Archív

Kryon v Torontu – 2. část – Nevíte, co nevíte

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 17. února 2018

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner opět ustupuje stranou a to, co bude následovat, ani on sám nečekal. Některým z vás možná nebudou tyto informace připadat nové, avšak nová bude prezentace „jak“ a „proč“. Dnes ráno jsme říkali, že toto poselství nazveme Nevíte, co nevíte. A už to samotné je kruh syntaxe. To, co se název pokouší vyjádřit, je, že za určitým vědomím poznání je prázdnota, prázdné místo. A věci, které nechápete, nerozpoznáváte nebo si je nedokážete představit, jsou nepoznatelné. Nemůžete je znát, protože to není možné. Drazí, je to kontroverzní. Lidský mozek, doplněný plejádským osetím, je jediný na planetě, který skutečně zkoumá svou vlastní existenci. Jiná vědomí to nedělají.

Dovolte mi, abych vám dal několik příkladů, než budeme pokračovat dál. Tolik lidí má krásné domácí mazlíčky, možná psa nebo koně, kteří by měli mít vyšší úroveň vědomí než ostatní savci. Nejen to, ale oba tyto druhy savců by mohli být zahrnuti do soutoku lásky s lidmi. A oni to vnímají. Ale pokud se podíváte na psa, dokonce i na toho nejinteligentnějšího, je šťastný jen proto, že je prostě takový. Nemá žádné pochybnosti ani zmatek kvůli tomu, že je pes. Pes se nezkoumá a jeho vědomí neříká: „Proč nemůžu být jako můj lidský pán?On ani svého lidského pána nerozpoznává jako vyšší inteligenci, protože neví, co neví. Je spokojený a těší se z toho, kým je, že je psem, aniž by zpochybňoval svou existenci, protože to nedokáže. Dávám vám to jako příklad omezeného vědomí. Lze to pozorovat na inteligenci jiných savců, dokonce je to někdy i vědecky měřitelné. Jak chytré je toto zvíře? Budou to měřit různými testy. U koně je to podobné. Je spokojený s tím, že je kůň. Nepřemýšlí sám o sobě, protože to nedokáže. Neuvažuje o existenci galaxie, nedokáže to. Není pro něj žádným zklamáním, že není ničím víc než koněm. Neví, co neví. Existuje absolutní hranice pro to, co může pochopit, a pro paradigmata, která může pozorovat a chápat.

Člověk nedokáže psovi vysvětlit, jak funguje spalovací motor, protože pes nemá koncepční (pojmovou) část vědomí, aby se tyto věci mohl naučit. Existuje limit pro to, co může vědět. Kdybyste mohli proniknout do vědomí psa, nevědělo by o tom. Neví, že je omezené. Nevědělo by, že neumí počítat. Existuje omezení jeho vědomí, které mu brání ve vědění toho, co neví, natož aby se na to ptal. Předkládám vám tohle všechno, drazí, protože to je to, kým jste. Existuje limit pro to, co dokážete pochopit, co můžete vědět, nebo pro paradigmata, která existují ve vesmíru, která neznáte a ani nemůžete znát, protože limit vašeho vědomí vám brání v porozumění. Intelektuál může namítnout: „To není správná cesta, můžeme intelektualizovat všechno, můžeme zkoumat naši existenci, můžeme mluvit s Bohem, a proto jsme nejvyšší.” Ne, nejste.

Důvodem tohoto channelingu je říct vám, drazí, že se to mění. Vývoj lidstva od tohoto okamžiku nebude evolucí, kdy se stanete vyššími, chytřejšími nebo dokonce moudřejšími. Je to vývoj samotného vědomí. Nyní se to bude projevovat mnoha způsoby a my jsme vám k tomu dokonce předali mnoho channelingů, které se staly součástí jedné Kryonovy knihy. Ale mluvíme o paradigmatech, o kterých ještě nevíte.

Přerušme na chvíli výklad, abychom vám to mohli ukázat. Protože staří to rozpoznali ve své moudrosti. Ti staří, o kterých můj partner mluví, jsou staří Tibeťané, kteří velmi brzy rozpoznali sílu a moc čísel. Byli v izolaci od jiných, kteří měli také podobné systémy, a tak vyvinuli svůj vlastní systém numerologie. Velmi rychle si uvědomili vztah čísel ke hvězdám. Viděli v Bohu mistra fyziky, jenž sestavil mnoho smysluplných systémů vyprávějících o věcech, jež dokázali určit z čísel a systémů, které vyvinuli. A díky jejich moudrosti vznikl numerologický systém, který fungoval, který je dodnes používán ve své téměř původní podobě. V kombinaci s astrologií a dokonce s trochou fyziky a několika multidimenzionálními aspekty je i dnes živý a správný. Je však také komplexní. Tibetská numerologie byla jednou z prvních, která zohledňovala multidimenzionální aspekt čísel. Ve skutečnosti si kladli otázku: „Pokud je nějaké číslo po určitou dobu umístěno vedle druhého čísla, ať už z jakéhokoli důvodu, bude tím nějak ovlivněno? A pokud ano, jaké by byly atributy obou těch čísel, pokud by byly vedle sebe umístěny nelineárním způsobem?“ Jsou to otázky, které se zdají být trochu na hlavu a dokonce sahají za hranice rozumu. Je to multidimenzionální myšlení, jeho počátek. Avšak tito staří vám předali mistrovská čísla, o kterých dnes můj partner učí. Jsou to ty, o kterých jsme vám říkali – 11, 22 a 33 jsou jediná čísla, která byla identifikovatelná a definovatelná a která můžete pochopit, protože 44 – 99  už jsou taková, o kterých „nevíte, co nevíte“.

Existuje tedy určitá úroveň, strop, hranice, za kterou už nemůžete jít dál. A oni (staří) prorokovali, že jednou by mohl přijít den, kdy by byly čísla 44 až 99 nejen definovatelná, ale i vyvinutá lidstvem. A teď to důležité. Zatímco pes a kůň mají pevně danou hranici vědomí, lidé žádnou hranici nemají. Když jste přišli na tuto planetu a Plejáďané vás oseli, měli jste koncepty 44 až téměř 50. Tyto koncepty zmizely, protože svobodná volba lidstva sama určila místo, kam půjdete a úroveň, o kterou se budete snažit. A tou se stala zhruba 33.

A to je důvod, proč nevidíte nic, co přesahuje úroveň toho, co je dnes definováno, viděno nebo myšleno. Ale já vám říkám, že je toho mnohem víc. Začíná se to ukazovat. Dokonce vám předložím tři body, o kterých byste si ani nepomysleli, že jsou možné. Jsou to paradigmata, která si nedokážete představit, ale mohu alespoň popsat, jaké mohou mít následky. Protože lidstvo začíná růst, protože prošlo posunem a překonalo milník. Skutečná energie planety, prostor ve vesmíru, kterým právě procházíte, změny magnetické mřížky před tolika lety, na jejichž dokončení jsem pomáhal, to vše je základ informace, že růst lidského vědomí je možný za hranici toho, co je 33. 

Dovolte mi, abych vám položil otázku. Chci, abyste se na chvíli uvolnili a přemýšleli se mnou. Na této planetě byli Mistři. Mistři. A všichni dělali věci, které vypadaly jako zázraky, naprosté zázraky. Nebyl jen jeden, ale mnoho Mistrů. Existovali tací, o kterých ani nevíte, protože civilizace před vámi vám tyto informace nepředaly. Existovalo mnoho Mistrů. Mnoho takových jako je např. Mistr lásky, o kterém si myslíte, že je jediný. A když se podíváte na jejich díla, něco uvidíte, a když se podíváte, kým byli, něco pochopíte. Dokázali měnit fyzické věci na jiné fyzické věci. Zázraky. Byli schopni položit ruce na nějakou osobu a vzkřísit ji k životu, často uzdravovat jejich životy. Lidé jim seděli u nohou jen proto, aby cítili lásku a soucit, které z těchto Mistrů proudily. Některé věci, které se zdají být tak neobvyklé a zázračné, jsou dnes živé a stále se praktikují v obskurních oblastech planety. Například taková levitace, která se zdá být ovládáním vztahu části atomu za účelem vytvoření magnetického designu a změn v gravitaci. Věci jako skála poslouchající lidskou ruku, kterou může proniknout jeden Mistr v Indii. Stále je to ještě živé v určitých typech Mistrů. A zeptám se vás: „Jak je to možné?“ A odpověď vždy byla, že je to magie a zázrak. Nikdo neřekl: „No, možná, možná je to normální, a jen my jsme omezení (Kryon se směje). Možná, jen možná, je to fyzika, žádná magie, žádná mytologie.“ Ale to tak není. Místo toho je to něco mimo všechno to, co je možné, protože nevíte, co nevíte. A to vám ukazuje, na jaké úrovni se nacházíte.  

Dovolte nám vyprávět o rozšíření koncepčního (pojmového) vědomí, o změně paradigmatu. Nebude to tak, že se stanete chytřejší nebo moudřejší. Bude to tak, že nakonec zažijete „Aha!“ moment toho, co byste mohli udělat, co je samozřejmé a přirozené, co jste mohli mít po celou dobu. Nemůžete přemýšlet výš, než můžete, protože nevíte, co nevíte. A o věcech, které se dějí ve vašem lidském těle, říkáte: „No, tak to prostě je.“ Dokonce ani největší myslitelé neříkají: „To není správné, mělo by to být jinak.“ Místo toho se na to podívají a říkají: „Tak to prostě je.“ Dokonce i ten největší intelektuální myslitel, který by přemýšlel o své existenci v galaxii, nepřemýšlí o své existenci spojené se svou chemií. Promluvme si o tom. Co bude dál? Předám vám tři věci, dvě vysvětlitelné a jednu ne. A dokonce i u těch, které jsou vysvětlitelné, nemám slova, abych vysvětlil paradigma, která reprezentují. Jediné, co mám, je popis výsledků. A důvod, proč to lépe nedokážu, je tentýž důvod, proč pes nemůže přemýšlet o své existenci ve vesmíru. Některé z těchto věcí nejsou myslitelné, zatím ne. A přesto přicházejí. Přicházejí a u některých zásadních věcí, drazí, až bude jejich vývoj u konce a stanou se něčím, co dokážete rozpoznat a uvědomit si, si budete klepat na čelo a říkat: „Proč na to nikdo nemyslel?Protože postoupíte na novou úroveň, a tam teď právě směřujete.

Někteří z vás už začali tyto myšlenky rozvíjet. V nitru lidského těla, tak jak funguje, existuje potvrzení toho, že psychika, vědomí, nejvyšší existující mozek nemají ani tušení, co se uvnitř vašeho těla děje. Příklad: Přichází nějaký virus. Možná je to prosté nachlazení, možná něco většího. Pronikne do vašeho těla a v okamžiku, kdy dojde k invazi, ať už je v dýchacím ústrojí nebo v zažívacím traktu, je okamžitou reakcí vyhlášení poplachu v těle. Tělo ví, že tu jsou viry, je tak navrženo. Bílé krvinky spěchají na místo, které napadly bakterie nebo kde je přítomný virus, a snaží se proti tomu bojovat. Kdybyste byli ve vašem těle a chtěli tyto věci linearizovat, ty zvony bijící na poplach byste vypnuli. Tělo ale ví, že se něco děje. Co však dělá člověk v tomto okamžiku? Píská si cestou do obchodu, aniž by si čehokoli z toho byl vědom. Otázka: Zdá se vám to být správné? Nebo to vypadá, jako by chybělo spojení tam, kde by mělo být? Možná to přichází. Ale lidé o tom nepřemýšlejí. Říkají: „No, tělo dělá to a vědomí zas ono.” Odvedli jste „dobrou práci“ skrýváním něčeho, co byste měli po celou dobu mít. Protože nedokážete přemýšlet v paradigmatu, že oboje, jak tělo, tak vědomí, by mělo být spojeno. A to také bude. Nyní je to něco, co si nedokážete představit. Tudy se však bude ubírat cesta. Zde je paradigma, které existuje ve 44 a jednoho dne bude společné všem, že když virus zahájí útok, budete o tom vědět. Proč je ta skrytá část vašeho těla, nazvaná innate, část, které se ptáte při svalovém testu, abyste zjistili, co se děje – část, které signalizujete homeopatií, co je potřeba udělat, proč je tato část oddělena od vědomí? Ptali jste se na to někdy? A odpověď je ne, protože jste nedokázali překonat úroveň svého myšlení, že? Neexistuje žádný velký myslitel v nějaké instituci, který by to studoval, že? A protože nevíte, co nevíte, nepomysleli jste na to, že možná, jen možná, byste mohli být na trochu vyšší úrovni, než si myslíte. 

Člověk je jediný savec na planetě, který může být nově nastaven. To znamená, že dnes můžete být 33, zítra 44, ve výhledu je 77. Všichni ostatní savci se rodí tak, jak jsou, bez svobodné duchovní volby, bez možnosti, aby si zvolili poznat Boha uvnitř nebo se dotýkat Boží tváře. Ale to vy děláte a máte to. Můžete být nově nastaveni, to znamená, že vědomí může přijít nebo odejít, pozvedat se nebo klesat. Vy jste však překročili milník, drazí, jste první civilizace na planetě, která překonává samu sebe na předpovězeném, avšak neznámém teritoriu, první civilizace, která nemá žádná proroctví do budoucna, protože všechna ta původní neuspěla, neboť se nestala.

Číslo 1. Přijde doba, v níž se innate spojí s vědomím, a když se vás někdo zeptá: „Jak se máš?“, budete odpovídat za innate, protože budete mít stejné znalosti o tom, co se na chemické úrovni těla děje. Pokud se objeví rakovina, poznáte ji hned první den, nebudete muset čekat, až něco začne bolet. Dává vám smysl, že jste tak hodně odpojeni od vlastní buněčné struktury? A většina lidí řekne: „No ne, nikdy jsem o tom nepřemýšlel.“ Přesně tak. Ale začnete o tom přemýšlet. Toto je první ze tří paradigmat, o kterých chci mluvit, kterým nedokážete věřit nebo si nemyslíte, že by se mohlo změnit. A přesto je to to nejsmysluplnější, abyste věděli, co ví vaše innate, abyste mohli reagovat. Už jste dostatečně nastaveni na to, abyste věděli, co dělá buněčná struktura ve vašem vlastním těle, a mohli odpovídajícím způsobem pracovat. Umíte si představit, jaký by to byl rozdíl? Dokonce i v běžné zdravotní péči by se okamžitě vědělo, co se děje. Buňky vám řeknou, že vám nějaké jídlo neudělá dobře. Buněčné struktury vám řeknou: „Víš, že tvá Akáša nepodporuje stravu, jakou dnes jíš. Proč nezkusíš stravu z minulého života?“ To se špatně vnímá, že? Vaše innate to už dnes ví, ale nemluví s vámi. Přijde den, kdy nebude žádná innate. Budete prostě jen vy, oboje bude spojené.

Číslo 2. Teď to začíná být těžší. Co kdybyste měli strukturu buněk, která by byla tak živá, pulzující životem a tak spojená s přírodou, se vším, co je, s jednotou všech věcí, že by vás nikdy žádná nemoc nemohla napadnout? Protože nemoc je nízká energie, nízké vědomí, nízké vibrace a člověk by už na této úrovni nebyl. Vítejte v úrovni 55! Přijdete na planetu s chemií, která pracuje tak vysoko a tak dobře, s prodlouženou dobou života, s moudrostí udržet na planetě takový stav, aby nebyla přelidněná, s vědomím toho, jakým způsobem pěstovat potravu způsoby, jaké jste nikdy předtím neměli, která bude vyživovat tělo tak, jak to ještě nikdy předtím nedělala, kdy se vás nebudou moct chytat nemoci, protože bude existovat štít, který se nazývá vysoké vědomí. Chemie bude vibrovat tak vysoko, že něco takového jako rakovina ani nic jiného, co dnes tolik lidí zabíjí, nebude existovat. „Kryone, myslím, že jsi teď zašel až příliš daleko. Nevěřím, že by tohle mohlo být skutečně možné. To je magie.“ Ach, to je tím, že nevíte, co nevíte, drazí. Přijde den, kdy se fyzika samotná bude zdát být hračkou. Přijde den, kdy se budete moct podívat na komplexnost všeho, co je, a uvidíte, jak se vzorce uvnitř Merkaby přizpůsobí skutečným vzorcům fyziky planety a budete moct manipulovat s věcmi, které jsou laskavé a s kterými je třeba manipulovat. Nechápete, o čem mluvím, že? Chápu, že tomu nerozumíte.

Číslo 3. To poslední, co vám předám, jsem naposledy channeloval v jiném městě. Udělal jsem to záměrně. Udělal jsem to proto, že jsem vám chtěl ukázat něco, co pro vás nemělo žádný smysl, žádný význam. Chtěl jsem vám ukázat reakci. A tu jsem dostal. Ta reakce byla: „O čem to Kryone mluvíš?“ Mluvil jsem o lidské duši a vztahu, který k ní nakonec budete mít. Říkám tomu “koherence, soudržnost duší“. A protože je to natolik vzdálené všemu, co je pro vás dnes skutečné, vůbec jste ten koncept nepochopili. Dnes vám to nemohu vysvětlit jasněji, než jak jsem to udělal. V době, až budete natolik spojeni s Vyšším Já, budete jednou nohou na druhé straně závoje a jednou nohou na této planetě. Budete se usmívat jako Mistři. Vítejte na úrovni 88! Jste součástí planety, planeta je součástí vás. Jste součástí oblohy, obloha je součástí vás. Fyzika je vámi, vy jste její součástí. Jste Mistři na této planetě a to je normální! Kdybych vám to dnes ukázal, tak byste se přikrčili v koutě a řekli: „To je něco andělského. Anděl vstoupil do místnosti.“ A já bych odvětil: „Ne, to jste vy v budoucnu. Vidíte tam svou tvář? Poznali jste ji?

Paradigma se začíná měnit. To, co jste se učili v metafyzice, se začíná měnit. Mění se, stává se velkolepějším. Tohle je možná pro mnohé matoucí channeling. Pokud však z tohoto poselství nezískáte nic jiného, vezměte si z něj, že tohle je vaše budoucnost, potenciál založený na tom, co jste udělali, kam se ubírá další vývoj a co ostatní před vámi ve vaší situaci udělali. Můžete to změnit přímo tady na místě. Je to svobodná volba. Momentálně se to rozjíždí, generace po generaci uvidí posun a uvidíte to u vašich dětí. A ony to uvidí u svých dětí. A každá generace bude říkat: „Podívejte se na ty děti, jsou tak jiné. Nejen jedno nebo dvě.“ A to je to místo, kde bude posun nejvíc viditelný. Ale opakuji znovu, staré duše, nemusíte čekat, až se znovu narodíte. Místo toho je tady pořád pozvání, abyste se uvolnili a věděli, že jste součástí Boha. Uvolněte se a vězte, že je o vás postaráno a že jste milováni. Uvolněte se a vězte, že je toho mnohem, mnohem víc, než víte. A je to tak dobře, protože tyto věci jsou laskavé a krásné. Mistři této planety vám to ukázali. Důvodem je, abyste viděli, že byli lidmi, jako jste i vy. Všichni. Nebyli to žádní kouzelníci. Nepřišli odjinud. Narodili se tak, jak jste se narodili i vy. Byli tady, aby vám sdělovali: „Podívejte, podívejte, podívejte. Takoví budete i vy v budoucnu. Možné je všechno, když začnete chápat, že jste součástí všeho, co je, jednoty se vším.“

Jaký to příběh! Jaká podivuhodná myšlenka! Kéž dědictví této práce a channelingů  se jednoho dne zakonzervují. A až se stanou prastarou historií, můžete si je připomenout a budete se usmívat a říkat: „Vidíte, měl pravdu.“ A bude to velký den pro planetu, až poznáte, že evoluce lidského vědomí, eliminace války, pochopení, že jste všichni jedním pro stejný účel lásky, až tohle všechno bude chápáno a uznáváno po celém světě.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: http://www.kryon.com – You don‘ know … – MP3 – 31:47 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Kryon v Torontu – 1. část

Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 17. února 2018

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci vám tímto channelingem předat učení, protože jste se ocitli na kraji skládanky. Dovolte mi, abych trochu odbočil. Tyto channelingy, které lidé poslouchají už léta, se zřídkakdy vztahují k nějaké konkrétní události té doby. Ale v tomto případě to tak musí být. Takže pokud to posloucháte později, drazí, musíte se v čase vrátit k tomu, co se stalo před několika dny.
Chtěl bych se s touto skupinou znovu k něčemu vrátit. Tato skupina, která mě nyní poslouchá a sedí přede mnou, je opravdu na něco připravená. Je připravená na soucitné jednání. Vraťme se o pár dnů zpátky (k 14. únoru 2018, kdy došlo k tragickému útoku, střelbě na střední škole v Parklandu na Floridě, při které bylo přišlo o život 17 studentů a další desítky byli zranění – pozn. překl.). Někteří z vás už tuší, o čem budu mluvit. Říkal jsem vám, že posun je bojem, bojem mezi temnotou a světlem. Říkal jsem vám, že temnota se bude projevovat způsobem, jakým to dosud nedělala, a že to bude dělat častěji. Říkal jsem vám, že temnota bude vytvářet situace, které vás budou zkoušet tak, že budete úpěnlivě žádat Boha:Podívej se na to. Tohle se nemůže zlepšit, jen se to zhoršuje.  Podívej se na to, jen se na to podívej.A temnota se bude smát a řekne: „Ano, zhoršuje se to.“  Temnota kolem sebe divoce kope, dělá všechno možné, aby vše zůstalo při starém, aby vás držela ve tmě, aby vás nutila věřit, že tato planeta nebude lepší, než byla před desetiletími. Ve zprávách vám vše předává tak, aby se to bolestně dotýkalo vašich srdcí, a pokud jste rodiči, aby vás to zdrtilo. A to je přesně to, co se právě teď stalo.

Říkali jsme vám, že v této energii, mohou věci probíhat způsobem: dva kroky vpřed a jeden krok vzad. Stále to opakujeme, říkáme vám, že tohle je bitva! Tohle je boj! Světlo na této planetě zvítězí, avšak temnota neopustí pole bez boje.

Na místě, kterému říkáte Florida, šli mladí lidé, plní života a radosti, do školy, a někteří z nich z ní byli vyneseni (mrtví) na nosítkách. Je to ten nejhorší scénář pro každého rodiče na této planetě, bez ohledu na to, v jaké kultuře se nachází. Je to ten nejhorší scénář. Mnoho slz, nedůvěra… a přetrvá to měsíce a roky. Život už nikdy nebude stejný, navždy se změní, rozvine se pocit hořkosti a mnoho dalšího. Semena zasetá ten den temnotou – nejen kvůli zavražděným dětem nebo psychicky narušené mysli – tato semena budou zaseta a vydrží celý život, ovlivní všechny, kteří do toho byli zapleteni.

A otázka, kterou si nyní musíte položit, zatímco tady sedíte, drahé staré duše, zní: „Co mohu udělat já?“ Lidé se na to budou dívat, vy jako rodiče se na to budete dívat a všichni se budete cítit bezmocní. Protože vše, co můžete udělat, je rozvíjet empatii a soucítit, jaké to musí být. Někteří z vás ten pocit skutečně znají. Vím, kdo je tady. A znovu říkáte: „Můj soucit jako by byl zablokovaný, protože nemohu na nic jiného myslet. Myslím na ně a na jejich situaci a všechno, co mohu udělat, je být smutný.Rád bych vám dal jednu radu, staré duše, je čas povstat a udělat to, kvůli čemu jste sem přišli, protože posun ve vás vytvořil nástroj, který je úměrný světlu na této planetě a podobným situacím. Nastal čas pro soucitný čin ze strany těch, kteří vědí, co to je. A to právě teď s vámi proberu.

První věc, kterou musíte udělat, je opustit stav, který nazývám ochromujícím vcítěním se. Co temnota chce, je, aby se co možná nejvíc starých duší utápělo ve smutku a říkalo: “To je strašné, temnota zvítězila.To není to, co byste měli dělat, ledaže byste věřili v temnou stranu, temnou stranu lidstva, temnou stranu vědomí, temnou stranu lidské přirozenosti. No, místo toho se stane něco neočekávaného, protože vy v této místnosti a vy, kteří teď posloucháte můj hlas (a čtete to), začnete vidět něco, co jste možná dřív neviděli. První věc, kterou musíte udělat, je zablokovat (deaktivovat) to, co ve vás vyvolalo empatii, co vás „vynulovalo“. Místo toho rozvinete něco, čemu říkáme soucitné jednání, soucitný čin.

Teď budeme postupovat pomalu. Semena, která byla tou tragédií zaseta, vydrží léta. Nikdy nezmizí. Vzpomínky a hrůza nikdy nezmizí. Pomohou sice psychologové, čas vše zmírní, ale úplně to nikdy nezmizí. A rozvinou se další scénáře, které budou ještě horší než ten, který se odehrál a všechno se ještě zhorší. Rodiče, kteří přivedli na svět děti, a ty pak zemřely, se rozejdou. Všímejte si toho, přijde to. Protože už se nedokáží na sebe dívat, protože budou vidět jen to dítě, které přivedli na svět, a bude jim to připomínat jejich bolest. A bude pro ně lepší nemít toho druhého ve svém životě a tak zažádají o rozvod, aby už spolu nebyli. Jejich životy jsou zničené, ti dva v lásce spojení manželstvím, se rozejdou. Nejdřív první, pak druhá a třetí, vrstva po vrstvě se navždy vryjí do jejich životů, včetně spolužáků ve škole, kteří toho byli svědky.

Rád bych vám představil novou sílu, kterou mají staré duše na této planetě, když vidí situaci v celé zralosti a jasnosti a začnou pracovat na skládance. Co právě teď můžete udělat? Říká se tomu soucitné jednání. Číslo jednazačněte je vidět a představujte si každého dospělého, sestru a bratra těch, kteří zahynuli. Představujte si je, jak se znovu usmívají. Začne se vynořovat silná vize vnitřního dítěte, vize toho, jak se zas začnou smát, po roce nebo tak nějak, jak se smějí věcem, o kterých si mysleli, že se jim už nikdy nebudou smát. V rodině se začne rozvíjet sounáležitost v lásce namísto rozchodu. Současně se dostaví zralost, která sděluje: „Společně to zvládneme“ namísto nezralosti, která říká: „Nedokážu se na tebe dívat, protože mi připomínáš toho, koho jsme ztratili.“

A to přichází s tím nástrojem, které máte nyní k dispozici. Tím nástrojem je soucitné jednání světla! Světla, které je silnější než kdykoli dřív. Jen si vizualizujte každého z nich, nepotřebujete k tomu znát jejich jména. Představujte si je jako klidné, vyrovnané, aniž by zapomněli, ale v míru sami se sebou, ke kterému by možná nedospěli, kdyby neexistoval ten nástroj, který teď máte. Skupina jako jste vy, vysílající toto světlo, dokáže na této planetě mnohem víc, než harmonizovat událost, která se stala. Ta událost, ať už je jakkoli strašná, zestárne a média se začnou zajímat zas o něco jiného. Vy, na druhé straně budete tímto nástrojem nadále vysílat světlo všem postiženým. Vizualizace, kterou si o nich vytvoříte, i když neznáte jejich jména nebo nevíte, jak vypadají, vizualizace míru, smíchu, vnitřní radosti, Boha uvnitř, zapůsobí téměř tak, jako byste je drželi za ruku. Oni nevědí, kdo jim pomáhá a nikdy to nebudou vědět, pokud neuslyší tuto nahrávku. Nebudou vědět, že je milujeme, že je milujete, že Bůh je miluje. Nechci, aby se jejich rodiny rozpadly, jako se to stalo mnohým lidem v podobných situacích.

Nedovolte, aby vlna událostí postoupila dál než dosud. Právě teď to můžete zastavit tím, že jim budete vysílat vizualizaci jejich radosti a míru někdy v budoucnu, až se s tím vyrovnají a uvědomí si, že jsou důležití. Někteří z nich napíší knihu. Někteří z nich budou součástí akčních týmů, aby už nikdy nedocházelo k utápění se ve smutku, trápení a možná i k tomu, že si sáhnou na vlastní život. To je rozdíl mezi včerejškem a dneškem! Museli jste to teď slyšet. Je to váš účel, takto bojujte s temnotou. Dokonce i s tím, co se stalo. Namítnete: „Nemůžu ty děti přivést znovu k životu.“ Ach, to ne, ale můžete změnit budoucnost těch pozůstalých. Jaký to koncept! Je součástí nového vědomí.

Můj partner se před několika minutami zastavil. V jeho přednášce došlo k přestávce. Řekl vám, že jsem mu připomněl, že vztah s Bohem, Duchem nebo Stvořitelem, ať už to nazvete jakkoli, musí být nepřetržitý. Takový by měl být. Duše, kterou máte, tu je stále, 24 hodin denně. Takže představa, že byste byli duchovní pouze a jedině během meditace, je velmi lineární a je to něco, co vás učili na jiných místech. (Lee) vám vyprávěl příběh, ale pak vám neřekl, proč jsem ho zastavil, protože začal mluvit o vědomí, evoluci vědomí. Chtěl vám říct proč, a já jsem ho zastavil, protože jsem vám chtěl sdělit toto.

Vědomí na této planetě má příležitost se překonávat a rozvíjet tak, jak si to vůbec nedokážete představit. Hlavní channeling dnešního večera nazveme „Nevíte, co nevíte“. Věděli jste, že teď máte sílu a moc, jakou jste před pár lety neměli? Věděli jste, že když se společně na něco zaměříte, můžete vytvářet soudržnost (koherenci) s lidmi po celé planetě, které ani neznáte a kteří mají potíže a potřebují vás? Možná jednoho dne vznikne Lemurijské bratrstvo a jeho účelem bude vytvořit soudržnost s muži, kteří potřebují cítit, že jsou milováni ostatními muži, kteří se o ně starají, kteří jsou sami otci. Možná pak bude existovat rovnováha v polaritě, která vznikne mezi muži a ženami, až se sejdou dohromady a budou tyto věci vytvářet. Staré duše vysílají světlo, jak nikdy dřív nemohli!

Dnes večer budu mluvit o vědomí způsobem, jakým jsem to dosud nikdy neudělal. A něco z toho bude matoucí, jak to občas bývá. Ale musí to tak být, když „nevíte, co nevíte.“ Právě jsem vám předal něco, jak vám, kteří jste tady přítomni, tak vám, kteří to posloucháte (a čtete), co může navždy změnit život všem těm, kteří byli před pár dny postiženi tou hrůzou. Zvolna může být ta hrůza nahrazena porozuměním, zralostí, mírem. A vy budete vědět proč, protože jste k tomu napomohli. To je důvod, proč jste tady.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channeling Toronto – 1“ – MP3 – 27:14

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/kryon-v-torontu-1-cast/

Kdo jsme? – odkaz od Zlatej dušičky

Čekejte nečekané, lidé Země. Stále více se začínáte probouzet, ve svých životech cítíte změny, i když ještě netušíte, podvědomě jste připraveni plnit plán své duše. Vědomě váháte. Jste stále nastavení na vše minulé a jakákoli změna vám připadá nesmyslná, cizí a bolestná. Tyto ozdravné procesy však ve vás podporují léčení na všech úrovních. Dochází ke kolapsům, které však vedou vzhůru a proto jsou součástí vašich životů. Vždy si však máte možnost vybrat, zda tyto události a stavy budete prožívat jako oběti, či jestli se budete snažit vše řešit a odcházet z těchto stavů poučeni, zda je prožijete vědomě.

Lidé Země, v tomto čase docházíte do cíle dalších životních etap. Cítíte lehkost, která váš přenese do krajin plných energie, slunce, lásky, do míst, kde jste doma. Toto je potřeba vytvořit ve vašich životech. Materializovat si vaše sny a touhy, tvořit novou realitu, kde již nemá místo utrpení a manipulace. Stále zde působí mnohé negativní programy, entity a temné energie a jejich ovlivňování bývá někdy velice silné, neboť procesy, které budou i nadále probíhat, budou stále více eliminovat jejich sílu. Vy však, lidé Země, se musíte učit vycítit, musíte rozeznat povahu toho, co vnímáte, musíte posilovat svou víru ve svou intuici, ve svůj vnitřní hlas. Nikdo jiný vám nemůže sdělit pravdu, kterou znáte pouze vy sami.

Lidé Země, oprostěte se od falešných iluzí, od nepravd, kterými jste neustále zásobeni. Musíte se probudit a vidět sami sebe takovými, jací jste. Máte fyzická těla, avšak kdo jste doopravdy? S kým se ztotožňujete a čemu věříte? Opusťte vše, co jste se do této chvíle o sobě dozvídali z knih a výzkumů, uvědomte si sami sebe, své možnosti, svůj původ. Jste zacykleni a byli jste vedeni k tomu, bránit se pravdě. Pravda byla překroucena a vy věříte mnoha lžím a také tomu, co si o sobě myslíte, co si myslíte o ostatních. Věříte své mysli. Musíte naslouchat srdcem. Tam, kde není srdce, není to pravé, to zdravé. Je to pouze náhražka, která má zastřít to opravdové.

Chápejte, že se po vás chce, abyste se naučili pracovat se svou myslí, abyste pochopili, jak funguje a co vám přináší. Vždy zde bude posuzování, odsuzování a srovnávání do té doby, nežli přijdete na to, kdo jste. Zahoďte vše, co vás činí slabými a nehodnými života. Mějte oči otevřené a vnímejte vše, co je součástí vaší cesty. Vše, nejen to, co vidět chcete. Vnímejte celek. Neboť jím také jste. A jako celek máte ohromnou sílu. Zde je potřeba skončit tato slova, abyste na sebe nechali působit celý koncept, abyste cítili napojení, rezonanci. Buďte zdrávi a podporujte lásku. Buďte láskou.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Solara – Fragment Solařina reportu na říjen 2018 – Nové dveře se otvírají

Fragment Solařina reportu na říjen 2018

Od července se posouváme do rozsáhle nové Časové linie. Nyní se vše urychluje a konečné tři měsíce tohoto roku ohromě zrychlí tento proces. Ale neděje se to hezky, uhlazeně, lineárně. Je to spíš jako když jdeme z rovné cesty v černobílé krajině do dynamické pulzující spirály plné víření a zářivých barev.

Všechno je tu vnímáno jinak, než jak jsme to znali. Je to jako vstoupení do krajiny s růžovou oblohou, kde stromy jsou modré. Kde se mluví o krajině, o které jsme nikdy předtím neslyšeli – kromě míst v dříve neprobádaných jádrech našich srdcí. Jak se tu funguje, zvláště když mnoho z našich starých nástrojů a starých dovedností už nefunguje?

Probíhá zřetelná výměna stráží, jak mnoho lidí udělalo své volby, ke kterým budou dál cestovat svými vlaky po svých tratích. Velká vlna lidí odchází právě teď z našeho života a nová vlna lidí přichází. V odcházející vlně lidí jsou ti, kteří nás v minulosti opakovaně zraňovali. a ti, kteří nebyli plně ve své integritě, stejně jako další, jejichž cesta se prostě otočila jiným směrem.

Lidé, kteří přicházejí, jsou ti, kteří nám pomáhají jít hlouběji do Nové Reality, přestože mnozí z nich si Nové Reality nejsou ani vědomi. Pasažér v našem novém vlaku nám poskytuje inspiraci a praktickou pomoc, stejně jako pocit pravé laskavosti. Toto posouvání a třídění cestujících ve vlaku je jak silně smutné tak dokonalé.

Děláme posun do Nové časové linie po měřitelných skocích, které plynou jako spirála. Výzvou je, že ne všechny části našich bytostí se posunují do Nové časové linie ve stejném okamžiku. Některé naše součásti v Nové časové linii už jsou, některé jsou na cestě a některé se ještě nezačaly posouvat. Ty částí, které se ještě neposunuly nám mohou připadat, jakoby byly dočasně opuštěné.

Naše Stará časová linie a naše Nová časová linie se nemohou vzájemně sladit přímo. Stará časová linie musí být uvolněna předtím, než můžeme zcela vkročit do té nové. Právě teď to vypadá, jako kdyby naše vnitřní a vnější časové linie byly velmi rozhozené, nesynchronizované. To vytváří momentální pocit rozladění mezi našimi vnitřními a vnějšími světy. To přináší pocit nepohodlí a pocit, že věci nejsou snadné. To nás občas mate v tom, Kdo Jsme, Kde Jsme nebo Co Dělat Dál. Jediná věc, kterou víme, že už nemůžeme zůstat malí. Nemůžeme zůstat ve svých starých místech a pozicích, založených na dualitě, protože významné části nás samých se již posunuly za ně.

Některé části našich bytostí už zažívají energie Nové časové linie a jsou hladce sladěny se zuby ozubených kol a rychlostmi v novém Řetězu Časování. Tyto prvky v nás, které se vhodně spojily s Novou časovou linií nám ukazují, kam jít a postrkují nás vpřed tam, kde na nás čekají vzrušující nové brány.

To, že jsme nataženi mezi dvěma naprosto odlišnými Časovými liniemi nám způsobuje hlavní zdravotní problémy, které někteří z nás právě teď zažívají. Přicházející energie jsou velkou daní pro naše fyzická těla, protože naše těla byla vzata do takových plně mocných a intenzivních energií nebo-li takových druhů kódů, které aktivují nový lidský prototyp na naprosto nové úrovni.

Těm z nás, kteří právě teď zažívají zdravotní problémy to přináší dodatečný prvek k výzvám, kterým čelíme. Použijeme zdravotní sytém založený na dualitě? Budeme se snažit vyléčit sami sebe? Nebo obrátíme svou pozornost na to, abychom sladili větší část své bytosti s Novou časovou linií?

Během těchto časů se OTEVÍRAJÍ DVEŘE jen tím, že něco nečekaně vidíme nebo navštívíme něco, co jsme předtím neviděli. Může to být opětovné probuzení starého snu, kterého jsme se vzdali, nebo aktivace snu, o kterém jsme nikdy nevěděli, že ho máme. Ale náhle nám tyto OTEVŘENÉ DVEŘE ukáží, že tento sen je nyní možný. Když se tyto DVEŘE OTEVŘOU, najednou jsme tlačeni jimi projít. Není zde ani náznak přemýšlení nebo obav, prostě se to stane. Najednou cítíme, že expandujeme a získáváme moc. Jsme inspirovaní, abychom byli nádhernými novými způsoby tvořiví.

Jakmile uvidíme OTEVŘENOU BRÁNU, změní se okamžitě naše priority. Víme, že to můžeme udělat, je to v oblasti toho, na co můžeme dosáhnout. Tento znovu probuzený sen se najednou přesune na vrchol našeho seznamu. I když jsme o jeho vytvoření přemýšleli dříve, to, co nyní vidíme, je nekonečně krásnější a funkčnější než to, co jsme viděli dříve. Proto to tehdy nevyšlo.

Není to jen jako začít normální tvůrčí projekt, protože věci, které se objeví těmito OTEVŘENÝMI DVEŘMI mají zvýšenou rezonanci Pravdivosti. Přicházejí přímo z Nové Reality a obsahují koncentrovanou čistou energii AN. Budou mít daleko silnější vliv, než bychom si v současné chvíli mohli představit. V tomto okamžiku není důležité, abychom viděli rozsah toho, co děláme. To bude odhaleno s dokonalým načasováním.

Jakmile jednou začnete, nastane dominový efekt, který zasahuje daleko dál než původní vize, kterou jste prvně viděli. Energie se rozšíří a ovlivní všechno kolem vás, a pak se rozšíří dokonce daleko dál do světa. Dominové kostky budou padat, jedna za druhou, a přeladí vše, co bude v jejich cestě, a přitom budou přinášet velkolepé změny, které si nyní nelze představit. A my se možná nesetkáme jen s jedněmi OTEVŘENÝMI DVEŘMI, ale s mnoha!

Říjen je měsíc našich Voleb, rozhodnutí a Změn. Ohromné změny, které přetvářejí život, jsou všude kolem nás. Může se stát cokoli v jakémkoli směru. VŠECHNO je možné. Můžeme cítit abnormální jasnost a to, jak v nás bublá čerstvá energie. Možná sami sebe překvapíme tím, že uděláme naprosto nečekané volby. Existují volby, které bychom dříve nikdy neudělali neboť tyto možnosti až doposud nebyly vidět. Tyto volby jsou založené na Správné Akci a jsou sladěné s tím, Kde Jsme. Přicházejí z úrovně, které jsme až doposud nedosáhli. Když uděláme správné volby, zažijeme ve svých životech ohromné energetické posuny.

Solara

www.nvisible.com

Toto je malý zlomek Solařina ÚPLNÉHO ŘÍJNOVÉHO REPORTU. Celý ŘIJNOVÝ report obsahuje delší části. Solařiny reporty a týdenní vylepšení jsou dostupné za poplatek $11 měsíčně v angličtině, němčině, ruštině a španělštině na Nvisible Mercado: http://mercado.nvisible.com/surf-report-subscriptions/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zdroj: https://www.facebook.com/notes/solara-anani/a-small-fragment-of-solaras-october-2018-surf-report-a-new-doorway-opens/10155899908708008/

Kryon – Předpovědi

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína,
16. června 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté ve Wilmingtonu.

Zdravím vás, moji milí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Práh, který můj partner právě překročil [Lee vstoupil do channelingu], můžete cítit. Je to stejný hlas, ale energie je pro ty, kteří to dokážou vnímat, naprosto odlišná. Překročením tohoto prahu otevíráte jakési dveře. Jsou to dveře k takzvanému „poli“, kde neexistuje čas, prostor ani žádné konkrétní „místo“. Pouze je. Je zde s úplně každým z vás a jsem tam i já.

Někteří říkají: „Toto pole je druhou stranou závoje.“ Jiní říkají: „Toto pole je jakýmsi magickým místem, kam může na chvíli odejít naše duše a odpočívat, před tím, než se vrátí zpět.“  A podle jiných „To je Bůh“.  Všechny tyto popisy jsou správné, protože na této cestě hrdiny, kterou můj partner dnes popsal, má každý z vás v poli toto místo. Takže skrze tyto dveře, které byly otevřeny se záměrem, a skrze něco, co se děje v této místnosti, vzniká pospolitost, soutok energií. Je to něco, co se dá změřit – soudržnost mysli a srdce začíná splývat na místě, kde je to bezpečné. Po dobu několika minut to zde bude bezpečné. Toto poselství nebude trvat dlouho. Ale je to bezpečné místo k bytí.

Někteří z vás vybudovali kolem své víry krabici, která říká: „Spolehněte se na vědce. Pokračujte v tom!“ [Lee je na vědecké konferenci]. Já vím, kdo jste, moji drazí, když netrpělivě sedíte během této duchovní části. Dále vám sděluji, že je zde pro vás stejně tolik lásky jako pro kteréhokoliv jiného člověka na této planetě. Je zde kolem vás tolik andělských, jestli je tak chcete nazývat, nádherných, duchovních energií. Nezáleží na tom, jak jste obdrželi toto poselství, nebo dokonce ani na tom, zda jste to chtěli. Duch odráží skutečnost, že máte svobodnou volbu prověřit tyto věci způsobem, jakým chcete. Někteří z vás řeknou: „Já ale opravdu nechci jít v této chvíli do úplné ezoteriky.“ Moji drazí, nemusíte. Ale dovolte mi, abych se vás zeptal: Co když to, co vám povím dále, začne vypadat pravdivě? Co když to bude naplněno logikou? Co vám to udělá, když jen na okamžik otevřete svou přihrádku s vírou a vyslechnete si to, zvážíte a posoudíte? Připravte se, protože to budete potřebovat, kvůli tomu, že se vám chystám sdělit něco, co jsem řekl také před 300 lidmi už dříve tento týden [na dřívějším skupinovém setkání].

Před několika dny proběhlo podání si rukou a to s prezidentem Spojených států a vůdcem Severní Koreje. Toto podání si rukou bylo něčím, co bylo vzdálené od toho, co se čekalo před několika měsíci. Po pravdě, to je mimo veškerou pravděpodobnost – veškerou pravděpodobnost – že se něco takového vůbec stane! Chci vám o tom povědět, protože začínáte chápat mechanismus předpovědí. A proč? Před pár lety jsem vám pověděl o možnosti tohoto podání si rukou.

 „Já jsem channeler,“ říká můj partner, „channeluji Kryona.“ Ale to, co se můj partner opravdu naučil je, že ustupuje stranou a vnoří se do pole s čistotou. To mu umožňuje vidět jinak a kontaktovat to, kdo je Kryon, jakéhosi přítele v poli, a potom vám sdělit, co tam obdržel. Předpovědi nejsou žádná magie. Předpovědi nejsou hádání budoucnosti. Nemůžete věštit budoucnost, moji drazí; nikdo to nedokáže. Z jakého důvodu? Protože lidská přirozenost má svobodnou volbu. Svobodná volba vytváří denně trilióny svobodných rozhodnutí. Neexistuje žádná „známá“ budoucnost. Ale existuje obrovské množství silných možností založených na tom, co v té chvíli dělá svobodná volba.

Chci vás vzít nazpátek do Dallasu v Texasu v březnu 2012. Channelingy, na které teď odkazuji, jsou zdokumentovány, vytištěny, dostupné a připraveny pro vás, abyste je četli a vyhledali [právě na této webové stránce]. Můj partner je dokumentuje a umisťuje na svém webu. Někteří z vás už vědí, že mluvím o dvou silných možnostech v tom channelingu, které se teď zdají být předpověďmi (protože se staly). Ale nebyly to předpovědi. Byly to potenciály založené na tom, co se už dělo v poli.

První bod: Řekl jsem vám, že budete mít brzy nového papeže. O třináct měsíců později ho planeta obdržela. Řekli jsme vám, že nový papež bude divokou kartou v tom, že přijde s nečekanými energiemi. Ten starý papež nezemřel, jestli jste si všimli. Ve skutečnosti je stále s vámi! Naopak, stalo se něco, co bylo za hranicí očekávání, a vy jste to slyšeli z křesla, právě takového, ve kterém sedím nyní. To není předpověď, moji drazí, protože to bylo v poli. Už bylo v běhu něco s určitým potenciálem. Slyšeli jste to? V běhu s určitým potenciálem.

Ta druhá věc, o které jsem vám říkal, byla tato: Existuje 50% šance, že nový vůdce Severní Koreje, syn, nepůjde ve šlépějích svého otce. Řekl jsem vám, že pro to existuje 50% šance. Potom jsem začal vyjmenovávat důvody, proč by to mohlo dávat smysl, zvláště korejskému vůdci. Potom jsem vám řekl, že by to mohlo trvat dlouhou dobu, pokud by se to vůbec projevilo. Řekl jsem vám, že problémy by byly u starých poradců rodiny jeho otce. Musel by jednat pomalu a zlehka, aby něco zmohl proti té přesile. To všechno vyjde najevo jednoho dne díky tomu podání si ruky.

Byl zde potenciál nebo předpověď toho, co by se mohlo stát. Ti, kdo měli kulomety v demilitarizační zóně, by je složili, protože tento vůdce Severní Koreje by spojil obě Koreje. V jeho zemi by nebyly žádné jaderné zbraně a nastal by začátek hojnosti pro jeho lidi. Jeho lidé a svět by mu potom dal něco, co vždycky chtěl a bylo mu to vštěpováno od narození – touhu po poctách a ještě větším uznání. Stejně jako jeho otec před ním byl prvotřídní egoista, a toto by byl nečekaný způsob, jak dokázat, aby mu svět ležel u nohou. Toto jsem řekl. Potom jsem řekl: „Sledujte to, ale nebuďte nedočkaví.“ Řekl jsem to v roce 2013 a od té doby ještě pětkrát. V srpnu 2017 jsem shrnul svou radu pro něj, bod po bodu. Ta rada, kterou jsem předal, sledovala potenciály, které tam byly a ty byly těmi hlavními body v podání si ruky tento týden v červnu roku 2018.

Teď mi říkáte, co se stalo. „Kryone, budeš slavný, protože jsi to předpovídal!“ Moji drazí, vše, co jsem udělal, bylo, že jsem se podíval do pole, které je vám dnes ukazováno [vědci na konferenci].  A vše, co jsem udělal, bylo, že jsem vám ukázal možnosti, které tam už byly. Jinými slovy, on přemýšlel o těch věcech a vyprávěl o nich ostatním za scénou. Bez ohledu na to, co mu jeho poradci řekli, když už to vypadalo, že vyšlou rakety, on vždy přemýšlel o tom, že by mohl existovat jiný způsob, který by mu přinesl nekonečnou slávu. Moji drazí, toto je v běhu od smrti jeho otce! Tudíž to bylo v poli, ale nebylo to pevně dané, moji drazí – byl to potenciál.

Dále vám chci ukázat současnou tendenci lidstva, něco, o čem jsem mnohokrát mluvil. Tato možnost podání si rukou je úžasná, a začala se projevovat. Jaká by měla být reakce na něco, co odvrátí možnost války nebo zachrání tisíce životů? Místo toho, aby se radovali nebo byli v úžasu nebo oslavovali, tak lidé mluví o opaku: To se nemůže stát. Je to jen trik. Je to špatná dohoda.

Chci, abyste se pustili do čtení reakcí tisku. Chci, abyste si přečetli reakce i z Jižní Koreje. Ti říkají: „No, my známe lidí ze Severní Koreje, a to se nikdy nestane. My víme, co jsou zač, a známe jejich povahu. Protože v minulosti nikdy nedodrželi, co řekli. Takže je to nějaký vtip.“ To je citace z Jižní Koreje. „Je to jen vtip.

Co se stalo s tímto komentářem? „Není to nádherná možnost? Podívejte se na tu nádhernou věc – navzdory všem pravděpodobnostem!“ Teď váš svobodný tisk, zpravodajská sekce vaší kultury, se rozhodl, že o tom bude nejen informovat, ale dá vám i na vědomí, že se to pravděpodobně nestane! Říkají: „Nikoliv. Možná ano, možná ne. Uvidíme. Očekáváme to horší.A tak to stále pokračuje, a všechno, co vám to ukazuje, je obrovský předsudek temné strany, která chce všechno dobré uvrhnout zpátky tam, co vám přinesla minulost.

Cestě hrdiny od Josepha Campbella, hrdina vždy věří, že bude směřovat k cíli. Není zaseklý v minulosti, ani není zapojen do temných věcí. Lidstvo překročilo práh do neznáma, když minulo rok 2012, ale neslo s sebou břímě staré, temné lidské přirozenosti. Co by statečná stará duše řekla o tom, co se děje? „Nechte je, ať se neustále točí v temnotě, to je všechno co chtějí, ale my vidíme něco navzdory veškeré pravděpodobnosti, a to bylo v poli – v poli! Pošlete jim světlo, aby mohli dobře dělat to, o čem bylo to podání si ruky.“

Moji drazí, není to naivní očekávat v budoucnu dobré věci, jestliže tam aktivně posíláte světlo a formujete realitu, kterou můžete vizualizovat.

Dovolte mi, abych vám řekl, co dalšího je ještě v poli. Dvě věci: Již nyní existují v poli a jsou to následující potenciály. Důvodem, proč vám je předávám, je to, že jestliže se naplní, právě tak jako to podání si rukou, mohli byste začít trochu více věřit v tento proces.

Přijde čas, kdy velký farmaceutický průmysl padne kvůli rostoucímu vědomí veřejnosti [potlesk v publiku]. Rostoucí vědomí začíná mít nový vzájemný respekt, takže zneužívání žen už nebude dále tolerováno. Začnou se dít věci, které se nikdy předtím nestaly, jako jsou rezignace biskupů a kardinálů [všech 34 kardinálů v katolické církvi rezignovalo v květnu 2018 po té, co nová divoká karta papež, je k tomu vyzval v  reakci na dlouholeté zneužívání dětí jejich kolegy]. Všechny tyto věci, které dnes přinesl můj partner [na semináři] se teď aktuálně dějí. Proč by měly některé z těchto farmaceutických firem padnout? Protože veřejnost bude silně reagovat, až si uvědomí, že existují společnosti, které mají politiku, jež udržuje lidi nemocnými nebo je nechává zemřít pro peníze [potlesk v publiku]. Je to nespravedlivé a ten potenciál je každým dnem silnější, takže se to stane. Co bude spouštěčem? Přichází to. Když se to stane, tento průmysl bude mít problémy. Ne celá farmacie jde touto cestou, moji drazí – pochopte to – ale ti, kteří ano, ti padnou.

Chci, abyste sledovali Írán. Není to jako izolace Severní Koreje. Je napojen do velkého věroučného systému a do historie Středního Východu. Je napojen na velkou osobnost s kontrolou a je spjat s obrovským problémem Středního Východu a zvláště Izraele. Věci se začnou měnit. Sledujte to. Je to v poli. Mluví se o tom, a přicházejí „divoké karty“.

Dovolte mi zakončit tímto: Předám vám stejný koncept, jaký jsem předal těm několika lidem na jejich cestě do nádherné zahrady před pár dny [channeling na cestě do Butchartových zahrad ve Vancouver Island]. Existují pro vás věci ve vašem poli, které vám zachrání život, pokud se neohlédnete nazpět a neřeknete: „Nemožné!“ Někteří z vás mají starý zvyk, kdy se díváte na svůj život a říkáte: „No dobrá, to může platit pro ostatní, ale ne pro mě.“. Někdy vytáhnete svou starou logiku a pak řeknete: „No, nestalo se to nikdy dřív, tak proč by se to mělo stát teď?“ Moji drazí, to přesně odráží dřívější učení z dnešního dne. Nedovolte minulosti, aby předpovídala vaši budoucnost. Když to dovolíte, potom si utváříte svůj vlastní zánik.

Co je pro vás v poli? Co je to, co můžete vidět a představit si? Slyšeli jste tuto otázku tento týden od vědců – ne od nějakého channelera, ale od vědců? Slyšeli jste, že když si s pomocí svého vědomí představujete své zdraví, pak tato představa vejde dovnitř a vaše vlastní buněčná struktura ho spatří? Zní vám tato věda jako Kryon? Slyšeli jste, že pole existuje, aby to urychlilo? Věříte na homeopatii? Viděli jste, jak funguje? Například máte nějakou tinkturu, která je příliš slabá na to, aby byla rozpoznatelná jakoukoliv částí těla jako nějaká chemická změna, a přesto tělo vidí signál z té tinktury a opraví problém! Moji drazí, homeopatie není na planetě něčím neznámým. Je všude! Takže pochopte toto: Principy homeopatie NEJSOU homeopatickými principy. Jsou to univerzální principy pole.

A co takhle homeopatie vědomí? Jaký je rozdíl mezi spojením nějaké tinktury, aby vytvořila signál pro léčení a prodloužení života, a vytvořením silného vědomí, které dělá totéž? Je to zde a už to bylo prokázáno. Chce to jen trochu změnit mechanismus. S novou energií, o které jsem vám řekl, že je zde, a s množstvím lásky, která k vám přitéká, a která je větší než kdy dřív, kvůli tomu, co děláte, staré duše, je toto pro vás proveditelné. Více než proveditelné. Čeká to na projevení se.

Pro co jste sem přišli? Možná, že existují sporné otázky – já vím, kdo tu je. Možná je problém v tom, že na tom pracujete dlouhou dobu? Věděli jste, že v tom poli, je to pro vás už napravené a vyřešené? Věděli jste, že některé z těch situací, ve kterých se nacházíte, a které se zdají neobhajitelné, jsou vyřešené? Vaše „Běda mi, co si mám počít?“ je vyslyšeno, moji drazí, ale lze to napravit. Existuje elegantní řešení, pokud to chcete. Vyhrazuje vědomí roli homeopatického prostředku, jako vlastnost. Předpoklad: Jestliže to očekáváte, vidíte to, a hlásíte se o to, je to reálné. Jestliže to poznáváte, patří vám to. Je to tam. Má to na sobě vaše jméno. Ale nic se nestane, pokud se nepozvednete nad drásající staré vědomí, které říká: „Nemůže to tak být.Ano, může!

S touto konkrétní skupinou starých duší, moji drazí, jste zde z jednoho důvodu: Jste tady, abyste slyšeli vědu o vědomí. Každý jednotlivý proces a každé jednotlivé schéma a každé jednotlivé slovo, které vyslechnete, podporuje to, co jsem vám právě řekl. Ani nezačínejte oddělovat duchovní od vědeckého. Vaše studium vědy, jakým způsobem věci fungují, je studiem Boha, který ji navrhl a způsobil to, že funguje. Použijte své vědomí k tomu, abyste vstoupili do míst, kde jste nikdy dřív nebyli, ať už máte rádi channeling nebo ne. Pochopte, že existuje prostor pro Boží lásku i pro vědu. Takže toto říkáme pro tento víkend, dokud ode neuslyšíte zítra večer: „Nechť věda započne!“ [Ať pokračuje konference.]

A tak to je.

KRYON

Zdroj: www.kryon.com –   Preductions  – MP3 – 15\:22

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/predpovedi/

Začátek – odkaz od Zlatej dušičky

Na tomto světě již končí období, které charakterizovalo nadvládu a manipulaci. Rozpouští se mnohé svazky, které k tomuto vedly. Vše to, co neslouží, bude omyto a spláchnuto vodou očištění. Blíží se doba rozpadu starých struktur, odkrytí všeho skrytého. Nejprve v životech jednotlivců, posléze ve světě jako takovém. Masové shluky lidí začnou ovlivňovat události a svět, nakonec se přidají i ti nejzarytější, aby byl změněn chod dějin. To, co se zdálo jako pohádka, bude prokázáno jako pravdivé. Ve všech životech se vše začíná převracet. Jistoty mizí a nastává bezvládí, místo, kde nic není jako dřív, není čeho se chytit. Do té doby, nežli bude ukotvena nová pozice, nový výchozí bod, nová realita.

Nakonec budete nuceni prozřít. Pochopíte, že jste byli klamáni, ale toto pochopení může v mnohých vyvolat konflikt, který se bude muset projevit vně. Nyní však víte o tom, co může způsobit změny. Cítíte je v sobě. Cítíte se napjatí, vaše strachy se valí ven jako rozbouřená řeka. Teprve až utichne hukot mysli, nastane klid srdce. Teprve pak uvidíte pravdu. Ovšem pokud toužíte jí spatřit. Neboť mnozí se s pravdou nedokáží smířit a budou hledat nové únikové cesty, aby nalezli klid. Klid však není nikde kolem vás. Klid je stav vaší mysli a k tomuto jste vedeni. Nemůžete zbloudit, můžete však také kráčet několikrát stejným místem, pokaždé však uvidíte něco nového, co vás dokáže nasměrovat. Není konec. Toto je začátek.

Začátek, který se egu může zdát koncem. Je to však začátek mnohých spojení, nejen duchovních, ale také fyzických. Nejen ve vztazích dvou lidí, dvou duší, ale také ve vztazích různých skupin s různými cíli, s různým posláním. Pro vás neprobuzené je to alarmující, pro vás probouzející se, je to svěží vítr do plachet. Každý z vás si musí zamést před vlastním prahem, aby byl schopný otevřít dveře novému a aby dokázal vykročit očištěný, bez zátěží, které tížily jeho duši. Probuzení je zde. Je to proces, který již začal. Již nemůžete uniknout. A také se nikam neschováte. Jste toho součástí. Mějte na paměti, že vše je již rozhodnuto a svět tak, jak jste ho znali, zmizí jako mávnutím proutku. Děkujte za příležitost být zde a ozdravit sami sebe. Buďte vděční a pokorní. Sami sebe zbytečně neoslabujte, neboť vaši sílu mnozí mohou zneužít. Nelitujte námahy a stůjte sami za sebou.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – srpen 2018

06. 08. 2018

DELŠÍ ŽIVOT

Lidstvo začne žít déle z mnoha důvodů. Nadejde den, kdy bude možné použít kvantovou energii pro léčení a úžasné prodloužení života. Bude to umělá aktivace s pomocí jiných kvantových polí a výsledkem bude částečné omlazení.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Čtrnáct – Nový člověk –

13. 08. 2018

KMENOVÉ BUŇKY

Práce s kmenovými buňkami je budoucnost, protože tam je ta šablona. Zkoumáte to po celé planetě, ale mnozí se stále obracejí k vnějším zdrojům buněk. Jednou však nadejde den, kdy použijete své vlastní kmenové buňky, místo abyste je používali z jiného zdroje, protože právě šablonu ve vašich vlastních buňkách budete chtít. Je to JEDINÁ šablona, která přinese úplné omlazení.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Čtrnáct – Nový člověk –

20. 08. 2018

CO PŘICHÁZÍ?

Přicházejí věcí, které nečekáte. „Kdy už nastanou, Kryone?“ Odpověď zní ano. Skutečná odpověď je: „Až dovolíte, aby nastaly.“ Až bude na planetě dostatek světla, až tyto objevy nebudou přeměněny na zbraně, tehdy je dostanete. „A kdy to bude, Kryone?“ Až to vytvoříte, drazí.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Čtrnáct – Nový člověk –

27. 08. 2018

ENERGIE PŘECHODU

Právě teď se nacházíte v silné energii přechodu a potýkáte se se základním světlem a temnotou. To víte. Někdo říká: „Kryone, ukazuješ nám tu až příliš zjednodušený obraz toho, co se děje.“ Ne tak docela. V současnosti jsou to skutečně základní věcizvolíte si za svůj životní scénář otroctví, hrůzu, ovládání, válku, drama a smrt, nebo si vyberete vědomí laskavého soucitu a péče o druhé?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Čtrnáct – Nový člověk –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/srpen-20181/