Tag Archive | príroda

Jsme bytostmi Země – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, nepochybujte o sobě samých. Jste vedeni k pochybnostem, jste vedeni k tomu, abyste tříštili svou sílu. Jste mocné bytosti, žijete však v zapomnění a málokomu je dovoleno si vzpomenout. Neboť by se probudila vaše síla a díky ní byste z minuty na minutu změnili svůj svět. Buďte připravení lidé Země, naslouchejte a slyšte. Čas proměny se blíží mílovými kroky. Stále jste vedeni do různých situací, které vás mají odvést od pravé podstaty. Od úkolů, které jsou významné nejen pro vás, nýbrž pro celou planetu Zemi.

Lidé Země, jak půjde čas, a vy se budete osvobozovat od zátěží, budete se tím více přibližovat uvědomění si své pravé podstaty. Čím výše stoupáte, tím lépe a dále uvidíte. Stejně tak, jako je to ve vašich životech. V tomto čase, lidé Země, propukáte v zoufalství, neboť někteří nebyli vyslyšeni, žádali o pomoc, avšak pochybovali, nevěřili. Vše, co je potřeba udělat, je přestat se vázat na nepravdy, přestat se držet jistot tam, kde již nemůžete zůstat. Bolesti fyzických těl zesilují. Nejen z důvodu transformace, ale také proto, že uvnitř vás samých probíhají neustálé emocionální boje, které vedou k vyčerpání organismu.

1734

Lidé Země, buďte opatrní na vše, co v životě získáte. Některé „dary“ však mohou být pouze zdržením na vaší cestě. Dávejte pozor na vše, co přijímáte do svých těl. Některé pokrmy již nevibrují s vašimi těly. Proto se bude měnit váš způsob stravování. Pozorujte přírodu a učte se z ní. Neboť pouze takto můžete přežít. Sbírejte zkušenosti, hledejte pravdu. Učte se věci důležité, ne takové, kterou jsou vám podsouvány, neboť mnohé z historie bude v budoucnosti přepsáno. Často jste byli klamáni a vše se teprve projeví. Naučte se pozorovat bytosti kolem vás a hledejte v sobě samých. Stále se ještě obracíte vně, místo dovnitř. Máte toho ještě mnoho zpracovat. A čas letí. Avšak obavy nejsou na místě, neboť je zde stále více těch, kteří si přejí vám pomoci.

Energetická clona bude uvolněna a během léta zažijete opravdový „fofr“, i když to pro mnohé z vás může být náročné období. Budete najednou postaveni před mnohá řešení. A můžete se začít bát, že to nezvládnete. Avšak tyto strachy jsou ve vás záměrně zesilovány, to si musíte uvědomovat. Vše má své řešení a vy to zvládnete. Buďte připraveni na zvraty v životě, změny, které vám pomohou v celkovém pohledu na život. Avšak v době konání těchto změn můžete být zmateni, neboť některé situace mohou být velice překvapující, jak pozitivně, tak negativně. Dávejte pozor na to, co činíte, neboť vaše činy se budou ihned navracet jako bumerang, rychleji, nežli tomu bylo dosud. Lidé Země, i přes toto vše jste stále bytostmi Země, kterým může být pomoženo během okamžiku, pokud se k tomuto rozhodnete. Jsme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Ženy noste sukně

Sukně vždy bývala nezaměnitelnou součástí oděvu žen. Teprve poslední desetiletí změnily mnoha tisíciletou tradici. Sukně z nás žen dělají ženy. Zejména dlouhé sukně v různém provedení nám pomáhají pocítit, že jsme žádoucími, milými a křehkými krasavicemi. Díky tomu, že se vrátíme k nošení sukní, umožníme mužům ponechat si právo být silnými, smělými a chrabrými. Navíc nošení dlouhých sukní upevňuje naše fyzické zdraví. Když ponecháme mužům jejich úlohu vnější ochrany, získáváme vnitřní chráněný prostor pro sebe, pro šíření ženské magie a pro naplnění ženské a mateřské úlohy.

Jak tedy správně nosit sukně?

Naše mámy a babičky ještě říkávaly, že sukně se obléká pouze přes hlavu, protože se věřilo, že „se jinak nevdáš“. Jako malá děvčata jsme se tomu jen smály. Později jsme odpovídaly, že to je stejně jen pověra. Nyní se nám chce znovu smát, protože v současné moderní éře technického světa a velkoměst nebudeme přeci věřit na nějaké báchorky. Někdo věří, někdo nevěří – bere to jako přežitek a sukni obléká tak, jak je mu pohodlně. ALE … Pro ty z vás, které vnímáte souvislosti, toky energií a dávné Moudrosti přijímáte s úctou, nikoli jako báchorky starců, jsou určené následující odpovědi na prvotní otázku:

Proč je potřeba nosit sukně a oblékat a svlékat je vždy přes hlavu?

Obrátíte-li se k Védické kultuře, můžete se dovědět mnoho zajímavých a užitečných rad a informací. U Védů, což jsou prapůvodně Slované, se počítá s tím, že žena získává svoji energii od Země Živy – je to energie hmoty, která je vyjádřená ve všech hmotných statcích. Země v sobě představuje hojnost, její síla je v plodech. Vším, co dává, pomáhá ženě „upevnit své kořeny v Zemi“ a přijmout sílu pro mateřství a roli ženy – matky, ženy – manželky, ženy – ochránkyně. Pro ženu je důležité, aby energie šla dolů, tedy sestupující energetický potok, který je svázán s mateřstvím, protože ženské hormony jsou produkovány ve spodní části těla.

zena-priroda

Přes podolek dlouhé sukně žena přijímá pro ni důležitou energii. Sukně, která dosahuje téměř až k zemi, vytváří kužel, jenž pomáhá vést a shromažďovat důležitou a potřebnou sílu pro ženu. Podolek, který je široký a při chůzi se vlní a kroutí, vytváří torzní pole, které usnadňuje vstup a zesílení energie živlu Země. Z toho vyplývá, že budete-li svlékat sukni přes nohy, rozptýlíte energetický sloup stoupající od země a ochraňující celou vaši bytost. Energie se rozprostře u země s dokonale nepůvabným pohybem a vaše sukně tak bude sloužit leda k zametání podlahy. Pokud tedy svlékneme sukni přes nohy, zůstáváme absolutně nechráněné. Dobrovolně se zbavujeme magické energie Země, kterou nám dlouhá a široká sukně pomáhá nashromáždit.

Jestliže svlékáme sukni přes hlavu, zabalíme se tímto pohybem celé do síly Země, která nám dává ochranu. Díky tomu se cítíme spokojené, šťastné a silné. A co hlavně, naše energetické pole zůstane čisté.

Když potom znovu oblékneme sukni správně přes hlavu, je tato sukně připravena znovu souznít s Přírodou, Zemí i Ženou, která ji nosí.

Oblékáme-li sukni přes nohy, přibíráme nežádoucí energie ulice, po níž jsme chodily, energetický odpad, který se přichytil na našich nohách. Proto nám naši Předkové radili, abychom si hned, jak přijdeme z ulice (nezáleží na počasí ani na typu obuvi), omyly nohy a neznečišťovaly tak naše obydlí (to platí i pro muže). Voda dokáže smýt i energetický balast a přeměnit jej na Světlo, pokud ji o to požádáme.

