Archív

Buď dôvodom…

“Buď dôvodom, pre ktorý sa dnes niekto usmeje.”

Reklamy

Stretnutie duší

“Keď je čas, aby sa duše stretli, neexistuje nič, čo by im zabránilo sa stretnúť,
bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú.”