Tag Archive | znamenia

MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA LISTOPAD 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

Listopad sám o sobě přináší vibraci č. 11 a 2 (Vibrace čísla jedenáct a dvě může přitahovat inspirační energii na vyšší úrovni, a tou pak dál inspirovat jiné. Výborně se bude hodit k navazování vztahů, či k podělení se o své pocity. Lidé mohou být ochotnější ke spolupráci, kdy budou dozrávat nápady, budou schopni se chopit nových příležitostí a prakticky je tento měsíc pokračováním října. Tato ponaučení, či příležitosti se učit, se zpravidla objevují v bouřlivých situacích, které nastávají vždy v prvních třech měsících období, tedy do tří měsíců po vašich narozeninách. U čísla jedenáct dochází ke zlomu. V průběhu tohoto období se člověku naskytne příležitost zapůsobit na jemnější, skrytější city každého, s kým přijde do styku. Může také rozvinout své intuitivní schopnosti až do té míry, že dokáže odhalit a vynést na povrch city, které druzí nebyli s to vyjádřit. Ten, kdo dokáže uplatnit intuitivní vlastnosti jedenáctky k tomu, aby druhým projevoval přátelství a nabízel jim pomocnou ruku, může dojít velkého uspokojení.)

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (medvěd-ryby-měsíc-loď-jezdec)

Pro Berany bude LISTOPAD měsícem ve znamení citů a pocitů, vzdušných zámků, snění, ale i podvědomí, předtuch či proměnlivých nálad. Ve vztazích potom znamením přecitlivělosti, snů a představ či iluzí. V pracovní sféře znamením nejasných situací, menší nervozity či nepochopením situací, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Berani tak mohou být v listopadu více přemýšliví, hloubaví, ale často mohou podléhat proměnlivosti nálad. Také by si v tomto měsíci neměli příliš stanovovat velké cíle nebo přání, staly by se totiž nesplnitelnými. Dosáhnout ale mohou na jistou stabilitu i oporu a uznání či se k nim bude navracet stabilita ve financích. I na duševní úrovni se leccos rozpohybuje a to i bez jejich přičinění. Pokud navíc byli v určité psychické nerovnováze, dostaví se návrat větší stability. Více by ale Berani měli také důvěřovat svým pocitům a intuici, dovede je k úspěchu. Občas se ale během měsíce mohou setkávat i s větším nervovým vypětím, nicméně ale nebude to nic vážného. Také budou více komunikovat a to jakoukoliv formou, navracet se k nim bude úspěch i bohatství a to nejen to materiální a finanční, ale i duševní. Projdou jakoby vlastními vnitřními proměnami. Nicméně řešit pravděpodobně budou i výdaje spojené s cestou nebo cestováním, jednat se může třeba o výlet, návštěvu, prodloužený víkend v zahraničí, ale také mohou řešit otázky zimní dovolené. Zažívat ale budou i hluboké pocity, které si možná nebudou moci ani sami vysvětlit. Více procesů se ale bude odvíjet v nitru beranů, hluboko pod povrchem, ty je totiž do následujících měsíců mají na něco připravit nebo jim něco intuitivně odkrýt z podvědomí…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (kosa-mraky-jetel-hvězdy-věž)

Pro Býky bude LISTOPAD měsícem ve znamení brzkých událostí, radosti, spokojenosti, příznivých situací, ale i pracovního postupu či pozitivního vývoje. Ve vztazích potom znamením sympatií i citů, ale spíše povrchních, než hlubokých, stejně tak jako v krátkodobosti. V pracovní sféře ve znamení spokojenosti i stability či pohody, neboť jejich dvorní kartou je „JETEL“. Listopad sice Býkům přinese štěstí i vyjasnění, dojde k obratu z nešťastného ve šťastný, ale především na Býcích samotných bude nejvíc záležet, jak budou schopni si své štěstí udržet. Při nedostatku pevné víry to totiž může být i obráceně. Nicméně spíše budou přicházet ty šťastnější chvíle, ale také něco s čím se nepočítalo, ona po většinu měsíce bude náhlost na jejich straně. Plnit se tak mohou jejich sny, obdržet mohou i nějakou odměnu nebo pokud si vsadí ta i menší výhru, prostě a jednoduše, budou dítětem štěstěny. Jenže… jenže to by tu nesměla být ta náhlost, ony se totiž mohou objevit i určité překážky způsobené vlastní vinou nebo chybami, či se mohou Býci dočkat menších nepříjemností s úředními osobami, v úředních záležitostech nebo jednáních nebo se dočkají konfrontace přímo s úředními osobami. Obzvlášť potom Býci motoristé. Překvapit je také mohou náhlé nejasnosti, v tomto případě by měli promyšleně jednat a s velkou opatrností. Díky náhle vzniklým menším komplikacím nebo nepříjemnostem může být v momentální okamžik jakoby najednou ohrožené jasné myšlení a mohou více zazmatkovat, než něčeho dosáhnout. Stejně tak ale bude po většinu měsíce úspěch na jejich straně, pozor a opatrní by v tomto měsíci měli být jen na větší konzumaci alkoholu a rozhodně pod vlivem nesedat za volant. Ve skrze je čeká šťastný měsíc, ale právě toto štěstí budou mít Býci buď pevně nebo vratce ve svých dlaních…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (květiny-hora-srdce-osud-hvězdy)

Pro Blížence bude LISTOPAD měsícem ve znamení lásky, citů, srdečnosti, ale i radosti a spokojenosti. Ve vztazích potom znamením zamilovanosti, pravé lásky, porozumění i vědomí, že všechno je tak jak má být. V pracovní sféře ve znamení toho, že je jejich práce baví a naplňuje, neboť jejich dvorní kartou je „SRDCE“. Už to tak bude, listopad navrátí s největší pravděpodobností Blížencům radost i štěstí do života. Čeká na ně něco nového nebo stávající dojde nových začátků. Nové příležitosti i vyjasnění vlastních srdečních záležitostí, jakoby najednou věděli, co skutečně chtějí. On tak svou trochou do mlýna zásadnějším způsobem přispěje osud, ne ale všichni Blíženci to budou mít stejně pozitivní. U těch, kde naopak láska a city vykazují nedostatky budou probíhat osudové lekce a zkoušky, bude se zviditelňovat osudová propojenost a pravděpodobně se dostaví i určité prožité trápení, větší tvrdohlavost, neústupnost nebo naopak vyhaslost. Záležet bude na tom, jak byli Blíženci v lásce otevření a upřímní. Osud si bude pohrávat, lehce nastavovat překážky nebo stagnaci, ale také bude z té větší části více k Blížencům otevírat témata spojená s jejich karmickou minulostí. U některých to může znamenat návrat prožívané radosti, u jiných naopak její ztrátu. Pro někoho šťastné a radostné období započne, pro jiné bude ve stagnaci nebo v útlumu. Všechno dohromady ale má přinutit Blížence k tomu, co je pro ně v životě prioritní, čeho chtějí dosáhnout a jak dokáží být ve svých záměrech úspěšní. Někteří z Blíženců si totiž vlastními překážkami svůj úspěch blokují, čím si vytvářejí nové karmické lekce, u jiných naopak tato blokovanost pocházela z minulosti a bude se rozpouštět. Listopad bude pro každého Blížence jiný a přesto pro všechny stejný. Pozitivní na tom všem je, že budou pod vyšší ochranou, takže ať už se kolem nich stane cokoliv, dopadne to nakonec dobře…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (ptáci-had-park-slunce-cesty)

Pro Raky bude LISTOPAD měsícem ve znamení angažovanosti, návštěv, kontaktů, ale i zábavy, společenského dění či uměleckých prostředí. Ve vztazích potom znamením sympatií, schůzek či možných žádostí o ruku nebo svateb. V pracovní sféře ve znamení zábavy, lehčího zvládání pracovního tempa, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Raci se víceméně v listopadu budou chtít bavit, společensky angažovat, ale pro společnost se budou pravděpodobně rozhodovat. Ne s každým se jim bude chtít někam vyrazit, občas se naopak ve společnosti mohou cítit jakoby nesví. Nejlépe jim ale bude v okruhu osvědčených lidí, přátel nebo známých. Někteří z Raků ale mohou mít i tendenci se společnosti vyhýbat a spíše se držet v ústraní. Přesto je pro ně tento měsíc ve znamení větší energičnosti, optimismu i elánu. Veskrze jejich rozhodnutí budou přímo nabitá energií, i když některá z nich k nim mohou přicházet delšími oklikami. Budou ale také tak trochu zoufalí, pokud jim jejich plány či rozhodování naruší netrpělivost, budou se snažit vyhýbat problémům, i když těch zase až tak v tomto měsíci nebude. Pro některé bude také listopad měsícem, kdy konečně po delším úsilí dosáhnout svých výsledků a přinese jim to prožívanou radost. Kde byla nemoc, přijde uzdravení. Také ale v životech mnoha Raků sehraje důležitou roli nějaká společensky aktivnější a viditelnější energická starší žena. Buď ji ve svém okolí mají, nebo se s ní seznámí. Toto seznámení by neměli podceňovat, v dalších měsících se jim to pravděpodobně bude hodit. Raci celkově v tomto měsíci budou úspěšní, úspěchem budou sršet a rozhodně o nich bude víc vědět, než např. Na začátku roku…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (cesty-hvězdy-loď-jetel-čápi)

Pro Lvy bude LISTOPAD měsícem ve znamení cest, cestování, vnitřního růstu, ale i plánování či příležitostí či příchodu nových věcí do života. Ve vztazích znamením chystání se k něčemu rozhodujícímu, k posunům dopředu či projev nestabilizovaných pocitů. V pracovní sféře znamením nových úkolů, plánů či zodpovědnosti, ale i expanze, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Budou se rozhodovat o cestě nebo cestování, ale také budou přicházet změny, které je k cestě nebo cestování mohou přinutit. A je jedno zda půjde o krátkou, pracovní nebo delší cestu. I štěstí se k nim bude postupně navracet. Do myšlenek i srdce bude přicházet touha po vyjasnění a v lecčem mohou zaznamenat sice pomalejší, ale za to dlouhodobější úspěch. Budou se ale i rozhodovat a to právě díky změnám. Nicméně právě v nich budou mít i více otevřených možností ke svému prožívanému úspěchu, ten se jakoby navíc více bude projevovat v jejich životě. Také budou v mnoha okolnostech stát pod šťastnými hvězdami a bude jim přáno. Změny, které na ně v listopadu čekají ale mohou mít i svá menší úskalí. Buď budou proměnlivé nebo krátkodobé a později se vše zase opět navrátí do starých kolejí. Jen na Lvech bude záležet, zda tyto změny budou chtít dlouhodobě stabilizovat. Naplňovat se ale také mohou jejich sny, plány a touhy, respektive to, co zaseli již dříve, ale chybělo jim k tomu patřičné odhodlání. Veskrze je v tomto měsíci bude provázet úspěch všude, kde budou něco řešit, do čeho se pustí nebo co budou chtít uzavřít. Více by ale měli naslouchat své intuici, ta jim vždy naznačí nebo ukáže jasněji rozeznatelnou další cestu k úspěchu. Stejně tak na ně čekají i dobré začátky a to i tam, kde by to vůbec nečekali…

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (dům-kotva-rakev-hvězdy-liška)

Pro Panny bude LISTOPAD měsícem ve znamení úplnosti, završení, zlomu či vyvrcholením krize, stejně tak trápením. Ve vztazích znamením problémových citů, k zásadním proměnám nebo k rozpadu citů. V pracovní sféře potom znamením možného ukončení, vyčerpání či příliš problémových situací, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Na první pohled se může zdát, že pro Panny bude listopad náročný, ale skutečnost může být zcela jiná od prvotních předpokladů. Sice budou něco zakončovat, uzavírat nebo čelit nepředvídatelným okolnostem nebo situacím a to ve spojitosti ať už s prací, se zázemím domova nebo ve vlastním životě. Ale nic pro ně nebude tak horké, jak se může zdát. Mnohdy totiž budou mít štěstí v neštěstí, což pro ně bude výhodou. I když totiž cokoliv na začátku nebo ve svém průběhu bude vypadat negativně nebo plné problémů se s postupně zvrátí ve zcela jiný výsledek. Takže i tam, kde bude ohrožení vše nakonec dobře dopadne. V případě zázemí domova se mohou objevit určité škody, v případě práce potom problémy, které dokonce mohou vyústit v možnou výpověď, nicméně ta nakonec může být stažena a domácí poškození si vyžádají jen menší opravy. Opatrnější by spíše měli být na svou psychiku, ta může dostat tak trochu víc zabrat a proměnit se v možné depresivní stavy či pocity bezúspěšnosti. Větší roli ale v jejich životech bude sehrávat karta Lišky, ta značí faleš a to dobře skrývanou, bude těžké ji odhalit, ale s koncem měsíce se to přece jen podaří. Mnohé Panny také mohou samy sebe v něčem klamat, vyvarovat by se měly přehnané žárlivosti, ale čelit mohou i přetvářce, intrikám či pokrytectví a to doléhajíc z nejbližšího okolí. Nicméně budou ale také pro změnu hýřit chytrými myšlenkami, nápady či originalitou a důvtipem. Pozor by si jen v tomto měsíci měly dávat na prohnané osoby či intrikány, ti by mohli jejich mysl hodně zaměstnat…

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (kytice-jezdec-dopis-věž-liška)

Pro Váhy bude LISTOPAD měsícem ve znamení zpráv, novinek, telefonátů, nabídek nebo dokumentů. Ve vztazích potom znamením komunikace, ale i povrchních citů či jen určité letmosti. V pracovní sféře ve znamení důležitých novinek nebo zpráv, o pracovní prohlubování či pracovních schůzek, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Bude kolem nich radost, radostné sdělování, ale i větší komunikace a Váhy samy o sobě budou i více komunikativnější. Očekávat mohou nejen drobnější pozornosti nebo dárky, ale i potěšující nebo radostné zprávy, přesto by ale měly být ostražité. A to zejména ve styku s úřady či úředními osobami, stejně tak jako v úředních jednáních nebo záležitostech. Něco se totiž proti nim může chystat. Pokud se o ně bude někdo zajímat nebo jim bude chtít věnovat až příliš velkou pozornost, měly být připraveny na určité předstírání, které bude zjevně s jiným záměrem, než jaký mohou Váhy očekávat. Opatrnější by proto měly být na faleš, vypočítavost či manipulaci, snadno by totiž díky své důvěřivosti mohly někomu naletět. Stejně tak by měly být připraveny i na určité lstivé nebo zákeřné úmysly, a pravděpodobně by si ani od setkání, která nebudou zaručená neměly příliš slibovat. Více se také budou setkávat s lží a přetvářkou, s falešnými informacemi nebo zprávami, u kterých bude stát za to přezkoumat jejich skutečný obsah. Celkově se jim ale bude dařit a listopad pro ně může být radostným měsícem. Více by ale měly Váhy naslouchat své silné intuici, která je může varovat před možným zklamáním. Cokoliv ale v tomto měsíci započnou má šanci na úspěch a přinese i větší podíl radosti do jejich života…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (liška-loď-medvěd-myši-kříž) 

Pro Štíry bude LISTOPAD měsícem ve znamení starších osob, ale i stability, vlastní síly, diplomacie, vášně či respektu. Ve vztazích znamením bezpečí i stálých citů, stejně tak žárlivosti nebo závisti. V pracovní sféře znamením vyššího postu, povýšení i zodpovědnosti, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. I do životů Štírů bude zasahovat osud, ať už se jim to bude líbit nebo ne. Vynořovat se může minulost a s tím spojené lekce ohledně vlastí prožívané životní lži nebo falše, často přenesené z minulých životů. Setkávat se tak mohou s falší, rivalitou i neupřímností či manipulací od starších osob nebo budou čelit lžím, které budou ale bez reálného základu a často spíše vytvořené ve vlastní mysli. Pozor by si také měli dávat na falešné naděje nebo sliby, ve vztazích by měli být opatrní na intriky nebo na „italskou domácnost“, stejně tak jako se někdo může snažit využít jejich dobrotivosti ve vlastní prospěch. Ve většině případů ale půjde právě o osudové lekce. V pozitivnějším slova smyslu jim na druhou stranu ale právě osud bude sesílat důležité osoby, osobnosti nebo podporovatele, ale i ty, se kterými již měli co do učinění v minulosti. Listopad, protože je ve své většině v jejich znamení je bude nutit do ponoření se do sebe, do vlastní vnitřní cesty, což v některých případech může znásobit i možnost pochybností, nejistot i obav, ale to pravděpodobně podle naturelu jednotlivých Štírů. Dospět ale mohou i do fáze vlastní prožívané vnitřní krize, i když to málokdo na nich pozná. Budou ale i cestovat, ať už krátkodobě, za zábavou, rodinou nebo pracovně. Ale i tady se mohou setkat s intrikami, falší či přetvářkou. Jediným menším negativním aspektem v listopadu u Štírů je fakt, že i oni sami mohou být vůči druhým za vlastním prospěchem tak trochu falešní, neupřímní nebo se mohou snažit dosáhnout svého cíle lehkou manipulací a světe div se, ono se jim to bude dařit…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (had-park-kniha-strom-myši)

Pro Střelce bude LISTOPAD měsícem ve znamení tajemství, vzdělávání, málomluvnosti, ale i mlčenlivosti nebo uzavřenosti. Ve vztazích potom ve znamení nedostatku komunikace, tajností či skrývání skutečných pocitů, ale také utajovaných poměrů. V pracovní sféře ve znamení překvapení či úkolů, o kterých ještě neví, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Listopad tak pro střelce bude tak trochu měsícem zahaleným tajemstvími, ale i překvapeními, o kterých ještě nemají tušení. Budou i více hloubaví nebo ponoření do sebe, až s koncem měsíce se vše uvolní. Život některých Střelců může ovlivnit do jisté míry žena, působí tajemně, v případě mužů Střelců potom nové seznámení. Stejně tak se na poslední chvíli mohou rozhodnout pro nějakou akci nebo společnost nebo oni sami budou někam pozvání. Pokud kolem nich byla v minulosti tajemství nebo něco zahaleno pod její roušku, bude se to pravděpodobně právě v Listopadu odhalovat a skrytá témata projevovat. Nicméně i sami Střelci mohou chtít něco tajit nebo k nim jistá tajemství mohou dorazit. Také ale mohou chtít sami v sobě oddalovat jistá řešení, protože si nebudou 100% jistí svými rozhodnutími nebo sami sebou. Listopad ale bude pro ně pozitivně laděným měsícem, jen trochu zastřeným mlhou možných nejasností, pochybností či vlastních obav. Opatrnější oproti jiným znamením by měli být na své zdraví, nejenže k nim budou přicházet životní situace delšími oklikami, ale mohou se projevit i typické podzimní rýmičky, prochladnutí, ale i závažnější obtíže, se kterými nepočítali, a které byly dobře skrývané. Tento měsíc ale bude i o jejich vlastní životní cestě, budou se více projevovat ve společnosti nebo se naopak přílišné společnosti vyhýbat. Mohou se kolem nich nebo v souvislosti s nimi odehrávat i situace, ve kterých bude víc tajemství než jasnějších odhalení…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (slunce-liška-kotva-hvězdy-ptáci)

Pro Kozorohy bude LISTOPAD měsícem ve znamení práce, povolání, ale i ve znamení opory, naděje, ukotvení, připoutanosti či rovnováhy. Ve vztazích potom znamením životního přístavu, závislosti či nezdravé připoutanosti. V pracovní sféře ve znamení spolehlivosti a naděje na dokonalé uplatnění, neboť jejich dvorní kartou je „KOTVA“. Listopad bude měsícem nejen naděje, pevnějšího ukotvení, ale především o pracovních aktivitách Kozorohů, o energičnosti, tvořivosti, ale i úspěších či uznání. Budou chtít zářit a bude se jim to dařit, i když na pozadí na ně může číhat s tím spojená větší hektičnost, nervozita či stres, protože se budou snažit být nejlepší a prakticky vše stihnout. Nicméně jsou tu menší varování… Varování v podobě toho, že jim mnozí budou závidět, a že tak kolem sebe mohou víc nepřejícníků a pokrytců, než je zdrávo. Nicméně Kozorozi se s tím dokáží velmi rychle srovnat a že mohou být terčem pomluv??? No a co… Když se o nich mluví, aspoň se ví, že žijí a dávají to o sobě patřičně najevo. Vynořovat se ale také v jejich společnosti může pochlebování, přetvářka nebo pomluvy, nejvíce to pocítí Kozorozi právě v pracovní sféře. Budou ale prakticky po celý měsíc sršet energií a jejich energie i síla jakoby se zdála nevyčerpatelná. Sice bude, ale tak, aby to druzí neviděli nebo poznali. Oni i Kozorozi sami o sobě tak trochu před druhými budou nasazovat určité masky. Jediné co je může lehce rozhodit jsou zbytečné starosti či rozčilování nebo hádky. Sami o sobě ale budou v očích ostatních viděni spíše jako pozitivně nebo optimisticky ladění, ano ano za to budou moci ty správně nasazené masky. Málokomu totiž právě Kozorozi budou chtít odhalit svoji skutečnou tvář…

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (dům-prsten-liška-myši-hora)

Pro Vodnáře bude LISTOPAD měsícem ve znamení zákeřnosti, falše, závisti, nedůvěry, ale i intrik či neupřímnosti. Ve vztazích potom ve znamení skrývání či lží, žárlivosti nebo kořistnictví. V pracovní sféře ve znamení hrozících podrazů nebo mazanosti, neboť jejich dvorní kartou je „LIŠKA“. Všeobecně by Vodnáři měli být v tomto měsíci na pozoru. Intriky, faleš, manipulace nebo vypočítavost, ale i neupřímnost na ně může číhat prakticky kdekoliv nebo se odkudkoliv může vynořit. Pozorovat to mohou nejen v rodině, ale i v blízkém okolí, nicméně ale budou i situace, kdy to uvidí vodnáři i tam, kde to ve skutečnosti nebude. Narážet tak mohou i na domnělé a neopodstatněné lživé překážky nebo je mohou více zatížit, i když nakonec dojde k vysvětlením. Potýkat se tak trochu budou v sobě i se vztahy, ať už pracovními, přátelskými, rodinnými nebo partnerskými. I tady mohou leccos sami zveličovat, nicméně na druhou stranu, pokud budou naslouchat své intuici mohou vidět to, co je před nimi zatajováno nebo skrýváno. Hlouběji si budou ale muset sáhnout i do sebe, protože ani oni sami nemusí být ke druhým příliš upřímní nebo čestní. Ne ale všichni. Tím, že jsou Vodnáři pro mnohé nevyzpytatelným znamením jim to může v listopadu tak trochu zkomplikovat vztahy i život. Neměli by mít strach se postavit situacím i okolnostem čelem, příliš neprojevovat své ego, protože jinak se budou setkávat s vlastními překážkami a to díky svým chybám nebo díky vlastní vině. Pravděpodobně je také může něco vnitřně hryzat, něco nevyřčeného, což do mnohých vztahů může vnést tvrdohlavost i krizi. Mohou tak prožívat více dusnější atmosféru kolem sebe, ale rozhodně nebudou nad věcí, jak se může z prvopočátku zdát. Tak trochu si budou i sami sebou nejistí a to především ve vztazích k okolí…

 

RYBY (19.2. -20.3.): (jetel-myši-čápi-kříž-důtky)

Pro Ryby bude LISTOPAD měsícem ve znamení změn, přesunu, pohybu, ale i možného stěhování či těhotenství, stejně tak jako flexibility. Ve vztazích potom znamením proměnlivých a nestálých citů, změn postojů. V pracovní sféře ve znamení změn na pracovišti, ale i povýšení či přemísťování, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Co u Ryb stagnovalo, uvede se do pohybu. Příčinou bude osud a jeho nevyhnutelnost a jeho záměry. O změnách jako takových nebude jen živě diskutováno nebo přemítáno, ale také budou s větší razancí uváděny do pohybu, nicméně… nicméně sice na jednu stranu budou přinášet větší štěstí i šťastné momenty, ale na stranu druhou mohou být jen krátkodobou záležitostí, rychle se navracející do starých zaběhnutých kolejí. Přesto mohou výrazněji zahýbat s životy Ryb, se špetkou osudových záležitostí také mohou být v určitých fázích nejisté nebo plné oba či dokonce v tom horším případě mohou přinést i vlastní vnitřní krizi, jestli tohle všechno má smysl. Listopad ale bude o osudu, osudových záležitostech či situacích, povede to k častěji diskusím o smyslu bytí či k důležitým osudovým rozhovorům, ty navíc mohou i vyústit ve šťastná řešení. Osud ale bude i shovívavý a bude Rybkám přinášet i šťastné zásahy do jejich životů, šťastná rozuzlení nebo řešení či jim vnese do života nečekané štěstí, to samozřejmě podle zásluh. V případě osudu a jeho nevyhnutelných změn, ale může být dočasně štěstí jakoby zpochybněno, nicméně ne přímo těmito záležitostmi, ale rybami samotnými a to v případech, pokud nebudou příliš věřit sami v sebe a budou se spoléhat na druhé…

 

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. Autor článku: Pavel/Merlin
Zdroj: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/news/merlinova-mesicni-predpoved-na-listopad-2017-pro-vsechna-znameni/

Reklamy

Probuďte v sobě lásku – odkaz od Zlatej dušičky

Máte před sebou těžké časy, lidé Země. Budete stále více konfrontováni se sebou samými, se svými strachy a bolestmi. Je zde mnoho negativní energie, která musí být odbourána z vašich duší. Vaše duchovní podstata je čistá láska, avšak mnohdy pohřbená pod těmito nánosy. Není potřeba se tomuto bránit. I přesto, že tyto procesy jsou bolestné. Ale je to velice důležité. Dostáváte se do přechodu, období, kdy se bude rozhodovat, kdy budou kladeny vysoké nároky, požadavky na postup, do doby, kdy rozkvět duše probudí celé národy. Avšak pozor na falešné proroky. Chtějí vás zbrzdit. Veškeré informace je potřeba vyciťovat srdcem. Věřte pouze sami sobě. Vaše obavy ve vás totiž zhmotňují ty nejtěžší zkoušky a též noční můry a děsy. Pokud ve snech prožíváte dramata, utíkáte sami před sebou, před přijetím zodpovědnosti za svůj život. Toto vás vede ve zkušenostech této reality neustále do střetů se sebou samými, s lidmi kolem vás.

inner-silence

Buďte bdělí, všímejte si znamení. Světy kolem vás nejsou neměnné. Dochází k mnohým prostupům, portály získávají větší elastičnost, prostupnost. Ano, je potřeba vysoké naladění na prostup. Avšak mnohdy vás může vtáhnout potřeba zkušenosti, to, abyste posílili svou víru. Mnozí touží po důkazech toho, že nejste sami. A vidíte jich stále více. Avšak některým nepomohou ani důkazy, jak jsou neustále zatvrzelí. Nebojujte se svým egem, podrobte se a přijměte toto jako skutečnost. Neboť brzy budete ohromeni, jaké světy se kolem vás objeví, vaše realita se změní. Každý tvoří sám svou silou, svým srdcem. Dokážete vytvořit světy láskyplné, bez válek a násilí. Avšak musíte v sobě probudit lásku. Teprve pak pochopíte a uzdravíte se.

Lidé Země, pamatujte, že nejste sami. Máte silnou ochranu, máte spoustu možností a příležitostí změnit sebe a změnit své životy. Nechtějte vše ihned a buďte připraveni chytiti příležitost za „pačesy“. Brzy budete nuceni spojit se a pracovat pro dobro vás samých, pro dobro celku. Jsme s vámi a máme pro vás mnohé odpovědi. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA ROK 2016 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

BERAN (21.3. – 20.4.):

V citové oblasti, v lásce i ve vztazích budou Berani konfrontováni sami se sebou, čelit budou žárlivosti, závisti, napětí, ale také falešné srdečnosti, vypočítavosti , manipulaci, tvrdohlavosti nebo blokované lásce. Stejně tak ale budou řešit osudové lásky, doléhat bude ještě se začátkem roku minulost, která se sporadicky může ještě po celý rok navracet. Nejenže budou řešit osudové lásky, ale také utrpení v souvislosti s ní nebo ohledně ní. Láska, city a pocity, ale i srdeční záležitosti, flirtování, krátké románky budou v průběhu roku nenadále a náhle zpestřovat život Beranů. Mohou prožívat náhlá milenecká vzplanutí, ale s tím i spojenou milostnou rivalitu. V lásce a citech budou hledat jistoty, spolehlivost, vášeň nebo harmonii. Vyvarovat by se jen měli citové závislosti na partnerovi, přinese to zbytečné dohady, diskuse nebo starosti s tím plynoucí. Ve vztazích bude prověřována spolehlivost a věrnost, mnohé vztahy Beranů utrpí nějaký hlubší šrám, vztahovou krizi, která může vygradovat odloučením nebo rozpadem. Pokud budou Berani nespokojení, mohou lehce sklouznout do utajovaných vztahů, nebo jim současný partnerský vztah bude přinášet jen starosti, bude pomalu rozkládán, budou nuceni lhát nebo sami budou obelháváni. Zamyslet se budou muset i nad budoucností vztahů, problémy budou zejména tam, kde je vztah založen na finanční jistotě, zabezpečení nebo majetnických sklonech. Co se nemá fungovat, fungovat přestane, co má být budováno na pevných základech, bude pokračovat. Berani by partnerům neměli lhát, neměli by se snížit k podvádění, k nenadálým milostným poměrům, přinese jim to sice krátkodobé změny stereotypu, ale riskují víc, než si budou schopni dokázat připustit.

V pracovní oblasti mohou počítat se zásadními a náhlými zvraty, změnami na pracovištích nebo změnách celkově. Nejeden Beran tak hned se začátkem roku, na jaře nebo v polovině může změnit zaměstnání či povolání. Projevovat se ve větší míře budou pracovní mrzutosti, komplikace, budou marně toužit po úspěchu i uznání, řešit budou ale i platové poměry či své ohodnocení. To ale právě může být ten spouštěcí moment ke změnám, někteří naopak uznají, že tam kde jsou je přílišná hektičnost, stres a napětí, že se chce po nich víc, než mohou zvládat nebo dospějí k názoru, že vlastně nikam nepostupují, že se nikam neposouvají. Budou hledat nové cesty, nové příležitosti i možnosti. Přichystat se mohou na rozesílání žádostí, které budou okamžité zpětné reakce, na úspěšné přijímací pohovory, ale také na nové začátky nebo nové zaměstnání vůbec. Některým se splní sen či touha dělat to, co je skutečně naplňuje, co dělají rádi. I když budou muset vynaložit více úsilí, samostatnost jim přinese úspěch i uznání, štěstí i lepší finanční podmínky. Změny se tak dotknou i finanční oblasti.

Ohledně zdraví by Berani měli v příštím roce pochopit a přijmout, že již nic nebude takové, jaké to vnímali, že jejich pohled na život byl zkresleným, že nevnímali to, co bylo přímo před nimi. Konec roku 2015 jim přinese určitá vystřízlivění. V něčem totiž klamou sami sebe, přesvědčují se, i když vnitřně vědí, že všechno je jinak. Opatrní by měli být na úrazy nebo nehody, i přesto, že jejich zdraví bude vcelku stabilní se mohou objevit náhlé komplikace, poranění nebo operace, či prožijí nenadálý šok. Uvědomit si budou muset, že i hádky, emoční výbuchy je oslabují, u některých se může objevit i zastavení v podobě nemoci, která dlouho nebude vykazovat žádné zjevné příznaky. Opatrní by ale především měli být na svůj zrak i oči, mohou se projevit záněty, drobná poranění nebo se může zhoršit zrak celkově, nebo si jejich zdravotní stav vyžádá i krátkodobý pobyt v nemocnici. Před něčím v životě zavírají oči, něco nechtějí vidět, ale rok 2016 jim oči otevře dokořán a budou si muset leccos chybného připustit. Pro mnohé přijdou zásadní významné životní změny, pod kontrolou by měli mít i svůj tlak, potíže se mohou objevit se střevy nebo žaludkem. Preventivní vyšetření a prohlídky jim v příštím roce rozhodně neuškodí. Snížit budou muset i ze svých nároků, odpoutávat se budou ze své vnitřní izolovanost a do života se jim s jarem vrátí i elán, více by se měli věnovat pohybu, budou chít být tak trochu leniví.

 

BÝK (21.4. – 21.5.):

Láska bude k Býkům vstřícná i skoupá, navazovat budou krátkodobé milenecké vztahy, v citové oblasti mohou snadno podléhat flirtům a hledat budou především jistotu nebo životní lásku. Na druhou stranu jim ale láska bude přinášet starosti, nemocnost, diskuse i hádky, nervozitu i napětí, egoismus nebo omezení, ale i vášeň a harmonii. Nejen Býk nebo Býčice se mohou po hlavě vrhnout do milostných sexuálních dobrodružství, do utajovaných vztahů. Nicméně se ale také mohou přátelství vzniklá koncem roku 2015 a začátkem roku 2016 postupně přehoupávat v lásku a nové vztahy. Ve stávajících vztazích se bude především prověřovat pevnost, spolehlivost a stabilita, vztahy, které ale nemají být trvalé, kde se pomalu ale jistě delší dobu něco vytrácí, budou umírat, přinášet stále dokola se opakující komplikace, starosti, nervozitu, napětí a v konečné fázi se rozpadat se. Naopak nově vzniklé vztahy mají tendenci a šanci na dlouhodobé trvání, na pomalé prohlubování, stabilitu, vztahy poskytující oporu a jistotu. Kde vygradují problémy, či skrývané nevěry nastane doslova Armagedon, nicméně tam, kde byli a budou krize zažehnány může naopak dojít k zásnubám nebo dokonce i svatbám. Nové vztahy navíc přinesou radost, spokojenost i lásku, takže ti co dlouhodobě touží po vztahu se po novém roce mohou dočkat. Nicméně i ty, kteří si chtějí jen tak vyhodit z kopýtka by měli mít na paměti, že riskovat se ve vztazích nevyplácí.

V pracovní oblasti přinese nový rok 2016 stejně jako u Beranů náhlé zvraty a zlomy, stejně tak i změny na pracovištích nebo v zaměstnáních celkově. Pro mnohé Býky bude pracovní místo ohroženo, budou si muset dávat více pozor na to, aby neudělali nějaké chyby, více na světlo budou vylézat intriky a falše, hektičnost, stres, problémy se mohou objevovat i s nadřízenými, kterým někdo bude tajně donášet. A stejně tak přijít mohou i zjištění, že ani Býci se nikam neposouvají, že se necítí v práci šťastni, že jakoby stagnují z minulého roku nebo uplynulých let. To je může společně s jejich rozhodnutí zatlačit do možností změny, i oni budou dostávat nové šance, možnosti i příležitosti, ale jakoby jim k tomuto vysněnému cíli dopomhl. Jsou tu pracovní pohovory, rozmluvy či debaty, rady i porady, nová možnost zaměstnání, větší rozlet, pozitivita, kreativnost i tvořivost, každý se najde v jiném oboru nebo v jiném směru, ale docílit hlavně budou chtít Býci harmoničnosti, lepšího pracovního prostředí. Ti, kteří zatouží po velké změně se mohou vydat i cestou podnikání, nicméně výsledky jejich úsilí a snažení přinese až rok 2017. Býci, kteří se rozhodnou zůstat, dosáhnou úspěchu i uznání, ale také budou upevňovat své pracovní pozice, svou vůli i vytrvalost.

V oblasti zdraví se ke slovu mohou ozvat karmické zdravotní obtíže z minulosti, budou se učit zvládat nepřehledné životní situace, uvidí věci jasněji a jinak než dřív. Zdraví bude vcelku stabilní, jen by si v hektickém období měli dát pozor na úbytek energie i síly, měli by vnímat příští rok jako rok jejich životního poznání, prožívání šťastného věku a mít chuť do života. Stejně tak i u nich je zdraví postupně nahlodáváno a oslabováno, objevit se proto mohou náhlé zdravotní komplikace nebo nebezpečí, vyvarovat by se měli agrese nebo agresivních hádek, zlosti, potlačených emocí. Pokud budou trpět láskou, podepíše se to na onemocnění plic, hrudníku, potíže s dechem nebo srdeční slabosti. Vystavováni také mohou být určitým zdravotním šokům, věnovat pozornost by měli krevnímu i oběhovému systému, páteři, ploténkám i zádům celkově. Pokud budou cokoliv přehlížet a nevěnovat tomu pozornost, přijít mohou úrazy nebo nehody, či nemoci, které přinesou zastavení pobytem v nemocnici, častěji se budou projevovat skryté nebo staré rány, kde se znovu mohou projevit obtíže, proto nejsou u býků vyloučeny ani operace či drobnější chirurgické zákroky. V roce 2016 se především budou učit vypořádávat se s životními překážkami, nástrahami nebo nepřehlednými situacemi, čekají je navíc ohledně zdraví i životní cesty důležitá rozhodnutí, alternativy nebo východiska.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.):

Blíženci budou v lásce prožívat nejen jistotu, ale i nová přátelství, která se mohou zvrtnou v lásku a naopak. Láska, city i pocity a stejně tak vztahy budou zažívat období propadů, izolovanosti, narůstajících nebo dlouhodobě neřešených problémů, které mohou vygradovat v rozpadání nefunkčních vazeb. Láska jim může přinášet starosti, zkalené štěstí, obavy i nejistoty, nebo bude pomalu zmírat. Rozpadnout se tak mohou i jinak pevné a stabilní vztahy, tedy aspoň navenek tak působící. Nicméně do jejich životů mohou ale také vstupovat nové lásky, flirtování, krátké románky, milenecké poměry, stejně tak ale i tvrdohlavost a neústupnost, vášeň s harmonií, žárlivost nebo závist či vypočítavost, falešná srdečnost nebo city. Do života jim náhle mohou vstupovat zcela nové vztahy, v těch stávajících naopak budou muset hledat určitá východiska nebo cesty, vztah dál posunovat nebo se vydat za hlasem svého srdce do vztahu zcela jiného. Tak trochu budou ve svých citech i vztazích tápat, hledat budou pochopení u partnera, ale tam jakoby neexistovalo. Vztahy založené na finanční jistotě a stabilitě budou provázet častější hádky, izolovanost nebo úzkoprsost, život se díky tomu jakoby bude točit v bludném kruhu. Nicméně do vztahů přijdou i změny, zda pozitivní nebo negativní, ukáže průběh roku, vztahové krize se mohou vyřešit a zažehnat nebo naopak více prohloubit, docházet může k utajovaným vztahů, sexuálním přehmatům nebo dobrodružstvím, partneři jakoby si neměli co říci a každý si tak žil svým životem a přesto svazoval toho druhého. I dlouhodobě stabilní vztahy mohou zaznamenat větší trhliny. Naopak ti, kteří po vztahu touží se mohou dočkat úspěchu, kde je prosperita vztahu zaručena.

V pracovní oblasti také budou přicházet náhlé zlomy, zvraty a změny a to nejen na pracovištích, na pracovních postech, ale také mezi kolegiálními vazbami. Někteří mohou upevnit své povolání a zjistit, že je povoláním pro život, jiní naopak budou prožívat nové začátky, odcházet nebo přecházet na jiná pracovní místa nebo do nových zaměstnání celkově. Hlavní roli v pracovní oblasti sehraje, stres, hektičnost a nervozita, větší tíže pracovních povinností a vypětí. Objevit se náhle mohou různé překážky, zjištění žádné další možnosti postupu, někteří Blíženci budou nespokojeni se svými pracovními smlouvami, zhorší se i pracovní klima kolem nich, nicméně řešit budou nuceni i vztahy s nadřízenými, chtít dosáhnout většího uznání. Ti, kteří se rozhodnout pro změnu mohou počítat s úspěšnými přijímacími pohovory a to i v případě, že práci teprve hledají. Ve větší míře se ale projeví pracovní mrzutosti, nespokojenost, malé finanční ohodnocení. Nicméně k vyvoleným budou přicházet nové možnosti, nabídky i příležitosti, aby dosáhly cíle v podobě práce, která je bude naplňovat, a kterou budou dělat ze srdce. Zlepší se jejich situace, vše se jim bude zdát pozitivnější, energičtější a tvořivější. Většího rozmachu dosáhnou technické profese. Budou ale muset více projevovat svou spolehlivost a pracovitost, aby dosáhli lepších úspěchů.

Po zdravotní stránce se mohou cítit častěji pod tlakem, neklidem a nevyrovnaností, jejich energie tak může rychleji ubývat a vynaložit budou mnohem více síly ke zvládnutí situací i úkolů. Přesto je ale čekají nové životní začátky, životní změny, o kterých ale ještě delší dobu nebudou vědět. Až s polovinou roku se jakoby vyrovnají misky vah jejich síly a energie. Projevit se ale v roce 2016 mohou karmické zdravotní obtíže nebo komplikace z minulosti, problémy se zády, ploténkami nebo páteří, ale také se zrakem nebo očima. Počítat mohou s jistým zastavením v podobě nemoci či úrazu, pokud budou přehlížet varovné signály nebo znamení těla. Budou se se muset vymanit ze sví vnitřní izolovanosti, více být pohybově aktivní, ale potíže se také mohou objevit s oběhovým systémem nebo nedostatkem bylinných léčivých prostředků či vitamínů. Přesto ale jejich životní styl a způsob života bude víceméně stabilním, až na pár drobných výkyvů, tedy u většiny jedinců ve znamení Blíženců. Ti ostatní, tedy respektive ty, které právě tyto komplikace postihnou by se měli zastavit a přehodnotit své minulé chybné kroky, co v životě přehlíželi nebo naopak čemu až příliš věnovali svou pozornost.

 

RAK (22.6. – 22.7.):

Raci se v novém roce budou zamilovávat, rozcházet, ale také se láskou trápit, láska bude oživována, aby mohla znovu zmírat pomalými a nejistými kroky. Budou se pro lásku i v lásce rozhodovat, vydávat se za hlasem svého srdce, čelit vypočítavosti, falši, žárlivosti, závisti, ale také nenadálým citům či prožívat raněnou lásku a zklamání. Budou si vyjasňovat své srdeční záležitosti, aby následně znovu podlehli svodům citů, pocitů a svádění. Vztahy stabilní, méně stabilní i zcela nestabilní projdou doslova peklem, uhlazováním problémů tak, aby jinde naopak zase vyvěraly na povrch. Nejeden vztah se tak stane a dostane do svého ohrožení, kde se bude balancovat doslova na tenkém ledu pokračování nebo rozpadu. Kdo to ustojí, může na nějaký čas být spokojen. Kdo to neustojí, může počítat s odloučením i rozchodem na trvalo. Kde se má dostavit úspěch, tam se bude oslavovat, kde ale má nastat konec, objeví se problémy hlubšího rázu, stále dokola se opakující komplikace, vztahy budou více nahlodávány a to nejen třetími osobami, ale i neshodami a majetnickými sklony, kde byla vášeň a přitažlivost může byt chlad a led. Vyvstávat na světlo budou ale i dlouhodobě utajované vztahy, odkrývat se budou lži, následně provázené hádkami a diskusemi. Nové vztahy budou přinášet změny a proměny, mohou být vztahy trvalými a i životními, založené na lásce, stávající ale také jisté změny zaznamenají.

I toto znamení nebude výjimkou se změnami v pracovní oblasti, ohledně pracovišť, pracovních postů, možných povýšení nebo ukončení. Rok 2016 přinese i sklizeň toho, co bylo zaseto v uplynulých 3 letech, přechodně se může zhoršit pracovní klima, budou se hledat pracovní jistotty, potvrzovat nebo vyvracet úspěšnost na pracovním poli, úspěch i uznání, ale stejně tak se budou vydávat vstříc novým příležitostem, možnostem i nabídkám nových perspektiv či zaměstnání, k novým začátkům, ke zdolávání překážek i nástrah, k dynamice a rychlosti. Vypořádávat se budou s hektičností a stresem, ale také budou muset více projevit pracovní všestrannost při plnění úkolů. K mnohým bude také směřovat práce nebo zaměstnání, o kterém nemají tušení, nebo které ještě nikdy nevykonávali, mají tím dokázat sami sobě, že jsou schopni zvládnout cokoliv. Počítat ale Raci mohou v pracovní oblasti s konkurencí, s intrikami, falší a pravděpodobně i skrytou formou šikany. Mnozí, se mohou rozhodnout pro podnikání nebo budou nuceni si při své vytíženosti brát práci i domů. Pracovní pohovory, rozhovory, diskuse i mrzutosti budou Raky provázet po celý rok, určitého zklidnění může dojít v lednu, červenci a srpnu a částečně v září 2016. Nicméně, ať už se vydají kamkoliv, bude je provázet i štěstí a energičnost, budou schopni dokázat víc, než je v nich viděno.

Zdraví může být u Raků nejčastěji narušeno hádkami, horečkami, ale i karmickými zdravotními obtížemi, pocházejícími z minulosti. Něco ohledně zdraví budou řešit náhle a nečekaně s jarem a následně s podzimem. Připravit se ale už od nového roku mohou na měnící se život i životní změny, stabilitu zdraví, ale i náznak lehkých komplikací v oblasti dýchacích cest či oběhového systému. Nicméně prožívat a přicházet k nim budou i nové začátky, budou se učit zvládat nepřehledné životní situace, vyrovnávat s životními překážkami a nástrahami, ale celkově více dbát na svoje zdraví, především zrak, oči a psychiku. Jejich duše bude tak trochu víc nerovnováze, počítat mohou s častějšími bolestmi hlavy nebo poruchami spánku díky přetížené mysli. Hodně psychicky oslabení jedinci mohou mít hlavně kolem května nebo prosince sklony k sebevraždám. Vyrovnávat se budou se vším zastaralým v životě, budou odměňovat životní styl, způsob života, hledat alternativy vztahující se ke zdraví, ale také více naslouchat svým projevům a signálům těla, pozor by si měli dávat na nesprávně podané léky, alkohol nebo častější projevy nachlazení nebo zánětů. Hrozbu jim mohou přinést častější úrazy nebo drobní poranění či bolest zubů. Opatrní by také měli být na cestách nebo při cestování.

 

LEV (23.7. – 22.8.):

Lvi v lásce bude v nové, roce provázet na jednu stranu touha po upřímných citech, ale na druhou stranu vypočítavost, vlastní prospěch, žárlivost, zklamání, majetnické sklony a klamaní sebe sama či topení se v jistých iluzích. Mnozí lvi po lásce zatouží a budou se snažit tenhle sen dotáhnout do konce, ale tady by právě mohli narazit na bariéru iluzí a nereálných představ. U jiných Lvů naopak lásku bude procházet obdobím pomalého umírání a buď následného znovuzrození nebo definitivní smrti. Z nenadálých nebo i dlouhodobějších přátelství se lehce stane láska a jinde se z lásky stane přátelství, tedy aspoň dočasné a v rámci možností. Důležitá rozhodnutí budou čekat Lvi ohledně lásky nebo v souvislosti sní, prožívat izolovanost, egoismus (vlastní), omezení, ale i nové začátky, hlubokou lásku, které jim ale minimálně ještě do března bude ukrývána. Nicméně Přelom roku a rok 2016 ke pro Lvy důležitý v tom, že si budou sami v sobě urovnávat srdeční záležitosti. V lásce mohou být tvrdohlaví a neústupní, mohou zafigurovat v rolích milenek, milenců nebo rivalek, ale stejně tak se s tím mohou setkat od druhých. Ve vztazích budou tápat, budou se cítit ohrožení, život se může točit v bludném kruhu, i přesto že vztahy vypadají stabilně. Jsou tu sice silná pouta, ale přijdou i vztahové změny, buď upevnění nebo rozpad, buď nové začátky nebo definitivní konce. Nejvíce budou mizet a krachovat vztahy založené na finanční jistotě, podvádění nebo lžích. Hodně Lvů se může také vrhnout do milostných avantýr nebo častějšího střídání partnerů. Nicméně spíše se jejich myšlenky budou točit v kruhu, pokud budou podezřívat z nevěry druhé. Budou muset počítat s variantami náhlých a nečekaných jak konců, tak i nových začátků.

V pracovní oblasti je výraznější změny nečekají, pokud dílem osudu nezasáhnou náhlé a prudké změny. Nicméně poprat se budou muset s hektičností, stresem, napětím na pracovišti, ale také výrazněji projevovanou falší či intrikami a hlavně ti Lvi, kteří pracují ve velkých společnostech, ale i na poli podnikatelském. Také se setkají s nespolehlivostí, komplikacemi, nepostupováním v kariérním žebříčku nebo zjištěním, že jim vlastně na té práci něco nesedí. Nicméně zásahem osudu mohou být dotlačeni do určitých fází rozhodování se o změně postu nebo zaměstnání, ale spíše mohou počítat s tím, že tam kde jsou nyní, je pro ně ještě přichystáno nějaké završení, dokončení z karmické minulosti, které jim bylo předurčeno a to především ohledně jejich poslání nebo kolegiálních, přátelských nebo nadřízených či podřízených vazeb. Více budou muset zapojit svou pracovní všestrannost, aby dosáhli úspěchu a většího zviditelnění. Jejich pracoviště by se mělo více harmonizovat kolem poloviny roku, ale ani tak nezabrání intrikám, i kdyby se chovali sebelíp. Disponovat ale v pracovní oblasti budou větší energií i sílou, než tomu bylo v předchozích letech. Procesy uzavírání a dokončování je poženou raketovou rychlostí do plnění úkolů, karmických úkolů i zkoušek a lekcí. Svou sklizeň štěstí a lepšího finančního ohodnocení dosáhnou ve druhé polovině roku 2016.

Po zdravotní stránce se i u Lvů projeví karmické zdravotní obtíže z minulosti, je to součást očištění jejich duše z minulosti. Snaží se tak trochu vychytrale kráčet životem, jejich pohled na dění okolo jde nesprávným směrem, jakoby u nich byla rozehraná jistá falešná hra s osudem nebo zdravím, kdo z koho. I když bude jejich zdraví „stabilní“, neznamená to, že je nebude svazovat vnitřní izolace, předchozí zklamání nebo prožité bolesti, dostavit se tak mohou potíže s oběhovým systémem, jejich zdravotní stav se může náhle ocitnout v jistém ohrožení, jejich život se tak může ve vteřině změnit. Pro příští rok se navíc mají naučit zvládat nepřehledné životní situace, které se budou postupně zklidňovat, více do své péče zapojit přírodní kosmetiku, prostředky i vitamíny. Odpojovat se budou od potřeby důležitých životních jistot, opatrní by měli být na svůj pohybový aparát, problémy se zuby, náhlé bolesti či zažívací potíže. Nepřetěžovat svou psychiku, není vyloučená ani obtíž, která bude vyžadovat chirurgický zákrok. Stejně tak i potlačované problémy a emoce mohou vyvolat koliky, či žlučníkové záchvaty.

 

PANNA (23.8. – 22.9.):

Panny čekají v lásce rozmanitá období, od starostí a truchlení, přes ujasňování si svých srdečních záležitostí až po téma osudových, ale i tajných a skrytých lásek, vyplouvání a uzavírání minulosti. Snadno budou navazovat nová přátelství i seznámení, dílem osudu, dílem ale i díky sobě. Budou hodně komunikativní a není vyloučené, že se mnohé z daných přátelství změní v partnerský vztah. Setkat se ale také mohou s určitými projevy rivality, vypočítavosti, falše nebo vychytralosti. Lehce mohou ale jen sklouznout do flirtování nebo krátkých románků. Potkat ale také mohou svou životní lásku. Ve vztazích bude převládat v první polovině izolovanost, odstup nebo náhle jeden z partnerů bude chtít odejít nebo vztah ukončit. Vztahy se tak ocitnou na hraně ohrožení, vazby, které nebudou pevné se definitivně uzavřou. Ty, které mají projít lekcemi naopak mnohé spory zažehnají a ustojí. Vztahy, vzniklé v roce 2016 budou na jiné úrovni, půjde v nich o silné spojení duší a duševní svázanost. Nebudou ani tak karmickými, jako spíše osudovými. Dlouhodobé vztahy ale mohou zaznamenat jisté trhliny, nebo se znenadání vynoří ještě jeden, utajovaný vztah. Probouzet se a vylézat tak budou lži, podvádění i určitá faleš ve vztazích. Panny budou nuceny přehodnocovat, bilancovat a hledat cesty ve vztazích nebo vztah opustí. Pozor by si měly dávat na svíravé a bludné myšlenky či domněnky. Nově vzniklé vztahy nebo ty úspěšně obnovené čekají jisté důležité začátky, i když mohou být krapet obtížné, nicméně to ustojí. Dlouhodobé vztahy a ty, kde dojde k vyjasnění všech lekcí a zkoušek se mohou těšit i na zásnuby, žádosti o ruku nebo dokonce uzavření sňatku či se projeví náhlé nebo toužebně očekávané těhotenství nebo příchod dítěte.

V pracovní oblasti budou především řešit kolegiální vazby a vztahy, pracovní pohovory, komunikaci nebo budou o práci hodně a často diskutovat. Mnohé Panny se budou také rozhodovat o své další budoucnosti, některé náhle a nečekaně bez vysvětlení mohou opouštět svá dosavadní místa, rozesílat žádost a hledat nové možnosti či nabídky. Pracovní prostředí se s novým rokem až do jara ponese ve znamení zhoršeného klimatu, překážek, nepostupu nebo naopak budou vystaveny přílišnému tlaku, stresu nebo hektičnosti. Nicméně měly by pochopit, že i v této oblasti se něco osudově nebo karmicky uzavírá a završuje, že dozrává čas přesunu, ale také sklízení toho, co bylo zaseto v uplynulých 3 letech. Naopak ti, kteří jsou bez zaměstnání, tak těm do života může vstoupit nové zaměstnání, nové povolání pro život, práce, která je bude naplňovat nebo bavit, která jim přinese nové začátky i harmonické pracovní prostředí. Těšit se mohou na úspěšné přijímací pohovory, ale neměly by si dělat přílišné iluze, přišlo by v brzké době nepříjemné vystřízlivění. Ohledně práce nebo zaměstnání mohou také více cestovat, podnikat pracovní cesty nebo získat pracovní místo na dlouhou dobu. Nicméně nejopatrnější by měly být v oblasti podnikání, tedy pokud budou chtít začít. Tady by se mohly setkat s nedostatkem prostředků, překážkami nebo by jejich podnikání brzy zaniklo a přišel by krach. Započnout mohou jisté plány, ale realizovat by je měly až v roce 2017.

Po zdravotní stránce bude Panny provázet vcelku stabilní zdraví, ale víc by si měly dávat pozor na svou psychiku, jejich duše může být v nerovnováze, projevovat se to může emočními výbuchy nebo přílišnou kritikou sebe sama, ale i druhých. Prožít mohou také určitý šok, spojený se zdravím, opatrné na svůj pohybový aparát, protože se častěji budou potýkat s nepřehlednými situacemi. Budou nuceny se postavit výzvám i životním rozhodnutím, poupravit svůj pohled na život a vydat se novými cestami. Potíže se mohou dostavit s oběhovým systémem, přílišnou neklidností nebo nevyrovnaností, ale také ohledně lásky. Skolit je mohou i drobná nachlazení, ale i potíže s dýchacími cestami, plícemi, srdcem nebo hrudníkem. V akutním případě by mohly skončit i na čas v péči lékařů v nemocnici. Budou si uvědomovat, že zdraví se za peníze koupit nedá. Nicméně opakovat se mohou i jistá chronická onemocnění z minulosti, přicházet mohou zastavení nebo mohou onemocnět či být zastaveny i díky hektičnosti v zaměstnání. Hned s novým rokem se ale u nich na duševní úrovni dá něco do pohybu, co bude tyto procesy urychlovat, nebudou mít chvíli klidu, ale právě tomuto klidu by se v průběhu roku měly naučit. Neměli by podceňovat drobné úrazy nebo poranění a to hlavně při sportu, i když rekreačním. Náchylnější také mohou být na své hlasivky.

Love-horoscope-2013

VÁHY (23.9. – 23.10.):

Váhy ve vztazích čekají změny v lásce, nestabilní pocity, ale také možnost nového zamilování, nových začátků v lásce či poznání, že našli skutečně svou životní lásku. V lásce se budou rozhodovat nebo hledat nové cesty, vyvarovat by se ale měly určité citové závislosti, obrátilo by se to proti nic v podobě starostí, sžíravých myšlenek a neustálého přehodnocování postojů partnera. Pro nezadané Váhy je tu hned po novém roce láska na cestě, vyjasnění si svých srdečních záležitostí, ale i možnost konfrontace s láskou z minulosti. Ve vztazích budou Váhy projevovat svou diplomacii, smysl pro smír, ale také se budou muset obrnit trpělivostí, přestat podezírat. Také jim do života zasáhnou jisté vztahové změny v souvislosti s možným těhotenstvím nebo plánováním rodiny či společného bydlení. Objevit se ale také mohou jisté lži nebo Váhy sami mohou partnerovi lhát o něčem, co chtějí nechat skryté pouze pro sebe. Budou muset neustále ve vztazích hledat jisté cesty, aby se mohly posouvat a vztahy budovat, vytvářet harmonii. Také ale kromě nových začátků nebo těhotenství budou Váhy zjišťovat duševní propojenost s partnerem, stará a nefunkční minulost bude odcházet, ale pokud sami budou pochybovační a nedůvěřiví, může to jejich vztahy postupně rozkládat a narušovat. Mnohé Váhy také mohou podlehnout krátkodobým flirtům či sexuálním dobrodružstvím. Budou se ale také snažit udržet stabilitu ve vztazích, nicméně ty, které jsou narušeny hluboce, kde vládne krize se právě v roce 2016 mohou definitivně rozpadnout nebo k rozpadu dopomůže 3 osoba.

V pracovní sféře je čekají jisté starosti, pochybování o sobě, o svých dovednostech nebo schopnostech, důležitá, ale náhle přicházející hbitá rozhodnutí, stejně tak jako překážky, zjištění nepostupování ať už pozičně nebo platově, něco nesedícího na zaměstnání, přílišná hektičnost, stres nebo možnost pracovního vyhoření. Nicméně z části budou tlačeni osudem ke změnám, ke svému vlastnímu životnímu poslání, které mají vykonávat, čelit budou pracovním rozhovorům, mrzutostem nebo budou řešit záležitosti ohledně pracovních smluv nebo platových výměrů. Váhy by především měly jít svou vlastní cestou píle, pak budou sklízet zasloužené ovoce, není ani vyloučená náhlá změna ohledně ukončení stávajících zaměstnání a hledání nového, toho, které je bude naplňovat, které budou dělat ze srdce a s láskou. Váhy jsou kreativní a tvořivé, vše nudné a stereotypní je bude ubíjet, měly by tedy hledat taková zaměstnání, která pro ně budou přínosná, naleznou tím dobré pracovní klima, své uplatnění i pracovní všestrannost. Připravit se mohou na úspěšné pohovory nebo náhlá ukončení něčeho, co je již nenaplňuje.

Přicházet k nim budou zásadní životní změny, jejich život se hned s lednem bude měnit, neměly by se moc přepínat, budou ještě potřebovat na celý rok mnoho síly, nicméně vybředávat budou ze své izolovanosti, ale také se může objevit oslabená psychika, pokud budou pod příliš velkým tlakem a zátěží. Opatrné by Váhy měly být na své pohlavní orgány, oblast hrudníku, srdce nebo plic, ale také na svůj oběhový systém. Doplňovat by také měly pravidelně vitamíny, v příštím roce jim mohou chybět. Také mohou počítat s tím, že pokud budou příliš zatížení svou myslí nebo potlačovanými myšlenkami, častěji se budou projevovat poruchy spánku, jejich duše bude jakoby v nerovnováze, nahlodávat jejich zdraví také mohou jisté déletrvající starosti, osudové lekce nebo zkoušky. Nebudou schopny se zastavit, budou chtít vše zvládnout, stihnout, protože přicházející životní změny pro ně budou skutečně dynamickými a rychlými. Rozhodně jim neuškodí preventivní prohlídka u lékaře. Pozor by si měly dávat na manipulaci se vším, co je pod elektřinou, je tu hrozba drobných popálenin nebo úrazu. Budou nuceny více dbát o sebe, najít si čas odpočinku a relaxace, aby byly schopny toto tempo zvládnout a ustát.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.):

Pro Štíry bude příští rok, rokem nových lásek, pozitivních změn, štěstí v citových záležitostech, ale také rokem krátkodobých lásek, jisté vypočítavosti, žárlivosti, závisti nebo falše a to především z jejich strany. Završovat se budou jejich uplynulé 3 roky, ale i dávná minulost se může dostat ke slovu. Ve vztazích budou tak trochu víc popudliví, mohou mít sklony k nevěrám, lžím nebo podvádění, ale zároveň se bud drát na povrch jejich vlastní silná citová závislost na druhých. Budou chtít vlastnit a mít, budou víc egoističtí a budou chtít omezovat nebo se sami budou cítit omezováni. Uvědomit by si ale měli, že je to dílem osudu, protože se jim do života budou navracet staré osudové lásky nebo jim osud sešle někoho nového, ale také ze zištného důvodu. Ve vztazích se bude projevovat určitá forma boje o postavení, završovat se budou lekce i zkoušky, kde nebylo něco uzavřeno, vypluje na povrch a nejeden Štír nebo Štírka se mohou ocitnout na rozcestí, kde neuvidí nic než problémy, hádky nebo diskuse, či zbytečné nebo bezvýsledné rozhovory. Také mohou zjistit pravdu o něčem, co jim mělo zůstat utajeno, což poveden ještě k většímu napětí a následně k definitivnímu rozpadu. Nejen nezadaní, ale i zadaní Štíři a ve vztazích nespokojení mohou toužit po nějakých těch záletech či skrytých a utajovaných vztazích nebo aspoň po sexuálním dobrodružství, jakoby budou postrádat spolehlivost a stabilitu toho, co už mají.

V pracovní oblasti budou v příštím roce více pod tlakem, hektičností nebo stresem, budou muset zvládat několik úkolů najednou, přesto je ale čekají jisté posuny či změny a nebo nové začátky. Upevňovat budou svoji pracovní pozici, budovat sílu ke zvládání všech pracovních povinností. Nicméně rozhodnout se mohou i pro zásadní změny začít zcela něco nového a to v oblasti podnikání, mohou si chtít být sami sobě vlastním šéfem, řešit budou záležitosti vlastního rozvoje nebo ohledně smluv. Budou hledat nové možnosti i příležitosti, chtít vylepšovat svoje platové ohodnocení nebo k nim budou přicházet náhlé a nečekané nové nabídky. Prokazovat budou také svou úspěšnost na pracovním poli, ukončovat zaměstnání, která je nenaplňují a vrhat se zcela novými směry, i když nebudou v prvním momentě vědět, kterými. Nové nabídky jim ale budou přicházet zprostředkovaně nebo vlivem „náhody“.Bude se k nim vracet úspěch i uznání, které si ale budou muset jakoby nazpět vydobít. Štíři v této oblasti mohou dosáhnout lepších výsledků než v minulosti.

Pevnost jejich zdraví, síla i energie se bude projevovat po celý rok, neznamená to však, že jejich život bude klidným a vyrovnaným, právě naopak, více se bude projevovat jejich vnitřní nestabilita, čelit budou životním překážkám a pokud budou pod příliš velkým tlakem, jejich energie může být častěji blokována, nastoupí tak větší únava a touha po odpočinku. Projevit se také mohou jisté zdravotní komplikace nebo zastavení, chybět jim budou potřebné vitamíny, protože neustále chtějí dosáhnout jistých životních hodnot. Čekají je důležitá životní rozhodnutí, alternativy nebo východiska ohledně jejich celkového zdraví. Projevit se může také jistá tajemná nemoc, která dlouhodobě nebude vykazovat žádné zjevné příčiny, měli by mít ale větší chuť do života, vnést do něj potřebný elán, neupadat do depresivních stavů nebo se příliš přetěžovat. Opatrní by ale nejvíce měli být na svůj zrak nebo oči, na pohybový aparát, kotníky, kolena nebo kyčle, nebýt příliš pod tlakem a hektičností, nicméně projevit se také mohou určité karmické zdravotní problémy z minulosti a to ohledně páteře, plotének nebo zad celkově. Budou mít tendenci si na sebe příliš nakládat, víc než sami mohou unést a to především ohledně druhých.

 

STŘELEC 23.11. – 21.12.):

Pro Střelce může být láska v novém roce 2016 tvrdohlavá a neústupná, ale také citově závislá, žárlivá nebo závistivá. Budou hledat upřímnost, ale také se mohou objevit nestabilní pocity, či zklaneé štěstí a to především tam, kde se láska teprve bude rodit nebo bude ve svých začátcích. Stejně tak se ale v lásce nebo ohledně vztahů budou zásadně rozhodovat, budou hledat nové cesty k upevňování nebo naopak cesty jak ven z nefunkčnosti jejich vztahu. Prožívat budou štěstí v lásce, ale i krátké románky nebo do jejich života vstoupí láska náhle a nenadále. Prát se a vypořádávat také budou s určitými formami omezení nebo egoismu či vlastní izolovanosti, budou si ohledně lásky sami připravovat drobné starosti nebo v lásce budou nejistí a pochybovační. U nezadaných Střelců je možnost vstupu nové lásky, která ze začátku ale může vypadat jen jako přátelství a naopak v dlouhodobých vztazích se láska může proměnit zpět na přátelství. Vtahy budou nahlodávány nejistotou a obavami, stále dokola se opakujícími komplikacemi, nebo falší či jistou formou podvádění. Řešit také ve vztazích budou karmickou minulost, která se bude završovat a uzavírat, lekce i zkoušky s tím spojené. Do života jim mohou vpadnout nejen náhlé lásky, ale i nové vztahy nebo budou ve stávajících vztazích znovu a znovu začínat od začátku. Kde jsou však vztahy stabilní je tu možnost zasnoubení či svatby, v ostatních naopak možnost dalšího paralelního vztahu či skryté nevěry, ujasňování si svých srdečních záležitostí, ale i řešení hloubky citů, zaručenost, stabilita , ale i vzniklé náhlé starosti nebo zjištění, že starosti si způsobují Střelci sami. Pokud budou narůstat problémy je tu hrozba odloučení nebo odcizení, ale jen málo Střelců bude schopno své vztahy razantně zakončovat. Spíše budou vyčkávat na reakci druhé strany, sami se nebudou chtít pouštět do tvrdých bojů a ukončování, a pokud ano, pak k tomu dojde po dlouhém a zralém uvážení.

V pracovní oblasti se hned po novém roce a vlastně až do jara může objevit zhoršené pracovní klima a to především mezi kolegy nebo ze strany nadřízeného. Bude vládnout jistá závist z úspěchu Střelců, kdy tím mohou být konfrontováni s jistými překážkami, falší nebo intrikami. Ty se budou více projevovat a pro Střelce to může být velké zklamání hlavně od těch, kterým důvěřovali. Stejně tak ale s polovinou roku mohou sami dospět k názoru, že se nikam neposunují, že stagnují na jednom místě, což je nabudí k náhlým změnám, může to být změna pouze projevující se na pracovišti, ale také změna celková, která povede k ukončení pracovního poměru a odchodu jinam. Mnohým Střelcům ale do života mohou vstoupit nové nabídky nečekaně a zcela z jiných zdrojů, budou schopni se chytnout nových příležitostí i šancí a vydat se po nových cestách. Najít tak mohou nové zaměstnání na dlouhou dobu, lepší kolegiální vazby, ale i práci, kterou budou dělat ze srdce, jejich komunikativnost při pohovorech bude úspěšná, nebo sami prokáží svoji spolehlivost, nabyté znalosti a zkušenosti nebo pracovitost či houževnatost. Střelcům budou otevírány nové cesty, jak dosáhnout kýženého úspěchu i uznání, jak si vylepšit i svoji finanční situaci či platové ohodnocení mnohdy ale za cenu přílišným konfrontací.

Ve svém zdraví by Střelci měli být opatrní na pohlavní orgány, na psychiku, ale také na oblast plic, dechu nebo hrudníku. Častěji se mohou projevovat určité záněty nebo problémy a to i s hlasivkami. Onemocnět ale také mohou díky silnému pracovními přetížení, příliš si toho na sebe budou nabírat, jejich energie tak může být blokována a častěji budou pociťovat únavu, než jiná znamení. Nicméně je skolit může i jistá tajemná nemoc, jejich duše bude jakoby v nerovnováze, projevit se to může častými poruchami spánku nebo se objeví karmické zdravotní obtíže z minulosti, související se zády. Nalomená psychika je také může do značné míry omezovat, jejich život bude neklidným, netrpělivým a nevyrovnaným a to především při zvládání nepřehledných životních situací nebo při vystavení nadměrnému stresu. Neměli by podceňovat ani preventivní lékařské prohlídky, budou hledat neustále své životní štěstí, ale také se vyrovnávat s nesprávným a zkresleným pohledem na svůj dosavadně prožitý život. Aby dosáhli větší harmonie, budou nuceni vybudit více své životní síly i energie, vyrovnávat se s prožitými šoky, být méně pod tlakem, stresem nebo přecitlivělostí.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.):

Kozorozi se ještě s příchodem nového roku budou v lásce trápit, budou si ohledně ní dělat jisté starosti nebo bude definitivně odcházet. Je to dílem díky jejich určité vypočítavosti, falše i přetvářky, tak trochu i sobeckosti mít vše jen pro sebe. Navázat ale mohou nová přátelská spojení, která se v lásku přehoupnou až s jarními měsíci, tady budou schopni se definitivně odpoutat od minulosti. Stejně tak se ale budou potýkat se žárlivostí, majetnickými sklony či závistí, s určitou formou rivality nebo se krátkodobě vrhnou do mileneckých rolí. Oni sami se v lásce především budou učit upřímnosti, která v jejich znamení chybí, pak vstoupí nové začátky i nové lásky, pro ně to bude rok o hledání skutečných citů a pocitů. Vztahy, které navážou nebudou dlouhodobé, budou rychle nahlodány nedůvěrou nebo spíše budou připomínat kamarádství. Až v průběhu roku budou Kozorozi schopni vztahy prohlubovat, být sami spolehlivými, také v nich ale budou sklízet to, co sami v minulosti zaseli, opakovat se u nich mohou stejné komplikace, stejné problémy, budou nuceni ve vztazích hledat neustálé cesty, kompromisy nebo ústupky, jinak budou lehce zranitelné a ohrožené. Častěji budou o vtazích a ve vztazích diskutovat, mnohdy to ale povede spíše k hádkám a bezvýsledným rozhovorům. Nicméně tu a tam se také projeví radost a veselost, vášeň, harmonie i naplnění a završení osudových lásek. Na to, aby Kozorozi mohli ve vztazích fungovat budou muset nejprve a nejvíce zapracovat sami na sobě, jinak s koncem roku opět zůstanou osamoceni.

V pracovní oblasti se budou v novém roce vyjasňovat jejich předchozí neúspěchy nebo nejistoty. Dočkají se uznání, bohaté komunikace, ale i pracovních mrzutostí a to hlavně ve spojení s financemi. V těchto obou oblastech dojde k výrazným změnám, ne sice k náhlým ukončením stávající práce, ale spíše je to navede k určitému pochopení, že v minulosti dělali chyby, že šli jinak, než jak měli jít. Řešit budou i kolegiální vazby, mrzutosti s kolegy, faleš, konkurenci nebo intriky. Jejich práce může být blokována překážkami nebo neúspěchy, ale také zjištěním, že nikam nepostupují, že stagnují a budou toužit po změnách. Proto, aby dosáhli svého štěstí, spokojenosti, stability budou hledat to, co je pro ně povoláním pro život. Velkou roli v tom sehraje i osud, který je bude tlačit do jiných aktivit, přinášet jim různá znamení a směřovat je k jejich životnímu poslání, k úspěšnosti na pracovním poli, k finanční jistotě. Nicméně i sami Kozorozi budou muset vyvinout určité aktivity, aby získali to, po čem touží, budou hledat nové a vhodné nabídky, rozmýšlet se mezi několika možnostmi a hledat tu správnou cestu. Pokud se vydají svou vlastní intuitivní, najdou do poloviny roku to, co je bude skutečně naplňovat. Jsou sice dříči, ale vidina lepších peněz nebo materiálního zabezpečení je může hnát k podvodům, k vypětí, do extrémních situací nebo k vypočítavosti. Za vším ale stojí jejich strach z nedostatků.

I v životě je čekají významné změny a to hned po novém roce, vyjasní se jejich zvládání ohledně nepřehledných situací, ale také se více projeví jejich karmické zdravotní obtíže, pocházející z minulosti. Stejně tak jako jiná znamení i Kozorozi si budou muset dát pozor na svou oslabenou psychiku, duše v příštím roce nebude rozhodně v rovnováze, provázet je budou silné citové výkyvy nálad, silné emoční výbuchy, ale také záležitosti ohledně lásky a vztahů, projevit se může dlouhodobě přehlížená nemoc, nebo se objeví komplikace s pohlavními orgány, sílou a energií, neklidností nebo nevyrovnaností či hektickým způsobem života. Jejich život sice bude aktivním, neuškodí jim více pohybu, nicméně opatrní by měli být na svůj pohybový a opěrný aparát, hlasivky nebo dýchací cesty. Hledat budou neustále své životní štěstí, měli by si ale uvědomit, že je to může stát více sil, než kolik do toho budou schopni investovat. Ohledně zdraví tak trochu spoléhají na fakt, že jim se zdravotní komplikace vyhýbají, ale i obyčejný prožitý šok nebo náhlá ztráta je může srazit dolů.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.):

V lásce a vztazích si v roce 2016 budou Vodnáři muset prožít jisté citové zranění nebo raněnou lásku či náhle ohrožený vztah, k čemuž je rychlým zvratem dovede osud. A to především u těch lásek a vztahů, které jsou karmicky dány z minulosti. Dojde k definitivnímu završení jistého příběhu, vyplavovat se bude vše skryté, emoce žárlivosti, strachu, vypočítavosti, falše, přetvářky, egoismu, citové závislosti, majetnických sklonů a omezení, ale nejen ze strany partnerů, ale i od Vodnářů samotných. Bude jakoby narůstat již s koncem roku 2015 vnitřní neklid, projevovat se ve větší míře budou nestabilní pocity a jen málo párů bude schopno tyto krize ustát. Čekat je bude tedy důležité rozhodnutí ohledně lásky nebo v souvislosti s ní, napětí, spory, ale na druhou stranu i vyjasnění nepřehlednosti či zkaleného štěstí. Osudem ale Vodnářům a to hlavně těm nezadaným může přivést nové lásky i nové vztahy, ale pozor by si měli dávat na to, že budou souviset s minulostí, se nedořešenými chybami, omyly, lekcemi nebo zkouškami. Mnoho vztahů projde testem pevnosti a odolnosti. Kde jsou problémy, budou přicházet odloučení nebo odcizení, kde je vše urovnáno, budou přicházet nové začátky, úspěch a znovu nabitá radost, zaručenost ve spojení, jistota. Kde ale jen trochu něco vázne, budou se projevovat a na světlo vylézat lži, výmluvy, falešná srdečnost a podvádění. Také to může mnohé Vodnáře svádět k sexuálním dobrodružstvím, pozor ale jen na to, aby se nezvrhly v sexuální přehmat, který by měl dost velké dopady.

V pracovní oblasti se Vodnáři také rozhodně nudit nebudou, jsou tu pro ně přichystány pracovní změny, respektive na pracovištích, změny jejich pracovních postů, možnost povýšení, ale také náhlé překážky, možnost nepostupování a stagnace, přílišná hektičnost, stres nebo napjatá atmosféra, nicméně ale i cestování, spojené s pracovními povinnostmi. Vodnáře v příštím roce nečekají náhlé zvraty nebo zlomy ohledně definitivních ukončování, tedy pokud se sami nerozhodnout, spíše budou nuceni projevovat více svoji všestrannost, spolehlivost ve zvládání úkolů, ale stejně tak i samostatnost. Jejich práce, se opět může stát naplňující, čekají je nové začátky, a pro ty, kteří zaměstnání hledají, nebo je bude sužovat palčivá touha po změně osud nachystal nové zaměstnání, nové pracovní pozice, lepší pracovní klima, harmoničnost, práci konanou ze srdce, úspěch i uznání, ten je jim předurčen osudem, ale také jim ho osud zase může odejmout. Bude o nich hodně vědět a nejeden Vodnář se může dočkat i určitého ocenění nebo nalézt své vlastní uznání a přínos.

Po zdravotní stránce si mohou Vodnáři jisté zdravotní komplikace z letošního roku přenést i do roku nového, kde se také navíc mohou častěji opakovat. Jistou roli v tom sehrají karmické zdravotní obtíže, ale také nedostatečný pohyb či nezvládání nepřehledných životních situací. Oni sami budou více toužit po změnách, alternativách nebo východiscích ohledně zdraví, opatrní budou muset být na svou psychiku, neklid, nevyrovnanost, hektičnost a životní stres. Z části to bude způsobeno i příštím rokem, který bude netrpělivým, chaotickým a plným nečekaných situací a událostí. Bude se jim častěji hůře usínat, blokovány mohou být jejich city, ale není vyloučen ani pobyt v nemocnici, pokud se dostaví úraz, nehoda nebo poranění či zdravotní komplikace, které povedou k operacím. Budou mít duši díky osudu v nerovnováze, neklidnou, provázet je mohou silné emoční výkyvy nálad, překážky a nepřehledné situace se pro ně budou zdát nevyřešitelné. Nicméně uvědomit by si ale měli, že vše pochází z jejich strachu a mysli, a právě tady by měli hledat tu první cestu k ustálení jejich zdraví. Pozor by si měli dát na zažívání, žaludeční potíže, pohybový a opěrný aparát.

 

RYBY (21.2. -20.3.):

I Ryby si prožijí v lásce jisté citové zranění nebo sami budou nuceni někoho ranit, řešit budou osudové a karmické lásky, stejně tak jako i vztahy, osudová setkání nebo seznámení. Odpoutávat a završovat budou minulost ve vztazích i lásce, propouštět bývalé partnery nebo vztahy, které jim již nic přínosného nedávají. V lásce bude panovat tvrdohlavost a neústupnost, zmírání i starosti, ale také vyjasňování nepřehledných nebo platonických citů, rozhodování se pro lásku nebo z lásky, prožívání radosti, nových šťastných začátků, ale stejně tak i krátkých románků, flirtů nebo sexuálních dobrodružství. Stejně tak ale budou ryby navazovat a toužit po hlubších projevech lásky, rozpadat a ukončovat se mohou vztahy založené na materiálním bezpečí nebo na finanční jistotě. Docházet bude ke změnám v partnerství, odkrývat se budou dlouho utajované vztahy nebo naopak uzavírat nové. Budou přicházet opakované rozchody i nové začátky, než dojde k definitivnímu odpoutání, přicházet budou vztahy osudové, kde je silné spojení duší, harmonie, radost, ale narůstat také mohou četnější diskuse nebo hádky či znovu a znovu se opakující komplikace. Uzavírat se především ale v lásce i vztazích bude karmická minulost, proto ne každá Rybka může tento tlak ustát.

V pracovní oblasti budou Ryby upevňovat svoji stabilitu, pozici moci, ale také aktivnost, objevivší se překážky nebo možnost nepostupování v kariérním žebříčku. Budou sklízet to, co bylo zaseto v uplynulých 3 letech, nejsou vyloučena na i náhlá ukončení zaměstnaneckých poměrů, krachů podnikání, ale také upevňování stávajících pracovních míst, řešení finančních a platových podmínek, spolehlivost, pracovitost. Ale také navazování nových pracovních vztahů, kolegiálních vazeb, v podnikání navazování nových kontaktů. Projev Ryby budou muset více samostatnosti, vyjasní se kolem poloviny roku jejich stávající situace, ale více budou vystavovány konfrontacím s falší a intrikami. Proto i oni sami budou přehodnocovat své vztahy k druhým, pokud čekají na zlepšení čehokoliv, na úspěch nebo uznání, počítat s tím mohou pravděpodobně až ve druhé polovině roku nebo s jeho koncem. Ti, kteří na zaměstnání čekají, nebo ho budou hledat by neměli spoléhat jen na rozesílání žádostí a životopisů, ale významného překvapení by se mohli dočkat i zprostředkování skrze někoho nebo něčeho, co jim přichystá osud.

Po zdravotní stránce se budou projevovat krátkodobé nemoci, nachlazení nebo budou řešit i společnou rodinnou nemocnost. Budou hnáni k hledání svého životního štěstí, ale také budou střízlivět ze svého nesprávného, falešného pohledu na život. Přicházet k nim budou nové začátky, budou schopny se rychle zotavovat a nabírat sílu. Opatrná by měly být Ryby na lehké srdeční arytmie, problémy a příhodami se srdcem, hrudníkem, plícemi nebo horními dýchacími cestami. Náhle může být jejich zdraví nebezpečně ohroženo komplikacemi, záněty a stejně opatrné by měly být i na své pohlavní orgány, na dostatečný přísun vitamínů a minerálů prospěšných pro těle. Více se pohybovat, ale nepřetěžovat se, hrozí poranění pohybového aparátu. Čelit budou přetížené psychice v důsledku překonávání nebo zvládání životních překážek nebo ohledně práce. Je tu hrozba poranění nebo operace. Nicméně ale oproti minulým letům budou mít Ryby více chuti do života, více mohou vnímat radost, neměly by ale podléhat trápením, spojených s láskou.

Merlin

UPOZORNĚNÍ: Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu.  Zdroj: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz

Horoskop na obdobie 26. 10. – 1. 11. 2015

Milost

Slunce se dostává do plné síly aspektu s Neptunem, jak jsem zviditelňovala v minulém týdnu. Cesta jde skrze odevzdání se toku života, nechat věci plynout a nechat se inspirovat a vést. Všímejte si symbolů, znamení, intuice, vizí, inspirace, snů – bude k vám promlouváno, pomáhano a božský svět nemluví slovy, ale obrazy, symboly a prožitky. V tomto týdnu, to co není v souladu s vyšším záměrem božského vědomí, bude napraveno, opraveno, a to způsobem, že nastanou situace, které budou pro nás nepochopitelné. Nesnažte se to pochopit , jen důvěřujte, že se to děje v zájmu vás a směřování vašeho života. Pokud byste se vzpírali, odmítali, nastanou těžké stavy duše, smutek, zoufalství a deprese (Saturn kvadratura Neptun) .

Dalo by se říci, že jediná cesta v době podzimu je víra. Hledat vyšší záměr, hlubší smysl a upevňovat se ve své pravdě a víře. Když nevidíme smysl, snadno upadáme do marnosti a to je nejtěžší lidský pocit. A nyní přichází velká podpora k tomu, aby člověk nechal do sebe vstoupit božství, propojil se s božstvím a tím dal nový impuls svému životu. Díky tomu přijde obrovský příliv energie, nadšení a radosti.

moon

Úplněk nastává 27. 10. Slunce ve Štíru v opozici na Lunu v Býku. Naplnění a ukotvení ve hmotě, důležité změny. Určité situace, pocity, karma se naplnily, bylo usazeno vše na své místo, aby mohlo být dokončeno, a tím opuštěno. V některých oblastech života budete cítit, že je hotovo. Toto dokončení jde až do prazákladu buňky (hmoty). Není to jen vlivem úplňku, je to celý proces, který probíhal, a během úplňku proběhne to potřebné usazení do hmoty. A začne nový proces, který je již na jiném základu.

Venuše s Marsem opustily konjunkci s Jupiterem a trigon s Plutem, ale stále zůstávají ještě v konjunkci v období 30. 10. – 13. 11. Aspekt tvořivosti, přitažlivosti, seznamování, jiskření a touhy po splynutí s druhým pohlavím. Doba přeje partnerským vztahům a vzhledem tomu, že konjunkce stojí v Panně, budou se vztahy zdokonalovat, vylepšovat. Tento aspekt též symbolizuje umění, zábavu, hravost, větší chuť k nakupování.

Je zde velmi silný vliv Chirona v opozici na Jupitera a Venuši. Chiron je léčitel a skrze nalezení příciny “nemoci duše” vede k pochopení z nevědomé úrovně do uvědomění a pochopení skrytých souvislostí, které přinášejí možnost uzdravení v oblastí víry, pravdy, hodnot, potřeb a lásky.

Jsme v období milosti a zázraků. Čím více tomu věříte, tím více vám může být pomoženo.

Krásný týden Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz

MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA PROSINEC 2014

BERAN:

Pro berany bude prosinec měsícem jistoty, spolehlivosti, pevnosti a rozřešení toho, co se jim nepodařilo v minulých měsících, neboť jejich kartou je „KLÍČ.“ Klíč nejen k jejich vlastnímu úspěchu, ale také klíč k vyřešení problémů, k odpovědím na jejich otázky, rozklíčování témat, která jim nedali spát. Spolehnout se budou muset především na své komunikační schopnosti, protože ne vždy bude jejich úspěch zaručen, nicméně pokud budou naslouchat tomu, co k nim bude přicházet mohou svého úspěchu dosáhnout. Připravit by se ale měli také na jistou ztrátu něčeho, co je jim blízké a od čeho se nechtějí odpoutat. Berani budou mít mnoho příležitostí ke komunikaci a rozhovorům, ale i tomu co v nich hlodá, měli by více najevo dávat své skutečné pocity, myšlenky, protože to je to co je může nahlodávat. Mnohdy se jim sice podaří hlavou prorazit zeď, ale v citových a důležitých situacích jakoby ztrácejí půdu pod nohama. Tento měsíc pro ně bude dynamickým a rychlým a i když se tu a tam mohou objevit určité nejasnosti, nebo nebude vycházet vše podle plánu, nakonec stejně dosáhnou úspěchu nebo vyřešení. Také mohou očekávat zprávy naplňující štěstím a radostí, ale měli by být opatrní s koncem roku, aby namísto radosti a očekávání neměli spíše zkalený zrak…

BÝK:

Pro býky bude prosinec měsícem komunikace, mluvení, jednání, ale také svárů, hádek, diskusí nebo napětí, neboť jejich kartou jsou „DŮTKY.“ Pozor by se měli především dávat na vyhrocené situace spojené s nervozitou nebo stresem, tady hrozí prudké hádky, kdy člověk jak se říká nemá slov. Setkat se s tím býci mohou prakticky kdekoliv, jen štědrý den by mohli opomenout. Stejně tak se nevyhnout určitým diskusím v rodině, ať ohledně vánoc nebo silvestra, měli by sami především druhým cokoliv sdělovat šetrně, snadno by totiž mohlo dojít ke zmiňovaným konfliktům. Naopak by se měli snažit být veselí a smát se, rozdávat smích kolem sebe, obdržet mohou pozvání na rodinnou sešlost nebo jen tak mohou být od někoho obdarováni. Také bude tento měsíc tématem rodiny, pozor na hádky, starosti nebo návštěvu příbuzných, naopak by si konec roku měli užívat v určité klidové fázi, kterou ale může narušit zpráva přinášející velké změny. Ohledně zdraví by měli být býci opatrní na své hlasivky a krk, hrozí nejen záněty, ale i ztráta hlasu. Zbytečně se nehádejte, nevyvolávejte konflikty, ty stejně většinou vznikají kvůli maličkostem nebo nenaplněným očekáváním.

BLÍŽENCI:

Pro blížence bude prosinec měsícem štěstí, optimismu, prosperity, uzavírání starého roku, vitality, ale také ctižádosti, vytrvalosti a sebedůvěry, neboť jejich kartou je „SLUNCE.“ Blíženci budou disponovat neobvyklou silou a energií, ale setkávat se budou s určitými komplikacemi nebo zápletkami, které ale budou schopni hravě zvládat. Prožívat budou více méně spokojenost a štěstí a to především v kruhu rodinném nebo partnerském, jakoby vše co nefungovalo bylo uspáno a nastoupí pohoda, v rodinách se většinou bude vše točit kolem vánoc a závěru roku, půjde o zkrášlování domovů a rodinné pohody, ale neznamená to, že to nemůže tu a tam trošku zaskřípat. Marně ale jakoby blíženci dojdou uznání, nebude k nim přicházet přímo, ale jistými oklikami, přesto ale do jejich životů může zasáhnout nějaká vlivná žena, dočkat se mohou velkého úspěchu v určité oblasti života, zažívat budou silné pocity a jejich majetek se může znásobit, budou za to moci úspěchy z minulých měsíců. Jen by měli být blíženci opatrní ohledně půjček, nákupů na splátky nebo jiných investic, mohli by snadno spadnout do dluhové pasti.

RAK:

Pro raky bude prosinec měsícem uskutečňování jejich plánů, naděje, úspěchu, příznivých vyhlídek, myšlenek a nápadů, ale také romantiky, nedotknutelnosti, vyjasnění, neboť jejich kartou jsou „HVĚZDY.“ Pro mnohé ženy račice je prosinec měsícem nových začátků nebo nápadů, ale také velmi pozitivních změn, zpráv o úspěchu, ale rovněž k nim dorazí změny, na které dlouho čekaly a které jakoby nepřicházely. V zaměstnání se mohou raci dočkat nějakých odměn nebo bonusů, ale také změn na pracovišti. Vše jakoby k rakům přicházelo oklikami. Také budou uzavírat starý rok v mnoha životních oblastech, ale pozor by si měli dát na předvánoční firemní večírky, tady hrozí konflikt mezi kolegy nebo může vyplout na povrch to, co mělo zůstat utajeno. Stejně tak čeká některé raky v tomto měsíci stěhování nebo přesuny, ale není vyloučené ani početí potomka. Celý prosinec je pro raky o změnách, v citových, pracovních, přátelských i mezilidských vztazích, jen berte vše s nadhledem, i když se vám některé změny nemusí zamlouvat, vězte, že jsou k vašemu dobru. Dozvědět se můžete důležité zprávy např. O novém pracovním místě nebo zpráva zjedná jasno tam, kde vázla komunikace nebo kde to delší dobu stagnovalo.

LEV:

Pro lvi bude prosinec stejně jako pro blížence měsícem štěstí, optimismu, prosperity, uzavírání starého roku, vitality, ale také ctižádosti, vytrvalosti a sebedůvěry, neboť jejich kartou je „SLUNCE.“ Čekají je jistá pozitivní rozhodnutí, správná cesta, náhle nabyté peníze nebo větší peněžní částka. Rozhodovat by se ale lvi měli podle svých skutečných pocitů, mohou snadno šlápnout vedle, protože i když vystupují jako hrdí, často prožívají svou vnitřní bolest duše, o které ví jen málokdo. Tam kde po celý rok převládali domácí problémy, jakoby si zázrakem najdou v tomto měsíci cestu ven, vše se náhle zklidní a ztiší, zavládne spokojenost. Také ti, kteří přemýšleli o koupi domu, bytu, o renovaci nebo rekonstrukci mohou využít určitých finančních nabídek, ale pozor na to, aby jste příliš zbytečně nenaletěli. U lvů bude také důležité určité hbité rozhodnutí žádoucí, náhle se u nich ukáží jisté alternativy nebo cesty a protože lvi jsou veskrze materialističtí bude se to týkat především financí nebo materiálních věcí, dovolených nebo dárků. Pozor by si jen měli dát na podvodné prodejce, příliš lákavé nabídky nebo nedůvěryhodné půjčky, po novém roce by mohli zůstat nemile překvapeni. Štěstí a spokojenost jsou krásné, ale ne za cenu pozdějších potíží.

PANNA:

Pro panny bude prosinec především o životě, životní cestě, rozhodnutích a zdraví, energii a životní síle, ale také o určité zatvrzelosti, nudě a jednotvárnosti, stereotypu a trpělivosti, neboť jejich kartou je „STROM.“ Pannám jakoby se znovu vrátí chuť do života, uvědomují si váhu svého zdraví a tento měsíc budou spíše prožívat radost a veselost, dbát budou nejen na sebe ale i na své blízké, mnohé panny pochopí, že skutečně se zdraví koupit nedá, že stejně tak je důležitá radost a veselost ze života. Obklopovat se mohou nejen příjemnými lidmi, ale i krásnými věcmi, projeví více svoji kreativitu a více si také budou všímat svých přátel. Pro panny je tento měsíc měsícem setkávání, objevování své tvořivosti a kreativity, zkrášlování, pracovních úspěchů a uvědomění si své životní úlohy, svého životního poslání. Pro mnohé panny se bude tímto rokem uzavírat jedna jejich životní kapitola, aby mohla přijít nová, ženám může do cesty vstoupit jistý nový muž, přátelství tak není vyloučené a pevná přátelství se budou ještě více ukotvovat. Panny jakoby ze sebe shodí břímě, které s sebou nesly po celý rok, znovu budou schopny se volně nadechnout a prožít poslední měsíc letošního roku jinak, s pochopením mezi přáteli, s rodinami, prostě s lidmi jim nejvíce blízkými. Po pracovní stránce se u nich také bude tento rok uzavírat, připravit se mohou na firemní večírky, odměny ale také např. na dárek od svých kolegů nebo dokonce nadřízeného.

Zodiacs_by_Scorpius02

VÁHY:

Pro váhy bude prosinec měsícem upřímnosti, spontánnosti, rodiny, sexuální přitažlivosti, ale také o snech, harmonii a dokonalosti, neboť jejich kartou je „LILIE.“tento měsíc mohou váhy zažít skutečně něco nečekaného, spontánního a vzrušujícího. V rodinách, kde dlouho převládali spory a neshody dojde k vysvětlení, odeznění a vymizení všech nejasností, budou se v rodině cítit znovu bezpečně, stejně tak jako když byli dětmi. Připravit se mohou na náhlý a nečekaný úspěch, problémy jakoby sami od sebe začnou odcházet a váhám tento měsíc půjde vše od ruky. K dispozici budou mít mnoho síly, vše budou hravě zvládat, to co je tížilo se promění ve štěstí a ukáže se jim v mnohých směrech jasno. Rodina pro ně bude šťastným a stabilním přístavem, spory se srovnají, ale také mohou váhy zažít mnohá nečekaná překvapení, budou se jim dít věci, o kterých nemají ani tušení, budou přitažliví a neodolatelní pro druhé pohlaví, ale měly by se mít na pozoru, hrozí krátké sexuální dobrodružství, přehmat nebo malá nevěra. U vah platí tento měsíc obzvláště jedno staré moudro: a to že po dešti vždy vysvitne slunce. Tam kde totiž váhy až doposud ztrácely půdu pod nohama jakoby najednou vše bylo vyrovnáno…

ŠTÍR:

Pro štíry bude prosinec měsícem ambicí, ukončování nefunkčních vazeb, postojů, názorů, samostatnosti, ale také zastavení, egoismu, nadřazenosti, nebo o autoritářství, neboť jejich kartou je „VĚŽ.“ Pozor by si měli štíři především dávat na samolibost, pochybnosti o sobě nebo o druhých, také je čekají jisté úřední záležitosti, nebo k nim dorazí úřední dopis či zpráva. V ohrožení bude i jejich zdraví, protože se budou chtít snažit ještě do konce roku vše zvládnout, uklidit za sebou a vše stihnout, tady je nebezpečí velké hektičnosti, která může štíry do značné míry hodně oslabit. Budou bilancovat uplynulý rok, co dokázali, co se jim podařilo a naopak co jim uteklo, nebo z čeho měli obavy. Nicméně i na štíry čeká měsíc plný zvratů a nečekaných překvapení. Neměli by zapomenout na ty, kteří jim kdy v tomto roce pomohli nebo je nasměrovali, měli by více komunikovat s přáteli, rodinou nebo kolegy. Mnozí štíři marně vyhlížejí své nové lásky, ale neuvědomují si, že kolem nich chodí ti, kteří by o ně stáli. Měli by více otevřít své srdce, překvapit je totiž může někdo, kdo jim zpříjemní chvíle, neměli by se štíři vyhýbat ani pozváním na různé akce, i tady je čekají překvapení. Jen by se měli vyvarovat určitých klepů nebo pomluv, nikdo přece není bez poskvrnky, každý máme na sobě nějaké to smítko….

STŘELEC:

Pro střelce bude prosinec měsícem alternativ, rozhodování, variant, ale také nejistoty, dilemat nebo křižovatek, neboť jejich kartou jsou „CESTY.“ Budou řešit nejen své zdraví, ale i pocity nebo vztahové záležitosti. Pro mnohé se ukáží náhlé alternativy nebo východiska k řešení nebo ze situací, které jim způsobovaly potíže. Také se budou objevovat určité alternativy vztahující se ke zdraví, ale střelci by neměli nic podceňovat, přijít mohou zubní problémy, komplikace se zdravím, častější projevy nachlazení. I přesto, že je poslední měsíc v letošním roce, nevyhnou se ani řešení zásadních vztahových otázek, zda ve vztazích setrvat a hledat cestu ve vztahu nebo vztah opustit a vydat se cestou srdce. Budou mít pocit, že stojí na určité křižovatce, že se jejich život točí v kruhu a prožívají stále se vracející stejné chyby a problémy. Měli by si ale uvědomit, že vše jsou jejich zkoušky, že nechybují jen druzí, ale i oni sami. Měli by zrevidovat uplynulý rok, co se jim podařilo a co je potřeba ještě doladit. Opatrní by tento měsíc měli být především na cestách a při cestování vůbec, nezřídka bude důležité jejich hbité rozhodnutí nebo reakce, mohou tak něčemu nebo někomu pomoci. Vyvarovat by se ale měli oklik ke získání toho co chtějí nebo koho chtějí, protože jim mohou přinést zbytečné komplikace.

KOZOROH:

Pro kozorohy bude prosinec měsícem radosti a veselosti, pozvání, ale také darů, pozornosti, setkání, seznámení, spokojenosti a přívětivosti, neboť jejich kartou jsou „KVĚTINY.“ Zavládne u nich jakoby vnitřní mír, projevy přízně. Také budou více dbát na své zdraví a častěji mohou využívat rostlinné přírodní medicíny nebo prostředky. Tento měsíc je také bude provázet štěstí, dobré novinky nebo zprávy, i když se na krátký čas může od nich radost odklonit. Obdrží dárek nebo pozvání od někoho, od koho by to vůbec nečekali a nezadaným, ale i zadaným ženám může tento měsíc vstoupit do života šarmantní muž, který je jim karmicky předurčen nebo ho posílá osud. Po všech těch dlouhých měsících se kozorohům do života vrátí chuť i elán, probudí se v nich nová síla i aktivní život a dorazit k nim může důležitá osudová novinka. Jen by měli být opatrní na svá záda, krční páteř, mohou se objevit obtíže nebo bolesti. Především ale tento měsíc kozorozi mají rozdávat kolem sebe radost, prožívat radostný čas, více se zaměřovat na sebe, vnímat co se kolem nich děje, mnohdy se tam ukrývá důležitá zpráva pro ně samotné. Také se na duševní úrovni probouzí pohyb, ale přes vánoce by neměli zůstat lenošní protože i více pohybu je prospěšné pro jejich zdraví…

VODNÁŘ:

Pro vodnáře bude prosinec stejně jako pro štíry měsícem ambicí, ukončování nefunkčních vazeb, postojů, názorů, samostatnosti, ale také zastavení, egoismu, nadřazenosti, nebo o autoritářství, neboť jejich kartou je „VĚŽ.“ Řešit budou především ženy a to buď svoje matky nebo v zaměstnání šéfky. I v rodinách se budou bortit staré modely, názory nebo postoje, ale neměli by se vodnáři zbytečně pouštět do konfrontací. Pokud si připadli izolovaní od okolního dění, nebo lidí, jejich izolace se prolomí, starosti budou sežrány, ale opatrní by měli být v úředních záležitostech, blíží se svátky a narůstá stres a nervozita, proto by se měli obrnit trpělivostí, jinak se mohou snadno dostat do zmatků kvůli nervozitě. V rodinách se může objevit jistá úzkoprsost nebo komplikace, neřešte nic silou, vedlo by to jen k dalším komplikacím nebo odloučení. Spletitosti se nakonec vyjasní, ale potlačené emoce by vám mohly způsobovat žaludeční nebo střevní obtíže. Také pozor před vánoci na okradení nebo ztrátu. Zbytečně se také nesnažte dostat k ničemu oklikami, i tady hrozí starosti a nedorozumění. Snažte se především zůstat v klidu a berte vše s nadhledem….

RYBY:

Pro ryby bude prosinec měsícem rodiny, bydlení, vlivu rodičů, ale i pohostinnosti, zázemí, stability a pevnosti, štědrosti, autorit a dobrotivosti, neboť jejich kartou je „DŮM.“ Stejně jako u vodnářů i ryby, které prožívali určitou izolovanost najednou procitnou a najdou nový směr. Řešit budete zkrášlování, úklid vašich obydlí, ale také např. Ti kteří se dříve rozhodli pro koupi domu nebo bytu, pro pronájem v tomto měsíci získají všechny potřebné dokumenty a dokonce není vyloučené ani přestěhování. Očekávat proto můžete úřední dopisy nebo zprávy, nebo absolvovat úřední jednání. Blíží se konec roku a s ním i zúčtování toho, co jste zvládli nebo, překontrolujte si proto všechny smlouvy, složenky nebo účty. Pro ženy ryby tento měsíc bude tak trochu více hektičtější, navíc se mohou dostavit jisté starosti v podobě ztráty v rodině nebo v partnerství. Nemusí se ale jedna o odchod někoho blízkého, ale na povrch může vyplout něco, o čem jste si mysleli že je urovnáno. Také by se ryby měli obrnit jistou dávkou trpělivosti, častěji se totiž mohou setkat s určitou formou odmítnutí nebo sami mohou někoho nebo něco odmítnout. Přesto ale pro ně bude konec měsíce více poklidnější než jeho začátek…

 

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 
Zdroj: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz
Autor článku: Merlin

HOROSKOPY NA ROK 2015

Beran

BERAN 

V roce 2014 se Beranům otevřel svět nevídaných možností. Téma vlastnění je přimělo k zamyšlení, a také k jednání v bankách a na úřadech. Mít vypořádáno spoluvlastnictví. Bydlení prošlo obměnou. Přestěhování, či vylepšení domova. Zde měly planety na znamení Berana vliv. Vložit finanční prostředky do svého domova nebo zázemí. Berani řešili peníze a vztahy s lidmi v úzkých vazbách, tato témata s koncem roku úspěšně dořešili a dokončili. Rok 2015 a další dva roky budou mít na proměnu Berana vliv. Saturn ovlivní jejich duchovní, politický, filosofický náhled. Zde si budou ujasňovat postoje a myšlenky. Přísný Saturn bude působit na dodržování daných domluv, pravidel a řádu. Pokud nebudou mít Berani všechno dle ujednání, zapůsobí Saturn a nastane nepříjemný problém. Úřady a úřední záležitosti budou muset vyřizovat s asertivitou. Chovat se diplomaticky. Saturn bude bořit hranice v souvislosti se vzděláním, cizinou, zahraničím. Cestování, studium, výuka, zde se otevírají možnosti životní transformace. Duchovno a ezoterika vstoupí všem Beranům do života. V polovině dubna 2015 planety přináší ohromnou energii do nových začátků. Berani mohou začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit. V první polovině roku 2015 si budou Berani ujasňovat svůj postoj v partnerských vztazích. S kým chtějí žít. Kvalita partnerství pro Berany bude důležité téma k přemýšlení. Kdo hledá nového partnera, dostane možnost. Výtvory, plody, děti, nové pracovní aktivity. Toto jsou oblasti, kde mohou čekat rozmach díky vlivu planety Jupiter. V druhé polovině roku se přesune Jupiter do Panny a bude působit v jiných oblastech života, a tím je zdraví. V průběhu tohoto období budou Beranům přicházet do pracovních aktivit noví lidé. Spolupracovníci, kolegové a partneři. Koncem září musí ukončit a uzavřít vztahové záležitosti, které nemají budoucnost. Mars, Venuše a Jupiter se dostanou vedle sebe a budou vzájemně působit. Témata roku 2015 je zdravotní oblast, vztahové a pracovní záležitosti.

Býk

BÝK 

V roce 2014 měli Býci vyřešit smluvní dohody se společníky, v partnerství a v pracovní oblasti. Býci řešili vztahy. Rok 2015 prověří Býky, jak jsou na tom s finanční inteligencí. Majetek, vlastnictví a peníze se budou přetřásat v základech. Pod vlivem planet se otevře téma smluv a dohod ve finančním nebo úředním sektoru. Sdílení majetku s další osobou či institucí, zde přijdou změny. Býci budou nuceni obnovit smluvní ujednání. Doženou je problémy či dluhy z minulosti. Zde bude důležité dojednat nové podmínky a vše si řádně uspořádat. Rok 2015 přinese lásku nebo zamilovanost. Může jít o osobu z let minulých. Otevře se téma tajemno, intuice, duchovna a ezoteriky. V druhé polovině roku budou Býci řešit vztahy dítě – rodič, či rodič – dítě. Tedy rodiče a potomstvo. V oblasti kreativity a tvorby mohou Býci vyniknout, zde Jupiter přinese úspěchy. V partnerské oblasti se také bude Býkům dařit. Kdo hledá nový vztah, může jej najít. Ti, kteří potřebují zlepšit stávající vztahy, dostanou příležitost k upevnění. Jaro 2015, jako každým rokem, probouzí v Býcích energii vrhnout se do nových projektů a zrealizovat nové nápady. Začátek nové životní etapy. Říjen donutí Býky k zamyšlení nad vztahy. Podzim je vhodné období pro ukončení pracovních či partnerských vztahů. Uzavřít životní kapitolu a připravit se na následující období. Druhá polovina roku 2015 otevře důležité téma zdraví. Celý rok je o tématu finance, majetek a vlastnictví Býků.

Blíženci

BLÍŽENCI  

V roce 2014 si Blíženci třídili své pracovní vztahy. Oddělovali zrno od plev, tedy to, co už nefunguje, měnili za funkční. Vše, co se týkalo práce, prošlo důkladnou prověrkou. Spolupracovníci, pracovní aktivity, které byly zastaralé a nepřinášely již žádný užitek, nebo stagnovaly, se postupně ukončily. Blíženci v minulém roce měli přemýšlet nad svou prací, mnohé změnili, zejména kolegy, spolupracovníky a partnery. Přísný Saturn působí na změny týkající se prostředí a životního stylu. Blíženci změnili okolí a nyní budou měnit i osoby kolem sebe. Partneří, nové dohody a pracovní aktivity. To vše čeká na Blížence v roce 2015. V prosinci 2014 měli ukončit vše nevyhovující. Uzavřít a nechat odejít. Otevřít si prostor pro nová a jiná pravidla v pracovní i partnerské rovině. Začátek roku přeje novým dohodám a smlouvám ve vztazích. Je nutné dbát na veškeré úřední dokumenty, zejména v souvislosti s prací. Veškeré důležité informace by měly být obsaženy ve smlouvě. Na Blížence čeká několikaletý pracovní posun a je dobré mít všechno sepsáno písemně. I v soukromé rovině bude platit, že je třeba si ujasnit pravidla soužití. Saturn otevírá téma ciziny, zahraničí, rozšíření obzorů pomocí studia, vzdělávání ale i cestování. Bude otevřeno téma úřední záležitosti a komunikace. Pozitivní aktivita v souvislosti se zahraničím, zboří se hranice. Vše bude na dosah. První polovina roku přeje komunikaci, mluvení, psaní, cestám, cestování a řešení dopravního prostředku.

Rak

RAK 

V roce 2014 měli Raci díky mocného vlivu planety Jupiter odstartovat nové aktivity. Udělat vše pro životní posun a nový životní směr. Tento rok jim přinesl odrazový můstek směrem vzhůru. Zjistili, jakým způsobem zhodnotit svou osobu, do čeho vložit vydělané peníze. Vztahy se otřásly v základech. Raci si ujasnili s kým chtějí žít, být a pracovat. Rok 2015 přinese změny pracovních partnerů, spolupracovníků a kolegů. Budou se muset naučit diplomacii a toleranci ve vztazích, zejména těch pracovních. Nadcházející období přeje službám a všemu v souvislosti se službami pro lidi nebo společnost. Raci by měli vědět kam směřují, kudy se ubírat a jít krok po krůčku za svým cílem. Nespoléhat se na jiné, být opatrní na peníze a majetek. Směřovat k pevné půdě pod nohama, nevěřit slibům a nereálným projektům a vizím. V lednu 2015 budou Raci ukončovat životní kapitolu, a to zejména vztahovou. Pokud vztah nefunguje, je dobré jej uzavřít a udělat si prostor pro budoucí nové možnosti. Rok 2015 přinese Rakům důležitou osobu či skupinu lidí, kteří sehrají v budoucnu ještě mnoho zajímavého. Druhá polovina roku přinese Rakům opět posuny v životě. Rodina, domov, bydlení a děti či tvorba budou důležitými tématy. Bydlení, toto téma se ozve ještě na konci roku 2015 a poté v roce příštím. Zlepšit nebo se přímo přestěhovat. Vytvořit nový projekt, dílo, počít dítě nebo začít nový partnerský svazek. Červenec 2015 přinese čerstvou energii do budování a zahájení nových plánů. Naznačí začátek nové životní cesty. Zdraví a peníze jsou oblasti, které je nutné si dát do pořádku. Rok 2015 otevře záležitosti rodiny, vztahů a lásky. Domov a bydlení budou tématy roku 2016, kdy se ještě Raci dočkají překvapení, jenž jim připraví postavení planet.

Lev

LEV  

V roce 2014 měli Lvi za úkol vylepšit svůj domov, nebo se přestěhovat. V případě nespokojenosti v souvislosti s bydlením udělat kroky vedoucí ke změně. Důležité téma roku bylo pracovat na vztazích. Naplánovat si budoucnost, mít jasnou představu čeho chtějí dosáhnout, kam směřovat a dojít. Černá Luna od března 2014 začala Lvům dělat pořádek v jejich životě a v prosinci 2014 se nadobro přesunula do dalšího znamení a tím přestala brzdit a škodit. Jupiter, planeta rozmachu, od léta 2014 připravovala Lvům situace k budoucím posunům a otevřel dveře novým možnostem. Nejprve bylo však důležité udělat si pořádek ve vztazích, a to jak pracovních, tak partnerských. Rok 2014 byl přípravným rokem na vzestup a úspěch v roce 2015, který se opakuje každých 12 let díky planetě Jupiter, která bude ještě první polovinu roku ve znamení Lva. Rok 2015 přináší Lvům úspěšné partnerské a pracovní spojení a také lásku. Kdo touží po lásce, dostane ji. Pod vlivem Jupitera mohou Lvi vytvořit velké věci. Uspět v pracovní oblasti, upozornit na svou osobu, prosadit se v pracovní rovině. Jupiter přináší nevídané možnosti, naplnění citů, uskutečnění plánovaných aktivit, které mohou proměnit v úspěšný projekt. Pracovní aktivity přejí podnikání a realizaci nápadů tak, jak tomu bylo v roce 2003, kdy také silně působila planeta Jupiter. První polovina roku 2015 je příznivá pro milování, tvoření a plození. Úplněk v únoru přinese ukončení situací, které jsou nefunkční, nebo nejsou života schopné, aby uvolnily místo novým situacím. Druhá polovina roku přináší téma finance, kdy bude důležité hlídat si vše, co souvisí s penězi a majetkem. Zde bude nutné zvážit priority. Další téma je nastartování nového směru v kariéře. V srpnu budou mít planety na Lvy nejsilnější vliv. Postavení planet bude přát zejména v oblastech mluvení, psaní a komunikace. Celý rok musí Lvi věnovat zvýšenou pozornost vztahům partnerským, rodinným. Vytvořit si domov a bydlení podle svých představ, vybudovat a uspět v práci.

Panna

PANNA 

Rok 2014 přinesl Pannám řešení vztahů, zejména těch blízkých v rodinném kruhu. Přemýšlely o domově a svém zázemí. Rozšiřování obzorů vzděláváním, cestováním. Nastartovalo se téma mluvení a psaní. Být vidět, upozornit na svou osobu. Černá Luna se v prosinci 2014 přesunula na devět měsíců do znamení Panny. Přinese jistá omezení, pokušení, a změny v životě všech lidí narozených v tomto znamení. V roce 2015 budou mít Panny otevřené téma bydlení a domova. Kdo není spokojen s bydlením, dostane možnost změnit a uspokojit své touhy a přestěhuje se. Panny budou dlouhodobě pracovat na svém zázemí, spokojené rodině a domovu. První polovina roku přinese zdravotní problémy spojené s blízkou osobou, také vytáhne na povrch úřední záležitosti z minulého období. Do března 2015 se budou Panny připravovat na úplněk ve svém znamení, kdy by měly ukončit vše nevyhovující, aby se připravily na nástup Jupitera, který přinese jejích vzestup. Panny by měly zapracovat na svém životě a využít pozitivní postavení planet v tomto roce. Druhá polovina roku, zejména léto je ve znamení nových projektů a životních situací. V srpnu opustí znamení Panny Černá Luna. Pak už nic nestojí v cestě k vykročení za úspěchem a vzestupem. Tak, jako tomu bylo v roce 2004, kdy také silně působila planeta Jupiter.

Váhy

VÁHA 

Rok 2014 působil na Váhy v oblasti majetku a zvýšení hodnot. Přestěhovat se nebo vybudovat, zrekonstruovat a zlepšit své zázemí. Lidé ve znamení Vah změnili práci, aby vydělávali větší peníze nebo si polepšili tak, aby se jim zvedla prestiž ve společnosti. Rok 2015 otevře Váhám rozšíření vědomostí, vzdělávání, kurzy, nebo školení. Téma rodina, domov a děti. V tomto roce přichází boom v rodině. Vdavky, zplození dítěte či křtiny. Důležitá rodinná událost. Cestování, cesty, řešení dopravního prostředku. Váhy si budou dělat pořádek v přátelích. Zde pozor na nepříjemná zklamání, či pokušení. Černá Luna se v létě přesune do Vah a začne vše zdržovat, pročišťovat a vytvářet problémy ve všech vztazích. Partnerských, pracovních i rodinných. Jaro přináší ukončení důležité životní kapitoly. Váhy také mohou potkat důležitou osobu pro budoucnost. Otevřené téma pro jaro jsou společenské události a návštěvy, protože je dobré být vidět. Podzim, jako každý rok, přinese plno energie do nových začátků. Říjen je měsíc, kdy Váhy mohou nastoupit novou životní cestu. Rok 2015 Váhám upevní a zlepší rodinné vztahy. Díky vlivu černé Luny projdou zklamáním a tím posunou svou duši o kousek dál. Dojdou pochopení, že věřit mohou pouze sami sobě. Je jen na nich, jak se postaví ke konfrontaci s černou Lunou.

Štír

ŠTÍR 

Od podzimu 2012, celý rok 2013 a 2014 Štírům dělal pořádek v jejich životě přísný Saturn. Pod vlivem této planety se jim zásadně změnil život. Vztahové a pracovní partnerství zaznamenalo citelných změn. Všechno, co bylo potřeba změnit, změnili. Bydlení, nevyhovující práce, problematické vztahy, toto vše prošlo prověrkou a došlo na pozitivní změny. Štíři mají uklizený život. K takovému velkému úklidu dochází každých 29 let, kdy vstoupí Saturn do znamení Štíra. Rok 2015 přinese proměnu osobnosti. Pokud budou Štíři na sobě pracovat, přinese jim znatelný pracovní a karierní posun. První polovina roku přinese pracovní změny spojené s budováním kariéry. Každá změna v souvislosti s pracovními aktivitami je pro dobro věci. Druhá poloviny roku bude tlačit do změny přátel a lidí v okolí. Štíři prošli velkou vnitřní proměnou a ještě je čeká další dlouhodobá očistná proměna. Díky vlivu Černé Luny Štíři projdou velkou zkouškou, kdy jim někteří lidé přinesou velká zklamání. Lidé, kteří zklamou, budou muset odejít. Štírům vstoupí do života důležité osoby, které je posunou a budou hrát velkou roli v budoucnosti. Jaro 2015, začátkem května, bude nutné některé situace ukončit a uzavřít. Připravit si volné ruce pro záležitosti budoucnosti. Podzim přinese spoustu energie, nový životní posun a začátek nových projektů. Rok 2015 přináší Štírům prověrku v oblasti vztahů s osobami blízkými a kariérní úspěch.

Střelec

STŘELEC  

Rok 2014 přinesl Střelcům touhu po změně v pracovních i partnerských vztazích. Otevřelo se téma cestování, zahraničí a cizina. Řešili zdravotní stránku osoby blízké nebo své zdravotní problémy. Prosinec 2014 otevřel velice náročné období pod vlivem přísné planety Saturn, která vstoupila do znamení Střelce a bude do jara 2017 měnit život všem Střelcům. Budou muset projít vztahovou prověrkou, pracovat na své osobě a vpustit do svého života situace, kdy nastane generální úklid jejich života. Rok 2015 přináší nastartování nových pracovních aktivit. Saturn ve Střelci otevře duchovní svět esoteriky, víry a filosofie. Začátkem června budou muset ukončit životní situaci. Pracovní nebo partnerskou, která již nebyla životaschopná. Ukončit a uzavřít minulost, aby se vyčistil život a připravil na nové situace. Střelci budou toužit po změně bydlení, nebo změně pracovního zázemí. Vztahy jak partnerské tak pracovní, které nevyhovují, budou ukončeny, a ty pevné a silné se ještě více utuží. I když ve všech vztazích se to nejprve velmi otřese. Druhá polovina roku 2015 je o kariéře a pracovních aktivitách. Nové pracovní nasměrování. Každá změna práce je ku prospěchu. Střelci dostanou příležitost, a otevře se jim příhodná nabídka ke kariérnímu posunu. Začátek prosince 2015 přinese postavení planet spoustu energie a nápadů, které by měli Střelci realizovat. Rok 2015 prověří rozhodnost Střelců reagovat na příchozí změny. Dlouhodobě se otevře téma karmických vztahů z minulých životů. Rok 2015 započne životní transformaci Střelců. Práce, bydlení, vztahy projdou proměnou díky vlivu planety Saturn, která působí každých 29 let na dané znamení. Tedy roky 1986, 1987 a 1988 byly pro Střelce také plné změn.

Kozoroh

KOZOROH 

Rok 2014 přinesl Kozorohům do života nové spolupracovníky, přátele a známosti. Roztřídili své přátelé na opravdové kamarády a na lidí, na které není spolehnutí. Bylo nutné oddělit zrno od plev. Zejména si udělat pořádek s lidmi, kteří nemají jasno ve světě majetku a financí. Kozorozi se měli posunout ve svém životě. Najít si společenství , kam chtějí patřit, kde mohou uspět. V roce 2015 nemohou plánovat do budoucna, ale spíše přemýšlet, kterou životní kapitolu ukončit. Nevyřešené problémy, které se časem nahromadily začnou vylézat na povrch a bude třeba je řešit. Některé situace najednou začnou být problémové. Rok 2015 bude očistným rokem. Kozorozi se setkají s pomluvami či s lidmi, kteří jim budou chtít škodit. Přijde zhodnocení chování z let minulých. Výzvy budou přicházet od lidí, kteří jim nastaví zrcadlo jejich vlastního chování. Naučit se asertivitě a diplomacii. Kozorohům se otevře téma zdraví. Buď přímo vlastní osoby nebo osoby blízké. Úřední záležitosti zejména v souvislosti s majetkem, které vlastní s další osobou či institucí. První polovina roku 2015 pod vlivem Saturna přináší urovnání majetkových a finančních záležitostí sdílených s další osobou. Na povrch vyplavou nesrovnalosti ve finanční oblasti. Pořádek v sexuálních partnerech, zálety a flirty Kozorohů budou odhaleny. Druhá polovina roku přinese téma rozšíření vzdělání, touhu po učení. Saturn bude působit v oblasti víry, duchovních směrů a filosofie. Leden 2015 otevírá novou životní cestu, nové nasměrování. Díky vlivu karmického Pluta ve spojení se Sluncem v Kozorohu přináší osudové rozhodnutí těchto osob. Toto zásadní rozhodnutí bude mít důležitý vliv na budoucnost Kozorohů v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit. Začátkem července 2015 budou muset učinit rozhodnutí, jak naloží se svým životem. Ukončí životní kapitolu. Rok 2015 vynese na povrch záležitosti z oblasti financí a majetku, partnerské a pracovní vztahy. Uplatnit se v pracovní oblasti. Zdraví týkají se rodiny či přátel nebo přímo své osoby.

Vodnář

VODNÁŘ  

Na Vodnáře byl pod vlivem planet několik let tlak v oblasti bydlení. Přestěhovat se, zdokonalit své zázemí, změnit místo pobytu. Rok 2014 přinutil Vodnáře přemýšlet o pracovních aktivitách. Najít si práci, která je vyhovující a usadit se v ní. Změny se uskutečnily v srpnu 2014 a pokud i nadále trvá přemítání v oblasti práce, začátek roku 2015 přinese kýžené nové aktivity. Rok 2015 přinese vytřídění přátel, velké změny ve vztazích a ujasnění si životní pozici. Kde chtějí být a s kým chtějí propojit svůj život. První polovina roku přinese nové nasměrování pracovních aktivit. Otevřou se možnosti posunout ve všech oblastech. V březnu se planeta aktivity přežene přes Uran. Vodnáři se nezastaví. Bude důležité dodržet všechny ujednání a dohody. Hlídat si své peníze a majetek. Splnit vše v souvislosti s pracovní aktivitou. Neslibovat nereálné. Ve druhé polovině roku Vodnářům vstoupí do života důležitá osoba. Ozve se někdo z let minulých. Zde je potřeba být obezřetní a nevracet zpět situace a osoby, které jsou již minulostí. Otevře se téma úřady spojené s majetkem či penězi. Do srpna budou muset Vodnáři ukončit a uzavřít některé situace. Koncem roku je nutné si hlídat své zdraví spojené s úrazy. Rok 2015 přináší Vodnářům mnohé v pracovní rovině. Pochopit finanční inteligenci. Jak se chovat k majetku. Chovat se zodpovědně, dodržet dané sliby.

Ryby

RYBY  

Rok 2014 přinesl Rybám probuzení ze sna. Bylo potřeba otevřít oči a začít vnímat život. Jupiter tlačil na změny v souvislosti s bydlením. Přesunout svůj domov nebo učinit kroky vedoucí ke změně. Úřední listiny a právní náležitosti ve vztahu k bydlení. Planety Rybám pomalu otevřely témata ciziny a zahraničí, vzdělávání a rozšiřování obzorů. Konec roku 2014 přináší posuny v pracovní oblasti. Planety v roce 2015 budou ovlivňovat zdraví osob narozených ve znamení Ryb. Je na každém jednotlivci, jak se k této informaci postaví. První polovina roku bude ve znamení práce, nové aktivity a karierního postupu. Změny spolupracovníků, partnerů a lidí, kteří souvisí s pracovní aktivitou. Zimní měsíce přinesou rekapitulaci, zpomalení, pocity něco změnit, touhy se posunout kupředu. Koncem února přinese novoluní energii a Ryby konečně mohou zrealizovat své nové projekty. Rok 2015 otevře Rybám lásku, kdo hledá nového partnera, najde jej. Může přijít někdo důležitý z minulosti. Ve druhé polovině roku, do konce léta, bude potřeba ukončit a uzavřít minulost. Vše, co nemá pokračovat nebo brzdí v rozmachu. Na Ryby čeká uzavírání dohod a smluv. Je důležité si pohlídat vše spojené s majetkem a penězi. Přemýšlet, zda jsou pro ně smlouvy výhodné. Hledání se v pracovních aktivitách bude pokračovat i v dalších letech. V tomto roce bude nutné najít si spolehlivé lidi, spolupracovníky a partnery. Pracovat na svém zdraví a začít se starat o své tělo a ducha. Ve zdravém těle, zdravý duch, toť příznačné přísloví pro Ryby.

astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz