Archív

Kryon – Síla očekávání

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Bergamu, Itálii, 14. září 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Rád bych vám sdělil něco nového. Říkal jsem vám, že přichází renesance – něco jako přepsání lidské přirozenosti. Přichází to pomalu, ale už se objevují předzvěsti, znamení, kterých si můžete všímat.

Jako obvykle teď mluvím ke starým duším. Už jsme vám říkali, že víte, že jste starou duší. Nemusíte se tomu divit, víte, jak věci fungují. Nejste překvapeni, protože dlouhá léta, celé věky, zpracováváte tuto skládanku. Staré duše jsou zralé, protože prožily mnoho životů, nasbíraly mnoho zkušeností v obou pohlavích a to jim dává schopnost empatie vůči ostatním. Staré duše už prožili všechno a to jim umožňuje dávat moudré rady ostatním. Dokáží se prostě usebrat a vcítit.

Vaše vědomí mění realitu

Můj partner dnes (během semináře) mluvil o vědomí. Jako logicky myslící člověk, jímž je, se pokoušel odpoutat vás od 3D vnímání vaší reality a umožnit vám vidět z ní víc. Předkládal vám vědecké experimenty, abyste poznali, že je to skutečné – vědomí opravdu ovlivňuje fyziku. Předkládal vám něco, o čem ví každý kvantový fyzik. Ta multidimenzionální věc, zvaná „světlo“, se může měnit z vlny na částici, což se často děje, pokud je pozorováno člověkem. Jak to lze vysvětlit? Znamená to, že vaše pozorování mění experiment! Můžeme to vyjádřit i jinak: vaše vědomí, jímž pozorujete, mění experiment. Vědomí mění fyziku! Tohle je pro posluchače (audiozáznamu a popř. čtenáře – pozn. překl.) těžké pochopit, protože se nezúčastnili přednášek, které tu dnes probíhaly. Ale tohle je první premisa.

Lidstvo začíná být moudřejší

Teď přejdeme k druhé premise. Na této planetě je nová energie. To byla hlavní informace, kterou jsem přinesl na tuto planetu jako posel, vyslanec. Tehdy jsme říkali: stará proroctví se nenaplní, nová poselství se zaměřují na nového člověka. Lidské vědomí se bude zvolna vyvíjet z nezralého stavu, kdy jste jako děti na hřišti. Je to hřiště, které děti navštěvují, z něhož však vyrostou a pro které jsou už v 8 letech příliš velcí. Už se tam necítí příjemně, protože na ně jiné děti hází kameny a zahrnují je nadávkami. Reagují tak, že odcházejí domů s pláčem a jsou smutní. Tímto obrazem lze popsat situaci na této planetě. Říkali jsme vám, že se to začíná měnit. Říkali jsme vám, že dojde k zrychlenému posunu a že staré duše se na tom budou podílet. Když je člověku 18 let, už si nechodí hrát na dětské hřiště. Baví se s těmi, z nichž měl dřív strach. Společně si užívají, protože v období mezi 8 až 18 lety jejich vztah dosáhl určité zralosti. Vidíte to u svých dětí, u vás to probíhalo také tak. Ezotericky vyjádřeno: DNA této planety pracuje pouze na 30 % a často ještě méně, podle toho, na jakém místě se kdo nachází. Jste, metaforicky řečeno, dosud ještě na dětském hřišti. Tak lze shrnout současnou situaci. Říkali jsme to už často a chceme to pro tuto zemi zopakovat: lidstvo začíná být moudřejší. Začínáte rozumět lidem kolem sebe, začínáte chápat, že je zapotřebí spolupracovat a ne se oddělovat, a začínáte vytvářet nové věci, které se zdály být nemožné, aby už nedošlo k žádné další válce. Je to těžký proces, avšak jak bude moudrost narůstat, objeví se nová řešení pro problémy, které se (teď) zdají neřešitelné.

A to není všechno. Vaše tělo se začíná měnit, začíná se vyvíjet vaše buněčná struktura. Už více než 20 let vám předáváme informace o vaší DNA a netýká se to chemie, ale Akáši. V DNA jsou božská semínka, vaše DNA má kvantové atributy. To je silný výrok. „Co to znamená, Kryone, kvantové atributy?“ Proč se nezeptáte nějakého kvantového biologa? Protože je hodně biologů, kteří zkoumají kvantovost DNA. Atomární struktura, která vám dává kvantovou energii, je v biologii stejná – není v tom rozdíl, protože je do toho zapojen život. Fyzika je fyzika. A zatímco se vaše DNA stává kvantovější, začínají se měnit věci ve vašem vědomí.

Dávejte svým buňkám příkazy nahlas

Dnes večer vám předáme něco nového a dokonce to pojmenujeme. Bude se to týkat všeho, co vám předáváme více než dvacet let. Už pár let vás vybízíme, abyste mluvili nahlas ke svým buňkám. Dřív to nebylo potřeba, ve staré energii jste nemuseli mluvit nahlas. Ale od r. 2012 se všechno změnilo. Teď je laskavost pole aktivnější. Pokud něco vyslovujete nahlas, působí to na všechno kolem vás. Slyšeli jste už někdy o myšlence, že to, co nějaký člověk vysloví nahlas, může být kvantovým způsobem slyšet kdekoli na Zemi? Všechno kvantově působí na všechno ostatní.

Začali jsme vás vybízet, abyste se svou buněčnou strukturou mluvili nahlas. Říkali jsme vám, že se tímto způsobem můžete sami léčit. Opakovali jsme, že vám tělo naslouchá. Potvrdil to i výzkum a v experimentech bylo jednoznačně prokázáno, že buněčná struktura od vás očekává příkazy.Máte úplnou kontrolu, dokonce i nad svým stárnutím.

Toto poselství Kryon předává už déle než 20 let. Vím, že tomu věříte. Dokonce i ti, kteří teď právě tady v této místnosti nejsou, tomu rozumí. Je to jako esence, na jejímž základě funguje homeopatie. Pochopili jste to, drazí? Dáte si pod jazyk léčivou tinkturu, která je natolik zředěná, že je nemožné zjistit nějakou chemickou reakci. Homeopatie je signálem, který předáváte svému tělu, aby se uzdravilo. A vy víte, že to funguje. Buňky reagují na vaše příkazy, ať už jsou fyzické, prostřednictvím homeopatie, nebo nefyzické prostřednictvím vědomí – funguje to stejně. Proto vám říkáme: Buďte opatrní na to, co říkáte. Tělo vám naslouchá. Řeknete: „Kryone, to není nic nového,“ a máte pravdu. Ale to, co teď přijde, je nové. Začínáte se vyvíjet a některé staré duše začínají „dolovat“ Akášu, která je velmi moudrá – čerpat zdroje, o nichž jste ani netušili, že je máte. Dochází k tomu i u ostatních lidí, protože člověk začíná procházet posunem; i děti se mění.

Síla a moc očekávání

Je to něco, co bych vám chtěl sdělit a určitým způsobem také pojmenovat: „Síla a moc očekávání“. Dlouho jsem vám předával informace o tom, že vám vaše buňky naslouchají. A teď vám říkám: naslouchá vám i vaše innate a vaše vědomí. A čemu naslouchají? Innate naslouchá vašemu 3D vědomí. A to způsobí, že co očekáváte, to také dostanete! Nemá to nic společného s buněčnou strukturou, souvisí to s vědomím. Něco očekáváte a vaše vědomí se toho chopí a dodá vám to. Není to nic chemického, je to ezoterické. Drazí, vzhledem k vašim určitým návykům bych byl rád, abyste si uvědomili následující: Pokud očekáváte, že z něčeho budete mít strach, tak to tak bude. Co očekáváte od druhých lidí? Když někam jdete a máte před sebou obchodní jednání, co očekáváte? Co když bude to jednání obtížné? Co když bude neúspěšné? Když jdete do banky a chcete půjčku, co očekáváte?

Dovolte, abych vám něco řekl. Ať očekáváte cokoli, to dostanete. Začíná to sílit a vy jste to ještě ani nerozpoznali. A bude to mnohem mocnější. Co očekáváš, že si o tobě druzí lidé pomyslí? Čeho se obáváš, že si o tobě myslí? Máš z toho strach? Jakou moc máte!

Popřemýšlejte o tom. Mnozí z vás teď řeknou: Počkej, Kryone, říkáš, že stačí jen něco očekávat a změní to realitu kolem nás i ostatních?Ach ano – a jak! Zkusme si to všechno spojit. Vstoupíte do nějaké místnosti a očekáváte nějaké problémy. Pochopitelně pak problémy nastanou. Tím vám chci říct, že jste lidský kvantový vysílač. Vaše Merkaba vás obklopuje v šířce asi 8 metrů.Obsahuje nejen energii, ale i vaši osobnost, vaši Akášu, vaše myšlenky. Kdybyste to mohli vidět! Když máte strach, křičí Merkaba: Bojím se, bojím se! Když vstupujete do určité situace plní strachu, všichni to hned vědí.

Dám vám otázku. Jdete do divadla a posadíte se na své místo. Usadíte se vedle někoho, koho neznáte. Pak ale vstanete a přesunete se jinam. Proč? Už jste o tom někdy přemýšleli? Co jste právě vycítili? Merkabu někoho, vedle koho jste netoužili sedět. Je ten člověk nemocný? Možná. Má strach, je nevyrovnaný? Frustrovaný? Vnímáte to a vzdálíte se. Každý, kdo něco takového prožil, potvrdí, o čem mluvím. Vaše očekávání vás předcházejí. Pokud očekáváte, že někdo kolem vás bude něco určitým způsobem dělat nebo se chovat, je to kvantové poselství, které dorazí dřív než vy. Co očekáváte? Co očekáváš ohledně nemoci, kterou trpíš? Mluvím teď k určité osobě v této místnosti. Vím, kdo je tady. Bude v tom rozdíl, až opustíš tuto místnost? (nebo až dočteš toto poselství – pozn. překl.) Myslíš, že to nebude fungovat, jak to ani dosud nefungovalo? „Přítel, který mě vzal sebou, také říká, že to nebude fungovat.“ Mám pro tebe zprávu: Skutečně to nebude fungovat! Protože sis to tak vytvořil a svému tělu a svému vědomí jsi sdělil, že nemoc má zůstat.Slyšíš mě?

Očekávejte dobré věci

Předám vám jedno tajné poselství. Je ve vaší moci očekávat jiné věci! Lidé nejsou zvyklí očekávat dobré věci. Rodiče vám vštěpovali: „Dávej pozor a dívej se kolem sebe, buď opatrný, aby ses nedostal do nějaké neočekávané situace.“Jste takto vycvičeni. Nastal čas, abyste začali trénovat sami sebe a očekávali jen nádherné věci.Začněte se dívat na druhé lidi a vidět v jejich nitru Boha.Všechno se změní. Taková je moc a síla očekávání. Máte se zúčastnit těžké konference, s pár lidmi prodiskutovat problematické záležitosti. Můžete tam jít zcela pokojně a mírumilovně, protože budete očekávat řešení. Řeknu vám, co se stane. Bez ohledu na to, co si ostatní účastníci myslí – vaše laskavé nastavení na řešení je mocnější než jejich strach a očekávání problémů! V jediném okamžiku zvítězíte, získáte řešení s vlídností a laskavostí. Protože jste to očekávali a změnili jste to, co si ostatní mysleli. Vyrovnanou lidskou bytost berou všichni za vyrovnanou.Nevyrovnanou bytost všichni vnímají jako nevyrovnanou.Jediná osoba, která nepozná, zda je vyrovnaná, jste vy sami. Cožpak jste se nepodivovali nad tím, proč se k vám lidé chovají určitým způsobem? Očekáváte dramata nebo problémy? Nemohly by k vám přicházet, kdybyste je neočekávali, protože vysíláte své pocity. To je to nové! Staré duše o tom ví a už se s tím setkaly. Ostatní zatím ne, ale už se to mnohým začíná dít. Nechápou, že se něco děje jinak. Už dřív jsem vám říkal, že už nebudete moct „sedět na plotě“ (být nerozhodní a váhaví – pozn. překl.), když se fyzika vědomí začíná měnit a posouvat. Budete všechny tyto věci vidět černobíle. Ti, kteří jsou vyrovnaní, budou vyrovnaní a budou očekávat krásné věci a šířit Světlo, kamkoli přijdou. Taková je síla a moc očekávání! Zasahuje to mnohem víc, než jsme vás sdělili o „naslouchajících“ buňkách. Vaše vyšší já se začíná rozvíjet. Ať si o svém vyšším já myslíte cokoli, rád bych, abyste jej začali oslovovat novým jménem. Jste připraveni? Je to vaše andělské já, protože jste součástí Boha. Přemýšlejte o tom.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – “Power of expectation” 25:11 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – březen 2017

06. 03. 2017
ROVNOVÁHA

Drazí, jste zde, abyste oslavovali! Ať je toho váš život odrazem! Svobodná volba je o lidech, kteří dělají, cokoli chtějí, ale zároveň jsou přitahováni k těm, kteří už na to přišli. Rovnováha se stává velmi přitažlivou. Populace na této planetě se na vás bude dívat jako na vzor, když ukážete soucit a rovnováhu, protože tam směřuje posun lidské přirozenosti, staré duše. Vy do této rovnováhy vstoupíte jako první.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Když motýl zatřepe křídly“ –

 

15. 03. 2017
PARTNERSTVÍ

Proces spolutvoření je zázrak partnerství mezi člověkem a Bohem a obsahuje semena, ze kterých mohou prospívat všichni kolem vás! To, co vám tvrdí opak, je na strachu založené vědomí duality.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonovy Knihy Šest „Partnerství s Bohem“

 

20. 03. 2017
JEDINĚ VY

Jednou z nejtěžších věcí pro kteréhokoli člověka je pochopit, že nezáleží na tom, jak byly nastaveny kontrolky při vašem příchodumůžete je najít a resetovat! Žádná entita, průvodce, pomocník, přítel, léčitel, guru ani anděl se nemůže natáhnout a provést lepší nastavení kontrolek. To je rezervováno jenom pro vás…

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Kryonova Kniha Devět – Nový začátek“ –

 

27. 03. 2017
STARÉ DUŠE

Staré duše, zatímco zde sedíte, jste ochotné připustit, že nevíte všechno? Změna, která je na dosah, není opakující se historií. Tyto věci, ať už jde o vás osobně nebo celou planetu, se posunou takovými způsoby jako dosud nikdy. Bude zde integrita a soucit jako dosud nikdy. Nějakou dobu ještě můžete vidět nepokoj, ale věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Změna“ –

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Tanec s temnotou

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua. Všechny vás zdravím. Jsem s Vámi jako blízká duše, jsem vám roven. Přijměte mě jako svého bratra. Chci být s vámi a držet vás za ruku.

Je pro mě snazší vnímat život z vyšší a širší perspektivy, než je možné pro vás z pozemské úrovně. Smyslem života na Zemi je, že se částečně ponoříte do nevědomosti, do tíhy pozemského prostředí, a že máte tuto zkušenost zevnitř. Činit tak není jednoduché, má to však svůj smysl.

Když jste ve vyšších říších, v nebeských sférách, jak jsou nazývané, neexistuje tu téměř žádný odpor. Prožíváte kolem sebe lásku samozřejmě. Přitahujete to, co vám nejlépe vyhovuje ve smyslu prostředí a také v rámci energií a duší, které potkáte. Existuje tu snadná výměna mezi vámi a vašim prostředím, která je vaším odrazem, a tak jste relativně osvobozeni od překážek. I zde někdy probíhá tak říkajíc „čištění“, vše se to však odehrává s plynulostí a lehkostí, což vám může někdy na Zemi velmi scházet.

Tam dole tato lehkost a klid chybí a vy nejste vždy obklopeni souznícími lidmi. Ve svém životě se setkáváte s mnoha rozdílnými úrovněmi vědomí. Taktéž jste se narodili jako bezbranné dítě do energie rodiny, která často neodráží vaše nejvyšší jádro nebo neladí s vaší přirozenou energií. V energii rodiny jsou často přežívající strachy a omezující přesvědčení, které nasáváte jako houba.

Nemůžete jinak, neboť jako pozemské dítě nejste plně ve styku se svou duší a moudrostí, kterou na úrovni duše máte. Jako malé dítě jste zcela ponořeni ve hmotě, v těle, abyste získali pozemskou zkušenost, a to znamená, že absorbujete bouřlivé a nefiltrované energie, které vám ve skutečnosti nepatří. Teprve později začínáte rozlišovat to, co vám skutečně patří a co ne.

Nyní se ptejte sami sebe – a to je něco, na co se musíte ptát stále – „Proč jsem vstoupil/a do tohoto tance, tance s iluzí, tance s pokušením, tance s temnotou?“ Proto, že temnota chce být skrze vás transformována. Jste andělem světla. Chtěli jste se ujmout tohoto tance s hmotou a nejistotou, protože je ve vás tolik lásky.

Uvnitř vás žije hluboký, tvořivý zdroj, a tím jste vy. Tím je vaše duše a v každé duši, v tomto tvořivém zdroji, nezadržitelném proudu života, se rozvíjí jeho vlastní jedinečná záře. Vy jste svým vlastním bytím – jedinečným – nikdo není takový jako vy. Jste tu, abyste svým vlastním způsobem zhmotnili lásku svého bytí, čelili temnotě uvnitř sebe a transformovali ji. Temnota je ve skutečnosti rovna neznámému, novému, dobrodružství. A pakliže se toho bojíte, budete se cítit ztracení a nejistí.

Nejčastěji je duše tak ohromena novým, neznámým, temnotou, že se začne zpochybňovat a říká: „Nemohu to dělat. Nevím, kdo jsem nebo kde jsem. Ztratil/a jsem svou cestu.“ Duše potřebuje sebe-uvědomění, aby dokončila svou cestu, naplnila ji s radostí. Proto jsem tu, abych vám připomněl vás samé a vědomí, které chce být ve vás zrozeno.

Jste tvořitelé – obzvláště mocní – kteří jsou zde, aby přijali temnotu a transformovali ji. Nejdřív si myslíte, že to nezvládnete a budete pohlceni temnotou, nevědomostí a ztratíte se. Přijde však čas, kdy si uvědomíte, kdo je ten, který se dívá na temnotu a zažívá ji. Kdo je ten mocný zdroj, ta bytost, která znovu přichází do tance s iluzí a nevědomostí. Pak se váš pohled otočí zvenku dovnitř a vy objevujete, kdo jste.

Doteď jste vy všichni v tomto procesu zapojeni. Jste na této cestě dlouhou dobu. Už jste objevili světlo uvnitř sebe. Stále však přichází čas, kdy pochybujete a obracíte svůj pohled znovu ven a vnímáte negativní energie, které zde vibrují, a které jsou založeny na strachu. Tyto energie vám vštěpují strach a tato zkušenost vás táhne pryč od sebe.

Jsem tu, abych vám pomohl znovu obrátit váš pohled dovnitř ke zdroji lásky a moudrosti, kterým jste. Někdy je pro mě frustrující vidět, že mě považujete za svého učitele, který stojí nad vámi. Mým záměrem je, že se zaměříte na fakt, že jsme si rovnocenní, že v sobě nesete ten stejný zdroj moudrosti, který já, a že se nemusíte vůči mě jakkoli snižovat. To není záměrem – je to samo o sobě jen iluze. Jsem zde, abych tuto iluzi prolomil, a žádám vás, abyste spolupracovali a činili tak se mnou, neboť vás potřebuji.

Kdysi jsem byl představitelem nového vědomí na Zemi a mohl jsem zasadit jen pár semínek. Možnosti byly tehdy omezené, avšak během tohoto času jsou možnosti mnohem větší. Představte si, že jste jedním z těchto semínek, tím, které chce nyní vyklíčit – je připravené vyklíčit.

Představte si, že sami sebe vidíte v lůžku úrodné půdy. Vidíte tam semínko v zemi a cítíte v něm potenciál života. Slunce svítí na vlhkou a úrodnou půdu a vy si nyní představte, jak toto semínko rozvíjí kořeny a výhonky. Vnímejte, jak jdou jeho kořeny do půdy, a vnímejte, jak se na jeho stonku objevují malé zelené lístky. Užívejte si krásu této rostliny a vnímejte, že roste díky pozornosti, kterou jí dáváte svou radostí a úctou.

Vnímejte Zemi a to, jak tuto rostlinu vítá. Vnímejte, jak se rostlinka stává větší a silnější, dokud se silně neusadí v půdě země a její listy jsou větší a schopné přijímat hojnou sluneční záři. Tato malá rostlinka pomalu roste v ohromný strom. Vnímejte, jak je tento strom spojen s Nebem a Zemí. Vnímejte jeho kořenový systém a to, jak tyto kořeny přijímají výživu bez námahy. Je to přirozený proces, a tak nemáte potíž to vnímat. Kmen je pevný a silný a listy jsou plné zeleně. Slunce svítí na korunu tohoto stromu a strom toto světlo přijímá, přijímá světlo Domova.

Vnímejte, zda dokážete udržet tento obraz, a představte si, že vy, tak jak jste nyní ve svém těle, sedíte pod tímto stromem a skláníte se před jeho kmenem. Nabíráte energii tohoto stromu do sebe. Vnímáte, jak energie Země a Nebe proudí vašimi zády a cítíte, jak jste tu vítaní.

(Image: “Wisteria Tree” by Kobaken++)

Jste tu na Zemi potřeba jako měniči energie, avšak práce, kterou činíte, je nejčastěji vnitřní prací. A když říkám „že jste potřební“, nemyslím tím, že musíte dělat mnoho. Mohlo by se zdát, že se cítíte inspirováni dělat určité věci, avšak většinou je to o tom, abyste se drželi obrazu tohoto stromu. Jste tu kvůli vědomí síly a inspirace, které z vás raší, a tím přispíváte většímu celku.

Pokaždé, kdy si důvěřujete a věříte své vlastní jedinečné síle a tvořivosti, měníte kolektivní vědomí lidstva, které je ponořeno ve strachu a v tom, že se stali obětí. Na Zemi existovali u moci lidé, kteří nechali své poddané pochybovat o svých schopnostech. Systematicky oslabovali lidi, a tím je také odkaz, se kterým se potýkáte. I když žijete v moderní, svobodné společnosti, tento odkaz stále existuje. Je to odkaz strachu, útisku a sebe-pochybování. Nepodceňujte sílu tohoto odkazu.

Je velkým krokem obrátit se do svého nitra tím, že důvěřujete sobě a své jedinečné síle. Je to ohromný krok ve vědomí, obrat o 180 stupňů. Proto je to, co se snažíte činit, tak ohromné a impozantní. Je to vaše výzva, neboť to je to, co jste sem přišli vykonat. Nic dalšího vás nefascinuje víc. Chcete učinit po mnoha staletích a po tolika životech tento krok k sobě, nechat vzklíčit vaši skutečnou sílu zde na Zemi.

Konečný krok je, když si uvědomíte, že tento strach, který ve vás žije, je iluzí. Už existují časy, kdy to vnímáte, kdy máte záblesky svého skutečného potenciálu, své celistvosti, své božskosti. Naproti tomu jste však znovu zastíněni strachem, sebe-pochybnostmi, které překrývají Zemi jako pokrývka.

Tento stín není zajisté něčím, co se odehrává jen na úrovni individuality. Je to kolektivní pokrývka, která dusí všechny lidi, a čím více z ní chcete vystoupit a osvobodit se z tohoto starého odkazu, tím silnější je její vliv. Kolektivní tlak kolem vás je zůstat lapeni a neodpojit se, protože lidské bytosti mají tendenci být součástí něčeho, patřit do skupiny.

Útěk je však přesně to, co chcete učinit. Dostat se z tlaku starých břemen: představ hříšnosti, zastínění a podrobení. Můžete si představit, že tato stará energie je jako těžká šedá barva, slizké bahno, které vás chytí, ponoří a udržuje uvíznuté. Žádám vás, abyste s tím nebojovali, neboť pak uvíznete ještě hlouběji či díky činnosti tohoto bahna – těchto starých energií – dokonce ustrnete. V tomto smyslu si strach přeje, abyste s ním bojovali, protože tak vás drží ještě silněji. Když vnímáte strach jako hrozivého soupeře, pak prohrajete. V představě, že strach je skutečný nepřítel, mu propadáte a jste ztraceni.

Strach je ve svém jádru iluze, kterou nakonec propíchnete jako balón, který se vypustí. Není to nepřítel ve smyslu skutečného odpůrce. Je to ona představa, která má nad vámi moc. Není to věc, není to bytost. Pokud máte pochopení pro zranitelnost, která ve vás je, a byla ve vás od doby, kdy jste byli novorozenětem, a když začnete vidět tuto zranitelnost v druhých, pak můžete odpustit sami sobě i jim, protože znáte sílu, kterou nad vámi strach má. Když přicházíte z pozice odpuštění a pochopení, strach již nad vámi nemá moc. Pak se stáváte dárcem, zdrojem lásky. Stáváte se spíše větším než menším.

Když jste velcí, strach již nad vámi nemá moc a vy vnímáte strach jako volání o pomoc: nejdříve to vidíte v sobě a pak také v druhých – a to je správný pohled. Strach je voláním o pomoc. Strach je potřeba a vy jste ten, kdo může pomoci, aby se tato potřeba rozplynula, neboť dokážete zaplnit díru, prázdno.

Strach může být transformován láskou. To je to, kým jste a co můžete dělat. Žádám vás, abyste v to věřili, a pochopím, i když opět tento pohled ztratíte – proto jsem vždy přítomen. A spolu se mnou jsou mnozí, kteří jsou v tomto ohromném procesu také zapojeni. Chtějí vás podpořit v tom, co děláte – vaši průvodci, vaši Andělé. K dispozici je mnoho pomoci. Vnímejte tuto pomoc na tomto místě a buďte jí otevření. Je záměrem, abyste využívali naši energii, a tak se nebojte požádat o pomoc. Milujeme tak činit. Jsme s vámi skutečně velmi spojení.

Děkuji za vaši pozornost.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Kryon – Přepsání minulosti

Tento živý channeling Kryona byl přijat v St. Louis, Missouri, 20. srpna 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes ráno jsme vás žádali, abyste vnímali „vítr pravdy“ – to je metafora pro jemný osvěžující vánek, který proniká pravdou současného posunu. Setkáváte se s novými energiemi, které se tu dosud nikdy nevyskytovaly a projevují se různým způsobem. Před pár lety jsme mluvili o rekalibrační energii, kterou jste procházeli. A teď přichází práce. Tolik vás se dnes ptalo: „Co bude dál? Co mám dělat?“ Protože jsou tyto energie nové, drazí, nebyl na ně dosud napsán návod k použití. Existují ale věci, o které vás můžeme požádat a které jsou pro vás vhodné, protože je mají vykonat staré duše. Bude to jen všeobecný přehled, co vám teď předám, nic specifického. Dovolte nám ale postupovat opačně a začít od detailů.

Synchronicita a trpělivost

Ptáte se, co byste měli udělat, co vás ve velkém plánu čeká jako další krok. Stále vám opakujeme, že jste všichni jedineční a proto je to pro každého z vás jinak.Přesto však existuje něco, o co vás teď požádáme a vy o tom budete slýchat stále víc a víc. Staré duše, v této nové energii k vám začínají přicházet určité věci. V první řadě dávejte pozor na synchronicity, nepropásněte je. Když se setkáte s lidmi a uslyšíte o myšlenkách nebo nápadech, když někdo řekne: „Zajděme tam, udělejme to nebo ono“ a vy jste to ještě nikdy nedělali – pak je to synchronicita. A za druhé bychom vás chtěli vyzvat, abyste tyto synchronicity rozpoznávali a uznávali je jako takové. Co vás sem dnes přivedlo, jaká to byla synchronicita? Ne všichni z vás si řekli: „Ach ano, půjdu na tuto akci. Opatřím si vstupenky.“ U hodně z vás to vlastně takhle vůbec neproběhlo. Ale přesto tu teď sedíte a nasloucháte tomuto poselství – poselství o naději a pravdě. Dokážete vnímat, jak vítr vane?

Drazí, věci se mění a my bychom rádi každého z vás o něco požádali: Buďte trpěliví! Mnoho lidí začíná tyto energie vnímat a uvědomovat si „aha“ pravdy, jsou z toho nadšení a hned chtějí začít něco dělat. Připadá vám, jako byste měli málo času, ale tak to není. Buďte trpěliví! Nechte věci vyvíjet, než k vám přijdou. Budete vědět, co s nimi máte udělat. Stále jsme vám říkali, že je načase cvičit se v mistrovství… začít se jinak chovat k lidem a ke všemu tomu, co je teď jiné. Kvůli tomu jste tady. Každému z vás, kdo tady sedíte a očekáváte nějaký plán s otázkou: „Co mám teď dělat?“ jsme už dřív říkali: A co když už to děláte? Co když už jen svou pouhou existencí ukotvujete energii pro ostatní kolem vás? Co když hrajete určitou roli a ani nevíte, že ji hrajete? Třeba jen tím, že jste sami sebou a žijete s ostatními, kteří vás pozorují? Co když je právě tohle ten důvod, kvůli kterému tady jste? Uvědomujete si důležitost toho, čeho se dotýkáte a co měníte? Není to tedy tak, jak si myslíte. Není to žádné lineární „Co bych měl dělat“. A přesto vás teď o něco poprosím, vás všechny – všechny posluchače, čtenáře i všechny tady v místnosti. Je tu totiž něco, co dělat můžete.

Očekávání zániku

Můj partner začal mluvit o energii nebo řekněme o „scénáři“, který se právě teď odehrává na této planetě. Chci teď probrat něco, co vás brzdí v současném vývoji – co vás oddaluje od divokých karet, které mají přijít, od objevů, o kterých jsme vám říkali a které potřebujete. Věci, které se vyvinuly a jsou už připraveny, zdržuje něco, o čem vám teď povím. Je velmi reálné, o čem vám můj partner vyprávěl, totiž to, že většina lidí na této planetě se stále ještě nachází v módu očekávání zániku. Kamkoli se vydáte, je tento pocit zjevný. Mohli byste jej označit jako „očekávání příštího zásahu“. Stále se zabýváte zánikem, světovou válkou, jak vám bylo v mnoha proroctvích předpovídáno. Je to velmi zvláštní, protože všechno kolem vás jasně upozorňuje na to, že se už všechno změnilo. Všechno. Pokud pohlédnete na vaše dvě uplynulé světové války, pak se podívejte, jací hráči v nich účinkovali. A podívejte se, co dnes tyto země dělají: Nechaly padnout své hranice a společně spolu obchodují. Scénář pro příští válku prostě neexistuje. A vy ji přesto očekáváte. Podívejte se na vše kolem vás, nic na vás nevolá: „Budete mít válku!“ Je to tak jiné, zjevně vám to naznačuje, že se žádná válka konat nebude. Proč se tedy cítíte, jako by měla přijít?

Staré duše, probuďte se do největší pravdy o této planetě – do pravdy, která nepatří jen omezenému počtu věřících, ale celé planetě. A proto vám také povím něco, co se týká celé planety. Staré duše jsou o stupeň dál, protože mají víc zkušeností. Máte hluboké vědomí, že energii lze změnit. Svět tedy očekává zánik. Knihy o fraktálech vám vyprávějí o opakujících se a znovu se vracejících cyklech času, ze zpráv na vás křičí, že se opět vynoří problémy, že dojde k další válce a že se vaše hospodářství v každém okamžiku může zhroutit. V těchto zprávách se skrývají zrnka pravdy, proto mi dovolte, abych vám něco sdělil:tyto zvěsti staré energie jsou pro vás nebezpečné, skutečně nebezpečné, protože pokud dostatečný počet lidí těmto zvěstem staré energie uvěří, vývoj se zpomalí a pár takových událostí se může ještě odehrát.

Šířit poselství o dobré budoucnosti

Teď už víte, o co vás chci požádat a co můžete dělat. Rád bych, abyste tohle předávali každému, koho znáte a kdo vás na toto téma osloví. Formulujte svá slova o budoucnosti pozitivně. Nenechte se vtáhnout a přesvědčit, že se musí stát něco strašného. Drazí, proroctví se nenaplní – už jste je překonali. Avšak zvěsti staré energie tu pořád ještě jsou. Pokud o tom slyšíte mluvit jiné lidi, můžete jim říct: „Proroctví se neuskutečnila. Máme před sebou dobrou budoucnost.“ Začnou vás pak sice upozorňovat na starou energii, co se stalo už dřív a proč to či ono musí nastat. Vtáhnou do toho současnou politiku a řeknou: „Vždyť je to vidět, a proto, a proto a proto…Nemusíte je přesvědčovat, stačí, když jim ukážete, že s tím nesouhlasíte. Laskavým způsobem jim můžete sdělit: Ano, ale já v to nevěřím. Vnímám, že přichází něco dobrého.“Staré duše, jste důležité pro vaše rodiny, pro vaše děti, pro vaše přátele a kolegy. A váš význam tkví v tom, kým jste a koho v sobě vidíte. Jste osobou, která se téměř nezlobí a chová se ke všem láskyplně? Jste osobou, jejíž věk nelze rozpoznat a která má víc energie, než by člověk vzhledem k jejímu věku očekával? Jste někým, koho ostatní pozorují a říkají: „Nevím, co v sobě máš, ale líbí se mi to.“ Budou vám naslouchat, staré duše.

Všem, kteří to teď poslouchají, říkám: Rád bych, abyste přepsali minulost.Přepište staré zvěsti, které říkají, že se opět musí stát něco, co bylo napsáno ve staré energii – přepište tuto energii. Viděli jste, že proroctví starší doby se neuskutečnila, nenaplnila. Mayský kalendář vám říkal, že stará historie skončila. A nový kalendář, který Mayové také sestrojili, říká, že historie se bude vyvíjet dál zcela neočekávaným směremže začíná nový způsob počítání (času) a že lidské vědomí může dosáhnout vyšší, vyvinutější úrovně.

Jak se to může uskutečnit? Pouze ve spolupráci s moudrými – a těmi jste vy. Přijdete na setkání jako je toto a jste úplně rozrušeni, protože slyšíte o skutečnostech, protože rozpoznáváte fyziku a dozvídáte se o předpovědích. A pak odsud odejdete a budete přesně vědět, že se věci změnily, že je tady posun a že existuje možnost, jak by se z toho lidstvo mohlo dostat rychleji, než byste si mysleli.

Hlásit se ke světlé budoucnosti a věřit v ní

Tohle je to první, o co vás žádáme, abyste dělali. A to druhé… nu, možná teď budu postupovat pozpátku, drazí. Dělám to často – dokonce i logika se pohybuje v kruhu.

Jedna věc vyvozuje další, jedno staví na druhém. Jsou tu tací, kteří mi naslouchají a pořád tomu nevěří. Jak tedy budete dávat příklad ostatním, aby pochopili, že mohou v budoucnosti očekávat dobré věci?Jak přepíšete minulost, když jste to ještě skutečně nepřijali za své a nevěříte tomu? Možná řeknete: „Kryone, to by mělo stát na prvním místě.“ Ne, a já vám teď nejprve řeknu to nejdůležitější. Musíte změnit minulost a tyto zvěsti, které se znovu vynořují, vymazat, odstranit. A to může udělat jen skupina jednotlivců s vysokým vědomím, která bude svým vlastním způsobem šířit poselství o světlé budoucnosti pro tuto planetu.

Proto to musíte přijmout za své, uznat to, hlásit se k tomu a sami za sebe tomu věřit – být přesvědčeni, že to vše bude jinak.Musí se to stát vaší pravdou, tak silnou jako je vaše víra, že je gravitace reálná… a že pokud něco necháte spadnout, padá to k zemi.Tak funguje uznání něčeho, že to tak je.Musí se to stát součástí vaší buněčné struktury, kvůli tomu jsem tady. Jsem tady proto, abych vedl lidstvo do světlé budoucnosti a odstranil ty zvěsti a vlny staré energie, které tu stále ještě přetrvávají a vyvolávají ve vás očekávání, že něco musí přijít. Země stále ještě očekává zánik. „Kryone, co s tím můžeme dělat?Když prostě jen budete, časem to pomalu zmizí. Ale to není to, co byste chtěli, že? Jedna generace za druhou nakonec tyto zvěsti odstraní, zruší. Můžete to už vidět u indigových dětí. Nenaletí systému starých energií, jehož součástí jsou tyto zvěsti. Chcete tedy čekat na další a další a možná ještě další generace, abyste se konečně pohnuli dopředu, nebo začnete být aktivní už teď?Kryone, opravdu tomu nerozumím… co mám tedy teď dělat?“ Řeknu vám, co máte dělat: prostě to vyhlížejte, protože najednou začnete prožívat ve svém životě synchronicity, které otevřou vaši mysl. Budou pocházet z různých zdrojů a vy si pak vzpomenete na dnešek, usmějete se a řeknete si: tak už je to tady.

Někdo vám třeba řekne: „Co si myslíš o těchto volbách, co si myslíš o tom, co se děje, co je to za špatné energie?“ Co normálně odpovíte? „Ano, je to špatné, vidím to také tak.“ Nebo řeknete: „Uznávám to, ale víš co – příště to bude jiné. Věci se mění, zlepšuje se to, bude to stále lepší. Prostě vyčkejme.“ Pokud tohle řeknete, drazí, mnoho lidé to přijme a bude to šířit dál. Chápete, co jste udělali? Při každé příležitosti dostáváte synchronicity, abyste převzali zodpovědnost za světlou budoucnost. Jak často si vám lidé stěžovali, když zjistili, že jim nasloucháte – a to vy umíte – a pak vám řekli: „Situace se nevyvíjí dobře, je to špatná doba. Co si o tom myslíš?“ Dbejte na to, abyste odpověděli: Takové je to dneska, takto se to jeví, ale počkejme, co přinese zítřek.Pokud to tak budete dělat a budete v to věřit, najdete ve svém nitru Boha, dokonce i radost, a pochopíte, že lidstvo stojí před světlou budoucností.Mohlo by se to dít rychleji, pokud to tak budete dělat. Ale musíte tomu věřit… musíte tomu věřit dřív, než k tomu dojde.

Je to poprvé, co jsem otevřel toto téma, protože od teď začne být vaše práce těžší. Říkáte si pracovníci světla, tak tedy rozsviťte světlo! Existují nespočetné okamžiky, kdy si ani neuvědomujete, co říkáte nebo děláte. Přitom můžete pokaždé laskavým způsobem otočit list a bez jakéhokoliv argumentování prostě říct: „Ano, viděl jsem ty volby – není to nic zajímavého, příště to bude jinačí a pak ještě úplně jinačí.“ Můžete také podotknout: „Cožpak není zajímavé pozorovat starou energii, kterou jsme nikdy předtím tak nevnímali?“ A tím můžete začít čistit. Lidé řeknou: „Buď je to moudrý, zralý a bezstarostný člověk nebo blázen,“ a pak půjdou pryč a budou dělat to, co vždy dělat chtěli. Nehraje roli, jak s tím naloží, dokud to budete dělat vy. Dokážete obrátit věci tak, že je můžete představit pozitivně… být pozitivním mluvčím?

Milovat sám sebe

A teď k třetímu a poslednímu bodu. Využíváme trojku, protože trojka je katalyzátor. Může být katalyzátor. Pokud tohle bude pravidelně dělat dostatečný počet starých duší, co se pak s těmi ostatními začne dít? Přestanou potvrzovat dramata nebo starou energii a místo toho začnou vidět jen světlo. Třetí bod – jak vám to mám sdělit? Už jste to slyšeli dřív: Bude to fungovat jedině tehdy, když se zamilujete sami do sebe bude to fungovat jen tehdy, když budete milovat sami sebe. Pokud jste radostným člověkem, tak je to nakažlivé, že? Když kolem sebe šíříte radost a smích, tak je to nakažlivé, že? Kým tedy jste? Teď už pochopíte, proč jsem to všechno probral v obráceném pořadí: „Milovat sám sebemusí přijít jako první, pak to „uznání světlé budoucnosti“a nakonec o ní lidem „vyprávět jako o realitě“. Místo toho jsem postupoval odzadu dopředu. Rád bych, abyste popřemýšleli o cyklu času, ve kterém se nacházíte… o realitě, proč je to taková, jaká je. Cyklus času vytvořil víru lidí, že přichází zánik. Nová energie předpovězená pro planetu je tady a přesto cyklus staré energie stále ještě existuje v duši všech těch, kteří jej prožili ve všech svých životech.

Úkol starých duší

Nyní přicházejí staré duše – s radostí, láskou, s usměvavým a nikoli deprimovaným výrazem. Slyšíte, co říkám? Někteří z vás to potřebovali slyšet. Děláte si tolik starostí kvůli Zemi a všemu tomu, co se teď děje, že to ve vás vyvolává sklíčenost. Musím vám říct, že vaše deprese nikomu nepomůže, ani vám samotným. Můžete být tak deprimovaní, jak chcete a celý den prožívat se zasmušilým pohledem. Tím nepomůžete žádné duši. Slyšíte mě? Bůh je plný radosti a věci, o které si děláte starosti, se rychleji zklidní, když budete šířit slova radosti. To je vše, o co vás žádáme. Změňte svůj postoj, sledujte synchronicity a při každé příležitosti předávejte pozitivní výpovědi a nepřikyvujte negativním názorům. Je jednoduché naslouchat někomu, kdo si stěžuje, pak mu přitakat: „Ano, tak to je.“ a jít si po svém. Jak často to děláte? Myslíte si možná: „To se mě netýká, ani nechci vyvolávat nějaké hádky.“ To také nemusíte, drazí, pokud publiku zdůrazníte: „Jsem přesvědčen/a, že se z toho dostaneme, i když to v tomto okamžiku tak nevypadá. Nedívejte se na zprávy, neboť tam vidíte jen samé hrozné věci, které vás rozčilují a skličují. Vypněte televizi a vytvářejte realitu, jakou Země potřebuje. Bude lépe, ne hůř.“ Ano, najdou se tací, kteří se odvrátí a nebudou vám věřit, ale najdou se tací, kteří začnou chápat, co říkáte, a budou chtít slyšet víc o skutečnostech, které se ve zprávách nedozví.

Tato planeta prochází rekalibrací a začíná korigovat věci, které je třeba napravit. A pomalu se začne uplatňovat integrita lidstva, kdy už nikdo nebude chtít válku. Analyzujte si někdy, kolik zemí na planetě teď vede válku – je to zlomek těch, kolik jich bylo před padesáti lety, zlomek. Dnes existují skutečně už jen tři nebo čtyři země ovládané diktátory, kteří napadají jiné země. Je to stará energie, drazí, není to nic, co by se mělo dít v budoucnu. Sledujte, jak na to reagují ostatní země. Sledujte, o co dnes lidstvo usiluje a pokouší se realizovat: spojovat věci dohromady, místo aby je oddělovalo, už žádné soupeření o suroviny, ale hledání společných politických řešení, která budou fungovat. Starým způsobem jste to už dělali dost dlouho, teď je třeba zkoušet hledat nové cesty. Tohle říkejte svým přátelům!

Toto se týká všech starých duší, které tu teď jsou přítomny. Nebude to tak těžké, pokud tomu budete věřit. Když budete procházet životem s úsměvem a radostí, budou se vás lidé ptát: „Jak to děláš, že se tak často usmíváš?“ A vy můžete odpovědět: „Věci se zlepšují, i můj život se zlepšuje, protože jsem pochopil, že procházíme změnou, posunem.“ Když budete mluvit o lepší budoucnosti, nikomu nebudete brát jeho víru nebo náboženství. Stará proroctví se nenaplnila, všechny ty předpovězené časové linie včetně konce času se nekonaly, namísto toho se začínají věci zlepšovat. Takové je tohle poselství. Uvidíte, že k vám bude přicházet víc synchronicit, než byste si mysleli. Pak vám radím, abyste svá stanoviska vyjadřovali s láskou a radostí, ne abyste byli v opozici.V tom je rozdíl. Můžete se k nim chovat přátelsky předkládat a zároveň jim poskytovat nádherné informace, aniž byste je zkreslili, protože je předáváte s radostí a úsměvem: Věřím, že se situace zlepšuje a bude zlepšovat. Bylo to předpovězeno prastarými a my jsme se teprve teď vydali novým směrem. Teď právě je doba těžká, protože je vidět tolik odporu vůči světlu. Ale já jsem světlo. Jaká to radostná a láskyplná odpověď! Nevyjadřujte žádné protichůdné názory, ale jen mocné prohlášení.

Staré duše, víte, jak to máte dělat. Byly jste všude a všechno jste zažili. Znáte lidskou přirozenost. Zamilujte se sami do sebe. Začněte měnit svůj postoj na postoj plný radosti. Osvojujte si a přijímejte pravdu, že věci se budou dít jinak. A tím zrušíte očekávání zániku. Až toto očekávání zrušíte, veškeré dění se urychlí. Čím méně lidí na Zemi bude očekávat zánik, tím rychleji bude pokračovat evoluce vědomí na této planetě. Protože tyto vlny zániku, které lidé stále ještě pociťují, musí zmizet, musí být vymazány nebo přinejmenším minimalizovány, aby mohly přijít věci, které vidím přicházet. Máte před sebou zářivou budoucnost – jen počkejte, až se objeví první divoká karta. Nebude to však moct přijít, dokud planeta nebude očištěna a bude očekávat zánik.

Začnou se natáčet filmy, které vás možná překvapí. Protože indigové děti jsou už dostatečně zralé na to, aby mohly napsat scénář. Přijdou filmy, které budou vyvolávat naději, jiné filmy, které přepíší minulost a připomenou věci, které se nestaly. Objeví se filmy, které budou dostatečně odvážné, aby vykreslily budoucnost s nečekaně dobrými výsledky. Vyhlížejte to, už se to začíná objevovat. Vyhlížejte novou literaturu od spisovatelů, kteří budou popisovat přátelštější a jemnější budoucnost s novými možnostmi. Vyhlížejte vzrušující příběhy, i sci-fi o zářivé budoucnosti, vyhlížejte příběhy o setkání s laskavými mimozemšťany, kteří budou pomáhat planetě… ale i dramata, která kolem toho rozvíří lidé, kteří v to nebudou věřit. To vše je součástí zrušení vlny zániku a během dalších generací pak začne vaše evoluce postupovat dopředu.

Přijímáte tento úkol? Toto jsou staré duše. Slyším to po celé planetě. Nebude to tak těžké, když uvidíte pravdu a světlo, které jsou za tím.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva – a to ze zřejmých důvodů. Znovu vám opakuji: už jsem tohle všechno viděl dřív. I vy jste to už viděli – je to zapsané ve vaší Akáši z jiné planety. Nyní se to začíná opět dít, vrací se to k vám a vy to začínáte lépe vnímat. A zároveň začínáte chápat, že Bůh je ve vašem nitru. Dostáváte pomoc a nic nemusíte dělat sami. Uvidíte to, uvidíte to.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – MP3 – Rewriting The Past, 29:25 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – Rekalibrace lidí

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, březen 2017

Milí přátelé,

moje malá zimní pauza skončila. Těším se na další semináře, samozřejmě i na každoměsíční poselství a články do časopisů. Ráda se ponořuji do hlubin Zdroje všeho bytí a otevírám inspiracím a informacím. Svou přestávku využívám k tomu, abych úplně vypnula a oprostila se od podnětů vnějšího světa. Mou představou bylo zkusit nedělat vůbec nic. Není to však tak jednoduché, protože je pořád co dělat. Například uklidit si v kanceláři, roztřídit dokumenty, vytřídit si šatník nebo si udělat pořádek ve sklepě. Ale vlastně to zas nejsou tak důležité věci, že? Ovšem, že jsou, ale dají se udělat někdy jindy. Ale najít čas pro denní snění nebo ponoření se do božského ticha? Ano, prostě jen tak sedět a nic nedělat. Pak je ovšem třeba brzdit všechny ty myšlenky a impulsy, které člověku říkají: Měl bys …

Prostě nedělat nic, vůbec nic. Zavřít oči a snít, představovat si, co všechno by člověk mohl dělat – aha, a už jsme opět u nějaké činnosti. Ne, já nechci dělat nic, vůbec nic. Jednou to pochopí i rozum a ego. Nic nedělat, vůbec nic. A pak přijde vytoužený klid. Je to jako vypnout vypínač, pokud se tomu člověk věnuje častěji, jde to rychleji. U mě to nejlépe funguje, když se napojím na duchovní svět. Ne, abychom komunikovali, ale abych rychleji vypnula vypínač a ponořila se do ticha a klidu.

Právě v tomto okamžiku vnímám před sebou Kryonovu tvář. Hledí na mě laskavě, jemně se usmívá a sděluje mi: „Krok do ticha je jako otevřít dvířka. To si člověk dokáže v nitru docela dobře představit. Postaví se před dvířka a ví, že za nimi je ticho, klid, hluboké božské pole Všeho, co je. Člověk ta dvířka otevře a vstoupí. Prostě jen tak, určitě se to podaří. Umožňuje to vysoká energie z centra galaxie, která k vám bude v roce 2017 ještě víc proudit. Tak to prostě zkoušejme. Tím obelstíme naši osobnost, naše ego a nízko vibrující rozum, který tak rád všechno řídí.

Přeji vám při tom hodně úspěchu a krásný březen

Barbara Bessen

 

Zdravím vás, milí přátelé, já jsem Kryon z Magnetické služby. Ano, jsem stále tady, navzdory všemu neklidu. Jsem nehynoucí, nepomíjející, stejně jako ty. A jsem pořád ve službě lidstva – různým způsobem, který nemusí být vždy hned rozpoznatelný, dokonce ani těmi, kteří jsou dobře duchovně napojeni. Dalo by se také říct: Má veřejná vystoupení se změnila v tišší službu. Jsem viditelný a rozpoznatelný pro ty, kteří nadále vkládají svou důvěru do poselství a energie Kryona. Existují lidé, kteří se ke mně připojili, když jsem se stal známým, se zájmem naslouchali mým informacím a pak se zas stáhli, aby zkoušeli jinde něco jiného a nového. Je to v přirozenosti člověka, který žije silnou nohou v dualitě. Pořád hledá něco nového, co jej uspokojí a nasytí. Mnozí hledají a hledají pořád dál. Jednou si však člověk uvědomí, že toto hledání je nekonečné. Existuje tolik nauk, vědění a poznatků, jimiž se člověk může zaobírat – je to nekonečné. A kdo hledá, nachází. Ale najde přitom i sám sebe? Jednou určitě, protože každý z vás jednou dojde domů. Co je však třeba dělat teď, aby člověk nalezl sám sebe? Není toho třeba moc. Přinejmenším v současné době už není zapotřebí vynakládat obrovské množství energie a času, aby se člověk dokázal ponořit do své vnitřní říše. Stačí k tomu jen čistý záměr a udělat si čas na to, být sám se sebou.

To je však dnes to nejobtížnější. Kdo má dnes čas? A kdo má čas pro sebe? Samozřejmě vždy existují lidé, kteří si čas udělají. Trend západního světa směřuje k tomu, udělat si čas na (zdravé) jídlo, vypnout telefon a mnoho dalšího. To je první krok, ale pak to pokračuje dál. Dokážeš si denně udělat hodinku času jen sám pro sebe? Nastal čas si tuto hodinku dopřát.

Podívejme se teď do vnějšího světa. Ne, nechci mluvit o americkém prezidentovi. K němu sdělím jen to, že není tím, kdo dosáhne skutečných změn, avšak posune vědomí lidí. Až jeho následník bude moct zavést růst a mír pro lidi. Naším tématem teď je energie z centra bytí, která stále víc proudí na Zem a umožňuje to, co bylo vizí kosmického Tvořivého zdroje: skutečnou transformaci lidí. A ta nezačíná nějakou změnou ve vnějším světě. Je hezké, když se lidé z celého srdce angažují za humánní záležitosti. Ale je třeba při tom nezapomenout soustřeďovat pozornost na své nitro. Tato pozornost je spojením k božské instanci této planety a této sluneční soustavy. Rád bych vám znovu ukázal kosmický žebřík bytí. Mnozí mystikové a východní mudrci to dělají svým způsobem, často poněkud komplikovaně.

Avšak koneckonců je to lidským rozumem snadno rozpoznatelné. Nejvyšší bytí Všeho, co je, se chce zakoušet a promítá své bytí do vnějšího světa. Tvoří něco, co jej reprezentuje a vyjadřuje sílu a moc jeho bytí. Nazvěme to tvořením tvořitelského boha/bohyně tohoto universa. Vyjadřuji se teď záměrně velmi jednoduše. Tato instance vytvořila uvnitř pole, které vzniklo díky původní myšlence, galaxie, sluneční soustavy i další tvůrčí božstvo, které se staralo o dílo a dál pokračovalo v tvoření a tvoří dodnes. Proto je tento systém jako žebřík. Nejnižší stupeň momentálně reprezentuješ ty. Směrem „vzhůru“ nebo dovnitř by dalším stupněm bylo tvé vyšší já, které se rozdělilo, a tebe a další části svého bytí vložilo do lidského těla, aby zakusilo fyzické zkušenosti. Takže se stále nacházíš v poli Tvůrce tohoto universa. Všechno, co tento Bůh dělá, působí na všechno, co on/ona svým vědomím stvořil/a a co obsahuje ve svém vědomí. Země je planetou s mimořádným statutem na okraji této galaxie a je zvláštní tím, že tady je dualita nejsilnější a bytosti zde mohou získávat zkušenosti jak ve světě temnoty, tak světla. Nyní je lidstvo pozvednuto na vyšší vibrační úroveň se všemi planetami této sluneční soustavy. Přirozeně to má vliv na veškeré stvoření tohoto universa se všemi jeho soustavami, paralelními světy a dimenzemi. Nic se neděje jen samo pro sebe.

Neříkám ti asi nic nového, jsem si však jist, že je dobré, aby ses znovu ponořil/a do představy, jak velkou změnou a transformací procházíte. Proto v sobě hodně lidí pociťuje hlubokou nejistotu, která je spojena s původními strachy, obavami a z toho také vyplývajícími symptomy nemocí. Je důležité vnímat sám sebe jako kotvu, rozpoznávat se jako vyšší já a s touto silou vést svůj život na Zemi tak, aby člověk nemusel žít v silné dualitě. Neber vnější dění za „jedinou“ pravdu. Existuje tolik pravd ve shonu a ruchu duality. A každý člověk si navíc vytváří svou pravdu pro sebe.

Najdi si hodinku za den – víc by bylo ještě lepší – kterou využiješ jen sám pro sebe, své skutečné bytí, své vyšší já a dovol mu utvářet tvůj život. Má vyšší přehled o všem, vždy si ví rady. Může ti také sdělit, proč jsi nemocný, proč už svou práci nevnímáš jako pro sebe správnou, proč na tvém kontě nejsou peníze, které staré vzorce chování vyvolávají to či ono v tvém životě. Dřív člověk podstupoval dlouhodobé terapie, podnikal niterné návraty, aby se pochopil, proč, co a jak v tomto životě funguje nebo nefunguje. V současném silném vibračním potenciálu Země je Duch tak blízko, jako nikdy dřív. Vezmi si tuto sílu, která přichází z centrálního slunce přes slunce v této galaxii jako katalyzátor, jako odrazový můstek k propuštění všeho starého a překonaného, co už nepotřebuješ. Saint Germain to krásně a jasně popsal jako turbo cestu. Není třeba nic dělat, stačí se soustředit na vlastní světlo, na své vyšší já. A kdo se vnoří přímo do pole prázdnoty, může postoupit o nejbližší vyšší stupínek (zpětného) vývoje, odváží se otevřít další dveře a vnoří se do prázdnoty. Do ženského mystéria stvoření, toho pole, v němž je potenciál pro všechno bez tvarů, jen jako myšlenka. Je otevřené pro každého, kdo je připraven vydat se na tuto cestu domů.

Existuje toho tolik ke vnímání, vidění vnitřním zrakem, pociťování posvátným vyšším srdcem. Jen tohle je třeba dělat. Nejde vždy o duchovní telepatickou komunikaci, to vás mnohé vzrušuje a já tomu plně rozumím. Nejde tedy ani o řešení pro pozemský život v politice a hospodářství. Jde o poznání, kým jsi. A tento poznatek nelze vidět na pozemské, fyzické, dualistické platformě. Musíš se ponořit do svého nitra. Nemáš čas? Nebo máš strach nastoupit cestu do vlastního mystéria? Pokud budeš opravdu chtít, cesta je volná.

V tomto životě, v této mimořádné době, jde přirozeně o to vnášet lásku do vnějšího světa. S láskou Všeho, co je, to jde snáz. To zvláštní na tom je, že s vnitřním světlem, které jsi rozzářil v tichých hodinkách odhalování vlastního nitra, se vnější svět dá projasnit. Je to jako osvícení při čištění zeleniny nebo praní prádla. Vnášíš světlo z nitra do vnějšího světa. A to úžasné na tom je, že toto vnitřní světlo vždy ví, co kdy a kde je třeba udělat. Tvůj rozum to nemusí organizovat. To vše pak bude vnášet do tvého každodenního života stále víc klidu. Zaznamenáš, že tvé myšlenky ustupují. Do popředí se dostane něco jiného a převezme všechno, co utváří tvůj každodenní život. Prostě bude jednat mimo dualistické posuzování.

Tak to je. Nyní se můžeš hned nebo později usebrat do svého nitra. Možná se ještě jednou ponoříš do těchto slov, abys vnímal přísun energie, a navštívíš sám sebe. Ať už to budeš chtít dělat jakkoli, experimentuj. Přeji ti při tom hodně radosti. A pokud v hloubi svého srdce toužíš vylepšit svět, tak je to fajn, pak máš teď božskou rozhodnost ve svém zavazadle, která ti umožňuje posouvat se rychle vpřed – ne však podle pravidel ega. Protože božské světlo má moudrý pohled, který sídlí mimo čas a prostor.

S hlubokou láskou a sounáležitostí

Kryon

Poselství přijala Barbara Bessen v březnu 2017. Článek je k volnému, nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2017/03/internet-channeling-märz-2017.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Záblesky nového

Nacházíme se nyní „mezi světy“. A to i v tom smyslu, že staré odchází, ale nové ještě zcela nevidíme. Nefungují dřívější plány, přání, vize, techniky, schopnosti, rady, informace. Nové nyní přichází jen v záblescích. Vidíme občas část našeho nového tvoření, nových schopností, nového stylu, ale ještě to nelze zcela uchopit. Vše jen tak probleskuje do nynějšího života…

A tak odpočívejme, nabírejme sílu do nového skoku. Lze cítit, že to bude něco velkého, co zatím ještě nelze vidět. Mezitím prostě jen tak buďme, radujme se, odpočívejme, věnujme se sobě, pečujme o sebe a své tělo. Všude vše kvete, probouzí se, voní. Inspirujme se přírodou, choďme do lesa, na louku, přivoňme ke květinám, pozorujme ptáky, zvířata, vnímejme živly, dívejme se do Slunce, spojme se s krystaly.

Kolem nás se nachází, jako v nějaké multidimenzionální hvězdě, velké množství světelných paprsků. Vše, co bylo vnímáno jako tzv. minulé či budoucí životy se slívá do jednoho bodu tady a teď ve vašem středu. Neustále tak nyní přeskakujeme z jednoho paprsku na druhý, přeskakujeme mezi nimi tam i zpět. Jednou je to tak a podruhé jinak, nevíme už, co bylo včera, jestli to vůbec bylo, co jsme prožili ve snu, ve vizi, co za běžného dne.

Můžeme se setkávat s různými, pro nás až nepochopitelnými reakcemi nám blízkých a milovaných lidí. Tito lidé se na chvíli sladili s některým z multidimenzionálních paprsků hvězdice, kde potřebují něco transformovat. Mohou vás tak v tu chvíli vnímat jinak, aniž by si vůbec uvědomovali, co se děje.

Když cokoli takového přijde, je důležité si říci, aha, něco se vyrovnává, transformuje. Zůstávám pevně ve svém středu, srdci, nereaguji hned ve vzteku, smutku, bolesti, ale jdu do sebe, vše prodýchám, podívám se na situaci z více úhlů pohledu, přijmu, pochopím, uvědomím si něco a jdu dál.

Tím, jak jsme jednou nohou v jednom chápání světa a druhou v jiném, tak se i více ukazují různé tzv. protiklady, a to jen proto, aby se vše zesílilo, přijalo a transformovalo do Jednoty.

Nelze již používat poučky, plány, informace, které fungovaly dříve. Objevují se nové schopnosti, nové vize, nové možnosti, nové tvoření. Zatím jen záblesky, ale nenechte se odradit tím, že toto nebude nikoho zajímat, toto si nikdo nekoupí, toto mě neuživí, budu za blázna. Dělejte to, co k vám přijde, co vychází ze srdce, co vám dělá radost a ono se to pohne. Lidé se také přelaďují a brzy je bude zajímat právě to nové, co se vám nyní začíná tvořit.

Tato planeta je velmi pestrá. Nachází se zde různé duše, s různými schopnostmi. Někdo je více zemský, někdo vesmírný, jiný andělský a další elfský. Co funguje jednomu, nefunguje jinému, co vnímá jeden, druhý neumí, někdo na něco potřebuje den, jiný měsíc či roky. A to je na tom to úžasné, ta pestrost duší, různé talenty, to, že se můžeme doplňovat, vzájemně posouvat a inspirovat. Jeden člověk navrhne konstrukci, druhý tomu dodá dech, další barvy, jiný zvuk…

Někdo potřebuje tvořit ve skupině, jiný sám, někdo chce být vidět a další si raději tvoří bez publika. Vše je v pořádku, každý člověk je jiný a vyhovuje mu jiný styl života, tvoření, fungování.

Každý z nás je jedinečným otiskem na této planetě, který se zde přišel „otisknout“.

S láskou – Antalii

Ivona Antalii
http://www.kliceksrdci.cz

Kryon – Každou nohou v jiné energii

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Minneapolis, Minnesota, 2. srpna 2015

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Skrze váš záměr přijmout toto poselství se mění prostor v této místnosti. Vy lidé jste v tomto prostoru zvyklí na určitou realitu, která se teď doslova mění v jiný druh reality. Na krátkou dobu se tu děje něco, co bych rád nazval „bublinou svolení“. Když je tu totiž přítomna energie lásky a lidé dají této energii své svolení, pak se změní vše, co je v této místnosti. Vy se na to prostě jen díváte – na fyziku této místnosti, její realitu – a někteří z vás řeknou, že se dimenze tohoto prostoru změnila v dimenzi lásky. Pro ty, kteří možná tuto proměnu nepochopí, je to dokonalý popis: dimenze lásky.

Co se tu děje? Toto je workshop a to je něco jiného než seminář. Jsou tu lidé, kteří procházejí proměnou svého spirituálního života a přitom u nich dochází k „aha-zážitkům“. A tím největším z nich je ten, že jste milováni a že je o vás postaráno. Že vás Duch nejen miluje a pečuje o vás, ale že vás chce vést do další fáze. Kdo je Duch, kde je Duch? Nejdůležitější dnešní lekcí je, že všechno, co hledáte mimo sebe, je ve vašem nitru.

Dovolte mi na chvíli pohovořit o starých paradigmatech a pár dalších věcech, které se mění, a vy se je učíte „od-naučit(Kryon se usmívá). Rád bych, aby to bylo slavností, oslavou týkající se vás a rozdílů mezi včerejškem a dneškem. A myslím to obrazně: včerejškem jako starou energii a dneškem jako něčím úplně novým a odlišným.

Přestaňte hledat odpovědi mimo vás

Staré paradigma humanismu, dokonce i v duchovní oblasti, odděluje člověka od Boha. Je to přirozený pocit, že se cítíte být odděleni od božského, neboť koneckonců jste tělesní a to není to božské. A teď dochází k určitému smísení. Dnes vnímáte, že je správně oboje propojit. Je to dobrý začátek. Avšak pravdou je, že v nitru každého člověka božství vždy bylo. Sídlí v nitru a při narození si jej přinášíte ve své DNA. Tam je Bůh. To je to, co vás vede k hledání Ducha – sídlí totiž v nitru. Pokud byste požadovali nějaký seznam, pak by bod číslo jedna této lekce zněl: Přestaňte hledat odpovědi mimo vás.

Děje se to pozvolna

Druhé (staré) paradigma je následující: Stát se spirituálním je jako stisknout nějaký přepínač a vstoupit ze tmy do světla, z nevědění do vědění. Ostatně jste na to zvyklí. Když jste něčemu dřív nerozuměli a pak jste to najednou pochopili, stalo se to v jediném okamžiku a od té doby už to víte a vzpomenete si na to – už nikdy to nemůžete nevědět. Stiskli jste totiž přepínač z nevědění do vědění. A nyní se toto paradigma mění v něco, co je extrémně komplexní: ve váš vztah k Duchu v nové energii.

Na tomto workshopu byla dnes položena jedna otázka a došlo k ní záměrně, abyste teď mohli slyšet odpověď. Otázka přišla dokonale načasována ve správný čas. Co se to právě teď děje, co vás duchovně mate? Moji drazí, když jste se rozhodli vyřknout afirmaci, promluvit se svými buňkami, se svou innate, pak jste udělali všechno to, co jsme vás učili. A přesto nebyl přepínač stisknut. Staré paradigma říká, že se to mělo stát. Tady je odpověď. Neexistuje žádné takové přepnutí. Když jste se ve škole učili něco komplexního (nějaký obsáhlý souhrn učiva), došlo k okamžitému přepnutí? Až když jste si učivo lépe osvojili a někteří z vás skutečně zažili „aha efekt“, od té doby tomu rozumíte. Ale do té doby jste to po dlouhé měsíce studovali. Kdy tedy došlo k přepnutí? Kdy se to skutečně stalo? Když se do někoho postupně zamilováváte – kdy dochází k okamžiku přepnutí? Kdy k tomu skutečně dochází – na začátku, na konci, uprostřed? Tím chci říci, že skutečně stojíte jednou nohou ve staré energii a druhou nohou v energii nové. Do jedné energie jste se narodili, do té druhé se posouváte. A v této situaci je stará duše se všemi těmi zkušenostmi jednou z mála lidí na planetě, kteří to dokáží uvést do rovnováhy. Otázka, která byla dnes položena, zní: „Když učiníte nějaké rozhodnutí, proč se zdá, že to probíhá pořád stejně a vy musíte své rozhodnutí znovu opakovat, protože stará energie stále ještě působí, klade odpor a tiskne tlačítko?“ (Vyvolává staré naučené reakce – pozn. překl.) Odpověď zní: „Protože se to děje pozvolna, postupně, moji drazí. Přál bych si, abyste si přestali dělat emocionální a intelektuální výčitky v souvislosti s novými tématy, kterými se teď zaobíráte. Dnes jste se (na workshopu) naučili fyzikální věci, vnímali určité energie a to by ve vás mělo vzbudit zvídavost a fascinovat vás. Přitom jste však nepřekročili žádný most a nedošlo k žádnému k záblesku poznání, jak se z vaší současné situace přesunout jinam… Nějakou chvíli to potrvá. Každá životní cesta každého jednotlivce je hluboce ctěna. Zatímco tu sedím, cítím vůči vám všem radost a chci vám pogratulovat. Duch tyto věci vnímá. Přes závoj k vám od Stvořitele pronikají určité emoce jako je radost, smích, emoce, oslavování… všechny části světla, které pro vás máme.

Toto poselství je poselstvím oslav. A také poselstvím, které říká: Pozor, není to tak, jak si myslíte… není to tak, jak si myslíte. Rád bych, abyste se naučili tancovat, a to se také nenaučíte hned. Učíte se jednotlivé kroky a spojujete je s hudbou. Pak přijde okamžik, kdy řeknete, že už jste dostatečně pokročili – přesto ještě budete klopýtat nebo na vás bude hudba příliš rychlá či hlasitá. Ale pravidla znáte, že? A zatímco se učíte tanci, bavte se. Dokonce i během učení může být hudba krásná. Možná šlapete po nohách svého partnera, ale učíte se tancovat. Možná si šlapete i po vlastních nohách, ale učíte se tancovat. (Kryon se směje.) A to je báječné.

Všechny systémy pracují

Přesto budete stále ještě stát jednou nohou ve staré energii a tou druhou v nové energii. V ní se teď právě nacházíte. Myslíte si, že Duch to neví? To je další bod. Kdybychom měli pojmenovat tento seznam o třech bodech, měl by název: „Všechny systémy pracují“. Duch ví, co právě děláte, stejně jako vaše innate, protože jste vyjádřili svůj záměr a promluvili ke svým buňkám… innate to ví. Průvodci nezmizeli v temnotě. Člověk si pomyslí: „Ach, zapomněl jsem mluvit se svými průvodci.Ne, nezapomněli jste, protože v okamžiku, kdy jste otevřeli dveře a dali své povolení, začaly všechny systémy pracovat – všechny o tom vědí. Všechny buňky ve vašem těle, innate, průvodci… všichni vědí, co děláte. Neintelektualizujte si příliš lásku Boha. Neintelektualizujte si příliš sami sebe a svou cestu k moudrému člověku. Neptejte se „Kdy? Jak? Jak dlouho? Jak moc?“ (Kryon se směje.) Prostě se to děje a nastane to tehdy, až to pro vás bude nejpříhodnější.

Tady v místnosti jsou vnímaví a chápaví lidé – víte, ke komu hovořím, že? Tyto informace obdržíte jinak než ti, kteří nejsou natolik vnímaví. Je v pořádku být méně chápavý. Prostě to jen získáte jiným způsobem a trochu později – jako se to stalo mému partnerovi. (Kryon se usmívá.) Je tu velká láska k vám a k vašemu procesu. Mezi tím, kdo víc vnímá, a tím, kdo méně chápe, existují jen odstíny schopnosti přijímání a procesu (porozumění). To je vše, není to dobré nebo špatné, úctyhodné nebo ostudné. Jsou to jen odstíny vnímavosti, to je vše. Jaký důvod k oslavě! Někteří tancují lépe než ostatní, jiní při tanci jen sedí, ale všichni jsou milováni stejnou měrou.

Zatímco přecházíte ze staré energie, na kterou jste byli tak dlouho zvyklí, do nové energie a jste při tom konfrontováni s různými tématy a problémy, nejlepší, co přitom můžete udělat, je, že se celou tu dobu budete smát sami sobě. (Kryon se směje.) Až zas u vás někdy dojde ke stisknutí tlačítka (vyvolání staré naučené reakce – pozn. překl.), kdy vás něco skutečně rozčílí, přestože jste si mysleli, že už jste se z toho dostali, že už jste to překonali, pak vás vybízím, abyste se tomu nahlas zasmáli. Odstraní to všechny nepříjemnosti. Tak působí smích, soucit a oslava. Všimli jste si, že když jste na nějaké oslavě a tancujete – aniž by vaše chování ovlivňoval nějaký nápoj – tak to stále ještě vnímáte, že? Tak dlouho, než se začnete radovat a maximálně si to užívat. Vyzývám vás, abyste si rekalibraci užívali. Je to možné. Je to jedno z tajemství, jak je možné projít cestu ze staré do nové energie.

Oslavujeme to. Každý z vás je tady z nějakého důvodu, jinak byste tady tento den nevydrželi – o tak nádherném víkendu s počasím, které tu často nemíváte – v místnosti bez oken. To se děje z určitého důvodu a ukazuje to váš záměr. A já vám říkám: Už to samotné Bůh vidí. To, co nazýváte Tvořivým Zdrojem, svou božskou částí, je Bůh. Co děláte, je viděno, chápáno a uznáváno. Mysleli jste si, že to nevíme? Rád bych, abyste vnímali vděčnost, krásu, oslavu. Jste na cestě. A na této cestě existují různé fáze – víme to. Je v pořádku být zmatený – víme to. To jediné, co není v pořádku, je, že pochybujete sami o sobě. Protože my o vás nepochybujeme.

Procházíte transformací a nikdo nedrží hodinky v ruce a neříká, jak rychle jdete nebo se ztrácíte, zda to zvládnete nebo ne. Vy to zvládnete! Vás záměr být tady stačí! Váš záměr říká všem kolem vás – průvodcům, intuici, innate, nám – že jste se rozhodli kráčet vpřed. A to úplně stačí. Rád bych, abyste se uvolnili a věděli, že to úplně stačí. Výrok „všechny systémy pracují“ znamená, že tyto systémy ve vašem těle rozpoznávají, co děláte, a spolupracují. Je možné, že tělo je natolik připraveno, že stačí jen vyslovit záměr? Někteří říkají: „Tomuto procesu skutečně nerozumím. Je pravda, že s takovým málem je možné dosáhnout tolika věcí?“ Ovšemže ano.

Vědomý záměr je mocný

Uzavřu to následujícím: Jedna z nejstarších léčebných metod na planetě je homeopatie a je to jeden zázrak záměru. Rád bych, abychom se na to podívali blíž. Tinktura je sestavená se záměrem a pečlivě promíchaná homeopatem. Obsahuje jen miliontinu „částečky“ zamýšlené substance, pak se podá pod jazyk a systém ji ihned přijme. Lékařští odborníci tvrdí, že je to příliš málo, aby to mohlo vyvolat nějakou chemickou reakci. Pokud jste součástí systému alopatické medicíny, namítli byste: „To nemůže fungovat, přinejmenším v tomto systému.“ A přesto to funguje. Buňky ve vašem systému jsou natolik jemně vyladěné na váš záměr, že i jen miliontina částečky toho, co vám bylo vloženo pod jazyk, postačí, aby se celé vaše tělo skrze záměr samo posílilo a začalo se uzdravovat. Uzdravující síla homeopatie je proslulá. V některých zemích je známou skutečností, že to funguje. Víte, že to tak je. A tím jsem vám dal zároveň odpověď na vaši otázku: „Je možné, že váš vědomý záměr může působit stejně?“ A já říkám: Jaký je v tom rozdíl? Jděte a zkoumejte, zda mám pravdu. Vědomý záměr je stejně mocný jako ta tinktura pod jazykem, pokud ne víc. Jen jste svému tělu sdělili, kam se chcete ubírat. Nuže, nepřestávejte mu to sdělovat – je to důležitější pro vás než pro vaše tělo, abyste si to sami častěji poslechli a tím si připomínali, co jste se dnes naučili.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – “One Foot in each Energy” 25:03 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.