Archív

Oddělení zrna od plev – odkaz od Zlatej dušičky

Mnohé se opakuje, lidé Země. Stále se mnozí honíte za svými snovými představami, nejste ochotni opustit vaše iluze, a pokud, potom tímto procházíte velice bolestivě, neboť se nechcete poddat, bráníte se vidět pravdu, bráníte se svému růstu. Mnozí z vás již pochopili, že tudy cesta nevede. Že pouze tam, kde je nesoulad, kde je špatný směr, tam je bolest. Nepochopení vás vede též do bolesti, stejně tak, jako lpění. Lidé Země, je velice náročný čas. Brzy budete muset zmobilizovat všechny své síly, abyste ustáli některé situace, které vás potkají. Je a bude zde obzvláště mnoho psychických tlaků, které vás nenechají vydechnout. Budete muset mnohé pochopit, budete se muset smířit a přijmout aktuální stav věcí. Mnozí z vás cítí podvědomě, že přichází velice závažný čas, kdy budete otestováni, jak jste schopni kráčet dále ve svých životech. Mnoho z vás se bude stále bránit a hledat všechny možné výmluvy, namlouvat sami sobě, ale nic platné. Musíte si projít změnami a též změnou vědomí, která probíhá již po mnohé dny a měsíce. Každý si do života přitahuje to, co ještě potřebuje zpracovat, aby ozdravil svou duši, ozdravil sám sebe.

Lidé Země, toužíte po lásce, avšak dokážete sebe samé milovat? Zbavte se závislostí na ostatních lidech, buďte sami za sebe. Vědomě sami sebe rozvíjejte, neboť mnozí dosud nedošli tam, kam by měli, kam si naplánovala jejich duše. Budete zbaveni mnohých iluzí, budete cítit smutky, neboť odejdou vaši nejbližší a mnozí vedle vás se změní. Myslíte si ve svých iluzorních představách, že znáte lidi kolem sebe. Avšak budete se v některých případech moci přesvědčit, jak hluboce jste se zmýlili. Promění se vaše pohledy na lidi kolem vás. Budete se znovu učit poznávat sami sebe, neboť kdo z vás si je jistý sám sebou? Jistý tím, kdo je, svými reakcemi. I zde budete prověřeni. Možná budete mít pocit, že nezůstal kámen na kameni a váš vnitřní svět se otřese a bude zcela převrácen. Tam, kde nyní cítíte jistoty, budete oslabeni, tam, kde se cítíte nejistí, budete ujištěni, obohaceni. Projevy lásky budou pozvedat mysl, avšak i manipulace bude přibývat. Přijde změna, na kterou nemusíte být připraveni. Avšak pouze na vás záleží, jak ji vpravíte do svých životů. Ten, kdo se naučil nelpět, se bude cítit osvobozený, ten, kdo hromadí, bude ochuzen.

Lidé Země, pamatujte, že v každé situaci vám pomůže naladění se na klid v duši, láska a přijetí. Máte před sebou ještě mnoho práce, avšak také přichází čas velikých odměn za vykonanou práci. Partnerské vztahy se prohloubí, nefunkční budou přerušeny. Mnohé iluze budou vyčištěny a přijde doba vztahů nových, založených na nových principech, na nových základech. Také vztahy mezi rodiči a dětmi a mezi sourozenci musí být dořešeny. Lidé Země, vstupujete do období, které bude opravdu časem oddělení zrna od plev. Avšak toto nesmí budit strach a obavy, neboť posuzovat budete pouze sami sebe a vy budete tím, kdo si bude vybírat. Nezapomeňte však, že mnohé věci nejsou takové, jaké se zdají být, takže i vaše představy jsou a budou úplně odlišné. Můžete si však vytvořit nejen svou přítomnost, ale i budoucnost. Proto chápejte, že i to, co nastane, není zde proto, abyste byli nějak potrestáni, nýbrž proto, abyste byli pozvednuti. Neboť vše souvisí se vším a vy, pokud nejste vědomí a neznáte svou cestu, nikdy nevíte, co a k čemu je dobré. Proto se učte přijímat věci tak, jak přicházejí a nadále pracujte na své sebelásce a nalezení odpovědí na vaše otázky. Mnozí brzy pochopíte, že nic ani nemůže být jinak. Následujte hlas svého srdce, to je jedna z rad, která vám může být poskytnuta. V tomto čase a v tomto okamžiku. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Reklamy

Kryon – Série odhalení 2017 – 3. část „Jsem hoden“

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 25. srpna 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Toto je třetí channeling série, kterou jsme nazvali Odhalení. Před pár lety pomáhal můj partner při psaní knihy Indigové děti*. Stala se mainstreamem, jinými slovy nebyla ezoterická. A popsala nový druh vědomí, přicházející na planetu s dětmi.Opravdu to byl začátek, předchůdce posunu, protože potenciál posunu tam byl. Lidstvo se samo nezničilo. Některé procesy vyššího vývoje lidstva již začaly. A v očekávání toho se děti začaly posouvat a měnit. Jedním z atributů dětí nového vědomí, že je vnímáte jako obtížné. Jsou s nimi časté problémy, protože jsou trochu příliš tvrdohlavé. Dovolte mi, abych to definoval. Rodí se s vědomím, že jsou hodni toho být tady, ale vy jste se s tímto vědomím nenarodili. Drazí, je to kvůli Akáše, kterou si sebou nesete, kvůli systémům, podílejících se na vaší kultuře, je to dokonce kvůli výrokům, které vám předali rodiče. Nikdy hlasitě nevykřikujete a nebušíte se do hrudi: „Jsem hoden tady být,“ protože by vás vaši přátelé opustili. Je to něco, co je ukryto v každém z vás, kdo sedíte tady v místnosti, pocit, že toho nejste hodni .

Nu, staré duše, odkud to pochází? Skutečně, proč byste měli přijít na svět a mít možná pocit, že nejste hodni toho být tady? Co se s vámi stane, drazí pracovníci světla, v těch tisíci životech, když se v určitém bodě probudíte do pravdy, krásy a lásky Boha? Co s tím uděláte? Někteří z vás se stali šamany a o tom už jsme mluvili. Většina z vás vstoupila do systému, který vám později způsoboval problémy. Který systém by to byl? Říkají vám něco slova „kněží“ a „jeptišky“? Dovolte mi něco říct. Kdybyste nyní provedli průzkum mezi pracovníky světla na této planetě, byl by mezi nimi nepřiměřeně velký počet těch, kteří zůstali svobodní nebo se pokusili oženit, ale nefungovalo to. A důvodem bylo to, že jste po mnoho životů skládali slavnostní (řeholní) sliby. Bylo to pro vás bezpečné místo, kde jste mohli milovat Boha. Nikdo se na vás nekoukal s úšklebkem, že nosíte řeholní roucho, které vyzařuje poselství: Jsem duchovní, jsem tomu oddaný, žiji v celibátu a jsem kněz, jsem jeptiška, po celý svůj život.

Najednou vstoupíte do tohoto života. Opravdu si myslíte, že si v něm nenesete pozůstatky z těch minulých životů? Složili jste sliby a najednou se k vám vracejí. Jeden z těch slibů, které jste složili, je, že jste nehodní. To přece víte, že? Jenom Bůh je hodnotný, lidé ne. Měli byste se před Bohem plazit. Nemůžete ani přímo mluvit s Bohem, ale jen zprostředkovaně skrz někoho více duchovního než vy, který zaujímá v hierarchii systému vyšší postavení než je to vaše. A pak přijdete sem v této (nové) energii a nejen že se učíte o Boží lásce, kterou dobře znáte, ale i to, že můžete mluvit přímo s Bohem, že Bůh je uvnitř, ve vašem nitru. A teď jste tady, hodnotní od svého narození. Někteří z vás měli motivaci vrátit se přímo do systému, jehož součástí jste byli, a ono to nefungovalo. Někteří z vás se proti tomu systému vzepřeli, protože jste intuitivně věděli, že to v nové energii nebude fungovat. Na některé z vás se dodnes vaše rodina zlobí, protože jste vystoupili z duchovního systému, ve který věří. A celý váš život vás pronásledují: „Když se už vrátíš do stáda? Pokud budeš pokračovat, dostaneš se na hrozné místo, kde budeš každý den zaživa pálen.“ To je to, co pro tebe připravila láska Boha. A oni v to věří. Věří, že Bůh, který stvořil věci z čisté lásky a vložil do vás lásku a soucit, vás pak bude soudit. Znovu zopakuji, že soudit je lidským předpokladem, nikoli božským. Ale přesto to přetrvává a pevně se drží, že? Mnozí z vás se nyní vydávají zcela soukromou cestou. A dokonce tichou, protože ani nechcete, aby o tom ostatní věděli. Někteří z vás vyšli ze skříně, z té skříně pracovníka světla, a sami jste se odhalili: „Věřím tomu nebo tomu.A ztratili jste své přátele a rodinu.

Znovu opakuji: Teď sedíte u své rodiny. Toto je vaše rodina. Proto bych vám chtěl v těchto krátkých okamžicích poskytnout axiom a pak něco společně uděláme. Ten axiom, drazí, spočívá v tom, co se v těchto dnech učíte – od toho nejzákladnějšího až po to nejpokročilejší – a vy to nebudete moct správně přijmout, dokud si teď hned něco neuvědomíte. Dvě slova. Vsadím se, že je uhodnete. „Jsem hoden“. Nezáleží na tom, co slyšíte z pódia, co říkají lidé, bez ohledu na to, co říkám já, je třeba rozrazit ty dveře nehodnosti (že nejste hodnotní) a to také udělejte. Kolik zámků dnes mají, drazí? Můžete říci, že jste připraveni, ale ve vaší mysli, ve vašem akášickém záznamu, existuje pozůstatek, který vám tvrdí, že tímto způsobem věci nemohou fungovat. A přestože to víš lépe, drahý člověče, cítíš to a znáš pravdu, ten pozůstatek často říká: Nejsi hoden (nejsi hodnotný). Pamatuješ? Prostě nejsi hoden.“ To není ego. To je pravda. Být hoden znamená, že jste se narodili velkolepí, protože v sobě máte kousek Boha. A co opravdu znamená velkolepost? To znamená, že jste soucitné, vyvážené lidské bytosti. Máte schopnost ovládat své tělo tak, že dokážete být vyvážení a soucitní, schopní šířit světlo a pomáhat. To je ta velkolepost. Není to velkolepost, která říká, že se staneš filmovou hvězdou nebo slavným politikem, to není ten druh velkoleposti. Je to klidná, nádherná, silná velkolepost pomáhat planetě. To je to velkolepé.

Požádám vás, abyste se mnou něco vyslovili. Uděláme to třikrát. Nedělejte to, pokud to nemyslíte skutečně vážně. Vás, kteří to uslyšíte později, zvu, abyste se toho také zúčastnili, pokud to teď posloucháte a jste pracovníkem světla, starou duší a víte, že tím jste. Tato podmínka se týká také vás. Vyslovíme společně slova: Jsem hoden. Zúčastněte se, pokud si přejete.

Uděláme to teď, jste připraveni? „Jsem hoden.“

Zvuk, který vytvoříte, je energie. Řeč je chápána vašimi těly kolem vás. Vrací se zpět skrz vaše uši a tvá innate to uslyší, tvá duše začne vibrovat touto pravdou: „Myslíš to skutečně upřímně, nebo ne?“ Pojďme to vyslovit znovu: „Jsem hoden.“

Innate tomu začíná věřit:Poslouchej, je za tím skutečný záměr. Nevyslovuje to jen tak. Wow!Co kdyby to tak myslel/a doopravdy? Co kdyby to byl okamžik, kdy by se dveře mohly zhroutit? Zámky by se rozlomily a už se nikdy nevrátí. Myslí to skutečně vážně? Zjistíme to.“

Vyslovme to potřetí:„Jsem hoden.“

Je to jen malé cvičení, pár slov, a začnete cítit rozdíl. Kolika z vás vykládali, že jste se narodili špinaví, hříšní? To není pravda. A teď to víte. Kolik z vás učili, že se musíte před Bohem plazit? To není pravda. A teď to víte. Pro mnoho z vás se ty dveře zhroutily s čistým záměrem a odteď se věci, které se dějí na tomto pódiu a budou dít dál, které jsou učením, budou vnímány jinýma ušima, jiným vědomím, protože teď jste hodni, abyste je přijímali. Blokády, které existovaly, které vám bránily v tom, abyste některé tyto koncepty brali i jen v úvahu, se zbortily přímo před vašima očima.

Dojde ke změně života, drazí. Sledujte, co říkáte. Volte svá slova pečlivě, protože některá z nich jsou jen zvykem. Pokud vám někdo dá dárek, učili vás rodiče říkat: „Ach, to si nezasloužím.“ [Kryon se usmívá] Sledujte svá slova a místo toho řekněte: „Děkuji mnohokrát za tento nádherný dárek,“ a ani chvíli nemyslete na ten zvyk, který vám vštípili rodiče ze zdvořilosti, protože vaše slova jsou králem. A vaše innate slyší všechno, co říkáte, jako instrukce tělu. Podobně jako je tomu u homeopatie, co říkáte, jsou pokyny, instrukce.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Discovery 2017 – 3/6 – MP3 – 14:44 min

* V současnosti je k dostání pokračování této knihy s názvem „Indigová oslava“. Blíže ke knize na webu https://kryon.webnode.cz/

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – Série odhalení 2017 – 1. část „Kdo jsem?“

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada,
24. srpna 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Jsou tací, kteří budou poslouchat tento channeling až tehdy, čemu říkáte vaše budoucnost. Poselství pro ně je následující: Zkoumáte, co se tady děje. A tím mám na mysli, že tyto channelingy jsou určeny těm, kteří tu sedí přede mnou na čtyřdenní akci nazvané Série odhalení. Tohle je první channeling. Zaposlouchejte se tedy i vy, kteří se přidáte později k tomu, co se tady právě teď děje. Tyto channelingy se liší od jiných druhů channelingů, které jsou instrukcemi pro všechny. Tento je pro vás (kteří tu sedíte).

Budeme konkrétní. První bod je tento: Drazí, v této místnosti se rozvíjí energie, která předpokládá něco, co nazýváme vnímáním, uvědoměním. V této místnosti jsou zastoupeny všechny druhy cest a já je všechny znám. Když teď řeknu, že je znám, míním tím, že druhá strana závoje a Duch vědí, proč jste tady, nejen to, proč tady sedíte na židlích, ale i vaše jména. Nejsou to však ta jména na vašich jmenovkách. Jsou to krásnější jména, nevyslovitelná, protože jsou vyslovována ve Světle. Je to jméno toho, co nazýváte vaší duší. Je to to nejlepší jméno, jaké můžete mít. Je to něco nesmírně krásného, ne nějaká entita, ale něco, co je součástí celku, avšak je od celku odděleno, tady ve vaší realitě, kterou jste začali vnímat, v kvantové realitě, která je částí Boha a částí, která tu je provždy.

Duše přichází a odchází a často je lidská. Byla tu před vznikem Země. Bude tady i po Zemi, protože Bůh je věčný. A ve vás je část této duše, ne celá. Chápete, že to, co nazýváte duší, je zastoupeno nejen v lidské biologii, tedy ve vaší DNA, ale částečně i v tom, co nazýváte vyšší já, což je součást vás, která vibruje mimo vaší DNA, a zároveň se částečně nachází i na druhé straně závoje. To je spojení. To musíte mít, to je to stříbrné vlákno, které dosahuje nejen nahoru, ale je natažené i tady mezi vámi. Duše se začínají propojovat způsobem, jak to dosud nikdy nedělaly. Teď zastavíme channeling a zeptáme se: Věříte tomu? Vnímáte, jak se začíná energie v této místnosti měnit? Něco vám řeknu. Pokaždé, když se shromáždíte a sedíte na židlích, bez ohledu na to, kde jste, se projeví záměr, proč jste tady. Čím silnější ten záměr je, tím víc věcí se s vámi bude dít. Začíná to vždy vírou. Co v lidech vidíme, je toto: mají velmi, velmi odlišné nuance víry. Někteří řeknou: „Uvěřím tomu, až to uvidím. Až to uvidím, budu tomu věřit.“ Je to víra nebo je to potenciál víry? Často jsme vám už dávali definici čistého záměru.

Když se rozhodnete skočit do jezera, tak když skočíte, víte, že už to nemůžete vrátit zpět, protože gravitace získá převahu a přímo vás vnese do vody. A to je to, o co teď žádáme. Vnořte se do vody, vody odhalení. Je to metafora, která říká, že věříte tomu, co se tady děje, nejen ezoterického, metafyzického, ale že je to platforma pro uzdravení, odhalení, vědění, moudrost, změnu a laskavost ve vašem životě.

Rád bych, abyste se teď na chvíli zamysleli. Rád bych, abyste uvažovali, popřemýšleli – co když to všechno, co vám říkám, je absolutně, totálně a dokonale pravdivé a to jediné, co vás odděluje od reality, je váš rozum, vaše mysl? Že je ve vás vždy kousek Boha, duše, doslova s nataženou rukou, která vás chce vzít za ruku? To je to spojení, dualita, ať už to nazvete, jak chcete. Rozdíl mezi světlem a temnotou, to jsou věci, které se v této nové energii začínají měnit a posouvat.

Můj partner už o tom mluvil dřív a já o tom budu hovořit ještě dnes večer – co vás sem přivedlo a proč právě teď a ne dříve? Co je jinak? Možná tu budete sedět čtyři dny, budete se učit některé věci a to jste předtím nikdy nedělali? Ne všichni z vás jsou takoví. Mnozí z vás se už nějaké akce někdy zúčastnili, ale pořád se přidávají i noví účastníci. Je to jinou energií na planetě nebo to je vámi?

Drazí, planeta se začíná měnit a posouvat způsobem, který vám během následujících čtyř dnů popíšeme. A jednou částí popisu bude, že staré duše se začínají probouzet do větší pravdy. A vy všichni jste staré duše. Další otázka tedy zní: Věříte tomu? Je možné, že v každém z vás existuje paměťová banka, jak byste to mohli nazvat? A že tato paměťová banka obsahuje všechny atributy každého života, který jste tady na planetě prožili? Nuže, co se děje, když na této planetě opakovaně prožíváte životy?Zvykáte si na lidskou přirozenost, očekáváte a předjímáte určité věci, rozvíjíte vědomí. A přesto pro to v lidské historii neexistují žádné důkazy, protože pokaždé, když se narodíte, drazí, je to, jako kdybyste tu byli poprvé. Jinými slovy, na této planetě dosud neexistovala energie, která by podporovala probouzení akášických vzpomínek, aby se stará duše začala měnit a rozpomínat, kým byla, co se naučila, k jaké vlastní moudrosti dospěla, zda byla léčitelem, šamanem, nebo třeba řemeslníkem.A to se teď začíná dít. U někoho se to děje v tak velkém rozsahu, že se vám naskytuje tolik věcí, o kterých jste si ani nepomysleli, že byste je mohl dělat, a nevíte, kde máte začít: Mohu dělat to, mohu dělat ono, vzpomínám si na to, mohu zpívat, mohu komponovat, mohu psát. Mohu psát knihy, mohu řečnit. A to se děje všude a je to proto, že to všechno už jsi na této planetě dělal. Pro mnohé je to frustrující a matoucí. Pokud budete chtít, můžeme si o tom popovídat později. Existuje však probouzení. Ve svém nejjemnějším výrazu je probouzení něco, co se děje a ty se poprvé zeptáš: Kdo jsem? Místo toho, aby ses nechal definovat planetou, svou kulturou, svou spirituální vírou, tím, v co věří tví rodiče nebo tví přátelé. Poprvé se probudíš a řekneš: Ano, ale kdo skutečně jsem? A to se dřív nedělo, ne do té míry, jak se to děje teď. A to se právě teď děje v této místnosti. To Kdo jsem? je tvá vzpomínka. Jako velká sklenice, která se plní tím, kdo jste, pokud to dovolíte. A než toto místo opustíte, byl bych rád, aby tato sklenice byla naplněna velkolepostí toho, kým jste.

Věříte tomu? Věříte, že muž na židli přijímá poselství?Nejen že přijímá, ale je z druhé strany závoje naplněn tím, co je vám (v tom poselství) určeno. Je to lakmusová (zatěžkávací) zkouška: Můžete to brát jako reálné? Je to skutečné nebo ne? A odpověď zní: Ach ano, můžete. Avšak, drazí, kvůli svobodné volbě, nejvyššímu imperativu, jak byste řekli, máte svobodnou volbu a můžete požádat:Dovol mi to pocítit. Myslím, že by to tak mohlo být. Dovol mi to procítit.A ten pocit mi pak sdělí, zda je to skutečné nebo ne.“ Požádali jste o to? Pokud ano, připravte se, protože do vás proudí nádhera a velkolepost pravdy. Nejen proto, že je to reálné, ale protože toto poselství je skutečné a to znamená, že jste velkolepí. To znamená, že sklenice může být naplněna řešením, věděním, moudrostí, a ne zmatky, frustrací nebo utrpením. To je to, co teď přinášíme na planetu, vysvětlení posunu, co se s vámi děje, staré duše. Můj partner bude prezentovat něco, co se začíná dít u dětí. Avšak vy už jste tady. Je možné, že někdo, kdo už tady je na této planetě, začíná prožívat velké probouzení, akášické vzpomínky, životní změny, nové začátky, uzdravení, všechny ty věci, které se zdají dít spontánně? A já vám říkám: Definujte, co je to spontánně. Teď nastal váš čas. To je spontaneita věcí. Je tady posun. Není to žádná náhoda, že jsi tady a sedíš tady na židli, s určitým pohlavím, ve kterém ses narodil, a posloucháš. Jsi tady z toho důvodu, že jsi něco slyšel o posunu, aby ses o tom něco naučil. Čím víc světla v sobě máte, čím víc vědění (znalostí) máte o sobě, tím víc můžete říct: „Teď tomu rozumím. Jsem v pohodě.“

Zapaluje to světlo, které je pro tuto planetu tak jasné. Působí na všechno, co je kolem vás, a vy to možná ani nevíte. Ovlivňuje planetu samotnou, kvocient temnoty a světla samotný. Čím víc vás začíná rozpoznávat pravdu o Bohu a kdo jste ve vztahu k němu, tím víc se planeta mění. Přede mnou tu sedí stará duše, která se ptá: „Kryone, kolik životů jsem už prožil?“ Odpověď zní: Ano. „Kým jsem byl?“ Odpověď zní: Ano. A tady je důvod, proč to říkám. Rád bych, abyste vnímali nesmírnost své moudrosti, a nikoli podrobnosti (z minulých životů). Můžete se tím snadno nechat polapit a točit se v tom, jaké byly detaily toho, kým jsi byl, co jsi dělal v minulém životě. Čtení v minulých životech není zamýšleno za tímto účelem. Čtení minulých životů má pomoci korigovat nějaké věci, které tě obtěžují, vadí ti a brání v tom, abys mohl začít vést lepší život. A dokonce i ti, kteří dnes čtou v minulých životech, vám řeknou, že pro to existuje jiné paradigma, protože začínají nahlížet do minulého života a namísto toho, aby viděli negativní záležitosti, které vás možná dnes obtěžují, objevují se pozitivní věci, které si pak můžete pro sebe využít.

Nebylo by krásné, kdybyste se mohli ponořit do minulého života a říct si:To byl minulý život, ve kterém jsem neměl žádné zdravotní problémya mohli byste sis jej vyzvednout do své DNA. Teď vám něco povím. Kde je uschována vaše Akáša? Je ve vaší DNA. Je proto natolik vzdálené myslet si, že by zdravotní problémy, které dnes máte, byly od toho oddělené? Zasloužili jste se o to, prožili jste to, byli jste zdraví. Tak proč si to pro sebe nevyzvednete?

Tohle jsou věci, které vám začínáme vysvětlovat, odlišná paradigmata mezi starou energií a touto energií, myšlenky, že tu sedíte a sami sebe uzdravujete. Není to úplně přesné. Místo toho vytahujete to, co bylo vaším akášickým já v minulosti, v kombinaci s poznáváním vašeho vyššího já, spojení s Duchem a skutečností, že jste tyto věci schopni dělat. Už jste se někdy sami sebe zeptali: Co je to spontánní remise? A já vám dám zvláštní odpověď: To je to, co se vám dnes může přihodit na této židli. A nejde jen o zdraví a nemoci. Spontánní remise, uzdravení vědomí, uzdravení strachu, uzdravení starých myšlenek, ve kterých jste zůstali uvízlí a zaseklí, které nedokážete spontánně odvrhnout kvůli vědění, které tu vždy bylo. Otevíráte dokořán dveře, světlo prochází dovnitř a dochází k „aha“ zážitku. Je to nový začátek.

A čím nebo kým jste, je to, proč jste tady. A tak znovu opakuji otázku: Je ten channeling, kterému nasloucháte, skutečný? Už jste si udělali test? Už jste požádali Ducha: „Musím to vědět, ukaž mi to.“? A pokud jste to udělali, drazí, pak se můžete chytit za ruku svého vyššího já, kterou k vám už dlouhou dobu napřahuje. Poskytne vám odpovědi týkající se emocí, hrůz, které máte, vše smísené dohromady, aby vám sdělilo: „Vítej v této realitě, která tu vždy byla pro tebe.

Pro teď to stačí, ještě se vrátíme.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Discovery 2017 – 1/6 – MP3 – 19:30 min

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Solara – FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVEN 2018 – Přeměna v zóně Přechodu

V květnu jsme zažívali mocný příliv Nové Reality AN, která významně ovlivnila naše celé bytosti. To spustilo nesmírný RESET 11*11*11, který budeme dál zažívat v červnu. RESETY 11*11*11jsou nanejvýš vzácné a vlnu za vlnou se šíří uvnitř i vně, dokud nic nezůstane nedotčeno. (Jediný další RESET 11*11*11, o kterém vím, byl 11. listopadu 2011).

Tento měsíc je naší výzvou, abychom dali stranou jakýkoli starý vzdor, resistenci, a dovolili vlnám změn volně plynout skrz naše bytosti. Pak je potřeba použít tento rozsáhlý RESET v každé stránce našich každodenních životů. Jak to budeme dělat, budeme uzemňovat svůj rozšířený úhel pohledu akcemi do fyzické manifestace.

Je to Čas Prolomení, kdy většina věcí je NA LINCE. Opravdu nyní musíme vykročit vpřed do svých Opravdových Životů. Když se budeme snažit zůstat ve svých starých životech a držet se omezených druhů víry, začneme vlastně jít dál spíš zpátky než dopředu. To způsobí, že osvobození se od duality později bude obtížnější.

Je mnoho věcí, o kterých víme, že je musíme uvolnit a propustit a mnoho kvalit, které potřebujeme rozvinout. Jsme si těchto věcí vědomí mnoho let. Ale nyní je už nemůžeme odložit. Prostě nám došel čas. Už nemůžeme zpožďovat změny, které potřebujeme udělat. Opravdu je musíme udělat nyní,. TEĎ nebo NIKDY!

Poblíž rovníku jsou oblasti, jak Atlantickém, tak v Tichém oceánu, které se nazývají rovníková pásma bezvětří. Jsou to oblasti, kde často není žádný vítr. V době plachetnic, to byly nebezpečné oblasti, neboť pokud zde nebyl po dlouhou dobu vítr, loď nemohla plout dál. Často jim došlo jídlo a voda a všichni na lodi zahynuli.

Mnozí z nás jsou ve svém osobním životě ve stavu velmi podobném pásmu bezvětří. Chceme změnu, chceme tvořit Opravdové Životy, ale cítíme se, jako bychom se topili ve starých místech, starých pozicích. Když se to stane, nemůžeme čekat na vítr zvenčí, protože se to pravděpodobně nestane. Potřebujeme vytvořit svůj vlastní vítr, svou vlastní metodu pulzování, abychom vykročili ze způsobů bytí, které jsou po datu spotřeby.

Nečekáme, že se stane něco dramatického. Nečekáme, že se náš starý život zhroutí, takže jsme tlačeni z něj ven. Místo toho, děláme malé krůčky vpřed. Třídíme své věci, a necháváme odejít to, co s námi už nerezonuje. Začínáme získávat nové dovednosti a zvláštní prvky, které patří do našich Pravých Životů. Když nemáme rádi svou práci, hledáme novou. Ale když to děláme, musíme vrhat své sítě široko daleko, nejen do nejbližší oblasti.

To, že se staneme větrem a uděláme první kroky, nás uvolní ze staré zaseknuté pozice a nastartuje nás to Pravým Směrem. Jakmile to uděláme, rozsvítí se Zelená světla a objeví se nečekaná pomoc. Ale my jsme ti, kteří musejí udělat první kroky.

Když budeme prožívat a vstřebávat velkolepý RESET 11*11*11, budeme většinu času cestovat Zónou Přechodu. Tento měsíc začíná pocitem, že jsme vykročili ven ze světa, který jsme znali, že stará kniha našich životů, která obsahovala unavené, staré příběhy, nám vypadla z rukou a nedá se najít. Můžeme se cítit, jako bychom byli mezi světy a procházeli rozšířenou, naprosto neznámou krajinou, ve které nejsou žádná známá znamení.

Občas budeme cítit velké vlny emocí a starých vzpomínek přicházejících ze světa, který opouštíme. Mohou nás rozrušit a způsobit pocit, že náš život je beznadějný a že visíme na nejtenčích vláknech, ale to je prostě dočasný Pás Pokroucení, kterým procházíme. Nápomocná cesta jak rozeznat, jestli jste v Pásu pokroucení nebo ne, je podívat se, jestli vypadá beznadějně jen několik aspektů vašeho života. Pokud je to jen pár věcí, dá se to jednoduše změnit. Ale když máte pocit, že všechno je beznadějné, pak to s největší pravděpodobností NENÍ to, co se opravdu děje a vy jste pravděpodobně v Pásu Pokroucení, a jakmile to zjistíte, tak Pás Pokroucení zmizí.

Po celý měsíc, budeme cítit vlny RESETU 11*11*11 šířící se vně i uvnitř, ovlivňujíce naprosto všechno. Když jdou vlny především ven, bude nás to nutit k akci, budeme chtít dosáhnout spousty věcí. A když cítíme, že vlny jdou dovnitř, budeme potřebovat klid na kontemplaci, abychom mohli zkontrolovat svůj vnitřní kompas, abychom se ujistili, že stále následujeme své nejpravější souřadnice.

Energeticky, červen bude intenzivní a silný měsíc, který nás bude držet přísně u naší zodpovědnosti. Protože s každým dobrým člověkem, který se vzdává nebo opouští planetu, musíme obnovit naší odhodlanost, abychom prohlédli. Pokaždé, když si vybereme Lásku a Opravdovost – ve svých myšlenkách, emocích a akcích – přikládáme další polínko do ohně přeměny.

Probíhají velkolepé posuny. Ponořme se do nich s velkou otevřeností a Láskou a DOHRAJME HRU! (VYDRŽME DO KONCE)!

• • ∆ • • ∆ • • ∆ • •

Toto je malý zlomek Solařina ÚPLNÉHO ČERVNOVÉHO REPORTU. Celý ČERVNOVÝ report obsahuje delší části Opakování KVĚTNA 2018, vlákna našich bytostí, nalezení vstupních bodů do nové reality, 11 • 11 • 11 RESET, cestování v přechodové zóně a přehled ČERVNA 2018.

Solařiny reporty a týdenní vylepšení jsou dostupné za poplatek $11 měsíčně v angličtině, němčině, ruštině a španělštině na Nvisible Mercado:

http://mercado.nvisible.com/surf-report-subscriptions/

zdroj: https://www.facebook.com/notes/solara-anani/a-small-fragment-of-solaras-june-2018-surf-report-transformation-in-the-transiti/10155625349888008/

Horoskop na obdobie 25. 6. – 1. 7. 2018

Spojení navázáno

Venuše opustila opozici s Marsem a téma partnerství, mužského a ženského principu se uklidní. Téma spojené s Marsem a procházení procesu nadále pokračuje tak, jak je popsáno v minulém horoskopu.

Mars se 27. 6. – 27. 8. stane retrográdní (zdánlivý zpětný chod), což znamená, že se téma mužského principu ještě zesílí …. Mužský princip přehodnocuje své minulé činy, dělá revizi a opravy. Překračuje omezení a hranice dané společností a nastavenými „normálnostmi“, co se má a jak se to má. To mužskému principu ale nyní už nestačí, potřebuje tyto hranice a omezení překročit, najít nové cesty a překročit sám sebe, své vlastní hranice …. Objeví se proto i společensky nové zkušenosti, rozhodnutí, které budou celou společnost posouvat dále. Mars je Vodnáři (17. 5. – 13. 8. a 11. 9. – 15. 11.), bude se to proto týkat humanity, lidství, ideálů, bratrství, rovnosti. Projeví se nové hodnoty, které budou muži (mužský princip) prosazovat a stát si za nimi.

Měla jsem pocit, že toto postavení Marse je v něčem významné, důležité, zásadní. Začala jsem tedy pátrat a zjistila, že Mars ve Vodnáři je retrográdní po 47 letech. Naposledy byl v roce 1971. Mars obvykle projde celým zvěrokruhem za 2 roky. Je zajímavé, že když je retrográdní, zůstává v daném znamení déle i několik měsíců, tím se zvětšuje vliv a význam této energie. V protilehlém znamení Vodnáře, ve znamení Lva, byl Mars za tu dobu retrográdní několikrát. Co to znamená? Procházíme vývojově zásadním obdobím nalezení Vodnářské energie. Naše vůle, rozhodnost, čin, ego, zvládání hněvu, agresivity, sexuálního pudu, má nalézt energii, která je tady ještě nezhmotněná, neprojevená. Je stvořena na jemné, éterné oblasti, v myšlenkách a nyní se má snést do každodennosti. Budeme proto vyzýváni k novým reakcím, činům a způsobům. Nalezení větší humanity, odvahy jít do neznáma a překročit to staré. Stáváme se průkopníky, vizionáři, kteří přinášejí nový svět. Máme rozvíjet rovnost, bratrství, respekt ke svobodě a individualitě. Je potřeba se vyvarovat extrémnosti. Je možno vnímat, že v mužském principu prochází revoluce a v prvním okamžiku nastává chaos. Ten má také svůj řád a je potřeba si uvědomit, že je to proces. Vnímám kolem sebe, hlavně u mužů, že si procházejí právě chaosem, zmatkem, nespokojeností se stávajícím a neví, jak jinak.  Uvidíme, jak celý proces proběhne a co vše přinese.

Milí muži a mužský principe v ženách, s důvěrou překročte staré hranice a jděte za svou vizí a ideálem! Staňte se svobodným mužem. Ženy osvoboďte svého vnitřního muže.

Už od 24. 6. můžete vnímat sklon k pesimistickým myšlenkám. Je to jen krátkodobá záležitost do 28. 6., přesto je potřeba být v bdělosti. Budeme mít sklon věci vnímat více pesimisticky, než ve skutečnosti jsou, než jaká je realita. Pod tlakem povinností snadněji spadneme do paniky, strachu a v podstatě zbytečně. Dávejte si pozor na myšlenky, zachovejte čistotu svých myšlenek. Když se objeví negativní myšlenka, hned vedle ní vytvořte k danému tématu pozitivní. Zároveň pozor na svá slova. To, co vyslovíte, už nemůže vzít zpátky.

Slunce je v opozici se Saturnem. To vede k dokončování starých záležitostí, což je přirozené před dovolenými a nastavením prázdninového režimu. Zviditelní se, co vše člověk ještě musí udělat. Proto budeme mít pocit, že jsme samá povinnost a můžeme cítit tlak a omezení. Bude to, ale opět trvat pouze pár dní v týdnu, protože Slunce se dostává do harmonického aspektu s Jupiterem, planetou štěstí, spokojenosti a optimismu. Dovolená na obzoru a volnější režim během léta přinesou naději a pocit těšení. Dále Slunce vytvoří harmonický aspekt s Neptunem, vytvoří se Velký trigon Slunce, Jupitera, Neptuna ve vodních znamení 29. 6. – 13. 7., který bude vrcholit v dalším týdnu, kde jsou i volné dny na víc. Máme se na co těšit, můžeme tak nějaké starosti odložit nebo se mohou zázračně vyřešit samy.

Je velkým požehnáním že tento Velký trigon nejdříve prošla Venuše na přelomu května a června (26. 5. – 6. 6.), minulý týden vytvořil Merkur Velký trigon s Jupiterem a Neptunem a v této době se to děje skrze Slunce. Nejdříve bylo požehnáno skrze emoce, hodnoty, bylo prožito. Následně prošlo přes Merkura – mysl, bylo pochopeno a zaseto nové semínko. Nyní se děje skrze vědomí sama sebe, svůj střed a může být usazeno. Vycentrováno. Může dojít k projevení Milosti, požehnání. Velmi těžko se mi hledají slova, abych vám popsala, co se dělo na jemnohmotné rovině, která sestupovala do člověka a rozlévala skrze emoce do vědomí člověka, následně sestupovala do mysli a rozlévala se v mentálních programech a rozpouštěla již nepotřebné postoje, názory a mentální vzorce. Přinášela důležitá pochopení a uvědomění. A nyní se rozlévá do samotného Já, vědomí sama sebe. Slunce je střed sluneční soustavy, stejně tak v nás je Slunce střed bytosti. Symbolika Slunce v astrologii je kruh a uprostřed tečka, zviditelňuje, o co jde – dostat se do svého středu a odtud pozorovat okolnosti, které se dějí. Když jste ve středu, jste v klidu, tichu a vnímáte děj okolo sebe právě z toho bodu, kde panuje klid. Tím se dostáváte k jinému pochopení, k projevení své podstaty. Když toto dokážete, umíte vládnout sami sobě a vše je v symbióze. Aspekty od Jupitera a Neptuna ukazují, že se vše děje ve velké jemnosti a pracuje to s nevědomou rovinou, s jemnohmotnými těly. Může se zdát, že se nic tak zásadního neděje. Opak je pravdou. Když prozřetelnost pracuje, je to vždy jemně a nenápadně, aby mysl či ego – lidská část v nás nezamezila práci. Přitom se dějí hluboké změny, které rozpouštějí, jak vědomé, tak i nevědomé zápisy. Dokonce určité nevědomé zápisy uvidíme, až když vyplavou na povrch, ale už jsou zcela nefunkční – zemřelé.

Projevuje se více ohleduplnosti, humanity, soucitu a laskavosti. Na povrch se roto dostávají různá „tajemství“, která jen doposud nebyla vidět. Tajemství o živočišném průmyslu, farmacii, odpadech atd.

Úplněk nastává 28. 6. v 6:53 hodin. V době úplňku můžeme cítit tíhu a nechuť vykročit do nového dne. Pojmenujte si své strachy a tíhu bytí, kterou cítíte a pak do nového dne vykročte pravou nohou. „Vstupuji do své síly světla a lásky.“

Přeji Vám krásné a požehnané dny.

S láskou, Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Kryon v Argentině – neděle 2

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina,
v neděli, 29. 10. 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Channeling pokračuje. Dovolte mi říci to znovu, pro vás všechny – z tohoto pódia přichází stále jedna a tatáž zpráva (Kryon poukazuje na to, že se střídá s další bytostí, Alcazarem, ale poselství jejich channelingů je vždy jedno a to samé – pozn. překl.). Posloucháte ji zde ve více jazycích. Začalo to hloubkou meditace, zprávou o jednotě, zprávou o bytí jedním (celkem). Chtěl bych o těchto věcech chvíli mluvit.

Víkend se chýlí ke konci. Pro některé z vás to zde byla tři hluboká setkání. A já povím vám, kteří jste zde a také těm, kteří toto poslouchají (a čtou) o jednom velmi lineárním konceptu. A tím konceptem je rozloučení. Drazí, žádné rozloučení, žádné loučení není. Jak bych vám to mohl ukázat? Mezi těmi, jež jsou zde a také mezi těmi, kteří tohle poslouchají, jsou ti, kdo kráčeli (po Zemi) se svými předky. Dovolte mi se vás zeptat – kdy jste jim řekli sbohem? Kolikrát jste si mysleli, že už přišel konec? Protože vy se vždy vracíte. Duše vidí váš život jako tisíce let starý. Pamatujte, vaše duše má jedno jméno. Je to jméno, které zpíváme ve světle! Jeden život, to je vše, co vidíme. Toť vše, co vidíme.

Vy se na to díváte jako na mnoho životů, protože biologická schránka člověka moc dlouho nevydrží. Systém návratu vás drží při životě. Téhle skupině, právě nyní, tikají lineární hodiny. Následně se vaše těla opotřebují, unaví a pak se zase všichni navrátíte zpět. Inkarnujete se do karmických skupin a nepochybně se zároveň inkarnujete do rodiny, ve které jste nyní. Ne do vaší biologické rodiny, nýbrž do rodiny vaší kultury, vaší země, ať už jste odkudkoli. To proto, abyste mohli pokračovat v tom, s čím jste začali. Příště už budete mnohem vyspělejší, o tom už jsme hovořili. To protože evoluce začíná právě teď! Evoluce, která nebyla možná ve staré energii. Kráčíte se svými vlastními předky. Vy nemáte žádný začátek ani konec. Vy prostě pokračujete, a pokračujete, a pokračujete. Není zde žádné loučení. Mnoho z vás řeklo: „No, ale ty odcházíš. Kryone, ty odcházíš.“ Ach, jak je to od vás lineární! Nechápete to? Vy jste „zaháknutí“ k tomu, co je Tvořivým zdrojem. Dokonce i ti, kteří tomu nevěří! Je to stále tady a čeká na odhalení. A v tom objevení se skrývá ještě něco jiného. Je tam jednota, to, že jste zároveň se všemi ostatními, protože jste součástí Boha. A to znamená, že jste jedním v kruhu, který jsme popsali dříve. Kryon je tu po celý váš život. Kryon tu bude, až se vrátíte. Drazí, já jsem posel, já tady budu vždy. Na určité úrovni jsem tady odjakživa! Na určité úrovni zde vždy byl i Alcazar! To protože s vámi máme uzavřené spojenectví. Známe vaše skutečné jméno. Vidíme velkolepost jednoty ve vás. Jste napojení na každého člověka v této místnosti. Můžete na chvíli jen sedět a cítit to? Už jsme vás o to žádali dříve, v průběhu včerejška. A také o to, abyste mysleli na ty, kdo by mohli být vyléčeni vaší energií. A nyní vás žádáme opět, o něco dalšího. Porozumění jednotě, kterou jste, na nelineární úrovni. Není zde žádné sbohem. Lidé mění energii a následně se vrací.

