Archív

Světlušky – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, je čas, kdy vstupujete do podzimních dnů. Tento čas je velice zásadní, neboť mnozí překročí hranice, které obestírají tuto realitu. Mnozí začínáte chápat, že se nelze vracet, není cesty zpět. Jste stále vedeni, abyste sami sebe zbavovali svých bloků, svých zátěží. Ano, toto je neustále vyzdvihováno. A je to také velice důležité. V tomto čase jsou mnozí z vás velice unaveni, neboť nesou na svých bedrech nejen starosti své, ale také svých bližních. Je to čas silných emocí, ale také odpoutání se. A odpoutání, pokud není z vlastní vůle, představuje nositele mnohých bolestí. Vyplavují se mnohé smutky, které jsou zraněními duše z minulých inkarnací. Vibrační úroveň vzrůstá a s vámi, lidé Země, to souvisí velice úzce, neboť i vy jste vedeni, abyste slaďovali svou vibraci se svým okolím. Chápeme, že je pro vás těžké, prožívat mnohé stavy. A zřejmě vás neuklidníme, pokud řekneme, že vše, co vás potkává, bude i nadále pokračovat. Vy však můžete ovlivnit to, jak toto vše budete prožívat.

Stav lidstva je žalostný. V tom smyslu, že je zde stále velké množství sobectví, manipulací a negativního naladění. Stále je zde patrné odpojení od světla u některých bytostí. Mnozí jsou spojeni se svými iluzemi do té míry, že jsou schopni i za ně bojovat. Je potřeba vnést světlo do tohoto chaosu. Je potřeba nalézt v sobě samých místo, kde se cítíte šťastni, kde se budete léčit. Mnoho pochybností vás však provází. Svět se změnil a často si připadáte ztraceni. Chápejte ale, že tak, jak půjde čas, budete přicházet o všechny své jistoty. Až nakonec zbude prázdnota a vám nezbude, nežli se jí oddat. Uvolnit všechny vaše představy a nastavení a být připraveni na cokoli, co přijde do vašeho života. Teprve v té chvíli budete uzdraveni, neboť naleznete svou vnitřní jistotu a nedotkne se vás žádná z vnějších ztrát.

Lidé Země, nepochybujte o sobě samých. Určitě jste mnozí viděli světlušky, které poletují za noci. I vy jste jako světlušky, svítíte sami sobě na cestu. I přesto, že se vám zdá,že procházíte temnotou, i přesto, že máte pocit, že se ztrácíte a strach, že zabloudíte. Pokud si ale budete uvědomovat toto své světlo, nikdy ze své cesty nemůžete sejít. Vše je již rozhodnuto. Je potřeba neustálá práce. Nečekejte, že kdokoli cokoli udělá za vás. Ano, bude vám pomoženo, avšak to nejdůležitější je vaším úkolem. Ctěte lidi kolem sebe, buďte si oporou. Mnozí tuto silnou dobu nemusí zvládnout, neboť budou pokračovat odchody duší, i nadále se vše bude stupňovat. Věci se budou dít náhle. Teď je to tu a za vteřinu už je vše pryč. Nyní je to takto a během okamžiku se vše obrací. Náhlé zvraty, které však ještě více povedou k emoční destabilizaci a rozkladu mysli, neboť mysl nebude schopna si mnohé věci logicky vysvětlit. Můžete mít pocit, že se ocitáte v jiném světě, ale také se děje to, že jakmile na něco pomyslíte, ihned pocítíte odezvu. A proto velký pozor na své myšlenky.

Lidé Země, tato doba vám přijde zmatená mnoho z vás již začíná pochybovat i o sobě samých. Ale právě vy jste těmi, kteří jsou klíčem k dalším událostem, k tomu, co čeká všechny bytosti, k tomu, co čeká Zemi. Buďte pravdiví ve svém smýšlení a připravte se na časový a dimenzionální skok, který může mnohým navždy změnit jejich život. My však jsme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Reklamy

Kryon – Učení

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Bradentonu, Florida, 21. ledna 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Místnost je naplněna těmi, které znám. Znám i ty, kteří to budou poslouchat (a číst) později, protože jste všichni součástí větší rodiny. Je to rodina, která je před vámi skrytá, když jste tady. Chtěl bych promluvit o tématu, které jsme už jednou otevřeli, ale ne takto. Je tu na planetě úplně nová energie a vy se nacházíte v přechodu vědomí minulosti do příslibu budoucnosti.

Kolikrát jsme vám řekli, že přesun z temnější oblasti do světlejší oblasti přináší sebou radost a očekávání, ale i starou energii.Protože rozdivočelý býk jen tak neuhne z cestya všechno pak bude v pořádku. Místo toho musíte pracovat na skládance. Předali jsme vám mnoho channelingů o tom, co se děje, když se přesouváte z prostoru nižších vibrací do vyšších vibrací. Mluvili jsme o některých vašich návycích, předsudcích nebo věcech, o kterých ani nevíte, že je děláte. Ale je tu něco, co je vám mnohým společné a je třeba to vyčistit – ne proto, že jsou s tím spojené staré záležitosti, ale kvůli tomu, kdo jste. Až uslyšíte, co to je, budete to vědět, protože jsme o tom mluvili už dřív.

Začněme od počátku, od věcí, které byste o sobě měli vědět – ale ne tím, co vám bylo řečeno, ale od spirituálních věcí, které jsou pravdivé a krásné a které jste možná zapomněli. Jsou to věci, které se ve vašich současných duchovních systémech nevyučují. Rád bych se vrátil na začátek a tím přešel k výuce o počátku. Drazí, máte po celé planetě příběh o stvoření. Různé kultury mají různé příběhy o stvoření a jeden z nich, který existuje ve vaší kultuře a ve kterém jste možná vyrostli, ten nejoblíbenější, je velmi podobný tomu, o kterém učíme jako o „osetí planety“. Takže si znovu poslechněte o té úžasné události, která se s lidmi odehrála biologicky a ezotericky zhruba před 200 000 lety.

Došlo k velké změně, k velkému posunu, a pokud odložíte stranou všechno to fyzické od toho, co se skutečně událo, vidíte, že to bylo nádherné „přepnutí“ – implantace schopnosti rozlišování mezi světlem a temnotou, prvním poznáním Stvořitele a svobodnou volbou to přijmout nebo ne. Intuice, krása, vnímání, schopnost rozlišování, všechno to bylo nové. Byl to evoluční skok před 200 000 lety, zamýšlený a plánovaný, žádná náhoda. Je to příběh o stvoření, je ve vašich posvátných písmech. Možná je jinak vyprávěn, ale je to stejný příběh: byli jste lidmi, savci jako ostatní savci na planetě, a pak se něco stalo – andělská síla sestoupila dolů. V příběhu stvoření jste slyšeli o Adamovi a Evě, rajské zahradě – všechny ty metafory o tom, co se dělo, o čem jsme vám vyprávěli, jak jste obdrželi nádherné poznání světla a tmy, schopnosti rozlišování a svobodné volby. Najdete to v příbězích po celé planetě.

A teď vás na chvíli přesunu na místo Stvořitele a zeptám se vás, co byste udělali? Předpokládejme, že máte Boží mysl a že jste sledovali, jak se tento plánovaný zázrak osetí udál. Co byste udělali poté, co osetí bylo dokončeno? Abych vám naznačil, co mám na mysli, předpokládejme, že máte malé dítě a řeknete mu: “Dám ti něco úžasného a moc krásného – vezmu tě do knihovny, která obsahuje veškeré vědění, a ty si budeš moct mezi těmi knihami vybrat.“ Pak půjdete pryč a cestou prohodíte: „Ach, promiň, nikdy jsme tě nenaučili číst. Existují tisíce knih a ty je nemůžeš ani využívat, protože nevíš, co obsahují.“

Takže, nedával by větší smysl příběh o stvoření, jenž by byl doplněn učením? Ale vaše posvátné spisy o tom nic neříkají, vůbec nic. Lidem to tak bylo předáno a pak byli ponecháni sami sobě. Neexistuje žádná výuka od andělů. Posvátná písma pak říkají, že přišli Mistři a v průběhu historie a kultur jich bylo hodně. Ale zdroj osetí, tato andělská energie, která byla tou silou za příběhem o stvoření, se v tom nevyskytuje. Zůstali jste osamoceni a pak začaly příběhy, které znáte dnes. Můj příběh je však jiný. Je logičtější, protože se uskutečnilo osetí a pak začala výuka. Nemůžete udělat takovou změnu v lidech a pak od toho utéct. Místo toho, jak jsme vám už vyprávěli, ti ze Sedmi sester, kteří vás oseli, zůstali u vás a začali vás vyučovat.

Vlastní osetí proběhlo před velmi dlouhou dobou a probíhalo pozvolna, protože se toho muselo hodně stát po biologické stránce, než jste dosáhli bodu, kdy bylo vše připraveno. A to bylo před 52 000 lety. Došlo ke dvěma cyklům kolébání Země, kterými lidská civilizace prošla a ve kterých jste byli na této planetě dostatečně ukotvení pro to, abyste vytvořili to, co jste udělali. Všechno, co se stalo před těmito 52 000 lety, bylo přípravou. A pak přišla Lemurie a další místa na planetě, kde jste procházeli výukou. Nebyla to jen Lemurie, bylo těch oblastí víc. Lemurie byla zvláštní, protože byla izolovaná a proto vydržela mnohem déle bez návštěvy zvenčí po dobu 30 000 let, kdy Lemuřané byli s Plejáďany a měli plejádské učitele. Teď jsme se tedy k tomu dobrali. Vyučování začalo po té, co bylo dokončeno osetí. Ve vašich písmech to nenajdete, tam je jen příběh o stvoření a pak všichni odešli. Jenže to nedává smysl, drazí. Není logické, aby vás Bůh vzal na nějaké místo a předal vám toto nádherné poznání bez jakéhokoli dalšího učení nebo instrukcí. Je to skoro jako kdyby se temnota stala světlem a pak andělé zmizeli – to vůbec není logické, drazí. Ne, existovalo vyučování.

A první věc, kterou jste se učili, bylo to, kým jste. Plejáďané chtěli, abyste to věděli, odkud jste přišli, o čem to je, jak to funguje. Toto vše vás učili – návrat do středu, že máte uvnitř Boha, stejně jako semena těch, kteří vás učili. Andělé sestoupili do rajské zahrady, kde byli Adam a Eva, a udělali to, o čem jste slyšeli, že udělali. Dávalo by skutečně smysl, že by oběma sdělili: „Teď máte to, co máme my. Teď máte v sobě světlo, máte v sobě kousek Stvořitele, který jsme do vás vložili. Používejte to moudře. Tady máte nějaké návody.“ Nic z toho se takto nestalo. Pravdou je, že jsme zůstali a učili vás. Tvořivý zdroj, zastoupený Plejáďany, zůstal u vás a vyučoval vás. A dělali jsme to dlouhou dobu. Cožpak by dávalo smysl poskytnout vám knihovnu, aniž bychom vás naučili číst? A to je to, co jsme vás učili.

Důvod, proč vám to vyprávím, je, že jste něco ztratili.Potřebujete to znovu najít a to rychle. Jeden z nejkrásnějších aspektů, které vás učili, byl následující: Plejádské matky, říkali jste jim hvězdné matky a učitelky, seděly s dětmi a předávaly jim nádherné informace. Říkaly jim: „Podívejte se na nás, na své matky a učitelky, protože jednoho dne budete jako my. Podívejte se na nás, které přicházíme z hvězd, neboť toto je rodinný původ (rodová linie) Země. Chceme, abyste se na nás dívali a viděli krásu Boha, který vás stvořil a je v nás a ve vás. Měli byste pochopit, že se vždy vrátíte do středu bez ohledu na to, kolik životů máte nebo jak dlouho žijete. Přecházíte sem a tam, přicházíte na tuto planetu a znovu se vracíte do centra. Přicházíte a odcházíte, protože takový je systém. Vidíte, vždy se vracíte ke Stvořiteli a pak se zas vracíte na Zem. Přicházíte a odcházíte, je to krásný dvojčinný systém (tahu a tlaku), přicházení a odcházení s Boží krásou uvnitř. Jste Bohem.“ Takto se to děti učily a chápaly to. Chápaly to, protože se dívaly na své učitelky a viděly to. Pak vyrostly a děti těchto dětí se učily totéž. A pak odešly a znovu se zrodily na jiných místech planety, aby toto poselství předávaly dál a dál a dál.

A pak, drazí, se během civilizací a na základě svobodné volby začala měnit lidská přirozenost a účinnost temnoty a světla. A vy víte, co se stalo: na základě svobodné volby byla temnota upřednostněna před světlem a mnoho civilizací se samo zničilo, protože už neznaly nic jiného než temnotu. Ti, kteří stále ještě měli plnou zkušenost Boha ve svém nitru, byli potlačováni a odstraňováni. Ve světle bylo hodně síly a temnota to věděla. A tak pomalu vzniklo to, v čem jste vyrostli i vy, drazí. Mnoho civilizací po sobě vytvářelo stejný poměr světla a tmy. Světlo bylo skryto a odloženo stranou.

Je zajímavé, že v každé z těchto civilizací se něco dělo: vznikaly tajné společnosti, které musely tajně uchovávat znalosti o Bohu uvnitř. Ale temnota řekla: “Podívejte, tady je nějaká tajná společnost. Určitě dělá zlé, ďábelské věci. V tom musí být čarodějnictví. Nechoďte tam, nevěřte jim.Je to začátek spiknutí, začátek tmy v každém koutě, začátek nedůvěry. Dokonce začala prohlašovat za ďábly ty, kteří v tajných společnostech měli vědění o Bohu v nitru. A zdálo se, že temnota vždycky vyhraje, protože lidé věřili v to nejhorší ve všem.To definuje temnou energii. Krása Boží uvnitř byla potlačena. Je to, jako byste měli kus zlata zářící jako slunce, což jste byli vy, avšak po celé věky na něj padalo stále víc prachu a špíny, takže to zlato zmizelo.

A teď tu sedíte se zaprášeným zlatem. Je to metafora pro nedostatek sebehodnoty. A to je všeobecně známá věc, nejen u starých duší, ale obecně u lidí vůbec. Protože většina lidí, kteří se na tuto planetu reinkarnují, mají stejnou zkušenost jako vy – totiž, že říkat, že možná jste Bůh, že máte určitou sílu nebo že víte, jak funguje vědomí, znamenalo rozsudek smrti. Dokonce i šamani, kteří dokázali provozovat magii a na které se lidé obraceli, aby změnili počasí, měli neustálé problémy. Pokud něco nefungovalo správně, byli obviněni a často zabiti. Někteří z vás, drazí, byli takovými šamany – jste svými vlastními předky. Někteří z vás se narodili s duchovními znalostmi, a jakmile jste dospěli, následovali jste opět stejnou cestu, nevěřili jste tomu, co říkali vaši rodiče, a nikdy jste nechodili do žádné nábožensky strukturované organizace. Jiní z vás se probudili později, ale všichni máte zaprášené zlato. Nedostatek sebehodnoty pochází z životů, kdy vám nevěřili a kdy jste se museli ukrývat v temnotě. Někteří z vás se probudili k intuitivnímu poznání, že se ani nepokoušíte překračovat se svým světlem hranice, ale chovat se správně a příliš rychle nevylézat ze své komůrky, nebo raději vůbec ne. Protože byste tomu mohli opět čelit. Dokonce i ti, kteří vyšli ven, dokonce i ti, kteří jsou učiteli nebo píší knihy, ano, dokonce i ti, kteří sedí na židli a channelují, mají na svém zlatě prach.

Ti, kteří vás oseli, staré duše, vám předali pravdu. Co jste s tím udělali, můžete vidět, když se rozhlédnete kolem sebe. Postupně se přeměnila do ovládání, negativity, dysfunkce a mnoho dalšího. Dokonce i vy, kteří znáte pravdu o reinkarnaci a původním učení, přestože to znáte, dokonce i vy máte zlato zaprášené. Jinými slovy,vy všichni, kteří posloucháte, vy všichni, kteří byste tak rádi kráčeli vpřed, vy všichni, kteří říkáte: „Ano, vidím světlo,“ stále trpíte pochybnostmi, strachem a nedostatečnou sebehodnotou.

Víme to, víme to! Rád bych, abyste si tato slova osvojili. Duch, Bůh, Tvořivý zdroj nebo jakkoli jej nazvete, o tomto problému ví a je připraven pomoct vám odstranit ten prach, aby zlato mohlo opět zářit jako světlo.Vše, co musíte udělat, je začít si to nárokovat. A pokud něco chcete, pak si to představte. Pokud chcete nějakou vizualizaci, pak využijte to, co jsem vám právě předal. Staré duše, záříte jako slunce – jako čisté zlato vyleštěné do vysokého lesku, ve kterém můžete vidět svou tvář. Rád bych, abyste přemýšleli o tom, jaké by to bylo, kdybyste prostě natáhli ruku a třeba bez utěrky otřeli ten prach, abyste ve zlatě mohli vidět svou tvář, spatřit odraz svého obličeje. A metafora toho je, pokud to uděláte, že setřete své pochybnosti. Odstraníte to, co ve svém nitru nemůžete skutečně identifikovat, co je tam špatně, pokud tomu nedokážete uvěřit, pokud se nedokážete skutečně zapojit do programu krásy, laskavosti nebo soucitu. Co je tam uvnitř, co vám brání uvěřit některým věcem, které vám předkládáme? To je ten prach na zlatě. Je to minulost, která vám namlouvá, že to není skutečné. Je to minulost, která vám tvrdí, že je to temné. Je to minulost, která vytváří vůči tomu spiknutí. A to je všechno, čím jste si už prošli. Ale právě teď, v této energii, v tomto světle, čeká zlato jen na to, abyste z něj otřeli prach.A pokud to uděláte, dokonce i když s tím jen začnete nebo o tom jen uvažujete, začne se to měnit.

Pokud chcete pochopit některé z hlavních principů, které vám Kryon už 28 let předává, a pokud jste připraveni přejít na další úroveň, pak je teď čas otřít ten prach. Protože to bude katalyzátorem pro všechno, o co jste žádali. Ach, vy, kteří jste deprimovaní a sklíčení – vím, kdo to poslouchá – je to tak pro vás těžké se z toho dostat ven. Vězte však, že o vašem problému víme. Bůh není ve vakuu na druhé straně černého závoje. Bůh vás nesoudí za to, co jste udělali nebo neudělali, ale je vedle vás, čeká a říká:Setři to! Odfoukni to pryč! Tady máš hadřík, pokud jej potřebuješ, ale udělej to! A pak uvidíte, kdo jste. Váš obličej ve zlatě je vaším odrazem, obrazem lásky.“ Plejádské učitelky učily děti, že byly stvořeny podle obrazu lásky, kterou je Stvořitel. Byly stvořeny podle obrazu krásy a soucitu, jakým je Stvořitel. Toto učení je stále ještě ve vás, ve vaší Akáše. Vše, co potřebujete udělat, je uvěřit tomu a začít stírat špínu a prach, až uvidíte svůj odraz a řeknete: „Věděl jsem to, že je to pravda. Jsem stvořen podle obrazu lásky.

Drazí, tohle je hlavní katalyzátor v nové energii, abyste se naučili všechno, co si přejete naučit. Nemůžete pokročit o mnoho dál, pokud budete i nadále pochybovat o tom, kdo jste. Neděje se to rychle, ale tak pomalu nebo tak rychle podle toho, jak vám to vaše minulost dovolí. Rozumíte tomu? Co všechno jste se naučili, co vás učili, co vám vštěpovali? U některých z vás toho bylo málo, u ostatních hodně. A tak někteří z vás na tom musí víc zapracovat – mluvím o vás, kdo jste deprimovaní a sklíčení. Musíte však vědět, že máte pomoc, jsme tady, Duch je tady, další jsou kolem vás, aby vás pozvedli z té deprese, abyste došli na místo – teď mě poslouchejte – kde už nikdy nebude žádný prach a už nikdy nebudete depresivní. Cyklus, který teď zažíváte a ve svých životech jste zažívali, končí – mluvím teď k někomu tady a také k některým, kteří to budou poslouchat (číst) později. Cyklus skončí, až odstraníte ten prach a konečně budete vnímat a vědět, že jste hodni toho být na této planetě. A nejenže jste toho hodni, máte tady toho hodně na práci!

Jak vnímáte to, že to tady stále ještě je, že v sobě stále ještě máte to učení? Nemusíte to někde získávat nebo někam chodit, nemusíte to ani studovat – stačí, když setřete prach a uvidíte tu krásu, kterou jste. Je mnohem snazší vidět lásku a milovat sami sebe, když už nemusíte hledět do tak tmavého zrcadla. Jak můžete vidět sami sebe a vědět, kdo jste, když se díváte do tak zašpiněného zrcadla? Utřete je! Začněte vidět ten zrcadlový odraz, to božské zlato v sobě. Nikdy se to nezměnilo, pouze minulost to změnila, jen to, co vás učili, to změnilo. A teď je na čase dospět a udělat vlastní rozhodnutí o tom, kdo jste a jaký váš vztah k vesmíru, ke Stvořiteli, k Bohu uvnitř.

Ach, vy nádherní, velkolepí lidé, vím, jak ten váš odraz v zrcadle vypadá. Jděte a udělejte to, nastal pro to správný čas.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – „The Teaching“ – MP3 – 29:37

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vyvolejme řetězovou reakci – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, jste zahlceni vším, nač lze jen pomyslet. Vaše myšlenky kmitají jako splašené, ego se urputně brání učinit cokoli, co by vybočovalo. Avšak brání se marně. Není možné udržet tento stav. Často začínáte pochybovat o sobě samých, o tom, že jste „normální“. Máte pocit, jakoby jste nežili život, ale sen. Avšak v tomto je mnoho pravdy. Žijete podle vašich iluzí, podle toho, co si myslíte, co je vám sdělováno. Nežijete v srdci. Necháte hlas mysli, aby za vás rozhodoval, přesto, že víte, že srdce cítí něco jiného. Toto již nelze, toto nebude tolerováno. Vaše duše chce víc. Pokud budete odmítat vidět, budete dovedeni ke změnám důrazněji, nežli doposud. Tam, kde cítíte bolest, tam není vše v pořádku. Nevracejte se stále do minulosti, žijte teď. Zaměřte své myšlenky na to, co chcete žít. Žijte, ale nespokojujte se s provizorii. Mužská energie musí být pozvednuta na úroveň ženské a naopak. Vše musí být v rovnováze, vše musí ladit. Muži a ženy musí stát vedle sebe jako celistvé bytosti. To, co jste žili dříve, často vedlo k sebedestrukci.

Lidé Země, promítají se vám mnohé prožitky z minulých životů a je potřeba vše uvolňovat. Čím více v sobě držíte, tím spíše onemocníte. Buďte konečně těmi, kteří se skrývají pod maskou. Dovolte si to. Maska je pouhá póza, ale skutečnost je přece úplně jiná. Ano, můžete být zranitelní, ale také můžete být daleko zdravější. Uzdravíte se psychicky i fyzicky. Je potřeba vyvinout určité úsilí, abyste se dostali z tlaků, které jsou na vás vyvíjeny. Avšak uvědomte si, že je vše pro vaše dobro. Nechceme, abyste trpěli. Musíte si dovolit bolest prožít, avšak odcházet z ní co nejdříve. Odejít, aniž byste zůstali zraněni. To, co se po vás chce, je uvolnit se do života, nelpět, nedržet se. Pouze splývat s proudem. Jste vedeni a nejste na nic sami. Ale mnoho z vás se již rozhodlo opustit tuto realitu. Duše jsou unavené a mnohdy se vzdají. Avšak je vás také mnoho, kteří jste přišli být příkladem a svítit ostatním. A jakmile začne jeden, spustí se proces, který osvětlí vše, co je ve tmě. A vy konečně uvidíte tu pravdu. Prozřete a tím porazíte temnotu. Nebuďte potravou pro ty, kteří požírají negativní emoce, nechte je vyhladovět a oni sami opustí tuto vibraci. Už se nebudete bát, neboť budete vědět…

Lidé Země, čas letí a vy jste zatím na začátku své cesty. Ale mnozí se otevírají, pouští si k sobě více lásky, světla a pochopení. Vyvolejte řetězovou reakci, ať sami sebe pozvednete. Nepřijde nikdo, kdo by to mohl udělat za vás. Je to váš úkol a proto jste sem přišli. Přesto, že se vám to někdy zdá vše těžké, nenechte se odradit, neboť to stojí za to.Vesmír vám pomáhá a my všichni jsme s vámi. Obdivujeme vaši odhodlanost, sílu a odvahu. Vězte, že nejste sami. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Knihovna

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Bradentonu, Florida, 20. ledna 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Během let jsme vám už předali tolik poselství. A pokaždé, když to začne a můj partner sedí na židli, neví, co přijde. Často se dostaví různé emoce. Tyto emoce přicházejí z druhé strany závoje a často odpovídají druhu poselství, které chceme předat. Pokud je poselství vědecké, pak se objeví určitý druh emocí. Pokud je informativní, pak se objeví jiný druh emocí. Avšak pokud jde o lásku, která k vám proudí z druhé strany závoje, pak už to zná. To je to, o čem je tohle poselství. Střídáme channelingy, které obsahují různá odhalení, historii a krásu, s poselstvími, která jsou prostě jen naplněná láskou, bez výuky, bez instrukcí.

Toto poselství je vysvětlením, kým jste. A aby bylo správné, chci vám říct následující. Už jsem to říkal opakovaně, ale musíte to teď znovu slyšet. Ti z vás, kteří tu sedí na židlích, to musí slyšet. Vím, kdo je tady. Duch ví, kdo je tady (kdo poslouchá záznam, čte přepis, překlad – pozn.překl.), Tvořivý zdroj, který vás stvořil, ví, kdo je tady. Nežijete v nějakém vakuu. A přesto to tak vnímáte, že? Máte pocit, jako byste byli obklopeni jen sami sebou. A my jsme vám to říkali opakovaně. To je situace, kterou jste si vytvořili jako lidé, jako okolnosti lineárního bytí, že jste to jen vy, jediné tělo. A zatímco tudy takto procházíte, jste sami.

Ale tak to vůbec není.Duše, kterou máte, které dáváte mnoho jmen, vyšší já, které je větší než innate, jde daleko za hranice biologie. Jsou kousky a části vás, které jsou spojeny s každým jiným člověkem na Zemi. Jsou kousky a části vás, které jsou napojeny na druhou stranu závoje. Patříte do takzvané „Boží polévky“, ke skupině, která je základem všech věcí. Část Boha, která je ve vás, kousek Boha, který je ve vás, je spojen se všemi věcmi. A to se před vámi dokonale ukrývá. Ukrývá se to natolik, že ti z vás, kteří si zalezou do kouta ve svém smutku, depresi a frustraci, aniž by pochopili, že je s vámi toho tolik, nikdy nepochopí spojení, které máte s druhou stranou závoje a které tu je vždycky. Energie vědomí na této planetě vám doslova diktovala, abyste se ukrývali ve své komůrce či ve skříni, prostě v krabici diktovaného vědomí. Učení, které vám vštěpovali od narození, určovalo to, kým jste si mysleli, že jste.

To, kým jste, je mnohem větší. Předáváme to v našich poselstvích už mnoho let, abychom vás přiměli uvědomit si, o čem všechny tyto channelingy jsou. A tak to pojmeme ještě jednou, jiným způsobem. Vše, co děláme, se pomalu vyvíjí ke stále jasnějším metaforám. Dnes vám předáme ještě jednu, hodně hlubokou, pokud to dovolíte. Je to víc než příběh, mnohem víc. A každý jednotlivý kousek z toho znamená něco jiného. Tak funguje vyučování.Loupete cibuli odhalení. To, co vysloví můj partner ve svém jazyce, se stane něčím, co můžete vnímat, prociťovat a aplikovat. Termín „aplikovat“ znamená, že to použijete na realitu vašeho života. Že je to něco, co je pro vás využitelné, a že to znamená víc, než že si to jen poslechnete. Znamená to, že se tím stanete.

Budu vyprávět příběh o člověku, který má vizi. Vize jsou zajímavé, vykládáte si vize odlišně od člověka k člověku. Ale pojďme si definovat vizi pro tento příběh: člověk, který na chvíli vystoupí z trojrozměrné reality a vidí věci, které nejsou v jeho světě. Vize je prezentací velké pravdy s věcmi, které se skrývají, s věcmi, které se odhalují, a věcmi, které si později můžete ve své paměti vybavit. Někteří proroci, kteří putovali po této planetě, kteří byli z těch nejsilnějších, měli vize ještě předtím, než začali tušit, kým jsou a co se jim přihodí.

Jde o vizi člověka, člověka bez jména, člověka v této vizi stojícího před dveřmi. Jsou to obrovské dveře. Na štítku těchto dveří je napsáno: KNIHOVNA SVÉHO JÁ (Library of self). Je to legrační výraz. Že by existovala KNIHOVNA SVÉHO JÁ? Avšak muž, který tyto dveře otevírá, ví, že uvnitř je toho hodně k učení. KNIHOVNA by mohla naznačovat, že jde o svazky velkého množství informací. SVÉHO JÁnaznačuje jednotlivci, že by to mohlo být osobní, pokud by toto „self“ patřilo člověku, který ty dveře otevírá. Člověk však dveře sám neotevře, a tak požádá o průvodce, který dveře otevře. Je to proto, že v této vizi je nutné mít pro odhalení vize vnější zdroj. A tak přistoupí bezejmenný průvodce s obrovským svazkem klíčů. Tento zvláštní průvodce bude člověka po knihovně doprovázet, protože to, co člověk uvidí, bude vyžadovat odemčení více dveří, více odemčení, více odhalení, více metafor a trochu tajemství.

Průvodce odemyká dveře. Tohle je metafora, ve které průvodce s člověkem ještě nehovoří, zatím ne. Rozumí se samo sebou, že když člověk projeví záměr vstoupit, vynoří se průvodce s klíči. Dveře jsou odemčené, a zatímco se otevírají, je zřejmé, že byly zamčené hodně dlouhou dobu, protože panty hrozně skřípou a vržou. Je tam slabé světlo, ale jakmile člověk vstoupí, začíná se rozsvěcovat, aniž by tam byl vidět vypínač nebo pochodně či jakýkoli jiný zdroj světla. Člověk vstupuje a světlo se rozjasňuje. A člověk nespatří hned knihovnu, která by byla naplněna policemi nebo knihami, ale vstupní halu s více dveřmi. A dveře mají cedulky s názvy, jaké by člověk v knihovně očekával, s různými tématy k objevování a ke zkoumání. V této vstupní hale není žádný určitý řád, člověk může začít kdekoli. Člověk s vizí si prohlíží nápisy a ten první zní: JAK VĚCI FUNGUJÍ. To je opravdu zajímavé! Mohlo by to být popsáno i jako FYZIKA nebo VĚDA či CHEMIE. Jde o to, jak to všechno funguje. Na dalších dveřích vidí jiné cedulky. Na jedné z nich je uvedeno HISTORIE, na jiné MINULOST, na další zas VZTAHY. Jsou tam různá témata. A on neví, co jej čeká v každé z těch místností. Za každými dveřmi to může být obrovský prostor s knihami, informacemi. Knihovna SVÉHO JÁ.

Přitahuje jej nápis JAK VĚCI FUNGUJÍ. Podívá se na průvodce, který hned vytahuje klíč. Nevyměnili si ani slovo, nebylo třeba požádat o povolení ke vstupu ve stylu: „Smím tam vstoupit?“ Nic takového. Nemusel požádat: „Průvodce, mohl bys prosím otevřít ty dveře?“ Nic takového. Stačilo, aby se jen na dveře podíval, a průvodce hned přichází s klíčem. Dveře se otevírají a objeví se obrovská místnost. JAK VĚCI FUNGUJÍzahrnuje doslova všechny procesy univerza, celou fyziku, chemii, dokonce i multidimenzionalitu propletence (entaglementu) a poznání, které se stane fyzikou pokročilé planety, jak všechno funguje. Tisíce knih. Galerie plné knih. Žebříky, které vypadají, že ční až do nebe. A člověk si uvědomuje: „Tohle nikdy nezvládnu, tím se nikdy neprokoušu.“ Je to zajímavá reakce člověka, který to vše pozoruje a říká si: „Je to tak ohromné, s tím snad ani nezačnu.“ Avšak teď to, co je u něj nejblíž umístěné v přízemí, vypadá, že je pro jeho život zásadní, jak fungují věci pro něho. A tak ten člověk začne určité věci číst a shledávat: „Páni, to jsem netušil. Tohle tady to vysvětluje. Wow, tolik toho tady v této místnosti je, kdybych tu jen mohl zůstat.“

V té vizi existuje předpoklad času – omezeného času, který má k dispozici. Jinými slovy, hodiny v té vizi tikají a on se nemůže dlouho zdržet. Ten člověk ví, že není dost času na to, aby všechno prostudoval, ale vize říká, že tady je všechno. Člověk by chtěl vstoupit do některé jiné místnosti. „Bude-li čas, vrátím se zpátky. Tato místnost je naprosto fascinující. Jde o to, jak věci fungují, a některé tyto věci vysvětlují, co se mně stalo. JAK VĚCI FUNGUJÍ není jen fyzika a chemie. Wow! Je to propleteno s mým životem a jak se věci fyzicky děly mně v tomto životě. Dokážete si představit takovou knihovnu, která se dotýká jádra všeho, co jste prožili od svého narození do dneška? Byl ohromen skutečností, že to všechno bylo známé a zapsané v knize.

Opouští knihovnu, zavře dveře a ty se zamknou. Je v tom symbolika, která říká, že člověk se smí podívat vždy jen na jednu místnost knihovny najednou.Tato symbolika znamená, že člověk je v této vizi lineární, stále ještě lineární, v této vizi stále ještě lineární.Ale jak ten člověk začne otevírat dveře, uvědomí si, že se i tohle začíná měnit. Může se stát, že se lidská bytost změní během zkoumání knihovny? To je něco, co stojí za zamyšlení. Podívá se na další dveře, na kterých stojí HISTORIE. Nikdy se o historii nezajímal, ale ví, že za těmito dveřmi jsou věci, které nikdo neví, některé věci, které byly od nepaměti tajemstvím. Podívá se na cedulku na dveřích a průvodce otevře dveře. Opět vstoupí. S doprovodným světlem chodí kolem a začíná rozeznávat další knihovnu, rozdělenou do oblastí, podle civilizací, o kterých nikdy neslyšel. Ty, o kterých slyšel, jsou v jednom oddělení. Ty, o kterých nikdy neslyšel, jsou v jiných odděleních. A je tam oddělení po oddělení, civilizace po civilizaci, jména, která nezná, spisy, které nerozpoznává. Fenomenální! Ty, které rozpoznává, vidí. Rozpoznává civilizace, o kterých něco ví. A začne číst a řekne: „Tohle jsem se ve škole nikdy neučil, to jsem nevěděl. Podívejme se. Byly tady před těmi a oněmi. Wow! To je úžasné, přesahuje to všechno, co jsem se kdy ve škole učil, a je to tady, právě tady!“ Znovu si uvědomí hodiny. Uvědomí si, že tu existuje tolik místností, že je tady tolik obrovských knihoven k vidění. Ach, existuje tolik svazků, tisíce, desítky tisíc, které popisují civilizaci, historii, jak fungují věci, jak to všechno souvisí.

Odchází z této knihovny, vrací se do haly a uvidí další dveře s názvem MINULOST. Chachá (směje se Kryon), jaký je rozdíl mezi historií a minulostí? Hned to zjistí. Podívá se na cedulku na dveřích a dveře se otevřou. Průvodce je tam s klíči. S různými klíči pro různé dveře. Světlo jej následuje dovnitř, protože je tu přítomná lidská bytost. A pak to uvidí. Ne knížky, ale krystaly. A každý krystal má svůj vlastní příběh. A člověk si uvědomuje na základě svého vzdělání, které jako stará duše má, že vstoupil do knihovny Jeskyně stvoření. A to není historie, pokud to nenazýváte jeho nebo její životní historii. Je to historie určitého člověka. Každý krystal představuje souhrnný život duše na planetě. Stejně jako v jiných metaforách, které jsme předali o jiných jeskyních, dotýká se krystalu a okamžitě si vybaví svou vlastní historii v jiné době. Má jiné jméno, tenhle člověk. Existuje v jiném pohlaví, jednou je muž, jednou je žena. Jeho historie není seřazená v žádném pořadí, všechny příběhy jsou stejně velké. A jsou jich tisíce.

Člověk je uchvácen hloubkou toho všeho, co tu je. Napadá jej, že tu bude navěky, dokud Země dovolí lidem, aby zde byli. Pro každý život je tu jeden krystal. Jednou jsme vám předali metaforu, hádanku, která se týkala Jasona a jeskyně (v Kryonově knize 4 – Kryonova podobenství, 8. kapitola – pozn. překl.) V tom příběhu byl člověk jménem Jason krystaly natolik unesený, že se jich dotýkal a nestihl vyjít ve stanoveném čase ven. Kryon se směje) Strávil celou dobu dotýkáním krystalů, aby zjistil, kým byl. Ať to bylo sebevíc atraktivní, náš člověk z vize tu nestrávil mnoho času, protože tam toho bylo mnohem víc. Bylo tam víc věcí na objevování. „Vrátím se sem, pokud budu moct, je to fascinující.“Jen těch několik krystalů, kterých se dotkl, ho uvedlo do života se všemi událostmi a lidmi, se všemi vztahy. Bylo to skoro jako kdyby to znovu prožíval. Přesunuli jste se od knih ke krystalům, přesunuli jste se od toho, jak to funguje na papíře, k dotýkání krystalů a k dalším vizím v rámci vize.Čím víc postupujete, tím víc dveří se otevírá, tím víc se stáváte multidimenzionálními, mimo linearitu.

Venku v hale je víc dveří, víc cedulek. Byla tam jedna cedulka, která byla lákavá, ale teď už ne. „Vejdu tam hned teď.“ Název na dveřích zněl SMRT. „Mám tam vejít, nebo ne? Co to znamená? Je ta vize nějakým místem, kde budu umírat? Je tam za dveřmi údaj o tom, kdy naposledy vydechnu?“ Ten název SMRT nezní pro člověka moc dobře. Dívá se na dveře. Nic se neděje. „Kde je ten průvodce s klíčem? Jsem odvážný, chci vidět, jak to tady funguje. Chci vidět, co se tady děje. Kde je klíč k těm dveřím? Kde je ten průvodce?“A pak se člověk podívá na dveře zblízka a vidí, že nemají kliku. (Kryon se směje) Vysvětlím vám to. Ta místnost je napodobenina, nemůžete ji otevřít. Neexistuje. Metafora knihovny v místnosti a dveří znamená: Neexistuje žádná smrt. Pro vás je silné vnímat, že ten člověk ve vizi si to uvědomuje. Smrt by znamenala, že duše neexistuje. Ale ona vždy byla, vždy je a vždy bude. Ve vizi o metafyzických věcech a pravdě neexistuje smrt, neexistuje žádný způsob, jak otevřít ty dveře, neexistuje žádný způsob, jak ty dveře odemknout.Je to něco, co neexistuje. A pokud byste je mohli otevřít, pak by za nimi byla cihlová zeď. Pochopili jste to?

Je tu ještě tolik dalších dveří, tolik cedulek, tolik věcí, které je třeba vidět. Jsou tam jedny dveře s názvem VZTAHY. Co by tam uvnitř mohlo být? Už jste měli krystaly, které mluví o tom, co jste prožili, co jste vyjadřovali. Dostali jste informaci o tom, jak se vám věci staly. Měli jste své minulé životy, všechny tyto věci, vědu, historii. Mělo by to také zahrnovat lidské vztahy. Takže co může být za těmito dveřmi? Je to čím dál lepší, že? (Kryon se směje)

Člověk se dívá na dveře, přichází průvodce a tentokrát promluví. Průvodce říká: „Připrav se na něco.“A odemyká dveře. Člověk vstupuje a světlo jej následuje. A uvnitř právě probíhá oslava. A je to oslava se všemi lidmi, s nimiž se kdy ten člověk setkal ve všech svých životech na této planetě. S těmi, které kdy miloval a ztratil, s těmi, které stále zná. Je to téměř, jako kdyby tu byla přítomna každá duše. A všichni vypadají mladí, vypadají krásně, stejně jako když se setkali poprvé. Pokud je to matka nebo otec z kteréhokoli života, jsou mladí a krásní, jako když jste byli ještě dětmi. Pokud je to manžel, je takový, jako když jste se zrovna brali. Pokud je to sestra nebo bratr, je to jako tehdy, když jste se znali jako děti. A jsou tam všichni spolu. Hraje tam krásná hudba. A je to tak emocionální, protože je to skutečné(Kryon dojatě). Vidíte, neexistuje žádná smrt! Chápete to? Není žádná smrt.Ta místnost VZTAHY je pro vás příslibem. Drazí, je to příslib, skutečnost, o které byste měli vědět, že je ve vaší knihovně.

(Hlasy a zvuky zvenčí) Venku je nějaká oslava (komentuje Kryon a publikum se směje.)

Další dveře. Jsou to zajímavé dveře, protože tyto dveře se stávají multidimenzionálními a nemusí být nutně srozumitelné. Nesou název BUDOUCNOST. Průvodce odemkne dveře a člověk vstoupí. Světlo je obrovské, mnohem větší než bylo vygenerované člověkem v kterékoli jiné knihovně. Je to největší místnost ze všech. Obrovská! Ale co je na ní zvláštní, je to, že je úplně prázdná(Kryon se směje). Chápete tu myšlenku? Je prázdná, protože ještě nebyla vytvořena.

Mezi těmi, kdo jsou v publiku, poslouchají nebo čtou tento channeling, jsou někteří, kteří věří, že budoucnost jejich současného života bude naplněna stejnými problémy a konflikty, se kterými se potýkají celý svůj život. Pro ně to není prázdný prostor, nemohou v něm nic vytvořit.Nedokáží pochopit, že zítřek je prázdný list a že nemusíte přenášet břímě včerejška do zítřka.Co máte dnes, co vás naplňuje obavami, můžete právě teď odhodit a vstoupit do světla, jež je vaším tvořením pro zítřek nového člověka, jímž jste.

Dveře jsou zavřené. Světlo se tlumí, vize skončila. Ti z vás, kteří to chtějí analyzovat, najdou příběhy v příbězích. Všechno znamená něco jiného. Ale dovolte mi, abych vám něco řekl, co už jste možná zjistili. Multidimenzionální lidské bytosti, jimiž jste, máte tuto knihovnu (sebe) ve své DNA. Máte ji v sobě, je vaše a nepotřebujete vizi, abyste se k ní dostali. To je příslib posunu. Ti, kteří vás oseli, byli nakonec schopni sami do této knihovny svého já vstoupit, aby zjistili, kdo jsou, co by mohli dělat, jak to všechno fungujefyzika vědomí, laskavost víry, krása soucitu protože dospěli ke společnosti, ve které se už nevedly války, ke společnosti, která dokázala vidět Boha uvnitř i vně, dokud se to všechno nepospojovalo.To je možné i na této planetě a v této civilizaci díky posunu, ke kterému došlo před několika lety.Jste teprve v dětských střevíčkách, v dětských střevíčkách něčeho nesmírně skvělého, které se bude rozvíjet po mnoho životů. To je to, co se děje na této planetě.

Tato knihovna existuje uvnitř vás! Někteří z vás, pokud si to přejete, můžete otevřít libovolné dveře. Nepotřebujete průvodce. Drazí, průvodce byl nutný ve staré energii. Klíče jsou teď vaše. Chcete-li vědět, co se opravdu stalo, když jste vstoupili do toho, čemu říkáme jedenáctá civilizace na této planetě, pokud opravdu chcete vědět, co se stalo při posunu v roce 2012, pak vám klíče od této knihovny předalo celé to nastavení uzlů a nul, to magnetické. (Knihovna) je tady, je uvnitř vás a je velkolepá. A je možné ji objevovat ve všech jejích částech a kouscích. Který z nich navštívíte jako první? Který? Jste všichni tak odlišní. Všichni máte životní problémy, jaké má každý jednotlivec. A každý z vás se rozhodne na základě tohoto krátkého, malého channelingu, do jaké místnosti v knihovně chce nejprve vstoupit. Co potřebujete? A já vám říkám, že máte svazek klíčů ke všem dveřím kromě těch jedněch. Neexistuje žádná smrt. Lidské tělo se rozpadne a zmizí, stejně jako všechno ostatní. Ale vy, vaše esence, jste věční. Budete mít s sebou tuto místnost pokaždé, když sem přicházíte. Cestuje s vámi, vědění všeho! Přemýšlejte o těchto slovech. Zamyslete se nad vizí. Knihovna svého já je nyní uvnitř vás, není někde jinde. A máte klíče.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – „The Library“ – MP3 – 33:42

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

KRYON – Akášický vývoj

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 10. března 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté ve Wilmingtonu.


Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Už bylo zmíněno, že existují energie, které jsou neviditelné, ale které vědí, kdo jste. Jestliže jste návštěvník, který toto poslouchá (čte) později, zde znamená to samé i pro vás. Protože toto je posvátný prostor, ve kterém jste se rozhodli poslouchat v nitru, a jestliže budete poslouchat dále, všechny tyto energie, které jsou v této místnosti v tomto okamžiku, jsou stejně tak i vašimi energiemi.

Každý jste člověkem – respektovaným a oceňovaným, každý z vás. Je zde doprovod, který nenásleduje jen mne; spíše je to doprovod, který se vyvinul z různých duchovních energií v této místnosti. Je to doprovod, který přichází, aby sledoval, ocenil, zdánlivě se vám usadil na klíně a zaťukal vám na nos, jen aby vám sdělil: „My jsme tady, my jsme tady, my jsme tady.“

Před lety jsem to řekl: „Nikdy nejste sami.“ Myslíme to vážně. Je nemožné být sám díky systému, který je milující a duchovní. Tolik z vás došlo k pochopení a uvědomění, že, zaprvé, jste součástí božského systému a, zadruhé, jste zde na přechodnou dobu. Toto putování duše, které provozujete, vytváří dočasnou cestu, až do příští cesty a příštího života. Je to pokaždé ta stejná duše. Takže, moji drazí, díváme se na ty starobylé mezi vámi, a je zde tolik úcty, že jste součástí Země po tak dlouhou dobu.

Přejeme si rozšířit učení z minulého týdne. Pokud byste neměli představu, čeho se týkalo, je to v pořádku. Začínáme vždy tak, jako byste to nevěděli, tak aby to byli kompletní. Minulý týden jsme vás uvedli do konceptu čištění toho, čemu říkáme vaše Akáša. Nyní mi dovolte, abych přesto definoval Akášu znovu. V průběhu zaujmeme k této diskusi velkou úctu a respekt s ohledem na to, co znamená pro každého z vás. Uvnitř vás, lidské bytosti, právě teď, existuje aktivní záznam všeho, co jste kdy udělali na této planetě. Je tam opravdu vše. Tento záznam má nakonec dopad na vaši DNA. Až se reinkarnujete, poslední život je potom zahrnut a vy přicházíte s touto energií, čerstvou. Avšak je tam všechno, co jste kdy zakusili, zatímco jste byli na planetě.

Akáša není „soupis“ věcí

Toto je důležité a my jsme to učili už dříve. Vaše Akáša není nějaká lineární reprezentace historie, jakou byste mohli nalézt v nějaké knize. Akášický záznam se netýká činností člověka. Týká se lidských energií a emocí, a není to zapamatováváno lineárním způsobem jako stránky v knize. Naopak, je to vše seskupené dohromady.

Jaké to pro vás bylo? Měli jste krátké nebo dlouhé životy? Kde jste na planetě byli? Jaké byly ty různé kultury, různé tváře, různé jazyky nebo různá jídla? Jaké to bylo být ve válkách, být bojovníkem a zabíjet druhé? Jaké to bylo být na bitevním poli a být zabit? Vy všichni jste byli – vy všichni. Toto jsou energie, ne pouhé zážitky nebo činnosti.

Jaké to je, utopit se? Tolika z vás se to stalo. Jaké to je stále ztratit děti hned při porodu? „To musí být strašné!“ řekne někdo. A máte pravdu, je! Avšak když přijdete na planetu v době, kdy pouze každé druhé dítě přežije déle než 1 rok, ani jim nedáváte jména, dokud jim není 90 dnů! Byli jste to vy. Jaké to je? Jaké to je probudit se a uvědomit si, že coby stará duše máte informace, které jdou proti tomu, co se obvykle učí o Bohu? Jste zticha a neřeknete nic, že? Jaké to je, být vyloučen každým ve vesnici, žít v osamění a zůstávat naživu jenom proto, že máte magické léčení, které kmen příležitostně potřebuje? Možná máte nějaké léčivé informace od Gaii, abyste léčili důležité lidi kolem vás? To je váš život. To jsou ti, ke kterým dnes mluvím, staré duše. Jaké to pro mě je, říkat vám, že existují civilizace, ve kterých jste žili, a přesto nejsou zaznamenány ve vaší oficiálně známé historii?

Vaše Akáša nese záznamy všeho – úplně. Informace, které jsou v tomto multidimenzionálním skladovacím prostoru každého jednotlivého člověka, který nyní poslouchá, jsou plné energií z minulosti. Dnes je však důležité říci, že tyto energie se mění. Mluvili jsme o tom dříve a ukázali jsme, že rozdíly mezi vaší dodávkou energie akášického záznamu se dnes velice liší od toho, jak tomu bylo před 10 lety. To je to, co se mění. Ve starší energii vám akášický záznam často předával informace o obtížných vzpomínkách. Někdy je to složité. Proč je tomu tak? „Kryone, proč je Akáša pro někoho tak zneklidňující, že musíme mít čtenáře minulých životů, aby nám pomohli zapudit z naší paměti některé věci? Tyto minulé vzpomínky nás udržují v noci vzhůru a je těžké s nimi pracovat. Proč je tomu tak? Jaký druh rovnovážného systému to způsobuje?

Odpověď zní, že to je systém svobodné volby. Kam směřuje vědomí lidské bytosti, tam směřuje vědomí nebo vzpomínka Akáši. Lidské vědomí, a bylo tomu tak po staletí, si pamatuje dramatické věci – věci, které vás děsí a věci, které si nechcete pamatovat. Máte pocity, které nedokážete vysvětlit. Tak tomu bylo až do současnosti.

Energie toho, co vám dává Akáša se mění

Minulý týden jsme vám předali informace a cvičení, které vám připomněly moc, kterou máte nad svým vlastním tělem. Řekli jsme vám o vhodnosti přerámování Akáši. Požadovali jsme, vašimi vlastními slovy, aby si Akáša přestala vzpomínat na negativitu a dramata a místo toho si vzpomněla na minulou nádheru, uplynulé dobré časy a řešení, která jste nalezli. Pro některé by to znamenalo vzpomenout si na porod – na tu hrdost, radost a ohromující nádheru, laskavost mnoha věcí. Je to tam, protože všichni jste to zažili! Je to všechno tam. Řekli jsme vám, abyste nařídili své Akáše, aby přestala s programy staré energie – těmi „pásky“, které hrají pořád dokola – a místo toho vám poskytla něco, co jste neočekávali – nádherné vzpomínky. Mění to ten zbytkový, negativní bzukot na pozadí. O tom jsme vám řekli.

Takže kam to odtud pokračuje? Mohlo by se zdát, že se točíte v kruhu. Ale já vám chci sdělit, co se stalo s Akášou a co to přineslo. Akáša se nikdy nezměnila, ale lidské bytosti to viděly a přepsaly pravidla. Povím vám o tom, abyste trochu porozuměli tomu bzukotu, který někteří z vás mají, ale napřed provedu aktualizaci.

Mezi posluchači jsou i ti, kteří zde byli minulý týden. Někteří se nejen účastnili cvičení, ale budou poslouchat channeling a účastnit se znovu. Ti, kteří o tomto nikdy neslyšeli, to uslyší poprvé a zúčastní se, a tisíce se zapojí potom. Někteří budou něco cítit. Jak jsem říkal, někteří nebudou cítit nic, protože načasování je pro vás vším. Vy jste na této planetě jedineční, takže nikdy nenastane doba, kdy vám předáme informace o jedné „ezoterické pilulce“, která dělá pro každého tutéž věc. Někteří z vás na tom musí pracovat, opakovat informace, aby tělo pokračovalo v poslouchání té samé věci. Ačkoliv vám to povím, tělo to slyší jasně už poprvé. Ach, slyší to – slyší to a začíná na tom pracovat, i když si vy nemyslíte, že to dělá. Takže tím tajemstvím je víra.

Náhlé objevení se zlých snů

Zde je jedna aktualizace: Někteří z vás mají najednou zajímavé sny. Mohl by to být sen, který vás zavede zpátky do okolností, které byly nepohodlné. Mohly by to být okolnosti, které vás udělají „menším, méněhodnotným“, posunou vás zpátky v čase, kdy došlo ke zradě. Možná, že vás to vrátilo zpátky do nepříjemné pracovní situace nebo věcí, které se staly v minulosti. V tom snu jste v minulosti, ale energie opravdu vypadají jako kdyby se znovu děly. Potom jste se ráno probudili a řekli: „To opravdu není to, v co jsem ve snu doufal. Nyní mám zbytkovou negativní energii po zbytek dne, protože ten sen byl tak skutečný. Nepotřeboval jsem se vracet zpět a cítit to všechno zase znovu.

Ach, ano, potřeboval! A zde je důvod: tento sen byl váš závěr, kvůli tomu, o co jste žádali. Musíte se vrátit zpátky. Musíte se podívat té energii pevně do očí. Někdy jsou to věci, které jste nikdy nechtěli vidět. Někteří z vás ještě přesto nejsou hotovi, protože problém je větší než vaše energie. Toto je akášický záznam ve své nejlepší podobě. Je to akášický záznam pro tento životní cyklus ve své nejlepší podobě.

V Akáše často znovu najdete topení se nebo těžkou smrt, abyste je mohli konečně odložit. Možná vás ten sen zavede na bitevní pole, kde jste někomu vzali život, a ta vzpomínka ve vás uvízla a byla ve vás celé věky. Najednou se objeví sen a vy se cítíte hrozně! „Právě jsem někoho zabil, a cítím to celé znovu; Je to ta nejhorší věc, která se mi kdy stala. Nemohl bych to udělat, ale udělal jsem to. Cítím to.“ Potom se zeptáte: „Co je na tom vhodného?“ Teď vám to povím: Je to uzavření. Znamená to, že je to pryč. To je to, co to znamená. Takže jestliže jste tím, kdo má tyto sny, blahopřeji! Funguje to. Vaše afirmace jsou vyslyšeny.

Vidíte, jak ten systém funguje? Musíte do toho jít, protože jste tomu nechtěli čelit. Dokonce ani ve snu, kde tam musíte vstoupit a cítit se na chvíli nepohodlně, vás to nezraní. Ale pro tyto chvíle Akáša pracuje s vámi, aby vám řekla: Aby se to odstranilo, musíš se na to podívat.Mnoho z vás to právě teď dělá. V tom pohledu je úplné a naprosté čištění. Nevrací se to zpátky, drazí. Toto je moc, kterou dnes máte, a my jsme vám o tom řekli minulý týden. Je to mnohem silnější než dříve.

Chci vám říci více o Akáše. Je nádherná. Jaký to systém! Je to systém vzpomínek, který je mocný! Umíte si představit otevření akášické knihy s jednou stránkou? Jedinou stránkou! Ta jedna stránka je všechno, co jste kdy udělali. Je to pouze jedna stránka, protože je multidimenzionální. Tou jedinou stránkou jsou tisíce svazků energie, která není lineární. Ty vzpomínky vylétávají, dostávají se přes zdi a stropy a nejsou v žádném pořadí. Nemusí být.

Umíte si představit, že se vrátíte zpět a spatříte, kým jste byli a co jste uskutečnili? Myslíte si, že je zde nějaké měřítko v akášickém záznamu, ne pro horor a drama, ale pro krásu? Myslíte se, že existuje nějaké měřítko moudrosti? Kolik jste se toho naučili v průběhu životů? Jak by se vám líbilo, kdyby vám to bylo dnes představeno? Bylo by to vaše, protože jste si to zasloužili, a umožnilo by vám to kráčet z místa na místo a nedělat tytéž chyby. Okamžitě byste poznali, když vám někdo říká pravdu. Když ráno vstanete, můžete pocítit laskavost, která říká: „Toto je dobrý den. Je to dobrý den, protože já jsem zde. Je to dobrý den, protože posvátnost ve mně vidí posvátnost v Gaie. Je to dobrý den, protože znám své předky. Je to dobrý den, protože ti, kteří se mnou dnes vstoupí do vztahu, to budou cítit také.“

Historie Akáši a jak se vyvinula

Povím vám, co se v historii stalo. Akášický záznam je s vámi od doby osetí Plejáďany, když jste začali dostávat posvátné informace. Je zde od samého začátku. Začali jste se probouzet s duchovními znalostmi velice brzy. Staré duše na této planetě ji měly vždy. Vy jste ti, kteří nesou tyto informace. Je to nádherné a prosté a přišlo to z hvězd. Přišli jste z toho, co je Bůh. Bůh vás vidí jako nádherné. Energie stvoření, které jste byli představeni – Bůh, Duch a Tvořivý zdroj – byly tak vysoko nad jakékoliv vědomí, které jste kdy na této planetě viděli, že to neumíte popsat. Je to čistá láska, čistá láska zářící jasněji než cokoliv, co si dovedete kdy představit. Je to soucit s vámi, soucit tak nádherný, že když se vrátíte na druhou stranu závoje, budete si na ni jasně pamatovat. Koupete se v nádheře písně, která nepřetržitě hraje, která nutí vaše srdce zpívat s ní. To je Bůh. Nemohu vám předat nic většího. Neviděli byste to. Nerozuměli byste tomu. To je Bůh.

Lidské bytosti se začaly v průběhu času rozvíjet a nalezly posvátné systémy, aby se mohly propojit s vírou. Jeden z prvních systémů, který se rozvinul v této civilizaci, jste nazvali hinduismus. Mluvili jsme o tom i v Indii, kde jsme to odhalili poprvé. Byl to přístup originálního systému. Oslavoval jednotu se vším. Ale byl jedinečný ve srovnání s tím, co máte v rukou dnes, protože hinduistický systém byl bez proroků. Šel přímo ke zdroji, aniž by zahrnoval nějaký hierarchický lidský systém, kde musíte projít „skrze“ někoho, abyste nalezli Boha. Nikdo nemusel nic dělat, jen vnímat pro sebe nádheru Boha. Bylo to jakési přijetí jednoty se vším, tak jak to přetrvává dodnes.

Ale akášický zápis se rozvinul do něčeho jiného – karmy. Karma je přímo odvozena z akášické energie. Dějí se vám věci, které potom vytvářejí určitým způsobem energie, jež vás vyzývají, abyste je čistili nebo s nimi pracovali. Pokud tak nečiníte, mohou se zabudovat a ovlivňovat vaše myšlení. Karmický systém by vás vyzval, abyste vyčistili to, co nechcete a pracovali s jinými entitami (pomocníky) v hinduismu, kteří by vám pomáhali čistit negativitu. Mohli byste ji kompletně vyčistit. Mohli jste jít na nějaké místo, kde jste byli plně osvícení, protože jste neměli žádnou další karmu. Tato víra v čištění negativity v nitru existuje i dnes.

Moji drazí, připadá vám zajímavé, že tohle je přesně to, co jste dělali minulý týden? To byl systém čištění Akáši. Avšak karma v tomto cvičení scházela. Když jsem před 29 lety dorazil, jednou z prvních věcí, které jsem vás učil, bylo, že karma fungovala ve staré energii, ale v této nové energii už není potřebná. Už nepotřebujete energii, která vás i nadále tlačí tak, jak to dělá karma. Dnešní energie představuje automatické karmické čištění a tak už karma není hráčem, leda, že byste si to přáli. Řekli jsme vám, že v tomto okamžiku vašeho života nemusíte být vláčeni žádnými energiemi. Ve vašem duchovním systému už není karma potřebná. Toto je kontroverzní, samozřejmě. Ale tak je to se vším, co vám říkáme, co bývalo charakteristickým ve velmi staré energii a s tlustým závojem.

Podívejte, kým jste dnes. Přicházíte na tuto planetu s plnou znalostí. Nepotřebujete, aby vás něco tlačilo a vláčelo proto, abyste dostali lekci. Jste už za tím. Také přicházíte čistí, připraveni dát se do práce. Máte na práci jiné věci než pracovat s karmou. Dokonce i dnes někteří říkají: „Co si mám počít s karmou?“ Dokonce i potom, co jsem vám předal tu dobrou zprávu, že si s tím nemusíte dělat starosti. Někteří se budou hádat, samozřejmě, aniž použijí dobrou duchovní logiku. Možná je načase, prověřit, čemu věříte? Chci, abyste se podívali na sebe a řekli: „Opravdu to potřebuji? V tomto bodě mojí duchovnosti, jako starou duši v této nové energii, zraňuje mně to nebo mi to pomáhá? Zdržuje mě to na cestě? Povznáší mně to?“ Potom se rozhodněte.

Polidšťování Boha

To, co se stalo dále, je opravdu, ale opravdu zajímavé. V průběhu tisíců let jisté systémy začaly překrucovat celou představu Akáši a karmy. Chci vám představit lidský koncept hříchu. Chci, abyste pochopili tento Kryonův termín, který často používám: Polidštění systému. Polidštění je slovo, které používáme, když redukujete všechny části nějakého duchovního systému, aby vyhovoval tomu, co je lidskou přirozeností. Když polidštíte Boha, uděláte Boha člověkem se všemi lidskými povahovými rysy. Začalo to hned. Dokonce před hříchem. Řekové udělali své bohy tak lidskými, že byli nefunkční. Na začátku charakterizovali mytologii trestu, jako nějakého otce trestajícího dítě. To se potom stále stupňovalo. Dnes ve vaší moderní kultuře máte Boha, který na vás shlíží a soudí vás za vaše chování. Hřích je definován jako všechno, co se Bohu nelíbí.

Chci vám říci něco, co možná v tomto bodě pochopíte nebo taky ne: Bůh není člověk. Neexistuje žádný pojem jako znelíbení se Tvořivému zdroji Univerza. Je to čistá láska. Bůh nemyslí tak jako vy. Bůh nemyslí vůbec. Bůh JE. Bůh nemá konstrukty vědomí tak jako vy. Jaké by bylo vědomí čistého soucitu a lásky? To si nemůžete představit.

Neexistuje ani počátek nějakého vědomí, které by mohlo být aspoň blízké tomu, které máte vy – ani blízké. Přesto jste rozvinuli protiřečící si systém – nádhernou lásku Boha a současně Boha jako nějakého zlého, dysfunkčního otce. Dovolte mi, abych se vás znovu zeptal, znovu a znovu: Vzal by někdo z vás nějaké dítě, bez ohledu na to, co by provedlo, a hodil ho na místo, kde by zaživa věčně hořelo? Kdo z vás, rodičů, zvedne ruku a řekne: „No, udělalo něco špatného. Zaslouží si to.“? Nikdo z vás – ani jeden z vás! Přesto toto je Bůh, o kterém učíte své děti – Bůh trestu a pravidel. To je lidský atribut, moji drazí. Přemýšlejte o tom.

Celý výplod hříchu a trestu se kompletně rozvinul z lidské mysli. Je to výplod lidské bytosti vložený na Všemohoucího. Stvořitel vesmíru tímto způsobem nefunguje. Novinka: Na nebi nebyly žádné války! Žádný padlý anděl. Toto celé je práce lidské mysli fungující v lidské psychice, a nemá vůbec nic společného se soucitem stvoření, které vás miluje mimo veškerá měřítka

Ale to, co se teď kvůli tomu stalo, je akášický záznam, který si všechno pamatuje. Včetně tohoto polidštění božího učení, a tak teď máte nového energetického hráče, kompletně stvořeného lidmi: VINU. Takže akášický záznam, který si vše pamatuje, začíná transformovat tyto systémy a vytvoří vinu. Teď litujete toho, co jste udělali a co cítíte ve svém akášickém záznamu. Teď se v noci probouzíte, vzpomínáte si na něco, co jste udělali v minulém životě, ale teď jdete kvůli tomu do pekla. Zhoršuje se to, že?

Teď tady sedíte a nevíte, co si máte myslet. „Je-li Bůh skutečný, je Bůh nespokojen s tím, kdo jsem? Minulou noc jsem měl sen. Nejsem si jistý, co znamená, ale jsem si docela jistý, že jsem udělal něco špatného. Proto jsem měl samozřejmě ten sen. Jsem trestán. Bojím se. Bojím se, že nedělám věci správně a hodlám za to platit.“

Tato celá představa se odvozuje od vašeho akášického záznamu. Energie vašeho záznamu, doslovně, byly potom upraveny vašimi kulturami do karmy, a následně do hříchu a trestu. Všechny ty stejné reakce a pocity se potom začaly dostávat ve vědomém stavu stále níže, aby vás přivedly ve frustraci na kolena. Lidská bytosti, bojíš se Boha. Bojíš.

Stop. Připadá vám to jako něco, co by vám přinesl „ten nejvyšší známý existující soucit“? Ne. Zní to přesně jako to, co by vám předali lidé a nadále v tom pokračovali. Je v tom protimluv. Dokonce to ani nedává smysl, že byste měli přivést sebe na místo, kde byste se báli toho, co je ve vás, co je tím nejvíce laskavým, úžasným, milujícím, co zde kdy bylo. Byli jste přemluveni k tomuto pojetí – od narození jste na to byli trénováni. Jestliže přemýšlíte jako člověk, je to pravděpodobné.

Někoho to možná uráží, ale to není mým záměrem. Záměrem Kryona je osvobození a osvícení, otevření krabice, odpečetění vyšší pravdy. Zde je prohlášení: S Bohem není spojen žádný soud. Bůh, který vás stvořil z lásky, vložil do vás kousek sebe saméhoříká se mu duše a miluje tuto duši jako sebe samého. Vy jste součástí Tvořivého zdroje všech věcí. Vaše duše je pro vás záhadou, ale pro Boha ne.

Kam to směřuje? Co bude dál?

Kam bude dál pokračovat evoluce Akáši? Co se stane? Zde je moje předpověď: Na planetu přichází odhalení. Přichází soucit, přerámování a přepsání některých z těch věcí, o kterých jsem vám právě řekl. To je to, co se má stát. Vím to proto, že jsem to už viděl dříve. Přináším vám tuto historii, abych vám ukázal, odkud pocházejí některé z vašich současných myšlenek, co se stalo ze systému, a co bude dál. Poslouchejte: Tato nádherná tajemství, která jste znali, protože někteří z vás byli Lemuřany z původního kola učení, se musela skrývat a nesměla se učit, pouze udržovat.

Zde je pro vás další protimluv: Tajné společnosti, o kterých si dnes myslíte, že jsou to jen výplody konspirace, začaly jako ty, které udržovaly tajemství toho, co jste se naučili v Lemurii! A v této nové energii začínají vykukovat. Začínáte vidět, jak organizace začínají odhalovat, co znají a čemu věří, a ty informace budou „metafyzickou 101“ [začínající metafyzikou]. Začínáte sami vytvářet organizace, abyste učili tyto věci otevřeně, ne v tajnosti. Poslouchejte: Připomínám vám, že je to jedno z prvních období v historii, kdy jste schopni to dělat, aniž by někdo za vámi přišel nebo jste byli zavíráni nebo ještě hůře. Stále v některých kulturách existují zákony, které vás varují, abyste byli opatrní a neposlouchali channelery nebo nenavštěvovali jasnovidce, čtenáře energií. Kvůli tomu existují tací, kteří se stále bojí vylézt ze skříně („komůrky“, kde se schováváme před duchovní pravdou) s pravdou o lásce. Skříň Pracovníků světla! Nechtějí vylézt ze skříně, protože když to udělali minule, bylo to strašné. Teď už nebude.

Ještě další koncept

Teď mi dovolte předat vám další koncept, aby to bylo ještě víc matoucí. Jestliže se hodláte stát trochu více multidimenzionálními, moji drazí, budete muset mít co do činění s jiným druhem atributu ve vaší Akáše. Dávejte pozor na tuto novinku, zatímco to shrnu: Dovolte mi znovu odhalit shrnutí, že v této nové energii, systémy víry, které se staly tak špatnými, jakými se staly, které vám daly tyto věci, začnou být ve svém přístupu osvícenější. Tyto náboženské systémy začnou vidět, že to neodpovídá lásce, kterou učí. Některé z těch doktrín budou změněny, aby dávaly smysl s původními učeními mistrů. Dojde k odlehčení „nákladu“ (toho, co skrze mysl, naši víru v „přirozeno“ zatěžuje naše životy – pozn.překl.). Pravidla se změní jen pozvolna, jak tomu bylo po celé věky a celá desetiletí. Začne se to zase dít – návrat k jedné z původních myšlenek, že Bůh je v nitru každého člověka. A během toho bude tento předpoklad vnímán jako primární, bez ohledu na to, kdo jste nebo jaká je vaše víra. Toto budou mít lidé doopravdy společné. To nastartuje svět, který se vytáhne z toho, kde je, na místo, kde už nebudou války. Takové je shrnutí.

Teď mi dovolte, abych vám řekl něco, s čím se potřebujete vyrovnat. Existuje představa, že časový úsek, ve kterém se teď nacházíte, vytvoří novou trať, která bude zcela osvícená, nádherná, čistá, jasná a připravená posunout vás vpřed ve světle se zbrusu novými informacemi. Teď vám ale něco povím, protože budou tací, kteří se na to budou později ptát, když se jim to nestane. Toto je urychlená, pokročilá informace o vašem akášickém záznamu, se kterým budete muset pracovat takovým způsobem, jenž si budete muset představit skrze svou intuici, a také budeme mluvit o budoucnosti. Pro lineární mysl to je matoucí.

Nový čas na Zemi – nová Akáša

Čas je v kruhu a vždy byl. Pro fyziky je čas komplexní, ale pro vás je všechno lineární. Pravdou je, že ten nejdůležitější koncept času je multidimenzionální, kvantově umístěný ve středu atomární struktury, a vy si jen neuvědomujete ten kruh. Avšak teď musíte pracovat s touto novou vědou, protože vám to poslouží k lepšímu pochopení.

Představte si železniční koleje. Coby lidská bytost jste na těch kolejích jako nějaký vlak – jakýsi lidský vlak. Supíte kolem tímto vlakem. Můžete jet po kolejích jen kupředu, protože ten vlak nemůže jet nazpět ani v obráceném směru. Vždy jede směrem k budoucnosti. Ty koleje jsou vždy nataženy před vámi jako vaše budoucnost a to za vámi je minulost – to, co jste udělali. Tak to vidíte.

Teď chci, abyste k tomu přidejme malou změnu. Řekněme, že tentokrát ty časové koleje běží všude kolem planety. Na chvíli zapomeňte, že nemůžete položit koleje na oceán. Jen předstírejte. Takže koleje jsou se sebou spojeny a je to jedna kolej. Samozřejmě, že je vidíte pouze natažené jako přímou trať před sebou a za sebou, protože nemůžete vidět za horizont. Ale počkejte: Jestliže ta trať je jedna kolej kolem zeměkoule, znamená to, že nakonec vaše budoucnost míří do vaší minulosti! Sledujete mě až dosud? Tady lidi ztrácím.

Vy vyrážíte po té samé koleji před vámi, po které jste cestovali před tím, když jste obíhali zeměkouli. Je to vaše minulost, kterou na té trase probíháte! A co je přesně ve vaší minulosti?

Je to vyryto v kameni vašeho akášického záznamu! Ten koncept je tento: Setkáte se se svou Akášou v budoucnosti. Někteří z vás nechápou, co to je, a budou zvažovat, že všechno, co jste udělali, selhalo, protože to tu je znovu. Jiní z vás to rozpoznají.Aha, to je fraktál času. Leží to na kolejích, protože ta trať si pamatuje, co se stalo. Takže místo toho, abych to absorboval, přijal a musel to celé udělat znovu, vyčistím to cestou. Vlastně už budu očekávat, že to tam je! Ve skutečnosti to uvidím a dokonce to vyčistím předtím, než se to ukáže. Víte, já očekávám, na co si vzpomenu.

Je to příliš komplexní? Toto jsou otázky, které zodpoví jedině budoucnost. Právě jsem vám předal něco, co je cenné, takže byste si neměli myslet, že jste selhali, moji drazí. Co je to nový člověk? Je to ten, kdo teď slyší a říká: „Moje Akáša už tady není, aby mě rozčilovala, ale vychází z ní už jen laskavost. Umím rozeznat, co jsem udělal a cestou to opravit. Nikdy nemusím udělat znovu tytéž chyby, protože je vidím, když přicházejí!“

Říkám vám, že na trati existují přímo před vámi věci, které se objeví, a vy si budete myslet, že je to návrat do minulostiale není tomu tak. Je to něco, na co se jako moudřejší podíváte a řeknete: Poznávám to. To je stará energie. Jdi ode mě pryč. Už tím znovu nebudeme procházet.“

Kryone, přijde doba, kde budeme moc vyčistit celou Akášu, včetně toho, co je před vlakem? To by bylo akášické čištění minulosti, současnosti a budoucnosti.To je komplikovanější a je to samozřejmě další krok. Říkám vám o tom proto, abyste nebyli překvapeni. Přijdou procesy, aby vám pomohly. Ale protože tomu budete rozumět, až to přijde, nebudete zmateni. Nebudete si myslet, že jste udělali něco špatného. Nebudete se vracet zpět do viny. Naopak, podíváte se na to a řeknete: „Kryon říkal, že to přijde a tady to je. Temnota vždy chce, abychom si mysleli, že má větší váhu. Jednou tomu tak bylo, ale už ne.“ Potom se můžete usmát a ona okamžitě zmizí, jakmile poznáte, co to je. Je to minulá stará karmická energie, která je před vaším vlakem, kterou jste již vyčistili. Tudíž je to jen stín. Dáme tomu dokonce i jméno. Dejte si pozor na stínovou karmu! Dejte si pozor na stínovou Akášu! Jen si vzpomeňte na toto poselství a nazvěte to tím, čím to je.

Toto byl komplexní channeling. Je to něco, co si možná budete chtít poslechnout znovu (nebo znovu přečíst). Je to něco, co možná budete chtít znovu navštívit, abyste slyšeli tato slova. Chystám se na závěr. Ti neviditelní jsou zde stále. Chci, abyste jen na okamžik pocítili jejich blahopřání vám. Kdyby mohli ovinout své ruce kolem vás, cítili byste to. Cítili byste tolik lásky. Potom by vám předali poselství a řekli: Nebojte se budoucnosti! Odhoďte staré strachy. Minulost se nevrací. Je to úplně nová stezka, po které jste nikdy dříve nekráčeli, stezka bez předpovědí. Položíte koleje, které nebyly nikdy před tím položeny. To je to, čím se pro vás stává budoucnost.“

Toto jsou věci, které mám pro tento den.

A tak to je.

KRYON

Zdroj: http://www.kryon.com – Kryon channelling – Akashic evolution

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Co je pro naše dobro – odkaz od Zlatej dušičky

Tento svět se mění. Nic není jako dříve. Nic se nedá napasovat do nějaké rovnice. Vše je skryté, ale zároveň vychází na světlo. Nic nemůže zůstat stejné. I rovina vztahů. To, co prožíváte teď, lidé Země, to je jen začátek. Neboť vztahové energie budou stále silnější. A čeká vás mnoho a mnoho bolestí, ale pak bude následovat spoustu lásky, lásky, která je jiná, nežli nyní. Lásky bez závislostí, bez manipulací, rovnocenné, bezpodmínečné. Chápejte, tolik jste si toho nadrobili za tisíce let svých inkarnací. Pokud byste toto měli odžívat naráz, umřeli byste, nezvládli byste to. Ale jsou to jen a jen vaše problémy, to vy sami jste uvedli v chod kolo karmy. Proto nezoufejte. Nedívejte se zpátky do minulosti, nepomůže přehrávat sami v sobě to, co bylo. Tak se nepoučíte.

Image by Mehmet Karaca)

Čas po vás chce, abyste na vše nazírali po novu, jiným pohledem. Nedívejte se do budoucnosti, pro vás v tuto chvíli ještě nemusí být napsaná. Vy jste tu teď a tady. Tohle musíte přijmout. Tohle musíte pochopit. A jen pokud tohle pochopíte, tak se můžete osvobodit.
Teď a tady je možnost procitnout, teď a tady je možnost zvítězit. Všichni k tomuto poznání dojdete. Odhoďte vše, co vás od poznání odvádí. Jen vás to zdržuje. A vy jste zbytečně zraňováni a nebo zraňujete ty druhé. Pokud nemáte čas zabývat se sami sebou, nemůžete vyhrát.

Lidé Země, víme, že tlaky na vás jsou obrovské. A že se mnohdy nevyznáte sami v sobě. Mnohým procesům růstu nerozumíte. Nebo nejste schopni v dané chvíli schopni porozumět. Bráníte se, hledáte pevný bod. Padáte a znovu vstáváte. Ale to vše vás posiluje. A někteří začínají vidět cíl své cesty. Začínají chápat. Kdo je na cestě, ten už nemůže zpět. Je jen cesta kupředu. Ať již cítíte jakékoli emoce, vězte, že se dostávají na povrch právě proto, abyste se dokázali osvobodit. Proto pokud máte potřebu plakat, plačte. Pokud máte vztek, projevte ho. Jen nikomu neubližujte. Ani sobě samým. Ohromně se vám uleví a emoce zmizí. Lidé Země, jsme tu s vámi a jsme tu pro vás. Nikdy nejste sami. Pamatujte si to a věřte v cestu, kde s vámi kráčí Bůh.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Spojení duší – odkaz od Zlatej dušičky

Tento čas je časem nalezení sebe samých. Každá bytost touží dospět k sobě samé skrze lásku a spojení. Je mnoho z vás, kteří cítíte toto spojení. Nacházíte se v různých fázích, kdy spojení s částí vaší duše je navazováno, posilováno anebo jste ještě oddělení jeden od druhého právě proto, abyste dokázali žít jako jeden s vědomím, že ten druhý má právo na svou vlastní cestu. Potkáváte se po mnoha a mnoha svých inkarnacích. Jste oslnění září toho druhého a pak se cítíte spáleni silou toho spojení. Bráníte se a hledáte cestu ven. Jste tak oslněni, že však nevidíte sami sebe. A proto jste odtrženi jeden od druhého a nuceni hledat tento obraz uvnitř sebe samých. Tak dlouho ho budete hledat, dokud nepochopíte, že nikam neodešel. V tomto čase se probouzejí mnohé emoce, dostávají se na povrch v takové síle, že často máte pocit, že nevstanete, že nebudete schopni fungovat.

Spojení duše je však božský proces a přestože mu mnohdy nerozumíte, přesto se jeho význam nemění. Nebojte se spojení, které přesahuje věky. Byli jste dovedeni, abyste se shledali, neboť věky jste se pouze míjeli. Vše, co si prožíváte, má svůj důvod. A v tomto čase je potřeba, aby se co nejvíce z vás spojilo, abyste rozsvítili celou Zemi. Neboť cílem spojení není romance, cílem takového spojení je návrat domů. Dvě části jednoho celku tak konečně, po dlouhé a únavné cestě dorazí domů. Tato závěrečná cesta jim i mnohé sebere. Avšak jejím cílem je láska bez podmínek.

V následujících pěti letech počty těchto setkání budou vzrůstat, neboť Země potřebuje lék. Budou též vzrůstat počty těch, kteří se budou navracet zpět. Ne však dříve, dokud neprojdou svou vlastní transformací, svým vlastním uzdravením. Máte v sobě pochybnosti, neboť jste velice strádali. Tyto pochybnosti však jsou pozůstatkem z dob minulých. Tento čas však dovolí těm, kteří o to usilují, aby byli vzati zpět ke zdroji. Ať již si vybrali způsob, jaký chtěli. Proto buďte připraveni, že rokem 19 se započne významný posun a spojování duší se urychlí. Buďte však pokorní a dokažte sami sobě, že jste ochotni pracovat a že jste osvobozeni od všech vašich zátěží, od všech svých emocí. Buďte připraveni být příkladem ostatním, neboť ti, kterých se toto sdělení týká, jsou průkopníky. Amen.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz