Tag Archive | vyžarovanie

Energetická síť nového věku – odkaz od Zlatej dušičky

Na tomto světě je již mnoho z vás, kteří chtějí změnit společnost, chtějí osvobodit lidstvo z pout manipulace a lží. Mnozí přišli s úmyslem napravit minulost, to, co oni sami pokazili. Osvobodit se z kola karmy a provést svět začátkem nové éry Vodnáře. Tento svět tak, jak ho znáte, již pomíjí. Vynořují se nové časové linie, mění se i cesty duší, které jsou tu v tomto čase jako osvoboditelé. Jejich cesty se přeskládávají podle toho, jak si jednotlivé bytosti vedou, jak jsou schopny plnit svá poslání, své záměry, tak jak se hýbe a přeskupuje kolektivní vědomí.

Je to čas, kdy se vše mění, hmota se přelévá a tvoří nové časové koridory. Nic není stabilní a nic není jisté, pouze původ bytostí Země. Jste nazýváni bytostmi Země, avšak mnozí tudy jen procházíte. Cítíte v sobě touhu po svých domovech, po své rodině a po pravdě a to vás nutí probouzet se. Rodiny duší jsou zde postupně spojovány, aby došlo k zesílení energie nejen jednotlivce, nýbrž celých komunit. Energie těchto spojených bytostí se pak propojuje s ostatními a vytváří energetickou síť nového věku. Jste vedeni, abyste dokázali nalézt jeden druhého. Děje se to podle kvality vnitřního vyzařování. Proto se v tomto čase mnohé vztahy rozpadají a nové vznikají. Přesouváte se na různá místa. Opouštíte ty, kteří vám byli přiděleni karmou.

Kvalita vyzařování se mění tím, jak opouštíte minulost a zbavujete se svých traumat. Pak jsou tu však vaše obavy a strachy, které jsou vám podsouvány, aby otupily vaši mysl a aby odradily vaši duši. Avšak duše je věčná a již si prošla spoustou podobných lekcí. Duše nemůže být zastrašena. V minulosti však byla mnohdy velmi silně traumatizována. A vyléčit se potřebuje právě teď. Zranění jsou odkrývána a propouštěna skrze bolesti duše. Vše však se děje z dobrého důvodu a tím je osvobození se a projevení té pravé, ryzí podstaty duše. Nikdo nemůže být dlouhodobě manipulován někam, kde nechce být. Musí se však postavit síle, která otupuje. A to se děje právě nyní. Buďte silní a svou sílu tvořivosti projevujte každou minutu. Víme, že ta síla je uvnitř vás. My ji vidíme. A vy byste měli taky. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Začněte si uvědomovat lásku

Když chceme své tělo udržet ve formě, chodíme do fitness centra. Energie lásky však také vyžaduje trénink. Začněte si lásku uvědomovat stále silněji. Vaše srdce je v hlubokém spánku, je třeba ho probudit. Až se probudí, budete neuvěřitelně šťastni. Štěstí, to je práce lásky; nic jiného než láska vás šťastnými neudělá.

Srdce skoro každého člověka tvrdě spí. Lásce nás nikdy nikdo neučil. Učili nás nenávisti, učili nás bojovat. Naučili vás, že celý svět je váš nepřítel a že každý je hotov jít vám po krku. Někdy doslova, někdy přeneseně, ale v tom spočívá to podstrkování: jste ve velmi nepřátelském světě a chcete-li přežít, musíte bojovat, bojovat jakýmikoli, čestnými i nečestnými způsoby. Nebojujte a prohrajete; nejlepší způsob obrany je útok. V tom je skryto ono podněcování rozumu. Přirozeně v důsledku toho láska z našeho bytí jaksi vypadla.

Srdce bije dál, pracuje jako mechanismus, ale není už duchovním hybatelem. Přitom právě to je jeho pravé určení. Nebýt jen fyzikálním mechanismem, ale duchovním hybatelem. Proto když vám v žilách tepe láska, začínáte teprve doopravdy žít. Teprve tehdy jste zcela živí. Uvědomte si to co nejsilněji. Čím více si toho budete vědomi, tím více lásky pocítíte.

Hand Heart Sunset

Když držíte toho druhého za ruku, buďte doopravdy vzhůru. Sledujte, zda vaše ruka vyzařuje teplo nebo ne. Jinak byste se drželi za ruce a bez tepla, bez přenosu energie, bez ničeho. Lidé se mohou držet za ruce, a ty mohou být studené, jako zamrzlé. Bez vibrací a pulsování, bez energie, která by proudila k tomu druhému. Pak to ale k ničemu není, je to jen prázdné, neplodné gesto.

Proto když se vezmete za ruce, sledujte, zda hluboko ve vás proudí energie a směrujte ji k tomu druhému. Posílejte ji správným směrem. Nejprve to bude spíš cvičení představivosti, ale energie následuje pozornost. Pozornost vytváří kořeny… vede energii. Proto držte ruku toho druhého vědomě a představujte si, jak v ní proudí energie, jak vaše ruka je stále teplejší a přívětivější. Zpozorujete neuvěřitelnou proměnu.

Když na někoho hledíte, dívejte se očima lásky, protože jinak se fyzické oči mění ve dva kameny. Jsou chladné a není v nich žádná srdečnost. Když se díváte na lidi, vyzařujte očima lásku. Když kráčíte, jděte obklopeni zářením lásky.

Zpočátku to vše bude jen představa, ale už za měsíc zjistíte, že se představa změnila ve skutečnost. I jiní si všimnou, jak milým člověkem jste se stali… že když jsou vedle vás, cítí se skvěle, je jim prostě krásně. Právě toto musí být předmětem vašeho vědomého úsilí. Začít si být více vědomi lásky a co nejvíc jí vyzařovat.

Osho

Kryon – Různé úhly pohledu

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 27.04.2015

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby a pln lásky a radosti sděluji slova, která se týkají vašich prožitků na Zemi.
Jste výjimeční v tom, že máte fyzické tělo. To o sobě já říct nemohu a rovněž jsem nikdy neměl možnost prožívat inkarnaci ve fyzickém těle jako ty. Mé pocity ohledně projevů fyzického těla jsou tedy vypozorovány a vyčteny z barev, tónů a struktur tvých světelných těl. Již mnohokrát jsem sděloval, že z našeho pohledu vnímání jste jako otevřená kniha, ze které lze vyčíst vše, aniž by se na to někdo ptal. Zkrátka je to otevřené a dle viditelných struktur lze vnímat vše, co prožíváš. To je nejčastějším důvodem toho, že duchovní bytosti znají odpověď na tvé otázky a na tvůj energetický stav. Jednoduše se orientují v barvách tvého vyzařování.

Je vidět vše, na co myslíš, co prožíváš, kam míříš. Jsou vidět tvé sny, tvé úmysly i to, co skrýváš. Před duchovně otevřenou bytostí se nic neutají, tam není co skrývat. A přesto plně respektují to, že si tvá duše přeje něco skrýt a vidí to jako zapouzdřené. To znamená, že je v daný okamžik vidět blok, ale není vidět to, s čím tento blok souvisí. A tak každý máte víc nebo méně svých schovaných, zapouzdřených kapslí, které jsou přístupné jiným jen v okamžiku, kdy si to vědomě přeješ a dvířka k nim tak pootevřeš.
A každá ze světelných bytostí má přístup k informacím podle svých znalostí a svého rozvoje. Proto, když na jednu otázku odpovídá více bytostí, od každé dostaneš jinou odpověď a přesto jsou všechny správné a přesné. Jen každá z informací vibruje jinak a je uložena v jiné vrstvě. Každá bytost ti také zprostředkuje informace ze svého postavení a ve vztahu tvé energie k jejímu světlu.

Když se například zeptáš Archanděla Chamuela na své prožívání lásky, dostaneš odpověď. Když stejnou otázku položíš mě, pak dostaneš odpověď, která vůbec nemusí být podobná odpovědi Chamuela, ale přesto bude velmi přesná a osloví tě. Vždy vyhledáš bytost, která je ti schopna poskytnout informace, kterým rozumíš, a které jsou ti podané způsobem, který chápeš, a který chceš.

Ukážu Ti to na stavu Lady Gaia.
Na Zemi se toho děje stále víc a každý den se Země potýká s kumulováním nějaké formy energie, kterou se snaží dostat ven. Každý den se snaží vystoupit o kousek výš ve svých vibracích. A přestože ji v tom podporuješ, tak stejně je to právě ona, kdo o svých krocích rozhoduje. Jsi jen podpůrným kamenem, o který se opírá, když postupuje. A jak moc velkou jsi pro ni oporou, záleží na čistotě tvého křišťálového srdce.

Když se nyní zeptáš Archanděla Chamuela na to, co se nyní děje s oblastí Nepálu, dostaneš možná tuto odpověď:

Já Chamuel k vám promlouvám a tóny lásky se snažím rozvířit vzniklé emoce, aby zmizel bol a žal a Země se mohla znovu nadechnout. Událost, která ochromila oblast hor, byla předvídaná a ze srdcí lidí byly vysílány modlitby k tomuto okamžiku, aby se uvolnilo to, co spalo a přitom to vystoupilo na povrch, aniž by to způsobilo mnoho škod. Bylo proneseno tisíce modliteb před okamžikem, který nastal a zbořil nejeden chrám. Před událostí této velikosti byla provedena řada energetických opatření a všechna souvisela s láskou a s uspořádáním vnitřních sil v této části Země. Co se jako destrukce zdá, se v očích jiných může jevit jako cesta k návratu do vesmírného pořádku. Lidský žal je však to, co tuto oblast sužuje a trápí. Šíří se strach a to je slabým místem pro všechny, kteří se v oblasti nachází. Je to strach o své blízké a strach o posvátné klenoty. Dědictví Země v Nepálu uložené.

Když položíte stejnou otázku Lady Gaia, pak sdělí následující:
Milovaní lidé, mé srdce v této oblasti krvácí a bylo zasaženo vibrací, která pochází od lidí. Zacelené bylo rozdrásáno, aby se znovu zacelilo v silnější a vyšší rovině. Aby vyplavilo na povrch to, co mé nitro již nepotřebuje a očistilo se tak od významných stop dějin, kterými prošla tato oblast ještě před vašim narozením. Nic není tak, jak se vaše vědomí domnívá. Vše má podtext energetického pojetí. Vše má své zrození a svůj konec v nekonečné smyčce jednoty. Tektonické desky, které toto způsobily, byly zneužité lidskou silou a byl využit okamžik, kdy se k sobě přiblížily. To proto má vše takový dopad, jaký znáte z úrovně lidského vědomí. Ne všechny informace, které se k vám dostávají zvnějšku, jsou ty pravé a proto následuj energii svého srdce, spoj se se srdcem mým a to ti o této situaci více sdělí a napoví.

A ještě stejnou otázku zodpovím já sám:
Když došlo ke střetu magnetických polí a byla narušena a zbořena struktura jednoho z nich, došlo k vlnění, které se odrazilo právě v této krajině. Záměrně byla zvolena právě ona, protože ukrývá to cenné, po čem lidstvo odnepaměti touží. To, co jste viděli v této oblasti, zažíváte v menších erupcích denně po celém světě, jen to vaše duše tak nevnímá. Vnímáte to až v okamžiku, kdy se vaše duše třese, a když se změní váš energetický stav. Vnímáte to až ve chvílích, kdy utrpí újmu nevinní lidé. Ti, o kterých sice nic nevíte, ale z vašeho pohledu jsou nevinní. Vnímali byste to stejně, pokud by se toto téma týkalo jiných skupin lidí? Někteří z vás ano, jiní snad. Je to stále o tom jistém úhlu pohledu a o tom, že nikdy neznáte ani 1/10 z toho, co se za tím vším ukrývá. Pouhým okem sledovatele vidíte, že se něco děje, avšak neznáte pravý děj. Znáte jen scénu, která právě probíhá. Neznáte přípravu, jednotlivá dějství, celý průběh ani vyvrcholení. Znáte jen jednu částečku pravdy, která se zveřejňuje. A ano, je to vždy smutný příběh, když jsou ve hře lidské životy. Když Země strádá a něco se s ní děje.
Je to však stále jen jedno dějství jednoho představení. A vy nevidíte za oponu toho, co to vše obsahuje a pojímá, ani neznáte rozřešení, neboť příběh ještě neskončil a stále probíhá.

kryon

Podzemní říše Lady Gaia nyní intenzivně pracují na obnovách toho, co ztratily a co jim bylo odebráno. Stále se i u Lady Gaia aktivuje Nové vědomí a jsou povoláni zástupci různých říší na pomoc ke stabilizaci magnetických drah v místech, kudy prošla v posledních letech hadí síla Země. Lady Gaia samotná tento tunel již nepotřebuje, neboť Kundaliny Země byla již přesunuta, avšak je třeba stále udržovat v těchto místech propojení podzemní mřížky Lady Gaia a k tomu bych vás i já chtěl vyzvat.

Spoj se se svým vlastním magnetickým polem. S energií, která tě obklopuje a která je propojena tisíci body s tvými jemnohmotnými centry pokožky a vede pak dál do nitra tvého těla. Dovol si aktivovat magnetismus ve svých dlaních a chodidlech a spoj dlaně a chodidla k sobě, aby byl okruh uzavřen. Pak pozoruj své tělo, jak se nabíjí a harmonizuje a vyčkej na znamení, které ti dá, abys pak chodidla a dlaně položil na zem a spojil svůj magnetismus s magnetismem Země. Nemusíš nic nikam posílat. Ani to od Země není žádoucí. Stačí jen úmysl svobodného Bytí a Lady Gaia sama ví, že s tebou může počítat. Spustí se proud energie, který si Lady Gaia pošle právě do míst, která to potřebují.

Mnoho z vás se tak stane přímými spolupracovníky práce na obnově poškozené dráhy magnetické mřížky pod povrchem Země. A protože tato mřížka má nejedno poškození, tak bude vaše energie směřována do různých míst. Proto do toho nezapojuj rozum a sám poznáš, kdy je možné práci ukončit a Lady Gaia samotná se ti poděkuje.

Takovou léčivou sílu má schopnost tvého světla. Tímto jednoduchým způsobem můžeš kdykoli podpořit mřížku, která kolísá. Ať jsi kdekoli a kdykoli uslyšíš, že tě Lady Gaia k pomoci vyzývá.

Nyní vidíš, jak různé pohledy na jednu událost může mít duchovní svět. A co si o této akci myslí lidé, se dozvídáš běžně z různých zdrojů. Záleží tedy k jaké bytosti se přikloníš a z jaké úrovně vědomí tento stav sleduješ. Záleží, jaký máš energetický úkol na Zemi a podle toho se tě energetický stav Země dotýká. Ti, kteří jsou vysoce energeticky postavení, ti cítí silné prosby Země a její vyzařování. Dokáží svými myšlenkami spolupracovat na obnovení všeho, co umožňuje Zemi pokračovat dál.

Ostatní se přizpůsobují právě tomu, co sami u sebe zpracovávají a jaké téma se jejich nitra dotýká. Mnoho lidí stále potřebuje ve svých srdcích oživit téma soucitu a tak dostávají stále více podnětů k tomu, aby se srdce probudilo. Někteří potřebují potvrzení toho, že se něco se Zemí děje a tak neustále hledají, co nového se děje na Zemi. Jsou poutníky na své cestě, která ztratila směr, protože zaměnili pozornost na sebe za pozornost k jiným a ztratili z dohledu základní pravidlo vzestupu Země, které zní: Vzestup Země začíná uvnitř tebe a nikoli vně.

Proto cokoli, co tě vně trápí, co vně vyhledáváš a řešíš, jaké myšlenky ti běhají hlavou, co toužíš změnit a kde se cítíš být prospěšný vždy souvisí s tvým nitrem a jsou jen výzvou k tomu, abys změnil něco uvnitř sebe a nitro uvedl do harmonie.

Tyto informace již víš a přesto je stále zmiňuji, neboť jen málo z vás má odvahu přiznat si vnitřní sílu a poznat ji ve své pravé velikosti. To dokážete jen v případě, že zaměříte pozornost na sebe a tím změníte vibraci celé Země. Staň se vědomým pracovníkem Nové doby a nikoli tím, kdo zaměřuje pozornost mimo sebe, aby se sám nemusel posunout dál. Cestu sebepoznání vždy vede láska a vždy to může být cesta radosti, když si ji takovou uděláš. Avšak pokud chceš jít cestou sebepoznání skrze utrpení, pak i o této volbě rozhoduješ sám. Vše je jednoduché. Víc, než si myslíš. Stačí jen, když si to dovolíš a na vibraci jednoduchosti přistoupíš. Nechť se ti to povede!

S láskou Kryon.

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
Další channelingy od Kryona najdete v knize KRYON – Najdi cestu k sobě.

Vnitřní klid

Pokud jste v klidu, vyzařujete vibraci, neboli kvalitu, která umožňuje všem kolem vás se cítit v bezpečí. Pokud jste úzkostliví a v napětí, podvědomě vysíláte zprávu, že něco není v pořádku, že je tu něco, čeho se bát, a lidé kolem vás podvědomě na tuto zprávu odpovídají. Naladí se na váš strach a zvýší ho, nebo se od vás odtáhnou, a vy se cítíte osaměle. Napětí vás odděluje od vnitřního zdroje a vaše problémy se zdají nepřekonatelné.

Pokud najdete místo klidu a míru ve vašem středu, všechno napětí se ve vašem těle uvolní a všechny strachy zmizí. Budete otevřeni světlu a objeví se řešení problémů. Dveře se otevřou a půjdete s proudem. Ve stavu klidu a míru jste jako skála. Nikdo vás nemůže zranit ani rozčílit, protože to nedopustíte. A protože oni to ví, ani se o to nepokusí. Každá chvíle v životě nabízí příležitost ke spirituálnímu růstu.
Nepřetržitě přemýšlíme a každá myšlenka vibraci našeho těla snižuje nebo zvyšuje. Mistr sleduje myšlenky. Pokaždé, když jste úzkostliví, zastavte se, zklidněte mysl a představte si pozitivní výsledek daného problému.

Slova vytváří symboly. Každé slovo, které vyslovíte, má tvar. Může to být kostka ledu, budík, zlaté hodinky nebo růže. Jaký tvar vytváří vaše slova? Mrazí, zraňují, děsí ostatní, nebo je posilují, léčí a uklidňují? Začněte sledovat tyto symboly, které vysíláte ostatním, protože oni vám je vracejí jako bumerang a ty zůstávají ve vaší auře, kde přitahují více toho samého, protože druzí lidé na ně podvědomě odpovídají. Činy významem převyšují vaše slova a myšlenky. Mistři dělají pouze to, co chtějí, aby dělali ostatní, proto rozvíjejí kvality jako péče, laskavost, štědrost, přijetí, odvahu a činy konané pro dobro všech. Lidé často hovoří o nesmyslech. Pomlouvají. Mluví o válce, pohromách, nenávisti a dalších špatnostech. Bohužel spousta lidí si myslí, že konverzace o jiných záležitostech je nudná. Pokud chcete být mistrem, nenamáčejte se do negativity, je tu jiná pravda. Mluvte o naději, světle a divech vesmíru, inspirujte. Dívejte se na to dobré v lidech. Oceňujte dobré skutky a schopnosti. Poté můžete pocítit, jak se vaše aura stává zářivější a klidnější.

road11

Pokud si přejete najít vnitřní klid, přejte vašim nepřátelům jen to nejlepší. Všichni jsme součástí jednoty. Naši nepřátelé k nám přišli jako naši největší učitelé. Pokud je přestaneme vinit a začneme druhým přát jen to nejlepší, naše světlo bude zářit a náš vnitřní klid se prohloubí. Abychom byli v klidu a míru, musíme převzít plnou odpovědnost za svůj život. Nemůžeme být ve vnitřním klidu, pokud jiným předáváme svou moc, aby nás mohli rozzlobit, zranit, přivést k zoufalství nebo k žárlivosti. Pokud v našem životě někoho viníme za to, co nám udělal nebo za to, jak se cítíme, jsme oběti. Oběti žijí ve vědomí 3D.

Mistr si řekne: “Stalo se. Čím jsem dovolil, aby se to stalo? Jaká je to pro mě lekce?” A něco s tím udělá. Vaše lekce může být milovat a přijmout druhého nebo určitou situaci, nebo se naučit jasně a pravdivě se vyjadřovat, nebo bojovat za svá práva. Každý se musí podívat dovnitř, aby porozuměl této zkoušce a poté se s ní vypořádal. Mistr sleduje situaci v klidu, s nadhledem, pro něj situace pouze je. Umře pes, narodí se dítě, milovaný člověk se poraní, dům shoří, vyhrajete cenu, má problém v práci. Člověk ve vědomí 3D zuří, má strach nebo je v euforii, jeho nálady se mění podle situace. Člověk ve vědomí 5D zůstane v klidu, ve svém středu.

Jsme lidé a lidé mají emoce. Mistři pláčou. Mistři se rozzlobí. Ježíš plakal. Ježíš se zlobil na lichváře. Nemůžeme být jiní. Je v pořádku truchlit, cítit zármutek nebo velkou radost. Mistři se ale na druhou stranu rychle vrátí do klidu a rovnováhy. Nevynakládají energii přecházením z jedné vyhraněné emoce do druhé. Strach je velkým zlodějem klidu. Strach je absencí lásky a světla. Je to sluha, který nám připomíná, abychom zvýšili vibrace našich myšlenek týkající se nějaké záležitosti. Mistři vítají strachy a čelí jim, protože jsou příležitostí pro duchovní růst. Pokud vás přepadne strach, naplňte svou mysl pozitivními afirmacemi. Myslete na kvality, které potřebujete a jak tato situace dobře dopadne. Toto myšlení vám pomůže soustředit se na vyšší vibrace a říká vesmíru, že jste připraveni se posunout dále. Pokud se postavíte strachu, poznejte, co nabízí, zvyšte své vibrace a poté už nebudete muset nikdy čelit této situaci.

Pokud ve svém těle začnete cítit napětí, což znamená, že se začínáte oddělovat od vnitřního zdroje, začněte zhluboka dýchat a poté dech zpomalte, což vás znovu spojí se zdrojem. Dech obsahuje nejen kyslík, ale také božskou životní energii. Dýcháme tak dech Boha. Proto dýchání cigaretového kouře zabíjí duši a proč žití na znečištěném místě ničí tuto životní energii. Pokud jste sklíčení, jeďte na hezké místo plné čerstvého a čistého vzduchu, a dýchejte energii tohoto místa. Po jakémkoli problému nebo traumatu se mistři dostanou zpátky do středu a duševní rovnováhy po třech nadechnutích.

Zdroj: http://slaskouksobe.cz/vnitrni-klid/

SVOU TOUHU NIKDY NEPOTLAČUJTE…

“KDYŽ MUŽ TVRDÍ, ŽE NETOUŽÍ PO ŽENĚ, AŤ UŽ PROTO, ŽE SE TAK ROZHODL, NEBO PROTO, ŽE SI NA NI ZVYKL, JE TO ZNÁMKA DEPOLARIZACOVANÉHO VZTAHU. NEJEN VŮČI ŽENÁM ALE I VŮČI SVĚTU. PRO OŽIVENÍ SI PAK MŮŽE NAJÍT MILENKU, JENŽE TO BÝVÁ POUZE DOČASNÉ A SLOŽITÉ ŘEŠENÍ, PROTOŽE ZÁKONITĚ PŘIJDE CHVÍLE, KDY SI I S TOUTO MILENKOU VYTVOŘÍ NATOLIK PŘÁTELSKÝ VZTAH, ŽE PRO NĚJ JAKO ŽENA PŘESTANE BÝT DOSTATEČNĚ ZAJÍMAVÁ.

KDYŽ SE MUŽ VZDÁ SVÉHO MUŽSKÉHO PÓLU VE VZTAHU SE ŽENOU, ZAČNE SI TATO ŽENA PŘIPADAT ODMÍTAVÁ A NEŽADOUCÍ. TO JI ROZZLOBÍ A PROBUDÍ V NÍ NIČIVÉ SÍLY. JEJÍ “NEOCHOČENÁ” ENERGIE PŘESTANE PODLÉHAT JAKÉMUKOLI ŘÁDU A STANE SE DOKONCE SEBEDESTRUKTIVNÍ. PRO MUŽE NEPLATÍ ŽÁDNÁ VÝMLUVA – NA NĚM JE, ABY KULTIOVAL SVŮJ VZTAH K ŽENĚ A KE SVĚTU A ABY V TOMTO VZTAHU ZAUJAL SVŮJ PÓL, PROTOŽE JEDINĚ TAK V TOMTO VZTAHU MŮŽE ZŮSTAT.….

Máte na výběr. Můžete svůj dar světu předávat jako mnich, který se všeho zřekl a žije v celibátu, a nemá tedy vůči světu ani ženám prakticky žádné závazky. Nebo se naopak ve světě plně angažujete a ženy tvoří součást vašeho života. Tím také předáváte svůj dar. Jestliže jste se nerozhodl pro celibát, je třeba, abyste vůči světu a ženám zachovali určitou polaritu a vzájemnou přitažlivost. Jinak začnete svět i ženy odmítat a zavrhovat, začnou vás rozčilovat a v ztratíte schopnost dávat své dary.

Už jste si patrně všimli, jak se změní tvář vaší ženy, když se rozhodnete, že to s ní “nějak vydržíte”, a vzdáte se přitom pokusů do ní proniknout. Ztratí jiskru a začne vypadat vyčerpaně. Její otrávený výraz jen odráží stav srdce a těla, které jste připravili o jiskřivou sílu své mužské lásky. Vaše žena zkrátka nebude vypadat šťastně.

Její nespokojenost se nakonec obrátí dovnitř a na jejím těle se začnou projevovat různé chorobné příznaky. Bude vám uvadat před očima. Její charakteristická vůně vám začne být nepříjemná. S tím, jak její nespokojenost a negativita bude dál narůstat, bude vás to k ní čím dál méně přitahovat, až jí přestanete projevovat i normální lidskou náklonnost. Může se dokonce stát, že vám bude připadat natolik zlá a ošklivá, že se od ní zcela odvrátíte a v duchu ji opustíte. I když budete dál žít vedle sebe, protože něco ze vzájemné lásky zůstane, budete oba zcela depolarizováni a budete se odpuzovat, místo abyste se přitahovali.

Současně s tím také nejspíš začnete cítit podobný odpor vůči světu. Časem vás to přestane bavit i v práci a ztratíte zájem o svou kariéru. Napadne vás, že byste si možná měli najít jiné místo a jinou ženu, když váš současná práce i manželka tolik unavují. Třeba by vám prospěla změna.
A máte pravdu. Nová žena a nová práce vám znovu vrátí jiskru do života. A přesně tak se chová průměrný muž: zůstává s jednou ženou a v jednom zaměstnání, dokud ho to baví a vzrušuje. Když se počáteční nadšení vytratí, přejde muž k jinému zdroji polarity a vzrušení, a pak k dalšímu…

To co vás obírá o radost a požitek, není čas ale rutina, neutralizace a ztráta smyslu. Jinému muži může vaše žena připadat velmi přitažlivá, i když vy ji pokládáte za “obnošenou vestu”. A možná vám připadá, že čím míň toho budete mít se svou ženou společného, tím líp. Přitom nepřipoutanost touhy není ničím jiným než nepřítomností touhy. Strávili jste spolu tolik času, že jste se “okoukali”, jste jako dva magnety, které se vzájemně odmagnetizovali. Z rutiny se rodí depolarizace a z depolarizace se v partnerství rodí POHRDÁNÍ.

Když se ke své ženě chováte jenom jako ke kamarádce nebo k vychovatelce vašich dětí, neutralizujete tím sexuální rozdílnost, která vás skrytě přitahuje k obchodní partnerce nebo ke slečně na hlídání. Nakonec se ke své vlastní ženě budete chovat s větší sexuální neutralitou, než s jakou se chováte ke všem ostatním ženám, které potkáte během dne.

Ženy bývají většinou na sexuální energii citlivější než muži. Vaše žena si pravděpodobně všimne účinků této sexuální neutralizace neboli depolarizace dříve než vy. A když se tak stane, začne si připadat ODMÍTANÁ. Ne nějak zásadně, ale v drobnostech a neustále, COŽ BUDE MÍT NEGATIVNÍ VLIV NA JEJÍ ŽENSKÉ VYZAŘOVÁNÍ. I když bude zářit ze všech sil, vy se k ní budete chovat s větší sexuální neutralitou, než k ženám v autobuse. VAŠI ŽENU TO BUDE ZRAŇOVAT, pohasne a vás bude přitahovat ještě o to míň.

I když na tom, že klesáte ve spirále depolarizace, máte svůj podíl oba, NESMÍTE DÁVAT VINU ŽENĚ. PRAVÝ MUŽ NA SEBE BERE VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST, i když ví, že to není on, kdo všechno řídí, a že ve svých rukou nemá skutečně nic. Ve svém jednání je odvážný a vytrvalý a neočekává nic než radostný pocit vnitřní celistvosti, který pramení z toho, že naplno rozdává svůj dar.

Když vaše žena vypadá unaveně, nerudně nebo dokonce ošklivě, přijímejte ji jako BOHYNI, KTERÁ POTŘEBUJE, ABYSTE JEJÍ SRDCE A TĚLO PROSTOUPILI SVÝM BOŽSTVÍM. Zpozorujete-li, že vás začíná odrazovat její pochmurná nálada, vezměte si její proměnu za SVOU ZODPOVĚDNOST. Víte, s jakým nasazením pracujete, když v zaměstnání dokončujete nějaký velký důležitý projekt. Se stejnou vervou se pusťte do její nálady. JE TO PRO VÁS VÝZVA. Dokážete proniknout do jejího těla a srdce s takovou láskou a důvtipem, že se navzdory sama sobě začne smát, uvolní se a celá se rozzáří? Dokážete se jí dotýkat s takovým sexuálním nábojem, jako byste se dotýkali své milenky? Dokážete se na ní tak dívat?

Je jasné, že se vám do toho nebude chtít. Když jste depolarizovaní, jsou takové projevy vůči “vaší staré” to poslední, na co máte chuť. Jenže přesně tak přistupuje pravý muž ke své ženě a k celému světu. Ví, že si za daný stav věcí může sám. Ví, že jeho jediné opravdové štěstí pramení z toho, ŽE PŘESTAL SVĚTU A SVÉ ŽENĚ DÁVAT PLNĚ SEBE SAMA, A SVĚT I ŽENA PODLE TOHO REAGUJÍ.

 

womans-silhouette-in-the-sunset
Někdy je skutečně třeba jít dál a najít si jinou práci nebo jinou ženu. Je to v pořádku, pokud to znamená pokrok. Taková změna je pak jednoznačná, posilující a vychází z vaší potřeby rozdávat váš dar. Častěji ale první impulz ke změně přijde ve chvíli, kdy NEPROŽÍVÁTE PLNĚ PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK, NEVYUŽÍVÁTE NAPLNO SVÉ SCHOPNOSTI, LENOŠÍTE A MÍSTO TVŮRČÍHO PŘÍSTUPU JENOM KOPÍRUJETE.

V práci vám takový přístup může procházet celá desetiletí, než si uvědomíte, že jste promarnili spoustu času. Stačí ale pár minut, kdy se tak budete chovat ke své ženě, a vaší ženy se to DOTKNE A DÁ VÁM TO NAJEVO. Poznáte to podle toho, jak se bude tvářit. Bude to zřetelné z jejího tónu hlasu. Její zdánlivá ztráta krásy bude jen vnějším odrazem vnitřního pohasnutí, ke kterému dochází, když VAŠE TOUHA PŘESTANE BÝT JEDNOZNAČNÁ. JEJÍ ŠPATNÁ NÁLADA JE VÁM NEPŘÍJEMNÁ ÚPLNĚ STEJNĚ, JAKO JE VAŠÍ ŽENĚ NEPŘÍJEMNÁ VAŠE NEJEDNOZNAČNOST.Stačí okamžik, aby se muž vrátil zpátky k naplňování smyslu svého života. STAČÍ KDYŽ SE OCITNE PŘED SKUTEČNOU ŽIVOTNÍ VÝZVOU, DOSTANE SE DO VELKÉHO NEBEZPEČÍ A KRIZOVÉ SITUACE, KTERÁ VYŽADUJE MAXIMÁLNÍ NASAZENÍ. A stačí okamžik, ve kterém ženu upřímně pochválíte a oceníte, a žena se naplno rozzáří. Může se to stát třeba v obchodě nebo v lázních, kdy ji neznámý muž vysekne poklonu. Nebo k tomu může dojít u kuchyňského stolu a tím mužem můžete být vy.

Můžete se rozhodnout, že půjdete jinam, protože jste příliš slabí na to, abyste překonali VLASTNÍ ZNEUTRALIZOVANOU ZTRÁTU CHUTI. LEPŠÍ ŘEŠENÍ JE OVŠEM CHOPIT SE VÝZVY A VYKŘESAT Z DEPRIMUJÍCÍHO SVĚTA A NUDNÉ ŽENY LÁSKU. POUŽIJTE TĚLO A MYSL, ABY CHMURY VAŠÍ ŽENY USTOUPILY LÁSCE. Ženy rády tancují, i když se třeba zrovna tváří jedovatě a žlučovitě. Buď vás žena uštkne a vysaje z vás energii, nebo se poddá vaší neohrožené vášni.

David Deida – Cesta pravého muže

Prečo je život taký zložitý?

Připadá vám někdy život neuvěřitelně složitý? Náročné vztahy v práci, komplikované vztahy v rodině, do toho starost o zdraví, o finance, o budoucnost … Člověk kolikrát neví, co dřív, a kde na všechno brát sílu. Řešíte jednu dvě věci a ostatní vám mezitím utíká mezi prsty…

My, ženy, máme navíc tendenci všechny ty složité věci ještě více rozebírat. Tak rády detailně probíráme všechny naše vztahy: ten mi řekl to a já jsem mu na to řekla ono…, ta se na mě podívala tak a myslela tím učitě tamto… , udělala jsem to a oni reagovali tak… a když on udělal toto, mám se teď zachovat tak či onak? Probíráme své vztahy s kamarádkami ve snaze přijít věcem na kloub, najít správné řešení, pochopit sebe i druhé… a nevědomky se jenom více a více zamotáváme do pavučiny, kterou jsme samy upletly. Na této rovině jsou totiž skutečně všechny vztahy a životní situace velice složité.

Umíte si ale představit, že byste se jednoho rána probudili a místo řeči byste s druhými komunikovali telepaticky? Prostě by druzí okamžitě zaregistrovali vše, co si myslíte a cítíte, a stejně tak vy byste totéž vnímali u druhých. Cože? Že vás to děsí?  Převrátilo by vám to život vzhůru nohama? Pak vězte, že tím, co dělá váš život složitým, jste především vy sami.

Pokud říkáte a děláte něco jiného, než si myslíte a než co cítíte, vytváříte ve svém životě jenom zmatek. Telepatie totiž funguje od nepaměti, aniž by bylo třeba nějakého experimentu. Druzí podvědomě zachycují vaše vyzařování, a proto ani někdy není tak důležité, co přesně řeknete, jako to, co z vás ten druhý cítí. A i když se pak třeba přete o slovíčka, problém je někde úplně jinde.

Proto nemá smysl rozebírat situace na téhle povrchní úrovni, ale vždy se zamyslet nad tím, co ve mně tuto situaci vyvolává. Proto nemá smysl řešit druhé a jejich záležitosti, ale místo toho věnovat hlavní pozornost sobě. Není to sobecké, je to nutné.

Když jsem pravdivá, upřímná k sobě i  k druhým, jsou moje vztahy nádherně jednoduché. Nemusím řešit, co říct či neříct. A už vůbec si nemusím pamatovat, co jsem řekla a jak jsem to řekla. A nemusím se trápit reakcí druhých, protože vím, že když jsem v kontaktu sama se sebou, jsem v kontaktu s Bohem v sobě a tím pádem v souladu se všemi ostatními. Nemůžu tím pádem nikomu ublížit, protože to, co je skutečně dobré pro mě, je dobré pro všechny. Stačí tedy, když řeším jenom sama sebe, svou půlku vztahu. Půlky těch desítek ostatních lidí, se kterými jsem denně v kontaktu, už prostě nemusím řešit. Cítíte tu úlevu?  Tu hromadu kamení, která se svalila z vašich beder? Žádné schovávání se za ohleduplnost, žádná nutnost sebeobětování, abyste neublížili ostatním!

Když přestanete taktizovat, spekulovat, manipulovat, předstírat, vaše vztahy se krásně zjednoduší. Jakákoliv neupřímnost, polovičatost, vychytralost tvoří jenom zmatky. Bohužel jsou tyto způsoby považovány v určité míře za společensky přijatelné, a dokonce se často vydávají za ohleduplnost a slušnost. A proto se takto chováme, protože věříme, že jen tak můžeme získat od druhých to, co si myslíme, že potřebujeme – lásku, uznání, peníze, zázemí…

Jenomže nám nedochází, že za to platíme velmi vysokou cenu. Nejenom ve vztazích s druhými, ale často platíme i zdravím nebo penězi, protože ostatní životní oblasti jsou jenom odrazem vztahu k sobě samému. Zdánlivě tedy řešíme nespočet nesouvisejících situací, ale ve své podstatě se jedná jen o různé projevy jednoho jediného problému: nejsme v kontaktu sami se sebou, neřídíme se svým vnitřním vedením, ale necháváme se ovládat vnějšími tlaky.

Když kličkujeme, předstíráme, zastíráme, znamená to, že vlastně druhé považujeme za nepřátele, před kterými je třeba mít se na pozoru. Jsme vlastně v neustálém válečném stavu. Jak pak v takových podmínkách můžeme mluvit o lásce? Jak můžeme tvrdit, že své blízké milujeme? Jakékoliv falešné ohledy nejsou činem lásky, protože upírají člověku možnost poznat pravdu a tím pádem ho brzdí ve vývoji.

Z vlastní zkušenosti vím, že nejtěžší je uvědomit si a rozpoznat, že něco takového vůbec dělám. Máme to totiž všichni tak hluboko pod kůží, že si to ani neuvědomujeme. Ale když se přistihnu při takovém jednání, můžu pak hledat cesty, jak to dělat jinak. Já osobně jsem toho názoru, že vždy lze najít způsob, jak sdělit pravdu. Dokonce ani malým dětem nemusíme lhát, ale můžeme najít formu přiměřenou jejich věku.

Myslím, že je načase začít hledat v oblasti komunikace nové cesty. Místo kurzů a článků, které učí, jak druhé zmanipulovat, aby udělali to, co chcete vy ( a ženské časopisy se mimochodem  takovými návody na manipulaci partnera jen hemží), je třeba se začít učit, jak komunikovat pravdivě a s láskou. Zpočátku budeme možná trochu neobratní a určitě se nám to nebude dařit vždy a za všech okolností, ale každý malý pokrok, každý krok tím směrem povede k ozdravění našeho společného životního prostoru a automaticky s sebou přinese více lásky, svobody a radosti.

Zbytečně spotřebováváme energii na to, abychom udrželi v chodu spoustu nesmyslných mechanismů, které by vůbec nebyly potřeba, kdybychom všichni věděli, kdo jsme a žili jsme podle toho. My sami si děláme život složitým a jenom my sami si ho zase můžeme zjednodušit.

Iva Uhlířová