednoznačnou a obecně platnou předpověď na tento rok.

Jedinci, kteří budou ve spojení se svou duší, začnou objevovat nové možnosti tvoření a kvality svého těla. Budou se cítit více součástí božského celku, to jim bude přinášet hluboké vnitřní naplnění, uvolnění a vědění. Budou mít menší potřebu o cokoli usilovat, a přitom budou mít více možností seberealizace a prožitků než kdykoli předtím. Budou prožívat více pocit spojení (= lásky) s ostatními stejně vibrujícími osobami. Otevřou se jim také nové možnosti řešení celoplanetárních problémů, z nichž mnohé neměly v této úrovni řešení.

Spojování bude probíhat také v oblasti žensko-mužských energií, kdy vyhraněná polarita obou pohlaví bude čím dál víc otupována. Změnami budou procházet zejména muži, protože staré způsoby myšlení, chování a vztahů už přestávají fungovat a oni budou vedeni k tomu, aby nalezli zcela nový vztah k ženským kvalitám i k sobě samým.

Ti, kteří z různých důvodů budou trvat na starých způsobech myšlení a života, budou dostávat výraznější podněty k tomu, aby se změnili. Mnohé z nich nebudou příjemné, ale všechny vedou k pravdě a vývoji. Pokud je někdo bude vnímat jako životní rány a katastrofy, je to jen jeho úhel pohledu.

Pokud se tempo vývoje přizpůsobí těm nejpomalejším a nejméně pravdivým, falešnou solidaritou klesne celek a ztratí sílu na další vývoj, ztratí z obzoru nadějné vyhlídky, zmizí kvalita a všichni se utopí v bahně šedivosti, průměrnosti a bezmoci. A to se tady na Zemi v minulosti na energetické a později i na fyzické úrovni stalo.

Průměrnost, stejnost a šedivost, falešná rovnost, solidarita vyrůstající z pocitů viny a vlastní nedostatečnosti. Rok 2017 nás z ní bude postupně vyvádět ven.

©Iva Uhlířová, 2017. Článek smí být šířen, kopírován a požíván je pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorky článku a zdroje s aktivním odkazem.

Zdroj: http://www.benodis.cz