Tag Archive | závislosť

VYVARUJTE SE ZÁVISLÉHO CHOVÁNÍ VE VZTAZÍCH

Proč bychom měli být závislí na druhém člověku? Romantické vztahy jsou tak intenzivní a vyhledávané zážitky, protože člověku nabízejí osvobození od hlubokého pocitu strachu a neúplnosti, který je součástí neosvícené lidské situace. Tato situace má svou tělesnou a duševní dimenzi.

Na tělesné úrovni nejste nikdy úplní. Jste buď muž, nebo žena, což znamená, že jste jen polovinou celku. Na této úrovni se touha po celistvosti projevuje jako vzájemná přitažlivost mezi mužem a ženou. Je to nepřekonatelná touha po spojení s opačnou energetickou polaritou. Kořenem této tělesné touhy je touha duchovní: touha po návratu do stavu jednoty. Na tělesné úrovni dosáhnete této jednoty sexuálním spojením. Proto je sexuální styk tím nejkrásnějším zážitkem, jejž vám tělesná sféra může nabídnout. Nicméně sexuální spojení je jen prchavým okamžikem blaženosti. Pokud jej nevědomě hledáte jako prostředek k dosažení spásy, hledáte jednotu ve sféře formy, kde ji nelze najít.

Na duševní úrovni je pocit neúplnosti ještě silnější než na úrovni tělesné. Dokud se ztotožňujete se svou myslí, odvozujete své já z vnějšku. Jinými slovy, vaše totožnost je založena na věcech, které nemají nic společného s tím, čím skutečně jste. Ztotožňujete se se svým majetkem, vzhledem, společenským postavením, vírou, úspěchy a neúspěchy atd. Toto falešné, myslí utvářené já neboli ego je zranitelné a neustále hledá něco nového, s čím by se mohlo ztotožnit, aby mělo pocit, že vůbec existuje. Nic mu však nemůže dát trvalý pocit naplnění.

Když navážete intimní vztah, zdá se vám, že jste našli odpověď na všechny problémy svého ega. Všechno ostatní, s čím jste se ztotožňovali, ztrácí svou důležitost. Veškerá vaše pozornost je teď soustředěna na člověka, kterého milujete. Už nejste osamělým fragmentem v nepřátelském vesmíru, alespoň tak se vám to jeví. Váš svět má nyní střed: milovaného člověka. Skutečnost, že středem vašeho života je něco vnějšího, vás zpočátku nijak neznepokojuje. Jste rádi, že jste se zbavili strachu a pocitu neúplnosti – ale je to pravda? Zbavili jste se strachu, nebo stále existuje pod povrchní realitou?

Jestliže oba dva prožíváte jak “lásku”, tak její opak, pravděpodobně si pletete lásku se závislostí na partnerovi. V jednom okamžiku můžete partnera milovat, a v druhém ho můžete nenávidět. Skutečná láska nemá protiklad. Má-li vaše “láska” protiklad, pak to není láska, nýbrž potřeba s někým se ztotožnit. Je to náhražka spásy pro vaše ego, a vašemu egu to jako spása připadá – alespoň určitou dobu.

couple-touch

Ale po nějakém čase váš partner přestane uspokojovat vaše potřeby, nebo lépe potřeby vašeho ega. Vrátí se pocity strachu, bolesti a neúplnosti, které jsou základní součástí egoistického vědomí a které byly přechodně zastíněny vaším “milostným vztahem”. Jako při každé drogové závislosti se cítíte dobře, dokud droga působí, ale vždycky přijde doba, kdy působit přestane. Když se vaše bolestné pocity vrátí, prožíváte je mnohem intenzivněji a navíc věříte, že za to může váš partner. Proto ho začnete zuřivě napadat. Vaše útoky probudí partnerovu vlastní bolest a on se začne bránit. V této fázi nevědomě doufáte, že vaše útoky změní partnerovo chování.

Každá závislost je způsobena nevědomým odmítáním vyrovnat se s vlastní bolestí. Každá závislost začíná a končí bolestí. Ať jste závislí na čemkoli, užíváte to k utišení bolesti. Proto je v intimních vztazích tolik bolesti. Intimní vztahy probouzejí bolest a utrpení, jež v sobě už máte. To dělá každá závislost. Každá závislost dosáhne stadia, v němž přestane fungovat, a pak cítíte bolest mnohem intenzivněji než předtím.

