Čas Býka aneb Slunce je v tom nevinně

Slunce je v horoskopech symbolicky a na nebi nahoře fakticky ukazatelem našeho já a všech jeho myslitelných projevů jakožto i forem. Nejsme to my. My, tedy já, ty, on, ona … jsme jen bytostmi, které ve své solaritě lépe či hůře projevují svoje já. Vyzdvihují tak umně a tak vysoko svoji existenci, abychom se odlepili od prachu nicoty tam dole a dovedli svoji individualitu nakonec za co pro nás nejvýhodnějších vstupních podmínek do všeobjímajícího oceánu nicoty božského kolektivního nevědomí, do moře duší. Nu a mezitím se tak trochu musíme potýkat s nástrahami života. S nástrahami, které jsme si, a to je zajímavé, podobně jako všechny pastě světa vytvořili sami, někteří z nás i masochisticky přímo sobě na míru.

Princip a archetyp Býka, do kterého Slunce dnes (t.j. 19. dubna) vstoupilo, je souborem ukazatelů, norem, technik, způsobů a vzorců, jimiž se podle kosmických zákonů řídí všechny planety nacházející se ve druhém segmentu tropického zodiaku. Stane-li se, že se Slunce do této části nebeského prostoru námi spatřeného dostane, začne, podobně tak jako semafor, který přepne barvu z oranžové třeba na zelenou, ukazovat a signalizovat, co se po nás chce. Žádá tak, abychom byli v souladu s prostředím, tedy i sami se sebou. S mimikry světa.

Co s tedy bude dít? Býčí archetypy jsou ukazatele zemského pevného emotivního a praktického znamení. V čase Býka exaltuje naše vtělení do reality tohoto podivného světa prostřednictvím hmoty. Hmota je tak jedinou skutečností, co je hmotné, dá se osahat, zvážit a pojmout, to existuje, v to se dá uvěřit. Žijeme tedy proto, abychom ochutnali hmotu, emoce, abychom zakoušeli jistoty kvalit a kvality jistot. Jaká je ale primární motivace, na co nás v tomto stádiu bytí utáhnout? Prvotním momentem, emocí, impulzem a zážitkem je láska. Od ní se vše odvíjí. Milování i oblíbenost. Hodnoty i kvality. Množství i kalkulace. Milujeme-li v jakékoliv formě, tedy jsme. A jsme-li, můžeme milovat. Není možné milovat nesprávně, láska se nemýlí. Jen je tolik lásek, kolik lidí. Možná i víc …

Čím se v čase Býka zabývat? Teď už vážně si probrat svoje hodnoty. Sebehodnotu. Kolik se cením. Za kolik se prodám. Nikoli zaprodám! Nakolik miluji a co miluji. Koho miluji a jak miluji. A také kdy jsou moje hranice, ploty a plůtky. Co dovolím a co již ne. A též, na čem si stavím a jak stavím. Co je pro mě dobré a co nikoli. A je fajn u toho nebýt suchý, tvrdý, drsný a nepohyblivě statický. Sehněme se dolů, sestupme z piedestalů svých já a zkusme se víc propojovat se světem, sdílet s ním své radosti, strasti i osudy. Je to tak živé a tak lidské. Přichází čas kdy nic lidského by nám nemělo být cizí. Neb je to možné. Skoro by se chtělo uzavřít poznámku okřídleným a lehce free zvoláním Milujme se a množme se. Ale to se mi nějak nehodí. A což zkusit jiné heslo pro ten letošní býčí čas? Mějme rádi to co je a tvořme, přetvářejme realitu tak, abychom ji mohli mít ještě raději!

Kryon – Přepsání minulosti

Tento živý channeling Kryona byl přijat v St. Louis, Missouri, 20. srpna 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes ráno jsme vás žádali, abyste vnímali „vítr pravdy“ – to je metafora pro jemný osvěžující vánek, který proniká pravdou současného posunu. Setkáváte se s novými energiemi, které se tu dosud nikdy nevyskytovaly a projevují se různým způsobem. Před pár lety jsme mluvili o rekalibrační energii, kterou jste procházeli. A teď přichází práce. Tolik vás se dnes ptalo: „Co bude dál? Co mám dělat?“ Protože jsou tyto energie nové, drazí, nebyl na ně dosud napsán návod k použití. Existují ale věci, o které vás můžeme požádat a které jsou pro vás vhodné, protože je mají vykonat staré duše. Bude to jen všeobecný přehled, co vám teď předám, nic specifického. Dovolte nám ale postupovat opačně a začít od detailů.

Synchronicita a trpělivost

Ptáte se, co byste měli udělat, co vás ve velkém plánu čeká jako další krok. Stále vám opakujeme, že jste všichni jedineční a proto je to pro každého z vás jinak.Přesto však existuje něco, o co vás teď požádáme a vy o tom budete slýchat stále víc a víc. Staré duše, v této nové energii k vám začínají přicházet určité věci. V první řadě dávejte pozor na synchronicity, nepropásněte je. Když se setkáte s lidmi a uslyšíte o myšlenkách nebo nápadech, když někdo řekne: „Zajděme tam, udělejme to nebo ono“ a vy jste to ještě nikdy nedělali – pak je to synchronicita. A za druhé bychom vás chtěli vyzvat, abyste tyto synchronicity rozpoznávali a uznávali je jako takové. Co vás sem dnes přivedlo, jaká to byla synchronicita? Ne všichni z vás si řekli: „Ach ano, půjdu na tuto akci. Opatřím si vstupenky.“ U hodně z vás to vlastně takhle vůbec neproběhlo. Ale přesto tu teď sedíte a nasloucháte tomuto poselství – poselství o naději a pravdě. Dokážete vnímat, jak vítr vane?

