Tag Archive | Zem

Kryon – Pocházíš z hvězd

Tvůj pobyt na Zemi není náhodný. Tvé nitro stále zní vibrací vesmíru a vibrací hvězd. I Ty jsi jednou z nich. Díky tomu přinášíš nebe na Zemi. Jsi jako hvězda putující po krajině, která je sama o sobě vesmírem. Tou krajinou nyní myslím Tvou zvolenou planetu Zem.

Jak putuješ a rozvíjí se Tvá čistota, zažeháváš i hvězdy jiné. Setkáváš se v uskupeních, která z vesmíru znáš a přitom jejich energii na Zemi prožíváš. S přáteli tvoříš hvězdokupy, vícečetné hvězdy a v propojení s jinými vytváříš souhvězdí. Jsi putujícím vesmírným cestovatelem. Jsi světlem své vlastní hvězdy. Radostí, která se z vesmíru zrodila na Zemi. Zažehni svou vlastní galaktickou zář a s radostí přijímej vše, co prožíváš. Ze všeho vzniká a zaniká to, co vesmír tvoří. Žádná energie se neztratí. Všechno je energie tvořivá. A Ty sám jsi vůdčí hvězdou všeho, co ve Tvém hvězdném poli probíhá.

S láskou Kryon.

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana
13.01.2017 pro www.zemeandelu.cz

kryon

Znovu pociťte, jaké to bývalo

Země prostřednictvím Pamely

Drazí lidé, jsem hlasem Matky Země. Nesu vás po cestě vašeho lidského života. Vnímejte mě ve svých kostech, ve svém těle, v každé buňce svého těla. Zásobuji stavební kameny vašeho lidského těla.

Nejsem však ve vás přítomna jen ve fyzické rovině, jsem taktéž energetickou bytostí, která je velmi stará. Mám energii duše, spirituální život, a jen co jste se narodili na kůži mého těla, obdařuji vás svou energií, energií Země. Má energie, energie Země, se pohybuje s těmi, co na mě žijí, tj. s veškerým lidstvem. Moje energie je vnímavá k té vaší, vstřebávám ji, učím se z ní a snažím se vám poskytnout to, co vás podpoří a je pro vás dobré.

Ve svém srdci jsem svobodná a nezávislá na dualitě, proto dokážu vnímat, co lidé na energetické úrovni potřebují. Má energie srdce je přítomna ve vašem těle a je přirozeně směřována k rovnováze. Vaše tělo a to mé jsou energeticky spojené a my tvoříme celek. Řekla jsem, že v mém bytí, v mém jádru, nejsem připoutána k dualitě. Přesto pozemský život jako takový – v rostlinách, zvířatech a v lidech – je dualitě vystavený. Je tu zrození a smrt, nemoc, zdraví, mládí, stáří, emoce lásky a světla a emoce zoufalství a strachu. To vše jsou aspekty života na Zemi, avšak ve mě, v mém jádru jsem od toho všeho osvobozena, a proto umožňuji, aby se to vše dělo.

Vnímejte, kdo ve své podstatě jsem. Jsem součástí Vesmíru, svolila jsem však ke své roli nositelky lidstva. Doprovázím vás na vaší cestě, ale nemůžu ji za vás převzít. To je konkrétně váš úkol, který má být naplněn lidstvem, to je to, k čemu máte dospět, to, co máte udělat.

Vy jako lidstvo ve své celistvosti nesete mimořádné síly tvoření: schopnost stvořit a přinést něco nového do bytí. Ráda bych vám nabídla možnost tak učinit, i když to znamená, že někdy podléháte dualitě a nedokážete vnímat, že ve své podstatě jste od ní osvobozeni. Vězte však, že jako duše jste od narození a smrti osvobozeni, vězte, že jste věční, a to i tehdy, když s tímto pocitem často v průběhu života na Zemi ztrácíte spojení. Dokážu vám však tento základní pocit vrátit, když mi budete důvěřovat.

Art: Fruits Of The Spirit Tree - Marina Davidson

Nejsem tou, která vás utápí v dualitě. Je to závoj strachu vytvořený lidstvem – ignorací, ztrátou sebe sama – která činí život na Zemi někdy tak obtížným. Nebylo to tak však vždy. Na Zemi existovaly časy, kdy tu byly komunity lidí, které žily v naprostém míru a harmonii spolu navzájem a s přírodou. A právě nyní, v meditaci, někteří z vás takový život poznávají a vnímají. Život, ve kterém se cítíte na Zemi přirozeně vítaní jako dítě i jako osoba a také jako duše, kterou jste.

Často tu existuje jistý druh „schizofrenie“, která vyvstane hned, jakmile začínáte pozemský život; nesoulad mezi tím, kým skutečně jste, a tím, co od vás lidé z vašeho prostředí očekávají, nebo do čeho vás nutí, často kvůli svému vlastnímu strachu a nejistotě. Od samotného počátku je tu propast mezi tím, co cítíte a co byste měli cítit. Mezi tím, co máte možnost dělat a co je od vás očekáváno.

Vedli jste však na Zemi i takové životy, ve kterých byl váš příchod mnohem hladší, životy, kdy jste si byli se svou energií duše mnohem bližší, zatímco jste vyrůstali a byli dokonce podporováni tak činit s vlídností a radostí. V těchto životech a komunitách existoval taktéž jakýsi druh disciplíny. Byl to však jemný řád, který byl v souladu s lidskou přirozeností. Děti v těchto společenstvích byly vedeny k tomu, aby svůj vnitřní svět braly vážně. Byly učené naslouchat upřímně a otevřeně svým emocím, naslouchat svému hlasu, který slyšely uvnitř sebe: naslouchat svým strachům a předsudkům. To je známka velmi vyspělé společnosti, společnosti, kde vnitřní svět lidí je brán s největší péčí.

Nyní, v této době, je fixace společnosti téměř zcela na vnější svět, na vědomosti, které umožňují vyrábět, budovat a organizovat věci nebo je analyzovat a třídit myslí. Všechny tyto aktivity jsou však zaměřeny navenek. Pozornost na vnitřní realitu, která je ve skutečnosti tvořitelem vnější reality, vnějšího světa, se vytratila – ne však tak úplně.

Stále jsou uvnitř mě stopy pradávných komunit a společenství, ve kterých lidé žili s láskou ke svému přirozenému spolužití s druhými, z poznání duše a vnitřní reality. Tyto stopy komunit a společenství jsou stále přítomné v mém energetickém poli, v energetickém poli Země. A přestože fyzicky zmizely z povrchu Země, stále žijí v mé paměti a v kolektivní paměti lidstva. Žádám vás, abyste si osvěžili tuto paměť lidstva tím, že si sami připomenete, jaké to bylo, narodit se do takové komunity obklopeni spřízněnými dušemi a samozřejmě si připomeňte spojení se svým vnitřním bytím, svým jádrem, svou duší. Vnímejte, jak bezstarostný život pak může být. Stále tu existují bolavé události jako je smrt milovaných, zkušenosti se ztrátou a bolestí a také nedorozuměním, to vše se však odehrává na pozadí míru, pochopení a bezpečí.

Vyrůstat mezi podobně smýšlejícími lidmi, poskytuje hluboký pocit bezpečí, přijetí a schopnosti svobodně se vyvíjet. Znovu vnímejte, jaké to bylo. Možná vidíte obrazy komunity, které jste byli v jiné době součástí. Zaměřte se zároveň na to, kým jste tehdy byli, na energii, kterou jste vyzařovali a zřetelný pocit pohody, který jste měli. Mohli jste být otevření k druhým lidem a ke svému okolí, protože jste byli ukotveni sami v sobě. Cítili jste se dobře. Nepochybovali jste o tom, že tu právě pro vás je místo. Že máte něco, co přispívá celku. Bylo to jednoduše dané a všichni to věděli. Vnímejte, jak jste přijímali přesně to, co jste potřebovali: zplnomocnění od vašeho okolí. Kolem vás byli lidé, kteří vás chápali a kteří vám poskytovali cenné rady, avšak především promítali atmosféru harmonie a moudrosti. Vnímejte to právě teď jako velmi neobyčejný dar, který jste v minulosti dostali.

Jste zakladateli této energie, této formy komunity a společného bytí, jste tvořitelé této energie dnes. Přestože už nyní není samozřejmostí vyrůstat na takových základech bezpečí, můžete nést tuto vzpomínku ve svém srdci. Nesete vzpomínku života plného harmonie, ve kterém můžete přirozeně rozvíjet své spirituální dary: svou lásku, svůj smysl pro krásu, svou tvořivost, svou vřelost. Jste předurčeni k tomu, zasadit na Zemi toto světlo jako semínko, zasadit tuto zkušenost, kterou znáte z minulosti, a přenášet ji dál.

Do jisté míry bylo zamýšleno, že jako pracovníci světla, jste nyní vrženi zpátky k sobě, že už nedokážete být součástí přirozené sítě jistoty a patřit do běžné masy. Vaše duše vědí, že  zdědily obtížný úkol a kvůli tomu bylo zamýšleno, abyste přijímali tuto energii tepla a povzbuzení v minulosti a mohli ji tak dát na místa, kde tato energie není nyní přítomna. To je podstata světelné práce: zapálit světlo, kde nyní nezáří – ze všeho nejdřív však uvnitř sebe sama. Protože jedině tehdy, když víte, jak zůstat pevní uvnitř sebe sama, můžete bezpečně vytvářet místo, které kdysi existovalo zcela přirozeně, a můžete pak být světlem pro ostatní, což se děje zcela přirozeně samo od sebe.

Důležitou věcí je vytvářet takové místo péče především tím, že jste pravdiví sami k sobě. Žádám vás tak učinit nyní. Žádám vás, abyste se na sebe podívali upřímně a s respektem – právě teď. Vnímejte, jak staří ve skutečnosti jste a jak často jste již na Zemi jako lidská bytost žili. Zažili jste a integrovali všechny tyto zkušenosti: zkušenosti světla a zkušenosti hluboké temnoty. Berte se opravdově. Respektujte svou vyspělost.

Někdy zjišťujete, že jste jako malé děti, které nevědí, co dělat, které nevidí cestu ven. Časy, kdy se mohl objevit nějaký učitel, který vám řekne, co byste měli dělat, pominuly. Nyní je čas odvážit se stoupnout si za sebe, čas podívat se skutečně dovnitř a uvidět, jaké poklady tam leží, poklady, které jste nahromadili skrze všechny tyto životy. Nyní zde není pečující přítomnost komunity, která vás chápe a chrání. V tomto smyslu tu stojíte sami. Je to však součást vaší cesty a evoluce. Nyní to můžete učinit sami – skutečně můžete. Je to o důvěře v sebe sama.

Spojte se s mým jádrem, s mým srdcem, které je nezávislé na čase, narození i smrti. Byla jsem tu po všechny vaše životy, které jste kdy na mě žili. Vnímejte i vy své nekonečné jádro. Vy už toho víte tolik, uvnitř již jste tak bohatí. Spojte se se svým vlastním světlem a vnímejte, jak skrze vás proudí. Vnímejte, jak proudí skrze vaše tělo od vašich prstů u nohou po vaše konečky prstů na rukou. Dokážete obnovit paměť lidstva, dokážete si připomenout vibraci harmonie a lásky, která je nyní tolik potřebná, kterou nyní mnozí postrádají. Máte znalosti vnitřního světa lidí a sebe sama. Jste obeznámeni s hloubkou pocitů a dokážete přijmout to, co v životech lidí existuje. A když tak činíte, přinášíte lásku a bezpečí do tohoto světa strachu a pochybností – to je vaše volání.

Budu vás provázet. Energie prastarých komunit světla může být nyní šířena na celý svět. Již není úmyslem, aby byly utvářeny malé ostrůvky harmonie a míru. Nynější záměr zahrnuje vše, proto jste rozestřeni po celém světě. Nejdříve pracujete samostatně a poté prostřednictvím spojení a sítí, které vyplynuly, začnete postupně znovu žít jako spřízněné duše, nyní už vše-obklopující a vše-zahrnující. Tolik se toho nyní mění, že už tyto ostrůvky nestačí, nyní je čas pro globální probuzení. A byť se to někdy zdá jako nemožný úkol, důvěřujte si. Uvnitř vás máte semínka, zárodky světla. Odvažte se je ukázat a učiňte je viditelnými. To je váš úkol, to je to, kým jste – věřte tomu.

Děkuji za vaši pozornost.

Země

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

12. 12. 2016 – Spojení se s duší – hvězdná záře

Přichází krystalická záře, záře diamantů, hvězdná záře, záře vaší duše…

Poslední dny jsme padali do hlubin, abychom pohřbili staré, nefunkční programy, přesvědčení, strachy, obavy a omezení, které jsme si sami vytvořili. Tělo se rozložilo, staré se pohřbilo, popel se vsákl do Země.

Nyní se před námi otevírá hvězdná obloha, hvězdná záře. Zvedáte se z popela a spojujete se, se svou Hvězdou, se svým Sluncem, se svou Duší. Vnímáte tu záři, vnímáte ten plamen, plameny, ve svém srdci. Nechte je více zářit, nechte je zářit ve všech čakrách, dovolte jim prostoupit celou vaší bytostí, duší, všemi těly, svým energetickým polem.

Prociťte sami sebe teď a tady na Zemi a vnímejte to světlo, které z vás září do všech stran. Vy sami jste Hvězdou… S každým krokem tuto svou záři ukotvujte v Zemi. Spojte se s ní, s magnetismem Země, s krystaly a vodou v ní. Vnímejte všechny živly, svou duši, svůj plamen, svou hvězdu i tuto planetu. Prociťte Novou Zemi…

Ponořte se do hlubin, ale tentokrát do hlubin své Duše. Vnímejte její podporu na vaší cestě. Naslouchejte a uvědomte si – Kdo jsem a proč tu jsem.

Duše vám svítí na cestu, rozpouští překážky. Vidí všechny bytosti jako hvězdy, které tvoří jeden velký vesmír…

Jiskry vytváří zážeh, světlo svítí, plameny se spojují, oheň hoří. Vytváří se mřížky, propojují se lidská srdce, propojují se krystaly. Spojujeme se s ostatními jiskrami v celém vesmíru napříč dimenzemi.

Sype se na vás záře hvězd, záře diamantů, vaše pokožka se třpytí a záře prostupuje a spojuje se, se září vaší Duše. Proniká do buněk i DNA, kde tvoří nový začátek. Skrz chodidla se spojuje se září Země, s diamantem Země.

Otevírají se nové brány, nové začátky, nová spojení, nová Země.

S láskou Antalii

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz

diamond-light

BÝT VE SVÝCH TĚLECH…

Uvědomujeme si, že je pro nás tělo zde na Zemi významné?
Vybrali jsme si právě lidská těla, abychom mohli zažívat nespočet impulzů a vnímat Zemi v celé její kráse. Ať se nám to líbí nebo ne, naše duše se na Zemi projevuje prostřednictvím těla. Pro duši je velmi těžké projevit se v celé své kráse, v celém svém potenciálu, velikosti a záři, když jí v těle chybí prostor, když jsou v těle bloky a je obtěžkáno tolika bolestmi a zavržením.

Tělo je úžasným nástrojem, skrze který nám duše posílá zprávy. Prostřednictvím jeho vjemů, nemocí, bolestí, pocitů k nám promlouvá naše duše. Se svou duší se snažíme stále spojovat přes vyšší čakry, meditace, změněné stavy vědomí. Naše duše k nám však hovoří stále a nejdokonalejším nástrojem je jí právě tělo.

Vše, co se nám v těle a na těle odehrává, je pro nás vzkazem duše. Snaží se, abychom své tělo očišťovali od svých bolestí a nánosů, abychom propouštěli břemena a zranění, která se týkají nejen nás, ale celých našich rodů. Tím, že to uděláme u sebe, pomůžeme i našim blízkým. Není na to třeba žádného zázraku, vše máme ve svých rukou. Stačí začít u toho, že si budeme své tělo víc uvědomovat, pečovat o něj, povídat si s ním. Sledovat, kde je zablokované, kde energie neproudí a svou pozornost přenášet na ona místa. Zkrátka že v těle budeme přítomní.

energy10

V Zemi je ukryto tolik moudrosti, že se nám o tom ani nezdá. Všechny duše, co tu byly před námi, i naše duše, které tu již prošly nespočet životů, sem přinesly ohromné množství moudrosti. Vše je tu ukryté, vše je v Zemi uložené, nikam se to nevytratilo. Samotná Země je moudrou a láskyplnou bytostí.

Pojďme tuto moudrost prostřednictvím sebe, svých těl, svého života nasávat, prožívat, přijímat a dávat. Moudrost Nebe, moudrost Země… to vše je v nás. Jediné, co je pro to třeba udělat je otevřít své tělo a dovolit, ať naše zářivá a nádherná duše, náš Duch vstoupí do všech jeho buněk, do všech jeho zákoutí – ví, jak se tu na Zemi projevit a jak svou skutečnou přítomností obdarovat celý svět.

Čím víc naše těla otevřeme, čím víc povolíme, tím víc se v něm může usídlit náš Duch. Duch, který je jednotou, který je součástí každého jednoho z nás a všeho kolem. Právě skrze toto individuální tělo je jeho projevení tu na Zemi jedinečné a neopakovatelné. Takto vnímám jednotu žitou na Zemi. Jednota, která je naší podstatou, žitá skrze každé jedno tělo svým jedinečným způsobem… Jen jí nechat ve svém těle opravdově ŽÍT…

Stále hledáte úkol své duše, své poslání? Tady je: BÝT SKUTEČNĚ V TĚLE…BÝT V NĚM PŘÍTOMNÍ… POVOLIT A UMOŽNIT SVÉ PODSTATĚ PROJEVIT SE PRÁVĚ SKRZE TOTO TĚLO, KTERÉ JE NA ZEMI JEDNO JEDINÉ… Je to ten nejpřirozenější proces…

Buďme zde, není třeba utíkat. Přinášíme Domov na Zemi.

S láskou,
Denisa
www.bytvsrdci.org, www.jeshua.cz

Ženy noste sukně

Sukně vždy bývala nezaměnitelnou součástí oděvu žen. Teprve poslední desetiletí změnily mnoha tisíciletou tradici. Sukně z nás žen dělají ženy. Zejména dlouhé sukně v různém provedení nám pomáhají pocítit, že jsme žádoucími, milými a křehkými krasavicemi. Díky tomu, že se vrátíme k nošení sukní, umožníme mužům ponechat si právo být silnými, smělými a chrabrými. Navíc nošení dlouhých sukní upevňuje naše fyzické zdraví. Když ponecháme mužům jejich úlohu vnější ochrany, získáváme vnitřní chráněný prostor pro sebe, pro šíření ženské magie a pro naplnění ženské a mateřské úlohy.

Jak tedy správně nosit sukně?

Naše mámy a babičky ještě říkávaly, že sukně se obléká pouze přes hlavu, protože se věřilo, že „se jinak nevdáš“. Jako malá děvčata jsme se tomu jen smály. Později jsme odpovídaly, že to je stejně jen pověra. Nyní se nám chce znovu smát, protože v současné moderní éře technického světa a velkoměst nebudeme přeci věřit na nějaké báchorky. Někdo věří, někdo nevěří – bere to jako přežitek a sukni obléká tak, jak je mu pohodlně. ALE … Pro ty z vás, které vnímáte souvislosti, toky energií a dávné Moudrosti přijímáte s úctou, nikoli jako báchorky starců, jsou určené následující odpovědi na prvotní otázku:

Proč je potřeba nosit sukně a oblékat a svlékat je vždy přes hlavu?

Obrátíte-li se k Védické kultuře, můžete se dovědět mnoho zajímavých a užitečných rad a informací. U Védů, což jsou prapůvodně Slované, se počítá s tím, že žena získává svoji energii od Země Živy – je to energie hmoty, která je vyjádřená ve všech hmotných statcích. Země v sobě představuje hojnost, její síla je v plodech. Vším, co dává, pomáhá ženě „upevnit své kořeny v Zemi“ a přijmout sílu pro mateřství a roli ženy – matky, ženy – manželky, ženy – ochránkyně. Pro ženu je důležité, aby energie šla dolů, tedy sestupující energetický potok, který je svázán s mateřstvím, protože ženské hormony jsou produkovány ve spodní části těla.

zena-priroda

Přes podolek dlouhé sukně žena přijímá pro ni důležitou energii. Sukně, která dosahuje téměř až k zemi, vytváří kužel, jenž pomáhá vést a shromažďovat důležitou a potřebnou sílu pro ženu. Podolek, který je široký a při chůzi se vlní a kroutí, vytváří torzní pole, které usnadňuje vstup a zesílení energie živlu Země. Z toho vyplývá, že budete-li svlékat sukni přes nohy, rozptýlíte energetický sloup stoupající od země a ochraňující celou vaši bytost. Energie se rozprostře u země s dokonale nepůvabným pohybem a vaše sukně tak bude sloužit leda k zametání podlahy. Pokud tedy svlékneme sukni přes nohy, zůstáváme absolutně nechráněné. Dobrovolně se zbavujeme magické energie Země, kterou nám dlouhá a široká sukně pomáhá nashromáždit.

Jestliže svlékáme sukni přes hlavu, zabalíme se tímto pohybem celé do síly Země, která nám dává ochranu. Díky tomu se cítíme spokojené, šťastné a silné. A co hlavně, naše energetické pole zůstane čisté.

Když potom znovu oblékneme sukni správně přes hlavu, je tato sukně připravena znovu souznít s Přírodou, Zemí i Ženou, která ji nosí.

Oblékáme-li sukni přes nohy, přibíráme nežádoucí energie ulice, po níž jsme chodily, energetický odpad, který se přichytil na našich nohách. Proto nám naši Předkové radili, abychom si hned, jak přijdeme z ulice (nezáleží na počasí ani na typu obuvi), omyly nohy a neznečišťovaly tak naše obydlí (to platí i pro muže). Voda dokáže smýt i energetický balast a přeměnit jej na Světlo, pokud ji o to požádáme.

Jaké je mé doporučení?

Ať jste mladá děvčata nebo zralé ženy, noste stále častěji dlouhé sukně! Noste je s hrdostí! Noste je nejen kvůli svému vzhledu, ale i pro své zdraví! Správně je oblékejte i svlékejte. Zacházejte s nimi opatrně. A děkujte Matce Zemi za její Sílu a Ochranu. Potom pocítíte sebe jako nádhernou bytost, která je součástí překrásné Přírody.

Zdroj: http://www.veraoveckova.cz/news/sukne/

 

Ďalší článok na tému sukne a ženy:

Sukně a krásné šaty vám nejen zvednou sebevědomí, ale hlavně náladu. Cítíte se fajn, je jednodušší se usmívat, být pozitivní.

Cítíte se žensky, jste tedy správně naladěná, uvolněná, přirozenější. Zvolníte. Nepotřebujete si hrát na dokonalou a výkonnou. Zjemníte! Vaše gesta, pohledy, úsměvy budou měkčí, ladnější a přitažlivější. Váš tón hlasu a i mluvený projev bude vřelejší.
http://www.zenysro.cz/blogy/ja-zena-1/stesti-ukryte-pod-sukni

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec 2016

05. 07. 2016
ZMĚNA!

Ach, tvrdohlavé lidské bytosti, zvykněte si na změnu! Věci se mění a možná ne směrem, jaký jste plánovaly? Jaký z toho máte pocit? Ach, singulární lidské bytosti, dokážete pochopit, že umožnit změnu znamená dospět? Dokážete přemýšlet mimo jednu krabici? Dokážete zde sedět a říci: „Toto nebo něco lepšího. Umožňuji růst, dovoluji v sobě změnu vědomí, která by pak mohla změnit můj život způsoby, na které jsem nikdy ani nepomyslel.“ Jak moc se toho bojíte? Strach se musí změnit. Není to o tom, kam to směřuje, je to jen o tom samotném slově – změna! Dovolte sami sobě přijmout změny beze strachu.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Pět konceptů nového člověka

11. 07. 2016
SMĚŠNÁ FIKCE

Nedávno jsem učinil prohlášení, že věci se nikdy nevrátí normálu, protože normál se posunul. Co myslíte, že si říkali vědci v oblasti medicíny, když jim byl představen koncept bakterií? Jen si to představte – neviditelní malí tvorečkové, kteří vás mohou zabít! Jak podivné, jak ezoterické! Jak legrační! Smáli se tomu a nazvali to „směšnou fikcí. Pak, s objevem mikroskopu, to bylo prokázáno – a dnes je to běžná znalost. No, chci vám říct, že zde existují neviditelné věci coby součást laskavého systému, který je zde, aby vytvořil pomoc a podporu. Ale koncept jejich aktivace je otázkou vědomí víry. A znovu bude tato pro někoho „směšná fikce“ prokázána tím, co přijde.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Urychlovací sysstémy“ –

18. 07. 2016
ENERGIE ÚCTY

A tak zvedáme naše umyvadla, ve kterých jsme omývali vaše nohy, a vstáváme, abychom odešli z místa, kde sedíte. Vy si možná myslíte, že jste byli poctěni přítomností bytostí z druhé strany, ale máme pro vás novinku – to my jsme čekali na vás, až toto uslyšíte a budete číst. Pro to jsme stáli ve frontě. To je to, co jsme chtěli dělat.

Energii úcty, která mizí v trhlině v závoji, zatímco odcházíme, byste neměli přehlédnout. Jste vroucně milováni.

A tak to je…

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Sedm „Dopisy z domova“ –

25. 07. 2016
NAŠE ZRCADLO

Gaia zrcadlí lidské vědomí. Odráží vědomí, které jí lidstvo dává. Pokud Gaie dáte vědomí války, vibrace Gaii se sníží, aby odpovídala tomu, co jí dáváte. Pokud jí dáte vědomí lásky či soucitného činu, Gaia náležitě zareaguje.

Určitě víte, že jsou zde velké složitosti a že Země nemá jednu vibraci po celé zeměkouli. Dokonce i krystalická mřížka vytváří kapsy toho, co byste nazvali vysokou a nízkou vibrací založené na tom, co se stalo s lidstvem v daných oblastech. Ale dovolte, abych vám něco pověděl – na této planetě jsou místa, která hned zpočátku navštívili Plejáďané a vyčistili zde mřížku, aby se tam nikdy nic nestalo, aby [nic] nezměnilo čistotu hlíny Země.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Písmeno A ve slově Kundalíní“ –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kořenová čakra

Země prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Já jsem Země. Miluji vás, jste moje děti. Pohybujete se na mém povrchu, zatímco jste zaneprázdnění tlaky svého každodenního života. Jdu za vámi a toužím vás pobídnout k tomu, abyste se vrátili do jádra toho, kým jste. Chci vás probudit k tomu, kým ve své podstatě jste.

Vy všichni jste na vnitřní cestě. Vaše duše chce plně sestoupit na Zem, spojit se s lidským tělem, žít a projevit se tu. Zatímco hledáte způsoby, jak překročit své lidství, vaše duše se snaží obsáhnout vtělení. Chce být člověkem, sestoupit plně na Zemi a vytvořit splynutí mezi duší a lidskou bytostí. To je na Zemi vašim smyslem.

Dnes hovoříme o kořenové čakře, energetickém centru vespod vaší páteře, čakře nejblíže Zemi a čakře, která je nejhlouběji Zemí ovlivněná. V mnohých z vás je v kořenové čakře usídlen strach. Kdybyste viděli kořenovou čakru většiny lidí na Zemi, pozorovali byste, že je křehká a neúplná, a někdy dokonce prázdná. Je to následkem toho, že mnoho lidí pochybuje o tom, zda jsou na Zemi doma. Pochybují, zda se tu mohou skutečně cítit bezpečně a vítaní.

Země je místem s potenciálem pro mnoho hojnosti a bohatství, a tím míním bohatství zkušeností pro vaši duši. Může tu být zažíváno mnoho radosti a inspirace. V současnosti je však na Zemi mnoho temnoty. Po mnoho staletí bylo lidstvo drženo v zajetí iluzí a strachů, které mohou učinit ze života na Zemi peklo. A tak se vaše přirozená moudrost zahalila. Objevuje se tu odcizení, které sahá až do jádra vašeho bytí.

Schopnost žít v opravdovém smyslu slova – žít v radosti a s inspirací – může přijít jen z přirozenosti. Vy jste se však postavili do protikladu přirozeného. Lidstvo se snaží vystupovat nad přírodu a tvrdohlavým a urputným způsobem se snaží vnucovat strukturu a pořádek do reality okolního světa. Tak to však nefunguje. Žijete uprostřed střepů obrazu starého světa, který rychle ztrácí svou platnost. Je to pohled na svět, ve kterém byli lidé organizátoři a manipulátoři okolního světa. Lidé se snažili ovládat přírodu ze své mysli a rozumu, a tím se sami sobě velmi odcizují. Lidé ztratili spojení s tím nejpřirozenějším v nich: se svými pocity, ztratili jednotu s živoucí realitou přírody, která je obklopuje.

Jakmile jednou ztratíte spojení se životem uvnitř sebe, ztrácíte spojení s životem venku. Objevuje se pak chlad a ztvrdnutí, které je možné pozorovat u mnoha lidských srdcí. V mnoha lidech je v kořenové čakře zřejmé, že nedokáží být kvůli strachu a potlačení, které se tu usídlilo, spojeni se Zemí živoucím a vitálním způsobem.

V předešlých poselstvích jsem hovořila o tom, jak duše sestupuje na Zemi. Velmi touží se tu inkarnovat a sestoupit do hmoty, do nejhlubší úrovně, aby mohla na Zemi přinést světlo a oživit hmotu zevnitř. Hovořili jsme o cestě skrze spodní čakry, cestě, která začíná v srdci a rozšiřuje se břichem: do solar plexu, do pupeční čakry a nakonec do kořenové čakry vespod vaší páteře. Kořenová čakra je tím, o čem chceme dnes hovořit. Jak můžete uzdravit tuto svou část, jak můžete uzdravit strach a pochyby, které tu sídlí? Jak můžete najít odpověď na otázky: „Mám právo tu být? Jsem tu vítán/a? Mohu dovolit svému světlu zářit až k nejhlubším úrovním, do jádra mého života?“

Jste zvyklí přizpůsobovat se vnějšímu světu, jež zahrnuje očekávání společnosti. Lidstvo však nyní potřebuje lidi, kteří chtějí podstoupit novou cestu a umožnit tak obnovení přirozenosti. A tím míním přirozenost ve mě – vaší matce, Zemi – a zvláště a především přirozenost ve vás. A to učiníte tím, že přinesete novou živost, a tak zatvrzelé a zamrzlé části ve vás roztají, zahřejí se a budou znovu plynout a téct.

Jak můžete uvnitř sebe tento proces uskutečnit? Jak můžete pozorovat, přijmout a propustit původní strach, který je uzamčený v kořenové čakře? Dnes bych ráda hovořila o třech způsobech, kterými tak můžete učinit.

Prvním způsobem je prožívání krásy přírody. Abyste jemným způsobem vrátili klid své první čakře, kořenové čakře, perineu – všechny názvy pro totéž centrum – a pobídli ji k otevření se, aby jste se cítili na Zemi doma, potřebujete v přírodě najít místo, kde se cítíte uvolněně. Místo, kde nasáváte krásu přírody: stromy, rostliny, květiny, zvířata, ptáci, oblaka, nebe, rytmy ročních období. Místo, které vás naplňuje úctou svojí atmosférou a krásou přírody.

Záměrně vyhledejte takové místo, a pokud zrovna nemůžete ven, dívejte se na rostlinu nebo vázu s květinami ve svém pokoji. Vždy je ve vašem okolí něco z přírody. Přijměte tuto přirozenou krásu a zároveň vnímejte, v čem tato krása spočívá. Nejedná se o povrchní krásu, ideál, který je určován druhými podle lidských standardů, co je krásné a škaredé. Spíše se jedná o krásu, která zpívá ze své vnitřní povahy. Je to život sám, který prožíváte jako krásu: je to jednoduchost a odevzdání, které proudí rostlinou nebo stromem, který je za jedno s ročními obdobími, je to pták, který zpívá, nevinnost zvířat, které si jdou hravě a jemně svou cestou – to vás dojímá.

To, o co vás žádám, je, abyste sami sebe rozpoznali v přírodě. Často se domníváte, že jste od přírody vyjmutí, že jste odděleni od harmonie a rovnováhy, kterou tu najdete. Vy jste však součástí přírody. Pokuste se to nyní vnímat, zatímco přijímáte krásu, rovnováhu a rytmus přírody, neboť to jsou kvality, které chtějí proudit i vámi. Vaše mentální aktivita může proti tomuto pocitu vysunout bariéry a říkat vám, že sem nepatříte, vy už však jste součástí přírody, protože žijete v těle.

Obdivujte své tělo, stejně jako když obdivujete něco v přírodě. Abyste tak učinili, potřebujete zažívat své tělo zevnitř a nikoli zvenku – jak by mělo vypadat a jaké standardy musí splňovat. Všechny tyto představy krásy stanovené společností jsou těžkým břemenem, z kterých trpíte a které jsou zinscenované a falešné. Jsou tak chladné a umělé stejně jako způsob myšlení, který je vytváří a nařizuje – nejsou skutečné!

Vždyť se podívejte na ptáky a na listy na stromech. Jeden není stejný jako ostatní, každý je jedinečný. Nesrovnáváte je, neporovnáváte jeden s druhým, jen jednoduše vnímáte přirozenou harmonii a rovnováhu, která vyzařuje z přírody, když procházíte lesem nebo jste na pláži. Jednoduchost přírody – tak, jak se odhaluje v celé své komplexnosti, když jí procházíte – to je to, co uklidňuje lidskou bytost. Nyní vnímejte, jak vy sami jste součástí tohoto proudu a této nevinnosti. Můžete být tím, kým jste: můžete být součástí přírody. Příroda se chce skrze vás taktéž odhalit radostnou a vyrovnanou cestou.

Pak pojďme učinit další krok. Nyní zaměřte svou plnou pozornost na své vlastní tělo. Můžete udělat toto cvičení – pokud to tak chcete nazývat – když jste doma nebo na nádherném místě v přírodě, což je možná ještě lepší. Zaměřte svou pozornost dovnitř a pak si představte, že jste právě tak součástí přírody jako krásný strom. Energie vámi proudí a tekutiny ve vás tečou a přesně ví, kam jít. Vaše srdce bije, vaše krev proudí a vše ví, co má dělat. I přesto, že je vaše tělo složitý organismus, všechny orgány vědí, co mají dělat, a přirozeně inklinují ke zdraví a vitalitě. Vnímejte, že jste zahrnuti v obnovovací a léčivé síle, která je přírodě vlastní. V přírodě je přítomno tolik léčivých proudů a všechny jsou vašemu tělu dostupné. Vaše živoucí buňky vědí, co potřebujete, protože vaše tělo je velmi moudrý organismus.

1801

Nyní si prohlížejte své tělo, jako by mělo svůj vlastní jazyk. Vaše duše se odhaluje právě skrze tělo a v něm, a to duše opravdu touží činit! Tělo není nic nižšího, něco podřadného. Tělo je obdivuhodná kniha, manuál duše. Nyní si představte, že jste tohle tělo dostali jako nádherný dar od Stvoření. Vnímejte úctu Stvoření k vašemu tělu a vnímejte, jak vás chce život s láskou opatrovat. Jste tolik zvyklí vnímat své tělo zvnějšku a kritizovat ho, nyní ho vnímejte zevnitř. Vnímejte, jak vyvstává z nekonečné fontány vitality a radosti a jak mu můžete dát formu a vyživit ho svou silou z nejhlubší části vaší duše.

Vnímejte, jak z kořenové čakry vyvstává hřejivá, živoucí síla. Můžete vidět, jak kolem ní spontánně vystupuje červená barva – nebo jakákoli jiná barva. Vnímejte, jak z tohoto ohně, z této hluboké životní síly, proudí léčivý hřejivý proud po celém vašem těle: vašima nohama, páteří, pasem. Dovolte mu proudit nahoru do vašich ramen, paží a rukou. Vnímejte uzemnění, vnímejte vaše chodidla zevnitř, jak na mě, na Zemi, spočívají a vnímejte životní sílu, která je dostupná taktéž v zemi. Zeptejte se svého těla: „Cítíš se dobře? Můžu pro tebe něco udělat? Potřebuješ ode mě něco?“ Jen se zeptejte a pak trpělivě čekejte. Je možné, že tělo neodpoví ihned. Možná se budete muset naučit tímto způsobem se svým tělem hovořit. Je opravdu možné tak činit.

Tělo vám naslouchá. Jste jeho hnací silou, tělo chce být s vámi přirozeně v kontaktu – a tak se ho jen ptejte. Jemně cestujte pozorností svým tělem. Začněte svou hlavou. Dovolte vaší pozornosti obíhat jako jemné šumění, jemný proud kolem své hlavy. Představte si svou pozornost jako velmi jemný vánek, který se něžně ptá vašeho těla: „Je s tebou vše v pořádku? Mohu ti pomoci? Jsi tak nádherný dar. Mohu tě obklopit něčím, co potřebuješ?“ Dokonce i tento proud jemného vánku vaší pozornosti stimuluje vaše buňky a dělá jim radost. Tancují v bezstarostném kruhu radosti tak, jak se jich s láskou dotýká vaše pozornost.

Dovolte své představivosti kroužit kolem vašeho krku a ramen. Nechejte ji proudit svým srdcem, svým solarem a pupeční čakrou a nakonec zpět k vaší kořenové čakře. Dobře se dívejte. Můžete dostat ve vaší kořenové čakře, která je umístěna v kostrči na konci vaší páteře, obraz nebo pocit. Něco tu můžete cítit. Můžete cítit starý strach nebo nahromadění a blok. Nemusíte s tím však dělat vůbec nic. Jen buďte přítomní jako tento jemný vánek, který ji jemně hladí. Pokud necítíte nebo nevidíte nic, je to také v pořádku.

Buďte jen přítomní svou pozorností, neboť vaše pozornost uzdravuje: je pro vaše tělo osvobozující. Tělo chce být viděno a vyslyšeno a nejen jako mechanismus, který vám umožňuje dělat věci, chce být oceněno za svou vlastní krásu. Ne za krásu, kterou vidíte v obrázcích novin a časopisů, ale za druh krásy, které má pták na stromě nebo žába na okraji rybníku. Je to krása běžného způsobu bytí s jeho léčivou krásou, s jeho barvami a formami. Tento druh pozornosti od vás chce vaše tělo přijímat a chce vědět, že si ho vážíte.

Nyní dovolte tomuto vánku, aby se pohyboval k vašim nohám, aby se pohyboval z vaší kořenové čakry k vašim kolenům a dolů k vašim kotníkům, patám, k ploskám vašich chodidel až do všech vašich prstů a vnímejte, jak vás nesou do proudu života. Díky této vnitřní pozornosti to má uzdravující účinek. Ve skutečnosti se však jedná o pouhé uznání toho, čím je zdroj, z kterého jste přišli.

Začněte tedy prvním krokem, což je prožívání krásy přírody. A pak učiňte druhý krok, čímž je uznání, že ta stejná krása je uvnitř vás, ve vašem těle. Vy jste součástí přírody, přirozeného běhu života, proto nemusíte dělat nic, abyste ho dosáhli, neboť vy jím jste. Třetím krokem je spojení se s živostí uvnitř vás a taktéž hovění si v prožívání pevnosti, ochrany a důvěry vaší kořenové čakry. Hověním mám na mysli něco jiného, než můžete čekat. Žádám vás, abyste se setkali s dítětem uvnitř vás tak, že si představíte, že jste pětileté dítě. Nesnažte se o tom příliš přemýšlet, jen vnímejte tělo tohoto dítěte, jeho živoucí sílu. Je mladistvé, je uprostřed svého vývoje, a tak je zvídavé a chce znát všechny druhy věcí.

Toto dítě stále někde uvnitř vás žije a já vás žádám, abyste se s ním spojili a udělali to, co po vás toto dítě žádá. Může být, že dítě ve vás cítí úzkost, bylo potlačené nebo se bojí. Proto se může stát, že první způsob, kterým se dítě představí, je negativní emoce, což se může zdát v rozporu s představou hovění si. Co od vás však žádám, je, abyste pochopili, že toto dítě je vaší nejspontánnější částí vás, částí, která není vytvořena uhlazenými pocity, které jsou považovány za vhodné, těmi, které vás učili, že jsou správné, když jste byli vychováváni ve společnosti. Toto dítě je vaší původní částí, tou částí, která nese vaši originalitu, a tudíž je vaší nejpřirozenější a nejspontánnější částí.

Žádám vás, abyste toto dítě zviditelnili. Může se stát, že tento obraz nebude mít formu ihned, pokuste si ho však představit. Představte si, že jste nyní pětileté dítě nebo někde kolem tohoto věku. Vezměte první obraz, který vám přijde a jednoduše pozorujte, jak toto dítě vypadá. Je šťastné nebo smutné? Směje se nebo vypadá nešťastně? Je radostné nebo sklíčené? Bojí se nebo se cítí bezpečně? Natáhněte k němu ruku a pozorujte, zda ji uchopí. Trpělivě čekejte, neboť pro tohle dítě máte všechen potřebný čas. Požádejte ho, aby si s vámi sedlo, a vezměte ho do náruče.

U některých lidí se dítě rádo vrhne do jejich náruče a u jiných si zachová svou vzdálenost, neboť cítí nedůvěru. Vše je v pořádku. To, na čem záleží, je, že se s tímto dítětem spojíte, snažíte se lépe pochopit jeho chování a objevit, jaké hluboké emoce mohou být jeho prostřednictvím odhaleny. Není to o léčení a okamžitém napravování. Je to o tom zeptat se dítěte: „Co ode mě nyní chceš? Co bys rádo dělalo? Co nejvíc v této chvíli potřebuješ?“

Je to něco, co můžete ve svém každodenním životě dělat často. Učiňte z toho zvyk. Jděte dovnitř a zeptejte se tohoto dítěte uvnitř, co potřebuje. Tak se spojujete se svým původním proudem života uvnitř sebe, který se objevuje mnohem snadněji v dětech než v dospělých, jejichž emocionální život je tolik strukturovaný a omezený mentálními pravidly. Nechejte svou nejspontánnější část mluvit, protože ona chce přijít k vám, aby se skrze vás vyjádřila. Znovu takto činit se může stát zdrojem krásy. Nikoli umělé krásy, avšak originální, divoké krásy jako je zvonící proud, který je v některých místech velmi klidný a nehybný, zatímco na jiných místech velmi divoký jako vodopády řinoucí se dolů z útesů. Dítě ve vás je živoucí voda, která chce proudit a pohybovat se, umožněte si tedy, aby vámi toto dítě pohybovalo.

Čas od času učiňte toto spojení tady a teď. Tímto způsobem přivedete sami sebe zpět k vašemu vlastnímu základnímu bytí. Záleží na tom, aby se toto dítě cítilo bezpečně, což znamená, že zažíváte bezpečí ve svém bytí, ve své kořenové čakře, ve své základně. Znamená to, že se můžete spolehnout sami na sebe a brát ohled na své nejhlubší emoce uvnitř. Znamená to, že se nemusíte sami před sebou skrývat, ale že můžete čelit svému vlastnímu strachu a můžete odpustit, že můžete přijmout celé své já. Když je vaše vnitřní dítě vítáno, pak jste dobili svět! Pak tu není nic, co by se vám mohlo ve skutečnosti stát, protože jste řekli životu „ano“, jeho světlým i stinným stránkám, jeho vrcholům i údolím, a to je bezpečí.

Vědět, že jste v bezpečí, nespočívá v předvídavosti, jak věci dopadnou, nebo v zajištění dobré budoucnosti jistotami vaší mysli. Opravdové žití je o odevzdání se změnám, všem neočekávaným zvratům a obratům, s jakými se může setkat řeka. Přesto se můžete cítit bezpečně, a to je možné jedině tehdy, když důvěřujete proudu života. Nikoli z mysli, která dohlíží na tento proud z výšky, ale tak, že tímto samotným proudem jste, zatímco setrváváte v důvěře. To je jistota a pevnost, která je skutečnou vnitřní silou a kterou můžete nalézt jedině v sobě, ve svém těle, ve své dětské části. Činit tak od vás vyžaduje ohromné množství úsilí, protože vás učili, že musíte svůj život ovládat myslí, svou mentální částí. Všichni budete žádáni, abyste se vrátili do jádra života samotného. To se však nemůže stát prostřednictvím mysli, ale prostřednictvím spontaneity vaší přirozenosti.

Nenechte se mýlit, příroda není chaotická. V přírodě platí přírodní zákony, avšak ty jsou velmi odlišné tomu, co můžete uchopit racionální myslí nebo logikou. Znamená to žít ze samotného pocitu a jít tam, kam proud života chce, abyste šli. Zůstaňte v kontaktu se svým tělem a přírodou. Buďte v kontaktu s dítětem uvnitř a pak uvidíte, že život je také v souladu se zákony, avšak zcela jiného druhu. Nejsou to zákony logiky, ale ty směrované spíše k naslouchání většímu celku a tento celek zahrnuje i vás a váš pocit blaha v srdci. Vy jste spojeni s celkem, a pakliže se mu opravdu odevzdáte, vnímáte, že jste vedeni a podporováni něčím nepopsatelným, něčím větším a laskavým, něčím bezpečným a spolehlivým.

Já jsem taktéž součástí tohoto většího celku. Já, Země, tvořím celek se vším, co na mě žije a vzkvétá. Přesto jsem jen malou součástí širšího kosmu, skrze který vše proudí, něčeho, co nazýváte bohem, a já tomu říkám „život“: něco, co je nekonečné a nezničitelné. Vy jste malé jiskřičky v tomto proudu a zároveň jste také věční a nezničitelní, bez ohledu na to, jakou formu na sebe berete. V tom leží skutečné bezpečí, které tu na Zemi můžete zažívat. Vnímejte tuto jiskru ohromného proudu teplé, pohyblivé, milující energie, která prostupuje vesmír.

Jsem s vámi. Chci vydat svědectví o tomto proudu, o jeho skutečnosti. Pohleďte na krásu kolem sebe, která je na Zemi stále očividná: na krásu rostlin, zvířat a krásu, čistotu a nevinnost ve vás i lidech kolem vás. Znovu to vnímejte. Navraťte se k životu a přijměte ho.

Mnohokrát děkuji za vaši pozornost.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz