Archív

AA Michael – VIZE PRO BUDOUCNOST

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, leden 2017

Milovaní mistři, našimi minulými sděleními jsme se vám snažili pomoci si vzpomenout na svou divukrásnou minulost a přijmout pravdu, že všechno, co je potřeba k vytvoření velkého nového světa, máte uvnitř sebe. Nemluvili jsme jen o vašich minulých životech na Zemi, ale snažili jsme se vám poskytnout určitý vhled do toho, jak jste úžasní. Prosím, přijměte fakt, že jste opustili rozsáhlejší část své Bytostnosti ve vyšších říších, a nyní je čas začít proces, při němž znovu uplatníte nárok na tu spoustu Stránek vyjádření Boha, které tvoří celek vašeho opravdového JÁ.

Říkali jsme vám, že toto je Vesmír velkých rozdílů a že, jako součást svého tréninku, jste zažili mnoho divukrásných dobrodružství na velmi zvláštních a dokonalých místech. Nyní chápete, proč je Země tak důležitá, protože vaše planeta je místem, kde se všechna rozdílnost tohoto Vesmíru setkává. Užili jste si hru duality a polarity, když jste vytvářeli hojnost a pak zase bolestný nedostatek. V jiných životech jste vynesli na světlo světa divukrásné talenty a dosáhli velkých udatných činů, a stejně tak jste zažili mnoho jednoduchých úzce zaměřených životů. Všichni jste zažili jakoukoli situaci, kterou si jen dokážete představit, od nejnižších po nejvyšší, v každé Říši sebevyjádření.

Nyní je čas překročit závoj iluze a znovu požadovat své Božství. Jak se přesouváte hlouběji do vědomí Boha, a vstupujete do vyšších dimenzí Stvoření (Tvoření) a čerpáte z nich, začínáte napínat své duchovní svaly, jste užaslí z toho, jak rychle dokážete zhmotnit to, co jste si představili. Malé zázraky se mění ve velké a komplexní zázraky, přitom jak se stáváte profesionálnějšími, a my vám říkáme, že se nic nedá srovnat s tím, co je pro vás připraveno do budoucnosti.

Jelikož kolem vás víří multidimenzionální vyjádření změny a čas se zhušťuje a rozpíná stále rychleji, musíte se naučit jít s proudem, abyste existovali, byli, ve stavu mírnosti a milosti. Jak všichni z vás do toho či onoho stupně zažili, život na Zemi se za posledních 50 let drasticky změnil. Co bylo normou v prostředí Třetí/Čtvrté dimenze, neplatí, jakmile se přesunete do jemnějších, čistších úrovní Světla Stvořitele. Odvoláme se na několik hlavních událostí doby, abyste lépe porozuměli porovnání nově se vynořujícího kolektivního vědomí lidstva se starým vědomím mas, které převažovalo v minulosti tisíce let.

Vaším Andělským Rodným právem je žít v hojnosti: Proces přerozdělování bohatství na Zemi je nyní v plném proudu. Uvidíte, že mnoho společností a organizací upadne v nemilost a zapomnění. Všechno, co má své základy položené na strachu, chamtivosti a ovládání druhých se rozpadá. V minulosti často trvalo několik životů, než bylo napraveno špatné, a vy jste nemohli vědět, kdy a jak bude dosaženo spravedlnosti. Nyní se těm, kteří jsou zaseknuti v iluzi hry příčin a následků, špatné činy vracejí téměř okamžitě jako bumerang. Ti, kdo se starají jen o svůj prospěch, zneužívají důvěru a moc, které jim byly svěřeny, už nebudou schopní skrýt své prohřešky. Ať už jde o náboženské organizace, společnosti nebo firmy či vlády, přišel čas zúčtování.

Světlo proniká do nejtemnějších stínů, jak Země vstřebává víc a víc vibrací vyšších frekvencí Ducha. Mysl a Duch jsou staviteli a vy jste spolutvůrci nového ráje na Zemi. Vše, co kdy budete potřebovat, vám bude dáno, ale musíte se pevně držet své vize, pro nejvyšší dobro všech, a pak vstoupit do úložiště čistých Adamantinových Částic Světla Stvořitele ve Vesmírných Pyramidách a vytvarovat je v cokoli, co si dokážete představit. Milovaní, hledejte hojnost lásky, radostné láskyplné a milující vztahy, dobré zdraví, mladistvou vitalitu a tvořivost, při tom jak poznáváte, že nejen věci vám přinášejí štěstí a spokojenost, ale hlavně „Stav Bytí a kvalita života.

Pozemské změny a posun vzorců počasí: Země prochází procesem čištění a katarze, zbavování se strachu, omezení, utrpení, atd., v zemích, které byly zneužívány kultivací, země napuštěné hluboce zasetými bolestnými vzpomínkami na války a násilí, a země, kde lidstvo po staletí trpělo různými zvěrstvy, očividně náhodnými, sužované potopami, požáry, posunem země a ničivými větry. Není všechno tak, jak se zdá, drahá srdce, neboť tento proces je důležitý, aby se vyčistil vzduch, země a vody, které lidstvo tak bezohledně znečistilo.

Během těchto dob radikálních změn mnoho sladkých Duší, které bojovaly o přežití, po celém světě opouští Zemi, a my vás žádáme, abyste tento proces přesunu viděli v novém Světle. Nevidíte, že opouštějí trpící a beznadějné bytí ze své vlastní volby, a vstupují přitom branou do světa lásky, míru, radosti a hojnosti – kde se budou připravovat na návrat do čistšího pozemského bytí? Nebude existovat žádné široké spektrum nerovnováhy Hustoty Třetí Dimenze, ke kterému by se mohly vrátit, protože, až se rozhodnou se vrátit, bude to svět, kde dostanou příležitost se učit, rozpínat své vědomí a rychle projít své pozemské lekce. To pro ně připravujete vy, kteří ukazujete cestu. Brzy přijde doba, kdy se žádná Duše nenarodí do prostředí bolesti a iluze, které nyní jsou v mnoha oblastech světa, kde jsou rozladěné frekvence.

Mnozí z vás jsou vedeni k tomu, aby se přesunuli do jiných částí světa – nejste si jistí proč, ale existuje hluboko zasetá touha cestovat do neprobádaných území. Jste voláni k tomu místu na Zemi, kde můžete být nejvíc užiteční – kam budou vedeni ti, co mají podobné vibrace a poslání, aby se k vám připojili. Je čas „Spojit se do týmů“ nebo se sjednotit se svými rodinami Duší a se společníky, kteří mají stejné úkoly. Jak čerpáte z inspirované myšlenky z říše všech možností, stáváte se více intuitivní. Jak se vaše instinktivní povaha minulosti připojuje k vašemu multistránkovému Já budoucnosti, tak se čistí a zjemňuje.

Jemné ladění vaší fyzické loďky:Když do své fyzické loďky vstřebáte víc Světla, změní se vaše potřeby a touhy.Smrtelně nebezpečné nemoci a viry se nebudou moci ve vašich rozvíjejících se, odolnějších Světelných tělech zabydlet. Momentálně nevidíte velké změny ve fyzické tělesné struktuře, ale vnitřní i vnější změny probíhají velmi rychle. Jak se postupně rozpouštějí membrány Světla kolem vaší DNA a vy máte přístup ke stále většímu množství moudrosti uložené ve strukturách vašeho mozku, vaše fyzická loďka začíná být silnější a zdravější.

Nastanou divukrásné nové průlomy v léčení a objeví se nové techniky léčení, přírodní produkty a léčiva nahradí většinu vašich syntetických drog, které mají velké množství vedlejších účinků. Množí z vás již zjišťují, že vaše tělo nebude tolerovat velké množství oblíbených předepisovaných látek, kterým dělají reklamu farmaceutické společnosti soustředěné jen na svůj zisk. Vše bude zaměřené spíš na preventivní péči, celoživotní péči, dobrou kondici a pohodu, stejně jako na přirozené kúry, a na to, jak jsou důležité vaše pozitivní, milující myšlenky pro to, abyste zůstali zdraví.Už nebudete ignorovat signály, které vám posílá váš Tělesný Elementál, když se snaží upoutat vaši pozornost. Bolest je způsob, kterým vám vaše tělo dává na vědomí, že něco chybí. V minulosti jste si brali prášky proti bolesti, abyste zamaskovali symptomy, až dokud nebylo pozdě a musely se podniknout radikální opatření k nápravě nerovnováhy.

Jak se naladíte na mnohačetné úrovně vědomí uvnitř a vně svého těla, naučíte se věnovat pozornost signálům, které dostáváte. Pak provedete nezbytná opatření (přizpůsobení) tak rychle, jak je jen možné, abyste zakusili co nejmenší nepohodlí, a rychle se tedy navrátíte do harmonie a k pocitu, že se cítíte dobře.

Nakonec se také smíříte se svou jedinečnou tělesnou strukturou, znaky, talenty a způsoby vyjádření a tvoření. Vybrali jste si své rodiče a genetickou strukturu vaší linie předků z určitého důvodu. Vaše jedinečnost vás činí tak speciálními – nikdo jiný na Zemi není přesně stejný jako vy – ani Duše, které se narodily jako tzv. „identická dvojčata“.

Jednou z hlavních překážek, kterým čelíte během těchto několika posledních let, je přijmout se takoví, jací jste, a zjistit, že jste krásní a drahocenní, a nezáleží to na vnější muskulatuře, kterou jste si vybrali, abyste zažili tento nejdůležitější život ze všech životů. Jsou to vaše zářící Duše a velká vřelá srdce, která vidíme vyzařovat, milovaní, nevěnujeme žádnou pozornost maskování svalů, které nosíte.

Váš Svatý vztah s vaší NadDuší/Vyšším Já: V minulosti ovládalo vaše každodenní bytí tělo přání ega, a vaše Já Duše bylo malým hláskem vědomí, které jste většinou ignorovali. V raném věku vám vštípili tradice, náboženské víry, povinnosti a nutnosti, a učili vás věřit, že je důležitější to, co si o vás myslí ostatní, než to, co si o sobě myslíte vy. Vždycky jste se obraceli ven, abyste se ujistili o své ceně. Neustále jste hledali někoho, něco nebo nějakou událost, která by vám přinesla štěstí, ale obvykle to bylo pomíjivé, často to přineslo rozčarování a zanechalo vás to hledající něco, co vás převyšuje, co by vám přineslo nějaké měřítko sebeuspokojení.

Teď jste se naučili se obracet pro ocenění, inspiraci a vedení dovnitř, protože máte tzv. Duševní vhled, a spojujete se s mnohačetnými stránkami svého Vyššího Já. V tomto procesu vstřebáváte větší dávky čistého Vědomí Vesmírného Světla, které vám pomáhá bez viny uvolnit všechny zastaralé koncepty, když vstřebáváte nové vyšší pravdy, které k vám v ohromující míře přicházejí.

Nyní zjišťujete, že Bůh netahá za nitky někde na vysokém místě, ve vzdáleném Království Nebeském, a neurčuje odměny a tresty. Přijímáte skutečnost, že VŠECHNO, co je potřeba, máte uvnitř sebe, jako součást svého Božského Rodného práva, abyste zhmotnili milující, radostné, poklidné bytí v hojnosti. Staré tradice a zvyky se vás přestávají držet, jak hledáte svobodu vyjádření: vytváříte nové způsoby oslavování svatých dní a zvláštních událostí; a také uctívání našeho Boha Otce/Matku a Nejvyššího Stvořitele.

Modlitba není určena na jeden den, protože žijete duchovně každý jednotlivý okamžik každého dne. Každý den žijete jako mistr tím, že sledujete své myšlenky a akce. Víte, že vaše záměry musí týt čisté, protožejste zodpovědní za každý jednotlivý nejmenší Atom energie, kterou vysíláte. Praktikujete rozlišování a neustále sledujete, čemu věříte, čemu z toho dovolíte se usídlit ve vaší Bytosti. Již víte, že vždy musíte provádět nejvyšší volby, abyste se, jak kráčíte po střední cestě v míru a harmonii, postupně přesunuli za zákony Karmy do stavu milosti.

