Tag Archive | Zdroj

Abraham Hicks – Jak se napojit na své podvědomí?

Host: Jak se dostat do svého podvědomí?

Abraham: To je důležitá konverzace. Bude mít jiný průběh, než si myslíte. Nemluvíme o podvědomých myšlenkách. Pokud je to pro vás nevědomé, nemá to takový vliv na vaši vibraci, aby to hrálo roli ve vašem bodu přitažlivosti. Pokud to není nevědomé, přehlížíte nějakou emoci. Jinými slovy pokud je to dostatečně velké, že se manifestovalo, bylo to dost velké na to, že jste to mohl cítit, a pak to nemůžete nazývat podvědomé nebo nevědomé. To znamená, že jste nějaké věci ignoroval. Pro většinu lidí to znamená, že jste ochotní být dlouho kvůli něčemu naštvaní na druhé. Jste ochotní najít způsob, jak se na něco dívat pohledem, který tak odporuje tomu, jak se na to dívá váš zdroj, že do své vibrace vnášíte zbytečný odpor. Chápete to?

Toleruji negativní emoce pod zástěrkou slov “Takový je prostě život” nebo “Takto to prostě musí být” nebo “To se ode mě očekávalo” nebo “Neměl jsem na výběr”? Snažím se svou energii vyčistit a pak přijdou tyto myšlenky a říkám si: “A zase znovu.” Udělali bychom následující. Myšlenka má přitažlivou sílu. Když nad něčím chvíli přemýšlíte, stačí jen 17 sekund, přidá se k tomu další myšlenka. Ale není to specifická myšlenka o specifické osobě nebo situaci, jsou to všechny ty myšlenky, které se vibračně podobají.

Jinými slovy – není to jen o této osobě, která vás možná nemá ráda. Když myslíte na osobu, která vás nemá ráda, najednou vám na mysl začnou chodit všichni lidé, o kterých jste si myslel, že vás nemají rádi. Existuje taková vibrační knihovna, a když si vyberete téma a aktivujete s ním vibraci, zákon přitažlivosti začne stahovat vše podobné. Tohle se ti líbí? Tak to se ti bude líbit tohle. Tohle se ti také bude líbit. A zejména tohle. Nebo tohle se ti líbit nebude.

Zákonu přitažlivosti je jedno, jestli se vám to líbí, nebo ne, dává vám více toho, co je ve vás aktivní. Když to rozumově pochopíte a nebudete si to brát osobně a říkat si: Nedaří se mi to. Nejsem v tom dobrý. Namísto toho si řeknete: Zákon přitažlivosti je důsledný. Když tyto myšlenky začnou přicházet, zjistíte: Takovou jsem měl aktivní frekvenci. Na něco jsem se dostatečně dlouho zaměřoval, že to stále sílilo a sílilo.”

Jen to, že myšlenka je aktivní, znamená, že jí věříte. Tvrdit, že jí nevěříte, nebo jí říkat lež, ji neodežene pryč, protože vesmír neslyší to, co říkáte: “Je to lež. Nevěřím tomu.” Vesmír slyší to, co tím myslíte. Skutečnost, že se to ve vás stále aktivuje, znamená – jinými slovy přesvědčení je jen aktivní myšlenka. Pokud je to aktivní myšlenka, je to do určité míry přesvědčení. Když jste si vědom, že máte nějaké ty myšlenky, co byste řekl, že cítíte? Co strach v daný okamžik naznačuje? Moje vnitřní bytí se na něco dívá odlišně než já?

Když cítíte ten strach a takto ho uznáte. Počkat. Moje vnitřní bytí, můj vnitřní zdroj, se na tohle dívá odlišně než já. Jak to mohu vnímat více tak jako můj zdroj? V té chvíli možná budete schopen nabídnout nějaká slova, která vám dají určitou úlevu. Pokud se vám to podaří, začnete to přesvědčení měnit do něčeho, co je ve větší harmonii s tím, co ví váš zdroj. Poslední věc. Mají podvědomé myšlenky nižší vibraci, tudíž nejsou tak efektivní jako vědomé myšlenky? Ne nezbytně nižší vibraci, ale pomalejší z hlediska hybné síly.

Představte si, že čím více myslíte na nějakou myšlenku, tím bude aktivnější. Je za ní více hybné síly. Pokud u toho necítíte nějakou emoci, pak bychom řekli, že to můžete nazvat podvědomé nebo nevědomé, a řekli bychom, že to nemá velký vliv na vaši vibraci. Pokud to necítíte, neovlivňuje vás to. Lidé se pak často ptají: Abrahame, přísahám. Na tohle jsem nemyslel. Neříkal jsem si, že tohle chci, nebo nechci. To konkrétní téma nebylo aktivní v mé vibraci. My říkáme: Ale my mluvíme o vibračním jazyku.

Mluvíme o tom, jak se věci přeměňují do vaší zkušenosti. Přeměňují se z vibrací, které chronicky nabízíte. To, co nabízíte, a co vám chodí do života, se vždy shoduje. Nikdy není vibrační neshoda mezi ničím, co kdokoliv prožívá, a tím, co vibračně nabízí. Zákon přitažlivosti dává věci dohromady. Odpojení musí přijít při… zjevně nabízím vibrace, které nechci nabízet. Co by vám pomohlo více v tom, abyste mohl lépe nabízet vibrace, jak chcete, než si uvědomit, že jste nabízel vibrace tak, jak jste nechtěl?

