Tag Archive | ženské energie

CO SE TO TEĎ TADY VLASTNĚ DĚJE?

To co vám chci nyní sdělit, už většina z vás důvěrně zná, ale stále přicházejí “noví” a tak je to potřeba pro ně/nás opakovat/oživovat.

Svět, ve kterém žijeme je Duální a vše zde ve hmotě projevené existuje zároveň a neodlučitelně i se svým přesným protipólem(den-noc, bílá-černá, teplo-chlad, plus-mínus, levá-pravá..).
Je to přirozený vesmírný řád posvátné Rovnováhy (díky kterému je zde ve hmotě možné prožívat Jednotu) a vše je z něj utkáno.
Proto jsme Muži nebo Ženy a je úplně jedno jaké máme tělo.
V každém z nás je jak Muž, tak Žena, naši rodiče byli Muž a Žena.
Akorát, jak jsme každý originálním vyjádřením Stvořitele, tak každému z nás náleží jeho vlastní/přesný podíl z obou, někdo je prostě víc Muž a někdo víc Žena a je opravdu jedno jaké máme tělo.
Žena je jemnozrnná, vede pasivní roli a projevuje se výhradně přes srdce, intuici..
Muž je hrubozrnný, vede aktivní roli a projevuje se výhradně přes rozum/EGO, sílu..

Pořád ještě někteří lidé stále tolik lpí na hmotě, že ani nevnímají probíhající změny (transformaci/přepólování), kdy sem od roku 2012 přestali proudit Mužské energie a stále víc a víc sem proudí energie podporující/uzdravující naši vnitřní Ženu.
A díky tomu je tu právě stále větší chaos a zmatek, neboť po staru už to prostě nefunguje, doléhá to už na všechny strany.
Osoby s Ženskou polaritou tohle moc dobře cítí/vnímají a ví, že se něco děje, nebo třeba jako já píšou tyto řádky :)
Prosím, buďte v tomto čase velmi obezřetní, buďte co nejvíc ve spojení s přírodou, vodou, sami se sebou a vyhledávejte raději ticho a klid.
Pijte dostatek čisté vody a starejte se s úctou o sebe a své tělo.
Buďte silní a stateční – vše má svůj přesný čas a opodstatnění a opravdu nic nejde urychlit nebo přeskočit.
Buďte proto trpěliví, změny sice probíhají individuálně, ale zrychlují se.
Proces transformace vrcholí a neodvratně se chýlí ke svému konci.
Tohle je ta doba, na kterou jsme všichni tak netrpělivě čekali a o které jsme toho tolik již četli.
Vše je totiž už dávno napsáno (např. viz. Kumránské svitky a jiné..) a vysvětleno (co se transformace týká).

A co se od nás tedy očekává?
Nic, jen si být plně vědom sebe sama, důsledků svých činů, myšlenek a být stále TADY a TEĎ.
Být pokorný, uctívat a chránit Život na celé planetě. Žít, ne přežívat.

Proto bychom se neměli vyhýbat Sexualitě, ale měli bychom se naučit přistupovat k ní s úctou a ohleduplností, neboť je velmi posvátná a je naší přirozeností.
Měli bychom se k ní postavit zodpovědněji, vážit si jí a naučit se, jak ji správně a plně prožívat/projevovat/přijímat.
Hmotná těla máme právě sestrojena za tímto účelem, abychom tady vše plně zažili/prožili, ale především hlavně procítili.
Pohlavní nemoci jsou jen ukazatelem zneužívání sexuality a “nesprávného” výběru a pokud vás už takto někdo obdaruje, buďte chápaví a pochopte, že dotyčnému tímto zachraňujete život a bylo to potřebné pro vás oba.
Tak jako všechno ve vašem životě, i to co se vám jevilo jako bolestné, těžké nebo nepřípustné či naprosto nepřijatelné.. (pořád je to jen odmítání skutečnosti a stání na místě).
Všichni ti “špatní” partneři/lidé/situace do vašeho života vstoupili jen proto, aby jste si uvědomili co přesně nechcete a uměli jste pak přesně pojmenovat a hledat to co opravdu chcete.
Všechno toto bylo potřeba, aby jste dnes byli tím, kým nyní jste.
Nemohlo to být jinak – nic se neděje náhodou.
A pokud snad stále máte pochyby o své osobě/jedinečnosti, přestaňte se jednou provždy srovnávat s tím co je vně (to nejste vy) a konečně objevte a plně uchopte to, co je uvnitř každého z vás – úplně každý v sobě nosíme poklad/dar/originalitu.
Byli jste stvořeni dokonalí takoví jací jste (vědomě jste si vybrali své tělo i zkušenosti, zapomnění je jen součást zdejší výuky) a jste dokonalí/jedineční/nádherní takoví jací jste, nic není špatně.
Přijímejte se a milujte svou neopakovatelnost.
Nikdo nemá stejné otisky prstů, stejný úsměv a právě proto, zde všichni společně tvoříme mozaiku s názvem Život.
Naprosto každý tu máme své právoplatné místo a naprosto každý jeden je důležitý.
Odlišnost neexistuje, vše má svůj význam.

