Přijměte své mistrovství

Co s myšlenkami? To je jedno z duchovních dilemat, které člověk, který se vydá na duchovní cestu, v sobě musí dříve nebo později řešit.

Jsou tu duchovní proudy, které učí záměrovat, tvořit si vlastní realitu, pozitivně myslet, a vedle nich klidně existují jiné, které říkají: hlava do duchovna nepatří, žijte srdcem, nic nechtějte, žijte tady a teď a přijímejte to, co přichází. Některé konzervativní proudy dokonce popírají i srdce a vedou k absolutnímu odevzdání se do boží vůle, neboť i pocity mohou být vnímány jako cesta na zcestí.
A mnozí duchovně hledající přebíhají z jedné strany na druhou, ze semináře na seminář, od knihy ke knize a snaží se odlišit hlas srdce od ega a jeho myšlenek. Není divu, protože pravdu mají jako vždy všechny strany, ale vždy za určitých okolností, v určitých úrovních a souvislostech.
Jedna věc je ale jistá a platí na všech úrovních: ať už na to věříte, či ne, ať s tím pracujete vědomě či nevědomě, ať už tomu jdete naproti, či to popíráte: Jste tvůrci této reality. 

Někdo teď může namítnout, že tahle myšlenka není nic nového. To je pravda. Ale zatím je tu jen pár jedinců, kteří pochopili, co to skutečně znamená. Většina lidí si totiž pod tím představí, že si mohou vytvořit svým myšlením skvělé pracovní příležitosti, přitáhnout ideálního partnera, mít skvěle vypadající tělo, hojnost peněz, jet na vysněnou dovolenou… To ovšem není žádná tvorba reality, to pouhá změna klece v ZOO.

Uvedu příklad: Bydlíte v rodinném domku a cítíte potřebu změny. Tak se rozhodnete, že stěny už nechcete bílé, ale vymalujete je jinou barvou. Někdo vymaluje místo bílé na zelenou a považuje to za velkou změnu. Někdo je odvážnější a vymaluje každý pokoj jinou barvou, nebo každou stěnu jinak. Ano, tvoří, ale změny jsou pouze dílčí, pořád je limitován ve svém prostoru stěnami a jejich materiálem. Někdo je schopen jít ještě dál a rozhodne se třeba tapetovat, nebo stěny něčím obložit. Skvělé, ale pořád zachovává dané struktury, rozvržení pokojů je stále stejné. A co třeba nějakou stěnu zbourat a zvětšit prostor? Nebo zbourat celý dům a postavit jej úplně jinak a z něčeho jiného?

Asi tušíte, na co narážím. Většina lidí, kteří přijali myšlenku tvorby vlastní reality, vědomě tvoří pouze v omezených strukturách, pohybuje se stále ve stejných mantinelech, jen mění barvy stěn. Zbytek jejich tvorby je nevědomý, protože si nedokážou představit, kam až jejich vědomí skutečně sahá a co všechno by mohli vlastně svým vědomím utvářet. Zkrátka netuší, kdo skutečně jsou.


Není proto divu, že jiní duchovní bijí na poplach před tímto způsobem tvoření, protože vnímají, že jen pomáhá upevňovat struktury našeho omezeného světa. Zůstáváme stále ve vězení, jen si přemalováváme jeho stěny. Jsme uvězněni v iluzích, jen se mění jejich barvy a formy. Můžeme podlehnout dojmu, že někam směřujeme, že se vyvíjíme, že jsme úspěšní… a až s odstupem času zjistíme, že jsme stáli na místě a za okýnky našeho světa se pouze měnily kulisy. A hromada odpadků z věcí, které jsme ve svém životě nechtěli, se zvětšila.

Proto je logické, že tady pak vzniká protiváha těch, kteří říkají, buďte otevřeni něčemu většímu, než co si dokážete představit, vymaňte se se svého myšlení, nelimitujte se, neplánujte, nezáměrujte, jen buďte. To je velmi důležitý postoj, často ale vede k tomu, že je s vaničkou vylito i dítě a dojde k absolutnímu odmítnutí vědomého tvoření a k odevzdání se do vůle “čehosi” většího, moudřejšího, silnějšího než jsem já.

A jak už jsem psala výše, člověk tvoří vždy, ať už vědomě, čí nevědomě. A ti, kteří tomuto postoji podlehnou, tak nevědomky tvoří realitu, ve které se může objevit cokoli, co nám dá zakusit to větší a mocnější nad námi. Tvoří realitu bezmoci člověka vůči něčemu, co se může jevit jako vyšší, silnější, velkolepější, vědomější. A to “něco” může použít kostýmy a převleky božské i ďábelské. Podstatné je, že to sice přechodně člověku může propůjčit i pocit síly ze spojení s tímto “něčím”, ale v důsledku to pak upevňuje pocit malosti a nedostatečnosti člověka vůči okolním vlivům: přírodě, Bohu, systému, negativním entitám a mimozemským energiím…

A tak ti, kteří příliš vzpínají své ruce k nebi a upírají své zraky k mimozemským bytostem (ať už s obavami nebo nadějí) nebo vysokým božským energiím, otevírají svými záměry nevědomě brány této reality pro leckoho a lecco, co se tady může hrát roli silnějšího.A ti, kteří věří v danost čehokoli, v osud, předurčenost, zase zavírají cestu k vývoji, k možnostem a novým řešením. Staví tak sebe a ostatní do role oběti, zdroje energie, který může být volně využíván. Sami si pak tvoříme soupeře, zkoušky, necháme se zneužívat, zažíváme malost a bezmoc. A pak se zbytečně tvoří konspirační teorie a hledá se viník. Jenže viník je v našich hlavách.

V této realitě není silnější tvůrčí energie než lidská. Je to místní energie, která tvoří tuto realitu.  A i když to není běžným zrakem vidět, je to energie, ze které vyrůstají všechny hmotné i nehmotné projevy, energie, která definuje zákonitosti a podmínky k životu.Problém je v tom, že to nevidíme, že  jsme na to pod vlivem různých iluzí už před dlouhými věky zapomněli. Člověk je Bůh, který to o sobě neví. A tak se nechá snadno ovládat. 
 
Je třeba, aby člověk znovu vyrostl. Celá transformace, celý duchovní vzestup je o tom, aby člověk pochopil, že může sám, že má velkou hodnotu, že je dobrý a bez viny, že má nástroje k tvoření, že obsahuje všechno. Není nic vnějšího, co by tomuto světu mohlo pomoci. Musíme to najít v sobě.

Proto tvořte svými myšlenkami co nejvědoměji, rozhodně nebuďte bezmocní a neodevzdávejte se do ničí vůle, ale zároveň buďte otevření, nelpěte na konkrétních formách a projevech života, protože život je mnohem víc, než si dokážete představit.
Tvořte svými záměry pravdivý svět, ve kterém bude každý moci prožívat sebe sama, svou kompetentnost a zároveň bude mít možnost potkávat se a spolutvořit se stejně naplněnými kompetentními lidmi, kteří se ničeho nebojí, před ničím ve svém životě neutíkají, protože jsou si vědomí své síly, velikosti, celistvosti.

©Iva Uhlířová, 2017. Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorky článku a zdroje s aktivním odkazem.

Abraham Hicks – Tohle vám chceme připomenout

Chceme tuto vibrační realitu udělat dostatečně reálnou, abyste přijali její skutečnost. A dostatečně živou, abyste sahali vibračně po jejím pocitu. A dostatečně pro vás lákavou, abyste byli ochotni pravidelně ztišit svou mysl, abyste mohli být ta bytost, která umožňuje to, co je ve vortexu, aby vám začalo docházet. Jakmile to začne, jakmile začnete, jakmile ucítíte uspokojení souladu, a jakmile budete ochotní v něm zůstat dalších a dalších a dalších 17 sekund, aniž by se vaše myšlenky toulaly k nepříjemným věcem, když si umožníte v té vibrační harmonii s energií, která tvoří světy, zůstat… poté se vibrace nejen přemění do myšlenky, a ta myšlenka do další a další, ale začnete cítit uspokojení ze své mocné vnímavé mysli.

Začnete chápat skutečný rozdíl mezi myšlením a přijímáním myšlenky. Začnete chápat, že jste rozšířením zdrojové energie, že ta energie je neustále s vámi, a je s vámi, když třídíte a proséváte kontrast, a vypouštíte rakety touhy, protože váš vnitřní zdroj chápe, že ve vašem vybírání je tohle to, co hledáte, a právě jste to našli, vypustili jste to a my s tím tady stojíme… zaměřujeme se na to, udržujeme to a víme, že na základě zákona přitažlivosti se to vyvine. Jediná otázka v tomto všem je: Jak vědomí a záměrní budete v tomto procesu?

To znamená, že jediná otázka je: Jak moc uspokojení si vybíráte ze svého života? Děláte to správně, ať to děláte záměrně, nebo ne. Nemůžete to pokazit. Proséváte a třídíte a vypouštíte rakety touhy a vortex roste a nové energie se rodí a vývoj probíhá a blahobytu je všude plno a nemůžete to pokazit.

Hrajete svou část v přispívání, protože vypouštíte své rakety touhy. Nemůžete to pokazit. Svou část jste odvedli a zdrojová energie na to reaguje, a vše je v pořádku. Vývoj probíhá. Ale neřekli jste: Narodím se a budu přispívat. Řekli jste: Narodím se a budu mít radostnou zkušenost z toho být ve fyzické formě. Budu si moct vybírat, a poznám, kdy jsem mimo soulad, a pak se zaměřím do vibračního souladu s novým. Řekli jste: Vím, že nebude snadné se zaměřit do souladu s novým, když existuje jen to staré.

Řekli jste: Vím, že nebude snadné se zaměřovat na nové, když ani nevím, co to nové je, a když to staré je tak lákavé a přede mnou a tak snadné kvantifikovat a mluvit o tom a tak snadné udržet aktivní v mém prostředí, že se v tom starém udržuji, a neumožňuji si uspokojení z přesunutí se do nového. To jste řekli.

My řekli: Připomeneme vám to, jak se sem na Zemi dostanete. Vy na to: Dobře. Jsme tedy tady a připomínáme vám, že jste vibrační bytosti, a že jste sem přišli se záměrem, mocí a radostí. Věděli jste, že život ve vás vzbudí touhy, a věděli jste, že žádání bude důležité, a že expanze všeho, co je, bude na tom záviset, a že vše, co je, vždy bude. Znali jste, chápali jste věčnost věčnosti. Věděli jste, že věci vám vždy budou vycházet. Tehdy jste to věděli… jen vám to chceme nyní připomenout.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/tohle-vam-chceme-pripomenout/

TAJEMSTVÍ ZATMĚNÍ – astrologický fenomén

Astrologie pracuje s cykly jednotlivých planet a jiných těles naší Sluneční soustavy, a jejich vzájemnými aspekty. Díky tomu má poměrně přesné nástroje k předvídání a načasování událostí.

Již staré národy dokázaly na základě pozorování hvězd, ale i pohybu Slunce a Luny, odvozovat příznivou či nepříznivou ruku osudu. V tomto směru mají (symbolicky viděno) největší vliv na odvíjení budoucích událostí v našem životě právě zatmění Slunce a Luny.

Momentálně: V srpnu se blížíme opět do období těchto zatmění a můžeme tak jednak rekapitulovat, co nám přinesla dvě předešlá z počátku letošního roku, a jednak se podívat na to, co nám přinesou události nejbližší… 

Něco o jejich původu:

Co se zatmění týče, je dobré věnovat zvláštní pozornost následujícím věcem:

1. Počtu po sobě následujících zatmění v daném roce.
2. Zda se jedná o zatmění Slunce či Luny.
3. V jakém jsou zvířetníkovém znamení.
4. Do jakého domu individuálního horoskopu spadají a na jakém stupni se nachází.

Každoročně proběhnou v průměru cca čtyři zatmění (v roce 2011 jsme jich např. zažili až sedm), v letošním roce nás čekají ještě další dvě (z celkových čtyř). Platí pak jisté pravidlo, že čím více jich v daném roce proběhne, tím více jsme vedeni ke změnám, zrychlují se události a okolnosti našeho vývoje. Jedná se o roky intenzivnější, více si je pamatujeme. Ale to samozřejmě není jediné měřítko. To, zda nás to, či ono zatmění v daném roce ovlivní, záleží především na tom, kam přesně spadá no našeho individuálního horoskopu.

Samotná zatmění přichází vždy v párech, na osách znamení, a jejich celkový počet v určitém časovém období je šest.

V letošním roce jsme zažili již dvě zatmění:

26. února 2017 – zatmění Slunce v Rybách – šesté (poslední) ze série zatmění na ose Panna-Ryby – provázely nás od roku 2015
10. února 2017 – zatmění Luny ve Lvu – první ze série zatmění na ose Lev-Vodnář – budou nás provázet do ledna 2019.

Něco o jejich vlivu:

Tradiční astrologie považovala zatmění za neblahé jevy, přinášející dramatické až apokalyptické změny a okolnosti v životě. Díky humanistickým trendům v psychologii, psychoterapii, astrologii a dalších oborech, jsme dnes schopni nahlížet změnu jako pozitivní, ba nezbytnou možnost pro duševní rozvoj. ZATMĚNÍ jsou každopádně INICIÁTORY, SPOUŠTĚČI těchto ZMĚN, urychlující události, které již delší dobu dřímají v našem nevědomí, aby se mohly projevit.

S každým zatměním něco končí a něco nového začíná. Jejich reálný vliv se pak často liší, z hlediska tradiční astrologie můžeme důsledky očekávat 3 až 6 měsíců poté.

Z mé astrologické praxe se to však může protáhnout, podle toho, zda a jak dokážeme využít „lekce“ či okolností, které se nám otvírají. Je to období, kdy se můžeme nacházet v mlze, ve tmě, jako bychom přecházeli most, staré, pevné struktury jsou zbourány, ale na ty nové ještě nevidíme. Nemá pevné obrysy.

Dále je také nutné rozlišovat mezi zatměním Slunce a Luny.

Jaký je mezi nimi rozdíl? K zatmění Luny dochází za úplňku a k zatmění Slunce za novu. Obecně se dá říci, že solární zatmění spíše ukazují na nové možnosti a příležitosti, velký příliv energie, zatímco ta lunární předpovídají ukončení, jasnou a jednoznačnou konečnost něčeho, co již v našem životě nemá místo, je destruktivní a brání našemu růstu.

SRPEN …“Lví měsíc“

Letošní srpen je velmi potentní měsíc. Z astrologického hlediska se můžeme těšit na dvě novoluní v tomto královském znamení a jedno zatmění na ose Lev-Vodnář. Numerologicky viděno se nacházíme v roce 1, které v astrologii symbolizuje archetyp Slunce, Krále, autoritu, kreativitu, sebevyjádření, autenticitu. Je to rok, kdy chceme zářit, připravujeme nové projekty, děláme plány do budoucna. Stáváme se INDIVIDUALITAMI. Objevujeme a potřebujeme projevit své bytostné JÁ.

7. srpna 2017 nastane (částečné) zatmění Luny ve Vodnáři, 21. srpna (jak symptomatické datum pro Českou republiku!) pak nastane druhé novoluní ve Lvu v tomto roce, a totální zatmění Slunce.

Dá se očekávat, že zatmění, které tento srpen zažijeme, přinesou na dalších šest měsíců velké změny týkající se posílení našeho sebevědomí, sebehodnoty, sebevyjádření, individuálních cílů a projektů. Nenaplněná, dlouhodobá přání a touhy, romantické vztahy, sexualita, to vše a mnohé další teď můžeme výrazně ovlivnit a proměnit.

Zdroj: Pavlína Holancová
http://www.priznakytransformace.cz

Kryon – Velký příběh lásky

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Regině, Saskatchewan, Kanada, 24. května 2015

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dělám krátkou pauzu, zatímco můj partner ustupuje stranou. Proces channelování se musí natrénovat, aby umožnil maximální jasnost, aby poselství procházelo bez filtru, bez předpojatosti a beze změn. Říkal jsem svému partnerovi, aby nečetl žádné jiné channelingy a aby se nepodílel na žádných jiných metafyzických knihách, aby se do jeho přenosu nedostaly jiné myšlenky, které by možná mohly zpochybnit, ovlivnit nebo odfiltrovat božskou integritu. Musíte dostat jen to nejlepší. A rád bych, aby dnešní poselství bylo co nejlepší.

Posledních pár channelingů z celého světa bylo plných informací: jak věci fungují, jak to bude pokračovat, mé rady a uznání vám, posluchačům (a čtenářům). Dnešní mimořádný channeling bude kratší, než obvykle bývá. Ale doufám, že pro vás bude jedním z nejhlubších, jaký jste kdy slyšeli.

Chtěl bych vám vyprávět příběh lásky – příběh lásky, která navždy změní váš život. Informace, které vám předáme, vás uchvátí svým nejhlubším významem, proměnou či proroctvím. Chci vám sdělit, kdo je Bůh. Někomu se bude zdát, že je to opakování, ale není. Je to posílení, rozšíření našeho vztahu k vám lidem. Nejprve: já jsem Kryon a toto jméno je určené pro vás v těchto letech (Kryon se usmívá). Měl jsem mnoho jmen na mnoha planetách a všechna jména byla andělská. Nikdy jsem nebyl lidskou bytostí. Jsem součástí procesu. Soucit Boha se projevuje skrz mne v emocích těla mého partnera. Přináším vám informace a pravdu. A dnes večer vám přináším pravdu o lásce k vám. Nejste pro nás, ani pro mě, neznámí, a dělal jsem to celé věky, kdy to bylo součástí systému; je to má práce. A když nějaká civilizace definitivně překročila milník, z kterého už nebylo návratu, začala se láska Boha zesilovat, víc se projevovat a ukazovat.

Před lety jsme vám řekli – až se to stalo téměř sloganem – že nikdy nejste sami. Zkoušeli jsme vás posílit, pozvednout, opakovali jsme to a mluvili o tom v metaforách. Provokovali jsme vás výrokem, že když se odeberete do své komůrky, zamknete dveře – my tam pořád jsme. Museli jsme vám to zdůrazňovat, protože singularita vaší lidské předpojatosti působila a vy jste nevnímali: společnost, partnerství, objetí od někoho, kdo vás má rád a kdo se o vás stará, možná pocit otce-matky. Stará energie vám bránila, abyste nás vnímali, ale teď se začínáte měnit. Pracovníci světla, největším tématem a největší vaší výzvou je chybějící pocit vlastní hodnoty. Předávali jsme vám o tom poselství, proč tomu tak je, jaké jsou pro to důvody, jak je zvláštní, že nejstarší duše na planetě se necítí být hodnotní. To se teď však začíná měnit. Dám vám důkaz: rád bych, abyste pozorovali děti a pak mi řekli, zda trpí pocitem chybějící sebehodnoty. Jednou z vlastností nových dětí je totiž skutečně přílišné sebevědomí. Jsou umíněné, svéhlavé, protože jsou probuzené a vědí, že nejsou nikdy samy. Došlo vám to?

Láska, kterou k vám cítíme, začíná měnit předlohu lidstva. A chtěl bych vám, staré duše, sdělit, že tu můžete pobýt dlouhou dobu a nemusíte se znovu narodit, abyste vnímali to, co cítí děti. Až budete připraveni, až to pochopíte a metaforicky k nám natáhnete svou ruku, pak můžeme vaši předlohu změnit. A chybějící sebehodnota, kterou jste měli ve svém akášické záznamu po tisíce životů ve staré energii, se začne měnit.

Jak se začne v člověku měnit sebehodnota, tak se začne měnit i jeho zdraví. Věděli jste, že to spolu souvisí? Čím lépe se budete cítit sami se sebou, se svým místem na planetě a v galaxii, tím vzpřímeněji budete stát a tím déle budete žít. Neboť buňky vašeho těla to vědí a naslouchají vašemu vědomí, které říká: Zasloužím si tu být. Já jsem to, co jsem dosud nikdy nebyl. Duchovně důvěřuji svému místu tady a těším se na nové světlo, které se pustí do boje se starou energií a zvítězí. Takový je vroucí, láskyplný vztah, který k vám mám já, který k vám má Duch – je to dar století.

Trvalo dlouhou dobu, než tady na planetě mohl začít život. Naše láska se doslova projevovala ve fyzice Stvoření. Evoluce byla zcela pod kontrolou a přesunuta až na poslední moment, aby se lidé mohli vyvíjet a existovat na této jediné planetě se svobodnou vůlí v galaxii – kde se shromáždily duše odevšad, aby zahájily nádherný test. Taková je láska.

Naposledy jsme mluvili o systému reinkarnace, který se začíná měnit. Aktuální vlastnosti lidské duše se rozvíjejí – zdůrazňuji „lidské duše, nikoliduše“ jako takové. Mění se lidská část duše a to znamená, že se mění vztah člověka k Duchu. Začíná se rozvíjet a měnit v něco, co je komplexní, a my jsme to opakovaně viděli. Tato transformace a komplexnost vás povedou na krásnější místo, kde budete vědět, kým jste, protože Bůh vás miluje natolik, aby rodině předal věci takového druhu, jaké jste dosud nikdy neviděli. Budete to vnímat a vědět, že jsme tady.

Nadejde čas, kdy už nebudu muset říkat: Nikdy nejste sami – protože to budete vědět. A půjdete do své komůrky a budete volat naše jména, protože je budete znát. A něco takového jako chybějící sebehodnota (pocit, že si něco nezasloužíte) už nebude existovat, staré duše, protože to budete vědět. To je lidská evoluce a stará duše se nachází v přední linii. Jak ezotericky pracujete, skutečně měníte systém a tím se začíná měnit hluboký význam Akáši. Začnete se spojovat s takovými věcmi, jak to v energii přežívání nebylo možné. Drazí, když utíkáte před bengálským tygrem, nemůžeme vám vyprávět o zacházení, vztahu s vaší Akášou – dává vám to smysl? Vědomí musí dosáhnout určité úrovně a dojít k bodu, kdy se začínáte ptát:Kdo jsem? Co mám vědět? Co bude dál? Co mám udělat?“ A my přijdeme, protože nikdy nejste sami. Nikdy nejste sami. Karmický systém planety byl nastaven na nízké vědomí. Představte si tak nízké vědomí, že když jste přišli na planetu, museli jste se podřídit určité energii, která vás postrkávala k nevyřízeným věcem. Nemohli jste to cítit, vnímat, ani skrze Akášu protože tam byla zeď – nazvali jste jí „závojem“, ale byla to zeď. Až nyní je to závoj, tenký závoj, pokud chcete.

Tohle je příběh lásky mezi Tvořivým zdrojem a člověkem. Probudíte se a odhalíte, že vaši spirituální rodiče u vás vždycky byli ve formě Tvořivého zdroje. Někteří z vás řeknou: „Přál bych si být milován, vroucně milován a objímán – a to budete. Zatímco žijete své životy, budete doslova v rukou Boha přenášeni z jednoho místa na druhé, a andělé vám budou šeptat do ucha, jak jste milováni. Díky tomu si nebudete dělat žádné starosti. A když uvidíte události ve zprávách, budete vědět, že je za tím vyšší cíl a nebudete se kvůli tomu trápit a dělat si starosti. Možná nějak zareagujete ve svém vědomí, ale nebudete si dělat starosti. To je ten rozdíl. Možná budete zneklidněni v soucitu, když uvidíte ty, kteří trpí v jiné části světa. A budete vědět, že váš soucit může určitým způsobem působit. To je stará duše, která se nestrachuje, ale jedná soucitně.

Soucitné chování mění tuto planetu. Staré duše, vaší reakcí na určité věci kolem vás už nebude strach. Už nebudete vnímat to, co by vás vracelo zpět, protože celé vaše vědomí bude vnímat události a bude reagovat soucitným chováním. Na vás zůstane jen rozhodnout se, jaký druh soucitného jednání zvolíte. Nebudou pak už žádné problémy, protože pokaždé, když budete takové věci pozorovat, najdete správné řešení. Protože taková je moudrá, stará duše.

Drahé lidské bytosti, zopakuji to ještě jednou: Neexistuje nic, co byste už neviděli, nezažili během těch tisíce životů jako lidské bytosti. Znovu to zopakuji: prožili jste všechno, od toho nejhoršího, co si dokážete představit, až po to nejlepší. A každá jednotlivá zkušenost je pro vás připravena ve vaší Akáše jako zdroj moudrosti, vědění a zkušeností, který můžete využít, bez ohledu na to, co se právě děje ve vašem životě. A to vytvoří vyrovnaného člověka, který vnímá lásku Boha v každém okamžiku. To je příběh lásky.

Vše, co vám k tomuto bodu řeknu, je: Jste na to připraveni? Dovolíte to? Protože tu existuje hradba myšlenek ze staré energie, která kolem vás vytváří bublinu a říká: „Když to nevidím, pak to neexistuje.“ A já vás vyzývám, abyste tento názor změnili. Připravte se na věci, které neznáte nebo na které nevěříte. Neomezujte lásku, která k vám bude proudit z nejvelkolepějšího zdroje lásky do vašeho života. Neomezujte ji kvůli svým pochybám, co se může stát.

Někdo dnes přišel, aby zažil uzdravení. Slyšel jsi to? Protože můžeš odtud odejít, potřásat hlavou a říkat: „Nu, já jsem nic nevnímal. Nevím, zda je to správné. Co mám ještě zkusit?“ Nepochopil jsi to nejdůležitější, když kolem tebe byli andělé a ptali se: Jsi připraven na to, kvůli čemu jsi sem přišel? Teď nastal čas se tím obklopit. A ty se neobklopíš Bohem, ale myšlením staré energie v sobě, které tě vzdaluje od tvé velkoleposti.

To je ten nejkrásnější příběh lásky, který jsem vám kdy mohl předat. Tak to je, nemůže už to být lepší. A kvůli tomu jste tady, staré duše. To všechno přichází. Je to evoluce lidí.

Já jsem Kryon, milovník lidstva – a to z dobrých důvodů.

A tak to je.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – The great Love story, Regina, Saskatchewan, Kanada, 24.05.2015 – 20:13 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.