Tag Archive | nový svet

Tvoří se základ nového světa – odkaz od Zlatej dušičky

Slova, která vnímáte z tohoto sdělení, vás mohou rozrušit stejně tak, jako povzbudit. Časoprostor, který obýváte, je pro vás velikou učební lekcí. Mnozí tápete a nedokážete uchopit život, nedokážete se smířit. Tato Země však přináší zejména možnost rychlého postupu ve vývoji a to je důvodem, proč jste zde. Nemáte většinou ani ponětí o mnohých příčinách, které vás sem dovedly, neboť vaše vědomí není schopné pojmout mnohá tajemství Stvoření. Každý však dostáváte do života takové lekce, abyste posilovali sami sebe a byli postupně schopni integrovat vaše zkušenosti do prostoru duše. Sbíráte své příběhy a spojujete je s ostatními. Vracíte se zpět ke svému duchu, abyste obohatili sami sebe. Je zde však potřeba neustálý růst a pak přijde čas, kdy přerostete prostor, kde žijete a vytváříte domov zcela nový. Nezáleží na tom, kdy se to stane, ale záleží na tom, jak se v tomto domově cítíte.

(Image: Mehmet Karaca)

Máte v sobě sílu tvoření a nyní si vše vytváříte bez rozmyslu, náhodně a chaoticky. Bohužel se toto projektuje do vašich fyzických životů. Váš svět je v chaosu a je potřeba mu dát řád. Řád založený na jiných principech. Základ nového světa se tvoří právě nyní. Tím, jak se probouzíte, začínáte si uvědomovat spojitosti, otevíráte oči a tím se také otevírají vaše obzory, vaše světy. Láska v tomto světě dostává více prostoru. Avšak je toho ještě mnoho před vámi. Musíte se zcela změnit. Proto, abyste byli schopni přetransformovat svůj svět, realitu, ve které pobýváte. Nehledejte nic vně, neboť vaše srdce vám napoví. Musíte chápat, že to, kam jste vedeni, je pro vás tím nejlepším z pohledu duše.

Očekávejte neočekávané. Neboť hmota v životech některých lidí začne měnit hustotu a vy se můžete dostávat do zvláštních a nepochopitelných situací a míst. Děje se to proto, že dochází k rozpadu časových os minulosti a tvoří se mosty do nových rozměrů. Každý vnímáte čas svým vlastním způsobem. Někteří se dokonce někdy nedokáží orientovat. Je zde možnost časových skoků a to se může projevovat tak, že si nedokážete vzpomenout na určité okamžiky, třeba jen během denního prožívání. Ať již prožíváte cokoli, je důležité zůstat klidní ve svých srdcích, uvnitř vás, tam, kde cítíte spojení s vaším domovem. Toto vám pomůže projít životem s přijetím a s nadhledem. S láskou s vámi kráčíme po cestách života a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Spojení s bytostmi Země – odkaz od Zlatej dušičky

Nová země, po které toužíte, může být realizována, lidé Země. Mnozí z vás začínají toužit po změně způsobu života, po klidu v přírodě, po tichu, které uzdravuje. A bytosti Země jsou tomuto nakloněny. Pociťujete změny energií, změny vnitřního naladění. Stále jasněji slyšíte volání vašich duší, které touží žít v míru a harmonii, vzdáleny od hluku nejen měst, ale i myšlenek. Vaše mozková činnost stále jede na plné obrátky. Nedokážete se ztišit ve své mysli. A když, tak pouze na okamžik. I přesto, že vás přetrvávající situace vedla a vede k sobě, často trpíte depresemi a snažíte se utéct. Utíkáte však od sebe samých a tady již není kam. Ať poběžíte kamkoli, vždy a všude vás to opět dožene.

Nepropadejte však skepsi, lidé Země. Musí dojít k přetížení, abyste chtěli sami sobě ulevit. A proto ve chvíli největší skepse přijde uvolnění a vy si uvědomíte, jaká tíha z vás spadla. Tam, kde je mysl prázdná, tam je ticho. Tam, kde je hluk, tam je neklid a skepse. Mnohdy přetransformovány na nedůvěru a odpor ke všemu, co odebírá iluzorní pocit komfortu a spokojenosti. Rozsah prožívaných emocí je ohromný. Mnozí z vás však již dokáží se svými emocemi pracovat. I tehdy, pokud zde sílí energetický tlak a to je výrazný posun.

Lidé Země, dokázali jste vnitřně pochopit, že cesta vede skrze vnitřní přeměnu a k tomuto jste vedeni. Mnozí z vás ještě zcela změní svůj život. Povede vás to k pochopení toho, co je pro vás to nejlepší. Významné dny plné silné, bořící a obnovující energie, ale také náhlých nezvratných změn a prozření jsou před vámi. Ve chvílích, kdy si nevíte rady a kdy vidíte mlhavě, o sobě hlavně nepochybujte. Buďte těmi, kteří dokáží být nad věcí. Tehdy, jakmile ucítíte neklid v sobě samých, obraťte se na přírodu. Její bytosti hledají spojení, které by mohly navázat. Mohou vás léčit. A také mnozí již nasloucháte hlasům, které vás uvádějí do zcela jiného světa. Získáváte obrazy o novém světě a posilováním těchto obrazů si můžete tvořit zcela odlišnou budoucnost. Nepochybujte o tom, že se mnohdy zcela spontánně dostáváte do vyšších světů. Můžete být překvapeni, ale uvěřte. Prožitky, které získáváte, mají velkou sílu. Zdá se, že je zde doba, kdy je velmi slabá hranice mezi tímto světem a světy okolními. A čas, kdy je pro vás snazší do těchto světů nahlížet. A stává se to právě tehdy, pokud se nacházíte ve svém srdci, nikoli ve své mysli. Buďte nakloněni komunikaci, neboť se přetváří nejen vaše postoje k vnějšímu světu, ale také se čistí rodové linie, mění se osudy. Mění se také způsoby komunikace, vztahy a postoje a celé vaše životy. Možná to ještě nevidíte, možná něco již tušíte. Ale my to vidíme, odkláníte se od minulosti. Věřte, že vaše přání budou naplněna. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Jsme ti, kdo přišli pomoci uzdravit svět – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země,  sami v sobě začínáte chápat, že nic, co vás potkává, není náhodné a že vše to, co prožíváte, vám má pomoci uvolnit vaše staré zátěže, vypořádat se se závazky a zavřít dveře za svou minulostí. Je potřeba se neustále zaměřovat na to, žít teď a tady, přítomnost je to, co je potřeba řešit, nic více. Nyní je čas, abyste se začali zabývat svým nitrem, neboť přichází příležitosti, které vám mohou ukázat věci skryté, dostanete se do stavů, kdy můžete být absolutně zmateni z informací, které se všude kolem vynořují. Je pro vás důležité, stále znovu a znovu se vracet k sobě, k tomu, co cítíte a vnímáte. To vám pomůže rozlišovat to, čemu máte věřit, to, co je vaší pravdou.

Stále více se začínají ukazovat rozdíly mezi lidmi. Rozdíly ve vnímání světa, ve vnímání života. Mnozí se vám vzdalují a nakonec zjistíte, že již nejsou součástí vašeho života a dokonce vám ani nechybí. Netrapte se tím. Je to pro vás signálem, že každý máte jiný směr cesty a že vás na vaší cestě tito lidé nedoprovodí. Nemají vám již co nabídnout. A také vy jste splnili to, co jste měli a tak se dostali na jinou cestu. Na cestu do odlišné reality. Tlaky na vás budou sílit. Stabilita se tříští. Tvoří se nová společnost. Tvoří se nový svět. Zde se také ukáže pravda, která bude šokovat. A pro mnohé je právě šok potřebný pro to, aby to vámi zatřáslo, abyste prozřeli. Není však potřeba svou pravdu vnucovat jiným. Neboť ti ostatní vás nepochopí. Proto svou pravdu ukažte těm, kteří vás o to žádají.

Dochází k rozdělování. Rozdělování na úrovni rodin, přátelství, společenských skupin, vztahů na všech úrovních. Často se může zdát při rozhovoru s někým, jako byste nebyli schopni zachytit společnou myšlenku nebo nalézt společnou řeč. Budete mluvit stejným jazykem, ale nebudete si rozumět. Dokažte sami sobě, že se se vším dokážete vypořádat s klidem a nadále si tvořte svou realitu, po které toužíte a nenechte se ovlivnit. Je na vás, zda uvidíte pohár napůl plný nebo napůl prázdný. Vždy vše je otázkou výběru a toho, jak se na věci díváte. Pochybovači nesmí zviklat vaši víru, neboť oni mají úplně jiný směr vývoje, cestu, kterou jste vy možná již prošli. Buďte s těmi ostatními trpěliví. Každý jde svou rychlostí a s jiným načasováním. Společné ale pro vás je, že jste se ocitli v tomto čase na tomto místě a plníte důležitý úkol. Transformujete sami sebe. Musíte hledat nejlepší řešení, musíte hledat vzájemnou domluvu, komunikovat. Je potřeba nepřijímat vše, co je vám sdělováno, nýbrž hledat pravdu.

Lidé Země, je to náročný čas a tento rok znovu bude prověřovat všechny oblasti vašich životů. Tam, kde máte cokoli nezpracovaného, tam musí dojít k očištění. Právě proto, abyste se zbavili všeho, co vás tíží a co vám brání se povznést. Pokud začnete vnímat věci zvláštní, které jste dříve považovali za neskutečné, nemějte obavy a snažte se vždy stát na straně dobra, na straně lásky. Vaše prožitky mohou být i mimosmyslové a v tom případě vše pozorujte a spojujte si sami v sobě to, co znáte, s tím, co prožíváte. Hleďte na sebe jako na bytosti vesmírné, které sem přišly proto, aby pomohly uzdravit svět. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Proces transformace – odkaz od Zlatej dušičky

Vítejte v novém čase, lidé Země. Stali jste se součástí nového světa, a i když jeho materiální podoba ještě zcela nevznikla, byla stvořena nová budoucnost lidstva. Vy však potřebujete stále mnoho energie na to, abyste změnili sami sebe. Musíte vědomě cítit, že být člověkem neznamená život kontrolovat, či přežívat, nýbrž plně prožívat. Být člověkem v této inkarnaci, v tomto světě, vás činí velmi zodpovědnými, ale také velmi silnými. Jste odpovědní své duši. Je potřeba stále znovu a znovu hledat odpovědi na své otázky. Měníte se, uvolňujete mnohé zátěže a tak i odpovědi na vaše otázky se mění. Čím více chápete a rozumíte sami sobě, tím jsou vaše odpovědi kvalifikovanější, tím více jdou do hloubky. A vy pronikáte k pravé podstatě věci.

Lidé Země, neříkáme, že je zde pro vás jednoduchý život a za uplynulé věky jste si nasbírali neskutečné množství zátěže. Pochopte, že věky kráčíte mnoha svými životy. A pak také pochopte, že nemůžete tuto zátěž odhodit během okamžiku. To byste nezvládli, neunesli. To, co jste s úsilím nastřádali, toho se budete postupně zbavovat dlouhou dobu. Kousek po kousku rozpouštíte své bloky, transformujete své strachy a opouštíte své pravdy, neboť zde vyvstává zcela jiný pohled na tu stejnou věc. A to pouze díky tomu, že jste více otevření vidět pravdu takovou, jaká je. Všichni se skrze prožívání mnohých situací učíte zbavovat se svých závislostí, svých programů. A to vás stojí spoustu energie, která se vám mnohdy nedostává. Cítíte tlaky, fyzická těla se hroutí pod stresy, které prožíváte. A vy stále necháváte některé věci dojít tak daleko, že již pak již není návratu a musí dojít ke změně kolapsem. Odpočívejte, choďte do přírody. To je to, co uvolní vaše tlaky, co vás ozdraví. Co vás osvobodí od neplodných myšlenek, od stresů.

Lidé Země, stále ještě není konec. Spíše nastává pomalý začátek celkové proměny, která se však nestane zde dne na den. Je to proces, který je nejprve vyvolaný u vás, ve vašich nitrech a který se potom projevuje ve vašich životech, na vašich cestách. Je to nekonečný proces zrození a umírání. Je to proces transformace duše, lidské bytosti a nakonec také fyzického těla. Cokoli, co pro sebe uděláte, bude dalším krůčkem k osvobození se. Proto nelitujte námahy. Připusťte si, že nemůžete vše kontrolovat. A také to, že nadměrnou kontrolou bráníte sami sobě v prožívání lásky i přesto, že po ní všichni toužíte. Nebojte se otevřít svá srdce a hledejte naplnění v tom, abyste se stali lepšími. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Opakování – odkaz od Zlatej dušičky

Odchází staré, nové nastává. Období, které je nazýváno nový svět. Toto je však pouze jiné označení pro Novou Zemi, je to označení, které mnohdy vybízí k záměně smyslu. Avšak „stará Země“ zaniká a s ní vše, co již nerezonuje s novým nastavením. Lidé Země, buďte naladění ve svých myslích na to, že ze dne na den můžete změnit svá místa pobytu, mohou se změnit okolnosti ve vašich životech a vy se najednou octnete na jiné cestě. Jste vedeni, abyste se konečně začali dívat kolem sebe, nejen pouze před sebe. Začínáte vidět věci, které jste dříve neviděli. Někteří se stávají více senzitivnějšími a někteří se tomuto snaží utéci, neboť to výrazně mění jejich pohled na svět, nastavení, které si dosud udržovali jako svou jedinou pravdu a prohlédnutí bývá mnohdy velice bolestné.

Lidé Země, jste součástí společnosti, kde v průběhu času budou provedeny výrazné změny. Jste součástí světa, který bude postupně nahrazen světem novým. Vše odchází. A také odchází mnohé duše, které již nechtějí setrvat tam, kde nerezonují. Mnohé odchody budou velice rychlé, nečekané a velice často bude docházet k rychlému probouzení pozůstalých. Jsou zde všichni ti, kteří mají za cíl projít tímto obdobím. Ano, je to doba velice důležitá, je však také velmi náročná emočně. V tomto čase stále probíhají mnohé souboje polarit. Vy, jako nevědomí, jste jen málokdy jako svědci těchto bojů, neuvědomujete si je. Avšak i skryté boje jsou skutečné. Ještě musíte ujít dlouhý kus cesty, abyste obrátili své pohledy do svých srdcí a nakonec vzhůru, abyste pochopili, že jste si stvořili své vlastní světy plné iluzí a strachů a vymanit se můžete pouze tím, že se probudíte, že pochopíte.

Lidé Země, tato slova jsou neustálým opakováním toho, co byste již měli dávno znát, toho, co se vás týká bytostně. Každý prožívá své vlastní osobní tragédie a radosti. Avšak spojíte se jen díky tomu, že toto prožijete ve větším rozsahu. Musí dojít k prolomení blokády ve vašich srdcích, abyste byli osvobozeni. Hledejte stále nové podněty pro to, abyste měnili sami sebe. Je čas. A ten se stále krátí. Věřte, že pokud zmarníte své příležitosti, mohli byste jednou litovat. Je však potřeba, aby toto bylo uskutečněno. Zde je potřeba dojít do bodu, kdy se sami zasadíte o své životy, o svou čistotu. Kdy budete v srdcích dovedeni k lásce. K tomu, umožnit, aby láska proudila, abyste milovali a dokázali být milováni a motivováni. Abyste svou lásku dokázali projevit. I my lásku projevujeme nyní a tímto způsobem. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

AA Metatron – PROŠLI JSTE DALŠÍMI DVEŘMI

Jak lidstvo prochází ještě dalšími dveřmi, které za ním zanechávají jeho minulost, přicházím poskytnout povzbuzení. Je před vámi pozvání, které je příslibem splněných přání, manifestace nových způsobů bytí a konání, svěžího začátku. Udělejte velký skok, jak procházíte těmito energetickými dveřmi do zlaté éry, která po věky čekala, aby vás uvítala! Zlatá éra je zde a je nyní. Závisí na vaší ochotě uvidět s novou perspektivou vše, čím jste a čím můžete být. Otevření se novým cestám, které leží před vámi i uvnitř vás, může být nejradostnější a nejvíce osvobozující pro ty nejstatečnější a nejodvážnější mezi vámi. Buďte svolní uvidět novýma očima a uslyšet novýma ušima, vnímat nově probuzenými smysly vše, co čeká na znovuobjevení.

Byli jste tu dříve, a to se stane jasné, jak půjdete touto novou cestou. Až opustíte minulost, přítomnost vás obejme ve své vřelé náruči očekávajícího potenciálu. Existuje zde jiskřivé a fascinující Světlo. Čeká, až přijmete tvoření nových forem, myšlenek, inspirace a vnímavosti a budete je užívat. Můžete vstoupit do spojení s tvořivým géniem a manifestovat velké umělecké práce. Můžete rozvinout nové koncepty duchovních myšlenek. Tekutá hmota této nové substance stvoření vám umožní tvořit až do míry uspokojení vašeho srdce. Od té chvíle se vaše tvorba bude rychle manifestovat.

V diamantové zářivosti vašeho bytí jste zajedno s duhovými paprsky uskutečnění. Láska překypuje ve vás i kolem vás, protože nyní už nejsou přítomny zábrany vašeho osobního růstu. Existuje pouze radost z každého momentu a hluboké ocenění svobody, ze které se nyní těšíte. Je to svoboda těžko získaná a velmi zasloužená. Po dálnicích i neprobádaných oblastech vyšších světů můžete cestovat jako mistr sebe sama a toto právo jste plně nabyli jako svrchovaná a majestátní duše, kterou jste!

Jsi moudrým, starším, tím, kterého druzí vyhledávají pro moudrost, která je ti vlastní. Může ti chvíli trvat, než tomu přivykneš, nicméně je to tvé oprávněné místo, protože tvé srdce bylo očištěno od nižších motivací, takže jsi pochodní Světla a lásky v tomto novém světě, do kterého jsi vstoupil. Vyzkoušej si tento plášť moudrosti a síly a začni ho nosit s pokorou a vděčností. Mnozí se tohoto velkého duchovního činu vzdali, ale ty jsi vytrval ve svých snahách a tak je nyní tento plášť tvůj. Nechť v tobě a skrze tebe působí vůle Boží.

Andělé tě obklopují a přijímají. Už nikdy nebudeš začínat od tohoto místa. Musíš anděly jen zavolat a oni odpoví. Obleč si ten plášť zmocnění a vykonávej je ve jménu Božím, které je v tobě, jak tebou prostupuje. Toto je ta jednota, kterou jsi hledal po bezpočet životů, a která je tvou nedílnou součástí. Vítáme tě doma!

JÁ JSEM Archanděl Metatron

©2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu’tana. All rights reserved. www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Solara – Fragment Solařina surf reportu z prosince 2015

Před mnoha lety během našeho procesu probouzení, jsme si konečně uvědomili, že jsme mnohorozměrné, multidimenzionální, bytosti. Teď, když jsme super multidimenzionální se schopností spoluexistovat v mnohočetných realitách, se toto ukazuje v současnosti být ultra podnětným. Žít v několika systémech s odlišnou realitou současně, může být velmi rušivé pro naše nervové systémy, obzvláště pokud jsme velmi senzitivní, což mnozí z nás jsou. Často to je jako mít současně několik rádií vyřvávajících na několika stanicích najednou. Jsme atakováni tolika nesourodými hudebními styly, že znějí opravdu disharmonicky, když hrají na nejvyšší hlasitost a to současně.


Právě teď, jsme postaveni před obrovské dilema a mnohé otázky
. Čemu věřit? Jakou pozici zaujmout? Co je vlastně Pravda? Jak se vyrovnat se všemi těmi hroznými věcmi, ke kterým ve světě dochází, a zůstat duševně v pořádku? Vyživování plamenů našeho zmatku je skoro neustálá řada šokujících vnějších událostí a skutečnost, že jsme pod palbou plného spektra lidských emocí přicházejících z mnohočetných úrovní skupiny lidí. Na této planetě se odehrávají mnohé naprosto odlišné reality a každá z nich se snaží přitáhnout naši pozornost.

To, co nám pomáhá jít dál a podporuje nás, jsou úžasné energie, které vystupují z Nové Reality. Jsou plné tvořivého pulzování, inspirace a divokého vzrušení, že konečně dáváme zrod Novému Světu. Po celém světě se vynořují nové tvořivé projekty, jež mají přivést Zemi zpět do rovnováhy. A existuje ještě reálnější a mimořádně zakotvená znalost, že naše Jedna Bytost je reálně schopná života!


Existuje také překroucený a nesporně děsivý, science fiction scénář, který prosazují 1% světové elity, jejichž motivace sahá daleko za obyčejnou nenasytnost.
Naše planeta je systematicky ničena; naše divoká zvířata jsou hubena; naše jídlo a voda jsou otráveny; naše počasí je manipulováno; a lidstvo je stoupající měrou přesídlováno a odcizováno. Možná je ta správná chvíle zeptat se, „Kdo to dělá a proč???“

Existují myriády úrovní uvědomění, ze kterých si můžeme uvědomit, co se „opravdu“ děje. Proto je základní, že hledáme naše Pravé Místo, místo, kde se můžeme v Pravý Čas usadit – Správné Místo pro projetí bouří. Potřebujeme zůstat v rozšířené perspektivě Tichých Pozorovatelů v každé době, bez ohledu na to, co se děje ve světě.

Protože právě teď dochází k tolika pochybným, možná že i událostem pod „falešnou vlajkou“, jednou z našich hlavních výzev je rozlišovat, co je skutečné a co je falešné, abychom nebyli odvedeni od toho co se skutečně děje v mnohem větším měřítku. Je zásadní, abychom nebyli vychýleni z kurzu nebo vmanipulováni do strachu a reakčního módu ničím z toho co se děje. Je také důležité uvědomovat si širší perspektivu a souvislosti, abychom nebyli vtaženi do úzkého pohledu na události, kterými nás krmí média. Potřebujeme se neustále dívat do našich srdcí a ptát se sami sebe, „Je to skutečné nebo je to falešné“?

Jestliže se zaměříme na vtělení Lásky a budeme žít své životy jako Skutečnost; jestliže budeme neustále sloužit jako kotevní místo a Posvátná Pagoda Nové Reality, nebudeme tak snadno chyceni do pasti iluzí duality. Bez ohledu na cokoliv se musíme rychle chopit našeho Pravého Účelu – kterým je zrod Nového Paradigmatu Jednoty uprostřed umírajícího světa duality. A musíme umístit náš Pravý účel v popředí našich životů jako naši vrcholnou prioritu.

Infuse E Mao Mao * zpoza opony věcí, které jsou skryté, za těmi, co jsou za oponou přicházející během prosince, nám přináší naprosto nový přístup k životu, dává nám hmatatelný pocit Nové Reality. Nejenže budeme cítit E Mao Mao individuálně, ale také bude mít silný vliv na některé z našich vztahů, posune je na naprosto novou a neočekávanou úroveň.

Bez ohledu na to, jak se věci někdy jeví, přecházíme do Nové Reality. Přítomnost této Nové Reality dokonce zesiluje. Stále více lidí vystupuje a činí odlišné volby. Jsme v pozici velké neutrality, a přitom s velkou láskou a soucitem čelíme všemu co se děje. Prosinec to dále upevní. Zvolili jsme si být zde právě teď, abychom to sledovali. Je to úžasná cesta, kterou sdílíme.

Solara
www.nvisible.com

*Poznámka: Pro lepší pochopení výrazu E Mao Mao i toho, co je skryté za tím, co je skryté, se můžete podívat do předchozího Surfreportu z listopadu FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU na listopad 2015 – E MAO MAO
Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na prosinec 2015. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po registraci a přihlášení se k odběru v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 22.6. 2014 – 29.6 2014

Milovaní,
proběhl velký proud energie lásky a soucitu, který plynul ze srdcí mnoha pracovníků světla z celého světa,  když spojili energie s cílem přinést pozitivní změny v monetárních systémech na Zemi  a v srdcích lidí, a tato energie byla umocněna vyššími říšemi – tak, jak to mnozí žádali. Jak jsem zmínil již dříve, změny k nimž na Zemi dochází, probíhají mírovou cestou, což má  vyšší vibrační vliv na vizi, která v sobě obsahuje záměr, že změny musí být pro nejvyšší dobro všech.  Vliv této činnosti bude nyní profiltrován dolů, aby uskutečnil změny v srdcích těch, kdo dlouho kontrolovali světové monetární systémy „samoobslužným“ způsobem. Když se mnoho lidí shromáždí s jasným záměrem pro nejvyšší dobro všech, neexistuje nic, co by mohlo pozdržet kýžený výsledek.

Ti, kdo nesou jiskru Stvořitele silně ve svých srdcích, měli záměr vytvořit nový svět. Oni si pamatují, že je to součástí úkolu který přišli  splnit v rámci dobrovolné služby Božskému Plánu. Uvědomují si,  že změna začne jejich přispěním a že musí osobně podniknout mírové a láskyplné akce, aby se tyto změny manifestovaly. Chápou,  že to, co vidí, není skutečné a udržují si vyšší vizi. Kvality víry, naděje a rozhodnutí mohou přenášet hory a to se stane zřejmějším, když se události, které byly drženy ve vizi, budou manifestovat v každodenním životě lidstva. My z vyšších říší se skláníme přede všemi, kdo tímto způsobem společně pracují v jednotě a podporují další snahy, podobně jako je tato, k nimž dochází pravidelně.

Do atmosféry Země a všech jejich obyvatel proniká energie Bohyně a to překvapivým způsobem ovlivní lidstvo. Pozvedne to srdce většiny lidí na planetě. Když bude v každé  duši docílena větší rovnováha mezí božskými ženskými a mužskými energiemi, bude docílena rovnováha také ve vnějším světě. Záměr a přání žít v mírovém a prosperujícím světe se lidstvu splní. Je nutné, aby všichni, kdo rozumí síle, dřímající za takovou činností,  tuto vizi udržovali a afirmovali každý den. Dáváme jim vědět, že v tomto úsilí nejsou sami, že pomáhá  mnoho neviditelných sil, které je povzbuzují, aby tato práce pokračovala. Jsou to vnitřní myšlenkové procesy lidstva, které se promíchávají, aby vytvořily jeho realitu a když si to uvědomí více lidí, změny v jejich světě budou fenomenální. Nejdůležitější je spojit mysli všech, aby se vytvořil nový typ civilizace, který bude sloužit všem na planetě.

Když bude víc lidí ovládáno duchem, uvolní a propustí vše, co je zdržovalo od toho, aby  uskutečňovali své sny s radostí. Jejich přání budou v souladu s přirozenými sklony jejich duše a oni se dostanou ke svým nejlepším rolím v novém vytvářeném světě. Každý bude denně žít tak, že se bude věnovat svým přirozeným zálibám a tomu, co mu přináší radost  a to každému  pomůže tvořit život v synchronicitě a harmonii.  Existuje tolik cest k novému světu, kolik je v něm duší a všechny budou ve svých komunitách potřebné, když se tyto začnou manifestovat. Musí být otevřené tomu, aby byly sdíleny s ostatními a aby všem pomáhaly sdílet s ostatními své specifické nadání, aby se tak nejlepším způsobem stalo přínosem pro všechny.

Když si lidé v novém světe rozvinou své vnitřní schopnosti, budou mít větší schopnost rozpoznat záměry druhých a budou schopni  lépe rozpoznat takové frekvence a energie, které by nebyly v souladu se směrem, který si pro sebe a svůj nový svět vytyčili. Soustředění na vyšší záměry zajistí,  že pouze ti, kdo jsou v souladu s takovými úmysly, je budou moct ovlivnit a mnozí si začnou uvědomovat, že nepotřebují vedení od žádné vnější síly, pokud budou sledovat cestu své duše. Každý člověk je veden k tomu, aby maximálně přispěl lidstvu vytvořit nový a uspokojující život pro celé lidstvo.  Zda se uskuteční možnost vytvořit cosi, o čem se ani nezdálo, záleží nyní na lidech Země. Je to nejvíce vzrušující doba, které jste součástí a tady jste, připraveni  ke startu!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.