Tag Archive | vnímanie

Dvojplamene – Vnútorná sloboda

Naše dvojplameny jsou nastaveny tak, aby nám nepomáhaly. My jako ženy vnitřně toužíme po muži, aby vyvážil naši ženskou energii a dodal nám to, co nám chybí – oporu. Dokud máme naději, že náš dvojplamen zaujme místo našeho partnera, nejsme ochotné vzkřísit v sobě svého vnitřního muže, protože čekáme, že jím bude on. Teprve ve chvíli, kdy ztratíme naději, že dvojplamen bude někdy s námi, tak pochopíme, že máme vstát z popela, a vystačit si samy. Být schopné stát na vlastních nohou a o nikoho se neopírat. A on zas musí zahodit touhu mít u sebe ženu, která mu zprostředkovává jeho potlačenou citovou stránku. On se k nám nevrátí, dokud se neprobrečí ze svého statusu siláka a hrdého bojovníka ke své citovější vnitřní polovině. Pokud žena dvojplamen nedokáže žít bez muže (mužů) a muž dvojplamen bez ženy (žen) tak nejsou schopni být v realitě spolu.

Je to proto, že dvojplameny nevidí jen vnější slupku, ale vnímají se vnitřně. Muž cítí vnitřní sílu své dvojplamenné partnerky a stydí se před ní za svou vnitřní slabost/citovost, protože vnímá, že ona ho má prokouknutého. A naopak žena ví, že on ji má prokouknutou, a že pozná, zda je ještě na někom závislá, nebo zda už svou vnitřní sílu našla a používá ji. Nejde to obelhat, oba vidí jeden do druhého, když ne vědomě, tak podvědomě a to je od sebe odpuzuje, pokud nemají obě své stránky v harmonii.

Nejde o to žít v celibátu, jde o to žít ve vášni se sebou samým. Celibát je popírání přitažlivosti, umělé oddělení se od druhého pohlaví (a popření vlastního). Naším cílem není celibát, ale androgynní vyrovnanost, která se navenek jako celibát může jevit, ale vychází z přijetí obou energií v sobě samém, nikoliv z odmítání své druhé poloviny nebo z odmítání sexuality vůbec, které je nezdravé, způsobující ještě větší touhu a chtíč.

twin16

Jak jsem napsala výše, dvojplameny jsou nastaveny tak, aby si vzájemně nepomáhaly, protože je zásadní, aby se naučily pomoci si samy. Mají-li jednou být schopni žít spolu bez závislosti a očekávání (jinak to ani nejde) musejí být nejprve schopni žít jeden bez druhého. Tedy být šťastní jeden bez druhého a bez kohokoli jiného. To neznamená, že s někým být je zakázáno a pokud to porušíte, svůj dvojplamen už neuvidíte…takhle to nefunguje. Pokud chcete mít po boku partnera, a cítíte to jako správné, možná vám to pomůže něco si uvědomit, něco se naučit, popřípadě odnaučit. Držte se své intuice a ta vás povede. Pokud je vám s někým dobře, určitě to má svůj význam. Jde především o princip: naučit se být s někým, protože si volím s ním být, ne proto, že nedokážu/nechci být bez něj. To první je svoboda – mohu být šťastný sám i s někým. To druhé je závislost – nedokážu být sám a tak musím být s někým. Bohužel je těžké rozeznat, kdy už svobodní jsme a kdy si to jen nalháváme. Poznat to je ale vždycky na nás, na naší upřímnosti k sobě samým. S tím nám nikdo nepomůže, musíme to zjistit sami. Nejedná se totiž o svobodu vnější, ale vnitřní, nezávisí na vnějších podmínkách, ale na našem přístupu k nim – vnitřně svobodný může být paradoxně i vězeň v cele.
Jak zjistit, zda jste vnitřně svobodní? 

  • nebojujete s okolím, splýváte s ním
  • máte radost z maličkostí
  • nic vás nemůže urazit ani vytočit
  • jste nejlepším přítelem sobě samému
  • nevadí vám samota
  • nevadí vám lidé a jejich názory
  • nikomu se nevnucujete
  • před ničím ani nikým neutíkáte ani před sebou ne

Pokud toto splňujete, je velká pravděpodobnost, že jste na dobré cestě, není to ještě záruka úspěchu. Nicméně platí, že pokud to nedokážete, s dvojplamenem nebudete. Pokud to dokážete, pravděpodobnost značně stoupá. Ale i kdybyste s dvojplamenem nemohli žít ve fyzické rovině, neznamená to, že jste selhali. Pokud dosáhnete vnitřní svobody, je to už samo o sobě vítezství a je to ten hlavní cíl, kvůli kterému jste svůj dvojplamen potkali. Pokud se povede i cokoliv navíc, pak gratuluji, bude to vaše zasloužená odměna a já vám ji ze srdce přeji. Hodně štěstí a nenechte si vzít naději ;)

Eidheann

Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz

Kryon – Vnitřní pocit – směrovka Tvé cesty

Tvůj vnější svět je tvořen vnitřním světem. Tvé nitro je v základu stvoření blyštivé a jasné, tvořené nejvyšším stupněm záře, který znáš. Překrývá ho však nános dualitních zkušeností, a mnohdy se zdá, že neslyšíš svůj vnitřní hlas, nevnímáš své vnitřní pocity.

Tvé nitro Tě však vede vpřed bez překážek a utrpení. Dokáže Tě vyvézt ze slepých uliček a ty velice dobře znáš jeho hlas.
Rád mu nenasloucháš. Vytváříš pro sebe výmluvy, které Tě vedou k omluvě před Tebou samotným, proč máš jednat jinak, než Ti radí nitro. Pak vnitřně dochází ke zklamání a ty se vzdaluješ své přímé cestě vzestoupení. Tvůj vnitřní svět začínají překrývat nízké vibrace a stejně tak i svět kolem Tebe. Pocitově ztrácíš sílu to napravit. A přesto Tvůj vnitřní hlas neutichá a stále Tě skrze pocity vede vpřed. Jen již skutečně procházíš zkušenostmi, které sis zvolil díky odmítání přímé cesty. I takový je život v dualitě.

Na jednu stranu si přejete mít vše v harmonii. A když vás váš vnitřní hlas, vaše vnitřní pocity vedou k harmonii, pak je odmítáte vnímat a kráčíte vpřed podle svého rozumu. S omluvami sami pro sebe. Tímto způsobem přistupujete ke svým vztahům, k sebelásce, k práci, k řešení aktuálních situací, k hojnosti, k prosperitě …

Co Tě nutí kráčet sami proti sobě? Co uvnitř Tebe to je?
Polož si tu otázku vždy, když začneš vnímat vnitřní pocit a odmítneš ho následovat. Tvou odpovědí může být emoční zranění Tvého vnitřního dítě nebo možná energie sebetrýznění.
A pak si představ, jak by Ti bylo, kdybys svůj vnitřní hlas následoval. Kdybys dovolil vyléčit své staré zranění nitra a začal podle svých pocitů skutečně žít. Po bouři by se moře uklidnilo a ta harmonie by zavládla i ve Tvém okolí. Přemýšlej nad tím, můj milovaný příteli.

S láskou Kryon.

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana 11.04.2016 pro www.zemeandelu.cz

follow4

Obrázek: www.thespiritscience.net

AA Metatron – PROŠLI JSTE DALŠÍMI DVEŘMI

Jak lidstvo prochází ještě dalšími dveřmi, které za ním zanechávají jeho minulost, přicházím poskytnout povzbuzení. Je před vámi pozvání, které je příslibem splněných přání, manifestace nových způsobů bytí a konání, svěžího začátku. Udělejte velký skok, jak procházíte těmito energetickými dveřmi do zlaté éry, která po věky čekala, aby vás uvítala! Zlatá éra je zde a je nyní. Závisí na vaší ochotě uvidět s novou perspektivou vše, čím jste a čím můžete být. Otevření se novým cestám, které leží před vámi i uvnitř vás, může být nejradostnější a nejvíce osvobozující pro ty nejstatečnější a nejodvážnější mezi vámi. Buďte svolní uvidět novýma očima a uslyšet novýma ušima, vnímat nově probuzenými smysly vše, co čeká na znovuobjevení.

Byli jste tu dříve, a to se stane jasné, jak půjdete touto novou cestou. Až opustíte minulost, přítomnost vás obejme ve své vřelé náruči očekávajícího potenciálu. Existuje zde jiskřivé a fascinující Světlo. Čeká, až přijmete tvoření nových forem, myšlenek, inspirace a vnímavosti a budete je užívat. Můžete vstoupit do spojení s tvořivým géniem a manifestovat velké umělecké práce. Můžete rozvinout nové koncepty duchovních myšlenek. Tekutá hmota této nové substance stvoření vám umožní tvořit až do míry uspokojení vašeho srdce. Od té chvíle se vaše tvorba bude rychle manifestovat.

V diamantové zářivosti vašeho bytí jste zajedno s duhovými paprsky uskutečnění. Láska překypuje ve vás i kolem vás, protože nyní už nejsou přítomny zábrany vašeho osobního růstu. Existuje pouze radost z každého momentu a hluboké ocenění svobody, ze které se nyní těšíte. Je to svoboda těžko získaná a velmi zasloužená. Po dálnicích i neprobádaných oblastech vyšších světů můžete cestovat jako mistr sebe sama a toto právo jste plně nabyli jako svrchovaná a majestátní duše, kterou jste!

Jsi moudrým, starším, tím, kterého druzí vyhledávají pro moudrost, která je ti vlastní. Může ti chvíli trvat, než tomu přivykneš, nicméně je to tvé oprávněné místo, protože tvé srdce bylo očištěno od nižších motivací, takže jsi pochodní Světla a lásky v tomto novém světě, do kterého jsi vstoupil. Vyzkoušej si tento plášť moudrosti a síly a začni ho nosit s pokorou a vděčností. Mnozí se tohoto velkého duchovního činu vzdali, ale ty jsi vytrval ve svých snahách a tak je nyní tento plášť tvůj. Nechť v tobě a skrze tebe působí vůle Boží.

Andělé tě obklopují a přijímají. Už nikdy nebudeš začínat od tohoto místa. Musíš anděly jen zavolat a oni odpoví. Obleč si ten plášť zmocnění a vykonávej je ve jménu Božím, které je v tobě, jak tebou prostupuje. Toto je ta jednota, kterou jsi hledal po bezpočet životů, a která je tvou nedílnou součástí. Vítáme tě doma!

JÁ JSEM Archanděl Metatron

©2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu’tana. All rights reserved. www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

PŘICHÁZÍ NOVÝ ČLOVĚK

Svět, tak jak ho známe, se pomalu, ale jistě přeměňuje v něco, co tu ještě nebylo… Je to logické vyústění příčiny, která má svůj následek. Jak ale vidí svět dva různí lidé? Tak, jak si ho sami utvoří ve svých myšlenkách, představách, iluzích, a realizují ho ve svém životě. Tyto světy, tak jak si je vytvořili tito náhodní dva lidé, ale rozhodně nejsou stejné. Ba co víc, jsou vlastně absolutně odlišné. Tuto odlišnost jsou schopni však zaregistrovat jen ti, kteří svým vědomím postoupili do vyšších úrovní vnímání a vidí život skrze závoj iluze, kterou nám zde nastavil duální matrix. Již více let je možné sledovat proces, který se nazývá Vzestup, a který v současné době je ve své stále zrychlenější fázi, kterou může každý sledovat ze své úrovně vnímání. S tímto procesem souvisí také pojem Transformace, která je součástí Vzestupu a týká se každého jedince.

Na internetu jsou k dohledání aktuální informace, které se týkají vzestupu vědomí a transformace lidstva v předstihu před podáváním informací v tištěné podobě. Jelikož tento proces je nezvratný a transformace je v plném proudu, nové vědomí se pomalu ukotvuje plně do hmoty a nachází si cestu i tam, kde ještě z posledních sil fungují zkostnatělé staré vzory starého světa.  Pro toho, kdo se stále bude držet své vytvořené iluze o světě, kterou přijal během svého života, bude život stále větší boj a bude dostávat stále silnější lekce k uvědomění a probuzení se do opravdového světa.

Dalo by se říci, že probíhá duchovní revoluce. Revoluce, která nemá nic společného s bojem, ale s vnitřním klidem a mírem, který nalezne každý, kdo se probudí. Jediné, co se po nás žádá, je nenechat se pohltit zlem, které na nás vykukuje každým okamžikem ze všech médií a vnějšího světa. Toto vymývání mozků se však neděje jen v posledních letech, ale prakticky od chvíle, kdy jsme se jako jednotlivci odvrátili od své přirozenosti a dali svoji sílu a moc do rukou těm, kteří ji zneužili a zneužívají ve svůj prospěch. Tato doba je o tom, že si začínáme brát zpět vše, co nám bylo různou manipulací odňato, a tím se pak následně navracíme ke své přirozenosti.

Jak se vlastně projevuje to, co je pro člověka přirozené a co ne? Problém je v tom, že jsme prakticky obrátili vše přirozené v nepřirozené a dáváme všemu nepřirozenému přednost před opravdovým životem a vesmírným řádem. Návrat ke své přirozenosti znamená návrat k Bohu a k respektování kosmického řádu. Čím více tyto vesmírné zákonitosti nerespektujeme, čím více se oddělujeme od Boha, tím více se dostáváme do propasti, ze které je čím dál těžší najít cestu zpět. Vystavěli jsme si kolem sebe tak vysoké hradby, že nevidíme tam, kam to máme nejblíže. Do svého srdce. Čím vyšší jsme si vystavěli hradbu, tím delší a bolestivější je pak cesta návratu zpět.

Vzestup není jednorázová akce, je to proces. Je to proces k návratu do naší přirozenosti. Čím více jedinců se stává součástí vědomého vzestupu svého vědomí, tím rychleji dochází ke kolektivnímu posunu ve vědomí lidstva. Tento kolektivní posun ve vědomí se projevuje pak tím, že je odkrývána pravda, která nám byla roky tajena. Vše se děje na všech úrovních, které byly pokřiveny a nestojí tak na pevných základech. Takže se vše začíná hroutit a dochází k chaosu. Dochází k dominovému efektu a je jen otázkou času, kdy celé divadlo skončí. Na scéně se odehrává poslední bitva o udržení nadvlády duality nad jednotou.

Dá se s určitostí říci, že dochází k duchovní revoluci ve vývoji společnosti. Co si ale pod tím představit? Dnes už je zcela jasné, že aby došlo k nějakému zásadnímu duchovnímu posunu, je třeba změnit vlastní myšlení. A to u každého jednotlivce. Pokud budeme stále závislí na vnějších formách, nikdy se nikam neposuneme a dál si budeme tvořit karmu, ze které nejde v této úrovni vystoupit. Transformace vědomí nás přivede k branám jednoty a opravdové svobody. Není to cesta ven, ale cesta dovnitř. Do středu naší bytosti a našeho srdce v napojení na Božský Zdroj.

novy-clovek

Zatím většina lidí nechce znát pravdu, i když se všude tak znatelně vyjevuje. Ve hmotném světě duality to pro mnohé vypadá, že se vlastně nic mimořádného neděje. Dál se honí za svými hmotnými statky, ke kterým jsou připoutáni různými smlouvami, pojistkami, dluhy a jinými nástrahami systému. To vše jsou nástroje matrixu k ovládání lidí. Většina lidí vůbec neví, že je uspána ukolébavkou vězňů. Spí spánkem nevědomých otroků v uměle vytvořené společnosti a zároveň svým nevědomím tento matrix podporují. Ale i zde u některých již dochází k určitému procitnutí, většinou za pomoci nějaké bolestné události. Začínají se ptát: „Co se to vlastně děje?“ Což je vlastně první reakce na to, co se nám přestává líbit, a vnímáme, že je něco špatně. Jakmile si jednou přiznáme, že něco může být i jinak než námi přijatá verze, pak se spustí řada událostí, které nás budou posunovat směrem k nalezení své vlastní pravdy.

Přijmout tuto cestu změny ve vědomí chce ale také i odvahu. Musíme totiž opustit všechny zkostnatělé staré vzory myšlení, které jsme přijali za své. Dá se říci, že je nahradíme novou a podstatně lepší verzí nového myšlení. K tomu je třeba také i velké osobní disciplíny. K novému uspořádání sil a nastolení rovnováhy je třeba uklidit v sobě, uklidit svůj život a pokud možno stáhnout i sami sebe na nějaký čas do samoty, která každého dovede ke vnitřnímu ztišení. Když přijmeme sami sebe a přestaneme bojovat, popírat a rozhodneme se následovat své srdce, pak jsme již na správné cestě a naše osobní duchovní revoluce začala. Můžeme se odrazit a stoupat vzhůru tak, jak si naše duše sama naplánovala. Cest je mnoho, ale cíl je pro všechny stejný.

Ve svém osobním vzestupu vědomí je třeba být ale také stále bdělý a ve střehu, protože léčky matrixu nás budou po celou dobu svádět a lákat na falešná pozlátka. Neustále musíme skládat zkoušky, které jsou na nás nachystané, zda jsme určité lekce zvládli a můžeme tak postoupit do dalšího levelu. Mnoho cest je zavádějících. Jsou to především ty, které se tváří jako jediné správné. Není třeba nikoho následovat a už vůbec ne kopírovat. Stačí žít svoje životy tak, jak nejlépe dovedeme v přítomném okamžiku. Není třeba se vracet do minulosti nebo si dělat obavy z budoucnosti. Je jedno, co si o Vás kdo myslí nebo nemyslí. Vy se soustřeďte jen sami na sebe. Není to o sobectví, je to o sebelásce. Pokud ucítíme v srdci ten správný impuls, který jsme se rozhodli následovat, už se musíme spoléhat jen sami na sebe a postavit se za to, čemu věříme a s čím jsme v souladu. Tím se postavíme plně do své vlastní síly a převezmeme za sebe a své činy plnou odpovědnost.

Tento osobní vzestup vědomí se nedá nijak obejít nebo obelhat. Tady nám nepomohou žádné berličky nebo vodění někoho za ruku. Teprve až když se vzdáme těchto nástrojů, které nám mohou po určitou dobu pomáhat, teprve pak můžeme dovršit celkovou svojí osobní transformaci. Nic se nedá uměle uspíšit. Každý má svůj individuální čas k tomu, aby se mohl povznést do vyšších stavů vědomí anebo také ne.

Všichni jsme v tomto nádherném procesu probouzení a změn, ke kterým dnes a denně dochází na celé planetě. S přicházejícím Novým Člověkem dochází k přeměně duševní bytosti v novou bytost duchovní. To je cesta k neměnnému království v srdcích všech lidí, kteří jsou spojeni na úrovni ducha a vědomí. Těch, co již prošli a procházejí procesem transformace vědomí a vzestupem na osobní úrovni. Čím více lidí se propojí v duchovním srdci a vědomí, tím dříve dojde k posunu i v kolektivním vědomí a k viditelným změnám pro všechny.

Renata 

Zdroj: http://www.informaceodjinud.estranky.cz

Astrologická předpověď na březen 2016

Březen pokračuje v ústředním tématu února: potřeby překonat pohodlnost a převzít plnou zodpovědnost za své životy, přestat svou budoucnost utvářet sebelitováním, vzdát se tvrdohlavého odporu vůči změně a přestat se se strachem vyhýbat plnému prožívání života. Pamatujme: za poslední roky jsme se změnili k nepoznání. Lidský život už není tím, čím dřív byl. Musíme se nyní vzchopit, postavit se a dokázat, že jsme hodni té síly, kterou máme ve svých rukou, tím, že ji nebudeme využívat k osobnímu prospěchu na úkor celku, ale že jí budeme přispívat celku, tedy všem a každému. Utváření podoby osobní i kolektivní budoucnosti musí být nyní priorita. Budoucnost, která ctí život coby posvátnou přítomnost ve všech živých bytostech, nikoli jako věc, jejíž hodnota je určována prospěchářskými posudky ceny.

Tento měsíc bude výzvou pro naše vnímání sebe samých. Možná budeme muset úplně přehodnotit, v čem spočívá naše hodnota, a zjistíme, že to není v tom, co děláme nebo jak žijeme, ale ve skutečnosti, že jsme každý unikátní, fyzické ztělesnění posvátného zdroje. Boží jiskra zažíhá vnitřní plamen každého z nás, bez ohledu na to, jak temnými jsme se stali v důsledku našich citových a psychických zranění, vrstev strachu a obrany ega. V tyto dny je život pro mnohé lidi silně těžký. Jen velmi málo z nás je imunních vůči tlaku ze všech stran a i když to může být pro některé osvěžením, pro většinu to znamená potýkat se se silným strachem a vyvoláním zoufalé touhy udržet si to, co považujeme za kontrolu, bez ohledu na cokoli. Avšak to co se zdá být tak často kontrolou, je jednoduše naše rozhodnutí tolerovat – v nejlepším případě – neodměňující a – v nejhorším případě – vyloženě zničující známo, abychom se vyhnuli čelení neznámému, které přitom může obsahovat klíč k našemu osvobození.

 

Mezi 1. a 22.březnem vyvolá uspořádání Saturnu, Uranu a Pluta problémy pochybností. Pokud jste si mysleli, že po několika letech plných otřesů bude vše vystláno růžemi a budeme všichni žít v naplňující harmonii, můžete se nyní ptát, co se to do pekla stalo a jak jsme se mohli dostat zrovna sem?! Mnozí ztrácejí víru v důsledku těchto pocitů, nejsou schopni vynakládat úsilí na obnovu svých životů a mění se jejich energie i jejich priority. Jaký je v tom smysl, když už jsme to jednou udělali a nic se nezměnilo?! Je snadné upadnout do takového smýšlení, ale je mnohem těžší se z něho vyhrabat. Toto uspořádání nás varuje před podřizováním se této chybné logice! Prostě si pamatujte, že to, co si mnozí mysleli, že se dělo, se nedělo. Nikdy jsme ještě nedosáhli bodu kataklyzmatického povznesu, který by všechno změnil k lepšímu během mrknutí oka. Vesmír nikdy o ničem takovém nemluvil, pouze lidé. Nebesa naopak vždy hovořila o dlouhodobém přechodu složeném z mnoha menších či větších povznesů, ale nikdy ne o všech najednou během mrknutí oka. Pokud dovolujeme minulým chybným vnímáním, aby do nás zasadila současnou apatii, pak nám uniká vzácná příležitost být součástí vlivného období historie této planety, času, pro který jsme se narodili.  V průběhu prvních tří týdnů tohoto měsíce nám bude opakovaně připomínáno, že zklamání zrozené z našeho vlastního neporozumění není selhání vesmíru, kterého bychom se měli držet! Jsme to my, kdo musí vzít věci do svých rukou, kdo musí změnit svá mylná vnímání a chybná přesvědčení, tak aby odrážela pravdu. Současné období zatmění, které začalo 23.února a pokračuje až do 29.března, nám pomůže udělat přesně to.

 

Během prvních deseti dnů března je Saturn v kvadratuře se Sluncem. Tento aspekt, který je v jednom smyslu frustrující, ale v druhém posilující, vypovídá o potřebě přetvořit náš duševní život, tak aby naplnil požadavky světa, nikoli aby se jim vyhýbal. Jen v oněch drsných pádech běžného života jsme skutečně plně lidští. Jedině ztělesněním duše, kterou víme, že jsme, pronikneme všemi rovinami našeho bytí a vytvoříme si vlastní cestu dál. Tato kvadratura vyžaduje flexibilitu k tomu být odvážní a vypořádat se s nepředvídatelnými okolnostmi. Přichází jako kontrola reality, která nás upoutává nohama k zemi, i když se naše duše vznáší. Pokud jsme v poslední době měli mnoho aspirací, ale nedostatek akce, pokud jsme byli inspirovaní, ale neaktivní, pak po nás tento měsíc vyžaduje vnější vyjádření toho, co se odehrává v našem nitru, s pomocí vstupu Marsu do znamení Střelce, k němuž dojde 6.března. Pokud chceme, aby se náš život změnil, musíme být sami tou změnou, kterou hledáme. Když trávíme příliš mnoho času stěžováním si nebo naříkáním nad osudem a neděláme dost, abychom si svou přítomnost utvořili novou, pak je načase se zastavit, ohlédnout se a začít žít život jinak. Nejsme oběti, ale hráči; jsme stvořiteli stejně jako stvořeními. Staré myšlenkové návyky, které nás udržovaly v negativitě, budou čím dál destruktivnější, neboť energie v průběhu tohoto měsíce bude mít na všechno – ano na všechno! – větší dopad. Proto se musíme v začátku tohoto měsíce rozhodnout, na které straně chceme stát: zda na té, kde jsme připoutáni ke starým návykům a těžkostem, anebo na té, kde se zavážeme k nalezení nových cest skrze již známé problémy, jimž čelíme. Toto rozhodnutí, důležitější než je slovy popsatelné, ovlivní našich dalších šest měsíců a vybarví každý náš bdělý moment, a tak si raději vyberme dobře!

 

3.března se do přímky uspořádají Severní Uzel Měsíce, Cheirón a Eris, což potrvá do 23.dubna. Po cestě nám připraví pár překvapení. Žádají po nás ochotu uvědomit si nejen to, kde jsme byli sami zraněni ale i to, jak pokračujeme zraňováním jeden druhého. Není to cvičení sebeobviňování, ani se kvůli tomu nemáme cítit špatně, ale místo toho máme pocítit hlubší spojení se silou ega, které nám nevyhnutelně utváří naše životy. Nikdo z nás se nemůže vyhnout subjektivitě. My všichni vidíme život vlastníma očima, posuzujeme ho podle vlastních zkušeností a reagujeme, abychom ochránili to, co považujeme za zranitelné jádro. Když tak činíme, narážíme na životy druhých, často aniž bychom si to uvědomili. Vztahy jsou velmi složité věci a toto uspořádání vynese některé tyto jejich složitosti na povrch, zašpiní vody a odhalí šeď v oblastech, v nichž je nemožné ukázat prstem a říct “toto je všechno TVOJE chyba!”. Učiňte obviňování záležitostí minulosti, nabádá nás. Neboť jen tak se můžeme konečně spojit a odkrýt moudrost, která nám ukáže, co se opravdu děje.

Sluneční zatmění v Rybách, k němuž dojde 9.března, nám poskytne energetický výbuch, který uspořádání Severního Uzlu, Cheiróna a Erisu skutečně uzemní do naší mysli. V opozici s Jupiterem vypovídá toto zatmění o mistrovství emocí – o tom, že dokážeme proniknout k jejich skutečnému poselství, namísto toho, abychom jimi byli odváti nebo se navždy topili v jejich neochabující síle. Nemůžeme čekat, až city ochabnou, až strach zeslábne, až se emoce ustálí nebo až naše mozky vychrlí příjemné pocity, které by nám lanoví života usnadnily. Místo toho musíme své pocity poznat: jak vyvstávají, co je vyvolává, jejich vzorce a, co je nejdůležitější ze všeho, jak je sami vytváříme, zvěčňujeme a zvládáme. Jupiter v Panně nám připomíná, že sama Matka Země nás nyní potřebuje víc než kdy jindy a že na oplátku nám nabízí sebe samu coby oporu, když se kolem nás ženou vichřice života. Toto zatmění nám připomíná, že ona je naší přítelkyní, nikoli zdrojem, který bychom měli využívat a zneužívat ku vlastnímu zániku. Čím hlouběji budeme v kontaktu se svým vlastním vnitřním světem, svou duší a svými pocity, tím hlouběji budeme rezonovat se vším životem, Matkou Přírodou a naším nádherným planetárním domovem. Tímto způsobem “zachraňujeme svět”. Ne tím, že bychom vnucovali ostatním svá vlastní přesvědčení – a trvat na tom, že toto je dobré a toto je špatné – ale spojením se se svým skutečným já, poznáním svých pocitů zevnitř, přijetím svých strachů, vyživováním svých snů a poznáním sebe samých coby veškerého všudypřítomného života.

1801

Od 13. do 16.března se bude Saturn nacházet ve vrcholu T-kvadratury, kterou vytvoří Jupiter a Merkur. Podívejte se na to jako na vesmírný rychlokurz moudrosti! Příležitost dolovat v hloubkách našeho vnitřního vědění a vyjít z nich s trumfy. Vyberte si téma a udělejte ho významným: vztahy, práce, zdraví, smysl života! Kdekoli ve svém životě potřebujeme vhled, toto planetární uspořádání je připraveno nám ho doručit. Musíme však také samozřejmě vykonat svůj podíl. Buďme otevření tomu, co nám ukáže, připravení přijmout pravdu, které jsme předtím odporovali, a propustili přesvědčení, která jsme si tolik přáli, aby byla pravdivá. Toto rychlookénko moudrosti nám ukazuje nové perspektivy, které nás pronesou tímto obdobím zatmění i za něj. Toto okno však musíme otevřít sami, sami do něj pohlédnout, ocenít jemné odstíny šedé a světlo v krajině. Moudrost je živoucí, dýchající přítomnost v našem světě, ne sbírka zašlých, zaprášených knih, které promlouvají o časech dávno minulých. Každý z nás se jí může dožádat, podle toho, kde zrovna jsme a co potřebujeme vědět. Nezamítejte nic z toho, co se nyní odhaluje. Všechno to prozkoumejte, přijměte potenciál toho všeho a udržte si otevřenou mysl, neboť do půdy nevíry a odporu byla zaseta semena probuzení, která tiše a bez fanfáry zrají a klíčí, dokud nenastane jejich čas.

Což může být dříve, než bychom si mysleli, neboť 17.března se dá Saturn do party s Plutem a Jupiterem, aby nám doručili podmínky potřebné k vydolování oné moudrosti z nás! Nepředvídatelné situace, které nás nachytají nechráněné a nečekané výsledky, které houpou naší lodí, nás nemusejí porazit! Můžeme je využít jako překážek k posílení jádra svého já, které odmítá být vlákáno do rezignace nebo zoufalství naší myslí, která tvrdí: “Tohle já nikdy nezvládnu, je to příliš těžké/bolestivé/nemožné/složité” atd. atd. Pravdou je, že když jsme stále ještě tady, tak už jsme prošli vším a to další nebude nijak odlišné. A čím více věcí překonáme, tím více moudrosti budeme mít na své straně, vyživující naši duši, soustřeďující naši mysl a osvětlující naši cestu. Toto planetární uspořádání potrvá do 11.dubna, a tak pamatujte: těžkosti, keré nás v tomto období přepadnou, jsou jen skryté ukazatele směru, které na nás naléhají, abychom odhalili jejich skutečné poselství a následovali jejich vedení.

 

Zatmění Měsíce ve znamení Vah, které nastane 23.března, v opozici s Merkurem ve znamení Berana, volá po soucitné odezvě vůči nám samým i druhým. Pocity mohou být silné. Připravme se na odpouštění, bude-li to možné, zapomenutí, bude-li to nutné, a smích vůči tomu, co by mohlo jinak být třetí světovou válkou. My všichni jsme pod tlakem a snažíme se to zvládat; my všichni zvládáme své vnitřní démony a vnější překážky; my všichni hledáme lásku a přijetí, mír a uspokojení. Co nás sjednocuje, je mnohem soudržnější než to, co nás rozděluje. Připomínání si této skutečnosti nás na dlouhé cestě rozbouřenými vodami tohoto období zatmění bude navigovat. Zároveň je důležité pamatovat na to, že úcta k paradoxům naší vlastní individuality nám může hodně usnadnit přijetí stejných paradoxů u druhých lidí! Nemusíme se vzdávat své identity, abychom se usmířili, ale spíše si jí cenit jako samotné nitky, která spojuje všechny rozdělené díly kolektivu dohromady. Ano, na základní úrovni všichni vyhledáváme podobné věci, stejně jako všichni potřebujeme jíst. Ale co je pro jednoho chutné jídlo, je pro druhého jed, a my všichni si dohromady naplňujeme své sdílené potřeby osobními způsoby, které nás dělají těmi unikátními bytostmi, jimiž jsme. Když této individualitě poskytneme prostor a budeme ji ctít v sobě samých i v druhých, respektovat osobní preference a individuální chutě, je to stejně tak součást tvoření míru jako uctění celku ztrátou nějaké individuality, která umožní hlubší srůstání. Toto zatmění nás žádá, abychom našli rovnováhu mezi těmito dvěma aspekty a praktikovali ji s okamžitým účinkem. Není času nazbyt a můžeme mnoho získat, když se budeme učit, jak být těmi jedinečnými bytostmi, jimiž jsme, zatímco ctíme i vyšší sílu kolektivního vědomí, v němž jsme jako malá část.

 

25.března vstoupí Saturn do pětiměsíční retrográdní fáze znamením Střelce, v němž nás uvede do témat zmrtvýchvstání a oběti. Obojí nyní potřebujeme, abychom uctili kolektivní probouzení, které osvětluje tuto planetu, pomalu, ale jistě. Saturnova retrográda Střelcem navrací k životu naše naděje a sny jako vnitřní obrazy, které pohánějí naše odevzdání se cestě našeho života. Možná nevíme, jak si zhmotníme vizi své budoucnosti, ale cítíme-li přesvědčivé táhnutí k novým možnostem, Saturn nám poskytne páteř, o kterou se můžeme během práce opřít, vyživí naši víru v sebe samé i ve svůj život, pomůže nám utvořit naše plány, uvědomit si spojitosti a proniknout ještě dál k vědomí, jak svět skutečně funguje, tak abychom mohli přijmout stále více aktivní roli v utváření jeho budoucnosti. Na oplátku za Saturnovu podporu jsme žádá k obětování svých přesvědčení, jež jsou již “z módy”, praktiky a návyky, která již neslouží našemu zdraví. To může být problematické, neboť můžeme silně věřit, že právě ty nás dostaly tam, kde dnes jsme. A můžeme mít i pravdu! Ale tam, kde dnes jsme, už zítra nebudeme, ani příští týden, ani příští rok, ani za deset nebo dvacet let! Saturn ve Střelci od nás potřebuje, abychom se podívali na své rutinní zvyky a viděli, co opravdu funguje a proč. Podporuje nás opravdu naše denní meditace nebo je to jen hromada myšlenek běžících v křeččím kolečku, které nás vyčerpávají a okořeňují se podivnými denními sny, aby si udržely náš zájem? Brání nám ten stravovací návyk, který tak změnil náš život, když jsme si ho osvojili, nyní v osvojení nových způsobů výživy našeho těla, mysli a duše? Jsou pravidla, podle kterých žijeme, pro náš život obohacující nebo naopak otupující? Tlačí nás do rohu, ze kterého nemůžeme utéct, aniž bychom porušili právě některá z pravidel, která jsme si původně osvojili?

Jak se bude březen chýlit ke konci a my se budeme ohlížet zpět za těžkým měsícem, během něhož byly odhaleny trhliny v našem brnění a chyby v našem pečlivém zásadovém životě, Uran vstoupí do konjunkce s trpasličí planetou Eris, čímž se připraví na jejich první přesnou konjunkci, která nastane v červnu. Toto je mocné spojení dvou potenciálně rozvratných sil, které se brzy rozpoutá jak v naších myslích, tak i na naší planetě. Buď se ztratíme v pekle a nebo se my ztratíme z pekla. Volba je na nás, stejně jako naše cesta: hluboko v jádru toho, co znamená být lidští a božští, hmota a duch, mužskost a ženskost, být naživu na jedné úrovni a zároveň mrtví na úrovni jiné. Toto je pěší hra a my jsme hráči, ať už se nám to líbí nebo nelíbí, ať už jsme připravení a nebo nejsme. Nikdo není imunní vůči těmto mocným silám, které pronikají každou naší buňkou, a ani bychom neměli chtít být! Toto je skutečné zmrtvýchvstání, oživení naší nejryzejší duše, běsnící duše, která je volána k tomu, aby povstala a pohltila nás svou touhou po životě a jeho vytrvalou silou k utváření nebo ničení budoucnosti jediným dotykem jeho úžasné, mocné ruky.

– Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/march-2016-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová (http://andelskydenik.blogspot.gr/)