Homosexualita, která je po mnoho let mylně vnímána jako “jinakost” je zde proto, aby vyrovnala pokřivenou Mužskou nebo i Ženskou energii ve vlastním rodu, buď za celé pokolení matky nebo otce.
Vyskytuje se i vzácně zdvojená homosexualita v rodině a to proto, že je tam potřeba velkého čištění.
(Dříve spíše lidé potlačovali svou přirozenost a skrývali to, co bylo společností odmítáno, aby vyhověli.)
Ale přichází hlavně z důvodu, dobrovolné pomoci při narovnávání pokřivené kolektivní Mužské energie.
Homosexuálové mají velkou výhodu v tom, že mají v sobě obě složky jak Muže, tak Ženu aktivní a právě díky tomu jsou tolik vnímaví.
Svým spojením učí Muž Muže a Žena Ženu znovu milovat, jde o vyrovnání dluhu.
Takže být homosexuálem je tedy velmi důležité pro společnost – kolektivní energii.
Karma se tu už nemá jak dál šířit a jde tedy výhradně o její završení/odžití/transformaci.
Je to určitý typ mistrovství.
A když se spolu sejdou dva, kteří k sobě opravdu patří a propojí se, tak jejich společná energie léčí nejen celé jejich okolí, ale i právě celé kolektivní vědomí.
A to platí u všech vztahů – viz. Dvojplameny.
(jen podotknu, že tyhle vztahy založené na čisté Opravdovosti, v té nejvyšší Pravdě nás teprve čekají, musíme na ně být dostatečně připravení/zralí, abychom to ustáli, no a také ti Muži musí konečně pustit otěže tohoto hmotného světa, které stále jako malé děti umanutě svírají a musí se znovu naučit důvěřovat a otevřít se Ženám, ale oni ty otěže dobrovolně pustí, nebojte, všichni se změní – celý svět se změní).

Tento systém, ve kterém žijeme, je založený na pokřivené Mužské energii/nerovnováze.
Proto je zde tolik projevů nelásky a lidé neumí stát rovně a opravdově milovat, projevovat city a chápat skutečný význam bezpodmínečné Lásky.
Mají jen matnou představu o tom, co je to Láska a spíše ji nahrazují požitky a touhou někoho/něco vlastnit, protože potřebují zalepit své prázdné místo.
A to prázdné místo není nic jiného, než prapůvodní touha navrátit se zpátky domů, do Jednoty.
Na Ženách teď je, aby povstaly z popela zpátky do své Bohyně posvátné Ženskosti a uzdravily srdce všech Mužů.
Ale zvyšující se energie tomu sami krásně napomáhají.
Pro někoho to ale pořád vypadá beznadějně a je pro něj opravdu těžké vidět smysl tohoto všeho tady, když je všude pácháno tolik “zla”.
Ale musí to tak být, bez toho bychom nepochopili a ani neuchopili pravý opak.
Nejdříve se musíme naučit dělat věci špatně, abychom poznali jak je dělat správně.
Je důležité mít neustálou víru v dobro, protože vše se děje z Lásky.
My jsme Láska a nyní se právě navracíme zpět do Jednoty, kterou jsme vždycky byli a vždycky budeme – toto je jediná Pravda.
Muž se opět musí propojit se Ženou, není jiné cesty.

transf

Vše co není a nebude založeno na Lásce (čistotě úmyslu) nebude fungovat, neujme se, nepřežije a přirozeně odejde, nebo bude nekompromisně přetaveno.
Už nás to dál opravdu nepustí s nepoctivostí, tajnostmi, intrikami, manipulací..
Vše se automaticky otočí proti nám a Pravda vyjde pokaždé najevo.
Děje se to každým dnem, víc a víc.
A právě v těchto dnech to můžete vidět všude okolo vás – Pravda je prostě už nepřehlédnutelná.
Pilíře tohoto mrtvého/nefunkčního systému se nenávratně drolí v prach a je opravdu důležité na nikom a ničem nelpět.
Hmota je brilantní iluze a skutečně tady nikomu nikdo a nic nepatří.

Peníze jsou karmou lidstva a každá koruna/dolar/euro stála někoho život/zdraví/domov.
Ale nejtěžší a nejzávažnější hřích ze všech, který tady lze spáchat, je cílená a nelítostná vražda.
Byť to zní už otřepaně, ale je to opravdu tak, nikdo neunikne svému trestu – Boží mlýny jsou spolehlivá firma ale také dokonale milosrdná, nikoho a nic nezatracuje, každý vždy dostane novou šanci rovzpomenout se na svou Božskou jiskru.
V každé sebetemnější bytosti je světlo.
Proto pomáhejte všem potřebným, kteří si vaši pomoc opravdu zaslouží.
Pokud se to od vás bude vyžadovat – rozdělte se/dejte.
Mějte víc pochopení s cestou ostatních a neodsuzujte je, oni mají svůj čas a svoji vlastní cestu.
Poděkujte všem, kteří na sebe kvůli vám dobrovolně vzali roli “nevědomého/spícího” a krásně vám ukazovali/ukazují čím nechcete být.
Jednejte s každým tak, jak chcete aby bylo zacházeno s vámi.
A máte-li v sobě stále nějakou křivdu, odpusťte konečně všem – odložte ten balvan jednou provždy.
Pochopte proč dotyční konali, tak jak konali a objevte to, co vám to přineslo, jak to bylo důležité.
Pochopte že jsme všichni součástí všeho a všech, že jsme jedna bytost – JSME JEDNOTA.
Nic není oddělené, jsme nepřetržitě propojeni mezi sebou navzájem, s Matičkou Zemí a celým Vesmírem(Zdrojem).

A proto si už dnes zvolte cestu Pravdy a Lásky – není jiná cesta.
A pokud už po ní kráčíte, buďte i nadále vytrvalí a neochvějně pevní – vězte že vše je v naprostém pořádku, i když to tak zrovna nevypadá ♥
Napětí bude i nadále gradovat, nenechávejte se tím pohltit.
A proto i nadále nepřestávejme šířit světlo a propojovat se navzájem.
Je to teď nezbytné víc než kdy jindy, každý den se probouzí poslední z posledních a potřebují posvítit na cestu.

Nebojte se, zvládneme to – takový je plán a proto jsme teď tady.
Musíme se jen plně soustředit na svůj úkol a pomáhat tam, kde je naše pomoc opravdu očekávána (nikomu nic nevnucovat), byť jen svou přítomností.
Otevřete tedy své srdce a žehnejte všemu a všem – jsme v tom společně.

Drazí Bratři a Sestry držím nám všem palce na této dobrodružné jízdě za Opravdovostí a přeju nám, ať máme stále Mír v srdci, jasnou mysl a jsme stále TADY a TEĎ.
Hmotný svět, tak jak ho známe opravdu končí a pro mnohé (ti co to odehrají až do konce) to bude opravdu nečekané a šokující, najednou prostě nebudou mít nic – bublina praskne.
Proto buďte připravení a postupně se odpojujte od všech zakořeněných závislostí/programů/strachů tohoto světa, bude to velká výhoda.
Vždycky poznáte ve správný čas, co už máte odložit a co už vám nijak neslouží nebo co máte udělat. A vždy pokud chcete, aby k vám přišlo něco nové, musíte tomu uvolnit místo.
Proto se vzdejte všech nepotřebností/nezdravých vztahů a nebo pokud je to vyžadováno, naučte se i něco obětovat, jinak to prostě nefunguje.
Hlavně s nikým a ničím nebojujte a přijímejte věci tak jak jsou – je to proces přeměny a všichni na této planetě se ho účastní bez výjimky!
Všichni jsme uzdravováni a vyživováni, pokud se novým energiím otevřeme.
A tím otevřením není nic jiného, než že v pustíme do svého života Lásku.
A jak to provést?
Není to složité, jsme svobodné bytosti a naše svobodná vůle je plně respektována, musíme se jen rozhodnout čemu dáváme přednost.
Sebeláska je klíčem ke všemu a všem.
Co dáváte druhým, dáváte sami sobě.
Co vysíláte, to také přitahujete.
Nemůžete skutečně milovat a vážit si druhých, pokud to stejné neděláte pro sebe.
Je to jen na vás a nikdo to za vás neudělá.
A čím víc se tomu budete bránit, tím víc vás to bude drtit, dokud nepovolíte a nepřevezmete plně zodpovědnost za svůj život.
Nezapomínejte také, že jsme všichni nepřetržitě ze shora podporováni, milováni a chráněni.
Mějte tedy stále pevnou víru a vaše srdce vás povede/provede, odevzdejte se mu ♥

S bezbřehou Láskou v srdci a hlubokou úctou
Petr Uher

Zdroj: Probuzení * 2012 * – Awakening * 2012

Reklamy

Božské zarovnanie – odkaz od Féwy

Budem stručná, milí priatelia. Nebudem Vás oberať dlhým čítaním o čas, ktorý môžete venovať sebe a Vašim blízkym. Pretože to je to najdôležitejšie. Vy, Váš domov :). Naši spolucestujúci v čase – všetky bytosti, ktoré nám na našej ceste prebudenia sa pomáhajú, nám “nakreslili” ružu /agrosymbol/, ktorá je symbolom čistoty. Kryštalicky priezračné tretie oko…..stred svetelného srdca….. synchronicita bytia. Viditeľné krásno i éterické fluidum, esencia vôní….vyžarovanie lásky na fyzickej úrovni.

Čas, ktorý máme za sebou, bol spúšťaním rebríka z neba na Zem. Pričom sme vzhľadom na individuálne poslanie so sebou niesli /priebežne zdieľali/ všetko potrebné. Aby si každý z nás spomenul na zabudnuté svetlo, ktorým je Zdroj. Po rebríku sa spúšťali poslovia svetla, ktorí boli tŕňom v oku ľudskej zábudlivosti, egu, nevedomosti. Aby dosiahnutím poslednej priečky rebríčka /božským zarovnaním/ sa tí, ktorí sú viac zemskí i tí, ktorí sú viac nepozemskí chytili spoločne za ruky a zpriechodnili most medzi nebom a Zemou.
Anjelskym spájaním /obrazový anjelsky infokód, ktorý som zdieľala ako osobný obraz/ sa anjelskou DNA načítala potrebná energia, ktorá je nami vyžarovanou láskou. Božské zarovnanie je zjednodušene povedané zákryt mužskej a ženskej energie v nás. Čo je veľmi dôležité pre prejavenie rovnováhy mužského a ženského princípu na planéte. Jednoducho – aby bol muž opäť mužom, ktorým kedysi bol /vrátane prejaveného citu/ a žena ženou.

Pre lepšie pochopenie si skúste vizualizovať strom, ktorý tvorí muž a žena. Muž je kmeň s koreňmi vrastenými do Zeme /istota, opora, sila – poslanie muža/. Nad hlavou drží ženu /prstami objíma okolo pása….palce sú korene/. Ženu, ktorá je ako motýľ s krídlami, je rozkvitnutou korunou stromu. Vôňa jeho kvetov je ženská esencia….

Féwa – Ilona (26. 7. 2015)

fewa

Čo k nám prichádza od 08. 12. 2014

Milovaní, hlásim sa po dvoch týždňoch s novými informáciami. Najprv sa s vami podelím o nádherný úkaz, ktorý prebieha od noci zo soboty na nedeľu. Ak ste sa viacerí budili zo spánku, hlavne nad ránom, tak toto sa dialo a práve prebieha:

Z Centrálneho slnka začalo na zem prúdiť navýšené množstvo vysokovibračných energií, boli uvoľňované postupne. Prenikali vo svetelných stĺpoch cez energetickú štruktúru zeme až k jej jadru. Jadro začalo posilňovať svoje energetické pole, zároveň sa v celo planetárnom rozsahu začala aktivovať zemská- ženská energia – energia kundaliny, ktorá prestupovala celým čakrovým systémom zeme. Zem začala pozvoľna navyšovať svoje energie, pozdvihovať vibračnú úroveň. Začala sa plne aktivovať Merkaba cez kristovské svetelné energie. Povzdvihovala sa úroveň ženstva – ženských energií u všetkých – u žien aj mužov, v matke zemi. Začali sme dokončievať túto fázu procesu vzostupu. Z hrubohmotnej štruktúry zeme boli dočistené a uvoľnené posledné záťaže, aby zemská kôra mohla byť energeticky prepojená s krištalickou mriežkou, cez čakrový systém a zemské kryštály tak napojená na novú Merkabu s informáciou kristovských energií. Proces prebiehal pozvoľna celý včerajší deň.

Vo večerných hodinách proces pokračoval v novej fáze a intenzite. Bol prepojený energetický stĺp svetelných energií cez Merkabu až po dvanástu úroveň. Prepojil sa systém 7 čakier zeme až so svojou úrovňou 12. Zároveň sa plne aktivovala nová svetelná mriežka zeme, nová DNA obnovená o kristovské infrormácie. Zem dosiahla svoju úroveň, kde prešla pod úplnú ochranu svojho Centrálneho slnka našej svetelnej sústavy. Zároveň sme postúpili a boli prijatí medzi ostatné galaktické svetelné systémy. Naša svetelná sústava sa zároveň prepojila s hviezdnymi solárnymi systémami ostatných paralerných svetelných systémov. Dostali sme od Stvoriteľa požehnania. Boli sme prepojení s Centrálnym slnkom Zdroja, kde nám navýšené energie umožnili postúpiť. Na zem začali dopadať úplne nové vysokovibračné energie, ukotvovala sa svetelná Merkaba cez každého, ktorého duša súhlasila s týmto procesom. Boli sme prizvaní k ďalšej práci a ďalšiemu tvoreniu novej reality. Začali sa ukotvovať kristovské energie, cez solárne svetelné systémy sme prepojení so zdrojom. Zem pokračuje v novom evolučnom vývojovom reťazci ďalej. Dokončili sme proces, ktorý sme kedysi nezvládli. Môžeme si všetci ďakovať, čas na otváranie šampanského je práve teraz. Vitajme na Novej Zemi milovaní.

Verím, že toto prekladať do zrozumiteľnej reči netreba. Naša zem má narodeniny. Tak si ďakujme a oslavujme spolu s ňou.

Proces bude dobiehať najbližšie dva až tri týždne. Budú sa postupne plne ukotvovať a prestupovať energie, ktoré sa u každého budú prejavovať podľa svojich dispozícií. Bude sa vyplavovať ešte všetko nespracované, potrebné na liečenie. Neberme to ako niečo ťažké. Berme to, že je to pre naše dobro, aby sme sa čo najviac preliečili a mohli si plne vychutnať čas Vianoc. A všimli ste si tú paraleru. Toto všetko sa deje tesne pred Vianocami, keď sa podľa histórie narodil Ježiš. Kto čítate medzi riadkami tak čítate správne. Toto všetko sa nedeje náhodou. Cez naše očisťovanie, liečenie seba a celej planéty, pozdvihujeme seba a všetkých zároveň. Tento proces je ten dlho očakávaný a rokmi predpovedaný príchod Krista na zem. Pretože teraz sa ukotvujú kristovské energie tu na zemi. My sme tomu všetkému napomohli svojou prácou na sebe. Svojim sľubom, ktorý sme dali, že budeme nápomocní tomuto procesu. Preto som vždy písala, my sme tí, na ktorých sme čakali.

Tak dokončime čo nám je treba, aby sa nové kristovské energie cez nás samých mohli plne ukotviť a aktivovať na našej krásnej zemi. Tak si môžeme úplne vychutnať čas vianočný, jeho skutočné posolstvo. V tichu seba samých, vo svojom srdci a duši.

zlata

Teraz malé kuk, čo ku nám prichádza v priebehu tohoto týždňa:

Energie začiatku týždňa sú príznačné svojou impulzívnosťou, budú dobiehať splnové energie. Aj energie, o ktorých som písala vyššie. Viac nás to prinúti pozrieť sa pravde do očí, neklamať samých seba. Postavme sami seba na prvé miesto. Pochopme tú krásnu vetu správne: Miluj svojho blížneho ako seba samého. Boh chce, aby sme boli ako on. Čistý, plnohodnotný. Nepodceňovali sa, neznehodnocovali svoje dary a talenty. Máme sa vedieť ohodnotiť a pýtať si odmeny. Zákon rovnováhy: má dať-dal. Buďme pravdiví k sebe a svojmu telu. Doprajme si relax, pokoj, oddych. Viac ako inokedy počúvajme svoje telo. V tomto náročnom procese chce s nami spolupracovať a napomáha nám, aby sme to všetko mohli zvládnuť.

Stred týždňa nám prináša povzdvihnutie nielen nálady, ale aj energie, ozdravenie tela aj ducha. Viacerým sa uľaví, ukážu sa nové perspektívy, nové možnosti a smerovania. Kto riešite závažné rozhodnutia, je čas na odvážne kroky. Pamätajme, že odvážnemu šťastie praje. Vyšlime prosby do vesmíru a nechajme ich, nech si nájdu čas a cestu realizácie. Boh najlepšie vie, čo je pre naše najvyššie dobro. Nebráňme si plnenie želaní len tým, že si ich sami obmedzíme.

Záver týždňa je o upokojení, požehnaní, vnútornej harmónii. Energie dosadnú na svoje miesto, všetko sa zrazu javí akosi inak. Nič nie je také dobré, aby to nemohlo byť ešte lepšie. Toto je proces ukončenia starých väzieb a reťazových reakcií, na ktorých sme pracovali od začiatku tohto roka. Po tieto dni sa ukončieva deväťročný karmický cyklus a zároveň sedem ročný vývojový cyklus duše. Preto bolo toto obdobie ťažké, lebo sa ukončievali a čistili dva cykly zároveň.

Celkovo energie nastávajúceho týždňa sú mierne očistné v dobehu liečenia vnútorného dieťa. Plne transformačné v liečení vnútorná žena a vnútorný muž u každého. Na pomoc sú nám energie Márie Matky, Saint Germaina, AA Žofiela, AA CHamuela, ženské energie podľa vlastného cítenia. Nápomocná je nám aj naša Matka – Gaia, jej zem, kryštály. Komunikovať môžeme podľa vlastného cítenia.

Naďalej sme v procese a všetci prepojení, zem dostala nové požehnania. Bude nové prerozdelenie úloh, sú nám poslaní noví duchovní sprievodcovia, nové informácie sú nachystané. Len dokončime tento proces. Buďme k sebe empatickí, trpezliví, zhovievaví. Veď máme toho naložené všetci dostatočne. Ale nech nás všetkých teší, že len silní zvládnu veľké skúšky. A to sme my. Tí, na ktorých sme čakali.

Prajem nám všetkým na nadchádzajúce obdobie pokoj v duši a lásku v srdci, aby sme mohli plne vychutnať to slovné spojenie: Nový príchod Krista a plne prežiť čas vianočný do jeho pravej hĺbky a podstaty. Prepojení v sebe samých, so Zdrojom v nás. Všetci sme jedno, všetci sme Božie deti. Všetci sme tu, aby sme zavŕšili to, čo sme sľúbili. Doniesť a ukotviť Nebo na Zemi v Tu a Teraz.

S láskou pre nás

Elina

08.12.2014 napísala Elina. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom https://www.facebook.com/eva.brieskova.elina?ref=tn_tnmn.

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 21.7. 2014 – 27.7 2013

Milovaní,
lidé celého světa se sjednocují ve stále větších počtech, aby vyšli do ulic a dali vůdcům světa znát, že již nebudou jen tiše přihlížet nesmyslnému ničení lidí ani jejich domovů, ať je to kdekoliv na světě. Zatímco jsou použity síly, aby v lidech vytvořily strach za účelem jejich udržení pod kontrolou, probuzení lidé na planetě se zvedají v rostoucím počtu, aby na planetě vytvořili změnu. Mainstreamové zpravodajství stále potlačuje zprávy o obrovském hnutí protestujících lidí ve velkých městech světa. Každou minutou se stávají lži, podvody a kamufláže těch, co jsou u moci, zřejmějšími.

Zatímco se láskyplné energie božské ženskosti proudící na planetu prohlubují a zintenzivňují, to, co není v souladu s láskou, bude znatelné a vůči nim ve velkém kontrastu. Již nelze nikam schovat stinné aktivity. Když je srdce každého člověka naplněné láskou, má schopnost cítit a vnímat faleš v druhých. To se nyní začíná na planetě objevovat. Lidé začínají vidět za masky, na opravdové motivace svých vůdců a na to, co se doopravdy děje, a dožadují se pravdy. Tito vůdci používají lsti v nepředstavitelné míře. Tyto aktivity si vyžadují, aby probuzení vystoupili a promluvili o své pravdě, protože na hluboké úrovni vědí, že čas ke spaní vypršel.

Sluneční paprsky jsou teď silnější než předtím a je záhodno, aby se každý chránil tím, že bude jen minimálně vystavovat své tělo slunci v době nejintenzivnějšího slunečního záření a nosit  ochranné sluneční brýle vždy, když je během dne venku. Je vhodnější chodit ven ráno, abyste adaptovali své tělo na měnící se vzorce počasí. Zemské magnetické pole je více vyčerpané a to si vyžaduje, aby lidské tělo do sebe vstřebalo větší objem vzduchu na doplnění energie na všech úrovních. V této době velmi pomáhá cvičení s dýcháním zhluboka, protože magnetické pole  vysílá energii do všech částí těla prostřednictvím nervů a nervových center a jejich poboček.  Je důležité posílit své magnetické pole, aby se tělo a mysl dostaly  na vyšší úroveň zdraví a vitality.

Žádáme, aby ti, co jsou probuzeni, zůstávali klidní a aby v těchto neklidných časech udržovali světlo. Nyní je vašeho světla velmi potřeba. Hledejte a rozeznávejte pozitivní  vlastnosti v druhých, kteří jsou kolem vás a všemožně je podporujte. Jste vedeni. Podporujte ty, kdo riskují své blaho a hovoří pravdu a stojí ve svém světle. Rozšiřujte poselství o Nové Zemi všem, kdo jsou připraveni ho přijmout. V této době stojíte v oku uragánu a můžete směrovat povznášející, láskyplné a soucitné energie a myšlenky vašim bratrům a sestrám, aby se vyrovnali s odhaleními, které jsou součástí procesu probuzení.

Pro každou duši zažívající fyzické žití jsou to akce a zápas a úsilí, které odkrývají její jedinečné dary a vlastnosti ducha. Když přestane vzdorovat proudění energií, přinášejících do jejího  bytí větší světlo, cesta objevů se stane cestou do realit, které předtím nebylo možné zkoumat. Je důležité udržovat si víru a postupovat vpřed a pamatovat na to, že v těchto časech podporuje každého z nás celý vesmír a že plejáda vysokodimenzionálních bytostí, které doprovázejí každého probuzeného člověka je větší než kdy předtím. Přijímejte lásku a vedení, které přinášejí, abyste byli v rovnováze a vyváženosti. V těchto časech nikdo nekráčí o své cestě sám…

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.