Drazí, věci se mění a my bychom rádi každého z vás o něco požádali: Buďte trpěliví! Mnoho lidí začíná tyto energie vnímat a uvědomovat si „aha“ pravdy, jsou z toho nadšení a hned chtějí začít něco dělat. Připadá vám, jako byste měli málo času, ale tak to není. Buďte trpěliví! Nechte věci vyvíjet, než k vám přijdou. Budete vědět, co s nimi máte udělat. Stále jsme vám říkali, že je načase cvičit se v mistrovství… začít se jinak chovat k lidem a ke všemu tomu, co je teď jiné. Kvůli tomu jste tady. Každému z vás, kdo tady sedíte a očekáváte nějaký plán s otázkou: „Co mám teď dělat?“ jsme už dřív říkali: A co když už to děláte? Co když už jen svou pouhou existencí ukotvujete energii pro ostatní kolem vás? Co když hrajete určitou roli a ani nevíte, že ji hrajete? Třeba jen tím, že jste sami sebou a žijete s ostatními, kteří vás pozorují? Co když je právě tohle ten důvod, kvůli kterému tady jste? Uvědomujete si důležitost toho, čeho se dotýkáte a co měníte? Není to tedy tak, jak si myslíte. Není to žádné lineární „Co bych měl dělat“. A přesto vás teď o něco poprosím, vás všechny – všechny posluchače, čtenáře i všechny tady v místnosti. Je tu totiž něco, co dělat můžete.

Očekávání zániku

Můj partner začal mluvit o energii nebo řekněme o „scénáři“, který se právě teď odehrává na této planetě. Chci teď probrat něco, co vás brzdí v současném vývoji – co vás oddaluje od divokých karet, které mají přijít, od objevů, o kterých jsme vám říkali a které potřebujete. Věci, které se vyvinuly a jsou už připraveny, zdržuje něco, o čem vám teď povím. Je velmi reálné, o čem vám můj partner vyprávěl, totiž to, že většina lidí na této planetě se stále ještě nachází v módu očekávání zániku. Kamkoli se vydáte, je tento pocit zjevný. Mohli byste jej označit jako „očekávání příštího zásahu“. Stále se zabýváte zánikem, světovou válkou, jak vám bylo v mnoha proroctvích předpovídáno. Je to velmi zvláštní, protože všechno kolem vás jasně upozorňuje na to, že se už všechno změnilo. Všechno. Pokud pohlédnete na vaše dvě uplynulé světové války, pak se podívejte, jací hráči v nich účinkovali. A podívejte se, co dnes tyto země dělají: Nechaly padnout své hranice a společně spolu obchodují. Scénář pro příští válku prostě neexistuje. A vy ji přesto očekáváte. Podívejte se na vše kolem vás, nic na vás nevolá: „Budete mít válku!“ Je to tak jiné, zjevně vám to naznačuje, že se žádná válka konat nebude. Proč se tedy cítíte, jako by měla přijít?

Staré duše, probuďte se do největší pravdy o této planetě – do pravdy, která nepatří jen omezenému počtu věřících, ale celé planetě. A proto vám také povím něco, co se týká celé planety. Staré duše jsou o stupeň dál, protože mají víc zkušeností. Máte hluboké vědomí, že energii lze změnit. Svět tedy očekává zánik. Knihy o fraktálech vám vyprávějí o opakujících se a znovu se vracejících cyklech času, ze zpráv na vás křičí, že se opět vynoří problémy, že dojde k další válce a že se vaše hospodářství v každém okamžiku může zhroutit. V těchto zprávách se skrývají zrnka pravdy, proto mi dovolte, abych vám něco sdělil:tyto zvěsti staré energie jsou pro vás nebezpečné, skutečně nebezpečné, protože pokud dostatečný počet lidí těmto zvěstem staré energie uvěří, vývoj se zpomalí a pár takových událostí se může ještě odehrát.

Šířit poselství o dobré budoucnosti

Teď už víte, o co vás chci požádat a co můžete dělat. Rád bych, abyste tohle předávali každému, koho znáte a kdo vás na toto téma osloví. Formulujte svá slova o budoucnosti pozitivně. Nenechte se vtáhnout a přesvědčit, že se musí stát něco strašného. Drazí, proroctví se nenaplní – už jste je překonali. Avšak zvěsti staré energie tu pořád ještě jsou. Pokud o tom slyšíte mluvit jiné lidi, můžete jim říct: „Proroctví se neuskutečnila. Máme před sebou dobrou budoucnost.“ Začnou vás pak sice upozorňovat na starou energii, co se stalo už dřív a proč to či ono musí nastat. Vtáhnou do toho současnou politiku a řeknou: „Vždyť je to vidět, a proto, a proto a proto…Nemusíte je přesvědčovat, stačí, když jim ukážete, že s tím nesouhlasíte. Laskavým způsobem jim můžete sdělit: Ano, ale já v to nevěřím. Vnímám, že přichází něco dobrého.“Staré duše, jste důležité pro vaše rodiny, pro vaše děti, pro vaše přátele a kolegy. A váš význam tkví v tom, kým jste a koho v sobě vidíte. Jste osobou, která se téměř nezlobí a chová se ke všem láskyplně? Jste osobou, jejíž věk nelze rozpoznat a která má víc energie, než by člověk vzhledem k jejímu věku očekával? Jste někým, koho ostatní pozorují a říkají: „Nevím, co v sobě máš, ale líbí se mi to.“ Budou vám naslouchat, staré duše.

Všem, kteří to teď poslouchají, říkám: Rád bych, abyste přepsali minulost.Přepište staré zvěsti, které říkají, že se opět musí stát něco, co bylo napsáno ve staré energii – přepište tuto energii. Viděli jste, že proroctví starší doby se neuskutečnila, nenaplnila. Mayský kalendář vám říkal, že stará historie skončila. A nový kalendář, který Mayové také sestrojili, říká, že historie se bude vyvíjet dál zcela neočekávaným směremže začíná nový způsob počítání (času) a že lidské vědomí může dosáhnout vyšší, vyvinutější úrovně.

Jak se to může uskutečnit? Pouze ve spolupráci s moudrými – a těmi jste vy. Přijdete na setkání jako je toto a jste úplně rozrušeni, protože slyšíte o skutečnostech, protože rozpoznáváte fyziku a dozvídáte se o předpovědích. A pak odsud odejdete a budete přesně vědět, že se věci změnily, že je tady posun a že existuje možnost, jak by se z toho lidstvo mohlo dostat rychleji, než byste si mysleli.

Hlásit se ke světlé budoucnosti a věřit v ní

Tohle je to první, o co vás žádáme, abyste dělali. A to druhé… nu, možná teď budu postupovat pozpátku, drazí. Dělám to často – dokonce i logika se pohybuje v kruhu.

Jedna věc vyvozuje další, jedno staví na druhém. Jsou tu tací, kteří mi naslouchají a pořád tomu nevěří. Jak tedy budete dávat příklad ostatním, aby pochopili, že mohou v budoucnosti očekávat dobré věci?Jak přepíšete minulost, když jste to ještě skutečně nepřijali za své a nevěříte tomu? Možná řeknete: „Kryone, to by mělo stát na prvním místě.“ Ne, a já vám teď nejprve řeknu to nejdůležitější. Musíte změnit minulost a tyto zvěsti, které se znovu vynořují, vymazat, odstranit. A to může udělat jen skupina jednotlivců s vysokým vědomím, která bude svým vlastním způsobem šířit poselství o světlé budoucnosti pro tuto planetu.

Proto to musíte přijmout za své, uznat to, hlásit se k tomu a sami za sebe tomu věřit – být přesvědčeni, že to vše bude jinak.Musí se to stát vaší pravdou, tak silnou jako je vaše víra, že je gravitace reálná… a že pokud něco necháte spadnout, padá to k zemi.Tak funguje uznání něčeho, že to tak je.Musí se to stát součástí vaší buněčné struktury, kvůli tomu jsem tady. Jsem tady proto, abych vedl lidstvo do světlé budoucnosti a odstranil ty zvěsti a vlny staré energie, které tu stále ještě přetrvávají a vyvolávají ve vás očekávání, že něco musí přijít. Země stále ještě očekává zánik. „Kryone, co s tím můžeme dělat?Když prostě jen budete, časem to pomalu zmizí. Ale to není to, co byste chtěli, že? Jedna generace za druhou nakonec tyto zvěsti odstraní, zruší. Můžete to už vidět u indigových dětí. Nenaletí systému starých energií, jehož součástí jsou tyto zvěsti. Chcete tedy čekat na další a další a možná ještě další generace, abyste se konečně pohnuli dopředu, nebo začnete být aktivní už teď?Kryone, opravdu tomu nerozumím… co mám tedy teď dělat?“ Řeknu vám, co máte dělat: prostě to vyhlížejte, protože najednou začnete prožívat ve svém životě synchronicity, které otevřou vaši mysl. Budou pocházet z různých zdrojů a vy si pak vzpomenete na dnešek, usmějete se a řeknete si: tak už je to tady.

Někdo vám třeba řekne: „Co si myslíš o těchto volbách, co si myslíš o tom, co se děje, co je to za špatné energie?“ Co normálně odpovíte? „Ano, je to špatné, vidím to také tak.“ Nebo řeknete: „Uznávám to, ale víš co – příště to bude jiné. Věci se mění, zlepšuje se to, bude to stále lepší. Prostě vyčkejme.“ Pokud tohle řeknete, drazí, mnoho lidé to přijme a bude to šířit dál. Chápete, co jste udělali? Při každé příležitosti dostáváte synchronicity, abyste převzali zodpovědnost za světlou budoucnost. Jak často si vám lidé stěžovali, když zjistili, že jim nasloucháte – a to vy umíte – a pak vám řekli: „Situace se nevyvíjí dobře, je to špatná doba. Co si o tom myslíš?“ Dbejte na to, abyste odpověděli: Takové je to dneska, takto se to jeví, ale počkejme, co přinese zítřek.Pokud to tak budete dělat a budete v to věřit, najdete ve svém nitru Boha, dokonce i radost, a pochopíte, že lidstvo stojí před světlou budoucností.Mohlo by se to dít rychleji, pokud to tak budete dělat. Ale musíte tomu věřit… musíte tomu věřit dřív, než k tomu dojde.

Je to poprvé, co jsem otevřel toto téma, protože od teď začne být vaše práce těžší. Říkáte si pracovníci světla, tak tedy rozsviťte světlo! Existují nespočetné okamžiky, kdy si ani neuvědomujete, co říkáte nebo děláte. Přitom můžete pokaždé laskavým způsobem otočit list a bez jakéhokoliv argumentování prostě říct: „Ano, viděl jsem ty volby – není to nic zajímavého, příště to bude jinačí a pak ještě úplně jinačí.“ Můžete také podotknout: „Cožpak není zajímavé pozorovat starou energii, kterou jsme nikdy předtím tak nevnímali?“ A tím můžete začít čistit. Lidé řeknou: „Buď je to moudrý, zralý a bezstarostný člověk nebo blázen,“ a pak půjdou pryč a budou dělat to, co vždy dělat chtěli. Nehraje roli, jak s tím naloží, dokud to budete dělat vy. Dokážete obrátit věci tak, že je můžete představit pozitivně… být pozitivním mluvčím?

Milovat sám sebe

A teď k třetímu a poslednímu bodu. Využíváme trojku, protože trojka je katalyzátor. Může být katalyzátor. Pokud tohle bude pravidelně dělat dostatečný počet starých duší, co se pak s těmi ostatními začne dít? Přestanou potvrzovat dramata nebo starou energii a místo toho začnou vidět jen světlo. Třetí bod – jak vám to mám sdělit? Už jste to slyšeli dřív: Bude to fungovat jedině tehdy, když se zamilujete sami do sebe bude to fungovat jen tehdy, když budete milovat sami sebe. Pokud jste radostným člověkem, tak je to nakažlivé, že? Když kolem sebe šíříte radost a smích, tak je to nakažlivé, že? Kým tedy jste? Teď už pochopíte, proč jsem to všechno probral v obráceném pořadí: „Milovat sám sebemusí přijít jako první, pak to „uznání světlé budoucnosti“a nakonec o ní lidem „vyprávět jako o realitě“. Místo toho jsem postupoval odzadu dopředu. Rád bych, abyste popřemýšleli o cyklu času, ve kterém se nacházíte… o realitě, proč je to taková, jaká je. Cyklus času vytvořil víru lidí, že přichází zánik. Nová energie předpovězená pro planetu je tady a přesto cyklus staré energie stále ještě existuje v duši všech těch, kteří jej prožili ve všech svých životech.

Úkol starých duší

Nyní přicházejí staré duše – s radostí, láskou, s usměvavým a nikoli deprimovaným výrazem. Slyšíte, co říkám? Někteří z vás to potřebovali slyšet. Děláte si tolik starostí kvůli Zemi a všemu tomu, co se teď děje, že to ve vás vyvolává sklíčenost. Musím vám říct, že vaše deprese nikomu nepomůže, ani vám samotným. Můžete být tak deprimovaní, jak chcete a celý den prožívat se zasmušilým pohledem. Tím nepomůžete žádné duši. Slyšíte mě? Bůh je plný radosti a věci, o které si děláte starosti, se rychleji zklidní, když budete šířit slova radosti. To je vše, o co vás žádáme. Změňte svůj postoj, sledujte synchronicity a při každé příležitosti předávejte pozitivní výpovědi a nepřikyvujte negativním názorům. Je jednoduché naslouchat někomu, kdo si stěžuje, pak mu přitakat: „Ano, tak to je.“ a jít si po svém. Jak často to děláte? Myslíte si možná: „To se mě netýká, ani nechci vyvolávat nějaké hádky.“ To také nemusíte, drazí, pokud publiku zdůrazníte: „Jsem přesvědčen/a, že se z toho dostaneme, i když to v tomto okamžiku tak nevypadá. Nedívejte se na zprávy, neboť tam vidíte jen samé hrozné věci, které vás rozčilují a skličují. Vypněte televizi a vytvářejte realitu, jakou Země potřebuje. Bude lépe, ne hůř.“ Ano, najdou se tací, kteří se odvrátí a nebudou vám věřit, ale najdou se tací, kteří začnou chápat, co říkáte, a budou chtít slyšet víc o skutečnostech, které se ve zprávách nedozví.

Tato planeta prochází rekalibrací a začíná korigovat věci, které je třeba napravit. A pomalu se začne uplatňovat integrita lidstva, kdy už nikdo nebude chtít válku. Analyzujte si někdy, kolik zemí na planetě teď vede válku – je to zlomek těch, kolik jich bylo před padesáti lety, zlomek. Dnes existují skutečně už jen tři nebo čtyři země ovládané diktátory, kteří napadají jiné země. Je to stará energie, drazí, není to nic, co by se mělo dít v budoucnu. Sledujte, jak na to reagují ostatní země. Sledujte, o co dnes lidstvo usiluje a pokouší se realizovat: spojovat věci dohromady, místo aby je oddělovalo, už žádné soupeření o suroviny, ale hledání společných politických řešení, která budou fungovat. Starým způsobem jste to už dělali dost dlouho, teď je třeba zkoušet hledat nové cesty. Tohle říkejte svým přátelům!

Toto se týká všech starých duší, které tu teď jsou přítomny. Nebude to tak těžké, pokud tomu budete věřit. Když budete procházet životem s úsměvem a radostí, budou se vás lidé ptát: „Jak to děláš, že se tak často usmíváš?“ A vy můžete odpovědět: „Věci se zlepšují, i můj život se zlepšuje, protože jsem pochopil, že procházíme změnou, posunem.“ Když budete mluvit o lepší budoucnosti, nikomu nebudete brát jeho víru nebo náboženství. Stará proroctví se nenaplnila, všechny ty předpovězené časové linie včetně konce času se nekonaly, namísto toho se začínají věci zlepšovat. Takové je tohle poselství. Uvidíte, že k vám bude přicházet víc synchronicit, než byste si mysleli. Pak vám radím, abyste svá stanoviska vyjadřovali s láskou a radostí, ne abyste byli v opozici.V tom je rozdíl. Můžete se k nim chovat přátelsky předkládat a zároveň jim poskytovat nádherné informace, aniž byste je zkreslili, protože je předáváte s radostí a úsměvem: Věřím, že se situace zlepšuje a bude zlepšovat. Bylo to předpovězeno prastarými a my jsme se teprve teď vydali novým směrem. Teď právě je doba těžká, protože je vidět tolik odporu vůči světlu. Ale já jsem světlo. Jaká to radostná a láskyplná odpověď! Nevyjadřujte žádné protichůdné názory, ale jen mocné prohlášení.

Staré duše, víte, jak to máte dělat. Byly jste všude a všechno jste zažili. Znáte lidskou přirozenost. Zamilujte se sami do sebe. Začněte měnit svůj postoj na postoj plný radosti. Osvojujte si a přijímejte pravdu, že věci se budou dít jinak. A tím zrušíte očekávání zániku. Až toto očekávání zrušíte, veškeré dění se urychlí. Čím méně lidí na Zemi bude očekávat zánik, tím rychleji bude pokračovat evoluce vědomí na této planetě. Protože tyto vlny zániku, které lidé stále ještě pociťují, musí zmizet, musí být vymazány nebo přinejmenším minimalizovány, aby mohly přijít věci, které vidím přicházet. Máte před sebou zářivou budoucnost – jen počkejte, až se objeví první divoká karta. Nebude to však moct přijít, dokud planeta nebude očištěna a bude očekávat zánik.

Začnou se natáčet filmy, které vás možná překvapí. Protože indigové děti jsou už dostatečně zralé na to, aby mohly napsat scénář. Přijdou filmy, které budou vyvolávat naději, jiné filmy, které přepíší minulost a připomenou věci, které se nestaly. Objeví se filmy, které budou dostatečně odvážné, aby vykreslily budoucnost s nečekaně dobrými výsledky. Vyhlížejte to, už se to začíná objevovat. Vyhlížejte novou literaturu od spisovatelů, kteří budou popisovat přátelštější a jemnější budoucnost s novými možnostmi. Vyhlížejte vzrušující příběhy, i sci-fi o zářivé budoucnosti, vyhlížejte příběhy o setkání s laskavými mimozemšťany, kteří budou pomáhat planetě… ale i dramata, která kolem toho rozvíří lidé, kteří v to nebudou věřit. To vše je součástí zrušení vlny zániku a během dalších generací pak začne vaše evoluce postupovat dopředu.

Přijímáte tento úkol? Toto jsou staré duše. Slyším to po celé planetě. Nebude to tak těžké, když uvidíte pravdu a světlo, které jsou za tím.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva – a to ze zřejmých důvodů. Znovu vám opakuji: už jsem tohle všechno viděl dřív. I vy jste to už viděli – je to zapsané ve vaší Akáši z jiné planety. Nyní se to začíná opět dít, vrací se to k vám a vy to začínáte lépe vnímat. A zároveň začínáte chápat, že Bůh je ve vašem nitru. Dostáváte pomoc a nic nemusíte dělat sami. Uvidíte to, uvidíte to.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – MP3 – Rewriting The Past, 29:25 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop v období 18. – 23. 4. 2017

Proměny

Slunce pomalu opouští konjunkci s Uranem a zesiluje harmonický trigon se Saturnem, který podporuje řád, zodpovědnost, zralost, moudrost a stabilitu. Přináší to pár dní klidu. Během tohoto týdne se uděje několik přesunů planet z jednoho znamení do druhého. Značí to naše vnitřní pohyby, které mohou být zřetelnější, silnější a jasnější.

Slunce vstupuje 19. 4. po 22. hodině do znamení Býka. To nám přináší určité zklidnění v seberealizaci, větší pracovitost a především praktičnost. Více se budeme zaměřovat na to, co přinese viditelné výsledky. Pro Býka je důležitá péče, tak jako zahradník pečuje o svou zahradu, která přinese v budoucnu plody. Důležitá je trpělivost a mít jasno, čemu věnovat svou péči. Dar Býka je zhmotňování, rozmnožování, hojnost, stabilita, bezpečí. Slabosti Býka je požitkářství, nenasytnost, lenost, lpění.

Slunce a Merkur jdou naproti sobě a vytváří konjunkci. Potřeba všemu porozumět, analyzovat a pochopit, komunikovat a sdílet. Podívej se novým obzorem na něco starého, co nám umožní potřebný vývoj spojený se schopností aplikovat pochopení do života. Tak je možné popsat tuto konjunkci a další pozitivní aspekty, které působí do pátku.

Merkur se vrací 20. 4. před 19. hodinou do znamení Berana. Vzhledem k tomu, že je retrográdní a vstoupil do zpátky do znamení Berana, mění se tím téma, kam zaměříme pozornost. Především se budeme muset vrátit k něčemu, co jsme v minulosti nedořešili, neuzavřeli. Nebylo něco vysvětleno, pochopeno. Retrográdní Merkur v Beranu symbolizuje dokazování svých mentálních schopností a prosazení svých myšlenek a názorů. Díky impulsivnosti Berana, která bude zesílena konjunkcí Urana 22. 4. – 15. 5., může docházet k radikálním, nečekaným reakcím, chybným názorům a rozhodnutím. Vše to povede k hádkám a k soupeření o dosažení své pravdy. Zde chybí trpělivost, ochota naslouchat a ohleduplnost. Vrátí se znova stará situace, kterou jste si mysleli, že máte za sebou a nemusíte ji již prožívat. Můžete se cítit, jak chyceni v časové smyčce. Jde o to, abyste správně pochopili již několikrát prožitou situace, ze které jste se dosud nepoučili, protože jste nepochopili správně její význam pro vás. Nejdříve se Merkur dostane do harmonického aspektu se Saturnem, což přinese omezení nastavenými pravidly. Obrazně řečeno, setkáte se se svým Strážcem prahu, který vám předestře situaci, kterou jste nepochopili a musíte ji opakovat. Učební látka, kterou jste neprošli. Dostanete novou příležitost, abyste získali pochopení, zmoudření a mohli učební lekci opustit. Saturn je v harmonickém aspektu, což ukazuje na podporu ke zvládnutí učební lekce.

Následně na to se Merkur dostane do konjunkce s Uranem. Uran je vyšší vědomí, vyšší oktáva Merkura. Přes mysl mohou přicházet podněty velmi objevné až geniální. Ale mezi genialitou a šílenstvím je velmi tenká hranice. V mysli se také objeví chaos, zmatek, nesoustředěnost, zbrklost, afektovanost. Můžete mít pocit naprostého chaosu v hlavě. „NEVÍM. Ničemu nerozumím.“ Je to velmi silná energie, kdy informace, které tečou „z hůry“, je náročné zpracovat a uchopit je lidskou myslí. Zejména se ve všech těch informacích vyznat a zorientovat. Zrcadlem nám budou média, která budou chrlit velmi mnoho informací vzbuzující zmatek, chaos, nejistotu a strach. Situace může být velmi napjatá a reakce lidí, i ve vládnoucích pozicích, nevyzpytatelná. V této době budete tak moc zahlceni informacemi, že je potřeba naopak se uchylovat do ticha, klidu a být v kontaktu s energií země. Slunce v Býku ukazuje, jaká energie je cesta k nepropadnutí zahlcenosti mysli a k nevytvoření si chybných rozhodnutí, kterých byste v budoucnosti litovali. Tady je opravdu na místě bdělost. Když dokážete mít otevřenou mysl bez omezeností, můžete dát na intuici. Vycítíte, která myšlenka, nápad je čistý, osvobozující, inspirující. Během této doby přijdou nové objevy, technologie, způsoby, nové poznatky, nové cesty, nové informace a poznání. Osvobození mysli, překročení svých hranic. Jak přestane být Merkur retrográdní – 3. 5., dostane konjunkce jiný náboj. Otevření a jít kupředu. Nové dohody, smlouvy a řešení.

Mars vytváří kvadraturu na Dračí hlavu a ocas. Zviditelňuje, jak lidstvo pochopilo a umí pracovat se svým egem, vůlí, agresivitou, se zlobou. Jak využívá energii Marse k budování nebo k ničení. V každém z nás se objeví toto téma – ničím nebo buduji? Jak umím pracovat se svou agresivitou či zlobou? Stále žijeme v oběti a viníka?

Mars vstupuje 21. 4. do znamení Blíženců, což je vzdušné znamení a tvoření má větší lehkost. Nebezpečím Marse v Blížencích je, že jen mluví, ale skutek utekl. Objeví se agresivní rétorika, ironie, sarkasmus, slovní zesměšňování. Snadné hádky a rozepře. Boje se povedou převážně slovně. Slovo bude velmi silná zbraň. Dbejte na mírumilovnou komunikaci.

Venuše v konjunkci s Chironem stále zůstává v kvadratuře se Saturnem. Zrajeme v oblasti lásky a hodnot, přes omezení a překážky. Potěšení a radost může být tak trochu nedosažitelná. Můžete mít pocit, že to, co dříve vám dělalo radost, už nefunguje. Náročné je to v oblasti vztahů, které procházejí ochlazením, nedostatkem lásky. Lásku můžete hledat jen u sebe, ne u druhých. Retrográdní Saturn ve Střelci hledá skutečnou pravdu, smysl bytí. Zviditelňuje iluzi o lásce a naplnění skrze druhého či něco vnějšího jako prázdnou a marnou. Nejdříve je potřeba rozvinout hluboce uvnitř sebe moudrost, pravdu, smysl bytí, abyste v sobě mohli prožívat nekonečnou lásku ke všemu na světě, a to jen ZE SEBE VEN.

Přeji vám mírumilovný týden. S láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Kryon – Rekalibrace lidí

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, březen 2017

Milí přátelé,

moje malá zimní pauza skončila. Těším se na další semináře, samozřejmě i na každoměsíční poselství a články do časopisů. Ráda se ponořuji do hlubin Zdroje všeho bytí a otevírám inspiracím a informacím. Svou přestávku využívám k tomu, abych úplně vypnula a oprostila se od podnětů vnějšího světa. Mou představou bylo zkusit nedělat vůbec nic. Není to však tak jednoduché, protože je pořád co dělat. Například uklidit si v kanceláři, roztřídit dokumenty, vytřídit si šatník nebo si udělat pořádek ve sklepě. Ale vlastně to zas nejsou tak důležité věci, že? Ovšem, že jsou, ale dají se udělat někdy jindy. Ale najít čas pro denní snění nebo ponoření se do božského ticha? Ano, prostě jen tak sedět a nic nedělat. Pak je ovšem třeba brzdit všechny ty myšlenky a impulsy, které člověku říkají: Měl bys …

Prostě nedělat nic, vůbec nic. Zavřít oči a snít, představovat si, co všechno by člověk mohl dělat – aha, a už jsme opět u nějaké činnosti. Ne, já nechci dělat nic, vůbec nic. Jednou to pochopí i rozum a ego. Nic nedělat, vůbec nic. A pak přijde vytoužený klid. Je to jako vypnout vypínač, pokud se tomu člověk věnuje častěji, jde to rychleji. U mě to nejlépe funguje, když se napojím na duchovní svět. Ne, abychom komunikovali, ale abych rychleji vypnula vypínač a ponořila se do ticha a klidu.

Právě v tomto okamžiku vnímám před sebou Kryonovu tvář. Hledí na mě laskavě, jemně se usmívá a sděluje mi: „Krok do ticha je jako otevřít dvířka. To si člověk dokáže v nitru docela dobře představit. Postaví se před dvířka a ví, že za nimi je ticho, klid, hluboké božské pole Všeho, co je. Člověk ta dvířka otevře a vstoupí. Prostě jen tak, určitě se to podaří. Umožňuje to vysoká energie z centra galaxie, která k vám bude v roce 2017 ještě víc proudit. Tak to prostě zkoušejme. Tím obelstíme naši osobnost, naše ego a nízko vibrující rozum, který tak rád všechno řídí.

Přeji vám při tom hodně úspěchu a krásný březen

Barbara Bessen

 

Zdravím vás, milí přátelé, já jsem Kryon z Magnetické služby. Ano, jsem stále tady, navzdory všemu neklidu. Jsem nehynoucí, nepomíjející, stejně jako ty. A jsem pořád ve službě lidstva – různým způsobem, který nemusí být vždy hned rozpoznatelný, dokonce ani těmi, kteří jsou dobře duchovně napojeni. Dalo by se také říct: Má veřejná vystoupení se změnila v tišší službu. Jsem viditelný a rozpoznatelný pro ty, kteří nadále vkládají svou důvěru do poselství a energie Kryona. Existují lidé, kteří se ke mně připojili, když jsem se stal známým, se zájmem naslouchali mým informacím a pak se zas stáhli, aby zkoušeli jinde něco jiného a nového. Je to v přirozenosti člověka, který žije silnou nohou v dualitě. Pořád hledá něco nového, co jej uspokojí a nasytí. Mnozí hledají a hledají pořád dál. Jednou si však člověk uvědomí, že toto hledání je nekonečné. Existuje tolik nauk, vědění a poznatků, jimiž se člověk může zaobírat – je to nekonečné. A kdo hledá, nachází. Ale najde přitom i sám sebe? Jednou určitě, protože každý z vás jednou dojde domů. Co je však třeba dělat teď, aby člověk nalezl sám sebe? Není toho třeba moc. Přinejmenším v současné době už není zapotřebí vynakládat obrovské množství energie a času, aby se člověk dokázal ponořit do své vnitřní říše. Stačí k tomu jen čistý záměr a udělat si čas na to, být sám se sebou.

To je však dnes to nejobtížnější. Kdo má dnes čas? A kdo má čas pro sebe? Samozřejmě vždy existují lidé, kteří si čas udělají. Trend západního světa směřuje k tomu, udělat si čas na (zdravé) jídlo, vypnout telefon a mnoho dalšího. To je první krok, ale pak to pokračuje dál. Dokážeš si denně udělat hodinku času jen sám pro sebe? Nastal čas si tuto hodinku dopřát.

Podívejme se teď do vnějšího světa. Ne, nechci mluvit o americkém prezidentovi. K němu sdělím jen to, že není tím, kdo dosáhne skutečných změn, avšak posune vědomí lidí. Až jeho následník bude moct zavést růst a mír pro lidi. Naším tématem teď je energie z centra bytí, která stále víc proudí na Zem a umožňuje to, co bylo vizí kosmického Tvořivého zdroje: skutečnou transformaci lidí. A ta nezačíná nějakou změnou ve vnějším světě. Je hezké, když se lidé z celého srdce angažují za humánní záležitosti. Ale je třeba při tom nezapomenout soustřeďovat pozornost na své nitro. Tato pozornost je spojením k božské instanci této planety a této sluneční soustavy. Rád bych vám znovu ukázal kosmický žebřík bytí. Mnozí mystikové a východní mudrci to dělají svým způsobem, často poněkud komplikovaně.

Avšak koneckonců je to lidským rozumem snadno rozpoznatelné. Nejvyšší bytí Všeho, co je, se chce zakoušet a promítá své bytí do vnějšího světa. Tvoří něco, co jej reprezentuje a vyjadřuje sílu a moc jeho bytí. Nazvěme to tvořením tvořitelského boha/bohyně tohoto universa. Vyjadřuji se teď záměrně velmi jednoduše. Tato instance vytvořila uvnitř pole, které vzniklo díky původní myšlence, galaxie, sluneční soustavy i další tvůrčí božstvo, které se staralo o dílo a dál pokračovalo v tvoření a tvoří dodnes. Proto je tento systém jako žebřík. Nejnižší stupeň momentálně reprezentuješ ty. Směrem „vzhůru“ nebo dovnitř by dalším stupněm bylo tvé vyšší já, které se rozdělilo, a tebe a další části svého bytí vložilo do lidského těla, aby zakusilo fyzické zkušenosti. Takže se stále nacházíš v poli Tvůrce tohoto universa. Všechno, co tento Bůh dělá, působí na všechno, co on/ona svým vědomím stvořil/a a co obsahuje ve svém vědomí. Země je planetou s mimořádným statutem na okraji této galaxie a je zvláštní tím, že tady je dualita nejsilnější a bytosti zde mohou získávat zkušenosti jak ve světě temnoty, tak světla. Nyní je lidstvo pozvednuto na vyšší vibrační úroveň se všemi planetami této sluneční soustavy. Přirozeně to má vliv na veškeré stvoření tohoto universa se všemi jeho soustavami, paralelními světy a dimenzemi. Nic se neděje jen samo pro sebe.

Neříkám ti asi nic nového, jsem si však jist, že je dobré, aby ses znovu ponořil/a do představy, jak velkou změnou a transformací procházíte. Proto v sobě hodně lidí pociťuje hlubokou nejistotu, která je spojena s původními strachy, obavami a z toho také vyplývajícími symptomy nemocí. Je důležité vnímat sám sebe jako kotvu, rozpoznávat se jako vyšší já a s touto silou vést svůj život na Zemi tak, aby člověk nemusel žít v silné dualitě. Neber vnější dění za „jedinou“ pravdu. Existuje tolik pravd ve shonu a ruchu duality. A každý člověk si navíc vytváří svou pravdu pro sebe.

Najdi si hodinku za den – víc by bylo ještě lepší – kterou využiješ jen sám pro sebe, své skutečné bytí, své vyšší já a dovol mu utvářet tvůj život. Má vyšší přehled o všem, vždy si ví rady. Může ti také sdělit, proč jsi nemocný, proč už svou práci nevnímáš jako pro sebe správnou, proč na tvém kontě nejsou peníze, které staré vzorce chování vyvolávají to či ono v tvém životě. Dřív člověk podstupoval dlouhodobé terapie, podnikal niterné návraty, aby se pochopil, proč, co a jak v tomto životě funguje nebo nefunguje. V současném silném vibračním potenciálu Země je Duch tak blízko, jako nikdy dřív. Vezmi si tuto sílu, která přichází z centrálního slunce přes slunce v této galaxii jako katalyzátor, jako odrazový můstek k propuštění všeho starého a překonaného, co už nepotřebuješ. Saint Germain to krásně a jasně popsal jako turbo cestu. Není třeba nic dělat, stačí se soustředit na vlastní světlo, na své vyšší já. A kdo se vnoří přímo do pole prázdnoty, může postoupit o nejbližší vyšší stupínek (zpětného) vývoje, odváží se otevřít další dveře a vnoří se do prázdnoty. Do ženského mystéria stvoření, toho pole, v němž je potenciál pro všechno bez tvarů, jen jako myšlenka. Je otevřené pro každého, kdo je připraven vydat se na tuto cestu domů.

Existuje toho tolik ke vnímání, vidění vnitřním zrakem, pociťování posvátným vyšším srdcem. Jen tohle je třeba dělat. Nejde vždy o duchovní telepatickou komunikaci, to vás mnohé vzrušuje a já tomu plně rozumím. Nejde tedy ani o řešení pro pozemský život v politice a hospodářství. Jde o poznání, kým jsi. A tento poznatek nelze vidět na pozemské, fyzické, dualistické platformě. Musíš se ponořit do svého nitra. Nemáš čas? Nebo máš strach nastoupit cestu do vlastního mystéria? Pokud budeš opravdu chtít, cesta je volná.

V tomto životě, v této mimořádné době, jde přirozeně o to vnášet lásku do vnějšího světa. S láskou Všeho, co je, to jde snáz. To zvláštní na tom je, že s vnitřním světlem, které jsi rozzářil v tichých hodinkách odhalování vlastního nitra, se vnější svět dá projasnit. Je to jako osvícení při čištění zeleniny nebo praní prádla. Vnášíš světlo z nitra do vnějšího světa. A to úžasné na tom je, že toto vnitřní světlo vždy ví, co kdy a kde je třeba udělat. Tvůj rozum to nemusí organizovat. To vše pak bude vnášet do tvého každodenního života stále víc klidu. Zaznamenáš, že tvé myšlenky ustupují. Do popředí se dostane něco jiného a převezme všechno, co utváří tvůj každodenní život. Prostě bude jednat mimo dualistické posuzování.

Tak to je. Nyní se můžeš hned nebo později usebrat do svého nitra. Možná se ještě jednou ponoříš do těchto slov, abys vnímal přísun energie, a navštívíš sám sebe. Ať už to budeš chtít dělat jakkoli, experimentuj. Přeji ti při tom hodně radosti. A pokud v hloubi svého srdce toužíš vylepšit svět, tak je to fajn, pak máš teď božskou rozhodnost ve svém zavazadle, která ti umožňuje posouvat se rychle vpřed – ne však podle pravidel ega. Protože božské světlo má moudrý pohled, který sídlí mimo čas a prostor.

S hlubokou láskou a sounáležitostí

Kryon

Poselství přijala Barbara Bessen v březnu 2017. Článek je k volnému, nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2017/03/internet-channeling-märz-2017.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Záblesky nového

Nacházíme se nyní „mezi světy“. A to i v tom smyslu, že staré odchází, ale nové ještě zcela nevidíme. Nefungují dřívější plány, přání, vize, techniky, schopnosti, rady, informace. Nové nyní přichází jen v záblescích. Vidíme občas část našeho nového tvoření, nových schopností, nového stylu, ale ještě to nelze zcela uchopit. Vše jen tak probleskuje do nynějšího života…

A tak odpočívejme, nabírejme sílu do nového skoku. Lze cítit, že to bude něco velkého, co zatím ještě nelze vidět. Mezitím prostě jen tak buďme, radujme se, odpočívejme, věnujme se sobě, pečujme o sebe a své tělo. Všude vše kvete, probouzí se, voní. Inspirujme se přírodou, choďme do lesa, na louku, přivoňme ke květinám, pozorujme ptáky, zvířata, vnímejme živly, dívejme se do Slunce, spojme se s krystaly.

Kolem nás se nachází, jako v nějaké multidimenzionální hvězdě, velké množství světelných paprsků. Vše, co bylo vnímáno jako tzv. minulé či budoucí životy se slívá do jednoho bodu tady a teď ve vašem středu. Neustále tak nyní přeskakujeme z jednoho paprsku na druhý, přeskakujeme mezi nimi tam i zpět. Jednou je to tak a podruhé jinak, nevíme už, co bylo včera, jestli to vůbec bylo, co jsme prožili ve snu, ve vizi, co za běžného dne.

Můžeme se setkávat s různými, pro nás až nepochopitelnými reakcemi nám blízkých a milovaných lidí. Tito lidé se na chvíli sladili s některým z multidimenzionálních paprsků hvězdice, kde potřebují něco transformovat. Mohou vás tak v tu chvíli vnímat jinak, aniž by si vůbec uvědomovali, co se děje.

Když cokoli takového přijde, je důležité si říci, aha, něco se vyrovnává, transformuje. Zůstávám pevně ve svém středu, srdci, nereaguji hned ve vzteku, smutku, bolesti, ale jdu do sebe, vše prodýchám, podívám se na situaci z více úhlů pohledu, přijmu, pochopím, uvědomím si něco a jdu dál.

Tím, jak jsme jednou nohou v jednom chápání světa a druhou v jiném, tak se i více ukazují různé tzv. protiklady, a to jen proto, aby se vše zesílilo, přijalo a transformovalo do Jednoty.

Nelze již používat poučky, plány, informace, které fungovaly dříve. Objevují se nové schopnosti, nové vize, nové možnosti, nové tvoření. Zatím jen záblesky, ale nenechte se odradit tím, že toto nebude nikoho zajímat, toto si nikdo nekoupí, toto mě neuživí, budu za blázna. Dělejte to, co k vám přijde, co vychází ze srdce, co vám dělá radost a ono se to pohne. Lidé se také přelaďují a brzy je bude zajímat právě to nové, co se vám nyní začíná tvořit.

Tato planeta je velmi pestrá. Nachází se zde různé duše, s různými schopnostmi. Někdo je více zemský, někdo vesmírný, jiný andělský a další elfský. Co funguje jednomu, nefunguje jinému, co vnímá jeden, druhý neumí, někdo na něco potřebuje den, jiný měsíc či roky. A to je na tom to úžasné, ta pestrost duší, různé talenty, to, že se můžeme doplňovat, vzájemně posouvat a inspirovat. Jeden člověk navrhne konstrukci, druhý tomu dodá dech, další barvy, jiný zvuk…

Někdo potřebuje tvořit ve skupině, jiný sám, někdo chce být vidět a další si raději tvoří bez publika. Vše je v pořádku, každý člověk je jiný a vyhovuje mu jiný styl života, tvoření, fungování.

Každý z nás je jedinečným otiskem na této planetě, který se zde přišel „otisknout“.

S láskou – Antalii

Ivona Antalii
http://www.kliceksrdci.cz

HO´OPONOPONO: HAVAJSKÉ UČENÍ ŘÍKÁ, ŽE VŠE MÁME VE SVÝCH RUKOU

Cesta Lásky

Ho´oponopono je staré havajské učení a metoda, která nám lidem pomáhá vylepšit svůj život, očistit chyby, kterých se dopouštíme a napravit různé situace, které se nám udály. Tento proces je o uvolňování, odpouštění, čištění.

Základní myšlenkou Ho´oponopono je, že každý z nás by měl přijmout absolutní, tedy stoprocentní, zodpovědnost za všechno, co se kolem nás děje. Jsou to právě naše vlastní myšlenky, které vytvářejí realitu. To, co se Vám v životě děje, není Vaší chybou, ale je Vaší zodpovědností. I to, co si druzí myslí, nebo říkají, sem patří, i to se objeví ve Vašem životě. Přijmete-li zodpovědnost za vše, co se ve Vašich dnech života odehrává, pak se Vás týkají i potíže lidí, které potkáváte, ale máte schopnost a možnost je vyléčit.

Ano, je to právě tak, že máte moc uzdravit cokoliv, co Vám vstoupí do životní cesty. Jakkoliv se to k Vám dostalo, cítíte-li to, pak máte schopnost to uzdravit.

Metoda…

View original post 1 201 more words