Archív

Duše, ktoré sa majú stretnúť

Reklamy

Úlohy v živote

“Buď si istý, že život Ti predkladá len také úlohy, ktoré dokážeš zvládnuť. Ak máš veľké problémy, znamená to, že máš v sebe tiež veľkú silu, aby si tieto problémy vyriešil. Bezpodmienečná láska k sebe samému túto silu rozvíja.”
~ B. Mohr