Období Vodnáře

Období Vodnáře začalo 20.1 kolem čtvrté hodiny odpolední. Můžeme se tedy můžeme konečně zhluboka nadechnout a vydechnout… Energie začíná proudit mnohem rychleji, věci se dávají do pohybu, nastává osvobozující fáze myšlenkového uvolnění, setkávání, sdílení… i tzv. zázraků a „náhod“, podivuhodných synchronicit a neuvěřitelných, běžný intelekt řádně provokujících událostí!

S osvobozením mysli nám pomůže i Merkur ve Vodnáři již pár dní zabydlený – díky němu se mohou naše po celý rok shromažďované myšlenky, nápady, otázky a odpovědi poskládat do jednoho smysluplného celku. Třeba zrovna v sobotu 25.1, kdy se dostává do podpůrného aspektu s Marsem ve Střelci. Myšlení a konání se vzájemně podporuje, což pojďme využít k učinění rozhodnutí, započetí společensky prospěšných aktivit atd.

Tento pozitivní aspekt se krásně propojuje s novoluním v pátek 24.1, které proběhne přesně ve 22.43. Sobota tedy bude prvním dnem po revolučním novu ve Vodnáři a zároveň prvním dnem nového roku Krysy, přímo předurčený k úspěchům a novým začátkům! Napojme se tedy na energii oslavování, intenzivně probíhajícího v asijském světě a naskočme si tak rovnou na vlnu radostnějšího a svobodnějšího, zdravějšího způsobu života! Co to pro každého z nás znamená se dozvíme třeba právě během soboty 25.1, kdy bude až do pozdních večerních hodin Slunce i Luna ve znamení Vodnáře…

Venuše v Rybách ve dnech kolem 27.1 prolne v konjunkci s Neptunem – můžeme tak zažívat a užívat lásku v celé široké a pestré škále jejích projevů. Soucítění se všemi bytostmi a hluboký pocit sounáležitosti je tím nejkrásnějším a nejsvobodnějším…Ovšem nezapomeňme do tohoto soucítění a všeobjímajícna zahrnout též sebe a dopřejme si též něco krásného a příjemného dle svých nejniternějších bytostných potřeb. V úterý 28.1 dopoledne nám v hlubším uvolnění a možná až mystickém prožitku Lásky a Jednoty pomůže i Luna ve spojení s Neptunem. Potřebujeme-li někomu odpustit či obráceně, je tento okamžik jeden z nejvhodnějších!

Protože 27.1 vstupuje též Černá luna do znamení Berana, budou sebeláska, sebepřijetí, zaměření se do nitra a intenzivní práce v oblasti srdeční čakry obzvláště důležité! Zaměřme se na stav sebe-přijetí, spojení se Zdrojem, na stav, kdy se cítíme být stoprocentně ok, i když nám naše myšlenky a tedy někdy i druzí lidé říkají něco jiného! Kdybychom mohli věci dělat lépe, dělali bychom to tak…
Ve středu 29.1 se k dvojici Černá luna a Chiron přidá i Luna a my tedy budeme moci během odpoledne a večera opravdu hluboce procítit tuto ve svém výsledku velmi léčivou a užitečnou konstelaci!
Ze stavu spojení se Zdrojem můžeme skutečně zjistit proč jsme tady a co a jak chceme dělat sami za sebe, což je jeden z nejdůležitějších úkolů roku 2020!

Kolem 30.1 se Venuše dostává do kvadratury s Marsem ve Střelci – možná se budeme chtít nořit do sebe a zároveň vyvíjet různé spásné aktivity a projekty, což může být chvílemi náročné. Zkusme se tedy chvíli zasnít, zameditovat si, projít se, poslechnout si hudbu, odpoutat se a pak se teprve pustit do díla a do práce ve vnějším světě a ještě si jí náležitě užít…

Venuše vstoupí 7.2 do Berana a spojí se postupně s Černou lunou a Chironem- konkrétně 9. a 10.2. Potřeba v sebepřijetí a jakémsi emocionálním znovuzrození bude velmi silná – vyjděme tomuto aspektu vstříc a věnujme pozornost malému dítěti v sobě. Co si přeje, jak mu je? Obzvláště pro tzv. nechtěné děti a navíc i pro generaci lidí narozených v roce 1970, částečně i 68 a 69, kteří mají na samém počátku znamení Berana planetu Chiron ve svém nativním horoskopu.

Úplněk nastává 9.2 v 8.34 a jeho vliv bude trvat do večera, kdy Luna opustí znamení Lva. Opozice Slunce ve Vodnáři a Luny ve Lvu nám umožní hlouběji a vědomě prožít toto téma: jak být sám či sama sebou s přáteli, jak společně tvořit, smysluplně sdílet své talenty a dovednosti? Jak svou tvorbu a to, co baví nás samé udělat užitečným a zajímavým i pro ostatní lidi? Co to je skutečně svobodný projev sebe sama?

Po dobu přibližně 14 dní po úplňku ve Vodnáři se osvobozujeme od všemožných zátěží a omezení. S pomocí hlubokého nádechu a výdechu necháváme ze své mysli, svého těla odcházet staré vzorce, strach, stres, křivdy a zranění, nashromážděné za celý uplynulý rok.
S nádechem přijímáme a přitahujeme novou energii “živou vodu” – vše obnovující, léčivé a láskyplné. Necháváme též s vděčností odejít ze svého života lidi z minulosti, s nimiž již nesouzníme, uvolňujeme se z nezdravých vztahových vazeb, abychom udělali prostor novým, více souladným, přátelským, harmonickým..Vhodný je též úklid v mysli, čemuž napomůže vytřídění a lepší uspořádání souborů v počítači atd…Ve výsledku se nám mohou harmoničtěji poskládat i naše vlastní záležitosti! Možná díky tomu objevíme něco, co už jsme dlouho hledali či jsme na to dokonce zapomněli…Nebo třeba též někoho :)

V pondělí 16.2 vstoupí Mars do znamení Kozoroha a započne tak poměrně krátké, avšak důležité období roku (do konce března). Postupné spojení Marsu se sestupným uzlem Jupiterem, Plutem, Saturnem napomůže dodělat, dořešit mnohé dlouhodobě se táhnoucí záležitosti, v závislosti na konkrétním domě či domech horoskopu, v nichž se znamení Kozoroha nalézá.

Doba Vodnáře je tedy v tomto roce Luny obzvláště osvobozující! Mějme se rádi, dýchejme krásně plynule a zhluboka…Nechť Síla proudí!

Radostně zdraví vaše astrologyně
Alita Zaurak
www.alitazaurak.cz

Kryon – Bubliny

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Brisbane. Austrálie, 17. listopadu 2018

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner cestuje po celém světě a předává stále stejná poselství. Musíte je jen pokaždé slyšet trochu jinak. Tady v tomto městě Brisbane, v této místnosti, jsou lidé, kteří ještě nikdy nic takového neviděli, a jsou ohromeni, jak rychle můj partner přešel k channelování. Jak jsme již řekli dříve, když máte Boha uvnitř, překračování mostu je stále jednodušší a snadnější. Protože je to jen přijetí něčeho, co už máte! Nemusíte se odebrat na nějaké vzdálené místo, abyste našli nebeskou bytost, která vám předá poselství. Nemusíte měnit svůj výraz ani dýchání, jde jen o přijetí toho, co již máte, totiž světla, krásy, soucitu, radosti a uzdravení. Poselství je pokaždé stejné. Lidé chtějí poselství dávat názvy a dělají to, i když žádný nedám. Je to lineární touha. Jaký název bude mít dnešní poselství? (Kryon se směje.) V minulosti jsem to nikdy nedělal, protože je to tak lineární. Ale dnes to udělám, a dám tomuto krátkému poselství název: Vyhlížejte bubliny. Chci mluvit o vrstvách víry. Věci se mění, pokud jde o způsob, jakým lidé přemýšlejí a přežívají.

Dovolte mi, abych promluvil o situaci víry ve staré energii. Ve vašem životě existují dva aspekty, které určují, v co věříte. Tím prvním je všechno, co vás učili. Co vám říkali rodiče o tomto muži channelujícím na židli? Co jste se učili ve škole o možnosti, která se právě teď děje? Co vám vyprávěli lidé z duchovních organizací? Ať už to bylo cokoli, zatuhlo to ve vašem vědomí, protože to byli lidé, kterým jste důvěřovali a které jste milovali. A proto jste začali budovat zeď víry, ba dokonce ještě něco víc, než zeď – krabici. Jakoby vás ta krabice obklopovala a stala se vámi. Definujete se podle toho, v co věříte. Když se setkáte s politikem, a on vám poví, v co věří nebo do které strany patří, pak prostě představil svou krabici. To je to, čím je. A tak se tato krabice víry stává vaší identitou. Ale ve staré energii, drazí, jste museli udělat víc, než jen uložit svou víru do krabice. Museli jste z ní udělat hrad a ty zdi musely být natolik silné, aby je nikdo nemohl strhnout. Protože to vše patřilo k vaší existenci a přežití. V co věříte, to jste. Mezi posluchači se vždy vyskytují staré duše, které nemusí nutně věřit v to, co se právě zde děje, kvůli tomu, co je učili. Druhý aspekt víry v těchto vrstvách pochází ze zkušenosti. Takže to, jaké zkušenosti prožijete, se stane druhou krabicí. Někteří dokonce tvrdí, že jde o soustřednou sérii krabic s mnoha vrstvami a krabicemi uvnitř krabic. První věc je tedy to, co vás učili a druhá věc to, co jste prožili. To vše se spojí dohromady a formuje vás. Ve staré energii na to spoléháte. Chodíte z místa na místo a jste vždy právě tím.

Drazí, co se děje s tím vším, co víte o soucitu a Bohu a co jste možná prožili, když to sdělíte někomu, kdo má silnou krabici? Lidé se k vám obrátí zády. Neřeknou: „No, není to sice to, v co věřím, ale je to zajímavé. Řekni mi o tom víc.Místo toho vás zapudí, protože jste hrozbou pro přežití v jejich krabici. Je to atribut lidské přirozenosti ve staré energii. Je to způsob, jakým civilizace funguje a jak soupeří s ostatními o zdroje. Obklopuje se sama sebou, zajišťuje, aby se nikdo nedostal dovnitř, a soupeří s ostatními. Drazí, toto se nyní začíná měnit. „Kryone, co se stane, když někdo přestoupí na jiné myšlení? Znamená to, že změní krabici?“ Ach, drazí, znamená to, že přestoupíte z jedné krabice do druhé. A během tohoto procesu ztrácíte mnoho přátel, protože jejich krabice a vaše nová krabice se už k sobě nehodí. A tak dochází k válce krabic. Chápete, co tím myslím? Ty krabice jsou silné a pevné, protože znamenají přežití. A tak to bylo dodnes.

Dějí se zajímavé věci. Dovolte, abych vám o nich vyprávěl. Věda hraje roli při zkoumání něčeho, o čem byste si nikdy nepomysleli, že by zkoumala – lidské duše. Dovolte mi, abych vám to stručně přiblížil. Během tohoto dne vám můj partner podá důkaz o objevu důležitých institucí a univerzit, že vědomí mění fyziku. Proto musí být vědomí energií. Sledujete to? Ale pokud je vědomí energie, pak musí být v souladu s dobře známými zákony energie od Einsteina. A jeden zákon, první zákon termodynamiky, říká, že energie nemůže být ani vytvořena, ani zničena. Co se tedy děje s vědomím, když někdo umře? V minulosti nebyly tyto termodynamické zákony v souvislosti se smrtí člověka žádným problémem. Energie, kterou člověk byl, se vrátila do země a byla rozpuštěna. Akceptovalo se, že se (energie) změnila.  Avšak vědomí se nerozkládá, jen zmizí. Ale kam? Co dělá? A tak se tím věda musela zabývat a objevila následující: „Vědomí musí být energií, a když člověk zemře, vrátí se zpátky do vesmíru“. To je to nejlepší, na co mohli přijít. To je studium lidské duše, drazí.

Teď mi dovolte, abych vám ukázal předpojatost krabice vědců. I když studují lidskou duši, energii vědomí a posmrtný život, zjistíte, že ji nikdy nestudovali v obou směrech. Jejich výzkum se ubírá jen jedním směrem a tím je linearita času. Nikdy si nepoložili otázku: „Jak se k nám ta energie dostala?“ Takže se narodí dítě a bum, má energii. Říká se jí vědomí. Ale odkud pochází? Nelze ji vytvořit, nelze ji zničit. Musí být nějakým způsobem dána. Odkud pochází a kdy se objeví? Teprve teď začínají vědci tyto věci objevovat. Ale krabice zůstává silná i ve vědě. Je skutečně zajímavé vidět, jak na svých krabicích lpějí, když se objeví pravda. Mnoho lidí se smálo myšlence bakterií, jejichž existence byla předtím považována za nemožnou, dokud nedošlo k objevu mikroskopu a mikroby mohly být odhaleny a prokázány jako původci nemocí. Přesto existovali vědci, kteří si na svém trvali až do své smrti: „Ne, tomu pořád nevěřím.(Kryon se směje.) Protože je ovládala jejich krabice. Dnes máte lidi, kteří jsou součástí společnosti věřící na placatou Zemi, protože jejich krabice je jejich králem. Chápete, kam tím mířím. Dovolte mi, abych vám k tomu něco předal. Chci vám ukázat, jak můžete tu krabici rozbít. Chci vám vyprávět příběh, který je na této krásné Zemi všeobecně známý.

Rád bych vám představil ženu. Ženu, která nemá jméno, protože v dnešní době zastupuje mnoho žen. Ukážu vám něco, co se na této planetě děje denně. Denně. Je to „krabice rozbitá určitou událostí“. Předpokládejme, že tato žena je vědkyní, která zkoumá buňky. Ví, co ví, ví, jak to funguje, protože má dobré vzdělání. Její krabice je silná, vykazuje dobrou práci a je dobrou ženou. A pak ve svých padesáti letech ignoruje bolesti v břiše, ignoruje je celý rok, až už pak už nemůže. Pak už je ale pozdě, a když jí odhalí diagnózu, dávají jí už jen tři měsíce života, protože nemoc zachvátila celé tělo. Žena se dostává do zvláštních stavů: nejprve to popírá, pak má zlost a pak ji začne svírat neuvěřitelný strach. Protože tato žena nevěří v život po smrti. Pak se něco stane a já vám povím, jak to funguje. Protože se to tak děje i dnes, právě teď, když tu sedíte. Zatímco leží v nemocnici, zachvacuje ji temný strach, temnější než tma. Je těžké popsat, jak moc vás strach může svírat. Smrt s kosou vstupuje do jejího pokoje. Není tam nic jiného než temnota, vědomí začíná mizet a je to děsivé, příšerné.

Přesto právě v tomto okamžiku neuvěřitelné temnoty najednou dojde k uklidnění a zdá se, že je dokonce přítomné i světlo a nastává úleva. Něco se stane a žena se probudí a uvědomí si, že strach ustoupil. Nejdřív neví, co se děje, dokud se při dalším vyšetření nezjistí, že nemoc zmizela. Vítejte u spontánního uzdravení a nepochopení transformace termodynamiky. Nemoc se totiž proměnila do zdravé buněčné struktury, nových krevních buněk a všeho toho, co popíráte nebo považujete za nemožné. A stalo se to proto, že člověk byl natolik vyděšen, že se mohl zcela proměnit. Znovu a znovu dochází k takovým uzdravením, v různých nemocnicích. Považuje se to za zázrak, protože nikdo nerozumí tomu, že je to velkolepost člověka, dokonce i nevěřícího, že může ovládat svou vlastní biologii. V tomto případě byl strach spouštěčem. Jak by to ale vypadalo u někoho, kdo by měl nejvyšší soucit a dotkl se vyššího já? Stalo by se úplně totéž. Musel by jen zcela odložit stranou svou krabici víry. Stává se to znovu a znovu, ale nestane se to důkazem, drazí, zůstane to tajemstvím. Protože krabice lidí kolem té ženy nechápaly, že se její krabice rozbila.

Žena kvůli tomu neztratila svou víru, avšak místo krabice má teď bublinu. A bublina se může denně rozšiřovat. Ta žena si uvědomuje, že neví, co neví, a těší se na věci, které přijdou. Tato krabice víry už není tuhá a strnulá, ale propustná. Je to bublina, která se může rozšiřovat do různých směrů a velikostí. Chci vám něco sdělit. Děti této planety se začínají rodit s bublinami. A bez ohledu na to, co jim budete říkat, babičko, dědečku, řeknu vám, že vám nebudou věřit, pokud jste to už nezaznamenali. Protože tyto děti potřebují prožít věci, které jsou pro ně intuitivní. Přicházejí s vědomím, které to ví lépe, než vytvořit si jen krabici, která říká: tohle je všechno, co existuje. Říkám vám to proto, abyste poznali skutečnou pozemskost v každodenním životě. Předávám vám to, zatímco tu sedíte na židlích. Máte krabici nebo bublinu? Rozhodli jste se svým vědomím, že tohle všechno jsou jen hlouposti, nebo si ponecháte svou víru, ale přesto vložíte polopropustnou membránu do své bubliny, aby mohlo vědomí proudit oběma směry, k vám i k ostatním? Pak se stanete „vozítkem“, které je otevřené pravdě. A pak se první pravidlo termodynamiky stane skutečností: to, co jste až dosud měli, se změní, a energie vaší víry se přemístí a transformuje do nové energie, která to dovolí. Pak spíš než abyste věřili, to budete dovolovat. A jak to budete dovolovat, umožňovat, vytvoří se člověk, který je otevřen pro sebeuzdravení a pro myšlenku epigenetiky, že všechny buňky naslouchají vědomí vašeho těla. Pokračuje to ještě o hodně dál, drazí, můžete žít déle nebo začít se začít omlazovat.

Můžete začít dělat všechny tyto věci, protože jste velkolepí! Už jste to dřív slyšeli od Kryona? Už jsem vám řekl, že jezdím se svým partnerem po celém světě a vždycky předávám stejné poselství, že dovolení, krása, soucit a jednota vytvoří mír na Zemi.

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – The Bubbles – MP3 – 17:31 min.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Byť nádherným znamená byť sám sebou

“Byť nádherným znamená byť sám sebou. Nepotrebuješ byť prijatý inými. Potrebuješ prijať sám seba. Keď si sa narodil ako lotos, buď nádherným lotosom, nesnaž sa byť magnóliou. Ak túžiš po prijatí a uznaní a snažíš sa zmeniť, aby si sa prispôsobil tomu, čím iní ľudia chcú, aby si bol, budeš trpieť po celý život. Skutočné šťastie a skutočná moc spočívajú v pochopení samého seba, v prijatí samého seba, dôvere v samého seba.”
~ Thich Nhat Hanh

Rok 2020 dle nanebevzatého mistra Saint Germaina

Přechod do roku 2020 lze vnímat jako nějakou hranu, stojíme na konci roku 2019, ale překlopit se do nového roku není jen tak jednoduché. Jde to svým tempem, kousek po kousku a až přijde čas, tak se to vše překlopí. Všeobecně je pro příští rok vhodné nespěchat, ale prožívat z hloubky každou chvilku.Energie roku 2020 jsou nahuštěnější a plné informací, které člověk může absorbovat.

Díky té hustotě není tak jednoduché tím pronikat a bude to ubíhat pomaleji, svým tempem, ale informačně to pole je objemnější a rozsáhlejší. Aby člověk mohl vnímat co nejvíce informací, které k němu přicházejí, je třeba se nacítit sám na sebe, je to Světlo uvnitř každého z nás, které dokáže komunikovat s tím prostředím a informace absorbovat. V momentě, kdy to absorbujeme do sebe, tak nás to uvolní k pohybu nahoru, takže na „časové ose“ v roce 2020 člověk může stoupat. Je to velký nárůst oproti předchozím rokům, rychlé zpracování informací, rychlý vzestup, takže v podstatě paradoxně v pomalém pohybu je rychlý vzestup. A hustota toho prostoru pro lidi, kteří nepracují se svým nitrem, se může jevit jako těžký rok. Protože když nepracujeme s vnitřní energií, tak musíme vynakládat obrovské úsilí, abychom tím vůbec prošli, ale když se naladíme na vnitřní energii toho svého vnitřního Světla, tak to naopak pomáhá to maximum informací využít a pohybovat se nahoru, jako když stoupá hvězda. Takže pro jedny to může být rok složitý a strastiplný a pro druhé povznášející, velice transformační a urychlující.   

Zároveň je rok 2020 vhodný pro propojování se těch, kteří budou na vzestupu, jelikož konají v jednotě společným záměrem. Ti, kteří vědí, jak s tím pracovat, tak můžou pomoci těm, kteří se plahočí dole tou hustotou. Takže někteří lidé, kteří vědí, budou stoupat od začátku roku, ale když pomůžou těm ostatním, tak ti můžou začít stoupat i v průběhu roku. Jde o to, aby se co nejvíce lidí odlepilo od toho dna a začalo stoupat. Je potřeba věnovat maximum energie na propojení sám se sebou, vnitřní klid a porozumění. Ten vzestup jednotlivců utvoří jakousi energetickou strukturu, pevné body nebo schody, Světlo se zhmotní do pevných bloků.

V roce 2020 více než kdy jindy, je potřeba konat věci, které pramení z nás, z hloubi duše, naplňovat své vnitřní potřeby, nepotlačovat se ve svých záměrech, nechat vnitřní energii proudit.Příští rok je v duchu osvobození vnitřní síly. Energie roku 2020 jsou hodně jiné, ale je už dost lidí připravených na to, aby je využilo a ukázali cestu druhým. Realizace čistých záměrů bude posvěcena, zejména snaha při pomoci druhým, kolektivní vzestup je důležitý pro další rozvoj lidstva. Každý jednotlivec se na tomto procesu podílí svým způsobem, určitou část kolektivní energie vložil Bůh do každého jednoho z nás,pouze společným propojením této energie je možné obsáhnout Boha. Budou tací, kteří jsou schopni ukázat druhým tu pravou cestu, ale pouze ti, kteří činí s čistou myslí a záměrem jsou hodni následování, také se najdou tací, kteří chtějí pouze ovládat druhé, bez toho, aniž by oni měli z toho konání prospěch. Takže určitá obezřetnost je na místě, je potřeba být více vnímavý a uvědomělý. Energie, které k nám proudí, nás mohou nést jako vlna Světla, pokud se na ni dokážeme nacítit. Bude to rok, který ve velké míře bude polarizovat společnost, protože ti, kteří nejsou připraveni, budou prožívat těžké chvíle, ale může jim být podána pomocná ruka, je jen na nich jestli ji přijmou.

ČR jako republika se skládá z lidí a v rámci celkového dění je otázka, jestli se najde většina, která je připravena jít cestou vzestupunebo jestli dění bude ovládat většina, která na vzestup připravena není. Podle toho se bude odvíjet dění a rozhodování v rámci konání státu a jeho role v mezinárodní politice. Vše je otevřeno, energie těch na vzestupu je sílící, ale záleží na každém jednotlivci, jestli bude většinová nebo ne.

S láskou a dovolením sdílíme důležité informace z našich hovorů s Milovaným Nanebevzatým Mistrem Saint Germainem. •••

Budeme rádi za další šíření tohoto textu ale v neupravené formě a s uvedením zdroje.

•Zdroj: Milovaný Nanebevzatý Mistr Saint Germain a Pavel&Michaela (Armoniosa – Nefratti Design) dne 30.12.2019.

https://www.facebook.com/armoniosacz/photos/a.1196804810398591/2789269004485489/?type=3&theater

Dovoľ niekomu, aby ťa miloval práve takého, aký si

“Dovoľ niekomu, aby ťa miloval práve takého, aký si.
Takého nedostatočného, akým možno si, takého nepríťažlivého, akým sa možno cítiš byť, takého nezrelého, akým si možno myslíš, že si; nechaj niekoho milovať ťa práve takého, aký si.
A nechaj, nech ten niekto si TY.”

~ Sandra Kring

Pokračujte ve svém úsilí – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, jste na prahu dalších výrazných změn. I dosud změny probíhaly. Mnozí však si jich nemuseli až tolik povšimnout, neboť se jich přímo nedotýkaly. Avšak v tomto roce jsou to již změny, které se dotknou všech. V minulých letech jste výrazně zapracovali a je potřeba, aby vše bylo uvedeno do života. Potřebujete nové jistoty, neboť ty staré jsou již zbořené. V následujících dnech se budete snažit vystavět si jistoty nové, avšak pokud se nebudete obracet přímo do svého nitra, nýbrž vně, nebudete mít pevný základ a vše se bude stále bortit.

Je před vámi rok plný zvratů. V jednu chvíli bude pravda taková, avšak během několika minut již úplně jiná. Musíte se ukotvovat v nových energiích, hledat svůj střed. Partnerské vztahy zažijí obrodu tam, kde již proběhlo uzdravení. Tam, kde nejsou partnerské vztahy založeny na lásce, bude mnoho emocí, neboť dojde k rozpojení. Týká se to vztahů na všech úrovních, tam, kde není rovnováha, kde lidé upřednostňují druhé před sebou samými.

(Image by Ans van de Sluis)

Začínají se léčit mnohé závislosti. Tam, kde je nerovnost, dojde k odpojení nebo k extrémnímu projevu, který povede k uvědomění nebo do zkázy. V tomto čase je zde mnoho negativních energií, které hýbou Zemí. Extrémy budou v počasí, ale také ve společenském životě. Avšak mnozí si již prošli tím důležitým, co zformovalo jejich životy na určité období a zde se projeví pozitivní vliv. Každopádně příliv vysokofrekvenčních vln pokračuje dále a jejich perioda se bude zkracovat.

Připravte se na extrémní zátěž během jarních dnů. Dojde k probuzení nejen přírody, ale další vlny spících, kteří se posléze stanou těmi, kteří budou pomáhat frekvenčně zvedat planetu. Stále budou Zemi opouštět ti, kteří již splnili svou misi. Přicházet budou již zcela jiné typy bytostí. Je zde priorita v následování své duše. Pokud se ega budou i nadále bránit, budou vedena do sporů se sebou samými, do extrémů a silných emočních projevů. Vše však v souladu s plánem duše. Lidé Země, pokračujte ve své práci, začínáte vidět výsledky a to vás podněcuje, abyste nepřestávali. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz