Archív

Kryon – Atributy vaší duše – větší vy

živý stream Healing Wednesday, 1. září 2021
 

Poznámka: Toto poselství je pro čtenáře rozšířeno a obsahuje více informací a vysvětlení, než bylo původně uvedeno ve zvukové podobě, ze které bylo přepsáno.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Často jsme říkali, že toto poselství není globální, ale spíše osobní. Znovu to zopakujeme. Toto jsou skutečně pro mnohé těžké časy, a přesto vám stále připomínáme, že posun je tady. Tento posun, který předpověděli předci, byl také mnohokrát předpovězen v mém channelingu před rokem 2012 – a je tady. Téměř po deseti letech nyní vidíte, o čem jsme mluvili. Není to nutně tak, že by vám tento posun přinesl války mezi zeměmi, o kterých jste si mysleli, že by se mohly v této době odehrát. Namísto toho jde o boj temnoty a světla a vy začínáte vidět jeho atributy a výsledky.

Odpovědi, které dnes zazněly [ve vysílání], se týkaly toho, jak se dostat z nízké úrovně vědomí na to místo ve vaší mysli, kde můžete spatřit a pocítit svou vlastní velkolepost. To vám pomůže překonat tyto časy. Toto řešení má několik aspektů. Jak posunete tuto planetu do většího světla nebo do většího míru? To je jeden aspekt, ale zatímco to děláte, jak to přežijete? Jak můžete být v souladu s tím, co je duchovní, když všude kolem vás zní „lomoz“ temnoty?

Nyní vám tedy přinášíme sérii channelovaných poselství, která vám pomohou lépe pochopit, kdo jste, a pomohou vám dostat se na takové místo. Čtyři channelingy v tomto měsíci [v rámci týdenního vysílání] se budou jmenovat “Atributy lidské duše“. Budou to čtyři channelingy, všechny budou dostupné všem. Toto je první z nich. [www.kryon.com/freeaudio]

Drazí, o duši jsme mluvili od našeho příchodu v roce 1989. Před jednatřiceti lety jsme začali poselství o lidské duši. V roce 2014 jsem požádal svého partnera, aby to spojil do výukového programu, kde jsme hovořili o Devíti atributech lidské duše a o tom, jak se propojují s vaším životem, s vaší Akášou a se všemi kousky a částmi vás, které jsou ezoterické – dokonce i s vaší innate (vrozenou moudrostí vašeho těla). Něco z této výuky si skutečně zopakujeme, ale nyní bych rád promluvil o čtyřech mimořádných atributech, které si v tuto chvíli potřebujete připomenout, abyste pochopili, kdo jste.

Drazí, kdybyste se mohli vidět tak, jak vás vidíme my, vyrazilo by vám to dech. Jste velkolepí, a to nemluvíme jen o vaší biologii pokryté kůží, s mozkem a vědomím. Opravdu, to je vše, jak se mnozí z vás sami vidí. Tento model, jak vnímáte sami sebe, používáte k zodpovězení všech svých otázek: „Jak se v tomto světě dostanu z bodu A do bodu B? Jak budu dnes řešit tuto skládačku života a jak se přes ni dostanu?”

Největší frustrace lidského vědomí pramení ze snahy vyřešit multidimenzionální hádanky pomocí lineárního myšlení. Ach, děje se toho mnohem víc! Rád bych vám připomněl, jak jste velcí.

Lidská duše

Lidská duše je vaše duchovní část, která je uznávána na celé planetě. Řekli jsme to již dříve. Každé náboženství a systém víry na této planetě má nějakou metaforu “většího já” – duše. Po staletí, a dokonce i dnes, námořníci, kteří se plaví po oceánech [a od dvacátého století i posádky letadel, které létají], hovoří o počtu duší na palubě. Většina lidstva a celé Písmo svaté uznává, že existuje něco většího, než jste vy, co nějakým způsobem přebývá ve vás.

Je škoda, drazí, že na lineární planetě s lineárním systémem víry, s velkolepým, milujícím Bohem, vám bylo řečeno, že duše existuje z jediného důvodu: aby byla na konci lidského života potrestána nebo odměněna. Je to skoro, jako by duše byla [vnímána] nějakým druhem prostředku, který existuje proto, aby zaznamenal, jak se chováte po tu krátkou dobu, kdy jste na Zemi ve svém těle, a pak si výsledek tohoto chování odnese do posmrtného života, který se vyznačuje hrůzou nebo krásou. Zní vám to správně? To vyprávění je lineární, černobílé a velmi, velmi podobné lidskému příběhu.

Poslouchejte, drazí: Vaše duše je součástí Tvořivého Zdroje. Věděli jste to? Je od samotného Boha. Příběhy nebo vyprávění, které vám byly předloženy, jsou chabou dětskou verzí něčeho, co je mnohem velkolepější než cokoli, co si dokážete představit.

Chci mluvit o tom, jak jste velcí. Jak velká je duše lidské bytosti? Existují lidé, kteří ji měřili. Lidská duše se nedá změřit. Místo ní mnozí měří “3D energetické pole”, které se vytváří kolem fyzického těla a které se nazývá Merkaba. Je to jakási duchovní bublina kolem vás v lineární podobě, zatímco kráčíte po planetě. Toto energetické pole kolem každé jednotlivé lidské bytosti je široké osm metrů. To ale není vaše duše.

Duchovní logika

Promluvme si o hluboké logické hádance. Je to jedna z těch, které se týkají načasování, a ukazuje na lidskou předpojatost, která se vždy staví do cesty duchovní realitě.

Kdy lidé získali svou duši? Odpověď zní ano. Je to zdánlivě nesmyslná odpověď, ale je jediná, kterou lze dát. Nikdy ji totiž nezískali! Ona vždy byla. Zamyslete se nad tím na chvíli.

Pravda, multidimenzionální koncepty je obtížné učit a pochopit nebo poznat, protože člověk [jako bytost] je lineární. Pro logickou lidskou mysl má ve vaší každodenní realitě na planetě všechno svůj začátek a konec. Ať už je to váš život, auto, pár ponožek, provázek nebo denní světlo – mají začátek a konec. Proto máte tendenci aplikovat stejné vnímání na všechno – dokud se nedostanete k Bohu. Když se lidé ptají: „Kdy byl počátek Boha?”, odpověď zní: „Žádný nebyl, protože Bůh existoval vždy.” To je sice pravdivá věta, ale pro člověka je nepochopitelná. Takže i v rámci této diskuse si uvědomíte, že některé věci neodpovídají vaší známé fyzice – ať už jde o Boha nebo časové rozvržení duchovních záležitostí. První, kdo by při tomto tvrzení souhlasně pokýval hlavou, by byli kvantoví fyzici, kteří při své práci také objevují tytéž záhadnosti.

Takže, drazí, použijme duchovní logiku: Pokud je vaše duše součástí Božského Tvořivého Zdroje, pak stejně jako Bůh vždy byla. Vy, to větší já, vaše duše, vždy bylo a stále jste. Vždy to tak bude.

„To nedává smysl, Kryone. Jak souvisí tato ezoterická představa věčné duše s lidstvím a všemi těmi věcmi, o kterých nám bylo řečeno, že takovými vůbec NEJSOU? Moje církev mi řekla, že duši jsem dostal, když jsem se narodil!”

Drazí, je to pro vás hádanka a my jsme vám to mnohokrát vysvětlovali. Zdá se, že svým jednoduchým, lineárním způsobem intuitivně víte, že lidská duše existuje, a tak jste si v průběhu věků ve své mysli vytvořili systémy pro její zdůvodnění a ty pak aplikovali na svá „duchovní pravidla” Boha. Je to založeno na jediné myšlence. ŽIVOT je pouze chemický, a tudíž máte vědomí jen několik pozemských let, dokud jste zde v tomto jediném těle.

Mýtus o realitě (metafora)

Cestovatel v čase z roku 2022 omylem zanechal na Zemi před 5000 lety chytrý telefon. Ten začal být postupem času uctíván a lidstvo se domnívalo, že je andělský. Dokonce se vyprávělo o těch několika dnech, kdy byl “živý a předával zvláštní zprávy” [než se vybily baterie] těm “pomazaným”, kteří ho našli. Jeho vyobrazení se v historii nacházela na kamenech a pyramidách a existovalo mnoho příběhů o jeho léčivých vlastnostech. Někteří byli přesvědčeni, že v sobě nese kouzlo, a vyřezávali si z něj cetky, které si za života věšeli na krk nebo s nimiž byli po smrti pohřbeni. O jeho významu se psaly knihy a mnozí umírali ve snaze obhájit zřejmé duchovní učení a významy, které v sobě nesl. Originál nebyl nikdy objeven, protože ho buď ukryli ti, kdo ho uctívali, nebo ho zničili ti, kdo věřili, že je to ďábel.

Mezitím v roce 2022 mělo téměř každé dítě ve vyspělém světě starší 12 let mobilní telefon a nenuceně si psalo s kamarády pomocí systémů přenosu energie, které jsou pro tuto dobu běžné, ale pro dřívější dobu byly magické nebo zlé. Skutečnost se podivuhodně lišila od vnímání těch, kteří ji znali a porozuměli jí, oproti těm, kteří ne.

Pochopení výše uvedené metafory

Právě teď se tato planeta nachází v temném věku duchovního rozvoje. Je stále lineární. Rozvinula pouze technologii toho, co je kolem ní (elektřina), a ještě nezačala chápat “fyziku vědomí”. Ještě nezažila renesanci vědomí a neuvědomila si, že kompletní ovlivnění všech fyzikálních a chemických věcí může pocházet z mysli. Je to temná doba.

Lidská duše je jako předmět, který byl zanechán cestovatelem v čase. Představte si, že byste někomu před pěti tisíci lety vysvětlovali cestování v čase, elektřinu, internet nebo cokoli jiného, co se dnes až po tisíci letech stalo běžným. Lidská duše je jako chytrý telefon v příběhu a byla zcela nepochopena. Neuvěřitelně vysokou „duchovní technologii”, která jí umožňuje pracovat multidimenzionálním způsobem napříč vesmíry, zatím nedokážeme pochopit.

Chápete, co vám říkám?

Vyšší pravda

Tato vaše věčná duše byla stvořena k tomu, aby dělala přesně to, co děláte nyní: Je to duchovní „kousek Boha”, který vám umožňuje inkarnovat se na různá místa v tomto vesmíru, vzít na sebe lidskou podobu dnes na Zemi a rozvíjet vyvíjející se vědomí, abyste mohli pracovat se skládačkami energie (světlem a tmou). Když skončíte s životem, vrátíte se k duši a ta se vydá třeba někam jinam, nebo se pustí do úžasného plánování, které vám umožní pokračovat ve vědomí na Zemi v jiném těle, přičemž vše důležité zůstane v DNA.

Vaše duše je součástí vesmírného systému krásy, laskavosti a dobroty. Má to svůj účel. Závoj [energie, která vás odděluje od všeho vědění] má svůj účel. Existuje důvod pro svobodnou volbu, kterou máte na této planetě, kde se vaše omezené lidské vědomí může rozhodovat bez zásahů andělského rodiče, který stojí vedle vás a říká: “Tohle nedělej.” To vše má svůj důvod.

Využití v praxi

Vaše duše je ohromná. Jak velký je Bůh?

Možná se zeptáte: „Dobře, chápu, že nechápu – že duše je obrovská a nesmírná a že já jsem člověk a jsem právě teď tady. Ale jak mi toto poznání pomůže?”

Dobře. Nyní vám připomínáme posun a energii, která se na planetě mění. VĚZTE TOTO: Každá lidská bytost v sobě nese část multidimenzionální duše. Nesete ji ve své DNA, což znamená, že je v každé buňce vašeho těla. Nyní se v mnoha starých duších probouzí a začíná přijímat světlo. Právě o tom je tento posun. Poslouchejte: Posun na planetě je o tom, že přijímáte více multidimenzionálního vědomí a více multidimenzionální vnímavosti, která se začíná vyvíjet do vyššího vědomí. Možná byste si to měli přečíst ještě jednou!

To je evoluce. Je to evoluce vědomí, která probíhá právě teď. Začínáte přijímat tuto multidimenzionální probouzející se energii, která vytváří evoluci uvědomění – světla, vědomí. To je to, co míchá vším, co právě teď vidíte, a to je také to, co nakonec vyburcuje mnoho věcí k jejich řešení. Je to proto, že všichni z vás nakonec začnou být vědomějšími.

“Kryone, nejsem si jistý, jak bych mohl být multidimenzionálnější. Co to znamená?” Napovím vám: Ve vaší DNA je toho mnohem více, než si uvědomujete. Je to mnohem, mnohem víc než jen složitá chemie. Vaše vědomí a multidimenzionální části a kousky vaší DNA jsou obrovské. Vaše DNA dokonce obsahuje vzpomínky univerzální zkušenosti duše. Jinými slovy, opravdu není potřeba, abyste dělali cokoli jiného, než abyste uznali, že je vaše a můžete ji používat. Vždycky tu byla a nyní se probouzí.

Připomenutí: Věci, které můžete vidět

Znáte na této planetě nějaká jednovaječná dvojčata? Proč se jich nezeptat na to, co budu říkat dál? Pokud to uděláte, ověříte si toto: Jedno z dvojčat se může nacházet na jedné polokouli této planety a druhé může být na té opačné, ale když se stane něco, co by je mohlo obě ovlivnit (například smrt matky), obě to okamžitě poznají.

Jedno z dvojčat může zavolat druhému a to druhé odpoví: „Cítil jsem to, vím to.” Jinými slovy, díky identické DNA jsou tito dva jedinci, dvě vědomí, spojeni takovým způsobem, že i když jsou od sebe vzdáleni tisíce kilometrů, dostávají stejné informace. To má fyzikální pojmenování – termín – název a říká se tomu provázání (entanglement). Je to multidimenzionální aspekt – někteří mu říkají kvantový aspekt, protože je za hranicí linearity.

Možná nejste jednovaječné dvojče, ale ukazuje to, že v lidské bytosti existují energie, které jsou daleko, daleko za lineárními jevy, o nichž vám říkali. Jste multidimenzionální bytost!

Provázanost je fyzikům dobře známá, ale dosud není zcela pochopena. Je to něco, co je ohromující. Představte si – když jste provázaní, jste tak velcí, že byste mohli být v jiné hvězdné soustavě, na jiné planetě, ale kdyby se s jednou vaší částí něco stalo, ta druhá by se to okamžitě dozvěděla. Na vzdálenosti nezáleží. Na čase nezáleží. To skutečně existuje, drazí. Zeptejte se fyziků. Je to skutečné. Děje se to dokonce i ve vaší DNA. Jak velcí jste? Drazí, vaše lidská duše je provázaná s Bohem.

Je to zázrak? Uctíváte ji? Dáváte ji do krabice a snažíte se ji lineárně uspořádat? Vytváříte kolem ní pravidla pro dobro a zlo? Mnozí by to skutečně mohli udělat, kdyby viděli, jak reagují dvojčata, ale nerozuměli existujícímu vysokému vědomí uvnitř DNA.

Využijte tento úžasný aspekt sebe sama.

Chci, abyste pochopili, že každý z vás má schopnost ponořit se do své duše, do svého srdce, jak se říká, a nechat se zaplavit tou nejlaskavější vlnou lásky. Můžete se provázat s andělským světem! Můžete se provázat s „větším vy”. Můžete se dostat na místo, kde toto vaše vyšší vědomí zastaví řečnění o všem negativním a prohlásit:

„Je to v pořádku.
Jsem takový, jaký jsem.
Jsem svá vlastní budoucnost.
Dorazil jsem dříve, než jsem byl.”

To je multidimenzionální mluva, drazí, ale ukazuje, že víte, kdo jste. Jste kouskem Stvořitele, který existoval mnohem dříve, než byla stvořena Země, a vy víte, proč jste tady.

Pokud si tyto úžasné věci dokážete alespoň okrajově uvědomit, pomůže vám to projít všemi  těmi zápasy, které jsou tak lineární – a které jsou teď.

Pro tuto planetu existuje naděje, drazí. Existuje naděje a existují řešení, pokud se této naděje budete držet. To je ta myšlenka. To je to světlo. Světlo se začíná zesilovat a v tomto procesu velmi znepokojuje temnotu a temnota se chce vzchopit a říct vám, že jen tak neodejde. To je pravda. Světlo však v této hádance zvítězí. V některých oblastech už světlo vítězí. Držte se pevně. Vězte, kdo jste.

Já jsem Kryon, milující lidstvo.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Attributes of the Soul – Part 1- MP3 –  16:10 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M..  (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE a na našem webu  ZDE

Advertisement

Hra o čas – odkaz od Zlatej dušičky

Lidstvo prochází zásadní proměnou. Energetické obaly se mění, čakry vyšší se rozkmitávají a rozšiřují. Na lidský vývoj zde působí mnohé faktory. Některé jsou skryté, přesto je jejich vliv nezměrný. Člověk se posouvá ve svém vývoji, mnohdy za cenu velkých ztrát a útrap. V tomto čase můžete pozorovat změnu energií a také změnu klimatu. Bouřlivé počasí odráží bouře uvnitř vás samých, i vně, ve společnosti. V tomto čase více, nežli dříve, vnímáte změny. Často již dopředu podvědomě cítíte, že se něco děje, či bude dít. Mnozí však jsou také zmatení, neboť strach z neznáma rozvíjí pochybnosti.

Události gradují a zásadní posuny probíhají právě nyní, tedy v tomto roce. Také rok následující bude pro vás, lidé Země, velmi náročný. Vše se odděluje. Svůj k svému. Ti, kdo k sobě patří, vytvářejí nové skupiny. Je to hra o čas a o to, zda duše zvládnou rostoucí nápor těchto let. Jsou připravené mnohé scénáře a každý by chtěl znát konkrétní popis toho, co vás v této realitě a v tomto čase čeká. Ti, kdo toto s naprostou jistotou tvrdí, žijí ve svých vlastních iluzorních bublinách. Neboť reality všech do sebe narážejí, prolínají se a rozbíjí časovou osu. Vaše tvořivost je v chaosu stejně tak, jako vy sami.

Chápeme, že jste v neustálých pochybnostech a nedokážete se orientovat v mnohdy velmi rychlém proudění života. Zde pomůže pouze jediné a to je udržet si nadhled a řešit to, co se týká zejména vás samých. Vidíte kolem sebe bezpráví, i nespokojenost. Některé události z minulých měsíců se opět vracejí do hry, ke zpracování, k novému pohledu na věc. To proto, že nebylo dosaženo rozhodnutí. Nyní však padá opona a bude vidět mnohé, co bylo skrýváno. Kdo bude chtít a kdo bude připraven, bude moci vidět věci v surové podobě, takové, jaké opravdu jsou, bez pozlátka.

Společnost se polarizuje a mnohé energie jsou jen těžce snesitelné. Přesto všechno je toto úchvatná doba z pohledu pozorovatele. Dokážete změnit své životy a svůj svět anebo se opět jako lidstvo propadnete hlouběji? Mnozí totiž stále nechtějí vidět a nechtějí se zajímat. Myslí si, že vše odezní. Ale nic se nevrátí zpět. Je potřeba jít dopředu. Všichni budou odměněni tak, jak vyzařují, podle toho, jaký je jejich vnitřní potenciál.

Lidé Země, snažte se co nejvíce odpočívat a nabírat energii. Nenechávejte řešení svých problémů na ostatních. Prázdninové dny by měly být odpočinkové, přesto však budou jiné, než jste zvyklí. Toto poselství nemá být strašákem. Má burcovat k tomu, aby lidstvo konečně našlo svou sílu a vyvedlo sebe samé ze zóny temnoty. Světelné sloupy hoří stále silnější energií. A tato energie se rozlévá po celé Zemi. Nikdo a nic se jí nevyhne. Působí také na změnu povrchu a vodní plochy. Voda se může rozlít tam, kde to nikdo nečeká. Může se to zdát jako apokalypsa, avšak toto není cílem. Musí dojít k propojení co největšího počtu vědomí a to skrze tyto světelné sloupy. Vysoká energie působí změny všude, u všech a na všech místech. Každý však je a bude právě tam, kde má být. Všude kolem je tolik lásky a není potřeba ji hledat. Pouze je potřeba se jí otevřít. Jsme s vámi, lidé Země a pomáháme vám v této době zvratů. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Atributy změny – 4 – Přicházející objevy

živé vysílání Healing Wednesday, 25. 8. 2021
 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrtý channeling tohoto měsíce týkající se změn. V uplynulých třech týdnech jsme diskutovali o několika atributech změn, které se na této planetě začínají dít. Tyto změny se týkají převážně vědomí a uvedli jsme vám několik příkladů, které ukazují, že mnohé z nich byly očekávané a koordinují se s poselstvími původních obyvatel. Točí se kolem cyklu našeho času, precese rovnodennosti a posunu v roce 2012.

Takže tady sedíte v době očekávaných změn a první, co se stane, je COVID. Musíte se zeptat: Souvisí to s tím?A odpověď jsme poskytli již mnohokrát. Vskutku (souvisí to)! Více než souvisí, je to katalyzátorem toho, co bude následovat. Tento virus téměř zastavil běžné provozní atributy této planety a já jsem vám říkal, že je to jako zastavit velkou továrnu, aby se mohla přestavět.

Probírali jsme „metaforu továrny“, která se nemůže zastavit. Po nějaké době začne být nefunkční a ti, kdo ji provozují, zahájí proces chamtivosti a nedostatku integrity. Továrna se stává tak špatnou, že je těžce neefektivní, ale nikdo ji nedokáže zastavit. Je příliš velká. COVID ji však zastavil! To poskytuje určitý prostor, nebo ne? Je to prostor, který nikdo nečekal, daný proto, aby bylo možné tu neefektivitu továrny (systémů Země) spatřit. Je to čas k tomu, abyste se mohli převléknout a jasně vidět temné věci, které vyrostly v temných koutech, kam jste se předtím nikdy nemohli podívat. Je to příležitost vidět více světla než kdykoli předtím a ukázat na ty, kteří vám brání ho vidět.

Moji drazí, to je jen začátek toho, o čem jsme mluvili. V minulosti jsme vám předali několik poselství o změnách a řekli jsme: „Dávejte pozor na toto” nebo „Hledejte tamto“. Tyto věci přicházejí. Přicházejí věci, které by vás překvapily, které jsou skutečně senzační a plné velkých věcí, a když vám o některých z nich vyprávím, možná se ptáte: „Kdy už, Kryone, kdy?Každá z těch věcí, které vám nyní prozradím, již ve skutečnosti existuje. V nějaké podobě již existují nebo se na nich pracuje. Řeknu to jasně: některé z těchto věcí spočívají na lidstvu a čekají na zážitek prozření. „Kryone, o čem to mluvíš?”

Vynálezy jsou vám dány, když jsou potřeba

Dovolte mi, abych se vrátil k některým poselstvím, která jste možná slyšeli dříve: Často se zdá, že významné vynálezy, které změnily kulturu této planety, se staly najednou, po celé zeměkouli, téměř jako by byly do vědomí doručeny všechny najednou odněkud odjinud.

Málokdy se stane, že by jeden člověk přišel s nápadem, který by změnil celou planetu. Takový příběh vám možná vyprávějí v dějepise, ale tyto významné vynálezy a objevy se obvykle dějí současně a zásluhy získává ten, kdo s nimi přijde jako první.

Elektřina: Některé vynálezy, které se na planetě projevují, se zdají být podivně načasované. Můžete se ohlédnout zpět a zeptat se: „Proč to trvalo tak dlouho? Jak je to možné?” Pokud se začnete zabývat fakty, objev elektřiny je jedním z nich. Jak dlouho byla tato energie pro lidstvo v mnoha ohledech samozřejmá? Ať už jde o statickou elektřinu, jako jsou jiskry, které vznikají při pohybu nohou na určitých látkách, nebo ať už jde o blesky na obloze… Proč je to jen pár set let zpátky, co tomu začali věnovat pozornost, nebo si položili otázku: „Zajímalo by mě, jestli je to energie, kterou bychom mohli využít?” Pokud jde o to, kdo ji vlastně vynalezl, věděli jste, že to byl Michael Faraday, že (nebo vám to vyložili jinak)? A – že to vlastně nebyla elektřina – ale spíše elektromagnetická indukce (magnetismus)?

Dalším je létání. Číňané pouštějí draky a znají větrné proudění už 3000 let. Proč ti lidé nepoužili na obloze draky a stoupavé proudy s hlubokým porozuměním, které lidstvo o těchto věcech již mělo? Proč to trvalo tak dlouho? I dnes vidíte ty, kteří skáčou z vrcholků hor bez motoru – jen s připoutaným „drakem“. Kde to bylo? Mělo to být intuitivní a mělo se to objevit už před tisícovkami let. Pozorovali jste ptáky, pouštěli draky, a přesto to po tisíce let nikdo neudělal. Dává to smysl? Trvalo to, dokud vám to nedali bratři Wrightové s pomocí motorů. To není tak dávno, moji milí, a to předstihli Francouze s jejich slavným prvním letem jen o dva týdny! Chápete, co tím chci říct? Tento vynález byl “doručen do Pole”, když bylo připraveno – a po celé Zemi zároveň.

K vynálezům, které takto zásadně mění Zemi, dochází, když nastane čas. Můžete s tím nesouhlasit. Možná řeknete: „Ach, o těchhle věcech můžeme přemýšlet kdykoliv chceme.”  Není to pravda, jinak by se mnohé vynálezy, které byly zcela “k dispozici a připravené a intuitivní”, staly  dříve, než k nim došlo. 

Některé věci, které přicházejí, jsou již v určitém směru tady, drazí. Jsou již v Poli a čekají, až budou odtamtud vyzvednuty. Chci vám o nich povědět. Někteří to již slyšeli.

Nejlepší budoucí vynálezy nebudou z oblasti špičkových technologií

Nebuďte překvapeni, že ty nejpokročilejší objevy, které učiníte a které zásadně změní tuto planetu, nebudou mít nic společného s umělou inteligencí nebo obrovským množstvím výpočetní techniky. Dalo by se říci, že se jedná o “návrat k základům”, protože některé z nejlepších vynálezů budou využívat vzorce a základní fyziku, které tu byly vždy, ale na které jste zatím nepomysleli.
„Kryone, o čem to mluvíš?”

KONEC BATERIÍ – A ROZVODNÉ SÍTĚ

Dovolte mi, abych pohovořil o magnetickém energetickém kole. Mohou to být dvě, nebo dokonce tři kola, ale existuje jednoduchý vzor, soustava magnetů, která při správném umístění dokáže udržet kolo v chodua to navždy.

Pomocí jednoduché energie odpuzování / přitahování malých nebo velkých magnetů dohromady v určitém uspořádání můžete toto kolo udržovat v chodu navždy. Jste si vědomi, že přírodní magnety jsou velmi silné a odpuzují a přitahují velkou silou, bez času na odpočinek nebo obnovu, bez vedlejších účinků a bez paliva? To je obrovské tajemství! Proč jste si toho nevšimli dříve? Dejte je dohromady do soustavy, kde se budou navzájem odpuzovat a přitahovat, a roztočte kolo libovolné velikosti – a bude se točit až do skonání světa! Jediné, co musíte udělat, je občas namazat ložiska. Napadlo vás to? Vážení, poslouchejte: Pokud něco dokážete roztočit, můžete to připojit k elektrickému generátoru. Elektřina, v jakémkoli množství, navždy!

Chci, abyste se zamysleli nad tím, co to znamená. Představte si: Žádné baterie. „Kryone, o čem to mluvíš? Musíš mít baterie.” Drazí, tohle tvrzení je taaak včerejší! Představte si své oblíbené zařízení. Třeba telefon? Co kdyby místo baterie měl maličký, miniaturní, točící se magnetický motorek, který by zařízení napájel v reálném čase – navždy! Nejenže v budoucnu nebudou žádné baterie, ale ani žádné nabíjení čehokoli. Každá elektronická věc, kterou máte, má v sobě zabudovaný svůj vlastní malinký rotující generátor.

„Kryone, jak velké může být to kolo?” Dobrá, přemýšlejme: Všechno, o čem jsem mluvil, se dá zvětšit. Takže místo baterie v elektromobilu je tu větší točící se elektromotor, který nepřetržitě dodává elektrickou energii tomu, čemu nyní budeme říkat „superkapacita“ (o tom jsme zatím hovořili jen krátce). Vždy budete mít dostatek elektřiny na ujetí stovek a stovek a stovek kilometrů bez zastavení. A dokonce i když spíte, elektřina se stále vyrábí do “superkapacity“. Nikdy se to nezastaví.

Kryone, stále nechápu, jak tohle všechno změní celou planetu.

Drazí, mluvím o individuálním napájení každé budovy, která na planetě existuje – bez připojení k jakékoli síti. ŽÁDNÉ DRÁTY A ŽÁDNÝ VNĚJŠÍ ZDROJ. Žádné počasí už nikdy neuzavře nějaké město nebo nezpůsobí, že by ti, kteří umírají, nemohli dostat elektřinu – protože ta je přímo tam, v malém točícím se motoru, který se nikdy nezastaví a neustále běží, aby napájel vše, co je potřeba. Magnetismus je řešením. Je to bezplatná, okamžitá a mobilní elektřina pro všechny.

Každý kontinent na této planetě by mohl mít tolik elektřiny, kolik by chtěl nebo potřeboval k okamžitému napájení vesnic, nemocnic, komunikací, výuky přes internet a dalších zařízení. Internet by fungoval, ať se děje, co se děje. Dokážete si představit, že by každý mohl mluvit s každým? Kultury a kontinenty by se začaly léčit a konečně by se začaly vzdělávat.

To vše se může uskutečnit na základě jednoho neobjeveného uspořádání – magnetické soustavy. Spojení těchto magnetů dohromady tak, aby se odpuzovaly a přitahovaly a tak se  navždy točily, lze přizpůsobit libovolné velikosti – miniaturizované nebo masivní. Mohou pohánět lodě a auta – a pracovat věčně. Neexistuje žádný zdroj, který by se dal snáze a bezpečněji využít k napájení této planety, než magnety. Nespalují se žádné přírodní zdroje, neznečišťují a jsou zcela bezpečné.

Kryone – to nemůže fungovat

„Kryone: Kdybych měl tento vynález, pak zde existují síly, které by ho nikdy nenechaly rozvinout. Bál bych se ho mít! Energetické společnosti na planetě ho koupí a strčí si ho do kapsy, protože chtějí prodat, co mají. Nikdy to nedopustí.”

Na chvíli se zastavme. Drazí, toto není svět vašich otců. Co jsem vám za posledních 30 let říkal o změnách? NEODVOZUJTE BUDOUCNOST OD TOHO, CO SE STALO V MINULOSTI. Posun mění vědomí planety.

Právě teď mají energetické společnosti po celé vaší zemi potíže. Fosilní paliva jsou v problémech, pokud jste si toho nevšimli. Jaderná energie, někdejší svatý grál energetiky, se jasně ukázala jako mimořádně nebezpečná! Všechny uznávané systémy hromadné výroby energie selhávají.

Řeknu vám, že všechny energetické společnosti této země (USA), i když používají páru, vítr nebo sluneční světlo, touží po tomto vynálezu! Je to jednoduché, efektivní, nejsou potřeba žádné obrovské investice a (jste připraveni?) Budou to ONI, kteří pak budou ty jednotky vyrábět a prodávat, zdokonalovat je a nacházet další a další využití, aby vás všechny osvobodili od jakýchkoli rozvodných sítí. Takže vám říkám, že je to nový svět a ti, kdo jsou v “energetickém byznysu”, budou těmi prvními, kteří to budou chtít používat.

Nejvyšší a nejmocnější síla lidstva

Dovolte mi, abych vám uvedl své oblíbené téma: Jsou věci, které toto vaše tělo dělá a které souvisejí pouze s vědomím, ničím jiným. V posledních dvaceti letech došlo k odhalení důkazů. Vědomí je energie. Může měnit fyziku.

Toto zjištění nebylo vždy považováno za pravdivé. Vědomí bylo v minulosti něčím ezoterickým, špatně definovatelným a do fyziky nepatřilo. Nyní však ano. Nyní pomalu dochází k uvědomění si, že vědomí je bezpodmínečně nutné považovat za energii.

Přemýšlejte: Je-li vědomí energií, pak stejně jako pro všechny ostatní fyzikální energie musí pro ně existovat pravidla nebo axiomy. Stává se z něj předpověditelná věda. Až na to začnete přicházet a pochopíte, jaká to jsou pravidla, získáte zásadní odpovědi na některé z největších záhad zdraví: Energie vědomí je příčinou placebo efektu! Někdo si vezme cukrem obalenou pilulku a je mu řečeno, že tato pilulka vytvoří lék – a pak se tak stane! V čem spočívá tento proces? Jak je to možné?

Někdo si vezme homeopatickou tinkturu, chemii, která je příliš slabá na to, aby vytvořila chemickou reakci. Přesto léčí! Co se děje? Jak to funguje? Odpovědí je energie a fyzika vědomí v kombinaci s něčím, čemu se říká zrcadlové neurony: To, co tělo vidí a očekává, často samo vytváří. Možná vidíte někoho jiného jíst jídlo a sbíhají se vám sliny. To je vítězství vědomí nad chemií, drazí.

Napadlo vás někdy, že by zrcadlové neurony mohly hrát mocnou a větší roli v nadcházejícím systému léčení? Co kdybyste mohli přesvědčit své tělo, aby se uzdravilo? Zrcadlové neurony nedokáží rozlišit mezi tím, čemu věříte, a tím, co se děje chemicky. Proto vědomí dává tělu pokyn, aby se samo uzdravilo, a ono to dělá! Nyní chápete, jak může fungovat spontánní remise. Když tělo přesvědčíte, že dochází k uzdravení, uvěří tomu tak dokonale, že se samo uzdraví. To bude nový proces uzdravování. Bude nejlepší ze všech, které kdy existovaly – využívá energii vědomí novým, měřitelným, vědeckým způsobem.

Žádná umělá inteligence – žádné super hi-tech vymoženosti

Namísto toho se stává projevením toho, co jste jako lidé vždy měli. Zmocnění!

Chci, abyste se nad těmito změnami zamysleli, protože jsou v Poli. Myslíte si, že když věda objevila, že vědomí je energie, nechala to být? Ne, chtěli zjistit víc o tom, o co jde. První věc, kterou si uvědomili, je, že mají co do činění s multidimenzionální energií. Vědci možná hned nepřemýšleli o existujících samoléčebných možnostech, ale nakonec budou.

Jak dlouho to bude trvat? To záleží na vás. Kolik z vás těmto věcem věří? Dalo by se totiž říci, že samotná víra je přenašečem reality, protože když něčemu věříte, můžete to uskutečnit.

Na tuto planetu přicházejí změny, drazí, a já jsem vám to už říkal. Stále vám vyprávíme o změnách, které posílí lidstvo, a že přijde doba, kdy tou poslední věcí, kterou budete chtít dělat, bude vzájemné zabíjení se. Existuje pro to precedent na jiných místech (ve Vesmíru), o kterých jsem už mluvil, protože jsem to už viděl. Viděl jsem to.

Já Jsem Kryon, milující lidstvo.

A tak to  je.

Zdroj: http://www.kryon.com –Attributes of Change – Part 4 – MP3 –  12:28 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.  (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete na našem webu  ZDE a nově také již v e-shopu Kryonových knih ZDE

Kryon – Atributy změny – 3. část

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrolem, v rámci Healing Wednesday, 18. srpna 2021


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opravdu jste jako třpytivé perly. To je metafora vaší hodnoty, metafora vašeho zářícího světla. Všechny tyto věci oslavujeme.

Pokud jste to ještě nikdy neslyšeli, přicházím k vám v této době se zprávou, která oslavuje skutečnost, že jste zde v nové energii. Celý tento měsíc vám předáváme poselství na téma Změna. Začali jsme tím, že jsme vám řekli, že tyto změny byly předpovězeny. Poskytli jsme vám informace o tom, jaké ty předpovědi byly a z jakých zdrojů pocházely. Některé z těchto zdrojů jste znali, jiné ne.

Jen zdůrazním, že na všech těch věcech, které můžete očekávat, se shodli duchovní vůdci a šamani po celém světě. Oslavují to, co se duchovně děje na planetě. Dokonce i domorodci mluví o cyklech. A cykly se zakončují, aby buď začaly znovu, nebo aby se dramaticky změnily. A teď tu jste. Někteří se zeptají: Má s tím vším něco společného covid?

Samozřejmě, drazí, že má. Neexistují žádné náhody. Už jsme o tom mluvili. Možná bych to mohl nazvat „reset“, někteří to označují jako „restart“. Už jsme mluvili o tolika lidech, kteří během této doby opustili planetu, protože se brzy vrátí. Drazí, vše, co se dosud stalo, co byste označili jako neobvyklé, je součástí této změny. Některé změny jsou silné, některé zas mírné, jemné a některým nebudete věřit. Jednu z těch, kterým je těžko uvěřit, vám dnes ukážu.

Ve druhém channelingu jsem mluvil o jiné změně. Povídali jsme o věcech, které považujete za samozřejmé, o kterých si myslíte, že vždycky zůstanou stejné. Hovořili jsme o tom, jak se historie opakuje a ona se opakuje. Mluvili jsme o systému toho všeho a řekli jsme vám, že se systém změnil.

Řekli jsme vám, abyste v budoucnu neočekávali totéž, co se stalo v minulosti, i když za tím stojí věda. Vždy se najdou tací, kteří říkají, že se to stejně vrátí na určitou úroveň, včetně války. Válka plodí válku a ta zas plodí další válku. Ale to se právě mění a změnilo.

Tady je další příklad. Dnešní téma je kontroverzní. Je kontroverzní, protože určité věci, kterým věříte, jsou absolutní jen proto, že takové vždy byly. Používám jeden příklad absolutní věci ve výuce, v channelingu. Uvedl jsem jej už mnohokrát v minulosti. Jedním z mých oblíbených příkladů je gravitace. Gravitace je absolutní. Gravitace je energie. To je fyzika. Říkali jsme vám dokonce, že gravitace může být také proměnlivá, variabilní a závisí na hmotnosti. Pro vás však není proměnlivá, je pořád stejná. Vyrůstáte v ní, učíte se s ní pracovat, proto o ní nikdy nepřemýšlíte. Kdybych vám teď najednou řekl, že se gravitace změní, bylo by to k smíchu. A teď se najdou tací, kteří řeknou: „No ovšem, to je celý Kryon, zas mluví o něčem, co vůbec není možné.“

Avšak, drazí, to, co teď bude následovat, bude velmi podobné tomu, co jsem vám právě řekl. Pokud jste psycholog, psychiatr, pokud profesně pomáháte lidem s jejich duševním stavem, jak se vypořádávat s problémy kolem sebe, budete si chtít kvůli těmto věcem sjednat konzultaci u psychologa. Nebyli byste sami a opravdu je tolik věcí, se kterými se lidé snaží vypořádat, uchopit své vlastní problémy a starosti.

Na těchto akcích je tolik léčitelů, kteří všechny tyto věci definují a ukazují cesty, jak se dostat z úzkostí, ze strachu, jak zacházet se vztahy a tak podobně. Když jste studovali psychologii, pokud jste psychiatři, víte, že musí existovat určitá výchozí nebo základní linie (baseline), jež je potřeba k tomu, abyste mohli lidem pomáhat. A tato výchozí linie popisuje, jak lidé jednají s ostatními lidmi normálním způsobem. Pomáhá vám pochopit abnormální chování – co jej způsobuje, co s ním udělat, jak se vrátit do základní linie. Co když vám řeknu, že se právě tato základní (výchozí) linie  mění? To by samozřejmě anulovalo to, čím jste procházeli při vašem výcviku, přinejmenším by to hodně změnilo. Přesto existují psychologové a psychiatři, kteří už jasně říkají, že právě tato základní (výchozí) linie se začíná měnit. Co myslím tou základní (výchozí) linií? Podívejme se na několik příkladů. Dva muži – jeden z nich je naštvaný, nespokojený nebo zklamaný. A teď nastává to, že se energie rozproudí kvůli tomu muži, který je naštvaný a začíná na toho druhého zvyšovat hlas, možná mu i nadávat. Co ten druhý udělá? V 99 % také zvýší hlas a možná začne také nadávat. A pak se ve zlém rozejdou. A pak hodně dlouho trvá, než se k sobě zas vrátí, zejména pokud to byli opravdoví přátelé. Méně času to zabere, pokud jsou to členové rodiny, protože to takhle běžně dělají. (Kryon se směje.)

Jak se tomu říká? Této výchozí (základní) linii se také říká lidská přirozenost, lidská povaha. Existuje samozřejmě velmi mnoho aspektů lidské povahy, ale výchozí (základní) linie popisuje, jak se lidé chovají v běžné situaci, tedy tak, co se považuje za průměrné, normální nebo očekávané chování. To je ta výchozí nebo základní linie (baseline lze též přeložit jako výchozí hodnota, výchozí hladina, výchozí stav, výchozí nebo základní úroveň – pozn. Překl.).  Tohle studuje psychologie. Bylo napsáno mnoho knih o tom, co je lidská přirozenost, jak pracovat s lidskou povahou, zda je lidskou přirozeností chamtivost, zda je lidskou přirozeností očekávat určité věci. Jsou mnozí, kteří řeknou: Ovšemže ano. Moc korumpuje lidskou povahu. A je to absolutní. Je tolik frází, které jsou založené na tom, čemu říkáte lidská přirozenost, lidská povaha.

Někteří z vás dokonce tvrdí, že dojde k další válce. A vy řeknete: „Proč? Proč by měla být další válka? Co by k ní mohlo vést? Už jsme mluvili o cyklech v historii, ale tohle je něco jiného.“ A pak někdo jiný řekne: „Ano, ale stejně to tak nakonec skončí.“ A vy se zeptáte: „Proč?“ A druhý odpoví: „Protože je to lidská přirozenost.“

Tak se lidé chovají. A to se pak stává zdrojem, výchozí linií pro ty, kteří chtějí lidem pomáhat se všemi těmito věcmi. Co kdybych řekl, že lidská přirozenost se právě teď mění? Je možné, že by se tato výchozí (základní) linie mohla změnit?

A najdou se tací, kteří řeknou: „Kryon se mýlí. Člověk je prostě jen člověk. A člověk byl vždycky jen člověkem po stovky či tisíce let a vždy se choval stejně. A znovu a znovu, přesně to se děje a opakuje. A tak to bylo popsáno v mnoha knihách. Tak to prostě je. Říká se tomu být člověkem.“ A pak dodají: „Nemůže se to jen tak změnit. Nemůžeš jen tak říct, že se lidská přirozenost vyvíjí, posouvá.“ Ale ano, budu to říkat.

Dva muži – jeden z nich se začne hádat. Jeden z nich je zklamaný a začne na druhého zvyšovat hlas. Ale ten druhý na to vůbec nereaguje. Ve skutečnosti si nenechá mačkat svá „tlačítka“, ta, která by ho naváděla: „Teď se musím rozzlobit, můj obličej by měl zrudnout, můj tep by se měl zvýšit.Místo toho tam jen sedí, sleduje to a dívá se na druhého muže jen takto: „Je mi to líto, ale vypadá to, že můj přítel má dnes špatný den.“ Jinými slovy, nijak nereaguje.

Řekněte mi, je tohle typické pro lidskou povahu? A vy odpovíte: „Ne, samozřejmě, že ne. Protože tohle je Mistrovství. (Kryon se směje) Tohle očekáváme od Mistrů, protože jak nám bylo řečeno, ti se nikdy nezlobí nebo nedělají to či ono.“ Co kdyby to byl začátek nové lidské přirozenosti? Můžete to nazvat vývojem v lidské interakci.

Vývoj v mezilidské interakci. Očekávejte to a začnete to vidět – jste připraveni? – u mladých lidí. Ve skutečnosti začnou naslouchat, místo aby se naštvali. Říkám mladí lidé a samozřejmě nemám na mysli čtyřleté, ani desetileté děti. Mám na mysli mladé lidi kolem dvaceti, možná třiceti let. Začnou tyto typy problémů řešit naprosto odlišným způsobem, než kdy jste to dělali vy nebo vaši rodiče. Pokud jste si toho nevšimli, už je to tady.

Je toho tolik, o čem bych vám mohl vyprávět, jak to může ovlivnit vše kolem vás. Korporace si vzájemně konkurují a někdy to dělají velmi negativním způsobem. Řekli jsme vám, že přijde doba, kdy vědomí bude ke konkurenci laskavé. A pak se objeví lidé, kteří budou soutěžit o prodej tak, že se vlastně dají dohromady a umožní každému, aby viděl, co mohou nabídnout. Půjde o svobodnou volbu namísto kritizování jiného produktu a řečí typu „naše konkurence není moc dobrá, my jsme lepší.“ A teď vám řeknu proč. Namítnete: „Ale lidská povaha je prostě taková.“ A co když ne? Co kdyby to probíhalo takto: „Tady je můj konkurent a vyrábí stejný produkt jako my. No tak, konkurente, pojď, pojďme si pohovořit před kamerou.“ A oba budou povídat o tom, co nabízejí. „Tady je to, co mám,“ řekne jeden. „A tady je to, co mám já,“ řekne druhý. Pak si podají ruce a řeknou: „Děkujeme vám, že jste se dívali. Teď jste na řadě vy, vyberte si.“ (Kryon se od srdce směje) Na to řeknete: „Kryone, ty ses zbláznil. Tohle nikdy neudělají.“ Ale ano, udělají.

Před posledními volbami jsem vám vyprávěl o situaci, kterou všichni považovali za naprosto neudržitelnou a směšnou. Řekl jsem vám, že v budoucnu bude debata s prezidentskými kandidáty probíhat tak, že na začátku debaty kandidáti nejprve vstanou, vzájemně si poblahopřejí a sdělí, v čem je ten druhý dobrý a co už dokázal. (Kryon se srdečně směje) Tohle by byla podmínka, jinými slovy by na svém soupeři měli najít dobré věci. Vždy se najde někdo, kdo se uchází o vyšší úřad, o němž lze říct něco dobrého, co udělal, nebo jaké má nápady, co chce realizovat, aby pomohl zemi. Nikdy jste něco takového neslyšeli.  Slýcháte jen o jejich minulosti, o tom, co kdo udělal špatně nebo co kdo dělal, když mu bylo osmnáct. Víte, o čem mluvím. 

Co když přijde čas, kdy veřejnost bude sledovat, kdo je z nich nejopravdovější, aby tomu druhému pogratuloval. A bude hledat skutečnou osobnost, která dokáže pracovat s lidmi, pracovat s lidmi ve vládě, která bude schopná řešit problémy, aby měla většinovou podporu od všech stran. A byla by to zralost, jakou jste nikdy předtím neviděli. A možná už jsou tací i ve vaší vládě. Teď řeknete: „To je naprosto vyloučené.“ Možná to začne ve vládách jiných zemí, než to zaznamenáte v té vaší.

Drazí, tohle jsou všechny věci, na které se můžete těšit. Odpovědí na otázky „proč“ nebo „jak“ je změna v lidské přirozenosti. Právě teď se rozvíjí. Přijde den, kdy to uvidíte. A bude se tak naprosto odlišné od všeho, co jste očekávali. Pak řeknete: „Kryon o tom mluvil, že to přijde. A tady to je.“ A od té chvíle budete moct zhluboka nadechnout a ze srdce říct: „Děkuji ti, Duchu, za to, že se lidé rozvíjejí, sice pomalu, možná ne dost rychle, ale je to lepší, než to bylo. A možná už nikdy nepůjdou znovu do války.“

Proto jsem tady, abych vnesl světlo do něčeho, co jste nečekali, a sdělil vám, že změny jsou na spadnutí.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Attributes of Change – part 3 – MP3 –  min. 17:07

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete na našem webu  ZDE a nově také již v e-shopu Kryonových knih ZDE

Kryon – Atributy změny – 2. část

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem, v rámci Healing Wednesday, 11. srpna 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tento měsíc má své téma. Každý měsíc předáváme čtyři channelingy na jedno konkrétní téma. A tento měsíc to nebude jinak. První týden v měsíci jsme vám řekli, jaké to téma bude, a dnes budeme pokračovat.

Změny, drazí, jsou na spadnutí. Co to skutečně znamená, je, že změna je právě to, řekl bych, víc než to, co zažíváte v této nové energii. To je pravděpodobně největší část toho, o čem byste mohli říct, co bylo tehdy, co je teď, co se stalo předtím a co přichází po covidu, to vše je změna. Jsou to čtyři zásadní změny, o kterých s vámi chci mluvit. Už jsem o jedné mluvil a dnes budu hovořit o té další.

Je spousta různých věcí nebo okolností, které s sebou přináší nová energie. Mohli byste říct: Myslím, že to největší je nové světlo. Nebo byste mohli říct, že se mění způsob fungování institucí, nebo to či ono, co způsobil či nezpůsobil covid. Ale říkám vám, že tím největším jsou změnyzměny, které jste neočekávali. To je na tom to největší. A tak si dnešní poselství podpoříme trochou výzkumu, trochou vědy.

Všimli jste si někdy, že historie se ráda opakuje? Pokud jste historiky a vrátíte se trochu zpět v čase, můžete to vidět a je to tak zásadní, že to skoro vypadá, jako kdyby lidstvo bylo dysfunkční. Vypadá to, jako kdyby generace za generací opakovala a dál dělala stejné chyby. Projdete jednou válkou, dáte si přestávku, vrátíte se znovu do války, možná dokonce se stejnými zeměmi, kvůli stejným důvodům, a možná dokonce na stejných místech. Takhle se tvořila historie a nezáleží na tom, zda jde o starou historii nebo co se děje právě teď. Když se podíváte blíže na historii, nezdá se vám, že faktory, které vytvářejí spory, faktory vzbuzující nenávist a strach, se vynořují pořád dokola? Generace za generací. Vypadá to, že jedna generace něco uskuteční, něčeho dosáhne, a pak řekne: „Je to hotovo, konečně je to za námi,“ a další generace to pak znovu roznítí. A je to tady znovu. Tohle je tak hluboce pravdivé, že když se nad tím zamyslíte, nemůžete se nezeptat: „Existuje pro to nějaké vědecké vysvětlení?“

Vědec Gregg Braden si to dal dohromady, začal to všechno pozorně zkoumat a uvažoval: Existuje v tom nějaký cyklus? A je pro to možná nějaký důvod?A skutečně, výzkum ukazuje, že existuje určitý cyklus. Výzkum ukazuje, že dokonce existuje definice, jak dlouho by tento cyklus mohl ve skutečnosti trvat. Neočekávali jste, že věda bude zkoumat opakující se historií, že? Ale je to tak. Dovolte mi to tedy vyjádřit trochu jiným způsobem, než uvedl vědec Gregg (Braden), abych to trochu zjednodušil. 

Předpokládejme na okamžik, že na této planetě existují určité úrovně vědomí a energie. Po eony jste byli na jedné úrovni a v jedné energii, kterou lze definovat na základě vibrací, které obsahovala. Řekněme, že tato vibrace se nazývá „X“. Toto „X“ vytváří určité cykly a tyto cykly mají čísla a roky. A dokud jste v energii „X“, ty věci se nepřestanou opakovat znovu a znovu a znovu a znovu. A už jsme vám tolikrát říkali, že jste uvízli ve staré energii. Tak dlouho, jak si pamatujete, tak dlouho, jak můžete nahlédnout do svých historických knih. Je zřejmé, že celou tu dobu ovládala nízká energie.

Ale najednou jsme vám řekli, že přichází nová energie a rozvíjí se. Nazveme ji „X+1“. Je to prostě nová, jiná energie. Není to automaticky „Y“, ale „X+1“, což znamená, že se začíná rozvíjet. Otázka pro vás, pokud jste opravdu poslouchali: Jste-li nyní v energii „X+1“, budou se dál opakovat stejné cykly? Nebo to bude natolik nová energie, takže se ocitnete jakoby na jiné koleji?

Rád bych, abyste si něco představili a vizualizovali. Jste ve vlaku a ten neustále jezdí po jedné koleji, která vede dokola v kruhu. Ten kruh je vaše historie a má tendenci se stále opakovat. Znovu, znovu a znovu po stovky let. Najednou se ocitnete v situaci, kdy vidíte úplně jinou kolej, která odbočuje. Je to jako místo s výhybkou, kterou se můžete vydat na jinou kolej, do jiného kruhu. Ten kruh je sice pořád kruhem, ale je na jiné vyšší úrovni. Přehodili jste výhybku na jinou kolej, vlak jede do malého kopce a nyní už se ocitl v jiném kruhu, a to je „X+1“. Ale v tomto kruhu není žádná historie. Chápete to?

Nikdy jste v tomto kruhu nebyli. Je to dlouhý kruh, který bude možná trvat 50 let, možná potrvá jednu generaci nebo i více, možná potrvá i sto let. Takže zatímco váš vlak jede do kopce a vjíždí na tuto novou úroveň, do nového kruhu, vjíždí na nedotčenou trať na zcela novém území, kde neexistuje žádná historie. Vznikají úplně nová pravidla a předpoklady. Je to vyvýšená trať, že? Je to „X+1“. Změnili jste trať, drazí, a tady vám teď uvedu předpoklad týkající se této změny. Doufám, že někteří z vás si jej zapíšou. Nečekejte, že to, co se stalo v minulosti, bude předlohou pro to, co se stane v budoucnosti. Historie se tentokrát nemusí nutně opakovat, protože nyní jste v „X+1“.  Nyní jste na té vyvýšené trati, pro kterou neexistuje žádná historie, jež by se mohla opakovat. Je to, jako kdybyste jeli tou kolejí poprvé. Tohle vám představil vědec Gregg Braden ve svém díle velmi zásadním a hlubokým způsobem. Bude první, kdo bude souhlasit, že když změníte koleje, nebude tu už žádná historie, která by se opakovala. To je také podstatou jeho práce, jeho knihy a řešení, s kterými přišel – změnit koleje.

Co to pro vás osobně znamená? Pojďme si promluvit o některých věcech. Není to jen historie, co měníte, je to způsob, jakým jednáte. Co očekáváte, že se bude dít dál?

Pokud jste byli mezi lidmi, kteří mluví o tom, co všechno způsobil covid nebo co se teď bude dál dít s planetou, že se věci mění určitým způsobem – co za věci slyšíte?

Jsou tací, kteří říkají: „Už abychom byli v novém normálu. Ale já jej vůbec nevidím. Víte, že vláda se nikdy nezmění. Taková je prostě vláda. Lidé se nikdy nezmění. Však víte, jací lidé jsou. Máme rasové problémy. To se nikdy nezmění, nikdy se to nezměnilo. Jen se to trochu usadí, ale ničeho se tím nedosáhne. Kriminalita se zas prostě vrátí.“ Tohle všechno slyšíte znovu a znovu, drazí, protože to je způsob, jakým lidé uvažují. Scházejí se a diskutují o tom, co se s planetou děje špatně, a usoudí, že s planetou je všechno špatně. Pokud má někdo ještě naději, řeknou mu: „Ta naděje je jen dočasná a stejně se to zas vrátí do starých kolejí. Vždyť víte, že mám pravdu.”

Co uděláte, když vaši přátelé sedí kolem vás a diskutují o tom, jak se stejně všechno vrátí k tomu, co tu vždy bylo, že korupce se nikdy nezmění a chamtivost se nikdy nezlepší, že lidé se nikdy nezmění k lepšímu a že můžete očekávat jen to nejhorší. Co uděláte? První věc, kterou můžete udělat, jak jsme o tom hovořili dříve, je nezapojovat se do takových diskusí. Můžete poslouchat, pokud chcete, nemusíte kvůli tomu odcházet. Ale když se pak na vás obrátí a zeptají se, jak to všechno vidíte, můžete odpovědět: Myslím si, že je tu mnohem víc naděje, než bylo v minulosti. V mém životě se to tak alespoň děje. Neodporujete jim, jen jim ukazujete světlo. Ani jim nemusíte říkat to, co vám sděluji. Ale můžete o tom vědět a ty staré duše, které to právě teď pociťují, říkají: „Ano. Ano, přesně tak, vnímáme, že jsme na nové koleji, že je tu nová energie, že na této planetě začíná fungovat „X+1.“

V budoucnu už nezažijete to samé, co jste zažili v minulosti. Neexistuje žádné pravidlo, které by říkalo, že se všechno vrátí zpátky tak, jak to bylo. Takové pravidlo prostě neexistuje. Ale kam to pak všechno spěje? A to je okamžik, kdy můžete říct: Nevím. Ale co vím, že právě teď, úplně poprvé, máme příležitost změnit to tak, jak to nikdy dřív nebylo možné.  Máme příležitost provést změny, které se uchytí a udrží. Mluvit o věcech, které chceme kolektivně, aby se určitým způsobem staly. Aby se změnilo, co je zaseknuté a co už se nemusí vrátit k tomu, co bylo dřív.Ach, je toho mnohem víc, drazí. O tom vám povím příště. A bude to něco velkého.

Avšak dnešní lekce o změnách zní: Jste na nové koleji. Neočekávejte, že to, co se dělo v minulosti, bude vaše budoucnost.

Můžete do toho jít se mnou? Dokážete to pochopit?  Doufám, že ano, staré duše, protože to je vaše rodová linie a to je důvod, proč jste zde, abyste to viděli a provedli změnu.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Attributes of Change – part 2 – MP3 –  min. 15:58

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete na našem webu ZDE a nově také již v e-shopu Kryonových knih ZDE

Kryon – Atributy změny – 1. část

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem, v rámci Healing Wednesday, 4. srpna 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Přicházím k vám v lásce. Tentokrát nepůjde o návod, instrukce, ani o to, co byste měli nebo neměli. Je to pozvání, abyste se uvolnili a uvážili, že by mohlo existovat něco mnohem většího, než co vám bylo dosud řečeno. Slyšíte mě říkat – a dělám to často kvůli skeptikům a těm, kteří rádi kroutí očima nad všemi těmito věcmi – že je v pořádku zpochybňovat všechno, co vám říkám. Ale protože váš intelekt vás každý den přesvědčuje, že už víte o všem, co existuje, je možné, že jste skeptičtí jen proto, že všechny tyto věci jsou mimo bublinu toho, o čem jste přesvědčeni? Je možné, že by toho mohlo být víc? A pokud tuto možnost vezmete v úvahu, pak jste teď na správném místě. A toto „něco víc“ nezneplatňuje věci, které znáte, ale spíše je vylepšuje. Pokud jste někdo, koho přitahuje laskavost a vlídnost, pokud rádi relaxujete v náručí toho, komu můžete říkat Tvořivý zdroj, Duch nebo Bůh, pokud jste jedním z těch, kdo možná rádi meditují, relaxují a usmívají se, protože hluboko uvnitř už víte, že na této planetě existuje (na práci) něco mnohem většího, pokud jste jedním z nich, možná vnímáte, že jste toho součástí. A pak jste na správném místě. Na tomto místě se všichni scházíme a diskutujeme o některých věcech, které se právě teď dějí na této velké Zemi. A jednou z těch věcí je změna.

Posledních pár měsíců jsem vám poskytoval tematické channelingy týdně, obvykle čtyři za měsíc na konkrétní téma. Nebudu to dělat pořád. Ale teď je jeden z těch měsíců. Pro ty z vás, kteří se teď připojili, kteří obvykle nejsou členy tohoto vysílání (pro Kruh dvanácti), jsou všechny tyto čtyři channelingy zdarma a budou dostupné zdarma, abyste si mohli i tyto věci poslechnout (a přečíst) později.

Existují čtyři atributy změny, které bych vám rád ukázal a promluvil o nich. Ve skutečnosti jich je více než čtyři, ale tyto čtyři, které jsem vybral, jsou možná nejrelevantnější pro tuto dobu. A jsou to také ty, které vám chci představit, a o některých jste neslyšeli. Některé jsou udivující, překvapivé, jiné zas velmi kontroverzní.

Ale začněme tuto část otázkou: Probíhá právě teď změna? Je možné, ptám se vás, aby celá ta myšlenka o nové energii na Zemi byla již předpovězena proroky, starověkými a domorodými lidmi, a že nyní nastala doba, kdy by to všechno mělo nastat? Nebo je to jen něco, co se vám rozhodli předat lidé, zabývající se „New age“?

Existuje opravdu velké množství důkazů, drazí. Od těch, kteří žili dlouhou dobu, od starověkých, ze spisů, od těch, kteří zastupují starodávné a představují spisy, existuje opravdu obrovské množství informací, které všechny potvrzují, že se nacházíte ve velmi výjimečné době. Můžeme začít třeba tím nejznámějším důkazem. V bibli, se kterou tolik z vás v této kultuře vyrostlo, což je mimochodem i kultura mého partnera – v USA – v této konkrétní kultuře jste vyrůstali téměř od narození a pokud jste pak chodili do kostela, slýchali jste tyto informace. Většina z vás věděla, že se něco stane v roce 2000 nebo kolem něj, nebo alespoň kolem přelomu tohoto tisíciletí. Můj partner v tom vyrůstal a bylo mu řečeno, že to bude něco dobrého, ale i špatného. Dobrá část se týkala toho, že se objeví úplně nová energie plná zázraků a slávy. Ta špatná část se týkala toho, že budete muset udělat určité věci, abyste toto období přežili. A to se pak stalo doktrínou, kterou vás učili. Byla to učení o trestu a strachu, abyste se chovali správně a řádně, abyste pak nezůstali pozadu. Tohle je velmi obecně rozšířené. Podívejte se však na metafory v tom obsažené – přichází změna. A tato mimořádná změna byla velmi jasná – něco se stane na přelomu tisíciletí nebo v následujících letech.

A nyní přichází to, co jsem vám chtěl ukázat. Tyto konkrétní informace nejsou ojedinělé ve své prezentaci, ale jsou vylepšené a mnohem podrobněji vypracované těmi, kdo vám dali cykly. Tady je to, co jsem vám chtěl ukázat a sdělit v tomto channelingu, co si možná neuvědomujete: Sedíte tady v dnešní moderní době se všemi svými technologiemi a jedna z věcí, které si možná neuvědomujete, je, že tato technologie je s vámi teprve několik desetiletí: schopnost sledovat a předpovídat počasí. Dokázali jste to za velmi krátkou dobu. Kdyby existovaly cykly počasí, které by trvaly 200 nebo 300 let, neuvědomili byste si to, dokud byste se nepodívali do záznamů, které si ručně pořizovali možná domorodé národy před dvěma nebo třemi staletími. Kdybyste se však na to podívali, uviděli byste něco překvapivého a udivujícího.

Pojďme se podívat na jednu z těch domorodých uskupení, jednu z nejznámějších, na Maye. Pořizovali si záznamy o hvězdách. Měli vzorce a byli velmi dobří v matematice. Sledovali cykly. A to, co Mayové viděli přicházet, bylo něco velmi odlišného od toho, co bylo dosud viděno ve hvězdách. Viděli něco, co bylo skutečně ohromující: kolébání Země. Ti, kteří pozorovali hvězdy, dokumentovali jejich pouť v observatořích, viděli, zaznamenávali a sledovali pohyby hvězd, které naznačovaly, že tato planeta prochází 26 000letým cyklem kolébání. A zaznamenali to. Řekli, že začátek a konec tohoto kolébání, jinými slovy tyto otočné body, od kterých se měří rozsah kolébání, jsou na dosah ruky. Sdělili, že se brzo objeví. To byl rok 2012. Teď už víte, co vlastně rok 2012 znamenal, kdybych o tom nemluvil dříve. (Mayové) o tom také říkali, že nastane jiný věk, který bude natolik odlišný, že budou potřebovat jiný kalendář. Ten, který měli, byl sestaven jen na 5 000 let a pak končil. Přesněji po 5200 letech skončil, prostě se zastavil. Potřebovali jiný kalendář, který by si pověsili na stěnu, jak byste to mohli vyjádřit, který by reprezentoval čas po ukončení cyklu kolébání, zatímco kolébání začalo znovu a z jejich proroctví bylo jasné, že dojde ke změně lidského vědomí. S tím přišli Mayové. Ale i předkové předků jejich předků této domorodé populace. Věděli jste to? Takže i to, co je v bibli, co si tam můžete vyhledat, je metaforou této skutečností, něčeho, co se stane v novém tisíciletí.

Můj partner cestuje po celém světě. Byl na mnoha místech. A jednou z věcí, které stále dělá, je ptát se domorodých lidí: „Jaké je vaše proroctví? Co vidíte, že se stane?“ A znovu a znovu sedával u nohou šamanů, kteří mluví o cyklech Země, kteří mluví o všem, co se děje teď a co se nikdy předtím nedělo. Ať už cestuje po severní nebo jižní polokouli, ty příběhy jsou si tolik podobné.

A tady je ten příběh: Pokud zvládnete přežít významné období po roce 2000, aniž byste se zničili, vědomí na této planetě se změní. Myšlení bude jiné, reakce budou jiné. Mnoho věcí se změní, nejen technologie, drazí. Zásadní je ZMĚNA VĚDOMÍ. Je možné, že existuje sada vědomí, kterou byste nazvali „staré vědomí“, jež se začíná rozvíjet do „nového myšlení“? Je možné, že i ti, kteří jsou v tomto naprosto skeptičtí, začnou zažívat „aha“ zkušenosti a řeknou: „To jsem netušil. Tohle je něco, co naprosto přesahuje to, co mi bylo řečeno. Podívejte se, jak se mění to či ono, jak se mění naše kultura. Podívejte se, co se tu děje.

Objevují se změny v tom, co akceptujete a co ne. Vidíte to, pokud jste o tom nevěděli, vidíte to. Věci, které se nikdy neměnily před 100, 200 lety, se vám doslova mění před očima. Bylo to předpovězeno prastarými.

Tématem je změna. Jednou z posledních a nejzásadnějších jsou příběhy o změně, revoluce v informacích a odhaleních. Když byl můj partner (Lee) v jednom velmi vysoko položeném městě, v Cuzco, v Peru, bylo obtížné tam dýchat pro někoho, kdo se narodil úrovni moře, jak je on. Takže Lee mluvil pomaleji, než je u něj normální. Seděl u nohou jednoho šamana z kmene Qeros, jednoho z mnoha šamanů z mnoha kmenů Qeros. Ti žijí v Peru přes tisíc let, také pozorují hvězdy, mají také svá proroctví, mluví svým vlastním jazykem. Lee poslouchal, o čem šaman mluví. Ten šaman se naučil španělsky a byl tam také člověk, který to Leemu překládal v jeho jazyce, angličtině. Lee seděl u jeho nohou a naslouchal tomu muži. Jeden na jednoho. To je terminologie, kterou užíváme pro základní pravdu, kterou vám předávám už 31 let. A tady je to, co (šaman) sdělil:    

Pro celé lidstvo jsou dostupné různé úrovně vědomí. A řekl, že na této planetě se začnou objevovat cykly a toto je začátek jednoho. Zmínil se, že se vrátí moudrost předků, dokonce i skrz prach a hlínu. Zmiňoval se také o rozsáhlých změnách, protože tohle je ta doba a ten cyklus, který studoval a poznával, stejně jako jej studovali a znali jeho dědové, jako základ všeho, co přichází.  Právě teď jsme v jednom z největších cyklů ze všech. Tohle zaznělo z jižní polokoule, od šamana z Peru, mistra z kmene Qeros. Je to stejný příběh jako ten, který jste slyšeli od Mayů v Mexiku. Je to stejný příběh, jako jsem vám vyprávěl už tolikrát, od té doby, co jsem vám začal předávat poselství. Je to stejný příběh jako ve vaší bibli.

Jsou to stejné metafory. Nacházíte se v době ohromných změn. Dokázali jste to, pokud jste si toho všimli. Nedošlo k třetí světové válce, jak někteří předpovídali. Pořád se ještě bojíte všech těch předpovědi staré energie, i když už je pryč? Stále ještě listujete ve starých proroctvích a hledáte proroctví, které vás děsí, co přijde? Nebo už víte, že jste se přesunuli na jinou kolej reality?

Tato změna je pro některé obtížná, pro jiné zas nádherná a velkolepá. Začíná se rozvíjet vědomí lidstva a to způsobí nějaké problémy (určité záležitosti)

O tom a některých dalších změnách si povíme při dalších setkáních.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Attributes of Change – part 1 – MP3 –  min. 15:51

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete na našem webu ZDE a nově také již v e-shopu Kryonových knih ZDE.

Musíme zachránit sami sebe – odkaz od Zlatej dušičky

Na tomto světě je mnoho nešťastných. Jsou to ti, kteří nepochopili svou cestu, neznají sami sebe a odporují zákonům stvoření. Vše v tomto čase se rozlévá jako oceán a vy jste ti, kteří jako ryby brázdíte tímto světem. Zdá se, že bez cíle, bez pochopení svého směru. Mnozí však s pocitem svobody a rozlehlých plání, kde je možné zažít vše, co existuje. Život je rozmanitý stejně tak, jako existují mnohé druhy smrti. Tou nejhorší pak je fyzicky zemřít bez pochopení toho, jaké příležitosti byly zmarněny. Jako ti tažní ptáci se vracíte zpět do nových těl, abyste zakusili život. Neuvědomujete si, že život je tu v mnohých podobách a je nesmrtelný, stejně jako vy. Tápete a zavíráte oči před mnohými pravdami, myslíte si, že víte vše, že jste ti povolaní. Avšak je toho tolik, co nejste schopni obsáhnout.

Na vaší cestě vám mnohdy mohou pomoci některé vaše iluze, kterým věříte. Většinou však právě tyto brání vašemu postupu, vašemu uvědomění a vašemu probuzení. Přesto tento čas ještě přinese mnoho dalších probuzených. Dostanete se do fáze, kdy si budete muset vybrat, stojíte jako lidstvo na rozcestí. Mnozí odejdou do jiných světů. Tento svět bude stažen do hlubin, pokud se vaše vědomí plně neotevře. Vyznáváte různé hodnoty, je tu však čas, kdy se musíte spojit a hledat to, co máte společné, ne to, co vás rozděluje. Vaše priority jsou mnohdy zvrácené a vy nevidíte následky své slepé víry.

Svět se dělí a také hustota v tomto světě změní podobu. Nechtějte vše hned, je potřeba položit pevné základy, neboť v opačném případě bude vše pouze na vodě a v některých místech tohoto světa doslova. Bytosti Země mohou být zachráněny. Musí však zachránit samy sebe. Krize dohání tento svět. Mocní jsou nemocní a zdraví vědí, že je potřeba svět uzdravit. Uzdravit se však musí nejprve každý jednotlivec tohoto světa. Jako invaze kobylek jsou negace, které vás často obklopují. Člověk by měl posilovat své smysly a nejen toto by mělo být součástí vašich školních osnov. Stále je vám opakováno mnoho z toho, co je prioritou. Přesto jsou zde informace, na které ještě nejste připraveni. Nejprve je potřeba růst a zbavit se svých domnělých představ o životě a o stvoření. Uniknout můžete pouze svým vlastním přičiněním a to obnáší pustit se svých připoutaností a otevřít se životu. Přetvořit svůj vnitřní svět a stále hledat nové úhly pohledu, neustrnout.

Člověk se vyvíjí rychlým tempem. Technologie jsou stále propracovanější. Je tu však potřeba zejména vývoj ducha a transformace. Pokud tato slova nedokážete vnitřně procítit, pokud nesouzníte, pak máte před sebou ještě dlouhou cestu. Blíží se však doba Slunovratu. Tento čas je celé věky posvátný. A tyto energie lze využít k tomu, abyste požádali o pomoc mocné svého rodu, abyste se obraceli ke svým ochráncům a prosili přírodu, aby se nad tímto světem slitovala. I přesto, že mnozí z vás dělají vše pro to, aby Země byla zničena. Žádejte o očištění od negací, které vše ovlivňují. Žádejte o mír a šťastné životy. Projdete tímto časem velmi rychle a brzy zesílí mnohé vlivy, které vás mohou uvrhnout do většího chaosu. Vy se však snažte být vnitřně klidní. Naslouchejte rytmům Země a hledejte posvátný klid ve svých srdcích. Jedině tak můžete zvládnout cestu, která vás čeká. Milujeme vás a žehnáme vám. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Co potřebujeme a k čemu jsme vedeni? – odkaz od Zlatej dušičky

Svět je stále tentýž, i když události tohoto světa víří neuvěřitelnou rychlostí. Mnohé reakce na okolní děje vás lidí však mohou být pomalé a nepřizpůsobivé, neboť vaše zvyky jsou mnohdy strnulé a vaše schopnost reagovat na podněty je často zpomalena vaším vnitřním nastavením. Mnohé světy zanikly právě proto, že se nedokázaly přizpůsobit proměnám. To však není nic, co byste nutně museli znát. Nicméně proto, abyste se orientovali, je potřeba více se zajímat o vše, co se pojí s lidstvem a jeho vývojem, s osudem předchozích světů.

Mnohá vnitřní nastavení vás lidí jsou a budou měněna přímým zásahem, tedy prožitkem, který byl naplánován duší proto, abyste se probudili a posunuli. Mnohé etapy lidského vývoje jsou doprovázeny silnými strachy, bolestí a manipulací. I tento čas přináší zesílení strachů a podceňování své vlastní vnitřní síly. Čas však běží a vy, jako lidské bytosti, potřebujete cítit ochranu a lásku. A jak toto pociťovat, pokud se uvnitř vás neustále roztahují obavy z budoucnosti a nedůvěra v život a své vedení? Člověk je tvor společenský, potřebuje lidský kontakt, teplo, které zahřeje srdce. Dopřávejte si co nejvíce tohoto elixíru, pijte ho plnými doušky. Objímejte se navzájem a předávejte si dary soucítění a respektu. Věnujte se více vnitřnímu dítěti a dopřejte mu to, po čem touží, ať se zhojí jeho zranění. Dopřejte mu pocit bezpečí a ochrany, lásku bez podmínek.

Víme, že je pro vás těžké zaobírat se těmito tématy, pokud jsou zde jiná, daleko výraznější. Zejména téma přežití a hmotného zabezpečení. Avšak tato témata jsou důležitá pro vaši duši. Nepotřebujete se bát a podceňovat sebe samé. To, co potřebujete, je postavit se za sebe, za své děti, za své potřeby a do své síly. Potřebujete posílit spojení se sebou samými, pustit to, co vám nedává pocit jedinečnosti. Uvolnit se ze situací, které vám více berou, nežli dávají. Jste svazováni pouty karmy, avšak mnohdy jsou tato pouta již dávno rozvázána a vy stále zůstáváte tam, kde již nemusíte být. Transformace vás vede k tomu, vážit si sebe samých, stát si sami za sebou a oprostit se od tužeb světských, ke změnám priorit. Vedení k sobě znamená být sám sobě mistrem, sám sobě vzorem a sám sobě rádcem. Naslouchat své duši a plnit své poslání, kterým je pro mnohé z vás změna svých vnitřních programů a nastavení a osvobození se od závislosti na mnohých prožitcích. Osvobození se však neznamená nedopřát si. Nýbrž nebýt závislý.

Tento čas je časem poučení a časem prohlédnutí za iluzi. Neboť mnohé informace jsou velmi zkreslující a neukazují vám podstatu věcí. Ukazují vnější, ale neukazují vnitřní. Na vás je, abyste dokázali prohlédnout a rozeznat pozlátko od prohnilosti. Naučit se více věřit sobě samým a více sami sebe milovat. Neboť z lásky povstává zase jen láska. Mějte na paměti, že každý z vás je jedinečný a přestože obýváte jeden společný svět, je tento svět plný malých světů, které si tvoříte vy sami. Spojte své malé světy do jednoho a objevíte zcela nový svět, jedinečný a plný rozmanitosti. Každý z vás přináší do tohoto světa svůj pohled, svůj otisk a každý z vás je pro tento svět důležitý. Toto mějte na paměti. Každý z vás přispívá do celku a zároveň je potřeba, aby celek toto odrážel. Poklekněte lidé před svou božskou podstatou, poklekněte před sebou samými. Vedete si dobře. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Kryon – Praktické běžné věci – 4

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem, v rámci Healing Wednesday, 28. července 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrtý channeling ze série tohoto měsíce (července 2021) na téma „běžné každodenní věci“. Rozdělili jsme ho do čtyř částí, kratších zpráv, které společně vytvoří jedno delší poselství. A o to tu jde.

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký byl účel, záměr na této planetě? Možná si říkáte: „No, je to něco hodně vysokého a velkolepého.“ A to skutečně je, ale ne tak, jak si myslíte. Kdybyste chtěli vědět, jaký je současný účel lidí, starých duší, které například sledují tento program? Účelem je, abyste co nejlépe zrcadlili Boží tvář, zatímco kráčíte po této planetě. Co na to říkáte? Možná namítnete: „Musí toho být víc. To nestačí.“  Bez ohledu na to, co je vaším skutečným účelem, představujete si, že je to možná nějaký úkol, něco, co máte udělat. Takto lidé uvažují. Můžete to tak dělat a zadat si nějakou práci, ale dělejte to tak, abyste zároveň zrcadlili Boží tvář.

Dali jsme vám pár příkladů běžných energií, které jsou pro život na planetě obtížné. Mluvili jsme o obtížnosti společného soužití s rodinou a řekli jsme vám, že biologická nebo vybraná rodina se liší od přátelských vztahů. Protože v rodině jsou energie, které jste si vybrali ještě před narozením. Všichni jste si to vybrali, a to je pro mnohé z vás hodně, hodně těžko pochopitelné. Ve skutečnosti mnozí říkají: „Ach, tohle bych si nikdy nevybral, je to hrozné. Nikdy bych si nevybral takovou osobu za svou matku nebo otce. V tom je něco špatně.“ Ne, není. Bylo to pro vaše vzdělání. Je to, jako když jste měli ve škole učitele, kterého jste neměli rádi, který vás rozčiloval, protože se k vám choval špatně. Přesto jste se něco naučili. Existují tedy dobré důvody, proč se někdy staré duše scházejí s mladými dušemi v rodině, totiž aby se navzájem něčemu naučily. A někdy je to právě dítě, kdo něco naučí své rodiče. To může být případ některých z vás, kdo jste tady.

Mluvili jsme také o obtížích na pracovišti nebo o jiných každodenních věcech, kterými musí stará duše nebo pracovník světla procházet. A mluvili jsme také o jedné zásadě, principu, který zde chci znovu zopakovat. Když cítíte, že se ve vašem životě probouzí a začíná proudit drahocenná energie, pak máte tendenci stáhnout se na nějaké odlehlé místo, na nějaké místo ve městě, kde můžete být sami nebo s vašimi přáteli v jakési komunitě. Nemusíte tedy jednat se zbytkem veřejnosti, kterou možná vnímáte o trochu „temnější“ než jste vy. Historie ukazuje, že to děláte právě proto, že existuje tolik příkladů duchovních lidí, kteří se stáhnou do své vlastní ulity, aby nemuseli být s ostatními. To mimochodem často nefunguje. Také to vysvětluje ty, kdo byli šamany. Odcházeli a bydleli mimo vesnici, aby se oddělili a mohli se zabývat svou spiritualitou. V těch starých časech se věřilo, že na to musíte být sami, jinak byste absorbovali energie ostatních. Ale dnes už se nemusíte bát pohlcování negativních energií, proto to znovu zopakuji: Staré duše, máte kolem sebe světelnou bublinu, kterou nic nepronikne, pokud to není váš záměr, úmysl. Proto jste tady.

Dnes se bavíme o ještě obtížnějším tématu. Protože jak se energie této planety zvyšuje a začíná ukazovat více světla, zároveň vyplouvá na povrch také spousta temnoty. Víte to. Ta metafora je velmi jasná: rozsvítíte-li světlo na dříve temném místě, najednou se objeví špína – a nejen špína, ale možná i další věci, skrývající ve stínech. Je to metafora, ale děje se to i u vás doma, děje se to dnes s energií kolem vás. Najednou vidíte, jak v lidech a ve společnosti zesiluje dualita temnoty a světla. Najednou začínáte vidět temnější a nižší energie jako něco, na čem se už nechcete podílet. A přesto jsou prorostlé ve vaší společnosti a vy jim nemůžete uniknout. Co uděláte?

„Kryone, o čem to mluvíš?“ Je to všude kolem vás. Například ty neshody v názorech v americké společnosti. Existovalo někdy větší rozdělení mezi politickými stranami, než je tomu dnes? Bojujete dnes spolu kvůli tomu, co jste dřív nedělali, a rozděluje to celé rodiny, což se dříve nedělo? Odpověď zní ano. Existují tak velké rozdíly mezi duchovními systémy a učením, že ani nebudete chtít povečeřet s někým, kdo nemá stejné přesvědčení? Odpověď zní, ano. Pojmenováváte to a začínají se projevovat věci, které se dříve nikdy neprojevovaly, jako jsou např. rozdíly mezi rasami, což možná povede k nalezení odpovědi a řešení, abyste se k sobě nakonec mohli chovat s vlídností a laskavostí. Právě jsem vám předal nejdůležitější slovo. 

Říkám vám toto, drazí, neuniknete těmto rozdělením. Nevyhnete se jim. Bez ohledu na to, jaký je váš názor týkající se politiky, najde se někdo, kdo si myslí opak. A budou to i pracovníci světla. Uvědomujete si to? Jsou lidé, kteří si myslí, že všechny staré duše nebo pracovníci světla, kteří poslouchají (nebo čtou) tento channeling, vyznávají stejnou politickou stranu, jako vy, a že nikdo z těch ostatních tu není. Ale to je omyl, je to 50 na 50, jako kdekoli jinde na planetě. Jinými slovy, vy všichni, staré duše a pracovníci světla, máte stejné vlastnosti jako kdokoli jiný. Někteří z vás se zajímají o jednu stranu, někteří o jinou stranu. Jak se s tím vypořádáte, když je mezi vámi tolik nevraživosti?

Tady je to účinné slovo: vlídnost, laskavost. Dokážete si udržet tvář Stvořitele a potkat jiného duchovně založeného člověka, o němž víte, že aktivně vystupuje za politickou stranu, se kterou nesouhlasíte – dokážete se s ním sejít a rozhodnout se, že se nebudete hádat, i když s jeho názorem nesouhlasíte, a přesto jeden druhého milovat? Nebo je to příliš „vyzrálé“? Říkám vám, že tohle je cesta, jak může většina lidí, kteří jsou v současné době podobným způsobem rozdělení, vyzrát. Pracovníci světla a staré duše ukazují cestu. A čím častěji to dokážete dělat s vlídností a laskavostí, tím více lidí si toho všimne. Možná to v dohledné době nenapodobí, ale budou vědět, že je to možné. Protože právě teď jsou lidé, kteří si myslí, že to není možné. Jsou kongresmani, kteří už nevěří, že je to možné. A jsou tací, kteří se už nikdy nechtějí ucházet o místo v kongresu, protože jsou tím unavení a země se příliš změnila; říkají o ní, že je zraněná. Co kdybyste byli léčitelem – léčitelem energie v politickém smyslu?

Dovolte mi to zopakovat – vy všichni budete muset projít takovými typy rozdělení. Ve své společnosti máte různé názory. Máte názory na to, jak by se dalo vycházet mezi rasami, a ty se nemusí shodovat s názory vašich blízkých. Jaké je tedy to účinné slovo? Vlídnost, přívětivost a laskavost. Drazí, můžete být k sobě laskaví a smířit se s tím, že existují rozdílné názory. Ale můžete se sejít a říct: Milujeme tuto zemi, milujeme tuto situaci, milujeme jeden druhého, milujeme tuto planetu natolik, že i když spolu nemusíme souhlasit, dokážeme spolu vycházet přátelsky. To je to účinné slovo. Snáze se to řekne, než udělá, ale proto se vám říká pracovníci světla. Toto jsou skutečné odpovědi, které vás nevedou k tomu, abyste druhé lidi obraceli na svou víru, aby přijali vaše myšlenky, ale spíše k vhledu: Láska vše překoná! Drazí, ve vaší společnosti můžete mít situaci, kdy můžete mít různé názory a přitom setrvávat v lásce a laskavosti.

Takový je nový člověk a nový normál! Slyšel jsi to slovo? Toto je nový duchovní normál. Dokážete to udělat? Stará duše to dokáže. Víte, jak na to, opravdu to víte. Přemýšlejte o těchto věcech a přemýšlejte o tom, co je laskavé k vašemu sousedovi, vaší rodině, vašim kolegům v práci. Změní to váš život a uzdraví vaše tělo. Protože strach, stres je zabiják a vy to víte.

Já jsem Kryon, nadále zamilovaný do lidstva. A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Practical Ordinary Things 4 – MP3 –  min. 14:50

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete na našem webu  ZDE a nově také již v e-shopu Kryonových knih ZDE.

Kryon – Praktické běžné věci – 3

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem, v rámci Healing Wednesday, 21. července 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Předáváme vám sérii zpráv a nějaké rady. Dnešní poselství jsou jiná než před deseti lety. Důvodem je to, že energie, která vás na této planetě obklopuje, se změnila. A tato změna energie podnítila něco ve starých duších. Podívejte se, kdo sleduje tento program. Před mnoha lety by neměl žádné účastníky. A to je fakt. Můj partner dokonce zkoušel různé věci, protože si myslel, že by tyto zprávy mohly zajímat mnohé, ale bylo jich jen pár. Způsob, jakým dnes sledujete program prostřednictvím současných médií, je poměrně nový. Co je ale skutečně nové, je zájem lidí, jenž se oproti stavu před dvaceti lety zvýšil téměř exponenciálně. Děje se něco, co tyto lidi přiměje probouzet se a ptát se: „Je tohle skutečné? Existuje něco víc? Proč něco cítím, když slyším tato slova nebo jen ten hlas?“ To je otázka, platná dokonce i dnes, dokonce i v tomto dnešním programu.

Probuzení je víc než jen vědění, znalosti. Probouzíte se možná do více světla, ale jak byste to vysvětlili? Řeknete: „Včera jsem neměl tolik světla, dnes ho mám víc.“ Ale takto se to ve skutečnosti neděje. To, co se skutečně děje, je, že jste schopni víc vidět. Nejde o světlo, jde o koncept toho, co teď díky světlu můžete vidět. A co vidíte dnes díky světlu, které se liší od světla řekněme před 10 nebo 20 lety? Odpověď je, že si začínáte uvědomovat, že vidíte mnohem dále, než jste kdy viděli nebo než vám bylo řečeno. Dalo by se říci, že se díváte na velkou místnost, která je najednou více osvětlená, a zjišťujete: „Ach, ta místnost je mnohem větší, než mi bylo řečeno. A podívejte se támhle do toho rohu, něco se tam hýbe. Zajímalo by mě, co to je.“ Někteří vstanou a půjdou do toho rohu, jiní řeknou: „Zůstaň, kde jsi, protože je to děsivé. Zatím všechno fungovalo, tak proč se někam přesouvat?“ Ale další řeknou: „Musím to vědět, musím to vědět.“ Pak přejdou do toho kouta a uvidí ten pohyb. Kryon o tom dokonce už předal jedno podobenství. A to, co tam objeví, je větší pravda o sobě, nebo možná jiné dveře, které vedou na jiné místo. To se právě teď děje.

A tohle vás mění. Mění to vaše vnímání, vaše uvědomění a také to, co se vám líbí. Myslím tím následující: Mnoho lidí, včetně vás a mého partnera, se řídí a formují tím, co se jim líbí a co ne. Na začátku svého života jste si vymezili, co se vám líbí a co ne. Jak rostete, trochu se to mění, dokud nedospějete a pak řeknete: „Dělám to a to, mám rád to a to, nemám rád to a to, a vím toto.“ Jak se místnost zvětšuje, objevuje se tam víc věcí, které se vám mohou líbit, které můžete zkoumat a pak možná dojdete k závěru: „Tohle není pro mě.“ I to se děje. Jsou lidé, kteří se nyní probouzejí a říkají: „Už nechci dělat to či ono, nebo už se toho nechci účastnit. Chci dělat to a to.“ Důvodem je, že se zvyšuje vaše vědomí a proto se měníte vy i to, co se vám líbí, nebo ne.

Tato série poselství se týká běžného každodenního života pracovníků Světla a toho, jak se vyrovnáváte s energiemi na planetě. Toto třetí poselství se zaměřuje na chození do práce. Liší se od druhého poselství, od rodinných vztahů, jak se s nimi vyrovnávat, liší se od běžného setkávání s lidmi.

Opět je tu premisa: Proč jste tady? Vypadá to velmi jednoduše. Drahé staré duše žijící právě v této době na této planetě, inkarnovaly jste se s určitým záměrem. Narodili jste se pro tuto dobu. Vaším záměrem je ukazovat a zrcadlit tvář Boha, tvář Ducha, tvář Stvořitele, vaši duši ve 3D světě, zatímco kráčíte z místa na místo. Jde o to ukázat lidem kolem sebe, jaké to je, mít moudrost, laskavost a vlídnost, namísto všech ostatních věcí, které jsou zvyklí vidět u jednotlivců po celém světě. Je tolik lidí, kteří sami sebe vidí jako oběti zkázy a temnoty, bez naděje, s cynickým přístupem ke všemu a ke všem. To není překvapivé, protože pokud sledujete média, školí je v tom. Jinými slovy, všechno je špatně. Takto lze k takovému postoji dospět, ale stará duše má volbu to změnit. To je to, o čem v této sérii diskutujeme. A nyní se dostáváme ke třetímu tématu, k pracovišti.

Pracoviště je plné různých situací, které jsou téměř nekonečné. Pokud například pracujete v týmu s jinými lidmi, z různých oblastí, z různých kanceláří, z různých firem, s různými nadřízenými, pak jste si je nevybrali. Nyní můžete namítnout: „Žádné náhody neexistují.“ Přesto jste si je nevybrali.  Není sice náhoda, že tam pracují, ale nevybrali jste si je na druhé straně závoje. Jsou zde jako součást scénáře, s kterým můžete spolupracovat, interagovat nebo cokoli jiného, avšak v zásadě chodíte do práce proto, abyste si vydělali na živobytí.

Mnoho otázek se týká problému: „Co mám udělat s tím nebo oním?“ A mnoho z těchto otázek se týká autority, jako například: „Co mám dělat se svým šéfem?“ Kéž by to bylo jinak, drazí, ale v mnoha případech autorita neznamená moudrost. Často to bývá dysfunkční osobnost, užívající si, že může šéfovat. Být šéfem pro ně znamená přikazovat a nařizovat lidem kolem sebe, co mají dělat. Nebo možná ještě hůř, být šéfem pro ně znamená říkat lidem, co je na nich špatného. Jinými slovy jsou to tyrani, kteří rádi šikanují. Nejsou takoví všichni. Můžete mít skvělého, vynikajícího a moudrého šéfa, kterého milujete, který má autoritu a kterému byste ani neřekli „šéf“. Ale většinou to tak není. Mohou být na pozici šéfa kvůli svým dovednostem, znalostem pracoviště a dlouhodobějším zkušenostem. Ale nic je nevedlo k moudrosti, která je zapotřebí k vedení jiných lidí, a tak se stávají tyrany. To je velmi, velmi běžné. Tyran je někdo, kdo si vychutnává, že je za někoho zodpovědný a že mu může říkat, že není dost dobrý nebo že by měl lépe pracovat, vyčítat mu něco nebo předhazovat takovým způsobem, aby se (jeho podřízený) cítil špatně. Když takoví šéfové dokážou, aby se jejich podřízení cítili špatně, dodává jim to určitým způsobem energii. To už jste asi zažili. Ne všichni šéfové na pracovišti jsou takoví. Možná právě teď mluvím s jedním z nich. Chováte se tak? Pravděpodobně ne. Staré duše jsou mnohem ušlechtilejší a mnohem moudřejší.

Tady však jde o staré duše na pracovišti, kde nevládne moudrost. Mnozí z vás na takových místech pracujete. Takže tady je poselství pro vás. Právě jsem vám sdělil, čím se takoví jedinci na šéfovských pozicích „živí“, tedy co je udržuje v chodu a co podporuje jejich šikanu, jakkoli správnou z jejich hlediska. Je to reakce, kterou ve vás mohou vyvolat. Zavolají si někoho do kanceláře, sdělí mu, že by mohl pracovat lépe, že by měl dělat to či ono, že jeho výkony nejsou dost dobré, ať si dá pozor, že by mohl přijít o práci nebo tak něco. Nebo svolávají pravidelné porady a vyvolávají ve vás špatné pocity. Zní vám to povědomě? Tohle je doslova tyranie. Co můžete na takovém pracovišti dělat, abyste nemuseli jen snášet to, co je z vašeho pohledu nízké vědomí, chování staré energie? Tady je odpověď. Snadněji se to řekne, než udělá, staré duše, ale ta odpověď zní: Nereagujte! Jen se na ně podívejte. To se jim asi nebude líbit a budou se snažit ve vás vyvolat nějakou reakci. Když pak budete muset reagovat, udělejte to pozitivně. Přemýšlejte o tom, co byste mohli říct – například: „To je v pořádku, udělám to lépe,“ i když si je tím udobřujete, i když víte, že to není to, co chtějí slyšet. Chtějí, abyste se před nimi ponížili, plazili, ale to neuděláte.

Pokud na tyto věci nebudete reagovat, povím vám, co se bude dít. Unaví se a možná se obrátí na někoho nebo na něco jiného, ale už ne na vás. A co se stane potom, je velmi zajímavé. Pokud sedíte ve skupině lidí s takto se chovajícím šéfem a najednou už nereagujete jako všichni ostatní, neurazíte se, nenaštvete se, nerozpláčete se, nebudete se cítit špatně, nevrátíte se později a nebudete si na to stěžovat, pak za vámi ostatní přijdou a zeptají se: „Co se děje? Co se ti stalo, že s tím dokážeš být v pohodě?“ A můžete jim odpovědět: „S tím nemůže být nikdo v pohodě. Právě jsem si ale uvědomil, že to je problém šéfa, ne můj. Jen proto, že na mě může ukázat prstem a nadávat mi, nebo dělat něco jiného, není to, co se ve skutečnosti děje. Vím, kdo jsem, a proto nereaguji. Nechávám ho, ať si projde záchvatem vzteku nebo čímkoli jiným, co dělá, čím by si posílil svou tyranii. Nereaguji.“ Vidíte, co to vytváří? Ostatní se na vás podívají.

Co vám tím sděluji? Proč jste tady? Jste tady, abyste zrcadlili tvář Stvořitele, soucit a všechny ty další věci. Všechno, co děláte, přitahuje pozornost, protože existuje světlo, protože existují vyšší vibrace. Toto je jen jedna z mnoha věcí, s kterými byste se měli vyrovnat. Jste-li na pracovišti s lidmi, které byste si nikdy nevybrali a jejichž osobnost musíte vydržet, nereagujte na ně! Držte se toho, co máte, totiž vědomí vaší velkoleposti, a v souladu s tím kráčejte životem. Nedělejte z jiných špatné lidi, jen si udržujte svou velkolepost.

To je poselství, které je obtížnější realizovat než ta ostatní. Ale můžete to zvládnout. To je jeden z důvodů, proč jste tady. Dokážete zrcadlit Boží tvář, dokonce i tváří v tvář tyranovi? Myslím, že dokážete.

A tak to je

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Practical Ordinary Things 3 – MP3 –  min. 16:06

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete na našem webu  ZDE a nově také již v e-shopu Kryonových knih ZDE