Jaké je mé doporučení?

Ať jste mladá děvčata nebo zralé ženy, noste stále častěji dlouhé sukně! Noste je s hrdostí! Noste je nejen kvůli svému vzhledu, ale i pro své zdraví! Správně je oblékejte i svlékejte. Zacházejte s nimi opatrně. A děkujte Matce Zemi za její Sílu a Ochranu. Potom pocítíte sebe jako nádhernou bytost, která je součástí překrásné Přírody.

Zdroj: http://www.veraoveckova.cz/news/sukne/

 

Ďalší článok na tému sukne a ženy:

Sukně a krásné šaty vám nejen zvednou sebevědomí, ale hlavně náladu. Cítíte se fajn, je jednodušší se usmívat, být pozitivní.

Cítíte se žensky, jste tedy správně naladěná, uvolněná, přirozenější. Zvolníte. Nepotřebujete si hrát na dokonalou a výkonnou. Zjemníte! Vaše gesta, pohledy, úsměvy budou měkčí, ladnější a přitažlivější. Váš tón hlasu a i mluvený projev bude vřelejší.
http://www.zenysro.cz/blogy/ja-zena-1/stesti-ukryte-pod-sukni

Vtělení

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, je mi velkým potěšením být s vámi a mísit svou energi s vaší.

Jste zářivé bytosti světla a nemáte ani tušení o síle a kráse, kterou projevujte ve svém každodenním životě. I když se zdá, že jsou vyhlídky někdy temné a někdy se cítíte vyčerpaní z pokusů pohnout se ve svém životě vpřed, jste vždy odvážní. Musíte si být vědomi neskutečné odvahy a síly, kterou den za dnem demonstrujete. Neustále přinášíte víc a víc světla na Zemi jen tím, že tu jste. Tím, jak se ukotvujete ve svém těle, šíříte na Zemi světlo. Vy jste na Zemi živoucím světlem a vaše tělo je součástí tohoto ztělesnění.

Inkarnovali jste se sem se záměrem, s hlubokým plánem. Jste tu pro sebe, abyste vnitřně kvetli a hluboce zakoušeli a poznali každou část sebe sama. Jste tu však také pro Zemi, pro tuto planetu, abyste ji inspirovali a vyživovali svým andělským světlem. Vaše tělo je složeno ze stejných elementů jako Země a říše rostlin a zvířat. To je to, co s nimi sdílíte. Nejste odděleni od života kolem sebe.

Tělo je samo o sobě zázrak. Vezměte všechny ty malé buňky ve svém těle a to, jak znají své rozličné úlohy a zároveň spolu fungují jako jednotný celek. Dávají projev vyšším silám a vyšší síla jste vy, duše, která žije ve vašem těle. Vaše duše je inspirátor a dárce vašeho života. Díky volbě vaší duše, vzniklo tělo, které si tento život vybrala: toto mimořádné tělo se vším, co vám přináší potěšení.

Nyní pohlédneme na toto tělo a pocítíme zázrak tohoto vtělení, i když zažívat vtělení pro vás není vždy snadné. Jedním z důvodů, proč je těžké zažívat tento zázrak a krásu těla, je, že je vaše kultura výsledkem tradic, které se od těla odcizily. Ve vaší kultuře není samozřejmé vnímat tělo jako živoucí inteligenci, jako pole vědomí, s kterým je duše důvěrně spojena. Existuje mnoho důvodů, proč vás takový pohled na tělo neučili, a jeden z nich jde do časů před Kristem.

Začalo to v časech Řeků, kdy se objevil způsob myšlení, který byste dnes nazvali racionálním myšlením. Objevil se pohled na svět, kde se ego stalo ústředím. Ego, které vidí samo sebe jako něco jiného, než to, co vnímá. Příroda, a tělo spolu s ní, se pak pomalu začalo objektivizovat a vnímat jako něco, co existuje nezávisle na vás. To, co je mimo vás – venku, se pak může stát předmětem studia a to bylo počátkem rozvoje vědy.

Později, v západní tradici 17. století se objevila moderní věda a dualismus mezi vědomím ega a světem těla a přírody se ještě více zvýšil. Objevil se dualismus, kde byla hmota víc a víc vnímána jako něco neživého, tělo jako kus takové hmoty, jako něco, co nemá živoucí vědomí.

Vznik lékařské vědy byl možný pouze prostřednictvím vnějšího studia. Duše nebo individualita osoby, byla považována za irelevantní. Nebyla považována za důležitou, neboť tělo bylo vnímáno jako hmotný předmět, který je u každého stejný. Tento vnější pohled na život umožnil, aby se klasifikovaly typy nemocí a vynalezly léky. Kompletní věda se může na takovém dualistickém pohledu světa vyvíjet. Netvrdím, že je tento pohled špatný, jen to, že se ve vaší kultuře stal zvykem a stále to trvá.

V moderních časech můžete vidět tento zvyk ve velmi odlišných způsobech i ve svém kosmetickém průmyslu. Vnímejte, jak je zažívána ve vaší kultuře krása. Stala se něčím vnějším. Je tu určitý obraz krásy, který se dá měřit: takové a takové proporce jsou pro ženské nebo mužské tělo ideální. Vzhled a struktura pokožky a rysy tváře, byť se během času mění, jsou vždy objektem vnějšího hodnocení, něčeho mimo vás, na čem byste měli stavět své úsudky.

Nemoc a zdraví jsou v těchto termínech určovány taktéž. Pokud je tělo nemocné, musí s ním být něco špatně a tak by se mělo zlepšit. Tělo takto vnímané je jako mrtvá hmota nebo typ mechanismu. Žijete takto v dualistické tradici a to, co je vám přitom nejblíž, co den co den obýváte, je vaše tělo – není to již něco, s čím jste přirozeně a důvěrně spojeni. Odcizili jste se od něho.

Na Zemi dříve existovaly časy, které měly zcela odlišný pohled. Viděno moderníma očima, lidé žili tehdy v jistém druhu mýtické éry, kdy věřili, že vše je spojeno se vším. Mohli jste hovořit se stromy, zvířaty nebo rostlinami a všechny tyto ne-lidské bytosti, byly nositelé něčeho, co mělo význam. Byl tu proud života, který procházel zvířaty, stromy a rostlinami a všichni byli propojení.

1801

Tento přírodní pohled však měl i své nevýhody, protože lidé, kteří mu věřili, někdy propadli tomu, co bychom mohli nazvat pověrou a strachem: strach ze sil přírody a bohů, kteří byli skrytí uvnitř přírody. Byla to dřívější tradice. Věda a racionální způsob myšlení, který je základem vědy, s touto tradicí skoncoval. Bohužel, vědecký, vnější pohled vedl k velmi nepřirozenému, schizofrenickému rozkolu, jak ve vaší kultuře, tak ve vašem vlastním vnímání sebe sama.

Jen pomyslete, jak jiný je pohled, když jste schopni neustále prožívat své tělo zevnitř. Jaké to je uvnitř? Je hladové nebo žíznivé? Cítí se v pohodě nebo v napětí? Cítí potěšení nebo bolest? Neustále tu existuje vnitřní snímání toho, co tělo cítí. Z opačného úhlu pohledu se na něj díváte a soudíte ho zvenku. Jaké by mělo být na základě jeho obrazu, který je vnímán zvnějšku. Co by mělo být tělo schopno splnit? Kde by mělo ve svém vývoji nyní být? Jak by mělo vypadat? Splňuje tato vnější měřítka, která jsou vám vkládána?

Obvykle, když se vypořádáváte s nemocí a neduhy, jdete k lékaři, který reprezentuje to vědecké, vnější podání dualismu. Lékař, vám může říct, co je s vámi zle, jaké léky jsou dostupné a jaké prognózy jsou postaveny na typech neduhů, které máte. To vše se však děje bez toho, aniž byste měli jakékoli spojení s energetickým polem, kterým vaše tělo je.

Lékař také nevěnuje pozornost tomuto energetickému poli a nespojuje se s ním. Pouze se podívá na symptomy a diagnostikuje je, pak je zatřídí a určí, kam zapadají do širšího obrázku, který získal, a může tak učinit nezbytné zákroky založené na této znalosti. Zároveň vám vaše tělo dává neustále signály, které jsou pro vás jedinečné a často nezapadají do obecných pravidel a představ, které dostanete zvenčí mimo sebe, jako třeba od lékaře.

Je pro vás ohromně důležité, abyste si byli vědomí těla zevnitř a umožnili svému tělu být měřítkem vašich činů ve vztahu k němu. Když jste nemocní nebo máte tělesné potíže, potřebujete jít dovnitř sebe a odtud najít základ, jak zacházet s těmito stížnostmi a symptomy. Jedině pak byste měli očekávat od vnějšího světa, jestli vám z něj může něco pomoci, řekněme lékař, nějaký názor nebo něco, co jste četli.

Tyto vnější vstupy však přichází až sekundárně. To, co přichází na začátku je vnitřní spojení s vašim tělem, a abyste tak učinili, potřebujete nejdřív myslet jinak, než vám kultura říká. Potřebujete propustit celou představu o těle jako o mechanismu, jako o hmotě bez vědomí. Měli byste dospět ke skutečné víře, že vaše tělo může být vašim průvodcem. Že vám dokáže poskytnout odpovědi. Že má samo o sobě přirozenou inteligenci a chce vám sloužit. Že je božským vnuknutím.

Chci vás požádat, abyste si nyní dali chvíli na to, abyste se důvěrně spojili se svým tělem. Můžete tak učinit tím, že věnujete pozornost svému dechu, že cítíte, jak proudí skrze vaši hruď a do vašeho břicha a poté nasměrujte svou pozornost na svá chodidla. Uvědomte si plosky svých nohou a vnímejte, jak se dotýkají podlahy. Vnímejte nejen kosti a kůži svých chodidel, vnímejte taktéž energetické pole ve vašich chodidlech a kolem nich. Toto energetické pole není postřehnutelné ihned, můžete tak však učinit. Možná cítíte lehké šimrání nebo něco jiného, cokoli však dokážete vnímat je prospěšné.

Pak pozorujte své dlaně s tím stejným laskavým vědomím. Představte si, že vaše ruce jsou plné vědomí, stávají se citlivé díky vaší pozornosti. Dovolte svému vědomí, aby se rozšiřovalo do konečků vašich prstů a vnímejte, že tu existuje něco víc, než jen vaše ruce, můžete přitom taktéž vidět nebo vnímat jemný žár.

Nyní vás žádám, abyste dovolili své pozornosti a vědomí rozšiřovat se skrze celé vaše tělo. Nečiňte tak však přílišným úsilím – není to mentální cvičení. Je to přinášení vaší pozornosti do něčeho, co tu už je. Živoucí tělo není něco, co musíte získat a není to něco, co si musíte zasloužit. Jednoduše vnímejte od hlav až k palcům na nohou živoucí pole, které vás již obklopuje. Zkuste vnímat a cítit úplnost svého energetického pole jako živoucí bytosti.

Představte si, že tento tichý proud energie, který je v celém vašem těle vždy, vám chce něco říct. První věc, kterou vám chce vaše tělo říci je, že je vědomím, živoucím světlem, které vám chce sloužit. Vaše tělo je tu pro vás. Dává vám možnost vyjádřit se a je vám rádo k službám. Pokud trpíte bolestí nebo nemocí, pojďme se podívat, jak k tomu došlo.

Tělo vždy samo touží po harmonii. Všechny buňky vašeho těla jsou orientovány směrem k tomuto účelu: fungují a budují se směrem k rovnováze. I když stárnete a vaše tělo ztrácí svou vitalitu, všechny buňky jsou zaměřeny na vytváření rovnováhy. Je možné být starší velmi okouzlujícím způsobem a bez přílišné bolesti a snahy. Je to možné ze samotného těla, i když je tělo geneticky zatíženo. Existuje tu neskutečná síla, vitální energie přítomná uvnitř vašeho těla, která mu umožňuje hojení a přenesení do rovnováhy, dokonce i když byla nerovnováha extrémní.

Důvěřujte schopnostem svého těla zharmonizovat se a vyléčit. Síly přírody jsou velmi silné. Jen se podívejte kolem sebe na moře nebo slunce. Vězte, že vaše tělo je sestaveno ze stejné živoucí hmoty a stejného vědomí jako tyto přírodní elementy. Uvažujte jen o oceánu, vnímejte věčnost houpajících se vln a nevyčerpatelné obnovování v tomto pohybu: sebe-očistná síla. Nebo starý velký dubový strom, který odolá všemu: větru, dešti, sluneční záři. Vaše tělo je také velmi silné, neboť je stvořeno ze stejných elementů.

Je pravdou, že člověk je velmi komplikovanou bytostí. Vy jako duše máte v pozemské realitě ohromné množství zkušeností a některé z nich mělo za následek negativní emoce. Pocity úzkosti, smutku, bolesti, hněvu – co si jen vzpomenete. Tyto emoce mohou na vaše tělo působit a časem se tělo dostane z rovnováhy. Emoce jsou taktéž velmi silné síly. Jejich energie jsou velmi silné a mohou postupovat tělem, kde mohou na energetické úrovni vytvářet bloky. Vědomí vašeho těla, které jsem zmínil dřív vám slouží, protože vědomí těla vnímá duši jako svého mistra.

Když duše zažívá nepřetržitý hněv nebo depresivní emoce, tělo je nakonec vstřebá do svého vědomí a tak říkajíc ustoupí. Emoce pak mohou uvěznit tělo a vzít na sebe formu potíží nebo nemoci. Tělo stále dělá to nejlepší, aby nastolilo přirozený stav rovnováhy. Když jsou však emoce vše-prostupující a osoba nemá schopnost ho vnímat a transformovat emoce, výsledkem pak může být onemocnění.

Je důležité poznamenat, že původ nemoci je téměř vždy emocionální. Co vytváří největší spoušť ve vašem těle jsou emoce, které v životě zažíváte, spirituální bolest, kterou hromadíte. Existují pro to důvody. Není to tak, že by tu bylo nějaké vnější souzení emocí a vašich reakcí na ně, spíše je pro vás důležité, znát své emoce zevnitř, aby vám vaše tělo pomáhalo se s nimi vyrovnat. Tím, že se znovu spojíte s přirozeným vědomím svého těla, které touží po harmonii, můžete odhalit, které emoce vás skličují nebo blokují.

Žádám vás, abyste tak nyní učinili. Před chvílí jsme se spojili se samotným živoucím energetickým polem – spodním proudem, který je vždy přítomen – a s přirozenou inteligencí těla. Nyní si představte, že máte taktéž emocionální tělo. V ezoterickém podání bylo vědomí těla nazváno éterickým tělem, zatímco emocionální tělo je nazýváno aurou nebo astrálním tělem a je něčím, co přesahuje za vaše fyzické tělo.

Na chvíli si nyní přestavte, že kolem vás existuje energetické pole a je složeno z energií měnících se nálad a emocí. Představte si, že toto energetické pole se kolem vás navenek rozšiřuje asi tři stopy kolem vašeho těla. Nyní vás požádám o několik věcí ohledně tohoto pole, proto si snažte ponechat první dojem, který k vám bez přílišného přemýšlení přijde.

Nacházíte se uprostřed tohoto energetického pole. Je pokojné nebo je uvnitř něho nějaké napětí? Pokud tu je napětí, kde je toto napětí v energetickém poli umístěno? Je před vámi nebo za vámi? Umožněte své pozornosti jít do onoho místa ve vašem emocionálním těle, kde toto napětí cítíte, následkem tlaků okolních událostí ve vašem životě a jednoduše mu umožněte být. Nemusíte ho napravovat, jen si buďte vědomi toho, kde je.

Poté běžte k místu ve vašem těle, kde je klid a pokoj. Najděte toto místo ve svém energetickém poli, kde jste pokojní. Možná spontánně vyvstanou šťastné vzpomínky z času, kdy jste se cítili uvolnění nebo ze situace, kdy jste cítili radost. Vnímejte na okamžik tuto energii.

Nakonec si představte, že jste přenádherný anděl. Stojíte za sebou a obklopujete ve svém světle a svými křídly jak auru, tak emocionální tělo a své fyzické tělo a éterické pole, které obsahuje. Anděl-Vy s milující úctou objímá celou vaši bytost. A díky tomuto překrásnému andělu, kterým jste, je naplněna moudrostí, soucitem a silou, a proto se cítíte pochopeni, milováni a podporováni.

Vtělení vaší duše – vašeho těla – chce, aby vám bylo dobře. Touží po rovnováze a harmonii a v jiném smyslu je taktéž vašim průvodcem. Z druhé strany, je tu anděl-vy, který vás ochraňuje a je tu pro vás bezpodmínečně. Tato andělská bytost je vaše vyšší já – jste to vy. A mezi těmito dvěma je vaše astrální tělo, ve kterém mohou uvíznout emoce a zablokovat se.

Snažte se přijmout právě teď to, jak to je. Jen umožněte přítomnosti být tak, jak je. Mějte úctu k tomu, kým jste, neboť jste mezi anděli těmi statečnými. Vybrali jste se na tuto cestu pro sebe, i když nejen pro sebe. Přišli jste sem a sestoupili do nejhlubší temnoty, abyste se přesvědčili, že jste světlem, které nese vše, co je ve Vesmíru. Světlem, které naplňuje vše. Nejmenší větev, list stromu, nejmenší brouček i stéblo trávy je prostoupené živoucím světlem.

Vnímejte jak síly přírody, tak spirituální síly nebes, že jsou s vámi, aby vás na této cestě podporovaly: podporavaly na cestě přeměny těžkých emocionálních nálad do světla, poznání a pochopení. Nejste sami, jsme hned vedle vás. Pamatujte, že vaše tělo je vašim přítelem, vašim spojencem a spolu s andělským já, vám chce pomoct kvést. Přijměte to, co je pravdou: to, že jste stateční, že jste vyspělí, že jste krásnými bytostmi. Důvěřujte svému vlastnímu bohatství a pokladům, které vám jsou dostupné a zjistíte, že ve svém těle prožíváte více lehkosti a uvolnění. Uzdravení je tu pro vás, věřte v to.

Jeshua

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Stravování podle ročního období – Léto

Přirozené je uzpůsobit svůj jídelníček ročnímu období a jednoduše jíst to, co v danou dobu zraje. Pokud člověk žije v rytmu přírody a stravuje se převážně z vlastní zahrady, přirozeně mu vyplývá jaké ovoce, zeleninu, plané rostliny či jiné plody v ten který čas má jíst. Jde a jednoduše si vše po uzrání utrhne.

Každé roční období přináší něco jiného. To co zrovna venku roste, je to, co našemu tělu prospívá. V létě náš organismus potřebuje zchladit (čerstvé ovoce a zelenina) se svým chladivým a neutrálním charakterem. V zimě je naopak potřeba zahřívat a vyživovat ledviny a upřednostňovat zahřívající potraviny mající teplejší charakter, kdy čerstvou zeleninu a ovoce omezíme na minimum.

Naši předci jedli hlavně to, co jim příroda sama nadělila, případně to, co sami vypěstovali či v přírodě nasbírali.

Bylo vypozorováno, že v jednotlivých částech roku, v určitém ročním období, se v našem těle energetizují a čistí určité orgány. K nim byly přiřazeny jednotlivé přírodní potraviny, které tento proces usnadňují a na daný orgán působí podpůrně. Těchto poznatků a pozorování, vycházejících z tisíce let starých (východních) systémů, můžeme i dnes využít v sestavování našeho jídelníčku.

Stravovat se v souladu s přírodou znamená, vybírat si potraviny podle tělesné soustavy jedince nebo právě probíhající roční doby, čímž dosáhneme toho, že organismus po celý rok oplývá dostatkem energie a tekutin a může splňovat všechny požadavky, které na něj klademe.

Je třeba vzít v úvahu i duševní stránku, kdy i naše emoce ovlivňují zdraví našeho organizmu.

 


Pět proměn energie v průběhu roku

Ve východní tradici se rok rozděluje na pět období, ke každému jsou přiřazeny určité orgány a podpůrná strava.

Léto

V červnu začíná biologické LÉTO. Podle východní medicíny spadá léto do elementu ohně, kdy tento element představuje velký jang. V létě je energie nejaktivnější a nejteplejší, jdoucí do všech stran, dominuje energie, která jde do prostoru. Je horko, sucho. Potrava by tomu měla odpovídat. Zvýšíme podíl zeleniny a to především zelené, listové. Budeme využívat všechny natě. Kořenové zeleniny bude méně. Doba tepelné úpravy se zkrátí. Velkou část našeho jídelníčku by měly tvořit saláty ze syrové zeleniny a čerstvé ovoce. Také můžeme zvolit presované saláty ze syrové zeleniny smíchané se solí, stlačené na několik hodin. Základem zůstává zelenina, jen krátce tepelně upravená.

V létě je nejaktivnějším orgánem SRDCE, které je tak na vrcholu energetického náboje. Záleží na nás, zda ho svým přístupem zatížíme, nebo posílíme. Párovým orgánem je TENKÉ STŘEVO. V tomto období se čistí naše srdce a tenké střevo. Tradičně se jim přiřazuje ČERVENÁ barva a HOŘKÁ chuť, která VYSUŠUJE.
Životní etapa odpovídá MLÁDÍ. Klimatické podmínky odpovídají HORKU. Převládající smysl je ŘEČ.

Srdce zatěžuje:

všechny negativní vlastnosti odkloněné od lásky, činnost se zlými úmysly, stres

Káva, černý čaj, alkoholické nápoje, kouření, maso a živočišné tuky, rafinované oleje, chemické konzervační látky v potravinách i v kosmetice, chemické léky. Pokud jíme nadbytek stravy, která nás zahřívá zevnitř (smažené, tučné, pečené, pražené…), je to pro srdce nadměrná zátěž.

Pokud je srdce oslabeno, je snížené vědomí, chaotické myšlení a zhoršuje se vnímání. Pokud je srdce dlouhodobě přetíženo dostavují se poruchy spánku, neklidné sny, bušení srdce, zrychlený tep.

Srdce posiluje:

Pozitivní vlastnosti: lidumilná šlechetnost, dobromyslnost, velkomyslnost, radost, veselost, vděčnost

Ovoce a zelenina a šťávy z nich, byliny, oleje za studena lisované

summer7

POTRAVINY PODPORUJÍCÍ SRDCE A TENKÉ STŘEVO:

Obiloviny: Kukuřice (ochlazuje), rýže dlouhozrnná, červené jáhly, quinoa, amarant, pohanka pouze doplňkově

Luštěniny: červená i žlutá čočka, hrách, fazole, cizrna, červené fazole adzuki

Používáme méně soli, sojové omáčky, masa a tuku

Zelenina: listová zelenina – saláty, řeřicha, mangold, čínského zelí, čekanka, pampeliška list, štěrbák, špenát, kapusta, rukola, ředkvička, kedlubny, červená řepa

Bylinky: dobromysl, muškátový květ, tymián, rozmarýn, majoránka, jablečník, srdečník, pelyněk. Možné použít i preventivně proti hromadění vody v organizmu.

Ovoce: brusinky, rybíz, třešně, jahody, višně, maliny, melouny

Nápoje: zelený čaj ochlazuje, ovocné a zeleninové šťávy, ledinková voda, bylinkové čaje a výluhy ve studené vodě

Nejvhodnější kuchyňská úprava:  napařování, blanšírování, presování zeleniny

Jak jíst v létě?

 • Omezujeme množství živočišné stravy a tuku.
 • Část zeleniny můžeme dále připravovat na oleji.
 • Ideální příprava zeleniny na léto je napařování, nishime a vaření ve vodě.
 • Tepelně upravujeme zeleninu jen krátce a jíme a konzumujeme i část zeleniny v syrovém stavu.
 • Denně si k jídlu přidáváme presované čí syrové saláty a krátce kvašenou zeleninu.
 • Snižujeme podíl kořenové zeleniny ve prospěch salátů a naťové zeleniny. Natě přidáváme i do vývarů
 • Častěji zařazujeme zeleninu, co zrovna roste, jako květák, brokolici, ředkvičky ap.
 • Zeleninové vývary vaříme krátce, stačí 10 – 20 minut.
 • Zařazujeme kukuřici jak v podobě kukuřičné mouky, krupice, polenty, ale i celého čerstvého vařeného klasu.
 • Z obilovin je nejvhodnější dlouhozrnná rýže natural. Pokud zařazujeme jáhly, tak spíše v chladnějších dnech a kombinujeme je s rýží, nebo s kukuřicí.
 • Pohanku v létě nekonzumujeme, ponecháme si pouze mouku jako doplněk k přípravě těsta a knedlíků.
 • Luštěniny konzumujeme často v kombinaci s obilovinou a zeleninou, ale jejich množství snížíme.
 • V létě raději nesmažíme, pouze zřídka a ne v horkých a teplých dnech.
 • Ideální kuchyňská úprava v létě je  krátké vaření ve vodě, dušení a restování.
 • Jídlo by mělo být lehké, řidší, málo zahuštěné a hodně barevné, zařazujeme červenou barvu.
 • Ovoce v tomto období můžeme konzumovat častěji a syrové, využíváme to, co zrovna dozrává.

Zdroj: http://cesta-zeny.webnode.sk/

 

Kořenová čakra

Země prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Já jsem Země. Miluji vás, jste moje děti. Pohybujete se na mém povrchu, zatímco jste zaneprázdnění tlaky svého každodenního života. Jdu za vámi a toužím vás pobídnout k tomu, abyste se vrátili do jádra toho, kým jste. Chci vás probudit k tomu, kým ve své podstatě jste.

Vy všichni jste na vnitřní cestě. Vaše duše chce plně sestoupit na Zem, spojit se s lidským tělem, žít a projevit se tu. Zatímco hledáte způsoby, jak překročit své lidství, vaše duše se snaží obsáhnout vtělení. Chce být člověkem, sestoupit plně na Zemi a vytvořit splynutí mezi duší a lidskou bytostí. To je na Zemi vašim smyslem.

Dnes hovoříme o kořenové čakře, energetickém centru vespod vaší páteře, čakře nejblíže Zemi a čakře, která je nejhlouběji Zemí ovlivněná. V mnohých z vás je v kořenové čakře usídlen strach. Kdybyste viděli kořenovou čakru většiny lidí na Zemi, pozorovali byste, že je křehká a neúplná, a někdy dokonce prázdná. Je to následkem toho, že mnoho lidí pochybuje o tom, zda jsou na Zemi doma. Pochybují, zda se tu mohou skutečně cítit bezpečně a vítaní.

Země je místem s potenciálem pro mnoho hojnosti a bohatství, a tím míním bohatství zkušeností pro vaši duši. Může tu být zažíváno mnoho radosti a inspirace. V současnosti je však na Zemi mnoho temnoty. Po mnoho staletí bylo lidstvo drženo v zajetí iluzí a strachů, které mohou učinit ze života na Zemi peklo. A tak se vaše přirozená moudrost zahalila. Objevuje se tu odcizení, které sahá až do jádra vašeho bytí.

Schopnost žít v opravdovém smyslu slova – žít v radosti a s inspirací – může přijít jen z přirozenosti. Vy jste se však postavili do protikladu přirozeného. Lidstvo se snaží vystupovat nad přírodu a tvrdohlavým a urputným způsobem se snaží vnucovat strukturu a pořádek do reality okolního světa. Tak to však nefunguje. Žijete uprostřed střepů obrazu starého světa, který rychle ztrácí svou platnost. Je to pohled na svět, ve kterém byli lidé organizátoři a manipulátoři okolního světa. Lidé se snažili ovládat přírodu ze své mysli a rozumu, a tím se sami sobě velmi odcizují. Lidé ztratili spojení s tím nejpřirozenějším v nich: se svými pocity, ztratili jednotu s živoucí realitou přírody, která je obklopuje.

Jakmile jednou ztratíte spojení se životem uvnitř sebe, ztrácíte spojení s životem venku. Objevuje se pak chlad a ztvrdnutí, které je možné pozorovat u mnoha lidských srdcí. V mnoha lidech je v kořenové čakře zřejmé, že nedokáží být kvůli strachu a potlačení, které se tu usídlilo, spojeni se Zemí živoucím a vitálním způsobem.

V předešlých poselstvích jsem hovořila o tom, jak duše sestupuje na Zemi. Velmi touží se tu inkarnovat a sestoupit do hmoty, do nejhlubší úrovně, aby mohla na Zemi přinést světlo a oživit hmotu zevnitř. Hovořili jsme o cestě skrze spodní čakry, cestě, která začíná v srdci a rozšiřuje se břichem: do solar plexu, do pupeční čakry a nakonec do kořenové čakry vespod vaší páteře. Kořenová čakra je tím, o čem chceme dnes hovořit. Jak můžete uzdravit tuto svou část, jak můžete uzdravit strach a pochyby, které tu sídlí? Jak můžete najít odpověď na otázky: „Mám právo tu být? Jsem tu vítán/a? Mohu dovolit svému světlu zářit až k nejhlubším úrovním, do jádra mého života?“

Jste zvyklí přizpůsobovat se vnějšímu světu, jež zahrnuje očekávání společnosti. Lidstvo však nyní potřebuje lidi, kteří chtějí podstoupit novou cestu a umožnit tak obnovení přirozenosti. A tím míním přirozenost ve mě – vaší matce, Zemi – a zvláště a především přirozenost ve vás. A to učiníte tím, že přinesete novou živost, a tak zatvrzelé a zamrzlé části ve vás roztají, zahřejí se a budou znovu plynout a téct.

Jak můžete uvnitř sebe tento proces uskutečnit? Jak můžete pozorovat, přijmout a propustit původní strach, který je uzamčený v kořenové čakře? Dnes bych ráda hovořila o třech způsobech, kterými tak můžete učinit.

Prvním způsobem je prožívání krásy přírody. Abyste jemným způsobem vrátili klid své první čakře, kořenové čakře, perineu – všechny názvy pro totéž centrum – a pobídli ji k otevření se, aby jste se cítili na Zemi doma, potřebujete v přírodě najít místo, kde se cítíte uvolněně. Místo, kde nasáváte krásu přírody: stromy, rostliny, květiny, zvířata, ptáci, oblaka, nebe, rytmy ročních období. Místo, které vás naplňuje úctou svojí atmosférou a krásou přírody.

Záměrně vyhledejte takové místo, a pokud zrovna nemůžete ven, dívejte se na rostlinu nebo vázu s květinami ve svém pokoji. Vždy je ve vašem okolí něco z přírody. Přijměte tuto přirozenou krásu a zároveň vnímejte, v čem tato krása spočívá. Nejedná se o povrchní krásu, ideál, který je určován druhými podle lidských standardů, co je krásné a škaredé. Spíše se jedná o krásu, která zpívá ze své vnitřní povahy. Je to život sám, který prožíváte jako krásu: je to jednoduchost a odevzdání, které proudí rostlinou nebo stromem, který je za jedno s ročními obdobími, je to pták, který zpívá, nevinnost zvířat, které si jdou hravě a jemně svou cestou – to vás dojímá.

To, o co vás žádám, je, abyste sami sebe rozpoznali v přírodě. Často se domníváte, že jste od přírody vyjmutí, že jste odděleni od harmonie a rovnováhy, kterou tu najdete. Vy jste však součástí přírody. Pokuste se to nyní vnímat, zatímco přijímáte krásu, rovnováhu a rytmus přírody, neboť to jsou kvality, které chtějí proudit i vámi. Vaše mentální aktivita může proti tomuto pocitu vysunout bariéry a říkat vám, že sem nepatříte, vy už však jste součástí přírody, protože žijete v těle.

Obdivujte své tělo, stejně jako když obdivujete něco v přírodě. Abyste tak učinili, potřebujete zažívat své tělo zevnitř a nikoli zvenku – jak by mělo vypadat a jaké standardy musí splňovat. Všechny tyto představy krásy stanovené společností jsou těžkým břemenem, z kterých trpíte a které jsou zinscenované a falešné. Jsou tak chladné a umělé stejně jako způsob myšlení, který je vytváří a nařizuje – nejsou skutečné!

Vždyť se podívejte na ptáky a na listy na stromech. Jeden není stejný jako ostatní, každý je jedinečný. Nesrovnáváte je, neporovnáváte jeden s druhým, jen jednoduše vnímáte přirozenou harmonii a rovnováhu, která vyzařuje z přírody, když procházíte lesem nebo jste na pláži. Jednoduchost přírody – tak, jak se odhaluje v celé své komplexnosti, když jí procházíte – to je to, co uklidňuje lidskou bytost. Nyní vnímejte, jak vy sami jste součástí tohoto proudu a této nevinnosti. Můžete být tím, kým jste: můžete být součástí přírody. Příroda se chce skrze vás taktéž odhalit radostnou a vyrovnanou cestou.

Pak pojďme učinit další krok. Nyní zaměřte svou plnou pozornost na své vlastní tělo. Můžete udělat toto cvičení – pokud to tak chcete nazývat – když jste doma nebo na nádherném místě v přírodě, což je možná ještě lepší. Zaměřte svou pozornost dovnitř a pak si představte, že jste právě tak součástí přírody jako krásný strom. Energie vámi proudí a tekutiny ve vás tečou a přesně ví, kam jít. Vaše srdce bije, vaše krev proudí a vše ví, co má dělat. I přesto, že je vaše tělo složitý organismus, všechny orgány vědí, co mají dělat, a přirozeně inklinují ke zdraví a vitalitě. Vnímejte, že jste zahrnuti v obnovovací a léčivé síle, která je přírodě vlastní. V přírodě je přítomno tolik léčivých proudů a všechny jsou vašemu tělu dostupné. Vaše živoucí buňky vědí, co potřebujete, protože vaše tělo je velmi moudrý organismus.

1801

Nyní si prohlížejte své tělo, jako by mělo svůj vlastní jazyk. Vaše duše se odhaluje právě skrze tělo a v něm, a to duše opravdu touží činit! Tělo není nic nižšího, něco podřadného. Tělo je obdivuhodná kniha, manuál duše. Nyní si představte, že jste tohle tělo dostali jako nádherný dar od Stvoření. Vnímejte úctu Stvoření k vašemu tělu a vnímejte, jak vás chce život s láskou opatrovat. Jste tolik zvyklí vnímat své tělo zvnějšku a kritizovat ho, nyní ho vnímejte zevnitř. Vnímejte, jak vyvstává z nekonečné fontány vitality a radosti a jak mu můžete dát formu a vyživit ho svou silou z nejhlubší části vaší duše.

Vnímejte, jak z kořenové čakry vyvstává hřejivá, živoucí síla. Můžete vidět, jak kolem ní spontánně vystupuje červená barva – nebo jakákoli jiná barva. Vnímejte, jak z tohoto ohně, z této hluboké životní síly, proudí léčivý hřejivý proud po celém vašem těle: vašima nohama, páteří, pasem. Dovolte mu proudit nahoru do vašich ramen, paží a rukou. Vnímejte uzemnění, vnímejte vaše chodidla zevnitř, jak na mě, na Zemi, spočívají a vnímejte životní sílu, která je dostupná taktéž v zemi. Zeptejte se svého těla: „Cítíš se dobře? Můžu pro tebe něco udělat? Potřebuješ ode mě něco?“ Jen se zeptejte a pak trpělivě čekejte. Je možné, že tělo neodpoví ihned. Možná se budete muset naučit tímto způsobem se svým tělem hovořit. Je opravdu možné tak činit.

Tělo vám naslouchá. Jste jeho hnací silou, tělo chce být s vámi přirozeně v kontaktu – a tak se ho jen ptejte. Jemně cestujte pozorností svým tělem. Začněte svou hlavou. Dovolte vaší pozornosti obíhat jako jemné šumění, jemný proud kolem své hlavy. Představte si svou pozornost jako velmi jemný vánek, který se něžně ptá vašeho těla: „Je s tebou vše v pořádku? Mohu ti pomoci? Jsi tak nádherný dar. Mohu tě obklopit něčím, co potřebuješ?“ Dokonce i tento proud jemného vánku vaší pozornosti stimuluje vaše buňky a dělá jim radost. Tancují v bezstarostném kruhu radosti tak, jak se jich s láskou dotýká vaše pozornost.

Dovolte své představivosti kroužit kolem vašeho krku a ramen. Nechejte ji proudit svým srdcem, svým solarem a pupeční čakrou a nakonec zpět k vaší kořenové čakře. Dobře se dívejte. Můžete dostat ve vaší kořenové čakře, která je umístěna v kostrči na konci vaší páteře, obraz nebo pocit. Něco tu můžete cítit. Můžete cítit starý strach nebo nahromadění a blok. Nemusíte s tím však dělat vůbec nic. Jen buďte přítomní jako tento jemný vánek, který ji jemně hladí. Pokud necítíte nebo nevidíte nic, je to také v pořádku.

Buďte jen přítomní svou pozorností, neboť vaše pozornost uzdravuje: je pro vaše tělo osvobozující. Tělo chce být viděno a vyslyšeno a nejen jako mechanismus, který vám umožňuje dělat věci, chce být oceněno za svou vlastní krásu. Ne za krásu, kterou vidíte v obrázcích novin a časopisů, ale za druh krásy, které má pták na stromě nebo žába na okraji rybníku. Je to krása běžného způsobu bytí s jeho léčivou krásou, s jeho barvami a formami. Tento druh pozornosti od vás chce vaše tělo přijímat a chce vědět, že si ho vážíte.

Nyní dovolte tomuto vánku, aby se pohyboval k vašim nohám, aby se pohyboval z vaší kořenové čakry k vašim kolenům a dolů k vašim kotníkům, patám, k ploskám vašich chodidel až do všech vašich prstů a vnímejte, jak vás nesou do proudu života. Díky této vnitřní pozornosti to má uzdravující účinek. Ve skutečnosti se však jedná o pouhé uznání toho, čím je zdroj, z kterého jste přišli.

Začněte tedy prvním krokem, což je prožívání krásy přírody. A pak učiňte druhý krok, čímž je uznání, že ta stejná krása je uvnitř vás, ve vašem těle. Vy jste součástí přírody, přirozeného běhu života, proto nemusíte dělat nic, abyste ho dosáhli, neboť vy jím jste. Třetím krokem je spojení se s živostí uvnitř vás a taktéž hovění si v prožívání pevnosti, ochrany a důvěry vaší kořenové čakry. Hověním mám na mysli něco jiného, než můžete čekat. Žádám vás, abyste se setkali s dítětem uvnitř vás tak, že si představíte, že jste pětileté dítě. Nesnažte se o tom příliš přemýšlet, jen vnímejte tělo tohoto dítěte, jeho živoucí sílu. Je mladistvé, je uprostřed svého vývoje, a tak je zvídavé a chce znát všechny druhy věcí.

Toto dítě stále někde uvnitř vás žije a já vás žádám, abyste se s ním spojili a udělali to, co po vás toto dítě žádá. Může být, že dítě ve vás cítí úzkost, bylo potlačené nebo se bojí. Proto se může stát, že první způsob, kterým se dítě představí, je negativní emoce, což se může zdát v rozporu s představou hovění si. Co od vás však žádám, je, abyste pochopili, že toto dítě je vaší nejspontánnější částí vás, částí, která není vytvořena uhlazenými pocity, které jsou považovány za vhodné, těmi, které vás učili, že jsou správné, když jste byli vychováváni ve společnosti. Toto dítě je vaší původní částí, tou částí, která nese vaši originalitu, a tudíž je vaší nejpřirozenější a nejspontánnější částí.

Žádám vás, abyste toto dítě zviditelnili. Může se stát, že tento obraz nebude mít formu ihned, pokuste si ho však představit. Představte si, že jste nyní pětileté dítě nebo někde kolem tohoto věku. Vezměte první obraz, který vám přijde a jednoduše pozorujte, jak toto dítě vypadá. Je šťastné nebo smutné? Směje se nebo vypadá nešťastně? Je radostné nebo sklíčené? Bojí se nebo se cítí bezpečně? Natáhněte k němu ruku a pozorujte, zda ji uchopí. Trpělivě čekejte, neboť pro tohle dítě máte všechen potřebný čas. Požádejte ho, aby si s vámi sedlo, a vezměte ho do náruče.

U některých lidí se dítě rádo vrhne do jejich náruče a u jiných si zachová svou vzdálenost, neboť cítí nedůvěru. Vše je v pořádku. To, na čem záleží, je, že se s tímto dítětem spojíte, snažíte se lépe pochopit jeho chování a objevit, jaké hluboké emoce mohou být jeho prostřednictvím odhaleny. Není to o léčení a okamžitém napravování. Je to o tom zeptat se dítěte: „Co ode mě nyní chceš? Co bys rádo dělalo? Co nejvíc v této chvíli potřebuješ?“

Je to něco, co můžete ve svém každodenním životě dělat často. Učiňte z toho zvyk. Jděte dovnitř a zeptejte se tohoto dítěte uvnitř, co potřebuje. Tak se spojujete se svým původním proudem života uvnitř sebe, který se objevuje mnohem snadněji v dětech než v dospělých, jejichž emocionální život je tolik strukturovaný a omezený mentálními pravidly. Nechejte svou nejspontánnější část mluvit, protože ona chce přijít k vám, aby se skrze vás vyjádřila. Znovu takto činit se může stát zdrojem krásy. Nikoli umělé krásy, avšak originální, divoké krásy jako je zvonící proud, který je v některých místech velmi klidný a nehybný, zatímco na jiných místech velmi divoký jako vodopády řinoucí se dolů z útesů. Dítě ve vás je živoucí voda, která chce proudit a pohybovat se, umožněte si tedy, aby vámi toto dítě pohybovalo.

Čas od času učiňte toto spojení tady a teď. Tímto způsobem přivedete sami sebe zpět k vašemu vlastnímu základnímu bytí. Záleží na tom, aby se toto dítě cítilo bezpečně, což znamená, že zažíváte bezpečí ve svém bytí, ve své kořenové čakře, ve své základně. Znamená to, že se můžete spolehnout sami na sebe a brát ohled na své nejhlubší emoce uvnitř. Znamená to, že se nemusíte sami před sebou skrývat, ale že můžete čelit svému vlastnímu strachu a můžete odpustit, že můžete přijmout celé své já. Když je vaše vnitřní dítě vítáno, pak jste dobili svět! Pak tu není nic, co by se vám mohlo ve skutečnosti stát, protože jste řekli životu „ano“, jeho světlým i stinným stránkám, jeho vrcholům i údolím, a to je bezpečí.

Vědět, že jste v bezpečí, nespočívá v předvídavosti, jak věci dopadnou, nebo v zajištění dobré budoucnosti jistotami vaší mysli. Opravdové žití je o odevzdání se změnám, všem neočekávaným zvratům a obratům, s jakými se může setkat řeka. Přesto se můžete cítit bezpečně, a to je možné jedině tehdy, když důvěřujete proudu života. Nikoli z mysli, která dohlíží na tento proud z výšky, ale tak, že tímto samotným proudem jste, zatímco setrváváte v důvěře. To je jistota a pevnost, která je skutečnou vnitřní silou a kterou můžete nalézt jedině v sobě, ve svém těle, ve své dětské části. Činit tak od vás vyžaduje ohromné množství úsilí, protože vás učili, že musíte svůj život ovládat myslí, svou mentální částí. Všichni budete žádáni, abyste se vrátili do jádra života samotného. To se však nemůže stát prostřednictvím mysli, ale prostřednictvím spontaneity vaší přirozenosti.

Nenechte se mýlit, příroda není chaotická. V přírodě platí přírodní zákony, avšak ty jsou velmi odlišné tomu, co můžete uchopit racionální myslí nebo logikou. Znamená to žít ze samotného pocitu a jít tam, kam proud života chce, abyste šli. Zůstaňte v kontaktu se svým tělem a přírodou. Buďte v kontaktu s dítětem uvnitř a pak uvidíte, že život je také v souladu se zákony, avšak zcela jiného druhu. Nejsou to zákony logiky, ale ty směrované spíše k naslouchání většímu celku a tento celek zahrnuje i vás a váš pocit blaha v srdci. Vy jste spojeni s celkem, a pakliže se mu opravdu odevzdáte, vnímáte, že jste vedeni a podporováni něčím nepopsatelným, něčím větším a laskavým, něčím bezpečným a spolehlivým.

Já jsem taktéž součástí tohoto většího celku. Já, Země, tvořím celek se vším, co na mě žije a vzkvétá. Přesto jsem jen malou součástí širšího kosmu, skrze který vše proudí, něčeho, co nazýváte bohem, a já tomu říkám „život“: něco, co je nekonečné a nezničitelné. Vy jste malé jiskřičky v tomto proudu a zároveň jste také věční a nezničitelní, bez ohledu na to, jakou formu na sebe berete. V tom leží skutečné bezpečí, které tu na Zemi můžete zažívat. Vnímejte tuto jiskru ohromného proudu teplé, pohyblivé, milující energie, která prostupuje vesmír.

Jsem s vámi. Chci vydat svědectví o tomto proudu, o jeho skutečnosti. Pohleďte na krásu kolem sebe, která je na Zemi stále očividná: na krásu rostlin, zvířat a krásu, čistotu a nevinnost ve vás i lidech kolem vás. Znovu to vnímejte. Navraťte se k životu a přijměte ho.

Mnohokrát děkuji za vaši pozornost.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Malé změny ve velké společnosti

Všimli jste si jedné věci?
Že se v naší společnosti začínají objevovat indigoví a zlatí lidé, které spojuje jedna věc – energie Nové doby? Jsou to lidé velice úspěšní a přesto skromní. S ryzí energií srdce a otevřeností. Tito lidé se většinou snaží o lepší svět a to způsobem, který je jim blízký. Nevyvyšují se, nežijí v pýše ani egu, tiše podporují ostatní, nezajímají je pozlátka hmotného světa a jejich jména častokrát ani neznáme. Známé jsou nám jen finální produkty, které za jejich snahou stojí. Jejich vlastní sláva pro ně není důležitá. Důležité pro ně je poselství, které přináší světu.
Tito lidé se snaží žít v souladu s přírodou a tvořit v souladu s přírodou. Mnohdy ještě nejsou plně probuzeni a přesto již dávno konají to, pro co se na Zemi narodili.

Většinou je vpřed žene neustálá touha poznání, a tak když mohou cestují a poznávají krajiny, které jsou jim energeticky blízké. Tím se zároveň podílí na veliké energetické změně na Zemi, neboť s sebou zpět domů přiváží střípky energie, kterou jinde “neviditelně” načerpali. Tuto energii propojují se svou životní silou a to jim pak umožňuje nevzdávat se a tvořit dál.
V silně dualitních krajinách, jako je ČR a SR je velmi těžké oddat se svobodné energii, pokud člověk není ve své touze velice vytrvalý a s podporou okolí. A tak je cestování pro tyto lidi balzámem a zároveň léčbou a právě na cestách se setkávají se svou největší inspirací. A tu pak snadno přenáší i do míst ve své vlasti, kde je energie ještě hustá.
O to větší dík jim patří, protože bez nich by byly tyto země stále zeměmi trvajícími na svém utrpení minulosti.
Tito lidé jsou větrem v plachtách vnitřních států Evropy do Nové energie.

Jsou to praví poslové světla, ačkoli třebas ani neví, že světlo šíří.
Poznáte je podle stále dobré nálady, entuziasmu, veselých očí a otevřeného srdce.
Jejich posláním je často zdravý životní styl, harmonie člověka a všeho živého, hudba, návrat ke zdraví prostřednictvím přírodních směrů léčby, ochrana bytostí, které neumí hovořit lidskou řečí a tudíž obhajovat svá práva na život (nejen zvířata, ale i bytosti jiných říší), ochrana krajiny, objevy chránící planetu Zemi proti znečišťování.

indigo16

Nejsou to žádní fanatici ve svém oboru působnosti, ale chápou, že každý má svůj bod rozvoje a svůj vlastní směr. Nikomu svůj směr nenutí, ani ho nepřesvědčují, že jejich směr je ten nejlepší. Dávají svobodu všem kolem sebe. Neuznávají autority. Neb největší autoritou jsou pro sebe oni sami. A žijí v přesvědčení, že všichni jsou si rovni. Svou modrost neprezentují jako něco mimořádného, ale něco, co má k dispozici každý.

Zkrátka jsou to lidé, kteří vám do života mohou vnést mnoho inspirace a navést vás na cestu svého osobního růstu. Stačí jen sledovat odvahu, kterou kráčí vpřed a inspirovat se jejich vnitřní silou. Neboť každý přišel na Zemi se svým vlastním dědictvím a potenciálem, jen ho častokráte takový člověk hledá ve stínu jiných a tam ho nikdy nemůže naleznout.

Určitě máš i nositele pochodně Nové doby ve svém okolí.
Spousta podnikání mladých lidí je vedena právě touto vnitřní touhou a pak je v krátkém čase nadmíru úspěšná. Protože když člověk skutečně z hloubky duše koná to, co konat má a ne to, co chce konat ego, pak to vždy v poměrně krátkém čase přináší rozsáhlé výsledky. A takových projektů se v současné době objevuje čím dál víc. Jsem za ně vděčná. Sleduji veřejně známé i neznámé tváře a fandím všem, kteří se rozhodli jít cestou “vnitřního bojovníka” a ukázat i v dualitě své vlastní světlo navenek a zazářit. Bez boje, ale v míru a harmonii všech bytostí na Zemi.

S láskou a přáním nádherných lednových dnů
Marketa Selinijana
www.zemeandelu.cz, www.arantia.cz