Tag Archive | požehnanie

Horoskop na obdobie 24. – 30. 10. 2016

Shůry dáno

Tento týden se objevuje několik zásadních aspektů, které symbolizují bohatost možností a velkého požehnání.

Slunce ve Štíru v konjunkci s Merkurem ukazuje na silné působení mysli, hledání nových forem zpracovávání informací, komunikace a nových možností správně předávat informace. Štír vede ke schopnosti vidět hluboko do sebe či druhých. Potřeba odhalovat vše, co je skryté, neviditelné a dostat se ke kořenu podstaty. Uvidíme to, co jsme doposud nemohli vidět. Je snadné se dostat až na dno své duše.

Konjunkce Slunce a Merkura ve Štíru se dostává do harmonického aspektu (trigon) s Neptunem 26. 10. – 6. 11.

Slunce – vědomí Já a mysl jsou spojeny s vyšším vědomím. Dostáváme se k mystické, požehnané době, když si dovolíte, se otevřít. Doba silného působení božského vědomí, aby mohlo vstoupit, zesílit v člověku, v jeho srdci a mysli. Vyšší vědomí ve vás, chce prostoupit vaši duši. Každý z nás má své vyšší vědomí uvnitř sebe, které se snaží k němu promlouvat. Abychom ho slyšeli, je zapotřebí zklidnit mysl. Toto naše vyšší vědomí je spojeno „on-line“ s božským vědomím. V této době je pro člověka více zřetelné ho ucítit, vnímat. Vhodná doba pro meditace, léčení, terapie, duchovní a umělecké činnosti. Stáváme se citlivější a vnímavější k jemným energiím, intuici a vnitřnímu hlasu.

Působení tohoto aspektu je o zázracích, požehnání, odpuštění a oddání se. Zázraky se dějí tomu, kdo na ně věří. Objeví se zásahy shůry, aby bylo umožněno naplnit to, co je ve vyšším záměru člověka. Někdy je v rozporu, co chce mysl a co duše. Duše je spojena s pamětí svých zkušeností ze všech reinkarnací. Pokud neprošla očistou od traumat, může být v rozporu s vyšším vědomím, které je „nezatížené“. Je to čisté Světlo – Láska. Proto důvěřujte a odevzdejte se toku života. Mohou se dít opravdu zvláštní události. Můžete se cítit zvláštně, neuchopitelně, kdy si nebudete vědomi svého ohraničení. Vše budete prožívat intenzivněji a hlouběji. Často se dostanete do pocitu dojetí, což je známka propojenosti se svou nejhlubší podstatou.

divine

Mars opustil Pluta a dostal se do dynamického aspektu s Uranem 24. 10. – 3. 11. Fyzická síla, vůle a ego prochází velkými zvraty. Velké vnitřní napětí se může objevit skrze vztek či lítost. Musí nastat změna v hmotném světě, v těle, v egu. Záměrně píši, MUSÍ. Není jiné cesty. Uran jde přímočaře, pravdivě i za cenu, že nastane naprostý chaos či kolaps. Ví, že nelze jinak. Čím více bude člověk otevřený ke změnám, k opuštění zajetých kolejí a bude hledat nové možnosti a cesty, tak projde cestou sice hekticky, ale volně a svobodně. Bude mu a je napomáháno. Pokud se člověk brání změnám, nechce a není ochoten něco v sobě změnit, cesta bude turbulentní, vypjatá a náročná.

V této době se objeví dopravní kolaps, více nehod, úrazů a technických závad.

Venuše se přibližuje k Saturnu a vytváří konjunkci 25. 10. – 2. 11. Hodnoty, láska, city, radost se dostává do větší zralosti a moudrosti, po době určitých nejasností, zklamání a iluzí. Jsou prověřovány naše hodnoty, stabilita a hojnost. Je potřeba ke vztahům přistupovat s moudrostí a trpělivostí. Jak zralé jsou vaše city a hodnoty? Máte pocit bezpečí a naplnění? Máte pocit, že jsou vaše potřeby naplněny? A jaké jsou vaše potřeby? Jsme vedeni k nalézání skutečných hodnot.

Novoluní nastává 30. 10. po 19 hodině. S novoluním je spojen Merkur – mysl, a to vše v harmonickém aspektu s Neptunem. To zesiluje působení propojení božského vědomí, aby mohlo skrze vaše vyšší vědomí prostoupit duši a očistit zápisy z minulosti. Rozpustit dluhy, bolesti, strachy, zranění a vše, co je připraveno k odpuštění, propuštění. Duše a mysl má být „vykoupána“ v čistotě, v božském Světle.

Novoluní nastává na sabiánském symbolu: „Klidná jezerní hladina zalitá svitem Měsíce.“                                 Klíčová myšlenka: Pokorně se otevřít vyšší inspiraci.

„Na úrovni milostného vztahu jde o to, že se ega dvou lidí odevzdají inspiraci transcendentních citů, které jsou v podstatě neosobní. Láska se projevuje skrze milence, protože pravá Láska je kosmický, nediferencovaný princip či aktivní síla, která se prostě sama soustřeďuje v „duších“ lidských bytostí, jež odrážejí její světlo. Totéž platí o mystické lásce k Bohu, Univerzu. Člověk těžce zápasí a riskuje, aby dosáhl velkých věcí; přichází však chvíle, kdy jediné, na čem záleží, je zklidnit duši, aby se v ní mohlo zrcadlit nadzemské světlo. Říká se nám, že v pozadí veškerého úsilí leží potřeba klidu a míru, potřeba připravit se na přijetí „osvícení shůry.“ Klíčovým slovem je KLID.“  Citace: Astrologická mandala – Dane Rudhyar

Novoluní je počátek, které otevírá a aktivuje téma do následujícího novoluní 29. 11. Tento proces bude proto probíhat po celou dobu, kdy úplňkem 14. 11. se téma zviditelní, naplní, vyjasní.

Jakým způsobem se toto působení projeví lidem v životě? Každému dle jeho připravenosti a zralosti jeho vědomí. Můžeme pociťovat přesah, že se něco děje, ale je to neviditelné, neuchopitelné. Člověk se jen tomu má s důvěrou odevzdat. Respektovat své pocity, city, upřímně a pravdivě je pojmenovat jak sobě, tak i druhým. Zároveň může být „vypnuta“ vaše vůle, aby mohlo být konáno shůry. Pokud budete dělat z vašeho pohledu omyly, je to ve skutečnosti uskutečnění, jak věci mají být.

Objeví se léčivé sny, které vynesou z nevědomí to, co již může být uvolněno. Stačí jen ráno říci, děkuji. Spirituální a terapeutická práce má hluboké osvobozující dopady. Setkávají se spřízněné duše.

Nelze slovy popsat to, co se projeví. To lze jen prožít.

Přeji vám prožité zázraky. S láskou Petra Nel

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Horoskop na obdobie 25. 4. – 1. 5. 2016

Požehnání 

Přelom dubna a května je ve znamení pozitivního aspektu Jupitera. Všechny dříve popsané
konfigurace stále platí. T-kvadratura – Jupiter, Neptun, Saturn, Mars, kvadratura – Neptun, retrográdní Mars, retrográdní Jupiter a Saturn, to vše je potřeba brát v patrnosti.

K tomu se v tomto týdnu rozpadá Velký zemský trigon Merkur – Jupiter a Pluto. Místo Merkura – mysli, tam pomalu vstupuje Slunce a do 11. 5. se vytvoří nový více citelný Velký trigon. Nejprve, se ale Slunce v Býku dostane do harmonického aspektu s Jupiterem, planetou štěstí, optimismu, pravdy, víry a hojnosti. Vzhledem k tomu, že Jupiter je retrográdní a Slunce je symbolika vědomí, světla, tak se zviditelní téma Jupitera. Viz článek retrográdní Jupiter. Přesto můžeme mít pocit úlevy a optimismu, najdou se nová řešení a vše se rozběhne v lehkosti a radosti. Nutí nás to k vývoji, k expanzi a projevování více důvěry sami k sobě, ke svým schopnostem, k druhým a k Životu. Je důležité důvěřovat, protože bez toho nelze jít dál. Důvěřovat druhému, že to s námi myslí dobře, důvěřovat životu, že to má smysl a nějaký směr, i když nám není úplně jasný.