Překlad: David Dajw Formánek
Zdroj: http://abraham-hicks.cz

Reklamy

Horoskop na obdobie 10. 10. – 16. 10. 2016

Vzdor

V počátku týdne stále působí aspekt z minulého týdne, Slunce v neharmonii s Plutem. K tomu se přidává Slunce v opozici s Uranem 10. 10. – 21. 10. Připravte se na velké turbulence energie, zvratů, změn a prozření. Opozice přináší možnost buď se vzájemně obohatit, nebo se odpuzovat. Slunce má Uranu dát vřelost a lidskost, protože samotný Uran je studený, neosobní, neutrální. Uran je pravdivý, vizionářský, přímočarý, ale bez citu a ohledu. Uran má Slunci, nyní ve Vahách, dát více svobody a nezávislosti. Schopnosti udržet si sám sebe a přitom být citlivý, otevřený ke spolupráci a vztahům. Pokud se projeví odpuzování, objeví se na jedné straně velkou závislostí (Slunce ve Vahách – „nechci udělat změnu“) a na druhé nezávislostí (Uran v Beranu – „já to chci jen po svém“). Uran symbolizuje revoltu, tato jeho danost „vyhraje“, zvolíme svobodu, nezávislost, nepřizpůsobivost. Budeme chtít vše jinak. Když dostaneme kávu, budeme chtít čaj, když dostaneme čaj, budeme chtít kávu. Vzdor. Nevědomě se potřebujeme vymezovat za každou cenu a nemůžeme s nikým souhlasit. Pokud vám někdo bude říkat, co máte dělat a jak to máte dělat, dostanete se do vzdoru a naschvál to neuděláte, i když si tím uškodíte. Přece vám nebude nikdo radit! Potřebujete si na vše přijít sami a sami se rozhodnout.

Z tohoto asi i vám je jasné, že v tomto období není přáno vztahům. Objeví se nervozita, nespavost, podrážděnost, výbušnost a hysterie. Pohár přeteče. Díky tomu uděláte rychlé rozhodnutí. Opatrně na afektovanost a zbrklost. Opatrně také na cestách. Rychlá jízda a riskování taktéž je symbolizován neklidným Uranem, který se potřebuje dostat velmi rychle dopředu, i za cenu riskování.

V okolnostech se objeví rychlé nečekané změny, nemůžete se na nic spolehnout, věci se obrátí na ruby. Zrychlí se čas, objeví se zmatek, chaos, nervozita a napětí, což povede k nehodám, úrazům a přírodním katastrofám.

Nyní jsem uransky přímá! ;-)

K čemu to vše slouží? Ke změnám. Pokud stojíte na místě, přijdou změny a vše bude jinak. Rozpadá se staré Status quo a nastává chaos, aby se v chaosu mohlo stvořit nové.

present4k

Mars se dostává do konjunkce s Plutem (12. – 27. 10). To je velmi transformační proces skrze ego, vůli, tělo, vztek, agresivitu, sexualitu, mocenský princip. Touha ovládat, mít moc nad vším a nad všemi. Sami na sebe vytvoříte takový tlak, že ho neudržíte a všeho se budete muset pustit. Velmi silně se objeví pud sebezáchovy, vnitřní zvíře, které je instinktivní. Objeví se proto agresivita, násilí a manipulace.

V počátku týdne ještě můžete využít konjunkci Merkura s Jupiterem, optimistickou a moudrou mysl, plnou naděje.

Ve čtvrtek začne působit Merkur v kvadratuře s Marsem a Plutem (13. – 19. 10.). To přináší mysl, která je pod velkým tlakem, se sklonem k hádkám a pesimismu. Ve společnosti se objeví velmi náročné a bouřlivé období. Mars je v harmonii na Neptuna. Důvěřujte tedy více intuici, vnitřnímu hlasu, snům. Nechte svou vůli vést vyšší moudrostí. “Ať mé činy jsou vedeny Láskou a Světlem.”

Úplněk nastává 16. 10., kdy se Luna dostane do konjunkce s Uranem. Již večer v sobotu budeme cítit jeho vliv plný napětí. Úplněk nastává ráno v neděli. Zviditelní se téma novoluní.

Novoluní nastalo krátce po půlnoci 1. 10. na sabiánském symbolu: “Staří Mistři” vystaveni ve zvláštním oddělení galerie. Klíčová myšlenka: V čase zmateného hledání nových hodnot v chaotické společnosti je potřeba se vrátit k pramenům.

Je potřeba se navrátit k čistému Zdroji. K jednoduché pravdě, k přirozenosti.

A to je návod na následujících 14 dní, co s tím vším. Navrátit se k přirozenosti a čistému Zdroji. Uvnitř, ve středu víru, je klid. Zůstávejte ve svém středu, uprostřed hrudi. Zaměřujte tam pozornost.

Proč je horoskop tak přímočarý a bez obalu? Aby byla na světlo vynesena náročnost doby a nemusely se turbulence energií tak silně odžívat. Když vám zviditelním nejextrémnější možnosti, budete mile překvapeni, jak plodný a občerstvující týden to byl.

Kráčejte s klidem a mírem v srdci.

S láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Kryon – PUSTIT – NECHAT BÝT

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Toronto, Kanada, 14. 02. 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Dlouhá pauza.) Můj partner ustupuje stranou, ale zůstává nadále zde, a toto je pro kohokoliv velice složitý koncept. Když o tom můj partner hovoří, je to složité. Channelování vytváří zajímavou energii, často ovlivní věci, které se vás týkají. Je pro něj těžké to vysvětlovat. Chci o tom pohovořit, chci promluvit o lineárních záležitostech, chci znovu pohovořit o domněnkách. A to vše je o vás.

Toto je závěr workshopu (víkendového – pozn. překl.) a já to vím. Vím, kdo je zde v místnosti, v budově, poznávám ty energie, které právě teď spolu vytváříme. Některé z nich jsou dost silné na to, aby způsobily selhání baterií a vypnuly poplašná zařízení. To se stává s multidimenzionálními věcmi, které jsou mimo linearitu. Vyvíjíte energie, které jsou nevysvětlitelné (pro vás, zatím – pozn. překl.). A odvíjí se dvěma způsoby, skutečně. Vskutku k vám chci jasně promluvit o některých věcech, o kterých se usuzuje, že jsou lineární a ony nejsou.

Tento víkend vám bylo předáno učení o mnoha kouscích a částech nové energie, jak fyzického těla, tak mysli, vědomí, planety, a to vše může být zahlcující obzvláště pro pracovníka světla, který se to vše pokouší linearizovat. Jednou z nejsložitějších věcí k pochopení je ten vztah, o kterém se celý víkend hovořilo, pro který máte tolik výrazů vyšší já, šišinka, innate (vrozená moudrost těla), vysoké vědomí – láska.

A zdrcující věcí o tom všem je, že jak jim nasloucháte, jak se o nich učíte, začnete je ukládat do šuplíků. Dovolte mi příklad: innate – pro vás chytré tělo – je propojena s šišinkou a šišinka je propojena s vyšším já, zahrnuje vaší intuici; a prostřednictvím afirmací v této nové energii mluvíme patrně o jedné z nejsilnějších věcí, kterou můžete (po)užívat pro sebeléčení, pro všechny druhy věcí, ale vy si pak ty věci popletete s Bohem. Rád bych, abyste se na chvíli vymanili z těch šuplíků a poslouchali. Vaše buněčná struktura nepracuje účinně a potřebuje pomoc. Vaše buněčná struktura není Bůh. Ovšemže je Bůh uvnitř vás, ale buněčná struktura je něco, co teď zvyšuje svou účinnost, ve své komunikaci se tak více oddává vašemu vědomí. Rád bych, abyste to na chvíli odložili stranou, to je jedna záležitost. Ale láska Boha, váš účel, vaše vědomí, váš vztah s Duchem, to je úplně jiná záležitost. Nespojujte to.

Existuje tolik věcí, které byste chtěli dát do šuplíku a pak je kombinovat s jiným šuplíkem, abyste na ně navrch mohli položit další šuplík a říci, co je na řadě jako první, jako druhé a jako třetí. Když to děláte, táhne vás to zpět. Vede to k tomu, že neustále kladete otázky: „Dělám to dobře? Dělám to ve správném pořadí? Proč se teď tohle děje? Udělal jsem tohle, ale stalo se toto!“ Jsou to skvělé otázky pro lineární bytost. Ale ne pro toho, kdo je na planetě starou duší, kdo je všeho součástí. Ano, drazí, existují procesy a postupy, kterými se učíte pracovat s vaší innate, a o tom to dnes bylo (při workshopu). Postupy a procesy jste si nakreslili a zapsali, odcházíte s některými informacemi, které jsou velmi cenné – o vás a vaší buněčné struktuře, vaší biologii, o tomto čase a lidstvu. Ale, drazí, nepleťte si to s láskou Boha. Poslouchejte, právě teď zde mnozí kladou otázku: „Co bude dál, proč se tohle děje?“ A hledáte odpověď v innate. Innate hovoří k vaší buněčné struktuře a když máte zdravotní problémy, hovoříte k vaší innate. Ale budete také hovořit k vašemu vědomí, které je propojeno s Duchem. Mezi „vámi“ dvěma, innate/vědomím a tou vaší částí, která je Boží láskou, „vy“ společně vytvoříte řešení, ne jen „jeden z vás“.

Ale existuje „jedna“ velká domněnka, o které vám řeknu hned teď. Je dokonce složité i jen popsat, kam tím mířím. Mnozí z přítomných, mnozí z naslouchajících, (i čtoucích – pozn. překl.) se pokoušejí zjistit, jak něčím projít. Jak se třeba dostat přes zeď strachu. Nebo jak přistoupit k něčemu, co se dosud nestalo, ale vy víte, že to existuje, můžete cítit, že je to tady, a nevíte jak to udělat. Dostanete se na místo jako je Toronto (místo semináře a channelingu – pozn. překl.), učíte se o innate, o vyrovnávajícím dýchání, o všech těch věcech, které pracovník světla začíná v této nové energii používat, o tom, že to je zkušenost celého těla, ale nepleťte si to s láskou Boha. Existují určité překážky, které zkoušíte překonat, a innate vám s nimi nemůže pomoci, drazí. Innate chce uzdravit vaše tělo, innate chce pohnout s vašimi akášickými záležitostmi, aby se uzdravilo vaše tělo. Innate chce pracovat s tím, co se dříve stalo, dokonce i v tomto životě, aby změnila vaši buněčnou strukturu. Potřebujete to, potřebujete žít déle, ale nepleťte si to s překážkou strachu. Obzvlášť s překážkou v osvícení.

Mám pro vás určité informace, které je těžké předat, takže chci, abyste to cítili. Teď, když jsem před tímto publikem, vám říkám, že váš jazyk není dostatečný. Chci vám sdělit něco o způsobu, jak projít překážkou, abyste se dostali dál. Mnozí z vás jsou frustrovaní, vidím to ve vás, v Merkabě. Existuje frustrace, nejste si úplně jistí, co to je, přesahuje to možnosti vašeho jazyka. A tak vám předám informace – jak slovně, tak s pomocí „třetího jazyka“ – třetí jazyk není vůbec žádný jazyk, je to katalytická energie komunikace, kterou Duch používá, která jde přímo do vědomí těch, co jsou připraveni ji obdržet – je to velké „aha“:

Vědec sedí nad hádankou, ví, že je řešitelná, dostal se k něčemu, co má vyřešit, hledá něco nemožného, hledá objev, ví, že to přichází. Dívá se na to, pracuje s tím hlavolamem, a tak zkouší to i ono, tohle i tamto. Přivolá své kolegy, zkoušejí společně všechno možné. Nikde žádné řešení. Pokaždé, když se o něco pokusí, nevyjde to. Když se toho vědce zeptáte, řekne vám, že takhle to chodí. Ve fyzice i v biologii může cítit, že je řešení přímo před ním, ale ať dělá co dělá, řešení se neukáže. Bere v úvahu logiku věci, dává věci do šuplíků a pracuje na hlavolamech, zpracovává všechny výpočty, pracuje na té hádance. Nic. Nic! A tak si jde večer odpočinout. Je unavený těmi výpočty, a tak si zapne televizi a dívá se na nějaký film. Úplně uvolní svou mysl, osvobodí se od toho hlavolamu, připravený pustit se do něj zítra. Sleduje film úplně o ničem, když najednou se to řešení objeví. (Kryon smích.) Něco tak zřejmého! No pochopitelně! Plácne se do čela, vstane z postele a jde si to zapsat a propočítat – řešení, no prosím!

Co se to právě stalo? Stalo se, že ten vědec vypnul logiku a náhodně, dokonce aniž by na to pomyslel, odložil každičkou část toho problému, která byla v jeho psychice. Pustil všechny překážky, protože už minula ta doba, kdy tu práci dělá. A tak ty překážky zmizely, nastalo jeho úplné odpojení od vědy. Díval se na film a tak mohlo vstoupit řešení, které tu celou dobu bylo, ale čekalo, až zmizí překážky logiky. Nevíte, co nevíte. Jak byste jen mohli řešit hlavolam pomocí věcí, o kterých nevíte? Drazí, na hlavolamu pracujete přespříliš.

Rád bych, abyste prostě na chvíli odložili svou logiku a sledovali, co říkám. To řešení, o které mnozí z vás žádají, leží právě teď před vámi – má na sobě vaše jméno a čeká, až o něm přestanete přemýšlet. Rád bych, abyste vystoupili ze své myšlenky: „Jak to udělám, abych…? Protože právě toto slovní spojení je špatně! Pro multidimenzionální lidskou bytost a starou duši, která se učí věci, které dosud nezná, nebude „jak to udělám“ fungovat. Učíte se věci, které dosud neznáte. Jak vůbec můžete aplikovat 3D logiku na hlavolam, který je mimo tuto logiku? Teprve když jí vypnete a vzdáte to, a řeknete Duchu: „Tady je innate a já řeším hlavolam, ale co to veliké?“ Co třeba strach z toho pohnout se kupředu, jít na další místo, překonat to a to a to a to, je tolik těchto „to“, kolik je lidí. O čem teď mluvíme, je spirituální, je to vztah a komunikace s Bohem. Mluvíme o vašem životě, lekcích a důvodu, proč jste tady.

Nemluvte teď s innate. Chci, abyste popřemýšleli o tomto – ale ne zas tak moc (Kryon se směje). Chci, abyste si jen na chvilku představili, že ta překážka – a vy víte, že existuje překážka, která vám brání ve věcech – abyste si představili, že se pomalu rozplývá bez jakéhokoli úsilí z vaší strany, jen s vaším záměrem se přes ni dostat. Představte si, že existuje jakýsi druh mechanizmu – vy mu nerozumíte, neznáte ho – který je tak mocný, že si pamatuje a pozná, když upustíte od svého přesvědčení, odložíte logiku a prostě dovolíte, aby se to stalo.

Jako ten vědec, který věděl, že existuje řešení, ale žádné množství práce na tom hlavolamu nefungovalo. Chci, abyste zkombinovali svůj záměr s myšlenkou a přesvědčením, že existuje větší Moc Stvoření, která zná vaše jméno, ví, kdo jste, a je právě teď připravená vám pomoci. Že tahle větší Moc, a to je Tvořivý Zdroj, je s vámi po celou dobu. Ale ta překážka, která vás udržuje odpojené od tohoto Zdroje, je přesně ta věc, o které si myslíte, že ji řešíte: svou logikou, svým přežitím, svou chytrostí jako lidské bytosti… můžete to nechat být? Můžete tomu prostě jen nechat být? Kéž byste uměli vidět, jak se ta překážka rozplývá, jen na chvilku, jen z toho prostého důvodu, že tu sedíte a umožňujete to. Také chci, abyste si představili další věc – to, jak vás k vám Duch natahuje ruku skrze toto rozplynutí překážky, a že bere vaši dlaň do své. A vy nevíte proč, nemůžete to pochopit, nevíte stále, co se stalo, ale najednou je to v pořádku.

Strach je produktem intelektualismu. Slyšeli jste to? Pochází z mozku, toho „počítače“, který říká „nedotýkej se těch kamen, protože se spálíš“. Odtud to pochází. Nepochází to od Boha, nepochází to od vaší intuice. Přímo z vašeho mozku! A vyžaduje to, aby lidská bytost byla schopná navždy se osvobodit přesně od té věci, která existovala pro její přežití. Nemusíte se jí zbavit a pohybovat se bez ní, je to jen na chvilku, abyste se naučili ten nástroj přežití vyrovnat se srdcem, se šišinkou, dovolit, aby ve vás ta trojice fungovala společně. V této místnosti jsou lidé, kteří čekají, až toto uslyší, aby se díky tomu uzdravili. Slyšíte to? Nejste už unavení z těch (věčných) pokusů? Může to být tak jednoduché? A odpověď je: to ale není jednoduché – pustit „přežití“ coby způsob života. Ale je to vytříbené řešení. Když to pochopíte, plácnete se do čela a užasnete: „Vše, co potřebuji udělat, je pustit to – nechat to být.“

Mluvím právě teď k těm, kteří sedí přímo tady a jsou další tisíce těch, kteří poslouchají (nahrávku) a budou naslouchat poselství toho, kdo sedí v křesle (channelerovi, a nyní číst i překlad – pozn. překl.). Tohle není pro masy lidí, je to pro tebe – já vím, kdo jsi, Duch ví, kdo jsi. Oslavujeme, že jsi sem došel, že nasloucháš tomuto poselství (čteš toto poselství). Někteří pochopí a někteří ne. Pro co jste dnes přišli, se může stát hned teď – pokud to pustíte – necháte to být. Někteří z vás budou odcházet a řeknou: „Pěkné poselství, ale nejsem si docela jistý, že jsem schopen to udělat.“ A nebudou si vědomi, že už to udělali, (Kryon se směje) protože se to právě teď začíná měnit. Ucítíte to dnes večer, až půjdete spát! Než usnete, položte si ruku na srdce a řekněte: „Děkuji ti Duchu, dostalo se mi toho, pro co jsem přišel.“ A někteří, co tu jsou, se zeptají: „A jak to funguje?“ Můžete říci: „Nemám ponětí!“ (smích v publiku) Ale je to vaše. Nepokoušejte se pochopit, jak se věci stanou nebo nestanou, ne v této energii, ne tam, kam to směřuje. Budete muset přejet přes ten chybějící most (narážka na Kryonovo podobenství o chybějícím mostu – viz např. Kryonova kniha 4 – Kryonova podobenství – pozn. překl.). A pokud nevíte, o čem mluvím, byly to channelingy v roce 1994, 1995, a opět pak v roce 1996, byla to jedna z prvních věcí, kterou jsem vám sdělil: věřit neznámému a vědět, že jste v rukách Boha. A teď se kruh uzavírá.

Toto je to poselství. Jsou zde mnozí, kteří to právě teď večer potřebují slyšet. Nemusíte být zaseklí, když máte pocit, že jste zaseklí. Teď to můžete nechat snadno rozplynout, můžete důvěřovat neviděnému a nikdy se neptat: „Jak tohle udělám?“ Můžete zvednout ruce a říci: „Děkuji ti, Duchu, že děláš to, co právě teď ve svém životě potřebuji, nevím, proč jsem o tom kdy pochyboval.“ A budete odcházet a někteří z vás řeknou: „Není to úplné, když nevím, jak toho dosáhnout.“ Ale čím víc budete tohle dělat, tím méně neúplní se budete cítit. A nastane doba, kdy budete spoléhat na to „neviditelné“, které vůbec nedává žádný smysl, kdy budete schopni odložit svůj nástroj přežití a ignorovat svůj mozek, který vám říká, že tohle je bláznovství. A zjistíte, že mozek je ve 3D, a vy ne. Nastává pro vás nová integrace, nové sjednocení ve vyšší celek. Do vašeho života přicházejí neviděné věci a začínají působit. A vy nemáte ponětí proč to tak je – jen víte, že jste spojení. To je vše, co potřebujete vědět. Někdo se vás zeptá: „Jak jsi to udělal?“ A vy můžete říci: „Jsem spojený, tak jsem to dokázal.“ A víte, jak ten druhý zareaguje? Neřekne: „Já to nedokážu, protože tomu nerozumím,“ podívá se na vás a řekne: „Tys to dokázal, tak mi ukaž, jak ses spojil.“ To je to, co tu Stará duše dělá.

Je to šifrované poselství, že? Někteří z vás ho pochopili ve třetím jazyce, cítí ho, ví to, přijímají ho a právě teď se mění. A já vám garantuji, že někteří z vás ho pochopí později. To protože jsou zde někteří velmi tvrdohlaví. (Smích Kryona i publika.) Ne na dlouho, možná si to poslechnete (přečtete) znovu a ten stejný jazyk trojky vám pak bude znovu k dispozici.

Toto je ta krása práce se starými dušemi. Mají nashromážděnou moudrost. Tvrdohlavým, což se může stát, to začne dávat smysl až časem.

Já jsem Kryon, který vám předává pravdu, aby přetrvala. Pravdu o vyvíjejícím se lidském Duchu, který se začíná stávat více multidimenzionální než kdy dřív. To je začátek. Na tuto planetu přicházejí barvy, a vy, staré duše, máte pastelky. (Kryonův humor: slovní hříčka – pastelky, angl. crayons, výslovnost stejná jako plurál Kryons – Kryoni) Není tu žádné spojení s Kryonem (směje se publikum i Kryon), ale hodně to tak zní, že?

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – “Letting Go ” – mp3 záznam 26:58 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Velké Mystérium

Jeshua prostřednictvím Pamely

Ve Vesmíru existuje velké mystérium a to mystérium je, že je tu něco spíše než nic – že něco existuje. Ve vesmíru je život, světlo a vědomí, život tančí a pohybuje se. Jak se to všechno stalo?

Je důležité, abyste nejprve žasli nad mystériem života, světla a vědomí. Tyto elementy nedokáží existovat samostatně. Kde je život, je také světlo a vědomí. Světlo umožňuje, že se život začne manifestovat. Ve světle je hnací síla, která způsobuje to, že se vědomí zvyšuje, dokud nedojde do bodu, kde může odrážet samo sebe, kde se stává vědomé si samo sebe. Když se dostane vědomí do tohoto bodu, život je schopen uvědomovat si sám sebe a dát sám sobě tvar. Život může činit volbu a rozvíjet se a tady začíná vytváření Já – ze sebe. Toto je zrození duše.

Učiním však krok zpět a popíšu principy života, světla a vědomí. Odkud přicházejí? Jaký je původ života? V klíně Vesmíru je prázdnota, prázdnota, která dýchá: plnost v tichu. To je zdroj života. Vy se s tímto zdrojem můžete v tichosti spojit dýcháním. Když dýcháte v tichu a klidu a přenášíte svou pozornost na nádech a výdech, můžete se spojit s prvotním zdrojem Bytí.

Tento tichý počátek, základ všeho života, je stále v každém z vás. Žije a dýchá uvnitř vás nezávisle na tom, co děláte nebo neděláte. Původ, tento počátek – prázdnota, která tu je, a z které se vše rodí, stále uvnitř vás existuje. Toto uvědomění vás osvobodí a také uvolní omezení toho, kdo jste. Uvolňuje relativní, duální povahu vaší individuality.

V tomto počátečním prázdnu, v tomto místě ještě neexistuje individualita, neexistuje tu jedinečná duše. Je tu čisté Existovaní či Bytí. Vnímejte mystérium tohoto Bytí. Obklopuje vše. Bez této Podstaty Bytí neexistujete. Prostupuje vás a vyživuje.

Co je to? V tomto tichu žije dech Boha. Bůh je neurčitý, nedefinovatelný a neomezený. Je beztvarý: není individualizovaný. Bůh si je vědom všeho, avšak v tomto ohromném poli neomezeného vědomí, které je Bohem, existují kapsy či dutiny, ve kterých převažuje omezené vědomí. Toto omezené vědomí umožňuje životu růst a kvést.

Bůh, Bytí, vytvořilo místa, kde je život nevědomý, odkud se může rozvíjet touha po vědomí a růst směrem ke světlu. Vy jste umístěni v takové dutině, v tomto poli vědomí, které je Bohem. Bůh musel vytvořit nižší vědomí, aby se mohly vyvinout individuality.

Aby vytvořil individuální život, Bůh musel učinit něco paradoxního, neboť ve své podstatě je Bůh vším. Vše, co existuje, je Bohu, stejně tak to, co je možné a co možné není, a tak Bůh musel vytvořit místa s nižším vědomím, aby umožnil zrození duše. Duše je definovaným a omezeným vědomím, které nachází svou cestu skrze čas a prostor, vždy hledajíce jednotu s Bohem, z které se zrodila. Zrození duše bylo skokem do temnoty zapomnění.

Stvořením vědomí na úrovni individuality tu existuje něco nového, něco ohromného, co je vytvořené v Bohu: živoucí vědomí, které roste, je dynamické a neustále obnovující – život je změna, je ve stavu neustálého stávání se. Když vědomí zahrnuje vše a taktéž zahrnuje všechny možnosti, neexistuje možnost pro dynamický růst z nevědomí do plného vědomí. Je to pouze prostřednictvím tohoto dynamického procesu, kterým je vytvářeno světlo na spirále růstu duše: od jejího zrození k jejímu mládí a k její zralosti. A právě tento růst v poli času a prostoru, přispívá k uvědomování si Boha.

light-stream

Duše žije a v milujícím vztahu s Bohem. Bůh je Zdrojem duše, její Základ či matrix a cíl, ke kterému duše směřuje. Bůh stvořil duši, a tak Bůh může nalézt potěšení v touze duše po stávání se, které má za následek hloubku pocitů. Mystérium je, že Bůh Sám prostřednictvím individuálního vědomí, které duše nese uvnitř sebe, se takto stává viditelný, hmatatelný a empirický. To je smyslem zrození duše.

Duše je přitahována k tomu, aby ztratila, alespoň částečně, svou cestu v dutinách vědomí. Na cestě duše je to nezbytné, neboť je důležité, aby se rozprostřela a v úplné svobodě navrátila do božského vědomí, do vševědoucnosti, do věčnosti. To je důvod, proč je zlo, které je považováno za „špatné“, součástí její cesty.

Když se duše přibližuje směrem k Počátku, k esenci toho, kdo je, když se natahuje směrem k Bohu v ní samotné, právě v tomto prázdnu – neomezené a všeobjímající povaze Božského Bytí – zažívá své osvobození. Duše pak přichází Domů.

Světlo a tma jsou elementy, které náleží cestě duše. Hra světla a tmy je stvořena proto, že Bůh odejme či skryje její vědomí v jistých částech Vesmíru, a tak dává duši svobodnou vůli. Stvoření duše je vlastně smrštěním, zúžením vědomí. Tento proces má však svůj důvod, neboť právě v tomto smršťování je pohyb, proces realizace, který je důležitý a cenný. A je to právě tento proces, který vytváří světlo.

Světlo se objevuje tam, kde se individualizované vědomí otevírá směrem k božskému zdroji. Čím silnějším se světlo stává, tím víc roste vědomí a pociťované spojení s Jednotou. Kontrakce se pak postupně otevírá do plného vědomí. Tato souhra smršťování a vševědoucnosti je podstatou Stvoření. V tomto tanci mezi oběma póly dosahuje Bůh Svého největšího vyjádření.

Jeshua

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – únor 2016

01. 02. 2016
JAKÁ JE TVÁ REAKCE?

Nadejde den, kdy už neuvidíte, že by se toto znovu odehrálo – tyto organizované skupiny zla. Toto je radostná zpráva, kterou pro vás dnes mám. Historie si zapamatuje tyto časy, kdy se svět konečně spojil a uvědomil si, kam míří. Teď je to těžké. Mění se paradigma existence. Životy, vlády a obchod – lidé pochopí, že je zde bitva a že je na nich, aby ji vyhráli. Jaká je tvá reakce?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Kundalíní Tour 2015“ – 17.11. 2015

08. 02. 2016
POLARITA V LIDSKÉ POVAZE

Znovu to zopakujeme. Velké větry, které trhají vaši zemi po dvě roční období, byly předpovězeny a neměly by být překvapením. Už před šestnácti lety jsme vám říkali o nadcházejících zásadních změnách v počasí [Kryonova Kniha Jedna]. Odrážejí polaritu lidské povahy. Jak si vede lidstvo, tak si vede Gaia. Jak se polarita mezi temnotou a světlem zvyšuje, tak se zvětšuje i polarita mezi horkem a chladem. Bude extra chladno a extra horko – a tam, kde se obojí setká, tam budou zdánlivě nebezpečné oblasti. Stejně jako polarita duchovní zuřivosti mnohé strhla z plotu jejich normálnosti, tak to je, že i planeta odpovídá na tuto energii – přesně jak jsme vám říkali, že by mohla [Kryonova Kniha Osm].

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova channelingu „Oddefinování duchovní cesty“ –

15. 02. 2016
TVOŘIVÝ ZDROJ

Kdybyste mohli vidět esenci toho, co nazýváte „svou duší“, pak byste si uvědomili, že existuje mnoho v mnohých vašich já, protože Bůh není singulární (jednotlivý). To, co nazýváte Bůh, není „jedna věc“. To, co vnímáte jako tvořivý zdroj, není jednotlivé a není to „jedna věc“. Je to polévka božské energie a laskavé lásky v systému kvantovosti, která nemůže být kvantifikována ani kvalifikována. Je to esence všeho, co je, a to jste i vy! Je to jen dojem ve 3D, že jste jednotliví.

 ~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Komunikace s Duchem´“ – 10.1. 2016

22. 02. 2016
DVĚ STRANY

Pro každou lidskou bytosti v místnosti se zdá být intuitivní, že abyste mohli splnit to, co dělá americký Kongres, musíte mít při nejmenším dvě strany. Protože tak to funguje a vždy fungovalo – červení a modří.

Co kdybych vám řekl, že nadejde doba, kdy už nebudou žádné strany? Můžete říct: „No, to je nemožné, Kryone, protože nejsi člověk a nevíš, jak funguje financování. Musí být strana, která vytváří moc, aby vydělala peníze pro ty, kteří je vydělat nemohou – a pak je toto financování rozšířeno a takto to funguje. Když nejsou strany, není žádné financování. Nikdo nemůže inzerovat a nikdo nebude zvolen.“

Ach, vážně? Uvědomujete si právě teď, že máte prezidenta, který byl zvolen díky internetu? On na to přišel. Když každý může mluvit s každým, máte spoustu financování. Několik dolarů tady, několik dolarů tam. Mluvíte s miliony lidí zároveň, oni mluví s miliony lidí zároveň. To je nové paradigma komunikace. Mladí lidé o tom vědí vše a nemůžete to zastavit. Vyhlížejte více věcí v tomto novém paradigmatu.

Je to celosvětová komunikace – jedna osoba po druhé. Nezáleží na tom, kolik zákonů schválíte, a nezáleží na tom, co dohodnete o tom, kdo je za co zodpovědný – nemůžete to zastavit. Už je to z pytle venku a komunity mladých budou komunikovat. Takto s vámi budou komunikovat i politici. Doslova přijdou k vám domů, možná v holografické formě, vysvětlí svou pozici jeden za druhým, bez stran. Pak je zvolíte do Kongresu a oni se posadí do svých židlí bez rozdělení a nebude nic jako „druhá strana uličky“.

A tomu, lidské bytosti, se říká jednota, a existuje paradigma, které si ani nedokážete představit. A už to je v chodu. A pak budete mít Kongres, který spolupracuje a dokáže věci bez současné duality.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Nevíte, jak žába skáče“ – 22.1. 2011

29. 02. 2016
ODSTÍN ROVNOVÁHY

Temnota je absence jasnějšího světla. Existuje mnoho odstínů světla, ale veškerá lidská zkušenost, úplně celá – od nejzářivějšího k nejtemnějšímu – je tvořena lidmi v atmosféře svobodné volby. Proto, jak už jsme řekli dříve, je to zkušenost lidské volby, přinést na planetu pocit rovnováhy. Můžete se ptát, co je prostřední odstín světla. Z celého spektra světla, kde je „normál“, který by měl být na planetě Zemi? Je to změna v „normálu“, co vás vyvedlo z Armagedonu do energie, kde sedíte v tomto okamžiku. Proto je odpověď, že tento prostřední odstín, či průměr, se zvýšil na vyšší odstín.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

SOUTĚŽ O ENERGII

Když pozorujeme chování lidí, můžeme si uvědomit určitý boj o moc – resp. boj o energii, a tím poznáme povahu konfliktu mezi lidmi. Nakonec však zjistíme, že energie získaná tímto způsobem nevydrží dlouho a že pravá energie, kterou hledáme (a kterou by měli hledat i všichni ostatní), přichází z jednoho univerzálního zdroje. Nemá se získávat od druhého člověka, neboť v tom případě je získávána ovládáním, kritizováním či též nadměrným uspokojováním druhých.

K iracionálním bojům o energii dochází vždy, když cítíme, že v důsledku cizí manipulace naší pozorností ztrácíme energii. Pak se bráníme tím, že se snažíme situaci ovládnout. Abychom se zbavili své potřeby ovládat druhé, je nejlepší soustředit se na své pocity v daném okamžiku. Není třeba analyzovat druhé a snažit se je změnit.

Stačí, když se zeptáme sami sebe: „Co v tomto okamžiku cítím? Co teď potřebuji?“

Jakmile se spojíme se svým vnitřním hlasem, můžeme připustit, že s námi druzí nemusejí souhlasit, nebudeme se dožadovat vítězství –  spojíme se s božským proudem energie (k tomu nám pomůže párkrát procítit a vyslovit v duchu „Já Jsem“, event. nádechem otevřít korunní čakru a bod naší vnitřní životní jiskry v horní části uprostřed hrudi – tzv. duchovní srdce).

Uvědomíme-li si, jak lidé mezi sebou soutěží o energii – neboli bojují o moc, učinili jsme svůj první krok  k znovunabytí vlastní síly. Zde platí v oblasti partnerských vztahů též skutečnost, že pokud partneři nejsou vyrovnaní a spoléhají na energii druhého, vyvine se mezi nimi závislý vztah.

Rovnováha se mezi lidmi obnoví jen poté, až přestanou čerpat energii druhých a každý začne hledat své vlastní vnitřní spojení s božstvím – s univerzální energií.

energ

Často jsou lidé – ty na duchovní cestě nevyjímaje – odříznuti od svého vnitřního spojení s univerzální energií  Nejvyššího Zdroje (zejména při zpracování těžších či opakujících se nepochopených životních lekcí). V důsledku toho se cítíme slabí a nejistí, a chceme se posílit tím, že se snažíme získat energii druhých. Toho dosahujeme manipulací nebo ovládáním jejich pozornosti. Když dokážeme získat pozornost druhého, cítíme se posíleni jeho energií, což nás sice zdánlivě posiluje,  jeho to však oslabuje. Mnohdy si však neuvědomujeme, že energie onoho člověka je též kromě životní síly kvalifikována jeho vlastními nezpracovanými lekcemi. Protože se druzí brání tomuto usurpování jejich síly, dochází k boji o moc, o energii, a všechny konflikty na světě, ale i v celém vesmíru, pramení právě z tohoto boje o energii.

Život má smysl, jenž je nám postupně odhalován. Kdykoliv potřebujeme, máme možnost se zeptat vyšších sil na objasnění našich otázek. Odpovědi přijdou, pokud jsme připraveni je jasně slyšet a ochotně přijmout.

Zuzana Soukupová

Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

KRYSTALICKÉ TĚLO

V modelu lidského těla ve 3D je mozek, srdce, energetická centra zvané čakry, orgány, svaly, kosti, a vše spojeno systémem žil, cév a lymfatickým a nervovým systémem. Ve starém systému byla energie filtrována přes čakrový systém. Bylo jednoduché čakry ovlivňovat vnějšími podněty a potřebovaly pravidelné znovusladění nebo rekalibraci. Bylo jednoduché narušit harmonii systému. Bylo jednoduché upadnout do stavu nemocného zdraví. Existovala slabá místa, což umožňovalo implantovat a vytvářet zábrany a znemožnit světlu přístup do těla.

Nyní, kdy země zažehla spojení ve Smaragdových krystalických Žilách a Selenitových krystalických mřížkách, energie pulzuje přímo do Gaiy prostřednictvím zlatého krystalu a ven do všech energetických bodů na Mřížce. Výsledkem je energetický okruh, který cirkuluje zpět ven do Centrálního Slunce. Tato pulzace je nekonečná a cykluje nebo pulzuje jako tlukot srdce ke Zdroji. To nás přímo spojuje s nekonečnou láskou ze Zdroje. Je to tato láska, která pulzuje k (na) Zemi. Tato láska ze Zdroje, která k nám přichází ve Vyšších dávkách, transformuje veškerý Život na Zemi. Všechno je ovlivňováno do hloubi své buněčné stavby.

Naše těla také přijímají Vysoké energie přímo z Centrálního Slunce. To způsobuje v našich tělech transmutaci. Energie z Centrálního Slunce způsobuje v buňkách našich těl štěpení. Toto štěpení je mininukleární transmutací. Co bylo jednou sodíkem, draslíkem, vápníkem, chlórem a jinými prvky se přeměňuje z alkalických kovů na kapaliny a látky jako jsou halogeny a ušlechtilé plyny. Atomy tvořící naše těla jsou nyní tvořeny jinými prvky. Vesmírné Paprsky bombardující naši Planetu a naše Těla jsou také tvořeny těmito novými prvky. Vše ve vesmíru je ve vzájemné rekombinaci. Původní atomy se spojují jinak. Genetická výbava těchto atomů se mění na úrovni buněčného dělení. Formují se nové buněčné cesty. Toto reformování buněk je tím, co mění tělo z hustého kovu na tekuté světlo. Tekuté Světlo není nemocné. Tekuté Světlo neumírá – je nesmrtelné. Tekuté Světlo vibruje rychleji a existuje ve Vyšších Dimenzích. Ti, kdo nevzestupují na základě svého rozhodnutí se přesouvají do prostředí, které může nadále podporovat jejich kovovou podstatu stavby jejich těl, do míst jako je Herculobus. Ti, kdo si zvolili vzestup, zažijí transmutaci stavby těla do krystalického tekutého světla.

kryst3

Přeměněné krystalické tělo vypadá a chová se jinak, než naše stará šablona těla. Středový sloupec (tyč) prostupuje otvorem z korunní čakry na vrcholu hlavy dolů do otvoru základní čakry v perineu. Tato tyč je převodníkem. Přijímá a přenáší světlo a frekvence lásky. Je středovým jádrem, ve kterém se nachází všechny spojnice mřížky energetických cest lidského těla, ze které vystupují a do které vstupují. Je to trochu jako železniční systém v těle. Infrastruktura je tvořená čistým zlatým světlem, ve kterém jsou obsaženy všechny barvy. Krystalická stavba atomu přenáší světlo do těla, okolo těla a zpět do středové tyče. Už nejsou ztráty. Veškeré věci, které tělo již nepotřebuje vystoupí z těla prostřednictvím tyče a přemění se na více světla. Jsou navráceny zpět k tvoření. Nyní energie místo pulzováním skrze hustá energetická centra proudí nahoru a dolů středovou tyčí. Pulzuje skrze enegetická centra jako předtím, ale nyní je čistým světlem. Přenašečem tohoto světla je energie lásky a je tím, co nazýváme Zdroj nebo Síla. Toto je světelná energie lásky, která spojuje Všechno Co Je. Tady neexistují nemoci. Těla již nemohou být kontrolována “implantáty“, chemikáliemi nebo jinými způsoby jako v minulosti. Operace se vyvinou do Světelných Operačních Zákroků.

Těla budou více schopná. Bude méně omezení v tom, co můžeme dělat. Budeme mít schopnsti, o kterých se nám ani nezdálo. Telekineze, levitace, teleportace, rezonanční telepatie. Toto vše na základě světelného přenosu. Už nyní máme těla, která jsou tohoto (a více) schopna. Každý bod na mřížce, který je nyní dostupný prostřednictvím akupunktury s jehlou, je energetickým výměnným bodem. Síla energie lásky pulzuje skrze tyto body vstupu, tyto portály, skrze tělo. Nyní léčení znamená vstoupit do těchto bodů a udržovat je v proudu a harmonii se vším kolem. Budou ale převládat techniky světelného léčení.

Jak se to slučuje s pozitronickou antihmotou? Jaké je spojení mezi hmotou a antihmotou v nové krystalické stavbě?

Mozek uvnitř nové krystalické stavby nemá omezení, protože se propojuje s inteligencí Všeho Co Je. Nový krystalický mozek je pozitronický a éterický. Světelné přenosy antihmoty se spojují v bodech energetických portálů k částem hmoty našich těl a holografického znázornění, které se stále jeví pevné, ale už v žádném případě není. Je to jako mřížka světla a v každém spojení je portál, který okamžitě přenáší světlo mezi hmotou a antihmotou.

V případě pozitronického éterického mozku vidím 144 mřížkových bodů. Jak se propojíme se Zemí? Prostřednictvím mřížkových bodů nebo sloupce?

Mezi krystalickým mozkem, Vesmírným Světelným Tělem a krystalickou stavbou těla existuje supervědomé spojení. Stále zde existuje emoční, mentální, aurické, éterické tělo a mapa božského těla. Tato těla mohou stále vystoupit ze vzájemné harmonie a zažít trauma. Jak středový sloupec vyzařuje a přijímá “Sílu”, stáváme se se svým prostředím jedním. Ukotvujeme se do Jádra Země stejně tak jako do Jádra Mléčné Dráhy. Jsme ukotveni prostřednictvím Zemských a Vesmírných Mřížek. Když dokončíme svoji pozemskou zkušenost, nezemřeme. Sundáme hmotnou část těla a budeme cestovat jako světelné tělo do dalšího místa v Mřížce.

K přijetí krystalického modelu musí být dosaženo kritického počtu. Toho bylo dosáhnuto. Všichni nyní budou mít krystalickou stavbu – všichni kdo si zvolí zůstat na vzestupující Zemi. Existuje vyrovnání energií a každý jedinec obdrží v dokonalém načasování podle jejich vlastího výběru kolik a co obdrží. Toto se vztahuje k Vesmírnému Zákonu: Musíš požádat, musíš dovolit.

Elizabeth Truthwin

12.3.2016 prostřednictvím zlaté světelné cesty

Ilustrace: Tatiana Plakhova
www.complexitygraphics.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/03/krystalicke-telo.html?view=magazine

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.