Tag Archive | zrýchlenie

Horoskop na obdobie 1. 2. – 7. 2. 2016

Dobrodružná jízda

Stále trvá uspěchaný a velmi rychlý aspekt mezi Sluncem a Marsem, proto i já píši tak pozdě. Je to hektický čas, kdy se objevuje jedna událost za druhou. Jste postaveni před situaci a musíte ji řešit, nejde ji odložit. Spustilo se kolo událostí a zrychlil se tok energie a tím i pocitově jinak vnímáme čas.

Přistupujte ke všemu, že je to dobrodružná cesta a teď momentálně jedeme z kopečka. Někdy máme pocit, že to neuřídíme, ale na poslední chvíli každou zatáčku a hrbol zvládneme. Občas děsem křičíme, občas zavíráme oči a křičíme „Pane Bože!“ nebo „Mami!“. Až sjedeme celý kopeček, budeme sice vyčerpaní, ale šťastní. Tak trochu to vůbec nemáte ve svých rukách a tak tedy víra, že to dobře dopadne, je na místě.

Teď si určitě říkáte a kdy ten kopeček má konec? Tento aspekt působí do 18. 2. a ve spojení s opozicí s Černou lunou a Uranem, která stále působí z minulých týdnů, je to doba, kdy se vše má dostat na správné místo. V takovýchto turbulencích a neustálých změn musíte pustit a nechat se vést.

Nebojte se, Jupiter vytváří harmonický aspekt na Merkura, Pluta a v druhé polovině týdne si přidá i Venuše. Je to pozitivní vývoj a vše, co se děje, má podstatně hlubší vliv, než si v této době dokážete představit. Jsme vedeni k praktičnosti, pracovitosti a k nalézání nové struktury (Merkur, Pluto v Kozorohu) a jsme podporováni optimismem, nadějí a důvěrou. Příznivé podmínky pro nové smlouvy a obchodní jednání. Vše se týká zejména hmoty. Své vize, nápady jste schopni zhmotnit, realizovat. Když k tomu přiložíte ruku k dílu, svoji aktivitu, tak jemnohmotný svět je nám velkou podporou. Štěstěna stojí při nás.

1841

Příznivý aspekt od Marsu ve Štíru na trojkonjunkci v Kozorohu dává dostatek energie, odhodlání, odvahy jít a realizovat. Tím, že Venuše se dostává do konjunkce s Plutem a Merkurem, je to vaše mysl, která plánuje, finančně propočítává, aby se dalo zhmotnit. Venuše vnáší lásku, aby bylo konáno ze srdce. Pak vás to vždy obohatí. Dělejte pouze to, co cítíte srdcem, i když to bude vypadat nereálně. Pokud je to v souladu s vyšší vůlí, Nebe se spojí, aby vám poskytlo vše, co k tomu potřebujete. Mars s Venuší dává tvořivost, hravost, jiskření, které je potřebné ke tvoření. Proto se tento týden oživí energie hravosti a radosti. Život je dobrodružství! Odlehčí se velmi intenzivní těžká energie, kterou člověk mohl cítit a mít tak pocit, že život je dřina. Slunce ve Vodnáři dává schopnost vidět z nadhledu a uvědomit si celistvost událostí.

Uran a Černá luna je v dynamických aspektech na trojkonjunkci a to znamená, že si máme uvědomit, jak používáme slova a mysl. Jestli k pozitivu či se necháme zahltit negativními myšlenkami. Uran nedovoluje zůstat ve zkostnatělosti a ve starém způsobu, kdy nás ovládal strach. Překroč svoje omezení! Proto se objeví výzvy, do kterých budeme hozeni a v té rychlosti automaticky spustíme vlastní síly, o kterých jsme doposud nevěděli.

Saturn v harmonii se Sluncem (do 12. 2.) podporuje zodpovědnost, stabilitu, dlouhodobost, pracovitost, moudrost, zralost a schopnost snést vizi na Zem.

Od 6. – 10. 2. se dostává Černá luna do harmonického aspektu se Sluncem. Osudová doba zásadních událostí a rozhodnutí. Naše vědomí má možnost čerpat sílu, odvahu a velké požehnání z Pra základní síly – z prazdroje (není myšleno pivo ;-), pánové). V těchto dnech můžete vnímat jinou energii. Projevení Božského vědomí. Ten, kdo má dostatečně otevřeno vědomí, tak bude skrze něho tato síla procházet a motivovat ke konání.

2. 2. Hromnice – magický den. Vede k „zasvěcení“ se nějakému ideálu. Může přijít „volání“ určení člověka, které má následovat a vykonat.

Ať každá vaše myšlenka a čin jsou prostoupeny Světlem a Láskou.  Petra Nel

 

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz

Reklamy

Horoskop na obdobie 15. – 21. 12. 2014

Zrychlení

Přetrvávají aspekty z minulého týdne: Slunce s Jupiterem a Venuše s Neptunem.

Přidává se Mars v harmonickém aspektu s Uranem do 26. 12., který přináší větší zrychlení. Už se zdálo, že to není více možné. Díky tomu zvolíme opravdu jen to podstatné. Jinak tento aspekt přinese rozhodnost, odvahu, upřímnost a pravdivost, která může být až „krutá“.

Pozor na přílišný individualismus, tvrdohlavost a nezávislost. Pokud budete mít potřebu se za každou cenu prosadit, mít pravdu, soupeřit s druhými, být všude první, u všeho být a všechno stihnout, pak jste se dostali do opačného směru, než máte být. Jen ten, kdo nezná sám sebe, nemá sebeuvědomění, potřebuje dokazovat a soupeřit s druhými.

V tento čas je naopak potřeba spolupracovat, opustit boj a nalézat sounáležitost s druhými. Energie spojení Marse s Uranem se pak využije konstruktivně a pro blaho celku, firmy, rodiny…

Opatrně na riskování a rychlé jízdy. V této době je potřeba i hodně fyzického pohybu, aby elektrizující energie mohla projít. Tyto vánoční svátky rozhodně nebudou klidné ale akční. Stále nás bude „něco“ nutit dělat.

Christmas_wallpaper_christmas_photos_da052096f

Venuše se 16. 12. dostává do konjunkce s Plutem v kvadratuře s Uranem v Beranu, Dračí hlavou ve Vahách a ocasem v Beranu.

Láska, hodnoty a tvořivost procházejí přerodem – smrtí a znovuzrozením. Nastává potřeba opustit individualismus, sobectví, bezohlednost a dát přednost partnerství, spolupráci, harmonii a oboustrannému vítězství. Opustit hru na oběť a viníka – v základním archetypu Kaina a Abela. Opusťte pocity viny a křivdy.

V partnerství projde vlna vynesení žárlivosti, majetnictví, manipulace, nečekaných zvratů, závislosti, vášně, osudovosti a hlubokých citů, které nejdou tajit. To, co partnerství dusí, vyjde na povrch, aby mohlo projít smrtí a znovuzrozením, které povede k prohloubení vztahu. I zde je potřeba opustit hru na oběť a viníka. Je potřeba nastolit rovnováhu mezi mužem a ženou. Uznat, že jeden bez druhého nemůže tvořit svět…

22. 12. v 00:10 hodin nastává zimní slunovrat. Slunce vstupuje do znamení Kozoroha a ve 02:30 hodin nastává novoluní, tím pádem to zásadně ovlivní již neděli.

Téma novoluní a slunovratu je stát se zralou autoritou vůči sobě samému. Stát se Mistrem sebe sama.

Krásný adventní čas.

Petra Nel Smolová

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Horoskop na obdobie 6. 10. – 12. 10. 2014

GEJZÍR

Hlavním tématem v období 6. – 14. 10. je konfigurace Drak, tvořená Velkým ohnivým trigonem: Jupiter – Mars – Uran. Vrchol Draka je ve vzdušných Vahách tvořen konjunkcí Slunce a Venuše, Dračí hlavou a úplným zatměním měsíce 8. 10. (u nás nebude viditelné).

Úplněk nastává 8. 10. 2014 a nastává zatmění měsíce.

Jak dostat do srozumitelných slov to, co se děje za formou, za iluzí – emocí, za myslí, která tímto bude prostoupena a natolik rozkmitána, že ztratí svou formu?

Proto doporučuji: snažte se jít za svou mysl, nechte mé informace sebou jen protéci, opusťte potřebu porozumět, analyzovat, jen to nechte skrze sebe projít a nechte to působit. Pak procítíte to, co je za slovy a porozumíte.

Existujeme v pulsech nádech-výdech a mezi tím je krátká pauza. Intervaly nádechu, pauzy, výdechu a pauzy se zrychlují. Kolektivní vědomí je natolik rozkmitáno, že se slívá celý princip nádechu a výdechu. Je natolik natlakováno, že se ztrácí rozlišení mezi nádechem a výdechem a stává se jediným kmitem, který se zrychluje, kdy přestává být vidět pohyb. Energie či napětí, které jsou tím vytvářeny, to vše vede k jednomu k výtrysku, který způsobí uvolnění. Pohár (forma) se naplnil a přeteče – rozleje se. Voda je vědomí.

Přichází tak silná energie Kristova vědomí – Lásky, energie Božské matky- bezpodmínečné lásky, která vede od prazákladu k osvobození se od formy myšlenek, programů, emočních zápisů, potažmo karmy. Tak aby se mohlo rozlít do lidských bytostí a probudit je k rozvzpomenutí se na svou božskou jiskru v sobě a tím zaktivovat vědomí v lidské formě – v čistém těle. Aby božské prostoupilo lidské, které je drženo chtěním, malostí, egem, utrpěním a iluzí.

Myslíte si, že ten příliv energie přijde ze shora, že skrze 7. čakru vstoupí tato energie? Kdepak.

Tato energie vstupuje skrze 1.čakru a stoupá po páteři nahoru a osvobození přichází, když projde gejzír 7. čakrou a propojí se s bezpodmínečnou láskou – Božské matky.

Proto je potřeba mít pořešený lidský, každodenní život, protože když to tak není, tak vás to vždy vrátí zpátky k prvotní bolesti. A jste tam, kam jste spadli z výšin euforie pomyslného osvobození.

Nejdříve se musíte dotknout své největší bolesti, abyste mohli být osvobozeni. Co je to ve skutečnosti za bolest? Sebeodsouzení, nehodnota, postoj sám k sobě.

Když se duše vyčleňuje z celistvosti a začne si uvědomovat já, dochází k obvinění tohoto svého já, protože ztráta celistvosti je bolestivá. Aktivuje se karma, která funguje na principu – sebeobvinění, sebeodsouzení a nalezením trestu, kterým vše zase napravím.

A toto sebehodnocení je základní bolestí. Tato bolest je u každého spojená s jeho hodnotou. Pak každý individuálně máme pojmenovánu svou nehodnotu: někdo je nic, někdo je nula, někdo je neschopná či nedůležitá nula, někdo je nedokonalost, někdo je nezmar a spoustu dalších možností, jak jste nehodnotní. A pak se v tomto světě snažíme získat hodnotu skrze formu, chtění, lásku, uznání atd.

Když si pojmenujete svou základní bolest, můžete se od ní osvobodit a velkou rychlostí v této době dojít k osvobození.

A nečekejte nějaké euforie, protože skutečné osvobození, propojení se s Božskou matkou je Mír, Klid a Ticho. Pak jste se dostali až za….k prvotnímu Všemu a Nic, kde vládne neohraničenost, nekonečno a počátek.

hor

Konjunkce Slunce, Venuše a Dračí hlavy symbolizuje, že přichází milost, bezpodmínečná láska, velká podpora ke kvantovému skoku ve vědomí, které přichází v určitých intervalech.

Můžete cítit, že se vše zrychluje, uvnitř vás se tlakuje, dotýkáte se své bolesti a můžete mít pocit, že již více neunesete. Přijměte svou bolest a milujte ji a děkujte jí.

Když se nám stane nějaká bolestivá situace, máme tendenci vytvářet si resumé, obranné postoje: „Tohle už nikdy nedopustím…., už nikdy…“, cítíme se jako oběti, ale tím si vytváříme další stejnou situaci, která přijde v budoucnu, v tomto životě nebo v příštím. Ten člověk, který přichází s tou situací, je ve skutečnosti Anděl, který vám dělá službu, a tak jste si to v nebi domluvili, abyste se naučili přijímat a nesoudit. Tato situace tě učí, abys v sobě objevil lásku k realitě, která je, k sobě, k druhým. Tak proč se vzpírat a prodlužovat to? Nalezni Lásku teď hned!

