Tag Archive | vnútorná pravda

“Ten, koho hľadáš

“Ten, koho hľadáš, si ty.”

Reklamy

Keď niečo končí…

V živote prídu chvíle, kedy ste postavení pred rozhodnutie a vy si uvedomíte, že ak ostanete pravdiví a úprimní sami k sebe, niečo musí z vášho života odísť.
Možno by ste si priali cítiť niečo iné, možno by ste chceli, aby to bolo celé inak, ale srdce vás nepustí. Každý, kto sa naučil počúvať sám seba, svoju intuíciu a svoje pocity, už jednoducho nevie žiť iným spôsobom, nech sa navonok udeje čokoľvek, neviete ísť proti sebe. Od určitého bodu si už nedokážete klamať – a nedokážete klamať ani ostatných. Proste to nejde. Nech to spôsobí akékoľvek zmeny, prinesie akékoľvek skúšky pre všetkých zúčastnených, v tom danom momente musíte vyjadriť svoju pravdu, žiť podľa toho, ako to cítite sami, ísť tam, kam vás to vnútorne ťahá a zanechať to, čo s vami vo vnútri nerezonuje.

Zmeny sa dejú neustále a cítiť smútok, bolesť, úľavu, hnev, osamelosť alebo sklamanie, keď niečo vo vašom živote končí, je v poriadku. V úplnom poriadku. Sú to emócie, cez ktoré sa učíme, pocity, ktoré nám v konečnom dôsledku dávajú hĺbku.
Nebojujte s nimi, len ich nechajte cez seba prejsť – v skutočnosti rozširujú priestor vášho vnímania, hĺbku vášho prežívania a nakoniec dávajú nový rozmer aj vášmu súcitu a porozumeniu.

Dôležité je, že aj keď tieto situácie zdanlivo prevrátia všetko hore nohami, nasledujete svoju cestu, nikoho iného a ostávate verní sami sebe – a to z vás robí mimoriadne bytosti, akými ste.
Každá takáto chvíľa, každé takéto rozhodnutie vás len posilní a privedie ešte bližšie k vašej podstate.
A akékoľvek zmeny to prinesie, viete, že ste dosť silní, aby ste si s tým poradili – pretože to jednoducho cítite, že tak to má byť.
A nezabúdajte – niečo končí, keď prichádza niečo nové. Niečo, čo je s vami v súlade omnoho, omnoho viac :)

Krásny večer ♥
S láskou, Katka

1600

Běh času a tikání našich biologických hodin

Žijeme způsobem, kdy potřebujeme vědět, kdy a kde se má co dít. Kdy máme něco udělat, předat, na něco počkat nebo už to od určitého data přestat dělat apod.

Avšak soustředění se na vnímání času nás může zbytečně mást, stresovat, oslabovat nebo dokonce zcela odrazovat a brát nám sílu k tomu udělat něco, co bychom udělat chtěli, kdybychom si nemysleli, že na to není ten vhodný čas.

Nebo nás naopak nutí udělat něco, co teď udělat nechceme, ale bojíme se, že v budoucnosti už to nebudeme moci udělat, takže to raději uděláme teď.

cas1

Počítání času otupuje naši vnímavost vůči impulsům, které k nám vysílá naše tělo a snižuje se tak naše schopnost udělat to, co vnitřně vnímáme jako potřebné pro naši reálnou spokojenost.

Příkladů takového chování se najde spousta.

1. Nutíme se jíst, když zrovna nemáme hlad. Vždyť už je 12 hodin a měl bych se naobědvat.

Nedbáme na to, zda právě máme skutečně hlad nebo jsme nasycení.

2. Už mi bude 30/35/40, tak už bych měla otěhotnět, protože později to nepůjde.

I když se na to necítím nebo mi nevyhovuje současný partner, ale třeba už to nebude lepší a čas mi běží.

3. Tohle už si nemůžu vzít na sebe, to je pro mladší.

4. Už mi není 20/30/40 nebo 50 let a tak přece nemůžu běhat jako srnka.

Co když v tom počítání času jsme schopni dojít až tak daleko, že si v určitém věku začneme říkat, že už jsme moc staří, takže už je vlastně čas umřít?

Ovšem to důležité je, že když počítáme a sledujeme čas, tak vlastně nežijeme. Potřebujeme žít tak, jak to cítíme a ne podle toho, kolik je nám let, měsíců nebo hodin.

Autor myšlenky: Vojtěch Lust
Napsala: Barbora Zumotová

Zdroj: http://www.samanskekonstelace.cz/

Horoskop na období od 6.1.2014 do 12.1.2014

DOZRÁVÁNÍ. Co si nedovolím projevit?

Velká T-kvadratura se uvolňuje. Zůstává dynamický aspekt mezi Marsem a Jupiterem, který podporuje plýtvání a propadání slabostem charakteru.

Slunce v opozici na Jupitera symbolizuje zveličování a sklony k přehánění. Nevidíme život objektivně. Co je příznivé, že retrográdní Venuše se dostane do konjunkce se Sluncem. Tento týden budou velmi aktuální vztahy, hodnoty, peníze a radosti. Tím, že je Venuše retrográdní, znamená, že se zde přepisuje, přehodnocuje, uvědomuje se, že láska, hodnoty, peníze a radost mají jinou podstatu, než jste si mysleli. Venuše v Kozorohu je přísná, náročná, studená a velmi morální. Venuše v tomto znamení svým způsobem „trpí“. Veselost, spontánnost je zde velmi omezena povinnostmi, zodpovědností a morálkou. Zde se Venuše nemůže projevit ve své síle, zároveň na druhé straně zde Venuše zraje, stává se moudrou, láskyplnou a především stabilní.

Procházíme velmi důležitým obdobím zrání lásky a hodnot. Vztahy až do začátku února mohou stagnovat, nemůžete dopředu a ani odejít. Je to tak v naprostém pořádku. Můžete si uvědomit novou úroveň lásky, vztahů a hloubky citů. Opustíte, co se má a jak se to má žít.

let_dreams

Zodpovíte si, co ve skutečnosti chcete žít. Jen budete muset ještě chvilku vydržet, než se to bude moci dát do hmoty. Venuše je do 31.1. retrográdní a do této doby působí zvnitřněně, uvnitř nás, nemůže se projevit ven. Niterná přehodnocování, zrání a silná uvědomění, která bortí starou krystalizaci hodnot, lásky a forem partnerství přinesou rozpady partnerství tam, kde se to již dále nemůže pohnout, vztah se rozpadne. Na druhé straně vzniknou partnerství tam, kde byste je nečekali.

Vzniknou partnerství, která budou dlouholetá, pevná, hluboká, obohacující a velmi vážená.
Stejný proces bude probíhat v našich hodnotách. Jednoduše překročíme staré formy. To, co již nestojí na naší vnitřní pravdě, padne, a tím projevíme své skutečné potřeby. Chceme žít jinak, než nám bylo předkládáno. Mladí lidé si nedělají tolik starostí, co na to řeknou druzí, když žijí jinak, než přikazuje společenská norma. Ale lidé středního věku a výše se ještě příliš nechávají omezovat postojem: Co na to řeknou druzí, jak budeme vypadat? Ještě nejstarší generace má hluboce zakořeněné tyto postoje a „tlačí“ na mladší generace, aby tyto staré pořádky byly udrženy.
Přiznejte si, jak je pro vás těžké svým rodičům říci pravdu, čemu věříte, co chcete nebo již „tajně“ žijete, a jak je těžké odmítnout jejich pravidla. O čem se bojíte s druhými mluvit? O svých nových hodnotách, víře, vnímání a svých vizích.

Leden je zde na to, abyste si toto vše ujasnili a v roce 2014 přijali pohyb vpřed. Kdy jindy než v tomto roce jít s pravdou ven?! Utajování a zamlčování již není umožněno. Okolnosti života vám nedají pokoj, pokud nepřijmete výzvu žít pravdu svého duchovního srdce.

Přeji vám láskyplný týden. Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Žiť v stave milosti

Již dlouho byl očekáván čas, kdy by utrpení skončilo a srdce s myslí by i uprostřed běžných událostí a podmínek života našly pohodu a pocit klidu. Tento pocit klidu a míru byl nicméně prchavý, nepolapitelný, neboť v minulých dobách mohl být snadno přerušen vnitřním i vnějším dějem, který vnášel do celkového obrazu rozporuplné motivace a pocity a odděloval srdce od hlubších vrstev jeho vlastní existence.

Dnes se však vnitřní podmínky změnily díky zesílenému světlu na Zemi, jež činí transformaci oné vnitřní krajiny možnou. Ve výsledku lze zažívat klid srdce a pocit milosti či požehnání, vnášený přílivem duchovního světla mnohem snáze než kdy předtím. Tyto nové okolnosti jsou založeny především na purifikaci, již světlo vyvolává, a mohou ovlivnit život způsoby, jež by byly dříve nemyslitelné.

Vnitřní pocit míru a klidu prostupuje toho, kdo žije ve stavu milosti, stejně jako pocit překypující lásky, jež vtéká a proudí hlubšími rovinami bytosti jako řeka, jež nemá začátek a ani konec… Je to řeka, jejíž Zdroj neustále doplňuje životodárné vody, které, zatímco plynou z bodu svého původu, přinášejí nekonečné požehnání všem součástem našeho Já.

V tomto spočívá bezčasé tajemství – že tato řeka a ono Já nejsou dvě oddělené věci, nýbrž jedna. Požehnání světla totiž umožňuje spojení těchto dvou, aby náš vnitřní vjem sebe sama BYL onou řekou… a ta řeka je oním Já…. Pak můžeme zakoušet nepřetržitý proud Božského života, jenž protéká vším, a toto vnímání proudu se stává ústředním aspektem splývajícím s vnímáním našeho vlastního Já namísto toho, že by byl jen okrajovým prvkem reality.

Pocit překypující lásky je tímto proudem nesen k srdci, mysli a tělu, neboť vpravdě neexistuje žádné oddělení mezi jednou částí naší bytosti a kteroukoliv další. Buňky těla, stejně jako mysl a srdce, jsou schopny lásku cítit. Všechno, co je, se rozechvívá pocitem nekonečné, trvalé a všudypřítomné lásky, jež vrhá své paprsky též na vše, co se nachází mimo toto Já, čímž způsobuje, že ti kolem nás a celé fyzické okolí se napouštějí touto atmosférou lásky.

Uvědomění požehnání nebo milosti vzniká, když neexistuje oddělenost od Zdroje, a dodává životu jistotu, důvěru a bezpečí, jež může proniknout čímkoliv, co setrvává na temnějších místech strachu a pochyb. Toto bezpečí není jen myšlenka či představa, je to živoucí Přítomnost, jež nám poskytuje bezpečí a ochranu – pocit, že jsme objímáni, viděni, poznáni, že je o nás zájem a je o nás pečováno, a to všemi možnými způsoby, jimiž lze o někoho pečovat. Pocit bezpečí umožňuje psychice existovat ve stavu trvalého klidu, bez obav z jakéhokoliv jeho narušení, v naprosté svobodě, kdy se nemusíme připravovat na budoucí problémy, které by se mohly vynořit.

Dokonce i když život přináší k našemu prahu události, jež jsou neočekávané nebo jež bychom si nepřáli, dokonce tehdy může stav milosti přetrvat, může obklopovat každou novou okolnost povědomím o přítomnosti lásky. To srdci poskytuje více než jen pocit, že je schopno něčím projít. Předává srdci jistotu, že všechno je v pořádku, bez ohledu na to, s čím vším se musí setkat.

Život duše v životě naplněném milostí prostupuje život srdce a mysli, a srdce i mysl jsou napouštěny moudrostí duše a jejím povědomím o dokonalosti Božského života, jenž se rozvíjí. Pokud všude vidíme jen dokonalost, ač vnější podmínky jsou odlišné od toho, co bychom si přáli, umožňuje to obrovský pocit svobody, protože již není před čím utíkat a před čím se chránit. Vidíme-li Boha všude, temnota nás nemůže zranit, protože schopnost duše setrvat ukotvena ve světle je účinným prostředkem k odpuzení temnoty, jež – z tohoto pohledu – nemá sílu život oslabovat. Namísto toho stoupá naše schopnost otevřít své srdce a náruč všemu životu, a to s jistotou, že ten jediný, s kým se takto potkáme, je Bůh.

Tato otevřenost vůči životu a vnitřním sférám vlastní bytosti je cenným darem samotné existence, jenž patří každé duši. V každé duši je totiž uložena ona dokonalost poznání o jejím vlastním původu v posvátné lásce. Tudíž je jen otázkou času a vlastního vývoje, aby se mohla vnitřní pravda dát poznat vědomému Já, a to, nač se čekalo v dřívějších dobách bolesti a obtíží, se může stát živoucí skutečností budoucnosti….

Julie Redstone

http://www.lightomega.org

(Reprodukce celku českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)