Tag Archive | výzvy

ROK MARSU 2016 – ROK BOJOVNÍKA

aneb Vítejme v realitě…

Rok 2016 přináší mnohé výzvy a záleží jen na nás, jak je uchopíme, jak k nim přistoupíme. Vládce roku Mars představuje mladého muže plného síly, statečného rebela, odhodlaného průkopníka, stejně tak však bývá spojován s tzv. malým neštěstím, agresí, ničením. Bůh války, rozněcující v lidech nadměrnou horkost, potřebu projevit násilnosti, prožívat dramata a strach o holý život, anebo ten, kdo přišel řešit problémy, uskutečňovat změny, chránit svou rodinu a zemi, bojovat za správnou věc?

Stejně tak je tomu s číslem 16. S ním je spojena tarotová karta Věž, na níž vidíme nahého muže a ženu, vrhající se z oken hořícího domu. V extrémní situaci jsou nuceni vzdát se již dávno nevyhovujících vzorců smýšlení a chování, odložit masky a převleky, stát se sami sebou. V součtu však číslo 16 dává 7, což je Vůz. Zde vidíme mladého vozataje-zasvěcence, který udržuje v rovnováze dvě protichůdné síly: světlo a tmu, aktivitu a pasivitu, jang a jin. Pouze díky této vyrovnanosti je jeho vůz v pohybu a jede jednoznačně tím správným směrem…

1. ledna 2016 se Mars nalézá ve 29. stupni Vah, v zóně svého vyhnanství. Místo jeho vlády je totiž v protilehlém znamení Berana, kde se může projevit dětsky spontánně, jednat v souladu se svými bytostnými potřebami, řešit problémy hned, nic neodkládat na potom. Zatímco Mars v Beranu si prostě dělá, co chce, Mars ve Vahách je již dospělý, zralý muž: partner, manžel, společensky angažovaný člověk, který se již během svého dosavadního života naučil, jak vycházet s okolním světem, jak dobře hrát svou roli, používat nejrůznější masky a převleky, dělat více či méně zdravé kompromisy, používat diplomacii, dělat politiku. Jeho velkým problémem však může být nerozhodnost, oslabení schopnosti jednat a vyjadřovat se pravdivě, v souladu se sebou samým a sám za sebe, uskutečnit své vlastní potřeby, projevit zdravě a harmonicky tradiční mužské kvality.

Mars na hranici Vah a Štíra však může být na vyšší úrovni zosobněn legendárními mistry bojových umění, jaké známe z filmů a z vyprávění, jaké obdivujeme pro jejich obrovskou psychickou sílu, vyrovnanost, meditativní poklid, soustředěnost a uvolnění zároveň… Ano, pro zdárný průchod úzkou branou roku 2016 jsou právě tyto kvality nezbytné, objevit v sobě bojovníka, rozpomenout se na něj, spojit se s ním. Typickými kvalitami Vah jsou harmonie, elegance a plynulost. Mars v tomto znamení se může stát tím, kdo tančí a bojuje zároveň, kdo využívá efektivně svou energii, praktikuje boj bez boje, díky své vnitřní vyrovnanosti a mírumilovnosti se dokáže vyvarovat zbytečných konfliktů a násilí. Přesně jako vozataj na tarotové kartě Vůz.

Jak tedy dosáhnout vnitřního klidu a míru? Z čeho začít, co pro to můžeme udělat? Znamení Vah souvisí s kulturou starověké Číny, z níž doposud můžeme čerpat a inspirovat se například učením a filosofií taoismu. Samo slovo TAO znamená přirozenost. Záměrem je tedy dostat se do souladu se svou vnitřní přirozeností, žít ve shodě s vesmírnými zákony a přírodou, nechat věci plynout a tak svým problémům vlastně jen dovolit, aby se samy vyřešily. Čím více bude praktikujících tohoto starodávného umění bytí, čím více následujících své vnitřní vedení, tím harmoničtější bude celková situace v lidské společnost. Práce s dechem, s pohybem, cvičení Taj-či, Čchi-kungu, taneční meditace a podobné blahodárné aktivity, nám budou v tomto roce obzvláště ku prospěchu. Praktikovat TAO v těle můžeme začít hned teď, vždyť každý pohyb, který děláme, se může stát elegantním, souladným, plynulým… Další důležitou věcí je rytmus, který nahrazuje sílu, jak nám sdělují moudří. Pravidelnost našich aktivit, jejich správné načasování, umění naladit se tak, abychom byli ve správnou chvíli na správném místě. Zkusme se takto naladit každé ráno a pak jen sledovat zázraky, jaké se dějí! Celkové zpevnění se, osvojení si nových užitečných návyků a tím posílení vůle posiluje též naši sebedůvěru a umožňuje nám učinit důležitá rozhodnutí, podniknout zásadní kroky, umožnit vozu svého života plynulý pohyb vpřed.

Ano, poslední stupně Vah, kde se Mars v prvních dnech roku nachází, jsou spojeny s nanejvýše moudrým a efektivním osvojením si kvalit tohoto znamení. V tomto citlivém místě vyrovnáváme plus a mínus, JANG a JIN, muže a ženu, rozum a intuici, abychom mohli bezpečně a s jistotou vstoupit na nestabilní vodní půdu následujícího znamení Štíra. Do oblasti, kde se již síla dává do pohybu, a změny jsou nevyhnutelné. Pokud bychom se ze všech sil snažili udržet již dávno nevyhovující pozice nezdravého kompromisu, vyhýbali se konfrontaci s realitou, snažili se stále „sedět na dvou židlích“, pak bychom zažívali disharmonii vyhnaného neboli potlačeného Marsu v celé jeho falešné kráse. Projeví se efekt Věže: náš pečlivě udržovaný iluzorní domeček z karet se rozpadá a my jsme proti své vůli vtaženi do procesu transformace: nazí a bezbranní, nepříjemně překvapeni, vyskakujeme z oken hořícího domu. Podívejme se proto pozorněji, nakolik se každého z nás situace Marsu na konci Vah dotýká. Kde se snažíme ze všech sil udržet balanc, kde se cítíme již vyčerpáni z usilovného „boje za mír“? Astrologický dům umístěný na hranici Vah a Štíra v našem horoskopu nám může napovědět, v jaké konkrétní životní oblasti se pohybujeme doslova na ostří nože, snažíme se o udržení rovnováhy i za cenu osobních obětí i když tušíme, že změna a posun vpřed jsou nezbytné. Můžeme se změny obávat, můžeme ji však také přivítat, přijmout a teprve poté vidět řešení. Ze stavu klidu a rovnováhy moudrého vozataje jasně zřít, kudy vede naše další cesta.

Přesně taková je i aktuální situace lidstva. Náš způsob smýšlení, schopnost či spíše neschopnost zacházet s ostrým mečem intelektu, budou muset projít hlubokou proměnou, neboť nás dovedly na pokraj zániku. Kromě jiného i vnitřní rozpory, předsudky a dualistické myšlení lidí napomohly k rozpoutání informační války, k umělému vytváření bariér mezi lidmi, zákulisnímu pletichaření, manipulaci s chápáním dobra a zla, šermování slovy a pojmy, zneužití sdělovacích prostředků, k dalším a dalším variantám zkreslování reality. Jsme prostě žáci v čase a taková je fáze našeho vývoje, našeho studia, takové jsou aktuální konstelace. V tomto rozbouřeném moři myšlenkového a emotivního chaosu znovu a znovu vyvstává zásadní výzva: klid mysli, soucítění, vědomí Jednoty se všemi bytostmi, meditativní „Stav nad protiklady“.

Sečteme-li 2016 dohromady, máme tu 9, číslo spojené kromě jiného s planetou Neptun. Devítka je posvátné číslo celistvosti, číslo mágů a mystiků, zahrnuje v sobě všechna čísla, všechny kvality předchozí. Stejně tak rok Marsu, a to každých sedm let, završuje jednu etapu před dalším začátkem, nyní tedy před následujícím rokem Slunce 2017, rokem číslo 1. Tím se nám zdůrazňuje význam roku 2016 jako období, kdy se máme s mnohými věcmi rozloučit, mnohé záležitosti či celé životní etapy správně dokončit. Což je nám sdělováno též skrze poslední zodiakální znamení Ryb, obydlené současně několika vzácnými hosty: Neptunem, Bílou lunou, Chironem a Sestupným lunárním uzlem.

Pojďme tedy nahlédnout ještě hlouběji pod povrch věcí…

Proč vlastně dlouhodobě setrváváme v nevyhovujících vztazích a situacích? Proč si nechávají tak silně ubližovat nejen jedinci, ale i celé národy? Na psychologické úrovni se při práci s Marsem ve Vahách (od 13. listopadu 2015), dostáváme k hlubokým zraněním, kvůli kterým jsou naše vztahy v nerovnováze, zažíváme či způsobujeme bolest, nalézáme se v roli oběti či agresora. S léčením těchto zranění a bolavých míst nám pomáhá vládce Vah, Chiron, který se aktuálně v letech 2011 – 2019 nalézá ve znamení Ryb. Tento podivuhodný „zraněný léčitel“, prostředník mezi nebem a zemí, nám pomáhá vyrovnat karmu cestou odpozorování, pochopení a nakonec odpuštění a plného rozpuštění v moři všeobjímající Lásky. Jednoduše si uvědomme, že bolest, kterou nám druhý člověk způsobuje, jsme my sami způsobovali jemu či někomu jinému. Poté poprosme o odpuštění a též odpusťme. Čas vyrovnání již nastal, stačí se rozhodnout.
V Rybách se nalézá též Bílá luna (od 13. září 2015), nabízející nám po sedmi letech svou pomoc v situacích, které se nám z lidského pohledu mohou zdát bezvýchodné, rozumem neřešitelné. Právě tehdy, kdy už kolikrát nevíme, kudy dál, máme možnost poprosit o pomoc bytosti duchovního světa, aby nám pomohly přijmout to, co se děje, aby nás naučily rozšířit své vědomí za hranici běžného chápání a vnímání, umožnily rozpomenout se, že toto vše jsme si sami zvolili a naplánovali ještě před svým narozením. Ještě před tím, než jsme se ponořili do onoho zvláštního snu, z něhož se nyní prostě jen probouzíme…

Spojení Bílé Luny s Chironem v Rybách 20. ledna nám napomůže nalézt tu nejhlubší rovnováhu, skutečný soulad s Bohem v sobě, napojit se na nekonečný proud hojnosti a milosti. Spočinutím v přítomnosti poléčit minulost i budoucnost zároveň. Ptejme se, jak vyrovnat karmu a bude nám odpovězeno Láskou.
Velmi silný může být moment vstupu Bílé Luny do znamení Berana 13. dubna. Toto je klíčové datum, den kdy se nám doslova otevírá možnost vědomého spojení se Zdrojem a rozpomenutí se na to „Kdo jsme? Proč jsme sem přišli?“. Až do 12. listopadu nám pak Bílá luna bude pomáhat v oblasti seberealizace, dodávat nám odvahu žít sami za sebe, pustit se nadšeně do projektů a činností, které nás baví a fascinují. Vrcholnou událostí celého období, bude spojení Bílé luny s Uranem 25. září.

V průběhu roku 2016 se Mars bude pohybovat převážně ve znamení Štíra a Střelce, přecházet sem a tam, z vody do ohně a z ohně do vody, aktivizovat oblast astrálního těla a vyzývat nás k tomu, abychom se naučili skutečně mistrně vládnout svými emocemi, vášněmi, zpracovali či doslova přetavili strach a minulé zkušenosti v pravou Sílu Ducha, Sílu Lásky.

Ze své vozatajské pozice ve Vahách se Mars přesune hned 3. ledna a ve Štíru setrvá do 6. března, ovšem znovu se tam navrátí 27. května a pobude až do 2. srpna. Mars ve Štíru je již bojovníkem v akci, zkušeným mužem, psychicky nesmírně silným a odhodlaným, někdy však až bezcitným a krutým k sobě i k druhým. Je však zároveň tím, kdo skutečně řeší problémy! Ano, zde již nečekejme žádné kompromisy a vyjednávání, a klasické štíří heslo: „Co tě nezabije, to tě posílí!“, se projeví naplno. V tomto období budeme přímo „vtlačováni“ do oblasti třetí čakry, budeme dělat klíčová osvobozující rozhodnutí.

Ať už se Mars ve Štíru projevuje jakkoliv, jeho záměr je jednoznačný: dobrat se pravdy, očistit nás od falše a přetvářky, předsudků, formálností, povrchnosti. Vlastně působí jako jakási sonda, ponořená do našeho podvědomí. Čím více odmítáme a odsuzujeme války, násilí, sexuální zvrácenosti, tím více se o tom všem dozvídáme, tím více můžeme mít příležitostí bát se a chránit své intimní zóny. Ano, Štír je totálně nesmlouvavý a skrze svého vyslance „drsňáka Marse“ nabízí jediné řešení: přijetí své temné stránky, událostí ze své minulosti, zpracování si pocitu viny, důkladné pročištění podvědomí. Vnější situace a obrazy, ať jsou jakkoliv děsivé, nám tedy mají vždy napomoci k vnitřní práci a též mobilizaci dosud spících sil a schopností.

Spojení Marsu s Prozerpinou 1. února nám může v této hlubinné nekompromisní očistě výrazně napomoci. V tyto dny můžeme též nastartovat léčení a čištění především trávicích orgánů spojených s třetí čakrou: žlučníku, jater, slinivky, žaludku, sleziny, střev.
Práce s třetí čakrou solar plexu, související právě s Marsem, se stává jedním z klíčových úkolů roku, proto si připomeňme její témata: síla, moc, ovládání. Nakolik se cítíme ovládáni, nakolik ovládáme někoho jiného? Nakolik zdravě vládneme sami sobě? Jaké myšlenky a jaké emoce na toto téma produkujeme? Zdravá čakra solar plexu je jako malé slunce uvnitř nás – zářivá žlutobílá koule v oblasti pupku, našeho energetického středu. Vizualizací můžeme očišťovat tuto oblast od nánosů, zabraňujících jí harmonicky fungovat, což nám umožní správně se rozhodovat, projevovat svou vlastní vůli.

3rdchakra

Ještě před tím, 18. ledna, zažijeme trigon Marsu s Neptunem v Rybách, který nám napomůže stát se vskutku „Božími bojovníky“. Hluboce vnitřně pracovat ve stavu napojení, pocítit podporu a inspiraci shůry ve svém konání a řešení problémů vyžadujících „štíří vlastnosti“ – odvahu, intuici, strategii, nadlidskou vůli.

Silný bude též trigon Marsu s Chironem v Rybách 9. února. Bojovník a mírotvorce se harmonicky spojují a spolupracují a my budeme schopni skutečného usmíření, vyrovnání, řešení možná i letitých nepříjemných sporů a vztahových potíží.

Mars ve Střelci (od 6. března do 27. května, poté od 2. srpna do 27. září) je odvážným bojovníkem za vysoké ideály, ušlechtilým rytířem a misionářem, šířícím dobré zprávy, radostnou zvěst o Bohu. Své učení však nemůže v žádném případě prosazovat násilím, které vede k náboženským válkám – podivné absurditě pomalu doznívající však v posledních křečích ještě se zmítající éry Ryb. Sdělujme tedy dobré zprávy sami za sebe, sdílejme jen to, na co jsme sami přišli, co jsme sami zažili, čím jsme si bytostně a niterně zcela jistí. Obvykle to budou skutečnosti a poznatky, které jsou obsaženy ve všech světových náboženstvích a učeních, v jejich esoterních jádrech, často však pečlivě překrytých vrstvami polopravd a manipulací, skrze něž můžeme nyní odvážně pronikat. Spojení Marsu se Saturnem 24. srpna napomůže našemu duchovnímu a společenskému nasměrování. Každý z nás si může v těchto dnech dobře prověřit, jak funguje jeho životní filosofie, jak může nejúčinněji přispět k procesu proměny lidské společnosti.

Po bouřlivé, ovšem obrodné fázi pobývání Marsu ve vodě a v ohni, ve Štíru a ve Střelci, dojde k určitému zklidnění, nabrání konkrétního směru. 27. září Mars vstupuje do zemského znamení Kozoroha, místa svého povýšení, kde pobude do 9. listopadu. Po všem co jsme zažili, čím jsme prošli, jsme nyní poučeni, zkušení, děláme správné závěry, stojíme oběma nohama na cestě, můžeme se soustředěně pustit do konkrétní práce.

Obzvláštní sílu můžeme načerpat ze spojení Marsu s Plutem 19. října. Tato konstelace nám dodá přímo nadlidskou sílu vůle k uskutečnění našich záměrů, pomůže nám pocítit zda jdeme správně, případně pomůže uvolnit omezující sevření povinností a přebytečné zátěže, které jsme si na sebe nabrali (fenomén „nestíhání“), často vedoucí k problémům se zády. Vědomá práce s páteří v těchto dnech, například masáže a terapie napomáhající odstraňování letitých blokací, nás doslova napřímí, zprůchodní, propojí sedmou a první čakru, nebe a zemi, pomůže nám konat vědomě, dělat své věci, své činy, nenechat se však jimi ovládnout.

Na své cestě bojovníka bude Mars od 9. listopadu pokračovat znamením Vodnáře, kde nám pomůže urychlit započatou práci, objevit a dovolit si netušené možnosti svobody a spolupráce s podobně smýšlejícími přáteli, využít sílu jednoty a dar kolektivu.
„Konec dobrý, všechno dobré…“ Ještě letos od 19. prosince zažijeme působení Marsu v Rybách, kde se v posledních dnech roku přiblíží k Neptunu a jejich úplné spojení nastane 1. ledna 2017. Jakoby se po tomto náročném roce nabízelo skutečně hluboké spočinutí, usmíření všech se všemi, i když třeba jen na pár okamžiků. Snad to tedy bude Bůh Bohů, Velký Ničitel Iluze, Šiva sám, kdo v tyto dny vezme záležitosti do svých rukou a zasáhne očistně a zázračně do lidského hemžení. Zničeno však může být vždy jen to, co zničeno být má. Po bouři se vždy ukáže Slunce na jasném nebi, stejně tak i my brzy uvidíme, jak se věci skutečně mají.

Jaké jsou další významné konstelace planet k 1. lednu 2016?
Spojení Jupitera se vzestupným uzlem a Lunou v zemském znamení Panny ve dvanáctém domě nám přináší opravdu velké vystřízlivění. Očistit se od nánosů všemožných iluzí a představ zastírajících skutečný stav věcí – přesně takový je v tomto roce náš karmický a evoluční úkol, s nímž se potřebujeme ve vlastním zájmu vypořádat. Jupiter se ve znamení Panny, opět po dvanácti letech, nalézá již od poloviny srpna 2015 do 9. září 2016. A tak si po většinu roku budeme moci užívat jeho daru vystřízlivění a celkového ozdravění v procesu detoxikace, očisty, hloubkového a pečlivého úklidu a uspořádání. Samotná kombinace slov „dar“ a „vystřízlivění“ se nám může zdát zvláštní. Jupiter je v Panně totiž ve vyhnanství, proto jeho vliv není a nebude zřejmě mnohými přijímán zpočátku jednoznačně jako ono „velké štěstí“, se kterým je v astrologii tak často spojován. Postupně se nám všem určitě uleví a zjistíme, že právě tento dar jsme potřebovali (-:

Ve znamení Panny se totiž skrývá nezměrný léčivý potenciál. Skrze tuto oblast Zvěrokruhu můžeme znovuobjevovat schopnost sebeléčby, regenerace, omlazování, odhalit tajemství vzniku a příčin nemocí, najít svou vlastní jedinečnou cestu k plnému uzdravení (rusky iscelenije = scelení, celistvost). Již v samotném trojitém symbolu tohoto znamení je zakódována informace o propojení Ducha, Duše a Těla, o nezbytnosti v léčení na všech těchto úrovních. Naše těla byla stvořena tak, abychom byli šťastni už jen z toho, že se v nich nalézáme. Pokud si v tom ovšem sami nebráníme, zahalujíce se do vrstev myšlenek, pocitů, oddělujících nás od přirozenosti, zabraňujících tím žít skutečně zdravě. Jupiter v Panně nám nabízí přijetí těla jako posvátného daru, nástroje naší transformace. Znovu a znovu nám trpělivě vysvětluje, jak se správně o tělo starat, jak v něm pobývat, jak mu naslouchat. Zasvěcuje nás do léčivých technik, učí skutečně zdravému smýšlení, prozařuje vědomím posvátnosti naši každodennost a naši práci a službu nás učí vykonávat tak, abychom z ní měli ten nejlepší pocit, abychom si ji skutečně užívali. „Na koni“ může nyní být generace zrozenců z druhé poloviny šedesátých let. Jupiter se totiž několikanásobně spojuje s Uranem a Plutem v jejich horoskopech a pomáhá jim uskutečnit „generační misi“ trpělivých a pečlivých a odvážných léčitelů-revolucionářů.

Ve znamení Panny nás Jupiter též učí konstruktivnímu přístupu k nemoci jako k daru. Vysvětluje nám, že nemoc znamená léčení. Omluvme se tělu, dopřejme dost lásky a pozornosti doposud zanedbaným místům. Jedna dobrá myšlenka je silnější než celé kvantum záporných, takže pojďme do toho tady a teď, bez zbytečné kritiky a bez sebeobviňování.

Jupiter 9. září vstupuje do znamení Vah, aby prozářil a uzdravil oblast partnerských vztahů a dal do pořádku naše ledviny, s nimiž partnerství tak úzce souvisí. Stane se tak až do léta dalšího roku 2017 naším učitelem harmonie a souznění, vysvětlí nám skutečný význam situací neboli učebních lekcí, které jsme v uplynulých dvanácti letech v partnerství zažívali. Pomůže nám vyrovnat se s tím co bylo, uzdravit zranění, pochopit příčiny a založit nový vědomější a moudřejší přístup ke vztahům na dalších dvanáct let. Mnozí mohou být v tomto období doslova obdarováni novým vztahem, zlepšením vztahu stávajícího či jim bude napomoženo zdravě a harmonicky ukončit vztah, jehož čas již skutečně vypršel. Obzvláště silné bude podzimní putování Jupitera Vahami pro zrozence sedmdesátých let. Jupiter se postupně spojí s Plutem v jejich horoskopech a napomůže jim v uskutečňování velmi náročného generačního úkolu, radikální transformaci již překonaného pojetí vztahů.

Ve znamení Vah se od 25. srpna 2015 do 13. listopadu 2016 nalézá Černá luna, jejíž lekce o harmonických vztazích zdaleka nejsou tak příjemné. Není příliš příjemné uvidět, jak si problémy ve vztazích sami vytváříme, jak nám druzí zrcadlí to, co sami před sebou skrýváme a další citlivá, ledvinám však tolik prospěšná odhalení.

Vzestupný uzel v Panně se nalézá od 13. listopadu 2015 až do 9. května 2017. Po osmnácti letech jsme tedy přímo vytahováni, povzbuzováni k růstu ve fyzickém těle, aktivnímu řešení záležitostí první a druhé čakry. Teprve vystřízlivění a jasné nezkreslené vnímání reality umožňuje dát naše záležitosti zcela do pořádku. Před čím jsme tolik let zavírali oči, čeho jsme si nevšímali, co jsme odkládali? Co nám sděluje naše tělo? Jaké jeho oblasti a tím i oblasti našeho života přitahují nejvíce pozornosti? Kde se hromadí věci, informace, kde si vytváříme zbytečnou zátěž a ucpávky, blokace energetických toků? Nahlédněme třeba do svého horoskopu, kde podle astrologického domu umístěného v poslední dekádě Panny můžeme zjistit, které konkrétní životní oblasti se toto týká.
Většině z nás se do uklízení nejprve moc nechce. Vzpomeňme si však na ten skvělý pocit, když se dostavují první výsledky, když se vše se krásně pročišťuje, uspořádává, energie proudí a dělá se nám lépe! Nuž, a přesně takový pocit chtějí vyzvat Jupiter a vzestupný uzel v Panně, jejichž přesné spojení proběhne 23. ledna. Zkusme se v tento den vědomě naladit na cestu do těla, na pocit, jaký bychom měli z dokonalého zdraví, neboť v podstatě již dokonale zdraví jsme! Můžeme se též ladit na setkání s tím nejlepším pro nás lékařem, léčitelem, učitelem, zasvěcovatelem, který nám nejen v tomto období může v uzdravení napomoci. Ovšem nezapomeňme, že jednoho takového a toho úplně nejlepšího léčitele jsme již před lety potkali, neboť jsme to my sami (-:

Působení Jupitera v Panně bude posíleno harmonickým aspektem trigon od Pluta v Kozorohu (poprvé 12. října 2015) a to hned dvakrát, 16. března a 26. června. V těchto dnech a v podstatě i během celého období od října 2015 do června 2016 prochází naše chápání toho, co to je zdraví a léčení, hlubokou, pomalou, ale jistou proměnou. Kdo například dosud chápal léčení jako návštěvu lékaře, začne chodit k léčiteli či bylinkáři, někdo další se posune třeba směrem k homeopatii či energetické léčbě a nakonec zbývá úroveň nejvyšší: dát příkaz své DNA a dovést vědomí zdraví do každé buňky, do každé nejmenší částečky těla. Trigon, který se odehrává v zemských znameních přináší konkrétní jednoznačný výsledek, který však záleží na naší předchozí píli a vytrvalosti.

Co nám vlastně brání být zdraví, být naplno v těle, užívat si moudře darů života? O tom nám již druhým rokem mnohé naléhavě sděluje Saturn ve znamení Střelce. Tento moudrý a přísný nekompromisní vůdce nám bude ještě celé dva roky různými způsoby odstraňovat všemožná nezdravá přesvědčení a upravovat naši životní filosofii tak, aby byla vskutku o životě, aby byla živoucí nikoliv dogmatická, omezující, někdy i vyloženě nezdravá až destruktivní. Kde a jak sami sebe omezujeme, v jaké oblasti si něco vědomě či nevědomě přísně zakazujeme, a kde se tato tendence vůbec vzala? Naše přesvědčení jsou nejčastěji utvářena výchovou, dále nejrůznějšími společenskými či náboženskými vlivy jak v tomto, tak i v předchozích životech. Saturn pracuje velmi důsledně a může nám v aktuálním přibližně tříletém období (2014-2017) dokonce tato omezení zesílit, dovést do absurdna, abychom si je mohli spolehlivě uvědomit, uvidět a zapracovat na jejich odstranění, cestou tzv. odblokování, rozpuštění těchto mentálně-astrálních útvarů v naší auře.
Saturn ve Střelci nám vlastně nedovoluje cestovat, ve smyslu příliš se rozšiřovat, unikat od problémů, které máme vyřešit u sebe doma, ve své zemi. Což v kombinaci s Jupiterem, vládcem Střelce, ve znamení Panny posiluje celkovou nezbytnost totálně se vtělit, spočinout v realitě, v přítomnosti, vychutnávat si každý okamžik, každý nádech a výdech. A shledat svou každodenní realitu tou nejexotičtější, nejúžasnější ze všech, radovat se i z těch nejobyčejnějších věcí a zdánlivě bezvýznamných detailů. Teprve poté se můžeme vydat dále a stejně tak prožívat a užívat i cesty daleké, jak za hranice naší země, tak i za hranice běžného každodenního smýšlení a vnímání.

Tato situace Saturna přináší též jednoznačné změny k lepšímu v celé lidské společnosti, upravuje politické klima, vynucuje spravedlivější uspořádání společnosti, odstraňuje zastaralé struktury. Jednoduše si připomeňme, že naposledy byl Saturn v tomto společensky angažovaném znamení před třiceti lety, tj. v letech 1985-88, v období přestavby neboli „perestrojky“, na které si mnozí z nás velmi dobře pamatujeme.

Několikaleté putování Saturna Střelcem přinese užitečné plody a výsledky každému z nás, v konkrétní životní oblasti podle situace astrologického domu ve znamení Střelce a dalších ukazatelů. Pro celé lidstvo však bude pravděpodobně nejblahodárnější období od prosince 2016 do listopadu 2017. V těchto měsících se Saturn ve Střelci třikrát dostane do pozitivního aspektu trigon s Uranem v Beranu. Harmonické propojení Saturna a Urana, tedy „brzdy a plynu“ umožní uskutečnit, dovést do konkrétní podoby letité volání Urana po svobodě, po uvědomění si svého nezměrného potenciálu, možností, jedinečnosti každého jedince. Již mnoho let probíhá všeobecné odtajnění, formuje se jasný záměr a vize života ve staro-novém společenském uspořádání, založeném na kosmických zákonitostech. Samo slovo S-VO-BO-DA v sobě v ruštině i v češtině skrývá podivuhodné poselství: SvědOmím se nechat Vést je nám BOhem DAné! Poprvé zažijeme účinek této konstelace v posvátné noci z 24. na 25. prosince 2016, jako předznamenání obrodných procesů v příštím osvíceném roce Slunce.

Nyní se však navraťme do přítomnosti k úkolům, které jsou teprve před námi. Dýchejme zhluboka, a ve stavu rovnováhy uchopme opratě svého vozu. Tady a teď jsme na tom správném místě, ve správné situaci a vše co se děje je přesně tím co potřebujeme! Ze svého energetického středu prozařme celé své tělo, svou realitu. Jsme připraveni!

Přátelé, posílám velkou podporu nám všem a přeji mnoho sil
a láskou prozářenou SEBEDŮVĚRU v našich srdcích!

Vaše
Alita Zaurak
www.mandalia.cz

Reklamy

Předpověď na období od 26. listopadu do 8. prosince 2015

Celkově: Astrologicky viděno náročnější období. Schopnost věřit v dobro a ve smysl našeho počínání je tou nejdůležitější výzvou těchto dnů.

Profesně: Skromnost je vhodným přístupem, pakliže se máme dobrat výsledku dobrého pro obě strany.

Vztahy: Věřit v lásku je často tím nejlepším, co můžeme udělat. Ve svém zájmu.

Finančně: Nebojte se napjatého rozpočtu. Ten nevadí. Postavte se v duchu na stranu těch, kterým se daří.

Zdraví: Jakýkoliv pohyb v této době přichází vhod, omezujte sezení, tělu neprospívá.

sagittarius

BERANI A BERANKY
Všechno funguje, všechno pracuje, akorát že už trochu dlouho. Chtělo by to upustit páru z ventilu. Máte-li takovou možnost, neváhejte. Víkend jenom s partnerem, víkend s kamarádkou, každá podobná volba je dosti zajímavá. Občasná tíživá atmosféra je pouze příležitostí rozsvítit světlo v sobě. Což právě vy, jakožto ohnivé znamení jste dobře schopné. V okolí 29. listopadu se vynořuje vzpomínka na dřívější vztahy. Ozvete se?

BÝCI
Naděje se ve vás může v tomto období střídavě otevírat a zase zavírat, proto uděláte dobře, když podpoříte své spojení s důvěrou a vaší vyšší vizí. Vidět svůj život jakoby z výšky a důvěřovat tomu, že jste vždy všechno zvládly a že jste vlastně úžasné bytosti, nádherné a schopné. Zmatky v souvislosti s láskou v okolí 28. listopadu pomáhá ošetřit důvěra v lásku. Ve vaši schopnost milovat za každého počasí. Poslední víkend v listopadu je dobré odpočívat.

BLÍŽENCI A BLÍŽENKY
Domníváme se, že toto období je plné náročnosti i pro vás, neboť po Jupiteru, Saturnu a Neptunu na Vaše znamení tlačí i Slunce. Proto se potřebujete vybavit maximální laskavostí k sobě samé. Nepřetěžovat se, a být plná pochopení pro sebe sama. Duševní kolísání vyrovnávat vědomým rozhodnutím pro světlo a vznešený stav ducha. 30. listopad může být relativně únavný, zasloužíte si volnější režim.

RACI A RAČICE
Dámy, píšu na všechny strany, že toto období není snadné, tak vás nepřekvapí, že i vám popřeju dostatek času, který si budete dělat samy na sebe. Čas je právě to, co obvykle samy sobě nejvíce dlužíme. Zkuste si představit, že jste tu především sami pro sebe, pak dlouho nic a pak až partner a rodinní příslušníci. Konec letošního listopadu vytahuje naše staré a dobře zasunuté pocity křivdy. To je dobře, protože je díky tomu můžeme odevzdat.

LVI A LVICE
Rozpoložení sil na nebi je citlivé, zrovna vašemu znamení to však nikterak nevadí a jste navzdory všemu ve vynikající formě. Prostě někdo ze dvanácti znamení musí zůstat vzhůru, na stráži, u kormidla či v kuchyni. Pocit zodpovědnosti je na konci letošního listopadu dosti vyšroubovaný. Nemusíte zachraňovat všechny, kdo se zrovna necítí dobře. Vaše role je nejspíš spojená s Vaším nejbližším okolím. Začátek prosince přeje vynikajícím nápadům.

PANNY
Pokud je pro Vás přirozené dělat si starosti, v tomto období se vám bude ukazovat naplno nevýhodnost takové koncepce. Mnohem spíše zatouží po lehkosti a snadnosti, jak krásné by to bylo, žíti s nimi. Starosti si často děláme proto, že přemýšlíme o věcech, které se týkají jiných lidí, nikoliv však nás. Pokud jste však narozené v okolí 13. září, tak je vám dobře a neřešíte nic z toho, o čem píšeme výše.

VÁHY
Venuše ve vašem znamení přináší více krásy do vašeho vnímání. Mars ve vašem znamení tvoří zase více odhodlání řešit problémy a stavět se čelem ke všemu, co je třeba. Takže v podstatě šťastné období. Poslední listopadový víkend potřebuje volnější přístup, Slunce, Saturn a Neptun ve spojení vyzývají k dostatku odpočinku. Tak ať se Vám to podaří. Od pondělí 7. prosince očekávejte zrychlený týden s dostatkem aktivity.

ŠTÍŘI A ŠTÍRKY
V okolí 25. listopadu běží myšlení na plný plyn, možná je v tom skryta i snaha vyřešení něčeho, co se musí vytvořit časem a samo od sebe. Do konce listopadu je rozumné zvolnit, nesnažit se o rekordy. Bude pro vás jistě příjemné, až se Venuše přemístí 5. prosince do Vašeho znamení. Po dalších třicet dní očekávejte více krásy, více niterného potěšení. Okolí 7. prosince obsahuje poměrně kolizní potenciál, zvažte, zda vám spory v té doby stojí za to.

STŘELCI A STŘELKYNĚ
Jestliže je něčeho moc, je to znát, že? Jestliže je něčeho moc, je dobré zvolnit, ubrat, zklidnit. Více spát. Protože laskavost vůči vaší duši a ohleduplnost vůči vašemu tělu si potřebujete zvolit samy. Buďte pozorné i vůči úkolům, které vám nakládá do batohu vaše okolí, ne všechno je totiž na vás, abyste to plnily. Vaše dobrá vůle není výhrou ve chvíli, jestliže zájmy druhých jsou pro vás důležitější, než ty vaše. Mějte sami sebe na prvním místě.

KOZOROZI A KOZOROŽKY
Od 5. prosince je možné, že budete o poznání spokojenější. S Venuší ve Štíru se nabízí více soukromí. Mars se dostává kolem 7. prosince a další dny do napětí s Uranem a Plutem. Vymezování práv a kompetencí je něco, co se přirozeně děje a mění, důležité je, abyste to zvládaly s trochou pochopení pro obě strany. Netlačily přes míru, stejně jako nepadaly do emocí, kterými si lidé jinak dokážeme ubližovat.

VODNÁŘI A VODNÁŘKY
Vaše znamení si vede dobře. Zdá se nám správně, že máte fajn podzim? Budete mít i fajn zimu. Velmi dobře funguje rozum a tak lze mnoho věcí vymyslet. Mezi partnery se může mnoho věcí vzájemně domluvit. Koncem listopadu se možná budou dělat různá dlouhodobá rozhodnutí, důležité je jenom vnímat vlastní radost, zda tam je. Bez radosti by totiž dlouhodobě věci nefungovaly. Když je třeba, veselí je dobré i trochu hledat.

RYBY
Toto je období, kdy je každý den uměleckým výkonem. Vše lze postavit na lásce. Na lásce k sobě, ke své rodině a k lidem, pro které pracujete. Určitě se během dne zastavujte, ať netočíte motorem jen tak ze zvyku. Určité zpomalení na konci listopadu není na škodu, můžete si představit, že se prohlubujete, uvnitřňujete, nacházíte svoji sílu uvnitř sebe. Vzájemná blízkost je nejlepším lékem na vztahové zmatky v okolí 29. listopadu.

Zdroj: http://www.horoskopyproradost.cz/

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 20.9. – 27.9. 2015

Milovaní,
všude jsou znamení, informující lidi na celém světe, že se na jejich planetě odehrává velká změna a že nastal čas, aby si uvědomili, že jsou vzájemně propojeni. Ti, kdo se pokoušeli rozdělit lidi jeden od druhého a od jejich propojení s božstvím, nyní čelí následkům svých rozhodnutí a voleb. Je stále těžší ignorovat rostoucí počet lidí na světe, kteří chtějí mírové soužití. Bude to stále pokračovat, dokud nebudou odstraněny příčiny. Ty, kdo usilují o nadvládu prostřednictvím války, dostihnou následky této skutečnosti a budou muset řešit problémy, které vytvořili, ke spokojenosti obyvatel Země. Čím dříve si uvědomí, že každý na Zemi si zaslouží život v míru, tím dříve se život v míru stane skutečností. Všechny jejich snahy jim pouze vracejí zpátky problémy, které vytvořili svými rozhodnutími a činy. Musí převzít odpovědnost a nést následky.

Všechny  činy lidí se musejí odehrávat čestně, opravdově a transparentně, protože staré intrikánské způsoby  a tajné dohody za zavřenými dveřmi jsou minulostí. Ti,  kdo pokračují ve starých způsobech, budou odhaleni ve světle pravdy a budou hnáni k odpovědnosti. Že takto nové energie fungují, si uvědomují všechny národy světa. Představitelům všech národů přísluší, aby byli soucitní a laskaví k těm, kteří jim dávají na srozuměnou, že lidstvo již více nebude tolerovat žádnou formu podvodů, nečestnosti a neúcty. Svět se stal opravdovým kotlem, kdy je v každém národě reprezentována určitá rasa a koncepce „jinakosti“ již neplatí. Začíná být totiž stále zřejmější, že v každém lidském srdci dlí láska a moudrost Stvořitele Všeho Co Je, že každý člověk na světě je v souladu a v propojení s každým dalším jedincem. Všichni se pokoušejí ve svých každodenních životech vyjádřit pravdu.

Doopravdy začalo Velké Probuzení Lidí Země a každá událost, ke které dojde, tuto skutečnost potvrzuje. Stále bude platit, že bude nutno čelit mnoha výzvám, protože výzvy a překážky pomáhají probudit všechna lidská  srdce. V určitém bodě pak přijde uvědomění, že lidstvo je součástí vývoje vesmíru a následně z toho vzejde urychlené probuzení vědomí. Vy, kdo čtete nebo posloucháte toto poselství, jste ti, kdo jste předvojem, prošli jste všemi zkouškami, které vám byly dány a nyní jste posíleni ve svém úkolu coby Světlonoši. Vstupujete do nové fáze pohybu a aktivit. Denně se propojujte se svým srdcem a věřte,  že co bude od vás požadováno, vám bude ukázáno.

Budete muset přijmout a přizpůsobit se zvýšeným energetickým vlivům a to vám pomůže upamatovat se na vaši roli v rozpracování božského plánu, který se odehrává. Jste brigádou lásky, zasvěcenci nejvyšší alchymie největší síly ve vesmíru. Stůjte pevně a propouštějte všechny energie nebo situace, které jsou v protipólu k tomuto chápání. Vaše mysl je tvůrcem a vy vytváříte monumentální nový svět, aby se z něj radovaly všechny duše. Husté energie se již vašeho každodenního života nedotýkají a všechny zbylé výzvy se rychle vytrácejí z vašeho vědomí i z vašeho aurického energetického pole. Dovolte, aby božská podstata hovořila vaším hlasem a vašimi slovy, dovolte, aby božská esence vyzařovala ve své dobrotě do světa kolem vás. Již nebude možné, aby Světlonoši zůstali malí a neviditelní, sžijte se touto informaci a buďte ujištěni, že vždy jste v bezpečí a pod ochranou.

Vaši průvodci a andělské týmy byly povýšeny, aby byl váš úkol optimalizován a posílen tak, aby měl větší účinek. Neznamená to, že jste se stali někým jiným, znamená to, že nyní operujete na vyšší úrovni vyšších aspektů svého já, svého opravdového a autentického, božského já. Budete vedeni, abyste provedli volby, které vás povedou k manifestaci vašich nejvyšších snů a k vašemu dokonalému smyslu bytí zde na Zemi. Budete vedeni a inspirováni, abyste se pohnuli kupředu k dalšímu správnému kroku. Buďte inspirováni myšlenkami, které vám přinesou úspěch ve všech vašich vyšších aspiracích ve vaší roli ukazatele cesty.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky

FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA SRPEN 2015 – JDĚTE! ZASTAVTE SE! JDĚTE!

Přestože je srpen plný akcí, vzrušujících příležitostí a Nových Začátků, je to také měsíc hlavního přestavění a přepojení rozvodných sítí (drátů). Občas můžeme cítit jakoby jen polovina našich vnitřních okruhů pracovala správně. Toto přepojování se děje, aby nám umožnilo se přesunout na úplně novou úroveň.

Když je náš vnitřní okruh naprosto přestavován, způsobuje to občasné zkraty, nedostatky, aby se rozvinula naše vnitřní síť, což vytváří efekt ZASTAVIT a JÍT! Zdá se, jako bychom přijímali mnoho promíchaných vzkazů jako: „Teď jděte vpřed!“, „Stop!“, „Dopředu!“, „Lehněte si do postele“. Občas je to matoucí, když se náš vnitřní okruh spojuje a rozpojuje a přepojuje, a soustavně na všechno působí jako ZASTAVIT. a JÍT!

Zároveň se někdy zdá, jako by se rychlost kol uvnitř kol občas trochu zasekla, a pak náhlým pohybem vpřed uvolnila. To všechno nás zpomaluje, takže nemůžeme spěchat vpřed s rukama plnýma starých způsobů toho, jak dělat věci, a zakopnout o své zastaralé druhy víry, metody a zvyky. Nemůžeme se na nic spolehnout. Nemůžeme spoléhat na to, že máme svou obvyklou energii. Místo toho je nám poskytnut čas, abychom byli správně přepojeni na naprosto věrné, pravé frekvence Nové Reality. To způsobuje, že srpen vypadá, jako bychom měli Oranžovou (Žlutou), místo Zelené. Můžeme se pohnout vpřed, ale musíme to udělat obezřetně.

Srpen je měsíc, ve kterém musíme převést všechny prvky svých životů na úplně novou úroveň Opravdovosti. Všechno prosejeme (pročešeme), abychom viděli, co si můžeme vzít na novou úroveň větší Opravdovosti a co teď můžeme vyhodit. A podnikneme potřebné kroky k tomu, abychom tak učinili. Jak se přesouváme na novou úroveň, ta stará se nám rozpouští, rozpadá, pod nohama. V tu chvíli musíme dávat pozor, abychom o to nezakopli.

Je to měsíc broušení a zjemňování našeho rozlišování. Abychom to zvládli, musíme se neustále ptát sami sebe: „Je to pravé?“, „Je to pro mě pravda?“, „Pochází to z Duality nebo z Nové Reality?“, „Pocházejí naše akce z Lásky nebo ze Strachu?“, „Rodí to, na čem se podílím, Novou Realitu nebo to podporuje staré energie?“, „Přináší to, co dělám, planetě větší Opravdovost nebo to opakuje staré?“.

Je zde energie souběžného spojování, rozpojování a znovunapojování se, které probíhá po celý měsíc.
Jen když se znovu napojíme, je to k novému zdroji moci. Stále více je zřejmé, které prvky našich životů jsou zastaralé, prošlé. Není potřeba vyhodit všechno, co je zastaralé, některé zastaralé prvky prostě musejí být přeneseny na úroveň Nové Reality.

V srpnu svážeme mnoho volných konců našich bytostí a sloučíme jejich oddělené zlomky. Mnoho prvků našich životů bude přeneseno na úplně novou úroveň. To hluboce ovlivní naše vztahy s přáteli, rodinou, partneryněkteří z nich se přesunou na tuto novou úroveň Opravdovosti s námi a dají přitom našemu vztahu Nový Začátek a někteří odejdou.

Po celý tento měsíc budeme natahováni a na mnoha úrovních budeme procházet výzvami. To táhne a rozšiřuje naše schopnosti za všechny předchozí hranice. Rozvíjíme zvýšenou odolnost a multidimenzionální flexibilitu, kterou jsme dříve neměli. To v nás rodí stále velkolepější úroveň mistrovství, o které jsme nikdy ani nesnili.

Srpnové přestavění a přepojení sítí je posledním krokem naší přípravy na ukotvení Nové Reality, než nám bude představeno zářijové Bílé Plátno. Pak konečně smícháme ty nejzářivější barvy a vytvoříme Novou Mapu našich Pravých Životů těmi nejodvážnějšími tahy štětce, jaké jsme kdy udělali.

Solara

http://www.nvisible.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop na obdobie 1. – 7. 6. 2015

Nevinnost

Moji milí,

procházíme očistou z hlubin duše – duše-karmických nečistot. Představte si rybník, kde se na dně usadily nečistoty a vytvořily takové bláto. Sedí to na dně a rybník vypadá, že je čistý. Vy vstoupíte nebo skočíte do rybníku, a tím rozvíříte bláto ze dna, které se zvedne a dostane se na povrch a voda je najednou znečištěná. A vy si uvědomíte, jak je ten rybník špinavý, hnusný a začnete pociťovat negativní emoce …. začnete hodnotit: čistý – špinavý. To, co je ta špína, je vše vámi odsouzené, odmítané, nepřijaté z minulosti, vy jste tomu dali nálepku „špína“, „nehodnota“, „špatné“ , „nechutné“. Toto se vám vynořilo ze dna duše, abyste skrze sebe toto nechali projít a uvědomili si, že jste někdy dříve svým rozumem nebo emocí udělali z toho špínu svým odsouzením a druhé jste nadřadili (když něco odsoudím, pak opačné nadřadím). Tím jste si vytvořili karmu. Karma existuje jen v úrovni mysli a emocí, v rovině ducha neexistuje. Proto na zemi zůstává vše negativní, co vytvoříme nejdříve myšlenkou, a pak to prožijeme emocí. Mezi lidským (mysl a emoce) a duchem je ochranný obal – stráž se prahu, který nepropustí nic nečistého. Vždy se nečistota odrazí a vrací se na zem, dokud není očištěno a navráceno božské čistotě. Co to znamená? Bůh existuje pouze tehdy, pokud prožíváme. Jestli prožíváme negativně nebo pozitivně, to je na nás, na lidech, to pochází z lidské mysli a následně z emocí. To, co prožíváte, ať je to cokoliv, je jedna možnost z božského projevení, a když si v sobě ponechám vědomí, že skrze mě prochází vlny vědomí božství, že vše je od Boha, tím nesoudím a přijímám bezpodmínečně. S ničím se neztotožňuji, jen nechám projít bez soudu. Tím nevytvářím karmu. Jak přišlo, tak zase odejde a již se nemusí opakovat, protože jsem tuto božskou možnost bez soudu přijala. Já sama zůstávám čista, neposkvrněná, i když mnou prošlo něco, co by lidský rozum považoval za negativní, a tímto postojem na mě nic neulpí, stále zůstávám čistá a neposkvrněná. Ať jsem odsoudila cokoliv, přitáhnu si to k sobě, abych to očistila novým postojem k tomu. Když to očistím svým prožitkem, odpuštěním, uvědoměním, uznáním, poděkováním, i ve mě nastává možnost projít skrze strážce prahu, protože není nic, čeho se bojím a co odsuzuji, jsem natolik čistá – ve ctnostech, abych byla připravena na propojení se s Duchem. Skrze strážce prahu projde jen čisté a nevinné, jen tak vstoupíte do království nebeského, jak v nebi, tak i ve svém nitru a život se stane radostným a lehkým.

pup

Budou vás čekat nové výzvy, ale úplně jiné …. jak žít v každodennosti své ctnosti, pravdivost, radost, bezpodmínečnost, hojnost, laskavost, ohleduplnost, oduševnělost a spoustu dalších. Budete tvořit svůj život z vyšší úrovně, který máte tímto snést na pozemskou úroveň. Skrze vás, váš život bude projevením božství na zemi. Tím bude snesen ráj na Zemi. A v této době, protože něco bylo naplněno, je velká podpora, aby mohlo projít větší množství lidí – lidského vědomí skrze strážce prahu a spojit se s Duchem.

Takto k vysvětlení z pozice kosmického vědomí, co se děje, proč a hlavně jak.

Působení právě velké konjunkce v Blížencích se dostává k vrcholu a naplní se úplňkem 2. 6.

Úplněk nastává Sluncem v Blížencích a Lunou ve Střelci: své vědomí, které je duální – v rozporu, zacílit v jeden směr. Nalezení, přiznání pravdy a víry. Střelec je cesta, která zná svůj cíl. Tak jako lukostřelec, který zaměřuje šíp na svůj cíl, se nesmí nechat rozptýlit ničím, co se děje kolen něho, musím být hluboce soustředěn (oddán) na svůj cíl. Jen tak projdete svou cestu a neztratíte se. Pondělí bude na jedné straně hodně zátěžové, Luna v konjunkci se Saturnem jsou povinnosti, zodpovědnost, práce , ale velká možnost velké pracovitosti a dotažení věcí do konce, udělat si pořádek. V úterý se Luna dostává do kvadratury s Neptunem, opozice s Merkurem a Marsem. Možnost právě ztracení se v rozporuplných myšlenkách, možnostech, emocí a nejasností plných závojů. Jen udržení se své pravdy a víry vás ponechá v jasnosti. Pravda a Moudrost je velmi jednoduchá – přímá.

Následně 3. 6. si sáhnete na svou dokonalost, čistotu a nevinnost. Možnost vyrovnat dualitu a nalézt třetí možnost – Alchymie – spojení duality. 5. 6. již to máme již za sebou a Venuše vstupuje do znamení Lva v harmonickém aspektu na Saturna, tak se začneme více radovat, tvořit a stabilizovat se. Z pozice lásky, radosti, potěšení a harmonie nás čekají krásné věci během června.

Přeji vám pevné světlo a víru v sobě. S láskou Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Baudyho horoskop na období 06. 08. do 19. 08.

LEV A VŮBEC

Celkově: Vstupujeme do období, které obsahuje svá pro a proti. Obsahuje únavu a odpočinek na straně jedné, ale i schopnost přijmout nové výzvy. A to vše v okolí 9. srpna.

Profesně: V tomto období můžeme vnímat určité finanční kleště, na které reagujeme právě vynalézavostí a zkoušením nových postupů.

Vztahy: Po této stránce můžete prožívat nádherné období.

Finančně: Toužíte se také vyprostit z finančních nahoru a dolu? Ano, v této době k tomu sbíráme sílu a hledáme způsob.

Zdraví: Páteř a veškeré zatuhlé partie potřebují mírný ohyb a uvolňovací cviky.

leo

BERANKY
Všechny ty planety ve Lvu svítí, naplno svítí k Vám do Berana. A touha žít naplno, prožívat všemi smysly, vnímat barvy a vůně a doteky zvuky, to všechno chce být prožito teď. A nikdo nám v tom nebrání, je to jenom o tom si to dovolit vnímat. 6. až 9. srpen vychází poměrně workoholicky, není nutné přitom tolik práci hrotit.

BÝCI
Pro krasomilná děvčata běží po dlouhých letech přízně období, kdy si to dobré potřebujete naopak hledat a uvědomovat, protože vaší hlavou táhnou různé stíny. Najít v sobě vděčnost a vidět kolem sebe to dobré je někdy věcí rozhodnutí a vědomého přístupu. Nejde to vždy samo od sebe. A právě okolí 9. srpna vyžaduje programový optimismus.

BLÍŽENKY
Dobře vysbíráváte veškeré příležitosti k radosti. Vidíte možnosti kolem sebe, uvědomujete si blahodárnost pohybu. Patové situace v okolí 9. srpna jsou pro vás příležitostí uplatnit váš ostrovtip a vynalézavost. Okolí 18. srpna je plné bohatého citu a plnokrevné lásky hrající všemi barvami.

RAČICE
Poměrně dlouho se vám bude zpevňovat váš svět. Získávat na konkrétnosti, budete budovat své domovy, své kariéry, s pomocí soustředění a eliminace rušivých vlivů. Skrze přestup Venuše do Lva od 12. srpna přejí planety naplno hře, tvořivému přístupu a času trávenému s dětmi. V okolí 9. srpna můžeme upadat do zbytečné podezíravosti.

PANNY
Pro Panny máme vcelku neutrální zprávy. Tím, že se příliš nenakláníte do stran a držíte si středovou polohu, váš život zůstává čistým a uspořádaným. Energie akcentovaného Lva přeje manželskému životu, odpočinku, pokud nežije v manželství, tak i seznamování má zelenou. Zejména v okolí 18. srpna se i jinak nerudní lidé budou chovat příjemně.

VÁHY
Pro Váhy nastává poměrně veselé a spokojené období, kdy jistá lehkost života získává vrchu. Zdá se, že si začínáte lépe uvědomovat svoje vlastní potřeby a pocity. A vaše tendence dávat do popředí všechny ostatní a činit se nezbytnou se pomalu rozplývá. Uvědomujte si, co vám dělá dobře a jděte si to s klidným svědomím poskytnout.

ŠTÍRKY
Období práce a relativní námahy skrze zvýšené výdaje je tu. Jestli to říkáme správně. Propusťte tendenci držet a kontrolovat. Umožníte tak, aby se vaši blízcí pustili do spontánnějšího rozhodování. A vše kolem vás bude moci fungovat snáze. Vnímejte vaše tendenci dívat se na věci negativně. Protože to je jediný skutečný zdroj vaší momentální námahy.

STŘELEC
Pro Střelkyně máme příjemné zprávy. Planety ve Lvu se totiž domnívají, že prožíváte poměrně euforické období. Okolí 18. srpna je toho důkazem. Tvoření, projevování se, vyjevování toho, jaké zkušenosti a moudrost jste v uplynulých letech načerpaly. Vaše schopnost šířit pozitivní přístup se naplno projevuje tehdy, když mraky kolem houstnou.

KOZOROŽKY
Zpevňující období, není-liž pravda? Práce na vašem profesním úspěchu vám dovoluje cítit se dobře. Od 17. srpna však budete nejspíš cítit, že té práce bylo moc a že se potřebujete vnitřním způsobem uvolňovat a pročišťovat. Od tohoto data se vztahy s muži stávají poněkud prkennými a je vhodnější se nezapojovat do aktivit, kde vám intuice říká ne.

VODNÁŘKY
Znamení Vodnáře se pouští do náročného období. Téma rovnováhy a stability se začalo měnit ve stagnaci a vy si možná uvědomujete potřebu zpestření a změny. Mnoho lidí kolem vás se cítí velmi dobře, pokud ne přímo šťastno. Je to pro vás inspirací. Můžete si v sobě uvědomit touhu po dalších podobách naplnění, které budete chtít dříve či později prožít i vy.

RYBY
Nezdráhejte se tvořit a pracovat na tom, co jste tak dlouho odkládaly, pokud k tomu cítíte impuls. Impuls k dílu a tvorbě je nesmírně cenný a vy máte ve zvyku jít cestou nejmenšího odporu a dělat mnohdy něco jiného, než to, co vás skutečně vede k úspěchu. Okolí 18. srpna vám nabídne mnoho krásné inspirace, z vaší strany stačí se jí neuzavírat.

Antonín Baudyš (Astro pro Žena a život, číslo 16)

Horoskop na období od 30.12.2013 do 5.1.2014

„Narození Ježíšovo bylo historickou událostí velké důležitosti. Ale pokud by mělo stačit, že se Ježíš narodil před dvěma tisíci lety, proč Království Boží doposud na zemi nepřišlo? Války, chudoba, nemoci, to vše přece mělo zmizet… Skutečný žák ví, že o Vánocích se Kristus rodí ve světě, ve formě světla, tepla a života a připravuje tedy podmínky, aby se toto Božské dítě narodilo také v něm. Ano, jelikož si můžeme číst příběh narození Ježíše kolikrát chceme, můžeme zpívat „Narodil se Kristus Pán“, ale dokud se ovšem Kristus nezrodí v nás, tak to ničemu neposlouží. Je nyní na každém z nás pěstovat v sobě touhu, aby se Kristus zrodil v naší duši, a abychom se stali jako on, díky čemuž bude celá země jednou zalidněná Kristy! Tohle žádal Ježíš, když říkal: „Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší…“ Nuže, kde jsou – ty skutky větší než Ježíšovy? Ukažte mi je…   Pro některé je již Kristus zrozen, pro další se brzy zrodí… Vše záleží na vytvoření podmínek.“
Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.omraam.cz

Jak se vám podařilo o Vánocích nalézt v sobě Krista?

Slunce se dostalo do konjunkce s Merkurem a Plutem, toto postavení je velmi přerodové. Mysl se dostává do hloubky podstaty, kde se může přerodit. Objevují se hluboké, zasunuté mentální vzorce, přesvědčení, které v této době můžete vidět a tím změnit. Tím, že tato konjunkce je v kvadratuře Urana – změna, osvobození, předchází nečekané, překvapivé události. Dále je konjunkce v kvadratuře s Marsem a to vytváří tlak, konflikty, hádky a rozepře, které vynesou nevědomé postoje a myšlenky na povrch, až se budete divit, co v sobě vlastně máte. T – kvadratura z těchto pozic vytváří velký tlak a výbuchy emocí, zloby. Není jiné cesty než je Pravda. Vše, co se skrývá, tají, praskne jako vřed, aby konečně mohlo přijít vyčištění a následně zahojení.

Jupiter, který pomalu nastupuje v tomto týdnu do opozice s velkou konjunkcí v Kozorohu Slunce, Merkur a Pluto vytváří Velkou kvadraturu. To, co se musí stát, se stane. Nevyhnutelnost.

mostik

Zároveň Jupiter připomíná vytvoření natažení tětivy luku, hrot konjunkce je Slunce, Merkur a Pluto. Jak bude využit, záleží na tom, jaký je váš záměr, víra, pravda, moudrost, štěstí. Jupiter je symbol štěstí, hojnosti, moudrosti, pravdy a víry. Tomu, čemu vnitřně věřím, to mi řidí život. A podle toho bude vystřelen šíp, a jaký cíl nalezne, záleží dle vašeho nastavení nitra.

Kdy k tomuto vystřelení dojde? Při novoluní 1. 1. 2014, v tento den Luna přichází do konjunkce se Sluncem, Merkurem, Plutem a celé Velké kvadratury. Novoluní je nový impuls, počátek.

Při všech aspektech, které v ten den jsou, by se to dalo nazvat: Výtrysk energie. Jestli bude pozitivní nebo destruktivní, záleží na vaší vnitřní pravdě. Ale ať bude jakýkoliv, bude to správně, protože z hlubin vašeho nitra se uvolní to, co je v dané chvíli potřeba. Tato energie následně rozhýbe události v novém roce. Je dobré tento den a den před tím prožít aktivně, s nějakým záměrem.

Jinak se na přelomu roku budou objevovat časté nehody, rozepře, hádky, rvačky, výbuchy, demonstrace a je možné, že se ve světě objeví nějaké přírodní katastrofy. Tato energie se děje uvnitř nás, ale i kolem nás.

Jaký bude rok 2014? Je to změna, pohyb vpřed a čeká nás hodně výzev, které budou iniciovat právě probuzené kroky k vývoji.

Pokud chcete vědět více, pak 15.1.2014 v Hradci Králové budu mluvit o celém roce 2014. (kompletní info v sekci přednášky http://www.astrologiepetranel.cz)

S láskou Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.