Tag Archive | prepojenie

Propojování – odkaz od Zlatej dušičky

Stále znovu a znovu se zde projevuje mnoho myslí vzájemně. Každá bytost si tvoří svou cestu do budoucnosti tím, jak smýšlí. Avšak mnoho rozdílných myslí, mnoho rozdílných směrů. Pokud však chcete kráčet společně a vytvořit pevnou a stabilní budoucnost, je potřeba spojovat se v mnoha myslích a ladit se na výsledek tohoto spojení. Tento čas přeje spojování. Propojování realit, propojování rodin duší, spojování protikladů, skládání mozaiky, kdy se konečně všechny správné dílky začínají spojovat do obrazu, začínají do sebe zapadat. Toto je charakteristika těchto dní. A také propojování všech částí duše. Tak, aby nastala rovnováha. Neboť to, co je uvnitř, nastává také vně. A toto je vždy to důležité, co je potřeba si uvědomovat.

Tolik informací zde prochází, že mnozí pociťují dočasný rozpor. Potom je potřeba stáhnout se z veřejného života, z chaotického vnímání a stáhnout se do sebe samých, udělat si pořádek uvnitř sebe. Naladit se na svou duši, na svou cestu, zpracovat nové informace a nové skutečnosti, zkušenosti. A to si vždy žádá odpočinek, samotu, ticho. A poté opět vykročení do života. Je zde však časté nepochopení některých životních lekcí a proto je mnohdy potřeba si tuto lekci zopakovat znovu, avšak s novými informacemi a s novým náhledem. A v tuto chvíli se učení lekce uzavírá jako řádně splněné. Toto je koloběh života.

Mnohé lekce čekají v tomto čase, mnohem důležitější, nežli dosud. Svět se rozhýbe. Rozhýbe se vše, co dosud stagnovalo, co se schovávalo, vyleze z úkrytu. Nezůstane kámen na kameni a vše se přehodnotí, přemění. Již se to děje v menší míře a postupně se budou přidávat další dramata, která se budou rozuzlovávat a pročišťovat, nastaví se nové hranice, nová pravidla. Starý svět spěje do zániku a nový svět již klepe na dveře. Nejprve však ještě odhodit spoustu zátěže a naladit se na láskyplné prostředí, na lásku uvnitř. Odpoutat se od závislostí a snažit se proniknout do podstaty věcí. Neboť tam, kde je nepochopení, bývá strach z neznáma a svázanost. Nakonec však každý dojde do svého cíle, ať již si jeho duše vybrala cokoli, ego proti této volbě nic nezmůže. Odevzdání strachů a přijetí víry vede k síle a neporazitelnosti. Odpoutání se od falešné víry již brzy odplaví iluze a ukáže pravdu.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Reklamy

ROK MERKURA 2019 – ROK SEBEPOZNÁNÍ A UZDRAVOVÁNÍ

Nový rok nám přináší mnoho možností a příležitostí ke studiu, zkoumání, bádání a odhalování toho, co před námi bylo doposud ukryto pod tmavou rouškou nevědomosti…Mnohé skutečnosti budou projeveny, objeveny či doslova vytaženy „na světlo boží“…

Vládce znamení Blíženců Merkur je archetypálním žákem, studentem, učedníkem. Je tím, kdo se ptá, kdo neúnavně a vytrvale hledá odpovědi na své otázky. My lidé jsme ve své podstatě právě takovými žáky, což je možno rozeznat třeba v ruském slově čelo-věk, kde čéla znamená v sánskrtu žák a věk je čas. Jsme tedy doslova “žáky v čase”. Učíme se, vyvíjíme, poznáváme sebe sama, postupně obnažujeme pod všemožnými vrstvami svou božskou podstatu.

Naším hlavním učitelem neboli guru, tedy doslova tím, kdo ukazuje cestu ke světlu, je naše vyšší Já, s nímž se dříve či později všichni spojíme a mnohé naše otázky se rozpustí ve stavu Poznání.

Učení tedy není jen procesem osvojování si nových a nových poznatků a dovedností, je to též cesta dovnitř, k podstatě, cesta sebepoznání. Tam nás vede náš bytostný zájem o to, jak žít stabilně a trvale šťastně, v míru, v souladu a harmonii. Zájem, který je každé, nejen lidské bytosti vlastní, který k ní nerozlučně patří.

Hned na začátku nového roku si tedy vyjasněme, co se chceme a opravdu potřebujeme naučit, co nás bytostně zajímá a přitahuje. Co nám chybí, jaké kamínky potřebujeme dodat do mozaiky celistvosti, co si osvojit, abychom žili lépe?

Kromě zvídavosti a učenlivosti souvisí Merkur též s myšlením. Jeho situace v horoskopu, především postavení v konkrétním znamení Zvěrokruhu vypovídá o tom, jakým způsobem a na co myslíme, jaká témata ve své mysli zpracováváme, jaké oblasti zkoumáme. Stejně jako Merkur je proces myšlení rovněž spojen se vzdušným živlem, který je v tarotu symbolizován meči. Výmluvné jsou již názvy těchto mečových karet, například v populárním Oshově Zen tarotu: Vina, Smutek, Odkládání, Bojování, Morálka, Izolace atd…

Mečem můžeme něco úspěšně odseknout, rozseknout, vyřešit, oddělit pravdu od lži, ale také sebe nebo někoho jiného zranit či dokonce zabít. To samé se týká i našeho myšlení, které je nejvíce odtržené od reality, stejně jako vzduch se může nejvíce vzdálit od země. Téměř v každé vteřině si vymýšlíme něco, co vůbec nemusí odpovídat skutečnosti. Komentujeme děje či události podle určitých schémat či naprogramování výchovou a dalšími okolními vlivy, vytváříme si mylné domněnky, nejrůznější představy a plány, klademe zbytečný odpor, nepřijímáme to, co se děje… Proto je obzvláště v dnešní informačně přebujelé době tak důležité a zásadní naučit se vládnout mečem svého intelektu, zvládnout svojí roztěkanou mysl a ve výsledku myslet zdravě, konstruktivně, v souladu s vesmírnými zákonitostmi.

Myslet na to, co chceme namísto na to, co nechceme. Věnovat pozornost tomu, co je správné, namísto často zbytečného vyhledávání chyb a problémů. Namísto na nemoc myslet na zdraví, namísto na chudobu myslet na hojnost apod… Myslet na to, co právě děláme, věnovat pozornost tomu, co je, namísto unikání do minulosti k tomu, co bylo či nebylo nebo do budoucnosti k tomu, co bude nebo nebude… Čemu věnujeme pozornost, to také roste!

Vzduch je na lidském těle spojen pochopitelně s dýcháním a zde si můžeme připomenout geniální jogínské rčení: „Dech ovlivňuje mysl a mysl poté ovlivňuje tělo“. Povrchní a krátký dech rovná se povrchní a chaotické myšlení a tendence dělat urychlené a krátkozraké závěry a rozhodnutí, zatímco dech klidný, hluboký a plynulýpomáhá myšlení prohloubit, spojovat si zdánlivě různé věci do celistvé sítě souvislostí a uvažovat moudře, rozumně a podle toho se také chovat. Toto si můžeme ověřit a vyzkoušet a nadále se učit a praktikovat kdekoliv a kdykoliv!

Zklidnění mysli a hluboké, vědomé dýchání je také spolehlivou cestou do stavu meditace, kdy se mysl utišuje docela a my můžeme zažít skutečné osvobození, vysoce léčivé spočinutí, hluboké prozření a třeba jen bleskový vhled k podstatě bytí… Pokud tomu svým zmatečným přemítáním nepřekážíme a uklidníme se, mnohé záležitosti se vyřeší samy, což se může týkat i konkrétních zdravotních či jiných problémů, vytvořených právě nezdravými názory a přístupy k životu.

Merkur též souvisí s pátou čakrou, sídlem vyjadřování, mluvení, informační výměny, jedním slovem komunikace… V roce 2019 nastává čas opravdu vyjádřit, co v nás je, vyjádřit své inspirativní a zajímavé myšlenky, nápady, své talenty, sdílet s okolním světem své vnitřní bohatství. Může jít o umělecké formy vyjádření jako je psaní knih, článků, malování obrazů, tanec, hudbu… Stejně tak můžeme v tomto roce přímo materializovat nejrůznější projekty a plány, tedy to, co jsme v sobě v předchozích letech shromažďovali, co jsme promýšleli, prociťovali, co jsme si představovali, k čemu jsme sbírali odvahu a sílu. Vše má svůj čas a v tomto roce se opravdu ukáže, co z toho všeho má opravdu smysl předvést, zhmotnit, nabídnout ostatním..

Číslo 19 má obzvláštní sílu – spojení jedničky a devítky, začátku a konce, tedy možnost vystoupit z kruhu, posunout se do další úrovně. To nám o to více napomůže mnohé rozdělané věci skutečně ukončit či prostě nechat být. Může jít o záležitosti nashromážděné a připravované za celých uplynulých devět let, tj. od roku 2010. Devět měsíců od početí k porodu, devět let příprav a toužebného očekávání – i zde můžeme najít inspirativní souvislost….

Devatenáctka je též karta Slunce ve Velké arkáně. Nastal čas skutečně zazářit, rozzářit se zevnitř, být sebou samými a své nejrůznější schopnosti, talenty pospojovat do jednoho smysluplného celku.

Rok Merkura 2019 je tedy rokem ozdravným, rokem užitečnosti, praktičnosti, harmonického uspořádání věcí, myšlenek. Věci i lidé se ocitají na svém místě, přesně tam, kde mohou opravdu pomáhat a využít svůj potenciál. Může nám pomoci i další numerologická souvislost: Merkur je sice z jedné strany pružný a neposedný, zároveň však souvisí s číslem 4, které nám už jen svým ztvárněním do podoby čtverce navodí pocit stability. Představme si třeba židli se čtyřmi nohami a prostě usedněme, dosedněme a užijme si ten příjemný pocit (-:

Poznamenejte si do svých diářů několik dat, kdy se Merkur během roku spojuje s různými planetami a my můžeme dobře odpozorovat jeho vliv. Tento vliv trvá vždy přibližně tři dny – den před a den po konkrétním datu.

Konjunkce Merkura se Saturnem v Kozorohu 13.1:

Myšlení je koncentrované – soustřeďme se tedy na své cíle a záměry, na odstranění překážek. Můžeme nalézt konkrétní řešení záležitostí či problémů. Možnost začít dlouhodobé studium.

Konjunkce Merkura s Plutem v Kozorohu 18.1:

Zde se projevuje skutečná síla myšlenky a my si můžeme uvědomit, jak si smýšlením tvoříme realitu. Vhodné k odstranění a uvolnění vnitřních překážek a bloků, bránících nám uskutečnit své záměry.

Konjunkce Merkura s Černou lunou ve Vodnáři 5.2:

Myšlení poněkud zatemnělé – díky tomu však máme možnost uvědomit si, co nám brání ve svobodě, pročistit vztahy s přáteli. Upřednostněme poklidné pozorování svých myšlenek před děláním a slovním vyjádřením unáhlených závěrů.

Konjunkce Merkura s Neptunem v Rybách 19.2:

Myšlení je odpoutané a uvolněné. Můžeme vést “hovory s Bohem” a dozvědět se mnohé o skutečné podstatě své aktuální situace, hluboce jí porozumět, podívat se na ní jakoby z druhého břehu…

Konjunkce Merkura s Uranem v Býku 8.5:

Moment skutečného prozření, projasnění, pochopení. Osvobození se od navyklých tendencí a programů, omezujících přístupů k penězům a tedy vlastní hodnotě. Nový, revoluční pohled na hmotu jako na energii.

Konjunkce Merkura s Bílou lunou v Panně 11.9:

Myslíme skutečně a doslova zdravě, čistě a střízlivě, dostáváme užitečné informace a dozvídáme se přesně to, co potřebujeme.

Konjunkce Merkura s Prozerpinou ve Štíru 29.11:

Myšlení otočené dovnitř – přesné, čisté, možná až nepříjemně střízlivé vidění a zření sebe sama a své životní situace. Pravdivá a přesná analýza příčin nemocí a jiných potíží.

Příjemné budou dva trigony, tedy pozitivní propojení Merkura a Urana. První nastává hned začátkem roku 4.1, ve znamení Střelce (Merkur) a Berana (Uran) a může nám přinést přímo ohnivou, zářivou inspiraci, zajímavé nápady a tvůrčí ideje. Druhý trigon nastane 1.9, v zemských znameních Býka (Uran) a Panny (Merkur) a nabídne nám tedy spíše konkrétní, praktická řešení či přímo zhmotnění nápadů a idejí z ledna. Jakýmsi středobodem tohoto procesu může být konjunkce, tedy přímé a rovněž zemské propojení Merkura s Uranem 8.5.

