Tag Archive | zastaviť sa

Počúvaj…

“Sadni si, buď v tichu a počúvaj…”
~ Rumi

Reklamy

Voľby uprostred

Všechno má nějaký účel –  ať už klidné postávání nebo pohyb kupředu, a v zastavení či přestávce je obsažena stejná síla jako v rozhodování. Vlastně je někdy právě ta přestávka velice silným místem, jestliže si dopřejeme ten luxus, že věnujeme svůj čas tomu, abychom přijali nebo odmítli  určitou příležitost, pokud nám to ovšem netrvá moc dlouho. Krátká, záměrná, vědomá a promyšlená přestávka je účinným vyjádřením naší ochoty a přání učinit tu nejvyšší a nejlepší volbu. Je-li však protahována příliš dlouho, uvízneme v této pauze, a pak jsme kdesi ,,uprostřed”, nejistí si, kudy se vydat… takže nejdeme nikam.

Výběr a rozhodování jsou v transformaci velmi důležitými body, protože každá volba tvoří další krok na naší životní stezce a každé rozhodnutí, zda přijmeme nebo odmítneme, nám vytváří novou stezku. Pohyb kupředu však nemůžeme udržet  neustále, jelikož nastávají též období, kdy potřebujeme zvážit výsledky svých voleb, provést inventuru toho, co jsme vytvořili, a rozhodnout se, co funguje a co ne. Jediným způsobem, jak to provést, je zastavit se, zůstat stát ,,uprostřed” a rozhlédnout se.

Nicméně, jsme-li ,,uprostřed”, neznamená to, že bychom  měli sami sebe kritizovat a posuzovat či dokonce odsuzovat, sledovat všechny špatné volby nebo mít pocit, že jsme ve slepé uličce. Je to příležitost se ztišit, poskytnout si čas k nadechnutí, k pohlédnutí na krajinu našeho života z perspektivy úspěchů a k tomu, abychom je oslavili. Trávíme tolik času tím, že něco děláme, přemýšlíme, a bez rovnováhy v životě můžeme mít pocit, že pořád jen spěcháme na další místo určení. Neexistuje však jiné místo určení než to, na němž stojíme, a není důležitějšího okamžiku, než je ten přítomný…

,,Prostředek” je též významnou volbou, pokud nezůstane ovšem naším rozhodnutím po příliš dlouhou dobu.  Hranice mezi tím, zda na jsme na této pozici ,,ve středu” jako pozorovatelé anebo zda jsme tam uvízli, protože se nejsme schopni rozhodnout, co je třeba učinit jako další, je velmi jemná… Pokud využijeme nějakou chvíli k tomu, abychom se zastavili, umožňujeme, aby to, co se odehrává ve sférách ducha, přiteklo k nám dolů, na úroveň ega, abychom mohli integrovat nové myšlenky a myšlení, a abychom pak sami sobě dovolili to použít jako nový výchozí bod naší životní stezky. 

Poskytneme-li si okamžik zastavení, záměrně a cíleně, abychom mohli zvážit své další kroky, dáváme si dar důvěry a víry.  Umožňujeme tím, aby se tento klid stal plodnou půdou, jež produkuje mocné, mistrovské myšlenky, které poskytují potvrzení nám  i životu a které  umožní, aby příští stezka, již si zvolíme za svou realitu, vyjadřovala ty nejvyšší aspekty našeho potenciálu.

Jennifer Hoffman

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)