Pokud se vám v této chvíli děje nějaká bolestivá situace, pak i v jediném okamžiku se můžete osvobodit právě tím, že tuto bolestivou situaci přijmete s důvěrou, uctíte ji, poděkujete za ni a tím ji rozpustíte – když si prožijete Lásku. Tím jste rozpustili formu, která se v budoucnu už nebude opakovat, pokud je vaše láska bezpodmínečná. A když se objeví, tak už se na ni jen usmějete. Opusťte své chtění, to vás zotročuje a vede k utrpení.

V této době se držte tady a teď, v přítomném okamžiku. Tady a Teď, v této chvíli můžete prožít osvobození z karmy. Tak velikou moc máte uvnitř sebe, v jednom okamžiku prožít bezpodmínečnou lásku sám k sobě a tím k celému stvoření.

S láskou Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ OD 22.9. DO 30.9.

Týden od 22.9. do 30.9. se ponese v záležitostech týkajících vašeho domova, rodinných plánů, každodenního života, vašeho bydlení, domácího krbu, rodiny nebo vlivu rodičů či okolí, neboť bude pod znamením karty „DŮM“. Týkat se bude i vašeho soukromí, stability, ochrany nebo jistoty, rovnováhy a pevného základu. Partnerské vztahy budou neměnné, jakoby utlumené, pokud se zásadním způsobem něco nezmění, pozor na autoritářství a to i v rodinách, ženy, matky nebo partnerky mohou být v tomto týdnu více autoritativní než dříve.

Ze začátkem týdne nepočítejte s přílišnou energetickou aktivitou, spíše se vše bude pomalu jakoby nastartovávat, změna nastane až 24.9. v 8:13hod., kdy bude probíhat Novoluní a vaše energie se bude znovu navracet. Váš tok myšlenek může být blokován, jakoby se budete nutit do přemýšlení nad zadanými úkoly, jasno, řešení a cíle jakoby přicházely oklikou a až kolem středu týdne můžete počítat s rozjasňující se myslí, budou opět přicházet nápady a zpětné pochopení toho, co jste prožili, ale i toho co se odehrálo v minulosti a co vám způsobovalo starosti a neustálé přemýšlení nad řešením.

NewMoon

Také bude tento týden ve znamení zpráv, určitého pohybu, ke konci týdne můžete zaznamenat určité zrychlení. Dorazí k vám důležitý dopis nebo úřední zpráva, pozor jen na zprávy o ukončení nájemní smlouvy nebo ohledně exekucí. Některé zprávy budou šťastné nebo o úspěchu ať už vašeho nebo druhých, jiné zprávy vám naopak přidělí určitý podíl zodpovědnosti, další zprávy mohou přijít náhle a nečekaně od někoho, do koho jste to už ani nečekali. Konec týdne bude už o poznání lepší, víkend slibuje návštěvy ať už členů rodiny nebo přátel a známých.

Lidé se více budou zajímat o svou životní cestu, své poslání nebo úkoly, budou chtít vyřešit dlouhodobé a stagnující starosti a problémy. Mohou více vyhledávat kartáře, média, astrologii. Také ale je bude hnát určitá zvědavost, vědět víc ze svého osudu. Pozor by si jen měli dát na to, aby nechtěli vědět víc, než co mohou a také neočekávat, že vše bude tak jak oni sami chtějí. Ale jakoby je to bude nutit více a více zjišťovat příčiny toho, co se jim právě děje. Nejen mužům ale i ženám budou sklouzávat myšlenky na určitou ženu, která ovlivnila jejich život ať už z doby nedávné nebo z minulosti.

I na silnicích a při cestování buďte opatrní hlavně v pondělí a úterý, hrozí nejen dopravní zácpy, ale také zpoždění, drobné kolize nebo nehody. Před zatáčkami raději sundejte nohu z plynu, nejen náhlé překážky tam mou být, ale i nepozorní chodci nebo jiní řidiči. Energie budou opravdu utlumené a teprve až od středy se budou jakoby znovu více projevovat a aktivovat.

Merlin

Tento příspěvěk lze kopírovat s uvedením autorství této stránky: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz

Poněkud úsečná rekapitulace víkendu

Několik pozoruhodných aspektů pro dnešek, víkend a výhled do dubna. Luna přešla do Ryb, blíží se k Neptunu a dnešek tak může být emočně velmi laskavým, vstřícným a smírným dnem s touhou pomáhat si navzájem. Na druhou stranu, přistihla jsem se, že dnes píšu velice úsečně a faktograficky, což této konjunkci vůbec neodpovídá. Ono se totiž Slunce blíží k Uranu, takže naše vědomá energie se zrychluje, aktivizuje, stoupá do pohotové netrpělivosti a směřuje ke změně. Vzhledem k tomu, že se toto celé odehrává přímo nad mým Merkurem, ten pak mlátí do kláves jak zběsilý a řízne i do témat, která dlouho odkládal. Merkur v dnešní konstelaci stojí v Rybách, na dosah Chironu, v trigonu k Jupiteru a sextilu k Plutu. Den pro pravdu, léčivou, hlubokou a naděje plnou. Cokoliv dnes radikalizující se Slunce provede, a může to být dost nečekaný a drastický zásek, se nám podaří zpracovat, pochopit i citově přijmout. Nabízí se přirovnání “dám ti klackem po hlavě, aby ses už konečně probudil, ty trubko, ale neboj, hned přiložím obklad a pofoukám ti to!”

A pak víkend. V neděli večer nastane novoluní v Beranu. Říká se, že pokud počítáme astronomický nový rok od prvního jarního dne, od vstupu Slunce do znamení Berana, je to jako bychom sedli do auta, strčili klíčky do zapalování a nastartovali, ale teprve s prvním novoluním vyrážíme. Nedělní večer bude tím momentem.

Několik věcí, jimiž je právě toto novoluní pozoruhodné:

Je první v tomto roce. Je energetickým zdrojem, prvotním impulsem a novým startem pro všechno, co letos (počítáno od jarní rovnodennosti), chceme dokázat a zvládnout.

newmoon-aries

Je to novoluní v Beranu. Což není ničím zvláštním vzhledem k předchozímu statutu. Ale ve srovnání s každým jiným novoluním v kterémkoli dalším znamení je energeticky nejsilnější. Stejně jako Beran samotný má charakter mužský, startující, rozjíždějící, aktivní, průrazný, bojovný, růstový a rychlý.

Je to novoluní mezi devátým a desátým stupněm Berana. Dva stupně od Uranu, který se už dlouho, měsíce a dokonce roky, váže v napěťovém aspektu k Plutu v Kozorohu. O této vazbě intenzivního tlaku a nucení k hloubkové transformaci versus nervózní potřebě radikální změny jsme tu mluvili mnohokrát. A na jednom z konců této vazby startuje v neděli náš nový solární cyklus. Tak schválně, co vás první napadlo??? … Ne dosti na tom! Kvadratura Uran (v Beranu) – Pluto (v Kozorohu) je aktuálně pod posilujícím, expanzivním, olej do ohně přilévajícím kvadrátem Jupitera v Raku. To máme tři body ze čtyř, které je potřeba k vytvoření velké kvadratury. Všechny v kardinálních znameních, jež mají potenciál zvratu a rozjezdu. Velká kvadratura neboli velký kříž zatím není kompletní. Na příslušném stupni chybí obsazení ve Vahách. Ale hádejte co? Ve Vahách máme aktuálně Mars, toho času na 22.stupni a stále couvá. Jelikož se Pluto, Uran ani Jupiter nepohybují závratnou rychlostí (alespoň vzhledem k Zemi), oni si na něj počkají. Mars skutečně doputuje do požadované pozice a 23. dubna zaklapne velký kříž přesně, na třináctém stupni všech kardinálních znamení. Tohle je místo, kde lze očekávat změnu. Tu dlouho vyhlíženou, tušenou, vytouženou či obávanou, bolestnou a současně úlevnou. Nedělní novoluní může být její předzvěstí. Slunce nám zprostředkuje vědomé poznání, díky přítomnosti Luny dokážeme energii nacítit a velmi dobře si uvědomíme, čeho se týká. Tedy, jako bychom to všichni dávno nevěděli …

Zdroj: Klára Konicarová

Horoskop od 2. 12.2013 – do 8. 12. 2013

Nové cesty ke svobodě

Slunce v harmonickém aspektu na Urana (již bez vlivu Neptuna) podpoří nové cesty, osvobození a nová poznání. Uran symbolizuje rychlost. Připravte se na zrychlení.

Uran je vyšší oktáva Merkura a symbolizuje rozšířené vědomí, když se dostanete za mysl. Tam nalézáte pravdu, svobodu, svou skutečnou přirozenost bez mentálních programů, postojů a her. Tento týden přeje právě nalezení nového pohledu, osvobození a pravdy. Uran je přímý, otevřený a nedělá si starosti, co si druzí myslí, když je on ve své přirozenosti. Může druhým připadat rebelský právě díky tomu, že již nepodléhá hrám ega – jak svým tak od druhých.

Máte možnost prohlédnout své hry a opustit je. Do života přicházejí nové nabídky, možnosti a nové vize. Důvěřujte jim. Ten, kdo má velké sny, je podle svého snu vyšší mocí podporován. Ten, kdo má sny malé, tomu postačí malá podpora. Vesmír neplýtvá energií. Není důležité, jestli velkého snu někdy dosáhnete, ale ve skutečnosti je nejvíce obohacující právě ta cesta k cíli.

V tomto týdnu se podporuje vše, aby bylo v PRAVDĚ ne světské, ale vesmírné. Prozřetelnost promlouvá a bude vkládat do intuice nové obrazy, ideje a prozření. Nemyslete si, že nějaký nápad je váš. Ve skutečnosti vám to bylo vloženo, aby vaše cesta byla nasměrována. Proto berte své vize vážně a s vděčností. Přesto je potřeba jim dát čas, než se uskuteční. Dejte jim prostor a čas na uskutečnění.

Pod dobrým vlivem je nákup aut, elektrických přístrojů a počítačů. V lehkosti půjde cestování a pozitivně jsou podpořeni vizionáři, astrologové, vědci a duchovní učitelé.

Konjunkce Jupitera s Černou Lunou (do 24.12.) stále působí, a jak jsem již psala, jsme zkoušeni ve víře, důvěře a pravdě. Přesný aspekt od Saturna podporuje postavení pevných základů své víry, důvěry a moudrosti. Tento aspekt přeje všemu trvalému a dlouhodobému.

Merkur opustil konjunkci se Saturnem, a proto se ulehčí v pohledu na svět. Myšlení ztrácí pesimismus. 5.12. Merkur vstupuje do znamení Střelce, který je o optimismu, zvědavosti a moudrosti. V prvních dnech Merkura ve Střelci se objevuje nesoustředěnost a uvědomění si svého pokřiveného pohledu na život. Rozpuštění. V neděli se již otevírá nová inspirace a svoboda.

2191

Venuše v trigonu s Marsem (do 7. 12.) podporuje harmonii v lásce, partnerství, spolupráci a v navazování nových vztahů. Venuše a Mars je přitažlivost, jiskření, tvořivost, hravost a radost. Obě planety stojí v zemských znameních, což značí, že tvořivost a láska bude smyslná, zralá, praktická, pevná a stabilní.

Venuše v opozici s Jupiterem a Černou Lunou (do 10.12.) přinese hodně smyslnosti, osudovosti a probuzení ženskosti a síly v ženách. Ženy si budou procházet důležitým obdobím, kdy se mají možnost dotknout své ženské síly tvořivosti a své „moci“. Láska a přijetí sama sebe, taková jaká žena je, přinese osvobození od sebeodsuzování. Pokud se objeví pocity odmítání – ať uvnitř sebe sama nebo zvenku, přetvořte to v lásku a něhu. Tam leží největší síla ženy – v lásce a něze.

Díky tomuto procesu v ženě se muži budou otevírat a nalézat svou sílu, odvahu a jedinečnost. Muži budou silně reagovat na podněty a inspiraci od žen.

7.12.2013 Mars vstupuje do znamení Vah a zůstane tam až do 26.7.2014, což se děje pouze při retrograditě planety, a tím se zviditelňuje její důležitost v daném znamení. Normálně planeta je v jednom znamení cca 1 měsíc. Mars je čin, aktivita a vůle. Když je ve Vahách, je to vedeno touhou po harmonii, rovnováze, spolupráci a též sklonu k nerozhodnosti. Jsme vedeni spolupracovat s druhými, vytvářet nové pracovní týmy, sdružení, které mají společný zájem a cíl. Též důležitou oblastí je partnerství.

Tato konstelace se týká především roku 2014, který je o slučování protikladů, harmonizaci rozporů, hledání umírněnosti a vyváženosti. Mars ve Vahách ukazuje, že naše činy budou muset být vedeny s ohledem na druhé, na společnost. To, co činím druhým, činím sobě. Nic a nikdo není oddělený, vše je propojené. V této době se učíme jednat tak, aby došlo k oboustrannému vítězství.

8.12. druhá adventní neděle – Luna v Rybách v konjunkci s Neptunem ukazuje na silně prožitkový den, který více povede do klidu, popř. až do pasivity. Dnes je důležité odpočívat.

Přeji vám svobodný týden plný inspirace.

Petra Nel Smolová

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Veľký majstrovský plán človeka a Zeme – od Féwy

Zem, ako aj Ty –  jej človečenský brat – sa snúbi s novou realitou. Prenikajúce vlny energií  – ich časové transparentné lúče si  “vytýčili”  za cieľ byť spájajúcou časopriestorovou jednotou.

Hlbokým involučným myšlienkovým procesom subjektívnej reality – zjednocujúcim doposiaľ prežité životy na Zemi – sa neustále každý jeden z Vás pokúša pochopiť všetko individuálne nepochopiteľné. Vaša duša vie, kde je Vaše miesto. Kam patríte svojím vedomím. Či už do vyšších jemnohmotnějších, alebo nižších hutnejších sfér, ktorých stupeň ste indíciami kladenými na Váš  “prah”  ľudskosti už pochopili, alebo sa o to ešte len pokúšate.  Osobnou snahou – začleniť sa vedome do vzostupu.

Váš časový priestor sa oddeľuje. Rovnako ako bunka. To znamená, že ste tu a teraz vo svojom priestore čase a súčasne absolvujete víziami vedomé výlety do  “vzduchoprázdna”, kde má magnetická krivka iné hodnoty ako v trojdimenzionálnej realite.

Kulminujete sami v sebe výrazným nahromadením tlaku v hlave, hrudi, chrbtici. Rezonujúcim v končatinách. Bolesťou, brnením, únavou, výraznou horúčavou až pálením. Je to Váš bunečný časopriestor subjektívnej reality s meniacou sa frekvenciou každej bunky. Prenikajúcou energetickou spirituálnou vlnou vysokých frekvencií. Túto meniacu sa štruktúru pociťujete už veľmi výrazne na fyzickej úrovni. Individuálne, ako i globálne. Spoločensky i planetárne.

Výrazný tlak graduje neuveriteľnou rýchlosťou a mení všetko vo Vás a tým i Vaše okolie.  Individuálnym prístupom k pozitivite, alebo negativite – v zmysle výšky vedomia.  Dôraz je kladený na zrak ako centrálny zdroj prijímania lúčov svetla, ktoré sa viažu  epifýzou na srdce a menia jeho  “tvár”.

Nachádzate sa v čase – jeho už subjektívno – objektívne vnímanom priestore. Uniká Vám v priebehu dňa mnoho súvislostí, pretože s meniacimi sa štruktúrami vedomia sa miestami akoby na chvíľu zablokováva pamäť. Nedokážete si – jednoducho povedané –  spomenúť na niečo čo ste robili pred chvíľou. Zabúdate čísla i mená. V  komunikácii sa Vám do viet  “vkrádajú” slová, ktoré bežne nepoužívate a časti viet tak pôsobia ako by boli vytrhnuté z kontextu. I tieto prejavy meniacej sa reality sú samozrejme individuálne.  Pocitove vnímate svoj subjektívny časopriestor ako zrýchlený beh, pričom  “naháňate” niečo čo zatiaľ nevidíte.  Ale viete, že tam v diaľke – v čase objektívnej bezpriestorovosti žiari svetielko Vašej duše. Presne tam sa tak rýchlo ponáhľate. Už zplošteným časom, jeho doslova na seba prilepenými hladinami, ktoré tvoria už nový časový úhol. Inými parametrami ako ste boli zvyknutí.

Triešti sa pôvodná časopriestorová ilúzia, aby do Vašich životov mohla preniknúť nová realita, plná optimizmu. Nie odriekania – ako tomu bolo doposiaľ- vzhľadom na nenaplnenú definíciu človeka – byť objektívne spirituálnym.

Spievate piesne nového sveta. Jeho individuálnou frekvenciou ladený song. Jednému sa páči nežná a pomalá melódia, druhému rýchly rytmus rozbubnovávajúci srdcia. Je to celé o čase a priestore, o jeho vlnení frekvencií predstavujúcich výškou vedomia konkrétnu stupnicu tónov. Vaším subjektívne, alebo objektívne nastaveným srdcom,

Každý človek prezentuje  stupeň vedomia svojím spôsobom. Ale každý jeden človek je predstaviteľom spirituálneho sveta. Je tou na nebi žiariacou hviezdou, ktorá postupnosťou času expanduje. Prijíma i vyžaruje lásku. Tvorivosťou cez vlastné srdce – jeho gradujúce frekvencie –  prenikajúc postupne racionálne hmotnou sférou. Jej absolútnym pochopením hmotných princípov. Aby prienikom všetkých realít obsiahol vedomím vesmír. Jeho detailnú štruktúru. Neustálou väzbou na prvotnú bunku, jej bunečný základ, ktorý sa štiepením či delením pretransformováva. Projekciou jej jednotlivých – minulosťou nadobudnutých častí –  do nekonečnosťou plynúceho multidimenzionálna. Do sféry v ktorej má každý jednotlivec, každá bytosť –  aktívne všetky darované schopnosti.

Je to prienik realitymi.  Od 1 do 10 /Schumannova rezonancia/. Magnetickým terminálom ľudského vedomia. Stupeň 10 – 15 je evolučným povznášaním sa nad pôvodný čas a priestor, bez toho, aby si človek túto skutočnosť uvedomoval. Pretože ešte stále zotrváva v pôvodnej fyzickej realite. Napriek tomu sa už frekvenčne nachádza v inom časopriestore. Dosiahnutím stupňa 11 sa načítava magnetickou fúziou do stupňa 14  – stupeň 15.  Tento stupeň je absolútnym zlomom dvoch realít, kedy sa mení na bunečnej úrovni celá – do tej chvíle trvajúca realita. A to podľa nepísaných, ale platných zákonov vesmíru. Jeho akcie a reakcie. Číslo 14  /Schumannova rezonancia/ je pre Vás veľmi dôležité. Teraz sa nachádzate na rozhraní medzi stupňom 11 – 12. S tendenciou rýchlej gradácie do 13. stupňa, kedy sa ukotví naplno pôvodná realita, ktorej dočisťovanie práve prebieha.  

Dosiahnutím rezonancie 15 nastáva zlom pôvodnej reality /časopriestorovej mriežky/. Zmenou elektromagnetickej vlny – natočením o 90 stupňov – a napojením na novú výšku vlniacej sa frekvencie, aby sa ukotvil na Vami prežívanej fyzickej úrovni nový zámer človeka – byť jednotne spirituálnym.

Magnetická strelka naberie iný kurz a prienikom cez nultú zónu sa Zem zastaví a začne otáčať opačným smerom. Zjednotí sa tak absolútnou rovnováhou dvojpólovosti s novým magnetizmom srdca a tým i vedomia. 

Vy všetci ste súčasťou tohto veľkolepého plánu zrodenia sa človeka /pochopením spirituálnych sfér/ do časopriestoru, kde čas neustále víri svojou absolútne absolútnou prítomnosťou. Len jednoducho ste tu a teraz tvoríte princípom lásky všetko čo je pre globálny vývoj – evolučný rast – potrebné. Nezaoberajúc sa minulosťou, či budúcnosťou. Pretože miesto na ktorom sa momentálne nachádzate, chvíľa, ktorú prežívate je tou jedinou dôležitou. Ste tou bezpodmienečne milujúcou bytosťou, ktorej tvorivosť produkuje lásku. 

Je to magneticky pretransformovávajúca /transmutujúca/ solárna fúzia. Splynutím s každou jedinečnou bunkou organickej existencie. Načítavaním zrakových kódov, ktoré gradujúcou postupnosťou časových uzlov transmutujú každú čiastočku doteraz existujúcej reality.

S láskou Féwa