Archív

Horoskop na obdobie 19. 2. – 25. 2. 2018

Navracení se

Slunce vstoupilo do Ryb a posílilo působení, kdy v Rybách stojí Neptun, Venuše, Merkur, Chiron a nyní tedy i Slunce. Co přinese tak silné postavení posledního znamení zvěrokruhu? Dostáváme se do energií hlubokého ponoření, do prožívání, které pramení až z hlubin naší psyché. Nevědomé se vynořuje do vědomí, aby mohlo být propojeno a rozpuštěno, navráceno do jednoty. Různé formy, které tady prožíváme, máme možnost prohlédnout, přijmout a vystoupit z nich. Vše se má navrátit do jednoty, aby se mohlo zase vynořit do nového vědomí. Každý z nás přináší své prožitky do kolektivního vědomí a naše poznání, uvědomování, poučení se přenáší do poznání nás všech, aby prožité se odevzdalo všem a zároveň bylo možné obohacení od druhých. Zanecháváme stopy.

Představte si, že jste z jednoho rodu, ze kterého každý se vydal na svou pouť, aby se jednou vrátil a přinesl své poznání, uvědomění, zkušenosti a dary. Jednoho dne se všichni ve stejný čas vrací a vypráví své příběhy z cest. Nyní je čas návratu ke svému rodu, středu, proto i více budete voláni svým nitrem k sobě.

Slunce v Rybách je do 20. 3. a Venuše s Merkurem opustí znamení Ryb 6. 3., do této doby je prožívání silné. Je to velmi výživná doba pro pochopení, odevzdání se a vystoupení z forem. Ryby jsou neuchopitelné a těžko se mluví o tom, co se v člověku děje. Mysl je zde ovlivněna city, nebudete schopni vysvětlit proč a jak, ale budete vědět, že tak to je. Intuice dostává sílu zhmotnění, živé sny a intenzivní meditace.

V minulém týdnu jsme zažili novoluní ve Vodnáři na sabiánském symbolu: ,,Pokácený a ořezaný strom, zásoba dřeva na zimu.“ Klíčová myšlenka: Poznatky a dovednosti použité v přirozených podmínkách k uspokojení základních životních potřeb. Novoluní nám říká, že lidskou schopností je příprava na budoucnost. Je k tomu potřeba využívat jak fyzické síly, tak mentální vynalézavost. K vypořádávání se s těžkými úkoly existence je potřeba síla, výkonnost a inteligence, které se využívají harmonicky a s vědomím hlubokého významu v každodennosti. Potřeba se naučit inteligentnímu předvídání. Do nového novoluní, které nastane 17. 3. je možnost se učit schopnosti předvídání a využívání své síly, výkonnosti a inteligence.

Slunce v konjunkci s Merkurem v Rybách dává dobrou schopnost komunikace, sdílení, písemností a podepisování smluv a obchodních jednání. Je zde působení spíše nevědomých informací, a proto dejte na svůj pocit, než na logiku a rozum. Pokud budete příliš vypočítaví nebo podlehnete jen rozumu, přinese to bolestné ponaučení.

Příznivý aspekt od Saturna na Slunce a Merkura podporuje získání zralosti, moudrosti, pokory, stability a trpělivosti.

Venuše se dostává do konjunkce s Neptunem v kvadratuře na Marse ve Střelci. Vůle je hnána touhou po svobodě, zážitcích a především chtění. Stále je zde ohýbání reality a je zde spousta nejasnosti, klamů, lží a závojů a nyní přecházejí do vztahů.

Venuše v Rybách s Neptunem přináší velmi mystické spojení vyšší oktávy lásky, bezpodmínečné lásky, odevzdání se, milosti a odpuštění. Bude tomu ale chtít bránit ego, vůle – Mars je v dynamickém aspektu na konjunkci. Rozpor mezi mužským a ženským principem, je jak uvnitř nás, tak se projeví venku. Partnerské rozpory, cesty mužů a žen jsou v této chvíli odlišné. Mužský princip odmítá city, prožívání a bojuje se svou vnitřní ženou. S její citlivostí, ale především zranitelností. Pokud by mužský princip – v realitě muž, přijal svou zranitelnost a schopnost hluboce milovat, ze svého úhlu pohledu má pocit, že by se stal slabý a ohrožený. Nebyl by pevný, jistý si sám sebou. Neví tak kým je a lže sám sobě, sám sobě zamezuje vidět pravdu (Mars kvadratura Neptun).

Ženský princip – u ženy jsou pocity, emoce přirozené a v této době se dostává do nejsilnějšího působení ženské energie za celý rok. Schopnost hluboce milovat, odevzdat se a přiznat svou jemnost a zranitelnost ji ve skutečnosti činní velmi silnou. Ženy mohou vnímat energie Bohyní, Božské matky a bezpodmínečné lásky.

Toto samozřejmě mohou vnímat i muži, pokud jsou v kontaktu se svou vnitřní ženou – s pocity. A zároveň i ženy v sobě mohou pocítit rozpor, protože jejich vnitřní muž – vůle, ego se může bránit, aby se oddaly jen pocitům. Realita bude ukazovat bezcitnost a neohleduplnost vůči ženám a mohou se tak začít bránit mužským způsobem.

Vše je hra dvou základních principů polarity, plus – mínus, ženský – mužský. A v této době je tato hra dynamická, jiskřivá a plná rozporů a iluzí. Objeví se proto nedorozumění, hádky, nepochopení, rozchody a nevěry. Nevěry se dějí tam, kde si ještě člověk myslí, že něco získá skrze jiného muže či ženu. Vnější svět odráží váš vnitřní a pokud v sobě nemáte v této chvíli žádný rozpor mezi mužským a ženským principem, odrazí se vám v životě harmonie. Být pravdivý – pravdivá je cestou, kdy se vyhnete zamotání se do iluzí.

Merkur se v druhé polovině týdne přibližuje k Neptunu a Venuši. Začne vytvářet harmonický aspekt s Černou lunou 23. – 25. 2., což přinese důležité pochopení, poznání, uvědomění a prohlédnutí nějaké iluze, závoje. V tomto týdnu a týdnech následujících intenzivně působí: „Ne vůle má, ale vůle Tvá se staň Pane.“ Zasahuje vyšší moc, prozřetelnost tam, kde to není v souladu člověk a jeho cesta vyššího vědomí.

Mohou se dít zázraky a také zamezování. Plně proto důvěřujte okolnostem života, konejte a buďte bdělí na znamení. Vše se děje pro vaše dobro.

S láskou, Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Reklamy

Kryon – Cesta kolem Aljašky

Tyto živé channelingy byly přijaty Lee Carrollem během okružní cesty lodí kolem Aljašky, červenec/srpen 2017

 

                                                             1. živel OHEŇ

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Budeme diskutovat o metaforách čtyř živlů. Každý den pohovoříme o jednom živlu a pak k tomu bude následovat komentář, možná krátký channeling nebo další informace. Živly, které znáte a které tento týden zkoumáte, jsou oheň, vzduch, voda a země. Každý z živlů budeme také zkoumat jako metaforu.

Tím prvním živlem, který budeme zkoumat neobvyklým způsobem, je oheň. Dělali jste k tomu cvičení a zkoumali potenciály, jak můžete oheň využít pro čištění. Zabývali jste se také tím, co je oheň sám o sobě a to bych teď chtěl s vámi prodiskutovat, neboť tento živel se liší od těch ostatních. Budeme také oheň zkoumat jako metaforu v nitru člověka, to znamená, že mu přiřadíme energii.

Oheň se odlišuje od těch ostatních tří živlů tím, že je na Zemi jediným živlem, který se kolem ní jen tak prostě nerozkládá. Dalo by se říct, že vzniká různými způsoby. Je téměř pořád k dispozici, často se však zvláštním způsobem rozdmýchává. Blesk není oheň, blesk je elektřina a ta vytváří oheň. Magma planety není oheň, ale magma, láva však vytváří oheň. Oheň je aktivní, zatímco ty tři ostatní živly jsou pasivní. Můžete udělat malý ohníček nebo velký oheň, ale nemůžete udělat malý nebo velký vzduch, malou nebo velkou vodu, malou nebo velkou zemi. Ostatní živly jsou, co jsou, využívají se, jsou tady a mají energii a vy se jejím prostřednictvím o nich učíte. Avšak u ohně je to jinak, máte volbu s ním navázat kontakt nebo ne. Oheň pro vás existuje nejen proto, abyste jej zvedli a přenášeli, jak to můžete udělat s vodou nebo zemí. Není pořád k dispozici jako je vzduch. Ve starých dobách měli domorodci strážce ohně, který byl zodpovědný za to, aby udržoval řeřavé uhlíky, když cestovali a zvlášť když bylo deštivo. Pro ně oheň znamenal teplo, život, vaření pokrmu. Potřebovali jej, ale museli udělat něco pro to, aby jej získali. Museli jej živit, starat se o něj, přenášet jej nebo jej třením znovu rozdělat, když nebyl zrovna k dispozici. Vidíte tedy, že oheň je mezi čtyřmi živly odlišný.

Pojďme si teď oheň přiřadit k něčemu v nitru člověka. Metafory jsou zábavné, protože si z nich pak můžete vyvozovat různé věci, na které byste předtím pravděpodobně nepomysleli. Dovolte nám zažehnout ve vaší duši oheň a v tomto speciálním případě máte neuhasínající oheň, který nikdy nezhasne, přesto jej však můžete skrýt. Ne abyste mě špatně pochopili: oheň může být ostatními třemi živly doslova udušen. Můžete jej uhasit vodou, můžete mu odejmout kyslík, zasypat zemí. Máte tedy na výběr, jak velký chcete mít svůj oheň. Avšak vaše duše je věčná. Zatímco se nacházíte ve 3D, drazí, může být oheň ve vaší duši zatlačen do pozadí a natolik zkrocen, že sotva živoří a vy můžete žít tak, že si to ani nikdy neuvědomíte.

Na druhé straně ale můžete oheň také živit, dávat mu lásku a soucit a nechat ho rozhořet do té míry, do jaké chcete. Můžete svůj oheň přeměnit do intuice nebo léčení, do vědění a moudrosti. Můžete vytvořit velký žhnoucí oheň a vyrovnaně se s ním procházet kolem tak, aby lidé mohli doslova vidět jeho světlo. Nebo jej můžete zhasnout jinými živly nebo něčím jiným, čím jej můžete zakrýt a udusit. To je svobodná volba lidí. Když oheň zhasnete, už nevyzařuje žádné světlo. Oheň je aktivní, oproti těm ostatním živlům, a proto dělá to, co dělá: vysílá sám sebe, vysílá energii, kterou lze nazvat teplem, žárem nebo světlem. V této metafoře tedy můžete vidět oheň, jaký máte, a můžete jej pozorovat dvěma způsoby. Co všechno může oheň pohltit, strávit, spálit? Je to nebezpečné? Může to být to, co chcete.

Drazí, uzavřu to následujícím. Nechte oheň, který je soucitem Stvořitele ve vás, zářit tak jasně, že pohltí všechno, co není velkolepé. Nechte ohněm spálit každou myšlenku, která už k vám nepatří. Ať spálí všechno to, co zpochybňuje vaši velkolepost. Ať zlikviduje to, co už není přiměřené tomu, kým jste. Ať spálí jakoukoli nepravdu, kterou vás kdy učili, aniž byste je kvůli tomu odsuzovali. Ve všem a v každém postoji víry existuje určitá vhodnost a pak existuje ještě pravda Světla. Ať oheň vytváří toto Světlo, které zahrnuje čistotu toho, kým jste, a kterým může pronikat pravda Tvůrce. Ať vyžene nemoci z vašeho těla, znovunastolí rovnováhu a radost. Ať oheň natolik rozzáří vnitřní dítě, že se ráno budete probouzet šťastní a nikoli naopak. Ať je oheň takovým živlem, který můžete ovládat a pracovat s ním – a dělat ho tak velkým, jak si přejete. Tolik k ohni.

A tak to je
Kryon


      2. živel ZEMĚ

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Ti, kteří ještě nikdy neviděli proces channelingu, se možná zeptají. „Jak je to možné, že lze tak rychle a snadno projít závojem?Ve staré energii to nešlo a to samotné ukazuje rozdíl mezi minulostí a současností. Závoj, kterým můj partner prochází, je mnohem tenčí než dřív, ale on se to také učil a zná postup. Dříve ve staré energii museli lidé provádět různé přípravy, aby mohli přenášet informace skrz hustý závoj. Tehdy dokonce reagovaly i buňky těla, dnes už to nedělají. Stále víc channelerů dokáže ihned vstoupit do tohoto stavu a stejně tak jej zas opustit. Drazí, mělo by vám to naznačit, že to můžete dokázat sami. Meditace, které vás učili, už nejsou stejné jako dřív, a stejně tak i jiné věci, které jste provozovali jako čištění a přípravy pro channelování v určité energii, už nejsou stejné. To vše jsou dobré zprávy, které mluví o novém člověku a jeho vztahu k Zemi.

Dnes se budeme zabývat živlem země. Nepůjde o hlínu Země, ale o Gaiu. Zatímco oheň je tolik odlišný od ostatních živlů, země se odlišuje uvnitř sebe samé. Vnímá vás, má vědomí, je vaším partnerem. A tak se vás ptáme: „Jste vy sami naladěni na Gaiu a jste v souladu s tímto živlem?“ Kdybychom vzali nějakou metaforu pro lidské tělo, řekli bychom, že oheň reprezentuje duši, protože můžete ovládat jeho sílu podle toho, jak vytváříte větší oheň a jste si víc vědomi své duchovní Akáši, nebo jak oheň ztlumíte, což znamená, že si jí budete méně vědomi. Je to vaše svobodná volba. Pro živel země, zvaný také Gaia, je metaforou vaše vědomí. Takže vědomí lidské bytosti je metaforou živlu země. Začínáte se nyní učit, že lidské vědomí je skutečně propojeno s vědomím planety. Nemůžete to oddělit, stejně tak jako se nemůžete oddělit od své duše. A čím víc to chápete, tím víc si uvědomujete, že nikdy nejste sami.

Pokud jste spojeni s planetou, nikdy nejste sami se všemi těmi tématy, která v sobě chcete změnit. Vidíte, kolik toho můžete udělat, kolik toho tady je? Věděli jste, jak moc se léčení, o které jste žádali a kvůli kterému jste sem přišli – vím, kdo tu je – vztahuje k tomu, co je kolem vás, k životnímu prostředí a celé planetě? Planeta vám poskytuje potravu a je zodpovědná za mnoho vašich myšlenek. Tato propojenost mezi vámi, zemí a Gaiou je jedním z tajemství dlouhého života. Drazí lidé, neexistujete jako ostrovy obklopené věcmi, které by k vám nepatřily. Místo toho jste obklopení věcmi, jimiž jste vy sami. Půda, po které chodíte, rostliny, které vám dávají kyslík – to vše je nutné pro všechno, co jste si vyžádali: pro změnu vědomí, pro mír, léčení a delší život. Gaia do toho musí být zapojena. Gaia se od vás sama neoddělí a to partnerství je tak dokonalé, že ho musíte přijmout, věřit v něj, uznat ho a ocenit. To spojení je pro vás nezbytné, abyste mohli žít.

To je dnešní poselství. Ty čtyři živly Země dalece přesahují jednotlivé čtyři živly. Přicházejí společně, zasahují dokonce do procesu života samotného. A proto, když tyto čtyři živly studujete, oslavujete a ctíte, pak také oslavujete i sebe samé a váš vztah ke všem čtyřem živlům. Dalo by se říct, že existuje vlastně pět živlů a tím pátým živlem by bylo vědomí člověka.

A tak to je.
Kryon


         3. živel VODA

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Živel, který dnes budeme studovat, je voda. Chtěl bych vám sdělit, že voda znamená život. A pokud existuje nějaká metafora tohoto živlu ve vztahu k lidem, pak je to život sám. Život. Máte duše, máte vědomí, ale život – jak uvažujete o významu tohoto živlu?

Drazí, už jste odhalili, že voda v krystalické formě vykazuje účinek lásky, soucitu a vědomí. To už víte. Někteří v této místnosti vědí o jemnohmotných energiích lidí. Tyto znalosti byly známé už prastarým a procesy, které se dnes využívají k užitku lidí, začíná odhalovat i západní medicína. Znáte tedy už sílu vědomí a víte, že může měnit energie. A víte, že energie mohou měnit způsob, jak lidé smýšlejí sami o sobě. Někteří děláte energetickou práci, kterou jste objevili před dlouhou dobou, a občas se setkáte s pacienty, kteří prostě jen sedí, přetrpí to a nevnímají žádné změny, zatímco jiní tento proces akceptují, vítají jej a dovolují, aby se uzdravili. Co to vypovídá o meridiánech? Jsou tu jen tak a dělají svou práci, nebo pracují jako antény, které přijímají záměr a vědomí lidí, umocňují je, odvádějí na odpovídající místa a na buněčné úrovni přímo ovlivňují život samotný, vodu? Zdá se, jako by každý proces, který jste vy terapeuti provedli, věděl, kdo jste, když jej provádíte. Vypadá to, jako by se naladil na člověka, který je částí všeho.

Až odtud odejdete, i kdybyste si sebou nevzali nic z této série channelingů, rád bych, abyste si vzpomněli jen na jedno jediné: Jste silní, mocní! Víc než jen silní, ale také selektivně silní, to znamená, že můžete navrhnout, vyprojektovat, naplánovat, kým jste. Můžete si navrhnout nemoci, které si přivodíte, a pak je vyléčit. A to, jak o nich smýšlíte a uvědomujete si je, bude přes vás ležet jako kniha, kterou lze otevřít a číst si v ní, kdo jste: „Mám strach z toho a toho. Chytil jsem tamtu nemoc. V každém případě přežiji, protože nebudu nemocný, nic nechytnu, nebudu dělat to či tamto, nic mě nebude ohrožovat. Jsem zdravá osoba. Všechny mé buňky souhlasí a spolupracují. Vím, kdo jsem a ony také vědí, kdo jsem.“ Jakou knihu máte vy? V žádném okamžiku historie to nebylo víc významné a vzrušující jako dnes.

Děje se toho víc, než tušíte. Posun, kterým jste v r. 2012 prošli, uvedl do pohybu tolik věcí a bude jich dál přibývat. Děje se to však pomalu, takže možná ani nerozpoznáváte, že to je v pohybu. Objeví se nové procesy a metody, jak je měřit. A uvidíte energie těla, začnete spolupracovat s energiemi vědomí člověka, který je využívá. Přitom zaregistrujete určitý ústup od alopatie, už to nebude léčba užíváním tabletek, které mění chemii a zároveň mohou způsobovat vedlejší účinky, ale uzdravování a změny, jak si je navrhnete. Bude existovat čistota vědomí, která prodchne veškeré přístroje a zařízení, pokud ještě takové budete vůbec potřebovat. Léčba bude probíhat ezotericky, prostřednictvím vědomí nebo jinými formami, a tělo to rozpozná. Co pro vás znamená homeopatie? Je to pilulka? Ne, je to signál a rozdíl je zřejmý. Homeopatie není žádný lék, ale signál, který byl vytvořen k tomu, aby mluvil s vaší innate. Vaše tělo zná plán, celé poselství, a může začít s uzdravováním. Co v sobě obsahuje homeopatická tinktura, že je to tak pozoruhodné? A jak by mohl signál přimět tělo k tomu, aby něco dělalo? Odpověď zní, že spolu se signálem, který tělu říká, co má dělat, přichází instrukce šéfa a tím jste vy. Protože vy jste si vložili tinkturu pod jazyk a naplnili ji svým záměrem. Jste šéfem, který hovoří s buňkami možná takovým způsobem, jaký už znali prastaří.

Když provádíte akupunkturu, co vlastně děláte? Je to energie v meridiánech, v jehlách, v jemnohmotné energii? Nebo je to signál, využívající energie? Tím signálem jsou instrukce: „Vím, že tu je meridián se svou specifickou funkcí a instrukce přicházejí na základě záměru osoby, která ví, co pro své tělo chce.“ Všechna tato poselství budou v lidském těle předávána přímo zdroji života, vodě.

Co víte o vodě? Můžete ji svým vědomím restrukturalizovat. Co víte o spojení vody se životem samotným? Můžete ji svým vědomím změnit. Co už jste odhalili prostřednictvím procesů prastarých, o kterých jsme se zmínili? Léčení a instrukce pro tělo. Rád bych, abyste začali rozpoznávat, že v tom je ještě mnohem víc, než víte. Afirmace, které hlasitě vyslovujete, jsou zásadní. Vyslovíte je, projdou sluchem k vědomí a ovlivní to, kým jste. Také meditace jsou velmi silné, protože člověk svým závěrem dává instrukce, nejsou to jen energie nebo modlitby. Vidíte ten rozdíl mezi „modlit se za něco“ a „dávat instrukce“? Je možné, že byste mohli dávat planetě instrukce? Je možné, že byste mohli dávat instrukce svým buňkám? Věříte, že tím vším si dokonce můžete prodloužit život a zastavit proces stárnutí? Tělo stárne proto, že nedostává žádné instrukce! Slyšeli jste dobře. Tělo stárne, protože nedostává žádné instrukce. Možná namítnete: „To je nesmysl, tělo stárne zcela přirozeným způsobem, na základě zkracování telomerů nebo na základě toho či onoho.“ Říkám vám však, drazí, že tělo bude dělat, co teď dělá, tak dlouho, dokud budete jen sedět a přihlížet. Takové je standardní nastavení, když tělo pracuje bez dalších instrukcí. Pokud mu však dáte pokyny, pak mu předáváte podklady pro to, jak se má reprodukovat, regenerovat a vyhýbat nevhodným věcem. Tím vám říkám, že nad tím máte kontrolu, můžete to řídit. Nikdy v historii jste neměli takovou kontrolu nad svým tělem jako nyní. Je to velkolepější cesta, než byste si mysleli.

