Kryon – Z temnoty ke světlu

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Buffalu, New York, 24. června 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství


.Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci, abyste rozprostřeli kolem tohoto místa jakousi bublinu, abyste zablokovali všechny ostatní zvuky a koncepty. Zde je pro vás energie, a pro některé z vás dnešní učení představuje jakousi energií “aha!”. Je to energie, která není nová, protože je to připomenutí.

Moji drazí, pro mnohé z vás bude velkou část tvořit opakování, a to je to, co jste v této době očekávali. Začnete si vzpomínat na věci z minulosti, které dávaly smysl. Jsou to věci, které jste se učili a zažili coby šamanské bytosti ve své minulosti. Byli jste svými předky a je na co vzpomínat.

Vzpomenete si na různá proroctví, na kterých jste se i vy, jako předkové, účastnili – a na určité úrovni jste věděli, že jednoho dne budete skutečně v té budoucnosti – a nyní zde jste. Všechny tyto věci začaly dávat smysl v rámci pocitů, které teď začínáte mít. Tento konkrétní channeling vám klade otázku: „Jak budete žít teď, když vstupujete z temnoty do světla?“ Když jste coby staré duše na planetě již tisíce let, od samotného příběhu stvoření, jste doslova prostoupeni poznáním světla a tmy. Na určité úrovni jste naživu civilizaci za civilizací. Byli jste zde i v civilizacích, které ještě historické knihy neznají.

Tak staří jste. Přesto pokaždé, když jste zde byli, vrátili jste se zpět do nízkého vědomí. Na stupnici od jedné do deseti, kdy jedna je startovní vědomí a 10 je nejmoudřejší vědomí, lidská civilizace je stále pouze na přibližné hodnotě tři a půl. Tak dalece se rozvinulo v rámci jakékoliv civilizace na této planetě. Uvědomte si, že někteří začínali s vyšší úrovní, ale spadli na tu, kterou máte nyní. Žili jste tisíce let ve staré energii, a zde jste v měnící se energii, kde světlo začíná ukazovat samo sebe a kde temnota začíná kopat kolem sebe ve své dysfunkci.

Nízké vědomí (temnota) prohrává, protože atributy toho, co ji živilo, už nejsou životaschopné. Systémy, které vykázaly nedostatek integrity a nenasytnost, se začnou rozpadat. Různé části planety budou zasaženy jako první, a ostatní budou následovat. Ale rozpadnou se, protože světlo vítězí. Jak se daří vám osobně? Jaké to bude, kráčet do světla z tisíců let temnoty? Jaké zvyky si ponesete do této nové éry, které vás budou udržovat v temnotě?

V těchto pár okamžicích se chci s vámi podělit o několik atributů. Bude to takzvaná potrava pro myšlení. Vy jste nadějí planety, světlo planety, staré duše. Vy jste těmi zkušenými na planetě, přesto tolik z vás stále skládá skládanku v temnotě. Jak to chcete zvládnout? Vytvořím seznam atributů, tak jak to často dělám, a není dlouhý. Tento seznam bude představovat kroky a vhledy do procesu přechodu z temnoty do světla.

Víra

Jako tolik jiných seznamů, které jsme vám předali, číslo jedna je následující: Věříte tomu? Opravdu tomu věříte? Předali jsme vám channelingy o zdraví a vaší schopnosti dolovat Akášu. Hovořili jsme o vás, o mluvení k vašim buňkám a o práci s vaší innate. V tom všem, je vždy číslem jedna: Věříte tomu? Tento krok je primární a nejdůležitější, protože pokud ho vaše vědomí nepřijme jako pravdu, zbytek vašeho těla nedostane žádnou šanci. Vy jste šéfem svých buněk a vaše vědomí hovoří k tomu, co je vaší innate a vy musíte být s tím vším na jedné lodi. Musíte to přijmout za vlastní. Věříte tomu? Věříte doopravdy tomu, že se odehrává posun?

Když se rozhlížíte po planetě a vidíte to všechno, co se děje v byznysu a vládě, můžete vidět něco divného. Ačkoliv se tyto věci ve staré energii děly pravidelně, v této nové energii váznou, nebo se přinejmenším zdají jako nepatřičné. Nikdy dřív jste tuto energii nespatřili, a ve svém životě ji nevyzkoušeli. Žádný člověk ještě nikdy nespatřil tyto přicházející atributy. Kdybyste vzali mořské ryby a dali je do sladké vody, zemřou, ledaže by existoval nějaký mechanismus, který by vylepšil jejich metabolismus. Jsou to vodní tvorové, ale nejsou zvyklé na tento druh vody. Přesouváte se z temnoty do světla, a ačkoliv jste prožili mnoho životů, jejich paradigmata jsou odlišná. Budete se tomu muset přizpůsobit. Proto číslem jedna je, že tomu musíte věřit.

Opravdu se toto na planetě děje, nebo je to něco, co slyšíte na nějakém semináři během channelingu? Je zde jen přání otcem myšlenky – něco, s čím nejste na jedné lodi – nebo jste toho součástí? Jestliže jste, potom musíte říci: „Vidím to! Páni, opravdu se to děje! Jsem na správném místě ve správný čas a jsem součástí tohoto posunu. Je to jedna z největších věcí, která se na planetě stala. Žiju ve správném čase a přišel jsem kvůli tomu.“

Někteří z vás jsou možná hodně analytičtí a řeknou: „Nemohl jsem přijít kvůli tomuto novému posunu z temnoty do světla, protože jsem příliš starý. Mám ten a onen problém, proto nemůžu pokračovat s něčím tak odlišným, s tak velkou změnou.“ Moji drazí, stvoření světla je něco o co se přičiňujete bez ohledu na to, kdo jste, jak staří jste nebo co se děje ve vašem těle. Vytváření soucitu a světla je vědomí pracující svým nejelegantnějším způsobem, a můžete to dělat vy všichni.

Je vás tolik, kteří říkáte: „Nevrátím se zpátky. Svou práci jsem udělal!“ Ano, je to tak! Znovu to zopakuji. Nezmeškali byste oslavu! Moji drazí, tentokrát už nebudete opakovat staré chyby. Přijdete s čerstvostí a akášickou vzpomínkou, která vytvoří novou moudrost. To je to, co se stane později, ale teď vás potřebujeme, staré duše. Jste tu, abyste vyhráli tuto válku mezi světlem a tmou, zatímco stále žijete, a proto vám nabízíme informace pro prodloužení života, když začínáte rozumět, jak můžete léčit své tělo, hovořit se svými buňkami a tvořit to, o čem medicína říká, že je to nemožné.

Právě teď zde sedí někteří z těch, kteří to již udělali. Já vím, kdo tu je, a vím, kdo sedí přede mnou. Jste plni zázraků a synchronicity jsou zde v publiku. Já vím, co se stalo ve vašem životě. Duch to ví. Jste tak zralí pro tuto informaci! Jakmile jste se jednou rozhodli, že je to skutečnost, a rozhodli jste se mít to pro sebe, potom můžete nastoupit cestu ke světlu. Pak se musíte zeptat: „Jestliže je to skutečné, co mám udělat, abych s tím spolupracoval? Jaké změny v sobě mám provést, když jsem poznal a přijal skutečnost, že zde probíhá posun z temnoty ke světlu?“ Toto je naplnění proroctví věků, a vy se nacházíte v neobvyklém čase, zralém na změnu. Jaký je váš další krok? Co uděláte?

Návyky starého vědomí

Lidé, máte v sobě staré návyky, ale to není nic, za co byste se měli stydět nebo kvůli tomu cítit vinu. Návyky jsou návyky, a vy děláte to, co děláte, abyste přežili, a nyní se struktura toho, na co jste byli zvyklí, začala posouvat. Takže, co kdybyste měli analyzovat své reakce? Jste ti, kteří si stále stěžují? Možná, že si ani neuvědomujete, že jste, protože je to tak snadné připojit se k dalším stěžovatelům, aniž byste o tom přemýšleli. Věděli jste, že je to zvyk? Je to jakýsi kulturní zvyk. Možné, že ani vlastně nevěříte věcem, které říkáte, ale je to zvyk.

Máte pozitivní přístup k budoucnosti? Možná řeknete, že ano, ale když ostatní kolem vás říkají: „Je to osud nás všech a nikdy to nebude lepší. Jde to všechno z kopce!“ tak neříkáte nic a přikyvujete? Je to tak snadné.

Možná, že jste vice proaktivní. Možná, že aniž byste byli v opozici nebo antisociální, místo toho myslíte na negativní prohlášení a řeknete: „No, nejsem si tak jistý. Slyšel jsem něco dobrého. Mám o něco pozitivnější názor.“ Možná, že jste se naučili být pozitivnější, aniž byste prohlásili něco, co by vyvolalo u vašich přátel nesouhlas nebo zlost? Představili jste si diplomacii selského rozumu a rovnováhy? Možná jste si představili, jak jít proti přirozenosti negativních návyků těch kolem vás, a přesto nebýt tím, kdo je mimo, ale spíše tím, kdo myslí dopředu a pozitivně? V tom je ten rozdíl.

S tím, co teď víte o posunu, dokážete se dívat na věci odlišně? Co je teď možné, o čem jste si dříve mysleli, že není? Ve vašem vlastním životě, začnete zvažovat, co by mohlo být, místo toho, o čem jste se již rozhodli, že to být nemůže? Mluvím k některým z těch, kteří popisují planetu a sami sebe, a cítí, že to nic nezmění. To právě není pravda, moji drazí. Nedávno jsem vám předal channeling o Přeludech temnoty a velkých nepravdách a jedna z těch nepravd je tato: Nic se nikdy nezmění. Lidská povaha bude stále stejná, a historie to ukáže. Dokážete (vy, kteří posloucháte nebo čtete toto sdělení – pozn.překl.) vystoupit z omezení minulosti a začít se těšit na něco, co jste nečekali?

Když vám někdo říká: „Podívej, toto jsou fakta. Nedá se to odstranit! Podívej, toto jsou fakta! Toto se v minulosti dělo stále znovu, a tak to i bude pokračovat.“ Potom můžete odpovědět: „Nevím, jak se to stane, ale cítím jistotu, že my nejsme stejní jako v minulosti, a budoucnost není tím, o čem byla řeč. Víš, nevíme všechno. Nevíš, co nevíš a tudíž existuje naděje – ne pouhá naděje, ale přislib. Jste tím, kdo věří v posun? Jak potom změníte staré návyky, abyste to ukázali? To bylo číslo dvě.

Marketing dramatu a neviděná pravda

Číslo tři: ve vaší společnosti a kultuře existují velmi staré energie, které jsou pořád stejné a představují minulou lidskou přirozenost, a vy se musíte rozhodnout, co s nimi uděláte. Možná je nedokážete změnit, ale máte na výběr, co s nimi uděláte.

Jestliže věříte v posun a začínáte pozitivněji myslet, potom mi dovolte, abych vám řekl něco, co vám pomůže. Na této planetě je světlo, které není uváděno. Je to začátek představy vyššího vědomí a nového přemýšlení o budoucnosti lidstva na velmi mocných místech. Jsou to semena nových představ, která začínají růst, a některá z nich dávají tak velký smysl a jsou elegantní, a přece se o nich nikdy nedozvíte. A důvod? Vaše média jsou plná starého vědomí dramatu převládajícím nad vším ostatním a mnozí z vás ochotně tvoříte platformu pro její udržení.

Někteří z vás přijdou domů z práce a mají ten dobrý nápad, že si pustí nějaký sdělovací prostředek a sledují všechny ty hrozné věci, které se toho dne na planetě staly. Možná, že ty zprávy nechcete, proto se jdete místo toho bavit. Takže zapnete program, kde můžete sledovat rodinná dramata, hádky a problémy. To, co vám říkám, moji drazí, je, že vaše média jsou zkažená, ale vy je stejně sledujete.

Právě teď to pokračuje ve staré energii a management, který to má na starosti si myslí, že ví nejlépe, co vy a vaši sousedé chcete. Takže vám začne pravidelně dodávat temnotu a když nic temného nebude, tak to pro vás vytvoří. S tím jste konfrontováni. Tady je moje rada. Vybírejte si sdělovací prostředky pečlivě a jen ty, kterým věříte, že jsou pravdivé a přesné. Nechtěli byste se raději při sledování bavit? Možná byste chtěli vidět roztomilé mazlíčky nebo zvířata, dělající legrační věci? Co takhle děti, které dělají úžasné a veselé kousky, nebo příběhy o velkém hrdinství s povznášejícím koncem? A co úžasná příroda nebo komedie, které jsou tak zábavné? Právě teď s novými zařízeními, můžete vidět toho všeho tolik, kolik jen chcete, bez reklam. To je ten nejnovější trend a evoluce ve výběru vašich sdělovacích prostředků – osobní kontrola nad programem u vás doma, bez přerušování reklamami. Viděli jste, že se to děje a ptáte se proč teď?

Takže řešení na dramatu založených médií je prosté: nesledujte ani neposlouchejte standardní vysílání! Místo toho pátrejte po alternativě a vybírejte si. Vybírejte si zprávy, které jsou méně založené na neustálém přinášení dramatu. Samozřejmě, že musíte zůstat ve spojení s tím, co se děje, ale nesmíte přijmout program, který je předurčen k tomu, aby stupňoval a povyšoval každodenní drama a dělal je horším – nebo neposkytoval vůbec žádné zprávy o dobrých věcech, které se dějí.

Říkám to proto, že současné mainstreamové vysílání je nejen zkažené, ale je i nebezpečné, protože dává falešné představy o celkovém pohledu na planetu. Uvízli ve staré energii a ještě nezachytili celkový pohled toho, co by se mohlo doopravdy na planetě dít. Ještě ne. Dokonce i kanály, u kterých se předpokládá, že vám poskytují dobré vzdělání a historii, jsou založeny způsobem, který byste vůbec nečekali. Pokračují ve víře ve  zkreslování historických a dokumentárních příběhů na hororové a temné. Věří, že to je to, co lidé opravdu chtějí.

Co by se stalo, kdyby tyto společnosti začaly programovat věci, které chtějí lidé opravdu vidět? Přesně to, co chtějí – jejich zisky by stoupaly! Doufám, že to slyší. Nadejde den, moji drazí, kdy bude víc než jeden kanál dobrých zpráv a vy si budete moci naladit poslech těch nejhrdinnějších a nejsrdceryvnějších příběhů, které se toho dne na planetě staly. Bude to vyrovnané možná některými dalšími věcmi, které se staly také, ale bude to v rovnováze, kterou zatím nikde nevidíte.

Odstoupení od dramatu

Dovolte mi dát vám další: moji drazí, někteří z vás máte přátele, rodinu a kolegy v práci, se kterými je obtížné vyjít. Pokaždé, když se objevíte, nastane drama. To zraňuje vaše srdce. Občas máte strach tam být, a vždycky vás to unaví. Není to nic, co byste mohli změnit. Je to přirozenost temnoty.

Chci vám říci něco, co jsem nikdy dříve neřekl. Existují dva druhy situací a dva druhy odpovědí na tyto druhy problémů. Jedno je neustálé drama. Jestliže je to něco, co se děje tam, kde teď žijete, poslouží vám, staré duše, když najdete cestu ven z dramatu, ať už je jím pro vás cokoli. Vysvoboďte se z dramatu a až to uděláte, zjistíte, že budete žít déle, vstoupí do vás světlo a budete se více smát.

Pracovníci světla, poslouchejte. Staré duše, poslouchejte mě. Vystupte z dramatu. Nedovolte žádné situaci, aby stále znovu vstupovala na místo dramatu, zatímco tam budete sedět a dovolíte jí to. Jestliže ji nedokážete kontrolovat, jestliže nedokážete být součástí její změny, potom se přestěhujte. Proč byste měli setrvávat v otravujícím prostředí? Proč bystě měli pokračovat v přijímání věcí, které vás zabíjejí? Proč potom zůstáváte s dramatem?

Dvojka je dočasné drama. To nejtěžší? Drama často víří a víří v rodinách a to je důvod, proč tolik z vás v této místnosti, a těch co poslouchají, se odpoutává od nejbližší rodiny. Stáváte se černou ovcí. Ale vlastně jste bílou ovcí a to, co je černé, je drama, ve kterém rodina víří! Proto jsou pro vás takovým problémem svátky. Je to doba, kdy máte povinnost návštěv a v jejím průběhu musíte naskočit zpátky do rodinného dramatu na jeden nebo dva dny a to je velmi nepříjemné, často konfrontační a obtížné.

Když odejdete, nedovolte jim, aby stiskli vaše tlačítko hněvu a strachu. Zůstaňte vyrovnaní a připraveni na možné rodinné drama. Když se budou snažit vás přinutit, abyste zůstali zapojeni do jejich procesu dramatu, zůstaňte v rovnováze a ukažte jim, co jste se naučilijak být pozitivní a neovlivnění jejich procesem.

Je to obtížné, ale když to dokážete, tak si toho všimnou. Všimnou si, že vás nemůžou rozčílit ani otrávit nebo zastrašit něčím, co je velmi staré, karmicky to už není na vás naladěno, nebo nepatřičné. Bez ohledu na to, jak moc se snaží, vy to odbývejte smíchem a nechtějte mít poslední slovo. Nemáte tušení, jak je to pro vás posilující a kolik světla to vytváří na temných místech. Vy jen prostě s nimi nehrajete jejich drama. A v tom spočívá mistrovství.

Role vnitřního dítěte

Chci, abyste pozvali zpátky do svého života vnitřní dítě. Dokážete si vzpomenout, moji drazí, na dobu, kdy jste se neměli čeho obávat? Dokážete si vzpomenout na to, když vaším největším problémem bylo, jak dlouho si můžete hrát a kdy se musíte vrátit zpátky domů? Tento nádherný pocit osvobození od životních problémů je stále uvnitř. Není to nějaké pozvání k nezodpovědnosti, ale spíše to je pozvánka k nalezení radosti dítěte a jejího zabudování zpátky do běžného života, když to potřebujete.

To vytváří uvolněnějšího člověka a laskavost a vyrovnanost, jaké může vytvořit pouze rozpomenutí se na dětskou nevinnost. Toto je rozhodující krok k tomu, abyste zůstali vyrovnaní a nedovolili světu dospělých diktovat vám depresi nebo vaše klinické pocity vůči životu.

Toto může opravdu být ten nejtěžší krok, kvůli tomu, co je kolem vás, a situacím, kterým jste vystaveni a zesilujícímu se boji světla s tmou. Já vás žádám, abyste v tom všem nalezli radost. Abyste to mohli udělat, přiveďte zpět vzpomínky na ty nejradostnější věci, které se vám kdy přihodily. Ty mají často něco společného s vaším dětstvím. Vytvořte si pocity dne před Vánocemi, nebo před vašimi narozeninami nebo dne před nějakou událostí, na kterou jste se dlouho těšili. To vzrušení, které cítíte, vás nutí poskakovat a smát se. Život je dobrý.

Tyto věci jsou všechny součástí vnitřního dítěte ve vašem nitru. Moji drazí, rozvinutá lidská bytost má příležitost toto mít jako součást každodenního života až do svého posledního dechu. Nepatří to jen dětem. Patří to k rozvinuté lidské bytosti. To vytváří rozdíl mezi starým a novým.

Přirozeně zde bude hrát svou roli soucit. Přichází automaticky a samozřejmě. Přirozeně bude hrát svou roli láska. Také zdravý rozum. Rovnováha zvítězí se zdravým rozumem. Nemusíte se snažit milovat; nemusíte se snažit být soucitnými. Jde jen o to, kým jste.

Dokážete to rozpoznat? Opravdu se to děje? Děje se posun? Konečně máte vítr v zádech. Řekli jsme to už dříve. Toto je nová energie. Vítejte na nové Zemi!

Odejděte z tohoto místa proměněni. Budou někteří, kteří to poslouchají a řeknou, že Kryon je blázen. „Žádný pokrok neexistuje a ani nepřichází žádné světlo.“ Není to to, co vidí ve zprávách. Mají pravdu! Tak proč je sledovat? Na této planetě existují věci, které jsou nádherné a dějí se teď, které nejsou viditelné. Chci, abyste to poznali a věděli to, věřili tomu a pochopili to. Světlo vítězí.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Vracejte se k sobě samým – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, buďte připraveni na změny, které vás čekají. Mnohé duše již prožívají svá rozhodnutí, vše se začíná směrovat tam, kde to má být. Všichni jste součástí kolektivního vědomí a každou svou myšlenkou tvoříte svou budoucnost. Mnozí mají pocit, že již je vyhráno. Avšak ještě stále máte před sebou mnoho práce, abyste se mohli posunout tam, kam patříte. Všechny duše jsou si v této chvíli vědomé své cesty a vy, jako jejich součásti, jste směrováni do své časové osy, do svého vibračního pásma. Neznamená to, že ztratíte vše, co jste znali. Pouze se vše přeskupí, vše změní formu. Směr vaší cesty je známý již od vašeho zrození na tuto planetu.

Nepochybujte lidé Země sami o sobě, neboť uvnitř nosíte odpovědi na všechny vaše otázky. Vracejte se k sobě samým co nejčastěji. V tento čas je to velice potřebné, neboť přijdou také mnohé bolestné chvíle, kdy se můžete cítit naprosto vyčerpáni. Stále znovu a znovu nalézejte světlo na své cestě. Nepřestaňte čelit svým pochybnostem, neboť jste rozptylováni právě proto, abyste svou mysl zaměřili jiným směrem.

Lidé Země, spouští se mnohé projekty, reality se oddělují a také vše, co vám bylo známé, se mění. Zároveň však můžete vnímat, jakoby jste si již některé situace prožívali, jakoby se vám vracely do života. Také můžete vnímat spousty neobvyklých jevů. Zesilují se vaše pochybnosti, vaše sklony. Nejen pozitivním směrem, ale i tím negativním, neboť vývoj se děje nahoru i dolu. Neberte na sebe více, nežli unesete, lidé Země. Mohli byste být zlomeni a uvrženi do temnoty, spíše se snažte po malých krůčcích kráčet tím správným směrem. Nakonec pochopíte to, co vám dosud zůstávalo skryté. Musíte však probudit svou touhu porozumět. Nepřestávejte hledat své odpovědi. I když někteří možná netuší, kdy přijde rozhřešení. S koncem roku se probudí mnohá místa na zemské ose, místa, kde nastane velká aktivita. Energie se bude drát ven. Země se může otřásat i nadále. Vy však zůstaňte ve svém středu, v klidu, tam, kde jste doma. Láska vás provázej.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Horoskop na obdobie 9. – 15. 10. 2017

Osvobození 

Slunce v konjunkci s Merkurem se dostává do opozice s Uranem. Čeká nás čas plný zvratů, překvapení, chaosu a změny názorů. Zrychlí se tok událostí. Otevírá se přístup k propojení nižší a vyšší mysli, což přinese prohlédnutí. Bude to ale spíše šokem a nečekaně. Najednou se objeví informace, události, které vám změní váš úhel pohledu. Objeví se nervozita, a hlavně nesoustředěnost a nespavost. Příliv energie bude tak silný, že to můžeme přirovnat k zásahu elektrikou. Tím nastane chaos. Máme nastavené své programy, podle kterých jednáme, aniž bychom si to uvědomili. Schopnost sebereflexe a pochopení souvislostí pomáhá vymanit se z nevědomých programů. Nastane proto chaos a zmatek, který vede k osvobození a zvednutí svých vibrací. Být svobodnější, pravdivější a přirozený. Toto se bude dít do 22. 10.

Slunce a Merkur je v harmonickém aspektu na Saturna a Černou lunu, což předznamenává, že tento vývoj vede ke zralosti, k poznání své pravdy. Přijmutí své zodpovědnosti za svůj život a vystoupení z her, kde si něco dokazujeme, zaplňujeme nebo se zavděčujeme. Máme šanci si prožít svou pravou podstatu, své božské Já, které prostoupí naše nevědomé programy a prozřeme. To nám otevře novou cestu.

Bude se vám zdát, že se děje událost za událostí, že nestíháte reagovat. Změna bude střídat změnu a nic si nebudete moci domluvit, na nic se spolehnout. Velmi opatrní buďte na cestách. Přinese to velmi nestandartní chování lidí, sklon k prchlivosti, radikálnosti a extrémnosti. Riskování a bezohlednost se zviditelní na silnicích nehodami z nepozornosti a rychlé jízdy.

Konjunkce Venuše s Marsem je v kvadratuře se Saturnem. Ve vztazích se objevují těžkosti, nepochopení. Kvadratura symbolizuje zrání v citech, lásce, ve své vůli a tvořivosti. Těžkosti se objevují proto, aby byla prověřena zralost, pevnost lásky a vůle. Je potřeba přistupovat pokorně a zodpovědně ke vztahům. Především přijmout 50 % své zodpovědnosti za vše, co se ve vztahu děje. Když jsme zodpovědní za sebe, tak je snadnější nalézt řešení.

Vše, co je ve vztahu nestabilní a nezralé, se v této době zviditelní, abychom byli nuceni to řešit a dojít ke zralosti a zmoudření.

Venuše je v kvadratuře na Černou lunu 10. – 14. 10. Projeví se závislost či odmítnutí. Velká touha po lásce povede k nesvobodě, k častým zraněním a zklamáním. Jedinou lásku, kterou máme, je ta naše. Ženy budou více přecitlivělé, podrážděné a nespokojené. Bude se jich neharmonie ve vztahu a ve vztahu sama k sobě velmi dotýkat. Ve skutečnosti podle toho, jaký máme vztah sami k sobě, takový máme vztah s druhými. Muži budou citliví na ženskou negativitu a jejich nevyrovnané emocionální projevy budou pro ně nepřijatelné. Ženy mužům zrcadlí nepřijetí vlastních negativních emocí, pokud to muže dráždí.

Pak se následně dostane Mars do kvadratury s Černou lunou 14. – 22. 10., kdy se objeví agrese, vztek, hněv, vzdor a chtíč. Pudová složka dostane nadvládu a pokud muži nemají zvládnutou sexualitu, může je pud či agresivita ovládnout. Muži v této době budou podráždění a snadno vejdou do boje. Ego se zesílí a objeví se více sobeckosti. Ženy budou vnímat, co nedokážou na svém vnitřním muži přijmout, protože jim to muži venku odzrcadlí.

Jak kvadratura Saturna, tak Černé luny jsou známkou zkoušky, nakolik jsme v harmonii sami se sebou a se svým druhým pólem v sobě. Jak umíme zacházet s polaritou, se ženským a mužským principem. Jak a co tvoříme.

Přeji Vám mírumilovný týden. S láskou Petra Nel

 

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Varovné signály, že se nejedná o dvojplamen

Není všechno zlato, co se třpytí…

S rostoucím povědomím o dvojplamenech přibývá lidí, kteří věří, že právě jejich vztah je ten dvojplamenný. Ačkoliv počet dvojplamenných setkání přibývá, pořád je to jev velmi vzácný a ne všichni jsme předurčeni svůj dvojplamen potkat v tomto životě. Říkám schválně ‘předurčeni’, protože jsme si to před příchodem na tento svět naplánovali. Setkání s dvojplamenem se nikdy neděje pro nic za nic. Nejen že je naplánované, ale má i svůj důvod – svou misi.

Mnoho z těch, kdo touží po dvojplameni, ve skutečnosti touží spíše po vášnivém či romantickém vztahu, neobyčejném sexu nebo pseudo-duchovním partnerství, protože duchovno je tak nějak v módě a mít za partnera dvojplamen musí být cool, když se o tom na mnoha duchovních webech poslední dobou tolik mluví.

Pokud pochopíme skutečnou podstatu dvojplamenného vztahu a budeme podle toho žít, je jedno, zda jsme svůj dvojplamen potkali, nebo zda žijeme sami či s jiným partnerem. Čistá láska a duchovní osvícení je vždy pozitivní věc a nemůžeme nic ztratit, jen získat.

Problém ale nastává, když podstatu dvojplamenného vztahu nechápeme a místo hodnot, na kterých je dvojplamenný vztah založen se za každou cenu držíme vztahu, který je nefunkční, jen proto, že věříme, že je to náš dvojplamen. Takový omyl může být doslova osudový a místo slibovaného duchovního probouzení přijde jen kolotoč manipulace a sebedestruktivního chování.

Někteří autoři používají termín falešný dvojplamen. V zásadě ale nic takového neexistuje, ne ve smyslu, že bylo božím plánem vytvořit nějaká falešná dvojčata. Jde prostě o omyl v rámci naší svobodné vůle, kdy pod tíhou toho, co jsme kde četli a ve víru zamilovanosti odmítáme vidět pravou stránku vztahu, a roubujeme termín „dvojplamen“ na někoho, kdo je ve skutečnosti někdo úplně jiný, nejčastěji karmický vztah.

Přiznat si, že člověk naletěl své vlastní naivitě nebo intrikám partnera není vůbec snadné a chce to notnou dávku odvahy. Obzvlášť, když jste zamilovaní. Odhoďte na chvíli růžové brýle a buďte k sobě maximálně upřímní. Může vám to ušetřit mnoho starostí.

Po ovoci poznáte je…

1. Energie

Jedním z hlavních rozpoznávacích znamení je vzrůstající či klesající energie. Dvojplameny jsou jako dynamo – generují energii. Není to tak, že si vzájemně dávají svou energii, oni jeden v druhém podněcují jeho vlastní plamen a společně přímo srší energií. Stačí strávit s dvojplamenem několik minut, nebo s ním prohodit pár slov a vyzařujete radost a energii ještě několik dní. A to nemluvím o milostném spojení, tam je výsledek ještě markantnější, je to doslova omlazující kúra.

Nutno dodat, že každá zamilovanost funguje podobně prvních několik týdnů, možná měsíců. Dvojplamenná energie je taková ale pořád, i v době krize a po ní ještě roste.

Naopak pokud po období té největší zamilovanosti začnete energii ztrácet a za nějaký čas jste úplně na dně, neschopni si sebe vážit a mít své vlastní plány, aniž by vás partner “dobil” svou přízní, je to jeden velký červený vykřičník. Tím víc, pokud to trvá dlouhodobě. Zavání to vzájemnou nebo jednostrannou závislostí. Pokud nemáte sílu na nic jiného, než dokazovat mu svou lásku, a to dokazování vás ještě více vysiluje – toto není dvojplamenný vztah.

2. Bolest

Jedním z důvodů, proč si lidé pletou dvojplamenný vztah s karmickým, je ten, že oba vedou trním. Jak dvojplamen, tak karmický partner ve vás dříve nebo později uvolní negativní vzorce chování a poukáže na to, co nemáte vědomě zpracované. Mindráky z dětství, z předchozích vztahů, minulých životů…bolí to, spouští to kolotoč obviňování a sebelítosti.

Přesto je mezi těmito vztahy velký rozdíl. Dvojplamen vám nikdy neubližuje záměrně. A i když k němu můžete dočasně cítit vztek nebo výčitky, nikdy byste mu vědomě neublížili. Vaše duše vás vždycky včas zabrzdí, někde hluboko v sobě cítíte i přes ten vztek hlubokou lásku a úctu. Víte, že je to silnější, než váš vztek. Intuitivně vždy raději pohladíte, než bodnete. A hlavně – nakonec z toho máte dobrý pocit. Dvojplamenná bolest není nikdy samoúčelná, vede k osvobození se od starých vzorců a strachů. Časem je to zcela zřetelné.

Pokud ale dlouhodobě převažuje bolest nad radostí, a hlavně pokud z vašeho nitra (nikoliv z mysli) přímo tryská otázka, zda máte takové utrpení zapotřebí… pak ho nemáte zapotřebí – a velmi pravděpodobně se nejedná o dvojplamenný vztah a zasloužíte si něco lepšího.

3. Podpora

Další z velmi snadno viditelných znaků vztahu je způsob, jakým vás váš partner podporuje. Dvojplameny si pomáhají jen výjimečně – jen tehdy, když si ten druhý nedokáže pomoci sám a jen do té míry, aby si od okamžiku pomoci už dokázal pomoci sám – a to vše absolutně nezištně. Dvojplameny mají radost, když je ten druhý silný, soběstačný a dělá pokroky. Vítězství jednoho je radostí druhého.

Pokud vám váš partner pomáhá zejména tehdy, když jste na dně a nemáte jinou možnost než jeho pomoc přijmout, je silnější a udržuje vás v pozici slabšího, aby vám mohl pomáhat dál, a zajišťuje si tím vaši vděčnost a lásku, je to velký varovný signál! Obzvláště tehdy, když dává najevo, že ho vaše pokroky dráždí a nesnese, abyste byli silnější než on, nedej bože nezávislí na něm. A platí to samozřejmě i opačně – pokud tohle děláte jemu a vyhovuje vám, že mu pořád pomáháte a že je vám za to zavázán. Nebo se dobrovolně udržujete slabí, aby vás mohl zachraňovat jako nějaký princ. Takový vzorec vztahu je zcela nekompatibilní s dvojplamenem. Můžete si tím dočasně projít a vyměňovat si role, než se vaše energie ustálí, ale dlouhodobě nastavený vztah tímto způsobem bude jen těžko dvojplamenný.

4. Synchronicity

Synchronicity doprovázející dvojplamenný vztah jsou doslova šťastné náhody. Jako by se celý vesmír skláněl k vašim nohám, aby vám umetl cestičku k co nejlepšímu výsledku dané situace. Ne všechno je růžové, ale nelze si nevšimnout velmi neobvyklých „zásahů“ osudu, kdy se něco přihodí ve správný čas na správném místě a mnohem lépe, než byste čekali.

Naopak pokud svůj vztah udržujeme „dvojplamenný“ jen svou vírou, celý svět jako by se nám snažil otevřít oči. Bohužel to dost často nevidíme. Všímejte si proto, jaké synchronicity se kolem vás dějí. A to hlavně v souvislosti s vaším partnerem. Stávají se vám místo šťastných náhod spíše nehody? Všechno, co se týká vašeho partnera vám přináší smůlu? Špatné načasování, nedorozumění, zásahy vyšší moci, že nic nevyjde tak, jak má? Vysiluje vás to? Možná váš vztah neladí s vesmírným řádem. To ještě neznamená, že není dvojplamenný, může jít jen o dočasné zbloudění z pravé cesty. Ale rozhodně je to důvod k zamyšlení a k analýze ostatních varovných signálů. Obzvlášť pokud takové nehody provázejí váš vztah od začátku!

5. Duchovní pokrok

Dvojplameny přirozeně a bez námahy směřují k osvícení. Skrze bolest a nelehké situace – ale vede vás to samo. Nepotřebujete žádného guru, ani kouče a pokud jeho rady vyhledáte, pak většinou na začátku vztahu a brzy vám všechno začne docházet samo. Vaše vnitřní moudrost sílí, není to arogance, je to zdravá sebejistota a sebeláska. Informace se dostavují ve správnou chvíli ve správném množství.

Varovným znamením pak je – žádný, nebo minimální duchovní pokrok. Ať čtete, co čtete, chodíte na přednášky, meditujete, nemáte ze sebe pocit posunu, radosti, lehkosti a vlastní síly. Naopak, pořád hledáte více a více duchovna, ale realita je čím dál bolestnější a nepříjemnější. Váš vztah drží pohromadě jen jako vzdušný zámek, je vzpomínkou na dávnou Atlantidu nebo růžovým snem o budoucnosti, ale v realitě nejste schopni nic z vašich duchovních rovin vztahu realizovat. Sáhněte si do svědomí a zeptejte se sami sebe, jestli váš zájem o duchovno není jen únikem před realitou. Jestli nehledáte duchovní opium pro v realitě zcela nefunkční vztah. Pokud to drhne tady a teď, je problém tady a teď a lze vyřešit tady a teď. Myslím tím v realitě v tomto životě. Buď dvojplamennost vztahu cítíte nejen duchovně, ale i fyzicky, nebo dvojplamenný není.

Zní to absurdně, ale čím bude vaše láska opravdovější a skutečně „dvojplamenná“ tím méně „duchovna“ budete potřebovat. Váš duchovní pokrok se bude projevovat schopností žít ve hmotě, nikoliv z ní unikat.

Duchovní realita dvojplamenů splývá s jejich fyzickou realitou. Je totožná. Fyzicky žijí duchovní pravdu a duchovně prožívají fyzično. Je to jedno a totéž. A zdroj jejich duchovna je v jejich nitru, v srdci, v žádném konkrétním duchovním učení.

Váš vztah je tím, čím je, ať ho nazýváte jakkoliv: buď generuje radost a lásku, nebo bolest a závislost. Poznáte ho po ovoci…

Autor: Eidheann
Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz/

Článek je možné svobodně šířit pro nekomerční účely, se jménem autora a aktivním odkazem. Děkuji.