Archív

Kryon – “Moudrost”

Tento živý channeling byl přijat na Delphi University v Mccaysville, Georgia
7. července 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Georgii, USA.

Zdravím vás, moji drazí, Já jsem Kryon z magnetické služby. Byli byste naplněni úžasem, kdybyste věděli, jak dlouho je zde na této planetě vaše duše, ať už v té nebo jiné formě. Toto jsou věci, které jsou kompletně skryté za závojem vhodnosti. To, co tím mám na mysli je, že vám nepomáhá, že jste neustále vyrušovaní energiemi minulosti. Takže důvěrně, je zde vždy pocit, že možná, je tento život tím jediným, který jste dostali. Měli byste vědět, že neexistuje žádný skutečný důkaz, že je tu něco víc. Není nikdo, kdo by se mohl vrátit, dotknout se vašeho ramene a říci: „Koukni, to jsem já! Jsem pořád tady!“ Takže, moji drazí, vše o čem mluvím, a vše, co jsem jako Kryon řekl a předkládám jako pravdu, je něco, čemu věříte, že je skutečné tím, že tomu s použitím duchovní logiky a intuice věříte.

Změny v moudrosti mají náskok

Lidské podmínky se mění, a to, co se v této změně posouvá, je soubor nástrojů lidské moudrosti. Moudrost všeho ve vašem dosahu je jednou z těch věci, které jsou svázány skoro se vším ostatním. Je to spojeno s intuicí. Je to spojeno s vaší Akášou, a je to spojeno s něčím pro vás novým. Tento nový atribut je něčím, co nakonec pojmenujete, ale někteří používají pro pocit, že sem patříte duchovně, jiná jména. Je to pocit poznání toho, kdy jsou věci v pořádku. Je to vědění ve vašem nitru, které mimoděk přitaká, když zaslechnete moudrost věků a pocítíte, že je správná.

Toto je něco nového, co někteří z vás mají brzy zažít. Zažijete evoluci „intuitivnosti pravdy. Věci začnou zvonit čistotou pravdy způsobem, který můžete měřit vašimi tělesnými reakcemi. Něco se stane – možná to bude pohyb, možná pocit, možná mrazení nebo něco jiného. Možná to bude něco, co bude zvonit správností jen pro vás, a jen vy budete vědět, že je to pravdivé.

Nyní je to nové v tom, co ve starší energii nebylo – ne takové, jak to popisuji. Některé ženy řeknou: „No, měla jsem intuici i ve starší energii.” Drahé, ne do té míry, jako dnes a ne do té míry, do jaké to nakonec ucítí všichni lidé. Přestože to náleží především ženám, protože ty mají obecně lepší intuici díky spojení v jejich mozcích, které jsou biologicky odlišné. A nyní je to dostupné pro celé lidstvo. Takže můžete říci, že samotná fyzika reality, ve které se nacházíte, se začíná měnit. Mohli byste dokonce říct, že vy a i ti kolem vás jsou stále moudřejší.

Moudrost definována

Je velmi zajímavé studovat moudrost. Kdybyste se chtěli podívat na moudrost lidstva, mělo by to velmi zajímavé pozadí, protože se vůbec nejedná o moudrost. Je to jakási limitovaná verze oceňování sebe sama. Na jistém stupni vývoje vašeho vědomí se jedná o do sebe uzavřenou moudrost. Je to ten druh moudrosti, který oceňuje sebe sama za to, že je tak moudrý. Budeme tomu říkat „ujařmená moudrost“ nebo „omezená moudrost“.

Nacházíme se dnes na této univerzitě na místě nazvaném Chrám moudrosti, a už slovo chrám poukazuje na Boží moudrost, tvořivý zdroj, zdroj, který je nad všemi zdroji a zahrnuje velký soucit a lásku. Jednou ze zajímavostí ohledně pravé moudrosti je to, že je tichá. Je to vědění a zahrnuje v sobě více než jen myšlení. Slavná socha „Myslitel“ vás možná přivádí k závěru, že myslitel je také moudrý. To není nezbytně pravda. Jen o něčem přemýšlí. Takže pro vaši představu minulosti, moudrost je skoro vždy spojena s mozkem. Jak rozumná je osoba, která je moudrá?

Už dříve jsem vám řekl, a teď to povím znovu: Moudrost bez lásky není ničím jiným než slovem. Moudrost bez základu ze soucitu není moudrost. Je to jen předpoklad pro uvažování – jakýsi kruh myšlení pro myšlení. Skutečná moudrost je výslednicí lásky a soucitu pracujících společně způsobem, který prověřuje to, co je krásná, hluboká, duchovní pravda. Z toho vychází moudrost věků, po které toužíte. Mozek vám nemůže dát moudrost. Může vám poskytnout vyšší vědění a iluzi moudrosti. Ale může vám dát jen to, čemu budu říkat „ujařmená moudrost“, moudrost, která je ohraničena plotem oceňování sebe sama.

Existuje jeden slavný příběh: Jsou tací, kteří chtějí otevřít dveře tak, že buší stále znovu a znovu hlavou do dveří. Ty dveře se, mimochodem, nikdy neotevřou, ale oni si cení sami sebe za to, že tou hlavou buší. Za nějaký čas hlavou bušit přestanou a prohlásí, že se dveře otevřely, i když se to nikdy nestalo. Někteří dokonce bušení hlavou do těch dveří obětují svůj život, aby se mohli pochválit, že se dveře otevřely, když se tak ve skutečnosti nestalo. Po čase si uvědomí, že musí dveře otevřít znovu, i když je před tím nikdy neotevřeli. Tak se vracejí a buší hlavou do těch dveří znovu.

Pokaždé, když provádějí to hlavou-bušení a „jako“ otevírání dveří, tak si po skončení navzájem blahopřejí, a dokonce mluví o moudrosti, kterou vyžadovalo to bušení hlavou. Tito lidé jsou ve staré energii v její nejlepší podobě, ve které jste vyrostli. Přesně víte, o čem mluvím, že? Za nějaký čas buší hlavou znovu. Někdy mají ty dveře odlišná jména. Někdy jsou ty dveře jiné, ale nikdy se neotevřou. Dokonce i v tom je sebeklam, a následuje cyklus sebechvály. Je to přijetí moudrosti, která se nikdy neuskutečnila, protože se pohybuje v kruhu falešné logiky a mytologie a nikdy skutečně neprošla lidskou mozkovou myšlenkou toho, co znamená mít otevřené dveře.

Kolem jde člověk s klíčem k těm dveřím a lehce je otevře. Autority u dveří jsou šokovány a rychle se chopí toho člověka a sdělí mu, aby se už nikdy nevracel. Je to proto, že vědí, že teď mají co do činění s ďáblem nebo magií – protože ten s tím klíčem měl řešení, které bylo mimo realitu všeho, o čem se předpokládalo, že je nějaký člověk schopen udělat. Tudíž ty dveře zabouchnou, pokračuji v bušení hlavou a snaží se je otevřít svým způsobem. Konec konců, bušení hlavou je dnes respektovaný a očekávaný způsob práce s dveřmi.

Moudrost věků pochází z nefunkčního nastavení, které věří tomu, že je moudré, když není, a chválí se za věci, které se zakládají na, nebo jsou přijímány v, ignorování pravdy. Předáváme vám to a říkáme: „Hlupák neví, že je hloupý.“ Takže otvírači dveří bušením hlavou mají stejný atribut. Mohou být ultra hloupí a nikdy to neuvidí nebo nepoznají. Budou chodit a hloupě mluvit a nikdy si to neuvědomí. Jiní to ale začínají vidět okamžitě. Lidská rasa neví, že je nefunkční. Teď právě nastává doba, kdy se lidstvo dostává z té fáze, kdy prohlašovali za moudré, o čem se domnívají, že je moudré. Je to začátek soukání se ze skořápky hlupáka, ve které vězí.

Vynoření se nové moudrosti

Nespoutaná moudrost“ (ta skutečná) je komplikovaná a velmi se liší od toho, o čem vám bylo řečeno, jaká by měla moudrost být. Nenáleží intelektuálním myslitelům, moji drazí. Patří soucitnému člověku. Moudrost nabírá nový směr, o jakém jste dokonce ani netušili, protože ten se nevyučuje. Měli Mistři na této planetě moudrost? Jestli ano, kolik hluku nadělali? Odpověď zní, že žádný. Seděli a byli tišší, přesto moudrost, která z nich všech prýštila, byla hlubokou moudrostí věků. Dokázali se na vás podívat a rozpustit vaše srdce láskou a soucitem Stvořitele a výsledkem byla čistá moudrost.

Spoutaná moudrost, nebo „moudrost v krabici“, nadělá spoustu rámusu a prohlašuje sama sebe za pravdu. Prodává sama sebe v rámci hierarchie moudrosti jako tu „nejlepší moudrost“. Myšlením překonává sama sebe, tvoří mytologie, aby potvrdila sebe sama, a zabíjí, aby přežila. Přesto v celé té nefunkčnosti nevidí, že je rozbitá.

Nespoutaná moudrost“ nepochází z mozku. Naopak, pochází z buněk. Avšak toto prohlášení vás dovede k argumentu, že biologie je jednoduše chemie. Pokrokový myslitel se ale může místo toho zeptat: „Co by skutečně, doopravdy, mohlo být ve vaší DNA? Mohla by tam být multidimenzionální chemie? Pokud ano, co by mohla obsahovat?“

Věříte v lidskou Merkabu, jakési energetické pole, které představuje multidimenzionální biologii? Možná, že se jedná o hluboce duchovní pole? Eliáš (II. Kniha královská – Bible svatá) ho viděl! Věděli jste, že je obrovské? Je osm metrů široké! [26 stop.] Má také hluboké vzory a fraktály. Jestliže jste studovali Květ života, spatřili jste nezměrnost, komplexnost a potenciál Merkaby. Ale počkejte, řekl jsem, že je to multidimenzionální, ne ezoterickéto znamená, že je to fyzika! Správně. Přijde den, kdy dojde k uznání, že Bůh (Mistr Stvořitel) je mistrem fyziky a tudíž, studium fyziky je prostě studiem duchovního mistrovského plánu hluboké fyziky. Skutečně nastane den, kdy už jednoduše nebudete moci déle oddělovat vědu a duchovnost.

Tato Merkaba je naplněna vzorováním, které jednou spatříte. Je nevyhnutelné, že se věda jednoho dne rozvine do bodu, kde objeví schopnost pozorovat multidimenzionální a kvantové vzorování. Když to uděláte, bude to revoluční a dojde k obrovskému poznání toho, že každý člověk má duchovní a zdravotní vzor. Věda ho spatří kolem každého člověka a vzorování samotné bude sloužit k rozpoznání toho, jak je daný člověk zdravý, jak je vyrovnaný a možná dokonce i kolik minulých životů měl. To přichází, ale k této Merkabě se ptám: „Jak vzniká? Odkud to pochází?“

Někteří by mohli říci: „No, pochází to z duše.“ Potom by se mohli zeptat: „Ale kde je ta duše?“ To je logika, která vás přivede k mnoha odpovědím, z nichž žádná nebude správná. Jen hádáte na základě intelektuální moudrosti.

Správná odpověď je moudrá a je mnohem praktičtější než cokoliv, co byste si mohli vymyslet. Odkud Merkaba pochází? Pochází právě odtamtud, co je vaší kolektivní DNA, protože, moji drazí, ta nádherná starobylá DNA pochází přímo z hvězd. Vzorování v multidimenzionálních částech DNA vytváří to, co je vaší lidskou Merkabou a je to posvátné. Obsahuje nejen moudrost vaší planety, ale i vesmíru samotného. Přijde den, kdy budete muset přijmout, že vaše biologie zaujímá místo, které je za hranicemi lidské logiky a naopak je součástí moudrosti Stvořitele – a není to vytvořeno v mozku.

V DNA je obsaženo i něco dalšího. Je to „vzpomínka na všechno“. Je to vzpomínka vaší Akáši na planetu. Kdo jste byli? Co jste dělali život za životem? Naučili jste se něco? Takže ta největší „nespoutaná moudrost“ na planetě přijde přímo od starých duší, které sedí možná přímo tady. Je to stejná moudrost, kterou měli Mistři, a pochází ze stejného místa. Nemá nic společného s intelektuálním úsilím, a zná lepší způsoby než je bušení hlavou do dveří jménem mytologie. Je pevně ukotvena ve skutečné, praktické historii vaší galaxie.

Kdo byli těmi největšími mysliteli historie? Někteří říkají, že Řekové. Všimněte si, že stvořili své Bohy nefunkčními, aby odpovídali lidské povaze. Byli tudíž velice dobří ve zhotovování svých „moudrých dveří“, takových, které se nikdy neotevřely ničemu, co bylo více než jen intelektuálním úsilím, nebo představou, že Bůh je právě takový jako člověk. Ta pravá moudrost měla přijít mnohem později.

Přicházející rozvoj nové moudrosti lidstva

“Nespoutaná moudrost” bude tichá, a z hlubin akášického záznamu vytáhne to, co je funkční, ne to, co nefunguje. Začne mít vzpomínky, které budou pozitivní, ne negativní. „Nespoutaná moudrost“ začne chápat sama sebe a bude přemítat o soucitu stvoření. Zde je pět atributů, které hledejte u rozvinutých lidí:

Číslo jedna: Budou tiší – žádné bušení do hrudi.

Číslo dvě: Uvědomí si, že vše, co znají, je jen zlomek toho, co existuje. Tudíž budou skromní kvůli tomu, co neznají.

Číslo tři: Budou vždy připraveni na neočekávané a nikdy nebudou nic považovat za „kompletní”.

Číslo čtyři: Budou milovat bezpodmínečně a hluboce. Budou zjevným způsobem milovat lidstvo a Zemi.

Číslo pět: Budou mít „rozšířený“ soucit – něco, co jste ještě nezažili.

Budou těmi nejmoudřejšími na planetě a už přicházejí. Největší moudrost na planetě nepřijde z „vysoké úrovně myšlení“, ale z toho, co lidstvo zažívalo v průběhu věků. Budou to mít pouze staré duše. Akáša v DNA se probouzí s tímto atributem a vy to spatříte nejprve u nových dětí, které přicházejí po roce 2012. Dokonce i teď vidíte rozdíl mezi dětmi, které jsou „chytré“ a dětmi, které jsou „moudré nad svůj věk“.

Skutečnost

Co si můžete vzít z této diskuze o novém druhu moudrosti? Začne se měnit způsob toho, jak vše funguje, a to může některé strašit. Změna je taková. Začíná se měnit každodenní život a věci, které byly celé věky stejné. Normál“ se začíná transformovat do něčeho jiného.

Tato nová rozvíjející se lidská povaha ovlivní způsob, jakým obchodovat. Obchodní vedení začne chápat, že zaměstnanci jsou skutečnými lidskými zdroji a jsou tím nejcennějším, co na planetě existuje. Tudíž jsou spíše rodinou než pracovníky a na pracovišti o ně musí pečovat. Rozhodujícím faktorem nového byznysu bude kombinace finanční uzávěrky a toho, jak si vede „rodina“, která pracuje ve společnosti. Co může udělat management, aby udělal „pracovní zkušenost“ mírumilovnější a produktivnější pro všechny, kteří tam pracují? Velké korporace se stanou velkými rodinami a zaměstnanci je nebudou chtít nikdy opustit, protože je o ně mnoha způsoby pečováno. Je to nějaký druh Pollyanny (tj. tendence vnímat jen to dobré, pozn. překl.) že si to malujeme na růžovo? Moji drazí, v některých kulturách to už tak je.

Jak to bude s moudrostí v politice? Už jsme se tomu věnovali dříve, ale někteří to potřebují slyšet znovu. Přijde den, kdy jestliže jeden kandidát bude kritizovat druhého nějakým neetickým způsobem, tak ho hodíte přes palubu. Uděláte to, protože vám tím ukáže, kdo opravdu je. Jestliže jeden kandidát bude mluvit drsně o jiném a bude mu nadávat, tak se ho zbavíte. Nelaskavost je průhledné okno, kterým uvidíte do jejich osobnosti, a veřejnost tím bude odpuzována. Voliči budou očekávat integritu, čestnost, soucit a laskavost, dokonce i v souboji nesourodých idejí. Najednou zde bude rozvoj politických procesů a jedna strana nebude muset likvidovat druhou, aby byla pochopena nebo zvítězila. Na vítězství díky klamavým informacím bude pohlíženo jako na nečestné a nepřijatelné.

To změní způsob politických kampaní, moji drazí, a přichází to. Zjistíte, že nemůžou být víc laskaví jeden k druhému! Avšak když veřejnost začíná měnit svá očekávání, mnoho starých politiků na to bude reagovat a budou se snažit vyhovět těmto očekáváním, aby byli zvoleni. Ale pokud je to falešné, tak to poznáte také. Na veřejnosti člověk nemůže předstírat, že je laskavý a soucitný pokud takový není. Realita se rychle ukáže.

Až poprvé dojde k soutěži, kde dva nebo více kandidátů přijdou se soucitem, budou to myslet vážně, a opravdu budou mít rádi své protivníky, bude to pro vás jako závan čerstvého vzduchu! Začnete naslouchat opozičním myšlenkám a nebudete se soustředit na to negativní. Uvidíte rozdíl a uvědomíte si, že je to opravdová změna hry. Změní to to, kdo bude zvolen. Protože ten, kde bude zvolen, potom bude pokračovat v očekávání integrity od svých podřízených spolupracovníků. Změní se tím všechno, protože to nepochází ze srdce ale z DNA, která se rozvíjí. Novým zlatým standardem se stane soucit.

Vaší silou jsou vaše úžasné rozdíly

Rozhlédněte se po této místnosti. Někteří se možná ptají, čím vším jste prošli. Odpověď zní, vším. Podívejte se na pohlaví v této místnosti a uvědomte si toto: Všichni jste je vyměnili! Každý muž byl ženou. Každá žena byla mužem, mnohokrát. Stále si měníte místa. Každý z vás má úplnou lidskou zkušenost. Jeden každý z vás zakusil radosti a hrůzy života, a to vytváří moudrost, kterou nelze nikdy generovat jednoduše intelektem lidského mozku nebo skrze samotné myšlení. Moji drazí, dostáváte se blíže k tvořivému zdroji a původnímu učení, které vám předali Plejáďané. Začínáte vidět „jednotu se vším“ na této planetě a to mění způsob, jakým myslíte.

Právě teď tím nejmoudřejším na planetě může velice dobře být objímač stromů! Tato osoba je spojena s Gaiou a má moudrost věků pociťovanou skrze kořeny, které směřují přímo do země. Protože strom dýchá, co vy vydechujete, stává se jedním s vámi a vy s ním. Emoce, kterou cítíte, je příroda, váš partner, a je to ten nejmoudřejší partner, jakého jste kdy mohli mít. Gaia je láska. Kdybyste mohli část odebrat a předat ji lidstvu, všechno by se změnilo. Mnozí budou naříkat, když si uvědomí, že je to nemožné. Ale jeden po druhém to většina lidstva spatří svým vlastním způsobem a při pozorování krás přírody začne chápat, že v sobě možná má „vědění“ lidstva.

Původní národy to učily. Příroda (Gaia) zná lidstvo – a této nádherné energie lze dosáhnout!

Původní národy na planetě měly daleko větší moudrost než dnes vy, jen proto, že rozuměli spojení se vším. Takže to je další krok. Mluvíme o vaší DNA. Mluvíme o Akáše (moudrosti vašeho minulého života), která je zde, aby vám pomohla rozvinout soucit a lásku k ostatním lidem. A my vám říkáme, že vaši předkové jsou vaší součástí – přesně tak, jak to věděly původní národy.

Spojení

Tím posledním je hluboké spojení se Zemí. Někteří z těch nejmoudřejších na planetě v průběhu věků byli těmi, kteří byli šamany a byli spojeni s planetou takovým způsobem, že je těžké poznat rozdíl mezi přírodou a jimi. Pochopili „jednotu“ věcí a dokázali dělat všechny ty zdánlivé zázraky. Tak to funguje, protože Gaia je živoucí partner. V průběhu věků bylo mnohé z toho zapomenuto. Avšak když začnete chápat energii mřížek a jak se spojují, aby vás skutečně vedly a pomáhaly vám, začnete chápat realitu toho všeho.

Dalším atributem moudrosti je uvědomění si, jak jste spojeni s tím, čemu říkáme „pole“. Je možné, že pouhé kráčení po Zemi vás určitým způsobem spojuje se vším? Možná, že je koherence (soudržnost) mezi vámi, vaším vědomím a vším co je? Když jdete z bodu A do bodu B, cítíte, že je tam s vámi přítomno ještě něco jiného? Mohli byste říci: „No, to je Bůh“. Možná, že ne. Možná je to vaše Boží část spojená se vším, co je na této planetě, pracující společně pro vás v nějakém zvláštním uspořádání. To pole je něco, co zde vždy bylo, moji drazí, ale pouze v této nové energii je viditelné, měřitelné a analyzovatelné. To je součást evoluce vašeho vědomí, kdy se v současnosti začínáte dívat na vědomí jako „hráče“ ve fyzice toho, co vytváří vaši současnou „dimenzionální realitu“ (jak se sami chápete).

Mistrovství ticha

Mistři planety se vám dívají do očí a velmi málo mluví. Příroda dělá totéž a elementálové jsou stejní. Všechny tyto energie hovoří velmi málo. Můžete šířit lásku, soucit a neuvěřitelnou moudrost jednoduše tím, že půjdete tam, kam vždycky a budete vědět, kdo jste. Všechno se slévá v jedno.

Je to skoro jako by se vaše moudrost a světlo pocházející z vaší Merkaby rozprostíraly všude, kam jdete, a jemně se zvláštním způsobem dotýkaly ostatních. Někteří kolem vás tím budou ovlivněni a mnozí možná řeknou: „Jak můžeš tyhle věci brát v klidu? Já jsem ve stejné situaci a vidím, že jsi v pohodě. Já nejsem.“ To je pozvánka pro soucit. Můžete k nim začít mluvit o tom, jak širší perspektiva toho, kdo jsou, vytváří moudrost klidu. Můžete je nechat jemně poznat, co jste objevili – že nejste nějakou obětí světa a že jednotliví lidé mají kontrolu nad tím, kdo jsou a co dělají, a ne, co jim bylo řečeno druhými. Bude to vaše moudrost pocházející z vaší zkušenosti kráčení z bodu A do bodu B kvůli tomu, kdo jste – úžasná, nádherná, lidská bytost na této planetě.

Tato vaše Merkaba začíná hrát v budoucnosti civilizace větší roli, než si myslíte. Takový je její design. Proto je tady. Přemýšlejte o Merkabě jako o vaší multidimenzionální biologické součásti, která byla vždy s vámi a kterou někteří od začátku cítili. Dokonce i bez nástrojů k vidění ji mnozí studovali a učili o ní. Avšak stále nemáte představu, co je to skutečně. Nespoutaná moudrost“ je schopnost chápat, že nevíte všechno, ale jste připraveni vidět za hranice víry, která v současnosti věci před vámi skrývá. „Nespoutaná moudrost“ je moudrost, že chcete sedět a být tiše a jednoduše přemítat o kráse všeho co je a být s tím spokojeni, dokud nebude odhalena větší znalost.

Tím nejvíce vzrušujícím pro guru je být rok potichu. Je to vnitřní moudrost, nespoutaná, která negratuluje sobě samé, ale je otevřená tomu, co zatím neví. Ten, kdo sedí v tichosti a absorbuje všechno ostatní, co je tiché, má „nespoutanou moudrost“. Příkladem uzavřeného lidského vědomí je toto: Hlupák neví, že je hlupák.“ Ale nespoutaná moudrost je, když člověk ví, že nemůže „nahlédnout nahoru“ do vyšší dimenze myšlení a vskutku by mohl být považován za hloupého, ale také uznává, že je toho více než zná teď a že je to dosažitelné a časem bude jeho.

Nástroje moudrosti jsou ve vašem nitru, všechny. Koherence, kterou můžete vytvořit prací v rámci jedné skupiny, když si to všichni plně uvědomíte, je enormní. To, co můžete kolektivně pro tuto planetu udělat, dokonce i ve svém klidu a tichosti, je úžasné. Znovu to definuje moudrost tak, jak ji znáte a její pouhý úžasný koncept nahradí praktickou energií.

V této místnosti není nic náhodou. Všechny tyto věci, moji drazí, se začínají odhalovat v této době a v tomto čase. Jak jste moudří? Dokážete aspoň vstoupit do vztahu s tím, co nazýváme vaší buněčnou strukturou? Věděli jste, že má inteligenci, která je lehce oddělena od vašeho vědomí? Slyšeli jste o vaší innate (pozn. překl.: vrozená inteligence našeho těla)? Všechny tyto věci jsou součástí nového, moudřejšího člověka, který říká: Opravdu nerozumím detailům, ale jsem s nimi plně vyrovnán a jsem připraven používat jakoukoliv část z těchto ezoterických věcí, které pomohou mému životu a těm kolem mě. Některé z těchto věcí vás nikdy neučili ve škole ani nikde jinde! Dokonce ani v duchovních systémech jste o těchto věcech neslyšeli. To je dělá nepravdivými, moji drazí, nebo vám to říká, že se zde odehrává něco nového.

Shrnutí

Dokážete opravdu uvěřit tomu, co zde slyšíte, nebo že existuje osobní energie, ve které doslova „jedete“, zvaná Merkaba? (pozn. překl.: výraz Merkaba znamená „jet“). Dokážete uvěřit, že lidská přirozenost samotná se může rozvíjet? Některé z těchto věcí je těžké pochopit pro ty, kteří poslouchají teď i později. Vím to, a chci vám říci, že je to jako každé jiné pokročilé učení. Přijde den, kdy se dostaví to „aha“, kdy tyto myšlenky zapadnou na své místo a vy je budete znát. Právě teď se učíte být moudrými. Později přijde čas, kdy řeknete: „Jsem opravdu moudrý, protože teď vím a dříve jsem nevěděl.“

Tam lidstvo nakonec zamíří, ať už si zvolí jakoukoliv rychlost. Je to svobodná volba toho, co vypadá jako dva kroky vpřed a jeden zpátky. Bitva světla, temnoty a duality, která je před vámi, je nová a vy pomalu v této bitvě vítězíte. Nebojte se, jestliže věci vypadají jinak, moji drazí, protože jsou. Nebojte se změny, protože jí bude mnoho. Vyžadujte ale moudrost, která říká: Očekávám nečekané, očekávám laskavý výsledek, protože to je to, kdo jsem.“ Buďte klidní při prvním kroku, i když je neznámý.

Dnes mluvíme z Delphské univerzity v Chrámu moudrosti, opět na počest těch, kteří jej stvořili, a rozmyslu, který měli. Neměli žádnou představu, že byl postaven pro budoucnost, o které žádný člověk nevěděl, že přichází, ale že nyní je to místo, ze kterého ta neznámá budoucnost je vyučována.

A tak to je.

KRYON

Zdroj: www.kryon.comWisdom – MP3 – 34:57

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Stát sami za sebou a rozhodovat se srdcem – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, v tomto čase se opět probouzí země. Je zde však ještě mnoho dalších skrytých vlivů, které zde působí na přírodu, počasí, klimatický a energetický stav Země. Vše se očišťuje a je potřeba uvědomovat si, že je nutné činit změny sebe samých. Je nutné začít u sebe a pokračovat směrem ven. Čas pokročil a nyní zde bude vycházet najevo mnoho informací, které však stále ještě nebudou úplné, neboť cenzura se projevuje stále silněji. Mocenské boje probíhají skrytě, ale vyúsťují se. Čas se mění a vše podléhá velmi rychle rozkladu. To, co jste včera prožili, dnes již neexistuje. Vaše paměť kolabuje, neboť je často přetížena vnitřními procesy. I fyzická těla mění svou strukturu. Mnohé nemoci napadají imunitní systémy, DNA. Sami kolem sebe vidíte, co se děje. Mnozí již odešli na druhý břeh. Děje se to z ničeho nic. Ego se vzdá a duše zavelí návrat zpět ke zdroji.

Mnozí si stále ještě neuvědomují závažnost tohoto procesu. Jsou zde mnozí slepí, kteří se bojí otevřít oči. Myslí si, že pokud je nechají zavřené, nemůže se jim nic stát. Nemůžou být vypuzeni ze své komfortní zóny. Avšak upozorňujeme, že nic nezůstane na svém místě a nezůstane kámen na kameni, pokud chcete být rezistentní vůči životu. A mnohé procesy jsou tak bolestné právě proto, abyste prohlédli. Abyste konečně vyslechli svou duši a dokázali kráčet po její cestě.

Lidé Země, jste a budete svědky velikých změn. A tyto jsou již za dveřmi. Mění se lidé kolem vás, velice silně se proměňují vaše vztahy. Mění se vaše priority a nyní vás čekají změny celosvětové, finanční, proměny společnosti. Jedno půjde ruku v ruce s druhým a během pěti let budete někým jiným. A vzpomínky na současný svět velice rychle vyblednou, neboť se budete zabývat něčím zcela jiným. Tím, co vám nyní může připadat neskutečné, jako sen. Je na místě opakovat. Učiňte sebe samé těmi, kteří dokáží stát sami za sebou, rozhodovat se ze svých srdcí, naslouchat a hlavně být pokorní k životu. Zvládnete to. Jsme si jistí. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Kryon o INNATE

Tento živý channeling byl přijat v Indianapolis, Indiana. 19. srpna 2018

1. část
Marilyn Harper channeluje Adirondu:

Ha, to je pro vás dobrý den, že? Hoho… Podívejme se na vaše energetická pole… Vy je možná nevidíte, ale říkáme, abyste se na ně podívali, protože jsou úchvatná – zářivá světla, potvrzující vaši vlastní innate. Když se spojujete se svou innate, pak se všechno kolem vás rovněž propojuje s touto vaší innate. To víte. Toto pole je vaše tvořivá životní síla; nárokujte si toto energetické pole, protože je to skutečně zdroj energie.

Víme, že lidé toto poslouchají v budoucnosti – protože čas přece neexistuje, že? Ve své innate také nemáte žádné časové pásmo, žádné časové pásmo ohledně vaší tvořivosti. Žádné časové pásmo – takže můžete svému budíku říkat každý den: „Počkej, já nejsem v žádném časovém pásmu, tak nezvoň, jo?“ Vesmír odpoví na tento váš postoj (pozn. překl.: postoj „nemám žádné časové pásmo“).

Zhluboka se nadechněte… Když vesmír reaguje, vaše vibrace se spojují znovu a znovu s vaší innate, s vaší buněčnou schopností, která je vaší tvořivou silou, a ona to nemůže odmítnout, může pouze říci ANO. Takže co cítíte, co si myslíte, co rozvíjíte, co tvoříte? Děláte něco, co máte rádi, co milujete? A jestli ne, kdo je za to zodpovědný? Ne váš soused, který vám řekl, ať to děláte, že? Vy, vy jste tvořivá síla tohoto vesmíru. To vy jste hvězda ve vašem vlastním filmu! Všichni ostatní jsou herci ve vedlejších rolích; možná se domnívají, že oni jsou hvězdami ve vašem filmu, ale není to tak. Jste to vy. Oni jsou hvězdami ve svých filmech, kde zase vy hrajete vedlejší role.

A je zajímavé, jak jiní lidé reagují na naše vnitřní požadavky, že? Uvnitř vašeho buněčného těla, ve vašem poli, předkládáte svou energii toho, jak chcete, aby s vámi druzí zacházeli.

Aaaa… zhluboka se na to nadechněte…takže jak s vámi lidé zacházejí? To vy si to tvoříte – láskou, světlem, energií. A vězte, že jste také zodpovědní za vytvoření něčeho jiného. Máte také na starosti innate, tu energii, která je zdrojem všeho, co existuje – uvnitř vás. O tom není pochyb. Není pochyb, že jste si vybrali rodiče, které máte, že jste si vybrali lásku, kterou máte, také nelásku, kterou máte (smích); to všechno kvůli svému rozvoji; a ten rozvoj vás krok za krokem přibližuje vašemu osvícení – což je nejvyšší možná vibrace, a je ve vás a vaší energii, ve vaší sféře možností; neboť vše je možné. A přesně to milujeme. Milujeme lidské bytosti. Neboť vše je možné.

Nyní je načase, abyste se chopili příležitosti milovat sami sebe a věřit sami sobě. My to děláme – my vás hluboce milujeme. Vidíme vás – i tehdy, když nechcete být viděni. Někteří lidé si myslí, že jsou neviditelní – a vždycky jsou překvapeni, když řekneme: Ahoj! Jste viditelní a vaše vyzařování je oslnivé.

Důvěřujte sobě. Důvěřujte vesmíru. Důvěřujte tomu, co si vyberete vytvořit na tomto světě, a vdechujte to každý den. Neboť jste to VY, koho máte milovat, stejně jako vás miluji já, stejně jako vás milujeme MY.

Namasté.

2. část
Lee Carroll channeluje Kryona:

Kryon o innate

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokračujeme v poselství od Adirondy a tématem je innate. Někdy je obtížné odlišit skutečnou innate od toho, co si myslíte, že je innate.

Často se objevují prohlášení, že je v pořádku zamilovat se do sebe; že je v pořádku odpustit sami sobě. Tato prohlášení jsou velmi běžná na takovýchto seminářích a od channelerů včetně tohoto. A je to matoucí; protože opravdová identita „sebe“ je těžká. Pro lidské bytosti, staré duše obzvlášť, je obtížné dát si věci dohromady a pochopit skutečný smysl. Dovolte, abych vám k tomu něco řekl.

Předali jsme vám podobenství za podobenstvím a příběh za příběhem – o mužích a ženách, kteří se pokusili identifikovat určitou záhadu. Před více než 18 lety jsem vám předal poselství – jedno z prvních – o muži-ženě jménem Wo. O hlasu a o pohybu, který viděl v rohu svého pokoje; jak ho to vyděsilo, jak ho rozrušily všechny ty věci, na které nebyl připraven. A jak šel k doktorovi, a k psychologovi a tak pokračoval dál a dál. A na konci zjistíte, že v tom rohu byl on. On, snažící se navázat kontakt se sebou. Že oddělil své lineární já tak dalece od čehokoli, co se mohlo třeba jen začít stávat jeho duchovním já, že to ani nepoznal. Pokračovalo to v dalších podobenstvích, v hledání „zlaté koule“ a dalších; i později jsem vám dával metafory, a všechny se týkají objevení vašeho já. Dnes mluvíte o innate a studujete ji; a drazí, máte tendenci ji oddělovat – udělat z ní lineární záležitost – tady jste vy a tady je innate. Jakoby tam v rohu seděla nějaká cizí věc, která o vás ví a je chytrá. Ale takhle to není.

Takže vás žádáme o toto: o pochopení integrace toho, čím si myslíte, že jste, a o pochopení toho, čemu říkáte innate. Innate můžete dokonce i změnit – pokud se jmenujete Mary, je to Mary B., pokud Ralph, je to Ralph B. Je to něco, co vám ukazuje, že jste to vy. Jste to vy ve formě nebo vibraci, na kterou buď nejste zvyklí, nebo kterou chcete od sebe oddělit, protože je tak jiná.

Dnešní seminář, dnešní rady, dnešní energie jsou zde pro vás, abyste byli ve spojení a dále jste expandovali natolik, aby se vaše innate stala vámi. Takto budete pospolu, místo abyste se na to dívali jako na „tu“ innate. Už samotné slovo „ta“ ji od vás odděluje, stává se tak procesem, nějakou věcí, což není. Jste to VY. Máte mnoho vrstev. To proto, že vědomí je velmi, velmi složité.

Pro lidské bytosti je vědomí prostě: přežití. Vědomí pro ně může být také vztah. V tomto konkrétním případě vám říkáme, že existuje vrstva vědomí, kterou nazýváme innate. A toto konkrétní vědomí je propojeno – je propojeno s duší. A je propojeno mnohem větším způsobem než vědomí přežití. Možná máte vědomí laskavosti; ale dokud nepochopíte, že innate je toho součástí, nedostanete se dál než váš soused (Pozn.překl: Chce říct, že se nedostaneme dál než kdokoli jiný, dokud nám tohle nedojde.).

Sestupte dolů do své innate a pochopte, že vaše kůže… pochopte to,,,, že jak se budete rozvíjet a učit, že „ta“ innate je vaše innate. Vaše vyšší já. Kousky a části věcí, kterým nerozumíte; jsou zodpovědné za vaše vedení, intuici, zdraví. Je to vaše součást, která je oddělená jen proto, že jste se k ní ještě nevyvinuli.

A proto existuje toto setkání. Můžete ho dokonce přejmenovat, a nazvat „rozvinutí se do mé innate“. A přestat ji oddělovat lineárním způsobem, kdy innate stojí někde „vedle“ vás, anebo je „uvnitř“ vás a vy se snažíte jí zmocnit nebo se jí dotknout, jakoby byla těžko polapitelná…

Někteří se ptají: „Má innate osobnost? Má innate vědomí, které se ode mne liší?“ Pravda je taková: může mít. Pokud jste si zvolili cestu strachu, pak to tak může být. Neboť innate představuje tu vaší duchovní část, která vás velice miluje, moc se s vámi chce spojit, je propojená s vaším vyšším já a zároveň s vaší chemií. Innate k vám vždy natahuje ruku v lásce a říká: „Spojme se.

Před lety jsem předával channeling o skupině jménem „ano-ale“. Jde o skupinu, která říká: „Chci to a chci tamto a půjdu tímto směrem a budu si číst tuto afirmaci… ANO, ALE… nemyslím, že to bude fungovat.“ A jakmile dostanete informaci, která se vám zdá být přehnaná nebo příliš velkolepá, vaše podvědomí řekne ANO, ALE… Přestože si přeříkáváte afirmace, přestože tvrdíte, že tomu věříte, přestože to chcete poznat, je tady ANO, ALE…

Chtěli bychom vám říci toto: To je postup staré energie, toto už nepotřebujete, je to jen zvyk. Předávali jsme channelingy ohledně zvyků a filtrů – všechny postupně odpadávají, drazí. Někteří z vás budou bezdůvodně plakat, protože začínáte chápat, že „ano-ale“ odcházejí pryč; a docházíte v životě k bodu, kde řeknete: „Začínám cítit svou velkolepost a nerozumím tomu. Začínám cítit „Začínám cítit klid a mír, protože je vše v pořádku.“ a nerozumím tomu. Nerozumím tomu, protože jsem si dosud vždycky stál v cestě a teď náhle ne, a to mě děsí! (Kryon se směje.) Protože se setkávám se svou innate.“ Innate není TA, je to vaše innate; je to váš most k vyššímu já, je to váš most ke zdraví; je to most k věcem, které si přejete vytvořit.

Funguje ve spolupráci s vaší intuicí – jste to vy – nese vaše jméno. Jen jste si dříve neuvědomovali to spojenectví. Zvykněte si na to, že to uvidíte, jak vaše fyzické já a vaše vědomé já bude vibrovat na trochu jiné úrovni. Připadá vám, že stojí bokem, ale není to tak.

Je zajímavé, jak vy jako lidské bytosti identifikujete části svého těla, které vás oddělují od všeho. Říkáte třeba: bolí mě ruka; ve skutečnosti VY bolíte, jen „náhodou“ se to děje kolem vaší ruky. Existuje odlišné vědomí, až se začnete dívat na spojenectví mezi vámi, všemi vašimi buňkami a innate. Začněte pohlížet na innate jako na vaši součást. Bude vaší součástí natolik, že můžete dokonce pocítit lásku, která z ní prýští skrze vyšší já a šišinku k té části vašeho vědomí, která to dosud ještě neviděla. Pak začnete chápat i složitost evoluce lidského vědomí, která začíná zahrnovat i všechny tyto procesy. A to do té míry, že jednoho dne budete svým vlastním intuitivním léčitelem. Poznáte, kdy se bílé krvinky pustí do boje s bakterií nebo virem, tak jako dnes poznáte, že vás bolí ruka; respektive že VY bolíte. Budete se vším v jednotě, budete vším a vaše innate bude toho součástí.

Toto je tedy žádost – žádost, abyste viděli to, co je vaše a vždy bylo; spojené s vaším vědomím, abyste VY pracovali s VÁMI, abyste pracovali s tajuplnou částí vás samých, která až dosud vibrovala výše než vy. Když si to uvědomíte a natáhnete svou ruku, už to nebude „ta innate“, ale budete to prostě VY.Spojíte se. A pokud to uděláte a až to uděláte, pak vše, čemu se ode dneška budete učit, bude aktivací toho, co je vaše – namísto toho, abyste se natahovali a snažili se to najít. A bude to dlouhá cesta – dělat přesně ty věci, které jste vždycky chtěli dělat.

To je poselství dnešního dne a bude pokračovat. Později vám předám proces, připomínku toho, proč musíte být ohledně některých věcí trpěliví a proč nefungují tak, jak si myslíte, že by měly. Přichází to. A do té doby – innate jste vy; vy jste innate; a když hovoříte o rozšířené innate, je to rozvinutý, expandující člověk. A rozšiřuje se, aby pojmula vše, co jste vy; a vy se stanete jí. Přichází to.

A tak to je.

KRYON

Zdroj: http://www.kryon.com – The Innate – MP3 – 28:33

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dáša H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – Síla koherence – soudržnosti

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Calgary, Kanada 26. listopadu 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Channeling je zajímavá věc. Jsou lidé, kteří to nepovažují za možné a jiní zas visí na každém slově. Rozdíl je v koherenci (soudržnosti), kterou pociťují mezi informacemi, systémem channelování a vlastním vědomím. Je to lidské mít pochybnosti. Je lidské se mýlit, je lidské být opatrný. Lidská povaha tohle vše podporuje, jak sami víte.

Drazí, na této planetě přijde čas, kdy bude channelování apod. přijímáno intuitivně, protože budete vnímat energii, která nebude cizí, ani nadpřirozená. Když říkám „energii“, myslím tím smyslové vnímání. Šli jste někdy do divadla, usadili se vedle někoho a pak si přesedli, protože jste vnímali, že ten člověk není v rovnováze nebo je nemocný? A ačkoli jste pro to neměli žádné důkazy, vnímali jste to, protože vaše Merkaba vnímala Merkabu toho druhého člověka. A o tom mluvím. Nastane doba, kdy všechny ty věci, o kterých dnes mluvíme, budou přijaty, a to, co je zatím cizí, nové nebo ezoterické, se stane druhou přirozeností. To však vyžaduje člověka, který dokáže vnímat dimenzionalitu a přijímat 3D běžný život – to znamená chodit nakupovat, starat se o děti apod. – jako jeden aspekt života. Vyžaduje to člověka, který uznává existenci dalších dimenzí a to, že se každý člověk podílí na všech. Tohle vše se stane nejen druhou přirozeností, ale bude to pochopeno a vnitřně přijato.

Začíná to teď. V této době posunu jste všichni začali se základním učivem. Začíná to pomalu, u vás posluchačů, u starých duší, které jsou připraveny probudit se pro novou myšlenku, že Světlo nyní začíná zaplavovat místa, kde se dříve nevyskytovalo. Tento koncept byl předáván už dřív, ale až teď se poprvé začíná uplatňovat a realizovat to, že svými myšlenkami si vytváříte svou realitu. Je to koncept, který odporuje veškerému vašemu současnému učení, jak duchovnímu, tak akademickému. Ten koncept říká, že můžete změnit své prostředí – to, co je kolem vás, protože šéfujete sami sobě. Staré duše jsou pro to dokonale vhodné, ty, které sedí přede mnou i ty, které poslouchají (nebo to čtou), protože tím na určité úrovni už prošly. Už jste udělali rozhodnutí, která vás přivedla například k účasti na této akci, nebo poslouchat tento channeling. Už jste udělali jeden nebo dva kroky k přijetí, že je to skutečné a vždy bylo. Avšak, drazí, mluvíme o těch, kteří zde nejsou, kteří neposlouchají a kteří nikdy nepřijdou na místo jako je toto, ale kteří by se smáli a vysmívali myšlence, že by člověk mohl sedět na židli a předávat informace z multidimenzionálního místa. Z místa, které uznávají téměř všichni na planetě – z druhé strany závoje, od Boha, Ducha. Uznáváte to, ale je to od vás oddělené. Skutečný rozdíl mezi tímto (stupněm vědomí) a tím, co přijde, je pochopení, že nejste nijak odděleni.

To už víte. Ale kolik z toho praktikujete a věříte tomu? Konzervativní duchovní člověk má ve zvyku uctívat Boha jen jeden den v týdnu. Žijete ve svém každodenním životě a pak přijde posvátný den, kdy si oblečete sváteční oděv, jinak smýšlíte, jinak se chováte a jinak vnímáte věci, modlíte se a klečíte. To je způsob, zvyk, paradigma, které jste vždy viděli v duchovní oblasti. Dokonce i ti, kteří se modlí denně nebo každou hodinu, se od Boha oddělí, jakmile se přestanou modlit.

Koncept, který integruje tohle všechno, co bylo dřív odděleno, bude nejnovějším konceptem na planetě. Ale abyste to oddělení uznali a integrovali, musíte se nepřetržitě modlit – ale ne tak, jak si myslíte. Místo toho, abyste se modlili, uznáte a přijmete svého nejlepšího přítele a pozvete ho, aby byl s vámi, při vás a žil s vámi. A ten nejlepší přítel, který vás zná a který vás spoluvytvořil, pochází z druhé strany závoje. To je integrace multidimenzionality, uznání něčeho vyššího než jste vy, co vás zná, miluje vás, pracuje s vámi a je stejně tak součástí reality, jako všechny ty věci ve 3D, jako když třeba jdete nakupovat do obchodu. To přijde, protože tím procházejí všechny planety, které jsou podobné té vaší, když dosáhnou bodu posunu, změny jako vy a začnou s tímto druhem tréninku, s tímto druhem vnímání a realizace.

Už jsme řekli, že světlo zvítězí. Nehovoříme ovšem zrovna o boji mezi světlem a temnotou, ale mnohem víc o vědomí lidí, kteří si začínají uvědomovat, kým jsou a co mohou udělat. Lidé začínají být dostatečně vyrovnaní, aby věděli: „Můžu se změnit prostřednictvím svých myšlenek a činů, ale můžu se změnit ještě mnohem víc, protože jsem součástí něčeho většího.“

Mluvili jsme o koherenci (soudržnosti), například o soudržnosti/koherenci, mezi dimenzemi nebo soudržnosti mezi vámi a Stvořitelem. Včera jsme mluvili o lásce. Vyzdvihli jsme různé druhy lásky a chtěli jsme ukázat krásu nejúžasnější a největší lásky ve vesmíru – lásky, kterou k vám pociťuje Stvořitel. A drazí, je to jedno z největších rozšíření intelektu: že nejste jen pouzí savci, kteří kráčí po planetě a že nejste sami. Jak je možné, že miliardy lidí věří v jednoho Boha, ale nevěří, že je reálné, aby byl tady, kráčel s vámi a znal vás. Tento Bůh se stává posuzujícím otcem, kterému se musíte nějakým způsobem zavděčit nebo dělat určité věci. Tohle není uznání krásy, osobnosti a soucitu Stvořitele, který vás stvořil a vložil do vás část své posvátnosti.

To je to, co přichází a co se změní. Bude to velmi zajímavé, až děti tohle vše začnou uznávat a to v tak mladém věku, kdy teprve začínají mluvit. Pak začnou vyprávět, kde byli, co vnímali nebo o lásce od jiné matky. Ještě ani nebudou pořádně mluvit a už vás s tím budou konfrontovat s veškerou svou nevinností, budou vám říkat: „Mám tě tak moc ráda jako svou minulou matku.“ Budou možná poukazovat na toho, koho milují nejvíce, a sice Stvořitele nebo možná Stvořitelku. Objeví se nové výrazy, které si děti vytvoří z vlastní fantazie a popíšou tím, odkud pocházejí, co vědí a jak příjemné to tam bylo. Je to uznání, že existuje něco většího než vy, matko a otče, co dítě stojící před vámi na určité nevinné faktické úrovni ví. Nakonec to povede k tomu, že to bude vědět celá planeta. Bůh už nebude na nebesích a od vás oddělený, už nebudete potřebovat budovy, kde byste jednou týdně ukazovali respekt vůči něčemu, čemu nerozumíte, ale obáváte se toho. Místo toho se (Bůh) znovu stane vaším nejlepším přítelem.

Pro vás posluchače, kteří tu sedíte přede mnou, vyvstává nyní otázka: Proč čekat? Proč čekat? Možná jste přišli na toto setkání a říkáte: „Chápu, že tyto věci jsou dobré. Přezkoumal jsem si to, chápu, že jsou dobré.Ale říkám vám, drazí, protože vím, kdo je tady, vím, kdo to poslouchá, ať jste kdekoli, že jste dosud neučinili skutečný krok. Krok ke koherenci/soudržnosti integrace, soudržnosti vás a Stvořitele ve vašem nitru, v takové míře, že odtud odejdete beze strachu, s tím, že znáte širší souvislosti, že se necítíte být sami a víte, že se můžete změnit a uzdravit. Že absolutně víte, že můžete uchopit ruku svého nejlepšího přítele, který byl při vás během každého jednotlivého života po eony. Ve vašem životě se objevují zázraky a zase mizí a vy řeknete: „Bylo by skvělé, kdybych mohl ještě něco takového zažít“ a nechápete, že tím skutečným zázrakem je koherence/soudržnost mezi vámi, zázrak, který máte k dispozici 24 hodin/ 7 dní v týdnu. Začínáte nyní vycházet z temnoty a stagnace života, v nichž se někteří z vás stále ještě nacházejí, přestože sedíte tady v této místnosti. Nevíte, že máte k dispozici obrovské množství světla.

Toto jsou praktické informace a vy je můžete přijmout svým vlastním vědomím, vlastními myšlenkami a svým přesvědčením a osvojit si to, co chcete – to znamená, že můžete věřit, čemu chcete. To je svobodná volba, a můžete věřit i ve strach, nebo že se to nikdy nezlepšíto je vaše volba. Ale i kdybyste věřili jen na temnotu, stejně kolem vás bude světlo a Stvořitel, který vás stvořil, stojí vedle vás a říká: „Je to tvoje volba. Taková je hloubka svobodné volby pro lidi. Pro Ducha je důležitá skutečnost, že se lidé rozhodli projít tímto posunem. Protože stále víc lidí začíná teď vnímat svou multidimenzionalitu.

Nebudu vás znovu nudit informacemi, které jsem vám mnohokrát předal. Nejste první civilizace na této planetě. Civilizace před vámi to nezjistila a zničila samu sebe, jednou pro to najdete důkaz. Jste tady mnohem déle, než si myslíte, a podíleli jste se na některých událostech sebezničení. Jak jste se blížili k přelomu tisíciletí, precesi rovnodennosti, vynořovalo se vědomí, že jste to už viděli přicházet a obávali jste se toho: „Teď to přichází znovu a nebude to fungovat, stejně jako minule.“ A channelingy, ani všechny ostatní věci nic nezmohly, protože strach a vzpomínky na to, co jste udělali dřív, byly větší než světlo, které doprovázelo dobré zprávy. Teprve až jste tím prošli, začínáte pomalu věřit, že tato planeta může mít nyní něco, co nikdy předtím neměla: zralost, růst, rozvoj vědomí. A teď začínáte vidět věci, které jste nikdy předtím neviděli.

Existují skupiny lidí, kteří měří vědomí, věda, která se věnuje zkoumání vědomí a jeho definici, věda, která to začíná propojovat s fyzikou a říká: „Vědomí musí být spoluhráčem s fyzikou, protože ji ovlivňuje.“ To je nové a je to teprve začátek. Ale uvidíte to přicházet. I v této skupině, na tomto místě a na dnešním shromáždění jste to viděli. Existují různé způsoby měření soudržnosti mezi jednotlivci nebo koherence/soudržnost uvnitř člověka, jak je šťastný sám se sebou. Dovolte mi, abych vám sdělil, kam to povede.

Obraťme list. Když byl můj partner velmi mladý, zúčastnil se jedné akce organizované jeho farností v Los Angeles, na kterou nikdy nezapomene. Přišel do velké posluchárny s 6 000 lidmi, aby viděl určitou osobu. Kolem této osoby byl velký rozruch, protože ona žena byla proslulou léčitelkou. Ale nejen to, byla schopna pravidelně konat zázraky. Té akce se také zúčastnilo mnoho lidí na invalidním vozíku, kteří toužili po uzdravení. Ta žena si byla tak jistá, co se stane, že pozvala místní lékaře na jeviště, aby vyšetřili ty, kteří budou uzdraveni. Hlediště bylo ztichlé a všechno bylo připraveno na začátek. Po krátkém proslovu, který působil poněkud nesouvisle, začala léčitelka s procesem uzdravování. Náhodně vybraní lidé přicházeli na pódium, bylo jich příliš mnoho, aby mohla léčit všechny najednou. A publikum zažívalo jeden zázrak za druhým. Můj partner přivezl ve svém autě postiženou ženu, o které on i celá farnost věděli všechno. Znali její jméno, její situaci a léta sledovali, jak se její zdravotní postižení stupňuje. Ocitla se mezi vybranými. Na invalidním vozíku se blížila k léčitelce, která byla obklopena pomocníky, kteří jí pomáhali vytvářet energetické pole. Hala s 6 000 lidmi byla tak tichá, že byste slyšeli spadnout špendlík. V místnosti nikdo téměř ani nedýchal. Ale pak bylo slyšet něco, co se davem lidí začalo pomalu šířit – vzlykání. Lidé plakali kvůli kráse toho, čeho byli na tom místě svědky se všemi těmi uzdravenými lidmi. Léčitelka se dotkla invalidní ženy, kterou v autě přivezl můj partner – a ona vstala z vozíku a byla uzdravena. To byl zázrak, který Lee viděl jako mladý muž a který mu ukázal, že Bůh je skutečný. Samotný proces uzdravení však zůstal záhadou. A teď vám něco z toho odhalím: říká se tomu soudržnost (koherence)! Pokud 6 000 lidí věřilo tomu, že právě teď uvidí zázrak u lidí, kteří jej také považují za možný, pak se ty zázraky také děly, opakovaně po celý den. Děti, které byly předtím ochrnuté, začaly zas chodit, a nevidomí znovu vidět. Můj partner o tom nikdy nemluvil, protože odešel z církve a nebyl již její součástí, když začal channelovat. Nyní však vidí, že to, čeho byl tehdy součástí a že to, co ty zázraky vytvořilo, byl humanismus: Bůh v nitru těch 6 000 lidí vyvolal mezi nimi 100% koherenci/soudržnost a společně vytvořili tyto zázraky. Tohle viděl.

Jaké by to tedy bylo, kdybyste to teď také udělali, kdybyste to zopakovali v době, kdy je tu tolik světla a stačilo by jen pár lidí, aby tohle mohli společně provést? Děly by se zázraky. Co kdyby se stal zázrak tady a teď? Co takhle tři, které by se dnes staly, nebo všechny, které by se dnes mohly stát, kdybyste se stali soudržnými ve svém očekávání toho, co je možné – například, že odsud odejdete všichni uzdraveni. O to půjde a jednou se budou konat setkání pouze za tímto účelem pro lidi, kteří ještě nebudou zcela soudržní s multidimenzionálním Bohem, a ti pak přijdou ke skupině a soudržnost jim usnadní uzdravení. A to vše se stane pouze prostřednictvím vědomí, bez chemie, bez pilulky, bez ničeho. Stačí k tomu jen 100% soudržnost od těch, kteří vědí, jak to funguje. Bylo zapotřebí 6 000 věřících, kteří začali vzlykat kvůli skutečnosti, kterou viděli, uznali a přijali to, co se dělo. A všichni z nich opustili onu budovu s vědomím, že Bůh je skutečný a že je toho tady mnohem víc než jen lidské bytosti. To je druh víry, jaká bude zapotřebí, ale bez vzlykání. Víte to dříve, než se k tomu dostanete, budete to očekávat. A nebude se to dít skrze léčitele, ale prostřednictvím společného poznání v systému, jaký jste dosud neviděli – v systému uzdravení, který se děje prostřednictvím skupin pro skupiny. Budete to schopni provádět i na dálku. Jakmile to začne, rychle se to rozšíří po celé planetě a obrátí vzhůru nohama všechno, o čem jste se kdy učili. A urychlí to vznik nádherného systému.

Drazí, neodstraní to žádný systém, ale vylepší jej. Slyšeli jste to? Bude to situace vítězství na všech stranách pro všechna náboženství. Protože náboženství jsou skutečně v souladu s láskou Boha. A všechno, co pak učiní, je, že to vmísí do své víry a uvidí, že je to dostupné i pro všechna ostatní náboženství. Budou spolu vzájemně spolupracovat a vznikne soudržnost lásky. Různé náboženské systémy nebudou rozpuštěny do jednoho, ale budou prostě chápat, že každé z nich má na planetě stejný účel, totiž uvědomění si krásy lásky Boha. Mohou si ponechat mnoho ze svého systému víry a jen jej krásným způsobem nově uspořádat. Systém se vylepší a zdokonalí, nebude rozbořen ani odstraněn. To je zralost a moudrost toho, co přijde. Je to jiné, než si myslíte, kvůli soudržnosti, kterou jste dnes viděli na příkladu na obrazovce, která je možná dokonce i jen s jedním člověkem. Takto to začne. Ten příběh je skutečný, můj partner neočekával, že by jej někdy měl vyprávět. Ale protože začnete vidět, kam může vést soudržnost a že k tomu budou existovat vědecké studie, musel jsem vám povědět, co bude pro lidstvo možné. Viděl jsem to dříve v jiných světech, které tímto vývojem prošly, ale bude se to dít pomalu. Dnes jsem vám odhalil jen malý náhled toho, co je možné s vědomím, a co k vám možná přijde jako další věc, pokud si to zvolíte svobodnou volbou z každého lidského srdce tady v místnosti. Proč ne právě teď?

Co uděláte s těmito informacemi? Jsou pro vás platné? To je základní rozhodnutí, které uděláte. Odejdete teď domů, užijete si dobrého jídla a zapomenete na to – nebo odtud odejdete jiní, než jste přišli, že se jednoho dne ohlédnete za tímto shromážděním a řeknete: „Teď si uvědomuji, že to pro mě dávalo smysl. To byl okamžik, kdy jsem ve svém nitru uchopil Boží ruku, o které jsem si do té doby neuvědomil, že tam je.“ Budete na to vzpomínat celý svůj život. Dnes je dobrý den pro soudržnost.

A tak je.

KRYON

zdroj: www. kryon.com – The Power of Coherence – MP3 – 29:11

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – Monika Muranyi – Kryonovo akášické podobenství – kapitola sedmá – Doplněk ke knize Lidská akáša

Podobenství je jednoduchý příběh, který slouží k objasnění lekce či k poučení. Často se jeho skutečné významy odkrývají až po opakovaném zkoumání. Témata Kryonových podobenství se vždy týkají jednotlivých lidí žijících své životy v dualitě, tak jako my. Kryonova Kniha Čtyři – Kryonova podobenství obsahuje dvacet podobenství a několik z nich zahrnuje lidskou Akášu. Zejména dvě – Minuté životy, současné strachy a Pět karmických lekcí, mají v sobě zprávu, ke které můžete mít vztah.

V roce 2013, zatímco jsem psala druhou knihu v sérii Kryonovy trilogie, o tématu lidské Akáši, nám Kryon předal nové podobenství, které zdůrazňuje sílu Akáši. Toto podobenství, dosud nepublikované, vám může odhalit určité atributy, o kterých jste možná přemýšleli. Zvu vás tedy nyní k jeho přečtení.

PŘÍBĚH WOA – DUCHOVNÍHO BOJOVNÍKA

Už je to dlouho, co Kryon naposledy předal podobenství, a tak se vám chystáme předat jedno krátké, které vypráví o fungování lidské Akáši. Nazveme ho Příběh Woa – duchovního bojovníka.

Tento název je oxymóron – bojovník, který je duchovní – viďte? Dovolte, abych vám vyprávěl ten příběh, a sami se přesvědčíte! Hrdinové Kryonových podobenství se často jmenují Wo a má to svůj smysl. Protože v jazyce mého partnera (angličtině) v sobě toto jméno nese skrytý význam. Znamená to, že Wo může být muž i žena (wo-man). Takže Wo může být kdokoli v kterémkoli pohlaví. Nicméně v tomto konkrétním příběhu je to muž. Dovolte, abych vás provedl jeho životem.

Wo byl obyčejný muž, ale velmi ho to táhlo do armády. Tento atribut je v jeho Akáše. Je to jeden z nejsilnějších akášických atributů, který člověk může mít, protože ho to bude táhnout stále znovu a znovu tam, kde je to vysoce strukturované a kde je nějaký vyšší smysl. Je to akášický atribut staré energie a nyní už ani zdaleka tolik nepřevládá. Ale ve Woově čase tomu tak bylo.

Wo se znovu ocitl ve vojenské službě své vlasti. Nepředáme vám časový rámec tohoto příběhu, pouze to, že Wo měl příležitost zúčastnit se bitvy. Takže okamžitě víte, že to bylo ve starších dobách. Bylo.

Wo učinil zajímavé rozhodnutí. Bylo zajímavé, protože ne mnoho mužů tento druh rozhodnutí učiní. Wo byl vybrán jako jeden z těch, kdo vstoupí do velmi nebezpečné části bitvy. Když jeho nadřízení žádali o dobrovolníky v nebezpečné situaci, Wo se okamžitě postavil, zvedl ruku a řekl: „Vyšlete mě.“ Když to udělal, setkal se se „synchronicitou Akáši“. Chápejte, Wo v té situaci byl už dřív a dělal to mnohokrát. Ať byl důvod jakýkoli, opakoval to stále dokola.

Wo v minulých životech stále dokola umíral v bitvách a nyní přišla jeho šance tento vzorec zlomit – jít do nebezpečné bitvy, kde měl šanci přežít. Okamžitě se dobrovolně přihlásil a cítil se velmi dobře. Měl šanci to udělat znovu, ale vědomě si to neuvědomoval. Můžete říct, že Wo byl tlačen energií své Akáši. Jeho přítel se ho zeptal: „Wo, co to děláš? Možná to nepřežiješ!“ A Wo odpověděl: „Já nevím. Jen vím, že to musím udělat.“

Wo se tedy vydal na dobrovolnou misi na bitevním poli v život ohrožující situaci… nebezpečné jako vždy. Bylo brzy ráno. Nepředám vám detaily, ale povím vám, že kráčel vpřed stejně bdělý a vyděšený jako vždy, kdy ostatní muži umírali všude kolem něj. Bitva byla téměř u konce a Woova strana vyhrávala, když ucítil, jak jím znovu projelo chladné ostří. Wo klopýtl a upadl, ale tentokrát byl ten konec trochu jiný.

Smrt nenastala okamžitě a Woovi byla dána příležitost, aby prožil něco, co ho mohlo změnit. Cítil, že znovu umírá. Nějak si ten pocit „pamatoval“, protože umírání v bitvě pro něj nebylo nové. Avšak místo aby zemřel, ocitl se Wo ten den na primitivním dřevěném lůžku, kde ho operovali armádní lékaři. Dělali, co mohli, aby mu zachránili život.

Wo už byl v tunelu a kráčel ke světlu. Dělal to už předtím. Ach, on si to pamatoval! Nevěděl, jestli je na Zemi nebo kdesi mezi světy; věděl jen to, že si to pamatuje. Jaký to nádherný pocit! Ó, je tu mnohem víc prožitků, než vám můžeme říci! Nemohl uvěřit tomu, jak klidné to je, a kolik očekávání má ohledně toho, že znovu spatří to, co bylo ve světle. Být člověkem je tak malé v porovnání s tímto! Toto byla skutečná realita! Dokázal slyšet světlo. Téměř dokázal zpívat společně s písní, která ho volala domů. Bylo to tak známé. Wo věděl, že už to dlouho nepotrvá a vydal se vstříc té hudbě… a pak se probudil.

Stál nad ním lékař a díval se mu do očí. Wo uslyšel jeho slova: „Wo, jsi naživu. Nepřítel tě dnes nedostal.“ Nevěděl, co si o tom má myslet. Wo byl mentálně na podivném místě. Zdálo se mu o tom tunelu? Opravdu byl vystaven tomu, co si myslel, že viděl? Proč to bylo tak povědomé? Proč se cítil skutečně zklamaný, že přežil? Ach, potřeboval zjistit víc!

Když se Wo uzdravil dostatečně na to, aby opustil nemocnici, vrátil se ke svým povinnostem vojáka, ale nic mu najednou nepřipadalo správné. Nic z toho, co dělal, mu nepřineslo radost. Nic mu nepřipadalo tak dobré jako to, co zažil v tunelu. Bylo to skutečné? Byl to jen chemický trik mysli? Nedokázal si ani vzpomenout na to, co cítil… jen to, že viděl skutečnou realitu, nikoli lidství. Chystal se dotknout tváře Boha, když vtom se vrátil. Potřeboval vědět víc. Povím vám zbytek příběhu.

Wo se vydal na cestu, ke které nedostal svolení. Odešel od svých povinností. Udělal nemyslitelné a dezertoval z armády.Vydal se do exotických cizích zemí. Studoval s šamany a ti mu říkali určité věci, mnohé se dozvěděl a mnohé si zapamatoval.Wo „otevřel nádobu“ duchovních znalostí ze svých minulých životů, a i když neměl v tomto životě léta zkušeností, stal se šamanským léčitelem.

Dalších deset let žil v malé vesnici a chodili za ním mnozí lidé, aby je uzdravil. Nakonec Woa našla armáda, protože pro zločin dezerce není žádný časový limit. Jeho sláva coby léčitele je zavedla přímo k jeho dveřím.Trestem za dezerci je smrt, a tak ho na místě zastřelili.

To ale není konec příběhu. Chci vám ukázat jeho pokračování. Čím byl naplněn Woův život? Můžete říci, že synchronicitou a energiemi. Wo se neustále setkával se situacemi, které ho tlačily do bitev určitého druhu. Pocity a energie, které nedokázal vysvětlit, ho táhly do nebezpečí – převážně proto, že to tak chtěl. Jiné energie a synchronicity mu pak umožnily spatřit hlubší pravdu. Pak ho synchronicity vedly k objevení šamanských sil a schopnosti deset let léčit druhé. Jaký to život! Ale teď vám ukážu Woův další život.

Wo přišel do moderního světa spolu s vámi a jediné, co chtěl udělat, bylo vrátit se zpět do armády… a to také udělal. V této době nejsou války, kterých by se mohl účastnit; přesto si užíval mnoho let ve struktuře, o které si uvědomuje, že ji má rád. Ale něco ho zneklidňuje. Ví, že existuje něco víc. Vidíte, Wo je stará duše. V jeho Akáše je vše, o čem jsem vám vyprávěl. On to neví, ale chystá se toho dotknout a já vám chci ukázat, co se stane: Wo se setká s jiným mužem a tento muž ve Woovi otevře duchovní nádobu. Řekne Woovi o Bohu v lidském nitru a o kráse druhé strany závoje. Pozve Woa, aby s ním šel na setkání, a tak tam spolu jdou.

Wo se setká s dalšími nádhernými lidmi, kteří věří témuž – že v každém člověku je božství, které je možné objevit. A tady vstupujete vy. Právě teď jste na jednom z těchto setkání. Co si myslíte, že se stane Woovi dál? Když ví o své Akáše tak jako vy, co se právě teď stane? Nyní byl Wo vystaven něčemu, co bylo minule tolik důležité.Vzpomene si na to? Chystám se vám povědět, co teď udělá, a řeknu vám také, proč to udělá. Také se vám chystám právě teď povědět, že několik z vás v této místnosti má stejný atribut jako Wo.

Wo se vrátil ze setkání viditelně otřesený. Bylo to z nějakého důvodu znepokojující. Přísahal si, že už nikdy na takovéto duchovní setkání nepůjde. Prožil zbytek svého života, aniž by znovu otevřel svou duchovní nádobu. Když mu někdo vyprávěl o duchovní pravdě a o Bohu v lidském nitru, vždycky se otočil opačným směrem. Nenavštívil by šamana, ať by se dělo cokoli, nikdy by nešel k léčiteli. Neposlouchal by channeling. Nestaral se o alternativní medicínu. Zajímala ho struktura a armáda. Užíval si pohodlí toho, co mu nabízela.

Wo zemřel obyčejnou smrtí jako starý muž ve věku osmdesáti let. Po svém posledním vydechnutí opět kráčel tím nádherným tunelem a zcela se rozpomněl. Dostal se domů, na mou stranu závoje, a my všichni jsme tam na něj čekali. Dostalo se mu nádherného přivítání a překrásné oslavy.To je metafora, drazí – pro všechna ta objetí, která na vás čekají, přípitky na oslavu vašeho života, radost z toho, že jste s přáteli a že jste konečně doma, kam patříte. Ani jeden z nás ho nesoudil za to, co udělal nebo neudělal.

Kryone, jak nám můžeš dát takové podobenství? Co se stalo? Proč se Wo obrátil zády k tomu, co znal? Něco je na tom špatně.“ Nic na tom není špatně, drazí. Dovolte, abych vám vysvětlil proč. Wo udělal, co udělal, protože v této místnosti a mezi čtenáři jsou ti, kdo toto zažívají v různých formách. Je to naprostá klasika!Někteří z vás kvůli tomu byli upáleni u kůlu. V primitivních dobách jste kvůli tomu přišli o život. Byli jste zdrcení, protože jste přišli o rodinu a přátele… a nechcete to udělat znovu. Je to tak hluboce zakořeněný pocit! Nyní, když před vámi kdokoli zmíní cokoli duchovního, kráčíte raději opačným směrem.

Někteří z vás mají ve své nádobě šamanské znalosti a právě teď chtějí odejít z tohoto setkání. Vidíte, já vím, kdo tu je. Možná jsme se dostali až příliš blízko realitě toho, co se stalo minule. Nyní je načase to spatřit, drazí, a čelit tomu. Protože bolest, utrpení a smrt tentokrát ve vaší realitě nebudou. Místo toho je tu energie, na kterou jste čekali.

Kdybych mohl Woovi něco povědět, pak bych ho vyzval, ať použije bojovníka, kterým byl, a vstoupí do svého akášického strachu. Řekl bych mu, ať použije stejnou energii, jako když kráčel na bitevní pole, s mečem připraveným před sebou! Beze strachu! Staré duše, které mne poslouchají, umíraly stále dokola, protože ve svém srdci nalezly Ducha. Dnes je načase to rozpoznat, pokud jste to vy.

Cítíte váhání, když se máte v těchto věcech posunout vpřed? Jaká je vaše výmluva? Podobenství o Woovi jsem předal převážně pro staré duše, protože to jste pochopitelně vy. Je načase rozpustit staré strachy a spatřit energii takovou, jaká je. Je načase bojovat bitvu Akáši a posunout se přímo do vaší nové reality.Planeta bude lepším místem, staré duše, pokud otevřete duchovní nádobu a dotknete se tváře Boha. A to je mé dnešní poselství.

A tak to je.

Kryon

Kryonův živý channeling předaný v Cali v Kolumbii – 13. dubna 2013

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Proces změny – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, pamatujte, že i největší temnota může být naráz prosvícena! Možná se vám zdá, že vaše životy jsou pro vás ohromnou zátěží. Hledáte naplnění a v poslední době je od vás vyžadováno vysoké energetické nasazení proto, abyste se zbavili všeho, co v tomto čase již nemá co dělat. Ano, mnohé duše již toto nezvládají, odchody duší z této planety jsou velice časté a mnohdy tragické a nadále budou pokračovat. Je zde mnoho duší čekajících na příležitost odejít, zvolily svou cestu a jejich příští inkarnace již bude vedena jinam, nežli do této reality. Tato realita již není taková, jako dříve. Mění se každou vteřinu. Měnila se, aniž jste si toho všimli, nyní se však proměňuje přímo před očima a vy již získáváte jistotu, že se měníte spolu s ní. Prožíváte tyto změny a jste zmatení, neboť v danou chvíli nejste schopni posoudit, zda situace, kterých jste součástí, jsou opravdové anebo zda se vám jen nezdají. Stále více zvláštností budete prožívat. Často si nevzpomenete na některé věci zkrátka proto, že se na okamžik, na přechodnou dobu, octnete někde jinde.

V tento čas je zde velká síla očistných energií. Je zde však také spousta bytostí, které dohlížejí na tento proces. Přijde čas, kdy budete schopni se s těmito bytostmi stále více spojovat, získávat více informací, pomoc. Je před vámi zásadní změna, která přijde během letních měsíců. Vy však již budete připraveni. Pokud máte potřebu odpočívat, odpočívejte. Nejlépe v přírodě, u vody, na slunci. Nabíjejte sami sebe energií. Také naslouchejte sami sobě. Ti, kteří na vás ve fyzické realitě mluví, sdělují pouze své zkušenosti a prožitky, ne ty vaše. A často vám nemohou porozumět, neboť máte rozdílné vibrační naladění. Prociťujte své jistoty ve svých srdcích. Nebraňte se však lásce. I ti nejzatvrzelejší budou nuceni otevřít svá srdce. Neboť bez lásky nemůžete vytvořit nový svět. Mnohdy se ega urputně brání a tím bolestnější je poté proces vnitřní očisty a přeměny.

Lidé Země, velmi mnoho událostí je v chodu. Některými nemá cenu se zatěžovat, neboť se dějí v celosvětovém měřítku a vy jim pomůžete k úspěchu pouze tím, že se zaměříte na osobní růst. Můžete však pomoci ulevit svým blízkým a tím zbavovat svět alespoň kapky negativních energií a emocí. Tím, jak budete očišťovat sami sebe a své okolí, prostory se budou čistit a napojovat na energetickou matrici Země. Hledejte sílu v sobě samých a buďte stateční. Čím více se budete odpojovat, tím lépe se začnete cítit. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Monika Muranyi – Kvantová EFT – kapitola šestá – Doplněk ke knize Lidská akáša

Během KRYONOVÝCH SÉRIÍ OBJEVENÍ pořádaných v Mt. Shastě v Kalifornii jsem se setkala s kamarádkou z Austrálie, která vytvořila specifické léčebné způsoby, které ostatním pomáhají „dolovat“ jejich Akášu. Jenny Johnstonová pracuje v oboru lékařství, je klinickou hypnoterapeutkou, regresní terapeutkou minulých životů, lektorkou a praktikující EFT, provádí přetištění matrixu a pracuje s reiki. Během svých duchovních studií objevila zprávy od Kryona channelované Leem Carrollem. Jenny se s Leem setkala v roce 2012 a hovořila s ním o svém nápadu na propojení techniky emocionálního osvobození s pomocí poklepávání na meridiány (EFT) se záměrem dolovat Akášu. Lee jí na to okamžitě odpověděl, aby se „do toho pustila“, jelikož přesně to nám Kryon říkal, že máme udělat. Výsledkem bylo vytvoření experimentálních workshopů nazvaných kvantová EFT a dolování Akáši.

Kvantová EFT vždy začíná vyjádřením a udržováním záměru pro nejvyšší učení a léčení pro klienta i praktikujícího. Převážnou část tvoří klientovo poklepávání po svém těle a přidávají se další energetické techniky a metody, které mohou být vhodné. Smyslem kvantové EFT je odkrýt základní problémy a víry, zatímco se klientovi dostává vyšší učení a pochopení. Někdy může přijaté léčení ovlivnit všechny generace v klientově rodině, jelikož se nové energetické zarovnání odehrává v kvantovém stavu, kde minulost, přítomnost a budoucnost se všechny odehrávají v okamžiku „teď“.

Použití techniky kvantové EFT, kterou Jenny vyvinula, zahrnuje učení a moudrost od Kryona k dolování Akáši. Jenny pomáhá svým klientům energeticky se přesunout do svých minulých životů (i toho současného) – tam, kde nasbírají další dovednosti, talenty, dary a lekce, které už se naučili,aby to vše přinesli do své 3D fyzické reality a energie skrze současnou biologii, přičemž to aktivují s pomocí systému meridiánů. Nová energie hovoří k otisku kmenových buněk, a jak říká Kryon – ty změny mohou být trvalé.

Zde je několik slov od Jenny ohledně kvantové EFT a o tom, jak vám může pomoci v čištění jakýchkoli bloků, které ještě můžete mít, abyste pak mohli dolovat svou Akášu.

Když jsem se v roce 1998 seznámila s Kryonovými učeními, nořila jsem se do těchto „nových“ znalostí a informací, jak nám byly předávány. V roce 2013 jsem byla na živých channelinzích v Melbourne v Austrálii, v Mt. Shastě v Kalifornii během série odhalení a při Kryonově Kundalini Tour po Jižní Americe – a Kryonovu energii jsem si zamilovala. V roce 2014 jsem při Kryonově setkání představila informace o kvantové EFT ve spojení s dolováním Akáši a později jsem se také zúčastnila Kryonovy Letní světelné konference konané v Mt. Shastě v Kalifornii.

Vždy jsem se snažila aplikovat Kryonova učení a své vlastní „rozpomenutí“ do svého života, dovedností a učení. Coby lektorka a praktikující techniky emocionálního osvobození (EFT), praktikující re-imprinting matrixu, klinická hypnoterapeutka a regresní terapeutka jsem aplikovala to, co učí Kryon, v kombinaci s tím, co jsem se naučila při své profesionální praxi. Mé vyšší já a má vlastní Akáša mne vedly k tomu, abych to konzultovala s Leem a zjistila tak, jestli jsem „na trati“ s tím, k čemu jsem vedena. Lee mi k vytvoření workshopů „Kvantové EFT a dolování Akáši“ gratuloval a řekl, že tyto techniky jsou velmi mocným nástrojem, který může ostatním pomoci v přístupu k jejich akášické moudrosti. Vědomí planety se posouvá a Kryon říká, že výsledkem bude to, že lidstvo obdrží nové nápady, inovace a vynálezy. Tyto workshopy se i nadále vyvíjejí s novou energií a informacemi ve spojitosti s těmito planetárními změnami.

Během dvoudenního workshopu, nejčastěji konaného o víkendu, se účastníci naučí propojit se svou intuicí a svým vyšším já. Jsou používány různé techniky jako metoda „požádej a obdrž“, testování svalů, psychometrie, prožitek regresí dvou minulých životů (jiných životů) a EFT v čase, prostoru a místě (kvantová EFT). Tyto techniky u mnoha účastníků způsobují, že na povrch vyplují traumatické zážitky a výzvy, které se odehrály v minulých životech. Důraz je kladen na rozpuštění strachů, fobií a výzev z minulosti. Aby účastníci mohli celý proces dokončit, rozhlédnou se poté po jakýchkoli darech, talentech a rysech, které měli, a přinášejí to s sebou, aby to otiskli do svého současného života. To je v zásadě „dolování“ Akáši.

Kromě dvoudenních workshopů nabízím i „osobní akášické cesty“ pro ty, kdo si přejí osobní intenzivní cestu ve vhodném časovém rámci. Tato osobní sezení nabízejí intimnější nastavení, kdy mohu klientům při tomto procesu věnovat individuální pozornost. Při „osobní akášické cestě“ navštívíte jiné životy se záměrem nalézt strach, drama a nedokončené záležitosti, které jsou dodnes přítomné na vědomé energetické úrovni či na úrovni konání či nekonání v rámci režimu přežití. Jakmile je to identifikováno, je použita kvantová EFT k vyřešení těchto záležitostí v místě vzniku, aby to na vás již nemělo vlivv přítomnosti ani v budoucnosti.Když jsou dramata a záležitosti přežití očištěny, můžete „dolovat svou Akášu“s vyšším záměrem nalezení lásky, štěstí, úspěchu, zdraví, dovedností a talentů a pak je přivést s sebou do současného života a aktivovat je s pomocí systému meridiánů a vaše multidimenzionální DNA může komunikovat s předlohou kmenových buněk.

V Kryonově Knize Třináct Rekalibrace lidstva, 2013 a dál od Leeho Carrolla a v knize Moniky Muranyi Lidská Akáša Kryon odhalil, že lidstvo je podporováno více než kdy dřív. V minulosti Akášu poháněla válka, strach a nedokončené záležitosti.Novým motorem Akáši jsou soucitné činy, láska a dokončené záležitosti. Co to znamená? To znamená, že do budoucna si místo strachu a dramatu budeme pamatovat úspěch, lásku a soucit. Líbilo by se vám to začlenit do vašeho života? Možná by vám mohl pomoci můj workshop nebo sezení.

Proces kvantové EFT a dolování Akáši, ať už na skupinovém workshopu či při osobním sezení, vám pomůže odkrýt traumata, strachy, fobie a výzvy z minulosti a vyřešit je. Můžete pak pro sebe spolutvořit novou budoucnost. Tyto bloky a minulé zkušenosti může být obtížné pustit a vyřešit bez asistence. Toto je proces, který se propojuje a je katalyzátorem pro vytvoření vaší nové budoucnosti v rekalibrované energii, která je osvobozena od starých motorů boje o přežití.

Líbilo by se vám řídit svůj život a vytvořit novou budoucnost? Co kdybyste se mohli stát mírumilovnější osobou bez ohledu na to, jaké drama vás obklopuje? Které záležitosti jsou pro vás spouštěčem? Líbilo by se vám, kdybyste je mohli odpojit? Kvantová EFT je proces, kdy hlasitě vyslovíte svůj záměr a umožníte svým buňkám, mozku a energii, aby to uslyšeli a ucítili. Budete mít ve svém životě více klidu a budete žít déle. Objevíte mistrovství, které žije ve vás, a ztělesňuje frázi „vše je v pořádku/dobré“.

Chtěla bych vás pozvat, abyste se podívali na některé EFT sezení na mém YouTube kanálu – „EFT Australia“.

Zde je jedno z mých oblíbených videí (trvá 12 minut) od studentky kvantové EFT, u které byl spouštěčem koncept „konfrontace“ poté, co slyšela Kryonovo podobenství „Minulé životy, současné strachy – strach z konfrontace“ – https://www.youtube.com/watch?v=uOoIpLTdI_w

Celé její tělo křičelo emocionálními a fyzickými pocity strachu ze smrti tváří tvář konfrontaci. Tyto pocity stále ovlivňovaly její každodenní život a vycházely přitom z minulých životů. Po sezení kvantové EFT se tyto pocity rozpustily. Při konfrontaci už se netřese a nebojí o život a ani se takovým situacím nevyhýbá. Dřívější spouštěč strachu už u ní není přítomný a ona se od něj zcela osvobodila.

Jaké spouštěče založené na strachu vás stále ovládají? Pokud byste se jich rádi „zbavili“ a pohybovali se svobodněji do schopnosti zhmotnit a spolutvořit svou budoucnost, stejně jako sesbírat talenty, dary, dovednosti a zdraví z předchozích životů, můžete mne kontaktovat ohledně workshopu či osobního sezení.

www.quantumeft.com.au

Reference

Zde jsou některé zpětné reakce od lidí, kteří se účastnili mého workshopu, včetně krátkého videa: https://www.youtube.com/watch?v=qOro5vO7Hlc

Jane – „Byla to skutečně organická, zásadní zkušenost. Nádherně jasná a evokativní ponoření do hluboké minulosti, která ovlivnila mé současné „já“. Obdržela jsem vedení nabízející směr do nových oblastí v mé praxi. Cítím, že to bylo vyrovnané a miluji způsob, jakým jsi nás vedla do skupinových prožitků minulých životů. Byl to božský zážitek a podobné to bylo u dolování Akáši. Byly mi předány opravdu důležité znalosti. Děkuji ti.“

Vanessa – „Ten víkend se mi opravdu moc líbil. Nikdy by mě nenapadlo, že budu schopná napojit se takto na minulé životy. Do takové míry se mi to do té doby nepovedlo.“

Janine – „Tento workshop pro mne byl skutečně hodnotný. Ani jsem ještě nedokázala vstřebat všechno to učení a vhledy, které jsem obdržela.“

Delena – „Ten workshop mi otevřel zcela nové světy – doslova. Nově jsem nalezla důvěru ve svou vlastní moc, když vím, že mám přístup ke všem svým minulým znalostem. Byl to velmi jemný a přesto silný workshop. Děkuji ti za vytvoření bezpečného prostoru pro nás všechny, kde jsme mohli expandovat, růst a hrát si.“

Julee – „Nádherný víkend. Napojila jsem se na několik minulých životů a vyřešila jsem hodně záležitostí, které jsem měla a odkud jsem přišla. Získala jsem neuvěřitelnou zpětnou reakci a také jsem vyřešila své problémy. Setkala jsem se se dvěma úžasnými lidmi z mých minulých životů – Joshuou a Leilou. Oba mi toho tolik dali…“

Trish – „Jenny je excelentní trenérka. Umožní vám cestovat svou vlastní rychlostí a pomůže vám vést vaše učení jemně a s respektem. Je intuitivní a má vhledy ohledně vaší cesty. Vždy tu je, aby pomohla vašemu pochopení a pošťouchla vás k němu. Moc ti děkuji, Jenny, že jsi byla mou průvodkyní na této cestě sebepoznání.“

Louise – „Skutečný kurz osvícení. Tolik podnětů k přemýšlení a tolik nových uliček vedoucích k praktikování kvantové EFT. Hodně jsem se toho dozvěděla o sobě a své osobní cestě životem – obrovské vedení pro cestu, kterou mám před sebou.“

Clare – „Tento víkend pro mne byl velmi přínosný, ale ne způsobem, který jsem očekávala. Je fantastické přistoupit k takovým věcem v bezpečném a láskyplném prostředí a dovolit, aby se odkrylo to, co je zapotřebí odkrýt. Jenny, máš velmi výjimečnou, nádhernou energii a já si velmi vážím tvého vkladu, láskyplné podpory a trpělivosti.“

Craig – „Tento víkend mi přinesl to, oč jsem žádal – potvrzení mé klíčové role v tomto životě. Zajímavá byla Jennyina schopnost získat energetický prostor, který byl spouštěčem pro účastníky, a který přinášel myšlenky/zprávy. Považují proces „zmocnění“ za velmi hluboký a celistvý. Skvělý víkend a potvrzení o procesu, moci a přínosu kvantové EFT. Jenny, jsi skvělá průvodkyně. Díky.“

Caroline – „Miluji, když se dozvídám o vyšších úrovních duše, vyššího uvědomění a toho, jak k nim získat přístup s pomocí různých cvičení. Dobrá kombinace teorie a praxe. Moc jsem si užila podobenství. Díky za tento kurz. Bylo to přesně to, co jsem potřebovala.“

Diane – „Děkuji ti, Jenny, za skutečně příjemnou cestu. Cítím, že se „hluk v hlavě“ ztišuje. Cítím se klidnější a více ve svém středu. Opravdu jsem si užila naší skupinu a všechna požehnání toho, že jsme byli společně osobně, v prostoru a čase. S láskou a požehnáním.“

Madeleine – „Šla jsem na tento workshop převážně proto, že jsem doufala, že na určité úrovni ucítím léčení, a to se také stalo. Kryonův channeling a dolování Akáši pro mne odkryly nové oblasti učení v rozšíření mého uvědomění, abych mohla nalézt svou pravdu. Skupina PLR mi tentokrát přinesla potěšující prožitek (už jsem se připojila ke skupině PLR při workshopu Briana Weisse před několika lety, ale nebyl to ten zážitek, ve který jsem doufala). Součástí toho všeho bylo tvé vedení celým prožitkem. Tvůj hlas je skvělý pro hypnoterapii. Jazyk kvantové EFT je trochu jiný, ale ta myšlenka je naprosto brilantní. Umožňuje klientovi i praktikujícímu vydat se jinou cestou k prozkoumání a osvobození bloků, které nás brzdí. Celý víkend umožnil spoustu diskuzí, zejména ohledně Kryonových podobenství a PLR. Bylo to také opravdové kvantové EFT. Líbilo se mi to tolik, že bych jich ráda zažila víc, abych zjistila, jak jsi nás dokázala zavést do uzamčeného prostoru podvědomé mysli a jak jsi byla schopna transformovat tyto scény napříč časem, prostorem a vesmírem. Znovu žasnu nad všestranností EFT, kterou mi ukázala kvantová EFT. Pro mne je kvantová EFT nová, inovativní a funguje! Byl to skvělý workshop i víkend. Užila jsem si nové vhledy, spoustu smíchu, skvělou společnost a další příležitost uvidět úžasný dosah a rozmanitost EFT.“

Elizabeth – „Byly to hluboké a dojemné 2 dny s tolika podněty k přemýšlení a zpracování pro následující týdny. „Nestrukturovaný“ přístup vede k hlubšímu pokroku a propojení skupiny. Můj dojem je, že to byl vzor pro mnohé prožitky ve velmi krátkém čase. Vidím vzrušující možnosti pro budoucí rozvoj vedoucí do větších hloubek a rozsahu bádání a léčení. Pánbůh požehnej.“

Michele – „Úžasná cesta sebe-objevení a transformace. Během procesu jsem se také naučila nádhernému a jemnému způsobu použití EFT na hlubší úrovni duše pro sebe i své budoucí klienty. Neuvěřitelný víkend, Jenny. Velmi si toho cením.“

Nyní je načase spolutvořit a zrychlit přesun do nové energie pro lidské bytosti. S vaším nejvyšším záměrem pro cestu VAŠÍ duše i lidstva se těším a jsem poctěna, že s vámi mohu spolupracovat, pokud se pro to rozhodnete.

Ve službě lidstvu,

Jenny Johnston

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.