Archív

Solara – FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ÚNOR 2017 – ŽÍT V PARADOXU

Únor je cítit mnohem více jako měsíc poskytující zrození. Je zde taková intenzita, ale žádná možnost volby zastavit to, co děláme. Přesně jako když jsme vprostřed rození dítěte, nemůžeme najednou předstírat, že si užíváme běžný den a rozhodnout se, že půjdeme do kina. Musíme celou svou bytost vložit do okamžiku TADY a TEĎ. Přestože všechno je velmi intenzivní a soustředěné, najdeme tu také pocit vzpružení a velkého nadšení z blížícího se zrození, což nám dává vzpruhu.

V tomto roce se dějí mnohé věci, které jsme si dříve ani nedokázali představit. Minulý rok jsem psala, že svěrák je již na svém místě a utahuje sevření. Nyní se svěrák stává SKUTEČNĚ těsný. Musíme brzy něco udělat, abychom znovu požadovali svou svobodu, nebo nám bude odebrána. Musíme být proaktivní a nečekat než něco uděláme na to, až se věci zhorší.

Jeden ze způsobů, jak jsme vtahováni zpátky do duality, je prostřednictvím šíření falešných zpráv. Když se rozšíří falešné zprávy, začnou žít svým vlastním životem, jako kámen, který se valí dolů s hory a nabaluje na sebe vrstvy prachu a sutě, až dokud se z něj nestane balvan. Někteří lidé, místo aby si ověřovali správnost těchto příběhů, vrhají se do emocionálních reakcí typu: „Ale ne!“, „To je strašné!“, „Jak to mohli udělat!“, a ono se vlastně nic nestalo.

Všichni musíme sledovat, abychom neupadli do pasti šíření falešných zpráv a nevyprávěli příběhy, o kterých nevíme, jestli jsou pravda. Pravdivost je během těchto bouřlivých dob nanejvýš důležitá. Naší zodpovědností je za každou cenu se pevně držet toho, co je Opravdové a Pravdivé.

Jelikož je rok 2017 rokem, kdy se jak potápíme, tak plaveme, individuálně i kolektivně, příliv duality je velmi silný a nejvyšší měrou se nás snaží stáhnout s sebou. Ale když se jasně podíváme na to, o co opravdu jde, začne být očividné, že naše staré místo ve světě duality nemusí být to nejlepší místo, kde být. Pokud se stále ještě snažíme se držet iluze, že toto jsou „normální“ časy, brzy nás to přivede k rozumu. Toto pochopení může přijít formou ohromných Volání k Probuzení, které nám přinese extrémně vytrvalý a oddaný Ohnivý Kohout, který bude celý rok hlasitě kokrhat před našimi okny.

Naštěstí je přicházející příliv Nové Reality nekonečně silnější než odcházející odliv duality. Nová Realita začíná být každým dnem viditelnější a zřejmější. A volá k naší pravé esenci jádra našich bytostí, dokonce ještě hlasitěji než Ohnivý Kohout.

Mnoho lidí bude raději bojovat proti něčemu než pro něco. Jako „Zastavte válku!“ spíš než „Žijte v Míru.“ Když bojujeme proti něčemu, zaměřujeme svou pozornost na to, proti čemu bojujeme, místo toho, co chceme, aby se stalo. Tím se stáváme figurkami na šachovnici duality, zatímco to, co chceme doopravdy udělat, je vyhodit celou tu odpornou šachovnici do koše!

Když si své bitvy moudře vybereme, budeme něco dělat v době a na místě, kde můžeme být nejúčinnější. Nedovolíme sami sobě, abychom byli svedeni do emocionálních výšek a hloubek svých reakcí. Kdybychom to udělali, začali bychom být polarizováni dualitou a stali bychom se zase její součástí. Tak se dualita dál chytře sytí. Pamatujte si prosím, že v dualitě nikdy nejsou žádné Konečné Bitvy. Lineární dynamika duality není nastavena na rozhodné vítězství. Jediný způsob, jak ji opravdu porazit, je vystoupit z ní.

Svět duality se stává tak nepříjemným a tak nebezpečným a neopravdovým, že tam opravdu už nechceme žít. Musíme být proaktivní a vytáhnout vlajku z vany duality, aby všechna špinavá voda odtekla. A musíme to udělat teď.

Ať už milujeme své politiky, politiku našich vlád a chamtivost bankéřů a velkých firem nebo ne, oni nám slouží tím, že zviditelňují mnoho prvků, které vybočují z rovnováhy a potřebují být drasticky změněny. Všechny ty strašlivě nespravedlivé věci, které dělají, jsou katalyzátory zrychlující se změny. Začíná být zřejmější, že je jen na nás, abychom přinesli změny, které si přejeme začlenit. My jsme ti, kdo mají do světa znovu vložit Lásku, Soucit a Pravdu. My jsme ti, kdo mají chránit svou Matku Zemi. Nikdo jiný to neudělá.

Je mnoho úrovní, na kterých tak můžeme učinit. A můžeme pracovat na několika úrovních najednou. Všechny jsou nápomocné, ale mají různé stupně účinnosti. Když chceme být nejefektivnější, pak je naším úkolem vystoupit z duality a tvořit nový Třetí Bod Jednoty. Tím natáhneme a rozšíříme lineární vzorec duality prostřednictvím trojúhelníků do naprosto nové konfigurace. Tato triangulace vytvoří Třetí Bod, který je VNĚ lineárních vzorců duality. To přinese naprosto novou dynamiku a zrodí Nové Paradigma. Triangulace vytváří novou matici Jednoty.

Co je v této době zajímavé, je to, že zatímco vnější obrazy nám ukazují poměrně hrozivé scénáře s odpovídající dávkou děsivých zážitků, když jdeme do Vědění svého Srdce, naše pravá pocity nám ukazují naprosto jinou skutečnost s úplně jinou dávkou zážitků. Paradox je, že zatímco vidíme, že vnější situace je nanejvýš bizarní a naprosto mimo rovnováhu, máme pocit, že je stále více nereálná. Některé věci jsou tak špatné, že se to téměř blíží bodu absurdní směšnosti. Zatímco se nám rozhodně nelíbí to, co vidíme ve světě duality, mnozí z nás jsou překvapivě naplněni vlnami tvůrčí inspirace a nadšením bez hranic. Co se týče budoucnosti, cítíme se divně nadšení a optimističtí.

Volba mezi tím, jestli obydlíme dualitu nebo Novou Realitu není náhlou lineární změnou směru, jako je odbočka na cestě. Je to spíš volba zůstat tam, kde jsme, v unavené dynamice duality a snažit se udržet krok s naším rychle se hroutícím známým světem NEBO rozšířit se do Opravdovosti a vyletět jako Zlatý Fénix.

Po mnoho let bylo nejlepším místem, kam jsme se mohli umístit Oko Bouře. Ale to už neplatí. Potřebujeme se postavit ne do Oka Bouře ale do rozšířené pozice NAD nebo ZA bouří. Musíme BÝT VĚTŠÍ než bouře! Musíme zůstat neutrální a soustředění, vycentrovaní ve Vědění našeho Srdce, na nekonečně rozsáhlejší úrovni za dualitouVŠECHNO JE DOBRÉ.

Únor cítíme jako definující okamžik, kdy mnozí z nás dosáhnou větší jasnosti o tom, co je pravdivé a rozhodnou se povstat jako vědomé katalyzátory změny. Každý krok, který tento měsíc uděláme, je jako stopa v blátě. Buď vás stáhne hlouběji nebo se ho stěží dotknete. Proto musí být všechny naše kroky opravdové.

Chaotické časy nám dávají myriády příležitostí ukázat zářící světla pírek svého Ohnivého ptáka. Ať záříme jasně! Byli Jsme Stvořeni Pro Tyto Časy.

Toto je malý zlomek úplného Solařina reportu na únor2017. Celý report a jeho týdenní updaty jsou k dispozici po přihlášení za 5 dolarů za měsíc (11 dolarů s updaty) v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na NVISIBLE MERCADO.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Marie Magdalena – Za dualitou

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Drazí muži a drahé ženy,

já jsem Marie Magdaléna. Je mi potěšením být zde. Byla jsem lidskou bytostí stejně jako vy a milovala jsem být člověkem!

Vím, že často cítíte, že být člověkem vám způsobuje mnoho zátěží, uvědomte si však, prosím, že jedině tím, že jste člověkem, můžete zažívat intenzivní emoce a objevování. Je pravdou, že když jste člověkem na Zemi, vědomí vaší duše je částečně zahaleno, toto zahalení vám však dává možnost zkoumání, velmi důvěrného a hlubokého zkoumání života se všemi jeho zdary i nezdary. A právě díky hloubce vašeho prožitku nakonec zmoudříte. Pro mě je tvář starého muže nebo ženy, vrásčitá tvář s jemnýma očima, mnohem krásnější, než tvář anděla. Ctím lidskou bytost.

Lidské bytosti jsou buď muži nebo ženy a jejich pohlaví je opravdovou součástí toho, kým jsou. Když procházíte zkušeností být člověkem, vaše pohlaví ohromně ovlivňuje to, jak reagujete na život. Když přicházíte dolů na Zemi jako duše inkarnovaná do lidského těla, sbíráte kolektivní energie mužů a žen takové, jaké na Zemi jsou. A tak všichni z vás, když se stanete mužem nebo ženou, nesete nějaké zátěže z minulosti.

Když si zvolíte být na Zemi ženou, budete čelit některým záležitostem, kterým ženy čelí po mnoho generací. Budete se identifikovat převážně s ženskou energií, a když vyrostete, budete na sebe pohlížet především jako na ženu. Žádám vás, pokud jste ženy, abyste velmi jasně vnímaly svou ženskou energii, a pokud jste muži, jasně vnímejte svou mužskou energii. Žádám vás nyní, abyste si uvědomili, že přestože jste si vědomi této ženské nebo mužské energie, existuje také aspekt tohoto uvědomění uvnitř vás, který to mužské nebo ženské přesahuje. A díky tomuto uvědomění, které přesahuje dualitu, můžete začít vnímat tyto energie uvnitř duality.

Nyní se odehrává změna vědomí a jeden z nejdůležitějších aspektů této změny je měnící se vztah mezi mužem a ženou. Muži a ženy se od sebe navzájem odcizili. Díky velmi jednostrannému obrazu v minulosti, mužů i žen, se pohlaví jedno od druhého odcizilo. Samozřejmě, že mezi pohlavími došlo k násilí a sexualita samotná, jež je posvátnou oblastí, byla zneuctěna. Ve společnosti kolem vás prostřednictvím magazínů, televize a filmů vidíte mnoho obrazů sexuality a krásy, avšak skutečná intimita mezi mužem a ženou je opravdu vzácná a tato situace potřebuje změnu. Nový svět můžeme vytvořit jedině tehdy, když se muži a ženy začnou znovu vzájemně milovat.

Nyní bych ráda nejdříve hovořila o ženské energii. Když se žena ve své ženské energii cítí neuctivě, stahuje se ze svých nižších energetických center ve svém těle – hlavně z břicha. Nejextrémnější případy neúcty jsou zneužívání a sexuální násilí a to může být pro ženu, která má sklony oddělovat se od svého těla, traumatizující. Existují i méně extrémní formy násilí, například když je ženám říkáno, aby byly jako muži a necenily si své ženské energie. Pak je jejich skutečná povaha popřena nebo potlačena, a tak je pro ženy vzácné, aby byly opravdu v souladu se svou ženskostí a sebou samými.

Zejména v tomto věku je zapotřebí, aby srdce žen proměnilo realitu. Schopnost hluboce se spojit s druhými, schopnost empatie je tolik třeba, aby překlenula mezeru mezi lidmi a národy. Když však ženy nedokážou být na sebe skutečně hrdé a nezaujmou své právoplatné místo, jejich krásná energie srdce nebude ve světě skutečně vyjádřena. Proto vás žádám, abyste nyní cestovali svou pozorností do oblasti břicha a představili si, že uprostřed něj je zdroj síly, vitality a světla. Zde se vaše energie duše zakořeňuje v Zemi. Představte si, že s každým dechem se dotýkáte tohoto zdroje síly uvnitř sebe. Vnímejte ženskou energii Země a dovolte této energii, aby cestovala vašima nohama nahoru.

Vnímejte, zda uvnitř svého břicha objevíte malou dívku. Jak vypadá? Je spokojená sama se sebou? Je schopna se vyjádřit? Myslí si o sobě, že je krásná? Je šťastná se svým vlastním tělem? Představte si, že je tato malá dívka nahá a svobodně běží přírodou, vnímá vzduch, vítr, zemi pod svými chodidly a cítí hluboké spojení se Zemí a se všemi živly. Nezajímá se o to, jak vypadá, nebo o to, co si o ní lidé myslí, je divokou dívkou, přesto je její srdce velmi čisté. To je energie, kterou společnost nyní potřebuje. Skutečná ženská energie je divoká a hravá, přesto je zároveň velmi otevřená a jemná.

Mnoha vašim tradicím stále dominuje forma mužské energie, která dokáže být velmi nekompromisní a je založená na striktních pravidlech, a tak bych také ráda řekla něco o této mužsky založené energii. Mužská energie vstoupila v minulých staletích do módu přežití. Cítila se odpojena od ženské energie a to znamená, že muži, jednotliví muži, se cítili odpojeni od své vnitřní pocitové stránky. Když jsou malí chlapci vychováváni, aby se předváděli a soutěžili, aby v životě něčeho dosáhli a neukazovali své emoce, pomalu se odpojují od své ženské energie. To má za výsledek jakousi prázdnotu uvnitř a také jakýsi druh hněvu či nedůvěry k ženám. Trpí tedy stejně jako ženy, jen jiným způsobem. Zatímco ženám není umožněno, aby používaly svou moc a sílu, muži jsou odpojeni od své jemné a měkké stránky a výsledkem je, že muži a ženy se vzájemně odcizili.

Nyní je čas pro léčení, nyní je čas pro vzájemné pochopení. Ve všech z vás je vědomí, které přesahuje jak mužské, tak ženské, protože vy všichni jste žili životy v obou tělech, v obou pohlavích. Proto, když žádám ženy, aby znovu uznaly svou sílu a moc, není to výraz nepřátelství vůči mužům. Žádám ženy, aby žádaly svou nezávislost, aby povstaly jako krásné moudré ženy, kterými jsou, a nespoléhaly se ve svých životech na muže, avšak používaly svou vlastní mužskou energii. Když tak ženy učiní, muži ucítí, že je jim umožněno spojit se se svou ženskou energií. To proto je tak důležité zharmonizovat mužskou a ženskou energii uvnitř sebe. Když se muži a ženy stanou uvnitř více celistvými, bude snazší dosáhnout k druhému pohlaví. Partnerský vztah mezi mužem a ženou je zásadní součást lidského bytí. Tyto vztahy mohou být takovým zdrojem radosti a inspirace. K tomu však může dojít jedině tehdy, když obě pohlaví převezmou zodpovědnost za své vlastní vnitřní zranění a chovají se k sobě s úctou.

Nakonec bych vás ráda požádala, abyste si představili někoho ve svém životě, možná z minulosti, někoho, kdo je opačného pohlaví a koho dobře znáte. Žádám vás, abyste použili svou ženskou energii a opravdově se pokusili tuto osobu pochopit. Možná je v chování této osoby něco, co vás rozčilovalo nebo hněvalo, a čemu jste skutečně nerozuměli. Pokuste se být tak otevření, jak to jen jde, a vnímejte, co vedlo k tomuto chování nebo jaké to je být touto osobou. I přesto, že tomu plně nerozumíte, pokusit se tak učinit je aktem laskavosti a staví to most k druhému pohlaví. Když tak činíte, nemusíte se přitom vzdávat sami sebe, můžete zůstat nezávislí a sami sobě věrní. Pakliže máte silnou mužskou energii, můžete mít taktéž silnou ženskou energii.

Děkuji vám, že jste tu dnes všichni byli. Byla jsem s vámi velmi ráda.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Denisa Vaňková
http://www.jeshua.cz

Kryon – Inspiruj se v přírodě

21. březen – Mezinárodní den lesů (vyhlášen v prosinci 2012)

Rok 2012 byl pro planetu Zemi klíčový a v mnoha oblastech průlomový. Tento rok se lidstvo rozhodlo více uctívat přírodní prostředí. A ačkoli slova často předbíhají činy, přírodní bytosti se z tohoto usnesení velice radovaly. V kolektivním myšlení vzniklo nové povědomí o přírodě a les se měl stát součástí přírodního dědictví. Jaká krása, kdyby bylo vše tak, jak papír předkládá! Přesto přírodní bytosti nepřestávají věřit tomu, že se člověk k přírodě opravdu navrací, a i přes překážky pečuje o přírodní prostředí a mír do ní znovu vnáší.

Mnoho mřížek Země bylo neodbornou modernizací poškozeno a přírodní bytosti na nápravách pracují každý den. Bez výčitek, bez zloby a s čistým úmyslem. Stále s láskou pro lidstvo a pro ty, jenž se teprve probouzí. Mají soucit s těmi, kteří své světlo teprve nachází. Vidí jej v každém z vás a vždy, když vstoupíš do prostředí, kde není silný vliv člověka, tam cítíš, jak se s tebou jejich energie prolínají. Navštiv les a pohraj si s vibracemi, které tě šimrají a hladí. Navštiv louky, zachované přírodní dědictví a věz, že těmito návštěvami se v tobě cit srdce rozvíjí. Společně s přírodními bytostmi pečujete o tuto Zemi, rovným dílem, tak jak to má být a ve společné lásce dokážete Zemi znovu v přírodní ráj plný krás proměnit. Je blízko doba, kdy se to vše může stát. Jen je důležité ve vašem úmyslu světla vytrvat.

S láskou Kryon

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana 21.03.2017 pro www.zemeandelu.cz

Kryon – “Odolný” člověk

Tento channeling Kryona byl přijat v Delphi University, Georgia, dne 10. července 2016

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Těchto pár okamžiků je drahocenných. Můžete říci, že je to konec této série poselství, a taky je. Je to, jako když se pracovníci světla a staré duše sejdou dohromady kvůli společnému účelu a kladou otázky, na něž jste se ptali. Dalo by se říci, že je zde společný tým. Chcete vědět víc. Je to potvrzení posunu. A vy chcete vědět více. Je to souběh vědomí, které představuje rodinu. Někteří z vás zde byli celé dva dny. Když jste vešli, cítili jste něco. Je to posvátné místo. A nyní, o dva dny později se chystáte toto místo opustit. Už jsem o tom hovořil. Linearita času často vytváří uvnitř lidské bytosti určitý pocit, že to, co se zde událo, je minulostí, jakmile místo opustíte. Pro vás je minulost něco, co je pryč. Lineární běh času říká, že se věci dějí a pak končí. A vy možná strávíte další dva dny s vědomím, že tohle bylo úžasné, a nyní už není. (Smích.) Protože se vracíte k tzv. normálnímu životu. Povzbuzujeme vás k tomu, abyste změnili paradigma svého myšlení. A to můžete.

Jestliže čas opravdu běží v kruhu a jestliže opravdu existují kvantové vlny, jestliže je čas opravdu to, co si myslíte, že je a je to kvantová událost a něco se někde děje pořád, pak můžete vzít zkušenosti z těchto dvou dnů a udržet si je po celý život. Toto setkání rodiny se na určité úrovni děje neustále (nepřetržitě). Je to obtížné. Koncepty jsou obtížné, ale vy jste napojeni spirituálním způsobem. Říkali jsme vám, že celé lidstvo, přestože je stvořeno z fyziky a biologie, nese uvnitř atribut, který představuje duši.A duše pochází z Tvořivého Zdroje. A co tvoří vás, je duše. V každičkém kousku z biliónů částí DNA, se nachází to, co bychom mohli nazvat “polévkou Boha”. To všechno znamená, že na určité úrovni jste kvantoví! Na určité úrovni jste věční! Také jsme vám říkali, že díky tomu existují vlákna vědomí mezi vámi. Jestliže dokážete pochopit, co vám říkám, pochopíte, že tato vlákna jsou zde navždy. Jakmile se “probudíte” do uvědomění a rozpoznáte tuto pravdu, jako tu vaší, při opuštění tohoto místa odejdete s úsměvem. Protože to vše stále pokračuje. Pocit euforie, při setkání lidi podobného smýšlení, při poslouchání pravdy a sezení s Kryonem.

Jestliže jsou tyto věci pro vás smysluplné a chcete si je uchovat, můžete, protože tato zkušenost může být pro vás napořád. Drazí kvantoví (smích), jak dobří v tomto jste? Někteří řeknou: “Nemám ponětí, o čem mluvíš.” Ale já bych rád, abyste měli ponětí. Toto je pro vás pozvání, abyste řekli: “Já jsem kvantový, já jsem věčný, vždy jsem byl a vždycky budu. Já jsem součástí Tvořivého Zdroje. A protože se čas pohybuje v kruhu, mohu ho tedy zastavit nebo posunout, mohu manipulovat s tím, s čím manipulovat nelze, protože já jsem základ fyziky!A to je to, kým jste! To vše si můžete vzít domů. A až budete řídit, poletíte, nebo odsud možná půjdete pěšky, můžete uvnitř vás cítit tu energii, která je právě v tento moment tady. Ne tu energii ukončení setkání, ale tu ze začátku – a to po celý zbytek vašeho života. Je to příliš? Sedíme v chrámu moudrosti a předáváme vám informace, které jsou moudré. Právě jsem vám dal kousek pokročilé ezoterické moudrosti, která přesahuje to, co v rámci lidské přirozenosti máte.

Takže, pojďme hovořit o další věci. Nazval jsem tyto informace “Odolnou lidskou bytostí”. Někteří z vás minuli podstatu a na planetě, se začali dít některé věci, kterých se bojíte a kvůli nimž si děláte starosti. Tohle nebude sedět každému, ale já zde nejsem proto, abych všechny potěšil. Jsem zde, abych vám předal pravdu, laskavost, výsledek lásky Boha. Lidé inklinují k pocitu, že existují atributy lidství, které mají lidé navždy a jsou neměnné, tedy, že lidé jsou stejní dnes, včera a navždy, protože jste lidé a všichni hrajete stejné role, tak se to musí odehrávat stejným způsobem. Proto začínáte svůj seznam tím, co byste měli dělat, co byste neměli, pak to, co vás zraňuje, co vás nezraňuje… sami to doplňte.

Včera jsme hovořili o “odolném” oceánu, hovořili jsme o Matce Přírodě, která vás může naučit tomu, jak sám sebe “očistit”, o rovnováze, která nastává skrz pole. Nehledě na to, co se stane na planetě, rovnováha se pak posouvá v rámci prostředí a vytváří novou rovnováhu. A já se vás ptám: “Jestliže se může Země pohnout a posunout v rámci změn v životním prostředí, které se v průběhu času dějí, proč si myslíte, že nejvyspělejší biologie na Zemi je neměnná?” Nemůžete nic udělat? Vždy je to stejné a není žádné zdokonalení, třeba i ve vaší odolnosti vůči věcem kolem vás, a vy jste vždy stejní, např. přesně jako váš dědeček a jeho dědeček? Nikdy se neposunete a nikdy se nezměníte? To jednoduše nedává smysl, když všude kolem vás jsou důkazy o rovnováze, která je neustále v pohybu! Země se posouvá a dochází k harmonii elementů a věcí, které jsou dodávány k tomu, aby se vytvořila souhra harmonie.

Rád bych vám něco řekl. Pole, o kterém jsem včera hovořil, ta laskavost, je celé součástí cyklu znovuzrození. O čem že to hovořím? Čím víc lidí je na planetě a čím víc je lhostejnosti ohledně znečišťování, tím je to horší.A je to otázka pouze posledních pár desetiletí, co jste si začali být vědomi, že způsobujete otravu vašich vod a vzduchu. A to se začalo posouvat velmi, velmi pomalu se ztrátami v průmyslu a vědomím, že se to týká i potravy. Pak k tomu můžete přidat elektroniku (ve vzduchu) kolem vás. A budou tací, kteří si sednou a řeknou: ”To je strašné, zabíjíme sami sebe! Co se bude dít dál?” A já vám řeknu, že jedna z věcí, která se stane, je velice lineární. Časem se to naučíte a zastavíte to. Přijdou nové vynálezy, takže nebudete muset nic brát přímo z planety, kvůli tomu, abyste měli energii. Už hodně dlouho se hovoří o “volné energii”. “Kdy budeme mít volnou energii?” A já vám řekl pravdu. Je tady neustále! Jestliže jednoduše vykopete díru, která je dostatečně hluboká, získáte teplo! Je to přímo pod vašima nohama. Vše, co musíte udělat, je investovat do způsobu, jak přivést to teplo na tu dlouhou vzdálenost a vytvořit “parní motor”, chcete-li jej tak nazvat, abyste použili to teplo, aby vám dalo elektřinu navěky! Namísto dolování uhlí. Bez znečištění! To je nyní způsob, na kterém se začalo pracovat. To je volná energie. Stojí jen tolik, co byste vydali za vyvrtání díry. Zopakuji to – uvědomili jste si, že jaderná energie je nejnebezpečnější a nejdražší “parní motor” na planetě? Jediné co dělá je, že vytváří teplo. A vy ho přitom můžete získat jen vykopáním díry.

Totéž se týká vody. Jsou zde způsoby odsolování a čištění vody, které se už blíží a jsou opravdu velmi dobré. Všechny tyhle věci se časem vyčistí samy skrze vaše vědomí. Mezitím se děje něco jiného a vy to ani nevíte. Tělo je chytré. Jestliže je reinkarnace opravdová, a my jsme ji studovali a ukázali jsme vám plán, existuje v tom systém. A systém Akáši si nejenže pamatuje, kdo jste byli, kde jste byli a co jste udělali, ale dokonce vás připravuje dle naplánované další inkarnace! A v rámci plánování nastavujete parametry např. pro to, jaké budete mít pohlaví, jaké budete mít karmické atributy, abyste potom, až se vrátíte, pracovali na “hádance”.Ale přitom s vámi přichází něco nového.Odolný člověk přichází s různými druhy odolnosti, kdy už např. nebudete reagovat na znečištění, které máte nyní. Řeknu to ještě jednou. Přijde čas, kdy zjistíte, že některé děti v určitých oblastech této planety se narodily s většími játry (pousmání Kryona). A důvod? Můžou tak tolerovat to, co provedlo lidstvo se vzduchem a vodou. Po generace, které k tomu potřebují, budou mít vyšší toleranci, než jakou jste vy kdy měli. Věci, které vás nyní mohou “otrávit”, jim otravu nezpůsobí. To je evoluce! A je toho víc.

Už dávno jsme vám dali radu ohledně elektronického znečištění. Tohle je obtížné, protože většina lidí nejsou inženýři. Nerozumí tedy rozdílu mezi např. televizním signálem nebo mikrovlnou troubou. Je to pouze pole, které jednoduše vyžaduje elektřinu. Proto se bojí všech těchto zařízení. Řekli jsme vám, že to, čeho byste se měli nejvíce vyvarovat, jsou velká silná magnetická pole. To jsou věci, které s časem mohou ovlivnit vaši buněčnou strukturu, protože vaše struktura je součástí magnetismu planety. To vám říkáme už 26 let. Takže když chcete úmyslně vytvořit magnetické pole a pak se pod něj záměrně posadit a sedět pod ním hodiny a hodiny, bude to mít pro vás důsledek. První důsledek, který vám to přinese, může být, že se budete cítit velmi dobře. A dalším důsledkem může být nemoc. Vyvádíte z rovnováhy vzácně vyrovnaný systém, který je částečně magnetický.

Říkali jsme vám, abyste se drželi dál od systémů zvaných elektrické transformátory, které vytváří velké magnetické pole. Řekli jsme vám, že je jednoduché jej změřit! Můžete ho dokonce změřit pomocí “hračky”! Můžete to udělat s pomocí kompasu. Jestliže je magnetické pole dostatečně velké, kompas zamíří k němu místo k severu. Takže byste za těchto okolností neměli žít pod elektrickou věží.Toto jsou základy! Nebudete tedy vytvářet vlastní magnetické pole např. tepelnou matrací nebo dekou (pozn. překl. – myslí tím některé dostupné ohřívací matrace či deky, do kterých je přiveden proud) a pak v tomto poli sedět noc za nocí a znovu a znovu a znovu. To vám naruší rovnováhu toho, co je nyní v rovnováze. Není to tak těžké.

Ale nyní se to stává složitějším. Mnoho z vás sedí v místnostech a televizní signál jde skrze vás po dobu přibližně 50 a více let. Všichni máte rádiové signály. Ty jdou také skrze vás a kolem vás. A vůbec vám neubližují, protože jsou na úrovni, která neprotíná tělo a magnetismus těla tak, aby mohly způsobit problém. Kdyby to tak bylo, viděli byste to. Viděli byste to hned! Nebo přinejmenším přes generaci. To se nestalo. A nyní přichází to nejvíce elegantní. Dnes existují věci, které se nazývají chytré telefony. Rád bych vám něco o chytrých telefonech řekl. Drazí, když vezmete vysílač a budete jej držet u vašeho mozku po mnoho a mnoho hodin, bude to mít důsledek. Tečka. Jestliže jste chytří, stejně jako ten telefon… a proto se to mimochodem nazývá chytrý telefon, tak abyste slyšeli, použijete k tomu něco jiného. Prodloužení, které nazýváte sluchátka. Vše, co potřebujete, je dostat telefon cca na třetinu metru daleko od vaší hlavy a nezpůsobí to žádný problém, protože telefon pak vysílá do jiné oblasti. A vy můžete říct: “Ale co když ho nosím zavěšený na svém srdci?” (smích Kryona). A můžete říct: “Srdce je také velmi důležité a reaguje na magnetické pole.” Dovolte mi říci, že to spíše vaše srdce pravděpodobněji ovlivní ten telefon než naopak! Protože vaše srdce vysílá daleko větší magnetismus než telefonní přístroj. To jsou věci, které byste měli vědět. Držte je dále od vašeho mozku. Jedna věc je, když jen prostě chcete vzít hovor. Ale pokud tím žijete (myšleno, že voláte neustále) a držíte jej u hlavy, to je věc jiná. Tyto věci by měly být pro vás logické. Přemýšlejte o tom.

Kryone, jsou ale další věci, které přichází a vysílají – jako Internet. Je všude. Nazývají ho wi-fi. Co to dělá, co my děláme a co bychom měli dělat?” Dám vám tytéž informace jako o vašem rádiovém signálu. Nebydlete vedle rádiového vysílače. Zajímaly vás někdy důvody, proč jsou tyto vysílače převážně na horách (kopcích)? Musí být vysoko, ale také pryč od lidí, protože nesou silný magnetický “podpis”! Když se podíváte na velký wifi nebo jiný internetový vysílač, třebaže pracuje na nízký výkon a nízké magnetické pole, nechtějte u něj bydlet! Nicméně, signál, který se šíří vzduchem, je velmi slabý, podobně jako u televize nebo rádia. Toto je kontroverzní. Někteří řeknou: “Ano, ale my jsme to měřili a má to vliv!” Rád bych vám něco řekl o odolné lidské bytosti. Děti, které se nyní rodí, jsou daleko odolnější proti elektronickému znečištění, než kdy kdokoli dosud byl. Překvapuje vás to? Že zde může být evoluce přežití “elegantní inteligence” a změny DNA, která vytvoří generace těch, kteří chápou znečištění planety z doby svých předků? Že přijdou mnohem lépe vybaveni, aby mohli pracovat na “hádance”, dokud nebude znečištění napraveno a dokud nebude vše lépe pochopeno?

Přichází toho víc. Bude zde strach z některých nových druhů jídla. A strach se bude týkat toho, jak mohou být některé potraviny tak veliké a vyrůst tak moc a v takovém množství! Genom musel být změněn! Dovolte mi něco říci. NE! Toto je staré, staré myšlení.Změna genomu není správná. Nechtěli byste to a víte to. A proto, když uvidíte jídlo, které vypadá, jako by bylo modifikováno, také se ho bojíte. Co kdybych vám řekl, že je to o něčem jiném? Vezmete “čisté” osivo, které má perfektní připravený genom, perfektní a připravený na signál k lepšímu růstu. Rád bych, abyste přivítali něco, co nazýváme “biologická homeopatie”. Biologická homeopatie, která bude dále aplikována do říše rostlin. Co je na tom špatného? Máte ji pro sebe, homeopatie funguje, využívá pole a harmonii, využívá všechny ty věci, kdy přijdete na to, jak dostat do semene rostliny tinkturu, léčivý prostředek, díky němuž vyroste třikrát větší a přitom zachová čistotu genomu vaši struktury! Toto nasytí svět! Vidíte, kam tím směřuji? Přichází věci, které jste neočekávali, ale bojíte se jich kvůli starému systému znečištění, kde vše, co se objevilo, bylo pro vás špatné.

Pospojujte body a začněte si uvědomovat, že některé z těchto věcí musí být analyzovány. Jsou nové, ale jsou vhodné a nejsou pro vás škodlivé. Je toho mnohem víc, co vám můžeme předat a říci. Ale odolný člověk, je to, co bych byl rád, abyste viděli. Řekli jsme vám, že posun změní lidskou podstatu a také změní odolnost ke znečištění. Také zmírní věci, které vytvořily válku, jako například nenávist a drama, nevyspělost a myšlení, které není jasné. Toto vše je součástí evoluce, která se nyní začíná odehrávat a objevovat mezi lidmi. Proč to omezujete pouze na vědomí! Ovlivní to vaši biologii. Dá vám to kontrolu nad fyzikou, o níž jste vždy věděli, že je možná. A to bez vedlejších efektů, pokud to tak chcete nazvat. Bez negativity, pokud to tak chcete pojmenovat. Vynálezy, které jsou přínosné stejně jako “win-win” příběh, kdy vítězí obě strany. Vytvoří pro vás věci jako čistou vodu, elektřinu a víc potravy. Všechny tyto věci jsou součástí scénáře, který přichází s vyšším, čistým vědomím na planetě. Není to limitováno pouze na spirituální věci. Ovlivní to úplně vše. Vyhlížejte to. Uvidíte to. Toto konkrétní poselství si možná budete chtít poslechnout znovu, protože věci, o nichž hovořím, jsou významné. Někdy si u těchto všech věcí můžete říci: “No, to říká jenom Kryon.” Dokud to neuvidíte ve zprávách. A pak si uvědomíte, že je to víc, než jenom Kryon. Je to mé “čtení” potenciálů vaši velkoleposti. Tohle to je.

A tak vás opouštíme s touto myšlenkou. Věci nejsou vždycky takové, jaké se zdají být. Nepoužívejte to, čeho se DNES bojíte, aby vás to vedlo k tomu, co uděláte ZÍTRA. Buďte obezřetní ohledně všech věcí a užívejte svou logiku, abyste viděli, že lidské bytosti jsou odolné, mění své myšlení, místo, a můžete “přečíst” věci, které byly v minulosti staré, ale dnes už nejsou nutně stejné. Chtěl bych vás oslavovat za to, co se děje. Chtěl bych vás oslavovat za vaši odolnost vůči prostředí, za vaše vědomí a skutečnost, že jednou, jednou se podíváte na civilizaci, která se vzájemně zabíjela, a řeknete, že to byly barbarské časy. Uvidíte řešení, kde jste je dříve neviděli. A budete součástí nového lidstva.

Děje se to pomalu. Jeden krok kupředu, jeden krok zpátky. Dva kroky kupředu, jeden krok zpátky. A během let uvidíte postupnou a pomalou změnu. Nacházíte se v 36letém okně. Dvacet z těch 36 už téměř uplynulo. Je toho víc, co přijde. A jakmile se toto okno precese rovnodennosti uzavře, začne skutečný vzestup. Těchto 36 let je převážné o rekalibraci k novému normálu na této planetě.Lidé to nechtějí slyšet. Chtějí to zítra! (Smích.) Jste netrpěliví, protože jste na to čekali tak dlouho. Jste netrpěliví, protože někteří vidí jasně, jaké by to mohlo být. A pak jsou zde ostatní kolem vás, kteří nemohou nic z toho vidět. To se časem změní. Požehnaná je lidská bytost, která je ohledně toho všechno v klidu a říká si:Nehledě na to, jak dlouho to bude trvat, udělám svou práci, dokonce i když to přesahuje léta, které mám na planetě ve svém “já”. Vrátím se udělat svou část práce.” Protože toto je člověk, který rozumí vyššímu povědomí, kdo opravdu jste a že jste toho všeho součástí, staré duše.

Toto setkání a tyto dva dny vám mohou dát “aha” zkušenost, která vás přenese přes závoj a bude s vámi, až se vrátíte. V tom je hloubka odolné lidské bytosti. (Pousmání.)

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – „The Resilient Human“ – MP3 29:52 min

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – únor 2017

06. 02. 2017
POSLOUCHEJTE

čím více se dozvídáte o vědě, tím více se dozvídáte o Stvořitelizjišťujete, že mezi fyzikou a duchovností není žádné oddělení. Jsou to muži a ženy s jejich svobodnou volbou a logikou, kdo se rozhodne oddělit se od majestátu Boha.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Komunikace s Duchem“ – nebo ZDE

 

14. 02. 2017
BOŽSKÁ ROVNOVÁHA

Člověk zapomíná, že při plánovacích setkáních v božské rovnováze byly vytvořeny nejen problémy a výzvy pro lekce, ale také jejich řešení. To je božská rovnováha, kterou byste si měli zapamatovat.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonovy Knihy Sedm „Dopisy z domova“ – nebo ZDE

21. 02. 2017
DUCHOVNÍ AXIOM

Vzpomeňte si na tento duchovní axiom: nejprve se postarejte o sebe… pak se změní věci kolem vás.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Kryonova Kniha Devět – Nový začátek“ – nebo ZDE

27. 02. 2017
PŘEDSTAVTE SI TO

Čisté sladěné vědomí: dokážete si představit Izraelce, Palestince a Íránce s čistým sladěným vědomím? Dokážete si to představit? No, právě teď to tak máte vy s vašimi dřívějšími válečnými nepřáteli, tak proč by to nemohli mít i ti na Blízkém východě?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Akáša se probouzí“ –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – “Přechod a Nic není náhodné”

Následující poselství Kryona byla přijata v Delphi University, Georgia, 9. července 2016

                                                 Úvodní mini channeling – “Přechod”

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Cítili jste to, už když jste sem přišli – tato místnost vás vítá. Tato univerzita je vhodně nazvaná “Delphi”. Místo znalostí a moudrosti. Centrum, kde osvícení může skutečně být odhaleno, studováno, lze s ním pracovat a praktikovat jej. Jedno z mála míst na této planetě se studijním plánem, který zahrnuje dokonce i channeling. A vy sedíte na zbytcích chrámu, který byl speciálně postaven pro moudré myšlení. Rád bych, abyste zde jen chvíli seděli a procítili to.

Hlavním stavebním prvkem je zde dřevo. Pochází ze Země, je pórovité a hovoří o Gaie. Většina dřeva je na stěnách, a je živé. Žije a to je důležité. Dokonce i zde přede mnou, kde jsou tyto krystaly, o nichž jsme dříve hovořili, je laskavá energie, kterou bych nazval “vysíláním”. Všechen ten design, kolem nějž se můžete projít… pokud jste vnímaví a dovolíte si to cítit, pak víte, že ten design vás zná. I když jste tu nikdy dřív nebyli. Zná vás. Metafyzické principy, o nichž jsme hovořili, které jsem vždy při příjezdu vnímal společně s mým partnerem už před 26 lety, říkají, že je zde spojení, splynutí každé lidské bytosti s Tvořivým Zdrojem.

Je to vaše svobodná vůle dovolit řetězcům (vláknům), aby se propojili či nikoliv. Ale oni chtějí. Kdybyste mohli načrtnout diagram, viděli byste, jak je každá jedna lidská bytost “zaháknutá” – tj. připojena ke každé další lidské bytosti a jak je každá lidská bytost napojená ke Tvořivému Zdroji a ke Gaie. I když se pohybujete na tomto místě jako cizinec, NEJSTE cizincem! Metafyzicky, jakmile si sami sobě dovolíte rozšířit v tomto své vnímání, ostatní bytosti v místnosti, které jste nikdy nepotkali, k vám budou připojeny. Můžete dokonce říci, že to může být krásná, spirituální stříbrná šňůra, která všechny vás spojuje s Duchem. A rodina je kompletní! Kdykoliv si zde sednete.

Tvoříte společnost samostatných lidských bytostí, neznáte jeden druhého, znáte jich jen pár, a proto vám dáváme některé lekce o tom, že neexistují žádné náhody v tom, kde a kdy se inkarnujete, koho potkáte na své dlouhé cestě, kdy řeknete ano tomu přijít na dané místo. Co když je zde někdo, s kým jste se měli setkat, kdo může mít odpovědi nebo naopak problém (nevyřešenou hádanku), k níž máte VY odpověď. Jste schopni a ochotni se s tou osobou setkat? Můžete přehlédnout sociální protokol, co je vhodné a nevhodné, kdy prostě řeknete ahoj tomu, koho jste potkali, a koho obejmete? Pak ty protokoly odhodíte všechny a řeknete: “Ahoj, starý příteli.” Krása toho, mimo scénu, drazí, ta krása toho všeho je, že staré duše jsou zde navždy. Neznáte se pouze odtud, drazí. Víte vůbec, na kolika dalších planetách jste žili a dělali tohle? Tohle děláte. Je to však před vámi po tento život zcela skryto, a má to tak být, kvůli svobodné vůli. Už jsme to dříve zmínili. Kdyby tu byla všeobecná znalost, kdybyste to mohli bezostyšně jasně vidět, mohli bychom jednoduše zhasnout světla a všichni by mohli jít domů. Musí být něco skryté kvůli vaší svobodné vůli, abyste to mohli odhalit, nebo taky ne. To je svobodná volba, to je dualita! Duchovní důvod a logika je v tom, že je vaší svobodnou volbou, zda se během pobytu na Zemi připojíte k “rodině” či nikoliv.

Přechod mezi životem a smrtí je krásný. V tento den jsem položil mému partnerovi otázku, o níž jsme hovořili. A můj partner řekl: “No, Kryone, obvykle se mi o tom nemluví moc dobře, tak jako teď.“ A proto bych rád, abyste to slyšeli. Chci to zaznamenat, abyste to slyšeli. Intuitivně, intuitivně, dokonce i v případě nejvíce osvícené staré duše, opravdu nevíte, co se stane, když zavřete naposledy své oči. Doufáte. Je to vaše pravda, které se držíte a která vám “visí” v hlavě, že je v pořádku umřít. Řekl jsem vám, že je to více než v pořádku. Je to proces (smích). Je to proces, kdy stará duše využívá moudrost rozšířenou na této planetě. Vrátíte se moudřejší (na Zemi – pozn. překl.) než jste odešli. Je to jako ve škole. Absolvujete a vrátíte se další rok. Je to úplně běžné. Problém je v tom, drazí, že nežijete dostatečně dlouho a to se změní.

Ale co se děje, když zemřete? Rád bych to teď během pár krátkých okamžiků popsal. A důvod? Abyste to mohli oslavit. Je zde intuice, že většina náboženství a systémů víry má to, o čem se hovoří jako o “cestě”. Ať už jdete kamkoli, je to cesta, která trvá alespoň 3 dny. Je to židovská tradice, muslimská tradice a každá z nich, i ty nejstarší na této planetě, přičemž ji měli i domorodci, mají třídenní dobu. Buď počítaná od rána, nebo takovou, v níž nesmíte rušit tělo nebo to či tamto… jsou zde další pravidla a předpisy. Třídenní pravidlo. Ach, drazí, toto pochází z intuice, protože tak dlouho trvá “rekalibrace” z tělesného lidského vědomí do andělského vzezření, kterým jste od Boha. Lidé z toho vytvořili všelicos, podle toho, komu věříte nebo podle duchovního systému. Někteří řekli, že je to složitá doba, někteří řekli, že jdete na určité místo neklidu, kde setrváváte, a kde budete souzeni. Jiní říkají, že je to místo, kde zůstáváte. Zní to tak v pořádku?

Tvořivý Zdroj je to, kam se vracíte. Pojďme ho nazývat “rodičovský” zdroj, pojďme ho nazývat největší láskou ve Vesmíru, k němuž směřujete. A je i ve vás, dokonce i právě teď. Láska Boha je čistá. Usiluje o to, abyste ji našli, abyste se s ní celým svým životem spojili. A když naposledy zavřete své oči, vaše tělesnost je pryč a nastává přenastavení. Tři dny, které máte, jsou doba, kdy se učíte znovu létat a začínáte si vzpomínat, kdy světlo začíná být jasnější a vrací se radost a Tvořivý Zdroj začíná hrát hudbou, kterou jste přeslechli… a určitým způsobem pláčete radostí a rozpomenutím, kdy si říkáte: “Jsem zpátky doma!“ Není zde žádné utrpení! Je to přesně obráceně. Je zde neuvěřitelná radost a vzpomínky a zpěv! Nejste již znepokojení těmi, které jste na Zemi zanechali, protože víte, že si tím brzy projdou jako vy. Začíná se vracet celý obraz a jste v jednotě s Bohem. A ano, přicházejí plány, jak se vrátit a projít tím znovu, protože, drazí, nechcete promeškat “dokončení”. Jste v nové energii, užívejte si ji! Už jsme o tom hovořili… přechod je krásný. A opravdu bych rád, abyste si to pamatovali. Vy v této místnosti, kteří jste znepokojeni sami sebou, se budete usmívat. Ti, kteří vás uvidí, si řeknou: “To je divné.” (Smích.) Nepoužívali úsměv, když umírali. Udělají to, až budou vědět, co přichází. A drazí, ti z vás, kteří budou stát u svých milovaných, kteří už tu dále nebudou, vyzývám vás, uchopte je za ruku a oslavte skutečnost, že jsou stále zde, v jiné formě, a oslavují s vámi milujícího Boha. Není to tak, jak si myslíte. Smrt zasáhne ty, co zůstali na živu, kteří si myslí, že jste pryč, ale vy nejste, protože to je lineární! To jen vaše “údolí”, v němž jste, vám brání vidět tu krásu systému (nad ním).

Toto je chrám moudrosti. A proto vás žádáme, než poselství ukončíme, abyste byli moudré staré duše. Moudrá stará duše je taková, která nečeká na předsudky (tendence) nebo na strach, o kterém jí ostatní řeknou, ale raději využívá svých vlastních rozlišovacích schopností a vlastního “motoru” volby k tomu, aby věděla, co je opravdové a co ne. Je to stejný “motor”, díky němuž i vy víte, co je skutečné a co ne. Tohle opravdu představuje “vyřešení”, zda je Bůh uvnitř, že? Dovolíte si už tomu věřit? Je zde natažená ruka, která je vaše – říká se jí “vyšší já” a čeká na to, až si vzájemně potřese rukou s vaší tělesnou stránkou, pokud to dovolíte. Může zde být po celý váš život. A nemusí ťukat na vaše dveře, nemusí na ně tlačit nebo dělat rámus. Jednoduše čeká, až otevřete a vejdete. To je krása lásky Boha, která dovoluje lidem si volit, zda přijmou světlo či nikoliv. A to je pravda a moudrost tohoto dne.

A tak to je.

KRYON

Upozornění:
Toto následující poselství přímo navazuje na poselství POLE. Část I. je ZDE a část II. je ZDE

 

                                              Hlavní poselství – “Nic není náhodné”

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Občas přinášíme poselství s informacemi, které mají jen vedlejší roli. Hlavní je v nich poselství lásky. Rád bych vám předal určité informace, přesto ale směřované ke vhodnosti a víře. Řeknu to ještě jednou. Tato zpráva je pro vás opravdová. Muž na židli, musí ustoupit stranou až na takovou úroveň, že k němu přichází proud vědomí, přičemž využívá jeho intelekt, jazyk, tělo, hlas, aby mohl přinést poselství, které není jeho vlastní. Škola, která se nachází ve vedlejších dveřích, toto učí. Klíč k “channelování” je v tom věci pustit – nechat je jít. A tak můj partner nechává věci plynout, aby mohl předat zprávu, která je ode mně. A to JÁ, o kterém hovořím, je energie z místa, které nazýváte Tvořivý Zdroj. Někteří říkají, že to jsou andělské informace. Drazí, můžete je nazývat, jak si přejete. Ale posvátnost spočívá v “podání rukou“ s vámi. Jestliže cítíte spřízněnost k hlasu, ke mně, k poselství, je to proto, že jsme spojení.

Existují různé druhy spojení, o nichž jsme vás teprve začali informovat. Minule jsme předávali poselství v jiném městě. Otevřeli jsme dveře, které jsme pootevřeli již dříve, co se týče tématu poselství. A to téma se vám může zdát trochu vědecké. Ale drazí, není o vědě. Hovoříme o fyzice. A drazí, fyzika je realita, v níž sedíte. Není to učení o fyzice, je to realita toho, jak věci fungují. Tvořivý Zdroj, Bůh, Já Jsem, jsou největší fyzikové. Tvořivý Zdroj je místo, které vytváří pro planetu způsob, jak věci fungují. Doslova jsou pokládány základy pro všechna pravidla, které nazýváte fyzikou. Řekli jsme to už minule a chceme to říci znovu, a určitě to řekneme znovu i poté. Kdybyste se VY s vysokým vědomím rozhodli tvořit fyziku, abyste vytvářeli realitu, která má svá pravidla a způsoby fungování, nebyli byste v pokušení do toho přidat trochu lásky? (Smích.)

Drazí, to je to, co se děje. Lidské bytosti mají svobodnou volbu. Mohou všechno toto ignorovat a nebude zde žádné souzení, jestli to uděláte. Dveře se otevřou, když o to požádáte, metaforicky, aby se vám odhalily věci, které obohatí váš život. Můžete projít celým svým životem, aniž byste tyto dveře viděli, aniž byste je otevřeli, o tom už jsme vám říkali, dokonce i bez toho, že byste si vůbec byli vědomi existence takových dveří. A můžete sem přijít na dobu svého života a vrátit se zpět, a uspořádáme vám stejnou “oslavu”, jako v případě léčitele i channelera. Je to o vyjádření života na planetě, není to o tom, co děláte. Je to mimo rámec toho, co vám bylo řečeno, co jste byli vyučováni, že se vše řídí vašimi činy. Lidstvo vás soudí podle toho, kdo jste, co jste udělali, ale Bůh vás nesoudí vůbec! Jste částí Tvořivého Zdroje, jste rodina! Jste zde, abyste dělali svou práci.

A práce je toto: Můžete žít na planetě a čelit věcem, které tu jsou, se svou svobodnou volbou a uvědomit si, že Bůh je uvnitř? Pokud ano, můžete jít k dalšímu kroku, který znamená se “odevzdat” této energii do takové míry, kdy si řeknete: “Chci tě vzít za ruku, chci vidět, co jsem promeškal.” A, drazí, už dříve jsem vám řekl, že když to uděláte, získáte pouze laskavé výsledky. Není tu pro vás žádná chůze ohněm, žádné utrpení, nic, co se očekává, že musíte udělat. Věci, která vám Duch předá, budou takové, jaké si přejete. Vlastně si můžete myslet, že je to vaše vlastní intuice a bude to vaše vyšší já. Uvidíte, že se měníte a uvědomíte si, že vás sem nikdo netlačil. Měli jste svou intuici, která vás vedla tam, kam jste potřebovali jít. To je systém lásky v rámci fyziky. Je skrytý.

Nyní bychom rádi znovu prošli poslední poselství z města, ve kterém jsme byli minule. Dal jsem vám výraz “POLE”. A řekli jsme vám, že se jedná o fyziku řízenou ”postojem”, přičemž postoj představuje laskavost. Mohlo by to být tak, že existuje realita, která je laskavá ke všemu, čeho se dotkne? Je možné, že existuje realita, kterou nazýváme “pole”, která se snaží sjednotit a synchronizovat vše, s čím přijde do kontaktu? A odpověď zní: Ó, ano”! Vědní obory to všechno vlastně vidí a dávají tomu jméno, které není správné a nazývá se “ unášení“. Hovoříme o poli většího rozsahu, a jde opravdu o “propojení” s laskavostí a Tvořivým Zdrojem, kdy je toto pole zodpovědné za téměř vše. Jakmile použijete svou logiku ve vašem každodenním životě, musíte čas od času zastavit a říci: “Proč se tyhle věci staly tímto způsobem?” Když hovoříte o lásce a laskavosti Boha, můžete říci, že je to krásné, ale co to opravdu je, co je ta podstata, která tlačí mě, nebo vás, mého partnera k laskavým výsledkům? Kryon je zde, s mým partnerem, protože o to požádal. Drazí, jediné, co musíte udělat je otevřít dveře a říci ANO. Nemusíte mě přitahovat k jeho životu, protože existuje něco, co se nazývá “pole”. Rád bych, abyste přemýšleli o poli, jako o něčem, co je neustále kolem vás, po celý čas. Mává na vás a směje se na vás, protože si vás přeje tlačit a táhnout, když řeknete “ano”.

Kdybych vám řekl, že existuje vlak, na který můžete nastoupit, a tento vlak vás vezme na určité místo, první otázka bude: “Jak se do něj mohu dostat?” Ale v další otázce, když už v něm budete sedět, byste se mohli zeptat: “Kdy mě tam doveze? A co musím udělat, abych nastartoval motor vlaku?” Pak se vlak pohne sám od sebe. Potom se zeptáte: “Co způsobuje, že se vlak pohybuje?” To je metafora, ale drazí, je to všude. Chystám se vám dát odpovědi na otázky, které jste nikdy nepoložili. Rád bych odkryl něco, o čem jste dokonce ani nepřemýšleli. “Proč matka příroda funguje?

Matka příroda bývá vždy spíše vysvětlována než definována, jako konečný, uzavřený systém, jako krásné hodiny, plné života, Gaii, energie, světla a temnoty, všech elementů, které jsou dokonale spojené dohromady – a když je životní prostředí nedotčené, pak je příroda rovnováze. A tato rovnováha, kterou můžete vidět na polích, u zvířat, v případě kyslíku a oxidu uhličitého, ve vodách, cyklu a oběhu života, u hmyzu… vás přiměje stát opodál a připustit, že je Matka příroda nádherná. A pak odejdete. Jak to můžete dělat bez toho, abyste se zeptali: “Co je to?Prostě předpokládáte, že rovnováha nastává jen tak normálně, sama od sebe, bez jakéhokoliv systému? Myslíte si, že rovnováha je dílem náhody? Že planeta prostě jen tak sklouzne do svého “optimálního bodu náhodnosti” a bude perfektní? Někde, nějak, určitým způsobem se někdo zeptá: “Odkud se vlastnosti rovnováhy berou? Kdo ji vyrovnává? Je to příliš perfektní!

Lidstvo začíná pomalu chápat realitu této rovnováhy. Věděli jste, že oceány této planety mají schopnost se dokonce samy vyčistit od ropných skvrn? Nikdy jste si neuvědomili, že než zde vůbec bylo nějaké lidstvo, byly zde ropné skvrny. Obrovské ropné skvrny, kdy ropa vybublávala na povrch z hlubiny moře. Je to stejné, jako ji nalézáte dnes! (smích). A všechny ty miliony litrů samy od sebe vybublávají na povrch, pokryjí oceán a pak zmizí pryč. Prostřednictvím “sebe-nápravy”. Věděli jste, že tohle byla také rovnováha? Lidé o tom pravděpodobně nikdy nepřemýšleli, protože, když vy máte ropné skvrny, je to katastrofa. Nevidíte vůbec žádnou důvěryhodnost v přirozené nápravě, dokonce ani v její existenci. Skoro jako byste vy vynalezli ropu.

Drazí, takových věcí je mnohem víc. Co se stane, když se environmentalista rozhodne změnit rovnováhu určité oblasti z ekonomických důvodů? Předně, environmentalista by tohle pravděpodobně neudělal… Samozřejmě pokud by nepracoval pro vládu. (Smích.) Jakmile změníte jednu věc, hodí to všechno ostatní mimo rovnováhu, a vy to okamžitě uvidíte. Uvidíte, jak jedna věc na to reaguje a tím ovlivňuje něco jiného a ta perfektní rovnováha je pryč. A pak si teprve lidé uvědomí chybu a snaží se to napravit znovunastolením rovnováhy, ale to nikdy nefunguje. Musíte si položit otázku: “Co je to? Co tvoří tu dokonalou rovnováhu?

A nyní vám to povím. Matka příroda nefunguje nahodile. Matka příroda je název pro POLE! Pole opět představuje fyziku, která chce a vyžaduje synchronizované jednání harmonie a rovnováhy, kdy věci nejsou ponechány sobě jen tak náhodně, drazí, dostávají se do rovnováhy. Dostávají se do vyrovnaného stavu dle svého účelu. A Matka příroda je ten nejlepší příklad, jaký vám mohu dát. Je to všude. Hovořím o tom, protože toto pole, jak jsem řekl již minulý týden, nabírá na síle a svém přístupu. Pole se bude snažit, co to dá, aby spolupracovalo s tužbami lidských bytostí a dosáhlo harmonie. Toto je nový nástroj na planetě. Znamená to, že je to víc, než jen otevření dveří k vědomí. Dveře se nyní rozletěly dokořán a vy si uvědomíte určité věci daleko dřív než kdykoli předtím, protože pole bude vlastně tlačit samo sebe, neboť jste o to požádali. Jen si představte energii laskavosti, která chce jen vytvářet harmonii všude tam, kudy procházíte. A je to tady. Můžete toto pole použít? Drazí, nejen, že ho můžete použít, může tvořit váš život.

Dnes můj partner hovořil o vlastnostech homeopatie. Neobvyklý způsob, který funguje. Lék, prostředek nebo tinktura je příliš malinká, aby dokázala způsobit jakýkoliv druh chemické reakce. Biologové i chemici to vědí. A přesto, pouze přítomnost několika částeček tvořících milióntinu daného prostředku, které se vloží pod jazyk lidské bytosti, způsobí léčbu. Jak? Jestliže se chcete dostat k podstatě, řeknete: “No, je to díky innate.” Můj partner vám to dnes řekl. A měl pravdu. “Chytré tělo” to vidí. Nevidí to jako tužbu či přání, ale jako vaši instrukci k realitě. Vaši instrukci k realitě. A pak se tělo podle toho chová. Přirozeně. Nyní zde zastavme. Proč? Můžete pojmenovat fyzikální proces, kdy si vezmete tinkturu a nastolíte léčbu? Říká se mu “POLE”! Protože fyzika je v chemii přítomna. Je všude! Už jste si to někdy dali dohromady nebo jste o tom přemýšleli jen tak, že chytré tělo dělá chytré věci, a dál už to neřešíte? Musí zde být “základní” proces ke všem věcem, abyste si mohli “spojit body”. Je to jako přesné švýcarské hodiny, na něž se rádi všude kolem díváte lidem na ruce. Když je rozeberete, uvidíte, jak se některá kolečka otáčejí. Ale vlastně opravdu netušíte, jak fungují. A nyní vám říkám, jak fungují.

Tinktura, léčebný prostředek, jakmile je “umístěn” do lidského těla, je vystaven nejenom “chytrému tělu” (innate), ale i poli. Protože má vědomí skutečnosti. Vy máte prostředek ve své ruce. To je vědomí, které říká: “Já jsem ochoten dát svému tělu určitou realitu.” V ten moment je zpráva jednoznačná a vy vložíte prostředek pod jazyk pro rychlé vstřebání do krevního oběhu. To je součást procesu, který koná. Nese soucitné jednání pro vaše tělo. Pouze jste mu dali instrukci k uskutečnění pozitivního kroku a pole udělá zbytek! Chce vytvořit harmonii s chemií, hovoří k tomu, co nazýváte innate, směřuje k tomu, aby vytvořilo v těle léčení, někdy dokonce dojde k tzv. spontánnímu uzdravení, když jste napojeni na pole. Představte si to! Je to běžná fyzika kolem vás. Pole chce jen přinést synchronicitu a vzájemnou rovnováhu. A to, co je nejvíce synchronní ve vašem těle, se nazývá “zdraví”. Zdraví, zdraví. Právě jsem vám předal tajemství toho, proč homeopatie funguje. Musí existovat jiná síla! Nevidíte to? Není to jen kouzlo. Není to jen chemie vašeho těla fungující náhodně, která vidí, že něco působí. Musí zde být řídící síla! A to tedy je.

Někdo z vás může zmínit fyziku lásky. Byla po celou dobu ukrývána, ale představovala stranu, která hrála svou roli. Říkali jsme vám to znovu a znovu, že vědomí je fyzika. A jestliže je, a pokud záměr a myšlenkové skupiny nesou energii záměru, vytváří myšlení uskutečnitelné předměty. Znamená to, že to, co děláte, jak myslíte a plánujete, má pozitivní energii pro vaše tělo. Takže. Posledně jsme hovořili o afirmacích. Pojďme tentokrát hovořit o činnostech. Rád bych toto poselství označil za “oslavující” poselství, protože oslava toho, kdo jste, je extrémně činorodá.

Drazí, chystám se vám předat něco, co jsem nikdy dřív neudělal. Nestačí jen afirmace, ale také odpovídající přístup k poli. (Kryon se směje.) Když se chcete spojit s polem, chystáte se oslavovat to, kdo jste. V rámci oslavy přichází mnoho aspektů… Představte si oslavu… a co přitom děláte. Oslava. Co děláte? Tančíte, hm? Sejdete se a oslavujete něco krásného a úžasného. Zpíváte. Je tam hudba. Je tam smích a radost, je tam tanec a úsměv všude kolem. “Ryzí” oslavy. Všechny tyto vlastnosti dohromady tvoří soutok energií už jen v rámci samotného slova “oslavovat”. Jestliže oslavujete svůj život, něco vytváříte společně s polem.

A nejtěžší věc je právě tato. Abyste mohli oslavovat svůj život a vidět ho očima opravdového, zdravého, současného, laskavého člověka, budete muset vejít do této nové energie jako nový člověk beze strachu. Můžete říci: “Kryone, já nemám obavy”. Jestliže chcete oddělit strach, pak ano, máte obavy. Protože součástí strachu je to, o čem bylo řečeno, že leží “pod tím”, co vy dokážete vnímat. Věci, které se možná bojíte udělat. Možná je to pocit, ale je to strach. Věci, o nichž říkáte: “To nejsem já, nechci to dělat.” Takže se jich obáváte. A pak základní věc, kterou je nedostatek sebeúcty, říká: “Já si to nezasloužím”, to je strach, který pokračuje v tom, že si to nezasloužíte. Vidíte to? Budete muset všechno tohle vyčistit, abyste dosáhli “ryzího” oslavování a napojili se na pole. Ale až to uděláte, jestliže můžete, jednotlivé vrstvy možná časem “odloupnou” ten odpor… jakmile se konečně začnete napojovat a budete oslavovat to, kdo jste, přijdou vám na mysl slova: “Já Jsem” a začnete si uvědomovat, jaké máte spojení se všemi věcmi. Budete tam sedět a začnete oslavovat, jací jste – zdraví, živí, radostní, usměvaví a tančící.

Oslava je to, že jste vlastně součástí samotného vesmíru. Oslava je to, že patříte k planetě. Patříte sem, bez ohledu na to, co vám kdykoli kdokoli řekl o tom, jací jste a proč existujete. Musíte zahodit všechny ty předsudky o tom, co kdy kdo řekl. Kdokoli. I to, co vás učili rodiče. Budete to muset “přepsat”. A proces přepisování znamená, že zacházíte s fakty, kterými jdete proti tomu, co vám řekli. Protože oni to neměli kompletní. Ne ve staré energii. Opravdu ne. Můžete milovat své rodiče, respektovat je, opatrovat je. Ale můžete si představit, že jdete proti tomu, co vám řekli? Je to vše součástí toho, jak přemýšlíte a kdo jste. Začínáte odlupovat vrstvy. A v tom je ten „trik“ – představuje to, jak si věci představujete a jak na nich pracujete. Můžete si vizualizovat své rodiče před sebou a říci jim: “Neudělali jste nic špatně, jen jste nevěděli… Je ale něco, co byste měli vědět.A pak můžete své rodiče informovat metafyzicky, v metaforách, ve své vlastní mysli. Sdílíte tak své objevy s těmi, kteří vám říkají určitou věc, která není přesně taková, jak opravdu funguje.

Můžete říci, že je to trik mysli, ale všechno je trik mysli. Musíte přesvědčit sami sebe o své vlastní realitě. Jste to VY kontrolující SEBE. Je to to, co je označeno jako nejvyšší úroveň lidských bytostí, které mají absolutní kontrolu nad svým vlastním bytím, nad vlastním procesem myšlení, nad všemi emocemi bez jakýchkoliv zásahů a vlivů od kohokoli jiného. Co s tím uděláte? Právě jsem vám předal něco, co je velmi staré. Někteří z těch, kteří započali spirituální systém víry na této planetě, říkali po léta: “Očistěte vše a napojte se.” To není příliš nové. Ale nová je spolupracující energie. Protože pole je živé a harmonické. Rád bych, abyste si představili miliardy malých rukou, které čekají na to, až vás vezmou na výlet plný laskavosti a harmonie, na místo, o něž jste žádali. Ale tyto malé ruce vás musí vzít skrz vrstvy viny, pochyb, nedostatku sebeúcty, které pocházejí pouze z toho všeho, co vám bylo řečeno. Je čas otočit vypínačem a říci: “Vím, co mi bylo řečeno, ale chystám se vyklidit plochu a přemýšlet sám za sebe o tom, co je tam venku”! O tom, co je tam opravdu! To je ten trik.

Představte si, že je pravda to, co jsme vám dnes řekli. A taky je. Chystáme se o poli hovořit více. Pole je všude převládající systém, v rámci fyziky. Můj partner se dokonce zmínil o tom, co nazýváte evoluce, jak ji vidí současní experti, a že postupuje příliš rychle ve srovnání s tím, co je běžné. A mají pravdu! Vítejte v poli! Tlačí to kupředu neuvěřitelnou rychlostí, která není náhodná. To je pole! Je s vámi navždy. Pomohlo vytvořit lidské bytostí, které zde vidíte, které jsou připravené vejít do statutu vzestupu na této planetě a v této nové energii. Čím vyššího vědomí dosáhnete, tím více a lépe bude pole spolupracovat. Toto je kvantové tajemství, o němž Plejáďané věděli! Ti, kteří vás “oseli” věděli, že čím vyšší bude vědomí na této planetě, tím více bude spolupracovat samo se sebou. A jakmile budete více propojeni s “elegantním” myšlením, tím větší budou nápady, které se objeví, protože pole je postrčí, harmonickým způsobem, sladí vše dohromady a předá je VÁM, protože máte vyšší vědomí. To jste nevěděli! Není to lineární úsilí jako dřív. Je to něco, co přichází a co přesahuje vše, co jste kdy skutečně očekávali. Představte si to. Čím víc pomůžete sami sobě, tím víc pomoci od pole dostanete.

Dnes sedím v chrámu moudrosti, protože toto jsou moudré informace. Jsou to nové věci, a jsou pro vás. Jsou to pokročilé informace, abyste mohli žít ve světě, který se rekalibruje a obsahuje mnoho věcí, které zraňují vaše srdce, přesně tak, jak jsme řekli, že mohou. Nacházíte se ve světě, kde se mnozí učí, že už není možné “sedět na plotě. Nemůžete už sedět na plotě s tímto druhem věcí. Buď jste soucitní, nebo nejste. Buď jste ochotni kráčet s těmito ezoterickými věcmi, nebo nejste. A nemůžete tedy stavět plot a říkat jednu věc jedné osobě a jinou věc jiné. Budete z plotu strženi! Úplně. Musíte být v jednom táboře, nebo v tom druhém. Toto je nová energie. Zvláště pro staré duše. Takže vyhlížejte tyto události v této energii. Ale právě jsem vám nastínil budoucnost. Je to pole. A pro teď to stačí.

A tak to je, že vám předáváme tyto informace, abyste o nich věděli. A rozpoznáte je svým vlastním tempem. Rozeznáte, zda jsou přesné, nebo zda pochází od lidí. Budete cítit energii, nebo nebudete. To je svobodná volba, která je vždy vaše. Vzít si to, co je vám předáváno a vstřebat to, nebo nikoliv. Ale drazí, dovolte mi vám něco říci. Nemůžete vstřebat pouze část. Je to buď všechno, nebo nic.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – „Transition“ – MP3 záznam 15:22 min a „Nothing is Random!“ – MP3 záznam 33:46 min

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – leden 2017

02. 01. 2017
POSLOUCHEJTE

Poslouchejte, v procesu vaší každodenní existence coby pracovníka světla na této planetě, existuje mnoho vrstev vašich částí, které nesou energii pro Zemi. Samotný fakt, že jste tady v osvíceném stavu, vytváří energii! Nezáleží na tom, co děláte. Vaše světlo osvítí temnou místnost, i když budete předstírat, že žádné světlo nejste.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Frustrace pracovníka světla – část 2.“ – Kniha 10 – Nové uspořádání

 

09. 01. 2017
ZÁMĚR A PRAVDA

Nezoufejte! Zažehněte světlo, se kterým jste přišli, a stůjte zpříma a beze strachu. „To je až příliš zjednodušené, Kryone.“ Ach, vážně? Jak si myslíte, že tato planeta zahnula za hlavní roh, drazí pracovníci světla? Staré duše, nechápete, že vaše světlo je multidimenzionální sílou? Není lineární. Není důležité jeho množství. Je to jeho záměr a pravda. To znamená, že i maličké světlo urazí dlouhou cestu a staré duše jsou v této oblasti extrémně mocné.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova channelingu „Odhalení ohledně temnoty“ –

16. 01. 2017
VY JSTE SVĚTLO

Do tohoto vašeho „tlačení světla“ nikdy nepronikne nic nevhodného. Říkáme vám, že energie vaší duchovní rovnováhy – vaše světlo, které je poháněno vaším spojením s mřížkou, je tak silné, že už nepotřebujete žádné štíty. Vy JSTE světlo, zatímco kráčíte svým prostorem, rodinou, prací a životem.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu – „Kryonova Kniha Sedm – Dopisy z domova“ – nebo ZDE

24. 01. 2017
JE TO NA VÁS

Duch zná potenciál všech věcí, které byste mohli udělat. Je to pro vás extrémně složité, ale pro nás ne. Je to interdimenzionální a vytváří to kruh. Vidíme potenciály každého rozhodnutí, které byste mohli během života udělat. Takže víme vše, kromě jediné věci: na této planetě je svoboda volby, takže nevíme, kterou budoucnost si vyberete. To je na vás.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Mnohá vy“ – a ZDE

30. 01. 2017
GRATULUJEME

Gratulujeme, drahé staré duše, že jste přišly na tuto planetu v této době, když jste věděly, že to budou obtížné časy. Nemohly jste si nechat ujít tu party, že?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Fundamentální fraktál“ – nebo ZDE

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.