Ještě o tom uslyšíte víc, avšak říkám vám: Rád bych, abyste zkoumali prastaré a jejich předky. Vlastnili věci a schopnosti, které jste zahodili. Vlastnili moudrost, o které se nechcete informovat nebo o ní číst – například metody, jak postupovat v životě, nebo stará, hluboce moudrá přísloví a rčení, která jste nechali upadnout v zapomenutí, nebo ceremoniály, které fungovaly, protože ti, kdo je prováděli, byli stejného smýšlení a chápali, co dělají. „Kryone, tím myslíš, že bychom měli pořádat ceremoniály?“ Ano, měli byste je pořádat svým vlastním způsobem, moderním způsobem, dokonce třeba i v kanceláři. Myslíte si, že je něco takového možné? Ano, je, neboť když lidé odhalí něco, co funguje, pak to také dělají a otázky si kladou až později. To je to, co se teď děje a co se bude dít, například soucit na pracovišti. Na tolika místech světa se dějí věci, o kterých vám nikdo nedává zprávy a vy o nich nevíte. Uplynou léta, než se zpravodajství začne věnovat těmto příběhům. „Neobsahují dostatečné drama,“ řekli byste možná, a přesto je to to nejdramatičtější dění, které se teď na této planetě odehrává. Nakonec dojde k vytvoření soucitu a míru tam, kde předtím žádný mír nebyl, a mezi zeměmi dojde k jednání, která budou vypadat úplně jinak, než předtím. To přichází.

A teď vám říkáme, drazí, že je zapotřebí, abyste zachovali klid při tom všem, co uvidíte. Máte vědomí a lepší znalosti o věcech, které ostatním lidem budou nahánět strach. Pak řeknete: „Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.“ Buďte klidní, protože vaše vyrovnanost bude působit na lidi kolem vás. Nakonec přijdou a řeknou: „Měl jsi pravdu. Možná jsem měl víc naslouchat. Možná jsem měl víc vědět o svých předcích a víc jim naslouchat. Možná jsem měl prozkoumat, čemu věřili a víc se tomu věnovat. “

Pro dnešek to stačí.

A tak to je.
Kryon


  4. živel VZDUCH

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Budeme se zabývat čtvrtým živlem, vzduchem. Je to další živel, který se zdá být neviditelný. Přesto můžete vzduch jasně vidět, nese jej vítr, je větrem. Ale všeobecně je pro vás vzduch něco velmi vzácného, protože jej potřebujete k životu, dokonce ještě víc než vodu. Potřebujete jej stále, v každém okamžiku. A existuje vztah mezi vzduchem a Gaiou. Kdybyste k tomu chtěli najít ezoterickou metaforu v lidském těle, čím by pro vás vzduch byl? Dovolte, abychom to vyjádřili takto: Je to váš tichý životní přítel. Něco, co je neviditelné, něco, co dostáváte zdarma, co potřebujete každý den v každém okamžiku. A když dojde, poznáte to a nemůžete přežít.

Můj partner dnes mluvil o věcech, které jsou skryté v historii. A čím víc se o tom učíte, tím víc víte o své vlastní velkoleposti, ale také o velkoleposti vašich předků. Říkali jsme vám, že na této planetě jsou dnes staří strážci moudrosti prastarých. Mají to, co chybí západnímu světu. Nesou si sebou moudrost z minulosti. Domorodci ji znají, a proto také uctívají své předky, naslouchají jim a předávají jejich učení dál svým dětem. Je to moudrá kultura, která zahrnuje předky jako součást výchovy a vzdělávání malých dětí. To jste nedělali.

Co kdybych zašel dál a zeptal se: Kdo byli předkové těch starých? To je pak studium hvězd v galaxiích, které tu byly před vámi. Je možné, že jejich moudrost je také ve vás? A pak byste si museli položit otázku: „Odkud skutečně pocházíme?“ Je možné, že jste jako lidská duše rozšířením toho, co tu bylo ještě před vznikem Země a života na ní? A pokud to platí, máte pak moudrost, která přesahuje tuto planetu a kterou si můžete přivolat jako pomoc pro to, co se tady teď děje? Tento neviditelný přítel, který nazýváme vzduchem, je stará moudrost, kterou v sobě nesete. Co kdybyste si ji právě teď mohli vyzvednout? Něco vám řeknu, drazí. Mnozí v této místnosti to udělali a mnozí posluchači v budoucnu s tím začnou. Tato moudrost, o které mluvím, tento neviditelný přítel, jste vy sami ve své vlastní Akáše. V jejím spojení s Tvořivým zdrojem tkví tajemství pro mír na Zemi. Začínáte odhalovat určitou energii, která přesahuje energii, kterou potřebujete pro život. Je to energie uvnitř vašeho lidského těla. Jsou to specifické energie, které tu vždy byly, jak pro vaše lidství teď, tak pro biologii, kterou jste měli, než jste sem přišli. Co kdybych vám sdělil, že energie Tvořivého zdroje a energie vašeho těla byly týmiž energiemi pro jiné životní formy všude v této galaxii? Pochybovali byste o tom? Řekli byste: „Nu, ale ty jiné životní formy pravděpodobně nebyly humanoidní.“ Ale ano, byly. „Ale nebyli takoví, jací jsme my?“ Ale ano, byli. A opakujeme vám ještě jednou: Až se s nimi jednoho dne setkáte, budou vypadat hodně podobně jako vy.

Co jste se naučili, co nepochází ze Země a co právě teď máte ve své Akáše, něco, k čemu se intuitivně probouzíte a co pochází z hvězd? Jak to může vypadat? Říkám vám, že astrologové se probouzejí ke kvantové astrologii. Homeopati se probouzejí k ezoterické multidimenzionální homeopatii, k energiím, které jsou hodně vzdálené jejich tušením. Některé z nejstarších a nejznámějších léčebných procesů budou mít stále víc multidimenzionálních vlastností. To je probouzení, které pochází z hvězd. Dosud jste to neměli, ale teď se to začíná objevovat ve vaší Akáše. Je to vás nejlepší přítel.

Živel vzduchu je tak zajímavý. Věděli jste, že tohle místo tady je jedno z nejčistších míst s nejčistším vzduchem na planetě? A že to má důvod? Ve škole jste se učili o fotosyntéze a rozumíte výměně kyslíku a kysličníku uhličitého. Víte, že Gaia, stromy, vám poskytují kyslík k životu a že jim za to zas dáváte něco, co potřebují. Zdalipak vám už někdy někdo řekl, na kterém místě se vyrábí nejvíc kyslíku na planetě? Pokud teď řeknete: „To musí být les“, pak je to špatně. Protože to jsou ty nejmenší rostlinky, jako jsou lišejníky a různé druhy mechu v deštných pralesích, které produkují víc kyslíku než stromy. Proto jste tady ve správném čase na správném místě, abyste se mohli jít projít ven a nadýchat se toho nejčistšího vzduchu, který pro vás produkuje vaše nejlepší přítelkyně Gaia.

V této metafoře máte ještě druhého nejlepšího přítele a tím je vaše Akáša. Dodává vám životní sílu, která má na této planetě vytvořit něco speciálního. Poskytuje vám nové informace o novém zdraví tak, že budete víc využívat energie meridiánů těla a ještě mnoho dalšího, mnoho dalšího. Energie lidského těla jsou tajemstvím dlouhého mládí a uzdravení. Bude toho ještě mnohem víc, než máte teď. Drazí, ve vašich buňkách je toho mnohem víc, než dokážete rozpoznat a o čem jste se nikdy neučili.

Rád bych, abyste o tom přemýšleli, až opustíte toto místo. Jste teď obklopeni pestrobarevným vesmírem energií, které nesou vaše jména, kráčejí s vámi a kolují ve vaší Merkabě. Nesete si je částečně v sobě, ve své biologii, DNA a dokonce ve své duši – vše smíšené do něčeho božského a vzdáleného realitě, kterou chápete. Je to absolutní tajemství zdraví a života.

A proto, až tyto věci v budoucnu odhalíte, nebude už docházet k přelidnění, protože budete dostatečně moudří, abyste věděli, co funguje a co ne, a bude existovat úplně jiný druh výroby potravin, elektřiny a vody. Nové paradigma života na planetě zažene všechny strachy, které teď momentálně ve 3D máte. Nevíte, co nevíte. (Kryon se směje.) Pokud si budete tuto vizi udržovat a pozitivně myslet, přenesete si tento pozitivní pocit i do příštího života. A až se pak znovu narodíte, budete mít v paměti své Akáši, že existuje naděje, že tu jste z určitého důvodu a že nemusíte trpět. Nová generace na planetě je klíčem ke všemu, co se bude dít. A postupem času vy budete tou novou generací. Přemýšlejte o tom.

A tak to je.
Kryon


        Závěrečný channeling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Existuje tolik krásných, laskavých a probouzejících lekcí, které se lidé mohou naučit. A pro každého z vás jsou jedinečné a každý z vás se je učí způsobem, který je právě pro něj vhodný. Není to žádná velká lekce, ke které by se všichni shromáždili a společně se ji učili. Místo toho se setkávají skupiny lidí v energiích, které si začínají uvědomovat. Neučíte se při tom žádná fakta ani si nesepisujete žádné seznamy. Co vnímáte a co vás přivádí do soudržné jednoty, jsou vlastnosti lásky. Cítíte se v bezpečí a také si to uvědomujete. To je komunikace mezi pracovníky světla – není to to, co nazýváte systém víry.

Rád bych řekl, že byste to měli přestat označovat jako systém. Je láska systém? Není. Je soucit systém? Není. Ani žádný další vztah ke Stvořiteli není systém, prostě jen JE. Také ostatní lidé si začnou tyto energie uvědomovat, a to ne v nějakém systému, ale v této soucitné energii, která vás všechny obklopuje a která z vás dělá lepší lidi, protože jste soucitní a laskaví k sobě samým a následně pak i k ostatním lidem.

Mění to všechny atributy vašich očekávání, musí to však začít doma, u vás samotných. Vždycky jste slýchali: „Odpusťte sami sobě“, ale nejde ani tak o odpuštění jako mnohem víc o uvědomění si toho, kdo jste a toho, že možná ani nemusíte odpouštět. Je to uznání, že jste se narodili velkolepí. A nezáleží na tom, co si myslíte, kým jste byli – byli jste tím, čím jste byli jako děti a co jste si jako dítě mysleli, než jste dospěli a naučili se všechno chápat se soucitem a láskou. Že Bohem, který vás stvořil, jste vy sami. Znovu opakuji, že fráze „stvořeni k Jeho obrazu“, která se v minulosti tak často používala, aby popsala božství v lidech, není obraz (podoba) nějakého proroka nebo obraz božské tváře, ale obraz soucitu. Je to láska. „Stvořeni k Jeho obrazu“ znamená, že jste částí Stvořitele. Obraz Stvořitele je ve vašem nitru – to je to velkolepé!

To je motor, který teď začínáte využívat, abyste si vytvořili to, co právě potřebujete. Potřebujete řešení pro své problémy, se kterými jste sem dnes přišli, nebo řešení svých zdravotních problémů – tady máte motor. Naposledy jsme vám říkali, drazí, jak můžete ten motor instruovat, aby se rozjel a zbavil vás všech těch věcí, které už nepotřebujete, nebo už jsou nevhodné ve vašem současném životě. Máte pocit, že váš život je ohraničený nebo brzo skončí? Říkám vám, že všechny tyto myšlenky pocházejí ze staré energie a 3D a dosud jste jim nějak věřili a nechápali, co znamená „stvořeni k Jeho obrazu“ – dnes už máte kontrolu nad délkou svého života a nic, co se právě teď děje ve vašem životě, není napořád. Můžete to dnes nebo zítra odstranit. Nevíte, co nevíte. A co nevíte, je to, jak jste silní. Síla je tu pro vás, aby vás změnila.

Drazí, nacházíte se na vodě (channeling je předáván při okružní jízdě na lodi – pozn. překl.) a tohle je okamžik, kdy bych vám rád předal pár věcí, o kterých jste opravdu dosud nikdy neuvažovali. Před pár desetiletími existovalo pár astronautů, kteří létali na Měsíc a úplně opustili gravitaci zemského pole. Bylo jich jen pár. Nehraje žádnou roli, zda přistáli nebo ne, ale pár týdnů nebyli nijak spojeni se zemským povrchem planety. Ten fakt, že byli zcela mimo pozemské magnetické pole, je významný. Vůbec nebyli uzemněni. Rád bych, abyste si trochu prostudovali, co se s těmi muži stalo. Jeden z nich se stal výtvarníkem, druhý básníkem. Další se stal vysoce spirituálním a chtěl mluvit jen o tom. Další zas vůbec nemluvili o tom, co se s nimi stalo, protože to bylo velice osobní. Tak velice osobní, že nechtěli mluvit ani o té cestě. Neboť každý z nich zažil zjevení, božský zážitek, jaký nečekali. Byli to vědci, piloti a astronauti, vybraní z těch nejinteligentnějších a nejvíc logicky uvažujících mužů – a na všechny to zapůsobilo.

Řeknu vám, že po pár dnů jste tu nebyli uzemněni a energie na tomto místě dozrála pro změny, objevy, rozhodnutí a řešení. Znovu zopakuji – dozrála pro změny, objevy, řešení. Zda to využijete nebo ne, to je vaše svobodná volba. Mluvím teď k této malé skupině. A pro pozdější posluchače (a čtenáře) dodávám následující: vězte, že kdybyste se vydali na delší cestu po vodě, pak by to vytvořilo nádhernou kreativní dobu. Každý, kdo byste chtěli napsat knihu nebo báseň, vydejte se na okružní jízdu po moři. Každý, kdo potřebujete ve svém životě učinit rozhodnutí, ale nevidíte řešení, vydejte se na okružní jízdu po moři. Je to pro vás pozvání, abyste mysleli jinak nebo dokončili věci, které byste jinak asi nedovedli do konce. A až pak zas vystoupíte na pevninu, všechno začne mít smysl. Ohlédnete se na ten jeden nebo dva týdny zpátky a řeknete: „To bych si nikdy nepomyslel. Cítím se teď úplně jinak.“ A důvodem není to, že jste měli prázdniny, drazí, ostatně astronauté také neměli žádné prázdniny. Ten důvod je jiný: Vy s vámi – jeden z nejvelkolepějších nástrojů, které můžete mít.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – „Alaska Tour“ – MP3 46:44

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zaměření se na odpuštění – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, hledáte informace, které vám umožní získat přehled o tom, co se děje, co prožíváte a co se děje s vámi jako lidmi, jako dušemi, co se děje se Zemí. Dobře víte, že mnohé změny jsou částečně skryté, neboť není priorita, abyste se zabývali tím, co byste dosud nemohli přijmout. Přesto však vězte, že to, co se děje, nabývá stále většího významu. Probíhá odstranění částečných manipulací lidstva, kterých se na vás bylo dopouštěno. Osvobozujete se od tlaků, od negativních sil, které překračují svobodnou vůli člověka. Jste nyní podrobováni zkoušce, jakou silou dokážete působit, jak umíte stát sami za sebou a jak jste schopni přijímat situace, které jsou pro vás nové a které jsou též spojeny s různými projevy emocí. V tomto čase se probouzí mnohé zemské oblasti, bude na vás působeno nejen z vesmíru, ale i z vnitřních oblastí Země.

Máte zde ale ještě mnoho úkolů, jste stále v začátcích procesu, který vás postupně, za několik let povede k vzestupu. Budete neustále konfrontováni se svými vnitřními strachy a obavami. Do té doby, nežli dojde k úplnému uvolnění. Bude vám také ukazováno vaše nitro druhými lidmi, mnohdy velice blízkými. A vy se stále budete muset vracet do sebe samých, abyste dokázali uvolnit to, co vás zatěžuje. Mnozí se stále bráníte, nedokážete sami sobě přiznat mnohé z toho, co cítíte. Je potřeba otevřít srdce, zbavit se strachu a nebát se vyjádřit vše, co v sobě nesete, co cítíte. Ukažte druhým své nitro, důležitá je vzájemná komunikace, otevřenost, ne zatajování. Nejen ve vztazích rodinných, ale i politických, pracovních a přátelských.

Lidé Země, každým dnem se mění to, co prožíváte, aniž toto registrujete. Změny jsou však již patrné v časových liniích, které určují vaši budoucnost. O to větší silou je potřeba se nyní zaměřit na uzdravení, na odpuštění. Výsledky své práce můžete vidět ne za několik týdnů a měsíců, ale často i během několika hodin. Je to proto, že je potřeba co nejvíce strachů a bolestných emocí přeměnit a odvést pryč z tohoto světa. Proto pociťujete otřesy. Nejen v životě, ale i v přírodě a ve světě. Všude probíhají vzájemné konfrontace, cítíte se podráždění a často se vám zdá, že není možné dostat se z problémů. Vězte však, že až budete připraveni, bude vám poskytnuta veliká pomoc.

Lidé Země, pamatujte, že vše se děje pro vaše dobro, i když zpočátku nejste schopni vidět cíl. Měli jste však důvod, proč jste sem přišli. A ti, kteří své životy vzdali, toho nyní hořce litují. Snažte se vzchopit a získat převahu nad depresivními stavy, hledejte pomoc a útěchu. Neboť toto časem pomine. Posilujte svou víru a milujte sami sebe. A budete osvobozeni od strachů. I my vás milujeme a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Solara – Fragment solařina reportu na leden 2018 – Bruslení na nepopsané desce

Leden začal silným úplňkem a končí dalším mocným úplňkem, který je také Modrým měsícem. Tyto úplňky slouží jako konec knížky celého měsíce a přinášejí mocnou energii změny. Tvoří energetické Portály na obou stranách měsíce, kterými musíme projít s otevřeností, poctivostí a opravdovostí. A na vzdálené straně portálů začíná Pravý Rok 2018..

.Leden je cítit úplně jinak od svého úplného začátku. Je zde pocit příjezdu k pobřeží nové země, s pocitem údivu, že jsme došli tak daleko. Na začátku Nového Roku máme vždycky nepopsanou desku, bílé plátno. Tehdy je vždycky lepší vnější věci procítit, než se hrnout do akce. Vnímáme, kde jsme nyní, zatímco jsme stále uprostřed neuspořádané směsi, která obsahuje zbytky našich starých, na dualitě založených způsobů bytí smíchaných s tím, Kým Opravdu Jsme – naším vynořujícím se Autentickým Já.

Probíhá hluboký posun v planetárních deskách. Je podobný pohybu ledových ker, které se odlomily ze svého starého umístění a plynou k novému místu. Zatímco probíhá tento proces, existuje mnoho věcí, které zatím nevidíme. Proto musíme čekat, až se více prvků dostane na své Pravé Místo. Jen tehdy budeme schopni vidět svou Novou Krajinu dostatečně jasně, abychom se do ní mohli přesunout hlouběji.

Tento leden je jako bruslení na nepopsané desce. Bruslíme si s ladností a důvěrou, a pak náhle narazíme na kus hrubého ledu a ztratíme rovnováhu. Nikdy nevíme, kdy uklouzneme nebo sklouzneme nebo tvrdě spadneme na zem. Rovnováha je důležitější než kdy jindy. Nebo můžeme nečekaně narazit na oblast velmi kluzkého ledu a letět dopředu, když to nejméně čekáme.

Pod ledem můžeme vnímat vzorce v nádherných barvách. Skoro je vidíme, ale i když nejsou zcela viditelné, víme, že tam jsou . Začnou se objevovat uprostřed ledna a to nám přinese nové vyjasnění toho, kam jdeme a co potřebujeme udělat dál. Jak se tyto nové barevné vzorce vynoří, začnou být nové části nás samých stále viditelnější.

Když cestujeme skrz dva lednové Úplňkové portály, byl by výborný čas k uvolnění našich vazeb na pocit, že potřebujeme neustálé léčení. Léčení může být překvapivě návykové. Je to jako neustálý požadavek více vzdělávacích stupňů, více oblečení, více peněz, více zkušeností a více seminářů. Právě nyní neustále hledáme více léčení, neboť cítíme, že ho nikdy nebylo dost. Potřebujeme více schůzí o lékařských rostlinách, více léčivých obřadů, více Reiki, více masáží, více Tantry, více šamanismu a více léčivých vlivů. Tehdy může„léčení“ začít nestřídmě odvádět naší pozornost.

Kdy tvrdíme, že jsme vyléčeni? Když jsou tyto formy léčení tak účinné, proč stále potřebujeme víc? Proč už nejsme vyléčeni? Kdy náš proces léčení skončí a kdy zaměříme svou pozornost na něco mnohem širšího a důležitějšího?

Ano, všichni jsme zažili zlomená srdce, hluboké rány a zklamání. Všichni jsme byli otřeseni a zlomeni. Ale kdy zjistíme, že to všechno se stalo jen malému zlomku toho, Kým jsme Nyní? Když to zjistíme, možná zjistíme, že sloužit svým Mistrovstvím je přesně to, co nás vyléčí.

Nemluvím o PRAVÉM LÉČENÍ, kterého je v této době velmi potřeba. PRAVÉ LÉČENÍ je daleko jiné, než nekonečné hledání léčení sebe sama nejrůznějšími technikami. PRAVÉ LÉČENÍ probíhá, když žijeme Pravé Životy jako Pravý Jedinec. To přináší PRAVÉ LÉČENÍ celé planetě a to je tak velmi potřeba.

Energie kolem nás jsou právě teď jako obrovské vlny. Tyto ohromné vlny cestují do velkých vzdálenosti. Cestují za Čas a Prostor. Prostírají se kolem nás a objímají nás. A přinášejí k nám mnoho nových prvků, na které jsme dlouho čekali.

Během ledna se některé ztracené součásti našich bytostí vloží zpět do nás. Nemusíme je jít hledat, protože k nám přirozeně přijdou. Některé z těchto ztracených prvků přijdou od lidí a z míst, se kterými máme hluboké spojení, zatímco jiné vznikají v prostoru Za Závojem Závoje. Ohromné vlny k nám přinášejí také lidi z naší minulosti, stejně jako lidi z naší budoucnosti. V těchto vlnách jsou Nové informace, které nám umožní se hlouběji sladit s naším Pravým Směrem.

Leden je doba, kdy se máme zavázat všemi možnými způsoby Žít své Mistrovství v Nové Realitě. Svatá Přestávka nám dává prostor uvolnit a nechat odplynout své vnitřní bloky, nechat odejít pouta k omezeným druhům víry (k tomu, čemu věříme) a výmluvám a přestat se snažit přejít rozbouřený proud a mít při tom každou nohu v jiné lodi! Potřebujeme obě nohy zasadit do země, přijmout plnou odpovědnost, abychom změnili paradigma.

Připravme se na rok, který má momentum! (potřebnou rychlost!)

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Odhalení stínů, nalezení světla

Cokoliv nás inspiruje, je obvykle i naším skrytým aspektem. Upřesněte si tedy, co vlastně na druhých obdivujete, a nalezněte tuto vlastnost uvnitř sebe. Jestli máte touhu stát se někým, koho obdivujete, je to proto, že máte tuto vlastnost a schopnost projevit to, co hledáte. Máme schopnost projevit naše hluboké touhy a to, KÝM skutečně JSME. Pokud nejsme schopni něco udělat nebo mít, nemáme v sobě ani opravdovou touhu po této věci. Goethe psal: ,,Pokud si něco dokážeme představit a dokážeme tomu věřit, pak toho můžeme dosáhnout.” Nízké vibrace myšlenek a emocí ve formě strachu vytváří obavy, nedůvěru ve vlastní síly a právě to nás brzdí. Často si nevěříme, že naše vnitřní síla je dostatečná na to, abychom to zvládli. Každý z nás je však jedinečným, je tedy naším úkolem objevit své jedinečné nadání, a pak jej projevit svým nezaměnitelným způsobem.

Existuje staré rčení: ,,Abychom poznali sebe sama, potřebujeme někoho dalšího.” Skrze zrcadlení různých vlastností našim okolím máme možnost rozeznávat, co máme či nemáme rádi sami na sobě. Povede-li se nám přijmout tyto části sebe sama, budeme schopni vidět ostatní takové, jací jsou, ne takové, jaké je vidíme filtrem naší projekce, která může být příliš pozitivní či též neúměrně negativní. Čím budeme k sobě pravdivější a čím více stínů, strachů i tužeb  se nám povede nalézt a posléze i transformovat, tím snazší bude pro nás vidět skutečně i ty ostatní, neboť jejich chování se nás již nebude dotýkat, z energetického pohledu napsáno, nebudou mít možnost se na nás energeticky, emocionálně ani mentálně napojit. Naše energetická spojení jsou pak směřována nikoliv k těmto lidem, ale dovnitř nás samotných, k naší skutečné identitě a tím i k Nejvyššímu Zdroji, čímž naše lekce začnou probíhat ji na vyšších duchovních úrovních.

Uvnitř každého z nás leží zlatý poklad, světlo očištěné duše, jež  je čisté a nádherné, otevřené a zářící. Ale toto zlato bývá poměrně často pokryto tvrdou vrstvou energetických bloků  pocházejících z našich masek, skrze které se ukazujeme světu. Při odkrývání svého stínu odhalujeme masku. Měli bychom se na ni dívat s láskou a soucitem, protože v pochopení toho, co skrýváme vespod, je velká hodnota.

Poznání našich stínů samo o sobě zahajuje proces integrace a uzdravování. Vzpomeňte si, že každá z těchto tzv. negativních vlastností má pro vás určitý pozitivní dar, energeticky cennější, než si vůbec dokážete představit.

Jakmile jsme odhalili všechny své nevítané aspekty, jsme připraveni přejít k druhé části akce, což znamená přijmout své vlastnosti. Přijetím je zde míněno uvědomění si, že všechny tyto vlastnosti patří nám. Teď už je jen potřeba převzít odpovědnost za všechno, co jsme, za ty části, které máme na sobě rádi, i za části, které rádi nemáme. V tuto chvíli nemusíme mít rádi všechny své aspekty, jen je musíme být schopni přiznat sobě i jiným. Některé vlastnosti uznáme snáze než jiné. Aspekty nás samých, jež jsme se snažili nejusilovněji popírat či je promítali do někoho jiného, se přivlastnění brání nejúporněji, zpracovat je trvá déle. Je důležité být k sobě nemilosrdný, stejně jako jemný. Být ochotný najít to, co ,,jste”, nebo aspoň to, čím chcete být. Být odhodlaný dívat se upřímně na vlastní obranné mechanismy, které se neustále snaží vedrat do popředí, velet a tvrdit, že toto nejsme ,,my”. Je nutné neupadnout do souzení a vytváření závěrů, kdy si připisujeme jen špatné vlastnosti, v té chvíli jsou to stíny, jež se snaží převzít nadvládu. Je třeba si uvědomit, že vše, co v sobě máme, je zde, aby nás vedlo a učilo, ať již jde o pozitivní či negativní vlastnosti. Je zapotřebí v nich vidět dary, ač to tak na první pohled vůbec nemusí vyhlížet a my můžeme propadat skepsi. Je ale nezbytné vytrvat, a nakonec naleznete nefalšované zlato, svou skutečnou duševní a duchovní identitu, která je jedinečná a postupně se stává celistvou.

,,Přijetí” je podstatný krok na cestě osobního duchovního rozvoje. Pokud chcete předvést svůj plný potenciál, musíte znovu získat ty části sebe sama, které jste popírali, skrývali, nebo vydávali jiným. Jakmile přijmeme ony stinné stránky sebe sama, např. svůj strach, svou uzavřenost i svou povýšenost, a začneme pracovat na jejich transformaci, přestáváme tím do svého života přitahovat lidi ustrašené, uzavřené či povýšené. Začne pak pro nás být snazší přitahovat lidi, kteří dokážou zrcadlit naše pozitivní aspekty, lidi, kteří jsou laskaví, štědří a kteří nás budou milovat a přijmou nás takové, jací jsme.

Překvapivé zjištění na určitém úseku cesty osobního duchovně-energetického rozvoje též nastává, když máme přijmout ono nalezené nádherné, silné zářící světlo naší duše, kdy zbytky masek osobního já, se často velmi úspěšně snaží o to, abychom jen stěží přijmuli to, kým skutečně JSME.

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz) 2. 2. 2018

 

Kryon – Nová paradigmata

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 22. července 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už jsme mluvili o skutečnosti, že energie, která se právě teď objevuje, může být úplně odlišná od té, která tu byla před chvílí. Během prvních pár minut channelingu se vždy ukazují vaše postoje, čemu věříte. Dokážete tu změnu vnímat? Někteří řeknou: „Nejsem si úplně jistý, co bych měl vlastně vnímat?“ Odpověď je různá. Drazí, pokud přijdete na nějaké místo jako je toto, pak to děláte s určitým postojem a nastavením. Není to špatný přístup, je to prostě přístup. Je to přístup k naslouchání, učení, možná k zapisování si poznámek, prostě váš postoj může být částečně intelektuální, částečně logický a částečně duchovní. A vy to potřebujete, abyste tady mohli být a poslouchat. Teď vás však prosím, abyste to všechno vypnuli. Rád bych, abyste to všechno, co vám náleží, co pochází ze zdravého lidského rozumu a vnitřního vědění kdo jste, rád bych, abyste to vzali a odložili stranou téměř jako šamani, jimiž vlastně jste. Drazí, každý z vás přichází s neuvěřitelným množstvím znalostí a zkušeností z tolika minulých životů na této planetě. Je tady obrovská knihovna (znalostí a zkušeností) všech těch, kteří teď naslouchají. Planeta by byla naplněna moudrostí a věděním, kdybyste si to mohli sebou přinést a vyučovat. Mohli byste tím naplnit knihovny, vidím to. Co kdybyste jen zůstali tiší a naslouchali?

Rád bych, abyste jako první vnímali skutečnost, že to, co ve vašem nitru začíná reagovat, je druhá strana závoje. Přicházíte sem s něčím, co tady s vámi zůstává. Není to na druhé straně závoje, ale berete si to sem s sebou, totiž soucit a lásku Boha, Stvořitele, ať už to nazvete, jak chcete. Je to nejlepší přítel, jakého jste kdy měli, protože od vás není nikdy oddělen. Je to největší pravda, kterou vám můžeme předat.

Promluvím trochu o budoucnosti, o potenciálech, které tu pro vás existují. Posun a rychlost rozvíjejícího se lidstva je naprosto variabilní a záleží jen na vás. Rovnováha temnoty a světla na planetě se začíná měnit a stává se jasnější. Jak rychle to bude trvat, než se temnota stane tak nepatrnou, že už nebude žádným problémem? Odpověď zní: Tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Každá civilizace, která tomu čelila, měla svůj vlastní scénář, který vycházel z její konkrétní minulosti. Možná to u vás bude podobné, měli byste však vědět, že se to stane, ale jak rychle nebo pomalu to bude trvat, bude záležet jen na vás.

Změnu paradigmatu, kterou právě procházíte, už jsme objasňovali v dřívějších channelinzích  a já bych ji teď rád s tím propojil. Kombinace čtyř věcí, které chci předložit, bude zajímavá, a sice proto, že pro některé to bude uvěřitelné, zatímco pro jiné ne, to kvůli jejich minulosti. Část vašeho mozku vám sdělí: „Ne, takhle to prostě nemůže fungovat.“ A tím jen citujete starou energii, která souvisí s posuzováním. To byste však už neměli dělat, protože byste měli rokem 2012 udělat hraniční čáru týkající se všech vašich přesvědčení o lidské přirozenosti.  Protože to, co vám povím, bude odporovat mnohým vašim přesvědčením. Vyjděme tedy z předpokladu, že lidská přirozenost se začíná rozvíjet zcela mimo to, čemu jste až dosud věřili nebo prožili. Nemůžete tedy vzít minulost a promítat ji na budoucnost, o čemž už jsme ostatně mluvili dříve.

1. Win-Win (vítězství na obou stranách)

Existuje scénář, paradigma, které jste ve všech vašich soutěžích nebo kláních využívali – ve sportu, v politice, ve vládě. Paradigma je něco, co prostě děláte a v tomto případě to znamená, že máte zápas mezi jedním hráčem nebo mužstvem A a druhým hráčem nebo mužstvem B. A ti budou spolu vzájemně soupeřit a hrát proti sobě, až nakonec jeden zvítězí a druhý prohraje. Paradigma přitom zní: Vítěz bere vše. Podívejte se kolem a najdete to všude. Zeptáte se: „Nu, co jiného by to mohlo být?“ A tady je tvrzení: Skutečně existuje něco jiného. Jenže to, drazí, lidská přirozenost ještě neviděla. Nazveme to principem win-win. Teď řeknete: „Moment, Kryone, u sportovního zápasu nemůže existovat žádná situace win-win, protože tu je nějaká tabule ukazující skóre, jsou tu hráči…“ Přesto to jde. Dojde k tomu a stane se to systémem. Pak budete kroutit hlavou a řeknete: „Kdo by si to byl pomyslel!“ Nejde při tom tak docela o výhru. Dovolte mi, abych vám předložil něco k zamyšlení.

Vaše politika je tak starou energií, jak si jen dokážete představit. Avšak před 200 lety byla nová, revoluční a změnila planetu. Získali jste věci, o kterých nikdo nikdy neslyšel – lidská práva, odluka církve do státu. To všechno bylo revoluční, protože planeta nic takového předtím nezažila. Avšak o 200 let později tento systém stagnuje a vy zaznamenáváte, že už nefunguje. „Vítěz bere vše“ už nefunguje. Nemůžete mít reprezentaci dvou stran, kdy jedna všechno vyhraje a převezme veškerou moc. Co se pak stane s druhou stranou? Bude bojovat proti vítězi, až se zas dostane na řadu. Kvůli tomu máte neefektivní vlády, jak v současné době sami vidíte. Ale to se neděje až teď, protože takhle to už funguje desetiletí a možná ještě déle.

Co kdybych vám řekl, že existuje elegantnější cesta? Existuje princip win-win a už jsme o něm dřív diskutovali. Co kdybyste si uvědomili, že už nepotřebujete dosavadní systém „vítěz bere vše“, protože tak to už nefunguje? Potřebujete toho nejlepšího z nejlepších, který by nejen uzavíral kompromisy, ale dokázal citlivým způsobem spojit obě strany. Nepotřebujete volit vůdce z jedné nebo druhé strany, ale zcela oddělenou skupinu těch, kdo dokáží dělat kompromisy a urovnávat rozdíly. Z nich pak zvolte toho nejlepšího, aby celou skládanku spojil dohromady. První člověk, který to bude realizovat, nebude Američan, přijde to odjinud. A vy to uvidíte a řeknete: „Ach, možná by to mohlo fungovat i u nás.“ Proč to nebude Američan? Protože jste zaseklí. Můžete to vidět ve své historii, že nikdy nevykročila z paradigmatu „vítěz bere vše“ a tak to musíte uvidět někde jinde, jak je to mnohem elegantnější a jak to dává smysl, abyste to aplikovali i u vás.

Ptám se vás: Nezní to všechno jako mnohem elegantnější řešení než to, co v současné době máte? Odpovíte: „Lidská přirozenost takhle nefunguje. Nemůžeme nikoho zvolit mimo stranickou platformu.“ A co kdyby to řešení bylo platformou? To je ta platforma a já budu pokračovat v této platformě řešení. Co byste si pomysleli o tomhle? Vyřeším problémy mezi červenými a modrými – to je to, co udělám. A pak se objeví někdo jiný a udělá totéž. A bude to ten, kdo najde to nejlepší řešení, a nebude patřit do žádné strany – bude patřit jen k „S straně (Solution – řešení). To je mimo vaši krabici, že? Zcela mimo krabici vaší vlády. Proto to přijde odjinud.

Win-win – je to možné? Odpověď zní: Ano, protože na základě své elegance a zralosti bude fungovat. Drazí, bude to tak, jak to fungovalo před 200 lety, a tehdy to skutečně fungovalo, protože pro to nazrál čas. A teď to bude znovu fungovat. Je to nové paradigma a vy jej uvidíte. „Jak brzo k tomu dojde?“ Ne tak brzo, ale uvidíte to. A až se to stane, bude to jako závan čerstvého vzduchu a vy řeknete: „Konečně na to někdo přišel. Protože „vítěz bere vše“ už nefunguje.“

2. Nový systém podnikání

Teď přejdeme k plánům, které považujete za zcela nemožné, pokud nevezmete v úvahu pokročilejší a elegantnější vědomí spolupráce. Máte systém produkce a výroby, kterému říkáte korporátní. Všechny tyto podniky spojují různé části, a aby to fungovalo v souladu se starou lidskou přirozeností, vyžaduje to hierarchii v managementu. Všichni jste zvyklí na hierarchické vedení od nejvyššího k nejnižšímu: od manažerů přes systémy vedení, jednotlivá oddělení až po pracovníky. Jste všichni odkázáni jeden na druhého, abyste mohli pracovat. Na chvíli předpokládejme, že se někde ve výrobě na běžícím pásu objeví problém, který nikdo nepředpokládal. Dnes to probíhá tak, že defektní produkty se budou vyrábět dál, dokud o tom nebude informován management. A pak se stane něco zajímavého: Můžete o tom informovat jen přímého vedoucího, který však pravděpodobně dál nic nepodnikne, protože jeho nadřízený si nepřeje, aby mu předkládal jakékoli problémy. Máte pak nefunkční výrobky, které zůstanou zmetky. A pracovníci u běžícího pásu se ptají: „Proč pokračujeme ve výrobě něčeho, co nefunguje?“ Onen vedoucí o tom nechce mluvit se svým nadřízeným a ten o tom tudíž nikdy neuslyší. A i kdyby se přece k jeho nadřízenému tato informace dostala, uplynulo by mezitím hodně času, zatímco by prodej kvůli nefunkčním výrobkům klesl. Vidíte, jak je hierarchická struktura problematická? Vznikla kvůli lidské přirozenosti, kvůli egoismu, penězům a chamtivosti. Co kdyby existoval lepší systém?

V tomto okamžiku žádný není, protože v lineárním způsobu lidské přirozenosti nic lepšího být nemůže. Co kdybych vám řekl, že přijde nový systém, které jste ještě nikdy neviděli a o kterém byste řekli, že nemůže fungovat? Co kdyby pracovníci u běžícího pásu společně hledali řešení a řekli: „Nuže, když tady tohle přesuneme jinam, pak ten defekt odstraníme.Odsouhlasí si to a obratem problém vyřeší, aniž by o tom nejprve informovali vedoucího. Teprve poté mu o tom podají zprávu a řeknou: „Vyskytl se tady problém, ale už jsme jej vyřešili.“ A vedoucí z toho bude mít radost a svému nadřízenému sdělí: „Objevil se problém, ale už je vyřešen.“  A jeho nadřízený se s tím obrátí na nejvyššího šéfa a řekne: „Ve výrobě se objevil problém, ale nemusíte si dělat žádné starosti, protože lidé pode mnou jej už vyřešili.“ A tak jsou všichni vítězi, včetně spotřebitelů. Vidíte, kam tím mířím? Tohle dosud neexistovalo. Teď už existuje pár společností zaměřených na služby, které pozvolna začínají vidět, jak by to mohlo fungovat, a zavádějí systém, který se tomu blíží. Ale zatím neexistuje žádný podnik, kde by samotní pracovníci měli plnou kontrolu nad svou prací přitom jsou nejblíž spotřebitelům produktu.

Toto paradigma vyžaduje moudrost, elegantní design a nový způsob lidské přirozenosti, aby mohlo dokonale fungovat. Vyhlížejte jej. Jako všechna jiná paradigmata bude mít svůj název, bude se o něm mluvit jako o revolučním, a bude procházet fázemi, které budou úspěšně fungovat a pak zase ne, dokud všechno nebude sladěné. A až budete tak daleko, ohlédnete se zpět na systém hierarchie a řeknete: „To byla stará doba. Proč jsme s tím neskončili a neudělali to už dřív?“ Je to něco velmi inteligentního. To je evoluce – evoluce na firemní úrovni, s jakou jste nepočítali. Všude se bude odehrávat evoluce, nejen v ezoterické oblasti New Age. Drazí, mluvíme o změně lidské přirozenosti a s tím se změní i jiné věci, které mají smysl, aby vám ulehčovaly každodenní život – systémy, které jsou mnohem soucitnější.

3. Intuice

Nedávno jsme vám předali channeling, který bych chtěl znovu zopakovat, protože jej neslyšeli všichni. Další z věcí, co se změní, je intuice, která se dostane z krabice. Jak byste právě v tomto okamžiku popsali intuici? Mnoho z vás by řeklo, že to je prchavá energie, kterou možná rozpoznáte nebo také ne, a která vás přivádí k něčemu, co byste měli vědět. Většinou ji však nezachytíte. Promeškáte ji, protože je tak prchavá, letmá a nepostojí před vámi, abyste si ji mohli zanalyzovat. Jen probleskne vaší myslí a vy se ptáte: „Zaslechl jsem tu něco? Co to bylo?“ a propásnete ji. Rozvinutý člověk začíná intuici využívat a ta se trochu zpomalí. To znamená, že se zpomalí natolik, abyste ji dokázali zachytit, zanalyzovat a uvědomit si, co se děje. Důvodem bude to, že se innate víc přiblíží k vědomí těla. Už nebudete potřebovat svalové testy. Na otázku „Jakou máš krevní skupinu?budete znát odpověď, aniž byste to předtím věděli.Co se to tady děje?“ – odpovíte, aniž byste měli tušení. „Jak se má dávkovat tento vitamín?“ – budete to vědět. Vaše tělo vám to řekne a vám to prostě přejde přes rty, protože je to intuitivní. Už to nebude skryté, jak je tomu dnes.

Dnes můžete mít postupující rakovinu v těle, aniž byste to věděli, dokud něco nezačne bolet nebo se neobjeví nějaký problém. Pak půjdete na vyšetření, projdete různými testy a o týden později dostanete zprávu, že je v těle něco špatně. Kolik času mezitím uplyne, než na to přijdete? Vypadá to, jako by v těle přestal fungovat systém, a to souhlasí. Takto jste však nebyli navrženi, drazí, neboť váš design obsahuje innate, stálou část vašeho vědomí po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To znamená, že pokud se ve vás objeví něco nevhodného, něco nevyrovnaného ve vaší chemii, nějaká nemoc, budete to vědět od prvního dne. Ve stejném okamžiku, kdy se to dozvědí krevní buňky, budete to vědět také, protože v tom budete zapojeni. Už to nebude autonomní systém, který funguje v přítmí – to je ten, jaký máte dnes. Přemýšleli jste někdy nad tím, že nefunguje správně? Teď víte, že to tak je.

Není všechno takové, jak to vypadá, drazí. Máte nádherná těla a ani s nimi nemluvíte. K tomu však dojde. Když se začnete rozvíjet do té energie, o které mluvíme – dokážete si představit, jak pak budou mizet zdravotní problémy, protože je okamžitě rozpoznáte a budete vědět, co máte udělat? Innate vám to řekne a rovnováha bude zas rychle nastolena, takže už nebudete muset s žádným problémem někam za někým chodit. Vy sami budete vědět, co máte udělat. Dokážete si představit, co by to udělalo s vaším zdravotním systémem, kdybyste se dokázali vyléčit sami?

Existují věci, na které byste ani nepomysleli. Věci na této planetě nemusí být horší nebo komplikovanější, protože přijdou nová řešení. Chtěl bych se vás zeptat: Vraťte se padesát, šedesát nebo sedmdesát let zpátky a zkuste lidem vysvětlit, jak bude vypadat jejich budoucnost. Například budete mluvit o věcech jako je Wi-Fi a oni se na vás podívají a zeptají: „Jaké fi? To mám přece doma, je to můj stereo systém.“ „Ne, to není Wi-Fi, to je hi-fi.“ Zeptají se: „Tak co je to tedy?“ Jak byste jim to vysvětlili, když ještě nemají internet? Jak jim vysvětlíte internet, když ještě nemají počítač? A jak jim vysvětlíte počítač, když ještě všichni doslova píší na papír? A když jim pak začnete vysvětlovat, co je to Wi-Fi a počítač a internet, tak je váš výklad uspí, protože si budou myslet: „Ne, to se nemůže nikdy stát, k tomu nikdy nedojde, to je nemožné.

Právě jsem vám dal příklad Wi-Fi vaší budoucnosti, metaforicky míněno. Jsou to paradigmata, kterým byste nemohli uvěřit, protože ani neznáte věci, které jim budou předcházet. Všechny ty věci se budou dít pomalu a budou se manifestovat tak, jak jsem vám to popsal. Představte si intuici, jak je spojena s innate. Když pak budete mít nějaký problém, budete očekávat intuitivní odpovědi. Budete je očekávat a ony se vynoří. A to, mí přátelé, jinak, než jak to probíhá dnes. Dnes je to spíš otázka náhody, občas se řešení vynoří, občas ne. Věděli jste, že celý tento proces spojení innate, intuice a triády „šišinka-srdce-rozum“ vyžaduje rozvinuté vědomí, aby mohl fungovat tak, jak byl navržen? Právě teď však nefunguje tak, jak byl navržen.

4. Výchova

Toto je nejobtížnější bod. Drazí, přijde čas, kdy se výchova vašich dětí totálně změní a bude úplně jiná, než cokoli teď existuje na planetě. Někteří z vás řeknou: „Fajn, očekávám, že se to stane.“ Avšak výzva, jak to provést, je téměř nepřekonatelná, protože stará lidská přirozenost vás k tomu nebude chtít pustit. Protesty budou veliké. Až začnete měnit způsob vyučování dětí, objeví se protesty rodičů, kteří řeknou: „My víme, jak učit naše děti. Nemusíte nám to vykládat.“ Jsou to protesty ega, starého myšlení, zvyklostí, prožitých pokusů a omylů. Avšak všechny tyto věci se už nebudou v nové energii využívat. Musí se objevit systém, který vám to tak dramaticky ukáže, abyste už nepochybovali o tom, že musí dojít ke změně. Nestane se to hned a možná se to ani nestane tady (v Americe). Začnou vznikat nové, revoluční školy, které budou dělat všechno to, co děti nového vědomí potřebují. Všechno bude jinak, od předškolních zařízení až po závěrečné zkoušky na vysoké škole: učební tempo školní látky, kamarádství a sdružování mezi dětmi, jejich rozhodování ohledně toho, co se chtějí učit, kdy a jak rychle. Místo hierarchie učitelů a ředitelů to budou kompletně navrhovat, vytvářet a provádět samotní žáci a studenti. Protože budou mít vědomí a moudrost, aby věděli, proč tu jsou, a budou mít kontrolu nad vším, co budou dělat. Outsider, který nebude zapadat do vědomí skupiny, který nebude toto vědomí chápat, nebude vyloučen ředitelem, učiteli, ale skupinou samotnou. Vyučování bude kooperativní a namísto vztahu učitel-žák to bude spojenectví znalostí, oslava naučených věcí, párty po úspěšně vykonaných zkouškách. Všechny tyto věci budou naprostým protikladem k současné situaci.

Co si myslíte? Považujete to za možné? Řeknete: „Ne. Kvůli lidské přirozenosti by to přineslo mnoho problémů.“ A já vám říkám: Ano, to souhlasí, máte pravdu. Stará lidská přirozenost to nikdy nepřipustí, avšak nová lidská přirozenost to pomalu a krok za krokem vytvoří a přizpůsobí se. Pak přijde velké „aha“, až studenti těchto speciálních škol složí závěrečné zkoušky a ve všech věcech budou mít výraznou převahu. Obstojí u zkoušek, u kterých by dnešní děti neobstály, a budou se kvalifikovat pro práci, pro které dnes ještě žádná kvalifikace neexistuje. A vlády a města to uvidí a řeknou: „Tohle musíme mít. Zrušme náš starý systém.“ Tak to bude fungovat. Znamená to využít přednosti toho, čím se stane elegantní lidská přirozenost. Budou vás motivovat věci, které jsou lepší a lépe fungují. A všechno to, co vám dnes stojí v cestě a zabraňuje pokroku jako například myšlení zaměřené na zisk, nenasytnost, chamtivost, předpisy a pravidla, to vše bude odstraněno.

S tím však můžete narazit. Zavoláte přátelům a řeknete: „Musíš si poslechnout Kryonův channeling, protože mluví o něčem, co tě bude zajímat.“ A oni si to poslechnou a řeknou: „To je legrační. No tak hodně štěstí.“ Budu o tom mluvit ještě za padesát let, uvidíme, zda se to podařilo. Protože se začnete smát a řeknete: „Nu, nemyslel jsem si, že by se něco takového mohlo přihodit, ale už to začíná.“ Možná to začne ještě dřív, drazí, jak rychle byste se chtěli posunout? Záleží to jen na vás, na vás starých duších, spojených v moudrosti a vyrovnanosti. Začnete se vyrovnávat, vymaňovat se ze strachu a to vás povede k úplně jinému životu – například jak budete jednat s ostatními lidmi nebo jak budete reagovat na různé věci jinak, než očekává stará lidská přirozenost. Najednou bude váš způsob jednání šamanským a vy se budete chovat moudře, takže si lidé řeknou:Měli bychom se také tak chovat.“ A vy pak řeknete: „Inu, chovám se tak, protože mám mír ve svém srdci a vím, kdo jsem a o co na této planetě jde. Lépe spím a budu žít déle.“

To je poselství pro dnešní večer. Ukázal jsem vám změny čtyř paradigmat, kterým někteří z vás věří a jiní ne. Jen si vzpomeňte, co jsem říkal. Jděte a zkuste vysvětlit nějakému domorodci, co je to  Wi-Fi. Pak se vrátíte a pochopíte, o čem mluvím. Paradigmata lidstva se budou měnit takovým způsobem, jak by si nikdo nepomyslel. Vyhlížejte to a buďte na to připraveni. Staré duše, využívejte moudrost, abyste přijímali to, co je akceptovatelné – a zavrhujte všechno s příchutí staré energie. Objeví se lidé, kteří vám budou chtít prodat „hadí olej“ – to je metafora – tady je úplně nový objev, který bystě měli mít. Vyjde však najevo, že to je jen starý krám. Jiní se zas budou zkoušet svézt na populárním trendu změny vědomí. Pak řeknete: „Ach, to ale vypadá působivě,“ dokud ten systém nebo ty lidi samotné sami neprozkoumáte a nepoznáte, že je to jen stará energie zabalená do nového obalu. Dávejte na to pozor, rozpoznávejte rozdíly a rozlišujte. Protože až tyto věci přijdou, budou se chtít dostat na palubu mnozí, kteří na to ještě nejsou připraveni. Nemělo by vás to překvapit, protože to už samo o sobě je staré vědomí.

Odejděte odtud jiní, než jste přišli, se znalostmi a potenciály, o kterých můžete přemýšlet, s nadějí pro tuto planetu, jakou jste předtím neměli, a s vnitřním poznáním, že jste ve správný čas na správném místě. Právě teď, zatímco tu sedíte a posloucháte, se vyvíjejí řešení – řešení pro vás a pro to, kvůli čemu jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: http://www.kryon.com – „New Paradigms“ – MP3 32:30

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/nova-paradigmata/

Kryon – Načasování

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem ve Stamfordu, Connecticut, 13. srpna 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Večer na konci workshopu je jiný než předešlý den, protože jste se vzájemně poznali a možná i diskutovali o svých problémech. Je tu teď víc soudržnosti (coherence). Toto slovo znamená spojení, ať už spojení mezi jednotlivými částmi vašeho těla nebo spojení mezi dvěma jedinci. Můžete ji vnímat a je snazší ji vnímat, než definovat. Soudržnost vzniká, když začínáte chápat, že je tady v místnosti energie – energie, která miluje každého z vás. Spojení je úplné, když si začnete vizualizovat stříbrnou šňůrku lásky, soucitu a tvoření, která existuje mezi vámi všemi a získáte tak úplný obraz skládanky.

Soudržnost

Jednoho dne začal můj partner channelovat a cvičil se v tom. Viděl jiné channelery a nevěděl, která metoda je správná nebo co má dělat. Seděl na židli, zavřel oči, jak to viděl u mnoha meditujících. To byl začátek. Nedělo se nic mimořádného, dokud nezačal channelovat před většími skupinami. Začala se rozvíjet energie, ne u mého partnera, ale ve skupině kolem něj, jak se společně začala vytvářet soudržnost. Soudržnost vznikla spojením mezi lidmi a Tvořivým zdrojem, zdrojem spojení. V tomto okamžiku se můj partner rozhodl otevřít oči a od té doby už to nikdy neudělal. Úplně ho to rozrušilo, vyvedlo z míry a přerušilo channelování a jeho spojení, protože nebyl připraven na to, co uvidí. Spatřil, jak se mezi lidmi pohybuje světlo, viděl barvy kolem lidí, viděl proces soudržnosti, soucitu, spojení, lásky, ať už to nazvete jakkoli. Bylo toho na něj moc, a přestože tvrdil, že není žádným jasnozřivcem a nedokáže vidět žádné energie, během onoho channelování je uviděl. Od té doby už nikdy oči neotevřel, aby tím nepřerušil channelování. Nedokázal pojmout to, co viděl, nenašel souvislosti, nedokázal to nikam přiřadit, a dokonce na pár okamžiků pocítil i strach. To, co tehdy uviděl, bylo božství mezi lidmi.

Rád bych, abyste vnímali, co tehdy uviděl, a také se z toho trochu poučili – skutečný rozdíl mezi starším a novým vědomím, mezi dobou temnoty a dobou světla, mezi tím, co bylo před rokem 2012 a co je teď. Pro některé z vás je tento velký rozdíl zjevný. Část toho prožíváte teď v této místnosti. Propojení mezi jedinci je snazší, když zboříte bariéry a zkoušíte v každém kolem vás vnímat a vidět Boha. Dokážete sedět vedle někoho cizího a absolutně vědět, že jste propojeni? Jste propojeni, protože duše jsou tak velké a vzájemně se přesahují. Energie je něco kolektivního a vy se začínáte vzájemně vnímat, přestože se neznáte. Drazí, rozdíl mezi tím starým a tím novým je, že je mnohem víc soudržnosti mezi vámi a centrálním zdrojem. To znamená, že ve staré energii jste byli osamocení, museli jste si své skládanky zpracovávat sami a pokoušeli jste se zjistit, co máte udělat. Nová energie a Světlo vám začíná dávat smysl soudržnosti se vším kolem vás, se všemi skládankami a lidmi kolem vás, a dostáváte tak zpětnou vazbu. Ve staré energii jste si nikdy nebyli jisti, nevěděli jste to, měli jste pochyby, byli jste nejistí, zatímco v nové energii vám všechno dává různé náznaky. Dám vám příklad. Mluvíme s vámi. Mluvíme k vám v různých situacích různými způsoby. A ti, kteří jsou zvyklí na starou energii, jsou z toho stále ještě zmatení a nechápou, co říkáme.

Načasování

Rád bych teď promluvil o načasování (timing). Každý z vás je součástí velké skládanky lidstva na této Zemi. Jen vy, pracovníci světla a staré duše, máte svou skládanku složitější než většina ostatních lidí. Protože se probouzíte a osvojujete si skutečnost, že teď je mnohem víc světla než dříve, a ze všech lidí jste to vy, kdo víte, jak s tím zacházet, protože jste na skládance světla a tmy pracovali už eony. Na Zemi přibývá obyvatelstva, což by vám mělo napovědět: Odkud ty nové duše přicházejí? Pocházejí z pole (poolu) duší, které tady ještě nikdy nebyly, a tak to budete vy, kdo je budete vést a usměrňovat. Nebudete jim však dávat žádná školení, ale předávat soudržnost, lásku, soucit a pochopení.

Chtěl bych teď promluvit o načasování. Jste jedineční a každý z vás, staré duše, máte svou vlastní cestu. Co uděláte se svým životem, právě teď? Když se podíváte – vy, tady v místnosti nebo vy, posluchači (a čtenáři) – kolem sebe, zjistíte, že každý má svou odlišnou historii. Jak vám tedy můžeme předávat instrukce o tom, abyste věděli, zda jste ve správném čase na správném místě, zejména těm z vás, kteří mají „nutkavý pocit“, že musí „něco“ určitého dělat? Podívejme se tedy na tento nutkavý pocit.

Drazí, nehraje žádnou roli, co toto „něco“ je, protože vás to vede k vyrovnanosti, k pomoci druhým nebo sami sobě, nebo jde o ukazování vašeho světla, které nesete. Téměř všichni z vás si takovou otázku kladou, ať už se týká toho, jak byste měli vychovávat své dítě nebo jak byste měli napsat nějakou knihu. To jsou zásadní témata, která způsobují rozdíly v životě každého z vás, protože o nich přemýšlíte, protože se na to ptáte Ducha nebo ostatních pracovníků světla, protože sedíte tady v místnosti nebo později posloucháte (čtete) tento channeling. Existuje tolik projektů, skládanek a témat. Pojďme si o těchto projektech promluvit.

Jízdenka na vlak jako metafora

Ve staré energii jsem vám předal jednu metaforu: dostali jste jízdenku na vlak. Je to metafora pro to, že dostanete nějaký podnět nebo popud něco udělat. A často jsme vám říkali, že tento popud ve vás vyvolá naučenou reakci. Dosud jste si vytvářeli naučené reakce, zvyky, které pocházely z popudu jiných autorit od počátku věků. Když vám otec řekl, že si máte uklidit svůj pokoj, kdy myslel, že to máte udělat? A proto je stejná i vaše reflexivní reakce na podnět od Ducha přicházející skrz intuici něco udělat, totiž: Udělej to hned! Tímto způsobem na sebe sami tlačíte, naléháte. Tohle je aspekt staré energie, který jsme vám už před léty ukazovali a vysvětlovali. Nyní nastal čas pro novou metaforu.

Dostanete jízdenku na vlak a odložíte ji do nějaké krabice. Ve staré energii tato krabice znamenala: „Nevím, jestli tady ten vlak vůbec staví. Kdy přijede? Možná čeká na jiném místě? Zmeškám ten vlak. Musím hned něco podniknout a být připraven.Tento podnět mi sdělil, že mám něco udělat. Dostal jsem informaci a vím, že je správná: že mám napsat knihu, že mám jít tam či onam, že mám vybudovat léčebné centrum, že mám nakoupit půdu, že mám promluvit s tou nebo onou osobou, že se mám spojit atd. To je ten vlak a vy jste v krabici a nemáte ani ponětí. A tak na sebe tlačíte s tím výsledkem, že něco uděláte v naprosto špatném okamžiku. Pak vyjdete z krabice a uvědomíte si, že to nefungovalo. Začnete si předhazovat, že jste nevěděli kam a kdy jít na vlak a že jste jej zmeškali. Taková je lidská přirozenost. Pokud tu ten vlak není, pak věříte, že jste jej zmeškali. Nikdy si neřeknete: „Ještě nepřijel.“

Dovolte mi, abych vám teď představil novou energii. Dostanete jízdenku a neodložíte ji do krabice, protože teď jsou koleje osvětlené. A tak tady stojíte s jízdenkou v ruce a čekáte na ten vlak, nebo ne? Pokud vlak ještě není na kolejích, pak je to naprosto dokonalý a jasný signál pro vás, že ještě nenastal ten správný čas! Nenastoupíte do vlaku, který tu ještě není. Rozumíte tomu? A až pak vlak přijede, pak do něj nastoupíte a začnete se svým projektem, nebo jej ukončíte nebo zpracujete. Protože pokud vlak na kolejích nestojí, znamená to: Ještě pro to nenastal správný čas, i když jste si to plánovali. I když si u svého projektu myslíte, že byste jej mohli nebo měli co nejlépe udělat nebo že je to právě teď vhodné a účinné, nehraje to žádnou roli, pokud tu vlak ještě není. V nové energii tedy platí důležitá věta:Podívej se na koleje a rozpoznej pro sebe signál, dostaneš zpětnou vazbu, zda už ten okamžik nastal nebo ne. Nejste přitom v krabici a neděláte si starosti, ani si nekladete žádné otázky, nýbrž stojíte a díváte se na kolej. A pokud tu vlak není, znamená to: Buď trpělivý. Naplánuj si jiný čas. Počkej chvíli, protože vlak už přijíždí – podívej, máš přece jízdenku. Tou jízdenkou je vaše intuice, která vám napovídá, že máte něco udělat. Protože teď v této nové energii je to něco nádherného, co vám říká: Jste mimo krabici a díváte se na koleje. Nevytahujte na světlo stará paradigmata, která například tvrdí, že to nevíte, že to nebude fungovat nebo že jste uvízli – ne, nic z toho nepřipusťte. Ten vlak tu prostě jen ještě není. Jak je to jednoduché! Prostě tu ještě není.

A teď se zeptáte: „Kdy přijede?“ Přijede tehdy, až nastane správný okamžik, až se skládanka zcela doplní, až se věci kolem vás pohnou natolik, aby to fungovalo. Nechcete začínat něco, při čem si znovu „nabijete nos“, protože ostatní na to nebyli ještě připraveni nebo nemáte úplné informace. Nechcete něco takového začít. To jsou věci staré energie, které jste už prožili, drazí, každý z vás. Když se to dělo dříve, provedli jste „falešný start“, protože jste byli v krabici, dostali jste nějaké informace a hned jste na ně reagovali. To je to, co lidé obvykle dělají. Teď však dostává stará duše moudrost a intuici a říká přitom: „Líbí se mi tyto informace, ale vidím, že vlak tu ještě není. Drahý Duchu, ukaž mi, až pro to bude správné načasování. Drahý duchu, až ten vlak přijede, dej mi to jasně vědět. To pak bude okamžik, kdy začnu jednat a uskutečním své záměry, své plány a kdy ke mně přijde všechno to, co má ke mně přijít. Namísto toho, abych sám na sebe vyvíjel tlak, dělal si starosti a ptal se, proč se nemohu pohnout z místa.“ Vysvětlil jsem to jasně? Je nádherné, že tu je světlo, které ohlásí, že vlak přijel. Přeorganizujte si své plány, abyste je koordinovali s poselstvími, která vám jsou tak jasně předávána. Neinterpretujte si poselství špatně, ale nahlížejte na ně takové, jaká jsou. To je nové, že máte vedení, které vám naznačuje, kdy pro vás věci budou fungovat a kdy ne. Pokud na to tlačíte a ono to nefunguje, pak přestaňte!Zastavte se a čekejte, dokud nepřijede vlak.

Dosud nikdy neexistovala doba jako je tato, kdy se ve vás takto projevuje schopnost jasně rozpoznat, kdy se dát do pohybu. Avšak mnozí z vás to ještě nechápou. Teď máte možnost vystoupit z krabice, osvojit si mé poselství a akceptovat úžasné světlo Ducha, které vás chce vést na správná místa, které vás vytahuje z krabice a pomáhá pochopit, že situace, se kterými se setkáváte, nejsou náhodné. Přinášejí vám poselství: Jdi! Zastav! Čekej! Nikdy předtím to nebylo tak jasné. Ještě jednou opakuji, že ve staré energii jste si jen pomysleli, že jste se zasekli, uvízli na místě.

Stříbrné vlákno

Rád bych teď, abychom z tohoto bodu pokračovali další informací. Duch je s vámi spojen nádherným stříbrným vláknem, s každým z vás. A toto metaforické stříbrné vlákno se nikdy nepřetrhne. Pokud byste je chtěli vidět nebo využívat, je to vaše svobodná volba. Avšak v okamžiku, kdy je uvidíte a uchopíte, začíná komunikace. A protože je stříbrné vlákno spojené s vámi se všemi, můžete kolektivně dostávat simultánní poselství, které vás přivádí k soudržnosti a vede k tomu, že se dějí a budou dít věci, které se na této planetě nikdy předtím neděly. A až soudržnost mezi lidmi dosáhne i poměrně malé hodnoty, nastane na Zemi mír, neboť soudržnost je porozumění soucitu mezi všemi lidmi, že se už nikdy nebudete záměrně vzájemně zabíjet.

To je moudrost a přichází prostřednictvím Světla, které se stane vaším. Řeknu ještě následující a neměli byste to špatně pochopit: jde to dva kroky vpřed a jeden zpátky. Teprve jste tento proces začali, a proto možná na planetě uvidíte věci, kterým nebudete rozumět. Ale vězte, že toto Světlo, které sem proudí, zatřese se vším a planeta nebude už nikdy taková, jaká byla, ani nebude reagovat tak, jak dřív reagovala. Musíte však projít všemi těmi výkyvy, abyste věděli, co chcete a co nechcete.Stále ještě není na palubě dost starých duší, aby to mohlo proběhnout hladce. Proč tedy nenastoupíte na palubu, když tu toto slyšíte a chápete, že probouzení do Světla je probouzením do delšího života, k menším obavám, k menšímu strachu a více řešením. Je to probouzení ke stříbrnému vláknu, která vás spojuje s celým lidstvem a Tvořivým zdrojem a vždy spojovalo. Podívejte se na domorodce a prastaré, v co věřili, co věděli a jak žili. Neboť oni uctívali své předky, což je jiný způsob, jak říct, že od nich získávali moudrost, kterou jim předkové věnovali. Uctívali Zemi, to znamená, že chápali spojení mezi Gaiou a lidstvem. Dýchali vzduch, který jim Gaia poskytovala, a děkovali za to. Mezi nimi a všemi věcmi existovalo spojení, díky kterému vytvořili něco, co vydrželo věky a zůstalo zachováno. Umožněte, aby toto spojení znovu vzniklo v moderní společnosti. Dovolte, aby se projevilo Světlo, abyste dokázali pochopit signály Ducha, kdy jít, kdy přijít, kdy být. Co kdybych vám sdělil, že prastaří tyto signály skutečně měli a rozpoznávali je? Viděli je ve zvířatech, v obloze, ve hvězdách a v planetě. Plánovali podle nich, věřili v ně a já vám říkám, že Tvořivý zdroj jim dal, co si vyžádali. Tak vedli své životy a vy jste to úplně ztratili.

Nyní však nastal čas, kdy to nemusíte dělat stejným způsobem jako prastaří, ale abyste důvěřovali své intuici a žádali ji o vedení, a věděli tak, kdy vlak přijede. Je to návrat k tomu, co prastaří praktikovali a věděli. A to je v zásadě i to, co máte dnes k dispozici.

Doufám, že někteří z vás opustí tuto místo jiní, než jak sem přišli. Doufám, že všichni, kteří toto poselství poslouchají (nebo čtou), vydechnou úlevou, že vlastně nic v jejich životě není špatně. Někteří z vás dostali nádhernou jízdenku a tato krásná jízdenka „intuice“ říká: „Máš tento talent, můžeš dát dohromady tyto věci, můžeš to udělat, ale ne hned teď. Přijde čas, kdy to bude naprosto zřejmé a pak potkáš správné lidi a ukážou se správné okolnosti.“ A v ten okamžik se zasmějete a řeknete: „Milý Duchu, tady je moje jízdenka.“

Věřte tomu a dýchejte zlehka s vědomím, že Bůh vás zná.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – „Timing“ – MP3 24:00

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.