Archív

Kryon – Návyková stará energie

Tento živý channeling byl přijat ve Stamfordu, Connecticut, 12. srpna 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje jako vždy stranou, a já vám teď přináším poselství, kterého se nebojí. Způsob, jakým to funguje, moji drazí, je ten, že informace, které jsou předávány z druhé strany závoje, jsou informace, které možná neočekáváte, a jsou předávány způsobem, na jaký jste možná nepomysleli.

Dnes večer to je odhalení, které se více než kdy jindy zbývá rozdíly mezi starou a novou energií. Dnes se můj partner pokusil upravit pódium [při semináři] tak, abyste pochopili, že před rokem 2012 zde byla energie, kterou už nemáte. Je to energie, se kterou se už nesetkáte, nevrátí se zpátky. Na této planetě se začíná usídlovat nový druh energie, který je naplněn zcela novým paradigmatem reality.

Měnící se myšlenky vytváří u mnohých dysfunkci

V minulosti jsme vám řekli, že tato nová paradigmata budou často působit zmatek, protože věci nejsou takové, jaké byly. Často nastává zklamání a někteří řeknou: „No, věci se nedějí tak, jak jsem si to u obnovené energie představoval. Není to takové, jako to bývalo. Myslel jsem, že to jednoduše dopadne lépe.“ Ne, to není staré paradigma, které se jen vylepšuje. Je to naprosto nová energie, která začíná, když ta stará odchází.

Nová energie je naplněna zcela odlišnými pocity, reakcemi a očekáváními! V těchto věcech se skrývá pravda, a pravda je, že dochází k rozvoji u lidského ducha samotného v tom, jak měníte své představy o určitých věcech. Protože každému se nedějí tytéž věci, často vzniká jakási perioda posunu, změny a rekalibrace.

Lidstvo pomalu začíná cítit vice soucitu a stává se méně kritickým k ostatním a jejich kulturám. Dochází ke splynutí, ale v tomto procesu vyčnívají ti, kteří to necítí stejně. Někteří jsou tak rozzlobeni na novou energii, že se s ní vyrovnávají neuspokojivým a nevhodným způsobem. Někteří budují armády a někteří jdou do toho sami, ale všichni vykazují hluboké probuzení změn v rámci temnoty a světla. Nerovnováha a nelogické jednání jsou výsledkem, protože jsou zde tací, kteří zemřou, aby zabránili změnám. Ale moji drazí, tohle není to, o čem vám chci povědět, protože o tomto už jsme mluvili dříve. Tyto věci se změní pomalu v průběhu přijímání toho, kým se začínáte stávat a problémů, které se ukazují s posunem vědomí, které máte – bitvy temnoty a světla.

Dnes večer chci vyprávět o rozdílu mezi temnotou a světlem, který začíná být viditelný a je větší než kdy dřív. Je to způsob, jakým přijímáte věci ve starší energii ve srovnání se způsobem, jakým je přijímáte v energii nové. Hlavně vám chci ukázat, co se děje, když zatáhnete starou energii do úplně nového světla – námitky!

Řekli jsme dříve, že toto je doba, kdy nemůžete zůstat nerozhodnými. Nemůžete chtít být pracovníkem světla, soucitnou osobou, a potom nemít soucit s lidstvem. Nemůžete se rozhodnout být jeden den jedním a druhý den něčím jiným. Takto to fungovalo ve starší energii a byl to velký klam. Už dřív jsme vám vyprávěli o dramatu, že lidé často znovu a znovu tvoří, protože jim to vyhovuje a funguje jim to ve starší energii. Je to proto, že jim lidé věnují pozornost a oni dostávají to, co chtějí. Ale to se mění a v nové energii tito lidé často zjišťují, že jsou opomíjení, nejsou zapojeni, nesouhlasí se s nimi a zůstávají vzadu. Objevují, že staré energie nejsou vůbec úměrné staré realitě. Jsou frustrovaní, protože „staré cesty“ už dále nefungují.

Závislost na staré energii

Procesy a procedury, se kterými mnozí počítají a které dříve přinášely výsledky, se teď začínají posouvat a měnit a už nefungují. Ale to jsme řekli už dříve. Dnes večer bych vám chtěl sdělit, jak je stará energie návyková. Rád bych začal tím, že vám ukážu a povím příklady, některé z věcí jsme probrali dříve jen okrajově. Je čas rozšířit to na příkladech několika zajímavých problémů.

Může být temnota návyková?

Je těžké popsat, jak mohou být lidé závislí na něčem, co je nefunkční a temné. Noc je temná, a jestliže jste přežívali určitým způsobem, protože jste dobře neviděli, a najednou se rozsvítilo, mnozí touží po době, kdy byla tma! Je to proto, že se uměli pohybovat v temnotě, ale neumějí to na světle.

Někteří jsou zvyklí na paradigma boje. Tomu rozuměli a vnímali to jako normální. Takže když nastalo světlo a spolu s ním laskavost, radost a soucit, touží stále znovu a znovu po starých dnech boje. Zdá se neuvěřitelné, že by někdo mohl chtít takovou věc, když je vystaven něčemu o tolik lepšímu! Představte si konec boje a utrpení, nahrazené laskavým přístupem očekávání a světla. Avšak mnozí strávili tolik času bojem a utrpením, lamentováním a odporem, že nedokáží světlo spatřit. Dokonce, i když jim je ukážete, nepochopí ho a odmítnou. Jak se to může stát? Existují pro to nějaké příklady? Ano, existují, moji drazí, a uvidíte je hned teď.

Současné události

Podívejme se na současnost a promluvme si o tom, co se dnes děje. Opět chci vysvětlit něco, co je zdánlivě neuvěřitelné, a na příkladech vysvětlit rozdíl mezi temnou energií a energií světla. Podívejme se na to, jak je temnota návyková, dokonce i když světlo může vytvořit úžasná řešení k potřebným otázkám. Namísto toho jsou někteří tak zahledění do staré energie, a tak si libují v tom, co znali, že nedokáží spatřit poklad ve světle, a pracovali pro to celý svůj život. Lidské bytosti mají jeden problém: Mají sklon chtít něco, na co jsou zvyklé, aniž chápou, že je to temné a možná nefunkční.

Chci vám dát jeden příklad, který je velmi, velmi současný. Před nedávnem, přibližně v roce 2011, se něco přihodilo v Severní Koreji – moci se ujal syn zemřelého diktátora. Nebudeme v tomto channelingu zmiňovat jeho jméno, ale všichni víte, o kom mluvím. Ten chlapec se učil od svého egoistického otce a pak se náhle stal přes noc vládcem. Studoval také na západě, ačkoliv pod jiným jménem. Takže ví, kdo jste, moji drazí, a zná kulturu této země. V roce 2011, rok před posunem, stál na rozcestí. Tehdy jsme to s vámi probírali, a teď to chceme vzít z jiné úrovně.

Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal. Kdybyste věděli, co si zoufale pro sebe přeje, co byste udělali, kdybyste byli na jeho místě? Dovolte nám rekapitulaci: V roce 2011 stojí na pokraji velikosti. Do roku 2012 převezme svou zemi, a chce se stát vládcem všeho, na co pohlédne. Naučil se to, co jej učil jeho oteccelý svůj život sledoval egoismus svého otce. Takže vstřebal tuto metodu jako způsob života pro vůdce. Potřebuje slávu a důležitost, dokonce více než jeho otec. Takže, víc než cokoliv jiného, chce být slavným. Víc než cokoliv jiného, chce být viděn a milován svými lidmi. Na to se soustředí v první řadě, na to, co se naučil od svého otce. Forma je hotová.

Takže si na jeho místě představte sebe, můžete-li. Vy jste ten chlapec a právě teď můžete následovat otcovo dědictví nebo je pozvednout. Ten chlapec začal dělat svá rozhodnutí v roce 2012, kdy vyšel dekret, že je vládce a předseda lidové strany, řekněme. Začal dělat rozhodnutí své vlády. Takže, znovu, na chvíli jste jím. Co byste udělali, právě teď, s čistým štítem? Co by vytvořilo to, co chcete více než cokoliv jiného na planetě – slávu, bohatství a respekt? Co byste udělali, abyste se stali váženými, idoly, aby vás vnímali jako důležité, ty „pravé“? Co byste udělali právě teď v kritickém bodě roku 2012? A já vám to povím – on to promeškal. On to promeškal. Vše, co chtěl, nikdy nespatřil, protože to bylo ve světle. Na místo toho si vlastně zvolil svůj vlastní zánik.

Kdyby viděl přicházející světlo, dokonce i v jeho egoistickém nastavení mysli, kdyby pochopil cokoliv o současném cítění na planetě, jiném než jeho vlastní temnota a zkáza, všechno by dnes bylo jiné. Na chvíli o tom přemýšlejte. Co byste udělali? Zde je možnost: s naprostou kontrolou v jeho zemi mohl být někým, koho by tato planeta stavěla na piedestal celý jeho život – celý jeho život! Tou první věcí, nejprve by spojil Severní a Jižní Koreu, spojil by rodiny dohromady po všech těch letech odtržení. Byl by znám jako laskavý otec těch dvou Koreí – na celý život. Potom by zahodil jakékoliv myšlenky na válku. Chápal by, že je to nefunkční a nelogické a že by to vytvořilo hrůzy pro jeho lidi. On by byl naopak „velkým vůdcem světového míru“ mezi jeho „novou“ zemí a západem. Vstupoval by do Spojených národů v New Yorku za potlesku ve stoje a všeobecného zdravení! Planeta by ho milovala. Dostal by se na titulní strany magazínů. Hledělo by se na něj jako na světového hrdinu, uctívaného planetou za to, že dělá něco, k čemu nikdo nikdy nenašel odvahu. Dívali by se na něj jako na předčasně moudrého a bylo by to rozhodnutí, které by jej přivedlo na světlo a jeho lid k hojnosti a štěstí – což je přesně to, co chtěl – dostalo by se mu všech poct, které možná mohl mít celý svůj život, vstoupil by do historie jako někdo, kdo změnil samotnou planetu. Dosáhl by konečného cíle svého života.

Takže co udělal? Četli jste v poslední době noviny? Je temnota tak návyková, že ji nemohl vidět? Ano. Nikdy ji nespatřil. Okamžitě zabil příbuzného, který by mu mohl konkurovat. Byl to jeho „vlastní člověk“ zakotvený v temnotě, a naprosto zmeškal svou příležitost. Všechno, co kdy jako mladý člověk chtěl, k čemuž byl také vycvičen svým otcem, všechno co kdy chtěl, bylo v tom roce na dosah a rozhodnutí, která učinil místo toho, způsobila jeho tonutí v tom, co mělo fungovat. Avšak teď je jakýmsi vyděděncem pro starou energii, zvedá svou ruku, dělá problémy planetě, domnívá se, že toto je to, co se od něj čeká – a nemůže dlouho vydržet. Chci vám říci, že toto je příklad toho, jak návyková je stará energie. Krabice zlata byla přímo před ním a on ji minul.

Je sám? A co vy?

Jaký druh závislosti má stará energie pro vás? Stále děláte věci, o kterých si myslíte, že jsou absolutně správné, pracujete s vnímáním, které vám bylo předáno ve staré energii, ve které stále přetrváváte? Samozřejmě, když to čtete tak řeknete: „Já ne.“ Vzpomeňte si na toho korejského vůdce. On si pořád myslí, že má pravdu a nikdy ji nespatřil. Jak moc jste zapojení v zápase? Mám pro vás informaci. Nemůžete to tak dělat dlouho. Zaprvé, ztratíte přátele. Už nemůžete prohlašovat, že jste něčím a přitom být něčím jiným.

Takže nám dovolte rozšířit toto učení. Je-li temnota tak přitažlivá, zasáhne něco dalšího? A odpověď? Absolutně zasahuje všechno ostatní. Existuje celý průmysl, o kterém jsme vám říkali, že nakonec skončí, protože byl rozvinut ve starší energii, fungoval ve starší energii a nemá žádnou integritu – velký farmaceutický průmysl. Řekli jsme vám, že jeho pád hrozí bezprostředně a že atributy přijdou od těch, kteří jsou uvnitř – ti je odhalí. Kdy se to nakonec stane, je na vás, protože toto je svobodná volba rozvíjejícího se vědomí vaší země. Avšak podívejme se na okamžik, ne na tu událost, ale k čemu by potom mohla vést.

Farmaceutický průmysl se zaobírá starou myšlenkou, že vytvořená chemie je odpovědí na léčení. Tato myšlenka převládala po desetiletí a mnozí cítí, že je to nejvyšší dostupná technologie. Ale místo toho se zde začíná objevovat úplně jiná myšlenka: lidské tělo má nepředstavitelné znalosti a je vlastně mistrovský léčitel! Lidské tělo je navrženo tak, aby se samo dokázalo „opravit“. Proto do toho nepouštějte cizí chemii, ale naopak hledejte způsob, jak předat elegantní, konkrétní sadu instrukcí, aby se léčilo samo. Připravte mu instrukce na vysoké technologické úrovni, abyste je informovali, ať se uzdraví samo!

Dalo by se říci, že se jedná o rozšířenou formu homeopatie. Přicházejí procesy, které rozumí, že toto vaše lidské tělo je o tolik lepší než si kdy nějaký chemik představil, a že nová energie to začíná odhalovat. Odpovědí na léčení není chemie. Odpovědí na zdraví a léčení je oslovení té „moudré části“ lidského těla, předání instrukcí pro využití dříve neznámými systémy, které jsou připraveny vytvořit spontánní úlevu od problémů.

Vzpomeňte si na můj channelling předaný na téma „omlazující šablona” (je součástí Knihy 14 -, Nový člověk, připravované nyní k vydání) nebo fakt, že vy všichni máte ve svém těle spící „buňky zrození (buňky, které mají úplnou tělesnou předlohu a zdroj pro velmi mladé kmenové buňky). Oboje je vysvětlením systémů, které jsou moudré a připravené vytvořit nové buňky a léčit způsoby, které se budou zdát zázračné! Ale musí být „instruované“.

Financování se trochu protáhne

Kolik si myslíte, že je peněz investovaných do starých způsobů? Právě teď existuje průmysl, který se má zhroutit. Takže, myslíte si, že všechny peníze pak budou investovány do těch nových metod? Odpověď zní NE, ne hned. Stejně tak jako slepota vůdce Severní Koreje, staré způsoby jsou právě tak příliš návykové. „Udržujte je stejné,“ budou křičet. „Ten pád je dočasný,“ řeknou. „Dříve to vždy fungovalo, a vždy bude.“ Mnoho investorů přijde o velké částky. Nefunkčnost již začíná být zřejmá. Když si večer pustíte vaše média, mnohé z toho, co uslyšíte v reklamních přestávkách, se týká toho, jak chemie nefungovala! Nyní dostáváte šanci připojit se k ostatním a zažalovat farmaceutické firmy za špatnou chemii! Myslíte, že se něco začíná lámat? Je to tak. Víte, oni se už brodí v něčem, co způsobí jejich pád. Inzerují, jak rozbitý je ten samotný systém. Jak farmaceutický průmysl, tak i jejich investoři ještě nevidí přicházející světlo, dokonce i když se to stává nefunkčním přímo před jejich očima.

Oficiální medicína je stejně návyková

Přemýšlejte o těch, kteří studují medicínu. Studují celé roky, potom složí přísahu, která zní: „Neubližuj.“ Stanou se dobrými lékaři a dělají, co mohou, aby pomáhali lidstvu. Potom přijde úžasná nestandardní léčebná novinka, ale jim se nehodí, protože neodpovídá tomu, co se učili, že bude fungovat. Ve skutečnosti bylo mnoha z nich během jejich školení řečeno, že to nefunguje vůbec! Ve starším paradigmatu jejich lékařského vzdělání je učili profesoři, které uznávali – a ti je informovali, že homeopatie a vše co představuje, není vůbec žádná věda. Mnozí tomu stále věří, dokonce, i když jsou zahlceni novými důkazy, že existují věci, které prostě tehdy nemohli vědět. Takže očekávejte, že mnoho lékařů také odmítne novou prokazatelnou vědu! Důvodem je, že si hoví ve své závislosti na tom, o čem si mysleli, že je to přesné a o čem si mysleli, že to funguje. Je pro ně skoro zrada to jen vyzkoušet! Je to pro ně zrada těch velmi dobrých učitelů, kteří jim řekli, že je něco úplně jinak.

Mladší lékaři a výzkumníci přijdou a řeknou: “Podívejte, můžu vám dokázat tento nový přístup. Jen se na to podívejte, podívejte se na důkaz, který máme. Prožijte se mnou jeden den a podívejte se na tento úžasný důkaz!“ Mnozí lékaři řeknou: „Ne, děkuji.“ Mladší výzkumníci řeknou: „Proč ne? To vám neublíží, když se na to podíváte!“ A oni odpovědí: „Protože tomu nevěřím.“ Tento scénář ani nedává smysl, ale ukazuje, jak návyková je stará energie. Pátrejte po ní i u svých vlastních lékařů. Lidská přirozenost praví, že jestliže to fungovalo dříve, bude to fungovat znovu: „Tomu rozumím. To je to, co dělám. Neukazujte mi nic nového, protože mě učili, že to vaše jednoduše nemůže fungovat.“

Moji drazí, objevy ve fyzice a biologii všechno změní, a náhle vyjde slunce [metafora]. Najednou jsou tu nové myšlenky. Dovedete si představit, že byste řekli nějakým velkým vynálezcům historie, aby to vzdali? Mohli byste říci bratrům Wrightovým, že jsou blázni? Dva výrobci kol by se měli přestat snažit vytvořit poháněný let? Řekl by někdo Louisi Pasteurovi, aby přestal věřit v „baktérie“? Jak můžete být tak hloupý – neviditelné mikroorganismy? To je fantazie! Můžete se podívat na Teslu a říci: „To je bláznovství! Vy chcete tímto systémem popravovat lidi?“ No, jsou tací, kteří jim opravdu přesně tohle řekli! Pochybovači, kteří vězeli ve starých paradigmatech, která byla tak návyková, že jim opravdu věřili. Je to stejný přistup jako to, co brzy přijde. Takže nás teď nechejte rozsvítit a udělat to trochu více osobním.

Osobní metafyzika

Moji drazí, jestliže jste vyrostli na metafyzice, možná sami sebe nazýváte učenými, vzdělanými, šamany. Jestliže to děláte roky, znáte ty procesy a víte, jak fungují. Možná jste velmi dlouhou dobu léčitelem a jste hrdí na své znalosti. Měli byste. Pomáháte planetě, pomáháte všem okolo vás. Potom najednou se energie samotná začíná posouvat. Energetické frekvence, se kterými pracujete, které vás spojují se „zdrojem“ se začínají měnit. Věci se začínají zpomalovat nebo nefungují vůbec. Přesto, když vám to někdo ukáže, místo toho, abyste se na to podívali a řekli: „Ukaž mi víc,“ řeknete: „Zavírám před tím dveře, protože tam jít nechci, energie je pořád stejná. Mně to stačí. Vrátí se to tam, kde to bylo. Jsem teď jen trochu mrzutý. Počkám.“

Takže se zeptám: Funguje vám to? Je váš život radostný? Léčitelé začínají ztrácet spojení, které měli. Dokonce i ti, kdo meditují, se začínají ptát, kam Duch odešel: „Sedím a už jej necítím.“ Už léta mnoha z vás říkáme, abyste očekávali, že frekvence samotného Boha ve vašem nitru, začne vibrovat na vyšší úrovni! Začíná se to dostávat výše, než jste si kdy mysleli, že by to mohlo být, ale vy pokračujete v ladění se na starou nízkou frekvenci a očekáváte, že to bude fungovat. Nebude!

Přemýšlejte o tom, opravdu. Jaký je váš faktor radosti? Když jste vyladěni na vyšší frekvenci, ucítíte to! Jestliže je pro vás Bůh skutečný, frekvence začíná stoupat a závoj se začíná stávat lehčím, staré způsoby už nebudou tak efektivní. Magnetická mřížka planety se posouvá a umožňuje nové vědomí a všechno se vylaďuje na staré duše a pracovníky světla. Využili jste té výhody? Podívali jste se na sebe a řekli: „V pořádku, všechno co jsem věděl, se možná, jen možná, trochu změnilo.“ Nebo říkáte: „Vím, co dělám. Mám roky zkušeností a tak věci fungují.“ Je příliš osobní to prozkoumat?

Staré duše jsou ty, které toto poslouchají a čtou. Vy se nakonec přesunete do světla, ale stará energie je tak návyková, tak návyková! Skoro ve všem vašem konání se věci začínají měnit.

Dokážete uvěřit příběhu vůdce Severní Koreje, který odmítl být uctíván celou planetou po celý svůj život – čímž by získal vše, o čem vždy snil? Nikdy to neviděl přicházet, protože znal jen to, co funguje v temnotě. Znal jen myšlení starého vědomí. To, co vám říkám, je toto: Jestliže jste pracovník světla, je na čase vstoupit do světla. Věci, o kterých jste si mysleli, že je znáte dobře, se mohly lehce posunout. To zahrnuje i to, o čem věříte, že je to „pravda“, Když začnete rozsvěcet světlo v tmavé místnosti, uvidíte nové věci. Možná, že vaše „pravda“ byla založena na tom, že jste viděli věci ve tmě nejasně a odhadovali jste, co to je? Ale když jsou tytéž věci osvětleny a vy je vidíte jasně, pravda se naplno odhalí! Pravda se může měnit s časem. Mění se, když se rozsvítí.

Ten, kdo vstoupí do světla, bude žít mnohem déle, moji drazí, protože bude frustrující zůstat na místě, kterému nerozumíte nebo které se zhorší jen proto, že si myslíte, že víte, co děláte a nezměníte to. To každého udělá starším.

Proto je prosba taková: Kolem vás je doprovod, který přichází z Tvořivého Zdroje. Je zde, protože vaše duše má v sobě kousek Boha a buší, aby se dostala ven z krabice, ve které ji držíte! Ta krabice se jmenuje stará, návyková energie. Rozbijte tu krabici! Poslouchejte, nikdy se nebudete muset odnaučit to, co víte, ale v procesu hledění do světla, můžete povznést to, co znáte, a postoupit na další úroveň v kráse a radosti hladkým přechodem, ne těžkým. Toto je nová energie a nová paradigmata na vás čekají. Právě čekají!

Mluvím k léčitelům, kteří používají všechny metody jako v minulosti, jen proto, že tyto metody po celé roky fungovaly. Teď se ptáme: „Jak by se vám líbilo zdvojnásobit efektivitu všeho, co děláte?“ Někdo řekne: „Mně ano, ale znám ten starý způsob lépe než cokoliv jiného, a proto u něj zůstanu. Mně to stačí.“ Dovolte mi něco vám říci, staré duše. Narodily jste se tady v době posunu, abyste posunuly tato nová paradigmata a ukázaly světlo ostatním. Proto jste zde, a proto jste se narodily. Lidstvu ani planetě neposlouží, když zůstanete v temnotě jen proto, že jste na to „zvyklí.“

Poslouchejte, povím vám, že ruce přechodu se k vám natahují z Tvořivého Zdroje. Říkají: „Proto jste tady! Vstupte do světla beze strachu, co by to mohlo přinést. Nezruší se to, co jste se už naučili, ale obrovsky se to zvýší. V tom procesu se začnete měnit i vy. Ve vašem srdci bude více radosti, více soucitu a více znalostí. Přemýšlejte o tom.“

Představte si rovnováhu, jakou jste nikdy dříve neměli. Představte si zralost, kde nové, intuitivní informace k vám proudí ze zdroje, o kterém jste ještě nikdy neslyšeli. Toto jsou věci, o které jste prosili. Co jste vyzkoušeli v minulých 20 letech, co nefungovalo? Chcete to zkoušet znovu? Odpověď zní NE. A my se ptáme proč. Vy odpovídáte: Protože to nefungovalo.“ Vzali jste někdy v úvahu, že to bylo možná špatným načasováním? Jednoduše jste se snažili příliš brzy. Zkuste to znovu. Nezakládejte svou budoucnost na tom, co se stalo v minulosti. Potřebovalo to novou energii.

Setkání jako je toto, jsou pořádána z dobrých důvodů, abyste se mohli setkat a poznali jeden druhého a nalezli Světlo. Začínáte být s podobně smýšlející lidmi, kteří vám mohou pomoci nalézt rovnováhu, protože možná znají něco, co vy ne. Dva nebo více dohromady mohou vytvořit něco ještě většího. Proto jste tady, To je důvodem, proč pokračujete v tomto čtení.

Zde to ukončím. Je to čas velké lásky, velké změny a začátku velkého soucitu. Jste zde ve světě, kde většina obyvatel a zemí chce spolu vycházet – a to je nové. V minulosti jeden nevyrovnaný vůdce dokázal vzít celý svět a uvrhnout jej po léta do války. Teď je to najednou nepřijatelné. Naopak, dostali jste celou planetu, která opravdu chce mír. Chtějí něco pro své děti, co jiné generace nikdy neměly. Kultura za kulturou, přes vzájemné rozdíly, rozumí předpokladu, že válka nefunguje a nikdy nefungovala. Země, která kolektivně cítí tímto způsobem, se nakonec zbaví těch, kdo by to chtěli jinak.

Řekli jsme vám, co přichází, Řekli jsme vám, že divoká karta, kterou nazýváte Trump, má více věcí, které jsou divoké. To vytváří hlavní posun ve starém systému. Řekli jsme vám to skoro před rokem. Řekli jsme vám, že temná armáda bude poražena, a řekli jsme vám, abyste očekávali velký posun.

Takže, moji drazí, toto je křižovatka mezi temnotou a světlem v čase, kdy jste možná nečekali, že to uslyšíte. Říkáme vám, že se tyto věci rychle mění a pokud si přejete kontrolovat to, co je realitou vašeho života, máte příležitost odhodit bariéry a spatřit, co je nového. Máte schopnost začít lépe chápat, proč jste tady a chopit se ruky, která se k vám natahuje, a které říkáte Tvořivý Zdroj.

Nové děti

Chápete a uvědomujete si, že vaše děti již nebudou mít Temnotu, ve které jste vyrůstali vy? Právě přicházejí do této nové energie děti, které nikdy nepoznají temnotu. Poznají jen novou magnetickou mřížku; poznají jen innate moudrého těla, které se léčí samo. Budou intuitivně vědět, že válka nic neřeší. Budou bojovat s temnotou víc, než cokoliv děláte vy. Vůbec nebudou rozumět některým vašim přístupům, protože ty děti budou vidět jen logiku světla. Jejich trpělivost s těmi, kteří jsou stále závislí na něčem, co nikdy nezakusili a kteří intuitivně nefungují, bude omezená.

Nemusejí mít nic společného s metafyzikou a všechno s novou lidskou bytostí. Možná, že nejsou duchovní, přesto budou mít všechno společné s Bohem. To je nový člověk, kde duchovnost není nezbytně volbou, ale spíše něčím, co je zděděno jako pravda. Je to něco, s čím se rodí – jakási innate porozumění, že jsou součástí Stvořitele, že rovnováha a mír jsou primárně cílem všech lidí. Podívají se na vás a řeknou: „Copak to všichni nevědí?“

Zní vám to jako stará energie, ve které jste vyrostli? Moji drazí, nečekejte na ty děti. Potřebujeme, abyste dospěli natolik, abyste spatřili světlo, odhodili to staré, a setkali se s novou energií tváří v tvář.

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ –  New Light  

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Vaše motto – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, loučíte se pomalu s rokem 17. Vězte, že poslední dny tohoto roku budou naplněny mnoha emocemi. Bude zde radost z úspěšně vykonaných zkoušek a zvládnutých situací, bude zde bolest z odchodu vašich bližních, zklamání z toho, že se vám nedostalo to, po čem jste toužili. A jako každý rok budete naplněni očekáváním dnů příštích, toho, co vám rok 18 přinese. Každý z vás však je zaměřen na to, aby prožíval štěstí, radost, lásku a to stejné také jeho celá rodina. I my vám toto přejeme, přesto, že víme, že vše je relativní, vše má své důvody a také, že vše je nejen načasované, ale také spravedlivě vyvážené. A tak ten, kdo na sobě pracoval, získá odměnu a ten, kdo nebyl až tak poctivý, sklidí to, co sám zasel. Všem se dostane toho, co si zaslouží. Avšak z hlediska vyššího, jste všichni na jedné lodi, všichni máte své úkoly, máte své důvody. Všichni jste spojení tak, že tvoříte celek, což si vy sami ještě nejste schopni uvědomovat. Přichází však pochopení, které ve vás uvolní vaše předsudky, které vám otevře oči.

Lidé Země, zanechte malicherností a zaměřte se na to, aby každý následující den byl pro vás lepším, nežli ten předchozí, abyste dělali radost nejen sobě a svým bližním, ale také ostatním lidem, zcela neznámým. Neboť jak již bylo řečeno, z hlediska vyššího jste jedním a proto to, co činíte pro ostatní, to činíte také pro sebe samé. Lidé Země, my víme, že vás očekává mnoho další práce. A ta práce si bude vyžadovat vaše velké soustředění, mnoho energie a také bolest, neboť budete muset opouštět to, co s vámi bylo velmi dlouhou dobu. Bylo to vaší součástí. Dosud však nevidíte, že vás to činilo slabými a nemocnými, zaměřenými zpět. Nyní se odpoutáváte od svých bolestí proto, abyste se mohli radovat. My bychom chtěli, abyste se radovali. Ze všeho, co se vám podařilo, z každé maličkosti. Z toho, že jste se probudili a nastal krásný den, z toho, že jste zdraví, že jste schopni postarat se sami o sebe, jeden o druhého, že jste schopni prožívat přítomný okamžik a že jste součástí tohoto světa.

Máte mnoho možností, z čeho se radovat. Choďte spát s vizí toho, z čeho se budete radovat následující dny. Neboť i takto bojujete proti temnotě, které se rozlézá po této planetě. Každou svou myšlenkou umíte změnit to, co vás čeká v následujících okamžicích a s tímto také vstupte do dalšího roku. Toto ať se stane vaším mottem, vaším předsevzetím. Nepodléhejte tlakům společnosti a buďte klidní ve svých srdcích. Neberte si do života stres, neboť jsou důležitější věci a brzy toto poznáte. Brzy pochopíte, že nejdůležitější je cítit vnitřní klid a mír, který nezmění žádná vnější událost. Jsme potěšeni vaší snahou, ale víme, že máte daleko větší potenciál. Proto ho projevte. Jsme vámi a jsme s vámi i nadále. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

AA Michael: Mužsko-ženské přeměny, zodpovědnost za společný cíl

Milovaní,

čekají vás v oblasti vztahů dost náročné časy.
Především pro muže teď přichází doba zmatků
a jakési vnitřní nejistoty,
protože aniž to většina tuší,
velice radikálně se mění jejich
vnitřní i vnější prostředí.
Jsou to změny zprvu nepozorované,
ale budou je vnímat skrze své ženy a partnerky.
Jde o ženskou energii,
která se navrací zpátky ze zóny pokřivenosti
a dává se do rovnováhy s mužstvím.
Obě polarity tak směřují k původně navrženému modelu
Božské Mužství /Božské Ženství
a tento proces je nezadržitelný.

Některé muže to doslova porazí, odzbrojí, vykolejí
a oni nebudou schopni rozkrýt „pravé důvody“.
Novinkou pro ně ovšem bude, že díky tomuto přerodu
pocítí emocionální bolest,
jakou dosud,
z valné většiny, zažívaly „pouze ženy“
a ženy budou ty,
které budou pozorovat
co se to děje s jejich muži a partnery.
Nabádám teď jejich ženskou moudrost a vlídnost,
aby je dlouho „nenechaly trápit“,
protože to není cíl této
mužsko-ženské přeměny.
Tím je stav rovnováhy,
ale pro ženskou část bude i nadále
snazší ji vycítit, udržet harmonii, vylepšit okolní atmosféru,
i kdyby to mělo znamenat
„jen mlčet a nedělat vůbec nic“.
Doby emocionálního zachraňování, kohokoliv,
tahání jeho horkých kaštanů a přehnané pomáhání
v oblasti citů
ta už je nenávratně pryč.
Sama Země se nachází
na zcela jiném „podlaží“
než je ještě před chvílí..

Na druhou stranu, o to těžší,
ve smyslu celospolečenské zodpovědnosti
to teď budou ženy mít,
protože budou muset převzít ještě více
„mužských pozic“, hlavně těch vedoucích a manažerských,
protože právě tyto pozice budou muži „opouštěny“.
Některé firmy a společnosti to může přivést
do nečekaných, téměř neřešitelných situací.
Jsou totiž práce, které ženy dělat nechtějí
a to ani při sebelepší finanční kompenzaci.
Ženy cítí, co jaká práce „stojí“ a ví, pro co se rozhodují.

Přerody nitra, které se teď budou dít a které pocítí nejvíce muži
nejsou v žádném případě negativní.
Naopak. Po čase ti muži sami dosvědčí, jaká úleva
nastala jejich duši, když se tak náhle
„začali cítit jinak“ a podle toho i konali.
I pro ženy je to stále dobrá zpráva,
přestože je teď mnohé čeká
víc práce, větší veřejná působení,
vyžadující profesionalitu, přesnost,
dobré vyjadřovací schopnosti, odvahu, sílu a pevnost v odhodlání,
ale i jejich ženský cit.
A také charisma, o které
budou muset pečovat jako o svůj velký poklad,
o jejich Ducha..
Některé své počiny a aktivity tak
budou ženy v blízké době
přehodnocovat a podrobovat
sebe-kontrole a analýze,
nakolik jejich práce a služba jsou oproštěny od
vlivů ega.
Ty totiž, tyto egoistické prvky,
podprahově dál působí,
jakkoliv to mohou navenek skrývat a maskovat.
A lidé pak vycítí, že taková služba
jede zároveň vlastně na několika kolejích,
což degraduje nejen to všechno dobré, co dělají,
ale i je samotné, jelikož tím
roste ženské ego – povýšenost a pýcha.
Nelze pak nikomu pomáhat a být mu příkladem
v takovém „módu Světla“, když vrhá stíny,
kterých si zákonitě pak nejsou vědomy.
Ale duše, které se právě probouzejí a přicházejí k nim
mohou být zmateny,
kdo se to vydává za jejich navigátor(k)y.
To není výtka, pouze upozornění,
že i obyčejný člověk dokáže rozpoznat,
že není všechno zlato,
co se před očima třpytí.
Některé ženy tak čeká
nová vlna poctivého
sebe-objevování, kdo jsou,
proč jsou tady a jakou ony v tom hrají roli.

Skončila doba předskokanů.
Země se posunula, postoupila výš
a pojem Jednoty, všech se všemi,
teď musí uznat i ti, jež doposud
operovali spíše jen na duchovní úrovni.
Dimenze se již postupně slévají
do jediného obrazu
Všeho Co Je.
Končí doba výlučnosti,
planetární kvantové pole vstřebává každou myšlenku, cit
a vše se vlní rychlejším tempem v jeho odpovědi,
sjednocené a „bez vzdáleností“.
Brzy pocítíte
jak každý souvisí s každým, jedno s druhým
a jak důležité je mít a udržovat
čistotu své mysli.
Urychlí se i doba
potřebná na manifestaci myšlenky do hmoty
a tak žádný úmysl již nebude možné skrýt „jako nevyřčený“.

Jediní, kdo tedy budou
stále „takoví jací jsou“ jsou malé děti, novorozenci.
Ale i vy směřujete k takovému „obratu“.
k bodu svého vykoupení
a totálního vystoupení ze všech rolí, které hrajete,
byť mnozí, co čtou tyto zprávy mají za to,
že role ve sféře duchovna jsou v pořádku, potřebné, že tak to má být.
Jakmile však máte pocit či dokonce touhu po tom
mít anebo vědět víc než novorozenci, řečeno metaforicky,
je tam ego, které se o něco snaží a které přemýšlí
jak to naplnit.
Odevzdání (se) těchto všech zbytečností,
které vás čeká a které se již postupně děje
ve vaší osobnosti, je odevzdání se Boží vůli,
bez spekulací o tom,
jak to (pro mě) je výhodné či nikoliv.
Pochopení této vyšší úrovně pokory
je nutné pro pochopení Boží Lásky
Boha Otce/Matky, která se na vás
snáší už teď,
ale vůči které musíte
„stát nazí“ jako ty právě narozené děti,
protože tím doopravdy jste,
Děti Boží..

A je o vás postaráno, o všechny,
pro každého je určená jeho cesta i směr,
jež jste si zvolili ještě před narozením.
Pocítíte to neomylně,
ale teď, aby se tak stalo,
je potřeba cosi odložit,
nechat proměnit vaše nitra,
aby mohlo nastat vaše znovuzrození.

Já jsem archanděl Michael
a jsem tady s vámi, chráním vás, skrze vaše strážné anděly.
Očekávejte Proměnu,
vás i vašeho okolí
a buďte nápomocní v tom, co přichází.
Mír ať je s vámi se všemi.


Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dál kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, bude-li připojena celá tato poznámka, včetně funkčních odkazů  http://www.exmity.cz/

Kryon – Odhalení

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buffalo, New York, 25. června 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je typické, že poselství na konci druhého dne je osobní. Vždy opakujeme, že je velmi často směrováno na lidi sedící zde v této místnosti, v tomto prostoru. A přesto lze tento prostor definovat jinak. Definoval bych jej jako prostor pro všechny, kteří toto poselství poslouchají (nebo čtou). Rád bych vám předal channeling o odhalení a bude to pro vás všechny velmi významná poselství. Rád bych, abyste na chvíli zapomněli všechno, o čem si myslíte, že víte. Nikomu neuškodí, když na chvíli odložíte stranou, co vás učili. Nijak vás to neomezí, protože si to všechno zas můžete převzít zpět a zpracovat. Nemusíte odtud ani odejít jiní, můžete si uchovat všechny své vlastnosti. Teď bych však chtěl, abyste, obrazně řečeno, jen na chvíli zbořili zdi své víry, všeho, co vám kdy bylo o něčem řečeno.

A tak tu teď sedíte – a já začnu. Rád bych, abyste něco objevili. Něco bych vám rád ukázal. Ale je to velmi obtížné. Možná to však budete schopni vidět svým duchovním zrakem.

Drazí, než jste sem vstoupili do tohoto života jako člověk, byli jste skutečně součástí Tvořivého Zdroje. Kdybych vám tak mohl ukázat, jaké to bylo. Jaká jsou omezení anděla bez těla, bez očí, bez uší?Neexistují žádná omezení, existujete v polévce Stvořitele, v polévce čisté lásky, a přesto máte určité jméno. Jste věčné duše, prastaré. Existovali jste před tímto vesmírem a ještě před tím předchozím vesmírem… dokonce před jakýmkoli vesmírem. A byli jste připraveni opětovně přicházet na tuto planetu. Už jste to dělali dřív, v jiných scénářích, na jiných planetách, v jiných galaxiích a jiných vesmírech. Je to něco, co děláte pořád dál. Proto jste tak staří, staré duše.

Možná se ptáte, jak je to možné být součástí Tvořivého Zdroje a kde byste pak byli. Podívejte, neexistuje žádné „kde. Když se ptáte „Kde je Bůh?“, jaká je odpověď? „Ano,“ je odpověď. Nemůžete lokalizovat lásku nebo Stvořitele. Pokud tedy jste součástí této polévky Stvořitele, staré duše se jménem, pak jste s mnoha dalšími dušemi se jménem součástí polévky. Můžete všechno vidět, každou frekvenci světla, která existuje. Můžete slyšet každou frekvenci, která existuje, a je to mimo hranice jakéhokoli lidského slyšení. Můžete slyšet světlo. Barvy nejsou omezeny sítnicí, neexistují žádná omezení. Vaše galaxie je uchvacující, naplněná duhami, zvuky, krásou, duchem, životem – a to všechno dokážete vidět. Představte si to, jen si to představte. Jste staré duše se jménem, to je to, kým jste – a ne tím, koho vidíte v zrcadle. Jste nastaveni tak, abyste (na Zemi) byli tím, koho vidíte v zrcadle, ale já bych rád, abyste odhalili, kým skutečně jste. Měli byste z toho mít husí kůži. Copak necítíte, že to je pravda? Upřímně, máte pocit, že jste jen biologickou nádobou, která přijde a odejde? Že jste se někdy narodili do určité energie a pak ji zas opustíte? Jen záblesk v existenci jedné dušeto nedává smysl. Drazí, 80 % lidí na této planetě intuitivně věří na život po smrti. Co vám to říká? Je to očividné, jste něčím mnohem víc, než se zdá.

Jste tedy připraveni přijít na tuto planetu. A ještě než sem vůbec přijdete, prožíváte radost ze „systému volby“. A tento systém se točí kolem všeho, kým jste byli, co jste prožili a co byste tentokrát chtěli prožít. Jeden život na planetě nazýváme „jedním vyjádřením“. Zní to pomíjivě, že? Jeden život je prostě jedním vyjádřením toho, kým jste. Strávíte tady zhruba sto let – to je prostě jedno vyjádření. A pak následuje další vyjádření, a pak další vyjádření a další. Rád bych, abyste pochopili, jak jste staří, jak jste moudří, co všechno víte. Co kdybyste si jako děti mohli s sebou na planetu přinést všechno, kým jste? Systém je nastaven tak, že uděláte rozhodnutí a víte, kdo budou vaši rodiče. Volba vaší kultury není žádnou náhodou. Možná se zeptáte: „Je to pro mé rodiče překvapení?“ A odpověď zní: Na ezoterické úrovni duší jste očekáváni. Vidíte, i vaši rodiče k tomu mají co říct. „Myslíš tím, že udělali volbu, když byli naposledy na druhé straně?“ Ó ne, ne, vždyť víte, že duše je všude. Jste si vědomi toho, kde je právě teď vaše vyšší já? Pokud se tedy vůbec dá mluvit o nějakém „kde“? Kde je? (Kryon se směje.)Duše je všude. Dovolte mi, abych vám sdělil něco, co vás dojme. Staré duše jsou na určité úrovni vždy na druhé straně závoje. Už jsme vám to říkali dřív, ale teď nastal čas to odhalit. Znamená to, že vaši rodiče byli před vaším narozením srozuměni s tím, že spolu s vámi budou nějakým určitým způsobem spolupracovat.

Jste tedy připraveni přijít na Zem a znovu se narodit v biologické formě. Ale ještě tady nejste. Rád bych, abyste odhalili ještě něco, zatímco posloucháte (čtete) toto poselství. Pokud je to pravda, že staré duše jsou na druhé straně závoje, pokud tedy vaše duše, vaše vyšší já je právě teď také na druhé straně závoje, pak to znamená, že každý jednotlivý člověk, kterého jste na této planetě milovali a ztratili, je stále ještě s vámi na určité úrovni duší, na úrovni lásky, na úrovni soucitu. Říkal jsem vám, abyste zapomněli na všechno, co vám říkali a tak jsem to také myslel. Vyprázdněte nádobu logiky – hned teď! Rád bych, abyste to viděli, abyste to odhalili a abyste to věděli: Nikoho jste neztratili! Všichni tu stále jsou.Tyto duše se jménem vědí, kdo jste, drazí. Vaši zemřelí rodiče, vaši zemřelí bratři a sestry nebo děti jsou stále ještě tady s vámi. Jejich energie je jiná a nemají žádnou tělesnou formu, ale jsou tady. Jste s nimi pořád, pořád. Zapomeňte všechno, co vám kdy říkali o tom, co se děje po smrti na druhé straně závoje, protože je to úplně jinak, než si myslíte. Je to mnohem větší, než si myslíte. Tamto je skutečná realita a ne váš svět tady.

Opět tedy přicházíte na planetu. Už jsme mluvili o „větru zrození“ a tuto metaforu používali, protože je to něco, co vás stáhne (dopraví) do 3D. Z krásy na druhé straně závoje jste staženi na tuto planetu. Ve skutečnosti existuje biologická forma, zvaná embryo, která je přípravou na vaši duši tady. Pak však dochází k teologické diskusi kolem otázky: Kdy přesně přichází duše do těla? A my vám říkáme: Při vašem prvním nádechu, pak jste zpátky na Zemi.To je vítr zrození. Pak vstoupíte dovnitř a začínáte si vzpomínat na planetu. Je to vzácný okamžik pro vás, vaši matku a vašeho otce. Oslavujete nový život – a přitom jste už tak staří. A když se vám někdo jako dítěti zahledí do očí, pak někteří dokáží rozeznat, jak staří vlastně jste. Drazí, až budete příště hledět do očí novorozence, pak bych rád, abyste pronikli skrz biologii – a jeho duše se na vás zpříma podívá. Kdybyste jí mohli slyšet mluvit, možná by vám sdělila své duchovní jméno. Možná by řekla: „Jsem zpátky. Zas jsem tady. Jsem stará.“ Ale vy to nemůžete slyšet. Novorozenec nemá žádné vědomí, nebo že by přece jen měl? Možná je toho tady víc, než byste mysleli. Berete novorozence tak, že nedokáže ještě skutečně mluvit, nedokáže ještě formulovat myšlenky ani koncepty, nebo že by přece jen ano? Možná jsou ty koncepty tak velké a rozsáhlé, že je dítě prostě neumí vyjádřit. Každá matka to ví, když se dlouze zadívá do očí svého nově narozeného dítěte a mezi jejich očima proudí všechny možné druhy informací. Dítě se ještě nedokáže vyjádřit, přesto by vám toho mohlo tolik vyprávět. Mohlo by vám sdělit, že existuje plán vašeho společného života tady (na Zemi) a možná i povědět něco o budoucnosti.To je to odhalení, které byste měli udělat – odhalení velkoleposti toho, kým jste.

Jste tedy tady (na Zemi), začínáte růst a poznávat život. A to je moment, kdy zvolna začínáte zapomínat na vítr zrození a na dobu, kdy jste mohli vidět své věčné světlo a všechno vnímat. Záměrně zapomenete na svou část Stvořitele a začnete se na nějakém určitém místě věnovat novým objevům. Je to to nejlepší místo, kde můžete volit vyváženost – světlo a temnota se ve vašem životě začínají objevovat velmi brzo a vy začínáte dělat volby.

Ve volbě, kterou jste právě teď kolektivně na této Zemi učinili, drazí, jste zvolili dobře. Teď bych rád, kdybyste se na chvíli znovu vrátili do větru zrození, protože jsem vám ještě nedopověděl celý příběh. Každý z vás, jako duše se jménem, o tomto posunu věděl. Ale nevěděli jste, jak to nakonec dopadne, protože to je svobodná volba. Mnoho z vás přišlo do doby, kdy proroctví vypadala temně. Někteří z vás přišli krátce před posunem a někteří až po něm. Avšak většina vás zde v místnosti nevěděla, zda k posunu dojde. A tak Tvořivý soucitný Zdroj zašeptal do toho krásného ucha, které může slyšet všechno, včetně světla: Může to probíhat oběma směry. Chceš tam přesto jít? Svoboda volby není budoucnost. Neznáte budoucnost. Všechno, co znáte, je svobodná volba. Může to proběhnout oběma způsoby. Můžete to udělat jako dřív, jako minule, zničit sami sebe strašným způsobem. To se může stát. Jsi přesto připraven odejít na Zem? A z nekonečné moudrosti Tvořivého Zdroje odpověděla duše se jménem: Nechci to zmeškat. Chci tam jít.

Už jste odhalili, kdo jste, odvážné duše se jménem? Jako staré duše jste sem přišli s vědomím, že možná na tělesné úrovni budete spáleni a sežehnuti explozí, která přijde jako blesk, a že zemřete. Že možná budete muset své poslední okamžiky protrpět se svými dětmi a přihlížet, jak umírají před vámi. Nebylo by to poprvé. A přesto jste řekli: Ano. Už jste odhalili, kým skutečně jste?

Já vím, kdo jste, ale před vámi je to skryté. Místo toho tady sedíte a děláte si starosti: „Co se teď stane? Jak to bude fungovat? Budu schopen udělat to nebo ono?“Nemáte ani ponětí, kým jste.Velkolepost a nádhera duše se jménem, která patří k Tvořivému Zdroji, je pro vás naprosto neznámou. Díváte se do zrcadla a vidíte jen biologickou bytost s určitým obličejem. Měli jste tolik tváří, tolik životů, tolik příležitostí. Tentokrát je to jinak. Od těch dob, co tohle děláte, se jen málokdy stalo, že jste překročili milník.

To je to, kým jste. Ne odhalení svého já, ale odhalení své dušeto je to, co bych vám chtěl předat. Chtěl bych, abyste to věděli. To je to, kým jste! Přicházíte na tuto planetu, velkolepí, a teď je jen na vás tuto velkolepost znovu odhalit. Zapomeňte všechno, co jste věděli, že by se mělo stát. Někteří z vás řeknou: „Nu, jsem teď už starý nebo o něco starší než mladí lidé tady.“ Říkám vám: Budete staří i zítra. Tak to prostě vnímáte. A pak naposledy vydechnete a budete zas u mě, u Tvořivého Zdroje, u andělů – ve skutečné realitě. A já vám řeknu, co se pak stane: bude tady mnoho smíchu, velká oslava: „Zvládnul jsi to, zvládnul jsi to, zvládnul jsi to!“ A vy se podíváte na Zem, pak na mě a řeknete: Chtěl bych se vrátit, chtěl bych se hned vrátit. Za jak dlouho se zas mohu vrátit? Mám tam ještě k vyřízení nedokončené věci. Vnímám světlo a vím, co přijde, protože už jsme to dělali dřív. Nemohu se dočkat, abych v tom zas pokračoval. To je to, kým jste – velkolepí v každém ohledu! A jako velkolepí se zas vrátíte a pak se probudíte s novou moudrostí a už nikdy neuděláte ty samé chyby.Budete dítětem s vlastnostmi, které dnes ještě nejsou rozpoznané.

Tohle způsobuje světlo na této planetě. Poslyšte: čím více lidí se dotknete svým světlem, tím víc se toho stane. Dokonce i u lidí, kteří nevěří channelingům, ani by nikdy nešli na podobné shromáždění. Až naposledy vydechnou a projdou skrz závoj, budou všechno vědět. A vrátí se zpátky se světlem – věděli jste to? Protože teď už to mohou vidět. I když měli těžký život a nikdy by nevstoupili do místnosti, jako je tato, a neposlouchali by takové poselství, poznají pravdu a uvidí světlo. Uvidí, o co jde na Zemi a uvědomí si budoucí potenciály. A pak se na mě podívají a řeknou: „Chci se vrátit. Chci se tam vrátit a mít také šanci odhalit světlo, stejně jako ty staré duše, kterým jsem nikdy nevěnoval pozornost. Dovol mi vrátit se zpět, budu to cítit, probudím se a zúčastním se podobné akce jako tyto staré duše.“Popsal jsem někoho, kdo to teď poslouchá, kdo je ještě hodně mladý a právě se probouzí pro tyto věci, pro které se obvykle probouzejí až dospělí – k potenciálu a odhalení toho, kým vlastně jste. To je budoucnost, to je systém.

Teď už si zas můžete převzít své krabice se vším, co vás učili. Vezměte všechny šroubky a opět ji smontujte. Krabice víry obsahuje všechno, co vás učili a co jste prožili. Většina toho je lineární a většina toho je pravdou staré energie. Teď máte příležitost si tuto krabici se vším prozkoumat. A když to uděláte, pak se znovu otevře. Chtěl bych, abyste byli připraveni odhalit velkolepost duše se jménem, se jménem, které nedokážete vyslovit a které tady vždy bylo vždy – věčným jménem. Je to duše, kterou jste. Mluvili jsme o dělení duší a multiplicitních duších, avšak, drazí, existuje duše se jménem, kterou jste – kterou vždy jste. Přicházíte a odcházíte multidimenzionálním způsobem, který nepochopíte. Už jste byli na mnoho místech, která vypadala jako Země. Už dřív jste prošli podobnými posuny a já vám říkám: Někteří z vás prošli posuny, které totálně selhaly a nepodařily se, kdy se planeta nezměnila, nezvládla posun a zanikla. Přesto jste se vrátili a řekli: Jsem připraven tam znovu jít.“ Kdo jste, že něco takového děláte?

To je moudrost duše se jménem, která dokáže vidět a slyšet světlo. To je to, kým jste a kým vždy budete. To, co se právě teď s lidstvem děje a dělo celou dlouhou dobu – o této historii a pravdě začnete odhalovat trochu víc. A že jedna velká událost, která nastane – a už pro ni pomalu nastal čas – bude vaše probuzení a znovu nalezené vědomí vlastní hodnoty. Ať vám někdo bude vyprávět cokoli, vaše vědomí vlastní hodnoty nemůže zmenšit. Když někdo řekne, že nejste hodnotní, usmějete se na něj a odpovíte: „To není pravda, já jsem hodnotný.“ Budete ve svém nitru vědět, zcela samozřejmě vědět, že jste hodnotní. Bude to trochu jinak než teď, že?

Zažili jste někdy nové dítě s příliš velkým sebevědomím, které se na vás dívalo a nepřijímalo nic z toho, co jste říkali a co by mohlo snížit jeho sebevědomí? Tyto děti už tady jsou. Posun začal, pozorujte jej u těchto dětí a vzpomeňte si: také budete jednou takovým dítětem, znovu a znovu. A pokaždé, když se vrátíte na tuto planetu, budete víc naplněni světlem. Budou se dít věci a vy nebudete chtít zůstat mimo, takže řeknete. Nechci čekat, chci se tam znovu vrátit, protože to vidím… Budete mít přehled, který vám teď chybí.

Už jste si znovu poskládali své krabice? Prozkoumali jste jejich obsah? Drazí, krabice je vždy rozkládací. Kdykoli budete chtít, můžete si znovu uspořádat pravdu o tom, kým jste. Na závěr znovu zopakuji: Je to zázrak, je to zázrak, že miluji duši se jménem – duše, kterou nazýváte „člověk“ a která je v každém ohledu velkolepá. Znám vás lépe, než se znáte vy sami.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – “Discovery” 29:42 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Multidimenzionální koktejl

Dimenze, reality, archetypy, životy se slívají do jednoho bodu, do jednoho poháru.

Míchá se koktejl…

Máš v něm vše – kouzelníka, krále, milovníka, bojovníka, pannu, milenku, matku, královnu, čarodějnici, stařenu, jednorožce, mořské panny, víly, draky, druidy, elfy…

Je jen na Tobě, co si zrovna z nápoje vytáhneš.

Potřebuješ nyní kouzelníka, tak ho použij…

Potřebuješ krále, sem s ním…

Ladí s Tebou nyní milovník? Tak se s ním spoj.

Vše je součástí Tebe a je jen na Tobě, kterou svou část zrovna použiješ.

Bojíš se mága? Bojíš se své síly? Bojíš se krále? Bojíš se převzít zodpovědnost? Odmítáš tyto části sebe? Odmítáš tak sám sebe…

Vstup do své síly, do své zodpovědnosti, opusť roli oběti a vstup do tvůrce.

Neodevzdávej svou sílu jiným, ale uchop ji a tvoř…

Neschovávej se sám před sebou…

Nyní vychází na povrch vše, co bylo po staletí, tisíciletí, eony skryto. Co je doslova zažráno do morku kostí. Tyto staré programy uložené v nich vystupují nyní na povrch, aby byly viděny.

Mohou Tě bolet kosti, záda, páteř, klouby. Máš někdy pocit rozlámaných kostí v těle. Nemůžeš ani vstát z postele…

Měj se sebou trpělivost, miluj se a vše, co se děje, co probíhá. Je to součást transformace a je to v pořádku.

Jakmile se z velké hloubky, z kostí, vynoří na povrch tyto staré energie, které jsou tam po generace uložené, nebude to příjemné…

Můžeš vnímat, jak Tebou prochází něco, co není ani Tvoje, co nejsi Ty, ale ve skutečnosti i to jsi Ty, jinak by to Tebou neprocházelo.

Dýchej, vědomě dýchej a prociť, že je to v pořádku.

Miluj se, dávej si pozornost, dávej si lásku. Ty víš, že je to přechodná fáze, že se odloupne další slupka a Tobě se uleví.

Jsi lehčí, svěží a plný nové energie, tvorby, radosti. Máš chuť se rozletět do krajiny, zpívat, tančit, milovat. Miluj své vnitřní dítě, hraj si. ;-)

Mohou se vynořit i různé strachy. Útočí na Tebe hadi, štíři, pavouci. To vše jsi Ty a Tvé obavy. To Tvá mysl tyto pro Tebe zdánlivé příšery vytvořila. Nech se jimi sežrat za živa. Nech se zasypat štíry, pavouky a obtočit hady. Co mohou sežrat? Jen Tvé strachy, obavy a staré programy.

Pak přijde opět úleva, vše zmizí, protože to byla pouze iluze. Místnost se zalije světlem, Ty se zaliješ světlem, láskou, přijetím svých stínů.

Bolí Tě srdce z toho, že se rozpadl vztah, přátelství? Inu i tak se někdy srdce otevírá větší lásce a soucitu. Mnohdy se lidé rozejdou jen proto, aby každý zvlášť přijal své stíny, došel k celistvosti, rovnováze, sebepřijetí a sebelásce. Pokud to zvládnou oba, pak se znovu potkají a jejich duše se rozpoznají. Nyní se uvidí, uvidí se v plné své kráse, uvidí své duše, ucítí své srdce, ucítí, jak voní a rozpadnou se jeden v druhém.

Na povrch z Tvého podvědomí se derou i Tvé schopnosti, moudrosti a vše, co tam doposud spalo. Odemykají se zámky, otevírají šuplíky, skříně, knihy a ty najednou víš, cítíš, vidíš, vnímáš, o čem si neměl ani tušení.

I toto jsi Ty… Je to součást Tebe, Tvého vědomí. Můžeš vidět aury, můžeš cítit energie, pracovat s krystaly, portály, posvátnou geometrií. To vše si někdy dělal či stále Tvé vědomí někde dělá. Je jen na Tobě zda si dovolíš se s touto částí Tebe spojit, zda si dovolíš otevřít tuto skříňku, zda si dovolíš plně se otevřít své moudrosti a přinést ji sobě, lidem, světu.

Spoj se, se svou duší, vnímej svou multidimenzionalitu, vnímej sebe, miluj se, mluv se sebou, dávej si lásku, dávej si péči. Pokud Ty sám budeš o sebe s láskou pečovat, dají Ti to samé i ostatní lidé.

Ciť se, ciť svou duši, své tělo, tuto planetu…

Propoj se skrz své kořeny se Zemí, propoj se skrz své vlasy, větve, korunu s vesmírem a spoj vše ve svém srdci.

Buď si vědom sám sebe a toho, že vše je v pořádku.

Jdeš správně, jiná možnost ani není…

S láskou – Antalii

Ivona Antalii
http://www.kliceksrdci.cz

Solara – FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA LISTOPAD 2017

Sladění se a zarovnání s naším Pravým Směrem

Listopad je měsíc RESETU, nového začátku, a Znovuzrození, kdy mnoho z nás zažije Kvantové Skoky na mnohých úrovních. Ty nám umožní se osvobodit od ok, pastiček, duality tak, jako nikdy předtím. Někteří z nás jdou hluboko dovnitř svých ovládacích panelů, aby nakonec rozmontovali a rozebrali své mechanismy strachu. Je tak důležité, abychom si tyto staré strachy s sebou dál nenesli. Také budeme rozpouštět falešná omezení a druhy víry, které již jsou prošlé. Také znovu nastavujeme celý svůj vztah s penězi, abychom se naladili na větší hojnost.

Oba hlavní systémy reality se dožadují naší pozornosti. Zmatek duality je pozvolna nahrazován energiemi Pravé Jednoty. Energie Nové Reality AN se vylévají na planetu a sílí každým dnem. Je zde pocit obnovení, který překrývá zřetelný úpadek světa duality.

Zvláště je to patrné, když neupadneme do režimu reakce a nenecháme se polarizovat vším tím nespravedlivým, co se ve světě děje. Když místo toho dáváme pozor, abychom se drželi Paprsku Lásky a Opravdovosti a Pravdivosti, stáváme se součástí řešení tím, že zesilujeme rezonanci Pravdivosti, až jí začne cítit větší počet lidí.

Přesun do Nové Reality vyžaduje zaměřené úsilí. Musíme si vybrat, že vypneme televizi a zastavíme hledání rozptýlení, abychom se nemuseli dívat na to, o co jde. Místo toho, abychom se nechali vtáhnout do dramat duality, můžeme si vybrat, že budeme rozpínat, expandovat své bytosti, abychom viděli, co se OPRAVDU děje, v daleko větší škále.

Je čas, abychom začali žít, jako bychom už byli v naších Pravých Životech. Je čas, abychom ztělesnili Větší Lásku a Pravdivost, ať už tomu už plně rozumíme nebo ne. Nová Realita je tady, jak v těhotné prázdnotě, tak kolem nás. Když si zvolíme ji žít, učiníme ji realizovatelnější a reálnější.

Mnoho našich částí vyhořelo v Ohních Přeměny, Transformace. Nyní jsme vprostřed toho, kdy koukáme, co zbylo. Když váhavě setřásáme svá spálená pírka, můžeme zjistit, že se objevila nová pírka, viditelně delší a silnější, než ta stará. Mají nové barvy, které tu dříve nebyly. Také se zvětšilo naše rozpětí křídel. Může nám chvíli trvat, než si na to zvykneme a létání nám může připadat zprvu divné. Možná nevíme, jaké oblečení nosit nebo co jíst. Naše staré aktivity nás možná už nezajímají. Nyní začalo léčení. Všechny tyto zážitky nás tlačí pevně na naší Pravou Cestu.

Stále dostáváme spoustu příkladů, jak rozšířit své vědomí, abychom mohli plněji obydlit Novou Ralitu AN. Zjišťujeme, že věci, které původně vnímáme jako „zpoždění“ nebo „chyby“ jsou jednoduše příležitostmi ke změně cesty, abychom se dostali do stavu lepšího správného načasování a správné akce. Dějí se nám, aby nám pomohly, spíš než aby nás zastavily.

Cítíme potřebu přizpůsobit své životy přirozenějšímu rytmu, který nám dá čas naslouchat své intuici a sladit se hlouběji s přírodou. Tento Nový Rytmus je zapříčiněn naším posunem časových linií. Slaďuje nás blíže s Bezčasovými Pravými Světy, které jsou velmi důležitou součástí Nové Reality.

Dokud se nepřesuneme do Nového Rytmu, mnoho prvků našich životů nám může připadat prošlých a bez života. Jsou to prvky, které nejsou sladěné s Novým Rytmem. Můžeme zjistit, že už se nemůžeme vyrovnávat s takovým množstvím stresu. Části našich bytostí mnohou prostě odmítnout se honit. Když se tlačíme do toho, abychom postrčili věci k tomu, aby se staly, nemusí se objevit požadovaný výsledek. Když se snažíme jít rychle, může nás místo toho energie povalit a zpomalit.

Možná jsme si mysleli, že jsme již otevřeli všechny Zapečetěné Příkazy nebo Objednávky. Ale nečekaně se objevily nové a nyní se otvírají. Tyto Zapečetěné Příkazy obsahují dlouho očekávané informace o našem Pravém Směru.

Když se tyto Zapečetěné Příkazy otevřou, je zde nezpochybnitelná jistota toho, co nám je ukazováno. Cítíme informaci jako naprosto správnou, která rezonuje s Věděním našeho Srdce. Jakmile jednou dostaneme tyto nové informace o našem Pravém Směru, prostě jím musíme jít, se vším, co máme. Už není čas váhat, otálet nebo pochybovat.

Kdykoli se před námi otevřou dveře, musíme jimi hned projít. Obvykle je tam prvek správného načasování, který znamená, že nebudou otevřeny pořád. Listopad je plný Zelených Světel, ale nesvítí stále. Takže kdykoli se objeví Zelené Světlo, odhoďte všechno ostatní a projděte jím, tak rychle, jak je jen možné.

Když se naše Zapečetěné Příkazy rozletí (otevřou), aktivuje se naše naváděcí zařízení. Bude tam pocit zřetelnosti, hluboké útěchy a jasnosti, jak táhneme stále blíž k našemu Pravém Směru. Náhle jsme připraveni opustit svou starou práci, kterou jsme nenáviděli. Jsme připraveni žít se svou Pravou Rodinou. To spustí další kolo migrace, neboť mnozí se usadíme v našich Pravých Domovech, pokud tam již nejsme. A pokud již ve svém Pravém Domově jsme, budeme ho nyní rekalibrovat, abychom se hlouběji sladili s Novou Ralitou AN.

Listopad je měsíc, ve kterém se opět cítíme více vystředění. Je zde stoupající nadšení pro to, co má přijít. Začalo osévání Země Bezčasovými Pravými Světy. Všechno je nyní v pohybu; přeměna z duality do Jednoty se velmi zrychluje a rozpíná.

My, jako Pravdiví Jedinci, musíme nyní žít svou Pravdivost čestně a s integritou (celistvě). Pojďme vyzařovat Lásku a Soucit, kdykoli je třeba. Pojďme si být plně vědomi své zodpovědnosti ke každému na této planetě, včetně Země samotné, protože proto jsme tady. Jediná cesta, jak nebýt smeteni událostmi způsobenými rozpouštěním duality je být plně sladěni a ukotveni v naší Jedné Pravé Bytosti. Pojďme ztělesnit způsob, jakým chceme, aby v budoucnu každý byl.

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec – říjen 2017

03. 07. 2017
VĚŘTE TOMU

Světlo je dnes mocnější než kdy dřív. Pokud budete pokračovat touto cestou, světlo zvítězí. Nicméně se potýkáte s tímto: mnozí tomu nevěříte, protože ta situace byla po mnoho generací stejná. Dovolíte, aby minulost určovala budoucnost?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Nové světlo“ –

10. 07. 2017
VTIP JE V TOM…

Tak jako krvinky v sobě nesou kyslík, který dává lidské bytosti život, lidé nesou život Boha. A to je pravda! Jste skutečně kouskem celku, kterému říkáte Bůh. Duch bez vás nemůže existovat. Úplně každý z vás je kouskem celku božství a bez vás by tato nádherná tapisérie, zvaná Bůh, neexistovala.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání

 

18. 07. 2017
PRÁZDNÁ TABULE

Nezáleží na tom, co vám právě teď vadí – ať už je to osobní nebo planetární. Chci, abyste před sebou viděli prázdnou tabuli, na které není nic – vůbec nic. Je prázdná, protože výsledné efekty změn dosud nejsou zapsány. Vlivy působící na vaše problémy čekají na láskyplnou změnu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Změna“ –

 

24. 07. 2017
VĚDOMÍ LÁSKY

Střed vesmíru má vědomí lásky, která je Tvořivým Zdrojem a žije ve vás každý den. Dokážete se s tím na mysli usmívat?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Pět klamů staré energie“ –

 

31. 07. 2017
TEĎ VÍTE PROČ

Očekávejte to všechno! Očekávejte laskavou změnu. Probouzejte se s nadějí, že dnes a zítra budou pro vás věci jinak. Nechť je soucit vaším průvodcem. To jsou věci, o kterých mluvíme a o kterých jsme mluvili i dříve. Drazí, zastupuji Tvořivý Zdroj. Já jsem zamilován do lidstva…

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Čtrnáct – Nový člověk –

07. 08. 2017
PROČ OČEKÁVAT TO NEJHORŠÍ?

Změny nejsou vždy špatné. Mnoho změn vede k laskavosti tam, kde předtím žádná nebyla. Někdy je to řešení, kde předtím žádné nebylo. A proto se vás ptám, drazí lidé, proč když dochází ke změně a posunu, přesouváte se k nejhoršímu společnému jmenovateli, kterým je strach? Vám všem se nečekaně staly dobré věci. Tak už to v životě chodí. Proč tedy během změn a posunu čekáte to nejhorší?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Změna“

 

14. 08. 2017
PARADIGMATA

Přesouváte se z paradigmatu, které zahrnuje váš imunitní systém, k paradigmatu, které nyní zahrnuje brzlík. Co jsem to právě řekl? Povím vám to: imunitní systém identifikuje nepřítele a bojuje s ním. Brzlík identifikuje nepřítele a harmonizuje se s ním.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek

 

21. 08. 2017
PŘEDBĚŽCI

Staré duše, vy jste předběžci všeho, co přichází. Posun je důvodem, proč sedíte v této místnosti nebo posloucháte tento channeling. Staré duše, berte to vážně. Pokud vám někdo říká, že je toto „konec světa“, pak chci, abyste se usmáli a řekli mu, proč to konec světa není. Povězte mu, že na to vás Bůh až příliš miluje. Zprávy o konci světa jsou staré a vytvořené člověkem, nikoli Bohem.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Stav Země“

 

28. 08. 2017
ZÁZRAČNÉ LIDSKÉ TĚLO

Jak lidské tělo zázračně – samo a téměř přes noc – eliminuje nemoc? Existují o tom doklady a úzce to souvisí s energií myšlení. Co s tím uděláte? – Nebo to budete ignorovat?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy 2 – Nemyslete jako člověk

05. 09. 2017
STÁLE OSVĚTLUJÍCÍ

Poslyšte, v procesu vaší každodenní existence coby pracovníka světla na této planetě existují vaše části s mnoha vrstvami, které nesou energii pro Zemi. Samotný fakt, že jste zde v osvíceném stavu, vytváří energii! Nezáleží na tom, co děláte. I když bude světlo procházející temnou místností předstírat, že není světlo, přesto bude i nadále osvětlovat tu místnost!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání

 

11. 09. 2017

JSTE ZDE Z KONKRÉTNÍHO DŮVODU

Vše, co se teď děje, je o vás, drazí. Staré duše na planetě jsou zde z konkrétního důvodu a právě včas… Každý z vás má svou vlastní cestu a každý člověk má možnost unikátní volby, čemu bude věřit a čemu ne. Ale všichni zde máte svůj účel!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova živého channelingu z června 2017

 

18. 09. 2017
BUĎTE MAJÁKEM

Místo abyste usilovali o něco, co je na vrcholu žebříku, usilujte o pochopení kruhu energie, která vytváří vaši novou realitu „teď“. Když vidíte kruh „Já jsem to já jsem“, chápete, že je to prohlášení o nelinearitě? Chápete, že je to prohlášení o vás a o rodině? Buďte andělem, majákem, každý okamžik svého života.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Stav Země“

26.09. 2017
VĚŘTE TOMU

Posouváte se od temnoty ke světlu, a i když jste prožili mnoho životů, paradigmata jsou nyní jiná. Budete se tomu muset přizpůsobit. Ale nejdřív ze všeho tomu musíte uvěřit.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
z Kryonova channelingu „Přechod od temnoty ke světlu“

 

02. 10. 2017
JAKO VAŠE

Má energie je jako ta vaše: je andělská, přesto je to částečně fyzika a částečně láska. A to, drahé lidské bytosti, je také energie v srdci a středu každého atomu ve vesmíru.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání

 

09. 10. 2017
POMALU JSTE VYTVÁŘELI

Pomalu jste na své planetě vytvářeli, zasévali a pěstovali semena, která povedou k civilizaci Země bez války. ach, nikdy nebudete úplně za jedno,ale vaším řešením už nikdy nebude vzájemně se zabíjet ve válce. To je dysfunkční řešení, které vám přinášelo jen ještě více válek.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Čtrnáct – Nový člověk

 

16. 10. 2017
GRATULUJEME

Pokud jste stará duše, cítíte to. Pokud to cítíte, jste stará duše. Gratulujeme vám všem k tomu, že jste, kým jste. Jste ti, kdo změní planetu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Definice staré duše“

 

23. 10. 2017
KATALYZÁTOR

Je lidskou přirozeností, že ve skupině vyčkávajících pracovníků minimálně jeden vstane a začne práci dřív, než se k němu připojí ostatní. Jinak by všichni stále jen vyčkávali. Takže vy jste katalyzátorem pro změnu, kterou se snažíte vypozorovat. Nic se kolem vás nestane, pokud se vy nezměníte jako první.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Tři – Alchymie lidského ducha

 

30. 10. 2017
VĚŘÍTE TOMU?

Jste šéfové svých buněk, vaše vědomí hovoří s vaší innate a tak s tím musíte být v naprostém souladu. Musíte to vlastnit. Věříte tomu? Opravdu věříte posunu, který se odehrává?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
z Kryonova živého channelingu „Přechod z temnoty do světla?“

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.