Váš vztah s ostatními: Učíte se, že jak získáváte smysl Sebelásky a sebeúcty uvnitř, vytahujete více a více Lásky/Světla od Stvořitele – je to nekonečný zdroj duchovní podpory. Když naplníte sebe až po okraj, září z vás tento divukrásný elixír ven v kole Světla, které se neustále rozpíná. Začínáte hledat vztahy, které přinášejí uspokojení na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duchovní.Ve vztazích budoucnosti nebude žádný pocit sebeobětování; bude v nich základní důvěra a budete hledat podporu plného vyjádření osobních zájmů, talentů a duchovní pravdy. Oddaní partneři budou vzájemně doplňovat své sílné stránky, a bez odsuzování (s neposuzováním) a s trpělivostí si budou vzájemně pomáhat zpracovat své slabostí a strachy. Je důležité, abyste se svými blízkými sdíleli společnou vizi, není zde místa pro moc nebo ovládací hry. Začínáte intuitivně poznávat členy své rodiny Duše a ty, se kterými máte hluboké duchovní vazby. Proto ve svých vztazích naleznete víc pohodlí a lásky, než jste si kdy mysleli, že je možné. Už nebudete vyhledávat vztahy založené na „potřebě“, ale na touze sdílet společně svou cestu a znalosti, jak kráčíte vpřed do nového a vzrušujícího Věku.

Jak si představujete budoucnost? To, jak budete prožívat následující roky velké změny, je vaše volba. Můžete se posunout ve vědomí výš, do bodu, odkud nazírá mistr, a vědět, že vše se odhaluje a že vše je naplánováno. Bez ohledu na to, jak bezútěšně svět vypadá, Světlo Stvořitele existuje a svítí dolů a proniká nejtemnějšími stíny – skrytými místy na Zemi – a do srdcí lidstva. Většina lidských bytostí na Zemi jen chce žít v míru, pohodlí, dostatku, aby vyjádřili svou božskost svým vlastním jedinečným způsobem, a jsou ochotny umožnit ostatním totéž (právo). I když to tak nemusí vypadat, těch, kteří chtějí dominovat, dobývat a vládnout, je menšina, a jejich škrtící sevření Země a lidstva mocí každým dnem slábne.Jak vás více vstupuje do mistrovství, požadujete své Božské Rodné právo, tím slabší a méně účinní budou.

Na nějakou dobu nastanou potyčky a válečné vřavy na mnohých místech Země. Ale ti, kteří bojují majíce temnotu ignorace uvnitř, prohrají – nemohou zničit to, co je správné a ze Světla. Armageddon již Zemi navštívil, milovaní, a to nejhorší je již za námi (přišlo to, aby to přešlo). Od nynějška se každý násilný a destruktivní čin čelně setká se silami Ráje, neboť vy, Bojovníci Míru, vyhráváte bitvu svými Světelnými zbraněmi, soucitem a odpuštěním.

Každý jednotlivý okamžik tvarujete budoucnost, každou myšlenkou a akcí, a tak vás to učí zaměřovat se na to, co je správné, místo na to, co je špatné. Praktikujte vidět v lidech okolo vás dobro a ujistěte se, že nabízíte slova povzbuzení a láskyplné podpory jakýmkoli možným způsobem. Jste ti, kteří povedou lidstvo do zářivého nového světa zítřka.Přestáli jste nejdivočejší bouře a prošli jste mnoha temnými nocemi Duše, a vítězoslavně jste se vynořili. Neztrácejte odvahu nebo nepodléhejte slabostí srdce v tuto pozdní bobu, mí odvážní přátelé. Vyřčením slov: „Ať se stane pro nejvyšší dobro všech,“ nám dáváte svolení zasáhnout za vás a pomoci vám projít tyto bouřlivé časy nejvyšší změny.

Vysíláme k vám lásku našeho Boha Otce/Matky a vzácnou dávku Světla ze srdce Nejvyššího Stvořitele. Jste nadmíru milovaní a vroucně střeženi.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Kryon – 24/7 a další nástroje, které přicházejí

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Birminghamu, Anglie, 8. května 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří stále tvrdí, že přípravný proces (pro channeling) by měl trvat déle, aby člověk mohl natolik ustoupit stranou a Duch do něj mohl úplně vplynout. Buněčná struktura člověka přece není stvořena k tomu, aby dokázala tak rychle přijmout tolik energie. Přesto bychom vám chtěli znovu zopakovat, že každý z vás se na buněčné úrovni mění, zvlášť v této (nové) energii –pokud si to ovšem přejete. Dnes jste viděli dva channelingy, při kterých Duch bezprostředně vklouzl do (lidského) těla bez jakékoli přípravy. Ve staré energii byste se museli probojovat skrz bílou pokrývku, která vás zahalovala. Teď už ne, teď už to není nutné.

Dovolte mi, abych právě vás osobně o něco požádal. Sedíte v tomto shromáždění, ve správný čas na správném místě, abyste si poslechli toto poselství. Pak toto místo opustíte, svým rozumem to pojmete jako jednu 3D zkušenost, po které bude následovat další – přijdete domů a možná si dáte něco k snědku. Rozdělujete život na jednotlivé úseky podle hodin a prožitek spolu se zakoušenou energií pro vás splyne v jednu událost. Já vás však žádám, abyste byli víc a víc multidimenzionální, abyste mysleli mimo čas udávaný vašimi hodinami. Rád bych, abyste překonali a přesáhli toto rozdělování, které aplikujete na něco, co je tak intuitivní. Kráčet společně s Bohem ve svém nitru je pro člověka intuitivní plán. Působí stále: ráno se probudíte a je tady. Lidé oddělují to, co souvisí s posvátností a uctíváním – ve všech systémech víry to máte oddělené. Někde něco proklamujete, někde něco uctíváte, někde se modlíte, klečíte … a pak to ukončíte a věnujete se zas něčemu jinému. Ptám se vás – zdá se vám to tak správné? Skutečně chcete ve svém životě Boha oddělovat, rozčleňovat a rozvrhovat tak, aby byl dosažitelný jen tehdy, když se rozhodnete v určitou dobu meditovat?

24/7

Co kdybych vám řekl, že pozvání platí nepřetržitě, 24 hodin, 7 dní v týdnu (24/7)? Rád bych, abyste se nad tím zamysleli. Co kdybyste stále setrvávali ve stavu vděčnosti a laskavosti? Právě teď posloucháte skutečné poselství z druhé strany závoje. Ale vlastně vůbec není na druhé straně, ale ve vašem nitru. Proč nezačnete nově pojmenovávat to, co je 3D? Odděluje vás to od Boha. Tohle není žádné poselství z druhé strany – žádná druhá strana neexistuje, existuje jen jedna strana.A touto stranou jste vy ve vztahu 24/7, který zesiluje a pozvedá intuitivní téma, o kterém budeme dál hovořit.

Staré duše, tohle je další krok. Věříte tomu, právě teď, že toto je skutečný channeling nebo je to jen muž sedící na židli? Vám, kteří víte a vnímáte, že to je skutečné – vám říkám, že tohle je další krok: zkušenost 24/7. Nemyslete, že jde o to, abyste se sešli v určité dny nebo při nějaké meditaci nebo abyste se chovali nějakým zvláštním způsobem. Jde o to, co s sebou vnášíte do práce, školy nebo rodiny.A když večer zavřete oči a druhý den ráno se probudíte, pořád je to přítomné. Zůstává to s vámi během noci. Někteří z vás se často budí kolem 3. hodiny nebo ve 3:30 – vím, kdo tady je. A já se vás ptám – jak se s tím vypořádáváte? Cítíte lehkou podrážděnost a namítáte: „Ach, ale já teď potřebuji spát. Co to děláš, Duchu?“ Už jsem to říkal dřív a znovu to opakuji: Vyzývám vás, abyste se v takovém momentě zasmáli. Podívejte se na hodinky a zasmějte se: „Zas už jsem vzhůru.“(Kryon se usmívá) Rád bych, abyste věděli, že tohle je náš způsob, jak vám poklepat na rameno a sdělit vám: Víš, že tu jsme, viď? A pak zas usnete. To je všechno. Jsme tu pořád s vámi.

Nevyhledávejte si pro to určitá místa ani určitou dobu, ale dělejte to pořád, bez ohledu na čas. „Kryone, kdy máme meditovat?“ Odpověď zní: Ano. (Kryon se směje)„Kryone, jednou jsi řekl, že už nemusíme meditovat.“ To souhlasí. Pokud jste ve (zkušenosti) 24/7, jste vždy ve stavu podobném meditaci, ve stavu uctívání Boha. „Kryone, myslíš to tedy tak, abychom prostě žili, dělali svou normální práci, mluvili s ostatními lidmi a přitom stále byli v tomto stavu?“ Ano!

Říká se tomu duchovní realita a k tomu vás teď vyzýváme. Někteří z vás řeknou: „Nejsem si jistý, zda to dokážu dělat.“ Říkáte to, protože jste to dosud vždy oddělovali a odkládali do zvláštních krabic. Teď byste však měli pochopit, že s těmi krabicemi je konec, nastal čas pro (zkušenost) 24/7.

Nové nástroje

Drazí, existují nástroje – pokud jim tak chcete říkat – které budete v této energii pozvolna dostávat. Pro ty, kdo by chtěli zakusit duchovní evoluci, existuje nyní pár nových nástrojů. Avšak duchovní evoluce neznamená stávat se ještě spirituálnějšími. Je to vývoj, evoluce! Co kdybych vám řekl, že osobu, která je velmi duchovní, už nebudete moct označovat za spirituální? Je to někdo, kdo prostě kráčí vyrovnaně a ví, kdo je. Ví, že Bůh je v jeho nitru a nepotřebuje to vytrubovat do světa. Dokáže kráčet z místa na místo, ať je to kdekoli, a přitom zůstávat klidný a necítit strach. Je stále v pohodě a ví, kde je. Je vždy v rovnováze a vždy soucitný. Téměř nezná strach a rozčilení, protože dokáže skutečně naslouchat Bohu ve svém nitru. To je evoluce spirituality, to vás čeká.

Jeden systém víry ve starší energii plně pochopil reinkarnační proces a duchovní úroveň, která byla potřeba na cestu k osvícení: Na té pak jednou došlo k osvícení člověka – stal se natolik osvícený, že se jej nikdo nemohl ani dotknout. Ve staré energii to byla absolutní pravda a stalo se to při jedné spirituální evoluci, na kterou ještě tehdejší doba nebyla připravena. Mniši, kteří toužili dosáhnout nirvány, se museli stáhnout do ústraní, kde s nikým neměli žádný kontakt. Tam zůstali v osamění a tvořili světlo po celý život.

Tohle vše se teď mění a začíná být přístupné každému člověku. Je to jiné, drazí, je to jiné. Není to žádný návrat k tomu starému. Energie, ve které se teď nacházíte, podporuje věci, které jste nečekali, ani neznali. Teď tomu všemu ještě nasadím korunu a promluvím o věcech, které se budou dít vám a vašim dětem v příštích letech a dalších životech a které budou souviset s probuzeným Duchem a blízkostí Tvořivého Zdroje. Jde o osvícení, rovnováhu, soucit, mírumilovnost a lásku. Je to definice Světla. To tu ještě nebylo, že? Přesto to tu může být, staré duše, a začíná to se (zkušeností) 24/7 k tomu, co je ve vašem nitru, v každé částici DNA a v každé molekule.

Budou k vám přicházet nové nástroje a nemusí být zrovna takové, jaké očekáváte… některé možná ano, ale ty ostatní ne. A teď vám představím nové koncepty, které jste dosud neviděli, a zatímco je budu channelovat, pochopte, že bude těžké je správně popsat. Neboť jak jsme řekli, drazí, je velmi těžké popsat vám něco, co neznáte, nikdy jste neviděli a ani nečekáte.

Nové nástroje – co to znamená? Znamená to, že jak se budete rozvíjet ve svém životě, v dalších generacích, jak budete rozšiřovat a zlepšovat lidské vědomí, budete moct dělat věci, které jste dosud dělat nemohli. Mělo by vám to dávat smysl. Pokud je pravda, že vaše DNA bude pracovat s mnohem vyšší účinností v multidimenzionální oblasti, pak můžete očekávat stále víc a víc věcí, které budete moct dělat a které jste dosud dělat nedokázali. A které potřebujete.

Jasnost akášického vnímání

Pojďme si popovídat o bodu číslo jedna – akášickém vnímání. To znamená, že se vytvoří spojení mezi vámi a vaším akášickým záznamem. V současné době věříte, že akášický záznam je něco jako sada knih, jako knihovna o tom, kým jste byli a co jste dělali. Ale tak to vůbec není. Je to energetický nástroj, spojující všechny doby života každého z vás do jednoho moudrého poznání, do jedné zkušenosti. Je to energetický nástroj. A z něj čerpáte – ne z jednotlivé osoby, kterou jste kdysi byli nebo jejíž jméno jste kdysi nesli nebo z toho, co se vám před dlouhou dobou přihodilo, jaké problémy jste měli – drazí, to je lineární pojetí. Vaše DNA se pomalu začíná stávat kvantovou – hned vám to vysvětlím víc.

V těžkém režimu přežití, v tisíciletích před posunem, se od vás nevyžadovalo nic jiného, než abyste byli zcela přítomni ve 3D. Dokážete vnímat jen svou existenci a přežíváte jediným, pro vás možným způsobem… mluvili jsme o tom dnes ráno: měli jste buď vítěze, nebo poražené. A jak se postupně rozvíjíte a věci se rozjasňují, začnou se vynořovat nové nástroje. Akášické vnímání je jedním z nich. Budete do svého života dolovat moudrost z minulosti. A druh této moudrosti, o kterém jsme mluvili, se stane kolektivním vědomím, protože jste na Zemi byli už mnohokrát. Nebudete čerpat moudrost jen z jednoho života, ale ze všech. Dokážete si představit, že byste si společně sedli s  mistrem, který by žil tisíce let a načerpal nespočetné množství zkušeností. Sedíte u nohou tohoto mistra – téměř superčlověka, který by byl tisíce let starý a který by začal vyprávět. Chtěl by vám předat všechno, co vychází z jeho tisícileté životní zkušenosti a krásy a vy začnete jeho slova zapisovat. V lineárním způsobu by jeho přednáška zabrala možná jeden rok.

Teď se na tuto metaforu podívejme blíž, protože je to nástroj, který vás čeká. Představte si, jak do vás proudí moudrost vědění z tisíce životů, všechno najednou. A vy se vrátíte na tuto planetu nejen jako nějaká duše, ale jako moudrá, velmi moudrá stará duše. Bude to rozdíl. Lidé kolem vás, kteří to mít nebudou, se na vás budou dívat jinak, protože si budou uvědomovat, že máte něco, co jim chybí, co potřebují. Mnohé z nich budete přitahovat svou moudrostí a svou vyvážeností. Akášické vnímání je novým nástrojem pro staré duše. Ne všichni jej budou mít… musíte pochopit, že ze všech, kdo kdy na planetě žili, je jen zlomek těch, kdo prožili všechny životy od začátku. Zde v této místnosti jsou někteří, kteří při tom od začátku byli. To znamená, že v budoucnosti budou existovat lidé, kteří budou moudřejší než ostatní. Budou známí, budou uznávaní a velmi žádaní. To je nové. Nakonec budou rozpoznány a uctěny šamanské energie, které máte na základě vaší moudrosti, a vy budete povoláni na místo, kde je budete moct vyučovat.

To je budoucnost, zcela nové paradigma duchovního uznání. Ti, kteří budou schopni akášického vnímání, nebudou žít v nějakém uzavřeném společenství, nebudou to slavní kněží, ale normální lidé. Myslíte si, že je možné, že se lidstvo dostane do bodu, kdy bude schopné takto vnímat? Říkám vám, že se to stalo už dřív. „Kolik generací to potrvá, Kryone?“ Odpověď zní: Ano. Vždycky zní: Ano. Potrvá to tak dlouho nebo tak rychle, jak dlouho budete chtít. Avšak drazí, mohlo by se to dít rychleji než myslíte. Už to začínáte vidět u dětí, které jsou moudřejší, než jste byli vy ve stejném věku. Už to přichází a vy se tomu díváte přímo do tváře. Není to tedy tak úplně cizí, jak si myslíte.

Zpomalená intuice

Dalším bodem, o kterém budeme mluvit, je intuice. Bude pro člověka dostupnější a tím i pomalejší. V současné době je intuice jako náhodný záblesk. Probleskne mozkem do vašeho vědomí tak rychle, že často nemáte ani ponětí, co se to vlastně stalo. Řeknete si pak: „Co to vlastně bylo? Byl to nějaký záblesk intuice? Kéž by to bylo pomalejší, abych se na to mohl podívat a zanalyzovat si to.“ A to budete umět. Intuice zaujme stejně důležitou pozici, jakou má dnes intelekt a logika.Ukáže se vám a dá vám možnost volby. A bude dokonce v barvách… nemáte vůbec představu, o čem mluvím. Představte si, že budete mít intuitivní vědomí stejně jasné jako je logika a intelekt. Cožpak to nedává smysl? Vždyť intuice je multidimenzionální proces. Nedává snad smysl, že jak se budete stávat multidimenzionálními, intuice se zpomalí, ukáže se vám a bude vám k dispozici?

Můj partner vás dnes učil, co můžete dělat s intuicí: jak můžete vnímat její potenciály vycházející jen z vaší intuice a ne z logiky – zda máte jít vlevo nebo vpravo – a nazval to plánovanou synchronicitou. Novému člověku to bude zcela jasné. Bude to tak mít každý? Ne, ne tak jasné jako to budou mít staré duše. Staré duše tedy získají nástroje pro rozvoj jako první, protože jste na vyšším stupni. Drazí, budete to mít… Cožpak nedává smysl, že ti, kteří přijdou na planetu poprvé, nebudou vybaveni stejnými nástroji jako ti, kteří už tu byli tisíckrát? K nim patříte vy. Někteří z vás to odmítnou, ale to je vaše svobodná volba – bez posuzování. Odmítnete to proto, že prostě na to ještě nebudete připraveni nebo zůstáváte uvízlí v nějaké krabici a máte z toho strach. Strach z osvícení je u všech starých duší velkým tématem.

Všichni znáte skvělé lidi, kteří by do této místnosti nikdy nevstoupili. Mohou to být vaše děti, váš partner, vaši sourozenci. Jsou skvělí a mají mnoho vlastností, o kterých mluvíme. Ale nikdy se tu neobjeví, protože to prostě nechtějí – ne tentokrát (ne v tomto životě). Ale vždy bude nějaké příště a my jsme vám už dřív říkali, že někteří lidé se reinkarnují a udělají si pauzu – jsou tu na prázdninách a na shromáždění jako je tady nepřijdou. Nechodí do práce, ne do té světelné práce jakou děláte vy, ne pro tentokrát. Ale později to udělají. A není na vás, abyste je k tomu přemlouvali, drazí. Rád bych, abyste v nich viděli Boha stejně tak jako ve všech ostatních kolem vás. Bez posuzování!

Inflační energie (rozpínavá, rozšiřující se energie)

O bodu tři jsme se ještě nikdy nezmínili: nazveme to inflační energie. Jde o energii, která se rozšiřuje, rozpíná, protože ji pozorujete. Rozpíná se, protože ji vnímáte. Má vědomí. Jak ve svém životě přitahujete určité energie – možná to je porozumění, možná soucit, možná léčení nebo jiné… v každém případě jsou to energie člověka – a vy začínáte pracovat například jako léčitel nebo čtenář (energií) v jedné energetické oblasti, na kterou jste připraveni… pak se to začne samo od sebe rozrůstat. Jste zvyklí na lineární proces, kdy si vezmete lopatu, vyhrabáváte zemi a přitom máte pořád tolik země, kolik jste ji vyhrabali – je tu hromada hlíny a stejně velká díra. Teď dávejte pozor, protože to, co přichází, není lineární: vezmete lopatu, hrábnete do země a hlína začne sama od sebe vzlétat nahoru. A najednou máte vysokou hromadu hlíny a úplně malou díru. Není to lineární. Je to uctění vědomého záměru. Inflační energie je energie, která se vytváří téměř sama od sebe, protože ji pozorujete, protože s ní pracujete, protože chcete, protože je to vhodné, protože je to součástí vašeho růstu. Energie „ví“, že vám patří. To je část nové sady nástrojů, které jste nečekali. A to jsem vám ještě nepověděl celý příběh.

Vyšší účinnost DNA

Poslední bod vlastně není poslední. Možná ho dokonce nazvete prvním. A teď to bude složité a je to něco, co jsme vám dosud nikdy nepopsali. Drazí, rád bych, aby teď můj partner byl pozorný. Lidská buněčná struktura je částečně kvantová, tedy multidimenzionální. Lidská buněčná struktura je částečně multidimenzionální. Kdyby to tak nebylo, neměli byste vědecký obor kvantové biologie. Je tady na planetě uznávanou vědou. Mělo by vám to ukázat, že lidská buněčná struktura je částečně multidimenzionální. Kvantoví biologové zjistili na základě experimentálních studií, že přítomnost DNA ovlivňuje rotaci elektronu v kvantovém poli. A když se DNA opět oddálí, rotace se zastaví. DNA vykazuje tento efekt, protože lidská buněčná struktura je částečně multidimenzionální.

Co se teď bude dít, co se nyní stane? V procesu duchovní evoluce, ve kterém DNA zvýší svou účinnost na 44 % a víc, se tato zatím neúplná multidimenzionalita začne stávat úplnou. Co se stane s lidskými bytostmi, jejichž buněčná struktura se začne stávat kvantovější? Co jste viděli u mistrů této planety? Mistři na této planetě dokázali svým duchem, svým vědomím kontrolovat fyzické věci a manipulovat jimi. Neskončilo to před 2000 lety, někteří z nich jsou tady i teď, v různých zemích a s jinými jmény. U nich byste mohli vidět mistrovský proces, při kterém člověk s účinností DNA větší než 44 % ovlivňuje svým vědomím hmotu kolem sebe a dokáže ji možná i měnit – pohybovat jí je snadné, měnit už trochu složitější.

Označujeme to jako propojení s matérií, s hmotou. Pokud se určitá hmota stane multidimenzionální, pak se propojí s veškerou hmotou kolem sebe. Nečekám, že tomu porozumíte. Pokud si vezmete člověka a přidáte k němu energii čistého vědomí, pak máte člověka, jenž dokáže tvořit věci z ničeho nebo s nimi pohybovat. Možná řeknete: „To zní jako supersíla.“ A já vám odpovím: Ano, to je. Je to božská supersíla, ve které jste s hmotou tak hluboce propojeni, že sama mění paradigma života.

Co se bude dít s člověkem v budoucnosti, až to všichni dokáží dělat? Jaké to bude? Říká se tomu vzestoupená planeta. Namítnete: „To nemůže nikdy fungovat. Kdybychom to dokázali dělat, zneužívali by toho kriminálníci a pak by se dělo to či ono.“ Drazí, vystupte na chvíli ze své krabice přežití. Ve vyšším vědomí nebudou už existovat žádní kriminálníci. Ach, jistě budou existovat různé variace světla, ale to je všechno. Je možné, že bude existovat jen planeta světla? Co kdybych vám sdělil, že k ní směřujete? Ach, ne v této generaci, drazí, a ani ne v těch příštích a přespříštích generacích… nějakou dobu to potrvá. Ale už jsme to viděli dřív. V této galaxii existují planety, které prošly precesí rovnodennosti a podobným druhem dění. Samozřejmě byla jiná pravidla, protože na nebi existují různé scénáře, ale mělo to stejný průběh. Existoval milník, který překonaly, a pak se začalo jejich vědomí zvyšovat.A nakonec se z toho vyvinula planeta samotného světla.

Jste mladí

Chtěl bych vám ještě něco připomenout: Uvědomujete si, jak jste mladí? Staré duše, víte, jak jste mladé? Tato planeta je stará miliardy let a teprve v poslední sekundě tu vznikl život. A vy tu teď sedíte a chlubíte se nějakými 100 tisíci lety, ba možná dokonce 200 tisíciletími, kdy existují humanoidi, zatímco se díváte na jiné planety v galaxii, které jsou staré 13 miliard let. Co byste řekli na civilizaci, která je stará 2 miliony let? Že je mladá. Uvědomujete si, jak čerstvé a nové to všechno je? Existují jiní, kteří tu jsou mnohem déle a znají vás.Někteří pomáhali s vaším osetím a předali vám 23 chromozomů místo 24. Jsou to ti, kteří tu pořád ještě jsou, kteří různě pomáhali prastarým na této planetě, jsou přívětiví, laskaví a moudří. Vy však máte svobodnou vůli je vidět nebo ne. Nakonec s nimi splynete. To je to, co jsme už dřív viděli.

Posun od roku 2012 je ještě velmi, velmi mladý,přičemž rok 2013 se nepočítá. Jste tedy teprve 3 roky staří, teprve 3 roky! V novém vědomí, v nové energii, v novém posunu jste tříletí – to je nic. A přesto tu sedíte, protože to začínáte vnímat a uvědomovat si, že se něco změnilo. A já vám nepředávám jen krásný obraz budoucnosti, ale říkám vám také, co vás čeká dál. Propojení s hmotou – ach, to přijde, přes akášické vnímání a intuici. Leží to skutečně přímo před vámi. Moudrost přijde jako první.

Předáváme vám tyto informace jako naději pro tuto planetu, protože jsme to viděli už dřív, avšak především vám tím chceme sdělit, co se děje ve vaší DNA. Je to (zkušenost) 24/7 a už to nebude nic oddělujícího. To je teď jediný úkol pro vás. Až opustíte tento prostor, tento channeling neskončí, ale bude pokračovat ve vaší duši v každém okamžiku dne. Vyšší já ve vás vám stále channeluje, už velmi brzy bude vaší součástí a vy budete vnímat věci jinak – uvidíte jinak lidi, budoucnost i smrt. To je 24/7 a k tomu směřujete.

Ostatně, i když stojíte teprve na začátkupropojování se s hmotou, pak už jistě chápete, že tohle také odstraní nemoci. Člověk, jehož DNA pracuje s vyšší účinností, dokáže plně kontrolovat, zda se v jeho těle neděje něco nepřiměřeného, nevhodného. Už jsme o tom mluvili, opakovaně se to projevuje a vy to považujete za zázrak, který nazýváte spontánní uzdravení. Ale děje se to. Tělo se samo vyčistí během chvíle a nemoc je pryč – vše samo od sebe. A vy zvednete ruce a říkáte: „Díky Bohu,“ místo abyste možná řekli: „Díky, člověče, za to, že ses začal rozvíjet a všem ostatním ukazuješ, co je pro každého možné.“Vše, co jsem vám dnes řekl, dělá teď kdosi na této planetě jako příklad toho, kam tento vývoj směřuje. Vzpomeňte si, všichni staří mistři byli příkladem, že je to možné. Pokud hledáte důkazy a logiku, pak přijměte fakt, že se tyto věci mohou stát reálné a pravdivé.

Tohle je poselství hodiny, dne, roku – pro všechny, kteří chtějí vědět, jaký je další krok ke zlepšení a prodloužení života: 24/7, kdy budete kráčet společně s vyšším já v energii, která je nádherná.Přestaňte všechno oddělovat.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – MP3 – 24/7 & The Coming Tools, 37:35 minut

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

AA Michael – 2017 – Rok slunce, vaší síly a uzdravujících účinků

AA Michael prostřednictvím Barbary Bessen, leden/únor 2017

Milí přátelé,

dnes, kdy toto poselství přepisuji, je 26. prosince, vánoční perníčky jsou snězené, koledy odzpívané a určitá část ve mně cítí potřebu dívat se dopředu. Pohodlí a klid je jedna část našeho života a v současném vnějším neklidném dění dělá vždy dobře. Mě však právě teď žene vnitřní neklid něco udělat, hýbat se nejen v tělesném smyslu, ale i v tom duchovním. Neklid přichází od mých duchovních přátel, kteří mi klepou na ramena a říkají: „Než půjdeš na svou oblíbenou procházku kolem vody a mlsat zbylé cukroví, něco tu pro tebe máme.“ Hm, tak tím určitě myslí nový channeling. Ptám se ve svém nitru, kdo chce být autorem tohoto poselství. Nic, ticho. Ptám se ještě jednou. Pak slyším jako by někdo téměř vyprsknul smíchy: „A kdo by to tak měl být?“ Tuhle milou hru znám dobře, mám říct, koho bych chtěla. Ale je to skutečně jen hra. Protože už je samozřejmě jasné, kdo dnes bude channeling předávat. Měla bych to přece cítit, dostane se mi jako další odpovědi. Inu, vnímám hodně lásky, hodně široké, velké multidimenzionální lásky a síly. Jakoby někdo držel ve svých rukách nějaký velký meč. Ovšem, je to Michael. Nejsem sám, říká. Hm, vciťuji se dál. Aha, je tu i Kryon. Správně, tak to je. Je to nádherné, je to skutečně mocná rodina. Oba často říkají, že jsou z rodiny mečů. A tak se každý z nás cítí být v srdci osloven. Což může také znamenat, že jsme stejně tak členy této jedné rodiny. Tak to skutečně může být anebo se prostě jen cítíme být propojeni srdcem.

Takovým způsobem často začíná rozhovor s duchovními přáteli, nemusí to však být jen tehdy, když si sednu k počítači a jsem připravena začít. Vlastně jsem právě teď byla v kuchyni a uklízela nádobí po snídani. Avšak přání duchovních přátel je pro mě samozřejmě rozkazem. Nádobí může počkat.

Přeji všem čtenářům dobrý start do roku 2017. Má to být mimořádný rok.

Srdečně,

Barbara Bessen

P. S. Jako vždy v lednu platí tento channeling pro dva měsíce. Mám zimní pauzu a od konce února budu zas na cestách.

Nic není takové, jak to vypadá, milí přátelé. To je výrok, který tak rád vyslovuje můj přítel Kryon. Chci na něj navázat. Já jsem Michael, strážce síly ke změně, odvaze a důvěře. Od počátku Země je pro mě služba této planetě velkou ctí. Tato služba má mnoho faset, podle toho, jak to bylo a je vhodné pro Zemi, Gaiu. Tato planeta je velkou bytostí, která má vědomí. Toto vědomí obsahuje mnoho úhlů pohledu a možností účinků. Jde vždy o zaměření. Vnímá nebo působí Země troj-, čtyř- nebo pětidimenzionálně? Dobrá otázka. Hodí se i na tebe, milý čtenáři. Jak působíš právě teď, troj-, čtyř- nebo pětidimenzionálně? Na co se zaměřuješ? Máš vnější a vnitřní zrak. Máš vnější vnímání a vnitřní vědomí. Kdy co používáš? Patříš k těm bytostem, které si myslí, že Země je okupována a že jednou přijde pomoc z vyšších říší? Pomoc, kterou by sis představoval ve formě záchrany, evakuace apod.? Rád bych ti sdělil, že dostáváte pomoc v mnoha formách. Přesto je člověk vyzýván, aby převzal vlastní zodpovědnost. Říkáme to už léta, na tom se nic nemění. Kdo je za tebe zodpovědný? Ty, jinak nikdo.

Vše, co se bude dít ve vnějším světě v tomto roce a dalších letech, bude mít hodně společného s rozšířením vědomí, s tím, co lidé skutečně chtějí. Existují různé druhy utrpení: zůstat bez pomoci, když někdo hladoví, prožívat strašlivé věci ve válečných zónách, žít v bídě. Každý to vidí svýma očima, prožívá svým vědomím. Hodně jste četli o karmě, o příčině a jejím následku. Určitě jste pochopili, že všechno, co člověk prožívá, je určitý úhel pohledu. Vzniká na základě vlastního zaměření.

I když to může vyznít bezcitně: Každý je zodpovědný za vše, co prožívá. Vzniklo to na základě příčiny a následku. To neznamená, že když to člověk pochopí a setká se s vnějším utrpením, má zůstat nevšímavě sedět v rohu. Jedná soucitně, ale nenechá se vtáhnout do vlastního utrpení, když je u ostatních vidí, ani neporovnává. Zaměří svou pozornost na druhého, ukotví se a vcítí se ve svém nitru do božského zdroje všeho bytí, aby zjistil, co je potřeba udělat. Soucit pro druhé znamená, že je člověk chápe, že si uvědomuje, že sám prožíval utrpení v mnoha jiných ztělesněních. Utrpení, které je nesrovnatelné s tím, co se dnes jako vlastní utrpení označuje. Lidově se tomu dnes říká: Utrpení na vysoké úrovni.

Smím se tě zeptat, zda se stále ještě považuješ za pupek světa? Hm, to má různé fasety. Když ve spojení se svým vyšším já vidíš své božské bytí a z tohoto zdroje žiješ, pochopil jsi, jak vzniká život zde na Zemi, jak funguje a pokračuje dál. Pokud se stále ještě identifikuješ se svým utrpením, jsi pořád ještě pevně připoután v dualitě. Měl by ses vnímat jako božské stvoření s lidským tělem a rozumem, ale ne jako trpící člověk, kolem kterého se všechno točí. Nasměruj se na to božské v sobě, tam je pravda o všem. Tam je vědění, které teď potřebuješ, abys příští roky kráčel po božské cestě, jak to popsal Jeshua, po cestě k mistrovství nad egem a utrpením. To, co teď říkám, zní jako posuzování, já vím. Ale v tomto okamžiku totiž existuje na Zemi mnoho forem života. Tolik, kolik už dlouho ne. A každý jedná podle svých vnitřních možností. Vnější možnosti odpovídají stupni vnitřního vývoje. Neexistují žádné náhody a neexistují žádné nahodilé životní cesty. Vše, co tě ve tvém životě provází, souvisí s tvým zaměřením. Nic tedy není jen tak. Buď pánem svého života. Nikomu nedovol, aby tě ovlivňoval a řídil.

Možná se ptáš, co se bude dál dít v Americe a co v Sýrii? Skutečně to chceš vědět nebo lépe řečeno: myslíš svou otázku opravdu vážně? Co by se tam tak mělo dít? Bude to pokračovat dál. Někdo, kdo drží nitky v ruce, něco udělá. Zúčastní se toho lidé? Ano? Proč? Proč tady v Německu nepovstane někdo, kdo má velké slovo, kdo má vliv, a proč neprohlásí:Už nebudeme dodávat žádné zbraně tam ani onam!Proč nevyžadují občané demisi jedné osoby, která stojí v popředí?Proč nezačneš sám u sebe být v míru? Proč se stále ještě hněváš na toho nebo onoho člověka? Proč očekáváš od svých dětí, že se přizpůsobí tvým názorům a tvému životnímu stylu? Jaká máš očekávání vůči sobě a vůči svým milým?

Semínko ke změně skutečně začíná u každého jednotlivce, a pak také ve skupinách, které spolupracují za předpokladu, že jednají z upřímného srdce. Protože v srdci neexistuje žádná dualita.

To co se předvádí v masmédiích, je mentální sebeuspokojování. Uvědomuji si, že vás šokuje, že něco takového vyslovuji. Ale když pozorně sledujete zprávy, vidíte, že všechno je to mentální potrava, která jen posiluje dualitu a posuzování. Je tam málo sou-citu, maximálně tak trochu s-litování. To je něco jiného a má opět původ v dualitě.

