Tag Archive | podstata

Pochybnosti – odkaz od Zlatej dušičky

Máte v sobě duše dětí, lidé Země. Jste spoutáni svými vlastními předsudky, nevidíte mnohdy, jak falešné jsou vaše pohledy a vaše domněnky. Naučili jste se vše zařadit podle toho, jaké máte zkušenosti, jaké máte prožitky. Škatulkujete nejen své bližní, nýbrž také sami sebe. Necítíte svobodu, která vám byla poskytnuta. Zbytečně pochybujete a to vás svazuje. Často si vytváříte mylné předpoklady, které potom těžce boříte, měníte za jiné.

Jsou zde mnohé těžkosti, které lze překonat změnou smýšlení, lidé Země. Jste velice citliví, zároveň však jste pod vlivem mnohdy negativních myšlenek, které jste si sami vytvořili. Osvobozování se od tohoto je velice bolestivé, neboť boří vaše hradby, boří vaše zažité pohledy a přináší do vašich životů proudy změn. Těžko přijímáte nové, neboť jste si vzali za své to, co však je již dávno přežitek.

spoj7

Lidé Země, je na vás vyvíjen tlak. Mnohdy však velká část pochází od vás samých, z vašich myslí. Neboť se ztotožňujete s něčím, co nejste vy. Vaše podstata je láskyplná, není zde místo pro jakékoli pochybnosti. Často jste zkoušeni. Vaše mysli nahlodává pochybnost tak veliká, že jste schopni uvěřit klamu, uvěřit tomu, co si o vás myslí ostatní. Nedělejte takové chyby. Nejlépe se znáte vy sami. A vy sami posuzujete, co je pro vás nejlepší, jací jste a jaký vztah k životu vlastně máte. Teprve poté se můžete dostat do bodu, kdy se začnete cítit svobodně, kdy budete vyjadřovat skutečnou podstatu své duše. Avšak jste často bolestně očišťováni a mnohdy ztrácíte energii tam, kde uvěříte jiným.

Hledejte pravdu, abyste osvobodili svou duši. Neboť pravda je cestou k pochopení vašich životů. Nelze věřit falešným informacím, nelze věřit klamu. Jen láska je skutečná. Lidé Země, máte sílu na to, abyste prosadili to, kým jste, abyste se osvobodili od pochybností. Ať již vaší mysli anebo ostatních. To je první krok, který musíte učinit. Milujeme vás a jsme s vámi.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Ženské vyžarovanie

K ženskosti se nedá dopracovat nějakou činností. Nelze přitom říct, co máte DĚLAT, abyste byla více ženská. Je důležité mít na paměti, že to není něco mimo vás, nějaká činnost. Je to prostě záležitost uvolnění a schopnosti vyjádřit svou skutečnou podstatu.

Jednoduše se uvolněte, zhluboka dýchejte a vnímejte své tělo. Budete překvapená, jak je to snadné. Je to schopnost se uvolnit a být tím, čím už vlastně ve skutečnosti jste, nikoli hledáním jakéhosi ideálu mimo sebe.

zena10

Například ve vztahu k mužům pak přirozená ženská síla JE silou přitažlivosti. Není nic, co byste měla dělat, aby to tak fungovalo. Když vstoupíte do místnosti plné mužů, ucítíte ten náraz polarity. Nesejde na tom, kolikrát vám někdo řekl, že nejste přitažlivá. Vaše přirozené ženské vyzařování, uvolněné ženské štěstí a otevřené ženské srdce jsou vyjádřením univerzální ženské energie. Přitažlivá síla je prostě vaší součástí, pokud si zvolíte uvolnění a uvědomění vlastního těla jako ženský výraz lidského života.

David Deida – Když jde o muže

Horoskop na obdobie 29. 3. – 3. 4. 2016

Prohlédnutí iluzí

Slunce v harmonii se Saturnem podporuje stabilizaci, upevnění, konstruktivnost a realismus. Tento aspekt vede, aby člověk stál nohama na zemi a uměl zhodnotit situaci a naplánovat si další kroky. Je o zodpovědnosti, houževnatosti, vytrvalosti a systematičnosti. Vede nás k trpělivosti a dělání kroku za krokem, nic neuspěchat. Budeme střízlivost potřebovat, protože se Merkur v tomto týdnu dostává do kvadratury s Plutem a konjunkce s Uranem, a tím se nám otevře mysl k novému vědomí.

