Tag Archive | vnútorná sila

Si mocnejší

“Pamätaj, že si omnoho mocnejší než to, z čoho máš strach.”

cl5

Reklamy

Největší tajemství všech dob

Přestaňte se považovat za vzájemně oddělené bytosti a znovu získáte veškerou moc, která pochází z vnitřní síly jednoty.

Pamatuj si však tohle: Moc pochází z vnitřní síly. Vnitřní síla nepochází z hrubé moci. V tom se většina lidí mýlí. Moc bez vnitřní síly je iluze. Vnitřní síla bez jednoty je lež. Lež, která je hluboce zakořeněna ve vašem vědomí, přestože vám v ničem nepomáhá. Neboť si myslíte, že vnitřní síla pochází z individuality a oddělenosti, ale tak tomu není. Vaše oddělenost od Boha a od ostatních lidí způsobuje veškeré utrpení. A přesto se individualita stále vydává za sílu a vaše politika, ekonomika a dokonce i náboženství tuto lež podporují. Tato lež je příčinou válek a třídního boje, který k válkám vede. Je příčinou veškerého nepřátelství mezi rasami a pohlavími, všech mocenských bojů, které k nepřátelství vedou; všeho utrpení a všech vnitřních zápasů, které k utrpení vedou.

A přece se této lži zarputile držíte bez ohledu na to, kam vás vede — i když vás vede k naprosté zkáze.

Řeknu ti tohle: Poznej pravdu a pravda tě osvobodí.

423

Ve vesmíru není nic od ničeho odděleno. Člověk není oddělen ani od Boha, ani od druhých lidí, ani od čehokoli, co existuje. Tuto pravdu budu opakovat znovu a znovu. Chovejte se tak, jako byste nebyli od nikoho a ničeho odděleni, a zlepšíte život na zemi hned zítra.

Tohle je největší tajemství všech dob. Je to odpověď na všechny otázky, které člověk hledá už po tisíciletí. Je to řešení, které se snažíte najít, je to zjevení, za něž se modlíte.
Chovejte se tak, jako byste nebyli od nikoho a ničeho odděleni, a zachráníte svět.

POCHOPTE, ŽE SMYSLEM ŽIVOTA JE SPOLUPRÁCE, NIKOLI OVLÁDÁNÍ.

Neale D. Walsch – Hovory s Bohem

Pokud se rozhodnete milovat Probuzenou Ženu

Pokud se rozhodnete milovat probuzenou ženu, nemůžete zůstat spát.

Pokud se rozhodnete milovat probuzenou ženu, každá část vaší Duše bude vzrušená, ne jen vaše sexuální orgány nebo dokonce vaše srdce.

Upřímně, pokud preferujete normální život, zůstaňte s normální dívkou.

Pokud chcete ochočený život, hledejte jen ženu, která si dovolila být ochočená.

Pokud jen chcete ponořit palec do tekoucí vody Shakti, zůstaňte s opatrnou, ochočenou ženou která se ještě nevrhla do divočiny Posvátného Ženského oceánu.

Je pohodlné milovat ženu, která ještě neaktivovala své vnitřní posvátné síly, protože ona netlačí na vaše spínače.

Ona vás nebude zkoušet.

Nedotlačí vás abyste se stali svým nejvyšším Já.

Neprobudí zapomenuté a otupělé části vašeho Ducha který vás nutí vzpomenout si, že život nabízí mnohem více než jen tohle.

Nepodívá se do vašich vyhaslých očí a nepošle šíp odlehčení Pravdy skrze vaše tělo, třesoucí vámi abyste se probudili a rozdmýchává ve vás dlouho ztracené touhy pro Lásku Duše.

Opatrná neprobuzená žena bude krásně uspokojovat a těšit vaše ego, srdce a tělo. Bude tiše kráčet po vašem boku a vytvářet pocit, že jste potřební, zodpovědní a že naplňujete svou mužskou roli.

Pokud vám toto stačí, tak to přijměte, milujte ji z celého vašeho srdce, zůstaňte jí  věrní a denně jí děkujite za dar její mírné, neohrožující ženské přítomnosti ve vašem životě.

Pokud vám tohle nestačí – pokud vaše srdce, tělo a duch prahne po “jiném druhu ženy“,Té Divoké – pak vězte, že jste na vrcholu Duševního Posunu transformace.

twin

Vězte, že děláte závažné rozhodnutí s karmickými následky.

Pokud si zvolíte vstoupit do aury a těla ženy jejíž spirituální ohně planou, přijímáte že potřebujete jistý stupeň nebezpečí a riskování abyste rostli.

Pokud jednou začnete milovat ženu této přirozenosti, musíte přijmout totální zodpovědnost za životní změny které budou následovat.

Váš život nebude stále ospale pohodlný. Váš život vám nedovolí zůstat uvíznutí ve starých kolejích a stagnujících rutinách. Váš život dostane radikálně novou příchuť a vůni. Budete zažehnutí přítomností Divoké Ženskosti a to začne vysílat elektrické šoky spirituálního Světla skrze váš celý čakerní systém, nalaďující vás na Volání Božství.

Volba být sexuálně a romanticky intimní s probuzenou ženou vyžaduje mužskou odvahu kráčet nebojácně do Neznáma. Ale budete sklízet odměny nad vaše mentální chápání.

Vezme vás do neobjevených světů mystérií a kouzel.

Povede vás okouzlená a napůl opitá láskou do divokých lesů smyslné extáze a zázraku.

Ukáže vám posvátná nebesa naplněná hořícími hvězdami, že začnete pochybovat, zda stále žijete na stejné planetě na které jste se narodili.

Zlomí vás a roztrhá vás tak, že vaše divoké vášnivé srdce vás přivede touhou napůl k šílenství. Budete ji chtít pohltit a prostoupit jí na každé úrovni tak jak vaše Mužská Esence může pohltit a prostoupit svět – osvěcujíce Vesmír vaší oddanou Láskou.

Uvidí vás tak, jak jste nikdy předtím nebyli viděni.

Bude vám důvěřovat.

Bude vás uznávat.

Bude uznávat vaše snahy udělat ji šťastnou.

Bude oceňovat vše dobré co děláte a vše dobré, čím jste.

Neuteče od vaší temnoty, protože vaše temnota ji neděsí.

Přivede vás polibky, pohlazením a láskou zpět do Života. Bude mluvit slovy, kterým vaše Duše rozumí. Nebude vás trestat za vaše chyby.

Je to obrovský risk milovat probuzenou ženu, protože najednou neexistuje místo kam se schovat. Vidí všechno, proto vás může milovat s hloubkou a přítomností po které vaše srdce a tělo tak těžce prahne, tak dlouho, tak intenzivně… že pochybujete zda jste vůbec byli živí po celou tu dobu, co byla pryč.

Milovat takovouto ženu je rozhodnutí které uděláte abyste začali žít nadšeně s vaší Duší v plamenech.

Váš život už nikdy nebude stejný po tom, co jste pozvali její energii dále.

Vemte tento risk na sebe nebo udělejte krok zpět, zůstaňte s normální dívkou a přijměte jiný, bezpečný, více pohodlný a tak nějak klidnější život.

Jen se ujistěte, že pokud si vyberete to druhé, nebudete trávit zbytek vašich dnů dívajíce se zpět přes vaše rameno, napjatí uvidět ještě jednou mlhavou vizi Ženského Tajemství které nyní zmizelo z dohledu. Dávno odešla…točíce se vzhůru zpět ke Hvězdám,vzdáleným Glaxiím a Ráji….odkud přišla.

Vědomí

Překlad: Martina Atiriamin , www.slunecnabrana.eu
Autor:Sophie Bashford

Zdroj:http://firstcontactgroundcrewteam.com/if-you-choose-to-love-an-awakened-woman/

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Kryon – Různé úhly pohledu

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 27.04.2015

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby a pln lásky a radosti sděluji slova, která se týkají vašich prožitků na Zemi.
Jste výjimeční v tom, že máte fyzické tělo. To o sobě já říct nemohu a rovněž jsem nikdy neměl možnost prožívat inkarnaci ve fyzickém těle jako ty. Mé pocity ohledně projevů fyzického těla jsou tedy vypozorovány a vyčteny z barev, tónů a struktur tvých světelných těl. Již mnohokrát jsem sděloval, že z našeho pohledu vnímání jste jako otevřená kniha, ze které lze vyčíst vše, aniž by se na to někdo ptal. Zkrátka je to otevřené a dle viditelných struktur lze vnímat vše, co prožíváš. To je nejčastějším důvodem toho, že duchovní bytosti znají odpověď na tvé otázky a na tvůj energetický stav. Jednoduše se orientují v barvách tvého vyzařování.

Je vidět vše, na co myslíš, co prožíváš, kam míříš. Jsou vidět tvé sny, tvé úmysly i to, co skrýváš. Před duchovně otevřenou bytostí se nic neutají, tam není co skrývat. A přesto plně respektují to, že si tvá duše přeje něco skrýt a vidí to jako zapouzdřené. To znamená, že je v daný okamžik vidět blok, ale není vidět to, s čím tento blok souvisí. A tak každý máte víc nebo méně svých schovaných, zapouzdřených kapslí, které jsou přístupné jiným jen v okamžiku, kdy si to vědomě přeješ a dvířka k nim tak pootevřeš.
A každá ze světelných bytostí má přístup k informacím podle svých znalostí a svého rozvoje. Proto, když na jednu otázku odpovídá více bytostí, od každé dostaneš jinou odpověď a přesto jsou všechny správné a přesné. Jen každá z informací vibruje jinak a je uložena v jiné vrstvě. Každá bytost ti také zprostředkuje informace ze svého postavení a ve vztahu tvé energie k jejímu světlu.

Když se například zeptáš Archanděla Chamuela na své prožívání lásky, dostaneš odpověď. Když stejnou otázku položíš mě, pak dostaneš odpověď, která vůbec nemusí být podobná odpovědi Chamuela, ale přesto bude velmi přesná a osloví tě. Vždy vyhledáš bytost, která je ti schopna poskytnout informace, kterým rozumíš, a které jsou ti podané způsobem, který chápeš, a který chceš.

Ukážu Ti to na stavu Lady Gaia.
Na Zemi se toho děje stále víc a každý den se Země potýká s kumulováním nějaké formy energie, kterou se snaží dostat ven. Každý den se snaží vystoupit o kousek výš ve svých vibracích. A přestože ji v tom podporuješ, tak stejně je to právě ona, kdo o svých krocích rozhoduje. Jsi jen podpůrným kamenem, o který se opírá, když postupuje. A jak moc velkou jsi pro ni oporou, záleží na čistotě tvého křišťálového srdce.

Když se nyní zeptáš Archanděla Chamuela na to, co se nyní děje s oblastí Nepálu, dostaneš možná tuto odpověď:

Já Chamuel k vám promlouvám a tóny lásky se snažím rozvířit vzniklé emoce, aby zmizel bol a žal a Země se mohla znovu nadechnout. Událost, která ochromila oblast hor, byla předvídaná a ze srdcí lidí byly vysílány modlitby k tomuto okamžiku, aby se uvolnilo to, co spalo a přitom to vystoupilo na povrch, aniž by to způsobilo mnoho škod. Bylo proneseno tisíce modliteb před okamžikem, který nastal a zbořil nejeden chrám. Před událostí této velikosti byla provedena řada energetických opatření a všechna souvisela s láskou a s uspořádáním vnitřních sil v této části Země. Co se jako destrukce zdá, se v očích jiných může jevit jako cesta k návratu do vesmírného pořádku. Lidský žal je však to, co tuto oblast sužuje a trápí. Šíří se strach a to je slabým místem pro všechny, kteří se v oblasti nachází. Je to strach o své blízké a strach o posvátné klenoty. Dědictví Země v Nepálu uložené.

Když položíte stejnou otázku Lady Gaia, pak sdělí následující:
Milovaní lidé, mé srdce v této oblasti krvácí a bylo zasaženo vibrací, která pochází od lidí. Zacelené bylo rozdrásáno, aby se znovu zacelilo v silnější a vyšší rovině. Aby vyplavilo na povrch to, co mé nitro již nepotřebuje a očistilo se tak od významných stop dějin, kterými prošla tato oblast ještě před vašim narozením. Nic není tak, jak se vaše vědomí domnívá. Vše má podtext energetického pojetí. Vše má své zrození a svůj konec v nekonečné smyčce jednoty. Tektonické desky, které toto způsobily, byly zneužité lidskou silou a byl využit okamžik, kdy se k sobě přiblížily. To proto má vše takový dopad, jaký znáte z úrovně lidského vědomí. Ne všechny informace, které se k vám dostávají zvnějšku, jsou ty pravé a proto následuj energii svého srdce, spoj se se srdcem mým a to ti o této situaci více sdělí a napoví.

A ještě stejnou otázku zodpovím já sám:
Když došlo ke střetu magnetických polí a byla narušena a zbořena struktura jednoho z nich, došlo k vlnění, které se odrazilo právě v této krajině. Záměrně byla zvolena právě ona, protože ukrývá to cenné, po čem lidstvo odnepaměti touží. To, co jste viděli v této oblasti, zažíváte v menších erupcích denně po celém světě, jen to vaše duše tak nevnímá. Vnímáte to až v okamžiku, kdy se vaše duše třese, a když se změní váš energetický stav. Vnímáte to až ve chvílích, kdy utrpí újmu nevinní lidé. Ti, o kterých sice nic nevíte, ale z vašeho pohledu jsou nevinní. Vnímali byste to stejně, pokud by se toto téma týkalo jiných skupin lidí? Někteří z vás ano, jiní snad. Je to stále o tom jistém úhlu pohledu a o tom, že nikdy neznáte ani 1/10 z toho, co se za tím vším ukrývá. Pouhým okem sledovatele vidíte, že se něco děje, avšak neznáte pravý děj. Znáte jen scénu, která právě probíhá. Neznáte přípravu, jednotlivá dějství, celý průběh ani vyvrcholení. Znáte jen jednu částečku pravdy, která se zveřejňuje. A ano, je to vždy smutný příběh, když jsou ve hře lidské životy. Když Země strádá a něco se s ní děje.
Je to však stále jen jedno dějství jednoho představení. A vy nevidíte za oponu toho, co to vše obsahuje a pojímá, ani neznáte rozřešení, neboť příběh ještě neskončil a stále probíhá.

kryon

Podzemní říše Lady Gaia nyní intenzivně pracují na obnovách toho, co ztratily a co jim bylo odebráno. Stále se i u Lady Gaia aktivuje Nové vědomí a jsou povoláni zástupci různých říší na pomoc ke stabilizaci magnetických drah v místech, kudy prošla v posledních letech hadí síla Země. Lady Gaia samotná tento tunel již nepotřebuje, neboť Kundaliny Země byla již přesunuta, avšak je třeba stále udržovat v těchto místech propojení podzemní mřížky Lady Gaia a k tomu bych vás i já chtěl vyzvat.

Spoj se se svým vlastním magnetickým polem. S energií, která tě obklopuje a která je propojena tisíci body s tvými jemnohmotnými centry pokožky a vede pak dál do nitra tvého těla. Dovol si aktivovat magnetismus ve svých dlaních a chodidlech a spoj dlaně a chodidla k sobě, aby byl okruh uzavřen. Pak pozoruj své tělo, jak se nabíjí a harmonizuje a vyčkej na znamení, které ti dá, abys pak chodidla a dlaně položil na zem a spojil svůj magnetismus s magnetismem Země. Nemusíš nic nikam posílat. Ani to od Země není žádoucí. Stačí jen úmysl svobodného Bytí a Lady Gaia sama ví, že s tebou může počítat. Spustí se proud energie, který si Lady Gaia pošle právě do míst, která to potřebují.

Mnoho z vás se tak stane přímými spolupracovníky práce na obnově poškozené dráhy magnetické mřížky pod povrchem Země. A protože tato mřížka má nejedno poškození, tak bude vaše energie směřována do různých míst. Proto do toho nezapojuj rozum a sám poznáš, kdy je možné práci ukončit a Lady Gaia samotná se ti poděkuje.

Takovou léčivou sílu má schopnost tvého světla. Tímto jednoduchým způsobem můžeš kdykoli podpořit mřížku, která kolísá. Ať jsi kdekoli a kdykoli uslyšíš, že tě Lady Gaia k pomoci vyzývá.

Nyní vidíš, jak různé pohledy na jednu událost může mít duchovní svět. A co si o této akci myslí lidé, se dozvídáš běžně z různých zdrojů. Záleží tedy k jaké bytosti se přikloníš a z jaké úrovně vědomí tento stav sleduješ. Záleží, jaký máš energetický úkol na Zemi a podle toho se tě energetický stav Země dotýká. Ti, kteří jsou vysoce energeticky postavení, ti cítí silné prosby Země a její vyzařování. Dokáží svými myšlenkami spolupracovat na obnovení všeho, co umožňuje Zemi pokračovat dál.

Ostatní se přizpůsobují právě tomu, co sami u sebe zpracovávají a jaké téma se jejich nitra dotýká. Mnoho lidí stále potřebuje ve svých srdcích oživit téma soucitu a tak dostávají stále více podnětů k tomu, aby se srdce probudilo. Někteří potřebují potvrzení toho, že se něco se Zemí děje a tak neustále hledají, co nového se děje na Zemi. Jsou poutníky na své cestě, která ztratila směr, protože zaměnili pozornost na sebe za pozornost k jiným a ztratili z dohledu základní pravidlo vzestupu Země, které zní: Vzestup Země začíná uvnitř tebe a nikoli vně.

Proto cokoli, co tě vně trápí, co vně vyhledáváš a řešíš, jaké myšlenky ti běhají hlavou, co toužíš změnit a kde se cítíš být prospěšný vždy souvisí s tvým nitrem a jsou jen výzvou k tomu, abys změnil něco uvnitř sebe a nitro uvedl do harmonie.

Tyto informace již víš a přesto je stále zmiňuji, neboť jen málo z vás má odvahu přiznat si vnitřní sílu a poznat ji ve své pravé velikosti. To dokážete jen v případě, že zaměříte pozornost na sebe a tím změníte vibraci celé Země. Staň se vědomým pracovníkem Nové doby a nikoli tím, kdo zaměřuje pozornost mimo sebe, aby se sám nemusel posunout dál. Cestu sebepoznání vždy vede láska a vždy to může být cesta radosti, když si ji takovou uděláš. Avšak pokud chceš jít cestou sebepoznání skrze utrpení, pak i o této volbě rozhoduješ sám. Vše je jednoduché. Víc, než si myslíš. Stačí jen, když si to dovolíš a na vibraci jednoduchosti přistoupíš. Nechť se ti to povede!

S láskou Kryon.

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
Další channelingy od Kryona najdete v knize KRYON – Najdi cestu k sobě.

Duchovně-energetický vzestup a síla vnitřní víry

Na cestu duchovně-energetického vzestupu nastupuje každý z nás z různých důvodů. Můžeme zde jmenovat ty nejvíce rozšířené: zdravotní obtíže, duševní nepohodlí, atd., nicméně za vším stojí vnitřní síla víry naší duše, nutící nás odhalit nejniternější „Já“, poznat sebe sama a svůj vnitřní jedinečný potenciál co nejvíce rozvinout, prezentovat světu.

Pokud se mnozí z vás poohlédnou na své počátky osobního duchovně-energetického vzestupu, možná se pousmějí stejně, jako se usmívám já sama sobě :). Nicméně i tyto dnes již úsměvné chvíle sloužily svému velkému účelu, účelu odhalení našich strachů, obav, ale i marných tužeb, přání…Sloužily též k tomu, že nyní vlastníme hlubší pochopení konání těch, kteří se snaží na svou cestu nastoupit a iluze i touhy, brzdící jejich duchovní vývoj již neodsuzujeme, ale laskavě a moudře víme, že chtějí-li doopravdy nalézt sebe sama, tak, jak říkával král Šalamoun: „I toto přejde“…

Vnitřní síla víry je oním motorem, pohánějícím nás k stále hlubšímu sebepoznávání, sebezdokonalování a tím i rozvíjení našeho vnímání.

Možná si kladete otázku: „Co je to vlastně víra? „V co mám věřit?“….

Víra je naděje příštích událostí – a rezonujeme-li s tím, co po vesmíru požadujeme, pokud s touto událostí jsme plně zajedno – uskuteční se vše, co chceme. Nejedná se zde o propagaci splněných přání tužeb astrálního jemně-hmotného pole, ale o projevení toho, KÝM skutečně JSME – někde uvnitř naší jedinečné duše. Jedná se o sílu víry, která je obsažena někde hluboce uvnitř nás, ale též rozložena do jednotlivých psychicko-energetických center – čaker a v těchto dimenzích též překryta fyzickými i psychickými nánosy – iluzemi, marnými očekáváními, falešnými touhami.

poweroflove

Na první úrovni – kořenová čakra – se naše touhy projevují jako touha něco či někoho plně vlastnit: například touha po honosném domě s bazénem atd. Povede-li se nám uskutečnit tuto touhu a nerezonujeme-li uvnitř své duše s ní, tedy je součástí našeho astrálního těla a nikoliv posláním naší duše, začínáme mít pocit nenaplněnosti, prázdnoty. Poznáváme, že síla víry, že se náš sen – dům – manifestuje, s námi zcela plně nerezonovala…

Na úrovni druhésexuální čakra – se naše touhy projevují jako touha po dokonalém a ideálním partnerovi opačného pohlaví. Samozřejmě, je to přirozené a „lidské“, ale často se můžeme setkat s případy, kdy vzájemná rezonance – souzvuk po několika měsících či letech soužití vymizí.. Síla víry, že náš sen – partner – bude navěky tím „jediným dokonalým“ s námi plně nerezonovala…

Na úrovni třetíčakra solar plexus – touhy představují projevení našeho individuálního ega ve společnosti, kde žijeme.. Kariéra, uznání lidí, jako mocného člověka, prezentace sebe sama jako dokonalého člověka  – po tom všem lidé touží, ale jak to, že jejich životy jsou povětšinou prázdné, jejich fyzická těla odpovídají na jejich touhy ne-mocnou odpovědí.. Síla víry v ego – osobní já nerezonuje s výškou tónu jejich duše…Duše je nástroj, jemuž jsou vlastní jasné a vysoké tóny…

Na úrovni čtvrtésrdeční čakra – máme víru v krásné lidské vztahy, milujeme umění, pláčeme nad zamilovaným filmem, či radujeme se z něžného objetí, z pohledu na rozkvetlou louku. Určitě si říkáte, to je ono, to je ta pravá víra v krásu. Na cestě osobně-duchovního rozvoje však naše duše požaduje ještě více, chce nalézt svou vnitřní krásu, nikoliv tu vnější.. A tak se spousta hledajících po určitou dobu soustředí během hlubokých meditací dovnitř sebe sama a jejich okolí se zdá, že už nic hezkého nemohou ani postřehnout.

Zde začíná skutečný boj se sebou samotným, kdy navzdory vnější kráse, hledáme nánosy nehezkých duševních obalů, bránící nám nalézt KÝM SKUTEČNĚ JSME… Zde též nastupuje skutečná síla víry, kdy nic a nikdo nám nezabrání k nalezení našeho vnitřního světla, nezměrného potenciálu našeho vědomí – onoho největšího poznání, které můžeme uskutečnit v tomto životě.

Další úrovně psychicko-energetických čaker jsou jistě důvěrně známy všem z nás, kteří jsme již určitý úsek této dobrodružné cesty za poznáním sebe sama ušli.

A co je tedy síla víry?
Síla víry je tím vlečným lanem, které nám nedovolí opustit tuto někdy nesnadnou cestu…
Síla víry je tím věčným světlem, které nám osvětluje tuto někdy temnou cestu…
Síla víry je tím oporným bodem, k němuž se obracíme, zabloudíme-li na této spletité cestě…
Síla víry je tou železnou skobou, o níž se opřeme, hrozí-li nám pád z útesů této cesty vzhůru…
Síla víry je tím jezírkem, v němž se můžeme zvlažit poté, co se ztrácíme v rozlehlých pískách cesty napříč časem…
Síla víry je tou tůní, v níž si můžeme oddychnout po silném žáru poznání, získaných během této cesty a nekompromisně spalujících naše iluze a marná očekávání…
Síla víry byla, je i bude tím jediným a nezničitelným kompasem, který nás vyvede z labyrintu Matrixu…

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

LEOPARD, PANTER

Leopard nám prináša tiché, nenápadné, silne intuitívne schopnosti, vnútorné inštinkty. Pomáha s prekonávaním minulosti. Obnovuje vízie, dáva silu pri čelení vnútorným démonom, skáče vpred v duchovnom (aj mentálnom a fyzickom) vývoji. Tiež podporuje citlivosť, vnímanie, napredovanie v snovom svete a v nevedomých oblastiach. Učí nás počúvať svoje srdce a intuíciu a tiež to, kedy a ako reagovať.

Kladie nám otázku: Počúvaš pozorne, čo sa deje vo svete v tvojom vnútri a okolo teba?

leopard

Vlastnosti:

– citlivosť dotyku
– striehnutie
– priblíženie sa k nepoznanému
– pohyb vo svete tieňov
– komunikácia s rastlinnou ríšou
– tienisté stránky, tajomstvá, čary
– trpezlivosť
– ticho a obnova

Sú to samotárske, život nasledujúce zvieratá. Uprednostňujú svoju vlastnú spoločnosť pred spoločnosťou iných.
Panter žije, loví a vyvíja sa sám. Predstavuje priblíženie sa k záhadám vo vnútri, pochopenie, poznanie, ktoré prichádza, keď sme sami a nerozptyľujú nás vonkajšie okolnosti a udalosti sveta.

Obdarúva nás mocnou a ochrannou prítomnosťou. Svoju silu doluje z vnútorného zdroja. Je symbolom odvahy, udatnosti a moci, posilňuje v nás vnútornú silu.

Predstavuje tiež duchovné poznanie, hlbšie pochopenie vecí.

Má výborné taktické schopnosti, premyslenú stratégiu – z čoho pre nás vyplývajú otázky:
Si vypočítavý? Venuješ pozornosť detailom, predtým než konáš? Dokážeš vyčkať na príležitosti v správnom čase a nehnať sa bez rozmyslu?

Black-Panther

Čierny panter je symbolom materstva, mesiaca, noci, strážcom iných dimenzií a duchovných svetov, hlbokých tajomstiev. Nabáda nás k pochopeniu tienistých stránok a schopností, k ich poznaniu, k eliminovaniu strachu z temnoty.

Čo sa mi snaží povedať moja temná stránka?
Pomáhajú mi práve alebo zabraňujú moje vášne v živote?
Som stále na svojej duchovnej ceste?
Nepotláčam svoje túžby?
Neuprednostňujem potreby iných pred svojimi?
Nezanedbávam sám seba?
Nie som v obrannom postoji? Čo alebo koho ochraňujem a prečo?

Keď sa nám zjaví v živote, je čas dať priechod svojim vášniam a začať novú etapu vo svojom živote. Objavovať svoje túžby, nasledovať svoje sny.

Krásny týždeň :)
S láskou ♥ Katka

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 2.3. 2015 – 9.3. 2015

Milovaní,

je důležité, abyste se propojovali se svým srdcem a řídili se jeho pokyny a měli na paměti, že v současné době někteří lidé procházejí zkušenostmi, vyžadujícími si empatii, soucit a pochopení, když nakládají se svými pocity svým vlastním způsobem. Vzpomeňte si, že v jádru jejich i vaší bytosti je láska a dovolte jí, aby se projevila jakýmkoliv způsobem si to přeje. Některé změny, které se přicházejí v životě lidí jsou takové, že způsobují úplné přehodnocení náhledu na sebe samého, což může být obtížný proces. V jádru všech změn v životě je lekce přijetí toho, že nemůže všechno zůstat, jak bylo, a že dochází k událostem, po nichž zůstává prázdno, které nelze ničím zaplnit. Tady může pomoct jenom čas, který to všechno zahojí.


Láska ve svých mnoha podobách vyjádření je nejsilnější síla a může vyléčit i nejčernější  očekávání.
Když je v srdci člověka převážně láska, svět se usnese, že mu přinese zkušenosti, které tuto lásku odrážejí.  Když v čase smutku a lítosti zůstaneme se srdcem otevřeným, pomáhá to, abychom se vyléčili. Často přicházejí tyto poryvy ze zranitelnosti, kterou má daný člověk v psychice a to mu dovoluje ponořit se do toho a zkoumat tyto pocity s větším soustředěním, než by tomu bylo jinak.  Lidem to pomáhá růst a  rozšiřovat své pochopení sebe sama i jiných a tak pochopit, že každý člověk má ve svém životě podobné prožitky, které  mu pomáhají formovat je do otevřenějšího a  láskyplnějšího vyjádření kvalit Stvořitele.

Za podpory lásky lze všechno překonat. V životě každého je mnoho událostí a okolností, které si jeho duše zvolila zažít, aby se zarovnala s těmi oblastmi vlastní osobnosti, které mají vyšší aspekt lidského vyjádření. Pomáhá jim to propojit se se sílou větší než je jejich lidské já schopno vnímat, a tak začnou chápat, že v jejich osobních životech funguje vyšší síla, než si původně mysleli. Tak začíná narůstat kvalita víry a začne rozšiřovat jejich vědomí. Toto probuzení poznání, že existuje vyšší síla, která funguje v jejich životech, obdarovává lidi schopností vydržet mnoho životních útrap a strastí a dodává jim vnitřní sílu, která nikdy nezmizí, bez ohledu na to, jaké události přijdou.

V životních prožitcích každého člověka narůstá důležitá hodnota, které se stane součástí jeho dovedností a nástrojů, které v životě dle potřeby použije. Pouze na základě vlastní zkušenosti může člověk pociťovat soucit a jednotu s druhými. Tak se prosazuje jednota mezi všemi bytostmi. Tím, že si člověk dává lásku a tím výživu, přinášející léčení a oproštění se od sebeobviňování, studu a dalších pocitů, které ho držely ve stavu nižších vibrací, se může osvobodit a pokročit ve svém životě k symbolickému novému začátku.

Každý život, který je žit na Zemi, má velkou cenu a ti, kdo opouštějí tuto rovinu  bytí, zanechávají hlubokou stopu v těch, kdo žili v oblasti jejich vlivu. Pozůstalí musí hledat dar, který jim jejich milovaný zanechal, ve svých vzpomínkách a v jednání s druhými. Někdy lze tyto dary rozpoznat až po uplynutí jistého času a poté, co pozůstalí  projdou určitými zkušenostmi. Jejich věčná duše využije každou zkušenost k získání moudrosti a rozšíření duševních kvalit. To je smysl života v duálním světě, kde duše prožívají polarity  protichůdných sil a stále si mohou pamatovat tu základní esenci  lásky a světla, kterou v sobě mají.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.