Tag Archive | vyliečenie

Kryon – Čtyři katalyzátory pro léčení – 4

Tento Kryonův živý channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 24. března 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu pro všechny opakuji, že je tu přítomna rodina. To, co vám můj partner právě sdělil v sérii otázek a odpovědí, přišlo ode mne. Tímto způsobem si jednoho dne začal uvědomovat, že nad jeho známou realitou stále existuje rodina. A tak začal shromažďovat podobně smýšlející lidi, které předtím neznal a kteří se zabývali studiem soucitu. Viděl, jak tito lidé, navzdory svým vlastním problémům, měli také soucit, porozumění a touhu dozvědět se více o své duši. A tak se postupem času stali jeho rodinou. Tato zkušenost mu změnila život. Je to zkušenost, kterou nabízíme i vám, abyste zjistili, kdo je tato rodina ve skutečnosti, kdo jsou ti, kteří vás bezpodmínečně milují. 

Po celá léta jsme vám často říkali, že to není vaše biologická rodina. Někteří z vás se ptali: „Proč je to tak? Co je to za plán? Nemáte žádnou šanci, pokud se narodíte do dysfunkční rodiny, kde vás bijí a říkají vám špatné věci. Vy si tím musíte projít a později to pak řešit pomocí terapie. Co je to za plán?“ Drazí, pokud jste na to ještě nepřišli, říkám vám znovu, že je to velkolepý plán pro staré duše, protože železo ostří železo. A stará duše, kterou jste, prochází těmito věcmi, aby se s nimi dokázala sama vypořádat, porozumět jim a radit druhým lidem, jak se s nimi vypořádat, jak být soucitní a jak najít porozumění a odpuštění. Tohle všechno jsou vlastnosti mistra. Rozumíte tomu už trochu lépe, pochopili jste to?

Někteří z vás řeknete: „Vůbec se mi ten plán nelíbí.“ (Kryon se směje) A máte pravdu, protože tyto věci jsou obtížné. Avšak mnozí z vás, kteří to teď sledují, to překročili. Tím mám na mysli, že věci, které vás až dosud ničily a vyvolávaly ve vás hněv, obavy nebo strach, jsou nyní za vámi. Možná ti, kteří ve vás podněcovali tyto věci, jsou stále s vámi, jsou naživu a možná se s nimi vidíte během každé dovolené, kdy se vám posmívají nebo ještě něco horšího. To je však plán a mnozí z vás dosáhli toho bodu, kdy dokonale odpustili. Pak zavítáte na Vánoce domů, abyste se jen dívali na ten „cirkus“ (Kryon se směje). Víte, o čem mluvím. Odejdete však s klidem a mírem. To je důvod těchto věcí a říká se tomu práce. Pokud jste pracovník světla, procházíte tréninkem. A často je tím tréninkem život sám. Mnozí z vás proto prošli „aha“ zkušenostmi, které vás dovedly tak daleko, abyste právě teď poslouchali (nebo četli) tento channeling, který je určen pro všechny, nejen pro členy Kruhu dvanácti. 

Toto je čtvrtá část série o katalyzátorech pro léčení. Už jsme řekli, že z našeho pohledu je katalyzátor zážitek, který otevírá cestu něčemu jinému. Takže pokud máte zkušenost, která vás vede nebo dokonce nutí k další akci, stane se katalyzátorem. Dosud jsme vám předali tři katalyzátory a toto je čtvrtý, který otevírá cestu k uzdravení.

Zopakujme si, že první částí série bylo pochopit, že chemie vašeho těla reaguje na vědomí. Že tím, jak mluvíte sami se sebou, se vytvoří spojenectví, které umožňuje uzdravení, jaké tu nikdy předtím nebylo. Jinými slovy navazujete komunikaci. Také jsme v prvním channelingu zmínili, že lidstvo tomu často nerozumí. Lidé prostě žijí ve svých hlavách, dívají se na své tělo a říkají: „No, doufám, že funguje.“ A ponechávají tělu kormidlo bez jakýchkoli pokynů, zda má směřovat na sever nebo na jih, takže tělo se samo pohybuje kolem v kruzích a chytá různé nemoci nebo cokoli jiného. Ve výchozím nastavení se zdá, že funguje náhodně nebo nefunguje. Ale říkali jsme vám tak často, že zodpovědnost je na vás! Předali jsme vám jedno podobenství za druhým a také mnoho různých modalit, metod a návrhů, jak se můžete zkontaktovat se svou innate a mluvit se svými buňkami

To bylo číslo 1: Navažte komunikaci! Je to katalyzátor. Protože pak, a v některých případech pouze tehdy, můžete opravdu začít rozpouštět a zahánět to, co brzdí váš život, nebo dokonce zkracuje délku vašeho života, jako je strach, obavy, úzkosti, nemoci, všechny tyto věci. To byl katalyzátor číslo 1. Pak jsme vám předali další katalyzátory. Víte, které to jsou, a můžete se na ně znovu podívat. Všechny souvisejí se změnou něčeho ve vás, co vás dovede na cestu k mnohem snadnějšímu uzdravení. Mluvili jsme o vnitřním dítěti, mluvili jsme o tom, abyste se vydali na místo, které si dobře pamatujete, kde neexistují žádné starosti, a tyto zážitky si odtud přinést. Mluvili jsme o smíchu a dali vám příklady. Psychologové, vědci a dokonce i lidé zabývající se komerčními produkty vědí, že když se smějete, všechny strachy, obavy a úzkosti mizí – ocitnete se na naprosto odlišném místě. I to je katalyzátor uzdravení.

Poslední katalyzátor se může zdát nejjednodušší, ale není. Ten poslední, jedno slovo, které slýcháte celý život a které vám za chvíli sdělím, rozhodně není nejjednodušší. Možná je dokonce nejtěžší jej dosáhnout. Rád bych, abyste se všichni se mnou na chvíli vydali na nějaké místo, na kterém si můžete představit svého nejoblíbenějšího Mistra na této planetě, ať je to kdokoli – historického člověka, v něhož věříte jako v duchovního velikána a se kterým byste rádi strávili čas, kdybyste mohli. Když si ve své mysli představíte tento obraz, že byste mohli být s tímto Mistrem, jaký je výsledek? Když byste se posadili u nohou tohoto Mistra a Mistr by buď začal mluvit, nebo s vámi jen chvíli potichu poseděl, jaký by byl výsledek? Jak byste se cítili? Jaké by bylo to jedno slovo, které by popisovala, co se děje? Co kdybyste skutečně seděli v síle, intenzitě vědomí Mistra na této planetě, o kterém jste četli, nebo jste jej možná nějakým způsobem, v nějaké vizi potkali, co byste vnímali? Co by to bylo, co by vám předal jako první věc a co by vám nejvíc pomohlo?

MÍR

Odpověď zní: Mír. KLID A MÍR! Dokážete stát uprostřed vřavy, kde se vše kolem vás hroutí a rozpadá a stále máte v sobě klid a mír? Odpověď každého Mistra, který kdy žil na této planetě, zní ano. A možná by vám dokonce řekli, že proto sem přišli. Přišli proto, abyste mohli být mírumilovní s vědomím, že existuje větší plán a že věci, které vás trápí, jsou jen přechodné. A to opravdu jsou, i když máte smrtelnou nemoc. To neznamená, že vám nevezme život, ale pouze to, že to možná není všechno. Drazí, musíte opustit svou krabici a přemýšlet o velkoleposti své duše. A musíte sedět a být klidní.

Pilot nad mraky

Už jsme mluvili o jedné vlastnosti pilota, proč chce létat za všech okolností. Důvod je, že když se dostanete nad mraky, je to tam velmi klidné. A piloti říkají: „Nad mraky je vždy krásný, slunečný den.“ A to je pravda. Tohle je metafora, ale zeptejte se jakéhokoli pilota, protože to je místo, kde chtějí být. Protože když letíte, pod mraky a dole na zemi zanecháte všechny starosti a problémy, dokonce i nemoc, kterou v sobě můžete mít. Nad mraky se zdá, jakoby to všechno utichlo a zmizelo v pozadí.

Už jsme řekli: Mír je největší katalytickou energií pro uzdravení. Uzdravení se pak stává vedlejším produktem míru! Když máte všechno to, co jsme zmínili, když porozumíte komunikaci se svým tělem, když dokážete v sobě kontaktovat nevinné vnitřní dítě a pochopíte, o čem je smích, pak můžete najít tento mír, který přesahuje běžné pochopení. Jinými slovy, není divu, když se vás lidé ptají: „Proč jsi tak klidný a pokojný, když se kolem tebe vše hroutí?“ Pak se můžete jen usmát a říct: „Protože to je to, kým jsem. Prostě vím, že můj mírumilovný postoj mi přinese odpovědi a uzdravení.“

Je to tak zajímavé. Řekl jsem vám, že uzdravení je vedlejším produktem a probíhá téměř automaticky. Věděli jste to, že? Není to o tom, že byste si přečetli nějakou knihu, nebo sledovali nějaké video, ale začíná se to dít, protože jste v klidu a míru. Pochopili jste to?

Tato čtyři témata nejsou jen katalyzátory. Uhlazují cestu tam, kde dřív byla kamenitá. A víc než to. Věci, které se vám nedostávají, k vám začnou přicházet automaticky, včetně hlubokého uzdravení, spontánní remise, lepšího pocitu ze sebe sama a pocitu klidu a míru se vším, co děláte. Přinášejí mír, uzdravení, osvobození od strachu. Zvednete ruce a řeknete: Děkuji, Duchu, nyní chápu, že jsem součástí velmi, velmi velkého obrazu. A Mistři jsou všude kolem mě. A teď jsem se vším v klidu a míru.“

To je důvod, proč tu jsem. Toto je Kryonovo učení. Všechno, co se stalo za posledních 31 let, se soustřeďuje do tohoto dne, do tohoto okamžiku a my znovu říkáme: Milujeme lidstvo za to, co udělalo a co udělá pro vzestup světla, které se děje právě teď, pro každého, kdo to chce vidět.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 4 – MP3 – 14:54 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Objednávat knihy můžete na adrese: Knihy-kryon@knihy-kryon.cz

Advertisement

Horoskop na obdobie 9. 1. – 15. 1. 2017

Čeká nás náročný týden plný změn a výzev. Slunce pomalu opouští konjunkci s Plutem a zesiluje kvadratura s Uranem 6. – 15. 1., která přináší nečekané změny zvenku. Budete postaveni před rozhodnutí a budete ho muset přijmout. Rozhodí vám to vaše plány, a proto především v první polovině týdne počítejte s tím, že vše bude jinak. Objeví se hodně napětí, nervozity, a především buďte velmi opatrní na cestách, protože tento aspekt předznamenává nehody a úrazy. Vnitřní třes, který můžete cítit i na těle, je způsoben silnou energií, která sem přichází, aby bylo aktivováno dostatečné množství podnětů, které pomohou překročit omezující programy vaší mysli a ega. Kdo není spojen s hlubší podstatou svého bytí, je ovládán a řízen nevědomými mechanismy. Je jako loutka. Zde zasáhne vyšší síla, nejprve impulsem z venku, který způsobí vnitřní otřes. Ten umožní dostat se k osvobození a novému pochopení. Vnější impuls vám může pomoci k vyléčení vnitřního zranění. Pokud se vás něco vnitřně dotkne, je to známka toho, že uvnitř sebe stále ještě máte nějaké vnitřní zranění. Vně vnímáme subjektivně, nevidíme sami sebe objektivně. Potřebujeme impuls zvenku, zrcadlo, zpětnou vazbu, abychom si svoje vnitřní zranění zvědomili a následně vyléčili. Potřebujeme propojit vnitřní s vnějším, subjektivní s objektivním, aby došlo k celistvosti.

Můžete si to představit, jako když jste v řece a topíte se. Nevidíte objektivně prostor kolem sebe. Pokud někdo stojí na břehu, má přehled a může vám pomoci, poradit čeho se chytnout nebo vám hodit pomocné lano. Otázkou je, jestli si necháme poradit, jestli druhým důvěřujeme a vážíme si jejich pomoci. Podívejte se, jak se někdy liší to, co říkáme a realita: to co si myslíme o sobě, o svém životě a o nějaké situaci a jaká je realita, co a jak žijeme. Navzájem jsme si učiteli a žáky.

Kvadratura mezi Sluncem a Jupiterem symbolizuje nepříznivé období pro jednání s úřady, právníky a soudy. Objevuje se nespokojenost, rozmrzelost a pocitu nedostatku. Neznáme meze a zveličujeme. Chceme něco jiného, chceme něco víc, než nám do života přichází. Hledáme na tom, co máme nedostatky, abychom si obhájili svou nespokojenost. Vesmír nikdy neplýtvá svou energií. To, co máte ve svém životě, je to nejlepší v této chvíli, co je pro vás připravené. Dokud to nepřijmete a neuznáte, nedostanete nic jiného. Naopak, bude vám ubráno. Pochopením je prožít si vděčnost za to, co člověk má v této chvíli. Až si prožijete vděčnost, za to, co máte, může vám být přidáno. Hodně věcí bereme jako samozřejmost a chceme víc a víc a víc. Objeví se sklon k přejídání, většímu utrácení, protože chceme naplnit nějakou svou vnitřní prázdnotu. Může se objevit pocit, že věci nemají smysl. Pochybnosti o všem. Procítění vděčnosti ke své přítomnosti je cesta ven z nespokojenosti. Opatrně na své požadavky, snadno překročíte únosnou hranici druhých.

vdacnost

Slunce vytváří harmonický aspekt s Chironem v Rybách a nastává léčení naší cesty. Chiron v Rybách symbolizuje na jedné straně bolest, že člověk jde špatnou cestou, ztratil se, zabloudil, točí se v kruhu nebo ze strachu raději spadnul do pasivity. Raději nebude dělat nic, aby neudělal chybu. Je to pouze ze strachu. Tyto bolesti mohou být v tomto týdnu, a především v první polovině týdne osvětleny Sluncem – vědomím.  Na druhé straně, když se vyléčí strach, může být prožito hluboké propojení s Kristovým vědomím – „Já jsem cesta.“ Mystický prožitek odevzdání se a rozpuštění cíle – výsledku, uvědomění si iluzí. Nastoupení cesty. Mars, který symbolizuje vůli, ego, konání a mužskou energii, se pomalu dostává do konjunkce s Chironem (12. 1. – 19. 1.), která bude postupně zesilovat a naplní se až příští týden. Přesto mám pocit, že již v tomto týdnu můžeme pociťovat zvláštní energii, která bude léčit naši vůli a ego. Muži jsou přirozeně více spojeni s mužskou energií, proto mohou pociťovat silněji toto léčení a mystickou energii, která je jejich podstatou, určuje jejich cestu, směřování a naplňování ve vnějším světe. Přiznáním si svých zranění a citů je mužská energie léčena. Tím muž léčí sám sebe a dostává se do své celistvosti. U žen bude léčen vnitřní muž a přístup k mužům. I když to tak na první pohled nevypadá, je celkové nastavení hvězd velkou podporou pro naplnění své cesty.

Venuše v konjunkci s Neptunem je od 9. – 16. 1. Toto je spojeno s láskou, city, hodnotami a ženskou energií. Milost, laskavost, odpuštění, bezpodmínečná láska k nám z hůry silně proudí. Ženy jsou léčeny skrze své city, emoce a ponoření se do své citlivosti. Objeví se romantické lásky, souznění a harmonie. Velmi dobré podmínky pro umění, múzy a terapie. Energie Božské Matky a Kristova vědomí jsou v plné síle. Nebo spíše my jsme schopni je vnímat, protože ony jsou stále tady. Bytí jako takové se nikdy neuzavírá, kdo se uzavírá je mysl.

Obě konjunkce Venuše s Neptunem a Mars s Chironem jsou v Rybách. Jsou to energie celkově náročné, protože pracují s těmi nejhlubšími zápisy nevědomí. Energie jsou neuchopitelné, nepochopitelné, a proto je dobré být otevřený a přijímat, nechat je skrze sebe projít a odevzdat vyšší vůli.

Úplněk nastává 12. 1. a vytváří Velký kříž (Slunce v Kozorohu, Luna v Raku v kvadratuře na Jupitera ve Vahách a Urana v Beranu). Dostaneme se do situace, kterou nemůžeme obejít, je před nás postavena. Můžeme se cítit jako v pasti. Je potřeba se dostat do středu kříže, dostat se za kříž. Kříž symbolizuje utrpení, ale také harmonii, pokud se dostaneme do středu kříže. Je to propojení horizontální a vertikální osy a průsečík je Absolutní klid. Když se dostaneme do středu, situaci přijmete s klidem, s pokorou a hlubokým poznáním.

Úplněk vynáší a zviditelní téma novoluní z 29. 12., které bylo na sabiánském symbolu: „V prosluněném domě švitoří ochočení ptáčci.“ Symbol vypovídá o přijmutí své role, svého místa, pro které jsme se zrodili. Díky plnému sebe přijetí, můžeme prožívat potěšení z bytí, ze svého naplnění sama sebe. Přijmi svůj kříž, osud a dostaneš se tím za kříž. Úplněk bude velmi emotivní, neklidný, impulsivní. Napětí. Lze to připodobnit jako porodním bolestem, stahům dělohy, aby bylo vypuzeno dítě do světa.

A co na to mysl? Mysl je odpojena. Tento proces, který probíhá nemá „logiku“ a neplatí pro něj formy… Každý se jednou na své cestě dostane do fáze, že „musí“ opustit vše poznané a naučené. Pustit se do neznáma nekonečné rozmanitosti Bytí, až tam zažijete skutečnou svobodu Absolutna.

Představte si, že byste opustili vše co znáte, své zkušenosti a byli čistí jako čerstvě napadlý sníh.

Přeji hodně důvěry. S láskou Petra Nel

Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz

 

Horoskop na september 2016

Novoluní proběhne ráno 1/9/2016 ve znamení Panny. Toto novoluní je důležité pro osoby narozené v tomto znamení.

Pro ostatní znamení toto novoluní přináší energie Panny, tedy nemoc, zdraví, službu nebo starost o druhé, šetrnost a hospodárnost, spolupráce. Měli bychom si dojít k lékaři na preventivní prohlídky, poohlédnout se, co potřebují lidé kolem nás, začít žít zdravě. Spočítat si, jak si stojíme s úsporami po létě a před zimou, která přinese s Vánocemi vyšší vydání.

V době novoluní se propojí Jupiter, planeta štěstí, s Merkurem ve znamení Panny a Venuše, která se přesunula do Váhy. Očekávejme dobré zprávy.

Planeta aktivity, Mars, se spojí se Saturnem v oblasti Střelce. Přichází nová pravidla do škol, nastavují se pravidla spojená s cestami do ciziny. Opět se budou řešit hranice území. Vyústí situace z dubna 2016, kdy Mars se Saturnem měly stejné postavení na nebi.

Připravují se nové politické strany a spolky, které přinesou více diplomacie a porozumění mezi lidi.

Merkur začne couvat Pannou zpět. Budeme se vracet zpět do minulosti, vzpomínek, do situací, které ještě nemáme zpracované, abychom je vyřešili. V této době je dobré mít zálohované počítače a telefonní čísla. Bude se kazit technika. Vše se bude zpožďovat, couvající Merkur máme čtyřikrát do roka, ještě nás čeká návrat do minulosti jednou, a to koncem roku 2016.

Úplněk v Rybách nastane 16/9/2016 v čase 19,07 hod. Tento velmi silný úplněk na emoce je důležitý pro Ryby. Ostatním znamením přináší téma intuice a napojení na Vesmír, pohraje si s naší citovou oblastí, kdo je psychicky labilní, může úplněk otevřít depresivní pocity a úzkosti.

Luna bude v době úplňku ve spojení s Chironem, takže očekávejme bolest, která otevře stará citové zranění, díky situacím, které přijdou si své rány vyléčíme a zacelíme.

září1

BERAN

Mars se posouvá Střelcem a ke konci měsíce se přesune do znamení Kozoroha. Berani budou aktivní na úřadech a v úředních záležitostech. V tématu vzdělání, které přinese rozšíření vědomostí. Mohou řešit dovolenou za hranicemi, nebo vše co je ve spojení z cizinou. Vrátí se situace z dubna, kterou je nutné do konce měsíce dořešit. Planeta Ceres se pohybuje financemi, takže stále Berani řeší penízky. Jupiter se přesune koncem měsíce do Vah. Pro Berany přináší dlouhodobý posun ve vztazích jak partnerských, tak pracovních, ve všech dohodách a smlouvách se začne dařit. Novoluní 1/9/2016 otevírá novou spolupráci, kolegy a spolupracovníky. Přinese nové nasměrování v oblasti zdraví. Berani by měli promyslet, co udělají pro své zdraví a změnu životního stylu. Zdraví je důležité, zejména psychika, která se odráží v nemoci. Úplněk 16/9/2016 bude tlačit do ukončení a uzavření vztahových záležitostí, toto nepříjemné období potrvá měsíc, do úplňku v Beranu, kdy se skutečně dořeší a ukončí vztahové téma. Vztahy na všech úrovních, tedy partnerské, pracovní nebo rodinné. Tento úplněk bude velmi citově zabarven a přinese mnoho zklamání, na které jste připraveni, neboť kdo ví a zná, je připraven a tedy není překvapen. Můžete se setkat s pomluvou, nepravdou, zkreslenými informacemi. Pokud můžete, nechte vše na příští měsíc, kdy se vyjasní a přijde dohoda.
Říjen přinese pracovní aktivitu, Berani nebudou stíhat. Mars, který se přesune do Kozoroha, vnese do jejich života maximální pracovní vytížení.

BÝK

Venuše se pohybuje Váhami, Býci budou tedy pomýšlet na vylepšení svého vzhledu, přijdou zprávy o spolupráci s novým kolegou či partnerem. Mars spolu se Saturnem nabádá k dořešení situace s penězi z dubna 2016. Býci si musí dát do pořádku majetek, který vlastní s jinou osobou nebo bankou. Planeta Ceres se pohybuje Býkem, tedy je jasné, že podzim Býkům nedá oddychnout. Čím víc budou na sobě pracovat, tím mohou očekávat vyšší odměny, které se dostaví později. Novoluní 1/9/2016 otevře téma plodů, výtvorů, partnerů a dětí. Kdo touží po dítěti, má ideální příležitost počít, kdo vytváří, může vytvořit velké dílo. Býkům vstoupí do života důležitá osoba. Kdo hledá partnera, může jej potkat, v pracovní oblasti přijde nový kolega nebo spolupracovník či nová spolupráce s někým. Novoluní přináší rodinné oslavy, práce přinese své plody. Úplněk 16/9/2016 ukončí aktivitu v nějakém společenství či společnosti. Můžete se zklamat v osobě velmi blízké. Tento úplněk bude velmi bolestivý a přinese psychicky náročné období, ukáží se stará citlivá místa, které je třeba poléčit, pofoukat bolístky a nechat vše plynout. Černá Luna řádí v oblasti vztahů, proto buďte připraveni na všechny možné i nemožné situace spojené se vztahy a dohodami. Jupiter se koncem měsíce přesune na rok do oblasti spolupráce, zdraví a služeb, zde v těchto tématech přinese do roka a do dne velký posun a rozmach. V říjnu mohou očekávat aktivitu v oblasti vzdělávání, úředních záležitostí a napojení na duchovno, ezoteriku , rozšiřování vědomostí a vše spojené s cizinou, zahraničím či cestami do vzdálených míst.

BLÍŽENCI

Planeta Merkur se pohybuje tam a zpět znamením Panny. Blíženci dostanou zprávy týkající se domova, rodiny a zázemí. Vrátí se zpět k tématu souvisejícímu s rodinou a zázemím. Mars spolu se Saturnem vrací téma z dubna 2016, dát si do pořádku oblast vztahů, smluv a dohod, dořešení vztahových záležitostí. Novoluní 1/9/2016 otevře novou cestu k bydlení, novému pracovnímu zázemí, planety aktivují ženy v rodině jakými jsou babička, partnerka, dcera, tchýně. Úplněk 16/9/2016 ukončí a uzavře pracovní záležitosti. Ukončí se důležitá životní kapitola. Tento úplněk bude velmi emotivní, to co přinese, může přinést bolestivé situace. Otevře staré rány, které je nutné přeléčit a uzdravit. Blíženci dlouhodobě řeší zdraví a nemoci díky Černé Luně, která žádá, aby si dali do pořádku zejména psychickou stránku, která může za zdravotní stav Blíženců. Jupiter se přesune do Vah. Blížencům se rozroste rodina. Do života jim vstoupí dítě, partner nebo nová tvorba. Říjen bude mít vliv na finance a majetek, který mají ve společném vlastnictví s další osobou a bankou.

RAK

Mars se Saturnem se pohybují v tématu služby pro druhé, zdraví a nemoci. Raci by si měli dát do pořádku situace z dubna, kdy tyto záležitosti řešili. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, se na rok přesune do tématu domova, rodiny a zázemí. Mnozí Raci si vylepší domov, přibude jim někdo do rodiny a nebo se přestěhují do lepšího. Září je měsíc, kdy budou zútulňovat své zázemí, kde pracují a žijí. Novoluní 1/9/2016 přinese mnoho aktivity. Cesty, cestování, vzdělání, úřady a úřední listiny, budou podepisovat, psát, mluvit, komunikovat. Novoluní přináší možnost nového auta. Pro Raky je toto ideální doba na nákup dopravního prostředku. Pokud mají sourozence, pak se určitě ozve. Úplněk v Rybách je velmi emotivní a zahýbá s city Raků, kterým Luna vládne. Uzavře situace související se zahraničím, cestou do ciziny. Ukončí úřední jednání. Pokud Raci přemýšleli o studiu a vzdělávání, pak do úplňku budou mít jasno. Úplněk otevře duchovní cestu, možnost nového vzdělání, práce sami na sobě. V době úplňku se vedle Luny pohybuje Chiron, kterému se říká právem ‘‘Zraněný léčitel‘‘, který nejprve zraní naše srdce, abychom v sobě našli cestu k uzdravení. Říjen ovlivní vztahy, dohody a nastavování nových pravidel.

LEV

Slunce se pohybuje Pannou společně s couvajícím Merkurem, planetou komunikace. Pro Lvy planety nastartují peníze a majetek, který se jim vrací do života. Ještě je něco z minulosti potřeba vykonat, aby se peníze rozrostly. Mars se Saturnem tlačí do vyřešení tématu dětí, tvorby a partnerl. Lvíci si budou dělat pořádek s dětmi, pracovními a životními partnery. Začnou vytvářet, plodit a tvořit. Podzim je vždy velmi silné období, které vygraduje v listopadu tohoto roku. Jupiter, planeta rozmachu a štěstí, se přesune do oblasti komunikace, vzdělávání a cestování. V těchto tématech přinese do roka velký posun všem Lvům. Planeta Ceres se posunuje tam a zpět tématem práce a kariéry, čím víc si rozšíří své vědomosti, tím více budou připraveni pro životní vzestup. Novoluní 1/9/2016 otevře cestu ke zlepšení příjmů, zvýšení hodnot a zvednutí prestiže. Při novoluní asistuje karmický vzestupný uzel, který ukazuje správnou životní cestu k výšinám. Je nutné systematicky, krůček po krůčku, směřovat vzhůru. Úplněk 16/9/2016 ukončí a uzavře téma související s majetkem a penězi, které vlastní společně s další osobou nebo bankou. Tento velmi silný a emotivní úplněk spolu s Chironem otevře citlivé téma, které zasáhne duši Lvíků, jen proto, aby si mohli staré rány vyléčit. V říjnu budou Lvíci spolupracovat s novými osobami, aktivně pracovat na sobě v oblasti zdraví, také mohou naplánovat cestu, koupit auto a začít se vzdělávat.

PANNA

Merkur se pohybuje znamením Panny spolu se Sluncem. Hned první den v září se spojí Luna se Sluncem a tím nastává novoluní, které otevírá Pannám novou životní cestu. Mohou si začít plnit nové plány, rozjet projekty, o kterých přemýšlely. Merkur se pohybuje ve zpětném chodu a tím vrátí Panny do minulosti. Panny se na 23 dní zastaví, zpomalí své tempo a dořeší nevyřešené situace. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, se na celý rok přesune do oblasti financí, majetku, zvýšení hodnot a prestiže. Pannám nastávají časy, kdy si vylepší své jmění. Panny, které na sobě pracovaly, zaznamenají velký životní posun. Mars spolu se Saturnem dlouhodobě poukazují na téma domova, rodiny, zázemí a ženy v rodině, kde je zapotřebí udělat pořádek, vyřešit si tyto záležitosti. Panny by měly směřovat krůček po krůčku svým životem k úspěchu. Úplněk 16/9/2016 vnese jasno do všech vztahových oblastí. Rodinné, partnerské a pracovní vztahy dostanou řád. Vše nefunkční se ukončí a naopak Panny naváží nové vztahy. Nastolí nová pravidla. Tento velmi senzitivní úplněk spolu s Chironem přinese bolavé vztahové rány, které je třeba opět otevřít a vyřešit. Tím si Panny otevřou dveře k lepším zítřkům. Každá změna bolí, ale prostě někdy je třeba udělat smělý krok k dořešení vztahů. Říjen přinese Pannám peníze, nové plody a tvorbu. Pokud hledají pracovní nebo životní partnery, podzim je ideální doba na hledání nových partnerů a vytváření potomků.

VÁHA

Venuše se pohybuje Váhami. Venuše na tři týdny udělá Váhy nádhernými bytostmi, které budou nepřehlédnutelné, budeme je všude vidět a slyšet. V průběhu září se Jupiter, planeta rozmachu a štěstí, přesune do Váhy. Do roka přinese těmto zrozencům obrovský životní posun. Mars spolu se Saturnem nabádají, aby si vyřešily úřední záležitosti, daly si do pořádku vzdělání, auto nebo jiný dopravní prostředek a také sourozence, pokud jej mají. Vše spojené s mluveným a psaným projevem. Planeta Ceres dává zabrat v tématu peněz a majetku ve společném vlastnictví s další osobou nebo bankou. Novoluní 1/9/2016 otevírá období, ve které budou Váhy rekapitulovat, co se povedlo, v čem budou pokračovat, co ukončí, jak dál ve svém životě. Budou se připravovat na říjen, který odstartuje nové životní plány. Úplněk 16/9/2016 přinese spolu s Chironem velmi citlivé, bolestivé situace, plné emocí. Úplněk ukončí a uzavře nějakou spolupráci, vnese jasno do oblasti zdraví nebo starost o druhé osoby. Říjnové postavení planet aktivuje domov, zázemí, ženy v rodině. Váhy budou řešit bydlení a rodinné záležitosti.

ŠTÍR

Mars spolu s karmickým Saturnem bude dávat Štírům do pořádku finance. Mars aktivuje téma peněz a Saturn v této oblasti přinese životní zkoušky. Vrací se nevyřešené téma z dubna tohoto roku. Planeta Ceres se pohybuje vztahy a vytváří tlak do všech vztahů, Štíři by měli pracovat na svých vztazích, jsou to velmi citlivé osoby a každá vztahová nepříjemnost je silně zasáhne. Jupiter se přesune na rok do oblasti ukončování, kdy jim přinese šťastné uzavření určitých životních situací, aby mohly nastat nové, které povedou k posunu životní pozice Štírů. Novoluní 1/9/2016 nastartuje období, kdy budou Štíři chodit do společnosti, kde mohou potkat důležitou osobu pro budoucnost. Přinese jim nové přátelství, společnost lidí, kam chtějí zapadnout. Úplněk 16/9/2016 vnese jasno do partnerství . Ukončí se téma dětí a výtvorů. Tento velmi silný a na psychiku náročný úplněk uzavře vše co souvisí s životním nebo pracovním partnerství. Do úplňku je třeba dodělat veškerou tvorbu a vše týkající se dětí. Otevřou se staré rány, které je třeba vyléčit, aby se navždy mohly zacelit. Znamením Štíra se pohybuje Černá Luna, která jim přináší problémové situace, kdy jim bude škodit, brzdit jejich život. Koncem září se přesune Venuše, planeta lásky a hodnot, do Štíra. Říjen přinese téma auta a dopravního prostředku, cest, učení, vzdělávání a úřady.

STŘELEC

Mars, planeta aktivity, s karmickým Saturnem se pohybují ve Střelci. Ti si mají dlouhodobě dát do pořádku svůj život. Jupiter, planeta rozmachu a štěstí, se přesune do tématu přátel, společnosti a společenství. Střelcům jdou do života důležití lidé. Dostanou možnost se dostat mezi lidi, kam chtějí patřit. Planeta Ceres se pohybuje tématem zdraví a nemoci. Střelci by měli pracovat na zdravém životním stylu a dělat vše pro své zdraví. Novoluní 1/9/2016 otevírá oblast nové práce, kariéry a pracovního úspěchu. Odstartují novou životní příležitost. Vrátí se zpět do minulosti, aby dořešili něco, co není vyřešené, aby staré situace oprášili a vytvořili je jinak. To je ta správná cesta k úspěchu. Úplněk 16/9/2016 bude plný emocí a otevře staré rány, které se dotýkají domova, rodiny a žen v rodině. Luna se spojí s Chironem, který přinese staré situace, kdy je nutné otevřít, vyléčit, aby mohly být zcela zaceleny. Říjen vnese Střelcům aktivitu do oblasti peněz a majetku. Čeká je chození do společnosti, společenské události a přinese jim důležitou osobu do života.

KOZOROH

Mars přebíhá přes Saturn a aktivuje ukončení životní situace, kterou Kozorozi řešili v dubnu tohoto roku. Měli by uzavřít vše, co nechtějí nadále vláčet životem. Ukončit práci, která je obtěžuje. Planeta Ceres jim dává zabrat v tématu dětí a partnerů. Ti, co tvoří a plodí, by měli zabrat a pracovat na své tvorbě. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude působit dlouhodobě v oblasti práce, kariéry a života vůbec. Veškeré změny v pracovních aktivitách a v životě povedou k lepším zítřkům. Novoluní ukáže na novou cestu ke vzdělání, rozšiřování vědomostí, úřední záležitosti půjdou lépe a radostněji. Vrátí se k dořeší staré nevyřízené písemnosti. Kozorozi mohou plánovat vzdělání a také cestu do zahraničí. Úplněk 16/9/2016 otevře a vnese jasno do úředních záležitostí. Tento silný úplněk zamává s city a emocemi, které mohou přinést bolest, a tu je nutné poléčit a zacelit staré rány. Kozorozi uzavřou vše související s autem a dopravním prostředkem. Pokud mají sourozence, něco se jim v této souvislosti ukončí. Čeká je podepisování a psaní dopisů. Koncem září se Mars přesune do znamení Kozoroha a tím jim přinese mnoho práce, Kozorozi se celý říjen nezastaví.

VODNÁŘ

Mars se Saturnem tlačí, aby si Vodnáři udělali pořádek v přátelích, ve společnosti kam chtějí patřit, kde chtějí žít. Mezi jakými lidmi chtějí trávit svůj čas. Planeta Ceres jim dává zabrat doma, v rodině, s ženami rodu, kolem jejich zázemí. Jupiter, planeta rozmachu a štěstí, se přesune na rok do oblasti vzdělávání, úřady a soudy, ciziny a zahraničí. Zde jim bude přát a zaznamenají velký posun. Novoluní 1/9/2016 otevírá Vodnářům cestu k majetku a penězům, které vlastní s další osobou nebo bankou. Toto se týká například alimentů, půjček a prodeje společného jmění. Úplněk 16/9/2016 bude velmi silný a zacloumá s emocemi, ukončí se téma financí, vnese jasno do oblasti peněz. Pro Vodnáře to bude znamenat otevření starých bolavých ran, které je nutné poléčit a zacelit. Zde hraje důležitou roli Chiron, planeta které se říká ‘‘Zraněný léčitel‘‘. Vodnáři mají citlivé téma a tím jsou práce, peníze, s kterými se mají za svůj život naučit zacházet. Komu se to povedlo, ten splnil jedno z osudových poslání. Vodnářům Černá Luna ztěžuje práci a tím i život. Budou muset ve svých aktivitách trochu zpomalit a některé životní situace přehodnotit. Říjen přinese rekapitulaci a tím ukončení některých aktivit.

RYBY

Jupiter, planeta rozmachu, se přesunula na rok do oblasti peněz. Ryby mohou začít vydělávat a rozšiřovat svůj majetek. Mars společně se Saturnem přináší úklid v tématu práce a pracovních aktivit. Ryby si musí dát do pořádku svůj život. Jsou v jednom kole, a to jim přinese nutnost uspořádání si vše, co souvisí s prací. Planeta Ceres je zaměstnává s nekonečným učením a vzděláváním, komunikace, psaní a podepisování, úřady a úřední záležitosti, zde všude působí Ceres, čím více se tomuto tématu budou Ryby věnovat, tím více plodů budou později sklízet. Novoluní 1/9/2016 otevírá cestu k nový vztahům, pracovním i partnerským. Vracejí se k nim lidé z minulosti, aby spolu začali pracovat nebo žít. Novoluní přinese nové dohody, smlouvy a pravidla. Velmi silný úplněk v Rybách, ve vlastním znamení, vnese jasno do oblasti vztahů. Luna se spojí s Chironem, tyto situace přinesou velmi vypjaté emoce, otevřou se staré rány právě v citlivé oblasti vztahů, aby se mohly doléčit a zacelit. V Rybách se pohybuje i sestupný karmický uzel a Neptun. Lidé narození ve znamení Ryb by měli přestat snít, odkládat řešení, udělat si svůj životní plán a jít krůček po krůčku spolu s plánem životem. Ryby mají možnost výběru za dvou cest, směřovat do bohatství a úspěchu nebo do chudoby a neúspěchu. Vše mají ve svých rukách. Říjen přinese společenské aktivity s přáteli. Nasměruje ke zlepšení finanční situace.

Zdroj: http://www.astrokarty.cz/horoskop-na-zari-2016/

Horoskop na obdobie 22. – 28. 8. 2016

Síla vůle 

Slunce vstupuje 22. 8. v 18 hodin 39 minut do znamení Panny. Přichází čas sklizně a roztřídění. V době Panny je vhodný čas udělat si jasno, pořádek skrze analýzu a zdravou kritičnost. Rozhodnutí, co je potřeba spotřebovat hned, co bude na uskladnění a co se ponechá, aby bylo co v příštím roce zasít. Pořádek je potřeba udělat na všech úrovních, ve své mysli, ve vnějším světe, ale také ve své duši. Znamení Panny se vyznačuje velkou pracovitostí, pečlivostí a schopností být ve službě. Na druhé straně si v Panně musíte dát pozor, abyste v zájmu náročnosti stihnout hodně povinností, nepopřeli své potřeby věnovat péči o sebe.

Konjunkce Marse a Saturna ve Střelci (do 3. 9. ) symbolizuje soustředěnost a opatrnost. Mars pod rozvážným vedením Saturna, musí být rozvážný a hluboce soustředěný. Jakýkoliv krok má být dobře promyšlen, aby energie Marse byla dobře využita. Mars je spojený s egem a tělem, fyzickou energií. Tělo bude oslabeno, bude více unavené, pomalé a náchylné k vyčerpání. Opatrně na přetížení, které by se objevilo bolestmi zad a velkou únavou. Pokud někde neuváženě budete plýtvat energií, nebo nebudete pokorní, budete okamžitě zastaveni. Právě překážky, komplikace nás vedou k tomu, abychom více vše promysleli. Co děláme a jak to děláme. Jsme tlačeni ke skromnosti, zralosti, pokoře, zodpovědnosti a trpělivosti, přes omezení a zásadní zpomalení. Pokud nepochopíte, že jde o rozvinutí těchto vlastností, snadno můžete spadnout do strachu a pesimismu. Je omezena naše svoboda a jsme více citliví ke všem povinnostem, což může způsobovat tíhu života. Na konjunkci působí kvadratura Neptuna, která přináší nevysvětlitelné hluboké smutky. Naše duše se dotýká emočních zápisů, kde je osamělost, marnost a beznaděj. Ano, ztratila se naděje. Je nám překryta. Proč? Je to záměr. Pro nás je důležité, abychom se naučili nepodlehnout těmto pocitům apatie, marnosti a beznaděje. Použít svou vůli a překročit pocity smutku a pasivity. Vstát a přes to jít konat užitečné. Pomůže vám, udělat praktickou činnost, kde uvidíte hned výsledek. To vám dá sílu a dobrý pocit. Uvědomte si, že Duch je nad hmotou a ducha nemůžete uvěznit, omezit a zničit. Duch ovládá hmotu. My žijeme v přesvědčení, že hmota je to, co vše ovládá. Tím se pak stáváte vězněm hmoty, a o to více na vás okolnosti života dopadají. Když vám bude těžko a budete mít pocit, že už víc neunesete, vzpomeňte si, že Duch – Světlo je nad hmotou, nemá nikde hranice, žádná omezení a vládne v něm “zákon” Spravedlnosti. A toto Světlo je i ve vás, v každém z vás. Neexistuje člověk, který je bez Ducha, třeba jen spí, ale je tam. Postačí si v těžké situaci na něj vzpomenout. Když je vám těžko, tak velmi často, i když vlastně nejste věřící, začnete se dovolávat: “Pane Bože …“ a obracíte se k něčemu většímu. Začněte oslovovat svého Ducha – Světlo, skrze vlastní vůli se propojte se svým Duchem – Světlem a konejte.

860

Neptun v harmonickém aspektu na Černou lunu (do 1. 9. ), podporuje možnost zázraků, milostí a požehnání. Božské vědomí “zasahuje”, aby bylo dle vyššího řádu, dle řádu Spravedlnosti. Tam, kde se člověk zasloužil a je otevřen, bude pomoženo zásahem “osudu.” Možnost vyléčení bolesti a zranění mysli a duše. Otevřete se odpuštění. Na to vždy musí být dvě strany. Ten, kdo je otevřený a rozhodnutý odpustit a ten, kdo požádá o odpuštění. Když jste připraveni odpustit a bylo vám ublíženo, tak na druhé straně je možnost, že dojde k uvědomění, že bylo ublíženo a bude žádáno o odpuštění, je-li naplněno – tedy pochopeno. Také bezpodmínečně přijmout v sobě své slabosti a “nedokonalosti” je milost a odpuštění sám sobě, protože nejvíce ubližujeme sami sobě. Odpusť si. Lidé, kteří jsou otevření a schopni odpouštět a odevzdat se vyšší vůli, mohou začít prožitek Kristova vědomí.

Jupiter v konjunkci s Merkurem a Venuší (do 4. 9.) podporuje optimismus. Jupiter je vývoj a prohloubení Moudrosti. Právě přes víru a lásku je cesta. Věřit a silou vůle působit na udržování své naděje a lásky, i když venku ji nevidíte. Jupiter podporuje dobré podmínky ve vztazích, k otevřené a ohleduplné komunikaci. Objevuje se větší potřeba radosti, zábavy a tvořivosti.

V tomto týdnu je důležitá bdělost. Jsou aktivní podvodníci, lháři, zloději a nečestné formy, jak získat to, co chce získat ego, když se mu to nedostává přirozenou cestou. Pocit ublížení dává člověku pocit, že má právo si vzít, co mu náleží, i nečestnou cestou. Pomsta, lest a lež. Tato složka je uvnitř každého z nás. Pokud se objeví tato část, která nás bude nabádat k manipulaci, či lži, je potřeba jí svou vůlí říci „Ne!“ Spravedlnosti bude učiněno zadost z Božského vědomí. Když to dokážete, vystupujete ze zákonitosti karmy a prožijete si odlehčení. Budete cítit svobodu, lehkost a krásu života.

Přeji požehnané dny Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
http://www.astrologiepetranel.cz

Program “Láska bolí”

Skoro každý ví z vlastní zkušenosti, jak chutná milostné trápení a bolest z rozchodu. Pokud ve váš ale tento pocit léta přetrvává, jestliže se vám onen zážitek stále znovu vrací, nebo když se třeba po letech vždycky rozpláčete při vzpomínce na expartnera, znamená to, že se emoce rozšířily a vytvořily možná životu nebezpečný program. Tento program je životu nebezpečný proto, že může vést k depresím, srdečním onemocněním, oslabením imunity a k rakovině. Podvědomé emoce, vzniklé z pocitu cítit se nemilovaný, být opuštěný a osamělý, vyloženě nahlodávají vnitřní orgány.

Jak vznikne program “láska bolí”? Na počátku bývá většinou traumatický zážitek z mládí, který později působí jako rýha v šelakové desce: Nedostaneme se přes ni a hrajeme pořád dokola stejný kus, ať už chceme, nebo nechceme.

První varovné příznaky, které upozorňují na možnost, že člověk jede v tomto programu, poznáte podle řeči. Všímejte si, jak často tento člověk, nebo vy sami, mluví o milované osobě, která ho – nebo vás – zranila.

VYLÉČENÍ A VYČIŠTĚNÍ PROGRAMU “LÁSKA BOLÍ” S POMOCÍ ARCHANDĚLA RAFAELA

Nemůžete-li se odpoutat od expartnera, nebo máte zkušenosti, že láska “vždycky” bolí, může vám pomoci následující vizualizace s archandělem Rafaelem. Předpokladem pro úspěšné vyčištění tohoto programu je to, že jste schopni a ochotni odpustit osobě, od které se chcete odpoutat a odpustit sami sobě. Stejně tak je důležité přerušit éterické provazce, které jinak mezi vámi mohou zůstávat ještě desetiletí.

  • Uvolněte se, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a poproste anděly, aby k vám přišli. Položte si ruce na srdeční čakru a nechte plynout energie. Potom poproste archanděla Rafaela a jeho pomocníky o podporu při čištění programu “Láska bolí”.
  • Zavřete oči a představte si mycí linku. Všimněte si cedule na dveřích, na které je napsáno: “Energetické čištění a léčení programu “Láska bolí”. Ve dveřích stojí archanděl Rafael a poprosí vás, abyste si lehli na lehátko. Lehátko stojí na běžícím pásu. Lehnete si a pás se dá pomalu do pohybu směrem k mycí lince.
  • Nejdříve projíždíte magnetickým tunelem. Tady vám magnet vytáhne z DNA každé jednotlivé buňky vašeho energetického tělesného systému všechny energie, které vedly k vytvoření programu. Magnetické pole je tu velmi silné a je schopné odstranit i ty energie, kterých jste se až dosud nechtěli nebo nemohli zbavit. Všechny energie, které jste přijali od jiných lidí, budou důkladně odstraněné. Vidíte, jak bílá pěna čistí každou jednotlivou buňku. Bílá pěna namáčí i zbytky éterických provazců, které ještě eventuálně zůstaly a rozpouští je.
  • Vaše lehátko je automaticky transportováno k další stanici. Vidíte, jak archanděl Rafel a jeho pomocníci plní každou buňku vašeho těla zeleným hojivým balzámem s malými růžovými tečkami. Potom každou buňku zapečetí. Léčivý balzám obsahuje jenom čistou energii lásky. Smaže veškeré bolestné vzpomínky a dopustí, aby dopředu vystoupily jen láskyplné zkušenosti. Před vaším vnitřním zrakem vyvstanou obrazy. Pokud se přece jenom objeví nepříjemná vzpomínka na určitou osobu, řeknete: “Odpouštím ti a posílám ti lásku.”
  • Pozorujete, že se lehátko blíží k další stanici. Je to stanice přání. Všude vidíte malé růžové světelné kuličky. Teď se stanete magnetem vy a přitahujete všechny ty růžové kuličky. Pronikají do vašeho energetického těla a do každé buňky fyzického těla. Obsahují látku, z níž jsou utkané sny. Působí do velké hloubky. Pomohou vám ke štěstí a naplnění v lásce. A pokud jste na to připravení, poproste archanděla Rafaela, aby vám připravil setkáním s vaším láskyplným duchovním partnerem.
  • Dospěli jste na konec mycí linky a cítíte se jako znovuzrození. Těšíte se na nový životní úsek, který právě začíná. Vystoupíte z linky a stojíet před velkým promítacím plátnem. Víte, že uvidíte konec filmu. Přečtěte nahlas, jak se film jmenuje: “Já, __________ (vaše jméno) jsem šťastný/á. Miluji sám/sama sebe a jsem milován/a.”V poslední scéně filmu se vidíte zezadu. Jdete ruku v ruce se svým duchovním partnerem po pláži. Slunce zapadá a mizí v moři. Prociťujte, jak vámi proudí láska. Cítíte se milovaní a v bezpečí.
  • Vytáhněte promítací plátno, srolujte ho a předejte archandělu Rafaelovi a jeho pomocníkům. To jsou režiséři filmu. Radujte se, že v něm teď můžete hrát hlavní roli.
  • Dovolte andělům, aby vás přenesli zpět. Víte, že andělé připravili za kulisami vše pro vaši novou roli, a že vám najdou i odpovídajícího partnera. Nemusíte nic jiného dělat. Vraťte se pomalu zpátky do těla. Prociťujte radost v srdci a poděkujte andělům za pomoc.

– z knihy Andělská láska, Eva-Maria Mora

Zdroj