Tag Archive | ticho

Samota

“V samote je niekedy liečenie. Hovor k svojej duši. Počúvaj svoje srdce.
Odpovede sa často nájdu v neprítomnosti hluku.”
~ Dodinsky

Reklamy

Počúvaj svoje srdce

“Keď sa pred tebou otvoria mnohé cesty a ty nebudeš vedieť, ktorou sa vydať, nespoliehaj sa na náhodu, ale sadni si a vyčkaj. Dýchaj s dôverčivou hĺbkou, s akou si dýchal, keď si prišiel na svet, nedaj sa ničím vyrušiť, čakaj, a ešte raz čakaj. Seď ticho, pokojne a počúvaj svoje srdce. Keď prehovorí, potom vstaň a choď za jeho hlasom…”
~ Susan Tamaro

moon-heart