Kryon – Syndrom jediného místa původu

Tento živý channeling byl přijat v Grand Rapids, Michigan, 16. července 2016

                                                                 Úvodní miniposelství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Stojím nyní před skupinou krásných duší, z nichž mnohé toto dosud neviděly naživo. A tak vám možná zopakuji některé z věcí, které vždy říkám. Už jste si všimli, že prostor mezi úvodem a hlavním poselstvím je krátký. Neexistuje totiž už žádné připravování buněčné struktury na to, aby mohla přijmout své vyšší já a mně, jako to bývalo v minulosti. A přesto jsou zde tací, kteří by tvrdili, že to musí být tím stejným (starým) způsobem, aniž by pochopili, co se stalo s mým partnerem. Zopakuji to znovu: není třeba rozlišovat, co je jin a co jang co je lidské a co duchovní, dochází k propojení. Toto spojení vzniká z toho, že Duch touží být blíže vašemu vědomí, vaše vyšší já chce postavit most k vaší innate – to vše, abyste v sobě měli schopnost se okamžitě přesunout do stavu probuzeného vědomí tam i zpět. Vaše vlastní buněčná struktura sebou nesla dříve starou energii, která byla mnohem nižší, než je současný potenciál. V té době bylo pro lidské bytosti nezbytné, aby se velmi pečlivě připravovali na přijetí toho, na co nyní hledíte.

Je třeba, abyste dokázali poznat platnost channelingu. Pokud jste přišli s tím, že tomu vůbec nevěříte, pak zde sedíte se zkříženýma rukama, díváte se na to, co se teď děje, a říkáte si: „Nic se nezměnilo, vidím jenom člověka na židli.Pokud ale dokážete rozpoznat energie a díváte se na události kvantovým zrakem, což většina starých duší umí, budete vědět, že se energie změnila a uslyšíte v tom pravdu, protože je to (toto poselství) soucitné a laskavé, protože po vás nikdy nebude chtít něco, co byste sami nikdy neudělaliprotože ve vás vyvolává pocit rodiny. Pravda je, že vaše buněčná struktura je nyní mnohem víc schopná nést vyšší vibraci než kdykoliv dřív. Po celá desetiletí, eóny času jste velmi tvrdě pracovali, a to v podmínkách, kdy byl (poměr) tmy a světla na této planetě jiný než dnes. Doslovně jste s sebou „nesli“ očekávání neúspěchu, že to nedokážete, protože jste už tu tolikrát byli, zabývali se tím a bylo to tak těžké. A proto je součástí procesu nového normálu, o kterém učíme, změna očekávání. Proto jsou na místě afirmace. Nyní jsou afirmace mnohem důležitější než kdy dřív, ve staré energii. Protože ukotvují to, co je možné, místo očekávání toho, o čem si myslíte, že možné není. A jak vaše buňky slyší, že hovoříte o nádherných věcech, o kterých vaše buněčná struktura ví, že jimi můžete být, tak pak spolupracují.

Předali jsme vám detailní informace o tom, jak to funguje. I v posledních týdnech jsme vám dali další podrobnosti o tom, jak to pracuje. Požádali jsme vás, abyste prozkoumali homeopatii, kde máte tinkturu z takřka ničeho. Lék, kde je účinná látka v poměru 1 k miliónu – tak malé množství, že to přístroji nelze téměř změřit. Přesto si tento lék vložíte pod jazyk a tím dáte svému tělu znamení a afirmaci k vyléčení. A tělo se vyléčí. Již jsme vám sdělili, že jsou na této planetě miliony těch, kteří závisí na tomto způsobu léčení daleko víc než je tomu ve vaší kultuře, a oni tomuto systému věří. Drazí, tohle je příklad přesně toho, o čem mluvím. Přemýšlejte o homeopatické léčbě, léku, tinktuře jako o afirmacích pro své tělo. Je chemická, zatímco ta vaše je slovnízačíná ukazovat a sdělovat buňkám vašeho těla, že už jste jinde (na jiné úrovni) než jste bývali. A součástí toho bytí „jinde“ je splynutí s Duchem, což znamená, že máte k dispozici ty nejhlubší duchovními informace vašeho života. Ve správnou chvíli se okamžitě objeví intuice, takže budete říkat a vědět správné věci, budete vědět, kam zahnout a kam ne. Budete vědět, co bude dál, kdy máte být tiší a kdy nedělat žádná rozhodnutí. Bude to velmi intuitivní! Drazí, není žádný důvod, abyste o to nějak těžce usilovali, lomili nad tím rukama, abyste volali ostatním a ptali se jich na radu, když již máte mistra v sobě…

O tom je dnešní učení a já nejsem jediný, kdo tohle učí. Domorodé národy této planety již předpověděli vyšší vědomí po precesi rovnodennosti. Dokonce vám sdělili, jak dlouho potrvá, než se vědomí zvýší. Toto vše vás nyní učím, proto tu jsem – abych vám řekl nejen o planetě, která se změnila, ale i o lidské bytosti, která je opravdu velmi odlišná.

Jsou zde ještě jiné záležitosti, které bychom rádi pospojovali. Víte, co je „Merkaba“ lidské bytosti? “Merkabav hebrejském názvosloví znamenájet“ a takto to bylo pojmenováno při vzestoupení Eliáše. Je to popis ohromného pole, které je posvátné, neviditelné a kolem každého z vás – je naplněné informacemi, krásou a energií. Její vzory i posvátná geometrie byly v minulosti studovány a ti, kteří ji umí vidět a popsat, vědí, co zahrnuje. Je 8 metrů (26 stop) širokáto znamená, že každý z vás sedí v Merkabě lidí okolo. – Pokud je to pravda, existuje tedy styčná plocha (vzájemný vztah) každého s každým v této místnosti. Je to fyzické (a také fyzikální jev – pozn.překl.), jste propojeni. Můžete si v lineárním měřítku představit spojnici, která vede od vás k jakékoliv lidské bytosti v místnosti, včetně muže před vámi (Leeho). Pokud je to tak, potom dovolte, abych se vás zeptal: „Už chápete, jak může fungovat synchronicita?“To díky tomu, že je zde každý propojený s každým, kdo tu je. Pokud tomuto věříte a není to pro vás příliš, můžete to začít rozšiřovat na úroveň duše. Vyšší já každého jednotlivce je částečně ve vás a částečně na druhé straně závoje. Tato vyšší část vibruje, je to mír Boha uvnitř vás. A pokud je pravda, že část vyššího já je na druhé straně závoje, znamená to, že rezonuje v každé lidské bytosti na této planetě. Spojnice, které jste si sestavili mezi sebou (v této místnosti), si nyní představte i mezi sebou a jakoukoli další osobou na této planetě.

Když se tedy stane něco krásného, můžete to společně oslavovat po celé planetě. Přihodí-li se něco smutného, soucítíte s tím a vnímáte to i na druhé straně planety. Empatie při pozitivních i negativních událostech na této planetě se začíná zvětšovat geometrickou řadou. Proto jednou přijde doba, kdy už nikde úmyslně neusmrtíte žádnou lidskou bytost. Proto říkáme, že to ukončí války, jež představují starou energii vnímání, založeném pouze na režimu přežití ze starých dob. Tak se to stane – díky vzájemnému propojení. A ono se to opravdu stane, jelikož se toto propojení neustále zlepšuje. Přesto někteří na této planetě dlí ve velmi nízké energii, stále ještě v režimu přežití, stále ještě se snaží prosadit si své a nemají vůbec představu o tomto soucitu. A právě soucit nakonec porazí ty, kteří ho nechápou, nebo ho vůbec nemají. Jinými slovy – láska převládne. Začínáte to teď zrovna vidět, je to počátkem nové éry. Astrologie, kterou jste dnes slyšeli (přednáška o aktuální astrologii před channelingem), to zcela potvrzuje. Dovolte mi další frázi: už žádné „sezení na plotě (váhání – obrat z Kryonovy knihy 8 a několika dalších channelingů)! Buď jste s nimi, nebo proti nim – a teď mluvíme o světle planety. Staré duše, nebyli byste teď v místnosti, nebo byste toto neposlouchali, kdybyste nebyli s nimi. Pochopte, že tato „armáda světla“, chcete-li to tak nazvat, roste taktéž geometrickou řadou a nemusí to být pouze ti, kteří věří přesně v to, čemu věříte vy. Mluvíme o zdravém rozumu, slušnosti, mluvíme o lásce. A nemusíte být osvícení, abyste znali lásku.

To se nyní děje. Vaše světlo na této planetě to právě teď vytváří. Je motorem pro ostatní. Proto tu nyní sedíte, proto posloucháte toto poselství – protože to cítíte. To je příčinou, proč možná zmírníte svá slova, aby byla trochu jiná než dřív, aby už nezraňovala. A pochopíte, že kdokoliv stojí před vámi, a nezáleží na tom, v čem spolu souhlasíte nebo nesouhlasíteje to stejná bytost jako vy, s duší, jež je stvořená z lásky. Mohli byste o tom promlouvat se starodávnými a ptát se jich, jak to dělali oni? A oni řeknou: „Nejdřív ze všeho hledej v každém Boha.“ Přijde k vám váš protivník a vy se nejdřív ze všeho zeptáte: „Kde je Bůh uvnitř?“ A to zmírní vše, co a jakým způsobem řeknete. A já vám něco povím: Nezáleží na tom, kdo k vám přichází – bude tím proměněn.

Drazí, tohle je učení po roce 2012. Když se na to pořádně podíváte, naleznete toto učení již dávno před rokem 2012, ale nikdo to neposlouchal tak jako teď. V tom je rozdíl. Uši a vědomí planety jsou, obrazně řečeno, mnohem větší než kdykoli předtím. Vidíte teď věci, které se dějí po celém světě, a pláčete pro ně, cítíte s nimi. Zároveň zvyšujete soucit planety a pochopení toho, co už nikdy v budoucnu nechcete. Nastavují se tím řešení, mění vlády, dávají se do pohybu záležitosti jako nikdy dřív. Události, které se teď právě teď odehrávají v Turecku, jsou doslova způsobeny tím, co se stalo v Turecku chvíli předtím. Lidé se rozhodují, že „slezou z plotu“ – už to nechtějí tak, jak to bývalo. Už nechtějí to staré. A vy, staré duše této planety se svým klidným přístupem a láskou, i když u toho jste jen jako pozorovatelé, měníte realitu.

Shrnu to takto: prohlášení, které jsem právě pronesl, je nanejvýš metafyzickéi pouze jako pozorovatel měníte realitu. Až budete mít chvilku volného času, jděte a promluvte si s fyzikem o tomto sdělení. A uvidíte, jestli je v tom nějaká fyzika. A on vám poví o zákonech kvantové fyziky. Zákony kvantové fyziky říkají: pozorovatel nese stejné množství energie jako realita toho, co pozoruje.

Jen tím, že něco pozorujete, to můžete změnit. Vítejte ve způsobu, jak věci fungují, drahé lidské bytosti, protože se přibližujete k mistrovství, kde nad tím budete mít kontrolu. To je pro teď vše.

A tak to je.

Kryon

 
Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje zcela stranou a neví, co se bude dít. Avšak cítí, že je to vždy, VŽDY, naplněno milující láskou Boha. Pokud byste chtěli shrnout Kryonovy zprávy – minulé, budoucí i současné – dalo by se říci, že jsou všechny kruhem lásky. Přicházím k vám z druhé strany závoje a je to záhada – co to je, kde to je, jaké to je. Řekl jsem vám, že jsem nikdy nebyl člověkem. Mluvím k vám skrze lidskou bytost, jako to dělají všechny bytosti předávající poselství. To proto, že jen lidská bytost je jediná, která může předat tyto zprávy dalším lidem. Toto dnešní setkání je také naplněné láskou a žádáme vás, prosíme, abyste se na vše dívali uceleněji (viděli jste větší obraz). Prosím vás, abyste používali duchovní logiku – a tento výraz používáme neustále.

Drazí, bude mnohem složitější uvidět tento kruh krásy, nekonečný kruh lásky, pokud zůstáváte v singularitě vaší historie, ve kterém se právě teď nacházíte. Posun bude vytvářet paradigmata nového myšlení. A tato paradigmata nového myšlení neznamenají v duchovní oblasti konec náboženství, ale ještě rozšíří všechny ty pravdy, které jsou v nich obsažené.

Systémy, které jsou zde, a již jsme to říkali dřív, nemusí zaniknout, aby lidstvo mohlo dojít do bodu, kde již války neexistují. Všechny hlavní duchovní systémy planety učí lásku. Nemluvíme o těch, kteří se rozcházejí s hlavním poselstvím, my hovoříme o tomto hlavním poselství! A já vám povím, že to nakonec nebude tak složité, aby se tyto systémy mezi sebou tolerovaly, protože mají stejné cíle.Musí se však změnit pohled na to, kdo a co je Bůh, na starobylost galaxie a vesmíru v porovnání se Zemí. A je třeba vidět tuto Zemi takovou jaká je, ne tak, jaká jste si mysleli, že je.

Bůh je mnohem velkolepější než toto vše dohromady. To, co byste nazvali Tvořivým Zdrojem a vnímáte, že je Bůh, je také v tobě, lidská bytosti, a díky tomu k vám můžeme promlouvat takovým způsobem jako teď. Neboť samotná vaše duše, jestli to tak chcete nazvat, je součástí druhé strany závoje, ze které k vám právě teď hovořím. Je velmi těžké si představit, že Tvořivý Zdroj nemá žádný začátek a konec. Je kruhem sám o sobě.Čas neexistuje. Když něco vnímáte jako starodávné, jestliže je to v kruhu, pak se to znovu vrátí. Není to tak ale, že by byl čas v kruhu a stále dokola se opakoval, ale je v TEĎ (pozn.: složitější koncept detailně vysvětlený v Kryonových knihách, zejména Knize 8). Je věčný. Vy ho stále sledujete, my ne. Pokud je něco “věčné“, nemá to žádnou minulost. Pokud něco stále existuje, pak není nic, co by mělo „nastat”, prostě to JE.

A přesto vaše „jedinečnost“, vše, co se událo ve vaší historii, vaše objevy toho, o čem je Země, to vše by vám mělo říkat o Bohu, ale neříká a také nic neřeklo. Žádáme vás, abyste použili zdravý rozum. Drazí, v minulosti jste objevovali věci, vykopávali věci, žasli jste nad starodávnými. Teprve nedávno jsme vám předali informaci o tom, že zde byla ještě (jiná) historie, před vaší historií. A vy jste to začali zkoumat a opět žasnete nad tou důmyslností, možná i techničností těchto starodávných civilizací, o kterých vám nikdy nic nebylo řečeno. Ale stále je zde běžná otázka ohledně toho všeho, dokonce i dnes, a zdá se vám to záhadné, což ale tak není. Je to pro vás záhada, protože svou mysl upíráte jedním směrem, pokud jde o čas. Už jste si všimli, že všude na planetě se nacházejí (úplně) stejné symboly? (Kryon se směje.) A to přináší otázku: „Odkud pocházejí? Jak je možné, že měly staré civilizace žijící na různých územích i v jiných dobách úplně stejné symboly?“ A to s čím přišly lidské bytosti, je velmi zvláštní. (Kryonův smích.)

Protože očekáváte jedinečnost, pokud jde o evoluci, vývoj a stvoření, dohadujete se o tom, kde je počátek života. A ať už byl kdekoliv, vy na to řeknete: „A to je důkaz, že to bylo odsud přeneseno sem a odtud zase jinam a pak až sem. Jak jinak by mohla většina planety mít stejné symboly?“ A antropologové pak argumentují: „To tedy znamená, že tato určitá rasa opravdu vznikla zde, protože nyní byl tento (jejich) symbol nalezen na tomto místě, a to ještě předtím než rasa vůbec vznikla.” Vidíte, kam tím mířím? Ta debata je pořád stejná: „Kdo měl ten konkrétní symbol jako první a roznesl ho dále po celé Zemi?“ A vy na to: „Vzhledem k tomu, že tato rasa (žijící) na tomto kontinentě měla (podobný) symbol, musel zde existovat most, který kontinenty spojoval tak, aby původní rasa mohla tento most překročit a tento symbol jim předat.“

V žádné z těchto vašich úvah není pravda.Příběh Stvoření, drazí, nebyl singulární. Máte rajskou zahradu, která představuje Zemi. Máte Adama a Evu, kteří zosobňují mužské a ženské pohlaví všude po celé Zemi. Máte andělskou bytost, která dává muži a ženě pravdu o světle a tmě, vysokém a nízkém, vědomí a nevědomí a to po celém světě! Nejenom někde v jedné malé zahradě. Jak je to od vás singulární!

Když dorazili Plejáďané, přivezli s sebou nádhernou podporu spočívající v osetí Země. Plejáďané zosobňují téměř andělskou energii. Drazí, toho dosáhnete po milionech let vývoje. Máte planety, které se přibližují ke statutu absolventa a ti, kdo byli dříve lidskými bytostmi jako vy, se stávají osvícenými, ovládají fyziku, jsou velmi blízko svému vyššímu já a dostávají se do bodu, ve kterém už ani nelze rozlišit tělesnou formu od duchovní, dokáží se pohybovat z místa na místo i bez použití těla a žít velmi dlouhou dobu, po staletí! Shledáváte to příliš “přitažené za vlasy”? Jste zde pouze krátkou chvilku. Pokud jde stav osvícení, jste zatím ještě miminka a znáte jen singularitu, která vám říká, že se všechno událo pouze na jednom místě. Nuže tedy, tak to není. Všechno to proběhlo najednou, a to po celé planetě. A drazí, ty symboly, které vidíte po celé této planetě, jsou plejádské, protože Plejáďané byli vašimi rodiči! Přišli z lásky a zanechali vám takto informaci, že to oni zde zaseli semínka a bylo to tak po celé planetě.

A vy se tak těžce snažíte dokázat, kdo byl první a z jakého původního zdroje to přišlo? Ani na chvilku jste neuvažovali nad tím, že to vše mohlo proběhnout současně. Naleznete to všude. Najdete to i nyní, a bez ohledu na to, co objevíte v budoucnosti, dojdete k tomu. Můžete kopat a nalézt dvacet až třicet tisíc let staré předměty – bude to tam. Tento hlavolam pro antropology nebude vyřešen, pokud budete i nadále vycházet z předpokladu jediného místa původu.

Je to tak nádherné. Jak jsme vám již říkali, jedinou opravdovou výjimkou byla Lemurie. To protože byla obklopená vodou. Byl to malý kontinentještě předtím než se potopil a vytvořil tak Havajské ostrovy s nejvyšší horou na Zemi, která byla vytlačena nahoru ohniskem, jež bylo pod ní. Geologicky, a nejen při použití zdravého rozumu, se to tak stalo i na dalších místech planety. Toto místo bylo ovšem obklopeno vodou a tudíž po tisíce let nedošlo k žádnému ovlivnění. Proto tedy vše zůstalo ve své čisté podobě. A ti, co odešli z Lemurie a objevili další místa, o kterých hovoříme a kde se k nim také starodávní hlásí, jako je Nový Zéland, Velikonoční ostrovy a další – ti zůstali v čistotě, jejich způsoby jsou čisté. Protože zde nedošlo k žádnému ovlivnění, vše bylo obklopeno vodou. Mohli byste to nazvat „tlakový hrnec stejnosti“, ve kterém učení zůstávala přesně taková, jaká měla být a ne taková, jak je lidé přetvořili.

A tak zde, v posledních padesáti tisíci letech, existovala mimořádná místa v tomto příběhu Stvoření. Ale všechno se to stalo současně. Máte příliš singulární myšlení – představu o jednom místě původu. To je způsob pozemského uvažování – že jste pouze jediní. A jestliže jste jediní, tak Bůh patří pouze vám.

Dovolte mi, abych vám něco ukázal. Vraťme se zpět v čase. Nebylo tak dávno, kdy byla Země považována za střed všeho. Pokud byste četli vaše knihy o historii a hovořili s těmi, kteří nejsou pouze vědečtí, ale i duchovní, spatřili byste to. Ty knihy obsahují to, čemu věřili. A proč ne? Vždyť když se podíváte na oblohu, všechno se točí okolo Země. (Kryon se směje.) Slunce, Měsíc i hvězdy se otáčí okolo. Tak je to z perspektivy, kdy stojíte na Zemi a pozorujete to, co se pohybuje. Proto to bylo běžné, aby každý prohlásil: Země je tedy středem všeho.“ Opravdu se to tak dá říct, protože to vypadá, jakoby samotný vesmír, galaxie a všechny ty hvězdy obíhaly kolem Země. Země tedy musela být středem vesmíru. Není to zase tak „přitažené za vlasy“. Pokud neznáte nic lepšího a nevíte, jak jsou všechny věci spolu propojeny, pak to dává smysl. Zdálo se, že se všechno točí kolem vás.

A pak se to změnilo.Když se vylepšil teleskop, zdokonalila se matematika a lidské bytosti si začaly uvědomovat fyziku jinak. Pochopili jste, že to takhle vůbec není, jenom to tak vypadá. Poprvé, když se přišlo s tvrzením, že to Země se ve skutečnosti otáčí okolo Slunce, objevily se největší námitky ze strany duchovních věřících. Ti řekli: „Ne takhle to nemůže být. Bůh stvořil Zemi jako střed. My jsme ve středu, podívejte se kolem, my jsme středem.“ Astronomové byli tedy odsouzeni a honem rychle vrženi do žaláře – „museli se mýlit! A později jste zjistili, že se nemýlili. Objevili jste, že Slunce je vlastně součástí dalšího systému, který se nazývá „Sluneční soustava“. To vysvětluje, proč některé planety, tyto větší světelné body na obloze, mají nepravidelný pohyb. Nemusí nezbytně obíhat kolem Země. Objeví se a zase vzdálí. A tak vznikl dojem, že jiná tělesa obíhají kolem Slunce. A tak i když to bylo prokázáno, duchovně jste byli středem toho všeho.

Velmi brzy jste zjistili, že Sluneční soustava obíhá také kolem ještě něčeho většího. Poměrně brzo jste si uvědomili, že zde existují miliardy dalších slunečních soustav a ty obíhají opět ve středu něčeho dalšího a to něco, co nazýváte galaxie, se nakonec rozrostlo na miliardu (dalších) galaxií. Země se stala jedním zrnkem písku na milionech pláží. A všechny tyto miliony pláží mají své rodiče, kteří kolem nich obíhají a kolem nich milióny dalších… A přesto, i s těmito znalostmi, s krásou a elegancí toho, kam ve vesmíru patříte, někteří stále tvrdí:Ovšem ten střed je zde. Drazí, není tomu tak. Tvořivý Zdroj Vesmíru není vůbec středem. Střed je v tom, co nazýváte prázdnota. Místo, o němž byste nikdy nepochopili, že je větší než všechna multiverza dohromady.

Kruh, o kterém hovoříme, je kruhem lásky. Je o stvoření a zdroji stvoření, kráse a eleganci duše, kterou v sobě máte. Všechno fyzické je dočasné. Vše, co považujete za velkolepé a velmi, velmi staré, pomine. VY ale nikdy nepominete. Jste starší než staří a novější než noví. Nádhera toho by měla zvonit pravdou mých slov.

A i přesto, drazí, někteří tvrdí: „Ale my jsme středem!“ Velmi rád by se zeptal některých duchovních organizací – opravdu si myslíte, že jste v galaxii jediní? Jste úplnými nováčky. Což znamená, že existují civilizace, které jsou o miliardu let starší než vy, dávno předtím než jste se stali lidmi na této planetě, a já se vás chci na něco zeptat – myslíte, že oni znali vašeho proroka? A odpověď zní – NE. Váš prorok přišel mnohem později. Je prorokem pouze pro tento svět, nebo pro celý vesmír? Tyto otázky jsou fackou do tváře vašich doktrín.Existuje univerzální (vesmírná) pravda, která přesahuje proroky, lidstvo i starodávné a tato pravda je, žeBŮH JE VE VŠECH LIDSKÝCH BYTOSTECH ROVNOCENNĚ. A že ten systém se netočí kolem Země, existuje pro všechna stvoření a těch je mnoho.

Drazí, hovořili jsme s vámi o Plejáďanech, kteří jsou vašimi duchovními rodiči. Pořád zde sídlí, stále ještě existují a tato galaxie je jich plná. Nejsou to žádní E. T., nýbrž vaši duchovní rodiče. Oni sami měli své vlastní duchovní rodiče. A miliony let předtím, i ti měli své vlastní duchovní rodiče. Tato galaxie je zde již miliardy let a Země není středem! A tím důvodem, proč si to tak myslíte, je, že za tím vším cítíte lásku. Protože když se stanete vědomými, pak cítíte, že jste vším! Protože pro Boha jste vším. Proto vás žádáme, abyste použili zdravý rozum a vnímali Boha jako obrovského, a nejen pozemského. A podíváte-li se na ty některé ideologie, k nimž třeba patří i ta, kdy jste si mysleli, že se Země netočí, ale všechno obíhá kolem vás, (pochopíte, že) to tak není. Je to úplně jinak, než se domníváte.

Když se tak podíváte na galaxii, na vše co v ní je, a na další galaxie okolo vás, a vidíte tu velkolepost Stvoření, nevypovídá to o tom, jak je Bůh veliký? Velkolepější než jakákoliv lidská bytost a než jakýkoliv prorok. Láska přesahuje jakákoli pravidla, která vás možná učili. Bůh by tedy nikdy nesoudil žádnou lidskou bytost, a neposlal by je pak nikam za trest, protože z pozemského hlediska na Zemi udělali něco nesprávného. Chápete, co říkám? Bůh je větší než planeta Země. A vy také.

A protože jste starší než starodávní (Kryon se směje), už jste někdy uvažovali nad tím, kde jste byli předtím, než jste přišli na Zem? Již jsme o tom hovořili dřív, drazí, pojďte použít trochu duchovní logiky. Co dělá duše? Přijde na chvíli na Zem a pak se zase vrací domů do nebe, aby tam ty celé dny odpočívala? Předtím, než jste sem dorazili, co jste dělali? Co bylo vaším záměrem? Kdo jste byli, než jste na sebe vzali lidskou podobu? Vaše duše byla a bude napořád, je součástí Tvořivého Zdroje. Je možné necítit tu nádheru? Řekli jsme vám, že v okamžiku smrti se navrátíte ke skupině. Sdělili jsme vám, že existuje třídenní návrat. Hovořili jsme o tom, že většina duchovních systémů planety hovoří o třech dnech, protože to je pravda. Po třech dnech rekalibrace znovu uslyšíte hudbu, začnete se vracet do Světla, kterým jste, a tak se navrátíte do tohoto Tvořivého Zdroje, který je vaším domovem. Tohle zde není domov, je to práce! Co jste dělali, než jste sem dorazili?

Budete chtít hovořit o větším obraze. Řeknu vám, co jste dělali. Dělali jste přesně to, co děláte tady.A dělali jste to i na jiných místech, v jiném tvaru, ale vždy v humanoidní podobě. Drazí, fyzika biologie je stejná, protože zásady fyziky jsou kdekoliv v této galaxii úplně stejné. Proč jste očekávali a vytvořili si obraz takových prapodivných, strašlivých věcí? Je to stejné. Gravitace je rozdílná, horko a chlad se liší, ale o tom to je. Existují lidé vyšší, lidé menší… drazí, humanoidní forma je to, kdo jste a vždy jste byli. Chcete vědět, jak vypadají Orioňané a Arkturiáni? Vypadají jako vy! Není to nic prapodivného nebo cizího, protože fyzika je fyzikou a biologie je biologií, funguje všude stejně. DNA je DNA a ta také funguje shodně. Až konečně objevíte život, i kdyby jen ten mikrobiologický, bude v něm DNA. Bude vás to šokovat?

A již jsme o tom hovořili dřív – jako když dítě sedí na pláži, hledí na ni a říká: „No to je úžasné, ale já tu vidím jen jednu pláž a proto je tohle jediná pláž na Zemi.“ Ale když objeví jiné pláže, řekne: „Vypadají úplně stejně jako ta moje pláž!“Jaký to šok! Je to vše úplně stejné.

Co jste dělali předtím, než jste sem dorazili? Existují místa, a nejmenují se Země, která si prošla posunem, kterým teď procházíte vy.Někteří z vás, někteří, mají meziplanetární Akášu a vy víte, že to, o čem mluvím, je naprosto pravdivé. Někteří z vás ji stále cítí a vědí to. Nejste odsud. Všechno vypadá odlišně a vy tu nejste. Většina z vás to tak nemá, není to totiž pro vás zaznamenané v Jeskyni stvoření. Je to ovšem ve vaší duši a vy to cítíte. Ne všichni, ale někteří z vás ano. Starší než starodávní, podíleli jste se na tomto systému po celou dobu existence této galaxie. Ach, ale co bylo ještě předtím? „Kryone, to existoval ještě jiný vesmír, než byl vytvořený tento?“ Na to vám odpovím – no samozřejmě, jak myslíte, že Bůh stvořil tento?

Existují multiverza a jedno vytváří další pomocí systému, který věda právě teď začíná chápat. Je to multidimenzionální systém, kde jedno vytváří to druhé. Je to součástí příběhu Stvoření hmoty. Vysvětluje to to, co nazýváteVelký Třesk“, což vůbec žádný velký třesk nebyl.Ale změna dimenzionálního statusu skrze membrány, jaké jste ještě nikdy neviděli. Existuje mnoho vesmírů.

Jaký tedy byl původní vesmír?“ Tak tohle je legrační. Žádný původní totiž nebyl. Víte, vždy to tak bylo. Tohle je také složité pochopit, že? Pokud to vždy existovalo, byli jste tam také? A co jste dělali? Drazí, duše lidské bytosti má za úkol dělat to, co teď děláte. Činili jste tak po celé eóny. A dělali jste to dobře. A jste opět zde, děláte totéž a myslíte si, že Země je středem? (Kryon se směje.) Ach, není.

Jednou, na vaší časové ose je to ještě daleko, bude tato Země schopná, a už se objevují první záchvěvy, dojít k tomu, co nazývám statut vzestupu, ve kterém budete mít kontrolu nad fyzikou a vaše vyšší já bude vibrovat na stejném stupni jako vaše biologie. Stanete se (v tom stádiu) téměř andělskými. Nebudete už mít problémy s přelidněním, nebo s tím, co budete jíst, všechno se přetvoří na něco dalšího. Nádherné. Mohu vám říct, že je to esence Lásky a Světla, ale nerozuměli byste tomu. Přesahuje to totiž vaše chápání, jelikož jste stále v „režimu přežití“ a v tom, co nazvu „divošský stav Země“. Teprve jste překročili milník, který se časem stane něčím jiným. Potenciály té sněhové koule, která se valí dolů z kopce směrem ke statutu vzestupu, jsou už na svém místě. Vy jste nyní v tranzitu. Vědomí se začíná pomalu zvyšovat. Generace za generací to začne vnímat. A tohle je to, co vás učíme, jelikož už jsme to viděli dřív. Ale drazí, až to bude hotové, půjdete na další místo a pečlivě vyberete další Rajskou zahradu a zasejete semínka dalšího světa v nádheře Boží lásky. Je to systém, který nikdy neskončí. A vy jste teď přesně uprostřed přechodu k tomu. (Kryon je dojatý.)

A vy si stále myslíte, že střed je zde. (Kryon se směje.)

Někteří z vás toto poselství pochopí a rozšíří své myšlení tak, aby do něj zahrnuli bilióny a bilióny duší, které ví, kdo jste. Přemýšlejte o tom. Jste součástí toho navždy.

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – mini channeling 14:40 min
“Point Source Syndrome” 48 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzana Š. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zrcadlo sebelásky

Poslední dny byly skutečně velmi intenzivní. Ani ne snad proto, že by se toho odehrávalo až moc, ale proto, že jsem procházela náročným myšlenkovým posunem. Vysvětlím to. Od začátku roku 2017 jsem zkoumala své strachy hlouběji než jindy. Strachy si žádaly mou pozornost, přicházelo mnoho zkoušek. Období, kdy nám dochází více věcí, uvědomujeme si a všímáme, máme v životě všichni, ačkoli každý v různé intenzitě. Od své blízké přítelkyně jsem dostala před nějakou dobou krásnou knihu Minulé životy od Zdenky Blechové. Minulé životy navštěvuji velmi často, byla jsem zvyklá s tím pracovat, ale najednou ta kniha, co mi dlouho leželo v poličce netknutá, se přihlásila o pozornost. A spolu s ní i mnoho podvědomých vzorců.

Ačkoli na sobě pracuji ráda a posouvám se neustále bez pocitu stagnace, nebudu o sobě tvrdit, že mám vše vyřešené a nebudu tvrdit, že jsem „pochopila“. Jedno pochopení je pro mě jen jednou mušlí na pláži, kterou zkoumám. Člověk dochází pochopení celý život. Pochopení není jako konečná stanice, je to jen jedna z mnoha zastávek na cestě životem.

Hodně indícií mě vedlo k tomu, abych svou energii směřovala k práci, zhmotnění. A z druhé strany se mi do toho vkládaly situace neočekávané, ale Božím dokonalým plánem načasované. Nemohlo to být jinak. Věděla jsem to v tu chvíli, stejně jako teď. A tak v každém pocitu, který ke mně přišel, jsem zkoumala poznání, hledala pochopení.

Proč například nemám ráda, když mi lidé (v té nejlepší ochotě) pomáhají s mojí prací? Proč mi vadí neustále se opakující nevysvětlitelné a nevysvětlené chování lidí v mém okolí, kdy si nikdy nemůžu být jistá, zda tu pro mne budou nebo ne? Proč se pořád bavíme s lidmi o stejných tématech? Co pro mě znamenají vzkazy „zvenčí“?

Hodně se to motalo kolem vztahů. Pravděpodobně jste mou předchozí větou znechuceni, hodně lidí pořád bezvýsledně a bez posunu řeší vztahy. Ano, přiznávám, irituje mě to. Ještě v tuto chvíli nevím, proč nejbližší lidé v mém okolí nevydrží sami, zůstávají v nevyhovujících vztazích? Nedovedu to pochopit. Jsem sama a miluji to. Ano, občas říkám, že by se „někdo“ hodil, ale přitom sama dobře vím, že svou svobodu si užívám a nepustím k sobě jen tak někoho. Několikrát se mi někdo odrazil, kdo ke mně přišel, bylo to hezké a já stejně nic dalšího nechtěla. Byla jsem z toho viněna, ale já prostě nemám potřebu „muže“. Já mám potřebu budování společného vztahu založeného na poznávání se, hlubokých prožitcích a lásce, která roste z prvotní jiskry, nebo pevného přátelství.

Proto o to hůř chápu, že někdo má pocit, že bez „něj“ nebo „ní“ je poloviční a nemůže prožít to, co s tím druhým. A tak si říkám, že nemůže, protože nedovolí. Jakmile s takovým člověkem začnete hovořit na téma sexu, je tam fyzická přitažlivost a spoluúčast, výměna energií. Jenže ne vždy je pro nás samotné dobré určitá výměna energie s nějakým člověkem, která zůstává v nás. Po velmi dlouhé době jsem si zpracovávala i jednu energetickou výměnu, které bych nelitovala, ale po určitém čase jsem mohla pocítit, proč jsem do ní nikdy neměla jít – šla, abych pochopila.

horos

Každé pochopení nás více uzavírá nebo otevírá. Otevírá naše srdce, dovoluje nám milovat hlouběji. Jak ovšem můžeme milovat druhého, když nemilujeme sami sebe? Jak můžeme chtít vztah, kde se k nám někdo bude chovat férově, když mi sami k sobě nejsme fér? Jak můžeme chtít, aby nám někdo dal něco, co si sami neumíme dát? Jak můžeme stagnovat s lidmi, se kterými se cítíme více sami než šťastní? Proč neustále nadáváme a stěžujeme si a neumíme to změnit? Jsou to paradoxy, ve které žijeme.

Je to paradox lásky a bolesti. Protože většina jedná, a je i ochotná tvrdit, že naslouchá svému srdci, podle lásky v srdci nebo bolesti v srdci. Jak můžeme naslouchat zlomenému nevyléčenému srdci? Jak můžeme sbírat střípky své duše, které necháme všem těm nevhodným mužům, kteří nás jen měli učit mít rády samy sebe? Jak je možné, že je z toho viníme? Mluví ze mě bolest. Mluví ze mě neschopnost to změnit pro svět. Nicméně tím, že tuto zpověď píši, si uvědomuji, že dělám krok do své vlastní svobody a lásky, kde bolest bude zkušeností, ale ne mým vnitřním hlasem.

Bude to navždy přijatá minulost, která mi dovolí nežít život pro druhé, ale pro sebe. Bude to přijetí, ve kterém budu moci chodit po zemi mezi lidmi s otevřeným milujícím srdcem. Je to přijetí, které dá svobodu mě a tím i mým vztahům. A také je to okamžik, ve kterém ublížím těm, které opustím, ale já za jejich bolest už neponesu zodpovědnost dál.

Žiji a otevírám se vlastní pravdě. Pravdě mé celistvé bytosti, ne mého strachu a bolesti, špatných zkušeností. Otevírám se pravdě celistvosti, která je v míru s každou její částí – bolestmi, strach, minulosti, tak i radosti, odpuštění a lásky.

Ve Vesmíru jsme všichni jedno, jsme provázeni a učíme se. Věřím, že své lekce zdárně projdeme a chci v tom podporovat všechny, kteří jsou ochotni ji jít. Neopustím druhé proto, že prožívají zkušenosti a bolest, kterou mám přijatou. Zároveň nebudu ve svém životě držet ty, kteří nejsou ochotni tu změnu učinit, krok po kroku se vzdát minulosti a žít pořád podle toho, co by mělo nějak být, co nějak bylo a proč by to mělo být tak a ne jinak.

Věřím, že cesta nás vede všechny a přeji všem, aby na svých cestách poznali opravdovou lásku – ne tu partnerskou, tu svou, všeobjímající z Vesmíru, které je dostatek pro všechny a bez kterých vztahy, po kterých toužíme, prožít nemůžeme. 

Zdroj: http://brana-k-dusi.simplesite.com

Horoskop na obdobie 13. 2. – 19. 2. 2017

Realizace

V tomto týdnu Slunce ve Vodnáři v harmonii se Saturnem dává stabilitu, pevnost, konstruktivnost, praktičnost a možnost být nohama na zemi. Vodnářská vize a nadhled se dostává do saturnské praktičnosti a realismu. Člověk proto dělá kroky, které jsou střízlivé a rozumné, aby se mohla naplnit a zrealizovat vize. Z předešlého týdne trvá příznivý aspekt od Jupitera, který podporuje expanzi, štěstí a optimismus do 18. 2. (Viz horoskop z minulého týdne.)
Merkur ve Vodnáři během týdne vytváří harmonické aspekty s Venuší a následně s Marsem, přináší láskyplné myšlenky a schopnost mluvit o svých citech. Naše mysl je otevřena lásce. Harmonický aspekt s Marsem je o živosti nápadů a komunikace. Od 18. – 22. 2. Merkur vytváří sextil s Uranem, který přináší nové nápady, informace, uvědomění a ujasnění. Může i přijít pro nás důležité pochopení.

new-day3

Černá luna vstoupila 13. 2. do znamení Střelce. Vytvoří 18. – 20. 2. kvadraturu se Sluncem, které vstoupí do znamení Ryb, což ukazuje na zátěžový víkend. Objeví se žal, samota, prázdnota, bolest, nevíra a marnost. Sluncem bude ozářena nižší a vyšší přirozenost, pravda, víra, svoboda, prožívání, a pokud někde v těchto oblastech je něco přeceňováno nebo odmítáno, vyjde na povrch s tím spojená bolest. Buďte proto bdělí. Situace, které se objeví, vám mají pomoci si uvědomit, co přeceňujete, co odmítáte a kde způsobujete nevědomě bolest druhým. Neznamená to, že musíte být potrestáni, ale že dostáváte příležitost prožít to, co jste způsobili, abyste pochopili a poznali, co jste tím vytvořili. Pomůže Vám to prožitou situaci uznat, omluvit se, poděkovat. Sobě, druhým, životu, Bohu.
Pokud můžete, tak načerpejte pozitivní vlnu energií do 17. 2., pak se otevřete osudovému víkendu a buďte spolutvůrci svého osudu. Pokud budete mít pocit, že život, vaše emoce a myšlenky vás vláčí životem, tak jste se někde vzdali své zodpovědnosti a síly. Ptejte se: „Co mě to učí, co mám pochopit, o co se mám obohatit?“

Slunce 18. 2. po 12. hodině vstoupí do znamení Ryb.

„Tobě, Rybo, dávám ten nejobtížnější úkol ze všech. Chci po Tobě, abys shromažďovala všechen lidský žal a vracela mi ho. Tvé slzy se musí nakonec stát Mými slzami. Žal, který do tebe vstoupí, je následek nepochopení Mé ideje člověkem. Ty mu ale dáš soucit, aby se mohl snažit znovu a znovu. Protože dostáváš úkol ze všech nejobtížnější, dávám ti ten největší dar. Budeš Mi jako jediná z mých dvanácti dětí rozumět. Dar rozumění je pouze pro tebe, Rybo. Budeš-li se jej snažit šířit mezi lidi, nebudou ti naslouchat.“ Alegorie 12-ti znamení, Martin Schulman

S láskou Petra Nel

Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz

Marie Magdalena – Pravda o cestě Marie Magdaleny řečeno Marií Magdalenou a Natalií Glasson, srpen 2016

Natalie: Nedávno jsem měla možnost navštívit Grotte de la Sainte Baume. Je to jeskyně na jihu Francie a říká se, že Marie Magdalena tam, po ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevzetí Ježíše, strávila většinu svého života. Jeskyně je v horách a je 45 min. ostré chůze překrásnou přírodou. Před vstupem do jeskyně jsem začala komunikovat s Marií Magdalenou a odhalila tak účel mé návštěvy a důvod proč jsem byla vedena k návštěvě Grotte. Níže najdete co jsem přijala. Jsou to informace, o které se Marie Magdalena chtěla podělit nejen se mnou, ale s každým z vás.

Marie Magdalena: Je mi ctí spojit se s Tebou. Spouštím na Tebe vibrace Dokonalé Bohyně a Bohyně Isis. Už jako dítě jsem nosila symbol Zlatých loken. Symbol, který znamenal zasvěcení do učení Božské ženskosti a Bohyně Isis. Byla jsem a zůstala jsem vysokou Kněžkou Bohyně Isis, oddaná síle, magii a lásce v té nejčistší formě posvátné Bohyně. To byla má průprava, která mi pomohla na cestě ke spojení s Ježíšem a také mě připravila na pokračování k předávání učení nás obou, zvláště po Ježíšově nanebevzetí. Ježíšovo učení obsahovalo – zrození z lásky a odevzdání se lásce.Reprezentovalo harmonické spojení mužské a ženské energie Stvořitele v Jednotě.Probuzení všeho najednou. V době, kdy Ježíš šířil své učení, i já jsem obdržela stejné energie a inspiraci. Coby představitelka ženského božství jsem hrála roli ukotvení, uzemnění těchto posvátných energií na Zemi a v lidském vědomí.

Po Ježíšově nanebevstoupení jsem byla dále vedena, abych pokračovala v šíření podrobností učení a léčebných praktik, mezi ostatní. Jeden z mých největších cílů v té době, bylo sdílet mou moudrost s těmi, kdo byli oddanými bohyni, aby navrátili čistotu tohoto učení pro následující generace. Božské vedení a úkol, který jsem dostala, vypadal v té době nekonečně. Měla jsem v mnoha lidech vyvolat přítomnost Bohyně, tak aby tato energie mohla pokračovat v zásobování světa a Ježíšova učení. Ale také uzdravení některých destruktivních energií mezi lidmi, které vznikly v době, kdy, Ježíš opustil Zemi. Měla jsem šířit energetické kódy, vzorce a léčení, stejně tak jako fyzické poznámky, předměty, nástroje a krystaly duchovní hodnoty v daných posvátných místech. Můj záměr byl podpořit ochranu a pokračovat v uzdravení a probuzení, které začal Ježíš.

Měla jsem další nádhernou úlohu. Úlohu, která denně uzdravovala mé zraněné srdce, ke kterému došlo fyzickou ztrátou Ježíše a to, i když jsem pochopila podstatu této situace. Tato role mě dovedla k rozhodnutí dokončit tento božský úkol, stejně tak, jako naplnit mé dny radostí, láskou a smíchem. Byla jsem obdařena být matkou Sary. Podle mého názoru, nejposvátnější rolí ženy, je dar být matkou. Sara byla stvořena božským Stvořitelem, coby představitelka energií Marie Magdaleny a posvátných energií Ježíše. Byla skutečným obrazem spojením nás obou, ve více ohledech, než se zdá být možné. Byl to posvátný dar pro Zemi i mně. Měla mnoho jmen, pro příklad uvádím – the Golden Chalice, the Golden Serpent and the Union of the Divine in Manifestation (Zlatý kalich, Zlaté lokny a Spojení Božství v manifestaci).

Naším cílem, Sáry a mne, spolu s dalšími světelnými sestrami, byla Francie. Naším smyslem tam bylo začít proces šíření mnoha posvátných energetických a fyzických vzorců, nástrojů, které byly umístěny do našeho vlastnictví. Z důvodů ochrany byly předány vybraným lidem a uchovány na speciálních místech. Byly jsme přijaty a podporovány členkami chrámu Bohyně Issis, které jsou oddány Božské ženskosti. Tyto ženy s hlubokou vnitřní krásou, podpořily naši misi a později nás zavedly do prostoru svatyně blízko chrámu. Naším útočištěm, na jihu Francie, byla jeskyně, nyní známa pod jménem Grotte de la St. Baume. V době kdy jsme přišly do našeho nového domova, což bylo tajné místo, jsem mohla pokračovat ve výuce. V té době byly Sáře tři roky

Natalie: V době, kdy jsem byla v jeskyni, přítomnost Marie Magdaleny byla velmi silná a i přesto na tuto oblast po celou dobu dohlíží mniši, jako kdyby to byl kostel. Božské energie ženství tam zůstaly. Když se v mém třetím oku přede mnou zjevila Marie Magdalena, jakoby ke mně tlačila Saru. Tu jsem v těch chvílích, kdy mi ji Marie Magdalena přinášela do vědomí, vnímala jako dvanáctiletou. Marie Magdalena chtěla, aby se Sara podělila o některé vhledy do jejího života v jeskyni. Byla to pro mě nová zkušenost, nikdy předtím jsem vědomě Sáru nepotkala.

Sara se se mnou podělila o některé své vize. První průvod žen oblečených do bílého se znamením zlaté spirály přicházel z lesa do jeskyně. Sara mi řekla, že navštěvovaly jeskyni každý den, aby přinesly jídlo a cokoliv co potřebovaly. Řekla, že jejich návštěvu prožívala podobně jako aktivaci chrámu Bohyně Issis. Zasvěcené členky byly přibližně stejně staré, nebo možná mladší, měla čas s nimi mluvit a hrát si před každodenní ceremonií vedenou Marií Magdalenou. Řekla mi jak moc milovala běhání lesem se svými přáteli. Stejně tak jako ona, ani ony neznaly vnější svět, a proto si užívaly, když se mohly podělit o zkušenosti ze svého vnitřního světa. Sara také vyprávěla jak měla ráda denní ceremonie v jeskyni, což ji umožnilo vidět svou matku pracovat a vyzařovat sílu, půvab, milosrdností.

Druhou vizí, o kterou se Sára se mou podělila byla o ní. V noční jeskyni se ocitla v náručí své matky a poslouchala její vzpomínky o Ježíšovi. Požádala matku, aby jí řekla vše co o jejím otci věděla, od narození až po nanebevztetí. Byla to Sářina nejoblíbenější doba a v těchto chvílích se občas v jeskyni zjevil i její otec v energetické formě, aby mohli být společně. Sára měla ke svému životu v jeskyni vše, co potřebovala a proto to tam měla ráda. Věřím tomu, že vyprávění Marie Magdaleny o Ježíšově životě, byl způsob jak vést Sáru k její vlastní aktivaci a připravit ji na její dospělý život.

Marie Magdalena: Po patnácti letech, kdy Sáře bylo osmnáct, bylo třeba Sáru připravit na její další období života. Od chvíle, kdy jsme přijely do jeskyně, jsem věděla, že za patnáct let Sára i já opustíme bezpečí jeskyně a přemístíme se na posvátné místo komunity Druidů v Anglii. Náš cíl je nyní znám pod jménem Glastonbury. Věděla jsem, že jejím posláním bylo uzavřít sňatek a zůstat s Druidy. Cesta do Anglie byla pro nás obě vzrušující. Věděla jsem, že na Sáru čeká nový život a zároveň bylo zničující, že jsem věděla, že zpáteční cestu do Francie podniknu bez ní.

Netrvalo dlouho a Sára se zamilovala a uzavřela sňatek s duší, která jí byla hluboce blízká a s kterou prožila mnoho minulých životů. Měli mnoho dětí a překrásný život.Sára se ujala své role a učila šířit lásku, kterou dostala od svého otce i mě. Její uzdravovací schopnosti byly dech-beroucí a krásné. Sára prožila v Glastenbury padesát let. Ve věku šedesáti osmi se přemístila do Skotska, kde žila po zbytek života a zemřela kolem osmdesáteho roku života.

Já, Maří Magdalena jsem se vrátila na jih Francie a prožila život v Chrámu Bohyně Isis se ženou, která se starala o Sáru i mně po dobu patnácti let. Už jsem dále nepotřebovala žít v jeskyni, abych uchránila svou dceru a zajistila její bezpečí. Jeskyni jsem navštěvovala v době, kdy jsem cítila, že se mi chce zjevit Ježíš a prožít se mnou nějaký čas. Cestovala jsem trochu po Francii. Splnila jsem svůj úkol, který jsem dostala od Stvořitele a tak jsem mohla svůj čas trávit v klidu a osamotě. Někdy jsem vzpomínala a někdy jsem byla v hlubokém napojení se Stvořitelem. Své tělo jsem opustila jako nanebevstoupená, když mi bylo kolem sta let.

Chtěla jsem, aby jste znali skutečnost mého příběhu, který se odehrál po nanebevstoupení Ježíše, tak abychom se mohli spojit na hlubší úrovni a měli jste přístup k pravdě o mé bytosti a duši.

Jsem Maří Magdalena

Děkuji

Zdroj:https://www.omna.org

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata H. pro www.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Obraz vašej duše

…keď vám do života vstúpi obraz vašej vlastnej duše,
je to ako opojenie. To poznanie vlastného obrazu je nádherné. nevinné, ale zároveň hlboké. On je mnou a ja ním a obaja sme zároveň sami sebou. Čas neplynie, kozmický čas ostáva stáť, prežité chvíle zakoreňuje do nás tak hlboko, že pri myšlienke na ne ich prežívame znovu a znovu rovnakou intenzitou aj v neprítomnosti svojho obrazu. Všetko prežívame a vyjadrujeme v reči vášne, iná neexistuje. Každý pohľad, každý dotyk, každý bozk, každé splynutie je momentom, kedy sme jedno. Milovanie duší je najčistejšie a najvášnivejšie spojenie, aké je možné na tejto nádhernej pozemskej púti zažiť.

Do môjho života vstúpil „náhodou“. Dve duše, ktoré nevediac čo hľadajú, sa našli. Dnes mi je úplne jasné, že to nemohlo prísť skôr ani neskôr, muselo to prísť práve v ten pravý čas, kedy sme obaja boli na to pripravení. Od začiatku to bolo spojenie na duševnej úrovni, hodiny strávené v spoločných debatách na diaľku o veciach možných i nemožných, zvláštnych aj bežných, vzácnych, ale aj úplne najobyčajnejších. Ladili sme. Moje najhlbšie ja s ním ladilo na úrovni, ktorá nemala nič spoločné s porozumením, aké bežne vzniká medzi ľuďmi. postupne som mu dovolila nahliadnuť do mojich tajných komnát, kam som obyčajne nikoho nepustila. Bolo to vzájomné.

moon-dvojplamen

Je jediný, kto videl moje Ja nahé, úplne obnažené, tak zraniteľné ako laň v lese, keď pije vodu z priezračného potoka. Aj ja som sa napila, plnými dúškami som prijímala ten vzácny elixír života, ktorý mi ponúkol. Viem, že sa pýta: „Prečo je to takto?“; „Prečo sme sa nestretli skôr?“ Nemohli sme sa, neboli sme pripravení stretnúť seba samých. Nezvládli by sme to. Nedokázali by sme ustáť vlastnú vášeň, ktorá nás v životoch ženie vpred a ktorej naši najbližší zatiaľ nerozumejú. Uhoreli by sme ako fakle.

Je to dokonalé spojenie. dokonalý súzvuk. Dokonalá súhra. Sme si všetkým a zároveň ničím. Strácame sa a opätovne nachádzame jeden druhého vždy, keď zatúžime po domove. Po tom ozajstnom, vesmírnom. Nie je postavený ani z kameňa, ani z tehál. stojí na oveľa pevnejších základoch. Stojí na základoch prenádhernej lásky. Takej, ktorá nechce MAŤ. Nechce VLASTNIŤ. Nechce MENIŤ. Takej, ktorá VIE. Takej, čo CHÁPE. Takej, čo TVORÍ NÁS SAMÝCH. A práve táto láska je dôvod, prečo je naše pozemské putovanie oddelené. Máme lásku dávať, učiť jej našich najbližších, vedome objímať život vo všetkých chvíľach a prijímať s pokorou všetko, čo nám ponúka.

Vesmír vraví, že on je moja hĺbka, ja jeho sloboda. Dokonale vystihnuté. Už viac neblúdim životom, viem, prečo som tu, viem, prečo je tu. Vedie ma do vlastného šťastia, ukazuje mi šťastie, ktoré je vo mne, a na ktoré som chcela zabudnúť. Vesmír nás spojil, aby sme vedome pretvárali svet okolo seba na miesto, ktoré je preplnené láskou. Kde budeme priťahovať dušičky, ktoré to cítia rovnako a budú nám pomáhať s transformáciou tých, ktorých toto poznanie ešte len čaká.

Som, kto som, aj vďaka nemu. Som bláznivá, slobodná, vášnivá. Dovolila som si byť pri ňom ženou. Nespútanou, divokou, jemnou, nežnou a citlivou zároveň. To, čo som donedávna neakceptovala, teraz s pokorou prijímam. Prijímam samú seba vďaka nemu. Spoznávam seba cez neho. Je vo mne a ja v ňom. Dve úžasné bytosti spojené tým istým poznaním.

S vášňou v srdci,
Cora

Zdroj: Love Soul Life Freedom