Tím můžeme překročit velký tlak T-kvadratury, která přináší strach, vypjetí a marnost.

Slunce je v harmonickém aspektu na Pluta, projeví se síla Ducha, vyšší moci. Naplní se, zhmotní, to co má! Projeví se síla Universa… Skrze Slunce přichází velký příliv energie, aby se projevila, zhmotnila a uzemnila síla Ducha. Přichází impulz z Galaktického centra, který vstoupí do nejhrubohmotnější energie, aby rozhýbal a zaktivoval pohyb, vývoj k zjemnění energie. Jak to vysvětlit. Slunce symbolizuje vědomí, každý z nás má v sobě božskou jiskru, která je propojena s vědomím. Toto vědomí může spát a božská jiskra v nás se je snaží probudit a tato božská jiskra je propojena zlatým řezem až do galaktického centra, (je to zjednodušený popis). Když se vědomí probudí, začne objevovat své vědomí a začne se snažit, co nejvíce propojit své vědomí se svou božskou jiskrou. Stoupá svým vědomím po zlatém řezu do jemnějších úrovní vědomí celistvosti a snáší jej do své mysli a těla. Tím se člověku rozšíří vědomí, poznání a schopnosti využívat mimosmyslové vnímání. Zjistíte, že jak stoupáte svým vědomím po zlatém řezu, že procházíte určitými vrstvami vědomím a poznáním. Nelze proto na něčem ulpívat a vytvářet dogmata. Každá úroveň vědomí má své pravdy a poznání, které jsou platné a nepopírají pravdy z nižší či vyšší úrovně, jen to vytváří ucelenou pravdu a poznání, celistvé vědomí. Je dobré mít vždy na paměti, že ZA vaší pravdou a poznáním je ještě něco dalšího, celistvějšího, tím se vyvarujete duchovní pýše, dogmatům, fanatismu a stagnace. Až vaše poznání bude dostatečně ukotveno ve vás a své poznání začnete žít, bude vám zpřístupněna další úroveň vědomí. Kdyby to šlo naráz, zblázníte se. Vaše mysl se zblázní, protože by neunesla tolik informací, poznání a prožitků.

artworks

Nestane se ale všem to samé, i když energie bude pro všechny stejná, reakce bude dle vaší úrovně vědomí. Kdo je ještě neprobuzený, tak pokud je připraven, dostane impulz k možnosti otevření vědomí. Kdo je již otevřenější, dostane impulz hlubšímu pochopení, které je potřeba ukotvit do každodenního života. Vzhledem k tomu, že je tato pozice v zemském znamení a vědomí stojí ve znamení Býka (také zemské), znamená to sestoupení vědomí do hmoty, realizace poznání skrze čin, jinak to nepůjde. Jinak impulz projde a nezanechá žádné významné stopy ve vás. Přichází požehnání a je na vás jestli ho přijmete.

Venuše v Beranu se dostává do opozice s Černou lunou 26. – 28. 4., kdy vyvstává téma touhy, vášně, sexuality, lásky, partnerství, sebestřednosti, hodnot, přijetí a odmítnutí, samostatnosti a nezávislosti. Nejprve se projeví vášně a touhy, která máme kultivovat, tím že je přijmeme. Ani je neodsoudíme, ani jim nepodlehneme. Přijetí je přiznání si a pojmenování, jaké touhy a vášně v sobě mám. A uznat je, ano patří to ke mně. Přijetím vystupujete z odsuzování a závislosti. Díky tomu vás to ovládalo. Na světlo se dostane potlačená část – ten kdo odmítal, zjistí, že je i závislý, ten kdo byl závislý, zjistí, že v sobě má i odmítání. Tím se stáváte svobodnými v touhách, v lásce, ve svých hodnotách, které určují, kam váš život povede a jak radostný a naplněný bude.

30. 4. Venuše vstoupí do svého znamení Býka, tím se stává silnou a pevnou. Otevírají se dary, dary země, srdce, lásky. Právě v tento čas můžete překročit svůj strach skrze lásku, péči a přijetí darů v sobě. Venuše 30. 4. a 1. 5. nevytváří žádný aspekt s jinou planetou. Můžete v sobě objevit čistou energii Venuše. Pokud budete vše, co popisuji, hledat venku, nic nenajdete. Láska, hojnost a Dary venku budou tehdy, až budou objeveny uvnitř.

Přeji vám Bohatý a Láskyplný týden, Petra Nel

 

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
http://www.astrologiepetranel.cz

 

Pracovník světla mezi „běžnými lidmi“ – Kryon

Každý člověk se na své vlastní individuální cestě stává stále více světlem, i když to tak někdy nevypadá. Co však působí jako zázrak mezi ostatními je člověk, který ve svém nitru září. Člověk, který objevil sám sebe, našel svou vnitřní sílu a rozdmýchává svůj vnitřní oheň, aby ním planula i jeho tvář. Takový člověk zanechává světelný otisk všude, kde vstupuje a jeho vnitřní oheň je oním pohonem, který pomáhá i ostatním zazářit a poznat jejich Božskou přítomnost na této Zemi.

Kdykoli se pohybujete mezi lidmi, kteří spí, pak jste pro ně vždy požehnáním. Neboť jim nevědomky předáváte impulsy k tomu, aby se i oni stali zářícími pochodněmi. A proto se tma duality stále zmenšuje. Vše se stává jednotou a tímto směrem jde celá Země a vy s ní. Nelze to nijak zastavit, nelze to odmítat ani proti tomu bojovat. Jednota pomalu, ale jistě nachází své místo v srdcích všech lidí na této Zemi. A tím Země povstává.
S láskou Kryon.

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana 27.11.2014 pro www.zemeandelu.cz

kryon28

Horoskop na obdobie 21. 7. – 31. 7. 2014

Vývoj

Slunce 22. 7. ve 23:50 hodin vstupuje do znamení Lva.

Slunce se dostává do blízké konjunkce s Jupiterem a v úterý v noci se přemístí do stejného znamení, čímž konjunkce zesílí. Slunce konjunkce s Jupiterem je požehnání, štěstí, naděje, optimismus, oduševnělost, moudrost, duchovní růst a především expanze a vývoj. Je zde symbolizovaný potřebný vývoj, posun vpřed. Bohužel kvadratura od Marse ve Vahách ukazuje, že tento vývoj blokuje nedostatek vůle, nerozhodnost ega, neochota se rozhodnout, strach zvolit si směr, a tím vzniká plýtvání energie.

Duše na Zemi přichází právě pro vývoj, potřebu poznávat, sbírat zkušenosti, aby mohlo dojít k přetvoření stávajícího a tím pádem k vývoji. Pokud se ale nevyužije poznání, zkušenosti, pak tím člověk plýtvá vlastní energií a vesmírnou energií (do 17.8.). A jednou za to vše budete skládat účty.

Nyní nastává doba, kdy má dojít k potřebnému vývoji. Otázkou je, jestli rozpoznáte „pastí“ ega, aby k tomuto vývoji nemohlo dojít. Buďte opatrní na nástrahy ega a na lidi, kteří budou přinášet blokace zvenku. Můžete mít pocit, že se více objevuje nespravedlnost, sobectví, zlo a násílí.

Slunce v konjunkci s Jupiterem v kvadratuře na Marse (15.- 31.7.) symbolizuje náhlá úmrtí, násílí, nehody, hádky a boje. Konjunkce ve Lvu je o otevřeném srdci, tvořivosti, srdečnosti. Bohužel kvadratura od Marse spíše dodává energii, která vede k projevení negativní polarity Lva: sobectví, sebestřednost, ego, které se za každou cenu musí prosadit, bezcitnost a neohleduplnost. Záleží na tom, jaká polarita v člověku vyhraje.

Můžete rozpoznat, kde plýtváte energií, časem, penězi, a máte možnost udělat připadnou změnu. Ten, kdo chce a zůstává spojen se svou pravdou, vírou a nadějí, tak tomu přicházejí bytosti světla, aby mu pomohly probudit a odblokovat to, co již dozrálo a on pak může být puštěn dál.

Prozřetelnost vám způsobí prožitek, který vede k prozření, a tím pádem k osvobození. Stačí se ptát, modlit se a děkovat. Dívejte se na zlo zvenku s láskou, jen tak ho oslabíte. Když věříte ve vyšší moudrost a jste jí plně odevzdáni, tak ona skrze vás pracuje a napomáhá k potřebnému vývoji. Dokážete být ve své pevnosti a postavit se zlu, jak ve svém nitru i ve svém okolí, s otevřeným srdcem, protože vaše srdce patří lásce, světlu, a tím dokážete i zlo přijmout s láskou. Pak můžete zažívat stav svobody, nekonečných možností. Stačí se rozběhnout a roztáhnout křídla…

leo

Novoluní nastává 27.7. v 0:45 hodin ve Lvu, trojkonjunkce Slunce, Luna, Jupiter v kvadratuře s Marsem ve Štíru. Trojkonjunkce je díky Jupiteru velké požehnání, naplnění, hojnost. Neharmonický aspekt od Marse je nebezpečí, že vše bude zneužito, zveličeno. Dalo by se to nazvat: nechtěné početí.

Zneužití daru egem. Řekla bych, že toto novoluní bude něčím bouřlivé, ve velkém napětí a nebezpečí propadnutí nižším energiím.

Sabiánský symbol novoluní: Formálně oblečený starší muž stojí u trofejí, které si přivezl z lovecké výpravy.

Klíčová myšlenka: Mužská vůle přemoci svou animální přirozenost a udělat dojem na sobě rovné tím, že jim předvede svou zběhlost při provádění starých tradičných rituálů moci.

Jde o to „dokázat si něco“, sám před sebou i před ostatními.

Protože novoluní nastává krátce po půlnoci, energie bude pociťována především v sobotu. Buďte velmi opatrní na cestách, v kontaktu s lidmi a vyhněte se nějakému rozhodování. Buďte v bdělosti a stále se propojujte se světlem. Budou se objevovat různá pokušení.

V tomto období je „nebezpečí“ nechtěných otěhotněních. Budou sem přicházet duše, které nejsou rodiči vítané a ty následně projdou bojem o život. Tak jak uvnitř v nitru se budeme snažit udržet „právo“ na život v míru a štěstí.

Proto rozdávejte kolem sebe optimismus, nadějí, útěchu, lásku. Všechny bytosti světla jsou nám ku pomoci. Žádejte o propojení, prozření, staňte se nástrojem světla. Tím využijete konjunkci Slunce a Jupitera a dostanete se k potřebné expanzi, a tím se vám otevřou nové možnosti.

Slunečný týden.

Petra Nel


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Květen – měsíc lásky

Podle celosvětové tradice je květen označován za měsíc lásky. Zamysleli jste se někdy skutečně hlouběji, nad významem tohoto slova? Měli jste to požehnání vyšších sfér, že jste opravdovou lásku zažili? A co je to vlastně láska?

Zkusme se podívat na význam tohoto slova z různých hledisek… Podle teorie kvantové fyziky je láska soudržnost, afinita, určitý frekvenční most. Pokud toto vysvětlení vašim uším nezní příliš romanticky, vzpomeňte si na chvíli, kdy jste byli skutečně ochotni obětovat vše, jen abyste milovanou osobu (partner, dítě, přítel.) zachránili. Většina lidí si bohužel plete termín „láska“ s emoční podmínečnou energií… např. „budu tě milovat, pokud…..“.

Láska je však nesmírná moc, síla, kdy jsme ochotni kvůli tomu, jehož skutečně milujeme, skočit i do ohně, spadnout do propasti, zdolat nejvyšší vrchol – a to jen proto, abychom ho zachránili. Láska je největší síla vesmíru dlící v srdcích těch jedinečných osob, které se ji nebojí projevit, ač jsou někdy označováni za pošetilé či bláhové.

Ano, je to právě síla lásky, která tvoří vesmíry stejně jako hluboké vztahy mezi partnery, rodiči a dětmi. Této síle nic neodolá a je-li použita s očištěným a rozšířeným vědomím, je nepřekonatelná. Její formy jsou různé – mateřská láska, partnerská láska,  přísná láska, bezpodmínečná láska, vesmírná láska… Ale její účinky  jsou vždy stejné – rozsévá požehnání.

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

love_heart_hdtv_1080p-HD