Proto se lidé snaží uniknout z přítomnosti a hledají spásu v budoucnosti. Kdyby jen věděli, jak snadné je žít v přítomném okamžiku, který rozpouští minulost a její bolest. Kdyby jen věděli, jak blízko jsou ke své vlastní realitě, jak blízko jsou k Bohu.

Vyhýbat se intimním vztahům ve snaze vyhnout se bolesti však také není řešením. Bolest už existuje. Tři neúspěšné partnerské vztahy během tří let vás dovedou k probuzení spíš než tři roky strávené na opuštěném ostrově nebo v uzavřené místnosti.

Eckhart Tolle – Moc přítomného okamžiku

Advertisement

Rovnováha medzi mužskou a ženskou energiou

Ženská i mužská energie vydávají nejkrásnější květy ve chvíli, kdy se do určité míry v rámci jedné osobnosti navzájem vyvažují. 

Jsou-li muži příliš mužní, stávají se nemilosrdnými, panovačnými a pro dosažení cílů neváhají porušovat morální ani zákonná omezení. Takoví muži jsou i výjimečně sebestřední a zcela neschopní jakýchkoli závazků vůči ostatním. Cílevědomost, sobectví a panovačnost, které vyplývají z přílišné převahy mužské energie, je tak zapotřebí vyvažovat kvalitami ženské povahy, jež vytvářejí prostor pro ohledy k potřebám ostatním a péči o druhé.

Jsou-li ženy příliš ženské, shledávají prakticky nemožným povstat a měnit cokoli k lepšímu. Místo toho se smiřují s tím, co je potká, zatímco jejich přátelé nad takovou pasivitou jen zoufale lomí rukama. Největší slabostí čisté ženskosti je neobyčejná závislost na ostatních. Příliš “ženské” ženy tak v sobě potřebují rozvinout dost mužské energie, aby mohly sebevědomě povstat a prohlásit: “Co je moc, to je příliš, a já už toho mám dost.”

Jste-li žena, která neumí být ani chvilku sama, máte v sobě příliš nevyvážené ženské energie. Budete přitahovat muže s nezdravou převahou mužské energie, tedy silné, sebestředné a panovačné. Protiklady se totiž přitahují, v tuto chvíli však nešťastně. Sebestředný muž je to poslední, po čem toužíte. Mimořádně “ženská” žena chce muže, který ji bude chránit a starat se o ni. Jenže takový muž je vyspělejší, protože už v sobě rozvinul i nějakou ženskou energii. Budou ho tím pádem přitahovat zralejší ženy s částečně rozvinutou mužskou energií, které lépe dokážou stát na vlastních nohou, než jste momentálně schopna vy. Tak funguje zákon rovnováhy: Pořídíte si jen takového partnera, který je zhruba stejně vyspělý jako vy. Můžete totiž dostat jen to, co umíte dát.

Jste-li muž, který jakýkoli závazek shledává obtížným, a už jen z pomyšlení na svatbu vás mrazí v zádech, máte v sobě příliš mužské energie. Budou vás proto přitahovat velmi “ženské” ženy, velmi poddajné a také velmi závislé. Jako výrazně mužný typ ovšem toužíte spíš po ženě, která vám dokáže nechat jistou svobodu a nebude se vás držet jako klíště. Jenže nezávislejší, a tedy vyspělejší ženy už v sobě rozvinuly i nějakou mužskou energii, takže je budou přitahovat zralejší muži, kteří jsou schopni mnohem silnějších závazků, než jste momentálně schopen vy.

laska-12

Dvě nezralé osoby do sebe mohou partnersky velmi dobře zapadat, jejich vztah bude ale vždy nešťastný. Typický scénář obnáší slabou, závislou ženu s nízkým sebevědomím, která se zuby nehty drží nespolehlivého, sebestředného muže. Vyhnout se takovému vývoji, a přesto prožívat nefalšovanou milostnou vášeň, mohou jen muž a žena, kteří oba mají dostatečnou důvěru ve svou vlastní identitu a každý z nich v sobě dal dostatečný prostor i energii opačného pohlaví. Typický scénář pak bude obnášet dostatečně “ženskou”, ale také sebevědomou ženu ve vztahu se silným, starostlivým mužem.

  • Sebevědomá “ženská” žena s dostatečně rozvinutou mužskou energií jako by říkala: “Hluboce toužím po starostlivém, láskyplném muži, ale jsem dost silná, abych nemusela dělat špatné kompromisy a dokázala zůstat sama tak dlouho, dokud nenajdu muže, který bude uspokojovat mé potřeby a bude mě milovat.”
  • Sebevědomý “mužný” muž s dostatečně rozvinutou ženskou energií jako by říkal: “Rád objevuji a dobývám svět, jsem ale také připraven být věrný své ženě, chránit ji a milovat.”

Někteří muži a ženy s příliš jednostranně vyvinutou energií potřebují k vyvážení pomoc terapeuta, většina lidí ale podle mě v sobě dokáže svou doplňkovou energii rozvinout sama, pokud se k tomu opravdu odhodlá. Opakujte si tu z předešlých vět, která vám přísluší, a zkoumejte v hloubi duše, chcete-li se takovými vážně stát. Pokud ano, silně si přejte v sobě chybějící sílu nebo starostlivost rozvinout a ve svém odhodlání se každý den utvrzujte.

– z knihy Vaše spřízněná duše, Tara Springett

Zdroj: Svět zázraků

Závislosti – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, stále jste připoutáni svými myšlenkami k událostem minulým. Vracíte se do minulosti, abyste očistili vše, co je potřeba k rozhodnému kroku ve vašich životech. Mnozí jsou připoutaní také k lidem kolem sebe. Bojí se je opustit, bojí se učinit jakékoli rozhodnutí. Mnozí si uvědomují neprospěšnost určitých spojení a přesto zůstávají. Nakonec však tato spojení zaniknou právě kvůli přílišné připoutanosti. Není přínosná závislost na čemkoli, či na komkoli. Odstranění závislosti poutá vaši ohromnou vnitřní sílu, kterou byste mohli využít jinde. Přesto je toto prvotní, co musíte udělat.

Uvědomujte si, lidé Země, že mnohdy to, co cítíte, není láska, není to přínosné spojení. Je to zvyk anebo vaše iluze o tom druhém, o věcech, které vás poutají. Mnohdy zůstáváte dobrovolně svázaní, aniž byste chtěli uniknout. Pozorujete dění kolem sebe, toužíte být volní a přesto si neuvědomujete své vězení. Spoustu z vás podléhá svým závislostem z různých důvodů. Někdy je to touha nebýt sám, touha uniknout z okovů společnosti, jednotvárnosti života, potřeba být individualitou. Někdy také pocit zbytečnosti a marnosti ze sebe samých. Toto připoutání přináší však většinou jen samé problémy. Neosvobozuje, ale ještě více svazuje. Někteří se díky svým závislostem dostanou až na své dno. A pokud jim není pomoženo, často již nemají sílu, aby se zdvihli. Není však možné pomoci, pokud dotyčný sám nechce. Každý z vás prožil své závislosti, mnohdy jste je možná nechtěli vidět. Tato spoutanost vás činí manipulativními. Potýkáte se s mnohými problémy. Ale vždy existuje řešení.

stillness

Lidé Země, nyní je možnost, jak se osvobodit. Nebuďte podjatí a sami otevřete oči. Pokud si své závislosti uvědomujete, jste již na dobré cestě. Je nutné odhodit tuto zátěž. Neboť toto vás stále poutá do 3D. Potřebujete být svobodní, abyste prošli.. Abyste se uvolnili z reality iluzí a strachů, nepochopení a omezenosti. Čím dál více je nutné být přítomní a připravení na cokoli. Všechno je možné. Nesmíte limitovat své životy, ale naopak. Očekávejte zázraky. Pak také přijdou do vašich životů. Víte, že vše je potřeba uzavřít. Stejně tak i tento rok. Pomalu se blíží jeho konec. Mohl být zpočátku pro vás zklamáním, neboť jste prožívali sílu očekávání a byli jste zklamáni. Je to rok rekapitulací, abyste příště mohli začít po novu. Snažte se být pilní a nezametejte své problémy pod koberec. Naučte se být aktivní a využívejte každé příležitosti. Nečekejte, lidé Země, že se cosi vyřeší bez vás. Vždyť právě vás se to týká. Mnohé se děje ve vyšších dimenzích, jak čtete v různých zprávách. Přesto to nejdůležitější se děje právě teď a právě u vás, s vámi, ve vašich životech a právě v této dimenzi. Dokud se neosvobodíte….

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

Ako sa zbaviť akejkoľvek závislosti

Ot: Přítomnost není důsledkem minulosti?

B: Ne.

Ot: A budoucnost není důsledkem přítomnosti?

B. Ne.

Ot: Prosím, vysvětli to.

B: Všechny věci existují TEĎ. Rozumíte? Pokud všechny věci existují TEĎ, pak to, co nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, vše napříč časovými liniemi, existuje ve STEJNÉM ČASE. Dívejte se na to jako na možnosti. Nic není vytesáno do kamene, jsou to pouze možnosti, všechny existují. Zažijete tu možnost, se kterou ladíte energeticky teď z pohledu lineárního plynutí času.
Lineární zkušenost znamená, že si vytváříte dojem propojeného plynutí času s jinými realitami, které existují v tu samou chvíli. Vy je pouze nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, abyste v tom neměli zmatek. Ale všechny reality existují právě TEĎ.

Jde o to, že když si vytvoříte lineární propojení (minulost-přítomnost-budoucnost), ať si zvolíte čímkoli být v přítomnosti, tak jste každým momentem absolutně odlišným člověkem.

Takže když změníte svou definici o tom, kým jste právě TEĎ
tak, abyste se touto novou osobností stali, musíte mít odlišnou MINULOST!  PŘÍTOMNOST ve skutečnosti mění vaši MINULOST!
Když definujete, kdo JSTE, právě teď a každý moment, vytváříte nové spoje s ostatními simultánně existujícími realitami, které nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST. Tohle děláte pokaždé, když se změníte, každý moment. Nikdy nejste doslova ten samý člověk a nikdy nemáte stejnou minulost.

Když si přestanete myslet, že vaše bytí je takto propojené, když si uvědomíte, že jste pořád někdo nový – nový – nový – můžete udělat to, čemu my říkáme 13. krok. Když si pro sebe znovu teď definujete KDO TEDY JSTE, nejde o to, že byste se změnili, a tu nebo onu věc už dále neděláte, vy jste ji NIKDY NEDĚLALI! Tu věc dělal někdo úplně JINÝ! Opravdu to byla odlišná osoba.

Příklad: Někdo trpí nějakou závislostí. Pokud je skutečně schopen se vnitřně plně přesvědčit, že se každým okamžikem stává NOVÝM člověkem, pak pochopí, že člověk, kterým se stal nyní, onu závislost NIKDY NEMĚL! To je důvod, proč teď necítí žádné nutkání.

Ve vaší realitě můžete vidět konkrétní příklad: existují případy, které vaši doktoři nazývají mnohočetná porucha osobnosti (MPD). Existují zdokumentované případy lidí s MPD, jejichž jedna osobnost trpí rakovinným nádorem, ale jakmile se přesunou do další osobnosti, nemají ŽÁDNÝ NÁDOR! Jsou zdokumentované případy, kdy jedna osobnost trpí alergií, zatímco další ne. Existují dokonce lidé s MPD, jejichž rozdílné osobnosti mají odlišné barvy očí! Jejich osobnosti jsou doslova ODLIŠNÍ LIDÉ! A přesně tak to máte vy všichni, každým okamžikem. Když si tohle skutečně uvědomíte, zjistíte, že jste každým momentem na nové startovní čáře!

Budete mít takovou minulost, jakou chcete. Budete mít takovou budoucnost, jakou si vyberete, to všechno díky osobě, kterou jste PRÁVĚ TEĎ.

 

Video s CZ titulkami bolo odstranene, s anglickymi najdete tu: