Tag Archive | viera

Jaký si tvoříme svět? – odkaz od Zlatej dušičky

Svět se zdá být neskutečně komplikovaný pro bytosti Země. Je zde neskutečné množství možností a tím pádem neskutečné množství realit, které se otevírají těm, kteří dosahují jejich kvalit, tedy otevírají se těm, kteří vibrují stejně, jako tyto světy. Váš svět se nachází na pomezí. Učiníte krok a ocitnete se na vrcholu anebo spadnete do hlubin. Každým vaším dalším krokem riskujete. Je potřeba neustále pozorovat, kudy vaše kroky vedou. Být vědomými. Reagovat na skutečnost, ne na to, co produkuje vaše mysl.

Často vně hledáte odpovědi, které nosíte v sobě. Bojíte se věřit, že to, co vnímáte, je skutečnost. Neboť vše, co jako bytosti Země prožíváte, je vaší zkušeností a pro vás je toto skutečné. Jakákoli situace, dokonce i sny, které vás v noci ovládají, jsou naplněny mnohými skutečnostmi, neboť opouštíte svět hmoty a navštěvujete svět ducha. A pro duše je vše skutečné. Mnozí si sníte s otevřenýma očima a v tomto světě prožíváte mnohé příběhy. A nakonec se váš fyzický svět spojuje s vašimi životy a vy svými smysly plníte svá srdce. Život je velice pestrý pro ty, kteří nekráčí s hlavou skloněnou, avšak zajímají se o své okolí. Mnozí se však zaměřují na své bolesti a starosti a ochuzují tak sami sebe o mnohé krásy tohoto světa.

(Photo- Lee Inhwan)

Tento čas je časem probuzení. Časem, který vás má vést k sobě samým, má vás vést k přírodě a k lásce bez podmínek. Měli byste opouštět svět pochybností a nalézat svět sebedůvěry a svět víry. Pojem víra je za dlouhé věky zdiskreditován. Není to nic, co by vás mělo mást. Je to jistota uvnitř vás samých, že je o vás postaráno, že se nemáte čeho bát. Neboť ať již půjdete kamkoli, vždy máte otevřené dveře ke své duši, dveře domů, do zdroje. Pokud se na toto budete zaměřovat, nebudete se cítit osamoceně a opuštěni a budete se cítit více radostní a šťastní.

Tento svět je iluzí mnohých a výtvorem mocných, těch, kteří dokáží využít sílu mysli a tvořivosti mas. Přesto je zde velký potenciál, který může být využitý ke změnám. Ten potenciál je ve vás, v duších v lidských tělech. Můžete cítit podporu anebo se cítit opuštěni. Je na vás, co si vyberete. Avšak vždy to bude vaše iluzorní představa, kterou budete projektovat do svého okolí. Každý z vás má potřebu se cítit milovaný, cítit se radostně, každý touží po objetí a sdílení. Někteří se však uzavřeli do svých srdcí proto, aby nebyli zraněni. A nejsou ochotni riskovat. Stejně tak, jako mnozí mají obavy a strach z projevení sebe samých, z toho, že by odkryli to, jací jsou uvnitř.

Je to čas zmatků a chaosu. Hledáte sebe samé. Nevíte, jak uchopit své životy. Jak se prosadit v tomto světě. Tlak kolem vás sílí a ještě bude zesilovat. Také proto, abyste se dokázali oprostit od zbytečností a zaměřili se na to, co je důležité. Probouzí se stále více šílenství. Vše se hýbe. Vně i uvnitř. Svět se kámen po kameni přerovnává. Někde se bortí, jinde klesá, hory se zvedají. Země pracuje, neboť i ona se musí zbavit přebytečného tlaku. Jste připravováni na změny. Jste připravováni na to, abyste dokázali splynout, abyste dokázali přežít. Čas vám vymezuje hranice, abyste si uvědomili, že přežít může pouze ten, kdo pochopí, kým je a pochopí, oč vlastně kráčí. Neztrácejte naději a víru, ať se děje cokoli. Je o vás postaráno na každém vašem kroku. Jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Láska vítězí – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, odpovězte sami sobě na své otázky. Kam směřuje vaše pozornost a co tím pádem posilujete? Zabýváte se ve své mysli mnoha věcmi, ale pochopte, že je potřeba držet odstup od neskutečného množství informací, které se na vás valí. Je důležité, abyste vždy stáli za dobrem. Ke zlu se neotáčejte zády a buďte pozorní, neboť může mít mnohé podoby. Mnohdy cítíte, kdy je vaše vnímání pravdivé, ale často se necháte vtáhnout do manipulací, aniž je prohlédnete. Ano, chápeme, na tato slova můžete mnozí reagovat bouřlivě. Avšak ne vše, co se tváří jako láska, láskou je. Je zde přání části lidí Země, abyste si mysleli něco jiného, nežli jaká je skutečnost. Odvracíte se od jednoho tématu, neboť už splnilo svůj úkol. Nyní jste vedeni k tomu, vkládat svou energii do tématu dalšího. Ztrácíte však cennou pozornost, přestáváte být obezřetní.

Lidé Země, v tomto čase prožíváte bouřlivé období. Události se dějí za scénou a brzy pochopíte, že musíte být neustále bdělí. Obracejte se stále do sebe samých, nedovolte si sklouznout na cestu posuzování tam, kde neznáte všechny informace. Zároveň však nepomíjejte to, co je zřejmé. Hledejte zdroje informací. Sami sebe utvrzujte v pravdě. Každý z vás vnímá svou pravdu odlišným způsobem, mnohé emoce vás dokáží rozdělit. Pravda však je jen jedna. Nedopusťte, abyste byli loutkami v rukách několika lidí. Celý svět se mění a přicházejí další změny. Protesty proti současnému stavu budou pokračovat, neboť tento stav je neudržitelný. Postavte se jeden za druhého a jděte společnou cestou. Budou zde vždy další témata, která budete muset řešit. Společně však dokážete pohnout událostmi.

Lidé Země, je zde čas, kdy jste vedeni k tomu, abyste pochopili, že pokud nezměníte sami sebe, nedokážete změnit běh dějin. Vaše realita je taková, jaký je váš způsob vnímání, na to nezapomínejte. A proto se každého z vás týkají jiné výzvy. Vaše cesty se rozdělují a každý z vás směruje tam, kam ho vede jeho duše. Odděluje se zrno od plev. V tomto čase se stále více lidé spojují do skupin a každá taková skupina obhajuje jiná témata.

Lidé Země, je čas, abyste se více ponořili do světa ducha, neboť právě zde získáte ty nejdůležitější odpovědi na vaše otázky. Svět není ani černý, ani bílý. Záleží na tom, jak ho vidíte vy sami. Stále budeme nabádat k tomu, abyste si drželi svůj vnitřní klid, svou víru. Chaos, který se šíří, má za úkol destabilizaci a snadnou manipulaci. Přerod vždy přináší chaos, strach a beznaděj. Ale také posílí lásku a naději. Skrze chaos v sobě objevíte vnitřní sílu, která vám pomůže překonat i ty nejhorší překážky. Energie boje je cítit v mnoha životních oblastech. Budete se i nadále zabývat vodou, financemi a nakonec opět zdravím, neboť ještě nedošlo k úplnému vyrovnání. Budete však již mít jiné zkušenosti, díky kterým budete reagovat zcela jinak. Pod vlivem krize jste schopni dosáhnout úžasných projevů solidarity a lásky, úžasného rozvoje.

Lidé Země, pamatujte, že každá transformace přináší nepohodlí. Přesto však je tu světlo, které neustále bude doprovázet temnotu, protože existuje rovnováha. Dívejte se kolem sebe a pomáhejte potřebným tak, jako my pomáháme vám. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Stále běží čas – odkaz od Zlatej dušičky

Mnozí z vás, lidé Země, pochybujete o sobě samých, neboť pochybnosti jsou denně posilovány z vnějšího světa. Prožíváte čas, kdy dochází k uvolňování karmických situací, kdy není možné přesně určit, kam vaše cesta povede. Je to čas nejistot nejen uvnitř vás samých, ale také nejistot vnějších. Jste vedeni k tomu, abyste si nalezli víru v určitý cíl, v to, co pro vás je a bude jako světlo na konci tunelu. Víru v to, že ať se děje, co se děje, vy můžete žít ve zcela jiném světě, než je tento. V takovém, kde je láska a ne nenávist. Vaše pochybnosti však tento svět mohou změnit opačným směrem.

Lidé Země, stále znovu a znovu je potřeba opakovat, že vše vychází z vás samých. Pamatujte na to vždy, když se budete cítit na dně. Vždy, když budete zažívat své strachy. Noste v sobě jistotu, že je tu vždy možnost ke změně, nic není definitivní. Cítíte se mnozí oslabení, bez energie, jakoby jste své životy vzdali. Ale tak to nemůže být. Vaší cestou je svoboda, je jí naplněný život. Možná se dnes cítíte prázdní, avšak již zítra můžete být opět plní síly. Odpočívejte, pokud to potřebujete, nikam se nežeňte. Vracejte se k sobě samým. Přehodnocujte, rekapitulujte. Dokážete nalézt řešení pro své problémy. Dokážete vše, pokud se pro to rozhodnete.

Život pulzuje, není neměnný. A jednotlivé pulzy života pociťujete i vy. Jednou jste nahoře a jednou jste dole. Tyto vibrace vás nutí reagovat, učí vás být součástí rytmu tohoto světa. Mnohdy se dostanete nahoru velmi rychle a naopak, někteří zůstávají dole velmi dlouhou dobu. Přesto však přichází nový impulz, který vás opět vyzvedne na vrchol. I příroda takto funguje. Není to nic špatného, ani nic dobrého, je to směrování do rovnováhy. Je to život sám. A v tomto časovém úseku se nyní v tomto procesu nacházíte také vy, ti, kteří přišli zažít tento čas. Tuto velmi zásadní a očistnou dobu.

Nacházíte se mezi dvěma světy. Starý odchází a nový se teprve rodí. Proto můžete být zmateni a můžete bloudit. Ale cesta tu stále je. A váš vnitřní kompas vás na ni opět navede. Vše již bylo řečeno. Vy jste ti, kteří pokládají základní kámen ke stavbě nového světa. Jaký bude, je jen na vás. Je potřeba, abyste se dívali kolem sebe, abyste viděli to, co je skryté. Abyste prohlédli. Pak také uvidíte, jaký svět budoucnosti sami sobě tvoříte. Nejsme to my, ale jste to vy. Ti, kteří jste ve svých tělech v této realitě. Stále běží čas. Buď ho dokážete využít ve svůj prospěch anebo ne.

Velmi vám pomůže pochopení těch druhých, přijetí ostatních takových, jací jsou. Musíte zahodit nenávist a nalézt to, co vás spojuje. Na to se zaměřujte. Ne na to, co vás rozděluje. Až přijde čas a vy dokážete vidět ty druhé, pochopíte, jaké jste všichni láskyplné bytosti. Každý však má svou rychlost vývoje a tam, kde jste nyní, mohou být někteří až za hodný čas. Proto si vzpomeňte sami na sebe, na svou cestu. Chápejte ty druhé, neboť i vy jste si procházeli něčím podobným. Pak také přijmete, že každý na své úrovni vědomí reaguje jinak. Přesto je bytost stejného původu jako vy. Bytost mnohdy plná strachu a tento strach lze rozpustit jen láskou a odpuštěním. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Pohyb v tomto světě a směrování  životů – odkaz od Zlatej dušičky

Tento čas, lidé Země, vás vede ke vzpomínkám na minulost, k přemýšlení o minulosti, vede vás ke ztišení a odpočinku. Minulost je tu pouze na chvíli, vše se zase ihned uzavírá, neboť je potřeba soustředit se na přítomnost, na to, co je teď. A v tuto chvíli vás čekají náročné situace, kdy bude prověřena vaše vnitřní síla, vaše schopnost odpouštět, vaše loajálnost, ale také respekt ke druhým. Máte v sobě mnohé myšlenky, které jsou vám každý den předkládány. Jste na rozhraní, kdy začínáte pochybovat o tom, co je pro vás to nejlepší. Držte se však sami sebe, toho, co cítíte. Chápejte, stále jste to vy sami, kdo určuje běh vašich životů a všeho dění, proto je potřeba stát si za sebou samými. Toto již není legrace, neboť čím více se budete sklánět, tím níž bude laťka, kterou budete muset podlézt.

Vaše síla je nezměrná, lidé Země. Nyní však jakoby byla zakrytá, spící a pasivní. Často v sobě hledáte důvody měnit své životy, a jelikož mysl nenachází nic, co by ji motivovalo, zůstáváte přešlapovat stále na stejném místě. Tento čas vás všechny má vyburcovat. Je to doba, kdy se ukazuje, jaký je každý jako jednotlivec, nesnášenlivost se prohlubuje. Vy však stále máte svobodnou vůli, abyste dokázali projevit to, co cítíte.

Lidé Země, máte kolem sebe mnohé bytosti, které kráčí s vámi. Jsou zde skryté síly, které vám pomáhají s vašimi úkoly. Avšak také takové, které cítí, že pochybujete a využijí každé příležitosti. Pochopte, že vše je otázkou vnitřního nazírání a síly víry. Pokud vnitřně cítíte pochybnosti o čemkoli, pak se toto také odráží ve vašich životech. Je potřeba, abyste se probudili, abyste dokázali nalézt pravdu, která ladí s vašim vnitřním nastavením. Čas plyne velmi rychle a vy se časově dostáváte do období, kdy je potřeba ještě více zabrat, abyste dokázali zvrátit běh dějin, změnit vaši budoucnost. Tlaky, které pociťujete, jsou však přínosem zejména z pohledu duše. Potřebujete nalézt směr své cesty a svobodu, po které stále více toužíte. Čím větší množství vás bude žádat o pomoc, tím více možností jak pomoci budeme mít.

Lidé Země, jsme s vámi v tomto bouřlivém čase. Pociťujete to velmi silně. Bouři uvnitř i vně. Vše se třese, mění svůj tvar. Vše se zmítá v chaosu, to proto, aby byl později nastolen řád. A vy tu nejste proto, abyste přihlíželi. Jste tu proto, abyste pomohli roztočit kolo změn, které vás povedou k celkové transformaci společnosti. Bohužel musíte klesnout na dno, abyste se dokázali odrazit a znovu plavat. My však stojíme při vás, nejste v tom sami. I ve chvílích pochybností a největší skleslosti se probouzí zázraky, otevírá se příležitost, která vám umožní prožít nádherné okamžiky ve spojení se sebou samými, se svou duší, se svou duchovní rodinou. Jakoby se všechny bytosti shromáždily kolem vás a sledovaly, jak si v tomto světě vedete. Cítíme pohyb, který doprovází tento čas. Cítíme všechny emoce, ale cítíme také lásku, která je stále mezi vámi, je stále uvnitř vás samých. Nemůže se nikam ztratit. A jen vy ji můžete neustále probouzet a posilovat. Nezoufejte si a vezměte osud do svých vlastních rukou.  Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Co se po nás chce? – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, v tomto čase každý touží po návratu ke klidu a do normálního života. Dochází k dočasnému uvolnění a mnohde upadá ostražitost, která byla součástí lidských myslí během posledních měsíců. Svět emocí se však vymyká kontrole, emoce se valí ven jako lavina. Některé lidské bytosti jsou vedeny do zkázy, avšak vnímají to jako záchranu. Přesto si tuto cestu jako duše vybraly. Tento čas prověřuje každého, jakým směrem se chce vydat. Ti, co uvěřili záchraně a nechali své životy jiným, budou v šoku, neboť ze dne na den přijde obrat. Tento obrat bude spočívat ve změně informací. Již nyní jsou informační toky jako na houpačce. To, co bylo pravda, se postupem času ukáže jako lež. A vy, lidé Země, jste skrze prožívání těchto situací vedeni k tomu, abyste na základě svého vnitřního vyzařování byli navedeni na cestu do své reality.

Každý si svou realitu tvoří svým smýšlením. Stále častěji jsou však lidé zmateni, neví, čemu věřit, neví, kam se obracet. Chaos uvnitř pak také přináší chaos ve vnějším světě. Vše se materializuje silou mysli a silou víry a tato síla je nezměrná. Co máte ve své mysli vy? Jaká je vaše realita? Zaměřte se na to a uvědomujte si to. Jsou situace, kdy oči vidí a uši slyší. Je však možné i přesto stvořit iluzi, která dokáže smysly oklamat. Iluze, která vede k tomu, abyste uvěřili. Proto je potřeba otevírat se všem možnostem řešení, nic neodmítat, dokud to nebude ověřeno. Neodmítejte kvůli své pohodlnosti a mnohdy lhostejnosti hledat zdroje informací. Tak, jako otevíráte srdce, tak otevírejte také všechny vaše smysly. Věci nejsou jen černobílé. Je zde celá paleta barev v tomto světě a každý z vás si může vybrat, jak chce tento svět vnímat.

Ptáte se, co bude dál. Existuje nekonečné množství možností, nekonečné množství verzí budoucnosti. I tady si můžete vybrat. Avšak jen do té výše, kam sahá vaše vibrační úroveň. Sami vidíte lidé Země, jak jste rozdělováni. Avšak jeden jediný okamžik, jedna jediná událost a jednáte jako jeden, plni soucitu a lásky. Toto spojení, které bylo navázáno po řádění živlů v tomto státě, bylo příkladem toho, jak mocnou máte sílu, jak dokážete soucítit, semknout se a podat pomocnou ruku. Vidíte sami, že vždy musíte projít určitou bolestí, abyste změnili své hodnoty a projevili svou pravou podstatu. A toto se děje neustále. A proto změny probíhají zejména skrze prožívání negativních událostí. A právě to vás vede k pozitivnímu. Chcete však být takto nuceni? Proč se nerozhodujete sami od sebe? Proč přijímáte rozhodnutí druhých jako to vaše a nežijete sami za sebe? Pochopte, nic se nedá vrátit. Jde pouze kráčet kupředu. A to byste nyní měli učinit. Jít vpřed jen sami za sebe. Ne po cestě, kterou vám nalinkuje někdo jiný. Ale po své vlastní cestě. Neboť nikdo nemůže žít za vás. A nikdo také nemá právo vám cokoli říkat. Pochopte konečně, že vše to, co prožíváte, vás vede k osvobození sebe samých. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Kryon – Cesta Lásky 4

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v Mexico City, Mexiko, 10. listopadu 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrtý channeling na téma Cesta lásky, který předáváme v Mexico City. Nazvu jej Vyhrát boj. Nejprve představím scénář a vytvořím předpoklady. Je pro vás opravdu těžké si představit, že lidstvo na základě svobodné volby vytvořilo rovnováhu mezi světlem a tmou. S touto rovnováhou jste žili po celé věky a je zodpovědná za mnoho frustrací starých duší. Představte si, že máte znalosti o světle a přesto žijete ve světě bez rovnováhy světla. Staré duše to znají. Všichni, kteří tady sedíte přede mnou, a mnoho dalších, kteří to poslouchají (a čtou) později, procházeli touto situací celý život. Je to boj, drazí, a vždy bylboj o to, jak dokázat efektivně udržet své světlo na temné Zemi. Někteří z vás to po krátkou dobu dokázali, a přesto jste opakovaně cítili, jak vás srážejí různé postoje temného vědomí. Vím to.

Drazí, je tu doprovod, o kterém jsme vám mnohokrát vyprávěli. Je obtížné vysvětlit a také těžké uvěřit, že kolem vás existuje multidimenzionalita. Věda by souhlasila, že atom, který vytváří všechny věci, obsahuje dimenze, které daleko přesahují třetí nebo čtvrtou dimenzi. Možná se zeptáte: „Co je v těch dalších dimenzích?“ Říkám vám: Téměř všechno, co nemůžete vidět. Ale je tam také hodně toho, co můžete vnímat. Už jsme vám řekli, že v nové energii se multidimenzionalita začíná pomalu odhalovat. A díky tomuto atributu začínáte vidět temnotu jinýma očima.

Vzpomeňte si, že v posledním channelingu jsem vám sdělil, že existují časové kapsle, tzv. uzly. Je jich dvanáct a byly pořízeny, aby mohly být otevřeny v prosinci 2012. Proroctví starodávných, stejně jako proroctví Orla a kondora, mluvila o skutečnosti, že pokud tady ještě budete, objeví se vyšší vědomí. A vy jste tady! Tyto časové kapsle vlévají světlo do mřížek. Co si myslíte, co se stane s  rovnováhou mezi světlem a tmou, která tu vždy byla? Staré duše, jste tady ve správný čas, protože se všechno začíná měnit.

Rád bych, abyste si uvědomili, že se cítíte lehčí. Je to fyzický pocit lehkosti. Začínáte chápat, že tento boj, trvající po celé věky, se nyní začíná měnit ve váš prospěch. Začíná to malými věcmi. Nejprve to cítíte a všimnete si, že něco je teď jiné, odlišné. Už jsme vám dříve řekli, že tajemství toho, co se stane, souvisí s vaší schopností být tiší, vnímat sebehodnotu své velkoleposti a milovat sami sebe. Toto je nové a my jsme vám řekli, že důvodem je rovnováha mezi světlem a tmou. Začíná se toho tolik dít, co souvisí s posunem světla a tmy. Mluvím v metaforách, ale vy víte, co tím myslím. Víte, jak obtížné je udržovat světlo ve tmě. Proto je tolik z vás z tohoto boje unaveno, a to jak ve vašem osobním životě, tak ve vašem městě, vaší kultuře a vaší zemi. Mluvím ke všem na této planetě. Temnota se vždy etablovala ve vládách, ale to se nyní začíná měnit. Možná si myslíte, že právě v této oblasti dojde ke změně až nakonec. Možná budete překvapeni, protože právě v politické oblasti je zaseto tolik světelných semen a čekají jen na svůj čas, aby vytvořily rozdíl. Poslouchejte, staré duše jsou připravené, opravdu tam jsou. Ale bude to vyžadovat trpělivost.

Dovolte mi vrátit se k vám. Chystáte se vyhrát bitvu mezi světlem a tmou. Chci promluvit k vám, kteří mě teď posloucháte, kteří jste vždy bojovali proti strachu a temnotě, proti negativitě a obavám. Vím, kdo jste a že to bylo těžké. Zdálo se, že vás to znovu a znovu vrací zpět. Například jdete na takové setkání, jako je tady, kde oslavujete a meditujete, smějete se a cítíte se klidně až do chvíle, kdy odejdete. Pak se vrátíte do té temnější energie a vše, co tam je, se vám vrátí. Drazí, to je rovnováha, na kterou jste zvyklí, ale už nikdy víc nemusí být vaší realitou. Můžete teď tady sedět, přijímat světlo, které do vás proudí a odejít odtud jiní. Můžete se vrátit ke stejné temné energii, ale už se na ní nemusíte podílet. A tady mám dobrou zprávu. Už vás to nemusí ovlivňovat, jako tomu bylo v minulosti. Chci o tom promluvit.

V minulosti existoval celý ezoterický průmysl pro očištění temné energie. Dělo se to už před tisíci lety. Domorodci prováděli očišťující obřady, protože chápali, co je temná energie. Také ji znali, není to nic nového. Říkám vám, že se to teď změní. Co se stane staré duši, když pochopí, že se v jejím nitru změnila rovnováha mezi světlem a tmou? Dovolte mi, abych namaloval obraz.

Vstanete a odejdete odsud. V minulosti jste se chránili před temným vědomím, které by mohlo být kolem vás. Ale dnes, a to není metafora, vstanete a odejdete odsud, kamkoli budete chtít, a temná energie od vás začne ustupovat díky vašemu světlu, které sebou nesete. Pokud jste v průběhu let sledovali má poselství, pamatujete si podobenství o temné místnosti – a teď je to tady, skutečné! V temné místnosti každý dělá to nejlepší, ale všude tam vládne strach, protože nevidíte, kdo stojí před vámi, a proto stále narážíte na ty ostatní, kteří se také bojí. Ale pak najednou někdo zapálí zápalku a ta jediná osoba se zápalkou jemně osvětlí místnost, aby každý viděl o něco lépe. Na druhé straně místnosti nikdo neví, kdo zapálil zápalku. Lidé si jen uvědomují, že temnota ustoupila.

Jste těmi, kdo drží zápalku a tato zápalka trvale hoří. Až odsud odejdete, tma od vás prchne pryč. To je rozdíl v rovnováze mezi světlem a tmou, která tu vládla po celé věky a která dosud nebyla ve váš prospěch. Ale teď už opravdu je. Ach, tohle je něco většího, než si myslíte. Problémy se začnou řešit, aniž byste pro to museli příliš mnoho dělat.

Blíží se vánoční svátky a ty jsou v této kultuře velmi důležité. Mnozí z vás navštíví své rodiny, ale možná vás kvůli vaší víře odvrhli nebo si z vás dělali legraci, že nenásledujete svou kulturu, to, co vás učili vaši rodiče, že? Stojíte v určitém světle, je těžké jít domů a vánoční svátky jsou pro vás často obtížné. Tentokrát to udělejte jinak. Ať už na vás zaútočí kdokoli z vaší rodiny, nic se vás nedotkne. Budete stát v měkkém světle. Ať už tam bude jakákoli temnota, ať už směrem k vám vysloví jakkoli nepřátelská slova nebo myšlenky všechno se to od vás odrazí. A vy vyšlete světlo každému problematickému člověku, který tam bude dělat potíže. Zaručuji vám, že ho odzbrojíte a urovnáte daný problém. Protože vyhrajete boj a budou to pro vás úplně odlišné Vánoce. A vaši příbuzní a přátelé uvidí nový mír ve vás. Jejich názor na vás kvůli vaší víře se možná nezmění, ale zaznamenají něco, totiž, že vy jste mírumilovní a oni nejsou. Co myslíte, jak to bude fungovat? To je maják, který nikdy nebude vědět, kolik životů včetně svých rodinných příslušníků ovlivnil.

Nová rovnováha mezi světlem a tmou je zásadní. Ovlivní vaše zdraví. Už jsem vám říkal, že věci, které chcete vyčistit a uzdravit ve svém těle, začnou „slyšet“ novým způsobem. A dám vám jednu předpověď, jakou jsem dosud nedal a jakou byste nečekali, že uslyšíte. Některá onemocnění, mikroby, viry a některé z nejhorších druhů rakoviny jsou způsobeny energií temnoty. Jsou živé, mají svou vlastní energii a drží se vás po celá desetiletí, protože jste měli stejnou energii. Co se stane, když změníte vibrace, drazí? Mám předpověď a věda si začne všímat, že existují jedinci, kteří tyto nemoci nikdy v minulosti nedostali. Jsou od toho osvobození a čistí, protože vibrují výš a nízkoenergetické nemoci nemají šanci na ně zaútočit. Vyhrajete boj!

Tato rovnováha mezi světlem a temnotou daleko přesahuje pouhou metaforu světla a temnoty. Začíná činit cestu lásky proveditelnou. Čistíte tu cestu tím, jak po ní kráčíte. Nemusíte při tom přemýšlet o nadcházejících obtížných věcech, jak po ní kráčíte. Rozumíte? Některé z těch nejtěžších věcí, které k vám přijdou, nemusí být těžké. Protože vyhrajete boj.

„Kryone, přál bych si, abych tomu mohl věřit. V tomto boji jsem strávil spoustu svého života.“ Drazí, tohle se nazývá strach. Musíte začít potvrzovat, prokazovat  svou víru. A když začnete vnímat tyto světelné atributy ve svém životě, řekněte následující: „Děkuji ti, Duchu – dej mi toho víc!“ A to se stane, protože to budete potvrzovat, jak budete kráčet po cestě. Očekávejte světlo! Očekávejte řešení! To je klíč. Pokud budete postupovat s obavami, budete před sebe klást temnotu.

Chtěl by to zakončit následovně. Tma není chytrá. Když se objeví světlo, tma se rozpustí, zmizí, protože definicí tmy je „absence světla“.

Takže pokud je tu světlo, temnota nemá šanci. Nedělejte chyby, nacházíte se v boji. A když si určité temné energie na této planetě uvědomí, že prohrávají, zdvojnásobí své úsilí vyděsit vás všemi možnými způsoby. Protože vědí, že strach blokuje světlo. To bude velmi zřejmé. Tma opravdu není moc inteligentní a můžete ji snadno identifikovat. Pokud se k vám přiblíží nějakým jiným způsobem, jen se usmějte a řekněte: „Odejdi ode mě! Mám světlo.

To je klíč k boji, který přichází. Tma a vše, co představuje metaforicky, se tak snadno nevzdá. Ale nemá šanci, pokud vysíláte světlo. Pochopte toto: můžete vstoupit do temné oblasti, metaforicky, a temnota se vás nemůže dotknout – protože jste světlem! Staré duše, časy se mění a opakuji znovu: toto není svět vašich otců. Tohle je váš svět. Každý, kdo poslouchá tato slova, to tak dělá, protože to chce slyšet. Není to žádná náhoda.

Kráčet po cestě lásky je velmi snadné, pokud máte světlo. V místnosti jsou lidé, kteří se už nikdy nesetkají, a přesto jste všichni blízká rodina. Protože něco sdílíte – říkám tomu sdílení duší. Nechte tuto vzpomínku žít ve vašem mozku a ve vaší duši a zapamatujte si tyto dny. Spojili jste se v koherenci a pole ví o vašem světle. To jsou věci, které nikdy nezmizí, ale jsou vtištěny navždy do pole. Vstoupili (Přispěli jste) do krystalické mřížky planety a doprovod ví, co jste v těchto dnech dělali.

Pamatujte si to. Duch se usmívá, směje se a oslavuje tyto dny s vámi.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Path of Love 4 – MP3 –  36:17 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

(Alcazar je “mluvčí” skupiny vesmírných Mistrů a průvodce Hvězdné brány channelovaný Prageetem Harrisem – pozn. překl.)

Co činí člověka zranitelným?

Co činí člověka zranitelným? Je to jeho nevíra v sebe sama, ve svou moc. Je to jeho nepochopení sebe sama, podceňování sebe sama. Jeho slepota, neboť nevidí, jaká nádherná je ve skutečnosti bytost, dokonalá podle svého obrazu. Je odrazem Boha tady na Zemi. Tohle je lidská bytost.

Zdroj: https://www.facebook.com/zlata.dusicka

Kolik toho uneseme? – odkaz od Zlatej dušičky

Otevírejte svá srdce, lidé Země. Tento čas musel přijít, aby vám dal šanci změnit svět, změnit společnost a taky sebe samé. Bojujte sami za sebe, za to, kým jste. Postavte se za sebe a braňte invazi, která vás zotročuje. Tento rok je pro vás velmi náročný. Mnohé duše nezvládly tlak a opustily tuto realitu. Zvolily si zrození jinde a v jiných podmínkách. Ti, co zůstávají, se musí rozhodnout zbavit se svých omezení. Vedete si dobře, lidé Země. Přijímáte však na svá bedra zátěž, která vás stále více táhne k zemi, místo toho, abyste stoupali výše. Kolik toho však ještě unesete? Prožíváte mnohé situace, které by vás ještě nedávno ani ve snu nenapadly a najednou se staly skutečností. A toto se bude dít i nadále, věci překvapivé a rychlé budou atakovat vaše životy. Stále více začínáte chápat, že čas jistot je již v nenávratnu. Nyní jde o to, začít si formovat svět nový. Ne však na starých základech, nýbrž na zcela nových. Je tu možnost nového uspořádání.

Mnohé situace vás vyvádějí z míry, ale dávají vám tím možnost reagovat, měnit své vnitřní postoje. V tomto čase již přicházíte na to, co je pro vás prioritou. Stále více lidí se oprošťuje od vzorců a programů zaměřených na hmotu. I přesto, že hmota je stále součástí vás samých, žijete ve hmotě a jako takoví také toto vnímáte. Mizí však připoutanost. Začínáte si více vážit jiných věcí. Přátelství, porozumění, láska. Toto vás začíná stále více oslovovat. Stejně tak roste ochota pomoci druhým. Stavte se sami za sebe a za druhé. Pokud to neuděláte a budete tříštit svou sílu, ničeho nedosáhnete a budete padat hlouběji do propasti.

Lidé Země, čas přináší velmi významnou dobu s koncem tohoto roku. Dostáváte velkou podporu z vyšších oblastí. A ještě dostanete ve dnech energeticky velmi významných. Pochopte však, že žijete ve světě polarit a tam, kde je silný proces růstu, je i silný proces pádu. Tam, kde proudí energie tvoření, proudí též energie boření. Vše má dvě strany. A toto je potřeba si uvědomovat. Jak pozitivní, tak negativní se může projevit v těchto dnech. A je potřeba se emocionálně příliš nezapojovat. Staňte se spíše pozorovateli toho, co se děje. Hledejte klid a spojení se svým nitrem. Snažte se nepodléhat tlakům, které na vás jsou vyvíjeny. Zcela neobvyklá situace přijde do vašich životů.

Lidé Země, chápeme, že se cítíte zmateni a nevíte, čemu věřit. Je to víra v sebe samé, na kterou se máte zaměřit. Toto je důležité. Neboť zmatení a mnoho rozdílných informací vás bude provázet čím dál častěji. Musíte si být jisti sami sebou, abyste prošli tímto obdobím, abyste dokázali rozlišovat. Mohou se ukazovat mnohé falešné zprávy, situace a dokonce falešné osoby, které se vydávají za spasitele a přitom sledují pouze své vlastní zájmy. A toto můžete prohlédnout nejlépe tak, že se budete nalaďovat na své vlastní pocity. Pravda se přihlásí z vašeho nitra. Nevzdávejte se, lidé Země. Vše teprve přichází. Tohle je začátek. Buďte připraveni a stále věřte v dobro. Nejste na této cestě sami a brzy uvidíte mnohé, co dosud bylo skrýváno. Tak, jako když se otevře poklop a vše se vyvalí ven. A nebude to nic pěkného. Zároveň však velice osvobozující, neboť se uvolní přetlak, špína odteče a zůstane jen křišťálová voda. Jsme s vámi a milujeme vás. Žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Pomoci může jen pochopení toho, co se děje – odkaz od Zlatej dušičky

Láska je prvotní zdroj všeho na tomto světě. Skrze lásku přichází pochopení a tento svět je skrze lásku tvořen. Materiálním projevem lásky je síla tvoření. Zde, v tomto čase, je však lásky pomálu. Každý se více či méně stává sobcem a ukazuje tvář nepochopení tehdy, pokud se ho dotýká cokoli, co považuje za negativní nebo za útok, prostě tehdy, pokud se ho nějaké stavy bezmezně dotýkají. V tomto čase dochází k projevení pravého zaměření bytosti. Jak se říká, svůj k svému nebo oddělování zrna od plev. Je zde potřeba velice silného zaměření se na pochopení toho, co se nyní děje. Slepá důvěra musí být nahrazena vírou v lásku, kdy láska je zdrojem pravdy a energií tvoření toho, oč žádáte.

Jsou zde velmi silné modlitby o změnu současného stavu a prosby o pevné zdraví. Přesto však mysl upevňuje strach a proto dochází k rozkolu a nesouladu ve směru další cesty. Na jedné straně myšlenka, přání a touha, na straně druhé posílení strachu, což je opakem lásky. Zde nemůže dojít ke spojení a konkrétnímu výsledku. Zde dochází doslova k souboji. K boji dobra se zlem, či k souboji o prosazení určité polarity. Avšak vše je obsaženo ve všem a tam, kde je dobro, tam musí být i zlo, aby došlo k uvědomění. Proto to, co hledáte, je pochopení toho, co se děje. To, co přijde pak jako následek, je změna vnitřních postojů a nazírání nejen na lidi a situace, ale také na sebe samé. A s tím jde ruku v ruce projektování vnitřního světa jedince do toho vnějšího v podobě tvorby prožívaných situací. To je to, oč jde a co se děje.

Na vás je, abyste vše správně pochopili a vnitřně přijali. Tím se vše změní. Stará realita se zřítí a nové se začne stavět. A toto vše je nyní v procesu. V procesu stavby nového světa. A to, co nyní považujete za špatné, vám umožní projít do světa nových příležitostí a získat nový pohled na svět. Uvědomění, které muselo přijít. Toto se děje po celé věky. V této míře však již může dojít k osvobození, viděno pohledem shora. Z pohledu vás lidí to však je ještě dlouhá cesta, nežli uvidíte výrazné změny. A proto je zde opět připomenutí toho, že jen láska vám může pomoci projít tmou. A tu lásku najdete ve svém srdci, v sobě samých a v posílení víry v ní. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Jaký rozdíl je tvořit v lásce nebo ve strachu? – odkaz od Zlatej dušičky

Země se zmítá v krizi, lidé Země. Situace se mění ze dne na den. Stojíte uprostřed vlnobití, avšak pokud máte vnitřní stabilitu, vlny s vámi hýbou nahoru a dolů, avšak neporazí vás. Tato stabilita přichází z duše. Z víry ve svou cestu. Z víry v sebe a z víry v božský plán. Tento čas vás prověřuje, zda jste připraveni, zda máte pevné základy pro to, abyste šli novou cestou. Ti, kteří se cítí zmítáni jako listy ve větru a mají pocit, že nic nezmůžou, pak své strachy ještě více posilují. Tyto strachy však oslabují jejich vnitřní sílu.

Víte přece, lidé Země, jakou mají strachy moc. Dávejte si pozor na své myšlenky, na to, jakým směrem se ubírají vaše emoce. Učte se klidu i v době největší bouře. Pak vás již nic nesmete. Chápeme však to, co prožíváte. A i vy sami podobné situace znáte, neboť jste jimi v různých dobách a v různých podobách procházeli. Zanechaly ve vás otisk, který se nyní může znovu aktivovat. Musíte dojít krize, abyste se dokázali znovu odrazit ode dna a opět se mohli volně nadechnout. Staňte se pozorovateli toho, co se děje kolem vás. Pokud jste přímými proživateli, pak věnujete svou sílu okolním vlivům a může vás zasáhnout cokoli.

Tento čas vás stále vede ke zklidnění, k cestě do sebe samých, k určení si svých priorit, k opuštění toho, co neslouží. Kolem sebe vidíte nervozitu, zlost se dere na povrch. Není však dobré nechat se strhnout davem, neboť byste mohli být ušlapáni. Žijte své životy, ne těch druhých. A také neodmítejte pravdy, které vám jsou sdělovány. Je potřeba zamyšlení se a nacítění se. Pokud některé věci neznáte, neznamená to, že jsou hned špatné. Nyní se učíte rozlišovat intuitivně.

Vše se mění a toto bude i nadále pokračovat. Zatím nejste schopni si velikost změn představit, vaše jistoty se bortí. Svět se otřásá a voda odplavuje odpad. Nyní více, než jindy, je potřeba se spojit a nalézt společnou řeč. Nepropadat skepsi, ale posilovat naději. Nic netrvá věčně. A až si vším projdete, budete úplně někým jiným. Každý má své téma k řešení, proto však není méně důležitý, nežli ten druhý. Dávejte pozor nejen na sebe, ale i na ty druhé, buďte si oporou lidé Země. Jednotlivé časové linie se dále přelévají a formuje se nová cesta. Jste probouzeni a mění se kolektivní vnímání.

Lidé Země, věřte, že toto období je pro svět prvním krokem k osvobození a nastavení zcela nových společenských podmínek. Měli byste být pyšní, že se tohoto procesu můžete účastnit, že jste spolutvůrci. A právě proto je potřeba si uvědomovat, co ve svých myslích tvoříte a také to, jaký rozdíl je tvořit v lásce nebo tvořit ve strachu. Věnujte pozornost svým fyzickým tělům a svým rodinám. I přes všechna omezení.

Lidé Země, toto je významný předěl. Brzy budete překvapeni, co všechno bylo před vámi skryto a co vyplave na povrch. Ti připravení budou překvapeni, ale přijmou to. Ti nepřipravení pak mohou zůstat v šoku a zhroutit se. Ať se však děje cokoli, zůstaňte ve svých nitrech klidní a ozdravujte svého ducha. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz