Tag Archive | znalosti

Astrologovo léto II (konstelace pro srpen)

Zajímá vás, co se bude dít na obloze ve druhém letním měsíci, v srpnu? V době, kdy vrcholí léto? V době, ve které se vydáváme na cesty, ať ty vzdálené v prostoru nebo ve způsobech chování od běžných dní a situací.

Slunce bude ve znamení Lva až do 23. srpna, pak se přesune do posledního letního znamení, do Panny. Během srpna zažijeme úplněk 7. srpna ve Vodnáři a 21. srpna i nov ve znamení Lva. Bude letos již druhý, první nastal krátce po vstupu Slunce do tohoto královského znamení 23. července.

Novoluní ve Lvu 23. července bylo silné, se Sluncem se spojila nejen Luna, ale tato dvojice doběhla Mars, který nedávno přešel z Raka do Lva. Bylo tu mnoho nahromaděných emocí, ty do té doby nedostaly šanci se projevit, vzrostlo napětí, které se teď uvolnilo.

Stále ale působí kvadrát Uranu v Beranu na tuto skupinku, je tu tedy důvod aby prostředek velkých prázdnin byl poněkud drsnější. Je důležité záležitosti netlumit, ale také nenechat volně eskalovat.

Uran se 3. srpna otočil a bude až do 2. ledna retrográdní. Toto je jeden ze zásadních momentů roku. První polovinu se v souladu s direktním Uranem děly události opravdu, načisto a měli jsme pocit, že se nás týkají osobně. Ve druhé polovině už budeme víceméně vycházet z toho, co se bylo stalo. Budeme víc řešit význam procesů, společenský dosah a méně budeme hledat sebe, méně budeme brát věci osobně a snad budeme umět být objektivnějšími.

4. srpna se naplnil kvadrát mezi Jupiterem ve Vahách a Plutem v Kozorohu. Takto se tyto planety již střetly a tak tento aspekt není novinka. Stalo se tak už koncem loňského roku v listopadu a letos na konci března. Obě období byla poznamenána shonem, ruchem, nejistými výhledy do budoucnosti a potřebou najít si nějaké životní směrování i cíle. Nyní se obě planety v kvadrátu setkávají naposledy na dlouhou dobu. Proto je také i na nás, abychom uměli být pevní a jistí. Abychom uměli porozumět svým chybám, abychom zjistili, z čeho pramení.

V polovině měsíce se Slunce ve Lvu dostane do trigonu se Saturnem a také sextilu s Jupiterem. Do situací bude vneseno jasno. Navíc přijdou příležitosti, které zúročí naše postoje, znalosti, velkorysost. Bude šance se pustit do studia, na cesty. Najdeme stabilitu, řád a uděláme si systém.

Na začátku třetí srpnové dekády se objeví další stabilizující konstelace, ohnivý trigon, posilující ego, ambice, plány, rozhodnutí a dodávající odvahu. Slunce ve Lvu se setká s Uranem v Beranu a Saturnem ve Střelci. Obě naposled zmíněné planety budou retrográdní a tak tentokrát většina energie tu bude pro nás a bude směřovat víc do nitra než do činů ve vnějším světě.

Saturn bude retrográdní do 25. srpna. Tehdy se otočí na 22. stupni Lva a bude se pohybovat opět směrem vpřed. Skončí dlouhé období (od 6. 4.), pokdy couval znamením Střelce až z 28. stupně. Trasu si tedy zopakuje ještě jednou, tentokrát napřímo. Dá se tedy očekávat větší jistota obecně, sebejistota, méně skrytých překážek a odboček a také jasnější pravidla. A snad se také povede něco z toho, co v minulých měsících od dubna nevyšlo.

Velké prázdniny skončí zajímavě, Saturn se setká ve Střelci s Lilit a tak nebude po to všem vlastně nic jasné, tedy zejména pravidla. Ta se budou částečně tvořit nová a za pochodu. Slunce bude v konjunkci s retrográdním Merkurem a tak se zmatky a nepřesnosti budou opravdu dotýkat leckoho osobně. Bude záležet na pevné vůli, schopnosti vnímat tradice a hlavně aktuální potřeby. Improvizovat se vyplatí a nestát v koutě, když bude třeba rozhodovat, také.

Přejme si, ať v následujících dnech a týdnech zažijeme to, co nás posílí, nasměruje. A také ať víme, co dělat, kam jít, čím se řídit. Ať se méně trápíme a více žijeme. Ostatně tak se to určitě bude líbit Slunci ve Lvu :)
Reklamy

Kryon – Opakované lekcie

„Kryone jsem frustrován tím, že se musím stále dokola učit stejné lekce. Copak to nikdy neudělám správně? Proč v tom musím pokračovat?“

Dovolte, abych se vás zeptal – než sem někteří z vás dnes přišli, měli jste skvělé jídlo. Vyživilo vaše tělo a tady teď sedíte na svém sedadle. Až tato událost skončí, nejspíš odejdete z této místnosti a uděláte to znovu! Co je to s vámi? Copak to první jídlo nebylo dost dobré? [Smích.] Nenasytilo vás? Nasytilo. Nebylo dobré? Bylo. Chápete?

Drazí, jste v procesu růstu. Ve skutečnosti lekce neopakujete – místo toho svým životem pomáháte planetě (vyživujete ji). Nedívejte se na to jako na opakování. Tak se přeci nedíváte na své jídlo, že ne? Nesednete si k obědu a neříkáte: „Ach ne, už zase?“ Netěšíte se snad na to, až si vychutnáte jídlo a radost z času stráveným se svou rodinou? Pokud se na své výzvy začnete dívat stejně, drahé lidské bytosti, tento svět se bude moci uzdravit mnohem rychleji.

Podívejte se na to, co se zdá být jako opakované učení, jako na potvrzení učení. Pochopte, že nejste v nekonečném duchovním cyklu o nic víc, než je vaše tělo v nekonečném biologickém cyklu. Jídlo představuje obživu, díky které žijete a stejně tak jsou obživou pro život i duchovní znalosti vytvořené okolnostmi ve vašich životech, které potřebují být vyřešeny. Je to součást života.

Zdroj: http://kryon.webnode.cz/

life-go

Horoskop na obdobie 4. – 10. 1. 2016

Překročení omezení

Slunce v konjunkci s Plutem v kvadratuře s Uranem ukazuje na náročný týden. Objeví se hodně stresu, nečekaných událostí, napětí a nervozita. Konjunkce Slunce s Plutem ukazuje na dobu, která ukazuje ukončení a završení. Snadno se budete zbavovat věcí, se kterými jste se nemohli rozloučit. To staré budete chtít nechat za sebou. Uran podporuje změny a ty, které nedokážete udělat vy, za vás zařídí Život.

V našem nitru se otevírá téma moci – mít věci pod kontrolou a vše ovládat. Na druhé straně, pokud jsme v něčí moci, jsme v pozici oběti a snadno se člověk postaví do postoje chudinky. Jak se postavit a využívat svou sílu – moc a nepropadnout touze pomoci nebo, jak se nevzdat své síly – moci a nežít jen chudinku – oběť s pocitem, že nemůžu nic změnit?

Pokud někdo od vás žádá, abyste ho uctívali a klaněli se mu, je to známka, že propadl své touze po moci. Jen ďábel vydávající se za Božství požaduje, aby ho druzí uctívali. Božství po vás nikdy nebude chtít, abyste ho uctívali, klaněli se mu, sami sebe ponižovali. Protože ten, kdo v sobě má božské, druzí poznají sami a dostane se mu přirozeně úcta a respekt. Božství v každém člověku vidí Božství, rovného sám sobě.

Tedy nikoho neponižuj a nikomu se neklaň.

Jupiter v trigonu na Slunce od 8. 1. – 19. 1. přinese úlevu. Jupiter planeta štěstí a expanze symbolizuje dostatek optimismu a nalezení uspokojivého řešení. Ve spojitosti Jupitera a dalšího harmonického aspektu s Merkurem, jen zesiluje optimismus a štěstí. Dobré obchodní nabídky, skládání úspěšných zkoušek, otevřená a konstruktivní komunikace.

Merkur se 9. 1. navrátí do znamení Kozoroha (do 25. 1.), kdy nám pomůže uchopit vlastní vykrystalizované myšlenky z minulosti a jsme schopni přijímat další vědomosti nutné pro to, co se chystáme tvořit. Potřebujeme se „vzdělávat“, abychom vědomě tvořili. V době retrográdního Merkura bude ideální doba pro hledání potřebných informací a prohloubení svých znalostí.

Venuše, která vstupuje do konjunkce se Saturnem (4. – 14. 1.), prochází zráním a prohloubením své Lásky, hodnot, investic. Zralejší a zodpovědnější přístup k citům, lásce, tvoření a investování hodnot. Co ve svém životě tvořím? Jaké hodnoty vytvářím? Tato konjunkce je v harmonickém aspektu na Urana, to přináší dobré podmínky k navázání nových dlouhodobých vztahů.

Mars v harmonickém aspektu na Neptuna: čin, vůle jsou vedeny v souladu s vyšším záměrem. Člověk je ovlivněn silně city a měl by dát na intuici a schopnost naslouchat znamení. Na těle se objeví větší únava.

free6

A v neposlední řadě se nám objevuje neuchopitelný aspekt Černé luny v opozici s Uranem, který přinese nejedno osudové překvapení. Nezávislost Urana, který jde až do rebelství a vzpoury, pokud je potlačována jeho svoboda a individualita. Přinese projevení tam, kde bylo dlouho něco potlačováno, jak v našem nitru, tak ve společnosti. Ve společnosti proto můžeme čekat na různých místech protesty, shromáždění, vzpoury a demonstrace. Tak i v nás dojde trpělivost, s tím co jsme „trpěli“. Pohár přeteče, protože už to bude neúnosné, a tím se vše osvobodí. Osvobození z omezení a hranic a díky tomu zjištění, že vše může být jinak. Společenský řád je nastavení „někoho“, když mu uvěříte, ani vás nenapadne, že to může jít jinak. Když je vám od mala něco vštěpováno, uvěříte a tím omezíte svůj vlastní potenciál. A nyní přišla doba překročení vlastního nastavení, vlastních hranic, kterým jste uvěřili. Proto se objeví velmi mnoho extrémních situací, aby bylo rozbito staré Status Quo. Objeví se tolik nečekaných osudových událostí, dle toho nakolik jste otevření změnám ve svých životech. Pokud odmítnete cokoliv změnit, bude s vámi zatřeseno, tak mocně, že budete mít pocit, že z vašeho života zbyly jen trosky.

Tento aspekt působí do 18. 2., buďte opatrní na silnicích, při sportech, protože tento aspekt symbolizuje nehody, úrazy, technické zkraty, problémy na cestách, emocionální zkraty a přírodní katastrofy. Vše se to projeví podle našeho vnitřního napětí, neklidu a rozkmitání.

Změna, rychlost a osvobození je podstatou tohoto aspektu. Samozřejmě, že vše se může dostat do extrému a v podstatě Uran je extrémista. Skrytou učební lekcí Urana je závislost na své nezávislosti. Kde leží skutečná svoboda člověka, tak aby nebyl vyčleněným rebelem, který nerespektuje společenství a na druhé straně, ztrátou sám sebe kvůli druhým. Kde je skutečná svoboda v člověku?

Vidíte, že týden je to velmi rozmanitý a v neděli ve 2 hodiny 30 minut se ještě přidá novoluní v Kozorohu na sabiánském symbolu: „Při bohoslužbě se ozývá zpěv skrytého chóru.“
Kde se v kostelech ukrývá chór? Můžeme to vyložit, že je zde symbolizována nejvyšší harmonie „nebes“ – nebo hudba nebeských sfér. Nazkoušené písně jsou v dokonalé harmonii, díky společenství lidí. Každý zná své místo a respektuje ho a zdokonaluje se, aby vytvořil s druhými harmonickou melodii. Člověk, který překonal egocentrickou oddělenost a vyvinul si vyšší vědomí, nachází v takové harmonii naplnění v nadosobní pospolitosti. Plnost bytí. Tento symbol se vztahuje jak k vnějšímu projevení člověka ve společnosti, tak také si uvědomte, že i takový chór máte v sobě, který „cvičíte“ a harmonizujete všechny své složky ve svém nitru. Nejdříve uvnitř a pak můžete prožít harmonii ve vnějším světě.

Přeji vám spokojený týden. Petra Nel

 

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz

My a lpenie

“Emoce jsou jen pomíjivé jiskry míhající se vědomím. Když však nakrmíte plameny svými myšlenkami nebo něčími názory, rozhoří se.” (anotace)

Často navazujeme vztah s něčím nebo s někým, protože uvnitř, hluboko v sobě máme strach, že bychom bez nich nebyli kompletní. Máme strach z přítomnosti neznámého a máme pocit, že zůstaneme oloupeni, osamoceni, bez toho určitého vnějšího majetku, bez toho člověka, nebo životního stylu. Někteří jsme se s tímto tak ztotožnili, že to prožíváme jako naši opravdovou identitu: moje děti jsou….můj život je….já jsem ta a ta….samé moje…moje….moje…já…já…já. Někdy je to tak silné, že se bojíme, že bez toho nebudeme. Bojíme se neexistence.
Jsme potom pobouřeni, když nám nějaký mladší člověk řekne, že klíč ke svobodě je v nelpění. Říkáme si, že přece nejsme žádní materialisté.

Příběh:
Jeden vysoký osvícený mistr byl také velmi bohatý, vlastnil několik továren. Měl svého mladšího následníka. Učitel toužil najít v obchodech jeden malý porcelánový hrníček, který mu scházel do počtu 12. Našli jej v obchůdku se starožitnostmi v malé vesnici. Starožitník poznal pobatého člověka, řekl si, prodám mu jej za velkou a nadnesenou částku a budeme mít se ženou do důchodu vystaráno. Řekl svoji cenu a čekal na reakci zákazníka. Ten prohlásil, že tato cena je velmi nadnesená a že jej koupí jen za částku, kterou řekl sám, protože je to opravdu hodnota hrníčku. Starožitník šel s cenou 3krát dolů, ale za cenu kupujícího nechtěl hrníček prodat. Rozloučili se tedy a z krámku odešli. Starožitník vyběhl za nimi a zavolal je zpět, aby hrníček prodal za požadovanou cenu zákazníkovu.
Mladšímu následníku se zalíbil vykládaný meč, chtěl jej koupit. Zachoval se jako jeho učitel. Nepřistoupil na cenu stanovenou starožitníkem, ale stanovil cenu svoji. Starožitník slevoval, ale za požadovanou cenu jej neprodal. Kupující tedy z krámku odešel a čekal, že jej starožitník také zavolá zpět, ale nestalo se.

Ptal se tedy svého učitele, proč jej nezavolal také zpět. Učitel mu vysvětlil, že starožitník z něj cítil takovou touhu po meči, že ví, že ráno, jakmile otevře krámek, bude žák jeho prvním zákazníkem a meč si koupí za cenu stanovenou starožitníkem.
Žák se nahněval a říká: “Mistře, vy jste přece také po šálku toužil, tak proč?”
Bylo to proto, že cítil, že moje cena je vážně stanovená – že jsem svobodný, věděl, že se nevrátím. U tebe cítil tvou chtivost”.

V čem je to vaše tajemství? Prozradím ti tedy svoje tajemství.
“Každou noc, než jdu spát, padnu na kolena a celým svým srdcem děkuji Bohu za všechno požehnání, kterého se mi ten den dostalo. Nabídnu mu své továrny, svoji duchovní školu, svoje žáky, svoji rodinu, své přátele. V duchu si představuji, že továrny shořely, žáci se rozutekli, moje děti, manželka a přátelé odešli do náruče Světla. Dokončím modlitbu a jdu spát jako naprosto svobodný a chudý člověk.
Ráno se probudím, rozhlédnu se kolem sebe, pozdravím nový den, přivítám Boží milost, která mne obklopuje. Znovu padnu na kolena a děkuji Bohu za další den, v němž mi požehnal všemi těmito dary, které spravuji a opatruji. Nikdy ty dary nebyly moje, jsem jenom jejich správcem, je to půjčka. Všechno je jenom půjčka.”

2272

Závislost na vnějších věcech není jediná, kterou v životě prožíváme.
Je tu rafinovaná a ještě silnější a záludnější závislost – závislost na našich myšlenkách, získaném vzdělání a přijatých názorech.

Naše životní zkušenosti nám navíc umožnily zformovat názory, které nyní považujeme za životní pravdu. Nenápadně jsme se na těchto svých názorech stali závislými. Jestliže se náš skutečný názor shoduje se skutečností, dáváme si tichý souhlas k tomu, abychom přestali zkoumat život. Schováváme se za svoje znalosti, vyvyšujeme se nad ostatní. Všechno vidíme skrze filtr našich názorů, zatímco život pokračuje dál, my zůstáváme zaklesnutí ve starém, protože se nedokážeme vzdát svých starých názorů.

Teprve, až odhodíme to všechno, o čem jsme se domnívali, že je pravda, můžeme odhalit nekonečnou moudrost.
Svobodu můžeme prožít jenom tehdy, když se zbavíme závislosti na tom, co jsme se naučili, na získých vědomostech, názorech, což jsou duševní výtvory plynoucí z naší minulosti, které odpoutávají naši pozornost od toho, co je pořád zde – novosti současného okamžiku.
Jakmile se rozhodneme zbavit toho, co víme, všechny filtry, které nás odpoutívají od současnosti – od novoty současnosti – zmizí. Zůstane jenom nezatemněné vědomí.

Říká se, že ti, kteří nevědí – vlastně vědí a ti, kteří vědí- vlastně nevědí.!!!!
Budeme-li nevinně spočívat v ochotě nevědět, odhalí se nám pravda.

Brandon Bays
Svoboda – Osvoboďte svůj nekonečný potenciál

Zdroj: Probuzení * 2012 * – Awakening * 2012 *

Kryon – „Marshmallow Messages“ – říjen 2013

ŽÁDNÝ SOUD

Duch nikdy nesoudí, zda jste prošli karmou nebo ne, když se vrátíte zpět na druhou stranu závoje a zdánlivě jste nesložili životní zkoušku… Jste ctěni za to, že jste se inkarnovali. Nikdy nenastane doba, kdy by Duch soudil, zda jste dokončili lekci nebo ne. Je vám vzdána čest za to, že jste kráčeli po cestě, není důležité, kterým směrem jste kráčeli.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– Kryonova Kniha Tři „Alchymie Lidského Ducha“

14.10.2013
VAŠE AKÁŠA

Takže Akášické záznamy nejsou pouze záznamy toho, kolikrát jste zde byli, ale spíš kolik duchovních znalostí jste získali a v kolika životech jste se probudili v průběhu všech vašich planetárních existencí. Akáša je posvátnou knihovnou, kterou si vyzvedáváte a nesete v sobě v každém životě. Pokaždé, když přijdete a zase odejdete, doplňujete ji, a to pomáhá vyvinout a změnit to, o čem může být váš příští život. Vzpomeňte si na axiom, který jsme vám předali již dříve: „Nikdy se nebudete muset vrátit v méně vědomém stavu. Jakmile jednou otevřete tuto metaforickou „duchovní akášickou nádobu“, je vám k dispozici veškeré spirituální vědění ze všech životů, veškeré dosažené učení.“

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova živého channelingu „Tři větry“ – únor 2013

21.10.2013
FYZIKA LÁSKY

Když opravdu poznáte světlo, ani jeden z vás si místo něj nevybere temnotu.Když to vypadá, že se to stane, pak jste ve skutečnosti nikdy světlo neviděli. Bůh ve vás, či „Vyšší Já“, vás vždy povede k pravdě. Jste tady, abyste to objevili, a jakmile bude před vámi, není nikdo, kdo by nevstoupil do světla domova. Objevení vyšších vibrací v sobě nese atribut, který vás zbaví touhy po nižších vibracích. To je fyzika lásky.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Šest „Partnerství s Bohem“ –

28.10.2013
MOUDROST STARÉ DUŠE

Požehnané jsou Lidské Bytosti, které naleznou Boha svým vlastním způsobem. Staré duše se probudí do pravdy, že nové duše na tom stále pracují. To vysvětluje různé úrovně uctívání na této planetě a důvod pro velmi různorodé duchovní systémy. Mnoho Lidských Bytostí, které nemají výhodu vaší moudrosti staré duše, budou motivovány směrem k systémům, které možná vnímáte jako příliš jednoduché a dokonce mytologické. Ale tyto systémy jsou často začátkem pochopení Boha.Pro všechny je tu místo.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova živého channelingu „Rekalibrace vědomí“, duben 2012 –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vodný Had začína 9.2.2013

V sobotu 9. února 2013 ve 23 hodin vstupujeme do roku vodního Hada. Vodní Had nám přináší zcela nové energie. Jejich potenciál můžeme na své cestě buď plně využít pro své dobro, nebo je můžeme ignorovat a můžeme jít také proti nim. Záleží jen a jen na nás. Tyto energie však tady budou, ať už se rozhodneme jakkoliv. Předchozímu roku vládl Drak, který si létal vysoko nahoře a vše nafukoval. Byl velmi rychlý a vůbec mu nezáleželo na detailech. Had nelétá, ani neoplývá velkou rychlostí, ale zato má rád vše dokonalé. Takže určitě velikou změnou, která nastane v tomto roce, bude zpomalení všeho kolem nás.

Had je velmi hloubavý a tak bude chtít vše, co jsme začali prozkoumávat ze všech stran a hodně o tom přemýšlet. Vše, co jsme tedy rozdělali a nedokončili v roce Draka, budeme muset detailně propracovat a přivést k dokonalosti. Had je velmi inteligentní. Ví, vyzná se a chce si být jistý. Radí nám to tedy letos hodně využívat rozum a náš intelekt, chytrost a životní zkušenost. Pokud sami nevíme a neznáme, je lepší se poradit nebo spojit s někým, kdo ví, zná a pomůže. Had je velmi učenlivý a potřebuje stále něco studovat. Určitě to bude vhodný rok na to, abychom si rozšiřovali naše obzory, doplňovali vzdělání a prohlubovali naše znalosti.

Had je nejnáročnější zvíře zvěrokruhu. Hadi jsou velmi přitažliví. Mají cit na příležitosti, vkusně a příhodně se oblékají a charakteristickými rysy utkví v paměti. Zdá se, že hadi mají šestý smysl, který rozvíjejí k dokonalosti. Pokud tuto dokonalost budeme vyžadovat i my, bude nám také přinášet naplnění. Ale pozor, bude vyžadována i od nás!

Had nás povede i k většímu přemýšlení a přemítání o dalších krocích, což může znamenat naše zpomalení v čemkoliv, co děláme. Kdo zná svůj astrotyp a ví, že je Had, měl by si dát pozor, aby ho to přemýšlení příliš nepohltilo a nestalo se jen přemýšlením pro přemýšlení. Had má sklon k depresím. Na to si dejme pozor všichni. Je trochu složitější doba, spousta lidí tvrdí, že nemá dobrou náladu, a když se k tomu přidají negativní vlastnosti Hada, může být na depresi zaděláno.

Had nesnáší prohry. Takže pokud se nám letos něco nepovede, může to mít velké následky. Je proto lepší se na vše opravdu detailně připravit, abychom případné prohry minimalizovali. Stejně tak konflikty. Raději se jim vyhýbejme a řešme vše komunikací v hezkém prostředí. Had nesnáší hloupost, takže když si nejsme jisti odpovědí, je lepší mlčet než plácnout hloupost. Pro Hada je setkání s blbcem opravdu velmi vyčerpávající. Had, i když to na první pohled tak vůbec nevypadá, je veliký introvert. Povede nás to k tomu, že si budeme hodně věcí řešit sami v sobě. Koneckonců všechny odpovědi stejně máme sami v sobě, tak nám tento rok může pomoci se napojit na naši vnitřní moudrost.

Elementem roku 2013 bude voda, stejně jako v roce 2012. Rozdíl bude pouze v její kvalitě. Tento rok se jedná o hlubokou jinovou vodu. Tato kvalita vody je spjata s moudrostí, což ve spojení s kvalitou Hada, který vše ví, nám může hodně pomoci. Dojde sice ke zpomalení věcí, ale vše by se mělo pomalu pohybovat kupředu. Dále k vodě patří informace. Jedná se hlavně o informace hluboké. Energie přejí tomu, aby se lidé odvraceli od rychlých povrchních informací, ale žádali hloubku, moudrost a pravdivost. Komunikace by měla probíhat na vysoké úrovni. K hluboké vodě patří také strach. Proto se opět na vše dobře připravujme, ať eliminujeme co nejvíce vlastní nejistotu. Tento strach související s energií vody a Hadova nesnášenlivost jakékoliv prohry by nás mohla i zastavit v nějakém našem konání a nemuselo by to pro nás být právě dobré.

Z pohledu zdraví bude letos větší zátěž zejména na psychiku. Toto se týká zejména období května, června, kdy dochází ke kumulaci energií ohně. Pokud jde o energii vody, tak náchylné budou opět ledviny, močový měchýř, kosti, klouby, páteř a to opět v období listopadu, prosince, kdy dochází ke kumulaci energie vody. Obecně se dá říct, že hodně přemýšlení jde na psychiku a přidají-li se oslabené ledviny, mohlo by docházet k velkému vyčerpání organismu. Proto při jakémkoliv náznaku únavy, je vhodné nezapomenout na odpočinek. Samozřejmě velký pozor na již zmíněné deprese.

Zdroj: http://www.cestyksobe.cz/

2013 Snake