Tag Archive | vnutorny mier

Vnútorný mier

“Človek sa nemôže odrážať v tečúcej vode.
Len tí, ktorí poznajú vnútorný mier, ho dokážu dať ostatným.”
~ Lao Tzu

cl34

Reklamy

Horoskop na obdobie 4. 10. – 9. 10. 2016

Mocné síly

V tomto týdnu se Slunce dostává do kvadratury s Plutem a Venuše vytváří konjunkci s Černou lunou. Půjde o hodnoty, přijetí a odmítnutí. O zvládání pocitu být v moci nebo bezmoci a uvidět pokušení.

Slunce v neharmonickém aspektu na Pluta (3. – 12. 10.) zviditelňuje téma mocenského principu v nás. Objevují se osudové situace, které v nás vyvolávají pocit bezmoci nebo probuzení touhy, mít vše pod kontrolou a mít to ve své moci. V pocitu bez moci se vzdáme své síly. Naopak, když jsme v moci, chopíme se své síly, ale skrze ego, které chce mít a dostat vše podle svých představ, a vynutit si to od života. Zahlcenost egem vede do potřeby vzít si to, co mu náleží, ale osud mu to nechce dát. Je to boj s druhým, s osudem, životem, Universem, Bohem. V egu se k tomu používají nečisté způsoby v podobě manipulace, vydírání, lhaní, despotismu, bezcitnosti a bezohlednosti. Vezme si, co chce, ať to způsobí cokoliv.

Obě dvě polarity jsou v rozporu s vyšším záměrem – s prožitkem čistého Bytí. Být v síle propojen s vyšším záměrem, znamená prožívání klidu a míru v sobě, s důvěrou přijímající, že situace, které přicházejí, jsou bezpečné a obohacující, i když to tak nevypadá. Člověk pak nespadne do bolesti, strachu, ale uvědomí si svou sílu propojenou se silou Vědomí. Dostává se nad situace, které ho ničily, omezovaly, strašily, a cítí se svobodný, klidný a silný.

Objeví se lidé, kteří budou v silném projevení svého ega, despotismu a chtění naplnit své zájmy. K takovému člověku vyšlete pochopení, soucítění. Každý přece známe, jak se chováme, když nás chytne naše ego, které si chce něco vynutit. Stačí myšlenka – „tohle také umím“. Nic víc nedělejte, nevysvětlujte, neobhajujte se.

Mocné transformační síly v nás budou pracovat, a proto se bude objevovat jak silné světlo, tak i silná tma v nás. Je potřeba v sobě nechat něco zemřít, aby se mohlo zrodit nové. Pocit, myšlenka, síla, vize.

self4

Konjunkce Venuše s Černou lunou (3. – 9. 10) k tomu přispěje, protože přichází na světlo téma hodnoty. Jaké máme životní hodnoty? Jak se cítíme být hodnotní a jak si uvědomuje hodnotu druhých. Pocit naplnění a hojnosti. Konjunkce přináší téma přijetí a odmítnutí. Jak přijímáme sebe a v čem se odmítáme. Pokud vám přijde odmítnutí od druhého, tak vám jen zrcadlí, že odmítáte sami sebe.

Prozkouší to vaši osobní hodnotu a sebe ocenění. Taktéž tím dostáváte zprávu, že ve vašem nevědomí odmítáte to, kvůli čemu jste odmítaní. Venuše symbolizuje lásku, proto se toto velmi citlivé téma bude dotýkat lásky. Být milován nebo odmítán. V období konjunkce se mohou probudit silné vášně touhy, žárlivosti, lpění, ovládání, sexuality. Naplnit si tak za každou cenu své hodnoty. Objeví se proto hodně nevěr, podvodů a okradení. Pokud potkáte v této době osudovou lásku, buďte velmi obezřetní, vyčkejte a nejlépe udělejte tři kroky zpátky. Čas ukáže, jestli je tam opravdu něco silnějšího, než jen touha. Touha je nejsilnější karmický pocit, který nás vtahuje do neharmonických, rozvibrovaných situací, her, které se rozehrají a člověka semelou. Svou karmu můžeme očistit, pokud zůstaneme v bdělosti, uvědomíme si, co se právě děje a na celou situaci se podíváme z nadhledu. Tím ji prohlédneme a nemusíme ji prožívat, protože se nenecháme vtáhnout. Celou situaci můžeme opustit, čímž se vysvobodíme.

Lidé ale často vstupují do vztahů plných vášní, jiskřivé energie a rozvibrování. Jak to asi může skončit? Když vás místo touhy potká láska, tak jste v harmonii, souznění, je to klidné a tiché plynutí.

Je to jen o změně rytmu. Tvořit a vytvářet nové situace, když je člověk v harmonických energiích. Když je v jiskřivých a plných napětí, tak být v bdělosti a trpělivosti. A to se netýká jen lásky.

Ženy jsou s Venuší silně spojeny. Toto období je proto pro ně velmi důležité, v pochopení sama sebe, přijetí sama sebe a v přijmutí svých zranění, bolestí a odmítání se. Pro ženy to může být velmi silný proces proměny. Muži mohou na ženy velmi silně reagovat, být jimi magicky přitahováni, a tím také vtaženi do procesu transformace. Žena skrze své prožívání muže vede buď „do Nebe nebo do pekla“. Záleží, jak si je žena vědoma sama sebe. Nemůže dát muži to, co nedokáže dát sobě. Žena může skrze svou lásku léčit nebo ničit.

Muži mají v sobě svou vnitřní ženu, která pokud je zraněná, bolavá, tak se v této době projeví. Pro muže je těžké se vyrovnat s emocionální bolestí – ztrátou, rozchodem, smrtí. Uzavřou svou bolest hluboko v sobě a obrní se, zasunou ji do nevědomí. Pak již nedokážou otevřít své srdce lásce, citům a prožívání.

Poslední dobou se muži více a více otevírají, a uvědomují si své bolestivé emoce. K tomu, ale potřebují ženy vás. Laskavé, milující a otevřené. Samy vyrovnané se svou zranitelností a bolestí.

Ego křičí, vyžaduje, zoufá a padá do chudinky, když v srdci je prázdno, kde chybí láska.

Jedinou lásku, kterou máme, je ta naše, kterou je potřeba objevit uvnitř sebe. Potom cítíme lásku i zvenku.

Merkur vstupuje 7. 10. do znamení Vah, do konjunkce s Jupiterem. Merkur ve Vahách přináší více harmonie v mysli. Jupiter ji příznivě ovlivní důvěrou a nadějí. Novými nápady, obchodními smlouvami. Jen pozor, aby se jen nemluvilo a nepřehánělo, protože kvadratura s Marsem (8. – 15. 10.) přináší plýtvání energie, věnování pozornosti jen myšlenkám, slovům a vizím. Je potřeba, aby bylo vyváženo slovo a čin. Příliš mnoho slov, ale skutek utekl.

Je dobré mít jakékoliv smlouvy sepsané.

Klidný týden, s láskou Petra Nel

 

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Období 2012 – 2015, Láska duality x láska skutečnosti – Kryon

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 30.12.2014

Zdravím vás, moji milí. Jsem Kryon a má bytost se skládá z magnetických barevných vln lásky. Zdravím vás v poklidném dni energetického víru, který odstartoval v polovině prosince 2014 a nese vás do nového roku 2015. (Kryon myslí datum 12.12.2014 – poznámka M.Selinijana).
Jste neseni na vlně silné energie a někteří z vás si možná kladou otázku, co se to s vámi děje? Že každý rok mezi vánočními svátky přichází něco energeticky významného, již není nic neznámého. Tentokrát je to však opět o stupeň silnější než tomu bylo loni a tentokráte se to významově týká skrytých emocí vašeho nitra a potažmo i fyzického těla. Opakované výzvy a doporučení duchovního světa se s koncem roku naplňují a v novém roce naberou ještě víc na síle.

Konci roku kladete velký význam a v kolektivním myšlení se toho mnoho děje. Vzniká mnoho nadějí, dochází k odpouštění, ke tvorbě nových snů a duchovní svět uvolňuje velké množství energie, aby byl k lidem právě v tuto dobu velmi blízko a nápomocen.
A tak této významné doby využij i ty. Odevzdej všechny své starosti a staň se bytostí, o kterou je vždy postaráno. Uvědom si, jak mocná a silná je síla tvého světla, že není nic, co by ji mohlo ohrozit nebo zlomit a to jsi dokazoval opakovaně v každé své další a další inkarnaci.
Tvé světlo je nesmrtelné stejně jako tvá duše a v Novém věku se k nesmrtelným atributům přidá i tvé tělo. Pro některé z vás je to ještě běh na docela dlouhou trať, pro jiné je to jen pootevření dalších dveří a odhalení vnitřního tajemství vesmíru. Do těchto komnat však nevstoupí žádná nečistá duše, a proto v sobě nesete přání, které mají všechny bytosti na Zemi, – projít dokonalou transformací, která znamená obrovskou změnu ve vašem myšlení. A touto dokonalou transformací přeměnit vše, co existuje, ve věčnou formu života.

V té transformaci nezůstává stát kámen na kameni. Je to rozpad všeho, co jste považovali za bezpečné a důvěrné. Je to nahlédnutí do vašich niterných emocí, vymetení všeho, co jste sami před sebou skrývali a podívání se sám sobě do očí. Do očí tak upřímných jako mohou být jen oči právě narozeného dítěte. Tehdy se vaše dospělé oči promění. Mění se s každým vámi ušlým kusem cesty, který byl pro vaši vnitřní transformaci velmi významný. Ta dokonalá transformace není bojem, je to cesta míru.

A proto i rok 2015 bude rokem, ve kterém se bude jednat převážně o váš vnitřní mír.
Což na první pohled zaznamenáte jako ještě větší chaos a zmatek zvnějšku, neboť vše staré se brání odejít. A nebrání se “to staré”, ale odejít starému brání lidé. Brání se lidé, kteří neprozřeli a kteří dostávají šanci ke své hluboké transformaci. Lidstvo touto porodní cestou vzestupu musí projít. Zrno se odděluje od plev. A stále je to začátek něčeho nového, protože tato fáze potrvá ještě mnoho let. Lidé tak dostávají šanci změnit sami sebe a najít sami sebe v míru lásky Boha v sobě.

A o co půjde v roce 2015? Půjde o lásku a o vaše fyzické tělo.
To jsou hlavní témata roku 2015. Přiblížím vám princip tohoto osobního vzestupu:

Celý vzestup lze vnímat jako jedoucí vlak, do kterého celé lidstvo nastoupilo v roce 2012. Všichni nastoupili do vlaku, který měl jen jeden obrovský vagón a nebylo žádného rozdílu v tom, kdo ve vlaku je. Bylo jedno, kolik zkušeností jste nasbírali, co jste prožili, co znáte nebo umíte. Všichni nastoupili do stavu “nula” se stejnou možností potenciálního osobního vzestupu. Rok 2012 byl jako restart všeho, co bylo. Dosažení jedné důležité mety. A začátek spoluvytváření něčeho zcela nového. Něčeho, co nemá ve vesmíru obdoby a co se děje ve vesmíru historicky poprvé. Vymanili jste se ze smyčky opakující se minulosti, kdy se lidstvo učilo ze svých chyb, aby jim nakonec znovu podlehlo. Tentokráte byla smyčka přerušena a zazněly zvony aplausů vesmírných bytostí. Rokem 2012 začala Nová éra Země.

Vedle vlaku, který jede vzestupem, a ve kterém jsou všichni obyvatelé Země, vede další kolej. Pokud nyní přestanete vnímat čas jako něco, co je lineární, ale vezmete jej z pohledu kvantového myšlení, pak je stejný okamžik času prožíván v různých realitách různě.

Na vedlejší koleji jede vlak, který je o skok rychlejší než váš vlak – jako by váš vyhlídkový vlak předjížděl vlak osobní. Vedle něj je další kolej a mnoho dalších a dalších kolejí. Osobní vlak má tedy vedle sebe vlak spěšný, tomu je sousedem rychlík, pak expres, až dokončí kolejí, kde jede vlak s nadzvukovou rychlostí a ani to ještě není konec, neboť další koleje jsou pro vás neviditelné a jsou ve vaší realitě zatím ještě neznámé.

Všichni lidé tedy jedou ve vyhlídkovém vlaku vzestupu. Pro přestup do rychlejšího vlaku, který zrovna projíždí kolem vašeho vyhlídkového vlaku, je zapotřebí splnit podmínky vlaku, o který máte zájem. Doporučení pro cestování rychlejším vlakem jsou vždy psána ve vašem srdci.

A tak někteří z vás s radostí a lehkostí přeskočí do rychlejšího vlaku, neboť své srdce zkrátka poslouchají. Naučili se mu rozumět a tak je pro ně přestup do rychlejšího vlaku radostí a vnitřním štěstím. Tím, že přeskočí do rychlejší vlaku, se jejich záře světla více rozjasní, mění se jejich fyzické a světelné tělo, mění se myšlení a podmínky života na Zemi. Prochází cestou, která vede k osvícení a k tomu si s sebou berou své fyzické tělo.

Země čerpá právě z rychlejších vlaků inspiraci a je to podnětem její vnitřní síly pro to, aby vzestup mistrně zvládla. Lidé, kteří jsou v rychlejších vlacích, berou stále více vše jako jednotu a čím rychlejší vlak navštěvují, tím větší jsou nároky na jejich fyzická těla. Fyzické tělo se mění na vyšší vibrace a vše nízké z něho odchází. Neudrží se nečisté myšlenky, vše, co je v těle na nízkovibrační úrovni, toho se tělo snaží zbavit a informuje o tom svého majitele různými způsoby včetně fyzických příznaků. Vždy jsou to informace k vlně, na které jedete a které něco uvnitř vás, vibračně neodpovídá.

Fyzické příznaky se však netýkají jen rychleji jedoucích vlaků. I onen vyhlídkový vlak, ve kterém jedou všichni, i v něm se jeho obyvatelé mění, jen je to na jiných úrovních a transformace probíhá více s hrubohmotnými emocemi. Hlavními centry jsou vaše čakry. A tak čím více se Země nachází ve vzestupu, tím větší nároky jsou kladeny na čistotu lidských čaker. Jenže z vyhlídkového vlaku nemůžete už nikam, do ještě pomalejšího vlaku, vypadnout. Vlak zkrátka jede, ať se vašemu fyzickému tělu daří jakkoli a jedinou možností jak vlak opustit je to, že duše opustí své fyzické tělo. Tomu se říká vzestup – jste neseni, jelikož jste se pro to tak svou inkarnací na Zemi rozhodli a je jen na vás, zda se rozhodnete se vzestupem Země dál ve fyzickém těle setrvávat a pokračovat v cestě vzestupu nebo Zemi opustit. To vše jste věděli před svou inkarnací a každé fyzické tělo na planetě má potenciál změnit se tak, aby odpovídalo vibracím nejrychleji jedoucího vlaku na Zemi. To je ona vnitřní transformace. Vyhlídkový vlak jede cestou vzestupu tou nejpomalejší možnou formou a to, co se vám děje, když jste v tomto pomalém vlaku, již pomaleji nejde. Je to vyhlídkový vlak, a když jsou vaše čakry v čistotě, pak touto pomalou transformací dojedete až do cíle.

Z duchovního pohledu velmi pomalu začleňujete všechny přicházející změny.
Z lidského pohledu to až tak pomalé není (Kryon se usmívá ), ale stále se pod tlak dostáváte sami. Neboť máte k dispozici všechny nástroje k tomu, aby váš přechod do vyšších vibrací byl co nejpříjemnější a nejpohodlnější. Jen sami sobě jste omezením. A to, co vám ve vaší blaženosti brání, je vaše ego. Rozumové smýšlení o tom, co je logicky správné a co logicky správné není. Jakmile se přepnete na vnímání srdce a odvážíte se žít podle jeho citu, pak dostanete jasnou odpověď na to, co je to žít na Zemi – na planetě Ráje vesmíru.

Avšak abych se vrátil k tomu, co se často ve vlacích děje.
Někteří dostali ve vyhlídkovém vlaku doporučení, že je dobré přestoupit a tak se snaží chytit se jakékoli příležitosti, která je může do rychlejšího vlaku dovést. A protože je vše tvořeno na základě svobodné vůle, lze skoky provádět i jen na základě rozumového rozhodnutí. Skočíte a chytíte se rychlejšího vlaku. Jenže díky tomu, že jste se nenaučili naslouchat sami sobě, vaše čakry neprošly základní očistou nebo jste nedosáhli patřičné doporučené kvalifikace do daného vyššího vlaku, je pro vás velmi těžké se v tomto vlaku udržet. Vůbec s ostatními nedržíte krok, začínáte se vibračně ve vagonu rychlejšího vlaku propadat, až z vlaku nakonec vypadnete a nabere vás vlak, který je o stupeň pomalejší. I tam se tempo snažíte udržet a pak záleží na tom, jak velký kotrmelec děláte, neboť nezřídka se stává, že ti, co přestupovali na základě rozumu, jsou nyní kotrmelci vraceni až do vlaku, který veze všechny obyvatele Lady Gaia – do vyhlídkového vlaku Země. A pak je to tu znovu. Znovu učení, ale tentokráte již s jinou vibrací – s vibrací srdce. Pak je přestup do rychlejšího vlaku stabilní a velkým přínosem pro všechny. Neboť společně tvoříte tým a bez společné práce nikdy nedosahujete takových výsledků jako jednotlivec samotný. V jednotě skupiny je obrovská síla. Jednota skupiny vede vzestup. A v čím rychlejším vlaku se nacházíte, tím silněji se podílíte na transformaci Země.
Jsou to právě pracovníci světla, kteří jsou ve svém rozvoji aktivní, a kteří vzestup rozvojem své vlastní energie srdce, vedou. Neboť energie srdce se pak sjednocuje a síla této lásky je milostí pro ostatní.

Vyhlídkový vlak nestagnuje, je základnou pro všechny.
I on mění své vibrace a ostatní se této vibraci přizpůsobují.

kryon

V letech 2012 – 2014 jste měli možnost ve vyhlídkovém vlaku poznat energii lásky a naučit se s ní zacházet.
V roce 2015 začíná ve vyhlídkovém vlaku panovat jiná “nálada” a již nestačí lásku vnímat jako něco, co existuje, ale je třeba se učit touto láskou žít.

Jste-li v rychleji jedoucím vlaku, pak jste již něco z tématu lásky pochopili a svou lásku začínáte povyšovat na lásku Srdce – Lásku skutečnosti.

Avšak co je to láska z pohledu běžných lidí?
Lidé ji nazývají nejsilnější energií. Z pověstí víte, že tomu tak je. Ze zkušenosti víte, že tomu tak mnohdy není. Je to tím, že lidská duše označuje láskou mnoho různých energií. A každý za lásku považuje něco jiného. Obvykle jsou to milá slova, silná vřelá objetí, úsměvy a jen cestou utrpení a strastí se dá dojít k uvědomění si citu lásky. Láska se dosahuje zápletkami a šťastným koncem, kterému předchází nějaký dramatický prožitek. Vaše příběhy jsou takovýchto lásek plné. Je to však láska skutečnosti? Opravdu si přejete uvědomovat si lásku jen za těchto okolností?

To, čemu říkáte láska, je dualitní forma vašich šťastných prožitků. S láskou skutečnosti má pramálo společného. Je to však nejsilnější forma energie, jež jste mohli v dualitě zažívat, ke které jste byli vedeni a směřováni, a která vám postačila k tomu, aby se vám poměrně dobře vedlo ve vyhlídkovém vlaku.

Povyšte však svou lásku na něco víc a přestupte tak do rychleji jedoucích vlaků. Povyšte svou lásku na energii, která bude vším.

Velmi dobře si uvědomujete, co ve vašem životě není láskou. Avšak stále to srovnáváte s dualitní láskou. A ta má mnoho různých podob a vyzařování. Změňte své smýšlení o lásce, kterou jste a kterou vyzařujete. Pak začnete mnoho věcí dělat jinak a zapálíte svou pochodeň světla v energii zcela jiné kvality. To je to, co vás učí tato transformační doba. A učí to všechny připravené.

Učí se každý. Nejprve prožívá zkušenost dualitní lásky a sám rozhoduje o tom, kdy se přesune do lásky vyšších sfér. Protože pak vše v životě prochází transformačním ohněm a láska se mění. Mění se způsob chování člověka, mění se jeho smýšlení a především se mění jeho činy. Mění se celé vyzařování a energetický stav každé buňky těla. Je to komplexní přerod v Člověka nové doby – člověka Srdce. Pak vnímáte, že jste láskou.

Cítíte, že láska nepotřebuje nic dokazovat, nikoho zachraňovat, nic spasovat, nic obětovat, nic platit ani se zasluhovat o slova chvály nebo ocenění. Láska ví. Je moudrá a vy jste touto neomezenou pokladnicí hojnosti. Vaše slova tuto lásku nesou jako klidně plynoucí řeka.
Mezi lidmi je jen málo takové lásky, jakou vyzařují andělé. Ale každý den jí přibývá. A každý den svou pochodeň světla uctívají další a další lidé, kteří se otevřeli sami sobě a stali se láskou, která je zázračná.

Tato cesta proměny vás bude provázet a u mnohých z vás silně započala v posledních vánočních dnech. Láska se mění. Láska žije. Láska je.

Staňte se touto klidnou vlnou lásky, která ostatní ve svém okolí vibračně vyzvedne. Nenásilně, jemně, šetrně, s ohledem na vlastní vůli každé živé bytosti na Zemi. S ohledem na vůli Lady Gaia. S ohledem na každého z vás.

Láska skutečnosti je bez tlaku a bez chtíče něco někde změnit.
Neb ona sama to svou přítomností mění.
Vnímáš význam těchto slov?

Když ty sám budeš láskou, je to ten největší dar lidstvu i Zemi, který jim můžeš dát. To je vlna vzestupu, který přichází. Vlna, která smete ty, kteří s láskou zachází jinak než jí náleží.
A o tom všem rozhoduje každý z vás.

Těším se na tu dobu. Tato vzrušující doba je pro Zemi požehnáním. A na tobě je, zda toto požehnání přijmeš nebo se mu budeš bránit dál. Tvé myšlení se mění a je třeba se otevřít změnám, které přichází. Jen tak se budeš společně se svým fyzickým tělem radovat z přicházejících dnů. Má energie je na Zemi stále přítomná a je lidem ku pomoci. Stejně jako jsou tu energie ostatních bytostí, které čekají na to, až je o jejich podporu požádáš. I oni ctí a respektují tvé svobodné rozhodnutí a nezasahují tam, kde o pomoc nebyli žádáni.
Je to vyšší princip lásky, na kterou se v následujících letech dříve či později přeladíš i ty sám.

S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Zákon rovnováhy

“Jestliže je gravitace lepidlem, které svět drží pohromadě,
pak rovnováha je klíčem odemykajícím jeho tajemství.
Rovnováha se vztahuje na naše tělo, mysl a city, na všechny roviny naší existence.
Je nám připomínkou toho, že ať už děláme cokoliv,
můžeme to přehnat, anebo to dělat nedostatečně,
a pokud se kyvadlo našeho života či zvyků
vychýlí příliš daleko do jedné strany,
nevyhnutelně se vzápětí musí zhoupnout na stranu protější.”

Dokážeme i uprostřed každodenních starostí zůstat v klidu? Na chvíli zkusme zauvažovat o tom, jakou důležitost má v přirozeném řádu lidského života právě rovnováha…

Jsme stvoření, která se vyznačují umírněností: nedovedeme plavat jako ryby, běhat tak hbitě jako gepardi ani toho neuzvedneme tolik co gorily. Máme však veškeré tyto vlastnosti v umírněné míře, v rovnováze.

Každé lidské tělo prahne po stavu vnitřní rovnováhy, vnitřního míru, a je-li v tomto stavu, prospívá.

Člověku, který cítí napětí je marné vysvětlovat, aby se uvolnil, když neví, jak by se měl ve stavu uvolnění cítit. Ale jakmile jednou zažije bytostně hluboké uvolnění, pak získá orientační bod. Snáze postřehne, kdy v něm vzniká napětí, a pak dokáže podniknout kroky, aby toto napětí odstranil.

A když jednou zjistí, jak chutná pocit opravdové rovnováhy, začne vnímat vyšinutí z rovnováhy ve všech sférách vlastního života. To poslouží jako signál, že se má navrátit do toho místa, které leží uprostřed. Tím, že bude registrovat své nerovnovážné stavy, uplatní zákon rovnováhy.

Jak tedy můžeme dospět k opravdové rovnováze? Naslouchejme vlastnímu tělu. Věnujme pozornost jakékoliv vlnce, jež se nám rozbíhá po těle nebo po životě v důsledku toho, že děláme v nějakém směru příliš mnoho nebo příliš málo – a může se jednat o jídlo, pití, cvičení, práci či komunikaci.

Je to velice prosté, ale ne vždy jednoduché, protože ať už jsme zvyklí na jakýkoliv tělesný či citový stav, a může se jednat i o napětí nebo výjimečnou nevyváženost, bude nám právě tenhle stav připadat normální. To, co mnozí považují za neurózu, je ve skutečnosti nevyváženost či zveličování myšlenek.

Spousta lidí si plete sebestřednost se sobectvím. Jakmile však jednou nalezneme rovnováhu, dospějeme také k vnitřnímu klidu a vnitřní síle, což nám umožní udělat ve světě skuteční změny.

Představme si, že zvedneme ze země tenkou rovnou větev, dlouhou několik stop a vybalancujeme ji na jediném prstě. Haluz bude stát zpočátku naprosto rovně, potom se začne maličko vychylovat tu na jednu, tu na druhou stranu, mírně se kývat dopředu a dozadu. Naše touhy a náklonnost nás táhnou vpřed. Strach, vzdor a nechuť k něčemu nás táhnou zpět.

Extrémy jakéhokoliv druhu, třeba i to, že se tvrdošíjně přidržujeme nějakého aspektu, to nás může vykolejit, vychýlit z tohoto rovnovážného bodu, který přikládá stejnou váhu všem stránkám každého problému. Platí, že nejde jen o filozofii, ale o způsob života, který lze velmi prakticky uplatnit. Porozumění, to je konání.

gaia

Když jsme vyvedeni z rovnováhy, připadá nám to normální. A kvůli tomu se neustále nakláníme na stranu, na kterou jsme zvyklí. Nejrychlejší způsob, jak najít střed, je, přehnat to opačným směrem: záměrně to zkusit jinak, než jak to děláme obvykle. Takže mluvíme-li například příliš rychle, zkusme hovořit naopak tak, že nám to bude připadat pomalé. Jakmile jednou vyzkoušíme výkyv na obě strany, daleko snáze se nám pak bude hledat střed. 

Rovnováha má svůj počátek v dýchání. Nádech a výdech tvoří základní životní rytmus. S každým nádechem nalézáme inspiraci, zdroj života. Vydechujeme a dostává se nám uvolnění. Nádech a výdech- zrození a smrt s každým pohybem plic.

A teď je nutné uvědomit si jednu věc. Jakmile se rytmus našeho dýchání jednou vychýlí z rovnováhy, naše pocity ho napodobí. Když tedy cítíme vztek, přijměme ho se vším všudy a uklidněme si dech, vyrovnejme ho. Když cítíme smutek, něžně ho vezměme do náručí a uveďme do rovnováhy dech. Pociťujeme-li strach, smiřme se s ním a nadechněme se zhluboka z plných plic, abychom našli rovnováhu.

Když vydechujeme- dáváme, když nadechujeme- přijímáme. Přijímáme-li více než dáváme, vnímáme tuto nerovnováhu coby potřebu udělat na oplátku totéž a uzavřít kruh tohoto vztahu. Jestliže více dáváme než dostáváme, cítíme se vyčerpaní a nakonec už nemáme co dát.

Zákon rovnováhy nám zaručuje, že tomu, kdo dává svobodně, v duchu lásky a štědrosti, se dostane hojnosti.

Najděme rovnováhu v životě i ve všem ostatním. Respektujme tento zákon a kráčejme po stopách moudrých. Prozkoumejme hranice lidské zkušenosti, ale jelikož obvykle krajnosti vedou ke vzniku stresu, pokaždé se vracejme ke zlatému středu- ke střední cestě. Snažme se, aby naše činy i slova plynuly vpřed mírně, jako když se střídají roční období. Vyjdeme-li z tohoto stavu vnitřní rovnováhy, nalezneme jasnost a mír.

Zpracováno dle knihy Zákony Ducha- Dan Millman

copyright © 2009 Iva Radulayová
http://www.amiresah.cz/

Hojnosť (2/5)

Žiji ve vesmíru plném hojnosti. Vždy mám všechno, co potřebuji.

Na chvíli se zastavte a zeptejte se sebe sama, co si myslíte, že by vám peníze mohly přinést. Které hlubší potřeby nebo touhy byste uskutečnili, kdybyste získali velkou částku peněz? Bylo by to více bezpečí, svobody, bezstarostnosti nebo jednodušší život? Mohli byste skončit s tím, co vás nebaví, zbavit se starostí nebo se osvobodit a dělat si se svým životem, co chcete? Které vyšší kvality nebo pocity si myslíte, že byste s penězi získali – vnitřní mír, lásku, sebedůvěru, pohodu, štěstí? Pokud nechcete zrovna finanční částku, ale spíš nějakou věc, kterou dosud nemáte – které vaše životní potřeby vám tato věc uspokojí? A pokud nemáte ani žádnou konkrétní věc, kterou byste si přáli, jakou vyšší kvalitu nebo pocit byste chtěli zažívat častěji?

Své potřeby můžete začít uspokojovat hned teď. Můžete žít radostným, naplněným životem a realizovat svůj vyšší potenciál už dnes. Nepotřebujete k tomu věci, které si chcete vnést do života. Podstatu každé věci sloužící vašemu vyššímu dobru máte na dosah. Vesmír vám nikdy neříká, že to, co je pro vás dobré, můžete mít, jen když si vyděláte miliony. Spíš vám říká, že cokoliv slouží vašemu vyššímu dobru, můžete získat hned teď, už dnes. Zeptejte se sami sebe, co od peněz chcete, a pak se zamyslete nad způsoby, jak hned získat pravou podstatu, esenci toho, co od nich vlastně žádáte.

Někteří lidé si například myslí, že jim peníze zjednoduší život. Jednodušší život však můžete mít už teď – stačí rozvíjet a vyjadřovat své kvality, které vám ho umožní, jako například vnitřní mír, klid nebo pohodu. Peníze samy o sobě nic nezjednodušují. Když se nenaučíte tyto kvality vnášet do svého života a sami si jej tak zjednodušovat, peníze vám ve skutečnosti mohou váš život spíše zkomplikovat. Jestliže vám jde o jednodušší život, zamyslete se, co pro to můžete udělat hned teď?
Jiní lidé zase doufají, že peníze jim umožní skončit s aktivitami, které je nebaví. Chcete-li přestat dělat nezábavné věci, učte se více si vážit a uznávat sebe sama. Můžete začít třeba tak, že přestanete hned teď dělat nějaké drobnosti, které vás netěší. Tím získáte větší úctu a respekt k sobě samým a postupně dojdete k tomu, že budete dělat jen to, co vás baví.
Někteří lidé si chtějí hodně vydělat, protože si myslí, že peníze je zbaví starostí a ušetří je některých životních lekcí. Nejde žít na Zemi a vyhýbat se přitom svým životním lekcím. Můžete jimi však procházet snadno a radostně, namísto zápasení. S prohloubením své vnitřní moudrosti a míru se budete dívat na své problémy spíš jako na příležitosti k dalšímu růstu. Tak se s nimi vyrovnáte daleko snadněji, aniž byste museli čekat na velké částky peněz.

Možná si přejete bohatství proto, abyste se cítili bezpečně. Bezpečí však nevychází z hromadění majetku. Někteří lidé vytvořili mnohamilionové podniky, a přesto se necítí příliš bezpečně. Jestliže si neosvojili pocit vlastního vnitřního bezpečí, více peněz může ve skutečnosti ještě zvýšit jejich pocit ohrožení a zesílit jejich strach. Pocit bezpečí můžete získat, když si budete rozvíjet své kvality, jako odvahu a důvěru ve své vnitřní vedení. Máte-li uvnitř pocit bezpečí, budete si umět vytvořit takový život, který bude tento váš pocit odrážet. Přejete-li si v životě více bezpečí, na chvíli se zastavte a ztište se. Zeptejte se sami sebe, jakou kvalitu  si můžete rozvinout, aby vám pomohla cítit se bezpečněji.

Někteří lidé chtějí peníze, protože si myslí, že se tak budou cítit silnější. Nemluvíme zde o síle, kterou ego ovládá nebo kontroluje druhé. Mluvíme o skutečné síle, která přichází, když se lidé obrátí vzhůru, žijí ve vnitřním míru, manifestují svůj potenciál a vycházejí ze světla své duše spíše než ze své osobnosti. Které kvality by vám pomohly k větší vnitřní síle, kdybyste je prožívali častěji? Najděte si cesty, jak je projevovat a častěji si je vnášet do svého života.

– z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

Zdroj: Svět zázraků

hojnost2

Zušlechťování ega – Rozpoznání, kdo jste (4/5)

Představy o sobě, které posíláte do světa, určí, jak vás budou vidět druzí.

Pokud o sobě říkáte něco, co uvnitř necítíte jako pravdu, lidé to vycítí. Na druhé straně, pokud víte, že máte určitou vlastnost či osobnostní rys, lidé to ve vás vždycky a všude uvidí a budou vás v tom podporovat, i když o tom nebudete mluvit.

Zušlechtěné ego má schopnost vyjít s druhými lidmi a pomáhat jim vidět jejich vlastní vznešenost a sílu. Soupeřivost pochází často od lidí, kteří nevidí, kdo jsou, a postrádají základní víru ve svou vnitřní velikost. Vychází z nedostatku opravdového sebevědomí. Když opravdu cítíte bezpečí, když víte, že všeho je hojnost, a prožíváte ji, není proč soupeřit. Budete naopak pomáhat ostatním vytvořit si v životě hojnost, ať jsou to peníze, láska nebo úspěch. Budete chtít pomáhat druhým, aby uviděli, kdo jsou, protože sami máte vše, co potřebujete, a víte, kdo jste.

Když jste se svými přáteli – staráte se o to, co si o vás myslí? Pokud chcete, aby vás respektovali a vážili si vás, naslouchejte jim. Pomozte jim soustředit se na jejich vyšší dobro; napomozte jim, aby uviděli svou vlastní krásu a vnitřní světlo. Opravdově silní lidé se nestarají o to, jaký dělají dojem. Více než jejich vlastní osoba je zajímá člověk, se kterým jsou. Jejich pocit vnitřního míru neustále roste.

Sanaya Roman – Žít s radostí
Zdroj: Svět zázraků

CL

Můžete žít s radostí (5/5)

Každý z vás, kdo čtete tato slova, jste objevovatel nových cest; tyto informace by vás totiž nepřitahovaly, kdybyste nebyli v předstihu před svou dobou.

Možná cítíte, že se energie planety mění. Život všech, kdo budou ochotni dívat se vzhůru a najít svou vizi, se bude odvíjet ještě rychleji. Pokud si myslíte, že máte právě plné ruce práce – buďte připravení! Vše půjde ještě rychleji, a proto moudrost a bystrost nabývá na významu. Proto se budete chtít zabývat každým svým dnem a srovnávat jej se svým vyšším posláním.

Někdy je nejtěžší říct “ne” někomu, kdo je v nouzi. Věnujete-li se lidem pokaždé, když jsou v krizi, potrvzujete jim, že si vytvořením krize získají vaši pozornost. Pokud chcete, aby lidé ve vašem životě respektovali a vážili si vašeho času, učte je to tak, že je pokaždé, když to udělají, nějakým způsobem oceníte.

Svět se mění, vše se urychluje. Možná to už pociťujete. Ti, kdo se nesoustředí na svou vyšší vizi a na sebe sama, budou mít ještě více potíží. Někteří lidé okolo vás mohou mluvit o současné době jako o nejkrásnějším a nejradostnějším období svého života, zatímco jiní ji mají za to nejtěžší. Pokud prožíváte nejradostnější období svého života, rozhlédněte se po lidech okolo. Namísto toho, abyste je posuzovali nebo se cítili odděleni od těch, kdo mají potíže, jim prostě pošlete světlo a pak se odpoutejte.

Když se ocitnete v boji o moc s kýmkoliv – s neznámými lidmi, s vašimi milovanými nebo s blízkými přáteli – přeneste se do svého vyššího Já. Na chvíli se zastavte, zhluboka se nadechněte a nenechte se chytit v jejich touze po konfrontaci. Nezapomínejte – je to jejich touha, ne vaše.

V těchto zrychlených vibracích planety se budete chtít naučit nenechat se vtáhnout do energie jiných lidí skrze třetí čakru, solární plexus. Značná část energie, kterou do sebe lidé přebírají od druhých, k nim vstupuje skrze solární plexus, mocenské a emocionální centrum. Na své cestě radosti budete okolnostmi mnohokrát vyzváni, abyste zanechali boje o moc a začali jednat z hluboké úrovně soucítění. Když na vás přítel vyjede nebo se chová nevlídně, “poodstupte si” a zkuste se s pocitem soucítění podívat na věc z jeho perspektivy. Možná zjistíte, že je unavený, nebo že jeho potřeba bránit se s vámi příliš nesouvisí, protože prostě jen hrajete jednu z postav v jeho hře. Čím častěji dokážete zůstat stranou a nenechat se vtáhnout do boje o moc, tím míruplnější a hojnější bude váš život a o to častěji budete moci léčit ostatní svým soucítěním a schopností zůstat ve svém srdci.

Jděte na moment do sebe a ptejte se, co konkrétního byste mohli zítra udělat, abyste vnesli do svého života více radosti. Ptejte se, co můžete udělat pro to, abyste se odpoutali od boje o moc nebo od nějakého problému, který se vám v životě stále vrací a bere vám energii. Co můžete zítra udělat, abyste si vytvořili o něco více volného času a našli si vnitřní mír?

Máte toho tolik, zač být vděční – úžasnou mysl a neomezený potenciál možností. Máte schopnost vytvořit cokoliv, co chcete; jediné vaše hranice jsou ty, které si sami vytvoříte. Až ráno otevřete oči, potvrďte si svou svobodu. Vezměte svou vyšší vizi do svých rukou a žijte ten nejradostnější život, jaký si umíte představit.

– z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman

Zdroj: Svět zázraků

morning