Solara – Fragment solařina reportu na leden 2018 – Bruslení na nepopsané desce

Leden začal silným úplňkem a končí dalším mocným úplňkem, který je také Modrým měsícem. Tyto úplňky slouží jako konec knížky celého měsíce a přinášejí mocnou energii změny. Tvoří energetické Portály na obou stranách měsíce, kterými musíme projít s otevřeností, poctivostí a opravdovostí. A na vzdálené straně portálů začíná Pravý Rok 2018..

.Leden je cítit úplně jinak od svého úplného začátku. Je zde pocit příjezdu k pobřeží nové země, s pocitem údivu, že jsme došli tak daleko. Na začátku Nového Roku máme vždycky nepopsanou desku, bílé plátno. Tehdy je vždycky lepší vnější věci procítit, než se hrnout do akce. Vnímáme, kde jsme nyní, zatímco jsme stále uprostřed neuspořádané směsi, která obsahuje zbytky našich starých, na dualitě založených způsobů bytí smíchaných s tím, Kým Opravdu Jsme – naším vynořujícím se Autentickým Já.

Probíhá hluboký posun v planetárních deskách. Je podobný pohybu ledových ker, které se odlomily ze svého starého umístění a plynou k novému místu. Zatímco probíhá tento proces, existuje mnoho věcí, které zatím nevidíme. Proto musíme čekat, až se více prvků dostane na své Pravé Místo. Jen tehdy budeme schopni vidět svou Novou Krajinu dostatečně jasně, abychom se do ní mohli přesunout hlouběji.

Tento leden je jako bruslení na nepopsané desce. Bruslíme si s ladností a důvěrou, a pak náhle narazíme na kus hrubého ledu a ztratíme rovnováhu. Nikdy nevíme, kdy uklouzneme nebo sklouzneme nebo tvrdě spadneme na zem. Rovnováha je důležitější než kdy jindy. Nebo můžeme nečekaně narazit na oblast velmi kluzkého ledu a letět dopředu, když to nejméně čekáme.

Pod ledem můžeme vnímat vzorce v nádherných barvách. Skoro je vidíme, ale i když nejsou zcela viditelné, víme, že tam jsou . Začnou se objevovat uprostřed ledna a to nám přinese nové vyjasnění toho, kam jdeme a co potřebujeme udělat dál. Jak se tyto nové barevné vzorce vynoří, začnou být nové části nás samých stále viditelnější.

Když cestujeme skrz dva lednové Úplňkové portály, byl by výborný čas k uvolnění našich vazeb na pocit, že potřebujeme neustálé léčení. Léčení může být překvapivě návykové. Je to jako neustálý požadavek více vzdělávacích stupňů, více oblečení, více peněz, více zkušeností a více seminářů. Právě nyní neustále hledáme více léčení, neboť cítíme, že ho nikdy nebylo dost. Potřebujeme více schůzí o lékařských rostlinách, více léčivých obřadů, více Reiki, více masáží, více Tantry, více šamanismu a více léčivých vlivů. Tehdy může„léčení“ začít nestřídmě odvádět naší pozornost.

Kdy tvrdíme, že jsme vyléčeni? Když jsou tyto formy léčení tak účinné, proč stále potřebujeme víc? Proč už nejsme vyléčeni? Kdy náš proces léčení skončí a kdy zaměříme svou pozornost na něco mnohem širšího a důležitějšího?

Ano, všichni jsme zažili zlomená srdce, hluboké rány a zklamání. Všichni jsme byli otřeseni a zlomeni. Ale kdy zjistíme, že to všechno se stalo jen malému zlomku toho, Kým jsme Nyní? Když to zjistíme, možná zjistíme, že sloužit svým Mistrovstvím je přesně to, co nás vyléčí.

Nemluvím o PRAVÉM LÉČENÍ, kterého je v této době velmi potřeba. PRAVÉ LÉČENÍ je daleko jiné, než nekonečné hledání léčení sebe sama nejrůznějšími technikami. PRAVÉ LÉČENÍ probíhá, když žijeme Pravé Životy jako Pravý Jedinec. To přináší PRAVÉ LÉČENÍ celé planetě a to je tak velmi potřeba.

Energie kolem nás jsou právě teď jako obrovské vlny. Tyto ohromné vlny cestují do velkých vzdálenosti. Cestují za Čas a Prostor. Prostírají se kolem nás a objímají nás. A přinášejí k nám mnoho nových prvků, na které jsme dlouho čekali.

Během ledna se některé ztracené součásti našich bytostí vloží zpět do nás. Nemusíme je jít hledat, protože k nám přirozeně přijdou. Některé z těchto ztracených prvků přijdou od lidí a z míst, se kterými máme hluboké spojení, zatímco jiné vznikají v prostoru Za Závojem Závoje. Ohromné vlny k nám přinášejí také lidi z naší minulosti, stejně jako lidi z naší budoucnosti. V těchto vlnách jsou Nové informace, které nám umožní se hlouběji sladit s naším Pravým Směrem.

Leden je doba, kdy se máme zavázat všemi možnými způsoby Žít své Mistrovství v Nové Realitě. Svatá Přestávka nám dává prostor uvolnit a nechat odplynout své vnitřní bloky, nechat odejít pouta k omezeným druhům víry (k tomu, čemu věříme) a výmluvám a přestat se snažit přejít rozbouřený proud a mít při tom každou nohu v jiné lodi! Potřebujeme obě nohy zasadit do země, přijmout plnou odpovědnost, abychom změnili paradigma.

Připravme se na rok, který má momentum! (potřebnou rychlost!)

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Odhalení stínů, nalezení světla

Cokoliv nás inspiruje, je obvykle i naším skrytým aspektem. Upřesněte si tedy, co vlastně na druhých obdivujete, a nalezněte tuto vlastnost uvnitř sebe. Jestli máte touhu stát se někým, koho obdivujete, je to proto, že máte tuto vlastnost a schopnost projevit to, co hledáte. Máme schopnost projevit naše hluboké touhy a to, KÝM skutečně JSME. Pokud nejsme schopni něco udělat nebo mít, nemáme v sobě ani opravdovou touhu po této věci. Goethe psal: ,,Pokud si něco dokážeme představit a dokážeme tomu věřit, pak toho můžeme dosáhnout.” Nízké vibrace myšlenek a emocí ve formě strachu vytváří obavy, nedůvěru ve vlastní síly a právě to nás brzdí. Často si nevěříme, že naše vnitřní síla je dostatečná na to, abychom to zvládli. Každý z nás je však jedinečným, je tedy naším úkolem objevit své jedinečné nadání, a pak jej projevit svým nezaměnitelným způsobem.

Existuje staré rčení: ,,Abychom poznali sebe sama, potřebujeme někoho dalšího.” Skrze zrcadlení různých vlastností našim okolím máme možnost rozeznávat, co máme či nemáme rádi sami na sobě. Povede-li se nám přijmout tyto části sebe sama, budeme schopni vidět ostatní takové, jací jsou, ne takové, jaké je vidíme filtrem naší projekce, která může být příliš pozitivní či též neúměrně negativní. Čím budeme k sobě pravdivější a čím více stínů, strachů i tužeb  se nám povede nalézt a posléze i transformovat, tím snazší bude pro nás vidět skutečně i ty ostatní, neboť jejich chování se nás již nebude dotýkat, z energetického pohledu napsáno, nebudou mít možnost se na nás energeticky, emocionálně ani mentálně napojit. Naše energetická spojení jsou pak směřována nikoliv k těmto lidem, ale dovnitř nás samotných, k naší skutečné identitě a tím i k Nejvyššímu Zdroji, čímž naše lekce začnou probíhat ji na vyšších duchovních úrovních.

Uvnitř každého z nás leží zlatý poklad, světlo očištěné duše, jež  je čisté a nádherné, otevřené a zářící. Ale toto zlato bývá poměrně často pokryto tvrdou vrstvou energetických bloků  pocházejících z našich masek, skrze které se ukazujeme světu. Při odkrývání svého stínu odhalujeme masku. Měli bychom se na ni dívat s láskou a soucitem, protože v pochopení toho, co skrýváme vespod, je velká hodnota.

Poznání našich stínů samo o sobě zahajuje proces integrace a uzdravování. Vzpomeňte si, že každá z těchto tzv. negativních vlastností má pro vás určitý pozitivní dar, energeticky cennější, než si vůbec dokážete představit.

Jakmile jsme odhalili všechny své nevítané aspekty, jsme připraveni přejít k druhé části akce, což znamená přijmout své vlastnosti. Přijetím je zde míněno uvědomění si, že všechny tyto vlastnosti patří nám. Teď už je jen potřeba převzít odpovědnost za všechno, co jsme, za ty části, které máme na sobě rádi, i za části, které rádi nemáme. V tuto chvíli nemusíme mít rádi všechny své aspekty, jen je musíme být schopni přiznat sobě i jiným. Některé vlastnosti uznáme snáze než jiné. Aspekty nás samých, jež jsme se snažili nejusilovněji popírat či je promítali do někoho jiného, se přivlastnění brání nejúporněji, zpracovat je trvá déle. Je důležité být k sobě nemilosrdný, stejně jako jemný. Být ochotný najít to, co ,,jste”, nebo aspoň to, čím chcete být. Být odhodlaný dívat se upřímně na vlastní obranné mechanismy, které se neustále snaží vedrat do popředí, velet a tvrdit, že toto nejsme ,,my”. Je nutné neupadnout do souzení a vytváření závěrů, kdy si připisujeme jen špatné vlastnosti, v té chvíli jsou to stíny, jež se snaží převzít nadvládu. Je třeba si uvědomit, že vše, co v sobě máme, je zde, aby nás vedlo a učilo, ať již jde o pozitivní či negativní vlastnosti. Je zapotřebí v nich vidět dary, ač to tak na první pohled vůbec nemusí vyhlížet a my můžeme propadat skepsi. Je ale nezbytné vytrvat, a nakonec naleznete nefalšované zlato, svou skutečnou duševní a duchovní identitu, která je jedinečná a postupně se stává celistvou.

,,Přijetí” je podstatný krok na cestě osobního duchovního rozvoje. Pokud chcete předvést svůj plný potenciál, musíte znovu získat ty části sebe sama, které jste popírali, skrývali, nebo vydávali jiným. Jakmile přijmeme ony stinné stránky sebe sama, např. svůj strach, svou uzavřenost i svou povýšenost, a začneme pracovat na jejich transformaci, přestáváme tím do svého života přitahovat lidi ustrašené, uzavřené či povýšené. Začne pak pro nás být snazší přitahovat lidi, kteří dokážou zrcadlit naše pozitivní aspekty, lidi, kteří jsou laskaví, štědří a kteří nás budou milovat a přijmou nás takové, jací jsme.

Překvapivé zjištění na určitém úseku cesty osobního duchovně-energetického rozvoje též nastává, když máme přijmout ono nalezené nádherné, silné zářící světlo naší duše, kdy zbytky masek osobního já, se často velmi úspěšně snaží o to, abychom jen stěží přijmuli to, kým skutečně JSME.

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz) 2. 2. 2018

 

Kryon – Nová paradigmata

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 22. července 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už jsme mluvili o skutečnosti, že energie, která se právě teď objevuje, může být úplně odlišná od té, která tu byla před chvílí. Během prvních pár minut channelingu se vždy ukazují vaše postoje, čemu věříte. Dokážete tu změnu vnímat? Někteří řeknou: „Nejsem si úplně jistý, co bych měl vlastně vnímat?“ Odpověď je různá. Drazí, pokud přijdete na nějaké místo jako je toto, pak to děláte s určitým postojem a nastavením. Není to špatný přístup, je to prostě přístup. Je to přístup k naslouchání, učení, možná k zapisování si poznámek, prostě váš postoj může být částečně intelektuální, částečně logický a částečně duchovní. A vy to potřebujete, abyste tady mohli být a poslouchat. Teď vás však prosím, abyste to všechno vypnuli. Rád bych, abyste to všechno, co vám náleží, co pochází ze zdravého lidského rozumu a vnitřního vědění kdo jste, rád bych, abyste to vzali a odložili stranou téměř jako šamani, jimiž vlastně jste. Drazí, každý z vás přichází s neuvěřitelným množstvím znalostí a zkušeností z tolika minulých životů na této planetě. Je tady obrovská knihovna (znalostí a zkušeností) všech těch, kteří teď naslouchají. Planeta by byla naplněna moudrostí a věděním, kdybyste si to mohli sebou přinést a vyučovat. Mohli byste tím naplnit knihovny, vidím to. Co kdybyste jen zůstali tiší a naslouchali?

Rád bych, abyste jako první vnímali skutečnost, že to, co ve vašem nitru začíná reagovat, je druhá strana závoje. Přicházíte sem s něčím, co tady s vámi zůstává. Není to na druhé straně závoje, ale berete si to sem s sebou, totiž soucit a lásku Boha, Stvořitele, ať už to nazvete, jak chcete. Je to nejlepší přítel, jakého jste kdy měli, protože od vás není nikdy oddělen. Je to největší pravda, kterou vám můžeme předat.

Promluvím trochu o budoucnosti, o potenciálech, které tu pro vás existují. Posun a rychlost rozvíjejícího se lidstva je naprosto variabilní a záleží jen na vás. Rovnováha temnoty a světla na planetě se začíná měnit a stává se jasnější. Jak rychle to bude trvat, než se temnota stane tak nepatrnou, že už nebude žádným problémem? Odpověď zní: Tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Každá civilizace, která tomu čelila, měla svůj vlastní scénář, který vycházel z její konkrétní minulosti. Možná to u vás bude podobné, měli byste však vědět, že se to stane, ale jak rychle nebo pomalu to bude trvat, bude záležet jen na vás.

Změnu paradigmatu, kterou právě procházíte, už jsme objasňovali v dřívějších channelinzích  a já bych ji teď rád s tím propojil. Kombinace čtyř věcí, které chci předložit, bude zajímavá, a sice proto, že pro některé to bude uvěřitelné, zatímco pro jiné ne, to kvůli jejich minulosti. Část vašeho mozku vám sdělí: „Ne, takhle to prostě nemůže fungovat.“ A tím jen citujete starou energii, která souvisí s posuzováním. To byste však už neměli dělat, protože byste měli rokem 2012 udělat hraniční čáru týkající se všech vašich přesvědčení o lidské přirozenosti.  Protože to, co vám povím, bude odporovat mnohým vašim přesvědčením. Vyjděme tedy z předpokladu, že lidská přirozenost se začíná rozvíjet zcela mimo to, čemu jste až dosud věřili nebo prožili. Nemůžete tedy vzít minulost a promítat ji na budoucnost, o čemž už jsme ostatně mluvili dříve.

1. Win-Win (vítězství na obou stranách)

Existuje scénář, paradigma, které jste ve všech vašich soutěžích nebo kláních využívali – ve sportu, v politice, ve vládě. Paradigma je něco, co prostě děláte a v tomto případě to znamená, že máte zápas mezi jedním hráčem nebo mužstvem A a druhým hráčem nebo mužstvem B. A ti budou spolu vzájemně soupeřit a hrát proti sobě, až nakonec jeden zvítězí a druhý prohraje. Paradigma přitom zní: Vítěz bere vše. Podívejte se kolem a najdete to všude. Zeptáte se: „Nu, co jiného by to mohlo být?“ A tady je tvrzení: Skutečně existuje něco jiného. Jenže to, drazí, lidská přirozenost ještě neviděla. Nazveme to principem win-win. Teď řeknete: „Moment, Kryone, u sportovního zápasu nemůže existovat žádná situace win-win, protože tu je nějaká tabule ukazující skóre, jsou tu hráči…“ Přesto to jde. Dojde k tomu a stane se to systémem. Pak budete kroutit hlavou a řeknete: „Kdo by si to byl pomyslel!“ Nejde při tom tak docela o výhru. Dovolte mi, abych vám předložil něco k zamyšlení.

Vaše politika je tak starou energií, jak si jen dokážete představit. Avšak před 200 lety byla nová, revoluční a změnila planetu. Získali jste věci, o kterých nikdo nikdy neslyšel – lidská práva, odluka církve do státu. To všechno bylo revoluční, protože planeta nic takového předtím nezažila. Avšak o 200 let později tento systém stagnuje a vy zaznamenáváte, že už nefunguje. „Vítěz bere vše“ už nefunguje. Nemůžete mít reprezentaci dvou stran, kdy jedna všechno vyhraje a převezme veškerou moc. Co se pak stane s druhou stranou? Bude bojovat proti vítězi, až se zas dostane na řadu. Kvůli tomu máte neefektivní vlády, jak v současné době sami vidíte. Ale to se neděje až teď, protože takhle to už funguje desetiletí a možná ještě déle.

Co kdybych vám řekl, že existuje elegantnější cesta? Existuje princip win-win a už jsme o něm dřív diskutovali. Co kdybyste si uvědomili, že už nepotřebujete dosavadní systém „vítěz bere vše“, protože tak to už nefunguje? Potřebujete toho nejlepšího z nejlepších, který by nejen uzavíral kompromisy, ale dokázal citlivým způsobem spojit obě strany. Nepotřebujete volit vůdce z jedné nebo druhé strany, ale zcela oddělenou skupinu těch, kdo dokáží dělat kompromisy a urovnávat rozdíly. Z nich pak zvolte toho nejlepšího, aby celou skládanku spojil dohromady. První člověk, který to bude realizovat, nebude Američan, přijde to odjinud. A vy to uvidíte a řeknete: „Ach, možná by to mohlo fungovat i u nás.“ Proč to nebude Američan? Protože jste zaseklí. Můžete to vidět ve své historii, že nikdy nevykročila z paradigmatu „vítěz bere vše“ a tak to musíte uvidět někde jinde, jak je to mnohem elegantnější a jak to dává smysl, abyste to aplikovali i u vás.

Ptám se vás: Nezní to všechno jako mnohem elegantnější řešení než to, co v současné době máte? Odpovíte: „Lidská přirozenost takhle nefunguje. Nemůžeme nikoho zvolit mimo stranickou platformu.“ A co kdyby to řešení bylo platformou? To je ta platforma a já budu pokračovat v této platformě řešení. Co byste si pomysleli o tomhle? Vyřeším problémy mezi červenými a modrými – to je to, co udělám. A pak se objeví někdo jiný a udělá totéž. A bude to ten, kdo najde to nejlepší řešení, a nebude patřit do žádné strany – bude patřit jen k „S straně (Solution – řešení). To je mimo vaši krabici, že? Zcela mimo krabici vaší vlády. Proto to přijde odjinud.

Win-win – je to možné? Odpověď zní: Ano, protože na základě své elegance a zralosti bude fungovat. Drazí, bude to tak, jak to fungovalo před 200 lety, a tehdy to skutečně fungovalo, protože pro to nazrál čas. A teď to bude znovu fungovat. Je to nové paradigma a vy jej uvidíte. „Jak brzo k tomu dojde?“ Ne tak brzo, ale uvidíte to. A až se to stane, bude to jako závan čerstvého vzduchu a vy řeknete: „Konečně na to někdo přišel. Protože „vítěz bere vše“ už nefunguje.“

2. Nový systém podnikání

Teď přejdeme k plánům, které považujete za zcela nemožné, pokud nevezmete v úvahu pokročilejší a elegantnější vědomí spolupráce. Máte systém produkce a výroby, kterému říkáte korporátní. Všechny tyto podniky spojují různé části, a aby to fungovalo v souladu se starou lidskou přirozeností, vyžaduje to hierarchii v managementu. Všichni jste zvyklí na hierarchické vedení od nejvyššího k nejnižšímu: od manažerů přes systémy vedení, jednotlivá oddělení až po pracovníky. Jste všichni odkázáni jeden na druhého, abyste mohli pracovat. Na chvíli předpokládejme, že se někde ve výrobě na běžícím pásu objeví problém, který nikdo nepředpokládal. Dnes to probíhá tak, že defektní produkty se budou vyrábět dál, dokud o tom nebude informován management. A pak se stane něco zajímavého: Můžete o tom informovat jen přímého vedoucího, který však pravděpodobně dál nic nepodnikne, protože jeho nadřízený si nepřeje, aby mu předkládal jakékoli problémy. Máte pak nefunkční výrobky, které zůstanou zmetky. A pracovníci u běžícího pásu se ptají: „Proč pokračujeme ve výrobě něčeho, co nefunguje?“ Onen vedoucí o tom nechce mluvit se svým nadřízeným a ten o tom tudíž nikdy neuslyší. A i kdyby se přece k jeho nadřízenému tato informace dostala, uplynulo by mezitím hodně času, zatímco by prodej kvůli nefunkčním výrobkům klesl. Vidíte, jak je hierarchická struktura problematická? Vznikla kvůli lidské přirozenosti, kvůli egoismu, penězům a chamtivosti. Co kdyby existoval lepší systém?

V tomto okamžiku žádný není, protože v lineárním způsobu lidské přirozenosti nic lepšího být nemůže. Co kdybych vám řekl, že přijde nový systém, které jste ještě nikdy neviděli a o kterém byste řekli, že nemůže fungovat? Co kdyby pracovníci u běžícího pásu společně hledali řešení a řekli: „Nuže, když tady tohle přesuneme jinam, pak ten defekt odstraníme.Odsouhlasí si to a obratem problém vyřeší, aniž by o tom nejprve informovali vedoucího. Teprve poté mu o tom podají zprávu a řeknou: „Vyskytl se tady problém, ale už jsme jej vyřešili.“ A vedoucí z toho bude mít radost a svému nadřízenému sdělí: „Objevil se problém, ale už je vyřešen.“  A jeho nadřízený se s tím obrátí na nejvyššího šéfa a řekne: „Ve výrobě se objevil problém, ale nemusíte si dělat žádné starosti, protože lidé pode mnou jej už vyřešili.“ A tak jsou všichni vítězi, včetně spotřebitelů. Vidíte, kam tím mířím? Tohle dosud neexistovalo. Teď už existuje pár společností zaměřených na služby, které pozvolna začínají vidět, jak by to mohlo fungovat, a zavádějí systém, který se tomu blíží. Ale zatím neexistuje žádný podnik, kde by samotní pracovníci měli plnou kontrolu nad svou prací přitom jsou nejblíž spotřebitelům produktu.

Toto paradigma vyžaduje moudrost, elegantní design a nový způsob lidské přirozenosti, aby mohlo dokonale fungovat. Vyhlížejte jej. Jako všechna jiná paradigmata bude mít svůj název, bude se o něm mluvit jako o revolučním, a bude procházet fázemi, které budou úspěšně fungovat a pak zase ne, dokud všechno nebude sladěné. A až budete tak daleko, ohlédnete se zpět na systém hierarchie a řeknete: „To byla stará doba. Proč jsme s tím neskončili a neudělali to už dřív?“ Je to něco velmi inteligentního. To je evoluce – evoluce na firemní úrovni, s jakou jste nepočítali. Všude se bude odehrávat evoluce, nejen v ezoterické oblasti New Age. Drazí, mluvíme o změně lidské přirozenosti a s tím se změní i jiné věci, které mají smysl, aby vám ulehčovaly každodenní život – systémy, které jsou mnohem soucitnější.

3. Intuice

Nedávno jsme vám předali channeling, který bych chtěl znovu zopakovat, protože jej neslyšeli všichni. Další z věcí, co se změní, je intuice, která se dostane z krabice. Jak byste právě v tomto okamžiku popsali intuici? Mnoho z vás by řeklo, že to je prchavá energie, kterou možná rozpoznáte nebo také ne, a která vás přivádí k něčemu, co byste měli vědět. Většinou ji však nezachytíte. Promeškáte ji, protože je tak prchavá, letmá a nepostojí před vámi, abyste si ji mohli zanalyzovat. Jen probleskne vaší myslí a vy se ptáte: „Zaslechl jsem tu něco? Co to bylo?“ a propásnete ji. Rozvinutý člověk začíná intuici využívat a ta se trochu zpomalí. To znamená, že se zpomalí natolik, abyste ji dokázali zachytit, zanalyzovat a uvědomit si, co se děje. Důvodem bude to, že se innate víc přiblíží k vědomí těla. Už nebudete potřebovat svalové testy. Na otázku „Jakou máš krevní skupinu?budete znát odpověď, aniž byste to předtím věděli.Co se to tady děje?“ – odpovíte, aniž byste měli tušení. „Jak se má dávkovat tento vitamín?“ – budete to vědět. Vaše tělo vám to řekne a vám to prostě přejde přes rty, protože je to intuitivní. Už to nebude skryté, jak je tomu dnes.

Dnes můžete mít postupující rakovinu v těle, aniž byste to věděli, dokud něco nezačne bolet nebo se neobjeví nějaký problém. Pak půjdete na vyšetření, projdete různými testy a o týden později dostanete zprávu, že je v těle něco špatně. Kolik času mezitím uplyne, než na to přijdete? Vypadá to, jako by v těle přestal fungovat systém, a to souhlasí. Takto jste však nebyli navrženi, drazí, neboť váš design obsahuje innate, stálou část vašeho vědomí po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To znamená, že pokud se ve vás objeví něco nevhodného, něco nevyrovnaného ve vaší chemii, nějaká nemoc, budete to vědět od prvního dne. Ve stejném okamžiku, kdy se to dozvědí krevní buňky, budete to vědět také, protože v tom budete zapojeni. Už to nebude autonomní systém, který funguje v přítmí – to je ten, jaký máte dnes. Přemýšleli jste někdy nad tím, že nefunguje správně? Teď víte, že to tak je.

Není všechno takové, jak to vypadá, drazí. Máte nádherná těla a ani s nimi nemluvíte. K tomu však dojde. Když se začnete rozvíjet do té energie, o které mluvíme – dokážete si představit, jak pak budou mizet zdravotní problémy, protože je okamžitě rozpoznáte a budete vědět, co máte udělat? Innate vám to řekne a rovnováha bude zas rychle nastolena, takže už nebudete muset s žádným problémem někam za někým chodit. Vy sami budete vědět, co máte udělat. Dokážete si představit, co by to udělalo s vaším zdravotním systémem, kdybyste se dokázali vyléčit sami?

Existují věci, na které byste ani nepomysleli. Věci na této planetě nemusí být horší nebo komplikovanější, protože přijdou nová řešení. Chtěl bych se vás zeptat: Vraťte se padesát, šedesát nebo sedmdesát let zpátky a zkuste lidem vysvětlit, jak bude vypadat jejich budoucnost. Například budete mluvit o věcech jako je Wi-Fi a oni se na vás podívají a zeptají: „Jaké fi? To mám přece doma, je to můj stereo systém.“ „Ne, to není Wi-Fi, to je hi-fi.“ Zeptají se: „Tak co je to tedy?“ Jak byste jim to vysvětlili, když ještě nemají internet? Jak jim vysvětlíte internet, když ještě nemají počítač? A jak jim vysvětlíte počítač, když ještě všichni doslova píší na papír? A když jim pak začnete vysvětlovat, co je to Wi-Fi a počítač a internet, tak je váš výklad uspí, protože si budou myslet: „Ne, to se nemůže nikdy stát, k tomu nikdy nedojde, to je nemožné.

Právě jsem vám dal příklad Wi-Fi vaší budoucnosti, metaforicky míněno. Jsou to paradigmata, kterým byste nemohli uvěřit, protože ani neznáte věci, které jim budou předcházet. Všechny ty věci se budou dít pomalu a budou se manifestovat tak, jak jsem vám to popsal. Představte si intuici, jak je spojena s innate. Když pak budete mít nějaký problém, budete očekávat intuitivní odpovědi. Budete je očekávat a ony se vynoří. A to, mí přátelé, jinak, než jak to probíhá dnes. Dnes je to spíš otázka náhody, občas se řešení vynoří, občas ne. Věděli jste, že celý tento proces spojení innate, intuice a triády „šišinka-srdce-rozum“ vyžaduje rozvinuté vědomí, aby mohl fungovat tak, jak byl navržen? Právě teď však nefunguje tak, jak byl navržen.

4. Výchova

Toto je nejobtížnější bod. Drazí, přijde čas, kdy se výchova vašich dětí totálně změní a bude úplně jiná, než cokoli teď existuje na planetě. Někteří z vás řeknou: „Fajn, očekávám, že se to stane.“ Avšak výzva, jak to provést, je téměř nepřekonatelná, protože stará lidská přirozenost vás k tomu nebude chtít pustit. Protesty budou veliké. Až začnete měnit způsob vyučování dětí, objeví se protesty rodičů, kteří řeknou: „My víme, jak učit naše děti. Nemusíte nám to vykládat.“ Jsou to protesty ega, starého myšlení, zvyklostí, prožitých pokusů a omylů. Avšak všechny tyto věci se už nebudou v nové energii využívat. Musí se objevit systém, který vám to tak dramaticky ukáže, abyste už nepochybovali o tom, že musí dojít ke změně. Nestane se to hned a možná se to ani nestane tady (v Americe). Začnou vznikat nové, revoluční školy, které budou dělat všechno to, co děti nového vědomí potřebují. Všechno bude jinak, od předškolních zařízení až po závěrečné zkoušky na vysoké škole: učební tempo školní látky, kamarádství a sdružování mezi dětmi, jejich rozhodování ohledně toho, co se chtějí učit, kdy a jak rychle. Místo hierarchie učitelů a ředitelů to budou kompletně navrhovat, vytvářet a provádět samotní žáci a studenti. Protože budou mít vědomí a moudrost, aby věděli, proč tu jsou, a budou mít kontrolu nad vším, co budou dělat. Outsider, který nebude zapadat do vědomí skupiny, který nebude toto vědomí chápat, nebude vyloučen ředitelem, učiteli, ale skupinou samotnou. Vyučování bude kooperativní a namísto vztahu učitel-žák to bude spojenectví znalostí, oslava naučených věcí, párty po úspěšně vykonaných zkouškách. Všechny tyto věci budou naprostým protikladem k současné situaci.

Co si myslíte? Považujete to za možné? Řeknete: „Ne. Kvůli lidské přirozenosti by to přineslo mnoho problémů.“ A já vám říkám: Ano, to souhlasí, máte pravdu. Stará lidská přirozenost to nikdy nepřipustí, avšak nová lidská přirozenost to pomalu a krok za krokem vytvoří a přizpůsobí se. Pak přijde velké „aha“, až studenti těchto speciálních škol složí závěrečné zkoušky a ve všech věcech budou mít výraznou převahu. Obstojí u zkoušek, u kterých by dnešní děti neobstály, a budou se kvalifikovat pro práci, pro které dnes ještě žádná kvalifikace neexistuje. A vlády a města to uvidí a řeknou: „Tohle musíme mít. Zrušme náš starý systém.“ Tak to bude fungovat. Znamená to využít přednosti toho, čím se stane elegantní lidská přirozenost. Budou vás motivovat věci, které jsou lepší a lépe fungují. A všechno to, co vám dnes stojí v cestě a zabraňuje pokroku jako například myšlení zaměřené na zisk, nenasytnost, chamtivost, předpisy a pravidla, to vše bude odstraněno.

S tím však můžete narazit. Zavoláte přátelům a řeknete: „Musíš si poslechnout Kryonův channeling, protože mluví o něčem, co tě bude zajímat.“ A oni si to poslechnou a řeknou: „To je legrační. No tak hodně štěstí.“ Budu o tom mluvit ještě za padesát let, uvidíme, zda se to podařilo. Protože se začnete smát a řeknete: „Nu, nemyslel jsem si, že by se něco takového mohlo přihodit, ale už to začíná.“ Možná to začne ještě dřív, drazí, jak rychle byste se chtěli posunout? Záleží to jen na vás, na vás starých duších, spojených v moudrosti a vyrovnanosti. Začnete se vyrovnávat, vymaňovat se ze strachu a to vás povede k úplně jinému životu – například jak budete jednat s ostatními lidmi nebo jak budete reagovat na různé věci jinak, než očekává stará lidská přirozenost. Najednou bude váš způsob jednání šamanským a vy se budete chovat moudře, takže si lidé řeknou:Měli bychom se také tak chovat.“ A vy pak řeknete: „Inu, chovám se tak, protože mám mír ve svém srdci a vím, kdo jsem a o co na této planetě jde. Lépe spím a budu žít déle.“

To je poselství pro dnešní večer. Ukázal jsem vám změny čtyř paradigmat, kterým někteří z vás věří a jiní ne. Jen si vzpomeňte, co jsem říkal. Jděte a zkuste vysvětlit nějakému domorodci, co je to  Wi-Fi. Pak se vrátíte a pochopíte, o čem mluvím. Paradigmata lidstva se budou měnit takovým způsobem, jak by si nikdo nepomyslel. Vyhlížejte to a buďte na to připraveni. Staré duše, využívejte moudrost, abyste přijímali to, co je akceptovatelné – a zavrhujte všechno s příchutí staré energie. Objeví se lidé, kteří vám budou chtít prodat „hadí olej“ – to je metafora – tady je úplně nový objev, který bystě měli mít. Vyjde však najevo, že to je jen starý krám. Jiní se zas budou zkoušet svézt na populárním trendu změny vědomí. Pak řeknete: „Ach, to ale vypadá působivě,“ dokud ten systém nebo ty lidi samotné sami neprozkoumáte a nepoznáte, že je to jen stará energie zabalená do nového obalu. Dávejte na to pozor, rozpoznávejte rozdíly a rozlišujte. Protože až tyto věci přijdou, budou se chtít dostat na palubu mnozí, kteří na to ještě nejsou připraveni. Nemělo by vás to překvapit, protože to už samo o sobě je staré vědomí.

Odejděte odtud jiní, než jste přišli, se znalostmi a potenciály, o kterých můžete přemýšlet, s nadějí pro tuto planetu, jakou jste předtím neměli, a s vnitřním poznáním, že jste ve správný čas na správném místě. Právě teď, zatímco tu sedíte a posloucháte, se vyvíjejí řešení – řešení pro vás a pro to, kvůli čemu jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: http://www.kryon.com – „New Paradigms“ – MP3 32:30

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/nova-paradigmata/

Horoskop na obdobie 5. 2. – 12. 2. 2018

Ohýbání reality 

Slunce v kvadratuře na Jupitera přináší pocit nedostatku, nespokojenosti a přehlcenosti. Vidíte ten rozpor? Něčeho máme málo a něčeho jsme přehlceni. Jupiter ve Štíru dynamickým aspektem stahuje Slunce ve Vodnáři dolů na zem až do temných chodeb sklepení. Vytahují se pozemské nedokonalosti lidské psyché. Rozpor mezi ideálem a skutečným životem. Nedokonalost, nízkost člověka. Do toho se přidává Merkur, který začíná vytvářet konjunkci se Sluncem, potřeba komunikovat, sdílet, vzdělávat se, porozumět. Neharmonický aspekt od Jupitera podpoří zahlcenost a přehlcenost. Už víte, čeho jsme přehlcení? Matrixem, různými hrami, mentálními vzorci, informacemi, které jsme se naučili v dětství a překrývají naše Pravé Já. Máme nasazenou masku, která má zabezpečit přijetí, lásku, ocenění a odměnu. Zkoušíme různé hry, které na druhé zabírají, abychom získali to, o co nám jde. Jde nám o emoce – pocit, být šťastný. Jenže tomu, kdo není pravdivý, je maska stržena. Maska, iluze, mentální hry – jsou to naučené formy jednání k získávání pozornosti od druhých, abychom byli přijati, oceňováni, přijímáni a milováni. V určité fázi je nevidíme, si je neuvědomujeme. Až když „maska“ přestane na druhé lidi fungovat, je nám stržena a my buď vytvoříme a použijeme jinou masku nebo projevíme vnitřní pravdu, svoji skutečnost. Ukazujeme tak svou pravou tvář a projevujeme své Pravé Já. K tomu je ale potřeba hodně odvahy. Odhalit se ve své podstatě, jako když se člověk odhalí v celé své nahotě! Takový jsem já.

Mars ve Střelci je v kvadratuře na Neptuna do 25. 2. – aspekt lží, podvodů a falešnosti. Ten, kdo lže, ale sám těmto lžím věří. Lže sám sobě. Je to bujná fantazie, pokřivený pohled na situace, na život. Je to podvod a klam. Bez vědomí si sám sebe, se člověk bez vymyšlených historek či vlastností cítí bezvýznamný a obyčejný, lásky nehodný.
Buďte proto opatrní na podvodníky a lháře. A opatrně i na své lži. Většinou se to obrátí proti vám.

Nebezpečím této kvadratury je závislost na alkoholu, aby život byl zábavnější, lehčí, zajímavější. Rozpustit vztek, skutečnost, která se nepřijímá. Útěk z reality! Většinou se při tomto aspektu rozpustí iluze, očekávání a tím se projeví zklamání. Pocit, že jste byli podvedeni. Kde lžeme a podvádíte sami sebe? V této době prostě nebudete vědět, čemu vlastně máte věřit. A budete pochybovat i o sobě.

Mars symbolizuje Mužský princip, vůli, rozhodnost, ego, soud. Neptun rozpouští. Muži se nám nějak „rozpliznou“, ztratí svou konkrétnost, rozhodnost, ztratí svou pevnost a bojovnost. Jak se nebudou cítit ve své síle, použijí nějakou lest, klam, místo přímosti a rozhodnosti. Nebo zůstanou v pocitu oběti a rozpustí to v alkoholu.

Ženy na to budou silně reagovat, protože i jejich vnitřní muž, bude fungovat na stejném principu. Vůle nebude mít pohon konat, objeví se pasivita a fyzicky velká únava.

Teď si asi kladete otázku, „Je zde něco pozitivního?“

Ano, Uran v sextilu na Venuši, následně na Slunce a pak na Merkura podporuje, abyste přes ohýbání – pokřivení reality uviděli PRAVDU! To, co je ve lži, se ukáže, bude to viditelné. Můžete se tedy osvobodit a být pravdiví.

Je to záměr celého tohoto dění! Naučit nás vidět Pravdu a být pravdivý, protože pravda zůstane stále stejná. Lež mění kabáty, a hlavně si nepamatuje, co se řeklo a komu. Uvidíte své mentální programy, své masky, které můžete opustit. Když se rozhodujete rozumem, hledáte nejsnadnější a nejvýhodnější cestu pro sebe, jednáte z vypočítavosti a takové rozhodnutí nemůže nikdy dopadnout dobře.

Když žijete pravdu, projdete zdeformovanými zrcadly jako bludištěm na Petříně. Víte, že jste v zrcadlovém bludišti, které ohýbá realitu a vy zůstanete věrní svému Pravému Já. Víte, kým jste, neztotožníte se z mentálním program, s obrazem v zrcadle!!

S láskou, Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

MERLINOVA MĚSÍČNÍ PŘEDPOVĚĎ NA ÚNOR 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

Únor jako druhý měsíc v pořadí bude navíc pod silnou citovou vibrací č. 2 (Osobní vibrace dvojky se výborně hodí k navazování vztahů. Je to vibrace, kdy se lidé nejsnáze přátelí a se všemi lépe vycházejí. Je to doba, kdy se potřebují podělit o své pocity a každodenní zážitky, které považují za důležité. Stres by zasáhl lidi v průběhu této vibrace velmi hluboce, proto je důležité žít v klidném prostředí, kde si mohou udržet životní rovnováhu, jinak jim hrozí onemocnění. V průběhu vibrace jedničky byla zaseta semínka, která teď, ve vibraci dvojky, mohou vyklíčit a vykvést. Lidé se budou cítit líp, když jim budou druzí pomáhat a když se s nimi budou moci podělit o své nápady.)

BERAN (21.3. – 20.4.): (čápi-mraky-srdce-jezdec-prsten)
Pro Berany bude ÚNOR měsícem ve znamení lásky, zamilovanosti, srdečnosti, ale i radosti a všeho, co dokáže potěšit srdce. Ve vztazích znamením naplněnosti v citech, štěstí ve vztahu, ale i v porozumění a pochopení, že to co mají je pravá láska. V pracovní sféře potom ve znamení dělaní toho, co milují a co naplňuje jejich srdce radostí, neboť jejich dvorní kartou je „SRDCE“. Změny, změny a zase změny… Že je to v únoru nemožné… Omyl, bude tomu tak, a mnozí berani se tak dostanou do víru událostí i situací, které mnohdy i když v pozitivním slova smyslu nebudou mít pod kontrolou. Jenže změny pro ně jsou důležité, možná se ze začátku měsíce bude zdát, že příliš nespěchají, ale hned v dalším týdnu naberou na dynamice i rychlosti. Než se berani budou stačit rozkoukat, už v nich budou naplno. Budou si uvědomovat hloubku vztahů a to nejen rodinných, přátelských nebo pracovních, ale především těch partnerských. Nezadaní navíc budou mít velké šance projít milostnými změnami a potkat někoho, na koho už delší dobu čekají. Některé z nich může ale láska trochu potrápit, ale no co „carpe diem“. I změny mohou zapříčinit nejedno překvapení. Vrtkavé vztahy a vztahy v delší stagnaci nebo uvízlé na mrtvém bodě také projdou změnami, nicméně ty si mohou vyžádat i nemalé ztráty nebo nejasnosti, což se ale zase opětovně rychleji vrátí do normálu. Spíše by ale berani měli být opatrná na unáhlenost a zbrklost, občas se může stát, že v návalu emocí mohou něco přepísknout, což jim přinese posléze tíživé myšlenky, že se raději měli držet zkrátka. Nicméně dvojkový měsíc, dvojková vibrace udělá své. Láska bude všude kam se Berani podívají, ono to ale ostatně bude platiti i pro další znamení zvěrokruhu…

BÝK (21.4. – 21.5.): (liška-hora-strom-kosa-pes)
Pro Býky bude ÚNOR měsícem ve znamení zdraví, životní síly, vitality i vytrvalosti nebo trpělivosti, stejně tak jako ve znamení upevňování vlastní životní pozice. Ve vztazích znamením dlouhodobých vztahů, pevných citů, stability i jistoty, ale i určité těžkopádnosti. V pracovní sféře potom ve znamení stability, solidnosti či možného profesního růstu, stejně tak jako v pomalém a pozvolném zlepšování, neboť jejich dvorní kartou je „STROM“. Pro Býky nebude únor vůbec špatným měsícem, jen je bude nutit tak trochu jinak pohlédnout na vlastní prožívaný život a to z většího objektivního náhledu. Často si totiž oni samy kladou do cesty určité překážky, které jim následně ubírají energii v jejich překonávání. Pozitivní zprávou je, že únor nabízí bezmezné množství nových a nečekaných seznámení i setkání, což Býkům může do budoucna přinést nejeden zajímavý kontakt. Nicméně přesto se ale budou rozlišovat lidi upřímné od těch falešných, protože ne každý, kdo vstoupí do jejich života bude upřímným a spolehlivým. Nicméně to souvisí ale právě s Býky a jejich srovnáváním se z vlastním zkresleným pohledem na život. Měli by pochopit, že v jejich životě nejsou oběti, nejsou viníci, ale jsou učitelé a podporovatelé. Náhlé situace i události či seznámení ale významněji ovlivní jejich další cestu a pokud aspoň trochu zapojí svou intuici, mohou mezi mnoha novými lidmi najít někoho, kdo se pro ně může stát celoživotním přítelem, který je podpoří ať už v dobrém nebo zlém. Sami ale vůči druhým budou zkoušeni ohledně vlastní spolehlivosti, věrnosti nebo upřímnosti, ale nemusejí se ničeho bát, zvládnou to na jedničku. Malé upozornění pro všechny Býky, buďte upřímní i sami k sobě, uvidíte, co se kolem vás začne dít… Ať už budete chtít nebo ne, zázraky vás v tomto měsíci neminou…

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (kříž-dopis-park-kosa-klíč)
Pro Blížence bude ÚNOR měsícem ve znamení veřejnosti, angažovanosti, návštěv, kontaktů, setkání, ale schůzek a sympatií. Ve vztazích znamením setkávání, schůzek, sympatií nebo randění. V pracovní sféře potom znamením práce s veřejností, zábavy i společenského zviditelnění, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Nejen zábava, společenské zprávy i novinky ale i rozhodnutí pro společnost budou Blížence provázet. Zasahovat do jejich životů ale bude i osud, respektive je bude nutit rozhodnout se v něčem, co je společensky důležité, ale zároveň i přijatelné. Osud ale nebude jen vstřícnýma milým, pro Blížence bude zásadní i v tom, že je v něčem bude nutit rozhodnout se či hledat ty nejvhodnější alternativy a východiska. Nicméně v jiných případech je bude také nečekaně stavět na jejich křižovatky, aby otevíraly nové dveře a ty staré nechávaly zavřené. Osud ale bude Blížence i obdarovávat, ale také si pravděpodobně bude něco brát. Jisté je, že navracet se budou jistoty, které se zdály ztraceny, jistá rozhodnutí, jisté alternativy i jisté osudové zprávy a novinky budou pomáhat rozklíčovat všechno, v čem mohli Blíženci pochybovat nebo si být nejistí. Svým způsobem bude osud Blížence chtít i navracet do míst, která pro ně byla stěžejní nejen v současném životě, ale i v životech minulých. V mnoha situacích bude jejich rozhodnutí nezbytné, protože bez toho jejich další životní cesta nebude moci pokračovat, naopak v jiných rozhodnutích nebo na křižovatkách mohou zjistit, že tudy cesta dál už nevede, a že bude lepší změnit směr i další cestu. Navíc je jim právě pro tento měsíc předurčen i jistý a spolehlivý úspěch nebo zisk. Jistota ve společnosti, jisté pozitivně laděné společenské zprávy i bezpečná rozhodnutí jim budou nakloněny. A dokonce i osud bude obdarovávat Blížence, čímž bude posilovat a upevňovat jejich vlastní pocity jistoty…

RAK (22.6. – 22.7.): (slunce-cesty-dopis-kosa-ryby)
Pro Raky bude ÚNOR měsícem ve znamení zpráv, novinek, nabídek, korespondence, ale také o povrchnosti či dočasnosti. Ve vztazích znamením povrchních citů a pocitů, přelétavosti, sdělování i naslouchání. V pracovní sféře potom ve znamení dozvědění se něčeho důležitého, dokumentování i novinek či o výměně informací, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Únor ale nebude jen o zprávách, informacích nebo komunikaci ať už jakoukoliv formou, ale i o rozhodování, která po nich často budou vyžadována jako hbitá a žádoucí. Nicméně zprávy přinesou i nové možné cesty, alternativy i mnohá východiska. Svou roli v tomto měsíci sehraje i náhlost a neočekávanost, ať už v podobě náhlých zpráv nebo uznání či úspěšnosti. Raci samy o sobě budou i více energičtí, tvořiví a kreativní, což se nemalou formou projeví i na jejich finanční jistotě nebo prosperitě. Navíc i nečekanou cestou mohou přijít k náhle získané větší částce peněz. Ať už to může být výhra, odměna nebo díky úředním rozhodnutím. Celý měsíc pro ně bude nabitý vitalitou i pozitivitou nebo optimismem, nicméně přesto by měly mít své finanční závazky pod kontrolou. Finanční zprávy, finance, finanční otázky… Dost zásadní témata pro Raky v tomto měsíci. Co nešlo, půjde… Co stagnovalo, uvolní se… Únor je pro mnohé raky vzletovým měsícem do všech stran. Radost i spokojenost jim budou činit i šťastné nebo pozitivní zprávy a novinky, úsměv jim vykouzlí především to, co jim do života bude vstupovat náhle a nečekaně a mnohá z jejich rozhodnutí budou teprve tím pravým startovním výstřelem do dalších měsíců…

LEV (23.7. – 23.8.): (mraky-loď-květiny-srdce-lilie)
Pro Lvy bude ÚNOR měsícem ve znamení pozorností, pozvání, setkání i seznámení, ale i spokojenosti, koketérie či lichocení. Ve vztazích znamením zalíbení, sympatií, příjemných pocitů i náklonnosti či počáteční zamilovanosti nebo usmíření. V pracovní sféře potom ve znamení milejší atmosféry, pochval nebo radosti i chuti do práce, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Lvům i Lvicím se konečně uleví a budou si moci oddechnout po náročném lednu. Kde byly sváry, dojde k usmíření, ať už se bude jednat o přátelství, rodinu, práci nebo partnerství. I v citech, kde mohli strádat dojde k vyjasněním, jakoby najednou Lvi budou přesně vědět, co chtějí a koho chtějí. Těšit se mohou i na radostnější pozvání, setkání nebo návštěvy, ale i na nová seznámení. Prakticky by si tento měsíc měli lásky, srdečnosti i radosti užívat plnými doušky. Není dokonce ani vyloučené, že se v tomto měsíci s někým velmi zajímavým seznámí nebo ho potkají. Radost i harmonie také prosákne i do rodinných vztahů, kde bude dokonce i větší srdečnost, jistá pochopení i podpora. Navrátí se jim jejich lví šarm i síla a znovu povstanou jako bájný fénix z popela. Však už bylo na čase. Někteří Lvi a Lvice mohou řešit i čerstvou zamilovanost nebo náklonnost, ale stejně tak si budou sami uvědomovat pravou hloubku lásky a citů, projeví se více jejich vlastní srdce, které s největší pravděpodobností bude do okolí vysílat láskyplné signály. Ostýchaví Lvi, ale těch je pomálu, naopak mohou po svém ideálu i skutečné lásce toužit, ale pokud sami neudělají alespoň jeden malý krůček, zůstane jen u snění. Také se u mnoha Lvů schyluje v únoru k rodinným dovoleným, aby se i tady více projevila srdečnost a láskyplná harmonie. Však si Lvi po dvou neskutečně vysilujících měsících zaslouží trochu klidu a pohody…

PANNA (24.8. – 23.9.): (srdce-mraky-slunce-kříž-myši)
Pro Panny bude ÚNOR měsícem ve znamení štěstí, optimismu, vitality i síly, ale také tvořivosti, vítězství, vůle i vytrvalosti. Ve vztazích znamením velké lásky i sympatií, bezstarostnosti, veselosti i radosti. V pracovní sféře potom ve znamení skvělých výsledků, energičnosti nebo úspěšnosti, neboť jejich dvorní kartou je „SLUNCE“. Start se povedl, jedeme dál… To je heslo většiny Panenek a nejinak tomu bude i v únoru. Tam, kde byly pochybnosti je najednou jasno, tam, kde byla nedůvěra je síla i vůle, a navíc se rozprostírá nádherná rozkvetla louka, co se lásky a citů týká. Sice bude občas únor proměnlivý a hašteřivý, ale Panen jakoby se to vůbec nedotýkalo. Jen nad tím mávnou rukou. A jakpak by ne, když jim bude všude přáno, všechny dveře budou otevřené a nezabrání tomu ani osud a jeho karmické zásahy. Přesto by ale Panny neměly příval energie přeceňovat, protože mohou přijít situace, které mohou dočasně zapříčinit ztrátu energie, vůle nebo sil. Na druhou stranu jim osud přichystá především zkoušky v lásce a citech, je tu silná osudová provázanost, osudové setkání ale i menší trápení, stejně tak něco, si Panenky nesou z minulých životů ke zpracování. Osud jim ale bude i nakloněn, takže pokud se s někým seznámily, je tu silná šance na posílení této lásky, která bude silnější a pevnější. Ony samy ale budou srdečnější k druhým, doslova jich bude všude plno, neměly by se nechat zviklat malichernostmi nebo něčím, co nebude stát za povšimnutí. Osudové situace, osudové záměry ale i odeznívání těžších lekcí a zkoušek, odeznění pochybností o vlastní víře. Osud bude pro Panny v tomto měsíci dobrým učitelem ale i štědrým obdarovatelem. Každému dle toho, co má ještě zvládnout nebo respektive co už zvládl…

VÁHY (24.9. – 23.10.): (had-jetel-park-ptáci-jezdec)
Pro Váhy bude ÚNOR stejně jako pro Blížence měsícem ve znamení veřejnosti, angažovanosti, návštěv, kontaktů, setkání, ale schůzek a sympatií. Ve vztazích znamením setkávání, schůzek, sympatií nebo randění. V pracovní sféře potom znamením práce s veřejností, zábavy i společenského zviditelnění, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Nechci tvrdit, že Váhy budou příliš společensky aktivní, ale v koutě rozhodně stát nebudou. Chvílemi doslova nebudou vědět z které do které, jaký o ně může být zvýšený zájem. Věnovat by se měly nejen prospěšným aktivitám, ale provázet je bude štěstí kdekoliv se objeví. Navazovat budou významnější seznámení a udržovat širší styky. Stejně tak mohou být hvězdami večírku, oslav a chybět jim rozhodně nebude ani touha po zábavě a užívání si. Proniknout mohou všude tam, kde to dříve nebylo možné, navíc je mnohdy překvapí nebo zaskočí i nečekané šťastné a pozitivní rozrušení, do čeho se pustí bude provázeno úspěchem. Váhy se vyznačují nejen nerozhodností,ale často i svou uzavřeností. Jenže právě tohle v únoru platiti nebude, protože budou nuceni společností se více druhým otevřít, umožnit jim nahlédnout pod povrch, přesto by ale Váhy měly být opatrné na to, komu a s čím se svěřují. Budou nejen společensky aktivnější, ale občas také mohou být drobnější tendence být tak trochu nesvůj, pokud se objeví před větší skupinou lidí. To, že Váhy budou sršet výřečností není žádné tajemství, ale ony budou i více romantické. Prakticky celý únor bude pro ně jeden soustavný sled nových a radostných či šťastných začátků, přesto by ale měly být připravené na možné okliky i na to, že ne všechno bude tak jak chtějí ony. Na něco si budou muset ještě chvíli počkat. Ale pozitivní zprávou pro ně je to, že to nebude dlouho a bude to stát za to…

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (věž-had-lilie-čápi-jezdec)
Pro Štíry bude ÚNOR měsícem ve znamení rodiny, jejich členů, intimity a upřímnosti. Ve vztazích znamením sexuální přitažlivosti, fyzického zájmu, ale i harmonie. V pracovní sféře potom ve znamení pohodovosti, čisté práce nebo harmonického prostředí, neboť jejich dvorní kartou je „LILIE“. Spíše ale únor bude zaměřen na rodinné záležitosti, rodinu i rodinné změny, takže se nejedni Štíři mohou dočkat nejen jistých změn, ale např. I těhotenství nebo příchodu nového člena rodiny. Nicméně, co se týká právě rodinných změn, měli by Štíři pamatovat na to, že ne každá změna bude pozitivní a měli být na paměti, že budou i změny, které stanoví pevné limity a hranice, které by neměly být překročeny. Narážet ale také mohou na určitou formu izolovanosti, chladnosti nebo úzkoprsosti, což je na jednu stranu může lehce rozhodit, ale na druhou stranu budou schopni dosáhnout svého. Výraznější měrou ale do chodu rodiny zasáhne nějaká starší žena, v případě změn potom budou muset počítat s menšími komplikacemi, nevstřícností nebo delšími oklikami. Sice se jim ze začátku měsíce bude zdát, že jsou změny nicotné nebo pomalé, to se ale následující týden může proměnit v rychlejší sled událostí, situací a vše nabere na dynamice i rychlosti. Změny se ale budou týkat i jich samotných, protože i oni budou nuceni vyjít na světlo ze své vnitřní uzavřenosti a více otevřít svá srdce. Dalším aspektem jsou úřední změny, úřední záležitosti i jednání. To, co zdálo být vleklé nabere na rychlosti. To, co se zdálo nepodstatné najednou bude středem veškerého dění. Štíři budou mít v tomto měsíci nakročeno k mnoha úspěchům, leccos mohou sami změnit, nebo budou příčinou změn. Jedno je ale jisté, zásadním způsobem se promění chod rodiny, více bude převládat harmonie i soulad a nejednoho Štíra potěší i nové zprávy, které pro ně i rodinu budou důležité. Ba co víc, k tomu všemu ještě budou vyzařovat silné charisma, takže neuniknou pozornosti druhého pohlaví…

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (pes-liška-lilie-srdce-štěstí)
Pro Střelce bude ÚNOR stejně jako pro Štíry měsícem ve znamení rodiny, jejich členů, intimity a upřímnosti. Ve vztazích znamením sexuální přitažlivosti, fyzického zájmu, ale i harmonie. V pracovní sféře potom ve znamení pohodovosti, čisté práce nebo harmonického prostředí, neboť jejich dvorní kartou je „LILIE“. Na rozdíl od Štírů ale Střelci pocítí harmonii spíše v citech a lásce. Únor bude svádět k novým setkáním i seznámení, ale také k jiskření. Přesto by ale střelci měli být opatrní na vypočítavost, předstírání nebo faleš, ti v pevných vztazích také na určité druhy manipulace nebo žárlivosti. Láska, láska a zase láska… Ústřední téma Střelců, štěstí nebo jen krátký románek? I touto otázkou se mohou zabývat, stejně tak jako v případě, že někoho zajímavého potkají, seznámí se s ním a naváží přátelství. U přátelství, která vznikla v nedávné době je navíc i velká šance, že se to posune v daleko něco hlubšího, než bylo znatelné na začátku. Právě ohledně rodiny i lásky a citů by si neměli příliš vsugerovávat pocity, že tohle je to pravé životní štěstí a láska, protože se později právě tyto pocity mohou projevit jako iluzorní nebo falešné. Zato v rodině bude daleko víc štěstí ve vztazích i v citech, než tomu bylo dřív. Šťastně prožívané chvíle, šťastné okamžiky se jakoby hlouběji vryjí do srdcí. Nicméně Střelci se budou cítit i šťastní v přítomnosti druhých, ať už půjde o přátele nebo kolegy, přesto ale i tady by měli být lehce ostražití, protože mnohdy ve své důvěřivosti netuší, kým se skutečně obklopují. Pro ně platí jedna malá rada: „Chcete-li dosáhnout štěstí, nesvěřujte se příliš druhým…“ Ono neuškodí občas si také něco nechat jen pro sebe, než se druhým okatě chlubit. Toto znamení ale bude i silně vášnivější, ale také srdečnější a vstřícnější ke druhým, na poli lásky i vztahů se jim právě v únoru bude dařit, ale nic by se nemělo zbytečně přehánět, jedině tak se ukáže, zda ta či ona láska je skutečná nebo jen falešně hraná…

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (kosa-ryby-pes-srdce-had)
Pro Kozorohy bude ÚNOR měsícem ve znamení přátel, příbuzných, poctivosti, spolehlivosti, ale také upřímné povahy, pomoci nebo ochrany. Ve vztazích znamením věrnosti, spolehlivosti, ohleduplnosti, ale i důvěry nebo prohloubení ve vztahu. V pracovní sféře potom ve znamení dlouhodobého uplatnění, dobrého kolektivu i férovosti, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. Většinu měsíce u Kozorohů sehraje náhlost, náhlé situace či rozuzlení, ale i možná náhlá zklamání nebo něco s čím se nepočítalo. Bude tu takový protipól. Na jednu stranu nová seznámení, nová setkání a možnost přerodu přátelství v lásku, na stranu druhou ale tu mohou být i iluze nebo zklamání či citové zranění v případě, pokud z jedné strany bude náklonnost i zamilovanost, ale nebude to samé z druhé strany. Buďte někdo odmítne Kozorohy nebo oni odmítnou druhého. Menším rozporem také bude fakt, zda je daná láska skutečnou a hlubokou nebo zda jde jen o milostné vzplanutí. Tak trochu paradoxně mohou být právě Kozorozi na vážkách a připomínat budou svou nerozhodností Váhy. A to zejména ti Kozorozi, kteří mají Váhy jako ascendent. Náhlé situace, intriky, komplikace nebo rivalita ale budou zasahovat i do přátelství nebo financí, obojí určitým způsobem může být v ohrožení a je jedno, jakou roli v tom kdo sehraje. Navíc jim může hrozit i jisté menší nebezpečí ze strany nějaké ženy, jim citově blízké ať už se bude jednat o partnerku, kamarádku, kolegyni nebo někoho z rodiny či blízkého okolí. Stejně tak se může dočasně projevit i jistá menší ohroženost finanční stability a to v případech, pokud Kozorozi nejednali s financemi v předchozích měsících příliš čestně nebo pokud se snažili sami sebe obohatit…. Nejdůležitější pro ně ale bude podpora, i když se v lásce mohou splést a zaměnit si citové vzplanutí za hlubší lásku, nebude pro ně únor zase až tak zátěžový. Vliv vibrace dvojky ale bude v tomto měsíci nejsilnější, proto by se měli Kozorozi obrnit trpělivostí a řídit se heslem „carpe diem“, zítra už to nějak dopadne….

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (dům-kniha-hora-ptáci-cesty)
Pro Vodnáře bude ÚNOR měsícem ve znamení odporu, neústupnosti, tvrdohlavosti, těžkostí nebo překážek, ale také umíněnosti či nepoddajnosti. Ve vztazích znamením zabýčenosti, uzavřenosti nebo nepřístupnosti. V pracovní sféře potom ve znamení protivenství či překážek či úkolů přesahující rámec vlastní síly, neboť jejich dvorní kartou je „HORA“. Překážky si s největší pravděpodobností ale budou Vodnáři nastavovat sami, stejně tak jako u nich v tomto měsíci může více převládat nerozhodnost nebo vnitřní rozpolcenost a to zejména v případě, pokud se dostanou pod tlak nebo se ocitnou ve slepé uličce bez možnosti jakékoliv alternativy či východiska. Problémem Vodnářů je tak trochu perfekcionalismus a snaha po neustálé dokonalosti, což je může v tomto měsíci tak trochu skřípnout. Mohou mít tendence se od druhých izolovat, ale setkat se mohou i s problémy, které nicméně nepůjdou řešit okamžitě a proto neuškodí, pokud si nejen ohledně těchto problémů, ale i v případě vlastních rozhodnutí dopřejí více času k tomu, než všechno do sebe zapadne, či než to dozraje k vlastnímu vyjádření a realizaci. Určitě by ale neměli Vodnáři sázet na unáhlenost a zbrklost, to by jim příliš odvahy a síly nedodalo. Jistým způsobem mohou mít strach i z konkurence nebo se v nich projeví dlouhodobě nahromaděný stres, což se pravděpodobně neobejde bez konečného výbuch a uvolnění. Ono to tak trochu bude i potřeba, protože pokud by v sobě Vodnáři čím dál víc toho blokovali, dohnalo by je to až k silné vyčerpanosti nebo k častější únavě nebo malátnosti. A sáhnutí po sklence alkoholu určitě není tím správným řešením stejně tak jako polykání kil prášků na zklidnění nebo na spaní. Prostě překážky budou a hotovo, není třeba brečet, ale naopak je brát jako výzvy a odhodlaně se před ně postavit. Co nepůjde hned, nevadí. I postupné překonávání překážek se cení a je silnou devizou v podobě odhodlání a odvahy. Jediné, co by skutečně mohlo Vodnáře srazit na kolena je jejich vlastní trucovitost, vzdorovitost a nerozhodnost v důležitých věcech. Zvláštním paradoxem je, že pokud si Vodnáři hrají, je to v pořádku. Pokud se ale hra přesune do vážnějších témat, znejistí… A nejinak tomu bude i v únoru…

RYBY (19.2. -20.3.): (kříž-srdce-pruty-jetel-kosa)
Pro Ryby bude ÚNOR měsícem ve znamení rozhovorů, debat, diskusí, mluvení, ale i výřečnosti,či hádek nebo konfliktů. Ve vztazích znamením napětí, podrážděnosti, sporů i vnitřního rozporu, stejně tak jako výčitek. V pracovní sféře potom ve znamení jednání, školení, porad, sporů nebo konfliktů či zvýšené komunikace, neboť jejich dvorní kartou jsou „PRUTY“. Ryby budou v únoru nejuštěbetanějším znamením ze všech, budou propírat, rozebírat prakticky cokoliv a budou komunikativnější snad ve všech dostupných oblastech života. Ale dílem jim k tomu bude přispívat i osud, jeho náhlé a mnohdy osudové rozhovory nebo diskuse, stejně tak jako je ke komunikaci budou nutit i náhlé a nečekané osudové situace. Osud ale také zasáhne do lásky a citů, zamíchá kartami a nabídne Rybám něco nového, neotřelého a šťastného, leč je v tomto ohledu a směru může lehce potrápit svými zkouškami, záměry nebo lekcemi. Osudová setkání, osudová seznámení i osudová propojenost, stejně tak ale i trápení s city, neustálé přemítání, hledání variant a dohledávání se detailů. Tyhle všechny aspekty mohou právě Ryby zasypat v únorů. Pestrý měsíc s ještě pestřejšími výsledky… Ke slovu se ale dostanou i náhlá a nečekaná seznámení, náhlé rozhovory či milostná vyjádření vlastních citů a to zejména kolem poloviny měsíce. Nicméně… Nicméně by se nic nemělo přehánět, nebo se to může zvrtnout v prudší výměny názorů nebo v ostřejší hádky, což by výrazně ohrozilo cokoliv do té doby vybudované. Převážnou část měsíce bude mít pod palcem osud a jeho manýry, nicméně jako určitou satisfakci bude Rybám pomáhat všude tam, kde budou o sobě pochybovat nebo v sobě tápat a dokonce v podobě bonusu i opakovaně šťastně zasáhne do rozběhlých situací a událostí nebo je nasměruje přece jen tím šťastnějším směrem. Únor bude pro Ryby trochu rychlejší,a ale než se rozkoukají, bude je s otevřenou náručí vítat už březen…

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. Autor článku: Pavel/Merlin

ROK 2018 – ROK ZEMSKÉHO PSA

Čínský kalendář nám představí 15. února 2018 ve 23 hodin, rok HLINĚNÉHO neboli ZEMSKÉHO PSA.

V roce 2017 nám vládl Kohout, který nám pomohl sladit vše do fungujícího celku. Byl to rok zaměřený především na detaily, dokončování a přesnost. Měli jsme využít pracovitosti a schopnosti pracovat s detailem k tomu, abychom měli vše hotové a připravené pro další využití.

V roce 2018 přichází loajální, puntičkářský, někdy také pedantský, velice realistický PES, jehož úkolem je mimo jiné ochránit to, čeho jsme loni dosáhli, pomůže nám naše snažení zkontrolovat a výsledky naší práce ochránit. Jeho úkolem bude také vyjmout vše, co je nefunkční a ochránit to, co by mohlo dosáhnout dobrých výsledků v naší budoucnosti.

Co tedy můžeme očekávat od roku 2018? Pes je etické, inteligentní, loajální, spravedlivé a idealistické znamení a rok, který nese jeho jméno, přinese také zvýšené sociální povědomí. Letos by mělo být vidět a cítit větší prosazování spravedlnosti a volání po základních právech a svobodách. Mnohem více lidí v sobě najde odvahu bojovat za práva slabších. Rok Psa zdůrazní potřebu rovnosti a svobody a může také více ukazovat na charitativní a dobročinné akce. Můžeme být vnímavější a více otevření pomoci druhým.

Pes je také velmi důsledný. Proto doporučuji se v roce 2018 na vše důkladně připravit. Vše byste si měli kontrolovat, na všechny důležité aktivity si předem stanovit alespoň základní pravidla. Ujistěte se, že vámi plánované aktivity jsou opravdu reálné. Spoléhejte zejména na fakta a na informace. Letos se opravdu velmi dobře na vše předem připravte. Nepouštějte se do ničeho bez důkladných příprav a plánování. Vše si průběžně kontrolujte, ověřujte. Letos hrajte především na jistotu. Vyplatí se vám to.

Snažte se mít vše důležité ideálně také smluvně podloženo. Smlouvy a dohody musí mít jasná pravidla a i dané sankce při nedodržení podmínek. V tomto roce byste neměli riskovat. To by se vám mohlo velmi nepříjemně vymstít. V roce 2018 vládne mimo energii Země, také energie ohně, proto bychom měli být v roce 2018 aktivní, převzít iniciativu a neměli bychom jen pasivně čekat a reagovat. Oheň je energie, která má přinášet vnitřní naplnění. Proto bychom se měli věnovat zejména aktivitám, které nás vnitřně naplňují a které vám přináší radost a souzní s námi.

Pes má rád také tradice. Stavte na nich a upevňujte je. Udržujte své zvyky v rodině, ve firmě, se svými přáteli. Opakujte a využívejte to dobré, co víte, že vždy dobře funguje. Pes naopak nemá rád změny, „novoty“ a novinky. Proto se tento rok nedoporučuje plánovat a dělat nic revolučního, převratného neznámého a neobvyklého. Mohlo by to přinésti více zmatku a škody než užitku. Nechte si to na příhodnější roky. V roce 2018 hrajte na jistotu a tak mějte smělé cíle, které podložíte detailními plány.

Pro naše vztahy v roce 2018 bude mimořádně důležité přátelství. Rodinné vztahy založené na přátelství a nezištné pomoci nás mohou posunout na naší cestě o velký kus dál. Všechny vztahy by ale měly mít letos stanovená jasná a srozumitelná pravidla.

Pes je velice rodinně zaměřené zvíře, proto by nás Rok pod vládou zemského Psa, Vás také může přimět více přemýšlet o opravdových hodnotách, mravní čistotě a vztahu k penězům. Pes má velký smysl pro rodinu, která je pro Psa celoživotním závazkem, proto se tento rok věnujte hodně rodině, dětem a rodinným záležitostem. Rodinné vztahy by nás měly letos hodně posilovat. Tento rok bude velice přát také všem různým sešlostem, rodinným akcím, oslavám, tradicím, festivalům apod.

Tím, že je Pes velmi silný nejen v zásadách, mnohdy má i pevné zdraví, především imunitu. Proto bude dobré tento rok napomáhat imunitě a posilovat ji přípravky, které imunitu podporují a harmonizují.

Co může letos naopak dostávat zabrat, jsou naše nervy. Jednak je Pes nadán velkou intuicí, takže můžeme mít potíže se zpracováváním emocí z okolí. A také je Pes je obdařen velkou podezíravostí a kritičností, je občas pedantský a cynický. To pak Pes cení zuby na všechny okolo a není s ním rozumná řeč. Proto je možné, že některý kolega, nebo nadřízený, či partner může být v tomto roce malinko jízlivější, pedantský, kritický a cynický. A samozřejmě také my můžeme mít větší tendenci se takto chovat.

Věřím, že tento rok Vám přinese plno krásných okamžiků a že si toto krásné období plné loajality, pomoci, tradic a spravedlnosti užijete naplno.

Přeji nádherný rok 2018

Dáša

Zdroj: https://www.zivotvesvychrukou.cz/rok-2018-zemsky-pes/