Rozpadnou se nám mentální vzorce, staré postoje a otevře se nám nové uvědomění v mentální rovině, které může být až šokující. PROZŘENÍ jaké iluzi – projekci podléháme. Objeví se šokující informace, rychlá rozhodnutí, náhlé změny a chaos. K tomu potřebujeme něco stabilního, o co se můžeme opřít. To dodává právě aspekt od Saturna, jak na Slunce, tak i na Merkura a na Urana. Nalézání nové struktury života. Mysl je velmi rozkmitaná, proto se člověk bude těžko soustředit. V noci nebudeme moci spát. Na druhé straně, pokud chcete udělat změny v životě, je to doba, kdy budete schopni tyto změny vytvořit. Velmi rychlé tempo bude především v mysli, komunikaci, budete přijímat tolik informací, že se vám zrychlí čas.

Ve společnosti se objeví extrémnosti a nečekané události. Uran je planeta osvobození a pravdy, která je někdy tak ostrá, že by vás mohla přivést i „do blázince“. Kdybyste viděli skutečnost, neunesete to.

Proto Uran působí v impulsech, které v této době přijdou do myšlenek, mentálních vzorců a komunikace. Mysl je nástroj, spojovatel zemského a jemnohmotného světa. Podle nastavení mysli uchopujete svět, vidíte projekce a řešíte si svá témata. A nyní je čas změnit pohled, postoj k životu.

Proto můžete mít pocit, že se vám život otřásá v základech či dokonce hroutí. To vás má vést ke své skutečné podstatě sebe sama.

Postačí být otevřený k novým možnostem, pohledům a především být otevřen a ochoten ke změnám. Dostanou se vám velmi podnětné informace a pochopení, buďto se jich chopíte nebo je promarníte. Změna tak nebo tak přijde.

change11

Mars se dostává do kvadratury s Neptunem a to značí, že vůle, která je řízená egem, nemá sílu, protože vyšší vědomí nastavuje rozmělnění, rozpuštění vůle pokud jdete skrze ego. Poté se můžete dostávat do apatie, kdy máte pocit, že nemůžete nic vykonat. Puštěno k realizaci bude jen to, co je v souladu s vyšší vůlí a s vyšším záměrem vašeho života. Tento aspekt naznačuje zklamání, rozpuštění iluze, sundávání závoje. Zklamání nastane tehdy, když se setkají vaše domněnky s realitou – pravdou. Pak jsme zklamaní, protože zjistíme, že je to jinak, než jsme si mysleli.

Pozor na alkohol a jiné závislosti, které jsou únikem před kontaktováním hlubokých složek osobnosti. Více aktivní budou podvodníci, lháři a zloději, protože ego se prosadí jen přes klam, lež a podvod. Získat, to co člověku nenáleží lze jen přes obelstění pravdy. Ve skutečnosti obelstění sám sebe.

Příznivé aspekty od Saturna nás vedou k moudrosti a zralosti. To, že se můžeme cítit ve stagnaci, že se nemůže v něčem dostat k růstu, tak to je nyní v pořádku. Začala působit kvadratura mezi retrográdním Jupiterem a retrográdním Saturnem a je potřeba, aby něco v nás ještě dozrálo. A právě v tom, kde se nám téma opakuje. K tomu dostaneme v tomto a v příštím týdnu potřebné informace a pochopení, která povedou k osvobození. Celé to vede být propojený se svou podstatou bytí. Být pevný a propojený s JSEM a TADY a TEĎ.

O víkendu se připojí aspekt opozice mezi Merkurem a Černou lunou. Buďte bdělí na svou komunikaci s druhými. Jednoduše můžete slovem ublížit. Právě hra mysli bude velmi silná a je potřeba svou mysl překročit.

Je to týden velmi bohatý, podnětný a rychlý. A rychlost v nás má podpořit reagování ze srdce bez kalkulů mysli.

Přeji vám laskavý týden, Petra Nel

 

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
http://www.astrologiepetranel.cz

Ohlédnutí za energetickými změnami roku 2015 a výhled na rok 2016

Milí přátelé,

končí rok 2015, který vnímáme jako energeticky nejnáročnější rok za posledních několik století. Energetické změny na planetě Zemi nabraly velkou rychlost a mnohé duše procházely náročným obdobím, kdy nebylo vždy zcela jednoduché udržet se v rovnováze.

Od počátku roku 2015 jsme byli nekompromisně vedeni k tomu, abychom začali důkladněji rozpoznávat energetické zákonitosti, mechanismy a činitele, které ovlivňují život na planetě Zemi. Postupně se před námi začal odkrývat princip kolektivního tvoření a systém kolektivních energetických konstrukcí, které svazovaly a limitovaly energetické možnosti duší na planetě Zemi. Začalo se nám také ukazovat, kteří činitelé jsou v tomto dění klíčoví a které zákonitosti přispěly k vibračnímu pádu Země. Učili jsme se rozpoznávat, co je Boží plán, Boží pravda a co jsou iluze a magické mechanismy Matrixu. Postupně jsme se “prokousávali” jednou vrstvou za druhou a vnímali jsme čím dál jemnější nuance.

První zásadní energetické změny se začaly projevoval během února a března (u některých duší až v následujích měsících), kdy z mnohých duší začalo mizet energetické překrytí a začaly se ukazovat ve své pravé podstatě. Jednalo se o staré duše z 1. kola tvoření vesmíru, které se zde až dosud nemohly projevit ve své plné síle a maskovaly svůj potenciál, aby měly větší šanci přežít až do dnešních dní. Naše typologie duší doznala značných změn, kdy se nám odkryl dosud málo viditelný svět 1. kola tvoření. Ačkoli byly tyto změny fascinující, pro ty, kterých se týkaly, to nebylo vůbec jednoduché. Najednou se ocitli v naprosto nezvyklých pocitech. To, co dříve bylo jejich přirozeností, jim najednou nestačilo, nefungovalo, nebo jim nic neříkalo, a to nové, co se v nich rodilo, zatím neuměli pojmenovat, uchopit. Mnozí proto mohli mít pocity selhání a ztráty smyslu života.

Změny se ale nevyhnuly ani ostatním pozemským andělům. Všechny duše s potenciálem (dříve nebo později) začaly být zvedány do vyšších vibrací. To s sebou sice přinášelo vyšší vnímání souvislostí, větší touhu po poznání, pochopení duchovních zákonitostí, posílení intuice a citlivosti, ale často také pocit nedostatku energie, únavy, pocity bezmoci, marnosti či selhání. Mnohým se vrátily staré problémy, které již považovali za vyřešené. Duchovní laťka se začala zvyšovat a to, co až dosud stačilo, stačit přestalo. Naše duše nás začaly vést k pravdě bez kompromisů. Zároveň ale sílily i energetické protitlaky, které rostoucí duše srážely zpět.

Během března byla rozpuštěna jedna z největších magických kolektivních konstrukcí – iluze karmy; iluze o vině a trestu a o tom, že jsme tady proto, abychom pochopili a napravili svá minulá pochybení a hříchy svých předků. Je zvláštní kolik bytostí, které cítí, že Bůh je bezpodmínečná láska, ochotně uvěřilo (a někteří stále ještě věří), že tentýž Zdroj lásky a světla by měl zájem na tom, abychom se vyvíjeli skrze utrpení a bolest. A takovýchto neláskyplných duchovních mechanismů držících lidstvo v energetickém otroctví tady bylo mnohem více.

V průběhu letních měsíců se podařilo odkrýt, pochopit a rozpustit ty nejzásadnější mechanismy způsobující aktivní odsávání energie světlým duším a planetě Zemi. Druhá půlka roku pak byla ve znamení zvědomování, dočišťování a přetváření energetických důsledků těchto mechanismů. S koncem roku se otevřely konečně i cesty k vzestupu fyzických těl a výraznějším změnám na úrovni hmotné.

Golden-Light-Beings

Na Zemi (a zejména v ČR a SR) je v tuto chvíli inkarnována spousta nádherných vysokovibračních duší- spousta andělů, bojovníků Světla, přírodních bytostí, inspirátorů i Tvůrců, kteří se až dosud byli nuceni energeticky skrývat, umenšovat, potlačovat, protože jejich okolí a systém byl vůči nim nepodporující, okrádal je o energii a konstrukce Matrixu je držely v zajetí. Se vstupem do roku 2016 přichází období větší svobody.

Pro všechny duše na planetě Zemi se otevírá možnost být konečně samy sebou, být napojeny na Zdroj a žít svůj jedinečný potenciál v souladu s Božím řádem. To je něco, co tady celé tisíce let nebylo energeticky možné. Platí to i pro tzv. deficitní duše, které nebyly stvořeny v souladu s Božím řádem a neměly až dosud napojení na Zdroj, což omezovalo jejich schopnost duchovně růst a konstruktivně tvořit a nutilo je žít z energie ostatních. I těmto duším se v závěru roku dostalo bezpodmínečné Boží lásky a byly přetransformovány tak, aby mohly být šťastné a přispívat k vzestupu planety Země. Budou se tomu sice muset postupně učit, ale cesta je otevřená.

Budeme také moci mnohem více každý sám tvořit svou realitu a nebudou nás brzdit kolektivní myšlenkové konstrukce, které až dosud limitovaly, co je či není možné. Znamená to, že názory, přání a zkušenosti jiných už nebudou tvořit energetické mantinely, ve kterých jsou ostatní nuceni se pohybovat, ať chtějí, či nechtějí. Kolektivní vědomí se stalo pouhým informačním polem, nikoli kolektivním energetickým vězením, jak tomu bylo dosud.

V energetické rovině je cesta připravená. Více a více duší teď bude mít šanci se probudit a začít chápat a vnímat vyšší souvislosti. Konečně také bude možné vidět změny i na hmotné úrovni a realizovat (nej)vyšší vize v každodenním životě. Vysokovibrační duše, které jsou tady, aby podpořily vytoužené společenské změny, se konečně budou moci dostat na oči veřejnosti a postupně zastávat důležité společenské pozice.

Díky tomu, že konstrukce Matrixu povolily, nebudou už nás naše duše tak překotně “tahat nahoru”. Tempo růstu se oproti roku 2015 zřejmě zmírní a budeme moci žít a tvořit ve větším klidu. Energetické změny, které nám přišly a ještě budou přicházet do života, tak budeme mít možnost lépe uchopit a zakomponovat do života.

My vstupujeme do roku 2016 s následujícím záměrem:

Otevírám se tomu, aby se moje duše konečně mohla projevit v celé své pravdě a v celém potenciálu. Opouštím cestu kompromisů a sebepotlačování a rozhoduji se být sám/sama sebou.

Otevírám se tomu, aby se mi ukázaly cesty a způsoby, jak uplatnit a rozvinout svůj jedinečný potenciál na všech úrovních bytí a v souladu s Božím řádem.

Otevírám se tomu, aby moje duše v souladu s mým vědomím harmonizovala a přizpůsobovala mé fyzické tělo tak, aby se v něm mohla co nejlépe realizovat. 

Otevírám se tomu, aby se mi ukázaly cesty, jak láskyplně a harmonicky uchopit soužití s osobami, jejichž vědomí, vnímání a způsob života jsou vibračně nižší než ten můj.

Otevírám se tomu, aby mi do života vstoupili ti “správní lidé”, tedy duše, se kterými budu rezonovat a budu s nimi schopen/schopna tvořit v lásce, sdílet a násobit energii.

Všechny tyto záměry ať se realizují s láskou a lehkostí, tempem a způsobem, které mi budou příjemné a budou mi přinášet radost.

Tento náš záměr berte opět jako pouhou inspiraci. Můžete se přidat, můžete si jej jakkoli přetvořit. Každý máte své vnímání, své vnitřní vedení a své jedinečné způsoby sebevyjádření. Tak si důvěřujte, jako vašim úžasným duším důvěřujeme my dva.

Hodně štěstí, lásky, radosti a lehkosti v roce 2016!
S láskou Iva a Martin

(c) Iva a Martin Uhlířovi, 2015. Článek smí být dále šířen a kopírován pouze v neupravené a nezkrácené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.
Zdroj: http://www.benodis.cz/