Jak si chceš vytvořit život v míru a lásce? Rád ti poradím: Tím, že začneš u sebe, že si začneš utvářet svůj život ze srdce. A to je na tom to kuriózní a nádherné, že se dokonce může okrajově setkávat s mnoha dalšími vnějšími světy. Měli byste si všichni uvědomit, že tady na této planetě existuje mnoho světů. Namluvili vám, že prý existuje jen jeden. Je to ten, který vám nabízejí, jaký by měl být. Ale vy určujete, jaký skutečně bude. A každý z vás může začít jen sám u sebe. Například: budou existovat tací, kteří vlastní firmy a řeknou ne tomu, co dosud produkovali, dodávali a propagovali. Budou tací, kteří najednou přestanou své děti nutit do něčeho jen proto, že ostatní rodiče to také dělají a že tak sami byli vychováni. Mnozí se začnou ptát: Co je to morálka? Co je to pozemský život? Co je to blahobyt? Jaký je cíl života? Najdou se lidé, kteří se vzdají svého povolání, protože třeba rozpoznají jeho nesmyslnost, zbytečnost: například být realitním makléřem. Když se člověk podívá za nápady a myšlenky takzvaného hospodářství, rozpozná, jak je nesmyslné, zbytečné kupovat něco jen proto, že to ostatní dělají a že to slibuje pocit bezpečí a jistoty. Při bližším pohledu je to spíš klamavý obal. Objeví se tací, kteří budou mít co dělat s dobytkem a zemědělstvím, a kteří rozpoznají, že už nebudou nadále chtít dosavadním způsobem zacházet se zvířaty a obhospodařovávat pole. Najdou se obchodníci s potravinami, kteří už nebudou chtít nabízet masové produkty, protože budou vědět, co je na obalu napsáno a co ne. Začne se projevovat zodpovědnost za sebe i za ostatní, stále víc lidí se začne rozpomínat, kým jsou, a že neexistuje nikdo, kdo by žil sám. Je to božský výdech, který vše drží. Mnozí si uvědomí, na čem v této inkarnaci záleží. Přišli jste, abyste tu etablovali skutečný mír. A ten v třetí dimenzi není trvale možný. Umožňují to však proudy plné světla, které sem proudí z výše vibrujících světů. Jak to často Kryon tak hezky popisuje: „Jste jednou nohou v dualitě a tou druhou v multidimenzionalitě“. Přesuňte tu první nohu k té druhé. Pochopte, že nelze už dál zneužívat Zemi, zamyslete se nad tím, co skutečně potřebujete k životu. Mějte pochopení pro jiné lidi, proč ještě takto žít nechtějí, a podporujte ty, kteří se probouzejí.

Čeho je teď v této době nejvíc zapotřebí? Odvážných a jasně zaměřených lidí, kteří pohlížejí ze srdce na všechno, co tady žije. Pomoc máte zaručenou. Můj meč – berte to prosím v přeneseném slova smyslu – je vždy připraven. Můžete se usmívat i pochybovat, protože jak lze dokázat, že existuji já a mně podobní? Nijak. Můžete mě pouze vidět svým vnitřním zrakem a vnímat srdcem, že skutečně existuji.

Co se bude dít v tomto roce? To, co vaši vědci už dlouho pozorují: Slunce bude aktivnější, na planetu budou proudit ještě vyšší, zářivější částice paprsků světla. Nemějte obavy, zaměřujte se na srdce. Nepřipouštějte, aby ve vás vnější dění vzbuzovalo strach. Všechno má svůj smysl a podléhá světlu transformace. Válku a manipulaci nelze jedním krokem vymazat. To by zároveň vymazalo i lidstvo a to už jste párkrát v minulosti na Zemi zažili. Současná transformace je jemnější. Hodně lidí se rozhodne Zemi opustit, třeba kvůli přírodnímu dění. Podobné záležitosti způsobují na Zemi neklid. Také ti, kteří se pokoušejí udržet moc ve svých rukách – mluvím teď o finanční a hospodářské oligarchii – jsou podráždění a jednají možná neortodoxně. Ještě jednou opakuji, bude zapotřebí lidí, kteří mají stále na zřeteli své vlastní božství a z této síly budou dělat ve správném čase na správném místě správné věci. Pro vás to znamená, abyste si uspořádali svůj život, opustili malicherné myšlení a jednání. Nezaměřujte se jen na svůj maloměšťácký život. Myslete velkoryse, myslete kolektivně a vyměňujte si nápady. Vyměňujte si nápady a berte výměnu jako možnost, jak získávat věci, které mají ostatní. Buďte kreativní a propusťte své obavy. Nastal čas, kdy je možné i to, co nikdo za možné nepovažoval. Je čas pro skutečné božské společenství, takové, v jakém jste před mnoha dávnými lety tady na Zemi žili.

Žijte láskou ve svém nitru, spojením se svým vyšším já. Nenechte se vyvádět z míry rozhodnutími vlád o možných omezeních svobody. Ten (údajný) terorismus jim nabízí možnost, jak vás omezit ve vaší svobodné vůli. Nepřipusťte to. Ctěte sami sebe! Je to vaše božské právo. A mějte pořád na paměti, že každý si tvoří svůj vlastní svět. Když budou mnozí podobně myslet a tvořit, téměř automaticky se změní svět. Samotná Země vám předpovídá, že na Zemi se bude dít to, co bude chtít lidské vědomí.

Dovol tomuto textu a energetickému balíčku, který posílám zároveň s ním, aby v tobě mohl pracovat. Až o tom budeš přemýšlet a dělat závěry, poskytnu ti patřičné doplnění. Dodávám ti odvahu a sílu. A věz, že až zvýšíš své vibrace propojením se svým vyšším já, přestanou se tě už určité vnější záležitosti dotýkat. Vnější dění už půjde mimo tebe. A když to tak udělá hodně lidí …

Pohrávej si s těmito božskými myšlenkami a utvářej si svůj život tak, jak jej považuješ za správný. Pomoc máš jistou. Jsme duchovní rodina zaměřená na světlo. Naším cílem je cesta domů.

Já jsem Michael

Poselství přijala Barbara Bessen v prosinci 2016. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/channeling-januar-2017/pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Být otevření – odkaz od Zlatej dušičky

Mnohé události byly předvídány, lidé Země. A také byly uskutečněny. Avšak některé události byly podmíněny, neboť vy, vaše vědomí, jste rozhodli jinak. Není nutné, aby se vše událo tak, jak bylo stanoveno. Je to však pouze na vás, co budete chtít prožívat. V tomto čase je zde připravena událost, která poznamená celý svět. Nebude se týkat přírodních katastrof, přijde to, čemu se nemůžete vyhnout. Budete udiveni, neboť tato událost bude pro mnohé nečekaná. Netýká se však této země, ale země za mořem. Nebojte se však ničeho, neboť zde je silná ochrana. Vy, lidé Země, se budete ještě mnoho učit, abyste učinili Zemi zdravou. Nemáte se však cítit zničeni, pouze je potřeba, abyste stále pokračovali v hledání odpovědí, abyste se zaměřili sami na sebe, na své nitro. Toto je váš současný úkol.

Lidé Země, na tomto světě již není místo pro manipulaci a zastírání pravdy. Systémy víry tak, jak je znáte, se zhroutí. Zbortí se také ochranné valy, které vás udržovaly stranou od pravdy, od informací, týkajících se vašeho původu, lidé Země. I přesto, že potlačování tohoto odhalení dále úspěšně probíhá, přesto přichází zlom. Musíte být připraveni, lidé Země. Připraveni pohlédnout pravdě do očí, změnit úhel pohledu a hlavně být otevření. Být otevření přijmout nečekané, překvapující a snad i neuvěřitelné. Bude také nadále konfrontováni se sebou samými. Se svými strachy, které jste dosud potlačovali. Vše vystoupí na povrch a bude vás stát mnoho sil, abyste toto zpracovali. Avšak jakmile toto zvládnete, pocítíte klid na duši. Klid, který hledáte celý život. Pocítíte spočinutí ve svém středu a budete schopni procházet životem nedotčeni tím, co se kolem vás děje, neboť poznáte, že jste chráněni.

1703

Lidé Země, noste v srdcích naději a víru. Posilujte své vize šťastného života, plného lásky a radosti. Neboť toto se také stane pravdou. A vězte, že takto změníte životy nejen své, ale i svých bližních. Mějte pevnou víru ve svou sílu, v sílu tvoření. Vzpomeňte si, kdo jste. Mnozí již máte krůček k tomu, abyste se plně probudili. Nehledejte pochybnosti, věřte v sebe sama. Lidé Země, víme, že jste unaveni, že jste oslabováni, vaše trápení mnohdy způsobují mnohé zdravotní problémy. Přesto musíte zůstat pevní a neztrácet naději. Můžete být šťastní, pokud si toto dovolíte. Hledejte smysl života v jednoduchých věcech, v maličkostech, které vás učiní šťastnými. Neboť svět dozná výrazné změny díky vám. Toto sdělení vám pomůže vidět směr, kudy se máte ubírat. Nehledejte složitosti v jednoduchosti. Jsme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Pocházíš z hvězd

Tvůj pobyt na Zemi není náhodný. Tvé nitro stále zní vibrací vesmíru a vibrací hvězd. I Ty jsi jednou z nich. Díky tomu přinášíš nebe na Zemi. Jsi jako hvězda putující po krajině, která je sama o sobě vesmírem. Tou krajinou nyní myslím Tvou zvolenou planetu Zem.

Jak putuješ a rozvíjí se Tvá čistota, zažeháváš i hvězdy jiné. Setkáváš se v uskupeních, která z vesmíru znáš a přitom jejich energii na Zemi prožíváš. S přáteli tvoříš hvězdokupy, vícečetné hvězdy a v propojení s jinými vytváříš souhvězdí. Jsi putujícím vesmírným cestovatelem. Jsi světlem své vlastní hvězdy. Radostí, která se z vesmíru zrodila na Zemi. Zažehni svou vlastní galaktickou zář a s radostí přijímej vše, co prožíváš. Ze všeho vzniká a zaniká to, co vesmír tvoří. Žádná energie se neztratí. Všechno je energie tvořivá. A Ty sám jsi vůdčí hvězdou všeho, co ve Tvém hvězdném poli probíhá.

S láskou Kryon.

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana
13.01.2017 pro www.zemeandelu.cz

kryon

Kryon – POLE, část II.

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Anchorage, na Aljašce, 7.srpna 2016

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Anchorage, na Aljašce, 7. srpna 2016.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner doslova ustupuje stranou a jeho vědomí se rozdělilo. Ačkoliv to udělal už tolikrát, je to pokaždé nové. Ví, co má čekat, ale pokaždé je to trochu jiné. Drazí, toto je channeling tak, jak jej dělá on, a jak jsme řekli dříve, neexistuje žádný obecně použitelný způsob channelingu. Nějaká lidská bytost se otevře a channeling může proudit v podobě písně nebo v nejlepší malbě, jakou jste kdy spatřili. Některá z těch největších děl minulých staletí, která jste zažili a těšili se z nich, byla channelována. Ty nejlepší melodie planety – byly channelovány. Nádherné sochy, které vidíte, které k vám hovoří, byly channelovány. Takže toto spojení se Stvořitelem přichází mnoha rozdílnými způsoby, ale dokonce i ti, kteří komunikují pomocí slov, tak jako to dělá můj partner, mají mnoho různých způsobů, jak to dělat.

Někteří lidé musí být doslova vytrženi ze svého vlastního vědomí, a tudíž si na nic nevzpomínají. Potom je zde můj partner, který požádal, aby zůstal přítomný. Dělal tímto způsobem, i když mu to trvalo déle, to aby pochopil, co se říká, poznal to a zkontroloval zprávu z hlediska integrity.

Moji drazí, dnes ráno jsem předal poselství, a později bych je chtěl v tomto channelingu shrnout pro ty, kteří je poslouchají a čtou. Toto poselství mluvilo o konceptu, který chceme přezkoumat. Je to koncept, o kterém mnozí neslyšeli, a já vám chci o něm povědět a také k němu něco přidat. To bude následovat za okamžik, ale předtím, než se dostanu dále, tak vám chci povědět, že není náhoda, že sedíte v křeslech, kde posloucháte a čtete. Ještě dlouho poté, co svá křesla opustíte (nebo přestanete číst – pozn. překl.), toto poselství bude pokračovat. Pro ty, kteří jsou fyzicky zde, je často velmi lineární myšlení, které ví, jak takové setkání probíhá. Toto myšlení říká, že jste přišli na nějakou událost, a když skončí, tak prostě skončí. Zvednete se a jdete domů. Channeler odchází také a je konec. Rád bych vám ale řekl, že to není vůbec přesné. Spojení, které se vytvořilo, přetrvává. Jestliže jste dnes navázali nějaké spojení a cítili jste něco odlišného, co vám bylo příjemné, co vás dojalo, kdy jste se cítili jako doma, navázali jste spojení s Duchem. Když channeler odejde, spojení přetrvává ještě dlouho poté.

Říkáme to velmi často, ale vy to potřebujete slyšet stále znovu a znovu, a v této místnosti: Nikdy nejste sami – NIKDY! Stále je s vámi doprovod, a to doslova. Je to ta stejná skupina, která zde vždy byla, ale jestliže navážete spojení, cítíte je silněji. Ve skutečnosti jste dali svolení k „otevření dveří“ a dovolili mnohým z nich vstoupit. Povím vám více o tom, co jsem řekl dnes ráno za okamžik, protože je to součástí lekce o Poli.

Pole, druhá část

Před malou chvíli jsme začali mluvit o něčem ve fyzice, co je velmi podivné a zdánlivě nové. Mluvili jsme o něčem, čemu se říká Pole. Tento fenomén je ve fyzice znám pod mnoha názvy a my vám znovu řekneme, že ti, kteří by pro něj použili slovo zapojení nebo dokonce propletení (entanglement) mají jen jeden kousek nebo část příběhu. Toto pole je něco, co je velmi reálné a hraje větší roli než kdy dříve v nové energii na planetě. Pole je to, čemu v žertu říkáme „fyzika s postojem“.

Čekali byste, že ve fyzice bude platit rovnováha, že? Odpověď zní ano. Čekali byste, že fyzikové a biologové spolupracují v harmonii, aby vždy vytvořili věci, které dobře fungují, že? A zase, odpověď zní ano. Také víte, že existuje určitý druh harmonie, která se děje, jakási symbióza mezi základními prvky přírody a fyziky. Když zkusíte narušit jeden atribut, naruší to všechny. Pro lidstvo je velmi obtížné jen vyrovnávat něco, co vypadlo z rovnováhy ve fyzice nebo v přírodě, protože je lidé změnili. Takže už víte, že příroda vyžaduje jistý druh rovnováhy, a dosáhne jí, ať už tady lidé budou nebo ne. Proto věda uznává, že je v tom systém. Vy také osobně víte, že existuje systém i v metafyzice. Ale Pole je něco, co je nad vším a mimo to všechno, a kvůli posunu se začíná na této planetě projevovat výraznějším způsobem.

Byl překročen milník

Když jste provedli v roce 2012 tento posun, drahé lidstvo, bylo to skoro jako byste udělali významné prohlášení „zůstávám.“ Je to evoluční proces, který se startuje, a my o tom diskutujeme stále znovu a znovu. Ale v tomto procesu jsou i katalyzátory, ke kterým začíná docházet. Je to katalyzátor, který ovlivňuje samotnou podstatu fyziky reality, která je kolem vás, a ta skutečně spolupracuje s harmonickými projevy, na kterých pracujete. Řekli jsme už mnohokrát dříve: “V této nové energii máte vítr v zádech.“ Je to víc než to.

Toto Pole, jak bylo dříve definováno, je jakási laskavá energie kolem vás, která si přeje vytvářet harmonii. Žene věci k sobě, aby vytvořila harmonii. Právě teď byste mohli říci: „Počkej na okamžik, o fyzice se předpokládá, že je něčím absolutním a statickým. Je to jakási sada pravidel, která definuje, jak věci fungují. Není to něco, co má vědomí.“ Vskutku, tak vás to učili; ale, já vám říkám, že existuje jeden fyzikální zákon, který má atribut, který se snaží spojovat věci. Může to tak být? Moji drazí, to není nic, co by bylo v rozporu s Matkou přírodou nebo Gaiou. Opravdu ne. Je to prostě jen jiný druh symbiotického vztahu, je pouze spojením nebo vztahem lidských bytostí s Tvořivým Zdrojem. Je to něco, co spojuje věci dohromady, způsobuje, že fungují jinak a otevírá dveře a přístup harmonii. Nazývá se to Polem. Budeme o tom mluvit mnohem více, ale právě teď se Pole stává patrným a více zřejmým, a začíná tvořit odlišné druhy věcí, než byste čekali.

Dříve dnešního rána

Vraťme se k poselství z dnešního rána. Začal jsem vám vyprávět, že existují důvody, proč lidské bytosti žijí v oblastech této planety, které nikdy neviděly válku. Když se podíváte, odkud pochází v uplynulých 25 letech nejvíce channelerů, bude to ze zemí, které nepoznaly válku. Je to proto, že krystalická mřížka této planety si pamatuje, co lidé dělali v průběhu staletí a představuje je v reálném čase těm, kteří tam teď žijí. Takže ti, kteří nalezli po celé planetě místa k životu, která jsou svěží, která nemají žádné vrstvy dramatu a války a smrti a utrpení, doslova sedí na zemi s panenským vědomím – nedotčené temnotou masového zabíjení lidí.

Propojení starých duší

Tento druh země také vytváří něco, co nyní vice využívá Pole. Mnozí jsou zváni do určitých oblastí po celé planetě a diví se, proč jsou tam zavoláni, proč tam žijí. Nezdá se, že by na to měla vliv teplota (smích – tento channeling byl na Aljašce). Přicházíte na nějaké místo a cítíte, že je to vaše místo, a že tam máte být. Dokonce i když odjedete, jste neustále přitahováni zpátky. Existuje určitý druh vědomí, které prostupuje místa s takovou povahou po celé planetě. O tom vám chci vyprávět.

Můj partner byl nedávno na místě zvaném Patagonie – nádherném, odlehlém, nedotčeném. Žije tam velmi málo lidí, ale ti, kdo tam jsou, vám řeknou, že tam budou bydlet. Pro ně neexistuje žádné jiné místo na planetě jako je toto. Možná, že cítí, že jsou tam dokonce přivoláni. Dokonce tam někteří z nich žijí sami. Existují i jiná místa přesně jako toto, kde nebyly žádné velké války, žádné masivní destrukce, a které mají vrstvy a vrstvy historie, která je čistá. Ti, kdo tam žijí, to cítí. Tato místa jsou také více spojená s Gaiou a přírodou než většina dalších míst na planetě.

A teď, toto vysvětlení by mělo pomoci vám, kteří to posloucháte a čtete, žijete na některém z těchto míst a divíte se proč. Mluvili jsme o tom, když jsme byli na pouštích, v divočině, na ostrovech a na vrcholcích hor. Mluvili jsme o tom po celé planetě, kde existují taková místa. Něco se vám děje. Jestliže žijete na jednom z takových míst, tak vám říkám, že v této nové energii, je tam díky Poli silnější spojení mezi vámi a celým lidstvem! A vy jste si připadali jako poustevník, že?

Vy z vás, kteří jste staré duše, jste spojení s ostatními starými dušemi. Věděli jste to? To spojení je ezoterické, ne fyzické. Je to vaše ezoterická rodina. Poslouchejte, existuje mnoho starých duší na místech, která nejsou čistá, a která nejsou vůbec svěží. Přemýšlejte o těch na Blízkém východě na opačné straně situace. Sedí na území plném konfliktů. Žijí na vrstvě za vrstvou hororu. Ať kopou jak chtějí hluboko, nalézají jiná města, která byla dobyta a zachvácena utrpením a smrtí. Jakou mají šanci, když vstoupí do stavu meditace? Jak se mohou dostat na nějaké místo neutrality vědomí? Jak mohou začít tvořit mírumilovnou rovnováhu, která přichází s čistou energií? Nějaká odpověď? Řeknu vám to poprvé: Pole je společně harmonizuje.

Mohou vstoupit do meditativního stavu a být spřízněni s tím, co je ve vaší oblasti, protože jste tam vy, kteří to nesete. Mohou pociťovat absolutní krásu, čerstvost a panenskost té země. Mohou využít spojení s Gaiou, které je na takových místech, a ani tam nemusí být! Je to proto, že ti, kdo jsou na takových místech, jim to přenášejí a ani o tom nevědí. Toto je součást toho, co dělají staré duše, co je nové a velmi ezoterické. Takže jestliže žijete na jednom z takových míst kdekoliv na planetě, a jste si vědomi těchto věcí, jste tím, co nazývám majákemvysílačem toho, co máte vy a co oni nemají, ale nezbytně to potřebují. To je důležité, abyste věděli. Na problematických místech po celé planetě jim je pomáháno, protože vy žijete v jedné z těch oblastí a přenecháváte jim tuto energii.

Je to úplně nová informace, protože Pole existovalo vždy, ale v této nové energii, po roce 2012, to je jeden z fyzických atributů Gaii, který se začíná měnit a posouvat. Tato změna v Poli se neděje jen kvůli posunu, ale je spouštěna uzly a nulami ⃰, o kterých jsme mluvili už před dlouhou dobou. To je spouštěčem pro něco, co se má stát na krystalické mřížce. Protože jak je těchto 12 párů uzlů a nul zaměstnáno v průběhu času, tak potom zarovnají krystalickou mřížku do mnohem lepší pozice, která bude spolupracovat s vyšším lidským vědomím. Gaia je v tom zde zapojena mnohem víc než kdy dřív, takže toto je dobrá zpráva pro ty, kdo chtějí sedět a cítit čistotu a nádheru Gaii na místě, které ji nemá.

Mnoho starých duší je na velmi obtížných místech. Možná jsou v centru nějakého velkoměsta, nepropojeni. Kolem nich mohou být mechanické věci, magnetická pole, která interferují se životem. Jak a kdy by mohli cítit nádheru a divy Gaii? Jim povím – jen se nalaďte, protože existují vysílače a majáky po celé této planetě v těch čistých oblastech, které jsou nádherné a propojené s Matkou přírodou způsobem, který je pevný a navždy. Zvu je, aby to pocítili. Je zde jen jedna nová věc. Staré duše začínají vysílat jedna k druhé. Nyní byste neměli být překvapeni, že se dějí takové věci.

Interakce s ostatními

Existuje také další atribut. Je obtížné o tom hovořit, protože to má co dělat s lidskou přirozeností, osobností, starými špatnými zvyky a strachy. Je to osobní, ale je nezbytné to vynést na světlo. Dovolte mi, abych se vás zeptal: Pro každého, kdo právě poslouchá nebo čte, jak mluvíte s ostatními? Co je tím přirozeným, neutrálním bodem? Teď se obracím k publiku, které poslouchá a čte. Možná byste odpověděli: „No, musím být trochu důrazný, abych dostal to, co potřebuji, protože žiju v obtížném místě. Proto přistupuji k těmto věcem možná s trochu větší agresivitou než většina lidí.“ Rád bych vám položil otázku: „Znamená to, že jste k nim nelaskavý?“ Odpověď: „No, nemyslím, ale oni občas říkají, že ano. Ale toto je jediný způsob, jak mohu dostat to, co potřebuji.“ A já říkám: „Opravdu?“

Díky Poli se brzy něco stane, a já vám chci sdělit, co to je. Drazí, už mnoho let vám říkám, že v této nové energii nemůže být žádná další nerozhodnost (sezení na plotě). Tím myslím, že nemůžete prohlašovat, že jste něco a potom jít a být něčím jiným. Toto má mnoho jmen, ale váhavec – ten, který sedí na plotě, je tím nejlepším. Například máte rádi má poselství, ale nechcete se nutně zavazovat k těmto ezoterickým věcem, když channeling skončí.

Jak se chováte k obsluze, která přijde k vašemu stolu, když večeříte? Je to jen někdo z personálu nebo rodina? Jak se chováte k těm na ulici, kteří vás zastaví? Co říkáte o druhých, když nejsou přítomni? Teď byste mohli říci: „No, to je dobrá rada. Děkuji Kryone. Budu laskavější.“ O tom ale nemluvím. Chtěl bych vám sdělit, že zde něco probíhá. Víte, Pole vyžaduje harmonii. Snaží se spojovat věci a začíná zvyšovat jejich účinek. „Cože?“ můžete se ptát, „jak může fyzika něco ´chtít“? Voda teče dolů z kopce. Chce to fyzika? Ne na vědomé úrovni. Dělá to kvůli zákonu přitažlivosti. Co když existují další dodatečně zákony harmonie? Co když drsnost vede k nechtěným výsledkům? Sledujte mě i nadále.

Pole je všude kolem vás. Vy možná posloucháte Kryona, a možná jste byli na ezoterických setkáních. Slyšeli jste vše, co jsem říkal o kráse soucitu a jak se přesunujete do věku soucitnosti. Slyšeli jste někdy, co znamená soucitné jednání? Vy posloucháte a posloucháte, pokyvujete hlavou, potom odcházíte a děláte všechno, co chcete.

Když vám někdo není po chuti, jste k němu nelaskaví. A důvod? Zvyk. Je to jediný způsob, jakým jste dříve žili. Možná urážíte lidi a být hrubý vám přináší výsledky, a to vám funguje? Pro vás je to jediný způsob. Potom se vrátíte zpět na naše setkání, poslechnete si Kryona a cítíte se velmi dobře. Jste velmi duchovní, dokud to setkání neopustíte. Potom ten návyk pokračuje. Takto už to dál fungovat nebude. Dovolte, abych vám řekl proč.

Drazí, Pole chce vytvářet harmonii a spojovat věci dohromady. Jestliže Pole nemůže věci spojovat, pak se stávají méně vyrovnanými než kdy dříve. Když voda nemůže téci dolů z kopce v korytu, rozlije se do prostoru a způsobí záplavu a destrukci. Jak by se vám líbilo stárnout rychleji a rychleji? Pokud toto chcete, pak pokračujte, váhavci, protože samotná vaše buněčná struktura bude Polem tlačena směrem k harmonii, kterou odmítáte kvůli svým návykům. Takové chování způsobuje nerovnováhu ve vaší chemii. Ta bude mít za následek nerovnováhu ve vaší osobnosti. Existuje ještě další atribut pro tuto nerovnováhu, a někteří z vás jej pocítí a budou se ptát, proč jsou celou dobu tak unavení. Nejste v některém ohledu nerozhodnutí (pozn. překl.: nezvolili jste si stranu)?

Toto je tak základní, a přece mnoho z vás ani neví, že se to děje. Povím vám, že ti, kteří se naučili soucitu, budou žít mnohem déle. Právě teď se dějí věci, o kterých jsme vám říkali, že se mohou dít, až překročíte milník. Když jsem sem před 26 lety přišel, řekl jsem vám, abyste očekávali některé z těchto věcí, a teď jsou tady. Jednou z nich je toto – nemůžete sedět na dvou židlích současně. Buď jste spojeni nějakým způsobem s Duchem na základě záměru, nebo nejste. Nemůžete nic předstírat, protože vaše tělo to pozná.

Drazí, toto není nějaký trest, ale spíše jakási rovnováha fyzikálního systému. Je to systém krásy. Chce harmonizovat to, co děláte, a je to velmi laskavý systém. Někteří říkají: „No dobrá Kryone, slyším tě. Rád bych to tak dělal; rád bych harmonizoval více, ale tenhle návyk mám celý život. Je to prostě způsob, jakým funguji. Co můžu dělat?“ A já vám chci povědět: S touto novou energií přichází mnohem vyšší reakce na určité vědomí. Váš záměr a afirmace změnit se v soucitnějšího člověka, mohou způsobit zázraky. Dovolte svému tělu, aby to slyšelo, a Pole to uslyší také. Váš záměr je energie. Pole je energie. Toto je fyzika a Pole vám s tímto procesem pomůže. Bude větrem ve vašich zádech a vy se přistihnete, že o věcech přemýšlíte jinak, díváte se na ostatní jinak, používáte jiná slova a měníte své návyky.

Mnozí dokonce hlásí, že mají vice energie, a to díky této osvěžující změně. Pocítíte, jak se vaše buněčná struktura léčí, i když to nikdy dřív nedělala. Bolesti ve vašem těle se budou léčit rychleji, věděli jste to? To je realita. Vlasy a nehty vám porostou rychleji. A důvod? Protože je zde harmonie, která zde velmi dlouho nebyla. Vy tvoříte koryto pro vodu, které tam nikdy nebylo. Chtěli byste vzít všechno, co jsem v průběhu mnoha let řekl, a konečně to aplikovat na sebe, abyste se stali soucitnějším člověkem a méně se rozčilovali? To všechno je možné, protože Pole je na vaší straně. Přemýšlejte o něm jako o velkolepé andělské přítomnosti, která je připravena vám pomoci se vším, o co požádáte, abyste se tím stali – abyste byli soucitnější, víc jako mistři.

Už jsem vám sdělil výsledky, a není to v tom, že budete žít déle. Lidé si všimnou vašeho posunu, lidé přímo ve vašem okolí. Jste-li dostatečně mladí, všimnou si toho vaše děti. A všimnou si toho i vaše zvířata! Přijdou k vám, když k vám dříve nepřicházela, protože teď vyzařujete klid ze vzoru své Merkaby, multidimenzionálního vzoru, který se naprosto liší od toho dřívějšího. Zvířata to dovedou cítit. Žádný hněv, velmi málo dramatu, pohodová rovnováha – právě jste pozvali soucit!

Drazí, nedával bych vám tyto informace, kdyby tomu tak nebylo. Chci, abyste se připravili na více věcí. Začíná se to dít všude na planetě, ale mluvím zvláště ke starým duším, které jsou váhavé (sedí na plotě) a chtějí to změnit. Přijďte a užijte si tu energii! Zjistíte, že výsledky nového soucitu k druhým jsou mnohem velkolepější než výsledky toho, co byly schopné dělat vaše staré návyky.

Je načase, abyste se vyladili s Tvořivým Zdrojem, který je energií probuzení skrze celé vaše tělo. Je to zde pro vás a vždy bylo. Tou nejsnazší věcí, kterou můžete udělat, je uvolnit se a nalézt soucit, který zde vždy byl. Toto jsou informace, které jsem vám chtěl dnes sdělit. Toto jsou informace, které bylo potřeba sdělit. Toto se děje v rámci posunu. Uvidíte to mnoha způsoby, protože i ti na planetě, kteří se nevěnují spiritualitě, budou mít podobné výsledky při používání soucitu.

Poslouchejte, drazí, stará energie a temné způsoby s vámi budou dlouhou dobu, budou se snažit obnovit. Někteří vám budou dokonce říkat, že byste NEMĚLI být laskaví. Budou vám říkat, že laskavost je slabost a budou se ptát: „Chceš být slabý?“ je to stará hra jak vás obelstít, abyste se vrátili nazpět na cesty minulosti, a mnozí na to skočíte. Jaké jsou výsledky?

Ti, kdo jsou nelaskaví, přinesou nelaskavost; přinesou nerovnováhu; a způsobí svůj vlastní zánik. Ti, kdo jsou laskaví a soucitní, budou přitahovat to, co je krásné, a co funguje. Sledujte to. A také sledujte ty podvodníky, protože stále probíhá bitva. Kdysi bylo vaše jednání pro planetu neutrální. Dnes ne. Někteří se budou ptát:Jak je možné, že existují lidé, kteří jsou tak oškliví k druhým? Jak jen můžou v noci spát?Už jste to slyšeli dříve. Chci vám něco sdělit. Ty dny jsou pryč a oni nemohou spát. Vytvoří svůj vlastní zánik. Přicházejí situace, které vám právě toto ukážou.

Zde je odměna: Na planetě je více světla, než kdy dřív. To vytváří několik věcí, a to už jsme říkali. Sledujte temnotu, jak s vámi bojuje jako nikdy dřív, a sledujte Pole harmonie, jak vším proniká. Je to skoro jako by krása Matky přírody začínala ovlivňovat i lidstvo. Pole se bude snažit vytvářet symbiotický systém, který funguje společně se soucitem a krásou. To změní lidskou povahu, a i to jsme již řekli. Nevzdávejte to, staré duše, a očekávejte to dobré, bez ohledu na to, co jste viděli nebo očekávali v minulosti.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a blahopřeji vám k vaší roli v posunu.

A tak to je.

KRYON
* www.kryon.com/nodes

V češtině naleznete informace k nulám a uzlům ve dvou textech od Lee Carrolla a Moniky Muranyi

UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ – Lee Carroll nebo ZDE a UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ, část 2 – Monika Muranyi nebo ZDE

Související poselství Kryona k časovým kapslím bylo poselství přijaté Lee Carrollem 9. 2. 2013 s názvem „Časová kapsle Gaii“ nebo ZDE.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – The Field – part two

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – POLE, část I.

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Laguna Hills, Kalifornie, USA, 3.7.2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chtěl bych, abyste se zastavili a nadechli. A teď se podívejte na realitu, kterou máte před sebou. Je krásné letní odpoledne a vy sedíte v tmavé místnosti a posloucháte muže v křesle. Říkají vám, že je to „hlas z druhé strany“. Jistěže tomu tak je, ale poskytli byste takový popis sousedovi, když se vás zeptá: „Co jsi dneska dělal?“ Pokud ano, tak se ve vašem sousedství bude hodně očí obracet v sloup

.Byla by to jedinečná skupina, která by na tuto událost pohlížela jako na skutečné poselství lásky a moudrosti z neviditelného zdroje za závojem. Dokonce i v této skupině, a mezi těmi, kteří budou poslouchat na jiných místech, bude pochybnost, jestli je toto poselství skutečné. To je přirozený přístup lidí.Naučíte se jednomu způsobu, a když přijde jiný způsob, zpochybňujete ho. A vždycky bude následovat otázka: „Je to skutečné?“ Takovým věcem tedy čelíte a čelí jim i Tvořivý Zdroj. Nastane někdy doba, kdy lidstvo dovolí, aby vznikl v jeho myšlení prostor pro to, o čem nevěří, že je možné? Nastane někdy doba, kdy lidstvo začne zkoumat kousky a části své reality, která může být jiná, než ta, o které přemýšlí a která pak otevře dveře pro channeling, který jim poskytne informace o tom krásném systému?

Bůh je Mistr Fyzik

Jedno v minulosti předané poselství se jmenovalo „Kvantový faktor – fyzika s postojem“. Popisuje fyziku, která se liší od vašeho myšlení, protože se jeví jako zkreslená a předpojatá – to znamená, že není stejnoměrně vyvážená lineárním způsobem, jak byste čekali. Spojte si body a použijte na chvíli duchovní zdravý rozum. Kdo vytvořil fyziku? Kdo je stvořitelem všech věcí? Odpovědí je – velké JÁ JSEM, Tvořivý Zdroj, Bůh. Je to stejný Bůh, který je ve vás, který vás nesmírně miluje, a který stvořil přesně to místo reality, ve kterém sedíte a žijete. Takže realita všeho, fyzika všeho, byla stvořena z centrálního zdroje. Domníváte se, že by snad v té fyzice existovaly nějaké laskavé anomálie, které by naznačovaly, že Bůh je součástí obrazu? Domníváte se, že existují věci, které jste dosud neobjevili, které se právě teď zkoumají, a které by vám ukázaly něco, co nečekáte? Budeme trochu více hovořit o fyzice s postojem a tím postojem je harmonie, pospolitost, synchronicita a láska. O tom si přeji pohovořit.

Pole

Nebude to trvat zase tak dlouho, než vaši vědci spatří to, čemu říkám Pole! V menším rozsahu už bylo spatřeno a učí o něm velcí metafyzičtí učitelé dnešní doby. Je zde a je pozorováno a zkoumáno. Říkají: „Každý z vás má svou vlastní „vibraci“, tak jako vibruje struna na nástroji. Kdybyste vibrovali jen trochu odlišně, budete v harmonii s vesmírem.“ Používají příklad rezonančních frekvencí, které se vzájemně ovlivňují. Zpívali jste si někdy ve sprše? Při zpěvu určitých not bude prostor koupelny vibrovat hlasitěji. Je to tak proto, že nota, kterou si zpíváte, je frekvencí, která rezonuje s prostorem koupelny. Takže jste právě objevili frekvenci koupelny rezonující s vaším hlasem; zní hlasitěji a jasněji a zpívání vás o to víc těší.

Učitelé vám řeknou, že pokud na strunném nástroji dostatečně silně brnknete na jednu strunu, ovlivní se další strunný nástroj, který je vedle, a který má stejné ladění strun. Ten druhý nástroj začne také jemně vibrovat, aniž byste se ho vůbec dotkli. To je také výsledkem rezonančních frekvencí.

Moji drazí, fyzika planety je naplněná tímto jevem. To, co nazýváme Polem, je fyzický prostor kolem vás, který může rezonovat s dalším zdrojem. Bůh toto stvořil způsobem, který je předpojatý ve váš prospěch. Je to, jako byste byli navrženi, abyste rezonovali s něčím, čeho si nejste vědomi, pokud si právě to uvědomíte. Tento způsob rezonance je naladěn na pospolitost a harmonii a po vás se začíná požadovat, abyste s Polem začali rezonovat.

Pro tento jev se používají i další identifikační výrazy a někteří již Pole zažili. Existují channeleři i další, kteří popsali, jak se dostat na místo, kde rezonujete se svým okolím. Tím místem je Pole. Pole je laskavá, harmonická vibrace, a pokud se tam dostanete a budete s ním rezonovat v rámci svého vědomí, zaktivujete svou buněčnou strukturu a budete žít déle.Věděli jste, že harmonizování a rezonance s Polem ve vašem vědomí ve správný čas a na správném místě, může doopravdy způsobit spontánní uzdravení? Ptali jste se někdy, jak je to možné? Ti, kdo jsou schopni se dokonale s Polem zharmonizovat, mohou skutečně ovládat a měnit známou fyziku! Slyšeli jste někdy vyprávění o mistrovi, u kterého se zdálo, že dokáže ovládat fyziku? Pochopitelně byli mnozí, kteří to dokázali. I právě teď na této planetě žijí mistři, kteří to dokáží. Jeden takový nedávno zemřel v Indii.

Říkám vám něco, co v nové energii potřebujete znát. Od roku 2012 zvýšilo Pole své uvědomění a stále více starých duší vidí, že se mohou zharmonizovat a najít frekvence vědomí, které jsou v Poli. Jak jsme už řekli, vaši vědci pro to začínají nacházet výrazy, protože Pole vnímají a vidí ho. Je mimo linearitu a nazývají ho kvantové unášení či kvantové propojování. Pro stejnou věc existuje mnoho výrazů. Znamenají „věci, které spolu chtějí spolupracovat zvláštním nelineárním způsobem, který je laskavý a harmonický“. Doslova. Věci, které spolu normálně nepůsobí, tak činí, když jsou vystaveny Poli. Děje se to stále častěji.

Využití Pole

Chci vám říci, proč o tom mluvím. Drazí, mnozí z vás, jak tu sedíte, řeknete: „Víš, zkouším to i ono. Zkouším různé věci a to dokonalé místo prostě nemůžu najít. Nemůžu najít místo, které harmonizuje a vibruje s Tvořivým Zdrojem.“ Drazí, Pole bylo vytvořeno pro vás v této nové energii, pro staré duše. Doslova čeká jako rezonanční frekvence vašeho vědomí, abyste je aktivovali.

Kryone, mluvíš v kruzích!“ Drazí, je složité předat vám takováto poselství týkající se skutečnosti, kterou jste dosud neviděli, a která není lineární ani nezapadá do vašeho systému víry. Nedává vám smysl, obzvláště v nové energii, že by Duch, Tvořivý Zdroj, nastavil fyziku tak, aby byla laskavá a nápomocná? Nedává vám smysl, že by mohl existovat bezpočet věcí, které byste mohli objevit, kterých byste se mohli chytit, které by dávaly smysl a nabízely by řešení?

Můj partner často hovoří o své zkušenosti s tvorbou synchronicity a s tím, co byste nazvali faktorem štěstí.Dělá se to s pomocí Pole. Když vystoupí z letadla, které se vrátilo zpět s mechanickou poruchou, očekává pomoc a rezonuje s Polem. To ho nasměruje k harmonickému řešení, na které by sám nikdy nepřišel. Můžete tomu říkat rozšířená intuice, chcete-li. Pole je to, co pomáhá těm, kteří se s ním sladí, a věci zkoordinuje. Spojuje věci. Přiměje rozdílné věci zharmonizovat se a naladit na stejnou frekvenci. To zharmonizování můžeme přeložit jako určitě řešení a život, který dává smysl. Je to energie, která reaguje na problémy, když jste si nemysleli, že by vůbec nějaká odpověď existovala!

Existuje jeden rychlostní systém, který vám pomůže vstoupit s Polem do styku. Mohli byste meditovat, mohli byste žádat, mohli byste se modlit, a tady s tím vám chci pomoci. Víte, co je innate? Innate se říká chytrému (moudrému) tělu lidské bytosti. Téměř jako vnímavost těla, která je mimo vás i ve vás, která je součástí těla, kterou můžete testovat (kineziologie). Věděli jste, že můžete položit svému tělu určitým způsobem otázky a dostat na ně odpovědi, které vaše vědomí nezná? To je to chytré tělo. Existuje součást těla, která ví víc než vy, a nazývá se innate. Součástí nové energie je atribut, který začíná stavět mosty mezi vámi (vaším vědomím – pozn.překl.) a innate.Až bude ten most nakonec hotov, všichni budete intuitivním léčitelem sami sebe! Teď nejste. Nicméně innate je klíčem a odpovědí k užívání Pole. Innate je již s Polem spojená. Což znamená, že VY už jste s Polem ve spojení.

Zajímalo vás někdy, jak funguje homeopatie? Dáte si pod jazyk tinkturu, která má tak málo částic na milion (jednotek), že jsou vědecky téměř neměřitelné. Tinktura je navrženým „programem záměru“, připravená tělu sdělit, co si přejete, aby udělalo. Signalizuje tělu instrukce nepatrnou chemií, která je příliš malá na to, aby vyvolala nějakou reakci, a přesto ji tělo okamžitě zpozoruje. Homeopatie se prosadila v mnoha zemích i přesto, že nemůže být vědecky potvrzená. Innate zpozoruje instrukce pod jazykem a pak dá okamžitě tělu pokyny. Chytré tělo je velice chytré. Má zodpovědnost zpozorovat ta sdělení a pracovat s nimi, abyste byli ve spojení s Polem. Pole je laskavý druh fyziky kolem vás, který posiluje uzdravování, vytváří mír, umožňuje vám sedět v radosti a je všude. Jednoho dne bude mít Pole jiné jméno, ale právě teď vám říkám, že je to klíč k nové energii. Jestli se snažíte dostat s Polem do kontaktu, meditovali jste, žádali jste a byli jste frustrovaní, je načase, abyste se místo toho spojili innate. Ta již existuje a je zabudovaná do vašeho těla.

Pohovořme na chvíli o tom, jak s innate můžete komunikovat. Rád bych, abyste porozuměli a podívali se na to, co už tři roky učíme. Existují nové mocné síly, o kterých nevíte, že tu jsou. Jsou ve vaší formě, hovoří k innate nahlas. Jste to vy, kdo dává tělu pokyny, říkáte mu to, co chcete, aby slyšelo. Je to mocné a naprosto nové vylepšení starého předpokladu. Největší, nejvlivnější a nejnovější jsou v tuto chvíli dobře sestavené afirmace. Hlasitě vyslovená afirmace je mocné pozitivní posílení toho, kým jste. Dobrou afirmací o nic nežádáte. Ani si nic nepřejete. Namísto toho prohlašujete něco, co je vaše, a innate je první, kdo to slyší a podle toho jedná. Innate naslouchá neustále! Po léta jste s  její pomocí kineziologicky testovali. Po léta jste díky ní homeopaticky léčili! Je tady, má anténu, aby slyšela, a nic nemá větší vliv, než váš hlas a vědomí, které prohlašuje nahlas, čím jste.

Před mnoha a mnoha lety, ve starší energii, byl Kryon dotázán: Je zapotřebí vyslovovat afirmace nahlas nebo si je můžeme říkat jen ´v duchu´? Odpověď byla: „Říkejte si je vnitřně, protože v tom nebude žádný rozdíl.“ Nyní, v této energii, měním své sdělení. V této nové energii Pole zesílilo. Pro synchronizaci, pro propojení je Pole dostupnější než kdykoliv předtím. Je připraveno spojovat pro vás věci situačně, biologicky i vědomě. Je připraveno vystavit vás vašemu vyššímu já způsobem, ve který jste v minulosti pouze doufali. Hlavním nástrojem je vaše mluvení k němu a právě teď je ten nejlepší způsob prostřednictvím hlasové afirmace.

Proto spatříte po celé planetě úplnou explozi návrhů afirmací. Existují již déle než sto let, ale drazí, teď je čas, kdy pokvetou. To protože se nyní můžete dostat do styku s tím, co je vaším vlastním chytrým tělem a co je již propojeno s laskavostí fyziky, které se říká Pole.

Někteří tu sedí a říkají: „No, rád bych věděl, co Kryon říkal. Někdy je těžké si to představit.“ Je krásné, že to nemusíte vědět, že? Nemusíte to vědět! Předal jsem vám nástroj praktický pro 3D a řekl jsem vám, jak funguje, jeho podrobnosti i důvod pro jeho existenci. Nicméně pouze vy ho můžete ověřit. Jediné, co vám teď řeknu je, abyste si dávali pozor na to, co říkáte.To, co svému tělu řeknete, vytvořte pozitivním způsobem, je to vaším prohlášením o tom, kdo jste.

A teď buďte obezřetní, protože jsou mezi vámi tací, co jsou příliš lineární na to, aby to dělali. Jste nemocní a kašlete, a pak začnete afirmovat, že je vám dobře. Můžete to vidět a říci: Tím ale popírám ten fakt. Prohlašuji, že jsem zdravým a přitom tu kašlu?“ Nemůžete ani začít chápat fyziku multidimenzionálního kruhu. Posilujete tak totiž časový fraktál budoucnosti. Vytváříte to, co tu ještě není (podle vás), ale my to vidíme tak, že Pole už tu JE a pracuje na řešení. Už to existuje.

Dokážete v tom vidět ten potenciál? Dokážete udělat prohlášení bez toho, že by se vaše mysl pokoušela spolu spojit rozdílné věci? Nemocný člověk může nahlas říci: „Jsem uzdraven, jsem v pohodě, děkuji.“ A pak hned zakašle! Člověk, který nemá hojnost, může říci: „Mám hojnost na celý život a nemusím mít ze dne na den strach. Mám, co potřebuji, protože jsem toho hoden.“ V tu chvíli nemá nic na účtu. Člověk, kterého trápí situace a vztahy, může vyhlásit naprosté vítězství! „Jsem v klidu. Děkuji ti Duchu, že jsi mě dostal přes tuhle ošklivou věc.“ Když se pak probere z té afirmace, je stále uprostřed té ošklivé věci!

Chápete, co říkám? Začnete prohlašovat to, kým (už) jste, protože se tím stanete.Ve vašem lineárním čase se to ještě nestalo, ale pro nás už ano! Poslouchejte, o každém z vás, kdo to posloucháte, vím, že máte svému tělu co sdělit. Vím to. Je načase spojit se s Polem! Bude toho víc, protože přijde druhá část tohoto poselství.

Drazí, už máte vybavení. Vaše spojení s tímto polem už tu je. Fyzika má skutečně postoj. A tím postojem je laskavost s podanou rukou, která říká: „Pojď se podívat, s čím ti můžeme pomoci.“ Toto je krása Stvořitele i této dnešní energie. Žádají vás, abyste rezonovali s něčím krásným, a pak poodstoupili a sledovali, jak to funguje.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – The Field – part one

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.