Další klíčová témata roku určuje Linie evoluce, tedy sestupný a vzestupný lunární uzel, které se od 7.11 2018 do 5.5 2020 nalézají ve znamení Kozoroha a Raka. Obě tato vůdčí znamení souvisejí s rodinou, přičemž zemský Kozoroh představuje otce s jeho požadavky a vodní Rak uvolněnou matku a její psychickou péči. Sestupný uzel v Kozorohu nás také vede či někdy přímo nutí k tomu, abychom si dali do pořádku záležitosti první, kořenové čakry: bydlení, způsob obživy, fyzické zdraví…Abychom se opravdu řádně uzemnili či přímo a doslova zapustili kořeny!

Mnozí tak možná najdeme své pravé místo k bydlení a k životu nebo prohloubí svůj vztah k místu, kde bydlíme. Prvotním domovem je však naše tělo a celá planeta Země, kde bychom se měli cítit bezpečně, pokud je naše první čakra v pořádku! Pokud se tedy dobře zabydlíme – v bytě či domě, na Zemi, v těle, v práci či podnikání, ve své rodině, můžeme se také vydat do znamení Raka, jehož kvality jsou pro nás v tomto roce evoluční, rozvíjející. Můžeme se hluboce uvolnit, spojit se s Duší svojí a tak i dušemi svých blízkých, rozvíjet vnímavost a intuici, případně i jasnozřivost, jsme-li již připraveni…

Tato situace tedy celkově napomáhá léčení rodinných vztahů a vazeb, posílení zdravého spojení s předky a rodnými tradicemi a samozřejmě i stavění a budování domů, zařizování bytů, zakládání rodin, počínání dětí atd…

Sestupný uzel v Kozorohu bude navíc na jaře vydatně posílen dvěma konjukcemi neboli spojeními: 4.4 s Plutem a 30.4 se Saturnem. V této době nastane “velké osamostatňování” – od závislosti dětí na rodičích a obráceně, od závislosti na pracích a činnostech, které už nechceme a nepotřebujeme dělat. Naše priority se možná poněkud přeskládají a my si v tomto procesu vyjasníme, co jsou naše skutečné hmotné potřeby, jak a čím se živit, jak si efektivně uspořádat své věci a záležitosti, s kým a jak bydlet, jak nejlépe využít svůj čas a potenciál. Bude to též příznivá doba pro nalezení vhodného bydlení, započetí stavby či rekonstrukce atd. Příliš odlehčení, zasnění a poletující jedinci budou možná poněkud uzemněni, proto zaměřme svou pozornost tímto směrem raději dobrovolně (-: Spojení sestupného uzlu se Saturnem se zopakuje ještě 4.7 a 28.9 – půjde tedy o proces, trvající přibližně půl roku.

Při řešení konkrétních úkolů a dělání pořádku doma, v práci a v rodině si však vezměme na pomoc též vnímavost a intuici, tedy kvality znamení Raka. Buďme soustředěni a zároveň uvolněni. Bez spojení s Duší nemá naše počínání valný smysl, dokonce může být i kontraproduktivní…

Ve dnech kolem 19.5 si budeme moci užívat harmonické aspekty Neptuna v Rybách s oběma uzly. Našemu počínání bude tedy dána přímo boží, andělská podpora a pomoc, inspirace shůry…Tato konstelace může napomoci i uzdravení a harmonizaci vztahu otce a matky, tedy Saturna (vládce Kozoroha) a Luny (vládkyně Raka) v nás…

Spojení Slunce se vzestupným uzlem nám v létě, přesně ve dnech kolem 9.7, přímo prozáří oblast třetího oka, sídla Duše a ukáže nám, zda jdeme správnou cestou a kudy dále… Laďme se v těchto uvolněných dnech na tolik potřebné vize, vhledy, prozření…

Během roku 2019 se může velmi užitečně projevit poměrně vzácná astrologická konstelace: vůdci a učitelé lidstva Jupiter a Saturn se oba zároveň nalézají v místech své vlády tedy “u sebe doma”, v severních, ve Zvěrokruhu nejvýše položených znamení Střelce a Kozoroha.

Tato konstelace nastala naposledy v roce 1960, v době politického tání a celkového uvolnění a kromě jiných astrologických vlivů předznamenala snad nejúžasnější období nejen minulého století – šedesátá léta.

Máme tedy šanci a příležitost opravdu hluboce a smysluplně se zamyslet nad aktuálním společenským uspořádáním a filosofií a převážně silně materialistickými názory, které nás doposud silně ovlivňovaly a vydat se cestou změny a tedy celkového ozdravení a skutečného zlepšení!

V životech jedinců může nastat harmonie mezi tendencí rozšiřovat se (Jupiter) a omezovat (Saturn). To jsme mohli obzvláště intenzivně pozorovat ve dnech kolem 27.12 2018, kdy se tyto dvě planety dostaly do pozitivního aspektu – vztahu semisextil.

Podívejme se tyto dva vychovatele, „hodného a přísného“ (-: podrobněji:

Jupiter, planeta “Velkého štěstí”, se ve znamení Střelce po dvanácti letech nalézá již od 8.11 2018 a jeho blahodárného vlivu si budeme moci doslova užívat až do 2.12 2019. Jistě rádi v této době lépe pochopíme poněkud „hustší“ a drsnější předchozí působení Jupitera ve Štíru (-:

Jupiter ve Střelci je archetypálním učitelem, léčitelem a vychovatelem v čisté, nezkreslené podobě a proto je důležité naslouchat jeho radám a řídit se jimi. A umět si říci o pomoc a podporu. Vědomé prožívání tohoto období může velmi pozitivně ovlivnit následujících 12 let.

Pohled do mapy zrození napoví, v jakém astrologickém domě, tj. v konkrétní životní oblasti nám Jupiter pomáhá, kde může nastat výrazné zlepšení, celkové ozdravení, prozáření, projasnění…

Jupiter je principem rozšíření a bude nám pomáhat podívat se na svůj život z nadhledu – třeba očima andělů či z hlediska života po smrti, z hlediska duše spíše, než běžné mysli a ega…

Celé toto období též velmi přeje cestování a veřejné osvětové činnosti.

Přísný učitel a “horský vůdce” Saturn se ve znamení Kozoroha nalézá již od prosince 2017, po třiceti letech. Pomáhá nám soustředit se na to, co je opravdu podstatné a důležité, správně si poskládat a přeskládat své priority a díky tomu i mnohem lépe využívat vyměřený čas a daný potenciál. Na své životy, názory, způsob myšlení, každodenní návyky a tendence se můžeme podívat očima cca 65letého člověka (věk Kozoroha je 63-70 let). Pod vlivem Saturna jsme více či méně tvrdě, ale naprosto spravedlivě vychováváni a vedeni k trpělivosti, vytrvalosti a zodpovědnosti za vlastní život a za své činy.

Co opravdu chceme, co si přejeme my sami, ve svém srdci? Tímto uvědoměním se nám otevře cesta do budoucnosti, uvolní se mnohé blokace, díky čemuž se mohou vyřešit i problémy, nashromážděné za uplynulých 30 let.

Saturn v Kozorohu prostě pomáhá odstranit překážky všeho druhu, ale rozhodně nám nedává nic jen tak zdarma. Vyžaduje spolupráci, vytrvalost, trpělivost, převzetí zodpovědnosti za svůj život. Udělejme každý den třeba jen malý krok směrem k cíli a nemusíme zažívat klasické saturnské bloky a pnutí, projevující se na fyzickém těle tolik rozšířenými bolestmi zad a jinými podobnými potížemi.

Koncem zimy nastává jedna ze zásadních astrologických událostí roku: 5.3 Uran vstupuje již natrvalo, tj na dalších cca 6,5 roku do znamení Býka. Po půlroční „ochutnávce“ (květen-listopad) v minulém roce 18, se tedy můžeme naladit naplno na jeho revoluční a osvobozující působení na návštěvě u Venuše, v zemském, stabilním a změny nijak zvlášť nemilujícím znamení (-: Zeptejme se tedy již teď, co bychom chtěli mít jinak a lépe v oblasti milostného života, jak mnohem moudřeji přistoupit ke své obživě?

Uran nám v příštích třech letech, během svého pobývání v oblasti tzv. Buddhova těla, v první polovině Býka, pomůže nejprve přenastavit si své hodnoty, značně urychlí proces prohlubování sebe-lásky, sebe-přijetí v mužském či ženském těle. Možná se budeme vracet doby svého dětství, přibližně od sedmi do deseti let, kdy jsme prožívali různé situace a s nimi spojené pocity, formující a ovlivňující náš budoucí vztah k penězům, jídlu, k tělu, sexualitě, partnerství…

Na rozdíl od pomalého a vytrvalého vlivu Saturna způsobuje Uran spíše kvantové skoky, urychluje veškeré dění, nabízí zcela nové, dobu předbíhající metody, osvobozuje naši mysl od nejrůznějších programů, stereotypů a bloků. Nechme se tedy pokud možno příjemně překvapit a pojďme těmto změnám vstříc! Doslova jim otevřeme svoje srdce, protože právě srdeční čakra, skrze níž proudí nejvíce životodárné energie, souvisí s Venuší, vládkyní znamení Býka.

S Uranem souvisí též titan, proto se titanové šperky doporučují obzvláště těm, kdo hodlají myslet a chovat se svobodněji (-:
Naše vztahy, náš způsob obživy a život jako takový může být hezký a příjemný! Uran v Býku je jakýmsi „emocionálním ekologem“ – naučí nás jednat, myslet, mluvit láskyplně a citlivě vůči sobě i okolí a rovněž si užívat výsledky tohoto zdravého, i když zpočátku pro někoho možná i nezvyklého přístupu k existenci v lidském těle na planetě Zemi.

Velké léčení a harmonizaci přináší též Chiron, vstupující 18.2 rovněž na dlouhou dobu (cca 7 let) do znamení Berana.

V tento den se ocitne přímo na vrcholu tzv. atmanického těla, v bodu symbolického začátku Zvěrokruhu, začátku života v těle, v bodu zrození a spojení se Zdrojem, z něhož vycházíme… Budeme moci sami sebe znovu porodit, znovu se narodit a rozpomenout se na to, že jsme sem přišli zcela vědomě a dobrovolně, dokonce nadšeni z toho, jaké dobrodružství sebepoznání zažijeme. To nám pomůže opustit tendence dělat to, co nás nebaví a netěší a dokazovat tak druhým lidem své právo na existenci a uznání…

Lidé narození v rozmezí let 1968-75 zažijí postupně během těchto sedmi let tzv. návrat Chirona – proces, probíhající ve věku kolem padesátky a přinášející zásadní osvobozující přehodnocení přístupu k partnerství.

Zajímavý bude určitě drobný pozitivní aspekt semisextil (30 stupňů) mezi Chironem a Uranem, kdy se uzdravující vlivy obou planet propojí. Tento blahodárný aspekt budeme moci pozorovat v tomto roce ve dnech kolem 1.7.

Milí přátelé, tolik z mé astrologické kuchyňky a vesmírné rozhledny (-: Podrobnější informace se dozvíte z pravidelných měsíčních „Zpráv z nebe“, sdílených na fb či rozesílaných mailem.

Přeji vám tedy příjemné „dosednutí do reality“! V Rusku mají krásný zvyk, který léta též praktikuji – před dalekou cestou ještě chvíli usednout a naladit se na bezpečné a šťastné putování. Ideální by bylo takto si sednout či se prostě na chvíli zastavit před začátkem libovolné aktivity.

Zhluboka se nadechnout a vydechnout a uvědomit si, co to vlastně jdeme dělat a proč…

Děkuji s velkou láskou touto cestou všem svým učitelům, učitelkám, léčitelům a léčitelkám a též vám za milou přízeň a pozornost!

Nechť jsou všechny bytosti šťastny!

Radostně

Alita Zaurak

www.mandalia.cz

Novoročním předsevzetím je uvěřit v sebe – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, jste každý na své cestě a přesto je cesta vás všech společná. Každý se potýkáte se svými problémy, cítíte se sami, opuštěni, neboť v zajetí svých vlastních pochybností a programů nejste schopni rozhlédnout se kolem a vidět to, co vás přesahuje. Jste také šťastní. A to jsou hlavně ti z vás, kteří momentálně pocitově neprožívají nedostatek čehokoli a proto mají potřebu žít život radostný. Toto však pouze dočasně, dokud znovu nepocítí, že jim opět něco schází. Ať však prožíváte to, či ono, záleží to vždy pouze na vás samých, jaký svět kolem sebe uvidíte. Vše záleží na vašem zaměření.

Lidé Země, vždy tu bude něco, co bude mít vliv na váš život. Je to spojeno s vývojem a cestou duše. Plány duší se různí. Avšak cíl je společný. Očistit se od minulosti a začít vědomě tvořit své vlastní životy. A to dokážete pouze tím, že budete žít přítomným okamžikem a odpoutáte se od svých destruktivních myšlenek. Pokud pochopíte, že tvořit svět je božským procesem, pochopíte, že vy jste tím tvořitelem. A k tomuto jste vedeni. K pochopení a uvědomění. Vše je však provázeno různými životními změnami, zkouškami a procesy, které nelze zastavit. Lze na ně pouze pohlížet jako na postupné zrání a uzdravování duše.

Lidé Země, ať již ve svých životech uvítáte cokoli, chápejte, že vás to vede do jiného života, k naplnění vaší cesty, k naplnění toho, co jste si jako duše předsevzali. Můžete se radovat a prožívat štěstí, nic vám nebrání. Pouze vaše obavy a strachy. Stavíte si kolem sebe zdi, které myslíte, že vás ochrání. Avšak časem se tyto zdi zpevňují, stávají se součástí vašich životů natolik, že jejich odstranění se stává velice bolestným, neboť jste připustili, aby se tyto zdi staly součástí vás samých. Ale toto není přirozenost. Jste vědomí, která přišla uzdravit sama sebe, společnost, planetu. Vesmír vás vyslal, abyste splnili svůj úkol. Proto se zaměřte pouze na to, abyste procházeli životem s láskou a pochopením, abyste našli sami sebe, abyste v lásce nalézali začátek i konec všeho, svůj cíl a také, abyste byli schopni přiznat sami sobě, že přesto, že se dopouštíte mnohých chyb, i přesto zůstáváte božími bytostmi, plnohodnotnými, hodnými lásky a štěstí. Uvěřte v sebe a uvěřte ve svou sílu, ať se děje, co se děje. Vězte, že nejste sami, jsme s vámi a plně podporujeme vaši cestu. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Co se děje kolem nás? – odkaz od Zlatej dušičky

Situace se zdá nyní velmi rozporná. Na straně jedné je zde patrný pohyb vpřed, na straně druhé je zde velmi silná opozice, která se nechce vzdát své moci. Země je neustále pod kontrolou, neboť jsou tu skupiny, které by mohly docílit odhalení manipulací a nejen to, ale také ty, které patří druhé straně. Energie, která se dostává v těchto dnech na planetu, tvoří plazmové shluky, které pomáhají rozpouštět temné energie. Vyvolávají silné světelné efekty nebo také energetická seskupení, která jsou viditelná ve formě oblaků. Částečně toto krytí slouží k otevírání vstupů, kde probíhá velice silný provoz. Vstupují tudy, mimo jiné, také galaktické síly, které hlídají Zemi. Je zde velmi mnoho žádostí o vstup, či výstup z planety.

Brzy se projeví velká energetická změna, která může způsobit časové odchylky, výrazné změny klimatu a v neposlední řadě také pohyb zemských ker. Energetické částice nabité vysokou frekvencí vstupují do aury každé bytosti Země. Dokáží vynutit změny fyzických a mentálních těl, stabilizují procesy změn jako nevratné. Pokusy o zastavení či zastrašení jsou posledními výkřiky bezmoci o udržení pozic nadvlády. Probíhá propojení na všech úrovních a stabilizace nových časových realit. Vše toto vyzývá k ještě usilovnější práci pomocí meditace, či odhmotňování fyzických těl během spánku. Prostup dimenzemi způsobuje poruchy spánku, či absence paměti. Toto se však postupně ustaluje.

Každodenní kontakt s ostatními vede ke spojování matric, které vytváří pozitivní budoucnost, založenou na vzájemné spolupráci, komunitní spojení a spojení ne přes ego, ale přes úroveň duše. Tato spojení jsou posilována a vzniká tím nová forma vyšší energie, která dokáže rozpoznat výrazné emocionální a mentální bloky a také je spravit. Okruhy lidí blízkých vibračně se uzavírají, dochází k napojení na vyšší zdroj a ladění do úrovně páté dimenze. Až se toto přeskládá, budou již vedle sebe lidé, kteří jsou si důležití pro budoucí události. Nové světové uspořádání se formuje a v tuto chvíli se jeví jako vysoce pravděpodobné, že k němu dojde během následujících dvou let. Chraňte sami sebe a své duše před tmou, která vás ještě v poslední chvíli může uchopit.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

PROPOJOVÁNÍ RODINY DUŠÍ

Ve zvýšené míře nyní dochází k propojování mezi bytostmi z jedné rodiny duší. Nese to velmi výrazné prožitky, někdy i energeticky náročné a přesto žádoucí. Srdce se rozpoznávají, otevírají se, duše reagují, nejde jen o duchovní partnery, ale i vztahy sesterské, bratrské. Neomylně se takto propojují i bytosti, konající zde ve velkém přesahu obdobnou světelnou službu a chrání se navzájem na rovině lidské i v přesahu svých ohromných světelných bytostí.

S těmito lidmi prožíváte zcela novou úroveň lásky, podpory a vzájemného odevzdání se. Není to záležitost rozumu a logiky. Často to nezapadá do obvyklého rámce a přesto se to děje. Může to být matoucí, protože to jde zcela mimo energie staré země a žádá to odevzdání se přítomnému okamžiku, důvěře ve Vesmír. Odložení štítů a manévrovacích technik, které ostatně stejně v tomto případě zcela selhávají. Pocity které při propojování s těmito lidmi máte se nepodobají ničemu, co jste dosud zažili.

Každý máte své jedinečné dary a těmi se vzájemně léčíte, podporujete, odemykáte kódy, otevíráte srdce a sytíte svá energetické pole. Když jste spolu v propojení, jste doma a kotvíte do kolektivního vědomí a záznamu nové paradigma Nebe na zemi. Milovaní, nezkoušejte to srovnávat s ničím předchozím. Prostupujete branou srdce do nové dimenze bytí a rozevřenýma očima si prohlížíte svět v nových barvách. Mnozí z vás mezi sebou v minulosti měli v rámci kosmického divadla duality různé role, ale nyní se zříte vzájemně v ohromující síle lásky a zjišťujete, že na ničem z toho již nezáleží. Je tu jen LÁSKA.

S láskou a v úctě k vašim nádherným bytostem
Akášičtí mistři a Ramona Siringlen – strážce Akášických proměn

ODPOJUJI SE NAPŘÍČ CELOU ČASOPROSTOROVOU OSOU NYNÍ TADY A TEĎ OD VŠECH OMEZUJÍCÍCH PROGRAMŮ A PŘESVĚDČENÍ, PŘÍSAH A SLIBŮ NAPŘÍČ MÝMI RODOVÝMI LINIEMI A ZÁZNAMY MÉ VLASTNÍ DUŠE, KTERÉ MI DOSUD BRÁNILY ROZEZNAT A PŘIJMOUT DO SVÉHO POLE A SRDCE BYTOSTI MÉ RODINY DUŠE.

DOVOLUJI SI PROŽÍVAT SVOBODNĚ LÁSKU SÁM/SAMA K SOBĚ A K DRUHÝM LIDEM, ŽENÁM, MUŽŮM. BERU SI SVÉ BOŽSKÉ PRÁVO SVOBODNĚ TVOŘIT A PLOUT V LEHKOSTI BYTÍ. DOVOLUJI SI OPĚT VĚŘIT SVÉMU SRDCI A VEDENÍ MÉHO VYŠŠÍHO JÁ A VESMÍRU.

www.cestasramonou.cz
Youtube – Cesta s Ramonou

Bol jej súčasťou…

“Bol tak ďaleko… takmer neúnosne ďaleko. A predsa, bol všade. Bol jej súčasťou.
Vpísaný do každej bunky jej tela. Cítila ho neustále.
Mala ho pod kožou, vnímala ho vo svojich vlasoch, v každom kroku, pohybe, ktorý urobila, v záhyboch svojho tela; pri pohľade do svojich vlastných očí…
Každá jej krivka odrážala chvíle, kedy kreslil mapu jej podstaty do svojho vedomia…
Do svojho srdca.”

~ K. H.