Tag Archive | vzťahy

Velké jupiterské manévry

Jupiter, antický Maximus Optimus, tedy ten největší a nejvyšší, vstoupil důstojně do znamení Vah. Okamžik, na který jsme dlouho čekali a ke kterému jsme se vztahovali. Na dvanáct měsíců nás bude těšit svou božskou přízní ve Vahách. S jejich vzorci, způsoby i manýry chování. Co od toho času můžeme čekat?

Konečně jsme se dočkali. Přestáváme mít chuť se lopotit, trudit a pracovat víc než je objektivně (a subjektivně) třeba. Přestáváme věci brát tak vážně, skutečně není nutné si je do potu zasloužit, přijdou i tak, budeme-li ti vhodní, dobří a vyvolení. Není nutno něco a někoho sledovat, soustředit se a vidět jednu variantu a jeden cíl. Nepotřebujeme být zařazení, disciplinovaní a ti hodní pro to, abychom byli oceněni. To bylo panenskými principy. Měly své místo a čas, ale dále jich netřeba.

Tím, že se Jupiter bude pohybovat znamením Vah, bude nabírat vzorce a znaky tohoto znamení. A ježto platí postulát, že to co nahoře, je i dole, ba dokonce v nás samých, stane se výhodným naučit se a po svém umět reprodukovat tvořivé jupiterské vzorce á la Váhy. Samozřejmě nemusíme, není nutno, není potřeba. I tak můžeme žít, být i fungovat. Horoskopy nám jen naznačují, co zrovna pofrčí, čím se řídit abychom šli a jeli tou ideální stopou života. Abychom vydali minimum energie a získali za to co nejvíce. V případě Jupiteru to budou prožitky, zážitky, dojmy, náhledy a názory. Z nich se pak vytváří náš vlastní a originální způsob orientace, originalita životní cesty, rozumová a částečně i duchovní navigace v životě.

 

sensa-23-saturn-u-vagi-2

Tady budeme schopni a ochotni definovat své životní cíle, potřeby a strategie. Budeme hovořit o cestách, těch ducha i těla. Bude se jednat o systémy, nikoli jednotlivosti. No dobře, Váhy jsou takové upovídaně strategické. Ale co to bude představovat konkrétně a znamenat pro naše jednotlivé životní kroky? Tak začneme tím, že nebudeme se pohybovat při zdi. Pokud nás něco naplňuje, je přirozené a legitimní to dát najevo a nabídnout světu. Není potřeba řešit jeden úkol a problém. Zvedněme zrak a zkusme se podívat, s čím je to spojeno. Hledejme souvislosti citlivě pracujíce s fakty. Nesmíme se zpronevěřit a zklamat nebo selhat. Především sebe sama. Pro otevřené přicházejí nové šance. Zjistíme, že i druhý pokus je platný. Váhy jsou také znamením vztahovým. Po celých dvanáct měsíců budeme zjišťovat a prakticky si ověřovat to, že nejsme na světě sami. Uvidíme se se spoustou lidí, s mnohými se seznámíme blíže, některé si vybereme za svoje partnery a nebo partnerky. Pracovní, spolupracovní, ale i životní. Jupiter ve Vahách přeje vztahům ve všech podobách a formách. Vlastně nemá a nezná v tomto smyslu hranice, omezení a překážky. Což nás může na jedné straně povzbudit. Na druhé straně je potřeba vědět, že princip Jupitera je i otázka důstojnosti. Tím jsem doufám řekl vše. O pravidlech, společnosti a rodinných, osobních, klanových i společných hodnotách.

Na společenské rovině čekejme po 12 letech znovu potřebu přeformulovat kolektivní hodnoty, pravidla a zásady. Znovu bude prověřeno, co platí a hledáno, co by nově platit mohlo. Divoké, izolované a spontánní procesy budou mít snahy se kodifikovat a politizovat. Ať chceme nebo ne, jupiterská energie osobní svrchovanosti s potřebou/povinností se podílet, je asi nejvýstižnějším vyjádřením demokratického systému. Onoho ideálu, kolem kterého si naše společnosti v posledních letech zvykly balancovat. Tady čekejme jak spoustu novinek, tak i vůlí po změně. Nic není věčné, zejména pak to, co se věčným, nebo řeknu to moderně, trvale udržitelným růstem zdálo být. Přijde na přeformulování toho, co a jak hodláme/nehodláme dál podporovat.

A dlužím vám vysvětelní těch manévrů zmíněných v úvodu. Jupiter tvoří, dělá a žije vše ve velkém. Podporuje růst a expanzi, čehokoliv. Tak i první dny budou momenty nejasností, zmatení, tříbení názorů, pohledů (na sebe i svět), hledání toho, jak jinak v kontextu pokračující doby vyjádřit svoje úkoly. Najít se. A to je spojené s pohyby, vysvětlováním, lavírováním, diskusemi, stěhováním a cestováním. Víc než kdy jindy.

A tak velký pestře polepený a klimatizací vybavený zájezdový autobus přijíždí na prašnou vesnickou náves a složitě manévruje aby mohl před koloniálem zastavit, nabrat nové cestující a bez újmy je přidat ke svému obsahu se kterým míří k barevným horizontům rozplizlým na nejasné čáře obzoru a možná ještě hodný kus za ní.

Ondřej Habr

Hry ega

Ego, které chce od někoho něco získat, což platí v podstatě o každém egu, obvykle začne hrát nějaké role, aby dosáhlo svého cíle. Lidé si obvykle role, k nimž se uchylují, vůbec neuvědomují, protože oni těmi rolemi jsou. Některé role jsou rafinované, jiné jsou přímo nestydatě zjevné, ovšem jen ostatním, nikdy ne osobě, která je hraje. Ego si neuvědomuje, že každý má zdroj nevyčerpatelné energie uvnitř sebe, takže jí neustále hledá venku, kolem sebe. Ego se živí pozorností druhých. Pozornost je vlastně určitá forma psychické energie.

Většina lidí neustále kolísá mezi pocity méněcennosti a nadřazenosti, podle situace a lidí, s nimiž jsou zrovna v kontaktu. Je potřeba uvědomovat si a sledovat u sebe toto: Kdykoli budete mít pocit nadřazenosti nebo méněcennosti, stojí za tím vaše ego.

454

Role jsou běžnou záležitostí také v počáteční fázi takzvaných romantických vztahů. Naše “divadelní hra” slouží k tomu, aby ego upoutalo pozornost vyvolené osoby, od níž očekává nejen záruky štěstí a spokojenosti, ale i pocit výjimečnosti a uspokojení všech potřeb. “Já budu hrát toho, kým mě chceš mít, a ty budeš hrát toho kým tě chci mít já.” – Tak zní nepsaná a nevědomá dohoda.

Hrát nějakou roli je však poměrně náročné a málokdo to vydrží delší dobu, nelze to dělat do nekonečna, zvlášť když už spolu pár začne žít. A co se stane, když “divadlo” skončí a vy se ze svých rolí vyvléknete? Jaký pohled se vám naskytne? Bohužel ve většině případů neuvidíte pravou podstatu Bytosti, ale jen to, co tu podstatu zakrývá: surové ego zbavené své role se svým emočním tělem a neuspokojenými touhami.

Nesplněné sny a touhy se pak promění na hněv namířený vůči partnerovi. Ego se totiž domnívá, že právě on selhal, protože ho nezbavil strachu a pocitu nedostatku, jež neustále číhají pod povrchem a tvoří samé jádro egoického já.

To čemu se obvykle říká “zamilovanost”, jsou většinou jen zesílená egoická chtění a potřeby. Stanete se závislými na partnerovi nebo přesněji řečeno na vlastní představě o něm. S pravou láskou to však nemá nic společného, protože pravá láska neobsahuje žádné chtění, ničeho se nedožaduje.

Španělština je v tomto ohledu asi nejupřímnějším jazykem: Te quiero znamená “chci tě”, ale stejně tak “miluji tě”. Další výraz pro “miluji tě” je te amo, který už neobsahuje zmíněnou dvojznačnost a používá se vzácněji – snad proto, že ani pravá láska nebývá častá.
 
Eckhart Tolle – Nová země

Představte si, že nikdy nenajdete toho jediného

Možná trochu sporný, avšak velmi zajímavý text vedoucí k nečekaným úvahám.

Co kdybyste právě nahlédli do kouzelné koule a s neúprosnou určitostí v ní přečetli, že lásku na celý život nikdy nepotkáte?

To, co po vás chci, abyste si zkusili představit, je velmi smutné, já vím. Celou dobu doufáte, že potkáte „tu jedinou“ nebo „toho jediného“ , někoho, kdo by vám aspoň zpoloviny vyhovoval a s nímž budete sdílet celý zbývající život. Nejste tak naivní jako jiní a na spřízněnost duší nevěříte. Přesto však jste čekali, že potkáte někoho, kdo se vám víc než zalíbí. Někoho, komu na vás bude záležet. Vedle koho se budete moci schoulit do klubíčka po dlouhém dni. Kdo se o vás postará, když budete nemocní. Kdo vám každý večer po práci bude naslouchat. Všichni v to doufáme. Všichni jsme lidé.

Hledání lásky má jednu zvláštnost. Ovlivňuje nás neustále. Láska je v popředí veškerého našeho jednání, i když rozumově se věci vyvíjejí jinak. To kvůli lásce jste si minulý týden koupili tyhle nové džínsy. Kvůli ní jste šli ke známým grilovat, ačkoli jste o to nijak zvlášť nestáli. Láska je pro nás důvodem obav a nejistoty, pokud jde o budoucnost. Je také hnacím motorem největších našich změn.

Dobrá. Takže kdybyste s naprostou jistotou věděli, že láska se k vašemu prahu nikdy ani nepřiblíží, jak byste se dívali na svůj vlastní život? Změnili byste něco na svých všedních dnech? A co plány do budoucna?

Vaše první reakce bude něco ve stylu: „Ani náhodou“. Jste přece konec konců rozumný člověk. Máte plány nezávislé na vlivu kohokoli jiného! To si myslí každý. Ale dopřejte si ještě pár chvil k zamyšlení. O lásce si totiž nechceme přiznat jednu věc: je to berlička, o niž se ustavičně opíráme. Myšlenka, že nás někdy někdo bude milovat se všemi našimi nedostatky, je dobrým důvodem, abychom se jimi nezabývali. Princip dvou polovic tvořících dohromady celek brání tomu, abychom se stali tou lepší.

Kdybyste jistě věděli, že vás láska nikdy nepotká, jak byste si zařídili zbývající život? Soustředili byste se na kariéru, na úspěch? Nebo byste investovali co nejvíc sami do sebe, jezdili po dovolených, překračovali meze své komfortní zóny?

Pokládám ty otázky proto, že se kloním k názoru, že jasně stanovená perspektiva života bez lásky by se stala pro každého zlomem. Vědomí, které nejprve můžeme pokládat za zničující, by nás vlastně mohlo osvobodit. Pokud se nepoddáme strachu, že zemřeme osamělí, otevřou se před námi nevídané možnosti. Vyzkoušet si život na všech kontinentech. Udělat závratnou kariéru. Vrátit se na vysokou a dodělat si vzdělání beze strachu, že tím někoho finančně omezíme. Láska nás různými jemnými způsoby spoutává, aniž si to vůbec uvědomujeme. Náhradou její nepřítomnosti se může stát pocit absolutní svobody.

V situaci, kdy už nemusíme hledat tu naši jednu jedinou lásku, konečně pochopíme, že máme právo milovat sami sebe. Že můžeme žít a rozvíjet se , být výzvou sami sobě, rozmazlovat se a budovat sami sebe doslova jako nějakou stavbu, abychom získali ještě víc předností. A sami v sobě pak najdeme to, co jsme hledali u jiných.

1336

Existuje věc, kterou bychom neměli dělat určitě – čekat, až někdo přijde a změní náš život. Buďte tím člověkem, na kterého jste čekali. A každý den žijte s tím, že jste do toho člověka zamilováni. Jednu věc víte s jistotou: každý triumf i nezdar, každý strach a každou výhru budete prožívat pouze vy a nikdo jiný. Vy slíznete všechnu svou smetánku. A jenom vy podáte sami sobě pomocnou ruku, když upadnete. Vy jste ten člověk, který se nakonec vždycky zvedne ze země, i když ho síly už opouštějí.

Měli bychom si vážit všeho, co sami vnášíme do svých životů. Ironií osudu nejpřitažlivější jsme právě tehdy, když na něco takového ani nepomyslíme. Jdeme-li životem s jistotou, svobodně a bez omezování, vyzařuje z nás s ničím srovnatelná energie, kterou nelze ani napodobit. Má sílu změnit nejen náš život, ale také životy lidí kolem.

Proto je lepší přestat s hledáním onoho jediného či jediné, s nimiž bychom chtěli strávit zbytek života. Buďte sami tím Jediným.

Heidi Priebe

Zdroj: http://www.pronaladu.cz

VZTAH JAKO DUCHOVNÍ CESTA

Jen velmi málo lidí zažívá štěstí ve vztahu. Domníváte se, že můžete být šťastnější s někým jiným, než sami se sebou. Tato představa je ale absurdní! Pravda je taková, že s jiným člověkem můžete být šťastní jen do té míry, do jaké dokážete být šťastní sami se sebou. Proč by tomu mělo být jinak?

Pokud chcete, aby váš vztah sloužil vašemu duchovnímu růstu, ze všeho nejdřív se musíte vzdát romantické fantazie, že někdo jiný může být zdrojem vašeho štěstí. Pokud jste šťastní, být s partnerem může vaše štěstí ještě zvětšit. Ale když šťastní nejste, společnost partnera jen umocní váš pocit neštěstí. Být ve vztahu s někým jiným je stejně náročné, ne-li náročnější, než být sám.

Prosím vás, mějte v tom jasno. Rozhodnutí být ve vztahu by nemělo být založené na touze nemuset se dívat na své Já, ale na ochotě proces sebepoznání zintenzívnit. Tím, že budete žít ve vztahu, neuniknete sami před sebou. Spíš naopak: Život ve vztahu vás donutí setkat se se sebou tváří v tvář.

Žijete-li s někým, pravděpodobně v sobě navzájem spouštíte nevyléčená zranění. Abyste takové situace zvládali, oba musíte být schopní přiznávat se ke svým myšlenkám, pocitům, slovům a činům a neobviňovat z vlastní bolesti nebo nepříjemných pocitů toho druhého. Oba musíte být zodpovědní za to, co prožíváte, protože jinak si na sebe navzájem začnete promítat zlost a strach a zanedlouho se váš vztah ocitne v krizi.

PŘEKONÁNÍ HRANIC

Duchovní vztah je založený na vyhraněném citu pro hranice. Přesně víte, co je a co není vaše zodpovědnost. Takový vztah však vede zároveň k prohlubující se důvěře, kde se hranice mezi Já a tím druhým začnou rozpouštět.

Když se ve vztahu respektují hranice, lze je překonat. Když cítíte, že vás partner respektuje, je pro vás snadné chovat se k němu laskavě a nesobecky. Není v tom žádné obětování se nebo sebezapření. Jedná se spíš o růst vaší lásky, kdy se učíte starat se o štěstí druhého stejně hluboce jako o své vlastní.

Nad své Já se ale nemůžete povznést, pokud nevíte, kdo jste nebo kdo je ten druhý. Jakmile znáte pravdu o sobě i druhém, začne dělicí čára mizet. Nakonec zůstane jen jediné bytí, ve vás i v druhém. Jedno Já, Věčný, přítel, Ten soucitný.

Solar_Violet_Flame

HLUBŠÍ PONOR DO LÁSKY

Jestliže už víte, co znamená pokládat štěstí jiného člověka za stejně důležité jako vaše, můžete to začít uplatňovat i v jiných vztazích. Díky tomu, že bezpodmínečně milujete sami sebe, dokážete milovat bez podmínek i jiné lidi. Není to pro vás vyčerpávající, ale naopak vás to nabíjí energií, protože láska, kterou rozdáváte, se vám vždycky vrátí zpátky v podobě vděčnosti.

Vidět v druhých nevinnost a krásu a dávat jim najevo, že je v nich vidíte, je ten největší dar, jaký můžete někomu dát. Pokud vidíte nevinnost a krásu nejen v někom, kdo se k vám chová hezky, ale i v tom, kdo vás nechápe nebo na vás útočí, pak víte, že jste zakotvení v Kristově vědomí bez podmínečné lásky.
V takovém stavu neodpíráte lásku nikomu, kdo ji potřebuje, i když se zdá, že o ni žádá urážlivým způsobem. Vaší úlohou ale není milovat jen ty, které máte rádi a které obdivujete. Chce se po vás, abyste milovali i své nepřátele. V konečném důsledku neexistuje nikdo, kdo by si nezasloužil vaši lásku.
Ti, kdo zpochybňují vaši schopnost milovat, jsou vašimi největšími učiteli. Tlačí vás až za hranice vašich možností, nutí vás projít zdmi strachu a odsuzování.

Kráčíte-li cestou, kterou jsem vám ukázal, učíte se nedívat až tak na to, jak se k vám druzí chovají, ale spíš na to, jak se vy chováte k nim. Nesoustředit se na slova a činy druhých, ale na své vlastní.
Jiným lidem můžete projevovat buď lásku, nebo strach. Vaší úlohou je projít svým strachem a dopracovat se k vědomí neotřesitelné lásky.

Když umíte přistupovat ke svému vlastnímu strachu se soucitem, pak dokážete stejně laskavě přistupovat i ke strachu druhých. Už nereagujete emocionálně nebo rozpolceně, ale trpělivě a vyrovnaně. Ve svém srdci víte, že jedině láska je skutečná. Všechno ostatní je jen iluze.

KONEC UPADNUTÍ V NEMILOST

V rajské zahradě jsou Adam a Eva nevinní. Cítí, že si zaslouží Boží lásku. Jakmile přestanou cítit svoji cenu, jsou vyhnaní z ráje. To, co bylo snadné, začne být těžké. Z hry se stává dřina. Naplnění se stává obětí.
Je-li vaše vůle oddělená od Božské vůle, nemůžete vytvořit nic, co by bylo užitečné pro vás či pro kohokoli jiného. Jestliže se bojíte nebo stydíte, hledejte způsob, jak se k strachu a studu postavit se soucitem a jemně je odevzdat do náruče lásky.

Bůh nechce, abyste bojovali. Bůh nechce, abyste si něco vyčítali. Bůh chce jen, abyste byli pokorní a pochopili, že nemůže vytvořit nic, co by mělo skutečnou cenu na základě omezeného vědomí ega.
Touha mít moc a ovládat vás vyvádí z rajské zahrady. Ruší váš vztah s Božskou přítomností.
Důvěřovat Bohu znamená důvěřovat nejhlubší součásti své bytosti. Znamená to spoléhat se na vaše neomezené, nevyčerpatelné Já – ne, ne na tu vaši část; která potřebuje záruky, neboť té se věřit nedá a ani ona není schopná důvěry – ale na vaše prvotní, základní Já, které cítí, že je hodné lásky. To je spojení mezi vámi a Bohem. Když spočinete ve svém spojení s Bohem, když se čím dál víc spoléháte na své základní Já a méně na své ego, přestáváte bojovat. Přestáváte přinášet oběti.

Nezapomínejte, že cesta z ráje vede na Golgotu. Dřív nebo později vás svět připraví o všechno kromě toho, co dokážete dát sami sobě. Nevydávejte se na křížovou cestu. Je to zbytečné a marné. Pokud jste to nezjistili už na příkladu mého života, pochopte to alespoň teď.

Cesta probuzení vede od nevědomé nevinnosti k upadnutí v nemilost, od viny přes zodpovědnost k odpuštění sobě samému. Nevinnost se neposkvrňuje získáváním zkušeností, ale zkušenosti ji nakonec vykoupí. Až se Adam a Eva vrátí do ráje, budou opět nazí, ale budou vědět to, co předtím nevěděli.
Pravdu můžete poznat jen tak, že jí budete. To zahajuje i ukončuje cestu stávání se. Nakonec se vrátíte tam, odkud jste vyšli – do rajské zahrady, kde musí každý získat zpět svoji nevinnost a naučit se tvořit společně s Bohem.

Paul Ferrini – Svobodná láska

 

Horoskop na obdobie 9. 5. – 15. 5. 2016

Lásky plné myšlenky a komunikace

Hvězdné nastavení je velmi bohaté. Budu se odvolávat na předešlý horoskop, kde jsou popsány aspekty, které působí i v tomto týdnu. Nejdříve působení konjunkce Slunce a retrográdního Merkura v Býku symbolizuje, že jsme v silném spojení s myslí, potřebou rozumět, pochopit a analyzovat. Naše mysl je velmi rozkmitána, můžete mít až pocit, že nic si nemůžete zapamatovat a objevují se bolesti hlavy. Mentální programy, které máme v mysli a skrze které vnímáme, a tím si vytváříme různé projekce, můžeme nyní pochopit a změnit. Tato konjunkce je spojena s Plutem, který tomu dává sílu a hloubku myšlenky, schopnost transformace a změny. Ve spojení Slunce a Pluta je stále aktivní síla Ducha, která vynáší hrubohmotné energie z našeho těla. Dochází proto k určité očistě těla a záleží, jak na tom jste, protože to může přinést zkolabování, střevní potíže, bolestnou únavu, horečky, záněty. Ano, může nám to připadat jako bolestný proces, který je ale velmi potřebný. Všechny naše myšlenky, emoce se vždy nakonec zapisují do těla a skrze nemoc se tělo očišťuje a zbavuje nánosů.

Zůstaňte proto v klidu, a pokud se nějaká nemoc objeví, dovolte si odpočinek a očistu těla. Důvěřujte, že je vám pomáháno. Někdy děláme spousty povyku, vytváříme další stres, negativní prostředí. Místo toho můžeme přijmout situaci s důvěrou a klidem. Často spadneme do strachu, co jsme udělali špatně, že svět bez nás spadne, když nebudu v práci či fungovat doma. Omyl! Ono se vůbec nic nestane! Zjistíte, že to může fungovat i bez vás. Možná, že tohle je horší zjištění než neodvedená práce?

K této pozici se přidává Venuše, která již minulý týden vytvořila příznivý aspekt s Neptunem do 13. 5. V tomto týdnu zesiluje harmonický aspekt s Jupiterem (7.- 15. 5.), který přeje vztahům, lásce, romantice, seznamování, harmonii, nákupům a především vývoji ve vztazích. Tam, kde není vztah života schopný, tak tento aspekt to zviditelní. Najednou vám dojde, že váš vztah je k ničemu. Vztahy, které mají potenciál, se prohloubí a posunou dál. Venuše se dostane 10. 5. do trigonu s Plutem a zesílí se fyzičnost, přitažlivost, magnetičnost a touhy. Vytváří se Velký trigon, který je spojen s vývojem a zhmotněním lásky, vztahů, hodnot. Venuše je spojena se srdcem, láskou v srdci, srdce je spojeno s astrálním světem. Žijeme to, co máme v srdci. Můžete si uvědomit, jestli opravdu máte lásku v srdci, jestli si jen nemyslíte, že milujete. Zviditelní se hodnoty, které určují náš život, protože tomu, čemu dáváme hodnotu, tomu se věnujeme. Objeví se proto naše skutečné hodnoty.

Od 10. 5. Venuše vytváří konjunkci s Merkurem (do 18. 5.) a jdou naproti sobě. Láska se má spojit s rozumem. Lásky plné myšlenky, které mají vést k harmonii v mysli a k laskavé komunikaci.

heart33

A pod tím vším je stále T-kvadratura Jupiter, Neptun, Saturn, která vytváří pocity marnosti, propadání strachu a bezmocnosti. Děje se to na hlubší úrovni, někde hluboko ve vás, kde to nemáte možnost ovlivnit. Nechápete, odkud se berou pocity smutku, strachu, beznaděje, nespokojenosti, zklamání, nenaplněnosti a nedůvěry.

K tomu všemu stále působí retrográdní Mars (17. 4. – 29. 6.), viz horoskop 18. 4. – 24. 4. 2016, který je vykonavatel (čin) naší vůle, které je řízena od srdce, přes mysl k činu.

Z hlubin duše našeho nevědomí prosakují staré zápisy prožitků beznaděje, bolesti a smutků. Dění kolem nás je tolik podobné historii, která se již několikrát opakovala, a to vyvolává ty neuchopitelné stavy duše. A protože jsme to již tolikrát „pokazili“, tak se objevuje strach, že to znova nezvládneme.

Naše vědomí, je ale díky tomu podstatně dále. Lid, který si prošel utrpením, hladověním, válkami a tyto prožitky zůstali v emočních zápisech duše, se nyní otevírají a zvědomují se skrze stejné emoce, bez jasného důvodu. Nyní tyto pocity procházejí i přes tělo, aby se očistily až do hmoty – buňky. Je proto tak důležité žít klid a mír ve své duši, přijmout s důvěrou proces, kterým procházíme a odevzdat se mu, místo plýtvání energie, když vytváříme další stres a napětí, když propadneme panice a začneme se procesu očisty bránit.

Dostáváme velkou podporu, abychom právě ve hmotě skrze svou mysl prožily nové myšlenky, které jsou spojené s důvěrou a klidem. A tím si prožili pocit důvěry a naděje, že nyní společenskou situaci můžeme zvládnout a prožít udržitelný mír. Mír ale nejdříve potřebujeme objevit v sobě, prožít ho. Tím ho vytváříte, vyzařujete ven a podporujete mírové řešení celé společnosti. Není to na pár lidech, kteří vládnou, oni jsou naším odrazem.

Nemohu chtít mír, když svým jednáním rozvibrovávám boj, soupeření, hádky, útoky, stres, paniku a strach.

Ano, někdy nás potkávají velmi těžké situace a čím jsme schopnější, tím těžší situace přicházejí, než překročíme práh mezi karmou a dharmou, (osvobození od karmy, strachu a utrpení).

Pomoci vám může, když si uvědomíte, že dostáváme pouze to, co uneseme. Mám na to!

Procházíme posledními dny, kdy vládne Černá luna ve Vahách (do 19. 5.), posledními zkouškami, jak jsme se naučili zachovávat mír v sobě, respektovat hranice, spolupracovat, přestat soudit sebe a druhé, a vzdát se závislosti na někom. Budeme schopnost udržet v sobě mír potřebovat, až vstoupí Černá Luna do Štíra, kdy se budeme dostávat do hlubin své duše, kde panují zátěžové emoce, které budeme přetvářet.

Požehnané dny, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
http://www.astrologiepetranel.cz