Tag Archive | opakovanie

Kryon – Opakované lekcie

„Kryone jsem frustrován tím, že se musím stále dokola učit stejné lekce. Copak to nikdy neudělám správně? Proč v tom musím pokračovat?“

Dovolte, abych se vás zeptal – než sem někteří z vás dnes přišli, měli jste skvělé jídlo. Vyživilo vaše tělo a tady teď sedíte na svém sedadle. Až tato událost skončí, nejspíš odejdete z této místnosti a uděláte to znovu! Co je to s vámi? Copak to první jídlo nebylo dost dobré? [Smích.] Nenasytilo vás? Nasytilo. Nebylo dobré? Bylo. Chápete?

Drazí, jste v procesu růstu. Ve skutečnosti lekce neopakujete – místo toho svým životem pomáháte planetě (vyživujete ji). Nedívejte se na to jako na opakování. Tak se přeci nedíváte na své jídlo, že ne? Nesednete si k obědu a neříkáte: „Ach ne, už zase?“ Netěšíte se snad na to, až si vychutnáte jídlo a radost z času stráveným se svou rodinou? Pokud se na své výzvy začnete dívat stejně, drahé lidské bytosti, tento svět se bude moci uzdravit mnohem rychleji.

Podívejte se na to, co se zdá být jako opakované učení, jako na potvrzení učení. Pochopte, že nejste v nekonečném duchovním cyklu o nic víc, než je vaše tělo v nekonečném biologickém cyklu. Jídlo představuje obživu, díky které žijete a stejně tak jsou obživou pro život i duchovní znalosti vytvořené okolnostmi ve vašich životech, které potřebují být vyřešeny. Je to součást života.

Zdroj: http://kryon.webnode.cz/

life-go

Reklamy

Horoskop na obdobie 16. 2. – 1. 3. 2015

Vzhledem k tomu, že aspekty z minulého týdne působí i v tomto týdnu, napíši jen malé doplnění.

Vstupuje konjunkce Marse a Venuše do Berana, aktivuje se nový cyklus. Stává se, že se zviditelňuje citlivé téma, které jste měli pocit, že máte za sebou. Můžete propadnout pocitu, že se vše opakuje. Ano, opakuje. Jediné, co můžete změnit, je vaše reakce na to a tak přijměte ten fakt, že se to (ta situace) nikdy nezmění. Osvoboďte se od představy, že ten druhý či situace se změní. Jediný, kdo se změní, jste vy.

Víkend pomalu začne být více aktivní, činorodý a povede k rozhodnutí.

Nel

Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz

circle

V jádru je ještě něco dalšího

Dlouho jsem měla podezření, že mám nějaké velice intenzivní problémy spojené s minulými životy a související s uvězněním, spoutáním, pronásledováním, mučením, souzením, a s utrpením vyplývajícím z nespravedlnosti, moci, ztrpčování života a ovládání. Netušila jsem však – dokud se u mne nedávno neobjevily  zdravotní obtíže, které mne donutily pohlédnout hluboko do vlastního nitra ve snaze najít nějaké vodítko k těmto problémům a pochopit – jak daleko sahají a v jakém rozsahu jsem svůj život žila skrze ně.

Poslední tři roky zaznamenávám tento trend i při koučinku klientů, protože jsem schopná vždy vystopovat problémy tohoto života až  k traumatům z minulých životů a ukázat jim, jakým způsobem mohou dosáhnout vyléčení, jestliže proniknou k onomu často těžko postižitelnému jádru, neboť záležitosti z minulých životů se obvykle vynořují ve spojitosti se složitými a vysilujícími životními problémy.

V mém případě… nebudu se tu pouštět do detailů, nicméně kratší verze zní, že jsem byla pro své politické názory ve francouzské kobce, připoutána okovy ke zdi. V jiném (vyhlížel jako starověký Sumer) jsem byla mocnou učitelkou, která byla uvězněna těmi, jež měla vyučovat, byla pronásledována, vězněna a nakonec popravena za to, že odmítla mlčet o svém přesvědčení. V obou životech  zmíněná osoba (já) byla připoutána okovy kolem kotníků  a zemřela utopením, což oboje dnes patří k mým výrazným karmickým tématům.

V obou životech jsem v té situaci přešla od hněvu k zoufalství. Boj byl zbytečný, útěk nemožný – z pohledu moderní doby jsem si uvědomila, že jediným způsobem útěku z vězení, který jsem znala, bylo zemřít, což je něco, co se téměř stalo při mých současných zdravotních potížích. Ale musí existovat ještě jiná možnost, a to je přesně ten důvod, proč jsem pořád tady a živá. Jádro problému bylo odhaleno, jde o opakující se situaci spojenou se zraněními v oblasti kotníků (kotníky mám ukrutně nateklé a bolestivé), s tím, že jsem zbavena možnosti pohybu neboli ,,uvězněna” či paralyzována (je pro mne těžké chodit a v průběhu uzdravování jsem velmi unavena), a též je to spojeno s vodou (tento týden mi kanalizace vyplavila suterén). Scénář tedy mám, teď je čas vytvořit jiné řešení, aby tato karma byla ukončena a já mohla vystoupit z tohoto cyklu, který se tolikrát opakoval.

Pokud ve výše popsaném do jisté míry vidíte sami sebe, existuje velmi silné léčení, které je vám dostupné, jakmile jste schopni identifikovat karmický cyklus a vytvořit si pro život nové možnosti. Jaké je základní téma spojené s karmickým cyklem? Je to něco, co se opakuje pořád dokola, stále znovu, možná to jen pokaždé vyhlíží trošku jinak. Je to nicméně stejný druh situace. Proč je to důležité? Je to důvod vašeho života – zažít to a vytvořit jiný výsledek. Jak se s tím máte vypořádat? Dokud si to záměrně neuvědomujete, děláte pokaždé totéž, neuvědomujete si, co se děje a nevidíte ani to opakování. S uvědoměním jste schopni vidět příslušný vzorec, vytvořit nespočet řešení a mít odvahu zrealizovat alespoň jedno z nich.

To všechno má svůj důvod (jako by někdy důvod nebyl) a ten souvisí se vzestupem, transformací, přechodem a novými začátky.  Jak říkal Ježíš: ,,Nemůžete nalít nové víno do starých vinných měchů,” a já si nemyslím, že mluvil o alkoholických nápojích… Jsme-li my tím ,,novým vínem”, nemůžeme vstoupit do svého nového paradigmatu spolu se svými starými přesvědčeními, zvyky, energiemi, frekvencemi a karmickými vzorci. Pamatujete si odkaz na ,,oko jehly” z nedávného příspěvku?  Kolik karmické zátěže si myslíte, že můžete s sebou vzít, když prochází okem jehly ve svém životě (což je onen most mezi 3D a vyššími dimenzemi)?

Co děláme pro to, abychom se zbavili své zátěže? Dojdeme k tomu, co považujeme za její jádro a odkryjeme pravdu. Pak kopeme trochu hlouběji, abychom našli ještě větší pravdu, tu, jež nám pomůže vidět spojení mezi všemi situacemi, vztahy, osobami, přesvědčeními a událostmi, které jsme ve svém životě dosud zakusili, pomůže nám odhalit pohřbené životy, s nimiž souvisí, a podívat se, jakým způsobem jsme si vybudovali a přizpůsobili své životy tak, abychom je znovu vytvořili. A jestliže ještě nejsme připraveni to vidět, dostane se nám velkého popostrčení v podobě nějaké životní události, která nás nutí, abychom si jí opravdu všimli, abychom prozkoumali tyto oblasti, dokud nebudeme ochotni čelit sami sobě ve všech svých aspektech, historii a energii, abychom přesně poznali, co je nezbytné pro náš návrat k celistvosti.

Je to cesta od léčení k úplnosti, a cokoliv se nachází v onom jádru, brání nám to v dosažení ,,celistvosti”. Karmické cykly jsou energetickou drenáží využívající naši energii, omezující naši schopnost expandovat do vyšších aspektů a uvolnit hustotu, což je nutné pro dosažení nových frekvencí a přechod do vyšších dimenzí. V naší karmě je obsažena informace, jak jsme zažívali 3D energii, jež nyní tíží naši duši bolestí a strachem.

Jako u zátěže na horkovzdušném balónu – má-li se balón vznést, je třeba zátěž odhodit. Volba je na nás – zůstat na zemi nebo vzlétnout, být v karmickém cyklu nebo se vydat na novou stezku. Pro provedení práce na této úrovni neexistuje lepší čas než přítomný okamžik, protože celý vesmír nám dodává odvahu, abychom to dokončili. Nastal váš čas, je na vás řada… Jste ochotni odhodit nějakou zátěž a prudce se vznést?

Jennifer Hoffman

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

love-life

Význam čísel hodín, ktoré sa opakujú

Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe jakoby upozornil. Může to být pravidelné noční probouzení v jistou dobu. První, co člověk udělá, je pohled na hodiny. Pokud se čas opakuje, začíná se o tom více přemýšlet.
Jenže nikdo neví, co časové hlášení znamená…

Začala jsem tedy zkoumat význam konkrétního času, kdy jsou číslice totožné nebo sestupné, prostě kdy mluví. Nikomu nic nevnucuji. Berte to opět třeba jako hru. Otevřít oči není pevně daná povinnost.

Čas Význam
00:00 Volání z jiných sfér, informace, kterou byste se měli dozvědět,

ale asi ji ještě nejste schopni porozumět.

Přijdou další pokusy o kontakt.

01:00 Máte přejít do středu svého vnímání, o vás nyní jde.

Ostatní teď nejsou důležití.

Někde tady se stala chyba, trochu jste se ztratili.

01:01 Pohlazení ochránce, strážného anděla,

uvědomění si, že je s vámi.

Je vždy na vaší straně, je to přítel, kamarád.

01:02 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

01:10 Krize, kterou nyní prožíváte,

není tak hrozná, jak si myslíte.

Je to jen zkouška, zastavte se, jiste jí porozumíte.

01:11 Zbytečně vzdáváte boj, ještě není konec.

Máte spoustu sil, jen si nevěříte.

Zkuste to ještě.

01:22 To, o čem pochybujete, má smysl.

Nesnažte se vkládat příliš sami sebe do věcí,

které se stejně stanou.

01:23 Všechno se děje, jak má,

jste na správné vlně, tady a teď.

Mějte oči otevřené, tak to má být.

02:01 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

02:02 Ochrana, kterou byste měli přijmout.

Duchovní rozměr kolem tady není proto, aby vám ubližoval.

Ale naopak.

02:04 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

02:20 Mezi vámi a partnerem je podivné prázdno.

Oba se sice díváte jedním směrem, ale to nestačí.

Občas byste měli spolu promluvit.

02:22 Pohlazení shůry, nebraňte se pořád,

zatím si ještě nepřipouštíte žádný jiný svět.

Změní se to již brzy.

02:34 Všechno se děje, jak má,

jste na správné vlně, tady a teď.

Mějte oči otevřené, tak to má být.

02:36 Vnímejte vazbu na partnera.

Jsou tady nepřehlédnutelné vaše budoucí společné projekty.

Ty potvrzují, že patříte k sobě.

02:46 Klíč k partnerství hledejte přes společné projekty.

Nedělejte v tomto směru nic násilného.

Podejte partnerovi pomocnou ruku.

02:55 Poháry lásky nejsou úplné, něco tady chybí.

Pravděpodobně se snažíte o něco, co nemůže vyjít.

Láska není soutěž ani boj.

03:03 Zpytujte svědomí nad vašimi skutky, dojde k účtování.

Je to varování,

ještě je čas zastavit se a změnit směr dráhy.

03:06 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

03:25 To, co se vás nyní dotýká, nesmíte brát jako trest.

Přestože vám není nejlépe, poděkujte a těšte se na další lekce.

03:33 Procházíte důležitou životní zkouškou, je nutná.

Nesnažte se jí vyhnout, nebo budete posunuti o stupínek níž.

03:56 Komplikace, které nyní vnímáte, nejsou komplikacemi.

Všechno je v pořádku.

Jste v důležitém okamžiku, zbývá poslední krok do cíle.

04:02 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

04:04 To, co si vytváříte jako vlastní obraz, není správné.

Revize, zbavit se špatných návyků.

Jinak dojde z osudové ráně.

04:08 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

04:44 Informace z minulosti.

Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami.

Přijde ocenění, žádný strach.

04:56 Všechno se děje, jak má,

jste na správné vlně, tady a teď.

Mějte oči otevřené, tak to má být.

05:05 Příliš se vzdalujete životu, stáváte se součástí technického světa.

Zbrzděte. Čas není.

Je to vážné varování před blížící se nemocí.

05:10 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

05:55 Jste příliš na zemi, budete svědky události,

která vás z této iluze vyvede.

Příliš se nedivte.

06:03 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

06:06 Ve vztahových věcech je problém,

neberte druhého jako majetek.

Každý potřebuje svobodu, což se týká nejen partnerů, ale i dětí.

06:12 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

06:16 Pozor, něco zásadního ve vašem životě se němí.

Stereotypy padají, připravte se na změnu.

Nebude z nejpříjemnějších, ale je nutná pro další posun.

06:36 Uvědomujete si vazbu mezi vámi a partnerem.

Není o čem pochybovat, nehledejte zde žádné problémy.

Společná budoucnost, společné projekty.

07:07 Partner není upřímný, hraje si, má více tváří, opatrně s ním.

Zrada ve vzduchu.

Krok proti proudu, nemůže to vyjít.

07:14 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

08:04 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

08:08 Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami,

co se má dnes stát, podaří se.

Přijde ocenění, žádný strach.

08:16 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

09:09 Nezapomínejte na období, kdy jsme byli dětmi.

Tam je totiž největší tajemství,

stát se dospělým je jako zatáhnout navždy černou oponu.

09:18 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

10:00 Měli byste už otevřít své srdce lásce.

Je ve vás nějaký problém, proto nemůže jít dál.

10:01 Všechno důležité je zapsáno jinde, než myslíte.

Mějte srdce otevřená, cesta z toho pralesa se vám brzy ukáže.

10:05 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

10:10 Příjemné události, vyjasnění problémů,

odstranění překážek z cesty,

strach není na místě, posun do budoucnosti, pochopení.

10:20 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

11:01 Nechtějte posouvat čas.

Všechno bude tak, jak má být.

Zpráva, kterou už delší dobu očekáváte, přijde.

11:11 Ideální směr, po kterém jdeme,

všechno je v nejlepším pořádku,

mějme otevřené oči, přichází láska, cit, srdce.

11:21 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,

nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.

Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

11:22 To, pro se v tuto chvíli rozhodujete, není správné.

Zvažte, jestli tudy opravdu musíte jít.

Brzy byste byli hodně zklamaní.

11:33 Dostali jste se do podivného víru,

všechno se točí, ale nějak jinak, proti vám.

Pokuste se vystoupit na břeh, dokud je čas.

11:44 Máte-li pocit, že se něco nevyvíjí, jak byste chtěli,

nedělejte hned závěry.

Všechno má svůj čas, dočkáte se.

11:55 Neotáčejte se do minulosti, tam je skončený příběh.
Konečně jste se vydali na lepší cestu, tohle je správný směr.
I druzí vám dají najevo, že právě sem patříte. .
12:06 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

12:12 Informace z minulosti,

potřebujete dostat impuls, abyste pochopili cestu.

Žijete příliš materiálně, prací, je nutný obrat.

12:21 Připadáte si jako cizinec mezi vašimi blízkými, nerozumíte jim.

Nemáte to nyní nejjednodušší.

Je třeba začít uvažovat jinak a jednat jinak.

12:22 Krizi ve vztahu byste chtěli řešit, ale nemáte na to.

Nechte vše plynout.

Partnera vidíte nereálně, jako v pokřiveném zrcadle.

12:24 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

12:34 Všechno se děje, jak má,

jste na správné vlně, tady a teď.

Mějte oči otevřené, tak to má být.

13:13 Dochází k urychlení vývoje,

konec stagnace, jízda z kopce.

Odměna, potlesk, pochopení tam, kde vás dlouho nechápali.

13:26 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

13:31 Jste kontaktováni bytostmi z jiného světa,

ale nepřikládáte tomu význam.

Měli byste už začít uvažovat jinak.

13:33 Příliš se vzdalujete dětskému světu.

Je to varování:

Vraťte se, dokud je čas.

14:07 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

14:14 Láska by chtěla k vám,

ale přes nasazenou masku to nejde.

Jste jakoby jiní, neupřímnost, bariéra, odstup, skleněná zeď.

14:24 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,

nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.

Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

14:28 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

14:41 Sešli jste ze správné cesty, ještě je čas se vrátit.

Však dobře víte, kde jste udělali chybu.

Nebude to složité.

14:44 Ve vztahu došlo k problému, který vás trápí.

Nechtějte řešit, co řešit nejde.

Časem bude lépe.

15:15 Zpomalit, všechno je zbytečně rychlé,

hrajte si s dětmi, zpívejte,

nejste klon modelek ani supermanů, buďte sví.

15:30 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

15:51 Přestáváte si věřit.

Upadáte do zbytečných depresí.

Vaše cesta byla jen na chvíli zastavena, není to definitivní konec.

15:55 Láska vám připadá stereotypní a nudná.

To ale ještě není pokyn k tomu, abyste se rozhlíželi jinde.

Pracujte na sobě.

16:06 Pozor, něco zásadního ve vašem životě se němí.

Stereotypy padají, připravte se na změnu.

Nebude z nejpříjemnějších, ale je nutná pro další posun.

16:08 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

16:16 Partner není upřímný, hraje si, má více tváří, opatrně s ním.

Zrada ve vzduchu.

Krok proti proudu, nemůže to vyjít.

16:26 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,

nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.

Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

16:32 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

17:17 Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami,

co se má dnes stát, podaří se.

Přijde ocenění, žádný strach.

17:34 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

18:09 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

18:18 Nezapomínejme na období, kdy jsme byli ještě dětmi.

Tam je totiž největší tajemství,

stát se dospělým je jako zatáhnout navždy černou oponu.

18:36 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

18:48 Jste až příliš pohlceni prací.

Měli byste zase najít tu hezčí stránku života.

Myslete víc na lásku, víc na přírodu.

19:19 Příjemné události, vyjasnění problémů,

odstranění překážek z cesty,

strach není na místě, posud do budoucnosti, pochopení.

19:29 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,

nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.

Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

19:38 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

20:02 Jste pod vyšší ochranou, jen tomu nevěříte.

Není to ale otázka dneška,

dostanete důkaz a pochybovat přestanete.

20:10 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

20:20 Varování v oblasti přátelství, zřejmě máte přílišné nároky,

které druhá strana nedokáže splnit.

Zbytečná traumata, zmírněte.

20:40 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

21:12 Život není o penězích.

Ale někdy trvá dlouho, než si to člověk uvědomí.

Je to varování, zamyslet se nad tím, jak žijete.

21:21 Zpytujte svědomí nad vašimi skutky, dojde k účtování.

Je to varování, ještě je čas zastavit se a změnit směr dráhy.

21:22 Na partnerské vlně není všechno úplně v pořádku.

Někde se stala chyba, zamyslete se.

Ještě není úplně pozdě.

21:31 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,

nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.

Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

21:42 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

21:43 Jste zamotáni v nějakém uzlíku,

ale dostanete návod, jak z toho ven.

Ta chvíle přijde brzy, nebojte.

22:11 Připadáte si, jako byste sem nepatřili.

Všichni kolem vás mluví jinou řečí.

Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

22:22 Nejintimnější spojení s jemnohmotným světem, který je všude kolem vás. Přicházejí důležité informace, vize a sny,

které přesahují rámec všedního dne.

22:33 Všechno, co se vám děje, je součástí vyšších plánů.

Nemějte strach.

Jde jen o to, abyste se s tím nějak vyrovnali, sladili.

22:44 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

22:55  Obraz dvou pohárů.

Absolutní propojení, jedna duše ve dvou tělech.

O ničem nepochybujte, tohle je opravdová láska.

23:23 Příliš se vzdalujete životu, stáváte se součástí technického světa.

Zbrzděte. Čas není.

Je to vážné varování před blížící se nemocí.

23:32 Postupně sundáváte nasazené růžové brýle, není to jednoduchý proces.

Zvládnete to. Vyšší síly vám fandí.

Nejvíc pochopíte mimo svůj dům.

23:45 Všechno se děje, jak má,

jste na správné vlně, tady a teď.

Mějte oči otevřené, tak to má být.

23:46 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,

to, co si namlouváte, není.

Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

© Wahlgrenis, 12.9.2005
Zdroj: http://www.wahlgrenis.cz/, prevziate od: http://www.moje-pravdy.cz/