Vize nového světa – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, světlo se probouzí a tma se zmítá v pochybnostech. Je zde plno negativních energií v tomto světě. A to musí být napraveno. V tomto čase se každý stále vyrovnává se svou minulostí, každá bytost se zaměřuje výrazně do svého nitra. I ti, kteří jsou věční pochybovači a nevěřící. Každý zpytuje. Každý však prožívá jiné zkušenosti a jsou zde jiné okolnosti jeho života. Život je pestrý a různorodý a mnohdy také velice překvapující, pokud člověk věří.

Lidé Země, nesnažte se násilím předělat ty kolem vás, nechávejte jim svobodu. Každý se sám o své vlastní vůli musí rozhodnout. Ať již je to něco, co se vám líbí anebo ne. Každá bytost je bytostí láskyplnou, hledající naplnění a skutečnou lásku. Není však zde těch, kteří mají přímé spojení na svou duši. Často se tato spojení zanesou a je potřeba je pročistit. Naslouchejte sami sobě a nechte k sobě věci přijít. Máte nyní možnost napravit mnohé křivdy. Máte příležitosti ke změně, neboť vám bude pomáhat vesmír. Jste vedeni, abyste se rozhodli, jak chcete žít. Začínáte chápat, že svět takový, jaký znáte, nemůže již dlouho existovat. Ozdravujte sami sebe, ozdravujte Zemi. Uklízejte v sobě, ale také kolem sebe, neboť vaše prostředí je stále více otrávené. Často podobně jako vy uvnitř sebe samých. Neboť vidíte jen nedostatky a nevidíte hojnost, která je všude kolem vás. My to chápeme, každý má své starosti a nemá čas, aby se pořádně rozhlédl a díval se kolem sebe. Avšak musíte vzhůru, ne dolů. Hledejte ve svých srdcích. Nepochybujte o sobě samých, máte v sobě velkou sílu. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. Přišel čas se probudit. Jeden jako druhý. Neboť celý svět se mění a cesta k vzestoupení je otevřená.

Právě v tuto chvíli se otevírají portály vzestupu, kde se může skrze vaše úsilí uskutečnit vaše proměna, lidé Země. Jak krásný je to čas a jak nádherné je toto vidět. Zářící bytosti vcházející dveřmi do nového světa, oproštěny od zátěží, zbaveny pochybností a posíleny o poznání, kým jsou a co dokážou. Toto je vize nového světa. Svět nejkrásnějších barev, svět lásky a přátelství, kde není nic, co by poutalo pozornost směrem dolů. Jen ušlechtilý cit a chtění být lepšími a pomáhat. Ať vás provází síla vesmíru, lidé Země. Neboť toto je síla zrození a zániku.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Slunovrat a diamantová záře

Blíží se slunovrat, návrat Slunce – světla do našich životů. Ještě předtím, než se propojí s naší realitou zde, se bude vše intenzivně dočišťovat.

Zimním slunovratem se spustil silný očistný proces, který vytlačoval z našich těl ven k uvědomění a zpracování jed, který v nich byl po dlouhá léta uložen. Mohlo to být něco čím vy sami jste si způsobovali otravu či jed, který na vás naplival, nalil či do vás vlil někdo svými jedovatými slovy či činy. Toto vše se vyplavovalo z vaší buněčné paměti ven. A nyní před dalším slunovratem vše ještě zesílí.

Letní slunovrat je důležitou branou, ze které se sype zlatá, diamantová a třpytivá záře, jak na vás, tak z vás, z vašeho diamantového srdce. Aby se tato záře mohla plně projevit, je třeba vše, co je okolo ní za slupky, obruče a bahno odstranit.

Někomu se v období mezi slunovraty rozpustily iluze, někomu naopak zesílily, a to jen proto, aby jejich rozpuštění bylo v následujících dnech více viditelné.

Padají “časové osy”, které již nepotřebujete. Můžete se ztrácet v prostoru a čase. Dochází k rovnováze a tudíž můžete ještě více balancovat a kývat se ze strany na stranu, dokud se vše nevyrovná.

Vašimi mozky probleskuje jiskřivá energie, která postupně restartuje jednotlivé jeho části a připravuje je na záplavu světla.

Mohou vám z podvědomí do vědomí vyplouvat různé vzpomínky, které je potřeba si uvědomit, pochopit je, přijmout, podívat se na ně z jiného úhlu a rozpustit je. Když se na různé situace podíváte očima všech zúčastněných a procítíte je srdcem, tak je najednou uvidíte v jiných barvách, se soucitem a pochopením.

Naslouchejte svému tělu… Můžete cítit větší potřebu pohybu, kdy potem potřebujete vše nepotřebné vyloučit z těla, můžete mít větší žízeň, kdy také dostáváte ven, co již nepotřebujete. Může docházet k bolestem těla, hlavy, křečím. I takto se tělo zbavuje nepotřebných myšlenek a energií.

Někdo naopak potřebuje více odpočívat, spát a vstřebávat nové energie, které do něj proudí…

Energie slunovratu vše odšpuntuje… Zlaté a třpytivé bublinky tak mohou vyjít ven na světlo, aby mohly být viděny. Poté dochází k oslavě, k radosti, k ohňostroji třpytivé záře, která odráží vaše vlastní světlo.

Vstupujeme do druhé poloviny roku, do které kráčíme více v rovnováze, ve svém středu, ve větší záři, čistotě a síle.

Stačí si uvědomit svou duši a vnímat jak září, vnímat své srdce a vědomě do tohoto místa dýchat…

Nyní, když je v našich tělech více místa pro vše nové, mohou přijít zázraky.

S láskou – Antalii

Ivona Antalii
http://www.kliceksrdci.cz

Kryon – Ztělesnění boha – část 1

Tento živý channeling Kryona byl přijat ve Fairfieldu, Iowě, 13. srpna 2016

Zdravím Vás drazí, Já jsem Kryon z magnetické služby. Hlas, který slyšíte, vskutku představuje energii Tvořivého Zdroje. Pro někoho je to Bůh, pro někoho Duch, jakkoliv ho chcete nazvat. Již jsme hovořili o tom, co Tvořivý Zdroj je (a co není…) – milující Zdroj, který vás zná. Pro někoho je až neuvěřitelné, že by člověk mohl být znám jedné (nebo více) „polévce“ stvoření, která je zodpovědná za uvedení Vesmíru do pohybu. A důvodem pro tento až “osobní dotek“, jak byste to mohli nazvat, je to, že část Stvořitele je ve vás. Už jsem vám to sdělil dříve. Ten systém je celistvý, jelikož vy jste kousky Boha. Je to důležité, zvláště v této nové energii. Opravdu už jste to poznali a plně procítili?

Vraťme se zpět ke starodávným a podívejme se, co by vám pověděli třeba o tom, jaký byl první organizovaný duchovní systém na planetě před tisíci lety. Jaká byla jejich první intuice o tom, kdo jsou lidé ve skutečnosti? A odpověď na to zněla – Bůh uvnitř. Existují zde stále ještě kultury, a mnohé z nich představují milióny jednotlivých lidských bytostí na této planetě, které by vás pozdravily „Namasté“ – uvědomění si toho, že „Bůh ve mně zdraví Boha v tobě“. Bůh ve vás tedy není žádný neznámý pojem. Uvědomujete si to spojení, které je nyní možné?

Drazí, s DNA, která pracuje na takové úrovni, v jaké je nyní, ta snadnost toho všeho, tím, jak postupujete vpřed a tím jak jste v souladu při rozvíjení svého Božství, které je na dosah ruky, tak se jako první stane to, že to spojení se bude vylepšovat. Bůh uvnitř se stává zároveň i Bohem vně, tak jako je tím vnitřním. Ale nyní chci, abyste skutečně a opravdu rozpoznali, že jste přišli na tuto planetu se Stvořitelem uvnitř. To dává smysl a je to logické pochopení testu planety, že sem duše musí přijít a pracovat na problémech – Stvoření musí být v každém z vás. A je-li tomu tak, zeptám se vás na velkou otázku tohoto večera: „Když usednete k meditaci, když usednete k modlitbě, když uctíváte Boha, proč zvedáte ruce a modlíte se k někomu jinému a ne k Bohu ve vás?“ Lidstvo si v této NOVÉ energii musí začít uvědomovat, že cesta k budoucnosti není o projektování si ven, ale o zvnitřňování. Podívejte se na to, co se dělo a co se pak z toho stalo – Bůh uvnitř, tak jak ho vnímali starodávní, se proměnil do Boha tam „venku“. Nejenom že to vymazalo Boha z vašich těl v této společnosti, ale lidské bytosti se zároveň staly  nepotřebné, bezcenné, zasluhující si jen to špatné, které se musí ponižovat a plazit, aby si jich Stvořitel vůbec všimnul. To je disfunkční a poskytuje vám to medvědí službu celému tělu. Bůh je uvnitř.

Evoluce lidského ducha ovlivní velký katalyzátor a tím bude důvěra, která začne aktivovat vnitřní kompas. Vaše vědomí až do tohoto bodu mělo vždy nedostatek sebeúcty. Bůh uvnitř je nádherný koncept, ale nikdy nepřetrval. A nyní vás začínáme žádat, abyste vytvořili něco, co bude vámi pochopeno, ale nebylo to vámi praktikováno, myšlenka, která říká, že jste opustili to Božské, protože vy jste se už narodili velkolepí. A je tomu tak. Při vašem prvním nádechu duše vstoupila do vašeho těla – všechno to plánování, které vás sem přivedlo, tvoří tu velkolepost, krásu, kterou Duch a Bůh vidí jako nádhernou, ale vy stále ne. Nyní nadešel čas, abyste začali přehodnocovat, co tam je. Vnitřní kompas je mnohem víc než jen intuice, je to Bůh uvnitř každé jednotlivé lidské bytosti, který vás žádá, abyste ho aktivovali.

Vy se pořád cítíte vinni, stále máte nějaké předsudky a dokonce i při meditaci hledáte „vnější“ zdroj: „Drahý Duchu, toužím po tamtom, pomoz mi s tímto… drahý Duchu, miluji Tě…“ Co kdybyste to zvnitřnili? A nazvali to, čím to je. Ve starší energii jsme vás učili, že ta nejlepší otázka, na jakou se kdy můžete Boha zeptat, je: „Řekni mi, co potřebuji vědět.“ A nyní vám sdělujeme, že ta otázka je stejná – jen se na to začnete ptát Boha uvnitř. Zvnitřnění tohoto znamená, že když usednete k meditaci, jako první uctíte své tělo, protože tam sídlí Bůh – v každé jednotlivé částečce DNA. Ve stovkách biliónů kousků – tam všude je Bůh.

Existuje váš kousek, který je kvantový. U této velmi malinké části molekuly DNA bylo prokázáno, že má kvantové vlastnosti, což je pouze část toho, o čem hovoříme. Je v tom víc, než byste si mysleli. Pokud je Bůh uvnitř vás, můžete se posadit a meditovat, a začnete přitahovat, co potřebujete jako svůj vnitřní kompas, protože v tu chvíli voláte Zdroj, který tu vždy byl. Ne ten Zdroj, který sedí na obloze, ale Zdroj uvnitř. A aby to pro vás bylo snadnější, možná byste mohli změnit způsob, jakým hovoříte a přemýšlíte, a možná byste mohli začít takto: „Drahý Duchu ve mně, řekni mi, co potřebuji vědět? Zaktivuj můj vnitřní kompas, abych byl schopný ucítit směr a už ne strach. Drahý Duchu ve mně, utlum ten strach, který mám z čehokoliv. Drahý Duchu ve mně, ukaž mi mír, který přináší veškeré pochopení, protože se obávám. Drahý Duchu ve mně, mám strach, aktivuj to, o čem vím, že je uvnitř mne, aby každá jednotlivá buňka mohla cítit to, o čem vím, že tu je. Já jsem věčný, dej mi mír a klid a učiň tak nyní.“

Už se vám někdy stalo, že vaše vědomí dokázalo komunikovat se Stvořitelem uvnitř vašeho těla? Pohlédněte na tuto cestu, kterou jste všichni ignorovali tím, že jste ho hledali na jiných místech. Už jsme o tom hovořili dřív, v současném scénáři jste se nějak dostali do bodu, kde jste eliminovali Gaiu a vytvořili jste si nedokonalého Boha – Boha, který vás natolik „miluje“, že kdybyste řekli nějakou špatnou věc, šli byste za to do pekla. Tohle není Bůh. Udělali byste to vaším dětem? Tohle není Bůh! Uvnitř vás je úplný motor; je to tam všechno. A nyní nadešel čas, abyste to vzali, zažehli jiskru a skutečně to spatřili. Je možné, že každá jednotlivá buňka vašeho těla ví, o čem teď mluvím?

Hovořili jsme o „poli“, předali jsme vám dva hlavní channelingy o laskavosti tohoto pole, někteří to pojmenovali „nasednutí do vlaku“. Existuje fyzikální pole, které chce harmonii, které skládá věci dohromady, ve své touze po synchronicitě, my jsme to dokonce nazvali fyzika s postojem, jelikož to vlastně není vůbec fér, není to neutrální – je to milující! A v této nové energii to nyní začnete vnímat, jak se to samo bude manifestovat pokaždé, když o to požádáte. To je ten vítr ve vašich zádech. Konečně! Tohle je pomoc, o kterou jste žádali. Konečně! A nepřichází to z oblohy, ale úplně běžnou fyzikou, která je měřitelná. Na vašem dvorku je realita, která vám chce pomoci zaktivovat vnitřní kompas. Probudíte se ve tři hodiny ráno, v půl čtvrté, vím, kdo je zde (toto čte), a někteří z vás přemýšlejí: „Tak, a o co se budu strachovat teď?“ (Kryon se směje.) Protože to je ten vzorec, že? Po mnoho, mnoho let jste si shromažďovali obavy a strachy, udělali jste si seznam „špinavého prádla“ a potom jste to předložili Bohu. Ach, to je tak lineární!

Co kdybyste se probudili ve tři hodiny ráno a řekli: „Děkuji Ti Duchu (uvnitř), že jsi mne vzbudil… Drahý Bože ve mně, ukaž mi proč, jsem vzhůru. Aha, chápu – to abys mne mohl držet za ruku a řekl mi, že mne miluješ, takže se tedy mohu vrátit zpět do spánku a být mnohem klidnější než kdykoliv předtím, děkuji Ti, Bože uvnitř…“

Neexistuje nic, žádná věc, která by byla příliš velká pro Boha ve vás. Nezáleží na tom, co cítíte, je jedno, jak moc se znepokojujete, nezáleží na tom, o čem si myslíte, že se možná nikdy nezmění nebo čím si teď zrovna procházíte, je zde most k Bohu ve vás, který to vše vymaže, a mírumilovná řeka lásky vámi bude protékat, tak jako nikdy dřív. Lidé to ve vás uvidí – lidé, kteří zažívají tytéž věci, kterými jste si museli projít vy, to ve vás spatří, protože vy jste si to osvojili, objevili jste, kde je Bůh. A ironií je, že pokud se navrátíme do minulosti, samotní starodávní to takhle dělávali celou dobu a vy se nyní znovu probouzíte k jednomu z nejopravdovějších poznání lidství. A ani to nebylo schované. Je to jenom o tom, že jste se museli dostat do bodu, kde to chcete vidět a probudit. Část duchovního probouzení se v této nové energii, je o uvědomění si těch věcí, které jsou zde, ale vy jste je dříve neviděli. A vy náhle přijímáte koncepty, o kterých byste dříve ani neuvažovali, a budete mít myšlenky, jež patří vám a nejenom duchovním učitelům nebo channelerům. Nástroje pro to všechno, o čem hovoříme, už jsou tady. Jen dlouho „spaly“. Celá představa probouzení se ze spánku, není už jen metaforou, je skutečností. Tak je to vnímáno. Vyjdete z místnosti s novým uvědoměním, možná i dokonce s novým přístupem – přestanete hledat odpovědi venku, protože jsou po celou dobu ve vás. Meditujete tak, jak jste vždy meditovali, ale teď nacházíte vnitřní rovnováhu, což se projeví venku – ve vašich činech, ve vašem vědomí, v tom, jak jednáte s ostatními, v tom, jak zdravíte Boha ve vás nebo v každém, koho potkáte na své cestě.

Hovořili jsme již tolikrát o soucitných činech, mluvili jsme o změně vědomí, která promění vaše činy, sdělili jsme vám, že to vede ke zdravým věcem a představuje to delší život. Tohle je vývoj nové lidské bytosti! Avšak toto je “přeskočení té překážky“ – poslouchejte, jak meditujete a modlíte se, přidejte slovo “uvnitř“ / “ve mně“ pokaždé, když se zmíníte o Duchu, pokaždé když zmíníte Boha. „Drahý Bože uvnitř, drahý Duchu ve mně,“ a vaše tělo si na to bude zvykat, bude si to osvojovat a pochopí, že poznáváte Božského Stvořitele ve vašich buňkách.

To je krok číslo jedna k tolika věcem, které vlastníte, o kterých jste si nikdy nemysleli, že je můžete provést. Teď vím, kdo je v této místnosti, kdo toto poslouchá (a čte). Co držíte, právě nyní, a co vás natolik trápí, že vám to vytváří obavy a strach? Co to přesně je v lidské povaze, že vás to nutí projektovat si to “strašlivé“ do ještě něčeho mnohem strašlivějšího? (Kryonův smích.)

A tak, ať je to cokoliv, čeho se bojíte, tak jste to učinili ještě strašlivějším. Tohle je myšlenkový vzorec staré energie, který bude zcela a úplně vymazán tím “Drahý Bože ve mně. Temnota nemůže existovat, když vládne láska. Nenávist zde nemůže existovat, když vládne radost. Ani smutek nemůže být tam, kde je smích králem. A toto je učení dneška, roku, století. Změnili jste směr „Drahým Bohem ve vás“ a připojujete se tak ke starodávným, kteří to znali už od počátků, jelikož to bylo intuitivní. A potom, až budete mít čas a když si to budete přát, chci, abyste vyšli ven, tam, kde jsou stromy a země, ne cement, tam, kde se vaše chodila, mohou dotýkat země a můžete říct něco, co si Gaia přeje slyšet už po staletí. Chci, abyste řekli: „Bůh ve mně říká – vítej doma…“ Začnete nabírat energii od samotného zdroje Gaii, protože to je váš partner tady, nemůžete bez ní přežít. V oblastech, kde je hodně farmářů a zeptáte se jich, oni budou vědět. Farmáři mají ve zvyku chodit bosí tam, kam by nikdo jiný nešel. (Kryon se směje.)

Vy byste se jich zeptali: „Proč to tak děláš?“ A oni by vám odpověděli: „ Protože chci cítit hlínu mezi svými prsty, protože tak mohu vnímat energii Země, božství a co konejší mou duši…“ To je krok po “Bohu ve vás“. Nezáleží na tom, kde žijete, můžete to udělat. Můžete jít tam, kde je půda a uskutečnit to. A já vám povím, obdržíte odhalení energie, když znovu začnete zahrnovat Gaiu… Ovšem, drazí, jako první je „Bůh ve vás“.

Ztělesnění toho, kde a jak koná Bůh, obrácení reality dovnitř, je klíčem. Věděli jste, že když tohle začnete uskutečňovat, vaše biologie se začne posouvat? Věděli jste, že vaše chemie se začne měnit a věděli jste, že laskavost pole bude mít větší důsledek na vaše zdraví? Protože najednou jste spojení s tím, s čím nikdy předtím. Je-li Bůh “tam venku“, jak byste mohli přijmout zodpovědnost za vlastní vaše zdraví? Je-li Bůh venku, jak byste mohli mít vnitřní mír?

O čem to celé je? Proč existujete? Logika toho by měla být jasná – protože zde není nic vnějšího. Bůh jste vy. A vaše vědomí kolektivně změní planetu, protože vy (všichni) jste Bohem.

Je toho víc – budeme pokračovat jindy. Drazí, jak tu sedíte a posloucháte (a čtete), vy všichni, chci, abyste věděli, že tato zpráva je tak naplněna… – neexistuje slovo pro popsání lásky, kterou teď můj partner může vnímat, není zde žádné slovo k popsání toho, jak moc je Stvořitel vaší součástí, je zde vzájemné plynutí lásky, která teď proudí z druhé strany závoje přímo k vám! Když rozpoznáte, pochopíte a zvnitřníte Stvořitele. Dokud byl “mimo“ vás, byl jenom tak v tichu. Když ho přijmete do sebe, budete žít déle. Když to uchopíte, začnete být celiství.

Já jsem Kryon a neříkal bych vám tyto věci, kdyby tomu tak nebylo.

Nový člověk pomalinku přichází.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – „Externalizing God – 1“ – MP3 22:15 min

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzka Š. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Abraham Hicks – Klíčem je očekávání

Klíčem je očekávání. Jinými slovy dostáváte to, co očekáváte. Přesvědčení je jen myšlenka, kterou si opakovaně myslíte. Pokud si ji budete stále myslet, začnete ji očekávat, protože když máte přesvědčení, neboli opakující se myšlenku, něco ve své vibraci udržujete aktivní. Jak je to v ní aktivní, zákon přitažlivosti na to reaguje a tak se to ve vašem životě manifestuje. Jakmile získáte nějaký důkaz toho, začnete to očekávat, což znamená, že nyní máte přesvědčení, které udržuje věci tam, kde jsou.

Pokud něco žijete, cokoliv, co se liší od toho, co chcete, musíte změnit své očekávání, což znamená najít jinou myšlenku, a musíte svou chronickou myšlenku vycvičit tak, aby byla v souladu s myšlenkou touhy namísto myšlenkou toho, co se už děje. Esther nám v tomto procesu někdy říká: Ale Abrahame, je to pravda. My řekli: To je praštěné měřítko, podle kterého bys něčemu dávala pozornost. Existuje spousta pravdivých věcí, které nechcete prožívat. Nenechte, aby pravdivé věci cvičily vaše očekávání.

Jsou pravdivé, protože někdo na ně dostatečně dlouho myslel, že si je vycvičili do své vibrace, dokud se nemanifestovaly. Pravda není nic víc. Pravda, které říkáte důkaz, je jen o tom, že někdo udržoval vibraci, dokud se kolem ní něco nemanifestovalo. Zeptejte se tedy: Je to pravda, kterou chci osobně zažívat? Pokud je, věnujte jí plnou pozornost. Pokud není, věnujte svou plnou pozornost něčemu, co chcete zažívat. Vesmír v obou případech spolupracuje. Získáváte to, na co myslíte, ať to chcete, nebo ne.

Host: Mám velkou radost, že tady jsem. Jsem nadšený ze svého nově objeveného života oproti minulému roku. Dějí se věci, které mě nikdy ve snu nenapadly, že by se staly. Mám pár otázek…

Abraham: Uznáváte, že jste se oprostil od pochyb, než se vynořily? Esther občas říká: Tohle je neuvěřitelné! Pak se směje a říká: Očividně to nemůže být neuvěřitelné, jinak by se to nedělo. Mluvíte o svém předchozím přesvědčení, které nemohlo obsáhnout to, co nyní prožíváte.

Host: Ano.

Abraham: Stojí za to říct: Ale moje současné přesvědčení může.

Host: Ano. Přesně to chci říct. Chci říct, že jsem testoval… nechci to nazývat testováním, ale zkusil jsem spoustu různých věcí. Malé věci, o které jsem požádal, které chci, se mi manifestují neustále.

Abraham: Protože vaše očekávání o malých věcech má méně odporu, že?

Host: Ano. Je to jednoduché. Nevím, jestli byste kategorizovali věci jako velké a malé.

Abraham: Nedělali bychom to. Protože když něco kategorizujete jako velké, obvykle to znamená: Očekávám, že tohle bude obtížnější. Mohli byste to kategorizovat jako, že je to velké, tak si to užiju více, jak to přijde. Když lidé říkají, že je to velké nebo malé, obvykle tím myslí, že je to těžké nebo jednoduché. Když řeknete: Je stejně snadné vytvořit hrad jako knoflík…

Stačí vám chtít jedno z toho a nemyslet na to v rozporu. Knoflíky je snadnější očekávat, že? Jsou zdánlivě rozšířenější, ale jde o tu stejnou věc. Zaměřujte se bez odporu a musí se to stát.

Host: Jak jsem říkal o malých věcech… snažím se na ně zaměřovat… před rokem jsem o něco požádal. Vidím znamení této věci… lidé to zmiňují…

Abraham: Zde je jedna věc. Když pochybujete, i když to už bylo shromážděné, tak vy s tím nespolupracujete, tak to neuvidíte. Když začnete cítit naději, jste dostatečně blízko té věci, že vás vortex občas dostane dovnitř a uvidíte náhled té věci. Pokud té naděje budete mít dost, brzy začnete věřit, a pak se vám to v životě ukáže. Usilujete tedy o vibrační rozdíl.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz

Horoskop na obdobie 12. – 18. 6. 2017

Soustředění se na svou cestu

Stále nám přetrvává zviditelňování neviditelného a působení vlivu pozitivní karmy, která vede k vývoji, viz horoskop z minulého týdne.

Slunce se dostává do opozice se Saturnem do 20. 6., což můžete vnímat jako stahování dolů do hmoty. Je potřeba dojít ke střízlivosti, abyste se neztratili či nezabloudili. Minulý týden byl hodně aktivní v jemnohmotných energiích, myšlenkách, vizí atd.

A v tomto týdnu je vše potřeba stáhnout do hmoty. Tedy konat. Opozice může být vnímána jako rozpor, odpor mezi lehkostí a tíhou, nezodpovědností a omezujících povinností. Chtít si snít a lítat v představách, ale každodenní povinnosti tlačí na řešení a konání. Utíkání před svou zodpovědností se projeví komplikacemi a těžkostmi. Právě ty vás budou nutit sestoupit zpátky na zem do tady a teď. Na druhé straně opozice je velmi konstruktivní, pokud pochopíte, jak vás může druhá strana obohatit, když jí na půl cesty vyjdete vstříc. Saturn je ve Střelci a Slunce v Blížencích. Saturn se tak může obohatit o lehkost a nadhled Slunce a Slunce o moudrost, zkušenosti, zralost, střízlivost a řád Saturna. Člověk tak s větší lehkostí řeší své povinnosti, ponechává si lehkost a přizpůsobivost Blížence a nenechá se zmást nekonečnými možnostmi. Pak se blíženecká energie projeví jako mladý zasvěcený Mudrc, který zná svou cestu a soustředěně ji následuje. Je potřeba konat, mluvit, rozhodovat se, s rozvahou a klidem. Jsme vedeni k dokončování, a proto vykonáme hodně práce. Vše, co je potřeba dotáhnout do konce, se bude hlásit o pozornost.

Jsme několik dní před letním slunovratem, který nastává 21. 6. po 5. hodině ranní. Slunovratem se vždy mění směr, a proto jsme vedeni vše řádně dokončit. Uvědomování si tohoto procesu nám může pomoci při rozporuplné opozici Merkura a Černé luny 12. – 14. 6., která ukazuje na pokušení, že můžeme znejistit, shodit, popřít, pomluvit, zlehčit, zironizovat, zpochybnit, zviditelněné poznání z minulého týdne. Přijdou vám na mysl pesimistické myšlenky, které vše budou zpochybňovat. Mohou se objevit znova již prožité těžkosti, a proto začnete pochybovat: „Bylo to poznání opravdu skutečné?! Kam vlastně směřuji?“ Je to i proces v mysli, neskočte na její pokušení. Ego se bojí, že nad vámi ztratí moc, proto bude vaše prozření chtít shodit ze stolu. Je třeba zde být pevní, s hlubokou vírou a důvěrou. Změna nastala! Požádejte své Ego, aby s vámi spolupracovalo. Tím se jeho vliv zmenší, dostane pozornost, ale zároveň vy určujete, jak se projeví. V době tohoto aspektu si dávejte pozor na svá slova, na žvanivost, pomluvy, ironii. Mohli byste říci něco, co by vás mohlo následně hodně mrzet. Zároveň to, co je vám říkáno, si uvědomte, jestli a jak se tím necháte ovlivnit, a co vás zasáhne. V této době se bude hodně mluvit, ale skutek utekl. Méně mluvte, více konejte. Každá myšlenka zanechává za sebou stopy.

Merkur se dostává do kvadratury s Neptunem 12. – 16. 6. Někdy nebudete vědět, co si vlastně máte myslet. Objeví se nejasnosti, pokroucené informace a zmatek v informačním poli. Proto je lepší v tomto týdnu nemyslet :-). Mysl bude vymýšlet různé „nesmysly“. Často budeme zapomínat, objeví se omyly a nepochopení. Je proto tak důležité se držet reality, tady a teď, řádu, pravidel a systematičnosti. To vše vás udrží v přítomnosti. Mysl má sklon předbíhat a vymýšlet konstrukce. Máme velmi bujnou fantazii. Držte se pozorní v dané chvíli a vědomě se soustřeďte na své konání. Pozitivní aspekt od Jupitera přináší dohled štěstěny. Merkur se přesune do konjunkce se Sluncem 16. 6. a též vytvoří opozici se Saturnem, což povede k ukončení cesty nejasností a ne-formy.

Dostaneme se k porozumění skrze udělanou zkušenost. Svým chováním, reakcemi, dáváme nové poznání do reality.

Mars je stále v harmonii s Venuší. Mužský a ženský princip je ve tvořivém procesu vzájemného obohacování se. To se děje jak uvnitř nás – vnitřní harmonie, spolupráce se svým druhým pólem, tak zároveň dochází k projevení i ve vnějším světem mezi mužem a ženou. Může proto docházet k přirozenému a harmonickému vývoji.

Jupiter se od 16. 6. dostává do kvadratury s Marsem a zde je potřeba dávat pozor na plýtvání energie, přeceňování se a chtít více než v dané chvíli je možné.

Přeji Vám střízlivý týden. S láskou, Petra Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz


%d bloggers like this: