Tag Archive | vyrovnanosť

Solara -FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVENEC 2016 – KOLO EXPANDOVANÉHO TADY A TEĎ

Když jsme vprostřed posouvající se reality, zažíváme obojí nejlepší i nejhorší časy. V červenci a srpnu budou pokračovat rozvraty a šokující události, aby vyzkoušely váš závazek být Pravdiví a ztělesňovat Opravdovost. A přitom budou tyto měsíce také spjaty s divukrásnými příležitostmi pro kvantové průlomy.

Do hmotného se neustále ukotvují obrovské přívaly energie z Nové Reality. Jak se tak děje, zvětšují cokoli, co nerezonuje s Opravdovostí, takže se to buď dá transformovat nebo propustit z našich energetických polí. V Opravdovosti je Velký Oheň, který vypálí veškeré nečistoty a odpad, abychom mohli jiskřit původností, autenticitou, a ozařovat cestu ostatním.

Nové Realitě, kterou rodíme, se musí věnovat plná pozornost, neboť dualita se nemůže přeměnit, transformovat, dokud ji živíme. Musíme rozhodně vytáhnout vlákna svých bytostí ze staré Tapisérie duality a vplést je do Tapisérie Nové Reality. Když nás to udělá stále větší počet, Tapisérie duality prostě odpadne.

Začátkem července, jsme s Emanaku vykládali naše „Karty AN“, a oba jsme si vytáhli kartu „TADY A TEĎ“, což se nám stává zřídka. Zřejmým vysvětlením této karty je vtáhnout všechny rozeseté energie do TADY A TEĎ. A když jsem si tu kartu vytáhla, stalo se něco nečekaného.

Náhle jsem byla ve středu velkého kola, něco jako kolo od vagónu nebo Tibetské Budhistické kolo Dharmy. Kolo mělo paprsky, které vyzařovaly ven do všech směrů. Ve středu tohoto kola jsem cítila hluboký klid.

Jakmile se to stalo, zjistila jsem, že se všechno výrazně změnilo. Nějak jsem vstoupila do sektoru Nové Reality, který jsem dříve neobjevila. Nebylo ŽÁDNÉ DOLU – ŽÁDNÝ okamžik NÁVRATU. Pomyslela jsem si, jak jsem byla jen okamžiky předtím, a vlastně celý život, a ono úplně zmizelo! Sotva si pamatuju, jaké to bylo být vně Kola expandovaného TADY A TEĎ. Bylo to tak naprosto odlišné od toho, co jsem cítila nyní.

Objevila se nejasná vzpomínka pocitu neukotvení, jako když po oceánu pluje loď bez kotvy. Byla to paměť všech prvků mého života, všech věcí, které jsem se snažila udělat a všech lidí v mém životě, pocit všech utrpení lidstva a veškeré vřavy kolabujícího světa duality, které kolem vířily ve vzduchu a často mě překrývaly. Nyní byly všechny tyto rozpojené součástky upraveně poskládané v různých odděleních kola. Ano, stále tam byly a stále potřebovaly moji pozornost, ale už kolem neplavaly jako bez cíle. Už jsem nebyla pod jejich palbou. Všechno bylo trochu méně chaotické než předtím.

Všechno bylo klidné a vyrovnané. Dosáhla jsem místa, které bylo za hranicemi Času. Minulost, přítomnost a budoucnost byly paralelními světy, minulé a budoucí životy, úrovně nad úrovněmi, světy ve světech, všechny byly v kole. A já jsem byla tiše uprostřed, v pozici mistra – mistrem své říše.

Pozice uprostřed Kola Expandovaného TADY a TEĎ nám umožňuje vidět celek, spíš než části. Máme přehled, který je tak nezměrně rozsáhlý a dobře uspořádaný, že nepotřebujeme vědět žádné detaily. Také nám to poskytuje pocit úplného sladění s naším osudem, spíš než jen zametání vedle něj. Sezením v bodu středu Kola Expandovaného TADY a TEĎ jsme ve stanovené pozici .

Všem vám vřele doporučuji to zkusit. Vizualizujte si sami sebe, jak sedíte uprostřed velkého kola. Pociťte všechny prvky svého života, jak jemně padají jako plynoucí pírka do různých oddělení tohoto kola. Ano, obklopuje vás hojně prvků, ale jsou spíš řiditelné, než přesahující, obrovské. Pociťte hluboký klid středové pozice. Prosím, opakujte tento proces, dokud nezůstanete v Kole Expandovaného TADY a TEĎ stále. Není to jen cvičení, praktikování; umísťujete se do Nové Reality, které nám velmi pomůže zacházet s divokými krouženími umírajícího světa duality.

Když jsme uprostřed v bodu středu Kola Expandovaného TADY a TEĎ, budeme chráněni před jakýmikoli vnějšími rozvraty. Zažijeme příklop klidu, ať se bude dít cokoli. Když na nás udeří Dokonalá Bouře, zůstaneme ve stavu vyrovnanosti v klidném Oku Bouře. Tato pozice ve středu Kola je něčím mnohem víc než ochranným silovým polem. Je to umístění v Nové Realitě, které nám skvěle pomůže zůstat stále ve svém středu.

Toto je malý zlomek úplného Solařina reportu na červenec 2016. Celý report a jeho týdenní updaty jsou k dispozici po přihlášení za 5 dolarů za měsíc (11 dolarů s updaty) v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na NVISIBLE MERCADO.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – srpen 2015

17. 08. 2015

KDO JSTE

Chci, abyste přijali všechny atributy mistrovství. Chci, abyste přestali být vnímáni jako divní lidé, u kterých se zdá, že věří divným věcem. Místo toho přemýšlejte jako mistr planety – milující osoba, se kterou lidé chtějí být. Buďte vyrovnaní a soucitní. Pokud k vám někdo přijde, buďte dostatečně příjemní (pohodoví), abyste ho mohli držet, obejmout, vyslechnout si, co musí říct, plakat s ním a smát se s ním radostí. To je to, co dělali mistři této planety. Mistři rozumí lidské povaze. Jste staré duše a byli jste tam a dělali jste to (Kryonův způsob, jak říct, že už jsme prožili a dělali úplně vše – pozn. překl.). Není zde pro vás žádná výmluva, abyste to nechápali, protože to je váš odkaz. To je, kdo jste.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Největší filtr ze všech“ –

 

24. 08. 2015

POMYSLI NA TO

Změníš svou planetu už jen svou přítomností zde, pracovníku světla. Krystalická mřížka absorbuje světlo, které neseš a které sis vysloužil a přinášíš ho nám všem. To je hluboký systém a nová energie planety potřebuje zkušenost a moudrost starých duší, aby ovlivnily ty, kteří se narodí v budoucnosti. Tento systém je ezoterický, hluboký a je těžké ho popsat. Pomysli na to. Už tím, že zde dnes žiješ, zabarvuješ mřížky svými znalosti a moudrostí pro budoucí generace.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova channelingu „Stará duše definována“ –

 

31. 08. 2015

NENÍ TO SKVĚLÉ?

Když lidské bytosti stojí bez karmické energie, se kterou přišly, je to skutečně jako by stály před Bohem nahé. Protože nevědí, kam jdou. Nevědí, jaká synchronicita se objeví, aby jim pomohla. Netuší, co očekávat nebo kde vlastně stojí. Je to jako by byly čerstvé a nové, připravené vytvořit cestu, kterou nikdy neviděly. To je pro člověka nepříjemné. Nicméně je zde příslib, který jsme vám sdělili u posunu číslo dvě – vyzývám vás, abyste tento stav oslavilistav nejistoty. Vyzývám vás, abyste ho oslavili. „No, tady jsem, Bože. Nemám tušení, co dělám. Není to skvělé?“ A vaši příbuzní a přátelé se na vás budou dívat a řeknou: „Vážně jsi blázen.“ A jak jim můžete říct, že zde stojíte se zástupy andělů, kteří vás drží za ruku?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Osm posunů k osvícení – 1. část“ –

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 26.1. 2014 – 2.2. 2014

Milovaní,

mnozí pociťujete ve vašich tělech horkost, jak vaše fyzická těla začínají aktivovat kódy vaší DNA (kyseliny deoxyribonukleové) a RNA (kyseliny ribonukleové).  Může to být pro vás dost nepříjemné období a proto je důležité, abyste  byli dobře zavodnění a odpočati.  Věřte, že vše je v pořádku a že, zatímco vy procházíte tímto procesem, se vaši éteričtí průvodci o vás starají. Naslouchejte radám a dělejte, co je vám doporučeno. Tento proces je začátkem urychlené transformace, která nechá za sebou  všechna předchozí omezení.  Minulost se ztratí a rozpustí, když se naučíte žít v přítomnosti. To přinese  větší jasnost mysli a uvnitř budete vědět, že ve vašem  vnímání  došlo k posunu a začnete  znovu nabývat  božské schopnosti  tak,  jak je to  pro  vás jedinečné.  My, vaši  průvodci a členové  vašeho týmu  vám pomáháme mnoha způsoby při dalších  krocích na vaší cestě. Nejste nikdy sami, drazí, protože kráčíme s vámi  při  těchto intenzivních a nezvratných změnách které nyní začínají.

Došli jste až sem, protože jste si hluboce přáli naplnit  osud,  který jste si vybrali jako váš příspěvek  k božskému plánu.  Tento osud se nyní  odvíjí rychleji a budete žasnout jak daleko jste za tak krátký čas došli. Buňky vašeho těla se regenerují a omlazují a budete cítit jak z vás vycházejí  cyklické nárazy energie, což vám může způsobovat  pocity závratě. Zůstaňte klidní, zhluboka dýchejte a zůstaňte ve stavu klidné odevzdanosti vůči novým pocitům, které vás naplňují a obklopují. V lidském operačním systému a ve vašem morfogenetickém poli dochází k výrazné rekalibraci.  To možná dočasně zamíchá toky energie proudící vašimi meridiány, ale to se upraví. Budete mít mnoho  chvilek, kdy budete ospalí a malátní, jak se budete přizpůsobovat ještě vyšším frekvencím, které přicházejí.

Podívejte se na božská zarovnání, která oznamují změny, odehrávající se na planetě i ve vás samotných. Vše se pohybuje rychleji a lineární čas je vnímán pouze díky nástrojům a zařízením, vytvořeným  dříve. Je čas pravidelně se spojovat se Zdrojem který máte uvnitř, aby se vám dostalo vedení, které potřebujete a abyste zůstali napojeni na vaše božské načasování. Každý má své vnitřní hodiny a ty jsou nyní jemně seřizovány, proto je důležité,  abyste sledovali pobízení vaši intuice, protože tímto způsobem proudí pravé  vedení. Všechen život se probouzí do rovin bytí,  které po eony věků spaly.

Ti, kdo jsou přizpůsobeni vyšším frekvencím,  jsou  v souladu s mnohým změnami k nimž dochází a plní tak roli katalyzátoru všude kde jsou. Když se pohybují napříč svými běžnými životy, aktivují kódy probuzení v lidech kolem nich, známých či neznámých.  Jsou kanály kosmické energie, která vyzařuje z jejich energetického pole a to se dotýká každého a  nastartuje jeho vlastní individuální proces. Je velmi důležité, aby tito iniciátoři změny zůstávali  vyrovnáni v každé své myšlence, v každém slovu a skutku,  protože to může mít vliv na ostatní kolem.  Je to velká zodpovědnost, když si uvědomíte že máte na planetě takový úkol.

Zůstaňte povzneseni, vyrovnáni a v radosti, protože to pomáhá udržet harmonickou rovnováhu těm energiím, které přicházejí přes druhé lidi tak, jak očistný proces postupuje. Je to váš úkol coby světelných majáků a většina z vás se naučila,  jak se dostat rychle zpátky do zarovnání. Očišťujte své energie denně  než vyjdete ven a znovu, když se vrátíte domů.


Čistěte a srovnejte  všechny svoje čakry, aby vaše životní síla proudila vždy nerušeně. 
Když se ve vaší mysli objeví myšlenky, které by váš střed a vaší energii snižovaly, naučte se změnit je automaticky, aby povzbuzovaly život a potvrzovaly ho pozitivně.  Je nyní na vás  abyste uplatňovali  svoji vlastní sílu.

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Co se děje na nebi: Mars ve znamení Vah

Mars představuje v horoskopech výrazně mužský prvek, také ale i aktivitu, čin a počátek. Dnes (tj. 7. prosince) vstoupil večer do znamení Vah. Zdánlivě malé nic tam na obloze a malé něco tam uvnitř nás. Program poskočil o jeden krok, kolečko se otočilo o malý zoubek. Mění se recepty na chování a přístupy k sobě na základě vnitřních nálad a pocitů. Stejně tak se změní vnější prostředí a očekávání individuální, skupinové … třeba až kosmické.

Co přináší Mars ve znamení Vah? Otevřenost (Váhy jsou znamením rozumného intelektu), tvořivost a ochotu, ba chuť podílet se na různých veřejných záležitostech (ve Vahách vládne Venuše), jasnou přímočarost (ohnivý Mars se vymotává z vody Štíra a ocitá se v podporujícím vzdušném znamení), stejnoměrnost, vyrovnanost nebo jak by někdo řekl hledání harmonie.

Do čeho se tak můžeme s vahovským Marsem pustit? Vyrovnávat, vyvažovat, vyjasňovat … ale teď už vážně. Hledat pro správnou situaci správné řešení, vracet situace vyvrácené štířími experimenty zpátky do harmonie. Ptát se, kde vlastně harmonii a klid chci vidět a zažívat, co pro mně představuje. Odpočívat a hamonii tedy prožívat. Vyvažovat a odlehčovat vše zatížené, zátěže kompenzovat. Aktivně tvořit, oprášit umělecké a režisérské sklony… a starat se o partnery, partnerství a partnerské schopnosti u sebe sama. Hledat partnery a necházet je v sobě, navazovat vztahy, propojovat lidi kolem…

Je toho hodně, co Mars ve Vahách umí. Všechno výše uvedené a spoustu dalšího na co jsem zapomněl nebo schválně nenapsal. Protože na co si přijdete sami, to má pro vás dvojnásobný význam :)

Zdroj: Ondřej Habr, www.astro-ondrej.cz

mars__libra_p

Rozpouštění Dramatu o vzestupu

Poselství od Mistra Lantó – Přijala Natalie Glasson 17/08/2012

Za pomoci světla projevuji vám své požehnání Kristovým vědomím Stvořitele, pravdou, mírem a nekonečnou láskou; vyzařuji Kristovu vibraci do celého vašeho bytí, takže tutéž vibraci nyní můžete rozpoznat v sobě, její sdílnost a věčnost. Jsem Mistr Lantó, mé energie jsou jemné, ale zářivé a pracoval jsem už s mnoha aspekty Krista, včetně Mistra Ježíše. Mým úkolem je, abych aktivoval energie zbožnosti vůči Stvořiteli kolem i uvnitř vašeho bytí a zároveň i povznesl vaši záři. Oddanost pravdě, vyzařování milujícího odhodlání a Kristovy vibrace jsou nyní v tomto stádiu vzestupu velmi důležité, je nezbytné umožnit těmto kvalitám aktivovat se v harmonické vyváženosti z nitra vašeho bytí. Při poznávání těchto posvátných kvalit můžete také zjistit, že v některých oblastech existuje nevyrovnanost; to lze snadno upravit. Dovolte si používat následující afirmace:

Já jsem božsky vyrovnaná oddanost,
Já jsem božsky vyvážené vyzařování,
Já jsem božsky vyvážené odhodlání,
Já jsem božsky vyvážená Kristova vibrace.

Ve chvíli prohlášení první afirmace ve své mysli se nadechněte a až budete vydechovat dovolte, aby se vytvořila božská vyváženost a začala proudit z vašeho bytí. Při dalším nádechu zopakujte druhou afirmaci, při výdechu nechte vytvořit božskou vyváženost a dovolte jí proudit. Pokračujte tímto způsobem a vyslovte všechny afirmace a pak začněte znovu. Zavolejte mě, abych vám pomohl při vytváření a projevení božské vyváženosti ve vašem bytí i kolem něj.

Vyváženost, vyrovnanost je energie, kterou hledá každá duše; je to téměř ochrana duše, která jí umožňuje hlubší vyladění na Stvořitele. Vyrovnanost se nedá uchopit, dokonce ani přijmout, ale musí se projevit z nitra vašeho bytí, z esence pravdy či přítomnosti Stvořitele, kterou v sobě máte. Vyrovnanost je možné vyložit jako stálost či stabilitu. Když mám na mysli vyrovnanost, nepředstavuji si ji jako energii, kterou se stanu či jako kvalitu, kterou nabydu ve své realitě, ale jako pochopení, co je to být vyladěn na Stvořitele. Když se propojíte se Stvořitelem či vesmírnými energiemi, ať už kolem či uvnitř vás, pak vyrovnanost je realitou, která se před vámi rozvine, ne díky zaměření se na ni, ale díky vašemu odevzdání se tomu, abyste se stali vibrací Stvořitele. Když je vyrovnanost ve vaší realitě zřejmá, můžete si být jisti, že Stvořitelova vibrace je přítomna a božsky celistvá. Je-li přítomna nevyrovnanost, pak si můžete uvědomit, že potřebujete vnitřní i vnější hlubší propojení nebo přijetí Stvořitele. V místech, kde panuje nevyrovnanost, se propojení se Stvořitelem dá vytvořit tak, že dovolíte Stvořitelovu světlu, aby za určitých okolností vyzařovalo z vašeho bytí. Můžete také pomoci požádat Stvořitele, aby požehnal a vyladil určité energie či situace na božskou podstatu Stvořitele nebo prostě vyjádřit ze svého nitra bohatství lásky s vědomím, že jste jedním s energií a božskou moudrostí Stvořitele. V tomto stavu se otevíráte božskému kouzlu Stvořitele a umožňujete, aby se rozvinuly pravda a energie blaženosti.

Přítomnost vyrovnanosti může být také vnímána jako hluboká a oddaná důvěra ve Stvořitelovu vibraci. Já, Mistr Lantó, věřím, že důvěra ve Stvořitele je v této době vzestupu nesmírně důležitá. Je také třeba, abyste vložili důvěru sami v sebe, jakožto mocné, moudré bytosti, která dokáže rozlišit svou vlastní vibraci, realitu a vědomí.

S nadcházejícím navýšením energií Stvořitele a energetickými posuny v prosinci 2012, poskytuje Stvořitel každému člověku příležitost bezpodmínečně milovat sebe sama, vložit vetší důvěru a víru ve svou vlastní moc a vyzařování a znovu se ujistit o své důvěře ve Stvořitele. V mnoha ohledech má toto vytvořit větší vyrovnanost či sladění se Stvořitelem. Jsem si vědom mnoha představ obsažených v obecném vědomí lidstva týkajících se toho, co nastane v prosinci 2012 a rád bych se s vámi podělil o pár jednoduchých informací, které vám pomohou dosáhnout toho nejpříjemnějšího zážitku.

Nejprve vás žádám, abyste rozpustili všechna očekávání týkající se této doby, o které mluvíme, vytvořili si mír ve svém bytí, kdy budete šťastní a spokojení ve své nevědomosti o tom, co v té době přijde. Tím, že uvolníte svá očekávání a budete se cítit spokojeni, i když je před vámi nejistota, se poté probudíte a otevřete své energie a umožníte si prožít hlubší milost a božský zásah. Rád bych vás povzbudil, abyste během meditace či v tichých chvílích mluvili sami k sobě a vysvětlili si, že jste zcela v pohodě se vším, co přichází a jste šťastni, že můžete vložit svou důvěru ve Stvořitele a vidět jeho nádherné objetí. Je důležité rozptýlit všechny úsudky, které si možná o procesu vzestupu vytváříte a umožnit lásce, důvěře, vyrovnanosti a odhodlání, aby vyzařovaly z vašeho bytí i mysli.

A poté vás žádám, abyste byli všímaví k dramatům, která ve své realitě vytváříte a vykořenili je, jak jen to jde. Abyste ve své realitě vytvořili drama, musíte navýšit energii, emoce, myšlenky či podpořit okolnosti. Jakožto duše nepřetržitě hledající hlubší propojení se Stvořitelem, můžete mít pocit, jako byste stále povznášeli či navyšovali svou vlastní energii, ale popravdě jen umožňujete své energii, aby se rozvinula. Když navyšujete energii, činíte ji větší, než momentálně je; když umožníte energii, aby se rozvinula, stává se větší, ale také celistvější, napojujete se na proud Stvořitelova světla. Drama můžeme často vidět v negativních situacích, zejména v emocionálních zážitcích a často je člověk vytváří, aby získal větší pozornost nebo dokonce lásku vůči sobě. Drama je možné zažít i v duchovní práci, například když meditujete a vnímáte lásku ve svém srdci, můžete se na ni zaměřit a chtít, aby rostla a říkáte si, jak je láska blažená a jak si ji přejete plněji prožívat. V mnoha ohledech i toto vytváří drama, protože se snažíte navýšit lásku, spíše, než abyste ji nechali, aby se sama rozvinula z nitra vašeho bytí. Když lásku ve svém bytí prostě jen pozorujete a otevřete se prožitku hlubšího proudu, celé vaše bytí se raduje a není třeba prožívanou lásku nějak navyšovat, ona zkrátka sama roste bez hranic.

Přál bych si, abyste si začali všímat dramatu, které vytváříte ve své realitě, či energií, emocí, myšlenek, zkušeností, které se pokoušíte navýšit. Důležitým uvědoměním je, že není třeba energie navyšovat, ale dovolit si zažívat energie otevřenější a svobodnější . Dokážete-li toto zpozorovat ve svém bytí a realitě, osvobodíte se od očekávání a mnoha představ,které nepocházejí z pravdy; získáte také větší vyrovnanost a naladění na Stvořitele. Až pak budete vnímat či zažívat navýšení v prosinci 2012, pochopíte, že není třeba vytvářet žádné drama ve vás ani kolem vás, ale dovolit energiím, aby proudily z vašeho bytí a od Stvořitele. Ve skutečnosti jde o to být otevření zkušenosti věčného a nekonečného proudu, kterým je Stvořitel.

Můžeme vidět mnoho lidí, kteří nyní vytvářejí dramata v lásce či strachu, jak se snaží nalézt bezpečí, vyrovnanost a hlubší pochopení, ale pokud dokážete dosáhnout vyššího mistrovství ve své vlastní realitě, budete schopni totéž rozpoznat v druhých. Dovolte, aby jim vaše energie a záměry pomohly zažívat pravdu a lásku Stvořitele. Vymažme z vědomí lidstva potřebu vytvářet drama a navyšovat energie, zažívejme jednoduše velikost Stvořitelova světla kolem a v sobě navzájem. Jmenuji se Mistr Lantó a ujišťuji vás, že jsem tu proto, abych vám pomohl jakýmkoli způsobem jen mohu, jen požádejte o mé energie a přítomnost a já vám budu k službám.

Vždy v lásce a oddanosti
Mistr Lantó

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Majster Hilarion – posolstvo pre týždeň 1. – 7. 7. 2012

Milovaní.

Napříč vaším Světem se mění vzorce počasí, a tím způsobují mocné čištění, jelikož se tak rozpouštějí a vytrácejí staré stagnující energie. Tyto odchylky klimatu budou pokračovat, dokud lidstvo nepropustí ze svého bytí vše, co není Láska. Ohromná přeměna všeho nadále probíhá, zatímco vstupují do atmosféry Země nové vyšší energie z Vesmíru. Neztrácejte v tomto období odvahu, Milovaní, a pokud je třeba, navzájem si pomáhejte.

Pokud se rozplynou ve vyšším Světle staré způsoby vyjádření, pak toto Světlo může proniknout do buněk ve větším množství, což Lidstvo pocítí na velmi hluboké úrovni. V případě že více Světla pronikne do vašeho osobního energetického pole, je spuštěna vaše DNA a tím pádem i ve vás září více jejích vláken. Vaše čtyři nižší těla právě prochází přeměnou, jež nikdy v minulosti na hmotné úrovni neproběhla, a tak budou přetrvávat mnohé příznaky tohoto procesu. Zmíněné změny mohou přivést emoce, které spustí připomínky na staré problémy, jimž je třeba stále čelit, uznat je, přijmout je a osvobodit se od nich.
Proto vám radíme, abyste k sobě byli laskaví, opečovávali se a měli se rádi. Jsou ve vás hluboce zapuštěny myšlenky a příběhy, pocházející od předchozích generací, jež se geneticky předávají přes DNA kódování. Pokud jsou tyto záležitosti opět přivedeny k životu, pak procházejí vašimi čtyřmi nižšími těly. V případě že k těmto příběhům zůstanete nestranní a budete je pouze pozorovat, tyto se pak samy vytratí. Vaše těla jsou živoucími knihovnami všeho, co se událo, a tak příběhy v nich uložené (předávané skrze vaše rodové linie) budou spuštěny. Nestranně je pozorujte a ony zmizí.

Na druhou stranu, mnozí z vás, kteří jste si ochotně a vědomě vybrali projít tímto procesem, se přistihnete, že uvnitř prožíváte větší období trvalého štěstí, a budete stále více projevovat myšlenku, že vše je dobré, vše je dokonalé. Hluboká důvěra ve vaše spojení se Zdrojem bude patrná ve všem, co prožijete, a tento pocit radosti přetrvá; ve vašich osobních životech se budou uskutečňovat úžasné synchronicity, jež ve vás tento pocit ještě umocní, a stane se tak běžným způsobem vašeho bytí a vyjádření.

Vězte, že se všechny dávné a skličující příběhy vytrácejí, a vy všichni na tomto Světě procházíte obnovou na všech úrovních vašeho Bytí. Vy a Země a všichni Její obyvatelé dostáváte nový začátek, novou smlouvu na život. Radujte se z této zprávy a udržujte se za všech okolností vyrovnaní. Buďte klidem v bouři změn, jež se kolem vás projevují. Často se smějte a procvičujte vědomý soucit k sobě a svým bližním. Dokážete ovlivnit víc, než si myslíte.

Do příštího týdne….

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložil Karel ☼