V dřívějším channelingu jsme vám dali informaci, že vaše duše není jednotná. Kde je vaše vyšší já? Kdybyste museli odpovědět, co byste na to řekli? No, možná částečně existuje na druhé straně závoje. A budete mít pravdu. To znamená, že vaše duše je na dvou místech zároveň. Na druhé straně závoje, jíž říkáte Tvořivý zdroj, a na místě ve vašem těle, jemuž byste mohli říkat epifýza. Kde ta se nachází? Je všude. A to je to vaše vyšší já, kousek vaší duše. Rozumíte tomu? Když se podíváte do zrcadla, je to jeden člověk. Ovšem kdybyste měli možnost podívat se do kvantového zrcadla, byli byste všude. Byli byste všude. Nemůže zde být žádné sbohem. Nemůže zde být žádné rozloučení. A to je ta krása kvantové lidské bytosti.

Na tomhle jevišti je se mnou „stargate“* (jde o specifickou konstrukci, kterou Prageet Haris mívá s sebou na seminářích a v níž se koncentruje energie. Dá se říci, pro určité přiblížení o co jde, že jde o svého druhu podobnou záležitost jako pyramidy a pyramidální energie -poz.překl ). A vy jste dosud tuto hvězdnou bránu nepotkali, protože v energii této hvězdné brány je ten stejný atribut, jaký jsem vám zde předal. Kvantová energie, která ví, kdo jste. Ví, co potřebujete. Může vás pozdravit, když se k ní přiblížíte. Energie, jež zná vaše minulé životy. A také energie, jež zná léčení. A vy byste mohli říct: „No to se mi zdá jako příliš na jednu věc!“ (Kryon se směje) Jenže to není věc jako jste vy (myšleno, jako fyzický lineární člověk – pozn.překl.), tohle je „energie navždy“. Zvykněte si na to. To je to, s čím se potýkáte s Bohem. Jste součástí celku! Jste kouskem v absolutní jednotě všech věcí. Proto je nemožné říci sbohem. Jste v kruhu.

Drazí, až si tohle uvědomíte, budete cítit hluboký mír ohledně toho, kým jste. Budete cítit klid ve spojitosti s těmi, kteří mohou přicházet a odcházet. Někteří z vás by mohli vyzkoušet něco zajímavého. Běžte do nemocnice na porodní oddělení a podívejte se na všechny ty děti, které se právě narodily. Pozdravte je a řekněte: „Vítejte zpět!“ (Kryon se směje) Neříkejte to příliš nahlas, protože ostatní budou okolo vás a nebudou rozumět ničemu z toho, co děláte. Koloběh života jste vy. Je to nádherné. Je to omlazující. Je to naplněné láskou.

Tohle je zpráva pro vás všechny. Pro ty, kteří poslouchají, pro ty, kteří sedí proti mně na židli – jestliže jste součástí jednoty Boha, nikdy nebudete říkat sbohem. A proto vám řekneme to, co vám říkáme vždy. Řekneme, že všechno je úplné. Řekneme namasté. Ale nikdy neřekneme sbohem. Já nikam neodcházím (Kryon se směje).

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – „Kryon channelling – SUNDAY 2 “ – MP3 – 22:04

 

* Stargate – Hvězdná brána Prageeta Harise

 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/kryon-v-argentine-nedele-2/

Bytostné pochopení – odkaz od Zlatej dušičky

Čas vybízí k akci. Brzy budete konfrontováni sami se sebou, se svými temnými stránkami. Neboť duše touží po rozkvětu a ego se vzpouzí. Čas obnovy vás poslední dny provází stále naléhavěji. Obnovy duchovního těla, obnovy smýšlení. Nakonec pochopíte. Ale do té doby ještě musíte ujít hodný kus cesty. Budete zkoušeni, následující měsíce budou vašimi odpověďmi, neboť mnozí pohlédnete až na své dno. Jsou to zejména zarputilci, kteří se brání vystoupit ze svých pohodlných pozic. Dva měsíce jsou velmi rozhodující pro opuštění starých paradigmat, pro ukotvení nových.

Slunce upevňuje svou pozici, začíná nabírat energii. Jste spojeni se Zemí, se Sluncem, s touto galaxií. Všichni projdete změnou, všichni budete přivedeni k sobě samým. Nikdo nemůže utéct. Jste na prahu zkázy, ale také zrození do nového světa. Každý však podle svých zásluh. Nepodléhejte tolik svým egům, vyciťujte. Hledejte v sobě samých, jen tak dokážete rozpoznat to, co se děje za oponou, to, co je vám podsouváno. Naslouchejte si. A učte se reagovat na výzvy. Vystupte z pozice své lenosti a spokojenosti do nepohody, která však přejde v pochopení a uvědomění. Jste varováni a je vám sdělováno také mnoho nepravostí. Jste ze všech stran tlačeni. Tlak však nepoleví, naopak. Přijdete do situací, kdy poznáte sebe sama, kdy poznáte jeden druhého. Rodinné svazky se mohou roztrhat, pokud nestojí na pevných základech. Na druhou stranu to, co pojí láska, bude posíleno. Všechny strachy, které jsou vynášeny na povrch, mohou být ještě zesíleny právě proto, aby došlo k akci, k posunu. Ne odmítání, ale snaha vede k pokroku. Načítejte ne ve svých myslích, ale ve svých duších.

(Art “Seasons Of The Soul” by Freydoon Rassouli)

Mnohé rozpory se vyjasní, často však za cenu ztrát. Nelpěte na něčem, co je mizivé, ale hledejte tam, kde se cítíte plní lásky. Ty pravé hodnoty často teprve naleznete. To, co nyní odmítáte, bude velikou silou tlačeno do vašich životů. To proto, abyste to zažili, neboť tvořivá síla vědomí stále sílí. Uvědomte si, že vy sami tvoříte realitu a v této chvíli toto pociťujete daleko bolestněji, neboť nemáte zpracovány své pochyby a své strachy. Tma se lomí ve světlo tam, kde je odpuštění. Tam, kde není ochoty a projevení soucitu, nastává úpadek a pád do temnoty. I v poslední vteřině je možné udělat obrat správným směrem. Vše je možné, pokud pochopíte bytostně. Cesta je však již vytyčena. A všechny směry, které k ní vedou, jsou též stanoveny. Není již na co čekat. Léto vás ohromí svými událostmi, mnozí však mohou být šokováni. Každému se však dostane dle jeho zásluh. A o tomto budou nejbližší dny a všechny letní měsíce. O zmaru a obnově, o pochopení, přijetí a odmítání. O propojení a cestě vzhůru, ale také odevzdání se bez utrpení osudu, neboť ten je již dávno napsán.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz